2003. február 25.
(XV. évfolyam, 44. szám)

Polgármesteri nyomásgyakorlás és diverzió
A városi tanács megszavazta a fiatal házasok telekkoncesszióját

(1. old.)

Eddig jól bevált figyelemelterelési taktikát alkalmazott hétfôn Kolozsvár polgármestere: a városháza nagytermébe gyûlt mintegy ötszáz személy elôtt tartotta a városi tanács rendes ülését, amelynek összehívására végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat kötelezte. Gheorghe Funar többek között a költségvetés, a fiatal házasoknak járó telekkoncesszió, illetve a városházának alárendelt közüzemek büdzséjének tervezetét tûzte napirendre. (Részletek a 4. oldalon)

Stagnál az üzlethelyiségek eladása
A tanácsosok és a prefektus is lépett

(1., 5. old.)

A polgármester által még tavaly májusban kirobbantott közigazgatási válság miatt Kolozsváron még mindig nem kezdôdött el az üzlethelyiségek felértékelésével foglalkozó cégek kiválasztása, a szakértôk ármegállapítása, illetve a kereskedelmi helyiségek eladása.

A városháza adata szerint jelen pillanatban Kolozsváron mintegy ezer kereskedelmi helyiség van, de ebbôl csupán 327 teljesíti az eladásra vonatkozó törvényes feltételeket. Livia Andreiasi, a polgármesteri hivatal illetékes igazgatója szerint 710 üzlethelyiség nem adható el. Ezekbôl 85-öt állami alapból építettek, 625 pedig jelenleg visszaigényelt ingatlanokban található. Hétfôn az igazgató arról is tájékoztatta az újságírókat, hogy az érintettek 123 fellebbezést iktattak a városházán. A panaszok túlnyomó többségét olyan üzlethelyiséget bérlôk adták be, amelyeknek helyzete nem felel meg az 550-es számú törvény elôírásainak, így ezek nem adhatók el.

Az üzlethelyiségek eladására tulajdonképpen két okból nem kerül sor: a polgármester továbbra sem hajlandó elismerni a városi tanácsot, így szerinte az önkormányzati képviselôk által létrehozott eladási bizottság mûködése sem törvényes. A tanácsosok több ízben fellebbeztek a polgármesternek azon rendeletei ellen, amelyekkel csupán városházi igazgatókat, illetve hozzá közel álló személyeket nevez ki az eladással foglalkozó testületbe. Egyelôre végleges eredmény nem született, ugyanis a polgármester újabb és újabb, minden alkalommal eltérô tartalmú rendeletet bocsát ki. A tanácsosok emiatt óvást emeltek a közigazgatási bíróságon.

A második ok az, hogy az eladásra váró üzlethelyiségeket tartalmazó tanácsi határozat ellen a prefektus óvást emelt. Ez ügyben még nem született végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat.

Az igazgató szerint nem lesz gond azokkal, akiknek fel kellett volna újítaniuk a bérleti szerzôdésüket, de a közigazgatási válság miatt ez nem volt megoldható.

K. O.

Nagy érdeklôdés az Egészségügyi Kiállításon

(1. old.)

Naponta több mint háromszázan, elsôsorban idôsek látogatják a Diákmûvelôdési Ház elsô emeletén március 2-ig nyitva tartó Egészségügyi Kiállítást, ahol vérnyomást, vércukor- és koleszterinszintet mérnek, és elôadásokat tartanak az egészséges életmódról.

Tonk Sándor tiszteletbeli elnök

(1. old.)

A Bocskai István Hagyományôrzô Egyesület Tonk Sándor egyetemi tanárt, a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektorát tiszteletbeli elnökének választotta tudományos és oktatási tevékenységéért.

A Bocskai István Hagyományôrzô Egyesület — mint magyarországi és európai szervezet — feladatának tekinti a Bocskai-szabadságharc történelmi örökségének ápolását, értékeinek ôrzését és a szabadságjogok szemléletének fenntartását.

Az egyesület egy nagy értékû emléktáblát ajándékozott a Sapientia Alapítványnak, amikor megvásárolta az Erdélyi Magyar Tudományegyetem számára Kolozsvár központjában Bocskai István szülôházát. Jelenleg a Bocskai emléktábla az átadás elôtt álló egyetem épületét díszíti.

Mezôgazdasági újdonságok

(1., 5. old.)

A Kolozs Megyei Mezôgazdasági Igazgatóság sajtótájékoztatóján érdekes dolgok hangzottak el. Megtudtuk, hogy a Kolozs megyei gazdák számára 1143 tonna ingyenesen kapott mûtrágya érkezett a Marosvásárhelyi AZOMURES gyárból, 395 tonna teherkocsin, 758 tonna pedig vasúton.

Néhány községben nehezen halad a mûtrágyát igénylô gazdák kérvényeinek benyújtása és összesítése. 20%-os megvalósítással a lista végén kullog többek közt Kolozsvár, Erdôfelek, Kolozs, Gyalu, Tordaszentlászló, Körösfô és Szentpál.

Nagyon fontos, hogy ezen a héten a községi tanácsok véglegesítsék a mûtrágyát igénylô gazdák névsorát, összesítsék és juttassák el a megyei igazgatóságra. A mûtrágyának községbe való kiszállításáról a tíz megbízott gondoskodik. A polgármesternek és a helyi agrárszakembernek kell gondoskodnia arról, hogy a mûtrágya elosztása zökkenômentesen és minél gyorsabban, veszteség nélkül bonyolódjék le.

Eddig már közel 4000 gazda jutott ingyenes mûtrágyához, többek között Bálványosváralja, Zsuk, Harasztos, Nagykapus, Iklód, Szépkenyerûszentmárton, Katona, Doboka, Szamosújvár, Ajton és Csürülye településeken.

A hétfôi sajtóértekezleten megtudtuk továbbá, hogy legkésôbb egy hét múlva véglegesítik és jóváhagyják a mezôgazdasági összeírás végleges adatait. Egyelôre annyit elárultak az illetékesek (Pui Iacob aligazgató), hogy a megye háziállat állománya növekedett az utóbbi idôben.

Az újságírók hiányolták az állatorvosok fônökének jelenlétét, akinek feltétlenül ott kellett volna lennie, hogy beszámoljon a sertéspestis helyzetérôl, arról, hogyan terjed a vészes kor Kolozs megyében, melyek a legfrissebb információk ezzel kapcsolatban.

Szóba került ugyanakkor a FIDA és a SAPARD program is.

Ebben az évben 43 millió eurót kapunk erre a programra, hazai viszonylatban, mezôgazdasági beruházásokra. Ami a FIDA hitelt illeti, jó tudni, hgy valószínûleg az eddigi 38 község mellett még 61 településre terjesztik ki, azaz valamennyi községbôl felvehetnek FIDA kölcsönt. Ezért évente 6,64%-os kamatot kell fizetni.

Ha a gazdálkodó állattenyésztési fejlesztésre kíván pénzt felvenni, 2000 USD összegig a 107%-os garanciával kell rendelkeznie. Abban az esetben, ha az igényelt összeg 2000 dollártól 10 000-ig terjed, a gazdának a saját házát is be kell írnia a garancialistára. Különben garanciának elismerik a tenyész-, a hízóállatokat, valamint a tejelô jószágot is. Ám csak azokat az állatokat veszik figyelembe, amelyekre biztosítást kötöttek valamelyik biztosító társaságnál. Kiderült: ezután állami szubvenció különbözô termékekre csak akkor jár, ha az illetô terméket vagy állatot bebiztosították. Akit ez közelebbrôl érdekel, ennek értéke könnyen megtudható a biztosítóktól.

Vetômag árajánlatot a Tordai Kísérleti Állomásról kaptunk. Íme, a rövid lista:

Tavaszi árpa 4560–7000 lej-ig kilogrammonként
Zab 8550–10 500-ig kilónként
Lucerna 101 250 lej/kg
Hibrid kukorica: 15 000 lej/kg

Befejezésül néhány statisztikai adat a szakminisztérium sajtóközleménye alapján: állami támogatás 1 kg baromfihúsra 3000 lej/kg, 133 000 tonnára közel 400 milliárd lejt fizettek a termelôknek. Az elmúlt évben 1%-kal nôtt a hústermelés, míg a tojás 8%-kal emelkedett.

Ebben az évben a hústermelést 390 milliárd lejjel támogatja az állam.

Barazsuly Emil

Nyitott kapuk a Cotroceni palotában

(1. old.)

Ion Iliescu a Cotroceni palotában március 3-án ünnepli 73. születésnapját, amikor 11.00 és 15.00 óra között bárki felköszöntheti az államfôt, nyilatkozta hétfôn a Mediafaxnak Corina Cretu elnöki szóvivô.

Cretu elmondta: , az államfô születésnapján a Cotroceni palota kapui bárki elôtt megnyílnak. Ion Iliescu reggel fogadja a kormány tagjait és más tisztségviselôket, valamint az Elnöki Hivatal alkalmazottait.

Iliescu–Bush eszmecsere

(1. old.)

Ion Iliescu egy tegnapi telefonbeszélgetés alkalmával ismételten biztosította Bush elnököt Románia iraki válságban tanúsított álláspontjának komolyságáról. Hangsúlyozta, hogy ígéreteiknek maradéktalanul eleget tesznek. George W. Bush értékelte a román álláspontot, és kifejtette, milyen értékes segítséget jelent az Amerikai Egyesült Államoknak Románia támogatása akkor, amikor a világot a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedése fenyegeti.

Az elnöki hivatal közleménye szerint George W. Bush a beszélgetés alkalmával felelevenítette tavalyi bukaresti látogatása élményeit, szólt arról a vendégszeretetrôl, amelyben a román állampolgárok és a hivatalos szervek részesítették.

Iliescu elnök közölte, hogy a román külpolitikában a román–amerikai partneri kapcsolat rendkívül fontos szerepet játszik, s kifejezte abbéli szándékát, hogy a jövôben ennek még nagyobb jelentôséget tulajdonítanak majd.

Az amerikai elnök szerint a napokban Bukarestbe érkezik Don Evans, a kereskedelmi ügyek államtitkára, aki a román–amerikai kereskedelmi kapcsolatok elmélyítésérôl tárgyal majd a román féllel.

Romániába látogat Szili Katalin
Pénteken Kolozsvárt is felkeresi

(1. old.)

Hivatalos romániai látogatáson vesz részt február 27–március 1. között dr. Szili Katalin, a magyar Országgyûlés (OGY) elnöke.

Útjára elkísérik: Kovács Tibor képviselô, az OGY magyar–román baráti tagozatának elnöke, dr. Csapody Miklós képviselô, az OGY magyar–román baráti tagozatának alelnöke, Lázár Mózes képviselô, az OGY magyar–román tagozatának tagja, Béki Gabriella képviselô, dr. Wéber Attila kabinetfônök, államtitkár, dr. Sárdi Péter, az OGY Külügyi Hivatalának vezetôje, államtitkár, Bálint-Pataki József, a HTMH elnöke, dr. Somfai Zoltán, valamint az OGY Külügyi Hivatal Protokoll Osztályának vezetôje.

A küldöttség csütörtök délben érkezik különgéppel a bukaresti Otopeni repülôtérre. Délután a tagok Valer Dorneanuval, a Képviselôház elnökével folytatnak megbeszélést, aláírják az Országgyûlés és a román parlament közötti, Magyarország és Románia stratégiai partnerségérôl szóló Együttmûködési Programot, majd a Cotroceni Palotában Ion Iliescu államelnök fogadja a delegációt. Ezután a Victoria Palotában Adrian Nãstase miniszterelnökkel tanácskoznak, végül a küldöttség tagjait az RMDSZ-székházban fogadja Markó Béla szövetségi elnök. A látogatás második napján a delegáció tagjai az RMDSZ parlamenti frakciójának tagjaival folytatnak megbeszélést, majd Bukarest megtekintése után, késô délután Kolozsvárra érkeznek, ahol magyar egyházi vezetôkkel, valamint RMDSZ-vezetôkkel vacsoráznak együtt. Szombaton délelôtt az RMDSZ Ügyvezetô Elnökségének székhelyén folytatott megbeszélés után a küldöttség Gyulafehérvárra, Nagyenyedre, majd Torockóra utazik.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

METAMORFÓZIS címmel Mariana Pascalãu grafikusmûvész tárlata nyílik meg február 26-án, 18 órakor a budapesti Román Kulturális központban. A kiállított munkákat Butak András, a Magyar Képzômûvészeti és Iparmûvészeti Társaságok Szövetségének elnöke méltatja.

A DÉSI FRESIA GALÉRIA Rodica Marinescu bukaresti képzômûvész alkotásainak nyújt otthont. A tárlatot Negoita Lãptoiu kolozsvári mûvészettörténész nyitotta meg.

A BRIDGE LANGUAGE STUDY HOUSE NYELVISKOLA francia, japán, olasz, spanyol és svéd tanfolyamokat szervez kezdô, közép és haladó szinten. Érdeklôdni: Mikó/Clinicilor utca 18. szám, 3400 Kolozsvár (Cluj). Tel/fax: 0264/190096, 190811. E-mail: bridge@pcnet.ro.

KÖZGYÛLÉST TART AZ RMDSZ HAJNAL NEGYEDI VÁLASZTMÁNYA február 27-én, csütörtökön du. 6 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. Napirenden: a megyei tisztújító közgyûlés küldötteinek megválasztása, javaslat az elnöki tisztségre, MKT tagságra és a különbözô bizottságokba.

POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS TANÁRI IGAZOLVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ
A BBTE Tanárképzô Fôosztálya (D.P.P.D.) 2003. március 1–április 27. között (hétvégenként) a Tanári igazolvány megszerzéséhez Pedagógiai Tanfolyamot szervez — magyar nyelven is — azok számára, akik felsôfokú tanulmányokkal és záróvizsgával (licensz vizsgával) rendelkeznek. A beiratkozás február 27–március 1. között történik. A tanfolyamon való részvétel 3,5 millió lejbe kerül, amit az alábbi bankszámlára két egyenlô részletben is be lehet fizetni. Bôvebb felvilágosítást a fôosztály titkárságán, Kogãlniceanu utca 4. Telefon: 0264/197-000 alatt kérhetnek.

XI. Mátyás Napok
Mátyás király és a kolozsvári gyermekek

(2. old.)

Vasárnap késô délután teltház fogadta a Mátyás szülôházának dísztermébe belépôt. A gyerekek farsangízû ünnepségével folytatódtak az idei Mátyás Napok. A rendezvényen a legkisebbek mondókatanulással, zenei ritmusérzékkel gazdagodtak, utána pedig Orbán István rajztanár megnyitotta a Báthory és Brassai líceumok, valamint a Waldorf Iskola diákjainak tárlatát, amely a Mátyás király és a kolozsvári gyermekek címet viseli. Emlékeztetett arra, hogy mennyire fontos múltunk ápolása, és hogy száz éve, a Mátyás-szobor leleplezésekor a kolozsvári diákság fáklyásmenettel akart tisztelegni Fadrusz János elôtt. Ô azonban elhárította ezt az ünneplést, mondván, hogy a tûz a szívekben él. Reméljük, ez most is érvényes — mondta Orbán István, megköszönve a kiállítási lehetôséget a Mátyás Napok kimeríthetetlen "lelkének", László Bakk Anikónak és Ioan Sbârciu rektornak.

Más fontos bejelentés is elhangzott: ezentúl vasárnaponként a Mátyás-házban alkalom adódik arra, hogy a fiatalok zenés történelemóra keretében táplálják azt a bizonyos tüzet. Például otthonról hozott fogalmazások bemutatásával, ahogyan azt most a Waldorf Iskola negyedikesei tették (tanító néni Lackó Erzsébet és Varga Emôke), akik Ha én lennék Mátyás király címmel készült írásaikat olvasták fel az egybegyûlteknek.

A rendezvény kiemelkedô eseménye volt a Sétáló Bábszínház produkciója (Lyukas mese — Zágoni Olga ötlete nyomán, Szabó Attila rendezésében, elôadta Hajós János és Juhász István Géza). A hangulatos est végén következhetett a hab a tortán. Átvitt értelemben az aprók táncháza, és szószerint is maga az ilyen alkalmakkor már hagyományos óriástorta.

A kolozsvári gyermekek idén is méltóképpen emlékeztek meg városuk legnagyobb szülöttérôl, az igazságos Mátyás királyról.

Ördög I. Béla

Megjelent a Filmtett februári száma

(2. old.)

Mit is jelent a filmes adaptáció, és hogyan mûködik? — erre a kérdésre ad választ a Filmtett 29. számának tematikus összeállítása, olyan ismert példákat elemezve, mint a Minority Report, a Puszta formalitás vagy a Jadviga párnája.

Ugyanakkor az új Filmtett interjút közöl Tóth Erzsébettel, a Magyar Mozgókép Közalapítvány fôtitkárával. Minek alapján dôl el, hogy mely filmek kapnak támogatást? Mit jelent a most bevezetésre kerülô normatív támogatási rendszer? — ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ az interjúból. A prima matéria rovat vendége pedig Miklauzic Bence, az Ébrenjárók rendezôje.

A lapban részletes beszámolót olvashatunk a 10. Alter-Native filmfesztiválról, és a megtalálhatjuk a legújabb mozifilmek kritikáit is.

Bécsi klasszikusok

(2. old.)

A Transilvania Filharmónia február 21-i, Marc Chicon gibraltári karmester vezényelte hangversenyének mûsorán Mozart és Beethoven ritkán hallható mûvei szerepeltek.

Mozart: Lucio Silla operájának nyitányát nem tudom, hogy játszotta-e valaha a filharmónikusok zenekara. Az 1772-ben, 16 éves korában írt opera, sok más korabeli mûhöz hasonlóan, a méltánytalanul elfelejtett mûvek közé sorolható. Életvidám muzsika, amelybôl nem hiányzik a líra sem, kisebb szimfóniának is beillik.

Beethoven öt zongoraversenye közül a most hallott II. B-dúr kerül legritkábban elôadásra. 1795-ben komponálta Beethoven a B-dúr zongoraversenyt, vagyis a jelenleg I-ként számontartott C-dúr versenymû elôtt, azonban 1798-ban átdolgozta, így lett belôle a második. A versenymû számos részlete Mozartra emlékeztet, de már benne van Beethoven egyéni hangja is, így a pianissimóból a fortissimóba való ugrás, amely a bonni titán sajátossága.

A szólista Andrei Deleanu, akit már többször volt alkalmunk meghallgatni, tanulmányait Kolozsvár és Bukarest után Berlinben és Bécsben végezte, több zenei verseny kitüntetettje, jelenleg a kosntancai Fekete Tenger filharmónia igazgatója. Deleanu intellektuális mûvész, aki megfogalmazásában érzékeltetni tudja a versenymû mozarti és beethoveni vonásait, jól szól kezében a zongora. Ráadásként két kedves Schubert-mûvet játszott.

Az 1783-ban komponált KV. 425 C-dúr Linzi szimfónia, sorszám szerint a 36-ik, Mozart vidám és derûs alkotásai közé tartozik. A szimfónia megírása idején Mozart ifjú hitvesével utazott Salzburgba az apai házba, ám a hideg fogadtatás arra késztette ôket, hogy elhagyják a várost. Linzben Thun gróf fogadta ôket meleg szeretettel, ez érzôdik e mûvén, amelyben Haydn hatását is felfedezzük: a befejezô tétel táncmotívuma az A-dúr hegedûverseny fináléjára emlékeztet. Poco Adagio, a szimfónia második része bensôséges Mozart-muzsika.

Karel Marc Chicon Európa és Amerika számos zenekarát vezényelte már, a kolozsvári filharmóniával nemcsak városunkban dolgozott együtt, hanem külföldi turnék alkalmával is. Elôbbi hangversenyein inkább romantikus mûvek elôadójaként kedveltük meg, ezen az estén meggyôzött, hogy jó ízléssel, hozzáértôn közelíti meg a bécsi klasszikusokat is.

Morvay István

Xántus János emlékezete

(2. old.)

Születésének 86. és halálának 21. évfordulóján ifjabb dr. Xántus János tanárra és szakíróra emlékezett az Erdélyi Kárpát Egyesület kolozsvári osztálya. A találkozó bizonyította, hogy sokan emlékeznek a viszonylag korán, 65 éves korában, elhunyt széles látókörû, univerzális tudású kollégára, a mai túrajárók nagy többségét ô fertôzte meg a természet iránti rajongással és szeretettel.

Pályáját egyetemi oktatóként kezdte, de a kommunista rendszer hatalomra kerülése után a felsôfokú katedrát fel kellett cserélnie a középiskolaival. Szerencséje volt annak a diáknak, aki az ô óráin kóstolt bele a természettudományba, autentikus szemléltetô anyaggal illusztrált elôadásai a tudományos érdeklôdés felkeltését szolgálták. Csak elsô alkalommal tûnt furcsának iskolai kelléktára: a hátizsák és a bakancs. A következô órán már a diákok közül is csatlakoztak hozzá városkörnyéki sétára.

Tudománynépszerûsítô munkásságát 8 könyv igazolja, némelyik — mint a Természet Kalendáriuma — három kiadást is megért. A Kolozsvári Rádióban — egy Zsil-völgyi hallgató kérésére — megindította a Jöjjön velünk címû, hazánk természeti szépségeit bemutató sorozatát, majd ennek folytatásaként a Föld és ég címût. Amirôl írt, amit népszerûsített, arról elôzôleg személyesen gyôzôdött meg. Most utólag vagyok hálás Xántus Jánosnak, hogy ezekre az útjaira engem is magával vitt, mint mûsorának szerkesztôjét.

Az Apáczai-líceumban megrendezett pénteki találkozón Ajtay Ferenc nyugalmazott tanár az Erdélyi Gyopár szerkesztôje, Tóthpál Tamás túravezetô és Bagaméri Béla barlangász emlékeztek életére, munkásságára és az EKÉ-hez fûzôdô kapcsolatára. Ifjú Szabó T. Attila Sorsforduló találkozások címmel Veszprémbôl üzenetet küldött a résztvevôkhöz, kedves tanárára emlékezve. Az ô tévéinterjúját is megtekinthettük, meghallgathattuk Xántus Gábor jóvoltából, aki igyekezett összegyûjteni és megôrizni édesapjáról a hallottakat. Xántus János készítette még 1950-ben az elsô terjedelmesebb román természetfilmet a Retyezátról. Ebbôl a három évvel késôbb Rómában ezüstéremmel kitüntetett dokumentumfilmbôl is láthattunk néhány részletet.

Jó volt rövid két órára gondolatban felvenni Xántus János "országjáró bakancsait", és vele együtt éles szemû megfigyelôként bejárni Erdély szebbnél szebb, gazdag tájait.

S. Muzsnay Magda

Kérdezzen Pekár Istvántól!

(2. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Pekár István, a Duna Televízió elnöke (agrármérnök végzettségû, a Duna Tv Gazdakör rovatának elindítója). Olvasóink kérdéseket intézhetnek hozzá. Válaszait várhatóan márciusban olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n. A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre, Alföldi László, Pap Géza, Molnár Gusztáv, Németh Zsolt, Sabin Gherman, Kelemen Hunor, Gáspárik Attila, Szent-Iványi István, Böjte Csaba, valamint a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma és a Románia Újjászületéséért Szövetség vezetôi voltak. A kérdéseket a Szabadság szerkesztôségének telefonszámain, e-mail címén (szabadsag@mail.dntcj.ro), illetve az ugyelet@transindex.ro címén várjuk február 28-ával bezárólag.

VÉLEMÉNY

Hajnaltól reggelig

(3. old.)

Február eleje, csattogó hideg tél. Éjjel két óra körül jön utánam a szentkeresztbányai busz, azzal visznek Szentegyházasfaluba könyvbemutatóra. A hômérô mínusz tizennyolc fokot mutat, amikor felkapaszkodom a tompított fénnyel megvilágított autóbuszba. A sofôr halkan beszél, mutatja a háta mögötti ülést, az én helyemet. Csendben indít, s a sejtelmes hangulatban ágaskodva végigpásztázom a busz belterét. Összegubancolódva, elernyedt nyakkal alusznak az utasok. Budapestrôl este hat órakor indultak, a határon sem álltak sokat, de az út nehéz, síkos. Lassan jöttek-jôdögéltek a szerzôdéses vendégmunkások.

Átellenben nyakatekert pózban alvással kínlódik egy fiatalember — legalábbis nekem úgy tûnik. Félálomban suttogja felém: erôsen meleg van. Aztán felébred, kitekint az ablakon, a Felek tetôrôl tekintve ragyog a városunk.

— Hová tetszik menni? — Mondom. — Valami nagyon fontos dolga lehet, ha rávette magát, hogy az éjszakai fagyban utazzék. Ki ahogy gondolja, válaszolom magamban — mert lehet, hogy a könyvbemutató csak a szerzônek ennyire fontos. — Hol dolgozik? — kérdezem válasz helyett.

A férfi közelebb húzódik, hogy válaszolhasson.

— Apám bányász volt, bányakômosó Szentkeresztbányán, fiatalon szilikózist kapott. Leszázalékolták, s korán meghalt. Anyám maradt a két kicsi fiúgyermekével s a szegénységgel. Megbeszélte szegény a szomszéddal, a juhásszal, hogy a nyári vakációban vigyen ki minket is az ô fiaival együtt juhokat ôrizni. Fizetségül egy rend ruhát, cipôt kért, hogy azzal mehessünk iskolába. Meg is kaptuk minden esztendôben érettségizô koromig. Amíg egykorúim otthon játszottak, én téringettem a bárányokat, és megmosolyogtam gondtalan szökdösésüket. Néha madarat fogtam a fészekbôl, megcsodáltam a madártojás színes pettyeit. Barátkoztam az éggel, villámmal, a hegyekkel. Végül sikerült az érettségim, mert nem tanultam rosszul, az érdeklôdésemet kitûnô tanáraimnak köszönhettem. Lövétérôl rendszerint gyalog mentem a szentkeresztbányai középiskolába, olyan beosztó voltam már gyermekkoromban, hogy ha édesanyám megszánt egy jegyre való pénzzel, akkor is gyalogoltam, hogy félretehessem valami okos dologra az árát. Nem cukorkára, nem cigarettára, de késôbb legény koromban se italra költöttem a pénzt. Volt annak jobb helye a ház körül. Egy-egy könyvet is megvettem, mert olcsó volt. Soha nem járt a számban alkohol, így ismert meg a párom, s most már gyermekem anyja. Mindenben nagy az egyetértés közöttünk, csak keveset vagyunk együtt az utolsó esztendôkben. Ô sem gazdag, és mondtam már az elején: aki szegénynek született, az nem elégszik meg azzal, ami van, de több idôre van szüksége, hogy valamirevaló életet teremtsen.

Magyarországra szegôdtem egy bikaborjú tenyészetbe. Húsz állatra volt gondom, ez nem kicsi dolog. Az állatok bakalódnak, rúgják, döfik, egymásban kárt tehetnek. Hogy miért?... Szerencsére még édesapám életében láttam itthon hasonlókat, kérdeztem, mi bajuk ilyenkor? A rangért eszi a fene ôket. Bizonyisten éppen úgy tesznek, mint a törtetô ember. Úgy farolnak, döfik egymást. Sokat tanultam a viselkedésükbôl. Amikor másként nem bírtam velük, egy vékony vesszôvel megcsapdostam a véknyukat. Rendet teremtettem, mert sem állatban, sem emberben nem állhatom a tülekedôt, a mindenen keresztülgázolót.

Gazdám elismerte, hogy egyedül is ügyesen elgondozom, hizlalom az állatokat. Jó fizetést kaptam, gondoltam, ezzel haza kellene menni, rendezni otthon, ami elmaradt eddig. Úgy tettem. Néhány hónap alatt felmértem, hogy még mennyi és mi hiányzik a tervem megvalósításához. Újra visszatértem, most már keletebbre, egy sertéstenyészetben vállaltam munkát. Az állatorvos hamar észrevette, hogy ismereteim tágabbak, mint a hat elemit végzett munkásoké. Megbízott bennem és tanítgatott. Megtanultam injekciózni. Havi fizetésem több mint százezer forint, karácsonyra egy egész disznót vághattam le saját részemre, ez volt az ajándék. Sajnos kórházba kerültem, mert nem tudtam, hogy a koca megvadul, ha elveszik tôle a malacait, és békésen megközelítettem az állatot. Majdnem megnyomorított.

Haza sûrûn írok levelet, de néha úgy hiányzik az enyémek hangja, hogy tíz-tizenötezer forintot is eltelefonálok. Hát az a gyermek nem felejtheti el az apja hangját — törik el bennem a lélek. Bánatos vagyok, ilyenkor kimegyek a közeli ültetvény-erdôbe, kaszálok, s ha megfoghatok egy kedves, serény gyíkot, eljátszom vele. Ahogy ott kaszáltam, az állatorvos figyelt, aztán azt mondta: Dénes, ez a székely tréning jó, de a modern mezôgazdaságban kaszagép kell. — Nem baj, doktor úr — válaszoltam — mi úgy kaszálunk, ahogy tudunk, amíg megszerezhetjük a gépet. Ô azt nem tudhatta, hogy kaszáláskor az eszem otthon járt a mi erdônk vadlucernásában. Álmodozva magamba szívtam azt az áldott harmatízû levegôt, amit eddig a világon sehol nem éreztem.

Szabadidômben járom a közeli városok boltjait. Összeírom a szükséges gépek, szerszámok árát: elektromos fûrészt, cirkulát s egyebet. Na, most öt napra hazajövök a megvásárolt eszközökkel. Édesanyám szegény ilyenkor úgy vigasztal, hogy a lövéteiek örökké szolgáltak a bennvalóért, a földért, erdôért. Ne búsúljak, mert annyi szerszámra tettem szert, hogy azzal már a mûhelyben pénzt kereshetek. A párom ügyes, nem cifrálkodik erôsen, munkája nyomán, keze alatt kinyílik a virág. Csak... Kéne még egy gyermek most, amíg fiatalok vagyunk.

— A felesége nem fél, hogy ott messze más asszonyt kap magának?

— Engem félteni nem kell, mert ahogy összehasonlítom a fehérnépeket, nekem onnan nem kellene feleség. Könnyebb a megélhetés, szeretik a könnyelmûséget s a hasukat erôsen az asszonyok. Folyton isszák a hûsítôt, nyalják a fagylaltot. Attól-e? Híznak, akkorák, mint egy léggömb. Táncolni sem tudnak, csak diszkótáncot. Volt egy lakodalom, addig-addig, hogy én is elmentem a meghívásra. Nem láttam egy ügyesen forduló fehérnépet. Ember! olyan jól húzták a muzsikások, hogy a nyálam csorgott egy jó marosszékire, s ezek ott gyalogoltak tánc helyett. Kacagtam magamban. Két falumbeli anyaországba nôsült, szerencsére többrôl nem tudok. Jómódban élnek, de erôsen kívánkoznak haza Lövétére. Az asszonyok tiltakoznak, félnek a nagy erdôtôl, a hegyektôl, a gondolkodásunkat sem értik. Egy menyecske rám csodálkozott: miféle, hogy nálunk az egyszerû emberek is érettségiznek, olvasnak? Hát azt minek?

Ez az ô bajuk, hogy ilyenek. Én harminc esztendôs vagyok, az biztos, hogy gátert s mellé fafeldolgozó mûhelyt rendezek be rövid idôn belül. Jó, ha van hozzá egy kicsi kaszáló, hogy állatot tartsunk. Úgy számítom: amíg Erdély is bétoszul az Európai Unióba, addig megalapozom a család gazdasági nyugalmát. De csak otthon, mert az a föld Európa legszebb darabja, s helye lesz az unióban is. Biztosan nem vágyódom a nagyvilágba csak turistaként. Úgy igen. Fogom a családot, és elmegyünk kirándulni idegenbe. Ha jól meggondolom, Tamási Áron is itthon érezte legjobban magát, ô betûbôl építette a kötöttkaput magának.

— Dénes, jól meggondolta, nem a félelem hozza vissza a szülôföldre, nem tartja maradinak ezt a gondolkodásmódot? — kérdezem, holott pontosan tudom, hogy az ô boldogsága nem címkézhetô abba a csomagolásba, mint ahogy a hozzá hasonló sorsú ember elképzeli. Legtöbben egész életükben a boldogságért küszködnek, terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek. Közben eltelik az élet, s megtudják, hogy azt a boldogságot, amit keresnek, nem lehet megszerezni még kellékeiben sem.

— Jól meggondoltam, ezerszer is meghánytam-vetettem. Nézze, otthon olyan gyöngyözô tiszta vizet iszunk, mint a harmat. Ügyelünk egymásra, magunkra a közösségen belül. Ezt nemigen tapasztaltam máshol. Sajnos már nálunk is terjed a homály, a rossz fellege beborítja a tiszta gondolkozást. Csupa kocsmából áll a világ. Régebb ha valakit meg kellett verni, a kocsmában megtaláltam. Most annyi a kocsma, hogy amíg haragosomat valamelyikbôl kihívom, elhagy az indulatom, meg se ütöm. Ugye, most is tisztességgel köszönünk az utcán mindenkinek, ahogy a papbácsitól, a szüleinktôl tanultuk. Legalább otthon köszönjünk emberségesen, mert a világ akkora s olyan, mint egy nagy jegestenger.

No, mielôtt leszáll, nézzen-sze ide — bontogatja hatalmas csomagját. Ez mind-mind elektromos szerszám. Arra jó, hogy modern termelést biztosítsak magamnak a szülôfalumban. Hogy itthon éljünk meg ebbôl. Itthon... néz rám olyan tekintettel, mint akinek a boldogság más, mint vágy az elérhetetlen után.

Az autóbusz óvatosan fékez. Reggelre megérkeztünk Szentkeresztbányára, már csak sóhajtásnyira vagyunk Lövététôl, ahová Dénes olyannyira vágyik. — Tessék rám hallgatni — száll le a csikorgó hóra, mielôtt továbbindulna —, egy év múlva végleg és örökre hazajövök. Látogasson meg, gyôzôdjék meg, hogy szegénységbôl meddig jut sok munka után, nagy akarattal az ember.

Ezt a gyönyörû kérését ugyan hozzám intézte, de szólt a hegyeknek, a völgyeknek, és megmondta a rózsaszínû reggeli napfénynek, amely a hatalmas fehér havasok fölött olyan békésen ragyogott, mint egy alvó gyermek.

Horváth Arany

Libikóka

(3. old.)

A bolgárok különleges biztonsági garanciák, a törökök tömény anyagi támogatás fejében hajlandók az amerikai katonai arzenál átengedésére, befogadására. Románia ennél sokkal nagyvonalúbb. Nem kér semmit. Két katonai röptere máris az amerikaiak rendelkezésére áll, s Adrian Nãstase miniszterelnök franciás eleganciával — amit maguk a franciák ez egyszer határozottan sutba dobtak mind a tengerentúliak, mind a románok vonatkozásában — hangsúlyosan kijelenti, hogy a bolgároktól eltérôen semmiféle speciális biztonsági intézkedésekre nem tart igényt. Teljes mellhosszal és önzetlenül támogatja Amerikát az iraki konfliktus háború általi rendezésében. Ha majd kockázatossá válik a dolog, a nagy barát úgyis segít. Hát ez szép volt, s az amerikai vállonveregetés nem is maradt el: Bruce Jackson a NATO lépcsôfokok egyik legmagasabbikáról hajolt le, hogy eme gesztust megtegye. Persze szimbolikusan, az olyan varázslatos szavak segítségével, amelyre Romániának és elsô embereinek most, amikor a latin rokon, a francia Jacques Chirac csúful az orrukra koppintott, oly nagy szükségük van. Mert az bizony fájt, s gyógyírt rá a Romániába látogató Günther Verheugentôl is vajmi keveset kaptak. Aki olyanformán nyugtatta meg az illetékeseket, hogy sejtetni engedte: Románia európai uniós törekvéseit, a 2007-re tervezett bebocsáttatást nem annyira feltétlen Amerika-barát magatartása, mint inkább az ország majdani gazdasági mutatói, s a nem eléggé határozott korrupcióellenes intézkedések veszélyeztethetik. Még akkor is, ha a jelenlegi kormánynak köszönhetô, hogy a konkrét felvétel s az esetleges idôpont meghatározása egyáltalán szóba jöhetett. Az Amerika-barát magatartáson 2007-ig még lehetne javítani, hiszen addig megoldódna a tényleges NATO-tagság, ami pedig az áttáncolást, visszatáncolást illeti, abban Romániának évszázadokra visszamenô, különleges gyakorlata van. Tehát nem jelentene akadályt felmelegíteni a régi barátságot egy olyan partnerrel, mint Franciaország. A reális gazdasági mutatókat viszont már sokkal nehezebb az uniós követelésekhez igazítani. Az eddig eltelt tizenhárom esztendô eredményeibôl ítélve a hátralevô négy esztendôben a makrogazdaság tekintetében ugyancsak nagy ugrásra lenne szükség. A szociális problémákról nem is beszélve. De persze ez csak másodlagos következmény, s az uniós szakembereket egyelôre kevésbé érinti, mint magát a lakosságot. Mert ameddig a tanintézetek siralmas állapota a tanulók testi épségét, biztonságát fenyegeti, ameddig a tébécés megbetegedések gyakoriságát illetôen Románia listavezetô Európában, és világviszonylatban is az elôkelô 23. hely birtokosa, ameddig az ártámogatott gyógyszer egyre ritkábbá válik, s az ingyenes laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére hetekig kell várni, amíg vagy azért válik fölöslegessé, mert a beteg meggyógyult, vagy azért, mert az örökzöld elysiumi mezôkre hamarabb nyert bebocsátást, addig a romániai átlagember meglehetôsen fásultan tekint a világpolitikai eseményekre, s azoknál sokkal jobban érdekli, hogy kiegyenlítse nemritkán havi jövedelmét jóval meghaladó fûtési költségeit. Amire egyébként a fôvárosi távfûtési vállalat újonnan kinevezett, s kutyaharapást szôrével alapon az elégedetlenkedôk sorából kiemelt vezérigazgatója zseniális megoldást talált: alkalmazottainak új viselkedési normákat szabott meg. A dühös ügyfelet fogadó tisztviselô mindig mosolygós és jól ápolt külsejû kell hogy legyen, s minél agresszívebb az elkeseredett ügyfél, annál inkább kell mosolyognia. Hogy ez mennyire fogja megnyugtatni az elégedetlenkedôt, még nem lehet tudni, de erre szolgál majd a pszichológus, akit a vállalat azért alkalmaz, hogy az ügyféllel elhitesse: élete egyik legboldogabb pillanata az, amikor kiegyenlíti az anyagi lehetôségeit meghaladó számlát. Hát ez is egy módszer, csakhogy a vállalatnak pluszkiadást jelent. Ennél már sokkal ötletesebben oldják meg problémáikat a gãnesti-i elmegyógyintézetbeliek. Szépen összeeresztik a dühöngô elmebetegeket, s azok majd rendre kinyírják egymást. A folyamat elkezdôdött, minek eredményeként egy ápolóra most már ötven helyett csupán negyvenkilenc beteg jut. S remény van arra, hogy így maguktól, minden külön anyagi ráfordítás nélkül rendezôdnek a munkahelyi problémák. Ha mindezt ilyen zseniálisan lehetne alkalmazni a hazai makrogazdaságban, Adrian Nãstase miniszterelnöknek sem kellene olykor már birkatürelmét is meghaladó politikai manôverezésekbe és minden létezô és nem létezô báját latba vetô udvarlásokba bocsátkoznia. Megtenné az egyszerû politikai libikóka is.

Németh Júlia

NAPIRENDEN

Kimozdultak a holtpontról a szakértôi tárgyalások
Markó Béla a kedvezménytörvény módosításáról

(4. old.)

A kedvezménytörvény módosításáról folytatott szakértôi tárgyalások kimozdultak a holtpontról, az RMDSZ-nek sikerült az erdélyi magyarság számára kedvezô változatot elfogadtatnia — közölte hétfôn Markó Béla, az RMDSZ elnöke az MTI-vel.

Markó elmondta, hogy nagyon fontos volt az a január végén, Szatmárnémetiben tartott megbeszélés, amelyen az RMDSZ kongresszusára érkezett Medgyessy Péter magyar miniszterelnök és Kovács László külügyminiszter több határon túli magyar szervezet vezetôivel vitatta meg a kedvezménytörvény tervezett módosítását.

A találkozó utáni egyeztetések eredményeként a szakértôi tárgyalások kimozdultak a holtpontról. Az RMDSZ nagyon fontosnak tartja, hogy a nevelési-oktatási támogatás folyósításánál megmarad az a lehetôség, hogy a támogatást közvetlenül a szülôk kapják.

Az RMDSZ kezdeményezésére már korábban elfogadták azt a módosítási javaslatot, hogy az évi 20 ezer forintos támogatást azok az egygyermekes szülôk is megkapják, akiknek gyermeke magyar nyelven tanul.

Markó szintén fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a magyar fél tervei szerint a törvény Magyarország EU-csatlakozása után is érvényben marad.

Az RMDSZ elnöke szerint szükség lenne arra, hogy a Magyar Állandó Értekezlet rövid idôn belül vitassa meg a tervezett módosításokat.

Nem veszik igénybe a román repülôteret
Az amerikaiak csak átmeneti idôt töltenek Konstancán

(4. old.)

Az Egyesült Államok nem veszi igénybe egy Irak elleni támadáshoz a Konstanca melletti katonai repülôteret, ahol az amerikai katonák csak átmeneti idôt töltenek el, útban Törökország felé — jelentette ki hétfôn Mircea Geoanã külügyminiszter.

Geoanã közölte, hogy a Mihail Kogãlniceanu repülôtér használatán túl Románia további kéréseket nem kapott az Egyesült Államoktól. Emlékeztetett arra, hogy a román törvényhozás már korábban engedélyezte a román légtér használatát az Egyesült Államok számára, és logisztikai támogatást ígért egy esetleges Irak elleni akcióhoz.

A külügyminiszter közölte: Bukarest jelenleg nem tartja szükségesnek, hogy a NATO biztonsági garanciákat nyújtson Romániának az iraki háború kitörése esetén. Mint mondta, a román vezetés úgy tekinti, hogy az Egyesült Államok és a NATO egyértelmûen Románia oldalán áll.

A garanciák igénylését azt tenné szükségessé, ha az ország biztonsága forogna kockán, Románia esetében azonban nincs errôl szó — tette hozzá.

A román sajtó értesülései szerint az elmúlt napokban tíz amerikai Hercules C-130 típusú szállítógép és ugyanennyi helikopter érkezett a Konstanca melletti katonai repülôtérre. A román védelmi minisztérium — amelynek képviselôje korábban úgy fogalmazott, hogy a repülôtéren ideiglenes amerikai támaszpontot alakítottak ki — a hét végén bejelentette, hogy biztonsági okokból semmiféle adatot nem hoznak nyilvánosságra a Romániába érkezett amerikai katonákról és hadfelszerelésrôl.

Elutasították a fellebbezéseket
Treptow és Popovici börtönben maradnak

(4. old.)

A jászvásári Törvényszék ítélôbírái hétfôn elutasították a William Kurt Treptow és bûntársa, Tatiana Popovici ügyvédei által benyújtott összes fellebbezési kérelmet, így a hét-hét éves letöltendô szabadságvesztés érvényben marad.

A bíróság úgy döntött, hogy a 2002 decemberében kiskorúak megrontásáért kiszabott ítélet érvényben marad, Treptow és Popovici letölti börtönbüntetését, és 35 000 dolláros kártérítést fizet az áldozatok családjának.

A vádlottak ügyvédei a büntetés csökkentését kérték a sajtó per alatti nyomásgyakorlására hivatkozva.

A bíróság elutasította az áldozatok ügyvédeinek fellebbezését is, akik legalább 15 000 dollárral magasabb összegû kártérítést kértek védenceiknek.

Támogatják a mentelmi jog módosítását

(4. old.)

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) vezetése hétfôn úgy döntött, hogy javasolni fogja a mentelmi jogra vonatkozó alkotmányos elôírások módosítását, hogy a honatyák a törvény elôtt feleljenek mindazon tetteikért, amelyek nincsenek kapcsolatban mandátumuk idején kinyilvánított politikai nyilatkozataikkal, közölte Cozmin Gusã, a kormánypárt fôtitkára. A javaslatot a hét folyamán Valer Dorneanu ismerteti a többi párttal, majd az alkotmánymódosító bizottság is megtárgyalja. Gusã elmondta, az SZDP javaslatában megtalálhatók a civil társadalom és a média jelzései is. A honatyáknak "a törvény elôtt kell feleniük tetteikért", szögezte le az SZDP fôtitkára.

Március 12-én felelôsséget vállal a kormány

(4. old.)

Az SZDP vezetésének hétfôi döntése értelmében a kormány március 12-én vállal felelôsséget a parlamentben a korrupcióellenes törvénycsomag kapcsán, közölte Cozmin Gusã.

Az SZDP fôtitkára hozzátette, a törvénycsomag a csütörtöki kormányülésen kapja meg végleges formáját, a hétvégén pedig a parlamenti pártok és a civil társadalom is elkezdhetik a tervezet megvitatását.

Adrian Nãstase miniszterelnök szombaton, Târgovisten bejelentette, hogy a kormány nemsokára egy tervezetet kezdeményez Tiszta Románia címmel.

Pontosítás

(4. old.)

Amint arról lapunkban beszámoltunk, a Duna-melléki Református Egyházkerület püspökévé iktatták be Szabó Istvánt. Az ünnepi rendezvényen az Erdélyi Református Egyházkerületet Pap Géza püspök képviselte, akinek a neve sajnálatos módon kimaradt az eseményrôl közölt beszámolóból.

Polgármesteri nyomásgyakorlás és diverzió

(4. old.)

Forrongó hangulat uralkodott tegnap délután a polgármesteri hivatal nagytermébe összehívott tanácsülésen. Gheorghe Funar a nagyterembe hívta mindazon fiatal házasokat, akik az elmúlt idôszakban kérvényt adtak be telekkoncesszióra. Az ifjak házat építenének a polgármesteri hivataltól kapott mintegy 300 négyzetméteres telken. Ugyanakkor ezzel a polgármester azt próbálta elérni, hogy a tömeg nyomására a törvényesség határán lévô határozatokat fogadjon el a helyi döntéshozó testület. Egyes vendégek nem tudták, hogy a felajánlott telken nincs közmûvesítés, gáz, víz és villanyáram. Ilyen telkeket ugyanis nem lehet koncesszionálni lakásépítésre — mutatott rá Alexandru Fãrcas parasztpárti tanácsos.

Ezúttal viszont a polgármester taktikája nem vált be, ugyanis a képviselôk kijátszották tervét: a telkek koncesszionálásáról szóló határozat-tervezet cikkenkénti szavazásánál az ülésvezetô szünetet rendelt el. Az érdekeltek pedig elhagyták az üléstermet, és azt hitték, hogy minden rendben, van pénz a közmûvesítésre, tavasszal hozzálátnak a ház építéséhez. A kérdéssel kapcsolatban Molnos Lajos RMDSZ-es tanácsos lapunkkal közölte, sajnos a polgármester félrevezette a telket óhajtó fiatalokat. — Három évvel ezelôtt a Borháncs-telepen több száz fiatalnak telket adtunk, azóta semmi sem történt a városrész közmûvesítése, a gáz, a villany bevezetése érdekében. Így a telkek teljesen használhatatlanok — mondta Molnos. Végül a tanácsosok hozzájárultak ahhoz, hogy a fiatal házasok telekhez jussanak a Lombi-telepen.

Lapzártakor a tanácsosok a költségvetést vitatták még.

Kiss Olivér

Powell egységre szólít fel
"Fekete nap" várhat az ENSZ-re

(4. old.)

Az amerikai külügyminiszter hétfôn Pekingben egységes fellépésre szólította fel a Biztonsági Tanács tagjait Irakkal szemben. A kínai vezetôkkel folytatott megbeszélései után Colin Powell kijelentette: ha Irak nem tesz eleget leszerelési kötelezettségeinek, s az ENSZ ennek dacára nem hajlandó cselekedni, akkor az "fekete nap lesz" a világszervezet számára.

A kínai politikai elittel találkozva Powell szorgalmazta új BT-határozat megfogalmazását, amely lehetôvé tenné katonai erô alkalmazását Irakkal szemben. Mint közölte, az Egyesült Államok — saját meglátása szerint — már most is kellô felhatalmazással bír egy katonai csapás végrehajtására.

Peking ellenvéleményét megfogalmazva Hu Csin-tao (Hu Jintao), a kommunista párt fôtitkára közölte vendégével: az iraki válságot politikai úton kell megoldani, mégpedig az ENSZ keretein belül.

Ennek feltétele, hogy Bagdad átfogóan, következetesen és ôszintén hajtsa végre a Biztonsági Tanács határozatait.

Powell a pekingi látogatáson figyelmeztetést intézett Észak-Koreához, amelyet Washington azzal gyanúsít, hogy atomfegyver elôállítására törekszik. Mint mondta, Washington és Peking egyaránt komoly aggodalommal figyeli Phenjan arra irányuló kísérletét, hogy atomfegyver készítésére használja fel a jongbjoni erômûben keletkezô plutóniumot.

Két hét kell egy BT-határozathoz

(4. old.)

Jack Straw brit külügyminiszter szerint legalább két hét kell ahhoz, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatot hozzon egy új javaslat alapján az iraki válságról.

A brit diplomácia vezetôje hétfôn Brüsszelben megerôsítette: az Egyesült Államok és szövetségesei még e hét elején a testület elé terjesztik egy második BT-határozat tervezetét.

El nem kötelezettek csúcsértekezlete
Ellenzik az iraki háborút

(4. old.)

A fejlôdô világ vezetôi hétfôn az el nem kötelezett országok Kuala Lumpurban megnyílt csúcsértekezletén felsorakoztak a házigazda Malajzia mellé az Irak ellen készülô háború elítélésében, ugyanakkor Bagdad leszerelésre sürgetésében is.

Mahathir Mohamad maláj elnök megnyitóbeszédében adta meg az alaphangot, élesen elítélve a háborút, bírálva "a Nyugat képmutatását és a gazdagabb nemzetek háborús propagandáját". A háború nem old meg semmit — mondta. "Egyetlen államnak sem engedhetô meg, hogy a világ csendôre legyen, még kevésbé az, hogy eldönthesse, mi a teendô és mikor" — hangoztatta a maláj államfô, csatlakozva mindamellett ahhoz az általános véleményhez, hogy Iraknak teljesítenie kell a rá vonatkozó ENSZ-határozatokat.

"A háborút törvényen kívül kell helyezni. (...) A háború primitív dolog" — fordult Mahathir a — Kelet-Timor, valamint a Saint Vincent és Grenadine-szigetek felvételével 116 tagúra bôvült — világmozgalom képviselôihez. A tömb országai az ENSZ csaknem kétharmadát alkotják.

A találkozón felolvasták Kofi Annan levelét, amelyben az ENSZ fôtitkára hangsúlyozta, hogy Bagdadnak le kell szerelnie és együtt kell mûködnie a világszervezettel.

Az el nem kötelezettek — köztük a nagyszámú muzulmán ország — az iraki válság békés megoldásáért szállnak síkra, s Annanhoz hasonlóan hangsúlyozzák az ENSZ-elôírások tiszteletben tartásának fontosságát.

Súlyos földrengés Kínában
158 halott, ezer sebesült

(4. old.)

A legújabb hivatalos kínai adatok szerint már 158 halottja és több mint ezer sebesültje van a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területet (Xinjiang) sújtó, a Richter-skála szerinti 6,8-as erôsségû földrengésnek.

A kasgári szeizmológiai intézetre hivatkozó Új-Kína hírügynökség szerint a földmozgás epicentruma Dzsiasi (Jiashi) várostól 40 kilométerre keletre volt. Basu (Bachu) járásban több mint ezer ház dôlt össze.

Dzsiasi körzetében a közelmúltban is volt több súlyos földrengés. 1997 januárjában egy 6,4 fokos, áprilisban pedig egy 6,6 fokos földmozgás pusztított itt. Az akkori két földrengésnek összesen 21 halottja volt — jegyzi meg az AFP.

Kiss Péter lesz a kancelláriaminiszter

(4. old.)

Kiss Péter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter lesz Kiss Elemér utódja a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) élén — jelentette be Medgyessy Péter magyar miniszterelnök hétfôn Budapesten. Kiss Elemér kancelláriaminiszter pénteken mondott le posztjáról.

KÖRKÉP

Minden negyedik család fûtési pótlékot kér

(5. old.)

Szamosújváron több mint négyezer család tömbház lakásban él. Hetven százalékuk a gázfûtést használja, a többiek más módszerekkel oldották meg a fûtést. A tömblakóknak több mint fele komoly anyagi problémákkal küzd, nagyobb része nem tudja kifizetni a havi közköltséget. Nem csoda, ha a kisvárosban 1006 család igényli a fûtési pótlékot. A polgármesteri hivatal személyzete nap mint nap egyre több kérvényt iktat be. Januárhoz viszonyítva ebben a hónapban körülbelül százzal több család kéri a pótlékot, és a hónap még nem ért véget. A jelek szerint február végéig bôvül a lista, egyre többen fogják igényelni a pénzügyi segítséget.

Erkedi Csaba

Kitört a sertéspestis

(5. old.)

Amitôl tartottak a Szamosújvár környéki állattartó gazdák, íme, meg is történt: e hét elején a Mezôségen is felütötte fejét a sertéspestis. Az elsô esetet a Szépkenyerûszentmárton községhez tartozó Bálványoscsaba faluban észlelték, ahol már be is vezették a tilalmat. De nemcsak ott, hanem a Kis-Szamos völgye és a Mezôség többi falvaiban is meghozták a betegséget megelôzô intézkedéseket. Nemrég beszüntették a szamosújvári állatvásárt, de az elmúlt napokban hasonló döntést hoztak a környék községeiben és Dés környékén is. Betiltottak minden vágást, és a körzet háztáji gazdaságait és húsfeldolgozó egységeit is külön ellenôrzik.

A rendkívüli helyzet hetekig is eltarthat, de a kellemetlen meglepetések elkerülése végett Szamosújváron és a környéken a polgármesteri hivatalok és az állategészségügyi rendelôk külön intézkedési tervet dolgoztak ki, Szépkenyerûszentmárton községben pedig még nagyobb az óvatosság.

E. Cs.

Gyors útlevél 100 dollárért

(5. old.)

Befolyással való üzérkedés vádjával indult eljárás a kolozsvári Alexandru Viorel G. ellen. A 40 éves férfi február 11-én 100 dollárt kért és kapott a szintén kolozsvári F. Oliviától, akinek megígérte, hogy az útlevélosztályon dolgozó ismerôsén keresztül néhány napon belül útlevelet állítat ki számára. Az útlevélbôl semmi sem lett, s a kárvallott feljelentette a férfit. Az ügyet átutalták az Országos Korrupcióellenes Ügyészséghez, szabadlábon védekezik.

11 autót törtek fel

(5. old.)

Két 18 éves fiatal személyében azonosította a kolozsvári rendôrség 11 autófeltörés elkövetôjét. Gheorghe Z.-t és Francisc Alexandru F.-t azzal vádolják, hogy 2001 során 11 autóból összesen 44 millió lej értékben loptak el rádiómagnókat és maroktelefonokat. A minôsített lopással vádolt két, a lopás óta eltelt idôszakban nagykorúvá vált fiatalt nem kellett letartóztatnia a rendôrségnek: más ügyben mindketten hûvösön vannak.

1000 euró befolyással való üzérkedésbôl

(5. old.)

Majdnem ezer eurót, azaz 800 eurót és 5 millió lejt keresett az a kolozsvári egyetemista, aki 2002 júniusában három személyt csapott be. A különben szamosújvári I. Rares elhitette az áldozatokkal, hogy a kolozsvári közlekedési rendôrségen olyan ismerôsei vannak, akiknek segítségével elintézheti, hogy azok megszerezzék a hajtási engedélyt anélkül , hogy elvégeznék a sofôriskolát és levizsgáznának. Szolgálataiért bekasszírozta a fenti összeget, és "eltûnt". Befolyással való üzérkedéssel vádolják, szabadlábon van. Esetében az Országos Korrupcióellenes Ügyészség mond ítéletet.

Vasbetont loptak volna

(5. old.)

Február 23-án két Kolozs megyei férfit értek tetten a szamosfalvi Bãrc utcában, egy épülô ház udvarán, miközben azok mintegy 70 kiló vasbetont akartak ellopni. A zsuki, 30 éves M. Aurel és a 18 éves, apahidai Vladimir G. ellen minôsített lopás vádjával indult nyomozás.

(balázs)

Jégtorlasz a Nagy-Szamoson és a Sajón

(5. old.)

Jégtorlaszok képzôdtek Beszterce-Naszód megye két folyóján. A Nagy-Szamoson és a Sajón kialakult torlaszok több száz méter hosszúságúak.

A Nagy-Szamoson Várorja helységben 300 méter hosszúságú jégtorlasz alakult ki, ám egyelôre nem jelent veszélyt a környék településeire és lakóira, tájékoztatta a sajtót a Beszterce-Naszód Megyei Polgárvédelmi Felügyelôség. A várorjai hatóságok megfigyelés alatt tartják a torlaszt, s szükség esetén azonnal robbanóanyagos beavatkozást kérnek.

Ugyanakkor a Sajón is, Bilak mellett 250 méteres jégtorlaszt figyeltek meg, amely viszont nem csatlakozik a folyó partjaihoz. A mozgó torlaszt Sajónagyfalu minden lehetséges veszélyre felkészült hatóságai figyelik.

Nem szerzôdnek a patikák és a háziorvosok
Ingyen gyógyszerek csak két gyógyszertárban

(5. old.)

Továbbra sem hajlandók szerzôdést kötni a megyei biztosítópénztárral a Beszterce-Naszód megyei gyógyszertárak, ugyanis a biztosító még mindig tartozik a patikáknak.

A tavalyi év folyamán a lakosságnak szolgáltatott ingyenes vagy kedvezményes gyógyszerek árának egy részét, pontosabban 26 milliárd lejt sikerült bevasalniuk a gyógyszertáraknak a biztosítópénztártól, ám további adósságok léteznek, nyilatkozta Ionel Vasile, a Beszterce-Naszód Megyei Gyógyszerészkollégium elnöke. A Beszterce-Naszód megyei gyógyszertárak az adósság törlesztéséig nem hajlandók aláírni az idei keretszerzôdést, ám amennyiben a tartozás lerovása megtörténik, a gyógyszerészek azonnal szerzôdést kötnének. Mindaddig, amíg ez bekövetkezik, csupán két besztercei gyógyszertárban lehet kiváltani az ingyenesen vagy ártámogatással felírt gyógyszereket, minden további gyógyszertár még tavaly novemberben felfüggesztette a kedvezményes áron felírt gyógyszerek kibocsátását. A gyógyszertáraknak március elsejéig kellene letenniük a megyei biztosítópénztárnál a szerzôdések megkötéséhez szükséges iratokat.

Nemcsak a gyógyszerészek, de a háziorvosok sem akarják aláírni a biztosítópénztárral kötendô szerzôdéseket, ugyanis úgy vélik, az egészségügyi pénztár feltételei a háziorvosi rendelôknek legalább az egyötödét biztos csôdbe juttatnák.

Világbanki támogatás 56 iskolának

(5. old.)

Világbanki támogatásból érkezô pénzösszegek segítségével újítanak fel 56 iskolát Beszterce-Naszód megyében az idén.

Beszterce-Naszód megye 20 iskoláját a vezetékes ivóvízhálózatra kötik, és bevezetik a villamos energiát is az épületekbe. Öt jelentôs kollégium — a besztercei Liviu Rebreanu Kollégium, az Andrei Muresanu Kollégium, a bethleni Grigore Silasi Iskola, a naszódi George Cosbuc Kollégium, az oláhszentgyörgyi Solomon Halita Líceum — és a megye további 31 iskolaépületének alapszerkezetét erôsítenék meg. A munkálatok idén kezdôdnének, majd a javítások 2008-ban érnének véget, nyilatkozta Anton Buta fôtanfelügyelô, aki egyelôre még nem ismeri a befektetés értékét, tekintettel arra, hogy az elszámolás a munkálatok elvégzése után következik. A projekteket a tanügyminisztérium és a világbank képviselôi egyaránt elfogadták.

Beszterce-Naszód megyében eddig 11 vidéki iskolát rehabilitáltak világbanki támogatásból, a munkálatok összértéke elérte a kilencezer dollárt.

Valutaárfolyamok
Február 24., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

35 250/35 550

32 300/32 600

142/145

Február 25., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 298 lej, 1 USD =32 809, 1 magyar forint = 144 lej.

Félmilliárd dollár értékû kötvény az elsô félévben

(6. old.)

Románia 500 millió dollár erejéig akar kötvényt kibocsátani a nemzetközi tôkepiacon az elsô félévben, a költségvetési hiány részleges fedezésére — jelentette ki Cristian Popa, a Román Nemzeti Bank kormányzó-helyettese.

A kormányzó-helyettes nem nyilatkozott sem a tervezett kötvény(ek) típusáról, sem elképzelt lejáratáról vagy kamatáról. A román és a bolgár kötvények népszerûvé váltak a nemzetközi befektetôk körében — a konvergenciajáték második vonulatába tartoznak ezek a papírok —, amióta várható, hogy a két ország 2007-ben ugyancsak beléphet az EU-ba. A kibocsátás (ok) árazásával igyekeznek arra összpontosítani, hogy a befektetôk Románia EU-hasonulására fogadnak — mondta Popa.

Románia utoljára tavaly áprilisban szerepelt a nemzetközi tôkepiacon, és akkor majdnem három és félszeres túljegyzés volt a 700 millió euró értékben kibocsátott román eurokötvényre. A tavaly kiadott kötvény lejárata 2012. március 8., kuponja 8,5 százalék, kibocsátási és másodlagos forgalmazói ára 98,352 százalék volt, a hozamfelára kibocsátáskor 3,65 százalékpont volt az irányadó, 2012-ben lejáró német Bund felett, illetve 3,42 százalékpont az irányadó eurókamatcsere-hozam (mid-swaps) felett.

Románia, többéves szünet után, 2000 októberében tudott ismét kilépni a nemzetközi tôkepiacra, három évre szóló 150 millió euró értékû eurokötvénnyel, amelynek kuponja 11 százalék volt. Ezt rövid idôn belül egy ötéves lejáratú, 300 millió euró nagyságú kibocsátás követte, 11,3 százalékos kamatra. Utána, 2001. júniusban, Románia 600 millió euró értékû kötvényt helyezett el a piacon, hétéves futamidôvel, 10,625 százalékos kamatra, majd a tavaly áprilisi, igen sikeres kibocsátás következett.

Összehasonlításképpen: a január végén kiadott új, egymilliárd eurós, tízéves futamú magyar eurokötvény szelvénye 4,50 százalék, kibocsátási és másodlagos forgalmazói ára egyaránt 99,684 százalék, az induló hozama 4,54 százalék volt, így az induló hozamfelára 0,27 százalékpont volt az irányadó eurókamatcsere-hozam felett, és 0,455 százalékponttal magasabb volt a hasonló futamidejû német állampapír hozamánál.

Az elôzô, 2001-ben kibocsátott, 2011-ben lejáró egymilliárd eurós magyar eurokötvény kamata 5,626 százalékos, és a hozamfelára induláskor 0,30 százalékpont volt az irányadó eurókamatcsere-hozam fölött, illetve 0,70 százalékpont a 2012-ben lejáró, 5,0 százalékos német kormánykötvény fölött.

Az ugyancsak január végén kiadott, 1,25 milliárd eurós, ugyancsak tízéves lengyel eurókötvény kibocsátáskori hozamfelára 0,45 százalékpont volt az eurokamatcsere-hozam fölött. Ez a hozam az elsôrangú euróövezeti vállalati kötvények becserélési rátája és a kormánykötvények lejáratkori hozama közti különbség.

Székely mézet importál Németország

(6. old.)

Hargita megyében a méhészet egyre jövedelmezôbb ágazatnak számít. A megyében 800 méhészkedéssel foglalkozó gazdának 12 ezer méhcsaládja van. Ebbôl Udvarhelyszéken 320 méhész 5004 családdal rendelkezik — a Hargita Megyei Méhészegyesület adatai szerint.

A megyében 73 olyan méhész van, aki a leadott méz mennyiségének függvényében állami támogatásban részesül. Az a méhész, aki méhcsaládonként 10 kilogramm mézet lead, 100 ezer lej állami támogatásban részesül. A megyei méhészgazdák idén 5000 méhcsaládra 50 tonna méz után járó állami támogatást kapnak, ami 500 millió lejt jelent. A székelyföldi méz jelentôs részét Németországba exportálják.

Az udvarhelyszéki Oroszhegyen hét méhésznek 900 méhcsaládja, Székelyudvarhelyen 8 méhésznek 600 méhcsaládja van, ôk vezetik a megyei méhészeti ágazatot. A megyében a legtöbb méhcsaláddal az oroszhegyi Albert Géza (200 család) és a korondi Szász Illyés (200 család) rendelkezik.

Nagyon sokan vannak Székelyföldön is, akik munkanélkülivé váltak, és emiatt kezdtek méhészkedni. A Hargita megyeiek tapasztalata szerint 50 méhcsalád után évente mintegy 25 millió lejt lehet megvalósítani — a havi minimálbérnek megfelelô összeget. Ha valaki fôfoglalkozásban méhészkedik, és száz családdal rendelkezik, az már 50 millió lej évi bevételt tudhat magáénak, aki pedig vándorméhészetet folytat, még jobban kijön.

A mezôgazdasági igazgatóság biztosítja a gazdáknak a méz után járó szubvenciót, a hivatalon keresztül meg lehet pályázni különbözô programokat. A méhészeknek az állam kedvezményes (55 százalékos támogatással) gépvásárlást biztosít méhészeti felszerelések (pl. mézpergetôk) vásárlására.

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az olasz Serie A 22. fordulójában ismét súlyos szurkolói rendbontások történtek. A szombati AC Torinó–AC Milan mérkôzés második félidejében, 0–3-as állásnál a hazai gárda szurkolói megpróbáltak betörni a pályára. A biztonsági erôk megakadályozták ôket, mire a fanatikusok elkezdték szétszedni a stadiont, s mûanyagszék-záport zúdítottak a rendôrökre. Azok kénytelenek voltak könnygázt bevetni a kedélyek csillapítására, ám a mennyiség túl nagynak bizonyult, ugyanis a pályán is érzôdött a hatása: a játékosok elkezdtek "sírni". Ennek következtében a bíró a 63. percben lefújta a mérkôzést. Az éllovas Juventus és az ôt szorosan üldözô Inter eközben egyformán 3–1-re nyert, az elôbbi idegenben könyvelhette el a sikert.

Eredmények: Bologna–Empoli 2–0, Brescia–Reggina 2–1, Inter–Piacenza 3–1, Lazio–Atalanta 0–0, Modena–Chievo 1–0, Udinese–AS Róma 2–1, Como–Juventus 1–3, Perugia–Parma 1–2 (Mutu ezúttal csak egy kapufát hozott össze). A táblázat:

1. Juventus 22 14 6 2 41–16 48
2. Inter 22 15 3 4 46–23 48
3. AC Milan 21 13 4 4 38–16 43
4. Lazio 22 10 10 2 37–21 40
5. Chievo 22 11 4 7 31–21 37
6. Udinese 22 10 6 6 23–21 36
7. Parma 22 9 7 6 38–27 34
8. Bologna 22 8 7 7 27–25 31
9. Perugia 22 8 5 9 27–30 29
10. AS Róma 22 7 7 8 33–31 28
11. Brescia 22 6 9 7 26–29 27
12. Modena 22 7 4 11 16–30 25
13. Empioli 22 6 6 10 25–31 24
14. Atalanta 22 5 8 9 23–32 23
15. Reggina 22 6 4 12 23–39 22
16. Piacenza 22 4 4 14 20–38 16
17. Torino 21 2 7 12 13–36 13
18. Como 22 1 9 12 15–36 12

• A Serie B-ben a 23. játéknapra került sor. Az eredmények: Ancona–Vicenza 3–1, Bari–Genoa 2–1, Cagliari–Ternana 1–1, Catania–Messina 1–1, Cosenza–Nápoly 1–0, Salernitana–Lecce 2–1, Sampdoria–Ascoli 3–0, Siena–Palermo 2–1, Verona–Venezia 1–0. A Triestina–Livorno mérkôzés lapzárta után ért véget. A sorrend:

1. Ancona 23 11 8 4 35–26 41
2. Siena 23 10 10 3 26–17 40
3. Sampdoria 23 10 9 4 32–19 39
4. Vicenza 23 10 8 5 35–28 38
5. Triestina 22 10 6 6 33–24 36
6. Livorno 22 10 5 7 27–19 35
7. Lecce 23 8 11 4 26–21 35
8. Ternana 23 8 7 8 27–25 31
9. Messina 23 7 9 7 32–29 30
10. Verona 23 7 9 7 27–24 30
11. Ascoli 23 8 6 9 27–29 30
12. Palermo 23 8 6 9 22–25 30
13. Venezia 23 8 6 9 24–28 30
14. Cagliari 23 8 6 9 21–28 30
15. Genoa 23 7 7 9 29–27 28
16. Catania 23 7 4 12 26–36 25
17. Nápoly 23 5 9 9 25–32 24
18. Bari 23 4 11 8 20–24 23
19. Cosenza 23 6 5 12 19–28 23
20. Salernitana 23 4 4 15 16–40 16

• A spanyol Primera Division 23. fordulójában, leszámítva a sereghajtó Huelva gyôzelmét a 7. helyezett Atletico felett, nem történtek meglepetések. A gólokban bôvelkedô mérkôzéseken az elsô négy helyezett magabiztosan nyert, és így helycsere sem történt. Közülük mindössze a Real Madrid kapott gólt, amelyet a vendég Valladolid a 10. percben "lepett meg", ám Roberto Carlos és Ronaldo góljával a 21. percre 0–1-rôl 2–1-re fordult a kocka. Az éllovas Sociedad azt az Osasunát gyôzte le, amely az elmúlt fordulóban 1–1-re végzett a királyi gárdával. A katalánok nagy örömére a Barcelona éledezni látszik letargiájából. Eredmények: FC Barcelona–Betis 4–0, Deportivo La Coruna–Alaves 6–0, Real Madrid–Valladolid 3–1, Mallorca–Bilbao 1–1, Real Sociedad–Osasuna 2–0, Huelva–Atletico Madrid 3–0, FC Sevilla–Espanyol 1–0, Villarreal–Santander 0–3, Malaga–Celta Vigo 1–1, Rayo Vallecano–Valencia 0–4. A táblázat:

1. Sociedad 23 13 8 2 40–27 47
2. R. Madrid 23 12 9 2 49–24 45
3. Valencia 23 13 6 4 40–17 45
4. Deportivo 23 12 6 5 37–25 42
5. Celta 23 11 4 8 29–21 37
6. Betis 23 10 6 7 35–34 36
7. Atl. Madrid 23 8 8 7 35–31 32
8. Barcelona 23 8 6 9 35–30 30
9. Bilbao 23 8 6 9 35–38 30
10. Mallorca 23 9 3 11 26–37 30
11. Santander 23 9 2 12 29–29 29
12. Sevilla 23 7 8 8 18–18 29
13. Malaga 23 6 10 7 29–29 28
14. Villarreal 23 7 7 9 22–27 28
15. Alavés 23 7 7 9 27–39 28
16. Osasuna 23 7 6 10 24–29 27
17. Valladolid 23 8 3 12 22–28 27
18. Espanyol 23 6 4 13 24–34 22
19. Rayo 23 6 4 13 22–36 22
20. Huelva 23 4 5 14 20–45 17

• Az angol Premiere League 28. fordulójában a 17. helyezett Bolton otthonában fellépô, 2. helyen álló Manchester United csak a hosszabbításpercekben tudta kiharcolni az egyenlítést. Eközben a szintén idegenben játszó éllovas Arsenal gólarányt javítva kényszerítette térdre a másik manchesteri gárdát, miután a 19. percben már 4–0-ra vezetett. Eredmények: Bolton–Manchester United 1–1, Everton–Southampton 2–1, Charlton–Aston Villa 3–0, Chelsea–Blackburn 1–2 (mind a három találat az utolsó négy percben született), Leeds–Newcastle 0–3, Manchester City–Arsenal 1–5, Sunderland–Middlesbrough 1–3, Bromwich–West Ham United 1–2, Birmingham–Liverpool 2–1. A Tottenham–Fulham találkozót lapzárta után játszották le. Az élcsoport: 1. Arsenal 60 pont, 2. Manchester United 55, 3. Newcastle 52, 4. Chelsea 48 (49–29), 5. Everton 48 (37–33), 6. Charlton 45.

• A német Bundesliga 22. fordulójában 10 pontra növelte elônyét üldözôi elôtt a Bayern München, kihasználva a Borussia pontvesztését. A kiesôjelölt Hannover Gicã Popescu góljával szerzett vezetést a szintén bentmaradásért küzdô Bayer Leverkusen ellen, mégis kikapott. A mérkôzést követôen a góljától eltelt Popescu azonnal válaszolt Bölöni Lászlónak, aki korábban azt nehezményezte, hogy Mutu vagy Chivu helyett Anghel Iordãnescu szövetségi kapitány Gicã Popescunak adta a csapatkapitányi tisztséget. Gicã kijelentette: ô a csapatkapitány, és a fiatalabb generáció várjon a sorára!

Eredmények: Werder Bremen–Energie Cottbus 0–1, Bayern München–Nürnberg 2–0, Wolfsburg–1860 München 1–1, Kaiserslautern–Hamburg 2–0, Hansa Rostock–Bochum 1–1, Hannover–Leverkusen 1–2, Schalke 04–Dortmund 2–2, Hertha Berlin–Bielefeld 0–0, Stuttgart–Mönchengladbach 4–0. Az élcsoport: 1. Bayern München 50 pont, 2. Borussia 40, 3. Stuttgart 39, 4. Schalke 36, 5. Werder Bremen, 6. Hertha 33 pont.

• A francia bajnokság 28. fordulójában a Guingamp otthonában kapott ki az 59. percben már 2–0-ra vezetô Paris Saint Germain. A nemrég még éllovas, az élvonalba ebben ez idényben feljutott Nice is újabb pontot vesztett és már csak 4. Eredmények: Marseille–Lille 2–0, Bastia–Nice 1–1, Lens–Montpellier 4–0, Lyon–Rennes 4–1, Nantes–Ajaccio 1–0, Sedan–Bordeaux 0–1, Sochaux–Le Havre 1–0, Troyes–Strasbourg 1–0, Guingamp–Paris Saint Germain 3–2, Monaco–Auxerre 3–1. Az élcsoport: 1. Marseille 51 pont, 2. Monaco 49, 3. Lyon 45, 4. Nice 44 (32–22), 5. Sochaux 44 (29–22), 6. Bordeaux 43.

Balázs Bence

KÉZILABDA
Nôi Nemzeti Liga
Csonka 14. forduló

(8. old.)

A hét végi kontinentális vetélkedôk miatt a nôi bajnokság 14. fordulójából csak négy mérkôzést játszottak le, azt is több részletben. A Galac–Zilah (21–23) és U-Ursus–Posta Câlnãu (45–26) mérkôzéseket elôzôleg már ismertettük, most újabb két összecsapás eredményérôl számolhatunk be. A Brassói Rulmentul–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim és a Nagyszebeni MSC–Konstancai Tomis összecsapások kimenetele az utolsó pillanatig nyitott volt, a brassói találkozón a vendégek bizonyultak jobbnak 28–26 arányban, míg Nagyszebenben a sereghajtó megszerezte második gyôzelmét (25–24) a bajnokságban.

A táblázat:

1. Rapid 13 11 1 1 402–281 23
2. Silcotub 14 11 0 3 392–287 22
3. Déva 13 10 2 1 316–246 22
4. Oltchim 14 11 0 3 397–344 22
5. U-Ursus 14 10 0 4 414–356 20
6. Selmont 13 8 0 5 345–313 16
7. Rulmentul 14 4 1 9 295–351 9
8. Konstanca 14 4 0 10 334–376 8
9. Szászsebes 13 3 1 9 282–366 7
10. Galac 14 3 0 11 297–348 6
11. Astral 14 2 1 11 312–416 5
12. Szeben 14 2 0 12 283–385 4

A negyedik fordulót csak március 15-én bonyolítják le, ugyanis március 9-re kupatalálkozókat ütemeztek be.

(radványi)

Ma sorsolnak az Európa-kupákban

(8. old.)

A sportág kedvelôinek figyelme ismét Bécs felé irányul, itt ejtik meg ugyanis a kontinentális vetélkedôk sorshúzását (KK EHF-kupa és Challenge Cup) a legjobb nyolc nôi együttes számára. Kivételt a Bajnokok Ligájában szereplô csapatok jelentenek, ahol a négy csoport elsô két helyezettje a csoportbeosztás alapján kapja ellenfelét. Így azt már tudni lehet, hogy a magyar Herz-FTC lányai a dán Viborg fölött aratott fölényes, 32–20 (14–8) arányú vasárnap esti gyôzelem után csoportelsôk lettek, s hogy Farkas Ágiék a továbbiakban a spanyol Valenciával fognak játszani.

Adósok maradtunk néhány vasárnap esti eredménnyel. Íme:

EHF-kupa: San Sebastian (spanyol)–Dunaferr SE 23–20 — a magyar együttes veresége ellenére 43–41-es összesítéssel lépett tovább;

Kupagyôztesek Kupája: Anadolu University (török)–Zilahi Silcotub 22–30 (az elsô játékon 15–27 volt az eredmény);

Challenge Cup: U-Flaga-Korneuburg (osztrák)–Nagybányai Selmont 14–29 (az elsô összecsapáson: 24–32).

A Challenge Cupnál maradva, íme, azoknak a csapatoknak a névsora, amelyek közül a Kolozsvári U-Ursus következô ellenfele kikerül: Skuru Ik Naska (svéd), Thriamvosz Patrasz (görög), Trier és Borussia Dortmund (német), Nata Gdansk (lengyel), Merignac Bordeaux (francia) és Nagybányai Selmont.

Liviu Jurcã edzô szombat este úgy nyilatkozott, hogy leginkább a Patraszt szeretné ellenfélnek. Néhány óra múlva ismertté válik, hogy mennyire volt kegyes Fortuna istenasszony a kolozsvári lányokkal...

(radványi)

ÖKÖLVÍVÁS
Román kupa

(8. old.)

Egy héten keresztül a Jászvásári Sportcsarnok volt házigazdája a Román Kupának, amelyen a benevezett 130 bokszoló minden technikai és taktikai tudását bevetve ádázan küzdött az elsôségért. A kiírást a versenyzôk fiatalsága jellemezte, többségüknek ez volt az elsô komoly megmérettetés. A nagyok közül a versenyrôl hiányoztak a Simion testvérek, Dorel és Marian, valamint Sorin Tãnãsie is. Összesen 96 mérkôzésre került sor, amelyeket általában élvezett a lelátókon a torna minden napján jelen lévô, 1300–1500 fôs nézôközönség. Íme, a döntôk alakulása:

48 kg-os súlycsoport: a 18 éves Ploiesti-i Vasile Gigel nyújtotta a gála elsô meglepetését, aki elkönyvelhette saját elsô jelentôs sikerét is: pontozásban felülmúlta a tapasztaltabb Silviu Olteanut (Konstancai Farul), annak ellenére, hogy a harmadik menetben rászámolt a bíró.

51 kg: Adrian Lucának (Târgovis-te-i Otelul) nem sikerült a bravúr a címvédô Bogdan Dobrescu (Bákói BC) ellen, aki a harmadik és negyedik menetben húzott el, és pontozással gyôzött.

54 kg: A permi (Oroszország) Európa-bajnokság bronzérmese, Waldemar Cucereanu egyértelmûen felülmúlta a prahovai Vasile Sandut, az elsô perctôl az utolsóig uralva a meccset.

57 kg: Olimpiai reménységünk, Viorel Simion a maga javára fordította a fiatal Marian Hodorog (Ploiesti-i Petrolul) elleni mérkôzést. A második menetben kétszer is padlóra küldte ellenfelét, akinek az edzôi, Sandu Leontin és Titi Tudor, bedobták a törülközôt.

60 kg: Szoros mérkôzés volt, amelyen egyik fél sem bizonyult egyértelmûen jobbnak a másiknál. Végül a mérkôzés végén meggyôzôbb Eugen Stan (Metrorex) szerezte meg a pontozásos gyôzelmet Mihai Stanciu (Petrolul) ellen.

64 kg: A válogatott tagja, Ion Ionut (Dinamó) értékes gyôzelmet aratott a szívós ploiesti-i Mihai Macovei fölött, aki a második menetben padlóra is küldte ellenfelét.

69 kg: A tapasztalt Victor Puiu (Bákói BC) nehéz mérkôzésen, pontozással gyôzött Dragos Timofte (Muscelul C. Lung) ellen.

75 kg: A fiatal Liviu Moraru (Dinamó) esélytelenül indult az erôsebb Valentin Neacsu (Bákói BC) ellen, de a papírforma nem érvényesült: az utolsó menetben Morariu egy kemény jobbhoroggal padlóra küldte ellenfelét, aki ugyan képes volt talpra állni, de a bíró megszakította a mérkôzést, és a dinamós versenyzôt hirdette ki bajnoknak.

81 kg: Lucian Bute (Dinamó) ellenfelének, Varga Istvánnak (Marosvásárhelyi ASA) az edzôje, Koncz Lajos már az elsô menetben feladta a mérkôzést.

91 kg: várva várt összecsapás Cristian Nicodim (Galaci Constructorul) és a címvédô Stefan Balint (Bukaresti BC Stoicescu) között. A végig kiegyensúlyozott mérkôzést végül a jobb finist produkáló Balint nyerte.

+91 kg: Marius Marcu (Bákói BC) az ellenfél meg nem jelenésével gyôzött. A nagybányai Dávid Artúrt az elôdöntôben elszenvedett sérülése miatt az orvosok nem engedték a ringbe szállni.

Újdonságot jelentett az idei versenyben, hogy ismét 11 kategória volt: eltûnt a 63,5, a 67 és a 71 kg-os súlycsoport, helyettük a 64 és a 69 kg-os súlycsoport került be.

A klubok nem hivatalos rangsora:

1. Bukaresti Dinamó Erbasu: 4 arany; 2. Bákói Perla Moldovei BC: 3 arany; 3–6. Ploiesti-i Petrolul-Prahova, Bukaresti Metrorex, Gyulafehérvári BC Lincã és Bukaresti Stoicescu BC — mind egy-egy gyôzelemmel.

A küzdelmek során végig pártatlan volt a bíráskodás.

Coriolan Iuga

Nagy hûhó semmiért

(8. old.)

Nagy tamtamozás közepette tért vissza "Iron" Mike Tyson a szorítóba. A profik menedzserei úgy gondolták, hogy érdekes lenne egy találkozó közte és Clifford Etienne között, akit korábban 40 év börtönbüntetésre ítéltek fegyveres támadás miatt, de mindössze 10 év múlva szabadlábra helyezték. Etienne eddigi mérlege figyelemreméltó: 24 gyôzelem, amelybôl 17 KO-val, egy döntetlen és mindössze egyetlen vereség.

A mérkôzésre Memphisben kerül sor, szombaton este, a hivatalos "mérlegelés" és sajtótájékoztató után, amelyen ezúttal nem történt semmi rendkívüli. A meglepetést így a találkozó jelentette, mégpedig azért, mert... humbug volt. Ugyanis csak 49 másodpercet tartott, amikor is Iron padlóra küldte ellenfelét, aki azután még hosszú ideig az álmok világában maradt. A szájáról is elhíresült Mike Tyson így újabb gyors gyôzelmet könyvelt el, majd kijelentette, hogy a Lennox Lewis elleni visszavágó következik, amelyet mindenképpen meg kell nyernie.

(iuga)

ÉSZAKISÍ
Val Di Fiemme-i vb

(8. old.)

• A hölgyek 5 plusz 5 km-es klasszikus és szabadstílusú távját Bente Sakri kihagyta, nem úgy az észt Krisztina Smegun, aki begyûjtötte elsô aranyát Eddy Schazenbacher és Olga Savielova elôtt. A gyôztes mögött, jó öt percre lemaradva, 61.-ként érkezett célba a brassói György Mónika.

• A 4 x 5 km-es nôi sífutásban a németek gyôztek. Ahogy az várható volt, a norvég csapat nem számíthatott a múlt héten kétszeres aranyérmes, de már napok óta vírusos gyomorfertôzéssel bajlódó Bente Skarira, s távollétében az északiak váltója csak harmadik lett, pedig a 30 éves olimpiai bajnok nélkül is magabiztosan vezetett kvartettjük a második váltást követôen, Hilde G. Pedersen azonban egy lejtôn lefelé kisodródott és elesett, emiatt a mögötte haladó német, illetve finn versenyzô elôbb utolérte, majd megelôzte. Ez lett a végsô sorrend is: 1. Németország, 2. Finnország, 3. Norvégia.

• A férfiak 10 plusz 10 km-es üldözéses versenyét a hajrában legjobban mozgó, Lahtiban két vb-t nyerô svéd Per Elofsson nyerte. Közelében célfotó döntött a 2–3 és 4–5. helyezésekrôl. A rendkívül szoros befutó során a gyôztes és a 6. helyezett között mindössze 0,9 mp volt a különbség. A további sorrend: 2. Tore Ruud (Norvégia), 3. Jörgen Brink (Svédország), 4. Markus Hasler (Liechtenstein), 5. Axel Teichmann (Németország), 6. Martin Koukal (Csehország). A német versenyzôt és társát, Rene Sommerfeldet 200 méterrel a cél elôtt felborították.

• A síugrók csapatversenyét az olimpiai ezüstérmes finn válogatott nyerte, a japánok és a norvégok elôtt. Nagy meglepetésre a Salt Lake Cityben 1 tizedpontos elônnyel diadalmaskodó németek csak 4. helyen végeztek. Az ezüstérmes japánok úgy elôzték meg a norvégokat, hogy Funaki Kazujosi bukott az egyik ugrás során. A szombaton egyéniben diadalmaskodó Adam Malysz 133,5 és 134 m-rel ismét a legjobb volt, de a társak jóval szerényebb tudása miatt a lengyel csapat csak 7. lett.

N. P.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -