2001. október 2.
(XIII. évfolyam, 229. szám)

Jelentôs befektetések a BBTE-n
Megnyílt a 2001–2002-es egyetemi tanév

(1., 8. old.)

Két avatási ünnepséggel kezdôdött a tanév a Babes–Bolyai Tudományegyetemen. Andrei Marga rektor és Petre Friciu igazgató jelenlétében délelôtt a közgazdasági kar épületének B szárnyát nyitották meg a teljes használat elôtt, délben pedig a politológia kar új székházát adták át.

Dan Racovitan, a közgazdasági kar dékánja elmondta: negyven éve létezik ilyen jellegû oktatás az egyetemen, tehát épp ideje volt, hogy saját székháza legyen a közgazdasági karnak is. A Teodor Mihali utcai új épület (tervezôje jászvásári, kivitelezôje az ACI) még nincs teljesen kész, de remélik, hogy az új szárnyban már zavartalanul folyhat az oktatás a kar mintegy 6000 diákja számára — az órarend szerint a termek reggel nyolctól este nyolcig állandóan foglaltak lesznek. Világbanki támogatással eddig két számítógépes labort szereltek fel, mintegy 100 000 USD értékben, és további 180 000 dollárból újabb 40 számítógépet vásárolnak majd.

Nicolae Paina rektorhelyettes elmondta: az épületbe (jelenlegi értékre átszámítva) eddig 231 milliárdot fektettek be, részben saját forrásból, és további 312 milliárdra lenne szükség a befejezéshez. Sürgôs lenne megépíteni a buszmegállótól bevezetô utat a diákok számára, illetve a kocsibejárót. Petre Friciu igazgató szerint elsôdleges a B épület teljes befejezése, az alagsori étteremmel és a nyelv-laborokkal együtt.

A politológia kar számára a volt könyvelosztó épületét vásárolta meg az egyetem a Dosztojevszkij/T. Mosoiu utcában. A vásárlás 11 milliárdba került, és további 5 milliárdot már befektettek. A volt raktárépületben, amelyet saját hôközpont lát majd el, az elôadó- és szemináriumi termek mellett tanári szobákat és könyvtárat alakítottak ki, a tetôtér beépítésével pedig újabb 6 tantermet hoznak létre. A kar eddigi épületében a felszabadult tantermeket más karok kapják meg, és terjeszkedni fog a Német Kulturális Központ és a John F. Kennedy központ is.

Az egyetem rektora, Andrei Marga, mindkét ünnepségen az egyetemen 1993 óta folyó beruházásokról és a reform folytatásának sükségességérôl beszélt. Elmondta: valódi fejlôdés csak ott van, ahol befektetnek. Sajnos, az építkezésekhez szükséges pénz nagyrészét a tanügyminisztérium kell biztosítsa, így a fejlesztés nem csak a BBTE-n múlik. Amilyen gyorsan lehetséges, szeretnék a tervezett egyetemi campust felépíteni — az együttes magába foglalná a közgazdasági mellett a görög katolikus, illetve ortodox teológia, a fizika, a földrajz és a jogi kar épületeit, valamint a két bentlakást is. A tanév folyamán befejezik az Egyetemiek Házának felújítását, és következô ôszig felépül a Nemzetközi Együttmûködési Központ épülete is a Hatieganu-parkban.

Romániában jelenleg 57 állami és 68 magán felsôoktatási intézmény mûködik, beleértve azt az ötöt is, amelyeknek megszüntetésérôl két héttel ezelôtt döntött a kormány. A legújabb sürgôsségi kormányrendelet nyolc magánegyetem akkreditálásáról is dönt. A rendelettel kapcsolatban Andrei Marga rektor elmondta: Romániában elôbb azt kellene tisztázni, mit is jelent az, hogy egyetem. Ez nem egy papíron múlik, tehát az a sürgôsségi kormányrendelet, amely magánegyetemek létrehozásáról szólt, tulajdonképpen értelmetlen. Nem volt sürgôsség a dolog, és ilyesmirôl egyébként is az Országos Akkreditációs Bizottság dönt.

Rácz Éva

Kétmilliárd eurós romániai beruházás
A magánszektort erôsíti az európai beruházási bank

(1. old.)

Hétfôn a kereskedelmi kamaránál bemutatkozó szemináriumot tartott az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank küldöttsége (Juan Gamecho marketing-koordinátor, Robert Luke menedzser-igazgató és Salvatore Candido romániai igazgató). Az 1991-ben londoni székhellyel alakult és 27 országban tevékenykedô pénzintézmény fô célja a volt kommunista országok támogatása a szabadpiac kialakításában, a privatizálás szorgalmazásában, a környezetvédelem érvényesítésében. Romániában a bank eddig 63 beruházást teremtett, az ország legjelentôsebb befektetôjeként tartják számon (többek között a Transilvania Bank Rt. 15%-át is birtokolja). A bank a kis- és középvállalatok hitelfolyósítással történô felkarolását is feladatának tekinti (csupán a következô területeket kerüli el: pénzügyi szaktanácsadás, biztosítási hitelek, hûsítôipar, szerencsejáték, cigarettaipar, fegyverkereskedelem). 2002-ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank két milliárd eurónyi befektetéssel kívánja erôsíteni a romániai magánszektort, ami Oroszország után bennünket a második legjelentôsebb célországgá léptet elô.

A hétfôi tanácskozáson megjelent helyi vállalatok képviselôi elsô kézbôl gyôzôdhettek meg a támogatási lehetôségekrôl. Tekintettel a nagy érdeklôdésre, a bank a jövôben erdélyi irodát szándékszik nyitni.

Ö. I. B.

Jelentôs ártámogatás ôszi vetômagvakra
Ellenôrzik a kedvezményesen vásárolt mezôgépeket

(1., 5. old.)

A Kolozs megyei Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Vezérigazgatóság tegnapi sajtóértekezletén Ivan Ilarie megyei igazgató fogadta az újságírókat a szokásos heti találkozók alkalmából.

Megtudtuk: szeptember 1-25. között 125 l csapadék esett négyzetméterenként, ami háromszor több, mint a sok évi átlag. Emiatt a nagyon jónak ígérkezô búzatermés is megcsappant, sok helyen kicsírázott a mag a kalászban. A napraforgó és a babtermésénél több mint 15–20% a veszteség. Mivel nagyon kitolódtak a betakarítási munkálatok, jobban oda kell figyelni a szántásra és az ôszi vetésre: a túl késôn vetett búza jobban ki van szolgáltatva az idôjárás viszontagságainak, ami a termésen is meglátszik. Ha minden jól alakulna, idén az ôszi búzavetések 80%-át tudnák idejében elvetni, optimális idôben.

A vetômagok árlistája a megígért 20%-os ártámogatás után a következôképpen alakul: az AGROSEM búzát 6500 lejért, az árpát 6200–6500 lejért, a tritikálét 6700 lejért, a rozsot pedig 7000 lejért kínálják. A Comcereal búzavetômag kínálata 6500–6800 lej, a Tordai Mezôgazdasági Kísérleti Állomásé 7616–8092 lej, az Ada Prodcom Rt. pedig 5900 lejért forgalmazza a búzavetômag kilóját. A tordai kísérleti állomás árait újraszámítja, amikor hivatalosan is megjelenik az állami ártámogatás mértéke.

A 2001/97-es szakminisztériumi rendelet értelmében az 55%-ban támogatott mezôgazdasági gépvásárlási akciót egyelôre felfüggesztették. Jelenleg azt ellenôrzik, hogy az eddig vásárolt mezôgépeket hogyan használják, ugyanis volt olyan eset, hogy a gépeket exportálták, áruszállításra használták, bérbeadták, vagy a rossz karbantartás miatt már tönkrementek. Az érintett vásárlók ilyen esetekben vissza kell fizessék az állami támogatást, az AFA és az infláció mértékével együtt.

Az idén szeptemben 19-én megjelent Hivatalos Közlöny tartalmazza az 588-as kormányrendeletet arról, hogy miként lehet visszaigényelni bizonyos pénzösszegeket a mezôgazdasági munkákra fordított üzemanyag-költségbôl. Ehhez visszaigénylési kérvény szükséges, és egy típusnyomtatványon benyújtott nyilatkozat, valamint a másolatok az üzemanyagszámlákról, illetve a bankszámlakivonatok, ha a kifizetés a bankon keresztül történik. A jogi személyek a mûködési alapszabályzatról is másolatot kell benyújtsanak, amibôl kitûnik a mezôgazdasági alaptevékenység. Az iratokat beadás elôtt a megyei mezôgazdasági és élelmiszeripari vezérigazgatóság kell láttamozza.

A sajtótájékoztató utolsó részében Cihghi Vasile Simion, a Zsuki Kísérleti Állomás igazgatója mutatta be intézménye tevékenységét, amelyet 1907. október 1-én hoztak létre az ország észak-nyugati térségében egyetlen ilyen intézetként. Fô tevékenysége a gyep- és legelôgazdálkodás, de emellett nemesítési munkákat is végeznek szarvasmarha-, juh-, sertés- és baromfiállományban. A gyep- és legelôgazdálkodásban fô elfoglaltságuk új fûfajták létrehozása, a talajerózió megakadályozása és lepusztult talajok felújítása. Az állattenyésztés terén létrehozták a bonchidai Herminate tyúkfajtát, a báznai sertés néhány helyi változatát, a román tarka szarvasmarhát a Rotbunte fajtával keresztezték, elérve egy országos csúcsot a tejtermelésben. A birkatenyésztésben is figyelemre méltó eredményeket könyvelhettek el.

Bakó Béla

Áder Jánost Bukarestbe várják

(1. old.)

Áder János, a magyar ország-gyûlés elnöke háromtagú delegáció élén ma Romániába látogat — tájékoztatta a parlament sajtóirodája hétfôn közleményben az MTI-t.

A parlamenti küldöttség tagjai Rubovszky György (Fidesz) és Kovács Tibor (MSZP).

A házelnök és delegációja kétnapos látogatása alatt találkozik Valer Dorneanuval, a képviselôház elnökével, Nicolae Vãcãroiuval, a szenátus elnökével, Markó Bélával, az RMDSZ elnökével, valamint az RMDSZ parlamenti képviselôivel. Áder Jánost és küldöttségét fogadja Ion Iliescu elnök és Adrian Nãstase miniszterelnök is.

Milliókba kerülhet a közköltség

(1., 7. old.)

Imádkozzunk, hogy minél többet tartson a meleg, napos idôszak, hisz mihelyt beindul a távfûtés, kevesebb pénzünk marad kenyérre. A polgármesteri hivatal hétfôi sajtóértekezletén Emil Miron, a Távfûtési Vállalat vezérigazgatója sokak számára sokkoló adatokat közölt arról, mi vár ránk az elkövetkezô idôszakban.

Elmondta, Kolozsváron ötven lakóközösség 1 milliárd lejjel adósa a vállalatnak. Valamennyi esetben felfüggesztették a meleg víz szolgáltatását. Volt olyan eset is, amikor a vállalat ultimátuma hatásosnak bizonyult: a lakóközösség 24 órán belül fizetett, még akkor is, ha tetemes összegrôl volt szó. Volt olyan estet is, amikor a felszólítást követôen akár 80 millió lejt is kifizetett a gondnok. Emil Miron vezérigazgató ebbôl azt a következtetést vonta le, hogy egyes esetekben "a gondnokok játszanak a lakók pénzével". Több helyen a gondnokhoz közel álló személyek letépik a lépcsôházakban kifüggesztett fizetési felszólításokat. Olyan esetrôl is tud, amikor a gondnok saját maga számára félretette a pénzt és nem fizette ki a melegvíz-számlát. Ezeket az eseteket a rendôrség vizsgálja.

A távfûtési vállalat igazgatója az adósok szégyenlistáját is nyilvánosságra hozta. Adatai szerint a Cernei utca 5. szám alatti lakóközösség 120 millióval (76 millió hátralék, 44 millió büntetés) adósa a vállalatnak. További késlekedôk: a Ciucas utca 7. szám (85 + 30 millió), Anina utca 10. szám (85 + 29 millió), Albac 25. szám (70 + 42 millió), Taberei utca 4. szám (76 + 33 millió).

Emil Miron arról is tájékoztatta az újságírókat, jelenleg a vállalatnak 76 ezer kliense van, 7900-an lemondtak a távfûtésrôl és saját hôközpontokat szereltek Véleménye szerint a beszerelések száma nem haladja meg az 1900-at. Tavaly körülbelül 6 ezren szereltek be törpe hôközpontot. — Fogadok Önökkel, hogy három év múlva nem nô, hanem csökken a beszerelések száma. Mi több, szerintem sokan lemondanak a törpe hôközpontrôl és újból a távfûtési vállalat ügyfelei lesznek — mondta bizakodóan a vezérigazgató. Megerôsítette: a beszereléshez továbbra is szükséges a távfûtési vállalat láttamozása. Emil Miron elismerte, hogy családja is törpe hôközpontot szerelt be, de magánházban lakik.

Mint ismeretes, Gheorghe Funar immár több évvel ezelôtt törpe hôközpontot szerelt be Parâng utcai tömbházlakásába. Újságírói kérdésre válaszolva, a távfûtési vállala vezérigazgatójának jelenlétében elégedetten nyilatkozott a befektetés megtérülésérôl. — Valóban, alacsonyabbak a költségek, de nem tudom megmondani, ha az otthoni hôközpont amortizálódott-e vagy sem — tette hozzá a polgármester.

Lapunk kérésünkre, a távfûtési vállalat igazgatója elmondta, a téli idôszakban milyen költségekre számíthatunk. Hozzávetôleg az egy fôre esô meleg víz havi 90 145 lejbe, a távfûtés négyzetméterenként 83 105 lejbe kerül majd. Egy tömbházszobáért átlagosan 498 630 lejt, a kétszobás lakásért 747 945 lejt, a háromszobásért pedig 997 260 lejt fizetünk a télen. Az árak a lakónegyedenként változhatnak.

Kiss Olivér

Iráni nyilatkozat Bukarestben

(1. old.)

Az Iszlám Tanácskozó Gyûlés (parlament) elnöke a román parlament meghívására hivatalos látogatást tesz Bukarestben. Mehdi Karrubi azt nyilatkozta, hogy Irán azt szeretné, ha az ENSZ fennhatósága alatt indítanának akciót az Afganisztánban mûködô terrorista csoportok ellen, de a megtorlás nem érintheti a polgári lakosságot. Valer Dorneanu, a képviselôház elnöke a találkozó során azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak joga van a katonai fellépésre Afganisztánban.

Visszaélt hatáskörével a rendôrség?
Strasbourghoz fordulnak tábla-ügyben

(1., 8. old.)

Kónya-Hamar Sándor képviselô, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke jövô héten interpellálni fog a parlamentben a helyi közigazgatási törvény ügyében. A Szabadságnak nyilatkozva a képviselô tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy a rendôrség megakadályozta a helységnévtáblák kifüggesztését Magyarszováton, jóllehet a képviselô szerint a rendôrségnek ebbe nincs beleszólása. Az ügyrôl a magyarszováti helyi rendôr értesítette Nelu Pop Kolozs megyei rendôrparancsnokot, aki utasította Aurel Birlutiu alezredest, a közrendi szolgálat fônökét, hogy szálljon ki a helyszínre. Birlutiu a sajtónak elmondta: tájékoztatta Domokos László polgármestert arról, hogy amíg a Román Akadémia településjegyzéke nem készül el, törvénytelen a táblák elhelyezése. A Kolozs megyei rendôrparancsnok a kérdéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: a rendôrség feladata volt közbelépni a törvény tiszteletben tartása érdekében.

Kónya-Hamar hangsúlyozta: mind a polgármester, mind pedig a helyi tanács törvényszerûen járt el, amikor kifüggesztette Magyarszováton a településjelzôt. A képviselô szerint a helyi önkormányzat szigorúan betartotta a törvényes elôírásokat, hiszen tanácsi jóváhagyással megteremtette a táblák elkészítéséhez szükséges pénzügyi keretet, a táblákat pedig a Megyei Út- és Hídépítô Igazgatóságnál rendelték meg, amely azokat saját kft-vel készíttette el. A képviselô nem ért egyet azzal sem, hogy Octav Cozmâncã közigazgatási miniszter rendelkezésben gátolta meg a helységnévtáblák kifüggesztését mindaddig, amíg nem készül el a Román Akadémia településjegyzéke. Kónya-Hamar hangsúlyozta: miniszteri rendelkezés nem bírálhat felül érvényben lévô jogszabályt. Emlékeztetett arra, hogy ebben az esetben nincs szükség a település magyar elnevezésének a megállapítására, hiszen érvényes a Román Akadémia 1968-ban elkészített településnévjegyzéke.

A képviselô tiltakozását fejezte ki ugyanakkor Nelu Pop megyei rendôrparancsnok kijelentésével kapcsolatban is. Szerinte a rendôrparancsnok nem adhat ki utasítást, amellyel meggátolja a táblák kifüggesztését. "Ennek ellenére Magyarszováton a helyi rendôrparancsnok akarata érvényesült, és ebben országos támogatást is kapott" — mondotta Kónya-Hamar. A képviselô az interpelláció szövegét az Európai Tanácsnak is elküldi. Ebben a helyi közigazgatási törvény alkalmazásának megfigyelés alá helyezését fogják kérni a nemzetközi szervektôl.

P. A. M.

Vegyi és biológiai fegyverekkel riogatnak

(1., 8. old.)

Az Amerikai Egyesült Államok ellen elkövetett terrormerényletek után egyre gyakrabban merül fel a vegyi és biológiai fegyverek bevetésének a veszélye. A kétévente megszervezett Országos Járványügyi Tanács hétvégi ülésén, többek között, ez a kérdés is felvetôdött.

A testület frissen megválasztott elnökétôl, dr. Molnár B. Gézától, a Kolozs megyei Járvány- és Közegészségügyi fôosztály fôorvosától megtudtuk: a román hadügyminisztérium egészségügyi és kutatóközpontjának, valamint a központi katonai kórház képviselôi több elôadást tartottak ebben a témakörben. Dr. Molnár B. Gézát többségi szavazattal választották meg a Romániai Járványügyi Tanács elnökévé, így 1945 után elôször került magyar és kolozsvári származású vezetô a tanács élére.

— Hogyan lehet hozzájutni biológiai fegyverekhez? — kérdeztük dr. Molnár B. Gézát.

— Sajnos, nem nehéz. Egy valamilyen teljesítményre képes mikrobiológai laboratórium ki tud termelni olyan tenyészeteket, amelyeket fel lehet használni bakteriológiai fegyverként is. Viszont ezek hatékonysága és ütôképessége korlátozott. Kezdve a botulizmusnak a toxintermelésétôl, amellyel az ivóvizet vagy a folyékony tápszert meg lehet mérgezni, egészen a tüdôantraxig, továbbá a hasmenéses szindrómáktól a légúti fertôzésekig vagy a lázas vérzésig. Bevetésük és használatuk azonban már sokkal körülményesebb. A bakteriológiai fegyverek kétélû fegyverek. Függnek a helyi szélmozgásoktól, vízfolyásoktól, az esetleges lakossági mozgásoktól, átcsoportosulásoktól stb. Ahogyan hatékony lehet az ellenség irányába, ugyanúgy megbosszulhatja magát a "bevetôivel" szemben is.

— Ön szerint fenáll e fegyverek bevetésének a veszélye?

— Mind az Egészségügyi Világszervezetnek, mind pedig a konferencia elôadóinak az volt a véleménye, ahogyan az atombombával, ugyanúgy a bakteriológiai fegyverekkel is állandóan riogtatni lehet, ám ezek bevetésére valószínûleg nem kerül sor. Ha tényleg nagy hatékonyságú bakteriológiai fegyvert akar kidolgozni valaki, akkor ez olyan kell hogy legyen, amely ellen nincs hatóanyag, kezelése pedig nagyon nehéz, illetve a járvány felismerése csak akkor történik meg, amikor a betegség elsô jelei mutatkoznak és már tömeges megbetegedést vált ki. Ezért mondtam, hogy a biológiai fegyverek bevetése nem olyan egyszerû dolog. Ami a megelôzést illeti, nagyon sok ország, többek között Románia is rendelkezik a megfelelô eszközökkel. Ha ad abszurdum valaki annyira szkizofrén és ôrült lenne, hogy ilyesmihez folyamodik, akkor is nagy remények vannak arra, hogy a mai modern korban ez ne vezessen világtragédiához vagy a lakosság kipusztulásához.

— Mennyi idô alatt lehet felismerni a betegséget?

— Ez a használt kórokozótól függ. Ha például légúti fertôzést elôidézô mikroorganizmust, vírust, baktériumot és parazitát vet be, vagy hasmenést, kolerát elôidézô bacilusokat, akkor ez elég hamar felismerhetô. Viszont az antrax vagy más lázas vérzés esetében bizony tíz-tizenkét nap is eltelhet, amíg a megbetegedés tömegesen jelentkezik. Erre vonatkozik az Egészségügyi Világszervezet felszólítása, hogy ilyen esetekben az orvos ne "balettezzen", ne diagnosztikai kételyeket tartson fenn, hanem azonnal jelentse az esetet a felsô szakmai szervezeteknek. Az inkubációs idô nagyon sok mindentôl függ, de mindenekelôtt a használt kórokozótól.

— A román nyelvû sajtóban felvetették annak a lehetôségét, hogy a Romániában orvosi tanulmányokat végzô arab diákok esetleg biológiai fegyvereket próbálnának elôállítani. Ön szerint ez a veszély fennáll?

— Ez kizárt dolog. A diák az diák, és nem azért jött, hogy terrorista cselekményeket kövessen el. Amint mondtam, biológiai fegyverek elôállításához nem szükséges ultra performáns laboratórium. Nem szabad viszont elfeledkezni arról, hogy a laboratóriumoknak a vegyésztevékenysége több kézen megy keresztül és intézményes kereteken belül történik. Bakteriológai fegyvert elôállítani nem éppen azt jelenti, hogy ma este leülök és másnap reggelre azt már el is készítem. Ez több napos, illetve hetes munka lehet. Másrészt pedig a laboratóriumok és különösen azok, amelyek veszélyes mikroorganizmusokkal dolgoznak, meghatározott mûködési feltételek között végzik munkájukat. Magánlaboratóriumokról pedig nem hallottam és feltételezem, hogy ezek nem is léteznek.

Papp Annamária

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

HOMOLYA DÁVID, BUDAPESTI ORGONAMÛVÉSZ hangversenyezik ma, október 2-án du. 6 órától a Szent Mihály-templomban. Mûsorában J. S. Bach-mûvek szerepelnek, Prelúdium és fúga E-dúrban, Triosonate e-mollban, Dór toccata és fúga. Minden zenekedvelôt szeretettel várnak.

A KOLOZSVÁRI VISSZHANG DIÁKKÓRUS évadnyitó próbája várja tagjait ma, október 2-án, kedden este 8 órára a Diákmûvelôdési Ház elôtt. A kórus új tagokat is toboroz, tehát várja a jelentkezôket is a fenti helyen és órában.

ENELKO 2001

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság — EMT — energetikusok és elektrotechnikusok számára szervezi szakmai konferenciáját ENELKO 2001 elnevezéssel.

A konferencia helyszíne Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ (Ponorului u. 1 sz.), idôpontja 2001. október 6., szombat.

A rendezvény programja:

9.00: megnyitó;

9.15: plenáris elôadások.

A konferencia plenáris elôadói:

dr. Stróbl Alajos — Magyar Villamos Mûvek Rt., Budapest; dr. Emhô László — Aerotechnika Kft., Budapest; dr. Bíró Károly — Kolozsvári Mûszaki Egyetem; dr. Preitl István — Temesvári "Politehnica" Egyetem; Orlay Imre — Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Miskolc.

13.00: ebéd;

15.00: szekcióelôadások a következô témakörökben: energiaracionalizálás; megújuló energiák hasznosítása;energiahatékony villamos hajtások.

További információkért forduljanak az EMT kolozsvári titkárságához telefonon: 064/190-825, 194-042 vagy e-mailen: emt@emt.ro.

Zenei Ôsz
Kolozsvári zeneszerzôk estje (II.)

(2. old.)

Szeptember 27-én, a Zeneakadémia stúdiótermében, a kolozsvári zeneszerzôk második estjén, a meglepôen nagyszámú publikum javarészét a zeneszerzôk és elôadómûvészek tanítványai alkották, akik tiszteletbôl, vagy éppen az új zene iránti érdeklôdéstôl fûtve jöttek el az új mûvek bemutató koncertjére.

Iulia Cibisescu 3. Vonósnégyesének tételei rövid, tömör megfogalmazásúak. Az andantéban a határozott, energikus indítás az éteri hangokkal kontrasztált. A pregnáns ritmusú Allegro virtuozitásával és félbeszakadt gondolatként ható fináléjával hívta fel a figyelmet. A III. tételben a cselló-brácsa nosztalgikus, népi ihletésû témájának és egy, a hegedûkön megszólaló gyermekdal-egyszerûségû, táncritmusú téma szembeállítását hallhattuk. A lassú tételben titokzatosság uralkodott, a hosszú, kitartott hangokkal, lelassított népdalt szuggerált. Játékosság, felgyorsuló körtáncot sejtetô, friss ritmus jellemezte az V. tételt, az Andante befejezés hegedû pizzicatói úgy hatottak, mint koppanó esôcseppek a csendes éjszakában. A vonósnégyes megszólaltatói: Márkos Albert (hegedû), Botár Gerô (hegedû), Olimpiu Moldovan (brácsa) és Török Béla (cselló), a Pro Camera-kvartett mûvészei.

Ionicã Pop Un dinte în pahar címû szerzeményét Grigore Pop, Nicolae Coman, Emil Simion és László B. Attila szólaltatták meg ütôs hangszereken, a zeneszerzô zongorakíséretével. A jó ritmusú, ötletes hangképek, zenei ötletek egy modern ütôs-tanulmány érzetét keltették, de hogy miért éppen egy fog a pohárban, arra még ma is keresem a választ?!

Adrian Borza Fractus III. címû szerzeményében a szalagról bejátszott "ûrzene" veszélyt, félelmet sugallt, amit Grigore Pop a különbözô ütôs hangszerekkel egyensúlyozott. Vasile Herman Avrazax címû harsonamûvében a sok ismétlôdô motívum, hang, zenei sejt, amibôl a mû építkezett, igen tág ambitust használt, a hangszer technikai lehetôségeit a maximumig kihasználva. A mû elôadója Narcis Vieru, aki igyekezett a mûvet kottahûen megszólaltatni.

Constatin Rîpã Aria vera címû szóló oboamûve ugyancsak megdolgoztatta elôadóját, a Zeneakadémia rektorát, Aurel Marc oboamûvészt. A modern pásztordalként ható ária véget nem érô, hosszú frázisait Marc a klasszikus értelemben vett szép hangszínnel és a modern effektusok keverésével tette érdekessé. Dora Cojocaru Magicianul címû áriáját a Dati-mi lampa lui Aladin kantátából Lavinia Chereches (szoprán) és Ioan Goilã (klarinét) szólaltatták meg. A németül énekelt ária és a klarinétkíséret hangközileg nehéz meneteket tartalmazott, ezért technikailag néha bizonytalannak tûnt egy-egy részlet, de rendkívül szuggesztív volt a mágikus hangulat, a mesevilág megteremtése az énekbeszéd és a sejtelmes suttogások által. Magyari Zita Ab imo pectore címû Hegedûversenyét Ruha István érdemes mûvész szólaltatta meg, akinek elôadásáról ezúttal is csak szuperlatívuszokban szólhatunk. A Szent Mihály-templom ifjúsági zenekarát a Zeneakadémia és az AMO zenészei egészítették ki, a kb. 30 tagú zenekart a szerzônô vezényelte.

A négy tételes hegedûverseny harmóniáiban, ötleteiben, keretében a Bartók–Terényi úton halad, de egyéni jegyei is kiforrottak. A Csipike lakodalma meseoperájának mesevilág hangulata a hegedûversenyen is végigvonul, mintha ezt a mûvet is színpadra komponálta volna a szerzô. A hegedûversenyben a dallam, a ritmus, a síró hegedûszólam, a virtuóz frissesség magvában, szövetében mindvégig magyar. A mesehangulat, a különbözô táncritmusok, az énekszerû dallamok, a kánon feldolgozások egy jól kigondolt dramaturgia szerint váltogatják egymást, amelynek érzelmi fókusza a hegedû IV. tétel végén felhangzó kadenciájában kezdôdik és a zenekari fináléban csúcsosodik.

Az est fénypontja Terényi Ede Two for two címû két zongorára és ütôs hangszerekre komponált mûve volt, amelyet a szerzô megrendelésre írt erre az alkalomra. A mû átütô sikerét Mihaela Gavris (zongora), Vera Negreanu (zongora), Grigore Pop és Nicolae Coman (ütôs hangszerek) magas színvonalú elôadása fémjelezte. A mû Carl Orff Carmina buranajának egy-egy idézetét használta fel szellemes, friss humorú zseniális feldolgozásban. Terényi Ede új mûvében a hangulatok gazdag skálája vonul fel: a magasztos uralkodó ugyan a grandiózus "Nagyzenekari" hangzások által, de a finomabb árnyalatok a gyöngéd, ábrándos, meditáló, nosztalgikus, páratlan érzékenységrôl tanúskodnak. A Two for two olyan mû, amely az elsô hangtól az utolsóig leköti a figyelmet, hangulathullámzásai magával ragadják, a magasba röpítik, a mélybe taszítják, majd ismét felemelik a hallgatót.

Kulcsár Gabriella

A Szent Család Poliklinika októberi órarendje

(2. old.)

Általános gyógyászat: dr. Suciu Maria (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 10–12 óra között); dr. Boilã Ioan (okt. 2-án, 3-án, 5-én, 9-én, 10-én, 12-én, 16-án, 17-én, 19-én, 23-án, 24-én, 26-án, 30-án, 30-én 10.30–12 óra között, 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 15–17 óra között); dr. Rana Liana (okt. 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 15–17 óra között); dr. Cotârlã Rozica (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 10–12 óra között); dr. Oros Ana Florina (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 14–18 óra között); dr. Varga Sándor (okt. 1-jén, 5-én, 8-án, 12-én, 15-én, 19-én, 22-én, 26-án, 29-én 9–11 óra között); dr. Vlaicu Ciprian (okt. 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 11–13 óra között); dr. Tãtaru Valeria (okt. 5-én, 12-én, 19-én, 26-án 10–12 óra között); dr. Bodo Victor (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 15–17 óra között); dr. Loga Simona (okt. 12-én, 26-án 9–11 óra között), dr. Oltean Dorina (okt. 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 9–11 óra között); dr. Tonea Cristina (okt. 2-án, 4-én, 9-én, 11-én, 16-án, 18-án, 23-án, 25-én, 30-án 9–11 óra között); dr. Platon Daniel (okt. 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 9–11 óra között, okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 16–18 óra között); dr. Diaconu Mariana (okt. 11-én, 25-én 10–12 óra között; okt. 3-án, 17-én, 31-én 16–18 óra között); dr. Pãunescu Alexandru (okt. 2-án, 9-én, 23-án, 30-án 15–17 óra között); dr. Vlaicu Ciprian (okt. 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 11–13 óra között).

Szívgyógyászat: dr. Patiu Ion (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 11.30–13 óra között); dr. Popescu Titus (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 9–11 óra között); dr. Princã Nicolae (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 16–18 óra között); dr. Ivanciuc Iustinian (okt. 1-jén, 3-án, 8-én, 10-én, 15-én, 17-én, 22-én, 24-én, 29-én, 31-én 14–15 óra között); dr. Duncea Caius (okt. 25-én 17–18 óra között).

Homeopátia: dr. Balbãalbã Letitia (okt. 3-án, 5-én, 10-én, 12-én, 17-én, 19-én, 24-én, 26-án, 31-én 10–12 óra között).

Belgyógyászat: dr. Rãdulescu Gheorghe (okt. 2-án, 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 9–11 óra között); dr. Szakács Csilla (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 14–16 óra között); dr. Ghidrai Olimpia (okt. 18-án 17–18 óra között).

Nôgyógyászat: dr. Fodor Cornel (okt. 2-án, 4-én, 9-én, 11-én, 16-án, 18-án, 23-án, 25-én, 30-án 10–12 óra között); dr. Mahmoud Alajmi (okt. 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 15–17 óra között); dr. Gherman Daniela (okt. 18-án, 25-én 15–17 óra között).

Sebészet: dr. Simu Mihai (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 10–13 óra között, okt. 5-én, 12-én, 19-én, 26-án 9–11 óra között); dr. Pitea Petru (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 9–11 óra között); dr. Cosma Cornel (okt. 2-án, 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 10–12 óra között); dr. Chirilã Daciana (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 17–18 óra között).

Gyermekgyógyászat: dr. Fritea Maria (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 11–13 óra között); dr. Mitea Dodica (okt. 2-án, 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 14–15 óra között); dr. Toma Lucretia (okt. 5-én, 12-én, 19-én, 26-án 10–12 óra között).

Ortopédia: dr. Popa Zeno (okt. 1-jén, 4-én, 8-án, 11-én, 15-én, 18-án, 22-én, 25-én, 29-én 12–13 óra között).

Pszichiátria: dr. Glodan Lia (okt. 1-jén 15–17 óra között); dr. Gheorghiu Magda (okt. 31-én 16–18 óra között); dr. Stefan Corina (okt. 24-én 15–17 óra között).

Pszichológia: dr. Boila Livia (okt. 2-én, 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 14–16 óra között).

Bôrgyógyászat: dr. Sârbu Ioan (okt. 8-án, 22-én 11.30–12.30 óra között); dr. Teleaga Mircea (okt. 2-án, 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 9–11 óra között).

Orr–Fül–Gégészet: dr. Plãianu Emil (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 9–11 óra között); dr. Bîtlan Simona (okt.3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 14–16 óra között).

Endokrinológia: dr. Popescu Emilia (okt. 3-án, 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 9–11 óra között); dr. Duncea Ileana (okt. 25-én 17–18 óra között).

Ekográfia: dr. Negru Lucian (okt. 11-én, 18-án, 25-én 16–17 óra között); dr. Usineviciu Iulia Iolanda (okt. 5-én, 12-én, 19-én, 26-án 10–12 óra között); dr. Fazakas Erzsébet (okt. 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 12–13 óra között).

Neurológia: dr. Divin Mircea (okt. 8-án, 15-én 29-én 9–-10 óra között); dr. Abrudan Marius (okt.4-én, 11-én, 18-án, 25-én 11–13 óra között).

Urológia: dr. Popa Zeno (okt. 1-jén, 4-én, 8-án, 11-én, 15-én, 18-án, 22-én, 25-én, 29-én 12–13 óra között); dr. Bughov Anghel (okt. 16-án 12–13 óra között); dr. Giurgiu Cãlin Dan (okt. 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 17–18 óra között).

Balneológia: dr. Becea Carmen (okt. 2-án, 9-én, 16-án, 23-án 30-án 9–10 óra között).

Reumatológia: dr. Nedelcu Cristian (okt. 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 16–18 óra között).

Hematológia: dr. Bojan Anca (okt. 9-én, 23-án 16–17 óra között).

Tüdôfiziológia: dr. Man Milena (okt. 2-án, 9-én, 16-án, 23-án 30-án 14–16 óra között).

Laboratórium: Mosolygó Stefánia fôvegyész (okt. 1–5-én, 8–12-én, 15–19-én, 22–26-án, 29–31-én 9–11 óra között).

Az esztétikai sebészetre, röntgenre és urológiára a betegek elôjegyzése küldôcédula alapján a poliklinika székhelyén (Mócok útja 32.) történik. Ekográfra és EKG-ra csak a poliklinika orvosainak küldôcédulája alapján, hétfôtôl péntekig 16–17 óra között vagy a 430-001-es telefonon lehet feliratkozni. Adományokat a székhelyen és a CEC kolozsvári fiókjának 25.11.03.09.208-as számláján fogadnak el.

VÉLEMÉNY

New York

(3. old.)

Tévedés ne essék, nem az észak-amerikai nagyvárosról, hanem az azonos nevû kolozsvári szállodáról van szó. A folyó évi 10. számú, az 1948-ban államosított, magyarán elorzott ingatlanoknak a visszaszármaztatásáról rendelkezô törvény kapcsán ugyanis számtalan épület neve került az újságok hasábjaira, s ezek egyike a kolozsvári New York is.

Elôzménye a XIX. század második felében a Belsô-Szén (Jókai) és a Belsô-Torda (Egyetem) utca sarkán állt egyemeletes, klasszicista épületben lévô jó hírû Nemzeti szálloda volt. A kolozsváriak egyszerûen Nemzetinek mondták. Bodányi Sándor 1869. évi térképe Nemzeti Szálloda (!), Salamon Antal Elôadói jelentése és javaslatai címû munkájához csatolt Kolozsvár szabad királyi város csatornahálózatának helyszínrajza 1893-ban Nemzeti szálloda, a Stein János magyar királyi könyvkereskedése kiadásában 1894-ben megjelent J. Mach-térkép Nemzeti szálló néven tünteti föl.

A kor számos, neves személyisége szállt meg itt, köztük 1871-ben, 1876-ban és 1889-ben Jókai Mór. Ennek alapján nevezték el 1894-ben a nagy íróról a Belsô-Szén utcát.

A Nemzeti szálloda egy ideig megfelelt az igényeknek. Az 1800-as évek vége felé azonban, a város gyors fejlôdése során szükségessé vált egy nagyobb, korszerûbb szálló. Így került sor 1894-ben a Nemzeti szálloda lebontására és helyébe a Pákei Lajos által tervezett eklektikus ízlésû New York-szálló felépítésére.

Egy 1903. évi városvezetô könyvecske szerint az "I. rangú szálló" étterme "remekül szellôztetett" volt és "villanyos világítással" rendelkezett. Egyetem utcai szárnyának földszintjén lévô I. osztályú kávéháza évtizedekig a város irodalmi életének egyik központja. Az 1948. évi államosítás után egy ideig diákszállás, az 1950-es években az orvosi egyetem rektori hivatala. Az 1960-as évektôl Continental néven ismét szálloda és étterem. De most már kávéház nélkül.

Az említett 1903. évi városvezetô így ajánlja: "New-York-szálloda. Bogyó és Tauszik Kolozsvárt. Villanyvilágítás. Központi légfûtés. Elegáns különtermek. Téli kert. Kávéház. Fürdôk. Fûthetô omnibus a vasuthoz. Külön fogat rendelésre."

Nem tudjuk kinek az ötlete volt Nemzeti helyett a New York nevet adni az új épületnek. A jó kolozsváriak természetszerûleg ezt nem tudták hova tenni. Ezért eleinte betû szerint [nevjork]-nak mondták. Késôbb azonban, miután a számukra kiejthetetlen, ’közúti vasút’ jelentésû tramway (megközelítôleg [tremuéj]), a gôzmozdony vontatású közúti vasút, amúgy kolozsváriasan ájváj lett, a New York is, átalakulva ugyan, de meghonosodott. Ez századokig természetes jelenség volt, hiszen a más nyelvû helyneveket nem csupán a magyar, hanem minden nép a maga kiejtése szerint vette át. Így Paris [párí] magyarul Párizs lett, így írjuk, mondjuk, az angol fôvárost ugyan Londonnak írjuk, de nem [landn]-nak, hanem [london]-nak mondjuk, Hannover nem [hanófã], hanem [hannover]. Ugyanígy New York sem lett az angol kiejtés szerinti [nyujók] — legalábbis kezdetben —, még kevésbé az amerikai szerinti [nujók].

Ezzel kapcsolatban hadd idézzünk egy részletet Laczkó Géza (1884–1953) 1938-ban megjelent Királyhágó címû önéletrajzi regényébôl: "A Fôtér déli sarkán nyílt a Bel-Torda-ucca, és itt a Jókai és Torda-ucca sarkán volt a nevezetes »Nyehó«, vagyis Nevijork, írva Newyork (a kutya nem ejtette nyujork-nak!) szálló és étterem és kávéház."

Ez utóbbiakkal kapcsolatban ugyanô így folytatja: "A szállóban átmeneti vigécek laktak, az étteremben cigány játszott, s az elôkelôségek vacsoráztak és dorbézoltak, itt zajlottak le a híres »köri bál«-ok a helybeli egyetem jogászkörének rendezésében, a kávéházban átutazó zsidók alsóztak, urak tarokkoztak, újságírók, színészek veszekedtek, s itt szoktak elcsattanni a szenzációs becsületbeli pofonok, mert itt volt a nyilvánosság, fórum, agóra, itt lakott a Közvélemény.

A Nyehó teraszáról a tekintet körülszaladhatta az egész Fôteret, amelynek nem is a közepén állt a templom, hanem kissé odább nyomva az Óvár felé, míg ezen a felén egy dísztelen négyszögû kômicsoda állt, oldalán finom, de értelmetlen reliefekkel, tetején egy ismeretlen mellszoborral. Az úgynevezett »státova«, mint utóbb kiderült, Ferenc császár kolozsvári látogatását megörökítô emlékmû, amelyet késôbb, a nagy nemzeti fellángolás idején bedugtak az Óvár legnagyobb kis terére, s amelynek helyén ma a római farkas szobra áll, lógó emlôsorozata alatt a pöttöm Romulusszal és Remusszal. A templom s a státova között piaci árusok nyüzsögtek."

Asztalos Lajos

Mintha?

(3. old.)

A Szabadság 2001. szept. 20-i számában olvassuk, hogy egy liberális politikus Iliescu NATO-vonatkozású új javaslatát "úgy tekinti, mintha az államfô beismerte volna ezzel a múlt tévedéseit". Tegyük hozzá: jobb, ha valaki késôn tanulja meg, mikor írandó egybe vagy külön a mint és a ha, mint ha sose tanulja meg.

A kolozsvári Igazság már 1978. febr. 16-án figyelmeztetett, hogy "egész sajtónkban szörnyen, fenemód, fenekedô, fogát fenô vad módjára elharapódzott a mint ha téves egybeírása". Valamivel késôbb, az 1978-as évfolyam 210. számának a 3. oldalán, MINT HA cím alatt, világos szabályt adott, mely szerint csak akkor indokolt a mint és a ha egybeírása, "mikor LÁTSZATRA utalunk vele, vagyis mikor szükségszerûen rászorulunk a FELTÉTELES módra". Az egybeírt mintha jelezte látszat megtévesztô hasonlóság; a különírt mint ha viszont feltett esetek KÜLÖNBSÉGÉT (néha valószínû egyenlôségét) megállapító, JELENTÔ módban is kifejezhetô összehasonlításkor helyénvaló.

Sajnos, hiába vártuk, hogy az 1989-es események látványos vagy bár valamelyes javulást hozzanak ezen a téren. A mentalitás nagyon lassan módosul. Az oly fodros fodormentalitás is. "Pedig" a menta szó pedigréjében végsô ismert ôsként a görög mintha (szótagolva: min-tha) szerepel.

Idôszaki sajtónkból vegyünk most csak egyetlen frissebb esetet: "Az emberektôl, akikkel ezalatt (recte: ez alatt) az egy hét alatt szóba elegyedtem, többet tanultam, mintha (sic) bármelyik elôadáson részt vettem volna." (Szabadság, 2001. aug. 20-i sz. 9. o., 4. has.) Persze tudjuk: a napilapok nagy részét sietve kell összeállítani. Csipegessünk hát inkább könyvekbôl (olyanokból, amelyeket aránylag olcsón megvehettünk):

"Murányon tíz strófát csináltam, csináltam bizony, nagyobb kínnal, mintha fala újraépítésén dolgoztam volna" (Arany és Petôfi levelezése, Buk. 1973. 76). — "... most nem tudok másként segíteni magamon, mintha semmibe se ereszkedem belé" (még abba a "semmibe" sem, fûzhetjük hozzá, melybôl "egy új világot" teremtett legzseniálisabb matematikusunk. Lásd Bolyai-levelek, 1975, 154; a 21 éves Bolyai János ír itt hibásan egybe, de ezt nem kell fetisizálni). — "Minden államnak ... éppoly keményen meg kell büntetnie a szomszédos állam polgárának okozott kárt, mintha a tettes tulajdon polgártársát károsította volna meg." (Fichte: Az ember rendeltetése, 1976, 180–181.) — "Ha hibát követünk el a gyermek elôtt, ... és beismerjük elôtte hibánkat, ez sokkal nevelôbben hat, mintha ... csalhatatlannak mutatkozunk." (Tolsztoj: Gyónás, 1978, 197.) — Krisztus "azt tanította és mutatta meg a saját példáján, hogy »nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az ô életét adja az ô barátaiért«." (Sinkó Ervin: Don Quijote útjai. 1975, 188.) NB: Sinkó a Biblia (Ján. 15, 13) Károlyi Gáspár adta fordítását idézi itt, amelynek számtalan kiadásába csúszott be a szóban forgó hiba; elôször — ha nem tévedünk — az oppenheimi, 1612-es (majd az 1645-ös) kiadásba. Pesti Gábornál (Bécs, 1536) mint ha fordul elô, Heltai Gáspárnál pedig (Kolozsvár, 1561) mint mikoron.

Alapelvnek tekinthetô, hogy egy szöveg tartalmának nagyon fennkölt, "erôteljesen sacralis" volta sem tiltja — minôsíti szentségtörésnek — formai gyengeségek jelzését. A mint és a ha hibás egybeírása persze nem világkatasztrófa, de lényegében szinte olyan súlyos — és "térspórlással" se motiválható — vétek, akár a mint és a mikor egybeírása. Nem mentség vagy "bôséges enyhítô körülmény" az, hogy létezik indokoltan egybeírt mintha, viszont nincs indokoltan egybeírt mintmikor.

Befejezésül most még csak ennyit: a mint és a ha mindig különírandó, valahányszor a ha helyébe mikor tehetô.

Hajós József

Ötkarikás elôjelváltozás

(3. old.)

Amikor 1992-ben Kínában bizonyos Li Hongzhi bemutatta a nyilvánosságnak Falun Gong, vagy Falun Dafa elnevezéssel széles körben ismertté vált testgyakorló meditációját, a hatóságok még egyengették is útját. Amikor azonban a vallásnak nem nevezhetô módszer, melynek célja az egyéni erkölcsi és erényi értékek növelése, tömegméreteket kezdett ölteni, fordult a kocka: a hatóságok a Falun Gong-ot népszerûsége miatt tûzzel-vassal kezdték irtani. Nemcsak a köztereken, parkokban tiltották be, de mindenütt, ahol a "vétkes" hetvenmilliónyi kínai állampolgár (sokan közülük kormányhivatalnokok, tanárok, katonák vagy éppenséggel rendôrök) jelét adta vonzalmának az új és titokzatos mutatvány iránt.

Az utóbbi hét évben Kínán kívül még negyven országban vált ismertté ez a keleti edzésféleség, amely arra is megtanítja mûvelôjét, hogy a többi emberrel szemben mindig irgalmasnak és barátságosnak kell lennie: mielôtt bármit is tesz, elôször mindig másokra kell gondolnia. Amerikában egy bemutatósorozat nyomán a következô vélemény alakult ki: "A Falun Gong segített olyan értékes emberi hagyományokat megóvni, mint amilyen az ôszinteség, a figyelmesség, az önállóság." A brit felsôház tagjai pedig a következôt állapították meg: "A Falun Gong egy teljes mértékig békés hitvallás, melynek követôit a morális magatartás legmagasabb elvárásaira buzdítják." "Ezek az emberek nem csak hogy nem ártalmasak, hanem mélyen tisztelettudóak is."

A kínai hatóságok szemében szálka minden, ami rejtélyes népszerûségnek örvend és ami gyors tömegméreteket ér el, ezért 1999-tôl kíméletlenül leverik az ilyen gyülekezeteket, részvevôiket gyakran halálosan elverik, megkínozzák, átnevelô táborokban tartják rabságban, sôt az egyedül praktizáló személyeket is besugók figyelik és jelentik fel. Propagandakampány üzemel teljes gôzzel a népi Kínában, miközben az ország határain kívül egyre nô a tiltakozók tábora. Különös keveréke a kommunista eszméknek és a kapitalista termelési mód bizonyos részleteinek ez a mai hatalmas dél-kelet-ázsiai állam.

Ami a Falun Gong körüli bonyodalmat illeti, a kínai hatóságok feltehetôleg a lehetô legrövidebb idô alatt igyekeznek teljesen kiiktatni a témát, hiszen a hét év múlva sorra kerülô nyári olimpiai játékok rendezési jogát éppen ennek a piaci szempontból rendkívüli lehetôségeket magában hordozó hatalmas országnak adták. Az egész világon szétszórt és rendkívül kitartó, elszánt Falun Gong-aktivisták azonban nem fogják annyiban hagyni ügyüket és mindent megtesznek annak érdekében, hogy még szélesebben felhívják a figyelmet a Kínában uralkodó emberjogi vétkekre. Nem lepôdnék meg, ha egy szép napon száznyolcvan fokot fordulna a kínai hatósági gépezet, és újból a rendôrség, katonaság filmmosolya kíséretében zajlanának a tömegedzések.

Ördög I. Béla

Önarckép

(3. old.)

Lelkecske te kis, bizonytalan, vak,

Rakoncátlan, fázós, meztelen, rideg, gyámoltalan, cafka, haszontalan, vágyódó, hódító, lángoló, ôrült, remegô, merengô, borzongó, szeretô, idegen, ábrándos, vakmerô, vágyódó, induló-torpanó, sompolygó, somolygó, vibráló, nevetô, kacagó, fárasztó, búsító, védô, óvó, gyászoló, sebzô, kiáltó

Vendége és társa te a testnek,

Hová mennél, merre tartasz? ... mert akár apád is lehetnél, hirtelen és szabad, a föld mélyébe nyúló gyökerekkel, oly szilárdan, hogy moccanni se tudjon, pedig hívták, éveken át, és ô csak nem akarta itthagyni ezt az otthont; vagy lehetnél csendes, szorgalmas édesanyád, harmatcsepp írással, látod, kacagtad, minek ez a pedantéria, de te nem tudtad mindezt örökölni; és ott volt apád mellett akkor is, mikor töretlen magyarságát nyúzta a hatalom; lehetnél akár mosolygós nagyanyád (hány éve is hogy meghalt?! Öt?!), ajkáról nem fogyott a dal — Énekelj, mama — mondtad — nem baj, ha nóta is! —, és olyankor ábrándos lelke valahol mélyen járt, leülepedett, kikristályosodott szerelmek után kutatva; tükröd szász, szigorú-hideg, mint merev német vérû nagyapádé, lám, hányszor indultál neki, hogy elmond, mennyire szereted ôt, aztán csak annyi lett belôle, hogy elôtte nem kavargattad a teát, nem kiabáltál, óvatosan léptél a gyomlált pázsitra is, nehogy tönkretedd munkáját; na és a Báró Úr, hát rá nem is gondolsz?! Irigyelte az egész környék, nagy úr volt, pedig soha életében nem látott teli erszényt, igazi nemes, büszke, délceg, hát mért ne kaphatta volna meg a falu legszebb lányát?! Benned van, ne tagadd, mert különben miért babusgatnád, rakosgatnád annyit azt a porosodó patefont, a híres bambusz lovagló pálcát (megjárta az Bészarábiát is), vagy a piacra járó szöges botot, tudva, hogy elôle futott a környék összes kutyája; tudom, nem szeretted, de nem tagadhatod, van benned Tikosi is — felednéd a színészt magadból, a szeszélyes tánckomikust, hiszen, tudod, még az Állami Operától is jöttek, engedjék fel Kolozsvárra, ôk egy Hontit faragnak majd belôle! Nem mehetett, és neked már úgy mesélték, hogy Ô nem akart, otthon tartotta a szerelem;

Te is feladtad párszor, féltél, nem fog menni, rajzaid sárgulnak egy szekrény háta mögött, zongorát sem érintettél rég; kit érdekel, hogy valaha verseket írtál, magadnak írtad, nem?! Magadon nevettél, mikor eldöntötted (?), komoly szakmára adod a fejed, aztán egy próbánál nem lett több. Aztán történt valami, és boldog voltál. Látod az az egy év, amit annak az autista kislánynak adtál, nem is volt olyan fölösleges, sôt, néha megengedem, hogy úgy érezd, akkor fontos voltál! Tôled tanult meg három szót — igaz, azóta elfelejtett téged a szavaiddal együtt. És itthagytad-elhagytad-felrúgtad mindened — elmentél. Kellett neked?! Nem szeretted soha, Magyarország-Anyaország-Anyadisznó / Jó kis világ, / mi voltál ott, / drótsövény-idegcitera, / hitted, nem mehetsz haza, / porzó-bibe, harmatszita, / ki szól majd rád, hagyd már abba, / kezed a szádban, rágtad csontig, / a porig, a sárig, a kôvillanásig, / drótsövény — idegcitera, / aztán elindultál, haza.

Most meg mosolyogsz. Teheted, mert aki benned van, nem engedi, hogy megint belerúgj ragaszkodásodba, és ványadt portékáddal kiállj, hátha valaki megnézi, esetleg szeretni is fogja; mert arról ne is álmodozz, hogy esetleg megveszi, hiszen kinek kell a nyöszörgés az életrôl, a morgolódás-dörmögés, vagy egy maréknyi festék a szerelemrôl, egy aprócska dal az életrôl?!

Máté Erzsébet
I. év, újságírószak

SPORT

LABDARÚGÁS Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l Az A osztály 8. fordulójának vasárnap esti zárótalálkozóján: Bukaresti Rapid–Bukaresti National FC 0–0.

l A magyar NB I. 11. fordulójának vasárnapi két mérkôzésén: Debreceni VSC–Matáv-Sopron 1–0 (gól: Majoros — 68. perc) és MTK Hungária FC–Ferencvárosi TC 3–1 (Zavadszky — 25., Smiljanics — 78. és Branezacs — 81. perc, illetve Hrutka — 50. perc). Az örökrangadót nyert MTK 28 ponttal meglépett közvetlen vetélytársától, a Fraditól (21 pont).

l Szombaton rangadót nyert a Róma, élre ugrott az Internazionale — ezek voltak az olasz Il Calcio élvonalának érdekesebb történései. Az 5. forduló eredményei: Torinói Juventus–AS Róma 0–2, Brescia–Atalanta 3–3, Fiorentina–Venezia 3–1, Milánói Internazionale–Bologna 1–0, Perugia–AC Milan 3–1, Piacenza–AC Torinó 3–1, Udinese–Chievo 1–2, Verona–Lecce 2–1 és SS Lazio–AC Párma 0–0. A táblázaton:

1. Inter 5 4 1 0 10–4 13

2. Chievo 5 4 0 1 12–6 12

3. Juventus 5 3 1 1 9–4 10

4. AC Milan 5 3 1 1 12–8 10

5. Bologna 5 3 0 2 3–3 9

6. AS Róma 5 2 2 1 6–5 8

7. Verona 5 2 2 1 5–4 8

8. Piacenza 5 2 1 2 9–8 7

9. Brescia 5 1 3 1 9–8 6

10. Lecce 5 1 3 1 5–5 6

11. AC Párma 5 1 3 1 4–4 6

12. Fiorentina 5 2 0 3 9–11 6

13. Udinese 5 1 2 2 7–8 5

14. Perugia 5 1 2 2 6–8 5

15. Lazio 5 0 4 1 1–3 4

16. Atalanta 5 1 1 3 5–9 4

17. AC Torinó 5 0 2 3 4–9 2

18. Venezia 5 0 0 5 2–11 0

l A Serie B eredményei: Ternana–Genoa 0–0, Bari–Crotone 0–2, Cittadella–Empoli 2–1, Como–Ancona 1–0, Cosenza–Reggina 0–1, Messina–Vicenza 0–0, SSC Nápoly–Cagliari 0–0, Pistoiese–Modena 0–0 és Sampdoria–Palermo 1–2. A Siena–Salernitana összecsapást hétfôn játszották, lapzárta után ért véget. Az állás:

1. Empoli 6 4 1 1 13–7 13

2. Reggina 6 4 1 1 9–2 13

3. Genoa 6 4 1 1 7–3 13

4. Modena 6 3 3 0 10–4 12

5. Ancona 6 3 2 1 5–3 11

6. Como 6 3 1 2 9–8 10

7. Palermo 6 3 1 2 9–9 10

8. Vicenza 5 2 3 0 8–5 9

9. Ternana 6 1 5 0 7–4 8

10. Salernitana 5 2 2 1 8–6 8

11. Crotone 6 2 2 2 8–6 8

12. Bari 6 2 2 2 6–7 8

13. Cosenza 6 2 2 2 7–9 8

14. Nápoly 5 1 1 3 4–7 4

15. Cittadella 6 1 1 4 9–14 4

16. Sampdoria 6 1 1 4 4–9 4

17. Messina 6 0 4 2 2–7 4

18. Cagliari 6 0 3 3 3–8 3

19. Pistoiese 6 0 2 4 2–6 2

20. Siena 5 0 2 3 4–10 2

l A Real Betis Sevilla vasárnapi, hazai pályán aratott gyôzelmével a spanyol Primera Division táblázatának élére ugrott. Az 5. játéknapon: Real Sociedad–FC Barcelona 0–2, Espanyol Barcelona–Rayo Vallecano 3–1, Real Madrid–Valladolid 2–2, Malaga–Athletic Bilbao 1–2, Osasuna–Sevilla 1–0, Real Betis–Las Palmas 1–0, Valencia–Deportivo Alaves 0–0, Mallorca–Villarreal 0–1, Tenerife–Real Zaragoza 0–0 és Deportivo La Coruña–Celta Vigo 2–2. A sorrend:

1. Villareal 5 4 0 1 7–3 12

2. Celta 5 3 2 0 10–2 11

3. Barcelona 5 3 2 0 7–2 11

4. Deportivo 5 3 1 1 11–6 10

5. Bilbao 5 3 1 1 9–6 10

6. Betis 5 4 0 1 10–4 9

7. Valencia 5 2 3 0 5–3 9

8. Alaves 5 2 2 1 6–3 8

9. Sevilla 5 2 1 2 7–7 7

10. Osasuna 5 2 1 2 2–6 7

11. Espanyol 5 2 0 3 8–12 6

12. R. Madrid 5 1 2 2 9–8 5

13. Malaga 5 1 2 2 6–7 5

14. Zaragoza 5 1 2 2 4–5 5

15. Valladolid 5 1 2 2 5–10 5

16. Las Palmas 5 1 1 3 3–3 4

17. Tenerife 5 1 1 3 2–7 4

18. Mallorca 5 1 1 3 1–6 4

19. Rayo 5 0 1 4 5–10 1

20. Sociedad 5 0 1 4 1–8 1

l A német Bundesliga 8. fordulójának eredményei: VfL Wolfsburg–1. FC Kaiserslautern 2–0, Hertha Berlin SC–1. FC Köln 3–0, 1. FC Nürnberg–Hamburger SV 0–0, Werder Bremen–Borussia Mönchengladbach 1–0, FC St. Pauli–Borussia Dortmund 1–2, FC Schalke 04 Gelsenkirchen–Energie Cottbus 2–0, Hansa Rostock–TSV 1860 München 2–2, Bayern München–VfB Stuttgart 4–0 (Giovanne Elber mesterhármasának segítségével született meg a bajorok 450. bajnoki gyôzelme) és Bayer Leverkusen–SC Freiburg 4–1. Az élen: 1. Kaiserslautern 21 pont, 2. Bayern München 19, 3. Leverkusen 18, 3. Dortmund 16, 5. Schalke 14, 6. Stuttgart 12.

l Az angol Premier League 8. fordulójában: Tottenham Hotspur–Manchester United 3–5, Bolton Wanderers–Sunderland 0–2, Charlton Athletic–Leicester City 2–0, Derby County–Arsenal 0–2, Everton–West Ham United 5–0, Middlesbrough–Southampton 1–3, Fulham–Chelsea 1–1, Ipswich Town–Leeds United 1–2, Newcastle United–Liverpool 0–2 és Aston Villa–Blackburn Rovers 2–0. Az élcsoport állása: 1. Leeds United 17 pont/7 mérkôzés, 2. Arsenal 14/7 (16–5), 3. Manchester United 14/7 (22–13), 4. Aston Villa 12/6 (9–3), 5. Bolton Wanderers 12/8 (10–6), 6. Liverpool 12/6 (10–7).

l A francia bajnokságban a 9. fordulónál tartanak. Eredmények: Guingamp–Olympique Marseille 1–0, Olympique Lyon–Rennes 4–0, Bastia–AS Monaco 1–0, Lens–AJ Auxerre 1–1, Montpellier–Lorient 1–3, Nantes–Metz 0–0, Sedan–Lille 1–1, Troyes–Sochaux 2–2 és Girondins Bordeaux–Paris Saint-Germain 1–0. Az élcsoport: 1. Lyon 19 pont (17–6), 2. Auxerre 19 (15–6), 3. Lille 19 (11–5), 4. Lens 18, 5. Sochaux 15, 6. Bordeux 13.

(pja)

SAKKSAROK
Alföldi, a sakkbajnokverô fôkonzul

(4. old.)

A Csíkszeredai Caissa Sakk-klub és a Hargita Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság közös rendezésében szeptember 22–30. között zajlott Csíkszeredában a Postabank nemzetközi sakkverseny, amelynek keretén belül, tavalyhoz hasonlóan, sakkszimultánra került sor.

A jelenlegi román bajnok, Iulian Sofronie nemzetközi mester 20 ellenféllel mérte össze tudását a szombati szimultánon. Közülük 18-at legyôzött, Constantin Ghinea (Caissa Sakk-klub) döntetlent ért el, míg Alföldi László, Magyarország kolozsvári fôkonzulja gyôztesként állt föl az asztal mellôl!

A nagy sakkbarát fôkonzulról tudni kell, hogy sakkmesteri tudással rendelkezik és ifjú korában Sax Gyula és Verôczi Zsuzsa nagymesterek csapattársa volt. A 2456 Élô-ponttal rendelkezô 27 éves bajnok, Iulian Sofronie a játszma után elismerte, hogy a végjátékban semmi esélye sem volt a fôkonzul ellen, az 50. lépés után adta fel a kilátástalan harcot.

A Postabank nemzetközi sakkversenyt Roman Jankowszki (Moldova Köztársaság) nemzetközi mester nyerte 8 ponttal (a 10 lehetségesbôl), a 6,5 pontos Ligia Jicman és a 6 pontos Szergej Tyihomirov (Moldova Köztársaság) elôtt. Jicman nôi nemzetközi nagymesteri normát teljesített. A B-csoportban Sofronie végzett az élen 8,5 ponttal (a 9 lehetségesbôl), a 8 pontos Cãtãlin Ardelean és a 6 pontos Sorin Levay elôtt.

A verseny fôtámogatója a Postabank volt, a fôdíjat a csíkszeredai Inter Discret piaci valutaváltó biztosította.

Bíró Sándor, nemzetközi nagymester

TEKE
Férfi bajnokság

(4. old.)

Aranyosgyéresi CFR-Sodronyipar–Jászvásári Olimpia CFR 5559–5082 fa (egyéniben: 6–0). Mint a számok is mutatják: nagy volt a két csapat közötti tudáskülönbség. A Kolozs megyei együttes Bese Demeter — aki násznagy volt a hét végén — nélkül is kényelmesen gyôzött. A megyei bajnok Cornel Popa játszott a legkiválóbban, 1005 levert fával a legjobb eredményt érte el.

Az egyéni eredmények: Popa–Dãscãlescu 1005–870, Zenkó–Agafitei 933–821, Merza–Sârbu 904–838, Figlea–Ciurdca 954–923, Blaga–Benghei 905–848 és Codarcea–Viteaz 858–782 fa.

A 7. fordulóra október 10-én kerül sor, a CFR-Sodronyipar Sinaiára, a Carpat-Mefinhez látogat. Addig a román felnôtt férfi és nôi, valamint az ifi válogatottak Vajdahunyadon a korosztályos magyar válogatottakkal mérkôznek október 6–7-én.

Schmidt Jenô

Nôi bajnokság

(4. old.)

Szamosújvári SOMVETRA–Buzãui Sigma Constant 2578–2421 fa (egyéniben: 5–1). Fölényes gyôzelmet arattak Nagy József tanítványai, a három válogatott kerettaggal erôsített buzãuiakat verték meg. A hazaiak legjobbjának Barta Anna bizonyult 465 levert fával, utána Mirabela Muresan és Ioana Vãidãhãzean következett 441–441 fával. A vendégektôl Stãnilã tûnt ki 426 fával.

Erkedi Csaba

FORMA–1 Häkkinen nyert Indianapolisban

(4. old.)

Bár úgy nézett ki, hogy pechsorozata tovább tart (a gyakorlás vége elôtt egy perccel a pályát szegélyezô korlátnak ütközött, de sértetlenül szállt ki autójából), az idény végén visszavonulni készülô finn Mika Häkkinen nyerte az amerikai nagydíjat, az indianapolisi versenyt. Ráadásul a második rajtkocka helyett csak a negyedikbôl indulhatott — azért büntették meg, mert a bemelegítés során a piros jelzés ellenére kihajtott a boxutcából.

A futam végén 20. gyôzelmét könyvelhette el Häkkinen. A másik érdekesség: az olasz Jarno Trulli kizárása után pontszerzô helyen végzett a Forma–1 veteránja, a jubiláló, 200. versenyén részt vevô francia Jean Alesi.

A végeredmény: 1. Häkkinen (West-McLaren-Mercedes), 2. Michael Schumacher (német, Ferrari), 3. David Coulthard (skót, West-McLaren-Mercedes), 4. Eddie Irvine (ír, Jaguar), 5. Nick Heidfeld (német, Sauber-Petronas), 6. Jean Alesi (francia, Jordan-Honda).

Az élmezôny 16 futam után: pilóták: 1. Michael Schumacher 113 pont, 2. Coulthard 61, 3. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) 54, 4. Ralf Schumacher (német, BMW-Williams) 48, 5. Häkkinen 34, 6. Juan-Carlos Montoya (kolumbiai, BMW-Williams) 25; konstruktôrök: 1. Ferrari 167 pont, 2. West-McLaren-Mercedes 95, 3. BMW-Williams 73, 4. Sauber-Petronas 22, 5. Jordan-Honda és BAR-Honda 17–17.

Következik a vb 17., zárófutama: japán nagydíj, Szuzuka (október 14.)

VIII. Rehau-kupa

(4. old.)

Az "utcai" (egy palánkra játszott) kosárlabda, a streetball szerelmesei hét végén, szombaton és vasárnap 14 órától a Horia Demian Sportcsarnokban szabadidejüket kedvenc sportjuknak szentelhetik. Szombaton, október 6-án a fiú és gyerekkategória selejtezômérkôzéseit, valamint a 3 pontos bedobó verseny elôfutamait bonyolítják le. Vasárnap, október 7-én rendezik a csapatdöntôket — 6 kategóriában: nôi és férfi amatôr, profi és 14 év alatti korosztály —, a 3 pontos és a zsákolóverseny. A nézôk között tombolasorsolás lesz, különdíjban (3 millió lej) részesül, aki félpályáról betalál a gyûrûbe. Egyébként a díjak összértéke mintegy 30 millió lej.

A fôtámogató (nyilván) a Rehau. A belépés ingyenes.

Beiratkozni a Gente Due pizzázóban lehet október 2-án, kedden és október 3-án, szerdán 11 és 18 óra között. Beiratkozási díj 50 ezer lej csapatonként (3 fô + 1 tartalék).

Ezt ígéri október

(4. old.)

Semmivel sem szegényebb október sporteseménynaptára az elôzô hónapokénál. Világbajnoki selejtezôk, világ- és Európa-bajnokságok, -kupák, rangos vetélkedôk váltogatják egymást. Íme, a jelentôsebb rendezvények a sportágak ábécé szerinti sorrendjében s azon belül idôrendben:

l ASZTALITENISZ: Németország nyílt nemzetközi bajnoksága, a Pro Tour világszintû vetélkedô keretén belül a bajorországi Bayreuthban, 18–21. között.

l ATLÉTIKA: 7-én félmaratoni világbajnokság, az angliai Bristolban, ugyanaznap a tengerentúlon: a hagyományos chicagói maratoni futás; Euromaraton nemzetközi verseny 28-án, a németországi Majna-menti Frankfurtban.

l AUTÓSPORT: A Forma–1-es világbajnokság 17., utolsó futama 14-én a japán Suzukában.

l BIRKÓZÁS: kötöttfogású (görög–római) Világkupa a franciaországi Levallois-ban 27–28-án.

l CSELGÁNCS: férfi és nôi csapat Európa-bajnokság az angliai Manchesterben 20–21-én.

l KERÉKPÁR: Párizs–Tours országúti verseny a Világkupa keretében, 7-én; világbajnokság Portugália fôvárosában Lisszabonban egyéni indításos számban, idôfutamokban, repülô-versenyen és országúti számokban, 9–14. között; 87. Milánó–Torinó úgynevezett félklasszikus országúti verseny 17-én; Lombardia tartomány körversenye, Olaszországban, milánói rajttal és célbaérkezéssel, 20-án.

l LABDARÚGÁS: a 2002-es japán–koreai világbajnokság selejtezôinek utolsó csoportmérkôzései Európában, 6-án és 7-én; ugyanaz Dél-Amerikában 7-én, 8-án és 14-én; a Bajnokok Ligájában az amerikai tragikus események miatt csoportmérkôzések az E-, F-, G-, H- csoportban, 10-én; 4. forduló 16-án és 17-én, 5. forduló 23-án és 24-én, s végül 6. forduló 25-én és 26-án; UEFA-kupa: a 2. forduló elsô mérkôzései 18-án.

l LOVASSPORT: díjugrató Világkupa, 4–7. között Görögország fôvárosában, Athénben; lovastusa (military) Európa-bajnokság a franciaországi Pauban 11–14. között; díjugrató Világkupa, Norvégia fôvárosában Oslóban, valamint díjugrató- és díjlovagló Világkupa Finnország fôvárosában, Helsinkiben és a németországi Düsseldorfban, 19–21. között; díjugrató Világkupa az egyesült államokbeli Marylandben, Washingtonban 23–28. között; ugyancsak díjugrató Világkupa versenyek 24–28. között a mexikói Monterreyben és díjlovagló Világkupa a németországi Leverkusenben.

l MOTORKERÉKPÁR: csendes-óceáni nagydíj a japán Montegiben (a 13. futam), 7-én; ausztrál nagydíj Phillip Islanden, 14-én; maláj nagydíj világverseny, Sepangban 21-én.

l MÛVÉSZI TORNA (RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA): egyéni világbajnokság 20–29. között Ausztria fôvárosában, Bécsben.

l SAKK: olimpiai torna (csapatvilágbajnokság) Örményország fôvárosában, Jerevánban, 11–21. között.

l STRANDRÖPLABDA: Világkupa, nôi csapatok részére, a brazíliai Fortalezában, 30-a és november 4-e között.

l SÚLYEMELÉS: férfi és nôi egyéni világbajnokság a csendes-óceáni Aurban, 6–14. között.

l TENISZ: nemzetközi pontgyûjtô versenyek, férfiaknak ATP, nôknek WTA versenyben: 8–14. között: ATP: Bécsben és Lyonban, WTA: Porsche-nagydíj a németországi Filderstadtban, továbbá a kínai Sanghájban; 15–21. között: ATP: Stuttgartban, WTA: Pozsonyban és a svájci Zürichben; 22–28. között: ATP: Szentpéterváron, Svédország fôvárosában Stockholmban és a svájci Bázelben, WTA: Luxembourgban és az osztrák Linzben; 29. és november 4. között: ATP: Párizsban, WTA: Münchenben — egyben Mesterek Tornája, és Malajzia fôvárosában, Kuala Lumpurban.

l TORNA: férfi és nôi világbajnokság a belgiumi Gent városában, október 28. és november 4. között.

l VÍVÁS: felnôtt világbajnokság a franciaországi Nimes városában, október 26–november 1-je között.

László Ferenc

KÖRKÉP

Szüreti bálban a földészek apraja-nagyja
Rendhagyó hóstáti táncmulatság

(5. old.)

A rendszerváltás óta évi rendszerességgel megszokott esemény a Hóstáti Virágos Együttes szüreti bálja, amely Kolozsvár magyarsága számára az egyik legrangosabb táncos mulatság. Idén sem volt ez másként, hiszen a helyi földészek mellett sok más kolozsvári is eljött mulatni, reggelig ropni a táncot Gombár Dezsô és zenekara kiváló zenéjére. A tavalyi, viszonylag gyenge zene után az idei kínálat minden igényt kielégített, s aki eljött erre az eseményre, élményekben gazdag estét tölthetett kiváló hangulatban.

A Virágos Együttes tánccsoportját idén kisiskolás gyerekekkel sikerült felfrissíteni, olyan gyerekekkel, akik hamar megtanulták a hagyományos hóstáti táncrendet, így a nagyokkal együtt szemet kápráztató kavalkádot kínáltak. Az est fénypontja volt a magyarországi Gyál városi népdalkörének fellépése, amely testvértelepülési kapcsolatot építettek ki a Hóstáttal. Rendszeresen eljárnak egymás rendezvényeire.

Gombár Levente a Virágos Együttes ifjú táncosainak a már szokásos hóstáti táncrend mellett felcsíki és mezôségi tácokat tanított be, a többségében hóstáti szülôk gyerekei pedig egyforma hozzáértéssel ropták a környék magyar közösségeinek a táncait is.

A Szabó Károly, Szabó Melinda és a Furu István által szervezett rangos mulatság 64 pár csôszt vonultatott fel, jelen volt a Hóstát apraja-nagyja. Öröm az ürömben, hogy szombaton ugyanabban az órában két hóstáti táncmulatság is volt: a nagyobbik a Clujana sportcsarnokában, a kisebbik a Földész Kalandos Társaság visszakapott kerekdombi székházában, a volt Józsa Béla mûvelôdési házban. Valószínûleg sajnálatos félreértés miatt torlódtak egymásra az amúgy két hétvégét is elbíró táncos események, ugyanis ennyire még nem "szenvedünk" a bôség zavarában...

K. Zs.

Találkozó a lakóközösségek képviselôivel

(5. old.)

Október 8–10. között a polgármesteri hivatal találkozót szervez a lakóközösségek képviselôivel a következô program szerint: október 8., 16 óra Monostor és Hajnal negyed, október 9., 16 óra Donát, Gruia, Andrei Muresanu, Györgyfalvi negyed és központ, október 10., 16 óra Iris telep, Bulgária, Kerekdomb, Mãrãsti negyed, Szamosfalva. Valamennyi találkozóra a városháza (Mócok útja 3. szám) nagytermében kerül sor. Többek között jelen lesznek városi tanácsosok, a polgármesteri hivatal igazgatói és irodavezetôi, a helyhatóság hatáskörébe tartozó önálló vállalatok, a rendôrség, a csendôrség, a tûzoltóság és a RomTelecom képviselôi. További informácók a 196030-as telefonszámon.

Világörökségünk hasznosítása az európai kultúra tükrében

(5. old.)

címmel kétnapos tanácskozást tartottak Pécsen, azon alkalomból, hogy novemberben a város elnyeri a világörökség címet a Sopianae késô római ókeresztény temetô révén. Több testvér- és partnerváros (Graz, Esszék, Lahti, Tucson, Seattle, Lyon, Sliven, Tuzla, Alsó- Galilea) társaságában Kolozsvár is képviseltette magát e rendezvényen dr. Gaal György személyében, aki a kincses belváros magyar mûemlékeinek mai állapotáról tartott értékes elôadást. (Szépséghiba, hogy szinte magánemberként, nem pedig hivatalos küldöttként kellett részt vennie.) A pécsi ókeresztény leletek feltárása még tart. A konferencia nyolcpontos emlékeztetôt fogadott el záródokumentumként, amelyben a résztvevôk széles körû összefogást szorgalmaznak a mûemlékvédelem érdekében.

A demokrácia kék könyve

(5. old.)

A Pro Demokrácia Egyesület által hétfôn megjelentetett kiadvány tartalmazza mindazokat az információkat, amelyeket az egyszerû állampolgárnak tudnia kell a parlamentrôl, az államfôrôl, a kormányról, a minisztériumokról, az alkotmánybíróságról, a legfelsôbb bíróságról. A demokrácia kék könyvét ezen a héten bemutatják az egyesület huszonkét fiók szervezeténél és megkezdik terjesztését. Húszezer példányt ingyen osztanak szét az érdeklôdô lakosság körében.

Panaszkodnak a polgárok

(5. old.)

A polgármesteri hivatal által szolgáltatott adatok szerint ebben az évben körülbelül 6900 kérvényt, bejelentést és panaszt iktattak a város lakói részérôl. Ötven bejelentés telefonon érkezett. A legtöbb panasz az utak és járdák helyzetére, a közvilágítás hiányosságaira, az utcai csatornahálózat meghibásodására, a játszóterek helyzetére, a kóbor kutyákra, a nehézgépjármûvek forgalmára, a távfûtési hálózat meghibásodására, a köztisztaságra, a temetôk helyzetére vonatkozott.

Az utak helyzetére, új parkok vagy játszóterek, zöldövezetek létesítésére vonatkozó panaszokra csupán közép- és hosszú távon ígérnek megoldást a városháza illetékesei.

(k. o.)

Felavatták az IKE új székházát

(5. old.)

Az Ifjú Keresztyének Egyesülete (IKE) szombaton avatta fel új székházát. Az ünnepségre a monostori református templomban került sor. Bibza István esperes istentisztelete után az IKE elnöke, Makkay Péter köszöntötte a részvevôket.

Az építkezési munkálatokról Jakab István titkár számolt be, majd a németországi és magyarországi IKE képviselôje átadta a születésnapi ajándékot.

Az épület az IKE országos központjának ad otthont, és ugyanitt konferenciákat, találkozókat szerveznek majd.

Máté Erzsébet

Közlekedési balesetek

(5. old.)

Megszaporodtak a közlekedési balesetek a múlt héten, a rendôrségen 10 súlyosabbat jegyeztek, ezek közül az egyik halálos volt. Újabban legtöbbször a gyalogosok óvatlansága okozza a bajt. Ezért, s mivel megkezdôdött az egyetemi év, s emiatt megszaporodott a gyalogosok és különbözô jármûvel közlekedôk száma, a rendôrség (is) fokozott figyelmességre szólít fel.

A hét végén jegyzett, és hétfôi számunkban már ismertetett Tordai úti baleseten kívül további három esetrôl szóltak a rendôrség napi sajtótájékoztatóján.

Lábtörést szenvedett egy péntek délutáni baleset során Maria Lupu. A 70 esztendôs nô figyelmetlenül és nem a kijelölt helyen kelt át az úttesten, s az Olaru Dumitrescu (44) vezette 1300-as Dacia elgázolta.

Figyelmetlen gyalogost ütött el pénteken, szeptember 28-án, Tordán a Vilmos Csaba (29) vezette 1300-as Dacia. A szabálytalanul közlekedô Teodor Tilincã (72) került a kerekek alá, fejsérüléssel, lábcsonttöréssel kezelik a tordai kórházban.

Halálos baleset történt szombaton, szeptember 29-én éjjel fél háromkor Tordatúr térségében az országúton. A rôdi (Rediu) Ioan Copândean (21) szabálytalanul, jobboldalt az elsô sávban haladt gyalogosan, a közeledô Chrysler (rendszáma: CJ-06-PZB, vezette: a 40 éves Ioan Potra) nem tudta már kikerülni a végzetes ütközést.

(póka)

Vészesen terjed a járványos hepatitis

(5. old.)

Az ország több megyéjébôl jelezték, hogy egyre több sárgaságos beteget szállítanak be a kórházakba. A nagyváradi járványkórházban a betegek száma már meghaladta a hetvenet és naponta újabb tíz pácienst utalnak be. A betegek 90 százaléka az iskolások körébôl kerül ki, ami azt jelenti, hogy a járvány elsôsorban a zárt közösségekben terjed. A jelenségrôl dr. Kocsis Margit szakorvost kérdeztük: a hepatitis megbetegedések növekedése minden évben, mondhatni, menetrendszerûen jelentkezik iskolakezdéskor. Ennek több oka is lehet. A vírus a szervezetet már a nyár végi táborozások ideje alatt megtámadta. A közösségbe jutás idején tört ki az addig lappangó fertôzés, és továbbterjedt. Ezért igen fontos, hogy mindenki szigorúan betartsa a legelemibb higiéniai óvintézkedéseket, amelyekrôl nemcsak a szülônek, de a pedagógusnak is tájékoztatnia kell a gyereket.

H. Gy.

Búcsú a Szent Mihály-templomban

(5. old.)

Mihály-napi búcsút tartottak szombaton a belvárosi plébániatemplomban. A szentmisét Pápai Lajos, gyôri megyés püspök celebrálta, majd a Szent Mihály- templom zenekara elôadta Joseph Haydn Missa Cellensis c. mûvét. A nagykeretû ünnepségen Mózes Árpád evangélikus püspök, Boros János alpolgármester is részt vett, valamint a városi tanács részérôl jelen volt Révész Erzsébet, Pálffy Károly, Somogyi Gyula, Máté András tanácsosok.

Gyergyószentmiklóst Hajdó István esperes, Csomafalvát Ferencz Antal képviselte.

(máté)

GAZDASÁG

A romániai gazdaság fejlôdésének helyzete
Az RMDSZ ügyvezetô elnökségének és gazdasági fôosztályának elemzése

(6. old.)

A rendszerváltás óta elôször, Románia gazdasága 2000-ben átkerült a mélyponton, 1,6%-os gazdasági növekedést érve el. Az 1999–2000 idôszakban elkezdett reformfolyamatok tovább éreztették pozitív hatásukat 2001 elsô félévében, erôsítve és elôrevetítve a gazdasági mutatók nagy részét.

Még akkor is, ha Románia gazdasági fejlôdése idôbeni elmaradást mutat a térség többi országához képest, megállapíthatjuk, hogy a romániai gazdaság növekedési irányt mutat, egy olyan növekedési pályára került, amely folytatódhat, ha olyan gazdasági intézkedéseket foganatosít a kormány, amely erôsíti a piacorientált gazdaságot. A makrogazdasági mutatók közül bemutatunk néhányat:

• a bruttó nemzeti jövedelem várhatóan 4,5–5% növekedést könyvelhet el 2001-ben;

• az ipari termelés növekedése 2001 elsô félévében 11,2%, ezen belül a feldolgozóipar 14%-os növekedést mutat, a bányaipar 1,2%-ot míg az energetikai ipar termelése csökkent 2,9%-kal;

• a szolgáltatások volumene nôtt 2,3%-kal;

• a mezôgazdasági termelés csökkent 2,2%-kal;

• a 2000-ben elért 45,7%-os inflációs ráta 2001-ben várhatóan 30% körül lesz;

• a munkanélküliségi arány 9,9%-ra csökkent a 2000-es 10,5%-hoz képest;

• a foglalkoztatottak 40,6%-a mezôgazdaságban, 24,6%-a iparban, 4%-a építôiparban, 31%-a szolgáltatásokban dolgozik;

• a kis- és középvállalkozásokban dolgozók aránya 42,5%;

• a kivitel 2001 elsô félévében 16%-kal nôtt. Ennek 69,2%-a az Európai Unióba irányul, míg 11,9%-a Közép és Kelet-Európába. Az ipari termékek 98,4%-ot tesznek ki a kivitelben, melyek közül kiemelkednek a textiltermékek (25,9%), gépek és berendezések (16%), melyek elôször lépik túl a kohászat hozzájárulását (13,3%);

• a behozatal 2001 elsô félévében 29,6%-kal nôtt. Ennek 55,3%-a az Európai Unióból jön, míg 21,3%-a Közép és Kelet-Európából. Fôbb behozatali cikkeink a gépek és berendezések (23,8%), ásványi termékek (18%) és textiltermékek (14,9%);

• a külkereskedelmi mérleg hiánya az év elsô félévében 2047 millió USD-ra nôtt, majdnem megkétszerezve a tavalyi év hasonló idôszakának teljesítését. Az ipari termelés fejlôdése együtt járt a készletek növekedésével;

• 2000 végére a külföldi befektetések értéke a továbbra is alacsony 7,2 milliárd USD szintet érte el, melybôl a közvetlen beruházások 4,9 milliárd USD-t tesznek ki;

• a költségvetési deficit várhatóan 3,5% körül;

• az állami költségvetés 2001 elsô félévében behajtott összjövedelme50 540,4 milliárd lej (36,5%-os növekedés 2000 elsô félévéhez képest), melybôl

• társasági jövedelemadó 8251,1 millió lej (+19,2%);

• személyi jövedelemadó

10 736,5 millió lej (+106,5%), az összjövedelem 22%-a;

• ÁFA 20 545,1 millió lej (+59,6%), az összjövedelem 40,7%-a

• fogyasztási adó 8058,5 millió lej (+73,7%) az összjövedelem 15,9%-a;

• vámilleték 2533.8 millió lej;

• a Világbank elemzése szerint 2000–2001 elsô felében a feketegazdaság szintje mérséklôdött.

A gazdasági növekedés legfontosabb tényezôje kétségtelenül a magánszektor folyamatos elôretörése volt. Míg a többségi állami tulajdonú kereskedelmi társaságok termelési és forgalmi stagnálása jelentôs veszteségekkel társult, az össztulajdon

53%-os állami részesedése ellenére, a magángazdaság 64%-ban járul hozzá a bruttó nemzeti jövedelem kitermeléséhez.

A mai Románia adottságait figyelembe véve elmondhatjuk, hogy azok a folyamatok, amelyek a magántulajdonra épülô piacgazdaságnak nyújtanak kibontakozási teret pozitívan befolyásolják a fejlôdést, míg az állami tulajdonkezelés fenntartása, az állami beavatkozás és adminisztratív centralizáció fékezik a gazdasági kibontakozás esélyeit.

A világgazdaság növekedési rátája az utóbbi hónapokban csökkenô tendenciát mutat, amihez valószínûleg hozzá fog járulni a napjainkban kibontakozó politikai válság, háborús veszély. Románia gazdasága kétségtelenül az általános trendek befolyása alatt áll. A külsô tényezôk mellett, vagy éppen az ilyen krízishelyzetekben, meghatározó ereje lehet és kell legyen a belpolitikai koherenciának, a tiszta és következetes gazdasági stratégiáknak.

Ezt várjuk el a mai romániai kormánytól.

A 2000 november óta eltelt idôszak pozitív tényezôi között említhetjük a belpolitikai stabilitást, mely a bankrendszer konszolidációjával és stabil, elviselhetô adópolitikával párosult. Mindez az egységes jövedelemadó bevezetésével kiegészülve hozzájárult a költségvetési hiány mérséklôdéséhez és a költségvetés bevételi oldali struktúrájának javulásához, amelyben a közvetett adók túlsúlyba kerültek a közvetlen jövedelemadókkal szemben. A megenyhült adózás eredményeképpen a feketegazdaság szintje mérséklôdött.

Negatív tényezôként könyvelhetjük el a külföldi befektetési források alacsony szintjét. Románia kormányának továbbra sem sikerült meggyôznie a nemzetközi pénzügyi intézeteket és külföldi befektetôket a gazdasági reformok iránti elkötelezettségérôl, így viszonylag alacsony szintû, belsô forrásaira van utalva. A belföldi források hatékony felhasználását viszont gátolja a még mindig merev, megszorító garancia feltételekre épülô banki hitelrendszer.

(Folytatjuk)

Péter Pál
(ügyvezetô alelnök)

Hazai inflációcsökkenési várakozás 2005-ig

(6. old.)

A kormány azzal számol, hogy a következô években fokozatosan csökken az infláció, amelynek az üteme már egyszámjegyû lesz 2005-ben. Mihai Tãnãsescu pénzügyminiszter úgy vélte, hogy az idei infláció legfeljebb 30 százalék lesz a tavalyi 40,7 százalék után.

A gyengülési trend a következô években folytatódik és jövôre az infláció 20–22 százalékra, 2003-ban 15–18 százalékra, 2004-ben 11–15 százalékra mérséklôdik. Mindehhez viszonyítva, augusztusban az éves hazai pénzromlás 32,4 százalék volt.

Visszafogott világgazdasági növekedést jósol a valutaalap

(6. old.)

A világgazdaság, amely már a Egyesült Államok elleni szeptember 11-i támadások elôtt is a recesszió szélére sodródott, a korábban vártnál rosszabb kilátások elé néz az IMF most kiadott jelentése szerint.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Világgazdasági Kilátások (World Economic Outlook) címû féléves kiadványa szerint a világgazdasági növekedés idén csupán 2,6 százalékkal nô. Gazdasági elemzôk a 2,5 százalékos növekedést már recessziót jelzô szintnek tartják. Áprilisban az IMF még 3,2 százalékos idei világgazdasági bôvüléssel számolt a tavalyi 4,7 százalékos emelkedés után.

Az IMF szerint a legújabb világgazdasági növekedésre vonatkozó elôrejelzése az amerikai gazdasági élénkülés elmaradását, a jelentôs európai visszaesést és a japán gazdaság recesszióját tükrözi.

Az Egyesült Államok ellen végrehajtott támadásoknak rövid távon hatásai lesznek a világra, amelyek erôsítik a hanyatlást az Egyesült Államokban és világon másutt is — tartalmazza a jelentés.

A szeptember 11-i terrortámadások után a Wall Street legtöbb elemzôje visszafogta a világgazdaság idei várható növekedését, amely szerintük nem éri el a 2,5 százalékot sem. Az IMF szerint azonban a növekedés a recessziós szint feletti, 2,6 százalékos lesz. A nemzetközi hitelfolyósító 2002 kapcsán még derûlátóbb és abban bízik, hogy a kamatcsökkentések és további más piacélénkítô lépések hatására a világgazdasági növekedés már 3,5 százalékot ér el.

A szerdán nyilvánosságra hozott jelentés a szeptember 11-i terrortámadás hatásait még nem mérhette fel. Ezzel kapcsolatban Kenneth Rogoff, az IMF újonnan kinevezett vezetô közgazdásza szerdán azt mondta, hogy a jövôre várt 3,5 százalékos világgazdasági növekedés mérsékeltebb lehet az Egyesült Államok elleni támadások hatásai miatt, de továbbra is jók a kilátások arra, hogy a jövô év elsô felében megindul az élénkülés.

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Október 1., hétfô

Váltóiroda

Márka (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

14 050/14 200

30 150/30 350

Október 2., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai:

1 német márka = 14 220 lej,1 USD = 30 536 lej, 1 euró = 27 812 lej.

NAPIRENDEN

Bukarestben japán sztrájkkal kezdték a tanévet az oktatók

(8. old.)

Az Alma Mater felsôoktatási szakszervezet tagjai ötnapos japán sztrájkkal kezdték a tanévet. Tiltakozásuk oka: a felsôoktatás nem kapott elég pénzt a költségvetés kiegészítésekor — nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Rãzvan Bobulescu szakszervezeti vezetô. A kért 600 milliárd lej helyett csupán ennek egyharmadát kapták meg, ami nem elég a felsôoktatási intézmények mûködési költségeinek és a tanári bérek kifizetésére, pedig több egyetemnek már csupán egy hónapra elég a pénze. A követelések között szerepelnek az élelmiszerjegyek is, amelyekhez a tanügyi alkalmazottaknak joguk van ugyan, mégsem kapják. A szakszervezet figyelmeztetô sztrájkot jelentett be október 22-re, és nem kizárt az általános sztrájk sem, de ennek idôpontjáról még nem esett szó.

A tanszemélyzet helyzetével kapcsolatban Andrei Marga, a BBTE rektora elmondta: egyetemük változtat az alkalmazási feltételeken. Több személyt meghatározott idôre (3 vagy 5 évre) alkalmaznak majd, és megadják a lehetôséget, hogy a diákok túlterhelése nélkül a tanárok többet keressenek. A jelenleg érvényes szabályok szerint az oktatók fizetése a BBTE-n 6 és 13 millió között változik, és differenciált, teljesítménytôl függô bérezést alkalmaznak.

Cotidianul: A kormánypártnak sikerült éket verni Budapest és az RMDSZ közé

(8. old.)

Az RMDSZ belsô parlamentjének marosvásárhelyi tanácskozása nemcsak a szövetség vezetése és a Reform Tömörülés közötti szakadást mélyítette, hanem az RMDSZ tiszteletbeli elnökének adott megrovással a szövetség vezetése kísérletet tett a legnagyobb magyar kormánypárttól, a Fidesztôl való elhatárolódásra is — írta hétfôi kommentárjában a Cotidianul.

A lap felhívta a figyelmet arra, hogy a tiszteletbeli elnökkel szembeni fegyelmi eljárás premiernek számít az RMDSZ 11 éves történetében. Tôkés László református püspököt ugyanakkor a magyar kormányfôhöz, Orbán Viktorhoz közel álló személyiségként tartják számon.

Az újság úgy értékelte, hogy a román kormánypártnak, a Szociáldemokrata Pártnak sikerült éket vernie a romániai magyarság és Budapest közé. A lap szerint az SZDP választás elé állította az RMDSZ-t: vagy a státustörvény, vagy a (a romániai magyarság számára igen fontos) földtörvény.

Markó Béla beszámolójában ugyan nem szólt arról, hogy az SZDP ilyen feltételt szabott volna, de a marosvásárhelyi tanácskozáson annak kapcsán támadták rendkívül keményen a Reform Tömörülést, hogy az speciális kapcsolatokat tart fenn a Fidesz-szel.

A Cotidianul hozzátette, hogy Markó csoportja az RMDSZ alapszabályzatára hivatkozva tesz szemrehányást a Reform Tömörülésnek. Az alapszabályzat azt javasolja, hogy az RMDSZ egyenlô távolságot tartson a magyarországi pártoktól. Ugyanakkor ez a csoport — így a lap — ígéretet tett arra Adrian Nãstase kormányfônek, hogy segít melegebbé tenni a magyar szocialisták és az SZDP viszonyát.

Arra számítanak, hogy az MSZP — ha megnyeri a jövô évi magyarországi választást — másként viszonyul a státustörvényhez, ez pedig eltereli Adrian Nãstase figyelmét a romániai magyarságról — írta a lap.

"Sokkoló leleplezésnek" értékelte az erôteljesen nacionalista irányvonalat követô Jurnalul National a Fidesz és a Reform Tömörülés kapcsolatait ért bírálatot. A lap hangsúlyozta, hogy a kritikát Markó Béla egyik volt munkatársa fogalmazta meg, aki egyebek között arról beszélt: a Reform Tömörülést közpénzekbôl támogatja anyagilag a magyar kormány és a Fidesz.

A lap idézte a bíráló szavait, amelyek szerint "a magyar kormány magyar állami intézményeken és a Reform Tömörülés által létrehozott úgynevezett redisztribúciós alapítványokon átmosva" juttat közpénzeket Erdélybe, hogy "ezt a több demokratikus választáson alulmaradt csoportot elvtelen eszközökkel hatalmi pozícióba segítse".

A lap megkérdezte Markó Bélát is. Az RMDSZ elnöke kijelentette: kézzel fogható bizonyítékok nélkül nem tud nyilatkozni arról, hogy a vád valós, vagy alaptalan-e. "Én csak azt tudom, hogy nagyon szoros kapcsolatok vannak a Fidesz és a Reform Tömörülés között".

A Jurnalul National ugyanakkor arra a következtetésre jutott: ha igaznak bizonyul mindaz, ami a marosvásárhelyi ülésen elhangzott, akkor a politikai pártokról szóló törvény megsértésérôl van szó, mivel a törvény egyértelmûen tiltja, hogy a romániai politikai jellegû szervezetek anyagi támogatást kapjanak más országok kormányaitól.

Markó: Nehéz lesz a státustörvény alkalmazása

(8. old.)

Nagyon nehéz lesz a státustörvényt alkalmazni, ha a román kormány ellenkezését nem sikerül megszüntetni — jelentette ki Markó Béla, szövetségi elnök az MTI-nek adott nyilatkozatában. Úgy látja, hogy a törvény kérdésében nemcsak egyetértés nincs a román és a magyar kormány között, de idôbe fog telni az is, amíg valóban megkeresik a kompromisszumokat.

— A kompromisszum keresése alapvetôen a két kormány dolga. Ugyanakkor az RMDSZ-nek is véleményt kell mondania, meg kell próbálnia segíteni abban, hogy a törvény minél jobban alkalmazhatóvá váljon — hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.

Markó Béla elmondta, hogy az RMDSZ felkészült a státustörvény alkalmazására. Van tapasztalata, megfelelô apparátusa, székházai vannak a megyeszékhelyeken, nagyobb településeken.

— Meg kell azonban teremteni a kedvezô feltételeket, s úgy látom, ezek még nincsenek meg. Román oldalról nagyon egyértelmû az ellenkezés azzal szemben, hogy Románia területén, Erdélyben valamilyen tevékenység is történjen a státustörvény elôkészítésére. Ezt az ellenkezést valamiképpen fel kell puhítani, meg kell szüntetni, mert máskülönben nagyon nehéz lesz alkalmazni a törvényt — fogalmazott.

Kôhajításnyira Iliescutól

(8. old.)

Vasárnapi körútja során Ion Iliescu, Románia elnöke Aradra érkezett. Az elnök a nap folyamán a kultúrpalotában az egyetemi év megnyitóján vett részt — a Mediafax fotóján éppen a tiszteletbeli doktori címet kapja meg —, amikor a testôröknek a várakozó tömegben feltûnt egy férfi viselkedése. A pszichikai betegség jeleit mutató férfit közrevették, s ottlétének céljairól kezdték faggatni.

Hamarosan kiderült, Mircea Isiliának hívják, elmondása szerint beszélni szeretett volna Ion Iliescuval, segítséget akart kérni, mert nagyon szegény. A terroristaelhárítók azonban felfedezték, hogy a férfi zsákjában egy kôdarab van. A férfit kivezették a tömegbôl, és átadták a rendôrségnek. Kihallgatása során Isilia elismerte, hogy az volt a szándéka, hogy a kôvel megdobja az elnököt. Így akart "feltûnést kelteni", mivel — magyarázata szerint — a családja kidobta.

Az incidenst követôen a testôrség fokozottabb figyelemmel kísérte Iliescu védelmét. Az elnök a körút folytatásaként Nagyváradra utazott, ott azonban a helyi tömeg nem közeledhetett hozzá (úgy, ahogy az országban tett látogatásai során szokott).

Akkreditált magánegyetemek

(8. old.)

Húsz magánegyetemi központ mûködését ellenôrizte az akkreditációs szakbizottság, ezek közül nyolc akkreditálását javasolja. A parlament hamarosan eldönti, hogy ezek közül melyiket hagyja jóvá. Ioan Mihãilescu, a bukaresti egyetem rektora, a szakbizottság elnökének felsorolása szerint a bukaresti Nicolae Titulescu Egyetem, a Titu Maiorescu Egyetem, a Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem és Római Katolikus Teológiai Intézet, a bákói George Bacovia Egyetem, a pitesti-i Constantin Brâncoveanu Egyetem, a nagyváradi Emanuel Egyetem és az aradi Vasile Goldis Nyugati Egyetem számíthat kedvezô döntésre.

A Sapientia — Erdélyi Magyar Tudománegyetem nincs közöttük.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -