2003. február 27.
(XV. évfolyam, 46. szám)

Magyarellenes graffitik az akadémiai könyvtár falán
A rendôrség nem ismeri a tetteseket

(1., 5. old.)

Az elmúlt napokban magyarellenes feliratok jelentek meg a belvárosi közintézmények és magánházak falán. Lapunk az akadémiai könyvtár épületén nemrég megjelent feliratok kapcsán érdeklôdött. Az illetékesek a sajtó képviselôitôl értesültek a többség és kisebbség közti kapcsolatoknak ártó graffitikrôl, és azt ígérték: a lehetô legrövidebb idôn belül eltávolítják azokat. A polgármesteri hivatal szerint az épület tulajdonosának feladata a sértô feliratok eltávolítása, a rendôrségnek pedig a tettesek azonosításával és megbüntetésével kell foglalkoznia.

A polgármesteri hivatal sajtóosztályának munkatársai a Szabadságtól értesültek a falfirkák létezésérôl. — A szóban forgó épület nem a városháza hatáskörébe tartozik, így nem a mi feladatunk nyakon csípni a tetteseket, és megbüntetni ôket. A feliratok lemosása sem a mi feladatunk. Amennyiben a polgármesteri hivatal közbelépne, olyan lenne, mintha elmennénk valakinek a lakására, és lemosnánk valamit a faláról. Szerintünk elsôsorban a rendôrség feladata megoldani a kérdést — nyilatkozta Horatiu Crisan, a polgármesteri hivatal szóvivôje.

Minodora Fritea, a városháza ellenôrzô testületének igazgatója sajnálatát fejezte ki, hogy ilyen jellegû feliratok jelennek meg a városban.

— Megbüntetnénk a tetteseket, de sajnos nem ismerjük ôket. Amennyiben felkérést kapunk a graffitik eltávolítására, a hatáskörünkbe tartozó köztisztasági vállalatok segítségével megtesszük ezt — mondta Fritea. Szerint a rendôrség jól ismeri, kik azok a fiatalok, akik éjnek idején ilyen módon szórakoznak.

A kékruhások sem figyeltek fel a Farkas utcában lévô akadémiai könyvtár falán megjelent magyarellenes feliratokra. Marian Adrian felügyelô, a városi rendôrség szóvivôje arról tájékoztatott, nem jellemzôk a magyarellenes feliratok. — Az utóbbi idôben inkább a labdarúgással, a helyi és országos futball egyesületekkel kapcsolatos falfeliratok jelentek meg. A Rapid vagy a Dinamo csapat iránt ellenszenvet érzôk a város különbözô épületeit látták el graffitikkel, de vannak olyan ingatlanok, amelyeken Szaddám Huszein iraki államfôt becsmérlô falfirkák jelentek meg. Az Amerika-ellenes feliratok is egyre gyakoribbak az utóbbi idôben, a magyarságot gyalázó avagy megfélemlíteni próbálók viszont nem jellemzôk — mondta a felügyelô. Úgy véli, a magyarellenes feliratok nem ártanak a többség és kisebbség viszonyának, ugyanis elszigetelt jelenségrôl van szó. — Az ilyesmit azonnal jelenteni kell a rendôrségnek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkapjuk a tetteseket. Amennyiben sikerül ôket azonosítanunk, számottevô büntetésre számíthatnak. Sajnos nem tehetjük oda a rendôröket, hogy ôrizzék a belváros falait — tette hozzá Adrian Marian.

Sajnálatunkra az akadémiai könyvtár illetékeseit többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült elérnünk.

Kiss Olivér

Folyik a harc Verespatak megmentéséért
Öt hegyet akarnak elhordani

(1., 4. old.)

Változatlanul heves indulatok kísérik a verespataki aranykitermelô beruházás tervét. Nemrég egy civil szervezet felmérte az új bányászati tevékenységgel járó eredményeket, amelyeket a következôkben ismertetünk.

A 300 tonna arany és 1600 tonna ezüst hozzávetôlegesen 3 milliárd dollárnyi jövedelmet hozna a Gold Corporationnak, ellentételezésként viszont naponta 100 tonna dinamitot használnának fel, 240 000 tonna ciántartalmú vegyületmaradékot raktároznának a szabad ég alatt, 1200 hektárnyi területet borítana el a steril talaj, 2000 embernek kellene elszakadnia megszokott életterétôl, 8 templomot és 9 temetôt kellene elköltöztetni. Körülbelül 900 gazdaságot (740 családi házat és 138 tömbházilakást) kellene máshová költöztetni, miközben öt kies szépségû hegyet (=7,7 négyzetkilométer) tüntetnének el a Föld felszínérôl. Az ülepítôtó 600 hektárt foglalna el, és 180 m magas gátja állandó környezeti katasztrófa lehetôségét hordozná magában. A zöldek szerint a verespataki önkormányzat által kiutalásra szánt családonkénti 250 négyzetméternyi telek nem elegendô a ház és a gazdaság (állatartás, kertészkedés) szükségletének, a kiköltöztetett emberek képtelenek lesznek megélni ilyen feltételek között.

A nemkormányzati szervezet hivatkozik a 2001-es berlini egyezményre, amely megtiltja a cián alkalmazását a bányászatban, valamint azokat a helyrehozhatatlan károkat vetíti elôre, amelyek a környék római kori leleteinek eltüntetésével járna. Mellesleg az ülepítôtó alig 1 km-re lenne Abrudbánya városától...

Ö. I. B.

Vérvizsgálatnak vetették alá a prostituáltakat
21 nôt és 4 kerítôt gyûjtöttek össze

(1. old.)

A helyi rendôrkapitányságra szállították, és vérvizsgálatnak vetették alá kedden éjjel a kolozsvári pályaudvaron tevékenykedô prostituáltakat, jelenti a Mediafax. A vasúti rendôrség munkatársai 21 nôt és négy kerítôt gyûjtöttek össze a peronokról és az állomás bárjaiból, majd a kapitányságra szállították ôket, ahol két egészségügyi asszisztens vizsgálta meg, nem szenvednek-e bôr és nemi betegségben.

Cristian Lazãr, a vasúti rendôrség jogi osztályának vezetôje elmondta, értesüléseik szerint néhány prostituált nemi betegségben szenved, így a kéjûzés mellett szexuális úton történô betegségek terjesztésével is vádolhatják ôket.

A 21 kéjhölgy pozitívan fogadta az orvosi vizsgálatot, mivel szerintük ez egészségük megóvása és klienseik bizalmának elnyerése szempontjából egyaránt hasznos. A prostituáltak közül néhányan elmondták, nemrég szabadultak a börtönbôl, ahol szintén alávetették ôket a kolozsvárihoz hasonló vérvizsgálatnak. Az orvosi ellenôrzés után szociológus hallgatta meg a kéjhölgyeket.

A kedd éjszakai akciót elsô alkalommal hajtották végre Kolozsváron. A rendôrség tervei szerint a következô éjszakákon más negyedekbôl is összegyûjtik a kéjhölgyeket, és orvosi vizsgálatnak vetik alá ôket.

A 21 nôt prostitúció gyakorlása miatt mintegy húszmillió lejre büntették a rendôrök.

Eurókötvényt bocsátanának ki

(1. old.)

Románia 500 millió eurós eurókötvényt akar kibocsátani az elsô félévben, hétéves lejáratra, a költségvetési hiány részleges fedezésére, és ez lesz idén az egyetlen jelentkezése a nemzetközi tôkepiacon — mondta Mihai Tãnãsescu pénzügyminiszter szerdán a Reuters hírügynökségnek.

A román és a bolgár kötvények népszerûvé váltak a nemzetközi befektetôk körében amióta várható, hogy ez a két ország 2007-ben ugyancsak beléphet az EU-ba.

XI. Mátyás Napok
A Sajtó Napja

(1. old.)

A rendezôk szerdát a Sajtó Napjának nyilvánították, és ennek kapcsán délutánra a Györkös-Mányi Albert Emlékházban három elôadást szerveztek.

Elsôként Gregus Zoltán tartott elôadást a filmmûvészet idôszerûségérôl. Leonardo da Vinci mondásából, illetve egy Mátyásról szóló anekdotából indult ki, amelyek konklúziója, hogy a költészet és a festészet vetélkedésébôl az utóbbi kerül ki gyôztesen. Az indok: idôben harmónikusabban érvényesül. Ugyanakkor megmozgatja a képzelôerôt. A térbeliségnek és az idônek különösen fontos a kapcsolata a film világában. Az elôadó filmrészletek bemutatásával szemléltette a dramaturgiai idô szerepét.

Kelemen Attila bemutatta a Transzindex internetes újságnak a Szabadság közvetítésével folyamatosan zajló kérdezz-felelek sorozatát, amelyben bárki kérdéseket tehet fel az éppen soron következô közéleti személyiségnek.

Orbán István a Mátyás király szoborcsoport százéves kolozsvári kultuszáról, különösképpen a fiatalságnak a remekmûhöz való viszonyulásáról tartott elôadást. A rendezvényen bemutatták a Mûvelôdés rendkívül olvasmányos januári számát.

Ö. I. B.

Kézigránátot találtak a Béke téren

(1. old.)

Azok, akik tegnap a Béke téren gyalogosan közlekedtek, meglepôdve tapasztalhatták, hogy az egyetemi könyvtár elôtt rendôrök terelték el a gyalogosforgalmat. Az ok: az egyik ott tevékenykedô utcaseprô egy kézigránátot talált. Ionut Cojocnean akkor vette észre a robbanószerkezetet, amikor azt már bedobta a szemétgyûjtô "szekérbe", és azonnal értesítette a rendôrséget. Hogy pontosan honnan seperhette fel, vagy hogyan került a taligába, ô maga sem tudta megmondani.

A tûzszerészek azonnal lezárták a közvetlen környéket. Utólag azonban kiderült, hogy a kézigránát nem jelentett veszélyt: néhány lényeges összetevôje, többek között a gyújtószerkezete hiányzott, de puskapor sem volt benne — nyilatkozta Dorin Les rendôr-fôfelügyelô. A nyomozások folynak az FCE betûkkel fémjelzett kézigránát származásának kiderítése érdekében.

(balázs)

Aranyérmet kap Andrei Marga

(1. old.)

A Tübingeni Egyetem vezetôsége arany éremrenddel tünteti ki a Babes–Bolyai Tudományegyetem rektorát, Andrei Margát.

Marga "a nemzetközileg elismert kutatásokhoz és az egyetemi reformhoz való hozzájárulásáért, az európai integrációért tett erôfeszítéseiért és a BBTE és a Tübingeni Egyetem közti kapcsolat kibôvítésében vállalt szerepéért" kapja az elismerést.

Az aranyérem átadására Tübingenben kerül sor, ahol hírneves német professzorok mondanak laudációt, és Andrei Marga pedig Filozófia és reform. Összehasonlítás Németország és Románia között címmel mond beszédet.

Az utóbbi években a rektor Franciaország, Portugália és Románia állami kitüntetéseiben részesült, ezenkívül akadémiai címeket és kitüntetéseket kapott Szlovéniában, Izraelben, Moldovában és Romániában.

KRÓNIKA

Egyszerûség

(2. old.)

Többet nem lesznek sorok az adóhivatalok elôtt. Interneten is kifizethetjük adóinkat, bankkártyáról. Bemutatta a távközlési miniszter, hogy mennyire egyszerû az eljárás. Csupán egy erre alkalmas fedezetes bankkártyára és egy világhálóra kapcsolt számítógépre van szükség. A többi megy magától. Mutatványos miniszterünk nagyon boldog, ezentúl nem kell sorbaállnia adója befizetésekor. Vele ugyan mindig udvariasan bántak, a sorbanálló nénikék, bácsikák mondogatták, tessék csak, miniszter úr, menjen elôre, mert önnek drága az ideje... Na, de most már nem kell elôrefurakodnia a kígyózó sorokban. Egy-két perc alatt elintézi a dolgot. A nyugdíjas nénikék, bácsikák már szaladgálnak a bankkártyákért, nyugdíjaikat arra teszik be, hogy fedezetes legyen, és elárasztják az internetes kávézókat, mert, ugye, azt nem lehet elvárni, hogy mindegyikük számítógéppel rendelkezzen. Ilyen egyszerû az egész.

B. É.

KISHÍREK

(2. old.)

AZ EME TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI SZAKOSZTÁLYA február 28-án, pénteken du. 5 órától tudományos felolvasó ülést tart a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti, I. emeleti EME-székházban. Dr. Uray Zoltán tudományos fôkutató A daganatterápiát támogató gyógyszeres és biológiai készítmények címmel tart elôadást. Ezt követôen dr. Farkas György a Padis zóna szépségeirôl tart vetítést. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak az új elôadóterembe.

ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELÉT TARTJA AZ RMDSZ KÜL- ÉS BELMONOSTORI SZERVEZETE február 28-án, pénteken du. 6 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. Minden korosztályt szeretettel várnak a szervezôk.

A KOLOZSVÁRI ELSÔGENERÁCIÓS VÁROSLAKÓK KULTURÁLIS MINTÁI a témája a Szociológia Nyílt Estének, amit február 27-én, csütörtökön du. 6 órakor tartanak a Majális/Republicii 5. szám alatti Györkös-Mányi Albert Emlékházban. Bevezetô elôadást Csedô Krisztina, Ercsei Kálmán, Geambasu Réka és Pásztor Gyöngyi tart. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

AZ ENTZ GÉZA DÍJ ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGRE március 1-jén, pénteken de. 11 órakor a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti EME-székház nagytermében kerül sor. A díj idei nyertese Demény Lajos, a laudációt Miskolczy Ambrus tartja.

XIV. ORSZÁGOS ÁSVÁNYBÖRZE lesz a hét végén, a Babes–Bolyai Tudományegyetem, a Romániai Amatôr Ásványgyûjtôk Egyesülete és a Pro Expo Kft. szervezésében, az Egyetemiek Házának elôcsarnokában. A kiállításon és vásáron ásványokat, fossziliákat, különbözô dísz- és éktárgyakat kínálnak. Nyitvatartási idôk: pénteken — 11–19, szombaton — 9–19, vasárnap 9–15 óra között.

Az Erdélyi Kárpát Egyesület rendezvényei

(2. old.)

Március 5. (szerda): Közgyûlés 17 órától az Apáczai Csere János Líceumban.

Március 8. (szombat): Nônapi túra a Bükkbe (15 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô Kolumbán Gyula.

Március 9. (vasárnap): Páter forrás (25 km). Találkozás 9 órakor a Hajnal negyedi végállomáson. Túravezetô Magyari Péter.

Március 13. (csütörtök): Túravezetôk tanácskozása 17 órától a székházban.

Március 15. (szombat): Részvétel a március 15-i ünnepségen.

Március 16. (vasárnap): Kis Magura (30 km). Találkozás 9 órakor a Hajnal negyedi végállomáson. Túravezetô Magyari Péter.

Március 16. (vasárnap): Papok rétje (15 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô Székely Lavotta.

Március 18. (kedd): Lépésmérôk találkozása 17 órától a székházban.

Március 20. (csütörtök): Kézimunkaklub 16 órától a székházban.

Március 22. (szombat): Faültetés. Találkozás 8.30 órakor a Néprajzi Múzeum szabadtéri részlege elôtt. Aki tud, hozzon szerszámot. Szervezô Prezensky Tibor.

Március 21–23 (péntek–vasárnap): Vlãdeasa. Megbeszélés a közgyûlésen. Túravezetô Szilágyi András.

Március 22. (szombat): Hóvirágtúra a vársonkolyosi Misid völgyébe. Találkozás hajnali 1.45 órakor a nagyállomás elôtt, vagy pénteken este Zsoldos Edit lakásán, Horea út 35 szám, 2-es lakrész, telefon: 134-035. A bejárandó távolság 28 km, szintkülönbség 500 m. Felszerelés: gumicsizma, karbid- vagy elemlámpa a Bíró Lajos barlang megtekintéséhez. Jelentkezni lehet a 435-866-os telefonszámon. Túravezetô Vlád Pál.

Március 23. (vasárnap): Görbe túra (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô Bagaméri Tibor.

Március 29. (szombat): Bátor hegy (25 km). Találkozás 9 órakor a Rádióstúdiónál. Túravezetô Nagy Lajos.

Március 29. (szombat): EKE forrás (22 km). A Lépésmérôk rendezvénye. Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô Bagaméri Tibor.

Március 29. (szombat): Városnézô séta. Találkozás 10 órakor a Mátyás-szobornál. Túravezetô Szôcs Miklós.

Március 30. (vasárnap): Hunyadi Mátyás jelvényszerzô túra — Árpád csúcs (25 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô Fehér Zsuzsa.

Március 30. (vasárnap): Mikesi tó (30 km). Találkozás 9 órakor a Hajnal negyedi végállomáson. Túravezetô Magyari Péter.

Március 30. (vasárnap): Feleki gömbkövek (20 km). Találkozás 9 órakor a 32-es busz Alverna végállomásán. Túravezetô Mádly András.

Április 2. (szerda): Közgyûlés 17 órától az Apáczai Csere János Líceumban.

Április 5. (szombat): Hagyományos Berettyó forrás, Tôzike rét túra, vonattal és gyalog. A bejárandó távolság 32 km, szintkülönbség 450 m. Találkozás 7.30 órakor a nagyállomás elôtt. Túravezetô Vlád Pál. Érdeklôdni lehet a 435-866-os telefononszámon. Ha nincs jelentkezô, a túra elmarad.

Április 5. (szombat): KALOTASZEG MÛEMLÉKEI, TERMÉSZETI ÉS NÉPRAJZI KINCSEI címmel vetélkedôt rendezünk diákoknak az Apáczai Csere János Líceumban, 10 órától. Jelentkezôket várunk minden iskolából, két korcsoportban: V–VII. osztályosok és IX–XI. osztályosok. Gaudeamus Könyvesboltban és a Reményik Sándor Galériabeli Kriterion könyvárusító részlegen. BIBLIOGRÁFIA: Kalotaszegi kalauz, kapható a Röser antikváriumban.

A kirándulásainkra minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Agrárgazdaság — EU-kitekintéssel
Mindentudás Egyeteme a Duna Televízióban

(2. old.)

Folytatódnak a Duna Televízió Mindentudás Egyeteme címû sorozatának az Európai Unióval kapcsolatos elôadásai. Ezúttal Horn Péter agrármérnöknek, a Kaposvári Egyetem rektorának tolmácsolásában ismerkedhetnek meg a csatlakozás elôtt álló országok mezôgazdaságát érintô alapkérdésekkel. Az elôadást február 27-én, csütörtökön, román idô szerint 16.15-kor közvetíti a Duna Televízió.

Szentkirályi István

Lapszemle

(2. old.)

Látó/február
Lászlóffy Aladár, Vermesser Levente, Szabó György, Lauri Otonkoski, Kinde Annamária versei; Találkozások és búcsú (Gulyás Miklós regényrészlete); A nagy horgászat (Zsidó Ferenc novellája); A láger helye (Bogdán László regényrészlete); Végh Balázs: A diákköri tudományos kutatómunkáról; Holló Éva: Motívumok vándorlása; Gál Andrea: Történetek arról, hogy kik kerüljenek be a kánonba; Dávid István: A bábeli utazó. A dokumentum rovatban Gáll Ernô Naplóját olvashatjuk.

Erdélyi Riport
A lap 8. száma kiemelt helyen foglalkozik a Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ legújabb protokollumával. Simon Judit összeállítása képet ad a két politikai szervezet megyei szintû együttmûködésérôl is. A szám vezércikke is ugyanezzel a témával foglalkozik.

Interjút adott a lapnak Kovács Kálmán informatikai miniszter, aki elképzelhetônek tartja, hogy az erdélyi munkavállalókat is bekapcsolják a magyar kormány által kezdeményezett távfoglalkoztatási programba.

Mihály László a hét riportjában két erdélyi magyar internetes szerkesztôség, a Transindex és a hirek.ro tevékenységével, eredményeivel és terveivel ismerteti meg az olvasót.

Hetven év színház címmel az erdélyi magyar színjátszás egyik doyenje, a 85 éves Gulácsy Albert pályaképe rajzolódik ki.

Hat- vagy hétéves korban kezdjék a gyermekek az iskolát? Bércesi Tünde összeállításában szakemberek keresik a választ a minden szülôt foglalkoztató dilemmára.

Tízéves a Zurboló

(2. old.)

A Brassais Véndiák Alapítvány Zurboló Táncegyüttese fennállásának tizedik évfordulója alkalmából február 28-án, pénteken du. 6 órától a Brassai-líceum dísztermében rendhagyó Zurboló Táncfórumot, március 1-jén, szombaton este 7 órától pedig a Magyar Operában gálamûsort rendez. A táncfórumon színpadra lép a Morzsabogáncs, az aranyosegerbegyi gyermekcsoport, az Apróbogáncs, a Kisbogáncs, a tordai gyermekcsoport, a várfalvi Aranyosszék Néptáncegyüttes gyermekcsoportja, a Szamóca Néptáncegyüttes, a mérai hagyományôrzô gyermekcsoport, a marosludasi Hajdina Néptáncegyüttes és a Zurboló Utánpótlás.

A gálamûsoron a Zurboló Táncegyüttes különbözô vidék táncait mutatja be, és részleteket ad elô olyan táncjátékokból, mint a Délibáb, A juhait keresô pásztor, Amikor a pásztor elvesztette a türelmét. A gálaest második részében a Tallas Erzsi táncjátékot mutatják be.

Kérdezzen Pekár Istvántól!

(2. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Pekár István, a Duna Televízió elnöke (agrármérnök végzettségû, a Duna Tv Gazdakör rovatának elindítója). Olvasóink kérdéseket intézhetnek hozzá. Válaszait várhatóan márciusban olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n. A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre, Alföldi László, Pap Géza, Molnár Gusztáv, Németh Zsolt, Sabin Gherman, Kelemen Hunor, Gáspárik Attila, Szent-Iványi István, Böjte Csaba, valamint a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma és a Románia Újjászületéséért Szövetség vezetôi voltak. A kérdéseket a Szabadság címére várjuk február 24-ével bezárólag, valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén (szabadsag@mail.dntcj.ro), illetve az ugyelet@transindex.ro címen február 28-ával bezárólag.

VÉLEMÉNY

Valamit valamiért

(3. old.)

Amikor megérkeztek a Konstanca melletti Mihail Kogãlniceanu katonai repülôtérre az elsô amerikai harci repülôgépek, ténylegesen is konkretizálódott az a tény, amely már a prágai NATO-csúcs idején sejthetô volt: az Amerikai Egyesült Államok nem pusztán a románok iránti szimpátiából, hanem igenis jól megfontolt szándékkal és sajátos külpolitikai érdekeit szem elôtt tartva támogatta Romániának az észak-atlanti katonai szövetségbe történô meghívását. Mindez most már egyértelmûvé vált, és nem fér kétség ahhoz, hogy milyen szándékok vezérelték az Egyesült Államokat akkor, amikor megtette Románia irányába ezt a meglehetôsen nagyvonalúnak tûnô gesztust. Mindenki számára köztudott, hogy Románia távolról sem teljesítette a NATO-ba való meghíváshoz szükséges alapvetô feltételeket, sem politikai, sem katonai, sem gazdasági téren.

A román–amerikai politikai alku következményei most kezdenek igazán jelentkezni: ennek egyik momentumát jelenti az amerikai repülôgépek és katonák megérkezése is a Konstanca melletti katonai repülôtérre. Jóllehet mind Ion Iliescu államfô, mind Adrian Nãstase miniszterelnök, mind pedig Mircea Geoanã külügyminiszter az elmúlt napokban arról próbálta meggyôzni a lakosságot, hogy Románia nincs háborúban, az országot nem fenyegeti katonai invázió, illetve a háború veszélye, önkéntelenül is felmerül a kérdés, mi van akkor, ha egyszer mégis arra ébredünk, hogy háború kellôs közepében állunk? Ráadásul olyan háborúban, amely lényegében nem is a "miénk".

Természetesen nincs amiért elôre festeni az ördögöt a falra. Körülbelül ugyanezzel cseng egybe Adrian Nãstase azon kijelentése is, miszerint amennyiben úgy alakulnak a dolgok, a biztonsági garanciák kérdését megtárgyalja majd a Legfelsôbb Védelmi Tanács. Szóval: a miniszterelnök szavaival élve, egyelôre nyugi, nincs mitôl tartani, hiszen stratégiai partnerségi viszonyban vagyunk az Egyesült Államokkal, és állandó, baráti kapcsolatban állunk az EU tagországaival. Ne felejtsük el azonban azt a kis, idôközben lejátszódó epizódot, hogy nemrég éppen a románbarát Jacques Chirac francia államfô volt az, aki heves támadást intézett az exkommunista államok ellen, mivel azok az Egyesült Államokat támogatják háborús szándékában. Adrian Nãstase minderre úgy reagált, hogy amikor valamiért összezördül a feleségével, akkor általában ô is a gyermekeit szidja meg…

Tény és való, hogy a világ és az ország lakossága felé Románia meghívása a NATO-ba remek megvalósításnak tûnik. A neheze azonban csak most következik, amikor Romániának törlesztenie kell az Egyesült Államoknak a támogatásért benyújtott számlát. Amerika ugyanis teljesítette az egyezség ôt megilletô részét: Romániát meghívták a NATO-ba, most Románián a sor, hogy fizessen. Ennek most jött el az ideje. Ha akarja, ha nem, kénytelen teljesíteni Amerika követeléseit, hiszen elkötelezte magát irányába. Legalábbis így kívánják ezt meg a sportszerûség szabályai, bár ha az eddigi történelmi példákat vesszük figyelembe, Románia elég ritkán vizsgázott jelesre ebben a tekintetben.

Ugyanakkor könnyen megtörténhet az is, hogy a románok túlságosan korán bontottak pezsgôt néhány hónappal ezelôtt Prágában. Hiszen mi a garancia arra, hogy amennyiben valóban kitör a háború, abból az Amerikai Egyesült Államok kerül ki gyôztesen? Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni az amerikaiak legyôzhetetlenségének, erejének és felsôbbrendûségének a mítoszát, amely évszázadokon keresztül elevenen élt a köztudatban, és nem lehet figyelmen kívül hagyni az Államok hatalmas katonai, gazdasági és politikai erejét sem. Azonban ne felejtsük el, hogy ugyanilyen valószínûtlennek és hihetetlennek tûnt volna, ha 2001. szeptember 11. elôtt valaki arról próbál meggyôzni, hogy terrortámadás fogja érni az Egyesült Államokat, és repülôk csapódnak majd a World Trade Center ikertornyaiba. Mindez mégis megtörtént, a tragédia bekövetkezett, a felhôkarcolók leomlottak, több ezer embert temetve maguk alá. Ki szavatolhatja, hogy nem történhet megint ilyen és ehhez hasonló támadás?

Ha figyelemmel kísérjük az utóbbi hetek világpolitikai eseményeit, akkor egyre inkább arra lehet következtetni: az Egyesült Államok könnyen felébredhet, hogy egyedül marad ebben a küzdelemben. Következésképpen egy adott pillanatban egyedül kell szembenéznie a felbolydult teljes arab világgal, hiszen mint látható, Európa mindinkább háború- és Amerika-ellenes álláspontra helyezkedik. Ugyanakkor a közvélemény számára lassan az is egyértelmûvé kezd válni: az Egyesült Államok jelenlegi háborús erôfeszítései nem igazán esnek egybe saját pacifista törekvéseivel, és már rég nem a terrorizmus elleni küzdelemrôl van szó, amikor Irak ismételt lerohanásáról beszélnek, hanem ennél sokkal többrôl, elsôsorban a világuralomra törekvô Amerika saját politikai, gazdasági és hatalmi érdekeirôl. Egy közel-keleti szakértô szerint az Egyesült Államok valójában "szembe megy" a terrorizmus elleni harccal, hiszen most már azok az arab államok is hallgatnak, amelyek 2001. szeptember 11. után támogatásukról biztosították Washingtont a terrorizmus elleni küzdelemben, és az sem kizárt, hogy — bár többen közülük nem értenek egyet Szaddám Huszein diktatórikus rendszerével — nem sorakoznak majd fel Irak mellett egy háború esetén.

Hogy valójában miként alakulnak az események, az a jövô titka. Az biztos, hogy miként a történelemben mindig, ennek a háborúnak is az egyszerû emberek fizetik meg a legnagyobb árát, amennyiben Bush elnök végül csak nem áll el szándékától. Az adott helyzetben pedig Romániának nem ártana, ha az elkövetkezôkben valamivel óvatosabb lenne, nehogy a mostanság túlzott Amerika-barátság édesen bódító itala keserûn józanítóvá váljon. Hiszen a prágai pezsgôcseppek után könnyen hullhatnak még gyászkönnycseppek…

Papp Annamária

Törmelék
— Kitépett irkalapok –

(3. old.)

27.
Nem tudom, más hogy van vele, de engem a szó valós értelmében elborzaszt a hazai ortodox egyház gáttalan agresszivitása, az az egyáltalán nem keresztényi és krisztusi mohó falánkság, gyötrô "éhség", amellyel most (ismét, folyamatosan!) újabb és újabb földi javakra, többek közt földterületekre igyekszik, akar mindenképpen! szert tenni. Kielégíthetetlen és mohó éhségének "tárgya" egy idô óta ismét, újra a Székelyföld lett — ez a többségében még mindig nem ortodox lakosságú és tulajdonú — egyébként és nyilván: "ôsi" meg "echte" dák! román tartomány. Most, újra ebbôl akar minél több és nagyobb hívséges földi javakat, darabokat birtokba venni, kiharapni; egyszersmind a földi mennyország egyedül idvezítô hagymakupolája alá terelni a "tévelygô", a "pogány" lelkeket, székely atyafiakat.

Ennél jobban már csak az a cinkosság, cinikus nagylelkûség borzaszt el, amellyel a (mindenkori, így a tegnapi és a mai) román államhatalom ezt a "szent és nemzeti ügyet" kiszolgálja, anyagilag hathatósan támogatja, s egyszersmind minden jogszabály, érvényes törvény hatálya alól kivonva, illetve ezek fölé emelve ezt a szent, "keresztényi" és pánromán törekvést is.

Jól példázzák ezt — többek közt — a Maros megyei Székelykálban jelen idônkben történtek. Mint köztudott, e magyarok lakta községben negyven hektárnyi területet kaparintottak el a földet visszaigénylô egykori tulajdonostól, kolostor építésére — hatalmi segédlettel, s fôleg törvénytelenülMaroskeresztúron, minden tanácsi határozat és tiltakozás ellenére, jogszerû, érvényes építkezési engedélyek híján építenek templomot; s na, hol? — nyilván a helység kellôs közepén. Szintén törvényellenesen, de államhatalmi segédlettel!

A "befelé nyomulás" lendületes. Érthetô: evés közben megjön az étvágy, különösen, ha ínyenc az ingyen kapott falat. Most éppen Nyárádszereda központjára, fôtér-parkjára vetette rá a szemét a Gyulafehérváron tanyázó ortodox érsek. E fôtérre az elmúlt években mások is akartak építkezni. Így például az unitárius egyház is, templomot. A helyi tanács nem engedélyezte. Az unitárius templomot sem! Most pedig? Alighogy az érsek szemet vetett e területre, máris jött a prefektusi (egyben fenyegetô) felszólítás: a területet szabaddá kell tenni menten, a magyar Millenniumi Emlékmûvet le kell bontani, mert kell a hely az ortodox katedrálisnak; mert ha nem!... A településen néhány ortodox vallású él, akiknek van imaházuk. Az érseknek viszont katedrális kell. Pénzt kap rá az államtól. A helyi pópa bizakodó: nem Nyárádszeredában, az önkormányzatban dôl el a kérdés, hanem Gyulafehérváron és a Maros megyei prefektusi hivatalban, hála az égnek. A helyi polgármester borúlátó — merthogy, akárcsak Székelykál és Maroskeresztúr esetében is, úgy néz ki, most sem a helyi önkormányzat fog dönteni saját, törvényes hatáskörében, hanem a gyulafehérvári ortodox érsek és hû híve, a marosi prefektus. A helyi önkormányzat, polgármesteri hivatal? Beinkasszálja majd a büntetéseket, ha sokat "pogánykodik" és "románelleneskedik"!...

Hát, így fest ma Romániában, az EU-ba igyekezvén, a sajátságos, háziszôttes és mioritikus "demokrácia" — a nemzeti egyház, az ortodoxia fennhatósága és akarata szerint. S úgy néz ki, nem tud gátat szabni neki sem jogszabály, sem önkormányzat, mert a hatalom önkényes és diktatórikus, az Egek Ura pedig mással van elfoglalva ismét, most is...

Molnos Lajos

Az egyetlen baszk napilap védelmében

(3. old.)

Bezárták az egyetlen baszk napilap szerkesztôségét. A munkatársakat letartóztatták, a lap megjelenését felfüggesztették.

A hír elkerülte a hírügynökségek külpolitikai szerkesztôinek figyelmét ebben az iraki válságtól terhes nemzetközi légkörben. Ezért nem árt elôször a tényekre visszapillantani.

Az Euskaldunon Egunkaria az egyetlen baszk nyelvû napilap volt az elmúlt tizenhárom évben. 1990-ben alapították közadakozásból, és nagy szerepet játszott az elnyomott baszk nyelv és kultúra újraélesztésében. Február 20-ra virradó hajnalban Juan del Olmo madridi bíró rendeletére, a terrorizmus pártolásának vádjával, a spanyol polgárôrség (a Guardia Civil a rendôrséghez hasonló félkatonai szervezet Ibériában) kutatást tartott a lap Andoain (Gipuzkoa), Pamplona, Bilbao és Vitoria városban található szerkesztôi irodáiban, amelyeket több számítógép és irat elszállítása után bezárt. A lapnak a Baszkföld francia közigazgatás alá tartozó északi részén, Baiona (Bayonne) városában található fiókszerkesztôsége az egyedüli, amely sértetlen maradt. A polgárôrség letartóztatta a lap fôszerkesztôjét, Martxelo Otamendit, vezérigazgatóját, Iñaki Uriát és további nyolc kulcsfontosságú beosztásban dolgozó alkalmazottját.

A nem mindennapi döntést a madridi Nemzeti Kihallgatás névre hallgató különleges bíróság hozta, amely azzal vádolja az Egunkariát, hogy az ETA baszk terrorszervezethez tartozik, vagy azzal együttmûködik. Otamendit 2001-ben egyszer már ôrizetbe vették, mert interjút közölt ETA-tagokkal. A tíz újságíró közül ötöt szabadon engedtek, ötöt pedig fogva tartanak.

A reakció nem késett. Az Egunkaria újságírói más baszk sajtószervekkel szövetségben már az események másnapján Egunero néven új napilapot dobtak a piacra, amely az elsô nap 50, a második nap 75, a harmadik nap pedig 100 ezer példányban fogyott el az Egunkaria eredeti 13 ezres példányszámához képest. A politikum elég egységesen lépett fel Európa-szerte. Nemcsak a Baszk Autonóm Tartomány nacionalista és egyesült baloldali pártjai, de a Néppárt kivételével az összes spanyolországi párt elítélte, és a sajtószabadság elleni merényletnek minôsítette a lappal szemben elkövetett durva beavatkozást. Általában mindenki túlzásnak tartja, hogy egy egész lapot és veszélyeztetett sorsú nyelvi-nemzeti közösséget büntettek egyes személyek esetleges, és még korántsem bizonyított vétkei miatt.

Megmozdult a nemzetközi sajtó is. Érthetô módon elsônek a katalán, dél-tiroli német, észak-írországi ír, finnországi svéd, németországi dán stb. lapok emelték fel szavukat az Egunkaria mellett. A Kevésbé Használt Európai Nyelvek Irodája (EBLUL) nevû brüsszeli szervezet elfogadhatatlannak tartja a demokráciában ezt a sajtószabadság és baszk nyelv elleni támadást, derül ki az EBLUL elnöke, az Olaszországban szlovén napilapot szerkesztô Bojan Brezigar aláírásával napvilágot látott állásfoglalásban.

Az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvû Napilapok Egyesületének (MIDAS) tagjai, így a nemrég csatlakozott Szabadság is, szolidaritást vállalnak az Egunkariával. Dr. Toni Ebner MIDAS-elnök, a dél-tiroli (olaszországi) német nyelvû Dolomiten lap fôszerkesztôje szerint az akció nemcsak a sajtószabadságot, de Spanyolország alkotmányos törvényességét is veszélyezteti mindamellett, hogy a spanyol hatóságok jogosan lépnek fel a terrorizmus ellen. Soha nem lenne szabad azonban alapvetô jogokat sérteni, és egy kisebbségi lapot bezárni puszta gyanú alapján, vélekedik Ebner, aki egyben követeli az ôrizetbe vettek szabadon bocsátását.

A MIDAS 1999-ben alakult, és jelenleg 26 napilapon keresztül Európa mintegy 40 millió kisebbségi sorban élô polgárát képviseli Spanyolországtól Finnországig és Észak-Írországtól Romániáig. A Szabadság 2002 júniusában fejezte ki csatlakozási szándékát a MIDAS-hoz, annak pozsonyi országos értekezletén. Ott találkoztam Martxelo Otamendivel és kollégáival is. Mint beszélgetéseinkbôl és az ott tapasztaltakból kiderült, az Egunkariát terjedelmes, színes, európai színvonalú napilapként szerkesztik, a szintén spanyolországi katalán és galego nyelvû lapok közül többen is példaképüknek tekintik. Sosem riadt vissza a majdnem teljes pusztulás küszöbérôl visszatántorított baszk nyelv és kultúra felélesztésében és ápolásában vállalt harc közepette a teljes baszk valóság kendôzetlen bemutatásától. Ebbe beletartozott a Baszkföld függetlenségéért küzdô ETA terrorista szervezet álláspontjának bemutatása is, vagy annak érzékeltetése, hogy jelenleg Baszkföld két állam területén, Spanyol- és Franciaországban terül el, a Pireneusok két oldalán azonban egységes kultúrát és nyelvet képvisel ez az egyetlen európai nyelvvel rokonságot nem mutató kis nép.

Az új baszk napilap óriási sikere és az erôsödô nemzetközi elítélés is mutatja, hogy talán visszájára sül el a spanyol hatóságok eredeti szándéka: az áldozatból még vádló lehet. A bíróság persze majd dönt az Otamendit, Uriát és társaikat ért vádakról. Túlságosan átlátszó azonban a madridi hatalom túlbuzgósága, az egyetlen baszk nyelvû napilap teljes bezárását elrendelni egyesek vélt vagy valós bûnei miatt. Túlságosan is hamar találta meg a többségi spanyol sugallatra lépô hatóság ezt a kisebbségellenes, egész közösséget sújtó átfogó intézkedést.

Ilyen szempontból gyengül Spanyolország iraki kérdésben hangoztatott álláspontja is. Lehet, hogy kevesebben tudják, hogy Német- és Franciaország mellett Spanyolország a harmadik európai uniós állam, amely hangsúlyosabban elítélne egy Irak elleni háborút. Az érdekes a kérdésben azonban az, hogy a spanyol kormány ezt az irakiak alapvetô emberi jogainak féltésével indokolja. Saját háza táján, még 27 évvel Franco halála után is, úgy látszik, azonban nem riad vissza az emberi és kisebbségi jogokat tipró magatartástól és cselekedetektôl. Mindenki számára bölcs és megnyugtató megoldást jelentene az Egunkaria minél hamarabbi újra megjelenése.

Balló Áron

NAPIRENDEN

Véglegesítették az alkotmánymódosító szövegtervezetet
Elfogadták az RMDSZ javaslatait

(4. old.)

Sikerült véglegesíteni az új Alkotmány-tervezet szövegét az alapjogszabályt módosító bizottság szerdai ülésén, jóllehet a keddi tanácskozáson kifogásokat emeltek az RMDSZ javaslatai ellen. Varga Attila RMDSZ-es képviselô, a bizottság tagja elmondta, hogy a kisebbségek anyanyelvének a dekoncentrált, azaz a minisztériumi alárendeltségû szervek keretén belül, valamint a helyi közigazgatásban való használatáról szóló vita során az RMDSZ által fenntartott szöveggel szemben továbbra is kifogásokat fogalmaztak meg az ellenzéki pártok képviselôi.

A szövetség javaslata értelmében azokon a településeken szükséges a fennebb említett intézményekben kötelezôvé tenni a kisebbségek anyanyelvének használatát, ahol az illetô kisebbség meghaladja az összlakosság 20 százalékát. Varga Attila kifejtette, hogy ezzel szemben a bizottság több tagja szerint nem szükséges a 20 százalékot meghatározni, véleményük szerint elegendô az "ahol nagyszámú nemzeti kisebbség él" megfogalmazást rögzíteni az alkotmány végsô szövegében.

Az anyanyelvnek az igazságszolgáltatásban való használatával kapcsolatban Varga Attila elmondta, hogy ebben az esetben a bizottság több tagja még inkább tágítani akarja a már eredeti változatban is eléggé általános jellegû megfogalmazásokat. Továbbá nem született végsô döntés a nemzetállam fogalmának törlésérôl, valamint a nemzeti kisebbségeknek államalkotó nemzeti közösségként való meghatározásáról sem — tájékoztatott az RMDSZ képviselôje.

Az RMDSZ rendkívül elégedetlen, hogy a szövetség minden fontos alkotmánymódosító javaslata "függôben van" , nyilatkozta szerdai sajtótájékoztatóján Markó Béla szövetségi elnök. Az elnök hozzáfûzte: az alkotmánymódosító bizottságban többször tárgyalták már az RMDSZ javaslatát, ami az anyanyelv használatát illeti a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban, de eddig még nem jutottak semmilyen eredményre. "A Szociáldemokrata Párt nyitottabb volt ezzel kapcsolatban, a volt koalíciós partnereink viszont, a Nemzeti Liberális, valamint a Demokrata Párt ellenezték ennek a kitételnek a megjelenését az Alkotmányban", mondotta Markó. Ami a "nemzetállam" cikkelyt illeti, eddig "teljes ellenkezést" tapasztalt az RMDSZ minden parlamenti párt részérôl, hangsúlyozta az elnök, majd hozzáfûzte: a szövetség nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást, ha nem tapasztalnak teljes nyitást a nemzeti kisebbségi jogokat illetôen.

Lapzártakor: A bizottság tegnap délutáni ülésén véglegesítették az alkotmánymódosító szövegtervezetet. Ebben garantálják az anyanyelvhasználatot a helyi önkormányzatokban, a dekoncentrált intézményekben és az igazságszolgáltatásban. Varga Attila a Szabadságnak elmondta, mindez komoly szemléletbeli elôrelépést jelent.

Liberális kérés a kormányfôhöz
Mondjon le a "politikai petárdák" robbantgatásáról

(4. old.)

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) felszólította Adrian Nãstase miniszterelnököt, hogy legyen felelôsségteljesebb, és tegyen le arról a szokásáról, hogy "politikai petárdákat" robbantgasson a sajtóban a helyhatósági választások elhalasztásáról, jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján a politikai alakulat szóvivôje, Eugen Nicolãescu liberális képviselô.

A politikus szerint nem lepôdtek meg annak lehetôségén, hogy az SZDP elhalasztaná a választásokat annak érdekében, hogy egy, az ország új területi-közigazgatási felosztását célzó törvényt fogadtasson el.

A politikus szerint Nãstase már "belôtt" a sajtóba "kísérleti lufikat" az elôrehozott választásokról és Romániának nyolc régióra történô felosztásáról. "Kommentálni sem érdemes a kormányfô üzeneteinek felületességét és szétszórtságát. Ezek sajnálatos módon azonban belföldön és külföldön egyaránt éreztetik hatásukat, és Nãstasénak a választások kiírásával való játszadozása miatt Románia súlyos árat fizet", fogalmazott Nicolãescu.

A helyhatósági választások elhalasztásával kapcsolatban a liberálisok úgy vélik, hogy Nãstase teszteli a közvéleményt, és a kormánypárt meghosszabbítaná azt az idôszakot, amely alatt új választott tisztségviselôket kebelez be.

Mint ismeretes, Tîrgovistén a múlt héten tárgyalt a helyhatósági választásokról Adrian Nãstase a területi tisztségviselôkkel, és felmerült a regionális struktúrák létrehozása, ám anélkül, hogy feltétlenül elhalasszák a helyhatósági választásokat, nyilatkozta hétfôn az SZDP fôtitkára, Cozmin Gusã. A fôtitkár szerint az SZDP egyelôre nem hozott döntést a helyhatósági választások idôpontjának elhalasztásáról.

KITEKINTÔ

(4. old.)

Ismét bevetik az olajfegyvert?
Az iszlám országok az "olajfegyver" bevetését fontolgatják arra az esetre, ha az Egyesült Államok megtámadná Irakot. Az Iszlám Konferencia Szervezete 47 tagállamának nem hivatalos Kuala Lumpur-i tanácskozását követô szerdai sajtótájékoztatón Mahathir Mohamad malajziai miniszterelnök elmondta: a résztvevôk fontolóra vették annak lehetôségét, hogy latba vessék az olaj világpiaca feletti ellenôrzésüket az Irak elleni háború megakadályozására, annak ellenére, hogy tisztában vannak ennek messzemenô következményeivel.

Ez a gondolat már korábban felmerült, de az iszlám országok, fôleg az Egyesült Államok öbölbeli szövetségesei miatt nem tudtak konszenzusra jutni. Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajtermelôje hajlandó hozzájárulni olyan világméretû regresszióhoz, mint amit az 1973-as "Jom Kippuri" arab-izraeli háborút követô olajembargó kiváltott. Maga Mahathir Mohamad is úgy nyilatkozott a múlt héten, hogy egy Irak elleni háború nyomán akár 50 dollárra is emelkedhet az olaj hordónkénti világpiaci ára — jegyzi meg az AP.

Huszein nem vonul számûzetésbe
Szaddám Huszein iraki elnök határozottan kizárta annak a lehetôségét, hogy számûzetésbe vonuljon.

— Irakban születtem, és büszke vagyok erre. (...) Itt fogunk meghalni. Ebben az országban fogunk meghalni és megôrizzük becsületünket — jelentette ki az iraki elnök az amerikai CBS televíziónak adott nyilatkozatában, amelybôl kedden részleteket sugároztak.

Az utóbbi hónapokban több ország is felajánlotta, hogy menedéket adna Szaddám Huszeinnek, George Bush amerikai elnök pedig fölvetette, hogy bántatlanságot biztosítana az iraki vezetônek és környezetének, ha elfogadnák, hogy elhagyják Irakot, és önkéntes számûzetésbe vonulnak — emlékeztetett az AFP.

Választ várnak az SZDP-tôl

(4. old.)

A Román Humanista Párt (RHP) állandó tanácsa vitatja meg a Szociáldemokrata Párttal (SZDP) kötendô együttmûködési megállapodást, amennyiben a kormánypárt nem keresi fel az RHP vezetôségét egy kétoldalú megbeszélés céljából, jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján, Codrut Seres, az RHP fôtitkára.

Seres szerint az RHP március elsejéig várja a kormánypárt javaslatát arra, hogy a két politikai alakulat parlamenti csoportjainak képviselôi mikor folytassanak megbeszélést.

A fôtitkár elmondta, ellenkezô esetben a Humanista Párt képviselôi a párton belül vizsgálják ki az SZDP-vel kötött protokollumot, és akár a megállapodás felfüggesztésérôl is döntést hozhatnak.

Codrut Seres elmondta, Arad, Konstanca, Galac és Gorj megyékben az RHP és az SZDP képviselôi felrúgták a területi megállapodást, és javaslatot tettek a két párt központi vezetôségének is a protokollum felfüggesztésére.

GAZDASÁG

Márciustól emelik a cukor vámját

(4. old.)

Márciustól fölemelik a cukor vámját, hogy megvédjék a hazai termelôket a nagy és olcsó importtól — jelentette ki Mihai Lungu, a cukorgyártók szövetségének (OINZR) elnöke.

Az OTP akár új bankot is nyitna Romániában

(4. old.)

A magyarországi OTP Bank Rt. továbbra is be akar lépni a román piacra. — Megyünk Romániába, még ha zöldmezôs beruházás révén is — jelentette ki Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója.

Valutaárfolyamok
Február 26., szerda

(4. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár(Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

35 200/35 450

32 700/32 850

141/145

Február 27., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 500 lej, 1 USD =33 009, 1 magyar forint = 145 lej.

KÖRKÉP

Felfrissült az Ökokrízis Ifjúsági Egyesület

(5. old.)

A február 18-án megrendezett közgyûlésen leköszönt a zilahi Ökokrízis Ifjúsági Egyesület régi vezetôsége. A szavazások útján megválasztott új vezetôség ez alkalommal bemutatta a közeljövôre vonatkozó terveit, amelyeket a közgyûlés megvitatott, majd jóváhagyott.

A közgyûlés 19 órakor, a Iuliu Maniu utca 9. szám alatti Ifjúsági Irodában vette kezdetét. A napirendi pontok közt — egyebek mellett — szerepelt a vezetôség frissítése új választások által, valamint az egyesület tevékenységét meghatározó, 2003-as évre szóló tervek bemutatása, megbeszélése, elbírálása.

A régi vezetôség — Kovács Zoltán Csongor elnök és Kocsis-Feri István alelnök — leköszönt, s az új vezetôbizottság, szavazás útján a következôképpen alakult: Szôllôs Norbert elnök, Fazakas Zsolt alelnök, valamint Kovács Zoltán Csongor cenzor és egyesületi tanácsadó, Kocsis-Feri István cenzor, Oláh Levente cenzor és sajtóreferens. Az egyesület könyvelését ezentúl Kovács Erzsébet végzi.

A 2003-as évre szóló programban többek közt szerepel a már régóta tervezett oktatóközpont beindítása, a természetjáró és a kerékpárklub újraindítása, valamint a természet- és környezetvédelmi világnapok meghonosítása.

Elôször március 22-én mutatkozik be az új vezetôség a "nagyközönségnek", ugyanis a Vízvédelmi Világnap alkalmából hasznos és látványos programmal készülnek az érdeklôdôk, valamint a környezet- és természetbarátok örömére.

A jövôben az egyesület fogadóóra beiktatásával igyekszik tájékoztatni az egyesület programjairól, valamint egyéb felvilágosításokkal szolgálni. Az érdeklôdôk minden csütörtökön délután 7 órától a Iuliu Maniu utca 9. szám alatti székhelyen kaphatnak választ kérdéseikre.

Oláh Levente az
Ökokrízis Ifjúsági Egyesület sajtóreferense

MARCI A PIACON

(5. old.)

Szerdán reggel a Széchenyi téri piacon a következô árakat jegyezhettük fel: tojás — 1800 lej/db, paszuly — 30 ezer lej/kg, fokhagyma — 40 ezer lej/kg vagy 3–5000 lej/fej, hagyma — 15–25 ezer lej/kg, burgonya — 10 ezer lej/kg, alma — 12–15 ezer lej/kg.

A város nemzetközi hírnevét öregbíti a 71-es katonai egység

(5. old.)

Az aranyosgyéresi helyi tanács hétfôi rendes ülése 15 napirendi ponttal indult. Ezekbôl négy különféle országos vagy helyi intézmények tevékenységérôl készült beszámoló és elemzés, a fennmaradó pontok a helyi tanács határozattervezetei, illetve a helység- és lakásgazdálkodási vállalat 2003-as költségvetése.

A jelentések egyike az aranyosgyéresi 71-es számú katonai légialakulatról szólt, amely az ország legjelentôsebbjei között foglal helyet. Candit Vernea, a katonai alakulat parancsnoka írásos beszámolójából és a teremben elhangzott kérdésekre adott válaszaiból kiderült, 2002 júniusa óta a 71-es katonai egység életében új korszak kezdôdött. Az újjászervezések során az alakulatot nagy egységgé nyilvánították, és további különleges egységekkel fogják bôvíteni. Jól összehangolt szerkezete alapján az egység képes lesz ellátni a térség légvédelmét, a katonai személyzet és anyagszállítást. A jövôben a 71-es alakulat olyan módszertant és kiképzést alkalmaz, amelyek elméleti és gyakorlati szinten egyaránt megfelelnek a NATO-küldetések követelményeinek. Ez az egység személyzetének szakmai továbbképzését követeli, beleértve a szerzôdéses alapon foglalkoztatott katonai és civil alkalmazottakét is, akiknek 70 százaléka Aranyosgyéresen rendelkezik állandó lakhellyel. A hadügyminisztérium közvetlen figyelmét élvezô katonai bázis joggal számíthat fejlesztésre szánt anyagi támogatásra.

Tavaly több nemzetközi — angol, belga, francia, görög, török, amerikai egyesült államokbeli — bizottság tett ellenôrzô látogatást Romániában. Román katonatisztek ugyanakkor külföldi — afganisztáni, iraki, kuweiti, kongói, boszniai stb. — küldetésekben vesznek részt. A katonai alakulat személyzete büszke arra, hogy az intézménynek köszönhetôen Aranyosgyéres neve ismert, és még ismertebbé válik majd a nagyvilágban. A parancsnok köszönetét fejezte ki a polgármesteri hivatalnak és Ioan Vasinca polgármesternek a múltbeli gyümölcsözô kapcsolatrendszerért, társintézményi viszonyért, s abbéli reményének adott hangot, hogy a jövô csakis fokozhatja a kapcsolatok eredményességét. A katonai parancsnok ígéretet tett arra, hogy Aranyosgyéres lakosságának nyugalma érdekében igyekeznek majd minimálisra csökkenteni a zajszintet, tájékoztatott aranyosgyéresi tudósítónk, Schmidt Jenô.

Gazdatanfolyam népes részvétellel

(5. old.)

Szamosújváron sikeresen indult a helyi gazdatanfolyam. A megyei mezôgazdasági szervek által indítványozott kurzus nagy népszerûségnek örvend, egyre többen iratkoztak fel a szakmai elôadássorozatra. E hét elején ünnepélyes keretek között került sor a megnyitóra, amelyen hetven helybeli és szépkenyerûszentmártoni gazda vett részt. A tanfolyam három hónapig tart, és hetente hat órányi elôadást hallgathatnak a résztvevôk. A legtöbb érdeklôdô az állattenyésztôk közül került ki, de a mezôgazdaság többi ágazatainak mûvelôi is képviseltetik magukat. Az elméleti órák mellett gyakorlati bemutatókra is sor kerül, és nem maradnak el a tapasztalatcserék és vetítettképes elôadások sem. Az elôadók között helybeli és kolozsvári szakembereket találunk, többségük tapasztalt, jól ismert gazdálkodó.

Ugyancsak e hét elején zajlott a nagyiklódi gazdatanfolyam megnyitója is, amelyre nyolcvan földmûves és állattartó gazda iratkozott fel.

Erkedi Csaba

Farsangi bál és sulilap

(5. old.)

Immár hagyományossá vált farsangi bálját szervezte meg pénteken, február 21-én a Györgyfalvi Iskola 8. osztálya. Ötletes, fantáziadús figurák felvonulásának lehettünk tanúi: volt ott kisbabát hozó gólya, Chaplin, bohóc, ceruza, mûtôorvos, ördög, apáca, manó... Nagyon nehéz dolga volt a háromtagú zsûrinek: kiválasztani a legjobbakat, akik jutalomban részesültek. A jelmezek felvonulását tombola, szendvics, üdítô, sütemény és tánc követte. Ezúton köszönjük támogatóink, a kolozsvári Vitacom Electronics és a györgyfalvi Tootimpex cégek hozzájárulását, amelyek segítettek abban, hogy díjazni tudjuk a legügyesebb, legötletesebb jelmezeket.

Jó alkalom volt ez az iskolaújság népszerûsítésére is. A Lyukasszitának immár a második számát forgathatták a gyerekek és szülôk. Már másodszor nyilatkozott meg a kreativitás, alkotókészség és ötletesség a friss, alig három hónapos iskolaújság lapjain.

Kozman Csilla

148 milliós kár hûtlen kezelés miatt

(5. old.)

Szilágy megyei férfi ellen kezdett nyomozást a kolozsvári rendôrség. A 45 éves, alsóegregyi Ioan C. egy nagyváradi cég ügyintézôje. A férfi 2001 június–decemberében kolozsvári cég adásvételét közvetítette. Ennek során a cég különféle összegeket bevételezett, amelyekre nem állított ki számlákat, és így mintegy 148 millió lejes kárt okozott. A vádlott szabadlábon védekezik, a kár megtérítése érdekében meghozták a szükséges biztonsági intézkedéseket.

Súlyos tûzvész az Andrei Muresanu negyedben

(5. old.)

Keddrôl szerdára virradóra tûz ütött ki a Ponorului utca 4 szám alatti, a Diakóniai Központ szomszédságában található házban.

Amint azt Florin Tripon, a tûzoltóság sajtószóvivôje lapunknak elmondta, a lángok éjfél után lobbantak fel, és az oltási munkálatok hajnali negyed ötig tartottak. Mivel a ház fából készült, a tûz nagyon gyorsan terjedt. Az oltási munkálatokat az is megnehezítette, hogy a nagy hideg miatt a környéken lévô tûzoltócsapok be voltak fagyva.

A mintegy 100 négyzetméter alapterületû ház teljesen leégett, a benne lévô bútorokkal, a család okirataival és egyéb javakkal együtt. A kárt mintegy 450 millió lejre becsülték, személyi sérülés nem történt.

Az eddigi nyomozások arra utalnak, hogy a tüzet egy túlforrósodott, nem a megfelelô módon szigetelt kályhacsô okozta.

Áldozatait szedi a hideg

(5. old.)

Keddrôl szerdára virradóra egy 24 éves fiatalt szállítottak kórházba Fehér megyében, miután egyes testrészei megfagytak. A gyulafehérvári megyei kórházakban jelenleg négy fagyott személyt kezelnek, kettejüket hamarosan megmûtik: szövôdmények elkerülése végett levágják fagyott lábujjaikat.

(balázs)

HIRDETÉS

INGATLAVÁSÁR

(7. old.)

Garzont vásárolnék a Monostor, Hajnal vagy Gruia negyedben, max. 14 ezer dollárért. Telefon: 0742-015402. (0019)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája
Félresikerült visszavágó

(8. old.)

Kedden a második csoportkör elsô visszavágó-mérkôzéseire került sor, ám a legtöbb esetben elmaradt a visszavágás. A legszembetûnôbben a Juventus–Manchester United mérkôzés végeredménye igazolja ezen állítást, de a Lokomotív Moszkva vagy a Borussia esete is ugyanezt támasztja alá. Egyedül a spanyol Deportivo La Coruña ért el a múlt fordulóban jegyzettel ellentétes eredményt, ám a spanyolok is ennél többre számítottak.

Bárhogy történt is, egy dolog már biztos: két csapat továbbjutott. Az AC Milan és az angol gárda ugyanis sorozatban negyedik gyôzelmét aratta a kiírás ezen fordulójában, és már nem veszítheti el a csoportelsôséget, hogy a továbbjutásról ne is beszéljünk.

De kezdjük sorban, a C-csoporttal. Itt a Borussia és a Real közötti mérkôzés keltett fokozott érdeklôdést, miután az elmúlt fordulóban a németek az elsô félidôben alaposan ráijesztettek a továbbra is ingadozó teljesítményû királyi gárdára (akkor a 30. percben Koller góljával szerezték meg a vezetést a Nou Camp Stadionban, de végül a hazaiak gyôztek, elsô e szakaszbeli gyôzelmüket aratva). Most is a Borussia szerzett vezetést — ugyanazon Koller révén —, s nagyon hosszú ideig úgy tûnt, hogy sikerül meg is tartaniuk azt. A 90. percben beálló Portillo azonban szertefoszlatta a hazai reményeket, és a sorozatos hibákat kihasználva a második hosszabbításpercben kiegyenlített — tegyük hozzá, a játék képe alapján megérdemelten. Ami azt jelenti, hogy a Real a jelenlegi csoportállás, de az egyenes mérkôzések szerint is elônyösebb helyzetben van, vagyis sokkal nagyobb esélye van a továbbjutásra: azonos pontszám esetén is ô jár jól.

Mindez "köszönhetô" az AC Milannak is, amely sorozatban negyedik mérkôzését is 1–0-lal nyerte meg, ezúttal sem zavartatva magát az idegen pálya hátrányától. Ennek a moszkvai vasutasok itták meg a levét, hiszen, bár elméletileg vannak még esélyeik, gyakorlatilag a Real és a Borussia között fog eldôlni a továbbjutás.

A nap rangadóját kétségkívül a Juventus és a Manchester United közötti mérkôzés jelentette. A múlt héten ugyanis az idegenben 2–1-es vereséget elszenvedô Juventusnak megvolt a mentsége: a meghûlések és sérülések miatt alaposan megtizedelt csapat. Ezúttal azonban szerepeltek az azóta felépült sztárok, bár ez a játékon nem látszott meg. Mondhatni, az angolok cserepadja ütötte ki az olaszokat. Ez azonban nem fedi teljesen a valóságot, hiszen Sir Alex Fergusson mellett többek között olyan klasszisok foglaltak helyet a kispadon, mint Ryan Giggs és Ruud van Nistelrooy. Elôbbi a nyolcadik percben lépett pályára, lôtt két gólt, majd — mivel sérülést szenvedett — felváltotta ôt Nistelrooy, aki beállította a végeredményt. A három gól között az olaszok meg se mukkantak. Fizikailag, de szerencse tekintetében is elmaradtak a rivális csapat mellett, amely így sima, de annál fontosabb gyôzelmet aratott.

A csoport másik mérkôzésén a Deportivo hazai pályán fogadta a svájci Baselt, s legalább két gól különbséggel szeretett volna gyôzni, hogy az egyenes mérkôzések tekintetében jobban álljon. A 4. percben már 1–0 volt az állás, így a cél egyáltalán nem tûnt megvalósíthatatlannak, ám a svájciak nem ijedtek meg, s ha kiegyenlíteni nem is tudtak, védekezésbôl jelesre vizsgáztak. Ennek ellenére ôk az utolsók a csoportban, s a második helyért folyó harcban még minden megtörténhet.

Eredmények:

C-csoport: Borussia Dortmund (német)–Real Madrid (spanyol) 1–1 (Koller — 22. perc, illetve Portillo92. perc) és Lokomotív Moszkva (orosz)–AC Milan (olasz) 0–1 (Rivaldo — 11 m, 34. perc). Az állás:

1. Milan 4 4 0 0 4–0 12
2. Real Madrid 4 1 2 1 5–5 5
3. Borussia 4 1 1 2 4–5 4
4. Lokomotív 4 0 1 3 3–6 1

D-csoport: Torinói Juventus (olasz)–Manchester United (angol) 0–3 (Giggs 2 — 15. és 41., valamint van Nistelrooy — 63. perc) és Deportivo La Coruña (spanyol)–FC Basel (svájci) 1–0 (Tristan — 4. perc). A táblázaton:

1. Manchester 4 4 0 0 10–2 12
2. Juventus 4 1 1 2 7–7 4
3. Deportivo 4 1 1 2 3–5 4
4. Basel 4 1 0 3 2–8 3
Balázs Bence

• Milánóban 39 olyan Manchester United-szurkolót tartóztattak le, akik "útközben" az esti torinói Bajnokok Ligája-mérkôzésre randalíroztak.

A többségükben erôsen ittas angolok a város egyik villamosjáratán törtek-zúztak, egy kocsit szinte teljesen szétvertek.

A Juventus–M.U. találkozóra igyekvô drukkereket néhány órás fogva tartás után szabadon engedték.

Megbüntették az AC Torinót

(8. old.)

Az Olasz Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága úgy döntött, hogy a szombaton félbeszakadt AC Torinó–AC Milan bajnoki találkozó három pontját a vendégek kapják meg 3–0-s gólkülönbséggel, mivel a mérkôzést a hazai szurkolók rendbontása miatt nem lehetett befejezni. A torinóiak a következô öt hazai összecsapásukat zárt kapuk mögött, semleges helyszínen kötelesek megrendezni. Ezen felül a klubnak meg kell fizetnie a városi tulajdonban lévô Delle Alpi-stadionban okozott 30 ezer eurós kárt is. Szombaton a vendégek 3-0-ás vezetésénél szurkolói atrocitások miatt szakadt félbe a találkozó.

ÉSZAKISÍ
Újabb norvég siker

(8. old.)

Drámai küzdelemben norvég siker született a 4 x 10 km-es férfi sífutóváltóban az olaszországi Val di Fiemmében zajló északi világbajnokságon.

A svéd kvartett utolsó tagja, Jörgen Brink 3 km-rel a cél elôtt még 25 mp-cel vezetett, és ekkor szinte oda lehetett volna adni neki az aranyérmet, de a mögötte együtt haladó norvégok, illetve németek befutó emberei váratlanul, egyik pillanatról a másikra utolérték, majd szinte állva hagyták.

A mindent eldöntô sprintet Thomas Alsgaard nyerte Axel Teichmann-nal szemben, így Norvégia megszerezte negyedik aranyérmét.

Alsgaard hat nappal a 30 km-es tömegrajtos versenyen aratott gyôzelme után ezen a vb-n már másodszor állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

Eredmények: sífutás, 4 x 10 km-es férfi váltó: 1. Norvégia (Anders Aukland, Frode Estil, Tore Ruud Hofstad, Thomas Alsgaard) 1:31:56,4 ó; 2. Németország (Jens Filbrich, Andreas Schlütter, Rene Sommerfeldt, Axel Teichmann) 0,2 mp hátrány; 3. Svédország (Anders Södergren, Mathias Fredriksson, Per Elofsson, Jörgen Brink)16,4 mp h.; 4. Oroszország 25,1 mp h.; 5. Svájc 1:20,5 p h.; 6. Finnország 1:39.8 p h.

Eltávolítják a 18 centis rögzítôcsavart Hermann Maier lábából

(8. old.)

Ezen a héten eltávolítják a 18 centis rögzítôcsavart Hermann Maier osztrák sífenomén jobb lábából.

A kétszeres olimpiai bajnok — aki három hete a St. Moritz-i alpesi világbajnokságon szuper-óriásmûlesiklásban ezüstérmes lett — a mûtét miatt ebben az idényben már egyetlen versenyen sem áll rajthoz.

— Május elején szeretném megkezdeni az edzéseket, hogy augusztusban Chilében elérjem a csúcsformát — mondta a 30 éves klasszis.

A háromszoros összetett Vk-gyôztes 2001 augusztusában súlyos motorbalesetet szenvedett, s csak tavaly novemberben döntött a folytatás mellett, majd két hónappal késôbb már ismét a legjobbak között szerepelt.

SÍFUTÁS
5. Sãlãnducu-kupa

(8. old.)

Öt helység — Kalotaszentkirály, Havasnagyfalu, Riska, Reketó és Bánffyhunyad — 11 és 14 év közötti tanulói mérték össze tudásukat a jól sikerült versenyen. A vetélkedônek Riska adott otthont, támogató volt a megyei tanfelügyelôség, a helyi tanács, dr. Cornel Iancu sebész, Alexandru Ilea és Kozma István tanárok, valamint Gicu Gânscã.

Dobogósok:

lányok, 11–12 évesek: 1. Ferencz Andrea (Kalotaszentkirály), 2. Gabriela Condor (Riska), 3. Sabina Badiu (Riska); 13–14 évesek: 1. Mihaela Crisan (Havasnagyfalu), 2. Andreea Hetea (Havasnagyfalu), 3. Ramona Matis (Riska);

fiúk, 11–12 évesek: 1. Mihai Fabian (Kalotaszentkirály), 2. Daniel Gligan (Riska), 3. Constantin Badiu (Riska); 13–14 évesek: 1. Bálint Jácint (Kalotaszentkirály), 2. Lovász Hunor (Kalotaszentkirály), 3. Ionut Petre (Riska).

A stafétát a Kalotaszentkirály csapata nyerte Riska és Havasnagyfalu elôtt, a csapatversenyben holtversenyben az elsô helyen végzett Riska és Kalotaszentkirály.

(pja)

TENISZ
Sávolt szenzációs gyôzelme

(8. old.)

A 2003-as szezont öt vereséggel kezdô Sávolt Attila (képünkön) nagy és kellemes meglepetésre legyôzte a brit Tim Henmant az 1 millió dollár összdíjazású dubai torna elsô fordulójában. A nyolcaddöntôbe jutásért: Sávolt–Henman (brit, 4.) 5:7, 7:6 (3), 6:4 — az összecsapás maratoni hosszúságú volt, 2 óra 47 percen át tartott.

Sávolt idei elsô sikerét jó adogatásainak és fonákelütéseinek köszönhette. A rangsorban 102. magyar játékos már az elsô szettet is megnyerhette volna, de az utolsó öt játékból négyet a brit klasszis szerzett meg.

A második játszmában Sávolt gyorsan breakelônyhöz jutott, s noha 3:3-nál utolérte riválisa, a rövidítés az ô elképzelései szerint alakult.

A záró szettben a magyar teniszezô 5:3-nál már két meccslabdához jutott, majd a következô játékot megnyerve jutott tovább.

Sávoltnak rosszul indult az éve: Adelaide-ben, a melbourne-i ausztrál nyílt bajnokságon, a chilei Vina del Marban és a múlt héten Buenos Airesben a fôtábla, míg Sydneyben a selejtezô 1. körében kapott ki, összesen 1 játszmát nyert meg 12-bôl.

Mostani bravúrjának értékét az sem csökkenti, hogy a hagyományos világranglistán 12. helyezett Henman három hónapos kényszerpihenô után csak a múlt kedden tért vissza Rotterdamban: a novemberben vállmûtéten átesett szigetországi kiválóság két sima játszmában kikapott a horvát Ivan Ljubicsicstôl. Henman eddig kilenc egyéni viadalt nyert meg, háromszor volt elôdöntôs Wimbledonban.

Dubaiban az idei Henman-verôk találkoznak a nyolc közé jutásért, miután Sávolt következô ellenfele Ljubicsics lesz.

TORNA
Védetté vált edzôk

(8. old.)

A visszavonult versenyzôk esetleges jogi lépéseitôl tartva új szerzôdést követelt és kapott a román nôi tornász-válogatott két edzôje: Octavian Belu és Mariana Bitang "védetté" akarta tenni magát.

— Olyan megállapodást kötöttünk, amely szerint a pályafutásukkal felhagyók utólag nem perelhetnek be minket, nem folytathatnak ellenünk rágalomhadjáratot és nem fordulhatnak sérelmeikkel a nyilvánossághoz — mondta a sokat támadott Belu.

Hozzátette: adott esetben feljelenthetik azok, akik jelenleg is tagjai a keretnek.

A múlt héten a 17 éves világ- és Európa-bajnok Sabina Cojocar világgá kürtölte: Belu és a többi edzô éveken át rossz gyógyszert adott az izomfájdalmaira, és emiatt kellett idô elôtt visszavonulnia.

Jogászok most azt vizsgálják, hogy a szövetség és a két szakember által kötött új szerzôdés nem sérti-e a versenyzôk alapvetô emberi jogait. Mert ha igen, akkor semmisnek kell tekinteni.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -