2002. április 9.
(XIV. évfolyam, 80. szám)

Egységes feltételt minden EU-jelöltnek

(1. old.)

Románia szeretné, ha mind a 12 uniós jelölt országot egységesen kezelnék — jelentette ki Vasile Puscas, Románia európai uniós tárgyalási fôbiztosa. A nyilatkozat szerint az EU spanyol elnöke javasolni fogja a tárgyalás 30., Intézmények címû fejezetét, s a fôbiztos szeretné, hogy ezt nem csak a tárgyalással jóval elôrehaladottabb állapotban található tíz másik jelölttel, hanem Romániával és Bulgáriával is megtárgyalják.

Puscas szerint az EU-kiterjesztés eleve politikai döntés, minden országgal külön tárgyalásokat folytatnak, s Románia a nagy befolyású tagországok segítségét fogja kérni. Szeretnék, hogy az idén új tárgyalási naptárt állapítsanak meg országunk és Bulgária számára azért, hogy világos legyen, hogyan osszák be technikai, pénzügyi és politikai erôfeszítéseiket. Ezután majd biztosabban meg lehet állapítani, pontosan mikor válik Románia az EU tagjává.

Nem csapták be a tejtermelôket

(1., 5. old.)

A hétfôi sajtókonferencián a Kolozs Megyei Mezôgazdasági Igazgatóságon több témát is megtárgyaltak. Elsôsorban az idôszerû munkálatok menetét elemezték. Megtudtuk, hogy a szántást a terület 91%-án végezték el.

A zöldségmagvak a tervezett terület 56%-án a földbe kerültek. A zab vetésével 87%-ig, a tavaszi árpával 92%-ig jutottak, a cukorrépának egyharmadát vetették el, a napraforgónak 19%-át juttatták a földbe. A korai burgonya ültetését befejezték a program szerint 175 hektáron, s az ôszi burgonya ültetése is vége felé jár (80%)

Az ôsszel vetett szalmásgabona felét sikerült mûtrágyázni.

A sajtó képviselôit arról tájékoztatták, hogy a kolozsvári Széchenyi téri piacon a tejtermékeket és tojást forgalmazó helyiséget felújították és április 25-én újra megnyitották. Az ellenôrzések terén 89 kereskedelmi társaság mûködését vizsgálta meg a vegyes bizottság, amelyben részt vettek a Megyei Mezôgazdasági Igazgatóság, a Fogyasztóvédelmi Hivatal, az Állategészségügyi Igazgatóság és a Tûzoltóság képviselôi is. Ez év elsô három hónapjában mintegy 100 millió lejes büntetést róttak ki azokra a cégekre, amelyek nem tartják be a törvényes elôírásokat.

A ROMDELTA Kereskedelmi egységtôl elkoboztak 290 kg fagylaltot, aminek szavatossági ideje lejárt. A kár összértéke 19,6 millió lej.

Ezután a kukorica, napraforgó, cukorrépa és burgonya vegyszeres gyomirtása került szóba, majd pedig rátértek a zöldség, gyümölcs és szôlôtermesztés idôszerû munkálatainak értékelésére.

A sajtókonferencia egyik legérdekesebb kérdése a cukorrépa-termesztés volt.

Jelentôs jövedelemhez jutnak, akik cukorrépát vetnek. A gyár ingyen biztosít jó minôségû, gombabetegségek ellen vegyszerrel kezelt vetômagot.

A répát Kissármáson, Aranyosgyéresen, Aranyosegerbegyen, Nagycsányban, Mócson, Apahidán és Bonchidán veszik át. Azok a gazdálkodók, akik 5 hektár alatti területen termelnek cukorrépát, 1 tonna nettó mennyiség után 50 kilogramm kristálycukor értékét kapják meg vagy természetben (cukor) fizetik ki, vagy vegyes (pénz + cukor) formát is kérhetnek a gyártól. Ha 5 hektárnál nagyobb területre vetnek répát, tonnánként 55 kg cukor jár. Abban az esetben, ha a répa cukortartalma meghaladja a 16%-ot, több pénzt vagy cukrot kap a termelô, és ha 16% helyett csak 14%-os a cukortartalom, csökkentik a répa felvásárlási árát.

A répa szállítási költségét a termelôtôl a feldolgozási helyig (60 km távolságig) a gyár fizeti.

A cukorrépa-termesztôk ugyanakkor hektáronként 250 000 lejes állami támogatásban is részesülnek.

Végül a hegyvidéki tejtermelés literenkénti 1800 lejes állami támogatásáról esett szó. Íme, néhány település a kormány februári sürgôsségi rendelete alapján: Kisbánya, Josikafalva, Csucsa, Meregyó, Roska, Járavize és mások.

Ezzel kapcsolatban megtudtuk, hogy április 4-én kifizették az elsô támogatási összegeket, ami ez év január hónapra jön azoknak a termelôknek, akik feldolgozó üzemeknek adták át a megtermelt tejet. A piacon értékesített tejért nem jár plussz pénz. Nem támogatja az állam a kecsketej- és a juhtejtermelést. Sôt, a juhtejet sem támogatja az állam. Hogy miért az nem derült ki a sajtóértekezleten.

T. J.

A Mátyás-szobor állítólagos helyreállítási terve
Az RMDSZ nem bízik abban, hogy nem szállítják el a helyérôl

(1., 8. old.)

Annak ellenére, hogy a városi tanács több ízben elvetette az elképzelést, a polgármesteri hivatal továbbra sem hajlandó lemondani a Mátyás-szoborcsoport helyreállítási tervérôl.

A városháza hétfôi sajtóértekezletén Mihai Muresan, a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának igazgatója elismételte: a szoborcsoport talapzata rendkívül rossz állapotban található, sürgôs helyreállítás szükséges. A közeljövôben elkészítendô szakértôi vizsgálat választ ad azokra a kérdésekre, hogy: milyen jellegû munkálatokra van szükség? Mennyi ideig tartanak a munkálatok? Szükség lesz-e a bronzfigurák eltávolítására? A polgármester máris tudni véli a választ a kérdések egy részére: szerinte a szobrok egy részét nem a helyszínen, hanem külön mûhelyben kell rendbetenni. — Kolozsvári látogatása során beszéltem Rãzvan Theodorescu mûvelôdési miniszterrel, akivel egyetértettünk abban, hogy a helyszínen nem lehet megoldani a helyreállítást. A restaurálás után a szobrok visszakerülnek a helyükre — próbálta megnyugtatni a kételkedô újságírókat a polgármester. A városháza illetékesei egyelôre nem tudják, mennyibe kerül a helyreállítás. Annyi viszont már bizonyos, hogy a szakértôi véleményezés és a mûszaki dokumentáció elkészítéséhez szükséges félmilliárd lej kiutalásáról szóló határozat-tervezetet ismét a csütörtöki tanácsülés napirendjére tûzik. Mint ismeretes, korábban azt már az önkormányzati képviselôk elvetették.

Pálffy Károly RMDSZ-frakcióvezetô, a városi pénzügyi bizottság tagja kijelentette, az érdekvédelmi szervezet képviselôinek álláspontja változatlan: nem mennek lépre. — A pénzügyi bizottság álláspontja is ugyanez — nyilatkozta a Szabadságnak Pálffy. Annyira különleges az ügy, hogy azzal csakis az erre hivatott szakemberek fogalkozhatnak. Függetlenül attól, hogy mit mond Rãzvan Theodorescu, egyes szakértôi vélemények szerint a szoborcsoportot nem kell darabokra bontani. Ez szerintem újabb polgármesteri provokáció, Funar minden áron szerepelni akar — szögezte le a tanácsos. Szerinte is a kulcskérdés a bizalom. — Nem bízunk Funarban. Ameddig ô a polgármester, a városháza nem állíthatja helyre a szobrot, mert nem akarnak mást, mint a mûépítészeti alkotás leleplezésének századik évfordulójára építôteleppé alakítani a Fôteret — mondta. Pálffy szerint a Mátyás-szobrot román–magyar államközi megállapodás, és nem polgármesteri kezdeményezés során kellene helyreállítani.

Szakértôk szerint tartószerkezeti szempontból a Mátyás-szobor, illetve a talapzat állapota nyugtalanító, ezért szükségesnek és halaszthatatlannak tartják a helyreállítást. Hangsúlyozzák: bármely beavatkozáshoz a mûvelôdési és a közmunkaügyi minisztérium, illetve ezek regionális és helyi kirendeltségeinek jóváhagyása szükséges.

Kiss Olivér

Váratlan fordulat a magyar választások elsô fordulójában
Egy százalékos MSZP elôny — megtévesztô közvélemény-kutatások

(1., 8. old.)

Annak ellenére, hogy a közvélemény-kutató cégek az utolsó pillanatig a Fidesz-MDF gyôzelmét jelezték, a magyarországi választások elsô fordulója messze nem igazolta vissza a felméréseket. A pártlistákra leadott szavazatok az MSZP-t juttatták az elsô helyre 42%-al, a Fidesz-MDF pedig kevesebb, mint egy százalék hátránnyal a második helyre szorult. A parlamentbe még egy párt, az SZDSZ jutott be. Politikusok és politológusok egyaránt úgy vélik, a választások sorsa valójában a második fordulóban dôl el.

Április 7-én a pártlistákra adott szavazatok 42,03%-át az MSZP, 41,11%-át pedig a Fidesz–MDF szerezte meg. Az SZDSZ 5,56%-kal épp hogy átlépte a küszöböt. Nem került be a parlamentbe a MIÉP (4,36%), a Centrum (3,89%), a Munkáspárt (2,17%), az FKGP (0,76)%, illetve az Új Baloldal (0,06%).

Az elsô forduló után a 386 mandátumból 184 sorsa biztos. Ezek közül az MSZP 93-at, a Fidesz–MDF 86-ot, az SZDSZ 4-et, valamint az MSZP–SZDSZ 1-et szerzett. A mandátumok több mint fele — és így a választások sorsa — tehát a második fordulóban dôl el, mégpedig az egyéni választókerületekben. Megfigyelôk szerint azonban a Fidesz–MDF-nek kevés az esélye, hogy behozza lemaradását. A magyar választási rendszer szerint ugyanis második fordulóra ott kerül sor, ahol a jelöltek közül egyik sem érte el az 50%-ot. A magyar választási iroda összesítése szerint 130 ilyen körzet van, ebbôl többségében az MSZP van az elsô helyen. Tekintettel azonban arra, hogy a harmadik helyre rendszerint az SZDSZ jelöltje került, szinte biztos, hogy a szabaddemokraták az MSZP jelöltjeinek javára lépnek vissza. A szakértôk szerint a parlamentbôl kiszorult kis pártok választói motivációt vesztettek, s többségük bizonyára távol marad a második fordulótól. Így az MSZP csak kis mértékben számíthat a Centrum, vagy a Munkáspárt szavazataira. Ugyanilyen összefüggésben a Fidesz–MDF jelölt sem táplálhat nagy reményeket, ami a MIÉP-szavazatokat, vagy a Centrumosok jobboldalra húzó szavazóinak voksait illeti. A választási aritmetika tehát azt mutatja, a Fidesz–MDF-nek sokkal kevesebb esélye van a négy évvel ezelôtti fordulat megismétlésére, amikor méltán számíthatott az akkor meglehetôsen nagy támogatottságnak örvendô FKGP-re. A matematika most az MSZP-nek kedvez, amelynek "tartaléka" a kormányzási szerepvállalást fontolgató SZDSZ.

A választások eredményeinek körvonalazódásával az MSZP budapesti székházában egyre mosolygósabbá vált a hangulat. Az SZDSZ este 11 órakor "szusszant fel", amikor a budapesti kerületekben leadott voksok kerültek feldolgozásra, átlendítve a pártot a kritikus 5%-on. Szintén Budapest voksai voltak azok, amelyek az utolsó órákban a második helyre szorították a kormánypárti erôket: az adatok értelmében ugyanis a fôvárosiak 44,03%-a az MSZP-re, 31,61%-a a Fidesz-MDF-re, míg 9,58%-a az SZDSZ-re szavazott.

A vasárnapi országgyûlési választások elsô fordulójáról elmondható: rekord született, ami a szavazáson való részvételt illeti. Az adatok szerint a szavazati joggal rendelkezôknek több mint 70%-a adta le voksát. A választásokat érdeklôdéssel figyelô nyugati tudosítók, diplomaták ôszinte elismerésüknek adtak hangot, a magyar civil társadalom, a demokrácia megerôsôdésének jelét látva ebben.

Az elsô forduló másnapja az eredmények kiértékelése mellett a közvélemény-kutató cégek magyarázkodásaival kezdôdött. Az exit poll híján az urnák zárásakor beolvasott felmérések, amelyek csütörtök és vasárnap között mérték a választók pártreferenciáit, egyöntetûen a polgári erôk gyôzelmét vetítették elôre. A valóságtól leginkább a Gallup és a Tárki rugaszkodott el, az elôbbi 9%-os, az utóbbi 8%-os Fidesz–MDF elônyt jelzett. A Szonda Ipsos szerint 5%-kal marad le az MSZP, a valós eredményekhez legközelebb kerülô Medián is 2%-os kormánypárti gyôzelmet jósolt. A közvélemény-kutató cégek megszólaltatott vezetôi szerint ez a "melléfogás" mindenekelôtt annak tulajdonítható, hogy a megkérdezettek mintegy 15%-a nem volt hajlandó válaszolni a kérdezôbiztosoknak, többen pedig félretájékoztatták az adatfelvevôt, Fidesz-szimpatizánsként mutatkoztak be, eredetileg azonban a kormányváltó erôkre szavaztak. A szakemberek közül egyesek ezt a jelenséget a választók körében eluralkodott "félelemmel", egy esetleges Fidesz-gyôzelem esetén várható "megtorlás" veszélyével magyarázzák, mások viszont az állampolgárok körében mindenekelôtt a közvélemény-kutató cégek iránti bizalmatlanság növekedésével magyarázzák.

Székely Kriszta

Sztrájkra készül a Sanitas

(1. old.)

Ma összegezik azon aláírások számát, amelyeket a Sanitas által kezdeményezett sztrájk kirobbantása mellett gyûjtöttek a szakszervezeti tagok körében — tudtuk meg Stefan Romantól a Sanitas kolozsvári fiókjának elnökétôl. Az aláírásokat, valamint a Sanitas dolgozóinak követeléseit tartalmazó listákkal a vezetôk Bukarestbe utaznak az április 11-én sorra kerülô megbeszélésre, amelyet a szakszervezet országos tanácsa tart. Ekkor döntik el a tiltakozás folytatásának módozatait.

(k)

Emelkedik a villamos energia ára

(1. old.)

A villamosmûvek hétfôi közleménye szerint szerdától megváltozik a villamos energia ára: mind a magánszemélyek, mind az ipari fogyasztók számára 14 százalékkal nô. Legutóbb március elsején volt 3,6 százalékos áremelés.

Újból számláltassanak meg a romák

(1. old.)

Gheorghe Funar kolozsvári polgármester segítségét kéri Aurel Rosianu, a Romák Pártja Kolozs megyei szervezetének elnöke a népszámláláson magukat magyarnak valló romák megbüntetésének érdekében. Tegnapi sajtótájékoztatóján a roma vezetô elmondta: tanácsért fordul a polgármesterhez azzal kapcsolatban is, hogy miképpen lehetne törvényes keretek között egy újabb népszámlálást lebonyolítani csak a romák megszámláltatása érdekében, ugyanis szerinte a közösség csupán hetven százaléka vallotta be eredeti származását, a többiek vagy magyarnak vagy más nemzetiségûnek nyilvánították magukat. Ugyanakkor beszámolt arról, hogy kizárta a pártból Dondoczi Gligor alelnököt, mivel az együttmûködött a Romák Egységéért Szervezettel, amely Rosianu szerint állítólag arra biztatta a romákat, hogy a magyar igazolvány megszerzése érdekében magyarnak vallják magukat.

Utcára vonultak az IRIS dolgozói

(1. old.)

Hétfôn 40 személy gyûlt össze az IRIS Rt. szakszervezete által szervezett tiltakozó felvonuláson. Bár a szervezôk 150 személyre számítottak, végül csak ennyit sikerült toborozniuk. A szakszervezeti képviselôk elkezdték a felvonulást, s azt remélték, a Prefektúra elôtt még körülbelül száz tiltakozó csatlakozik hozzájuk a társaság egykori alkalmazottai közül.

A tüntetôk azért elégedetlenkednek, mert decembertôl nem kaptak fizetést, és a munkaadók a munkaszerzôdést is több ízben megszegték. Ugyanakkor követelik, hogy a vezetôk által igényelt újraindítási hitel mellett kapjanak kormányzati hitelt az elmaradt fizetések és munkanélküli segélyek biztosítására is.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

HÁROM ÚJ VERSESKÖTET mutatnak be a szerzôk jelenlétében április 10-én, szerdán du. 6 órától a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A kötetek a Mentor Kiadónál jelentek meg: Egyed Emese Hajnalének (méltatja Komáromi Tünde), Kinde Annamária Szandra May kertje (méltatja László Noémi) és Kovács András Ferenc Aranyos vitézi órák (méltatja Király László). A költészet napja alkalmából szervezett könyvbemutatón verseikbôl olvasnak fel a szerzôk, továbbá Bartha Katalin és Daray Erzsébet. Fuvolán közremûködik Pöllnitz Boróka.

SZENT ÁGOSTON ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA a címe a Hit, vallás, vallásosság rendezvénysorozat keretében elhangzó elôadásnak, amit április 10-én, szerdán du. este fél 7 órától tartanak a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

KIS MUZSIKUSOK ZONGORADÉLUTÁNJA április 10-én, szerdán du. 4 órától a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Papp Tibor növendékei, Veress Gáspár és Starmüller Péter lépnek fel, mindketten a kolozsvári Sigismund Todutã Zenemûvészeti Líceum diákjai. Mûsorukon Bach-, Mozart-, Beethoven-, Czerny-, Liszt- és A. Coopland-mûvek szerepelnek.

INSTRUMENTÁRIUM címmel nyílik meg az Esetleg csoport képzômûvészeti kiállítása április 10-én, du. 5 órakor a Reményik Sándor Galériában.

KOLOZS MEGYEI MAGYARTANÁROK módszertani körére kerül sor április 13-án, de. 10 órai kezdettel a Báthory István Elméleti Líceumban.

Bemutatóra várva...

(2. old.)

A kolozsvári Magyar Opera tizenöt éves szünet után, 2002. április 18-án újra bemutatja Puccini Triptichonját, ezúttal mind a három egyfelvonásost.

A Triptichon elsô része A köpeny, szövegét Giuseppe Adami írta Didier Gold La Hauppelande címû rémdrámája nyomán. Az opera három fôszereplôje Marcel (Bancsav Károly), Georgette, a felesége (Kirkósa Júlia) és Henri, rakodómunkás (Szabó Péter). Az opera mind színészi adottság, mind hangi kvalitás szempontjából kiemelkedô képességû megszemélyesítôket követel — írja Till Géza. Georgette szerepe az operairodalom egyik legérdekesebb színészi feladata.

A Triptichon második része, az Angelica nôvér kizárólag nôi hangokra íródott. Szövegét Giovacchino Forzano írta. Az opera pasztell-árnyalatait sötét drámai színek szövik át, végsô kicsengését az extázisig fokozott hangözön emeli ki. A sokszereplôs ipeusz énekkarra írt opera központi alakja Angelica nôvér (B. Konrád Erzsébet, Hary Judit), a nagyobb szerepekben: a Hercegnô (Georgescu Mária), az Apátnô (Borsos Edit), Szigorú nôvér (Molnár Mária).

A két súlyos, drámai hangvételû egyfelvonásost vígopera követi, a Gianni Schicchi, mely szintén Giova-

cchino Forzano (orvos, énekes, újságíró, színpadi író) munkája. Dante Divina Commedia-jának egy szakaszából ihletôdött. A szellemes, sziporkázó ötletekkel teli opera egyben virtuóz megoldásokat, technikai bravúrt, a zenekar és énekhang közötti tökéletes egyensúly érzetét nyújtja. A fôszereplô, Gianni Schicchi (Hercz Péter), Lauretta (Hary Judit) és Rinuccio (Kiss Domokos) mellett a többi szereplô egyforma súllyal van jelen a mûben.

Az egy estén sorrakerülô három egyfelvonásos karmestere Hary Béla, az opera örökös tagja. A díszleteket és jelmezeket Witlinger Margit készítette. Rendezô Hero Lupescu m. v. (Bukarest), aki az 1986-os bemutatót is elôkészítette.

Laskay Adrienne

Kalandozás az elmúlás földjén

(2. old.)

A Kôváry László Honismereti Körrel indultunk 45-en Zsibó felé az autóbusszal, Kiss Margit vezetésével.

Zsibón a Wesselényi-kastély impozáns látványát elnyomta elhanyagolta állapota. Az épület falán tátongó repedésekben néhol a moha mellett már a virágok is kinôttek. Az egykori kripta maradványainál elgondolkozhattunk azon, hogy mit is ér az emberi élet, és meddig maradhatnak meg ôseink gondolatunkban. Talán egyszer méltó emlékhellyé válhat az ami mára megmaradt a kriptából, ahol többek között az idôs Wesselényi Miklós tíz gyermeke is nyugszik. A régi lovarda falán porladó dombormû is az idô múlására emlékeztet.

Zilahon egészen más kép fogadott. A kívülrôl frissen felújított református templomban meghallgattuk a templom történetét. A város fôterén a Wesselényi szobor talapzatán frissen elhelyezett koszorúk a nemzeti ünnepre emlékeztettek.

Elhagyva Zilahot, Tasnád felé indultunk. Szôdemeter alig 6 kilométerre van Tasnádtól, és 13 magyar család lakja. Ezen az isten háta mögötti kis helyen született Kölcsey Ferenc, a Himnusz költôje. Idôs bácsik fogadtak, és óriási lelkesedéssel mutatták meg kis fatemplomukat és a feltételezett szülôházat, amelyen 1890-ben helyeztek el emléktáblát.

Majd Érmindszent, mai nevén Adyfalva következett. Láttuk az Ady család mindkét házát, még azt az ágyat is, amelyikben Ady Endre született.

Az utolsó elôtti állomásunk Nagykároly volt. A Károlyi család különleges, romantikus lovagvárra emlékeztetô kastélya elôtt állt meg a busz. A kertbe belépve évszázados fák fogadtak, amelyek valószínû, hogy még láthatták a kastély eredeti tulajdonosait. Külsô falán néhol frissen festett foltok árulkodtak arról, hogy restaurálására készülôdnek, de amikor beléptünk az épületbe, meg is gyôzôdhettünk errôl, hiszen a legtöbb helyen teljesen le volt verve a vakolat. Tehát a pusztulás felett úrrá lett az ôsök és a mûemlékek iránt érzett tisztelet. A csodálatos kandallók gyönyörû díszei a kastélynak. Sajnos, a kertnek évszázados fái mellett még különbözô díszei is voltak, ezeknek azonban csak maradványait láthatjuk a kastély fakazettás mennyezetû fogadótermében.

Kaplonyba a Károlyi család kriptáját nézhettük meg a helyi katolikus templomban. A mai épület helyén már az Árpád-korban templom állt, azonban ez egy földrengés következtében összedôlt, és a Károlyi család egyik tagja építtette újjá a jelenlegi formájában.

Tóth Orsolya

Versenymûvek

(2. old.)

A Transilvania Filharmónia április 5-i, Florentin Mihãescu által vezényelt hangversenyén három különbözô hangszerre írott versenymû hangzott el (klarinét, hegedû és zongora).

Mozarton kívül a nagy zeneszerzôk közül egyedül Weber volt az aki klarinétre írt versenymûveket, méghozzá hármat. Mindhármat 1811-ben komponálta, így a koncerten elhangzott Esz dur Concertinot is. A mû már a romantika új hangját képviselô, dallamgazdag alkotás, amely kihasználja a hangszer magas és mély regisztereit és technikai adottságait.

Radu Hodrea, a versenymû szólistája nagyszerû klarinétos, aki tökéletesen uralja hangszerét, amelyen a cantabile részek megejtôen szépen szólnak. Biztonsággal, könnyedséggel, kifogástalan légzéssel játszik. A ráadásul játszott Sztravinszkij-mû elôadása a fiatal mûvész sokoldalúságát illusztrálta a sztridensebb hangzást megkívánó darabban.

Bemutató volt Tudor Jarda jól ismert kolozsvári zeneszerzô hegedûversenye. A három tételes mû nem akar mindenáron modern zene lenni, jól megírt, követhetô dallamvonalú kompozíció a szólóhangszer és a zenekari rész hangszerelésében, olyan hegedûverseny, amely modernségében is kellemes a hallgató fülének. Érdekes második tétele, amelyet teljesen a szólóhegedû ural. Szépen megoldottak voltak az oboa és a fuvola párbeszédei a szólistával, azaz Nicusor Silaghival, akit a Transilvania vonósnégyes tagjaként ismerünk.

Nicusor Silaghi meggyôzött, hogy szólistaként is megállja helyét, magvas, szép hegedûhanggal játszik minden regiszterben. Technikai biztonság jellemzi, problémamentesen vitte sikerre Tudor Jarda kompozícióját, amelynek, a közönség tapsaira, megismételte a lassú tétel egy részletét.

Az 1868-ban írott á-moll Zongoraverseny egyike Edvard Grieg kisszámú klasszikus formában írott mûvének. A versenymû a norvég zene sajátos hangjával gazdagította az európai zene palettáját. A mû, az otthoni bemutató sikere után, a lipcsei Gewandhausban barátságtalan fogadtatásban részesült. Csak hét évvel a bemutató után, amikor maga a szerzô volt a szólista, érte el a megérdemelt sikert Grieg elégtételére.

Ezúttal Mihaela Oprean-Pop volt a versenymû szólistája, aki jó zongoristának bizonyult. Néhány melléütés elôfordult ugyan játékában, de érzékeny romantikus — talán túlságosan is romantikus — felfogásban játszotta szólamát. El kell mondanom, túlzónak találtuk, hogy nem sokat kérette magát, ahányszor kijött meghajolni a tapsokra, rögtön ráadást adott, méghozzá hármat: egy finom billentésû Chopin Nocturnet és két hatásos Grieg-mûvet, egy norvég táncot és a Peer-Gynt egy részletét. Három ráadás egy zongoraverseny után túl sok!

Florentin Mihãescu karmester érzékeny muzikalitással kísérte a három szólistát, színes vezénylése mindig élményt nyújt. Egy cikkemben "memóriabajnoknak" neveztem, ezúttal is rendkívülit produkált, nemcsak a Grieg-versenymûvet vezényelte partitúra nélkül, hanem a bemutatóként játszott Jarda Hegedûversenyt is, méghozzá tökéletes mûismerettel!

Morvay István

Az Animafest díjazottjai

(2. old.)

Amint arról lapunk hasábjain már beszámoltunk, Animafest címmel bábfesztivált tartottak az elmúlt hét végén Kolozsváron. A rendezvény versenyjellege miatt a vasárnap esti utolsó elôadás után a zsûri két órán át tanácskozott a kiosztandó díjak sorsáról. A bírálóbizottság elnöke Anca Rotescu színikritikus volt, tagjai pedig Ion Cazaban professzor, Oana Cristea-Grigorescu — a kolozsvári Rádió szerkesztôje, Oana Leahu — rendezô, valamint Sorin Crisan — teatrológus. A rendezvényen való részvételt igazoló okleveleken kívül négy díjat osztottak ki, a következô megnevezésekkel: a fesztivál nagydíja, Anima-Puck díj, Solo-Puck díj, valamint Stil-Puck díj. Az Animafest nagydíját a galaci Gulliver színház Pinochio címû elôadása nyerte el. Anima-Puck díjat kapott a marosvásárhelyi Ariel Bábszínház román tagozatának Ivan Turbincã címû elôadása, A Stil-Puck díjat pedig ugyanennek az elôadásnak a címszerepéért Rudolf Mocanak ítélték oda. Solo-Puck díjjal tüntették ki Gabriel Apostol bábmûvészt, a bukaresti Tãndãricã Színház Csizmáskandúr címû elôadásában nyújtott alakításáért.

Köllô Katalin

Festészeti pályázat fiatal erdélyieknek

(2. old.)

Az 1998-ban alakult Erdélyi Német Gazdasági Klub (DWS) a német befektetôk találkozóhelye és a közös gazdasági érdekek nyomon követôje, ugyanakkor az erdélyi szociális és kulturális élet támogatója. Ezért mûvészeti díjat adományoz Fehér, Beszterce-Naszód, Brassó, Kolozs, Kovászna, Hargita, Hunyad, Máramaros, Szilágy és Szeben megyei fiatal festôtehetségeknek. A pályázaton 18–35 éves festômûvészek, mûvészeti felsôoktatási és középiskolás diákok indulhatnak olaj- vagy akrilmunkákkal, meghatározott méretekben. A pályamunkákat április 10. és május 30. között lehet benyújtani. Részletes felvilágosítás, részvételi nyomtatvány a DWS-irodában (Nagyszeben , Livezii utca 55., tel.: 069/206-357, fax: 069/206-358.

A DWS mûvészetpártolói díja20 000 euró, ezt június 18-án nyújtják át, odaítélésérôl a hónap elején dönt a zsûri. A legjobb 15–20 pályamûvet Nagyszebenben utólag megrendezett kiállításon mutatják be a közönségnek.

VÉLEMÉNY

Hagymakupolás honfoglalás Kövenden

(3. old.)

Írhatnám, a hagymakupolás honfoglalás kapcsán. Ez a hagymakupolás honfoglalás, mint tudjuk, a Székelyföldön a legszembetûnôbb. Katedrálisok és ortodox kolostorok vernek tanyát, vagy az apostoli személyzet csak úgy betelepül, amint az a Csereháton történt. Történhet mindez, a békésnek nevezett expanzió, mert az ortodox egyház a nagynemzet vallása, a történelmi egyházak között egyenlôbb az egyenlôknél — anyagilag nemcsak tagjai száma miatt szolidabb a többinél. Támogatja a reverendát a települô katonaság tiszti kara, a volt szekusok, a Nagy-Románia Párt, a kormány. Az expanzió érthetô, üdvös a homogén nemzetállamot dédelgetôk számára. Minden nacionalista román álma ez, nem csoda, ha a "magyar ügy" párttól, platformtól függetlenül egy seregbe vezényli ôket. Diadalmenetük kétségtelen: alig van már német/sváb/szász az országban, zsidóknak mindjárt híre-hamva sincs, a cigányság románná emancipálódik. Kolozsváron, nem a Székelyföldön, Iancu két katedrálisra is nézelôdhet, ha befejezik a másodikat. Hogy miért nem elégedtek meg városnegyedi katedrálisokkal, ahol a betelepített lakosság zöme él? A nagynemzet így juttatja kifejezésre kérlelhetetlen dominanciáját. Csoda-e, ha március 15-ét Vadim Kolozsváron akarta megünnepelni? Ez egy jó kis Funar-fészek. A magyarságtudatot nem a szórványban lehet súlyosan sérteni, hanem ott, ahol elméletileg a legmegalapozottabb. Ez itt még szakrális, rondítani kell! Magyar érzékenység? Az meg mi? Még mindig?

Aztán itt van a magyar igazolvány ügye is. Egy csíkszeredai tanár mondta az RTV1 magyar nyelvû adásában: nem hiszi, hogy átveszi, igényli, a határnál felmutatandó összeg miatt. Addig csûrték-csavarták a dolgot, mígnem hathatós akadály nem találtatott. Az országban való átvétele olyan súlyos cselekedet, mintha valaki radioaktív anyagot vagy netalán hasist forgalmazna.

Amikor sorban állunk a magyar igazolványba való fényképekért, susmogás hallszik: templomot akarnak... Berzenkedik, sziszeg, értetlenkedik a született kövendi. Napjainkig tartja magát a megállapítás: a faluban egy a vallás, unitárius, a nyelv a magyar. A hatvanas-hetvenes években Mini-Budapesta-nak becézték a falut egynemûsége miatt. Úgy nézett ki, megmarad tiszta magyar falunak Felsô-Aranyosszéken, nem szállnak belé a hegyekbôl. Addig a szerzôdtetett pásztor, a napszámos dolga végeztével visszament szülôfalujába, a kilencvenes évek után azonban már nem. Csak a volt gazdaság mérnökei vonultak ki teljesen, egy-kettô maradása pedig üdvös lehetett volna a falu jövôjére nézve. Következtek aztán a tordai nagy leépítések. A munkanélküli eladta a tömbházlakást, itt talált magának olcsó, tatarozható házat. Nem, a mi elvándorlóink nem jöttek vissza. A házak itt a legolcsóbbak. Kercsed és Csege belátható idôn belül állattartó tanya lesz, bagó pénzért ráharap majd — na nem magyar, annak nincs pénze — egy vállalkozó. Az egyik házvásárló, telepes bizalmasan elmondja: reméli egyházilag frigyre léphet huszonöt év után az avatandó kövendi templomban. Illik is legalizálni annyi év után a paráznaságot.

Nem a természetes helyi szaporulat miatt lett az iskolában román tagozat, templom sem azért lesz, mert a pópa a harcias zászlóvivô (az járja róla, nem hajlandó összeesketni az egyházába kívánkozó vegyes házasságú párokat — sok ilyen kellene). Már Bukarestig juttatta temploma ügyét. Harciassága területet igényel a falu központjában. Ô ezért nem hibás. Hirtelen verbuválódott csapata élén olyan területre, épületre akar kezet tenni, amihez jogilag semmi köze, de országos, erdélyi viszonylatban élelmességi mutatónak számít ügyködése. Hásze tudja: nagynemzet csak a központban igényelhet és kaphat területet. Lesz templom, de az egyenlôk közt egyenlôbb ortodox egyháznak ha nem is rekvirált területen, rekvirált épületben lesz rá gondja. Végülis az elfelejtett ötödik szék lennénk.

Cserés Ferenc

A biznisz, az biznisz!

(3. old.)

Sohasem voltam jó vásárló, az alkalmi potyáktól ösztönösen húzódozom. Attól is, ha rámenôs házalók csöngetnek be a folyosóról, vagy ha az utcán, villamoson méterenként kéregetnek... Tegnap az utcán mégis, de hadd mondjam el részletesebben.

Olyan hatodikos-forma, szimpatikus kislány lépett mellém, s mindkét végén kihegyezett, kopottas ceruzát ajánlott vásárlásra. Már-már egy kézlegyintéssel tovább is küldöm, ha a gyerek gyorsan hozzá nem teszi, harapnivalóra kellene. Meglepetve, zavartan kotorásztam a kabátom oldalzsebében, egy ötezres lapult benne. Félszájjal, ha megköszönte, s már indult volna is tovább, ha most már nem én tartom feléje a kezem. Némán, de határozottan. Értett az el nem hangzott szóból, s a ceruzát átnyújtotta. Csak amikor fejcsóválva utána néztem, vettem észre, hogy a ruhája rendes, gondozott, s az elôbb, amikor szembenézett velem, az arcocskája is szinte kicsattant az egészségtôl !

Ej, a kutyafáját, inkább fagyira, csokoládéra gyûjthetett ez a gyerek, engem pedig olyan szépen "megdumált", mint egy Amway-kurzuson kicsiszolt marketinges ! De egy kicsit a kétely is motoszkáltbennem. Sohasem lehet tudni a mai világban, annyi a széthullott család, hátha talán mégis?! De a gyerek eltûnt, sohasem tudom meg a teljes igazságot.

Amíg a ceruzát a szemetesládába dobtam, azon tûnôdtem, tanulhatnók-e valamit a kurta kis jelenetbôl ? Mert ami a ceruzás kis "marketingesemet" illeti, valamit azért tanulhatott. Például azt, hogy egy a kéregetés, kettô a biznisz ! Mert ugyebár: a biznisz, az biznisz; valamit valamiért.

K.N.K.

Kolozsvár etnikai struktúrájának alakulása a XX. század folyamán

(3. old.)

(Folytatás április 6-i lapszámunkból)

Elmondható még, hogy a falu–város viszonylatában a nemzetiségi arányok kis különbség híján egyensúlyba kerültek.

Hasonlóan a magyar lakosság vidéki, illetve városi aránya is az egyensúlyi állapothoz közelít (19,85 %, illetve 22,78 %). Tehát, amennyiben folytatódott volna az állam által irányított iparosítás, akkor is a migráció csak nagyon keveset tudott volna már rontani a magyarság kolozsvári arányán, mivel a vidéki lakosság etnikai arányát reprodukálta volna. Hogy a város etnikai aránya konstans marad-e, az már elsôsorban az etnikumok belsô reprodukciós képességén múlik. Ezek ismeretében (pl. átlag életkor, a nôi népességen belül a termékeny korosztályok aránya) elmondható, hogy amennyiben külsô tényezôk (elsôsorban a migráció) nem befolyásolja másként, az elkövetkezô rövid idôszakban még egy rövid ideig esés várható egy esetleges konstans idôszak beállta elôtt. A piacgazdaság és a technológiai fejlôdés hatására minden bizonnyal továbbra is nôni fog a tercier szektorban (szolgáltatásban) foglalkoztatottak száma, ezen belül is a magasan képzett munkaerôre lesz szükség, a bevándorlók arányában növekedni fog ez a réteg. Ehhez van erôforrása, emberi utánpótlása úgy a magyar, mint a román etnikumnak. A kolozsvári egyetemek elvégzése után elég sok magyar fiatalt itt marasztal a város hangulata, az itteni lehetôségek. A román etnikum emberi erôforrásainak utánpótlási lehetôsége bôvült a forradalom után a Moldovából származó diákokkal is. Az alacsonyan képzett munkaerô-fölösleg visszaköltözése falura, ha kis mértékben is, de megkezdôdött, viszont erre vonatkozó konkrét adatokról, felmérésekrôl még nem tudni. Amennyiben a vidéki infrastruktúrát fejleszti az állam, ezek száma bôvülni fog.

A kolozsvári magyarság belsô reprodukciós potenciálját csökkenti az is, hogy a múlt rendszer városrendezéseinek következtében "lakótelepi szórványba" szorult. A tömbházba kerülést a kolozsvári lakosok többsége egyértelmûen veszteségként élte meg. Azon túlmenôen, hogy — a kompenzációs rendszer miatt — anyagi veszteség érte ôket, sok helyen azt a jól mûködô társadalmi rendszert is elvesztették, amelyben otthonosan mozogtak. Az emberi kapcsolatokon kívül, sokan (például a hóstátiak, monostoriak) a munkájuk tárgyát, a foglalkozásukat is elvesztették a házukkal, földjeikkel együtt. A magasabban iskolázott rétegeket leszámítva az emberek mikroközössége, társas világa többnyire a szûkebb lakóhelyi, illetve munkahelyi fizikai térre korlátozódik. A lakóhely, a szomszédok, a környék szerepe fôleg az olyan helyeken hangsúlyos, ahol az emberi kapcsolatok rurális jellegûek voltak. A szûkebb társas környezetek igen fontos szerepet játszanak az identitásváltoztatásban vagy megôrzésben. A "lakótelepi szórványba" kerülés sokszor a magyar nyelvû óvodától, iskolától való távolabb kerülést is jelentette. Márpedig a fizikai távolság is meghatározó a szülôk számára, az említett intézmények kiválasztásakor.

Kifejezetten etnikai szegregáció kialakulása már nem valószínû, de társadalmi rétegek szegregációja már kialakulóban van, ami egyes esetekben egybeesik a cigányság szegregációjával. A rendszerváltás után, a társadalmi távolságok növekedése maga után vonta a különbözô társadalmi rétegek fizikai távolságát. A tehetôsebb polgárok lakóhelyei lesznek a város magasabban fekvô zónái (a Fellegvár, a déli részek — pl. a "Bunã Ziua" terület, a Bükk dél-keleti pereme stb.) és a központ (idôvel lehet, hogy kereskedelmi értéke miatt már keveseknek lesz kifizetôdô itt lakni). Mivel a magyar lakosság alulreprezentált bizonyos jól jövedelmezô szakmákban (például a bankári, jogászi), a nagyvállalatok vezetôtanácsaiban, valószínû, hogy a villanegyedek (ezen belül is az újabbak) túlnyomóan román többségû negyedek. A nagy agglomerációjú lakónegyedek pedig tovább romlanak. Az államszocializmus éveiben nem létezett természetes városfejlôdés. A piacgazdaság tényezôi nem éreztették hatásukat és a civil társadalomnak sem volt beleszólása az urbanizációs folyamatok alakulásába. A rendszerváltás óta a telekárak játéka érvényesül, és bizonyos módosulásokkal mozaikszerûen vannak jelen a burgessi városfejlôdési jelenségek.

Az 1992-es népszámlálás óta eltelt idôszakban nagyon alacsony ütemben nôtt a város lakosságának száma (1997. július1-én 332 792). Ezt és ezen belül a nemzetiségi arány alakulását a közeljövôben is a gazdasági fejlôdés, valamint az országos szintû politikai tényezôk fogják befolyásolni. A gazdasági és politikai tényezôk prognosztizálása viszont, túllépi egy ilyen tanulmány kereteit és céljait, a szándék itt csupán az etnikai struktúra alakulásának bemutatása volt, valamint az, hogy milyen tényezôk, és hogyan befolyásolhatták ezt a XX. század folyamán.

(Vége)

Herédi Zsolt

Viktor, a gyôzô

(3. old.)

Akár korunk jószándékú szólásmondásaként is szolgálhat: a magyar történelem és a mûvészet annak idején megteremtette Bánk bánt, a mai korszakalkotó politikai szükséglet pedig kitermelte Orbánt. Talán fölösleges pontosítani, hogy Orbán Viktorról van szó, aki immár maradandó pozitív szereplôként vonult be a magyar históriába.

A sors fintora, hogy éppen azon a Magyarországon került válaszút elé a polgári törekvés, valamint a megkozmetikázott kommunizmus, amely az utóbbi években a volt szocialista államok közül az egyik leglátványosabb fejlôdést mondhatja magáénak. A vasárnapi általános választásokon két egymástól merôben eltérô világ, két egymással kibékíthetetlen szemlélet, cél és stílus csapott össze. A példátlanul kíméletlen kampányt bezáró péntek esti nyilvános tévévita a FIDESZ-Magyar Polgári Párt és a Magyar Szocialista Párt miniszterelnökjelöltjei között hûen tükrözte az egy-egy személyre összezsugorított valóságot, ami ilyenkorra marad, miután a hatalomért harcba indulók részérôl lekopik az elkerülhetetlenül jelentkezô álcaréteg. Nemcsak Orbán Viktorról és Medgyessy Péterrôl derült ki, hogy nincsenek egy súlycsoportban, hanem pártjaikról is.

A polgári értékeket propagáló párt jelöltje minden mondanivalójában a már jól ismert össznemzeti és EU-s csatlakozási látásmódot ismételte, hangsúlyozva, hogy a pillanat helyett inkább 10-15 éves jövôben kell gondolkodni, mérlegelni és dönteni. De a magukat szocialistáknak nevezôk képviselôje sem hazudtolta meg magát: a társadalom kettészakadásának populista csomagolású veszélyét hangoztatta, és az állami befolyás kiszélesítésének szükségességét sürgette minden téren, a szociális egyenlôsdi sok évtizeden keresztül megbukott tézisére hivatkozva. A teremben a nagy gonddal felkészített tapsolóbrigád "kottából" mûködô zajos agitációja a letûnt rendszert idézte emberük minden mondata után, akár indokolt volt, akár ártott vele ügyüknek. Orbán Viktor annyiban volt helyenként visszafogott, máskor lehengerlô, amennyiben ezt az eltelt négy évnyi kormányzásban tanúsított magatartására vonatkozó hivatkozások indokolták. Aki hisz igazában, az így viszonyul az olyan választási rágalmakkal szemben, amelyek szerint a fehér könnyûszerrel átalakítható feketévé, a szürke meg sötétebbé. Aki azért képes közvetlen, megnyerô modorú maradni (nemcsak kampányolás idején), mert tudja, hogy az ô sikerei egyben a többség sikerei is.

Ma már ismeretesek a magyarországi országgyûlési választások elsô fordulójának eredményei. Ezek szerint minél tökéletesebb valaki, úgy látszik, annál fokozottabb ellenszenvet válthat ki az orránál fogva félrevezetett tömegbôl. Avagy csupán az az elv érvényesül, hogy négyévenként kötelezôen hatalomváltásra van szükség? Pedig, tetszik, nem tetszik, az egyszerû ember szemében egy párt megítélését általában nem annak ideológiája, hanem vezéregyénisége határozza meg. Bármit is hoz a második forduló, a mai Magyarország erkölcsi gyôztese Orbán Viktor marad.

Engedtessék meg egy másik végkövetkeztetés: Romániának is égetô szüksége van a maga Orbán Viktorára.

Ördög I. Béla

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(4. old.)

l A C osztály VIII. csoportjának táblázata:

1. Kv. CFR 17 13 2 2 40–9 41

2. Torda 17 12 5 0 36–8 41

3. Sarmaság 17 11 5 1 36–14 38

4. Dés 17 10 2 5 32–11 32

5. Sólymok 16 9 2 5 27–19 29

6. Szamosújvár 18 8 4 6 28–20 28

7. Nagysomkút 17 8 2 7 36–26 26

8. Zilah 17 7 4 6 35–20 25

9. Körös 18 5 3 10 19–34 18

10. Bethlen 18 5 2 11 24–36 17

11. Sz. Szamos 17 4 3 10 16–34 15

12. Avas 18 4 0 14 16–53 12

13. Marmatia 17 3 1 13 17–55 10

14. Lápos 16 2 3 11 21–44 9

l Az olasz Serie A 30. fordulójának eredményei: AC Torinó–Bologna 1–1, Brescia–Verona 0–0, Chievo–AC Milan 1–1, Milánói Internazionale–Atalanta 1–2, AC Párma–Udinese 2–0, Perugia–Torinói Juventus 0–4, Piacenza–Fiorentina 3–0, Venezia–AS Róma 2–2 és SS Lazio–Lecce 0–1. A táblázat állása:

1. Inter 30 18 8 4 53–27 62

2. AS Róma 30 16 12 2 49–23 60

3. Juventus 30 16 11 3 55–23 59

4. Bologna 30 14 7 9 37–34 49

5. AC Milan 30 12 12 6 42–31 48

6. Chievo 30 12 11 7 50–42 47

7. Lazio 30 10 11 9 39–30 41

8. AC Torinó 30 10 10 10 34–35 40

9. Atalanta 30 11 7 12 34–41 40

10. AC Párma 30 10 7 13 37–41 37

11. Perugia 30 10 7 13 32–44 37

12. Piacenza 30 9 9 12 43–38 36

13. Verona 30 10 6 14 35–43 36

14. Brescia 30 7 13 10 36–45 34

15. Udinese 30 9 7 14 38–48 34

16. Lecce 30 7 9 14 33–46 30

17. Fiorentina 30 5 7 18 28–55 22

18. Venezia 30 3 8 19 28–55 17

l A Serie B-ben szintén a 30. fordulót játszották le. Eredmények: Vicenza–Como 1–2, Ancona–Salernitana 3–1, Cosenza–Messina 0–0, Cagliari–Cittadella 1–0, SSC Nápoly–Bari 1–0, Palermo–Siena 0–2, Reggina–Crotone 2–0, Pistoiese–Ternana 3–3 és Empoli–Modena 0–0. A Genoa–Sampdoria rangadóra lapzárta után került sor. A táblázat:

1. Empoli 30 17 8 5 51–24 59

2. Reggina 30 16 9 5 42–26 57

3. Como 30 17 6 7 39–27 57

4. Modena 30 15 10 5 45–18 55

5. Nápoly 30 13 10 7 37–30 49

6. Salernitana 30 13 8 9 47–43 47

7. Palermo 30 12 8 10 40–42 44

8. Vicenza 30 11 10 9 44–42 43

9. Ancona 30 10 7 13 33–42 37

10. Bari 30 9 10 11 30–39 37

11. Genoa 29 8 12 9 31–28 36

12. Sampdoria 29 9 9 11 36–38 36

13. Messina 30 7 13 10 30–33 34

14. Cagliari 30 7 13 10 28–30 34

15. Cosenza 30 9 7 14 34–47 34

16. Ternana 30 6 14 10 37–42 32

17. Cittadella 30 8 8 14 37–45 32

18. Siena 30 8 8 14 25–38 32

19. Pistoiese 30 6 10 14 28–39 28

20. Crotone 30 3 10 17 32–53 19

l A spanyol Primera Division 33. fordulójában: Real Madrid–Rayo Vallecano 3–1, Deportivo La Coruña–Real Mallorca 5–0, Athletic Bilbao–FC Barcelona 0–2, Las Palmas–Real Zaragoza 1–1, Real Betis–Osasuna 0–0, Valencia–Real Sociedad 4–0, Deportivo Alaves–Villarreal 2–1, Espanyol Barcelona–Celta Vigo 2–0, Malaga–Tenerife 2–0 és Valladolid–FC Sevilla 1–1. A sorrend:

1. Real M. 33 18 8 7 64–34 62

2. Valencia 33 17 11 5 43–25 62

3. Deportivo 33 17 7 9 54–37 58

4. Celta 33 14 12 7 59–40 54

5. Barcelona 33 15 9 9 54–31 54

6. Betis 33 13 14 6 35–26 53

7. Bilbao 33 13 9 11 46–56 48

8. Malaga 33 12 12 9 39–37 48

9. Alaves 33 14 3 15 36–37 48

10. Espanyol 33 12 8 13 41–46 44

11. Valladolid 33 11 9 13 37–51 42

12. Sevilla 33 10 10 13 44–38 40

13. Las Palmas 33 9 11 13 36–42 38

14. Villarreal 33 9 10 14 40–45 37

15. Sociedad 33 10 7 16 37–48 37

16. Mallorca 33 10 7 16 35–47 37

17. Zaragoza 33 9 8 16 30–36 35

18. Osasuna 33 8 11 14 29–42 35

19. Rayo 33 8 10 15 37–50 34

20. Tenerife 33 8 8 17 25–45 32

l A német Bundesliga 30. játéknapjának eredményei: Energie Cottbus–Borussia Münchengladbach 3–3, FC St. Pauli–1. FC Kaiserslautern 1–1, Bayer Leverkusen–1. FC Köln 2–0, Schalke 04 Gelsenkirchen–Hamburger SV 2–0, Bayern München–Werder Bremen 2–2, Hansa Rostock–Nürnberg 1–0, VfL Wolfsburg–Hertha Berlin SC 1–3, Borussia Dortmund–TSV 1860 München 2–1 és SC Freiburg–VfB Stuttgart 0–2. Az élcsoport: 1. Bayer Leverkusen 65 pont, 2. Borussia Dortmund 61, 3. Schalke 04 58, 4. Bayern München 56, 5. Hertha 55, 6. Kaiserslautern 50.

l Az angol Premiere League 34. játéknapján: West Ham United–Charlton Athletic 2–0, Southampton–Derby County 2–0, Middlesbrough–Aston Villa 2–1, Leicester City–Manchester United 0–1, Chelsea–Everton 3–0, Bolton Wanderers–Ipswich Town 4–1, Arsenal FC–Tottenham Hotspur 2–1, Leeds United–Sunderland 2–0. A Newcastle United–Fulham mérkôzést lapzárta után játszották le, míg a Liverpool–Blackburn Rovers mérkôzést május 5-ére halasztották. Az élcsoport: 1. Arsenal 72 pont (33 mérkôzés), 2. Manchester United 70 (34), 3. Liverpool 68 (33), 4. Chelsea 60 (34), 5. Newcastle 60 (32), 6. Leeds 57 (34).

l A francia bajnokság 31. fordulójában: Paris Saint-Germain–FC Nantes 1–1, RC Lens–Troyes 0–0, Sochaux–Olympique Marseille 3–0, Rennes–Lille 4–0, Girondins de Bordeaux–Bastia 2–1, AS Monaco–Metz 2–2, Lorient–Sedan 1–1, Montpellier–Guingamp 2–1 és AJ Auxerre–Olympique Lyon 0–1. Az élcsoport: 1. Lens 61, 2. Olympique Lyon 59, 3. Paris Saint-Germain 55, 4. Auxerre 54, 5. Lille 51, 6. Bordeaux 50.

(balázs)

ATLÉTIKA
Újabb nagy Botezan-bravúr!

(4. old.)

Úgy tûnt, a telet "átaludta" Mihaela Botezan, most azonban Olaszországban újabb nagy bravúrt vitt véghez.

Sok szövetségi huzavona után vitték el Afrikába, bár a tavalyi világbajnokságon elért 5. helyezés alapján joga volt hozzá. Fél lábbal a Bukaresti Steauánál, félig a sokkal szegényebb Kolozsvári Universitateánál versenyez, eredményeit mégis inkább bukaresti sikerként könyvelik el. Itthoni edzôjének, Gheorghe Moneának is kijár a dicséret. Tavaly 10 000 m-en 31:45,06 percet ért el, s ezzel betört a rangsorok élvonalába.

Most, a mezei futók számára minden évben megrendezett "kis Európa-bajnokságon", az úgynevezett EAA Challange versenyen, Camaionéban állt rajthoz. A nôi mezôny dublini cross vb-n való leszereplés után (Botezan ott nem vehetett részt), szívmelengetô volt Mihaela Botezan szenzációs gyôzelme. Nagy neveket elôzött meg, nagyszerû idôt ért el, 31:19,74 perccel végzett.

És nincs megállás: május 5-én a belgiumi Kotrejkben a félmaratoni vb-n várhatóan nem hiányozhat a román keretbôl.

Nagy Péter

ÖKÖLVÍVÁS
31. Aranyöv-bajnokság

(4. old.)

Öt napon át a fôvárosi Ioan Kunst Ghermãnescu Sportcsarnok adott otthont a hagyományos Aranyöv-bajnokságnak. Az április 3–7. között lebonyolított vetélkedôre 12 ország (Albánia, Algéria, Bulgária, Ciprus, Görögország, Magyarország, Moldova Köztársaság, Németország, Oroszország, Törökország, Ukrajna és a házigazda Románia) 96 ökölvívója nevezett be. A résztvevôk jelentôs pénzjutalomban részesültek. A bukaresti rendezvényt meglepôen kevés nézô kísérte figyelemmel, éppen ezért a szakszövetség alelnöke, Rudel Obreja azt nyilatkozta: ez volt az utolsó alkalom, hogy az Aranyöv-bajnokságot a fôvárosban rendezték — legközelebb Nagybánya vagy Buzãu részesül ebben a megtiszteltetésben.

Jeles személyiségek is jelen voltak a versenyen: Caner Doganeli (Törökország) az AIBA és EABA alelnöke, valamint Emil Jecsev (Bulgária) az EABA elnöke és AIBA alelnöke.

A 12 súlycsoport közül 10-et Románia nyert meg, egy-egy bajnoki cím jutott Ciprusnak és Oroszországnak. Furcsának tûnhet a kis szigetország gyôzelme, de egyáltalán nem meglepô: a pálmát a jelenleg ciprusi színekben versenyzô, a sydneyi olimpia után kivándorolt Ovidiu Bobârnat vitte el. A legjobb bokszolónak járó különdíjat (1000 dollárt) Marian Simion kapta.

A gyôztesek névsora: Sorin Tãnãsie (48 kg), Bogdan Dobrescu (51 kg), Waldemar Cucereanu (54 kg), Viorel Simion (57 kg), Ovidiu Bobârnat (Ciprus, 60 kg), Ion Ionut (63,5 kg), Dorel Simion (67 kg), Marian Simion (71 kg), Lucian Bute (75 kg), Claudiu Râsco (81 kg), George Dubovoi (91 kg) és Igor Vlaszov (Oroszország, +91 kg).

Coriolan Iuga

TÁJFUTÁS
Kolozsvári hosszútávú verseny

(4. old.)

Jól sikerült Kolozsvár hosszútávú tájfutó versenye, habár a szombati tavaszi idô egy éjszaka alatt zord téllé változott a szeszélyes április jóvoltából. Így havas táj fogadta a zilahi, nagybányai, felsôbányai, brassói tájfutókat, a csíkiak és a vásárhelyiek nem érkeztek meg a behavazott utak miatt.

A Compass klub, amely a versenyt rendezte, a helyszínen döntött a pályahosszak megrövidítésérôl, hogy a hideg, havas idô és az eléggé nagy erôvel fújó szél ne tegye még nehezebbé a versenyzést.

Eredmények: I. helyek: lányok: Tôkés Tímea (10 éves, Kolozsvári Transilva), Váradi Júlia (16, Compass), Andrada Rat (18, Felsôbányai SI), Mihály Gyöngyi (20, Compass), Gáll Enikô (21, Compass), Müller Katalin (35, Compass), László Katalin (technikás nyílt pálya); fiúk: Tôkés Attila (12, Transilva), Andrei Lungu (14, Zilahi Meses), Ciprian Marian (16, Felsôbányai SI), Ciprian Corobian (18, Felsôbányai SI), Gruita Ianasoiu (20, Brassói ESK), Petru Stupu (21, Brassói ESK), Tôkés Árpád (40, Transilva), Gligor Pavel (45, Transilva), Göbl Edmund (50, Zilahi Meses), László Kálmán (55, Compass), David Cãpras (60, Transilva), Constantin Rusu (65, Transilva); nyílt kategória: Gligore Aruncutean (Szászfenesi Dudu tájfutó klub), nyílt technikás kategória: Kuszálik József (Transilva).

II. helyezettek: Mihaela Carmen (20, Compass), Bozs Anca (21, Brassói ESK), Ionut Miko (14, Zilahi Meses), Bogya Tamás (16, Transilva), Ionut Brândusa (18, Felsôbányai SI), Vasile Pop (20, Felsôbányai ESK), Vicentiu Dumitrescu (21, Brassói ESK), Aurel Bughe (40, Zilahi Meses), Ioan Tãutu (50, Zilahi Meses), Nagy Dezsô (60, Compass), nyílt pálya: Matlák András (Compass), nyílt technikás pálya: Kuszálik József (Transilva).

III. helyezettek: Valentina Duca (21, Plopeni-i Vasas), Cristian Baba (14, Zilahi Meses), Mircea Dapovecz (16, Brassói ESK), Ionut Muscoiu (21, Brassói ESK).

Köszönet a rendezôknek a helytállásért, a megyei sportigazgatóságnak és a Cosmetic Plant Prodcomnak a díjazás biztosításáért.

Májai Ferenc

KÉZILABDA
Nôi Nemzeti Liga
Egy órán át a Silcotub állt az élen

(4. old.)

A bajnokság 26. fordulója érdekes küzdelmet és két váratlan eredményt hozott: mindkét bajnoki címre törô együttes csak döntetlent tudott elérni idegenben, s így továbbra sem változott közöttük a sorrend. Egy kerek óráig ismét a Silcotub érezhette magát listavezetônek, ugyanis a tegnap már ismertetett Kolozsvári U-Ursus–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim mérkôzést egy órával korábban bonyolították le, mint a Brassói Rulmentul–Zilahi Silcotub játékot. Utóbbi találkozón a szünetben még a Tadici-gárda lányai vezettek 16–14-re, s ôk is — akárcsak az Oltchim játékosai Kolozsvárott — a fináléban engedték ki a kezükbôl a gyôzelmet.

Részletes eredmények: U-Ursus–Oltchim 33–33, Rulmentul–Silcotub 28–28, Szászsebesi MSC–Dévai U-Remin 21–24, Bákói U-MSC–Bukaresti Rapid 27–36 és Nagybányai Selmont–Konstancai Tomis 23–20.

Az állás:

1. Oltchim 24 20 1 3 797–549 41

2. Silcotub 24 20 1 3 746–559 41

3. Déva 24 16 2 6 647–587 34

4. Galac 23 13 3 7 538–538 29

5. Nagybánya 23 10 3 10 565–565 23

6. Rapid 24 10 3 11 686–676 23

7. U-Ursus 23 8 4 11 620–620 20

8. Brassó 23 9 2 12 629–618 20

9. Konstanca 24 9 2 13 624–720 20

10. Szászsebes 24 3 3 18 568–738 9

11. Bákó 24 1 0 23 610–912 2

*

A 28. fordulóból elôrehozott mérkôzésen, a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U-Ursus–Konstancai Tomis 37–19 (16–9). További részletek holnapi lapszámunkban.

A 27. forduló találkozóit április 13-án szombaton tartják. A párosítás: Silcotub–U-Ursus, Oltchim–Galac, Déva–Bákó, Rapid–Nagybánya és Konstanca–Brassó.

Radványi Pál

Férfi elsôosztály

(4. old.)

Bár még hat forduló van hátra az alapszakasz végéig, a Segesvári Kézilabdaklub szinte már behozhatatlan elônyre tett szert: a csapat jelenleg 11 pontos elônnyel vezeti a mezônyt, s bár matematikailag megelôzhetôek, de ez — az eddigi szereplések alapján — szinte lehetetlen.

A vetélkedô XIV. fordulójában ismét csak a vendéglátó csapatok nyertek, ami csak a 3–6. helyek küzdelmét tette még kiegyensúlyozottabbá. A szombati forduló részletes eredményei: Nagyváradi MSC–Tordai Aranyos 35–23, Szatmárnémeti Unió–Nagybányai Quartz 25–18 és Segesvári KK–Besztercei MSC 35–18. A táblázaton:

1. Segesvár 14 13 0 1 707–304 26

2. Nagybánya 14 7 1 6 387–345 15

3. Unió 14 6 0 8 298–321 12

4. Nagyvárad 14 5 1 8 350–341 11

5. Torda 14 5 0 9 340–390 10

6. Beszterce 14 5 0 9 320–391 10

Legközelebb, április 13-án a következô mérkôzések lesznek: Torda–Unió, Beszterce–Nagyvárad és Nagybánya–Segesvár.

(radványi)

Férfi Nemzeti Liga

(4. old.)

Csak öt mérkôzést bonyolítottak le vasárnap a 27. fordulóból, ugyanis a hatodik találkozót, a Konstancai Kézilabdaklub–Ploiesti-i Uztel összecsapást április 10-re halasztották. Íme, az eredmények: Bukaresti Steaua–Kolozsvári Armãtura-U-Agronomia 25–24, Piatra Neamt-i Fibrexnylon–Nagybányai Minaur 30–26, Bukaresti Dinamó–Târgu Jiu-i Pandúrok 27–27, Pitesti-i Dacia–Temesvári Politechnika 16–21 és Galaci Ulpimex–Brassói Dinamó 22–24.

A mezônyt továbbra is maximális pontszámmal (54) a Fibrexnylon vezeti. A kolozsvári együttes maradt 20 pontjával, és egy helyet csúszott, ugyanis a temesvári kézilabdázók 21 pontot gyûjtöttek, és feljöttek a 8. helyre.

(radványi)

TENISZ
Románia nyert

(4. old.)

A konstancai sportcsarnokban rendezték a Románia–Ausztria Davis-kupa találkozót, amely a házigazdák nagyarányú, 5–0-s gyôzelmét eredményezte.

Eredmények: Andrei Pavel–Jürgen Melzer 6:1, 6:2, 6:4; Adrian Voinea–Stefan Koubek 3:6, 7:5, 6:3, 6:1 — pénteken; Pavel, Gabriel Trifu–Julian Knowle, Melzer 3:6, 6:1, 6:4, 6:7 (2), 6:2 — szombaton; Pavel–Alexander Peya 6:1, 7:6 (9); Victor Hãnescu–Melzer 6:4, 6:4 — vasárnap.

A következô mérkôzésen Románia a Világcsoportba jutásért játszik.

(pja)

TENISZ
Románia nyert

(4. old.)

A konstancai sportcsarnokban rendezték a Románia–Ausztria Davis-kupa találkozót, amely a házigazdák nagyarányú, 5–0-s gyôzelmét eredményezte.

Eredmények: Andrei Pavel–Jürgen Melzer 6:1, 6:2, 6:4; Adrian Voinea–Stefan Koubek 3:6, 7:5, 6:3, 6:1 — pénteken; Pavel, Gabriel Trifu–Julian Knowle, Melzer 3:6, 6:1, 6:4, 6:7 (2), 6:2 — szombaton; Pavel–Alexander Peya 6:1, 7:6 (9); Victor Hãnescu–Melzer 6:4, 6:4 — vasárnap.

A következô mérkôzésen Románia a Világcsoportba jutásért játszik.

(pja)

KÖRKÉP

Nagyobb temetôt

(5. old.)

A polgármesteri hivatal illetékesei továbbra is kitartanak a monostori temetô bôvítése mellett. Dacia Crisan, a városháza közterületi osztályának vezetôje arról tájékoztatott, hogy a temetôt már 1997-ben ki kellett volna szélesíteni, a városi tanács viszont nem egyezett bele egyes telekcserékbe. Elmondása szerint eddig csupán alig több mint 3500 négyzetméterrel sikerült kibôvíteni a temetôt. A polgármesteri hivatalnak sírhelyet kell biztosítania a forradalmároknak, illetve ezek utódainak. Emiatt újabb 1900 négyzetméter földterületre lenne szükség. A városháza telekcserét ajánl a tulajdonosoknak. Az ellenzéki tanácsosok eddig azért nem járultak hozzá a telekcserékhez, mert — értesülve a kínálkozó lehetôségrôl — a polgármesterhez közelálló személyek idôben telket vásároltak a temetô mellett, majd telekcsere cím alatt földet kaptak a város központjában.

K. O.

Kun Gy. Péter az új tanácsos

(5. old.)

Fôként idôhiány miatt állították fel húsvétra a kétnyelvû helységnévtáblákat, jóllehet azok még az ünnep elôtt megérkeztek — mondta Tamás Gebe András polgármester. Bárdos Csaba alpolgármester elmondta, tartócsöveket kell még vásárolniuk, s remélik, még a héten elhelyezhetik a településjelzô táblákat.

A polgármester beszámolt arról, hogy véget ért a fellebbezések sora Bertalan Erzsébet magyarfenesi RMDSZ-es politikus ügyében. A tordaszentlászlói tanács törvényileg biztosította, hogy a helyhatósági választásokon eredetileg RMDSZ-színekben induló, majd a második fordulóban függetlenként jelentkezô politikus asszony ne kerülhessen be a tanácsba a tanácsosi státusáról lemondani kényszerülô Bárdos Csaba alpolgármester helyére, jóllehet Bertalan Erzsébet következett a listán. Helyette Kun Gy. Péter, szintén magyarfenesi RMDSZ-es politikus lesz a tanács legújabb tagja.

Május elsejétôl a községi gazdák kiterelhetik juhaikat a tanács legelôire. Tizedikétôl már a szarvasmarhákat és lovakat is lehet legeltetni. Egy juh legeltetéséért harmincötezer, egy szarvasmarháért ötvenezer, egy lóért pedig százezer lejt kell fizetniük a helyi gazdáknak ebben a legeltetési idényben.

Valkai Krisztina

Újabb francia segélyprogram a városért

(5. old.)

Március végén népes francia küldöttség látogatott Désre. Beauvais, Le Quesnoy és St. Quentin alpolgármesterei, kulturális, nemzetközi kapcsolatokért, gazdasági életért felelôs képviselôi viszonozták a désiek 2001 tavaszán Franciaországba tett látogatását.

A dési kórház az utóbbi tíz év alatt sokszor részesült segélyadományokban, részleges felújításban a Kórház Dés 2000 elnevezésû francia civil szervezet jóvoltából. A mostani látogatás elsô programpontjaként a dési polgármesteri hivatal nagytermében Ioan Ungur polgármester Dés város tiszteletbeli polgára címmel értékelte Dora Leblanc és Yann Jean, a francia szervezet alapító-vezetôinek segítségét. Úgy tûnik, az általuk még 1998-ban kezdeményezett "elsôsegélynyújtási központ Désnek" nevû projekt a megvalósításhoz érkezett. A klasszikus elsôsegélynyújtás kiegészítôjeként ismert SMURD már több városban bizonyította, hogy szükség van rá.

A dési program megvalósulásához hozzájárult Paul Raoult szenátor is 390 ezer frankkal (1,6 milliárd lej), valamint Ille város tûzoltóparancsnoksága különféle felszerelésekkel és mûszaki ellátással. Vasile Soporan prefektus is fogadta mindazokat, akiknek a projekt sikeres végrehajtásában kell közremûködniük (a polgármesteri hivatal, a rendôrség, a kórház, valamint a tûzoltóság dési képviselôit és a francia résztvevôket). A kolozsvári TBC klinika, az Egészségügyi Biztosítópénztár és Egészségügyi Igazgatóság képviselôinek jelenlétében a francia küldöttség két új projektjének megvalósíthatóságáról is beszéltek.

A franciák meglátogatták a désaknai sóbányát, templomokat, múzeumot, ugyanakkor az Andrei Muresanu nemzeti kollégium francia könyvtárában emléktáblát helyeztek el a néhai Ion Cristureanu tanár, a Francofon társaság alapítójának emlékére.

Lukács Éva

Forgácsot égetô olcsó hôközpont épül

(5. old.)

Forgáccsal mûködô hôközpontot létesítenek a város egyik negyedében, amely kétszázötven lakás ellátására lesz alkalmas — nyilatkozta lapunknak Szentandrási István tanácsos. A vállalkozást a megyei tanács is támogatja: 6 milliárd lejt osztottak le a hôközpontnak helyet adó épület felújítására. A berendezéseket a vállalkozásban részt vevô dán cég szállítja és szereli majd be.

— A környéken sok a fûrésztelep — több mint negyven —, amelyektôl a cég megvásárolná a forgácsot. Ez nemcsak a vállalkozásnak jelent nyereséget, hanem a fûrésztelepeseknek is. Ez utóbbiakat már több ízben zaklatták a természetvédôk, hogy a munkálatok nyomán maradt hulladékot — forgácsot — a környezetvédelmi szabályoknak megfelelôen tárolják, illetve szállítsák el. A forgácsot felhasználó hôközpont mûködtetése, s ebbôl következôen a hôszolgáltatás is sokkal olcsóbb lesz — mondta a tanácsos. Hozzátette, hogy bár Chis Nicolae polgármester nagyon szeretné még az idén tetô alá hozni a vállalkozást, és ez igen jó is lenne, véleménye szerint ennek felavatására ebben az évben aligha kerülhet sor.

Valkai Krisztina

A napokban elhelyezik a kétnyelvû településtáblákat

(5. old.)

— Egyre jobb az együttmûködés a polgármester és az RMDSZ-es tanácsosok között. Az elöljáró megígérte, hogy hamarosan megrendelik az állami hivatalokra kifüggesztendô kétnyelvû táblákat — mondta Szentandrási István. A kétnyelvû helységnévtáblák már megérkeztek a tanácshoz; ezeket a jövô hét elején helyezik fel.

(valkai)

Korszerû köztelefonok, országos matematikai szimpózium

(5. old.)

Még a tavaszi hónapok folyamán sor kerül öt korszerû telefonfülke felállítására a város különbözô pontjain. A város arculata ezzel javulhat. Ez annál is fontosabb a bánffyhunyadi tanácsnak, mert városukban rendezik meg A matematika didaktikája elnevezésû szimpóziumot, ahova az ország minden részébôl érkeznek majd középiskolai, illetve egyetemi tanárok, és amelyen részt vesznek az oktatásügyi minisztérium képviselôi is. Az elôadássorozatra május 11-én kerül sor az Octavian Goga Líceumban.

V. K.

Református istentisztelet a börtönben

(5. old.)

Úgy tûnik, a tulipánországiak nagyon megkedvelték a szamosújvári börtönt. Az idén immár másodszor kereste fel a Szamos parti fogházat egy holland küldöttség. Ezúttal Evert Jan Huttinga utrechti református lelkész járt a Martinuzzi épületben. A vendég találkozott a református foglyokkal és istentiszteletet is tartott a patinás épület ízlésesen berendezett klubjában. A holland küldöttség a Ruchama alapítványt képviselte. Romániai tartózkodásuk során meglátogatták a csíkszeredai, marosvásárhelyi, besztercei és nagyváradi fegyházakat is.

A holland küldöttséget erdélyi útjára elkísérte Lôrincz István marosvásárhelyi lelkész is.

(erkedi)

Rendôrségi hírek

(5. old.)

• Három orvvadász bukott le egy közúti ellenôrzés során Telekfarka (Câmpenesti) közelében. A három vadász két ôzet lôtt le anélkül, hogy engedélye lett volna erre. Cãlin Balint, az egyesület titkára, valamint Tudor Cojocnean és Grigore Cherhat, ez utóbbi Nissan márkájú kocsijában szállították haza a zsákmányt, amikor lebuktak. A gépkocsiban három vadászpuskát is találtak a rend ôrei, a hozzá tartozó lövedékekkel együtt.

• Unokaöccse verte meg a Néma falubeli, 65 éves Ioan Sabót. Az áldozatot 6-án reggel szállították be a dési kórházba, miután egy nappal korábban a 38 éves Ioan Cãlin Sabo, a szántóföld elhatárolása miatti vita során ökleivel és egy bottal elverte. Az áldozatnak az orrcsontja és a karja sérült meg, az elkövetôt testi sértés vádjával szabadlábon vizsgálják.

• 64 milliót sikkasztott a 46 éves, szamosújvári Cornel Utiu. A férfi tavaly a Cromatic Kft-nél dolgozott áruforgalmazóként, amikor hamis számlák segítségével eltulajdonította a kasszából az összeget. Szabadlábon védekezik sikkasztás, alkalmazott által elkövetett okirathamisítás és hamis okirat tudatos felhasználása miatt.

• Két juhász esett egymásnak Zsukon. A 32 éves, zsukiménesi (Juc- Herghelie) Sándor Zoltán és a 24 éves, jászvásári, de kajántói lakhellyel rendelkezô Marian Alexuc között italozást követôen alakult ki a szóváltás, ami tettlegességgé fajult: az idôsebb juhász egy késsel hasba szúrta kollégáját. Utóbbit a 3-as számú sebészeten kezelik, elôbbit testi sértéssel vádolják.

• Gyalogátkelôn gázolt kiskorút a 61 éves Marin Ciufu, aki 1300-as Dáciáját vezetve nem adott elsôbbséget a December 21. és Buftea utcák keresztezôdésénél szabályosan átkelô, 10 éves Mure-san George Vulturnak. A fiú könnyebb sérüléseket szenvedett.

Balázs Bence

Holnaptól fogyasztási cikkek vására és idegenforgalmi expó

(5. old.)

Április 10. és 14. között rendezi meg az Expo Transilvania Rt. Kiállítási Központ fogyasztási cikkeket bemutató IX. Közép-Kelet Európai (CEEF) és az V. Idegenforgalmi Vásárt.

A tegnapi sajtótájékoztatón jelen voltak a rendezvénnyel kormánytámogatás révén együttmûködô magyarországi cégek képviselôi. Lôrinczi Andrea (ITD) a befektetési és kereskedelemfejlesztési közhasznú társaság tevékenységét mutatta be. Molnár Lajos a bukaresti Magyar Kereskedelmi Iroda részérôl a magyarországi turizmus fejlôdésérôl, ugyanakkor a hazai és a külföldi idegenforgalom közötti ellentmondásos képrôl beszélt. Bíró Gáspár (Kolozsvári Magyar Fôkonzulátus) a két ország között állandóan bôvülô turistaforgalmat említette (tavaly 860 ezren látogattak Romániába) és a lehetôségek jobb kihasználása érdekében a budapesti román idegenforgalmi külképviselet idei tervezett megnyitásáról beszélt. Ferenczy Tamás (Pécsi Fair Expo Kft.) nagyszámú érdeklôdôt vár a 48 magyarországi céget felvonultató vásárra, amely tovább növelheti a tavaly már 1,1 milliárd dollárt elért kétoldali kereskedelmi forgalmat.

A házigazdák nevében Gheorghe Muresanu igazgató kiemelte az április 11-én megtartandó magyar–román partnertségi találkozót, Ioan Avram ügyvezetô igazgató pedig kellemes meglepetéseket is ígért a CEEF és Vacanta 2002 nemzetözi vásár látogatóinak.

Ö. I. B.

GAZDASÁG

Döcög a kommunikáció
Nem bíznak egymásban az érintettek?

(6. old.)

Az NMCP a holland kormány által létrehozott program, amely a csatlakozás elôtt álló államokat támogatja azáltal, hogy szakértôket küld olyan országokba, mint Románia, Szlovákia, Lengyelország és mások. Az NMCP egyik projektje Romániában zajlik, elnevezése: Nyílt párbeszéd, célja pedig: javítani a kommunikáció átláthatóságát. A program keretében találkozók sorozatát szervezik meg újságírók és sajtószóvivôk részvételével. A hét végén már a harmadik ilyen jellegû találkozóra került sor az Egyetemiek Házában. A beszélgetések — és viták — során kiderült: az újságírók és az egyes intézmények szóvivôi nem egyformán látják a saját beosztásukat és a másik szerepét. Ebbôl adódik az is, hogy nem mindig tudják a közvéleményt kellôképpen tájékoztatni, pedig abban egyetértettek, hogy ez lenne a szerepük. Hazai szinten a találkozókat a transFORMA Egyesület szervezi, ennek elnöke, Jan Bollema nyilatkozott lapunknak a program beindításáról és várható eredményeirôl.

— Beszélhetünk-e Romániában valódi átláthatóságról?

— Többször jártam ugyan Romániában, mindig nyitottan a kérdések felé, de soha nem volt alkalmam látni, tulajdonképpen milyen is a helyzet. Találkoztam újságírókkal, a kormány és a civil szféra képviselôivel, és nekem úgy tûnik, sokszor nem értik meg egymást, nem bíznak egymásban, és ez nagyon sok korlátot emel közéjük, ilyenkor pedig nincs átláthatóság.

Miben segíthet a program?

Elôször is összehozzuk az érintetteket, hogy beszéljenek munkájukról, gondjaikról, és megpróbálunk megoldást találni arra, hogy a kommunikációs folyamat jobban mûködjön. Bukarestben és Temesváron már véget ért a sorozat. Ott néhány találkozó után kiderült, hogy a részvevôk jobb kapcsolatba kerültek egyszerûen attól, hogy szemtôl szemben találkoztak — legtöbb esetben nem ezt teszik, inkább telefonálnak. Ezek a szemináriumok alkalmat adnak a találkozásra, és ha ez létrejön, már nagyobb az esély egy jobb kapcsolat kialakítására, a jobb megértésre.

Kialakult egy valódi párbeszéd a részvevôk között?

Igen. Ahhoz képest, ahogy kezdôdött, hogy teljesen más volt az álláspontjuk, amikor kiscsoportokban dolgoztak, úgy tûnt, nagyon közel kerültek a problémák megoldásához. Bukarestben nehezebb volt, mint itt — az egy nagyobb város, lehet, hogy az itteniek jobban ismerik egymást.

Milyen témák megbeszélésével folytatódnak a találkozók?

Szeretnénk a sajtószóvivôk munkáját kicsit megismertetni a többiekkel. Hollandiában évente mintegy ötszázan diplomáznak különbözô egyetemeken kommunikáció szakon, mára körülbelül harmincezer szakemberünk van. Nekem úgy tûnik, hogy Romániában ez inkább egy mellékes foglalkozás, ez is a munkájukhoz tartozik, de más a képzettségük. Az újságíróknak pedig szeretnénk megmutatni, milyen nehézségekbe ütközhet egy információ közzététele, és néhány tippet is adnánk nekik.

— Milyen eredménnyel zárultak a hasonló temesvári és bukaresti találkozók?

— Beszélnek egymással a felek. Megtalálják, hol vannak a láthatatlan problémák a kapcsolataikban. Végül is mindannyiuknak közös érdekük, hogy tájékoztassák az embereket.

Kérdezett: Rácz Éva

Privatizálódó idegenforgalom

(6. old.)

A Turisztikai Minisztérium hetente legkevesebb három kereskedelmi társaságot dob piacra, hogy az egész turisztikai szféra privatizálási folyamata legtöbb három hónap alatt véget érjen, nyilatkozta Dan Matei Agathon turisztikai miniszter. A következô hetekben a mamaiai Unirea, Capitol, Lido és a bukaresti Athenee Palace szállodák állami részvényeit hirdetik, az ortodox húsvét után pedig kikiáltásos árverésen legalább három Neptun-Olimp üdülôhelyi szállodát adnak el. A miniszter hozzátette, a privatizáció a Neptun-Olimpon levô hét protokollvillára is vonatkozik. "Felértékeljük ezeket a villákat, és remélem, többet kapunk értük, mint két szállodáért. Azt hiszem, öt vagy hét milliárd lejtôl indulunk, de elôbb ki kell cserélnünk a bútorzatot, mert az még Gheorghe Gheorghiu-Dej idejébôl való" –- mutatott rá Agathon. Hangsúlyozta, a privatizációs folyamatból befolyt összeg 80 százalékával a belsô adósságot törlesztik.

A világgazdaság a vártnál gyorsabban élénkül

(6. old.)

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése szerint a világgazdaság az eddig feltételezettnél gyorsabb ütemben élénkül: a szervezet szakértôi az idei évre a világgazdaság bôvülését 2,7 százalékra, jövôre 4,1 százalékra teszik.

A német Spiegel hírmagazin az IMF véglegesített, április közepén kiadni tervezett elôrejelzését ismertetve közölte csütörtökön a világgazdaságra és az egyes térségekre, országcsoportokra vonatkozó adatokat. Az IMF-szakértôk az eurózónára az idén 1,2 százalékos, jövôre 2,9 százalékos növekedést jósolnak, az Egyesült Államokban elôreláthatólag 2,2 százalékos lesz az idei és 3,4 százalékos a jövô évi GDP-emelkedés.

Az IMF ôsszel az amerikai gazdaság idei teljesítményére még csak 1,4 százalékos elôrejelzést tett. Németországban a mostani prognózis szerint is marad az alacsony, 0,7 százalékos bôvülés, 2003-ra viszont a szakértôk már 2,7 százalékos német GDP-növekedéssel számolnak.

A világ nyolc legnagyobb gazdasága közül csak Japán számára romlottak a korábbiakhoz képest a kilátások: a jelentés szerint az idén 1 százalékkal zsugorodik, jövôre pedig 0,8 százalékkal bôvül a japán gazdaság.

Leértékelték a Deutsche Telekomot

(6. old.)

Az amerikai Standard and Poor’s hétfôn leértékelte a vezetô német távközlési társaságot. A Deutsche Telekom A mínuszról BBB pluszra csökkentette hosszú lejáratú kötvényeinek osztályzatát. Az új kalkulus a befektetésre ajánlott A kategória és a spekulatív B osztályzatcsoport bizonytalan határán van. A kilátás stabil.

A másik irányadó amerikai hitelminôsítô, a Moody’s március 28-án csökkentette a Deutsche Telekom osztályzatát Baa1-re A3-ról, ugyancsak stabil kilátással. Ez megfelel a Standard and Poor’s-féle új besorolásnak.

A hétfôi intézkedést a Deutsche Telekom romlott adósságkilátásaival indokolták a Standard and Poor’snál.

A Deutsche Telekomnál március 19-én közölték, hogy a tavalyi év után tervezett osztalékát 40 százalékkal csökkentik — 0,37 euróra az egy évvel korábbi 0,62 euróról —, elhalasztják adósságcsökkentési céljukat, csökkentik beruházásaikat és határidô nélkül elhalasztják a mobilszolgáltató leányvállalat, a T-Mobile tôzsdei kibocsátását is. Elôzôleg a német versenyfelügyelet nem hagyta jóvá a Deutsche Telekom kábelszolgáltató vagyonrészeinek értékesítését.

A német távközlési vállalatnál közölték, hogy az adósságot ezentúl is 50 milliárd euróra akarják csökkenteni a tavaly év végi 62,1 milliárdról, de ezt a célt ez év végéig már nem tudják elérni, hanem csak jövô év végéig. A Deutsche Telekom a harmadik generációs koncessziók két évvel ezelôtti megvásárlásával és külföldi — elsôsorban amerikai — részesedések megszerzésével duzzasztotta fel adósságát.

A német versenyfelügyelet februárban elutasította, hogy a Deutsche Telekom eladjon kábelszolgáltató üzletágából részeket az amerikai Liberty médiacsoportnak 5,5 milliárd euróért.

Március elején jelentette a Deutsche Telekom, hogy tavaly 3,5 milliárd euró nettó vesztesége volt, az egy évvel korábbi 5,9 milliárd tiszta nyereség után. Az egykori monopolszolgáltató 1996-os részleges privatizációja óta tavaly elôször szenvedett éves veszteséget.

A T-Mobile kibocsátását — amelybôl elvileg 10 milliárd eurót várnak — a távközlési részvények változatlanul gyenge piaci teljesítményére tekintettel halasztották el; korábban az elsô félévre tervezték.

A Deutsche Telekom idén eddig 3 milliárd euró új adósságot bocsátott ki magánkihelyezésben, az eurokötvény-piacra pedig néhány hónapon belül szándékozik ismét kilépni, hírek szerint 8 milliárd eurót elérô kibocsátással.

Valutaárfolyamok
Április 8., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

28 730/28 900

32 730/32 900

117/119

Április 9., kedd

(6. old.)

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 28 879 lej, 1 USD =32 910 lej, 1 magyar forint = 119 lej.

Leértékelték a Deutsche Telekomot

(6. old.)

Az amerikai Standard and Poor’s hétfôn leértékelte a vezetô német távközlési társaságot. A Deutsche Telekom A mínuszról BBB pluszra csökkentette hosszú lejáratú kötvényeinek osztályzatát. Az új kalkulus a befektetésre ajánlott A kategória és a spekulatív B osztályzatcsoport bizonytalan határán van. A kilátás stabil.

A másik irányadó amerikai hitelminôsítô, a Moody’s március 28-án csökkentette a Deutsche Telekom osztályzatát Baa1-re A3-ról, ugyancsak stabil kilátással. Ez megfelel a Standard and Poor’s-féle új besorolásnak.

A hétfôi intézkedést a Deutsche Telekom romlott adósságkilátásaival indokolták a Standard and Poor’snál.

A Deutsche Telekomnál március 19-én közölték, hogy a tavalyi év után tervezett osztalékát 40 százalékkal csökkentik — 0,37 euróra az egy évvel korábbi 0,62 euróról —, elhalasztják adósságcsökkentési céljukat, csökkentik beruházásaikat és határidô nélkül elhalasztják a mobilszolgáltató leányvállalat, a T-Mobile tôzsdei kibocsátását is. Elôzôleg a német versenyfelügyelet nem hagyta jóvá a Deutsche Telekom kábelszolgáltató vagyonrészeinek értékesítését.

A német távközlési vállalatnál közölték, hogy az adósságot ezentúl is 50 milliárd euróra akarják csökkenteni a tavaly év végi 62,1 milliárdról, de ezt a célt ez év végéig már nem tudják elérni, hanem csak jövô év végéig. A Deutsche Telekom a harmadik generációs koncessziók két évvel ezelôtti megvásárlásával és külföldi — elsôsorban amerikai — részesedések megszerzésével duzzasztotta fel adósságát.

A német versenyfelügyelet februárban elutasította, hogy a Deutsche Telekom eladjon kábelszolgáltató üzletágából részeket az amerikai Liberty médiacsoportnak 5,5 milliárd euróért.

Március elején jelentette a Deutsche Telekom, hogy tavaly 3,5 milliárd euró nettó vesztesége volt, az egy évvel korábbi 5,9 milliárd tiszta nyereség után. Az egykori monopolszolgáltató 1996-os részleges privatizációja óta tavaly elôször szenvedett éves veszteséget.

A T-Mobile kibocsátását — amelybôl elvileg 10 milliárd eurót várnak — a távközlési részvények változatlanul gyenge piaci teljesítményére tekintettel halasztották el; korábban az elsô félévre tervezték.

A Deutsche Telekom idén eddig 3 milliárd euró új adósságot bocsátott ki magánkihelyezésben, az eurokötvény-piacra pedig néhány hónapon belül szándékozik ismét kilépni, hírek szerint 8 milliárd eurót elérô kibocsátással.

NAPIRENDEN

Szükségük van a határon túli magyaroknak a budapesti kormány további támogatására
Erdélyi magyar politikusok a magyarországi választásokról

(8. old.)

A határon túli magyarság figyelemmel kísérte az elmúlt napokban a magyarországi országgyûlési választások elsô fordulóját, hiszen annak tétje az anyaország határain kívül élôk számára úgyszintén nagy. Összeállításunkban arra próbálunk rávilágítani, hogy RMDSZ-politikusaink miképpen vélekednek az eddigi eredményekrôl, illetve egy esetleges kormányváltás milyen változást jelenthet a határon túli magyarok helyzetét illetôen.

Markó Béla szövetségi elnök:

— A határon túli magyarság helyzetének nem lenne szabad pártpolitikai viták tárgyát képeznie Magyarországon, nem megosztó, hanem konszenzusteremtô kérdés kellene hogy legyen. Számunkra az a hasznos, ha a mindenkori magyar kormánnyal minél szorosabb kapcsolatot tartunk fenn, és minél közelebbi viszonyban vagyunk minden jelentôs magyarországi politikai párttal. Mi nemcsak elvként nyilatkoztuk ezt, hanem próbáltuk ennek gyakorlatát is megvalósítani. Vannak, akik ezzel egyetértenek, és vannak, akiket ez rendkívül zavar. Én továbbra is állítom, hogy számunkra csak ez az egyetlen hasznos álláspont. Ennek értelmében a következô magyar kormánnyal is megfelelô viszonyt próbálunk kialakítani. Mivel kapcsolatban álltunk az MSZP-vel és az SZDSZ-szel is az elmúlt években, ha ôk kerülnek kormányra, akkor megvan a garanciája annak, hogy velük is megfelelôen együttmûködjünk. Ugyanakkor amennyiben érvényesíteni tudjuk azt az elvet, hogy az erdélyi magyarság problémáinak a megoldásában az RMDSZ véleménye legyen mérvadó, akkor szerintem lehetséges lesz az együttmûködés.

Tôkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke:

— Árulkodó Medgyessy Péternek, az MSZP miniszterelnök-jelöltjének nyilatkozata, amely folytatja a kilencvenes évek elején indult számmisztikát a magyarság létszámát illetôen. A szocialista politikus kijelentette, hogy kétszer ötmillió magyar miniszterelnöke kíván lenni. Ô is felvette Horn Gyula volt miniszterelnök tízmillió magyar állampolgárra vonatkozó nyilatkozatának fonalát, és sietett a tudtunkra adni, hogy nem folytatja az Antall–Orbán féle tizenötmilliós össznemzetben gondolkodó nemzetpolitikai irányvonalat, megjegyezve ugyanakkor, hogy a felelôsséget nem hárítja el. Számunkra azonban ez a kiegészítése kevés vigaszt jelent, hiszen nem kevesebbrôl van szó, mint a Fidesz-kormány által beindított azon nemzetpolitikai koncepcióról, amely a magyar nemzet határokon átívelô egyesítésére törekszik. Ebben a tekintetben már-már áttörésnek számított a státustörvény elfogadása. Jelenleg azonban úgy néz ki, hogy amennyiben valóban az MSZP–SZDSZ alakíthat kormányt, akkor egyrészt a múltból átörökölt proletárinternacionalizmus, másrészt pedig a kozmopolitizmus által meghatározott szûkkeblû országpolitikai gondolkodásnak nincs szüksége a nemzetpolitika szélesebb távlataira. Ez a határon túli magyarok számára már-már lesújtó. Nemzetpolitikai vonatkozásban értékelve az eseményeket, lesújtónak merem nevezni, ha az Orbán-kormány által elkezdett nemzetpolitikai irányvonal megtörik, eltorzul, vagy leveszik napirendrôl.

Eckstein-Kovács Péter szenátor:

— A vasárnapi magyarországi választások rendkívül szoros eredményt hoztak. Bár kétségtelen, hogy az MSZP elônye tûnik ki a második fordulóban, számomra elsôsorban a szoros eredmény a fontos. Másodsorban rendkívül lényegesnek tartom a miniszterelnökjelöltek vitáját, amely azt mutatta, hogy Magyarországon bármelyik nagy párt is nyerné meg a választásokat, radikális hangsúlyeltolódásra nem kerülhet sor, többek között a határon túli magyarokhoz fûzôdô viszonyt illetôen sem. Úgy néz ki, hogy a magyar politikai élet konszolidálódott, a szélsôjobboldaliak, a MIÉP nem került be a parlamentbe, amely szintén nagyon jó jelzés mind a határon kívüliek, mind pedig a magyarországi állampolgárok számára. Úgy vélem, különösebben nincs okunk a drámai hangvételre függetlenül attól, hogy ki fog kormányozni az elkövetkezô négy évben Magyarországon.

Kónya-Hamar Sándor képviselô:

— A magyarországi országgyûlési választásokon történtek George Bernard Shaw egyik mondását igazolják, miszerint a demokrácia olyan eszköz, amellyel bebizonyítjuk, hogy nem lehet jobban kormányozni bennünket, mint ahogyan megérdemeljük. Hogy mi mindent sikerült elérnie az Orbán-kormánynak az elmúlt négy évben, a saját bôrünkön is lemérhetjük, hiszen amit a határon túli magyarságért tettek, nem kevés. Gondolok itt az egyetemre, a státustörvényre, a kulturális és gazdasági téren tett kezdeményezésekre, amelyeknek azonban politikai áldatlansága mindig megvolt, és meglesz. Jóllehet a megvalósítások halmaza elôttünk van, kiderült viszont az, hogy a politikában sem a hála, sem a kiszámíthatóság nem olyan kategória, amelyre alapozni lehet. Remélem, hogy a 21-i második fordulóban még lehet egyfajta folytonosságát biztosítani. A határon túli maggyarokkal kapcsolatban Kovács László úgy fogalmazott, hogy tízmillió magyar kormánya kerülhet személyükben hatalomra, az anyaországon kívül élôk pedig boldolguljanak ott, ahova a történelmi sors helyezte ôket. Nyilatkozatából egyértelmûen kitûnik, hogy a szocialisták nem nemzeti, hanem állami keretben gonmdolkoznak, olyan politikai entitásban, amelyet 1994, és 1998 között is hangoztattak, és gyakoroltak. Semmiképpen nem az antalli és az orbáni megfogalmazást vállalják át.

Vekov Károly parlamenti képviselô:

— Nagyobb szükségünk van a magyar kormány támogatására, mint valaha, s ez érvényes volt tegnap is, ma is és holnap is. Úgy vélem, lényegi változás nem fog bekövetkezni a magyar kormány politikájában a határon túli magyarságot és bennünket illetôen sem. Reméljük, hogy célkitûzéseink eléréseben hathatós támogatást fogunk kapni. Bízunk abban, hogy az integrációs folyamat közepette is támogatni fogják azt a törekevést, amelynek célja a nemzet gyarapodása.

Papp Annamária

Nagy-Britanniába látogat Geoanã

(8. old.)

Mircea Geoanã külügyminiszter szerdán kétnapos hivatalos látogatást tesz az Egyesült Királyságban, ahol találkozik Jack Straw brit külügyminiszterrel. A román diplomácia vezetôjét meghallgatja a brit parlament alsóházának védelmi és külügyi bizottsága. A látogatás során Mircea Geoanã találkozik Adam Ingram katonai ügyekkel foglalkozó államtitkár-miniszterrel, áll a román külügyi tárca hétfôi közleményében. Geoanã eszmecserét folytat továbbá Steven Wall és Sir David Manning kormányfôi tanácsosokkal. A brit parlament alsóházának külügyi és védelmi bizottságaiban a román külügyminiszter bemutatja a román euro-atlanti csatlakozási folyamat fejleményeit, valamint az ország gazdasági, törvényhozási eredményeit, a korrupció elleni intézkedéseket, az államilag gondozott gyerekek helyzetét. Mircea Geoanã találkozik Jean Lemierre-rel, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökével is, akivel a nemzetközi pénzintézetek által Romániának nyújtott támogatásokról folytat megbeszélést. A román külügyminiszter elôadást tart a Királyi Stratégiai Tanulmányok Intézetében.

Végsô ár a galaci Sidexért

(8. old.)

Az LNM Holdings 70,6 millió dollárt fizet a Privatizációs Hatóságnak (APAPS) a galaci Ispat Sidex színesfémkohászati kombinát részvényeinek 91,6 százalékáért, nyilatkozta Annanya Sarin, az LNM kommunikációs igazgatója hétfôn a Mediafaxnak. A privatizációs szerzôdés értelmében az LNM már kifizetett egy 25 millió dollár értékû elôleget, a hátralevô összeget a jövô év február végéig kell kifizetni. A Sidex-részvények ára két ízbeli alaptôkenövelés eredménye, melyek során a társaság adósságait részvényekké alakították át 25 000 lej/ részvény arányban. A jelenleg 706 millió részvényt birtokló LNM részvényenként 10 centet fizet a román államnak.

Ezzel egyidôben a galaci kombinát levelet juttatott el az aranyosgyéresi Sodronyipari Vállalat vezetôségéhez, amelyben közölte: részvényeket vásárolna a gyártól. Az aranyosgyéresi vállalat az egyetlen hely az országban, ahol nagyfeszültséget bíró huzalokat gyártanak.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2001 - All rights reserved -