2000. október 3.
(XII. évfolyam, 231. szám)

Új igazgató az országos egészségbiztosító élén

(1. old.)

A kormányfô tegnep felmentette tisztségébôl Virgil Pãunescut, az Országos Egészségügyi Biztosító Pénztár elnökét, azzal az indoklással, hogy nem értett egyet az egészségügyi rendszert szabályozó törvény módosításával, a pénztár mûködésében pedig egyeduralmi módszereket akart volna bevezetni. Az új elnök Serban Bubenek-Turconi.

Törvénytelen üzletek a városházán?

(1. old.)

Liviu Medrea, a Közterület-fenntartó Vállalat (RADP) igazgatója hétfôn úgy nyilatkozot, a polgármesteri hivatal egy olyan hálózat része, amely törvénytelen közpénzelszívással foglalkozik. A vállalatigazgató szerint a városháza kiírta tendert rendszerint Funar fia vagy a hozzá közel álló cégek nyerik meg. Azt sem zárta ki, hogy a polgármester minden esetben leveszi részét az üzletekbôl. Hozzátette: a Sabin Funar cégei által megnyert munkálatokat rendszerint más vállalatnak adják ki, bôvítve ezáltal a hálózatot.

Dan Brudascu, a városháza szóvivôje elmondta: Medrea állításai teljesen alaptalanok, nyilatkozata egy kétségbeesett emberre vall.

Mint ismeretes, a vállalatigazgatónak az RTDP-be iratkozását követôen elmérgesedett a kapcsolata Gheorghe Funar polgármesterrel. A polgármester több ízben megpróbálta felfüggeszteni tisztségébôl a városi tanács hatáskörébe tartozó önálló gazdálkodás vezetôjét.

K. O.

Tanévnyitó az egyetemeken
Az orvosin jövô héten fogadják a gólyákat

(1. old.)

Az ország több felsôfokú oktatási intézményében tegnap nyitották meg a 2000–2001-es egyetemi évet. A Iuliu Hatieganu Orvostudományi és Gyógyszerészeti, illetve az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen az újdonságokról érdeklôdtünk.

— Mi nem tartunk ünnepélyes megnyitót, az elsôéves diákok kurzusokkal és szemináriumokkal kezdik az egyetemi évet — mondta Marius Bojitã, a Iuliu Hatieganu Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem rektora. — Mivel a gólyák esetében különösebb gondok jelentkeznek, egy héttel az évkezdés után az egyetem vezetôsége közvetlenül találkozik velük. Ez lehetôséget ad a rektor, a rektorhelyettesek, a vezetôségi tagok bemutatkozására, a szerkezeti felépítés, az adminisztratív kérdések ismertetésére, a könyvtár bemutatására, illetve a diákigazolványok kiosztására. A gólyák részérôl ilyenkor számtalan kérdés merül fel, amelyeket természetesen megválaszolunk. Legtöbben a vizsgákról, a pontozási rendszerrôl, a kurzusokról és szemináriumokról érdeklôdnek — mondta a rektor. Hozzátette: az általános orvosi kar ingyenes helyein idén 330, a fogorvosi karon 70, gyógyszerészetin pedig 100 gólya tanul. A felsôfokú oktatási intézmény általános gyógyszerészeti karához tartozó hét fôiskolai karon (pl. nursing, fizioterápia) összesen 110-en kezdik az évet. A rektor elmondta: a beiskolázási szám nem változott az elôzô évhez képest. — Nekünk tíz éve ugyanaz a beiskolázási számunk. Ezt nem növeljük, de nem is csökkentjük — mondta Bojitã.

A Iuliu Hatieganu Orvostudományi és Gyógyszerészeti egyetem rektora arról is beszámolt, komolyan készülnek az október 19–22. között másodízben szervezett Universitaria vásárra. A rendezvényen az egyetem nyújtotta lehetôségek bemutatásával próbálják felkelteni a fiatalok érdeklôdését.

Az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem ünnepélyes megnyitójára délelôtt kilenckor került sor. Megtudtuk: ebben a felsôfokú oktatási intézményben 1481 (453-en az ingyenes, 1028-an pedig a fizetéses helyeken) diák kezdi az egyetemi évet. Az idén felavatott nagyszebeni állatorvosi fôiskolán 15, a vidékfejlesztési és agroturisztikai fôiskolán pedig 4 gólya tanul.

K. O.

Mivel késett a kormányhatározat
Októberben térítik meg a múlt hónapi nyugdíjnövelést

(1. old.)

Petre Ciotlos, a Központi Nyugdíjkifizetési Hivatal igazgatója hírügynökségeknek nyilatkozva elmondta, hogy mivel a kormány elmúlt heti határozata a szeptemberi 10%-os nyugdíjnövelésrôl késôn, csupán szeptember 29-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben, októberben fogják alkalmazni ezt az intézkedést. Ily módon ebben a hónapban a nyugdíjasok megkapják egyrészt az októberi 1,5%-os indexelést, másrészt az elmúlt hónapról elmaradt 10%-os növelést is. Az év hátralevô két hónapjában pedig ehhez az összeghez viszonyítva kevesebb lesz a járandóság, mivel a novemberben és decemberben esedékes újabb 1,5%-os indexelést már a korábbi, elôzôleg indexelt nyugdíj összegére fogják alkalmazni — magyarázta az igazgató. Például egy egymillió lejes nyugdíj októberben1 215 000 lej lesz, a 10%-os szeptemberi növeléssel és az 1,5%-os októberi indexeléssel. A novemberi nyugdíj már kevesebb lesz, mivel (az említett példánál maradva) az indexelést 1 115 000 lejre alkalmazzák majd.

A megnövelt nyugdíjak kifizetéséhez 750 milliárd lej szükséges, nyilatkozta az igazgató. Amint már megírtuk, a szeptemberi intézkedésben azok részesülnek, akiknek járandósága nem haladja meg az országos bruttó átlagfizetés összegét, a havi indexelés pedig azokra vonatkozik, akiknek nyugdíjból származó bruttó jövedelme kevesebb kéthavi nettó átlagfizetésnél.

Minisztériumi javaslat értelmében
Az állam kifizeti a szegény családok közköltségét

(1. old.)

A Munkaügyi és Társadalomvédelmi Minisztérium több olyan javaslatot készül a kormány elé terjeszteni, amelyek révén társadalomvédelmi intézkedéseket hozhassanak a szegény családok megsegítésére és anyagi támogatására. Florin Pasa igazgató a munkaügyi minisztériumtól a hírügynökségeknek elmondta, hogy az intézményhez küldött levelekbôl és a kihallgatások során elmondottakból az derül ki, hogy az országban nagyon sok családnak és egyedül élô személynek jelentôs összegû tartozása gyûlt fel a közköltségek ki nem fizetése miatt, és ezért több lakóközösség pereskedés útján kérte az adósok kilakoltatását. Egy ilyen intézkedéssel azonban nem oldódnak meg ezek a gondok, ellenkezôleg, rendkívül kritikus szociális helyzet alakulhat ki a közeljövôben. A legsürgôsebb megoldás ezért az lenne, ha a kormány felvállalná a szegény családok adósságait, és kifizetné a lakótársulásoknál felhalmozódott tartozásokat. Ezt egy hitel formájában kell elképzelni, amelyet ezek a családok körülbelül két év alatt törleszthetnének, a lakhelyük szerint illetékes polgármesteri hivataloknál.

Emellett a kormánynak mihamarabb el kell fogadnia a biztosított minimális jövedelmet elôíró rendeletet. A szintén a munkaügyi minisztérium által javasolt rendelet elôírja, hogy a kis jövedelmû családok és személyek havi támogatásban részesülnének az állami költségvetésbôl. A támogatás (akárcsak a jelenleg is érvényben lévô szociális segély) a biztosított minimális jövedelem és az érintett család vagy személy tényleges havi jövedelme közötti különbség lenne. A biztosított minimális jövedelem szintjét pedig kormányhatározattal igazítanák ki az árak módosulásától függôen. És ezek mellett újból javasolni fogják, hogy a téli idôszakban a fûtési költségek kifizetésére havi pénzsegélyt állapítsanak meg, minden típusú üzemanyagra.

(i)

Újrakezdték a munkát a Nehézgépgyár alkalmazottai
525 ezer lejes béremelést hagytak jóvá

(1. old.)

A Nehézgépgyár alkalmazottai hétfôn újrakezdték a munkát, miután a szakszervezet és a vállalat vezetôsége között egyezség született a fizetésemelésekre vonatkozóan. Valentin Ilcas szakszervezeti vezetô elmondta: a szakszervezeti vezetôknek, a gyár igazgatóságának és az Állami Vagyonalap képviselôinek pénteken sikerült megállapodniuk abban, hogy októbertôl 525 ezer lejjel növeljék meg a béreket, majd a következô hónapokban fokozatosan újabb százezer lejes emeléseket eszközöljenek.

Mint ismeretes, a Nehézgépgyár alkalmazottai múlt héten csütörtökön léptek spontán sztrájkba, és beosztástól, illetve munkarégiségtôl függetlenül egymilliós lejes fizetésemelést követeltek.

Jelentés a kormány tevékenységérôl

(1. old.)

Mugur Isãrescu miniszterelnök csütörtökön a parlament két háza elôtt jelentést tesz a kormány tevékenységérôl — nyilatkozta hétfôn a Mediafaxnak Andrei Chiliman (NLP), a képviselôház alelnöke. Elmondta: a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja (RTDP) a két ház utolsó együttes ülésén terjesztette elô indítványát. „Teljesen természetes, hogy a kormányfô évente többször is jelentést tegyen tevékenységérôl a parlament elôtt, és nem két-háromévenként" — mondta Chiliman.

Szünetel az ivóvízszolgáltatás

(1. old.)

A megyei víz és csatorna vállalat közleménye szerint kedden reggel 9 és délután fél négy óra között szünetel az ivóvízszolgáltatás mindazoknál a fogyasztóknál, akik a monostori 17. hôközponthoz tartoznak. A hálózaton végzett ellenôrzési munkálatok a következô utcákban lévô gazdasági cégek, valamint lakóközösségek vízszolgáltatását érintik: Mehedinti 50. (I. lépcsôház), 11., 13., 17., 19., 21., 26–28., 30. (I. lépcsôház), 32. (II. lépcsôház), 34–36., 38., 40., 42–44., 46–48., Bucegi 14.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

Fiatalok, figyelem!
A Honismereti Kör keretében évenként szervezett tanfolyam újból indul. A szakemberek Erdély történelmével, földrajzával, néprajzával, mûemlékeivel, vallástörténetével és mûvészettörténettel kapcsolatos elôadásokat tartanak, valamint a honismerethez szükséges fogalmak és útmutatások is elsajátíthatók.

Az elméleti betekintéseket diavetítéssel, szakkönyvekkel, fényképekkel, fénymásolt anyagokkal és gyakorlati útmutatásokkal gazdagítjuk. A 8 hónapos tanfolyam alatt lesz városnézés, temetôlátogatás, tanulmányi kirándulások bel- és külföldön.

Az elôadásokat minden szombat délelôtt 10–13 óra között tartjuk. A megnyitó elôadás 2000. október 7-én, szombaton de. 10 órakor az Apáczai Csere János Líceumban lesz. Bôvebb felvilágosítás Kiss Margitnál a 139-192-es telefonszámon.

Asztmaklub találkozó
Az átlagosnál jóval kevesebben, mindössze tizenheten vettek részt az asztmaklub legutóbbi találkozóján. Kár, mert dr. Péter Tibor fiatal szakorvos ugyancsak érdekes elôadást tartott az asztma keletkezésérôl, tüneteirôl és kezelésérôl. Ugyanakkor, többek között, olyan hasznos gyakorlati tanácsok is elhangzottak, miszerint ajánlatos felkeresni az egyházi gyógyszertárakat, ahol a beteg, a recept felmutatásával, ingyen gyógyszert kaphat.

Az asztmaklub következô összejövetelére, immár hagyományosan, a hónap utolsó hétfôjén kerül sor.

A DÉSI MAGYAR HÁZ KÖNYVTÁRÁNAK új, állandó könyvtárosa van Joó Kinga személyében. Mindennap 9–13 óra között (szombaton is) könyveket lehet kölcsönözni, ugyanakkor tagdíjat fizetni, és az aláírásgyûjtés is ott történik, hívja fel a dési magyarok figyelmét Balogh Zoltán RMDSZ-elnök.

Hibajavítás
Tegnapi lapszámunkban sajnálatos módon Gabriela Popescu államtitkár neve tévesen jelent meg Nánó Csaba 1. oldali cikkében. Az érintett szíves elnézését kérjük.

ÉszLeLô

— Mirôl fog tárgyalni magyarországi útján városunk polgármestere?

— Arról, hogy a romániai magyarok kettôs állampolgárság helyett inkább a teljes magyar állampolgárságot kellene hogy megkapják.

(-ázs)

A Szent Család Poliklinika októberi órarendje

(2. old.)

Általános gyógyászat: dr. Suciu Maria (okt. 5-én, 12-én, 19-én, 26-án 10–12 óra között); dr. Boilã Ioan (okt. 4-én, 6-án, 9-én, 11-én, 13-án, 16-án, 20-án, 22-én, 23-án, 25-én, 27-én, 30-án 9–12 óra között); dr. Rasa Liana (okt. 9-én, 16-án, 23-án 15-17 óra között); dr. Cotârlã Rozica (okt. 4-én, 11-én, 20-án, 25-én 10–12 óra között); dr. Tãtaru Valeria (okt. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 10–12 óra között); dr. Oros Ana Florina (okt. 5-én, 6-án, 12-én, 13-án, 19-én, 20-án, 26-án, 27-én 14–18 óra között); dr. Bodo Victor (okt. 4-én, 11-én, 20-án, 25-én 15–17 óra között); dr. Ona Gabriela (okt. 10-én, 24-én 11–13 óra között); dr. Tonea Cristina (okt. 3-án, 5-én, 10-én, 12-én, 17-én, 19-én, 24-én, 26-án, 31-én 9–11 óra között); dr. Oltean Dorina (okt. 5-én, 12-én, 19-én, 26-án 9–11 óra között); dr. Platon Daniel (okt. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 9–11 óra között); dr. Varga Sándor (okt. 6-án, 9-én, 13-án, 16-án, 20-án, 23-án, 27-én, 30-án 9–11 óra között); dr. Vlaicu Ciprian (okt. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 11–13 óra között); dr. Iovitã Nicoleta (okt. 5-én, 12-én 10–12 óra között); dr. Loga Simona (okt. 13-án, 27-én 10–12 óra között); dr. Rafan Gabriela (okt. 6-án, 20-án 10–11 óra között); dr. Roba Liviu (okt. 10-én, 24-én 11–13 óra között); dr. Tegzesiu Anca (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én 15–17 óra között).

Homeopátia: dr. Barbãalbã Letitia (okt. 4-én, 6-án, 11-én, 13-án, 18-án, 20-án, 25-én, 27-én 10–12 óra között); dr. Jurcãu Ramona (okt. 5-én, 12-én, 19-én, 26-án 15–17 óra között).

Szívgyógyászat: dr. Patiu Ion (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 11.30–13 óra között); dr. Popescu Titus (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 9–11 óra között); dr. Priscã Nicolae (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 16–18 óra között); dr. Duncea Caius (okt. 19-én 17–18 óra között); dr. Iancu Alexandrina (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 11.30–13 óra között); dr. Uza Gheorghe (okt. 9-én 10–12 óra között).

Belgyógyászat: dr. Pârv Doina (okt. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 15–17 óra között), dr. Szakács Csilla (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 14–16 óra között); dr. Pop Nicolae (okt. 5-én 14–16 óra között); dr. Rãdulescu Gheorghe (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 9–11 óra között).

Nôgyógyászat: dr. Fodor Cornel (okt. 3-án, 5-én, 10-én, 12-én, 17-én, 19-én, 24-én, 26-án, 31-én 10–12 óra között).

Sebészet: dr. Cosma Cornel (okt. 3-án, 5-én, 10-én, 12-én, 17-én, 19-én, 24-én, 26-án, 31-én 10–12 óra között); dr. Chirilã Daciana (okt. 4-én, 18-án 15–17 óra között); dr. Pitea Petru (okt. 5-én, 19-én 9–10 óra között); dr. Priscu Titus (okt. 20-án 11–12 óra között); dr. Szabó Judit (okt. 4-én, 18-án 12–13 óra között).

Gyermekgyógyászat: dr. Fritea Maria (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 11–12 óra között); dr. Oltean Victoria (okt. 11-én, 25-én 15–17 óra között); dr. Toma Lucretia (okt. 3-án, 5-én, 10-én, 12-én, 17-én, 19-én, 24-én, 26-án, 31-én 10–12 óra között); dr. Mitea Rodica (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 14–15 óra között).

Ortopédia: dr. Popa Zeno (okt. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 12,13 óra között).

Pszichiátria: dr. Glodan Lia (okt. 11-én, 18-án 14–15 óra között).

Pszichológia: Boila Livia (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 14–16 óra között).

Bôrgyógyászat: dr. Sârbu Ioan (okt. 9-én, 23-án 11.30–12.30 óra között); dr. Aldea Dumitru (okt. 6-án, 10-én, 17-én, 24-én 31-én 14–16 óra között); dr. Rosca Oana (okt. 9-én, 23-án 16–18 óra között).

Orr-fül-gége: dr. Plãianu Emil (okt. 5-én, 9-én, 12-én, 16-án, 19-én, 23-án, 26-án 9–11 óra között); dr. Bitlan Simona (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 14–16 óra között).

Reumatológia: dr. Alb Iris (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 11–13 óra között); dr. Zotta Cristina (okt. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 14–16 óra között).

Endokrinológia: dr. Popescu Emilia (okt. 11-én, 18-án, 25-én 9–11 óra között); dr. Duncea Ileana (okt. 19-én 17–18 óra között).

Ekográfia: dr. Ghilean Ioan (okt. 11-én, 25-én 14–15.30 óra között); dr. Negru Lucian (okt. 5-én, 12-én, 19-én 15–17 óra között); dr. Czuczi Erzsébet (okt. 16-án, 30-án 15–17 óra között); dr. Blaga Gabriela (okt. 3-án, 5-én, 10-én, 12-én, 17-én, 19-én, 24-én, 31-én 14–15 óra között); dr. Ursu Corina Daciana (okt. 5-én, 12-én, 19-én, 26-án 12–13 óra között).

Neurológia: dr. Divin Mircea (okt. 23-án 9–10 óra között).

Klinikai toxikológia: dr. Ursu Corina Daciana (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 11.30–12.30 óra között).

Labóratorium: Mosolygó Stefánia fôvegyész (okt. 2–6-án, 9–13-án, 16— 20-án, 23–27-én, 30-án, 31-én 9–11 óra között).

Az esztétikai sebészetre, röntgenre és urológiára a betegek elôjegyzése küldôcédula alapján a poliklinika székhelyén (Mócok útja 32.) történik. Ekográfra és EKG-ra csak a poliklinika orvosainak küldôcédulája alapján, hétfôtôl péntekig 16–17 óra között, vagy a 430-001-es telefonon lehet feliratkozni. Adományokat a székhelyen és a CEC kolozsvári fiókjának 25.11.03.09.208-as számláján fogadnak el.

Nyitó- és záróakkordok

(2. old.)

Október 1-jén, a zene világnapján, városunk zeneakadémiájának stúdiótermében két fontos zenei esemény tanúi lehettünk. A Gaudeamus igitur ünnepi nyitányt követôen, Aurel Marc, a Gh. Dima Zeneakadémia rektora megnyitotta a 2000/2001-es egyetemi tanévet, az ünnep fénypontja azonban az V. Nicolae Bretan nemzetközi énekverseny záróakkordjaként, a díjazott énekesek gálaestje volt.

A Bretan-énekverseny az egyik legrangosabb és legigényesebb hazai rendezvény, amelynek fô szponzora édesapja emlékét hûen ôrzô dr. Judit Bretan Le Bovit asszony, és az általa létrehozott The Nicolae Bretan Music Foundation, USA. Az idei versenyre a világ bármely tájáról benevezhettek olyan fiatal énekesek, akik 2000. július 1-jéig nem lépték túl a 30 (nôk), illetve 35 (férfiak) éves korhatárt. Az egyhetes rendezvény három szakaszban zajlott. A verseny minden fordulója kizáró jellegû volt, kötelezô és szabadon választott programmal, amelyben Bretan liedjei és operaáriái mellett, a klasszikus, romantikus és a XX. századi modern zene gyöngyszemei hangzottak el. A neves szakemberekbôl álló zsûri döntése szerint nyolc énekes részesült díjazásban: Florin Astefãnoaei (bariton) Nagyváradról különdíjat kapott. Marilena Tet (mezzoszoprán) Nagyváradról és Elvana Mihail (szoprán) Albániából dicséretben részesültek. A III. díj a kolozsvári Petru-Geani Brad baritonistáé lett, a II. díjat Taisia Tordai (szoprán) luxemburgi énekesnônek ítélték oda, míg az I. díjat a temesvári Cornelia Oncioiu (mezzoszoprán) kapta. A Bretan-díjat a kolozsvári igen tehetséges Nicoleta Mihaela Ardelean (szoprán) nyerte el. A verseny nagydíját a bukaresti Roxana Stângaciu (szoprán) érdemelte ki. A fôdíjakat a Nimbus Records ajánlotta fel, amelynek meghívására a nyertesek az angliai Wyastone Leysben, Bretan-hangversenyre lesznek hivatalosak.

A vasárnap esti gálaesten Bretan-, Mozart-, Orff-, Wolf-, Massenet-, Donizetti-, Schumann-mûvek csendültek fel. A közönség feltörô, viharos tapsa a zene világnapjához méltó kiváló mûvészi teljesítményt jutalmazott.

Kulcsár Gabriella

Rovásírásverseny Budapesten

(2. old.)

A minden évben megrendezésre kerülô nemzetközi rovásírásversenynek idén, Szakács Gábor szervezésében, a budapesti XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola adott helyet. A versenyen kárpátaljai, szlovákiai, erdélyi és magyarországi cserkészek és diákok, összesen 127-en vettek részt. A versenyzôk magas létszáma arra enged következtetni, hogy napjaink gyerekeit, fiataljait érdeklôdéssel tölti el az ôsi magyar rovásírás tanulása, melyet honfoglaló eleink használtak.

A versenyzôket négy csoportba osztották: az I–IV., V–VI., VII–VIII. osztályosok és középiskolások. A résztvevôknek egy oldalnyi szöveget kellett átírniuk rovásírásból latin betûs írásra, illetve latin betûs írásból rovásírásra. A botra faragás nem volt kötelezô, ez különpróbaként szerepelt.

A versenyen részt vett a szamosújvári 51 sz. Czetz János cs. cs. 10 cserkésze is. Jó felkészültségüket bizonyítja, hogy a kiosztott 15 díj közül hatnak ôk lettek a tulajdonosai. A díjazottak, az oklevél és a könyvek mellett, egy-egy faragott botot is kaptak emlékbe, melyet Schédl Lajos budapesti rováskészítô ajándékozott a nyerteseknek.

A szamosújvári csoport a versenyt megelôzô két napon Budapest nevezetességeivel ismerkedett. Meglátogatta a Magyarok Házában a rovásírás-kiállítást, a Szent István-bazilikát, a Hôsök terét, az Országházat, ahol megtekinthették a koronázási jelvényeket. A városnézésbôl nem hiányzott a budai vár, a királyi palota, a Gellért-hegy, a Citadella megtekintése sem. Az állatkert látogatása volt a budapesti út legutolsó állomása, de egyben legérdekesebb is, mivel sokan most jártak elôször állatkertben.

Végül, de nem utolsósorban szólani kell az örömrôl, amely eltöltötte cserkészeinket, mivel fáradozásuk nem volt hiábavaló, mert tarsolyukban nagyon sok ajándékkal és élménnyel tértek haza.

Jakab Erzsébet

Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban
Kolozsvári kronológia

(2. old.)

— 1609. március 20-án Báthori Gábor az óvári — volt dominikánus — templomot a reformátusoknak adja, majd saját költségén renováltatja; egy évvel késôbb a kolostor déli részét is megkapják, iskola céljaira;

— 1610. július 4-én Báthori Gábor Kolozsvár piacán lefejezteti a Kendi-féle összeesküvés egyik vezetôjét, Kornis Boldizsárt;

— 1613. január 21-rôl keltezett a Kül-Magyar utcai Kalandos Társulat szabályzata;

— 1613. október 23-án a fôtéri templomban választják fejedelemmé Bethlen Gábort, s 28-án iktatják be;

— 1614-ben a városi tanács állandó Szamos-híd építésérôl hoz határozatot;

— 1617-bôl származik Kolozsvár elsô fennmaradt ábrázolása: az Egidius van der Rye belga mûvész festménye alapján Georg Houfnagel készítette metszet;

–1618–1619-ben pestisjárvány pusztít a városban.

Összeállította: Gaal György

VÉLEMÉNY

A nap udvarában

(3. old.)

A zászló
Drukkolok a sokadalomnak, a szervezôknek, bár minden olajozottan menne, de utóbb kiderül, teljesen alaptalanul. Már az idôjárás is: a tegnap, szombaton, napsütés, kánikula, folytatódik az aszály. Az éjszaka elered az áldás, amikor harangoznak, még mindig esik. Hirdette az újság, a Kolozsvári Rádió az eseményt, de vajon melyik kirándulni akarónak jut eszébe részt venni, ide zarándokolni az esôben? Kolozsváron népi együttesek lépnek fel a millennium jegyében, ma épp a szülôföldemrôl érkezett bogdándiak a Tövishátról. Tordán szintén ünnepség a református világtalálkozó keretében. Mi ez, zûrzavar, párhuzamosság, konkurencia, részünkrôl rosszul megválasztott idôpont? Döntse el, aki akarja, de sejtem, nem soknak válik itt emlékezetessé ez a nap. Ráadásul itt az esô. Ernyôvel ballagok a templom felé: sok személygépkocsi s egy autóbusz. No csak, no csak! — ujjongok magamban. És kiderül, akárcsak a Balázs Ferenc-ünnepségen, Mészkôn: több a vendég a templomban, mint a helybeli. Ott érthetô volt, mert az unitáriusok lélekszáma száztizen..., az ittenieké hétszáz és... Mi történt ilyenformán? A szervezésnek megfelelôen a falu az ünnepség helyszíne, nem szervezôje, parazsa. Itt nônapi teadélutánra, óvodai, iskolai ünnepségre mindig akadt néhány asszony, aki fánkot süssön, tésztát. A kopjafa állításakor a flekkent is helybeliek sütötték — a helybeliek cselekvô részesei voltak minden rendezvénynek. A Géza szervezte népfôiskolákra is került kínálgató asszony, igaz, az anyagiakat nagyjából a gazdaság állta, ami a porciós korszakban érthetô, valamilyen protokollalapból, meg a Géza pénze.

Telt ház a templom — István király, államiságunk emlékezete. Igét hirdetnek a környékbeli unitárius lelkészek, Rezi Elek unitárius fôjegyzô úr is. Minden prédikáció, hangozzék az Timoteus igéi vagy az úrvacsora kapcsán, valamiként fûzôdik az államalapító mûvéhez, hogy az megmaradásunk kovásza lett, mert a magyarság a kereszténység felvétele által honosult ténylegesen a Duna, a Kárpátok vidékén. Tôle számítódik az önálló nemzet államisága, elkezdhettük legyôzni a megpróbáltatásokat — már nemzeti létünk is fegyvertény. Hajszás, tudatzavaros hétköznapjainkban az Ô emlékezete ad erôt nekünk a továbbiakban.

Csak nézek, nézek magam elé, elbandukolok a történelemben, s egyszer csak megdöbbenek: a szemközti karzaton ott a piros-fehér-zöld nemzeti zászló! Láttam, hogyne láttam volna még, de itt a templomban, a faluban nem. Zászlótartó még akadna, de zászló nem — elfújta a nyolcvan esztendô. Micsoda zászló ez?! Az ô jegyében apám a diósadi fiúval fejre állította a román káplárt, amikor az lebozgorozta ôket. A bozgorozás miatt a katonaságnál, a középiskola után, jut eszembe, amikor rádiós lettem a tordai kaszárnyában. Elpirulok az oltyán káplár elôtt, szégyenlem magam egy pillanatra, aztán dühös leszek, gyilkolni kész. A reggeli tornán borzolja az idegeim a korabeli román sláger, amire hasalni, futni kell: Nu mai plânge, Baby (Ne sírj, gyerkôc, fordítom magamnak). Úgy van ez, szögezték le bennem az esztendôk, hogy a káplár nem nacionalista, hanem bugyuta, mit se tud Szent Istvánról. Hivatalosan rejtik elôle, tagadják, hogy az ô Istvánja, Stefan cel Mare magyar királyi vazallus volt. A média, a politikusok rávették a hétköznapi embert, hogy a román a magyarban megvetni való, hajdani elnyomót, mai ellenséget lásson. A kisebbségbe került magyar egyénenként, családonként belátása szerint reagált. Volt, aki nevet váltott, volt, aki gyerekét román iskolába adta, volt, aki legjobbnak látta internacionalistának vallani magát kommunistaként, mások européerek lettek, legújabban uniósok. A zászló színén át, mindenütt ott lebeg, fenyegetô jobbként, számukra az Istváné.

Nézem a zászlót, ahogy Arany János mondta a Toldiban: „szeme is fáj az erôs nézésben".

Nekünk,
de nem általunk

Jövünk ki az úrvacsoravétel után a templomból, már nem esik, szakadozik fel a felhô, hogy délután süssön a Nap. Mehet mindenki, amerre akar, a kövendi „nagy csendességgel" költheti el ebédjét, hogy Mikes törökországi hangulatát idézzem, amit a szüret ottani látványa s a hazai emlék lop belé. Mindez másként kellett volna végzôdjön, mert a táncegyüttes az emlékoszlop mögött ácsolt pódiumon ropta volna táncát, a távozók fülében ott lett volna a rákosi származású zenész muzsikája. Az aranyosegerbegyi kórus nem a templomban ad elô, pódiumra állt volna szavalataival, énekeivel, az úrvacsora szabadtéri lett volna, de ez ellenkezik ízlésemmel: a nyílt térben elleng a meghittség, a bensôség. Vajon ez még mindig a zártságra szoktatottság utóérzete? Az idô volt a gazda.

Mindenki ballag hazafelé. Az otthon maradottakban ott mocorog: miféle dolog, hogy Kövenden a várfalviak süssenek flekkent s árulják a sört? Miért nem árulhatta a Sakti-féle vegyes bolt, ha karácsonyra, lehetôségeihez mérten ô adott ajándékot az itteni gyerekeknek a templomban? Millenniumi helyszín lettünk, ami egyáltalán nem élesztette a jó értelemben vett kövendiséget. Ha a környék magyar falvaiból színdarabbal látogattak ide a fiatalok, asszonyaink fánkot, csörögét sütöttek. Ismerkedtek egymással a fiatalok, viszonzásra ösztökéltek, ami nem maradt el, sôt inkább mi voltunk a kezdeményezôk: ma is láthatók a kultúrotthonban a kultúrcsoport fényképei. Miután ott fellépett a várfalvi táncegyüttes, alig-alig sörözget, flekkenezik két hosszú asztalnyi ember, az egerbegyi kórus mintha lelépett volna. Vajon Tordára hivatalosak, reformátusok lennének, vagy senki se marasztotta ôket? Még szerencse, hogy szekér nem jár az utcán, de nem a Szent István parancsa miatt, hogy: „Ha valamely pap vagy ispán, avagy valamely más hívô személy valakit vasárnap ökrökkel lát dolgozni, vegyék el tôle az ökröt és adják a várnépnek elfogyasztásra". Ökör már rég nincs a faluban.

Cserés Ferenc

F(r)undálunk

(3. old.)

Képzeljék, van elnökjelöltünk. Úgy új, hogy a régi. Igaz, engem s a sokadalmat senki sem kérdezett meg dolgaink tekervényei felôl, így nem a „mi" jelöltünk, csupán egy csoportosulásé.

Nagy baj, hogy politizálásunkban ott a komcsis kész helyzet elé állítás stílusa, s egy már „lejáratott" tétet újra lejáratnak. Ilyenkor derül ki, hogy mennyire szegényes a politikai mezônyünk, s akik mégis lennének, víz alatt a fejük. Politikusainkban (?) nincs méltóság, az a fajta kisugárzás, amely az ellenfelet eleve viselkedésre, önmérséklésre szorítja.

Ha egy kisebbség politikusa ugyanolyan, mint a többségi, akkor dupla rossz, mert több irányba cinkos. Sokkal több kárt tesz s közösségben, mintha az nem lenne képviselve egyáltalán. Egy kisebbség politikusa semilyen eszközzel nem politizálhat eredményesebben a balkáni ringben: egyetlen elônye lehet az etikai, erkölcsi kisugárzás fölénye. Hogy mennyire fontos ez, beigazolta Eckstein-Kovács Péter úr esete, aki kolozsvári polgármesteri kampányában végigvigyorogta az utcát, teret, padlást, miközben nem tudott gyôzni bohócok fölött. Nem tudott, mert az egyszerû ember megérzi, mi az ôszinte.

Szóval F(r)undálunk megint. Románra fordítva a szót, valahogy így hangzik: Fundulie, brav-Ilie, na-ti si tie, adã mie, ca sã mai rãmîe mie. Lesznek nagy politikai csatározásokról tudósítások. Végtelen interjúk, s ha fotó készül valamelyik „mézga"-lap számára, az asztal fölött könyökre tevôdik a kéz, s az ököl az áll alá, hogy bölcsnek láttassék a közhely.

László György

Rögtönzések és a mioritikus Amerika

(3. old.)

Magániskolát avatott nemrégiben Románia egyik sarkában Andrei Marga tanügyminiszter.

Az esemény nagy érdeklôdést váltott ki a pedagógustársadalomban, ugyanis sokan nem értették, hogy a piacgazdaság törvényeit oly szívesen idézgetô tanügyminiszter milyen okból kifolyólag vállalta el az avatást, amely a magániskola, azaz a magánvállalkozás számára hatalmas erkölcsi és anyagi ingyenreklámot jelent — az állami ellenében.

Több válasz is kínálkozott az esetre. Egyesek természetesnek vették, hogy Marga a magániskolákat is éppen úgy magáénak érzi, mint az államiakat. Mások politikai szövetségekbôl adódó kötelességként értékelték az eseményt, ismét mások a Marga-féle reform galoppozó ritmusának egyik váratlan — rögtönzött — állomására gondoltak a tanügyminiszter rendhagyó ünnepi beszéde alatt.

Jómagam e harmadik lehetséges magyarázatot találtam a legelfogadhatóbbnak.

A tanügyminiszter — véleményem szerint — azért vállalta el az avatást, mert az esemény kitûnô kifutópályának látszott arra, hogy bedobja a köztudatba legújabb tervét, amellyel — úgymond — megpróbálja kihúzni a hazai oktatást a kátyúból. Ez lényegében abból áll, hogy az egész oktatási rendszert megpróbálja eltolni a magánszektor irányába, ahol „rend van", azaz ahol minden a piacgazdaság törvényei alapján mûködik. Ahol nem kell sztrájktól meg pénzhiánytól félni, nem kell állandóan magyarázkodni, hogy a piacgazdaság lényegében a kereslet és kínálat egyensúlya körül gyûrûzik. Ez az eltolás sokak számára elônyös — vélheti Marga —, ugyanis az állami oktatás hatékonyságát kétségbe vonó szülôk ily módon „kiélhetik" adakozó hajlamaikat, és gyerekük „jobb" felkészítése reményében jó néhány dollárt feláldozhatnak a magánoktatás oltárán. A megcélzott iskola jól jár, a diák jól jár (hiszen a kétszer kettô mindenütt négy), a tanár (aki egy kis pluszt kereshet itt) jól jár, a szülô (aki azt hiszi, csodát mûvelnek gyerekével) jól jár, a tanügyminisztérium ugyancsak, hiszen nyugatbarát aureolája még fényesebbé válik, s végül az állam jár — talán — a legjobban, ugyanis a magániskolák az államkassza jól tejelô intézményeinek számítanak.

Látszólag tehát minden rendben, és csak arról van szó, hogy korszerûsödött a szlogen, miszerint a szülôknek egyre jobban kell támogatniuk majd az „ingyenes oktatást", és most már a százszázalékos magánoktatás lehetôségét is megcsillantja Marga a minden idôk legkaotikusabb tanügyi reformhálójából menekülni próbáló szülôk elôtt.

Más szóval: arra biztatja indirekte az állami oktatás örökös gondjaitól menekülô szülôket, hogy lépjenek tovább a megkezdett úton: ha már kibírják az állami „ingyenes oktatás" terheit (egyes iskolákban félmillió lejt kell befizetni erre-arra szeptember elsején), akkor már tegyenek hozzá néhány százezer lejt, és írassák ilyen-olyan nyugati jellegû iskolába gyereküket; akkor megszûnik az az esetlegesség és káosz, ami az állami oktatási hálózat jó részét uralja. (A magánoktatásban például biztos nem fognak szünnapot tartani a két-, háromórás, a múlt rendszerbôl örökölt fesztivizmussal megrendezett, az évnyitót követô „tanácskozás", azaz a „consfãtuiri" miatt.)

Andrei Marga terve minden kétséget kizáróan nyugat-európai színezetû, és a felületes szemlélôdô még arra is hajlamos, hogy csettintsen: ez igen! Marga megint megmutatta, hogy még a legmélyebb pénzügyi szakadékokból is meg tudja találni a felfelé vezetô utat!

A Marga-féle tanügyi reform újabb nüansza viszont jó néhány kérdôjelet is elültet a román ugaron. Mi történik például akkor, ha arról a módszerrôl, amit tanügyminiszterünk oly lelkesen alkalmaz — azaz a nyugati oktatási rendszernek román környezetbe történô átültetésérôl — kiderül, hogy csôdös. Például ha lassan nyilvánvalóvá válik, hogy a „mindenki az egyetemre!" nevezetû új tömegsport — amelyet jómagam a Marga-reform legfontosabb „megvalósításának" tartok — részvevôi közül egyre többen tekintik életformának az „örökös diákságot", és tovább csökken azoknak a száma, akik nem csupán azért mennek egyetemre (vagy egyetemrôl egyetemre), hogy halogassák a piacgazdaság festette jelennel, illetve jövôvel történô szembesülést.

Mi történik, ha kiderül, hogy Marga reformja a Gorbacsovéval mutat rokonságot? Azaz: szétvernek egy fejlôdésképtelen rendszert (Gorbacsov a Szovjetuniót), de amikor a lebontás megvalósult, és az újjáépítési — íróasztali — tervekrôl kiderülnek, hogy használhatatlanok, akkor tervköntösbe bújtatott improvizálással lepik meg a világot.

Az említett magániskola-avatás is ez improvizációs rendszer „kicsapódásának" látszik.

Nagyon félek, hogy Andrei Marga már egy egész kényszer szülte improvizációs rendszert dolgozott ki, hogy úgynevezett reformját folytathassa. E feltételezett rögtönzési rendszert látszik alátámasztani az a visszavonuló, kiváró politika is, amelyet a magyar jellegû iskolai gondok esetén alkalmaz: lásd a magyar egyetem, a kolozsvári Református Kollégium vagy a csángók ügyét.

Az az érzésem, hogy rövidesen teljesen nyilvánvalóvá válik: a Marga által megálmodott mioritikus Amerika felépíthetetlen.

Szabó Csaba

SPORT

SYDNEY — 2000, kolozsvári szemszögbôl

(4. old.)

A megyei sportigazgatóság és a KMSC sportklub tegnap ünnepélyes keretek között a Stadion Szállóban díjazta a kolozsvári olimpikonokat. A három nôi cselgáncsozó közül Simona Richter érte el a legjobb eredményt: ô bronzéremmel tért haza Ausztráliából. Ioana Dineának 5. hely jutott, míg az Európa-bajnokLaura Moisének ezúttal nem jött ki a lépés. A három sportoló Florin Berceanu edzô tanítványa.

(póka)

A szorító híreibôl
8. Potaissa-kupa

(4. old.)

Tordán a Ion Ratiu Líceum adott otthont a hagyományos versenynek, amelyen 17 sportklub 66 versenyzôje vett részt. A Titan SE és a tordai városi tanács rendezte kétnapos vetélkedôn Kolozsvárról, Désrôl, Aranyosgyéresrôl, Besztercérôl, Zilahról, Códról (Sadu, Szeben megye), Csíkszeredából, Brassóból, Pitesti-rôl, Slatináról, Zernestrôl (Brassó megye), Bukarestbôl és természetesen Tordáról vették részt öklözôk.

A leglátványosabbak a Rosi Lingurar (Kv. HSK)–Ion Dãnescu (Mãtãsari), Viorel Olteanu (Torda)–Emil Stoica (Kv. MSC), Radu Costea (Kv. Akarat)–Farkas Zoltán (Torda) és Florin Frentiu (Akarat)–Ovidiu Chereches (Besztercei MSC) találkozók voltak.

A bajnokok: gyerekek: 35 kg: Sergiu Drânda (Akarat), 40 kg: Ionut Buciuman (Kv. HSK), 45 kg: Alexandru Chita (KMSC), 51 kg: Marin Cojocnean (KMSC); kadettek:

48 kg: Farkas Zoltán (Tordai Titan), 51 kg: Romeo Pãun (Bukarest), 54 kg: Cãlin Sârbu (Dési Selena),

57 kg: Dan Groza (Akarat), 63 kg: Dani Dodu (Brassói Astra), 66 kg: Vlaicu Borse (Kv. HSK), 73 kg: Petrisor Cãnãnãu (Códi ISK); ifik: 51 kg: Viorel Olteanu (Titan), 54 kg: Rosi Lingurar (Kv. HSK), 57 kg: Emil Stoica (KMSC), 60 kg: Marcel Borcea (Astra), 67 kg: Selchezan Szabolcs (Csíkszereda), 71 kg: Florin Frentiu (Akarat); felnôttek: 48 kg: Nicolae Groaznicu (Códi Kohász), 54 kg: Major Tibor (Zilahi Armãtura), 57 kg: Aurel Popa (KMSC), 63,5 kg: Ioan Bobiti (Mãtãsari), 67 kg: Gringo Mandache (Zilahi Armãtura), 71 kg: Ionut Drãgulescu (Mãtãsari).

Egyetlen lánymérkôzésre is sor került az 57 kg-os súlycsoportban, a gyôztes: Mihaela Cijevski (Bukaresti Ivana).

Coriolan Iuga

TEKE
Kolozs megyei siker

(4. old.)

Újabb nagy gyôzelmet könyvelhetett el az Aranyosgyéresi Sod-ronyipar és Kolozsvári CFR közös csapata: 5591–5270 fa arányban legyôzték a Vajdahunyadi Siderurgicát. A „vaskohászok" hiába tartoznak a legjobbak közé az országban, minden egyéni mérkôzésüket elvesztették. Az 5591 fa új pályacsúcsot is jelent. Az 1957–58-ban 2 dobósávval felépített tekepályát 1973-ban újabb 2 sávval bôvítették, azóta hivatalos találkozón egyetlen csapat sem ért el ilyen teljesítményt. A 6–0-s egyéni siker során négyen is 900 fa felett teljesítettek, ami nemzetközi szinten is jó eredménynek számít. A Kolozs megyeiek az idei bajnokságban eddig egyetlen vereséget szenvedtek, ezzel a gyôzelmükkel viszont a táblázat élére ugrottak.

Egyéni eredmények: Teodor Popa–Boantã 936–935, Cornel Popa–Tãlnar 894–892, Bese–Manea 979–855, Bumbu–Prodan 887–820, Blaga–Tímár 942–837 és Figlea–Nicolae Popa 953–931.

November 4-ig szünetel a bajnokság, a következô fordulóban a Kolozs megyeiek Petrillán vendégszerepelnek.

Schmidt Jenô

TÁJFUTÁS 6. Fenyô-kupa

(4. old.)

A szamosújvári Orizont ’84 turisztikai kör és az Ifjúsági Klub tájékozódási versenyére 88 iskolás nevezett be, többségük a Szamosújvári 1-es Számú Általános Iskola tanulója. A máramarosi Lápos völgyében megrendezett vetélkedôn két korcsoportban versenyeztek a gyerekek, a gyôztesek: 11–12 évesek, fiúk: a Varró Mihály, Paul Muresan, Ionut Bogdan és Aurelian Romonti alkotta csapat, lányok: Adriana Bãtinas, Raluca Onica és Vlad Stefania összeállítású együttes; 13–14 évesek, fiúk: Adrian Pârtoc, Pavel Muresan, Cristian Lung és Radu Pop csapata, lányok: Alexandra Bob, Mihaela Roman és Delia Hus együttese. Mindannyian jelentôs jutalomban részesültek.

A szervezésért fôleg Dorel Verde testnevelô tanárt illeti dicséret..

Erkedi Csaba

Ezen a napon...

(4. old.)

...arra emlékezünk, hogy tegnap lett volna 80 esztendôs az erdélyi labdarúgás 5 évvel ezelôtt végleg eltávozott egyik legnagyobb alakja, Kovács IV. István, a francia becsületrend lovagja címmel is kitüntetett érdemes edzô. A Temesvárott született sportember a mifelénk is legnépszerûbbsportággal kötött egész életre szóló igaz, szoros barátságot. És szolgálta azt, fiatal játékosként szülôvárosa legendás együttesében, a Kinizsiben, majd a Nagyváradi AC-ben. Innen került alig 17 évesen hivatásos (profi) játékosnak Belgiumba, ahonnan 1942-ben szülôföldjére, Erdélybe visszatérve a Kolozsvári AC játékosa lett. Ebben a városban telepedett le, játékosként, majd edzôként tevékenykedett, innen került a fôvárosba, a válogatotthoz is. Határokon túli nagy sikereket a híres BEK-nyertes Ajax Amsterdammal, a francia válogatottal, és az AS Monacóval ért el. Kitörölhetetlenül beleírta nevét a foci történelemkönyvébe. Kegyelettel emlékezünk rá.

L. F.

LABDARÚGÁS Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l C osztály — 7. forduló, eredmények: VII. csoport: Viktóriavárosi Viromet–Bethleni Laminorul 3–1, Aranyosgyéresi Sodronyipar–Kolozsvári CFR 1–0, Szamosújvári Olimpia–Prázsmári Textil 0–1, Dicsôszentmártoni Kémia–Szebeni Sólymok 3–0, Járai Bányász–Tordai Aranyos 0–2, Olthévizi Cement–Brassói Romradiatoare 1–0. A Fogarasi Nitramonia és a Marosvásárhelyi Gázmetán szabadnapos volt. A táblázaton:

1. Kémia 7 4 1 2 12— 8 13

2. Gázmetán 6 4 0 2 10— 5 12

3. Textil 6 4 0 2 10— 6 12

4. Sodronyipar 6 4 0 2 7— 4 12

5. Cement 6 3 1 2 5— 6 10

6. Olimpia 6 3 0 3 7— 4 9

7. Bányász 6 3 0 3 7— 7 9

8. Viromet 6 3 0 3 5— 6 9

9. Sólymok 6 3 0 3 8–10 9

10. CFR 6 2 1 3 5— 8 7

11. Laminorul 6 2 0 4 7— 8 6

12. Aranyos 6 2 0 4 8–10 6

13. Romradiatoare 6 2 0 4 7–13 6

14. Nitramonia 5 1 1 3 4— 7 4

VIII. csoport: Kolozsvári U FC–Nagysomkúti Progresul 3–0, Aradi Telecom–Szatmárnémeti Szamos 3–0, Aradi Astra–Sarmasági Bányász 2–0, Avasfelsôfalui Avas–Aradi West Petrom 2–1, Désaknai Báhnyász–Nagybányai Phoenix 2–1, Szatmárnémeti Sólymok–Vaskohsziklási Acél 3–0, Zilahi Armãtura–Magyarláposi Lápos 1–0 (az Élesdi Körös–Dési Egyesülés Selena mérkôzést, mint megírtuk, csütörtökön játszották, eredmény: 2–2. A táblázaton:

1. Telecom 7 6 0 1 22— 4 18

2. U FC 7 6 0 1 17— 3 18

3. West Petrom 7 3 3 1 13— 6 12

4. Astra 7 4 0 3 15–11 12

5. Szamos 7 4 0 3 6— 7 12

6. Avas 7 4 0 3 9–14 12

7. Sarmaság 7 3 2 2 11— 8 11

8. Acél 7 3 1 3 9— 9 10

9. Armãtura 7 3 0 4 10–11 9

10. Désakna 7 2 2 3 5–12 8

11. Phoenix 7 2 1 4 15–15 7

12. Egyesülés 7 1 4 2 7— 8 7

13. Lápos 7 1 4 2 8–10 7

14. Progresul 7 2 1 4 8–21 7

15. Körös 7 1 1 5 7–13 4

16. Sólymok 7 1 1 5 6–16 4

l Péntektôl vasárnap estig tartott a magyar NB I. 11. fordulója. Az eredmények: A-csoport: Nyíregyházi Nyírség-Spartacus–Matáv-Sopron 1–2 (gólszerzôk: Kondora 92., illetve Sira 24., 59.), Kispest-Honvéd–Ferencváros 1–2 (Faragó 2., illetve Vén 26. és Horváth P. 85.), Gyôri ETO–Szombathelyi Haladás 2–2 (Kenesei 31., Farkas B. 80., illetve Seper 84. és Nelio 91. — 11-esbôl), Dunaferr SE–Lombard FC Tatabánya 2–5 (Rósa 79., Tököli 84., illetve Vincze 18., 50., 92., Kovács 31. és Potemkin 78.). Az állás:

1. Tatabánya 11 6 4 1 23–15 22

2. Dunaferr 10 5 4 1 24–13 19

3. Gyôri ETO 11 5 2 4 16–16 17

4. Sopron 11 5 1 5 18–20 16

5. Ferencváros 11 4 3 4 19–19 15

6. Kispest 10 2 5 3 13–13 11

7. Nyírség 11 3 0 88–16 9

8. Haladás 11 2 3 6 12–21 9

A Dunaferr–Kispest mérkôzés október 4-én lesz.

B-csoport: Székesfehérvári Videoton–Zalaegerszegi TE 1–1 (Ilea 76., illetve Sabo 72.), Vasas–Pécs 2–0 (Tóth 25., Tiber 49.), Nagykanizsa–Debreceni VSC 1–3 (Usvat 74., illetve Kerekes 9., 50., és Horváth I. 42.). A táblázaton:

1. MTK 9 6 3 0 19— 5 21

2. Újpest 10 5 3 2 25–12 18

3. Debrecen 11 5 2 4 19–15 17

4. Vasas 11 4 4 3 15— 9 16

5. Videoton 11 4 3 4 14–15 15

6. ZTE 11 2 7 2 9–15 13

7. Nagykanizsa 10 2 2 6 9–25 8

8. Pécsi MFC 11 1 2 8 5–19 5

Az Újpest–MTK Hungária mérkôzést október 2-án, míg a Nagykanizsa–MTK Hungária mérkôzést október 8-án rendezik.

l A spanyol Primera Division 4. fordulójában: Racing Santander–Real Madrid 0–0, Deportivo La Coruña–FC Barcelona 2–0, Valladolid–Villareal 0–0, Real Oviedo–Real Zaragoza 2–1, Deportivo Alaves–Osasuna 2–0, Athletic Bilbao–Real Mallorca 2–1, Malaga–Numancia 1–3, Rayo Vallecano–Celta Vigo 3–0, Valencia–Las Palmas 5–1. Az élcsoport: 1. La Coruña 10, 2. Valencia 9 (13–3), 3. Celta Vigo 9 (7–4), 4. Rayo Vallecano 8 (10–3), 5. Real Madrid 8 (9–5), 6. Alaves 7 pont.

l Az olasz Il Calcio nyitó fordulójában a következô eredmények születtek: SSC Nápoly–Torinói Juventus 1–2, Bari–Verona 1–1, AC Milan–Vicenza 2–0, AC Párma–Fiorentina 2–2, Perugia–Lecce 1–1, Reggina–Milánói Internazionale 2–1, AS Róma–Bologna 2–0, Udinese–Brescia 4–2, Atalanta–SS Lazio Róma 2–2.

l A francia bajnokságban a 10. fordulóra került sor. Eredmények: AS Monaco–Girondins Bordeaux 2–2, RC Lens–Strasbourg 0–0, Saint Etienne–Rennes 0–2, Troyes–Sedan 1–1, Tou-louse–AJ Auxerre 0–1, Bastia–Metz 1–0, Guingamp–Paris Saint-Germain 1–1, FC Nantes–Lille 0–0, Olympique Marseille–Olympique Lyon 1–1. Az élcsoport: 1. Bastia 19, 2. Paris SG 18, 3. Lens 16, 4. Lille 15 (12–8), 5. Monaco 15 (16–14), 6. Troyes 15 (15–13) pont.

l A német Bundesliga 7. fordulójának eredményei: Bayer Leverkusen–TSV 1860 München 0–0, Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 1–1, Bayern Mün-chen–Hansa Rostock 0–1, 1. FC Kaiserslautern–Energie Cottbus 1–1, VfL Bo-chum–SpVgg Unterhaching 3–0, Hertha BSC–1. FC Köln 4–2, Hamburger SV–FC Schalke 04 2–0, SC Freiburg–Werder Bremen 0–1, VfL Wolfsburg–VfB Stuttgart 2–2 (a Wolfsburg második gólját Dorinel Munteanu lôtte a 74. percben, majd egy perc múlva Lisztes Krisztián egyenlített ki). A sorrend: 1. Bayern München 15, 2. FC Schalke 04 14, 3. Borussia Dortmund 13, 4. Hertha 12 (18–13), 5. 1860 München 12 (11–8), 6. Eintracht Frankfurt 11 pont.

l Az angol Premiere League 8. fordulójában: Aston Villa–Derby 4–1, Charlton Athletic–Coventry 2–2, Everton–Ipswich Town 0–3, Leeds United–Tottenham Hotspur 4–3, Manchester City–Newcastle United 0–1, Southampton–Middlesbrough 1–3, West Ham United–Bradford 1–1 (a Bradford gólját Dan Petrescu szerezte a 90. percben), Arsenal–Manchester United 1–0, Chelsea–Liverpool 3–0, Sunderland–Leicester City 0–0. Az élcsoport: 1. Leicester City 16 pont, 2. Manchester United 15 (20–8), 3. Arsenal 15 (14–9), 4. Newcastle 13, 5. Aston Villa 12 (11–7), 6. Charlton 12 (14–13).

(balázs)

Ezt kínálja október

(4. old.)

Az ötkarikás játékok után újabb nemzetközi találkozók felé irányul figyelmünk, a nemzetközi naptár nem olyan eseménydús mint az év elsô fe-lében, de így is akad kiemelkedô verseny. Íme, a legjelentôsebbek:

l ATLÉTIKA: 4-én Grand Prix (nagydíj)-döntô Katar állam fôvárosában, Dohában;

l AUTÓSPORT: a Forma–1-es világbajnokság futamai: 8-án a 16. (utolsó elôtti), suzukai japán nagydíj, 22-én a 17. (utolsó) Malájföld nagydíjáért Kuala Lumpurban;

l RITMIKUS SPORTGIM-NASZTIKA: Európai Mesterek Tornája, az angliai Birminghamben, 26–28. között;

l STRANDRÖPLABDA: nôi Világ-kupa torna, a brazíliai Salvador da Bahiában október 31. és november 6. között;

l TEKE: férfi Világ-kupa verseny, a dél-tiroli Bozenben (Balzano), 21–22-én, ugyanakkor nôi Európa-kupa döntô, Macedónia fôvárosában, Skopjében.

l TENISZ: ATP (férfi) és WTA (nôi) pontgyûjtô versenyek: 2–8-án a férfiaknak Hongkongban és Szingapúrban, nôknek Tokióban és a német-országi Filderstadtban; 9–15. között: férfiaknak Tokióban és Bécsben, nôknek: Zürichben (Svájc); 16–22. között: férfiaknak: Toulouse-ban (Franciaország) és Sanghajban (Kína), nôknek: Linzben (Ausztria); 23–29. között férfiaknak és nôknek Moszkvában, csak férfiaknak a svájci Bázelben, csak nôknek Pozsonyban; október 30. és november 11. között férfiaknak Eurocard nyílt nemzetközi verseny Ion Tiriac védnöksége alatt a német Baden-Würtemberg székhelyén, Stuttgartban.

A japán–koreai közös rendezésû 17. labdarúgó-világbajnokság selejtezôinek 7-i fordulójának menetrendjét késôbb közöljük.

László Ferenc

TENISZ

(4. old.)

l A sydneyi olimpián a negyeddöntôig jutó brazil Gustavo Kuerten vezeti az ATP Race-t, a férfi teniszezôk idei pontversenyét. Második a US Open-gyôztes, az ötkarikás játékokon már elsô fordulóban búcsúzó orosz Marat Szafin, míg harmadik az Ausztráliába el sem utazó amerikai Pete Sampras.

Az olimpiai bajnok orosz Jevgenyij Kafelnyikov az ötödik helyre lépett elôre, míg a döntôs német Tommy Haas a 42.-rôl a 24.-re.

ATP Race (zárójelben a legutóbbi helyezés): 1. (3.) Gustavo Kuerten (brazil) 642, 2. (1.) Marat Szafin (orosz) 639, 3. (2.) Pete Sampras (amerikai) 637, 4. (4.) Magnus Norman (svéd) 586, 5. (9.) Jevgenyij Kafelnyikov (orosz) 460, 6. (5.) Lleyton Hewitt (ausztrál) 435, 7. (6.) Alex Corretja (spanyol) 424, 8. (7.) Andre Agassi (amerikai) 418, 9. (8.) Thomas Enqvist (svéd) 402, 10. (11.) Juan-Carlos Ferrero (spanyol) 322 pont.

A hagyományos világranglista legjobbjai: 1. (1.) Sampras 3739, 2. (2.) Szafin 3537, 3. (3.) Kuerten 3358, 4. (4.) Norman 3196, 5. (5.) Agassi 3020, 6. (6.) Enqvist 2693, 7. (8.) Kafelnyikov 2653, 8. (7.) Hewitt 2404, 9. (9.) Corretja 2202, 10. (10.) Tim Henman (brit) 1797 pont.

l A 170 ezer dollár összdíjazású luxembourgi nôi torna döntôjében: Jennifer Capriati (amerikai, 3.)–Magdalena Maleeva (bolgár, 7.) 4:6, 6:1, 6:4.

KÖRKÉP

Falugyûlésen döntenek háziorvos-ügyben a magyarfenesiek
Tordaszentlászló

(5. old.)

A magyarfenesi orvosi rendelô mûködésérôl rendelkeztek a tordaszentlászlói helyi tanácsban szeptember végén. Magyarfenesen két orvos rendel a Solatium Alapítványnál, a rendelô tanácsi és lakossági hozzájárulással épült ki a kultúrotthon egy részében. Mivel a felszerelést az alapítvány biztosította, nem hajlandóak teret adni a rendelôben a községi orvosnak, tudtuk meg Tamás Gebe András polgármestertôl, aki hozzátette:

— A tanácsnak viszont nincs lehetôsége másik rendelôt kiépíteni, s az emberek ugyanakkor azzal sincsenek tisztában, hogy hiába ragaszkodnak helybeli orvosukhoz, azok lehetôségei korlátozottak, nem láthatnak el háziorvosi tisztséget, így például pácienseiknek nem szolgálhatnak ingyenes recepttel sem. Végül a tanács úgy határozott, hogy ebben az ügyben a végsô döntést éppen az érintetteknek, a falu lakosságának kell meghoznia, a probléma minden vetületének ismeretében. E célból az alpolgármester segítségével falugyûlést szervezünk a közeljövôben.

Az ivóvíz bevezetésével kapcsolatban a tanács eldöntötte, egy több mint 500 millió lejes befektetés során megvásárolja a hálózat mûködésbe helyezéséhez szükséges vízpumpákat, automata mûködtetési berendezést és nyomásszabályozó felszerelést. Bár eredetileg úgy tervezték, október végéig beindul az ivóvízhálózat mûködése, erre aligha kerülhet sor, viszont legalább Magyarfenesen igyekeznek mielôbb befejezni a munkálatokat. Az ivóvízhálózat tervének 1993-ban történô jóváhagyásakor érvényes törvényes rendelkezések értelmében 500 millió lejt meghaladó befektetés esetén a terv jóváhagyásához kormányhatározatra lett volna szükség, így a procedúra egyszerûsítése érdekében leszûkítették a tervet, néhány utcát kihagytak belôle, tudva, hogy a terv életbe léptetése során amúgy is lehetôség van ezen utcák bevonására is. A szeptemberi tanácsülésen döntés született az 1993-ban kihagyott falurészek visszavonására, így azok sem maradnak ki az ivóvízhálózatból.

A tanácsülésen ugyanakkor leosztották a iskolák tatarozására kapott 40 millió lejt, amit valószínûleg tûzifa vásárlására fognak fordítani, hiszen a pénzösszeget túl késôre kapták meg, közeledik a külsô javításoknak egyáltalán nem kedvezô nedves, hideg évszak, s a munkavállalók is igencsak foglaltak. Ezért inkább másra költik ezt az összeget, minthogy végrehajtsanak egy olyan munkát, amelyet a nem megfelelô körülmények miatt jövôre amúgy is meg kellene ismételni. A tatarozási munkálatokat majd jövô évben végzik el. A tûzoltósági épület befejezésére 58 millió lejt kér a helyi tanács.

Két árverezés után sem sikerült értékesíteni a község tulajdonát képezô 169 köbméter fenyôfát, ezért úgy döntöttek, apránként, magánszemélyek is megvásárolhatják a faanyagot, köbméterenként 80 ezer lejért. Októberben Fejér megyei polgármesterek látogatását készül fogadni a község tanácsa.

K. E.

Október végén „forgalomba" kerül az E60-as
Magyarnagykapus

(5. old.)

A község közintézményeinek és a lakosságnak tûzifával való ellátásáról tárgyaltak szeptemberi ülésükön Magyarnagykapus tanácsosai. Az iskolák ellátása megoldott. A lakosság tûzifával történô ellátása során elôforduló törvénytelenségek elkerüléséért ugyanakkor a tanács eldöntötte, a települések tanácsosai állítsanak össze jegyzéket a magánszemélyek tûzifaigényeirôl, s ezt a tanács, valamint a gyalui Erdészeti Hivatal jóváhagyja, tudtuk meg Ábrahám Ferenc alpolgármestertôl.

Röviddel az új községvezetés hivatalba iktatása után a tanács szerzôdést kötött a kiskapusi sóderkitermelésre vonatkozóan. A szerzôdés értelmében a kitermelést végzô vállalatnak október elsejéig kellett volna törlesztenie az elsô részletet, erre a megjelölt határidô lejárta elôtt aligha kerül sor, az esedékes 70 millió lej kifizetését viszont mindenképpen megejtik. Az altalajban fellelhetô, hozzávetôleg 90 ezer köbméternyi sóder értékesítése következtében a község 35 százalékos részesedést tudhat magáénak, amely közel 45 ezer dollárnak megfelelô összeget jelent, ehhez egy éven belül jutnak hozzá. Az összeget szeretnék a község területén lévô kultúrotthonok tatarozására fordítani, különösen a kisdongói, egerbegyi mûvelôdési házak szorulnak javításra, de a nagykapusi kultúrotthonra is „illene" pénzt fordítani. Annak idején a kitermelést végzô cég ígéretet tett arra vonatkozóan is, hogy Kiskapuson leaszfaltozza az utat, mindeddig erre sem került sor, ám a helyi tanács nem hagyja annyiban az ügyet.

150 millió lejt fektettek be a nagykapusi iskola belsô, a kiskapusi és az egerbegyi iskolák külsô és belsô tatarozására. Magyarnagykapus tanácsa írásbeli ígéretet kapott a munkálatokat végzô utászoktól arra vonatkozóan, hogy a községen áthaladó, nyugat felé tartó nemzetközi forgalmat is befogadó E60-as országút javítás alatt álló szakaszát, ahol augusztustól csupán 200 méternyi aszfaltot tettek le, majd a munkálatok leálltak, október 28-ig átadják.

K. E.

Új postai díjszabások (2000. október 1-jétôl)

(5. old.)

Belföldi szolgáltatások

Egyszerû levél (20 grammig) — 2000 lej, 20–50 g — 2900 lej, 51–100 g — 3700 lej, 101–500 g — 11 900 lej, 501–1000 g — 22 600 lej, 1–2 kg — 40 500 lej. Egyszerû levelezôlap — 900 lej. Üdvözlôlap, képeslap — 1200 lej. Nyomtatványok (50 grammig) — 500 lej. Pénzküldemények: 220 ezer lejig minden 100 lej vagy annak töredéke után 5%, 220 ezer és 1 millió lej között minden 1000 lej vagy annak töredéke után 10%, 1 millió lej fölött minden 100 lej vagy annak töredéke után 8%. Távirat helyben — 3300 lej, más helységbe — 6200 lej. Csomagküldemények (max. 15 kilogrammig): bejegyzési tarifa (súlytól, értéktôl, címtôl függetlenül) — 800 lej, minden kg vagy annak tört része után — 1300 lej, értesítési taksa — 900 lej. Különleges póttarifák: ajánlott levél — 2300 lej, expres — 1200 lej, utánvétel — 2000 lej, táviratkézbesítési elismervény — 5300 lej (helyben) és 10 200 lej (más helységekben).

Külföldre (változatlan)

Egyszerû levél: 20 grammig — 9050 lej, 20–50 g — 15 150 lej, 50–100 g — 21 100 lej, 100–250 g — 43 050 lej, 250–500 g — 82 350 lej, 500–1000 g — 143 500 lej, 1–2 kg 23 3700 lej. Levelezôlap és képeslap — 5800 lej. Póttarifák: ajánlott — 18 000 lej, expres — 10 500 lej, utánvétel — 2000, átvételi elismervény — 18 000 lej. Nyomtatványok: 20 grammig — 4300 lej, 20–50 g — 7000 lej, 50–100 g — 9600 lej, 100–250 g — 18 000 lej, 250–500 g — 31 800 lej, 500–1000 g — 53 650 lej, 1–2 kg — 75 300 lej, 2 kg fölött minden kg után 37 500 lej.

Kevés a szociális segély

(5. old.)

Egyre több a szegény sorsú család Szamosújváron is. Az utóbbi években soha nem jegyeztek be ennyi gondterhelt állampolgárt a polgármesteri hivatalban, mint ezen az ôszön: nem kevesebb mint 130 családot tartanak nyilván. Ebbôl alig fele kapta eddig a szociális segélyt. Az ok: nincs pénz! Pop Nicolae polgármester a múlt napokban lapunknak azt nyilatkozta, hogy 40 millió lejjel rendelkeznek erre a célra. A 130 családnak közel fele roma. Közöttük öt-hatgyermekes családok is találhatók. Vannak olyanok, akik már hat éve igénylik az anyagi támogatást. Az elsô négy esztendôben rendszeresen kapták a setgélyt, de körülbelül két éve csak hébe-hóba fizetik a járandóságot. Most, hogy Szamosújvár municípium lett, a városgazdák több anyagi támogatást várnak a megyei tanácstól. A pénz mindig jól fog, de a polgármester bevallása szerint, év végére jól jönne egy kiegészített költségvetés. Közelegnek az ünnepek, és ilyenkor a polgármesteri hivatalt ellepik a követelôzô állampolgárok. A szociális segélyt öt hónapja nem kapták a szamosújváriak. A mostani 40 millió lej túl kevés az igények kielégítéséhez. Ezért a városgazdák úgy döntöttek, hogy csak a nagyon szegények jutnak segélyhez. Egy külön listát állítottak össze, amelyen szerepel néhány tízgyermekes család is. Ôk fogják kézbe kapni legelôször a segélyt.

Erkedi Csaba

A megyei rendôrség sajtótájékoztatóján értesültünk

(5. old.)

Tarkón lôtték azt a 11 éves gyereket, ki 30-án 16.30 órakor a Fabricii utcában tartózkodott. M. Danielt légpuskával találták el, véletlenül. A megszeppent fiatal, akinek a tett a számlájára írható, elsô segélyben részesítette Danielt, majd egy kocsival lakásának közelébe vitte. Innen került a gyerek a sebészetre. Élete nincs veszélyben, viszont meg kell hogy mûtsék a fejében maradt lövedékdarabok kiszedéséért. A tettest tegnap délután sikerült azonosítani, neve Fehérvári Ernô Károly, megbüntették, és elkobozták a fegyverét. A gyerek 16–18 napos kezelést igényel.

Gázpisztollyal félemlítette meg a baleset okozóját a kolozsvári Ioan Codrean, miután üldözôbe vette a tettest. Az eset Gyaluban történt: a szabályosan haladó B–56–DEP rendszámú Mercedes, amelyet Ioana Lãcrãmioara Codrean szabályosan vezetett, egy szembôl jövô autóval karambolozott könnyebben, mivel az túl szélesen vett be egy kanyart. Az autó vezetôje nem állt meg, így Codrean úr a kormányhoz ült, és üldözôbe vette. Nyomát vesztette, de helybéli gyermekek segítségével végül mégis ráakadt a CJ–04–BXX rendszámú 1500-as Ladára. Mivel a kormánynál ülô fiatal nem akart kiszállni a kocsiból, hogy együtt elmenjenek a rendôrségre, Codrean gázpisztolyt kapott elô, és a levegôbe lôtt. Ezután Ioan Drânda, a 32 éves havasnagyfalusi autóvezetô már szó nélkül követte Codreát a rendôrségre. A baleset, illetve a lövöldözés pontos körülményeinek felderítésére kezdett nyomozások még folynak.

40 millióra lopott két visszaesô kiskorú. A 15 éves Ciprian C. és a 12 éves Liviu B. szeptember 29-érôl 30-ára virradólag tört be a Salomeea Collections Kft. raktárába, ahonnan órákat, kazettás magnókat, fényképezôgépeket és egyéb cikkeket vitt el a fenti értékben. Cipriant 30 napos elôzetes letartóztatásba helyezték — különben korábban minôsített lopásért már volt elítélve, további két hasonló ügye pedig most van folyamatban —, míg 12 éves társa, akit szintén értek már lopáson, még nem kell hogy számot adjon tettérôl a törvény elôtt.

Háromszor lopták meg az Aranyosgyéresi Sodronyipart azok a fiatalok, akik végül rendôrkézre kerültek. Constantin Creangã (28), Marius Cristian Sentonoiu (16), Adrian Mihai Sabo (17) és Costea Samir (17) folyó év augusztus-szeptemberében 40 milliós kárt okozott a Sodronyiparnak, ennek 80%-a megtérült. Costea és Creangã elôzetes letartóztatásban található.

Balázs Bence

Közlekedési balesetek

(5. old.)

Járdán haladó gyereket ütött el Alsódetrehemben (Tritenii de Jos) Viorel Florea 23 éves autóvezetô. CJ–76–FAV rendszámú 1410-es Daciája megcsúszott, és elütötte a járdán haladó 12 éves Lucretia Maria Botost. A lányt combcsonttöréssel és mellkasi sérülésekkel szállították kórházba.

Másik autóval karambolozott, majd felborult a vajdahunyadi Elena Herban (43) vezette Nissan. A nô nem vette észre a mellette azonos irányban haladó AB–01–PMA rendszámú kiskocsit, sávot váltott, összeütközött azzal, majd félrekapta a kormányt, és felborult. A 30-án, Bányabükkön (Vâlcele) történt balesetben a Nissan mindegyik utasa — Emilia Coroian (43), Ioan Chitidian (27), Roxana Zugrav (20) és a vezetô — súlyosan megsérült.

Figyelmetlen, kiskorú biciklist gázolt a besztercei Mariana Baci (41). A nô 1310-es BN–01–MAT rendszámú Daciáját vezette, amikor eléje került a figyelmetlen Gabriel Hãrãngus. A 12 éves srácot koponya- és agyalapi sérülésekkel és csípôzúzódásokkal szállították kórházba.

(balázs)

Az október 1-jei bingóhúzások Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszód és Fehér megyei nyerteseinek névjegyzéke

(5. old.)

Bingó Liberty (TVR)

1. Újrahúzott (necâstigor) szelvények — 2 000 000 lej: Alexandru Tarschi, Beszterce; Maria Popescu, Gyulafehérvár; Fehér Zoltán, Zilah; Váradi Anna.

2. Ingyenes szelvények — 2 millió lej: Rãzvan Mãdãrãsan, Kolozsvár; Vasile Opris, Kolozsvár; Ioan Trif, Kolozsvár; Victoria Balos, Kisbács; Muresan Stefan, Bonchida; Maria Zãgrean, Beszterce; Vasile Florea, Gyulafehérvár; Maria Chis, Zilah.

3. Bingónyeremények: Kartonok: Sor: 2231; bingó: 466; sorozatszám: 12 959, 13061. Alsorozatok: 329; sorozatvég: 12.

5.Telefonos játék: Stefan Frentiu, Tövis.

Szuperbingó (PRO TV)

1. Újrahúzott szelvények — 2 millió lej: Marcel Zegrean, Beszterce; Cucu Mihai, Kolozsvár; Ana Moruscã, Gyulafehérvár.

2. Újrahúzott szelvények — 3 millió lej: Hudrea Liviu, Magyarigen; Dana Lãstun, Beszterce; Rãzvan Victor; Ionel Aroncutean, Bethlen.

3. Ingyenes szelvények — 2 millió lej: Floare Tuns, Zilah; Mariana Gogutã, Szentimre; Borda Radu, Kolozsvár; Czakó Ferenc, Kolozsvár; Marius Sãrbu, Beszterce.

4. Bingónyeremények: PIROS kartonok. Sor: 133; bingó: 1254; Sorozatszám: 385. ZÖLD kartonok. Sor: 1409; bingó: 841. Sorozatszám: 460. KÉK kartonok. Sor: 317; bingó: 223. Sorozatszám: 475.

Teleeurobingó (Antena 1)

1. Ingyenes szelvények — 2 millió lej: Corchis Ionut, Kolozsvár; Kuszok Etelka, Zilah; Edita Sãrac, Gyulafehérvár; Borsa Liliana, Kolozsvár; Bogdan Ioan, Gyulafehérvár; Moldovan Rodica, Beszterce.

2. Bingónyeremények: sor: 772; bingó: 716. Sorozatszámok: 185566, 186950, 186288, 186832, 186733.

Valutaárfolyamok
(október 2., hétfô)

(5. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Macrogroup (átlagos ár)Bolyai 8., Szentegyház 4., Sora, Fôtér 23.

10 540/10 700

23 960/24 250

Dacia Felix Bank

10 700/10 900

24 150/24 500

Román Nemzeti Bank

10 928

24 201

Az utcai pénzváltóknál a forint 78/80, a márka 10 700/10 800, a dollár pedig 24 100/24 500 lejbe került.
Ma reggel a Macrogroup Rt. váltóiban az induló árfolyamok: a német márka 10 750/10 900, az amerikai dollár 24 350/24 500, az olasz líra 10,78/11,00, az osztrák schilling 1503/1570 lejbe kerül.

GAZDASÁG

Románia hitelminôsítése továbbra is stabil

(6. old.)

A következô hónapokban jelentôsen kevesebb kelet- és közép-európai szuverén besorolás fog javulni az elmúlt idôszakhoz képest az országcsoportot érintô külsô tényezôk romlása és a belpolitikai fejlemények feletti aggodalmak miatt — jelentette ki a feltörekvô piacoknak szentelt londoni üzleti konferencián a Standard and Poor’s igazgatója.

Konrad Reuss szerint az elmúlt 15 hónapban számos térségbeli ország kapott jobb hitelminôsítôi osztályzatot, a következô 15 hónapban azonban ezen országok besorolásának további javulását akadályozni fogja az olaj drágulása, a világgazdasági növekedés lelassulása és a folyómérleg-hiányok erôs növekedése. Az igazgató szerint az S and P elemzôi különösen az európai növekedési kilátásokat ítélik meg borúlátón.

Reuss megemlítette, hogy az elmúlt 15 hónapban az S and P Magyarország, Lengyelország és Bulgária szuverén adósi besorolásait javította, s Románia besorolásának kilátását negatívról stabilra változtatta. Hozzátette azonban, hogy a legtöbb szóban forgó ország elôtt továbbra is igen jelentôs, még megoldásra váró reformfeladatok állnak, s Románia és Bulgária a reformok sorsa szempontjából döntô fontosságú választásokra készül.

A folyómérleg-hiányok feletti aggodalmak kapcsán az S and P igazgatója elsôsorban Lengyelországot említette meg, amely, szavai szerint, ez idô szerint éppen rekord folyó deficitet mutat. Elemzôk szerint a lengyel folyó fizetési mérleg hiánya jelenleg a bruttó hazai termék 7,5 százaléka körül van.

Az Európa Tanács a környezetszennyezésrôl
A károkozónak fizetnie kell

(6. old.)

Az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyûlése pénteken határozatban erôsítette meg, hogy a környezetvédelmi katasztrófák esetén a szennyezônek fizetnie kell, kártérítést kell adnia az okozott károkért. Egyben leszögezte, az év eleji romániai katasztrófák okozta folyószennyezés teljesen tönkretette a környék — halászatra és a víz mezôgazdasági használatára alapozott — gazdaságát.

A strasbourgi székhelyû testület annak kapcsán foglalkozott a kérdéssel, hogy az elmúlt év végén és az idei év elején három hónap leforgása alatt négy súlyos, a környezetre tragikus hatással járó baleset történt Európában: az Erika nevû olajszállító hajó elsüllyedése a francia partoknál, egy orosz tanker katasztrófája a Márvány-tengeren, Isztambul közelében, valamint a január végi nagybányai ciánszennyezés és a márciusi, szintén romániai katasztrófa, amikor nehézfémek kerültek a folyóvízbe.

Az ET parlamenti közgyûlése úgy értékelte ugyan, hogy ez utóbbi két eset után jó volt az együttmûködés a magyar és a román hatóságok között, s ez azóta is tart — ugyanakkor leszögezte, hogy európai méretekben kellene kialakítani egy olyan rendszert, amely lehetôvé tenné a környezetvédelmi jellegû katasztrófák megelôzését, illetve a károk megtérítését. Egy ilyen (a környezeti károk iránti polgárjogi felelôsségrôl szóló) nemzetközi egyezmény már létezik, ezt az ET 1993-ban fogadta el Luganóban.

A parlamenti közgyûlés most felszólította az európai uniós tagságra pályázó ET-tagállamokat, hogy uniós felkészülésük keretében írják alá és ratifikálják ezt az egyezményt, és külön is sürgette a román kormányt, hogy újítsa fel a Duna menti országok párbeszédét, a Duna-medence Európai Chartájának kidolgozására. Ez utóbbi a Duna menti térség különbözô együttmûködési megállapodásait foglalná egységes keretbe.

A vitában magyar részrôl Kurucsai Csaba, Herczog Edit és Lotz Károly szólalt fel, mindhárom törvényhozási szabályozást sürgetve a természeti károk megelôzése és az érdemi kártérítés biztosítása érdekében. Lotz óriási jelentôségûnek mondta, hogy Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia néhány héttel ezelôtt megállapodott egy közös megfigyelôrendszer létrehozásában a Tisza vízgyûjtô területén.

A parlamenti közgyûlés által elfogadott jelentés egyébként hangsúlyozza, hogy a Duna-medence és a Fekete-tenger ökoszisztémájának rehabilitációja létfontosságú kérdés egész Európa számára. A becslések szerint a Fekete-tenger biológiai szempontból 90 százalékban halott, és a tengerbe jutó összes szennyezés 80 százalékát a Duna szolgáltatja. Már pedig ilyen körülmények között immár a Földközi-tengert is egyre nagyobb veszély fenyegeti — állítja a dokumentum.

Az Aurul újabb próbaüzemelési idôszakot kér

(6. old.)

A meteorológiai intézet elôrejelzésétôl függ, hogy az év eleji súlyos ciánszennyezést okozó nagybányai Aurul vállalat folytathatja-e a próbaüzemelést — jelentette ki Ioan Gherhes, a Máramaros megyei környezetvédelmi hivatal vezetôje.

Gherhes elmondta, hogy az ausztrál–román vegyes vállalat a kitûzött határidôre, szeptember végére, nem készítette el azt az összefoglaló jelentést, amelyben arról kellett volna számot adni, hogy az elmúlt három hónapban mit végeztek a termelés biztonságának növelése érdekében, milyen technikai javaslataik vannak a jövôbeni mûködésre.

A vállalat vezetése azt kérte, hogy a jelentés elkészítésére kaphasson még két hónapot. A kérés egyben azt is jelenti, hogy az Aurul szeretné meghosszabbítani a próbaüzemelésre kiadott ideiglenes mûködési engedélyt.

Gherhes korábbi nyilatkozataiban elismerte, hogy a próbaüzemelés azt jelenti: az Aurul „bizonyos idôszakokban teljes kapacitással üzemel". A környezetvédelmi illetékes szerint az eddigi próbák során semmilyen baj, rendellenesség nem történt.

Az illetékes hangsúlyozta, hogy a vállalat kérésének elbírálásához a vízügyi hatóságok véleményére is szükség van. Mint mondta, a vélemények kialakításában nagy szerepe lesz annak, hogy a hazai meteorológiai intézet szerint az elkövetkezô két hónapban száraz, vagy esôs idô várható. Ha a meteorológia száraz idôt jósol, az Aurulnak nagy esélye van arra, hogy folytathatja a próbaüzemelést. Ha esôs idô várható, elképzelhetô, hogy a jövô héten a vállalat leállításáról döntenek az illetékesek.

A környezeti katasztrófa okait vizsgáló nemzetközi szakértôi jelentések megállapították: tervezési hibák vezettek ahhoz, hogy a fejlett államokban ma már sehol nem engedélyezett technológia ilyen nagy bajt okozott.

NAPIRENDEN

RT: Az RMDSZ szerkezete egypártrendszerre emlékeztet
Exkluzív interjú Toró T. Tiborral, a Reform Tömörülés elnökével

(8. old.)

Szombat óta biztossá vált, hogy Toró T. Tibor, a Reform Tömörülés elnöke novembertôl már a képviselôházból vezeti platformját. A temesvári küldöttgyûlésen dr. Bárányi Ferenc visszalépése után bizalmi szavazás döntött arról, hogy az ellenfél nélkül maradt Toró áll majd a Temes megyei RMDSZ képviselôi listájának elsô, egyetlen befutó helyén. Az RT-elnök a Csiky Gergely Színházban lezajlott küldöttgyûlés után nyilatkozott a Szabadság kiküldött tudósítójának.

— A Reform Tömörülés számít az RMDSZ legerôteljesebb belsô ellenzékének. Az RT elnökeként mit kifogásol a jelenlegi szövetségi vonalvezetésben, mit és hogyan tenne másképp?

— Elsôsorban azt kifogásolom, hogy felerôsödött az RMDSZ pártjellege, és elnyomja a többi jellemzôit. Az én olvasatomban az RMDSZ egy közösségi önkormányzat, amelyben helye van minden magyar embernek, és megpróbál keretet adni az erdélyi magyar társadalomnak. Ezen belül vannak politikai mozgalmak, ezeket platformoknak nevezzük, és ott vannak a civil szféra, szakmai szervezetek is. Olyan módon kellene az RMDSZ-nek összefognia a magyar társadalmat, ahogyan keretet adnak egy társadalomnak a helyi önkormányzatok, illetve a központi kormányzat, parlament. Természetesen a különbözô elképzeléseknek, ideológiáknak, érdekeknek megfelelô csoportok versengésébôl kellene megszületnie valamilyen módon a közös nevezônek, a konszenzusorientált demokrácia szabályait követve, szükség esetén a többségi szavazás procedúráit is felhasználva. Fôleg ami az operatív vezetést, végrehajtást illeti, szavazás révén kell kialakulnia annak a csoportnak, amely megkapja idônként a vezetés felelôsségét. Ez jelenleg nem így van, leginkább egypárt-rendszerhez hasonlít a szövetség szerkezete. A jelenlegi vezetés — amióta kormányon vagyunk, még hangsúlyosabban — elhanyagolja az önkormányzati típusú építkezést, emiatt én nem érzem jól magam egy ilyen szövetségben. Több ízben megfogalmaztuk fenntartásainkat a kormányzati szerepvállalással kapcsolatosan, nem annyira elvi, mint inkább gyakorlati szinten eredménytelennek tartjuk ezt a négy évet. Az RMDSZ programjának több pontja szorult háttérbe, vagy egyszerûen lekerült a napirendrôl, mind a retorika, mind pedig a konkrét cselekvések szintjén.

— A RMDSZ jelöltlistáinak összeállítására már a megyék többségében sor került. Kolozs megye képviselôi listáján Mátis Jenô, a Reform Tömörülés alelnöke csupán a harmadik helyre került, és így nem biztos befutó. Hogyan értékeli az RT-s politikusok álatalános szereplését, ami a jelöltlistákat illeti?

Az az eredmény, hogy hány megyében vagyunk befutó helyen, tükrözi az RT szervezettségi szintjét, és maga az a tény, hogy az erdélyi megyék nagy részében sikerült hiteles jelöltet találnunk, aki a jelenlegi képviselôk ellenjelöltje lehetett, nagy eredményt jelent. Sajnos, az RMDSZ belsô demokráciája még nem annyira szilárd, hogy egy ilyen fiatal csapat azonos eséllyel pályázzon az illetô helyekre, mint a tisztségek viselôi, így nagyon kevés helyen sikerült igazán változást elérni. A régi gárda, a még tisztségben levô képviselôk foglalták el a listák befutó helyeinek nagy részét, mindazonáltal úgy érzem, hogy néhány jelentôs sikert is el tudunk könyvelni. Megemlíteném Csíkszeredát, ahol a fiatal református lelkész Sógor Csaba Hajdú Gábort, a tisztséget viselô államminisztert gyôzte le. Sikeresnek értékelem a sepsiszentgyörgyi kampányt, ahol — még ha negyedik, kevéssé valószínûen befutó helyre került is jelöltünk, Ferenc Csaba —, Tamás Sándor RT-alelnök megnyerte az elôválasztást, Bihar megyében pedig Szilágyi Zsolt listavezetô. Ôk mind a Reform Tömörülés fiatal és dinamikus csapatának tagjai. Ami konkrétan Mátis Jenô esetét illeti, nagyon remélem, hog a harmadik hely is befutó. Kolozsváron egy erôs mezôny van, hiszen az Erdély fôvárosa, ott koncentrálódik az értelmiségi politikai elit jelentôs része. Ilyen mezônyben harmadiknak lenni, szerintem, nem szégyen, és nagyon remélem, hogy sikerül az RMDSZ-nek is, és a Reform Tömörülésnek is olyan kampányt folytania, hogy Mátis Jenô alelnökünk bejusson a parlamentbe. Ha ez nem történik meg, hiányozni fog, hiszen szakértelmére és tapasztalatára a leendô frakciónak szüksége lesz. Ami itt, Temesváron történt, az kissé szimbolikus is, hiszen itt a kereszténydemokrata mozgalom politikai alelnöke és a Reform Tömörülés elnöke mérkôzött meg. Itt nem két személyrôl van szó, hanem a két legerôsebb politikai platform és a két politikai filozófia állt szemben egymással. Örülök, hogy itt sikerült az RT zászlaját gyôzelemre vinni, remélem, hogy ez egy új fejezetet nyit a Reform Tömörülés életében. Azt a szerepet, amelyet mint elnök eljátszottam — az RT-n belüli különbözô elképzelések koordinátora és konszenzusteremtô ember — a parlamentben, az RMDSZ-frakción belül is folytatni szeretném. Azt remélem, hogy ettôl a Reform Tömörülés parlamenti jelenléte is aktívabb, jelentôsebb lesz.

— Kivel és milyen feltételek között alakítna kormányt az RMDSZ?

— Az Iliescu-vezette RTDP-vel semmi esetre sem, hiszen nincs garancia sem a személyekben, sem a programban, sem az eddigi politikai gyakorlatban arra, hogy bármilyen ígéretet betartsanak. Másrészt, az a harminc fórum, amelyen itt, Temes megyében részt vettem, meggyôzött arról, hogy egyáltalán nincs tömegigénye egy ilyen típusú koalíciónak. Azt hiszem, hogy az RMDSZ-nek, amely önmagát jobb-közép szövetségként meghatározó politikai érdekvédelmi szervezet, nincs mit keresnie egy baloldali koalícióban. Részemrôl ez a kérdés világos, és ha a Szövetségi Képviselôk Tanácsában napirendre kerül a kérdés, ezt a véleményt fogom képviselni. Ami a jobboldali koalíciót illeti, ott már sokkal nehezebb kialakítani egy véleményt. Ideológiai alapja lenne, értékrendi alapja is talán lenne, csak az a baj, hogy a négyéves tapasztalat azt mutatja, az eddigi koalíciós partnereink nem tartották be a szavukat. Én úgy látom lehetségesnek egy esetleges koalíció létrehozását, hogy a szövetség megkötésének pillanatában az RMDSZ egy szigorú és nemzetközi garanciákkal alátámasztott szerzôdést írjon alá koalíciós partnereivel, amelyben rögzítendôk lennének azok a minimálfeltételek, amelyek nem teljesítése esetén semmisnek tekithetô a koalíció.

— A helyhatósági választásokon hangos ellentétek voltak az RT és az RMDSZ vezetôsége között. Lesz-e a parlamenti választások kampányára platformbéke?

— A helyhatósági választások során is az ellentétek, a véleménykülönbségek különösen akkor mutatkoztak meg, amikor a csúcsvezetés súlyosan megsértette a belsô demokráciát. Olyan esetekben hallattuk szavunkat, amikor lábbal tiporták — például Udvarhelyen és Nagyváradon — az RMDSZ belsô demokráciáját. Remélem, hogy ebben a parlamenti kampányban nem lesznek ilyen visszaélések, bár már vannak ilyen jelzéseink. Székelyudvarhely továbbra is probléma, nem látom, hogyan tudja Kolumbán Gábor mozgósítani a szavazókat akkor, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy meg kellett volna isméltetni az udvarhelyi szavazást. A Reform Tömörülés mindig is azt a véleményt képviselte, hogy meg kell teremteni a konstruktív verseny feltételeit, be kell tartani a játékszabályokat, és miután ez megtörtént, a gyôztes mögé kell állni, még akkor is, ha a vesztes oldalon maradtunk, és a másik fél kampányát kell segíteni. Hiszünk az RMDSZ önkormányzati jellegében még akkor is, ha most az RMDSZ inkább pártként mûködik. Ha rajtunk múlik, fokozatosan visszaállítjuk azt a szerkezetet és azokat a mûködési elveket, amelyek egy önkormányzatban használatosak.

— Az RT nem Frunda György elnökjelölését támogatta. Ennek ellenére részt vesz-e a tömörülés Frunda kampányában, támogatja-e az aláírásgyûjtést?

— A Reform Tömörülés egyetértett az elnökjelölés gondolatával, és ezt ki is fejtettük azon az SZKT-n, ahol a döntés megszületett. Valóban, nem Frunda Györgyöt láttuk erre a legalkalmasabb személynek, mert véleményünk szerint ’96-ban kampánya hasznos volt, de most ennél többet kellene nyújtani. Eleinte Kolumbán Gábor személyére gondoltunk, sajnos, ô végül nem vállalta a jelölést, viszont úgy látjuk, hogy amennyiben Frunda György felvállalja mindazt, amit az RMDSZ programja tartalmaz, akkor nincs semmi okunk arra, hogy ne támogassuk választási kampányát. Különben is, nem arról van szó, hogy Frunda György alkalmas-e az államelnöki tisztségre, hanem arról, hogy az RMDSZ politikai céljainak és programja megvalósításának eszközéül használja fel ezt a jelölést.

Salamon Márton László

Iliescu–Isãrescu második forduló lehetséges
Az RTDP és az NRP szimpatizánsainak zöme írástudatlan

(8. old.)

Minden valószínûség szerint az elnökválasztások második fordulója a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának (RTDP) jelöltje, Ion Iliescu és a függetlenként induló Mugur Isãrescu kormányfô között dôl el — derül ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a Cotidianul napilap megrendelésére a Társadalomkutató Intézet végzett szeptember 12–20. között. Eszerint a megkérdezettek 35 százaléka Ion Iliescura (RTDP), 20,1 százaléka Mugur Isãrescura, 12,3 százaléka C. V. Tudorra (NRP), 12,0 százaléka Theodor Stolojanra (NLP), 9,3 százaléka Petre Romanra (DP), 6 százaléka Frunda Györgyre (RMDSZ) és 5,2 százaléka Teodor Melescanura (SZR) szavazna.

A pártok esetében az alanyok 38,2 százaléka az RTDP-re, 14,6 százaléka a Román Demokratikus Konvenció 2000-re, 12,1 százaléka a DP-re, 10,5 százaléka az NRP-re, 9,8 százaléka az NLP-re, 7,5 százaléka az RMDSZ- re, 5,6 százaléka az SZR-re és 1,3 százaléka az NPR–RNEP-re voksolna.

A felmérést végzô szociológusoknak sikerült elkészíteniük a választópolgárok „robotképét" is. Eszerint az RTDP szimpatizánsainak zömét a gyengébb nem képviselôi teszik ki, fôleg a hatvan évet betöltött hölgyek. Ezek a személyek általában nem rendelkeznek iskolai végzettséggel: a hazai írástudatlanoknak mintegy háromnegyede az RTDP-re, a többiek pedig az NRP-re szavaznának.

A Román Demokratikus Konvenció 2000-re elsôsorban férfiak voksolnának. Ezek közül is az egészen fiatalok, illetve az idôsebbek, nagyrészük felsôfokú végzettséggel rendelkezik, többnyire nôtlenek, Erdély nagyobb városaiban és Bukarestben élnek.

Érdekességgel szolgálnak az NRP-re és az SZR-re vonatkozó adatok. Az NRP hívei sorában elsôsorban a középiskolai végzettséggel rendelkezô, elvált, negyven–ötven év körüli személyek tartoznak, foglalkozásuk szerint közalkalmazottak vagy technikusok. Az SZR szimpatizánsai inkább a gyengébb nem képviselôi közül kerülnek ki, általában elváltak, özvegyek vagy élettársi kapcsolatot vállaltak.

P. A. M.

Az utolsó órában
Sürgetik az államosított ingatlanok törvényének elfogadását

(8. old.)

Ha eddig a halogatást a kényelem számlájára írták, most több politikai pártra rá lehet fogni, hogy kettôs célból sürgetik az államosított ingatlanok törvényének elfogadását. Egyrészt kormányzási programjuk teljesítését szeretnék igazolni vele, másrészt pedig minden valószínûséggel választási propaganda céljából is felhasznál(hat)nák. Valeriu Stoica, a liberális párt elsô alelnöke hét végi kijelentésében úgy fogalmazott, hogy az említett törvény mihamarabbi elfogadása megoldaná az államosított ingatlanok helyzetét. És ilyen tekintetben szerinte már teljesen lényegtelen, hogy a törvénytervezetnek melyik formáját szavaznák meg. A koalíciós pártok és ellenzék közötti tárgyalásoknak eredményeként az eredeti szöveget több módosító javaslattal egészítették ki. Stoica véleménye szerint ez cseppet sem jelent kudarcot, sôt, a kompromisszum hasznosnak is bizonyulna, ha egyszer és mindenkorra sikerülne visszajuttatni volt tulajdonosaiknak lakásrendeltetésû, kereskedelmi vagy ipari jellegû ingatlanjaikat. Ezáltal egy szabad ingatlanpiac alakulna ki, amelynek révén jelentôs fejlôdésnek indulhatna az építkezési tevékenység.

Az RMDSZ szenátusi frakciója tegnap nem tudott összeülni, ezért ma dönt arról, hogyan viszonyuljon a törvénytervezethez a szenátusi tárgyalások során. Az már nem kétséges, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetôinek elmúlt heti egyeztetésén elfogadott változatot támogatni nem lehet, de a törvénytervezetet sem szabad teljes egészében elvetni. Minden valószínûség szerint nem fogják megszavazni azt a vitatott 16. szakaszt, amely nem juttatja vissza volt tulajdonosaiknak azokat az ingatlanokat, amelyekben közintézmények mûködnek.

(i)

Tiltakozó útlezárások Belgrádban
Még nem ismerték el Kostunica gyôzelmét

(8. old.)

Belgrádban hétfô délelôtt véget értek azok a néhány órás tiltakozó útlezárások, amelyet az ellenzék jugoszláv elnökválasztási gyôzelmének hivatalos elismerését követelve kezdett. Hasonló megmozdulásokat tartottak reggel Szerbia más részein is.

Az útlezárásokat az váltotta ki, hogy a jugoszláv választási bizottság nem ismerte el Vojislav Kostunicának, a Szerbiai Demokratikus Ellenzék (DOS) jelöltjének egy héttel ezelôtti elnökválasztási gyôzelmét — amelyet a DOS biztosra vesz —, hanem a két legesélyesebb jelölt, Kostunica és Szlobodan Milosevics jugoszláv elnök részvételével második fordulót ír ki. Az ellenzék felhívására hétfôn tiltakozó sztrájkokat és útlezárásokat kezdtek Szerbiában, amelyek terveik szerint Kostunica gyôzelmének elismeréséig tartanak.

Constantinescu gratulált Kostunicának

(8. old.)

A jugoszláviai ellenzék választási gyôzelme után kialakult helyzettel kapcsolatos közös állásfoglalás kidolgozását javasolta Emil Constantinescu elnök a Jugoszláviával határos országok államfôinek.

A közlemény szerint a bolgár, a horvát, a macedón és a magyar államfô különösen nagy érdeklôdéssel fogadta a kezdeményezést, hogy közös állásfoglalásban üdvözöljék a jugoszláviai demokratikus erôk választási gyôzelmét, kifejezzék az összes szomszédos ország szolidaritását a szerb néppel az együttmûködés, a stabilitás és a béke új korszakában, amelyet Vojislav Kostunica gyôzelme nyit az egész délkelet-európai térség számára.

Constantinescu telefonon gratulált Kostunicának, történelmi gyôzelméhez, és a román állam, a román állampolgárok teljes barátságáról, szolidaritásáról biztosította a szerb népet. Az államfô külön nyilatkozatban szögezte le, hogy a szeptember 24-én tartott jugoszláviai választások „nagy gyôztese a demokrácia volt, és ezzel véget ért az a rezsim, amely évtizedes pusztulást, tragédiát és elszigeteltséget okozott a baráti szerb népnek".


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -