2000. október 26.
(XII. évfolyam, 251. szám)

Dávid Ibolya megkoszorúzta a Mátyás szoborcsoportot
Az RMDSZ számíthat a magyar kormányra

(1. old.)

— Kolozsvári útjaimnak egyik állomása mindig a Mátyás-szoborcsoport, tisztelgés Mátyás király, Fadrusz János csodálatos mûve elôtt. Imádkozom, hogy mihamarabb betemessék ezeket a gödröket. Hiszem azt, hogy azok a feltárások, amelyek eddig a szobor körül megvalósultak, bebizonyították, hogy itt nincsenek olyan római kori értékek, amelyek miatt érdemes lenne veszélyeztetni a gyönyörû szoborcsoportot — jelentette ki a Szabadságnak Dávid Ibolya magyar igazságügyminiszter, aki tegnap délután helyezett el koszorút a kolozsvári Mátyás szoborcsoport talapzatán. Lapunk azon kérdésére, hogy a magyar kormány hogyan gyakorolhatna nyomást a román kormányra az UNESCO védelme alatt álló szoborcsoport védelméért és a Fôtér arculatának helyreállításáért, a miniszterasszony elmondta:

— Az RMDSZ mint román kormányzati tényezô alkalmas arra, hogy mindent megtegyen annak érdekében — akár a román kormánynál, akár az UNESCO-nál, hogy megvédje a Mátyás szoborcsoportot. Ha ehhez segítség kell az RMDSZ-nek, számíthat a magyar kormányra — nyilatkozta Dávid Ibolya. A miniszterasszony Marosvásárhelyrôl átutazóban rövid idôre Kolozsváron is megállt, ahol Alföldi László fôkonzullal tartott nem hivatalos találkozót. (Dávid Ibolya erdélyi körútját részletesen a 8. oldalon ismertetjük.)

Salamon Márton László

Komoly kapcsolatteremtési szándék Kolozs megyével
Testvérmegyei szerzôdés jövôre?

(1., 5. old.)

A magyarországi Fejér megyébôl kedden este érkezett küldöttek — polgármesterek, tanácsosok — tegnap délelôtt együtt üléseztek a Kolozs megyei tanácsosokkal. Amint lapunkban már megírtuk, megyénk péntekig látja vendégül a magyarországi megye küldöttségét, és ezzel tulajdonképpen a magyarországi vendégek viszonozzák itteni kollégáik még áprilisban tett Fejér megyei látogatását.

A szerdai ünnepi tanácsülésen részt vett, és külön beszédben köszöntötte a vendégeket Ioan Rus Kolozs megyei tanácselnök, Serban Gratian és Kerekes Sándor alelnökök, Alföldi László magyar fôkonzul, valamint Bogdan Cerghizan prefektus. Kolozs megye vezetôi üdvözlô beszédükben egyaránt megtiszteltetésként értékelték a Fejér megyeiek látogatását. Kiemelték, hogy a két ország szomszédságából fakadóan is elsôrendû fontosságú, hogy kiépítsék a térségek közötti és határokon átnyúló együttmûködést, amely jó erôpróba lesz az európai csatlakozási folyamatban. Ioan Rus elmondta, hogy a helyi választók akaratának képviselôi minôségében ô arra fog törekedni, hogy bátorítsanak minden olyan változást, amely a jó egyetértést és egymás megismerését szolgálja. Bogdan Cerghizan prefektus felkérte a Fejér megyei képviselôket és polgármestereket, hogy szíveskedjenek minél több tapasztalatukat átadni Kolozs megyei kollégáiknak, ez utóbbiak pedig ne restelljék feljegyezni magyarországi vendégeik tapasztalatát. Alföldi László fôkonzul fontosnak ítélte, hogy erre a találkozóra a két választás között került sor, hiszen ez is mutatja a valós együttmûködési szándék folytatását. Szerinte a jó szintet elért román–magyar kapcsolatoknak a helyi önkormányzat szintjén kell érzôdniük leginkább.

A magyarországi Fejér megyébôl kedden este érkezett küldöttek — polgármesterek, tanácsosok — tegnap délelôtt együtt üléseztek a Kolozs megyei tanácsosokkal. Amint lapunkban már megírtuk, megyénk péntekig látja vendégül a magyarországi megye küldöttségét, és ezzel tulajdonképpen a magyarországi vendégek viszonozzák itteni kollegáik még áprilisban tett Fejér megyei látogatását.

A szerdai ünnepi tanácsülésen részt vett és külön beszédben köszöntötte a vendégeket Ioan Rus Kolozs megyei tanácselnök, Serban Gratian és Kerekes Sándor alelnökök, Alföldi László fôkonzul, valamint Bogdan Cerghizan prefektus. Kolozs megye vezetôi üdvözlô beszédükben egyaránt megtiszteltetésként értékelték a Fejér megyeiek látogatását. Kiemelték, hogy a két ország szomszédságából fakadóan is elsôrendû fontosságú, hogy kiépítsék a térségek közötti és határokon átnyúló együttmûködést, amely jó erôpróba lesz az európai csatlakozási folyamatban. Ioan Rus elmondta, hogy a helyi választók akaratának képviselôi minôségében ô arra fog törekedni, hogy bátorítsanak bármilyen olyan változást, amely a jó egyetértést és egymás megismerését szolgálja. Bogdan Cerghizan prefektus felkérte a Fejér megyei képviselôket és polgármestereket, hogy szíveskedjenek minél több ismeretüket átadni Kolozs megyei kollegáiknak, ez utóbbiak pedig ne restelljék feljegyezni magyarországi vendégeik tapasztalatát. Alföldi László fôkonzul fontosnak ítélte, hogy erre a találkozóra a két választás között került sor, hiszen ez is mutatja a valós együttmûködési szándék folytatását. Szerinte a jó szintet elért román- magyar kapcsolatoknak a helyi önkormányzat szintjén kell érzôdniük leginkább.

Fertô László, a Fejér megyei közgyûlés elnöke bemutatta megyéjüket, hangsúlyozva, hogy Fejér megye Magyarország legfejlettebb megyéi közé tartozik, hiszen Budapest után náluk a legnagyobb az egy fôre esô nemzeti bruttó össztermék. A bemutatkozó beszédet követôen röviden ismertette a megyei önkormányzat felépítését és mûködését is, majd elmondta, hogy az európai uniós csatlakozási folyamat hátterében komoly munka húzódik, mint amilyen a megye külpolitikája. Ezt bizonyítja többek között itteni látogatásuk, amely így egymagában még kis teljesítmény, de komoly és valós kapcsolatot szeretnének teremteni több Kolozs megyei településsel és polgármesterrel, a gazdasági élet szereplôivel is találkozni szeretnének. Azzal az elhatározással jöttek tehát, hogy ennek az együttmûködésnek fektessék le az alapjait.

Fertô László a Szabadság érdeklôdésére elmondta, hogy szándéknyilatkozatot ír majd alá itteni kollégájával, Ioan Rus megyei elnökkel, amely a két megye szorosabb jövôbeni kapcsolatáról szól. Elgondolásuk szerint minél több polgármester és település között kellene aláírni ilyen együttmûködési szerzôdéseket. A testvérmegyei szerzôdés aláírására remélhetôleg jövô évben kerülne sor. Ennek alapja az önkormányzatok tapasztalatának megosztása egymással és a segítségnyújtás közös európai uniós pályázatok kidolgozásában.

Az ülés után a tanácsosok kidolgozták a polgármesterek látogatási programját az elkövetkezô két napra.

(újvári)

Véget ért a Romániai Püspökkari Konferencia
A választásokon való részvételre szólítottak fel

(1., 8. old.)

Sajtóközlemény elfogadásával ért véget tegnap a Kolozsváron zajló Romániai Püspökkari Konferencia. Amint arról már beszámoltunk, a háromnapos ülésen a római-katolikus és a görög-katolikus rítushoz tartozó katolikus püspökök vettek részt. Mehívottként az Apostoli Szentszék romániai nunciatúrája részérôl jelen volt ôexelenciája Jean-Claude Perisset érsek, szenszéki nuncius, akit Ciro Bovenzi tanácsos kísért el. A közlemény tájékoztatása szerint a tanácskozáson a családpasztoráció, a hivatások, a szerzetesrendek és intézmények problémáját vitatták meg. A családpasztoráció keretében elemezték az abortusszal, válással, eutanáziával, homoszexualitással és a Romániában uralkodó erkölcsi és szociális helyzettel kapcsolatos kérdéseket. Ugyanakkor megvizsgálták a romániai katolikus egyház részvételét a 2000. évi nagy jubileumi rendezvényein. Továbbá szó esett az ökumenikus kapcsolatok helyzetérôl is. Ennek kiindulópontját a katolikus és az ortodox egyház teológiai párbeszédért tevékenykedô nemzetközi vegyes bizottság baltimore-i tanácskozása és az ortodox és a görög katolikus dialógus vegyes bizottságának ötödik találkozója jelentette.

Tekintettel arra, hogy az idei év a választások éve, a konferencia tagjai felhívják az egyház képviselôinek és a hívôknek a figyelmét, hogy lelkiismeretük szerint szavazzanak. „A választásokon történô részvételünkkel mutatjuk meg, hogy nem mindegy számunkra, kinek a kezébe kerül a politikai hatalom. Erkölcsi kötelességünknek teszünk eleget, amikor elmegyünk szavazni" — áll a közleményben. A püspökkari konferencia következô ülésére 2001. május 14–16-án a iasi-i római katolikus püspökségen kerül sor.

P. A. M.

Egyelôre elmarad a Sanitas sztrájkja

(1., 8. old.)

Sefan Romantól, a Kolozs megyei Sanitas Szakszervezet elnökétôl megtudtuk, hogy a jövô hétre tervezett sztrájk egyelôre elmarad, mivel határozott ígéretet kaptak kormányszinten, hogy a követelt és kiutalt pénzösszeg Kolozsvárra érkezett. Most már csak azt kell kivárni, hogy ebbôl a pénzbôl mennyi jut a kórházaknak, és mennyi marad a 2000. márciusi 24-i sürgôsségi kormányrendelet végrehajtására, ami a középkáderek fizetésemelését írja elô.

Stefan Roman arról is tájékoztatott, hogy megszavazták egy ellenôrzôbizottság létrehozását, melynek tagjai az Egészségügyi Biztosítási Pénztár, a Sanitas szakszervezet, az Egészségügyi Minisztérium képviselôibôl tevôdnének össze. A bizottság feladata kiszállni minden olyan megyébe, ahol rendellenességet tapasztalnak, illetve ahol nem tartják tiszteletben a 24-es sürgôsségi kormányrendeletet.

H. Gy.

Benyújtotta a parlamenti jelöltlistákat a megyei RMDSZ

(1. old.)

Mátis Jenô képviselô, Eckstein-Kovács Péter szenátor, kisebbségvédelmi miniszter, Kónya-Hamar Sándor képviselô és Pálffy Károly városi tanácsos ma délelôtt benyújtotta a Megyei Választási Bizottsághoz a Kolozs megyei RMDSZ képviselô- és szenátorjelöltjeinek listáját.

Dollármilliók útjavításra

(1., 8. old.)

A Kutyfalva-Torda feljavított és korszerûsített útszakasz végleges átadása alkalmábal Anca Boagiu közlekedésügyi miniszter Kolozsvárra is ellátogatott.

A Demokrata Párt székházában tartott sajtóértekezleten elmondta: a befektetés a Románia országutjainak általános korszerûsítési programjába illeszkedik. A Kutyfalva-Torda 34,5 kilométer hosszú útszakaszon folytatott munkálatok 17,5 millió dollárba kerültek. A pénzt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) biztosította.

Hozzátette: a többi útszakasz javításához az EBD (87 millió dollár), az Európai Befektetési Bank (18 millió dollár) járul hozzá. A PHARE-programból 16 millió dollárt szánnak az utakra. A Kolozsvár–Dés–Beszterce útvonal korszerûsítésére 245 millió dollárra van szükség. A szerzôdést november 6-án írják alá az Európai Befektetési Bankkal. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kolozsvári vasútállomás modernizálása jövô év elején kezdôdik. Ugyanakkor nálunk is bevezetik a menetjegyek számítógépes kibocsátását. A rendszert az ország valamennyi nagy állomásán meghonosítják. A tervet az Európai Befektetési Bank 5 millió euróval támogatja.

K. O.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI SZAKOSZTÁLYA évi tudományos ülésszakát október 28-án, szombaton de. 9 órai kezdettel tartja az Apáczai Csere János Líceum (Király/I. C. Brãtianu utca 26.) termeiben.

A plenáris elôadásokat Szabó T. Attila veszprémi, Balázs Nándor New York-i és Máthé Endre londoni egyetemi tanárok tartják, ezt követôen a szakcsoportok (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, geológia, genetika és molekuláris biológia) elôadásai következnek különálló termekben. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

A KOLOZS MEGYEI RMDSZ Fürdô/Pavlov utcai székházában a fogadóórák rendje a következô: minden szerdán 10–13 óra között mezôgazdasági, 15–17 óra között jogi tanácsadás; minden csütörtökön 15–17 óra között pszichológiai tanácsadás.

KOPJAFAAVATÁS TORDÁN
A tordai RMDSZ az 1944. szeptember 13. és október 8. között, a tordai csatában hôsi halált halt honvédek emlékére kopjafás emlékoszlopot avat fel 2000. október 29-én, vasárnap du. 2 órakor, az ótordai központi temetôben. Az ünnepségre tisztelettel meghívnak és szeretettel várnak mindenkit a rendezôk.

AZ ÖRÖK FIATALOKNAK, NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG címmel, a belmonostori RMDSZ szüreti bált rendez pénteken, 27-én, 17 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházában. Harmincasok, negyvenesek, ti is jöjjetek. A hangulatot a Szeressük egymást zenekara biztosítja. Ha jösztök, lesztek, ha hoztok, esztek. Legyünk újra együtt!

Párosan szép a kalendárium
Szabadság évkönyv kapható (egyelôre még az idei utolsó megmaradt példányai, 15 ezer lejért) pénztárunknál, mindazok számára, akik szeretik a szórakoztató és ismeretterjesztô írásokat, a keresztrejtvényt, a humort, a divatot, a lakásszépítést, az egészségvédelmet, a sportot, lapunk szerkesztôinek és más, kolozsvári közéleti személyiségeknek a publicisztikai írásait. Ha nem akar lemaradni egy új hagyomány kezdetérôl, még beszerezheti nálunk. Mert hamarosan piacra kerül sorozatunk következô kiadványa, a 2001-es évkönyv, amelyet egyetlen olvasónk sem hagyhat ki.

Évadnyitó

(2. old.)

Kedden délután, a Györkös-Mányi Albert-emlékházban Reményik- emlékünnepséggel nyitották meg a kolozsvári Népfôiskola hatodik évadát. Születésének 110. évfordulóján Albert Júlia és Boér Ferenc színmûvészek szavalták Reményik Sándor legszebb verseit. Fellépett Ruha István hegedûmûvész, dr. Dávid Gyula irodalomtörténész pedig a költô életét és munkásságát ismertette.

Egyed Ákos a Romániai Népfôiskola elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta: „A kolozsvári Népfôiskola igen megbecsült helyet vívott ki magának. Hagyománya, sôt, híre van. A népfôiskolák mindenhol a világon fontos szerepet játszanak, de a kolozsvárinak más a szerepe, mivel a kisebbségi élet sajátos hozzáállást követel mindenhez."

A kétheti elôadások témavilága valóban változatos: Erdély helye Románia gazdaságában, Erdélyi várak, Karácsony Erdélyben, Erdélyi asszonyok emlékezetei, valamint A földtan oktatásának története a kolozsvári tudományegyetemen, és sok más érdekes elôadás várja a résztvevôket.

Csurulya Szidónia

Számítástechnika és fizika szakos tanárok figyelmébe!

(2. old.)

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) továbbképzô jellegû konferenciát szervez. A SZÁMOKT 2000 elnevezésû rendezvény informatikatanároknak szól, témája: Jelen feladatok az adatbázisok terén. A Körmöczi János Fizikusnapokra fizikatanárokat várunk, témája: Reform a fizika oktatásában. A két rendezvényre egy idôben, 2000. november 2–4. kerül sor Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Líceumban. Az elôadók neves külföldi és belföldi egyetemi tanárok, szaktekintélyek. Az elôadások csütörtök délután kezdôdnek és szombat estig tartanak. A konferencián részt vevô tanárok részvételi költségeik (szállás, étkezés) támogatásáért pályázatot nyújthatnak be a Pro Technika Alapítványhoz. A rendezvények támogatói: Iskola Alapítvány, Illyés Közalapítvány, Országos Tudományos Technológiai és Innovációs Ügynökség. További információkért, jelentkezési lapokért, pályázati ûrlapokért forduljanak az EMT-hez telefonon: 064/190-825, 064/194-042 vagy e-mailen: emt@emt.ro, vagy keressék fel honlapunkat: http://www.emt.ro.

„Turulmadaras" felhívás

(2. old.)

A Partium és Bánsági Mûemlékvédô és Emlékhely Bizottság felhívással fordul minden olyan településhez, a Partiumban és Erdélyben, ahol turulmadaras emlékmûvet avattak fel, függetlenül attól, hogy már rég elpusztult, vagy még áll. Bizottságunk felmérést készít, melyet jövôre a Partiumi füzetek kiskönyv sorozatában kiad, a közeljövôben pedig találkozót szervez a települések részvételével. Ennek érdekében a következô adatokat kérjük:

A település neve: hol van, vagy hol volt elhelyezve az emlékmû; ki készítette és mikor; ki rendelte meg és mikor; milyen esemény alkalmával, kik és mikor leplezték le; mérete, anyaga; az emlékmû díszítése, felirata, állapota; ha elpusztult, mikor és hogyan; milyen emlékek ôrzôdtek meg, hozzá fûzôdô történet vagy szokás; maradtak-e írásos adatok, fényképek, rajzok.

Az adatokat a következô címre kérjük: Dukrét Géza, 3700 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36., bl. G–8, ap. 8. Beküldési határidô: 2000. december 15.

EKE-tábor 2001-ben

(2. old.)

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület újraalakulása óta minden évben vándortábort szervez. Ezen részt vesznek — az ország minden részébôl — az EKE-osztályok, valamint társszervezetek és külföldi szimpatizáns szervezetek tagjai is. Az elsô vándortábor 1992-ben volt Torockószentgyörgyön (kb. 200 részvevôvel), az utolsó 2000-ben, a Luna-forrásnál az Avas-hegységben, 600-nál több résztvevôvel. Amint látjuk, a részvétel növekedett.

A 2001. augusztus 1–5. közötti vándortábort a kolozsvári osztály rendezi. Lévén jubileumi év — az EKE fennállásának 110. és újraalakulásának 10. évfordulója —, több mint 700 résztvevôre számítunk.

A tábor helye Kalotaszeg szélsô faluja, a Vlegyásza tövében meghúzódó Székelyjó község. A szervezés szerint sátortábor, viszont a faluturizmusba frissen bekapcsolódott Székelyjón házaknál is biztosítunk szállást.

A program szervesen kapcsolódik Kalotaszeg néprajzi bemutatásához, de történelmi vonatkozású tájaira is ellátogatunk. Kalotaszeg építészetének, kô- és fafaragásának, varrottasainak ismertetésén kívül, híres Árpád-kori templomainak felkeresését is célul tûztük ki. A környéket határoló gyönyörû hegyvidéket is bebarangoljuk (Hármas-kôszikla, Rekiceli-vízesés, Fehérkövek, Vlegyásza s a közvetlen környék).

A tábor ideje alatt elôadások és vetítések, fényképkiállítás és tábortûz, tematikus vetélkedô lesz, és megtekintjük a kalotaszentkirályi néptánctábort.

Ez alkalomból Kalotaszeget és környékét bemutató turistakalauzt is megjelentetünk.

Minden természetjárót, turistát szívesen várunk. Részletesebb programmal idôben jelentkezünk.

Az EKE kolozsvári osztályának
vezetôsége

Könyvek között Kányádi Sándorral

(2. old.)

Valódi csemegét kínált az irodalomkedvelôknek a Phoenix könyvüzlet október 24-én, kedden: Kányádi Sándor költô tiszteletére rendeztek zenés-irodalmi délutánt. Az egybegyûlteket Magyari Eszter, a könyvesház igazgatója üdvözölte, megköszönve Boros János alpolgármester jelenlétét, majd maga az ünnepelt, Kányádi Sándor is szólt néhány tréfás szót a könyvek szeretetének fontosságáról.

A rövid mûsorban szót kapott Jancsó Miklós színmûvész, aki verssel kedveskedett a hallgatóságnak, a kolozsvári zenelíceum kisdiákjai Bedô Ágnes vezetôtanár segédletével kedves dalokat adtak elô. A zenei vonalat folytatta Király Kinga, aki fuvolajátékával bûvölte el a közönséget, Kósza Ágnes, aki hasonló élményt kínált a hegedû szerelmeseinek, valamint Szilágyi Ferenc énekmûvész, aki egy Sárdi János-dalt adott elô. A színvonalas és sokrétû mûsor során Kányádi Sándor megemlékezett nemrég elhunyt barátjáról, Ioan Alexandru költôrôl, akinek számos versét fordította le magyar nyelvre.

A Phoenix könyvüzlet meghitt környezetében a hallgatók egyaránt közel érezhették magukat könyvhöz és emberhez, így az alkalom valóban ünneppé válhatott minden könyvbarát és minden résztvevô számára.

Sándor Boglárka

Az Erdélyi Napló

(2. old.)

kedden megjelent számában Parászka Miklós mûvészeti igazgató beszél a csíkszeredai önkormányzati színház kétéves történetérôl, sikereirôl és gondjairól. Nagyálmos Ildikó szüreti bálban volt Székelydályán, pedig mint beszámolójában is írja: az nem kimondottan szôlôtermô vidék. Birtalan Ákos parlamenti képviselô az alsóházban csûrt-csavart közigazgatási törvény fontosságát hangsúlyozza interjújában, a makfalvi Vass István az ipari növények termesztésének válságáról nyilatkozik, Farkas Kinga az erdélyi magyar mûveltségrôl Sepsiszentgyörgyön tartott konferenciáról számol be. A szatmárnémeti Harag György Társulat terveirôl az új vezetô, Lôrincz Ágnes beszél. A választások közeledte a lap 43. számán is érzôdik, hiszen számos megjelent írás, úgymond, kampányízû.

Kiskutyám

(2. old.)

Nagyon hiányzol, drága kiskutyám. Ahogy telnek a hetek, nemhogy elfelejteném, miként jöttél utánam, hogy „beszélgettél" velem, hanem éppen ellenkezôleg, még elevenebben él bennem minden, mint mikor itt voltál közöttünk.

Tizenhárom év hosszú idô az ember és a kutya életében is. Mennyi melegséget, szeretetet nyújtottál a „hozzátartozóidnak". Mert családtag voltál, annak tekintettünk és te is hasonlóan éreztél!...

Két hónapos korodban kerültél hozzánk. Sokat sírtál, talán az igazi kutyaanyukád után, vagy egyszerûen a környezetváltozás miatt! Bevallom, nem is akartalak. De ahogy nôttél, okosodtál, mind jobban hozzám nôttél. Hogy tudtál nézni dióbarna szemeddel, mennyi okosság rejlett tekintetedben! Hogy tudtál vigasztalni hozzám bújva, mikor bánatom volt.

Igaz, bosszantottál is. Elloptad az asztal sarkáról a kolbászt! — de csak egyszer, és én nem is haragudtam meg nagyon, a gazdi viszont meg is vert. Akkor is hozzám szaladtál panaszkodni. Megmagyaráztam, hogy ilyesmit nem szabad tenned, úgyis kapsz mindenbôl, hisz hozzánk tartozol. És te megértetted, s máskor csak szaglásztál, nem vettél el semmit.

Vidámságot, elevenséget hoztál a házba, de mára csak a játékaid maradtak, azokat nézegetem, teszem-veszem, s próbálom ésszel felfogni azt, amit a lelkemmel nem tudok.

Hiába várom, hogy szaladj elém, mikor az iskolából hazajövök, nincs aki mellém üljön a „székére", amikor javítom a gyerekek dolgozatait, és még sorolhatnám együttlétünk sok-sok kedves pillanatát.

De ha te most itt lennél mellettem, tudom, azt mondanád, hogy ne szomorkodj, amíg nálatok, azaz otthon voltam, boldogan éltem.

Inkább látogasd meg a kiskutyáimat, akik már nagyok. Az élet nem áll meg, folytatás van, és gondolj inkább egy kis fekete gombóc cockerkölyökre.

Megfogadnám tanácsod, Zsuzsikám, de még nem tudom, képtelen vagyok mással helyettesíteni, s talán sohase foglak. Túlságosan hozzám nôttél!

Bodrogi Erzsébet

Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban

(2. old.)

— 1867-ben indítja meg K. Papp Miklós a Magyar Polgár címû politikai napilapot, mely átmeneti Kolozsvár címváltozattal 1904-ig Erdély vezetô hírlapja;

— 1868-ban elhatározzák a város két utolsó kaputornyának, a Híd kapunak és a Magyar kapunak a lebontását, az utóbbit 1872 végén pusztítják el;

— 1868-ban a Karolina Kórház Szemgyógyászati Intézetét különválasztják a sebészettôl, s önálló épületbe (a Karolina tér és a Víz [ma Roosevelt] utca sarkán) költöztetik;

— 1868–1869-ben felállítják a kolozsvári telekkönyvet;

— 1869. január 7-én elkezdik a kolozsvári fa „indóház" építését; s az elsô vasúti sínek lefektetését;

— 1869. szeptember 20–24. között Eötvös József mint vallás- és közoktatásügyi miniszter tesz látogatást Kolozsvárt, fôleg az egyetem felállításával kapcsolatosan tájékozódik;

— 1869. december 31-i Kôváry László vezette népszámlálás szerint 24 826 személyt

(12 234 férfi, 12 592 nô) találtak a városban (közülük 4891 nem volt kolozsvári lakos), felekezet szerint: 39,52% római katolikus, 37,70% református, 8,37% görög katolikus, 4,56% evangélikus, 4,26% unitárius, 4,01% izraelita, 1,34% görögkeleti, 0,14% örmény katolikus; nemzetiség szerint: 20 265 magyar, 2410 román, 1133 német, 994 zsidó, 24 angol; a házak száma 3296, ezekbôl 243 egy-, 13 pedig kétemeletes.

Összeállította Gaal György

VÉLEMÉNY

Villon, te elém állsz!
Beszélgetés a 90 éves Faludy Györggyel

(3. old.)

Az életrajzi lexikonok egy része az 1913-as, mások az 1910-es évet nevezik meg Faludy György születési évének, de abban viszont már egyetértenek: az 1939-ben Franciaországba emigrált, 1940–45 között Afrikában, illetve az Egyesült Államokban élt, 1946-ban hazatért, majd 1956-ban Angliába disszidált költôt Villon balladáinak átköltése (1937) indította meg a hírnév felé. Az immár Budapesten élô költô, mûfordító és publicista nemrég 90. életévét is betöltötte. Világjáró életútja különös fordulatot vett a napokban: végre Erdélybe, Kolozsvárra látogathatott.

— Valóban: egyes életrajzi lexikonok az 1913-as évet jelölik meg születésem évének, de ennek a dolognak kizárólag én vagyok az oka — mondja csillogó szemmel Faludy György —, ugyanis 1941-ben kénytelen voltam becsapni az amerikai hadsereget, hogy felvegyen önkéntesei sorába: hogy fiatalabbnak tûnjek (30 évesnél idôsebb önkénteseket már nem soroztak be), azt írtam be 1910 helyett a saját magam gyártotta útlevelembe, hogy 1913... Így sikerült besoroztatnom magam az amerikai hadseregbe, ahol — a magyar hadsereggel szemben, ahol zászlós voltam — a káplár és ôrmester közötti rangom volt. Hogy milyen volt akkoriban a különbség a két hadsereg között, azt a következô két példával lehet a legjobban érzékeltetni. A magyar hadseregben pontosan négybe kellett hajtani este a katonaruhát, hajszálnyi pontossággal. Az amerikaiaknál, amikor azt kérdeztem, hova tegyem le a ruhám, és hogyan hajtsam össze, vállat vontak, és azt mondták: dobjam le magam mellé földre. A másik eset: amikor a magyar hadseregben jeleztem a tisztemnek, hogy egyik társunkat baleset érte, azt kérdezték: milyen rangja van? Az amerikaiaknál viszont azt: most indulunk, merre menjünk?

— Egy ilyen mozgalmas élet során hol érzed, illetve hol érezted igazán otthon magad?

— Nézd, én soha nem akartam elhagyni Magyarországot... Fiatal koromban, amikor az akkor még beépítetlen Rózsadombon sétáltam, egy zöld kerítéses telket bámultam hosszasan, és azon ábrándoztam: ha lesz majd egyszer pénzem, akkor egy kis házikót csináltatok oda, és tanítani fogom a fiatalokat: mindenki számára nyitva lesz a házam ajtaja. Na, az eredmény az lett, hogy Európa majd minden egyetemén tanítottam már — Uppsala, Koppenhága, Oxford, Columbia, Toronto, Vancouver, San Francisco stb. —, kivéve a budapestit... Mindig is ideiglenesnek tartottam minden Magyarországon kívüli hosszabb-rövidebb tartózkodásomat. Még a közel két évtizedes kanadai emigrációm alatt is így gondolkoztam, bár akkoriban már nem nagyon hittem abban, hogy megélem a szocialista rendszer bukását, és hazajövök. Sokat foglalkoztatott a gondolat, hogy mi lesz, ha a torontói temetôben fognak majd eltemetni...

— Életed hány évtizedét töltötted emigrációban? Számoljuk össze...

— Hét évet (1939–46) Franciaországban, Afrikában, illetve Amerikában, majd jött a hosszú, harminckét éves angol emigráció (1956–1988). Életemnek majdnem felét — közel negyven évet! — töltöttem hát emigrációban. Hogy hol mennyit töltöttem? Recsken három évet börtönben, a magyar hadseregben közel másfelet, Bécsben és Párizsban — egyetemen — három évet, Marokkóban öt évig, az Egyesült Államokban — a csendes-óceáni hadseregben — öt évig, Londonba hét évig, Marokkóban két évig, Kanadában közel húsz évig éltem...

— Tart még a Villon-szerelem?

— Az 1937-es Villon-ballada átköltés egyik célja az volt, hogy kimondhassam a költött szöveg által azt, amit valójában gondoltam akkoriban... Ez a helyzet már rég nem áll fenn... Különben a ’37-es Villon-om most éli meg 43. kiadását, akkori verseim viszont csak a másodikat... Azt szoktam mondani ilyenkor: te Villon, te elém állsz! Eltakarsz engem, mint a színpadon szokás. Villon eltakart, annak ellenére, hogy a Testamentumot és a Haláltáncot én írtam... Fontos korszaka volt ez életemnek, de nem örökké tartó. Az átköltés után megijedtem, hogy milyen nagy a felháborodás — ugyanis akkoriban még nem volt népszerû az ilyen jellegû fordítási módszer —, de aztán idôvel megnyugodtam. Manapság már nyugodtan lehet ily módon fordítani: akkoriban újdonságszámba ment...

— Mit írsz most?

— Az utóbbi nyolc hónapban befejeztem a Pokolbéli víg napjaim folytatását. Az eljövendô hónapokban csak verset fogok írni... Próza közben nem tudok verset írni; két-három hét szakításra van szükségem, hogy átmenjek versbe. Aztán — amennyiben van idôm, illetve megélem — megírom a Pokolbeli víg napok harmadik részét is.

— Hogy érzed magad Erdélyben? Milyennek tûnik Kolozsvár?

— Nagyon jól érzem magam Erdélyben! Sokkal több tiszta fejû, értelmes emberrel találkozik itt az ember, mint Budapesten! Sokkal közvetlenebbek az emberek, mint Magyarországon. Azt is mondhatnám: Erdélyben emberebbek az emberek... Ezt különben már rég tudtam, de azt hittem, hiába vágyódom erre a földre, mert úgysem jutok el... Amikor a Királyhágón átjöttünk, és betértünk egy kis országúti bódéba, azt hittem, hogy egy afrikai országba érkeztem. Érdekes: az emberek kedvessége, jóindulata másodpercek alatt elfeledtette velem ezt az érzést!

— Melyik jelenkori erdélyi költô verseit olvasod a legszívesebben?

— Nem szoktam hazudni: az Orbán János Dénes verseit...

Amikor búcsúzóul odaadtam neki, a XX. század egyik legeredetibb és legszínesebb egyéniségének az új Bonifáczot, érdeklôdéssel vette kezébe. — Jó nektek itt, Erdélyben — mondta. — Annyi jó dologgal foglalkozhattok...

Szabó Csaba

Izraeli–arab békeesélyek

(3. old.)

Világszerte a legtöbb lap és tévéállomás hetek óta vezetô helyen számol be a palesztin–izraeli konfliktusról. Az összecsapások napi rendszerességgel szedik áldozataikat: egy hónap alatt több mint száz palesztin tüntetô vesztette életét. A sokadik béketárgyalás, a különféle fegyverszüneti egyezmények ezúttal sem jártak sikerrel. Az Egyesült Államok közvetítô szerepe megfeneklett: a felek közötti nézôpont alig vagy egyáltalán nem közeledik.

A világ nyilván a legkülönfélébb módon ítéli meg a közel-keleti konfliktust. Az Izrael-barát országok az összecsapások mögött az arab terrorizmust látják, és úgy vélik, hogy a palesztin szélsôségesség miatt nincs esély a megegyezésre. A másik véglet teljességgel megkérdôjelezi Izrael államának létjogosultságát, és azt hirdeti, hogy az araboknak meg kell nyerniük a Szent Háborút, bármi áron is. Az igazság, mint mindig, valahol középúton van. Kérdés, persze, hogy ezt ki hogyan tálalja a közvélemény elé.

A most kirobbant konfliktus gyakorlatilag 1967-hez kanyarodik vissza, amikor a hatnapos háborúban Izrael meghódította a kelet-jeruzsálemi Szentély-hegyet. Az itt álló Al-Aksza mecset a mekkai és a medinai mecsetek után az arab világ harmadik legszentebb helye. Az elmúlt több mint három évtizedben a Szentély-hegy folyamatos vallási és nacionalista gyûlölködés és rendszerint véres összecsapások helyszíne lett.

Az elsô nagyobb konfliktust még sikerült idejében megakadályozni, amikor 1984-ben a szélsôséges Zsidó Földalatti Szervezet tagjai az éj leple alatt próbálták felrobbantani a mecsetet. Az arab éjjeliôröknek ezt akkor sikerült megakadályozni. A Szentély-hegy úgymond „arab autonómiája" 1990-ben szûnt meg azzal, hogy az izraeli kormány állig felfegyverzett katonákat rendelt a helyszínre, akiknek az állandó jelenléte eleve konfliktusforrássá vált a mecsethez zarándokló arab hívôk számára. Az év októberében be is következett az elsô tragédia: az izraeli hadsereg ellen tüntetô arabokra a katonák tüzet nyitottak, 17 ember életét vesztette. 1996-ban megnyitották az ókori alagutat a Szentély-hegy alatt: ezt Benjamin Netanjáhu akkori miniszterelnök annak ellenére engedélyezte, hogy az arabok nagy tiltakozásba kezdtek. A következmény: 80 arab tüntetô esett áldozatul. A sort, sajnos, folytatni lehetne. Az idei vérengzések amiatt törtek ki, hogy az extábornok Áriel Sáron, az ellenzéki Likud-tömb vezére provokatív látogatást tett a Szentély-hegyen, ami a vallásos arabokat felingerelte.

Az igazi ok mégis abban keresendô, hogy a több évtizedes hitegetések ellenére az arab autonómiatörekvések, a palesztinok független állama ma is csak elképzelések szintjén létezik. Az Egyesült Államokban megejtett egyeztetések, béketárgyalások rendszerint az izraeli fél hallgatólagos vagy egyértelmû gyôzelmével végzôdtek, az araboknak elkönyvelt részeredményeket pedig a nem éppen békés palesztin lakosság nem tudta soha elfogadni. Az izraeli kormány és a hadsereg Izrael állam szuverenitásának megcsorbítását látta és látja valamennyi arab megmozdulásban, és gyakorta indokolatlanul a legdurvább harci eszközök bevetéséhez folyamodik. A huszadik század végén egyszerûen elképesztô, hogy egy magát civilizáltnak mondó országban tüntetô gyerekeket is agyonlônek, egy kalap alá véve ôket a szélsôséges, terrorista Hamasz aktivistáival. Mindez eleve megkérdôjelezi a közel-keleti gyors és békés rendezés lehetôségét. A válság egyre inkább a jugoszláviai vagy a világ más részén történt népirtás modszereihez kezd hasonlítani, ami azért súlyosabb, mert ezúttal egy nagyhatalom (az Egyesült Államok) hallgatólagos beleegyezésével történik. Ez alól azok az amerikai kijelentések sem mentesítik a Clinton-kormányzatot, amely szerint itt nem civilek és katonák összecsapásáról van szó, henem palesztin fegyveresek és izraeli katonák harcolnak egymással. A palesztin tüntetôk fegyvertelenek — ezt számos tv-híradós beszámoló is bizonyítja. Az Izraelen kívüli arab terroristák léte úgyszintén nem vitatott, az országon belüli közelharc azonban nem ellenük történik.

A világ évtizedek óta a Közel-Kelet megnyugvását várja. Ez viszont aligha következhet be a palesztinok jogainak biztosítása nélkül.

Makkay József

Ôrvidék magyarsága

(3. old.)

Ausztria legkeletibb és egyben legújabb tartományának az ottani magyarok által használt neve Ôrvidék — nem tévesztendô össze az ennek részét alkotó Felsô-Ôrség nevû vidékkel —, és nem Burgenland. Az elsô világháború végén ezt a dunántúli, nyugat-magyarországi területet az osztrákok eleinte Vierburgenlandnak ’négy megye tartomány’ nevezték a négy nyugat-magyarországi megye — Pozsony, Moson, Sopron, Vas alapján —, beleértve négy ottani város német nevét — Pressburg, Wieselburg, Ödenburg, Eisenburg — is. Miután azonban a cseh csapatok 1919 januárjában megszállták Pozsonyt, a kezdeti név Dreiburgenlandra ’három megye tartomány’ változott. 1921-tôl, amikor Ausztriához csatolták, egyszerûen Burgenlandnak nevezték. Ha figyelembe vesszük, hogy ezen a 166 km hosszú területen, Magyarország nyugati végvár vidékén, valóságos várlánc állt egykor — Fraknó, Kabold, Lánzsér, Léka, Borostyánkô, Szalónak, Németújvár stb. —, a hivatalból kitalált német nevet akár helytállónak is mondhatjuk.

A Mátyás király és IV. Habsburg Frigyes közti háború idején elpusztult lakosság pótlására e végvidék földbirtokosai által alkalmazott újratelepítésnek „köszönhetôen" Ôrvidék mai területén a magyarság már a XV. század végén kisebbségbe került. A németek által lakott terület határvonala lényegében az idô tájt alakult ki. A magyarlakta vidékek — Fertôzug, Kismarton környéke, Felsôpulya és környéke, a Pinka völgye, Németújvár — kivételével, Ôrvidék lényegében német nyelvû lett. A Felsôôr környéki legnagyobb magyar népcsoportot a Pinka völgyi magyarság folyosója kötötte össze a Nyugat-Dunántúl magyarságával.

Az 1529., 1532., 1664. és 1683. évi török hadjáratok, valamint a magyarországi háborúskodások következtében a hadak által járt utak mentén, a folyóvölgyekben és a medencékben lakó magyarság, Felsôôr és Felsôpulya környékének kivételével, majdnem teljesen elpusztult. E két vidéken való megmaradásukat a nemesi jogok biztosították. Ez megakadályozta az idegeneknek a nemesi birtokokon levô falvakba való letelepedését, közös földjük vagy tulajdonuk megszüntetését.

A horvát menekülteknek az elnéptelenedett falvakba való tervszerû letelepítése 1533-ban, Kôszeg ostroma után kezdôdött, és elsôsorban a vörösvári, a szalónaki, a rohonci és a kismartoni birtokon másfél századig tartott. A horvátok azonban nem csupán a néptelen falvakba telepedtek be, hanem a lakatlan erdôvidéken új településeket is létesítettek, mint pl. Újhegy, Ôridobra, Pónic, Horváthásos, Lipóc, Borosd.

A török hadjáratok és a II. Rákóczi Ferenc által vezetett kuruc szabadságharc után, a XVIII. század elsô felében, az elpusztult területekre, elsôsorban Moson megyében, szinte kizárólag németeket telepítettek. A földbirtokosok egyes helyeken, mint pl. Felsôpulyán 1747-ben, magyarokat is letelepítettek. Az 1773. évi népszámlálás idején a mai Ôrvidék, a kisebb-nagyobb horvát szigetek kivételével, elnémetesített terület volt, és csupán tíz településen lakott magyar többség. A XVIII. század második felében a gabonatermesztés föllendülésének, Moson vármegye kedvezô földrajzi fekvésének, a szállítást megkönnyítô Duna és a bécsi piac közelségének köszönhetôen, az ottani nemesi birtokok — elsôsorban a Fertôzugban levôk — jelentôs mértékben szarvasmarha-tenyésztésre, gabona- és cukorrépa-termesztésre szakosodtak. E birtokok lakosait a kapuvár környéki birtokok lakosai és Csallóköz kisparasztjai között toborozták. A magyarok által lakott birtokok számának növekedése — 1784-ben 7, 1869-ben 14, 1930-ban 38 — lényegében a Fertô és a mosoni Duna közti vidéket tarka népességû területté változtatták. Ugyanakkor a nemesi jogok 1848-ban való eltörlése nehéz helyzetbe hozta a középkori határvédôknek — Felsô-Ôrség, Felsôpulya — az Ôrvidék középsô és déli vidékén élô leszármazottait. A közös földtulajdonjog megerôsítette és megôrizte a magyar azonosságtudatot. Eltörlése lehetôvé tette a németek letelepedését a magyarlakta településeken. A németek a környezô falvakból jöttek ezekbe a közlekedési és piacközpontokba, mint amilyen Felsôôr és Felsôpulya. Több vegyes lakosságú faluban ez a letelepedés fölgyorsította a magyarok beolvadását. Vasjobbágyiban például a magyarság 1828. évi 57%-os aránya 1880-ban 16%-ra, 1920-ban 8%-ra csökkent.

(Folytatjuk)

Asztalos Lajos

SPORT

LABDARÚGÁS
D osztály — 11.

(4. old.)

Ha a fordulót számokban nézzük, három hazai és négy vendéggyôzelem született ebben a fordulóban — a vendégek sikereit az esélyesek érték el.

l A szászfenesi pályán a helyi Unireának semmi esélye nem volt a listavezetô katonacsapattal szemben, amely könnyed játékkal aratott2–0-ás gyôzelmet l Jó iramú mérkôzést vívott a kolozsvári AS Apa a tordai Ronlit CFR-rel szemben, a 2–0-ás eredmény a „vizeseket" gazdagította 3 ponttal l Az AS Romscónak nem okozott különösebb gondot, hogy 6–0 arányban leiskolázza a Fellegvári Ivansuc labdarúgó iskola Minerul Iara II. néven szereplô együttesét l Az ismét rossz passzba került Motor IRA nehezen adta meg magát, nem tudta kihasználni a hazai pálya elônyét és 1–2 arányban alulmaradt a dési Unirea-Selena II. csapatával szemben l A kolozsvári CFR tartalékcsapata, a CFR II. magabiztosan gyôzte le a kolozsvári Sãnãtatét 4–2 arányban l Nem megy a játék a hullámvölgybe került FC Romhillsnek, pályaválasztóként kapott ki 1–2 arányban az FC U II.-tôl, újabb helyeket veszítve a tabellán l Az idény kezdetén elhatározták, hogy az FC U III. csütörtökön játssza találkozóit, de ezt elfelejtette a sereghajtó Dromex intézôje és nem állította ki csapatát a találkozóra, és így 0–3-mal az U kapta a 3 pontot l A tordai Turdeana szabadnapos volt.

l Hétköznap lejátszották a 14. fordulóból elôre hozott találkozót, amelyen a bivalyréti pálya vendége, a szamosfalvi ASA Victoria biztos gyôzelmet aratott: Dromex–ASA Victoria 2–5.

Táblázat:

1. Victoria 11 8 3 0 37–16 27

2. Romsco 11 8 1 2 32–10 25

3. AS Apa 11 8 1 2 30— 9 25

4. Selena II. 11 6 4 1 18–10 22

5. Turdeana 10 6 2 2 18— 8 20

6. FC U II. 10 6 1 3 20–15 19

7. CFR II. 10 5 2 3 18–16 17

8. FC U III. 11 5 1 5 25–19 16

9. Ronlit CFR 10 4 3 3 19–11 15

10. FC Romhills 10 4 3 3 18–11 15

11. Motor IRA 11 4 0 7 18–25 12

12. Unirea 10 2 1 7 10–20 7

13. Sãnãtate 10 1 0 9 11–27 3

14. Minerul II. 10 0 0 10 8–44 0

15. Dromex 10 0 0 10 2–43 0

A következô, október 27-i forduló találkozói: Minerul II–CFR II., Ronlit CFR–AS Romsco, Sãnãtatea–Unirea, Asa Victoria–FC Romhills, FC U II.–Dromex, FC U III.–Motor IRA, Selena II.–Turdeana, az AS Apa szabadnapos lesz. Október 30–31-én hétközi fordulóra kerül sor.

(reisinger)

Ezen a szinten is kialakult már a részt vevô együttesek értékrendje.

l Az újjáalakult egeresi Minerul hazai pályán 3–1 arányú biztos gyôzelmet aratott a magyarlónai West Hammal szemben, és jobb gólarányának köszönhetôen továbbra is a táblázaz élén áll l A körösfôi pályán a helyi Körös még csak megszorítani sem tudta az apahidai Somesult és0–3-mal alulmaradt. A forduló egyetlen vendéggyôzelme volt l A jobb teljesítményekre képes nagyiklódi AS Sinai biztos gyôzelemre számított otthonában, de a pár hete javuló formát mutató AS Emanuel bátor játéka meglepte és csak 2–2-es döntetlent ért el l A szamosszentmiklósi Progresulnak nem okozott különösebb gondot, hogy 3–0 arányban legyôzze a dési CFR-t l Ebben az idényben elsô gyôzelmét aratta a sereghajtó zsuki Unirea, 4–2-re gyôzte le az AS Pla-neót l Az aranyosszentmihályi Ariesul szabadnapos volt.

Táblázat:

1. Egeres 7 6 0 1 21— 7 18

2. Apahida 7 6 0 1 20— 7 18

3. AS Sinai 8 4 2 2 20–12 14

4. Ariesul 7 4 1 2 13–11 13

5. Planeo 7 2 2 3 15–168

6. Körös 7 2 2 3 10–148

7. Progresul 7 2 1 4 15–197

8. West Ham 7 1 4 2 10–147

9. CFR 8 2 1 5 6–157

10. Emanuel 7 1 3 3 13–136

11. Unirea 8 1 2 5 10–235

A következô fordulóban, ma: West Ham–Progresul, CFR–Ariesul, Somesul–Minerul, AS Emanuel–Körös, AS Planeo–AS Sinai, a zsuki Unirea szabadnapos.

R. L.

Leeds United–FC Barcelona 1–1 (1–0)

(4. old.)

Leeds, Elland Road Stadion, 37 ezer nézô; vezette: Terje Hauge (Norvégia)

Leeds: ROBINSON — Kelly, Matteo, WOODGATE, MILLS — BOWYER, DACOURT (74. Burns), Bakke, HARTE — Smith, VIDUKA. Edzô: David O’Leary.

Barcelona: Dutruel — Reiziger (67. Dani), ABELARDO, SERGI — SIMAO, Xavi, PUYOL, Luis Enrique (67. Gerard), Cocu — Rivaldo, Alfonso. Edzô: L. Serra Ferrer.

Gólszerzôk: Bowyer (5), illetve Rivaldo (90).

Sárga lap: Dacourt (23) és Bakke (89), valamint Luis Enrique (43) és Abelardo (49).

Lövések: 8–10 (kapura: 4–7).

Szögletarány: 7–12 (4–3).

Fantasztikus hangulatban kezdôdött az Elland Road Stadion kiváló gyepén a kedd esti mérkôzés, és nem is okozott csalódást azoknak, akik végignézték az összecsapást. Már az elsô percben Rivaldo rátámadott az angol kapura. A gól sem váratott sokáig magára: Lee Bowyer az 5. percben bal oldalról vágott a hálóba egy szabadrúgást. Robinson, a szigetországiak kapusa valóságos csodákat vitt véghez, ami megakadályozta a katalán csapat egyenlítését. A 25. percben Rivaldo közeli fejesét, majd ugyanannak a játékosnak a szabadrúgását védte. Meg kell jegyezni, hogy ezúttal Rivaldo tudása alatt szerepelt. Gyors, látványos volt a játék, és a 37. percben egy kitûnô Viduka–Bowyer kombináció végén az utóbbi lövését Dutruel alig érte el. Viduka még melléfejelt egy jó helyzetet, és a félidôben maradt az egygólós hazai vezetés.

A második játékrész, ha lehet, még izgalmasabb volt, mint az elsô. A Barcelona mindent a támadás lapjára tett fel, ugyanakkor a Leeds nagyon jól védekezett. Robinson kapus, ahogy mondani szokás, lehúzta a rollót a katalán csatárok elôtt. A mérkôzés végének közeledtével az iram, ahelyett, hogy csökkent volna, egyre nôtt, és a Barcelona nyomása egyre erôsödött. Alfonso, Rivaldo egymás után vagy kihagyták a helyzeteket, vagy Robinson bravúrosan védett. A 75. percben Rivaldo betalált a kapuba, de a norvég bíró, jogosan, leshelyzet miatt nem adta meg a gólt. A

leedsi csapatnak alig sikerült túljutnia a felezôvonalon. Az idôközben megindult zuhogó esôben egyenlített a „Barca". A játékvezetô által megítélt hosszabbításban Gerard fejese a kapufáról pattant Rivaldóhoz, és a brazil csatár pár lépésrôl nem hibázott.

A spanyol együttes megérdemelte a döntetlent, de meglehet, hogy a csoportbeli továbbjutástól még így is el-esett.

Nánó Csaba

***

Az utolsó forduló eredményeitôl függetlenül már a 16 közé került az F-csoportból a Bayern München és a Paris Saint-Germain, a H-csoportból az AC Milan és az E-csoportból a Deportivo La Coruña. A Juventus francia világ- és Európa-bajnokát, Zinedine Zidane-t sorrendben második BL-mérkôzésén állították ki, de nem ô volt az egyedüli kiállított csapatából: a holland Edgar Davids is hasonló sorsra jutott, és a hamburgiaknak így már könnyû volt elbánni az olasz bajnokkal.

A legtöbb gól Párizsban esett, ahol a helyi Saint-Germain szépségdíjas mérkôzésen 3–0-lal vezetett az elsô félidô közepén, a Rosenborg kis híján kiegyenlített, majd a franciák újabb négy gólt lôttek a mérkôzés végéig.

Csoportmérkôzések, 5. forduló, a további eredmények:

E-csoport: Juventus (olasz)–Hamburger SV (német) 1–3 (gólszerzôk: Kovacevics 56., illetve Präger 24., Yeboah 48. és Panadics 62., kiállítva: a 29. percben Zidane és a 33. percben Davids), Deportivo La Coruna (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 1–0 (Pandiani 82.). A sorrend:

1. Deportivo 5 2 3 0 5–3 9

2. Juventus 5 1 3 1 8–9 6

3. Panathinaikosz 5 1 2 2 3–4 5

4. Hamburg 5 1 2 2 8–8 5

Az utolsó fordulóban (november 8-án): Hamburg–Deportivo és Panathinaikosz–Juventus.

F-csoport: Bayern München (német)–Helsingborg (svéd) 0–0, Paris St. Germain (francia)–Rosenborg Trondheim (norvég) 7–2 (Dehu 16., Christian 25., Anelka 2 — 35., 90., Luccini 45., Leroy 76., Robert 86. — 11-esbôl, illetve George 2 — 36., 38.). A táblázaton:

1. Bayern 5 3 1 1 8— 3 10

2. Paris SG 5 3 0 2 13— 8 9

3. Rosenborg 5 2 0 3 12–14 6

4. Helsingborg 5 1 1 3 5–13 4

November 8-án: Helsingborg–PSG és Rosenborg–Bayern.

G-csoport: Dinamó Kijev (ukrán)–PSV Eindhoven (holland) 0–1 (Ooijer 45.), Anderlecht (belga)–Manchester United (angol) 2–1 (Radzinski 2 — 15., 33., illetve Irwin 36. — 11-esbôl). A tabellán:

1. Anderlecht 5 3 0 2 8–12 9

2. Eindhoven 5 3 0 2 7— 6 9

3. Manchester 5 2 1 2 10— 7 7

4. Dinamó 5 1 1 3 7— 7 4

Az utolsó fordulóban: Eindhoven–Anderlecht, Manchester–Dinamó.

H-csoport: Besiktas (török)–AC Milan (olasz) 0–2 (Sevcsenko 39. és José Mari 43.). Az állás:

1. AC Milan 5 3 1 1 11— 5 10

2. Leeds 5 2 2 1 8— 5 8

3. Barcelona 5 1 2 2 8— 9 5

4. Besiktas 5 1 1 3 4–12 4

A következô mérkôzések: Barcelona–Besiktas és Milan–Leeds.

(balázs)

l A labdarúgó UEFA-kupa második fordulójának elsô mérkôzései közül hármat rendeztek kedden: Udinese (olasz)–PAOK Szaloniki (görög) 1–0, Werder Bremen (német)–Genk (belga) 4–1, Osijek (horvát)–Rapid Wien (osztrák) 2–1.

Dopping —minden szinten

(4. old.)

Elképzelhetô, hogy Christoph

Daum kábítószer-ügye lavinát indít el a német labdarúgásban. William Hartwig, a Hamburger SV volt játékosa ugyanis azt állítja: a kokain „elfogadott" drognak számít a sztárok között.

— Ha a Német Labdarúgó-szövetség azzal bízna meg, hogy vizsgáljam meg a Bundesliga-klubokat, úgy legalább húsz-harminc játékosról deríteném ki, hogy kokainnal él — jelentette ki a volt futballista, aki 1983-ban BEK-et nyert a HSV-vel.

Az egykori válogatott labdarúgó azt is elárulta, hogy már régóta tudott a Bayer Leverkusen menesztett vezetôedzôjének törvénytelen szenvedélyérôl.

Mint ismeretes, Daum önként vállalt drogtesztje pozitív eredményt hozott, így a szövetség azonnal visszavonta szövetségi kapitányi megbízatását, amely 2001. június elsején lépett volna életbe.

Így nem hivatalos értesülések szerint ideiglenes megbízatásának lejárta után (2001. május 31.) is Rudi Völler marad a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

***

Richard Virenque, a Festina kerékpáros csapat francia versenyzôje évekig tartó tagadás után bevallotta, hogy használt doppingszereket.

— Csak azt tettem, amit mások is — mondta a keddi bírósági tárgyaláson Lille-ben.

Virenque eddig minden ellene felhozott vádat makacsul tagadott.

Az 1998-as Tour de France-ról eltiltott csapatának tárgyalása hétfôn kezdôdött el, az 1994-es országúti világbajnok, Luc Leblanc így nyilatkozott:

— Úgy bánnak velünk, mint a kutyákkal. Csak az érdekli a nemzetközi szövetség vezetôit, hogy meggazdagodjanak rajtunk, kerékpárosokon.

— Most már olyan kemény a szezon, hogy a versenyzôk nagy része képtelen teljesítményfokozó szerek nélkül élni — vélekedik Leblanc.

Paralimpia:
Még két arany

(4. old.)

Két aranyérmet nyertek a magyarok a sydneyi paralimpia szerdai versenynapján, Vereczkei Zsolt (50 m-es hátúszás, S5) és Sánta Krisztián (100 m-es hátúszás, értelmi fogyatékosok) egyaránt világcsúccsal gyôzött. A címvédô Vereczkei Barcelonában és Atlantában is világrekorddal bizonyult a legjobbnak. Sánta a döntôben a néhány órával korábbi elôfutamban elért csúcsát javította meg.

Cristian Dulca, a Bukaresti Rapid védôje egy licenc nélküli játékosügynök közvetítésével került a dél-koreai Pohang Steelers együtteséhez. A FIFA ezért kizárhatja a Rapidot a nemzetközi küzdelmekbôl.

Az eset „plusz érdekessége", hogy a román szövetség a dél-ko- reai klubtól 600 ezer, a Rapidtól 150 ezer dollárról szóló szerzôdésmásolatot kapott meg.

***

Mircea Rednic, Bölöni László szövetségi kapitány segédje lett a Rapid csapatának új edzôje, így ismét üres a kapitány-helyettesi hely a román nemzeti 11 kispadján.

Sakksarok

(4. old.)

Vlagyimir Kramnyik nyerte a 2 millió dollár összdíjazású profi sakkvilágbajnoki döntô 10. játszmáját, ezzel összesítésben 6–4-re vezet Garri Kaszparov ellen.

A parti három órán át tartott, Kramnyik a világos bábukat vezette.

Ezen a napon...

(4. old.)

Néhány mérkôzés, más és más évekbôl, októbernek ezen a napján, valamennyi Románia labdarúgó-válogatottjának történetébôl: 1923-ban, Isztambulban: Törökország–Románia 2–2. A vendégcsapat: Paulini — Vetianu, Protopopescu — Tritsch III., Flórián, Teclu — Nuridsány, Tritsch I., Gansl, Klein,

Deutsch Simi (a Kolozsvári U-ból). 1947, Bukarest: Románia–Lengyelország 0–0. A csapat: Sadowski — Ritter, Darók — Bakucz I. György, Marinescu, Siclovan — Incze II. (Kovács József), Marian, Váczi (Bonyhádi), Spielmann-Sárvári, Dumitrescu III. 1952, Bukarest: Románia–NDK 3–1. A gyôztes csapat: Voinescu — Zavoda László, Farmathy — Cãlinoiu, Apolzan, Serfôzô — Paraschiva, Ozon, Váczi, Pecsovszky-Perényi, Filotti. Mindhárom gólt a jelenleg Tordán élô Váczi Gyuri lôtte. 1958, Bukarest, a 146. összecsapás: Románia–Magyarország 1–2. A csapatok: Toma — Popa, Karikás, Macri — Al. Vasile, Nunveiller III. — Oaidã, Constantin, Dinulescu, Eftimie, Tãtaru. Magyarország: Török — Mátrai, Sipos, Sárosi — Bozsik, Berendi — Sándor, Göröcs (Vasas), Budai II., Tichy, Bencsics. Ez volt a két csapat közti utolsó barátságos mérkôzés, azóta csak vb- vagy EB-selejtezôkön találkoztak egymással. A román csapat a 30. percben Dinulescu által lôtt góljával 1–0-ra vezetett. A szünet után éppen a gólszerzô megsértette a románul is tudó szovjet Saar játékvezetôt, aki kiállította. A magyar csapat két perc alatt megfordította a mérkôzést. Góljait Vasas és Tichy lôtték. Játék közben és azután is nagy botrányok zajlottak a nézôtéren, a díszpáholyban helyet foglaló Nicolae Ceausescu (akkor a KB szervezôtitkára) megtiltotta a sajtó képviselôinek, hogy részletesen beszámoljanak a találkozóról. Éppen csak az eredmény jelent meg. Az értékelés késôbb. Persze, a bíró volt a hibás (nem ment oda, ahova küldték...).

L. F.

KÖRKÉP

A hadsereg napja alkalmából
Koszorúdömping a Hôsök szobránál

(5. old.)

Tegnap délben a hadsereg napja alkalmából a Bocskai (Avram Iancu) téri Hôsök szobránál ünnepélyes koszorúzásra került sor. A világháborúban elesettek emlékét Dorin Gheorghiu tábornok, a IV. hadtest parancsnoka elevenítette fel. Beszédében kiemelte a román hadsereg hozzájárulását a harcok lerövidítéséhez. A lakosságnak megköszönte a NATO-hadgyakorlatkor tanúsított civilizált magatartását. A mintegy ötszáz egybegyûltet Gheorghe Funar polgármester is üdvözölte. A Hôsök szobránál különbözô pártok, szervezetek, egyesületek, intézmények részérôl összesen 91 koszorút helyeztek el.

N. Cs.

A megyei rendôrség sajtótájékoztatóján értesültünk

(5. old.)

Kómában van a Dorobantilor utcai baleset áldozata. A 39 éves Chis Teofil nem az átjárón, hanem attól néhány méterre akart átkelni az úton, de a 21 éves Roxana Munteanu vezette, CJ–01–GOD rendszámú Opel Ascona elütötte. Nyakszirt- és egyéb törésekkel harmadfokú kómában kezelik a 3-as számú sebészeten.

Csalással, okirathamisítással és hamis okirat tudatos felhasználásával vádolják Mezei Ioant, a mocsi Severana Prod. Com. Kft. tulajdonosát és ügykezelôjét. A férfi szeptember folyamán egy számla kifizetésére csekklapot bocsátott ki, de az fedezetlennek bizonyult. Ráadásul a csekktömb érvénytelen volt, sôt, a cég bankszámláját zárolták. A tettes szabadlábon védekezik.

Vámhivatalnoknak adta ki magát Rozalia Tudorache 45 éves Buzãu megyei asszony. Hamis személyi adatokat megadva, vámhivatalnoki egyenruhába öltözve pénzt és pár napos elszállásolást kért egy kolozsvári személytôl, akinek cserébe megígérte, hogy egy hamarosan érkezô segélyszállítmányból elektronikai cikkeket szerez neki. Persze, mindez nem következett be, sôt, amikor továbbállt elszállásolójától, annak lakását is kifosztotta.

A visszaesôként számon tartott hölgy jelenleg hasonló ügyért Vrancea megyei börtönben „üdül". Kolozsváron csalásért, bizalommal való visszaélésért, hivatali minôség visszaélésszerû felhasználásáért kell hogy számot adjon a törvény elôtt.

Tyúktolvaj bukott le Gyaluban. Flore Sava (30) aranyosegerbegyi lakos ez év júliusában csirkeneveldébôl tulajdonított el 4 millió lejt érô szárnyasokat. A tettesrôl kiderült: 1999 augusztusában is lopott, akkor Gyalu közelében fosztott ki egy kabanát, amelybôl 5 millió értékû javakat vitt el. Elôzetes letartóztatásban vizsgálják.

Balázs Bence

Szamosújvár
A Gázmûvek adósai

(5. old.)

A tél közeledtével Szamosújváron is nô a gázfogyasztás. Különösen a tömbházlakók veszik igénybe ezt a fûtési módszert, hiszen a távfûtés még mindig akadozik a város területén. Kaczka Albin mérnök, a helyi Gázmûvek vezetôje gondterhelt: az idei esztendô utolsó negyedében több beruházási munkálatot terveztek, de ezek pénzhiány miatt nem fognak megvalósulni. Sok vállalat nagy összegekkel adós a Gázmûveknek. Megtudtuk: a legrangosabb gyár, a Sortilemn 354 millió lejjel tartozik a gázosoknak. A Somvetra üveggyár augusztus óta nem fizetett egy lejt sem! Ôk 893 millió lejjel tartoznak. Hamarosan gáz nélkül maradhatnak. Összesen harminc kereskedelmi társaságot kapcsoltak le a múlt napokban a gázvezetékrôl a felgyûlt adósság miatt! Közöttük található a Prodvinalco Rt. helyi szeszgyára is, amelytôl 670 millió lejt várnak a Gázmûvek pénztárosai. Nem említettük itt a lakosságot. A kis adósok száma olyan nagy, hogy felsorolásukra nem lenne elég egy újságoldal sem. A Gázmûvek dolgozói 30 napot vártak, és csak azután intézkedtek. Ha korábban ébrednek fel, lehet, hogy az adósság egy részét behajthatták volna.

Választói nagygyûlés

(5. old.)

Nyár elején Szamosújváron viharos hangulatú találkozóra került sor kolozsvári parlamenti képviselôkkel a Pro Demokrácia szervezésében. Annak idején alig lehetett a kedélyeket lecsillapítani, annyira elégedetlenek voltak a város lakosai. A helyzet azóta sem változott. Hétfôn, október 23-án délután 5 órai kezdettel újból megismétlôdött az akkori heves gyûlés. Ezúttal a közelgô választásokkal kapcsolatos kérdések kerültek napirendre a polgármesteri hivatal nagytermében tartott találkozón. Részt vettek a helyi pártok ifjúsági szervezeteinek képviselôi és az elsô ízben szavazó ifjak. A találkozót ezúttal is a Pro Demokrácia helyi képviselôi bonyolították le. Természetesen nem maradtak el az ilyenkor szokásos kérdés-feleletek sem, fôleg a zuhanó életszínvonallal kapcsolatos aggályok.

Újból termel a szeszgyár

(5. old.)

Hosszú szünet után újból „füstöl" a Prodvinalco Rt. szamosújvári szeszrészlege. Október közepétôl zökkenômentes a termelés. Szeszben nem fogunk hiányt szenvedni: nyersanyag bôven akad, hiszen az idén jó kukoricatermés volt. Naponta két vagon szeszt készítenek az itteni részlegen. Eddig leginkább Szatmár megyébôl szerezték be a gabonát, de az elkövetkezô hetekben a déli megyékbôl is kapnak nyersanyagot. Mindaddig, amíg van mit feldolgozniuk, termelnek a szeszgyártók. Addig mûködtetik a berendezéseket, amíg a felvásárló piacot ki tudjákelégíteni. Ha nem lesz kereslet, újból leáll a szeszgyár. Az idén két alkalommal is megtörtént ez. Túl drága az alkohol, és nagyban csökken a kereslet a szeszes italok iránt.

A gyár mûködtetése nagy elônyt jelent a környék állattartó gazdáinak. Naponta óriási mennyiségû szeszmoslékot biztosítanak az állatállománynak, ami a jelenlegi takarmányhiány közepette nagy nyereséget eredményezett.

Továbbra sincs fûtés

(5. old.)

Szamosújváron már elviselhetetlen a Kétvízköz negyed lakóinak helyzete. Az elmúlt esztendôkben alig volt fûtés a város e részében, az idén azonban a jelek szerint egyáltalán nem biztosítanak meleget az itt lakó 1400 családnak. E hét elején is mínusz Celsius-fok volt a reggeli hômérséklet, de a fûtôtestek hidegek voltak. Hiába ígért a polgármesteri hivatal távfûtést, a tervbôl nem lett semmi. Az elmúlt napokban az itt lakó szamosújváriak — különösen az idôsek és gyermekek — valósággal megrohanták az orvosokat és a poliklinika szakrendelôit. Egyre több a hûlési megbetegedésben szenvedô lakó, amihez hozzájárulnak a mostoha körülmények is. Október 20-ig közel ötszáz család kérte lekapcsolását a távfûtési hálózatról. Úgy tûnik, az elkövetkezô hetekben még többen fogják megtenni ezt a lépést. Mindenki talált egy „sajátos" fûtési lehetôséget. A meleg víz immár 7 (!) hónapja hiányzik...

Elmarad az ôszi szántás

(5. old.)

Nem is oly régen, a Szamosújvárhoz tartozó három falu gazdái ötszáz hektár területen vetettek kenyérgabonát. Igaz, ebbôl közel felét közösen mûvelték a megszûnôfélben levô Agricola Rt. (volt állami mezôgazdasági vállalat) növénytermesztési farmjával. Az idei ôszön alig 150 hektáron került földbe búzamag. A közigazgatásilag szamosújvárhoz tartozó Hesdát, Szilvás és Kérô földtulajdonosai az elmúlt hetekben kevés területen vetettek. A nyersolaj megdrágulása és a mezôgépészeti állomások által használt magas díjak mind-mind hozzájárultak az ôszi vetésterület csökkentéséhez.

Az ôszi szántás terén sem jobb a helyzet. A talajforgatás is elmarad az idei ôszön, ami megkérdôjelezi a jövô tavasszal esedékes vetést is.

Vízkorlátozás

(5. old.)

Felújítási munkálatok miatt ma, 8 és 16 óra között szünetel az ivóvízszolgáltatás Kolozsváron az Odobesti utcában.

Tegnap délután ivóvíz nélkül maradt a Grigorescu negyed
Egy kotrógép eltörte a fôvezetéket

(5. old.)

Ivóvíz nélkül maradt tegnap a Grigorescu negyed, mivel a Tarnita utcában végzett építkezések során egy kotrógép eltörte a fôvezetéket. A munkások, akik jelen voltak a balesetnél kijelentették: bár felmérték a terepet, és a vezeték elhelyezkedését, a kotrógép túl mélyre hatolt, így történhetett meg a baleset. A víz egyméteres sugárban tört elô, elöntve a járdát és az úttestet. A vízmûvek alkalmazottai kiszálltak a helyszínre, lapzártakor még javában tartott a munka.

(H. Gy.)

Aranyosgyéres
Olcsult a kenyér

(5. old.)

Több aranyosgyéresi pékségnél, így például az Aurel Vlaicu utca 3. sz. alatti PROALEX Kft.-nél is olcsult a kenyér és a vekni. Általában 500 lejjel lett olcsóbb minden fajta pékáru. A sütemények, kalácsok, kiflik és más termékek ára változatlan maradt. Ezt a csodával határos lépést az tette lehetôvé, hogy a fôleg Magyarországról beszerzett liszt ára is alacsonyabb lett. Csak az a kérdés, hogy most is beigazolódik a mondás, hogy minden csoda 3 napig tart?

Schmidt Jenô

Terjedôben a vérbaj

(5. old.)

Dr. Maier Nicolaétól, a kolozsvári Bôrgyógyászati Klinika vezetôjétôl érdeklôdtünk az egyre jobban terjedô nemi betegségek statisztikájáról. A professzor úr rendelkezésünkre bocsátott egy kimutatást, amely elsôsorban a szifiliszben szenvedôk számát méri fel. Ebbôl kiderül, hogy a legtöbb beteg a férfiak körébôl kerül ki (60%). Az elmúlt évhez viszonyítva a betegek száma 45-tel növekedett. Jelenleg 226 beteget tartanak nyilván, de feltételezhetô, hogy ezek száma jóval több. Az esetek 70 százaléka a városi környezetben élô személyek körébôl kerül ki, a többi vidékrôl és faluról.

A beteg férfiak közül 87 nôtlen, 82 nôs, 22 élettársi viszonyban él és 19 özvegy. Az esetek többsége a 20–29 évesek körébôl kerül ki. A betegség a kiskorúak körében is felütötte fejét. Az év elejétôl tizenhat 15–18 év közötti fiatalt vettek nyilvántartásba a klinikán. Sajnálatos módon a betegséget már az 1 éven aluli gyermekeknél is felfedezték.

A betegek nagyrésze munkanélküli, illetve nyugdíjas.

A szakorvosok véleménye szerint a megbetegedés elsôdleges oka a szexuális nevelés hiánya, illetve a védekezés nélküli szexuális kapcsolat. A családos emberek esetében a veszély sokszorozódik, mivel könnyen megfertôzôdhetnek a családtagok is. A kikezeletlen betegség igen súlyos következményekkel jár, és súlyos kihatással lehet az utódokra is.

(horváth)

Külföldi barátainktól is kérjük:
Fizessenek elô egy kiskeresetûnek!

(6. old.)

Szerkesztôségünk tisztelettel felkér minden céget, intézményt és magánszemélyt, hogy a Szabadság legalább egyhavi elôfizetési árával — 38 000 lejjel (+ kihordási díj — az egész kevesebb mint 2 dollár!) — támogassák szerkesztôségünkön keresztül azokat, akik szociális helyzetüknél fogva komoly anyagi okokból lemondani kénytelenek a magyar nyelvû napilapról.

Eddig adomány érkezett Kovács Károlytól (Aspen, Colorado), Ferber Miklóstól (Troy, Michigan), Gergely Magdától és Sándortól (Sugar Land, Texas — mindhárman az Egyesült Államokból), Medgyesy Erzsébettôl (Máramarossziget), valamint Szabó László fogorvostól összesen 4 096 000 lej értékben. Mindannyiuknak nagyon köszönjük!

Befizetni lehet: 1. személyesen szerkesztôségünk emeleti irodáiban, 2. csekkel a lapunk támogatását célul kitûzô Minerva Mûvelôdési Egyesület címére (Asociatia Culturalã Minerva, Banca Comercialã Românã, Cluj, bankszámlaszám: 2511.1-2537.2/USD), 3. banki átutalással a fenti bankszámlaszámra, vagy 4. (fôleg kolozsvári adományozók:) befizetési szándékukról értesítsék szerkesztôségünket a 196-408-as vagy 196-621-es telefonszámon október 25-ig.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Az adományozók nevét szívesen közöljük az újságban.

A szerkesztôség

Valutaárfolyamok
(október 25., szerda)

(6. old.)

Váltóiroda

Márka

(Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Agrárbank

10 400/10 620

24 650/25 000

Dacia Felix Bank

10 550/10 700

24 700/25 000

Román Nemzeti Bank

10 504

24 732

Az utcai pénzváltóknál a forint 79/81, a márka 10 500/10 600, a dollár pedig 24 700/24 900 lejbe került.

NAPIRENDEN

Az egyházak gondjai az RMDSZ programjában
Tôkés László bírálja a szervezet politikáját

(8. old.)

Tegnap Kolozsváron ülésezett az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak Állandó Értekezlete. Ez alkalommal a magyar történelmi egyházfôk az RMDSZ vezetôivel folytattak megbeszélést. Az RMDSZ részérôl jelen volt Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetô elnök, Szép Gyula mûvelôdési és egyházügyi ügyvezetô alelnök, Kelemen Hunor mûvelôdési államtitkár, Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi, és Kelemen Attila az RMDSZ képviselôházi frakciójának elnöke. A magyar történelmi egyházakat Jakubinyi György erdélyi római katolikus érsek, Tamás József segédpüspök, Potyó Ferenc általános helynök, Nagyváradról Tempfli József római katolikus püspök, Szatmárnémetibôl pedig Reizer Pál római katolikus püspök, Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Tôkés Elek oktatási tanácsos, Mózes Árpád evangélikus püspök, Kiss Béla evangélikus fôjegyzô, valamint Mikó Lôrinc unitárius püspökségi tanácsos, a testület titkára képviselte. Tôkés László nem vett részt a megbeszélésen, jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, ám három személyt küldött a találkozóra.

Mikó Lôrinc a Szabadságnak elmondta: az ülés kezdetén ismertették Tôkés László püspöknek a tanácskozás résztvevôihez intézett levelét, amelyben komoly bírálatokat fogalmazott meg. Ennek bizonyos vonatkozásban inkább politikai tartalma volt, és csak részben foglalkozott az egyházi kérdésekkel. Markó Béla szövetségi elnök nagyon alaposan kifejezésre juttatta, hogy nem ért egyet a megfogalmazott vádakkal. Elmondta: Tôkés püspök úr egyféleképpen képzeli el az RMDSZ vezetését, míg az RMDSZ operatív vezetése másképpen.

Markó Béla szövetségi elnök a Szabadságnak elmondta: a találkozón áttekintették az egyházak gondjait, az elkövetkezô idôszak teendôit. Az elnök kifejtette: ezek valójában az RMDSZ programjának egyházügyi fejezetében is megtalálhatóak. Elsôdleges fontosságot a továbbiakban is az egyházi javak, ingatlanok és ingóságok azonnali visszaszolgáltatása jelent. Markó Béla tájékoztatása szerint bemutatták azt az államfô által nemrég aláírt törvényt, amelyben az a kitétel is szerepel, hogy ennek alapján az egyházak visszakérhetik a tôlük jogtalanul elvett ingóságokat, kegytárgyakat, levéltári anyagokat. Megállapították, hogy az RMDSZ-nek és az egyházaknak az elkövetkezôkben minél szorosabban együtt kell mûködniük, és egyeztetniük kell a magyar közösséget érintô kérdésekben. Az egyházak továbbra is támogatják azt, hogy az erdélyi magyarság továbbra is erôs politikai képviseletet küldjön a parlamentbe.

Papp Annamária

Fenyegetôznek a FNI kárvallottjai
Több százan tüntettek Bukarestben

(8. old.)

Tegnap délelôtt Bukarest utcáin mintegy ezer FNI-s kárvallott követelte vissza pénzét. 11 óra 30 perckor a tömeg a Gyôzelem térrôl elindult az Egyetem tér felé. A kárvallottak azzal fenyegetôztek, hogy elzárják az Egyetem térre vezetô utakat.

A tüntetôk a Lascãr Catargiu sugárúton vonultak, és teljesen elzárták az útnak a Gyôzelem térrôl a Romana térre vezetô szakaszát. Olyan jelszavakat kiabáltak, mint „Maffióta állam! Mondjanak le!", és „Nem szavazunk a tolvajokra!" A felvonulókat csendôrök kísértek, és erôszakra is sor került. Az eredmény: 3 bekísért személy és több sebesült. A Gyôzelem térrôl elindulva a kárvallottak a szenátus épülete felé igyekeztek, de a csendôrök letérítették ôket a Catargiu sugarútra azzal az indokkal, hogy a Forradalom téren nem vonulhatnak keresztül, mivel ott egyéb események zajlanak.

Ovidiu Mazilescu, a FNI-kárvallottak Egyesületének elnöke kijelentette: folyamodványban fordultak a miniszterelnöki irodához, melyben követelik, hogy találkozhassanak Mugur Isãrescu kormányfôvel.

„Azt szeretnénk elérni — nyilatkozta Mazilescu —, hogy a kormány bocsásson ki egy sürgôsségi kormányrendeletet, amelynek értelmében kártalanítják mindazokat, akik elvesztették pénzüket a FNI-nél". Ez az összeg ne legyen kisebb mint 103 ezer 720 lej, azaz az utolsó befektetés értéke. Minket nem érdekel, hogy a kormány honnan teremti elô ezt a pénzt."

A kormány két héttel ezelôtt megszavazott egy törvénytervezetet, amelyben az szerepel, hogy a kárvallottaknak utaljanak ki öt átlagfizetésnek megfelelô összeget, ezáltal is csökkentve a befektetôk veszteségeit. A törvénytervezet felhatalmazza a pénzügyminisztériumot, hogy állami alapból erre a célra különítsen el 500 milliárd lejt.

Kedden a szenátus elutasította a kormány törvénytervezetét, azzal indokolva ezt a lépést, hogy ilyen formában nem oldódik meg a FNI-kárvallottak gondja.

Tegnap délután Bukarestben a következô volt a helyzet: fél négykor a tömeg elindult a Cotroceni-palota felé, miután négy órát töltöttek az Egyetem téren. Egyes hangok szerint Ovidiu Mazilescu csak a saját érdekeivel törôdik, és elárulta a FNI-kárvallottak Egyesületének tagjait.

-nó

A MÁÉRT dönt a státustörvényrôl
Dávid Ibolya: Decemberre várható a boldogító igen

(8. old.)

Várhatóan a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) decemberre tervezett újabb tanácskozása lesz az, amely kimondja majd az „igen"-t a határon túli magyarok kedvezményeirôl szóló kerettörvény tervezetére, annak jelenlegi vagy módosított formájában — közölte tegnap Dávid Ibolya magyar igazságügyi miniszter az MTI-vel. Dávid Ibolya azt követôen nyilatkozott, hogy kedden, Marosvásárhelyen részt vett a magyar–román jogászkonferencia megnyitásán, és megbeszéléseket folytatott Valeriu Stoica igazságügyi miniszterrel. A magyar igazságügyi miniszter marosvásárhelyi látogatását a román sajtó elsôsorban abból a szempontból követte nagy érdeklôdéssel, hogy milyen szakaszban van a határon túli magyarokkal kapcsolatos törvények elôkészítése. Dávid Ibolya hangsúlyozta: az állampolgársággal kapcsolatos kérdések még tisztázásra várnak, viszont a határon túl élôk kedvezményeirôl szóló törvényjavaslatot már egyeztették a határon túli magyarok legitim szervezetei és a magyar kormány képviselôi.

— Ez nem státustörvény, nem állampolgársági törvény, hanem egy olyan kerettörvény, amely meghatározza, hogy a Magyarországgal határos államokban élô magyarok rászorultság esetén milyen lehetôségeket vehetnek igénybe — szögezte le a magyar igazságügyi miniszter. A kerettörvény által érintett személyek négyféle kedvezményre lennének jogosultak. Kedvezményeket kapnának magyarországi munkavállalás területén. A kerettörvény támogatást biztosít az oktatás területén, ami — Dávid Ibolya szavai szerint — „nem azt jelenti, hogy csak Magyarországon tanulhat anyanyelvén egy határon túli magyar fiatal, hanem szülôföldjén is, legyen az Erdély, a Felvidék vagy a Vajdaság". Szó van arról, hogy miként lehet támogatni az arra rászorulókat az egészségügyi ellátásban szülôföldjükön vagy az anyaországban. A negyedik forma a segély, annak kérdése, miként lehet segélyezni az arra rászoruló embereket.

— Ezekben a kérdésekben vagy törvény születik, vagy alacsonyabb rendû jogszabály. Ezek töltik majd ki a kerettörvényt — hangsúlyozta a magyar igazságügyi miniszter. Dávid Ibolya elmondta, ennek a törvénynek az elôkészítése úgy indult meg, hogy arra a Magyar Állandó Értekezlet tavaly felhatalmazást adott a magyar kormánynak. Ebben értettek egyet a magyar parlamenti pártok. Az elképzelés — koncepcionális formában — még mindig egyeztetés alatt áll a határon túli szervezetekkel, és folyik szövegezése.

Iliescu szent és sérthetetlen

(8. old.)

Az Iliescu jelölése ellen benyújtott harmadik fellebbezést is elutasította tegnap az Alkotmánybíróság — jelentette be a Mediafaxnak küldött közleményében Lucian Mihai, az Alkotmánybíróság elnöke. A hírügynökség azt is tudni véli, hogy Kozsokár Gábor volt az egyetlen, aki Iliescu jelölése ellen foglalt állást.

Egy hely a szociáldemokrata pólusnak

(8. old.)

A Megyei Választási Bizottság (MVB) úgy döntött: a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának, a Román Szociáldemokrata Pártnak, illetve a Román Humanista Pártnak a fúziójából létrejött Romániai Demokrata Szociális Tömörülés (RDSZT) csupán egyetlen helyet kap a választási hirdetôplakátokon. Korábban a sorsolás következtében a polgármesteri hivatal külön-külön helyet biztosított a tömörülést alkotó pártoknak. Az eljárás ellen a Nemzeti Liberális Párt óvást emelt az MVB-nél. Az RDSZT a 2. helyet kapta meg.

Pál herceg is jelölteti magát

(8. old.)

Érvényesnek nyilvánította tegnap Hohenzollern Pál Fülöp herceg államelnöki jelölését a Központi Választási Bizottság (KVB). Döntéshozatalra azért kerülhetett sor, mert a bizottság olyan hivatalos irat birtokába jutott, mely bizonyítja, a herceg lemondott brit állampolgárságáról. A Nemzeti Megbékélés Pártjánek jelöltjeként a herceg 356 ezer aláírást tett le a bizottság asztalára, melyeket szûrôpróbával ellenôriztek.

Nem lesz ma döntés Tôkés-ügyben
Az RHSZ együttmûködik az átvilágító bizottsággal

(8. old.)

Mégsem hoz végleges döntést csütörtökön a Szekuritáté dossziéit átvilágító parlamenti bizottság Tôkés László titkosszolgálati múltjának megvizsgálása ügyében — jelentette ki lapunknak Csendes László, az átvilágító bizottság tagja. Csendes elmondta, a Román Hírszerzô Szolgálat készségesen a bizottság rendelkezésére bocsátotta a szükséges iratcsomókat, ami nem mondható el a Külügyi Hírszerzô Szolgálatról, a Belügyminisztériumról és a Hadügyminisztériumról, amelyeknek archívumai szintén tartalmazhatnak a politikusok átvilágításához szükséges adatokat. — Mindent megtettünk, hogy idôben befejezhessük az RMDSZ-listákon szereplô jelöltek átvilágítását, de erre már nem kerülhet sor. Mintegy 50 személy múltjának megvizsgálását véglegesíthetjük a jövô hét végéig, errôl tájékoztattuk az RMDSZ-t is — nyilatkozta az átvilágító bizottság tagja. Csendes lapunknak kijelentette, a bizottság egyes tagjai igyekeznek elodázni a püspök ügyének megtárgyalását azzal az indoklással, hogy elsôbbséget a parlamenti jelöltek kell élvezzenek.

S. M. L.

Egyetemisták tizenegyedik osztálytól

(8. old.)

Az Oktatásügyi Minisztérium javaslata szerint a középiskolai tanulók a jövôben már tizenegyedik osztályos korukban beiratkozhatnak az egyetemek különbözô karaira. A líceum elvégzése, majd a sikeres érettségi után pedig várhatóan felvételi nélkül kerülhetnek be az általuk választott szakokra.

Kása Zoltán, a Babes–Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese lapunknak azt nyilatkozta: a különbözô karok már dolgoznak azon, hogyan lehetne mindezt megoldani. A fakultások maguk döntenék el, milyen kritériumok — tanulmányi átlag, tanulmány olimpiákon történô részvétel, esetleg felvételi stb. — alapján vennék fel a jelentkezôket. A rektorhelyettes ugyanakkor elmondta: fenntartásai vannak ezzel kapcsolatban, mivel az eddigi tapasztalatok a felvételi nélküli, az érettségi eredmények alapján való bejutásról az egyetemekre — például a fizika szak esetében — azt mutatják, hogy nem mindig azok kerülnek be, akik feltétlenül oda valók.

A minisztérium javaslata szerint a tizenegyedik osztályos „egyetemisták" bejárhatnának a különbözô egyetemi elôadásokra, esetenként vizsgázhatnak is különbözô tantárgyakból, s így tapasztalatokat gyûjthetnének, és eldönthetnék, valóban az illetô szakra kívánnak-e járni érettségi után. A rektorhelyettes egyébként úgy vélekedik, hogy ez utóbbi nem megoldható, figyelembe véve a középiskolások zsúfolt tantervét, s nem várható el egy diáktól, hogy kötelezô órái mellett esetleg egyetemi kurzusokat is látogasson.

Az Oktatásügyi Minisztérium javaslata újabb lépés a diákok tehermentesítésére. Arra törekszenek, hogy a tizenhét-tizennyolc éves fiatalokat tizenkét osztály elvégzése után minél kevesebb fölösleges stresszt okozó vizsgának vessék alá. Ugyanakkor a tizenegyedik osztályban történô beiratkozás a tanulókat nem kötelezné. Ha esetleg utólag meggondolná magát, az érettségi után nyugodtan beiratkozhatna egy másik szakra.

Erdei Róbert


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -