2001. november 16.
(XIII. évfolyam, 268. szám)

Premier az Apáczai Galériában

(1., 2. old.)

Ünnepélyes keretek között nyílt meg szerda délután az Apáczai líceumban az Erdélyi Magyar Mûvészetpedagógusok Egyesülete (EMME) Kolozs megyei szervezetének elsô, bemutatkozó tárlata. A premier és a jól ismert és közkedvelt Flauto Dolce együttes fellépte népes közönséget vonzott a kiváló kolozsvári szobrászmûvész, Gergely István jeles erdélyi személyiségeket megjelenítô alkotásaival díszített Apáczai Galériába.

Az egybegyûlteket Wolf Rudolf igazgató köszöntötte. Hangsúlyozta az esemény jelentôségét, a mûvészetpedagógusok elsô szervezett bemutatkozását diákjaik és a kolozsvári tárlatlátogatók elôtt. Ugyanakkor utalt a galériává avatott díszterem megnövekedett szerepére, amelyet az is indokol, hogy az Apáczai líceumban, kolozsvári premierként, ötödikes tanulókkal beindult a képzômûvészeti osztály. Majd a tárlat fô szervezôje, Székely Géza grafikusmûvész, az iskola rajztanára üdvözölte — segítôtársai, mûvészpedagógus kollégái, Orbán István, Koncz-Münich András és Kajtár Lehel nevében is — a megnyitó közönségét és a kiállító mûvészeket. Röviden ismertette a Pedagógusszövetség szakmai tagszervezetének, az egy éve megalakult Erdélyi Magyar Mûvészetpedagógusok Egyesületének a célkitûzéseit, és hangsúlyozta a mûvészet emberformáló erejét. "...a minden irányból dömpingszerûen ránkzúduló információáradattól manipuláltan, lassan elhisszük, hogy a tömegárúként ránktukmált álmûvészet és giccs a "valódi" érték, s a mûvészet nem egyéb, mint fogyasztásra szánt, a szórakoztatást, a kikapcsolódást biztosító termék. Jóllehet tudnunk kellene, hogy a mûvészet eredeti és elsôrendû funkciója az ember bekapcsolása, integrálása az istenarcú örök szellem áramkörébe, hogy szembesülhessen önmagával, és mindazokkal az egzisztenciális alapkérdésekkel, amelyek meghatározzák életét, létét az egyetemesség, a nemzetköziség valamint az individuum szintjén" — mondotta.

Majd Németh Júlia méltatta a 22 erdélyi képzômûvész alkotásaiból megrendezett kiállítást, és úgy vélte: nagyon szerencsések azok a fiatalok, akik ilyen mûvészektôl tanulhatnak.Talán nem is annyira rajzot, mint inkább szemléletmódot. Hiszen közülük viszonylag kevesen válnak majd hivatásos mûvészekké, de mûélvezôkké, ilyen indíttatással, annál többen. Ez pedig nagyon nagy ajándéka a sorsnak.

Szép versmondásával nagy sikert aratott Széman Rózsa X. osztályos tanuló. Az estbe nyúló mûvészi délután fénypontját a Majó Zoltán, Szabó Mária, Csillag Orsolya összetételû Flauto Dolce együttes fellépte jelentette. Minikoncertjük mûsorán a Bartók-darabok — Párnás tánc, Leánynézô, Csujogató — mellett különleges mûvészi csemegének számított Konrad Lechner (XX.) Négy régi német dalának a megszólaltatása Anamaria Covrig szoprán felejthetetlen közremûködésével. Rainer Glen Buschmann (XX.) New Moods for Flutes címû sajátos hangzású darabjának elôadása is elnyerte a hallgatóság tetszését.

A kiállítás november 30-ig tekinthetô meg munkanapokon 13–18 óra, szombaton 10–12 óra között.

(-h-a)

Leköszön tisztségérôl Pomogáts Béla

(1. old.)

Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség elnöke nem kívánja jelöltetni magát a szövetség elnöki tisztségére. A Magyar Írószövetség tisztújító küldöttgyûlését november végén tartja Budapesten.

— Végigcsináltam két elnöki ciklust, de maga a tisztség óriási megterhelést jelent számomra. Nem szeretném folytatni, mert végül is van egy tisztességes szakmám, és szeretném befejezni megkezdett könyveimet is — közölte Pomogáts Béla.

Pomogáts Béla utalt arra, hogy szeretné, ha az írószövetség megmaradna nagyjából azon a vágányon és abban a szellemiségben, ahol most is található. Mint mondta: a Magyar Írószövetségnek nem a politikában kell szerepet vállalni, hanem a kulturális életben.

— Az írószövetség más dimenzióban helyezkedik el, mint a politikai pártok, ezért nagyon helytelennek tartom azt, hogy eddig minden politikai kurzus megpróbált befolyást gyakorolni az írószövetségre. Ez így volt az elôzô kormányzati ciklusban, így tapasztalható a jelen kormányzati ciklusban is, és gondolom, így lesz jövôre is — tette hozzá az elnök.

Távozik a prefektúra szóvivôje?

(1. old.)

Az elmúlt napokban 29 kolozsvári román újságíró aláírásával beadvány érkezett Vasile Soporan prefektushoz, amelyben a sajtó képviselôi elmarasztalták Despina Neagoie sajtószóvívô "beosztásával összeegyeztethetetlen magatartását". Az újságírók szerint a sajtószóvívô nem nyújtott érdemi segítséget a prefektúra tevékenységével fogalkozó riportereknek, vagy megpróbálta lerázni a sajtó embereit. Despina Neagoie tegnap feltételesen benyújtotta lemondását, arra kérve a szerkesztôségeket, hogy foglaljanak állást személyét illetôen. Amennyiben ez többségében negatív lesz, döntését megtartja.

Szerkesztôségünket meglepte a beadvány, amit a magunk részérôl nem támogattunk, hiszen a sajtószóvívô lapunk kérésének mindig eleget tett.

K. Zs.

Elfogadták a költségvetést
Az RMDSZ bírálta, de megszavazta a tervezetet

(1. old.)

Kényelmes többséggel, a rendszerváltás óta elôször a tárgyév kezdete elôtt, a parlament elfogadta a 2002-es költségvetést, illetve a társadalombiztosítási költségvetést.A képviselôk és szenátorok közül 270 szavazott mellette és 154 ellene. A törvénytervezet mellett a Szociáldemokrata Párt, és az RMDSZ voksolt, az ellenszavazatok a demokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Nagy-Románia Párt soraiból származtak. Az RMDSZ azzal indokolta a tervezet megszavazását, hogy a vita során sikerült elfogadtatni a szövetség szakemberei által fenntartott gazdasági reformra és decentralizációra vonatkozó több módosítási javaslatot.

Markó Béla szövetségi elnök felszólalásában hangsúlyozta: a költségvetés megszavazása egyben politikai szavazat is, hiszen nem csak a jövedelmeket és költségeket szavazták meg, hanem a törvény következményeit is. A számadatok nem adnak okot lelkesedésre, a román gazdaság helyzete továbbra is aggasztó. Különösen a lassú privatizációt, a magas inflációt, a piacgazdaság értelmezését vagy a befektetések etnikai diszkriminációját illeti. Corneliu Vadim Tudor, a Nagy-Románia Párt elnöke szerint pártja azért szavazott a törvénytervezet ellen, mert ez rosszul van megalkotva, egy aberráns politika szüleménye, s csak a korrupciós ügyek elsimítását segíti elô. A Nemzeti Liberális Párt részérôl Cãlin Popescu Tãriceanu szólalt fel. Elmondta: a liberálisok megítélése szerint ennek a költségvetésnek semmi köze a Romániában uralkodó realitásokhoz, az ország érdekeihez, a Nãstase-kabinet propagandáját szolgálja csupán. A tervezet készítôi nem vették figyelembe a szeptember 11-i eseményeket, és azoknak lehetséges következményeit a világgazdaságra. A Demokrata Párt a "szociális kirekesztés" költségvetésének nevezte a megszavazott tervezetet. (Részletek a 8. oldalon)

Jövôre sem lesz mûjégpálya

(1. old.)

Kolozsvári Helyi Tanácsa csütörtöki ülésén megvitatták a Monostor negyedben építendô sportkomplexum ügyét, a két évvel ezelôtti tanács ugyanis elfogadott egy határozattervezetet arról, hogy Kolozsváron egy strandot létesítsenek, ami telente mûjégpályaként mûködne.

Gheorghe Funar polgármester szerint egy Kolozsvár nagyságú városnak feltétlenül szüksége van egy ilyen létesítményre, Molnos Lajos RMDSZ-tanácsos viszont megkérdôjelezte a program prioritását. Mivel nem sikerült megegyezni a komplexum megnevezésérôl, a friss tanácstagok elôtt nem volt egyértelmû, hogy strandról vagy korcsolyapályáról van-e szó —, a tervezetet elvetették.

Szintén leszavazták a Gelu vezér szobráról szóló 50 milliós költségvetési tervet. Néhányan azzal indokolták döntésüket, hogy ezzel Gyalu községnek kell foglalkoznia.

Az Országos Lakásügynökség (ANL) építkezési programjához tartozó Mehedinti utcai ingatlan költségvetését viszont megszavazták. Döntés született arról is, hogy 220 millió lej értékû támogatást kapnak az iskolai tevékenységben különös eredményeket felmutató gyerekek. A Pro Omnia-féle karácsonyfa-tervezet 33 millióval könnyiíti meg a városháza kasszáját.

Jakab–Benke Nándor

Nagyszabású beruházásokra készül a városháza
Nincs hiány a bizarr ötletekben

(1. old.)

Csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón ismertette a kolozsvári polgármesteri hivatal a 2002-es költségvetésének kiegésztésére vonatkozó igényét a beruházásokra. Muresan Mihai mûszaki igazgató elmondta a tervezett beruházások összege meghaladja a 10 008 milliárd lejt. Ehhez a városházi hozzájárulás 500 milliárd lej. Néhány a beruházási tervek közül: veseátültetési klinika, megyei egészségügyi sürgôsségi diszpécserszolgálat, magyar színház épületének javítása, Györgyfalvi negyedi mûkorcsolyapálya, nyolc földalatti autóparkoló, országúti terelôút a város mellett, törökvágási közúti híd, Expo Transilvania bôvítése, tömbház roma családoknak.

A jegyzék bôvelkedik olyan régebbi és újabb beruházási ötletekben is, amelyek méltán tartanak igényt a "fura" jelzôre. Izelítôül néhány (zárójelben a teljes beruházás, illetve a jövôre kért összeg, milliárd lejben): Traianus oszlopa eredeti nagyságban a Fôtéren (tervezés+kivitelezés, 86/12), közúti alagút a Felek domb alatt (tervezés, 2018/55), hajózható szakasz kialakítása a Kis-Szamoson (150/20), lóversenypálya (120/20). A városi tanács jövô évi költségvetése megközelítôleg 800 milliárd lej.

Ö. I. B.

Románellenességgel vádolják a Sapientiát

(1. old.)

Radu Timofte, a Román Hírszerzô Szolgálat (SRI) igazgatója csütörtökön úgy nyilatkozott: egyetért Ioan Rus belügyminiszter kijelentéseivel, miszerint az RMDSZ és a magyar kormány ténykedése miatt az állam elveszítette tekintélyét és befolyását Hargita és Kovászna megyében.

Timofte szerint nagyon valószínû, hogy a belügyminiszter a Román Hírszerzô Szolgálattól származó adatokra alapozta bejelentését. Utalt arra, hogy a SRI, ilyen vonatkozásban, állandó kapcsolatot tart fenn más állami intézményekkel is.

Az említett megyék román kulturális és civil szervezetei közleményben tiltakoztak a Sapientia magánegyetem csíkszeredai épületében folyó állítólagos román- és európaellenes propaganda akciók miatt — adja hírül a Mediafax.

A szervezetek képviselôi felszólították az illetékes hatóságokat, hogy akadályozzák meg a hasonló rendezvényeket, mert, szerintük, a legutóbbi koszovói konfliktusok is egy hasonló, felsôfokú tanintézménybôl indultak. Ugyanakkor arra kérték a tanügyminisztériumot, hogy folytasson alapos vizsgálatot a Sapientiánál, s ha indokolt, vonja vissza mûködési engedélyét vagy akadályoztassa meg az intézmény akreditálását.

A közlemény azt is javasolja, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének román képviselôi jelentsék a helyzetet és figyelmeztessék az európai hatóságokat a térség stabilitását veszélyeztetô helyzetre.

Elitélték a Sapientiánál tartott Székelyföld konferenciát, amelyen hat magyarországi adjunktus azon véleményének adott hangot, miszerint a térség "független európai tartománnyá" alakulhatna.

Tiltakoztak a Duna tévében közvetített, az ortodox egyház terjeszkedésérôl és a térség elrománosításáról szóló adás miatt is.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

ÖTÉVES A SZARKALÁB NÉPTÁNCEGYÜTTES
Ebbôl az alkalomból egésznapos évfordulós ünnepséget rendez az együttes november 17-én, szombaton. Délelôtt 11 órától az Apáczai Csere János Líceum dísztermében együttestalálkozó a régi és a jelenlegi tagokkal. Délután 5 órától kerül sor az ünnepi gálamûsorra a Brassai Sámuel Líceum dísztermében. Fellép a Kaláka, a Bogáncs, a Zurboló, és természetesen az ünnepelt Szarkaláb együttes. Ugyanitt megnyílik az 5 év Szarkaláb kiállítás is. Az ünnepi rendezvény természetesen táncházzal zárul este 8 órától a Tranzit Házban (Malom/Baritiu utca 16.). Muzsikálnak mindazon zenekarok, zenészek, amelyek az öt év alatt kísérték a Szarkaláb együttest.

A WORLD VISION kolozsvári irodája a szamosújvári Törpék Háza nevet viselô 3-as számú gyermekotthonnal közösen november 16-át, a Nemzetközi Tolerancia napját akciójukkal szeretnék nevezetessé tenni. Ezen a napon a fentemlített állami gyermekház lakói önkéntes városlakókkal együtt szamosújvári intézményekbe látogatnak, toleranciára és nyitottságra felszólító ismertetô-anyagokat osztogatnak. Mindezzel az egészséges társadalom alapját képezô toleráns légkör kialakításához szeretnének hozzájárulni.

IN VITRO címmel Corina Andor, Bakó Andrea, Mark Fabini, Nicoleta Mocanu, Ciprian Muresan és Vitz Tünde munkáiból nyílik kiállítás november 16-án du. 5 órakor az 1. Nôgyógyászati Klinikán.

NYUGDÍJASOK SZOKÁSOS ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELE november 18-án, vasárnap du. 5 órától a Mikó (Clinicilor) utca 18. szám alatti Heltai Alapítvány székházában. Minden szórakozni vágyó nyugdíjast szeretettel várnak.

Kritikai újhullám

(2. old.)

Bár az eseményt hirdetô plakát megkérdôjelezte ezt az állítást, a bemutató során kiderült: igenis lehet újhullámról beszélni a kritika mûfaján belül. Három új kötetet mutattak be november 14-én, szerda délután a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Balázs Imre József: A nonsalansz esélye, Berszán István: Útkeresô és Selyem Zsuzsa: Valami helyet címû könyveinek bemutatására, valamint a szerzôkkel való beszélgetésre Demény Péter vállalkozott.

Mint az a beszélgetésbôl kiderült, legalább két-három éve nem jelent meg új kritikai kötet erdélyi szerzô tollából, ezért a három kötet együtt a mûfaj fellendülését jelentheti. Három, egymástól meglehetôsen különbözô munkáról van szó, hiszen Balázs Imre József írásai szakszerû kritikának minôsíthetôk, évek óta rendszeresen közölt hasonló jellegû munkákat a Korunk hasábjain, Selyem Zsuzsa inkább esszének nevezi írásait, tiltakozva a mások által használt "tanulmánykötet" megnevezés ellen, míg Berszán István az elméleti vita határain belül mozog, próbálkozásnak érezve ezt a mûfajt. Erre utal könyvének címe is.

A szerzôk és a moderátor beszélgetésük során körüljárták a kritika, az esszé, a tanulmány, illetve a vita sajátosságait, a köztük lévô különbségeket és hasonlatosságokat, köteteik legfôbb jellemvonásait. Vallottak munkastílusukról, a könyvekhez való viszonyulásról, a polémikus magatartásról, majd a bemutató záró mozzanataként részleteket olvastak fel köteteikbôl.

(S. B. Á.)

SZEGÉNYEK FÓRUMA

(2. old.)

"Ha te nem cselekszel önmagadért, akkor ki cselekedjen érted?!" jelszóval szervezi meg a Szegények Fórumát a Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete 2001. november 17-én, szombaton de. 10 órától, a Pro Iuventute Mócok útja 75. szám alatti székházában. Különösen a nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, kiskeresetûeknek figyelmébe ajánlják a fórumot a szervezôk. A kérdésekre Neményi József Nándor közgazdász, a Versenytanács tagja válaszol.

Gül Baba

(2. old.)

A kolozsvári Állami Magyar Opera november 17-én, szombaton délután 3 órakor Huszka Jenô Gül Baba címû, közkedvelt operettjét mutatja be Szeibert Istvánnal a címszerepben. Az operettkedvelôk népszerû bonvivánja huszonöt évvel ezelôtt lépett fel elôször a Gül Babában.

Huszka Jenô operettjének, a Gül Babának 1905. december 9-én a pesti Király Színházban volt az ôsbemutatója. A bemutató elôkészületeit nagy érdeklôdéssel figyelte a sajtó. Martos Ferenc, a szövegíró így nyilatkozott: "Új operettünk hôsét a Rózsadombon találtuk meg. Arrafelé sétáltunk Huszkával és meglátogattuk a rózsák atyjának, a legendás hírû Gül Babának kicsit elhanyagolt, kicsit elfelejtett síremlékét. Ahogy körbe jártuk a roskadozó falakat, anélkül, hogy bármit szóltunk volna, mind a kettônkben egyszerre született meg a gondolat: életre keltjük a magyarországi török világot és a rózsák szerelmesét, Gül Babát."

A mû elsô kolozsvári elôadását 1906. június 6-án tartották a végleges bezárásra ítélt Farkas utcai Kôszínház utolsó operett-bemutatójaként.

*
Szeibert István magánénekes, az operettkedvelôk népszerû bonvivánja 1972 ôszétôl tagja a kolozsvári Állami Magyar Opera társulatának. 1976-tól lép fel a Gül Babában: Gábor, magyar lantos diák fôszerepében. Huszönöt év után veszi át az operett címszerepét és mint Gül Baba, a rózsák atyja november 17-én, a szombaton délután 3 órakor kezdôdô elôadáson lép elôször a Nagyérdemû elé.

Megkértük, meséljen új alakításáról. "Gül Baba emléke napjainkig él. A legenda azt tartja, hogy elnézôen, jóindulatúan bánt a magyarokkal. A szerepalakítás elég nehéz feladat elé állít; hangulatban, érzésekben meg kell találnom az arany középutat. Nagyon jól ismerem a darabot. Felfokozott ideg- és lelkiállapotot igényel, és ezt kellôképpen kell uralni. A röviden felcsillanó két-három frázisú zenei részek között inkább a prózai szöveg dominál. Az élet, a boldogság, a szerelem, a szabadság törvényét többre tartom az írás törvényénél. A szeretet végül mindent legyôz" — véli Szeibert István.

Az elôadás szereposztása: Sz. Veress Ildikó (Leila), Molnár János (Ali, budai basa), Fülöp Márton (Gábor diák), Ádám János (Mujkó), Herdlicska Éva (Zulejka), Sándor S. Gyöngyvér (Fatimé), Salamon Ilona (Mujkóné), Szabó József m. v. (Zülfikár, fôeunuch), Sipos László (A budai bíró), Venczel Péter (Müezzin és Fôzarándok), Kovács Ferenc (Börtönôr) és Olcsvári Árpád (Fôszpáhi).

A díszleteket Ovidiu Sturza, a jelmezeket H. Rosescu Lya tervezte. Korreográfus: Valkay Ferenc, karigazgató: Horváth József, rendezte: Taub János nyomán Gy. Tatár Éva. Vezényel: Incze G. Katalin.

Turánitz J. Lajos

Tanári és mûvészi pálya találkozása

(2. old.)

A S. Todutã zenelíceumban az utóbbi években újraéledt egy ötven évvel ezelôtt megteremtett, de hosszabb ideig szünetelô hagyomány: a fôszakos zenetanárok, pedagógiai munkásságukat mûvészi tevékenységgel egészítik ki.

A Buzás–Noveanu kettôs már 15 éves múltra tekint vissza, Kováts Sándor az utóbbi években újrakezdte zongoraestjeit, és a fiatal tanárok, Magyari Zita, Horváth Zoltán folytatják a sort. A legutóbb november 13-án, Rántz Franciska lépett dobogóra a zenelíceum dísztermében, ahol mûvészileg szépen felépített zongoraesttel ajándékozta meg a közönséget. Rántz Franciska Nagyváradon született, zenetanulmányait Ács Ágnes, Farkas Pál és Magyari Zsuzsa irányították. A kolozsvári Gh. Dima Zeneakadémián Práda Jánky Ilona egyetemi tanárnô vezetésével 1995-ben végez, 1996-tól mint korrepetitor és zongora fôszakos tanár a S. Todutã Zenelíceumban tanít. Mûsorának nyitányaként Bach cisz-moll Prelúdium és fúgáját szólaltatta meg a Wohltemperiertes Klavier I. kötetébôl. A prelúdium nyugodt, méltóságteljes kezdése, a tiszta szólamvezetés, a lágyan billentett szép tónus, már a mûsor elején sejtette, hogy mûvészi elôadásban lesz részünk. Sajnálatos módon, a prelúdium végéhez közeledve egy kis memóriazavar összekuszálta a különben jól felépített elôjátékot, így a kezdeti nyugodtság róvására történô pillanatnyi zaklatottság, a fúgában is éreztette hatását. De ezt a kis bizonytalanságot teljes egészében feledtetni tudta mindaz, ami következett. Schubert a-moll Op. 143-as Szonátájának elôadásában a drámai, sötét, gyászos kezdés, a gazdag hangszínek, a hirtelen hangulatváltások, a mély billentéssel elért telt hangzások, a merész fortissimók, nagyfokú érzékenységgel megoldott mûvészi élményt nyújtottak. Ebben a szonátában Schubert minden drámai eszközt megragadott a lelki vívódás, a fájdalom szuggesztív megformálásában. A merész modulációkkal elért kedélyhullámzások, a csendes beletörôdés liszti mélységeket vetít elôre. A lassú tétel meglepôen rövid, hisz Schubert inkább a "bôbeszédûség" mestere volt, ebben a tételben a mûvésznô líraisága jutott érvényre. Az utolsó tételben a virtuóz menetek és a dal jellegû részletek jó hangszínkülönbségekkel váltogatták egymást, a száguldás, a pergô technika fényes fináléval örvendeztetett meg. Bartók Három burleszkjének elôadásából kiérzôdött a mûvésznô modern zene, azon belül bartók muzsikája iránti szeretete. Az I. Burleszkben kiaknázta a játékosságot, a rejtett, finom mosolyú humort, a II. Burleszk gyermekdal egyszerûségû, vidám kezdése, a hangsúlyoknak tulajdonított megkülönböztetett fontosság, a pregnáns ritmusok, a III. Burleszk lágy dallamvezetése, a különbözô hangulatképek színes váltogatása igen élvezetes, szuggesztív alkotássá állt össze. Liszt Transzcendens etüdök sorozatából a IV. Mazeppa, Byron és Victor Hugo költeményeinek alapján a kozákvezér legendáját eleveníti fel, akit lóra kötözve küldenek a halálba, ô azonban a megpróbáltatást kiállva, végül törzsének vezetôjévé válik. Rántz Franciska az etüdnek koncertjelleget kölcsönzött, a technikailag nehéz figurációkból kihangsúlyozta a nemes ívelésû dallamvonalat, elôadásában az énekszerû líraiság és a fenséges pátosszal megélt mély drámaiság jól ellenpontozták egymást. Gratulálunk!

Kulcsár Gabriella

VÉLEMÉNY

Öt évnyi Szarkaláb

(3. old.)

Ez az az öt év, amely tulajdonképpen hat… Mert valójában akkortájt lopta be végérvényesen a Király utcai iskolafalak közé a népi muzsika nyersen szép zengését, a csapásolások csizmaropogását, a csujogatások vidám szárnyalását néhány lelkes apáczais diák. 1995-ben, a hagyományos Apáczai-napokon még "nevenincs" csapatként mutatkoztak be, hogy a nebulók "diszkós" világába valami új (régi) tartalmat kíséreljenek meg becsempészni. Egy év múltán aztán már Szarkaláb Néptáncegyüttesként kapcsolódhatott be a csoport az "önépítésnek" és "hittérítésnek" abba az embertôl emberig tartó, fáradságosan szép munkájába, amelyet addig (a tiszavirág életû Tarisznyás Együttest leszámítva) a népzene és néptánc ápolóinak világában a "rangidôs" brassais Bogáncs Együttes neve fémjelzett Kolozsvárott.

Öt esztendô alatt több mint ötvenen táncoltak a "nagycsapatban" és legalább annyian "ügyesednek" az "utánpótlás-keresetben" is. Nem mind apáczaisok. Onnan sajnos nem is kerülne ki egy csapatra való diák. "Erôsítésnek" jönnek, mert megtalálják a bekapcsolódás lehetôségét, a kolozsvári egyetemre bejáró diákok, itt tanuló vidéki gimnazisták, szamosújváriak, szeredaiak, udvarhelyiek vagy éppen Vásárhely-környékiek.

Öt esztendô múltán csak ketten vannak az induló csapatból. Mert volt, aki úgy érezte, kinôtt a Szarkalábból, volt akit kinôtt az együttes. Mert az élet rendje szerint véndiákokká lettek a tegnap még gondfeledt apáczaisok, anyákká, apákká a néhai "szarkalábasok". Mert van aki másutt folytatja, van aki abbahagyta. Egy dolgot azért mindenki magával vitt, és visz ezután is, ha abbahagyja netán. Ez pedig a néptánc és népzene, a tiszta népdal szeretete…

A jelenlegi felállásban két éve dolgozik a Szarkaláb. Heti két-három próbával, nyári edzôtáborozással, újabb és újabb tájegységek zenéjének és táncának tanulásával. És természetesen fellépésekkel is.

Készültek az évfordulós ünnepségre. És ez év eddig eltelt hónapjai mintha méltónak találták volna az együttest az ünneplésre, hiszen rendkívül gazdagon kínálták a bel- és külhoni fellépés lehetôségét.

Az elsô hónapok több iskolai fellépése után, május elsô hét végéjén Szamosújváron a Téka-alapítvány szervezte nemzetközi ifjúsági fesztivál következett, majd a május 25-i Apáczai-napok néptánc-gálájának sikeres megszervezésével, az ottani színvonalas fellépéssel kezdetét vette az "5 év Szarkaláb" évfordulós rendezvénysorozat.

Az együttes ennek részeként tekinti, hogy június 25. és július 3. között (a szamosújvári Kalákával együtt) résztvevôje lehetett annak a "Vendégségben Budapesten" rendezvénynek, amelyre több mint 10 Kárpát-medencei magyar néptáncegyüttes és összesen mintegy 600 magyar fiatal jött el a világ minden részébôl.

Ezt követôen, július 14-én a kolozsvári Báthory-líceum udvarán, a Millenniumi Sokadalomban léptek fel, majd a magyarfenesi táborozást követôen, augusztus 15–19. között a Szent István-napi Néptánctalálkozó felejthetetlen napjai következtek, ahol hat ország kilenc együttesének egyikeként léphettek fel, s amelynek a Heltai-alapítvány mellett társszervezôi voltak.

Jóformán ki sem pihenték az augusztusi fesztivál fáradalmait, meg sem emésztették igazán élményeit, szeptember 15–23. között következett az "5 év Szarkaláb" program keretében a Kárpát-medencei turné. Ennek lehetôségét a budapesti Magyar Kultúra Alapítvány, valamint a Budafoki Mûvelôdési Központ meghívása és támogatása biztosította, és mintegy köszönetképpen az augusztusi szervezési együttmûködésért, Kárpát-medencei kapcsolatai révén a Heltai-alapítvány segített lebonyolítani. A gazdag program a Budafoki Borfesztiválon való részvétellel kezdôdött, majd a Szlovéniához tartozó Muravidéken folytatódott. Itt három sikeres fellépésre került sor Hosszúfaluban, Göntérházán és Pártosfalván, miközben Alsó-Lendva és környéke történelmi emlékeivel, jelenlegi helyzetével is megismerkedhettek az együttes tagjai.

A következô állomás Horvátország volt, ahol rövid zágrábi városnézést követôen a Szerbiával határos, a háború alatt drámai napokat átélt Drávaszög magyarságához vihették el az erdélyi népzene és néptánc kincseit. Dályhegy, amely a Duna nyugati partján fekszik, szabad prédája volt a magát alig néhány kilométerrel délebbre, Erdôdön befészkelt, hírhedt Arkan szerb szabadcsapatainak. És útban Dályhegy felé, Vukovár (az egykori Valkóvár) és még jónéhány település ôrzi mai napig az esztelen rombolás szomorú emlékét. Ilyen körülmények között érthetô, hogy a kalotaszegi, mezôségi és felcsíki tánc vidámsága sokak ajkára most, 2001-ben is biza nehezen csalt mosolyt. Nem egy család még mai napig is keresi eltûnt(etett) hozzátartozóit. A horvátországi látogatás Pélmonostoron ért véget. A Szarkaláb Együttes itt a helybéli magyar közmûvelôdési központban lépett fel szépszámú közönség elôtt, majd a helybéli fiatalokkal ismerkedhetett.

Innen a táncosok útja Budapestre vezetett, ugyanis szeptember 20-án a Magyar Kultúra Alapítvány szervezte Magyar Világ 2001 — Régiók Találkozása rendezvény keretében a Budapesti Nemzetközi Vásáron mutathatták be mûsorukat. Majd a 11 napos turné Baranya megyében, Kolozs megye testvérmegyéjében ért véget. Itt elôször az újpetri sváb együttes augusztusi látogatását viszonozhatta (a német csoport vendége volt a Szent István-napi Néptánctalálkozónak), s nagy sikerrel lépett fel a helybeli tánccsoport megalakulásának 10. évfordulóján. Másnap Kozármisleny volt a vendéglátó, immár hagyományos együttesközi baráti kapcsolat keretében. A két csoport együtt vett részt a kôvágószöllôsi szüreti felvonuláson és gálán, majd vasárnap, szeptember 20-án, több ezer nézô elôtt, a Mediterrán Ôsz nemzetközi rendezvénysorozat szüreti nagygáláján, Pécsett.

Október második felében a Szarkaláb Együttes, ugyancsak évfordulós programként egy mezôségi fellépés-sorozaton vett részt, amelynek elsô állomásra Mezôbánd (Gyöngykoszorú Fesztivál) volt. Ezután Vice következett (VI. Millenniumi Mezôségi Népzene és Néptánc Fesztivál), végül Óradna (Reményik Sándor Emlékünnepség).

Kilenc erdélyi és tíz kárpát-medencei településen összesen harminc alkalommal álltak közönség elé, s mutatták be Erdély különbözô tájegységeinek népzenei és néptánc-hagyományait. Most pedig, a gazdag rendezvénysorozat záróakkordjaként az 5 év Szarkaláb ünnepi programra kerül sor november 17-én, szombaton. Délelôtt a volt és mostani táncosok találkozóját tartják az Apáczai-líceumban, majd délután a Brassai Sámuel Líceum dísztermében kerül sor az emlék(ezô)-kiállításra és az ünnepi gálamûsorra, amelyre minden kedves érdeklôdôt szívesen látnak. Testvér-együttesként fellépnek a kolozsvári Bogáncs, Zurboló és a szamosújvári Kaláka, valamint ott lesznek mindazon zenészek, akik az elmúlt öt év alatt a Szarkaláb fellépésein muzsikáltak.

A szarkaláb egyéves, azúrkék virágú növény. Latin neve Consolida, amit persze valószínûleg nem tudtak az együttes névadói, öt esztendôvel ezelôtt. Minden bizonnyal sem a "dolgok megszilárdulása", sem pedig netán közösségük sorsának "megállapodása" nem lebegett jövôlesô tekintetük elôtt. Ôk csak évente magot szóró, elpusztuló és magból újraéledô szarkaláb kívántak lenni, és remélhetôleg kívánnak maradni is, kalászos (úri)vetések között, tarlón és mezsgyéken. Ha sikerül, esetleg "mezei szarkaláb" lesznek (Consolida regalis), amelynek virágszirmaiból (el)vérzéscsillapító hatású fôzetet lehet készíteni. Legalábbis így tartják az emberek bajával bajolók, kuruzslók, népi gyógyászok...

Pillich László

Rudi bácsi Strasbourgba megy

(3. old.)

A kolozsvári bíróság folyosóján azon a napon rengeteg újságíró gyûlt össze. Varga Rudi, a gyalui cigányvajda perében kellett az ítélôtáblának ítéletet hirdetnie, s mindenki kíváncsi volt erre a forradalom utáni Romániában egyedülállónak számító per kimenetelére.

Órák teltek el, közben a bírók még mindig tanakodtak. A sajtó képviselôi lassan elszállingóztak, elfogyott a türelmük. A folyosón végül csak mi ketten maradunk Rudi bácsival. Emlékszik rám, többször írtam már a nehéz helyzetben lévô cigányokat segítô, cigánygyerekek középiskolai és egyetemi oktatását támogató akcióiról. No és hogy annak idején, a nagyszebeni roma császár koronázási bankettjén egymás mellett ültünk. I. Gyula tróntermében pedig ô adta a kezembe az aranydukátokból készült és drágakövekkel díszített császári koronát, amelyre — mint mondotta — gádzsó még nem tette rá a kezét.

Elmondja most is a panaszát. Azért indított pert a román állam ellen, hogy a rendôrség által 1976 és 1988 között elkobozott csaknem tizennégy kilogramm aranyát visszakapja. Elôbb, persze, kérvényeket írt és mindenféle beadványt, amelyek eredményre nem vezettek. Sikerült azonban 1992-ben kicsikarnia a Román Nemzeti Banktól egy papírt, amely azt bizonyítja, hogy aranyából annak idején a nyomozószervek nyolc és fél kilogrammot adtak át az államnak. A többinek nyoma veszett.

Varga Rudi most ezt a nyolc és fél kilót követeli vissza. Ez ugyanis családi öröksége volt. Ôsei híres tímárok voltak, s keresetüket cigány szokás szerint aranyba fektették. — Tudja, hogy van: mások házakat vettek, s azokat most visszaadják nekik vagy örököseiknek. Csak az aranyat nem akarják ide adni — kesereg. Rudi ma is pontosan emlékszik a házkutatásokra, s azoknak a vallatásoknak a kínjaira, amelyektôl családja egyetlen tagja sem menekült meg. — Legjobban az fájt, amikor a nagyapámtól örökölt 409 osztrák aranydukátot elvitték. Meg az öreg nyolcvan grammos pecsétgyûrûjét — panaszolja.

Persze, az elkobozott arany az évek során furcsa módon "átváltozott". A nemzeti bank által kiadott igazolvány csupa olyan tételt tartalmaz, amely soha nem volt Rudi bácsi tulajdonában. — Egyetlen aranydukát sem szerepel a banki papíron, a nagyapám gyûrûje sincs rajta, csupa vékony láncot, meg egy-két függôt írtak fel, pedig nekem ilyen darabjaim nem voltak — morfondíroz a vajda.

Mi történhetett? Kolozsváron az a hír járja, s ezt Varga sem cáfolja, hogy az akkori gazdasági rendôrség "aranyosztályának" munkatársai cserélték ki az értékes darabokat "közönséges török arannyal", s 1990 után az eredeti kincsbôl alapozták meg hatalmas üzleti sikerüket. Hiszen az egykori hatóságiak közül néhányan ma multimilliárdos üzletemberek Kolozsváron. — Tôlem csak 22 és 24 karátos aranyat vettek el, régi aranyat, a banki jegyzôkönyvben pedig kizárólag 14 karátos aranyékszerek szerepelnek — méltatlankodik az öreg.

Aztán megsúgja: mindegy, adják vissza legalább azt, amit elismernek, azt a nyolc és fél kilót. Rossz sejtelmei vannak, nem fogják azt sem visszaadni. — De akkor Strasbourgig megyek — mondja ingerülten. Majd újra mérlegelve a dolgokat, reménykedni kezd. Talán a bíróság megszívleli, hogy nemrég a strasbourgi emberjogi bíróság egy buzãui személynek visszajuttatott másfél kilogrammnyi korábban elkobozott ékszert, és még százezer eurónyi kártérítést is megítélt. Rudi bácsi erre alapozva kért a húsz éven át használt aranyáért csupán százmillió lej kártérítést vagy kamatot, ahogy tetszik.

Az öreg nekidôl az ablakpárkánynak, és rágyújt. Miközben beszélgetünk egyre gyakrabban csörren a mobiltelefonja. Román újságírók hívják a közeli büfébôl, s kíváncsiskodnak: — Még mindig semmi?

Persze, hogy semmi, az ítélôtábla hosszasan tanakodik. Amikor tavaly decemberben keresetét a kolozsvári törvényszékre benyújtotta, tudta, hogy az ügy el fog húzódni. Arra azonban nem számított, hogy az elsô fokon hozott negatív ítélet kihirdetését a bírók áprilistól júniusig halasztják. Aztán fellebbeznie kellett az ítélôtáblánál, s ha most sem adnak neki igazat, akkor mehet Bukarestbe, a Legfelsôbb Bíróságra a panaszával.

Pedig már nagyon kellene az az arany. Rudi bácsi a tavasszal pártot alapított, mert a bukaresti parlamentbe bekerült roma képviselôknek szerinte semmi közük a cigánysághoz. Azok 1990 után vedlettek át romává, azelôtt románnak vallották magukat. A párt ahhoz kell, hogy a cigányság helyzetét tekintve valamilyen elôrelépést kierôszakoljanak. Iskolák kellenének, tankönyvek, programok. Nem, az Európai Unió által küldött pénzekbôl hozzájuk egyetlen garas sem jutott. Azt lenyúlták a bukarestiek, úgymond cigányprogramokra. Hogy a pályázók kilencven százalékának semmi köze nem volt a cigánysághoz, az senkit sem érdekelt. Ha meghal egy szegény cigány, a család ma is Varga Rudihoz fordul; hiszen évtizedek óta tudják: tôle kapnak pénzt koporsóra, temetésre, papra.

Majdnem négy óra lett, mire a bírók meghozták a döntést. Bevonultunk a tárgyalóterembe. Varga Rudi levette széles karimájú kalapját, s kissé lehajtott fôvel, állva várta az ítéletet. Amely most már, a három és fél órás tanakodás után nem sokat késett. Fiatal bírónô olvasta fel a végzést: a törvény nevében a kolozsvári ítélôtábla elutasította Varga Rudolf keresetét, s ismét a pénzügyminisztériumnak és a Román Nemzeti Banknak adott igazat. Indoklás nincs.

Rudi bácsi felszögezte szemét a plafonra, s illedelmesen, vigyázzba állva hallgatta végig a többi perben hozott ítéletet is. Többet rá sem pillantott a bírónôre. Miután pedig az befejezte az ítélethirdetést, az öreg így szólt hozzám: — Mondtam, ugye, hogy itt sem adnak nekem igazat! Így kapták az utasítást! — Majd alig észrevehetô kesernyés mosollyal az arcán feltette a kalapját, és határozott léptekkel eltávozott. Bukaresten keresztül Strasbourgba tart.

Tibori Szabó Zoltán

SPORT

LABDARÚGÁS
Vb-pótselejtezôk
Mint a futball ôskorában
Románia–Szlovénia 1–1 (0–0)

(4. old.)

Bukarest, Ghencea Stadion, 50 ezer nézô. Vezette: Hellmut Krug (Németország).

ROMÁNIA: Lobont — CHIVU, Miu (78. perc Mihalcea), Gheorghe Popescu, CONTRA — Dorinel Munteanu, Ghioane (57. perc Ganea), SABÃU — Mutu (57. perc Pancu), Marius Niculae, Adrian Ilie. Szövetségi kapitány: Gheorghe Hagi.

SZLOVÉNIA: Szimeunovics — VUGDALICS, Gajser, GALICS, MILINOVICS — Pavlin, Ales Cseh, Acsimovics (63. perc Szankovics), NOVAK — Rudonja, Osterc (91. perc Pavlovics). Szövetségi kapitány: Srecko Katanec.

Gólszerzôk: Contra (65. perc), illetve Rudonja (55. perc).

Szögletarány: 9–4 (3–0); lövések: 19–6 (kapura: 5–2); sárga lap: Ghioane, illetve Pavlin, Gajser, Novak, Ales Cseh és Vugdalics.

Szlovénia elérte célját, megtartotta szombati ljubjanai egygólos elônyét (2–1), s kiérdemelte a távol-keleti világbajnokság repülôjegyeit. A sztár(olt) Zahovics nélkül is, céltudatos játékkal kiharcolta a döntetlent a román fôvárosban, helyzetkihasználásból ismét jelesre vizsgázott, sportszerû és (a vége felé már) kevésbé sportszerû módon kibekkelte a remit.

Hagi gárdája ott folytatta szerdán, ahol szombaton abbahagyta, azaz veszettül és eredménytelenül rohamozta Szimeunovics kapuját. Adrian Ilie ismét nem találta meg góllövô cipôjét, hiába került többször is igéretes helyzetbe. A többiek viszont még a helyzetig is alig jutottak el, az elsô félidô legveszélyesebb lövése Chivu nevéhez fûzôdik (40. perc).

Az 55. percben hidegzuhanyként jött a mérkôzést eldöntô kontra, Gicã Popescu már hiába vágta föl a kapura törô Acsimovicsot, Krug játékvezetô nagyon helyesen alkalmazta az elônyszabályt, mert a továbbpattanó labdát Rudonja vágta a hálóba (0–1).

Az egyenlítésre ugyan nem kellett sokat várni, mert tíz perc múlva Cosmin Contra 25 m-rôl megereszetett lövése a jobb alsó sarokban kötött ki (1–1), de azután már csak görcsösen támadott a román válogatott. Hagi az 57. perctôl négy, a 78-tól pedig öt (!) csatárt vetett a játékba, s az egész kezdett emlékeztetni a foci ôskorára, amikor teljes létszámmal támadtak (Románia) vagy védekeztek (Szlovénia) a gárdák. A végére rettenetes nyomás nehezedett a szlovén kapura, Mihalcea a kapufát találta el, Pancu ordító helyzetet hagyott ki, s az utolsó pillanatokban a német bírót is átkozni lehetett meg nem adott büntetôért. De mindez már nem változtatott a végeredményen, s a tényen: Romániának ezúttal nem sikerült kijutnia a világversenyre.

Póka János András

*
Szlovénia 3–2-es összesítéssel jutott el a világbajnokságra. Szerdán Európában további három vb hely sorsa dôlt el, Németország magabiztos, Törökország érthetô, Belgium kissé meglepô sikert ért el. Eredmények (zárójelben az elsô mérkôzés eredménye és a gólszerzôk): Törökország–Ausztria 5–0 (1–0; Bastürk — 21., Hakan Sükür — 30., Okan — 44., valamint Arif 2 — 68. és 83. perc), Csehország–Belgium 0–1 (0–1; Wilmots — 11 m, 86. perc; kiállítva: Nedved és Baros — Csehország, mindkettô 88. perc) és Németország–Ukrajna 4–1 (1–1; Ballack 2 — 4. és 51., Neuville — 11., valamint Rehmer — 15. perc, illetve Sevcsenko — 90. perc).

**
Dél-Amerikában is befejezôdött a selejtezôsorozat. A 18. fordulóban végül elmaradt a nagy meglepetés: az összesen hat vereséget szenvedô Brazília az utolsó körben hazai pályán simán legyôzte Venezuelát, így biztosította továbbjutását. A csoportelsô Argentínával döntetlent játszó Uruguay lett az 5., így Ausztráliával mérkôzik a világbajnoki részvételért. Az elsô mérkôzést november 20-án Ausztráliában játsszák, a visszavágóra öt nappal késôbb kerül sor.

Eredmények: Brazília–Venezuela 3–0 (Lucio 2 — 12. és 19., valamint Rivaldo — 35. perc), Paraguay–Kolumbia 0–4 (Aristizabal 3 — 24., 33. és 62. perc, továbbá Castillo — 83. perc), Uruguay–Argentína 1–1 (Silva — 19. perc, illetve Claudio Lopez — 45. perc), Chile–Ecuador 0–0 és Peru–Bolívia 1–1 (Alva — 9. perc, illetve Coimbra — 88. perc). A végeredmény: 1. Argentína 43 pont (42–15), 2. Ecuador 31 (23–20), 3. Brazília 30 (31–17), 4. Paraguay 30 (29–23), 5. Uruguay 27 (19–13), 6. Kolumbia 27 (20–15), 7. Bolívia 18 (21–33), 8. Peru 16 (14–25), 9. Venezuela 16 (18–44), 10. Chile 12 (15–27).

***
A vb-résztvevôk: Afrika: Kamerun, Nigéria, Szenegál, Tunézia, Dél-afrikai Köztársaság; Európa: Franciaország (címvédô), Lengyelország, Svédország, Spanyolország, Oroszország, Anglia, Horvátország, Portugália, Dánia, Olaszország, Szlovénia, Törökország, Belgium, Németország; Dél-Amerika: Argentína, Ecuador, Paraguay, Brazília; Concacaf-zóna: Costa Rica, Egyesült Államok, Mexikó; Ázsia: Japán (társrendezô), Koreai Köztársaság (társrendezô), Kína, Szaúd-Arábia.

LAPZÁRTAKOR: Vb-pótselejtezô visszavágón: Irán–Írország 1–0 (Golmohammadi — 90. perc). Az elsô találkozót az európai csapat nyerte 2–0-ra, továbbjutó: Írorsyág. Az egyetlen fennmaradt vb-helyet Ausztrália és Uruguay párharcának gyôztese kapja.

Barátságos mérkôzésen:
Magyarország–Macedónia 5–0 (2–0)

(4. old.)

Megyeri úti stadion, 12 ezer nézô. Vezette: Jurij Klujcsnyikov (Oroszország).

MAGYARORSZÁG: Babos — Bodnár, Kuttor, Juhár, Füzi (75. perc Egressy) — Petô (61. perc Böôr), Lisztes (76. perc Dvéri), Sebôk (53. perc Lendvai), Dárdai (70. perc Szamosi) — Tököli (64. perc Tokody), Ferenczi. Szövetségi kapitány: Gellei Imre.

MACEDÓNIA: Nikolov — Sztavrevszki, Szedloszki, Gyuzelov, Beganovics — Sziljanovszki (62. perc Nacsevszki), Trajanov, Krsztev (41. perc Sztanics), Lazarevszki — Dzsokics (69. perc Panov), Sztojanov. Gjore Jovanovszki.

Gólszerzôk: Lisztes 2 (4. és 75. perc), Ferenczi (27. perc), Tököli (57. perc —

11 m), továbbá Tokody (66. perc).

Szögeltarány 2–7 (0–4); lövések: 14–7 (kapura: 8–2); sárga lap: Lisztes és Bodnár, illetve Sztavrevszki.

Tûzijáték, lufik ereszkedése (MLSZ-)elnöki beszéd elôzte meg a Megyeri úti stadion felújítása alkalmából rendezett magyar–macedón mérkôzést. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke azon reményének adott hangot, hogy a szebb napokat megért nagymúltú stadionban ismét felragyog a magyar foci halványuló csillaga. Az ünnepi játékra — tanulva a németektôl elszenvedett zakóból — ezúttal egy igen szerény képességû csapatot hívtak meg a magyar foci vezetôi. Tény az, hogy ameddig a magyar válogatott a világranglista hatvanvalahányadik helyét foglalja el, a macedónok a 86-on poroszkálnak a halhatatlanság felé. Imígyen a siker már félig biztosítva volt. Az "összecsapást" megtekintette Orbán Viktor magyar miniszterelnök az alcsútdobozi csapat erôssége is. Orbán emlékezett arra, hogy a magyar válogatott a Megyeri úton mindezidáig verhetetlennek bizonyult. Ami teljes egészében igaz, azzal a megjegyzéssel, hogy mindez 1948 és 1953 között történt. Amikor ugyebár egy aranycsapat tündökölt...

A mérkôzés történéseirôl nemigen van mit írni. Öt gólt lôni a macedónoknak nem nagy kunszt. Tegyük hozzá: nem elég, hogy a vendégcsapat Európa egyik leggyengébbje, ráaádásul tartalékosan érkeztek Budapestre. A majd féltucat találat ellenére a magyar labdarúgás súlyos gondokkal küzd. Erkölcsiekkel. Sebôk Vili villongása az éjszakai életben ma is beszédtéma, és szinte legendává nôtte ki magát. Miriutã évekig várta, hogy meghívják a válogatottba, s most sorra mondja le a mérkôzéseket. No meg a Lisztes gyerek: lôtt két gólt (illetve az egyiket fejelte), s akkor már úgy érezte, hogy színtiszta barátságból — lásd a mérkôzés minôsítését — akkorát rúghat az ellenfélbe, hogy szerencsétlen valószínûleg hónapokig bicegni fog.

Ôszintén szurkolok a magyar labdarúgás felemelkedéséért. Van néhány fiatal tehetség, aki megérdemli a címeres mezt. Csak ne a Sebôk Vilik legyenek példaképeik...

Nánó Csaba

*
További barátságos mérkôzések: Málta–Kanada 2–1 (gól: Carabott — 11 m, 33. és Mifsud — 75. perc, illetve Stalteri — 43. perc), Lettország–Oroszország 1–3 (Asztafjev — 89. perc, illetve Hohlov — 8., Alejnyicsev — 48. és Panov — 81. perc), Görögország–Ciprus 1–2 (Liberopulosz — 86. perc, illetve Okkas — 41. és Ioakeim — 88. perc), Lengyelország–Kamerun 0–0, Észtország–Kazahsztán 0–0 (piros lap: Familjicsev — 90. perc, Kazahsztán), Spanyolország–Mexikó 1–0 (Raúl — 71. perc) és Portugália–Angola 5–1 (Figo 11 m, 26., Nuno Gomes 2 — 36. és 63., Andrade — 39., Boa Morte — 49, illetve Mendonca — 1. perc — a mérkôzés a 68. percben félbeszakadt, mert a vendégek csak hatan maradtak a pályán, mivel a négy piros lap után — Asha — 16., Estrela — 25., Manuel — 26. és Neto — 65. perc — megsérült az egyik játékosuk; az angolaiaknak már nem volt több lehetôségük a cserére, ezért Pascal Garibian francia játékvezetô lefújta a találkozót.

A Reuters jelentése szerint legutóbb 1977. január 4-én fordult elô, hogy hasonló okok miatt szakadt félbe válogatott mérkôzés. Montevideóban a 78. percben, 1–1-es állásnál kellett lefújni a találkozót, mert addigra öt ecuadori játékos kapott piros lapot az Uruguay elleni "barátságos" mérkôzésen.

Mesterek Kupája

(4. old.)

Sydney, Ken Rosewall-csoport, 2. forduló: Juan-Carlos Ferrero (spanyol)–Gustavo Kuerten (brazil) 7:6 (3), 6:2 és Jevgenyij Kafelnyikov (orosz)–Goran Ivanisevics (horvát) 6:3, 6:4 — így Kafelnyikov elôdöntôs. A csoport állása: 1. Kafelnyikov 2 gyôzelem, 2. Ferrero 1 (3–2-es játszmaarány), 3. Ivanisevics 1 (2–3), 4. Kuerten 0. A pénteki utolsó fordulóban: Kafelnyikov–Kuerten és Ivanisevics–Ferrero.

A címvédô után a tavalyi döntôs amerikai Andre Agassi is kiesett a Mesterek Kupáján, mivel a John Newcombe-csoport utolsó fordulójában 70 perc alatt 6:3, 6:4 arányban kikapott Sebastien Grosjeantól. Így az ausztrál Lleyton Hewitt mellett a francia jutott a legjobb négy közé.

FILMBEMUTATÓK
Forgalom

(4. old.)

Eredeti cím: Traffic; színes, szélesvásznú amerikai filmdráma, 2000, 135 perc. Rendezte: Steven Soderbergh; szereplôk: Michael Douglas, Don Cheadle, Benicio Del Toro, Luis Guzman, Dennis Quaid, Catherine Zeta-Jones; vágó: Stephen Mirrione; forgatókönyv: Stephen Gaghan.

Elérkezett Romániába is az idei Oscar-gála talán legsikeresebb filmje: a Trafik négy szobrocskát kapott (legjobb rendezô, mellékszereplô, vágás és forgatókönyv).

Steven Soderbergh alkotása a drogkereskedelem világába vezeti be a nézôket, három, egymástól függetlenül futó történetben.

Javier Rodriguez (Benicio del Toro) mexikói rendôr, társával, Manolo Sanchezzel együtt a mexikói drogellenes harc vezetôjének, Sanchez tábornoknak a beosztottja. Javier ellenáll a pénz és a hatalom csábításának, de a korrupció útjai kifürkészhetetlenek, mindenért kemény árat kell fizetni.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke Robert Wakefield bírót (Michael Douglas) nevezi ki a drogellenes osztály vezetôjének. Wakefield információgyûjtésbe kezd, és partneri kapcsolat kiépítésére törekszik Mexikóval. De eközben saját lányát sem tudja megóvni a kábítószertôl: a 16 éves éltanuló kezd elmerülni, és egyedül nem képes felvenni a harcot a szerekkel.

San Diegóban a drogellenes osztály két ügynöke letartóztat egy kábítószerkereskedôt, aki szabadlábra helyezése érdekében hajlandó vallomást tenni egy igazi nagy hal, Carlos Ayala ellen. Ayala felesége, Helena egyedül marad, terhesen és egy gyerekkel, ezért kénytelen átvenni férje üzletét.

A Trafik dokumentum-jelleggel bír, az alkotók a lehetô legnagyobb hitelességre törekedtek: a történetek valós eseményeken, újságcikkeken alapulnak, a filmben valódi rendôrök, határôrök és szenátorok szerepelnek. A nagyobb hitelesség érdekében a legtöbb jelenetet maga Soderbergh vette fel kézi kamerával. Valószínûleg szintén a dokumentum-jelleg megôrzése érdekében ennyire lassú a történetvezetés, a film egyáltalán nem pörög fel, végig nyugodt a tempó, az események helyett az emberek, a szituációk pontos, tényszerû ábrázolása számít. A szerzôk célja nem a kioktatás, nevelés volt, arra helyezték a hangsúlyt, hogy a drog örvénye bárkit beszippanthat, függetlenül a fajtól, társadalmi helyzettôl, életkortól.

A helyszíneket a színhasználattal különítették el, a mexikói felvételek sárga szûrôvel készültek, az amerikai képekben hideg kékes árnyalat dominál. A legnagyobb negatívum a film hossza, a 135 perc túl sok egy olyan alkotásnak, amelyben nincsenek pörgôsebb részek hiszen a nézhetô dokumentumfilmek sem tartanak két óránál többet.

Ma 18 órától a Köztársaság moziban lesz a film ünnepi bemutatója, díjakkal és meglepetésekkel, 22 órától pedig ingyenes Movie Party lesz a Bianco Neróban. A vetítési idôpontok: 14, 17, 20, 23; hétfôn, kedden, szerdán és pénteken 11 órától is. Hétfôn és minden nap 23 órától kedvezmény.

Kutyák és macskák
Eredeti cím: Cats and dogs; színes amerikai vígjáték, 2001, 87 perc. Rendezte Lawrence Guterman; szereplôk: Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins, Alexander Pollock; az állatok hangjai: Tobey Maguire, Alec Baldwin, Sean Hayes, Susan Sarandon, Charlton Heston.

Szórakoztató családi vígjátékban lehet része annak, aki ezen a héten a Gyôzelem mozit választja. A kutyák és macskák örök harcán alapuló film tele van aranyos kutyusokkal, vicces jelenetekkel, és sohasem haladja meg a jóízlés határát. A macskák, az agyafúrt Mr. Tinkles vezérletével világhatalomra törnek. Tervük, hogy az embereket megfertôzzék egy olyan szerrel, amelytôl allergiásak lesznek a kutyaszôrre, és az így védelmezôk nélkül maradt emberekkel már könnyen elbánnak maguk is.

Csak Lou, a naiv kutyakölyök állíthatja meg ôket, de a bugyuta kutyusnak nincs könnyû dolga a különlegesen kiképzett macskák ellenében. Szerencsére segítôtársai is akadnak, akik elvezetik a kutyák fôhadiszállására és tanácsokkal szolgálnak. Ideális film hétvégére gyerekek és unokák számára.

Gyôzelem mozi, vetítési idôpontok: 13, 15, 17, 19, 21. Szerdán kedvezmény.

Ízlés dolga
Eredeti cím: Le gout des autres; színes francia vígjáték, 2001; 102 perc. Rendezte: Agnes Jaoui; szereplôk: Anne Alvaro, Jean-Pierre Bacri, Brigitte Catillon, Alain Chabat.

Zenés film egy gyártulajdonosról, aki találozik egy színésznôvel, aki egy pincérnô barátja, aki viszont egy testôrrel jár, aki egy sofôrrel dolgozik, aki egy belsô építésznek dolgozik, aki a gyártulajdonos felesége. Egy mondatban így foglalható össze a szereplôk kapcsolata Agnes Jaoui Oscarra is jelölt alkotásában, amely Franciaországban négy Cesar-díjat kapott, köztük a legjobb filmnek és forgatókönyvnek járót.

Mûvész mozi, vetítési idôpontok: naponta 12 és 17 órától.

Farkasok szövetsége
Eredeti cím: Le pact des loups. Színes francia film, 2001; 142 perc; rendezte: Christophe Gans; szereplôk: Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Emilie Dequenne.

XV. Lajos uralkodásának idejébôl származó valós történetre épít a film, a Gevaudani Fenevad legendájára, amely több mint száz életet oltott ki. 1764 júniusában egy fiatal lányt bestiálisan meggyilkolnak. Ô a Fenevad elsô áldozata, és gyerekek és nôk hosszú sora követi. Elindul a hajtóvadászat, ám senki sem tudja bizonyosan, mi vagy ki is ez a Fenevad: ember, állat, avagy farkasember?

A Mûvész mozi mûsorán naponta 14.30 és 19.30 órától. Kedden árkedvezmény.

Balázsi-Pál Elôd

KÖRKÉP

Drágul a víz és a szemétszállítás

(5. old.)

Aranyosgyéresen drágul a szemétszállítás és várhatóan a hideg víz is. A Lakás- és Közgazdálkodási Vállalat úgy döntött, hogy kéri a helyi tanácstól, hagyja jóvá a háztartási hulladék elszállítási díjának emelését. Kérésüket az üzemanyag, a különleges gépkocsik alkatrészei árának növekedése, de fôként a veszteségek miatt fogalmazták meg. Legutóbb augusztusban módosult a szemételhordási díj. A városatyák jóváhagyták a díjszabás ötven százalékkal való módosítását, a magánszemélyek 15 ezer, a jogi személyek 240 ezer lejt fizetnek köbméterenként minden hónapban.

Amennyiben a versenyhivatal jóváhagyja az új díjszabást, az aranyosgyéresiek az ivóvízért is többet fognak fizetni. A Lakás- és Közgazdálkodási Vállalat azzal indokolja kérését, hogy míg az áram minden hónapban drágul, a földgáz ára is négyszer emelkedett, a hideg víz ára a legkisebb, csupán háromezer lej köbméterenként. A tanácsosok harminc százalékos drágításba egyeztek bele, az új árakat a versenytanácsnak is jóvá kell hagynia.

R. T. T.

Negyven százalék a távfûtés ellen

(5. old.)

Aggasztó méreteket ölt Aranyosgyéresen a közös fûtési hálózatról való lekapcsolódást kérôk száma. Mint kiderült, az ötezer lakásból eddig közel kétezer esetben kérték a lekapcsolást. A Lakás- és Közgazdálkodási Vállalat igazgatója, Corneliu Asafti nem tagadta a jelenséget, ugyanakkor a lekapcsolódást kérôk száma csökkentéséért a helyi hatóságok segítségét kérte.

R. T. T.

Szupermarket a központban

(5. old.)

Miután Tordán nem hagyták jóvá egy bevásárlóközpont építését, Aranyosgyéres elöljárói beleegyeztek, hogy a város központjában lévô területen építendô üzletház városrendezési tervét a befektetô saját költségén elkészíttesse. A több éve Ausztriában élô befektetô, Florentin Banu terve szupermarket típusú üzletházlánc kiépítése romániai kisvárosokban. Az elsô ilyen üzletházat Resicán nyitották meg októberben. A tervek alapján a megvalósításhoz egymillió dolláros befektetés szükséges, ennek felét az építkezésre, másik felét a felszerelésre fordítanák. A tordai tanácsosok azzal az indoklással utasították el a kérést, hogy amennyiben az üzletház a város központjában épülne, ez hátrányt jelentene a környéken lévô több mint száz kisebb üzlet számára. A befektetô nyilatkozatából kiderül: számított egy ilyen végkifejletre, ugyanis a magánérdekek elônyt élveznek a közérdekkel szemben. Bár az ehhez hasonló szupermarketeket valóban általában a város szélére építik, Aranyosgyéres elfogadta a város központjában való építést.

R. T. T.

Árvák munkái keltek el

(5. old.)

A héten zárta kapuit az aranyosgyéresi gyermekotthon lakóinak eladással egybekötött kiállítása. A kezdeményezés négymillió lejt hozott az otthonnak, ugyanakkor a Cukorbetegek Reménysége Alapítvány húszmillió lej értékben adományozott számukra lábbeliket. A pénzt az otthon tatarozási munkálataira fordítják.

R. T. T.

Tisztázatlan a tornaengedély ügye
Tantárgy az esetlegesség ernyôje alatt

(5. old.)

Továbbra is kíváló eredményeket várnak a testnevelô tanároktól — hangzott el a megyei tanfelügyelôség csütörtöki soros sajtóértekezletén, ahol Lazãr Ioan szaktanfelügyelô nem kis büszkeséggel mondta el: a sportiskolai eredmények alapján Kolozsvár lekörözi még Bukarestet is.

Az ún. iskolai tornaengedélyekkel kapcsolatban megjegyezte: továbbra sem közérthetôek az ilyenirányú rendeletek, sôt, most már az eddig használatos — vitatott — hivatalos tanterv sem számít "törvényerejûnek". Eddig ugyanis a tornaóra alól felmentett gyerekek számára kötelezô volt a jelenlét ezen az órán, és a félév végén elméleti vizsgát kellett tenniük tornából, de most már ez sem "érvényes". A minisztériumi — szóbeli — utasítás a következô: a felmentett gyerekeknek a tornaóra alatt szervezôi munkát kell végezniük (labdaszedegetés, stb.), de a félév végén nem kell vizsgázniuk. Azaz nem lehet tudni, hogy milyen megrovásban részesülnek majd azok, akik nem fognak szervezôi munkát végezni.

Az esetlegesség jellemzi a már régen felmentett diákok ügyét is: nem tisztázott például az sem, hogy az asztmás gyerekek hogyan fognak a gôzölgô tornatermekben "szervezni".

Lazãr Ioan szaktanfelügyelô az újságíróknak megigérte: amint belejön a munkába — ô ugyanis csak másfél hónapja tölti be ezt a tisztséget —, megpróbál majd egy kis rendet teremteni. — Meggyôzôdésem — mondta végül —, hogy azokban az iskolákban, ahol jó tanárokkal és jó körülmények között zajlik a testnevelés óra, ott alig lesznek felmentettek, és soha nem lesznek gondok a "tornaengedély" körül.

Szabó Csaba

Társadalmi telefonbérlet

(5. old.)

November 15-tôl a Romtelecom Rt. újfajta telefon-elôfizetési bérletet dobott piacra. A társadalmi telefonbérletnek elnevezett szolgáltatás havi ára 50 ezer lej és a következô lehetôségeket tartalmazza: telefonhívások fogadása; néhány ingyenes szolgáltatás számának hívása. Ezek: 921 (telefon hibabejelentô), 930 (a Romtelecom szolgáltatásainak ismertetôje), 955 (rendôrség), 961 (mentôk), 981 (tûzoltók), 903 (lemondás hívási üzenetrôl, pulzus), #43# (lemondás hívási üzenetrôl, tónus), 913 (hívási üzenet aktiválása, pulzus), #43# (hívási üzenet aktiválása, tónus), 0800 xxxx (zöld számok), 0808 0xxxx (elôre kifizetett kártyák).

Tejpor 159 kismamának

(5. old.)

Szamosújváron a városatyáknak köszönhetôen sikeresnek mondható, a tejpor kiosztása. Eddig nem kevesebb, mint 443,2 kiló tejport juttattak a kismamáknak. Ez azt jelenti, hogy összesen 1108 dobozt kaptak az arra jogosult személyek. A Szamos menti városban összesen 159 édesanya élvezheti az állami segítséget. Jól jött a támogatás, hiszen a legtöbb kismama komoly anyagi nehézséggel küzd.

Szamosújváron mindössze 16 anya nem kapta még meg a tejporadagot. Ôk is átvehetik a tápszert a polgármesteri hivatal székhelyén, ahol már elkészítették a végleges kimutatást, de ahol még készen állnak az utólagos "csomagosztásra".

Erkedi Csaba

Drágább a házasságkötés

(5. old.)

Ezentúl a Szamos menti kisvárosban is több pénzt kell elôvenniük mindazoknak, akik házasságot szeretnének kötni. Eddig 20 000 lejbe került a házasságkötés, ezután már 90 000 lej lesz a díja. Az összeget elôre kell kifizetni a polgármesteri hivatal pénztárában, de különleges esetekben utólag is elfogadják ennek törlesztését az illetékesek.

Cserében a nemrég felújított, korszerûen berendezett teremben zajlik a hivatalos szertartás.

(erkedi)

Sikeres rendôrségi nyomozás a Szabadság segítségével

(5. old.)

Rendôrségi iratcsomó összeállításában segített napilapunk, a Szabadság. November 9-i számunkban az 5. oldalon levô Rendôrségi hírekben helyt adtunk a rendôrség közleményének, amely januári gázolás ügyében kérte a lakosság segítségét. 2001. január 22-én a gyalogátkelôhelyen ütötte el egy Dacia a 88 esztendôs Elisabeta Balikát. A sofôr néhány személy segítségével gépkocsijába tette az áldozatot, a lánya lakására szállította. A idôs hölgy a kórházban kiszenvedett.

A napokban a rendôrség sajtószóvívôje, Adrian Marian kapitány látogatott szerkesztôségünkbe. Elmondása szerint azon kevesek közé tartoztunk, akik érdemesnek tartották megjelentetni a közleményt. Az írásnak hatása is volt: azok közül, akik látták az esetet, a Szabadságban olvasottak alapján jelentkezett egy szemtanú.

Így most, a Szabadság segítségével, sikeresen le tudják zárni az ominózus iratcsomót.

(póka)

Terjeszkedik az orvosi egyetem

(5. old.)

Szombat délelôtt adják át a Iuliu Hatieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Pasteur utcai új épületét. A két százhúsz férôhelyes díszterem (amelyek Ion Manta és Victor Preda nevét viselik) és négy laboratórium mellett helyet kap benne a gyógyszertani, a kémia-fizika, a toxikológia, a molekuláris biológia és az informatika tanszék. A reggel 9 órakor kezdôdô átadási ünnepséget követôen Molekuláris orvoslás, társadalom és közegészség címmel tudományos tanácskozás kezdôdik, amely vasárnap délig tart. Ugyancsak szombaton avatják fel az egyetem Trefort/Babes utca 13. szám alatti étkezdéjét, amelynek három termében összesen 200 férôhely várja majd a tanárokat és diákokat.

R. É.

Alagutat keresnek

(5. old.)

Újabb fejleményei vannak a besztercei ásatásoknak, derült ki Martin Zsoldos alezredes, a Beszterce–Naszód megyei Polgári Védelmi Felügyelôség lakosságvédelemmel megbízott tisztjének nyilatkozatából. Az alezredes elmondta, tudomása van egy földalatti alagút létezésérôl, amely a szász evangélikus templomot egy dombbal köti össze. A kôbôl épített alagút hossza öt kilométer, három méternyi mélységben halad, s háború esetén igen hasznos lenne a lakosság védelme szempontjából. Elôzô ásatások alkalmával az alagút egy részét felfedezték, a kijáratot is megtalálták, de nem tudják, honnan indul. Szándékukban áll kapcsolatba lépni a szász evangélikus lelkésszel, akitôl azt remélik, az alagútra vonatkozó térképpel segíthet. Johann Dieter Kraus evangélikus lelkész viszont elmondta, egyetlen, az alagutat említô iratnak sincs a birtokában. "Véleményem szerint inkább legendáról van szó. A templom történetérôl szóló nyomtatványok sem tesznek említést az alagútról" — nyilatkozta az egyházi vezetô.

Nyolc erdélyi megye magyar településnevei

(5. old.)

Mint azt már rendszeres olvasóink tudják, megjelent a Szabadság Évkönyv 2002, benne sok-sok ismeretterjesztô és szórakoztató írással. Az elôbbi kategóriába tartozik a tavalyi kiadványunkban elkezdett helységnévszótár folytatása: most Bihar, Maros, Szatmár és Máramaros megye településeinek román és magyar névjegyzékét közöljük. Hasznos hiánypótló, gyakorlati segédeszköz, melyre gyakrabban vagy ritkábban sokunknak szüksége van. Talán nem mindenki tudja, hogy a Szabadság Évkönyv 2001-ben Kolozs, Szilágy, Beszterce–Naszód és Fehér megyéket vettük sorra, az elkövetkezô években pedig Erdély többi vidékének településneveit leltározzuk fel.

Ha valaki elmulasztotta volna beszerezni a 2001-es évkönyvünket, és, tekintettel a helységnévszótári sorozatjellegére, szeretné azt beszerezni, még megteheti: az utolsó példányokat szerkesztôségünk pénztáránál (az apróhírdetések felvételi helyén) lehet megvásárolni. Áruk 25 ezer lej. Az ismeretek mellett pedig jókora örökérvényû szórakoztató olvasmányhoz is juthat az, aki igyekszik, hogy a legfrissebb kiadványunk mellé beszerezze annak elôdjét is.

Rendôrségi hírek

(5. old.)

A gyalogátkelôhelyen történt baleset november 14-én szerdán este 7 órakor az Andrei Muresanu negyedben. Cristina Marinela Suciu, 32 éves orvosnô a CJ-25-DAN rendszámú 1310-es Daciát vezette, amikor a szabályosan közlekedô Maria Lucretia Moldovan 62 esztendôs nyugdíjas került a kerekek alá.

Folyóba borult egy szerdai déli baleset során a Mirona Adina Sandu (23) vezette Toyota. A Kaliforniában bejegyzett, 5-B-91489 rendszámú gépkocsi a 107-es megyei úton Hidegszamosról (Some- sul Rece) Tarnica felé haladt, a gyorsaság és a síkos út miatt megcsúszott, lesodródott az úttestrôl, s a folyóban kötött ki. A gépkocsi totálkáros lett, a nôt súlyos állapotban kezelik a kórházban, májszakadást szenvedett, kómában van.

• Üzletszerû kéjelgés miatt indítanak vizsgálatot Vandana Ghiurcã (23) ellen. Az aranyoslónai iskolázatlan, foglalkozás nélküli, büntetett elôéletû nô ellen az a vád, hogy 2001. július–október között férfiakkal kezdett ki, és pénzért nemi kapcsolatot létesített velük.

(póka)

Pénzbe kerül a fûtôtestek szellôztetése

(5. old.)

Azokat a tordaiakat, akik melegebb lakások reményében szellôztetés által kiürítik a fûtôtesteket, az elfolyt folyadék kifizetésére kötelezik majd. A Távfûtési Vállalat igazgatója, Aurel Bercea elmondta, több olyan tordai lakást fedeztek fel, ahol a fûtôtestek csapokkal vannak ellátva, a tulajdonosok néha leengedik a vizet, annak reményében, hogy így jobban kimelegednek lakásaik. Az ilyen jellegû folyadékvesztés megelôzése végett a napokban ellenôrzéseket végeznek a tulajdonosi társulásoknál, a csapokkal ellátott fûtôtestek felleltározása érdekében. A hálózati folyadékvesztést figyelni fogják, s ahol erre szükség van, a veszteséget azok a lakók fizetik majd, akiknek lakásában csappal ellátott fûtôtesteket találtak.

R. T. T.

Elsején nyílna a kisnyugdíjasok üzlete

(5. old.)

Mûszaki okok miatt nem nyitották meg a tervezett idôpontban a kisnyugdíjasokat kiszolgáló üzletet Tordán. A nyugdíjas egyesület elnöke december elsejére ígérte az 1 800 000 lejnél kisebb nyugdíjjal rendelkezô idôseket termelôi áron kiszolgáló üzlet megnyitását. Az "olcsó" üzletben mosószert és élelmiszereket lehet majd vásárolni, havonta kibocsátott jegy alapján.

R. T. T.

GAZDASÁG

Felminôsítette Romániát a Fitch

(6. old.)

Felminôsítette a hosszú futamú, hazai valutában kibocsátott szuverén román adósságot szerdán a Fitch európai hitelminôsítô. A ház a hosszú távú kül- és beladósság kilátását egyszersmind stabilról pozitívra javította.

A szerdai londoni bejelentés szerint a hosszú lejáratú lejadósság osztályzata B-rôl B pluszra javul. A Fitch megerôsítette a hosszú és rövid szuverén devizaadósság B besorolását (mindegyik osztályzat még mélyen, négy, illetve öt osztattal a befektetési alapkategória alapfoka, a BBB mínusz alatt van).

A lejben vezetett adósság felminôsítését a cég azzal indokolta, hogy jelentôsen, az 1999 végi 13,1 százalékról 2000 végéig 9,1 százalékra csökkent a GDP-arányos szuverén beladósság. A Fitch dicsérte azt is, hogy a román kormány a jelek szerint mind erôteljesebben elkötelezi magát a költségvetési szigor mellett. Errôl árulkodik, hogy az idei költségvetési hiány tervszáma 3,5 százalék, s a jövôre már csak 3 százalék. Mindemellett a térség gazdasági növekedésének üteme a következô idôszakban 4–5 százalék között várható.

A Fitch szerint e tényezôk együttes hatására az általános román adóssághelyzet kedvezô alakulását lehet várni.

A térségbeli országok szuverén hosszú futamú küladósságának besorolásai a nagy nemzetközi hitelminôsítôk listáján:

Fitch Standard and Poor’s Moody’s

Csehország BBB plusz A mínusz Baa1

Lengyelország BBB plusz BBB plusz Baa1

Románia B B B3

Szlovákia BB plusz BBB plusz

Ba1

Szlovénia A A A2

Magyarország A mínusz A mínusz A3

EU-bôvítés: országjelentések

(6. old.)

Az Európai Unió a jelek szerint készen áll a "big bang"-re, vagyis nem kevesebb mint tíz új tagország 2004-ben történô felvételére — legalábbis elvileg, mert a gyakorlatban ez nagyon nehéz vállalkozásnak ígérkezik. Az igazán kemény alkudozás csak most következik — írta szerdán kontinentális kiadásában a Financial Times.

A londoni gazdasági napilapnak az Európai Bizottság éves bôvítési jelentéseit kommentáló szerkesztôségi cikke szerint nem is csak egyszerûen arról van szó, hogy nehéz tárgyalásokat kell folytatni jelentôs pénzügyi kihatásokkal járó kérdésekrôl, mint például a mezôgazdaság. "Az EU nagycsoportos bôvítése ki fog élezni egy sor politikai feszültséget a hatalom megosztásával kapcsolatban a kicsik és a nagyok, az Észak és a Dél, a szegényebbek és a gazdagabbak között" — jósolja.

Úgy véli, hogy az Európát is fenyegetô gazdasági recesszió kilátása mérsékelni fogja az uniós szavazópolgárok lelkesedését, és fenyegetôbbé teszi számukra a munkaerô szabad áramlását. A tagjelöltek csatlakozásával egyértelmûen veszíteni fog vonzerejébôl a regionális és szociális alapok megosztásának követelménye is.

A tagjelöltek szemszögébôl a lap azt tartja problematikusnak, hogy olyan egyezségek elfogadására kérik ôket, amelyek késôbb — de még a csatlakozásuk elôtt — megváltozhatnak. Az unió ugyanis a csatlakozási tárgyalások befejezése utáni idôkre akar halasztani több fontos reformdöntést, mindenekelôtt a mezôgazdasági politikával kapcsolatban.

A legnehezebb tárgyalások a kiterjedt mezôgazdasági szektorral rendelkezô Lengyelországgal folynak, amelynek el kell fogadnia bizonyos kompromisszumokat, ha nem akarja feltartani a többi tagjelöltet. További potenciális buktató Ciprus problémája, mert Görögország meg fog vétózni minden olyan bôvítési forgatókönyvet, amelyben a szigetország nem szerepel.

Mindebbôl a Financial Times azt a következtetést vonja le, hogy a "big bang" realitása radikálisabb reformokat tesz szükségessé az unió részérôl, ha hatékony és demokratikus akar maradni, és ezekbe a tagjelölteket is be kell vonnia.

Elsôsorban a nagycsoportos bôvítéssel járó nehézségeket taglalja elemzésében a lap brüsszeli diplomáciai tudósítója is, aki úgy véli, hogy az országjelentések pontosan azt tartalmazzák, amit Varsóban, Prágában és Budapesten hallani szerettek volna.

Az általa idézett szakértôk véleménye azonban megoszlik: egyesek szerint nehéz elképzelni, hogy a tagországok készen állnának a tárgyalások jövô év végéig történô befejezésére. Mások úgy vélik, hogy éppen ellenkezôleg, a bôvítés katalizátorként hat majd a reformokra.

Abban viszont széles körû egyetértés van diplomaták és elemzôk körében, hogy a "big bang" kilátásának közelebb kerülésével a tagországoknak is rendet kell tenniük a saját házuk táján. Egy vezetô beosztású uniós diplomata szerint például még a bôvítés elôtt meg kellene állapodniuk a strukturális politikák reformjáról, mert különben az új tagországok keményen fognak harcolni azért, hogy minél nagyobb részt kapjanak az alapokból, s ez rendkívüli mértékben megterhelné a közös költségvetést.

Hasonló a helyzet a közös agrárpolitikával, amelynek ügyében Franciaország és Németország között várhatók nézeteltérések. Kérdés továbbá — mondta a lapnak egy svéd diplomata —, hogy sikerül-e a soros EU-elnökséget a jövô év elsô felében betöltô Spanyolországnak megállapodást kieszközölnie a strukturális és a mezôgazdasági politikák ügyében, amikor az év során Franciaországban és Németországban is választások lesznek.

Valutaárfolyamok

(6. old.)

November 15., csütörtök

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8.,

Szentegyház u. 4.)

13 900/14 050

31 120/31 300

Az utcai pénzváltóknál a forint 108/110, a márka 14 000/14 100, a dollár pedig 31 000/31 300 lejbe került.

November 16., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 német márka = 14 135 lej,

1 USD = 31 324 lej, 1 euró = 27 645 lej, 1 magyar forint = 111 lej.

NAPIRENDEN

Elégedett a kormányfô a költségvetéssel és az EB-országjelentéssel

(8. old.)

Csütörtökön a költségvetési vita miatt Adrian Nãstase másfél órát késett a prefektusokkal és megyei tanácselnökökkel tartott telekonferenciáról. Az utóbbi napok eseményei alaposan kifáraszthatták, hiszen szaggatott hangon számolt be arról, hogy a parlament két háza elfogadta az ország 2002-es költségvetését. Pozitívumként említette, hogy a kormánynak idejében sikerült összeállítania, s amennyiben valamely politikai párt nem óvja meg az alkotmánybíróságon, Ion Iliescu államelnök nemsokára kihirdetheti a jogszabályt.

A kormányfô elégedetten nyilatkozott az Európai Bizottságnak Romániáról szóló országjelentésérôl, amely — szerinte — kiemelt helyen dícséri az ország által elért biztató eredményeket. — A jelentés jóval elônyösebb, mint a tavalyi, Romániát komoly tárgyalópartnernek tekintik a különbözô európai fórumok és intézmények. A dokumentum a romák helyzetének javulására, a kisebbségi nyelvek közigazgatásban történô használatára, a helyi autonómia kiszélesítésére, valamint a Nemzetközi Valutaalappal aláírt egyezményre is kitér — mondta a miniszterelnök. Nãstase elégedetten számolt be arról, hogy az egyik nagy-britanniai pénzügyi ügynökség növelte Románia besorolását. Szerinte ez is jelzi, hogy az ország jó irányban halad.

Nãstase szerint Románia újabb sikert ért el a magyar státustörvény kapcsán. — Az Európai Bizottság Magyarországról szóló jelentése ebben a kérdésben elmarasztalja a szomszádos országot. A magyar kormánynak be kell látnia, hogy a jogszabály egyes rendelkezései ellent mondnak az európai normáknak. A jelentés lezárja a Budapesten is kirobbant vitát. A magyar fôvárosban egyesek azt állították, a Velencei Bizottság jelentése Magyarországnak kedvezett volna. Levelet intéztem Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz, amelyben kifejtem véleményemet ezzel kapcsolatban — fogalmazott Nãstase.

A miniszterelnök elismerte, hogy komoly gondok vannak az egészségügyben és kilátásba helyezte, kisebb kórházak bezárását. — Mi kiutaljuk Önöknek az egészségügyi ellátásra szánt költségvetési pénzeket, s helyi szinten kell majd eldönteni, mi marad és mit zárnak be — szólt a megyei tanácselnökökhöz. Szerinte a korrupció visszaszorítása terén is jelentôs eredményeket értek el: több rendôr, vámhivatalnok ellen büntetôjogi eljárást indítottak, nôtt a perbe fogott bírók és ügyészek száma is.

Kiss Olivér

Elfogadták a 2002. évi költségvetési törvényt

(8. old.)

A csütörtök délelôtti vitán Birtalan Ákos képviselô ismertette az RMDSZ-nek azt a javaslatát, miszerint a visszaosztott alapok megállapításakor a kormány által használt képlet nem kötelezô, hanem csak orientatív legyen, a megyei tanácsok, a helyi sajátosságokat függvényében, más ismérveket is figyelembe vehessenek, ne csak a pénzügyi kapacitást. A javaslatot, amelynek célja az önkormányzat szerepének megerôsítése volt, elutasították.

A társadalombiztosítási költségvetés vitája során az RMDSZ álláspontját Kerekes Károly képviselô ismertette. A képviselô beszédében elmondta, hogy minden évben, a társadalombiztosítási költségvetés vitája során a felszólalók többsége belenyugszik abba, hogy a költségvetés szigorú, hiszen szegények vagyunk, viselve az elôzô kormányoktól örökölt terheket. A 2002. évi költségvetés a parlament által elfogadott kormányzási program elvein nyugszik, így már nem nevezhetô átmenetinek, nem terhelik az elôzô kormányok intézkedései. A képviselô ugyanakkor hangsúlyozta: a 2002. költségvetési tervezet idôben történô megvitatását mindenki pozitívumként értékeli, holott ez lenne a normális.

Úgy vélte, hogy a költségvetés jövedelmi oldalának növekedését, amely az elôtervezett 5%-os gazdasági fejlesztésre támaszkodik, óvatosan kell kezelnünk, figyelembe véve a világgazdaságban történô negatív változásokat, amelyek a hazai gazdaságot is befolyásolják. A gazdaság fellendülését a munkaerôt terhelô adórendszer is késlelteti azzal, hogy ösztönzi a feketemunkát és az adócsalást. Nem fogadhatóak el a munkaerô magas fiskalitásának magyarázására felhozott indokok (a magas infláció, a nyugdíjasok magas száma az aktív alkalmazottak számához képest), hiszen ezek a tények más európai országokban is léteznek, ám ott átlag 10%-al kisebb ez a fiskalitás, mint Romániában

A kormányzási program egyik fô ígérete a nyugdíjak újraszámítása és vásárlóerejének megtartása volt. Erre vonatkozóan a képviselô nehezményezte, hogy ismeretei szerint, a nyugdíjak összhangba hozását a kormány a jövô év második szemeszterében kezdi el, a beígért 2001. vége helyett. A nyugdíjak vásárlóerejének megtartása és összegük újraszámítása, a képviselô szerint, haladéktalanul meg kell hogy történjen, hiszen a nyugdíjasok jelenleg is alacsony életszínvonala napról-napra csökken (a hô- és villamos energia, az üzemanyag és a fogyasztási javak drágulásának következményeként). A képviselô kétségét fejezte ki ugyanakkor az iránt, hogy az erre a célra elôirányzott tartalékalapból fedezni lehet ezeket a költségeket.

A társadalombiztosítási költségvetési kormány által megnevezett jövedelmi forrásairól szólva (az adófizetôk körének tágítása, az adók hatékonyabb begyûjtése és bizonyos nyugdíjak megadóztatása), a képviselô elmondta, hogy ezek nem jelentenek garanciát a növekedésre. Valódi megoldást a makrogazdasági, fiskális és a gazdasági bûncselekmények megelôzésére hozott intézkedések jelentenek. A munkanélküli biztosítási költségvetés elôre tervezett többletét Kerekes Károly túl nagynak tartja, hiszen a 2002-ben érvénybe lépô, a munkaerô-alkalmazásra vonatkozó új jogszabály alapján a költségvetési kiadások megnövekednek. Mindezeket figyelembe véve, a 2002. évi társadalombiztosítási költségvetés túlélési költségelôirányzat, amely nem teremti meg a nyugdíjasok számára az oly nagyon várt társadalmi biztonságot, vélte a képviselô.

A "befagyott" román–magyar kapcsolatok felolvadását várják a mai Nastase–Orbán találkozótól

(8. old.)

Az Európai Bizottság elítélte a magyar státustörvényt, s ebbôl Románia azt a tanulságot szûrheti le, hogy a mai Európában senki sem tehet meg bármit, amit akar — hangsúlyozta csütörtöki kommentárjában az Adevãrul. A lap szerint a státustörvény elítélésével Európa nem Romániának adott igazat, hanem egyszerûen saját normáit alkalmazta. Jelen esetben Románia azt veheti tudomásul, hogy a státustörvénnyel szembeni fenntartásai megegyeznek Európa fenntartásaival. A román közvéleménynek azonban tudnia kell, hogy elôfordulhat: más esetben, más nemzetközi vitában Európának más álláspontja lehet, mint Romániának.

A kommentár úgy vélte: az Európai Bizottság mostani állásfoglalása nem eredményezi rövid távon azt, hogy Magyarország változtat a szomszédaival szembeni magatartásán, közép távon azonban az európai normák rákényszerítik majd, hogy hagyjon fel a szomszédaival szembeni arroganciával.

"Az idegek háborúját" Bukarest nyerte meg Budapesttel szemben — hangsúlyozta írásában az Evenimentul Zilei. Az újság kiemelte: a velencei bizottság állásfoglalása csak ajánlás jellegû volt, de az Európai Bizottság jelentésében szereplô megállapítás mellett Magyarország nem mehet el szó nélkül, mivel a csatlakozási tárgyalások elhúzódását eredményezi az, ha az EU által szabott kritériumok valamelyikének nem tesz eleget.

A Cotidianul úgy látta, hogy miután az Európai Bizottság a státustörvény bírálatával nehéz helyzetbe hozta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, minden adu Adrian Nãstase román miniszterelnök kezében lesz kettejük péntekre tervezett találkozóján.

A tájékoztatási minisztériumhoz közelálló Ziarul Politic címû lap úgy értékelte az Európai Bizottság országjelentéseit: Románia a legnagyobb sikert azzal aratta Strasbourgban, hogy módosítani kell a státustörvényt. A lap szerint ebben a sikerben osztozik Szlovákia is, ám a strasbourgi döntés nagy segítségére lesz a román kormánynak a magyar kormánnyal folytatott tárgyalásokban. A román és a magyar kormányfô péntekre tervezett találkozója végre olyan eredménnyel járhat, ami felolvasztja a két ország között befagyott kapcsolatokat. Enyhítheti a légkört a román belpolitika színterén is, mivel a státustörvény ügye a kormány és az ellenzékben lévô román pártok között az egyik érzékeny vitapont — tette hozzá.

Feladhatják bin Ladent a tálibok

(8. old.)

Brit sajtóértesülések szerint a nyugati hírszerzés a tálib rezsimtôl elpártolt, Pakisztánba menekült fegyveresek kikérdezésével, a pastuk lakta déli országrész lakóinak "megvásárlásával" próbál pontos információkhoz jutni Oszama bin Laden és Omar molla hollétérôl.

A The Daily Telegraph iszlámábádi tudósítója jelentésében rámutatott arra, hogy a pastu törzsek felkelése a tálib uralom ellen Afganisztán déli részén kevés menedékhelyet hagy Oszama bin Laden számára.

Az elmúlt évek során elôször történhet meg, hogy a pastuk készek lennének elárulni bin Ladent. Az elmúlt napokban tálib katonai parancsnokok százai menekültek Pakisztánba családjaikkal együtt, közülük sokan ismerhetik bin Laden rejtekhelyeinek többségét, amelyeket az elmúlt években a hegyvidéken kiépített. Ezek a tálibok valódi információk kincsesbányai az amerikai és a brit hírszerzés számára — írta a tudósító.

Iszlámábádi diplomaták elbeszélése szerint Pakisztánban a határ menti országrészt az Egyesült Államok "dollárral árasztja el", hogy információkhoz jusson a dezertáló táliboktól. "Jelenleg a pénz beszél a fegyverek és bombák helyett" — idézett egy diplomatát a brit lap.

NSZK: Változatlan terrorista fenyegetés

(8. old.)

A német biztonsági szolgálatok értékelése szerint változatlanul fennáll annak a valós veszélye, hogy szélsôséges terrorcsoportok merényleteket hajtanak végre Németországban.

Az al-Kaida hálózat emberei "operatív területként használják országunkat abból a célból, hogy anyagi és logisztikai eszközökre tegyenek szert újabb merényletek végrehajtásához" — fogalmazott Ulrich Kersten, a bûnügyi hivatal elnöke. Különösen veszélyesnek minôsítette az éveken át Hamburgban élt terrorista csoport "alámerült" tagjait. "Ezek nem vonulnak nyugdíjba, ezért fel kell kutatnunk és felelôsségre kell vonnunk ôket, máskülönben újból hallatni fognak magukról."

A 90-es évek közepe óta az iszlamizmus jelentôs változáson ment át Németországban. Követôinek ellenségképe annyira módosult, hogy már a "vendéglátó" országot is célnak tekintik: célpontnak a "hitetlenek" és a Nyugat ellen vívott harcban.

Az al-Kaida által végrehajtott eddigi merényletek "belsô logikájából"arra lehet következtetni, hogy a következô terrorista akció célpontja az internet lehet.

Bioterror: Feketehimlô-veszély?

(8. old.)

Orosz szakértôk nem zárják ki, hogy terroristák feketehimlô-baktériumokat is felhasználhatnak támadásaiknál.

Oroszországban fontolgatják, hogy a veszélyeztetett csoportok körében felújítják az 1977-re már az egész világon felszámolt betegség elleni védôoltást. Vannak viszont olyan vélemények is, hogy ismét általános legyen a vakcina beadása gyermekkorban.

Alekszandr Vaszjljenko, a szentpétervári Pasteur intézet igazgatója úgy nyilatkozott: bár hivatalosan csak az oroszországi Kolcovo, és az egyesült államokbeli Atlanta egy-egy laboratóriumában tárolnak himlôbaktériumokat, illegálisan más kutatóintézetek is rendelkezhetnek ilyen kórokozóval.

Segítsen egy lappal!
Több rászoruló nem engedheti meg magának

(8. old.)

Novemberben ismét gyûjtést indítottunk nélkülözô embertársainknak Szabadságot elôfizetni. Még útjára sem indult a felhívás, és már dr. Szabó László fogorvos, illetve magát megnevezni nem óhajtó két kolozsvári és egy New York-i személy összesen 678 000 lejjel megteremtették az alapját a kiskeresetûeknek szánt decemberi elôfizetéseknek.

Aki teheti, támogassa a beteg- és kisnyugdíjasokat, munkanélkülieket, szociális támogatáson tengôdôket legalább egyhavi elôfizetés árával (55 000 lej + kihordási díj — 2000–3875 lej, terjesztôtôl függôen —, az egész kevesebb, mint 2 dollár!).

Befizetni lehet: 1.) személyesen szerkesztôségünk emeleti irodáiban, 2.) csekkel a lapunk támogatását célul kitûzött Minerva Mûvelôdési Egyesület címére (Asociatia Culturalã Minerva, Banca Comercialã Românã, Cluj, bankszámlaszám: 2511.1-2537.2/USD), 3.) banki átutalással a fenti bankszámlaszámra, vagy 4.) befizetési szándékukról értesítsék szerkesztôségünket a 196-408-as vagy 196-621-es telefonszámon november 26-ig.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Az adományozók nevét szívesen közöljük az újságban.

A szerkesztôség


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -