2000. december 21.
(XII. évfolyam, 298. szám)

Nincs kifogása a demokratikus ellenzéknek Adrian Nãstase ellen
Magyar államtitkár az új kisebbségvédelmi hivatalban?

(1. old.)

Az RMDSZ-nek nincs kifogása Adrian Nãstase kijelölt miniszterelnök személye ellen — nyilatkozta Markó Béla a Mediafaxnak a Ion Iliescuval szerdán folytatott tárgyalásokat követôen. A szövetségi elnök kifejtette: amennyiben az RTDP programjában hitet tesz a gazdasági és szociális reformfolyamat folytatásában, ide értve a kisebbségi jogokat is, az RMDSZ támogatni fogja az RTDP-kormányt.

Markó szerint nagy szükség van a „konstruktív" demokratikus ellenzékre, a román politikai szféra egészének szolidaritására ahhoz, hogy Románia visszanyerje a nacionalista erôk elôretörésével megcsorbult hitelét.

Kelemen Attila Maros megyei képviselô, az RMDSZ alsóházi frakcióvezetôje a Szabadságnak elmondta: az Iliescuékkal való tárgyalást megelôzte a frakcióval, illetve az operatív tanács tagjaival való egyeztetés. Kelemen szerint formális tanácskozás volt a szerdai, az államelnöknek kötelezô módon konzultálnia kell az ellenzéki parlamenti pártokkal mielôtt kinevezi a miniszterelnököt. Az RMDSZ ismét felsorolta azokat a prioritásait, amelyeknek tiszteletben tartását az RTDP-tôl is elvárja. Ide tartoznak a reformok folytatása az EU-integráció felgyorsítása érdekében, a tulajdontörvények mielôbbi életbeléptetése, az oktatási prioritások, a közigazgatásban való anyanyelvhasználat biztosításáról ott, ahol a magyarok számaránya meghaladja a 20 százalékot. Kelemen Attila szerint Iliescuék reagálása udvarias volt, de nem visszautasító. A képviselô reményei szerint jövô héten mindezt protokollumban is rögzíti a két párt.

Az RMDSZ ugyanakkor választ vár arra, hogy az új struktúrájú kisebbségvédelmi hivatalban magyar lesz-e az egyik államtitkár. Az RMDSZ támogatja az ötletet, hogy Eckstein-Kovács Péter utódja Dan Pavel legyen, amennyiben ezt a közismert politológus, publicista is elfogadja.

Sem a Nemzeti Liberális Pártnak, sem a Demokrata Pártnak nincs kifogása Adrian Nãstase kinevezése ellen, és a parlamenti képviselettel rendelkezô nemzeti kisebbségek is hasonló állásponton vannak — jelenti a Mediafax. A liberálisok, akik szintén szerdán találkoztak Ion Iliescuval, a szélsôséges nacionalizmus visszaszorítására szólították fel az RTDP-t. Petre Romanék viszont kifejtették: komolyabb megegyezésre csakis akkor kerülhet sor, amikor az RTDP nyilvánosságra hozza kormányprogramját. A DP ugyanis kíváncsi, hogy ez a program mennyire tükrözi az RTDP választási kampányban elhangzott ígéreteit. Roman kifejtette: a DP konstruktív ellenzéki párt kíván lenni .

Ion Iliescu találkozott a Nagy-Románia Párt képviselôivel is. Corneliu Vadim Tudor pártelnök kifejtette: pártja nem szavazza meg azt az „öntelt" RTDP-kormányt, amelyik azt hiszi, hogy egyedül is képes kormányozni.

Sz. K.

Az ellenzéki pártokkal való konzultálást követôen Ion Iliescu hivatalosan is felkérte Adrian Nãstaset, az RTDP ideiglenes elnökét a kabinet megalakítására. Az államfô ígérte: ami személyét illeti, gyakrabban fog részt venni az új kormány ülésein, mint elôd tette. Arra kérte Nastaset, hogy az elkövetkezendôkben rendszeresítse az egyeztetéseket a parlamenti pártok képviselôivel. Az új kormányfô a Mediafaxnak elmondta: a kabinet elsô ülésére fecember 29-én kerül sor, amennyiben elôzô nap, december 28-án a parlament megszavazza a kormányt.

Karácsonyi segélyakció indul
Fizessen elô egy kiskeresetûnek!

(1. old.)

Szerkesztôségünk tisztelettel felkér minden céget, intézményt és magánszemélyt, hogy a Szabadság legalább egyhavi elôfizetési árával — 47 000 lejjel (+ kihordási díj — az egész kevesebb, mint 2 dollár!) — támogassák szerkesztôségünkön keresztül azokat, akik szociális helyzetüknél fogva komoly anyagi okokból lemondani kénytelenek a magyar nyelvû napilapról.

Eddig adomány érkezett nevük elhallgatását kérô adakozóktól az Amerikai Egyesült Államokból 645 000 lej értékben. Köszönjük!

Befizetni lehet: 1.) személyesen szerkesztôségünk emeleti irodáiban, 2.) csekkel a lapunk támogatását célul kitûzött Minerva Mûvelôdési Egyesület címére (Asociatia Culturalã Minerva, Banca Comercialã Românã, Cluj, bankszámlaszám: 2511.1-2537.2/USD), 3.) banki átutalással a fenti bankszámlaszámra, vagy 4.) befizetési szándékukról értesítsék szerkesztôségünket a 196-408-as vagy 196-621-es telefonszámon december 22-ig.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Az adományozók nevét szívesen közöljük az újságban.

A szerkesztôség

Korrupciós botrány a szamosújvári börtön körül
Lebukott a korrupcióellenes osztály tisztje is

(1., 5. old.)

Letartóztatták tegnap a szamosújvári börtön volt igazgatóját, befolyással való visszaélés vádjával. Simona Pintea, a Kolozs megyei rendôrség sajtószóvivôje szerint Vasile Muresan ezredes 1999 és 2000 között 32 ezer német márkát fogadott el Gábor Lajostól, akit csempészet vádjával ítéltek el, és zártak a szamosújvári börtönbe. Pintea szerint a börtönparancsnok értésére adta a fegyenc Gábornak, kapcsolatai révén el tudja érni, hogy az elítéltet szabadon bocsássák. Az 58 éves Vasile Muresan ezredes 1997 októberéig állt a fegyház élén, amikor más beosztást kapott.

Muresan letartóztatását egy keddi botrány elôzte meg, amikor az igazságügyi minisztérium keretében mûködô korrupcióellenes osztály egyik tisztje bukott le Kolozsváron. A 44 éves Floricel Vitant in flanganti kapta rajta a kolozsvári Katonai Ügyészség, miközben ugyanattól a Gábor Lajostól 4500 dollárt fogadott el. Az ügyészekkel Gábor is együttmûködött, aki már adott Vitannak elôzôleg mintegy tízezer német márkát. Az öt éve a korrupcióellenes osztály alkalmazásában levô tiszt azt ígérte Gábor Lajosnak, közbenjár azért, hogy egészségi okokra hivatkozva megszakítsák börtönbüntetésének letöltését.

Gábor Lajos október 31-én szabadult ki a szamosújvári börtönbôl, ahol két évet ült le. Vitannal azért vette fel újból a kapcsolatot, hogy a tiszt bizonyos üzletekben segítségére legyen. Ezért Vitan 4500 dollárt kért. Gábor megjelölte a bankjegyeket, ráírta a dátumot és „befolyással való visszaélés" felirattal látta el. A korrupcióellenes osztály tisztjére 12 évig terjedô börtönbüntetés szabható ki, Gábor Lajost felmentik, mivel együttmûködött a hatóságokkal. A Kolozs megyei rendôrségtôl származó források szerint a vizsgálatok tovább folynak, és nem kizárt, hogy újabb, a szamosújvári börtönben vagy az igazságügyminisztériumi korrupcióellenes osztályban dolgozó fontos személyiségek kerüljenek az ügyészek figyelmébe.

S. M. L.

Adatbázist hoz létre a Befektetôk Országos Egyesülete
Feliratkozni december 28-tól lehet

(1., 5. old.)

A polgármesteri hivatal kistermében tartott sajtótájékoztatót a Befektetôk Országos Egyesülete (ANI), melynek célja visszaszerezni az Országos Befektetési Alap (FNI) csôdje után elvesztett pénzt.

A legújabb fejleményekrôl Lucia Marcu, az ANI elnöke számolt be. Elmondotta: bár a Cipariu téri helyiségre, ahol az egyesület eddig mûködött, december 31-ig érvényes bérleti szerzôdésük volt, a tulajdonos (Cãlin Visan) bírósági végzést szerzett a kilakoltatásukhoz. A polgármesteri hivatal saját épületében felajánlott egy ideiglenes irodát a szervezet számára. A sajtótájékoztatóra Ioan Balint ôrnagyot, a gazdasági rendôrség képviselôjét is meghívták. Balint nem tett eleget a meghívásnak.

Lucia Marcu szerint két sürgôs kérdést kell megoldania. Az elsô egy számítógépes adatbázis létrehozása, amelyben szerepeljen a szervezt összes (2050) tagja. Cornel Tãranu professzor segítségével az adatbázist nagyrészt már sikerült megvalósítani. A másik dolog, amit sürgôsen el kell végezni — nyilatkozta az elnöknô — az, hogy megszerezzék az összes ANI-tag bankszámla kivonatát. Vannak olyanok, akiknek — legnagyobb megdöbbenésükre — az FNI csôdje után nulla betét szerepelt. Nyilvánvaló, hogy a számlákat manipulálták. Tãranu professzor megtalálta a módját annak, hogy egyenesen a SOVINVEST adatbázisából jusson hozzá a számlakivonatokhoz. A sajtó képviselôi azt is megtudhatták, hogy országos szinten több mint 60 ezer befektetô tartozik az ANI-hez.

Lucia Marcu annak a véleményének adott hangot, hogy ha az Országos Befektetési Alap kárvallottait nem kártérítik, úlyabb FNI-k alakulhatnak. A sajtótájékoztatón elôkerült egy dokumentum, amelyben az áll, hogy a CEC garantál az FNI–befektetôk pénzéjért. Abban az esetben, ha az FNI csôdöt mond — áll a dokumentumban —, a CEC két napon belül köteles megkezdeni a károsultak kifizetését. Mivel ez a mai napig nem történt meg, az ügyet a Legfelsôbb Bíróság tárgyalja. A következô tárgyalásra 2001. február elsején kerül sor.

Ahhoz, hogy az emberek visszakapják a pénzüket, alá kell hogy írjanak egy dokumentumot, melynek alapján az ANI megkeresi az illetô bankszámláját. Aláírni a Cipariu tér 15. szám alatt, az FNI volt székhelye elôtt lehet minden nap 15 órától, vagy a polgármesteri hivatal 2. számú szobájában 15 és 17 óra között. Az aláírásokat december 28-tól gyûjtik.

Nánó Csaba

KRÓNIKA

Ellentétek

(2. old.)

Hónapok óta nem látta kislányát a világ legerôsebb, de a jelek szerint leggyöngédebb embere, Jurij Barbarics. Amikor a bájos kolozsvári kis Anita megölelte, a meghatottságtól valósággal patakzottak a könnyei. Rigó János felvétele ezt az egyedi pillanatot örökítette meg.

KISHIREK

(2. old.)

A KORUNK Magyar kereszténység, magyar bölcselet címû decemberi számát december 22-én, pénteken este 6 órakor mutatják be a Gaudeamus könyvesboltban, a lapszám szerzôinek és szerkesztôinek jelenlétében. Verseibôl olvas fel Visky András. Ugyanakkor ismerteti a szerkesztôség az Ariadne könyvsorozat újdonságait is.

A SOTTO VOCE kamarakórus szeretettel vár minden érdeklôdôt december 22-én a S. Todutã Zenelíceum dísztermében tartandó karácsonyi koncertjére. Az este fél hétkor kezdôdô mûsorban Kodály, Britten, Drãgoi kórusfeldolgozásai mellett a nemzetközi karácsonyi repertoár legismertebb darabjai szólalnak meg a nyolctagú kamarakórus elôadásában. A belépés ingyenes.

TOTUL PENTRU EI (Mindent érettük) címmel idei második jótékonysági koncertjét rendezi az Omega Stúdió. Az elôadás idôpontja: december 21., csütörtök, 18.30 óra; helyszíne az Ifjúsági Ház. Az adományokat a vakok iskolájának ajánlják föl.

ÉszLeLô

(2. old.)

— Hogyan lehet melegedni a közszállítási jármûvekkel?

— Utánuk futva.

(öbé)

Ünnepi nyitvatartási programok Kolozsváron

(2. old.)

Élelmiszerüzletek
Sora — nonstop; Central — dec. 23-án, szombaton 10–19, dec. 24–26-án zárva; Flora és Fortuna — dec. 23-án, szombaton 7.00–20.30, dec. 24-én, vasárnap 7–14, dec. 25–26-án zárva; Megasupermarket, Adina, Mara, Alina, Viorica, Mercur, Raluca, Minerva, Sirena és Miorita — dec. 23-án, szombaton 7–21, dec. 24-én, vasárnap 8–19, dec. 25-én, hétfôn zárva, dec. 26-án, kedden 7–21; Hermes — dec. 23-án, szombaton 7–21, dec. 24-én, vasárnap 7–20, dec. 25-én, hétfôn zárva, dec. 26-án 7–21.

Bankok
Dec. 25-én zárva a Banc Post, dec. 25–26-án zárva a Ion Tiriac bank, a Transilvania Bank, Alpha Bank, Agrárbank, Napoca Népbank, Román Kreskedelmi Bank.

Közszállítás
Az RATUC dec. 24–26-án vasárnapi órarenddel, 6.30–23.30 óra között mûködteti járatait.

Vasúti személyszállítás
A CFR rendkívüli járatokat indít térségünkben a következô útvonalakon: dec. 15–jan. 2. között — Kolozsvár–Jászvásár (vonatszám 12 766, indulás 22.30-kor, érkezés 8.02-kor); dec. 15–jan. 2. között Jászvásár–Kolozsvár (vonatszám 12 765, indulás 15.31-kor, érkezés 0.54-kor); dec. 15–jan. 2. között Bukarest–Kolozsvár (vonatszám 12 631, indulás 21.15-kor, érkezés 5.37-kor); dec. 15–jan. 2. között Kolozsvár–Bukarest (vonatszám 12 632, indulás 23.15-kor, érkezés 5.37-kor).

Szünetelteti a következô járatokat: dec. 24/25-én és dec. 31-én/jan. 1-jén — Krajova–Kolozsvár (vonatszám 1734/1731); dec. 25-én és jan. 1-jén — Kolozsvár–Krajova (vonatszám 1732/1733); jan. 1-jén — Nagyszeben–Kolozsvár (vonatszám 1631/1634) és Kolozsvár–Nagyszeben (vonatszám 1632/1633).

Mozik
Kolozs megye összes filmszínháza dec. 24-én, vasárnap, zárva tart.

Pénz- és adóügyi szeminárium

(2. old.)

kezdôdik az új évezred elsô hetében, a nagyváradi Euromagiszter Távoktatási Központ szervezésében. A rendhagyó, 3 hónapos idôtartamú gyorstalpaló tanfolyamon az intézmény szakemberei napjaink egyre bonyolultabb pénz- és adóügyi útvesztôiben való eligazodáshoz nyújtanak hiteles, nélkülözhetetlen segítséget. Struktúrájánál és tartalmánál fogva a szemináriumi anyag mindenekelôtt cégvezetôk, ügyvezetôk, könyvvizsgálók, üzleti tanácsadók, könyvelôk, pénzügyekkel foglalkozó szakemberek, ill. alkalmazottak hatékony (tovább)képzését szolgálja. A távoktatási rendszerbe korábban bekapcsolódott hallgatók a szemináriumon történô részvétel esetén kedvezményezettek.

Szintén lehet jelentkezni a vállalkozási-üzletkötési szemináriumra is, jelentkezési határidô mindkét esetben: 2000. december 22.

A szemináriumi tájékoztató díjmentesen beszerezhetô az alábbi címen: Euromagiszter, 3700 Oradea 1, C. p. 138. Tel./fax: 059/471-154.

A Szabadság, az Interneten olvasható Transindex és a Kolozsvári Televízió magyar adása folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Pap Géza új erdélyi református püspök, akihez olvasóink, a tévénézôk és az Internet-látogatók kérdéseket intézhetnek. A válaszokat december 27-én olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n, illetve figyelemmel kísérhetik az RTV1-en, a kolozsvári magyar adásban. A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre és Alföldi László voltak. A kérdéseket szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén, a magyar adás 186-855-ös telefonszámán, illetve a transindex@mail.dntcj.ro címen várjuk december 22-ével bezárólag.

Karácsony Bartókkal

(2. old.)

Kellemes karácsonyi meglepetéssel kedveskedett meglepôen nagy létszámú közönségének az a kis zongorista csapat, amely december 19-én a zenelíceum dísztermében tartotta karácsonyi koncertjét. Papp Tibor III–VI. osztályos növendékei: Veress Gáspár, Sebesi Tündér Hripszimé, Köpeczi Sándor, Papp Róbert, Sorban Wilhelm, Starmüller Péter, Burchardt Britta, Fülöp Tímea és Kovács Dalma Bartók Béla Román kolinda-dallamok címû, a román népzene egyik jellegzetes mûfajából merített, zongorára feldolgozott két sorozatát mutatták be. A karácsonyi mûsort megelôzôen

dr. Elena Maria Sorban ismertette Bartók romániai folklórkutató tevékenységét. Elôadásában László Ferenc, neves Bartók-kutató muzikológus tanulmányaira hivatkozva kifejtette, hogy Bartók élete egyik nemes céljának tekintette a román népzene tanulmányozását. Kitartó, hûséges munkájának eredménye az a kb. 3500 román népdal, amelyet Máramarostól a Bánátig, Bihartól a Maros mentéig gyûjtött. Az I. világháború kitörését követôen, a román gyûjtésbôl sok feldolgozás született 1915-ben a zongorára írt Szonatina, a Román népi táncok, a Román kolinda-dallamok, Két román népdal nôi karra, és Kilenc román népdal énekhangra zongorakísérettel.

A Román kolinda-dallamok két sorozatában 10–10 zongoradarabot hallhattunk a „kis mûvészek" elôadásában. A mûsor pozitívumaként említendô, a kolindák énekhanggal való megszólaltatása a zongorafeldolgozások elôtt. Ezt a feladatot a szintén zongorista Papp Tibor-növendék Veress Orsolya, XI. osztályos vállalta, aki az éneklést is igen szereti. Amint Elena Sorban zeneakadémiai elôadótanár mondta, az ünnepi, de egyben pedagógiai célzatú mûsorból a gyerekek még többet nyerhettek volna, ha ôk maguk, csoportosan vagy egyenként, énekelték volna el a kolindákat. Ez a változat azonban még több munkát igényelt volna a félévhez közeledô, amúgy is túlterhelt kis zongoristáktól. Szerintem ez az est, túl a karácsonyfás-gyertyafényes ünnepélyességen, egy újabb alapkô annak a jól megtervezett zenevárnak a felépítésében, amely Papp Tibor hozzáértô, nagy pedagógiai odaadással és szeretettel végzett munkáját dicséri. Meggyôzôdésem, hogy a sokaknak még ma is nehezen érthetô bartóki hangzásvilág megismertetését és megszerettetését így, zsenge korban kell elkezdeni. Papp Tibor kilenc kisdiákja, karácsonyi ajándékként, egy este 20 Bartók-mûvet játszott, a zongorairodalom húsz parányi gyöngyszemét, és ki tudja, zongorajátékuk még hány hasonló korú, vagy talán felnôtt hallgatóban keltette fel ezen az estén a sajátos bartóki harmóniavilág iránti figyelmet, csodálatot?! Ezen az úton tovább haladva talán azt is remélhetjük, hogy Papp Tibor kisdiákjai 2001. március 25-én, Bartók születésének 120. évfordulóján, a Gyermekeknek zongoraciklussal emlékezzenek a leköszönô XX. század legnagyobb magyar zeneszerzôjére.

Kulcsár Gabriella

Marx József-emlékkiállítás Nagyenyeden

(2. old.)

A nagyenyedi RMDSZ-székház, fennállása óta sohasem mûködött kizárólag politikai célokkal. A könyvtár jelenléte és több kulturális és közösségi rendezvény igazolja ezt. December 14-én újabb kiállítást nyitottak meg a Mûvelôdés szerkesztôi, az RMDSZ-szel és a Transilvania Trust Alapítvánnyal karöltve.

Marx József 35 képét állították ki, köztük jó néhány enyedi vonatkozásút. A gazdag hagyatéknak ez csak egy töredéke, hiszen a neves fotómûvész mintegy 200 000 körüli képét ôrzik. A Marx-képek egy kiállításnyi részét 1972-ben, a kollégium 350 éves évfordulóján, majd 1991-ben, az enyedi véndiákok világtalálkozóján láttuk utoljára.

A megnyitón Szabó Zsolt, a Mûvelôdés fôszerkesztôje a mûvészi életérôl és alkotásairól, a hagyaték sorsáról beszélt. Megemlítette saját nagyenyedi kötôdéseit, mesélt a kollégiumról, kisugárzó erejérôl, a nemrég megnyílt fôiskoláról, a Mûvelôdés mai és múltbeli szerepérôl. Ezt megelôzôen Rácz Levente, az RMDSZ frissen megválasztott megyei elnöke köszöntötte a vendégeket, és röviden bemutatta Nagyenyed régi utcanevei címû, a Mûvelôdés novemberi számában megjelent tanulmányát. Gábor Dénes, a folyóirat fôszerkesztô-helyettese Erdélyi képek és Mítosz és valóság címû köteteit ismertette. Az érdeklôdôk sok szép Kriterion-kötet között válogathattak, a közelgô karácsonyi ünnepekre. Így vált teljessé ez a mûvelôdést híven szolgáló csütörtök délután.

Bakó Botond

A Mûvelôdés novemberi számának tartalmából

(2. old.)

Egyed Ákos: Történelmünk a jövônk; Pomogáts Béla: Együtt Európába; Skultéty Csaba: Hírszerkesztôség, külpolitika, nemzetiségi kérdések a Szabad Európa Rádióban; Nánó Csaba: Harag György szellemi hagyatéka; Gábor Dénes: IppArt-tábor negyedszerre; Boér Jenô: „Gyermekáldás nélkül lassan elfogyunk"; Neményi József Nándor: Egy lépés elôre, kettô hátra 2000 decemberétôl; Ágoston Palkó Emese: Sztána 20. századi faluképe; Szász Edit: Fickói hímzések a bölcsôtôl a koporsóig; Rácz Levente: Nagyenyed város házszámozása és régi utcanevei; Víg István: Törzsneveink elôfordulása helységneveinkben; Kovács Ferenc: Bod Péter világítása; Sas Péter: In memoriam Herepei János; Herepei János: Gyerôvásárhelyi sírkövek; A Kolozs megyei türei temetô sírkövei.

Karácsonyi ajándékajánlatunk

(2. old.)

Érdekes, ismeretterjesztô és szórakoztató olvasmányok, izgalmas nyereményjátékok tárháza a Szabadság Évkönyv 2001. Megvásárolható a következô helyeken: Kolozsváron szerkesztôségünk pénztárában (naponta 9–16, szombaton 10–12 óra között), az Apex, a Lora Press, a Vitrina Press és a Petrodorin üzleteiben és standjain; Désen a Hango és a Buchei újságárus standjain, valamint Lukács Éva tudósítónknál (Unirii u. D2/10., este 6 óra után); Körösfôn Antal Jánosnál, Kalotaszentkirályon Póka András Györgynél, Bánffyhunyadon Péntek Attilánál (Köztársaság tér 8/10.), Nagyenyeden a Carpati cég terjesztésében. Ára 25 ezer lej.

Igyekezzék, mert karácsonyra, ennyiért, sehol nem talál hasonló terméket! Szükre szabott készletünk pedig napról napra fogy!

VÉLEMÉNY

Bûn és bûnhôdés

(3. old.)

„Temesvár, 1989. december 20–21-e. A város fôterét elözönlik a gépgyári munkások sorai. Az Opera téren százezer tüntetô kiált Ceausescu-ellenes jelszavakat. Megalakul a Román Demokratikus Fórum, amely az ellenállást hivatott megszervezni. Elôször hallanak a tömegek Lorin Fortunáról — akit elnökké neveznek ki —, és Claudiu Iordache titkárról. Az opera erkélyén megjelenik Temesvár polgármestere, akinek átnyújtják a követelések listáját: a december 15-e óta letartóztatottak szabadon bocsátását, a meggyilkoltak holttesteinek átadását a hozzátartozóknak, Ceausescu lemondását, szólásszabadságot. Constantin Dãscãlescu, a minisztertanács elnöke homályos kijelentéseket tesz, a diktátor iráni távollétére hivatkozik, majd repülôre ül, és visszautazik Bukarestbe. Nicolae Ceausescu visszatér Iránból, és elnöki rendeletben nyilvánítja ki a szükségállapotot Temes megye területén, ’a közrend súlyos megsértése, terrorista akciók, vandalizmus, a közvagyon megkárosítása’ okán."

Tizenegy évvel a temesvári népfelkelés után az emlékezô szavak üresen konganak. A forradalmár-igazolványok botrányai, a forradalmár-szervezetek kicsinyes csörtetése, a légbôl kapott, terroristákra hivatkozó félrevezetô manôverek, néhány nappal késôbb a tülekedés a segélyszállítmányok körül, majd 1990 márciusa — Marosvásárhely, június 15–17 — Egyetem téri Golániász, a sorozatos bányászjárások cinikussá tették a tizenegy évvel ezelôtt egymás nyakába boruló, örömkönnyeket hullajtó, örömmámoros román társadalmat. Ugyanazok, akik a temesvári Mária téren, a református parókia elôtt összefontuk karjainkat és akaratunkat, szaladtunk a Continental szálló elôtt, a Gyiroki úton, az Aradi úton, a 700-as Piac környékén a tankok elôl, farkasszemet néztünk a ránk pisztolyt szegzô katonatisztekkel, ujjongva éltettük a Nemzeti Megmentési Front vezetôit, boldogan néztük a fekete-fehér tévéképernyôkön a Szabad Román Televízió adásait, és megrendülten álltuk a Szegények temetôjében a tömegsírok elôtt — már emlékezni sem vagyunk képesek.

Az elsô szabad karácsonyra, 1989 karácsonyához vér tapadt: a kommunista diktátornak és feleségének vére. Azt a bûnt azóta sem mosta, moshatta le a román néprôl, Romániáról semmi és senki. Egy tucatnyi évnél is kevesebb kellett ahhoz, hogy azokon a szabad, demokratikus választásokon, amelyekért fiatal életüket adták 1989 decemberében temesváriak, bukarestiek, kolozsváriak, nagyszebeniek százai, vérrel kiharcolt állampolgári jogukkal a szavazók alig fele élt. Egy tucatnyi évnél is kevesebb kellett ahhoz, hogy az 1989 decemberében meggyilkolt Ceausescu-házaspár alig kikozmetizált udvari költôje világraszóló sikert érjen el.

Egy magyarországi lap a 2000. november 26-i választások eredményeit kommentálva azt írta: ha Nicolae Ceausescut nem lövik le tizenegy évvel ezelôtt, ma benne „tisztelhetnénk" Románia régi-új államelnökét. Íme, a diktátor bosszúja.

Salamon Márton László

1989 decemberi napok — diákszemmel

(3. old.)

Az 1989 december végi kolozsvári eseményeket a fiatalabb nemzedék mélyebben átélte, mint a társadalom felnôtt tagjai. 1990 februárjában még nagyon élénken éltek az események emlékei a fejekben. Diákok emlékeiknek felidézésével emlékezünk az eseményekre, de azokra is, akik a változást mégis kikényszerítették.

D. E. XII.-es diák: Dec. 21. Dél van. Hallgattuk a Kossuth Rádiót. Temesvári hírek, rémhírek, összerezzenünk, bemondták, hogy ma Kolozsváron is lesz tüntetés. Boldogság és félelem keveréke töltötte be a szívemet. Apukám és a testvérem délután dolgoztak. Telnek az órák és én csak várok, félek és várok. Már sötétedik, idegesség fog el. Hírek érkeznek, hogy a városban már lônek és tüntetnek. Már sötét van, hirtelen betoppan édesapám. Borzalmas állapotban, ijedt, rémült arccal néz ránk, leül és mesél. A golyók között jött a testvéremmel. Látott meglôtt embert, elesetteket, bátor tüntetôket, lelkes fiatalokat, egyszóval szomorú csodát nézett végig. Mi csak hallgattuk, arcunkon csorogtak a könnyek, átéreztem minden szavát, arra gondoltam, hogy bárcsak ott lehetnék én is! Ekkor már nem féltem, menni szerettem volna. Már késô este volt, jól hallatszottak a puskalövések, lôttek, lôttek, lôttek...

December 22. Reggel. Csend borította a várost. Apukám elment dolgozni, de tudta, hogy sztrájk lesz. Hirtelen felharsantak a szirénák. Ez volt a jel, a gyárak nagy része sztrájkolt. Tizenegy óra körül a város fele tartottam. Félelmetes csend volt az utakon. A Fôtér. Itt pár órával elôbb lôttek. A Gyôzelem téren nagy tömeg. Bekeveredtem a tömegbe, arcomon könnyek csorogtak és velük kiabáltam én is. Azon a napon, abban a tömegben mind testvérek voltunk. A mélybôl kirobbanó szabadság egyesített mindenkit. A katonák állták körbe a teret, akkor nem tudtuk, hogy nem lônek többet, de nem féltünk, nem lehetett félni, a félsz eltûnt, elûzte a szabadságvágy. Eszembe jutottak az éjszaka hallott lövések. A Szabadság tér felé indultam... A Petru Groza utcán kitört üzletablakok tátongtak, Mátyás szobra elôtt, a járda szélén égô gyertyák. Megrendítô látvány: három zsebkendô volt leterítve az utca szélére, és rajta három mártír összeszedett agyvelôje. Nem fogom tudni elmondani soha, azt amit akkor éreztem, emlékezetemben mindörökké élô marad e pillanat.

Vissza a Gyôzelem térre, és ismét a tömeg közé vegyültem. Hozzánk csatlakoztak a katonák is. Ekkor gyôztünk! Kirobbanó örömpercek voltak ezek, a katonák testvéreink voltak. Kevés idô után megtörtént a diktátor szökése.

„Ismeretlen" VIII. osztályos: Az elsô dolgom az volt, hogy beindítsam a tévét. Úgy 1–2 óra között a tv-ben megváltozott minden. Már úgy írták, hogy Televiziunea Românã Liberã, aztán hallottam, a „Desteaptã-te române"-t, a mostani himnuszunkat. Sírva fakadtam. Édesapám is sírt, ô, akit még egyszer sem láttam sírni. Kimentem az utcára és láttam, hogy égnek a gyertyák azokért, akik életüket adták a szabadságért. Édesapám beküldött gyertyáért és megfogta a kezem, mi is meggyújtottuk a gyertyákat.

Kerekes ... VIII. o.: Én a Mãrãsti téren lakom. Dec. 21-én délután édesapámmal lementünk az üzletbe vásárolni. Az utcán két kocsi állt tele katonákkal és tisztekkel. Feltûnt nekünk, ezek a katonák nem 21–22 évesek, hanem öregebbek. Mindegyiknek fegyvere volt! Szemben egy kis román templom van. Itt 6–7 férfi állt és beszélgetett, a katonák pedig ôket figyelték. Késôbb mind többen gyûltek össze a templom elôtt... Az emberek kiabálni kezdtek és a fôút felé igyekeztek, azt kiáltották: „jos Ceausescu". Ezután tankok, tûzoltó autók érkeztek katonákkal és rendôrökkel. A rendôröknek fehér sisakjuk és pajzsuk volt. Ezek körbe vették az embereket. Ha az emberek a katonák felé közeledtek, azok elôbb a levegôbe, majd rájuk lôttek... (22-én). A pártháznál katonák, rendôrök álltak kocsikkal és tankokkal várták a tömeget... Ott voltam, amikor a pártházból kidobták az összes könyveket és elégették.

B. Cs. VI. o.: Dec. 21-én édesapám és édesanyám munkában volt, egyedül voltam otthon a kiskutyámmal. Úgy három óra felé furcsa durranásokat hallottam, de tovább játszottam a kiskutyámmal. Fél négy felé csengettek. Kinéztem a kukucskálón és megláttam édesanyámat. Igazán csak akkor ijedtem meg, amikor megláttam az arcát. Nagyon ki volt pirulva és lihegett. Mi történt? — kérdeztem. — Lônek! — ez volt az elsô szava. (22-én) Egy óra körül tompa morajlást hallottam, az ablakhoz rohantam és kinéztem. Ekkor tömeg bukkant elô.

Édesanyámat hívtam: Jönnek a tüntetôk! Tisztán hallatszott: — Hurrá, hurrá, szabadok vagyunk! A szomszédok hozzánk is becsengettek. Elmenekült Ceausescu! — kiáltották és egymás nyakába borultak. A kutyám is mintha megérezte volna az örömet az emberekben, ôrülten rohangálni kezdett...

V. P. A. — VI osztályos: Most szabadok vagyunk és boldogok, de egy szempontból búsak vagyunk a kolozsvári halottakért. Azok az emberek, akik ezeket mûvelték, golyót érdemelnének, de sajnos nem lehet ôket elfogni. Most éljen a szabadság és demokrácia Romániában.

Sz. M. XII. osztályos: Volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy jobban szeretném, ha ott lennék a tömegben. Ez a gondolat még ma is (1990 febr.) bennem van, nem hagy nyugodni. Mások feláldozták értünk az életüket és én — nem én voltam az egyedüli — az otthon melegében vártam és néztem, hogy miképpen peregnek az események.

Közlô: Gagyi Balla István

Új seprû

(3. old.)

Ha jól összeszámoljuk, tizenegy év alatt éppen negyedszer tette le az esküt régi-új elnökünk. Úgy illene, hogy az ünnepi aktus után — évezred küszöbén — feltöltôdjük reménnyel és várakozással. Ám eddigi tapasztalataink elnökünkkel és az ôt székbe segítô pártjával kapcsolatban nem a legkedvezôbbek. Ugyanis volt, ahogy volt, de a Constantinescu „éra" sikertelenségei — akárhonnan nézzük — mégiscsak az elôzô kormányzás „változtassunk, de ne változzon semmi" jellegû ügyködéseinek „gyümölcseit" gyûjthette be mindössze — természetesen hozzáadva a saját „termést" is. Sajnos, nem lehetünk olyan naivak, hogy feltétel nélkül elhihessük az új elnöknek és csapatának: az ellenzékben töltött négy év olyan tökéletes iskola és feledtetô hatású idôszak volt számukra, hogy most már minden de minden alapvetôen másképp lesz. (Nem véletlenül jut eszünkbe ezzel kapcsolatban az a román mondás, hogy a farkas levedli a bundáját, de a szokásait aligha!) Persze, csodák is eshetnek — mégha csodák nincsenek is. Megtörténhet tehát, hogy nem is botor képzelgés, ha azzal áltatjuk magunkat: hátha ezúttal mégis...? Merthogy minden elôfordulhat.

Azért azzal is számolnunk kell, hogy egy operett-szabály szerint: új mûsorhoz, új férfi kell! S ha igazságosak vagyunk, el kell ismernünk, hogy meg is jelentek az új nevek a kormánynévsor egén. Csakhogy a fôszerepeket, s így a nagyáriákat is, csak a jól kipróbált, „rutinos" mûvészekre bízták. Úgy értem, az ígérgetés, a halogatás, a visszarendezési tangótaktika hétpróbásaira. Éppen ezért merül föl elkerülhetetlenül — drukkerekben és ellendrukkerekben egyaránt —, hogy ennyi új férfi elég lesz-e a nagy hazai operett valós megváltoztatásához? Vagy csak a hagyományos: „teljen a nap" (sã treacã ziua!) címû nemzeti összjáték folytatásához elegendô — amelyben a lényeg és alapvetô hangsúly mindig a visszafelé, kifelé, meg fölfelé — az égiek irányába — való mutogatáson van? Netán azon a másik, szintén össznemzeti igyekezeten, hogy mindig mások fedezôdjenek föl a sikertelenség okozói sorában?

Komolyra fordítva: márpedig, ha ezekkel az „ügyeskedésekkel" nem számolnak le és nem ejtik ki az eszköztárból, akkor bizony akár elôre is borítékolhatjuk a következô négy év várható eredményét. Lehet, persze, hogy az említett módszerek adott körülmények között, és szélsôséges-xenofób tálalásban, igen eredményesek lehetnek kiélezett helyzetekben, ahogy ezt az e kategóriához tartozók eleddig ki is használták — láthattuk, sikerrel —, amitôl, végeredményben, ez a most hatalomra került párt vezetôinek és tagságának jó része sem idegen, ám a négyéves ellenzéki iskolában azt is meg kellett tanulniuk, hogy ez az út sehova, de Európába semmiképpen sem vezet. Való igaz, hogy a hatalomra került párt választási lendületében elzárkózott a szélsôséges, xenofób párttal való együttmûködéstôl, no de ennek az elzárkózásnak — hogy valóban hihetô és elhihetô legyen — ki kell állnia a gyakorlat szúrópróbáját is! Ha mégis gyanakvóak vagyunk, nyilván azért van, mert a politikában, különösen a román politikában, a kimondott szónak, fogadkozásnak (de még az írásban, szerzôdésben rögzítettnek is), többnyire csak pillanatnyi jelentôsége van, és teljes mértékben érdekfüggô, amiért roppant nehezen és sok-sok fenntartással lehet rá támaszkodni. Az óvatosság azért is indokolt, mert az ország gazdasági helyzete még jó ideig lebeghet a mai bizonytalanságban, s az elôrelátható elégedetlenség „feloldásához", a figyelem eltereléséhez egynéhányszor még szüksége lehet a hatalomnak a szélsôségesek, xenofóbok buzgó és mindig kész „segítô" fáradozására...

Elôbb-utóbb ki kell derülnie tehát, tanultak-e egyáltalán és mit tanultak a négyéves ellenzéki iskolából... Annyit, reméljük, bizonyosan, hogy Európa nem meséket és arcképfestôket vár az országtól, hanem tetteket — eredményeket. De az máris kiderült: nem Európa zárkózik el Romániától, ahogy ezt mindeddig sejtetni szerették volna az ügyeletes hatalmak, hanem Románia nem teljesítette a belépési feltételeket.

Végtére ilyen egyszerû ez. Csak fel kellene ismerni végre és saját porta elôtt seperve cselekedni. Mindez valószínûleg simábban mehetne, ha nem két rossz közül kellett volna seprût választanunk.

Kiss János

SPORT

A szorító híreibôl
Téli kupa

(4. old.)

Az Akarat/Vointa sportklub házibajnokságot rendezett a kadettek, ifik és lányok számára, amelyet a Téli kupával díjaztak.

Hét összecsapásra került sor, minden résztvevô az Akarat tagja volt. A menetek végén mindenki jutalomban részesült, a díjakat és az okleveleket Gheorghe Cãpraru, a klub elnöke adta át.

A következô mérkôzésekre került sor: 38 kg: Cristian Simon–Sergiu Marinca; 40 kg: Sergiu Drânda–Alin Chiorean; 51 kg: Dan Groza–Radu Costea; 54 kg: Gligor Pop–Szikszai András; 57 kg: Tudor Olteanu–Dorel Rus; 60 kg: Mihai Groza–Ovidiu Marinca; 63,5 kg: Mihai Puscas–Dorin Rusu. A lányok a 48 kg-os kategória keretében léptek szorítóba, Adriana Rat és Ada Muresan csapott össze.

„Családban maradó" mérkôzésekrôl lévén szó, egyik találkozó végén sem hirdettek gyôztest. Sever Ban, Dumitru Negrea és Ion Chendreanu azt nyilatkozták, hogy elégedettek tanítványaik felkészülésével.

Az Akarat bokszszakosztályának tagjai jól megérdemelt pihenôre térnek, 2001. január 10-tôl várható a folytatás.

Coriolan Iuga

LABDARÚGÁS
FIFA-világranglista

(4. old.)

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján Magyar-ország a 47. helyen zárta az évet. Románia — egyáltalán nem babonás módon — a 13. lett. Bicskei Bertalan szövetségi kapitány csapata egy évvel korábban 45. volt. Az élen — csakúgy, mint tavaly — Brazília végzett.

A magyar és román válogatott vb-selejtezôbeli csoportellenfelei közül Olaszország — Csehországgal holtversenyben — 4., Grúzia 66., Litvánia 85. a rangsorban.

A FIFA-világranglista év végi sorrendje (zárójelben a tavaly év végi helyezés): 1. (1.) Brazília 821, 2. (3.) Franciaország 801, 3. (6.) Argentína 773, 4. (14.) Olaszország és (2.) Csehország 742–742, 6. (15.) Portugália 738, 7. (4.) Spanyolország 735, 8. (19.) Hollandia 709, 9. (13.) Jugoszlávia és (17.) Paraguay 707–707 pont.

Az év sportolói Magyarországon

(4. old.)

Az év sportolójának választották Csollány Szilveszter tornászt és Kovács Ágnes úszót — egyformán 1543 pontot gyûjtöttek. A legfölényesebb sikert az olimpiai bajnok vízilabda-válogatott (Kósz Zoltán, Székely Bulcsú, Marcz Tamás, Varga Zsolt, Kásás Tamás, Vári Attila, Kiss Gergely, Benedek Tibor, Fodor Rajmund, Szécsi Zoltán, Steinmetz Barnabás, Molnár Tamás, Biros Péter) mondhatja ma-gáénak, Kemény Dénes csapata több mint kétszer annyi pontot szerzett (1669), mint a második férfi kajak négyes (809).

A legtöbb elsô helyet is a pólósok szerezték, szám szerint 215-öt. Ugyanakkor a csapatoknál alakult ki a legszorosabb verseny, a második helyezett Kammerer Zoltán, Storcz Botond, Vereckei Ákos, Horváth Gábor kvartett csak tíz szavazattal elôzte meg a Sydneyben ezüstérmes nôi kézilabda-válogatottat (Farkas Andrea, Zsemberyné Simics Judit, Nagy Anikó, Pádár Ildikó, Deli Rita, Bojana Radulovics, Pigniczki Krisztina, Farkas Ágnes, Kántor Anikó, Siti Beáta, Kökény Beatrix, Pálinger Katalin, Lôwy Dóra, Kulcsár Anita, Balogh Beatrix).

További sorrendek: az év edzôje: 1. Sári Nándor, kajak 929 pont, 2. Limperger István, torna 700, 3. Udvarhelyi Gábor, vívás 466; az év szövetségi kapitánya: 1. Kemény Dénes, vízilabda 1465, 2. Angyal Zoltán, kajak-kenu 1224, 3. Mocsai Lajos, kézilabda 705.

Az év fogyatékos sportolója címrôl a Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége, a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Magyar Szervátültetettek Sportszövetsége döntötte el a három kategória sorrendjét. A képzeletbeli dobogón: nôk: 1. Pásztori Dóra úszó, 2. Pálfi Judit vívó, 3. Krajnyák Zsuzsa vívó; férfiak: 1. Sánta Krisztián úszó, 2. Vereczkei Zsolt úszó, 3. Taczman Elek fogathajtó; csapat: 1. 4 x 50 m-es vegyes váltó (Sánta Krisztián, Rácz János, Majer Gábor, Szedô Tibor), 2. nôi kosárlabda-válogatott, 3. nôi asztalitenisz páros (Berenta Judit, Farkas Piroska).

Az ünnepség protokoll részének végén különdíjak átadására került sor.

Orbán Viktor miniszterelnök díját az év felfedezettje, Bárdosi Sándor érdemelte ki. Az Ifjúsági és Sportminisztérium a Sydneyben kétszeres olimpiai bajnok Kammerer Zoltánt és Storcz Botondot jutalmazta. Az idén a legeredményesebb sportág a kajak-kenu lett. A Magyar Sportújságírók Szövetségének különdíját Angyal Zoltán szövetségi kapitány vette át.

Ezen a napon...

(4. old.)

Harmadik, egyben utolsó nap az elôzô nap taglalt negyedszázadal ezelôtti, 1975-ös stockholmi svéd–csehszlovák Davis-kupa döntôn. A párosban aratott gyôzelmükkel a svédek 2–1-es vezetéshez jutottak. A sorsolás szeszélye folytán a befejezô nap elsô mérkôzését a két együttes egyes számú játékosa vívta.

Közülük a svéd Björn Borg nemcsak hazája, de a világ legjobb játékosának számított, akkor már két, Grand Slam sorozathoz tartozó elsôséget (mindkettôt a franciaországi Roland Garros verseny megnyerésével) mondhatott magáénak. Egyébként pályafutása során Borg 11, Ján Kodes pedig mindössze 3 Nagy Szlem versenyt nyert.

A skandináviai fedett pályán a papírforma igazolódott: Borg három sima játszmában, 6:4, 6:2, 6:2 arányban gyôzött, és a 3–1-es svéd vezetés már a kupa megnyerését, egyben Svédország elsô ilyen diadalát jelentette. Az ötödik, immár tét nélküli mérkôzésen a csehszlovák Jan Hrebec 1:6, 6:3, 6:1, 6:4 arányú gyôzelme Ove Bengtsson felett már csak inkább amolyan fájdalomcsillapító ragtapasznak számított a cseheknek.

L. F.

Karácsony elôtti hangulatban

(4. old.)

Ez évi utolsó nyereménysorsolásunknak hagyományos módon egyik állandó támogatónk, az Apáczai Csere János Líceum díszterme adott otthont. A nagyszámú (több mint 80 fôs) közönség ünnepi hangulatát a feldíszített karácsonyfa, nyereményeink, s nem utolsósorban a Szín-Pódium együttes szolgáltatta. A kéttagú Szín-Pódium, azaz a Fegyveresi házaspár, Anikó és István, mûvészi elôadással szórakoztatta az egybegyûlteket, a közelgô ünnep ihlette verseket és saját szerzeményû dalokat adtak elô.

Sorsolásainkra — decemberi elôfizetés és október–novemberi rejtvénypályázat — ezután került sor. A szerencsések nevét kihúzó gyerekek ezúttal stílusosan a Fundy cég adományozta szaloncukorban részesültek.

Az elôfizetôket jutalmazó sorsolás minden ajándékát a támogató Qualitas ékszerüzlet ajánlotta föl. A fôdíj — ezüst nyaklánc, medál és kitûzô, valamint nem nemesfém nyakkendôtû — Kacsó Béla (Kolozsvár, Oltului u. 10/A) tulajdonába került. A további sorrend: 2. Boros E. Tibor (Scãrisoara sétány 10/9.) — ezüst medál és ruhadísz; 3. Vajas Erzsébet (Györgyfalvi u. 202/117.) — hármas fülbevalókészlet és divatkarkötô; 4. Katona Katalin (Parâng u. 27/20.) — divatnyaklánc.

Rejtvényfejtôinket is kedden este jutalmaztuk. A Corvina Nemzetközi Rejtvénymagazin és Szabadság pályázatán három rejtvényt kellett megfejteni a Szabadságból és egyet a rejtvénymagazin támogatta Rejtvényturmixból. Másik pályázati lehetôség szerint jutalomban részesülhettek azok a szerencsés nyertesek is, akik csak a lapunk három feladványát oldották meg helyesen, és küldték be.

Az októberi négy rejtvény helyes megfejtôi közül díjat nyertek: 1. Mihályi Annamária (Kolozsvár, Tineretului 66/11.) — videokazetta; 2–10. háromszor Páll András (Toplita 3/5.), Kiss Ildikó (Fôtér 5.), Darabont Sándor (Nyárfasor 34/11.), Székely Anna (Padin 10/38.), Karczagi József (Gr. Alexandrescu 38/30.), Szilágyi Katalin (Unirii u. 29/5.) és Galiger János (Unirii u. 23/30.) — ajándékkönyv.

A három rejtvény megfejtôi közül: 1–2. Török Mária Anna (Scãrisoara sétány 4/14.) és Serestély József (Fântânele u. E pengeblokk/63.) — Szabadság-elôfizetés; 3–10. Balogh Klára (Detunata 13/39.), Lészai Tibor (Gr. Alexandrescu 28/7.), Csiki Magda (Mehedinti 58–60/20.), Dörner Klára ( Szeptember 13. u. 7/9.), Basa Augustin (Iuliu Maniu 6/21.), Székely Áron (Padin 10/38.), Erdélyi Ildikó (Scãrisoara sétány 10/11.) és Lészai Orsolya (Párizs u. 13.) — ajándékkönyvek.

A novemberi négy rejtvény helyes megfejtôi közül díjat nyertek: 1. Balogh Eta (Gyár u. 1.) — videokazetta, 2–10. háromszor Páll András (Toplita 3/5.), Bartos Sándor (Dimitrie Cantemir 13.), Fogolyán Klára (Tordai út 60.), Mihályi Annamária (Tineretului 66/11.), Lôrinczi Edit (Horea 59.), Ivanov Márta (Luncii 24.) és Karczagi József (Gr. Alexandrescu 38/30.) — ajándékkönyvek.

A három rejtvény megfejtôi közül: 1–2. Turi Terézia (Cãliman 16.) és Jakab Medvéssy Erzsébet (Avram Iancu u. 58.) — Szabadság-elôfizetés; 3–10. Bozsoki Magdaléna (Gyár u. 4.), Kilin Erzsébet (Gyár u. 5/38.), Vin-cze Károly (Gruia 58/27.), Szabó István (Dacia 7/19.), Csiszár Mária (Alkony u. 42.), Ivanov Márta (Luncii 24.), Bartha János (Aranyosgyéres, Aurel Vlaicu 7.) és Zsigmond Béla (Mamaia 10/10.) — ajándékkártya.

A Szabadságban megjelent rejtvények helyes megfejtései:

Október, 1. forduló: — Mert az én barátnôm férje négykor érkezik haza; 2. forduló: — És mibe kerül az egész éjszaka?; 3. forduló: — Megünnepelted? Hát már régen ideje volt!

November, 1. forduló: — Hát, kedves doktor úr, az évjárattól függ; 2. forduló: — Hát nôt vettem én feleségül vagy csak zongorát?; 3. forduló: — Hülyének néznek, hiszen még élt.

NYEREMÉNYEINK TÁRGYAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, PÉNZRE VISSZA NEM VÁLTHATÓK!

Befejezésként a jelenlevôket tombolasorsoláson jutalmaztuk, többek között a Marriage Center jóvoltából.

P. J. A.

Valutaárfolyamok
(december 21., szerda)

(4. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Carpatica Kereskedelmi Bank(bankközi)

11 637/11 765

25 550/25 785

(valutabeváltó)

11 300/11 750

25 300/26 100

Macrogroup

11 730/11 880

25 750/26 000

Román Nemzeti Bank

11 775

25 653

Az utcai pénzváltóknál a forint 82/85, a márka 11 600/11 800, a dollár pedig 25 700/25 900 lejbe került.

KÖRKÉP

Bezárta kapuit az ünnepekre a kórház járványosztálya
Székhelyhiány miatt szabadságra küldték az egészségügyi alkalmazottakat

(5. old.)

Pihenési szabadságot vettek ki a tordai városi kórház járványosztályának alkalmazottai, éppen az ünnepek idôszakában, amikor a legnagyobb az ételmérgezések és más fertôzések veszélye. A járványosztály ezért bezárta kapuit, a tordai és aranyosgyéresi betegek pedig kénytelenek Kolozsvárra utazni kezelésre.

A fokozott trichinellózis-fertôzésveszély és az ételmérgezések szezonja idején az orvosok általános pihenési szabadságolásának indoklásául a Kolozs megyei Közegészségügyi Igazgatóság képviselôi lapunk kérdésére azt hozták fel, hogy a megyei rendôrség és a tordai városi kórház között létrejött protokoll alapján azt az épületet, amelyben a járványosztály mûködik, átadják a tordai városi rendôrségnek. A megyei rendôrség és a kórház közötti, az épület átadásáról szóló protokollt azért kötötték meg, mert jelenleg a belügyminisztérium havi negyvenmillió lejt fizet azért az államosított házban levô helyiségért, amelyben székel. Az egyezség szerint a járványosztály a városi kórház épületébe költözne, a Bancorex volt épületét pedig — amelyet a rendôrség a protokoll aláírása elôtt kapott meg — a kórház használhassa saját céljaira.

A Romana téren levô épület átvétele elôtt azonban az eddig a járványosztály által használt épületet fel kell javítani, mivel nagyon leromlott állapotban van. Gheorghe Bob tordai városi rendôrparancsnok tudósítónknak elmondta, egy héttel ezelôtt írták alá az egyezményt a kórház vezetôségével, amely szerint az épületet január 15-ig köteles a járványosztály a rendôrségnek átadni. Amíg ez az intézkedés megtörténik, a járványosztály alkalmazottai, az orvosok és a középfokú egészségügyi személyzet pihenési szabadságot vett ki, a kezelésre szoruló betegek pedig kénytelenek Kolozsvárra utazni.

A környéken a tordai kórházban mûködô járványosztály az egyetlen egészségügyi intézmény, amely képes ellátni fertôzéses betegségekben szenvedô személyeket. A kórház ellátja mind a tordai, mind az aranyosgyéresi, mind az aranyosvölgyi falvak betegeit.

Tóbiás Zoltán

Két tonna müzli a World Visiontól

(5. old.)

A World Vision keresztény humanitárius szervezet kolozsvári fiókjának vezetôje, Nina Petre, mutatta be a szervezet éves beszámolóját. A W.V. tevékenysége fôleg a rossz körülmények között élô gyermekekre terjed ki. Ebben az évben több akciót is szerveztek, ajándékot kapott az a 23 gyermek, akiket sikerült ismét beilleszteni családjukba; a várfalvai és a bonchidai hátrányos helyzetû iskolások számára segélyakciót szerveztek.

A World Vision ünnepi programokat is szervezett. Kolozsváron ötszáz, Aranyosgyéresen négyszáz gyermek kapott karácsonyi ajándékot. Az Együtt a gyermekeinkért program keretén belül Bács, Gyalu, Apahida, Mócs, Kolozs, Bonchida és Ördöngösfüzes iskolásait ajándékozták meg, több mint 1900 kilogramm müszlit osztott szét a World Vision.

A szervezet kampányt indított az alultáplált gyerekek megsegítéséért. Ugyanakkor újabb partnerekre tettek szert, a Transilvania Bank, a Nemzeti Bank, az Expo Transilvania és a METRO áruház személyében. 2001 január elsejétôl kezdôdôen új segélyakciókra kerül sor.

Nánó Csaba

Akadékoskodik a polgármester

(5. old.)

Nem hajlandó a polgármesteri hivatal eleget tenni a 2000/1042-es sürgôsségi kormányrendelet elôírásainak, amely az alacsony jövedelmû polgároknak az állami költségvetésbôl történô közköltségi támogatását írja elô — tudósít a Beszterce-Naszód megyei kisvárosból a Mediafax. A bethleni polgármester, Nicolae Moldovan kijelentette, a helyi önkormányzatnak nem állnak rendelkezésére azok az összegek, amelyekbôl fedezni lehetne a közköltségi támogatást.

— A kormányrendelet nem utasítja a helyi önkormányzatokat, hogy fûtéspótlékot utaljon ki a rászorulóknak, hanem csupán megteremtette a törvényes keretet ahhoz, hogy támogatásban részesíthesse az alacsony jövedelmû polgárokat, amennyiben lehetôsége van rá. Nekünk erre nincs anyagi alapunk, nem hasonlíthatjuk magunkat Besztercéhez, amely nyolcmilliárd lejes költségvetés-kiegészítésben részesült, amíg a bethleni városháza mindössze százmillióban — nyilatkozta a polgármester. Moldovan szerint a támogatás egymilliárd lejébe kerülne a városnak. Tavaly ez az összeg 850 millióra rúgott, amibôl 850 szegény család részesült.

Karácsonyi hírek

(5. old.)

Holnap helyezi mûködésbe a polgármesteri hivatal a díszkivilágítási berendezést, amihez 25 kilométer hosszúságú, háromszínû villanykörtefüzért, 150 oszlopokra szerelhetô díszítôelemet, húsz fenyôfát használnak fel. A január elejéig mûködô, az Expo Transilvania kiállítócsarnok szomszédságában felépített gyermekváros létrehozásához százmillió lejt utaltak ki a város költségvetésébôl.

S. M. L.

Ötven kiskorút is fogva tartanak a szamosújvári fegyházban. A törvényt megszegô rövidnadrágosok számára a fegyház parancsnoksága, különféle alapítványok és intézmények készítettek karácsonyi ajándékokat. A kolozsvári Emmánuel Líceum diákjai írószert, édességeket és ruhanemût ajándékoztak a 18 életévüket be nem töltött fegyenceknek. A diákok vallásos énekekbôl összeállított zenés mûsort mutattak be a börtön klubjában.

Karácsony elôestéjén a foglyok részvételével szerveznek ünnepi koncertet, amelyen fellép a börtön templomának negyventagú kórusa is.

E. Cs.

Hibaigazítás

(5. old.)

A december 16-iszámunkban megjelent, „Nem verték szét Bartalis János szülôfalujában a téesz gyümölcsöseit" címû írással kapcsolatosan pontosítunk, hogy Bartalis János költô nem Alsókosály községben született, hanem a Brassó melletti Apácán (Apata). Bartalis János Kosályban is lakott tizenhárom évet, egyébként éppen most van halálának (1976. dec. 18) 24-ik évfordulója.

Tiltakozó akciót tartottak a sóbánya elôtt

(5. old.)

Mintegy 25 személy vonult kedden a désaknai bánya kapuja elé. Délelôtt 11 óra körül tüntetôk csoportja gyûlt a sóbánya bejáratához, munkahelyet követelve. A tüntetôk két képviselôje Ioan Tarta szakszervezeti vezetôvel tárgyalt, a felvonulást a dési polgármesteri hivatal engedélyével rendezték. A sóbánya vezetôsége szerint a felvonuláson jelenlevô személyek már a múlt hónapokban kérvényezték felvételüket az intézményhez, de a bányának nem állt módjában január elseje elôtt újabb személyeket alkalmazni. A jövô év elejétôl az intézmény vezetôsége szerint 34 munkahelyet kell betölteniük, de csupán férfiak számára támad munkalehetôség. A bánya vezetôségétôl származó forrásokból úgy értesültünk, a tüntetôk nagyrésze a falu nyugdíjasai közül került ki, és többségük egyetlen család tagja, hozzátartozója, a felvonulók pedig azért tiltakoznak, mert a család nôtagjait nem alkalmazták a bányában.

K. R., S. M. L.

Emelik a bérleti díjakat

(5. old.)

A bárok, éttermek, pizzériák tulajdonosai, valamint azok az ipari termékeket forgalmazó cégek vezetôi, amelyek a helyi tanács tulajdonában levô épületekben fejtenek ki tevékenységet, jövô évtôl 20 százalékkal nagyobb bérleti díjat kötelesek fizetni, mint eddig tették. A 20 százalékos díjemelkedés mellett a fenti vállalkozóknak állniuk kell azt a 40 százalékos általános adóemelést, amelyet minden cégre kiszabtak. Errôl szól a tordai helyi tanács mai ülésének egyik napirendi pontja, amikor a városatyák mérlegelni fogják annak lehetôségét, hogy — amint azt a határozattervezet elôírja — emeljék azoknak a tanácsi tulajdonban levô ingatlanoknak a bérleti díját, amelyek nem szolgálnak lakásként.

A városi tanács szakbizottsága az árak megállapításakor más, ingatlanokat bérbe adó intézmények által megszabott árakat vette figyelembe, valamint a bérlô intézmények anyagi lehetôségeit, az inflációs rátát és négy olyan cég árajánlatát, amelyeknek már van érvényes bérleti szerzôdése a polgármesteri hivatallal.

T. Z.

Rendôrségi hírek
A megyei rendôrség tegnapi sajtótájékoztatóján tudósítónktól értesültünk.

(5. old)

Kirabolták az SC. Transport Transilvaniát. December 17-rôl 18-ra virradólag kirabolták a fent említett kereskedelmi társaság székhelyét. Az ismeretlen tettesek a betört ablakon hatoltak be. Nagy Árpád felfigyelt a zajra, és megpróbálta tetten érni a két betörôt. Egyikük könnygázt fújt a férfi szemébe, a tetteseknek sikerült elmenekülniük. A rendôrség még aznap elfogta a két rablót Nicodin Mihai Soit (24) és a kiskorú Simona M. személyében, akik gyulafehérvári lakosok. Az egymillió lej értékû kár fele megtérült. Soit esetében súlyosbító körülménynek számít a könnygáz használata, és 30 napos elôzetes letartóztatásban van. A kiskorú Simonát szabadlábon vizsgálják.

• Saját anyját verte félholtra Ioan Visan (47) kolozsvári lakos. December 17-én összeveszett édesanyjával, Amelia Visannal (67), akit úgy összevert, hogy harmadfokú kómában szállították korházba. Tettéért — amely emberölési kísérletnek számít — 7-tôl 12 évi börtönre ítélhetik. A férfi nem volt ittas, és hasonló cselekedetet soha nem vitt véghez.

Négymillió lej értéket lopott el december 11-rôl 12-re virradóra a magyarsárdi (Sardu) üzletbôl két férfi. A tetteseket december 15-én vették ôrizetbe, Romeo Lãcãtust (20) és a kiskorú Cosmin Felician F.-t szabadlábon vizsgálják.

(nánó)

NAPIRENDEN

Harmadszorra az államfôi székben
Ion Iliescu letette az esküt

(8. old)

Ion Iliescu szerdán a román parlament két házának együttes ülésén letette az államfôi esküt. A 71 éves veterán politikus most harmadszor lett Románia elnöke.

Beszédében Iliescu azt a meggyôzôdését hangsúlyozta, hogy elnöksége alatt „a szociális biztonság jelenti majd a nemzeti és társadalmi szolidaritás gerincét". Mint mondta, legfontosabb feladatának a szegénység elleni küzdelmet tartja.

A román állam gazdagságát méltányosan kell szétosztani azok között, akik munkájukkal azt létrehozták, s a szociális védôháló finanszírozásához minden románnak jövedelmével megegyezô arányban kell hozzájárulnia — jelentette ki.

Iliescu külön kitért a szociális védelem, a nyugdíjrendszer tervezett reformjára, a gyermeknevelés feltételeire, a szakmai képzésre és a társadalmi beilleszkedés kérdésére. Azt is hangsúlyozta, hogy azon lesz: az igazságszolgáltatás, a jog terén dolgozó minden illetékes végezze kötelességét a korrupció és a bürokrácia elleni harcban.

A régi-új államfô az RTDP tervezett kisebbségi kormányának programjáról szólva legfontosabb céljait a gazdaságnak a beruházásokon alapuló tartós fellendítésében, a fogyasztás és az export ösztönzésében, a mezôgazdaság talpra állításában, az infrastruktúra korszerûsítésében és az elkobzott tulajdon visszaszolgáltatásának „végleges és kielégítô megoldásában" jelölte meg.

Az eskütétel után Teoctist pátriárka, a román ortodox egyház vezetôje megáldotta az államfôt. A hivatalos ceremónián a távozó kormányból Mugur Isãrescu kormányfô és Mircea Ciumara miniszterelnök-helyettes, az alkotmánybíróság, valamint a diplomáciai testület tagjai voltak jelen.

Az államfôi jogkört Ion Iliescu csütörtökön veszi át Emil Constantinescu távozó elnöktôl a Cotroceni-palotánál katonai tiszteletadással rendezett parádé keretében.

Román átvilágító bírák Budapesten

(8. old)

A Magyarországon öt éve folyó munka tapasztalatai, a vizsgálatok menete, technikai lebonyolítása iránt érdeklôdtek elsôsorban a román átvilágító bírák, akik szerdán látogatást tettek a magyar átvilágító testületnél — közölte az MTI-vel Incze Béla, az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltô személyek ellenôrzésére létrehozott bizottság tagja.

A héttagú román delegációt Gheorghe Onisoru elnök vezeti. A delegáció kedden a Történeti Hivatalt látogatta meg. A testületnél jelenleg folyó munkával kapcsolatos kérdésre válaszolva az átvilágító bíró elmondta, hogy — a törvény július elsejével hatályba lépett módosításának megfelelôen — a bizottságok most a rádiók és a televíziók vezetôinek múltját vizsgálják, ezután kerül sor az írott sajtóra, majd elôreláthatólag 2002-ben a bírák és az ügyészek vizsgálatára.

Fokozottabb autonómia a régióknak és a helyi közösségeknek

(8. old)

Ioan Rus, a belügyi tárca várományosa, és Octav Cosmâncã, az RTDP által kijelölt közigazgatási miniszter a napokban nyilvánosságra hozta terveit.

Rus azt szeretné, ha a belügyminisztérium bizonyos részei a helyi közösségek hatáskörébe tartoznának. A tervek szerint a polgári védelem, a tûzoltók, a lakosságnyilvántartás, illetve a közlekedésrendészet kettôs alárendeltség alá kerülne: felelôsséggel tartoznának mind az önkormányzatnak, mind a belügyminisztériumnak. Az elképzelés szerint a megyei rendôrfôkapitányságok bôvített hatáskörrel rendelkeznének. Ennek megfelelôen felelôsségük is nône. A kijelölt belügyminiszter növelt rendôri béreket és elôléptetési lehetôségeket nyújtana. Szerinte ezek az elemek hozzájárulnának a rendôrség munkájának javítására.

Az új kormány tervei szerint a lakosság nyilvántartása a helyi közigazgatási szervek hatáskörébe tartozna. Eszerint a személyazonossági és a választói kártyákat nem a rendôrség, hanem a polgármesteri hivatalok bocsátanák ki. Az útlevélosztály a megyei tanács hatáskörébe tartozna.

Octav Cosmâncã leendô közigazgatási miniszter a régiók státusának „összefüggôbb" rendezését helyezi kilátásba. Úgy véli, a régiók hatáskörének pontos meghatározására valószínûleg az alkotmány módosítására lesz szükség. A kijelölt miniszter úgy nyilatkozott, pártja megteszi a kellô lépéseket annak érdekében, hogy „a közigazgatási intézmények közelebb kerüljenek a polgárokhoz". A terv szerint közel ezer romániai faluból község lesz. Erre azért van szükség, hogy a községektôl 20–30 kilométerre levô falvak lakói helyben kaphassák meg a polgármesteri hivatalok kiállította hivatalos iratokat — érvel Cosmâncã. A kijelölt miniszter pontosított: nincs szó Románia közigazgatási térképének átrajzolásáról, megyék megszüntetésérôl, illetve újak létrehozásáról, csupán nyolc külön jogi státussal rendelkezô régió kialakításáról, az EU ugyanis rendszerint egy-egy régió fejlesztésére utal ki pénzalapokat. Bukaresti lapok szerint az ötlet nem új, már a leköszönô kormány is fontolgatta, nem merték azonban gyakorlatba ültetni, nehogy Románia föderalizálásának szándékával vádolják meg ôket; Cosmâncã is hangsúlyozta, hogy szó sincs föderalizálásról, és Franciaország példáját hozta fel, megemlítve: máris sok EU-pénz úszott el jól körvonalazott régiók hiányában.

Emil Boc ügyvéd, demokrata képviselô lapunknak elmondta: a tervezett közigazgatási átszervezés az európai uniós (EU) elvárások teljesítését jelenti. A szubszidiaritás elve alapján az EU elsôsorban regionális fejlesztési projekteket támogat. — Nem regionális autonómiáról, hanem egy valós deszcentralizációról van szó. Ha az RTDP kivitelezi tervét, sokkal több uniós pénzhez juthatnánk. Az alkotmány módosítása elôtt nem lehet elfogadni egyetlen olyan törvényt sem, amely fokozottabb deszcentralizációt szavatol — fogalmazott Emil Boc. A képviselô úgy véli, nem lesz gond az alkotmány módosításával, hiszen a javasolt változások megfelelnek az európai uniós gyakorlatnak, a helyi közösségek érdekeit szolgálják.

Kiss Olivér

Amennyiben van pénzük az iskoláknak
Tizenharmadik fizetést kapnak a tanárok

(8. old)

Még decemberben megkapják a tanügyi alkalmazottak a tizenharmadik fizetést, amennyiben az iskoláknak van rá pénzük — jelentette ki Andrei Marga tanügyminiszter. Marga szerint az lehetôség is fennáll, hogy — amennyiben a tanintézeteknek jelenleg nincs meg a pénzalapjuk ahhoz, hogy kifizessék a tanárokat —, ezt a juttatást januárban kapják meg a tanügyi dolgozók.

A tanügyi törvény elôírásai szerint a tizenharmadik fizetést a tanintézetek anyagi lehetôségei szerint az év végén, vagy a következô év januárjában lehet kiutalni.

Román prefektusa, magyar alprefektusa lesz Hargita megyének?

(8. old)

Az RTDP Hargita megyei szervezete kedden úgy döntött: a prefektusi tisztséget RTDP-s politikus tölti majd be, és nem kizárt, hogy az alprefektusi tisztre magyar, de nem RMDSZ-es személyt nevezzenek ki. A Mediafax jelentése szerint az alprefektusi tiszt esetében Székely Csaba, Tankó István és Dézsi Zoltán jelenlegi prefektus neve merült fel. Az RTDP helyi képviselôinek nincsen tudomása arról, hogy az RMDSZ olyan javaslattal élt volna, hogy igényt tartana a prefektusi tisztségre, amelynek betöltésére Ráduly Róbert képviselôt, az SZKT alelnökét szánnák. Ráduly Róbert a kérdésrôl úgy vélekedett, az RMDSZ-nek semmi esélye sincs ahhoz, hogy megszerezze a prefektusi széket, és a jelenlegi prefektus, Dézsi Zoltán továbbra is megôrizze tisztét. Dézsi Zoltán, az SZKT elnöke kijelentette: az RMDSZ-en belül errôl a kérdésrôl eddig nem folytattak tárgyalásokat. Amennyiben viszont az RMDSZ részérôl felkérés érkezik, hogy vállalja el az alprefektusi tisztet, az ajánlatot elfogadja.

Hírzárlat a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben
Tôkés László gratulál Pap Gézának

(8. old)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és az Esperesek Kollégiuma kedden délután tartott együttes ülésén közös állásfoglalást és több egyedi határozatot fogalmazott meg a fugyivásárhelyi református lelkészek ügyében. Tôkés László püspök a Szabadságnak elmondta: az adventre és a nagyhétre való tekintettel a testületek úgy határoztak, hogy ebben az idôszakban hírzárlatot rendelnek el, az állásfoglalás és a határozatok szövegét csak a jövô héten hozzák nyilvánosságra. — Ebben az egyház számára kiemelt fontosságú idôpontban nem méltó, hogy a világi sajtó hasábjain bárkivel vitatkozzunk és az további nézeteltérések, ellentétek színterévé váljon — mondta Tôkés László.

Mint ismeretes, december elsô felében Fugyivásárhelyen, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházmegyéinek harminc egyházi és világi tisztségviselôje megalapította a Református Megújulási Közösséget. Ennek képviselôi az egyházkerületben évek óta tartó egyházi törvényességi válság ellen tiltakoznak. A múlt héten tanácskozott az Esperesek Kollégiuma, amely úgy döntött, hogy az Igazgatótanács elé utalja az ügyet. A Református Megújulási Közösség beadványában Szilágyi László misztótfalusi lelkipásztor felfüggesztésének megszüntetését is kérte. Szilágyi immár több napja ülôsztrájkol az egyházkerület Igazgatótanácsi Hivatala elôtt. Szilágyi László ülôsztrájkjához csatlakozott ippi lelkésztársa, Szatmári Elemér, Kállay László fugyivásárhelyi lelkipásztor, valamint gondnokuk vezetésével tíz misztótfalusi egyháztag is.

Tôkés László a Szabadság kérdésére az Erdélyi Református Egyházkerületben nemrég zajlott tisztújító közgyûlés eredményét is értékelte. Az egyházkerület elnöksége és fôgondnokai levélben fejezték ki elismerésüket és jókívánságukat Pap Gézának. — A jövôbeli kapcsolataink vonatkozásában jelzésértékûnek tartjuk azt az eseményt, hogy a kolozsvári választó közgyûlés elôtt néhány nappal Nagyváradon láttuk vendégül Pap Géza püspökjelöltet, aki könyvbemutatót tartott Nagyváradon. Reméljük, hogy a jövôben megnyugtató módon rendezôdik a két egyházkerület közötti kapcsolat és az eddiginél hatékonyabban tudjuk majd közösen szolgálni egyházunkat — mondta Tôkés László.

Arra a kérdésre, hogy eddig mi jellemezte a két egyházkerület közti együttmûködést, a református püspök kijelentette: — Valójában az együttmûködésnek a minimuma, és esetenként az együttmûködés egészen jó színvonala jellemezte kapcsolatunkat. A viszony nem volt zavartalan: a múltból örökölt és sajnálatosan tovább tartó nyilvánvaló vagy rejtett ellentét hátráltatta a felhôtlen együttmûködést. Hangsúlyozom azonban, hogy ez az együttmûködés nem volt rossz. Ugyanakkor reméljük, hogy ezután valóban felhôtlenné és egységessé válik a két egyházkerület kapcsolata — összegezett a református püspök.

P. A. M.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -