2002. január 31.
(XIV. évfolyam, 24. szám)

Kivizsgálják a nyomoringázókat
Felháborodás a Tanárgedon 1 körül

(1., 6. old.)

Igazuk volt azoknak, akik megjósolták, hogy Adrian Nãstase korrupciós kereszteshadjáratának áldozatai nem a milliárdokat sikkasztó fôgazemberek lesznek, hanem valamelyik jámbor társadalmi réteg néhány százezer lejjel elszámolni nem tudó polgárai. Azt viszont, hogy elsôként az ingázó tanárok körmére fog nézetni a nem éppen római jellemmel megáldott miniszterelnök, még a legkormányellenesebbek sem feltételezték.

Országszerte folyik az ingázó tanárok kényszermegoldásokon és kompromisszumokon alapuló "navétalakás-ügyeinek" kivizsgálása. Mint ismeretes, az elszigetelt településeken oktató városi tanárok egy része csak úgy tud eleget tenni kötelességeinek, ha kiköltözik falura. Aki ezt vállalja, annak az állam 10–80 százalékos pótlékot biztosít (200–500 000 lej). Mivel az elszigeteltség sokuk számára plafonizálódást jelent, a polgármesteri hivatalokkal együtt egy élelmes módszert dolgoztak ki, amellyel lényegében senkit nem károsítanak meg, de életkörülményeiken — amit különben az államnak kellene minimális szinten garantálni — valamelyest javíthatnak: bejelentkeztek egy helybélihez, mint albérlôk (a lakás tulajdonosa pedig bejelentette ezt a polgármesteri hivatalban), majd a "navétalakásért" kapott pótlékot nem erre fordítják, hanem arra, hogy valamilyen módon ingázhassanak. Ebbôl áll a nagy "csalás", azaz a Tanárgedon 1.

Lucia Cojocaru, a kolozsvári közoktatási szakszervezet alelnöke a Szabadságnak elmondta: amennyiben a 19 "rajtakapott" tanár hozzájuk fordul, mindent meg fognak tenni kollégáik védelmében. — Jó lenne viszont a közvélemény tudomására hozni — tette hozzá —, hogy milyen körülmények között kénytelenek a harmadik évezred nyitóéveiben ingázni a tanárok. Egy-egy ilyen ankét sok mindent elárulhat arról, hogy a Tanárgedon 1 mögött mennyire mély a sár. Különben is január elsejétôl a "navétalakás-pótlék" visszaalakult ingázópótlékká, így semmi értelmét nem látom a boszorkányüldözésnek.

Szabó Csaba

Beperelték a román opera alkalmazottait

(1., 5. old.)

Az Országos Szakszervezeti Tömb (OSZT) vezetôségének keddi ígérete szerint lépéseket tesznek a Mûvelôdési Minisztérium és a kormány irányába a Román Opera alkalmazottai követelésének a megoldásáért, akik még mindig folytatják a január 21-én kirobbantott sztrájkot. Amint arról korábbi lapszámainkban beszámoltunk, a Román Opera teljes mûvész- és technikai személyzete beszüntette a munkát az 1999 óta elmaradt fizetéskiegészítések miatt. Az OSZT közbelépése nyomán a szakszervezeti vezetôk azt remélik, hogy az alkalmazottak végre megkapják a bírósági úton is megítélt összegeket, és a személyzet visszaveszi a munkát.

Ugyanakkor hétfôn, az Alexandru Fãrcas lemondása nyomán megbízott ideiglenes vezetés beperelte a sztrájkolókat, azzal az indoklással, hogy a munkabeszüntetésük törvénytelen. Ezzel a hírrel kapcsolatban megkerestük Dan Lupea operarendezôt, a szólisták szakszervezetének az elnökét, aki a Szabadság számára a következôket nyilatkozta: az opera vezetôsége által ellenük beindított keresetet már ma napirendre tûzték a bíróságon — mondotta Lupea — hiszen, ha egy intézmény ütni akar az alkalmazottain, az sokkal kevesebb idôt vesz igénybe, a román igazságszolgáltatás szokásai szerint, mint fordítva. Az általuk kirobbantott sztrájk megalapozott volt — hangsúlyozta az elnök — az állam intézménye, az opera ugyanis nem tartotta tiszteletben a törvényeket. Annak ellenére, hogy bírósági határozat kötelezte az intézményt az elmaradt összegek kifizetésére, sôt kényszer-végrehajtást is elrendeltek, az alkalmazottak még mindig nem kapták meg a nekik járó anyagi illetéket. Ezek után már csak a román igazságszolgáltatás illetékességén múlik, hogy kívánatos-e vagy sem a törvények betartása. A OSZT beadvánnyal fordult Románia Elnöki Hivatalához, ha ugyanis egy intézmény nem tartja tiszteletben a törvényeket, az az elnöki hivatal jogköréhez tartozik, mondotta Lupea.

(köllô)

Áradásokat okoztak a jégtorlaszok
Többszáz hektár szántóföldet öntött el az ár

(1., 5. old.)

Országszerte hat megyében okoztak áradásokat a folyókon kialakult jégtorlaszok. Az árvíz több mint hétszáz hektárnyi szántóföldet öntött el, tájékoztat a Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium. A Beszterce-Naszód megyei Nagykaján és Kisrebre szenvedett a Nagy-Szamos áradása miatt. Az Aranyos jégmentesítésére elôcsapolásokat végeztek a gyûjtôtavakon. Szatmár megyében 17 szivattyúállomás dolgozik az áradás elkerülése érdekében. Jégtorlasz alakult ki továbbá a Beszterce-Naszód megyei Kentelke közelében a Sajón, a Fehér megyei Aranyosvágás közelében az Aranyoson. Több erdélyi folyó vízhozama meghaladta a figyelmeztetô, sôt a veszélyességi szintet.

Két katonai csoport vett részt tegnap reggel a Nagy-Szamoson Bethlen és Kisrebra határában kialakult jégtorlaszok felrobbantásában. Az alacsony vízszint miatt kedden este nem kerülhetett sor a kisrebrai jégtorlasz robbantására, a polgári védelem a rohambrigád segítségét kérte. Az akció során trotiltöltetû robbanóanyagot használtak, hogy a Bethlen közelében kialakult hat kilométer hosszúságú jégtorlasz ne szakítsa le a város alatti hidakat. A polgári védelem csapatai a Nagy-Szamos mellékfolyóin dinamittal semmisítették meg a jégtorlaszokat. Tegnap Bethlen mellett a Nagy-Szamos meghaladta a veszélyességi szintet.

A dési katonai tûzoltók is jégtorlaszt törtek fel a Valea Salca folyón, amely egy híd épségét és több gazdaságot elárasztással fenyegetett. A csapatok közel két órát dolgoztak.

A rendszerbe került jégtömbök miatt tegnap több mint hét órán át leállt a besztercei ülepítôállomás mûködése. Keddrôl szerdára virradólag a vízgazdálkodási vállalat szakemberei megnyitották a kolibicai gát zsilipjét, a vízhozam emiatt másodpercenként 25 méterrel növekedett. Az intézkedésre a jég eltávolítása miatt került sor. Mivel a besztercei állomáshoz érkezett víz rossz minôségû volt, a vállalat úgy határozott, felhasználja a tárolóban felhalmozott 35 ezer köbméter vizet. Emiatt szerda reggelre csupán 11 ezer köbméter víz maradt a tárolóban, ez a vészhelyzetben felhasználható mennyiség. A besztercei állomás a déli órákban kezdett ismét mûködni. A vízellátás folytonos biztosítása érdekében a szolgáltató úgy döntött, nagyobb mennyiségû alumíniumszulfátot rendel a víz kezelésére. A szakemberek felhívják a beszterceiek figyelmét, hogy a csapvíznek gyógyszeríze lesz, a fogyaszthatóság biztosítása érdekében felhasznált nagyobb mennyiségû vegyi anyag használata miatt.

K. E.

Tavasztól lényegesen módosítják a nyugdíjtörvényt

(1., 6. old.)

Kolozs megyében országos viszonylatban is eléggé jó a helyzet az alkalmazottak és a nyugdíjasok közötti arány tekintetétben, hiszen 188 000 alkalmazottat és 204 676 nyugdíjast tartanak nyilván, tehát 1,2 nyugdíjas jut egy társadalombiztosítást fizetôre, hangzott el a kolozsvári nyugdíjpénztár tegnapi sajtóértekezletén, amelyen Iacob Moholea igazgató ismertette az intézmény elmúlt évi tevékenységét, a januártól alkalmazott nyugdíjátszámítást, továbbá a 2000/19. társadalombiztosítási és nyugdíjtörvény tavasztól várható jelentôs módosítását.

Megyénkben a havonta kifizetésre kerülô nyugdíjak összege eléri a 270 milliárd lejt, a társadalombiztosítás bevétele pedig 250 milliárd lej körül mozog. A nyilvántartott nyugdíjasok közül 152 984 állami, 51 752 pedig mezôgazdasági nyugdíjas. Az állami átlagnyugdíj 1 532 729 lej, a mezôgazdasági pedig 314 250 lej volt a december végi kimutatások szerint. A kíváncsiskodó kérdések kielégítésére Iacob Moholea elmondta, hogy a Kolozsváron kifizetett legnagyobb járandóság 24 millió lej, amely egy volt légiforgalmi ellenôrt illet meg, a legkisebb pedig egy utódlási nyugdíj csekély 250 000 lejes összege.

Amint azt lapunkban már megírtuk, a 2001/1 315. kormányhatározat értelmében, amely január 10-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben, elkezdték a nyugdíjak átszámítását (recorelare). Ennek kapcsán a nyugdíjpénztár igazgatója hangsúlyozta, hogy csupán az öregségi teljes nyugdíjjal és utódlási nyugdíjjal rendelkezôk részesülnek ebben az intézkedésben, amely 6 részletben, félévenként történik, és 2002-tôl 2004-ig tart. Tehát nem részesülnek az átszámításban a rokkantnyugdíjasok valamint azok, akik nem rendelkeznek a törvényben elôírt teljes szolgálati idôvel. Ennek a kormányelképzelésnek a lényegét Moholea azzal magyarázta, hogy az elôzô évek átszámításai során ez utóbbi járandóságokat nagyobb arányban növelték. Januárban körülbelül 100 000 állami és 14 000 mezôgazdasági nyugdíjat számítottak át, jövôre pedig sor kerül azokra is, akik 1998-ban jöttek nyugdíjba. Az állami költségvetést a jelenlegi átszámítás több mint 5 milliárd lejjel terheli meg. Bár az intézkedés lényege, hogy nagyjából csökkentse a járandóságok közötti (sokszor bizony lényeges) különbséget, az átszámítás során kifizetett nyugdíjnövelés 20 000-tôl 80 000 lejig terjed csupán.

Apostoaie Mihai, a társadalombiztosítási osztály vezetôje elmondta, hogy 1995-tôl kezdôdôen kezdtek nehézségek támadni ennek a kötelezô járuléknak a befizetésével. Jelenleg a három legnagyobb adós vállalat az aranyosgyéresi Sodronyipari Vállalat 165 milliárd lejjel, a CN CFR 280 milliárd lejjel, valamint a Nehézgépgyár 123 milliárd lejjel.

Az elmúlt év április elsejétôl hatályba lépett új társadalombiztosítási és nyugdíjtörvény rövid idô alatt négyszer változott jelentôsebben, körülbelül márciustól kezdôdôen azonban újabb lényeges módosítások várhatók, magyarázta Dolean Vasile, a nyugdíjpénztár aligazgatója. Például a hûségpénzt a teljes ledolgozott idôszakra figyelembe veszik majd a nyugdíj összegének kiszámításakor, azok az anyukák, akik második gyermekük születése miatt nem dolgozhatták le a kért 6 hónapot ahhoz, hogy gyermeknevelési juttatásban részesüljenek, az elkövetkezôkben már jogosultak lesznek erre a járandóságra, továbbá újragondolják a munkacsoportokba történô besorolást is.

(i)

Közlekedésrendészeti elképzelések Kolozsváron

(1., 6. old.)

A kolozsvári rendôrfelügyelôség a városháza egyik levelére válaszolva a Tordai út közlekedésének biztonságát célzó városi szakbizottsági intézkedésekkel kapcsolatban kifogásokat közöl. Például azt, hogy egyetlen rendôr fizikailag képteken eleget tenni a feleki tetôi ellenôrzôpontnál áthaladó gépjármûvek mûszaki felülvizsgálatának. Máskülönben erre a célra olyan személy alkalmas, aki képes legkevesebb négyféle mûszaki kritériumot megvizsgálni, ami nem tartozik a rendôri elvárások közé. A Feleki-tetôrôl Kolozsvár irányába óránként körülbelül 300 jármû ereszkedik le, amelybôl 50–60 kamion, s mindezeket egyetlen rendôr képtelen megvizsgálni. A rendôrség egyetért egy radarral ellátott ellenôrzô pont felállításával a Tordai úton a városba való belépésnél, amelyhez kész biztosítani a megfelelô személyzetet.

A Csillagvizsgáló és az Avram Iancu utca között mozgó rendôrjárôr teljesít szolgálatot, melynek feladata a nehézjármûvek kiszûrése Kolozsvárról. Ezzel párhuzamosan a Tordai út és az Avram Iancu utca keresztezôdésében a villanyrendôr ideiglenes jelleggel figyelmeztetô sárga villogó jelzésre van beállítva. Ez az intézkedés azt a célt szolgálja, hogy csúcsforgalomban a piros jelzés senkit se hozzon balesetveszélyes helyzetbe. A rendôrségi levél visszautasítja a városháza szélsôséges megfogalmazását, mely szerint a közlekedési balesetek oka kizárólag a vezetôi fegyelmezetlenség, hiszen más okok (mûszaki meghibásodás, kényszerhelyzet stb.) is közrejátszhatnak. A rendôrség minden körülmények között kész a polgárok érdekeit szolgálni.

Egyelôre megúszták a kóbor kutyák

(1., 6. old.)

A polgármesteri hivatal és a Közterület-fenntató Vállalat (RADP) közti, immár évek óta tartó konfliktus miatt a kolozsvári kóbor kutyákat egyelôre nem küldik az örök vadászmezôkre.

Amint arról már beszámoltunk, 2001. december 31-én a Hivatalos Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében a polgármesteri hivatalokhoz tartozó közterület-fenntartó vállalatoknak be kell gyûjteniük a városokban levô kóbor kutyákat. A rendelet értelmében hét nap alatt a kutyákat ivartalanítják, féregtelenítik. Amennyiben senki sem fogadja örökbe ôket, a gazdátlan ebeket könyörtelenül elaltatják. Örökre.

Mihaela Rozor, a Közterület-fenntartó Vállalat igazgatónôje lapunk érdeklôdésére elmondta: annak ellenére, hogy kifutottak a kormányrendelet elôírta január 14-i határidôbôl, Kolozsváron eddig egyetlen kóbor kutya sem kapott halálos injekciót. Az ok: Gheorghe Funar polgármester tanácsi határozattervezetet terjesztett elô annak érdekében, hogy a kóborkutyák elaltatásával a városháza és nem az RADP foglalkozzon. — A kérdést a mai tanácsülésen vitatják meg. Jelenleg körülbelül ötven kóbor kutya tartózkodik a vállalat mûködtette sintérközpontban — mondta Rozor. — Eddig nem kezdtük el a gazdátlan ebek begyûjtését, mert a polgármesteri hivatal az 1999-es árak szerint fizeti az általunk kifejtett tevékenységet. Egyelôre még szerünk sincs, amivel beinjekciózzuk az állatokat — tette hozzá Mihaela Rozor. Elmondása szerint eddig egyetlen állatvédô egyesület sem tiltakozott a tervezett intézkedés ellen.

Máté András RMDSZ-tanácsos úgy véli, csak a beteg kutyákat kellene az örök vadászmezôkre küldeni. — Semmiképp sem tudok egyetérteni azzal, hogy az egészséges kutyákat megöljék. A megoldás az lenne, hogy növeljék a Közterület Fenntartó Vállalat hatáskörébe tarozó kutyamenhely kapacitását. Ugyanakkor ivartalanítani kellene az összes kóbor kutyát a további szaporodás megelôzése érdekében. Megölni viszont nem szabad ôket — szögezte le az állatszeretô RMDSZ-tanácsos.

Amint arról tájékoztattunk olvasóinkat, az RADP sintérközpontjánál levô kóborkutyákat bárki örökbe fogadhatja, megmentve ezáltal ôket a haláltól.

Kiss Olivér

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST TART A PIARISTA ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE február 2-án, szombaton, délután 3 órától a baráti kör székhelyén. Határozatképtelenség esetén, azonos napirendi pontokkal, a tisztújító közgyûlést ugyanazon nap délután 4 órára ismételten összehívják. A szervezôk várják marianumista társaikat.

ZENÉS–TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT rendez az RMDSZ kül- és belmonostori RMDSZ körzete február 1-jén, péntek du. 5 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. Minden korosztályt szeretettel várnak.

KUCKÓSOK FIGYELMÉBE! Február 2-án, szombaton, délután 4 órakor elindul a Ki mit tud verseny elôkészítése, folytatódik az Ismerd meg Kolozsvárt címû elôadássorozat, illetve a szokásos tevékenység. Minden kuckóst szeretettel várnak.

KÖZGYÛLÉST TART AZ RMDSZ DONÁT NEGYEDI KÖRZETE február 1-jén, pénteken du. 5 órától az Etelköz/Vlahuta utca 14. szám alatti imaházban. Starmüller Géza folytatja elôadását a kolozsvári mûemlékekrôl, majd sor kerül a februári megyei küldöttgyûlésen résztvevôk kijelölésére. Ezúton értesítik a tagságot, hogy február 15-én tisztújító közgyûlést tart a körzet.

5 MILLIÓ LEJES ADOMÁNYT kapott a Transilvania Banktól a Kolozs Megyei Cukorbetegek Egyesülete, amelybôl a tagság számára különbözô kezelési szükségleteket szereznek be.

JÓTÉKONYSÁGI FARSANGI BÁLt szervez a Tonic Média Alapítvány a kolozsvári Sportcsarnokban, február 9-én, délután 5 órai kezdettel. A kisbácsi Magyar Ifjúsági Ház építkezésének támogatására rendezett mûsorban, a tervek szerint, fellépnek városunk közismert mûvészei, de közéleti személyiségei is, Cseh Judit marosvásárhelyi népdalénekes, a kolozsvári roma diákság és ifjúság "Romano Suno" néptáncegyüttese, az ifjúság köreiben közkedvelt Knock Out együttes, de még sok más meglepetésre is számíthatnak a "kiéhezett" bálozók. Meghívókat a RMDSZ Fürdô/Pavlov utcai székházában, a Fuji-üzletben (Sora-üzletház mellett) igényelhetnek az érdeklôdôk.

ÉszLeLô

(2. old.)

— Mi a különbség Amerika és Románia között?

— Amerikában víg a nép és Bush az elnök. Romániában víg az elnök és bús a nép.

(vas)

Barcsay napja

(2. old.)

Azt hiszem, barátom, álmodol sorsomról

(Barcsay Ábrahám)

Idôutazás? A felvilágosodás magyar írói jelennek és szólalnak meg azon az ünnepélyen, amelyre Barcsay Ábrahám születésének 260. évfordulója alkalmából kerül sor a hét végén.

Barcsayt mint költôt és mûvelt társalgót sokan ismerték és kedvelték. Gróf Széchényi Ferenc, Bánffy György, Károlyi Antal tartotta barátjának. Évtizedekig volt testôr majd katona a császári seregekben. Közben fáradhatatlanul küldte leveleit Bécsbôl, Pestrôl, Szebenbôl, Kolozsvárról az ismerôsöknek (életeseményeirôl, olvasmányairól). 1795-tôl vonult vissza erdélyi birtokára, az Alsó-Fehér vármegyei Csórára; ott is halt meg 1806 márciusában.

Noha a XVIII. század legtöbb szerzôjérôl nem maradt fenn arckép, most a megjelenítô játék révén mégis "ráismerhetünk" a költôre (Bogdán Zsolt), feleségére, gróf Bethlen Zsuzsannára (Csutak Réka), barátaira. Ezek közül Orczy Lôrinc báró Nagy Dezsô alakjában lesz jelen; megszólal Bessenyei György (Salat Lehel), Ányos Pál (Tyukodi Szabolcs) és az alkimista Báróczi Sándor is (Bréda François). Versek ábrándalakja elevenedik meg: a titokzatos Cloris üzenetét Bartha Katalin Ágnes adja át.

A rendezvényen a kor hangulatát megteremtô muzsikát hallhatunk: a Flauto dolce együttes (Majó Zoltán, Szabó Mária, Csillag Orsolya), a Barcsay-trió (Barcsay Zoltán, Kiss B. Edit, Ciungariu Mircea) elôadásában.

A magyarszakos egyetemi hallgatók közül Fazakas Noémi (ének) és Gál Csongor Levente (gitárkíséret) erre az alkalomra válogatott zenedarabokat. Mások képmutogatással, élôképpel, árnyjátékkal, vásári komédiázással mulattatják majd az irodalmi születésnap közönségét.

Ajándék is lesz.

(Helyszín: A Báthory-líceum díszterme, idôpont: február 2. — szombat —, délután 5 óra.)

Aranka György anyanyelvi Vetélkedô

(2. old.)

Február 2-án, szombaton du. 3 órától kerül sor a Brassai Sámuel Elméleti Líceum dísztermében az Aranka György anyenyelvi vetélkedô III–IV. osztályos résztvevôinek díjazására.

A III. osztályosok közül a következôk a nyertesek: I. díj: Török Czirmai Zoltán (Apáczai — Máté Mária) és Tóth Tamás (O. Goga — Komert Mária); II. díj: Fogarasi Brigitta (7. Ált. isk. — Makkay Mária) és Rudolf Eszter (Zeneiskola — Bak Márta); III. díj: Müller Márta (Apáczai — Máté Mária) és Kari Orsolya (Báthory — Sebestyén Rozália). Dicséretben részesültek: Péter András (Báthory — Krécsi Ágnes), Fodor Emôke (Várfalva — Kolozsi Tünde), Kállay-Miklós Panna (Zeneiskola — Bak Márta), Debreczeni István (16. Ált. isk. — Németi Enikô), Rázmán Tímea Anna (Báthory — Sebestyén Rozália), Székely Boglárka (dési 1. Ált. Isk. — Czirmai Júlia), Kerekes Zsuzsa (Báthory — Sebestyén Rozália), Buchmüller István (Brassai — Kertész Szidónia).

A IV. osztályosoknál így alakultak az eredmények: I. díj: András Orsolya (Báthory — Fülöp Mária); II. díj: Albert Noémi (Lóna); III. díj: Szilágyi Kispista Ágota (16. Ált. Isk. — Kun Sütô Márta), Furdek Bálint (Báthory — Fülöp Mária) és Panek Csenge Zsuzsanna (Báthory — Fülöp Mária). Dicséretben részesültek a következô diákok: Jakabffy Kristóf (Zeneiskola — Nagy Vilma), Rostás Kriszta (Brassai — Bogdán Elly), Ungur Enikô (I. Creangã — Vencel Annamária), Réman Zsófia (O. Ghibu — Herdlicska K.), Udvari Tímea (Báthory — Bolla Emese), Gyöngyös Brigitta) (Szamosújvár — Major Melinda), Hamudi Jázmin (Brassai — Bogdán Elly), Berszán Panna (16. Ált. Isk. — Kun-Sütô Márta), Popa Tímea (Báthory — Fülöp Márta).

A vetélkedôt a Heltai Alapítvány, a Báthory-líceum, a Polis Könyvkiadó, a Brassai-líceum, az RMPSZ és az RMDSZ támogatta.

Gyermekfestészeti kiállítás a Mûvészeti Múzeumban

(2. old.)

A magyarnádasi Keresztény Központ, melynek vezetôje Constantin Asãvoaie, a Romániai Prison Fellowship Alapítvány romániai szervezete célul tûzte ki azoknak a gyermekeknek a gondozását, akiknek egyik szülôje börtönben van. Ezek a gyerekek komoly lelki sérüléseket szenvednek, nem csupán az emberi melegséget nélkülözik, de a családi és társadalmi viselkedés modelljeit sem kapják meg. Éppen emiatt, társadalmi integrálásuk komoly odafigyelés és felelôsségteljes nevelés nélkül lehetetlen lenne. Az önmaguk és az emberek iránti bizalmat kell visszaadni nekik, olyan értékeket kell batyujukba kötni, amelyek biztosíthatják, hogy önálló és felelôs emberekké válljanak.

Az ilyen gyermekek nevelésében nagyon fontos szerepet tölt be a hitoktatás és fôleg a munka. A kézmûves tevékenységek közvetlen sikerélményeket jelenthetnek.

Az alkotók büszke örömével mosolyogtak a nádasi központ gyermekei, amikor munkáikból, a napokban kiállítás nyílt a Mûvészeti Múzeum Mûhely termeiben. A gyerekek üvegfestményeket készítettek Teoctista nôvér irányításával, és noha nem szabadon festették ôket, hanem bibliai és mese- (vagy rajzfilm-) alakokat másoltak, maga a tény számít, hogy dolgoznak, alkotnak és munkamódszereket sajátítanak el. A hangsúly nem a mûvészi teljesítményre esik és a kiállítók között nem a kis zseniket kell keresni. A kézimunka és a vizuális oktatás nagyon hatékony nevelési eszközök, hozzájárulnak a személyiség többirányú kibontakozásához.

A kiállításra nagyon sokan jöttek el, olyanok, akik tudják, hogy a lelkisérült ún. problémás gyerekek ilyenszerû "bemutatkozása" ezért nagyon fontos dolog, ezáltal lehetôség nyílik, ugyanis arra, hogy feloldódjanak bennük azok a gátlások, amelyek megakadályozzák, hogy a társadalommal kiegyensúlyozott viszonyuk legyen.

Végezetül, értékelnünk kell Asãvoaie igazgató úrnak a kezdeményezését: felajánlotta, hogy a Múzeum és alapítványa közti együttmûködés keretében hozzájárul, akár munkaerôt is biztosít a Mûvészeti Múzeumnak otthont adó Bánffy-palota felújításához. És talán a most kiállító gyerekeket is ott láthatjuk majd segédkezni egy-egy vederrel vagy seprûvel a kezükben.

A kiállítás február 3-ig tekinthetô meg. A munkák adomány ellenében elvihetôk. Az így összegyûlt pénzt a magyarnádasi Keresztény Központ tevékenységére fordítják.

Székely Sebestyén György

Felvételi — 2002

(2. old.)

A Babes–Bolyai Tudományegyetem még múlt év végén közreadta fevételi tájékoztatóját. A könyvecske mindazon információt tartalmazza, amit az érdekelteknek a felvételivel kapcsolatban tudniuk kell. A Babes–Bolyai Tudományegyetem korszerû felvételi rendszert vezet be, amelynek elôkészületei március elsején megkezdôdnek. Az egyetem munkatársai a helyszínen, az iskolákban és a tanfelügyelôségeken találkoznak a 2002-ben felvételizni szándékozókkal és valamennyi érintettel. Az egyetem szavatolja a 2001 decemberében megjelent tájékoztatóban foglalt adatok hitelességét. A felvételivel kapcsolatos további információval a karokon mûködô felvételi irodák (Oficiul Permanent de Admitere), illetve az egyetem Szakmai Tájékoztatási Központja szolgál. A felvételi tájékoztató könyvecske tartalma a minden szempontból megfelel a törvényes elôírásoknak.

Ne találkozzunk!

(2. old.)

Tanácstalanul álltunk mindhárman. Anna ismételten mondta, hogy nem távozhatunk anélkül, hogy tennénk valamit érdekében. Hirtelen elgondoltam, mit szólnak majd az utcán levô emberek, amikor zakósan lehajolok és nyugtatni kezdem a koszos kóborkutyát, majd megszabadítom attól, amit valami antropomorf élôlények a nyakára kötöttek.

Attól tartottam, hiúságom legyôzi a rokonszenves állat iránt érzett sajnálatot.

— Nem leszek nyugodt egész nap, nem tudok aludni majd az éjjel — jött a döntô érv Annától. Erikának adtam táskámat és határozottan elindultam a kutya irányában. Sikerült odacsalogatni. Míg simogattam Anna ollóért ment a közeli üzletbe. Nem érdekelt ki lát, ki mint mond arra, hogy díszöltözetbe kóbor kutyát simogatok, etetek. A szerencsétlen négylábú valóban alig tudott szuszogni a nyakára kötött fûzô miatt. Hamar megszabadítottuk a kíntól.

Ember legyen a talpán, aki meg tudja fogalmazni milyen a hálás kutya tekintete. Fölösleges jellemeznem, hisz aki szereti az állatokat az amúgyis tudja mire gondolok...

Üzenetem annak, azoknak, akik a szerencsétlen kutyával ezt tették: ne találkozzunk!

Kiss Olivér

VÉLEMÉNY

Megélés és tapasztalás nélkül nincs mûvészi reflexió
Beszélgetés dr. Balassa Péterrel

(3. old.)

Dr. Balassa Péter, irodalomtörténész, esztéta, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen esztétikát, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen pedig esztétikát és mûvelôdéstörténetet oktat. Kolozsváron a Babes–Bolyai Tudományegyetemen vendégtanárként a 2001/2002-es tanévtôl 20.századi magyar irodalmat ad elô. Errôl, valamint Kolozsvárról és sok minden egyébrôl vall a vele készült beszélgetés során.

— Huszadik századi magyar irodalmat oktató irodalomtörténész, immár a 21. századból visszatekintve, hol vonja meg, illetve megvonja-e a határt az irodalomoktatásban?

— A 20. századi irodalom nem 1900-ban kezdôdik és nem 2000-ben ér véget, ez egy eléggé bonyolult folyamat, úgyhogy nem lehet mechanikus határokat húzni. Az a véleményem, hasonlóan más tudós kollégáimhoz, hogy például Ady Endre a 19. századi irodalom vége és bizonyos értelemben betetôzése, és talán a Nyugat elsô nemzedékével kezdôdik a 20. századi irodalom, de nem Adyval. Ami pedig a huszadik század végét illeti, az azt hiszem nem fejezôdött be,de mondjuk úgy, hogy a kortárs irodalomig tanítja az ember a 20. századot. Az eddig eltelt idôben oktattam a Nyugat elsô nemzedékét, tavasztól pedig a kortárs magyar irodalom néhány közelmúltbeli nagy alkotóját venném sorra, mint például Mészöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, esetleg kortárs prózaírókat és költôket, attól függôen, hogy mennyire engedi az idô.

— Amikor kortárs magyar irodalmat mond, beletartozik az erdélyi magyar irodalom is?

— Természetesen, az erdélyi magyar irodalom ennek szerves része, nem akarok neveket mondani, de úgyanúgy folyamatosan olvasom és értelmezem, mint a magyarországiakat. Nem látok semmiféle különbséget, hiszen a magyar irodalom nyelvi értelemben egységes egész, mûvészileg és stilárisan pedig rendkívül gazdag és változatos. Már az eddigi elôadásaimban is nagyon sok utalást tettem az erdélyi magyar irodalomra, hiszen Ady Endre például enélkül nem érthetô, valamint a korabeli román irodalmárokkal való párbeszédei és vitái is szervesen hozzátartoznak. De ugyanúgy Kosztolányi sem érthetô a délvidéki magyar és nem magyar kultúrkör nélkül. Természetesen számomra az erdélyi magyar irodalom mostani állapota is nagyon gazdag és nagyon élô, egészen az avantgárd fiatalokig, akiknek a mûködését nyelvi és mûfaji szempontból szenzációsnak tartom.

— Az ön szemszögébôl nézve van-e különbség az erdélyi és a magyarországi diák között?

— Nem akarnék ítélkezni és minôségi különbségekrôl beszélni, mert mindenütt van jó és kevésbé jó diák, hanem jellegükben, tónusukban nagyon különböznek a magyarországi, illetve budapesti diákok és a kolozsváriak. Valahogy úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy a kolozsvári diákok talán nyitottabbak, szorgalmasabbak és tudásra szomjasabbak, viszont kevésbé dialógus-képesek, inkább azt szeretik, ha az ember elmondja nekik az anyagot, vagyis mit gondol az adott témáról, vagy költôrôl. A párbeszédesség talán itt kevésbé mûködik. Viszont kiemelném, hogy a hagyományos értelemben vett irodalomtudományi, tudományos–szakmai mûveltségük talán nagyobb, mélyebb és átfogóbb, mint a magyarországiaké.

— A párbeszéd-képtelenségért vajon az oktatók a felelôsek, értem ezalatt már a középiskolai oktatást is?

— Ezt nem tudom és nem is akarom megítélni, mert nincs átfogó képem az itteni középiskolai oktatásról, az egyetemi kollégák között pedig egészen kiválóakkal találkoztam, tehát semmiképpen nem tudnám ezt megválaszolni. De azt hiszem, hogy ennek nem annyira oktatási, mint szocio-kulturális okai vannak, vagyis ez talán egy kevésbé felszabadult, és kevésbé szimmetrikus kapcsolatok és egyenrangúak dialógusán fölépülô társadalom, akár a román, akár a magyar részt nézzük. Inkább tekintélyelvûbb, egyirányú kommunikáción, a nemzedékek elkülönültségén, vagy bizonyos fokú zártságán alapuló szocio-kultúra. Azt hiszem éppen most van átalakulóban az egész erdélyi magyar és román társadalom, és szerintem néhány éven belül ez meg fog változni, úgyhogy az egyirányú kommunikáció egy élénk párbeszédesség felé tart, legalábbis az én optimista benyomásom szerint.

— Vajon a diákok kommunikációs nehézségeihez hozzájárul a kisebbségi lét is?

— Biztosan. Zártabb közösségekre, közegekre bizonyos mértékû egymással szembeni csönd, vagy ki nem beszélés a jellemzô.Tulajdonképpen az itteni munkám egyetlen nehézsége ennek a feloldása.

— Az ELTE professzora egyszer csak miért dönt úgy, hogy eljön Kolozsvárra tanítani?

— Ez egy nagyon régi vágyam. 1989 után amikor elôször voltam Kolozsváron, már fölvetettem itteni barátaimnak, hogy nagyon szívesen jönnék ide tanítani, de talán nem én vagyok az egyedüli, hiszen nagyon sokan fölajánlották, hogy minimális juttatásért is jönnének ide oktatni. Ez a vágyam végül is tíz évvel késôbb valósult meg, mert most fogalmazódott meg erre az igény, és egy nagyon erôs hívás a kollégák részérôl. Nagyon örülök ennek, hiszen számomra megújító ereje van, Kolozsváron a magyar irodalomról beszélni mást jelent, mint Budapesten. Kiemelném, hogy — mindenféle missziós tudat és hevület nélkül— tudást közvetíteni, tudományt átadni és egy lehetséges párbeszédben felfrissülni, ez számomra megújulást jelent. A kolozsvári magyar világ annyira változó és másféle, mint a budapesti, hogy az embernek a tudásszerkezetét is átalakítja bizonyos értelemben. Valószínû a multikulturalitás miatt az emberek annyira másképpen viszonyulnak az elméleti, szellemi kérdésekhez, több szabadságot és nyitottságot látok, bizonyára, mert a kisebbségi lét rákényszerít a más öntudat— formákra, más kulturális tónusokra való odafigyelésre. Azt hiszem az itteni barátaim, diákjaim, kollégáim nincsenek eléggé tudatában annak, hogy melyek azok a pontok, ahol elônyben vannak hozzánk képest. Bizonyos kulturális kérdések nyitott, radikálisabb kezelésében, az újítási szándék tekintetében maguk jobban állnak, mint mi, csak, mint mondtam, ennek nincsenek eléggé tudatában, úgyhogy — és ezt szeretném kiemelni — nagyon sokat kapok attól, hogy itt tanítok.

— A három egyetemen való oktatás mellett írással is foglalkozik, pillanatnyilag egy Móricz-tanulmányon dolgozik, hogyan jut ideje minderre?

— A tanítást tömbösítve oldom meg, tehát két hónapig vagyok az ELTE-n és a Színmûvészetin, majd két hónapig átjövök Kolozsvárra, így praktikusabb. Ez most körülbelül két évig fog így tartani, mert a következô évre is elvállaltam az itteni irodalomtanszéken való oktatást. Most kevesebbet írok, de abban igaza van, hogy egy Móricz-könyvecskét próbálok tetô alá hozni, és épp ezért is jó, hogy itt maradok jövôre, mert itt nagyon nyugodtan tudok írni.

A munka mellett nyilván szükség van szórakozásra is, hova szokott járni itt Kolozsváron?

— Színházba, operába, nagyon szívesen járok koncertre, hangversenyekre, de szeretek éttermekben vacsorázni, és azt is szívesen veszem, ha egy-egy barátom megmutatja az alternatív világot, ez hozzátartozik az itt-létem hangulatához, épp úgy, mint a mise vagy istentisztelet.

— Apropó színház, nem tudom mennyire követte az itt kialakult vitát...

— Képmutató volnék, ha azt mondanám, hogy nem követtem, hiszen alá is írtam egy erdélyi értelmiségiek által megfogalmazott állásfoglalást a magyar színház ügyében.

— Pontosan ezzel kapcsolatban kérdeznék valamit, ugyanis az ön által említett állásfoglalás megjelenését követôen egyes reagálások megkérdôjelezik a nem kolozsvári aláírók tényismeretét, függetlenül attól, hogy mondjuk sepsiszentgyörgyi az illetô, vagy történetesen épp budapesti. Mi errôl a véleménye?

— Nyilván fölmerülhet ez a kérdés, hogy egy budapesti vendégtanár, vagy éppen más Budapesten élô irodalmár miért írja alá? Erre én a következôket válaszolhatom: egyrészt Tompa Gábor több rendezését, és a kolozsvári színház sok elôadását láttam. Kiváló rendezôrôl van szó, ami természetesen nem azt jelenti, hogy a színház mûsorpolitikájáról ne lehetne vitatkozni. Másrészt, ha Erdélyben tanárkodom hónapokig, vagy évekig, akkor azt hiszem egy kifejezetten magyar kulturális belügyrôl szóló vitánál odaírhatom a nevemet, tehát nem érzem magamat illetéktelennek. A harmadik ok: a legfôbb kifogásom ezzel a vitával kapcsolatban az, hogy az egyik oldal a politika, illetve a központi kultúrpolitikai intézmények beavatkozását kéri egy mûvészeti vitába, én pedig azt gondolom, hogy a mûvészeti vitákat a mûvészeknek egymás között kell elintézni és nem kell kérni a politika segítségét a színházvezetés leváltásáért, hanem keményen kell vitatkozni és veszekedni, ha tetszik, akkor Tompa Gáborral. Tudniillik, hogyha bekapcsoljuk a kormányzati politikai beavatkozás eszközét, akkor ott tartunk, mint a kommunizmus idôszakában, mindenki rohant följelenteni az illetékes párttitkárnál a mûvészi riválisát. A mûvészi versengésnek az elintézési módja nem lehet valamilyen egyházi vagy politikai felügyelet. Ez a véleményem, és ehhez adtam a nevemet.

— A Korunk folyóirat által meghirdetett a 20. század tíz legszebb magyar verse kérdôívre ön is visszajelzett. Kíváncsi lennék az ön listájára.

— Ez egy teljesen önkényes és szubjektív lista: Ady Endre Az eltévedt lovas, Babits Mihály Különös hírmondó, Kosztolányi Dezsô Esti Kornél éneke, Füst Milán Öregség, József Attilától két vers, a Téli éjszaka és a Klárisok, Weöres Sándor Átváltozások címû ciklusa, Pilinszky János Apokrif, Nemes Nagy Ágnes Ekláthon éjszakája, Tandori Dezsô Hamlet királyfi mostohaapja elôtt.

— Mennyire lehet nyugodt lelkiismerettel állítani azt, hogy "kérem szépen átnéztem minden költô minden versét és úgy döntöttem, hogy ez a tíz a legszebb"?

— Ez egy igazságtalan lista, igazából nem lehet kiválogatni, mert a magyar költészet fantasztikusan gazdag, úgyhogy ez egy pillanatnyi diszpozíció, hangulat, hangoltság, vélemény tükre, de természetesen azért benne van az embernek a negyven évnyi versolvasása. Ez egy megkérdôjelezhetô keresztmetszet, de anélkül, hogy mentegetôznék, hozzáteszem, hogy mindenkinek van egy elképzelése arról, mi az, hogy legszebb vers, és esetleg egy irodalomtörténész olvasata és szempontja kicsit másabb, mint a gyakorló költôké. Érdekes játék volt mindenképpen, és semmi megtagadnivalóm nincs a tízes listát illetôen.

— Január 19-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából Nemes Nagy Ágnesdíjjal tüntették ki önt, "kimagasló szépirodalmi esszéiért és az esszémûfaj tudományos kutatásában végzett munkájáért". Gratulálok a díjhoz. Ezek szerint a kedvenc mûfaja az esszé, miért pont ez?

— Sajnos a magyar kultúra is különválasztja, vagy inkább szembeállítja az esszét a tudományos értekezéssel, vagy az esszét a tanulmánnyal. Én azt gondolom, hogy ez igazságtalanság, nemrég Debrecenben volt egy tudományos konferencia, ahol magam is, és más kollégák is bíráltuk ezt a szembeállítást. Az esszé ugyanúgy lehet tudományos, mint ahogy egy tudományos értekezés is tartalmazhat tudománytalan megállapításokat. Az esszé egy stílus, egy irodalomközeli valami, ami, hogy úgy mondjam, a tapasztalás és a mûvészet érzékelésének a beszédmódja, a módszer és a módszeresség, valamint a tárgyi tudás nagyon fontos ebben a mûfajban, de ez háttéranyagként van jelen, míg egy tudományos értekezésben, mondjuk úgy, maga a lényeg. Esszét az ír a mûvészetrôl, aki nem hisz a mûvészet végsô tudományos megismerhetôségében, viszont kimeríthetetlennek tartja a mûvészet érzéki tapasztalatát, a megélés és a tapasztalás nélkül pedig nem létezik mûvészeti reflexió.

Köllô Katalin

A felfedezés

(3. old.)

Eddig is tudtuk, hogy roppant érzékeny ember a miniszterelnökünk. Azonnal ideges lesz, például, amikor keresztesháborút hirdet a korrupció ellen, és ahelyett, hogy minden hazafi kardot rántana, akadnak, akik rákérdeznek: és ön? A miniszterelnök úr csak azokat a kérdéseket szereti, amelyeket ô tesz fel. És amelyekre ô is válaszol végül.

A múlt héten nagy érzékenységében ismét a szóvivôt iktatta ki a forgalomból — feltehetôen azért, nehogy sérvet kapjon, ugyanis el sem fért volna karjai között az a rengeteg szó, amelyeket a miniszterelnök úr mesélt nekünk, szájtáti tévénézôknek, direktben. Ámbátor az is meglehet, hogy Snagovban olyan fürdôhelyi témákat is tárgyalt a kormány, amelyet — az ott bódorgó lekaszabolt kísértete mellett — csak többszörösen vájtfülûek hallhattak. Így esett, hogy bármerre nyomkodtam a tévékészülékünk gombját, majdminden mûsorból a snagovosra öltözött miniszterelnök nézett vissza rám, amint éppen tanítóbácsisra igazított meseként hozta a világ meg a mi tudtunkra, amit a szóvivôje, ha megszakad sem tudott volna ilyen meghatóan és hosszan elmondani. A szóvivôi dobogó mögül ugyanis, kormányfônk éppen saját kormánya bizonyítványát magyarázta újra. Mi tagadás, volt mit magyarázni, hiszen alig egy hónapja ugyanezt a bizonyítványt már megmagyarázta, igaz, egy kicsit évfordulós-ünnepélyesre igazítva. Lám, nemcsak az egy év, de most már ez a hónap is úgy telt el, mint a semmi — márpedig a semmit mindig és folyton meg kell magyarázni! Ugyanis, ha nem történik meg, aminek meg kellene történnie, akkor a dolgok magyarázatot kívánnak. Szerintünk pedig, kormány még nem volt a világon, amelyik annyi tévémûsor idôt használt volna föl bizonyítvány-magyarázatra! Igen, mert nehézfejûek vagyunk, sehogy sem akarjuk megérteni, hogy a munkát helyettesítô tévészereplésekbôl sohasem elég. Ráadásul a miniszterelnök elôtt ott lebeghet a lekaszabolt példája is, aki a maga idején az egész tévémûsort kisajátíthatta! Bár az is tény, a lekaszaboltnak még nem futotta arra, hogy a megyei elsô titkárokként fungáló prefektusokkal való kapcsolatát is tévésítse, netán arra, hogy a polgármesterekkel is ilyen kapcsolatot tervezzen. Viszont egyes hozzá nem értôk olyanokat is mondanak, hogy ennyi tévészereplési energiával bárki, még az oltyánok híres-neves Bulája is ugyanennyi eredményre juttathatta volna az országot — amihez enyhe rosszmájúsággal azt tehetem hozzá: legalább szórakoztunk volna rajta...

Nekem mégis a kormányfô határtalan szociális "érzékenysége" tetszett leginkább. Pláne az, amikor a kormánya nagy felfedezését is bejelentette. Ez igen — mondtam, s majdnem csettinteni való kedvem kerekedett —, ez már valami, akár Kolumbusz is megirigyelhetné, aki pedig igazi nevet szerezhetett magának a felfedezések terén. Ez a felfedezés megérdemli, hogy minden tévémûsorból visszaköszönjön a tátott szájú tévénézôkre! A kormány azt fedezte fel ugyanis, hogy amíg a béreket csak kétszeresre emelték (fene tudja kik, miféle okkult erôk?) ebben az országban, addig az energiák ára a hatvanszorosára duzzadt! (Nyilván tudtuk és beleegyezésük nélkül!) Az a baj, hogy e késôi felfedezés csak a kormánynak felfedezés, mi régóta a bôrünkön tapasztaljuk. Ám a miniszterelnök úr, aki döntés-helyzetben van, a szentenciát is bejelentette: Ez így nem mehet tovább! A szóvivô sérvét óvó igyekezetében még azt is hozzátette: a kormány elhatározta, hogy intézkedik! No, ugye! Én pedig, aki roppant szeretnék végre lelkesedni, elôbb azt mondtam jóindulatúan: jobb késôbb, mint... aztán, mert az ördög nem alszik, azt kezdtem számolgatni, hogy elég rég itt lett volna az intézkedésnek az ideje, pláne, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a rendszerváltás utáni tizenkét évbôl erre máris nyolc jutott nekik —, de az is csak úgy, ha az elôzô negyvenvalahányat leszámítjuk... Nos, mikor lehet akkor ebbôl gálickô? Kormányfônknek erre is volt receptje: egyelôre tanulmányozzák. Aztán valamikor sürgôsen kihoznak egy sürgôsségi kormányrendeletet. És végül, még azt is tanulmányozzák (bizonyára tavaszig!), miként támogassák azokat, akiknek jövedelmébôl még a fûtés ellenértékére sem futja...

Nem akarok jósolni, de mire ezek a tanulmányok elkészülnek, egy kis idô eltelik, s feltehetôen, aki addig nem halt meg, az megmarad, minthogy addigra megjön a tavasz, levelet bont a berki saláta, sarjad a csalán, kapaszkodik a gyermekláncfû, készül a martilapú — csupa vitamin, meg erô, meg egészség — s ebben az optimizmust sugalló hangulatban már újra azon törhetik a fejüket, hogyan lehetne a nagyon sokadik bôr után még egyet levakarni valahogy az optimizálódott népekrôl, adók, egyebek, be- és kiutazási egészségügyi biztosítások (amelyek amúgyis a legnagyobb adórablás címére pályázhatnak) feltupírozásával... Mert ez így nem mehet tovább!

Igaz, feszültségoldó biztosításként továbbra is (akár a végtelenségig) elôvehetô és mûködtethetô a magyar kedvezménytörvény körüli hercehurca, vagy a Hargita–Kovászna megyei kisebbségek féltése, amelyek a berki salátánál is ígéretesebb hatékonyságúak.

Kiss János

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l A francia bajnokság 23. fordulójában a címvédô Nantes biztosan nyert otthon a második helyen álló Lyon ellen. Az utolsó gólt Viorel Moldovan lôtte az 53. percben. Végeredmény: FC Nantes–Olympique Lyon 3–0.

Az élen: 1. Lens 45 pont/21 mérkôzés, 2. Lyon 40/22, 3. Paris SG 35/22 (26–17), 4. Auxerre 35/20 (28–20), 5. Lille 35/22 (27–22), 6. Troyes 34/21, ...11. Nantes 26/23.

l Zinedine Zidane, a Real Madrid labdarúgócsapatának francia sztárja Pascal Obiscóval, az egyik legnépszerûbb francia énekessel készít közös lemezfelvételt.

A bevételt az AIDS-ellenes küzdelemre fordítják.

A világ- és Európa-bajnok futballista egy strófát ad elô, de a francia válogatott több tagja is hallatja majd a hangját.

l Elképzelhetô, hogy Diego Maradona politikai pályára lép. Az argentin futball-legenda ugyanis kötelességének érzi, hogy segítsen az országot sújtó gazdasági válság kezelésében.

— Maradonát az egész világon ismerik, számunkra rengeteget jelent, hogy ilyen nehéz helyzetben számíthatunk rá — mondta Daniel Scioli, turisztikai- és sportminiszter.

— Diego azzal foglalkozna, amihez igazán ért — jelentette ki Guillermo Coppola, Maradona ügynöke. — Egy olyan futball-program elkészítését tervezi, amely a szegény családokban nevelkedô gyerekek számára biztosít edzés- és játéklehetôséget.

Az 1986-ban világbajnok argentin válogatott csapatkapitányának Eduardo Duhalde köztársasági elnökkel kell együtt dolgoznia. Kettejük viszonya hosszú ideig nagyon feszült volt, mert Maradona egy interjúban Argentína ellenségének nevezte a politikust.

— Ez már a múlt, Diego minden este azért imádkozik, hogy Duhalde Isten segítségével vezesse ki az országot a válságból — mondta Coppola. — Biztos vagyok benne, hogy kiválóan meg fogják egymást érteni.

FORMA–1
Felszámolják a Prost-csapatot

(4. old.)

A versaille-i bíróság hétfôn úgy döntött, hogy fel kell számolni a 28 millió dolláros adóssággal küszködô Forma–1-es Prost-csapatot.

Ezzel bizonyossá vált, hogy a március 3-án Melbourne-ben kezdôdô idényben 11 istálló áll rajthoz.

— Sajnos, nem sikerült megfelelô támogatót találnunk. Ahogy múlt az idô, úgy lett egyre reménytelenebb a helyzet. Nagyon sajnálom azokat a munkatársaimat, akik most az utcára kerülnek. Rengeteg emberrel tárgyaltunk, de senkivel sem sikerült megállapodnunk — mondta a pilótaként négyszeres világbajnok tulajdonos.

Az egyik bíró úgy nyilatkozott: nagyra értékelték a nemzeti hôsként tisztelt Alain Prost erôfeszítéseit, de nem hozhattak más döntést.

Az istálló ellen november 22-én indítottak csodeljárást. A bukásban — az AFP elemzése szerint — jelentôs szerepe van a csapatfônöknek, aki gyakran került összetûzésbe a környezetéhez tartozó meghatározó személyekkel.

Egyre többen pártoltak el tôle, s még az sem segített rajta, hogy 2000 végén 40 százaléknyi részesedést eladott a brazil Pedro Diniznek. A tranzakció pillanatnyi lélegzetvételhez juttatta a csapatot, az autókba Ferrari-motor (Acer) került, az eredmények azonban továbbra is elmaradtak a várakozásoktól.

Az 1955. február 24-én született Alain Prost a McLaren-Porsche csapatával harmincévesen szerezte meg elsô világbajnoki címét, majd 1986-ban ismételt. A harmadik diadalát 1989-ben a McLarennel aratta, az utolsót pedig 1993-ban a Williams-Renault-val.

A legsikeresebb Forma-1-es pilóták egyike — öt gyôzelemmel csupán az argentin Juan Manuel Fangio áll az élen, míg rajta kívül négy elsôséggel is csak a német Michael Schumacher büszkélkedhet — 1997. február 13-án, alig három évvel a visszavonulása után vásárolta meg a Ligier-t. Elsôszámú versenyzônek Olivier Panist szerezte meg, majd késôbb motorszállításra szerzôdött a Peugeot-val.

Az esetek többségében azonban a vert mezônyben végeztek a kocsik. Tavalyelôtt például egyetlen pontot sem szerzett a csapat, és a múlt évben is csupán az a Jean Alesi volt eredményes (4 pont), akivel Prost — még idény közben — összeveszett.

A legjobb eredmények:

2. hely: 1997 (spanyol nagydíj), 1999 (Európa Nagydíj)

3. hely: 1997 (brazil nagydíj)

4. hely: 1997 (monacói nagydíj, német nagydíj)

5. hely: 1997 (ausztrál nagydíj), 2001 (kanadai nagydíj)

6. hely: 1997 (kanadai nagydíj, magyar nagydíj, luxemburgi nagydíj),

1998 (belga nagydíj), 1999 (brazil nagydíj, spanyol nagydíj, német nagydíj), 2001 (monacói nagydíj, német nagydíj).

Helyezések a konstruktôrök világbajnoki pontversenyében: 1997: 6. (21 pont); 1998: 9. (1); 1999: 7. (9); 2000: 11. (0); 2001: 9. (4).

A Forma-1 egykori francia pilótái mérsékelt együttérzéssel fogadták a Prost-csapat felszámolásáról szóló hétfôi döntést.

— Ha valaki kiváló versenyzô volt, még nem biztos, hogy csapatfônökként is megállja a helyét. Ehhez hatalmas tehetségre, motivációra és energiára van szükség. Óriási a különbség a menedzseri munka és a versenyzés között — mondta René Arnoux, aki 1978 és 1989 között szerepelt az autós gyorsasági világbajnokságban.

A 149 nagydíjon hét gyôzelmet arató 43 éves sportember szerint az egykori négyszeres világbajnok istállójának csôdje csak személyes tragédia, s nem rontja Franciaország megítélését.

Henri Pescarolo szintén azok közé tartozik, akik nem "gyászolják" minden idôk egyik legjobb Forma–1-es pilótáját.

— Alain Prost hibái vezettek a csôdhöz. Nem rendelkezett azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek 300 ember irányításához — mondta Pescarolo, aki 1968 és 1976 között 57 Forma–1-es futamon indult.

A négyszeres világbajnokot védôk tábora sokkal kisebb, de nem jelentéktelen.

— Alain balsikeréhez alaposan hozzájárult a jelenlegi világgazdasági helyzet — kereste a mentséget a történtekre az 1974 és 1986 között 6 futamgyôzelmet arató Jacques Laffite.

Patrick Tambay, az egykori Ferrari-pilóta (1982-1983) szerint elképzelhetô, hogy van remény arra, hogy Alain Prost rövid szünet után ismét feltûnjön a Forma–1 világában, ha már nem is csapatfônökként.

ÖKÖLVÍVÁS
Visszavágás Dorofteinek

(4. old.)

A WBA változat világbajnoki címét igazgató tanács február 17-én ül össze, akkor döntenenek arról ki lesz a kihívója Leonard Doroftei világbajnoknak. Legvalószínûbb, hogy a 60,200 kg-os súlycsoport elôzô világbajnoka, az argentin Raul Balbi kap újra lehetôséget. Az idôpontot és helyszínt Montrealban döntik el március 3-án, a tárgyalásokra Iosif Armas, a Román Ökölvívó-szövetség elnöke utazik Kanadába.

Román Kupa
A Román Ökölvívó-szövetség legutóbbi döntése értelmében a Tavasz Kupát ezentúl a Román Kupa helyettesíti. A vetélkedôt február 18. és 24. között bonyolítják le. Ezzel párhuzamosan zajlik majd a lányok versenye, mind a felnôtteknél, mind az ifiknél.

A helyszínrôl késôbb döntenek. Kolozsvárt minden vetélkedôn képviseli öklözô.

Coriolan Iuga

Tyson engedély nélkül
Az amerikai Nevada állam sportbizottsága kedden két és félórás ülés után megtagadta Mike Tysontól (képünk, Virgil Tomulet karikatúrája) a kért bokszolási engedélyt.

Így az egykori profi világbajnok amerikai ökölvívó Las Vegasban nem szállhat ringbe a jelenlegi nehézsúlyú címvédô, a brit Lennox Lewis ellen, és az április 6-ra kitûzött mérkôzéshez más helyszínt kell keresni.

Az öttagú bizottság 4:1 arányban utasította el a versenyzési engedély kiadását Tyson számára, tekintettel a szorítón belül és kívül régóta tanúsított erôszakos magatartására, beleértve a múlt heti New York-i sajtóértekezleten kitört verekedést is. A 36 éves bokszoló jövôje ezzel bizonytalanabbá vált, mint valaha.

Tyson a Lewis elleni összecsapás sajtótájékoztatóján sértô megjegyzéseket tett a Boksz Világtanács (WBC), valamint a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) bajnokára, és megütötte egyik testôrét. Az ezután kitört tömegverekedésben állítólag megharapta brit riválisa combját.

Bob Faiss, Mike Tyson ügyvédje szerint mindenképpen sor kerül a Lennox Lewis elleni profi ökölvívó nehézsúlyú mérkôzésre.

— Az összecsapást megrendezzük, már három helyszín is érdeklôdött — nyilatkozott az ügyvéd.

A 100 millió — egyes hírek szerint 150 millió — dollár összdíjazású találkozónak immár biztosan nem Nevada állam ad otthont.

— Nem vagyok Teréz anya. De nem vagyok a tömeggyilkos Charles Manson sem — jelentette ki a döntés utáni sajtótájékoztatón Tyson, aki a bizottság tagjainak azt mondta, hogy már eleget büntették életében.

Ünnepi sorsolás a Szabadságnál

(4. old.)

A különféle sorsolások között Sebesi Karen Attila "ceremóniamester" segédletével színészek és operaénekesek is szórakoztatták a nagyérdemût. A nagysikerû tréfás jelentekben és operettrészletekben fellépett Jancsó Miklós, Rekita Rozália, Sebesi Karen Attila, Hary Judit, Sz. Veress Ildikó, Székely Zsejke, Ádám János és Madarász Loránd. A zongorakíséretet Urszuly Kálmán szolgáltatta. A mintegy 200 nézô jól szórakozott a Diamond Dance Club (edzô: Ács Zita és Alex) ifjú sporttáncosain, akik standard és latin táncokat adtak elô.

Fôbb támogatóink is megtisztelték jelenlétükkel a sorsolást. A parabolaantennát szolgáltató ProSat tulajdonosa, Bunika Gabriella bemutatta cégét, s elmondta, hogy a Fenesi út 2/b. alatti székhely minden hétköznap várja a vevôket 10 és este 6 óra között. Az évkönyv nagydíját, a permetezôgépet felajánló Bronto Comprodtól Habina Hariclea közgazdász és Gábor Andrea titkárnô volt jelen, ôk a Maxim Gorkij 35. szám alá várják az érdeklôdôket. A különdíjként hátizsákot adományozó VSA-t Moldován Annamária képviselte, tôle megtudhattuk, hogy cége az elsôk között jelent meg 1989 után Kolozs megyében, sporttermékeket és utazótáskákat gyárt és elad, de újabban kondigépek és építôipari szigetelôanyagokat is megtalálhatók üzleteiben, sok romániai városban forgalmaz.

Különlegességként a jeles vendégeket, Boros Jánost és Kerekes Sándort is szóra bírta a mûsorvezetôként Sebesi Karen Attila. Megismerhettük az alpolgármester álláspontját a magyar igazolványról, és megtudtuk, hogyan "monitorizál" a tanácsi alelnök.

A sorsolások sorát a rejtvénypályázatok nyitották. Jutalomban részesülhettek azok a szerencsés pályázók, akik a Szabadságban megjelent három rejtvényt és a Corvina Nemzetközi Rejtvénymagazin támogatta Rejtvényturmix feladványát megfejtették, és beküldték (de azok is, akik csak a Szabadságban szereplô rejtvényeket oldották meg). 218 levél érkezett be, 158-an fejtettek meg három, 39-en pedig négy rejtvényt, 21-et kellett különféle hibák miatt kizárni.

A Szabadságban megjelent pályázati rejtvények helyes megfejtései: 1. forduló: Hogy megkeressem az elsô kettôt; 2. forduló: Na, akkor nem nagyon sokat tévedtem; 3. forduló: Viagrától, mert lassan nyeltem le.

A nyertesek névsora:

Négy rejtvény megfejtôi: 1. Balogh Eta (Kolozsvár, Gyár utca 1.) — videokazetta; 2–10. Lészai Tibor (Gr. Alexandrescu 28/7.), Bagi Pál Balázs (Rebreanu 23/37.), négyszer Pál András (Toplita 3/5.), Paskucz Viola (Tarnica 4.), Kiss Ildikó (Fôtér 5.) és Bíró-Szokolovszki Magdolna (Titulescu 149/11) — ajándékkönyvek.

Három rejtvény megfejtôi: 1–2. Bozsoki Adrienn (Gyár 4/81.) és Nyerges Gyöngyi (Unió u. 15.) — Szabadság elôfizetés; 3–10. Kolonics Katalin (Titulescu 31.), Simon Gertrúd (Tulcea u. 14/9.), Kallós Ferenc (Micus sétány 8/15.), Vincze Károly (Gruia 58/27.), Nyerges Gyöngyi (Unió u. 15.), Kovács Kázmér (Tipografiei 13/22.), Kraftsik Katalin (Mocs 180.) és Bázsa Ferenc (Lacului 8.) — ajándékkönyvek.

Az évkönyv rejtvényeinek sorsolása következett, összesen nyolc díj lelt gazdára. A rejtvényeket 20-an fejtették meg helyesen, 63 pályázatot kellett kizárni.

A nyertesek névsora: 1. Szántó Zoltán (Egeres-Gyártelep 174.) — Matadi háti permetezô; 2. Kolonics Katalin (Titulescu 31.) — Horváth Gyöngyvér grafikája és édességcsomag; 3. Nagy Dezsô (Fôtér 4/7.) — nôi fürdôruha és édességcsomag; 4. Jaskó György (Ariesul 28.) — tíz darab Sooter’s színes fotófilm; 5. Galiger Éva (Unirii u. 23/30.) — Osram Economy 21 energiatakarékos villanyégô és négy színes villanyégô; 6–8. Vincze Endre (Decebal 27.), Nagy Irén (Victor Hugo 21.) és Szôke Mária (Bi- zusa 4/5.) — az Erdélyi Gazda mezôgazdasági, környezetvédelmi, turisztikai és tudományterjesztô folyóirat egyéves elôfizetése és édességcsomag.

Az évköny pályázat helyes megfejtéseit késôbb közöljük.

A különdíj pályázat részvételéhez a Szabadságban és az évkönyvben megjelent szelvényeket kellett mellékelni — összesen 182-en küldték be, 150-et fogadtunk el. A hátizsák boldog tulajdonosa Fekete P. P. János (Bogártelke 1.) lesz.

Az izgalom ekkor hágott a tetôfokára, a negyedévi elôfizetôi pályázat díja, a parabolaantenna kisorsolása következett. A ProSat ajándékát Juhász Péter (Titulescu 34/88.) viheti haza.

A sorsolást hagymányos módon a gyerekek végezték, cukorka volt a jutalmuk.

Támogatóink voltak még: a Van Melle Fundy Kft., Dunkler Kft., Soo- ter’s Kft., Energolux Kft., a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete és a Báthory-líceum. Segítségüket és olvasóink támogatást ezúton is köszönjük!

P. J. A.

KÖRKÉP

Dr. Pap István "Gazdaverseny"
Ki is volt dr. Pap István?

(5. old.)

1915. február 23-án született a Fehér megyei Verespatakon. A Kolozsvári Magyar Királyi Mezôgazdasági Akadémiát 1941-ben végezte el, utána a kolozsmonostori tangazdaságban dolgozott vezetô szakemberként. Majd katonai szolgálatra hívták be és 1944–48. között hadifogoly volt az Ural hegységben. Onnan szabadulva, 1948–1975 között a kolozsvári Agrártudományi egyetemen nevelte az ifjú agármérnök-jelölteket.

A ’89-es fordulat után azon fáradozott, hogy néhány mezôgazdasági mérnökkel karöltve életre keltse a Romániai Magyar Gazdák Egyesületét. 1994. február 5-én távozott az élôk sorából.

Elsô forduló:

1. Milyen gyómirtószereket használhatunk a búzaföldeken?

a) Dual, Diizocab, Eradicane, Venzar, Betanol, Fusilade Super.

b) Icedin Super, Oltisan M., Buctril, Sansac, Lancet, Glean, Granstar Optica.

c) Igran, Mecloran, Cozatrin, Galant Super, Targa Super, Focus ultra

2. Kukoricából hány kilogrammot kell vetni hektáronként?

a) 30–50 kg

b) 15–25 kg

c) 8–10 kg

3. Közép-Erdélyben milyen kukorica hibrideket vessünk:

a) Andreea, Elan, Oana, Saturn, Turda 200, Turda super, Turda 215

b) Cocor, F-412, F-420, Rubin, Safir, Temerar

c) F-376, Octavian, Pandur, Progres, Rapsodia, Rival, Robust

4. Milyen mélyre vessük a napraforgót?

a) 11–13 cm

b) 4–6 cm

c) 8–10 cm

5. Mennyi vizet fogyaszt naponta egy felnôtt szarvasmarha?

a) 40–45 l

b) 50–60 l

c) 100–120 l

A versennyel kapcsolatos tudnivalók:

— Mindenik kérdésre a megadott háromból csak egy helyes. Azt kell beküldeni.

— Összesen 7 forduló jelenik meg január 31–március 14. között. A beküldési határidô április 4. Egyetlen borítékban postázhatják a válaszokat. Kérjük az újságból kivágni s ott bekarikázhatják a helyes válaszokat. Ezzel bizonyíthatják azt is, hogy önök is elôfizetôi lapunknak.

Április 20-án sorsolással döntjük el a nyertesek nevét. Kukorica-, zöldség- és virágmagot, mezôgazdasági felszerelést, gyomirtó és növényvédôszert lehet nyerni. Ezenkívül kisorsolunk 3 Szabadság- és ugyancsak 3 Erdélyi Gazda-elôfizetést is.

Támogatóink: a "Poliam" cég — növényvédô és gyomirtó szereket forgalmaz; a Bronto Kereskedelmi Társaság mezôgazdasági gépeket és eszközöket árul, a "4 Varga" pékség a Duna utcából, az Algott Kft. zöldség- és virágmagvakat forgalmaz, a GAZDA Kft. a gazdálkodáshoz szükséges gépeket és anyagokat árul; a Dan Magdun cég és kertészeti bolt is mezôgazdasági cikkeket forgalmaz.

A gazdaversenyt a Kallós Alapítvány is támogatja: Erdélyi Gazdára fizetnek elô, három nyertesnek. Az egyik komoly támogatónk a Kiskun Kolozsvári kirendeltsége, tôle Kiskun kukorica-vetômagot nyerhet a szerencsés versenyzô.

Feszült hangulatú tanácsülés füstmentesen

(5. old.)

Feszült hangulatban kezdôdött az aranyosgyéresi tanácsülés, miután Mircea Gligan jogtanácsos felszólította a tanácsosokat, tegyék meg vagyonbevallásukat, illetve töltsék ki azt az ûrlapot, amelyben arról nyilatkoznak, milyen állami vállalat vezetôtanácsának tagjai, milyen, a polgármesteri hivatallal kapcsolatban álló magánvállalkozásban érdekeltek. Incidenst váltott ki, amikor emlékeztettek a tanács korábbi határozatára, amelyben tiltja az ülésteremben a dohányzást. Ezt végül kész veszekedés követte, ugyanis a helyi adók emelésének megszavazásakor félrevezették a tanácsot. Nem tudtak arról, hogy azok, akik március 15-ig kifizetik adójukat, nemcsak hogy öt százalékos kedvezményt kapnak, de a 30,8 százalékos adóemelés alól is mentesülnek. A probléma felvetôi a felelôsök lemondását kérték, ám az ügy tárgyalását nem tûzték napirendre, ugyanis szabályellenes lett volna, az ülést megelôzôen a szakbizottságnak minden napirendi pontot véleményeznie kell. Elvetették a polgármesteri hivatal tavalyi szociális tevékenységérôl készült beszámolót, annak rövidsége, hiányosságai miatt.

Azok a jövedelem nélküli családok, amelyeknek föld, jármû, kiadható lakás vagy háziállat van tulajdonukban, nemigen számíthatnak a minimális jövedelemre, mert a kormány által elôírtak alapján ezekbôl jövedelemhez juthatnak, ami "kérdésessé" teszi szociális helyzetüket. Végül is a tanácsosok törölték a javaslatból az arany és ékszerek értékét, mert úgysem lehet ellenôrizni, ugyanakkor a háziállatoknál a jelenlegi piaci árakat felére csökkentették, mondván, hogy a termelônek költségei is vannak, nemcsak jövedelme.

Schmidt Jenô

Újságot adna ki a polgármesteri hivatal

(5. old.)

Havilapban tájékoztatja majd polgárait a helyi tanács határozatairól Aranyosgyéres polgármesteri hivatala. A város elöljárói nagyon fontosnak tartják a munkájuk ismertetését, hiszen a helyi tanács döntései elsôsorban a város lakóit érintik. Eddig a helyi médiában igyekeztek népszerûsíteni az információkat, de nem rendelkeztek saját szócsôvel. Ez lehetôséget adna a rendelkezések, határozatok, a pénzalapok felhasználásának ismertetésére, valamint a lakosoknak a város közigazgatásában való részvételére. Kezdetben negyedévenként jelenne meg a közlemény, nyolc A4-es formátumú oldalon, kétezer példányban. Az ingyenesen osztott nyomtatványokkal kapcsolatosan az olvasóktól érkezett visszajelzések alapján módosítanak majd az információk tálalási módján.

R. T. T.

Gazdasági stratégiát vállal a város

(5. old.)

Az Aranyosgyéresi Vidéki Üzletkötô Központ keretében a Kolozs Megyei Tulajdonosok és Kisiparosok Egyesületével társult Aranyosgyéres polgármesteri hivatala, a gazdasági fejlesztési programstratégiák kidolgozása, ezeknek a közép- és hosszútávú országos gazdasági fejlesztési stratégiához való kapcsolása érdekében. Adattárat hoznak létre azokkal a vállalatokkal, amelyek európai uniós cégekkel kötnének üzleteket, ugyanakkor menedzserképzést és fejlesztést szerveznének. A terv megvalósítására húszmillió lejt utaltak ki, amelybôl számítógépet és faxot vásárolnak. A társulás meghatározatlan ideig érvényes, bármely fél megalapozott kérésére megszûnhet, ebben az esetben a közös tulajdont képezô vagyon elosztására a hozzájárulás függvényében kerül sor.

R. T. T.

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Két országosan körözött bûnözôt is lefülelt a rendôrség a napokban. Az alparéti (Bobâlna) Nicolae Petacot (28) lopásért, a sloboziai Carmen Elena Soacatét (46) csalásért ítélték két év börtönre, mindketten "meglógtak" a büntetés elôl.

Fedezetlen csekkel fizetett a párvai (Beszterce-Naszód megye) Toader Rus, a Theo Isabel Kft. ügyintézôje, aki január 29-én a szamosújvári Adrivland Kft-tôl fûrészárut vásárolt 35 millió lej értékben. Csekklappal fizetett, ám a számláján nem volt megfelelô pénzösszeg.

Súlyos baleset történt Magyarlóna környékén az E60-as országúton. Ioan Ilies (44) a CJ–01–JMJ rendszámú 1310-es Dacia vezetôje figyelmetlenül vezetett és elsodorta az ittas állapotban az út jobb oldalán haladó Cãlin Fenesant (27). Az áldozatot súlyos sérülésekkel kezelik a kórházban.

Minôsített lopás vádjával vizsgálják a tordai Ioan Florian Rangát (31), aki több üzletet fosztott ki. Tizenhat millió lej értékû élelmiszert és felszerelést vitt el, a kár fele térült meg. Más ügyek kapcsán is vizsgálják.

Megyeszerte razziáztak a rendôrök. Az eredmények: Szamosújvárott 127 személyt igazoltattak, 84 gépkocsit ellenôriztek, 34 bírságot róttak ki (7,6 millió lej értékben), 800 ezer lej értékû javat koboztak el, 3 hajtási jogosítványt és 1 forgalmi engedélyt bevontak. Désen 8 kereskedelmi egységet és 48 magántermelôt ellenôriztek, 50 bírságot róttak ki (11,3 millió lej), 5 millió lej értékû javat koboztak el. Kolozsvárott 61 bírságot róttak ki, a büntetés összértéke mintegy 17 millió lej.

(póka)

A kisbácsi Magyar Ifjúsági Házért

(5. old.)

szerveznek jótékonysági farsangi bált a kolozsvári Sportcsarnokban, február 9-én, szombaton délután 5 órától. Az épülôfélben levô központ kiteljesítése érdekében a helyi RMDSZ több forrást is felkutatott az elmúlt idôben: pályázatokból, magánszemélyektôl, közületektôl, megyei és országos RMDSZ-tôl, a helyi egyházaktól érkeztek támogatások, de mindez még mindig nem elég a több mint 250 ifjúnak tervezett központ befejezésére.

A jelenlegi helyzetrôl Deák Ferenc, a kisbácsi RMDSZ elnökét faggattuk.

— Hogy áll most a tavaly áprilisban megálmodott Magyar Ifjúsági Ház?

— A kezdetekrôl még elmondanám, hogy tulajdonképpen 9 millió lejjel indítottuk útjára "álmunkat" a helyi római katolikus egyház telkén, 136 négyzetméteren. Rengeteg munka, anyag, pénz, idegeskedés áll mögöttünk, de most már biztos nem állhatunk le, nem visszakozhatunk. Eleinte sokan bizalmatlankodva néztek erre a kezdeményezésre, de mostanra, amikor már tavaly november óta tetô alatt áll a központ, úgy tûnik, hogy mindenki azon van, hogy mielôbb megnyissa kapuit és minél nagyobb mértékben használhassák is ki. Ehhez viszont további 300 millió lejes beruházásra van szükség.

— Milyen tevékenységeket terveznek majd?

— Az ifjúsági házban lesz klub, konferenciaterem, könyvtár, konyha, és amennyiben a padlásteret is felépítjük, még egy-két vendégszoba is helyet kap. Különben a könyvtár és számítógép már megvan, csak éppen tárolni nincs ahol…

— Említette azt is, hogy a Kisbácsból elszármazottakhoz is intéztek támogatási körlevelet, volt ennek visszhangja?

Európa-szerte közel 50 levelet küldtünk szét, ezekre néhányan válaszoltak is, sôt anyagi támogatást is küldtek.

— Mit lehetne még tenni, segíteni ebben az ügyben?

A sok munkával párhuzamosan megpróbáltunk kellemesen hasznos pillanatokat is felhasználni a pénzgyûjtésre, ilyenek voltak a különbözô bálok, a majális, mindezek helyi szinten. Most megpróbáljuk kiterjeszteni adománygyûjtô rendezvényeinket más helyeken is. Kapóra jött az a lehetôség, hogy a kolozsvári Sportcsarnokban már közel két esztendeje nem volt a magyarság számára oly szükséges bál, és most, Sebesi Karen Attila barátunk, valamint a Tonic Média Alapítvány megkeresésére egy jótékonysági farsangi bált szervezünk közösen. Tudvalevô, hogy egy ilyen kezdeményezés mindig nagy anyagi kiadásokkal jár, de mi bízzunk a kolozsváriak és környékbeliek bôkezûségében és bálozó kedvében. A jótékonysági bál mûsora is azért szólít meg minél szélesebb skálájú és érdeklôdési körû közönséget, mert ezzel is azt szeretnôk, hogy a Sportcsarnokban február 9-én hatalmas legyen az érdeklôdés. Ezért lép majd föl a híres marosvásárhelyi népdalénekesnô, Cseh Judit, az egyre nagyobb sikereknek örvendô Knock Out együttes, amely a fiatalság körében nagyon jó hírnévvel bír, de lesz még nagyon sok más meglepetés is: tombola, disco, maszka-verseny stb. És, reméljük, közönség is!

Szalontai Attila

INGATLAN

(7.old.)

Eladó központi, nyolcszobás ház, frontra nyíló négy ablakkal, 1000 négyzetméter területtel, alkalmas cégszékhelynek, banknak, más privatizálásra. Telefon: 199-592. (7633792)

Világhálóval fogott rabló

(7.old.)

Eredeti, eddig nem tapasztalt módon került kézre egy rabló. A 0702-es katonai egységhez tartozó csendôrök az Internet segítségével fülelték le Octavian Popát. A kolozsvári ügyészek harminc napos letartóztatási parancsot bocsátottak ki nevére.

Január 10-rôl 11-re virradóra Octavian Popa betört egy nonstop üzletbe, ahonnan 7 millió lejt lopott. Carmen Bolos elárusítónô elmondta, a rabló több ízben ököllel csapott az arcába eltörve az állkapcsát. Az üzlet munkatársának személyleírása alapján a rendôröknek sikerült azonosítaniuk a rablót. Octavian Popát nem találták otthon, de édesanyja elmondta, fia több napja nem járt otthon. A nô fontos információt adott a rendôröknek: fia internetfüggô. A rabló édesanyja megadta annak a kávézónak a címét, amelyet Octavian rendszeresen látogatott és ahonnan a mIRC elnevezésû program segítségével különbözô személyekkel társalgott. A rendôrök azonnal a helyszínre siettek, a tettest viszont nem találták kedvenc helyén. A klub felügyelôjétôl megtudták, Octavian internetes becenevét: RAPID20.

Tizennyolc napon keresztül a rendôrök megfigyelés alatt tartották azokat a helyeket, ahol Octavian társalogni szokott. Pár alkalommal belépett a társalgóba, de a rendôröknek és csendôröknek egyetlenegy alkalommal sem sikerült rájönniük, honnan ír. Ekkor egyikük eredeti ötlettel rukkolt elô: nônek adta ki magát a társalgóban és leszólította Octaviant, ez viszont csak kevés dolgot árult el magáról. A "hölgy" többször felajánlotta Popának, hogy találkozzanak, ez viszont valamennyi alkalommal visszautasította az ajánlatot. Meglepô módon január 28-án Octavian találkát ajánlott "hölgyismerôsének" a Malom (Gheorghe Baritiu) utcán levô TotalNet internetkávézó elôtt. Meglepetésére a varázslatos hölgy helyett a találkára több osztag csendôr jelent meg.

(k. o.)

NAPIRENDEN

Romániába látogatott az ukrán miniszterelnök
A kisebbségi jogok kölcsönös tiszteletbentartását ígérik

(8. old.)

A román–ukrán kétoldali kapcsolatokról tárgyalt tegnap Ion Iliescu államfô Anatolij Kinah ukrán miniszterelnökkel a Cotroceni-palotában. A megbeszélés során kiderült, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom alig 360 millió dollár. Leszögezték, hogy a kölcsönös nemzeti kisebbségi kérdéseket a két fél európai modell szerint kívánja rendezni.

Adrian Nãstase kormányfô a találkozóról kijelentette: a két ország között, 1997-ben megkötött alapszerzôdés lehetôvé teszi a Romániában és az Ukrajnában élô ukrán, illetve román kisebbségek problémáinak megfelelô módon történô rendezését. Szerinte a két ország között semmiféle területkövetelési gyanú nem áll fenn.

Anatolij Kinah miniszterelnök a megbeszélés után úgy fogalmazott, hogy Ukrajnában nincsenek interetnikus konfliktusok, jóllehet az országban több mint száz nemzetiség él. Az ukrán miniszterelnök kijelentette, hogy Ukrajna tiszteletben tartja a Moldovai Köztársaság területi szuverenitásának épségét, de emlékeztetett arra, hogy ezekben az országokban a politikát az európai elôírásoknak megfelelôen kell irányítani.

Marosvásárhelyi találkozó a magyar sajtó vezetôivel

(8. old.)

A magyar kedvezménytörvény, illetve a kormánypárt és az RMDSZ közötti megállapodás eseményeit a romániai magyar sajtó egyaránt tárgyilagosan tükrözte, megfelelô volt az együttmûködés sajtó és politikum között, hangsúlyozta Markó Béla tegnap Marosvásárhelyen, a romániai magyar írott és audiovizuális sajtó vezetôivel folytatott megbeszélésén.

Az elnök kiemelte: a magyar sajtó szempontjából az RMDSZ fontos elôrelépésnek tekinti azt, hogy a megállapodásban rögzítették a marosvásárhelyi közszolgálati televízióstúdió újraindítását is. Elmondta: ez évben számos helyi jellegû célkitûzés is megoldást nyer majd, köztük a marosvásárhelyi Bolyai középiskola, a brassói Áprily Lajos Líceum vagy az aradi Szabadság-szobor ügye, a helyi célok nagytöbbsége azonban a két politikai alakulat területi szervezetei által kötendô helyi megállapodásokban kapnak majd helyet.

A kedvezménytörvényrôl szólva az elnök megerôsítette, az RMDSZ jónak tartja a román és magyar miniszterelnök között létrejött megállapodást, amelynek kidolgozásában és elfogadtatásában az RMDSZ-nek is meghatározó szerepe volt.

A Szabadság kérdésére Markó Béla Eckstein-Kovács Péter szenátor ama, hasábjainkon megjelent, kérdésfelvetésére, hogy az RMDSZ minden törvénytervezetét támogatná a kormánypártnak, biztosított, hogy látatlanban az RMDSZ semmiféle kezdeményezést nem támogat, az egyeztetés mindkét fél számára kötelezô.

A találkozón az elnök meghallgatta a tömegtájékoztatás számos, megoldatlan problémájára vonatkozó jelzést, és ígéretet tett például az áfa csökkentése lehetôségének megvizsgálására a sajtó esetében.

B. Á.

Jogosan mûködnek a területi információs irodák
Minisztériumi kivizsgálás kezdôdött Kovászna megyében

(8. old.)

A kedvezménytörvény végrehajtásában közremûködô irodák tevékenységükkel semmiben nem sértik a román–magyar kormányfôi egyetértési nyilatkozat elôírását — szögezte le szerdán Markó Béla, az RMDSZ elnöke. Az elnök arra reagált, hogy a Kovászna megyei prefektúra közleményben hozta nyilvánosságra, hogy a román közigazgatási minisztérium képviselôi a megyében folytatott helyszíni vizsgálat során azt állapították meg: az irodák tevékenységükkel sértik az egyetértési nyilatkozatot.Markó hangsúlyozta, hogy feltehetôen olyan értelmezési gondról van szó ebben az esetben, amelyre az egyetértési nyilatkozat végrehajtását ellenorzo bizottság megoldást talál majd.

Az említett minisztériumi vizsgálat ugyanakkor megállapította: a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal tanácstermében a román mellett kitették az EU-lobogóját, valamint a piros-fehér-zöld zászlót is. A prefektusi közlemény szerint a magyar zászló jelenléte sérti a román nemzeti jelképek használatát szabályozó törvényt.

Csak általánosságok az új karok létrehozásáról

(8. old.)

Az RMDSZ és a kormánypárt által aláírt egyezmény szerint új karok és tanszékek létesülnek az év folyamán a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen. Lapunk elôször Kása Zoltán rektorhelyettesnél érdeklôdött, hogy milyen konkrét tervek vannak az új karok és tanszékek létrehozását illetôen.

A rektorhelyettes emlékeztetett arra, hogy létezett egy, a magyar fél által kidolgozott tervezet, amely három új kar létrehozását tûzte ki célul. A tervezett természettudományi, a bölcsész-, valamint a gazdaság- és jogtudomány kar megalakulása azonban politikai akarat híján meghiúsult. Tekintettel arra, hogy a héten aláírt protokollum tartalmát a rektorhelyettes nem ismerte a részleteiben, ezért semmilyen konkrét tervrôl nem tudott beszámolni. Kifejtette, hogy az elkövetkezôkben továbbra is számítanak az RMDSZ hathatós támogatására, hiszen a jelenlegi körülmények lehetetlenné teszik a magyar tagozat kezdeményezéseinek érvényre jutását a szenátusban.

Verestóy Attila szenátor, az egyezményt kidolgozó és aláíró csoport tagja a Szabadságnak elmondta: az egyezmény terjedelmes szövege nem tér ki pontosan az új karok és tanszékek létrehozására, mivel az általános szinten tárgyalja a felvetett problémákat. Arra a kérdésre, hogy mikor egyeztet az RMDSZ vezetôsége a BBTE magyar tagozatának oktatóival a továbblépés mikéntjérôl, a szenátor kiemelte, pontos idôpontot még nem jelöltek ki, de várhatóan még a közeljövôben megszületik az új karok és tanszékek beindítását kidolgozó stratégia.

Borbély Tamás

Gheorghe Funar kolozsvári polgármester tiltakozását fejezi ki a kormánypárt és az RMDSZ által megkötött egyezménnyel kapcsolatban. Szerinte a kormány a nemzeti érdekek ellenében a hatalom megszerzését és kiterjesztését helyezte elôtérbe már 1996-ban is, amikor aláírta a magyar–román kétoldalú szerzôdést. Ennek következtében "megszûnt az erdélyi románok nyugalma", valamint a 2000. évben kötött helyi szintû titkos megállapodások már az összrománság békéjét háborgatták, állítja a városvezetô. Funar a kormányt azzal is megvádolja, hogy mindent elkövet az RMDSZ követeléseinek a teljesítéséért, amiért a parasztpárthoz hasonlóan komoly árat fizethet a 2004-es választásokon.

B. T.

Kiépült a Kárpát–medencei Tudósítóhálózat
A Duna Tv újabb kezdeményezése

(8. old.)

Sajtótájékoztató keretén belül jelentette be szerdán a Duna tévé vezetôsége, hogy megkezdôdött az Illyés Közalapítvány pályázatán nyertes Kárpát-medencei tudósítói állomáshelyek és stúdiók technikai felszerelése, így januártól már hat ország 18 városában, összesen 21 tudósítói pont alkotja a határon túli közszolgálati televíziós hírhálózatot.

Bevezetô szavaiban Pekár István, a Duna Tv elnöke kifejtette: az 1992-ben létrehozott adó volt az elsô, amely kimondottan a határon túli magyarságot is megcélozta. Elsôdleges szempont volt a magyarság együvé tartozásának éreztetése, a határon túli magyar kultúra megôrzés és az anyanyelv ápolása. Az elmúlt idôszakban nagy hangsúlyt fektettek a hírmûsorok fejlesztésére. Szeretnék elérni, hogy naponta érkezzenek tudósítások a Kárpát-medencében kialakított Tudósítóhálozattól. A kezdeményezéshez csatlakozott a Magyar Közszolgálati Rádió is. Remélhetôleg mihamarabb sikerül együttmûködési szerzôdést kötniük a Magyar Televízióval.

A több, mint 300 millió forint értékû digitális technika (kamerák, montírozók, stúdió felszerelések stb.), valamint a Székelyudvarhelyre és Budapestre telepített mûholdas jeltovábbító berendezések mûszaki korszakváltást jelentenek, és lehetôvé teszik, hogy a Duna Tv minden eddiginél nagyobb számban és minôségben fogadja a határon túli magyarság életérôl szóló tudósításokat, riportokat — tudtuk meg Szitnyai Jenôtôl, a határon túli mûsorokért felelôs igazgatótól. Hozzátette: nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult a hat Kárpát-medencei város fôterén (Rozsnyón, Beregszászon, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Szabadkán) felállított Duna Tv kamera, amely elôtt bárki szabadon kifejthette véleményét a kedvezménytörvényrôl. A sorozat folytatódik Csíkszeredában, Lendván, Gyergyószentmiklóson és Újvidéken.

Bodzsoni István fôszerkesztô, a Regionális Hírszolgálat (KRH) ügyvezetôje elmondotta: a hírszolgálat alapvetô feladata a Kárpát-medencében és a világ más térségeiben élô magyarság életével kapcsolatos írott, hangos és képes információk begyûjtése, rendszerezése és továbbítása. Végsô cél, hogy minden magyarlakta településen legyen legalább egy tudósító, aki naprakészen és folyamatosan küldené az információkat az ottani történésekrôl. Ehhez a gondolatmenethez csatlakozott dr. Gôblyös István, a Magyar Rádió alelnöke. Véleménye szerint a Duna Tv és a Rádió is érdekelt abban, hogy minél pontosabb és fontosabb adatokat, információkat közöljenek a határon túli magyarok életérôl. Bodzsoni Istvántól azt is megtudtuk, hogy az információk gyorsabb terjesztése érdekében Esemény Elôzetes programot állítanak össze, egyelôre hetente, majd naponta. Ugyanakkor szeretnének létrehozni egy havi elôzetest is, amelybôl az újságírók értesülhetnek az adott hónap legérdekesebb mûsorairól, filmjeirôl. A Duna Tv-nek jelenleg 40-45 tudósítója van, de a közeljövôben mintegy 70-75 embert szeretnének bevonni a hálózatba. Olyan számítógépes rendszer létrehozásán is dolgoznak, amely minden határon túli tudósítónak komoly adatbázist biztosít.

Petrovszki Zoltán programfôszerkesztô arról számolt be, hogy a fontosabb mûsorokat igyekeznek az optimális idôpontokban sugározni, amikor a Duna Tv-nézettség a legnagyobb. Az információ gyorsabb áramlása végett helyszíni tudósításokat terveznek, ezzel is elôsegítve a párbeszédet a magyarországi és a határon túli magyarok között. Hozzátette: bár apránként, de a mûsorok — az igényeknek megfelelôen — állandó változáson mennek át.

Nánó Csaba

Szabályozták a külföldiek munkavállalását

(8. old.)

A magyar gazdasági miniszter az érintett miniszterekkel kedden aláírta a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérôl szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendeletet módosító tárcaközi rendeletet.

A rendelet tartalmazza egyrészt azokat a szabályokat, amelyek alapján kiszámítható a Magyarországon egyidejûleg összesen, engedéllyel foglalkoztatható külföldiek legmagasabb száma, másrészt kiegészíti a miniszteri rendeletet azokkal a szabályokkal, amelyek a szomszédos államokban élô magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény munkavállalásra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásához szükségesek. A módosítás pontosító rendelkezéseket tartalmaz továbbá a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezésére vonatkozóan.

A rendelet kihirdetésével egyidejûleg a gazdasági miniszter közleményben teszi közzé a Magyarországon munkavállalási engedéllyel egyidejûleg foglalkoztatható külföldiek legmagasabb számát, amely 2002-ben 81 000 fô. A jogszabály-módosítás a kihirdetést követô harmadik napon lép hatályba.

Hétfôn Varga Mihály magyar pénzügyminiszter kijelentette: ahhoz, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a jövôben 5–7 százalékkal növekedjen, szükség van friss és olcsó munkaerôre.

A pénzügyminiszter a Budapest Business Klub konferenciáján beszélt errôl. Úgy vélte, hogy a magyar gazdaság közelít ahhoz a szinthez, amikor a növekedést a munkaerôpiac alakulása is korlátozhatja. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a státustörvénnyel kapcsolatban a kormány helyes lépéseket tett az ország munkaerôvonzó képességének fenntartására. Varga Mihály a világgazdaságban az idei év második felétôl meginduló enyhe növekedést prognosztizált, és úgy vélte, hogy Magyarország 2004–2005 között az EU tagjává válhat. — Ez az ország számára a beruházási források bôvülését jelentheti, amivel tartani lehet az 5–7 százalék közötti növekedési ütemet — tette hozzá.

Valutaárfolyamok

(8. old.)

Január 31., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 27 863 lej, 1 USD =32 199 lej, 1 magyar forint = 114 lej.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -