2001. április 25.
(XIII. évfolyam, 94. szám)

Északír ôsbemutató a kolozsvári Állami Magyar Színházban

(1., 2. old.)

Sajtótájékoztatóra hívta össze a kolozsvári írott és elektronikus média képviselôit a magyar színház vezetôsége abból az alkalomból, hogy tegnap délben a társulat tagjai, David Grant írországi rendezô vezetésével elkezdték Brian Friel ír drámaíró Fordítások címû darabjának próbáit.

Tompa Gábor igazgató-fôrendezô elmondotta: eseményszámban menô produkcióról van szó nemcsak a magyar, hanem az egész romániai színjátszásban. Elsô ízben kerül bemutatásra írországi szerzô darabja hazánkban. A Fordítások országos bemutatónak számít ugyanakkor a drámának az elsô magyar nyelvû fordítása. David Grant az elsô ír vendégrendezô, aki Romániában darabot állít színpadra. (Az érdem a fiatal Mihálycsa Erikáé, aki 1999-ben végzett a BBT angol-magyar szakán, és ugyanott folytatta tanulmányait az Ír tanulmányok mesterképzôn. Jelenleg az egyetem történelem-filozófia szakának másodéves hallgatója) Örvendetes — mondotta az igazgató —, hogy Grant személyében olyan rendezô jött Kolozsvárra, aki rendkívül nyitott az európai színjátszás felé. A Harag György napok alkalmával az ír rendezô látta szerepelni a kolozsváriakat, és olyan társulatnak tartja, amellyel szinte bármilyen darabot elô lehet adni.

A szerzô, Brian Friel 1929-ben született egy Omagh város melletti faluban, észak-írországi katolikus család gyermekeként. Papnak készült, de 1960 óta életét csak az írásnak szenteli. 1980-ban megalapítja a Field Day színházat Derryben, mely célul tûzte ki, hogy Írország kisebb városaiba eljuttassa az ír drámairodalom remekeit. Tudni kell — mondotta David Grant rendezô —, hogy hazájukban állandó színi társulat nem létezik. Az ír (gellik) nyelv lényegesen különbözik az angoltól, sôt, szinte nem is hasonlítanak egymásra. Írországban már nagyon kevesen beszélik a nyelvet, annak ellenére, hogy az iskolákban ismét tanítják.

David Grant (42) rendezô a Belfast-i Queens University színházi tanszékének vezetôje. 1986 és 1991 között a Dublini Színházi Fesztivál igazgatója, egy ideig a Theater Ireland Magazine fôszerkesztôje. A darab 1833-ban egy írországi községben játszódik, és az angol–ír konfliktus ürügyén a nyelv és kommunikáció határait feszegeti, ami nagyon aktuálissá teszi a mai Romániában is.

A darab dramaturgja Kelemen Kinga, díszlet-jelmeztervezô Dobre-Kóthay Judit.

Nánó Csaba

Kolozs megyében is áradnak a folyók
Néhány településen riadókészültség van

(1., 5. old.)

Bár az utóbbi 36 órában hatalmas mennyiségû esô esett Kolozs megyében, áradásokról nem érkeztek jelentések — mondotta lapunknak Ioan Rosu, az országos vízügyi szolgálat Szamos–Tisza körzetének igazgatója. Tegnap megyénkben még egyetlen folyó sem érte el a veszélyességi szintet. Április 23-án, hétfô estétôl elkezdve Kolozsváron több, mint 23 liter csapadék esett négyzetméterenként. Az igazgató véleménye szerint azért is nem jeleztek eddig áradásokat, mivel a Szamos–Tisza körzet hidroenergetikai rendszere megyénkben rendkívül fejlett. A tarnicai gátrendszer feltartóztatta a nagy mennyiségû csapadék által megduzzadt folyók vizét.

Csupán Désaknán és Nádasszentmihályon (Mihãiesti) vannak kisebb gondok, ahol a hegyekrôl lefolyó vizet a csatornázási rendszer nem tudta teljes egészében elnyelni. Désaknán tíz gazdaságot öntött el részlegesen a víz.

Nádasszentmihályfalván már jónéhány háztartás részlegesen vagy teljesen víz alatt állt. A környezô domboldalakról lefolyó nagymennyiségû víz ugyanis felgyûlt a falunak otthont adó völgyben, s a kertek aljából gyorsan terjedt a házak irányába és szivárgott be az alacsonyabb fekvésû házak pincéibe. A falu lakossága 12 órakor riadókészültségben volt: vedrekkel és ásókkal, lapátokkal felszerelkezve indultak a víz ellen.

Beszterce-Naszód megyében csupán Romoly helységben akadnak gondok, ahol a SalauÍa patak okozott kisebb árvizet.

B. B.–N. Cs.

Nôtt a cégek állammal szembeni tartozása
Ellenôrzési munkájának megnehezítésére panaszkodik a pénzügyigazgatóság

(1., 8. old.)

A Kolozs megyei pénzügyigazgatóság elsô negyedévrôl készített kimutatásából kiderül, hogy idén eddig 4050 jogi személyt valamint magánvállalkozót ellenôriztek az állammal szembeni pénzügyi kötelezettségeik befizetésével kapcsolatban, 289 céggel kevesebbet, mint 2000. hasonló idôszakában. Az eredmények azt mutatják, hogy míg az elmúlt év elsô negyedében 1169 esetben tapasztaltak adócsalást, addig az idei ellenôrzés rosszabbul kezdôdik: az 1523 pénzügyi fegyelmezetlenség 30%-os növekedést jelent az államkassza megrövidítésében.

A pénzügyigazgatóság 94 magánvállalkozót és családi társulást, 1332 magáncéget, 32 vegyes céget, 35 állami vállalatot és 30 önálló ügyvitelû gazdálkodást valamint egyéb jogi személyt ellenôrzött, amelynek során közel 116 milliárd lej „eltitkolt" pénzösszeget fedeztek fel az ellenôrök, 15,6%-kal többet 2000-hez viszonyítva. Ebbôl eddig 29 milliárdot sikerült behajtani. A kiszámított adósságból a legnagyobb összeget, több mint 60 milliárdot a késedelmi kamat jelenti. Az igazgatóság megpróbálta az ellenôrzések során behajtani a cégektôl a tartozást, a különbségre pedig zárlatot rendelt el a bankoknál. Jelentésében az igazgatóság nehézségeirôl panaszkodik: egyrészt nagyon sok ellenôrzött cég jut egy felügyelôre, ami miatt a kivizsgálások esetlegesek és elhúzódnak, emellett pedig sokszor nem tudják érvényesíteni hozott határozataikat, másrészt több ellenôrzési jegyzôkönyv ellen panaszt tettek az érintettek a pénzügyminisztériumnál valamint a bíróságnál, ezekre a tartozásokra pedig felfüggesztették a végrehajtást. Ráadásul a bankok is megtagadják sok esetben az adós cégek számláinak zárolását.

Az adós cégeket egyébként az idei költségvetés kidolgozásánál sem nézték jó szemmel vagy tetszéssel. A költségvetési törvény tárgyalásánál például vitát váltott ki, hogy a régi kormányzás idején például 7%-os kedvezményt adtak azoknak, akik idejében kifizették az állami társadalombiztosítási hozzájárulásukat, és ezt a kedvezményt mostantól megszüntették. Simona Marinescu szenátor ezt a típusú fizetési ösztönzést rendkívül fontosnak tartja a pénzügyi fegyelem visszaállításában, a munkaügyi miniszter és más honatyák is ellenkezôleg vélekednek. Szerintük nem azt kellene „kitüntetni", aki tiszteletben tartja a jogszabályokat, tehát a befizetési határidôket, hanem azokat kellene szigorúbban büntetni, akik megszegik a szabályokat, következésképpen késve fizetnek. Olyan hatalmasak az állammal szembeni adósságok, hogy csupán képzelgés azt hinni, hogy a kedvezmények hatására bárki tisztességesebben fizet majd, állítják többen.

(i)

Támogatókat keres Petre Roman

(1. old.)

Kedden Kolozsvárra látogatott Petre Roman, a Demokrata Párt (DP) elnöke, aki a párt megyei vezetôsége és kongresszusi küldöttei elôtt mutatta be elképzeléseit a DP jövôjérôl, a párt népszerûségének növelésérôl. Mint ismeretes, március folyamán Roman két ellenjelöltje, Simona Marinescu és Traian Bãsescu már bemutatták választási programjaikat. Párton belüli források szerint a Demokrata Párt Kolozs megyei szervezetének tagjai kezdettôl fogva Bãsescu jelölését támogatják, az idelátogató Petre Roman tehát nehéz lesz újabb híveket szerezni itt. A DP kongresszusára május 18-19-én kerül sor Bukarestben.

(kiss)

Markó Bélát beperelik a nagy-romániások

(1. old.)

Ha nem kér bocsánatot kijelentései miatt, akkor a Nagy-románia Párt bepereli Markó Bélát — nyilatkozta a képviselôházban a párt alelnöke, Cornel Ciontu.

Az RMDSZ elnöke azt „merészelte" mondani a Nagy-Románia Pártról, hogy szélsôséges. Ciontu szerint Markó Béla lesz az elsô és az egyetlen, akinek törvény elôtt kell elmagyaráznia, mitôl szélsôséges a Nagyrománia Párt. — Természetesen, a bocsánatkérést is elfogadjuk — hangsúlyozta Ciontu.

Válaszként Markó Béla azt nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek, hogy bármikor bárkinek szívesen elmagyarázza, hogy miért nyilváníthatók szélsôségesnek a nagyromániások. A szövetségi elnök nem hajlandó visszavonni kijelentését.

Lábadoznak a betegek

(1. old.)

Tegnap Dr. Mihai Lucan, professzor, a kolozsvári Urológiai Intézet sebészprofesszora bejelentette, hogy a hétfôi hat és fél órás veseátültetési mûtétek sikeresnek mondhatók. Mind a két donor, mind a két új vesét kapó páciens jól érzi magát. Csupán az egyik személynél merültek fel kisebb mûtét utáni komplikációk, de az idejében és szakértelemmel végzett beavatkozásnak köszönhetôen a veszély elhárult.

(Részletek az 5. oldalon)

Boros az alpolgármesteri tisztséget választja

(1., 8. old.)

Mint ismeretes, a helyi közigazgatási törvény értelmében azoknak a városi tanácsosoknak, akik jelenleg alpolgármesteri tisztséget is betöltenek választaniuk kell a két funkció között. Boros János (RMDSZ) a Szabadságnak elmondta: nem kíván lemondani alpolgármesteri mandátumáról, inkább a tanácsosi tisztségétôl válik meg. Értesüléseink szerint Mircea Gavrilã(KDNPP) alpolgármester hasonlóképpen döntött.

Boros döntését azzal indokolja, hogy alpolgármesterként sokkal hatékonyabban tudja képviselni a kolozsvári magyarság érdekeit, mint városi tanácsosként, hiszen ez a tisztség sokkal szélesebb hatáskört biztosít számára. Ebben az esetben fennáll viszont az a veszély, hogy a városi tanács valamilyen okból megvonja tôle bizalmát, tanácsosként sem mûködhet tovább. Boros szerint az RMDSZ Kolozs megyei szervezete egyetértett döntésével.

Az alpolgármester ezúttal is hangsúlyozta: Kolozsváron is érvényes a helyi közigazgatási törvény, illetve ennek nemzetiségekre vonatkozó elôírásai, jóllehet a polgármester mindent megtesz azért, hogy meggátolja a jogszabály gyakorlatba ültetését. Boros szerint az érvényben lévô törvények értelmében ezzel kapcsolatban helyi referendumot nem lehet kiírni úgy, ahogyan azt a polgármester elképzeli. Kolozsvár magyar nemzetiségû lakosságának számarányáról pedig az egyedüli hiteles adat az 1992-ben tartott népszámlálásban lelhetô fel. Eszerint Kolozsvár magyar lakosságának aránya 22,7 százalék, amely meghaladja a közigazgatási törvény által megszabott 20 százalékos határt — jelentette ki Boros János. (Mint ismeretes, Kolozsvár polgármestere szerint a város magyar lakosságának aránya a küszöbérték alatt marad.)

Papp Annamária

Újabb pert vesztett a városháza
Nem fizet a parasztpárt

(1. old.)

A Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárnak (KDNPP) nem kell kifizetnie a kolozsvári polgármesteri hivatal által a választási kampány idején kirótt mintegy 650 milliós büntetést — döntött a kolozsvári bíróság. A büntetéseket az 1991-ben hozott 50-es számú törvény alapján, a nem erre a célra kijelölt helyeken történô plakátolás miatt rótták ki. A KDNPP óvást emelt a bíróságon, és azzal érvelt, hogy a plakátok nem a parasztpárté, hanem a Román Demokratikus Konvencióé voltak, tehát nem ôket illeti a büntetés.

Mivel nem fizetett idôben, februárban a polgármesteri hivatal lefoglalta a KDNPP székházában levô javakat. — Mihelyt vége a pernek, kártérítést követelhetünk — nyilatkozta Doru Radosav, a KDNPP megyei szervezetének ideiglenes elnöke. A polgármesteri hivatal képviselôi úgy nyilatkoztak, fellebbeznek a döntés ellen.

A választási kampány idején a kolozsvári városháza több mint 2500 büntetést rótt ki törvénytelen plakátolásért. A sorban a parasztpártot (körülbelül kétezer büntetés), a Nemzeti Liberális Párt (450 büntetés), a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja (RTDP) és a Demokrata Párt (30–30 büntetés) követi.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

Tisztújító közgyûlést tart a Kolozs megyei RMPSZ

Május 5-én, szombaton, 10 órai kezdettel az Apáczai-líceumban tisztújító közgyûlést tart a Kolozs megyei RMPSZ. A napirendi pontok a következôk: elnökségi beszámoló az elmúlt idôszak tevékenységérôl; a beszámoló megvitatása és kiegészítése; az új elnökség megválasztása; különfélék.

IMREH ISTVÁN professzor Bölöni Farkas Sándor életének rövid ismertetése címû munkáját mutatja be dr. Sándor László 2001. április 26-án, csütörtökön du. 4 órától az RMDSZ alsóvárosi körzetének székházában (Párizs utca 17.).

FRANCIA FESTÔK ALBUMAIBÓL rendez kiállítást Paul Cézanne halálának 115. évfordulója alkalmából a Gróf Mikó Imre Könyvtár (Mikó/Clinicilor 18.). A kiállítás április 30-ig tekinthetô meg. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

INNEN EZENTÚL BÁBUZÁS MEG EGYEBEK címmel Urbán Tibor képzômûvész kiállítása nyílik meg április 26-án 13 órakor a Romániai Képzômûvészek Szövetsége kolozsvári fiókjának Szentegyház utcai galériájában. Bevezetôt mond Szoboszlai Lilla, a Miskolci Galéria igazgató-helyettese.

EURÓPA KELETTÔL NYUGATIG címmel diavetítést rendez a Napoca Fotóklub Lucian Muntean fényképész diapozitíveibôl április 26-án, csütörtökön este fél 7 órakor a Fôtér 24. szám alatti Mûvelôdési Házban.

ATLANTISZ HARANGOZ címmel országos szavalóversenyt tartanak április 27–28-án az Unitárius Kollégium dísztermében. A megnyitóra pénteken du. 6 órakor kerül sor.

A DÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KISEBBSÉGÜGYI OSZTÁLYA és az AMICITIA Baráti Társaság szervezésében Film és valóság címmel Gál Andrea V. éves kolozsvári egyetemi hallgató tart elôadást a dési Polgármesteri Hivatal gyûléstermében április 27-én, du. 6 órakor.

A rejtvénynyertesek figyelmébe!

Februári, a Corvina Nemzetközi Rejtvénymagazinnal közös pályázatunk nyertesei technikai okok miatt késôbb, mintegy két hét múlva vehetik át díjaikat. Az érintettek elnézését kérjük.

Körvonalazódnak a Bolyai-év rendezvényei

(2. old.)

Habár a valódi Bolyai-év Marosvásárhelyen a 2002-es esztendô lesz, hiszen akkor lesz Bolyai János születésének a 200. évfordulója, már az idén jelentôs rendezvényeket szervez az évforduló jegyében a Bolyai-évet kezdeményezô társaság. A minden héten Csegzi Sándor alpolgármester irodájában összeülô társaság immár elküldte a meghívót 22 rangos hazai és magyarországi képzômûvésznek, akik az idén augusztusban a vásárhelyi Várban kéthetes alkotótáborban vesznek majd részt. Ugyanakkor több mint 100, a Kárpát-medencében levô iskolába küldték szét a Bolyai-vetélkedôvel kapcsolatos értesítést és felhívást. Ennek témaköre: a két Bolyai élete és kora. A versenyen a 2001/2002-es tanévben 9–11. osztályos tanulókból álló, háromfôs csapatok vehetnek részt. A jelentkezési határidô 2001. május 25. A többfordulós versenyre 2002-ben kerül sor. Az idén — augusztus 12. és 19. között — a csapatokat benevezô tanároknak felkészítôt tartanak Szovátán. Néhány hét múlva, május elsô felében a marosvásárhelyi Bernády-házban egy Bolyaival kapcsolatos könyvbemutatóra is sor kerül: Kiss Elemér Bolyai-kutató egyetemi tanár kötete Bolyai János kéziratos hagyatékáról szól.

Máthé Éva
sajtóreferens

Sorsokat bemutató fényképkiállítás

(2. old.)

Nem mindennapi, nemcsak meglepô, de egyben megdöbbentô, meghökkentô és ugyanakkor elgondolkoztató fényképkiállítás nyílt hétfôn délben a Diákmûvelôdési Ház épületének földszinti 2-es számú kistermében. Megyeszékhelyünk mûvelôdési házának fényképész mûvészköre mutatja be a kör vezetôje, Vas Géza, a testület titkára, Deák József, valamint a fiatal Frink József Pál fényképeit a Kolozsvár tôszomszédságában — szándékosan nem használtuk a hangzatosabb elôváros megnevezést — fekvô pataréti cigánytelep lakosainak mindennapi életét. A három jeles fotós többnapos szemlélôdés, adatgyûjtés, puhatolózás-tapogatózás nyomán kapta lencsevégre a szemétdombon élô cigányokat.

A tárlatot megnyitó Boros János alpolgármester és Demostene Sofronie újságíró sajnálatosnak nevezte, hogy a III. évezred elején a kincses városban akad még ilyen fotótéma. A 78 képbôl álló Sorsok találó megnevezést viselô kiállítás április 30-ig, naponta 10–17 óra között tekinthetô meg. A kiállítás rendezôi Az utca gyermekei címmel újabb témás kiállítást terveznek.

László Ferenc

Pedagógusok, figyelem!

(2. old.)

A Romániai Magyar Pedagógusszövetség felkéri a magyar tannyelvû, illetve magyar tagozatos oktatási intézményeket, hogy képviseljék iskolájukat az RMPSZ által a Brassai-líceumban, a május 9-én 16 órakor kezdôdô tanácskozáson, melynek fô témája a kilencedik osztályba történô felvételi lesz.

A szervezôk kérik az iskolák/tagozatok képviselôit, hogy hozzák el nyolcadikos tanulóik továbbtanulási terveikkel kapcsolatos kimutatásait is.

Az RMPSZ felhívja egyúttal a pedagógusok, szülôk és diákok figyelmét arra, hogy az RMDSZ Fürdô utcai székházában is beszerezhetô Kolozs megye beiskolázási terve.

Akarsz képzômûvészeti osztályba járni?
A Kolozs Megyei Pedagógus Szövetség felhívása a IV. osztályos tanulókhoz

(2. old.)

Ha szeretnéd, hogy ôsztôl olyan V. osztályban folytasd tanulmányaidat, ahol kibontakoztathatod rajzkészségedet, kérd meg szüleidet, vegyék fel a kapcsolat az Apáczai Csere János Líceum titkárságával, ahol kitölthetitek a tanfelügyelôségre eljuttatandó típuskérvényt. Mivel a körülmények sürgetnek, ezért már folyó év április 30-ig szükséges a jelentkezés. A részletek felôl érdeklôdni lehet Székely Géza rajztanárnál.

Cím: 3400 Kolozsvár, Apáczai Csere János Líceum, I. C. Brãtianu utca 26 szám. Telefon: 064/197-251.

Erdélyi Napló

(2. old.)

Ötszázadik számának megjelenése alkalmából az Erdélyi Napló visszatekintô összeállítást közöl, felidézve az elmúlt tíz esztendô eseményeit, hátrahagyott mindennapi életünk alakulását. Dénes László vezércikkének címe: Csak egy stáció. A szám egyik riportja a kastélyáról és kórházotthonáról híres Marosvécsen készült, egy másikban Báthory Éva foglalkozik a gyermekvédelem buktatóival, de Lukács Csaba is megosztja a nyugat-szaharai menekülttáborokban szerzett élményeit az olvasókkal. Az idei 17. lapszám interjúalanya Bekô Tamás, Nagykároly polgármestere és Kovács Attila brassói RMDSZ-elnök. Publicisztikát Sneé Péter, Fábián Tibor, Schönstein Enikô tollából olvashatunk, Moldován Gyula nagybányai festészeti kiállításáról Szika Levente számol be, a Színésznôk vásárhelyi bemutatóját Stracula Attila méltatja. A mûsormelléklet a hetvenkét évesen is keményen dolgozó skót színészt, Sean Conneryt mutatja be.

Welcome, Világhírnév!

(2. old.)

Világhírnév címmel rendhagyó kolozsvári világhálós hetilap indult április 25-én. A minden szerdán új tartalommal jelentkezô Világhírnév jól meghatározott szerkezettel rendelkezik, és az a célja, hogy betekintést nyújtson az utóbbi tíz évben méltatlanul szürkeségbe süllyedt Kolozsvár irodalmi és (köz)mûvelôdési életének udvartartásába.

A világhálós hetilap gerincét könyvismertetôk és az ezekkel kapcsolatos viták, pengeváltások képezik; olyan könyvek kerülnek ily módon terítékre, amelyeknek tálalása, recenzálása során bármerre a világon tapintható lesz a városnak — és vonzáskörének — pulzusa.

A Világhírnév másik sajátossága: közvetít a konzervativizmusáról híres Kolozsvár, és az új, egészen más identitásélménnyel felvértezett irodalmi nemzedék között. Nemcsak a jövô újságírása, a világhálós médiavilág elôtt hajt fejet, de — azáltal, hogy a bemutatott könyvek, képzômûvészeti alkotások (könyvillusztrációk) a Világhírnéven keresztül a világ bármely sarkából megrendelhetôk — a könyvpiac vastörvényeit is tiszteletben tartja.

A Világhírnév irodalmilag és politikailag egyaránt független és önellátó.

Ura a város, amelynek szolgálatába szegôdött.

Elsô számunk tartalmából:

Túl — élôk: Patria de lux — Sabin Gherman új könyve. Újra pennát rántott az egységes Románia réme.

Könyv — kiadó: Sajgó fényben a Selyemsárhajó. Szôcs István Selyemsárhajójának második, bôvített kiadása (I. rész). (+ recenzió + pengeváltás). • Tüzér és áldozat szerepkettôsében. Jancsó Miklós, a kolozsvári író-színész/színész-író harmadik könyve, (+ recenzió). • Megjelent a NYELVVÉDÔ anyanyelvi folyóirat (+ ismertetô).

Élet — kép: Mûteremfényben Soó Zöld Margit képzômûvész, könyvillusztrátor (+ minigaléria).

Fény — kép: Április 21-én a kolozsvári Római Katolikus Nôszövetségnél Bálint Tibor dedikálja régi és újabb köteteit.

Szabó Csaba
fôszerkesztô

Transindex

(2. old.)

A Szabadság, az Interneten olvasható Transindex és a Kolozsvári Televízió magyar adása folytatja közös Transfórum rovatát. Vendégünk most Molnár Gusztáv ismert politológus lesz, akihez olvasóink, a tévénézôk és az Internet-látogatók kérdéseket intézhetnek. A válaszokat május elején olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n, illetve figyelemmel kísérhetik az RTV 1-en, a kolozsvári magyar adásban. A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre, Alföldi László és Pap Géza voltak. A kérdéseket a Szabadság címére várjuk, levélben április 25-ével bezárólag (postabélyegzô dátuma), valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén, a magyar adás 186-855-ös telefonszámán, illetve a transindex@mail.dntcj.ro címen május 2-ával bezárólag.

VÉLEMÉNY

Ünnep utáni gondolatok

(3. old.)

Kevés tudás eltávolít Istentôl,

sok tudás visszahoz hozzá.

(Pascal)

Gyakran helyezik a hitet a tudással ellentétbe, a tudóst hitetlennek tüntetve fel. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy Newton, Leibnitz, Descartes, Galilei vagy az idézett Pascal, mélyen vallásos emberek voltak és egyben megalapozói a modern tudományoknak. A tudós kutat, hogy közelebb férkôzzön az igazsághoz és eközben képet alkot magának Istenrôl, aki egészen más mint a bibliabeli, de hogy milyen, azt ô sem tudja, mert szüntelenül változik. Hisz’ a Teremtés folyamata sem fejezôdött még be, hanem folyamatban van. Megint Pascallal érvelek: Aki Istent keresi, meg is találja, de mindig csak azt az Istent, akit keresett.

Léteznek olyan paradoxálisnak tûnô helyzetek, amikor a világ keletkezését kutató tudós hívô ember. Akirôl szó lesz nem is lehetne más, hiszen a Vatikánhoz tartozó csillagvizsgálót vezeti. Az asztrofizikust George V. Coynenak hívják, és mosolygó bölcs. Mosolyog rajtunk tévelygôkön és mosolyog önmagán, hiszen naponta tapasztalja tévedéseit. Mert emberként közénk tartozik. Naponta lát csillagokat születni és meghalni és eközben tisztában van azzal is, hogy amit lát az nincs úgy. Tudja, hogy a Hold, amit vizsgál, egy másodperccel elôbb volt „olyan", a Nap pedig nyolc perc elôtt. Mert ennyi idôre volt szüksége a fénynek, hogy elérjen hozzánk. Igen ám, de a Tejútról elindult fénysugár 30 000 éve van úton, és amiket azon túl fényképez a teleszkópon keresztül az tíz milliárd fényévvel ezelôtt volt „olyan" mint a képen. A mi 15 billió éves univerzumunkban 11 billió évvel ezelôtt jelentek meg az élet elsô csírái.

Agyunknál magasabb szintû mechanizmust mindmáig nem ismerünk és ezért nem abszurd az embert a teremtés koronájának tekinteni. Agyunk azonos törvényeknek van alávetve, mint univerzumunk többi része, a világmindenség minden parányi morzsája. Bele van kényszerítve koponyánk csontkalodájába, meg van tehát határozva súlya és terjedelme, valamint, nagyrészt, mûködése is. Mert, ha az élénk anyagcsere folytán több hôt termelne, mint amennyit elbír — robbanna. Agyunk tehát fejlôdésének egyik fokán, egyik állomásán van és kénytelen tovább fejlôdni, mivel részese annak az univerzumnak, amely szintén — a tehetetlenségi mozgás következtében — tovább fejlôdni hivatott. Így a tudós (ceruzája, centimétere, komputere segítségével) nemcsak azt tudja kiszámítani mennyire szükségszerû létünk ezen a Földön (a véletlen és lehetôségek játéka folytán), hanem azt is, mennyire elkerülhetetlen további fejlôdésünk.

Befejezésül álljon itt az említett George V. Coyne asztrofizikusnak a kedvesen megmosolyogtató szövege. Figyelmesen végig kell olvasni, mert ünnep utáni ajándék:

„Szükségünk van-e Istenre ahhoz, hogy megmagyarázzuk a világmindenséget? Egyéni válaszom: egyáltalán nem. Nekem Istenre nincs szükségem. Köszönöm szépen, de én ügyesen eligazolódom az univerzum felfogásának kérdésében egyedül csak képességeimet használva arra, hogy az univerzumot a fejembe szuszukáljam. — Másrészt meg vagyok gyôzôdve arról is, hogy ez a képességem Isten ajándéka."

(A Der Spiegel 2000. december 25. számában megjelent anyag felhasználásával.)

Dániel Károly

Ellenzékiség — minden áron

(3. old.)

Országunk kormánya igencsak köpte a markát, hogy húsvétra meglesz az idei költségvetés. A tervezet elkészült — megvitatták a parlamentben és a parlamenten kívül, egyeztettek az ellenzéki pártokkal — és szavazásra bocsátották. A parlament szavazattöbbséggel el is fogadta közvetlenül húsvét elôtt, de az országnak még sincsen költségvetése, legalábbis nincs abban a pillanatban, amikor soraimat írom. Két ellenzéki párt ugyanis, a Demokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt nemcsak ellene szavazott, mert nem tartotta megfelelônek — hanem meg is fellebbezte a parlamenti szavazás eredményét az Alkotmánybíróságnál. Nem tudom, mikorra várható az Alkotmánybíróság döntése: lehet, a tegnap már meg is született, lehet, csak napok múlva várható. Azt azonban remélem — hogy a két keményfejû ellenzéki párt fellebbezését elutasítja.

Ennyire kormánypártivá váltam volna? — kérdezhetné valaki. Mitôl olyan fontos nekem, hogy a költségvetés kérdésében a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának legyen igaza?

Nos, egyáltalán nem vagyok a kormány embere, még csak híve sem. Tudom-látom azonban, hogy költségvetés nélkül lebénul az ország gazdasági élete. A kérlelhetetleneknek, a minden áron ellenzékieknek azt hiszem ez is a céljuk. Bénuljon meg az ország vérkeringése — bukjon meg a kormány. A két, említett ellenzéki párt közül a Demokrata Pártnak még koalíciós partner korából irigylésre méltón gazdag tapasztalatokat sikerült szereznie ilyen vonatkozásban: a koalíciós kormányzás elsô három éve alatt ugyanis többször sikerült kormányválságot elôidéznie — „belsô" ellenzékként és — ha azonnal nem is — hozzájárulnia ahhoz, hogy a koalíció ne teljesíthesse választási ígéreteit, és a következô választásokon csúfosan megbukjék. Most nyílt sisakú ellenzékként próbál keresztbe tenni, ahol tud, pedig ha buknék a kormány, az esetleg elôrehozott választásokat nem a Demokrata — de nem is a Nemzeti Liberális Párt nyerné... de most ne képzelegjünk. Maradjunk meg az elnapolt, törvényerôre még mindig nem emelt költségvetésnél.

A késedelmeskedés ugyanis országunk jelenlegi gazdasági állapota mellett, akkorra fényûzés, amekkorát Románia nem engedhet meg magának. Egyhetes, de egynapos huzavonát se lett volna szabad megengednie. Kétségkívül, a televízióban hetek óta reklámozott Hagi futballgála szép betetôzése lesz egy ragyogó, töretlenül magasra ívelt labdarúgó-pályafutásnak — de ennyi. Semmivel se több. Külföld is tapsol neki, hogyne tapsolna — de ettôl azért szigorúan bíráló szemmel figyeli az ország fölöttébb ráérôs gazdasági kibontakozását. És — nem látva megnyugtatóan biztosnak, szilárdan megalapozottnak a gazdasági helyzetet (amiben része van a költségvetés érvénybe lépése halogatásának is), vállalkozóit se nagyon küldi országunkba, ahová olykor (komoly befektetôk mellett) bizony, kalandorok-szélhámosok is jönnek, hogy tönkretegyenek egy-egy mûködôképes üzemet, szétzüllesszék munkásait.

Minden parlamenti demokráciában a kormány megbuktatásán dolgozik az ellenzék. Természetesen törvényes úton: „Menet közben", azaz két választás között, ha lehet mondjon le, ha pedig nem, akkor váltsa le választásokon a szavazópolgár. Csakhogy az ilyet nem akkor teszik, kivált két választás közötti idôszakban — amikor válságban van az ország. Ilyen helyzetben ugyanis nemcsak a politikai erôknek, de az egész társadalomnak össze kellene fognia. Országos érdek, hogy nemzetit ne mondjak a kilábalás a válsághelyzetbôl. A „minél rosszabb, annál jobb" jelszó nem követnivaló: A második világháborút követô katasztrofális összeomlása után Németország népe is összefogott. És — ugyancsak talpra állt. Gazdasági tekintetben sajnos mi is hasonló helyzetben kezdünk lenni.

Természetesen innen is van kiút. A kormány — de az ország számára is. Ez azonban semmiképpen sem lehet a minden áron való ellenzékieskedés útja — a költségvetés fellebbezéséé. A mindenáron való ellenzékieskedésé. Emellett (általában) az ország kapzsi politikai osztályában látom a mindenfajta kibontakozás legnagyobb akadályát, de errôl már szóltam — és még szólok, ha Isten éltet.

Fodor Sándor

Kollégiumi történetek
Szóagyag

(3. old.)

Cseh Guszti bácsinál mindig volt agyag. Kézimunkaóráján tele volt az asztala mindenféle, a tanulók kíváncsiságát felkeltô anyaggal. Színes papírokkal, krétákkal, kartonfélékkel, fa- és linóleum darabokkal és különféle vésôszerszámokkal volt telis-tele a tanári asztal. A néhány maroknyi agyagot nedves kendôbe bugyolálta, és egy kiváltságos alkalomkor, az osztály álmélkodására apró figurákat, kis forgó asztalkán kecses kancsót formált belôlük. A máskor hosszú tanórák ilyenkor valahogyan összezsugorodtak: Pedig az órarendben rendszerint egymás után két kézimunkaóra állt. Mint a cikázó fecskék a Bethlen-bástya környékén, úgy száguldottak ilyenkor a percek, szünetre is csak a lógósok mentek ki, hogy végleg lelépjenek a városban tekergés igézetében.

Ilyet csak elemista koromban láttam a Sétatéren. A Magyar Színház elôl induló hármas-sétány mentén akkor két fürge, tiszta vizû patakocska rohant a park belsejébôl a színház elôtti térig. Papírhajóinkat vitte oda vesztükbe, mert ott összetörte ezeket a kanálisfedô rácsán zubogó víz. Ott, ahol mindent elnyelt az a két feneketlen kút, amelynek vize végül is visszajutott a mi szôke Kis-Szamosunkba, a baloldali sétány elsô padján rendszerint egy vénember ült, a markába szorított fényes agyagtükörben ráncos arcát láthattuk, amikor fölébe hajoltunk, hogy ellessük miképpen varázsol pillanatok alatt mulatságosan vidám kakast, szamarat és nyuszit a tapogatni kellemes anyagból.

A kézimunka beláthatatlanul széles mezôi akkoriban annyiféle fontos teendôt róttak tanárunkra, hogy a vajfinomságú titokzatos agyag a legtöbbször érintetlenül maradt nedves takarója mögött. És Cseh Guszti tanár úr, aki egyébként városunk jeles grafikusmûvésze volt, a körülötte tolakodó tanulók közül kiválasztott segédeivel ünnepélyes menetben átvitte különféle felszerelésével együtt az agyagot valamelyik másik osztályba, ahol a következô kézimunka óráját tartotta, vagy a szertárba sétált a királyi menet élén, ahol a tanár úr a tanulók által felbecsülhetetlen kincseit raktározta.

A kézimunka a komoly tantárgyak közé tartozott, a házi feladatok teljesítésével lehetett átmenô jegyet kapni, Cseh tanár úr szigorúan osztályozott, de becsületére legyen mondva, még pótvizsgára sem buktatott el egyetlen diákot sem. Az egyik szabadon választható házi feladatul Öcsi, aki apró termetével kiemelkedett a fiú osztály egyhangúságából, remekbe szabott ôzikét vitt ki a katedrához. A tanár úr felkapta a fejét, kiegyenesedett zsúfolt asztala mellett, megemelte, majd pillanatig tenyerében tartva mérlegelte az inkább szárított, mint égetett agyagszobrocskát.

— Te készítetted?! — kérdezte a halálra ítélteknek kijáró megvetéssel.

— Egen…— nyögte a fiú egykedvûen. A füllentés apró, de szemtelen ördöge kicsi székén hanyagul akkor már ott ült a fiú égô arcán

— Ezt biztos?! — kérdezte sajnálkozva a tanár úr.

— Hátegen… — dünnyögte a fiú.

A tanár úr hirtelen lerántotta a nedves ruhát a másfél kilónyi agyagról, kiszakított belôle jókora teniszlabdányit, és odanyekkentette a tanári asztal szélén heverô egyik deszkalapra.

— Készíts még egyet!

A fiú tétovázott. Örült is meg nem is a váratlan fordulatnak.

— Itt! És most! — Háborús szigorúság volt az enyhén kopaszodó tanár úr hangjában.

Öcsinek két apja volt. Mindkettô mesterségébôl adódóan szobrászkodott is. Szülôapja olykor édes cserszagú bôrtalpat faragott Párizsba küldött cipôkölteményei aljára. Nevelôapja, aki a sokféle háborús hiányok következtében keresztapja is volt, mézeskalácstésztából gyúrt, szobort és sütött szív alakú, emeletes cukormáz-rózsákkal tömött mesés káprázatokat romantikus érzelmû falusi és kisvárosi vásárlói rettenetes örömére. Az agyagôzike végsô formáját is ô adta meg néhány határozott mozdulattal, miután a fiú amúgy is a kelleténél több idôt pazarolt el arra, hogy a Nádas-patak oldalából a megfelelô agyagot kikaparja, és finomra gyúrja. Aznap a mézeskalácsmûhelyben a tordai pogácsa készítése volt soron, és a fiú a mestert jó érzékkel utánozva, elfogadhatóan szabályosra alakította kis nyújtófájával ezt a csak kézimunkával készíthetô, négyfüles, közepén feldomborodó, két villával recésített, sütés után bársonybarna, puha mézespogácsát.

— Hát csinálhatok egyet… — biztatta inkább magát a fiú. És nekilátott. Az osztály zsongott. A tanár úr valamit magyarázott, de a fiú nem látott, nem hallott. Izzadt tenyerével egyszer-kétszer megcsapkodta az agyagot, aztán mintha magától mozdulna mindkét keze, a nevelôapja fogásait utánozva, percek alatt megszülte az agyagôzikét. Békés pihenôhelyzetben feküdt a deszkalapra laposított alapzatán, magasra nyújtott nyakkal, mindig riadt fejtartással figyelt az erdô mélyébôl leselkedô veszély irányába. Valahogyan kissé szebbre sikeredett, mint elôdje. Simítgatta a fiú itt-ott még az agyagszobrocskát, aztán csak állt mellette, arcán derengett a siker.

Cseh tanár úr nem sietett az elismeréssel. Az óra végén beírta a fiúnak a tízest, felszereléseit levitette az önkéntesekkel a szertárba, ô pedig fogta a fiú munkáját és tanárit útba ejtve bekopogott az igazgatóhoz.

Másnap, amikor Dévai Ilona a nagyszünet elôtt befejezte magyar óráját, hirtelen levetette szálkás szigorúságát, és megszokott osztályfônöki keménységét is félretéve arról beszélt, hogy a tehetség olyan áldás, ami a szôkôévnél is ritkább. Aztán levitte a fiút az igazgatóhoz.

A sokféle dicsérettôl lelkesülten a fiú minden órára újabb szoborféleséggel állt elô. Gyûltek a tízesek neve mellett a katalógusban, és a kézimunka tanár példájára más tantárgyak oktatói sem fukarkodtak a neki ítélt jó jegyekkel.

A tanév végén iskolareformot hirdetettek az országban. Új eszme uralkodott, és hirtelen mindennél fontosabb lett a nehézipar. A fiú nevelôapja beadta az ipart, késôbb az Édes élet névvel terebélyesedô szövetkezetben a korszerûsítés vidám gyászzenéjével temették elôbb a mézeskalácsosságot, aztán magát az utolsó erdélyi mézeskalácsos mestert.

Azóta egy szobrásszal kevesebb van a másféle kincseitôl is fosztott — ma már végleg kifosztott — kollégiumi városban.

Tar Károly

SPORT

D osztály Nincs már veretlen csapat
Kolozsvári Apa SE–Szamosfalvi ASA Victoria 2–1 (1–0)

(4. old.)

A hétközi fordulókat több napon keresztül bonyolítják le. Közülük a rangadónak számító összecsapáson erôsen felázott, mély talajú pálya és sok érdeklôdô várta az együtteseket. A rutinos Florin Pop sípjelére kezdôdött a találkozó. Hosszú, tapogatózó játék folyt a pályán, a sáros, csúszós talajú játéktér nem engedte, hogy a technikai megoldások érvényesüljenek. A katonák a játéktér közepén erôltették támadásaikat, de nem sok sikerrel jártak. A visszavágás vágyától fûtött „vizesek" alkalmazkodtak hamarabb a nehéz körülményekhez, s tetszetôs ellentámadás végén szerezték meg a vezetést.

A második félidôre megváltozott a játék képe, a szamosfalvi vendég-együttes jobb erônlétben levô játékosai szinte egész idô alatt a házigazdák térfelén játszottak. Erôltetett támadásaik azonban hol a latyakos pályán, hol az Apa SE kemény védelmén akadtak el. A sípmester több mint féltucat sárga lapot volt kénytelen felmutatni a vizesek erôszakos játéko-sainak.

A vendégcsapat szinte a kapujához szögezte a házigazdákat és a 80. percben egy bal oldali támadás során a 16-os sarkáról leadott bombalövéssel egyenlítettek. A hátralevô percekben ádáz csata folyt a gyôzelemért, egy gyors ellentámadás nyomán a hazaiak balszélsôjét buktatták a büntetôterületen (a szabálytalanságért piros lap is járt), s a 11-es eldöntötte a mérkôzés sorsát.

Szerintünk a döntetlen inkább megfelelt volna a játék képének, ám így az Apa SE ugyanolyan arányban vágott vissza az ôszi vereségért. Az ASA Victoria viszont elvesztette a húsz fordulója tartó veretlenségét.

Elôzôleg, a 22. csonka fordulóban a mûsoron szereplô mérkôzések mintegy felét játszották le, a többi találkozót május elsô hetére halasztották. Eredmények: ASA Victoria–Tordai Ronlit CFR 5–1, Kozsvári U FC II–Apa SE 0–2, Dési Selena II–Kolozsvári CFR II. 5–0 és Tordai Tur-deana–Szászfenesi Unirea 2–0. Elhalasztott mérkôzések: Kolozsvári U FC III–Kolozsvári Romsco SE, Kolozsvári Egészség–Alsójára II. és Kolozsvári Motor IRA–Kolozsvári Romhills. A táblázaton:

1. Romsco 20 17 1 2 57–14 52

2. Apa SE 22 16 2 4 54–16 50

3. ASA Vict. 20 15 4 1 63–26 49

4. U FC II. 19 11 2 6 38–28 35

5. Selena II. 20 9 6 5 30–26 33

6. CFR II. 20 10 3 7 42–39 33

7. Turdeana 20 10 2 8 34–25 32

8. Romhills 19 9 3 7 34–27 30

9. U FC III. 19 9 1 9 35–30 28

10. Ronlit CFR 21 8 4 9 40–36 28

11. Motor IRA 20 8 0 12 29–38 21

12. Egészség 20 7 0 12 29–38 21

13. Unirea 20 3 1 16 20–46 10

14. Alsójára II. 19 1 1 17 15–68 4

A hétközi forduló mûsora: Ronlit CFR–Egészség, Unirea–Selena II., Romhills–Turdeana, CFR II–U FC III és Romsco SE–U FC II; Kolozsvári Motor IRA–Kolozsvári Dromex 3–0 (játék nélkül); az Alsójára II. szabadnapos. Az április 27-én sorra kerülô fordulóban a két elsô helyezett rang-adója lesz a szamosfalvi pályán (ASA Victoria–Romsco SE), a további párosítás: U FC II–CFR II., Egészség–Apa SE, Alsójára II–Ronlit CFR, U FC III–Unirea, Selena II–Romhills; a Motor IRA szabadnapos, a Turdeana kapja játék nélkül a Dromex elleni pontokat. A mérkôzések 17 órakor kezdôdnek.

Reisinger László

Megyei bajnokság –16. forduló

(4. old.)

Eredmények: Patai Planeo SE–Apahidai Somesul 4–0, Nagyiklódi Sinai SE–Dési CFR 1–1, Egeresi Bányász–Szamosszentmiklósi Progresul 3–2, Alsózsuki Unirea–Magyarlónai West Ham Lendület 3–4 és Körösfôi Körös–Aranyosszentmihályi Ariesul 2–5; a Kolozsvári Emanuel SE szabadnapos volt.

Az április 26-i forduló mûsora: West Ham–Sinai, Dési CFR–Körös, Ariesul–Egeres, Somesul–Unirea és Emanuel SE–Planeo SE; a Progresul szabadnapos.

Az állás:

1. Somesul 14 11 0 3 37–19 33

2. Sinai 15 7 5 3 31–21 26

3. Planeo 14 7 4 3 38–25 25

4. Egeres 14 8 0 6 34–26 24

5. West Ham 13 6 5 2 29–36 23

6. Ariesul 15 7 2 6 29–36 23

7. Emanuel 14 5 4 5 39–22 19

8. Dési CFR 15 5 2 8 21–28 17

9. Unirea 15 3 3 9 26–38 12

10. Progresul 15 3 2 10 29–51 11

11. Körös 14 2 3 9 18–40 9

(reisinger)

Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l Az olasz Serie B hétfôi zárómérkôzésén: Venezia–Ternana 2–1.

l A német Bundesliga 30. fordulójában: Schalke 04–Hertha Berlin SC 3–1, Hansa Rostock–1. FC Köln 2–1, Werder Bremen–VfL Wolfsburg 2–3, Eintracht Frankfurt–Bayern München 0–2, Energie Cottbus–SpVgg Unterhaching 1–0, Bayer Leverkusen–Hambruger SV 1–1, Borussia Dortmund–VfL Bochum 5–0, TSV 1860 München–VfB Stuttgart 2–1 és SC Freiburg–1. FC Kaiserslautern 5–2. Az élmezôny: 1. Schalke 55 pont, 2. Bayern München 53, 3. Borussia Dortmund 52, 4. Bayer Leverkusen 50, 5. Hertha 49 (53–50), 6. Kaiserslautern 49 (47–49).

l Az angol Premier League 35. játéknapján: Sunderland–Newcastle United 1–1, Arsenal–Everton 4–1, Aston Villa–Southamton 0–0, Bradford City–Derby County 2–0, Chelsea–Charlton Athletic 0–1, Ipswitch Town–Coventry 2–0, Leicester City–Middlesbrough 0–3, Manchester United–Man-chester City 1–1, West Ham United–Leeds United 0–2 és FC Liverpool–Tottenham Hotspur 3–1. Az élcsoport: 1. MU 77 pont/34 forduló, 2. Arsenal 63/34, 3. Ipswich 62/35.

(pja)

KÉZILABDA
Újabb erôpróba elôtt

(4. old.)

Ma délután 6 órától Kolozsvári U-Ursus–Piatra Neamt-i Fibrex találkozó lesz a Horia Demian Sportcsarnokban. A nôi Nemzeti Liga hátralevô fordulóit eléggé sûrített iramban bonyolítják le, az elkövetkezô hónapban hét mérkôzés várja a 12 résztvevôt. Az u-ursusos lányok, akárcsak egy hete hazai pályán játszanak, ezúttal is nehéz ellenfelet, a táblázat negyedik helyén álló csapatot fogadják. Gheorghe Covaciu tanítványainak létfontosságú a sikeres szereplés, hiszen egyetlen pontocskára állnak a kiesést jelentô 11. helytôl.

*

A fenti mérkôzés elôtt még szerepel egy találkozó a sportcsarnok mûsorán, délután fél öttôl a Kolozsvári Armãtura elsô osztályú együttese a Turnu Severin-i CILDRO-val kellene mérkôznie a férfi bajnokságban. Az összecsapásra lehet, hogy nem kerül sor, mert egyes hírek szerint a vendégek anyagi nehézségekkel küzdenek, s nem biztos, hogy megjelennek a csarnokban. Hivatalos értesítés viszont nem érkezett sem az armãturásokhoz, sem a kijelölt játékvezetôkhöz.

*

A férfi élvonalban kedden dél- elôtt ismét idegenben szerepelt a Kolozsvári U-Nehézgépgyár-Agressione legénysége, Remus Moldovan és Gheorghe Zamfir csapata Konstancán játszott a helybeli Kézilabda Klub ellen és 30–24 arányú vereséget szenvedett. Ez volt a diákok harmadik játéka (korábban Bákóban nyertek és Pitesti-en kikaptak) egyetlen hét leforgása alatt — a tengerparti találkozó az eredeti kiírás szerint csak júniusban lett volna, de ugyancsak anyagiakra hivatkozva a kolozsváriak egy hét alatt három kiszállást tettek. A fôiskolások szombaton újabb bajnoki mérkôzést játszanak itthon a Bukaresti Dinamó ellen.

Radványi Pál

SÚLYEMELÉS
Petran az Eb-n

(4. old.)

A kolozsvári sportkedvelôk figyelme ezen a héten a KMSC-Olimpicom versenyzôje, Tudor Petran felé irányul, aki mától a szlovákiai Trencsénben sorra kerülô felnôtt Európa-bajnokságon vesz részt.

Petran az éve elejétôl a Nicu Vlad irányította válogatottal együtt edz a fôvárosban, a 77 kg-os súlycsoportban rajtol. Érdeklôdéssel várjuk a kolozsvári súlyemelô eredményét, akinek bizonyítania kell, hogy eredményes folytatója a nagy hagyományokkal és szép eredményekkel büszkélkedhetô helybeli sportnak.

(radványi)

SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÁS

(4. old.)

Az országos ifjúsági bajnokság zónadöntôjében Erdély legjobb sportolói között találtuk a Kolozsvári Jövô-ISK szamosújvári szakosztályának képviselôit. Különösen a lányok remekeltek, Valentin Sãtmãrean edzô tanítványai közül ketten aranyérmet nyertek. Anca Sãtmãrean a 46 kilósok, csapattársa Flavia Mârza a 63 kilogrammosok kategóriájában végeztek az elsô helyen. Másik két klubtársuk, Andrea Utiu (50 kg) és Anca Botis (54 kg) a második helyen végeztek.

E hét végén a kadett birkózók lépnek szônyegre. Az ország legjobbjai között ott lesznek a szamosújváriak is.

Erkedi Csaba

KÖRKÉP

Ahol aranyat ér az ivóvíz
Vízórákat szerelnek fel a Kôszirt utcában

(5. old.)

Aki áthalad Körösfôn, biztos lesz abban, hogy ez egy virágzó, gazdag falu. Valóban, szinte minden családnak van kisiparosi engedélye. Ôk komoly összegekkel adóznak a helyi polgármesteri hivatalnak. Ám a törvény értelmében ennek az összegnek csupán 35 százaléka származik majd vissza a helység pénztárába. Körösfôn még ez is szép summát jelent: tavaly 800 millió lejre emelkedett. Mégis, a központi költségvetésbôl csupán 150 milliót csepegtettek.

Elszomorítóak ezek a számadatok, hiszen a 150 millió lej még a túléléshez is kevés, tájékoztatott Antal János körösfôi polgármester. Ez okból elmaradt a falu útjainak aszfaltozása, valamint a köztéri világítás felújítása.

A soros áprilisi tanácsülésen elhangzott: súlyos gondok jelentkeznek a község vízellátásában. A szárazság miatt a források vízhozama igencsak lecsökkent, ugyanakkor a község vízhálózata is elavult. Ezért a tanács határozata értelmében a vízpazarlókat 200 ezertôl 1 millió lejig terjedô pénzbírsággal sújtják. A falu legmagasabb pontján lévô Kôszirt utca

vízellátásáért felelôs bizottság felmérést készített az utca lakóinak körében, eszerint mindannyian beleegyeztek abba, hogy minden házhoz az egyéni fogyasztást mérô külön vízórát szereljenek fel. A megkérdezettek 98 százaléka ahhoz is hozzájárult, hogy a Kôszirt utcai — amely elhelyezkedése miatt a leginkább megszenvedi a vízhiányt — pazarlókat a tanács határozatától eltérôen, kivételesen kétmillió lejjel büntessék. Ha az elsô büntetés után az elkövetôt újabb pazarláson kapják rajta, lekapcsolják a vezetékrôl. Mivel annak, akit a vezetékrôl lekapcsolnak, fél kilométernyirôl kellene majd az ivóvizet vedrekben szállítania, az érintettek abban reménykednek, ezeknek a szigorú intézkedéseknek foganatjuk lesz.

A továbbiakban határozat született a legelôk takarításáról, az itató vályú felújításáról. A körösfôi legelôn 50 szarvasmarha és bivaly, 15 ló, 30 kecske és több mint 600 juh legel. A Cserén elkészült a nyári pásztori szállás, amely több mint húszmillió lejébe került a tanácsnak.

Még mindig akadnak szemetelôk a községben és olyan személyek, akik a patakokat szennyezik, ezért a tanács úgy döntött, minden család köteles szerzôdést kötni a községi szemételhordást végzô bánffyhunyadi céggel. A szemételhordási díj nem túl megterhelô, havonta ötezer lej személyenként, a szegényebb családok még kedvezményt is kapnak. Akik nem kötik meg ezt a szerzôdést, 200 ezertôl egymillió lejig terjedô pénzbírsággal sújthatók, a büntetés összegét mindaddig duplázzák, amíg megértetik a környezet tisztán tartásának fontosságát és megkötik a szerzôdést a hulladék elszállítására. A jövôben szigorítják és sûrítik az ellenôrzést a község egész területén.

Péntek László

Megzavarta az esô a vetést
Néhol még az ôszi szántást sem végezték el

(5. old.)

Nagy lendülettel láttak hozzá az idén a mezôgazdasági munkákhoz Szamosújvár és a municípiumhoz tartozó három falu gazdái. A megígért 1 millió lej is hozzájárult a teendôk sürgetéséhez. Városi szinten csupán kukoricamagot nem kevesebb, mint 300 hektáron terveztek földbe juttatni a környék földmûvesei. Eddig csak nagyon kis területen vetettek, a kiadós esôzések ugyanis megzavarták a munkálatokat.

A legnagyobb területen Hesdát lakói vetettek kukoricamagot, de jól haladnak e fontos idénymunkával a kérôi földtulajdonosok is. A szamosújvári gazdák elmaradtak a munkával és a krumpliültetés terén sem állnak jobban. Az idei tavaszon a Szamos menti municípium földmûvesei 150 hektáron termesztenek burgonyát, 25 hektáron pedig zöldségfélét. A területelôkészítés sem haladt zökkenômentesen, néhol még az ôszi szántáson sem jutottak túl, pedig április végén járunk.

Városi szinten 35 gazda igényelte a kormány által megígért 1 millió lejt, de a pénzt ôk sem kapták kézhez. Tehát nem csoda ha a tavaszi munkálatok késnek a Kis-Szamos völgyében, ahol a múlt napokban az esô is „hozzájárult" a vetés elhúzódásához.

Erkedi Csaba

Újabb premier
Négyes veseátültetés Kolozsváron

(5. old.)

Dr. Mihai Lucan, az urológiai intézet professzora újabb sikerrôl számolhat be a veseátültetés terén. Európai szinten elôszôr alkalmazták a „domino" eljárás néven ismert veseátültetést. Ennél az eljárásnál két donor és két befogadó kerül szimultán a mûtôasztalra, és egyik páciens sem vérségi rokonától kapja a vesét, hanem a szerepek a kompatibilitás függvényében megcserélôdnek.

Eddig hasonló mûtétet csak néhány fejlett ázsiai országban és Amerikában hajtottak végre. Amennyiben az eljárás nálunk is meghonosul, atöbb mint 400 mûtétre váró beteg hamarabb kerülhet majd sorra. Így amennyiben egy személy, szülô vagy közeli rokon fel szeretné ajánlani egyik veséjét hozzátartozójának, de az nem kompatibilis, megtalálhatják azt a mûtétre váró befogadót és donort, kik csere útján hajlandóak segíteni egymáson. A kettôs átültetés tulajdonképpen két család közötti megegyezésen alapszik. Így nem merülhet fel az átültetendô szervekkel való kereskedés gyanúja sem. Jelen esetben a mûtôasztalra egy 30 éves konstancai és egy 50 éves gorji férfi került, akik már több éve dialízisre szorulnak, és az átültetés esetükben halaszthatatlan volt. Hétfôn a késô délutáni órákban még javában zajlott az operáció. Lucan professzor a mûtét után kijelentette, hogy mind a négy személy egészségi állapota biztató.

H. Gy.

Két hét alatt ötödször
Kirabolták a Sf. Apostol templomot

(5. old.)

Szombatról vasárnapra virradólag ismeretlen tettesek kirabolták a Primãverii utcai Sf. Apostol ortodox templomot. A tettesek a perselyben levô 18 millió lejt és néhány kegytárgyat vittek magukkal. Az utóbbi két hétben ötödik alkalommal törték fel a templomot, a betörôk minden alkalommal ugyanazon a kis ablakon jutottak be a templomba.

(balázs)

Líceumi felvételi
Beiratkozási központok osztják majd el a diákokat

(5. old.)

Kedden délelôtt a Diákmûvelôdési Házban Kolozs megyei iskolaigazgatók nagyszabású tanácskozására került sor. A fórum egyik legfontosabb témája — a tanterv, valamint az opcionális keret kérdésköre mellett — a kilencedik osztályba történô felvételi volt.

Az új felvételi rendszer alapján a nyolcadikosok beiratkozása abban az iskolában fog történni, ahol a diákok kisérettségire álltak. A beiratkozási íveket ezen iskolák titkárságán töltik ki avatott személyek, legkésôbb június 15-éig. Ezeket az iratok — amelyek a nyolcadikat végzett diákok tanulmányi általánosát is tartalmazzák — ún. beiratkozási központokba küldik, legkésôbb június 29-ig. A kisérettségi után újabb adatokkal — a kisérettségi jeggyel — bôvülnek a centralizált adatok.

Június 27–július 1. között a nyolcadikosok meg kell nevezzék azokat az oktatási intézményeket, ahol a legszívesebben tanulnának tovább.

A 9-10 közötti általánossal rendelkezôknek — preferenciális sorrendben — legkevesebb 15 iskolát kell megnevezniük, a 8-9 közöttiek legalább 20-at, a 7-8 közöttiek 25-öt, a 6-7 közöttiek pedig legalább harmincat. Azok a nyolcadikosok, akiknek vizsgaátlaga az 5-ös illetve 6-os jegyek közé esik, legkevesebb 35 iskolát kell megnevezzen.

Maga a felvételi vizsga a nyolcadikos diákok médiacsoportok szerinti elosztásából áll. Július 19-20 között oldják meg azon nyolcadikosok ügyét, akik vizsgaáltalánosa a 9-10-es jegy között van, 21-22-én kerülnek sorra a 8 és 9 közöttiek, 23-24-én a 7-8, 25-26-án a 6-7, 27-28-án pedig az 5-6 közöttiek.

Szabó Csaba

Áradásveszély Nagyenyed környékén
Az esô eltakarította a döglött halakat

(5. old.)

Az utóbbi napok esôzései után vészesen megemelkedett a Maros vizszintje Nagyenyednél, ahol kedden délben már 30 centiméterrel a veszélyeztetettségi szint fölött volt a víz. A földeken nagy tócsákban áll a víz, a vasút mellett tavacskák képzôdtek. Az esôzések jót is hoztak Nagyenyed környékének: a víz elvitte a hétvégi újabb aranyospojáni eredetû ökológiai katasztrófa nyomait, azaz a döglött halakat és más tetemeket. Vasile Stef megyei vízügyi igazgató szerint a vasárnap begyûjtött, laboratóriumi vizsgálatra szánt tetemeket a fôvárosi központba is elküldik. A laborvizsgálatok eredményeit csütörtökre várják.

A Mediafax jelentése szerint 43 felvinci lakost ki kellett lakoltatni a több napja tartó esôzések kiváltotta földcsúszamlások miatt.

(mezei)

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Becsületsértésért és hatóság elleni erôszakért vizsgálják Gheorghe Maricat (35), a Copy Bell Kft. tulajdonosát. Április 21-én a rendôrség Hasdeu körzetének örmesterét, Ioan Moldovant nyomdafestéket nem tûrô szavakkal illette Marica. Az esetre akkor került sor, amikor a Copy Bell egyik alkalmazottja a Hegyvölgy (Piezisã) utcában a gépkocsiját akarta lemosni. Az ôrmester figyelmeztette az illetôt, hogy szabálytalan dolgot követ el. Ekkor lépett közbe Marica, aki szidalmazni kezdte a rend ôrét. Tettéért három hónap és négy év közötti szabadságvesztére ítélhetik.

Vadorzókra csapott le a rendôrség. Emil Galea (44) és Dan Mugurel Nemes (36) aranyosgyéresi lakosok Válaszút környékén vadásztak engedély nélkül. 50 csapdára és 30 hörcsög bundájára akadtak a rendôrök. Ha az illetékes szervek bûnösnek találják ôket, pénzbírságban, de akár börtönbüntetésben is részesülhetnek.

(nánó)

Hatékonyabb kutyafogást!
Nem altatják el a gazdátlan ebeket

(5. old.)

A kolozsvári polgármesteri hivatal illetékesei elégedetlenek a Közterület-fenntartó Vállalat (RADP) hatáskörébe tartozó kutyamenhely tevékenységével. Szerintük a kóbor kutyák elfogása, beszállítása, ivartalanítása, kezelése túl sokba kerül, az ebeket drága külföldi eledellel etetik.

Gheorghe Funar polgármester elmondta: megengedhetetlen, hogy az RADP sintérei januárban csupán két, februárban három, márciusban pedig naponta két gazdátlan ebet csíptek nyakon és szállítottak a sintérközpontba. Ugyanakkor túl nagy az kutyák elfogására esô kilométerarány. A városháza számításai szerint az év elejétôl elfogott 206 kóborkutya után a sintérek 4938 kilométert kocsikáztak. — Amennyiben a városi tanácsosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a városháza keretén belül külön igazgatóság foglalkozzon a kóborkutyák elfogásával, a sintérek három kilométeren belül elfogják a négylábút. Terveink szerint a városházi igazgatóság keretén belül tíz sintér dolgozna — mondta a polgármester.

Funar megnyugtatta az újságírókat: Kolozsváron nem kerül sor a gazdátlan kutyák elaltatására.

K. O.

Tarisznyás-est honfoglalástól napjainkig
Máramaros magyarlakta vidékét keresik fel

(5. old.)

Felejthetetlen élményben volt részük azoknak — fôleg a népzenét kedvelô többnyire fiatalokból álló közönségnek — akik részt vettek vasárnap este a híres kolozsvári Tarisznyás népzene-együttes Bánffyhunyadon tartott elôadásán. A jelenlévôk a népzene szárnyain idôutazást tehettek a honfoglalástól napjainkig, a Csángóföldtôl a Dunántúlig.

A Pro Kalotaszeg meghívására érkezô együttes tagjai — Both Zsuzsa énekes és ütôs gardon, Bardocz Sándor hegedû, Kostyák Alpár brácsa és Szép Gyula nagybôgô — ismét felejthetetlen estében részesítették az érdeklôdôket. Szép Gyulától megtudtuk: a Bánffyhunyadon is elôadott mûsorösszeállításukkal immár másfél éve járják Erdély különbözô vidékeit azzal a céllal, hogy a népi kultúrát azokba az elszigelt, kisebb magyarlakta településekre is eljuttassák, ahol több mint ötven éve nem hallottak magyar nyelvû elôadást. A tervek szerint a közeljövôben Máramaros megye magyarlakta vidéket szeretnék felkeresni. Kívánjuk, hogy a bánffyhunyadihoz hasonló siker és vastaps kísérje a továbbiakban is útjukat és nagyszerû munkájukat.

(péntek)

GAZDASÁG

Kolozsvár az EWEN-programban

(6. old.)

A román kormány sajtóközleménye alapján az Európai Unió kezdeményezésére nemrég Szófiában egy nemzetközi csoport olyan Kelet–Nyugat gazdasági együttmûködési csomagtervet tárgyalt meg, amely az informatikai technológiákra épül. Ezt EWEN (East–West Economic Network) elnevezés alatt tették közzé, célja olyan konzorciumok létrehozása, amelyek EU-beli és kelet-közép-európai ipari vállalatok számára keressenek közös objektumokat.

Az EWEN koordonálást egy három csoportból álló struktúra ügyeli fel: egy igazgatóbizottság (a stratégiai döntések meghozatalára), egy menedzsment csapat (a nemzetközi hálózat igazgatására és a felhasználók szolgáltatói csomagtervének kifejlesztésére) és egy magántársaságokból álló csoport (a gazdasági tervek hasznosítására). Az EWEN-hálózatot két szinten finanszírozzák: az Európai Bizottság fôként az Informácionális Társadalom Technológiái programot, míg a kiegészítô pénzforrások (európai bankok, nemzetközi beruházási alapok, kormányforrások stb.) a hálózatban résztvevôk gazdasági programjait támogatják.

Az elsô szakaszban létrehozandó hálózat a következô városokat tömöríti: Laval (Franciaország), Tieszt (Olaszország), Varna (Bulgária), Krakkó (Lengyelország) — és Kolozsvár. Ezeket a városokat informatikai hálózat fogja összekapcsolni és lehetôvé teszi szimulációs központok nagy távolságokból való elérését, valamint a multimédia módszereinek alkalmazását.

A mûszaki részletekre vonatkozó elôzetes szófiai tárgyalásokon Romániát Kolozs megye prefektúrája részérôl Octavian Cristea, a kormány- és területi stratégiai programok stratégiájának igazgatója képviselte.

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Április 24., kedd Carpatica Kereskedelmi Bank (bankközi)

12 808/12 953

27 975/28 133

(valutabeváltó)

12 700/12 950

27 950/28 350

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

12 810/12 930

28 150/28 300

Április 25., szerda

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 német márka = 12 851 lej,1 USD = 28 048 lej.

NAPIRENDEN

Nem kíván helyet változtatni az RMDSZ

(8. old.)

— Jó helyen vagyunk jelenlegi helyünkön, nem kívánunk ide-oda ülni a román parlamentben — kommentálta Markó Béla szövetségi elnök Petre Romannak a kijelentését. A DP elnöke hétfôn azt javasolta, hogy az RMDSZ képviselôi változtassanak helyet a parlamentben, és üljenek át a kormánypárt „oldalára", hogy könnyebb legyen a kommunikáció a két „szövetséges" párt között. — Romanéknak elsôsorban saját pártjuk kritikáját kellene elvégezniük, és csak azután az RMDSZ-ét. Az elmúlt négy évben a koalíció pártjai közül elsôsorban a DP-t terheli a felelôsség az állandó viszálykodásért — jelentette ki Markó.

P. A. M.

RTDP–RMDSZ találkozó
Sikerült megállapodni oktatási kérdésekben

(8. old.)

Az oktatási kérdések áttekintése szerepelt az RTDP és az RMDSZ hétfôi esti megbeszélésének napirendjén. A tegnap lapzártakor még tartó találkozón részt vettek a kormánypárt oktatási szakemberei, valamint Ecaterina Andronescu jelenlegi és Liviu Maior volt RTDP-s tanügyminiszter. Markó Béla szövetségi elnök a Szabadságnak elmondta: az RTDP ígéretet tett arra, hogy a különbözô jogszabályok kisebbségekre vonatkozó rendelkezéseit az elkövetkezô idôszakban nem módosítják. Az akkreditációs törvény esetében szintén sikerült egyezségre jutni: a kormánypárt biztosította az RMDSZ vezetôit, hogy visszautasítanak a jogszabállyal kapcsolatos mindenféle módosító indítványt. A szövetségi elnök szerint ez azért fontos, mivel — mint ismeretes — mind a képviselôházban, mind a szenátusban azon kísérleteznek, hogy megszorító rendelkezéseket iktassanak be az akkreditációs törvénybe.

A szövetségi elnök tájékoztatása szerint a találkozón részletesen áttekintették a Sapientia Alapítvány által létrehozandó erdélyi magyar magánegyetem ügyét is. Mint fogalmazott, az RTDP nem emelt kifogást a kezdeményezés ellen, a tanügyminiszter és a jelen lévô oktatási szakemberek pedig támogatásukról biztosították az RMDSZ vezetôit. — Hogy mi módon sikerül majd megszerezni a mûködési engedélyt a tervezett szakok esetében, majd elválik. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az akkreditációs bizottság független testület. Ígéreteink vannak viszont egyes politikusok részérôl, hogy hajlandók lesznek támogatni ezt a kezdeményezést — mondotta a szövetségi elnök.

Papp Annamária

Magyarázatot várnak Magyarországtól
Nyugat- és kelet-európai „státus-példák"

(8. old.)

A magyar országgyûlés napirendjén levô státustörvény nem csak a magyar belpolitikában vált ki vitákat. A Magyarországgal szomszédos államokban élô magyarokról szóló törvénytervezettel kapcsolatban egyaránt vár magyarázatot az Európai Unió, illetve a környezô országok kormányai.

Külföldi megfigyelôk szerint az Orbán-kormány tervei, hogy különleges státust biztosítson a határon túli magyaroknak, akadályokat gördíthet az ország EU-integrációja elé, a hatalmon levô koalíciónak tehát olyan keretet kell szabnia törekvéseinek, hogy az ne veszélyeztesse az ország csatlakozási esélyeit — állapítják meg. A törvénytervezet és az uniós szabályok összeegyeztethetôségével kapcsolatban felmerülô EU-kételyekre a magyar illetékesek azt válaszolják: a tervezet minden rendelkezése összhangban áll a Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel; a magyar igazolvány kibocsátása nem sérti a schengeni elveket; az EU több tagállama is alkalmaz pozitív diszkriminációt, mind az állampolgárságot, mind a vízumpolitikát illetôen; a környezô országokban is születtek hasonló törvények.

Spanyolország például a latin-amerikai országok állampolgáraival alkalmaz pozitív diszkriminációt: 90 napnál rövidebb tartózkodásra nem szükséges számukra schengeni vízum, a beutazáshoz nemzeti vagy kedvezményes vízumot kapnak. Ugyanakkor pozitív elbírálásban részesülnek a tartózkodási és munkavállalási engedmények, illetve az állampolgárság megszerzésében is. Portugália Brazíliával és volt gyarmataival tart fenn különleges kapcsolatokat. A portugál és a brazil állam vízummentességi megállapodást kötött, ezenkívül Portugália „visszafogad" minden olyan brazil állampolgárt, aki a schengeni térségben túllépi a megengedett három hónapos tartózkodási idôszakot. Írországban alanyi jogon illeti meg az ír útlevél azt a személyt, aki be tudja bizonyítani, hogy legalább egyik nagyszülôje ír származású. Németországban szintén pozitív diszkriminációban részesülnek az állampolgárság megszerzésében az áttelepülô németek, akik kezdetben ún. „német jogállásúaknak" minôsülnek. Ausztria kizárólag a Romániában élô német nemzetiségûek számára állít ki 1 éves érvényességû nemzeti vízumot. Az Albániában élô görög kisebbséghez tartozó személyek pedig 6 hónapos, csak Görögországba szóló vízumot kapnak, ennek birtokában pedig olyan személyi igazolványt kérhetnek, ami feljogosítja ôket a görög területen való munkavállalásra, más EU-tagállamok meglátogatására.

Ami Romániát illeti: 1998-ban a román parlament is elfogadott egy, a határon túli román közösségek támogatására vonatkozó jogszabályt. Ennek értelmében a határon túli román közösségek által szervezett oktatási, mûvelôdési, ifjúsági rendezvények támogatására, különleges orvosi beavatkozások finanszírozására stb. külön pénzalapot hoztak létre, amellyel a miniszterelnök rendelkezik. A támogatások odaítélése a Románia és Moldova Köztársaság között létrejött minisztériumközi bizottság dolga, amelynek összetételét a mindenkori román kormányfô hagyja jóvá. A bizottság tagjai: az oktatási, a külügyi, a mûvelôdési és a pénzügyi tárcák, valamint a kormányfôtitkárság, illetve a vallásügyi államtitkárság képviselôi. Létrejött ugyanakkor az oktatási minisztériumnak alárendelt Eudoxiu Hurmuzachi Központ, amelynek feladata a törvényben megjelelölt támogatási akciók véghezvitele. Szintén e központ hatáskörébe tartozik a határon túli román fiatalok felvételi felkészítése a román oktatási rendszer valamennyi fokozatára. A felvételt nyert fiatalok erre az idôre román állami ösztöndíjban, ingyenes bentlakásban, illetve más juttatásokban részesülhetnek.

A Moldova Köztársaságban élô románok beutazásával kapcsolatban visszalépés tapasztalható. Az EU-tagságra pályázó Románia számára ugyanis alapfeltétel az ország keleti határainak megerôsítése. Emiatt Románia meg kell hogy vonja Prúton túli testvéreitôl a csupán személyazonossági igazolvány felmutatásával történô beutazás jogát. Amint arról korábban tudósítottunk, jelen pillanatban a román kormány útlevelek bevezetésérôl egyeztet a moldovai vezetéssel, illetve arról, hogy a szomszédos állam ismerje el azoknak az — értesüléseink szerint néhány ezer — moldovainak a kettôs állampolgárságát, akik 1990 és 2000 között román állampolgárságot szereztek.

A Szabadság többszöri próbálkozás ellenére sem tudta elérni Doru Vasile Ionescut, a határon túli románokért felelôs államtitkárt, hogy — az 1998/150-es törvény ismeretében — kommentálja a magyar státustörvénytervezetet. Mint ismeretes, a román fél „diszkriminatív" jellege miatt emel kifogást a jogszabály ellen, amely megítélése szerint hátrányosan különbözteti meg a más nemzetiségû állampolgárokat — jelentette ki hétfôn Adrian Nãstase kormányfô.

Székely Kriszta

A Nagy-Románia Párt a belügyekbe való beavatkozással, Románia függetlenségének veszélyeztetésével vádolja a magyar kormányt. — Mellôzve és megalázva érezzük magunkat ettôl a kezdeményezéstôl, amely a térség destabilizálásának a veszélyét hordozza magában — jelentette ki tegnap Damian Brudascu Kolozs megyei NRP-képviselô. A képviselôház külügyi bizottságának titkára a bukaresti látogatáson levô Stephen Wall, a brit miniszterelnök EU-szakértôjének figyelmébe ajánlotta a törvényt. A vendég, aki a külügyi szakbizottság ülésén vett részt, diplomatikus válaszában elkerülte Brudascu felszólalásának, illetve a státustörvénynek a kommentálását.

Geoanã cáfol: Félremagyarázták kijelentését a státustörvényrôl

(8. old.)

Korábbi „félremagyarázott" állításaival ellentétben példaértékûnek nevezte Románia és Magyarország kapcsolatait Strasbourgban Mircea Geoanã külügyminiszter, aki az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet soros elnökeként ismertette kedden az Európa Tanács közgyûlése elôtt az EBESZ idei tevékenységét, terveit.

Geoanã magyar újságíróknak adott nyilatkozatában úgy vélte, bizonyára „fordítási hiba" történt, amikor a múlt pénteken tett kijelentéseit úgy értelmezték, hogy Romániának komoly fenntartásai és kételyei lennének a készülô magyar státustörvénnyel kapcsolatban. Geoanã ugyanakkor Strasbourgban is elmondta, hogy a román kormánynak vannak aggályai és kérdései a törvényt illetôen. Hozzátette: hasonló kérdések Magyarország más szomszédai részérôl is megfogalmazódtak.

A román külügyminiszter szerint éppen a kiváló román–magyar kapcsolatok miatt természetes, ha Románia szeretné, hogy a román állampolgárokat érintô kérdésekrôl konzultáljanak vele.

— Mindketten európaiak vagyunk és hamarosan szövetségesek is leszünk, így elônyben részesítjük az alapvetô és a gyakorlati kérdések közvetlen tisztázását.

Újabb szekuslista

(8. old.)

A Szekuritáté iratcsomóit vizsgáló bizottság újabb listát közölt. Ez azok nevét tartalmazza, akik jelöltek voltak a 2000. november 26-i parlamenti választásokon (többen mandátumot is nyertek) és valamilyen közük volt az egykori titkosszolgálathoz. Az elsô kategóriába azok tartoznak, akik titkosügynökségi tevékenységet folytatnak. Ezek: Vasile Edu Gogoatã (Nagy-Románia Párt), Corneliu Marinescu (CDR 2000), Mihai Mateescu (Szövetség Romániáért), Nicolae Medrega (Nemzeti Szövetség), Paul Mitroi (Nemzeti Liberális Párt), Nicolae Olaru (NSZ), Dumitru Popa (NSZ), Ion V. Popescu (NSZ), Stefan Tcaciuc (Ukrán Szövetség) és Dorel Toma (SZR).

Más kategóriába tartoznak azok, akik az adatok szerint kollaboráltak a volt Sekuritátéval, tevékenységüket azonban nem tudták dokumentumokkal bizonyítani. Ilyenek például: Grigore Buda, Florin Codre és Ioan Horea (NSZ), Dan Drãghici (CDR 2000), Ioan Costi Koszti (Demokrata) és Bela Ladislau Szente Lianopolos (CDR 2000).

A lista tartalmaz olyanokat, akik nemcsak együttmûködtek, hanem alkalmazottak voltak a Szekuritáténál. Ilyen: Zeno Andrei, Dumitru Badea, Paul Bãlasa, Constantin Bucur és Nicolae Vitan (NRP), Ioan Borda, Tiberiu Marc, Nicolae Munteanu és Ristea Priboi (Társadalmi Demokrácia Pártja) és Virgil Mãgureanu (NSZ).

A lista alapos munka eredménye — közölte a bizottság elnöke, Gheorghe Onisan — nem csak sietôsen összecsapott, mint amilyent a választások elôtt készítettek.

Huszonegy törvénytervezetet fogadott el a képviselôház

(8. old.)

Kedden a képviselôk 21 törvénytervezetet fogadtak el, köztük a közérdekû információk hozzáférhetôségére vonatkozó jogszabályt is.

Mona Muscã, a Nemzeti Liberális Párt képviselôje a törvény egyik kezdeményezôje (a „társszerzô" Vasile Dâncu tájékoztatási miniszter) azt nyilatkozta, hogy ez a törvénytervezet megfelel ez Európai Unió és a NATO követelményeinek.

A képviselôk megszavazták még a Honvédelmi Minisztérium mûködését szabályozó 2001/14-es kormányrendeletet, a veszélyes hulladékok címkével való ellátását és csomagolását szabályozó határozatot, valamint a lakbért szabályozó törvényrôl egyeztetô bizottsági jelentést.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -