2002. január 28.
(XIV. évfolyam, 21. szám)

A köztisztviselôk felfüggesztették az általános sztrájkot

(1. old.)

A köztisztviselôk szombaton felfüggesztették az általános sztrájkot, amíg befejezôdnek a tárgyalások Octav Cozmîncã közigazgatási miniszter és Valer Suciu, a Helyi Közigazgatási Szakszervezetek Országos Szövetségének (FNSAPL) elnöke által vezetett delegáció között.

A tárgyalások hétfôn kezdôdnek a Közigazgatási Minisztériumban.

Suciu elmondta, a munkakonfliktus érvényben marad a tárgyalások ideje alatt is, és ha a köztisztviselôk követelései nem teljesülnek, folytatódik az általános sztrájk.

Több ezer erdélyi köztisztviselô csütörtökön általános sztrájba kezdett ebédjegyeket, a béremelések inflációhoz igazítását és a döntések esetén a szakszervezetekkel való konzultálást követelve.

Suciu tájékoztatása szerint a tiltakozásban 65 szakszervezet vett részt, az országszerte általános sztrájkba lépô személyek száma meghaladja a tizennégyezret. Több mint 8000 sztrájkoló a Szövetség által tömörített szakszervezetek tagja, mintegy 6000, a tiltakozást támogató személy Szövetségen kívüli szakszervezetek tagja.

A Kolozs megyei prefektusi hivatal szóvivôje a kolozsvári városháza alkalmatottait a sztrájkban való részvétel miatt elmarasztalta. Közölte, hogy a megyében egyedül a kolozsvári városházán dolgozók szüntették be teljesen a munkát.

Az MVSZ elhatárolódik Duray Miklós kijelentésétôl

(1. old.)

A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) megdöbbenéssel értesült arról, hogy Duray Miklós csôcseléknek nevezte Magyarország polgárainak jelentôs hányadát.

— A Magyarok Világszövetsége sajnálattal állapítja meg, hogy korábbi tisztségviselôje, Duray Miklós, aki évekkel ezelôtt köztiszteletben állt kisebbségi jogvédô harcáért, az utóbbi idôben sorozatosan ragadtatja el magát, minôsíthetetlen és megengedhetetlen nyilatkozatokra — mondta Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.

Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának alelnöke szerdán Szombathelyen kifejtette: szomorú, hogy a magyarországi politikai ellenzék egy jelentôsnek mondható része fellépett a kedvezménytörvény alkalmazása ellen.

Akik a kedvezménytörvény körül hisztériát keltenek, azok igazából csak a "csôcseléket" voltak képesek megszólítani, igen kis politikai nyereség miatt áldoznak fel egy a nemzet számára igen fontos törvényt — mondta.

|

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) legyôzte az RMDSZ-t

(1. old.)

azon a barátságos labdarúgó-mérkôzésen, amelyet a két alakulat csapata szombat este játszott Slãnic Moldován.

Noha a félidôben az RMDSZ vezetett 3–2 arányban, a mérkôzés 8–4-re végzôdött a kormánypárt javára. A legtöbb gólt Cozmin Gusã és Vasile Dîncu, valamint Ráduly Róbert rúgta.

Az RMDSZ és az SZDP az alapelveket tisztázta
A hétvégi tanácskozáson a megyék képviselôi is részt vettek

(1. old.)

Várhatóan kedden kerül sor a kormányzó Szociáldemokrata Párt (SZDP) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közti új támogatási megállapodás aláírására — jelentette ki vasárnap Markó Béla, a szövetség elnöke.

Markó elmondta, a két párt szombaton és vasárnap Slãnic Moldován tárgyaló képviselôi megállapodtak abban, hogy az idén törvényhozási szempontból be kell fejezni az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását, s a két politikai alakulatnak "jóval nagyobb mértékben" kell összpontosítania a helyi szintû együttmûködésre.

A szövetségi elnök szerint az RMDSZ és a SZDP arra a következtetésre jutott, hogy a két pártnak tavaly "nem sikerült túlságosan jól együttmûködnie", a kölcsönös tájékoztatás pedig "hiányos volt".

— Intézményesíteni kívánjuk az idei együttmûködést, azt szeretnénk, hogy tartsuk magunkat a megállapodásban leszögezett célkitûzésekhez, és hogy hetente sor kerüljön egy országos szintû találkozóra — közölte az RMDSZ elnöke. Rámutatott: a Slãnic Moldova-i találkozón résztvevôk abban is megállapodtak, hogy a két párt helyi szinten is kössön megállapodást. Leszögezték ugyanakkor az SZDP–RMDSZ együttmûködés prioritásait. Ezek között a román euro-atlanti integráció feltételeinek teljesítése és a gazdasági reform felgyorsítása szerepel.

Leszögezte: Slãnic Moldován nem esett szó az RMDSZ azon kérésérôl, hogy a megállapodásba kerüljön be egy olyan elôírás is, amely kimondja, hogy bizonyos fontos intézmények vezetésében magyar szakemberek is jelen legyenek.

Markó közölte: a hétvégi tanácskozáson a kormánytámogatási megállapodás szövegérôl nem folyt vita, annak tervezetét a két alakulat küldöttei már a múlt héten kidolgozták. Ezúttal konkrét megoldásokról tanácskoztak, feltérképezték a problémákat, és megállapodtak az alapelvekben. Ez abban is segít, hogy a következô napokban megköthessék a konkrét megállapodást, amelynek szövegét valószínûleg egy-két napon belül véglegesítik.

A tervek szerint a megállapodást a héten írják alá, s a dokumetumot azt követôen "ratifikálja" az RMDSZ és az SZDP vezetô testülete. Markó február 2-ára Marosvásárhelyre hívta össze az RMDSZ Szövetségi Képviselôk Tanácsát.

Ion Solcanu, a kormánypárt alelnöke kifejtette: a két delegáció megegyezett az idénre tervezett új együttmûködési megállapodás fontosabb irányairól, és hozzátette, hogy a találkozón nem volt nézeteltérés az SZDP és az RMDSZ között.

Solcanu közölte, hogy a két politikai alakulat helyi vezetôi felvetettek néhány konkrét kérdést az ingatlanok visszaszolgáltatásával és a magyar nyelvû oktatással kapcsolatban.

A két delegáció arról is megállapodott, hogy sürgetni fogják a tulajdonnal kapcsolatban elfogadott törvények alkalmazását, a kormány pedig az RMDSZ konzultálásával törvénytervezetet dolgoz ki az egyházi javak visszaszolgáltatásáról, tette hozzá Ion Solcanu.

Elmondta: az RMDSZ elkötelezte magát, hogy törvényhozási szinten támogatja az idei kormányprogramot Románia NATO-ba való felvétele érdekében.

Az RMDSZ és az SZDP helyi szervezetei együttmûködési megállapodást kötnek azokban a megyékben, ahol a szövetség képviselettel rendelkezik, mondta a kormánypárt alelnöke.

Solcanu elmondta, hogy a két politikai alakulat közötti, illetve a médiákkal való jobb kommunikáció érdekében az SZDP és az RMDSZ delegációi megállapodtak abban, hogy testületet hoznak létre a támogatási megállapodás alkalmazásának értékelésére, amely minden hétfôn ülésezne. Az alelnök szerint a testület elemezni fogja a protokollum elôzô heti alkalmazását, és kijelöli a következô heti célokat.

A találkozón a két párt vezetôin kívül részt vettek a Hargita, Kovászna, Maros, Máramaros, Szatmár és Bihar megyei prefektusok, alprefektusok és területi szervezetek elnökei.

Orbán Viktor: Össze kell kapcsolni az élettereket

(1. old.)

Orbán Viktor szerint a kedvezménytörvény olyan beruházás, amely a következô években bizonyosan megtérül Magyarországnak. A magyar miniszterelnök errôl tegnap a Magyar Rádió Vasárnapi Újság címû mûsorának vendégeként beszélt.

— Mi nem támogatást nyújtunk a határon túli magyaroknak — mondta Orbán, utalva arra, hogy a magyar nemzetgazdaságnak nagy erôtartaléka az a néhány milliónyi magyar, aki a szomszédos államokban él.

A magyar kormányfô megfogalmazása szerint: ha sikerül összekapcsolni a határon túli magyarokat a magyarországi magyarokkal, a határon túli magyarok gazdasági életterét a magyarországi gazdaság életterével, akkor Magyarország gazdasága sokkal nagyobb teljesítményre lesz képes, mint most.

Orbán rámutatott arra, hogy egyedül Szlovákiával nem sikerült még megállapodni a kedvezménytörvényrôl, ezért nyugodt tárgyalásokon kívánja a kormány rendezni a vitát Pozsonnyal.

A magyar miniszterelnök szombaton, hivatalos horvátországi látogatásának második napján Eszéken ünnepélyes keretek között átadta a Magyar Köztársaság fôkonzulátusának épületét, majd nyolc horvátországi magyar személynek magyar gazolványt nyújtott át.

— Minden Kárpát-medencei magyar fôkonzulátus átadása ünnep, hiszen azt jelzi, hogy a magyar nemzet határon kívül rekedt és elzsibbadt részében ismét megindulhat a vérkeringés — fogalmazott Orbán Viktor.

Ugyanakkor hétvégi kongresszusán a Magyar Szocialista Párt politikai nyilatkozatban követelte, hogy haladéktalanul függesszék fel a magyar–román egyetértési nyilatkozat végrehajtását.

Eközben Magyarországnak még mindig nem sikerült a törvény alkalmazásáról Szlovákiával megállapodnia.

Mikulás Dzurinda szlovák kormányfô szerint "úgy tûnik", a magyar kedvezménytörvényrôl folyó tárgyalások után a magyar kormány érti, hogy Szlovákiában soha nem lehet hatálya az olyan törvényeknek, amelyek beavatkoznak az ország független jogrendjébe és etnikai alapon megkülönböztetik a polgárokat.

— Hónapokon, negyedéveken át tárgyaltunk türelmesen a magyar kormánnyal. Ez az öntudat, egyszersmind talán a jó idegek próbája is volt, talán annak próbája is, hogy az európai intézményeket meggyôzzük, vajon melyik oldalon van az igazság — fogalmazott a szlovák miniszterelnök.

Dzurinda szerint azonban "a legfontosabb mégis az eredmény. Márpedig ez az eredmény megkérdôjelezhetetlen: akár a velencei bizottság, akár az Európai Bizottság Magyar Köztársaság ellen szóló jelentését, akár a Verheugen fôbiztossal folytatott levelezést vesszük, minden a Szlovák Köztársaság mellett szól".

Anyaországi támogatás Pusztakamarásnak

(1., 7. old.)

Az ünnepségen Sütô András is részt vett, illetve a Duna Tv részérôl Kôvári Péter, az alapítvány részérôl pedig Pálfi István. A rendezvényt a templomban Kulcsár János Levente református lelkész nyitotta meg, majd Birtha István kolozsvári esperes köszönôbeszédet mondott.

— Egyre kevesebb a magyar, Pusztakamaráson nincs magyar iskola. Arra való ez az ajándék, hogy a pusztakamarási gyülekezet a templomon kívül is halljon magyar szót — fogalamazott az esperes. — A hajszálerekké szikkadt községek újból és újból vérátömlesztésre szorulnak. Egyik módja magyar szót hallani, magyarul tudni a világról — hangsúlyozta.

Vetési László, a Diaszpóra Alapítvány elnöke úgy látja, az ajándék a pusztakamarásiakban a felfelé nézést erôsíti. — A mezôségi ember egyszerre néz felfele és lefele is. Le, a sárba, ahová a lélek merül. A Duna Tv és a Hungária Televízió Közalapítvány közös ajándéka segít a felfele nézésben, az anyanyelv ápolásában — mondta.

A köszönôbeszédek után a helyi gyerekek mûsora következett. A templomban az ünnepséget a nemzeti imával zárták, majd a gyülekezet átvonult a parókiára. Az adományt Sütô András és Pálfi István, a Hungária Televízió Közalapítvány képviselôje adta át.

— A készülék helye olyan épületben lesz, ahová a lelkipásztor családjának otthonán kívül, egy nagyobb közösség ülhet le a Duna televíziót nézni — kezdte Sütô András üdvözlôbeszédét. — Ez az ajándék fûti azokat, akik fáznak, akik a magyar nyelv melegét várják. A televízió lehetôség a kapcsolattartásra a nagyvilággal, hogy Pusztakamarás bekapcsolásával az összmagyar szellemi forgalomba, Pusztakamarás feltámasztását is szolgáljuk — összegezte.

Elmondta, hogy nagy álma szülôfalujának a Sütô-portán egy közösségi házat építeni. Az író említést tett a 2001-es algyógyi kiáltványról, amellyel sem a magyar értelmiség, sem a média nem foglakozott eleget. A szórvány problémáját boncolgató dokumentumot 62 református lelkész írta alá, írta alá, ami ritkaságnak számít ennek a szórványnak a történetében.

Pálfi István szerint nem az az ajándék, amit egy intézmény hoz egy falunak, hanem az, amelyet a testvér a testvérnek juttat. A kapcsolattartás fontosságát Csokonai-idézettel emelte ki: "Írok a boldogabb maradéknak, írok a huszadik, huszonegyedik századnak? Amikor a magyar vagy igazán magyar lesz, vagy igazán semmi sem."

Kulcsár János Levente elmondta, hogy a készüléket a gyerekekkel, valamint a gyülekezettel magyar történelmi, valamint dokumentumfilmek nézésére fogja használni. A közel 1400 pusztakamarási lakosból csak 198 a magyar. Ebbôl negyven tiszta, tizennyolc vegyes házasságban él — tudtuk meg a lelkésztôl. Mivel jelenleg csak tíz magyar gyerek van, két éve nem mûködik magyar iskola. Létezik ugyan magyar osztály a szomszédos Nagysármáson, a nagy távolság miatt azonban a pusztakamarási gyerekek otthon, román iskolát végeznek. A lelkész szombatonként a vallásórák után magyar órákat tart, de ez nem pótolja a magyar iskola megszûnésébôl származó veszteséget.

— A gyerekek keverik a magyart a románnal, sokszor a nevüket is románosan írják le. Ez nem is csoda, hiszen léteznek olyan tiszta magyar családok, ahol a szülôk a gyerekekkel már románul beszélnek — közölte.

Az elrománosodási folyamat már a bárók korában elkezdôdött, mivel a románok olcsó munkaerônek számítottak. A kommunizmusban mûködô állami gazdaságok felduzzasztották Pusztakamarás román anyanyelvû lakosságát, akik a fordulat után nem hagyták el a vidéket.

— A fiatal magyar családok ellenben elmentek Kolozsvárra, Szamosújvárra, vagy Marosvásárhelyre. Gyerek alig van, óvoda már rég nem létezik — tette hozzá. A lelkész szerint félô, hogy harminc év múlva Pusztakamaráson nem lesz magyar család.

Máté Erzsébet

KRÓNIKA

Kihelyezett tárlat Szamosújváron

(2. old.)

Nem mindennapi mûvészeti rendezvénynek ad otthont ezekben a napokban a szamosújvári municípiumi kultúrház. A múlt hét végén ünnepélyes keretek között került sor a kolozsvári Szépmûvészeti Múzeum képanyagának bemutatására. Összesen 21 reprodukcióról van szó, amelyeket a Kolozs Megyei Tanács jóvoltából állítanak ki vidéken. Ha a megye kisvárosainak mûélvezôi nem juthatnak el a Bánffy-palotába, íme számukra is kínálkozik lehetôség megcsodálni a fôtéri múzeum gazdag és változatos képanyagát. Legalábbis errôl gyôzôdtünk meg a megnyitón, amelyre nagyszámú helybeli érdeklôdô (közöttük sok diák) jelent meg. A reprodukciók szerzôi között találjuk Hans Mattis Teutsch, Szervátiusz Jenô, Tonitza, Pallade, Romul Ladea, N. Grigorescu, Abrudan Petre neves fesôk és szobrászok neveit, akik nagy népszerûségnek örvendenek a Szamos menti kisváros lakosai körében. Igaz, sokan nem ismerkedhettek volna meg alkotásaikkal, ha a múlt hét végén megnyílt kiállítást nem szervezték volna éppen városukban. Tehát, bevált a Kolozs Megyei Tanács illetékeseinek, ötlete és a Szépmûvészeti Múzeum vezetôségének kezdeményezését is csak dicsérni tudjuk. Jóformán, a vidéken szervezett kiállításnak éppen ez a célja, minél szélesebb réteggel megismertetni a Bánffy-palota képanyagát.

A kiállítás február 1-jéig tart nyitva a fôtéri kultúrház termeiben.

Erkedi Csaba

Töltött káposzták Hollywoodban

(2. old.)

Péntek délben a román rockzene egyik legjelesebb képviselôje, a Sarmalele Reci a kolozsvári Hollywood Music & Filmben mutatta be újonnan megjelent albumát, a Maniacot. A bukaresti kvartett a CD Rádió születésnapjára érkezett városunkba, és két hangulatos estét zenéltek végig a Sapka Pubban és az Irish Pubban.

Az András Zoltán (ének, billentyûs hangszerek), Emil Viciu (gitár), Andi Savastre (basszusgitár), Ionel Tãnase (dob) felállásban játszó bukaresti együttes, amely decemberben ünnepelte nyolcéves születésnapját, még mindig a régi, jól bevált recept szerint dolgozik: a zenét az együttes tagjai szerzik, a szövegírást pedig Florin Dumitrescura bízzák. Ebbôl az együttmûködésbôl jön létre az a csodálatos keverék, amelyet már a Tara te vrea prost, az Aurolac és a Rãpirea din Serai albumokról ismerhetünk. A Maniac is errôl szól: a jellegzetesen kelet-európai ízû dallamok húzós funkyval, ôrült szaxofonnal és kellemes billentyûfutamokkal keverednek, és mindez nyakon van öntve jó adag iróniával és humorral. Az album legnagyobb negatívuma, hogy túl rövid, de hét dala közül nehéz lenne egyet kiemelni, így minden számról ejtünk egy-két szót: az album nyitódala, a Dacã n-ai fi tu, az együttes történetének második balladája, a Telefonul nu mai sunã hagyományait követi, édes-kesernyés szerelmi dal, a La panaramã egy szinte már jamiroquaiosan lüktetô funky, a La televizor tipikus Sarmalele reci-es rock. A B oldalt nyitó Maniac egy harmonikával és szaxofonnal megbolondított vidám nóta, utoljára a Spitalul de Urgentãtôl hallhattunk hasonló szerzeményt. A Trenul tãu már tavaly nyáron futott a román zenecsatornákon, a szám pozitív szövege érdekes kontrasztban áll a szomorkás zenével. A Conga Sarmalelor Reci dél-amerikai ízû nóta, az albumot záró Sprit de varã (személyes kedvencem) pedig egy nagyon vidám, harmonikafutamokkal dúsított dal, amelyben életérzésüket fogalmazzák meg: "Viata mea e un sprit de varã, pe timp de iarnã, fãrã sifon".

Balázsi-Pál Elôd

Elismerés és késlekedô támogatás

(2. old.)

Az Erdélyi Magyarság címû folyóiratot mutatták be elsôként A nemzeti sajtó mûhelyei címû elôadássorozat keretében az elmúlt hét végén Budapesten, a Magyarok Házában. Atzél Ferenc felelôs kiadó szerint a folyóirat fontos feladatot teljesít, amikor folyamatosan kiáll az erdélyi, tágabb értelemben pedig a Kárpát-medencei magyarok ügye mellett.

Örömmel szólt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, kabinetirodáján keresztül, elismerését fejezte ki a szerkesztôség munkája iránt, és támogatásáról biztosította a folyóiratot kiadó alapítványt.

— Ugyanakkor értetlenül tapasztaljuk, hogy a megígért támogatási összeg késik, és ez veszélyezteti a kiadvány megjelenését — tette hozzá Atzél Ferenc.

Harmagedon

(2. old.)

Lazítsanak nyugodtan azok, akik azt hitték, ôk az egyedüliek, akik nem tudják, mit fed az az Armagedon kifejezés, amely az egyik legnagyobb romániai korrupciós botrány elôneveként vált országszerte híressé! Lazítsanak, mert nincsenek egyedül! Az Armagedon szó ugyanis egyszer fordul elô a Bibliában, méghozzá a Jelenések Könyvében: "Egybegyûjték azért ôket a helyre, a melyet zsidóul Armagedonnak neveznek" (16,16.).

A szakértôk ezt a "helyet" már eleve "hegyként" értelmezik, és azzal a Megiddóval hozzák kapcsolatba, amely számos sorsdöntô történelmi csata színhelye volt. A gond csak az, hogy Megiddó nem egy hegyet, hanem egy völgyet jelöl! Mások szerint a Harmagedon "megfejthetetlen kifejezés, de azért sok a megfejtés rá. Önmagában hagyva, megfejtetlenül úgy értelmes, hogy az apokaliptikus stílusban használnak jelentés nélküli héber neveket, hogy a titokzatosságot s a rejtélyességet érzékeltessék". Mások szerint "a szerzô azt a nem történeti-földrajzi, hanem apokaliptikus csatamezôt jelöli meg vele, ahol az Isten-ellenes emberiség sátáni vezetés alatt végsô nagy csatára indul Isten és Krisztus ellen".

Tehát: ha akarom ez, ha akarom az. Nem csoda, hogy az örökhomályos román politika annyira megszerette!

Szabó Csaba

Egy erdélyi mérnök-költô méltatása

(2. old.)

Január 26-án az Erdélyi Múzeum-Egyesület Tamás András utcai elôadótermében, születésének 200. évfordulóján, emlékülést tartottak Debreczeni Márton erdélyi tudós bányamérnök és költô munkásságának tiszteletére.

Elôadásában Benkô Samu EME-elnök hangsúlyozta, hogy Debreczeni Márton, bár a hivatalos megalapítás pillanatát nem érhette meg, Kemény József, Bölöni Farkas Sándor és más személyiségek társaságában kitartó kezdeményezôje és elôkészítôje volt az erdélyi tudományos élet intézményesítésének, aszkézissel szorgalmazta az EME megteremtését. Errôl tanúskodnak kéziratai, melyeket halála után gr. Mikó Imre adott ki, és melyek közül jelenleg Kolozsváron az állami levéltárban, illetve az egyetemi könyvtárban több is megtalálható. Debreczeni Márton tevékeny, sokoldalú személyiségként megfordult Erdély legkülönbözôbb érclelôhelyein, közösségi feladatok intézésében is jeleskedett, és úgy tartotta, hogy a korszerû bányaipari és vaskohászati ismeretek propagálásával egyidôben a költészet is mûvelhetô, mivel mindkettôhöz ihlet és képzelôerô szükségeltetik. Részt vett a Német-magyar bányászati mûszótárnak, többezer szakszó magyar megfelelôjének a megalkotásában. Talpig erdélyi ember volt, ismerte és irodalmi szinten is mûvelte a román nyelvet. Hûséges maradt szülôföldjéhez, bár szakmai adottságai révén messzi földön fényesebb karriert futhatott volna be.

Droppán Béla (ELTE Történelemtudományi Tanszéke) a bányamérnök és feltaláló Debreczeni Márton életpályáját méltatta. Magyargyerômonostori szegény családba született, oda bevándorolt ôsei elszegényedett nemesek voltak. A legidôsebb lévén a hat gyermek közül, egy balesetnek (bal hüvelykujja) köszönhette, hogy megnyílott elôtte a tanulás útja. Tanulmányait a Kolozsvári Református Kollégiumban kezdte el, majd a Selmeczi Bányászakadémián folytatta. Egy désaknai látogatás után jegyezte el magát a bányászattal, munkássága során nagyon sok helyen (Radna, Zalatna, Vajdahunyad, Abrudbánya stb.) dolgozott, több találmánya (pl. csigafuvója) külföldön is elterjedt. Fellendítette Erdély bányászatát, feldolgozóiparát. Kivételes szervezôkészségének köszönhetôen társadalmi tisztségeket is elvállalt. 1848-ban tagja az Unió-bizottságnak, a szabadságharc leveréséig Erdély pénzügyminiszteri biztosa. A zalatnai tömegmészárlásban elveszíti egyik öccsét és sógorát. Világos után elbocsátják, alkalmi munkákból tengôdik nyolcgyermekes családjával együtt. 1851. február 18-án hal meg Kolozsváron.

Szabó Levente (BBTE Irodalomtörténeti Tanszéke) Debreczeni Márton költészetét annak A kióvi csata címû eposzán keresztül elemezte ki. Részletesen szólt a nézete szerint genealógiai összefüggésekrôl égiek és földiek között, arról, hogy tagoltsága ellenére a világ átjárható részekbôl tevôdik össze. Az eposz az állandó harc, a siker és a kudarc váltakozásának jegyében a tervszerû építkezés jellegét mutatja. Költészetével Debreczeni Márton az erdélyi irodalomnak kívánt lendületet adni egy olyan korszakban, amikor felerôsödôben volt a regionális tudat.

Az emlékülés végén Tasnádi Tamás, az Országos Magyar Bánya- és Kohómérnöki Egyesület titkára, a bányászat hagyományainak ápolásáért kifejtett tevékenységéért emlékérmet adományozott Benkô Samu EME-elnöknek, Bíró Károly EMT-elnöknek, Wanek Ferenc Bolyai Társaság-elnöknek és Ambrus Zoltán okleveles bányamérnöknek. A budapesti vendégek részérôl még Martényi Árpád okleveles bányamérnök méltatta Debreczeni Márton érdemeit.

Ördög I. Béla

JÓTÉKONYSÁGI FARSANGI BÁLt

(2. old.)

szervez a Tonic Média Alapítvány a kolozsvári Sportcsarnokban, február 9-én, délután 5 órai kezdettel. A kisbácsi Magyar Ifjúsági Ház építkezésének támogatására rendezett mûsorban, a tervek szerint, fellépnek városunk közismert mûvészei, de közéleti személyiségei is, Cseh Judit marosvásárhelyi népdalénekes, a kolozsvári roma diákság és ifjúság "Romano Suno" néptáncegyüttese, az ifjúság köreiben közkedvelt Knock Out együttes, de még sok más meglepetésre is számíthatnak a "kiéhezett" bálozók. Meghívókat jövô hét keddjétôl igényelhetnek az érdeklôdôk a RMDSZ Pavlov utcai székházában, Barta Margit titkárnôtôl. A részletekre még vissztérünk.

VÉLEMÉNY

Az Illyés Közalapítványról Kérdések Veress Lászlóhoz és Tibád Zoltánhoz

(3. old.)

Transfórum rovatunkban közéleti személyiségekhez intézhettek olvasóink kérdéseket. Az alábbi válaszok csupán hasonlítanak korábbi Transfórum rovatunkhoz, hiszen egyoldalúan csak a Disputa és a Transindex internetes olvasóinak kérdéseit tartalmazza, a Szabadság olvasóinak ezúttal nem adatott meg a lehetôség kérdéseket feltenni. Ezért elnézést kérünk. Az anyagot azonban, közérdekûsége miatt, hasábjainkon is bemutatjuk:

1) zilahi: Az idén tízéves Illyés Közalapítvány a szovátai Teleki Oktatási Központ új konferencia-központjának építéséhez jelentôs összeggel járult hozzá, így az idén tízéves Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége december 15-én már ott tarthatja jubileumi ünnepét. Az IKA hasonló mértékben segíti a kárpátaljai, vajdasági stb. pedagógusszervezeteket, avagy az RMPSZ-nek kiemelt figyelmet szentelnek?

Veress László, az Illyés Közalapítvány igazgatója: Az RMPSZ-nek annyiban szentelünk kiemelt figyelmet, amennyiben kiemelten kezelendô egy kétmilliós magyar közösség oktatásügye. Az Illyés Közalapítvány rendszeresen támogatja a szomszédos országokban mûködô valamennyi pedagógusszervezetet. A mûködési jellegû támogatásokat alapvetôen az alkuratóriumi keretek fedezik, az infrastrukturális ügyeket — pl. a szovátai Teleki Oktatási Központ ügyét — a központi keretbôl támogatjuk. Szintén központi keretbôl támogattuk például a felvidéki beiratkozási programot is, melynek keretében a felvidéki pedagógusszövetség igen hatékony munkát végzett. A kedvezménytörvény végrehajtása kapcsán elôirányzott oktatási-nevelési támogatások folyósítását a határon túli pedagógusszövetségekkel szoros együttmûködésben tervezzük, ez mûködésükben tovább erôsítheti az említett szervezeteket. Tételes támogatási adatok egyébként az alkuratóriumi titkárságoktól beszerezhetôk. (Az elérhetôségeket lásd a www.ika.hu honlapon.)

2) kifli: 1. Mennyire tartja fontosnak (és támogatásra méltónak) az alapítvány a határon túli magyar nyelvû felnôttoktatást? Szempontot jelent-e a támogatásnál az, hogy ezek a képzések milyen jogi keretek között bonyolódnak (non-profit vagy profitorientált formában mûködtetik-e)? Van-e (vannak-e) kiemelkedô jelentôségû támogatások ezen a területen, akár a múltban, akár a jövôre vonatkozóan?

V. L.: Az Illyés Közalapítvány alapvetôen kulturális, illetve közmûvelôdési támogatásokat hivatott biztosítani. Az elmúlt években felsôoktatás területén a fôszerep a Sapientia Alapítványnak (Erdély vonatkozásában), illetve az Apáczai Közalapítványnak jutott. Az Illyés Közalapítvány — az elmúlt tíz évben kialakult támogatási gyakorlatának megfelelôen — azonban változatlanul támogatja például a beregszászi fôiskolát, a kolozsvári Babes–Bolyai Egyetemen folyó magyar nyelvû képzést. A jogi keret önmagában nem perdöntô, az állami keretek között zajló oktatás vagy a profitorientált magánoktatás nem szenvedhet hátrányt akkor, ha magyar nyelven versenyképes tudást biztosít a hallgatóknak.

Ezen a területen kiemelkedô támogatásnak minôsült a székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok Fôiskolája épületének vételárához nyújtott támogatás, a marosvásárhelyi Katolikus Ifjúsági Központ építkezési költségeihez való hozzájárulás, a horvátországi eszéki Oktatási Központnak nyújtott támogatás. Szintén fontos szerepet töltenek be az oktatásügy "határvidékén" tevékenykedô intézmények (szórványkollégiumok Erdélyben, diáksegélyzô egyesületek Vajdaságban stb.), amelyek szintén rendszeres támogatásban részesülnek.

Tibád Zoltán, az IKA Romániai Alkuratóriumának fôtitkára: A felnôttképzést — fôleg a 89-es változások után — nagyon fontosnak tartom, azonban nálunk ennek a képzési formának a gyakorlata nehezen alakul ki. Tudomásom szerint vannak eredményes próbálkozások a nyelvoktatás, számítógépkezelés, menedzsment területén. Én azonban ezt szakoktatási formának tekintem, s így ennek támogatására az Apáczai Közalapítványt tartom illetékesnek.

Prioritás szempontjából milyen helyet foglal el a munkahelyeket biztosító, a szülôföldön szakmai érvényesülést elôsegítô felnôttképzés az anyanyelvû oktatás összességét tekintve, például a kötelezô iskolai oktatáshoz viszonyítva?

V. L.: A jelenlegi támogatási rendszerben az Apáczai Közalapítvány felel a határokon túli szakmai oktatás támogatásáért. Az Illyés Közalapítvány a jövôben feltehetôen nagyobb figyelmet fog szentelni az iskolás kor elôtti magyar nyelvû oktatásra (óvodák), hiszen, mint tudjuk, minden egyetemi, illetve egyéb szakmai képzés tulajdonképpen az óvodákban kezdôdik. A kedvezménytörvény végrehajtása további lehetôségeket biztosít a határon túli szakmai oktatás intézményi támogatására is. Ezen támogatások szakmai letéteményese elsôsorban az Oktatási Minisztérium.

3) Busongó Ámor: Tervezik-e valamilyen független audit-szervezet bevezetését, amely felmérné azt, hogy mennyire hatékonyak az Önök pénzosztásai?

V. L.: Tavaly feltérképeztük az Illyés Közalapítvány egy évtizednyi munkájának eredményét. Több mint tízezer támogatott pályázatról és közel ötmilliárd adóforintról van szó. Azt a célt tûztük ki, hogy egy számadás program keretében 2002 szeptemberéig átfogóan ellenôrizzük a támogatások hasznosulását, illetve azt, amit az idô múlásával utólag ellenôrizni lehet, vagyis az infrastrukturális jellegû támogatásokat (ingatlan, építés, javítás, ingatlanépítés, korszerûsítés), illetve a még használatban lévô tárgyi eszközöket. Az elmúlt 12 évben természetesen folyamatosan ellenôriztük a támogatások formai elszámolását — ezen a területen a statisztikák szerint nem is állunk rosszul —, ám az elszámolások érdemi része a tényleges hasznosulásban rejlik. Ez a felmérés természetesen nagyon sok munkával jár, valamennyi szomszédos országban mûködô alkuratóriumi titkárságokra ezért kiemelt feladatok várnak ezen a területen is. A független audit-szervezet ötlete egyébként jó, kérdés, hogy valamennyi régióban megtaláljuk-e a valóban független és szakmailag hozzáértô szervezeteket. Amennyiben a kérdezô ebben segíteni tud, szívesen várjuk javaslatát.

T. Z.: Az Illyés Közalapítvány romániai támogatásainak zöme

50 000–200 000 forint nagyságrendû. Ezen elszámolások pénzügyi ellenôrzése a számlák alapján jó hatásfokkal végezhetô el, s ez elsô lépésben az alkuratóriumi irodában, majd a kuratóriumi irodában valósul meg. Ezekben az esetekben a hangsúly valóban a tartalmi hasznosuláson van. A kiadványok esetében könnyû a dolgunk, mert ezeket kézhez kapjuk, a rendezvények esetében igyekszünk minél több helyszínre elmenni. Ebben a tevékenységben jelentôs szerepe van a szaktestületi tagoknak is. A független audit nagyobb támogatási összegek esetében vagy nagyobb beruházások esetében érvényesülhetne.

4) forward: Veress László úrnak: Szeretném tudni, van-e önnek valami köze a Madarasi Hargitán található menedékház tavalyi tulajdonoscseréjéhez? Illyés-pénz avagy valami más forrás tette lehetôvé, hogy ne román kézre kerüljön az a létesítmény?

V. L.: Annyi közöm van az ügyhöz, hogy a menedékház ügyét figyelmébe ajánlottam egy budapesti természetbarátnak, aki anyagilag megengedhette magának, hogy a menedékházat megvásárolja, és annak üzemeltetését egy helyi alapítványra bízza. Illyés-pénz nincs a menedékházban, hiszen az Illyés Közalapítvány gazdasági ügyeket nem támogathat. Nem tudom, hogy egy rosszul sikerült privatizáció esetén mi várt volna a házra, de tudomásom szerint jelenleg minden feltétel adott a biztonságos és hosszú távú mûködéshez. Egyébként a Hargita csodálatos, mindenkinek szívbôl ajánlom a gyalogtúrát a sikaszói eltérôtôl a menedékházig.

5) ejsze: 1. Még novemberben olvastam a pozsonyi Új Szóban, (dr. Veress László nyilatkozta), hogy a státustörvény kapcsán körvonalazódik egy közhasznú társaság (kht.) létrehozásának lehetôsége. 2. Melyek azok az okok amik létrehívják az új szervezeti formát?

V. L.: Az ok tulajdonképpen az, hogy a határon túli támogatások egyre inkább alapfeladatként jelentkeznek Magyarországon. A határon túli magyar közösségek önhibájukon kívül nem tudják teljes mértékben kialakítani, illetve fenntartani a közösségi intézményrendszerüket (oktatás, közmûvelôdés, tudományosság stb.), mely intézményrendszer gyakorlatilag a jövôjük zálogát is képezi. Ilyen körülmények között alapfeladatokat ellátni társadalmi vagy kvázi társadalmi-szervezeti formában (lásd közalapítványok) egyre nehezebben lehet. A határon túli támogatások folyósításának a kiszámíthatóság jegyében kell történnie, ennek érdekében egy olyan szervezeti formát kell kialakítani, mely az eddigiekhez képest operatívabban kezeli az ügyeket.

Tud-e a mostani közalapítványi támogatási rendszer továbbfejlôdni? Milyen a viszony a közalapítványok között? A HTMH mennyire tudja koordinálni a közalapítványok tevékenységét?

V. L.: Európa boldogabbik felén az alapítványokra kiegészítô támogatási feladatok hárulnak. A határon túli magyarság támogatásával foglalkozó alapítványok — mint fentiekben jeleztem — egyre inkább alapfeladatokat kell hogy ellássanak. Ez a feladat nagymértékben meghatározza a továbbfejlôdés lehetôségét. A határon túli magyar támogatások egészét illetôen Magyarországon szemléletváltás, szerkezetváltás és a támogatási összegeket illetôen nagyságrendváltás van folyamatban. Ezen folyamatnak szabhat keretet a kedvezménytörvény, illetve a közalapítványok jövôje is ezen folyamaton belül vizsgálandó. A jelenlegi közalapítványok között az emberi viszonyok, kapcsolatok kifejezetten jók, az intézményi együttmûködés azonban az esetlegesség jegyében zajlik. Történik mindez azért, mert jelenleg nem mûködik a határon túlra irányuló költségvetési támogatások egységes nyilvántartási rendszere. Ezen rendszer hiányában a koordinációs feladatokat ellátó HTMH nem rendelkezik naprakész adatokkal a támogatások regionális, tematikai és kronologikus alakulását illetôen, így a koordináció is sokkal nehezebb. A kedvezménytörvény elôirányozta a nyilvántartási rendszer létrehozását, e téren jelenleg mûhelymunka folyik, hamarosan mindenki számára érezhetô változások fognak bekövetkezni.

A majdan létrejövô kht. mennyire veszi át a jelenlegi közalapítványok, így az Illyés Közalapítvány feladatát? Mennyire fog a kht. más funkciókat ellátni?

V. L.: Kívánatos lenne, hogy a létrejövô kht. biztosítsa valamennyi operatív pénzügyi mûvelet elvégzését, adatszolgáltatási kötelezettség keretében a jelenlegi támogató intézmények szabványosított formában elektronikus úton naprakészen tájékoztatnák a kht-t az általuk kezelt ügyekrôl, így valamennyi adat egy kézben lenne. A kht. továbbá alkalmas lenne a kedvezménytörvény által elôirányzott kvázi normatív ügyek (lásd oktatási támogatás) kezelésére is.

T. Z.: Amennyiben a kht-nak tartalmi feladatköre is lesz, úgy nagyon fontosnak tartom, hogy a már említett alapfeladatok tudatos elosztása valósuljon meg a közalapítványok és a támogatást nyújtó minisztériumok között. Ez a feladatleosztás már sok területen érvényben van, azonban az átfedések és a lefedetlen területek elkerülése érdekében tovább kellene finomítani.

Többször halljuk, hogy a kuratórium elnapol pályázati elbírálásokat (akár több hónapra is), illetve kuratóriumi ülések maradnak el határozatképtelenség miatt. Önök szerint mennyire lelkiismeretesen és mennyire tisztességesen végzik a javaslattevôk és a döntéshozók a munkájukat?

V. L.: A javaslattevôk és döntéshozók a lehetô legtisztességesebben végzik — egyébként társadalmi munkában — feladataikat. A Kuratórium havonta ülésezik, az elmúlt három évben több pályázatot bírált el, több pályázatot támogatott, és összegszerûen több támogatást nyújtott, mint az elôzô kilenc évben összesen (vonatkozó statisztikákat lásd a www.ika.hu honlapon). Határozatképtelenség miatt csak a legritkább esetben maradnak el ülések, 2000 februárja óta nem volt ilyen. Sokkal jellemzôbb, hogy a Kuratórium az átlagosan 8 órás kuratóriumi ülések során nem jut el a napirend végéig, ezért az el nem bírált pályázatokat hivatalból következô ülésre napoljuk. Az áldatlan elnapolásoknak természetesen a pályázóknak felróható okaik is vannak (például nem határidôben teljesített hiánypótlások). A fô probléma azonban kétségkívül az, hogy a Kuratóriumra óriási munkateher hárul, melyet társadalmi mukában egyre nehezebb ellátni. Amúgy pedig — a közhiedelemmel ellentétben — a "pénzosztó" szerep nem hálás feladat, különösen akkor, ha egymaroknyi pénzbôl kell nyolc-tíz maroknyi támogatást biztosítani.

T. Z.: Erdélyi szinten tavaly megközelítôen 2200 pályázat érkezett be. Elbírálásuk óriási feladatot rótt az alkuratóriumi irodára és a szaktestületekre egyaránt. Az összes pályázatnak elkészült a kivonata, s ezt minden szaktestületi (hét szaktestülete van a romániai alkuratóriumnak) tag kézhez kapta. Szaktestületi ülés elôtt a tagoknak néhány hét áll rendelkezésére a pályázatok tanulmányozására, véleményezésére. A támogatási javaslatdöntés a szaktestületi üléseken történik, amelyek sokszor 8–10 órát is tartanak, sôt már többször volt rá példa, hogy a megfelelô, felelôsségteljes döntés érdekében újabb testületi ülést hívtunk össze. Meggyôzôdésem, hogy minden döntést felelôségteljes és körültekintô mérlegelés elôz meg.

Mikor lesz az Illyés Közalapítvány kuratóriumában, alkuratóriumában, szaktestületeiben tisztújítás? Milyen idôtartamra nevezik ki (választják meg) ezen testületeket?

V. L.: Az Illyés Közalapítvány Kuratóriumának 2002. szeptember hónapig szól a megbízása, ezt követôen az alapító (a magyar kormány) rendelkezik az új Kuratórium összetételérôl. A testület megbízása mindig négy évre szól. Az alkuratóriumi és szaktestületi tisztújításokra valamennyi régióban 2002 nyarán kerül sor. Az ausztriai alkuratórium kivételével ( ôk a tavaly alakultak meg, megbízásuk 2004-ig szól ) valamennyi alkuratóriumban teljes és egyidejûleg történô tisztújítás lesz, az új testületek megbízása 2004-ig szól .

6) Hantz Péter: 1. A romániai magyar civil szféra meg sem próbálkozik román (például állami) források felôl érdeklôdni, hanem egybôl az Illyés-alapítványhoz fordulnak, noha sok esetben hazai alapítvanyok "megfejése" sem lenne reménytelen. Mennyire általános ez a jelenség? Ha általános, akkor tervezik-e olyan szolgáltatás beindítását, amely a hazai pályázati lehetôségekrôl tájékoztatná az érintetteket?

V. L.: A kérdés akár elismerésként is értelmezhetô, mert azt is jelentheti, hogy az Illyés Közalapítványt sokan ismerik, és egyre többek számára hozzáférhetô. A határokon túl rendelkezésre álló egyéb forrásokat illetôen a valóság nehezen megállapítható. Romániában például a romániai Kisebbségi Tanács pénzei — elvileg — pályázhatók az EMKE és/vagy a Communitas Alapítvány útján, nem tudom, hogy ezek a lehetôségek mennyire közismertek. Magyar közösségi célokra fordítható jelentôs tartalékok vagy többletforrások a szomszédos országokban sajnos nem jellemzôek, de — a kivétel erôsíti a szabályt alapon — elképzelhetô, hogy vannak kihasználatlan lehetôségek. Az Illyés Közalapítvány nem tervezi a kérdésben megfogalmazott szolgáltatás beindítását, de minden régió esetében szívesen támogatna olyan magyar szervezeteket, amelyek egyfajta pályázatfigyelô tevékenységet szakszerûen, megbízhatóan és folyamatosan, hosszú távon végeznek.

T. Z.: Meg tudom erôsíteni a kérdezô benyomását. Az én tapasztalatom is az (kiderül a hozzánk benyújtott ürlapokból is), hogy nem élünk az itthoni pályázási lehetôségekkel, pedig vannak ilyen keretek települési, de inkább megyei önkormányzati szinten s minisztériumokban is. Nem beszélve az EU-projektekrôl. Valószínûnek tartom, hogy a pályázási kedv azért nagyobb az Illyésnél, mert ide magyarul lehet folyamodni, nincsenek nyelvi akadályok, s már szokássá is vált itt pályázni. Ugyanakkor vonzerôt jelent az is, hogy sok pályázat kap támogatást nálunk (például a tavalyi 2200-ból több mint 900). Azt is el kell mondanom, hogy az alkuratóriumi iroda számos esetben nyújt tanácsot más pályázati lehetôségrôl is olyan esetekben, amikor a pályázó szándéka nem egyezik a kiírásunkkal.

2. Az Illyés Alapítványnál elnyert pénzek sokszor nagy késéssel (a támogatott rendezvény lebonyolítása után) érnek el a címzettekhez. Tervezik-e ennek az idônek a lerövidítését, vagy egy elôleg gyorsított folyósítását?

V. L.: A pénzek késedelmes megérkezésének több oka van, felsorolnék néhányat, az elôfordulás gyakoriságának sorrendjében: 1.) a támogatott pályázónak korábbi ügy kapcsán elszámolási kötelezettsége van, annak teljesítéséig az új támogatás nem folyósítható; 2.) a hosszadalmas javaslattételi és döntéshozatali eljárásnak köszönhetôen budapesti döntéshozatal késedelmesen születik, amennyiben az esemény idôközben már megvalósult, akkor a támogatás utólagosnak minôsül, ez esetben a pályázónak el kell számolnia, és csak utána folyósítható a támogatás; 3.) a pályázó tévesen adja meg a számlászámát; 4.) a közalapítványi iroda munkatársai tévesen kezelik a pályázó által helyesen megadott számlaszámot; 5.) a külföldi bank egyszerûen visszaküldi a pénzt, vagy "ül a pénzen" stb. Szóval rendkívül kellemetlen a pénzek csúszása, de a felelôsséget minden konkrét ügy kapcsán külön kell vizsgálni. Sajnos egyre gyakoribb az olyan ügy, amikor senkinek nem felróható (alapítvány, pályázó) a késedelem, csak valahogy az érintett pénzintézetek nem értenek szót egymással (különösen 2001. szeptember 11. után, ugyanis az összes pénzintézeti utalás a szomszédos országokba amerikai pénzintézeti közvetítéssel történik).

(Folytatjuk)

SPORT

KOSÁRLABDA
Becsületes helytállás
Románia–Izrael 56:72

(4. old.)

A kolozsvári Horia Demian sportcsarnok zsúfolásig megtelt lelátói elôtt játszotta az Európa-bajnoki selejtezô ötödik mérkôzését a román kosárlabda-válogatott. A meccs elôtt a román csapat a csoport negyedik helyén állt, és csupán gyengébb kosárarányuk választotta el ôket szombati ellenfelüktôl, a harmadik helyen álló izraeliektôl.

A kolozsváriak öt év után ismét szép ajándékot kaptak a Román Kosárlabda-szövetségtôl, hiszen Izrael válogatottja az európai kosárlabda elitjéhez tartozik. Ennek megfelelôen a román csapat reményei sem voltak túl nagyok a gyôzelemre, elsôsorban jó játékot akartak produkálni, a gyôzelem megszerzése valószínûleg csak merész álom volt Mircea Vulc szövetségi kapitány és csapata számára. A mérkôzés ennek ellenére meglehetôsen szoros volt, és a hazaiak játéka is jobb volt néha a nagyobb nevû ellenfélnél. De a lelkesedés és a szurkolók biztatása még nem elég a gyôzelemhez, a papírforma érvényesült, és Izrael tizenhat pontos gyôzelemmel távozott városunkból.

A mérkôzést egyértelmûen a vendégek kezdték jobban, az Alexe–Helcioiu–Burlacu–Popescu–Stãnescu ötössel kezdô román válogatott csak az ötödik percben szerezte meg elsô pontjait Burlacu révén, amikor az izraeliek már hat ponttal vezettek. A negyed végére válogatottunk felzárkózott (11:14), és a második negyed elején sem hagyták magukat lerázni, sôt, a mérkôzés 18. percében, az Alexe nagyszerû gólpasszát látványos zsákolással értékesítô Lapuste megszerezte a vezetést (25:24). Ezután Popescu termelt sorozatban öt pontot, így Románia reménykeltô négypontos vezetéssel zárta az elsô félidôt (30:26).

A harmadik negyedre magabiztos román csapat tért vissza a pályára, és az elôny tovább nôtt: két percnyi játék után már hét pont volt a különbség (37:30). Ekkor azonban az izraeliek megrázták magukat, és 14 ponttal bombázták meg a román kosarat, úgy, hogy közben egyet sem kaptak. Ráadásul itt sem álltak le, az észrevehetôen ideges Alexe és csapattársai hibáit kihasználva a negyed végére 13 pontos vezetésre tettek szert (43:56). Ebben a játékrészben Burstein (13 pont) és az orlandói születésû, színesbôrû Sharp (9 pont) voltak a legproduktívabbak, de a Dragan Neskovics (Jugoszlávia)–Bodnár József (Magyarország) bírópáros néhány hibás döntése is segített a vendégeknek.

Az utolsó negyedben úgy látszott, válogatottunk teljesen elveszítette önbizalmát, de a csapatkapitány Alexe ismét magára talált, és néhány okos megoldással felhozta csapatát hét pontra (53:60). Burlacu és Popescu kipontozódása azonban megtörte a lendületet, az utolsó másfél percben már nem volt értelme harcolni.

Románia–Izrael 56:72, (11:14, 19:12, 13:30, 13:16).

Pontszerzôk:
ROMÁNIA: Popescu 17 pont, Alexe 10 (2 x 3), Stãnescu 10, Lãpuste 7, Burlacu 5, Dumitrescu 3 (1 x 3), Fometescu 3 (1 x 3), Toader 2.

IZRAEL: Burstein 16 pont (1 x 3), Shelef 16, Saffar 15 (1 x 3), Sharp 11 (1 x 3), Tapiro 6 (2 x 3), Naor 5 (1 x 3), Lubin 2, Gordon 2.

Balázsi-Pál Elôd

Zinedine Zidane és Raúl autóbalesete

(4. old.)

Szerencsés kimenetelû autóbalesetet szenvedett Zinedine Zidane és Raúl. A Real Madrid labdarúgócsapatának két sztárja — még csütörtökön — Bilbaóban együtt utazott a repülôtérre, amikor egy másik jármûnek ütköztek.

Szerencsére csak a kocsikban keletkezett kár. A futballisták a terveknek megfelelôen tovább tudtak utazni egy londoni promóciós eseményre.

RÖPLABDA
"Rendes" kerékvágásban

(4. old.)

l A múlt heti sikerek után visszazökkentek a "normális" kerékvágásba a Kolozs megyei élvonalbeli csapatok: mindegyikük 3–0-s vereséget szenvedett.

A lányoké valamivel fájóbb, mivel a Horia Demian Sportcsarnokban kaptak ki. A Giloveanu, Marica, Pintilie, Rusnac, Frâncu, Cecilia Pop; Voivod (liberó) összetételû Kolozsvári U-nak, amelyen még a cserék — Popescu, Mãrgineantu, Dârtu, Noemi Pop — sem segítettek, nem volt esélye a Piatra Neamt-i VCM ellenében. A találkozó végeredménye: 0–3 (–27, –14, –21).

A 13. forduló többi mérkôzésén: Galaci CSU–Konstancai Oil 3–0, Nagyszebeni Astral–Bukaresti Dinamó 0–3, Marosvásárhelyi Gáz–Bákói U 3–0, Bukaresti Rapid–Pitesti-i Dacia 3–0 és Bukaresti RAT–Jászvásári Poli 3–0. A táblázaton:

1. Galac 13 11 2 36–12 24

2. Piatra Neamt 13 11 2 33–14 24

3. Mv. Gáz 13 10 3 33–14 23

4. Bákó 13 10 3 34–19 23

5. Dinamó 13 9 4 32–16 22

6. RAT 13 9 4 29–17 22

7. Dacia 13 6 7 22–25 19

8. Poli 13 5 8 22–27 18

9. Rapid 13 4 9 18–27 17

10. Konst. Oil 13 2 11 13–33 15

11. Kv. U 13 1 12 8–36 14

12. Astral 13 0 13 1–39 13

A következô fordulóban a Kv. U a Konstancai Oil vendége lesz.

l A férfi elsôosztályban mindkét Kolozs megyei csapat kikapott idegenben, a Kolozsvári U a Nãvodari-i Midiától –3–0 (14, 17, 20) —, a Dési Szamos pedig a Bákói U-tól — 3–0 (14, 23, 22). A 13. játéknap további találkozóin a következô eredmények születtek: Piatra Neamt-i VCM–Tulceai Deltacons 3–1, Nagybányai U–Ploiesti-i Petrom 0–3, Slatinai Electrocarbon–Krajovai U 1–3 és Bukaresti Dinamó–Fieni-i Cimentul 3–0. A sorrend:

1. Petrom 13 13 0 39–7 26

2. Krajova 13 11 2 34–12 24

3. Deltacons 13 10 3 35–11 23

4. Dinamó 13 8 5 28–18 21

5. Bákó 13 8 5 26–20 21

6. Piatra Neamt 13 7 6 25–24 20

7. Midia 13 5 8 17–27 18

8. Fieni 13 5 8 18–29 18

9. Kv. U 13 4 9 14–31 17

10. Szamos 13 3 10 16–30 16

11. Slatina 13 2 11 15–34 15

12. Nagybánya 13 2 11 10–36 15

A február 2-i 14. fordulóban a Kv. U a Piatra Neamt-ot, a Szamos pedig a Slatinát fogadja.

Póka János András

Szamosújvári torna

Az Egyesülés kupával díjazott vetélkedôt négy csapat részvételével rendezték. A Petru Maior Líceum tornatermében lebonyolított versenyt a Tanügy együttese nyerte, a döntôben 3–2 arányban gyôzte le az Öregfiúk I. csapatát (utóbbiban néhány nyugdíjas tornatanár is helyt kapott).

Az érdekesség, hogy a "veteránok" minden szerdán két órát edzenek — immár 25 (!) esztendeje, majdnem ugyanabban a felállításban.

Legközelebb februárban rendeznek tornát Szamosújvárott, amelyre tulceai vendégeket is várnak a szervezôk.

Erkedi Csaba

KÉZILABDA
Nôi Nemzeti Liga
Húszgólos vereséget szenvedett az U-Ursus!

(4. old.)

Hétközben két, szombaton négy mérkôzéssel folytatódott a küzdelemsorozat. Így a 15. forduló mûsorából a Zilahi Silcotub–Brassói Rulmentul találkozó maradt el, amelyet holnap délután fél öt órai kezdettel bonyolítanak le a Meszes alatti városban.

A hat lejátszott mérkôzés közül szerdán az idegenben játszó együttesek sikerét hozta, a szombati összecsapásokon pedig a vendéglátó csapatok nyertek.

Az eredmények közül, sajnos, kiemelkedik az U-Ursusos lányok gyenge szereplése, Gheorghe Mãrgineanu mester gárdája súlyos, húszgólos vereséget szenvedett Râmnicu Vâlceán. Mentségükre szolgál, hogy az anyagi nehézségre hivatkozva csak tíz játékos utazott az Oltchim otthonába. A részletes eredmények: szerdán: Brassói Rulmentul–Oltchim 25–34 és Szászsebesi Ciserom–Bukaresti Rapid 32–34; szombaton (15. forduló): Oltchim–Kolozsvári U-Ursus 36–16 (16–10)!, Dévai U-Remin–Ciserom 35–21, Rapid–Bákói U-MSC 43–33 és Konstancai Hidrotechnika–Nagybányai Selmont 23–22; a Galac szabadnapos volt. A sorrend:

1. Oltchim 13 12 0 1 453–322 24

2. Silcotub 13 10 0 3 401–315 20

3. Déva 13 8 2 3 380–346 18

4. Galac 13 8 1 4 325–304 17

5. Rapid 14 6 2 6 394–397 14

6. Konstanca 14 6 2 6 375–397 14

7. Brassó 12 6 0 6 318–308 12

8. U-Ursus 13 5 2 6 327–343 12

9. Nagybánya 13 4 2 7 306–323 10

10. Ciserom 14 2 1 11 364–427 5

11. Bákó 14 0 0 14 358–519 0

A következô, 16. fordulót február 2-ára tûzték ki, az alábbi párosítás szerint: U-Ursus–Silcotub, Galac–Oltchim, Bákó–Déva, Nagybánya–Rapid és Brassó–Konstanca; a Ciserom szabadnapos.

(radványi)

Ismét csak döntetlen a BEK-mérkôzésen
Zilahi Silcotub–ESBF Besancon 26–26 (15–15)

(4. old.)

Zilahi Sportcsarnok, 1200 nézô. Vezette: Le Cour Bruun–Nielsen Jens (mindkettô Dánia).

Silcotub: Crãcanã — Morari (2), Jula (2), Motogna (1), Gatzel (1), Lazer (6), Farcãu (5); cserék: Tamás, Tolnai — Buceschi (2), Mãerean, Criste, Bucur (7). Edzô: Gheorghe Tadici.

Besancon: Nicolas — Tornoux (1), Antics (5), Tervel (4), Bozovics (4), Said Mohamed (3), Amariei (4); cserék: Castioni (1), Herbrecht (4). Edzô: Christophe Marechal.

Hétméteresek: 7/5, illetve 5/4; kiállítások: 6, illetve 10 perc.

Eredményalakulás: 3. perc: 2–0, 7. perc: 4–4, 12. perc: 4–7, 17. perc: 7–8, 19. perc 9–8, 26. perc: 13–13, 30. perc: 15–14, 35. perc: 15–16, 38. perc: 18–17, 43. perc: 19–19, 45. perc: 19–21, 52. perc: 20–24, 55. perc: 21–25, 56. perc: 23–26.

Gyôzelmi reményeket tápláltak a helybeli szakvezetôk és szurkolók, ez a lehetôség jelenthetett volna esélyt a csoport elsô két helyének valamelyikének megszerzésére és a vetélkedô negyeddöntôjébe való jutásra. Sajnos, a zilahi lányok ismét csak döntetlennel voltak kénytelenek beérni. A különbség: a Tadici gárda ezúttal jó fináléjának köszönheti a pontmentést, a francia csapat szinte biztosnak mondható sikert engedett ki a kezébôl. A 26. zilahi találatot Ramona Farcãu nyolc másodperccel a végsô sípszó elôtt juttatta a válogatott Valerie Nicolas kapujába. Ilyen szemponból pozitívan lehet értékelni a Silcotub szombati eredményét. De tény: a zilahi lányok átütô ereje gyengült a nyári átigazolási idôszak után, több alapjátékosukat (Mihaela Ignat, Simona Popa) elvesztették, ráadásul az együttes egyik leggólerôsebb átlövôje, Valeria Motogna nem épült fel teljesen novemberi autóbalesete óta, távol áll megszokott formájától (szombaton csak egyetlen gólt szerzett). Ezúttal a kapusok sem remekeltek, mint két héttel ezelôtt, bár Tamás Teréznek volt néhány jó hárítása. Gatzel nem találta a francia védelem réseit, átlagon felül szerepelt viszont Lazer; Farcãut és Bucurt elsôsorban góljaik dicsérik, bár ôk sem voltak csúcsformában.

A vendégek eddigi BEK-vereségeik ellenére jó csapat benyomását keltették, védekezésben áttörhetetlen falat képeztek a két jugoszláv, ám most már osztrák állampolgárságú Szvetlana Antics és Sztanka Bozovics vezérletével, akik életkoruk ellenére (37, illetve 40 évesek), együttesük gerincét képezték, akárcsak a két szélsô, Tervel és Castioni. Külön kell szólnunk a kolozsvári Carmen Amarieirôl, aki bár nem remekelt, hasznos tagja volt csapatának — közelmúlti térdoperációja rányomta bélyegét a szereplésére.

A másik csoporttalálkozó, a Motor Zaporozse–Larvik rangadó vasárnap, lapzárta után ért véget.

Radványi Pál

TENISZ
Az év elsô GS-versenye — Ausztrál Open, döntôk

(4. old.)

A címvédô amerikai Jennifer Capriati (1. kiemelt, képünk) négy mérkôzéslabdát hárítva 1 óra 50 perc alatt, 4:6, 7:6 (7), 6:2-re gyôzött a svájci Martina Hingis (3.) ellen a nôi egyes szombati döntôjében a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Hingisnek a második szettben 5:3-as állásnál egy, 6:5-ösnél két, a rövidítésben pedig még egy lehetôsége volt elhódítani a negyedik éve hôn áhított trófeát.

A férfi egyéniben végig meglepetések sorozata jegyében zajlott a vetélkedô, ez alól a döntô sem lehetett kivétel. Már az a tény, hogy az orosz Marat Szafin (9.) és a svéd Thomas Johansson (16.) jutott a fináléba meglepetésnek számított, kettejük csatája pedig az "esélytelenebb favorit" sikerét eredményezte.

A három óra 13 perc alatt kivívott 3:6, 6:4, 6:4, 7:6 (4) arányú gyôzelem azt szentesítette, hogy Johansson a korábbi skandináv sikerkovácsok (Matts Wilander, Stefan Edberg stb.) örökébe lépett.

A férfi páros döntôjében: Mark Knowles, Daniel Nestor (bahamai, kanadai, 9.)–Michael Llodra, Fabrice Santoro (francia) 7:6, 6:3; a vegyes páros fináléjában: Daniela Hantuchová, Kevin Ullyett (szlovák, zimbabwei)–Paola Suarez, Gaston Etlis (argentinok) 6:3, 6:2.

A férfi páros döntôjébe kerülés elôtti találkozók egyikén a francia páros érdekes eseménynek volt a részese: Michael Llodra lelôtt egy madarat. A francia játékos az alapvonalról találta el a háló fölött átrepülô állatot, amely azonnal elpusztult. A tetemet a spanyol mérkôzésvezetô, Javier Moreno egy törülközôbe tette és eltávolította a pályáról. A Rod Laver-arénában rengeteg molylepke található, ez odavonzza a madarakat, amelyek a tetôszerkezet alatt raknak fészket.

KÖRKÉP

Kasszasiker a tajvani "spontán" pásztoróra az interneten

(5. old.)

Akaratlanul került be a "világhírességek" közé egy tajvani képviselônô és nôs szeretôje: az alkalmi pár szerelmi hancúrozása az utóbbi idôk legnagyobb kasszasikere — a világhálón.

A Lycos internetes portál felmérése szerint a szeretkezô pár — tudtán kívül felvett — forró jeleneteit felkeresô internetezôk száma az utóbbi idôben a tizenötszörösére nôtt: a szerelmes pásztoróra a legnagyobb találati arányt elérô internetes oldalak között a negyvenötödik helyrôl rövid idô alatt az élre ugrott.

Az eredmény magát a Lycos munkatársait is meglepte. A cég minden héten elkészíti a legkeresettebb internetes oldalak ötvenes listáját. Eddig mindössze egyetlen tajvani illetôségû személynek — Ang Lee-nek, a 2001-ben négy Oscar-díjat nyert Tigris és Sárkány címû film rendezôjének — sikerült erre felkerülnie. A képviselônô és szeretôje azonban nemcsak hogy szintén felkerült a listára, hanem átvette a vezetést is, így személyében most elôször fordult elô, hogy tajvani áll a lista élén — ráadásul párostul.

A tajpeji képviselônô szerelmi kapcsolatát leleplezô cikket és a hozzá kapcsolódó képi anyagot a Scoop címû tajvani magazin dobta piacra tavaly decemberben. Az AFP jelentése szerint a CD iránt nagy az érdeklôdés Szingapúrban, Hongkongban, Malajziában, Kínában és az Egyesült Államokban is.

A szigetország sajtótermékei szerint a pásztoróráról készült mozgóképeket egy magánlakásban készítette az a nyomozó, akit a félrelépô férfi felesége bérelt fel. Az ügy nagy port vert fel Tajvanon, a tajpeji bíróság vizsgálatot rendelt el a magazinnal szemben.

Letartóztatás többszörös tapogatásért

(5. old.)

Zsúfolt metrószerelvényen egyazon hölgy sérelmére elkövetett többszörös tapogatásért tartóztattak le egy férfit Japánban.

A 45 éves közalkalmazott 2000 áprilisában kezdte molesztálni az akkor még 18 éves lányt, aki jó darabig vonakodott feljelentést tenni ellene a rendôrségen. Mivel azonban a férfi csak nem hagyta békén, közel két évvel az elsô tapogatás után a hatósághoz fordult — jelentette a Reuters.

Japánban meglehetôsen gyakori a zsúfolt metrószerelvényeken és vonatokon a nôk testi zaklatása. Ez ellen a hatóság már több kampányt is indított az utóbbi években, egyebek közt tapogatásellenes plakátokat ragasztottak ki az állomások falára. Az eredmény: a tapogatások nem szûntek meg, viszont megnôtt a rendôrségi feljelentések száma.

Szakember a kutyák agressziójáról

(5. old.)

Az utóbbi idôben — stílszerûen fogalmazva — elharapóztak az olyan esetek, amikor kutyák embert támadtak meg, és kisebb-nagyobb vagy igen súlyos sérülést, néhány esetben pedig halált okoztak. Sajnálatosak és nagyon elszomorítóak ezek az esetek. Vajon mi az oka ezeknek a támadásoknak, és mit is tehetünk ezek megelôzése érdekében?

Az agresszió, és az erre való hajlam már kölyökkorban megmutatkozik. Az agresszív kutyakölyök már pár hetes korban keményen harapdálja alomtársait, azokon enyhébb, tûszúrásnyi sebet ejtve parányi tejfogaival. Azok a jövendô gazdák, akik kemény ôrzô-védô kutyát szeretnének, esetleg — az egyébként törvényileg tiltott — párharcra nevelnek kutyát, azt figyelik, melyik az a kölyök az alomból, amelyiken a legkevesebb seb látható. Ugyanis nagy valószínûséggel ô "gyapálja" a többieket. Kis korban ez még mulatságos, de gondoljuk csak el, a tejfogak már négyhónapos korban elkezdenek váltódni, és néhány hónap alatt a kutyának valódi fogai lesznek, mindamellett a súlya, és izomtömege is nagymértékben megnô.

Általában a kanok az agresszívebbek (tisztelet a kivételnek). A szukák könnyebben behódolnak a gazda akaratának. Felnôttkori viselkedésük nagymértékben fog függni attól, hogy mit örököltek a szülôktôl (milyen a vérvonal), illetve attól, hogy ezeket az alap genetikai adottságokat a jövendô gazda hogyan aknázza ki, illetve hogyan változtatja meg. Tehát a felelôsség nagyrészt az ô vállán van!

Megfelelô kiskutyát kell választani!
Az agresszió megelôzése már a kölyök fajtájának kiválasztásánál kezdôdik. Itt mindenképpen kérjük állatorvos, kynológus, illetve a tenyésztô segítségét, aki a család igényeinek ismerete alapján segít a fajta kiválasztásában. Aki családi barátot szeretne, az válasszon golden retrivert, aki futóbajnokot, az foxterriert, aki vadászebet, az vizslát, aki szobai örökmozgót, az máltait, yorkshire terriert, aki házôrzôt, az németjuhászt, aki szánhúzót, az lajkát, aki bohócot, az uszkárt, aki kuriózumot, az kínai kopaszkutyát. Szerencsére akkora a választék, hogy mindenki könnyedén megtalálhatja az igényeinek megfelelô egyedet.

A fajta, és az egyed kiválasztása után fontos a korai szocializáció. Az a kiskutya, amelyik szeretetteljes környezetben nô fel, amellyel sokat foglalkoznak a gazdái, az felnôtt korában is kiegyensúlyozott kutya lesz. Az az egyed viszont, amely egyedül, esetleg egész életében láncra verve, sétáltatás és a többi kutyával való találkozás, játék nélkül nô fel, agresszívvé válhat, és ha elszabadul, nagyon könnyen megharaphat embert, és állatot egyaránt, válogatás nélkül.

Alapvetô fordulópont a kutya életében az ivarérettség. Ez kanoknál a normális, tehát a felnôtt kutyára jellemzô vizelési pozíció felvételét (nem guggolva pisil), szukáknál pedig az elsô tüzelés megjelenését jelenti. Ez az idôpont 6–18 hónapos kor közé tehetô. Mind a fajta, mind az egyed tekintetében nagyok az eltérések. Ilyenkor, fôleg a kanok — néha még azok is, amelyek korábban nagyon szófogadónak mutatkoztak — szinte elfelejtik a korábbi engedelmességet, és megpróbálják átvenni az uralmat a család felett. Amennyiben ebben az idôszakban nem vagyunk résen, elôfordulhat, hogy csak a második helyre szorulunk, ami ugye nem kívánatos.

Sokszor pont azok az egyedek válnak a támadás áldozataivá, amelyek a gazdával az utcán szájkosárral (kötelezô!), és pórázzal sétálnak. A kóborló eb néha minden elôzetes "figyelmeztetés nélkül" támad, esélyt sem adva a másik ebnek a felkészülésre. Ilyenkor semmi esetre se nyúljunk a marakodó ebek közé, különben mi is megsérülhetünk. Ha van kéznél egy vödör víz, az általában megteszi a hatását.

Legveszélyeztetettebbek a védekezésre még képtelen gyerekek, és az idôs emberek. Ôk sokszor a támadás miatti félelmükben szinte sokkot kapnak, és magas hangon sikítani kezdenek. Ettôl a kutya még inkább beindul, és a következmény beláthatatlan. Ha támadó szándékú kutyával találkozunk (az ilyen állat farkát fent tartva morog, és vicsorog), semmi esetre se kezdjünk el kiabálni, vagy az állatnak hátat fordítva menekülni. Helyette inkább igyekezzünk nyugodtnak tûnni, és nagyon lassan, apró léptekkel hátrálva eltávolodni az állattól. Lehet, hogy ez a menekülési mód nagyon lassú, de be szokott válni. Nem mindenki sprinter, pláne nem hosszútávfutó, így sokszor nincs is más mód a megmenekülésre. A bottal való hadonászás szintén nem ajánlott, mert az a támadó kedvû ebet még inkább feldühíti.

Ha agresszív a házi kedvenc
Ha saját kutyánkon az agresszió tüneteit észleljük, esetleg meg is harap bennünket (a legnagyobb nevelési hiba, ha ez megtörténik!), mindenképpen vigyük el kutyakiképzôhöz, ahol nemcsak ô, hanem vele együtt mi is megtanulhatjuk, hogy mit is kellene neki tudni. Legfontosabb az alapvetô engedelmesség elsajátítása, és az élelem megtagadásának képessége. Ez utóbbi azt jelenti, hogy csak a gazdától és a családtagoktól fogadja el az élelmet, így kevés az esélye annak, hogy rossz szándékú idegenek megmérgezzék. Nem javaslom viszont azt a módszert, hogy odaadjuk a kutyatrénernek a kutyát pár hétre, hónapra iskolába kiképzésre, mert bár a kutya megtanulja a tananyagot, sokszor elôfordul, hogy a késôbbiekben is csak a trénernek fog szót fogadni, nekünk nem.

Végezetül néhány szó az úgynevezett "becsibészeltetésrôl". Ez a kifejezés azt jelenti, hogy adott parancsszóra (és csak erre!) a kutya nekiront a betörônek, támadónak, és ott rövid idôn belül ártalmatlanná (átmenetileg, sérülést nem okozva mozgásképtelenné) teszi. Csak olyan kutyának tanítsuk/taníttassuk meg ezt a fogást, aki minden körülmények között engedelmeskedik a gazdájának, vagyis nemcsak elkapni tudja a betörôt, de el is engedi a gazda egyetlen parancsszavára, mielôtt súlyosabb balesetet, sebet okozna. Ezt csak kiegyensúlyozott, stabil idegrendszerû kutyával gyakoroltassuk, különben sok baj származhat a dologból.

Mikor azért fizetnek az énekesnek, hogy ne énekeljen

(5. old.)

Az EMI brit lemezkiadó 28 millió dollárt fizetett Mariah Careynek, hogy felbonthassa a vele alig egy éve kötött szerzôdését.

Tiszavirág-életûnek bizonyult az EMI csoporthoz tartozó brit Virgin Records és az amerikai popénekesnô által tavaly aláírt 100 millió dolláros megállapodás négy album kiadásáról. A kilencvenes évek egyik legsikeresebb elôadójának bizonyult Carey azután pártolt a Virginhez, hogy tönkrement házassága elôzô kiadója, a Sony Music vezetô emberével, Tommy Mottolával.

Az álomszerzôdés nagy nyilvánosságot kapott aláírásakor azonnal 21 millió dollár ütötte az énekesnô markát, és hamarosan elkészült az elsô, Glitter címû album. A lemez piacra dobása azonban rossz elôjelekkel indult, gyors megjelenését tavaly nyáron hátráltatta Carey idegösszeomlása — emiatt sokáig egy New York-i klinikán kezelték a 31 éves énekesnôt.

A Glitter végül ôsszel, az amerikai terrortámadásokkal egyidôben került a boltokba, és nemigazán keltett érdeklôdést. A gyér forgalom miatt az EMI vezetése úgy döntött, felbontja a szerzôdést az énekesnôvel, és kártalanítja ôt. A brit kiadó szerda esti londoni közleményében adta hírül, hogy 28 millió dollárt fizet Careynek a szerzôdésbontásért — jelentették a csütörtöki brit lapok.

Carey ügynöke felbôszülve fogadta a londoni bejelentést, és a jelentôs összegû kártérítés ellenére jogi ellenlépésekkel fenyegette meg a brit kiadót a szerzôdésbontás nyomán.

Stallone újabb Rambójáért, Rockyjáért nem kapkod Hollywood

(5. old.)

Sylvester Stallone szeretne újabb Rocky és Rambo filmeket csinálni, de nem mondhatni, hogy Hollywood kapva kapna az amerikai sztár javaslatán.

Stallone a brit Mirror címû lapnak megerôsítette, hogy megkeresett több hollywoodi filmstúdiót egy újabb Rambo film ötletével. "Javaslatomban Rambo Afganisztánba megy, hogy megmentsen öt lányt" — mondta a színész, aki több Rambo és Rocky filmnek nem csak a cím- és fôszerepét játszotta, hanem maga írta a forgatókönyvét.

A bokszoló Rockykból már öt film készült, de Stallone egy hatodikat is szeretne forgatni, még akkor is, ha — mint mondta — az emberek úgy találják, egy kicsit már öreghozzá.

Sylvester Stallone 55 éves.

"Hasisista" hölgyek érve: nem hizlal

(5. old.)

A hasis jól oldja a feszültséget, miközben nem hizlal — ezzel érvelnek Nagy-Britannia legnagyobb szakszervezetének hölgytagjai a kábítószer legalizálása mellett.

"A hasis kalóriamentesen oldja a stresszt és lazít, nem úgy, mint a csokoládé vagy az alkohol" — hangoztatják a Unison szakszervezet keleti régiójának hangadó hölgytagjai. A kábítószer védelmében fel akarnak szólalni a jövô hónapban, Cardiffban esedékes nôkonferencián is, bár — mint mondták — nem ez lesz a napirenden a legfajsúlyosabb téma.

A "hasisista" hölgyek egyébként azokra is gondolnak, akik feszültek, de nem dohányoznak, és nem is akarják a tüdejüket károsítani. Nekik hasisos recepteket javasolnak, mármint hogy fôzzenek hasissal, fûszerezzék meg vele egy kicsit az ételeket — jelentette a Reuters.

Arra nem tért ki a jelentés, hogy az egész család kapjon a hasisos falatokból, vagy a gyerekek csak akkor, ha már szépen megették a babfôzeléket és ettôl kellôen feszültek.

A brit rendôrség szakemberei egyébként éppen a héten figyelmeztették arra a drogfogyasztás liberalizálását fontolgató kormányt, hogy a kábítószerek enyhébb fajtáinak engedélyezése a drogkereskedelem élénkülését és a fogyasztás, különösen a kemény drogok iránti kereslet megugrását eredményezheti. Ez történt ugyanis a dél-londoni Brixton negyedben, amelyben fél évre kísérleti jelleggel csupán figyelmeztetéssel büntették azokat, akiket kis mennyiségû hasis fogyasztásán vagy terjesztésén kaptak. Az engedékenység tömegével vonzotta a körzetbe a terjesztôket, a fogyasztók körében pedig megnôtt a keményebb drogok, köztük a heroin élvezete. Mindennek tetejébe az iskolások hasisfogyasztása is felszökött, mivel mind a diákok, mind a pedagógusok úgy vették, mintha az teljességgel jogszerû lenne.

inter@ktiv2

Számítástechnikai melléklet
Megjelenik kéthetente
III. évfolyam, 2. szám

(6. old.)

Ha nem lehetsz Vele, üzenj
SMS-üzenet küldése az Internetrôl

(6. old.)

A technika, a fejlôdés, a csúcskommunikáció korában élünk. Ez szóvirág, de jól hangzik (nem szerk. megj.). Barátainkkal, ismerôseinkkel többfajta módon tarthatjuk a kapcsolatot. A postagalambok, táviratok ideje többé-kevésbé lejárt. Szinte bárki szinte bármikor elérhetôvé válik a mobiltelefonok segítségével. Érzelmek is kifejezhetôk ilyen módon. Hidegek, de jobb mint semmi. S ha éppen nincs számítógép közelünkben, azért még nincs minden veszve. Az SMS-t (mobilról mobilra vagy Internetrôl mobilra küldött rövid, írott üzenet) úgy is megkapjuk. Az inter@ktiv2 fômunkatársa néhány üzenetküldô szolgáltatást vizsgált meg.

Sajnálatos hátrányként említhetjük, hogy a több ezer SMS-küldô weboldal közül csak néhányról lehet a román mobiltelefon-társaságok ügyfeleinek üzenetet küldeni. Az utóbbi egy év leforgása alatt több ilyen oldal jelent meg, és tûnt is el az Internet útvesztôiben. A világhálóról küldött rövid üzenetek hôskorából ki ne emlékezne a www.freesms.net -re, ami viszonylag gyorsan és biztosan elröppentette irományunkat. Hajdanán, az elôzetes regisztrációt követôen a www.hallebop.com-ról is küldhettünk szövegeket. A www.mtnsms.com még létezik, de csak szerencse kérdése, hogy be tudunk iratkozni vagy sem.

A www.mailsurf.com-on érdekes szöveg fogad. A szolgáltatók a látogatók szíves elnézését kérik, egy sajnálatos vita következtében az oldal megszûnt létezni. A gond orvoslásáig mintegy két millió felhasználónak (aki eddig a mailsurf.com-ot alkalmazta) kell lemondania az írásról és olvasásról.

A www.sms.de-rôl naponta három ingyen SMS-üzenet küldhetô. A regisztráció viszonylag könnyen megoldható. Az email címünkre szinte azonnal néhány számból álló kódot küldenek. A belépés után ki kell választanunk az országot ahová írni akarunk. Az SMS küldésen kívül válogathatunk a logók közül, különféle kategóriákból, persze nem ingyen. Flörtölhetünk, barátkozhatunk.

Az www.sms.ac is viszonylag jól mûködô oldal, csak a Connex hálózathoz tartózóknak írhatunk ingyen. A Dialog avagy a Cosmorom számmal rendelkezôknek is küldhetünk, de ezért már fizetnünk kell. Az SMS Flirting-ben az ellenkezô nemûek fotói közt válogathatsz, és üzenetet küldhetsz nekik. A Your Profile link alatt megmutathatod ki vagy, és mennyit érsz, mit szeretsz. Igazán jó alkalom, hogy embereket ismerhess meg! Az SMS Clubs-ban beléphetünk egy internetes klubba, sôt magunk is létrehozhatunk egyet.

A www.fonetastic.com érdekes rendszerû weboldal. Kreditpontok segítségével küldhetünk SMS-eket, logókat. Belépéskor beírhatod öt ismerôsöd címét, akiknek a szolgáltató egy reklámszerû szöveget küld el. Ha valamelyik közülük beiratkozik, kapsz rá tíz kreditet. Na és a logók sem elhanyagolhatók! Ha minden igaz, írhatsz még a www.everyday.com -ról és a www.mobip.ca -ról is.

Persze létezik a www.myx.net is, a Connex által mûködtetett oldal. A regisztrációhoz szükséged van egy alapvetô feltételre: ne bal lábbal kelj fel aznap, mert akkor biztos nem fog összejönni. Én már többször próbálkoztam, különösebb sikerélmény nélkül. Az adatlap kitöltésébe hamar belefáradtam. A tyúklövô játék, amelyet szerencsésen letöltöttem, aztán megvigasztalt…

Mészely Réka, meszelyke@yahoo.com

KÜLFÖLDI HÍREK

(6. old.)

@ A globális PC-forgalom 6,7 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben. A karácsonyi bevásárlási láz ellenére, amikor a vártnál több gépet adtak el, a negyedik negyedévet 6,7 százalékos csökkenéssel zárhatta a szektor a tavalyihoz képest, áll az IDC jelentésében.

Derûlátásra mindazonáltal van némi ok, mert az USA és Európa piaca a gyógyulás jeleit mutatja.

A Dell átvette a vezetést a Compaqtól, és az egyetlen nagy gyártó volt, amely növelni tudta a vizsgált idôszakban piaci részesedését — 11,7-rôl 14,2 százalékra, miközben a Compaqé 12,9-rôl 11,2 százalékra csökkent. A HP stagnáló 8 százalékával a harmadik helyen áll, míg az IBM és a Fujitsu Siemens zárja a Top 5 listát. Az IBM részesedése 7,4 százalékról 6,2-re esett vissza,míg a Fujitsu Siemens 4,9 százalékon stagnált.

Az Amerikai Egyesült Államok piacán a Dell vezet 27,5 százalékos részesedéssel, ôt a Compaq, a HP, a Gateway és az IBM követi. Japánt nem számítva az ázsiai, csendes-óceáni térségben nôtt egyedül a forgalom, Japánban viszont kétszámjegyû csökkenés várható. Európában "puha" maradt a piac, különösen a nagyvállalati szegmensben.

@ Keleten több nô dolgozik az IT szektorban. Az IDC felmérése értelmében Kelet-Európában 9,7 százalékkal nagyobb az IT szektorban dolgozók száma.

A nyugat-európai államokban a nôk aránya alig 6,1 százalék, a skandináv országokban pedig 5,8 százalék. Az IDC elôrejelzése szerint 2004-ig a keleti országokban az IT szektorban dolgozó nôk száma megháromszorozódik.

HAZAI HÍREK

(6. old.)

@ On-line adófizetés: még várni kell. Csütörtökön a kormány elfogadta az on-line adófizetésre vonatkozó sürgôsségi kormányrendelet-tervezetet. Dan Nica távközlési miniszter szerint az intézkedés mihamarabbi meghozatalában legérintettebbek az a pár millió polgár, aki Internet-hozzáféréssel rendelkezik. Az elképzelés szerint azok is érintettek, akik bankkártyával rendelkeznek.

A távközlési minisztérium által javasolt rendelet értelmében a helyhatóságok kötelesek lesznek olyan számítógép-hálózat létrehozására, amely lehetôvé teszi, hogy on-line fizessük ki a helyi adókat és illetékeket. A rendszer segítségével Internetre kötött otthoni számítógépünk elôl fizethetjük majd ki az adót.

A kormányrendelet szerint az új rendszert a megyeszékhelyek esetében idén augusztus 1-tôl vezetnék be, a városok szintjén viszont csupán 2003. január 3-tól lesz mûködôképes. Dan Nica távközlési miniszter szerint az on-line adófizetési rendszer kiküszöböli a bürokráciát és felszámolja az adóhivatalok elôtt gyûrûzô sorokat.

@ Románia is csatlakozik a GEANT hálózathoz. Idéntôl Románia is csatlakozik az európai oktatási és kutatási hálózathoz. Ugyanakkor az oktatási tárca égisze alatt Kolozsváron április 18–19-én RoEduNet konferenciát szerveznek.

A réztvevôk elemzik a GEANT hálózathoz való csatlakozás körülményeit és következményeit, a romániai számítógépes hálózatok korszerûsítésének lehetôségeit.

Helyi szinten a konferenciát többek között Gheorghe Lazea, a Mûegyetem rektora és Pusztai Kálmán, a Számítógépek és Automatizálás kar dékánja szervezi.

További információ a www.roedu.net honalpon.

(bg)

Egy programozófeleség naplója

(6. old.)

Augusztus 16.
Ma megismerkedtem Gyulával. Gyönyörû, vibráló zöld szeme van. Azt mondta programozó. Az jó. Én imádom a programokat. Egyik buliból a másikba. Bárcsak összejönnénk!

Augusztus 21.
Összejöttünk. Nagyon romantikus volt. Napfény, vízesés, szomját oltó szarvas, s mindez az egérpadon volt, amelyre feküdtünk. Közben a derekamat egy kicsit nyomta a monitor, de amikor a Gyula megmondta, hogy 14 colos, akkor arra gondoltam, hogy inkább kivárom a végét. Szegény Gyulám eléggé suta. Mikor kérdeztem, hogy mit keres olyan sokáig, azt mondta, hogy az inputot. Mikor megtalálta, hogy legközelebb könnyebben menjen, alkoholos filccel a hasamra írta: "click here". Remélem, hogy nem valami disznóság.

Szeptember 2.
Imádom Gyulát! Különösen azt szeretem benne, hogy pislogás nélkül képes végignézni egy egész Híradót. Azt mondta, hogy ha igazán szeretem, akkor levágatom a hajamat. Levágattam. Most már szerelmünk legszebb pillanataiban is látja a fülem alatt a monitort. Sajnos ezekben a pillanatokban a Gyula rendszerint lefagy. Engem idegesít.

Október 14.
Ma összeházasodtunk. Eljött a Gyula összes barátja, mind programozó. Ennyi szemüveget csak az OFOTÉRT kirakatában láttam. Kicsit kínos volt, hogy amikor alá kellett volna írni az anyakönyvet, Gyuláról kiderült, hogy nem tud kézzel írni. Még szerencse, hogy a szomszéd szobában volt egy billentyûzet, hamar odakanyarította: Zsül. Így szokta aláírni az emiljeit. A nászéjszakáról a Gyula késôbb úgy nyilatkozott, hogy ez volt az életének a legmámorosabb éjszakája. Ugyanis végre sikerült Interneten keresztül bejutnia a Columbia egyetem egyik titkos könyvtárába.

Október 16.
A mézesheteket Amerika fölött töltöttük. Gyula nagyon kedves. Minden nap megmutatja egyenes adásban a mûholdképen, hogy milyen az idô Amerikában. Tudtad, hogy most Visconsinban 13 celsius fok van? Hát nem tudtam. Nagyon izgalmasak a mézeshetek.

November 4.
Unatkozom. Vettem egy papagájt. Van kivel beszélgetnem.

November 11.
Ma megpróbáltam felhívni Gyula figyelmét rám! Vettem egy nagy levegôt és fekete csipkebugyiban egy vízilóbôr korbáccsal a kezemben a képernyô elé álltam. Láttam, hogy észrevett, mert pislogott egyet. Elmosolyodott és még meg is simogatott: — Na jól van — mondta — megmutatom neked a szado-mazó kislányok piknikje címû honlapot!

December 2.
Ma váratlanul áramszünet volt. Hurrá!! Gyula kedvesen simogatott gyertyafény mellett. Piciket harapott a fülembe és halkan suttogta: — Kérhetek tôled valami szokatlant? Boldogan bólintottam, négy és fél órán keresztül tekertem neki a dinamót.

December 13.
Már beszélnem sem kell. A papagáj állandóan csacsog, Gyula meg rendületlenül felel neki: — Igen, szívem!

Január 4.
Kezd elegem lenni Gyulából. Egy utolsó kísérletet teszek. Egy óriás plakáton láttam, hogy egy nô hátára tetôcserepek vannak festve. Vásároltam egy csomó festéket és egy fél nap alatt egy komplett billentyûzetet festettem magamra. Gondosan ráírtam mindent. Kontrol, tab, alt, delete, sift stb. Gyula mosolygott. A control alt dellel törölte a programot, és visszaült a saját gépéhez. Betelt nálam a Wincseszter. Ez vért kíván. Betelt nálam a pohár!

Január 5.
Éva barátnôm — a férje szintén komputeridióta — kioktatott. Rettenetes gyilkosságra készülök. Beállítottam hajnali fél négyre a vekkert, csendben bekapcsolom Gyula számítógépét majd gondosan begépelem: "format C". Ha-ha, ha-ha. Ezzel az a hülye masina majd mindent elfelejt.

Január 6.
Fél négykor keltem, de Gyula természetesen ott ült a gép elôtt. Az ágyamba dugtam a papagájt, felöltöztem és elhagytam Gyulát.

2012. augusztus 4.
12 éve nem láttam Gyulát. Azóta Istvánnal élek. Ô nem programozó. Rendszergazda. Szükségem van tehát a fekete csipkebugyira és a víziló korbácsra. Elhozom ôket Gyulától. Szerencsére a zárat nem cserélte le, s már az elôszobából hallottam, hogy a papagáj szüntelenül fecseg, Gyula pedig mondja neki: — Igen, szívem.

NAPIRENDEN

Kérik a következôt
A terrorizmus elleni háború második fázisa

(8. old.)

Nagyszabású hadmûvelet Irak ellen vagy a tûzfészkek kiiktatása a terrorakciókhoz hozzájáruló országokban? Az afganisztáni háború csillapultával ez a dilemma foglalkoztatja az amerikai katonai stratégákat. Miközben az AEÁ még keresi az indokot és az idôpontot Szaddám Huszein iraki elnök hatalmának megdöntéséhez, addig is felléphet a Szomáliában, valamint — a manilai kormánnyal karöltve — a Fülöp-szigeteken mûködô iszlám szélsôségesek ellen.

A Pentagonban, az amerikai védelmi miniszter irodája melletti szobában rendszeresen összeül a pártközi Védelmi Politikai Tanács, amelynek feladata, hogy javaslatokkal éljen az AEÁ nemzetbiztonsági stratégiáját illetôen. A New York Times napilap szerint az egyfajta félhivatalos státussal rendelkezô tanács 18 tagja között van mások mellett Henry Kissinger egykori külügyminiszter, James R. Schlesinger volt védelmi, illetve energiaügyi miniszter és James Woolsey, a Központi Hírszerzô Ügynökség (CIA) exigazgatója is. A testület elnöke Richard Perle, aki Ronald Reagan elnöksége idején a védelmi tárca államtitkára volt, jelenleg pedig a terrorizmus elleni háború egyik fôideológusának számít.

A Perle vezette csoport arra biztatja George W. Bush amerikai elnököt, hogy az Afganisztánban mutatott katonai technikai fölényét kihasználva forduljon Irak ellen. A katonai aktivizmust pártolók — közéjük tartozik Donald Rumsfeld védelmi miniszter és helyettese, Paul Wolfowitz, valamint Wayne Downing nyugalmazott tábornok, Bush terrorizmusellenes fôtanácsadója — úgy vélik, ehhez nem szükséges bizonyíték arra, hogy Bagdadnak bármi köze lett volna az AEÁ ellen szeptember 11-én elkövetett terrormerénylethez.

A Szaddám-rezsim elpusztításának szükségességét Perle egyebek mellett azzal indokolta, hogy a bagdadi diktátor gyûlöli az Egyesült Államokat, hiszen a jelenlegi elnök apja, George Bush legyôzte ôt az 1991-es Öböl-háborúban. Irak egy sor vegyi és biológiai fegyverrel rendelkezik, és minden nappal közelebb kerül a nukleáris fegyver megszerzéséhez. Mindezek tetejébe — hangoztatják — Szaddám közvetlenül is támogatott terrorcselekményeket, és ma is tart kiképzést légi kalózoknak.

A Perle-csapattal — és áttételesen a védelmi minisztériummal — szemben áll Colin Powell külügyminiszter, helyettese, Richard Armitage, valamint a közel-keleti közvetítônek kinevezett Anthony Zinni nyugalmazott tábornok. Szerintük ha az AEÁ a terrorizmus, illetve az al-Káida és bin Laden közvetlen támogatását megerôsítô bizonyítékok nélkül támadja meg Irakot — amelyet kitartó hírszerzési próbálkozások árán sem sikerült kapcsolatba hozni az Amerikát tavaly ôsszel pánikba kergetô lépfeneküldeményekkel (HVG, 2002. január 5.) —, az több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt.

Úgy vélik egyúttal, hogy bár Washington muszlim szövetségesei nemigen kedvelik Szaddámot, elleneznék hatalmának indok nélküli megdöntését. Ehhez az AEÁ egyelôre nemhogy a Bagdaddal szoros kereskedelmi kapcsolatokat ápoló Oroszország támogatását nem tudta megnyerni, de még a leghûségesebb fegyvertársának számító — és az iraki légteret vele együtt ellenôrzô — Nagy-Britanniáét sem. Ellenzi Irak megtámadását a NATO-szövetséges szomszéd, Törökország is. Az amerikai külügyminisztérium stratégái attól is tartanak, hogy Irak meggyöngülésével, netán szétesésével felborul a térség kényes egyensúlya.

A két álláspont között a jelek szerint kompromisszum alakult ki. Powell — aki az Öböl-háború idején a legmagasabb rangú amerikai katonaként a vezérkari fônökök egyesített tanácsának elnöke volt — december közepén az AEÁ céljának nevezte Szaddám megdöntését, megjegyezve, hogy még keresik ennek a módját. Január elején pedig az ellentábor képviselôje, Wolfowitz közölte egy interjújában: a terrorizmus elleni háború második szakaszában valószínûbb, hogy olyan országokban törekszenek majd a terrorista hálózatok felszámolására, mint Szomália, Jemen, Indonézia és a Fülöp-szigetek. Ezek egyike sem lesz azonban olyan egyszerû, mint amilyennek a tálibok hatalmának megdöntése és az al-Káida afganisztáni jelenlétének csaknem teljes felszámolása bizonyult.

Jemenben és Szomáliában egyaránt gyönge a központi hatalom, a törzsi rivalizálás pedig megakadályozhatja, hogy az AEÁ — az afganisztáni Északi Szövetség mintájára — viszonylag stabil belsô szövetségesre tegyen szert. A szomáliai hadurak megbízhatatlanságáról ráadásul közvetlen tapasztalata is van az Egyesült Államoknak, amely egy 1993-as incidensben — errôl a minap mutatták be az amerikai mozikban Ridley Scott filmjét — 18 kommandósát elvesztette. A világot bejárt képek egyikük holttestének megcsúfolásáról kulcsszerepet játszottak abban, hogy Bill Clinton elnöksége idején az amerikai katonai doktrína sarkköve lett az emberveszteség elkerülése a bevetések során.

Az Egyesült Államoknak vigyáznia kell arra is, hogy megalapozott információkat szerezzen Szomáliáról, amelynek neve az utóbbi évtizedben szinte az anarchia szinonimájává vált. A kelet-afrikai országban ráadásul tavaly szeptember 11-e óta új társasjátékká vált, hogy a különféle hadurak egymást vádolják a bin Ladennel kapcsolatban álló terrorista csoportok támogatásával; valódi céljuk az, hogy amerikai segítséget szerezzenek a rivális törzsek leveréséhez.

Elsôsorban az erôsen felfegyverzett klánok vetik az ENSZ által is elismert, 2000 augusztusában alakult átmeneti kormány szemére, hogy terroristáknak ad oltalmat. Abdikasszim Szalad Hasszan elnök, az átmeneti kabinet feje azonban cáfolja az ilyen vádakat, és együttmûködése jeléül még tavaly terroristaellenes különítményt állított fel, amely — éppen hétfôn — húsz "gyanús" embert tartóztatott le. Az ôrizetbe vettek között — mit ad isten — külföldiek, például irakiak is vannak. Az Egyesült Államok — Etiópia vádjait megismételve — egyetlen szomáliai csoportot, az al-Ittihád al-Iszlamija szervezetet vádolta, hogy kapcsolatban áll az al-Káidával, de a szomáliai kormány szerint ez a mozgalom már hat éve nem létezik. A szomáliai elnök mindenesetre jelezte, nincs kifogása az amerikai katonák ellen: jöjjenek, és maguk gyôzôdjenek meg róla, hogy az országban nincsenek terroristakiképzô táborok.

Bár azt állítólag Washington sem hiszi komolyan, hogy a központi kormány együttmûködne a terroristákkal, gyengesége okán a szomáliai hatalom valószínûleg megakadályozni sem tudja azok tevékenységét. Az átmeneti kabinet csak a fôvárost, Mogadishut és néhány körzetet tart ellenôrzése alatt, az ország déli és középsô részén a kormányhoz nem csatlakozó hadurak osztoznak. Az ország északi részén pedig Punt, illetve Szomáliföld néven gyakorlatilag két önálló államocska jött létre.

Elemzôk szerint konkrét haszna sem igen volna egy Szomália elleni légitámadásnak. Nincsenek például támadható célpontok, és félô, hogy — Afganisztánnal ellentétben — egy háború nem az ENSZ által segített központi hatalmat erôsítené, hanem a feudális hadurakat. Ráadásul eddig semmilyen bizonyíték sem látott napvilágot arra, hogy valamely, bárhol a világon végrehajtott terrorista támadást Szomáliában terveztek volna.

A káosz és a szabad rablás persze egyszerre szól a beavatkozás ellen és mellett is. A szomáliai partok például a legveszélyesebbek az Indiai-óceán térségében, szinte rendszeresek a hajók elleni kalóztámadások, amelyeknek korábban egyszerû pénzszerzés volt a céljuk, újabban azonban politikai felhangja is van. Szakértôk szerint az elharapódzó harcok a partok ellenôrzéséért folynak, a klánok így próbálnak helyzetbe jutni, ha az amerikaiak szövetségest keresnek. Az egyik legutóbbi kalóztámadás például Punt belsô hatalmi harcához kapcsolható: a hatalmon lévô és az általa megdöntött vezetô egymást vádolja a szélsôségesek védelmezésével.

Indonéziában az AEÁ Sulawesi szigetén és Maluku tartományban a keresztények ellen harcoló iszlám szélsôségesek ellen nyújthat segítséget a dzsakartai kormánynak, ám errôl egyelôre nincs szó. Elsôsorban azért, mert kiszámíthatatlan a 200 milliós lakosság 90 százalékát adó muszlimok — Indonézia a világ legnépesebb muszlim országa — reakciója. A Fülöp-szigetekre viszont már meg is érkezett 250 amerikai katona abból a 650-bôl, akik majd Manilát segítik a több ízben már amerikai és európai turistákat is foglyul ejtô (HVG, 2000. május 13.) Abu Szajjáf iszlám szélsôséges csoport elleni harcban. Noha mindkét fél hangsúlyozza, hogy az amerikaiak csak tanácsadó és kiképzô szerepet látnak el, az akciót jóváhagyó Gloria Macapagal Arroyo elnök asszonyt több szenátor is alkotmányos vádemeléssel fenyegette meg, és a politikai jobb- és baloldalról egyaránt bírálják, azt állítva, ezzel megszegte az alkotmányt, amely 1991 óta tiltja, hogy a szenátus engedélye nélkül külföldi katonák állomásozzanak az országban.

Keresztes Imre, Nagy Gábor (HVG)

Robbanás Jeruzsálemben

(8. old.)

Újabb öngyilkos merényletet követtek el vasárnap Jeruzsálemben: a városközpontban bekövetkezett robbanás során hivatalosan még meg nem erôsített közlés szerint a merénylôn kívül két izraeli katona is meghalt, mintegy félszáz járókelô pedig megsebesült. A merénylô életét vesztette a robbantásban — jelentette be a rendôrség, beszámolva a palesztin terrorista által végrehajtott támadásról.

Az izraeli kormány egyik szóvivôje bejelentette: Izrael Arafatot "közvetlenül felelôsnek" tekinti a legújabb jeruzsálemi terrorakcióért.

Az AFP által idézett egyik rendôrségi forrás azt közölte, hogy a merénylôn kívül két határôr is életét vesztette, azonban ezt hivatalosan eddig nem erôsítették meg. A helyszínre érkezett mentôk szerint 53 ember sebesült meg, köztük ketten súlyosan.

A merényletet a forgalmas városközpontban lévô egyik pizzéria közelében követték el, ugyanott, ahol tavaly augusztus 9-én egy öngyilkos palesztin terrorista önmagát felrobbantva 16 embert ölt meg. Kedden palesztin fegyveres nyitott tüzet ugyanazon az utcán, megsebesítve 30 személyt, közülük két nô késôbb belehalt sebeibe — a támadót lelôtték az izraeli biztonsági erôk.

Két napja egy öngyilkos palesztin merénylô Tel-Avivban 24 embert sebesített meg, ô maga életét vesztette a robbantásban. A Palesztin Hatóság szombaton nyilatkozatban szólított fel az Izrael elleni merényletek beszüntetésére. Izraeli részrôl "üres szavaknak" minôsítették a nyilatkozatot.

Arafat nem utazhat Brüsszelbe

(8. old.)

Ariel Saron izraeli kormányfô elutasította Jasszer Arafat kérését, hogy a palesztin vezetô hétfôn Brüsszelbe repülhessen az Európai Unió külügyminiszteri értekezletére.

Az izraeli rádió vasárnapi jelentése szerint Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök — aki jelenleg a külügyi tárcát is irányítja — terjesztette elô az Arafat-utazással kapcsolatos kérést Saronnak. Arafat a tervek szerint arról tartott volna beszámolót az uniós minisztereknek, hogy a Palesztin Hatóság miként harcol a terrorizmus ellen.

Arafatot az izraeli hadsereg immár csaknem két hónapja nem engedi ki Rámalláhból. Izraeli kormányforrások szerint Saron azzal az indoklással utasította el Arafat kiutazásának engedélyezését Berlusconinak adott válaszában, hogy a palesztin vezetô nem tesz eleget Izrael követeléseinek, s nem tartóztatja le Rehavam Zeévi idegenforgalmi miniszter gyilkosait — a politikussal tavaly októberben végeztek merénylôk, akik állítólag most Rámalláhban rejtôzködnek —, illetve a fegyvercsempészettel gyanúsított szélsôségeseket sem akarja kiadni.

Saron-ellenes tüntetés

(8. old.)

A palesztin területeken lévô zsidó telepekért "nem akarunk sem meghalni, sem gyilkolni" — hangoztatták mindkét helyszínen a "Békét most" nevû szervezet felhívására összegyûlt tüntetôk. Ariel Saron kormányfô jeruzsálemi rezidenciája elôtt a tüntetôk két koporsót helyeztek el a több mint egy éve tartó véres konfliktus izraeli és palesztin áldozatainak emlékére. "Saron katasztrófába viszi az országot!" — hangoztatták a tüntetôk.

Tel-Avivban a védelmi minisztérium épülete elôtt az izraeli hadsereg tartalékosai is csatlakoztak a megmozdulás résztvevôihez, hogy támogató aláírásokat gyûjtsenek pénteken közzétett nyilatkozatukhoz, amelyben leszögezték: a jövôben nem hajlandók részt venni a palesztin területek elleni megszállásban. "Továbbra is ellátjuk szolgálatunkat Izrael Állam védelme érdekében, de nem veszünk részt a palesztin területek elfoglalásában és a palesztinok elnyomásában" .

Az izraeli–palesztin konfliktus kirobbanása — 2000 szeptembere — óta most elsô alkalommal foglalták írásba — közkatonától fôhadnagyig terjedô rangfokozatú — tartalékosok, hogy nem vesznek részt palesztinok elleni agresszióban.

Margaret Thatcher enyhe szélütése
A Vaslady sincs vasból

(8. old.)

Enyhébb szélütés érte Thatcher bárónôt decemberben külföldi szabadsága idején — erôsítette meg a volt brit miniszterelnök irodája a hétvégi brit sajtóban felröppentett értesüléseket. Margaret Thatcher és férje, Dennis 50. házassági évfordulójukat ünnepelték Madeira szigetén, ahol annak idején mézesheteiket töltötték, amikor a kisebb agyvérzés fellépett nála.

A koordinációs problémákkal, beszédzavarral küszködô 76 éves politikust azonnal kórházba szállították, ahol alapos kivizsgáláson esett át. Azóta már teljesen felépült, és közéleti kötelezettségeibôl egyetlen programot sem töröltek — közölte szóvivôje.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -