2002. január 18.
(XIV. évfolyam, 13. szám)

Sztrájkolnak a Somvetra alkalmazottai

(1. old.)

Szerda délután spontán sztrájkba léptek a szamosújvári Somvetra alkalmazottai. A munkabeszüntetést az alacsony fizetésekkel indokolták és azzal, hogy tavaly májusától nem kaptak ebédjegyeket. Az alkalmazottak az 1996-ban kötött magánosítási szerzôdés felbontását kérték. Tiberiu Benta szakszervezeti vezetô szerint a vállalat mintegy hárommilliárd lejjel károsította meg az alkalmazottakat, amelybôl 2,5 milliárd lejt tesznek ki a ki nem osztott ebédjegyek. Hangsúlyozta, hogy a szakszervezet még 2001 októberében beperelte a vállalatot a kolozsvári Törvényszéken. A szakszervezeti vezetô szerint a kollektív munkaszerzôdési tárgyalásokat 2002. január 11-én a vállalat vezetôségének javaslatára március végéig beszüntették. Ilyen körülmények között az alkalmazottak, akik eredetileg 15 százalékos fizetésemelést és ebédjegyeket kértek, most már a magánosítási szerzôdés hatályon kívül helyezését követelik. A privatizálási szerzôdést 1997 óta kifogásolják az alkalmazottak.

A tiltakozó akciók azóta is folytatódnak. Megismétlôdtek 1999-ben és 2001-ben is. Tavaly novemberben panaszt nyújtottak be a bíróságon a versenytárgyalás nyertese ellen, akit csalással vádolnak, mert állítólag a szükséges tôke hiányában szövetkezett a licitáción utána következô céggel az árverés megnyerése érdekében. A kolozsvári ítélôtábla nem adott helyet a keresetnek és ezért a panaszosok, az alkalmazottak vezetôi a Legfelsôbb Törvényszékhez fordultak ügyük rendezése érdekében. Illetékesek véleménye szerint, bizonyos szempontok elhanyagolása miatt, elképzelhetô a magánosítási szerzôdés jövôbeni felbontása. A Frãtia szakszervezeti tömörülés csütörtökön közölte, hogy értesült a Somvetránál történt spontán munkabeszüntetésrôl.

Kinevezték az új környezetvédelmi minisztert

(1. old.)

A csütörtöki kormányülésen Petre Liticiu államtitkárt vízügyi és környezetvédelmi miniszterré nevezték ki. Petre Liticiu Aurel Constantin Ilie helyébe lép, akit Románia moszkvai nagykövetévé neveztek ki — közölte Adrian Nãstase kormányfô.

Petre Liticiu kinevezése elôtt a Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztériumban volt államtitkár és az Európai Integrációs Osztály vezetôi tisztét töltötte be. Adrian Nãstase kormányfô közölte, hogy Petre Liticiu vízügyi és környezetvédelmi miniszteri kinevezésérôl elôzetesen behatóan tárgyalt Ion Iliescu elnökkel. Az államfô egyetértett a kinevezéssel.

Ugyancsak csütörtökön a volt vízügyi és környezetvédelmi miniszter, Aurel Constantin Ilie megkapta a hivatalos jóváhagyást ahhoz, hogy elfoglalhassa új beosztását, mint Románia moszkvai nagykövete — jelentette ki a kormányfô, Adrian Nãstase.

Újabb segélyek a szegényeknek

(1. old.)

A kormány újabb megoldásokat keres a kisjövedelmû családok megsegítésére a téli idôszakban. Adrian Nãstase kormányfô csütörtökön bejelentette, hogy a kormány annak a lehetôségét fontolgatja, hogy a nélkülözôknek 2002 január–márciusi idôszakra mintegy kétmilliárd lej értékben utal ki fûtési támogatást. A kormányfô utalt arra, hogy a kormány ilyen irányú törekvése összhangban van a biztosított legkisebb jövedelem törvényének alkalmazásával és a kisjövedelmû családok védelmével különösképpen a téli idôszakban.

A maga részérôl Ion Iliescu államfô is hangsúlyozta, hogy Románia kormánya folyamatosan szem elôtt tartja a nélkülözô családok helyzetét, s a növekvô gazdasági gondok ellenére is igyekszik megoldani a rászorulók problémáit. A kormány mintegy 5 milliárd lejjel igyekszik támogatni a távfûtési rendszert használó szegény családokat. A támogatás a január–márciusi idôszakra szól.

Álturisták a határon

(1. old.)

Mindössze két óra leforgása alatt több mint száz Olasz- és Spanyolországba igyekvô román állampolgárt fordítottak vissza a határôrök szerda este. Este kilenc óra körül a tornyai határállomáson egy negyvenhat fôs csoport akart átkelni, hogy Olaszországba jusson. A határrendôrök véleménye szerint fennállt annak a gyanúja, hogy illegálisan szeretnének továbbra is ott tartózkodni, és ezáltal ártanának Románia külföldi imázsának. A negyvenhat fôs csoport egy Nelu Dinu vezette krajovai cég társasgépkocsijával utazott. A csoport vezetôje, a 44 éves Mariana Lupu a rendôröknek azt mondta, túristákként akarnak Olaszországba menni. A csoport tagjai azonban nem ismerték az útvonalat és azt sem tudták, hogy mit fognak megtekinteni útjuk közben. A határrendôrök megállapították, hogy ugyanezzel a társasgépkocsival utazott 10 nappal ezelôtt az a 44 tagú jászvásári csoport is, amelybôl mindössze a két utaskísérô tért vissza. Két órával késôbb a borsi határállomásról is visszafordítottak egy Spanyolországba igyekvô gyanús csoportot a határôrök.

Marad a felvételi rendszer a BBTE-n

(1. old.)

A Babes–Bolyai Tudományegyetem nem változtat felvételi követelmény-rendszerén — tudtuk meg az egyetem sajtóirodájától.

Cãtãlin Baba szóvivô elmondta: csupán a sajtóból értesültek a tanügyminiszter azon javaslatáról, hogy tesztrendszert vezessenek be az egyetemi felvételin. Mivel ez csupán egy javaslat, nem rendelet a minisztérium részérôl, nem tartják kötelezônek az alkalmazását, hiszen minden egyetem teljes autonómiát élvez. Tehát a diákoknak nem kell tartaniuk a követelmények megváltoztatásától.

R. É.

Városházi támadás a bódék ellen

(1. old.)

Csütörtökön reggel a polgármesteri hivatal illetékesei eltávolították a város központjából a törvénytelenül elhelyezett újságosbódékat. Az akcióban rendôrök és polgárôrök is részt vettek.

A tulajdonosok nem ellenezték az intézkedést, egyikük sem állt ellen. A városháza és a Salprest köztisztasági vállalat munkatársai az évek során törvénytelenül a közterületen elhelyezett mintegy 85 bódé közül összesen 20-at szállítottak el. A tulajdonosokkal közel tízmillió lejes büntetést fizettetnek. Ezenkívül a törvényszegôknek fedezniük kell a bódék elszállítási és raktározási költségeit is.

"Közösségi tévéadó" létrehozásáról döntöttek

(1., 5. old.)

Lapzártáig az önkormányzati képviselôk nem vitatták meg a Mátyás-szoborcsoport helyreállítására vonatkozó, a polgármester által elôterjesztett határozattervezetet. A kérdés a napirendi pontok végén szerepelt, ezek megvitatására rendszerint a késô esti órákban kerül sor.

Az önkormányzati képviselôk nem szavazták meg az ipari park létrehozására vonatkozó határozattervezetet. A parkot a Software ITC Kft hozta volna létre. — A határozattervezetben nem szerepel az, hogy az ipari parkot hol építenék fel. Érdekes módon a tervezetet indokló iratot Victor Rãdoi, a polgármesteri hivatal hatáskörébe tarozó adóhivatal igazgatója látta el kézjegyével. Nem jöttem rá a kettô közötti összefüggésre — értetlenkedett Pálffy Károly RMDSZ-tanácsos. Az adóhivatal softwarei állítólag elavultak és ezáltal próbáltak ingyen szert tenni új számítógépes programokra.

Örvendhet Ion Novãcescu újságíró, ugyanis az általa létrehozott Armonia Alapítvány máris beköltözhet a Kossuth Lajos (1989. December 21.) utca 4-6 szám alatt levô helyiségbe. Annak ellenére, hogy a város központjában levô irodákat több cég igényelte (egyesek több tíz milliós havi bért ajánlottak), a tanácsosok többsége úgy döntött, hogy az alapítványnak adja ôket. Amint arról korábban tájékoztattunk, az Armonia Alapítvány a megyei és a városi tanács bevonásával "közösségi tévéadót" hozna létre. A polgármesteri hivatal legutóbbi sajtóértekezletén Novãcescu tagadta, hogy a tévéadót a kormánypárt beleegyezésével közpénzbôl hoznák létre.

A tanács pénzügyi bizottságának egyes tagjai szerint a polgármesteri hivatal jó üzletet kötött, amikor beleegyezett abba, hogy az Emile Zola utca 2. szám alatti ingatlannal havi 497 millió lejes bérleti díjért társuljon a Rimini Impex Kft.-vel. A szóban forgó ingatlan 34 helyiségbôl áll, amelyek összfelülete meghaladja az 500 négyzetmétert.

Több mint harminc százalékkal drágulhatnak a buszjegyek Kolozsváron. A tanács napirendjén az erre vonatkozó határozattervezet is szerepelt. A Közszállítási Vállalatnak (RATUC) 94 milliárd lejes tanácsi támogatásra lenne szüksége ahhoz, hogy a jegyek és bérletek jelenlegi árát tarthassa. Az idei költségvetésben erre a célra az önkormányzati képviselôk csupán 50 milliárd lejt irányoztak elô. Amennyiben a tanácsosok hozzájárulnak a javaslathoz, egy menetjegy ára 5000 lejrôl 6500 lejre, az egy vonalra érvényes bérleté pedig a jelenlegi 114 ezerrôl 150 ezerre nône. Lapzártáig a tanácsosok nem vitatták meg a buszjegyek árának emelésérôl szóló határozattervezetet.

Kiss Olivér

Brudascu: Romákat fizetett le Budapest

(1. old.)

Dan Brudascu nagy-romániás képviselô szerint Adrian Nãstase román és Orbán Viktor magyar miniszterelnök között a kedvezménytörvényrôl kötött megállapodás porhintés, hiszen a magyar hatóságoknak esze ágában sem áll betartani az aláírt dokumentumot. — A magyar igazolványok kibocsátásával foglalkozó úgynevezett információs irodákat mégis létrehozták, fittyet hányva a román miniszterelnök ellenvetésének — mondta a képviselô.

Információi szerint az utóbb idôben több romániai roma képviselôt Budapestre hívtak annak érdekében, hogy meggyôzzék ôket: a márciusra tervezett népszámlálás során vallják magukat magyarnak. — A roma képviselôknek több milliárd forintot ígértek azért, hogy a romániai cigányok magyarnak vallják magukat. A budapesti hatóságok a romániai magyarság számának mesterséges növelését szeretnék elérni — véli a nagy-romániás képviselô.

Dan Brudascu arról tájékoztatta a sajtó képviselôit, a Nagy-Románia Párt monitorizálni fogja az RMDSZ tevékenységét. Heti rendszereséggel tájékoztató dokumentumot szerkesztenek, amelyet a különbözôeurópai fórumoknak is elküldenek. — Nem fogjuk karba tett kézzelnézni, amint az RMDSZ a román állam egységére tör — fogalmazott a képviselô.

K. O.

Funar az infoirodák ellen

(1. old.)

A Monitorul de Cluj szerint, hétfôn a Kolozs megyei információs iroda megnyitása alkalmából a polgármesteri hivatal különleges intézkedéseket szándékszik tenni. "A megyei RMDSZ székháza elé tojással és paradicsommal felfegyverkezett kolozsvári polgárok tömegét szeretné felsorakoztatni Gheorghe Funar polgármester, hogy híveivel magyarellenes szlogenekkel fogadja az igazolványért folyamodókat" — véli a Monitorul. Az újság szerint a tüntetôk nem zárják ki az RMDSZ székhelyét körülvevô kerítésnek román nemzeti színekre való bemázolását sem.

Teodor Pop-Puscastól, a kolozsvári rendôrkapitányság vezetôjétôl megtudtuk, a hatóságok csak abban az esetben hoznak megelôzô intézkedéseket, amennyiben valaki jelentést tesz a hétfôre idôzített tiltakozásról.

B. T.

Rasszista felirat az Irisz telepen

(1., 5. old.)

Hosszú ideig a Munka út egyik kiskocsmájának ajtaján tábla lógott, amely a romákat kitiltotta a helyiségbôl. Igaz, a tulajdonosi kirekesztéssel igazából senki nem törôdött, hiszen addig is, azóta is a törzsvendégek zöme cigány. Miután a helyi román sajtó megszellôztette a nem mindennapi rasszista feliratot, a tábla eltûnt.

A Sinterom gyár közelében, a lebujszerû kocsma tulajdonosát nem találtuk, helyette a magát megnevezni nem akaró pultos hölgy adott némi felvilágosítást. Mint mondotta, a táblát azért függesztették ki, mert elviselhetetlenné vált a fôleg cigány vendégek miatti csetepaté, hangzavar és nem ritkán a verekedés. Az egyik román vendég, aki a sarokba húzódva kortyolgatta meleg borát, maga is megerôsítette a kiszolgáló lány panaszait. Szerinte a rendfenntartók a hibásak, akik soha semmilyen viszályos ügyet nem rendeztek, nem vonták kérdôre a hangoskodókat.

A belsô teremben két biliárdozó fiatalembert is megkérdeztünk, aki nem tapasztalt semmiféle cigányellenes hangulatot. Igaz, hogy néha hangoskodás, veszekedés is szokott lenni, de az emberek már megszokták, nem figyelnek rájuk. Ôk is azt kifogásolják, hogy a környéken ügyeletet teljesítô rendôrök nem törôdnek a rendbontókkal. Ha néha megbüntetnének egy-egy randalírozót, a kocsmai élet is a normális kerékvágásba jutna.

A Transilvania Jurnal értesülései szerint tegnap Kolozsvárra érkeztek a különbözô roma szervezetek képviselôi, hogy kivizsgálják az ügyet. A lap hivatkozik a Hivatalos Közlönyben még nem közölt 2000/137-es kormányrendeletre, amelynek értelmében 500 000-tôl 2 millió lejig terjedô pénzbírsággal sújthatók a különbözô rasszista megnyilvánulások elkövetôi.

Tóth János

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

A KISOKOS MATEMATIKA VERSENYRE — amit február 9-én reggel 9 órától tartanak a Brassai-líceumban — január 31-ig lehet jelentkezni. A jelentkezési lapon tüntessék fel a tanulók nevét, osztályát, iskoláját, valamint a kísérô tanár nevét. Cím: Liceul Teoretic Brassai Sámuel, Bdul. 21 Decembrie nr. 9., Cluj-Napoca.

A MAROS MÛVÉSZEGYÜTTES Tordán vendégszerepel. De sok várost, de sok falut bejártam címû, új, kétrészes mûsorát a tordaiak január 20-án, vasárnap du. 6 órától nézhetik meg a Tordai Színházban.

BARCSAY JENÔ festô, grafikus születésének évfordulójára a Gróf Mikó Imre Könyvtár az állomány könyvanyagából kiállítást rendezett, amelyet az érdeklôdôk a könyvtár olvasótermében (Mikó/Clinicilor utca 18. szám) tekinthetnek meg január 31-ig, naponta 10–18 óra között.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A KÖZJEGYZÔI TEVÉKENYSÉGRÔL címmel Fuchsné Zágoni Róza Margit közjegyzô tart elôadást a Római Katolikus Szent Mihály Caritas szaktanácsadói összejövetelén, január 18-án, pénteken du. 5 órától. Az elôadás után mûvészi mûsorra kerül sor, amelyen közremûködik Ruha István hegedûmûvész és Magyari Zita karnagy.

AZ ELÔRETOLT HELYÔRSÉG IRODALMI KÖR könyvbemutatót tart január 19-én, szombaton este 7 órától a Music Pubban. Karácsonyi Zsolt Téli hadjárat és Demeter Szilárd Tempetôfi naplója címû könyvét Szabó Árpád Töhötöm és Bognár Zoltán mutatja be. Az est házigazdája: Orbán János Dénes.

A NYUGDÍJASOK KLUBÖSSZEJÖVETELÉT a szokásos idôpontban és helyen, január 20-án, vasárnap du. 5 órától tartják a Heltai Alapítvány Mikó/Clinicilor utca 18. szám alatti klubtermében. Minden szórakozásra vágyó nyugdíjast szeretettel várnak.

ÉszLeLô

(2. old.)

— Mi a legjobb a közgyûlésekben?

— A gyûlésköz.

(öbé)

Épít az egyház

(2. old.)

Hiánypótló és több szempontból is rendhagyónak minôsíthetô kiadványt jelentetett meg az Erdélyi Református Egyházkerület. Az Építô egyház (Kolozsvár, 2000) címû kötet nem csekély feladatot vállalt magára. Feltérképezi az Erdélyi Református Egyházkerületnek a 89-es változást követôen épített ingatlanjait: templomokat, imaházakat, parókiákat, gyülekezeti házakat, beteggondozó központokat, ifjúsági házakat. Teszi ezt rengeteg színes fényképfelvétel és rövid kísérôszövegek segítségével.

A kötet szerkesztôje, Somogyi Botond az elôszóban leírja: a forradalom óta eltelt idôszakban az erdélyi magyar történelmi egyházak több ízben is megkísérelték visszakapni az 1948 után államosított ingatlanjaikat. A sikertelen próbálkozások hatására a református egyház lázas építkezésbe kezdett, mintegy pótolva ezzel a vissza nem kapott épületeket. Mindehhez jelentôs segítséget nyújtottak a különbözô külföldi segélyszervezetek, illetve testvérgyülekezetek. Az elôszóból az is kiderül: az egyre aktívabbá váló gyülekezeti élet, a nôszövetségi, ifjúsági tevékenységek, a betegek, idôsek és árvák gondozásának problémája is szükségessé tette a terjeszkedést. Ennek köszönhetô, hogy Erdélyben az egyházközségek szárnyai alatt egyre-másra épültek az aktív és eredményes hitélethez szükséges épületek.

Szabó Tamás fotómûvész igényes, szép felvételei nyomán a kötet olvasói képet kaphatnak a brassói,dési, erdôvidéki, görgényi, hunyadi, kalotaszegi, kézdi–orbai, kolozsvári, küküllôi, marosi, maros–mezôségi, nagyenyedi, sepsi, székelyudvarhelyi, tordai és erdélyi református egyházmegyék építményeirôl, még épülô vagy már teljesen befejezett állapotban. A színes képek mellett rövid kísérôszöveg számol be arról: mikor készült az épület, ki volt ebben az idôben a gyülekezet lelkipásztora, gondnoka, mekkora a gyülekezet lélekszáma, illetve milyen külsô segítség érkezett az építkezéshez. A képeken látható, igényes, szép kivitelezésû parókiák, templomok, gyülekezeti és vendégházak, imaházak arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a gyülekezet tagjai és vezetôi egyaránt gondot fordítottak a hitélet fellendítésére, a mindehhez szükséges javak elôteremtésére. Erôfeszítéseiket siker koronázta, hiszen az épületek képe valóban szemet gyönyörködtetô látvány. Bizonyítéka annak, hogy az egyház a legnehezebb idôszakokban is képes megôrizni építô szerepét.

Sándor Boglárka Ágnes

Látó

(2. old.)

A szépirodalmi folyóirat decemberi számának tartalmából: J.W. Goethe Nyugat-keleti díván (Versek Eörsi István fordításában); Vida Gábor Új korszak (Novella); Papp Sándor Zsigmond Zalbács néni albérlôje (Novella); Bárdos B. Arthur Öregem, Utópia, Útonáll(ó), Kattintó, Szerep-csere (Versek); Sebestyén Mihály Monológ lassan sötétedô háttérrel (Novella); Jánosházy György Találkozás önmagammal, Köd, Uram, elkoptam, Mint óceánban, Az évezred éjszakája (Szonettek); Tóth Mária Angyal a földön (Elbeszélés). Fórum — Selyem Zsuzsa Az "erdélyi magyar irodalom" — beszédmódok egyik utópiája; Gál Andrea Anyánk, apánk s a többiek. Családi, nemi és testi metaforika a transszilvanizmus szövegeiben. Téka — Balázs Imre József Szelíd botrányok; Balassa Péter Ki írta Szûcs Teri könyvét. Deleatur — Hajdú Farkas-Zoltán Gandhi és Orwell — karácsonyra, Láng Zsolt Fotóalbum. Harminc év. Talált vers — Reményik Sándor Atlantisz harangoz.

Könyvbemutató múzsák és erények jegyében

(2. old.)

Dr. Szabó Árpád unitárius püspök az eseményt egy újszülött megkereszteléséhez hasonlította, amikor kicsit úgy érezzük, hogy a gyermek, jelen esetben a könyv, a mienk is. Olyan alkotásról van szó, amely múltunkkal a jövôbe mutat, és amely az egyháztagokat arra kötelezi, hogy újabb értékeket tegyenek le az erdélyi magyarság szellemi asztalára. Dr. Cseke Péter egyetemi tanár méltatta az erdélyi unitárius múltba (mindenekelôtt Kolozsvárra és Tordára) elkalauzoló könyv szerzôjének rátermettségét, kitartását, célirányosságát, amelyre nagy hatással volt Kelemen Lajos mûvészettörténész munkássága. A könyv névkutatójában több, mint ezerhétszáz nevet találunk, és a harminc tanulmány közül tizenhat a múlt rendszer nehéz körülményei között született. Mûvén keresztül a szerzônek sikerült bensôséges viszonyt kialakítania olvasójával, ami hozzájárul ahhoz a hosszadalmas léleképítô folyamathoz, melyet a nálunk 1989 után beindult civilizáció és globalizáció addig ismeretlen kihívásai váltotta ki. Kovács Sándor teológiai lektor (és a szerzô egykori diákja) szintén elismeréssel szólt a tanulmányokat, könyvismertetéseket és függeléket tartalmazó kiadványról, amely négy évszázad protestáns irodalmán, mûértékein keresztül kalauzolja el az olvasót.

Dr. Gaal György látható meghatottsággal köszönte meg a fokozott érdeklôdést és mindazok segítségét, akik hozzájárultak e könyv megjelenéséhez.

Ö. I. B.

Mi marad a világok végén?

(2. old.)

A párhuzamos világok ideája mindig is vonzotta a Homo sapiens faj egyedeit, pontosabban attól a pillanattól fogva, hogy valamelyiküknek eszébe jutott a fantasztikus gondolat: mi van akkor, ha nem egyetlen világ létezik, hanem több, ahol mondjuk Kovács úr nem sarki pék, hanem világuralomra törô eszement zseni, és a szomszédban lakó nagycsaládos mama szédítôen veszélyes vampként tör magának utat a társadalom útvesztôjében.

James Wong forgatókönyvíró-rendezô-producer-stb. és csapata is belevágta szamurájkardját a nagy világfába: adott egy 125 világból álló egyetem (hogy miért nem kevesebb vagy több, mondjuk végtelen, ez nem derül ki a filmbôl), és az egyik ilyen világ gonosz-gonosz lakója — egy Christopher Lambert-Highlander-rajongó (Jet Li) — rájön, hogy ha a nemlét vadászmezeire pöcköli másvilágbeli alteregóit, egyre nagyobb erôre tesz szert, míg végül, egyedül maradván, istenné lényegül át. (Sic!) A gondolatot tettek követik: a világokat összekötô téridô-alagutakon át ide-oda szökdécsel az egyetemben, és sorra kigitteli önmagát, míg végül egyetlen ellenfele marad, mégpedig a nézô által oly jól ismert Földön élô Jófiú (szintén Jet Li). Azzal azonban a Gonosz nem számolt, hogy a sorozatos gittelések következtében hasonmása is megerôsödik, ezért aztán nagy a pofára esés, amikor az áldozat váratlanul visszaüt, méghozzá boszorkányos ügyességgel. A két félisten kicsit még hajkurássza egymást, majd egy utolsó csinnabumm után a jó Jet Li átadja alterált Egóját a karhatalomnak, és él boldogul, amíg meg nem hal.

Ez így mind szép és jó, a gond csak annyi, hogy a felszínes és mátrixos csetepaték mögött semmi sem rejtôzik. A történet elmesélve jobbnak hat, mint nézve, a mozizó egy adott pillanatban már nem tudja, ki kicsoda, mit miért tesz vagy nem tesz, teljes káosz uralkodik a vásznon. A csinálók nem akarták (vagy nem tudták) kihasználni az idôutazás paradox elemeit, amely a hasonló zsánerfilmeket elfogadhatóvá, sôt, olykor kedvessé teszik. A vásznon árnyékhalovány jellemek izegnek-mozognak té s tova, sorra beleesve a motiválatlanság vermeibe. Mindennek a tetejébe az akciójelenetek sem azok, amik, hiszen a harcmûvészetbe digitális effektusok gyakran szétverik a látványt. Hiába, nem elég a jó téma meg a futurista technológia. Ha nincs jó sztori, no meg kivitelezés, nem születik meg az új világ. Csak az vigasztalhatja a stábot, hogy a film párhuzamos világainak egyikén, valahol a periférián persze, ezen opusz számára is akad egy talpalatnyi hely.

Eredeti cím: The One; amerikai, 2001; 87 perc; Rendezô: James Wong; Forgatókönyv: Glen Morgan, James Wong; Zene: Trevor Robin; Kép: Robert McLachlan; Speciális effektusok: Terry D. Frazee; Producer: Steve Chasman, Glen Morgan, Charles Newirth, James Wong; Szereplôk: Jet Li (Gabe/Yulaw/Lawless), Carla Gugino (T. K./Massie Walsh), Delroy Lindo (Roedecker/Benzinkutas), Jason Statham (Evan Funsch), James Morrison (Aldrich), Dylan Bruno (Yates).

Szántai János

A kolozsvári Oedipus Quartett filmklub programja

(2. old.)

Marco Ferreri: A Nagy Zabálás. Szereplôk: Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippé Noiret, Ugo Togzanni, Andrea Ferréol. 1978, szinkronizált, francia–olasz film, 125 perces. Helyszín: Apáczai-líceum, Király/I. C. Brãtianu utca 11. szám. Idôpont: 2002. január 18, péntek, 19 óra.

Figyelem! Ha a Filmtett legújabb számával jössz, a belépô CSAK 5000 lej!

Mindenkit szeretettel vár
a Filmtett szerkesztôsége

VÉLEMÉNY

A Szabadság és a színházi vita

(3. old.)

Szerkesztôségünket többször is támadás érte, hogy színházi vitát kezdeményezett volna hasábjain, netán a kolozsvári Állami Magyar Színház vagy éppen azon kívülálló csoport elleni lejáratási kampányt irányítana vagy támogatna. Legutóbb például a bukaresti Adevãrul napilap vádolja tegnapi számában a Szabadságot, hogy hadjáratot indított volna Tompa Gábor színházigazgató ellen, akit azzal vádolna, hogy nem folytat kellôképpen magyarbarát politikát.

Szerkesztôségünk ezennel szükségét látja leszögezni a következôket: a Szabadság nem kezdeményezett vitát színházügyben, és semmilyen kampánynak nem kiszolgálója. A hasábjainkon október 20-án a Jancsó Miklós tollából megjelent Moszkva téri színház címû humoreszk azonban olyan cikkek sorozatához vezetett a Szabadságban, amelyek a kolozsvári Állami Magyar Színház mûsorpolitikáját, azzal kapcsolatos kérdéseket vagy eseményeket taglaltak. Ezeket az írásokat — kritikákat, véleménycikkeket, híreket, eseménybeszámolókat vagy interjúkat — nem rendeltük meg, és azok nem szervezett, vagy elôidézett vita keretében kerültek napvilágra. A Szabadság pusztán teret adott azoknak a hangoknak, amelyek közérdekû kérdésekkel foglalkoztak, hiszen Kolozsváron és környékén lapunk közszolgálati szerepet vállalt. Ez együtt jár a vitás kérdésekben minden érintett fél megszólaltatásának a lehetôség biztosításával. Ennek a szakmai és erkölcsi követelménynek a Szabadság a legmesszebbmenôen eleget tett.

A Szabadság és annak fôállású munkatársai általában nem foglaltak állást a vitában. Lapunk a kezdetektôl fogva a színházat mint intézményt pártoló politikát folytatott, és ez a színház mûsorának közlésétôl (amely egyedüli lehetôség volt a közönséggel történô kapcsolattartásra, amikor Funar polgármester a kétnyelvû plakátokat betiltotta) a színházzal kapcsolatos írások rendszeres megjelentetéséig sok mindenben megnyilvánul. Ugyanakkor hasábjainkon magától értetôdôen helyt adunk az olvasók, adott esetben színházlátogatók (sokszor jeles személyiségek) véleményének is a színházzal kapcsolatban. Ezt tenni fogjuk a továbbiakban is, mert hisszük, hogy olvasóink nagy részét érdeklô, és közösségünk jelenét és jövôjét befolyásoló témáról van szó, de ugyanakkor intézményes szinten nem óhajtunk részt venni a vitában. Maradjon a Szabadság a színházról, színházért folytatott vita vagy bármely közérdekû kérdés FÓRUMA.

a Szabadság nevében
Balló Áron

Tiltakozás

(3. old.)

A Polgári Publikum Egyesület Intézôbizottsága, melyet legitim módon választottak meg 2001. december 8-án a kolozsvári Unitárius Egyház imatermében a "Honnan és hová, kolozsvári Magyar Színház?…" nyilvános vitafórum részvevôi, az utóbbi napokban (jelesül a Szabadság január 17-én) megjelent sajtóhírek kapcsán a következô tiltakozást hozza a közvélemény tudomására:

1. Sértônek és a tényekkel összeegyeztethetetlennek tartjuk az Országos Színházi Szövetség (UNITER) azon kijelentéseit, miszerint a vitafórum egyféle "fekete misére" emlékeztetô jelleget öltött volna, mely mélységesen provokatív és hazug kijelentés.

2. Tiltakozunk a lekezelô és arrogáns megnyilatkozások ellen is, melyek szerint a kolozsvári színház repertoárja, többek között, "az értô közönség által elismert elôadásokból áll…", ezzel ismét megsértik és alaptalanul hierarchizálják e színház nagyközönségét.

3. Senki, sehol nem minôsítette Tompa Gábor rendezôi munkásságát, hanem igazgatói rátermettségét kérdôjelezték meg.

4. Az UNITER szenátusának nyilatkozatában "kampány szervezôi"-rôl esik szó, holott ez nem kampány, hanem egy széleskörû, kimondottan kolozsvári jellegû civil kezdeményezés, mely a színházi áldatlan állapotok jogos lereagálása.

5. Senki, sehol nem emlegetett és nem kíván semmilyen fajta cenzúra bevezetését: amennyiben az adófizetô polgárok megkérdôjelezik egy teátrum mûsorpolitikáját, ez csak félretájékoztatás eredményeként csapódhat vissza, mint "cenzúra"?… Erre talán a most életbelépô új, köztájékoztatásra való jogosultság törvénye adhat újabb választ.

6. Tiltakozunk az ellen is, hogy a kommunista idôkben jócskán megszenvedett, a decemberi állásfoglalást is aláíró egyházfôk, kolozsvári vezetô értelmiségiek hozzáállását megpróbálják párhuzamba hozni a "forradalmi idôkre emlékeztetô" cenzúra bevezetésével és "frusztrált, szélsôséges hangadóként" jelennek meg az UNITER-nyilatkozatban. Ezek a személyiségek tiszteletet és megbecsülést érdemelnek mindenkoron, nemcsak nemzeti közösségünk részérôl, de még egy színházi civilszervezet szenátusától is.

7. Tiltakozunk Dan Brudascu nagy-romániás képviselô a színházat és operát érintô támadásai ellen.

8. Mélységesen felháborítónak tartjuk Tompa Gábor igazgató megtévesztô, félrevezetô és rosszindulatú kijelentéseit, melyeket ezen nagy-romániás támadásra válaszolva, megpróbálja "árukapcsolva" tálalni ország-világ elôtt azt, aminek semmi köze egyiknek a másikhoz, felelôtlenül kijelentve azt, hogy a két "szélsôségnek szüksége van egymásra"! Nyilvános magyarázatot kérünk errôl Tompa Gábor igazgatótól, akire máskülönben maga a nagy-romániás képviselô hivatkozik a miniszterhez benyújtott interpellációjában, adalékként idézve Tompa Gábor minôsítéseit.

A PUBLIKUM Polgári
Egyesület Intézôbizottsága

Nyílt levél az olvasóhoz

(3. old.)

Tekintettel arra, hogy az ellehetetlenült bánffyhunyadi ügy kapcsán nevem — akarva, akaratlan — többször is megjelent az írott és elektronikus médiában, szórólapon, feljelentésen és még ki tudja hol s milyen összefüggésben, kénytelen vagyok, a sajtó nyilvánosságát felhasználva tájékoztatni a közvéleményt néhány, általam igen fontosnak ítélt dologról.

Mindenekelôtt szeretném kijelenteni: ha bárki hitelt érdemlôen állítja, hogy én, Lakatos András, neki vagy bárki másnak, szánt szándékkal rosszat tettem, becsaptam, feljelentettem, vagy adott szavamat megszegtem, esetleg tudomása van róla, hogy megvesztegettek, tanári, igazgatói vagy megyei tanácsosi státusomat kihasználva egyéni érdekeimet a közérdek elé helyezve a közösséget megkárosítottam, akkor én a nyilvánosság elôtt mindenkit megkövetek, mindenféle tisztségemrôl lemondok és visszavonulok a közéleti szerepléstôl. Mindaddig azonban úgy érzem, a volt és jelenlegi tanítványaim, szüleik, munkatársaim és nem utolsósorban a rám is szavazó polgárokkal szembeni erkölcsi kötelességem védeni magamat és az általam is képviselt RMDSZ-szervezet vezetôit, a minket ért méltatlan támadásoktól.

Szomorú tény, hogy e támadások mögött, a presbitérium mögé rejtôzve, egy református lelkipásztor, Kusztos Tibor áll, vádolva engem és sorstársaimat a helyi magyar közösség megosztásával. Teszi ezt mindannak ellenére, hogy nem mi voltunk azok, akik valóságos hadjáratot viseltünk az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspöke, dr. Csiha Kálmán ellen, nem mi próbáltuk kilakoltatni az általános köztiszteletnek örvendô nyugalmazott esperest — volt bánffyhunyadi lelkipásztort — György Dénest és feleségét, nem mi késztettük elköltözésre Kalotaszeg Egyházmegye Esperesi Hivatalát, nem mi terjesztettünk az egyházmegye esperesét és egyházközségünk tagjait lejárató röpiratokat, nem mi tettünk rendôrségi és törvényszéki feljelentést egyházközségünk tagjai ellen, nem mi fenyegettük feljelentéssel a média képviselôit, nem mi tiltottunk ki református magyar embereket egyházi és közösségi épületekbôl, nem mi idéztük elô az egyházközségi tagok, elsôsorban fiatalok más felekezetekbe való átiratkozását, nem mi hiúsítottuk meg a párbeszédet a Kós Károly Kulturális Társaság vezetôségével, nem mi használtuk Isten házát olyan aláírások gyûjtésére, melyek a megnyilatkozás szintjén a megbékélést célozták, valójában pedig igazolásként akartak szolgálni köztiszteletnek örvendô bánffyhunyadi polgárok feljelentéséhez. Sajnos, a felsorolást még hosszasan folytathatnám!

Mindezekre tekintettel, egyéni tiltakozásképp, hosszú és gyötrelmes tépelôdést követôen léptem ki a helyi református egyházközségbôl. Itt is csak megismételni tudom a presbitériumhoz intézett mondatokat: Hittel és meggyôzôdéssel vallom, hogy minden embernek, kinek az Úr kegyelmébôl, egy kisebb, vagy nagyobb közösség sorsának irányítása jutott osztályrészül, kötelessége ezt Jézus Krisztus tanítása szerint elvégezni: "És ki közületek elsô akar lenni, mindenki szolgája legyen: Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ô szolgáljon, és adja az ô életét váltságul sokakért." (Márk Evangéliuma) Ki nem ezek szerint él és cselekszik, nem méltó hivatására!

Ezek után a Tisztelt Olvasókra bízom: mérlegeljenek, és ítéljék meg legjobb belátásuk és lelkiismeretük szerint, ki az, aki megosztja, rombolja a bánffyhunyadi magyar közösséget.

Lakatos András
tanár

Sajtónevelés

(3. old.)

A Kolozs megyei tanfelügyelôség mintegy két évvel ezelôtt eldöntötte, hogy az új idôk szavára hallgatva szövetségesnek, és nem szükséges rossznak fogja tekinteni a kolozsvári médiát.

Ez akkoriban természetesként hatott, hiszen Andrei Marga tanügyminiszter, valamint a Mariana Dragomir által irányított kolozsvári tanfelügyelôi csapat komolyan vette az új oktatási reformot, és így azt is tudta, hogy a médiával partnerségi viszonyt kell kialakítani. Européer vezetôkrôl lévén szó, hamar rájöttek arra, hogy a közoktatás gondjait nem lehet Bukarestbôl érkezett parancsokkal gyógyítgatni. Jól képzett intézményirányítók/építôk voltak, így az sem volt titok elôttük, hogy a közvélemény támogatása nélkül semmiféle érdembeli változást nem lehet sikeresen kivitelezni. Mivel a közvéleményt fôleg a média formálja, a Dragomir-csapat eldöntötte: bevezetik a heti sajtóértekezletet, amelynek rendszerét úgy dolgozták ki, hogy az idôvel diszkrét tanfolyam jelleget öltsön. Török Ferenc fôtanfelügyelô-helyettest bízták meg ennek a tanfolyam jellegû sajtóértekezlet sorozatnak a megszervezésével. Török fogta magát, és egy valóságos kis tantervet dolgozott ki: minden csütörtökre betervezett egy témát, amit a média jelenlétében boncolgatni lehetett.

A sajtó képviselôi végighallgatták "az órát" — eleinte meg is mosolyogták a tanfelügyelôi buzgalmat —, majd kérdeztek, vitatkoztak — és ami a legfontosabb — kritizáltak. A Török-féle fórumnak már néhány hónap elteltével megvolt az eredménye. A média képviselôi reális fogalmat alkottak a közoktatás reális helyzetérôl — valamint annak szereplôirôl —, így lassan alábbhagyott a szenzációkergetô újságírói kérdések özöne, és jónéhány újságíró kapta azon magát, hogy "kicsengettek", de azért jó lenne még vitatkozni egy témáról — sôt, bármirôl.

Egy év elteltével a Kolozs megyei sajtó legalább másfélszer annyi közoktatási cikket közölt, mint a szomszédos megyék sajtókiadványai. Látványosan visszaesett az ellenôrizetlen információkat tartalmazó, a közoktatás árnyoldalait lesô cikkek száma. Szinte teljesen eltûntek "az egyik tanár fel akarta akasztani a diákját a fogasra" — jellegû "hírek". Mivel a média képviselôi a közoktatás gondjait egyre több szögbôl vehették szemügyre, lényegesen megnôttek a megye és a környék lapjaiban az elemzô jellegû publicisztikák, objektív kommentárok, ankétok.

A megyei tanfelügyelôség 2002-re elérte amit akart: a médiát partnerré nevelte. Az együttmûködésnek meg is volt az eredménye: a Kolozs megyei tanfelügyelôségre úgy térnek be a regáti hivatalnokok, mintha egy tartományi minisztériumba érkeztek volna.

Andrei Marga, majd a megyei tanfelügyelô, Mariana Dragomir bukása után egy darabig úgy tûnt, hogy az "ertédépés" Constantin Corega — aki városi tanácsos is egyben, tehát a média hatalmával tisztában van — aranyba foglalja majd elôdei sajtónevelô kezdeményezését.

A január 12-ei soros sajtóértekezleten viszont meglepô bejelentést tett a fôtanfelügyelô. Túl gyakoriaknak tartotta a sajtóval való találkozásokat — ezt úgy mondta, mintha nem Török Ferenc húzta volna évekig a média-igát, hanem ô —, és leszögezte: ezentúl kéthetente lesz csak sajtóértekezlet. Aki érdeklôdni akar "idôközben", annak létrehoz majd egy postaládát, hadd dobálja be oda kérdéseit, témajavaslatait.

Tiszta sor: a postaládázó rendszer nem fog mûködni: ha valakinek kérdése van, az ugyanis telefonon érdeklôdik, és nem fog levelezgetni a tanfelügyelôséggel. Hamarosan újra fel fogja ütni a fejét a szenzációhajhász brigád, és a megyei sajtó közoktatástükre be fog homályosodni. Mivel a két hét hosszú idô, és a hírvadászat kemény sport, egy-egy bizonytalan eredetû információ hamar hírjelleget fog ölteni — persze átírva, kiszínezve, hogy senki ne jöjjön rá, melyik újság honnan másolta — és össze fog omlani lassan az építmény, amin évekig dolgoztak azon tanfelügyelôk, akik értik mesterségüket.

A fôtanfelügyelô különben nagy hangon híreszteli, hogy ô partnerségre törekszik, de a sajtóról alkotott képe egyre torzabb. Legutóbb azt ecsetelte: tudja, hogy a szegény riporterek felettesei átírják a cikkeket, hogy azoknak jó hangzásuk legyen — tudja, hogy lényegében a sajtót csak az érdekli, hogyan lehet megnövelni a példányszámot.

Megfigyelôk szerint a fôtanfelügyelô hatalomra kerülése óta 5-6 témakörben is visszarendezôdés volt tapasztalható. Ez persze vitatható.

Az viszont egyértelmû: aki a sajtóval nem tud együttdolgozni, annak vajmi kevés esélye van egy olyan országban, ahol egyre közérthetôbbek a piacgazdaság törvényei.

Szabó Csaba

SPORT

MÛKORCSOLYA
Az oroszok mindenek felett

(4. old.)

A svájci Lausanne a házigazdája az idei Európa-bajnokságnak, a verseny hétfôn a selejtezôkkel rajtolt, szerdán rendezték az elsô döntôket. Hagyományosan a párosok küzdelme kezdte a finálék rajtját, 17 duó kûrje után derült ki a végsô sorrend (a 18. pár, a németek esélyesebb kettôse Mirko Müller arcüreggyulladása miatt kénytelen volt visszalépni a küzdelmekbôl).

A vetélkedô feléig a színvonal nem tükrözte, hogy kontinensviadalt látunk, gyenge produkciókkal rukkoltak elô a párok. Az egyik legmulatságosabb jelenetet, téli "fodrászatot" a Michela Cobiesi–Ruben De Pra kettôstôl láthattuk: a hátrahajoló lány lófarokba kötött haja Ruben korcsolyája alá került, és Michela egyik hajtincse a jégen maradt — szerencsére nem lett nagyobb baj a dologból.

Az elsô igazán értékelhetô kûr a Viktoria Borzenkova–Andrej Csuvilajev páros nevéhez fûzôdött, az oroszok sokáig vezették a mezônyt. Kirívóan különbözô jegyekkel értékelték a bírák az utolsó négyes csoport és a többiek teljesítményét. Egyébként érzôdött, hogy hiányzik az Európa-bajnok orosz Jelena Berezsnaja–Anton Szihularidze kettôs jelenléte: egyetlen 6,0-s jegy sem született, 5,9-et is csak kétszer osztottak ki a bírók. A rövidprogram által szentesített dobogó csak egyetlen helyen szenvedett változást, a francia páros elôre lépett az ezüstérmes helyre. Szerintünk Sarah Abitbol és Stephan Bernadis kûrje többet érdemelt volna: elôzôleg a rövidprogram során fantasztikus kánkánt adtak elô, a szabadon választott gyakorlatot az Addams família film zenéjére mutatták be mûvészileg tökéletesen, technikailag egyetlen apró kis hibával (páros ugrás során Sarah csak szimpla Axelt ugrott dupla helyett). Sajnos, a két orosz páros szabadprogramjának bemutatója még csak ezután következett, s a Tatjána Totmanyina–Makszim Marinyin duó megôrizte elônyét a franciákkal szemben.

Párosok, végeredmény: 1. Totmanyina–Marinyin 1,5; 2. Abitbol–Bernadis 3,5; 3. Maria Petrova–Alekszej Tyihonov (oroszok) 4,0; 4. Dorota Zagórszka–Mariusz Siudek (lengyelek) 6,0; 5. Katerina Berankova–Ottó Blabola (csehek) 7,5; 6. Tatjána Csuvaeva–Dimitrij Palamarcsuk (ukránok) 10,0 pont.

Póka János András

TENISZ
Az év elsô GS versenye — Ausztrál Open, 2. forduló

(4. old.)

Az egyéni torna 2. fordulójának mérkôzéseivel folytatódott csütörtökön Melbourne-ben az ausztrál nyílt teniszbajnokság.

Nem maradt magyar egyéni versenyzô Melbourne-ben, a második forduló mind Sávolt Attilának, mind Mandula Petrának végállomást jelentett. A melbourne-i központi, Rod Laver arénában játszott utolsó egyéni mérkôzésen Sávolt a 11. kiemelt Roger Federerrel játszott — az elsô szetthez nem volt sok köze (6:2), a másodikban 5:4-es állásnál két játszmalabdát elszalasztott, végül pedig a svájci tapasztalata gyôzött (7:5). A mérkôzést 76 percet tartott. Federer következô ellenfele a spanyol Carlos Moyát (17. kiemelt) izgalmas 3:6, 6:7 (4), 6:1, 7:6 (5), 6:2 után búcsúztató német Rainer Schüttler.

Nem sikerült a bravúr Mandula Petrának sem, 1 óra 46 perces mérkôzésen 2:6, 6:2, 6:2 arányban kikapott a 25. helyen kiemelt Tamarine Tanasugarntól az egyéni torna 2. fordulójában. A thaiföldi a 3. fordulóban a 7. favorit Amelie Mauresmóval mérkôzik — elôzôleg: Mauresmo–Katerina Srebotnik (szlovén) 7:5, 6:3.

Nem sok idôt kellett eltöltenie a pályán a 25. kiemelt Andrei Pavelnek: 31 perc után véget ért az Alexandre Simonival vívott találkozója 6:1, 4:0-s állásnál véget ért — brazil sérülés miatt feladta a kilátástalan küzdelmet. A következô ellenfél viszont nehezebbnek ígérkezik: igaz, a spanyol Alberto Costa inkább salakspecialista, de Melbourne kemény talaján is megállta a helyét, a második fordulóban három sima játszma — 6:1, 6:4, 6:4 — után "végezte ki" a zimbabwei Byron Blacket.

A férfiaknál folytatódott a kiemeltek rossz sorozata, kiesett a tavalyi döntôs francia Arnaud Clément (15.), valamint bokasérülés miatt az amerikai Andy Roddick (13.).

A 2. forduló eredményei (az egymás után következô nyertesek egymással játszanak a következô körben):

Férfi egyes: Marcelo Rios (chilei)–Karol Kucera (szlovák) 7:6 (5), 7:5, 6:2; Alberto Martin (spanyol)–Michel Kratochvil (svájci) 3:6, 6:3, 6:3, 6:3; Nicolas Lapentti (ecuadori, 23.)–Jose Acasuso (argentin) 7:6 (5), 6:2, 6:3; Gaston Gaudio (argentin)–Arnaud Clément (francia, 15.) 6:4, 4:6, 6:2, 7:6 (3); Tommy Haas (német, 7.)–Jean Francois Bachelot (francia) 6:1, 6:2, 6:3; Todd Martin (amerikai)–Xavier Malisse (svájci, 29.) 6:3, 6:2, 6:2; Ivan Ljubicsics (horvát)–Andy Roddick (amerikai, 13.) 7:6 (11), 3:2-nél az amerikai feladta; Marat Szafin (orosz, 9.)–Christopher Rochus (belga) 6:2, 7:6 (6), 6:1; Mihail Juzsnij (orosz)–Mardy Fisch (amerikai) 6:4, 6:3, 6:2; Pete Sampras (amerikai, 8.)–Juan Ignazio Chela (argentin) 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Nôi egyes: Jennifer Capriati (amerikai, 1.)–Meilen Tu (amerikai) 6:1, 6:3; Elena Danilidu (görög)–Tatjána Panova (orosz, 29.) 6:2, 4:6, 6:0; Iroda Tyuljaganova (üzbég, 16.)–Szvetlana Kuznyecova (orosz) 6:4, 6:1; Rita Grande (olasz, 20.)–Kristie Boogert (holland) 7:6 (4), 7:5; Meghann Shaughnessy (amerikai, 10.)–Bryanne Stewart (ausztrál) 6:2, 6:0; Marlene Weingartner (német)–Antonella Serra Zanetti (olasz) 6:4, 6:2; Kim Clijsters (belga, 4.)–Barbara Schwarz (osztrák) 6:1, 6:1; Cindy Watson (ausztrál)–Emanuella Gagliardi (svájci) 3:6, 7:5, 6:2; Ai Szugijama (japán, 24.)–Tina Pisnik (szlovén) 7:6 (2), 6:0; Janette Husarova (szlovák)–Iva Majoli (horvát) 6:4, 6:3; Jelena Gyementyijeva (orosz, 12.)–Anastasia Miskina (orosz) 6:4, 6:2; Magui Serna (spanyol, 23.)–Maria Elena Camerin (olasz) 6:3, 6:3; Justine Henin (belga, 6.)–Marta Marrero (spanyol) 3:6, 6:3, 6:1; Nicole Pratt (ausztrál)–Martina Müller (német) 6:1, 6:2.

(póka)

FORMA–1
Prost: Közel a vég

(4. old.)

Az autós gyorsasági világbajnokság egyik legnépszerûbb internetes honlapjának (http://www.f1-live.com) információi szerint a For- ma–1-es Prost csapat csôdje már véglegesnek tekinthetô. A péntekig kapott haladék csak az agóniát hosszabbította meg. Az egykori világbajnok, Alain Prost utolsó javaslatát is elvetették, azt hogy az istálló 2003-ig ne vegyen részt a versenyeken.

A francia istálló kénytelen lesz szélnek ereszteni több mint kétszáz alkalmazottját, akik jóban-rosszban kitartottak mellette az utolsó napig, s az idén 11 csapatos lesz a Forma–1.

SAKK Ponomarjov vezet

(4. old.)

A 18 éves Ruszlan Ponomarjov a világos bábukat vezetve legyôzte Vaszilij Ivancsukot a két ukrán nagymester moszkvai, 750 ezer dollár összdíjazású férfi sakk-világbajnoki döntôjének elsô partijában.

Kolozs megye hét végi sportmûsorából

(4. old.)

ATLÉTIKA

Szombaton 9.30-tól az atlétika teremben: ellenôrzô verseny — felnôttek, ifik, serdülôk (nôk és férfiak).

CSELGÁNCS

Szombaton 10 órától a Horia Demian Sportcsarnok cselgáncstermében: gyerek és kadett válogató verseny (lányok és fiúk).

RÖPLABDA

Szombaton 12 órától a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U–Nagybányai U-Explorãri — férfi elsôosztály.

TÁJFUTÁS

Vasárnap 10 órától a Bükki erdôben: sítájfutás, megyei bajnokság.

FILMBEMUTATÓK
A testôrök visszatérnek

(4. old.)

Eredeti cím: The Musketeer. Színes, szélesvásznú amerikai-német koprodukció, 2001, 105 perc. Rendezte: Peter Hyams; szereplôk: Catherine Deneuve, Mena Suvari, Stephen Rea, Tim Roth, Justin Chambers, Nick Moran, Steven Spiers, Jan Gregor Kremp.

A kosztümös filmek szerelmeseinek itt egy újabb, ezúttal kihagyható csemege: Dumas testôr-sztorijának aktuális feldolgozása. A három testôr visszatér, hogy gatyába rázza a francia királyi udvarban garázdálkodó, államcsínyre, királynégyilkosságra és a király lejáratására spekuláló összeesküvôket.

A kezdô kép idillikus: a zsenge gyermekkorú D’Artagnant apja, a király nyugalmazott testôre a kardforgatás fortélyaira tanítgatja. A gyermek már ekkor elhatározza, hogy ô is muskétásnak áll, a korona becsületének védelmezésére. Megjelenik azonban Richelieu bíboros küldötte, Febre, aki a regényben és a filmben egyaránt az ördögi gonoszságot képviseli. Szóváltás során meggyilkolja egykori bajtársát és annak feleségét, méghozzá a gyermek D’Artagnan szeme láttára. A kis muskétás bosszút esküszik családja gyilkosa ellen, és öreg barátja nevelése alatt valódi harcos válik belôle, olyan, aki életét is boldogan áldozza a király megmentéséért. Kiderül azonban, hogy nem csak a királyi család életét kell megmenteni, hanem a testôrség becsületét is, ugyanis a bíboros hataloméhségében fel akarja oszlatni a király védelmezôinek testületét... A tét tehát igen magas: a királyné és Buckingham herceg élete, a korona becsülete, a testôrség visszaállítása. A D’Artagnan szerepében debütáló Justin Chambers vidáman végigkardozza és -verekszi a filmet, amelynek gerincét a kocsmai jelenetek, utcai összezörrenések adják. Közben a Catherine Deneuve alakította francia királynérôl is kiderül: koronája ellenére képes odasózni a támadóknak, és hamiskártyásnak sem utolsó.

A testôrtrió, azaz Athos, Porthos és Aramis ezúttal nem tölt be különösebb szerepet, de a végsô harcban természetesen a forróvérû fiatalember mellé állnak, akinek ezúttal életre-halálra kell megvívnia a gonosszal. A regény sokadik filmváltozata nem minôsíthetô sem jobbnak, sem rosszabnak az elôzôknél, bár a verekedési jelenetek számát tekintve valószínûleg elviszi a pálmát.

Köztársaság mozi, vetítési idôpontok: 10.30; 13; 15.30; 18; 20.30; 23. Szombaton, vasárnap és csütörtökön 13 órakor kezdôdnek a vetítések. Hétfôn egész nap és naponta 23 órától kedvezményes áron.

Sándor Boglárka Ágnes

Szeress, ha tudsz

(4. old.)

Eredeti cím: Playing by heart. Színes amerikai film, 1998, 121 perc. Rendezte: Willard Carroll; szereplôk: Angelina Jolie, Gillian Anderson, Ellen Burstyn, Sean Connery, Anthony Edwards, Jay Mohr, Ryan Phillippe, Dennis Quaid, Madeleine Stowe.

Négy év késéssel érkezett el hozzánk Willard Carroll filmje, amely a szerelem és barátság különbözô arcait mutatja be. Hat külön ágon futó történetet követhetünk végig napjaink Los Angelesében nyolc napon keresztül.

Hannah és Paul (Gena Rowlands és Sean Connery), egy sikeres konyhamûvészeti show készítôi, negyven éves házassági évfordulójukra készülôdnek, de felfedezik, hogy még rengeteg meglepetést tartogatnak egymás számára. Történetük az érett szerelem szépségét mutatja be.

Meredith (Gillian Anderson) egyedül élô színházrendezô, aki megismerkedik a jóképû, vicces és kitartó Trenttel (Jon Stewart). Az ô történetük a megrögzött vénkisasszony és a szerelem harcáról szól.

Hugh (Dennis Quaid) egy magányos figura, aki bárokban tölti minden idejét, ismeretleneknek mesélve el élete kitalált történetét.

Mark (Jay Mohr) egy kórházi ágyhoz kötött AIDS-es, akinek már csak napjai vannak hátra. Az ô története az édesanyjával (Ellen Burstyn) együtt töltött utolsó perceké, amely a valóságról, az ôszinteségrôl szól.

Gracie és Roger (Madeleine Stowe és Anthony Edwards) egy szállodai szoba keretein belül zajló, szexre korlátozódó kapcsolatot folytatnak.

Joan (Angelina Jolie) egy éjszakai klubban beleszeret Keenanba (Ryan Phillippe), aki viszont elutasítóan viselkedik. Az ô történetük a minden akadályt legyôzô szerelem erejét mutatja meg.

A film végére a szálak összefutnak, a történet lekerekedik, mindenki megkapja helyét a kitárulkozó világban.

A filmnek nincs központi figurája, ennek köszönhetôen nagyszerûen érvényesül a kiváló színészek személyes varázsa. A nagyszerû történetek mellett azonban néhány erôsen közhelyes elem is helyet kap, és a kifejezetten pozitív végkicsengés sem túl elônyös az amúgy kellemesen melankolikus film számára.

Mûvész mozi, vetítési idôpontok: 12; 14.30; 17; 19.30. Kedden egész nap, illetve pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától kedvezményes áron.

Ördögi nô

(4. old.)

Eredeti cím: Evil woman. Színes amerikai filmvígjáték, 2001, 91 perc. Rendezte: Dennis Dugan; szereplôk: Jason Biggs, Steve Zahn, Jack Black, Amanda Peet és Neil Diamond.

Darren (Jason Biggs), Wayne (Steve Zahn) és J. D. (Jack Black) már az általános iskola óta elválaszthatatlanok. A középiskolában Wayne volt az amerikai foci-csapat sztárja, J. D. a kabalafigura, Darren pedig a szurkolótábor vezetôje volt, most pedig közös együttesükben, a Diamonds in the Rough-ban zenélnek.

Barátságuk megingathatatlannak látszik egészen Judith (Amanda Peet) feltûnéséig. A gyönyörû pszichiáternô kénye-kedve szerint manipulálja Darrent, akit sikerül elszakítania barátaitól, ami az együttes felbomlását hozza maga után.

A két jóbarát érzi, hogy barátjukat veszély fenyegeti, ezért elôkerítik Darren középiskolai szerelmét, Sandyt, aki apácának készül. De Judith hatása túl nagy, a trükk nem sikerül, így a barátoknak nincs más választása: elrabolják a gonosz nôt, és elhitetik Darrennel, hogy meghalt. Csakhogy a pszichiáternô kiszabadul, és úgy tûnik, semmi sem akadályozhatja meg a végzetes házasságot. Ekkor lép a színre a legendás rockzenész, Neil Diamond, hogy megmentse a rossz befolyás alá került fiút.

Gyôzelem mozi, vetítési idôpontok: 11; 13, 15; 17, 19. Szerdán kedvezményes jegyár.

Balázsi-Pál Elôd

KÖRKÉP

Siker az iskolabusz

(5. old.)

Lapunkban is beszámoltunk a Kolozs megyei tanfelügyelôség tavaly ôszi kezdeményezésérôl: az iskolabuszok bevezetésérôl. Bevált az ötlet, a gyermekek idôben eljutnak az iskolába. Különösen az eldugott falvak kicsinyei örülhettek a tanügyiek intézkedésének, de az iskolaigazgatók is jó néven vették. Azóta kevesebb a hiányzó, jobbak a tanulmányi eredmények. Legalábbis Szamosújvárnémeti község iskoláiban, amint arról Moldovan Doina tanárnô, a központi iskola igazgatónôje beszámolt. A 17 személyes ARO gépkocsi minden reggel Szilágytô, Péterháza és Coptelke falvakból szállítja a tanulókat Szamosújvárnémetibe. Ez a terepjáró viszi be a széplaki diákokat a szamosújvári középiskolába is. Ha nem lenne a gépkocsi, gyalog kellene eljutniuk a városba.

Ha már a szamosújvárnémeti általános iskoláról van szó, megemlítjük, hogy a község négy tanintézetében biztosították a tûzifát és ha minden jól megy, jövô télen már gázláng mellett melegednek a központi iskola tanulói.

E. Cs.

Felújítják a vízhálózatot

(5. old.)

Szamosújváron már két éve elkezdték a város vízhálózatának korszerûsítését. Összesen 38,8 kilométer hosszú szakaszról van szó, amely nehéz feladat elé állítja a városatyákat. Eddig csak 8 kilométer hosszúságban végeztek hasonló munkálatot a városban. Az idén sokkal többet igyekeznek elvégezni a szakemberek. Muresan Cristel mérnök, a Lakás- és Közgazdálkodási Vállalat igazgatója elmondta: a kiutalt pénzösszeg függvényében folytatják a beruházást. A több mint 25 éves csôrendszer felújítása nem lesz könnyû feladat, márcsak azért sem, mert a lakosság mintegy 12 milliárd lejjel tartozik a közmûvesítési vállalatnak különféle szolgáltatásokért. Ha ennek a nagy összegnek legalább háromnegyed részét nem fogják behajtani, nem lesz pénz a vízhálózat felújításához. A helyi tanács nem tud hathatós segítséget nyújtani, a múlt év végén a tanácsosok által megszavazott 2002-es költségvetés pedig túl csekély a nagyméretû munkálatok elvégzéséhez.

Erkedi Csaba

Aláírásgyûjtés a választási szabályzat megváltoztatásáért

(5. old.)

A 12, koalícióba tömörült civil szervezet által támogatott tervezet célja kiküszöbölni a jelenlegi választási rendszer hiányosságait, szabad és korrekt választásokhoz szükséges egységességet és koherenciát teremtve. A tervezet által javasolt változtatások között szerepel a vegyes választási rendszer bevezetése a helyi tanácsok, a képviselôház és a szenátus megválasztásához, a képviselôk és szenátorok számának csökkentése, szigorú szabályok alkalmazása a politikai élet támogatását illetôen a választási kampányok idején, Állandó Választási Hatóság létrehozása. A tervezetet Kolozsvár polgárai február 1-ig aláírásukkal támogathatják hétfôtôl péntekig 16–18 óra között az Egyetemi Könyvesboltban, hétfôtôl péntekig 8–12.45 és 14–18.45 óra között, valamint szombaton 8–12.45 óra között pedig az Akadémiai Könyvtárban. Aláírni személyi igazolvány és amennyiben az illetô rendelkezik vele, választói könyvecske felmutatásával lehet. Azok a diákok, akik ideiglenes kolozsvári tartózkodást igazolnak, szintén aláírhatják a támogató jegyzéket.

104 munkabalesetbôl hét halállal végzôdött tavaly

(5. old.)

Rekordot döntött egy szászsebesi vállalat a Fehér megyei munkabalesetek számát tekintve. A szóban forgó Mobis társaságnál nem kevesebb, mint hét munkabalesetet jegyeztek a tavaly, ezt követi a gyulafehérvári Apulum, a topánfalvi Montana és az aranyosbányai Bányavállalat, egyenként hat munkabalesettel. Megyei szinten 104 munkabalesetet jegyeztek, közülük hét volt halálos. A legtöbb baleset bútorasztalosságban, építészetben és bányászatban történt, de a fémipar és a gépipar is vezetô helyet foglal el ebben a negatív toplistában.

Helyszíneléssel a garantált minimális jövedelemért

(5. old.)

A 2002-es helyi adókról esett szó a legutóbbi tanácsülésen Kisbácsban. Az éjjeliôrök fizetése biztosításának módozataira két javaslat is született: vagy minden gazdaságért fizessenek 75 ezer lejt, vagy maradjon továbbra is a megszokott módszer, azaz minden 21 és 65 év közötti egészséges férfinek fizetnie kell százezer lejt évenként. Az elsô javaslatot elvetették, azzal az indoklással, hogy nem kívánják még inkább megterhelni az amúgy sem túl jó sorban élô polgárokat. Azon vállalatok, üzletek, amelyeknek nincs saját éjjeliôre, évi kétszázezer lejjel járulnak hozzá fenntartásához. A határozat Kisbács, Méra és Szucság esetében érvényes. A község többi településén nem mûködik az éjjeliôr rendszer, létrehozásának céljából minden érintett faluban gyûlést tartanak. A kultúrotthon bére a tavalyival azonos maradt: lakodalmak esetén a helybeliek egymillió, idegenek másfél millió lejes bért fizetnek. Bálokra félmillió lej a bérleti díj. Márton Elek alpolgármester elmondta, a garantált minimális jövedelmet várhatóan 300–400 személy fogja igényelni, az ügyben minden érintett településre kiszállnak a polgármesteri hivatal illetékesei.

K. E.

Falugyûlés az emberek tájékoztatásáért

(5. old.)

4,3 milliárd lejbôl kell gazdálkodnia a kalotaszentkirályi önkormányzatnak az idén, tudtuk meg Póka András György polgármestertôl. A polgármesteri hivatal költségeire 1,115 milliárd lejt osztottak, az iskola a fizetésekre, ösztöndíjakra, jutalomkönyvekre 2,1 milliárd lejt kap, fogyóanyagok vásárlására, valamint karbantartási munkálatokra 200 millió lejt. A mûvelôdési élet sok más községhez képest, sokkal nagyobb összeghez jut, 116 millió lejhez. A különféle szociális segélyek összege 350 millióra emelkedik. A közvilágításra 120 millió lej, az utak tatarozására hatvanmillió lej, a tûzoltóságnak tízmillió, a polgári védelemnek hárommillió lej jutott. Kalotaszentkirály elöljárói kilenc pályázatot tettek le a megyénél, ezek nagyjából a község életének minden területét felölelik, az úthálózat esedékes munkálatai elvégzésétôl a kultúrházak tatarozásán át a sportélet, a tûzoltóság, a helyi tanács mûködéséhez szükséges összegek biztosításáig. A héten falugyûléseket tartottak, ahol a helyi tanács és a község elöljárói bôven tájékoztatták a lakosokat a hivatal tevékenységérôl, az idei költségvetés nyújtotta lehetôségekrôl.

K. E.

Sárgaságjárvány Beszterce megyében

(5. old.)

Tíz kisgyerek betegedett meg A-típusú sárgaságban a Beszterce-Naszód megyei Dornavölgytelepen. Ketten közülük 15 éven aluliak, a másik kettô 15, és 19 éves. A tizenéveseket a besztercei megyei kórházba szállították. Legtöbbjük az iskolában a ivóvízhiány és a higiéniai feltételeknek nem megfelelô illemhelyek miatt betegedett meg.

Hírforrások szerint a falu iskolájának immár két éve nem volt mûködési engedélye. A megyei egészségügyi igazgatóság több ízben figyelmeztette a megyei tanfelügyelôséget a dornavölgytelepi iskolában levô tarthatatlan helyzetre.

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Gyalogátkelôhelyen gázolt szerdán, január 16-án délben a Fenesi úton a kolozsvári Daniel Stefan Sima (29). A CJ–07–BYG rendszámú Daciát vezetô férfi nem lassított a zebrához közeledve, s elütötte a szabályosan közlekedô Anastasia Rust. Az 51 éves nôt súlyos fejsérüléssel kezelik a kórházban.

Adócsalás vádjával vizsgálják a 41 esztendôs Ana Adriana Lãpusant. A Dima 99 Kft. gondnoka nem könyvelt el minden jövedelmet, s így mintegy 25 millió lejjel károsította meg az államkasszát. Szabadlábon védekezhet.

(póka)

Családi szerencsétlenség

(5. old.)

Apa és leánya halt meg egy Felvinc (Unirea) területén bekövetkezett gépkocsibaleset során. Keddrôl szerdára virradóra tordai rokonuk születésnapjáról tért haza a család, Gheorghe Nutu (45) ült a kormánynál. Az idôjárási viszonyokhoz képest túl gyorsan hajtott és egy hídfônek vezette a gépkocsit. A Dacia szinte kettészakadt, a baleset során a sofôr és lánya, Ofelia Mocioiu (18) meghalt, Nutu vejét, Dãnut Bondulát (21) súlyos sérüléssel kezelik a kórházban, a gépkocsiban levô többi személy (Ofelia édesanyja és húga, valamint két és fél éves kislánya) könnyebb sérülést szenvedett.

Üzemanyagot loptak az utászok?

(5. old.)

Az Országos Útigazgatóság besztercei alkalmazottait a hóeltakarító gépek üzemanyagának eltulajdonításával vádolják. A törvényellenes cselekedet a nagy havazások idejében súlyos fennakadásokhoz vezetett. A vádat szerdán fogalmazták meg Hordó, Major és Óradna polgármesterei a Beszterce-Naszód Megyei Konzultatív Bizottság ülésén. A polgármesterek elmondták, hogy településeik több útszakasza használhatatlan állapotban volt, míg a hóeltakarító gépek a megyében emelt tolólemezzel közlekedtek, a kisebb üzemanyag-fogyasztás érdekében.

Viorel Pupeza alprefektus azt nyilatkozta, ô maga is tapasztalta, hogy a hóeltakarító gépek nem mûködtek a megfelelô idôben, a polgármesterek által elmondottak megerôsítették az útigazgatóság Beszterce-Naszód megyei részlege menedzsmentjérôl kialakult negatív véleményében. Az említett gyûlésen az alprefektus menesztéssel fenyegette meg Gabriel Pop igazgatót, amennyiben nem lép fel sürgôsen a problémák megoldása érdekében.

GAZDASÁG

Ingyenes tanfolyam mezôgazdászoknak

(6. old.)

Január 15. és február 28. között a Kolozs Megyei Mezôgazdasági Fôigazgatóság a megye településein állattenyésztési tanfolyamokat szervez, melyek során szaktanácsadással is segítik az érdeklôdôket. A tanfolyam ingyenes és bárki érdeklôdô számára elérhetô. A kurzus felvilágosítást nyújt jogi vonatkozású tudnivalókról is. Az önkormányzatok maguk hirdetik meg, hogy az illetô településen mikor tartják meg a sokakat érdeklô tanfolyamokat.

Tízéves eurókötvények 500 millió euró értékben

(6. old.)

Román Nemzeti Bankbeli értesülések szerint az elsô negyedévben Románia elôreláthatólag 500 millió euró értékben fog tízéves eurókötvényeket kibocsátani. Cristian Popa elnökhelyettes a Dow Jones hírügynökségnek elmondta: úgy tûnik, hogy a befektetôk kezdenek másképpen vélekedni a feltörekvô piacokról, és az ötszáz millió csak a kezdet, melyet az igényeknek megfelelôen növelni lehet. A bevétel segít majd kézben tartani az inflációt, és javul tôle az adósság-portofólió összetétele. A sikeres kibocsátás igazolni fogja a nemzetközi befektetôk bizalmát a romániai reformok és a térség államainak EU-közeledése iránt.

Romániához hasonlóan az elsô negyedévben Lengyelország és Horvátország is tervez eurókötvény-kibocsátást.

Sok a román feketemunkás Nyugaton

(6. old.)

2002 elsô tíz napján közel százezer román állampolgár élt az EU-s vízumkényszer feloldása nyújtotta szabad utazás lehetôségével, és ezek 60%-a a schengeni térségbe igyekezett. Egy felmérés szerint a fôleg Németországba, Spanyolországba és Olaszországba került emberek 80%-a feketemunkát igyekezett vállalni.

Marian Sârbu munkaügyi miniszter szerint a tavaly a munkaerô exportja nyomán egy milliárd dollár áramlott be az országba. Idén a hasonló bevételelôreláthatólag jóval meghaladja a 2001-est. Romániának jelenleg Magyarországgal, Németországgal, Svájccal és Luxemburggal van kétoldalú munkavállalási megállapodása, de hasonló tárgyalásokat folytatnak Spanyolországgal, Olaszországgal és Franciaországgal. Remélik, hogy hamarosan Görögországgal és Portugáliával is születik megegyezés.

Romániában jelenleg 200 cég foglalkozik törvényesen külföldi munkaközvetítéssel, de meglehetôsen alacsony azoknak a száma, akik igénybe veszik e cégek szolgáltatásait. A tervek szerint az állami közvetítô iroda a jelenlegi gyakorlatnál alacsonyabb közvetítési díjat fog majd felszámolni.

0,6 százalékos német gazdasági növekedés

(6. old.)

Németországban tavaly 0,6 százalékkal nôtt a GDP — jelentette csütörtökön a szövetségi statisztikai hivatal.

Ez nyolc éve a legrosszabb eredmény, és elmaradt a szakértôi várakozásoktól.

Jugoszláviában hétszeresére emelkednek a közlekedési büntetések

(6. old.)

Jugoszláviában átlagban hétszeresére emelkedik a közúti szabályok áthágása miatt kiróható büntetések összege.

A szövetségi törvényhozás alsóháza szerdán fogadta el az közlekedés biztonságáról szóló jogszabály ilyen értelmû módosítását.

A törvénymódosítás indoklásában Bozidar Milovics jugoszláv közlekedési miniszter riasztó adatokat sorolt fel, amelyek szerint az országban az elmúlt év elsô kilenc hónapjában a megelôzô év hasonló idôszakához mérten húsz százalékot meghaladó mértékben nôtt a közúti balesetek száma, s majd egyharmaddal több ember halt meg az utakon. A közúti balesetek legtöbb esetben a közlekedési szabályok be nem tartása miatt következett be.

Vojislav Seselj radikális pártvezér a parlamenti vitában azt hangoztatta, hogy a kormány olyan magas bírságokat szab ki, amelyet nagyon sokan nem tudnának megfizetni. Milovics ezzel szemben azt mondta, hogy Jugoszláviában 1996. óta nem emelték a közúti bírságokat, és a most bevezetendô büntetést a polgárok pénztárcájához igazították.

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Január 17., csütörtök

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

28 400/28 850

31 800/32 100

114/118

Január 18., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 28 412 lej, 1 USD =32 264 lej, 1 magyar forint = 117 lej.

NAPIRENDEN

Román NATO-csatlakozási remények
Nãstase: Rögös út áll elôttünk

(8. old.)

Csütörtökön, a Ion Iliescu elnökletével megtartott kormányülést követôen az államfô úgy nyilatkozott: Romániának jó esélyei vannak arra, hogy az év végi prágai NATO-csúcson meghívják a csatlakozásra. Iliescu úgy vélekedett: ennek érdekében elengedhetetlenül szükséges valamennyi állami intézmény közös fellépése mind bel-, mind pedig külföldön, külön hangsúlyozva a parlamenti pártok közti ilyen irányú együttmûködés jelentôségét is. Az államfô szerint a kormánynak prioritással kell kezelnie a hadsereg reformjának, a többi NATO-országgal való katonai együttmûködésnek, a román társadalom negatív jelenségei, mindenekelôtt a korrupció megfékezésének a kérdését.

Az államfô elmondta: rendkívüli fontossággal bír a Vilniusi 10-ek nevû csoportnak márciusban tervezett ülése, amelyre Bukarestben kerül sor. Iliescu februárban Washingtonba készül, ahol szintén Románia NATO-csatlakozásának támogatását igyekszik megnyerni, és mindenekelôtt errôl lesz szó Aleksander Kwasniewski lengyel államfô, illetve Costas Simiti görög miniszterelnök tervezett bukaresti látogatásán is. Iliescu bizakodik abban, hogy mind az Egyesült Államok, mind pedig a másik két NATO-tag, Lengyelország és Görögország Románia felvétele mellett szavaz. Kijelentette: nemsokára román-bolgár-görög, illetve román-bolgár-török hármas találkozóra is sor kerül.

A Mediafax idézi Adrian Nãstase kormányfôt is, aki szerint Románia NATO-csatlakozásának legfôbb kritériumai a politikai és a társadalmi stabilitás, illetve a gazdasági reform.

— Egyesek megpróbálnak majd eltéríteni errôl az útról, ezért az integrációs folyamat tele lesz elôre nem látható akadályokkal — hangsúlyozta.

Újabb korrupcióellenes sóhivatal a láthatáron?
A bizottság "ideiglenes mûködése" illúzió

(8. old.)

Korrupcióellenes bizottság megalakítását jelentette be a kormány. Mint ismeretes, az elôzô kabinet által 1997-ben létrehozott Korrupcióellenes Tanács munkája 2000-ben gyakorlatilag eredménytelenül ért véget, ezért az új kezdeményezés létjogosultságát többen kétségbe vonták. Székely Ervin parlamenti képviselô szerint a bizottság munkájának eredményessége attól függ, hogy szakosított ügyészségi testületet vagy intézményközi szervezetet értenek-e alatta.

— Amennyiben ez ügyészi testület lenne, amely az ügyészségen belül szakosodna a korrupcióellenes ügyek felderítésére, akkor véleményem szerint üdvözölni kell a kezdeményezést. A korrupció valóban olyan jelenség, amely szervezett és összehangolt fellépést igényel a bûnüldözô szervek részérôl. Románia európai integrációs erôfeszítéseinek egyik megítélési szempontja az, hogy miképpen sikerül ezt a jelenséget visszaszorítani. Amennyiben viszont valamiféle intézményközi szervezetet terveznek (amelyben az ügyészeken kívül rendôrök vagy más szakemberek is részt vennének, ilyen volt annak idején az Országos Korrupcióellenes Tanács, akkor megalapozottnak vélem azok aggodalmait, akik újabb sóhivatal létrehozásától tartanak. Egyrészt tisztázatlanok lennének a hatáskörök, másrészt ha ez a szerv nem állami apparátus, akkor azok, akik ott dolgoznak, tiszteletbeli funkciónak fogják tisztségüket tekinteni, ami a hatékonyság rovására menne — mondotta a képviselô.

— A tervek szerint a testület csak ideiglenesen mûködne. Ön szerint elképzelhetô, hogy Romániában véges a felgöngyölítendô korrupciós esetek száma?

— Nem, szerintem ez illúzió. A hangsúlyt inkább arra kellene fektetni, hogy a bûncselekmények felderítési esélye nôjön meg. Amíg a korrumpálók azt tapasztalják, hogy az esetek 90%-ában nem derül fény a korrupciós ügyletekre, addig ehhez az eszközhöz fognak nyúlni. Abban a pillanatban, amikor ez az arány 50% alá csökken, talán kétszer is meggondolják, hogy kockáztatják-e a szabadságukat — vagy snem. Én hatékonyabb fellépést várok ettôl a bizottságtól.

— Törvénymódosításokkal elejét lehetne venni a korrupciónak?

— A törvénymódosítás egy lehetséges eszköze a korrrupció visszaszorításának, de a törvényhozó nem oldhat meg minden kérdést. A bûncselekmények elkövetésének egyes esetekben személyes vagy lélektani okai vannak, és akkor lehet eredményesen fellépni, ha az okokat szüntetjük meg és nem akkor, ha példásan büntetünk. Azt hiszem, amikor a bûnözés technikája kifejlôdött, és szervezett bûnözésrôl, pénzügytechnikai manôverekrôl, manipulációkról beszélünk, akkor a törvényhozásnak is fel kell zárkóznia, esetenként új bûncselekményeket kell meghatároznia. (Romániában a számítógépes bûnözés ellen például alig lehet törvényes eszközökkel fellépni.) De ez nem elsôsorban törvényhozási kérdés. Amíg a társadalomban olyan modellek léteznek, hogy valaki egyik napról a másikra milliárdokat halmozhat fel, addig a törvényhozás eszközei korlátozottak. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell módosítani a Büntetôtörvénykönyvet, vagy nem kell létrehozni ilyen bizottságokat, de nem szabad abban az illúzióban ringatnunk magunkat, hogy egyetlen szavazással ezek a kérdések megoldhatók.

Rácz Éva

Megkezdôdött a nyugdíjak kiigazítása
Érthetetlenné és ellenôrizhetetlenné vált a rendelet

(8. old.)

Ebben hónapban a nyugdíjszelvényeken az eddig feltüntetett adatok mellett több újdonságot is olvashatnak majd, sôt vannak már nyugdíjasok, akik járandóságukat kézhez véve értetlenül nézték a szelvényen szereplô adatokat. A pár tízezer lejjel több nyugdíj természetesen azonnal elárulta, hogy csakis valamiféle növelésrôl lehet szó. Januártól kezdôdôen megkezdték ugyanis a nyugdíjak átszámítását, kiigazítását.

A kormány elmúlt évben, december 27-én fogadta el az 1 315. számú határozatot a "köznyugdíjrendszer nyugdíjainak kiigazítására vonatkozó pótintézkedésekrôl", amely január 10-én jelent meg, a 11. számú Hivatalos Közlönyben. Ez a nyugdíjkiigazítási, átszámítási módszer már annyira "szakmai", hogy az érintetteknek egyszerûen nincs lehetôsége arra, hogy ellenôrizze a helyességét, utánaszámoljon — akárcsak korábban —, hogy pontosan alkalmazták-e a (régebben) százalékokban megadott nyugdíjnövelést. A kormányhatározat értelmében a köznyugdíjrendszerben a nyugdíjakat 6 lépésben számolják át, félévenként, és ez a folyamat 2002-tôl 2004-ig tart. Az átszámítási intézkedések alkalmazása érdekében január elsején kiigazítják az évi nyugdíjpontszám átlagát a fizetésben lévô (vagy megilletô) nyugdíj összegének a jelenleg érvényes nyugdíjpontszámhoz történô viszonyításával. (A fizetésben lévô járandóságokból elôzôleg levonják az egészségbiztosítási hozzájárulást, és az elôbb említett kiigazítás után adják megint hozzá a nyugdíjhoz.) Az átszámításban azok a személyek részesülnek, akiknek korhatári és teljes munkaidejû, vagy utódlási nyugdíj-jogosultsága 1999. január elsejéig megnyílt, és akiknek az elôbbi módon kiigazított nyugdíjpontszámuk kisebb 3 pontnál. Ezek esetében az átszámítás annyit jelent, hogy az évi nyugdíjpontszám átlagához többletpontokat adnak. Ezt a többletpontszámot külön határozzák meg mindegyik nyugdíjazási év esetében, és tulajdonképpen egy különbözetet jelent, amely a 2000/19. törvénnyel kiszámított járandóságok felbecsült átlagpontszáma, valamint az egyazon kategóriájú és ugyanabban az évben nyugdíjazásra iratkozott nyugdíjasokat megilletô átlagpontszám között áll fenn. Ezt az úgynevezett "megilletô átlagpontszámot" mindegyik, egyazon évben nyugdíjazott személy esetében kiszámítják, a 2001. év októberi szintjén.

Az öregségi teljes nyugdíj feltételezett (becsült) átlagpontszáma 1,15074 pontot jelent (tehát átlagban ennyi pontot ér el az a személy, akit 2001. április elsején nyugdíjaztak, és rendelkezik a teljes hozzájárulási idôszakkal — 25, illetve 30 ledolgozott év —, az országos átlagbérre számolva). Az utódlási nyugdíjak feltételezett átlagpontszáma 0,41845 pontot jelent. 2002. januárjában végzik el az elsô átszámítást, a nyugdíjpontszámhoz hozzáadott többletpontokat a kormányhatározat hatalmas táblázatban közli. Csupán egy pár esetet ismertetünk ebbôl a táblázatból: amikor a nyugdíjazásra való feliratkozás éve 1970, és a járandóság legtöbb 0,6 pontot ér, januárban 0,07536 ponttal egészítik ki; a 0,85–1 pont értékû nyugdíjakat 0,03316 ponttal növelik. Az 1990-ben nyugdíjazottak esetében a 0,6 pont értékû járandóságokat 0,06761 ponttal növelik, az 1–2 pont közöttieket pedig 0,02434 ponttal. (A táblázat az 1968 elôttôl és 1968-tól 1998-ig terjedô nyugdíjazási éveket sorolja fel, a nyugdíjpontszámok nagysága tekintetében pedig a 0,6–0,75–0,85–1–2–3 pontszámokat érô járandóságokat veszi figyelembe, tehát ezeket számolják át.) A nyugdíjpontszámot a költségvetési törvényben állapítják meg, és kormányhatározattal indexelik. Jelenleg egy pontszám meghaladja az 1 600 000 lejt.

(i)

Erdélyi magyarok tiltakozása a státustörvényt lejárató magyarországi kampány ellen

(8. old.)

Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete közleményt juttatott el szerkesztôségünkbe, amelyben amiatt tiltakozik, hogy "az elmúlt napokban egyes magyarországi politikai pártok és személyiségek, újságok és televíziós csatornák összehangolt lejáratási kampányt indítottak a szomszédos államokban élô magyarokról szóló kedvezménytörvény ellen". A közlemény szerint a kampányt támogatók "tömeghisztériát akarnak kelteni, hogy szembeállítsák az anyaországi magyarokat a határokon túlra szakadt kisebbségi sorsban vergôdô magyarokkal. Hamis, csúsztatott adatokkal és félrevezetéssel rémképeket akarnak kialakítani az anyaországi munkavállalók soraiban, romboló idegengyûlöletre buzdítják a lakosságot, hogy szûkkörû politikai érdekeiket érvényesíthessék." A szerzôk felhívással fordulnak az anyaországi közvéleményhez és a határokon túli magyar közösségekhez, arra kérve ôket, hogy "utasítsák vissza ezt a lejáratási propagandát, és álljanak ki a magyar országgyûlés által elfogadott törvény maradéktalan végrehajtása mellett."

A Szilágy megyei állásfoglalást megelôzôen Kovászna megyében 23 közéleti személyiség nyílt levélben fejezik ki elégedetlenségét a kedvezménytörvénnyel szemben kifejtett kampány miatt. Közleményükben arra kérik a magyarországi sajtót, hogy biztosítson teret a határon túli magyarok véleményének is ebben az ügyben.

Összeolvadás elôtt az NLP és az SZR

(8. old.)

A Szövetség Romániáért (SZR) párt és a Nemzeti Liberális Párt (NLP) közti fúziót, amelyre szombaton kerül majd sor, többen úgy értékelik, hogy az sokkal nagyobb hátrányt jelent majd a liberálisok számára, mint ahogyan azt Valeriu Stoica pártelnök elképzeli. Román kommentárok szerint az egyik vitát a tisztségek elosztása válthatja ki, illetve a különbözô hatáskörök meghatározása. A legtöbb kérdést azonban Viorel Cataramã visszatérése veti fel, hiszen közismert a Cataramã és a Stoica közti ellentét. Ami az SZR-t illeti, úgy vélik, hogy számára a liberálisokkal való összeolvadás nem lesz negatív hatással. A legutóbbi választásokon való sikertelen szereplése után az SZR tovább veszített népszerûségébôl, ezért számára a politikai palettán való egyedüli fennmaradási lehetôséget egy másik párttal való összeolvadás jelentheti.

Etnikai hovatartozástól függetlenül...

Az Audiovizuális Tanács célkitûzései

(8. old.)

Az Országos Audiovizuális Tanács (OAT) célkitûzései között szerepel, többek között, a kiskorúak jogainak védelme. Ennek érdekében a tévéállomások, az utóbbi idôben elharapózott gyakorlattal ellentétben, csak este tíz óra után tûzhetnek mûsorra erôszakos jeleneteket tartalmazó horror- vagy szexfilmeket. A kisebbségek és fôként a romák védelmét szolgálja az a nem éppen újkeletû, de eddig figyelmen kívül hagyott elôírás, amelynek értelmében, fôként a rendôrségi hírek, a bûnügyi esetek ismertetésekor tilos az elkövetôk etnikai hovatartozását emlegetni. A vitamûsorok alkalmával sem használhatók a személyek származására vonatkozó sértô utalások.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -