2001. május 8.
(XIII. évfolyam, 103. szám)

Négy hónapi országos körözés után
Feladta magát a bûnözô

(1., 7. old.)

Pavel Mican ellen január 22-én adtak ki országos körözési parancsot, miután a férfit szabadságtól való megfosztással vádolták meg. A vád szerint további három társával pénzvisszaszerzôként elfogott és megkínzott egy macedón állampolgárt, aki a dési Sav családnak27 000 német márkával volt adósa.

Négy hónapos körözés után a férfi tegnap délelôtt jószántából feladta magát: ügyvédje, Mihai Neamþu kíséretében jelentkezett a kolozsvári törvényszéken. Mint elmondta, azért választotta a feladás ezen módját, mert attól félt, hogy lelövik a rendôrök: "Egyes újságokban olyan hírek jelentek meg, hogy én lennék a Temesváron meggyilkolt rendôr, Saºa Disic egyik gyilkosa. Ezeknek a rendôrök által megrendelt cikkeknek egyetlen célja volt: ha lelôttek volna, a közvéleményt nem rázza meg a hír" — mondotta.

A Pavel ellen felhozott vádak még nem bizonyosodtak be. A rendôrség szerint ez év januárjában — mint annak idején ismertettük — Halim Halimi macedón állampolgárt, további három férfival Kozárvárra hurcolt, ahol egy istállóban lábától fogva felakasztották és megkínozták, azért, hogy adja vissza a tartozását Savéknak.

Mican ártatlannak vallja magát: vallomása szerint valóban Savéknál volt, Halim társaságában, aki elmondta neki, hogy 20 000 német márkával tartozik Savéknak. Ezek után közös vállalkozást ajánlott fel neki Halim, és, miközben egy autóalkatrészért ketten elmentek autóval Kozárvárra, megbeszélték azt. Azután visszatértek Désre, és ki-ki ment a dolgára. Mican szerint a történteket a büntetett elôéletû Halimi találta ki, hogy megszabaduljon tartozásától.

A férfi elárulta, hogy az utóbbi négy hónapban Kolozs, Beszterce- Naszód és Brassó megyékben bújkált, és nemrég szinte elfogták. Azért adta fel magát, mert nem akarja, hogy két fia apa nélkül nevelkedjen fel: szeretné, ha tisztázódna az ügy. "Különben száz évig is bújkáltam volna, úgysem fogtak volna el" — fûzte még hozzá a vádlott.

A törvényszék épületébe lépésekor különben Micant felismerte négy rendôr, és kisebb tolakodás tört ki, ugyanis le akarták tartóztatni. Õgyvédje azonban betuszkolta az ügyészségre, megakadályozva ezzel a rendôrök bravúrját.

(balázs)

Két szomáliai menekült életét vesztette

(1. old.)

Közlekedési balesetben vesztette életét két szomáliai vasárnap este 22 órakor Nagyderzsidán (Bobota, Szilágy megye). A Szatmárnémeti irányába haladó B–22–YCC rendszámú Ford Transit mikrobusz, amely 11 szomáliai menekültet és két román állampolgárt szállított, 13 métert zuhant a Zãnicel folyóba, miután a folyón átvezetô híd javítás alatt állt és a sofôr nem vette észre a terelôutat. Aboinanafac Macali és Ayamle Hussein Ali a helyszínen életét vesztette, két súlyos sebesültet a kolozsvári idegsebészetre, míg a többieket a zilahi kórházba szállították. A nyomozók arra keresnek választ, hogyan került Romániába a 11 szomáliai állampolgár?

(balázs)

Jóváhagyták az erdélyi magyar egyetem elsô három szakát
Az RMDSZ elégedett a döntéssel

(1., 8. old.)

Az akadémiai akkreditációs bizottság tegnapi döntése nyomán ôsztôl beindul az alakuló Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredába kihelyzett részlege, ugyanis a testület hétfôn jóváhagyta a magánegyetem elsô három szakának — vidékfejlesztés, könyvelés és gazdasági informatika, valamint agrárközgazdaság — mûködési engedélyét — jelentette ki a Szabadságnak Tonk Sándor, a Sapientia Alapítvány elnöke.

Tonk Sándor szerint a döntés fontos eseményt jelent mind az alapítvány, mind az alakuló Erdélyi Magyar Tudományegyetem életében. Mint fogalmazott, úgy tûnik, hogy az az ellenállás — amely hónapokon át akadályozta az alapítvány tevékenységét — részben megtört. Tonk úgy véli: ebben a politikumnak fontos szerepe volt; amennyiben az RMDSZ vezetôi nem lépnek, ez a döntés nem születik meg.

— Másfelôl fontosnak tartom a döntést azért is, mert hosszú idô után a román politikában azok a józan elgondolások kezdenek érvényesülni, amelyek felmérték, hogy a magyar egyetem nem jelent veszélyt a román társadalomra nézve. Az a tény, hogy több egyetemünk, több jól képzett közgazdászunk, informatikusunk és vidékfejlesztésben jártas szakemberünk lesz nemcsak a magyarság, hanem az egész ország érdekét szolgálja — mondotta Tonk Sándor.

Markó Béla, az RMDSZ elnöke az MTI-nek elmondta: elégtétellel vette tudomásul az akkreditációs tanács döntését, hiszen az RMDSZ nagy erôfeszítéseket tett az utóbbi idôszakban, hogy szakmai és politikai támogatást szerezzen a magyar magánegyetem ügyének.

— Fontos, hogy ily módon a magyar állam által támogatott magánegyetemi kezdeményezés megvalósulhat, az egyetem beindulhat és a román törvényeknek megfelelôen mûködhet az elkövetkezôkben. Ugyanakkor erôfeszítéseket teszünk azért, hogy további javasolt szakok is megkapják a mûködési engedélyt - hangsúlyozta Markó, aki elmondta: Marosvásárhelyrôl van szó, amely az elôkészületekben lemaradt ugyan Csíkszereda mögött, de mára már utolérte Hargita megye székhelyét.

Markó tájékoztatása szerint az elkövetkezô egy-két hétben további más szakok helyszíni ellenôrzésére is sor kerül. Mint ismeretes, a közelmúltban az akkreditációs bizottság szakemberei Marosvásárhelyre szálltak ki. — Nagyon bízom abban, hogy az akkreditációs bizottság következô ülésén újabb, köztük marosvásárhelyi szakok engedélyezésére is sor kerül. Minden esetre, azok a szakok, amelyeket engedélyeztek, ôszre már beindulhatnak" - mondta Markó Béla.

Azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt hetekben különbözô javaslatok fogalmazódtak meg román akadémiai körökben az akkreditációs törvény esetleges módosításáról, az RMDSZ elnöke kifejtette: ezt a kérdést a kormánypárt felelôs vezetôivel és az oktatási tárca szakembereivel az RMDSZ képviselôi nagyon részletesen megbeszélték. Tárgyalásaikon olyan egyezség jött létre, hogy az akkreditációs törvény kisebbségi vonatkozású módosításaival sem a kormánypárt, sem a szaktárca, sem az RMDSZ nem ért egyet. "Tehát ilyen módosításra nem kerül sor" — jelentette ki Markó Béla.

Értesüléseink szerint a bizottság tagjai ígéretet tettek arra, hogy még ebben a hónapban ismét összeülnek, s amennyiben a Sapientia Alapítvány által benyújtott kérések megfelelnek a törvényes elôírásoknak, akkor jóváhagyják azokat.

Papp Annamária

Soporannal találkozott a polgármester
Kerülgették a helyhatósági törvény kisebbségi elõírásait

(1. old.)

Hétfôn kora délután Vasile Soporan prefektus négyszemközti megbeszélésre hívta Gheorghe Funar polgármestert. A városvezetôt nem értesítették a tárgyalás napirendjérôl.

Horaþiu Criºan, a polgármesteri hivatal szóvivôje lapuknak úgy nyilatkozott, a találkozón a helyi közigazgatási törvény elôírásairól esett szó elsôsorban. A szóvivô szerint a megbeszélés során a törvénynek a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló elôírásait egyik fél sem vetette fel és a városi tanácsosok, illetve az alpolgármesterek státusát sem tárgyalták. Megegyeztek abban, hogy minden hétfôn tíz órától a megyei tanács elnöke, a prefektus és a polgármester megbeszélést tart a törvény alkalmazási módjáról, a felmerülô kérdésekrôl. A polgármester szóba hozta az unitárius egyháznak visszaszolgáltatott ingatlan kérdését is.

A szóvivô arról is beszámolt, hogy pénteken délelôtt a polgármester Rãzvan Theodorescu mûvelôdési és vallásügyi miniszterrel is találkozik. A polgármester felveti az unitárius egyháznak a Kossuth (1989. december 21.) utca 9. szám alatti házában levô pedagógus szakkönyvtár kérdését. Mint ismeretes, az 1999-ben hozott 83-as sürgôsségi kormányrendelet értelmében az unitárius egyháznak visszaszolgáltatták a szóban forgó ingatlant. Április 4-én kelt átiratában Dr. Szabó Árpád unitárius püspök és Máté András ügyvéd átiratot küldött a bíróságra, amelyben kérik: szólítsák fel a megyei tanfelügyelôséget, hogy április 15-ig költözzenek ki az épületbôl. Május 2-án Mariana Dragomir fôtanfelügyelô levelet intézett a polgármesterhez, amelyben arra kéri, utaljon ki pénzt a helyzet megoldására. Hétfôn a polgármester úgy nyilatkozott: kérni fogja a kormányt, az 1999-ben elfogadott sürgôsségi rendelet visszavonására.

(-vér)

Korunk találkozó

(1. old.)

Hétfôn délben a Korunk szerkesztôségében Bitó László, az Abrahám és Izsák címû, biblikus témájú regény szerzôje mutatkozott be: részletesen ismertette hányatott sorsát Budapesttôl Amerikáig, valamint erôszakellenes nézetét. Szerinte, a mai korszerû technika segédletével, az erôszak akár végzetes következményekkel is járhat.

Roma alkalmazottak helyett napbarnított városházi alkalmazottak

(1., 8. old.)

Fodor Avram, a Romániai Romák Kereszténydemokrata Pártja Kolozs megyei szervezetének elnöke levélben fordult Gheorghe Funar polgármesterhez, amelyben arra kéri: a jobb együttmûködés érdekében vegyenek fel roma alkalmazottakat is a városházára. A pártelnök a "hazájukban tisztességgel dolgozó, az ország iránt tisztelettel viseltetô" romák panaszainak meghallgatására kéri a polgármestert — áll a levélben. Az elnök a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen végzôs jogászokat, szociális gondozókat, roma tanárokat ajánlja a polgármester figyelmébe. A jelöltek képességeirôl versenyvizsga döntsön — ajánlja a romák kereszténydemokrata pártja, amely attól tart, hogy a konkurens politikai szervezet, a Romák Pártja befolyásolni akarja a felvételt. "A Romák Pártjának vezetôi analfabéták, félanalfabéták, büntetett elôéletûek, így nem tudnak képviselni" — véli a Romániai Romák Kereszténydemokrata Pártja Kolozs megyei szervezetének elnöke.

A polgármester derûvel fogadta a kérést. Hétfôi sajtóértekezletén elmondta: a párt kérésének "eleget tesznek." - Az elkövetkezô napokban a polgármesteri hivatal körülbelül húsz alkalmazottja kötelezô, intenzív napozáson vesz majd részt, így nem kell új személyeket alkalmaznunk. Az alkotmány kimondja: nincs diszkrimináció, így külön romák számára nem szervezhetünk semmiféle versenyvizsgát — mondta ironikusan Funar. Hozzátette: a kötelezô szoláriumozás programját a napokban véglegesítik.

Kiss Olivér

Illeték az éjszakai parkolásért

(1. old.)

Jelenleg 2951 úttesti parkoló van a kolozsvári polgármesteri hivatal közlekedési osztályának nyilvántartásában. Ebbôl 1047 a központban található. A városháza azzal az ötlettel állt elô, hogy kizárólag éjszakai parkolásra fenntartott helyeket hozzon létre. Kérésére, a városháza bérleteket bocsát ki. A városi tanács úgy döntött: a központban a jogi személyek évente 1 milliót, a közintézmények 375 ezret, a magánszemélyek pedig 150 ezret fizetnek. A lakónegyedekben a cégek 240 ezerrel, a magánszemélyek pedig évi 60 ezerrel tartoznak az éjszakai parkolók használatáért.

A tanács ugyanakkor betiltotta a gépkocsik tisztítását az útkeresztezôdéseknél. A rikkancsok sem örvendhetnek: az újságok árusítását 500 ezertôl 1 millióig terjedô pénzbírsággal sújthatják. Minodora Fritea, a városháza ellenôrzô osztályának vezetôje ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy fellépnek a közszállítási jármûvökön tevékenykedô kéregetôkkel szemben.

K. O.

Nem épeszûek az RADP-alkalmazottak
— nyilatkozta a polgármester

(1. old.)

Április 27-én, 28-án, illetve május 3-án és 4-én a Közterület-fenntartó Vállalat (RADP) útjavítási munkálatokat végzett a Petru Maior és a George Coºbuc utcák között. A munkások 820 négyzetméteren javították meg az utat.

A polgármesteri hivatal ellenôrzô testülete május 4-én este azt tapasztalta, hogy az RADP billenôs teherautója a Mãrãºti tér közelében levô Coastei utca lejtôjénél körülbelül 3 tonna, a Mócok úti javításra szánt aszfaltot rakott le. A CJ 50 RDP rendszámú jármû vezetôjét 30 millióra büntették. Minodora Fritea, a városháza ellenôrzô testületnek vezetôje hétfôn úgy nyilatkozott, május 6-án az önálló vállalkozás alkalmazottai eltávolították a törvénytelenül letett aszfaltot. A polgármester arról számolt be a sajtónak, hogy büntetô feljelentést tett az általa 200 millió lej értékûre becsült kár megtérítésére. — Egy normális ember nem csinál ilyesmit. Szerintem az RADP egyes alkalmazottai nem épeszûek, pszichológiai vizsgálatnak kellene ôket alávetni. Az elmebetegeknek pedig a kórházban a helyük — mondta a polgármester.

(kiss)

Maradnak az alpolgármesterek

(1. old.)

Hétfôn Gheorghe Funar polgármester cáfolta azt, az egyik helyi román napilapban megjelent hírt, amely szerint Kolozsváron is kettõrõl egyre csökkentik az alpolgármesterek számát. A lap Octav Cosmâncã közigazgatási minisztert idézi. — A május 23-án életbe lépô törvény értelmében a megyeszékhelyeken két alpolgármester marad — mondta. Hozzátette: a törvény kimondja, hogy a városi tanácsosok nem lehetnek a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó önálló vállalatok vezetôtanácsának tagjai. Funar tudomása szerint 13 tanácsos kerül választás elé. ªtefan Dimitriu RTDP-s tanácsos már közölte a polgármesterrel: kilép a Közterület-fenntartó Vállalat vezetôtanácsából és megôrzi a tanácsosi széket.

(k. o.)

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

Anyákat köszöntô
Vasárnap délután a Kuckó Játszóház gyermekcsoportja nívós zenés-irodalmi összeállítással köszöntötte az anyukákat, nagymamákat, dédmamákat. A gyermekek ez alkalommal tudásuk legjavát próbálták nyújtani, és az elôcsalt szülôi könnyek bizonyították, hogy elôadásuk nem volt mindennapi. A legtöbb anyuka ugyanis nem tudta, milyen meglepetésben lesz része, a verstanulás ugyanis ez alkalommal szülôi segítség nélkül történt. A mûsor betanításában oroszlánrészt vállalt Hancz Csilla és Tulogdi Tünde, a két végzôs tanító néni jelölt, akik talán a kuckós tevékenységükkel a legjobb pedagógiai gyakorlatot végezhetik. Egy dolgot azonban mind a szervezôk, mind a szülôk nehezményeztek. Sem a kül- és belmonostori RMDSZ, sem a Pro Iuventute Alapítvány nem képviseltette magát.

H. Gy.

BOTÁR EDIT: KOLOZSVÁR címû könyvét mutatják be május 8-án, kedden du. 4 órakor a Bánffy-palotában megnyílt könyvszalonban. A kötetet Alaxandra Rus és Németh Júlia méltatja. Közremûködik Albert Júlia színmûvész.

A GRÓF MIKÓ IMRE KÖNYVTÁR VENDÉGEI Keresztes Attila rendezô, Kali Andrea és Dimény Áron színmûvészek, Selyem Zsuzsa, a BBTE tanársegédje 2001. május 8-án, kedden 18 órakor. A meghívottak William Shakespeare Rómeó és Júlia színpadra vitelérôl beszélgetnek a résztvevôkkel a könyvtár olvasótermében. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

ZENÉS ÁHÍTATOT tartanak szerda délben 12 órakor a belvárosi unitárius templomban. Orgonán játszik Amalia Goje. Mindenkit szeretettel várnak.

A LUCIAN BLAGA NEMZETKÖZI KÖLTÉSZETI FESZTIVÁL megnyitóját tartják ma reggel 9 órakor az Egyetemi Könyvtár Ion Muºlea Termében. A háromnapos rendezvényen neves hazai és külföldi irodalomtörténészek tartanak elôadásokat, és Dorli Blaga jelenlétében bemutatnak két, a költôrôl szóló kötetet.

Bitó László Kolozsváron

(2. old.)

Erdélyi körútjának elsô állomásán, Kolozsváron, újságírókkal találkozott vasárnap este a Bethlen Kata Diakóniai Központban a XX. századi magyar prózairodalom jeles képviselôje, Bitó László. A kutatóorvosból lett regényírót Csép Sándor, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke köszöntötte a meghitt hangvételû baráti találkozón. Majd az illusztris vendég vázolta röviden életútját és azokat a meghatározó momentumokat, amelyek döntô módon befolyásolták pályájának alakulását.

A kommunistaellenes magatartásáról ismert ifjú a magyarországi kitelepítési hullám következtében az ötvenes évek elején a komlói szénbányába kerül. A sötétség és szellemi vakság ellen az írásba menekül. A késôbbi regényíró ujjgyakorlatai ezek, amelyekkel felvértezve képes volt elviselni a durvaságot, a fizikai és szellemi nyomort. Az1956-os forradalmat követôen az Amerikai Egyesült Államokba emigrál. És kezdetét veszi az a biomedikális kutatómunka — elôbb természetesen a tanulás, a felkészülés szintjén —, amelynek eredményeképpen, többek között, a zöld hályog gyógyszerének a felfedezésével Bitó László világhírnévre tesz szert. Közben pedig az egykori írói ujjgyakorlatok, a biblikus témákat körüljáró, sajátos emberi viszonyokat feszegetô okfejtései regényekké állnak össze, megteremtve azt a sajátos bibliai ciklust, amelynek legutóbb megjelent kötete az Ábrahám és Izsák.

"Ahhoz, hogy a múlt béklyói, gyûlöletrendszere, szenvedéskultusza nélkül léphessük át a következô, a harmadik évezred küszöbét, felül kell vizsgálnunk, hogyan értelmeztük e történeteket, mítoszokat eddig, és miként kellene mai tudásunkkal értelmeznünk ôket" — szól könyvében a szerzô az olvasóhoz és ennek a gondolatnak a kapcsán fejtette ki sajátos, a szeretet mindent átfogó és mindent megmentô szerepét hangsúlyozó nézeteit, a jelenlevôk kérdéseire válaszolva a vasárnap esti találkozón Bitó László.

Az illusztris vendég Bodor Pál kíséretében érkezett Kolozsvárra, aki a budapesti Argumentum Kiadó felelôs szerkesztôjeként a Bitó-köteteket gondozta. A körút szervezôi: Simonffy Katalin, a bukaresti televízió magyar adásának felelôs szerkesztôje és Varduca György a Gaudeamus könyvesbolt szellemi irányítója.

N. J.

Maturandusok 2001: az erdélyi és vajdasági ballagók névsora

(2. old.)

Az idén hetedszerre jelenik meg az erdélyi ballagók névsorát tartalmazó dokumentumkötet, a Maturandusok. A szerkesztôk 1995-ben jelentkeztek elôször a dokumentumkötettel, és már 1996-ban megpróbáltak nyitni a magyar nyelvterületek felé azzal a reménnyel, hogy a Maturandusok lassan a kárpát-medencei magyarság legfontosabb maturandus-felmérôjévé, pótolhatatlan kordokumentumává fog válni. A kiadvány 1997-ben ért el regionalizálódásának csúcsára: sikerült begyûjtenie és mutatós kötetbe szerkesztenie az erdélyi, délvidéki, kárpátaljai, németországi magyar nyelven érettségizôk névsorait. A regionalizálódás soha nem vált teljessé — hol egyik, hol másik anyaországon kívüli országrész maradt objektív okok miatt ki a kötetbôl —, de ez a Maturandusok jellegén, üzenetrendszerén nem változtatott.

Különösen jó kezdeményezésnek bizonyult a képzômûvészek beszervezése: a név-tengert jótékonyan oldották a neves erdélyi grafikusok munkái, amelyek szervesen illeszkedtek be a neves közéleti személyiségek kisesszébe sûrített jókívánságai (útravalói) közé. E téren — talán — az

1997-es év volt a legeredetibb, már csak azért is, mert a kötet elôszavában Habsburg Ottó tolmácsolta a maturandusoknak jókívánságait.

A Maturandusok 2001 útravalóinak szerzôi a következôk: Szôcs Judit (Ti vagytok a jövô ígérete), Oláh Dénes (Útravaló), Jancsó Miklós (Jó utat), dr. Kása Zoltán (Három vers útravalóul), Oláh Levente (Üzenet egykori iskolámba) és dr. Orbán Gyöngyi (Tudás és tapintat).

Az elôszót Molnos Lajos írta. Íme, egy részlet — kedvcsinálónak. "És hiszem: gyôzni fogjátok, és bírni fogjátok mindaddig, amíg kívül a kapun ugyan, de fületekben a csengô szóval, szívetekben az oskola, az osztály meleg hangulatával megmaradtok, meg tudtok, meg akartok maradni a most utatokra bocsátó, a mostantól már hajdanivá lett iskola, hûséges, örökös véndiákjainak!"

Maturandusok 2001. Tinivár. Kolozsvár, 2001.

Szabó Csaba

Szimfónia pánsíppal

(2. old.)

A Transilvania Filharmónia május 4-i hangversenyén V. Timaru V. szimfoniája, a Simfonia di Requiem hangzott el, többek között, Gheorghe Costin vendégkarmester vezényletével.

V. Timaru mûve inspirált, következetesen a témájának megfelelôen fájdalmas hangulatú négytételes szimfónia. Olyan szerzô mûve, aki mestere a hangszerelésnek, a vonós és fúvós hangszercsoportokat jó értelemben vett tradicionális modorban használja, de emellett a nagyszámú ütôhangszer az, amely megadja a mûnek a kortárs zene színét — a lélekharang szinte mindvégig jelen van, de nem hiányzanak a felemelô himnikus részletek sem.

Mint ahogy beszámolóm címében is jeleztem, e szimfónia sajátossága, hogy a szerzô pánsípot is felhasznál benne. Oana Lianu tiszta intonálással illeszkedett a szimfonikus együttesbe, a szimfónia befejezô részében a megnyugvást kifejezô hangzásban.

A Gheorghe Costin vezényelte zenekar jó munkájából a több hangszeren is játszó ütôsöket, valamint a szépen megoldott klerinét-, fagott- és piccoloszólókat emelném ki.

A mûsor kezdôszáma Muszorgszkij zenekari fantáziája, az Egy éj a kopár hegyen, amely témaválasztás és hangzás szempontjából hasonló Berlioz Fantasztikus szimfóniájának Boszorkány-szombat tételéhez. Az 1867-ben komponált mûvet Rimszkij-Korszakov hangszerelte a tôle megszokott nagy invencióval. Gheorghe Costin, aki egy néhány évvel ezelôtti hangversenyen a Carmina Buranát vezényelte nagy siekerrel, ezúttal is jó kezû karmesternek bizonyult, aki kellôen át tudja forrósítani a zenei csúcspontokat.

Rahmanyinov III. Zongoraversenyének a fiatal német zongorista, Leonhard Westermayr, aki legutóbb a Beethoven-ciklus keretében mind az öt zongoraversenyét játszotta, volt a szólistája. Azóta tehetsége izmosodott, jól kidolgozott technikája mellett billentése is nyert erôben, bár a mû kezdetén a fôtéma kevésbé jutott érvényre, de lehetséges, hogy a kíséret volt hangosabb a megkívántnál. Ez a zongoraverseny — nálunk csak ritkán hangzik el — alaposan próbára teszi elôadóját, egyike a legnehezebbeknek. Leonhard Westermayr komoly felkészültséggel, virtuóz módon oldotta meg Rahmanyinov mûvét, amellyel annak idején maga a szerzô járta nagy sikerrel a világot, sôt, vele örökítették meg lemezen is, amelyben a philadelphiai szimfonikusokat Ormándy Jenô vezényli.

Karmester és zenekar példás együttmûködésben a szólistával, nyújtott jó teljesítményt. Westermayr ráadásként Chopin egyik legbriliánsabb nagy Polonaisét adta elô színes billentéssel, biztosan uralva a híresen nehéz bal kézre írott ostinatót.

Morvay István

Tavaszi koncert

(2. old.)

A május 5-i, szombat déli hangversenyen Béres Melinda és Nemes Márta tavaszi hangulatú hegedû–zongora szonátákat játszott a Györkös Mányi Albert-emlékházban. A két mûvésznô nem elôször lépett fel ebben a barátságos "zenefészekben", és úgy látszik, együtt muzsikálásuk tartósnak ígérkezik.

A Bach-kortárs Veracini a hegedû virtuóza volt. Szonátáira a mesterien felépített, gazdag invenciókon alapuló melodika és a kifejezô erô jellemzô. A kontrasztok kihasználása minden téren, leginkább az é-moll Koncertszonátában mutatkozik meg. A szonáta lassú, Largo tétellel kezdôdik, amelyben a Ritornello elôírás az állandóan visszatérô dallamos motívumra vonatkozik. Az energikus zongora bevezetô, határozott, pontozott ritmikájával a szonáta versenymûszerû jellegét erôsítette. A szép melodikájú hegedûszóló bensôséges, csengô tónusú megszólaltatása méltóságteljes hangulatú nyugodtságot sugárzott. A tüzes Allegro és az utolsó tétel Gigueje, a hegedû és zongora közötti játékos vidámságú barokkos rokokó beszélgetése, a közbeékelt elegáns menüett, a finoman díszített kérdés-feleletek áramló dallama, az árnyalt színek stílusos barokk hangzást eredményeztek. Mozart ifjúkori G-dúr kéttételes Szonátája fülbemászó, édesen hömpölygô, gyermeki egyszerûséggel és tisztasággal megírt I. tételében a hegedû–zongora dialógusai zseniálisan, érdekfeszítôen követték egymást. A II. tétel a parókás udvari táncok eleganciájával szólalt meg, a középrész elbeszélô jellege, nosztalgiája a visszatérô táncos témának jó kontrasztot biztosított. A szonáta tavaszi illatát a szép hangszín, a derûs jókedv, a könnyed, gördülékeny elôadás fokozta. Hangulati és dallamhasonlóságuk miatt az elhangzott ifjúkori Mozart-szonátát jó gondolat volt a Beethoven F-dúr "Tavaszi" Szonátával társítani. A szélesen ívelô téma egyenrangú megszólaltatása a hegedûn és zongorán, a jellemzô beethoveni telt, tömör hangzás, a zongora pergô technikája, a hegedû csillogó, fényes tónusa, a természetet imádó Beethoven tavaszi ujjongását idézték. Az elmélyült érzékenységgel megformált Adagióban a zongora lágyan simult a hegedû szólamához. Szellemes beethoveni tréfás játszadozást hallottunk a rövid lélegzetû Scherzóban, amit a két fiatal mûvésznô ráadásként megismételt. Az utolsó tétel rondo-témája rokonságot mutat az elhangzott Mozart-szonáta I. tételének témájával, de mûvészi megoldásaiban a teltebb, merészebb beethoveni stílus egyik kiváló példája. A kitûnô forma- és stílusérzékkel megszólaltatott három szonáta, Béres Melinda és Nemes Márta elôadásában tavaszi jókedvet árasztott. A két fiatal mûvésznô tavaszi koncertjét a közönség vastapssal és gyöngyvirágesôvel köszöntötte.

Kulcsár Gabriella

Megjelent A Hét 17. száma

(2. old.)

A tartalomból: Mario Vargas Llosa gondolatai a globalizáció elleni társadalmi, etikai, kulturális támadásokról • Fodor Sándor írása a romániai költségvetési és hozzá társuló etikai gondokról • Bence György Hannah Arendt Eichmannról szóló könyvét mutatja be • Egyed Ákos írása a Székely Oklevéltár legújabb köteteirõl • Osváth Annamária cikke egy Kolozsvár-antológiáról • Pomogáts Béla méltatása Németh László munkásságáról centenáriuma alkalmából • Balla Zsófia beszélgetése Bodor Ádámmal • Váradi Júlia beszélgetése Susan Sontaggal, a legnagyobb amerikai irodalmi díj 2000. évi díjazottjával • Józsa István a világhírû filmrendezõ, Tarkovszkij mûvészetét elemzi • Tudományos érdekességek: Miért iszákos a homo sapiens? Bolondos Nobel-díj.

VÉLEMÉNY

Forrásaink
Visszhang

(3. old.)

Mivel úgy látszik (Szabadság, 2001. április 26.) vitapartnerem politikához, oktatási szakbizottsági helyzetértékeléshez, szavazáshoz és minden más általa felhozott kérdéshez nálamnál jobban ért, nem látom értelmét a további vitának. Annál is inkább, hogy érveimet nem hajlandó figyelembe venni, és — egy sajátos logika szerint — monológot folytat. Süketek párbeszédében nem kívánok részt venni, tehát csupán az olvasó ítéletalkotásának megkönnyítése végett utalnék a legfontosabb tudnivalókra.

A kérdéses sürgôsségi kormányrendelet ténylegesen és lényegesen nem változtat a kolozsvári egyetem belsô pénzügyein, azaz a belsô elosztási módozatokon. Annál inkább a költségvetési tételek. Ez azonban más kérdés. Kénytelen vagyok megjegyezni, hogy vitapartnerem továbbra sem ismeri a kolozsvári egyetem belsô elosztási rendszerét, és magyarázata most sem fedi a valóságot. Az a bûvös 2,5-szeres szorzó csak 1,85 és nem alkalmazzák az egynyelvû karokon, így például a református vagy katolikus hitoktatói karokon sem, annak ellenére, hogy azok is alacsony létszámú karok (Lásd: Universitatea Babeº-Bolyai Cluj-Napoca, Rectoratul, Buletin informativ, Nr. 3, mai 2000, 33.)

Kétségtelenül furcsa, hogy az RMDSZ két képviselôje ellentétes módon szavazott az oktatási szakbizottságban. Ennek okán el lehet és el is kell gondolkodni. Én a magam álláspontját kifejtettem. Akit nem zavar a multikulturális egyetem lidérce és demagógiája, de valósága sem, és akit nem izgat az állami magyar tannyelvû egyetem létrehozásának folyamatos elodázása, az képes megszavazni a sürgôsségi kormányrendeletet. De mondom, mindezek ellenére, az eddigi és ezutáni gyakorlat az elosztás tekintetében továbbra sem változik a kolozsvári egyetemen. Én nem tudok megszavazni egy álságos, téveszméken és hajbókoláson alapuló, lényegében magyar, de ugyanakkor tényleges román érdekek ellen való egyetem-koncepciót. Meggyôzôdésem, hogy nem ezért küldtek a parlamentbe. Engem is zavar, hogy az RMDSZ két képviselôje eltérôen szavazott a sürgôsségi kormányrendelet kapcsán. Ám az egységes szavazásra akkor kerül majd sor, ha azonos értékrend szerint ítéljük meg a politikai helyzetet és azonos célokért állunk ki következetesen. Amikor az RMDSZ keretén belül is tisztázódnak az álláspontok, és egyértelmûen kiállunk a közös célok érdekében. Addig azonban tudomásul kell vennünk: neveltetés, szemlélet és értékrend dolga, hogy ki mit szavaz meg és mit nem. Aki pedig azt hiszi, hogy egy sürgôsségi kormányrendeletnek meg lehet szavazni az egyik részét, a másikat meg nem, az nincs tisztában sem a szakbizottságon belül létezô, sem az általános politikai helyzettel.

Tekintve, hogy a képviselôházi frakcióban szavazásom mikéntjét és a mellette elhangzott érvelésemet nem kísérte ellenvetés, úgy gondolom, hogy vitapartnerem csupán a másik RMDSZ-es vélemény szószólója. Az már csak "módszertani" kérdés, hogy nem ildomos olyan személy véleményére hivatkozni, aki nem tört lándzsát a vitapartnerem által képviselt álláspont mellett (Eckstein-Kovács Péter). És még valami. A politikában kevésbé, de a tudományban annál inkább, ha valaki csak feltételezésekre alapozza állítását/elméletét, úgy azt hipotézisnek szokás nevezni és azt akként is kell kezelni. Ez érvényes Kessler úr okfejtésére és személyemet illetô állításaira is.

Különben nem lenne érdektelen kideríteni, honnan is tudja olyan pontosan a velem vitatkozó Kessler úr, hogy valójában mi is történik Bukarestben, az oktatásügyi szakbizottságban vagy a folyósókon, hiszen olyasmikre hivatkozik, amit csak jelenlevô vagy jelenlevôtôl tudhat/na/, s ez utóbbi esetben esetleg fény derülne a szerzô irányomban megmutatkozó véleményének és elfogultságának tényleges forrására/mozgatórugójára is! Hivatkozása a sajtóra elgondolkoztató, egyben elszomorító. Egyrészt tudható, hogy a hazai sajtó tájékoztatása nem midenben mérvadó és hitelt érdemlô, másrészt Kessler úr olyasmikre hivatkozik, amirôl a sajtó egyáltalán nem írt! Akkor pedig honnan ez a vehemencia egy olyan személy részérôl, akivel én ezidáig nem találkoztam a hazai politikai életben, sem a magyar közéletben, akinek még egyetem-ügyben sem olvashattam állásfoglalását ezidáig?

Különben én nem az RMDSZ által nemrégiben alkalmazott és szakértôknek nevezett fiatalok véleményére alapoztam álláspontomat, hanem olyan szakértôk tanácsára hallgattam, mint Kása Zoltán prorektor és Péntek János tanszékvezetô egyetemi tanár. Vitatársam forrásait, mint mondtam, nem ismerem.

Vekov Károly

A kisbetûs istentõl a nagybetûs Istenig

(3. old.)

Megértéssel olvastam Fodor Sándor pályatársa, Bodor Pál "védelmében" (bár én nem támadtam õt, az inkriminált távirat szövegét csak apropóként használtam) írt sorait. Ugyanakkor megfogalmazódtak bennem bizonyos fenntartások:

1. Az "átkosnak" titulált kommunista idõszakban a nagybetûs Istent csak kisbetûvel lehetett sajtóban leírni. Persze, akkor is embere válogatta, mert volt kivétel. Kedvenc íróm, Fodor Sándor ezek egyike. A tv képernyõjérõl "nagybetûsként" hangzottat viszont "kisbetûsként" hallani ("rögtön felszisszentem" — írja õ is), vagy éppen fordítva — a nézõ-hallgató számára kissé bonyolult feladat.

2. Az óriási felháborodásról tanúskodó püspöki távirat nyomán (egyébként azon kívül még máshonnan feladott korabeli tiltakozó levelek is a szóbanforgó adással kapcsolatban birtokomban vannak) egy következõ adásban alkalmat lehetett volna keríteni a "félreértés" tisztázására, netán a szerencsétlen, illetve "rossz fogalmazás" miatti önkritikára (egyházi nyelven: mea culpara). Ennyit a "nagyérdemû", nézõ/hallgató-közönség és Áron püspök is megérdemelt volna, s akkor a "Bodor-ügy" "utóélete" egészen másképp alakulhatott volna.

Jakab Gábor

Mûemlékek és mû emlékek

(3. old.)

A múlt hét végén Kolozsváron megtartott III. Civil Fórum keretében a mûemlékvédelmi részleg tanácskozásán érdekes elôadás hangzott el Történelmi városok a XXI. században címmel. Az elôadó, Balogh Ferenc, a Kelemen Lajos Mûemlékvédô Társaság elnöke, örökzöld témára, a városok jövôképére keresett választ.

A változó feltételek miatt mindig nehéz jóslásokba bocsátkozni. Például a kincses város Fôterén száz évvel ezelôtt még lovasszekerek jártak, nagy kapuk, istállók álltak. Mivel folyamatos a városok funkcióváltása, a nagy üzletközpontokat a városon kívül próbálják meggyökereztetni, a jármûforgalom pedig egyre hangsúlyozottabban rongálja a mûemlékeket. Szakmai vélemény szerint csak akkor van esély a mûemlékek megmentésére, ha tudatosodik a város polgáraiban, hogy nagymértékben rajtuk múlik a felelôsség. Ennek érdekében kell propagálni a jó megoldásokat, a mûemlékvédelmet ki kell terjeszteni az egész városra. Egy-egy bölcs döntés, a szakemberek ötleteinél is többet érhet.

A fentiek érdekében ajánlatos fejleszteni az iskolai oktatást és a civil szervezetek igényszintjét a polgármesteri hivatal irányába. A világ civilizáltabb részein a mûemlékvédelemben fontos szerepet játszanak az önkormányzat és a kormány döntései. A jogszabályok különbözô módon óvják a mûemlékeket és mûtárgyakat. Nyugaton más, komolyabb a civil szervezetek szerepe, intézményesítettebb és elôrehaladottabb a mûemlékvédelem, és a számonkérés.

Az elôadás nyomán, éppen a számonkérés gondolatát kell tovább gombolyítani. Mert nálunk szervezett formában alig hallani az egyszerû állampolgároknak véleményét. Pedig létezik, csak nem juthat el oda, ahova szánják, és ezért nem válthatja ki a kívánt hatást. Kolozsvár esetében a nacionalista helyi hatalom nyolc éve alatt már tartottak tömeggyûlést a Mátyás-szobor megmentésére, amikor a funari vandálság a lebontással fenyegette —, és az eredmény nem maradt el. Utána azonban a történelemhamisítás jegyében, nem kis közpénzekbôl felépített szobrok és emléktáblák garmadája ellen a város belefásult lakossága már nem reagált szervezett módon. A jelenlegi Kolozsvár vegyes és egyre híguló arculatába így éppúgy beletartoznak a múlt még fennmaradt, egy sokszáz éves civilizált múlt világhírnévnek örvendô mûemlékei, mint a jelenlegi elbalkánizálódási folyamat nevetséges, enyhén szólva kétes értékû, ízlésû és hitelû mû emlékei.

Való igaz: az egyszerû lakosság véleményét tolmácsoló nemkormányzati szervezeteknek határozottabban össze kell fogniuk és fellépniük közös értékeink védelmében. Mi, mûemlékeinkért aggódók vagyunk többségben, hiszen az új városlakók tömegét hidegen hagyja a téma. Mert a mi múltunk nem az ô múltjuk.

Ördög I. Béla

Majális a Munkás utcában

(3. old.)

Mureºan Teodor jól választotta meg kocsmája helyéül az Arató és Munkás utca sarkát. Ez utóbbinak szinte méretpontosan felénél, légvonalban meg a Györgyfalvi úti "Három tetû" és a Pata utcai Sándor-féle grill közötti távolság közepén helyezkedett el. A törzsvendégek természetesen a két sikátorból, az Arató, Pata és a közeli más utcákból kerültek ki. A tulaj tökéletesen és inkább magyarul beszélt, több okból kifolyólag. Elôször is azért mert a vendégek döntô hányada magyar volt, amint az a felsorolásokból is kitûnik, másfelôl pedig, feleségéért, aki a Székrôl származott Tasnádi Juliska volt.

Biliárd, römi és kártya "szalon", söntés és kuglipálya, valóságos szórakoztató üzem csalogatta a vendégeket, kit csak egy rövid italra, kit egy, az asszonyok bánatára, egésznapos, vagy éjfélbe nyúló kikapcsolódásra. Hétvégeken megjelentek a környék hangászai, ilyenkor se vége, se hossza nem volt a dalolásnak, békében, hol románul, hol magyarul.

— Figurázz csak Puka bácsi! — biztatta a Szántó utcai Maxim Sanyi, a nagybôgôjével ördöngös táncot lejtô öreg cigányt, akinek az orosz származású Alis néni volt a felesége.

Buba Jankó, harangkongató érces hangjával elnyomta a zenészek játékát:

"...Külvárosssi füstösss kocsmaaa,

borgôztôl nehéz a lég,

Ide jár be minden esssteee,

Egy félkarúúú nyomorééék..."

Az öreg Visky Károly meg Ruha Zoli érzelmesen próbálták kísérni Jankót — mindhiába. Õt se túlmuzsikálni, sem túlénekelni nem lehetett.

A kuglipályán "sportszerûbb" hangulat uralkodott. Bányai Sanyi, Mánn Guszti és Feri, az öccse, Jakab Béla, a váradi fiúk, a Fischer testvérek apja Cacoveanu János, (a fiúk az anyjuk nevét viselték), nagy csatákat vívtak a pályán. Komoly tekecsapat verôdött össze, amelyik versenyre kelt a város hasonló csapataival, a Dranik-féle meg a Radics vendéglôbeliekkel, a Kerekdombiakkal, vagy a Munkácsi utcaiakkal. De megméretkeztek a Villamosmûvek s a Vasutasok tekézôivel is.

A mérkôzések mindig fogadásokkal kezdôdtek és az, hogy egyik vagy másik csapat gyôzött, csak annyit jelentett, hogy a vesztes csapat fizette az elsô rundot, aztán minden ment a kölcsönösség alapján. Ilyenkor már pihentek a rajkók is, akik a pálya végén állították a bábukat. Közben számolgatták a pénzt, amit a csapatoktól és az egy dobásból kilencet taroló játékosoktól kaptak külön jutalomdíjként.

A Munkás utca felsô végének lakói semmiben sem különböztek az "alvég" embereitôl. Remek iparosok, magánvállalkozók, szorgalmas állami alkalmazottak népesítették be az utca eme részét, élték gondokkal, tervekkel, sikerekkel és bukásokkal tarkított életüket.

Akárcsak falun, vagy a külvárosi negyedekben, itt is éltek kimagasló tudású és tekintélyû emberek. Ezek voltak a környék bölcsei, akikre mindenki felnézett, akiket mindenki megsüvegelt. Ilyen volt a Munkás utcában dr. Józsa János érdemes tanár, egyetemi professzor. Józsa bácsi kajántói volt, teológusként indult, aztán pedagógus lett. Tanított a Báthoryban és a város más iskoláiban. Szakképzettségéhez, erkölcsi tartásához soha nem fért kétség, mégis 1945-ben, a divatnak megfelelôen, a "tisztogatási bizottság" határozata szerint, "felveszik a tanügyiek szakszervezetébe, de leteszik az igazgatásról. Lehet tanár helyben, igazgató cak vidéken..." (Világosság, 1945.XI.29.) Sorsom s szerencsém úgy hozta, hogy Józsa bácsi a Bolyain, román nyelvtanra tanítson, negyedéven, az egyesítés elôtt egy évvel, és évfolyamfelelôs professzorom legyen. Kötetlen beszélgetéseink élményszámba mentek és örökre megmaradtak emlékezetemben.

Az Arató utca sarkán, Fischer Karcsiék, deszkakerítésükön kihajló hólyagos meggyfájukon soha nem érett be a gyümölcs. Sok gyerek volt a környéken. Kicsi Fischer apja, Cacoveanu János, a román opera megbecsült kellékmestere volt. Ugyancsak színházi berkekben tevékenykedtek Ambrus Vilmos, a magyar színház technikai rendezôje, valamint a fennebb lakó Moldován agrármérnök Ovidiu nevû fia, késôbb bukaresti filmszínész.

Házépítô kômûvesek az utca ezen részén is éltek. Zászlóvivôk a Komjátszegi testvérek, János és Sándor. A két fiútestvér két leánynôvért, Fülöp Erzsébetet és Zsuzsát vette el feleségül. Sándor kisebbik lányát, Ilonkát az emlékezetes szõnyegbombázáskor, az udvarukon robbant bomba a föld alá temette. Alig kilátszó karja és nyöszörgése után ásták ki onnan.

— Akárha tegnap lett volna — meséli Ilonka —, újévkor, karácsonykor, húsvétkor a legények fiákeren jöttek köszönteni. Sokszor négy-öt konflis állt a ház elôtt. Ádám Gyula, a prímás, az elmaradhatatlan, cimbalmát cipelô Ötvös, Puka bácsi, a nagybôgôs, az utolsó konflisban vonultak a legények után, utcahosszt muzsikálva. Nemsokára hozzájuk szegôdött, az örökké mosolygó Szilágyi Bubi is, tangóharmónikájával.

— Az ilyen ünnepeken szinte az egész utca, de a szomszédok biztosan mindig együtt ünnepeltek — erôsíti meg Ilonka szavait Fischer Karcsi. — Olyan volt ez, mint egy nagy családi összejövetel.

És, hogy mennyire igaz volt ez, bizonyíték erre a tordai származású Moldován Sándor története. Õ, a Pozsonyitól megvásárolt és lebontott kis épület helyébe épített új házat. Jó szívvel segédkeztek, kalákában a szomszédok is, élen Komjátszegi Sanyival, a kômûves mesterrel. Minden segítség mellett, a ház befejezéséhez még hiányzott az anyagi fedezet. Ekkor jött az égi segítség. Moldován csinos összeget nyert a lottón, amibôl sikerült befejezni az építkezést. Ezt megünneplendô, az új ház tulajdonosa nagy majálist rendezett kalákás társainak. Helyszûke miatt az úttesten terítettek, a töltött káposztát Komjátszegiéknél fôzték meg. Ezen a mulatságon számolta meg Szilágyi Bubi és figyelmeztette jóindulatú csipkelôdéssel a fogtechnikus Kassziánt, hogy immár negyvenhét fasírtot evett meg — elôételként — s jó lenne, ha többet már nem enne.

A hangulatot a környék zenészei fokozták és folyt a dínom-dánom éjfél utánig.

Talán ez volt az a ritka alkalom, amikor Muresan kocsmája nem érte el a rendes napi bevételt. És ez volt a Munkás utca mindezidáig egyetlen és, valószínû utolsó szabadtéri, utcai majálisa.

Tatár Zoltán

SPORT

SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÁS

(4. old.)

A Hadsereg SK Sportcsarnokban került sor a múlt hét végén az ifjúsági országos bajnokságra, amelyen a területi szakaszok legjobbjai vettek részt. Nemcsak a színvonal, hanem rendezés szempontjából is sikeresnek lehet nevezni az idei utánpótlás seregszemlét — elõbbiért az edzõket és sportolókat, utóbbiért a Kolozs megyei TST-t illeti dicséret. A vetélkedõt a szakszövetség is fontosnak tartotta, ezért Kolozsvárott tartózkodott a Román Birkózó-szövetség stábja, élén Vasile Puºcaºiu fõtitkárral és Gheorghe Ursan, valamint Ioan Coman szövetségi edzõkkel.

A kolozsváriak közül 2–2 fiú, illetve lány szerzett érmeket. A KMSC-Jövõ ISK szakosztályának képvise-lõitõl többet vártunk, de így is reméljük, hogy a bajnokok sikeresen fognak szerepelni az augusztusban Üzbegisztánban rendezendõ ifi vb-n. A legtöbbet a 130 kg-os súlycsoportban gyõztes Rareº Chintoantól várjuk (edzõ: Vasile Viºan és Aurel ªuteu), aki nagy tehetségnek számít, tavaly már ezüstérmet szerzett a serdülõEb-n, és aki az idén már felnõtt versenyt is nyert. A szakosztályból még érmet nyertek: Ionuþ Dragoman(97 kg) — ezüst; Aurel Râºniþã

(50 kg) — arany és Loredana Precub (46 kg) — bronz.

(radványi)

REPÜLÕMODELLEZÉS

(4. old.)

A múlt hét végén tizenhatodik alkalommal rendezték meg Szamosújvárott a hagyományos repülõmodellezõ versenyt, amelyre a helybeli gyermek-klub és a Viktória SE mellett benevezett a Szatmárnémeti Autonova, a nagykárolyi és dési gyermekklubok, a Kolozsvári Gyermekpalota és a Dési Glória repülõmodellezõi is. Eredetileg pécsi sportolók is jelen kellett volna legyenek, ám az utolsó pillanatban lemondták a részvételt.

Összesen 17 sportoló küzdött a sétatéri pályán. Az ifjúságiaknál a sebességi számot a nagykárolyi Bertók Csaba nyerte, míg a felnõtteknél a legjobbnak a Szamosújvári Viktória SE képviselõje, a tehetséges és tapasztalt Sebastian Ciceu bizonyult. A túrakategória számban az elsõ helyet a Dési Glória kettõse, Kántor Lajos és Marcel Criºan szerezte, megelõzve csapttársaikat, Claudiu Borzant és Sorin Mureºant, valamint a Molnár Tibor–Ciceu párost. Ebben a számban csak felnõttek versenyeztek.

Végül szólnunk kell a kitûnõ szervezésrõl, s nem utolsósorban a verseny zökkenõmentes lebonyolításában hathatós segítséget nyújtó Molnár Annamária, Ioan Rusu és Iosif Gigel Moldovan bírókról.

Erkedi Csaba

Tájfutás mindenkinek

(4. old.)

A ragyogó idõ és a virágba borult gesztenyefák színpompája kedvezõen hatott a tájfutóversenyre. Gyerekek, tanárok, szülõk, összesen 105 versenyzõ rajtolt a Pro Orientare Társaság és a megyei sportigazgatóság rendezte versenyen. A díjakat a Sport mindenkié-szövetség biztosította.

A nyertesek: lányok, A-pálya: 1. Roxana Ciorca, 2. Alexandra Biriº, 3. Iulia Hârþ (mindhárom Mihai Eminescu Középiskola); B-pálya: 1. Iulia Bodea, 2. Alaxandra Pop (mindkettõ 10. Számú Általános Iskola), 3. Andrea Mureºan (Niculae Titulescu Líceum); C-pálya: 1. Diana Fechete, 2. Georgiana Goia (mindkettõ Unirea Líceum), 3. Ana Leoca (Horea Általános Iskola); haladók: 1. Tõkés Tímea, 2. László Róbert, 3. Tõkés Attila (mindhárman Báthory-líceum); fiúk, A-pálya: 1. Alexandru Cost (10. Számú Általános Iskola), 2. Andrei M. Vãcar, 3. Andrei Pop (mindenki Mihai Eminescu Középiskola); B-pálya: 1. Marius Suciu, 2. Ioan Puºcaº, 3. Andrei Chintoan (10. Számú Általános Iskola); C-pálya: 1. Barna Miklós (Báthory-líceum), 2. Tudorel Bria (Unirea Líceum), 3. Horaþiu Rebreanu (16. Számú Általános Iskola); D-pálya: 1. ªerban Leoca (szülõ), 2. Sorin Hârþ (Mihai Eminescu Középiskola), 3. Mányoki Mária és Bence (Állami Magyar Opera).

A legtöbb versenyzõ az Eminescu iskolából került ki, oklevéllel jutalmazták õket. Az Unirea Líceum és a 10. Számú Általános Iskolát külön díjazták. Sajnálatos, hogy a tájfutásban hagyományosan jól szereplõ magyar iskolák csak kis létszámban vettek részt.

Köszönet a Transilvania Szálló vezetõségének a megértésért, hogy az elõttük levõ teraszon mûködhetett az értékelõ bizottság, valamint köszönet a tájfutók népes táborának, amely tagjai lelkesen kivették részüket a verseny lebonyolításában. Külön dicséretet érdemel László F. Csaba a pályák megtervezéséért és Simon Krisztina, a Pro Orientare Társaság elnöknõje a verseny megszervezéséért.

Májai Ferenc

A szorító híreibõl

(4. old.)

Dariusz Michalczewski 19. alkalommal védte meg félnehézsúlyban a Boksz Világszervezet (WBO) profi világbajnoki címét, miután a braunschweigi gálán a 10. menetben kiütötte a spanyol Alejandro (Alexandru) Lakatost (Lãcãtuºt).

A lengyel származású Michalczewski profiként még veretlen, sorozatban 44. alkalommal hagyta el gyõztesen a ringet, 37-szer K.O.-val nyert.

— Túlságosan óvatosan bokszoltam, nem voltam eléggé aktív — mondta sikere ellenére önkritikusan a 32 éves világbajnok, aki 1997 júniusa óta sorozatban 10. ellenfelét ütötte ki.

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l A C osztály VII. csoportjában az Alsójárai Bányász és az Aranyosgyéresi Sodronyipar játék nélkül, 3–0-s gólaránnyal kapta a visszavágók elején visszalépett Olthévízi Cement és a Nagyszebeni Sólymok ellen esedékes pontokat (a többi eredményrõl már beszámoltunk). Az állás:

1. Sodronyipar 21 17 1 3 46–14 52

2. Gázmetán 21 13 4 4 37–15 43

3. Bethlen 21 11 2 8 30–27 35

4. Prázsmár 21 9 5 7 31–25 32

5. Kémia 21 10 2 9 25–24 32

6. Torda 20 10 1 9 31–23 31

7. Viromet 21 9 3 9 32–23 30

8. Romrad. 21 10 0 11 32–35 30

9. Szamosújvár 21 9 2 10 25–20 29

10. Alsójára 21 9 2 10 30–33 29

11. Nitramónia 20 9 1 10 30–33 28

12. Kv. CFR 21 6 4 11 23–32 22

A következõ fordulóban: Kv. CFR–Prázsmári Textil, Sodrony-ipar–Fogarasi Nitramónia, Dicsõszentmártoni Kémia–Tordai Aranyos FC és Bethleni Szamos-Gáz–Alsójárai Bányász, a Szamosújvári Olimpia, a Viktóriavárosi Viromet, a Gázmetán és a Brassói Romradiatoare szabadnapos.

l A C osztály VIII. csoportjának állása:

1. Kv. U FC 23 17 3 3 54–13 54

2. Telecom 23 13 5 5 53–24 44

3. Egyesülés 23 11 6 6 29–15 39

4. Astra 22 12 3 7 37–24 39

5. Szamos 23 11 2 10 23–27 35

6. West Petrom 22 10 4 8 35–34 34

7. Vaskohsziklás 22 9 4 9 30–33 31

8. Zilah 22 9 3 10 28–31 30

9. Sarmaság 23 7 6 10 35–37 27

10. Avas 22 8 3 11 32–40 27

11. Nagysomkút 22 6 7 9 23–35 27

12. Magyarlápos 22 6 7 9 29–44 25

13. Körös 23 7 3 13 31–37 24

14. Sólymok 22 5 4 13 25–44 19

15. Désakna 22 5 3 14 18–44 18

A 25. forduló párosítása: Kv. U FC–Sarmasági Bányász, Désaknai Bányász–Zilahi Armãtura, Szatmárnémeti Szamos–Dési Egyesülés-Selena, Aradi Telecom–Aradi West Petrom, Aradi Astra–Vaskohsziklási Acél, Avasfelsõfalui Avas–Magyarláposi Lápos és Nagysomkúti Liber Humana–Szatmárnémeti Sólymok.

l Az A osztály 24. fordulójának zárótalálkozóján: Ploieºti-i Astra–Bukaresti Steaua 3–0 (gól: Mihala-che 2, a második 11 m és Crãciun).

l A magyar NB I. 15. fordulójának zárómérkõzésén: MTK Hungária FC–Ferencvárosi TC 5–2 (Bükszegi — 44., Illés — 45., Ferenczi 2 — 53. és 58., valamint Juhász — 82. perc, illetve Gera — 67. és Horváth Péter — 68. perc). Az állás (zárójelben az alapszakaszban szerzett pontszám):

1. Ferencváros 15 8 5 2 26–10 33 (4)

2. MTK 15 7 4 4 21–11 31 (6)

3. Kispest 15 9 3 3 26–17 31 (1)

4. Dunaferr 15 8 1 6 21–24 30 (5)

5. Vasas 15 7 4 4 27–21 29 (4)

6. Újpest 15 7 2 6 24–24 28 (5)

7. Gyõr 15 6 5 4 18–16 25 (2)

8. Zalaegerszeg 15 5 5 5 20–20 21 (1)

9. Sopron 15 4 5 6 17–19 20 (3)

10. Videoton 15 5 2 8 19–21 19 (2)

11. Debrecen 15 3 2 10 21–34 14 (3)

12. Tatabánya 15 1 2 12 10–33 11 (6)

(pja)

l Spanyolország nyerte az ifjúsági (16 éven aluliak) Európa-bajnokságot, miután a döntõben Torres 76. percben szerzett büntetõjével 1–0-ra nyert Franciaország ellen. A spanyolok 1982 óta hatodszor végeztek az élen.

l Az olasz Il Calcio 29. fordulójának eredményei: Torinói Juventus–AS Róma 2–2, Bologna–Udinese 1–1, Lecce–Brescia 0–3, Milánói Internazionale–Atalanta 3–0, SS Lazio–Bari 2–0, Parma–SSC Nápoly 4–0, Perugia–AC Milan 2–1, Verona–Fiorentina 2–1 és Vicenza–Reggina 2–1. A táblázaton:

1. AS Róma 29 19 7 3 57–28 64

2. Lazio 29 18 5 6 53–30 59

3. Juventus 29 16 10 3 48–24 58

4. AC Párma 29 14 8 7 44–22 50

5. AC Milan 29 11 11 7 46–40 44

6. Inter 29 12 8 9 41–35 44

7. Atalanta 29 10 12 7 35–28 42

8. Bologna 29 11 8 10 41–40 41

9. Fiorentina 29 9 12 8 48–42 39

10. Perugia 29 10 9 10 42–44 39

11. Brescia 29 8 11 10 36–37 35

12. Udinese 29 10 3 16 42–50 33

13. Vicenza 29 8 7 14 31–42 31

14. Lecce 29 7 10 12 35–49 31

15. Nápoly 29 6 10 13 27–44 28

16. Verona 29 7 6 16 31–51 27

17. Reggina 29 7 5 17 25–46 26

18. Bari 29 5 4 20 26–56 19

l A spanyol Primera Division 33. játéknapján: Celta Vigo–Real Madrid 3–0, Espanyol Barcelona–FC Barcelona 0–0, Real Sociedad–Valencia 1–2, Deportivo Alaves–Racing Santander 5–1, Osasuna–Mallorca 1–0, Real Oviedo–Athletic Bilbao 5–0, Valladolid–Malaga 0–0, Villarreal–Las Palmas 2–1, Zaragoza–Numancia 3–1 és Rayo Vallecano–Deportivo La Coruña 1–1. A sorrend:

1. R. Madrid 33 21 6 6 70–36 69

2. Deportvio 33 18 7 8 62–39 61

3. Valencia 33 17 8 8 51–26 59

4. Mallorca 33 15 11 7 46–39 56

5. Barcelona 33 14 11 8 69–51 53

6. Celta 33 14 9 10 47–45 51

7. Villarreal 33 14 8 11 51–48 50

8. Alaves 33 14 7 12 54–45 49

9. Malaga 33 13 8 12 52–51 47

10. Espanyol 33 13 7 13 40–33 46

11. Bilbao 33 11 9 13 41–49 42

12. Rayo 33 9 13 11 53–55 40

13. Zaragoza 33 9 12 12 51–52 39

14. Las Palmas 33 11 6 16 34–54 39

15. Oviedo 33 10 7 16 45–57 37

16. Valladolid 33 8 12 13 35–43 36

17. Osasuna 33 8 11 14 38–48 35

18. Sociedad 33 8 9 16 41–64 33

19. Racing 33 8 7 18 40–58 31

20. Numancia 33 7 8 18 33–59 29

l A német Bundesliga 32. fordulójában a következõ eredmények születtek: Bayer Leverkusen–Bayern München 0–1, TSV München 1860–1. FC Köln 3–1, Schalke 04–VfL Wolfsburg 2–1, SC Frankfurt–VfL Bochum 3–0, Hansa Rostock–Energie Cottbus 1–0, Hamburger SV–1. FC Kaiserslautern 1–1, Borussia Dortmund–Stuttgart 0–0, Werder Bremen–SpVgg Unterhaching 0–0 és SC Freiburg–Hertha Berlin SC 1–0. Az élcsoport: 1. Schalke 59 pont (60–31), 2. Bayern München 59 (59–35), 3. Borussia 54, 4. Leverkusen 53, 5. Hertha 52, 6. Kaiserslautern 50.

l Az angol Premiere League 37. fordulójában a következõ eredmények születtek: Arsenal–Leeds United 2–1, Aston Villa–Coventry City 3–2, Bradford–Middlesbrough 1–1, Chelsea–Everton 2–1, Leicester–Tottenham Hotspur 4–2, FC Liverpool–Newcastle United 3–0, Manchester United–Derby County 0–1, Sunderland–Charlton Athletic 3–2 és West Ham United–Southampton 3–0. Az élcsoport: 1. Manchester United 80 pont, 2. Arsenal 69, 3. Liverpool 65, 4. Leeds 62 (55–41), 5. Ipswich 62 (54–40), 6. Chelsea 57.

l A Francia Kupa döntõjében: Olympique Lyon–AS Monaco 2–1 (hosszabbítás után). A bajnokság elmaradt mérkõzésén: Lens–Troyes 1–1, az élcsoport: 1. Nantes 62 pont, 2. Lyon 58, 3. Bordeaux 56.

(balázs)

Ez lesz még májusban

(4. old.)

Éppen hogy befejezõdött a súly-emelõk Európa-bajnoksága, majd azt követõleg az asztaliteniszezõk világszintû vetélkedõje, de a sportvilágban továbbra sincs megállás. Ugyancsak gazdag a májusi folytatás. A legjelentõsebb események sportáganként ábécésorrendben:

l ATLÉTIKA — bécsi maraton, 20-án; ugyanaznap a francia fõvárosban: jubileumi párizsi maraton;

l AUTÓSPORT — Forma–1-es világbajnoki futamok: 13-án: osztrák nagydíj, Zeltwegben; 27-én monacói nagydíj, Monte-Carlóban;

l BIRKÓZÁS — kötött fogású (görög–római) Európa-bajnokság a törökországi Anatalyában 17–20-a között;

l CSELGÁNCS — felnõtt férfi és nõi bajnokság Párizsban 17–20-a között;

l KAJAK-KENU — Világ-kupa verseny Sevillában, 10–13-a között; szlalom Világ-kupa rendezvény a svájci Goumois-ban, 26-án és 27-én; vadvízi Európa-bajnokság az olaszországi Valsensiában, május 31–június 3-a között;

l LABDARÚGÁS — klubközi Európa-kupákban: Bajnokok Ligája elõdöntõ visszavágók: Valencia—Leeds United — ma, 8-án; Bayern München–Real Madrid — holnap, szerdán este; UEFA-kupa döntõ Dortmundban: Deportivo Alaves–Liverpool; Bajnokok Ligája döntõ Milánóban 20-án;

l ÖTTUSA — férfi és nõi Világ-kupa Budapesten, 10–13. között;

l TENISZ — nemzetközi versenyek, idõrendi sorrendben: mától 13-ig tartó római férfi, valamint hamburgi és varsói nõi verseny; 14–20-a között: férfi verseny a Mesterek Tornája sorozat keretében Hamburgban; nõi pontgyûjtõ verseny a belgiumi Antwerpenben; 20–26-a között: nyílt férfi verseny az ausztriai Sankt Pöltenben, ATP-pontgyûjtõ verseny a férfi csapatbajnokság keretében a düsseldorfi Rochus-központban; 21–27. között nõi verseny Stras-

bourgban és Madridban; május 28–június 11. között: Franciaország nyílt salak pályás nemzetközi bajnoksága, az idei Grand Slam sorozat második állomása a párizsi Roland Garros-központban.

l TORNA — férfi és nõi torna, valamint mûvészi torna ritmikus sportgimnasztika csapat Európa-bajnokság 18–20-a között Párizsban.

l VÍVÁS — Világ-kupa versenyek, idõrendi sorrendben: 12-én és 13-án: férfi kard, Madridban; férfi tõr, a németországi Osnabrückben, nõi párbajtõr, a svájci Zürichben és férfi párbajtõr az olaszországi Legnanóban; 19-én és 20-án: férfi tõr, a portugáliai Espinhóban; férfi kard, Varsóban; férfi párbajtõr az ausztriai Inns-bruckban; nõi tõr Buenos Airesben; 26-án és 27-én: férfi kard, az olaszországi Pádovában; nõi párbajtõr, Sevillában és ugyancsak nõi párbajtõr Tajvan szigetének központjában.

László Ferenc

KÖRKÉP

300 táncos lépett színpadra

(5. old.)

Az ötödik alkalommal megrendezett szamosújvári nemzetközi ifjúsági néptáncfesztivál minden szempontból sikeresnek mondható. Örvendetes, hogy a helyi önkormányzat magáénak tekintette a rendezvényt és valóságos ünneppé avatta az Erdély-szerte is oly népszerû seregszemlét, amelyet az idén 11 együttes tisztelt meg jelenlétével. Ott volt a fesztiválon a Szamosújvárral immár három éve testvérvárosi viszonyban levô magyarországi Aba nagyközség Mûvészeti Alapiskolájának csoportja és a szlovákiai Aranyesô néptáncegyüttes. Õk is hozzájárultak e fontos mûvészeti esemény rangjának emeléséhez. Elmondhatjuk, hogy a legsikerültebb "kiadásnak" voltunk szemtanúi, amely jelentôs helyet foglalt el a Szamos menti kisváros lakosainak életében. Nem kevesebb mint 300 (!) népi táncos lépett színpadra. Jelen voltak a hét végi nemzetközi néptáncfesztiválon a felsorolt külföldi csoportok mellett a kolozsvári Zurboló, Bogáncs, Ördögtérgye és Szarkaláb, a mezôbándi és széki hagyományôrzô csoportok, a balánbányai Ördögborda és a dési Aranyesô. Természetesen színpadra léptek a házigazda kalákások és a közkedvelt kolozsvári Tarisznyás zenekar is. Mindkét gálaelôadás keretében zsúfolásig megtelt a fôtéri kultúrház nagyterme. S a szabadtéri felvonulás is különlegességnek számított. Három napon át valóban a néptánc uralkodott a municípiumban és ezért csak dicsérni lehet a szervezôket. A Téka Mûvelôdési Alapítvány újból bebizonyította (ha egyáltalán már szükség van erre, hiszen tevékenységük példamutató), hogy Szamosújvár egyik legrangosabb kulturális intézménye — ezt a hét végén a polgármesteri hivatal jelenlevô képviselôi is elismerték. Szervezôképességbôl, vendégszeretetbôl jelesre vizsgázott a Balázs Bécsi Attila tanár vezette alapítvány. Mindenki jól szórakozott és vendégek, házigazdák, meghívottak egyaránt jól érezték magukat. Ehhez még hozzá kell tennünk (nem utolsó sorban!) a kolozsvári Tarisznyás zenekar értékes hozzájárulását az ötödik alkalommal sorra került nemzetközi néptáncfesztivál zökkenômentes lebonyolításához.

Szép volt tékások, várjuk a folytatást! Maradandó emléket nyújtottak minden résztvevônek, nézônek, ünnep volt a javából.

Erkedi Csaba

Menjünk tovább — sokadszorra
Ünneplésbe csapott át a Tamás Gábor gálakoncert

(5. old.)

Vasárnap délután nagysikerû koncertet adott az Állami Magyar Operában az immár 25 éve Svédországban élô könnyûzene énekes, a Kolozsvárról elszármazott "Donát úti trubadúr", Tamás Gábor.

A gálaelôadást Csép Sándor, a Kolozsvári Televízió magyar szerkesztôségének egykori vezetôje konferálta be. Ünnepi felvezetôjében Csép rámutatott: Kolozsvár számára Tamás Gábor több, minte egy hazatérô énekes, akinek mindig van ereje arra, hogy dalaival erôsítse a kolozsváriak identitás-, és közösségtudatát. Ezt kiemelendô, Csép Sándor átnyújtotta az énekesnek a tiszteletbeli polgárságot jelképezô városkapu-óriáskulcsot.

Maga a koncert a régi és az új számok egészséges keverékét nyújtotta, és betekintést engedett abba a világba, amelyben Tamás Gábor él Stockholmban: egy kis nosztalgia (Donát úti orgonák), egy kis idôszerûsített nosztalgia (Gyere velem a Hargitára), egy kis regionális aktuál-politika (Ó, Erdély, szép hazám)... A különbözô típusú nosztalgiaszámok között próbált helyet szorítani magának a "stockholmi mûfaj", a Tamás Gábor svéd arcát bemutató "nemzetközi" egyvelegek. A közönség egyformán jól reagált minden zeneszámra, de azért érezni lehetett, hogy a nosztalgia-show az, amelyik igazán megdobogtatja a szíveket.

Tamás Gábor izgalommal állt színpadra, de lámpaláza — amelyet saját bevallása szerint mindig érez, ha kolozsváriak elôtt lép fel — viszonylag hamar elmúlt, és egy órányi koncert után már teljes oldottságában mutatkozott meg az elôadó klasszisa és a tömeg Tamás Gábor-szerelme: önfeledten tapsolt, énekelt, kacagott ("Menjünk tovább..."), bravózott a zsúfolt nézôtér.

A gálamûsor után többen is úgy vélték, ez több volt, mint koncert: tüntetés volt a kolozsvári magyar jelenlét — a Donát, Rákóczi és más, hasonló kicsengésû utak — mellett.

Szabó Csaba

Áramszünet

(5. old.)

Ma áramszünet lesz a Györgyfalvi negyedi 1-es számú hôközpontnál, az Unirii utca 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., a Tineretului utca 72. szám alatt. Szerdán szünetel az áramszolgáltatás a Tineretului utca 70. szám alatt és a garzontömbházban, csütörtökön a Györgyfalvi negyedi 4-es számú hôközpontnál, a Detunata utca 9., 11., 13., 15., 17., 19., a Meseº utca 4., 6., az Unirii utca 4., 6., 8. és 10. szám alatt, pénteken a Györgyfalvi negyedi 5-ös számú hôközpontnál, a Bãiþa utca 8., 10., 12., 5., 7., 9., a Bãiºoara sétány 11., 13., valamint a Bizuºa utca 10. szám alatt. Az áramszünetre 8 és 15 óra között lehet számítani.

A vasárnap esti Teleeurobingó Show nyertesei

(5. old.)

1. Bingónyeremények: KÉK: Sor: 355; bingó: 600. Sorozatszám: 40126. NARANCSSÁRGA: Sor: 797; bingó: 598. Sorozatszám: 12014.

2. Nyertes kartonok (NEC): Molnar Rodica, Kolozsvár: 10 millió lej. GRAT — 2 millió lej: Vãtacã Vasile, Torda; Kis Alex, Zilah; Rezemet Victor, Abrudbánya; Jinga Gheorghe, Kolozsvár; Petre Bogdan, Kolozsvár; Oroian Liviu, Nagyenyed.

3. Telefonos játék: Antoniu Dobos, Turda: 100 millió lej; Rodica Padurean, Gyulafehérvár.

Amerikai kézben a Clujana strand
Ponty kerül a Györgyfalvi negyedi tavakba

(5. old.)

Az elmúlt idôszakban a kolozsvári polgármesteri hivatal ellenôrzô testületének munkatársai hat strandnál végeztek ellenôrzéseket. Kiderült: a Record és a Donát negyedi strand medencéjénél, az illemhelyeken és az öltözôkben végzett fertôtlenítési, javítási, festési munkálatokat legtöbb 15 napon belül befejezik.

A Horea Demian Sportcsarnok mellett levô, a Mûszaki Egyetemhez tartozó "Olimpic" strandnál tavaly októberben kezdték el az általános felújítási munkálatokat. A strandot az idén nem nyitják meg, az építkezési engedélyben megszabott határidô ugyanis 18 hónap. A Clujana strandot két amerikai állampolgár vásárolta meg, jelenleg javítják. A Iuliu Haþieganu sportparkban levô, a Babeº–Bolyai Tudományegyetemhez tartozó strand immár négy éve nem mûködik, nincs kilátás arra, hogy idén fürödni lehessen benne. A Sport szálló melletti medencére, a hajdani városi strandról a városháza felügyelôinek csak annyit sikerült megtudniuk: zárva van.

A Gyermekpalotánál jelenleg medencét építenek, átadására elôreláthatólag június 18-án kerül sor. A medence a város egyik legkorszerûbbje lesz: vízfrissítési és vízmelegítési rendszerrel rendelkezik majd. A medence zártkörû lesz, csak a Gyermekpalota különbözô klubjaihoz tartozók használhatják majd. Az Univers T (ifjúsági szálloda) mellett a szabadidôközpont és a medencék befejezetlen állapotban vannak.

A Sétatéren levô tónál 15–15 csónak és vízibicikli áll a kikapcsolódni vágyók rendelkezésére. Örülhetnek a horgászok: a Sporthorgászok Egyesülete 4159 kilogramm kárász halivadékkal telepíti be a Györgyfalvi negyedi 1-es és 3-as tavakat, ehhez az elkövetkezô idôszakban a polgármesteri hivatal 300 kg pontyivadékkal járul hozzá.

(kiss)

34 iskolakerülôt kísértek be

(5. old.)

A fiatalkorú bûnözés, az iskolakerülés megakadályozása és megelôzése érdekében a tanórákról ellógó diákokat lepleztek le razzia keretében pénteken a dési rendôrök. A déli órákban zajló ellenôrzés során a város központjában lévô hét bárt fésültek át. A razzia során 34 olyan diákot azonosítottak, akik képtelenek voltak a bárban való jelenlétüket igazolni, ezért ôket a rendôrségre kísérték, ahol adataikat és ujjlenyomataikat rögzítették. Gheorghe Roº a dési rendôrség helyettes vezetôje elmondta, hasonló ellenôrzéseket végeznek majd a következô hetekben is. A mulatóhelyeken talált diákok közül 14-en a 2-es Számú Ipari Iskolának, 8-an a Papír- és Cellulózfeldolgozó Szakiskolának, 6-an az Andrei Mureºanu Kollégiumnak, ketten a kisegítô iskolának, ketten a kosályi Iskolának, ketten pedig a szamosújvári Petru Maior Líceumnak a növendékei.

C. M.

Az egészséges körmök napja
Június 8-ig ingyenes konzultáció Kolozsváron

(5. old.)

A köröm gombás megbetegedése (onicomicozis) ragályos és lassan népbetegséggé kezd válni. A megbetegedések számának évi 18 százalékos növekedése már vészhelyzetre adhat okot. A betegség terjedésének egyik fô oka, hogy az érintettek 80 százaléka nem jelentkezik az orvosnál (bôrgyógyásznál). Dr. Maier Nicolae, a kolozsvári Bôrgyógyászati Klinika fôorvosa sajtótájékoztatóján kihangsúlyozta, hogy ez a gombás megbetegedés a családot is fenyegeti, amennyiben közös törülközôt, papucsot, harisnyát, pedikür készletet használnak. Amennyiben a fertôzöttek titkolni próbálják betegségüket, reális veszélyt jelentenek környezetük számára, ugyanakkor fennáll az önfertôzés veszélye a test egyéb zónáira nézve, ami komoly egészségügyi gondokat okozhat. A legtöbb esetben a betegség elsô jeleit teljesen figyelmen kívül hagyják. Fontos tudnivaló, hogy az onicomicozis elsô jelei a köröm állapotának alig észrevehetô változása, ami idôvel ennek megvastagodásához, színváltozásához (sárgás), törékenységéhez, alakváltozásához vezet. Ennek a betegségnek a megelôzése illetve továbbterjedésének megakadályozása érdekében a Pan-Európa Achille tervezet támogatásával idén is megrendezik az Egészséges Köröm Napja Kampányt. Az elmúlt években több mint 5000 személy részesült ingyenes konzultációban és kezelésben. A június 8-ig tartó kampány ideje alatt akik Kolozsváron a 093/255-113-as telefonszámon jelentkeznek, ingyenes konzultációhoz juthatnak hátfôtôl péntekig 9-18 óra között. A körömgombásodás esetében csak a szakember segíthet.

H. Gy.

Közlekedési balesetek

(5. old.)

Súlyos baleset történt május 4-én a DN1E60-as országúton, Kissebesen. A szászfenesi, 58 éves Horváth Ervin CJ–43–HER rendszámú 1310-es Daciáját vezetve elütötte az ittas állapotban, nem a kijelölt helyen figyelmetlenül átkelô Morar Constantint. A helybéli, 37 éves férfit súlyos agyalapi sérüléssel és agyrázkódással, egyéb zúzódásokkal szállították kórházba.

Õrmester ütött el május 5-én este kilenckor egy kerékpárost Aranyosgyéresen. A kerékpáron közlekedô Finias Chiº a Vasile Goldiº és Laminoriºtilor utcák keresztezôdésében nem adott elônyt az éppen a munkahelyére igyekvô Doru Costin Vulpescu (22) rendõrôrmesternek, aki Daciájával már nem tudta elkerülni az ütközést. A kerékpáros könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

Elvesztette uralmát és hídba rohant a kolozsvári Arcadie Hoca. A 29 éves férfi május 5-én reggel fél kilenckor a Királyhágón túl nagy sebességgel haladt, és emiatt elvesztette uralmát CJ–05–EHC rendszámú Volkswagenje fölött, amely elôbb elhagyta az úttestet, majd hídba rohant. A vezetô súlyosan megsérült, utasa könnyebb sérüléseket szenvedett.

25 milliós pénzbírságot rótt ki a rendôrség tegnapelôtt, a megyeszerte tartott közlekedésrendészeti ellenôrzéseken. Ezzel 210 kihágást büntettek meg a rend ôrei, akik 5 hajtási jogosítványt és 26 forgalmi engedélyt is bevontak. Bánffyhunyadon május 4–6. között tartottak ugyancsak közúti ellenôrzést, ez alkalomból 141 kihágást könyveltek el, és 10,2 millió lej összértékû pénzbírságot róttak ki.

(balázs)

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Villámcsapás ölte meg a marótlaki (Morlaca) Aurel Costeát. A 71 éves férfi pénteken a mezôn dolgozott feleségével, amikor délutáni három órakor villám csapott közéjük. A férfi a helyszínen életét vesztette, a nôt a bánffyhunyadi kórházba szállították.

Felakasztotta magát a kissebesi Cãlin Emanuel Florea. A 29 éves férfi tetemét Kolozsváron, a Vrancea utca 43. szám közelében, egy barakkban vette észre az utca egyik lakója. A helyszínre érkezô rendôrök szerint gyilkosság gyanúja nem merült fel. A férfi pénze és karikagyûrûje nem hiányzott, nadrágszíjával vetett véget életének.

(balázs)

GAZDASÁG

CEFTA: az EU vizsgálja felül álláspontját

(6. old.)

Hét kelet- és közép-európai ország agrárminisztere arra sürgette az Európai Unió Bizottságát, hogy vegye le országukat a 3. kockázati csoportba sorolt országok listájáról. Ez a besorolás azt jelenti: "Valószínû, bár még nincs megerõsítve" a marhakór (BSE) jelenléte a szarvasmarha-állományban.

— Ragaszkodunk ahhoz, hogy a bizottság vizsgálja felül kockázati besorolásának módját, mert ez a besorolás nagyon kedvezõtlenül érinti élõállat- és állatitermék-kereskedelmünket — áll a kétnapos szófiai tanácskozáson elfogadott zárónyilatkozatban.

Szivacsos agysorvadás megbetegedést nem észleltek, nem erõsítettek meg egyetlen CEFTA-tagországban — Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia és Bulgária — sem — hangsúlyozza a dokumentum.

A bizottság április elején Bulgáriát, Magyarországot, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Litvániát, Albániát, Ciprust, Észtországot sorolta a 3. kockázati kategóriába.

— Ez a besorolás kedvezõtlenül érinti országaink fogyasztóinak bizalmát is. A marhahús fogyasztása egyes CEFTA-országokban drámaian visszaesett — mondta a bolgár szakminiszter szófiai sajtóértekezletén.

A kelet- és közép-európai országok megfigyelõi státust is követeltek az Európai Bizottság tudományos tanácsadó bizottságában, amely a BSE-kockázatról dönt.

A hét EU-tagjelölt ország nem jutott azonban egyezségre arról, hogy kérjenek-e közösen pénzügyi segítséget az EU-tól a BSE megelõzése érdekében.

— Egy ilyen lépést a jövõ hónap végén Pozsonyban ismét meg fogunk vitatni. Addig minden kormány saját maga finanszírozza a marhakór megelõzésének költségeit — mondta a bolgár mezõgazdasági miniszter.

Az EU februárban arra hivatkozva utasította el Magyarország kérelmét a tesztek elvégzésekor felmerülõ költségek támogatására, hogy jelenleg erre nincs forrása.

Idegenforgalmi "gyorsprivatizáció"

(6. old.)

Mintegy 23 millió dollárnak megfelelõ bevételre számít a román idegenforgalmi minisztérium az idén meghirdetett idegenforgalmi "gyorsprivatizációból". A szaktárca már korábban bejelentette, hogy az év végéig 51 idegenforgalmi céget magánosítanak.

A kormány közelmúltban elfogadott határozata 650 milliárd lejben állapította meg a minisztérium privatizációs költségvetését. A minisztérium magyarázata szerint a szerény idegenforgalmi privatizációs bevételt az magyarázza, hogy több magánosításra váró létesítmény tulajdonjogi helyzete nem tisztázott, sokat korábban bérbe adtak.

Az idegenforgalmi tárca a gyors privatizáció érdekében bejelentette, hogy a vevõk a vételár 10 százalékának kifizetése után részletekben fizethetnek. A feltétel az, hogy a magánosított cégeknél, létesítményekben minél hamarabb tényleges beruházásokat hajtsanak végre.

A minisztérium által közzétett adatok szerint Romániában az idegenforgalmi infrastruktúra 44 százaléka került magánkézbe 1996-ig, a következõ négy évben viszont csak további 6 százalékot privatizáltak.

Nõtt a megye ipari termelése

(6. old.)

Kolozs megye ipari termelése 5,4 százalékkal nõtt a múlt év azonos idõszakához képest. A megye ipari vállalatai az elsõ trimeszterben összesen 3443 milliárd lej volt. A legnagyobb termelésnövekedést a kohászatban, a fafeldolgozásban, a bútorgyártásban a ruhagyártásban, a cellulóz, papír és karton termelésében érték el. Az eladott ipari termékek volumene ebben az idõszakban 3312 milliárd lejre rúgott, s ebbõl 830,7 milliárd lejnyi terméket, azaz a termelés 25,1 százalékát exportra szállították. Március végén azonban a korábbinál 130 személlyel kevesebb dolgozott a megye vállalataiban, s a foglalkoztatottak összlétszáma

49 662 volt. Ezek márciusban átlagosan 2,99 millió lejt kerestek, ami februárhoz viszonyítva 9 százalékos növekedést jelent.

Valutaárfolyamok
Május 7., hétfõ

(6. old.)

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Carpatica Kereskedelmi Bank (bankközi)

12 810/12 960

28 246/28 403

(valutabeváltó)

12 700/12 950

28 000/28 350

Macrogroup (Fõtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

12 750/12 870

28 100/28 250

Az utcai pénzváltóknál a forint 96/98, a márka 12 800/12 900, a dollár pedig 28 200/28 400 lejbe került.

Május 8., kedd
A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 német márka = 12 918 lej,1 USD = 28 316 lej.

Szexbotrány a rendõrségen
Pascu kapitány nem vétkes

(7. old.)

Román sajtóértesülések szerint a szamosújvári rendõrség kapitánya szexuálisan molesztált, illetve perverzitásokra kényszerített két nõt. A lapok szerint Vasile Pascu egy szamosújvári cégnél tartott ellenõrzés során autójába csábította a cég tulajdonosnõjét és perverzitásokra kényszerítette õt. A riporterek nyomozása során kiderült: az eset nem elõzmény nélküli, csupán egyetlen szamosújvári utcában négy olyan nõ lakik, akiket szexuálisan zaklatott a kapitány. A lapok azt is tudni vélik: miután Dorel Goia õrnagy a megyei rendõrség részérõl kivizsgálta az ügyet és továbbadta a jelentést a rendõrség vezetõségének, Pascu rendõrbarátai akiknek Pascu halakkal "kedveskedett", még abban az idõben amikor halastavak õrzésével volt megbízva" — szõnyeg alá seperték a dolgokat, így a "szexszimbólum" ma is szabadon sétál.

Az ügy kapcsán Rus Herdea parancsnokhelyettes szolgált további felvilágosításokkal:

A rendõrség hivatalból kezdeményezte az ügy kivizsgálását, és bíráló bizottságot hozott létre Pascu kapitány elítélésére. A nyomozások pontosan úgy folytak, mint bármely bûnügyi dosszié esetében, a végkövetkeztetés pedig az volt, hogy Pascu kapitány nem vétkes.

Herdea ezredes szerint a két nõ hamis vallomása olyanok érdekét szolgálta, akinek célja a jó eredményeket elért kapitány lejáratása. A nõs, kétgyermekes Pascu különben valóban jelen volt a nõ cégénél végzett ellenõrzésen, ám a vádaknak nincs valós alapja. Elképzelhetõ, hogy a rendõrség vagy Pascu feljelentést tesz a cikket író riporterek ellen — fûzte még hozzá Herdea.

Balázs Bence

NAPIRENDEN

Magyar–román igazságügy-miniszteri találkozó
Kerülték a státustörvény témáját

(8. old.)

Dávid Ibolya magyar igazságügy-miniszter szerint Magyarországnak igen komoly érdeke fûzôdik ahhoz, hogy Románia mielôbb NATO-tag legyen és mihamarabb részt vegyen az Európai Unióban.

A miniszterasszony a hétfôn, Debrecenben megkezdôdött magyar–román jogásztalálkozó keretében megtartott kétoldalú miniszteri konzultáció után román kollégájával közös sajtótájékoztatóján a készülô státustörvényrôl kijelentette: az nem változtatja meg a határon túl élô magyarság jogállását, hanem a számukra nyújtott kedvezményekkel éppen a helyben maradásukat segíti.

Rodica Stãnoiu román igazságügy-miniszter a sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatban kijelentette: mostani megbeszélésüknek nem volt témája a státustörvény, amelyrôl majd akkor tudnak véleményt kialakítani, ha megismerik az új jogszabály tervezetét.

Korábban Stãnoiu asszony román újságíróknak úgy nyilatkozott: aggódik a magyar igazolvány miatt. Véleménye szerint "a magyar hatóságoknak együtt kell mûködniük a román féllel a határon túli magyarok státusára vonatkozó törvény tekintetében".

A román igazságügyi tárca vezetôje a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a négy hónapja hivatalba lépett román kormány az európai integrációt prioritásként kezeli.

— Érdekeltek vagyunk a közösségi törvények alkalmazásában — mondta.

Európai szociáldemokrata pártok kongresszusa
Román résztvevôk: RTDP, DP, RSZDP

(8. old.)

A román szociáldemokarata pártok is rész vesznek a Berlinben május 7–8. között rendezett kongresszuson. A Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja (RTDP), a Demokrata Párt (DP) és a Román Szociáldemokrata Párt (RSZDP) képviselôi hétfôn utaztak el a német fôvárosba.

A három romániai párt elnöke, Adrian Nãstase, Petre Roman és Alexandru Athanasiu az elutazás elôtt pozitívan nyilatkozott az eseményrôl. — Ez a találkozó lehetôséget nyújt, hogy kapcsolatot alakítsunk ki más európai szocialista és szociáldemokrata pártokkal — mondta a kormányfô. — Az, hogy az RSZDP mellett az RTDP is részt vesz a kongresszuson, mintegy elôrevetíti a közeljövôben, június végén létrehozandó fúziót e két párt között.

Alexandru Athanasiu véleménye szerint a kongresszuson új státust fogadnak el, amely értelmében minden szociáldemokrata párt egyenjogú tagja lesz a kongresszusnak. A román küldöttség várhatóan Gerhard Schröderrel, a német szociáldemokrata párt elnökével is találkozik.

Petre Roman is kiemelte a látogatás fontosságát, amelyen fontos lépéseket lehet tenni Románia EU-tagságának érdekében.

Újabb kedvezmények a társadalombiztosítás adósainak

(8. old.)

A munkaügyi miniszter legújabb rendelete lehetôséget ad a társadalombiztosítás befizetésének az ellenôrzésével megbízott megyei szerveknek, hogy megalapozott kérés esetén halasztást, vagy átütemezést biztosítsanak az adós cégeknek.

A miniszteri rendelet szerint megalapozott kérés esetén a megyei ellenôrzô szervek legfennebb 60 hónapra (5 év) átütemezhetik a cégek adósságát. A komoly anyagi nehézségekkel küzdô vállalatoknak 6 hónapra felfüggeszthetik fizetési kötelezettségeiket. A rendelet azt is elôírja, hogy nagyobb összegek átütemezése esetén a kérvényezô cég garanciát kell felmutasson az összegre. Az adósság átütemezéséhez a cégnek bizonyító okiratokat kell átadnia a területileg illetékes munkaügyi igazgatóság erre a célra alakult szakbizottságához. A kérvények alapján a bizottság ellenôrzést tart a cég székhelyén. Abban az esetben, ha a fizetési könnyítést szorgalmazó cég ellen már elindult a jogi eljárás az adósság behajtására, a kérelem elfogadása esetén ezt felfüggesztik.

Kolozsvárra várják Ilaºcut

(8. old.)

Május 5-én Gheorghe Funar polgármester nyílt levelet intézett Ilie Ilaºcuhoz, aki több éven keresztül a Dnyeszteren túli terület szeparatista hatóságai börtönében tartottak fogva. Az 1993. december 17-én hozott tanácsi határozat értelmében Ilaºcu Kolozsvár díszpolgára.

A levélben a polgármester kifejti: "a világ különbözô pontján levô 35 millió románnal együtt örömmel vettem tudomásul, hogy május 5-én a tiraszpoli börtönökben elszenvedett, nyolcéves nehéz és igazságtalan szenvedés után végre szabad. Így véget vetettek egy igazságtalan ítéletnek és a románok megalázásának. Úgy vélem, az Ön szabadlábra helyezése nem valósulhatott volna meg a Corneliu Vadim Tudor, a Nagy-Románia Párt és a román kormány közbenjárása nélkül" — áll a levélben.

Gheorghe Funar köszönetet mond Vlagyimir Voronyin moldovai és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a szabadlábra helyezés mevalósításáért. A polgármester Ion Iliescu államfôt nem említi levelében. A dokumentum végén a polgármester meghívást intéz Ilaºcuhoz: "engedje meg, hogy meghívjam Önt Kolozsvárra annak érdekében, hogy mihamarabb átadhassuk a díszpolgári címet".

(kiss)

Román derûlátás vízumügyben

(8. old.)

Vasile Puºcaº integrációs miniszter tegnap úgy nyilatkozott, hogy Románia az év második feléig nagy vonalakban teljesíti a vízumkényszer eltörléséhez elôírt EU-normákat. A román miniszter szerint az ország határainak védelmét, a külföldi állampolgárok romániai tartózkodását és munkavállalását egyaránt az Európai Unió elôírásaihoz igazítja. A készülô, részletes jelentés az év második felében kerül a brüsszeli illetékesek asztalára.

Kiújultak a harcok Macedóniában

(8. old.)

A macedón hadsereg hétfô hajnali támadásában Lojane település közelében 20 albán gerilla vesztette életét.

Az albán felkelôkkel vívott tûzpárbajban a kormányerôk nem veszítettek egyetlen katonát sem, és Tetovo térségében — ahol az albánok a hét végén két támadást is indítottak a macedón hadsereg ellen — nyugalom honol.

Az AP szerint az ágyúzás válasz volt arra a támadásra, amelyet az UCK hajtott végre hétfôre virradóra egy macedón katonai járôr ellen Lojane település közelében.

A macedón hadsereg hétfô délelôtt ismét felújította aknavetôs támadásait az ország északi részén, az albán lázadók feltételezett állásai ellen: a támadásokban a nehéztüzérség alakulatai mellett harci helikopterek és harckocsik is részt vettek. A hadsereg rakétákkal lôtte Lipkovo körzetét, amely az albánok Nemzeti Felszabadítási Hadseregének (UCK) ellenôrzése alatt áll.

George Robertson NATO-fôtitkárral és Javier Solanával, az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikai képviselôjével folytatott megbeszélései után Arben Xhaferi, az Albánok Demokratikus Pártjának (DPA) vezetôje hétfôi sajtóértekezletén bejelentette: pártja elhagyja a szkopjei kormánykoalíciót, ha kihirdetik a hadiállapotot az egykori jugoszláv tagköztársaságban. A legnagyobb macedóniai albán párt jelenleg öt miniszterrel van jelen a szkopjei kormányban.

A macedóniai vezetôk vasárnap azt közölték, hogy szándékukban áll felkérni a törvényhozást: járuljon hozzá a hadiállapot kihirdetéséhez az országban az albán szélsôségesek fokozódó fegyveres akciói miatt.

Az ankarai elnöki hivatal hétfôi közlése szerint Borisz Trajkovszki macedón államfô a harcok kiújulása miatt lemondta keddre és szerdára tervezett hivatalos törökországi útját.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2000 - All rights reserved -