2000. augusztus 8.
(XII. évfolyam, 183. szám)

Biztos Iliescu veresége a második fordulóban?
Stolojanban és Isãrescuban „embereire talált" az RTDP-vezér

(1. old.)

Ion Iliescu második fordulós vereségét jósolják a legújabb közvéleménykutatások. A Társadalmi Kutatások Iroda legújabb felmérése szerint, amelyet a fôvárosi lapok idéznek, az RTDP államfôjelöltje az ôszi elnökválasztások második fordulójában mind Teodor Stolojannal, mind pedig Mugur Isãrescuval szemben veszítene. Az adatok szerint amennyiben Iliescu a liberálisok jelöltjével, Stolojannal kerülne a második körbe, a románok 45,7 százaléka szavazna rá, ellenfelére pedig 54,3 százalék. Ha Mugur Isãrescu lesz az ellenjelölt, akkor Iliescu a szavazatok 49 százalékát, a jelölés elfogadásáról még gondolkodó kormányfô pedig a szavazatok 51 százalékát kapná. Egy Isãrescu–Stolojan második forduló esetén a jelenlegi kormányfô 52,3%–47,7% arányban „verné" elôdjét.

A pártok toplistája: RTDP 38%, Román Demokratikus Konvenció (KDNPP-JESZ-KDNSZ) 13%, Nagy-Románia Párt 12%, Demokrata Párt 10%, Nemzeti Liberális Párt 8%, Szövetség Romániáért 8%, RMDSZ 7%, Nemzeti Egységpárt-Román Nemzeti Párt 1%.

Ismét a magyar zászlóval bajlódik a polgármester

(1. old.)

Tegnap Kolozsvár polgármestere levélben kérte fel Bogdan Cerghizan prefektust, intézkedjen a magyar fôkonzulátusra kitûzött, — a polgármester szerint — „dualista címert" viselô zászló kicserélésére.

Funar szerint a román törvénykezést, a nemzetközi diplomáciai szokásokat, valamint a kolozsvári lakosság méltóságát figyelmen kívül hagyó zászló a román történelemet sérti meg. Éppen ezért a prefektusnak sürgôsen el kell intéznie, hogy mihamarabb Magyarország „hivatalos" zászlaja kerüljön fel helyette a konzulátusra — áll a felszólításban.

„Felhívjuk figyelmét: ha ez nem történik meg folyó év augusztus 30-ig, a román történelem oly drámai jelentésekkel teli dátumáig, amikor többszázezer román vált a horthysta megszállók gyûlöletes gyilkosságainak áldozatává, Kolozsvár municípium lakosai készek egyszer s mindenkorra véget vetni ennek a szembeszegülésnek" — zárja levelét Gheorghe Funar. Lapzártáig sem a prefektust, sem a magyar fôkonzulátus illetékeseit nem sikerült elérnünk ez ügyben.

Kirabolták az RMDSZ Mócok úti székházát
A kár 50 millió — a tettesek ismerték a terepet

(1. old.)

Péntekrôl szombatra virradólag ismeretlen tettesek kirabolták az RMDSZ Mócok úti székházát. A nyomok alapján a tettesek a szomszédos ház kerítésén át másztak be az udvarra, felfeszítették a bejárati ajtót, majd egyenként az irodák ajtajait, s az elôzetes becslések szerint mintegy 50 millió lejt érô elektronikai cikkekkel távoztak. Az ugyanazon udvaron székelô cég ajtaja sértetlen maradt.

Egy Intel Pentium II. számítógép — képernyôstôl, nyomtatóstól —, egy másik számítógép winchestere, két színestévé, egy videolejátszó, valamint egy porszívó — ezzel távoztak azok a tettesek (feltételezések szerint ugyanis többen voltak), akik szombat hajnalban törték fel a Mócok útja 75. szám alatti RMDSZ-székházat. Amint azt Bartha Judittól, a Külmonostori RMDSZ elnökétôl a helyszínen megtudtuk, a rablók mindent feltörtek, amin zár volt: ajtókat, szekrényeket. A betörést különben éppen ô vette észre szombat délelôtt, majd értesítette a rendôrséget, amely meglehetôsen késôre érkezett a helyszínre.

A nyomok alapján a betörôk a szomszédos ház kerítésén másztak be: a kerítés melletti magas gyomok alaposan össze voltak taposva. Bartha Judit néhány összetaposott gyomot már egy nappal korábban is észrevett azon a helyen, így lehet, hogy a rablás elôtti éjszakán a tolvajok „fôpróbát" is tartottak. Mindenesetre az biztos, hogy az illetôk nem elôször jártak a székházban: meglehetôsen otthonosan mozogtak, nem sokat keresgéltek. Azt is tudhatták, hogy van mit elvinni, hiszen az ugyanazon házban székelô cég ajtaját meg sem próbálták feltörni.

A megyei rendôrség sajtószóvivôjét többszöri próbálkozás ellenére sem tudtuk telefonvégre kapni, így a nyomozás részleteirôl csak annyit tudunk: ujjlenyomatokat nem találtak a helyszínen. A helyszínelô rendôrök szerint ha a tolvajokat sikerül is elfogni, a lopott termékek olcsón már rég gazdát cseréltek.

Balázs Bence

Létrejött a Román Szocialista Agrárpárt
Mugur Isãrescu elnökjelölését támogatják

(1., 8. old.)

Onisim Raiu, a Szövetség Romániáért politikai alakulat egyik Kolozs megyei vezetôje hivatalosan is bejelentette kilépését a pártból. A szakítást a párton belüli nézeteltérések, valamint Paul Dobrescu fôtitkár „áskálódásai" idézték elô — nyilatkozta Raiu, aki ugyanakkor nem értett maradéktalanul egyet a párt jelenlegi programjával sem. Véleménye szerint Melescanu nagy esélyekkel indulna az elnökválasztáson, ha bizonyos személyektôl, köztük Dobrescutól is, megszabadulna. Így azonban azok a személyek válnak meg a párttól, akik tényleg segítségére lehetnének. Persecan Ioan, a Kolozs megyei szervezet elsô alelnöke szintén ma nyújtotta be lemondását.

Ugyanez alkalommal jelentette be Raiu azt is, hogy új pártot szándékoznak alapítani Román Szocialista Agrárpárt néven, amely a volt Román Demokrata Agrárpárt utóda lenne. Megtudtuk: ma alakult meg az RSZAP létrejöttét kezdeményezôk kolozsvári csoportja, amelyek közé tartozik többek közt maga Dumitru Farcas is. A párt alapításának ötlete Victor Surdutól származik.

Az új párt nem kíván senkivel szövetségre lépni a választások elôtt. A kezdeményezôk elmondták: támogatják Mugur Isarescut az elnökválasztáson, és hívei Románia EU-integrációjának.

V. K.

Tömörülnek a baloldali erôk is
Egyesül az RTDP és az RSZDP helyi szervezete

(1., 16. old.)

Komoly és intenzív tárgyalások folynak a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja (RTDP), illetve a Román Szociáldemokrata Párt (RSZDP) helyi szervezetei között — jelentette be hétfôn Grigore Zanc, az RTDP, és Suciu Vasile, az RSZDP megyei elnöke. A cél: a két politikai alakulat egybeolvadása. A tárgyalások során egyeztetik a két párt programját, stratégiát dolgoznak ki az ôszi választásokra. A két párt képviselôje hangsúlyozta: az egybeolvadás, a baloldali erôk csoportosulása természetes folyamat, nincs kapcsolatban a választási kampánnyal, hasonló kezdeményezésekre az ország más megyéiben is sor került. Ezidáig nem kerültek szóba az ôszi választásokra összeállítandô képviselôi és szenátori listák — biztosította a sajtót. Suciu elmondta: a két párt egybeolvadását illetôen gyors lépésekre van szükség, hiszen minkét politikai alakulat „a barikád ugyanazon oldalán található". Valamennyi közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy ôsszel a baloldali, szociáldemokrata beállítottságú pártok gyôznek — mondta. — Ha Ion Iliescu nem lép vissza, ôt támogatjuk az ôszi állmelnöki választásokon — tette hozzá az RSZDP megyei elnöke.

Grigore Zanc bejelentette: a megyei szerezetnek eddig mintegy ötezer támogató aláírást sikerült gyûjtenie Ion Iliescu jelölésére. — Annak ellenére, hogy senki sem szabta meg, hogy a különbözô megyei szervezetnek hány aláírást kell gyûjtenie, azt szeretnénk, ha Kolozs megyében több mint 20 ezer kézjegy gyûlne össze — mondta Zanc.

K. O.

A FNI-befektetôk bántalmazták Radu Sârbut

(1. old.)

Fizikailag és verbálisan bántalmazták Radu Sârbut, az Állami Vagyonalap elnökét azok a FNI-kárvallottak, akik hétfôn a pénzügyminisztérium elôtt tüntettek.

Miután a vagyonalap elnöke 14.30 órakor érkezett a pénzügyminisztériumba, tüntetôk „Tolvajok" és „Kérjük a pénzeket" jelszavakat kiabálva várták, amíg Sârbu kijön, majd bekerítették, meglökdösték, egyesek a zakójától fogva cibálták, mások pedig kitépték a kezébôl aktatáskáját. Néhány perc után a minisztérium elôtt strázsáló csendôrök vetettek véget a lökdösôdésnek.

A Mediafax jelentése szerint a tüntetôket az dühítette fel, hogy a nap folyamán egyetlen hivatalosság sem volt hajlandó meghallgatni panaszukat. A spontánul összeverôdött kárvallottak hétfô délelôtt ismét a FNI-botrány tisztázását, pénzük visszaszolgáltatását követelték.

Szeptember 15-ig lehet EU-s regionális fejlesztési támogatásra pályázni

(1. old.)

Hétfôn Kolozsváron ülésezett az Észak-Kelet Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADRNV) vezetô tanácsa. A Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszód, Máramaros, Szatmár és Bihar megyéket magába foglaló intézmény alapszabálya értelmében minden évben váltják az elnöki és az alelnöki tisztséget betöltô személyeket. Mostantól az elnök Leontin Bordes, a Szilágy Megyei tanács elnöke, alelnök pedig Stefan Seremi, a Bihar Megyei Tanács elnöke. Az ülésen megvitatták az utolsó évi tevékenység mérlegét és a további tennivalókat.

Claudiu N. Cosier, az ADRNV igazgatója a sajtónak elmondta: a PHARE-program értelmében eddig 27 tervezetet fogadtak el, melyek most közelednek a megvalósításhoz (a támogatás teljes összege meghaladja az 1 millió 400 ezer eurót). Ezen kívül további programok versenghetnek a még gazdátlan 1 millió 100 ezer euróért, a pályázatok benyújtási határideje 2000. szeptember 15. Elsôsorban ipari (kapacitás növelés, export növelés, helyi erôforrások hasznosítása) és idegenforgalmi cégek számíthatnak támogatásra. Az eddig elfogadott programok között egyetlen kolozsvári szerepel: a Györgyfalvi negyedi mûjégpálya felújítására vonatkozó pályázat elnyerte a maximális 62 500 eurós támogatást.

Az ADRNV a 2000–2002-es idôszakra — az ország legtöbb és legnagyobb értékû pályázatainak begyûjtôjeként, elnyerte a román kormány támogatását is.

Megtudtuk: a déli, dél-keleti és észak-keleti regionális fiókokkal együtt 100 millió euróért versenghetnek a pályázók a következô három kategóriában: helyi és regionális infrastruktúra (a pénzforrás 50%-a), kis- és középvállalatok (25%), helyi munkaerôforrások kiaknázása (25%). Ide sorolható, például, a Kolozsvár-Szászfenes új országúti szakasz, amely a kialakuló kereskedelmi zóna miatt a mostanival párhuzamban Gyalu határáig vezetne, és kedvezô elbírálás esetén az EU-s támogatás mellett helyi erôforrásokat is igényelne.

Ö. I. B.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

A KOLOZSVÁRI TONIC MÉDIA ALAPÍTVÁNY humoregyüttese több olyan helységbe látogat el a nyár folyamán, ahova ritkán vagy soha nem jutnak el hivatásos színészek, muzsikusok. Nyári koktél címû zenés-tréfás mûsorukban fellép: M. Kovács Lenke, Katona Károly, Sebesi Karen Attila és Maxim József zenekara. Az elsô kiszállás helyszíne: augusztus 13-án, vasárnap este 7 órától a kisbácsi, augusztus 20-án este 9 órától pedig a mákófalvi mûvelôdési ház.

Az ANO Alapítvány — Music Pub kulturális rendezvényei (színhely: Múzeum Terasz):

Augusztus 8-án, kedden, 21 órától: filmvetítés (Fritz Lang: Metropolis); augusztus 9-én, szerdán, 21 órától: zenehallgatás (Dzsessz-enciklopédia — Brasil, szerelmem (2), bemutatja Virgil Mihaiu); augusztus 10-én, csütörtökön, 21 órától: filmvetítés (Jim Jarmusch: Dawn by low); augusztus 11-én, pénteken, 21 órától: dzsesszkoncert (Mihai Porcisan: Dixiland); augusztus 12-én, szombaton, 21 órától: zenehallgatás (filmzene: Desperado); augusztus 13-án, vasárnap, 21 órától: exotikus zenehallgatás (Santana: Latin tropical).

IX. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYÛLÉSÉT ÉS AZ RMKT MEGALAKULÁSÁNAK tízéves jubileumi ünnepségét tartja a Gyilkos-tó üdülôtelepen 2000. szeptember 15–17-én a Romániai Magyar Közgazdász Társaság. A vándorgyûlés témája az adópolitika. Neves hazai és külföldi szakemberek, a román és magyar Pénzügyi Minisztérium, a Vámigazgatóság, illetve a Hargita Megyei Adóigazgatóság képviselôi tartanak elôadást. Jelentkezési lapok és információk igényelhetôk a 064/431-488 telefonszámon, az RMKT-székházban (Kövespad/Pietroasa 12., Kolozsvár), vagy E-mailen: rmkt@mail.soroscj.ro.

Gólya-posta

Lapunk apróhirdetései között lehetôséget adunk arra, hogy újszülöttek világra jöttét tudassák olvasótáborunkkal. Az újszülött adatait (név, hossz, testsúly, születési idôpont és hely) az apróhirdetésekhez szükséges nyomtatvány kitöltésével kell leadni pénztárunknál. Szolgáltatásunk egyelôre ingyenes.

Fogyasztóvédelem/július

(2. old.)

A Kolozs Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal az elmúlt hónapban 170 vállalatban végzett ellenôrzést, ezek közül 32 a megyeszékhelyen kívüli helységekben tevékenykedik.

136 esetben vettek fel kihágási jegyzôkönyvet: 51 vonatkozik élelmiszerekre, 37 más termékekre és 48 szolgáltatásokra. 104 pénzbírságot szabtak ki, összesen 88 millió 650 ezer lej értékben. 4 millió 229 ezer lej azoknak a termékeknek az összértéke, amelyeket végleg ki kellett vonni a forgalmazásból.

A fogyasztóvédelmi hivatal az alaptevékenysége mellett néhány tematikus akciót is szervezett. Az egyik a Kolozsvári Vasúti Igazgatósághoz tartozó egységekben és a vonatokon történô szolgáltatások minôségének vizsgálata volt. Ebbôl a következôk derültek ki:

— a vasúti szerelvények közlekedési biztonságát pontos elôírások szabályozzák, és azokat rendszeresen ellenôrzik, mégis az utazókocsik állapota, fôleg azok régisége miatt, ritka esetben biztosítja a minimális kényelmi színvonalat;

— a hosszú útvonalú szerelvények mûszaki állapota javult, míg a rövid útvonalúaké csökkent;

— a kolozsvári állomásépület kivételével (ahol javult az elsô osztályú váróterem és más mellékhelyiségek felszereltsége) minden megállóhely állapota változatlan az 1997-ben végzett ellenôrzésen tapasztaltakhoz képest. Eddig 5 millió lejre róttak ki bírságokat.

A másik téma: a Kolozs megyei turisztikai egységek szolgáltatásainak minôsége. Tizenöt ilyen céget vizsgáltak meg, és a következô észrevételek születtek:

— tartalmi és információs szempontból is a szolgáltatás-csomagok elôrelépést mutatnak;

— annak ellenére, hogy a megyében nagyszámú turistacéget jegyeztek be, a valóságban ezeknek csupán a fele fejt ki tevékenységet;

— a hazai turizmus kínálata és propagandaanyaga jóval elmarad a külföldre szervezett utakétól, az idegenforgalmi vállalatok vonakodnak felkarolni ezt az ágazatot (okok: gyenge minôség, nem megfelelô árak, egyes külföldi turistacégek rámenôs törekvése a romániai piacra való betörés érdekében). Ebben a témában 7 büntetést szabtak ki, összesen 9 millió lejre.

Júliusban a fogyasztóvédelmi hivatalhoz a lakosság részérôl 72 bejelentés érkezett, a hónap végéig ezek közül 62-öt vizsgáltak ki, és 56 esetben találták azokat megalapozottaknak. A reklamációkat a termékek kicserélésével vagy azok ellenértékének visszafizetésével (összesen 25 millió 116 ezer lej) oldották meg.

Jogszolgálat

(2. old.)

S. J., Kolozsvár: Az új nyugdíjtörvény szerint nyugdíjba jöhet-e korhatár elôtt az a személy, aki jóval több évet dolgozott, mint amennyit a törvény megkövetel?

Válasz: A jövô év áprilisától életbe lépô új nyugdíj- és társadalombiztosítási törvény (amely az új szabályok mellett új kifejezéseket és fogalmakat is bevezet) szerint azok a biztosítottak, akik legkevesebb 10 évvel meghaladták a teljes hozzájárulási idôszakot, a standard nyugdíjazási életkor (nôknél jövô áprilisától már 57, férfiaknál pedig 62 év) elôtt 5 évvel hamarább nyugdíjba jöhetnek. Hozzájárulási idôszak alatt a törvény azokat az éveket (hónapokat) érti, amikor az illetô társadalombiztosítási hozzájárulást fizetett. A jövôben (2001. április–2002. március között) kért hozzájárulási (ledolgozott) idô 25 év nôknél és 30 év férfiaknál, ezen túl hónaponként növekszik a szükséges ledolgozott idô, majd 2015-ben éri el nôknél a 30, férfiaknál pedig a 35 évet. (Azok, akik kevesebb mint tíz évvel haladták túl a hozzájárulási idôt, elôzetes résznyugdíjra jogosultak, az életkor betöltése elôtt 5 évvel korábban, és arányosan csökkentett járandóságban részesülnek a törvényes nyugdíjkorhatár betöltéséig.)

Új kötetek a budapesti Zsidó Nyári Fesztivál könyvvásárán

(2. old.)

Tíz kiadvány és egy CD-lemez jelenik meg az augusztus 27-én kezdôdô Zsidó Nyári Fesztiválra: az újdonságok között, mûfaját tekintve, dokumentumkötet, regény, versgyûjtemény, visszaemlékezés és humoreszk is kapható lesz Budapesten, a Dohány utcai Zsinagóga elôtti Herzl téren — tájékoztatta Raj Tamás fôrabbi az MTI-t.

A sorban immár harmadik seregszemle egyik kuriózumának ígérkezik Adam leBor Alvó számlák címû könyve, amelyben a francia származású amerikai szerzô dokumentumok alapján taglalja Svájc és az ottani bankok szerepét a II. világháborúban. A kötet, amelynek írója maga is jelen lesz a fesztiválon, egy németországi kiadó, a Bastei 2000 gondozásában lát napvilágot Magyarországon.

A kínálatban szerepel egy nemzetközileg ismert munka, a Zsidó rítusok és szimbólumok is. A könyvet Simon Philippe De Vries holland rabbi kifejezetten nem zsidók számára írta.

Ugyancsak jelen lesz a rendezvényen Slomó Saron magyar származású, Izraelben élô író, akinek a kisregénye és visszaemlékezése A háború gyermekei címmel jelenik meg.

A könyvet éppúgy a Belvárosi Kiadó gondozza, mint Mezei András Kettôs kötôdés címû, az identitás témakörét körüljáró versgyûjteményét.

Személyes élményeit foglalta össze Dan Ofry, Izrael magyar nyelvû napilapja, az Új Kelet fôszerkesztôje az Egy évszázad tanúja címû, saját kiadású kötetben. A szerzô szintén részt vesz majd könyve bemutatóján.

Jacob Ancona életrajzi regénye, A fény városa a keleti, ezen belül többek között a kínai zsidóság életérôl szól. A kiadványt a Csokonai Kiadó jelenteti meg.

Izsák áldozata címmel lát napvilágot Bitó László regénye, az Argumentum Kiadó gondozásában.

Szarka Lajos könyvét, A hévízi zsidóság történetét a helyi polgármesteri hivatal adja ki.

Rendszerváltás az állatkertben — ez Ungár Richárd ügyvéd kötetének a címe, amely humoros zsidótörténeteket — szatírákat, novellákat, humoreszkeket — tartalmaz a közeli és a régmúltból. A könyvet a Makkabi Kiadó gondozza.

Hagyományos zsidó és izraeli dalokat játszik a Sabbathsong, amelynek elsô lemezét ugyancsak a fesztiválon mutatják be. Érdekesség, hogy a magyar együttesben zsidó és keresztény zenészek közösen játszanak.

Késelés nélkül!

(2. old.)

Bizonyára félreértette a helyzetet az a Pata utcai dinnyeárus, akitôl az egyik este a buszmegálló közelében vásároltam, és akirôl nem tartom valószínûnek, hogy olvassa a Szabadságot. Mert amikor már fizettem, és hirtelen a kanyarban felbukkant a trolibusz, az áruval a kezemben, és az ô elképedt tekintetének kíséretében, eliramodtam a megállóba, sikeresen elkapva a jármûvet. A derék oltyán, gondolom, azt furcsállotta, hogy nem hagytam alkalmat számára a kezében szorongatott lékelôkés használatára.

Pedig eme szép balkáni szokást szándékosan, következetesen kerülöm. Tehát nem a trolibusz tehet róla, hogy ismételten „vakon zsákbamacskát" vettem. Mert ez a dinnyevásárlási rituáléhoz tartozó mocskolkodás olyan, mint a keleti bazárokban az alkudozási színjáték: ha az ügyfél legalább félóráig nem próbálja lejjebb srófolni az árat, a helyi felfogás szerint azt jelenti, hogy komolytalan vevô.

Én, kikérem magamnak, komoly vásárló vagyok: csak maga az áru érdekel, annak minden tartozékával, tehát épségével, tisztaságával együtt. A minôségrôl annyit, hogy azt nem ilyen nyilvános utcai csámcsogtatással kell elfogadtatni. Különben is nagyon ritka, amikor tényleg a vélt (vagy valós) rossz minôség miatt az árus kicseréli áruját. Akkor meg minek az az utcai balkáni színjáték?

Nem tartom valószínûnek, hogy az oltyán atyafi érti a Szabadságot, de ez az ô dolga. A minôséggel kapcsolatos rizikó pedig maradjon a vásárlóé, az benne van a dinnye árában.

Ö. I. B.

VÉLEMÉNY

Hidelvei? Nyárádgálfalvai? Kornislakai?

(3. old.)

Vigyázzatok, ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végsô menedéktek
(...)
(...) ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna (...)
Reményik Sándor

A nyelvi igénytelenségnek, sajnos, gyakran tanúi lehetünk. Ennek egyik példája a hidelvei, a nyárádgálfalvai (Szabadság, július 17., 3. old.), a kornislakai (Szabadság, július 26., 3. old.) is.

A hagyományos nyelvszokás szerint ugyanis, ha az -a, -e, -ja, -je birtokos személyragos földrajzi nevekhez -i melléknévképzô járul, akkor a birtokos személyrag kiesik, illetôleg megrövidül. Így például Várfalva, Andrásháza, Csomafája melléknévi származéka várfalvi, andrásházi, csomafáji lesz. De birtokos személyragos földrajzi név Nyárádgálfalva, Kornislaka is. Ezek esetében ugyancsak a megcsonkult tôhöz járul az -i képzô, s nyárádgálfalvi, kornislaki lesz belôlük. Mint ahogy aki Györgyfalván lakik, azt csakis györgyfalvinak mondja mindenki.

Hasonlóképpen járunk el a két-három, különírt elembôl álló földrajzi nevek esetében is. Például Szamos mente — Szamos menti. A Hidelve ugyan két elembôl összetett, egybeírt földrajzi név (híd+elve), ráadásul nem birtokos személyragos, melléknévi származékát mégis a fentemlítettekkel azonos módon képezzük. Vagyis Hidelve+-i nem hidelvei, hanem hidelvi!

E tôcsonkítás azzal magyarázható, hogy az -a, -e, -ja, -je birtokos személyrag az -i képzô elôtt a közszavakban is kiesik, illetôleg megcsonkul: szó vége — szó végi, szóeleje — szó eleji, február elseje — február elseji, másodika — másodiki stb.

A szabályos elseji mellett az utóbbi idôben az igénytelen beszédben terjed a helytelen, teljes birtokos személyragos alak, az elsejei. Ezzel összefüggôen a másodikai stb. Ez, úgy látszik, átterjed a hasonló jellegû földrajzi nevekre, s ezzel magyarázható a hidelvei is.

Ha idôben visszatekintünk, a levéltári adatok többségében kizárólagos a hidelvi. 1581: „...Vgian Azon hydelwy Nagy Adam-tol..."; 1616: „...az Hidelui szászokat..."; 1617: „Markos Janos hidelvi..."; 1694: Hidelvi Nagy Ucza; 1727: „a’ Hidelvi Fertály-ban..."; 1817: „...Hidelvi Nagy uttza végin..." stb.

Nem ártana ezt följegyezni.

Asztalos Lajos

A bánthatatlanok

(3. old.)

A napokban egy bukaresti focirangadón jó néhány ártatlan embernek osztottak ki pofonokat a csendôrök. Az ok: egy darab (!) petárda. Fogadok: egyetlen tisztnek sem esik bántódása emiatt. A minap FNI-károsultak tüntettek a prefektúra elôtt. Egy hölgy (neve, címe a szerkesztôségben) felháborodottan mondta el, hogy civilbe öltözött parancsnokok rájuk uszították a csendôröket. Azért, mert ellopott pénzüket követelték vissza. A verôlegények nyugodtan aludhatnak, a kisujjuk sem fog meggörbülni.

A rendôrség, nem olyan régen, két gazfickó nyomára bukkant. Mindketten az intézmény tagjai voltak. És mindketten tiszti akadémiára jártak. Itt álljunk meg egy pillanatra. Mielôtt valaki a csendôrség vagy a rendôrség tagjává válik, komoly pszichológiai vizsgán esik keresztül — elméletileg. Mert a gyakorlat egészen mást mutat. Akadémiára olyan altisztek jelentkezhetnek, akik fônökeiktôl igencsakelônyös jellemzést kaptak. Akik a jók között is a legjobbak — ismét csak elméletileg. Ékesen bizonyítja ezt a tényt a két pandúrból lett rabló esete. Azt a kérdést még véletlenül sem teszik fel a megyei rendôrség vezetôi, hogy a két gazfickót ki támogatta felfele ívelô karrierjük során, ami csak a véletlenen bukott meg. Mert ha igen, onnan is kellene repülnie egy–két kádernek.

A rendôrség, a csendôrség, a bírói-, illetve ügyvédi testület külön kasztot alkotnak. Ôk a „bánthatatlanok". (Közéjük tartozik a hadsereg is, ami külön elemzés tárgyát képezheti). A diktatúra éveiben nyílt titok volt, hogy ezek az emberek, pult alatt, mindenhez hozzáférhettek. Miközben az egyszerû halandók rosszul lettek a sok szójás készítménytôl, rendôrbácsiék téliszalámit uzsonnáztak. Az évek folyamán reflexszerûen épült be tudatukba, hogy nekik valamivel több jár, mint embertársaiknak. Akiket néha emberszámba sem vesznek.

Akinek négy év nyomorúság után valamelyest tiszta maradt a tudata, emlékezhet arra, mivel nyerte meg Constantinescu elnökjelölt milliók bizalmát. Kijelentette: véget vet a korrupciónak. Mivel ez a rossz idôközben még jobban elmélyült, és kezdett egyre magasabb szintekre felkapaszkodni, mandátuma vége felé Constantinescu újabb meglepô kijelentést tett: nem kapott elég támogatást az illetékesektôl, hogy felszámolja a társadalom ezen rákfenékjét. Legyünk komolyak. Az elnök saját politikai impotenciáját takargatja ezekkel a kijelentésekkel. El is menekült a felelôsség elôl, mint patkány a süllyedô hajóról. Tudja jól, hogy az emberek pokolra kívánják. Ezért nem is vállalja a mégegyszeri megmérettetést. Göncz Árpádot a következô mondattal búcsúztatták: „Köszönjük, elnök úr". Constantinescu egy minden szempontból romokba heverô országot hagy maga után. Az ilyen embernek mit lehet kívánni? Mert például, amit én kívánok neki, azt nem tûrné meg a nyomdafesték.

Nem hiába mondják, hogy fejétôl büdösödik a hal.

Én a farkánál kezdtem. De csak elérkeztem a fejéhez.

Nánó Csaba

Ama pohár víz

(3. old.)

Kubában az a szokás, hogy mindjárt egy pohár hideg vizet tesznek a vendég elé... Úgy jár ki ez a figyelmesség és gondoskodás az asztalhoz telepedônek, ahogy a bibliai keleten mosták meg és kenték be illatos olajjal a messzirôl jött vándor lábát.

„Gracias!" — mondja a vendég, s ha szomjas, mindjárt belekortyol a vízbe, ha pedig jegelt gyümölcsszörpöt óhajt inni, vár, amíg ismét rákerül a sor, s a pohár párás oldalát nézi, vagy csöndesen szemlélôdik. Mert jut rá ideje abból a két, két és fél órából, amíg az ebédet fölszolgálják a vendéglôben, már-már szertartásosan.

Eleinte zavart, hogy reggel, délben, este elém teszik a vizet, helyette mindjárt egyebet kívántam volna; de a pincér már tova is tûnt, és én idegenkedve néztem a poharat, mintha fanyar humorú házigazdáim arra ítéltek volna, hogy lakoma helyett tíz napig kenyéren és vizen tengôdjem, mint a zárkában; pedig talán épp a bôkezûségük és kedvességük kényeztetett így el, s tett türelmetlenné.

Unalmamban és kényszerû tétlenségemben mégiscsak ittam végül egy korty vizet, aztán újra és ismét, s közben éreztem, hogy homlokomról fölszáll a tenger és a pálmák fülledt párája, jótét hûvösség veszen körül, s egyre megértôbb leszek e földrész lakói iránt, akiknél két hétig vendégeskedtem az írószövetség meghívására.

Sôt kezdtem megérteni, miért teszik elém a pohár vizet még éhomra is: azért, hogy testem-lelkem józanul tárgyilagos legyen, valahányszor új örömök befogadására készül, tízféle gyümölcstôl illatozó saláták, halak, tengeri garnelák élvezetére. Mielôtt tehát a sok finomságnak nekilátok — hallottam a hangtalan biztatást —, igyam egy pohár jéghideg vizet, ahogy a borkóstoló mesterek harapnak az almába alvilági kószálásuk elôtt, s tiszta aggyal gondoljam át a lét minden gazdag lehetôségét és ostoba korlátoltságát, ahogy az ínségtôl szenvedôk elôl néha még az ivóvizet is elveszik, hogy a mocsarakban bugyborékoltassák fel, a század egyik kiáltó ellentmondásaként...

S hogy magasabb értelmû jelkép mutatkozik meg e pohár vízben, arra bizonyíték volt már az is, hogy följegyzésre méltó gondolataim sosem lakmározás közben jutottak eszembe, nem akkor, amikor a sült banán aranyló párája dicsfényként övezett, hanem a hófehér abroszon csillogó vizespohár mellett.

Mikor hazatérve elsô ízben ültem le a családi asztal mellé, néhány pillanat múlva öntudatlan nyugtalanság fogott el.

Minden ott volt elôttem, s valami mégis hiányzott. Föl-fölágaskodva, ujjaim között a levegôt morzsolgatva kerestem azt a VALAMIT, majd zavartan mosolyogva visszaereszkedtem a székre, s az enyéim legnagyobb meglepôdésére így sóhajtottam fel:

— Ó, de innék egy pohár jéghideg vizet!

Bálint Tibor

Csillagok le és fel

(3. old.)

Úgy tûnik, Teodor Melescanu alól kihúzták az államfôi széknek a reményét is. Pedig még csak néhány hónappal ezelôtt a hazai politikai élet szinte valamennyi elemzôje rendkívül valószínûnek tekintette, hogy az ôszi választások második fordulójában a volt külügyminiszter lesz Ion Iliescu legesélyesebb ellenfele.

Melescanu alatt már a Costea-botrány nyomán megingott a talaj. Pedig vért izzadva bizonygatta, hogy a Párizsban élô üzletembernek semmi, de semmi konkrét köze nincs a Szövetség Romániáért alapításához, s az a két-három franciaországi vakációról árulkodó számla mit sem bizonyít — meghívták, és ennyi.

Aztán Emil Constantinescu visszalépése is csökkentette a pártelnök esélyeit. A negatív szavazási hajlamból adódóan. Hiszen a Melescanura szavazni szándékozók közül a legtöbben azért voksoltak volna rá, hogy a jelenlegi államfô ne jusson újabb mandátumhoz.

Miután azonban Mugur Isãrescu és Theodor Stolojan neve is felmerült, az SZR-elnök ázsiója napról napra csökkent. Persze, vele együtt Iliescu népszerûsége is visszaesett, ami azt bizonyítja, hogy a népek mégsem feledték el teljesen: valamikor egyazon brancsba tartoztak.

Most Melescanu tücsköt-bogarat összeígér annak érdekében, hogy az elvesztett pontokat valahogyan visszaszerezze. Akár abba is belemenne, hogy erdélyi legyen a kormányfô, ami a regátiaknak — emlékezzünk vissza Victor Ciorbea esetére — nem okozna túlságosan nagy örömet.

Sôt az RMDSZ-t szívesebben látná a kormányban, mint ellenzékben. Ennek, természetesen, megvan a maga kézenfekvô magyarázata. Melescanu pontosan tudja, hogy külügyminiszter korában hányszor tettek neki nyugati kancelláriákban az erdélyi magyarok jogaiért szemrehányást. Egyébként az Iliescuék pártjából kivált szövetség elnöke az utóbbi két évben következetesen hangoztatta: magyarok nélkül évekig nem képzelhetô el kormány Romániában.

Melescanu csillaga lemenôben van. Jelenleg úgy tûnik, a cotroceni-i bársonyszékért folytatott ádáz harcban Stolojan, Isãrescu és Iliescu után a negyedik helyre csúszott vissza. Nyilván, ôszig még sok minden megváltozhat, ma azonban biztosnak tetszik, hogy Stolojan a legesélyesebb az államfôi tisztségre, Isãrescu pedig a kormányfôire, amennyiben a jelenlegi koalíciónak sikerül valami módon megnyernie a választásokat.

Erre azonban a pillanatnyi körülmények között kevés az esély. A parasztpártiak tehetetlenül vergôdnek saját semmittevésükben, a liberálisok pedig a Melescanuékkal folytatott tárgyalások kudarca után egyedül maradni látszanak. A Demokratikus Konvenció látványosan szétesett. Ha az említett pártok valóban komolyan gondolnak az ôszi választási gyôzelemre, egyetlen esélyük maradott: összefogni. És kiszélesíteni a jelenlegi koalíció körét esetleg az SZR-rel is.

Ellenkezô esetben marad az Iliescuék által vezetett RTDP–SZR–Demokrata Párt lehetôség, amely manapság 70 százalékos össztámogatottságnak örvend. Egyetlen remény, hogy mind Melescanu, mind pedig Petre Roman tudják: Nyugat cseppet sem örvendene ennek a megoldásnak. El kell tehát dönteniük, mi a fontosabb: miden áron hatalmon lenni, vagy pedig folytatni a nehezen megkezdett reformot. Persze, ez esetleg csillagok leáldozásával és új csillagok feljövetelével együtt jár.

Tibori Szabó Zoltán

SPORT

LABDARÚGÁS

(4. old.)

A osztály — 1.

A vasárnapi két mérkôzésen: l Galaci Otelul–Pitesti-i Arges FC 4–1 (gólszerzôk: Guritã 2, Males — 11 m és Bukvic, illetve Neaga) l Bukaresti Rapid–Ploiesti-i Petrolul 3–1 (Mãldãrãseanu, Schumacher és Frãsineanu, illetve Orlando). Így a lapzárta után végzôdött Bukaresti Steaua–Bákói MFC mérkôzést leszámítva minden mérkôzést lejátszottak, az ideiglenes táblázatot a legnagyobb arányú gyôzelmet arató Galaci Otelul vezeti.

(pja)

Fújjuk a magunkét
Hogy mi minden nem történik?

(4. old.)

Alig érkezett haza, alig írta alá szerzôdését a Román Labdarúgó-szövetséggel, máris munkához látott az évtizednél is hosszabb idôt Franciaországban edzôsködött Bölöni László dr. szövetségi kapitány. Aki ezentúl Jenei Imre technikai igazgatóval közvetlenül irányítja a romániai labdarúgó-válogatott tevékenységét. Bölöni úgyszólván elsô munkanapján már a bajnokcsapat lengyelországi kupamérkôzésén igyekezett tapasztalatokat szerezni a válogatottnak sok játékost adó együttesrôl. Hazaérkezése után pedig, Jenei társaságában az egykori csapattárs, Victor Piturcã edzette fôvárosi katonák edzését kísérte figyelemmel. Az edzést az Antena 1 riportere is megtekintette, és az ott látottak-hallottak közül nem a szakmai megjegyzésekre figyelt föl, hanem egészen másra. Eget-földet rengetô észrevételét, amit természetesen az egész ország hallhatott (s utána azonmód átvette egy kolozsvári napilap is). Mégpedig az tûnt fel, hogy a két „megfigyelô vendég" kettesben maradt, csak magyarul beszélt egymással. Tehát nem a játékosok vagy a szakemberek körében, hanem egymás között...

Igen, ez valóban megdöbbentô! — legalábbis a Dâmbovita mentén. Két ember, amikor senkit sem zavar vagy sért meg ezzel, anyanyelvén beszélget. Az ilyen logika szerint legalább ilyen sértônek kellene lennie, ha, tegyük fel, a Galatasaraynál a két Gicã, egyben a két sógor, Hagi és Popescu nem törökül, hanem románul szól egymáshoz. Nem a taktikai értekezleten, hanem amikor kettesben maradnak!

Mindez Bölöni kinevezése kapcsán ötlött az eszünkbe. A Gazeta Sporturilor 3195-ös száma A színes sport napilapot idézi: „Semmi érdekes a dologban. Ha a válogatottat jól vezetik — akkor sikereket ér el majd — a csapat. De ha nem jönnek be a várt eredmények — a két magyar lesz a vétkes."

László Ferenc

A szorító híreibôl

(4. old.)

l Lucian Bute a 91 kg-os súlycsoportban. A houstoni világbajnokság bronzérmese, az akkor még

67 kg-os súlycsoportban szereplô Lucian Bute (Máramarosszigeti Box Club Lauruc) nemrég súlycsoportot váltott: a nagybányai országos bajnokságon már a 81 kg-osok közt szerepelt (ez háromkategóriás „szaltót" jelent egyetlen év alatt). Bute azonban nem áll meg itt, jövôre reméli, hogy még egy „lépcsôvel" feljebb lép, és felhízik a 91 kg-osok közé. Addig is edzeni fog, hogy egyúttal izmosodjék. A montreali olimpia ezüst-érmese, jelenleg Bute edzôje, Mircea Simon azt nyilatkozta, hogy tanítványa nagyon jó eredményeket érhet el a nehézsúlyúak között.

l Ifi bajnokság Nagyváradon. Az ifjúságiak országos bajnokságát rendezik meg Nagyváradon. Idén nem voltak zónaversenyek, így minden most nevezô ifi részt vesz a vetélkedôn. Kolozs megyét sokan képviselik, az esélyesebbek: Gelu Silas

(54 kg), Adrian Bolba (57 kg) és Emil Stoica (48 kg) — a KMSC versenyzôi, edzô: Vasile Mârza; Rosi Lingurar (51 kg) és Rãzvan Benche (75 kg) — a Forta-Thermostar-HSK-tól, edzô: Hercz József; Dumitru Moldovan(60 kg), Kupagerô Zoltán (67 kg) és Florin Frentiu (71 kg) — az Akarat (Vointa) öklözôje, edzô: Dumitru Negrea és Ion Chendreanu. A versenyen dési, tordai és aranyosgyéresi bokszolók is részt vesznek.

Coriolan Iuga

Ezen a napon...

(4. old.)

Harminc évvel ezelôtt nagy meglepetésként számolt be a sajtó a román országos egyéni vívóbajnokság elsô két számának végeredményérôl. A nagy esélyesnek tartott, egyéni világbajnokságot nyert és olimpiai ezüstérmet szerzett kolozsvári Szabó Sándorné Orbán Olga (Ozoray-Schneker Lajos mester egykori felfedezettje), valamint a volt olimpiai bronzérmes Maria Taitis-Vicol elôtt a szatmárnémeti Csipler Sándor-iskola három muskétáshölgye teljesen kibérelte a gyôzelmi dobogót. A tavaly karácsonykor elhunyt derék mester egykori tanítványai közül Tassy Zsuzsa (az akkori sajtó által Ardeleanunak átkeresztelt Weissböck István utánpótlás-világbajnok tôrvívó felesége) szerezte meg a bajnoki címet, az ezüstérem csapattársának, Stahl Istvánné Jencsik Katalinnak, a bronz pedig a jelenlegi Jenei Imréné, egyébként kolozsvári születésû Gyulai Ilonának jutott. És hogy teljes legyen a meglepetések jegyzéke, párbajtôrt a KMSC-s Guráth Béla edzônek az a tanítványa nyerte, akinek addigi legjobb eredménye a 4. hely volt, még... az ifiknél!

L. F.

KOSÁRLABDA
Marosfôi felkészülés

(4. old.)

Idén nyártól új edzôje van a Dési Szamos Tiger elsô osztályú nôi kosárlabdacsapatnak Elena Farcas személyében. Az együttes régi mestere, Dan Moraru tanár jelenleg a kolozsvári U férficsapatát vezeti.

A dési lányok augusztus elején kezdték el a felkészülést az új idényre. A klub vezetôsége igyekezett felfrissíteni a keretet, valószínûleg ôsztôl Laura Bocos is Désen fog játszani, ha nem kap külföldi szerzôdést. (Laura tavasszal még az U színeiben játszott.) Ugyancsak a napokban igazolták le a Brassói Fartectôl az ifjúsági Vaneát. A hét elejétôl a Szamos menti lányok Marosfôn folytatják alapozásukat, összesen tíz napot töltenek a Hargita aljában. Augusztus közepétôl több barátságos mérkôzést játszanak.

Erkedi Csaba

SÍUGRÁS
Mûanyagon sí Világ-kupa!

(4. old.)

Igazi nyári hangulatban, rengeteg nézô jelenlétében Hintzartenben (Németország) hegyi nyaraló városkában a Fekete-erdôben 8. alkalommal rendezte a FIS a síugró Világ-kupát. Az öt városban zajló tízfordulós vetélkedô nagy érdeklôdésnek örvend.

Most csapat- és egyéni versenyeket is rendeztek. Az új szabályok bevezetése miatt sok csapat „elvérzett", fôleg az osztrákok és a franciák. Érdekes, hogy a nem megfelelô — túl bô — ugróruha okozta a legtöbb kizárást. Ugyanis a szabály kimondja, hogy a ruha a test méreteitôl csak 10 cm-rel térhet el (6 mérési ponton). Így pél-dául száz méter feletti ugrása ellenére nulla pontot kapott a túl bô síugróruha miatt Andy Goldberger, s így az osztrák csapat máris esélytelenné vált. (Új szabályok vannak a sífelszereléssel kapcsolatban is, a most részt vevô 13 ország versenyzôi mind új síléccel ugrottak.) Aki jó ugró, az viszont ilyen körülmények között — mûcsatornás felgyorsuló leereszkedôn, a talajérés környékén seprû formában egymás alá elhelyezett mûszálakon — is megállja a helyét.

A sánc kritikus pontja 95 méternél van, a pályacsúcsot tavaly óta ketten tartották 110 méterrel. A japán Hideharu Miahira csodás 110,5 m-rel kezdett, a többiek pedig a közelében maradtak: a finn Janni Ahonen 109, a japán Kazioki Funaki 103,5, Goldberger 102,5, a finn Risto Jussilainen 103,5, a szintén finn Janni Soivinen 101,5 m-t ugrott.

Két forduló után a csapat Vk állása: 1. Finnország 1019,5 pont, 2. Japán 998,5 pont, 3. Németország

977 pont (utolsó rossz ugrásával —88 m! — Martin Schmitt „lôtte el" a második helyet), 4. Norvégia, 5. Szlovénia, 6. Oroszország ..., 10. Ausztria ..., 13. Franciaország!

Az egyéni verseny közép- és elôdöntôi után a legjobb 12 újra ugrott. Meglepetés volt a végsô sorrend, mivel a csapatversenyben gyengélkedô osztrákok háziversenyt rendeztek. Végeredmény: 1. Andreas Widhölzl 105 m — 138,5 pont, 2. Martin Höllwarth (mindketten osztrákok)102,5 m –132,5 pont, 3. Noriaki Kasai (japán) 100,5 m — 128 pont, 4. Hideharu Miahira 99 m — 124,5 pont, 5. Ahonen 97,5 m — 122 pont. Az élen végeztek még: az orosz Dimitrij Vasziljev, a finn Matti Hautamaki és Pekka Salminen, az osztrák Stefan Horngacher, az orosz Anton Kaliniscsenko és a norvég Tommy Ingebritsen.

Az új formájú vetélkedô nem tûnt túl becsületesnek, nem biztosított egyenlô esélyt mindenkinek. Reméljük, hamarosan visszatérnek a 2 vagy 3 ugrásos direkt csatározásra. Egyelôre innen folytatják szerdán a finnországi Kuoppióban...

Nagy Péter

KÖRKÉP

Kalotaszentkirály
Újabb teleház született

(5. old.)

Ünnepélyes keretek között nyitották meg Kalotaszentkirályon azt a közösségi információs központot, amelyet a polgármesteri hivatal a Transilvania Környezetvédelmi Klub támogatásával hozott létre. A számítógépre és a monografikus kiadványokra a pénzt már az év elején támogatásként megkapták a Kárpát-régió Fejlesztési Alaptól, de mint ahogyan Kisjancsi József alpolgármester elmondta, a hazai bürokrácia mûködése folytán a 47 millió lejbôl elvesztettek hetet. Póka András György polgármesteri köszöntô szavait követôen az alpolgármester így folytatta: „Fôleg a faluban élô jelentôs számú, agroturizmussal foglalkozó családoknak jelent segítséget ez az iroda, mivel bekapcsolódnak az Internetes világhálózatra, ahol már jelenleg is található egy idevágó információs oldal, és jobban megismerhetô lesz a község és a környékbeli látványosságok, mint a Vigyázó-csúcs, a Fehér-sziklák, a Nagysebes-völgye, a Pokol-völgye, Havasnagyfalu környéke. Reményeink szerint akadnak majd olyan fiatalok, akik használni fogják az irodát, de mindenkit szívesen látunk."

Gabriel Pârâuanã, a környezetvédô klub elnöke rendkívül elégedett, ugyanis a három monografikus kiadványt rekordidô alatt, mindössze három heten belül sikerült elkészíteni, és amelyek három nyelven, románul, magyarul és angolul mutatják be a falu nevezetességeit.

A jövôben fejleszteni szeretnék az infrastruktúrát, tervbe vették egy falulap kiadását, amely havonként jelenne meg, és információkat tartalmazna a községrôl, a tanácsi határozatokról.

Végszóként a Rajka Péter Vállalkozók Szövetsége képviselôje jelképesen átnyújtott egy most megjelent kiadványt Régió és Vidékfejlesztés címen, amellyel támogatásukról biztosították a kalotaszentkirályiakat.

Péntek Attila

A megyei rendôrség sajtótájékoztatóján értesültünk

(5. old.)

Gyalogátkelôhelyen gázolta el egy gépkocsi Mariana Lungu (51) kolozsvári lakost. A Drãgãlina utcai pénteki balesetet Stefan Udrea (74) okozta a CJ–16–USA rendszámú 100-as Skodával. Az áldozatot törésekkel és zúzódásokkal a kórházban kezelik.

Erdôvétség miatt vizsgálják a járabányai (Bãisoara) Vasile Ileát (29) — ô 2,6 millió lej értékû fát vágott ki engedély nélkül az állam erdejébôl. A kissebesi (Poieni) rendôrôrs razziája során további 14 esetben pénzbírságot róttak ki, 85 kg gombát és 20 köbméter faanyagot elkoboztak (összértékük mintegy 23 millió lej).

Fürdés közben fulladt meg szombaton, augusztus 5-én a magyarvistai Sallósi Csaba. A 29 éves fiatalembert a szucsági gyümölcsös egyik tavacskájában érte a halál, holttestét még nem sikerült a felszínre hozni (a tó közel 8 m mély)

.(póka)

Oktatási és információs központ

(5. old.)

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Kolozs megyei szervezete

székházában Oktatási és Információs Központ létesül az Európai Unió támogatásával a PHARE Program keretén belül. A marosvásárhelyi központ 2000–2001-ben még négy megyében indít információs irodát, melyeknek közvetítésével megindul a mezôgazdasági vállalkozók, farmerek és egyéni gazdák képzése és ellátása információkkal.

A megyei irodák indításához, a vállakozók képzéséhez a marosvásárhelyi központ oktatókat képez ki, egyetemet, fôiskolát végzett, mezôgazdaságot mûvelô és számítógépes ismerettel rendelkezô fiatalok körébôl marketing–menedzsment–, pénzügyi tervezés szakterületre.

A felkészítôre 2000. augusztus 15. és november 15. között kerül sor.

Jelentkezni írásban benyújtott pályázattal lehet (szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okmány másolatának csatolásával) az RMGE kolozsvári székhelyén: 14 Iulie (Hétvezér) tér 17. szám. Bôvebb felvilágosítás ugyanitt du. 3–6 óra között, illetve a 185-204-es telefonszámon reggel 7–8 óra (Farkas Zoltánnál).

Mentôk 1 500 000 km-en

(5. old.)

A Kolozs megyei mentôk az elsô félévben 12 ezer esetben szálltak ki és közel 1 és fél millió km utat tettek meg a mentôkocsik. Dr. Tiberiu Metes, a szolgálat igazgatója elmondta, hogy legtöbbször a betegeket szállították egyik kórházból a másikba vagy kezelésre vitték ôket. Az igazgató hangsúlyozta: az utóbbi tíz évben évente ötezerrel nôtt a kiszállások száma. A megye mentôszolgálatának 106 mentôkocsija van, ezek 90%-ának lejárt a mûködési engedélye.

Sz. A. E.

Mákófalva
Ünneplôben a falu
Kopjafaavatással zárul a szórványtábor

(5. old.)

Augusztus 14. és 21. között szórványtábort rendeznek Mákófalván. A kezdeményezés már többéves, 1994-ben szervezte meg elôször akkori másodéves teológiai hallgatók egy csoportja. Tervük szerint minden évben tábort szerveznének szórványban elô magyar fiatalok számára. A kezdeményezést az utóbbi években Imre István Zoltán egykori kolozskarai, jelenleg mákófalvi lelkész karolta fel, és vitte tovább. Az idén három Szeben megyei szórványtelepülés — Hidegvíz, Mihályfalva és Nagysejk — 14–18 éves fiataljainak 18 tagú csoportja Mákófalván, a parókia udvarán sátorozik. A lelkipásztor elmondása szerint arra törekedett, hogy a szórványban elô, a magyar nyelvet gyakran konyhaszinten beszélô, vagy a mindennapokban nem is használó fiatalokat színmagyar környezetben nyaraltassa néhány napig, kettôs haszonnal: a szórványfiatalok magyar, a tömbben élô magyar fiatalok román nyelvtudásukat tökéletesíthetnék. A tábor színes mûsort kínál: a kalotaszegi délutánon a bútorfestés titkait tárja fel Kovács Pali Ferenc, a táborozók ellátogatnak Körösfôre és Bánffyhunyadra, Csucsára a Boncza-kastélyhoz, ahol a Körös partján is elidôznek, Váralmásra a várhoz. A mûsorban egy kolozsvári nap is szerepel, ahol a város nevezetességeivel ismerkednek majd a fiatalok, de lesz kürtôskalácssütés is, vetélkedôket, játékokat szerveznek, olvasóórákat tartanak, népdalokat és vallásos énekeket tanulnak, esténként istentiszteleten vesznek részt. A táborozók útiköltségeit és a kirándulások költségeit a szervezôk fedezik, az ellátásba is pótolnak. A mákófalvi nôszövetség hozzájárulása igen fontos, ôk teremtik elô a zöldségeket, segédkeznek a fôzésnél, amelynek megszervezése és végrehajtása egyébként a táborozók feladata. A tábor Millenniumi Ünnepséggel ér véget, amelynek részletes, sok meglepetést tartogató programjának ismertetésére visszatérünk. Ízelítôül elmondhatjuk, hogy lesz kopjafaavatás, ünnepi mûsor, filmvetítés, néptáncmûsor, humoros- zenés összeállítás.

Kerekes Edit

A megyei kórház visszautasítja a biztosító vádjait

(5. old.)

Az elmúlt napokban az Egészségügyi Biztosítási Pénztár (EBP) által a 7550-es közlemény alapján a helyi és országos napilapok olyan vádakat emeltek a Kolozs Megyei Kórház ellen, amely vádak ellen dr. Paul. Jürgen Porr, a kórház igazgatója nyolc pontban tiltakozott a sajtóban.

A kolozsvári EBP a kiutalt költségvetési keret túllépésével vádolja a kórház vezetôségét. A kiutalás idejétmúlta felmérésen alapszik, mivel nem számolt a pillanatnyi inflációs helyzettel. A kórház vezetôsége nem zárolhatja az illetékek fizetését, mert az EBP által kiutalt pénzösszeg nem volt elegendô. Amennyiben a más megyékbôl kórházba került betegek biztosítását idejében átutalták volna az intézmények, a kórháznak nem lenne annyi tartozása. Az EBP azzal vádolja a kórházat, hogy az év elejétôl egyetlen más megyébôl beutalt beteget sem jeleztek. A tiltakozásból kiderül, hogy mindez valótlanság és rágalom. Minden beutaltnak beteglapja van, amit az EBP ellenôre ír alá.

Dr. Porr igazgató az ellen is tiltakozik, hogy nem igaz az az állítás, miszerint a pénzügyi alap nagy része Éjjáépítésre ment. Amit az EBP-tôl kaptak, azt felhasználták a kórház javára. Ennél többet nem igényeltek, és nem is költöttek, új szerzôdéseket nem kötöttek. Mindezek mellett a kórház teljes felújításához még igen sok pénzre lenne szükség. Ennek hiányában nem kezdtek el új munkálatokat — amint azt az EBP állítja. Ettôl eltekintve nem árt a betegek tudomására hozni, hogy komoly felújításokat kell végezni a III. számú sebészeti klinikán, a pszichiátriai klinikán, az ergoterápia részlegen, az ortopédiai klinikán stb.

A tiltakozó levél foglalkozik a gyógyszerek kérdésével is. A kórházat azzal vádolják, hogy a hazai gyártmányú gyógyszereknél sokkal drágább külföldi gyógyszereket szerzett be.

Szemenszedett hazugság — nyilatkozza a kórház igazgatója. Ha csak a pillanatnyi gazdasági helyzetet vesszük figyelembe, már ebbôl kiderülne, hogy mindezen állítások egyenlôek a lehetetlenséggel. A többi és ehhez hasonló vádat az igazgató felháborodottan utasítja vissza. A kórházi patikából a mai napig is életmentô gyógyszerek hiányoznak.

(horváth)

Szamosújvár
Négy hónapja nincs meleg víz

(5. old.)

Amióta a sétatér szélénél található víkendtelepen felfedezték a sósvizet, azóta hétvégenként a szamosújváriak valósággal megrohanják a kisváros egyetlen üdülôközpontját (mivel Kérôfürdôn már régen csak emlék...). A múlt hét végén leginkább a közeli Kétvízköz negyed lakói vették igénybe a strandot. Nem ok nélkül. Az itt lakó 1400 család már négy(!) hónapja nélkülözi lakásában a meleg vizet, ezért jó idô esetén a sétatéri víkendtelep olimpiai méretû úszómedencéjében tisztálkodik! Szapannal és törülközôvel felfegyverkezve vonulnak a strandra. A különös helyzet megkérdôjelezi a helyi adminisztráció létjogosultságát.

A múlt hét végén kellemes, meleg idô volt, de mi lesz majd a hûvös, esôs vasárnapokon? Már elôre borzong a bôre annak az 1400 szamosújvári családnak, amely ôsztôl kezdve tömeges megmozdulásokra készül... A szamosújvári víkendtelepen négy hónapja sós vízzel töltik fel a medencét. Igazi gyógykezelés, az ilyen kényszermegoldást mégsem kívánjuk senkinek.

Erkedi Csaba

GAZDASÁG

A követelt földterületek egy negyedét már visszaszolgáltatták

(6. old.)

Június végéig a megyei bizottságok a 2000. évi 1-es (Lupu-)törvény alapján benyújtott 185 512 visszaszolgáltatási kérvénybôl 66 308-at igazoltak. A mezôgazdasági és élelmezési tárcától érkezett adatokból kiderül, eddig 45 524 ha területet szolgáltattak vissza tulajdonosaiknak, ami a hajdani állami gazdaságok szántóföldjeinek nagysága. A közeljövôben a szaktárca becslései szerint további 151 527 hektárnyi területet szolgáltatnak vissza jogos tulajdonosaiknak.

Veszteséges a Dacia

(6. old.)

Az idén nôtt a Dacia autógyár vesztesége: az év elsô fél éve után meghaladta a 420 milliárd lejt. Tavalyhoz képest a ráfizetés mintegy 5 százalékkal növekedett. Az autógyártó eladásai viszont csökkentek: ezek féléves értéke 1,3 billió lejre zsugorodott az egy évvel korábbi 1,7 billióról. A kocsik iránti kereslet alaposan visszaesett Romániában is, ebben az évben kevesebb mint 17,7 ezer autót gyártottak, ez 54 százalékkal kisebb mint 1999. elsô fél évének produktuma. Augusztusban 2 millió lejes árleszállítással kínálják a gépkocsikat.

Szigorú elôírásokat tartalmaz az új reklámtörvény

(6. old.)

Emil Constantinescu államfô néhány nappal ezelôtt kihirdette a reklámtevékenységet szabályozó törvényt. A már meglévô rendelkezések kiegészítéseként a jogszabály célja az egészséges verseny elôsegítése és a fogyasztók védelme. A törvény szabályozza a reklámanyagok és a reklámhordozók elkészítését, nem vonatkozik azonban rádiós és televíziós hirdetésekre, mivel ezek az audiovizuális törvény hatáskörébe tartoznak.

A jogszabály megtiltja a dohány- és alkoholtermékek nyílt népszerûsítését az oktatási és egészségügyi intézmények kétszáz méteres körzetében, és elôírja, hogy a dohánytermékeket kötelezô ellátni károsságukra figyelmeztetô román nyelvû figyelmeztetô felirattal.

A törvény ugyanakkor tiltja minden olyan kiskorúaknak szánt termék népszerûsítését, amely fizikai, erkölcsi, szellemi vagy lelki károsodást okozó elemeket tartalmaz. A törvény bünteti az olyan reklámot, amely a fiatalok hiszékenységére alapoz, vagy valamilyen módon befolyásolja a szülô–gyermek, illetve szülô–oktató közötti kapcsolatokat. Tilosnak számít a kábító- és ajzószerek népszerûsítése, és a gyógyszerek reklámozásához is szükséges az Országos Gyógyszerfelügyelet engedélye.

Stabil hitelkockázati kilátást kaptunk

(6. old.)

Negatívról stabilra változtatta a Standard and Poor’s amerikai hitelminôsítô Románia hitelkockázati kilátásait, mert szerinte nôttek az ország valutatartalékai, és a gazdasági reformok terén is olyan haladást ért el, ami segíti nemzetközi pénzügyi támogatottságának visszaszerzését.

A hitelminôsítô egyidejûleg pénteken megerôsítette az ország hosszú távú nemzeti, illetve külföldi valutában fennálló adósságainak besorolását, elôbbit „B", utóbbit „B mínusz" minôsítéssel. Változatlanul hagyta továbbá a rövid távú román adósságok besorolását.

Ugyanakkor az S and P egyebek között megjegyzi, hogy amennyiben a reform-erôfeszítéseket aláásnák a (bel)politikai viták, úgy az az ország hitelminôsítôi megítélésének irányultságát igen hamar lefelé kényszerítheti.

Júniusban nôtt az ipari termelés

(6. old.)

Júniusban a hazai ipari termelés 3,3 százalékkal nôtt havi szinten, miután májusban 1,9 százalékkal csökkent. Az Országos Statisztikai Bizottság (CNS) közleménye szerint valamennyi ipari ágazatban bôvült a termelés júniusban.

A CNS számításai szerint a júniusi ipari termelés éves szinten 12,7 százalékkal nôtt, az elsô félévben pedig 3,7 százalékkal bôvült. A legutóbbi adatok is azt mutatják, hogy kezd magára találni a gazdaság. Az idei hazai össztermék várhatóan 1,3 százalékkal nô az elmúlt három év hanyatlása után.

II. Erzsébet vegyesboltot nyit Windsorban

(6. old.)

II. Erzsébet angol királynô vegyesboltot készül nyitni közvetlenül a windsori kastély parkja mellett, hogy növelje vele a családi bevételt.

Az üzletben, amelyre már be is nyújtotta az építési engedély iránti kérelmet, saját birtokain termelt élelmiszereket szándékozik árulni — bár nem személyesen. A The Sun címû brit lap jelentése szerint a királynô háromezer fontot meghaladó forgalomra számít hetenként. Húst, gyümölcsöt, zöldségféléket, tejtermékeket, lekvárt és kenyeret kínál.

A királyi birtokon elôállított minden mezôgazdasági terméket, amelyet a királyi háztartás nem használ fel, ez idô szerint nagykereskedôknek adják el.

Az angol bulvárlap szerint az üzlet berendezése természetesen elegáns lesz, árukészlete „felséges", és persze fizetôképes vevôkörre számítanak, akiknek hozomra is lehet eladni...

II. Erzsébet angol királynô vegyesboltot készül nyitni közvetlenül a windsori kastély parkja mellett, hogy növelje vele a családi bevételt.

Az üzletben, amelyre már be is nyújtotta az építési engedély iránti kérelmet, saját birtokain termelt élelmiszereket szándékozik árulni — bár nem személyesen. A The Sun címû brit lap jelentése szerint a királynô háromezer fontot meghaladó forgalomra számít hetenként. Húst, gyümölcsöt, zöldségféléket, tejtermékeket, lekvárt és kenyeret kínál.

A királyi birtokon elôállított minden mezôgazdasági terméket, amelyet a királyi háztartás nem használ fel, ez idô szerint nagykereskedôknek adják el.

Az angol bulvárlap szerint az üzlet berendezése természetesen elegáns lesz, árukészlete „felséges", és persze fizetôképes vevôkörre számítanak, akiknek hozomra is lehet eladni...

Valutaárfolyamok
(augusztus 7., hétfô)

(6. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Macrogroup (átlagos ár) Bolyai 8., Szentegyház 4.,Sora, Fôtér 23.,

10 150/10 250

22 000/22 160

Transilvania Bank

10 100/10 250

21 960/22 150

Román Nemzeti Bank

10 254

22 080

Az utcai pénzváltóknál a forint 78/80, a márka 10 000/10 200, a dollár pedig 21 900/22 000 lejbe került.
Ma reggel a Macrogroup hálózat váltóiban az induló árfolyamok: a márka 10 150/10 250, a dollár 22 000/22 100, az olasz líra 10,15/10,60 az osztrák schilling 1430/1500 lejbe került.

NASPIRENDEN

Megtörtént a hivatalos bejelentés
Stolojan az NLP elnökjelöltje

(8. old.)

— Azért vállalom az elnökjelölést, mert meggyôzôdésem: Románia újjáépítését az államelnöki intézménnyel kell kezdeni — jelentette ki tegnap Bukarestben Theodor Stolojan, aki hivatalosan is bejelentette, hogy elfogadta a Nemzeti Liberális Párt jelölését. Kifejtette: mind ô, mind leendô pártja — napokon belül beiratkozik az NLP-be — nyitott nagyobb koalíció léterhozására olyan pártokkal, amelyek szintén támogatják jelölését, és természetesen hasonló értékrendet követnek.

Stolojan reméli: a választások után az NLP egyesül a Teodor Melescanu vezette Szövetség Romániáért nevû párttal. Megerôsítette azt a korábbi nyilatkozatát: amennyiben megnyeri az elnökválasztásokat, és a parlamenti választásokon elért eredmények tükrében az NLP-nek is lesz beleszólása az új kormány létrehozásában, legszívesebben Mugur Isãrescut látná a kormányfôi tisztségben.

Megjegyezte: lemondott valamennyi tisztségérôl, amelyeket különbözô kereskedelmi társaságok élén töltött be. Kijelentette: nem volt szeku- kollaboráns, és más egyéb „személyes problémája" sincs.

A bejelentést kommentáló Ion Iliescu szerint az a tény, hogy a liberálisok Stolojanra, egy „out-siderre fanyalodtak" ékes bizonyítéka annak, mennyire nincsenek kompetens személyiségek az NLP-ben. Teodor Melescanu, aki maga is indul az elnökválasztásokon, és aki kormányfôjelölt párját sokáig Stolojanban látta, hibásnak tartja a döntést. — A Cotroceni-be nem könyvelô, hanem politikai tapasztalattal rendelkezô személyiség hiányzik — mondotta. Ioan Muresan parasztpárti alelnök sikert kívánt a liberális jelöltnek, de kijelentette: az ô jelöltjük elsôsorban Isãrescu, mert csak a jelenlegi miniszterelnök személye szavatolja Románia EU-integrációs programjának megvalósítását, Stolojan pedig soha nem hangoztatott ilyesmit. Varujan Vosganian, a JESZ elnöke abban reménykedik: Isãrescu követi Stolojan példáját.

Új felállásban a jobbközép szövetség
Megalakult a Román Demokratikus Konvenció 2000

(8. old.)

A Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt, a Jobboldali Erôk Szövetsége és a Román Környezetvédô Szövetség tegnap aláírta a Román Demokratikus Konvenció 2000 szövetség létrehozásáról szóló egyezményt. A pártvezetôk kijelentették: ebben a formában az új konvenció megôrzi valamennyi tagjának ideológiai sajátosságait, és folytatni kívánja Románia EU-integrációs stratégiáját, az Egyetem téren elkezdett demokratizálódási folyamatot. Az alapító jegyzôkönyv szerint a jobbközép szövetséget alkotó pártok közös listákon indulnak a parlamenti választásokon. A konvenciót 9 tagú bizottság vezeti, amelyben arányos képviseletet kapnak a pártok. Az államfôjelölttel kapcsolatban a hétfôi rendkívüli sajtóértekezlet résztvevôi elmondták: elsôdleges jelöltjük Mugur Isãrescu, a jelenlegi miniszterelnök azonban még mindig nem adott választ arra, hogy vállalja-e a jelölést, vagy sem.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -