2002. január 22.
(XIV. évfolyam, 16. szám)

Armagedon II: Szakértôi munka?

(1., 8. old.)

Tovább visszhangzik az Armagedon II. néven elhíresült botrány, amely a hét végén izgalomban tartotta mind a rendôrségi és ügyészségi szerveket, mind a politikusokat, illetve a közvéleményt. Adrian Nãstase úgy vélekedett: "szakértôi" kezekre vall a jelentés összeállítása.

Amint arról tegnap lapunk beszámolt: Mugur Ciuvicã, Emil Constantinescu volt államfô egykori kabinetfônöke ellen vizsgálatot indítottak, a vád: hamis, a nemzetbiztonságra nézve veszélyes információk terjesztése. Ugyanakkor elôzetes letartóztatásban vizsgálják Ovidiu Cristian Ianet, egy számítógép cég vezetôjét (lapzártakor kaptuk a hírt: Ianel tegnaptól szabadlábon védekezhet, amiért az több e-mail címre is továbbította Ciuvicã kérésére a különben névtelen jelentést. A volt kabinetfônök nem hajlandó azonban elismerni, hogy ô kérte fel Ianelt a terjesztésre.

Több politikus, és emberi jogi civil szervezet vezetôje felháborodásának adott hangot azon módszer ellen, ahogyan az ügyészség eljárt. Mint ismeretes, Ciuvicã otthonában házkutatást rendeztek, családtagjait zaklatták. A volt kabinetfônök kihallgatását követôen azt nyilatkozta a sajtónak: mindenekelôtt Emil Constantinescuval kapcsolatos információk érdekelték kihallgatóit.

Adrian Nãstase kormányfô szerint nyilvánvaló, hogy az Armagedon II. jelentés nem egyszerû összeollózása az ellene felhozott, a sajtóban többször is leközölt korrupciós vádaknak, hanem bizonyos "szakértelemmel" rendelkezô személyek "fabrikálták" azt. Tegnapi nyilatkozatában a miniszterelnök továbbra is fenntartotta azon véleményét, miszerint az Armagedon-jelentéseknek politikai céljuk van: aláásni a kormány és a különbözô állami hivatalok hitelét egy olyan pillanatban, amely Románia integrációs törekvései számára létfontosságú. A miniszterelnök számára nyilvánvaló: azoknak a politikai erôknek az ellencsapása ez, amelyeket a tavalyi parlamenti és elnökválasztások alkalmával eltávolítottak a hatalomból.

Ha a fôügyészség — vélhetôen politikai nyomásra — nem indít hajtóvadászatot az Armagedon II néven az Interneten közzétett jelentés szerzôje és terjesztôje ellen, akkor az Adrian Nãstase miniszterelnököt korrupcióval vádoló íromány végleg elmerül a süllyeszetôbe, ahova különben a magukra valamit adó fôvárosi sajtótermékek még csütörtöki megjelenése alkalmával számûzték. Mérvadó bukaresti lapok egyetértenek abban: maga a miniszterelnök volt az, aki "felvette a kesztyût", amikor nemzetbiztonsági szempontból rendkívül veszélyesnek minôsítette a jelentést, holott az nem tesz többet, mint csokorba fogja az Adrian Nãstase vagyoni helyzetével, üzleti vállalkozásaival kapcsolatos közismert korrupciós vádakat, amelyeket azonban a kormányfô mindannyiszor méltóságán alulinak tartott megválaszolni. (Lásd a miniszterelnök gyeremekeinek tandíjára vonatkozó, többször is közölt utalásokat, amely szerint a két Nãstase-csemete évi 20 000 dollárért tanul a bukaresti Nemzetközi Amerikai Iskolában.)

Politikai kommentátorok egyhangúan úgy értékelik: a jelentés, mint ahogy a miniszterelnök egyértelmûen eltúlzott válasza is összefüggésben van a kormánypárt által meghirdetett korrupcióellenes harccal. A kormányfô ôvön aluli ütésnek tartotta, hogy ôt, e "keresztes hadjáratnak" elindítóját az ország egyik legkorruptabb figurájaként tüntetik fel. Nãstase azonban nem számolt azzal, hogy túlméretezett reakciója a véleményszabadság megsértésének olyan iskolapéldáját produkálta, amely a legsötétebb idôkre emlékeztet, kételyeket ébresztve a demokratikus értékek iránti elkötelezettségében, a román igazságszolgáltatás függetlenségében.

Sz. K

Felgyorsulnak a tárgyalások az EU-val?

(1. old.)

Romániának nagy esélye van 2002-ben megnyitni az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalások összes fejezetét, vonták le a következtetést azon a megbeszélésen, amelyet Hildegard Puwak integrációs miniszter és Vasile Puscas, Románia uniós fôtárgyalója folytatott az EU spanyol elnökségének képviselôivel.

A megbeszélésrôl tájékoztató sajtóközlemény szerint a spanyol delegáció tagjai megerôsítették José Maria Aznar spanyol kormányfô tavaly, Bukarestben tett kijelentését, miszerint a Romániának nyújtott támogatás az európai integrációs folyamat prioritásának számít az unió spanyol elnöksége idején. Hildegard Puwak hangsúlyozta: a spanyol elnökség idején Románia célja minden tárgyalási fejezet megnyitása és a lehetô legtöbb fejezet lezárása, a tárgyalások során vállalt kötelezettségek betartásának ellenôrzése és a román társadalommal, az EU-tagállamokkal és tagjelöltekkel folytatott hatékony kommunikáció, áll a közleményben. A január 20–21-én Romániában tartózkodó spanyol küldöttség vezetôje Miguel Banza, a spanyol külügyi tárca bôvítési ügyekkel foglalkozó fôosztályának vezetôje.

Megnyíltak az információs irodák
Eredményesen zárult az elsô nap

(1., 8. old.)

Január 21-én 9 órakor országszerte megnyíltak a magyar státustörvény romániai alkalmazásában segítséget nyújtó információs irodák. Értesüléseink szerint Kolozs, Szilágy, Fehér és Beszterce-Naszód megyében az igénylések benyújtásának elsô napján semmiféle rendellenességet nem tapasztaltak, incidensekrôl, provokációkról egyik megyébôl sem érkezett jelzés. Helyenként a legtöbben csak érdeklôdtek, információkat és tájékoztatást igényeltek a magyar igazolvány kiváltásának módjáról, de sokan már az elsô nap benyújtották kérelmüket. Általában mindenfelé eredményesen zárult az információs irodák elsô munkanapja.

Jóllehet Kolozsváron provokációktól tartottak, a legnagyobb rendben kezdte el mûködését a Kolozs megyei információs iroda az RMDSZ Fürdô utca (Pavlov) 21. szám alatti székházában. Kónya-Hamar Sándor képviselô, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke a Szabadságnak elmondta: a kora reggeli órákban több volt az újságíró (fôleg a román nyelvû sajtó képviselôi voltak jelen nagy számban), mint a magyar igazolványt igénylôk. Az elnök tájékoztatása szerint az iroda naponta körülbelül száz személyt tud fogadni, a torlódás elkerülése érdekében pedig arra kérik az érdeklôdôket, hogy elôre telefonon jelentkezzenek be.

Kérdésünkre az RMDSZ-politikus ismételten leszögezte: az információs irodák nem vállalják fel a magyar hivatalos szervek funkcióit. "Csak információt szolgáltatunk, segítünk az ûrlapok kitöltésében és tanácsokkal látjuk el a hozzánk fordulókat. Ez semmiképpen sem sérti a román–magyar egyetértési nyilatkozat szellemét" — mondotta Kónya-Hamar.

A képviselô kiemelte, hogy sikerült tisztázni a státustörvény alkalmazása kapcsán felmerülô problémákat Vasile Soporan prefektussal. Az RMDSZ-politikus a prefektust megnyugtatta, hogy az RMDSZ- székházakon kívül máshol nem nyílnak információs irodák. Elmondása szerint Soporant leginkább az foglalkoztatta, hogy miképpen történik a kérvények fogadása: a kérdést azonban a megbeszélés során sikerült tisztázniuk.

Kónya-Hamar Sándor hansúlyozta: kacsának bizonyult az a román nyelvû sajtóban megjelent hír, miszerint az információs irodák megnyitásakor provokatív akciókra lehet számítani. A rend biztosítása és az incidensek elkerülése érdekében, az RMDSZ megyei vezetôsége felkérte a rendôrséget, hogy gondoskodjon a rend fenntartásáról.

Folyamatosan érkeztek az érdeklôdök
Tegnap az öt Kolozs megyei városban — Bánffyhunyadon, Szamosújváron, Aranyosgyéresen, Désen és Tordán — is elkezdték mûködésüket az információs irodák. Értesüléseink szerint a legtöbben csak érdeklôdtek, tájékoztatást kértek, voltak azonban olyanok, akik már elsô nap benyújtották az igénylésüket.

Bánffyhunyadon, az Avram Iancu utca 56. szám alatti Ravasz Házban várják az érdeklôdöket hétfôn, kedden és szerdán reggel 8 órától délután 4 óráig, csütörtökön és pénteken vidéken dolgoznak az iroda munkatársai. Désen a 213156-os, Szamosújváron a 241534-es telefonszámon kérhetnek felvilágosítást. Mivel Bánffyhunyadon, Aranyosgyéresen és Tordán egyelôre még nincs pontos telefonszám, a megyei iroda vezetôi arra kérik az érdeklôdöket, próbálják meg személyesen felvenni a kapcsolatot a helyi információs irodákkal.

Csillag Alpártól, a Szilágy megyei információs iroda vezetôjétôl megtudtuk, már kora délelôtt megérkeztek a Kossuth utcai megyei, illetve a Maniu-téri városi jellegû információs irodákba a státustörvény iránt érdeklôdôk. A megyei irodavezetô elmondta: sem városi, sem megyei szinten nem tapasztalható magyarellenes kampány; az érdeklôdô magyarok folyamatosan érkeznek, torlódásra egyelôre nem számítanak a Kossuth utcában. A Maniu-téri központban viszont már reggel sorok keletkeztek. Kerekes Edit helyi irodavezetôtôl megtudtuk: a torlódás elkerülése végett elôjegyzik a kérelmezôket.

Beszterce-Naszód megyében két iroda mûködik: az egyik Besztercén, a másik pedig Bethlenben. A megyeszékhely irodájának vezetôje, Krammer Tamás szerint egyelôre nem tolonganak az érdeklôdôk. Az elsô ûrlapot fél tizenkettôkor töltötték ki.

Fehér megyében is két információs iroda mûködik: az egyik Nagyenyeden, míg a másik Gyulafehérváron. A nagyenyedi központban elôjegyzési rendszerrel dolgoznak, hogy az esetleges torlódásokat elkerüljék. Már reggel nyolckor megérkeztek az elsô igénylôk, és folyamatosan érkeznek az újak. Megyeszerte nagy az érdeklôdés az irodák munkája iránt.

Inkább szimbolikus jellege van az igazolványnak
A Szabadság körkérdésére, hogy miért akarják kiváltani a magyar igazolványt, a megkérdezettek a következôket válaszolták:

Gedeon Ildikó: Számomra a magyar igazolványnak inkább szimbolikus jellege van, nem annyira a kedvezmények a fontosak. Mivel azonban gyakran járunk Magyarországra, az utazási költségek fedezése szempontjából ez is sokat jelent.

Gedeon Zoltán: A magyar igazolványt elsôsorban azért váltom ki, mert lehetôség adódott erre és magyar vagyok. Ezzel is bizonyítani akarom, hogy nem szakadtam el az anyaországtól, és szívvel-lélekkel Magyarországhoz tartozom. Inkább az érzelmi töltet a fontos, mint a jogszabály által biztosított kedvezmények.

Kalló Judit: A legszívesebben elmennék innen, nagyon kilátástalannak tartom helyzetemet. Kíváncsi vagyok, hogy a státustörvény milyen kedvezményeket tud biztosítani. A román állam nem törôdik azzal, hogy elsô osztályos, fogyatékos gyermekemnek tudok-e enni adni vagy sem.

Márton László: Üdvözlöm a magyar kormánynak azon döntését, hogy megtisztel a magyar igazolvánnyal. Örvendünk az igazolványnak és ezért tiszteletünket fejezzük ki a budapesti magyar vezetôknek.

Sándor István: A magyar igazolvány elôször is azért fontos számomra, mert gyermekünk kinn él Magyarországon és szeretnénk ôt gyakrabban felkeresni. Másodszor pedig kifejezésre akarjuk juttatni, hogy magyarok vagyunk. Meg akarjuk mutatni, hogy mi is vagyunk a világon valakik.

Százezer magyar igazolvány kibocsátására számít a konzulátus
Alföldi László kolozsvári magyar fôkonzul a Szabadság kérdésére elmondta: a konzulátus január 4-én küldte el az elsô kéréseket, amelyek meg is érkeztek Budapestre. Figyelembe véve, hogy a jogszabály szerint harminc nap az igénylések elbírálási határideje, február elején vagy közepén az elsô erdélyi igénylôk megkaphatják a magyar igazolványt. Alföldi László emlékeztetett arra, hogy a konzulátus kivételes esetekben fogadta el a törvény életbe lépése után a kérelmeket, mivel a területi információs irodák csak január 21-én nyíltak meg, és nem akarták elutasítani a konzulátushoz forduló személyeket. Elmondta: kivételes esetekben a konzulátus a továbbiakban is elfogadja a kéréseket, tömegméretekben azonban a huszonegy információs irodának kell ezt a munkát lebonyolítania. A konzul becslése szerint év végéig mintegy százezer magyar igazolvány kibácsátására lehet számítani.

A huszonegy iroda közül tizenhat (öt ugyanis a bukaresti magyar nagykövetséghez tartozik) a kolozsvári magyar fôkonzulátushoz továbbítja a beérkezett kérelmeket digitális úton, amelyeket ôk majd Budapestre küldenek. Egyelôre a huszonegy irodából csak négy rendelkezik bérelt vonallal, a konzul azonban kifejezte reményét, hogy mielôbb a többi irodával is sikerül digitális összeköttetést létesíteniük. Alföldi László kérdésünkre elmondta: nincs tudomása arról, hogy Budapesten információs iroda mûködne.

A hosszas várakozás elkerülése érdekében a megyei információs irodák csak telefonos elôjegyzés alapján fogadják a jelentkezôket. Kolozsváron bejelentkezni munkanapokon, 9 és 16 óra között lehet a 192364-es telefonszámon.

A magyar igazolványt csak személyesen igényelhetik, kivéve a kiskorú gyermekeket, akik esetében a szülô járhat el. Szükséges a személyi igazolvány, a születési bizonyítvány, a házassági oklevél, 14 év alatti kiskorúaknál a születési bizonyítvány (keresztlevél).

További feltételek: megfelelôen beterjesztett kérelem; egy darab 32x45 mm. színes vagy fekete-fehér fénykép; a magyar nemzetiséghez tartozó személy szabadon tett, magyar identitásának vállalásán alapuló nyilatkozta (a helyszínen töltik ki); a magyar nyelv ismerete (igazolása valamilyen okirattal lehetséges, például: ellenôrzôkönyv, érettségi oklevél, valamint ezek fénymásolata), vagy igazolás az RMDSZ tagságról, vagy valamely történelmi egyház bejegyzett tagságát igazoló bizonylat, vagy valamely magyar civil szervezet tagságát igazoló bizonylat. Az igazolás kiállítása ingyenesen történik.

Az RMDSZ-tagságot igazoló bizonylatot az RMDSZ városi körzeteitôl szerezhetik be. Az RMDSZ hamarosan tájékoztatni fogja az érdeklôdöket, hogy milyen körzetekhez fordulhatnak.

A magyar igazolványokat a Romániával szomszédos megyeközpontokban — Békéscsabán, Szegeden, Debrecenben, Nyíregyházán és Budapesten — vehetik át a közigazgatási hivataloknál.

P. A. M., Sz. Cs.

Határozat a Kölcsey-kegyhely létrehozásáról

(1. old.)

Az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület Országos Elnöksége, a Magyar Kultúra Napjának megünneplése alkalmából 2002. január 18-i ülésén határozatot fogadott el Kölcsey Ferenc, nemzeti imánk szerzôjének szülôfalujában Szôdemeteren kialakítandó kegyhely létrehozásáról. Az Országos Elnökség megvizsgálta a Kô Pál Kölcsey szobra fémjelezte szoborkert rendezési, az azt övezô közterület felújítási, valamint egy emlékszoba kialakításának terveit. Továbbá megvitatta a létesítmény megvalósításához szükséges anyagi fedezet biztosításának kérdését. A várható alapítványi, önkormányzati, egyházi források az elôzetes számítások szerint fedezhetik a költségek javarészét. Az Elnökség határozott arról is, szükség esetén felhívással fordul az egyetemes magyar közösség tagjaihoz, hogy közadakozással is járuljunk hozzá a nemzet fôhajtását jelképezô kegyhely létrehozásához. Terveink szerint a 2002. augusztus 8-i szôdemeteri, születésnapi megemlélkezést már a felújított szoborkertben tarthatjuk meg.

Kölcsey életmûve egyben nemzetünk üdvtana is. Töltsük meg élettel üdvtanát, Isten csak így nyújt, nyújthat felénk védôkart.

Újabb elismerés Kányádi Sándornak

(1. old.)

Kossuth- és Herder-díjas költônk újabb elismerésben részesült. Az 1989-ben alapított Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány költôi és mûfordítói életmûvéért alapítványi fôdíjat adományozott Kányádi Sándornak, irodalmunk kimagasló személyiségének. A díjkiosztó ünnepségre, amelyen az oktatás, a kultúra, a közmûvelôdés és a tudomány élenjáróinak tevékenységét értékelték a Magyar Kultúra Napjának alkalmából, a hét végén, Budapesten, a Professzorok Házában került sor.

Szemétégetô helyett megvalósíthatósági tervek

(1., 7. old.)

Kezeit mossa a polgármesteri hivatal: a pataréti szemétégetô helyzete 1992 óta foglalkoztatja a helyhatóság illetékeseit — hangzott el a városháza szokásos hétfôi sajtóértekezletén. Mihai Muresan mûszaki igazgató felsorolta a korszerû szemétégetô és szeméttároló felépítéséhez szükséges eddig elvégzett megvalósíthatósági terveket. Kiderült: az elsô megvalósíthatósági tervet a Prometer Kft. készítette még 1992-ben. Újabb terv készült 1995-ben, 1996-ban, 1999-ben, 2000-ben. Tavaly újabb két terv készült. A polgármesteri hivatal mûszaki igazgatója nem tudott felvilágosítást adni arra vonatkozóan, az elmúlt tíz év során készített tervek összesen mennyibe kerültek a városnak. Szakértôk szerint az összeg több milliárd lejre rúghat.

Mihai Muresan szerint a polgármesteri hivatal az angol érdekeltségû Law-Gibb cég segítségével elemzést készített a különbözô megvalósíthatósági tervekben szereplô helyszínekre vonatkozóan. Abban állapodtak meg, az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bankanyagi hozzájárulásával az Apahidához tartozó Telekfarkán építik fel a korszerû szemétégetôt. Az igazgató szerint az apahidai községi tanács nem járult hozzá az ötlethez, ezért új telek után kellett nézni.

Tavaly szeptemberben a polgármesteri hivatal licitet szervezett a pataréti szemétlerakat bezárására és a környezetvédelmi elôírásoknak megfelelô tároló felépítésére. Ez alkalommal újabb elôtanulmány és megvalósíthatósági terv készült. Amennyiben a polgármesteri hivatal megszerzi a szükséges engedélyeket, az építkezési munkálatokat még ez év végén elkezdhetik.

Amint arról beszámoltunk, a polgármesteri hivatalnak január elsejei határidôvel be kellett volna zárnia a pataréti szemétdombot. Mivel ez nem történt meg, a környetvédelmi hivatal több millió lejre büntette a helyhatóságot. Arra lettünk volna kíváncsiak, a hivatal hogyan vélekedik a városháza terveirôl, de sajnos Marian Proorocut, a környezetvédelmi hivatal iazgatóját többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült elérnünk.

Kifizetik az agrártámogatást

(1. old.)

Januárban törlesztik a mezôgazdasági minisztérium tavalyi tartozásait a gazdák fele. Mihai Lungu mezôgazdasági államtitkár tegnapi bejelentése szerint hamarosan kifizetik az egymillió lejes hektáronkénti agrártámogatást, a tejtermelô gazdák pedig postán kapják meg a literenkénti 500 lejes állami dotációt. Új mezôgépek vásárlásához a minisztérium 30%-os támogatást fog nyújtani.

Sztrájkolnak a vámbiztosok

(1. old.)

Sztrájkôrséget szerveztek hétfôn a Vámigazgatóság székhelye elôtt azok a vámbiztosok, akiknek az idei évre nem hosszabbították meg a mûködési engedélyét.

Az országos Vámigazgatóság a kérvényezô 18 cég közül csupán ötnek adott vámbiztosi mûködési engedélyt. A tiltakozók szerint a döntés a vámhivatal mûködésének leállításához vezethet, mivel naponta több mint 350 vámbiztosi tevékenységre alapuló mûveletet kell elvégezni. A tiltakozók elmondták: valamennyi szükséges okiratot beszereztek, az igazgatóság pedig korlátozza a szabad konkurencia elvét.

A vámbiztosok elégedetlenek a kiválasztás módszerével. Elmondásuk szerint a kiválasztott cégek között olyanok is akadnak, amelyek még semmiféle tevékenységet nem fejtettek ki és kimaradtak olyan cégek, amelyek már tíz éve mûködnek. A tiltakozók azzal fenyegetôztek, hogy addig állnak sztrájkôrséget, amíg a Vámigazgatóság meg nem hosszabbítja mûködési engedélyeiket.

Munkabeszüntetés a Román Operában

(1. old.)

Hétfôtôl meghatározatlan idôre sztrájkba lépett a Román Opera mûvész-személyzete, errôl a vasárnap megtartott szakszervezeti gyûlésen született döntés. Az alkalmazottak elutasították a szakszervezeti vezetôk azon ajánlatát, hogy a munka beszüntetésével várjanak a hétfôn Bukarestbe utazó küldöttség visszatértéig, amelyet az opera igazgatója és Kolozs megye alprefektusa vezet, így a sztrájk miatt elmaradt a hétfô estére meghirdetett Carmen-elôadás. A sztrájkolók kilátásba helyezték a péntek esti Traviata rendkívüli elôadás elhalasztását is, amennyiben gondjaikra nem találnak megoldást. A különbözô tárak (zenekar, énekkar, szólisták és balettkar) szakszervezeti vezetôi az 1999 óta elmaradt fizetésüket kérik, amely összeg meghaladja a húszmilliárd lejt, az alkalmazottak ugyanis 1999 márciusa óta csak bérük 56 százalékát kapták kézhez. Emiatt 2001. január 26-án beperelték az opera akkori vezetôségét, az áprilisban hozott bírósági határozat nyomán a vezetôséget kötelezték az elmaradt bérek folyósítására. Az opera új vezetôsége a Mûvelôdési Minisztériumtól kapott 2,5 milliárd lejt próbálta felhasználni az elmaradt fizetések kifizetésére, ám egy minisztériumi döntés ezt megakadályozta. Az alkalmazottak tehát, türelmük fogytán, úgy döntöttek, hogy kirobbantják az általános sztrájkot, és azzal fenyegetôznek, hogy addig nem veszik fel újra a munkát, amíg "az intézmény élén hibás menedzsmentet folytató egyének állnak". Rãzvan Teodorescu mûvelôdési miniszter szerint a kolozsvári operások tiltakozása magalapozott. a mûvelôdési tárca vezetôje úgy nyilatkozott: A jelenlegi áldatlan helyzetet még a múlt kormánytól örökölték. Ígérte, intézkedni fog, hogy az opera alkalmazottai mihamarabb megkapják elmaradt bérüket.

(köllô)

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

VILÁGHÍRNÉV KIRAKAT- KIÁLLÍTÁS 2002 címmel, a Phoenix Könyvesbolt, a Polyweb, az Insomnia Kávézó, valamint a Világhírnév szervezésében január 23-án, szerdán, de. 9 órai kezdettel kétnapos rendhagyó kiállítás nyílik a Phoenix Könyvesbolt (Szentegyház/Iuliu Maniu utca 6.) kirakatában.

A Világhírnév internetes hetilap munkatársainak — Soó Zöld Margit, Forró Ágnes, Lészai-Bordy Margit, Horváth Gyöngyvér, Orbán István, Essig Klára, Essig József, Jánosi Andrea (fh) — kirakattárlatát Németh Júlia mûkritikus méltatja. A déli 12-kor kezdôdô rendezvényt az internetes hetilap fôszerkesztôje, Szabó Csaba nyitja meg. A hetilap munkásságát Csép Sándor, a MÚRE elnöke méltatja.

ZURBOLÓ TÁNCHÁZ minden kedden gyerekeknek és felnôtteknek a Tranzit Házban (Malom/Baritiu utca 16.). Délután 5–7 óra között gyermekjátékokat, népdalokat, táncokat tanítanak gyerekeknek, este 7–11 óra között felnôtt táncház, melynek keretében este 7-tôl 8-ig a kezdôknek vajdaszentiványi táncokat tanítanak. E heti vendégük Czilika Gyula és Czilika Róbert.

LEONID ANDREEV: EKATERINA IVANOVNA címû darabját adja elô a Szatmári Északi Színház román tagozata január 22-én, kedden este 7 órától a Román Színházban. A két forradalom közti idôszak legolvasottabb orosz írójának drámáját a fiatal Gelu Badea, UNITER díjra javasolt rendezô vitte színpadra.

A MELEG-SZAMOS FORRÁSAI 2001 címmel rendez szimpóziumot a Politechnika Barlangász Klub január 24-én, csütörtökön du. 5 órai kezdettel a Diákmûvelôdési Ház III. emeleti A-klubtermében. A szimpózium A meleg-szamosi forrásvidék-turizmus negatív hatásainak megelôzése projekt keretében zajlik.

AZ RMDSZ PATA–GYÖRGYFALVI NEGYEDI SZÉKHÁZA hétfôtôl szombatig 11–16 óra között tart nyitva. A választmány értesíti a tagságot, hogy ebben az idôpontban fordulhatnak bármilyen kérdéssel, kéréssel hozzájuk.

AZ RMDSZ BELMONOSTORI KÖRZETÉNEK ELNÖKE a Mócok útja 75. szám alatti székházban minden szerdán és pénteken 10–13 óra között bocsát ki az információs iroda számára szükséges RMDSZ-tagsági igazolást.

A vers ünnepe a Tranzit Házban

(2. old.)

Nagyszabású rendezvényre látogathatnak el a versszeretôk január 23-án, szerdán délután 6 órától. A Tranzit Házban a kolozsvári Fûszál együttes áll színpadra, és megzenésített versekkel indítja a vers ünnepét. Ezt követôen költôk és irodalomkritikusok részvételével kerekasztal-beszélgetésre kerül sor Melyik a 20. század tíz legszebb magyar verse? címmel. A beszélgetés alapötlete a Korunk szerkesztôségének átfogó ankétjából származik. A szerkesztôség több, mint száz költôt, kritikust, irodalomtörténészt kért fel a teljes magyar nyelvterületrôl, hogy nevezzék meg a 20. század tíz legszebb magyar versét. Balázs Imre József, a Korunk szerkesztôje a Szabadságnak elmondta, az ankétra 104 válasz érkezett Erdélybôl, Magyarországról, Kárpátaljáról, a Vajdaságból, a Felvidékrôl, valamint a nyugati magyarság körébôl. — Azt gondoljuk, nemcsak az az érdekes, hogy az összesített listán melyik magyar vers áll az elsô helyen, hanem az is, hogy melyik verseket választotta Faludy György, Lászlóffy Aladár, Király László, Markó Béla vagy Szôcs Géza — mondta a szerkesztô. A beérkezett válaszokat folytatólagosan közli a Korunk, és rövidesen kötetben, erdélyi képzômûvészek illusztrációival is megjelennek majd a Korunk Baráti Társaság kiadásában, a legszebbnek ítélt harminc verssel együtt

Akik kíváncsiak a végeredményre, arról is sok mindent megtudhatnak szerdán a Tranzit Házban. Az ankét tanulságairól, értékhozadékairól Balassa Péter, Balázs Imre József, Demény Péter, Horváth Andor, Kántor Lajos, Orbán János Dénes és Szilágyi Júlia vitáznak majd. Az estet a Fûszál együttes újabb fellépése zárja.

D. T.

Kalákás gyûlés

(2. old.)

A múlt hét végén a szokottnál népesebb volt a szamosújvári Téka Mûvelôdési Alapítvány székhelye. Az idén immár második alkalommal került sor a Kaláka néptáncegyüttes tagjainak hagyományos év eleji találkozójára, amelyet a szokásnak megfelelôen "gyûlésnek"nek neveztek. Valóban, a népszerû Kalála tánccsoport tagjai mind összegyûltek. Számukra az ilyen fajta találkozó kikapcsolódást, szórakozást, de egyúttal munkát is jelent. A tékások külföldön is elismert táncegyüttese új évadot kezdett a múlt hét végén, amely bizonyára, az idén is gyümölcsözô lesz. Nem maradnak el a külföldi vendégszereplések, de az itthon megrendezendô hagyományos néptáncfesztiválok sem. Mint mindig, ezúttal is jókedvvel, nagy munkabírással érkeztek a Kalákások. Zsúfolásig megtelt a klubhelyiség nagyterme és a táncházi mulatság sem maradt el. Jóérzés volt tapasztalni, hogy a Szamos menti város legrangosabb kulturális intézménye nagy népszerûségnek örvend az ifjúság körében. Balázs Bécsi Attila klubvezetô tanár igazán elégedett lehet, irányításával gazdag mûvelôdési tevékenység zajlik a kisvárosban.

A múlt hét végi Kaláka találkozón 23 pár jelent meg. De a táncegyüttes bôvíti repertoárját, újabb és újabb táncok kerülnek mûsorra.

Erkedi Csaba

Hangverseny vendégmûvészekkel

(2. old.)

A Transilvania Filharmónia január 18-i hangversenyén két vendégmûvész mûködött közre Nicolae Moldoveanu, Svájcban élô karmester és Naoko Anzai japán zongoramûvésznô, mindketten már többször felléptek Kolozsváron.

Chopin mindössze 20 éves 1830-ban, mikor megírja I. e-moll zongoraversenyét, amelynek varsói bemutatója végleges Párizsban költözése elôtti utolsó fellépte hazájában. Érdekes módon a II. f-moll zongoraverseny, amelyet ugyanabban az évben komponált, opus 11 számú, míg az elsô a nagyobb 21 opus számú.

Chopin e korai mûvében már jelen vannak késôbbi jellegzetes vonásai, a technikai ragyogás, a fátyolos gyengédség és a XIX. század ábrándos karaktere, de nem hiányzik belôle az érzelmek drámai viharzása sem. Az elsô tétel csodálatos kezdô témája az egész szerzemény csúcsa. A zenekar a terjedelmes bevezetôrész után a versenymûben inkább a kísérô szerepét tölti be.

Naoko Anzai a Chopin versenymû szólistája legutóbb Kolozsváron ugyancsak N. Moldoveanu vezényletével Rahmanyinov Rapszódia egy Paganini témára címû mûvét játszotta. A mûvésznô Svájcban végezte tanulmányait, több nemzetközi verseny kitüntetettje. Gyöngyözötten, csilingelôen kidolgozott technikával játszotta az e-moll zongoraversenyt, néhány kisebb hiba nem rontotta az elôadás összképét.

Anton Bruckner VI. Á-dúr szimfóniája a természet szépségét énekli meg, különösen második tételében, ezért Bruckner Pastoralejának is nevezi a szakirodalom. Tegyük mindjárt hozzá, hogy bôven tartalmaz a szimfónia heroikus részleteket, a fináléban vallásos koráltéma is felhangzik.

Bruckner életében nem hallotta e szimfóniát, ugyanis 1883-ban Bécsben csak két tételét adták elô, bemutatójára jóval késôbb 1899-ben került sor ugyancsak Bécsben, de akkor is lerövidítve. Megírása Bruckner életének szerencsés periódusa, ekkor nevezik ki vidéki orgonistából az ellenpont és összhangzattan professzorának.

Nicolae Moldoveanu karmester aki többek között Dóráti Antal és Sergiu Celibidache növendéke kedveli a nagyszabású, bombasztikus mûveket, legutóbb Kolozsváron 2000 nyarának évadzáró hangversenyén Richard Strauss Alpesi szimfóniáját vezényelte. Tudatos dirigens, aki jól kidolgozza a mûsorára tûzött mûveket, nagy súlyt helyez a fortissimo csúcspontokra, de a dinamikai árnyalatok megvalósítására is törekszik.

A mûsor elsô száma kolozsvári zeneszerzô mûve H. P. Türk: Narben, amelyben félelmetes tumultuózus részletek után a falusi harangok és az oboa szóló a megnyugvás hangjai.

Eltekintve a fúvósoknál elôfordult néhány hamis hangtól, deszinkronizált belépéstôl, ami velejárója egy ilyen hosszú, ritkán játszott mûnek, mint a Bruckner-szimfónia a zenekar játéka jó profi színvonalat képviselt a közönség azon kis részének megelégedésére, akik nem távoztak a szünetben, a zongoraverseny után.

Morvay István

Kamarazene az öreg kolostorban

(2. old.)

A S. Todutã Zenelíceumban ritka eseménynek számít, ha a megszokott diákhangversenyek helyett, európai hírnevû szólisták, együttesek lépnek fel. A szerencsés véletlennek köszönhetôen, január 17-én két németországi vendégmûvész Götz Teutsch (gordonka) és Cordelia Höfer (zongora) koncertezett az öreg kolostor gótikus dísztermében.

Amint azt László V. Ferenc hangversenyelôzetesében jelezte, Götz Teutsch nagyszebeni születésû, tanulmányait Bukarestben végezte D. Dinicu és Radu Albulescu tanítványaként, majd 1968-tól külföldön képezi tovább magát Enrico Mainardi és Karl Richter irányításával. 1970-tôl a Berlini Filharmónia szólamvezetô csellistája, de egyéni koncerteket is tart szerte a nagyvilágban. Néhány évtizede a régizene tanulmányozása egyik szenvedélyévé válik, játszik viola da gambán és barokk gordonkán. Cordelia Höfer Salzburgban tanult, a zonogorázás mellett karmesteri kurzust is végzett. Szólistaként 15 éves korától koncertezik. A Berlini Filharmónia állandó meghívottjaként, különbözô kamaraegyüttesekkel nemzetközi fesztiválon vesz részt, partnerei között olyan neves mûvészeket találunk, mint Ruggiero Ricci, Heinrich Schiff, Thomas Riebel, a Voces-kvartett stb.

A csütörtök esti kamaraest nyitó száma Beethoven 12 Variációja volt Mozart Varázsfuvola címû operájának Ein Mädchen oder Weibchen áriájára. Mozart egyszerû, könnyen énekelhetô, vidám témáját Beethoven gazdag fantáziával, színkombinációkkal, hangulati kontrasztokkal megformált variációsorozatban dolgozta fel. Brahms F-dúr Szonátája Op. 99 a IV. Szimfónia után a zeneszerzô elsô jelentôs kamarazenei alkotása. Merész lendület, kitörô szenvedélyesség ragadja magával a hallgatót már az indításkor, az áradó dallamok érzékeny líraisága, a nagy hangerô, a zenekari effektusok szimfónikus hangzásban teljesednek ki. A hangulati magaslatok és mélységek, a szimfonikus jelleg és a zongora kiemelten szólisztikus színfoltjai, a hangnemi csapongások mindvégig merész ellentétekként viharzanak végig a szonátán. A lendületes finálé epilógusként is felfogható, amelyben a brahmsi táncos karaktert, finom lírai epizódok árnyalják. Teutsch meglepetésként és egyfajta mûvészi ajándékként játszotta el Bach V. c-moll Szvitjét, elôadásában a szép hangszín a bensôséges érzelmekkel stílusosan párosult, elôadása a "zene Jóistene" (Debussy ) elôtti tisztelet és hódolat volt. Weber Sonata és Három kis darab címû rövid lélegzetû kamaramûveiben a XX. századi modern zene eszközeivel különbözô emóciók, hangulatok kontrasztját valósította meg, maximálisan igénybe véve a hallgatók képzelôerejét. Hindemith Phantasiestuck Op. 8 nr. 2 címû mûvében utóromantikus szárnyaló dallamok és gazdag líra jut kifejezésre. Az elôadásban a páratlan könnyedség és virtuozitás volt jellemzô. Chopin Polonaise Brillante Op. 3 címû mûve a szép hangszínek és a pergô romantikus meneteken, a lírai részek érzékenységén és a polonéz markáns férfiasságán keresztül, hatásos finálénak bizonyult. A zongoramûvésznô kiváló kísérôként a gordonka minden apró rezdülését átérezte, és hozzáidomulva, megvalósult a csodálatos harmónia, ami a koncert egészét jellemezte. A mûvészpár nagyfokú zeneszeretetét mi sem bizonyítja jobban, mint a ráadásként játszott Fauré, Mendelssohn, Casals mûveibôl rögtönzött minikoncert.

Kulcsár Gabriella

VÉLEMÉNY

Felügyelnek bennünket!

(3. old.)

Néhány évvel ezelôtt, honi sajátos "demokráciánk"elburjánzásának kezdetén, írtam egy "történetet".

Arról szól ez a "sztori", hogy a Hivatal kiküld egy Z-8 "nevezetû" jelentést-tevô megfigyelôt a — nevezzük így: — DX-13 területre (amely, nyilván, egy kisebb vagy nagyobb település, "civilül"). Z-8-nak az a feladata, hogy mindent és mindenkit megfigyeljen, s a megfigyeltekrôl, észleltekrôl rendszeresen jelentést tegyen. Z-8 szorgalmasan végzi a feladatát, mindent és mindenkit alaposan megfigyel, s egyik jelentését küldi a másik után. Egy idô múlva azonban mindez gyanússá válik a Hivatal számára, és újabb jelentést-tevô megfigyelôt küldenek ki a DX-13 területre. P-28-nak az a feladata, hogy megfigyelje Z-8-at, és rendszeresen jelentéseket tegyen róla. P-28 szorgalmasan és lelkiismeretesen teszi a dolgát, s egyik jelentését küldi a másik után. Egy bizonyos idô múltán mindez gyanússá válik a Hivatal számára, és újabb jelentést-tevô megfigyelôt küld ki a DX-13 fedônevû területre. M-5-nek a feladata, hogy megfigyelje P-28-at, és rendszeresen jelentést tegyen róla. M-5 szorgalmasan és szakértelemmel végzi feladatát, megfigyel, s egyik jelentését küldi a másik után. Egy bizonyos idô múltán azonban mindez gyanússá válik a Hivatal számára, és...; és a végén már a Hivatal jelentést-tevô megfigyelôket nevez ki "saját kebelén belülre" is, akik (szintén) szorgalmasan és nagy hozzáértéssel teljesítik a feladatukat, s nemes ügyhöz méltó buzgalommal írják egyik jelentésüket a másik után, miközben egyre gyanúsabbá válik számukra ez a buzgalom, szorgoskodás.

A "mese" vége az, hogy egy adott pillanatban már mindenki jelentést-tevô megfigyelô, s ugyanakkor megfigyelt is, beleértve a Hivatal dolgozóit is. Kivéve persze a Nagyfônököt, aki viszont önmagát figyeli meg, lelkiismeretesen és nagy hozzáértéssel s szorgalmasan írja egyik jelentését a másik után, önmagáról önmagának, miközben egyre jobban rágja, marcangolja a gyanú.

"Beteg az agyad"— mondotta volt egyik haverom, miután elolvasta abszurdoid "történetemet". "Lehet — válaszoltam —, hogy egy kicsit »megfutott« a fantáziám, ámbár sohasem tudhatjuk elôre, hogy hányadán is állunk az élettel, amely néha olyan »produktumokra« képes, hogy a legvadabb fantázia és rémálom is angyalkák keverte nektár hozzájuk képest..."

Nos, eltelt azóta néhány esztendô; demokráciánk is hovatovább egyre sajátosabbá terebélyesedik — és lám egyszercsak: itt van újra HAR. és KOV., ez a két "enklávésodó" megye, ahol rettenetesen gyanús dolgok történnek. Figyelnie kell ôket a Szervnek, a Hivatalnak, a Szemnek, Fülnek, Téglának — s jelentéseket kell írni a megfigyeltekrôl, lett légyen az élôlény, tárgy, vagy netalán nóta. És ott vannak a csángómagyarok. Gyanúsak. Meg kell figyelni ôket is, s jelentéseket kell tenni róluk. És amott vannak HarKov iskolái, a tankönyvek, a házi könyvtárak! Több mint gyanúsak; meg kell figyelni, ellenôrizni kell ôket is, s jelentéseket írni (róluk is). És a templomok! Meg kell figyelni, kifülelni, milyen zsoltárokat énekelnek, a ezekrôl jelentést kell írni. És itt van, ott van, mindenhol van a honi magyar nyelvû sajtó, a mass media, a kevésbé lelkes. Szervnek, Hivatalnak, Fülnek, Szemnek szorgalmasan figyelnie kell, olvasnia, néznie, hallgatnia, s nyomban jelentéseket kell írni arról, hogy mit ír, mit mond, mit mutat, mit gondol, mikért, kikért nem lelkesedik, miért nincs folyton meghatódva!

Na és — de nem az utolsó gyanús "elemként" — itt van ez a kedvezménytörvény! Ez a fölöttébb gyanús "micsoda". Meg az alkalmazása. Meg az aláírt megállapodás, ami azonban nem érdekes; amitôl még továbbra is gyanús ez az egész magyar igazolvány-"ügy". Vannak ugyan saját felügyelôink, vednökeink, testületek, akik és amik felügyelik a törvényességet, a rendet, egymást és minket, hogy ne vétsünk a kormányfôk által aláírt megegyezés betûje és szelleme ellen. De kik ezek a felügyelôk, védnökök?! Gyanús, gyanús, gyanús! És létrehozza Hivatal, "civil" nevén a kormány, a maga felügyelô testületét, amelyet aztán megfigyel és felügyel maga a kormányfô. Azért, hogy jól, szorgalmasan és magas színvonalon ügyelje fel és figyelje meg a mi felügyelôinket és védnökeinket, akik viszont bennünket ügyelnek fel stb. (Csupán mi, egyszerû polgárok nem ügyelünk fel senkit. Untig elég nekünk, ha a nagy zûrzavarban magunkra tudunk ügyelni!)

Gondolom, sôt biztosra veszem: a felügyelés és megfigyelés töretlen lesz a jövôben is, sololdalúan ki fog terjedni mindenre és mindenkire. Másként nem lehet, legalábbis mindaddig nem, amíg mindent és mindenkit, minden akarást és törekvést a gyanú, gyanúsítgatás torzító, piszkos szemüvegén keresztül néz, szemlél a Hatalom. Az a Hatalom, amely elvárja, hogy lojálisak legyünk irányában, de amelyik nem lojális vélünk szemben, hanem csak gyanakvó!

Néha az ember azt hiszi, beteg az agya, rémálmokat lát, aztán kiderül, a társadalom, a Hatalom "agyával" van a baj.

Mindazonáltal örvendezzünk: megfigyelnek, felügyelnek, jelentésekbe írnak — tehát létezünk, vagyunk, s tél-túl még történünk is!...

Molnos Lajos

Az ablak

(3. old.)

Sejthetô volt, hogy a tócsakerülés parancsa nemcsak azért válik fölöslegessé, mert Tyüntyûr rá se hederít, csapkodja benne a gumicsizmáit. A tócsák egyszerûen megszeppennek, ahogy a nyári Celsiuszok elé más elôjel kerül. Nézik-nézik a tócsák az elôjelet, homályosodik tôle a tükrük, olyannyira, hogy megkeményszik, jéggé válik. A fák fehér balzsamot öltenek. A Celsiuszok átminôsülése idején Tyüntyûr belázasodik, szemei könnyesen csillognak, köhögési rohamok rázzák. Már nem kell elôtte zárni az ajtót, nem rángatja a kezem, hogy ki-ki-ki! Csak üldögél a hencseren, mint akit legyôztek a menôkéi, a játékai. Nem érdekes a játéktelefon, a nyuszi vagy az autó, eltávolódott hallgatásával, réveteg tekintetével az ô világuktól. Jöhet-mehet a kajtár macska, nem kap a farka után. A családi kupaktanács egyre hajtogatja: hol hülhetett meg ennyire? A helyre a kórházi orvos sem válaszol, de injekciót ad a rúgkapálónak, szirupokat ajánl. A látogatásnak, a szirupoknak nemcsak a gyógyulás lett az eredménye, ezután még a szövetkezetes asszonyság fehér köpenye is riasztja, pedig ô ajándékozta neki a csillogó leltárhulladékot (Sarló-Kalapács). Vajon talán éppen azért?

Rendelet hozatik: a sétafikálásoknak legyen vége! Neki ez így adatik tudtára: kint hideg van! Ha kimegy a fiú, hápci, hápci, menni kell az orvos nénihez. Ez utóbbi nagy és riasztó fenyegetés néhány napig, majd aztán az ajtózáráshoz folyamodunk. Elkezdôdik a belsô rumli. Nincs megállása a macskának, hadonászik a piszkavassal. Tudni vélik, hogy a tüzet neki kell rendeznie, s mindegyre megkérdezi, mit csinál Tátá a tabuvá lett kinti világban. A mosogatásnál elsô számú jelentkezô. Neki ugyan csak az edények elrakása, hordása jut, de ez is több a semminél. Némi mozgalmasságot jelent, ha átjön a szomszédból a hetvenes Giza néni, hozza az általa sütött cipót. Néha még ellátogat a felsô Mama, Táti, Bábá. Ilyenkor az egyiktôl a másikhoz szaladgál, hancúrozik a szoba közepén, próbálja a fekvôtámaszt. Elôkerül a piszkálóvas, hadonászik vele. Különösen élvezi, ha húzódoznak tôle, kacarászik magyokat. A hadonászásnak véget kell vetni, mielôtt játékból valakire rásuhint. A fakanál! A fehér köpenyen kívül ez az egyetlen riogató eszköz, aminek igazán foganatja van. Szolgál is néha: gyorsabb öltöztetést szavatol, lemondatta ôt a játéknak vélt harapásról. Most is használ: a fásládába kerül a piszkálóvas.

Tyüntyûr téli valósága leginkább szobafogságnak mondható a túlzott felügyelet miatt. Szerencsére ott az ablak, s az most különös jelentôséget kap. Ez onnan tudható, hogy a Mikulás-hozta ágyon órákig térdepel elôtte. Lesi-várja, mikor röppen a diófára, a lugasra egy-egy madár. Veréb gyakran, úgyhogy nemigen érdekli ôt ez a csiricsáré, szürke népség. Más a helyzet a cinkékkel: kontrasztos színük vonzza a tekintetet. Nyaggat is, akasszak egy darabka tavalyi szalonnát a szilvafára — játszadozva röpködnek körülötte, csipkedik. Sokáig tart, nagyon érdekes! Hát még a nagy ritkán megjelenô fakopács! A színes madár a száraz diófaágon mutatja be tudományát. Annyira tetszik Tyüntyûrnek, hogy kérlel, mint hajdan a gólyák láttán: fogd meg, Tata... Hiába a kunyerálás, a kopácsfogás elmarad — tovaröppen a madár a villanyfára. És aztán egyik nap míg várunk, bámulunk, mondani kezdi a hallottakat: picinyke cinke, picinyke cinke, gyere ide cinke! Azok egyelôre nem jönnek, a hívogatás hasztalan, de nem teljesen. Világossá válik ugyanis: ilyen aprón, életre szólóan meg lehet szeretni a madarakat.

Nemcsak a kibámulás jó szórakozás a tél egyhangúságában: mondókákat lehet duruzsolni: Új-Tordában vót egy bót / Abban mindenféle vót, / Cukor, kávé, tea, rum / Bum-bum-bum-bumm! Lehet hozzá jókat csapkodni. Meg aztán utazni lehet egy-egy dallal. Vonatozni, nem Kanizsára, hanem Kolozsvárra, mert a masinista ott van a képeskönyvben. A három Szabó legények, kecskén mennek Bicskére! Nem a menekült táborba, hanem az úti port lemosni a kocsmába, mek-mek-mek! A kis malac meséje este lesz!

Egyszer csak mit mutat az ablak? Tátá elôre hozta a budit. Kacarászunk, de ô kitartóan követelôzik: ki-ki-ki! Meg kell gyôzôdnie, hogy az ablak torzít: felállítódott disznóvágás elôtt a füstölô. Látni kell azt, ha még nem is füstöl.

Cserés Ferenc

Ígéretes blöffök

(3. old.)

Ismét összeült a kormánypárt és az RMDSZ tárgyalóbizottsága, ám "körvonalazódó" együttmûködés máris ugyanolyannak látszik, mint amilyen az eddigi volt: teli nagyon távoli és homályos ígéretekkel. A tologatás mûvészetének mintapéldányaként, jellemzôen, "szerzôdést felügyelô bizottságot hoznak létre." Mintha lehetne valami értelmük ezeknek a felügyelô bizottságoknak! Vagy teljesen elfeledkeztek volna a ceau- sescui trükkrôl: amit nem akartak, vagy nem tudtak volna megoldani, azzal ásták el végképp, hogy ellenôrzô bizottságot hoztak létre támogatására. A véletlen számonkérés újabb bizottság születését jelentette, hadd legyen, aki az ellenôrzô bizottság munkáját is ellenôrizze. És így tovább, a végtelenségig!

Még ennél is "ígéretesebb", hogy "kisebbségek helyzetét tanulmányozó intézményt" is létesítenének, a diszkrimináció visszaszorítására — még csak nem is megszüntetése érdekében! Hát nem csodálatos? Saccoljuk meg, ha tudjuk, mikorra lesz ebbôl intézet? S mikorra jöhet ki az intézetbôl tanulmány? Azt még csak megsaccolni sem próbáljuk, hogy a tanulmány tanulságait mikor vonják le, s végül hány évezred múlva intézkednek is!

Ennyire nem látna túl tárgyalóbizottságunk az orra hegyén?

Pedig itt, Kolozsváron éppen kéznél lenne egy remek tanulmánytéma. A legújabb, mert egyébként van itt valaki, aki majd minden nap tudna gondoskodni a fenti intézetnek "nyersanyagról".

Csakhogy ezeket a kolozsvári témákat valahogy, valamiért még a helyi RMDSZ sem tekinti vizsgálatra méltónak — legfennebb nyilatkozatra alkalmasnak.

Nem tudhatom, például, hogy mennyire nyugtatta meg a kolozsvári néptanács magyar nemzetiségû és felmondással fenyegetett alkalmazottait szenátorunk ajánlata, mint ahogy azt sem, mennyiben értenek egyet azzal, amit védelmükben mondott: "amennyiben valóra váltja fenyegetését a polgármesteri hivatal, elbocsátott munkatársai perbefogják az elöljárót".

Engem fôleg az zavar ebben a nyugtatásnak hangzó ígéretben, hogy nem a polgármesteri hivatal akarja fölbontani alkalmazottai munkaszerzôdését, abban az esetben, ha átveszik a magyar igazolványt, hanem a polgármester, aki minden ilyen blöffjében, végül a hivatalra mutogat, ha felelôsségrevonás féle sejlik a láthatáron — "nem én, ôk a tettesek!" Ebben az esetben is egyetlen ember zavarkeltése és megfélemlítési kísérlete valósul meg. Márpedig, ha az intézkedéssel megvárják az elbocsátást és akkor fordulnak a törvényszékhez, akkor már bottal üthetik a polgármester nyomát. Ô akkor már újabb csillogó diverzióknál tart — ha másért nem, az érdeklôdés és feszültség fenntartása érdekében. Eddigi hivatali visszaélései, amelynek legtöbbje látszólag azért felejtôdhetett el szép csendesen, mert közben újabb és újabb petárdákat dobott a köztudatba, de méginkább azért, mert az elkésett perbefogási kísérletek vádjait a törvényszék — amely állítólag független — az idô szelídítô távolában megalapozatlannak találta, vagy méginkább MÁR bizonyíthatatlannak (alapszerzôdés temetés, zászlólopás, meg a többi).

Világos, hogy esze ágában sincs a polgármesternek a totál törvénytelen felmondással a saját fejére húzni az öblítôvizet. Még akkor sem, ha többségi tanácsosaival játszi könnyen "hitelesíthetné", vagyis (ahogy szenátorunk is fogalmaz) polgármesteri hivatali ténykedéssé dúsíthatná, amire aztán pihekönnyen ráfogható: ehhez már semmi köze sincs! Nem hinném ugyanis, hogy a tanács jogászai, akik végül megfogalmaznák a felmondó leveleket, olyannyira elvakult nacionalisták és polgármesteri párttagok lennének, hogy saját felelôsségükrôl megfeledkeznének és józan fejjel szemet hunyjanak afölött, hogy az egész blöff nemcsak csúsztatásra, de jó nagy hazugságra épül: a magyar igazolvány ugyanis távolról sem jelent KETTÔS állampolgárságot!

A késleltetés azért is értelmetlen, mert a tévémûsorokban bemutatott — gyakran egyenes adásban is — polgármesteri szövegek, olyan világosak és egyértelmûek, hogy ezeknél jobb bizonyítékok nem is kellenek arról, hogy ez a férfiú alaposan visszaél e város lakóitól kapott hatalmával, különösen abban a fenyegetésében, hogy nemzetiségük VÁLLALÁSÁÉRT kívánja felbontani a tisztviselôk munkaszerzôdését.

Innen pedig már csak egy belevaló jogász hiányzik, aki még nem lett annyira politikussá, hogy tudja, mit lehet kezdeni ennyi tényanyaggal!

A polgármesteri blöffnek van még egy többet érô mellékbizonyítéka is, s ez többszörösen megérné, hogy a kormánypárttal tárgyalgató érdekvédelmi küldötteink figyelmét is fölkeltse, és mint olyant belecsúsztassák a szerzôdéskötés mérlegének serpenyôjébe is. Hadd legyen láthatóvá, miként is valósul meg a fennen hirdetett jogegyenlôség — amelynek megvalósulására még közös vizsgálóbizottságot is indítanának — az egykori kincses városban, például, annak polgármesteri hivatalában, amelynek — rendeltetése szerint — mintegy hetvenezer magyar polgárának és adófizetôjének is a szolgálatában kellene állnia, méghozzá anyanyelvû ügyintézéssel a közigazgatási törvény szerint, ha a meglévô 5–10 magyar alkalmazott talpa alá is útilapút kötnek? vagy a helyi hatalomban még feleannyi képviselet sem jár nekünk, mint a Hargita–Kovászna megyei "kisebbségnek"?

Kiss János

SPORT

MÛKORCSOLYA
Lausanne-i Európa-bajnokság

(4. old.)

Istennek hála, megvolt a gála!
Egészen más hangulatban ül le a tévé elé a sportbarát, ha nem tétre menô küzdelmet vár. És ez akkor sincsen másképp, ha még benne van a tüske a szépérzékében, amiért nem az ô kedvence állt a dobogó legtetején. Nincs ez másképp a mûkorcsolya esetében sem. De a gálára még odafigyelünk.

Kétféle hozzáállást tapasztaltam a versenyzôk részérôl. Az elsô típus az, aki csakazértis, még itt is megmutatja, hogy ô a jobb. Bemutatja, hogy a tripla Axelt még most is tudja, legfennebb csak a földet érés nem tökéletes — meg a gravitáció túl nagy ebben a magasságban. A másik pedig elôveszi a farmernadrágot, a lezser fazont, és végigszórakoztat több mint ötezer embert több, mint tíz percen keresztül. És ez a nyerô. Ilyenkor a közönség is inkább az emberre figyel, nem a mûvészi hatásra. És a közönség lelkesebben pontoz, mint a zsûri.

A záróünnepség másik vonzereje azon fiatal tehetségek bemutatása, akiknek kûrje még nem elég lendületes ugyan, de már látszik az ugrások pontossága és az elszántság. Szívem szerint sokkal többet mesélnék a (még) versenyen kívül fellépett svájci fiatalokról, de — azt hiszem — ez néhány év múlva, amikor bajnokká "nônek", sokkal meggyôzôbb lesz. Én meg sokkal büszkébb leszek magamra, mert már elôre megmondtam...

Rácz Éva

KÉZILABDA
Gyôzelmek és vereségek

(4. old.)

Nôi csapataink a kontinentális kupákban
A múlt hét végén három nôi élvonalbeli csapatunk Európai kupatalálkozón szerepelt kisebb-nagyobb sikerrel. Ha a pozitív telejsítménnyel akarjuk kezdeni, akkor elsônek a Râmnicu Vâlcea-i Oltchim sikerét említhetjük, amely otthonában 27–20 (13–7) arányban gyôzte le a cseh Novesta Zlin csapatát a Kupagyôztesek Európa Kupájának harmadik fordulójában, s így a vetélkedô negyedik fordulójába jutott, ugyanis egy héttel ezelôtt Csehországban az Oltchim lányai 25–25 arányú döntetlent értek el.

A fôvárosi Rapid Olaszországba látogatott, és Challenge Cup mérkôzésen ismét megerôltetés nélkül nyertek a Siracusa ellen 31–15 (14–6) arányban. Az elsô találkozón 39–16-ra nyertek a rapidosok. Érdekességként említjük, hogy az olasz gárda legjobbja mindkét összecsapáson a román Gabriela Manea volt, aki jelenleg olasz földön játszik.

A harmadik romániai együttes, amely hivatalos mérkôzést játszott, a bajnok Zilahi Silcotub: a csoporttalálkozók második fordulójában a szilágysági lányok az ukrajnai Zaporozséba látogattak, ahol a helybeli rosszemlékû (tavaly is elütötte a Silcotubot a KEK döntôbe való jutástól) Motorral mérkôztek. Ezúttal is az ukrán csapat nyert 25–18 (15–9) arányban. A találkozó sorsa már az elsô 30 percben eldôlt, amikoris a helybeliek már hatgólos elônyre tettek szert. A Silcotub legtöbb gólját Bucur szerezte (12-öt, tizet hetesbôl).

A csoport másik találkozóján: Larvik–Besancon 31–27 (13–13) két forduló: 1. Motor 4, 2. Larvik 3, 3. Silcotub 1, 4. Besancon 0 pont.

Legközelebb e hét végén a következô összecsapások lesznek: Silcotub–Besancon (szombaton fél 11 órától Zilahon) és Motor–Larvik.

(radványi)

TENISZ
Austrál Open Nyolcaddöntôk

(4. old.)

Az egyéni verseny nyolcaddöntôire került sor hétfôn Melbourne-ben az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A várakozásoknak megfelelôen nagy csatát, 3 óra 31 perces küzdelmet hozott a férfi egyes nyolcaddöntôjének egyik rangadója, amelyet a 7. helyen kiemelt német Tommy Haas nyert meg. A dél-afrikai Wayne Ferreira ismét kiemeltet búcsúztatott.

Valószínûleg a tavalyelôtti US Open-döntô óta nem játszott olyan jól Marat Szafin, mint most: New Yorkban is, s ezúttal is Pete Samprast múlta felül — ezúttal 3 óra 33 perces maratoni küzdelem után.

Eredmények:
Férfi egyes: Marcelo Rios (chilei–Nicolas Lapentti (ecuadori, 23.) 7:5, 6:1, 6:4; Tommy Haas (német, 7.)–Roger Federer (svájci, 11.) 7:6 (3), 4:6, 3:6, 6:4, 8:6; Wayne Ferreira (dél-afrikai)–Alberto Costa (spanyol) 4:6, 6:4, 6:4, 6:7 (4), 9:7; Marat Szafin (orosz, 9.)–Pete Sampras (amerikai, 8.) 6:2, 6:4, 6:7 (5), 7:6 (8).

A negyeddöntô párosítása: Haas–Rios (chilei); Szafin–Ferreira; Thomas Johansson (svéd, 16.)–Jonas Björkman (svéd); Jiri Novak (cseh, 26.)–Stefan Koubek (osztrák) — ezt a két találkozót ma, kedden lebonyolítják.

Nôi egyes: Jennifer Capriati (amerikai, 1.)–Rita Grande (olasz, 20.) 6:3, 7:6 (9); Justine Henin (belga, 6.)–Jelena Gyementyijeva (orosz, 12.) 6:0, 6:3; Amelie Mauresmo (francia, 7.)–Marlene Weingärtner (német) 6:0, 4:6, 7:5; Kim Clijsters (belga, 4.)–Janette Husarova (szlovák) 6:0, 6:2.

A negyeddöntô párosítása: Capriati–Mauresmo, Clijsters–Henin, Martina Hingis (svájci, 3.)–Adrian Serra-Zanetti (olasz), Venus Williams (amerikai, 2.)–Szeles Mónika (amerikai, 8.) — utóbbi két mérkôzésre kedden került sor.

l A negyeddöntôért járó 125 ezer ausztrál dollár (64 631 amerikai dollár) révén a nôi teniszezôk közül harmadikként a korábbi világelsô Martina Hingis is átlépte a 17 milliós határt a kereseti listán.

A kereseti örökranglista legjobbjai (zárójelben a melbourne-i kereset), 2002. január 21.: 1. Steffi Graf (német) 21 895 277, 2. Martina Navratilova (amerikai) 20 475 735, 3. Martina Hingis (svájci) 17 009 071 (64 631), 4. Arantxa Sanchez-Vicario (spanyol) 16 486 614 (7745), 5. Lindsay Davenport (amerikai)

14 036 870, 6. Szeles Mónika (amerikai) 13 583 550 (64 631),7. Jana Novotna (cseh) 11 249 134, 8. Conchita Martinez (spanyol) 9 801 954 (12 099), 9. Venus Williams (amerikai) 9 410 968 (64 631), 10. Chris Evert (amerikai) 8 896 195.

Hingis, Szeles és Williams negyeddöntôs az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, míg Martinez a 2., Sanchez-Vicario az 1. fordulóban búcsúzott.

ATLÉTIKA
Open verseny

(4. old.)

Nyílt verseny formájában rendezte meg az új megyei atlétikai szövetség és Kolozsvári U sportklub az elsô vetélkedôt. Több mint 150 fiatal állt rajthoz, Kolozsvár, Beszterce és Marosvásárhely képviselte magát. Az eredmények még nincsenek csúcsközelben, de máris sok fiatal tehetséget láthattunk. A nyílt versenymód miatt az "öregebb" atléták ereje felülmúlta a serdülôkét, de utóbbiak hamarosan megnehezítik a rutinosabbak dolgát.

Íme, egy pár gyôztes:

Fiúk: 60 m-es síkfutás: Antal István (U) 6,86 mp; 60 m-es gátfutás: Alin Ionac (Távközlési/Telecom Líceum) 8,46 mp; távolugrás: Cãlin Mos (ISK-KMSC) 6,44 m; magasugrás: Kudor Péter (ISK-KMSC)1,90 m; súlylökés: Romulus Boar (U) 15,90 m.

Lányok: 60 m: Bartos Beatrice (Távközlési) 7,69 mp; 60 m gát: Cristina Domide (U-KMSC) 8,83 mp; magasugrás: Adela Costasiu (Tévközlési) 1,60 m.

A serdülôk közül megemlíthetjük Emilian Velcherean (Marosvásárhely) és Toma Tãtar (Távközlési) nevét, 7,30, illetve 7,35 mp-es eredményt értek el 60 m-en. Gáton Toma 8,57 mp-cel második lett a nagyok között!

Szombaton csak az ifi III. korosztály versenyez a megyei szakaszon.

Nagy Péter

TEKE
Sikeres nyitány

(4. old.)

Elkezdôdtek a küzdelmek az országos ifjúsági bajnokságban. A csapatbajnokságban keretében Marosvásárhelyen rendezték a tavaszi idény elsô fordulóját, amelyen a Szamosújvári SOMVETRA együttese is érdekelt volt. Nagy József tanítványai ezúttal is remekül szerepeltek, az elsô helyen végeztek 2339 fával. A második helyen a házigazda Romgaz csapata végzett 2335 fával, a dobogó haramadik fokát a Medgyesi Gázmetán foglalta el 2668 fával. A szamosújvári lányok közül kiemelkedett a kadett válogatott Laura Oltean teljesítménye, aki 431 fát vert le.

Szombaton rajtol a felnôtt bajnokság is, a SOMVETRA a fôvárosban, a Vointa otthonában szerepel.

Erkedi Csaba

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l Az olasz Il Calcióban a 19. fordulót játszották le. Eredmények: Brescia–AC Torinó 1–2, SS Lazio–Perugia 5–0, Bologna–Chievo 3–1, Milánói Internazionale–AC Párma 2–0, Torinói Juventus–Atalanta 3–0, Lecce–Piacenza 0–0, Udinese–AS Róma 1–1,Verona–Venezia 1–0 és Fiorentina–AC Milan 1–1. A táblázaton:

1. Inter 19 12 5 2 35–16 41

2. AS Róma 19 11 7 1 29–12 40

3. Juventus 19 10 7 2 35–14 37

4. Chievo 18 10 3 5 33–25 33

5. AC Milan 19 8 8 3 27–19 32

6. Bologna 19 9 4 6 20–19 31

7. Lazio 18 7 7 4 26–13 28

8. Verona 19 8 4 7 26–27 28

9. AC Torinó 19 6 5 8 23–25 23

10. Piacenza 19 6 4 9 24–25 22

11. Udinese 19 6 4 9 26–32 22

12. Perugia 19 6 4 9 20–28 22

13. Atalanta 19 6 4 9 24–34 22

14. Lecce 19 4 7 8 19–26 19

15. Brescia 19 4 7 8 21–32 19

16. AC Párma 19 4 6 9 22–30 18

17. Fiorentina 19 4 4 11 21–38 16

18. Venezia 19 2 4 13 16–32 10

l A Serie B a 21. fordulónál tart. Eredmények: Cosenza–Sampdoria 0–0, Cagliari–Palermo 4–0, Como–Reggina 1–2, Empoli–Bari 5–1, Genoa–Pistoiese 1–1, Modena–Crotone 2–0, Salernitana–Cittadella 3–2, Ternana–Messina 2–2 és Vicenza–Siena 2–1. Az Ancona–SSC Nápoly találkozót hétfôn játszották, lapzárta után ért véget. A sorrend:

1. Modena 21 12 7 2 40–14 43

2. Empoli 21 13 4 4 42–20 43

3. Reggina 21 12 7 2 31–16 43

4. Como 21 12 3 6 28–21 39

5. Nápoly 19 9 5 5 26–21 32

6. Vicenza 21 8 8 5 29–28 32

7. Sampdoria 21 8 6 7 30–25 30

8. Salernitana 20 8 6 6 29–28 30

9. Palermo 21 8 5 8 28–33 29

10. Cosenza 21 8 4 9 26–33 28

11. Genoa 21 6 9 6 25–21 27

12. Messina 21 6 8 7 24–24 26

13. Bari 21 7 5 9 20–28 26

14. Cagliari 21 5 8 8 20–21 23

15. Pistoiese 21 5 8 8 17–21 23

16. Ancona 20 6 4 10 19–31 22

17. Cittadella 21 6 3 12 26–35 21

18. Ternana 21 3 10 8 23–30 19

19. Siena 21 3 6 12 17–35 15

20. Crotone 21 2 6 13 20–35 12

l A spanyol Primera Division 21. fordulójában: Real Sociedad–Deportivo Alavés 1–2, Malaga–Real Madrid 1–1, Rayo Vallecano–FC Barcelona 2–1, FC Valencia–Valladolid 1–2, Espanyol Barcelona–Real Betis Sevilla 1–1, Mallorca–Athletic Bilbao 3–0, Osasuna–Villarreal 2–2, FC Sevilla–Zaragoza 4–2, Tenerife–Celta Vigo 1–1 és Deportivo La Coruña–Las Palmas 1–0. Az állás:

1. Real M. 21 11 6 4 38–23 39

2. Alaves 20 11 3 6 22–13 36

3. Deportivo 21 11 3 7 34–28 36

4. Celta 21 8 10 3 38–24 34

5. Bilbao 21 9 7 5 29–29 34

6. Barcelona 21 9 6 6 31–20 33

7. Valencia 21 8 9 4 24–19 33

8. Betis 21 9 6 6 22–20 33

9. Valladolid 21 9 4 8 25–34 31

10. Sevilla 21 8 6 7 34–27 30

11. Las Palmas 21 7 6 8 23–18 27

12. Malaga 21 6 8 7 24–26 26

13. Espanyol 21 7 5 9 25–32 26

14. Villarreal 21 6 6 9 22–25 24

15. Osasuna 21 6 6 9 20–27 24

16. Zaragoza 21 7 3 11 20–31 24

17. Mallorca 21 6 5 10 23–29 23

18. Tenerife 21 6 4 11 15–25 22

19. Sociedad 21 5 4 12 25–31 19

20. Rayo 20 4 5 11 21–34 17

l Az angol Premier League 23. játéknapján a következô eredmények születtek: Derby County–Ipswitch Town 1–3, Leicester City–Newcastle United 0–0, FC Liverpool–Southampton 1–1, Manchester United–Blackburn Rovers 2–1, Middlesbrough–Bolton Wanderers 1–1, Sunderland–Fulham 1–1, Tottenham Hotspur–Everton 1–1, Chelsea–West Ham United 5–1 és Leeds United–Arsenal 1–1. A Charlton Athletic–Aston Villa találkozót hétfôn játszották, lapzárta után ért véget.

Az állás: 1. Manchester 45 pont, 2. Newcastle 43, 3. Leeds 42, 4. Arsenal 41, 5. Liverpool 40, 6. Chelsea 37.

l Szívelégtelenség következtében 67 éves korában elhunyt Vavá, aki a brazil labdarúgó-válogatott tagjaként 1958-ban és 1962-ben világbajnok volt.

Az egykori klasszis középcsatárt — akinek polgári neve Edvaldo Izidio Neto — három nappal korábban szállították kórházba erôs mellkasi fájdalmakkal.

(póka)

KÖRKÉP

Állásajánlatok

(5. old.)

A Kolozs Megyei Munkaerô Foglalkoztatási Hivatal a következô üres állásokat hirdeti meg január 26-áig: kereskedelmi ügynök — 1; polgárôr — 1; elemzô — 1; közgazdasági kutató asszisztens — 1; általános orvosi asszisztens — 2; szociális asszisztens — középfokú végzettség — 1; állatorvosi asszisztens — 10; textiláru összeállító, készítô — 182; kötöttruha készítô, megrendelésre — 20; gazdasági tanácsadó — 4; jogász — 1; lábbeli rész összevarró — 14; megrendelésre készített ruhanemû szabó, elôállító — 7; bôr és bôrutánzatú termék összevarró — 125; lapkihordó — 5; karbantartó és javító villanyszerelô — 1; szakképzetlen munkás — 42; ipari kazán fûtô — 1; informatikus rendszermérnök — 2; gépészmérnök — 1; épület karbantartó — 2; víz és csatorna szerelô — 1; szakmai felkészítésnél oktató — 1; laboráns, tanügyben — 1; géplakatos — 7; textil és bôripari mester — 2; gépkocsiszerelô — 1; állatorvos — 2; kémikus — 1; félautomata és automata szerszámgyártó gépkezelô — 2; középiskolai tanár és programozó — 2; elôadó a közigazgatásban — 1; pénzügyi, könyvelôi referens — 1; elôadó a személyzeti osztályra — 2; gépkocsi és teherautó sofôr — 1; szerszámgép lakatos — 2; hegesztô — 3; ipari talpkészítô — 55; technikus — 1; asztalos — 12; autóbádogos — 1; újságárus — 3; ipari festô — 1.

Bôvebb felvilágosítást az érdeklôdôk a hivatal Bem/Cosbuc utca 2. szám alatti székhelyén kérhetnek.

Adócsalási tükör/2001

(5. old.)

A pénzügyminisztérium jelentése szerint 2001-ben az adócsalás megakadályozása érdekében 11 107 ellenôrzést végeztek és 6733 esetben találtak rendellenességeket. Ezek kategóriánkénti megoszlása: 494 magánszemély és családi vállalkozás, 5864 magántôkéjû jogi személy, 116 vegyes tôkéjû jogi személy, 134 állami tôkéjû jogi személy, 125 önálló gazdálkodás vagy más jogi személy. Az ellenôrzések nyomán 499 904 897 ezer lejnyi elmulasztott adókötelezettséget állapítottak meg, amelybôl 126 214 904 ezer lejt hajtottak be. Az adócsalások adócsoportok szerinti összetétele: áruforgalmi adó — 28 milliárd lej, nyereségadó — 32 milliárd lej, béradó — 3,5 milliárd lej, osztalék utáni adó — 350 millió lej, luxusadó — 5 milliárd lej, helyi adók és illetékek — 200 millió lej, jövedelemadó — 1,9 milliárd lej, más adók és illetékek — 5,1 milliárd lej, büntetések — 32,5 milliárd lej, késedelmi büntetés — 250 milliárd lej, elkobzás 16 milliárd lej.

RMDSZ-tisztújítás Györgyfalván

(5. old.)

Vasárnap, 2002. január 20-án tartotta tisztújító közgyûlését az Erdôfelekhez tartozó Györgyfalva helyi RMDSZ szervezete. A jelenlévôk egy 7 tagú választmányt, és 3 tagú ellenôrzô bizottságot szavaztak meg. Az új vezetôség a következô személyekbôl áll: Antal Tünde elnök, Nagyi György alelnök, Sajgó Miklós alelnök.

A gyûlés második felében Máté Péter irodavezetô ismertette a magyar igazolványok igénylésének módját. A Megyei Szervezet részérôl Bitay Levente megyei ügyvezetô elnök volt jelen.

Jó kenyérhez jó minôségû liszt kell!
Magyar búza nélkül nincs kenyérgyártás

(5. old.)

A rendszerváltás után Kolozsváron több pékség létesült és bizony nem egy különbözô okok miatt hamarosan megbukott. A pékségek rendszerint nem azt a minôséget kínálták, amit a fogyasztó elvárt volna. A négy Varga testvér által két évvel ezelôtt beindított pékség azonban kiállta a kemény konkurenciát, és ma Kolozsváron közkedvelt kenyeret, veknit forgalmaznak.

Vendéglátónk, Schuller Loránd 51 éves gépészmérnök. 1973-tól dolgozott szakmájában, aztán hirtelen bekövetkezett a pályamódosítás. Testvérek között eldöntötték, hogy ôk bizony pékséget nyitnak, még akkor is, ha manapság elég nagy a konkurencia Kolozsváron. A kitartó munka nyomán ma szépen berendezett élelmiszerboltban, valamint 3 utánfutó kocsiban árulják a kenyeret, veknit. Vállalkozásukban 25 személy dolgozik, közöttük 11 pék. Különben Kolozsváron nagyon nagy pékhiány van. A szakmában dolgozóknak mindössze a fele szakmunkás, a többiek a munkahelyen próbálják sebtiben elsajátítani a szakmát...

Érdeklôdésünkre Schuller úr elmondta: jó minôségû kenyeret csak kifogástalan lisztbôl lehet sütni. A hazai búzaliszt minôségével komoly gondok vannak. Ezt legalább 20%-nyi magyarországi importliszttel kell feljavítani, különben a kenyér eladhatatlan. Az import liszt rendszerint drágább a hazainál, ezt a pluszkiadást azonban vállalniuk kell! A jövedelmet illetôen nincsenek rózsás helyzetben, gyors meggazdagodásra itt nem lehet számítani. A kevéske nyereséget visszafordították befektetésekre, a gépeket fel kellett újítani, ami elég sokba került.

Annak örvendenek, hogy a vevôk naponta sorba állnak kenyérért, vekniért. Naponta többször szállítanak friss kenyeret a város különbözô negyedeibe. A lisztet rendszerint más megyékbôl szerzik be, a kisbácsi malomból ritkán vásárolnak.

— Legnagyobb gondunk, hogy a malmok nagyon eltérô minôségû búzát ôrölnek össze, jót rosszal, ami lényegesen csökkenti a liszt értékét. A megoldás az volna, ha a gazdák nagyobb parcellákon termelnének búzát, mert négy-öt mázsával nincs mit kezdeni. Különben az elmúlt nyári esôzés miatt több vidéken is kicsírázott a kalászban a búza magja. Ilyen alapanyagból nem lehet jó kenyeret sütni — összegzi vendéglátóm, aki azt is elmondotta: hiába folytatják a bukaresti össztámadást a magyar búza ellen, mert amíg nincs jó minôségû hazai alapanyag, a búzaimport elkerülhetetlen. Ezt a hivatalosságok is tudják, de azért felelôtlenül állandóan a magyar import ellen hangolják az embereket, holott közelsége miatt még mindig a magyar búza a legjobb minôségû a legolcsóbb áron.

Tóth János

Újraindult az ifjúsági táncház

(5. old.)

A tordai RMDSZ választmányának kezdeményezésére az RMDSZ-székház termében beindult a táncház nagycsoportos óvodások és általános iskolások számára.

Már az elsô találkozáskor Vincze Márta ny. tanítónô 25 kisgyereket oktatott mezôségi népdalra és az elsô tánclépésekre. Sok szép hangú gyerek van közöttük, akikkel öröm foglalkozni. Ádámossy Klára RMDSZ-elnök asszony elképzelése szerint a közeljövôben népdal és bábos csoportokkal is szeretnék bôvíteni a gyerekeknek szánt foglalkozásokat. A tordai magyarság számára régen várt elképzelés teljesül, hiszen sokan szerettek volna eddig is egy helyi néptáncegyüttesben fellépni. Ha lett volna ilyen, már többször megfordult volna a magyarországi testvérvárosban, Hódmezôvásárhelyen is.

A most elkezdett munka ezután a szülôkön és a gyerekeken múlik. Vincze Márta tanítónô továbbra is vállalja a gyerekekkel történô foglalkozást. Az újraindított tordai táncház minden énekelni és táncolni szeretô fiatalt vár szombatonként de. 11 órától a helyi RMDSZ-székházban.

Pataky József

Gazdag év vár a Rákóczi kultúregyletre

(5. old.)

Vasárnap este tartotta évi közgyûlését a Körösfôi Rákóczi Kultúregylet. Péntek László elnöki beszámolójából kiderült, hogy az elmúlt évben is szép sikereket könyvelhetett el az egylet és a Rákóczi Balladacsoport. A beszámoló megvitatása után a közgyûlés jóváhagyta az egylet 2002-re kidolgozott rendezvényterveit. Ezek között a következôk szerepelnek: idén is megünneplik március 15-ét; május 4-én, szombaton lesz a riszegtetôi ifjúsági találkozó, amelynek sportvetélkedôit a bánffyhunyadi Koós Károly Kulturális Társaság fiataljaival karöltve tervezik; május 25–26-án rendezik a Gyarmathi Zsigáné, június 6–7-én pedig a Vasvári Emléknapokat; december 1-jén lesznek a Rákóczi Emlék- és Sportnapok, amelynek keretében kalotaszegi sakkbajnokságra is sor kerül. A közgyûlés elfogadta az elnök javaslatát és Pécsi L. Dániel óbudai jelképtervezôt az egylet tiszteletbeli tagjává választotta.

Este 7 órától Korpos Albert elnöki beszámolójával kezdôdött az RMDSZ körösfôi szervezetének évi közgyûlése. A beszámoló megvitatása után tájékoztatták a tagságot a magyar igazolvány igénylésével kapcsolatos tudnivalókról. Megválasztották azt az öttagú küldöttséget, amely a Kolozs megyei RMDSZ évi közgyûlésén képviseli a falut. Antal János beszámolt az önkormányzat tevékenységérôl. A beszámoló elfogadása után egy pohár jó szilvóriumot fogyasztottak el a sikeres évzárásra, valamint az új évre elôirányzott tervek sikereire.

Világhírû cég hallókészülékei Kolozsváron

(5. old.)

Amint arról szombati lapszámunkban beszámoltunk, audiológiai központ nyílt a PRO-VITAM poliklinika Beszterce utcai székhelyén. A PRO-VITAM egészségügyi központ három évvel ezelôtt létesült, tulajdonosai dr. Terza Mária Livia és dr. Fejér Miklós, akik igyekeztek európai normák szerint vezetni az intézményt, magas fokú szakmai tudással kiszolgálva mindazokat, akik — az ország bármely pontjából — egészségügyi problémával fordultak hozzájuk. A Great Nordic Resound hallásmérô készülékekre szakosodott dán cég kolozsvári székhelyû ROMSOUND képviselete, amelynek vezetôje Tuzson Csaba, úgy döntött, hogy a PRO-VITAM poliklinika keretén belül nyitja meg elsô Kolozs megyei audiológiai magánrendelôjét, ahol a hallássérültek alapos orvosi szakvizsgálat nyomán beszerezhetik a megfelelô hallókészüléket. Mivel a ROMSOUND cég a G. N. RESOUND kizárólagos forgalmazója, a készülékek mûködését, szavatossági idejét és azok mûszaki ellátását is biztosítani tudja. Ole Lögager a G.N. RESOUND képviselôje a pénteki megnyitón részletesen bemutatta a cég által gyártott termékeket. A CANTA 7 elnevezésû 100 százalékos digitális készülék öt típusával van jelen a cég, fülkagylón belüli és kívüli változattal. Mivel a ROMSOUND cég rendelkezik az Országos Egészségügyi Biztosító Pénztár akkreditációjával, a páciensek a készülékek beszerzésénél igénybe vehetik a pénztár által biztosított ötmillió lejes kompenzálást.

Köllô Katalin

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Súlyos baleset történt vasárnap, január 20-án délben Válaszúton (Rãscruci), Vlad Alexandru Talos (47) túl gyorsan vezette a CJ–02–VCF rendszámú 1310-es Daciát a latyakos úton, egy különösen veszélyes kanyarban átsodródott a másik sávba, és frontálisan ütközött a szabályosan közlekedô, C–HC–518 Niculae Isaihul (43) moldovai állampolgár vezette teherszállítóval. A gépkocsiban ülôk sérültek meg, a sofôr súlyosan (agyrázkódás, törések, zúzódások), a felesége, Ileana (47) könnyebben.

Árokba fordult a BN–011416 rendszámú Opel Astra, a baleset vasárnap, január 20-án történt Magyarnádas térségében. A besztercei Mircea Andrei Turcu túl gyorsan hajtott a havas úton a Kolozsvár–Zilah útvonalon haladó gépkocsival, elvesztette uralmát a kormány fölött, a korlátnak ütközött, majd felborult. A sofôr és két utasa, Anamaria Cupsa és Nicolae Hulic könnyebb sérülést szenvedett.

A hét folyamán 8 gépkocsibalesetet jegyeztek a közlekedésrendészetiek, fele-fele arányban vannak súlyos és könnyebb esetek. A fô ok a gyorshajtás és az, hogy nem adnak elônyt a gyalogos-átkelôhelyen.

Rendôrségi akció volt január 18-án, amely az Elônyben a gyalogos "fedônevet" viselte. Ennek során 2 egység 6 rendôrségi alkalmazottja figyelte a gépkocsikat, 11 bírságot róttak ki, 8 hajtási engedélyt vontak be. Hasonló akciókat a héten is foganatosítanak.

Agresszív vadorzó került rendôrkézre. Január 20-án, vasárnap délután Mérán Tóth István erdész gyanúsan viselkedô férfire lett figyelmes, az orvvadász éppen csapdákat szerelt fel. Kezében fejsze is volt, ezért az erdész a levegôbe lôtt. Arra akarta kényszeríteni, hogy bekísérje. Pár méter után a lefegyvezett vadorzó rátámadt az erdôkerülôre, visszaszerezte fejszéjét, leütötte kísérôjét, elvette a puskáját — amelyben volt még egy golyó —, és elszelelt. A kisbácsi rendôrôrsön üldözôegységet alakítottak, majd hamarosan egy patak mentén elfogták. A puskát korábban eldobta, de a fejsze továbbra is nála volt, ezért figyelmeztetô lövéssel késztették jobb belátásra. Azonosították, neve: Bakos Albert (47), rablás, hatósági közeg megsértése és orvvadászat vádjával indítanak eljárást ellene.

(póka)

Magáncégek javítják a kórházat

(5. old.)

Siralmas helyzetben van a szamosújvári egészségügyi hálózat. A helyi kórház több mint egymilliárd lejjel adós különféle kereskedelmi társaságoknak. Gondot okoz a szakorvoshiány is (évek óta nincs állatorvos). A legégetôbb gond a pénzhiány. Jól jött tehát a város két jelentôs kereskedelmi társaságának az értékes segítsége. A Tehnomedical és Siegels cégek a nôgyógyászati osztály mellékhelyiségeit és fürdôit újították fel. Minden beruházást a cégek szakemberei végeztek. A közeljövôben hasonló munkálatot fognak végezni a belgyógyászaton is, ahol a Sortilemn Rt. tulajdonosai vették kézbe a kórház legnagyobb szakosztályát.

Erkedi Csaba

Valutaárfolyamok

Január 21., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

28 300/28 700

31 850/32 100

115/118

Január 22., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 28 425 lej, 1 USD =32 128 lej, 1 magyar forint = 117 lej.

GYÁSZHÍR

(7. old.)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, sógor, rokon, kolléga, jó barát és ismerôs,

MÁTHÉ GYULA,

kerámikus technikus, az Erdélyi Kárpát-Egyesület országos elnöke, életének 64. évében, 2002. január 20-án, hosszú, türelemmel viselt szenvedés után visszaadta lelkét Teremtôjének. Örök nyugalomra tért, drága halottunk temetése január 23-án, szerdán délben 12 órakor a Házsongárdi temetô nagykápolnájából a római katolikus szertartás szerint. Lelke üdvéért a gyászmise január 24-én, csütörtökön du. 6 órakor lesz a fôtéri Szent Mihály templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (7633622)

NAPIRENDEN

NATO-bôvítés: hét új tag?

(8. old.)

Német sajtóértesülés szerint a NATO november végén tartandó prágai csúcstalálkozóján hét kelet-európai állam — köztük Románia és Bulgária is — fog meghívást kapni a szervezetbe.

A Berliner Zeitung hétfôn közölt brüsszeli információja szerint döntés ugyan még nem született, ám NATO-diplomaták egyértelmûen "nagycsoportos" bôvítésre számítanak. Úgyszólván bizonyosra vehetô, hogy az atlanti szervezet a tagjai közé fogadja Szlovákiát és Szlovéniát, továbbá a három balti államot. Valószínûnek tartják a diplomaták, hogy meghívást kap a NATO-ba Bulgária és Románia is; utóbbi két ország tagságát többek között Törökország és Franciaország szorgalmazza.

A lap szerint tavaly szeptember 11. óta módosult a NATO-tagok viszonya a bôvítéshez. Ennek nyomán háttérbe szorult az a megfontolás, milyen katonai elônyökkel jár új tagok befogadása. Ehelyett "általános politikai megfontolások" kerültek elôtérbe.

Vonatkozik ez az Egyesült Államokra is, amelynek kormánya a terrorizmus ellen vívott harc szempontjából különös súlyt helyez megbízható koalíciókra. "Washingtonban is már csak az a kérdés, hogy öt vagy hét új tag csatlakozhat-e a NATO-hoz" — idézett a Berliner Zeitung egy magas rangú brüsszeli diplomatát.

NATO-körök véleménye szerint a bôvítés tervezését megkönnyíti az Egyesült Államok és Oroszország között tapasztalható közeledés. Moszkva ugyan továbbra is fenntartásokat táplál az egykori szovjetköztársaságok, Észtország, Lettország és Litvánia NATO-belépésével szemben. Az atlanti szövetséghez fûzôdô viszonya azonban idôközben olyan mértékben javult, hogy feltehetôen bele fog nyugodni az újabb keleti bôvítésbe.

A brüsszeli központban mindazonáltal el akarják kerülni a nyilvános vitát. Ennek elsôdleges oka az, hogy nem kívánnak civakodást Albániával és Macedóniával, azzal a két balkáni országgal, amelyek NATO-tagsága a mostani fordulóban bizonyosan nem kerül terítékre. Emiatt legkorábban a NATO-külügyminiszterek májusi tanácskozásán lesz szó a tagjelöltekrôl — írta a Berliner Zeitung.

A megyei RMDSZ kilakoltatásával fenyegetôzik Funar

(8. old.)

Hétfôn Gheorghe Funar polgármester emlékeztetett: ô már több mint fél évvel ezelôtt figyelmeztetett "a státustörvény csapdáira". Szerinte összefüggés van a bukaresti politikai és pénzügyi botrányok (Sorin Ovidiu Vântu, Armagedon) és a státustörvény között. — A bukaresti hatóságok utóbiakkal próbálják elterelni a figyelmet arról, hogy Erdély-szerte teljes gôzzel beindult a magyar igazolványok kibocsátása. A szóban forgó dokumentumot a Magyarországhoz lojális román állampolgárok veszik majd kézbe. Jómagam már rég kértem a felügyelô testület azonnali feloszlatását. Az ügyészek hivatása végére járni a dolognak — fogalmazott. Bejelentette: az elkövetkezô napokban a Nagy-Románia Párt, a Vatra Româneascã, az Avram Iancu Egyesület és más "hazafias erôk" önkéntesei sztrájkôrséget szerveznek az RMDSZ Fürdô utcai székháza elôtt. Funar kilátásba helyezte, hogy a "lakbérleti szerzôdés egyes kitételének megszegése miatt" a polgármesteri hivatal az RMDSZ kilakoltatását fontolgatja. — Elemezni fogjuk, melyek azok az elôírások, amelyeket a kulturális egyesület megszegett és kilakoltatjuk ôket. Segítenünk kell a magyaroknak abban, hogy anyaországukba jussanak. A kilakoltatásra január 24-e körül kerül sor — jelentette be Funar.

Pop Eugen nagy-romániás tanácsos, a párt vezetôségi tagja kifejtette: határozottan ellenzik a magyar igazolványok kibocsátását. Pop tagadta, hogy a nagy-romániás fiataloknak szándékukban állt volna paradicsommal és tojással megdobálni az RMDSZ Fürdô utcai székházát, tiltakozásképpen a státusiroda megnyitása ellen. — Nem pazaroljuk az ország javait. Mi békésen kívánunk tiltakozni — mondta. A városi tanácsos bejelentette: a Nagy-Románia Párt monitorizálni fogja az RMDSZ és a státusiroda mûködését.

K. O.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -