2003. február 14.
(XV. évfolyam, 35. szám)

A bíróság térdre kényszerítette a polgármestert
Hétezer per fenyegeti a városvezetôt

(1. old.)

A bíróság közigazgatási osztálya két külön elnöki rendeletben arra kötelezi Gheorghe Funar polgármestert, hogy azonnal hívja össze rendes ülésre a kolozsvári városi tanácsot. A városvezetô azt állítja, hogy nem kapta kézhez az ítéletet. Ennek ellenére holnap reggelre azonnali hatállyal összehívta a helyi döntéshozó testületet, holott a végzések rendes ülés megtartására kötelezik. A sürgôsségi rendeletek ellen öt napon belül óvás emelhetô, viszont végrehajtásuk kötelezô. A tanügyisek sztrájkot és a városvezetô egyéni beperelését helyezték kilátásba.

A megyei tanfelügyelôség soros csütörtök délelôtti sajtóértekezletén Lucia Cojocaru, a Kolozs megyei közoktatási szakszervezet (SLIPC) elnöke megerôsítette: mivel nem érdekellentétekrôl van szó, a szakszervezet nem szervezhet hivatalos sztrájkot. A SLIPC számára így egyetlen hivatalos út maradt: rögtönzött, sztrájkhoz hasonló megmozdulásokat szervezni.

A szakszervezeti elnök rámutatott: a SLIPC semmiféle politikai színezettel nem rendelkezik, nem akar adminisztrációs vitákba keveredni, de valamit tennie kell annak érdekében, hogy a tanárok megkaphassák fizetésüket. — A legjobb útnak az látszik, hogy felkérjük tagságunkat, alanyi jogon, egyenként pereljék be a polgármestert — mondta. Hozzáfûzte: így olyan sorok képzôdnek majd az igazságügyi intézmények folyosóin, hogy az magát az igazságszolgáltatást is odafigyelésre ösztönzi.

Valentin Cuibus megyei fôtanfelügyelô elmondta: a polgármestert sarokba szorító bírósági rendelet készen áll, de kibocsátása valószínûleg semmi újat nem hoz, ugyanis Funar ezt is meg fogja fellebbezni, és amíg az ügyészség kivizsgálja az ügyet, az egész közoktatás — bentlakások, étkezdék, iskolák stb. — le fog bénulni.

A közoktatási szakszervezet délutánra összehívott megyei tanácsa rábólintott a Lucia Cojocaru által tolmácsolt "tömeges beperelési" javaslatra, majd a tiltakozó megmozdulások más formáit is megvitatta. Nyílt levél indult így az államelnökhöz, a parlamenthez és a szenátushoz, és elkészült az iskolákon belüli, nagyszünetekben szervezett tüntetések menetrendjének vázlata is.

Február 12-én szerdán a közigazgatási bíróság sürgôsségi rendeletekben kötelezte Kolozsvár polgármesterét a városi tanács azonnali összehívására. Az egyik rendelet a prefektus, a másik pedig a szakszervezetek kérésére született. A Vasile Soporan benyújtotta keresettel kapcsolatban a bíróság elnöke úgy rendelkezett, hogy a közigazgatási törvény 40-es szakasza 1-es bekezdéseinek értelmében Gheorghe Funarnak az összes törvényes rendelkezés betartásával rendes ülésre kell összehívnia a városi tanácsot. Amennyiben ezt nem teszi meg, az állam javára napi félmillió lej büntetést kell fizetnie.

A szakszervezetek beadványára válaszként a közigazgatási bíróság sürgôsségi eljárásban úgy rendelkezik, hogy a polgármesternek össze kell hívnia a tanácsülést, és ugyanakkor kötelezô módon elô kell terjesztenie az idei költségvetést is. Ebben a végzésben viszont nem jelölik meg, hogy az elöljárónak milyen büntetést kell fizetnie, amennyiben nem hajlandó végrehajtani a bírósági elnöki rendeletet.

A végzésekkel kapcsolatban tartott tegnapi sajtóértekezletén Vasile Soporan elmondta: nincs kiút, a polgármesternek össze kell hívnia a tanácsülést, és elô kell terjesztenie a költségvetést annak érdekében, hogy a tanárok, a rokkant személyeket gondozók, a gyermekkórház, a polgármesteri hivatal alkalmazottai, illetve a polgármesteri hivatal és a városi tanács hatáskörébe tartozó közüzemek (közterület-fenntartók, távfûtés és közszállítás) munkatársai megkaphassák januári bérüket. — A polgármester a Romániában hatályban lévô törvényekkel, és nem a különbözô közintézményekkel, illetve azok vezetôivel került konfliktusba — fejtette ki Vasile Soporan. Hozzátette: a bíróság számára is világos, hogy a konfliktusért a polgármester a felelôs, az igazságszolgáltatás ezért kötelezi a tanács azonnali összehívására és a költségvetésrôl szóló tanácsi határozattervezet elôterjesztésére. — Funar mindenkinek árt, a városnak, a tanároknak. Azért kelt állandóan konfliktust, azért szít ellentétet, hogy folyton a figyelem középpontjában álljon — vélekedett a prefektus.

Silviu Hentz, a prefektúra fôtitkára a kérdés jogi hátterét magyarázta el. A bírósági elnöki rendelet ideiglenes megoldást jelent csupán. — Elôbb alapfokon kell döntésnek születnie, hisz a prefektus és több tanácsos pert indított a polgármester ellen a tanácsülések összehívásának elmaradása miatt — mondta a magas rangú köztisztviselô. Hozzátette: öt napon belül a városvezetô óvást emelhet a táblabíróságon, az elnöki rendeletet viszont ennek ellenére alkalmazni kell mindaddig, amíg alapfokon végleges és visszavonhatatlan határozat nem születik.

A tanárok egyre nyugtalanabbak — jelentette be a prefektusi sajtóértekezleten Valentin Cuibus megyei fôtanfelügyelô. Amennyiben a lehetô legrövidebb idôn belül nem rendezôdik a helyzet, szerinte az oktatók a szakszervezet által nem ellenôrzött spontán tiltakozó akcióba kezdhetnek. — Nem csupán a fizetésekrôl, hanem a tanárok büszkeségérôl van szó — mondta a fôtanfelügyelô.

A polgármesteri hivatal nem akar tudomást venni a döntésrôl. Horatiu Crisan városházi szóvivô a Szabadságnak azt nyilatkozta, hogy az intézmény még nem kapta meg a bírósági elnöki rendelkezést. — A péntek reggeli tanácsülésen, amelyet a polgármester saját akaratából, és nem az állítólagos bírósági rendeletek alapján hívott össze, napirenden szerepel a 2003-as általános, illetve a hatáskörünkbe tartozó vállalatok költségvetésének elfogadása. Ezenkívül a polgármester a tanácsosok figyelmébe ajánlja különbözô összegek kiutalását — jelentette ki a szóvivô.

Boros János alpolgármester meglepôdött azon, hogy a polgármester nem rendes, hanem azonnali hatállyal hívta össze a tanácsülést. — Ez is egy fondorlatos taktika része, hiszen a törvény értelmében a rendes tanácsülés összehívása elôtt öt nappal el kell küldeni a tanácsosoknak a határozattervezeteket. Ezenkívül a szakbizottságoknak is meg kellene vitatniuk a költségvetés tervezetét. Azonnali tanácsülés összehívásával a polgármester megkerüli ezeket a lépéseket — magyarázta Boros.

Máté András és Pálffy Károly RMDSZ-es tanácsos lapunknak jelezte álláspontját, miszerint jelen lesznek a ma reggeli tanácsülésen. — Meglátjuk, hogy pontosan mit terjeszt elô a polgármester, és a helyszínen döntjük el, hogyan szavazunk — mondta Máté.

Szabó Csaba, Kiss Olivér

Átadták az ipari park területét

(1. old.)

Hivatalosan, jegyzôkönyvvel átadták tegnap az építônek az ipari parknak szánt területet a Törökvágás mellett. A versenytárgyalást az ipari park megépítésére még tavaly nyerte meg az osztrák Alpine Mayerder Bau Gmbh, és az aláírt szerzôdésnek megfelelôen a cég még február végéig hozzá kell hogy kezdjen az építkezéshez, amely nem haladhatja meg az 540 napot. A tegnapi hivatalos átadás során, amelyen a nyertes cég képviselôjén kívül részt vett az Európai Unió által kiküldött képviselô is, a felek kimentek a helyszínre is, és megnézték a beépítendô területet, mondta érdeklôdésünkre Kerekes Sándor, a megyei tanács alelnöke. Hogy ünnepélyes keretet is biztosítsanak az építkezések megkezdésének, jövô szombaton, február 22-én több miniszter is jelen lesz a munkálatok beindításánál a Törökvágásnál.

Mint azt korábban már megírtuk, az ipari park a megyei tanács egyik valóra váló álma. A terv körülbelül 10 millió euróba kerül, és a park 3000 munkahelyet teremthetne, elsôsorban az informatika területén. Felépítésével egyidejûleg intenzív ügyfélkeresés is zajlik majd. A parkot üzemeltetô Tetarom cég segíteni szeretné a számítástechnikai céget létesítô fiatalokat, ennek érdekében helyet biztosít majd a kisebb, legfennebb öt alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozásoknak.

(i)

Új székhelyen az informatika szak

(1. old.)

Tegnap délben felavatták a Babes–Bolyai Tudományegyetem informatika szakának új székhelyét. A Matematika és Informatika Karhoz tartozó szak a Közgazdaságtani Kar Theodor Mihaly utcai épületének harmadik emeletén kapott helyet. Az új termekben 989 diák folytatja tanulmányait 43 tanár irányításával.

Fôügyészcsere

(1. old.)

Igazságügyi minisztériumi rendelet értelmében Vasile Chis kolozsvári fôügyészt saját kérésére (bizonyos források alapján egészségügyi okok miatt) felmentették tisztségébôl. Az elkövetkezôkben február 12-i hatállyal Dãnilã Suciu ügyészt nevezték ki új fôügyésznek. Chis ezentúl a fôügyész-helyettesi tisztet tölti be.

Világméretû tüntetés a békéért
Kolozsváron is utcára vonulnak

(1., 4. old.)

Minden idôk legnagyobb, világméretû háborúellenes tüntetésére kerül sor holnap, február 15-én, a Béketüntetések Nemzetközi Napján. Csütörtök reggelig 528 város jelezte részvételi szándékát a békés tüntetéseken, amelyek New Yorktól Isztambulig és Londontól a McMurdo Bázisig (Antarktisz) az egész Földgolyót behálózzák.

Románia két városában kerül sor ilyen jellegû megmozdulásra: Kolozsváron és Bukarestben. A bukaresti felvonulást a Bányászjárások Áldozatainak Szervezete kezdeményezte, és több mint húsz civil szervezet sorakozott fel mellettük. Ennek ellenére az Egyetem térre hozzávetôleg 400 tüntetôt várnak.

Kolozsváron a PATRIR (Peace Action, Training and Research Institute for Peace of Romania — Románia Békemozgalma, Képzô és Kutatóintézete a Békéért) civil szervezet a megmozdulás szervezôje, akik a polgármesteri hivatalt nyerték meg az ügy támogatásához. A gyülekezés szombaton délben 12 órakor kezdôdik a Bocskai (Avram Iancu) téren, majd a tüntetôk a Magyar utca (1918 December 21. út) — Unió utca (Memorandumului) — Béke tér útvonalon vonulnak fel. A Diákmûvelôdési Ház elôtt egy külön helyet alakítanak ki, ahová békeszimbólumokat és gyertyákat helyezhetnek el.

Amint Alexandru Moldovan, a PATRIR programkoordinátora elmondta, több közéleti személyiséget is megkerestek, hogy felkérjék ôket a tüntetésen való részvételre, de csütörtök estig legtöbbjük nem adott határozott választ. A szervezôk nem vetik el a sulykot, ami a résztvevôk számát illeti, de legalább száz tüntetôre számítanak.

Magyarországon a Humanista Mozgalom, a Szolidaritás Ifjúsági Alternatíva, a Zöld Fiatalok, a Baloldali Alternatíva Egyesülés, a Magyarországi Iraki Ellenzék, a Rügyecskék, a magyarországi Greenpeace és a Föld Gyermekei szerveznek Békelánc Országos Demonstráció néven felvonulást a budapesti Mûegyetem rakparton, ahol többek között fellép a magyar könnyûzene egyik legjelesebb képviselôje, az Anima Sound System is.

Világszinten az utcára vonulók száma elôzetes becslések szerint elérheti a százmillió fôt is, a legnagyobb tüntetések New Yorkban és Londonban várhatók. A New York-i megmozduláson több Nobel-békedíjas fog felszólalni a közéleti személyiségek egész sora mellett. A város hatóságai azonban csak gyûlést engedélyeztek, a szervezô United for Peace and Justice nem kapott engedélyt felvonulás szervezésére. A tüntetések másnap a nyugati partra, San Franciscóba költöznek át.

Balázsi-Pál Elôd

Féltik a verespatakiak pénzét
Megnôtt a milliárdosok száma

(1. old.)

A tervezett befektetéseknek köszönhetôen olyan mértékben megnôtt Verespatakon a milliárdosok száma, hogy a helyi hatóságok különleges intézkedéseket kellett hogy hozzanak. A Fehér megyei település bejáratánál a rendôrök minden, a helységbe tartó idegen adatait feljegyzik, a gépkocsikat leellenôrzik, a sofôrt és az utasokat igazoltatják. Ugyanakkor a rendôrök elkezdték a helyiek kiképzését bûncselekmények kivédésére: azt tanácsolják nekik, pénzüket tegyék minél megbízhatóbb helyre, és ne engedjenek be idegeneket.

A Rosia Montanã Gold Corporation eddig 70 tulajdont vásárolt fel Verespatakon, kétmillió dollár értékben. A falusiak többsége nem egyezik bele, hogy a pénzt bankszámlára utalják, mivel általában írástudatlanok, és a rendszerben sincs bizalmuk.

Mégis iskolakötelesek a hatévesek

(1. old.)

Alig érkezett meg a Standard Média hírügynökség híre, miszerint a hatéves gyerekek mégsem válnak iskolakötelessé idén, máris helyesbített az ügynökség: semmi sem igaz ebbôl, így a szülôk készíthetik a nagycsoportosok iskolatáskáját szeptemberben.

A téves információt tartalmazó közleményre a Szabadság hívta fel a megyei tanfelügyelôség figyelmét. Az általunk továbbított szöveg alapján Constantin Corega államtitkár helyesbítésre kérte fel a hírügynökséget.

Corina Pop sajtószóvivô lapunknak elmondta: ôsszel életbe lép a közoktatási törvény, amely a hatévesek iskolakötelezettségét is kimondja, így lényegében mindegy, hogy március–áprilisig hogyan fogalmaz a minisztérium: fakultatív törvény, tájékoztató jellegû javaslat, elfogadás elôtt álló törvény stb.

Megfigyelôk szerint azért jelenik meg manapság a sajtóban annyi közoktatási jellegû hír-zöldség, mert boldog-boldogtalan nyilatkozik a sajtónak (lásd a szakszervezetek által felröppentett hírt, miszerint Iliescunak kell elnöki dekrétumot kibocsátania, holott egy helyi igazságszolgáltató intézmény elnökérôl volt szó), és mert egyre kevesebb az olyan újságíró, aki nem téved el az Andronescu-féle közoktatási "reformdzsungelben".

Sz. Cs.

Bármikor megindítható a hadmûvelet

(1. old.)

A német védelmi miniszter szerint a NATO tanácsában legkésôbb szombatra létrejön a megállapodás a Törökországnak adott esetben nyújtandó katonai segítség ügyében, vagyis abban a kérdésben, amely napok óta az egyik legsúlyosabb válság forrása az észak-atlanti szövetség történetében. Peter Struck csütörtök délben a német parlament Irak-vitájában azt is jelezte, hogy amint pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsa megvitatja az Irakban járt fegyverzetellenôrök jelentését, a NATO tanácsában is megszülethet a megállapodás a Törökországnak egy esetleges iraki háború esetén nyújtandó segítségrôl. Struck közlését az AP amerikai hírügynökség annak jeleként értelmezte, hogy hamarosan valóban véget ér az ügyben tanúsított német, francia és belga ellenkezés.

A Perzsa-öböl térségébe telepített amerikai erôk létszáma a hét végére eléri a 150 ezret, azt a "kritikus tömeget", amely elegendô ahhoz, hogy bármikor megindítsák a hadmûveleteket Szaddám Huszein rezsimje ellen. A Pentagon haditervei negyedmillió katonát irányoznak elô az Irak elleni hadmûveletekre, ez mintegy a fele az 1991-es öbölháborúban felvonultatott erônek. (Részletek a 4. oldalon)

Ne fizessenek audiovizuális illetékeket!

(1. old.)

Az RMDSZ kéri annak a két, nemrég kiadott sürgôsségi kormányrendeletnek a módosítását, amelyek kötelezôvé teszik az audiovizuális illetéket, és igen magas pénzbírságokat írnak elô a közlekedési szabályok megsértése esetén, jelentette ki Borbély László, az RMDSZ ügyvezetô alelnöke szerdai sajtótájékoztatóján.

Borbély szerint a kedvezôtlen helyzetben lévô családokat, akik nem engedhetnek meg maguknak rádió- vagy tévékészüléket, mentesíteni kellene az audiovizuális illetétek kifizetésének kötelezettsége alól.

A képviselô arra is kitért, hogy a közlekedési szabályokkal kapcsolatos rendelet a lakosság jövedelméhez képest túlságosan nagy összegû pénzbírságokat ír elô.

Markó Béla RMDSZ-elnök szerint "abszurdum", hogy 3 vagy 5 millió lejes pénzbírságokat helyeznek kilátásba, holott igen sok személy havi jövedelme nem éri el ezt a szintet. Markó szerint a magas pénzbírságok "csak korrupciót eredményezhetnek".

A szövetségi elnök elmondta, az RMDSZ módosító javaslatait az SZDP-vel és a kormány képviselôivel is megtárgyalják.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

FEBRUÁRI KÖZGYÛLÉSÉT TARTJA AZ RMDSZ DONÁT ÚTI SZERVEZETE február 14-én, pénteken du. 5 órától a Vlahutã/Etelköz utcai református imaházban. Meghívott: dr. Fábián András tüdôszakorvos, aki a tüdôrákról tart elôadást.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST TART A TORDAI RMDSZ február 14-én, pénteken du. 5 órától a volt Zahana vendéglô termében (szemben a BIG-gel). A közgyûlés meghívottai a megyei tisztségviselôk és Bitay Levente ügyvezetô elnök.

A III. HAGYOMÁNYÖRZÔ SZTÁNAI FARSANGI MULATSÁG kezdôdik ma este 7 órától, a kolozsvári Zurboló Együttes fellépésével, majd fonó, kocsmázás, táncmulatság, tábortûz zárja a napot. Holnap, február 15-én 9–14 óra között szánkózás, íjazás, kürtôskalácssütés, kirándulás a Varjúvárhoz. Du. 3 órától kalotaszegi énekeket, táncokat tanítanak, este 7 órától fellép a bánffyhunyadi Kós Károly Egyesület néptánccsoportja, majd farsangi álarcosbál és hajnalig tartó buli várja a szórakozni vágyókat. A rendezvény vasárnap de. fél 12-kor istentisztelettel zárul.ég szívesen látja az érdeklôdôket.

FARSANGI MULATSÁGOT RENDEZ a Pro Iuventute Kuckó Játszóház február 15-én, szombaton du. 4 órától a Mócok útja 75. szám alatti székházban. Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk a batyus bálra, ahol a jelmez kötelezô szülôknek és gyermekeknek egyaránt.

Bancsov Károly Schumann-dalokat énekel
— a Magyar Opera stúdió-színpadán –

(2. old.)

Robert Schumann (1810–1856) a XIX. század egyik legnagyobb német romantikus zeneköltôje. Munkásságának jelentôs hányadát ölelik fel dalai, dalciklusai. A Schumann-dalokban a költôi világ bámulatos újrateremtését éljük át. Érzékeny, nyugtalan, finom idegekkel tapintja ki a szöveg titkait, megôrizve a vers, költemény teremtette atmoszférát. Dalaiban a zongora szerepe megnô, az elôadómûvész mellé szegôdik, és a szavakkal elmondhatatlant vállalja magára. A hangszeres elôjáték a vers hangulatába vezeti a hallgatót. Az utóhang is a zongoráé, a legfontosabbat mégegyszer összegezve. Dalsorozatai igazi ciklusok, ahol a dalok egymásutánját a belsô drámai feszültség fenntartása indokolja.

Az elôadás során Bancsov Károly a Dichterliebe (Költôszerelem) op. 48 ciklus tizenhat — Heine versre komponált — dalán keresztül idézi fel Schumann zeneköltôi világát. A Myrthen (Mirtuszok) op. 25 ciklusból még elhangzik két dal: a Heine soraira komponált Die Lotosblume (Lótuszvirág) és a Rückert-versre írt Widmung (Hozzád). A Liederkreis (Dalkör) op. 39 ciklusból egy Eichendorff vers, a Mondnacht (Holdas éj...) hangulatát eleveníti fel az elôadómûvész.

A tizenkilenc Schumann-dalt Lászlóffy Zsolt kiváló zongorajátéka kíséri. Bancsov Károly felkérésére Hatházi András színmûvész az elôadás során a dalokban német nyelven felidézett versekbôl olvas fel néhányat magyarul a hallgatóság örömére.

A dalestre február 15-én, szombaton fél 7 órai kezdettel kerül sor a Magyar Opera színpadán berendezett stúdióban.

Turánitz J. Lajos

És énekelének új éneket...

(2. old.)

Idén is eléri a hétszázat azon dalos ajkúak száma, akik a szatmárnémeti Kölcsey Kör, az EMKE és a Romániai Magyar Dalos Szövetség meghívására válaszoltak, és ott lesznek szombaton délelôtt 10 órától az impozáns Székesegyházban zajló seregszemlén. 13. alkalommal gyûlnek össze Szatmár, Máramaros és Szilágy megye magyar egyházi kórusai az ökuménia szellemében. Idén 15-re rúg a számuk — korosztálytól függetlenül. Csak Szatmárnémetibôl 6 kórus képviseli az egyházakat, de nem hiányoznak az idôk folyamán maguknak hírnevet szerzett kaplonyiak, koltóiak, szilágypetriek, tasnádiak és a két nagybányai vegyeskar. Magyarországi vendégek is megtisztelik az ökumenikus kórustalálkozót. Fehérgyarmatról az Erkel Ferenc Városi Vegyeskar és a Téglási Pedagógus Énekkar mutatkozik be.

És énekelének új éneket a mottója az idei seregszemlének, amelynek ezúttal sincs verseny jellege. A munkásságát értékelô szavakat azonban minden énekkar szívesen fogadja.

S. Muzsnay Magda

Love

(2. old.)

Még egy kölcsönvett ünnep, pedig nekünk is van belôle. Napok óta telve vannak a kirakatok és persze az üzletek kicsi meg nagyobb szívecskékkel, szívecskéket szorongató plüssállatkákkal, meg szívecske formájú párnácskákkal, brosstûkkel. És mindegyiken rajta: I love you. Ugyanis február 14-én, Bálint napkor tartják a szerelmesek napját Amerikában, s ezt az ott nagy kultusznak örvendô ünnepet az utóbbi években itt nálunk is kezdik meghonosítani. A fiatalok nyilván kedvelik, és örömmel készülnek rá, hiszen ilyenkor mindenféle bohóság meg van nekik engedve. De azért nem kéne elfelejteni a mi Bálint-napi szokásainkat sem. Február közepe már a farsang ideje, a tavaszvárásé, s környékünkön minden vidéknek megvan a maga farsangi szokása. Hogy valóban van valami köze a szerelmesekhez ennek a napnak, talán az mutatja, hogy egyes vidéken Bálintot tréfásan a verebek védôszentjének nevezik, mert ezek a madarak ebben az idôszakban párosodnak. De Bálint hívja vissza a vadgalambokat is, amelyek a tavasz biztos jeleként ezen a napon szoktak hazatérni. Sokfelé a szôlôt is ekkor kezdik metszeni, hogy a következô Bálint napra legyen elég bor. Mert bor nélkül ezt a nevezetes névnapot nem ülhetik meg. Ahogyan Csokonai is megírta Bálint napi köszöntôversében: "Egy illy örömnappal örömképpen bánjunk,/ A mi Bálintunknak minden jót kivánjunk. .../ A vigasság minden ábrázatban ûljön,/ A jókedv a boros kancsókba kerûljön. .../ De még csak azt mondom, hogy igyunk, vígadjunk,/ A borból holnapra egy cseppet se hagyjunk."

B. É.

Filmbemutató

(2. old.)

Ecks kontra Sever
Eredeti cím: Ballistic: Ecks vs. Sever. Színes amerikai-német akciófilm, 2002, 91 perc. Rendezte: Kaos (Wych Kaosayananda); szereplôk: Antonio Banderas, Lucy Liu, Gregg Henry, Talisa Soto.

Antonio Banderas nincs jó formában: bárokban tölti az éjszakáit, iszik, a füstölgô csikk mindig ott lóg a szája sarkában, tokát eresztett, egy hete nem borotválkozott, és egyre gyengébb filmekben játszik. Ja, hogy összekeverem a valódi Banderast a filmbeli karakterrel? Ugyan, dehogy! Ebben a filmben nincsenek karakterek. Egyáltalán, ebben a filmben a robbanásokon és a harcjeleneteken kívül semmi sincs. De, mégis. Van filmzene. Ami, mondjuk, zenealbumként egészen jó lenne, de a "mûben" mindig a lehetô legrosszabbkor szólal meg.

Az egész olyan, mintha készítettek volna egy jóféle kétórás akciófilmet, aztán kivágtak volna belôle egy félórát, éppen azokat a részeket, amelyektôl folyamatossá, érthetôvé és élvezhetôvé válhatna mindez.

Van egy lerobbant ex-ügynök, Jeremiah Ecks (Antonio Banderas), aki neje halála óta, azaz hét éve mást se csinál, csak iszik. Meg van egy bazi gazdag üzletember, Robert Gant, akinek a fiát elrabolja egy ex-ügynök, Sever (Lucy Liu), aki történetesen egy gyönyörû ázsiai hölgy, és egyben Gant volt alkalmazottja. Aztán kiderül, hogy a kis Michael nem is az apja fia, vagy valami ilyesmi, meg hogy Ecks felesége nem is robbant fel, meg egyéb ilyen közhelyes fordulatok.

Talán a bájos nevû rendezô, Kaos is hamar rájött, hogy mindez mennyire unalmas, úgyhogy jól megpakolta a filmet speciális effektusokkal, hátha akkor nem öli meg a nézôt az unalom. Ezért aztán nem kell attól félni, hogy holtan távozunk a moziból (ami, ugyebár, eleve hülyén hangzik), de egy kispárnát azért nem árt magunkkal vinni. A Köztársaság mozi székein ugyanis másképp nem lehet kényelmesen aludni.

Fehér oleander
Eredeti cím: White Oleander. Színes amerikai filmdráma, 2002, 109 perc. Rendezte: Peter Kosminsky; szereplôk: Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger, Robin Wright Penn, Noah Wyle, Alison Lohman.

Astrid Magnussen (Alison Lohman) 12 éves kaliforniai kislány, aki édesanyjával, Ingriddel (Michelle Pfeiffer) él együtt. A tehetséges költô-anya halálosan beleszeret egy férfiba, aki azonban pokollá változtatja az életét. Ingrid bosszúja kegyetlen, de költôi: kedvenc virágából, a fehér oleanderbôl kifôzött méreggel öli meg a pasit. Büntetése életfogytiglani börtön.

A film a kis Astrid sorsát követi végig, aki egyik árvaházból a másikba vetôdik. Egy évtized alatt a lány megismerkedik a tiltott szerelemmel, a vallással, a kábítószerekkel, éhséggel, halálfélelemmel, és megtanítja az édesanyját, mi is az igazi szerelem.

A Janet Fitch bestsellerébôl készült film megindító alkotás, a könnyezni vágyó nôknek kifejezetten ajánlott. Kiváló színésznôk sztárparádéja, de megfelelôen visszafogott hangnemben, hivalkodás nélkül.

Balázsi-Pál ElôdÐ

VÉLEMÉNY

Vállalás!?

(3. old.)

Fôként az utóbbi hónapokban — de korábban is — sok helyzetmérlegelés, okkeresés, ítélkezés és megoldási javaslat látott nyomdafestéket — egyebek között épp a Szabadságban — a valamennyiünk számára ismeretes erdélyi elnéptelenedés összefüggésében.

Kár volna kétségbe vonni bármely hozzászólásnak a jó szándékát. Éppen ezért egyikükkel sem foglalkozunk. Mindegyiküknél feltételezünk egy bizonyos hozzájárulást a reménységbe ágyazott megoldáshoz.

Sajnos, mind ez ideig csupán annyi kétségtelen, hogy a népi-lélekszámbeli sorvadás folyamata változatlanul tart, városokban és falvakon egyaránt, felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenhol. Az év végi templomi statisztikák beszámolói veszedelmesen és általánosan elkeserítôk. Ezen a téren aligha tehetô különbség akár a vallásfelekezetek, akár a világnézetek más természetû hordozói között. A kultúra képviselôi éppúgy nem képeznek kivételt, mint a tudományosság mûvelôi és a "hit vallói".

Ilyen kérdésekrôl lévén szó, egyik útkeresô azt tanácsolta: tömören és közérthetôen, mindenekelôtt pedig csak néhány percet igénybe vevô rövidséggel nyilvánosság elé kellene tárni egy olyan ébresztô megoldási javaslatot, amely a népi sorvadás ellenszerét jelenthetné.

A következô sorok nem szándékoznak "felfedezni a spanyolviaszt". Egyetlen céljuk, hogy "tömören, közérthetôen és köztudat-igénnyel" nyomósítsák ébresztô szándékkal: Írásbeli és szóbeli vallástételek helyett, illetve azokkal párhuzamosan az egyetlen (?) szükséges dolog: vállalás, vállalás és vállalás.

Fölöttébb fontosak a gazdasági, kulturális, szociális, politikai, egyházi és más hozzáállások, de ez ideig mindegyikük csôdöt mondott. Valamennyiükbôl hiányzott és hiányzik a mindenekre kiterjedô személyes vállalás igénye. Eközben ne a létfeltételek biztosítására essék a fôhangsúly, s mégcsak "békés együttélésre" se, jóllehet ezek elengedhetetlenek. Minden gazdasági és egyéb terv nagyon fontos, de a meglévô és katasztrofálisnak minôsíthetô erdélyi "balsorsnak" — s ezt nem szabad szégyelleni — a megoldása csak (s ezt se vegye senki rossz néven) az élô keresztény-keresztyén hittel történô vállalás lehet. Enélkül a legparadicsomibb körülmények: magyar egyetemmel, eltulajdonított egyházi javak visszaadásával, anyanyelvû feliratokkal, szociális-diakóniai elképzelésekkel, anyaországi támogatásokkal, polgári csoportok szervezésével, Nobel-díjas magyarokkal, kiterjesztett akadémiai szellemmel, Európai Unióval és sok hasonló egyébbel, nem szüntethetô meg a sorvadás, a csángósodás és a szórványosodás. Az "elvtelen alkalmazkodás" nélküli vállaláshoz tartozik annak napirenden tartása, hogy a demográfiai elesettség egyik kiváltképpeni okozója a Trianon óta céltudatosan végzett és "a Nyugat" által semmisnek tekintett elrománosító akciók (telepítések, államegyházi építkezések stb.) szünet nélkülisége.

Ebben az adott helyzetben a keresztény-keresztyén vállalás szerint — esetleg a magyar identitástudat értelmében — olyan ifjak — fiúk és leányok — szükségesek, akik a nyomorúságok ellenére is itthon vállalnak keveredés nélküli egészséges — zsoltáros értelmû — családi életet; olyan idôsek-öregek-vének szükségesek, akik Adyval együtt elsiratják A fiam bölcsôhelyénél keservét, megkímélve ezáltal gyermekeik-unokáik hasonló sorsát; olyan írók-költôk szükségesek, aki nyilvánosan bevallják és megbánják nemzetépítô értékes írásaik személyes megtagadását, illetve hivatásuk elmulasztását; olyan városiak és falusiak szükségesek, akik elítélik önmagukat azért, hogy ôk maguk kivándoroltak ("magyarba" vagy máshová), akár azért, mert megértô — esetleg biztató — igent mondottak gyermekeik emigrálására; olyan újságírók, prédikátorok-papok, tanítók és professzorok szükségesek — sokan másokkal együtt —, akik a szilveszteri kabaré utáni "Hazádnak rendületlenségét" bár önmaguk és barátaik vagy ismerôseik iránt érvényesíteni igyekeznek, a kimondottan "elviselhetetlennek tekintett" helyzetben. Ez jelentené az új értelmû vállalást: az igazság kimondását és következményei levonását.

Ilyen vagy ennél megfelelôbb vállalás nélkül érdemileg haszontalanok a jeles könyvbemutatók, az egyházi ünnepélyek, a különféle alapítványok, a mûvészi kiállítások, a meghirdetett tudományos elôadások, a közhasznú gyûlésezések, a színházi premierek, a politikai "szalámi-lépések", a "külföldi magasabb nívójú" váradalmak, a gazdasági sikerek, s szégyenkezve tegyük hozzá: a néptáncok és énekkari szereplések, valamint az új templomépítésekkel és egyházi intézményekkel való dicsekedések, ideértve a külföldi elismeréseket is.

A vállalásnak ennél ügyszerûbb megfogalmazásával és propagálásával lehet és kell mintegy bibliai versenyt futni (olv. 1Kor. 9,24–27; 2Tim. 2, 5), de a döntô feladat — közismerten sajátos példa említésével— az elsô világháború utáni és késôbbi Kós Károly családi és társadalmi Kiáltó Szavának gyakorlatba ültetése, illetve az életben maradás minôségi-evangéliumi magyar múltjának vállalása.

Tôkés István

Eltûnt a legrégebbi sírkövünk

(3. old.)

Írásomat egy Kolozsvári Grandpierre Emil idézettel kezdeném: "De találsz a városban beszélô köveket mindenütt: régi házak ablakpárkányain... a városháza lépcsôházában (vajon?) kapuk boltívén, bolthajtások záróköveként, a temetôk elhagyott zugaiban... Sok díszül szolgált. Sok erôsségül. De valamennyi egyet bizonyít, egy dologról beszél, arról az erôs, önmagától fejlett, soha meg nem szakadt folytonos mûvelôdésrôl, amelynek ez a nemes magyar város volt a színtere... Ezért légy hû a múlthoz. Az szüli a boldog jövendôt." Milyen szépen hangzik. De vajon, hogyan várhatjuk el gyermekeinktôl, unokáinktól, hogy hûek legyenek a múlthoz akkor, amikor a Wolphard-Kakas ház zodiákus termét már csak hallásból ismerhetik meg. A Deák Ferenc utcai mûemlékházat már csak fényképrôl, ha megismerhetik. És mi történik a Házsongárdi temetôben? Naponta viráglopásnak, sírkôrombolásnak lehetünk tanúi. Akkor, amikor éppen a választott elöljárónk hatáskörébe tartozik ez a kegyhely. A Kárpátok Géniusza idején nem folyt ilyen pusztítás.

Olyan sírkôrôl szeretnék írni, amely egyedüli volt az 1600-as évekbôl, s megmaradt ôsi helyén majdnem napjainkig. Herepei János leírása szerint a temetô legrégebbi és talán legépebb, eredeti helyén lévô ereszes sírköve. Valamikor ez feküdt a temetô legmagasabb pontján: "Joannes Vaida de oppido Abrugybania, magister..." Magyar változatban: "E kô az 1632. év január 10-én 37 éves korában elhunyt Abrugybánya városi Vajda János sírját jelöli." Foglalkozását a latin szöveg magister montiumnak nevezi. A "qui feliciter obdormivit in domino" szerint Vajda halálának hirtelen és szenvedés nélkül kellett bekövetkeznie. Tehát, a történetesen Kolozsvárt tartózkodott és itt hirtelen elhunyt Vajda János ezért nyert örök pihenôt a Házsongárdi temetôben. A sírkövet egy olasz koszorúval körülvett, szívbôl kinövô három szál tulipán díszítette. Díszítette, mert a háládatos utókor, nem is olyan rég elpusztította indokolatlanul. Talán ha az nem elég nyomós ok, hogy nem oly méltók arra a helyre, mint elôdjük volt.

Vajon egyházaink, elöljáróink nem foghatnának össze, amíg nem késô, hogy ittlétünk, identitásunk eme kevés fennmaradt porszemét megmentsék? (Lásd a kolozsi példát!) Nem lehetne ezeket a régi sírköveket a cintermekbe gyûjteni, és megôrizni a jövô nemzedék számára? Vajon...?

Máthé János

A háború és a magyar–román barátság

(3. old.)

A két M (Medgyessy–Markó) kimondta, hogy ha hívnak, akkor nekünk menni kell, mert így helyes, mert így jó, mert kötelességeink is vannak.

Tavaly szeptember 24-én írt cikkem (El a kezekkel Koreáról), amelyben megpróbáltam felhívni a figyelmet az amerikai elnök személyes és az olajpolitika által gerjesztett háborús uszításának igazi okaira és lehetséges következményeire, szinte ma is megismételhetô. A heves reagálások azt sugallták, hogy kevesen voltak hajlandók megszívlelni, vagy netán átgondolni, sôt Amerika-ellenesnek is kikiáltottak. A háborús uszítás ma is folyik, hiszen valódi bizonyítékokról nincs tudomásom (még Bush "barátja", Putyin elnök sem hiszi a Bin Laden mesét), pedig ha volna ilyen, tele lenne velük a média. Ez az uszítás a Hágai Bíróságra tartozna közönséges halandó esetében. De így! Ezért maradjunk a saját dolgainknál. A magyar miniszterelnök, mint NATO-tag, felkínálta magát a fôdudásnak (nem a NATO-nak), s még a kerítô szerepét is eljátszotta anélkül, hogy erre felhatalmazása lett volna. Románia, még csak a NATO-felvétel ígéretében lubickolva, teljes mellbedobással a NATO egyik tagja mellett tette le a garast, pedig még nem is garasletevô ott, ahol e sorok írásakor dönteni kellene. S ott sem igazán értenek egyet a szuperhatalom akarnokoskodásával, hiszen a Bush-párti angol BBC szóhasználatával az elítélô határozatot "ki akarja csikarni" az amerikai politika. Tudjuk, mit jelent a kicsikarás. Ezen túl egy olyan tervnek is lelkes támogatói lettünk, amely azt a Törökörszágot védené meg, amely elnyomja kurd kisebbségét, és megszállva tartja Ciprus egy részét.

Elnökünk ki is mondta a fô indokot: nem mondhattunk nemet Amerikának. Azt már nem részletezte, hogy miért nem.

Miközben a korteskedés folyik, minden eszközzel be akarják fogni azoknak a száját, akik helytelenítik a részvételt, s az egész háborús hisztériakeltést. A pesti rendôrfônök szemrebbenés nélkül állította, hogy a tiltás nem politikai indíttatású. A veterán pufajkás a tévében olyan ideges lett (vagy már volt), hogy válaszolni sem akaródzott neki erre a kérdésre. Mivel a tüntetést nem lehet letiltani, csak "kiszorítósdi" folyik, s bevetik a legtöbbször bevált módszert, a diverziót, a hiteltelenítést (diszkreditálást). Valamelyik "véres", s nyilván szélsôséges, és természetesen jobboldali, s mint ilyen, majdhogynem fasiszta szervezet is tiltakozni akar. Ôk nem zavarják a forgalmat. Ezután a laikusnak olyannak tûnhet, mintha az amúgy is jobbosoknak bélyegzettek ehhez a kételyt ébresztô tüntetéshez csapódnának. Véletlenül állt elô ez a helyzet?

Ha véletlenül magyar létedre Kolozsváron tüntetni szeretnél a békéért, abba a fura helyzetbe kerülsz, hogy együtt fogsz menetelni a Nagy-Románia párttal, amely az egyedüli (!) parlamenti párt, amely ellenzi a háborút, és az abban való román részvételt. Pikáns egy helyzet.

A józan észen és békeszeretetünkön túl, részünkrôl más megfontolások is a háború ellenzését, megakadályozását indokolják. Régóta tudjuk, hogy (ôs)történetünk számos rejtélye vár még megoldásra. László Gyula "kettôs honfoglalás" felfogása is onnan adódott, hogy a leletek, tapasztalatok olykor nem feleltek meg a "hivatalos" álláspontnak. Szabó István Mihály kitágítva az idôt, egy hosszabb pihenôkkel meg-megszakított vándorlást feltételez, s ez egybecseng Grover S. Krantz elméletével is. Ugyanezt sugallja Varga Csaba aprólékos, s ugyanakkor lenyûgözô Jel, jel, jel címû munkájában, ahol a sumér és magyar jelkészlet (rovásírás) összehasonlításakor csak a hitetleneknek meglepô következtetést von le. Ahhoz, hogy ezeket a múltbeli dolgokat mélyrehatóbban tanulmányozni lehessen, minél több sumér táblát kellene fellelni. S mit ad Isten, ezek a táblák nagy valószínûséggel ott vannak valahol az iraki sivatagban. Nyilván egy "mélyenpusztító" fegyverrel megejtett támadás megsemmisítéssel fenyegeti ezeket is.

Már csak ezért is együtt fogok tüntetni Funárral.

Y. Szabó Gyula

Válasz a cserkészcsapatnak

(3. old.)

Kolozsi Gergely István: Jártál-e egykor Bukarestben? címû cikke nekem érdekes adatokkal szolgált. Azt hiszem, majdnem száz alkalommal jártam Bukarestben, de íme, új dolgokat is olvastam, mert azért új-ság az Újság. Ha kisbetûs "újságot" akartok nézegetni, ahol csak hetivásári jelentés és apróhirdetés van óriási reklámfelületek árnyékában, azt is megtaláljátok számos más erdélyi városban, sajnálatos módon ott is, ahol valaha nagy újságírási hagyományok voltak. Ne vállaljátok ti magatokra a világ bûnét, mert Krisztusok még nem vagytok! A kommunizmusban nem volt bordélyház, az volt a jó világ? Igaz, cserkészek sem voltak, csak az emlékezetben! Az Inkvizíció idején pedig sok gyönyörû nô lett "boszorkány", csak azért, mert nem teljesítette a "mélyen vallásos" elöljárók "különleges kívánságait". Ugye megértitek, miért nem szabad az újságíró munkájába belekontárkodni? Vágjátok nyugodtan sutba a fundamentalista ferdüléseiteket, örüljetek mind a saját, mind a nem cserkész embertársaitok szabadságának! Mivel a közvéleményt szabad alakítani nektek is, szerkesszetek egy saját cserkészújságot, tanuljatok meg honlapot szerkeszteni a számítógépen, írjátok meg a honlap címét a Szabadságba, s ott azt írtok, amit a Ti szívetek kíván. Azt én is elolvasnám. Ajánlat az elsô újságcikkre: "Mit kellene tenni, hogy a kedves európai uniós polgár ne ingyen csodálja a bukaresti utcákon néhány ezer kóborló kutya szexuális életét?"

Én megértem, hogy nektek már nem kell a Krampusz, még nem való a Campus, a Szabadság még igen messze van. De legyetek türelmesek, dolgosak, új utakat felfedezôk! Sok sikert mindenkinek a csapatban!

Vass Lajos

NAPIRENDEN

Az SZDP a legnépszerûbb politikai párt
Az államnak biztosítania kellene a méltányos életszínvonalat

(4. old.)

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) kapná a szavazatok 46 százalékát, ha a következô vasárnap választásokat tartanának, derül ki egy CURS-felmérésbôl, amelyet az Éves válságmegelôzési jelentés kidolgozása céljából végeztek.

A felmérést 2003. január 25. és február 2. között végezték, 1101 nagykorú személy megkérdezésével, +/-3 %-os hibalehetôséggel.

A kormánypártot a Nemzeti Liberális Párt (NLP) követi a szavazati opciók 15 százalékával, majd következik a Nagy-Románia Párt (NRP) 14 százalékkal, a Demokrata Párt (DP) 10 százalékkal, az RMDSZ 6 százalékkal, a Román Humanista Párt RHP) 4 százalékkal, a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (KDNPP) 3 százalékkal és más pártok összesen 2 százalékkal. A megkérdezettek 38 százaléka bizonytalan, vagy nem szavazna.

A személyiségek népszerûségi listáját Ion Iliescu vezeti, akiben a megkérdezettek 49 százaléka "nagy, illetve igen nagy mértékben megbízik". A népszerûségi listán az államfôt követi Adrian Nãstase (42%), Theodor Stolojan (41%), Traian Bãsescu (37%), C.V. Tudor (18%), Dan Voiculescu (14%), Victor Ciorbea (14%) és Markó Béla (10%). A megkérdezettek 77 százaléka "kis, illetve nagyon kis mértékben bízik meg" Markó Bélában, majd következik C.V. Tudor (76%), Victor Ciorbea (73%), Dan Voiculescu (58%), Traian Bãsescu (56%), Adrian Nãstase (53%), Theodor Stolojan (51%) és Ion Iliescu (46%).

A pártok esetében a legtöbben (35%) az SZDP-ben bíznak meg, majd következik az NLP (23%), a DP (20%), az NRP (15%), az RHP (11%), az RMDSZ (6%), a KDNPP (4%), a Jobboldali Erôk Szövetsége (3%). A népszerûtlenségi lista vezetôje a KDNPP (80%), majd következik az RMDSZ (78%), az NRP (74%), JESZ (70%), a DP és az RHP (69%), az NLP (65%) és az SZDP (54%).

A CURS felmérése szerint továbbá Románia lakosságának több mint a fele (54 százaléka) úgy gondolja, hogy az államnak biztosítania kell a munkahelyeket és a méltányos életszínvonalat, és 38 százalék véli úgy, hogy az emberek jóléte elsôsorban az államtól függ.

A megkérdezettek 29 százaléka szerint a politikába a gazdag embereknek kell bekapcsolódniuk, és csupán 32 százalékuk tartja a magánkezdeményezést a gazdaság alapjának. A lakosság egynegyede teljes mértékben egyetért azzal, hogy "a NATO és az EU Románia javát akarja", míg 32 százalék "inkább egyetért" ezzel a kijelentéssel.

A felmérésbôl kiderül továbbá: a lakosság 49 százaléka szerint a privatizáció üteme túlságosan lassú, 19 százalék szerint ez a ritmus "megfelelô", 13 százalék "túl gyorsnak" tartja, 19 százalék pedig nem tudja, vagy nem válaszol.

Érdekes megfigyelni, hogy a megkérdezettek 81 százaléka az alacsony összegû, de biztos fizetés, 12 százalék pedig a magas, de bizonytalan bér mellett foglal állást. 51 százalék szerint a vállalatok többségét privatizálni kell, 40 százalék úgy véli, hogy a vállalatoknak állami tulajdonban kell maradniuk.

A felmérésbôl végül kiderül: a lakosságnak csupán 1 százaléka tanult külföldön 1990 után, és csupán 17 százalékuk járt külföldön turistaként.

17 alkotmánymódosító javaslat
Bogdan Niculescu Duvãz elégedett

(4. old.)

Bogdan Niculescu Duvãz, az Alkotmánymódosító Fórum elnöke csütörtökön elmondta, hogy a testület tevékenysége során megvitatott húsz kérdésbôl tizenhét bekerült az alkotmánymódosító tervezetbe, többek között a tulajdon garantálása, valamint a kettôs állampolgársággal rendelkezô személyek hozzáférése a köztisztségekhez.

Duvãz a sajtótájékoztatón közölte, az alaptörvény módosításának tervezetébe olyan javaslatok is bekerültek, mint a magántulajdon sérthetetlensége, az állampolgári kezdeményezésekhez szükséges aláírások számának csökkentése, a kötelezô katonai szolgálat megszüntetése, külföldi állampolgárok földvásárlási lehetôsége.

Az alkotmánymódosító bizottság továbbá olyan állampolgári javaslatokat is átvett, mint például a felekezeti oktatás bevezetése, a polgári perekben elkövetett eljárásjogi tévedések okozta károk állami kárpótlásának kötelezettsége, a sürgôsségi rendeletek számának csökkentése, valamint az Alkotmánybíróság elismerése az alaptörvény legfelsôbb garantáló szervének.

A fórum elnöke szerint a javaslattevô polgárok többsége egyetért azzal a jelenlegi alkotmányos elôírással, hogy egy személy legfeljebb kétszer egymás után lehet államelnök. Az egykori demokrata párti, jelenleg kormánypárti képviselô elmondta, az állampolgári javaslatok közül nem került át a módosító tervezetbe a halálbüntetés bevezetése.

Duvãz leszögezte: az Alkotmány Fórumának tevékenysége rendkívül hasznosnak bizonyult, és hozzájárult az alaptörvény és a módosítási tervek jobb megismertetéséhez.

Honatyák összeférhetetlensége
Felelôsséget vállal a kormány

(4. old.)

A kormány döntése értelmében a honatyák nem lehetnek tagjai kereskedelmi társaságok részvényesi közgyûlésének és vezetôtanácsának, közölte csütörtökön Claudiu Lucaci kormányszóvivô. Hozzátette: az elôírás szerepelni fog a korrupcióellenes törvénycsomagban, amelynek kapcsán a kormány felelôsséget vállal a parlamentben.

"Az elôírás lényege az, hogy egy képviselô vagy szenátor nem lehet tagja egy kereskedelmi társaság ügyvivô rendszerének. A döntés egy általános keretet jelöl meg, pontosabban egy elvet, amely a korrupcióellenes törvénycsomagban világos szabályozást nyer", mondta Lucaci.

A kormányszóvivô hozzátette, a törvénycsomag a jövô héten készül el, de a kormányzati felelôsségvállalás idôpontját nem tudta megmondani. A kormány csütörtöki ülésén megtárgyalta a korrupcióellenes törvénycsomagot.

Nagy-romániás egyszerû indítvány

(4. old.)

A Nagy-Románia Párt (NRP) 65 képviselôje Egészségügy címmel egyszerû indítványt nyújtott be csütörtökön a képviselôházban. Az indítvány nyolc kérést fogalmaz meg, köztük az orvosi-egészségügyi személyzet méltányos bérezését, a családorvosok megfelelô finanszírozását, a kórházak adósságainak sürgôs kifizetését, élelmiszerjegyeket az egészségügyi egységek személyzetének, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár autonómiáját és parlamenti ellenôrzést az intézmény fölött. Az indítvány legalább hatmillió lejes bért követel a gyakorló orvosoknak, a fôorvosoknak pedig legkevesebb húszmilliót. Az NRP kéri továbbá a hozzá nem értô személyek menesztését az egészségügy-menedzselési rendszerben. A képviselôház plénuma az elkövetkezôkben dönt az indítvány megvitatásának idôpontjáról.

Munkanélküliségi statisztika

(4. old.)

Országos szinten 8,3 százalékos munkanélküliségi rátát regisztráltak januárban, ez az érték 4,4 százalékkal alacsonyabb, mint az elôzô év azonos idôszakában, tájékoztat az Országos Munkaerô-foglalkoztatási Ügynökség. Az idézett forrás szerint a megyei munkaügyi hivatalok nyilvántartásaiban január végén 781 388 munkanélküli szerepelt, közülük 337 520 nô (43,2%).

A legalacsonyabb munkanélküliségi rátát Bukarestben (2,8%), valamint Bihar (3,2%), Temes (3,9%), Szatmár (4,1%), Arad (5,3%) és Ilfov (5,7%) megyében mérték. Az országos átlag alatt volt a munkanélküliség Vrancea (6,1%), Arges (6,8%), Maros (7%), Dolj (7,1%), Szilágy (7,4%), Hargita (7,7%) és Szeben (7,8%) megyében.

Márciusra halasztott MÁÉRT?
Bírálnak a határon túli magyar szervezetek

(4. old.)

A Népszabadság értesülései szerint várhatóan március elején lesz a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT), amelyen a státustörvény normaszöveg-tervezetének legújabb változatát vitatják meg. A február végére jelzett ülés elôbb azért nem valószínû, mert a határon túli magyar szervezetek és az országgyûlési pártok véleménye a dokumentumról csak a napokban érkezett meg a kormányhoz. A határon túliak több kifogást emeltek.

Több bírálat érkezett a kormányhoz a szomszédos országok magyar szervezeteitôl a státustörvény új normaszöveg-tervezetével kapcsolatban. Az országgyûlési pártok is megfogalmazták írásos észrevételeiket, amelyek a héten jutottak el a kormányhoz. Az anyag feldolgozása megkezdôdött. A januárban ismertetett új módosított szövegtervezet több ponton figyelembe veszi az Európai Unió és egyes szomszédos országok korábbi kifogásait.

Az egyik legnagyobb kárpátaljai magyar szervezet, a KMKSZ teljes egészében elveti az új tervezetet. Úgy véli: a dokumentum elvi és gyakorlati vonatkozásban is visszalépés a hatályos törvényhez képest. A KMKSZ szerint a tervezet nem biztosítja az eddigi kedvezményeket, s ez felgyorsíthatja az áttelepülést az anyaországba. A Népszabadság értesülései szerint több határon túli magyar szervezet (közöttük az RMDSZ) különösen kifogásolja a státustörvény hét módosítási alapelve közül a hetediket. Ez kimondja, hogy a jogszabály hatálya nem terjedhet ki az EU-tagok állampolgáraira.

Más pártok, így a Vajdasági Magyar Szövetség, azt nehezményezik, hogy a fejenként évi húszezer forintos oktatási, nevelési támogatást intézmények vagy szervezetek kaphatják, és nem személyek. Azzal a javaslattal sem értenek egyet, hogy a fôiskolások és egyetemisták közül csak azok kapjanak oktatási támogatást, akik magyar nyelven tanulnak.

Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekben illetékes politikai államtitkára a Népszabadságnak elmondta: a kritikai észrevételek ellenére meg lehet egyezni. Szerinte megszületik az elvi egyetértés arról, hogy nem szûkülnek a kedvezmények, a törvény nem veszíti el a jelentôségét, és az érintettek meg fogják kapni a támogatást.

KITEKINTÔ
Bin Laden öngyilkos merénylettel kíván megválni az élettôl?

(4. old.)

Tárik Aziz iraki miniszterelnök-helyettes a Corriere della Sera hasábjain csütörtökön megjelent interjújában kijelentette: George W. Bush korunk új amerikai Hitlere. Az interjú Tárik Aziz Rómába érkezésének napján látott napvilágot. Szaddám Huszein iraki elnök legbizalmasabb embere — aki délelôtt a török légitársaság gépén Isztambulból érkezett az Örök Városba — az olasz napilapnak határozottan tagadta, hogy országának kapcsolata lenne az al-Kaida terrorszervezettel, s azt a vádat is elutasította, amely szerint tömegpusztító fegyverekkel rendelkezne. Szaddám Huszeinnek esze ágában sincs elhagyni a hazáját — fûzi hozzá Tárik Aziz, aki jelezte, hogytámadás esetén maga is fegyvert fog majd az agresszor ellen.

Közben saját maga által végrehajtandó öngyilkos merénylettel fenyegetôzött Oszama bin Laden. Ezt csütörtökön jelentette egy iszlám hírügynökség. A birminghami székhelyû al-Anszar ügynökség azt állítja, hogy birtokába jutott egy 53 perces hangfelvétel a körözött arab terroristavezér üzenetével. Ebben Oszama bin Laden kijelenti: "Ebben az utolsó évben paripámmal együtt rávetem magamat az ellenségre. Halálom után mártírrá válok. Azért imádkozom, hogy pusztulásom ne koporsóban, hanem a sas gyomrában következzék be". Az al-Anszar által megkeresett szakértôk szerint a "sas" valójában az Egyesült Államokat takarja.

KÖRKÉP

Nôtt a munkanélküliség

(5. old.)

Több mint kétszáz személlyel nôtt a munkanélküliek száma az év elsô hónapjában. Mihai Hãdãrean, a tordai munkaközvetítô iroda igazgatója szerint január végén 1853 munkanélküli segélyben részesülô személy volt nyilvántartásban, akik közül 637 nô. Rajtuk kívül 2094 olyan munkanélkülit is számon tartottak, akik semmiféle anyagi juttatásban nem részesülnek. Az utóbbiak száma körülbelül százötven személlyel nôtt a múlt év decemberétôl, a segélyben részesülôk pedig mintegy százzal lettek többen.

Az igazgató hozátette: februárban csak a Turdapan Kft. jelentett be minimális személyzetcsökkentési szándékot. A szakemberek úgy gondolják, hogy februárban viszonylag állandó marad a munkanélküliek száma.

R. T. T.

Leváltanák a színház vezetôségét

(5. old.)

Újabb kritika érte a tanácsülésen a városi színházat. A Szociáldemokrata Párt tanácsosai azt állították, hogy tavaly túl kevés elôadást tartottak, és kevés volt a színre vitt darab. Ezenkívül a színház mûködése nem elégíti ki a tordai közönség igényeit.

A tanácsülésen jelen volt a színház igazgatósága, hogy beszámoljon a 2002-es év eredményeirôl. Doina Soproni igazgató ugyanakkor a plénum elé vitte az általa vezetett intézmény idei szükségleteit. Az ôt ért kritikák ellen a következô érveket sorolta fel: kevés a színész, az intézmény kisbuszát mûszaki okokból nem lehet használni, a kosztümök és a díszletek régiek és korszerûtlenek, a szerzôi jogdíjak pedig nagyon magasak.

Samoila Pascu kormánypárti tanácsos azt állította, hogy az igazgatónô menedzselési terve, amellyel a versenyvizsgán nyert, félreinformáló. Kérte a plénumtól, hogy a jövô hónap kezdetéig ejtsenek meg egy pénzügyi ellenôrzést a színháznál, Doina Soproni pedig adja be a lemondását. Amennyiben szükséges, az intézmény adminisztrációs tanácsát is váltsák le. Továbbá kérjenek segítséget a kolozsvári Nemzeti Színháztól.

Mariana Zaiu és Teodor Popa tanácsosok Doina Soproni mellé álltak. Szerintük csak olyan személy kritizálhatja a színház tevékenységét, aki részt vesz az elôadásokon. Különben is, az intézmény tevékenysége jónak számít ahhoz képest, hogy mennyi pénzt kapott az önkormányzattól.

A színház és igazgatónôje sorsáról a jövô hónapi tanácsülésen döntenek majd.

R. T. T.

Ki birtokolja a mezôségi halastavakat?

(5. old.)

Az elmúlt napokban Szamosújváron munkatanácskozást tartottak a környék községei elöljáróinak részvételével, amelyen jelen volt Ilarie Ivan mérnök, a Kolozs Megyei Mezôgazdasági és Élelmiszerügyi Igazgatóság vezérigazgatója is. A találkozón leginkább mezôgazdasági kérdésekrôl tárgyaltak a nyolc község polgármesterei, illetve alpolgármesterei. Nem maradt szó nélkül a mezôségi halastavak sorsa sem. Gyeke községben például még mindig nem kapták kézbe az emberek a tavak alatti földterületekrôl szóló birtoklevelet. A Piscicola Rt. helyi részlege most is nagy területen gazdálkodik, pedig a vízfelület sorsa még nem dôlt el. A gazdák évek óta járják a megyei szerveket, de még senki sem döntött az ügyben. Körülbelül 200 hektár vízfelületrôl van szó, amely egyelôre a halászati részlegnek hoz hasznot, a jogos tulajdonosok kívülrôl szemlélhetik a dolgokat. A közeli Katona községben minden jogos tulajdonos megkapta már a birtoklevelet, csak Gyekében halasztják a kérdés rendezését.

Erkedi Csaba

Indul a Kék ház program

(5. old.)

Sajtótájékoztató keretében mutatták be tegnap a World Vision Alapítvány kolozsvári szervezetének legújabb, Kék ház elnevezésû programját. László Edith programfelelôs a sajtó képviselôinek elmondta: akciójuk célja megelôzni a gyermekek, kamaszok ellen irányuló zaklatást, lelki és testi visszaéléseket. Néhány felmérés adataiból indultak ki, amelyek szerint 2001-ben Kolozs megyében 850 család bomlott fel válás miatt, márpedig a szülôk szétválása az egyik legnagyobb stresszkeltô és szorongást elôidézô tényezô egy gyermek életében. Az úgynevezett emocionális zaklatás megelôzésére szerveznek különbözô programokat, amelyek között családterápia és tanácsadás is szerepel, különös tekintettel a csonka, mindössze egy szülôvel rendelkezô családokra. Ezek számára lehetôvé teszik a tapasztalatcserével, tanácsadással egybekötött találkozást, amely idô alatt gyermekeikre is felügyelnek. Másik fontos mozzanata az akciónak a tanárok, pedagógusok megfelelô kiképzése, hiszen a tanár is jelentôs szereplôje a gyermek életének.

A 90%-ban PHARE-pénzekbôl támogatott program keretén belül egy 12 fôs, orvosokból, pszichológusokból, pedagógusokból, szociális munkásokból álló csoport tart elôadásokat, valamint szórólapokat osztanak és plakátokat helyeznek el Kolozs megye területén, fôként a városokban. Ezenkívül a gyermekek rendelkezésére áll a Kék vonal — telefonos segélyszolgálat is, amit bármilyen problémával lehet hívni. A programfelelôs elmondása szerint az utóbbi négy évben mintegy 4500 hívást jegyeztek fel, ez azonban korántsem tükrözi a valós adatokat, nevezetesen azt, hogy Kolozs megyében hány kiskorú szenved el valamilyen fajta zaklatást, visszaélést. A telefonos segélyszolgálat nagy elônye, hogy bizalmasan kezeli az információkat, és névtelen hívásokat is fogad. (Szám: 0800-8-18-77-77)

(sbá)

Gondok a közbirtokossági erdôkkel
Szaktanfolyamon vesznek részt a gazdák

(5. old.)

A református egyház egyik régi épületét szolgáltatták vissza Kajántón. Az épület tönkrement állapotban van: miután a tsz idején raktárnak használták, majd a kultúrotthon szerepét töltötte be, több mint húsz éve kihasználatlanul, üresen áll. Az önkormányzat nem gördített akadályokat a restitúció elé — tudtuk meg Bakos Istvántól, Kajántó alpolgármesterétôl.

A helyi tanácsnak sikerült végre elintéznie a sok fejtörést okozó erdôterületek kimérését. A gondot az okozta, hogy a község határában az erdôs területek egy része a kolozsvári Erdészeti Hivatalhoz, más része pedig a szamosújvárihoz tartozik. A két hivatal emberei több alkalommal is azzal hárították el az erdô kimérését, hogy a kérdéses terület a másik hivatalhoz tartozik. A kajántói tanács ide-oda járt a bürokrácia útjain, anélkül, hogy valami is elrendezôdött volna. A megoldás a legutóbbi tanácsülésen született, ahová mindkét erdészeti központ igazgatója hivatalos volt, és a problémát végül is megoldották.

A község másik gondja szintén az erdôkhöz kötôdik. Az alpolgármester szerint a visszaszolgáltatott erdôk legnagyobb része közbirtokossági tulajdon. Erdôirtás csak a törvény értelmében folyhat. Sokan nem fogadják el, hogy csak bizonyos idôszakokban és csak bizonyos mennyiségû fát lehet kivágni. Emiatt kezd elfajulni a dolog. Egyes gazdák méltatlankodnak: miért kell fizetniük, ha úgyis az övék az erdô? Barz Traian, a megválasztott elnök érvei hiábavalók: ôrt kell fizetniük állandó jeleggel, ezenkívül pedig száz millió lejes adósságuk van. Az erdôfiatalításért, takarításért, ritkításért járó összegeket nem fizették ki. Az elnök figyelmeztette társait, hogy lemond. A polgármesteri hivatalnak nincs beleszólása a köztulajdonban lévô erdôk adminisztrálásába, így a viták folytatódnak — mondta Bakos István.

Késlekedik a földgáz bevezetése is. Az olasz Concordia cég napról napra halogatja a végsô lépést, bár minden engedély, sôt a belsô szerelések zöme is megvan már, tudtuk meg.

A biotermesztés népszerûsítése érdekében kurzusokat tartanak Kajántón is a térség gazdáinak. Az elôadássorozatot az Agrártudományi Egyetem és a megyei mezôgazdasági igazgatóság szervezi. Tíz-tizenkét alkalommal szándékoznak kurzust tartani,amelyeket kiváló szakemberek adnak elô. Bakos István, aki maga is mezôgazdász, elmondta: minél több gazdát szeretnének odavonzani az elôadásokra. Emiatt a kurzus egyelôre ingyenes. A polgármesteri hivatal a terem biztosításával járul hozzá a szervezéshez. Az elôadók, köztük az alpolgármester, meg akarják értetni a mezôgazdaságban tevékenykedôkkel, hogy mennyire fontos áttérni a biogazdálkodásra. Az elméleti tananyag mellett modern mezôgazdasági munkagépeket is bemutatnak, és gyakorlati oktatásban részesítik a jelenlévôket.

Valkai Krisztina

Összeégett, mert melegedni akart

(5. old.)

Súlyos állapotban, kórházban kezelik azt a mikószilvási (Silivas, Fehér megye) 70 esztendôs férfit, aki kedden este szenvedett balesetet. A férfi benzint öntött a tûzhelyre, hogy felszítsa a lángokat, ám eközben meggyulladt a ruhája. Az áldozat bôrének egyharmad részén szenvedett súlyos sérülést, fôleg az arca, nyaka, mellkasa és keze égett össze. A gyulafehérvári megyei kórház orvosai légzési és látási zavarokkal is kezelik.

Kómában van, nem tudni, miért

(5. old.)

Keddrôl szerdára virradóra a gyulafehérvári megyei kórházba beutaltak egy 22 éves, öntudatlan állapotban lévô fiatalembert. A szülei elmondták, hogy a fiú két évvel ezelôtt balesetet szenvedett, és Nagyszebenben agymûtéten esett át. Azóta azonban gyakran szenvedett fáradtság miatt, és sokszor fájt a feje.

Az elsô fokú kómában lévô fiatalembert kivizsgálják, lehetséges, hogy újabb operációra lesz szükség.

Másfél milliárdos csalás

(5. old.)

Bûnvádi eljárást indítanak a kolozsvári M. G. A. ellen. A 44 esztendôs nô egy helyi cég ügyvezetôje, és az alkalmazottak jogait biztosító törvényt sértette meg. Ugyanis a betegbiztosítási, nyugdíj- és munkanélküliségi alapot minden egyes dolgozótól levonta, ám a pénzösszeget nem folyósította, s így 1,5 milliárd lej kárt okozott az államkasszának.

(pja)

GAZDASÁG

EU-csatlakozás

(6. old.)

Az EU-hoz 2004-ben csatlakozó tíz új tagország mindegyike a közösségi költségvetés nettó kedvezményezettje lesz — erôsítette meg az Európai Bizottság költségvetési kérdésekért felelôs tagja.

Michaele Schreyer azokat a javaslatokat ismertette, amelyeket a bizottság elôzô nap hagyott jóvá az uniós költségvetés elôirányzatainak a bôvítés miatt szükségessé váló módosításairól. Az intézkedések a 2004 és 2006 — a bôvítés tervezett kezdete és a jelenlegi középtávú költségvetés tervezési periódus vége — közötti idôszakra vonatkoznak.

Az elkövetkezô három évre szóló uniós költségvetést már a 2004-ben taggá váló tíz ország csatlakozását tekintetbe véve kell elkészíteni, s a bizottság mostani javaslataival az EU megtette az elsô lépést az új tagországoknak a közösségi költségvetésbe való beintegrálására. A miniszterek tanácsának és az Európai Parlamentnek e javaslatok alapján kell majd meghoznia a végsô döntést a 2004–2006 közötti évek költségvetésérôl.

A jövô év májusától, a csatlakozások tervezett idôpontjától kezdve a 25 tagú unió költségvetése már nem tesz különbséget régi és új tagállamok között, a közösségi politikák finanszírozását, illetve az uniós támogatásokat illetôen mindegyikükre ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

A 2006-ig tartó jelenlegi költségvetés tervezési idôszak átfogó elôirányzatait az 1999. márciusi berlini csúcson határozták meg. A bôvítés pénzügyi feltételeirôl a tavaly decemberi koppenhágai csúcson véglegesített megállapodás szerint a 2004-2006 közötti elôirányzatok és kifizetések minden kategóriában a berlini kereteken belül maradnak.

A bizottsági javaslatok szerint a 2004-es uniós költségvetésben az elôirányzatok fôösszege 115 milliárd, a kifizetéseké pedig 111 milliárd euró lenne, ami a 25 tagú EU összesített GDP-jének 1,12, illetve 1,08 százaléka. A kifizetéseket illetôen ez megfelel a Berlinben meghatározott kereteknek, az elôirányzatok tekintetében pedig valamivel még alacsonyabb is azoknál.

A bôvítés miatt növelni kell a közös mezôgazdasági politikára, illetve a strukturális mûveletekre (felzárkóztatási alapokra) jutó kiadásokat, amelyek a Koppenhágában elfogadott elvek alapján fokozatosan emelkednek. Az úgynevezett belsô politikák területén a tizenötök még Koppenhágában javaslatot tettek a külsô határok ellenôrzésének javítását szolgáló új eszköz, a "schengeni alap" létrehozására, amelynek összege a bizottsági javaslatok szerint évi 280–300 millió euró lenne a 2004–2006 közötti idôszakban. Magyarország 2004–2006 között összesen 147 millió eurót kap a schengeni rendszer kiépítésére, ami az ezzel kapcsolatos teljes költségek több mint 70 százalékát fedezi.

Nem változnának az elôcsatlakozási támogatások jelenlegi keretei, amelyekbôl a csatlakozás utáni idôszakban is finanszírozhatók lennének a megfelelô programok. Két, késôbb csatlakozó tagjelölt, Bulgária és Románia esetében ugyanakkor a bizottság — az unió korábbi ígéretének megfelelôen — e támogatások jelentôs mértékû növelését javasolja.

Mindehhez járulnának az újonnan csatlakozó országoknak átalányként fizetendô költségvetési visszatérítések, amelyeknek az a fô célja, hogy a csatlakozás utáni elsô években egyikük se kerüljön nettó befizetôi pozícióba a közösségi költségvetéssel szemben. Erre a célra az EU 2004-ben összesen 1,41 milliárd eurót szán, ami 2006-ra 1,041 milliárdra csökkenne. A Koppenhágában létrejött megállapodás szerint Magyarországnak nyújtandó költségvetési kompenzáció összege 2005-2006-ban összesen 56 millió euró lesz.

Eurókötvény kibocsátását tervezi a kormány

(6. old.)

Románia az elsô félévben új eurókötvényt bocsát ki, részben a költségvetési hiány finanszírozására. — A kibocsátás részleteit és idejét a kormány még fontolja — közölte Enache Jiru pénzügyminiszter-helyettes.

A költségvetési hiány idén, az elôirányzat szerint 1,3 milliárd dollárral lesz egyenértékû. Elemzôk szerint az új kibocsátás minden bizonnyal legalább 500 millió eurós lesz, tízéves lejáratra.

Románia utoljára tavaly májusban bocsátott ki eurokötvényt, 700 millió eurót 8,5 százalékra, tíz évre. Ez volt az eddigi legnagyobb hazai kötvénykibocsátás devizában.

A dollár gyengesége és az Irak ellen esetleg meginduló háború okozta bizonytalanság miatt a kormány elállt attól a szándéktól, hogy idén az Egyesült Államokban is kötvényt bocsátana ki — mondta a miniszterhelyettes.

Hetek: gazdasági szükségprogram az iraki háború esetére

(6. old.)

A hét legfejlettebb ipari állam gazdasági szükségprogramot készít elô az iraki háború esetére. A Hetek pénzügyminiszterei következô, párizsi találkozójukon foglalkoznak a kérdéssel, mivel máris bizonyos, hogy a nemzeti szintû intézkedések nem lennének elegendôk egy esetleges háború világgazdasági hatásainak kivédéséhez.

A Hetek már hónapok óta dolgoznak egy szükségprogramon, és ezzel összefüggésben az Európai Bizottság jelezte: háború esetén újra megvizsgálják, hogy ilyen helyzetben tarthatók-e a stabilitási paktumban rögzített stabilitási követelmények.

Európai gazdaságkutatók egy csoportja a stabilitási paktum rugalmasításáért küzd, és ezen belül is azért, hogy a jövôben a döntô kritérium az adott ország adóssághelyzete legyen. Ennek alapján az alacsony összadóssággal rendelkezôknek megengedett lenne a hazai össztermékhez viszonyított 3 százalékos államháztartási hiányküszöb túllépése. Ugyanakkor a gazdaságkutatók szerint az esetleges szankciók kiszabásánál kisebb szerepet kell hogy kapjon a politika.

A BBAG a hazai söradó csökkenésének köszönheti nyereségét

(6. old.)

Az osztrák Brau Beteiligungs AG (BBAG) — a Brau Union Romania 94 százalékos résztulajdonosa — tavaly minden eddiginél több sört adott el, és az ingatlannal foglalkozó üzletág sikerei nyomán némi növekedést ért el annak ellenére, hogy felszámolta DrinkVit italmárkáját, és eladta güssingi ásványvízgyárát.

Amint arra a konszern a hét végén kiadott közleményében rámutat, a csoport forgalma az üzleti évben 1,1 százalékkal, 1,117 milliárd euróra emelkedett, s a nettó forgalom 920 millió eurót ért el annak köszönhetôen, hogy Romániában csökkent a söradó.

A söreladás 1 százalékkal nôtt tavaly, s elsô ízben meghaladta a 13 millió hektolitert: a forgalom ezzel az üzletágban 2,2 százalékkal 988 millió euróra emelkedett. Az alkoholmentes italok terén a BBAG megmaradt két márkájával — a Pago gyümölcslevekkel és a Gasteiner ásványvízzel — 1,1 százalékos, illetve 2,3 százalékos növekedést ért el, ám az üzletág forgalma a DrinkVit felszámolásával és a güssingi gyár eladásával összesen 8,7 százalékkal, 115 millió euróra csökkent. Az ingatlanforgalmazás terén a BBAG 10 százalékos növekedést, vagyis 13,7 milliós forgalmat ért el. A 2002. év nyereségérôl nem közöltek adatot.

A BBAG célja továbbra is az, hogy Közép-Európa legnagyobb serfôzô csoportjává váljon. Jelenleg a csoport nemzetközi partnert keres, s pénteken megerôsítette, hogy már meg is kezdte a tárgyalásokat egy lehetséges közép-európai stratégiai partnerségrôl.

A tavalyi évben a foglalkoztatottak átlagos száma 7658 volt, a termelékenység 10 százalékkal — vagyis alkalmazottanként 1749 hektoliterrôl 1930 hektoliterre nôtt.

A BBAG többek között a Brau Union Österreichben 100 százalékos tulajdonos, a Brau Union Hungariában 85, a Brau Union Romaniában 94, a Brau Union Polskában 100 és a Brau Union Internationalban 100 százalékot tart, ugyancsak 100 százalékos tulajdonosa a Pago gyümölcsleveket, valamint a Gasteiner ásványvizet gyártó osztrák vállalatoknak, és ezen kívül jól menô ingatlan-üzletággal rendelkezik.

Valutaárfolyamok
Február 13., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

35 000/35 500

32 300/32 550

142/146

Február 14., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 326 lej, 1 USD =32 746, 1 magyar forint = 145 lej.

A bulvárlapok állnak a hazai sajtópiac élén

(6. old.)

A Libertatea címû bulvárlap a legolvasottabb — derült ki a hazai lapok megfigyelését végzô iroda (BRAT) felmérésének elôzetes eredményeibôl.

1,3 százalékos januári infláció

(6. old.)

Januárban országos viszonylatban 1,3 százalékkal nôttek a fogyasztói árak, ezen belül az élelmiszereké 1,5 százalékkal. A hivatalos statisztikai adatok szerint a fogyasztói árindex idén januárban 16,6 százalékkal állt a tavaly januári felett, az élelmiszerek esetében pedig 14,6 százalékkal.

Éves szinten a szolgáltatások drágultak leginkább, 20,3 százalékkal, viszont januári átlagos drágulásuk 1,1 százalék volt. Decemberben még 1,5 százalékos fogyasztói árszínvonal-emelkedést mértek Romániában.

380 milliárd dollárt költ idén fegyverekre az USA

(6. old.)

A 2003 októberével kezdôdô 2003/2004-es pénzügyi évben az elnök tervei szerint az amerikai katonai kiadások 380 milliárd dollárt tennének ki, 13-szorosan meghaladva a diplomáciára — köztük az ENSZ-tagságra — fordítandó összeget. Ebben a költségvetési tervben egy esetleges iraki háború közvetlen költségei nem szerepelnek.

Ha az elnök költségvetési javaslatát jelentôsebb változtatás nélkül — ahogyan az várható — a kongresszus elfogadja, a katonai kiadások négy százalékkal növekszenek.

A katonai kiadásokban 12,2 milliárd dollárt irányzott elô az elnök hét hadihajó építésére. A folyó pénzügyi évben 9,5 milliárd dollárért öt hadihajót rendeltek. A jövô évben egy új repülôgép-hordozó fejlesztésére 1,7 milliárd dollárt fordítnak, a katonai repülési ágazatban az új generációs harci repülôgép-fejlesztési program 4,4 milliárdot kap, a gyors támadásra alkalmas harci helikopterek fejlesztésére 1,1 milliárd dollárt szánnak, 7,7 milliárd dollárból egy rakétavédelmi program fejlesztése valósul meg.

A terv nagyobb diplomáciai tételei közül az APA jelentése az amerikai követségek és konzulátusok biztonságának javítását szolgáló 1,5 milliárd dollárt, az amerikai ENSZ kötelezettségek teljesítését és más nemzetközi szervezetek támogatását szolgáló egymilliárd dollárt, valamint a nemzetközi békefenntartó tevékenységre fordítandó 550 millió dollárt emeli ki.

Az amerikai védelmi minisztérium január végén nyilvánosságra hozta annak a száz cégnek a listáját, amelyek a 2002-es pénzügyi évben a legnagyobb katonai megrendeléseket kapták. A lista élén a Lockheed Martin áll, 17 milliárd dolláros rendelésvolumennel. A második helyezett a Boeing 16,6 milliárd dollárral, a harmadik a Northrop Grumman 8,7 milliárddal.

A Lockheed Martinhoz a védelmi minisztériumtól befutó rendelések értékét tekintve a cég a 2002-es pénzügyi évben kiadott összes katonai megrendelés 9,95 százalékát kapta. A Boeing 9,69, a Northrop Grumman 5,11 százalékot nyert el. Ezzel a lista élén álló három cég a védelmi tárca megrendeléseinek közel egynegyedét mondhatta magáénak.

Visszafogja növekedési elôrejelzését az EKB

(6. old.)

Az Európai Központi Bank (EKB) csökkenteni fogja az euróövezet idei gazdasági növekedésére vonatkozó kilátását, mivel Németországban új recesszió fenyeget — írta a Financial Times Deutschland.

A pesszimizmust erôsítette, hogy közölték: a német ipar decemberben 2,6 százalékkal kevesebbet termelt, mint novemberben, és a teljesítménye 0,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól is.

Az EKB decemberben már egy százalékponttal 1,1–2,1 százalékra csökkentette az idei euróövezeti GDP-növekedésre szóló elôrejelzését. — Most már ezt is csökkenteni fogjuk — mondta az EKB igazgatótanácsának tagja, Matti Vanhala az újságnak.

Az EKB-ban már nem remélik azt sem, hogy az euróövezet az év vége felé el fogja érni, amint korábban várták, az évi 2,0–2,5 százalékos növekedési potenciálját — mondta Vanhala.

HIRDETÉS

BÉRBE AD

(7. old.)

Három egyetemista lány lakótársnôt keres. Kétsztobás lakás, vízóra, telefon, a Grigorescu negyedben. Telefon: 186-130, 0744-133386. (0009)

SPORT

LABDARÚGÁS
Barátságos nemzetközi mérkôzések napja
Az idôjárás közbeszólt
45 perc játék után: Bulgária–Magyarország 1–0

(8. old.)

A larnacai barátságos mérkôzés szünetében, 1–0-s bolgár vezetésnél Costas Theodotou játékvezetô a csapatok beleegyezésével úgy döntött, hogy a rossz idôjárás, az irreális talaj és a sérülésveszély miatt véget vet a mérkôzésnek.

Az addig történtek:

16. perc: Kisisev baloldali beadását két csapattársa várta a kapu elôterében, a még idôben érkezô Lôw azonban az utolsó pillanatban kivágta a labdát.

21. perc: Pazsin ugratta ki a bal oldalon M. Petrovot, aki kilépett a magyar védôk között, majd 16 m-rôl ballal laposan lôtt, Király azonban fogta a középre tartó labdát.

30. perc: Kenesei indította Tökölit, aki 18 m-rôl ballal a bal sarok mellé lôtt.

35. perc: M. Petrov végzett el szabadrúgást a bal oldalon, beadása után Jankovics elé került a labda, s ô 6 m-rôl Király fölött a léc alá talált (1–0).

A bolgárok játszottak mezônyfölényben, s ezt a hajrában gólra is váltották.

A két csapat a következô összeállításban szerepelt: BULGÁRIA: Zdravkov — Kisisev, Zagorcsics, Pazsin, I. Petkov — Borimirov, M. Petkov, Peev, Jankovics — Todorov, M. Petrov; MAGYARORSZÁG: Király — Urbán, Dragóner, Gyepes — Fehér Csaba, Lisztes, Lipcsei, Dárdai, Lôw — Tököli, Kenesei.

Gellei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a következôket nyilatkozta: — Természetesen nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk folytatni a mérkôzést, de úgy érzem, a játékvezetô jól döntött, amikor véget vetett a további küzdelemnek. Bár a futballhoz nem sok köze volt a találkozónak, mégis szolgált néhány tapasztalattal, hiszen olyan szituációból kaptunk gólt, amelybôl nem szabadott volna. Vesztésre álltunk, de a játékosok hozzáállásával nem volt gond, keményen harcoltak.

*
A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége saját hatáskörében dönthet arról, hogy hivatalos mérkôzésként veszi-e figyelembe a rossz idôjárás miatt az elsô félidô után félbeszakadt Bulgária–Magyarország (1–0) barátságos találkozót. A határozat megszületésének idôpontja egyelôre még bizonytalan.

Eddig kétszer fordult elô hasonló eset: 1978. november 15-én Frankfurtban a volt NSZK csapatával játszott a magyar válogatott, a meccs 0–0-s állásnál a 61. percben köd miatt szakadt félbe, majd napra pontosan 22 évvel késôbb Macedóniában, 1–0-s vendégvezetésnél kellett hasonló okból már az elsô félidô után befejezni az összecsapást.

Az MLSZ késôbb mindkét mérkôzést hivatalosnak minôsítette.

Megszenvedett siker a ciprusi tornán
Románia–Szlovákia 2–1 (2–1)

(8. old.)

A larnacai találkozó fôpróbája volt a küszöbön álló Európa-bajnoki selejtezônek.

A Gicã Popescut, Adrian Iliét és Marius Niculaét nélkülözô válogatottat a játék elején meglepte Vittek 6. percben szerzett gólja. Az elsô félórában csak néhány erôtlen lövésre tellett Anghel Iordãnescu gárdájának, majd Dorinel Munteanu bombája a 38. percben a kapuban kötött ki. A három perc múlva szentesített román gyôzelemhez a szlovák kapus figyelmetlensége és Ganea szemfülessége kellett.

Románia a következô összeállításban játszotta végig a 90. percet: Lobont — Contra (90. perc Tãmas), Filipescu (68.perc Iencsi), Chivu, Rat — Alin Stoica, Rãdoi (82. perc Grigorie), Dorinel Munteanu, Pancu — Ganea (59. perc Viorel Moldovan), Mutu (90. perc Bratu).

A ciprusi szövetség tornájának másik összecsapásán Limasszolban: Oroszország–Ciprus 1–0 (1–0) — gólszerzô: Hohlov a 42. percben. A döntôben Románia–Oroszország találkozó lesz.

(póka)

Az izraeli szurkolók újra hazai pályán láthatták a labdarúgó-válogatottat, a csapat Örményország ellen gyôzelemmel "tért haza". Végeredmény: Izrael–Örményország 2–0 (gólszerzôk: Nimni — 19. és Zandberg — 61. perc).

Az európai szövetség a feszült politikai helyzetre hivatkozva, biztonsági okokból tiltotta meg az izraeli válogatottnak, illetve a különféle kupaküzdelmekben érdekelt klubcsapatoknak, hogy otthon játszanak, a vendégek azonban ennek ellenére elfogadták a meghívást.

Izrael 2001. október 27-én játszott utoljára hazai környezetben, akkor 1–1-es döntetlent hozó világbajnoki selejtezôn Ausztria volt az ellenfél.

A barátságos találkozók közül számos meglepetést is jegyezhettünk. Közéjük tartozik Anglia sima hazai veresége Ausztráliától, Svájc idegenbeli nagyarányú sikere Szlovénia, no meg az is, hogy a világbajnok nem bírt Kínával.

További eredmények: Elefántcsontpart–Kamerun 3–0 (gólszerzôk: Guel — 37., Drogba — 44. és Kalou — 11 m, 82. perc), Kína–Brazília 0–0, Grúzia–Moldovai Köztársaság 2–2 (Csolaria — 60. és Asvetia — 82. perc, illetve Golban — 68. és Dadu — 11 m, 83. perc), Lettország–Litvánia 2–1 (Rubins — 31. és Micholaps — 58. perc, illetve Jankauskas — 34. perc), Horvátország–Lengyelország 0–0, Tunézia–Svédország 1–0 (Najeh Braham — 48. perc), Algéria–Belgium 1–3 (Belmadi — 89. perc, illetve Emil Mpenza 2 — 1. és 57., valamint Sonck — 6. perc), Egyiptom–Dánia 1–4 (Ahmed Hassan — 20. perc, illetve C. Jensen 3 — 31., 68. és 70. perc, továbbá Poulsen — 59. perc; a házigazdák a 28. perctôl emberhátrányban játszottak, el-Shaidot kiállították), Görögország–Norvégia 1–0 (Kirgiakosz — 25. perc), Törökország–Ukrajna 0–0, Málta–Kazahsztán 2–2 (Bogdanovics –15. és Nwoko — 61. perc, illetve Zsumaszkalijev — 71. és Taraszov — 82. perc), Hollandia–Argentína 1–0 (van Bronckhorst — 89. perc), Szlovénia–Svájc 1–5 (Rakovics — 78. perc, illetve Yakin — 2., Haas — 29., Frei 2 — 36. és 76. perc), Olaszország–Portugália 1–0 (Corradi — 62. perc), Franciaország–Csehország 0–2 (Grygera — 8. és Baros — 63. perc), Wales–Bosznia-Hercegovina 2–2 (Earnshow — 8. és Hartson — 74. perc, illetve Baljics — 5. és Barbarez — 54. perc), Marokkó–Szenegál 1–0 (Saber — 64. perc), Észak-Írország–Finnország 0–1 (Hyypia — 49. perc), Skócia–Írország 0–2 (Kilbane — 9. és Morrison — 17. perc), Anglia–Ausztrália 1–3 (Jeffers — 69. perc, illetve Popovics — 17., Kewell — 42. és Emerton — 84. perc), Spanyolország–Németország 3–1 (Raúl 2 — 31. és 76., a második 11 m, valamint Guti — 82. perc, illetve Bobics — 39. perc), Jamaica–Egyesült Államok 1–2 (Lowe — 54. perc, illetve Bocanegra — 11. és Klein — 13. perc), Ecuador–Észtország 2–1 (Baldeon 2 — 24. és 91. perc, illetve Zahovaico — 76. perc), Mexikó–Kolumbia 0–0, Líbia–Kanada 2–4.

Arany helyett ezüstgól

(8. old.)

Az Európai Labdarúgó-szövetség a klubok támogatásával úgy döntött, hogy a Bajnokok Ligája következô idényében és a jövô évi portugáliai Eb-n az ezüstgól veszi át az aranygól szerepét.

A hirtelen halálnak is nevezett eddigi szabály értelmében, amennyiben a rendes játékidô után döntetlen volt az eredmény, a hosszabbításban az elsô gólt elérô csapat gyôzött. Az ezüstgólnál a következô szisztéma lép életbe: ha a ráadás elsô 15 percében születik találat, a játékrészt befejezik, egyenlô állás esetén azonban folytatódik a meccs, és ugyanez vonatkozik a második 15 percre is. Döntetlen után továbbra is a 11-esek döntenek.

KOSÁRLABDA

(8. old.)

Harmadik lett az Európa Kupa Északi-fôcsoportjában a Kaposvár férfi kosárlabdacsapata az ukrajnai Mariupolban, miután a bronzmérkôzésen fölényesen, 86:59-re verte a hazai közönség elôtt szereplô Himik Juzsnij együttesét.

Nyomdász focisok találkozója

(8. old.)

Február elsô napjaiban immár sokadik baráti találkozójukat tartották a kolozsvári nyomdászok Poligráfia SK labdarúgó-csapatának játékosai. Minden évben összeülnek, és együtt örvendeznek az újbóli viszontlátásnak. Együtt elevenítik fel a mintegy fél évszázaddal ezelôtt a városi bajnokságban szerzett élményeket.

Hiányozhatatlanok a most is itthon élôk, akik manapság is gyakran ellátogatnak a régi csaták színhelyeire. A sétatéri kispályára, az Egyetemi Sportpark elôtti Akarat/Vointa pálya helyén álló sportpalotához és a szabadtéri, valamint fedett uszodához. Vagy éppenséggel a bôrgyáriak egykori cserpályája környékére, s emlékeznek arra a játéktérre, amelynek laza talaja, különösen esôs idôben gyakran megtréfálta az egyébként cseppet sem kényes játékosokat. És ellátogatnak a Gépész és Andrássy utca közötti vasutas stadionba, városi bajnoki címre vezetô mesterük, Nagy István — azaz sportberkekben ma is csak Nagypista — lakóhelyére. És emlékeznek olyankor az azóta már végleg eltávozott edzôjükre, akit nemrég felesége, a volt kosárlabdázó Barla Erzsébet is követett örök nyugvóhelyére.

Fáradhatatlanok, fiatalosak maradtak ezek a veterán játékosok. Közöttük is legmozgékonyabb a két fôszervezô, a hosszú évekig csapatkapitány Salamon György és a népszerû Pavarotti-utód Turós Jani, aki még mindig magasan szárnyaló dalnoka a közösségnek és mai munkahelyérôl, az egységvezetô Csillag Endre mérnök úr jóvoltából kis figyelmességekkel ajándékozta meg az egybegyûlteket.

Mindenki örvend az együtt töltött idônek, minden percnek. Együtt emlékeztek, emlékezünk a legutóbbi hasonló összejövetel óta végleg eltávozott Ionescu Péterre és Bakos Jánosra, a mókamester Buftira.

Nagyon kedvesek, az összetartást összetartozást, egymás megbecsülését, szeretetét kis közösségünk élni akarását fejezik ki ezek a találkozók. Azzal váltunk el: Várjuk már a 2004-es viszontlátást!

László Ferenc

Kolozs megyei vonatkozású hét végi rendezvények

(8. old.)

ATLÉTIKA
Szombaton 9 órától a Iuliu Hatieganu (Egyetemi) Sportparkban: az országos fedett pályás verseny megyei szakasza — junior II.

KÉZILABDA
Vasárnap 11 órától a Segesvári Sportcsarnokban: Kolozsvári Armãtura-U-Agronomia–Konstancai HC — férfi Nemzeti Liga.

KOSÁRLABDA
Szombaton 11 órától a Marosvásárhelyi Sportcsarnokban: Kolozsvári U ACSA Terapia–Bukaresti Sportul Studentesc — nôi A-osztály.

FORMA–1
Massa "visszajátszhat"

(8. old.)

Ha az élet is úgy akarja, akkor Felipe Massa lesz idén a Forma–1 leginkább foglalkoztatott pilótája, mert ô lesz a Sauber-Petronasnál a vésztartalék, miközben tesztel majd a Ferrarival.

A 21 éves brazil tavaly mutatkozott be az autósport elitkategóriájában, a Sauber-Petronasnál 4 pontot szerzett, s 13. lett az összesítésben. Ennek ellenére a német Heinz-Harald Frentzent szerzôdtették a 2003-as idényre, így meglepô, hogy félig-meddig mégis marad Peter Sauber istállójánál. Szükség esetén ô helyettesíti majd, akár versenyen is, utódját, vagy a szintén német Nick Heidfeldet.

A Ferrarinál annak köszönheti Massa a szerzôdtetését "másodasszisztensnek" az olasz Luca Badoer mögé, hogy honfitársa, Luciano Burti távozik a mûfaj legerôsebb csapatától.

A Forma–1-ben merôben szokatlan a kettôs szerepvállalás. A kuriózum hátterében az áll, hogy a Sauber régóta "kistestvére" a maranellói istállónak, évek óta a Ferrarinak az aktuálisnál eggyel korábbi motorjait használja.

Hóhányók, figyelem!

(8. old.)

Február 27–március 2. között, a Temesvári Magyar Diákszervezet és az Udvarhelyi Fiatal Fórum közös rendezvényeként kerül sorra a VIII. Hóhányó Olimpia a Madarasi Hargitán. A megerôltetô vizsgaidôszak után ez jó lehetôség a szesszió fáradalmait kipihenni a téli sportokat kedvelô, szórakozni vágyó diákoknak. A négynapos kötetlen szórakozás, bulizás mellett alkalom nyílik a különbözô régiók közötti kapcsolat kiépítésére, és ugyanakkor jó lehetôség megismerni más egyetemi központokban tanuló, és nem utolsósorban külföldi egyetemistákat. A négynapos rendezvény során különbözô téli sportversenyeket rendeznek: síverseny amatôröknek és profiknak, snowboard, hószumó, hófoci, hóröpi, amerikai hófoci, nejlonverseny, szkanderbajnokság, a mûvészlelkek pedig bemutathatják tehetségüket a hószobrászatban, és még sok érdekes, komoly és komolytalan versenyszámban. Ha valaki kedvet kapott ebbôl a kis elôzetesbôl, vagy hallott róla, és el szeretne jönni a VIII. Hóhányó Olimpiára, akkor hívja a következô telefonszámok egyikét: 0745-589919; 0256/195-545 (TMD); 0266/213-371 (UFF), esetleg e-mailen: zoli24@yahoo.com; tmd@tmd.dnttm.ro; uff@kabelkon.ro.

Segítsen egy lappal!
Elôfizetések támogatása kiskeresetûeknek

(8. old.)

A Szabadság februárban is folytatja elôfizetés-gyûjtési akcióját kiskeresetûeknek, és számítunk az emberségbôl példát mutatni tudókra.

Ezennel tisztelettel felkérünk minden céget, intézményt és magánszemélyt, hogy a Szabadság legalább egyhavi elôfizetési árával — 88 000 lejjel (+ kihordási díj — 2000–5275 lej, terjesztôtôl függôen, az egész kevesebb, mint 3 dollár!) — támogassák szerkesztôségünkön keresztül azokat, akik szociális helyzetüknél fogva lemondani kénytelenek a magyar nyelvû napilapról.

Tegnap délig 660 000 lej érkezett dr. Szabó László fogorvostól, egy neve elhallgatását kérô kolozsvári üzletembertôl és egy helyi fiatal mûépítésztôl.

Befizetni lehet: 1.) személyesen szerkesztôségünk emeleti irodáiban, 2.) csekkel a lapunk támogatását célul kitûzött Minerva Mûvelôdési Egyesület címére (Asociatia Culturalã Minerva, Banca Comercialã Românã, Cluj, bankszámlaszám: 2511.1-2537.2/USD), 3.) banki átutalással a fenti bankszámlaszámra, vagy 4.) befizetési szándékukról értesítsék szerkesztôségünket a 196-408-as vagy 196-621-es telefonszámon február 24-ig.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Amerikai olvasóink figyelmébe: az Amerikai Egyesült Államok polgárai csekket küldhetnek a következô címre: HHRF-SZABADSÁG, P. O. Box J, Gracie Station, New York, NY 10028. A Hungarian Human Rights Foundation (Magyar Emberjogi Alapítvány) postafordultával adómentesítô elismervényt küld, és biztosítja, hogy az adomány teljes összege a címzetthez jut.

Az adományozók nevét szívesen közöljük az újságban.

A szerkesztôség


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -