2003. február 4.
(XV. évfolyam, 26. szám)

Újabb városházi törvénytelenség
A polgármesteri hivatal 50 millióra büntette Eckstein-Kovács Pétert

(1. old.)

Január utolsó napjaiban a polgármesteri hivatal 50 millió lejre büntette Eckstein-Kovács Péter Kolozs megyei RMDSZ-szenátort. A városháza azzal indokolja a bírságolást, hogy a parlament felsôházának tagja a Malom utca 16. szám alatti ingatlan teraszára építkezési engedély nélkül tette ki a szenátori irodát jelzô transzparenst. Ezzel szemben a szenátor azt állítja…

Újabb faviccel rukkolt elô hétfôn a Gheorghe Funar polgármester vezette közintézmény: 50 millió lejre büntették Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-szenátort, az érdekvédelmi szervezet volt polgármester-jelöltjét. Minodora Fritea, a városháza ellenôrzô testületének vezetôje arról számolt be a tavalyelôtt megjelent 453-as törvény alapján több cégnél és magánszemélynél ellenôrzést folytattak annak érdekében, hogy megállapítsák: a transzparensek, cégtáblák tulajdonosai rendelkeznek-e a polgármesteri hivatal által kibocsátott építkezési engedéllyel. Fritea szerint az említett, az építkezéseket szabályozó törvény 3 cikkelyének h pontja kimondja: az összes reklám, illetve felirat építkezési engedéllyel kell hogy rendelkezzen. Ezenkívül a 2001-ben elfogadott 349-es városi tanácsi határozat értelmében jól látható helyen fel kell tüntetni a reklám megrendelôjét, illetve a hivatal által kibocsátott építkezési engedély számát. Az ellenôrzô hivatal felügyelôi arra is kíváncsiak voltak, hogy a bannerek milyen állapotban vannak.

Fritea elmondása szerint a felügyelôk 200 helyszínen találtak reklámokat, ebbôl 130 pannó és 30 transzparens. A polgármesteri hivatal munkatársai azt tapasztalták, 53 esetben a tulajdonosok a pannó sarkában nem tüntették fel az építkezési engedély számát, illetve a megrendelô nevét. Ugyanakkor 10 esetben jóváhagyás nélküli, 47-ben pedig gondozatlan reklámpannót fedeztek fel. Minodora Fritea elmondta, hogy kilenc esetben kihágást megállapító jegyzôkönyvet készítettek, a büntetések összértéke eléri a 300 millió lejt. Az igazgató szerint a 2001/453-as törvény alapján 10 milliótól 100 millió lejig terjedô büntetés szabható ki. Ebben az esetben a vétkes nem fizetheti ki a büntetés alapértékének felét úgy, ahogy az a szokványos bírságok esetében szokás. A szenátor 15 napon belül fellebbezhet a január 28-án kiállított jegyzôkönyvben foglaltak ellen.

Eckstein-Kovács Péter szenátor lapunknak lakonikus nyilatkozatot adott az üggyel kapcsolatban: rendelkezik a szenátus engedélyével a transzparens kiállítására. — A még kézhez nem kapott kihágási jegyzôkönyvet megtámadom. A polgármester mindeddig nem volt képes szenátori irodát biztosítani nekem. Most, hogy saját erôbôl sikerült ezt megoldanom, kellemetlenséget akar okozni nekem. Nem jár sikerrel — tette hozzá Eckstein. Hangsúlyozta: a szenátori irodát jelölô bannert törvényesen helyezte el a szóban forgó ingatlan teraszára.

Kiss Olivér

Magyarul nem üdvözöljük az érkezôket
Funari fricska a magyarságnak

(1. old.)

Kolozsvár polgármestere abban reménykedik, Magyarország a közeljövôben az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) Biztonsági Tanácsának (BT) tagja lesz, így megoldhatóvá válik az, hogy a Kolozsvárra érkezôket köszöntô szövegeket Petôfi Sándor anyanyelvén is kiírják. Hétfôn Gheorghe Funar úgy nyilatkozott, csak a BT hivatalos nyelvein hajlandó köszönteni mindazokat, akik Kolozsvárra érkeznek. — Az államfônél tett múlt heti látogatásom során Ion Iliescu azt javasolta, Kolozsváron is helyezzenek el kétnyelvû táblákat. Arról tájékoztattam, a törvény alapján ez nem lehetséges, ugyanis a városban egyetlen nemzeti kisebbség aránya sem haladja meg a 20 százalékot. Sikerült meggyôznöm, hogy igazam van, mire ô azt ajánlotta, többnyelvû üdvözlô feliratot helyezzünk el a város bejáratainál. Eleget teszünk kérésének, de csak az ENSZ Biztonsági Tanácsának hivatalos nyelvein, azaz kínaiul, angolul, franciául, németül, spanyolul és oroszul vagyunk hajlandók feltüntetni a szöveget. Remélem, hamarosan Magyarország is a BT állandó tagja lesz, és akkor megoldhatóvá válik, hogy a hunok nyelvén is köszöntsük az érkezôket — mondta a polgármester.

Mint ismeretes, a múlt hét folyamán Ion Iliescu államfô a parlamenti pártok képviselôivel találkozott. A Nagy-Románia Párt küldöttségében részt vett Gheorghe Funar, a politikai alakulat fôtitkára is.

Hétfôn a polgármester ismét sértegette a magyarságot. — Sajnos a magyar nôk nem végzik kellôképpen feladatukat, így a magyar ajkú kolozsvári románok száma még mindig nem haladja meg a 20 százalékot. A magyarok olvassák el kínaiul az üdvözlô szöveget, Kína úgyis közel van Mongóliához, ahonnan állítólag a hunok Európába jöttek — mondta gúnyos mosollyal a városvezetô.

A cinikus megjegyzések során azonban a polgármester tévedett a BT hivatalos nyelveivel kapcsolatban. Funar nem tudja, hogy a Biztonsági Tanácsban az arab is hivatalos nyelv, a német viszont nem az.

Funar nem volt hajlandó elárulni, hogy mennyibe kerül városunk adófizetô polgárainak az újabb polgármesteri "találmány".

Máté András RMDSZ-es városi tanácsost sokkolta a polgármester gúnyos kijelentése. — Ezzel Funar ismét bebizonyította, hogy nem valamennyi kolozsvári lakos polgármestere, nem a megbékélést és a békés együttélést szorgalmazó elöljáró — mondta Máté. Emlékeztetett: tavaly a tanács háromnyelvû helységnévtábla elhelyezésérôl döntött. — A polgármesternek jól észbe kellene vésnie: a tanács dönt, neki pedig végre kell hajtani azt, amit mi határozunk.

A városi tanácsos úgy véli, kijelentésével Funar nem csupán a kolozsvári magyarokat, hanem a nemzet egészét sérti meg. — Ha már itt tartunk: azt vettem észre, hogy valóban van különbség a román és magyar nôk között. Ez leginkább a fôzésben és a háztartási teendôk elvégzésében nyilvánul meg — válaszolt humorosan a polgármester kijelentéseire Máté András.

K. O.

Sokszínû vagy rothadt szervezet az RMDSZ?

(1. old.)

Fontos döntéseket hozott az RMDSZ Kongresszusa. A legfontosabbak közül is kiemelkedik a belsô választások megrendezésérôl szóló, illetve a tiszteletbeli elnöki tisztség megszüntetésére vonatkozó alapszabályzat-módosítás, illetve az, hogy Markó Bélát újabb négy évre a szövetség elnökévé választották. Tôkés László püspökkel további elképzeléseirôl azt követôen beszélgettünk, hogy a fórum megfosztotta tiszteletbeli elnöki tisztségétôl, Markó Bélát pedig megválasztását követôen kérdeztük meg terveirôl. Markó azt állítja, hogy az RMDSZ továbbra is sokszínû, minden irányzatot befogadó szövetség marad, Tôkés ezzel szemben úgy gondolja, hogy az RMDSZ belülrôl megrothadt, s nemsokára úgy fog összedôlni, mint a New York-i torony néhány perccel a repülômerénylet után.

(Összeállításunk a 4. oldalon)

Összeült a parlament

(1. old.)

Tegnap megkezdôdött a parlament tavaszi ülésszaka. A törvényhozás napirendjén szerepelnek többek között a villamos és hôenergiára, illetve a nyersdohányra vonatkozó törvénytervezetek, ám olyan jogszabályok megvitatása is, amelyek a könyvvizsgálásra, az adócsalás visszaszorítására, a nukleáris tevékenységre, a számítógépes rendszereket használók jogaira vagy pedig a biztosítótársaságok mûködésére vonatkoznak.

Bemutatják a kormányzás mérlegét

(1. old.)

A kormány február 12-én, a parlamentben bemutatja kétéves kormányzati tevékenységének mérlegét, közölte Cozmin Gusã, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) fôtitkára.

Gusã elmondta, az összegzô jelentés bemutatása után egy héttel a kormány felelôsséget vállal a parlament elôtt a korrupcióellenes törvénycsomagért.

A kormánypárt fôtitkára közölte, az SZDP honatyái és a megyei szervezetek elnökei Snagovban találkoznak ma a párt vezetésével, hogy megvitassák a képviselôházi és szenátusi frakciók parlamenti stratégiáját, a képviselôk és szenátorok központi és helyi tevékenységét. Gusã hozzátette, a snagovi találkozón Ion Iliescu elnök nem vesz részt.

Volt hatos a lottón

(1. old.)

Egyetlen személy nyerte a csaknem kétmillió dolláros rekordnyereményt a lottón. A vasárnap esti húzás fôdíja egy bukaresti lakás és 53,33 milliárd lej, ami körülbelül 1,7 millió dollárnak felel meg. A hat számot egyetlen személy találta ki, aki tegnapi hírek szerint az ország keleti részén, Moldvában vásárolta meg lottószelvényét. A Lottóügynökség tegnap arról is beszámolt, hogy öt találatot 119 játékos ért el, nyereményük egyenként 510 millió lej és egy Dacia 1310-es személygépkocsi. A négytalálatosokra 5,8 millió lejt fizetnek.

Az SZDP örül Markó újraválasztásának

(1. old.)

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) helyénvalónak találja Markó Béla újraválasztását az RMDSZ elnöki tisztségébe. Tegnap Cosmin Gusã SZDP-fôtitkár kijelentette: Markó Béla az a politikai személyiség, aki bebizonyította, hogy egyszerre képes képviselni Románia és a romániai magyarság érdekeit. A fôtitkár közölte: az SZDP és az RMDSZ vezetôi tegnap este a kormánypalotában tárgyaltak a két alakulat közötti idei együttmûködési megállapodásról.

Mihály király elfogadta a díszdoktori címet

(1. old.)

I. Mihály király elfogadta a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) által felajánlott rendkívüli díszdoktori és tiszteletbeli szenátori címet.

A BBTE sajtóközleménye szerint a doktoravatási ceremónia idôpontját április 4-re tûzték ki. Ezt megelôzôen Mihály király meglátogatja az egyetem múzeumát, több kar székhelyét, valamint a BBTE központi épületét.

A Románia Nyugathoz történô felzárkóztatásában szerzett történelmi érdemekért adományozott címek átadási ceremóniáján beszédet mond Andrei Marga rektor, majd az egyetem rektori hivatala díszebédet ad a magas rangú vendég tiszteletére.

Bûnözésben nem vagyunk az európai élmezônyben
Bûnözési mérleg

(1., 6. old.)

A 2002-es év elemzése szerint tavaly 113 ezer gazdasági bûncselekményt derített fel a rendôrség, 80 ezer személyt vizsgáltak ki az ügyekkel kapcsolatban. Az akciók során közel 330 milliárd lejt, 200 ezer dollárt, 117 ezer eurót, több mint 50 kg aranyat és közel 300 kg ezüstöt koboztak el.

A korrupciós ügyek felgöngyölítésében is jeleskedett a rendôrség. Az anyagi kár mintegy 7400 milliárd lejre rúg. Ebben az idôszakban 7400 személyt (ebbôl 1561-et tetten értek) vett ôrizetbe a rendôrség ilyen ügyletek kapcsán, 11 ezer korrupciós eset került törvényre.

A bûnözés mértéke Romániában kisebb volt, mint az európai államokban és az Amerikai Egyesült Államokban. A statisztikai adatok szerint tavaly százezer lakosra 1390 bûncselekmény jutott Romániában (tavalyelôtt ez a szám 1516 volt), míg a többi európai országban a következô mutatók vannak (ugyancsak százezer fôre): Dánia 7216, Németország 6850, Svájc 4912, Magyarország 4220, Portugália 3595, Görögország 3412, Szlovénia 3323, Bulgária 3012 és Horvátország 1414.

A bûncselekmények elkövetése miatt 230 850 személy ellen indítottak eljárást, 7 százalékkal kevesebbet, mint tavaly. Összesen 331 746 bûncselekményt jegyeztek (naponta mintegy 908-at).

Romániában 1368 kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmény történt 2002-ben, 1603 személy ellen indítottak eljárást ilyen ügyben. 43 tonna drogot, több mint 133 ezer tablettát és 1400 fiolát koboztak el. Vâlcea, Dâmbovita és Ilfov megyében három illegálisan mûködô laboratóriumot fedeztek fel.

Országunkban tavaly 625 személyt vizsgáltak embercsempészés vádjával, 68-at prostitució és 189-et kerítés miatt. 465 pénzhamisítási ügyre derült fény, 471 személyt vizsgáltak emiatt, 361 millió hamis lejt, közel 200 ezer hamis dollárt és több mint 1,5 millió hamis eurót vontak ki a forgalomból. A gépkocsilopások során egyre gyakoribbak a biztosítási célból elkövetett bûncselekmények, tavaly összesen 220 lopott kocsit kobozott el a rendôrség.

Az akciók során ezenkívül 332 kg higany és 15 kg nukleáris anyag került rendôrkézre, ezzel kapcsolatosan 117 bûncselekményt jegyeztek és 139 személy ellen indítottak eljárást.

Fô téma a lapokban az RMDSZ-kongresszus

(1., 6. old.)

Tegnap gyakorlatilag nem volt Romániában olyan napilap, amely ne szentelt volna jelentôs helyet az RMDSZ Szatmárnémetiben megtartott VII. Kongresszusának, a tanácskozás alkalmából sorra került román–magyar kormányfôi megbeszéléseknek, a Kongresszus határozatainak.

A román napilapok elsôsorban "a Tôkés-ügy megoldását" helyezték kongresszusi zárótudósításaik központjába. A Ziarul Financiar szerint "Markó elegánsan gyôzte le ellenfeleit. Tôkést kizárták a játékból". Az Adevãrul úgy látta, hogy "Markó Béla mérsékeltjei meghunyászkodásra kényszerítették a Tôkés-csoportot", mert "kiátkozták a püspököt". Ugyanez a lap viszont azt is megírta, hogy "a radikálisokat legyôzték ugyan, de azok nem adják meg magukat". A Curierul National tálalása szerint "Markó Béla nyerte meg a Tôkés Lászlóval vívott háborút". A Jurnalul National meg egyenesen úgy vélekedett, hogy "miközben a magyar szövetség ismét vezéréül választotta meg Markó Bélát", "az RMDSZ megtagadta Tôkés Lászlót". A Ziua kongresszusi beszámolója fölé ez a cím került: "Tôkést feláldozták".

A kiadós kongresszusi tudósításokban megfogalmazott sommás ítéleteket leszámítva, a bukaresti lapok közül csak a Ziua vállalkozott mélyrehatóbb elemzésnek alávetni az RMDSZ kongresszusán történteket.

Románia egyik legtekintélyesebb politikai elemzôje, Dan Pavel politológus a lap hasábjain megjelent cikkében egyértelmûen "történelmi jelentôségûnek" nevezte a kongresszust. Egyrészt azért, mert ez volt az elsô olyan RMDSZ-kongresszus, amelyen részt vett Románia hivatalban lévô miniszterelnöke, egyben annak a pártnak az elnöke, amely mindvégig uralta a posztkommunista Románia politikai színterét, s amely igen nagy utat tett meg "a romániai magyarság szervezetével való megbékélés" irányába az RMDSZ egykori szövetségeseinek "leárulózásától" a mai együttmûködési viszonyig. Az elemzô szerint "ennek a megbékélésnek az építômestere Adrian Nãstase" kormányfô, a Romániát ma kormányzó párt, az SZDP elnöke.

De történelmi jelentôségû kongresszus volt a szatmárnémeti országos értekezlet azért is — írta Dan Pavel —, mert most vett részt elôször az RMDSZ országos tanácskozásán egy hivatalban lévô magyar miniszterelnök. "Adrian Nãstase és Medgyessy Péter két olyan szocialista vezetô politikus, akikre demokratikus és liberális nyitottság jellemzô. Az ô találkozásuk bizonyítja, hogy a romániai románok és magyarok közötti privilegizált viszony mellett kialakult egy regionális és európai politikai páros. Néhány évvel ezelôtt nem lehetett volna megjósolni Románia etnikumközi viszonyainak, illetôleg a Románia és Magyarország közötti kapcsolatoknak ilyen kedvezô alakulását. Az SZDP és az RMDSZ közötti találkozókon már annak lehetôségérôl esik szó, hogy néhány éven belül a két ország kormányai együttesen ülésezzenek, sôt még arról is, hogy a két parlament közös ülésszakokat tartson. A Románia és Magyarország közötti kapcsolat azt jelenthetné Közép- és Kelet-Európa számára, amit a második világháború után Nyugat-Európa számára a Németország és Franciaország közötti kapcsolat jelentett" — írta a Ziua politikai elemzôje.

Összegzésképpen az elemzés megállapította: "Az SZDP és az RMDSZ vezetôinek az a szándéka, hogy hosszútávú politikai partnerségre lépjenek egymással, konstruktív gondolkodásra vall. De e két alakulat egyike sem biztos a maga jövôje felôl". Majd elválik, mennyire realisták az SZDP és az RMDSZ politikusai — zárta cikkét az idézett román politikai elemzô.

Gazdafórum Aranyosegerbegyen

(1., 5. old.)

A magyarlónai Bioterra olyan civil szervezet, amely a vegyszermentes mezôgazdasági termelést támogatja nemcsak Erdély-szerte, hanem Észak-Moldvában és a Bánságban is. Tervbe vették, hogy a tél folyamán tíz kisebb-nagyobb településen tartanak elôadásokat. A válaszúti találkozó után, az elmúlt vasárnap délután gazdafórumra hívták meg az egerbegyi gazdákat a helyi református gyülekezeti terembe.

Ez alkalommal széleskörû megbeszélésre került sor, megtárgyalták a legfontosabb, legidôszerûbb és a távlati feladatokat. Nem hallgatták el azokat a gondokat sem, amelyek a gazdákat szinte nap mint nap gyötrik. Bódis András, a Bioterra évente négyszer megjelenô folyóiratának szerkesztôje és Orbán Sándor növényvédô szakember tartott rövid ismertetôt, majd nyílt megbeszélésre került sor a gazdák és a meghívott agrárszakemberek között. Szinte lehetetlen felsorolni valamennyi témát, ami terítékre került.

Idôszerû kérdés a vetômag beszerzése. Megtudták, hogy idén 20–50% támogatásban részesül ez a folyamat. A tordai kísérleti állomástól Turda 165, Elan, Turda 200 Plus, Turda 200, Turda 201, Turda Favoritot vásárolhatnak az érdekeltek. Dr. Ionescu Gheorghe professzortól megtudtuk, hogy az árát még nem határozták meg, de néhány nap múlva eldöntik, mennyibe kerül 1 kg hibrid kukorica vetômag.

Kiskun kukorica vetômagot is vásárolhat, az aki úgy döntött, hogy azt akarja termeszteni ebben az évben. Bakó Béla, aki a TOMAGRA megbízottja, elmondta, hogy Kiskun 4149-est, a Kiskun 4255, Kiskun 4266 Hella hibrideket ajánlja vidékünkre.

Bódis András a biotermeléssel kapcsolatos kérdésekre, míg Orbán Sándor a növényvédelmi felvetésekre válaszolt részletesen. Szóba került a termékértékesítés nehézsége, a zavaros földügyek régóta tartó háborúja, aminek véget vetni a helyi földosztó bizottság feladata, amit húznak-halasztanak, de ebben a polgármester is bûnös.

Elhangzott egy érdekes javaslat: Ha az elkövetkezô években 10 osztályos lesz az általános iskolai képzés, a falusi iskolákban mezôgazdasági órákat is kellene tartani, és magyar osztályokat is be kellene indítani a 8, illetve a 10 osztály elvégzése után.

Ezzel kapcsolatban kikértük a Kolozsvári Mezôgazdasági Iskola igazgatójának véleményét, aki elmondta, ha 20–30 gyermek magyarul akarja elsajátítani a mezôgazdasági gépész szakmát, nincs semmi akadálya, magyar nyelvû osztályt is indíthatnak a Györgyfalvi negyedi iskolában. Ami a zûrzavaros egerbegyi földügyeket illeti, felkerestük a Kolozsvári Kataszteri Hivatal igazgatóját, Pethô Zsigmond mérnököt. Tôle megtudtuk, hogy az ügy megoldása az egerbegyi bizottságra tartozik. Amennyiben a község lakosai nincsenek megelégedve, úgy érzik, hogy földigénylési elvárásaikat nem oldották meg a törvényes elôírások szerint, a Prefektúrán kérést nyújthatnak be — 50 aláírással —, amire a megyei vezetôk válaszolni kötelesek, és amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban törvénytelenség történt, jóvátehetik a hibát.

A gazdafórumra legközelebb Tordatúron kerül sor a következô vasárnap, ahol ismét Bódis András és Orbán Sándor vesznek részt.

Barazsuly Emil

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

HEIM ANDRÁS kolozsvári grafikus-festômûvész munkáiból nyílik kiállítás február 7-én, pénteken 13 órakor a Korunk Galériában (Nagy-Szamos/Iasilor utca 14.szám). Bevezetôt mond Oláh Dénes. Jancsó Miklós színmûvész Sík Sándor verseibôl olvas fel. A zenei mûsorban fellépnek Ruha István és meghívottai. Zongorán kísér Cipriana Gavrisiu.

AZ ORVOSOK TÉLI TÁRLATÁT 32. alkalommal rendezik meg Kolozsváron. Az ünnepélyes megnyitóra február 8-án déli 12 órakor kerül sor a Fôtér 30. szám alatti Mûvészeti Múzeumban.

AZ ERDÉLYI IFJÚSÁGI KERESZTYÉN EGYESÜLET zene szakosztálya Összhang címen új programot indít. Az Összhang mozgalomba zenei tehetséggel rendelkezô fiatalokat várnak, lehetôséget teremtve számukra az együttmûködésre, illetve tapasztalatcserére. Jelentkezés, illetve bôvebb felvilágosítás az Erdélyi IKE irodában (telefon: 0264/198050) vagy a zene@ike.ro e-mail címen.

A BRIDGE LANGUAGE STUDY HOUSE NYELVISKOLA francia, japán, olasz, spanyol és svéd tanfolyamokat szervez kezdô, közép és haladó szinten. Érdeklôdni: Mikó/Clinicilor utca 18. szám, 3400 Kolozsvár (Cluj). Tel/fax: 0264/190096, 190811. e-mail: bridge@pcnet.ro.

Új Kézfogás Közalapítvány-pályázási lehetôség
Ismét pályázni lehet kis- és középvállalkozóknak kamattámogatásra, ISO-minôsítésre, EU-s pályázatok önrészének kiegészítésére. Benyújtási határidô 2003. február 14. Érdeklôdni a Rajka Péter Vállalkozók Szövetségénél lehet: Kolozsvár, Dacia utca 3., tel.: 0264-130-466, 433-616.

Környezetünk gyerekszemmel
Fogalmazási pályázat

(2. old.)

A Beregszászi Csernobil Gyermekszövetség nemzetközi fogalmazás pályázatot hirdet, amelynek mottója Környezetünk gyermekszemmel (a Csernobil-katasztrófa 17. évfordulójára).

A fogalmazás témái:

1. Az élet élt, él és élni akar... (Csernobil tegnap, ma és holnap);

2. "Azért vagyunk a földön, hogy valahol otthon legyünk benne."

(Tamási Áron)

Olyan dolgozatokat várunk, amelyben a gyerekek beszámolnak arról, mit tudnak a csernobili katasztrófáról és annak következményeirôl, bemutatják környezetüket, leírják, mit tesznek, illetve mit fognak tenni a környezetszennyezés ellen városuk, falujuk természeti szépségének megóvása érdekében.

A pályamunkák terjedelme nem haladhatja meg a 3 oldalt. A betûk mérete normál méretû (ne legyen túl kis betû) és olvasható legyen.

A pályázaton résztvevôk felsô korhatára: 15 év.

A dolgozatokat a következô címre kérjük eljuttatni: Ukrajna, 90200, Beregszász, Kocjubinszkij út. 14. Beregszászi járási Csernobil Gyermekszövetség.

Beküldési határidô: 2003. március 1.

A legjobb munkák beküldôi meghívót kapnak rendezvényeinkre, amelyeket 2003. április 25–27. között rendezünk meg a Csernobil-katasztrófa 17. évfordulója alkalmából Beregszászban. A gyerekek 3 napot tölthetnek el Kárpátalján. Megismerkedhetnek Beregszász, Munkács, Ungvár nevezetességeivel, neves mûvészekkel és szövetségünk gyermekeivel. Oklevélben és ajándékokban részesülnek.

Gyermekrajz pályázat

A Beregszászi járási Csernobil Gyermekszövetség nemzetközi gyermekrajz pályázatot hirdet, amelynek mottója Környezetünk gyermekszemmel (a Csernobil katasztrófa 17. évfordulójára).

A rajzpályázat témái:

— Csernobil tragédiája;

— környezetünk gyerekszemmel.

A rajzokat A2, A3 vagy A4 formátumú lapra kérjük berajzolni, a pályázó nevének, címének, életkorának és telefonszámának feltüntetésével.

A pályázaton résztvevôk felsô korhatára: 14 év.

A rajzokat a következô címre kérjük eljuttatni: Ukrajna, 90200, Beregszász, Kocjubinszkij út. 14. Beregszászi járási Csernobil Gyermekszövetség.

Beküldési határidô: 2003. március 1.

A legjobb munkák beküldôi meghívót kapnak rendezvényeinkre, amelyeket 2003. április 25–27. között rendezünk meg a Csernobil-katasztrófa 17. évfordulója alkalmából Beregszászban. A gyerekek 3 napot tölthetnek el Kárpátalján. Megismerkedhetnek Beregszász, Munkács, Ungvár nevezetességeivel, neves mûvészekkel és szövetségünk gyermekeivel. Oklevélben és ajándékokban részesülnek.

Szûcs László, a beregszászi Csernobil Gyermekszövetség elnöke

Emlékkép

(2. old.)

Szól a rádió az egyik irodában. Az egykori Bee Gees együttes Massachusets címû híres slágerének foszlányai hallatszanak ki a folyósóra. Hallatán emlékképek villannak fel elôttem. Érdekes, mostanában többször megtörténik, hogy egy dal, egy utcakép, egy szín vagy akár egy illat hatására régmúlt idôk emlékei tolulnak elém. Talán az idô rohanása, a felettem eltelt évek halmozódása az oka e nosztalgiázásnak. Vagy csak a borongós tél. Ahogy hallgatom a dalt, felbukkannak elôttem egykori házibulik emlékei. Akkor még nem voltak diszkók. Létezett ugyan néhány klub, ahol hétvégeken táncdélutánokat rendeztek, de oda mi nem jártunk. Néha volt az iskolában táncos teadélután, de csak egy–kettô évharmadonként. Mi, diákok, azonban minden alkalmat felhasználtunk házibulik rendezésére. Nem maradhatott ki egyetlen szülinap, egy névnap sem. Ezeken a bulikon próbálkoztunk aztán egy-egy cigivel vagányabbnak mutatkozni, ezeken a bulikon jelentek meg a lányok legújabb "ruhakölteményeikben", amelyek minibbek voltak a mininél. Nincs új a nap alatt, miniszoknya akkor is volt divatban, meg hegyesorrú cipô is. És ezeken a bulikon születtek és szakadtak szét diákszerelmek. Diákszerelmek, amelyeknek kellemes-fájó pillanatai befészkelték magukat emlékeink sûrûjébe, s csak néha-néha, egy-egy másodpercre villantják meg magukat valamiféle külsô hatásra. Mint amilyen egy régmúlt–újraéledt sláger, vagy egy tárgy, egy szín, egy illat.

B. É.

Ilarion Ionescu-Galati vezényelt

(2. old.)

A Transilvania Filharmónia január 31-i hangversenyét Ilarion Ionescu-Galati, a Brassóban és jelenleg a fôvárosban mûködô nagytapasztalatú karmester vezényelte.

A mûsor elsô száma H. Tomasi: Fanfare liturgique rézfúvókra és ütôsökre címû hatásos, a modern elemeket ökonomikusan igénybe vevô kompozíció, amelyben a zenekar rézfúvósai bemutathatták hangszertudásukat. Respighi: Róma fenyôire emlékeztetô utolsó tétele a néhány ütem ismétlését vívta ki. A sok jól megoldott dinamikai szintet megvalósító együttesbôl ki kell emelnünk az elsô trombon remekül elôadott nagy szólóját.

Max Bruch, 1838–1920 között élt német zeneszerzô és karmester húsz éven át volt a Berlini Mûvészeti Akadémia professzora. A Mendelssohn és Schumann folytatójaként számon tartott Bruch szimfóniái nem tudták megállani helyüket kortársai, Schumann, Brahms és Csajkovszkij szimfóniái mellett, viszont hegedûversenyei, különösen a most játszott I. g-moll hegedûverseny idôtállónak bizonyultak.

A 28 éves korában komponált g-moll hegedûversenyt a fiatalság lendülete és melódiagazdagsága jellemzi. A mûvet szerzôje, akárcsak Brahms, kora nagy hegedûmûvészének, Joachimnak ajánlotta. Az érzelemgazdag versenymû G-dúrban megírt fináléja egyike a mûfaj remekeinek. Mindezt igen vonzó módon valósította meg Luminita Burcã hegedûmûvész, az est szólistája. Nôi érzékenység, rendkívüli finomságú hegedûhang jellemzi játékát, de technikai felkészültsége sem hagy kívánnivalót. Gazdagok vagyunk fiatal tehetségekben.

Bevallom, már nagyon vártam, hogy Aram Hacsaturján, az örmény nemzet nagy 20. századi zeneszerzôje helyet kapjon a zenekar repertoárjában. Örvendünk annak, hogy ismét mûsorra került legjelentôsebb mûve, a II. szimfónia. A mû bemutatója 1943-ban a II. világháború legborzalmasabb évében volt, a szerzôje 1944-ben átdolgozta. A félelmetes kezdômotívuma a tutti zenekar mellett harangokon is felhangzik, ezért kapta a Harangszimfónia elnevezést. A tragikus és heroikus hang mellett a mûnek egyedülálló vonzóerôt ad az örmény folklórból ihletôdött melódiagazdagsága és egyéni ritmikája. A nagy orosz zeneszerzôk öröksége Hacsaturján hangszerelési mûvészete, amelyben a zenekar minden részlegét alaposan megdolgoztatja.

Az Ilarion Ionescu-Galati által gondosan kidolgozott elôadásban a mûhöz méltó fúvósszólók és a vonósegyüttes kitûnô produkciója mellett ismét fel kellett figyelnünk a brácsa-részleg egységesen meleg hangjára.

Hacsaturján szimfóniáját megérdemelt vastapssal fogadta a Diákmûvelôdési Ház közönsége.

Morvay István

VÉLEMÉNY

Messze-é a messzi?

(3. old.)

Hálás vagyok Szabó Csabának, mert rövid idôn belül másodszor is foglalkozik Selyemsárhajó címû könyvemmel, de mégis pontosítani kell egy-két apróságot. A Júlia Szép Leány ballada elemzése során a "Fodor fehér bárány" oly aprólékos leírását óegyiptomi mitológiai alakok ábrázolásával vetettem egybe, s meglepô egyezéseket találtam. Szabó Csaba azonban erre utalva mégis azt írja: "Egyiptomról is kiderül, hogy földrajzilag jóval messzebb van, mint azt a szerzô sugallja". Nem közli, hol is derül ez ki. Én ugyan nem földrajzi, hanem lelki-szellemi közelségrôl írtam, azonban Sepsiszentgyörgytôl például Kairó földrajzilag sincs messzebb, mint Párizs!

Még kisebb a távolság történelmileg: 290 évvel ezelôtt Temesvár még ugyanabban az államalakulatban "foglalt helyet", mint Kairó; vagyis az ottomán birodalomban; sôt 320 évvel ezelôtt még Pest és Buda lakosai is ugyanazt a keserves adót fizették a nagy török császárnak, vagyis az Egyesült Közelkeletnek, mint Kairó jámbor fellahjai. Bukarest pedig csak 133 éve szakadt ki ebbôl a "geopolitikai struktúrából"; mint ismeretes, az 1870-es orosz–török háború nyomán.

Minderre csak mellékesen emlékeztetek, mivel a Selyemsárhajóban nem ilyen közeli, hanem többezer éves összefüggések nyomait mutattam ki néphagyományainkban; köztük néhány Óegyiptom felé nyúló-nyilalló szálat is; ezeket azóta sem cáfolta meg senki, így nem is ismételgetem. Mint ahogy csak utalok arra, hogy filológiailag is régen megnyitották e témát; éppen kétszáz éve jelent meg Thomas Ferdinand nagykárolyi szerzô elmélete, amely szerint a magyar etnikum a Fekete-tenger Kaukázus felôli partjain alakult ki, méghozzá a környékbeli szkithák és egyiptomi telepesek "fajtanemesítô keresztezôdése" által.

Elismételnék azonban sokadszor is néhány olyan adalékot, nem a néphagyományok szintjérôl, hanem a felsôbbekrôl, amelyek sehogysem tudnak elvergôdni a köztudat küszöbéig. Így például: Árpád vezér neve egyiptomi nyelven Erpati vagy Arpati alakban lelhetô fel, jelentése "regens herceg", aki királyi jogkörrel, de a király helyett kormányoz; s egy ilyen névadás egy vezérlô fejedelemre mondva legalább annyira hihetô, minthogy "árpaszemecske" néven tisztelték. A magyar királyi jogar gömbje egyiptomi kvarckristályból készült; a rajta látható oroszlán-ábrázolat is hieroglifa stílusú. A nádor méltóságjelzô szavunkat hiába próbálják — eredménytelenül — szlávból megfejteni, míg a nadorj Egyiptomban afféle ügyész-hatáskörû tisztviselô volt; mint ahogy a nádor is mai fogalmak szerint a királyság legfôbb ügyésze volt. Vagy: Mátyás király, az Igazságos. Fogózzunk meg: az igazság istennôjének neve Egyiptomban MAAT; a matji pedig igazságtevôt jelent; lásd Ludas Matyi. Hányszor írtam minderrôl, de hiába: az ember írásait csak az adóhivatal tartja számon.

Aztán itt vannak ilyen ködös adatok is, mint például, hogy Attila egy forrásban mint "a hunok, Dácia és Egyiptom királya" említtetik. Ezt az Egyiptomot kész lennék félreértésnek felfogni a gepidák helyett (GPT=Egyiptom "monogramja"), ha a gepidákat is nem venné körül valami gyanús történelmi homály.

Ahogy elôttem, úgy utánam többen is jônek. Három éve jelent meg Budapesten Borbola Jánosnak Olvassuk együtt magyarul címû könyve, amelyben a Moszkvai Matematikai Papirusznak nevezett egyiptomi leletet böngészve rájön, hogy benne két feladat magyar nyelven megoldható! Egyébként is olyan alapos és szellemes összefoglalást ír az egyiptomi nyelvrôl, hogy ennek alapján teljesen meggyôzô Álmos fejedelem regebeli anyjának, Emesének a névelemzése. Emosu: egyiptomiul "Holdleány". Ez magyarul is elemezhetô: É=Éj, a Hold egyik régi magyar neve. (Vesd össze: nap-pal, éj-jel). A mása mint gyereke, leszármazottja valakinek, ugyancsak érthetô. Emesu, vagyis Holdmása valószerûbb név egy álomhercegnônek, mint a szoptatós kocát jelentô emse.

Avagy az Ökotáj nevû folyóirat tavalyi 29., 30. száma közli Varga Csaba tanulmányát Az egyiptomi és az eredeti magyar ábécé azonosságáról. Ebben a szerzô frappáns fejtegetésekkel szemlélteti, hogy az egyiptomi démotikus írás és a székelynek nevezett rovásírás egyazon fa gyümölcsei... Nem értem, Szabó Csaba szerint most mindez miért jelentené az Egyiptom-motívum "távolodását?"

S hadd idézzem Borbola mottóját: "nem szükséges minden újat a tudomány keretei közé szorítani, kezdetben elég, ha egyszerûen csak igazunk van."

Szabó Csaba érzékenyen foglalkozik Székely János tanulmányával is, Bartók Cantata profanajáról; pontosabban a Bartók zenemû szövegkönyvével, amelyet Bartók maga állított össze a Szarvassá vált fiúk címû román kolinda alapján. (Csak közbeszúrva jegyzem meg: egy zenemû értelme a zene tanulmányozása nélkül, csakis a "libretto" alapján, akárki tegye, legalább is naivságnak nevezhetô.) Szabó Csaba láthatta Selyemsárhajóm második kiadásában, hogy jó néhány évtizede én is írtam e szövegrôl, sôt ismertettem a román kolinda finnségi ôsét is, amelyben a fiúk nem apjuk ellen lázadnak, hanem apjuk vezetésével az anyjukkal szakítanak, szarvassá válásuk alkalmából. (Csodálatos, hogy e régi mítosznak illusztrációja is maradt fenn, egy több ezer éves arany ötvösmunka — Ananinoi kultúra —, amely azt a pillanatot ábrázolja, amikor a legkisebb fiú leugrik anyja ölébôl, s már kezd szarvassá válni.) Éppen ennek alapján tételeztem fel, hogy a szarvassá váló fiúk regéje az anyaelvû társadalommal való szakítást és az apajogú társadalom kialakítását jelképezi, ha jelképez valamit. Errôl külföldi folyóiratban is írtam, s némely tekintélyes szerzôk is reagáltak rá, szemben honfitársaimmal.

Ha meg azt kérdezi valaki, mit keres egy ôsfinnségi motívum egy román kolindában, annak a tárgyba bevezetô olvasmányul ajánlom Lükô Gábor mûveit! (A moldvai csángók, 1936 és A magyar lélek formái, 1942.)

Ismétlem: a lélekben a távolságokat más koordináták határozzák meg, mint a térképen, s mint elárulja, ezzel Szabó Csaba is egyetért.

Szôcs István

Bizony: üss a szádra!

(3. old.)

A Szabadság január 28-i számában a Vélemény oldalon jelent meg az Üss a szádra! c. írás. Szerzôje mintha pártfogásába akarná venni azt a mostanság mindinkább terjedô jelenséget, hogy trágár kifejezések, obszcén szitkok, istenkáromlások stb. tarkítják a megjelenô irodalmi mûveket, írásokat. Ennek létjogosultságát a korszellemmel támasztja alá — mintha erre hivatkozva a kérdést elintézettnek lehetne tekinteni. Pedig dehogy! Mert ugye, a korszellem egyszer ilyen, másszor olyan, továbbá nem feltétlenül azt határozza meg, hogy mi az érték, mi a jó, a pozitív, hanem azt, ami a divatos. A jelenleg éppen uralkodó korszellem kapcsán pedig újra meg újra megállapítjuk, hogy talán soha nem volt még az emberi társadalom ilyen értékkrízisben, identitászavarban, mint ma. Éppen ezért nem jó elsietni a szegénységi bizonyítványok osztogatását azok számára, akik úgy gondolják, hogy a cél nem szentesíti az eszközt (például az a cél, hogy bármily módon viccet, poént, paródiát produkáljunk). Mert véleményem szerint többrôl van itt szó, mint csupán arról, hogy bizonyos szavakon felülemelkedjünk, mögéjük, melléjük, alájuk nézve — vagy éppen fölöttük átnézve próbáljuk jól venni azt az üzenetet, amit annyira alja módon közvetítenek (lásd a fentnevezett cikk utolsó elôtti bekezdését).

Úgy gondolom, az az ember, aki valóban értékeset akar alkotni, tevékenységében a legjobbat igyekszik adni magából. Azt azonban mindannyian elfogadhatjuk — nem-káromkodók és káromkodók, trágárkodástól tartózkodók és elôszeretettel trágárkodók, meg az ôket védelmezôk —, hogy az ilyen szavak az ember szellemi-lelki világának legalján képzôdô legprimitívebb indulatszférájából származó termékek. Az ilyesmi tehát akkor is selejt, ha irodalmi mázzal van bevonva. Igaz, hogy ezeket a kifejezéseket is megszokhatja az ember, hiszen a legförtelmesebb szagot is jól toleráljuk, ha szaglószerveink már beletompultak, ám ôszintébb, tisztultabb pillanatainkban lelkiismeretünk érezteti velünk, hogy azért még sincs minden rendjén a káromkodásaink, trágárkodásaink körül. (Hogy is lenne, hiszen megkötözik az ember lelkivilágát, egy idô után szinte akarata ellenére is jönnek belôle az ilyen kifejezések. Továbbá, ha az Isten nevével káromkodó hisz Istenben, tudatosul benne, hogy vétkezik; ha pedig nem hisz, akkor nemcsak logikátlan, hanem egyszerûen nevetséges, hogy olyan valakit szid, aki szerinte nem létezik — bizonyítva ezáltal, milyen értelmes is a homo sapiens sapiens.) Ezért van az, hogy ha egy felnôtt nem is tud mindig parancsolni ez irányba lecsapódó indulatainak, de legalább mindenre fogékony és erkölcsi vonatkozásokban igen képlékeny kisebb gyermekét szeretné távol tartani azoktól. És jól teszi! Mert ugye, nem baj az, ha például a dohányzás káros következményeit szenvedô apa, ráébredve szenvedélyének következményeire, megpróbálja eltanácsolni fiát a dohánnyal kötendô mélyebb barátságtól? És ugyebár rendjén van az, hogy a dohányzók vonuljanak külön, amikor szenvedélyüknek hódolnak, és ne kényszerítsék arra a nemdohányzókat, hogy velük együtt szívják a füstöt? Talán érthetô a párhuzam, ha nem is a legmegfelelôbb…

A poénkodást illetôen pedig megvan a véleményem arról a viccrôl, paródiáról, kabaréról stb., amelyben a poénokat csak pikáns célzásokkal, trágár szavak felhasználásával lehet kiizzadni. Az ilyen olcsó humorhoz nem szükséges nagy tehetség, igényes szellemesség vagy csiszolt stílus, elég a mocskos fantázia kéjelegtetése.

Végül is a humor, ha nem is a lélek tükre, de nagyon sokat elárul az ember lelkivilágáról. Az pedig önmagában is sajnálatra méltó, ha valaki csak trágárkodva, káromkodva tudja önmagát hûen kifejezésre juttatni — annál szomorúbb, ha az illetô irodalmár is. Az irodalomnak — gondolom, nem vagyok egyedül az elvárásommal — valamiképpen gazdagító, pozitív irányba nevelô töltete kell hogy legyen. Aki pedig csak trágárkodva tud üzeneteket tolmácsolni, biztosan megtalálja az ilyesmi iránt érdeklôdô rétegeket (pl. egyes magazinok kedvelôi), akik a magamfajtákkal ellentétben messzemenôen értékelik majd az önkifejezés ezen módját. Nem kell tehát az irodalmat effélékkel szeplôsíteni.

Hiszem, hogy a valóban lényeges és építô mondanivalót nagyon jól át lehet adni szitkozódások, trágárkodások, káromkodások nélkül. Amit pedig ezek nélkül nem tudunk elmondani, azt valójában nem is szükséges elmondani. Még akkor sem, ha ilyen a korszellem.

Sikó Csaba

Lovaggá üttettünk

(3. old.)

Nem érdekel, hogy ti újabban ellentétes szekértáborokba kerültetek, és nem vagyok hajlandó választani kettôtök közül. Az számomra túl nagy fényûzés lenne — jutottak eszembe ismerôsöm néhány évvel ezelôtti, magyarországi barátaihoz intézett szavai. S persze az utána következô indoklás is, miszerint az erdélyi magyarnak egyaránt kedves mindenki, aki az anyaországban él. Azóta a helyzet odaát annyira kiélezôdött, hogy nem tudom, mint vélekedne mostanság a nyilatkozó. De tény, hogy a kisebbségi ember gondolkodásmódja lényegesen különbözik a többségiétôl. S talán ez a magatartásforma akaratlanul is begyûrûzik a kisebbség érdekvédelmi szervezetének magatartásába is. Ha pedig gyakorlati szempontok, meggondolások is bekerülnek a képbe, akkor elkezd mindez úgy festeni, amilyenné az RMDSZ vált az utóbbi években. Azaz, a mindenkori román és magyar kormány legmegbízhatóbb partnerévé. A napokban mindkét fél részérôl lovaggá üttetett, s ha ezt a pozícióját eredményesen ki is tudná használni nem csupán a saját, hanem az erdélyi magyarság érdekében is, azt mondhatnók: áldásunk rája. Hiszen Bethlen Gábor óta, sôt még régebbrôl is ismeretes a pragmatikus politizálásnak eme mûfaja hazai tájainkon. Az adok-kapok alapon szervezôdött partnerség tétje azonban olykor meglehetôsen nagy. Hiszen való igaz, hogy a Szociáldemokrata Párttal kötött megegyezés a kormányon kívüliség ellenére is több eredménnyel járt, mint volt az a szövegében haladóbbnak mutatkozó jobboldali kormánykoalícióban való részvétel idején. Visszaszolgáltatási ügyekben ugyanis (föld, erdô, egyházi-közösségi ingatlanok) és nem csak, valóban történtek pozitív változások. Persze az már egészen más lapra tartozik, hogy mindennek ára, és fôként mekkora ára volt. Amit megfizetve az RMDSZ olykor-olykor nem tûnt fel éppen a legkedvezôbb színben. Elegendô csupán a szekusdossziékat vizsgáló bizottság tevékenységével kapcsolatos magatartását említenem, amikor is hallgatásával a nagy pártfogó érdekeit védte. Vagy netalántán a sajátját is? De persze ez csupán örökkön gyanakvó természetembôl fakadó rosszhiszemû feltételezés. Nincs, mert nem is lehet rá írásos bizonyítékom. Szó sincs tehát arról, hogy mindez így lenne, és minden valóságalapot nélkülöz az is, hogy érdekvédelmi szervezetünk ne örvendene a sajtó részérôl elhangzó építô bírálatnak. Csak az a furcsa, hogy miért nem tiltakozott vehemensebben a kormány részérôl jövô, meglehetôsen szájkosaras sajtótörvény-tervezet ellen? Egyszóval vannak még furcsaságok a házunk táján. Két szóval pedig most már nyugodtan aludhatunk, mert a két szomszéd vár és egymás vállára boruló miniszterelnökeik szeretnek bennünket, és minden adandó alkalommal ki is tesznek a nemzetközi kirakatba. Nekik ugyanis mintha egy icipicit még jobban jönne ez az européerül példás nagy szerelem, mint nekünk. Na, de ne dekázzunk annyit, mert kétségtelen, hogy érdekvédelmi szervezetünknek is volt mit kitennie konkrét megvalósításokból a kirakatba. Márpedig az üzlet ilyen: adok, hogy kapjak.

Németh Júlia

NAPIRENDEN

Az RMDSZ sokszínû szervezet marad
Beszélgetés Markó Bélával, az RMDSZ újraválasztott elnökével

(4. old.)

— Az RMDSZ kongresszusa által történt újraválasztása után melyeket tekinti legfôbb feladatainak?

— Az RMDSZ elôtt fontos feladatok állnak, és az egységes politikai érdekképviseletre rendkívül nagy szükség lesz az elkövetkezô években. Elindítottunk egy olyan folyamatot, amely még korántsem ért véget. Együttmûködtünk a román politikai életnek azokkal az erôivel, amelyekkel lehetséges volt az együttmûködés, egyrészt Románia integrációs törekvései fölgyorsításának érdekében, másrészt pedig a romániai magyarság sajátos problémáinak megoldása végett. A következô években ugyanezt az irányt kell folytatnunk. A következô négy esztendô egyébként egybeesik Románia uniós csatlakozási felkészülésének négy esztendejével, amely idôszak végén — a mostani elképzelések szerint — Románia EU-csatlakozásának be kellene következnie. Ez nagyon sok kihívást jelent mind az RMDSZ, mind pedig a romániai magyarság számára. Az RMDSZ az elmúlt években valóban megteremtette azt a befolyást, amelynek révén ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni akkor sem, amikor Romániában megszületik egy jelentôs politikai döntés, és akkor sem, amikor Románia és Magyarország kapcsolatrendszerében valamilyen lényeges döntés körvonalazódik.

— Ilyen szempontból sikeresnek tartja a kongresszust? Elérte a fórum a kitûzött céljait?

— Igen. A kongresszuson a programról kevesebbet beszéltünk, de ez mindig így van, mert az csupán egy keretet biztosít. Egy program nem adhat receptet arra, mi történik a következô években, de rendkívül fontos az, hogy tiszta és világos legyen azoknak az alapelveknek a gyûjteménye, amelyekbôl kiindulva kell megoldásokat keresnünk. Az alapszabályzat-módosításról jóval több szó esett. Talán okkal, mert ahhoz, hogy a programot megvalósítsuk, eszközök kellenek. A legfontosabb döntés ebben a vonatkozásban az, hogy a sokat vitatott és sok feszültséget kiváltó belsô választások kérdésével kapcsolatban az RMDSZ egyértelmû döntést hozott: május 31-ig ezt meg kell szervezni. Szerintem sok helyen fognak élni a közvetlen választás lehetôségével. Ez kellô alapot ad ahhoz, hogy azt mondjam: egy olyan RMDSZ-t viszünk tovább, amely képes lesz kezelni és megoldani a vitás kérdéseket. Nem azt mondom, hogy ezzel minden feszültség megoldódik az RMDSZ-ben, de mindenesetre a vita szerintem ezzel a döntéssel nyugvópontjára jutott.

Tôkés László püspök bejelentette, hogy RMDSZ-tagként továbbra is a szövetségben kíván tevékenykedni. Véleménye szerint ez csökkenteni vagy növelni fogja a feszültségeket az RMDSZ-ben?

— Helyesnek tartom, hogy a püspök úr a továbbiakban is az RMDSZ-ben kíván tevékenykedni. Mi már hosszú évek óta nem értettünk egyet bizonyos koncepciós kérdésekben, de ez nem jelenti azt, hogy annak az áramlatnak, amelyet ô képvisel, nincsen helye az RMDSZ-ben. Azt, ami a kongresszuson történt, úgy értelmezem, hogy a tiszteletbeli elnöki tisztség megszüntetésével egy bizonyos ellentmondás is feloldódott. Egy tiszteletbeli elnöki tisztség nem alkalmas ugyanis arra, hogy valaki az RMDSZ-en belül egyik vagy másik áramlat mellett elkötelezze magát, és annak nevében szólaljon meg. Egy ilyen tisztség rendkívül nehéz teher, mert semmiképpen nem feltételezhet politikai elkötelezettséget, hanem bizonyos fokig erkölcsi felülemelkedést kíván. Ezt nem lehet senkitôl elvárni olyan körülmények között, amikor az illetônek nagyon markáns politikai véleményei vannak, és azok érvényesítéséért munkálkodni is akar. Tôkés Lászlónak most erre lehetôsége adódik.

— Érez-e felelôsséget azért, hogy ez a viszony a kenyértörésig jutott?

— Nem tudom, hogy valóban kenyértörésrôl van-e szó...

— Megoldódott a feszültség, ám úgy, hogy valaki kikerült egy funkcióból...

— Ennek a tisztségnek a felszámolása érzékeltethet egy ilyen helyzetet. A szervezet tiszteletbeli elnökével az elsô években megpróbáltam minél szorosabban együttmûködni, konzultálni. De látnom kellett, hogy az egyeztetés nem ment, gyakorlatilag nem sikerült soha semmiféle kompromisszumra jutni. Ez egy idô után mindannyiunkat elkedvetlenített attól, hogy konzultációkkal próbálkozzunk. Alkalmi beszélgetéseken kívül, ilyen konzultációkra évek óta nem került sor. Talán lehetett volna ezzel még kísérletezni, de nekem sajnos az a tapasztalatom, hogy ez sok sikerre nem vezetett volna.

— Egyesek úgy vélik, hogy a szövetség mérsékelt vonala túlnyerte magát ezen a kongresszuson, ami a szavazások során is megmutatkozott, s hogy a jövôben az RMDSZ-bôl hiányozni fog egy markáns, hangos belsô elem. Hogyan látja ezt?

— Ha nem lesz ilyen markáns elem vagy hang, az valóban hiányozni fog. A dolgok törvényszerûségeit ismerve, és tudva azt, hogy ez továbbra is egy sokszínû szervezet lesz, meg vagyok gyôzôdve viszont arról, hogy markáns kritika továbbra is lesz az RMDSZ-ben. S arról is meg vagyok gyôzôdve, hogy kell is léteznie ilyen markáns kritikának. Nyilván sokakkal nem értek egyet, de meg kell mondanom, egyetlen olyan csoportosulásra sem tudok rámutatni, amelyet kívül kellene tudni az RMDSZ-en. A kongresszuson is — lehet, hogy erôtlenebbül, mint máskor, de mégiscsak — jelen lévô kritikának a képviselôi mind itt vannak, és szerintem továbbra is itt kell hogy legyenek az RMDSZ-ben, mint áramlat, mint irányzat, mint csoportosulás.

— Tart-e az RMDSZ szakadásától?

— Zavarokat lehet kelteni, de remélem, hogy erre nem kerül sor.

— Zavart keltett a Tôkés püspök úr által szintén Szatmárnémetiben rendezett királyhágómelléki református egyházkerületi közgyûlés?

— Botorság lenne azt mondani, hogy egy egyházkerületi közgyûlésen vagy bármilyen más civil megnyilatkozáson ne kerüljön szóba az, hogy mi a romániai magyarság politikai jövôje. Azt a szerepet, amelyet egy tiszteletbeli elnök nem láthat el, az egyházaknak, a civil társadalomnak, az értelmiségnek együtt kellene ellátnia. Viszont mindannyiunknak tudnunk kell, mi a helye az erdélyi magyarság közéletében például egy RMDSZ-kongresszusnak, egy egyházi rendezvénynek vagy egy civil fórumnak. Ezek hivatását összekeverni nem lehet. Még attól is óvakodtam, hogy az egyházkerületi közgyûlést ellenrendezvénynek nevezzem. Azt mondtam, hogy végül is a püspök úr abban a keretben gondolkozik éppen, amelynek vezetôje, tehát egyházi keretben. De tagadhatatlan: nem volt véletlen, hogy erre a rendezvényre ugyanabban az idôszakban került sor, mint az RMDSZ kongresszusára. Mintha a püspök úr elôre eltervezetten meg akarta volna akadályozni önmagát abban, hogy eljöhessen a kongresszusra.

— Miután valaki tiszteletbeli elnöke volt egy szervezetnek, ha le is váltják, többé sosem lesz már egyszerû tagja annak. Milyen helyet és szerepet képzelnek el Tôkés Lászlónak, ha a püspök úr valóban az RMDSZ-ben kíván továbbra is tevékenykedni?

— Ez a tiszteletbeli elnöki szerep kezdettôl fogva nem az volt, amelyet a magyar nyelv ezzel kapcsolatosan mindannyiunknak sugall. Mert akkor nem egy fiatal, ereje teljében lévô közéleti személyiségnek kellett volna ezt felajánlani, hanem az aktív cselekvéstôl, a politikától visszavonult, idôs korban lévônek. A püspök úrnak lesz lehetôsége a maga szerepét megkeresni. Egyébként egyházfôként továbbra is tagja az RMDSZ Szövetségi Egyeztetô Tanácsának.

Az RMDSZ belülrôl megrothadt
Beszélgetés Tôkés László királyhágómelléki református püspökkel

(4. old.)

— Az RMDSZ kongresszusa úgy döntött, eltörli az alapszabályzatból a tiszteletbeli elnöki tisztségre vonatkozó fejezetet. Mi errôl a döntésrôl a véleménye?

— Várható volt. Bár azt reméltem, hogy tevékenységem felfüggesztése által meg lehet elôzni egy ilyen meredek döntést. Nem tartom hasznosnak az alapszabályzat ilyetén módosítását. Naiv módon reménykedtem abban, hogy át lehet hidalni a kialakult konfliktusos helyzetet. Ha már így történt, nagy könnyebbséget érzek. Végre eldöntötték, hogy merre menjen az RMDSZ. Ennek felelôsségét nem hordozom. Ez azoké, akik már hónapok óta céltudatosan ebbe az irányba terelték a határozat menetét.

— Ezek után mi lesz a viszonya az RMDSZ-szel? Tagja Ön most a szövetségnek?

— A szó jó értelmében konzervatív vagyok. Amikor Papp László egykori püspök a titkosszolgálattal együttmûködve hajtóvadászatot indított ellenem, akkor sem jutott eszembe, hogy kilépjek a református egyházból. A problémákat mindig a rendszeren belül kell megoldani. RMDSZ-tagságomat már csak azért is fenntartom, mert egyik alapítója vagyok az RMDSZ-nek, s a leghosszabb ideig tisztséget viselt RMDSZ-vezetô voltam. A kötelmeket én nem hágtam át. A mostani RMDSZ azonban nem az akkori RMDSZ. Nem én tértem el tehát az RMDSZ irányvonalától, hanem a szövetség hivatalos irányvonala tért el attól az értékrendtôl, szellemiségtôl, programtól és célkitûzésektôl, amelyek kezdetben jellemezték.

— A kongresszus kitûzte a belsô választások határidejét, május 31-ig kell megrendezni ezeket. Mi az elképzelése a belsô választásokkal kapcsolatban?

— Egy évtized után végre elmondhatjuk: sikerült határidôt kitûzni, s ezt nagymértékben pereskedésem eredményeként könyvelem el. Végre olyan helyzet elé sikerült állítani a vezetôséget, hogy nem tudott kitérni elôle. Ha az RMDSZ közvetlen, titkos és általános választásokat rendez, megvan az esély arra, hogy végre kialakuljon a szövetség hiteles képviselete. Egyházkerületi közgyûlésünk is ebbe az irányba mozdult, hiszen függetlenül az RMDSZ vonatkozó határozatától, a programmal egyezô módon kimondtuk: elsôdleges célként kell kitûzni a romániai magyar nemzeti közösség önkormányzati testületének megválasztását. Ennek eszköze a belsô választások megtartása. Itt reméltem találkozási pontot megtalálni az RMDSZ-szel. Elhibázottnak tartom, hogy kockáztatják a romániai magyarság egységét, mert nem egyszerû alapszabályzat-módosításról, hanem a tiszteletbeli elnök eltávolításáról szól a történet. Ezt a döntést szerintem nem volt tanácsos meghozni. De a helyzet lélektanából kiindulva megértem, hogy ilyen határozatot hozott a kongresszus.

— A Reform Tömörülés felhívása szerint az RMDSZ alternatívája nem egy másik párt. Az az önkormányzati struktúra, amelyet elképzelnek, nem egy másik pártnak, mozgalomnak a csírája?

— Amit mi célul tûztünk ki, nem feltétlenül kapcsolódik egy párthoz. Összeállítunk egy kezdeményezô bizottságot. Ez — figyelembe véve az RMDSZ, az egyházak, a polgári szervezetek véleményét, másfelôl a fennálló jogrend szabta lehetôségeket — arra hivatott, hogy ezt a kezdeményezést elindítsa. A bizottság elôfeltételek nélkül megvizsgálja majd, miképpen lehet a romániai magyar nemzeti közösség önkormányzati képviseletének felállítását elôsegíteni. Az is lehet, hogy nem tudja majd véghezvinni a kezdeményezését, mert nincs majd rá módja, s nem adottak a feltételek. De úgy véljük, ezt ki kellett mondani. Kezdetben azt hittük, még az RMDSZ-szel is lehet tárgyalni errôl, de a kongresszusi határozat ismeretében úgy látom, ott már bezárult minden lehetôség. Az RMDSZ magába zárta az önkormányzatiság korlátozott lehetôségét, s ez már új helyzetet fog teremteni. Most már Markó Béla és csapata közelebb áll az önkormányzatot ellenzô Nãstaséhoz és az "így ahogy van RMDSZ-szel" elégedett Medgyessy-kormányhoz, mint az önkormányzatiság elvét valló öntörvényû erdélyi magyar politika képviselôihez. Nagyon furcsa helyzet. Elgondolkoztam: hogyan lehet, hogy Markó Béla közelebb áll Hrebenciuchoz és Nãstaséhoz, mint Tôkés Lászlóhoz és Toró T. Tiborhoz. Ez abszurdum. Az RMDSZ határozataira és programjára alapozzuk tehát a kezdeményezésünket, úgyhogy mi közelebb állunk az RMDSZ-hez, mint az RMDSZ önmagához.

— Miután az egyház-kerületi közgyûlés befejezôdött, nem érzett késztetést arra, hogy tiszteletbeli elnökként átlátogasson az RMDSZ kongresszusára?

— Jó érzés lett volna. Pláne, mint kívülálló, az ember jó érzéssel lépett volna be a kongresszusra.

—Akkor még nem volt

szavazás a tiszteletbeli elnöki tisztségrôl...

Igaz, de már korábban

kiadtam azt a közleményemet, hogy felfüggesztem a tiszteletbeli elnöki tevékenységemet, úgyhogy fonák dolog lett volna odamennem.

— Ha odament volna, esetleg másképpen alakulhatott volna a kongresszusi döntés?

— Ó, nem, semmiképpen. Az RMDSZ egyik fôkorifeusa megmondta: azért örvend, hogy a kongresszuson részt veszek, mert bocsánatot kérhetek az RMDSZ ellen elkövetett bûneimért. De egyéb körülmények is arra vallottak, hogy megaláztatásra számíthattam volna, s nem hiszem, hogy a 68 ellenszavazatot feltornásztathattam volna, mondjuk 268-ra, a puszta jelenlétemmel. Fôképpen mivel tiszteletbeli elnöki minôségemben nem adták meg a mértékadó megszólalás jogát a kongresszus elején.

— Az egyszerû emberek sokszor megfogalmazzák: egységes képviseletet akarnak, minél kevesebb vitát, ellentétet. Nem próbálkoztak a kongresszus elôtt, hogy a színfalak mögött közös nevezôre juttassák a két tábort?

— Nagyfokú demagógia azt mondani, hogy miért nem oldottad meg a szervezeten belül a problémát, amikor számtalanszor értésemre adták, hogy a szervezeten belül nincs keresnivalóm. Az európai jogorvoslati minták szerint kimerítettem minden jogorvoslati lehetôséget a szervezeten belül, és ekkor kényszerültem a peres útra.

— Kezdetben azt állította, hogy a szövetségen belül kell megoldani a gondokat, most pedig azt, hogy bent erre nincs lehetôség...

— Nem tehetek róla, ha úgy is értelmezhetô a magatartásom, hogy az RMDSZ-bôl kifelé vezet. Nem kárhoztathatnak tétlenségre vagy némaságra. Nem várhatják el, hogy még eggyel szaporítsam az RMDSZ-tôl elvonuló, passzív, tagsági díjat nem fizetô tagok számát. Kilépni nem akarok, nincs ennek semmi értelme, ezzel nem változik semmi. Megítélésem szerint az RMDSZ már összeroskadt erkölcsileg, mint a New York-i repülômerénylet áldozatává esett toronyblokk. Még tizennégy percre volt szükség, hogy összeroskadjon. Ez az RMDSZ belülrôl megrothadt. Jól mondta Pécsi Ferenc képviselô, hogy már elérte csúcspontját, innen a hanyatlás következik. Addig tart az RMDSZ ereje, amíg ez a két kormány fenntartja. A román kormánynak valószínûleg már nem sok ideig lesz szüksége az RMDSZ-re. A magyar kormánynak viszont szüksége van, s az RMDSZ-nek is szüksége van a magyar kormányra, s ez kölcsönösségi viszony még "fölpumpálhatja" az RMDSZ-t néhány évig. De annál nagyobb lesz a robaj, amellyel összeomlik. Nem lehet másképp, mert mégis csak van erkölcs is a politikában.

A beszélgetéseket lejegyezte:

Tibori Szabó Zoltán

KÖRKÉP

Óvónôk soros farsangi találkozója

(5. old.)

Beszterce-Naszód megye magyar óvónôi több mint egy éve minden második hónapban rendszeresen találkoznak. Ezen megbeszélések alkalmával lehetôség nyílik arra is, hogy megvitassák az év ünnepköreinek módszeres beépítését a kötelezô óvodai nevelésbe. Idén a besztercei 13-as óvoda adott otthont ennek a találkozónak, amelynek témája a farsang volt. A találkozón az óvónôkön kívül részt vett Gáspár Teréz, a megye magyar óvónôinek szakirányítója és Balázs Dénes, a magyar tagozat tanfelügyelôje.

Az önképzôkör szakmai részét a gyakorlati rész követte, amelyen a farsangi szokások felelevenítése következett. Hogy miként, hogyan lehet konkrétan beépíteni ezeket a szokásokat a tanításba, arra Andacs Éva, Gáspár Teréz, Mágler Tünde, Krizbai Rozália óvónénik adtak választ, bemutatva egy-egy éneket, táncot, verset, és persze meg is tanítva azt a jelenlévôknek. A tanítást játék követte, amelyben csoportonként jelmezalkotás és annak ötletes bemutatása volt a feladvány. Igen kedves játéknak bizonyult ez a rész, hiszen alig húsz perc alatt született Cézár, Kisherceg, Rózsa, Ofélia, Királylány, Varázsló, Piroska, szél, pillangó és egyéb ötletes jelmez, amelyhez nemcsak vers, de csoportonként kész elôadás is született. A kreatívabb jelentkezôk külön kalapkészítô versenyre is benevezhettek. A vélemények, az ötletek, a versek, jelenetek, a táncoktatás hasznos tanácsként szolgálhattak fôleg a kezdô óvónéniknek, de azoknak is, akik valami újat szerettek volna rendezni, szervezni csoportjukban az idei farsangkor.

— Ezt az önképzôkört már évek óta szervezzük a bethleni és Bethlen környéki óvónénik részére, és örömömre szolgál, hogy elmondhatjuk: egy éve már a megye minden óvónôje részt vehet a találkozókon, és olyan óvodákba is eljuthatunk, ahol azelôtt nem voltunk. Megismerjük egymást, segítünk egymáson, elmondjuk, honnan lehet beszerezni különbözô szakmai lapokat, magyar nyelvû könyveket, átadunk egy-egy jól sikerült elôadást, vagy megtanítunk egymásnak egy táncot, ami mindig szükséges az óvodában — mondta Krizbai Rozália bethleni óvónô. — Nemcsak a tanulást tartom fontosnak, hanem azt is, hogy minden ilyen találkozó után újabb erôt gyûjthetek a további munkámhoz, és jó érzés tudni, hogy megyeszerte minden magyar óvodában, körülbelül ugyanabban az idôben a kis óvodásaink ugyanazzal az énekkel vagy ugyanazzal a kis farsangi verssel fogják kezdeni idén a farsangi jelmezbált — vallja Andacs Éva besztercei óvónô.

Balázs Dénes, a magyar tagozat tanfelügyelôje elismerte, hogy jó tanító csak az lehet, aki nem elégszik meg a fôiskolán vagy tanítóképzôben tanultakkal, hanem mindig igyekszik megkeresni azt, ami új, ami hatásosabb egy jó nevelômunkához. A találkozó csak két órát tarthatott, mivel a magyardécsei, bethleni, máthéi, cegôtelki, tacsi, rettegi, magyarborzási, sófalvi, almásmálomi, szásztekei, köbölkuti, ôsi, óradnai, nemegyei óvónôknek haza kellett utazniuk. Két hónap múlva Cegôtelkén találkoznak, ahol a húsvéti ünnepkörrôl fognak tanácskozni.Várat védenek a kisóvodások oktatói, egy titokzatos várat, és bizony senki sem kérdi már tôlük, hogy honnan a fegyver, van-e eszköztáruk. Csak egy-egy önképzôkörön derül ki, hogy vannak még harcosok.

Bencze Anna

Az erkélyért nem adózunk

(5. old.)

A tömbházlakásokhoz tartozó erkélyek után nem kell adót fizetniük a tordaiaknak — nyugtatja meg a polgármesteri hivatal a lakosságot. Maria Turceanu, a hivatal gazdasági igazgatója elmondta, hogy bár az adóbevallási ûrlapok leadási határideje január 31-e volt, e dátum után is elfogadják az iratokat anélkül, hogy büntetést rónának ki. Mindezt azért, mert óriási mennyiségû iratot kell beiktatniuk.

Szintén a hónap végéig kellett leadniuk speciális nyilatkozataikat azoknak a személyeknek, akik tulajdonában több mint egy épület található. A törvény ugyanakkor elôírja, hogy adót kell fizetni mind a helységen kívül fekvô, mind a belsô területek után. Az utóbbiak csak akkor esnek adózás alá, ha nem udvarnak használják ôket.

R.T.T.

Kincset érô szavak
Átadták az Érdemes oktatói-nevelôi díjakat

(5. old.)

Idén is sor került a már hagyományossá vált Érdemes oktató-nevelô díj átadási ünnepségére. Február 1-jén az ünnepségünk házigazdáinak, az Unitárius Kollégiumnak köszönhetôen az Unitárius Egyház Dávid Ferenc dísztermében bensôséges keretek között ünnepelhettünk.

Nagy öröm volt számunkra, hogy ezen a napon a figyelem és az érdeklôdés középpontjába kerültek azon pedagógusaink, akiket erre a megtisztelô kitüntetésre méltónak talált a volt tanítványok és pedagógus kollegák javaslatai alapján a Kolozs megyei Pedagógusok Szövetségének Választmánya. A döntéshozatal szövetségünk szabályzata által megfogalmazott kitételek alapján történik. Eszerint az Érdemes oktató-nevelô díj egy küzdelmes, a pedagógusi szakmát hivatásnak tekintô életpálya elismerése. Ezt az életutat magasszintû szakmaiság jellemzi, ugyanakkor túlmutat az oktatás keretein, fontosnak tartva a közösségépítô szerepkört is.

Mindannyian tudjuk: az igazi pedagógus nem vár dicséretet, külön köszönetet, hanem akkor boldog, ha adhat tanítványainak, a környezetének, a közösségnek. Az Érdemes oktató-nevelô díj szimbólum: tartalommal ünnepeltjeink telítik meg, akikre kedvesen emlékezünk, s akikrôl történeteket elevenítünk fel. A kedves szavak nem kerülnek sokba... Mégis sokat érnek.

Ezért elsôsorban a mi feladatunk, hogy felmutassuk értékeinket és fejet hajtsunk elôttük, s általuk a mindenkori pedagógusok elôtt. Még akkor is, ha közülük sokan már nem részesülnek mostani ünnepeltjeinkhez hasonlóan a szál virág és a könyv nyújtotta szimbolikus elismerésben. S most következzen kitüntetettjeink névsora, zárójelben a laudáció szerzôjének neve: 1. Balázs Ernô, testnevelés tanár, Kolozsvár (Habala Mária) 2. Csetri Klára, magyartanár, Kolozsvár (Szilágyi Júlia) 3. Déry Károly, idegen nyelv tanár, Kolozsvár (Guttman Mihály) 4. Kántor Anna, tanítónô, Dés (Tóth Márta) 5. Kiss Erzsébet, tanítónô, Magyarfenes (Major Melinda) 6. Kovács Varga Eszter, magyartanár, Kolozsvár (Terebesi András) 7. Marton Anikó, óvónô, Kolozsvár (Simon Emese) 8. Nagy Mihály, zenetanár, Kolozsvár (Major Melinda) 9. Szatmári Ilona Ildikó, tanítónô, Kolozsvár (Majláth Éva) 10. Szigeti Júlia, óvónô, Kolozsvár (Krizbay Mária).

A szombati nap csodálatos alkalom volt arra, hogy végre nyissuk ki a szemünket, és tegyünk valamit az emberekért. Ehhez természetesen kellett egy kis barátság, egy kis együttérzés, egy kis közösségi érzés, egy kis emberi fáradozás. De érdemes volt, mert minden zugban, minden szegletben szükség van rá.

A szavak sokat számítanak. Csak ki kell ejtenünk ôket, nyilvánosan kell elmondanunk ôket szeretteinknek, hogy mások is hallják. Így adhatjuk vissza a szeretetet, és így ünnepelhetünk.

A Kolozs Megyei Pedagógusok Szövetsége nevében

Tárkányi Erika Tímea megyei elnök

A rendôrség hírei
Csalás egy jótékonysági alapítvány nevében

(5. old.)

Hét egyetemistát csapott be Adrian Florian Cordos (25), aki a Csillagvizsgáló utcai meg Mãrãsti-i diákszállókat járta be 2002. január–március között, a vajdahunyadi Vasile Bursan Gyermekvédelmi Egyesület tagjának adta ki magát, és pénzt kért az alapítvány nevében. A csalással alaposan gyanúsítható fiatalembert ôrizetbe vette a rendôrség, lehetséges, hogy több "megfejt" áldozat van, de más ügyek kapcsán is vizsgálják.

Munkások okozták a tetôtüzet

(5. old.)

A Bölcsészkar tetejét javító munkások, Viorel Ianchis (31) és Constantin Bercea (33) alaposan gyanúsíthatók a tavaly október 30-i tûzeset okozásával. A kendermezôi (Chendre, Szilágy megye) illetôségû dolgozók, az Acomin Rt. alkalmazottai ôrizetlenül hagyták a hôszigetelô fóliát melegítô nyílt lángot, tûz ütött ki, amely átterjedt a tetôzetre. A tûzoltók szerencsére lokalizálták a lángokat, így az anyagi kár "csak" 30 millió lej volt.

A kár megtérült, a munkásokat szabadlábon vizsgálják gondatlanságból elkövetett rongálás vádjával.

Tette a süketet

(5. old.)

Maria Sumita Rostas (19) Tordán kéregetett, nyakába akasztott kartondarabbal járta a várost. A karton felirata szerint ô Beszterce-Naszód-i süketnéma, és segítséget kér. Jelekkel megértetve magát, belépett Viorel Moldovan házába, s a jótékonykodni akaró férfi figyelmetlenségét kihasználva 5,4 millió lejt tett zsebre, majd elmenekült. A lány hamarosan rendôrkézre került, szabadlábon védekezhet a minôsített lopás vádja ellen. A kár nem térült meg.

Elverte az anyját, majd hagyta, hogy megfagyjon

(5. old.)

A nyomozás szerint csütörtökön este Tarányos (Tranis) faluban az ittas Adrian Pascalãu (27) bottal és ököllel támadt az édesanyjára, majd a magatehetlen nôt lakásuk közelében a hóban hagyta. Iustina Pascalãut (64) csak másnap este találták meg a szomszédok.

Az elsô vizsgálat alapján a halált a hideg okozta, de ezt természetesen az ütések is elôsegítették. A falubeliek elmondása szerint az anyának és fiúnak egyaránt szenvedélye volt az ital. Iustina számtalanszor panaszkodott, hogy ittas fia késsel fenyegeti és szexuális kapcsolatra kényszeríti.

A rendôrségi sajtószóvivô elmondta, hogy Adrian Pascalãut minôsített gyilkosság vádjával 30 napra szóló elôzetes letartóztatásba helyezték.

Sabin Gherman Strasbourghoz fordul

(6. old.)

Az Erdély-Bánság Liga panaszt tesz a román állam ellen a strasbourgi székhelyû Európai Emberijogi Bíróságon — közölte Sabin Gherman, a Liga elnöke.

Gherman sérelmezte, hogy alakulatát február 3-án törvényen kívül helyezte a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság, amely "a Közügyi Minisztérium álláspontjára helyezkedett, miszerint a regionalizáció sérti a nemzetbiztonsági törvényt".

Gherman elmondta, az Erdély-Bánság Liga Központi Ügyvezetô Bizottságának hivatalos álláspontja szerint a bíróság döntése megsérti a társuláshoz való alapvetô jogot, amelyet a Helsinki és a Koppenhágai Egyezmény és a romániai politikai pártok törvénye biztosít, és ezáltal bizonyítja "az igazságszolgáltatási mozzanat természetellenes elpolitizálását, továbbá a politikai hatalom szavai és tettei közti hatalmas távolságot".

Rámutatott: a strasbourgi testülethez benyújtandó panasz mellett a Liga a jövô hét folyamán az Európai Parlament elé terjeszti a helyzetet, az Európai Szabad Szövetség révén, amelynek tagja.

— Jogunkban áll megelégelni a bukaresti centralizmus keltette korrupciót és szegénységet, a Liga alapító tagjai 10 millió eurós erkölcsi és anyagi kártérítést kérnek majd — szögezte le Gherman.

A liga elnöke 2002 október közepén, a Bukaresti Törvényszéken benyújtotta az Erdély-Bánság Liga politikai pártként való bejegyzéséhez szükséges dokumentációt, köztük a 16 megyébôl származó 11 425 támogató aláírást tartalmazó listát.

Valutaárfolyamok
Február 3., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

35 600/35 900

32 850/33 100

144/148

Február 4., szombat

— A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 589 lej, 1 USD =33 191 magyar forint = 146 lej.

HIRDETÉS

BÉRBE AD

(7. old.)

Egyetemista lány rendes, nem dohányzó szobatársnôt keres, központhoz közel. Telefon: 428-364 vagy 0745-627287. (0011)

SPORT

KOSÁRLABDA
Harmincegypontos vereség a Dinamótól

(8. old.)

Az idei bajnokságban veretlen Bukaresti Dinamó Erbasu otthonában 91:60 arányú vereséget szenvedett szombaton a Kolozsvári BU Poli Carbochim, a férfi A-osztályos bajnokság XIV. fordulójában. Az U legjobbjai Djukovcsics (14 pont), Silvãsan (10), Sebestyén (10) és Pintea (10) voltak, míg a Kolozsvár színeiben elsô hivatalos mérkôzését játszó Torday Elemér csupán 4 pontig jutott. Végeredmény: Dinamó–BU Poli Carbochim 91:60 (34:15; 15:16; 22:14; 20:15).

A forduló meglepetését a Nagyszebeni CSU okozta, amely 15 pontos hátrányból fordítva egypontos gyôzelmet (73:72) aratott a bajnoki címvédô Aradi West Petrom ellen. A XIV. forduló többi eredménye: Ploiesti-i CSU–Bukaresti Rompetrol 58:69; Bukaresti Rapid–Temesvári Petrom Elba 67:92; Fieni-i Cimentul–Brassói Romradiatoare 58:90; Marosvásárhelyi BC–Jászvásári Poli 104:89. Az Alexandriai CST Saifcar–Pitesti-i BCM mérkôzést elhalasztották, mivel a rossz útviszonyok miatt a vendégcsapat nem ért idôben a helyszínre.

Jól menetelnek a lányok
A nôi bajnokság második helyére jött fel a Kolozsvári U ACSA Terapia csapata, miután a múlt hét végén, a târgovistei tornán három gyôzelmet aratott, és egyetlen vereséget szenvedett.

Az eredmények: U ACSA–Govorai CET 70:46; U ACSA–Târgovistei Livas Petrom 73:80; U ACSA–Aradi BC ICIM 75:67 (hosszabbítás után); U ACSA–Bukaresti Olimpia Progresul 67:48.

A Dési Szamos Tiger egyetlen gyôzelmet ért el a négy mérkôzésbôl, a bajnokság utolsó helyén álló Olimpia ellen (59:57).

A bajnokság állása 14 forduló után:

1. Livas Petrom 14 13 1 1036:698 27
2. U ACSA T. 14 10 4 958:832 24
3. Rapid 14 10 4 920:850 24
4. Sportul Stud. 14 9 5 968:886 23
5. Govorai CET 14 5 9 752:914 19
6. Arad 14 4 10 892:958 18
7. Szamos 14 3 11 767:1005 17
8. Olimpia 14 2 12 784:934 16

bpe

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az olasz Serie A 19. fordulójának eredményei: Piacenza–Brescia 1–4, AS Róma–Bologna 3–1, AC Milan–Modena 2–1, Atalanta–Torinói Juventus 1–1, Chievo–SS Lazio 1–1, Empoli–Como 0–0, AC Párma–Udinese 3–2, Reggina–Perugia 3–1 és AC Torinó–Milánói Internazionale 0–2.

Az állás: 1. AC Milan 42 pont (36–13), 2. Internazionale 42 (39–20), 3. Juventus 39, 4. Lazio 37, 5. Chievo 33, 6. Parma 30.

• A spanyol Primera Division 19. játéknapjának szenzációját az éllovas San Sebastian-i együttes veresége jelentett, a Real Sociedad Bilbaóban szenvedett vereséget. Eredmények: Atletico Madrid–FC Barcelona 3–0, Celta Vigo–FC Sevilla 0–1, Deportivo Alavés–Rayo Vallecano 1–1, Osasuna–Villarreal 0–1, Real Betis–Deportivo La Coruña 0–2,Valencia–Mallorca 1–0,Valladolid–Racing Santander 2–1, Málaga–Recreativo Huelva 4–0,Espanyol Barcelona–Real Madrid 2–2 és Athletic Bilbao–Real Sociedad 3–0.

Az állás: 1. Real Sociedad 43 pont, 2. Real Madrid 39, 3. FC Valencia 38, 4. Deportivo La Coruña 35, 5. Betis 33, 6. Celta Vigo 30.

• A német Bundesliga 19. fordulójának két mérkôzésén: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 2–0 és Hamburger SV–Werder Bremen 1–0.

Az élcsoport: 1. Bayern München 43 pont, 2. Borussia Dortmund 36, 3. Werder Bremen 34, 4. VfB Stuttgart 33, 5. Schalke 04 32, 6. Hamburger SV 29.

• Az angol Premier League 26. fordulójának összecsapásai: Arsenal–Fulham 2–1, Southampton–Manchester United 0–2, Bolton Wanderers–Birmingham City 4–2, Chelsea–Tottenham Hotspur 1–1, Everton–Leeds United 2–0, Manchester City–West Bromwich Albion 1–2, Sunderland–Charlton Athletic 1–3, West Ham United–FC Liverpool 0–3 és Aston Villa–Blackburn Rovers 3–0. A Middlesbrough–Newcastle United mérkôzés elmaradt.

Az élcsoport: 1. Arsenal 56 pont, 2. Manchester United 50/25 mérkôzés, 3. Newcastle United 48/25, 4. Chelsea 45 (45–26), 5. Everton 45 (34-30), 6. FC Liverpool 42.

• A francia bajnokság 25. fordulójának eredményei: AJ Auxerre–Sochaux 2–0, Nice–En Avant Guingamp 1–0, Olympique Lyon–FC Nantes 0–0, AS Monaco–Sedan 3–0, Racing Strasbourg–Paris Saint-Germain 0–1, Stade Rennes–RC Lens 1–1, Ajaccio–Bastia 1–1, Le Havre–Troyes 1–0 és Girondins Bordeaux–Olympique Marseille 3–1. A Lille-Montpellier mérkôzést elmaradt.

Az élcsoport: 1. AS Monaco 42 pont (38–21), 2. Nice 42 (29–18), 3. Olympique Marseille 42 (26–23), 4. Olympique Lyon 41, 5. AJ Auxerre 40/24 mérkôzés, 6. Girondins Bordeaux 39/24.

Cél: Adrian Somlea megsegítése

(8. old.)

A hat évvel ezelôtt fél lábát elvesztô Adrian Somlea megsegítése volt a legfôbb célja a múlt hét végi aranyosgyéresi teremlabdarúgó tornának. A Szociáldemokrata Párt szervezte tornára nyolc csapat nevezett be, mégpedig: Tordai Cement, Szociláldemokrata Párt II., Aranyosgyéresi Rendôrség, Marosludasi NASA (1. csoport), Kolozsvári Prima, Tordai Sportline, Tordai Juventus és Szociáldemokrata Párt I. (2. csoport).

A csoportküzdelmek szombaton és vasárnap zajlottak. Az elôdöntôbe a Prima, az SZDP II., a Sportline és a Cement jutott. Eredmények: Prima–SZDP II. 7–0 és Sportline–Cement 5–3; a kisdöntôben: SZDP II–Cement 6–4, a fináléban: Prima–Sportline 5–3 (0–1).

A döntôben 6–7 perccel a lefújás elôtt még 3–3 volt a találkozó állása, ekkor a "valutaváltósok"-tól kiállítottak egy játékost. Ettôl viszont a várakozástól ellentétben a Prima táltosodott meg, s hamarosan dülôre vitte az összecsapást.

Különdíjakat is osztottak: legjobb játékos: Forró Marius (SZDP II.), legjobb kapus: Mircea Popovici (Sportline), sportszerûségi díj: SZDP I.

A bajnok 3, a második helyezett 2, a bronzérmes együttes 1 millió lejt vihetett volna haza, ám mindezt Somlea kezelésére adományozták. A pénzdíjakat maguk a csapatok állták: mindegyik játékos 100–100 ezer lejjel járult hozzá a díjalaphoz.

A találkozók teltházas lelátók elôtt zajlottak, végig jó hangulat uralkodott a Sodronyipar Mûvek sportcsarnokában.

Schmidt Jenô

KÉZILABDA
Férfi vb, 2003 — Portugália

(8. old.)

A horvát válogatott nyerte a világbajnokságot, miután a lisszaboni döntôben három góllal legyôzte Németországot.

A fináléban: Horvátország–Németország 34–31 (20–18)

A horvátok történelmi, elsô vb-aranya igazi bravúr: a nyitó mérkôzésen óriási meglepetésre kikaptak Argentínától, de aztán a hátralévô nyolc találkozójukat megnyerték. Volt izgulni valójuk az elôdöntôben is: kétszeri hosszabbításban kerekedtek a spanyolok fölé.

A 64 találatával gólkirály magyar Carlos Perez bekerült a vb All Star-csapatába, a szakemberek és az újságírók a torna legjobb baloldali átlövôjének választották. Az All Star-csapat: Henning Fritz (német, kapus), Eduard Kokcsarov (orosz, balszélsô), Carlos Perez (magyar, baloldali átlövô), Enrique Masip (spanyol, irányító), Patrick Cazal (francia, jobboldali átlövô), Mirza Dzomba (horvát, jobbszélsô). Érdekesség, hogy az All Star csapat jobbszélsôje klubtársa Pereznek: mindketten a Fotex Veszprém együttesét erôsítik.

A vb végeredménye: 1. Horvátország, 2. Németország, 3. Franciaország, 4. Spanyolország, 5. Oroszország, 6. MAGYARORSZÁG, 7. Izland, 8. Jugoszlávia, 9. Dánia, 10. Lengyelország, 11. Szlovénia, 12. Portugália, 13. Svédország, 14. Tunézia, 15. Egyiptom, 16. Katar, 17. Argentína, 18. Algéria, 19. Szaúd-Arábia, 20. Kuvait, 21. Ausztrália, 22. Brazília, 23. Marokkó, 24. Grönland

Az elsô hét helyezett vehet részt a 2004-es athéni olimpián.

• Portugáliában elkészítették a jövô évi szlovéniai Európa-bajnokság sorsolását. A biztos olimpiai résztvevô magyar válogatott Macedónia ellen lép pályára a nyári selejtezôben. Skaliczki László szövetségi kapitány azt nyilatkozta: csapata kaphatott volna könnyebb és nehezebb ellenfelet egyaránt, így nincs különösebb oka a panaszra.

Az már a vasárnapi, lisszaboni sorsolás elôtt eldôlt, hogy a gárda az elsô mérkôzést június 14-én vagy 15-én idegenben, az egy héttel késôbb esedékes visszavágót pedig hazai környezetben játssza.

A kontinensviadalnak 2004. január 22. és február elseje között Szlovénia ad otthont. Itt lehet utoljára megszerezni az athéni olimpiai indulási jogot. Az az együttes jut kvótához, amely a legelôkelôbb helyen végez, és nem került be a vasárnap zárult portugáliai világbajnokságon az elsô hét helyezett közé.

Az Eb-selejtezôk párosítása: Macedónia–Magyarország, Bosznia-Hercegovina–Csehország, Izrael–Ukrajna, Fehéroroszország–Horvátország, Ausztria–Lengyelország, Finnország–Jugoszlávia, Litvánia–Spanyolország, Görögország–Franciaország, Törökország–Svájc és Norvégia–Portugália. A párharcok gyôztesei vehetnek részt a kontinensviadalon.

ALPESISÍ
Osztrák sikerek a vb-nyitószámában

(8. old.)

A papírformának megfelelôen az osztrák Stephan Eberharter 1:38,80 perccel gyôzött a svájci St. Moritzban az alpesisí világbajnokság nyitószámában, a férfi szuperóriás-mûlesiklásban a holtversenyben második honfitársa, Hermann Maier és az amerikai Bode Miller (egyaránt 1:39,57 perc) elôtt. A további sorrend: 4. Ambrosi Hoffman (Svájc) 1:39,61, 5. Kjetil-Andre Aamodt (Norvégia) 1:39,75, 6. Erik Guay (Kanada) 1:39,88 perc. A címvédô amerikai Daron Rahlves nem került a legjobb húsz közé.

Az összetett Világkupában vezetô 33 esztendôs Eberharter tizenkét év után állhatott fel újra a dobogó legmagasabb fokára vb-n. Saalbachban ezen a számon kívül még a kombinációt is megnyerte.

Eberharter ugyan nagy elônnyel gyôzött, de mégsem csak róla szólt a vasárnapi viadal, hanem Maierrôl. A Herminátornak becézett sztár 2001 augusztusában olyan súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy még jobb lábának amputációja is felmerült. A 30 éves kétszeres olimpiai bajnok novemberben döntött a folytatás mellett, majd január közepén tért vissza az ausztriai adelbodeni Vk-viadalon, de csak a 31. helyen végzett, ám hétfôn már újra a régi volt: Kitzbühelben éppen szuperóriás-mûlesiklásban gyôzött. Maier mégsem volt megelégedve mostani szereplésével, itt is nyerni szeretett volna.

TENISZ
Döntôk, rangsorok

(8. old.)

• Az 1,3 millió dollár összdíjazású tokiói nôi torna döntôjében: Lindsay Davenport (amerikai, 3.)–Szeles Mónika (amerikai, 1.) 6:7, 6:1, 6:2.

Ezzel az eredménnyel Davenport két helyet javítva 8. a nôi teniszezôk világranglistáján. Az élen továbbra is honfitársa, az ausztráliai Grand Slam-tornán gyôztes Serena Williams áll.

A WTA-ranglista élén (zárójelben a korábbi helyezés): 1. (1.) Serena Williams (amerikai) 6989, (2.) Venus Williams (amerikai) 5370, 3. (3.) Kim Clijsters (belga) 3763, 4. (4.) Justine Henin-Hardenne (belga) 3407, 5. (5.) Daniela Hantuchová (szlovák) 2838, 6. (6.) Jennifer Capriati (amerikai) 2790, 7. (7.) Amelie Mauresmo (francia) 2729, 8. (10.) Lindsay Davenport (amerikai) 2534, 9. (9.) Szeles Mónika (amerikai) 2528, 10. (8.) Jelena Dokics (jugoszláv) 2526 pont. A legjobb magyar versenyzô, Mandula Petra két pozíciót lépett elôre, a 94. helyen áll, 391,5 pontot gyûjtött.

• A milánói, 380 ezer dollár összdíjazású férfi verseny döntôjében meglepetésre Martin Verkerk legyôzte az orosz Jevgenyij Kafelnyikovot.

A 24 éves hollandnak ez volt az elsô tornagyôzelme, ráadásul sikerének értékét tovább növeli, hogy mindössze nyolc hónapja profi játékos. Végeredmény: Verkerk (holland)–Kafelnyikov (orosz, 5.) 6:4, 5:7, 7:5.

Az ATP Race rangsorának élmezônye nem változott. Továbbra is az amerikai Andre Agassi vezet, a milánói gyôztes Verkerk a 17. helyre, a finalista Kafelnyikov a 22. helyre jött fel. Az élmezôny: 1. Andre Agassi (amerikai) 200, 2. Rainer Schüettler (német) 163, 3. Wayne Ferreira (dél-afrikai) 106, 4. Andy Roddick (amerikai) 93, 5. Juan Carlos Ferrero (spanyol) 74, 6. Junesz El Ajnaui (marokkói) 73, 7. Stefan Koubek (osztrák) 59, 8. Mihail Juzsnij (orosz) 55, 9. David Nalbandian (argentin) 51, 10. Paradorn Srichaphan (thaiföldi) és Sebastian Grosjean (francia) 50–50 pont.

JÉGKORONG
A Nyugat gyôzött az All Star-gálán

(8. old.)

A Nyugat hosszabbításban, büntetôlövésekkel legyôzte Keletet az észak-amerikai profi liga hagyományos All Star-gáláján a floridai Sunrise-ban. A mérkôzés legértékesebb játékosának a négy gólt szerzô Danny Heatley-t választották.

Az 53. All Star-gála végeredménye: Nyugat–Kelet 5–5 (3–2, 1–2, 1–1, 0–0), büntetôlövésekkel 3–1; gólütôk: Forsberg (8.), Modano (9.), Gaborik (16.), Jovanovski (33.) és MacInnis (42.), illetve Heatley (6., 11., 23., 34.), Jokinen (50.); büntetô: Näslund, Guerin, Kariya, illetve Heatley.

A közönségszórakoztató, látványos mérkôzés roppant izgalmas volt, szinte minden támadást gól vagy kapusbravúr zárt le.

Az élete elsô gáláján szereplô atlantai Heatley négy találatával All Star-csúcsot állított be: elôtte csak Wayne Gretzky (1983), Mario Lemieux (1990), Vincent Damphousse (1991) és Mike Gartner (1993) volt ennyiszer eredményes.

A 22 éves és 12 napos csatár a legfiatalabb All Star-szereplô, aki legalább háromszor betalált, és ezzel egyetlen nappal megdöntötte Gretzky "korrekordját".

Az elôzô idényben az NHL legjobb újoncának választott Heatley egy metálfekete terepjáróval távozhatott a csarnokból.

Az NHL All Star-mérkôzések történetében elôször került sor büntetôpárbajra. A hokifesztiválok sorában ez volt a negyedik alkalom, hogy túlórázni kényszerültek a csapatok, s elôzôleg (1978, 1986, 1988) mindig a Kelet legjobbjai gyôztek.

ATLÉTIKA

(8. old.)

• Az orosz Szvetlana Feofanova (képünkön) 4,76 méterrel új világcsúcsot ért el nôi rúdugrásban a glasgow-i fedett pályás atlétikai versenyen. Feofanova egy centimétert javított saját rekordján, amellyel tavaly március 3-án Bécsben, a tetô alatti Európa-bajnokságon gyôzött. A 22 éves sztár az elôzô fedett pályás idényben ötször ugrott világcsúcsot.

• Szenzációs világrekordot futott az amerikai Regina Jacobs nôi 1500 méteren a bostoni fedett pályás atlétikai viadalon. A 39 éves atlétanô 3:59.98 perces teljesítményével Doina Melinte 1990-es világrekordját (4:00.27) döntötte meg, és fedett pályán elsôként került a 4 perces álomhatár alá.

SAKKSAROK

(8. old.)

Döntetlennel végzôdött a negyedik parti Garri Kaszparov és a Deep Junior sakkszámítógép közötti, egymillió dollár összdíjazású párosmérkôzésen New Yorkban. Így az állás 2–2. Az orosz nagymester ezúttal a sötét bábukat vezette, és 61. lépés után született pontosztozkodás. A küzdô felek hat játszmában mérik össze tudásukat. Az ötödik partira szerdán kerül sor.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -