1999. augusztus 6
(XI. évfolyam, 181. szám)

Naiv remények a Nemzetközi Valutaalaptól?
Hitellel vagy hitel nélkül a helyzet sokat nem változik
— véli Neményi József Nándor, a Versenytanács tagja

(1., 8. old.)

Decebal Traian Remes pénzügyminiszter kész benyújtani lemondását, amennyiben nem kötik meg a Nemzetközi Valutaalap (NVA) és Románia között a 475 millió dolláros készenléti hitel megadásáról szóló megállapodást. A pénzügyminiszter csütörtök éjjel 11 órára várta a hivatalos választ az NVA-tôl. A pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az NVA készenléti hitelének egyik elôfeltételeként a pénzügyminisztérium tárgyalásokat kezdett a CSFB bankkal egy 200 millió dolláros hitel felvételérôl, de a megállapodás nem valósult meg, mert a bank idôközben megváltoztatta szándékát és közölte, hogy a tervezett 12 százalékos kamatnál magasabbra tart igényt. Neményi József Nándort, a Versenytanács tagját kértük, kommentálja az eseményt.

— A Nemzetközi Valutaalappal (NVA) a tárgyalások kisebb megszakításokkal immár hét hónapja folynak. Romániának szüksége van hitelre. A megállapodás aláírása az NVA-vel sorskérdés nem csak az összeg nagysága miatt: Románia biztosítékot kell kapjon arra, hogy a román gazdaság jó úton van, a kormánynak van hitelképessége és a nemzetközi pénzpiacokon hitelhez jusson. Elôször januárra halasztották a hitelmegállapodás aláírását, majd februárra és végül augusztusra. Ha Románia meg is kapja a 475 millió dolláros hitelt, úgy sem lehet lehívni az elsô vagy a második részletet, mert a feltételek még nincsenek teljesítve. Az ipari szerkezetváltás, a bankrendszer szerkezetváltása, valamint magánosítása rosszul és lassan halad elôre, a román költségvetés deficitje háromszor nagyobb, mint amennyit elôirányoztak (2,4 százalék helyett 7 százalék).

Ez lenne a hetedik hitelmegállapodás az NVA-val. Románia eddig hatszor nem tartotta be a szerzôdésekben felvállalt kötelezettségeket, ezért húzódott el a hitel megítélése. Nem tartotta be az ígéreteit, mert félt a társadalmi feszültségektôl, a munkanélküliségtôl, és attól, hogy a lakosság nincs felkészülve a változásokra. Az utolsó feltételt még mindig nem teljesítette: a szabad tôkepiacról nem tudta beszerezni a 350 millió dollárt. Ennek két oka van: nem bíznak bennünk, és a kamatláb indokolatlanul magas, 17–18 százalék.

Emlékeztetni szeretnék Radu Vasile miniszterelnöknek nemrég tett kijelentésére, miszerint a következô választásokon a parasztpárt elnökeként akar indulni, és elképzelhetônek tartja a koalíciót a baloldallal (RTDP-vel). Vasile azért mondta ezt, mert ismeri a román gazdaság csôdhelyzetét, és tudatában van annak, hogy a lakosságot nem lehet tovább hitegetni. Azért nyilatkozta ezt, mert félt attól, hogy a következô választást a Demokratikus Konvenció elveszíti. Jelen pillanatban a közvéleménykutatások szerint balra tolódunk, és a Demokratikus Konvenció nem tudja megszerezni a szavazatok 30 százalékát sem, míg Iliescu pártja a 38 százalékával, közösen Melescanu pártjával eléri az 50 százalékot.

Az amerikai szakemberek pontosan tudják azt, hogy a román kormány a gazdasági sorskérdésekben következetlen volt. Külföldön mást mond, belföldön mást csinál. A törvények kivitelezése lassú, és a tulajdonjog rendezését illetôen a törvények alkalmazása bizonytalan. Egy komoly nemzetközi pénzintézet csak akkor ad hitelt, amikor az országban politikai és gazdasági stabilitás tapasztalható, és biztosítják az összes feltételeket ahhoz, hogyha egy külföldi befektetô jön, a pénze nem vész el. Gyakorlatilag ezeket a feltételeket még nem teljesítették, csak ígérték. Ha esetleg szeptemberben véglegesítik a földörvényt, az állami gazdaságok magánosítását, az 1948-ban elkobzott javak visszaadását, akkor a reform tényleg beindul. Én azonban nem hiszem, hogy erre sor kerül 1999-ben. Október végétôl semmi új nem történik a parlamentben, mert elkezdôdik a választási kampány.

A hitel volumene szimbolikus. Ha eladnak egy jobb futballistát, bevételeznek érte 40 millió dollárt. Tehát a hitel összege két-három futballista árát teszi ki. Ha a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank szakértôi értékelik a román gazdasági helyzetet, zöld fényt kap a reform. Így a magánbankok is adnak hitelt, és elkezdôdik a beruházás. A román gazdaságnak évente 4-5 milliárd dollára van szüksége a szerkezetváltáshoz és modernizációhoz, eddig havonta 40-50 milliót kapott az ország. Nem jött be az a hitel sem, amely a szükségletek 10 százalékát fedezné. Ugyanakkor egy hibás szerkezetû gazdaságot nagyon nehéz meghitelezni, mert nem fejlôdôképes. Mindenekelôtt át kell alakítani az ipart, a veszteségforrásokat fel kell számolni, tisztázni kell a tulajdonjog kérdését, és csak azután indulhat be a reform. A lemaradás több mint nyolc év. Hitellel vagy hitel nélkül a helyzet nem sokat változik. Jelenleg a krónikus infláció csapdájában vergôdünk, és hét hónap alatt az infláció 36 százalék, ami nem egy optimista üzenet az IMF-nek. Úgy vélem: a reform kemény magja a választások utánra marad — mondta Neményi József Nándor.

Papp Annamária

Adómódosítással növelt bérek

(1. old.)

Az alkalmazottak nettó fizetése júliustól számítva 17%-al növekedik annak eredményeképp, hogy kormányhatározattal módosították az adótáblázatot, új fizetési sávokat állapítva meg. Megemelték az adómentes összeget is: 372 ezer lejrôl 436 ezer lejre emelkedett a havi bruttó keresetnek az az összege, amelyre nem számítanak fizetésadót.

Az adózás szempontjából a következôképpen alakulnak a fizetési sávok: az elsô adóköteles fizetési sáv 873 ezer lejig terjed, ebbôl tehát a 436 ezer lej feletti összeget 21%-kal adózzák; a második sáv 873 000–2 617 000 lej között van, ennek az adója 183 330 lej, plusz a 873 ezer lejt meghaladó összeg 30%-a; a harmadik sáv 2 617 001 lejtôl 4 361 000 lejig terjed, ennek az adója 706 530 lej plusz a 2 617 001 lejt meghaladó összegnek a 38%-a; végül az utolsó, a negyedik fizetési sáv a 4 361 000 lejt meghaladó összegtôl kezdôdik, az adó 1 369 250 lej, amelyhez még hozzászámítják az említett bért meghaladó összeg 45%-át. A Mediafax hírügynökségnek nyilatkozva Gheorghe Banu pénzügyminisztériumi államtitkár kifejtette: ezt az „indexelést" az év elsô felének inflációjához igazították.

Csendes völgyben halódó gyümölcsösök

(1., 5. old.)

Aki valamiképpen elkerül a Dés környékén lévô Bálványosváraljára, az valószínûleg visszavágyik a Kis- és Nagy-Szamos alkotta könyökben meghúzódó csendes völgybe. Békesség és nyugalom honol e tájon, mely fölött valamikor a XII–XIII. században épült vár ôrködött, de ma már csak a várhegy áll, s az egykori várat idézô, újonnan állított emlékmû.

A környezô dombokon szôlôsök, gyümölcsösök, kisebb területen gabonatáblák. Az itt lakók úgyszólván mindennel foglalkoznak egy-egy kicsit: zöldséget, gyümölcsöt, gabonafélét termesztenek és szarvasmarhát (tehenet, bivalyt, ökröt), lovat tartanak, de az itteni sovány legelôk leginkább a juhtenyésztésnek felelnek meg. A talaj szívós mezôségi agyag — nehezen mûvelhetô sovány föld. Ezért a gazdálkodás sok veszôdséggel jár. A sok figyelmet, munkát igénylô gabonafélék, zöldségfélék mellett pedig már alig jut idô a gyümölcsösökre, a spontán flóra gazdag gyógynövénykínálatára pedig ügyet sem vetnek az itt lakók. Így ezek az értékes növények évrôl-évre kárba vesznek, a gyümölcsösök pedig fokozatosan tönkremennek, elpusztulnak.

Az útszéli gyümölcsfák valahogy olyan látszatot keltenek, mintha Bálványosváralján augusztus elején hirtelen beköszöntött volna az ôsz. Nem sárgulnak a levelek, de a fák félig-meddig csupaszon árválkodnak. A gyümölcsösökben pedig nincs termés. A friss hajtások elszáradnak, a gyümölcskezdemények pedig barnás-feketén csüngenek az ágon. Mindez különbözô kezeletlen gombás betegségek, kártevôk elterjedésének, de leginkább egy baktériumos fertôzésnek tulajdonítható.

Az Erwinia amylovora baktérium több mint kétszáz fajta termesztett és vadon élô növényt támad meg. Az általa elôidézett betegséget legelôször Észak-Amerikában észlelték, 300 évvel ezelôtt, azóta Európa-szerte felismerték, és többé-kevésbé védekeznek ellene. Nálunkfelé sajnos az utóbbi idôben egyáltalán nem foglalkoztak e pusztító betegség kezelésével. Így nagyon elterjedt, és az elhanyagolt gyümölcsösök fokozatos teljes kiszáradását idézheti elô. Kolozs megyében Dés környékén, Bálványosváralján, Aranyosgyéres környékén, Harasztoson, Torda környékén, Szentmihályfalván, Tordatúron, Hunyad és Kolozsvár környékén egyaránt tapasztalható. Ezen kívül a környezô megyékben is pusztítja a gyümölcsfákat. Ezt a baktériumos fertôzést nemcsak a telepített, tömbszerû gyümölcsösökben észlelték, hanem a szórványgyümölcsösökben is. De elôfordul a vadon élô növényzeten is, leginkább a vadrózsán.

A megyében több száz hektár gyümölcsöst veszélyeztet az Erwinia amylovora baktériumos fertôzés, melynek kezelésére az állami alapból igényelt pénzt a területi növényvédelmi igazgatóság biztosítja. Hogy többnyire mégsem kerül sor a védekezésre, az újdonsült gazdák hanyagságának, no meg hozzá nem értésének tudható be.

A baktériumos fertôzésre legérzékenyebb a körte. Ezen belül a legveszélyeztetettebb fajták a Trivale, az Aromate de Bistrita, a Pãstrãvioare, és a Highland. Veszélyeztetett a birs, az alma, a különbözô szilva-, barack-, cseresznye- és meggyfajták.

A fertôzés bármelyik növényrészen jelentkezhet: virágokon, fiatal hajtásokon, vázágakon is. A támadásra a virág a legérzékenyebb: megbarnul, és olyanná válik, mintha megfagyott volna; vagy moníliás virághervadás állna fenn. A fertôzés a virágokról átterjed a fiatal hajtásokra. Kedvezô körülmények között (20 0C fölötti hômérséklet, magas páratartalom) a fertôzés 3–30 centimétert terjedhet naponta. A hajtás lehet belsôleg vagy külsôleg fertôzött. Általában az egyéves, fiatal hajtások ilyenkor pásztorbotszerûen meghajlanak, a levelek megbarnulnak, megfeketednek, és rajtamaradnak az ágon. Nyirkos, meleg idôben a hajtásokon baktériumos váladék észlelhetô, amelyben a kórokozó tovább terjedhet az esôvíz, a madarak, a rovarok, a szél segítségével. A gyümölcs, ha egyáltalán képzôdik, barnás-fekete foltos bemélyedései következtében értékét veszti. A késôbbi fertôzések során a vázágakon fekélyes sebhelyek jelennek meg, melyek pirosas-barna szélén telel a kórokozó.

Az Erwinia amylovorás fertôzés ellen mechanikai és kémiai módszerekkel egyaránt lehet és kell is védekezni. A mechanikai védekezés során — a vegetációs idôszakban — a gyanús, elszáradt ágakat legalább 10–15 centiméterrel az elszáradás alatt el kell távolítani, és meg kell semmisíteni. Ez abban az esetben érvényes, ha a megtámadott rész nem tesz ki többet 10%-nál a fa összállományából, különben a fát ki kell vágni teljes egészében. Fontos a fák tisztántartása, ápolása, a korona levegôssé tétele. A fertôzés szerszámokkal is terjeszthetô, ezért a metszôollót kékszesszel vagy 2–3%-os kékkôoldattal, káliumpermanganát oldattal kell fertôtleníteni.

A kémiai védekezés a téli permetezéssel kezdôdik. Ekkor valamilyen réztartalmú vegyszerrel: kékkôoldattal, rézoxikloriddal, bordói lével kell a fákat lemosni. Bimbófakadástól virágzásig szintén réztartalmú vegyszert (1%-os bordói levet, 0,3%-os rézhidroxidoldatot, 0,4–0,5%-os rézoxiklorid-oldatot) kell használni. Ezt közvetlenül virágzás elôtt meg kell ismételni, és ha nagy a fertôzésveszély, akkor különféle antibiotikumos készítményekkel, pl. 0,15%-os Kasuminnal, vagy 0,3%-os Aliettel védhetjük a virágzatokat.

Virágzás után közvetlenül meg kell ismételni az antibiotikumos kezelést, vagy pedig 0,04%-os rézhidroxidoldatot, vagy Aliette-t használhatunk fel. Az intenzív hajtásnövekedés idején az elôbbi, említett vegyszerek egyikével továbbra is védekezni kell. Fertôzésveszély esetén a kezelést 10–12 naponként meg kell ismételni. Szüret és levélhullás után ajánlatos kékköves lemosópermetezést végezni.

Ez a védekezés nemcsak a tûzelhalás ellen hatásos, hanem a moníliás hervadás, varasodás ellen is, levéllyukacsosodás, pirosfoltosodás barnafoltosodás ellen is. Mivel a különbözô fertôzéseket bizonyos szívogató kártevôk (pajzstetvek, vértetvek, levéltetvek) is terjesztik, ezek ellen is külön védekezni kell. Végül pedig meg kell teremteni a megfelelô agrotechnikai körülményeket: kerülni kell a túlzott nitrogénadagolást, megfelelô kálciummennyiség adagolásával pedig növelni lehet a fák ellenállóképességet.

Bálványosváralja körteültetvényeiben aligha van még egészséges növény. A fertôzés már átterjedt a faluba is: a házak körül is betegek a fák. Idén tavasszal kolozsvári szakemberek jártak itt, és megbeszélést folytattak a helybéliekkel a gyümölcsösök kezelése érdekében. Megállapodtak abban, hogy a vegyszereket a Növényvédelmi Igazgatóság szolgáltatja, a gazdák pedig elvégzik a munkát. Ez azonban nem történt meg: a helybéliek nem fogtak össze a közös munkára. Gyümölcsöseik pedig lassacskán felmondják a szolgálatot.

Weiss Erika

Törvénytelen házbontás

(1. old.)

Megdöbbentô kép fogadja szerda óta a Deák Ferenc utcában járókat: a 24–26. szám alatti épületeket mintha légitámadás érte volna. A romok azonban, a kulisszák mögött, a polgármesteri hivatal és a prefektúra között dúló háború eredményei.

Megecetesedett bor a pulton
Fogyasztóvédelem büntetésekkel

(1. old.)

A Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal az 1992/21. kormányrendelet és 1994/11. törvény alapján ellenôrzi a kereskedelemben forgalmazott termékek és a szolgáltatások minôségét. Jelentésükbôl kitûnik, hogy az elmúlt hónapban 182 cégnél végeztek ellenôrzést, ebbôl 47 gazdasági egység volt a megye más helységeiben. 146 esetben állítottak ki jegyzôkönyvet, amelybôl 89 élelmiszerre, 17 egyéb termékre, 40 pedig szolgáltatásra vonatkozott. Szabálytalanságokért 137 pénzbírságot róttak ki, összesen 89 700 millió lej értékben.

A fogyasztóvédelmi törvény elôírásainak nem megfelelô termékek összértéke 743 860 lej volt, ebbôl 34 745 millió lej értékben vontak be a piacról árut: 151 kiló romlott húskészítményt (a kolozsvári Trix és Rotana cégek, a dési Romcons, valamint a tordai Marele Alb cégek termékei); tej és tejtermékek (tordai Coral); tejpor (kolozsvári Alcom); lejárt fogyasztási idejû tej és vaj (dési Artemis és Alcom üzletek, szamosújvári Anador); 274 kiló pékáru, megmolyosodott búzadara és kukoricadara (kolozsvári Moldodanis, tordai Ficus); sületlen kenyér (szamosújvári Fülöp- Rus); 4019 kiló gyümölcs (rothadt barack a kolozsvári Comagroprodtól és banán a dési Clarustól); 26 kiló romlott és lejárt minôségû margarin (kolozsvári Trix és Decapa, tordai Cogito és Gamba), 107 liter szeszesital (megecetesedett bor, kolozsvári Nordab).

Júliusban a fogyasztóvédelmi hivatal a vakációs idôszakra való tekintettel 14 turisztikai egységet (üdülôk, menedékházak, táborok) is felkeresett, és ezek esetében is számtalan rendellenességet észleltek. Például a Tordai-hasadékban (Elia Impex), Kisbányán (Deltatur Comimpex) és Kôrösfôn (Nela Impex) az üdülôházakat nem készítették elô megfelelôen, (a szobák beáznak, a falak penészesek, a vízvezeték nem mûködik, a világítás sok helyt hiányzik). A közétkeztetésre fenntartott helyiségek és felszerelések is hiányosak: az élelmiszert nem megfelelôen tárolják, a konyhai étkezési készletek hiányosak, rozsdásak. Emiatt 10 egységben felfüggesztették a szolgáltatást, a hiányosságok pótlásáig, és 12 milliót meghaladó pénzbírságot róttak ki.

A hivatalhoz 74 feljelentés érkezett, ebbôl 41 panaszt oldottak meg a hónap végéig. 24 esetben bizonyultak igaznak a fogyasztók panaszai: kicserélték a terméket vagy visszaszolgáltatták az ellenértékét (3,523 millió lej), megbüntették a vétkes kereskedôket vagy termelôket.

Rossz utak kárvallottainak figyelmébe

(1. old.)

A kolozsvári polgármesteri hivatal azzal a reklamációval kapcsolatban, amelyet egy személygépkocsi tulajdonos tett a rossz útviszonyok miatt a Gh. Dima utcában elszenvedett károk következtében, közleményben emlékeztet az 1998/315-ös városi tanácsi rendelet 3. szakaszára. Ennek értelmében az utcai egyenetlenségek, gödrök miatt a személyek és gépkocsik elszenvedett kárait azoknak a vállalatoknak kell megtéríteniük, amelyeknek szerzôdésük volt a polgármesteri hivatallal a városi utcák karbantartására. Az ilyen megkárosított személyek kérvényeiket és az igazoló iratokat a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási irodájába nyújthatják be.

KRÓNIKA

HMKÁE

(2. old.)

Ha már a magyaroknak lesz magyar nyelvû állami egyetemük, akkor legyen… a vallási és szexuális kisebbségeknek is — mondotta nemrég Adrian Nãstase volt külügyminiszterünk. Igazán kedves tôle, hisz eddig még a magyar nyelvû állami egyetem tervét is hevesen elvetette. Micsoda nagyvonalú európaiság! Mert nem hiszem, hogy létezik Európa valamely országában a vallási kisebbségeknek egyetemük, homoszexuálisok egyetemérôl pedig egyáltalán nem hallottam.

Sajnos Nãstase sem akar hallani, illetve tudomást venni arról, hogy a Romániában élô magyarok száma „kissé" nagyobb a szintén Romániában élô homoszexuálisok és leszbikusok számánál.

Ha azonban mégis megvalósulna az ötlet, képzeljék, milyen jól hangzana: Homoszexuális Magyar Katolikusok Állami Egyeteme (HMKÁE). Mert el tudják önök képzelni, hogy azok a … (a pontok helyére tetszés szerinti, nyomdafestéket nem tûrô szavakat az olvasó maga írhatja be) magyarok megelégednének egy egyszerû magyar nyelvû állami egyetemmel? Á, dehogy.

Balázs Bence

TERMÉSZETVÉDELMI AKCIÓ A SZENT JÁNOS KÚTNÁL

(2. old.)

Az Erdélyi Kárpát–Egyesület kolozsvári osztálya természetvédelmi akciót szervez 1999. augusztus 14-én, szombaton a Szent János kútnál és környékén, amikor kitakarítják ezt a területet. Az EKE felkér minden természetszeretô kolozsvári lakost, hogy vegyen részt a munkában (nagyobb mûanyagzsák és kerti szerszám ajánlatos). A MODEX Kft. biztosítja a szemét elszállítását. Találkozás a Monostoron, a villamos és a trobilusz végállomásánál 14-én, szombaton reggel 8 órakor. Az akciót Prezenszky Tibor és Tóth István szervezi.

ITT AZ ALKALOM,

(2. old.)

hogy a nagy dohányosok leszokjanak káros szenvedélyükrôl! Az Ardealul Poliklinika (Ludwig Roth utca 19., a PECO mellett) keretében dohányzás elleni segélyszolgálat alakult, amelyet dr. George Petrescu fôorvos vezet. Hétfôn reggel 7–9, kedden és csütörtökön 9–11 óra között lehet felkeresni a 42-es kabinetben. Akik nem tudnak ebbe az órarendbe beilleszkedni, minden hónap elsô szerdáján, du. 6–7 óra között a Fô tér 24. szám alatti Mûvelôdési Házban (I. emelet) ugyanettôl a szakorvostól kaphatnak hasznos útmutatást a szenvedélyes dohányzás leküzdésére.

Bemutató a Köztársaság moziban
A visszafizetés (Törlesztés)

(2. old.)

Eredeti cím: Payback, amerikai, színes, 1999, 101 perc. Rendezte: Brian Helgeland, szereplôk: Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello, John Glover, Kris Kristofferson.

A préda könnyû volt, a pénz nem túl sok, de nem is kevés. Porter és Val Resnick, a két bajtárs rá is tette a kezét. Csakhogy Resnick három hibát követett el: elvitte Porter részét, ellopta a nôjét, és elvette az életét. Vagyis azt hitte, hogy elvette...

Ha a három hibát nézzük, nem csoda, hogy a halottnak hitt Porter bosszút akar állni. Habár nem is annyira a bosszú érdekli ôt, hanem az a hetvenezer rongy (egy centtel se több!), amit Val se szó, se beszéd „kölcsönvett". Ezért a hetvenezerért pedig képes szembeszállni az egész maffiával, ha kell. És kell, mert Val közben annak tagja lett.

Egy olyan világban, melyben minden férfi gyilkos, minden nô prostituált, és minden rendôr korrupt, nem nehéz olyant találni, aki bosszút akar állni valamikori bajtársain. Az, hogy ehhez a maffiával is le kell számolni, semmi gondot nem jelent az Oscar-díjas Mel Gibsonnak, akit elôször látunk rosszfiúszerepben. Ennek ellenére most is ô a hôs, hiába gyilkol, rabol, mégis neki drukkol a nézô. A történet különben elég szürke, hétköznapi, de azért valami fantázia csak van benne: a dolgok alakulása néhol fölülmúlja a várakozásokat. Elvégre a pénz mindenkinek jól fog, és ne felejtsük, hogy a filmbeli Chicagóban (bár Chicagóra semmi utalás nincs, ugyanúgy lehetett volna New York vagy bármelyik rideg város, régi, hideg épületekkel) nincsenek csak gyilkosok, prostik, piszkos rendôrök, akiknek semmi sem számít, csak a pénz. Egyszóval semmi sem szent, az emberélet sem. És Richard Strark A vadász címû regényének alapján készült filmben mindez nagyon is természetesnek tûnik.

Balázs Bence

A KUTYA NEM UGAT

(2. old.)

Ezt a mondatot egyetlen olvasókönyv sem fogadná el.

Egy temetôi séta alkalmával azonban kiderült, hogy egy ilyen állat hûséges kísérôje lehet akárkinek.

Mert, amikor én arra jártam, a kutya némán követett nem hûségbôl, de nem is ellenséges szándékkal. Aztán megtudtam, hogy valójában a temetôben dolgozó kômûvesekhez szegôdött.

De akkor miért követett engem is?

Moldován Rokk Melinda

PALINDROM — VERS

(2. old.)

Olyan hideg ez a kô,
mint egy kolostori nô.

Olyan hideg ez a nô,
mint egy kolostori kô.

*

— Mi a véleménye az életrôl?
— Mostanában sokkal több az életunt, mint az életút.

Fontos jogi tájékoztatás a romák és sintik részére a holocausttal kapcsolatos kárpótlásról és a svájci bankokkal létrejött egyezségrôl

(2. old.)

A. Ha Ön roma vagy sinti és a II. világháború alatt a fasiszták vagy ügynökeik üldözték (szövetségesek, megszállt országok kormányai) VAGY ha Ön olyan roma örököse, akit a fasiszták vagy ügynökeik üldöztek vagy meggyilkoltak ÉS

B. Ön vagy családtagja:

1. 1945. május 9. elôtt betétekkel rendelkezett svájci bankban, svájci befektetési alapban vagy értékletéti számlán és ezzel kapcsolatos igénye lehet; vagy

2. Önnek vagy családtagjának a fasiszta rezsim által zsákmányolt vagy elvett vagyontárgyakkal kapcsolatos követelései lehetnek svájci szervezetekkel szemben (az egyezség második csoportjába tartoznak a „burkolt vagyonnal" kapcsolatos, svájci szervezetekkel szembeni igények is, az ilyen vagyont a svájci szervezet valamilyen, a tengelyhatalmakhoz tartozó, a fasiszta rendszerrel 1933 és 1946 között kapcsolatban álló társaság vagy személy elônyére elleplezte); vagy

3. kényszermunkát végzett olyan szervezetek részére, amelyek e munka jövedelmét vagy hozamát svájci szervezeteknél helyezték el, vagy ezzel a nyereséggel svájci szervezeteken keresztül folytattak tranzakciókat; vagy

4. sikertelenül keresett menedéket Svájcban a fasiszta üldöztetés elôl, vagy bejutását követôen rossz bánásmódban részesült, és ezzel kapcsolatban igénye lehet valamely svájci szervezettel szemben.

Ön MEGFELELHET a svájci bankokkal, a svájci kormánnyal és más olyan svájci cégekkel kötött, 1,25 milliárd dolláros javasolt egyezség szerinti kárpótlás feltételeinek, amelyeket azzal vádolnak, hogy jogtalanul hasznot húztak abból, hogy a fasiszták üldözték a zsidókat, a romákat és más csoportokat. Az egyezség most került az Egyesült Államok bírósága elé, amely egy, 1999. november 29-én megtartandó méltányossági vizsgálat során, vagy azután dönt az egyezség méltányos voltáról.

Felhívjuk figyelmét a következôkre:

Ha úgy gondolja, megfelel a fenti leírásnak, kérjen teljes körû tájékoztatást jogairól és az igénylési eljárásról.

Nincs garancia arra, hogy minden igénylô kárpótlásban részesül.

Ez az egyezség elkülönül és független a Swiss Fund for Needy Victims of the Holocaust/Shoah (Svájci Alap a Holocaust/Shoah Szükséget Szenvedô Áldozatainak) alaptól.

A teljes tájékoztató értesítési csomag pontosan meghatározza az egyezségbe tartozó csoportokat és a határnapokat — köztük 1999. október 22-t —, ameddig Önnek bizonyos lépéseket meg kell tennie.

A postai értesítési csomagért hívja a következô zöld számot: 01- 800-5030, majd 626 a tónus után VAGY töltse ki ezt a nyomtatványt és küldje el a következô címre:

Holocaust Victim Assets Litigation

JAF

P.O. Box 1604

New York, NY, 10116-1604 USA

Név ................

Cím ...............

Város ...............

Ország ..............

Irányítószám ...........

Elônyben részesített nyelv ....

VÉLEMÉNY

Sajátos ésszerûségek

(3. old.)

Nálunk sok mindent „sajátosan" értelmeznek. Ésszerû, ami a józan észnek megfelelô, a lehetôségeket okosan, korrektül fel- és kihasználó cselekedet. Nálunk a józan jelzôvel van baj, ami a szélsôségektôl tartózkodó, higgadt, megfontolt, mértéktartó, szolid, tehát jóval több, minthogy nem részeg; sokszor még a részegséget is „szolid" állapotnak tekintik: „a fônök a sáncban is fônök". A szélsôségektôl tartózkodó, higgadt ésszerûség hiánya sokszor és sokban megmutatkozik a politikában, hôzöngésekben, de errôl írni kockázatos, mivel van vélemény- és sajtószabadság, de nálunk ez is „sajátos" következményekkel. Példa van elég, de maradjunk csak az „apróbbaknál", habár azokat is nyilváníthatják tekintélysértônek, attól függetlenül, hogy nem éppen politikaiak.

I. Városszerte (lehet, hogy országszerte) új begyûjtô postaládákat szereltek fel, de... levélbélyeg csak a postahivatalokban kapható, tehát a levélíró polgárnak oda kell utaznia vagy kutyagolnia több kilométernyire, s ha már ott van, az ottani postaládába dobja be küldeményét. Postabélyeget tartalékolni? Ugyan! Az árak olyan gyakran emelkednek, hogy a pótbélyegekért újra csak a postahivatalba kell elballagni! A polgárnak jók voltak a régi postaládák is, még jobb, hogy bélyeget vehetett bármelyik trafikban, könyvkereskedésben. De hol van az a nyár...? Közel évtizede reklamáljuk az „új módit", de ebben az ésszerûség kábult. Ami az új postaládás flancolást illeti: a mai gazdasági helyzetben nem a postának — a polgárnak! — volt létfontosságú, csak a gyártónak...! meg a ... Emelni lehetett a tarifán. Hogy bélyeget (még okmánybélyeget is) csak a postahivatalokban lehet venni? Ez kinek az érdekeit szolgálja? Vagy nálunk ez nem számít?

II. Megkezdték két jó állapotban lévô épület lebontását a Deák Ferenc utcában (24. és 26. sz.) a tervezett ortodox templom részére. Mindkét épület még használható lenne. Fôleg a központban sok lakást átalakítottak bolttá. Közben nagy a lakáshiány (az illetékesek beismerik, hogy húszezernyi Kolozsváron), ellenben van egy nagy düledezô ház a Petôfi Sándor (Avram Iancu) utcában, amit nem is kell bontani, összerogy nemsokára magától; de az új templomnak „csak azért is" a volt Minorita, most görög katolikus templom közelében, a központban kell lennie, mit számít, hogy még Avram Iancu is erre mutat a magasból! Ama düledezô ház magánterület? Megvásárolható! Úgy látszik, nem célszerû: pár lépés csak a temetô...

III. A kolozsvári adófizetôk pénzét — olvashattuk a helyi sajtóban — csak úgy szórják, többek között 440 milliót egyházi épületekre, százat virágkiállításra, 80 milliót egy sportévfordulóra (amelyen sok sör fog lefolyni egyesek torkán). Az adófizetôk kommentálják, a józanabb ész döntését várják, a rendelkezésre álló pénz újraelosztását, hogy ami elhalasztható, nem létfontosságú, az elhalasztódjék, és nagyobb figyelmet fordítsanak a sürgôs teendôkre (mint az árvízkárok felszámolása, nélkülözô gyerekek és öregek támogatása, az egyre szegényebb egészségügy és tanügy kisegítése a kátyuból). Van, ami szükségszerû, van ami nem, ami ráér a jólét magasabb szintjén: a Traianus-oszlop nem fogja melegíteni a hontalanokat a következô és elkövetkezendô teleken.

IV. Hasonlóan tehetô fel a kérdés országos szinten is, hisz országszerte fokozódik az elszegényedés, az egészségügyi és egyéb nyomor, de bizonyos körökben folyik a Nyugatot majmoló flancolás, s folyik a privatizálás, amelyben az ésszerûség helyett sokszor az érdek dominál. Így képzôdnek napok alatt milliárdos vagyonok. Például, ha eladnak egy 8–10 milliárdot érô létesítményt 910 millióra „lebecsülve", olyannak, persze, aki a mellényzsebbôl kifizeti, majd egykettôre áruba bocsátja a „fölösleges" részeket, így persze, hogy „megtérül" a befektetés, megmarad a „káposzta" is.

V. Július elején írtam mindezeket, azóta „valami közbejött".

Azóta a postahivatalok kifundálták, hogy nem csak a bélyeg lehet egyedáru, hiszen itt a napfogyatkozás! S jött a több mint két órán át használható napszemüveg! Besztercén és más városokban a nyugdíjat csak úgy kézbesítették, ha a címzett vett egy „védôszemüveget". Várható volt, hogy ezt a „mesterfogást" botrány követi. És a Román Posta elnöke bocsánatot kért ügyfeleitôl...

Tekintsük ezt egyfajta jó jelnek?

Veres József

Napfogyatkozás

(3. old.)

Teljes mértékben jogos és célszerû az a sajtókampány, amely Európa-szerte a napfogyatkozás tudományos magyarázatára, a jelenség szemkárosító hatásának ismertetésére irányul. Ámbár ez utóbbival kapcsolatban hatásosabb lenne, ha többször szólaltatnának meg szemgyógyászati szaktekintélyeket e kérdésben, hiszen a sajtó mindenféle ágazatában erôszakosan tért hódító reklámdömpinghez hasonlatosan tálalt szemkárosító következményekre történô figyelmeztetés ugyanolyan eredménnyel járhat, mint maguk a végtelenségig ismételt hétköznapi mosószerajánlások: az olvasó, a nézô, a hallgató átlapoz egy másik oldalra, vagy átkapcsol egy más adásra. Végül pedig azzal a meggyôzôdéssel keres más foglalkozást, hogy mindez csupán a speciális szemüvegek jobb forgalmazására irányuló ténykedés. Ama szemüvegek pedig eléggé borsos áron kerültek a kereskedelembe, és kétséges, hogy ezen az áron gyerekes családok két-három darabot is meg tudnának vásárolni. Ajánlatos lenne tehát, fôként az ifjúság körében, térítésmentesen vagy olcsón terjeszteni ôket, hiszen máris sokan felkészültek arra, hogy a rendkívül ritka és látványos jelenséget valamilyen hegytetôrôl, magaslatról szemléljék. Ennek pedig más következményei is lehetnek. Feltehetôen megnövekszik augusztus 11-e körül a közúti forgalom. Franciaországban ezért a napfogyatkozás napján korlátozzák a forgalmat, hogy a néhány percig tartó hirtelen elsötétedés okozta látási viszonyok ne növeljék a közúti balesetek számát, a speciális szemüvegeket pedig alacsony áron vagy ingyen osztogatják. Magasabb életszínvonaluk ezt nyilván sokkal inkább lehetôvé teszi, mint a miénk, de annyi talán szerényebb anyagi helyzetünk körülményei között is kötelezô lenne, hogy a meteorológiai elôrejelzéseken kívül, az illetékes intézmények az egymást követô idei árvizek és földcsuszamlások után felhívják a lakosság és a turisták figyelmét arra, hogy hol, milyen közlekedési akadályokra lehet számítani, milyen körzetekben vált veszélyessé a turizmus. Még annak árán is, hogy az érintett területen az átlagosnál nagyobb idegenforgalomra felkészült szállodák, vendéglôk és menedékházak kevesebb bevételhez jutnak ezáltal. Az emberi életben, egészségben bekövetkezett károkat utólag semmilyen magyarázgatás, felelôsség- elhárítás már nem teheti jóvá.

A hatvanas évek elején városunk területén is látható napfogyatkozás körüli sajtókampány a ritka természeti jelenség bekövetkezte után vált nevetségessé. Akkoriban, a kor divatjának hódolva, a napfogyatkozás tudományos ismertetésén túl, arra helyeztek nagy hangsúlyt, hogy felvilágosítsák a lakosságot, miszerint minden ehhez fûzôdô babona humbug, és hogy a rövid ideig tartó elsötétedés csak az állatok furcsa viselkedését idézi elô. Egyébként semmiféle katasztrófától, misztikus történéstôl nem kell tartani, mert ez fizikai, csillagászati jelenség, amelynek nagyon is kézzelfogható, materiális magyarázata van. S a bôven ontott ismertetôk igyekeztek valamiképpen legalább érintôlegesen kompromittálni a világról alkotott idealista és vallási tanokat, kihasználva még ezt a lehetôséget is, mint minden más alkalmat, a vallások ellen folytatott kíméletlen hadjáratban.

Ezzel a felkészítéssel vártuk tehát a Feleki-tetôn, kormozott üvegekkel az eseményt, s állapítottuk meg dideregve, hogy bizony a beharangozottak szerint pillanatok alatt elsötétült, és nagyon hideg lett. Aztán az élmény hatása alatt iparkodtunk vissza az iskolába, s még a Tordai útig sem értünk, amikor jött a megdöbbentô hír: a napfogyatkozás kritikus perceiben minden elôzmény nélkül beomlott az akkor még vadonatúj sportpalota kupolája. Szerencsére akkor senki sem tartózkodott odabenn.

A bekövetkezett kár dacára az incidens mindenkit mosolyra ingerelt. És nem azért, mintha az idealizmus gyôzelmét látta volna a történetben. A diadalt kétségkívül a materializmus aratta, mégpedig éppen a matéria, az építkezésnél ellopott matéria kapcsán. Amelyhez a gonoszkodó idealisták csak annyit fûztek: Isten szeme mindent lát...

Szabó Piroska

„Tévedtem — pártunkkal együtt!"
(anekdota)

(3. old.)

Talán Ô megcsinálta volna a kommunizmust. Ha hagyták volna. De az okoskodók nem értették meg, nem értékelték, amit ô felfedezett: vagy egybôl, vagy soha! Neki lett igaza. Dzsuganov most, 50 év múltán igyekszik összetákolni azt, amit ô 1945–46-ban tetô alá hozott volna: a kommunát. Minden a mindenkié. Minden közös. Valahonnan a párizsi kommunizmusból, diákéveibôl hozta ezt az elméletet a szatmári Csehi Gyula. A Magyar Nemzeti Bank kormányzójának fia, a késôbbi zseniális Lukács György, meg az iparbáró Hatvany Lajos is kommunista nézeteket vallott ebben az idôben. Csakhogy Csehi Gyula a felszabadulás után úgy érzete, ezeket a nézeteket gyakorlatba is kell ültetni. Nagyváradon volt ekkor éppen pártaktivista. És elvtársainak egy kis csoportjával elhatározta: a körzetben talán a történelemben elôször vagy talán másodszor megvalósítja a kommunát. Még a kakasokat is kiszedette a váradvelencei külvárosi lakók tyúkóljaiból meg a környezô falvak hasonló ketreceibôl. Az ellenszegülôk (akik nem értették a kapitális újítást), vasvillákkal szegültek szembe a kezdeményezéssel. Bukarestbôl, a káderosztályról területi instruktort küldtek Váradra, aki jelentette: több rosszat, mint jót csinál a Kommunista Pártnak. Így került Csehi Gyula, Szatmár nagy szülötte 1957 tavaszán a Bolyai Tudományegyetemre. Itt éppen ekkor szabadult meg hazai marxista klasszikusunk, Gaál Gábor a filozófiai katedrán az ellentétes ideológiájú professzortól, a református püspökhelyettes Tavaszy Sándortól. Jött hát a helyébe Csehi Gyula. (Ekkor még térdnadrágot és bakancsot hordott, jelezve ezzel is, hogy valamikor, nemrég, ha nem is proletár, de aktivista volt.) A zseniális teoretikus, jó szimatú marxista ideológus a brosúra-marxizmust terjesztette. De ezzel nem is lett volna nagyobb baj az amúgy is nagy bajban, ha nem nevezték volna ki tanulmányi igazgatónak is. Ebben a minôségében küldte az ifjakat szovjet egyetemekre tanulni, és sokan neki köszönhetik, hogy lettek valakik moszkvai vagy leningrádi tanulóéveik után.

A baj ott kezdôdött, hogy mint tanulmányi igazgató kiállt az akkor éppen pártkörökben nagyon futtatott Liszenko-féle szovjet mezôgazdaság biológiai háttere mellett. Bár figyelmeztették, hogy egy francia szaklap azt írta, amit Liszenko csinál, az egyszerûen szélhámosság. Mendel módszerei szerint kísérletezik és Mendelt átkozva a marxista biológia és Micsurin eredményeinek adja ki kutatásainak eredményeit. És ahogy Liszenko Szibériába számûzte az ellene forduló Vavilovot, úgy Csehi Gyula is távozásra késztette a génekkel bajlódó Csík Lajos biológus professzort Kolozsvárról. És Péterfiék elôtt kijelentette: „Ne halljam meg a Mendel, Morgan, Weismann nevét! Azok fasiszták!" (?)

De hát mit csinált Liszenko, akinek még Hruscsov elvtárs is bedôlt? Lefricskázta az osztrák Mendel „borsótörvényeit" és azt hirdette: nem igaz, hogy a gének visszaütnek! És a gyenge minôségû ukrajnai búzát keresztezte, szenteltvízbe mártotta, varázsszavakat mondott csávázás helyett felette, és elvetette. A pihent földben majdnem jó, közepes termést adott. Íme, helyes úton jár. Megnézhetik, mennyi búza lesz itt jövôre. Egész Európát mi fogjuk etetni kenyérrel. És óriási területeket vettetett be. De a termés nagyon is gyenge volt. Hruscsov elvtársnak azt mondta: nem kedvezett az idô... De majd jövôre!

Közben valaki azt súgta neki: áprilisban járt Angliában. Ott valami hihetetlen erôs szárú csodabúzát látott. Mekkora kalászokat fog az kidobni magából!

Rengeteget vásároltak fel ebbôl az angol csodabúzából. Elvetették és ilyent még nem láttak: verébnél kétakkora madarat is megbírt a búza szára. De kalászt azt nem nagyon dobott. Hruscsov kíváncsi volt a termésre. Lement, megnézte, mérgében majdnem megütötte a guta. Különösen amikor kíséretének egyik tagja megmondta neki: ez angol takarmánybúza! Ettôl ne is várjon senki nagy kalásztermést.

Hruscsov azonnal kidobta Liszenkót. Hozzánk is eljutott a híre a szélhámosságnak. Amikor Péterfi István megemlítette az ügyet Csehi Gyulának, az ájtatos képet vágott, képzeletbeli hamut szórt a fejére, és bûnbánóan kijelentette:

— Tévedtem... Pártunkkal együtt!

És még hozzátette:

— És a Liszenkót felkaroló szovjet idôsebb testvérpárttal együtt...

Kovács Ferenc

KÖRKÉP

Törvénytelen házbontás

(5. old.)

A polgármesteri hivatal megbízásából szerdán a Precon Kft., az augusztus 3-án hozott törvényszéki ítélet ellenére, amely letiltotta a bontási munkálatokat, a két ingatlant eltüntette a föld felszínérôl. A körzeti mûemlékvédelmi bizottság a tizennyolcadik századi házakat megóvandó épületeknek nyilvánította, de ez sem zavarta az erôszakos rombolókat ténykedésükben. Sôt, a szomszédos ruhabolt tetôzetét is lehúzták, tetemes anyagi kárt okozva a GiLi Mod Kft.-nek. Amelynek tulajdonosa, a helyi lapok tudomása szerint, az 1996-os helyhatósági választási kampány idején tízezer dollárral támogatta a Románok Nemzeti Egységpártjának a lapkiadását, és aki mostani felháborodásában bírósági úton keresi kártalanítását.

Csütörtökre a munkagépek visszavonultak, csak egy ott hagyott tábla adta a kíváncsiak tudtára a beruházás fontosabb adatait. Az akciót lebonyolító Precon Kft. egyik fô részvényese, Emil Munteanu lapunknak elmondta, hogy a törvényszéki elnöki határozat alapján függesztették fel a munkálatokat. Hogy mi maradt ebbôl hátra? A törmelék elszállítása és a környezô épületek épségét biztosító intézkedések.

Egyes, az építkezési szakmában jártas szakemberek véleménye szerint ez a bontás veszélyezteti a szomszédos, szintén régi ingatlanok megmaradását, amelyek egymásnak támaszkodva biztosították egymás épségét. Ezeket nem fogja semmilyen új templomocska megtartani az utókor számára. Vagy éppen ez a cél? A mûemlékvédelmi bizottság hivatalosan értesítette a rendôrséget a törvénytelen bontásról. További fejlemények a bírósági eljárás elôrehaladtától függôen várhatók.

Ö. I. B.

80–200 milliós kölcsön faluturizmusra
A kamat egyenlô az inflációs rátával

(5. old.)

A faluturizmus fellendülését szolgáló befektetésekre nyújt kölcsönöket a Bancpost. Az Országos Idegenforgalmi Hatósággal (ANT) kötött egyezmény értelmében országosan 8 milliárd lejt utaltak ki a Bancpostnak erre a célra. Ezt az összeget december 1-jéig át kell nyújtani a kérelmezôknek. A kölcsönbe kapott összeget az alábbi befektetésekre lehet fordítani: közmûvesítés (víz, földgáz, csatornarendszer), területkiszélesítés, felszerelések és megfelelô bútorzat biztosítása, szórakozási, illetve a szabadidô eltöltését szolgáló létesítmények, a turisztikai szolgáltatások minôségi fejlesztését elôsegítô tervek. A kölcsönöket azok a belföldi jogi személyek kaphatják, akiknek fô tevékenységük a faluturizmus, illetve céljuk a faluturizmus fejlesztésének elôsegítése, valamint azok a romániai lakhellyel rendelkezô magánszemélyek és családi társulások, akik turisztikai tevékenységre feljogosító hivatalos engedéllyel rendelkeznek. A kölcsönt öt évre adják, legtöbb egyéves kegyelmi idôvel.

A kamat egyenlô az inflációs rátával, és minden év végén egyeztetik az évi inflációs rátával. A törlesztés havonta történik majd. A kölcsönért olyan ingatlannal kell kezeskedni, amelynek értéke egyenlô kell hogy legyen a kölcsön, az elsô évi kamat, és egy 25 százalékos kockázati hányad összegével. A kölcsön összege különféle tényezôk függvényében változhat, ám egyazon személy nem kérhet 200 millió lejnél többet. A faluturizmus területére újonnan bekapcsolódó jogi vagy magánszemélyek legtöbb 80 millió lejt igényelhetnek. A kölcsönökért csupán jól kidolgozott és az ANT által jóváhagyott tervekkel lehet folyamodni. További információkkal a Bancpost Kolozs megyei kirendeltségei szolgálnak. A bank viszont azt ajánlja az érdeklôdôknek, hogy tájékoztatás végett keressék meg az Országos Idegenforgalmi Hatóságot, hiszen a kölcsön kiutalásáért minden kérést, tervet ennek kell jóváhagynia.

Késik a szociális segély Bonchida községben

(5. old.)

Bôven akadnak szociális gondok Bonchida községben is. A munkanélküliség és az infláció ebben a Szamos-völgyi nagyközségben is felütötte fejét. Különösen a cigánycsaládok küzdenek anyagi nehézségekkel. Év elején nem kevesebb mint 90 személy számára állapított meg szociális segélyt a Polgármesteri Hivatal. Négy hónapig hozzá is jutottak a megszabott pénzösszeghez, de május óta probléma a segély folyósítása. Egyszerûen elfogyott az ilyen célra felhasználható pénz. Azóta csak tíz család kapja rendszeresen a szociális segélyt. A többiek a mindennapi kenyér elôteremtéséhez szükséges segítség nélkül maradtak. Nyolcvan családról van szó, amelyek a nyomorban élnek. A helyi költségvetés sem irányoz elô pénzalapot ilyen célra, a megyei szintû támogatás hiányáról ne is beszéljünk. A községgazdák sokat várnak, de keveset kapnak. Hónapról-hónapra egyre több a szociális probléma, orvoslásukhoz ellenben hiányzik a pénzalap. Ilyen körülmények között nem csoda, ha napról napra mind több a bûncselekmény a község négy falujában. Nôtt a lopások száma, ami ugyancsak a nincstelenség, az elégedetlenség számlájára írható. A cigánycsaládok már elvesztették türelmüket, naponta minden reggel várják a szociális segély folyósítását. A pénz azonban késik, miközben a bonchidaiak anyagi problémai szaporodnak.

De nem csak Bonchida községben vannak ilyen gondok. A szociális segélyt majd minden Szamosújvár környéki községben hiába várják...

Erkedi Csaba

TMD-mûhelytábor Nyárszón
Ma csûrbuli

(5. old.)

A Temesvári Magyar Diákszövetség második alkalommal rendez mûhelytábort Nyárszón, az Illyés Közalapítvány támogatásával. A szervezet fô céljának tartja tagjainak érdekképviseletét, és más ifjúsági és diákszervezetekkel való együttmûködést. A július 31. és augusztus 6. között zajló tábor e célok elérése útján felmerülô problémákat próbál megoldani. Mivel a vezetôség egészen új, jó alkalom nyílik az összerázódásra. A tábor megbeszéléssel indult, amit kétnapos kommunikációs tréning követett a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány munkatársainak vezetésével. Kerekes Kinga és Blãjan Dan képzôk a szervezet programtervének és pénzügyi stratégiájának kidolgozásában segítettek. A tavalyi rendezvénnyel ellentétben az idén nem hívtak vendégeket, a munka hatásfokának növelése érdekében. A táborban csupán a szervezet vezetôsége volt jelen, valamint olyan diákszövetségi tagok, akik a jövôben vezetôi szerepkört fognak ellátni.

Kétnapos megbeszéléssorozatra kerül sor erdélyi és határon túli ifjúsági és diákszervezetekkel, ezeknek célja a kapcsolatépítés, egymás munkájának kölcsönös segítése, valamint rendezvények szervezése. Ma zártkörû csûrbulival ér véget a tábor.

Péntek Attila

Sokan látogatják a szamosújvári strandot

(5. old.)

Ilyenkor nyáron a leglátogatottabb hely Szamosújváron a sétatér szélénél található víkendtelep. Két úszómedencéje van, amelybôl egyik olimpiai (50 méter hosszú) méretû, azaz versenyek színhelyéül is szolgálhat. A felüdülni, fürödni vágyó fiatalok veszik igénybe a strandot. A belépôdíj olcsóbb, mint Kolozsváron: a felnôttek 10 000 lejt, míg a gyermekek 5000 lejt fizetnek. Tisztaság, rend és tiszta víz fogadja a látogatókat. Zuhanyozó, padok és röplabdapálya áll a strandolók rendelkezésére. Nemrég sósvizet fedeztek fel a strand területén, a gyermekmedencébe már ebbôl juttatnak. A városgazdák kezelési központot akarnak létesíteni a közeljövôben a helyi szakorvosok bevonásával.

E. Cs.

HIRDETÉSEK

Valutaárfolyamok
(augusztus 5., csütörtök)

(7. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Macrogroup (átlagos ár)

8700/8800

15 970/16 100

Transilvania Bank

8500/8800

15 900/16 050

Agrárbank

8450/8870

15 840/16 130

Román Kereskedelmi Bank

8722/8953

16 000/16 100

Román Nemzeti Bank

8875

16 083

Az utcai pénzváltóknál a forint 64/66, a márka 8400/8600, a dollár pedig 15 700/16 000 lejbe került.
Ma reggel a Macrogroup Rt. váltóiban az induló árfolyamok: a német márka 8700/8800, az amerikai dollár 15 970/16 100, az olasz líra 8,73/8,90, az osztrák schilling 1220/1300 lejbe kerül.

NAPIRENDEN

Gyilkosság a Ion Ghica utcában

(8 old.)

A helyi cigányközösség bulibasájának a házában tegnap délután hidegvérrel elkövetett gyilkossághoz riadóztatták a rendôrséget. A család gépkocsivezetôje hiába próbálta tagadni a családfô gyanusítgatását, hogy a házi kasszából hiányzó másfélezer német márkáról semmit nem tud, mert fônöke nem hitte el. Járókelôk késôbbi vallomásából kiderült: a házból ordibálás hallatszott, majd a sofôrt leszúrva találták a lakásban. A rendôrség elkezdte a nyomozást.

Gázolás a Grigorescu lakótelepen

(8 old.)

Tegnap délben a Fântânele és a Prof. Ciortea utcák keresztezôdésében egy 1300-as Dacia (forgalmi rendszáma 7–CJ–8477) meghibásodott és vontatásra kényszerült. A MM–08–ACR rendszámú gépkocsi kezdte vontatni, miközben a Dacia elütött egy 57 éves asszonyt, aki három gyermekkel éppen az úton kelt át, és nem vette észre a második jármûvet. A kislányoknak sikerült felfutniuk a járdára, az idôs nôt azonban többszörös sérüléssel kellett kórházba szállítani.

Belügyi mozgósítás augusztus 11-re

(8 old.)

A teljes napfogyatkozás idejére Bukarestben 3300 rendôr és 1000 csendôr ügyel a közbiztonságra. Az ország többi megyéiben, fôként az árnyéksávba esôkben, szintén fokozott lesz a készültség: Argesban 435 rendôr és 150 csendôr, Konstancában 960 rendôr és 250 csendôr, Vâlceaban 575 rendôr és 160 csendôr vigyázza a közrendet. A Belügyminisztérium felkészült — jelentette ki a Mediafax tudósítójának Ion Marin minisztériumi tanácsos.

Befolyásolni szeretnék az igazságszolgáltatást
Tiltakozik a Kolozsvári Forradalom Igazságáért Egyesület

(8 old.)

Victor Babiuc nemzetvédelmi miniszternek a Legfelsôbb Bíróság ellen tett kijelentései Stãnculescu és Chitac tábornokok elítélése miatt tiltakozást váltottak ki a Kolozsvári Forradalom Igazságáért Egyesület részérôl is. Szerintük a miniszter valótlanságot állít, amikor a tüntetôk lelövését a szükségállapottal magyarázta. Az egyesület emlékeztet arra, hogy Temesváron 1989. december 17-e után, az országban pedig december 22-e után jelentették be a szükségállapotot, addig pedig Temesváron, Kolozsváron és Bukarestben több mint 200 embert lelôttek. A katonaságnak nem az a feladata, hogy a lakosságba lôjön, hanem hogy megvédje az ország határait a külsô ellenség ellen — figyelmeztet az egyesület, majd több kérdés formájában tesznek javaslatot: „szabaduljon meg" a katonaság vétkes tisztjeitôl; a nemzetvédelmi miniszter ne próbálja elhinteni a köztudatban, hogy valaki az egész katonaságot bûnösnek akarná kikiáltani, hiszen ezzel éppenséggel a minisztert lehetne bujtogatással meg az ellenzékkel való összejátszással vádolni.

Végül a Kolozsvári Forradalom Igazságáért Egyesület felteszi a kérdést: kivel szemben gyôzött a katonaság, mikor még mindig nem sikerült azonosítani a terroristákat, akik ellen állítólag harcolt? Szomorú, hogy 1989 decemberében több mint 220 katona és tiszt is meghalt, de biztosan nem a tüntetôk lôtték le ôket. A lakosság azonban nem hibás amiatt, hogy a katonaság beleesett a kommunista párt csapdájába. Mindenképpen ideje, hogy a’89-es eseményekkel kapcsolatos igazság kiderüljön.

Összehívták a szenátus rendkívüli ülésszakát
Constantinescu üdvözli az állandó büró döntését

(8 old.)

A szenátus állandó bürójának döntése értelmében augusztus 23. és 27. között rendkívüli ülésre hívták össze a szenátust — nyilatkozta Petre Roman, a szenátus elnöke. Többek között napirenden szerepel az erdôk és mezôgazdasági területek visszaszolgáltatásával és a volt állami mezôgazdasági vállalatok magánosításával kapcsolatos törvénytervezetek megvitatása. Roman elmondta: a szenátus augusztus 23-án, hétfôn 15 órakor ül össze, hogy meghatározzák a napirendi pontokat. Ezt követôen a szenátus állandó bizottságainak az ülésére kerül sor.

Emil Constantinescu államfô csütörtökön köszöntötte a szenátus állandó bürójának indítványát. Az államfô szerint Románia társadalmi és gazdasági fejlôdése szempontjából elmaradhatatlanul szükséges, hogy mielôbb törvényes úton rendezzék az államosított javak visszaszolgáltatásának, valamint a volt állami mezôgazdasági vállalatok államosításának a kérdéskörét. Az államfô úgy véli, hogy teljesen indokolatlan a rendezés további halogatása, hiszen a pártok között korábban már konszenzus született ezen kérdéskörrel kapcsolatban.

Súlyos munkabaleset Galacon

(8 old.)

Csütörtökön délelôtt 11 óra körül a galaci Sidex nehézipari kombinát 4-es nagy olvasztóplatformján levô gázvisszanyerô berendezés kéménye felrobbant. A robbanásban Viorel Bãnicã mérnök és Claudia Georgescu munkásnô életét vesztette, egy másik alkalmazott pedig kórházba szállítása közben halt bele sérüléseibe. További kilenc személy sebesült meg, egyiküknek az orvosok szerint kevés esélye van a túlélésre.

Az elsô megállapítások szerint a balesetet gázfelgyülemlés okozta. A helyszínen a prefektúra, a rendôrség, az ügyészség és a tûzoltóság indított kivizsgálást.

Elismertethetô a külföldön végzett egyetem elôtti tanulmány

(8 old.)

Az oktatásügyi minisztériumhoz kell fordulniuk azoknak a személyeknek, akik külföldön végzett egyetem elôtti tanulmányaikat kívánják elismertetni. Az iratcsomónak tartalmaznia kell a tárcavezetôhöz intézett kérést, a külföldre utazás elôtti iskolai helyzetrôl szóló elismervényt, a külföldi iskolai helyzetet a tantárgyakkal és az elért osztályzattal minden egyes tanévben, valamint fénymásolatot a érintett ország nyelvén kiadott iratokról és az útlevél két oldaláról ( a nevet és a Romániába való belépési vízumot tartalmazó oldalakról). Az iratcsomót a tanügyminisztérium székházában lehet benyújtani.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 1999 - All rights reserved -