2002. szeptember 27.
(XIV. évfolyam, 223. szám)

Ötéves az ING Nederlanden

(1. old.)

Csütörtökön ötéves születésnapját ünnepelte az ING Nederlanden életbiztosító kolozsvári fiókja. Az ünnepi alkalomból megrendezett sajtóértekezleten elhangzott: a cég az ügyfelek igényeihez és anyagi kereteihez illeszthetô biztosítási csomagokat ajánl. Violeta Ciurei, az ING Nederlanden igazgatója arról számolt be, Kolozsváron jelenleg száz biztosítási tanácsadóval dolgoznak, a megyében további két iroda is mûködik, Désen és Tordán.

Elhangzott: kimutatásuk szerint a cég jelenleg a biztosítási piac több mint 50 százalékát birtokolja, az induláskor, azaz 1997-ben ez csupán 8 százalék volt, 1998-ra viszont már 22 százalékra, 1999-ben 46 százalékra nôtt.

A sajtóban nemrég megjelent cikkekkel kapcsolatban a cég képviselôi kifejtették: az anyagokban névtelen személyek szólalnak meg, a nevesített panasztevô viszont nem ügyfelük.

K. O.

Mától ismét Avram Iancu rali
Útlezárások megyeszerte

(1. old.)

Tegnap este a csapatok bemutatkozásával vette kezdetét a vasárnapig tartó hagyományos Avram Iancu rali. Mint minden évben, ezúttal is számos útlezárásra számíthatnak Kolozsvár személygépkocsi-vezetôi. A Bocskai téren a Román Színház elôtt pénteken 13.30–16, szombaton 6–8.30 és 17–19.30 óra között két forgalmi sávot zárnak le a forgalom elôl. A Deák Ferenc utca jobb oldali sávját pénteken reggel 8 órától vasárnap reggel 7 óráig tartják fent a versenyzô autók részére. Az 1918 December 1. út Ion Ghica utca és a Napoca Hotel közötti szakaszát pénteken 7 és fél tizenkettô között zárják le, a Farkas utca bal oldali sávját (az Egyetem utca felé vezetôt) a Szent György-szobortól a Babes-Bolyai Tudományegyetemig pedig szintén pénteken 14 és 19.30 óra között. Szombaton a DJ107L, DC77, DN1, DC112, DJ108 jelzésû utak egyes szakaszain és néhány erdei úton versenyeznek majd a résztvevôk, ezeken szintén korlátozzák a közúti forgalmat. A korlátozás pontos idôpontjára és helyére holnapi lapszámunkban még visszatérünk.

(balázs)

Többezren munka nélkül?
Bódékba kényszeríti az árusokat a kormányrendelet

(1., 5. old.)

A forradalom óta még mindig nem sikerült rendezni a piaci viszonyokat. A higiéniai elôírásoknak fittyet hányva, nem megfelelô helyen és módon árusító termelôket és viszonteladókat büntettek meg az utóbbi hónapokban Kolozsvár piacain. Amikor már végre mindenki azt hitte, hogy elült a razziák zaja, kormányrendelet háborgatja a kedélyeket, amely az elôcsomagolt és a csomagolt élelmiszerek és termékek árusítását szabályozza. A szerdán kibocsátott rendelet csupán a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után emelkedik törvényerôre.

Az elôrecsomagolt és a csomagolt élelmiszereket csak árammal, csatornázással, légkondicionáló berendezéssel, hûtôszekrénnyel, megfelelô raktárhelyiséggel ellátott üzletekben, bódékban lehet árulni — áll a kormányrendeletben. A határozat kivételt tesz a mezôgazdasági termékek és az élelmiszerek (rizs, cukor, olaj, búzadara, ecet, italok, konzervek) esetében, ellenben megtiltja a játékok, a ruhanemû, az alkatrészek, az elektronikai, kozmetikai és piperecikkek árusítását olyan helyen, ahol lehetetlen azokat ellenôrizni.

A rendelet érzékenyen érint többezer kispénzû polgárt, aki ebbôl a foglalkozásból él. Egyetlen állami intézmény sem végzett felmérést arról, hány család él viszonteladásból Romániában. Csupán becslések léteznek a személyek és a családok számát illetôen, de a munkanélküliségi rátát, az aktív munkások számát figyelembe véve egyértelmûen kitûnik, hogy többezer család esne el az egyedüli, viszonteladásból származó pénzforrástól.

Ioan Popa, a piacfelügyelôség (APO) igazgatóhelyettese lapunk kérdésére kifejtette, hogy ez a kormányrendelet nem hoz sok újat Kolozsvár piacain, ugyanis városunkban a felügyelôség alkalmazottai már hónapokkal ezelôtt rendet teremtettek a piacokon, elkülönítették a különbözô nemû termékeket az egészségügyi normáknak megfelelôen. Arra a kérdésünkre, hogyan fogják zárt helyiségekbe kényszeríteni azokat az árusokat, akik az ominózus kormányrendelet által említett termékeket árulnak, a felügyelôség képviselôje kijelentette: az APO kényelmetlen helyzetbe kerül, ugyanis például a Széchenyi téri piacnak már kidolgozták a 270 milliárd lej értékû modernizációs tervét. Ezek után bódék felépítésére építkezési engedélyt szerezni szinte lehetetlen lesz bárkinek is. De a felügyelôség igyekszik majd továbbra is ügyeskedni a termékek elkülönítésével, hogy kerülje a munkanélküliek számának növelését — zárta az APO képviselôje.

Mircea Gavrilã alpolgármester is osztja a felügyelôség képviselôjének véleményét. Gavrilã szerint az egész cirkusz Bukarestbôl indult, de különben országszerte rendetlenség tapasztalható a piacokon. Hangsúlyozta, városunk kivételt képez, a kolozsváriaknak nem jelent újdonságot a kormányrendelet tartalma.

A Széchenyi téri piacon érdeklôdve a tejtermékeket áruló mérai asszonyok elmondták, hogy havonta 1 millió 800 ezer lejt kell fizetniük az asztalbér fejében, és naponta ellenôrzik termékeiket az egészségügyi rendôrség képviselôi. Szerintük azokat kellene büntetni, akik naponta, az ellenôrök távozása után engedély nélkül árulnak az utcán, vagy a piac bejáratánál.

D. D. a Moldovai Köztársaságból jött, ruhanemûket árult egy asztalnál. — Kétgyermekes családomnak ez az egyedüli jövedelemforrása — panaszolja. — Egy bódé bérlése legalább a duplájába kerülne, könyvelôt is kellene alkalmaznom. Ma reggeltôl csupán hat alsónemût adtam el, nehezen lehet ebbôl megélni.

Borbély Tamás

Hármas vásár az Expónál
Színes, látványos, közérdekû kiállítás

(1., 5. old.)

Tegnap Kolozsváron is beindult az ôszi vásáridény: megnyitotta kapuit a IV. Expo Casa lakástervezési, építési és berendezési, az V. Eco City&Life környezetvédelmi és városrendezési, valamint a IV. Florex virágtermesztési vásár. Mindhárom rendezvény színes, látványos, közérdeklôdésre számot tartó, és nemzetközi részvételnek is örvend: a hazaiakon kívül magyarországi, holland és német kiállítók mutatják be termékeiket.

Az ünnepélyes megnyitón Vasile Leordean, a Kolozs Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az Expo Transilvania Rt. rendezte vásárok fejlôdési tendenciáját dicsérte, amelynek köszönhetôen városunk méltán pályázik az ország második vásárvárosa címre. Vasile Soporan prefektus, a türelmes elôkészítô munka szükségességét hangsúlyozta az egész gazdaságra vonatkozóan, amelyet a konkrét tetteknek kell jellemezniük. Kerekes Sándor megyei tanácsi alelnök a mostani vásáron is látható két témára, a lakásépítésre és a környezetvédelemre hívta fel a figyelmet, amelyekben intézménye fontos szerepet vállalt. Boros János alpolgármester a városkép elfogadhatóbbá tételére irányuló igyekezetek közé tartozó német–román Planwerk programot emelte ki, amelynek makettje megtekinthetô az expón. Boros magyarul is köszöntötte Kónya László gazdasági konzult, kellemes és eredményes itt tartózkodást kívánva a vendégeknek.

Ma a kiállítási ülésteremben 10 órakor a Kolozs Megyei Tanács szervezésében a megye polgármesterei tanácskoznak, 12-kor a kereskedelmi kamara mutatja be beruházási terveit, 13 órakor konferenciát tartanak a gazdasági fejlôdés és a városi tervezés kapcsolatáról, 14 órakor pedig a Romániai Építészrend erdélyi fiókja szervez szimpóziumot az építészeti divatról. Szeptember 28-án 11 órakor a Noria Design cég tart lakberendezési bemutatót. A hármas expó pénteken és szombaton 10–18, vasárnap 10–14 óra között látogatható. A szépet kedvelôknek feltétlenül megéri.

Ö. I. B.

Borítékolt lépés

(1. old.)

Csütörtökön Ion Iliescu államfô azt nyilatkozta, hogy egy iraki katonai beavatkozás esetén Románia a nemzetközi közösség oldalán áll. Arra az újságírói kérdésre, hogy Romániát egyértelmûen felkérték-e már az iraki akció támogatására, azt válaszolta: "a kérdés egyelôre nem aktuális".

Nôtt a buszjegyek ára

(1. old.)

Egyes RMDSZ-es önkormányzati képviselôk heves tiltakozása ellenére a prefektúra épületébe ûzött tanácsosok tíz százalékkal növelték a Közszállítási Vállalat (RATUC) tarifáit. Az érdekvédelmi szervezet képviselôi között nézeteltérés volt a tervezetet illetôen, hisz ezt többek között Molnos Lajos kezdeményezésére tûzték napirendre, Somogyi Gyula pedig azt mondta, semmiképp sem járul hozzá a díjszabás növeléséhez. A végsô szót a szociáldemokrata tanácsosok mondták ki, akik megszavazták a tervezetet. Eszerint október 1-tôl a két utazásra érvényes vonaljegy 13 ezerrôl 14 ezerre nô. További árak: napi bérlet: 40 ezer, havi bérlet egy vonalra 160 ezer, két vonalra 265 ezer, minden vonalra nevesítve 350 ezer, minden vonalra név nélkül 480 ezer. Az egy vonalra érvényes heti bérlet ára 49 ezer, két vonalra pedig 90 ezer lej lesz. A városi tanács ugyanakkor a települések közti vonalakra érvényes jegyek árát is növelte. Így például a Kolozsvár–Kisbács menettérti jegy több mint 17 ezer lej lesz. Kérdés viszont, hogy a polgármester beleegyezése nélkül a RATUC valóban növelni fogja-e a jegyek árát, lévén, hogy a városvezetô továbbra sem ismeri el a városi tanácsot.

Az önkormányzati képviselôk megvitatták a kolozsvári kórházak, illetve a Donát negyedi piac helyzetét.

K. O.

Augusztusi helyzet a biztosító pénztárnál

(1. old.)

Sajtótájékoztatót tartottak tegnap délelôtt a Kolozs megyei Egészségügyi Biztosító Pénztár székhelyén, ahol elemezték az intézmény augusztusi pénzügyi helyzetét. A kimutatás szerint az elôirányzott 139,01 milliárd lejhez képest a pénztár 135,97 milliárd lejes bevétellel zárta a hónapot, vagyis 97,8 százalékos aránnyal. A júliusban elért 147,87 milliárd lejes bevételhez arányítva 8,08 százalékos csökkenés tapasztalható. Tovább nôtt az egészségügyi biztosító alaphoz be nem fizetett összegek aránya is, az egymilliárd lej fölötti összeggel hátralékban lévô intézmények száma a megyében eléri az 57-et, az egymilliárd lej alatti összeggel tartozó alkalmaztatók száma pedig 21 114. Nem jobb a helyzet a kórházak házatáján sem, az össztartozás a szolgáltatók felé augusztus végén elérte a 209,51 milliárd lejt. A legtöbb adóssággal a Megyei Kórház rendelkezik, rögtön utána következik a Felnôtt Klinika majd a Szívkórház.

A biztosító pénztár augusztus folyamán 110 ellenôrzést hajtott végre a különbözô egészségügyi intézményeknél. Ennek során felülvizsgálták a kórházak és a háziorvosok által kibocsátott betegszabadságokat, fôleg azon személyek számára, akik a szociális segély ellenértékeként közösségi munkát kell hogy végezzenek, itt ugyanis megszaporodott a betegszabadságon lévôk száma. Sajnos a törvény nem ír elô semmilyen büntetést ezen a téren, jegyezte meg a pénztár szóvivôje.

(k)

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

HALASI CSIPKE CENTENÁRIUM KIÁLLÍTÁS nyílik október 2-án 12 órakor a Bánffy-palotában. Szervezôi a Kolozs Megyei Tanács, a Magyar Köztársaság Fôkonzulátusa és a kolozsvári Szépmûvészeti Múzeum.

AZ RMDSZ BELMONOSTORI KÖRZETÉNEK VÁLASZTMÁNYA ezúton értesíti a tagságot, hogy a tagdíjakat hétfôn, kedden, szerdán 10–13, csütörtökön 10–13 és 18–20 óra között fizethetik be a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. Ugyancsak ezekben az órákban adják ki a magyar igazolványhoz szükséges igazolásokat is. Csütörtökön délután 6–8 óra között, mivel a körzetnek nincs elég tagdíjbegyûjtôje, új személyek jelentkezését várják e feladatra.

MIHÁLY-NAPI ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT TART A NYUGDÍJASOK KLUBJA szeptember 29-én, vasárnap du. 5 órától a Heltai-alapítvány Mikó/Clinicilor utca 18. szám alatti klubtermében. Szeretettel várják a Mihályokat és minden szórakozni vágyó nyugdíjast.

A MAGAS TISZTSÉGET BETÖLTÔK ANYAGI HELYZETÉNEK BEVALLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYRÔL tart nyilvános fórumot szombaton 11 órától a Pro Demokrácia Egyesület. Színhely a Politikatudományi és Közigazgatási Kar (Monoiu/Dosztojevszkij u. 71., II. emelet 5-ös terem). Az eseményen politikusok és civil szervezetek képviselôi vesznek részt, de bárkit szeretettel várnak.

MAKOSZ választmányi ülés

Október 5-én 10 órakor a Brassai Sámuel Elméleti Líceum dísztermében tartják a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének országos választmányi ülését. A részvétel önköltséges. Részvételi szándékot október 3-ig kell jelezni a következô elérhetôségeken: tel.: 0721-907-594, e-mail: makosz@go.ro.

INGYENES FEHÉREGÉR,

20 kg forgáccsal, keresi új gazdáját. Érdeklôdni a szerkesztôségben, Szabó Csabánál.

Szilágyi Erzsébet, a nôi példakép

(2. old.)

A Hunyadiakról beszélve lehetetlen elkerülni Szilágyi Erzsébet jelentôségének méltatását, aki a magyar történelem két kiemelkedô alakja mellett vészes idôkben töltött be hitvesi, illetve anyai szerepet. Szerdán délután a Római Katolikus Nôszövetség Szent Raffael köre Szilágyi Erzsébet, a törökverô Hunyadi János felesége és az igazságos Mátyás király anyja címû elôadásán másfélszázan hallgathatták meg Csetriné Lingvay Klára érdemes tanárnak a Hunyadi családról szóló ismertetôjét.

A közeli Fadrusz-centenáriumot tekintve rendkívül jó választásnak bizonyult az elôadás tematikája, hiszen Mátyás királyunk szobrának megünneplésére történô felkészülés a méltóságteljes magatartás tanúsításának lehetôségét nyújtja a kolozsváriak számára.

Amint Balogh Gizella, a nôszövetség elnöke is rámutatott, a mában mindenkor szükség van példaképekre gyerekeknek, nôknek, férfiaknak egyaránt. Szilágyi Erzsébet erényeit — akirôl a korabeli krónikások azt jegyezték fel, hogy századunkban egyetlen nála erkölcsösebb, állhatatosabb, bölcsebb és keresztény jámborságban kiválóbb nôt nem ismertek — kötelességünk ismerni, tudnunk kell, hogy nemzetünk sorsát nemcsak államférfiak és hadvezérek, hanem a nôk is irányították.

Az elôadáson fellépett Jordán Éva mûvésznô, zongorán kísért Incze G. Katalin.

(borbély)

Kossuth Lajos emlékezete
Tudományos ülésszak

(2. old.)

Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát rendeznek 2002. szeptember 28-án, szombaton délelôtt 11 órai kezdettel az Unitárius Püspökség dísztermében.

Az értekezlet programja: Pajkossy Gábor (történész, Budapest) Kossuth politikai pályája; Egyed Ákos (történész, Kolozsvár) Kossuth és Erdély 1848–1849-ben; Bona Gábor (hadtörténész, Budapest) Kossuth és a hadügyek; Dávid Gyula (irodalomtörténész, Kolozsvár) Kossuth és Petôfi; Kötô József (színháztörténész, Kolozsvár) Kossuth alakja a színpadon; Keszegh Vilmos (néprajzkutató, Kolozsvár) Kossuth a magyar népköltészetben.

Bartók Béla szimfóniája

(2. old.)

Szombaton este a Magyar Opera színpadán a Kossuth Lajos emlékének szentelt díszelôadáson elôször hangzik el Bartók Béla Kossuth címû szimfonikus költeménye.

Bartók Béla a szimfonikus költemény hangszerelésével 1903. augusztus 18-ra készült el. A 22 esztendôs zeneszerzô elsô nagyzenekari kompozícióját Richard Strauss program zenéjének mintájára alkotta. Bartók a magyar függetlenség jelképét Kossuth alakjában látta, az ô személyén keresztül élte át a szabadságharc diadalának mámorát és szenvedte el bukását. A mû tíz, egymással szorosan összefüggô részbôl áll, amelynek mindegyikét a kezdetén lévô felirat magyarázza.

Bartók a mûvet szimfonikus költeményként határozza meg, a köztudatba Kossuth-szimfónia néven vonul be. A Budapesi Filharmóniai Társaság 1904. január 13-án mutatta be, Kerner István vezényletével. A közönség az elhangzott bemutatót lelkesen fogadta, és a feltétlen elismerés hangján ünnepelte az igénytelen megjelenésû, kolosszális tehetségû és imponáló tudású ifjú komponistát.

A következô hónapban, február 18-án a manchesteri filharmónia hangversenyén is bemutatták a Kossuth-szimfóniát. Ugyanazon a hangversenyen Bartók mint zongoramûvész is fellépett, és mesteri játékával viharos tetszést aratott. A szimfóniáról is magasztaló hangon íratnak az angol újságok.

A sokat ígérô kezdet azonban nem folytatódik. A Kossuth-szimfónia Bartók életében nem hangzott el többé. (Nyomtatásban is csak a befejezést képezô Gyászinduló jelent meg Bartók zongora-átiratában. Új életre a Magyar Rádió 1961-ben rendezett nyilvános stúdió-hangversenyén kelt a mû, 1963-ban pedig Denijs Dille gondozásában nyomtatásban is megjelent.) A ténynek, hogy a mûvet nem tûzték többet mûsorra, egyik magyarázata az lehetett, hogy elôadása az átlagnál nagyobb létszámú zenekari együttest igényelt.

A kolozsvári bemutató elôkészítése során a Magyar Opera 55 tagú zenekarát is kibôvítették még 28 hangszeressel. Az a nem mindennapi szervezés biztosította kompromisszumos zenekari létszám még mindig a partitúra diktálta igény alatt marad.

A zenetörténeti értékû bemutatóhoz sok sikert kívánunk a zenekar minden tagjának és kiváló karmesterének, Lászlóffy Zsoltnak.

Turánitz J. Lajos

Kossuth-ünnepség a Kolozsvári Magyar Operában

(2. old.)

A születésnap általában családi ünnep. Ugyanezt érezzük 2002 szeptember havában is, a Kossuth Lajos tiszteletére készülô ünnepi mûsor szervezése közben. Kossuth mindannyiunk szülötte. Gyermekünk, apánk, nagyapánk, hitünk, reményünk, az államférfink.

Születésének 200-ik évfordulóján a Kolozsvári Magyar Opera a nevét viselô szimfónián kívül még sok mással köszönti. Nevezetesen a Bánk bán magyar táncával, a Mária fôhadnagy hangulatban ide találó részletével, az István király fináléjában elhangzó intelmekkel, a Tarisznyás Együttes Kossuth-dalaival, a haza, a megmaradás, a becsületes, megalkuvásmentes helytállásról szóló versekkel.

A mûsorban elhangzó prózai részek közül példaértékû a román–magyar megbékélés feltételeit rögzítô dokumentum, amelyet Ioan Dragos kérésére Kossuth 1849. április 26-án vetett papírra. (…) "Nem követelek szolgaságot, nem feltétlen alávetést senkitôl e honban, mint kevély Windischgrätz a magyar nemzettôl követelni mert, hanem örülni fogok, ha elfogadva látom a béke és szabadság olajágát mindazok által, akik véres kezekkel szaggatják közös édesanyánk, a haza kebelét". (…)

Kolozsvár Sz. Kir. Város 80-ik születésnapján üdvözölte a nagy államférfit. Az erre küldött válaszlevelében — amelynek részletei szintén elhangzanak a mûsorban — szívet melengetô és ijesztôen aktuális Kossuth lankadatlan buzdítása: (…) "A multakban karddal küzdött Erdély és Erdélynek fôvárosa a magyarságért; a kardra még szükség lehet, még szükség lesz, de most a magyar mûveltség, magyar tudomány, magyar polgárosultság fölényének fegyvereivel is kell küzdenie. Fennen kell lobogtatni a magyar állami typus zászlaját amott délkeleten, amint lobogtatá a magyar nemzeti lét fentartásának zászlaját a multakban". (…)

Az RMDSZ, EMKE és a Kolozsvári Magyar Opera szervezésében megtartandó ünnepi estén verset és prózát mond Rekita Rozália és Boér Ferenc. Közrermûködik a Kolozsvári Magyar Opera ének-, zene- és balettkara, Marton Melinda és Molnár János magánénekesek, valamint a Tarisznyás Együttes.

Szeptember 28-án 19 órai kezdettel ünnepeljük közösen aforradalmár és államférfi, Kossuth Lajos 200-ik születésnapját! Legyenek minél többen tagjai ennek a nagy családnak!

Kostyák Alpár

Székelyföld

(2. old.)

A kulturális folyóirat 2002. augusztusi számának szépirodalmi rovatában verset Portik Andor, Lászlóffy Aladár és Páll Lajos, prózát Szakács István Péter közöl. Dr. Ferencz Csaba ûrkutatóval Bozsik József beszélget. Az írás címe: Az ûrszondák útjai messzire vezetnek. Vincze Gábor a moldvai csángó-magyarok modernkori történetét ismerteti. Az erdélyi magyar zsidóság önszervezôdése és önazonosságtudata az elsô világháborút követôen a címe Gidó Attila tanulmányának. Dr. Balázs Lajos folytatja a paraszti "népességpolitikáról" és napjaink demográfiai gondjairól írott sorozatát. Beleolvashatunk Bartha Miklós Háborús naplójába, Cseke Péter pedig Enciklopédikus erdélyi hungarológia címû írásában a hetvenöt éves Beke György életpályájának és munkásságának jellemzô mozzanatait eleveníti fel. A lapszám illusztrációit a szerkesztôk a Hargita Visual Art A kísértés címû, Rómában bemutatott csoportos performanszának anyagából válogatták.

Amatôr színjátszók figyelmébe!

(2. old.)

A Kovászna Megyei Mûvelôdési Központ és a Romániai Magyar Nyelvû Nemhivatásos Színjátszók Egyesülete, a Jászó Társaság október 5-én és 6-án országos konferenciát szervez. A megbeszélésre szeretettel meghívják a Romániában mûködô amatôr színjátszó csoportok vezetôit. A szervezôk a résztvevôkkel együtt szeretnének megoldásokat találni a mûkedvelô színjátszást országosan érintô problémákra. A rendezvényen jelen lesz a Magyar Színjátékos Szövetség elnöke, Solténszky Tibor, aki munkatársával együtt a magyarországi szövetség példaértékû munkáját és felépítését ismerteti az egybegyûltekkel.

A csoportvezetôk számára a szervezôk szállást és étkezést biztosítanak.

További információkért forduljanak a Kovászna Megyei Mûvelôdési Központ telefonszámán — 0267-351648 — Imreh István színházi referenshez.

Mentsétek meg lelkeinket!

(2. old.)

Szokás szerint sietôsen igyekeztem hazafelé. A Magyar Opera elôtt elhaladtomban a Sétatér fáira pillantottam. A sarki vadgesztenye már tavasz óta hervatag, csupasz ágai között egy vékonyka fehér folt megállásra kényszerített. Megértettem a virág-gyertyák, a Nap felé kulcsolt szirom-tenyerek könyörgését. Lehangolt ez a termést ígérô kétségbeesés, ez a reménytelen élniakarás. A Szabadság hasábjain olvastam ugyanis, hogy betegség támadta meg városunk gesztenyefáit, hogy azokat kezelni lehet és kellene is, különben néhány év, s a teljes pusztulás leselkedik rájuk.

A hivatalos személyek, tudjuk jól, nem foglalkoznak holmi, már tavasszal ôszbehervadt fákkal, komoly foglalatosságaik közepette hogyan is hallanák meg e rozsdabarna jajszavakat?! Pedig, ha növényeink beszélni tudnának, aligha bírná bárki is elviselni síró-rívó jajongásaikat.

Nem hiszem, hogy ekkora városban, mint a miénk, ne akadna tettekre képes ökológus, a zöldekkel kapcsolatban álló biológus. Nem hiszem, hogy nem adakoznánk sokan, nagyon sokan, ha a zöldövezet mentésére, a permetezésre gyûjtést indítanának... Ébredj, kincses város, fülelj, Kolozsvár!

S.O.S. És nem csak a gesztenyefák másodvirágzása-hervadása okán...

László Bakk Anikó

VÉLEMÉNY

Száz nap után

(3. old.)

Erdélyben sokkal észrevétlenebbül telt el a Medgyessy-kormány száz napja, mint odaát, Magyarországon. Az erdélyi magyar közvéleményhez eljutó hírek szerint a választási kampányban oly sokat hangoztatott megosztottság, úgy tûnik, változatlanul tovább él. A kormánypártok sikerként feltüntetett pénzosztogatásával szemben az ellenzék a kormány elsô száz napját fiaskónak tekinti, és az a véleménye róla, hogy az ígéretek igen kis százaléka valósult meg.

Az elején abban reménykedtem, hogy nem is olyan fekete az ördög, mint amilyenre festik. Szocializmus ide vagy oda, az anyaország és a határon túli magyarság viszonya nem változik rossz irányba. Medgyessy Péter elsô nyilatkozatai némiképp megnyugtattak, mert úgy éreztem, nem lesz túl nagy változás. De alig iktatták be az új kormányt, annak külügyi államtitkára, Bársony András Bukarestben már megadta az elsô kegyelemdöfést azoknak, akik nem a marxizmus-leninizmus elvei alapján képzelik el a román–magyar kapcsolatokat. A magyar politikus azon melegében nekünk esett, hogy Romániában Magyarországhoz képest elég jól megoldották az egyházi ingatlanok kérdését, és különben is legyünk türelemmel. Az RMDSZ tiszteletbeli elnökét kioktató politikus még a látszatra sem adott, pedig ennyit legalább tanulhatott volna a Fidesz-politikusoktól. Azok sem szerették egyértelmûen az RMDSZ csúcsvezetôségének minden tagját — sôt, az egyikkel soha nem voltak hajlandók Budapesten találkozni annak megkérdôjelezhetô politikai múltja miatt —, de legalább adtak a látszatra, és sajtónyilatkozatban nem támadták.

Alighogy elment Bársony, nemsokára Kolozsvárra jött a magyar miniszterelnök. Még jól emlékszem arra az Orbán-látogatásra, amikor az egykori kormányfô új gazdasági kapcsolatokat, közösen megépítendô autópályát ajánlott a román félnek. Hazatérve az akkori ellenzék igen keményen nekiesett, hogy nem egyeztettek a románoknak tett ígéretek ügyében. A történelem fintora, hogy ismétli önmagát. Medgyessy Péter Kolozsváron ugyanezt tette: toronyórát láncostól ígért a románoknak, miközben diplomatikusan elkerülte a kétoldalú kapcsolatok kényes kérdéseit. Azokat a román vállalásokat, amelyek Trianon óta soha nem valósultak meg.

Késôbb kezembe került a magyar kormány száznapos programja. Erdélyi magyarként nyilván nem az érdekelt, hogy a magyarországi nyugdíjasok megkapják-e vagy sem a szavazatukért megígért tizenkilencezer forintot, hanem azt kerestem, hogy mi, határon túli magyarok meg vagyunk-e egyáltalán említve. Gondolom, kedves olvasóink is sejtik a választ: amint az várható volt, kimaradtunk a száznapos programból. De a legújabb hírek szerint a további hónapok programjaiból is hiányzunk: a nagy pénzosztogatás lázában kiderült, hogy már szinte semmi pénz nem maradt a kedvezménytörvény szavatolta tanügyi és másféle támogatások folyósításához.

Mondhatná az ember, ajándék lónak ne nézd a fogát. Ha nem oda adózunk, miért követelôznénk? A gond csak az, hogy nagyon sok erdélyi vendégmunkás bizony odaát adózik anélkül, hogy a magyar államkasszába befolyó pénzekbôl viszontlátna valamit. A Magyarok Világszövetségének szakemberei kiszámították, hogy a Magyarországon dolgozó határon túli magyar munkavállalók évente több mint 15 milliárd forintot fizetnek be adóként a magyar államkasszába. Az Orbán-kormány idején, amikor több mint ötven év óta a legnagyobb méretû támogatás érkezett a határon túliaknak, egyes becslések szerint az erdélyiek magyarországi adóhozzájárulásából legfennebb harminc-negyven százalék tért vissza Erdélybe. Ha ehhez hozzávesszük azt a rengeteg romániai magyar értelmiségit, aki Magyarországra kitelepedve értékesíti szaktudását anélkül, hogy taníttatása akár egyetlen forintjába is került volna a magyar államnak, hamar rájövünk, hogy a különféle pályázati úton kapott támogatások nem könyöradományt jelentenek. A magyar állami pénzek ilyen megvilágításban alanyi jogon illetik meg a határon túli magyarságot.

A romániai magyarság sorskérdéseinek ügyében kemény magyarországi számonkérés nélkül nincs esély javulásra. A románoknak nem autópálya-építést kellene ígérni, hanem rákényszeríteni ôket vállalásaik betartására. Erre a nemzetközi jogban volna lehetôség. Mindezt a romániai magyarság békés eszközökkel, egymagában nem tudja elérni. Boldogulása a mindenkori magyar kormány támogatásától függ...

Makkay József

Kossuth-emlékzászlók Gyergyó felett

(3. old.)

Az elmúlt napokban a tetôpontjára ért a Kossuth-emlékév alkalmából tartott megemlékezések sora. A Magyarok Világszövetsége által meghirdetett, Gyergyócsomafalvától a Capitoliumig elnevezésû Kossuth-emlékév tavaly október 13-án Gyergyócsomafalván kezdôdött egész alakos Kossuth-szobor leleplezésével, amelynek eredetije Trianonig Marosvásárhely fôterét díszítette. A gyergyói székelyek e bátor kezdeményezésükkel megadták a méltó alaphangot, amely megilleti a világon a szabadság bajnokaként közismertté vált magyar államférfit.

A megemlékezések sora a 200 éves születési évforduló körül érte el csúcspontját a Kárpát-medencében és a tengeren túl. Hisz szinte egy idôben került megkoszorúzásra a szalontai Kossuth-szobor és ennek ikerpárja Clevelandban. Ehhez hasonlóan a Cegléden álló Kossuth-szobor ikerpárja New Yorkban hirdeti a magyar nép szabadságszeretetét. S ha még ehhez hozzáveszem, hogy az amerikai kongresszus székhelyén a Capitoliumban is ott áll Kossuth szobra, jogosan tölthetné el szívünket a nemzeti büszkeség, ha lenne hozzá merszünk, hisz melyik szomszédunk dicsekedhet azzal, hogy nemzeti hôseinek a szülôhazájukban felállított emlékmûvét Amerika szabad polgárai tiszteletbôl saját városaikban is felállították.

Azt hiszem, a megemlékezés-sorozat fénypontjának lehet nevezni az MVSZ által a jubileumi születési évfordulón a Kossuth-zászlók átadását, amely hûen tükrözi a Magyarok Világszövetsége területi felépítését. Hiszen szinte egy idôben vehetett át Kossuth-emlékzászlót Monok, a szülôfalu, a Capitolium, ahol manapság a világ sorsáról intézkednek és 14 székely közösség Gyergyócsomafalván.* A gyergyói rendezvények egyik fôszervezôje, Borsos Géza elmondta: "Ahogy a falu fôterén a Kossuth-szobor mellett álltam és hallgattam a dányi (testvértelepülés) fúvószenekart, amelynek taktusaira felsorakoztak a székely és huszár viseletbe felöltözött települések képviselôi lóháton, lelki szemeim elôtt Agyagfalva jelent meg 154 év távlatából." Ahogy a települések küldöttei sorra átvették az MVSZ Kossuth-emlékzászlót Patrubány Miklós elnöktôl, és meglengették a levegôben, mintha a letargiának üzentek volna hadat, amely évek óta béklyóba köti az erdélyi magyarságot. Ahogy az átadási pillanatokat igyekeztem megörökíteni, egyik-másik zászlótartó székely arcán mintha Gál Sándor harci kedvét és Gábor Áron magabiztosságát véltem volna felfedezni. S amint a lovas székelyek Csomafalva utcáin a zászlókkal felvonultak, újra igazolva láttam, hogy ha egy népnek visszaadják a hitét, csodákra képes, még egy ilyen sokkoló népszámlálás után is. De az sem véletlen, amint történelmünk bizonyítja, hogy erre csak olyanok képesek, akik a néppel együtt vigadnak és szenvednek, ha kell, sátorban laknak (Hunyadi János, Vak Bottyán, Bem apó), s ha a sors rosszra fordul, a bársonyszék után nem a pálfordulást vagy a végkielégítést választják, hanem a vesztôhelyet vagy a számûzetést (aradi 13, Kossuth, Rákóczi).

Mint egykor a forradalmak szele terjedt futótûzként, most az emlékzászlók lengése járja át a lelkeket. Egyre többen jelentkeznek zászlóért, még a legnagyobb anyagi nélkülözésben élô Kárpátaljáról is, ahol a hétvégén kerül sor a megemlékezésre és zászlóátadásra.

Meggyôzôdésem, hogy az október 13-án szûkebb szülôföldemen, Kalotaszegen is sorra kerülô Kossuth-megemlékezés méltán illeszkedik e sorozatba. S az se véletlen, hogy e falvak is igényt tartanak emléktáblára** és emlékzászlóra (miután a millenniumi zászló ügyében hoppon maradtunk), hisz a jobbágyfelszabadító Kossuth és a magyar szabadság emléke itt is elevenen él, amit legjobban bizonyít a bánffyhunyadi templomban ôrzött Kossuth-emlékkoszorú.

A jobbágyfelszabadításnál álljunk meg egy gondolatra. A XIX. század közepén a magyar országgyûlés Kossuth vezetésével kimondja, majd törvénybe iktatja a jobbágyfelszabadítást nemzetiségi tekintet nélkül. Cserébe az akkori Magyarország nemzetiségeinek nagy része az európai elnyomás egyik tartópillérét jelentô Habsburg dinasztia mellett a jobbágyfelszabadítást védelmezô kormányt hátba támadja. Igazán itt lenne az ideje, hogy a NATO-ba igyekvô szomszédaink egy gesztus értékû méltatással helyre tegyék ezt a történelmi tévedésüket. Annál is inkább, mert friss NATO-tagként ezen országok politikai vezetôi, ha választóik ügyes-bajos dolgait és gazdasági boldogulásukat intézve Washingtonban a Capitoliumban sürögnek-forognak, az ott álló Kossuth-szobor elôtt lelkiismeret-furdalás nélkül haladhatnak el. Ez többszörösen érvényes a román kormányra, hisz Kossuth Lajos volt az az államférfi, aki nemcsak felszabadította az erdélyi románságot a jobbágysorból (a királyi Romániában még 1907-ben is parasztlázadás van), de a Megbékélési Tervezetben N. Bãlcescu kérésének megfelelôen nemzetközi szerzôdésben elôször fogadta el a vlach népnév helyet a román elnevezést, ami döntô mértékben hozzájárult a román nemzeti öntudat megerôsödéséhez. A két nép történelmi megbékélését nagyban elôsegítené, és a román kormányok ebbéli szándékának komolyságát is jelezné, ha kezdeményeznék, hogy minden Bãlcescu-szobor és emléktábla mellett egy Kossuth is álljon.

* Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva, Gyergyóújfalu, Gyergyószentmiklós, Gyergyószárhegy, Gyergyóditró, Tekerôpatak, Gyergyóremete, Gyergyóborszék, Marosfô, Maroshévíz, Szentegyháza, Borsos Miklós Mûvészetért alapítvány.

** MVSZ Kossuth-emléktáblát avattak többek között Párkány, Nagyszalonta, Paks városokban.

Okos Márton

Gyakrabban írjunk a nagy elôdökrôl

(3. old.)

Nevét, eredményeit a sportuszoda újraindítása alkalmával a többiek nevével együtt említettem. Akkoriban román rendezô barátaink teljesen kifelejtették a kolozsvári vízilabdasport nagy magyarjait. Pedig ott ültek többen a leláton — meghívó nélkül —, annak örülve, hogy újra lehet beszélni e sportágról városunkban. A Kozma Péter–Bánffy Éva duó sajnos akkor nem volt a lelátókon. Jól írja Tatár Zoltán, amit sportszakmabeliek bizony rég meg kellett volna írjanak Éváról. Akkori cikkem sajnos nem kapott helyet lapunkban, de jó, hogy ami késik, nem múlik. Íme, egy régen megérdemelt írás csak bekerült az újságba.

Kozma Péter druszám csendesen meghúzódó ember, aki mindig átadja a kezdeményezést Évának. Nem dicsekszik eredményes múltjával, pedig sok szép eredménye volt az életben. A szomorúbbnál szomorúbb megalázásokat elviselt sportember büszkén vállalja és viseli ôsei méltó címerét. Közben városunkban naponta összefutott azokkal a kommunista vezérekkel, akik keresztbe tettek neki és Évának és sok-sok magyar sportolónak. Nem csoda, hogy 85%-uk elhagyta Erdélyt, és közülük többen csak azon a bizonyos 1998 augusztusi pesti összejövetelen találkozhattak, elsôsorban László Ferencjóvoltából. De sajnos azokban a megalázó idôkben Frici is hallgatott (hallgattatták!). Mennyivel maradtunk adósok e hôsök elôtt! Most már megengedett az eredményeikre való emlékezés, de még ma is kevés ilyen cikk születik, pedig sokan olvasnának szívesen visszaemlékezést nagy elôdeink érdemeirôl.

Igazán örülök Tatár Zoltán megemlékezô írásának, remélve, hogy sportújságírással foglalkozó fiatalabb pályatársaink is veszik a fáradtságot, és megkeresik a még élô sportcsillagainkat. Jó tudni, hogy városunkban még jó néhányan élnek közülük. De nemcsak sportolók, hanem csodálatos mûvészek, énekesek, balettesek és balerinák, olyanok, akik életükben kiemelkedô sikereket értek el. Addig emlékezzünk sikereikre, amíg közöttünk vannak.

Nagy Péter

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája
Tovább menetel a Real

(4. old.)

Ezúttal is egy kivételével minden találkozón esett legalább egy gól, de még öt-hat találatra is volt példa egyetlen mérkôzésen. A legnagyobb gólaránnyal a Real Madrid nyert, amely hazai pályán fogadta a belga bajnok Genk csapatát, s bár a hazaiaktól hiányzott Ronaldo, Zidane, Makelele és Conceicao, a Real különösebb erôfeszítés nélkül gyôzött. Az elsô félidô utolsó két percéig még egyenlô volt az állás, de a 44. és 45. percekben megtört a jég: 2–0. A belgáknak ezután már csak a gólok számolására volt erejük, megakadályozásukra nem. Végeredmény: 6–0.

Egy góllal kevesebb született az Olympique Lyon otthonában, ahol a Rosenborg játszotta el a gólzsák szerepét: 5–0. A Valencia idegenben, Moszkvában nyert 3–0-ra, bizonyítva a spanyol labdarúgás erôsségét, míg a másik kiütéses idegenbeli gyôzelem az Arsenal nevéhez fûzôdik: az Eindhoven otthonában már az elsô percben vezetést szereztek az angolok, Henry utolsó tíz percben lôtt két gólja a kegyelemdöfést jelentette.

A rangadók közül az Inter Milan–Ajax Amszterdam találkozó emelkedik ki, amely végül a házigazdák soványka gyôzelmével ért véget. Szintén egygólos különbséggel gyôzött a Borussia Dortmund is, amely még megmentheti a német csapatok becsületét. A másik pályára lépô olasz csapat pedig, az AS Róma továbbra is gyengélkedik, igaz, az AEK Athén otthonában nem volt túlságosan könnyû mérkôzése. Két meccs után 1 pont azonban nem valami sok, ha tovább akarnak jutni...

Labdarúgó Bajnokok Ligája, a csoportmérkôzések 1. köre, 2. forduló:

A-csoport: Borussia Dortmund (német)–Auxerre (francia) 2–1 (Koller 6., Amoroso 78., illetve Benjani 84.), PSV Eindhoven (holland)–Arsenal (angol) 0–4 (Gilberto Silva 1., Ljungberg 66., Henry 2 — 81., 90.). Az állás: 1. Arsenal 6 pont, 2. Dortmund 3, 3. Auxerre 1 (1–2), 4. Eindhoven 1 (0–4).

B-csoport: Liverpool (angol)–FC Basel (svájci) 1–1 (Baros 34., illetve Rossi 42.), Szpartak Moszkva (orosz)–Valencia (spanyol) 0–3 (Angulo 5., Mista 71., Sanchez 84.). Az állás: 1. Valencia 6 pont, 2. Basel 4, 3. Liverpool 1, 4. Szpartak Moszkva 0.

C-csoport: Real Madrid (spanyol)–Genk (belga) 6–0 (Zokora 44. — öngól, Salgado 45., Figo 55. — 11–bôl, Guti 65., Celades 74., Raul 76.), AEK Athén (görög)–AS Roma (olasz) 0–0. Az állás: 1. Real Madrid 6 pont, 2. AEK Athén 2, AS Roma 1 (0–3), 4. Genk 1 (0–6).

D-csoport: Olympique Lyon (francia)–Rosenborg Trondheim (norvég) 5–0 ( Carriere 6., Vairelles 2 — 25., 45., Anderson 35., Luyindula 76.), Internazionale (olasz)–Ajax Amsterdam (holland) 1–0 (Crespo 74.). Az állás: 1. Internazionale 4 pont, 2. Lyon 3 (6–2), 3. Ajax 3 (2–2), 4. Rosenborg 1.

Balázs Bence

Román Kupa
Hullanak a B osztályos csapatok
Dési Egyesülés–Kolozsvári CFR-Ecomax 0–3 (0–1)

(4. old.)

Désen a Román Kupa-mérkôzésre mintegy 250 nézô volt kíváncsi, ám a helyi focikedvelôk bánatára az Egyesülésnek nem sikerült továbbjutnia. A jó iramú, szépnek mondható mérkôzésen a vasutasok diktálták az iramot, akik jó játékkal tartották sakkban a helybélieket, és végül háromszor is eredményesek voltak.

Az elsô gól az elsô félidô utolsó elôtti percében esett, szerzôje Mircea Rus. Az egyenlítést kergetô désiek ekkor még nem csüggedtek el túlságosan, a mérkôzés sorsát azonban az utolsó negyedórában esett két találat végleg eldöntötte: elôbb a 78. percben Budeanu volt eredményes, majd a helyette 4 perccel korábban csereként beállt Gorga a 83. percben beállította a végeredményt — Ghiroma 92. percbeli rúgása a kapufán csattant.

A désiek Mosut vitatott, 82. percbeli kiállítása következtében 10 emberrel fejezték be a mérkôzést, de a négy hosszabbításpercre visszaállt az egyensúly: a 90. percben a kiállítás sorsára jutott a pár perccel korábban gólt szerzett Gorga is.

A marosvásárhelyi Gheorghe Farcas sípjelére — a bíró teljesítménye különben nem volt valami fényes — a következô csapatok álltak ki: Dés: Bãdan — Mosut, Zainea, Zaiati, Bodina — Danciu, Bogosel, Târnovan (75. perc Veres), Kilin — Doru Pop, Cozma. Edzô: Lucian Bãlan. CFR: Stef — Bâcneanu, Cozma, Toma, Manea (46. perc Tilincã) — Vãsâi, Rus, Cazan (70. perc Dobrãu), Szekely — Ghiorma, Budeanu (79. perc Gorga). Edzô:George Ciorceri.

Kósa Róbert

***

A Román Kupa szerdai fordulójába, mint a fenti mérkôzésbôl is kitûnik, már bekapcsolódtak a B osztályos együttesek is. A legnagyobb meglepetést a B osztály elsô és második csoportja éllovasainak, a Medgyesi Gázmetán és az Onesti-i FC búcsúja jelentette, akik alsóbb osztályú együttesektôl kaptak ki.

Különben összesen 13 B osztályos csapat esett ki máris a vetélkedôbôl, köztük a Kolozsvári U FC is, amely a C osztályos Bethleni Szamos-Gáz otthonában vendégszerepelt és maradt alul 3–2 (1–0) arányban. Az Aranyosgyéresi Sodronyipar viszont idegenben nyert és jutott tovább, 1–0-ra nyervén a Nyárádtôi Unirea ellen.

(balázs)

A labdarúgó NB I. 3. fordulójából elhalasztott mérkôzésen: Sopron–Zalaegerszeg 2–2 (Tóth M. 12., Sira 34., illetve Kenesei 13., 63.).

TEKE
Ismét gyôzött a Sodronyipar

(4. old.)

A szerdai hétközi fordulóban Bârladon vendégszerepelt a Sodronyipar-CFR tekecsapata, és ismét gyôzelmet aratott. A végeredmény: Rulmentul–Sodronyipar 3368–3392 fa, egyéniben 3–3. A gyéresiek egyéni teljesítményei: Dumitru Bese 589 fa, Cornel Popa 566, Grigore Blaga 556, Kirizsán Albert 571, Zenkó Alpár 565, Ioan Figlea 545.

A csapat a következô, szombati fordulóban szabadnapos, következô fordulóbeli mérkôzésüket pedig elhasztják a gyéresiek, ugyanis október 15-én Németországba utaznak, ahol a 17–19. közötti Európa-kupán vesznek részt. Az együttes eredetileg a Bajnokok Ligájában kellett volna szerepeljen, de mivel a BL-küzdelmeknek Vajdahunyad ad otthont, a két csapat elcserélte az indulási jogokat.

Schmidt Jenô

MOTORSPORT
Avram Iancu rali

(4. old.)

Szeptember 27–29. között zajlik városunkban a már hagyományos Avram Iancu rali, amelynek idei szervezôje a helyi Autopromotional cég és az ACR kolozsvári fiókja, fôszponzora pedig a Mobil 1.

A verseny az országos bajnokság 8. fordulóját képezi. A két nap alatt a két forduló keretében összesen 387 km-t tesznek meg a versenyzôk, ebbôl a különleges próbák 156 km-t tesznek ki. A versenyt, amelyet a szabályzatban leszögezettnél szigorúbb biztonsági intézkedések kísérnek, még érdekesebbé teszi a helyi cégek által felajánlott több különdíj.

Pénteken a rajtot 14.30-kor tartják a Román Opera elôl, a befutó pedig a Memorandisták emlékmûvénél lesz este 7 óra körül. Szombaton reggel hétkor indul a verseny, szintén az operától, és ugyanott ér véget este fél hét körül. A részletekre visszatérünk.

(balázs)

KÉZILABDA
Nôi Nemzeti Liga
Nincs már veretlen csapat

(4. old.)

Szerdán délután a hetedik forduló mérkôzéseit rendezték meg hat városban. Az összecsapásokon a várt eredmények születtek, az otthon, illetve idegenben játszó együttesek testvériesen megosztoztak a gyôzelmeken: három játékot nyertek a házigazdák és ugyanannyit a vendégszereplô csapatok. A bajnok Oltchim elszenvedte idei elsô vereségét, így nincs már veretlen gárda a nôi élvonalban. A Râmnicu Vâlcea-iakat a Challenge-kupa gyôztes Dévai U-Remin verte meg, saját pályán aratva biztos sikert.

Örvendetes a Kolozsvári U-Ursus lányainak további jó szereplése, hiszen a Liviu Jurcã-lányok anélkül, hogy remekeltek volna, mindvégig vezettek a sereghajtó Nagyszebeni MSK otthonában, és értékes, 22–20 (13–11) arányú gyôzelmet arattak. A sörgyári együttes legeredményesebb játékosai Senocico (10 gól), Sârbu (4), és Vârtic (3) voltak.

A többi eredmény: Câlnãui Astral Posta–Nagybányai Selmont 24–31, Zilahi Silcotub–Szászsebesi MSK 31–23, Konstancai Tomis–Brassói Rulmentul 27–22, Galaci Otelul–Bukaresti Rapid 17–27 és a forduló rangadóján Dévai U-Remin–Oltchim 23–17. A táblázat:

1. Silcotub 7 6 0 1 201–142 12

2. Déva 6 5 1 1 170–129 11

3. Rapid 6 5 1 1 170–131 11

4. Nagybánya 6 5 0 1 171–131 10

5–6. Oltchim 5 4 0 1 134–116 8

U-Ursus 5 4 0 1 131–113 8

7. Galac 7 3 0 4 152–178 6

8. Brassó 7 2 0 5 148–173 4

9. Konstanca 7 2 0 5 170–209 4

10. Astral 7 1 0 6 159–205 2

11. Szászsebes 6 1 0 5 126–175 2

12. Nagyszeben 7 0 0 7 143–185 0

A legközelebbi, szeptember 29-i, vasárnapi fordulóban az U-Ursus a Galaci együttest fogadja.

Radványi Pál

A Szuperliga korábbi fordulójából elmaradt Szuperliga-találkozón: Bukaresti Rapid–Nagyváradi Körös 10–5, illetve 5–1. A fôvárosi csapat ezek után csak gyengébb gólarányának köszönhetôen áll a táblázat második helyén, az éllovas Dinamó mögött.

(radványi)

FILMBEMUTATÓK
A kárhozat útja

(4. old.)

Eredeti cím: Road to Perdition. Színes, szélesvásznú amerikai dráma, 2002, 119 perc. Rendezte: Sam Mendes; szereplôk: Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Jennifer Jason Leigh.

A harmincas évek eleje, nagy gazdasági válság Amerikában. Michael Sullivan (Tom Hanks) családja éli a maga szerény, csendes életét, a gyerekek iskolába járnak, a mama (Jennifer Jason Leigh) háziasszony, a papa pedig Rooney bácsinak dolgozik. Hogy pontosan mit, arra Peter (Liam Aiken) és Michael (Tyler Hoechlin), a két gyerek is kíváncsi lenne, de a magyarázat csak annyi, hogy a papa szereti John Rooney bácsit (Paul Newman), mert kiskora óta ô viselte gondját az árva fiúnak, és lakást, megélhetést adott neki.

Egy este azonban Michael elrejtôzik apja autójában, hogy kilesse foglalkozását. Az idôsebb Sullivan Rooney bácsi fiával, Connorral (Daniel Craig) együtt elindul megbeszélni egy üzleti ügyet, természetesen gépfegyverrel. A leszámolást a kisgyerek végignézi, és ijedtségében felfedi magát. Apja számára nagy gondot jelenthet ez, mert "kollégái" nem bíznak meg abban, hogy a fiú képes megôrizni a gengszterbanda titkát. Az ügyet tovább bonyolítja, hogy Connor úgy érzi, apja (aki a bûnbanda feje) jobban szereti Sullivant, mint a saját fiát.

Connor most elérkezettnek látja az idôt, hogy leszámoljon Sullivannel és családjával. Csapdát állít az apának, a családot pedig hidegvérrel lemészárolja. A 12 éves Michael azonban késve ér haza, így megmenekül, akárcsak apja, aki Chicago felé veszi az irányt, hogy bosszút álljon családjáért.

Sam Mendes rendezô filmje nem a pörgô akciójeleneteknek köszönhetôen jó, de hát elôzô filmje, az AmericanBeauty sem azért volt szép. Nagyszerû képek, hiteles színészi alakítások (Tom Hanks elég furcsán néz ki a bajuszkával, de az érzéseit nem tudja elrejteni az arcszôrzet — az a büszke mosoly, amellyel fiát figyeli, nehezen felejthetô), nyugodt cselekményvezetés és a harmincas évek finom, zongorára komponált eleganciája — ezekért érdemes végigmenni a Kárhozat útján.

Vetítési idôpontok: 13; 15,30; 18; 20,30; 23. Naponta 23 órától és hétfôn egész nap kedvezmény.

2020: A tûz birodalma

(4. old.)

Eredeti cím: Reign of Fire. Színes amerikai akció-fantasy, 2002, 108 perc. Rendezte: Rob Bowman; szereplôk: Christian Bale, Matthew McConaughey, Izabella Scorupco, Gerald Butler.

Egy angliai építkezésen járunk, valahol mélyen a föld alatt. A 12 éves Quinn édesanyját látogatja meg iskolából hazafelé menet, amikor az egyik munkás egy üreget fedez fel. A kisfiú lép be elsônek a barlangba, és felébreszt álmából egy hatalmas tûzokádó szörnyeteget. 18 évvel késôbb az emberiség jórésze a hihetetlen ütemben szaporodó sárkányok prédájává vált, a civilizáció a kipusztulás szélén áll. Quinn (Christian Bale) egy erôdítmény parancsnoka, ahová a túlélôk menekültek a szörnyek támadása elôl. Egy nap harckocsik érkeznek az erôdítményhez, vezetôjük, Van Zan (Matthew McConaughey) azt állítja, hogy amerikai katonák, és képesek megölni a sárkányokat. Quinn habozik, amikor Van Zan szállást kér számukra éjszakára, de amikor a parancsnok felmutatja egy megölt sárkány fogát, Quinn enged a kérésnek. Éjszaka sárkányok támadnak rájuk, és közös erôvel sikerül megölniük egyet. Másnap Van Zan harcosokat toboroz, hogy London felé induljanak, de Quinn nem akarja elengedni embereit. Végül Van Zanék útra kelnek, és szembetalálják magukat az egyetlen hím sárkánnyal, amelynek elpusztításával véget érne a földi pokol.

Az X-Akták rendezôje izgalmas, látványos filmet készített, amelyben a közeli jövôt a távoli múltba vetíti. Mad Max kontra Alien.

Vetítési idôpontok: 15; 17; 19; 21. Szerdán kedvezmény.

Nyugat — Occident

(4. old.)

Cristian Mungiu filmjében a román színészek krémje vonul fel, és alakít nagyot. Az utóbbi évek talán legjobb hazai alkotása tökéletesen adja vissza a román társadalom hétköznapjait, balkáni humorral, váratlan szituációkkal és némi keserûséggel fûszerezve.

A Transzszilvánia Nemzetközi Filmfesztivál nagydíjas filmjét kár lenne kihagyni.

Vetítési idôpontok: 16; 18; 20. Pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától, illetve kedden egész nap kedvezmény.

Balázsi-Pál Elôd

KÖRKÉP

Tûzifa a lakosságnak

(5. old.)

A hûvös reggelek és a korai sötétedés mindannyiunkat arra késztet, hogy idejében beszerezzük a télire való tûzifát. A szamosújvári Erdészeti Hivatal huszonöt erdészlakja közelében már javában dolgoznak a favágásnál. Különösen a búzai, szarvaskendi és récekeresztúri polgármesteri hivatalok járnak élen ezen a téren. A vidéki lakosság nagy része már be is szerezte a kellô mennyiségû tûzifát, de a mezôségen és a Kis-Szamos völgyében még vannak olyan helységek, ahol késôbb látnak hozzá a fakitermeléshez. A körzethez tartozó tizennyolc községben nem okoz gondot a lakosság tûzifával való ellátása, hiszen eddig már több mind tízezer köbméter fát vágtak ki a szamosújvári Erdészeti Hivatal hatáskörébe tartozó falvak környékén.

Az eddigi szervezési intézkedések ellenére Szamosújvár környékén napról napra gyarapodnak az erdészeti kihágások, de a hideg beálltával bizonyára más rendellenességekkel is találkozunk majd az erdôk területén.

Erkedi Csaba

Rendôrségi hírek

(5. old.)

Csalással, okirathamisítással és hamis okirat tudatos felhasználásával vádolják a nagybányai Artatec Kft. ügyintézôjét. Mint kiderült, az 52 éves Maria Cãlincan a fenti, dési fiókvállalattal is rendelkezô cég könyvelôjeként 2000 augusztusa és 2002 augusztusa között nem adta meg hat alkalmazottnak a munkaszerzôdésben rögzített fizetést: a szerzôdés aláírása után meghamisította az iratokat, nagyobb összegeket tüntetett fel rajtuk, a különbözetet pedig zsebrevágta. Ugyanakkor szintén hat alkalmazottnak nem fizetett gyereknevelési járulékot, azt állítva, hogy a cég felszámolás alatt áll. A teljes kár 215 millió lejre rúg.

Botrányt keltett egy kolozsvári diszkóban a helybéli, 29 éves Nagy Krisztián Róbert, aki német dog fajtájú kutyájával ittas állapotban bement a szórakozóhelyre, majd botrányosan viselkedett és két ablakot kitört. Jó erkölcsökbe ütközô cselekedet és rongálás vádjával indult ellene bûnvádi nyomozás.

Letartóztatták a BBTE egyik titkárnôjét, akit sikkasztással és magánokirat-hamisítással vádolnak. A Babes–Bolyai Tudományegyetem alkalmazottja ellen tegnap adott ki 30 napos elôzetes letartóztatási parancsot a Kolozsvári Bíróság mellett mûködô Ügyészség, miután a rendôrség nyomozást kezdeményezett a nô ellen, aki a vád szerint 1999–2001 között 213 millió lejt sikkasztott abból a pénzbôl, amit a diákok az elmaradt vizsgákért fizettek ki. A 32 éves Daniela Nyilas több nyugtát meghamisított, hogy ne bukjon le.

(balázs)

Börtönbüntetés gyerekverésért

(5. old.)

Egy balázsfalvi asszonyt börtönbüntetésre ítéltek, mert verte gyermekét. Az öt gyermek anyja három év felfüggesztett szabadságvesztést kapott kiskorú fejlôdésének veszélyeztetése miatt.

A szellemi fogyatékos Claudiu Sârb esetét egy évvel ezelôtt kapta fel a sajtó. Most azután került újból terítékre, hogy az ügyészek fellebbeztek a balázsfalvi bíróság döntése ellen, amely kétéves felfüggesztett büntetést szabott ki, mivel közben a törvénykezés változott, és a minimális büntetéshatár 3 évre növekedett. A felfüggesztést megtartották, mivel a nô további négy gyereket nevel.

(B. B.)

Négy éve nincs TBC-szakorvos a városban

(5. old.)

Négy éve nincs orvos a naszódi TBC járóbeteg-kezelôben. Amióta elhunyt a régi orvos, egyetlen szakember sem kívánt letelepedni a kisvárosban, így a tüdôvészben szenvedô betegek nem részesülhetnek szakorvosi ellátásban.

A kisvároshoz tartozó 21 község nyolcvan TBC-betege kénytelen megvárni minden héten a csütörtököt ahhoz, hogy szakorvosi vizsgálaton vehessen részt és hozzájuthasson a recepthez, amely biztosítja számára az ingyenes gyógyszeradagot. A megyei kórház vezetôsége már több alkalommal meghirdette az állást, de a felhívásra vagy nem jelentkezett senki, vagy a jelentkezô nem óhajtott hosszabb ideig a városban maradni. Minden csütörtökön dr. Resteman Etelka, a Besztercei TBC-kórház orvosa ingázik Naszódra, ellátni a betegeket. — Nem zavar ez a helyzet, hiszen amúgy is az én feladatom a járványtani kivizsgálások levezetése, s ily módon közvetlenül tájékozódhatom a tények és a helyzet felôl —, mondta a doktornô. Egyetlen nap viszont nem bizonyul elegendônek ahhoz, hogy minden beteget megvizsgáljon, s így a rendelés az éjszakába nyúlik. — Nem tudom, mi történik Naszódon. Az orvosok jönnek és mennek. Egyiküknek sem sikerül megszokni a helyzetet, és ez nemcsak a TBC-szakorvosokra érvényes —, véli dr. Resteman.

70 centiméter széles "erdôt" kellett visszaszolgáltatni

(5. old.)

Felújították a vajdakamarási iskolát, érdekes helyi gondokkal küszködnek a föld- és erdôkimérés során, tatarozták a magyarkályáni községházát — ilyen és ehhez hasonló gondjai-örömei vannak a helyi tanácsnak és polgármesteri hivatalnak.

"Újjávarázsolt" épületben kezdhette a 2002–2003-as tanévet Vajdakamarás mintegy száz fôs diákcsapata. A tanács háromszázhúsz millió lejt költött a falubeli iskola, illetve óvoda javítására — nyilatkozta lapunknak Farkas Ferenc alpolgármester. Az iskolát teljesen felújították belsôleg: vakoltak, falat, padlót festettek, kicserélték az ajtókat. Az egyik bejárati részt is újjáépítették. A tanács viszont százhúszmillió lejjel maradt adósa a munkálatokat végzô cégnek. A megyei tanács hatvanmilliót ígért az ajtók kicserélésére, de az összeget még nem folyósította. Az alpolgármester reméli, hogy jövôre sikerül kicserélni az ablakokat is a százéves iskolában.

A birtoklevelek kiosztása jelenti pillanatnyilag a tanács és a polgármesteri hivatal legfontosabb tevékenységét. Míg Vajdakamaráson a hét elején befejezték a birtoklevelek kiállítását az erdôkre — összesen kétszázharmincnégyet —, és a földterületek esetében a jegyzôkönyveknek csupán harminc százaléka van még hátra, a községközpontban elég siralmas a helyzet. Magyarkályánban ugyanis akad olyan földterület, amelynek három potenciális tulajdonosa is van. A hivatalnak el kell döntenie, kit illet meg a parcella: annak fogja odaítélni, aki pontos, hiteles iratokkal tudja bizonyítani tulajdonjogát.

Az erdôk dolgában Vajdakamarás sem volt mentes furcsaságoktól: a 90-es évek elején megvalósított földkimérés szerint több tulajdonosnak 70 centiméter széles és 700 méter hosszú erdôparcellája volt — tehát egy-két fasor mintegy fél kilométeren — mesélte Farkas Ferenc.

Az alpolgármester hozzátette: Magyarkályánban befejezték a néptanács épületének tatarozását. A munkálat 39 millió lejbe került.

Valkai Krisztina

Mikrobusztiltással az illegális emigráció ellen?

(5. old.)

Többen panasszal fordultak szerkesztôségünkhöz azzal kapcsolatban, hogy a Kaméleon Kft. utazási iroda ügyfeleiként Magyarországra való utazásuk során kedvezôtlen tapasztalatokat szereztek. Elmondásaik szerint elôfordult, hogy a Kolozsvárról elindult mikrobusz sofôrje váratlanul, éjjel az országhatárnál kiszállította az utasokat és azoknak csomagjaikkal, nyûgös kisgyerekeikkel kellett átgyalogolniuk, hogy ott egy másik, magyar rendszámú beszervezett busszal folytassák útjukat Budapestre. Olyan esetrôl is tudnak, hogy a busz többórás késése miatt valakik lekésték a Ferihegyi repülôtérrôl Amerikába induló járatot. És az is kiszámíthatatlan (ha nem éppenséggel gyanús), hogy mikor melyik határátkelôhelyet veszi igénybe az utazási iroda járata — állítják.

Mindezekrôl Neményi Katalin, a kolozsvári utazási iroda ügyvezetôje a következôket nyilatkozta lapunknak:

– Eléggé komplex problémáról van szó. Eddig kötelesek voltunk elmenni a Közúti Hatósághoz (Autoritatea Rutierã Românã), amely minden egyes utunkra, a mi bejelentésünk alapján, az utaslistát pecséttel láttamoztatta. Ezt az országhatáron a vámosok igényelték. Mondani sem kell, hogy ez a mozgásszabadság korlátozása, mert az ARR órarendje semmiképpen sem igazodik az utazási irodákéhoz, amelyek utaslistája nyilvánvalóan az utolsó kliensek jelentkezésekor alakulhat csak ki. Augusztus 20-a óta az ARR nem pecsételi le ezeket az utaslistákat, azzal az indoklással, hogy a nyolcszemélyes buszok nem felelnek meg a kényelmi elôírásoknak. Nekünk 1–2 éves buszaink vannak, kényelmi szempontból nincs bennük semmi kivetnivaló. Egy másik hivatalos indoklás pedig az, hogy a mikrobuszokkal az illegális emigrációt segítjük elô. Tehát, ha mi kiviszünk ma nyolc embert, feleljünk azért, hogy azt a nyolc embert vissza is hozzuk, sôt, azt is mondjuk meg, mikor. Bizonyítsuk be nekik, hogy az elôzô járat utasai mind visszajöttek. Gyakorlatilag tehát most nincs utaslista, tíz esetbôl kilencben nincs probléma, de ha éppen akadékoskodó határôrt fogunk ki, akkor sajnos bonyolódhat a helyzet. Mindenesetre, ha mi vállaljuk, hogy az utast Budapestig szállítjuk, akkor azt a szolgáltatást be is tartjuk. Legfennebb, mint abban a bizonyos esetben is történt, mozgósítjuk egy másik buszunkat, magyar részrôl. Elhiszem, hogy az utasok számára az ilyen eset kényelmetlen, de ôk nem tudják, hogy a határôrség és az ARR visszaélései miatt bennünket milyen büntetések érnek. Tipikus balkáni helyzet alakult ki ezzel a rendelkezéssel. Nekünk megvannak a minden igényt kielégítô eszközeink, megvan a szállítókapacitásunk, megvan rá az igény, és mégis akadályozzák az aktivitásunkat. Kolozsváron 25–26 hozzánk hasonló utazási cég mûködik, az összesen 60–70 mikrobuszt jelent, ami jelenleg a legolcsóbb és legkeresettebb utazási forma.

Hogy ily módon fékezhetô-e a Nyugatra irányuló illegális emigráció, amikor a vasúton szó sincs hasonló rendelkezésrôl? Ezt bizonyára sem maguk a hatóságok, sem a statisztikusok nem ismerik el.

Ördög I. Béla

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Szeptember 26., csütörtök

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

32 150/32 450

32 900/33 100

130/133

Szeptember 27., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 32 381 lej, 1 USD =33 074 lej, 1 magyar forint = 133 lej.

HIRDETÉS

(7. old.)

BÉRBE AD

Kiadó diáklányoknak háromszobás tömbházlakás a Hajnal negyedben. Telefon: 126-520 (du. 6-11 között). (2375615)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk 25 éve elhunyt nagyapánkra,

dr. SZÔCS ENDRÉRE,

13 éve elhunyt édesapánkra,

SZÔCS LÁSZLÓ

lelkészre és ôket két hete követô nagyanyánkra,

SZÔCS ERZSÉBETRE.

ORSOLYA-SZENDE ÉS ZOLTÁN-GYÖRGY. (2375585)

NAPIRENDEN

A politika része a médiában

(8. old.)

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) tagjai pénteken tanácskozni kívánnak a fontosabb politikai pártok és a televíziók képviselôivel. A megbeszélés témája a politikai pártok képviselete a tájékoztató mûsorokban és a politikai vitamûsorokban, tájékoztat közleményében a CNA.

A testület székházában megrendezésre kerülô tanácskozáson való részvételüket jelezték a Szociáldemokrata Párt (SZDP), a Nemzeti Liberális Párt (NLP), a Demokrata Párt (DP), a Nagy-Románia Párt (NRP), a Román Humanista Párt (RHP), az RMDSZ és a Jobboldali Erôk Szövetségének (UFD-JESZ) vezetôi.

Szeptember 12-i közleményében az audiovizuáis testület felkérte a rádiókat és televíziókat, hogy "hírmûsoraik idejének kétharmadát a kormányzatnak, egyharmadát pedig az ellenzéknek szánják". A CNA azt is ajánlotta, hogy "minden közérdekû, vagy közpénzekkel kapcsolatos probléma kapcsán a kormányzat álláspontja mellett az ellenzék véleménye is nyilvánosságot kapjon".

Megszavazták a tej–kifli törvénytervezetet

(8. old.)

A szenátus csütörtökön megszavazta a tej–kifli törvénytervezetet. A parlamenti pártok különbözôképpen viszonyultak a tervezethez. A Nagy-Románia Párt, a Demokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt szószólói megszavazták ugyan a törvényt, de fontosnak tartották elmondani: a törvény inkább a kormánypárt imázsának használ, mint a kisiskolásoknak. Vasile Horga nagy-romániás szenátor szerint az élelmiszercsomag helyett ennek árát — napi hétezer lej — kellett volna hozzácsapni a gyermeksegélyhez. Puskás Zoltán szenátor felszólalásában rámutatott: az RMDSZ megszavazta a törvényt, és azért nem tartja jó ötletnek Horga javaslatát, mert az élelmiszercsomag biztosan eljut a kisdiákokhoz, a gyermeksegély viszont nem. Norica Nicolai NLP-szenátor rámutatott: a tej-kifli ügy azt bizonyítja, hogy a kormánypártnak semmit nem sikerült javítania a szülôk életkörülményein, így ezek továbbra sem tudják szociális segélyek nélkül, emelt fôvel vállalni az iskoláztatást.

A tej-kifli törvénytervezetre végül 92-en adták voksukat, heten ellenezték, hatan pedig tartózkodtak.

CECCAR-kongresszus

(8. old.)

Szeptember 20–22-én Bukarestben zajlott le a Romániai Könyvvizsgáló Szakértôk és Szakvizsgázott Könyvelôk (CECCAR) 12. kongresszusa, amelyen 42 fiókszervezet mellett és 20 ország meghívottai vettek részt. Sajtótájékoztatóján Iacob Petru Pântea, a Kolozs megyei fiók elnöke nehezményezte, hogy 1999 elôtt lépések történtek ugyan az európai normákhoz való közelítés érdekében, de azóta a jogszabály olyan módosításokat hozott létre, amelynek hatására a feketemunka virágzásnak indulhatott a könyvelési szakmában. A megyei fióknak jelenleg 80 cég és 450 magánszemély a tagja.

Rossz megvilágításban az átvilágító tanács
Szabó Károly szenátor: Valójában a SRI ellenôrzi a tanácsot, és nem fordítva

(8. old.)

A volt parasztpárti szenátor, Ticu Dumitrescu által javasolt, a szekuritáténak mint politikai rendôrségnek a leleplezésérôl szóló törvény (1999/187) alapján létrehozott átvilágító tanács (a Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó Országos Tanács, CNSAS) már a kezdetektôl nehezen mûködött. Mint ismeretes, sokáig székhelyprobléma, majd a dossziék átadása körüli huzavona nehezítette tevékenységüket és tette lehetetlenné a törvény valós életbe ültetését és alkalmazását. A tanács egyes tagjai a jelenkori hatalommal játszanak össze, vagy elmarasztalható tevékenységük révén válnak kijátszhatóvá, több tagot pedig — Mircea Dinescut, Andrei Plesut és Horia Patapievici-et — egyenesen "rebellisnek" neveznek, és el szeretnének hallgattatni. A tanács körül az elmúlt napokban robbant ki ismét a vita, a parlament elé terjesztett beszámolójuk alkalmával.

Több honatya elégedetlen volt az átvilágító tanács által elkészített, a 2001–2002-es idôszak tevékenységére vonatkozó jelentéssel, amelyet a parlament elé terjesztettek. A hírszerzô szolgálatot ellenôrzô parlamenti bizottság nagy-romániás tagja egyenesen felháborítónak, "a parlament lekicsinylésének és a román társadalom megsértésének" nevezte a jelentést, amelyet többen, kormányzó párti politikusok is elégtelennek, hiányosnak, felületesnek minôsítettek. Ion Stan, az ellenôrzô bizottság elnöke szerint a beszámoló csak általánosságokat tartalmaz, nem lehet pontos adatokat megtudni arról, hányan voltak kíváncsiak a dossziéjukra, mit derítettek ki a törvény szerint átvilágított köztisztviselôkrôl, a politikai rendôrség leleplezésérôl, továbbá nem számolnak el az intézmény költségvetésével sem. A hírszerzô szolgálatot ellenôrzô bizottság szerdára kihallgatásra rendelte az átvilágító tanács vezetôit, de ezek hiányában csupán a nagy-romániás Constantin Butuc titkárt tudták kihallgatni, aki csekély magyarázattal szolgálhatott.

Sajtóvélemények szerint az átvilágító tanács vezetôsége viselkedésével azok malmára hajtja a vizet, akik a hatalomnak szeretnék alárendelni az intézményt, ezzel együtt pedig az egész átvilágítási tevékenységet is. A törvény módosítására benyújtott tervezet szerint a parlament ellenôrzést gyakorolna a tanácsra egy bizottság által, ugyanakkor felhatalmaznák a SRI-t ellenôrzô bizottságot, hogy ténylegesen "foglalkozzon" az átvilágító tanácssal. Ion Stan szerint amennyiben ôk "ellenôrzik a SRI-t, a CNSAS együttmûködik a hírszerzô szolgálattal, akkor már csak természetes, hogy az ellenôrzô bizottság az átvilágító tanácsot is felülvizsgálja".

Szabó Károly szenátor szerint egyáltalán nem törvényes, hogy a bizottság az ellenôrzését az átvilágító tanácsra is kiterjessze. Ebbôl a szempontból azonban a 187. törvény hiányos, mivel nem szabályozza a parlament felügyeleti jogát. De itt nem felügyeletre van szükség, hanem kompetenciára, vélekedett a szenátor. Az átvilágító tanács jelentésére, illetve beszámolójára valóban szükség van, de ezzel nem lenne szabad visszaélni. A joghézag miatt visszás helyzet alakult ki, magyarázta Szabó Károly. A hírszerzô szolgálatot ellenôrzô bizottság ugyanis ahelyett, hogy a SRI-t ellenôrizné, az átvilágító tanácsra összpontosít. A hírszerzô szolgálatnak a saját feladatait kellene ellátnia. Például bocsássa a tanács rendelkezésére az iratcsomókat, a levéltár sokat vitatott átadása pedig nagyon egyszerûen lebonyolódhatna, hiszen csupán a kulcsokat kellene átadni, tehát a gazdát, személyzetet kell kicserélni. Ezzel ellentétben a tényleges helyzet azt eredményezte, hogy valójában "a farok csóválja a kutyát", tehát a bizottság révén a SRI ellenôrzi az átvilágító tanácsot, összegezte a szenátor.

(i)

Miért csúszik a kedvezménytörvény szerinti oktatási támogatás?

(8. old.)

— Nem a pénz hiánya, hanem a magyar igazolványok kibocsátásának lassúsága késlelteti a nevelési és oktatási támogatások kifizetését — jelentette ki Veress László, az Illyés Közalapítvány igazgatója, aki elmondta, hogy az Orbán-kormány 2002. január 25-én három havi feladat ellátására utalt át az Illyés Közalapítványhoz 1,2 milliárd forintot.

Márciusban azonban már látszott, hogy a nevelési és oktatási támogatások kifizetése — a magyar igazolványok kibocsátásának nehézkes és lassú procedúrája miatt — csúszik. Ezért április 26-i határozatában a kormány felhatalmazta az Illyés Közalapítványt, hogy az 1,2 milliárd forintos keretbôl fizesse ki a kedvezménytörvényben foglalt egyéb, a határon túli magyarokat közvetlenül érintô támogatásokat is.

— Ebbôl biztosítjuk decemberig valamennyi határon túli lebonyolító szervezet mûködését. Közel 600 milliót költöttünk a határon túli magyar szervezetek, valamint a sajtó támogatására. Ehhez a kedvezménytörvény 17. és 18. cikkelye nyújtott jogi alapot — hangsúlyozta a közalapítvány igazgatója. Veress példaként említette, hogy ebbôl az összegbôl valósult meg az az optikai kábeles összeköttetés, amely lehetôvé teszi, hogy Székelyudvarhelyrôl, Marosvásárhelyrôl és Kolozsvárról televíziós tudósításokat küldjenek Budapestre.

A közelmúltban hozták nyilvánosságra, hogy mára mindössze 360 millió forint maradt abból az 1,2 milliárd forintból, amelyet eredetileg a pályázati úton kapható nevelési-oktatási támogatások kifizetésére biztosítottak az Illyés Közalapítványnak. Romániában eddig 19 ezer pályázatot adtak le, ezek kifizetésére legalább 800 millió forintra lenne szükség. Mostanáig 55 pályázatra fizették ki a magyar nyelven tanuló kiskorú gyermekek után kapható évi 20 ezer forintot.

Veress László úgy vélte, az év végéig még a most meglévô 360 millió is elegendô lesz a kifizetésekhez. Ezt azzal magyarázta, hogy sajnálatos módon lassan halad a magyar igazolványok kibocsátása, a támogatás pedig csak azoknak a szülôknek adható ki, akik már megkapták az igazolványt. Szerinte a kérvényezôk akkor is meg fogják kapni a támogatást, ha kérvényük elbírálása — a magyar igazolvány kibocsátásának elhúzódása miatt — átcsúszik a jövô évre. Véleménye szerint ezt a közalapítvány kuratóriumának küszöbön álló cseréje sem akadályozhatja meg.

Romániában a pályázatokat hivatalosan április 21-én hirdették meg, a nevelési-pályázati iroda április 22-én kezdte meg mûködését Szovátán. Az iroda illetékesei elmondták az MTI-nek, hogy a pályázatok májustól kezdtek nagyobb számban érkezni, az elsô két hónapban több mint 10 ezer pályázat futott be.

Irredenta röplapokat osztogattak a Székelyföldön
A Trianon elôtti Magyarország helyreállítását követelik

(8. old.)

A Trianon elôtti Magyarország helyreállítását követelô röplapokat osztogattak a többségében magyarok lakta Hargita és Kovászna megye több településén — közölte csütörtöki számának címoldalán az Adevãrul címû napilap.

A román lap szerint az irredenta röplapokat az internetrôl töltötték le, és fénymásolóval sokszorosították a budapesti székhelyû Magyar Revizionista Mozgalom szélsôséges szervezet helyi szimpatizánsai. Az Adevãrul példaként említette, hogy ilyen röplapokat osztogattak egyebek között a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban.

"Magyarország megszállt ország, mivel jelenlegi határain túl a szélrózsa minden irányában magyarok milliói élnek szülôföldjükön olyan országok elnyomása alatt, amelyek még nem is léteztek, amikor ezek a földek Magyarországhoz tartoztak" — idézett a röplapok tartalmából az Adevãrul.

A román lap érthetetlennek tartja, hogy a román rendôrség helyi szerveinek nincs tudomásuk a röplapok megjelenésérôl.

Az Adevãrul ezzel egyidôben arról is beszámolt, hogy Hargita megye prefektusa, Mircea Dusã rendkívül kemény hangon tette szóvá: a megye számos iskolájának épületén kifakult, rongyos román zászlók lógnak, egyes iskolai épületekre pedig egyáltalán nem tûzték ki a román nemzeti lobogót.

Az iskolák igazgatói két hetet kaptak arra, hogy pótolják a hiányosságokat, ellenkezô esetben másfajta intézkedéseket fogunk hozni — idézte a megyei prefektust a lap.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2002 - All rights reserved -