2003. május 13.
(XV. évfolyam, 104. szám)

Terjed az emberi szervkereskedelem
Elkeseredett emberek árulják a veséjüket

(1., 4. old.)

Új jelenség ütötte fel a fejét Romániában: egy ideje egyre többen próbálják veséjüket, májuk egy részét jó pénzért eladni. Mindez újabb bizonyítéka annak, hogy az emberek elkeseredése és kilátástalansága határtalanná vált. Az illegális emberi szervkereskedelem nyilvánosan mûködik: egyre több újsághirdetés értesíti az érdeklôdôket az ár és vércsoport felôl. Valószínûleg kevesen tudják, hogy a 1998/2-es törvény elôírásai szerint, az emberi szerveladás bûntény, és akár öt év szabadságvesztéssel is büntethetô. Sok elkeseredett embert azonban mindez már nem érdekel...

Újsághirdetés alapján botosani-i telefonszámot hívtunk, G. C. válaszol, aki neve elhallgatását kéri. Elmondja, hogy nem ô a hirdetô, 40 éves unokahúgáról van szó.

— Elveszített mindent az életben, a férje meghalt, nincs lakása, nincs állása, jelenleg nálam lakik. Segítem, amennyire tudom, de hát ön is tisztában van azzal, hogy milyen manapság az anyagi helyzete az átlagembernek. Gondolhatja, mennyire boldogtalan. Próbálom vigasztalni, de éjszakákat sír, nem látja a kiutat ebbôl a nyomorúságból. Ezért adta fel a hirdetést, annak ellenére, hogy én a mai napig is próbálom lebeszélni errôl a lépésrôl. Veséjéért 15 000 dollárt kér, ami szerintem túl sok, mert kevés olyan igénylô akadna, aki kifizethet ekkora összeget, akármennyire is súlyos a helyzete. Tudjuk, hogy törvényellenes a próbálkozása, de nem hiszem, hogy valaki is feljelentené érte, hacsak az orvosok nem. Az ô döntése, az ô élete.

Ugyancsak Botosani-ban lakik egy másik hirdetô is, C. Viorel, akinek érdeklôdôként mutatkoztunk be. Rövid alkudozás után kiegyeznénk 200 millió lejben: ô is az egyik veséjét árulja... Megnyugtat, hogy nincs semmilyen egészségügyi problémája, a szükséges analíziseket már elvégezte, de a biztonság kedvéért a botosani-i kórházban majd megismételheti jelenlétünkben. Megkérdeztük, hogy a mûtétet hol végzik majd, mire elmondja, hogy a helyi kórházban már megígérték, hogy ha valakivel sikerül megegyeznie az árban, gond nélkül megejtik az operációt, egy kis ajándék ellenében. Nem fél attól, hogy valaki feljelentené, hiszen csak a felesége és anyósa tud róla.

Vekov Ildikó háziorvos szerint országunkban még gyerekcipôben jár a szerveladás: nagyon kicsi a valószínûsége annak, hogy a beteg szervezete befogadja az idegen szervet. Két kompatibilis ember esetében is igen kevés a sikeres veseátültetés Romániában. A sajtót rendszerint a sikeres mûtétekrôl értesítik, valójában azonban nem lehet tudni, hogy hányan halnak bele az ilyen mûtétekbe... Nyilvánvaló, hogy nagy az elkeseredés, és ezt a pénzkereseti módszert sokan viszonylag gyors és könnyû lehetôségnek tartják. Ha valaki egy vese nélkül marad, sokkal nagyobb a valószínûsége annak, hogy különbözô betegségek esetén ez felmondja a szolgálatot. Ugyanakkor egy vesével is le lehet élni az életet — nyilatkozta a Szabadságnak a kolozsvári orvosnô.

Gálffy Attila

Balkáni népünnepély Európa napján
Tiltakoznak a lakók és az ortodox egyház

(1., 4. old.)

Egyáltalán nem volt köze az európai szellemiséghez, kultúrához és polgári önérzethez a hét végén a Schuman-nyilatkozat alkalmából Kolozsváron szervezett központi rendezvényeknek. A Ion Novãcescu vezette Armonia alapítvány nem az elsô ilyen jellegû rendezvényt szervezi, a gondok viszont valamennyi alkalommal megismétlôdnek. A hétvégi balkáni stílusú dínom-dánom miatt panaszodtak a környék lakói, az ortodox egyház és természetesen a jóérzésû kolozsváriak. A Fogyasztóvédelmi Hivatal több rendellenességet talált annak ellenére, hogy a polgármester szerint: minden rendben volt.

Tipikus balkáni megnyilvánulás színhelye volt a hétvégén Kolozsvár fôtere. Sör, miccs és lányok (bere, mici si fete), szól a monostori "tömbházak mögötti" bandák mindennapjaiból származó szólás — így jellemezhetô leginkább a háromnapos felfordulás. A sült hús bûzébe fulladt Európa-zászlóknak lengeni sem volt kedvük. Ha még élne, Robert Schuman egykori francia külügyminiszter nem lett volna büszke arra, hogy Kolozsváron ily módon emlékeztek meg a második világháborút követô elsô békenap ötödik évfordulóján, 1950. május 9-én tartott beszédére. A diplomata ekkor vetette fel annak a nemzetközi szervezetnek a létrehozását, amely ma az Európai Unió. A nagyszabású kolozsvári fesztivál idejére, az autósok felháborodására, lezárták a Fôtér egyik részét, a Deák Ferenc utcát és a Bocskai teret. Ugyanakkor a közszállítási eszközök forgalmát is nagymértékben érintette a rendezvény.

Pénteken, szombaton és vasárnap szinte bármit lehetett vásárolni: kürtös kalács, sör, miccs, vattacukor, luftballon, kerámia, nyalóka, üdítô, pattogatott kukorica kínáltatta magát — a népünnepély kellékeiként. Ez így rendben is lenne, ha lett volna megfelelô számú szemétkuka, környezetkímélô közvécé, a vígadók pedig nem zavarták volna a környék lakóinak álmát.

— Három éjjelen át egyáltalán nem aludtam. Ha ez így megy tovább, el kell költöznöm az utcából. A polgármester fittyet hány arra, hogy egy ilyen jellegû rendezvénynek milyen hatása van azokra, akik itt laknak. Ôt csak az érdekli, hogy a monostori jövevények falusi módon szórakozhassanak, sörrel, miccsel és hangos zenével. A sült hús füstje elárasztotta az egész szobát, nem lehetett szuszogni. Felháborító, amit ez a városvezetô megenged magának — nyilatkozta egy neve elhallgatását kérô hölgy a Deák Ferenc utcából.

A nyugdíjas néni elfelejtette hozzátenni, hogy a központban nem is volna szabad hasonló rendezvényeket szervezni. A 2002 júliusában hozott 210-es számú határozatában a városi tanács úgy döntött: tilos a központban nagy tömegeket megmozgató fesztiválokat szervezni. Ezek helye a Horia Demian Sportcsarnok elôtt van, ahol megfelelô tér áll a szórakozni vágyók rendelkezésére. A polgármester viszont nem hajlandó figyelembe venni a helyi döntéshozó szerv határozatát. A Szabadság kérdésére szokásos hétfôi sajtóértekezletén Gheorghe Funar csak annyit mondott: a városi tanács hivatalból feloszlott. Cinikusan hozzátette: — Nem akarjuk, hogy a sör miatt egyensúlyukat elveszítô fiatalok a Szamosba essenek. Ezenkívül a székletükkel szennyeznék a vizet — mondta. Akkor jobb, ha mindenki a kapuk alatt és a házak bejárata elôtt végzi el fiziológiai szükségleteit — jött az újságíró replikája. — Az összes európai város a központban szervezi különbözô ünnepségeit. Talán Ön azt akarja, hogy Kolozsváron a város szélére ûzzük az Európa-napi ünnepségeket? Ennyire európaiak a magyarok? — gyôzött meg a polgármester ismét arról, hogy fölösleges vitába szállni vele.

A városvezetô szerint sajnálatos, hogy a hét végén Bartolomeu Anania ortodox érsek felháborodásának adott hangot, hogy a részeg fiatalok a görög keleti katedrális elôtt botránykeltôen viselkedtek. Ugyanakkor a fazekasok vásárát éppen a templom elôtt tartották meg, zavarva ezzel a miséket. — A polgármesteri hivatalhoz fordultam annak érdekében, hogy ez többé ne forduljon elô — nyiltakozta Anania érsek. Legalább ô elért valamit: a polgármester hétfôn úgy nyilatkozott, komolyan megfontolják az ortodox egyházi méltóság kérését. Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy az elsô sörfesztiválokat, különbözô népünnepélyeket a Szent Mihály- templom elôtt szervezték. A városháza a római katolikus egyház többszöri tiltakozása ellenére sem voltak hajlandó más helyet találni. Szerencsére a Szent- Mihály templom elôtti és környékén lévô szûk hely a késôbbiekben nem felelt meg a sörforgalmazóknak, ezért az esemény a Deák Ferenc utcára költözött.

A rendezvény ellen a kékruhások is tiltakoztak. Sorin Rus, a kolozsvári közlekedési rendôrség képviselôje kifejtette: jóváhagyták az Armonia alapítványnak néhány forgalmi csomópont lezárására vonatkozó kérését, a szervezôk viszont sokkal több utcát foglaltak le, mint amennyiben megegyeztek. Földvári Árpád, a Közszállítási Vállalat (RATUC) igazgatóhelyettese azt nyilatkozta, hogy nem értesítették ôket idôben. — A sajtóban olvastam a rendezvényrôl. Utolsó pillanatban hoztunk néhány intézkedést a forgalom elterelésére — mondta. A hétvégi esemény fôszervezôje, Ion Novãcescu viszont azt állítja: a polgármesteri hivatal feladata lett volna szólni a vállalatnak. Ezzel szemben Alexandru Dima, a városháza közlekedésbiztonsági irodájának vezetôje megjegyezte: a RATUC értesítésérôl a szervezôknek kellett volna gondoskodniuk. A fentiekbôl világos képet alkothatunk arról, milyen szervezés jellemezte a hétvégi eseményeket.

Az árusító cégekkel sem volt minden rendben: Lenuta Suteu, a Kolozs megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal igazgatónôje megosztotta lapunkkal a szombati ellenôrzés eredményét. Elmondta: a szombat reggeli rajtaütésszerû akció során kiderült, nem volt elég szemétkuka, közvécé. Ezenkívül mindenhol szemét volt, a bedobált zsiradék miatt eldugultak a csatornák, bûz volt szinte az egész utcában. — A kereskedôk nem tisztították le a grillsütôk rácsait, tiltott játékszereket forgalmaztak. A hivatal hat büntetést rótt ki, ezek értéke 30 millió lej — mondta Suteu.

Szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményében a Közegészségügyi Igazgatóság megerôsíti az eddig felsoroltakat: kevés volt a közvécé, nem szállították el a hulladékokat.

Az újságírók több politikust, helyi közéleti személyiséget, sôt, magyar egyházfôt is láttak a rendezvényen. Úgy tûnik, a legjobban Gheorghe Funar érezte magát, aki állítólag több órát töltött söröspoharak társaságában. Hétfôi nyilatkozatában a városvezetô kifejtette: sikeres és jó népünnepély volt, ahol "az igazi hazafiak jól érezték magukat".

Kiss Olivér

Markó szerint félretájékoztattak

(1., 4. old.)

— Nem hiszem, hogy hitelesen adták volna vissza Pomogáts Béla szavait, hiszen ezelôtt két héttel részt vettem az Illyés Közalapítvány ülésén, és ott mind az elnök, mind pedig a kollégái elégedettségüket fejezték ki a romániai alkuratórium tevékenységével kapcsolatban, valamint a szaktestületek munkájának beindításával, amelyek máris elkészítették a pályázati felhívásokat — jelentette ki kérdésünkre Markó Béla, az RMDSZ elnöke.

A szövetség Pomogáts Bélának, az Illyés Közalapítvány kuratóriuma elnökének a Civitas Alapítvány nevû romániai magyar civil szervezet létrehozásának tizedik évfordulója alkalmából hét végén Szovátafürdôn rendezett konferencián elhangzott kijelentésére reagált, miszerint Pomogáts nem tartja helyénvalónak, hogy Markó Béla, az RMDSZ elnöke lássa el az alapítvány romániai alkuratóriumának elnöki tisztét.

A konferencia egyik elôadójaként Pomogáts Béla kérdésre válaszolva kifejtette: azért nem helyénvaló, hogy az RMDSZ elnöke egyben az alapítvány romániai alkuratóriumának elnöke is legyen, mert elkerülhetetlen, hogy a politikum hatással legyen a magyar állami költségvetésbôl származó pénzalapokat elosztó intézményre.

Az Illyés Közalapítvány elnöke ugyanakkor leszögezte: ha az RMDSZ által ellenôrzött alkuratórium olyan döntéseket hoz, amelyek hátrányosan érintik a Tôkés László nevével fémjelzett mozgalomhoz tartozók pályázatait, kész Budapesten korrigálni ezen döntéseket.

Markó Béla kérdésünkre kifejtette: a két héttel ezelôtti ülés a legteljesebb összhangban zajlott, hozzáfûzve, hogy az alapítvány romániai alkuratóriuma nem bírál el pályázatokat, hanem csak kritériumokat állapít meg, és összehangolja a szaktestületek munkáját. A pályázatok elbírálása, illetve a pénz kiutalása kizárólag a szaktestületek joga.

— Tehát hiába próbál meg valaki zavart kelteni, mert jó az együttmûködésünk az Illyés Közalapítvánnyal. Természetesen Pomogáts Béla elnök urat is meg fogom kérdezni, hogy mit is mondott, de hát csodálkoznék azon, ha ez az állítás igaz lenne — mondotta Markó Béla.

Ami a politikusoknak a kuratóriumban való jelenlétét illeti, a szövetségi elnök rámutatott: nem tartaná hasznosnak, ha politikusok ítélnének meg zömében pályázatokat, a szaktestületekben itt-ott vannak politikusok, de többségük nem az. Markó Béla szerint a politikumot teljesen kizárni nem lehet, hiszen például az Illyés Közalapitvány kuratóriumában több országgyûlési képviselô is van, és nem hiszi, hogy ezt valaki kifogásolná.

— Én inkább úgy látom, hogy valaki ismét fel akarja melegíteni az Illyés Közalapítvány témáját. Most már nem botrányszagú közleményeket kell kiötölni, hanem hagyni, hogy dolgozzon az alapítvány, és megpróbálni behozni a késést, nekünk is ez a dolgunk most — fogalmazott Markó Béla.

Nagy visszhangot kapott az Illyés Közalapítvány elnökének kijelentése a Cotidianul címû román napilapban. A romániai magyarság ügyeivel gyakorta foglalkozó újság hétfôi számában arról írt, hogy az Illyés Közalapítvány feltételekhez köti a romániai magyar közösség finanszírozását: "Elhangzott a figyelmeztetés, hogy Magyarország Tôkés Lászlót támogatja". A lap arra a következtetésre jutott, hogy a romániai magyar közösség eleshet az Illyés Közalapítvány anyagi támogatásától, mivel a romániai alkuratórium elnöki tisztét Markó Béla látja el.

Pomogáts Béla egyértelmûen leszögezte: bár nem tud beleszólni a romániai alkuratórium vezetésének tevékenységébe, vétójoga van, s nem fogad el egyetlen olyan pályázatot sem Markó Bélától, amelyrôl gyanítható, hogy az RMDSZ vezetôi klientúrájának szól — idézte a lap az Illyés Közalapítvány elnökét.

A román lap szerint Pomogáts Béla hozzátette, hogy nagy figyelemmel kíséri majd az erdélyi pályázatokra biztosított összegek sorsát, és számításba veszik Markó Béla leváltását az alkuratórium elnöki posztjáról, ha szabálytalanságokat fedeznek fel.

Pomogáts Béla nyilatkozata azt követôen hangzott el, hogy Tôkés László tavaly azzal vádolta Markó Bélát: az RMDSZ elnöke egyedül rendelkezik a magyarországi pénzek felett — írta a Cotidianul.

P. A. M.

Bôvült az állami támogatások listája

(1., 7. old.)

A hétfôi sajtóértekezleten, amelyre a Kolozs megyei Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Vezérigazgatóságon került sor, a legidôszerûbb mezôgazdasági munkálatok menetét elemezte dr. Ilarie Ivan vezérigazgató. Befejezték a tavaszi árpa, a zab, valamint, a napraforgó vetését, és a kukorica magja is a program szerint földbe került. Elültették a burgonyát is a megye gazdái. Takarmánynövényekbôl mintegy 27%-kal többet vetettek. Jóval elmaradtak a cukorrépa vetéssel, csupán 22%-ban teljesítették a program elôírásait.

Az ôszi szalmásgabonák 80%-ára szórtak mûtrágyát megyénk földmûvelôi. 8637 tonna mûtrágyát kaptak ingyen, összesen 71 milliárd lej értékben. Az ingyenes termésfokozó anyagok kijuttatása befejezôdött. Ebben a vonatkozásban országos viszonylatban a legsikeresebb megyék közé tartozunk.

Az igazgatói beszámolón az is kiderült, hogy a gazdálkodók 20%-a részt vett a szakmai tesztelésen, s az elkövetkezô idôben folytatják a földmûvelôk vizsgáztatását annak érdekében, hogy minél hamarabb megkapják a bizonylatot, ami feljogosítja a termelôt arra, hogy megkapja az állami támogatást a feldolgozó üzemeknek átadott termékek után. Egy tonna búzáért 400 000 lej jár, egy tonna sörárpáért 200 000 lej, egy tonna napraforgóért 300 000 lej, ugyanennyit adnak a szójáért, 270 000 lejt a cukorrépáért, 4533 lej jár egy kg dohányért, 1400–1800 lej egy liter tehéntejért nyáron, míg télen 1680–2160 lej/liter. Újdonság, hogy a juh- és kecsketejért is adnak pluszpénzt, mégpedig 2800 lejt literenként.

A szarvasmarhahús kilójáért 4000 lej jár a termelônek, a sertéshúsért 7000 lejt, a juhhúsért 4000 lejt, míg a baromfihúsért 4000 lejes állami támogatást fizetnek. Ezenkívül állami támogatásban részesülnek a gazdák a hat hónapig felnevelt borjú után 500 000–750 000 lejig, attól függôen, hogy mesterséges megtermékenyítésbôl származik-e, vagy bikával fedezték a tehenet.

Az elôhasi üszôk borjai után 3 000 000 (hárommillió) lejt kap a gazdája. Újságírói kérdésre válaszolva az igazgató elmondta, hogy 1989-ben megyénkben 5800 hektár területet öntöztek, míg az elmúlt évben 2830 hektárra jutott öntözôvíz az Aranyosból, az aranyosszéki településeken. Ebben az évben 3800 hektárra szeretnék növelni az öntözött területet. Ha folytatódik a szárazság, a hét végén elkezdik az öntözést. A vezérigazgató arra kérte a újságírókat, hogy figyelmeztessék a lakosságot, tegyenek meg minden tôlük telhetôt az erdôtüzek megelôzése érdekében.

A SAPARD-program alkalmazásával kapcsolatban megtudtuk, hogy megyénkbôl a Napolact és a Maestro vállalatok elsôként részesülnek pénzügyi támogatásban.

Végezetül az igazgató részletesen beszámolt a május 6–10 között megtartott sikeres Agraria mezôgazdasági kiállításról, s az ugyancsak Kolozsváron sorra került délkelet-európai mezôgazdasági szimpóziumról.

Barazsuly Emil

Belsô választások május 24-én

(1. old.)

Amint tegnapi lapszámunkban hírül adtuk, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének a Megyei Képviselôk Tanácsa (MKT) által megválasztott Megyei Választási Bizottsága (MVB) 13 jelölt pályázatát találta rendben az SZKT jelöltségre.

Bitay Levente, a megyei ügyvezetô alelnök a Szabadságnak elmondta: eredetileg 14-en jelöltették magukat SZKT-tagságra, azonban Váncsa Pál visszalépett, mondván, hogy inkább MKT-tag szeretne lenni. A megszabott határidôn belül senki sem emelt óvást az MVB döntése ellen, mondotta Bitay Levente, így a folyamat következô szakasza a május 24-i gyûlés lesz, amelyet az Unitárius Püspökség dísztermében tartanak meg. Az ülés során délelôtt 10 órakor kerül sor az MKT-tagok, majd 12 órától az SZKT-tagok megválasztására.

Az ügyvezetô alelnök elmondta: a megyei szervezet döntése szerint közvetett választásra kerül sor, az állóurnás választás ugyanis nagy szervezést igényel, azt pedig nem lehet megoldani a szórványvidékeken. A május 24-i gyûlésen a 13 jelölt bemutatkozik majd a 201 elektor elôtt, ezután következik a szavazás, amelynek nyomán a legtöbb szavazatot elérô elsô hét jelölt bekerül majd az SZKT-ba.

Ugyancsak SZKT-jelöltséggel kapcsolatos az a hír is, amely szerint a Fehér megyei RMDSZ szervezet küldöttgyûlés keretében jelölte ki választott SZKT tagját, Köble Csaba személyében.

(köllô)

Európai színvonalon a Nôgyógyászati Klinika

(1. old.)

A szüléskor fellépett komplikációk miatt egyetlen gyermek sem halt meg az utóbbi öt évben a kolozsvári Dominic Stanca Nôgyógyászati Klinikán. Az intézmény vezetôje, Nicolae Costin szerint évente több mint 2200 szülést bonyolítanak le, európai színvonalon. Nem sok hazai klinika büszkélkedhet hasonló eredménnyel. A csecsemôhalandóság 1998-tól gyakorlatilag megszûnt, s ez egyértelmûen az itt tevékenykedô egészségügyi személyzetnek köszönhetô.

A Stanca Klinika egyike Erdély legrégebbi nôgyógyászati intézményeinek: százéves múltra tekint vissza. A 170 ágyas kórházban 21 orvos és 61 közép végzettségû alkalmazott dolgozik. A kisegítô személyzet száma 35.

Távirányításos veseátültetés

(1. old.)

Újabb orvosi premier színhelye volt a kolozsvári Urológiai és Veseátültetési Klinika. A donor, a 31 éves Sánta Ibolya egyik veséjét ültették át tegnap testvére, a 29 éves Sánta Pál István szervezetébe. A mûtét egy robot segítségével történt, amelyet a németországi Ralph Senner doktor irányított Münchenbôl. Román partnere az a Mihai Lucan professzor volt, aki a 457. szervátültetésnél tart. A professzor elmondta: a több száz kilométer távolságból irányított mûtét nemcsak kolozsvári, hanem világviszonylatban is újdonságnak számít. A donor két héten belül elhagyhatja a kórházat, és ismét munkába állhat.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

GITÁRESTET szervez fiataloknak a Római Katolikus Szent Gábor Ifjúsági Fórum május 15-én, csütörtökön este 7 órától a Szentegyház/I.Maniu utca 2. szám alatt az I. emeleten. Meghívottak: Kolozsvár római katolikus egyházközségeinek ifjúsági csoportjai.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST TART AZ RMDSZ KEREKDOMBI SZERVEZETE május 15-én, csütörtökön este 7 órától, a kerekdombi református templom tanácstermében. A választmány szerettel várja a tagtársakat és meghívottait.

AZ RMDSZ HIDELVI SZERVEZETE május 15-én, csütörtökön du. 6 órától tart összejövetelt a Horea út 53. szám alatti református templom tanácstermében. Jablonovszky Elemér Virágok mindennapi életünkben címmel tart diavetítéses elôadást, amire az Irisz telepi tagságot is sok szeretettel meghívják. Az összejövetel vendége Boros János alpolgármester.

A BRASSAI HÉT HAGYOMÁNYOS NÉPDALVERSENYÉT május 21-én, szerdán du. 4 órától tartják. A szervezôk sok szeretettel várják egyetemista és gimnazista népdalkedvelô diákok részvételét.

A HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA témával továbbképzô tanfolyamot szervez tanítóknak és magyar nyelvet tanító tanároknak május 16-án és 17-én a BBTE, a Gál Kelemen Oktatási Központ és a Tanfelügyelôség, a Brassai Sámuel Elméleti-líceumban. Programvezetôk: Fercsik Erzsébet (Budapest), Kertész Józsefné (Szeged), Palotásné Nagy Éva (Szeged). Az elôadások, foglalkozások pénteken 15 órakor kezdôdnek, szombaton pedig reggel 9-tôl délután 3 óráig tartanak.

A SZOCIOLÓGIAI NYÍLT ESTÉK KERETÉBEN május 14-én, szerdán du. 6 órától Larissa Adler-Lomnitz mexikói antropológus tart elôadást Informal Socio-Economic Network in Contemporary Societies — Examples from Latin-America címmel. Az elôadás színhelye: BBTE fôépületének (Farkas/Kogãlniceanu utca 1. szám) 11/1-es terme.

Wass Albertre emlékeznek

(2. old.)

Az utóbbi idôben egyre több hercehurca övezi nevét és alakját. A Róla lészült szobrok helye üresen marad, a nevét viselô táblák lekerülnek az iskolák homlokzatairól. Szatmárnémetiben a Harag György Társulat egy kis csoportja versösszeállítással hajt fejet emléke és igazsága elôtt. A szerkesztô-rendezô Szugyiczky István színész, akinek neve mellé az utóbbi idôben egyre gyakrabban kerül az említett elnevezés. "Valamikor városunkban élénk stúdióélet zajlott. Ezt szeretném én mûsoraimmal feléleszteni, gyakoribbá tenni. Inkább költôkkel foglalkozom" — adja meg a magyarázatot Szugyiczky István színész. Majd kitér az elôzményekre. "Páskándi Géza életmûvébôl készült elsô összeállításunk a költô májusi születésnapja táján. Ezt követte a Nagykárolyban született Kaffka Margit író bemutatása. Márai Sándorra emlékeztünk a következôkben, a feledhetetlen Ács Ali bácsi megszólaltatásában. Néhány héttel ezelôtt a magyarországi Tarpán, Esze Tamás faluhelyén mutattuk be a kuruc szabadságharc kitörésének 300-ik évfordulója emlékére a Bakony erdôn hull a levél, fúj a szél címû népköltészeti és költôi montázsunkat. — "Tulajdonképpen nincs kialakult gárda, amely elkötelezte magát a versmondásra. A nevek mindig változnak, a színészek színházi elfoglaltsága szerint. Alakulóban egy fiatalokból álló csapat. Kedvet éreznek erre a plusz munkára és a versmondásra. A Wass Albert összeállítás résztvevôi: Márkó Eszter, Nagy Csongor, Szûcs Ervin. Mûvészeti tanácsadó: Kovács Éva. Sokatmondó az április 17-én bemutatásra kerülô mûsor címe is: Lelkemben tiszta ég ragyog.

S. Muzsnay Magda

Lapról lapra

(2. old.)

Közgazdász Fórum/április
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság szakmai közlönyének legfrissebb számában a következôket olvashatjuk: Az RMKT szövetkezeti kutatócsoport vállalkozása (Somai József tollából); Az amerikai bankrendszer sajátosságai (Telegdi Csetri Kinga); Az ár a marketingben (Szakáts Géza); A saját váltó (Márton Áron); Emlékeim Korparich Edérôl (Imreh Ernô); Tízéves a Szatmár megyei Vállalkozók Fóruma Egyesület (Pécsi Ferenc); Az ötödik aradi Ifjú Közgazdász Találkozó (Ciotlãus Judit); Újdonságok a gazdasági és pénzügyi jogszabályozásban (Pásztor Csaba); Magyarország az Európai Unió kapujában; Új könyvek az RMKT könyvtárában; egyéb hírek.

Kalotaszeg
A lap március-áprilisi számának címlapján a fôszerkesztô, Kusztos Tibor húsvéti köszöntôjét olvashatjuk. A 160 éve született Gyarmathy Zsigánéra, Kalotaszeg nagyasszonyára Baranyai Zsolt magyarországi író emlékezik. Az Almási István gondozásában megjelent Bogdán János magyargyerômonostori népdalgyûjtését tartalmazó Monostori sugár torony címû kötetet Szenik Ilona, Tötszegi Tekla A mérai kötény címû kötetét pedig Gazda Klára méltatja. A 84 éves korában elhunyt Balázs Péter festômûvészre és Ady Elemér gyalui református lelkipásztorra Ricci József emlékezik. Kalotaszeg újraéledô tánckultúrájáról Both József és Zsuzsa ír, és folytatódik Vincze Zoltánnak az elôzô lapszámban megkezdett Kós Károly és a Dózsa György Részvénytársaság címû írása.

Ösztöndíjak határon túli magyar nemzetiségi hallgatóknak

(2. old.)

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Fôosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2003/2004-es tanévben.

Pályázni az Agóra irodákban beszerezhetô és az internetrôl (www.agorairoda.net vagy www.martonaron.hu) is letölthetô pályázati adatlapon lehet.

A pályázatok beadási határideje: 2003. május 19. és augusztus 1.

Modern Kolozsvár 2003
Svájci kortárs kamarazene

(2. old.)

Május 7-én az V. Kortárszene Fesztivál keretén belül a Gh. Dima Zeneakadémia svájci társintézményének, a Zürichi Hochschule für Musik und Theaternek vendégszereplését hallhattuk.

A szerda esti kamarahangverseny elôadó vendégei: Martin Wettstein (zongora), Theresa Plut (szoprán) és Marc Bätscher (klarinét), a kortárs svájci kamarazenét térképezték fel, a XX. század elsô felének nagyjaitól — Honegger, Schoeck — napjainkig.

Arthur Honegger életének egy részét Franciaországban töltötte, szülôhazája szerint mégis svájci zeneszerzôként tartjuk számon, akinek munkásságában szerencsésen ötvözôdött a német és francia hagyomány. 1922-ben komponált Klarinét-Szonatináját az igen tehetséges Marc Bätschwer szólaltatta meg, Martin Wettstein zongorakíséretével. A kellemes tónusú klarinét harmonikusan dolgozott össze a zongorával oly módon, hogy a három tételben a klarinétmûvész minden oldaláról bemutatkozhatott: mérsékelten nyugodt, alaposan lassú és dzsesszes hangulatú virtuózként. Daniel Fueter 1984-ben írta Klavierspiele címû 16 könnyû zongoradarabját — 16 Kleine Etüden für Klavier. A rövid lélegzetû, pedagógiai célzatot is hordozó gyakorlatok ritmikus játékoknak is felfoghatók, amelyekben a szerzô a legismertebb miniatûr mûfajokat, táncokat-prelúdium, boogi, fantázia, korál, ária, noctürn, induló, scherzo, menuet, gigue, tango, lied, blues, sarabande-frappáns "félperces" megfogalmazásokban varázsolta modernné.

F. Baumann Entgegen für Bassethorn solo címû mûvét 1998-ban komponálta. Fantázia-szerzeményét a hangeffektusok gazdasága, az elmélkedô hangnem, Marc Bätscher elôadását pedig biztos technikai tudás és a kortárs zenében való jártasság jellemezte. Th. Müller Drei Lieder nach Robert Walser címû dalciklusát 2001-ben szerezte, amelyben az ének, a beszéd és a fütty modern keveréke ugyancsak megdolgoztatta a nemrég végzett Theresa Plut szopránt, aki a D. Fueter 4 Lieder auf Texte von Thomas Hürlimann dallamosabb, dzsesszes miniatûr dalaiban is megmutatta kiváló kvalitásait. M. Wettstein Sonde Op. I. "ûrzenéje" 1993-ban íródott. A filmzenének is beillô zongoradarabot a szerzô zongorázta, igen hangulatosan. O. Schoeck 1910-ben komponált Drei Lieder auf Texte von Hermann Hesse három dalában a XX. század elejének modern törekvései helyenként impresszionisztikus jegyekkel és Hugo Wolfra emlékeztetô hangzásvilággal hívták fel a figyelmet. Theresa Plut expresszív elôadásmódja ezúttal is elnyerte a közönség tetszését.

A svájci testvérintézmény "követei" örültek annak a bemutatkozási lehetôségnek, amelyet a Modern Kolozsvár Fesztivál nyújt évrôl-évre a kortárs zeneszerzôknek.

Kulcsár Gabriella

Orvosok figyelmébe

(2. old.)

A Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány az Ady Endre Akadémiához csatlakozva a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 2003. augusztus 11–22. között orvosi szekció formájában posztgraduális képzést szervez háziorvosoknak és belgyógyászoknak. A képzés tematikája: korszerû diagnosztika és terápia. A tanfolyam költségeit — szállással, étkezéssel együtt — az alapítvány fedezi, az oda- és visszautazásról a résztvevôk gondoskodnak.

A pályázatokat az EME Orvostudományi Szakosztályához kell benyújtani: Societatea Muzeului Ardelean, Sectia Medicalã, 540143 Tg. Mures, Aleea Cornisa 18/12,

Tel./Fax: 0265-215386. Határidô: 2003. május 15.

A pályázati ûrlapot a fenti címen lehet beszerezni, vagy letölthetô a www.orvostudomany.ro honlapról. Romániai kollégák számára 34 hely áll rendelkezésre.

Hepaj

(2. old.)

Erdélytôl a Balkán kissé távolabb állt. Még néhány évtizeddel ezelôtt is. Most azonban egyre közelebb jött, sôt, teljesen ránk tört. Mert melyik civilizált európai állam nagy városának kellôs közepén lehet mindenféle elnevezés alatt, majd minden hónapban utcai hepajokat rendezni. És egyre tágabb területen, egyre több utat és teret foglalva magába. Kirakodó vásárral, parázson sült kolbászkákkal, pattogatott kukoricával és sok-sok sörrel. És természetesen fülünket és a környéken lakók idegeit borzoló hangos ricsajjal, amit egyesek zenének neveznek. Mert legyen a neve sörfesztivál, népi hagyományokat ôrzô rendezvény avagy éppen a világszerte ünnepelt Európai Napok, mind egy lére megy: kaja, pia, giccs és ricsaj. S a lényeg is egy: minél több ünnepnapot, nehogy véletlenül valakinek eszébe jusson dolgozni. Mert minek ide kenyér, elég nekünk a cirkusz.

B. É.

VÉLEMÉNY

Gáspárik zöldségei

(3. old.)

Nemigen aratott tetszést a péntek délutáni Helyzet-Képben 2003 televíziós bemutatkozó rendezvényen Gáspárik Attila, az Audiovizuális Tanács alelnökének "vízióbeszéde", amelynek gerincét az a meglátás képezte, miszerint a jövô médiáját — és ezen belül a tévézését — a fogyasztói igények fogják, ha nem is teljesen, de nagymértékben meghatározni. Azaz: ha a vásárlónak nem fog tetszeni valamelyik médiaajánlat, azt nem veszi meg, még akkor sem, ha az atyaúristen gyôzködi majd, hogy te, vedd meg, mert az valójában nagyon jó, csak neked tûnik úgy, hogy fordítva van.

A médiaszakemberek — fôleg a literatorizált és az intellektuel páholy — éppen ennek a fordítottját szeretné látni. Olyan sajtót, írottat vagy elektronikust, — amely nevel is, informál is, formál is, transzszilván is, meg nem is, hagyományt is ôriz, jeget is tör, meccset is közvetít, nem is közvetít meccset, azaz tökéletesen komplex. Szóval olyat, amely szép is, jó is — és mindenek mellett csodamód mûködik is.

Ilyen világba persze, hogy nagyot koppant a szókimondásáról, eredeti képalkotásáról, bohém szintetizáló képességérôl már országszerte ismert fiatalember "vízióbeszéde". — Zöldségeket beszél — hajoltak össze a teremben itt-ott, amikor Gáspárik azt mondta: a jó sajtónak meg kell tanulnia eladni magát.

A mi kis begyepesedett, rémlátó, agyonpolitizált világunkban — a minap még egy sztriptízbár asztalánál is azon vitatkozott egy magyar "bárasztal-társaság", hogy mi lesz az RMDSZ-szel — az eladás szó azonnal dimenziót kapott. Ahá — gyúlt ki itt-ott egy-egy (volt-jelenlegi) éber párttagszem. — Ezt is megvették...

Nem tudom, hogyan áll önmaga eladásával Gápárik, de ha ez így van, gratulálok neki, ugyanis én az ördögnek is eladnám már magam, hogy a családomat el tudjam tartani itt, a kisgyerekes családok iránt közismerten nagy érdeklôdést mutató és empátiát érzô, az echte ungarischébôl idônként totálhungárba váltó, zászlólengetô anyanyelvtársaim között (a minap valaki megállított az utcán, és azon reményének adott hangot, hogy egy ilyen nemzetárulót, mint én, mihamarabb kirúgnak majd a munkahelyérôl, hogy tanuljon becsületet), de nem kellek senkinek. Na, ha a — tudomásom szerint — hetedik munkahelyénél tartó fiatal médiaszakembernek ez sikerült, mármint az önmagaeladás, akkor minden elismerésem az övé.

Amennyiben viszont Gáspárik "nem adta el magát", és azt akarta mondani, amit valójában akart, azaz hogy nem elég jó médiának lenni, jó dolgokat gyártani, el is kell tudni adni azokat, ugyanis a vásárnak, mióta a világ világ, eladók és vásárlók a fôszereplôi — akkor is egyetértek vele. Itt van egy példa.

Szeretném az A. rádiót hallgatni — nem jön be. Mert ez meg az. Meg akarok venni kint a bódéban két magyar napilapot — az egyik elfogyott, a másik már nem is jön. Mert. El akarom olvasni valakinek a cikkét egy hetilapban. Már nincs. Mert. Meg akarom nézni a kolozsvári tévé adását. Nincs benne a mûsorban, utána kell telefonálni, de semmi pánik: nincs adás. Elvette Bukarest. Meccs van. Mert. Zene lenne egy magyar magánadón: csak a tetôn lehet fogni, mert a tömbház, ez meg az. Mert.

Így hát hallgatom reggel a román X. rádiót, olvasom az Y. bukaresti lapot, nézem a Z.tévét.

És tûnôdöm afelett, mikor érik be a köztudatban Gáspárik "zöldsége", azaz mikor kerül közlátótávolságon belülre veszélyesen tiszta tele"víziója".

Szabó Csaba

Fél évszázada érték el a Csomolungmát

(3. old.)

(Folytatás május 12-i lapszámunkból)

1953. március 8-án az egész csapat, valamint a felszerelés és az élelmiszertartalék együtt volt Katmanduban, Nepál fôvárosában. Összesen két csoportba osztva 350 serpa biztosította a szállítójáratokat Thjangbocséba. Az Alaptábort 5460 méter magasságban rendezték be. Innen fokozatosan haladtak az egyre magasabban lévô táborok berendezésével. Minél magasabban van a tábor, annál kevesebb számú, de kipróbált hegymászó és serpa építi fel. Így például a 2. számú tábor 5920 m, a 3-as tábor 6160 m, a 6-ik tábor már 7015 m magasságban volt. Május 26-án elérik a Déli Nyerget, amely a Csomolungmát a 8545 m magas Lhoce I-gyel köti össze, és berendezik 7880 m magasságban a 8. számú tábort. A 9-ik tábort május 28-án 8504 méter magasságban Hillary, Tenzing, Gregory Lowe és Ang Njima létesítették. A csúcstámadásra ebbôl a táborból került sor. Az utóbbi három hegymászó visszatért a Déli Nyeregre.

Az új-zélandi Edmund Hillary és a nepáli Norgay Tenzing, miután a 9. tábor sátrában éjszakáztak, május 29-én, reggel 6 óra 30 perckor indultak a végsô rohamra. 344 méteres szintkülönbséget legyôzô útjuk rendkívül nehéz volt; hópárkányos, meredek sziklagerincen kellett fölkapaszkodniuk, hosszú szakaszon lépcsôfokokat kellett vágniuk a hóba, ezenfelül egy 13,5 kg súlyú oxigénkészüléket is kellett cipelniük. Hillary írásából idézünk: "Jobb felôl óriási párkányok, bal felôl meredek sziklalejtôk... Múlt az idô, és a gerincnek mintha sohasem akart volna vége szakadni". Szerencséjükre az idôjárás kedvezô volt, messze el lehetett látni, s az oxigénkészülékek jól mûködtek, biztosítva a percenkénti 3 literes fogyasztást. 11 óra 30 perckor a két hegymászó a Föld legmagasabb csúcsán állt! Hillary levette oxigénmaszkját, és több mint 10 percet töltött fényképezéssel oxigén nélkül, a hegymászás történetében elôször igazolva, hogy az ember nem válik eszméletlenné ilyen magasságban sem. Itt jegyezzük meg: a késôbbi tapasztalatok is bizonyították, hogy a tökéletes fizikai állapotban lévô, jól edzett, táplált és megfelelôen akklimatizálódott hegymászók oxigénpalack nélkül is képesek feljutni a Csomolungmára. Erre példa a német származású, Olaszországban élô Reinhold Messner, aki késôbb egyedül mászta meg a Csomolungmát oxigénpalack nélkül, de ezenkívül megmászta az összes nyolcezres csúcsot is.

A két hegymászó elôtt addig csak repülôgépbôl látható, csodálatos panoráma tárult ki. A halotti csendben alattuk a Makalu, a Kangcsendzönga és az ismerôs Cso Oju "uralkodott el a tájon" — ahogy Hillary írja. Szintén az ô naplójából idézünk: "A csúcson állva megörökítettem Tenzinget magasra emelve csákányát, amelyrôl kis zászlók sora lengett az Egyesült Nemzetek, Nagy-Britannia, Nepál és India színeivel. Akkor azután figyelmemet az alattunk elterülô hatalmas tájképre fordítottam." Majd így folytatja: "Tenzing kis gödröt kapart ki a hóban, és különféle dolgokat helyezett el benne: egy szelet csokoládét, egy csomag kétszersültet és egy maréknyi cukorkát. Igazán szerény ajándék volt, de legalább jelképezte az áldozati felajánlást az isteneknek, akik a buddhisták hite szerint a magasságok fölött uralkodó hegy tetején lakoznak. (Lásd a hiedelmet a görög mitológiában, amely szerint Zeusz fôisten is az Olümposzon lakik.) Két nappal elôtte a Déli Nyergen Hunt rámbízott egy kis feszületet, és megkért, hogy vigyem fel a Csúcsra. Én is kis gödröt vájtam a hóban, és a keresztet Tenzing áldozati ajándékai mellé helyeztem."

A lejövetel is nehéz volt, fárasztó, de a már ismert úton sikeresen végzôdött. Május 30-án Hillary, Tenzing, Noyce, Lowe és Paszang Phutar elérik a 4. tábort (6460 m.) Innen futár vitte a világraszóló hírt Namcse Bazarba, ahonnan rejtjelezett rádióüzenetben továbbították a kathmandui brit nagykövetnek.

Fél évszázad elteltével is érezzük az akkori pillanat nagyságát, és valljuk, hogy az emberiség egyik nagy eszménye és vágya valósult meg. A sikerhez az összes addigi Himalája-expedíciók tapasztalatai, észlelései hozzájárultak, nem utolsósorban a példaszerû, mindenre kiterjedô szervezés, a csapat — beleértve a serpákat is — fizikai felkészültsége és példás erkölcsi tartása.

A Föld legmagasabb csúcsának meghódítása akkora lelkesedést keltett, amilyet csak a Holdra szállás okozott 16 évvel késôbb. Új-Zélandban Hillaryt, Nepálban Tenzinget hôsként tisztelték, de az elismerésbôl és a gratulációkból kivette részét az egész világ. II. Erzsébet, Anglia királynôje a következô üdvözlô szavakat küldte Hillarynak: "Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amelyben a csúcsra történt sikeres feljutásáról értesültem." Az uralkodónô késôbb lovaggá ütötte. Hillary sok pénzt keresett, de nagyon sokat költött jótékonysági célokra, így többek között a Himalája vidékén élôk támogatására. Mivel szíve Indiába húzta, 1985 és 1989 között hazája nagykövete volt Delhiben.

Hegymászó teljesítményének értékelésekor azt is meg kell említeni, hogy 1958. január 3-án Roald Amundsen és Robert Scott után harmadikként érte el a Déli-sarkot. Beírta nevét a sarkkutatás történetébe is.

Az elsô megmászástól eltelt 50 év alatt a Mount Everestet több mint ezren (!) mászták meg. A szám önmagában is bizonyítja azt a hihetetlen — mondhatni, szédületes — fejlôdést, amelyet a hegymászás megvalósított. Átlagban tehát minden évre jut 20 csúcsra való feljutás. Az elsô nô, akinek ez megadatott, Junko Tabei japán hegymászó volt (1975. május 19.). Az elsô két hegymászó, aki oxigénpalack nélkül mászta meg a csúcsot, a már említett Reihold Messner és társa az osztrák Peter Habeler voltak (1978. május 8.). A lengyel Leszek Cichy és Krzysztof Wielcki télen jutott fel a csúcsra, amire mindaddig nem volt példa (1980. február 17). De arra sem volt addig példa, hogy valaki a csúcstámadást egyedül hajtsa végre, és ráadásul oxigénpalack nélkül. Ezt a kivételes teljesítményt Reinhold Messner, minden idôk legeredményesebb hegymászója valósította meg, ezúttal északi irányból, Tibet felôl. (1980. augusztus 29.). A nepáli serpa, Ang Rita volt az elsô, aki télen oxigénpalack nélkül mászta meg a csúcsot (1987. december 22.). Vegyes összetételû — japán, kínai, nepáli — expedíció a csúcs érintésével elsôként kelt át a Himaláján Tibetbôl Nepálba. Ez a csapat közvetítette az elsô élô televíziós adást a Mount Everestrôl. (1988. május 5. a csúcs érintésének napja). Az új-zélandi Lydia Bradley volt az elsô nô, aki oxigénpalack nélkül érte el a csúcsot (1988. október 14.). Harminchét évvel édesapja után az ifjabb Hillary, Peter is feljutott a Mount Everestre. Ez volt az elsô eset, hogy a hegyóriást egyazon család két tagja hódította meg (1990. május 10.).

Egyetlen napon, 1992. május 23-án négy expedíció összesen 32 tagja volt jelen a csúcson. Ezt a rekordot 2002. május 16-án döntötték meg; ezen a napon 53 hegymászó ért fel a csúcsra. Köztük volt Tenzing unokája, valamint egy 63 éves japán asszony. Ez nôi életkor rekord!

1966 tavaszán nagy katasztrófa történt a világ tetején: az erôs viharban és hófúvásban a csúcs közelében tizenkét alpinista vesztette életét. Köztük volt a magyar expedícióban részt vett osztrák Reinhard Wlasich is. Az elsô magyar alpinista, aki feljutott a csúcsra, az Erdélyben született Erôss Zsolt volt (2002. május 25.). Ebben a csúcstámadásban hét nemzet 29 hegymászója jutott fel a csúcsra, köztük volt Edmund Hillary fia, Peter is, akinek ez volt a második sikeres feljutása.

Nemrég, 2003 márciusában elindult Katmanduba egy 10 tagú román expedíció, David Neacsu vezetésével, hogy feljussanak a csúcsra. A csapatban mind kipróbált, már sok hegycsúcsot meghódító alpinisták kaptak helyet. Várjuk a próbálkozásukról szóló híreket.

Ajtay Ferenc

Egy tragédia margójára

(3. old.)

A budapesti Magyar Nemzet 2003. május 10-i számának címoldalán egy sötét szemüveges, sötét inges fiatalember fényképe látható, amint egy csokor virággal álldogál a vasút mellett. A fénykép alatt a következô szöveg olvasható: Virággal a kezében emlékezik az áldozatokra a tragédia színhelyén az a sofôr, aki a siófoki vasúti átjárón a tragédia elôtti másodpercekben áthaladó német autóbuszt vezette. Az ôket követô jármûben harminchárman lelték halálukat.

A kép láttán, de kiváltképp a magyarázó szöveg olvastán döbbenten gondolkodtam el ismét a borzalmas vasúti szerencsétlenségen — ott, annál a siófoki átjárónál nem is az elsôn — amelyet a fénysorompó figyelembe nem vétele okozott. Döbbenten, mert egész Európában az áldozatok családtagjai iránti mélységes együttérzést kiváltó, borzalmas szerencsétlenség elsô napján nem egészen értettem a szerencsétlenségrôl hírt adó elsô tudósításokból egy mellékesnek tûnô körülményt: a nyugatnémet (fôként idôs) turistákat két egymást követô autóbusz szállította. Az elsô (még) sértetlenül túljutott a vasútvonalon, a második, egyébként nagy gyakorlattal rendelkezô, kiváló sofôr azonban nem figyelt a tilost jelzôn villogó fénysorompóra, és belerohant a Kaposvár–budapesti gyors.

Ugyan, mi ebben a híradásban — amelyet csak megerôsített a Magyar Nemzet említett számában közölt kép magyarázó szövege — a rendkívüli, a figyelemre méltó — vagy éppenséggel megdöbbentô?

Tudnivaló, hogy mindenfajta vasúti sorompó legalább 2–3 perccel a vonat áthaladása elôtt jelzi, hogy meg kell állni — tilos az áthaladás a vasúti síneken. Az utat — vagy annak felét — lezáró sorompót leeresztik, vagy jól láthatóan pirosat villogtatnak, amivel megállítják a síneken áthaladni készülô jármûveket. Mondom: legalább 2–3 perccel a vonat áthaladása elôtt. Nos, mert ez — tudtommal — a világon mindenhol így van (vélhetôen Siófokon is), ugyan miképpen juthatott át az elöl haladó autóbusz a síneken, hogy a nyomban utána érkezôt már el is gázolja az átrobogó vonat mozdonya, jóllehet ez megpróbált fékezni. Csak úgy történhetett, hogy az elöl haladó turistabusz vezetôje nem törôdött a fénysorompó "megállj-t" parancsoló jelzésével — áthajtott a tiloson, az ôt bizalommal követô jármûbe pedig már beleszaladt a mozdony. Ezek szerint az elsô busz vezetôje egyáltalán nem hibás? Abban sem, hogy áthajtott a "tilos" jelzésen (ha áthajtott)? Avagy tényleg nem mûködött volna a fénysorompó? Alig hiszem, bár nyomban a szerencsétlenség után ilyen tudósítások is jelentek meg a német sajtóban.

Egyvalami biztos.

Vagy az érintetlenül maradt, elöl haladó busz sofôrje haladt át a tilosat jelzô sorompón (az utána haladó pedig már nem nézte a szemafort) — és ez esetben elmarasztalható, de legalábbis kivizsgálandó a súlyos forgalmi kihágás, vagy pedig (amit hangsúlyozni szeretném: nem hiszek) a fénysorompóval lett volna a hiba.

Akár így, akár úgy, jó lenne feltárni az igazságot. És nem ötölve-hatolva mellébeszélni, mint a paksi atomerômû meghibásodása esetében történt. Mert (az immár ismételt) borzalmas siófoki baleset áldozatai, a virágokon és megrendült együttérzésbôl fakadó gyászbeszédeken túl legalább ennyit megérdemelnének.

Végezetül — de hiszen tudom, ilyen törekvés máris van — jó lenne a fénysorompókat lgalább a fél utat elzáró sorompókkal felváltani, vagy ilyenekkel kiegészíteni, mert az elôzôek (önmagukban) — sajnos nem váltak be. Se Magyarországon — se másfelé. Csak a CFR (mindenkori) vezetésének a bölcsességét dicséri, hogy mifelénk meghagyták a legalább fél utat elzáró sorompókat is a fényjelzések mellett — tudomásom szerint. De ha mégis lennének mifelénk is "tisztán" fénysorompók (mivel ezek eurokonfortosak ugyebár) — nem szégyen tanulni a szomszéd kárán.

Fodor Sándor

NAPIRENDEN

Nem volt szó kormányátalakításról
Nãstase cáfolja a híreszteléseket

(4. old.)

Az ôszre tervezett kormányátalakítás során legalább héttel csökkentik a jelenlegi minisztériumok számát, nyilatkozták kormányzati források a Mediafaxnak. A kabinet átalakítása keretében bizonyos szaktárcákat kormányügynökséggé vagy fôosztállyá alakítanak, vagy pedig összevonnak hasonló jogkörû minisztériumokat.

A kormány tagjai vasárnap Snagovon találkoztak, ahol informális megbeszélés keretében közel nyolc órán át tárgyaltak a kabinet jövôbeli tevékenységérôl és a tervezett kormányátalakításról.

Az idézett források szerint a szerkezeti módosítások egyik változata szerint a minisztériumok számát 23-ról 16-ra csökkentik azáltal, hogy összevonják a Környezetvédelmi Minisztériumot a földmûvelésügyi, élelmezésügyi és erdôgazdálkodási szaktárcával, a Közigazgatási Minisztériumot a Belügyminisztériummal, a Fejlesztési és Elôrejelzési Tárcát az Iparügyi Minisztériummal.

Az oktatásügyi szaktárca az Ifjúsági és Sportminisztériummal, valamint a kulturális tárcával egyesülne, a parlamenttel való kapcsolattartásért felelôs tárca és a Turisztikai Minisztérium pedig kormányfôosztállyá, illetve kormányügynökséggé alakulna. A Privatizációs Hatóság az év végéig megszüntetné tevékenységét.

A kormányszóvivô azonban hétfôn cáfolta, hogy a snagovi találkozón szó esett volna egy esetleges kormányátalakításról. "Snagovon nem esett szó sem kormányátalakításról, sem a kabinet átstrukturálásáról", szögezte le Despina Neagoe.

Liberális szenátor Verespatakról

(4. old.)

Gheorghe Flutur liberális szenátor, a verespataki aranykitermelést vizsgáló parlamenti bizottság titkára vasárnap kijelentette: kételkedik az ügy törvényességében. Elmondta: egyetért a beruházással, ha az környezetkímélô elvek szerint történik. Hozzátette azonban, hogy megkérdôjelezhetô a törvények tiszteletben tartása és a beruházással egyetértô lakossággal folytatott konzultációk korrektsége.

A szenátor kifejtette: tudomása szerint a döntéshozatalban részt vevô helyi tanácsosok, vagy a templomok és temetôk elköltöztetésébe beleegyezô papok feleségei a kanadai cég alkalmazottai, a Fehér megyei prefektus lánya pedig tanácsadóként dolgozik a beruházó cégnek.

Flutur hozzátette, hogy a 3,5 milliárd dollárra becsült össznyereségbôl a román állam "túl kevéssel marad", a kitermelés 16 hónapos mûködése során 60 millió dollárt kap a járulékból, és mintegy 250 millió dollárt illetékek és jövedelemadó formájában.

Nemzeti tragédia az abortusz
Teoctist pátriárka a terhességmegszakításról

(4. old.)

Az abortuszok rendkívül magas száma valóságos nemzeti tragédiát jelent Romániában — idézte a hétfôi román sajtó Teoctist pátriárkát, a román ortodox egyház vezetôjét.

A román egyházi méltóság szerint az elmúlt 12 évben 12 millió mûvi terhességmegszakítást hajtottak végre Romániában, ami azt mutatja, hogy az egész román társadalom súlyos erkölcsi válságban van.

Egyetlen világháborúnak sem volt egymilliónyi román áldozata, ma pedig oda jutottunk, hogy évente több emberi lényt ölünk meg, mint egy világháború — fogalmazott Teoctist pátriárka.

A román ortodox egyház vezetôje szerint a legutóbbi demográfiai elôrejelzések azt mutatják, hogy 2050-re hatmillió fôvel fog csökkenni Románia jelenlegi lakossága.

A román ortodox egyház szóvivôje szerint a pátriárka arról beszélt, hogy az egyház egyik legfontosabb küldetése a család értékeinek védelme, s az egyház ennek keretén belül felemeli szavát minden olyan jelenség ellen, ami ezeket az értékeket veszélyezteti: az abortusz, a prostitúció és a homoszexualitás ellen.

A román társadalmat sújtó válságnak számos oka van. Az egyház nem tudja a gazdasági okokat megoldani, de ebben az esetben van lehetôsége, és kötelessége is, hogy közbelépjen — fogalmazott a szóvivô.

Teoctist pátriárka a hét végén a németországi, közép- és észak-európai román ortodox érsekség Nürnbergben tartott püspöki értekezletén vett részt. Az érsekséghez hatszázezer román hívô tartozik, akiknek a térségbeli államokban 41 parókiájuk van, ezek közül 33 Németországban.

KÖRKÉP

Lendek János az új RMDSZ-elnök

(5. old.)

Mint arról tegnapi lapszámunkban olvashattak, a Dés körzeti RMDSZ tisztújító gyûlést tartott — minden csendben és rendben, a régebben megszokott legkisebb vita nélkül zajlott. A találkozón különféle beszámolók hangzottak el az utóbbi két év tevékenységérôl, eseményeirôl, megvalósításairól és kudarcként megélt történéseirôl. Az EMKE-házban tartott közgyûlés második felében Bitay Levente, a Kolozs megyei RMDSZ ügyvezetô alelnöke vette át az üléselnök tisztjét. A régi választmány feloszlatását az új választmányi tagok jelölése követte. A taglétszámot 17 dési és 4 körzeti tagban állapították meg, emellett a pénzügyi jelentések hitelesítésére háromtagú ellenôrzô bizottságot jelöltek. Mivel a 24 tisztségre ugyanennyi jelölés történt, testületi szavazásra került sor, majd azt követôen az új választmány titkos szavazással döntött az új vezetôk személyérôl. A dési RMDSZ új elnöke Lendek János, alelnökök Barabási Ferenc, Balogh Zoltán és Kovrig István. Lendek János új elnök köszönetet mondott a leköszönô Balogh Zoltánnak kitartó munkásságáért, majd tanárként és RMDSZ-elnökként elsôrendû célul tûzte ki a dési magyar iskolaproblémák megoldását.

(léva)

Kossuth-emlékzászlót vettek át

(5. old.)

Kossuth-zászlót vett át május 11-én a szilágysági, de közigazgatásilag Szatmár megyéhez tartozó Tasnád településen a Bíró Lajosról, a neves Új-Guinea-kutatóról elnevezett ökológiai egyesület. A Magyarok Világszövetsége által a Kossuth-évben beindított mozgalom e tasnádi momentuma nagy érdeklôdést váltott ki nemcsak a kisvárosban, de annak környékén is. A rendezvényen több százan vettek részt.

Az emlékzászlót a Bíró Lajos Ökológiai Egyesület két elnökhelyettese, Bikfalvi Júlia és Komsa Sándor — utóbbi az MVSZ küldötte és a zászlókérelem kezdeményezôje — vette át. A díszes zászlórudat Bikfalvy György készítette, akit 1960-ban, 59 társával együtt tizenöttôl huszonöt évig terjedô kényszermunkára ítélt a kolozsvári katonai törvényszék. A templomi ünnepséget a Schmidt Mária tanárnô vezette katolikus ifjak kórusa, a Maestoso, valamint a Cserey Csaba vezette Mystic zenekar tette színessé. Utóbbi afrikai, indiai, új-guineai ihletésû zeneszámokat adott elô, fôleg ütôhangszereken. Az ünneplôk megkoszorúzták Bíró Lajos emléktábláját, valamint a város központjában álló mellszobrát, és egyperces néma csenddel adóztak Benedek Zoltán, az egyesület egy évvel korábban elhunyt, alapító elnöke emlékének.

Tóthpál Tamás, a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédô Egyesület tagja a Szabadságnak elmondta: mivel Bíró Lajos neve szorosan kapcsolódik a Kolozsvár környéki turisztikai látványosságokhoz (Bíró Lajos barlang stb.), a jelen lévô kolozsváriak különös tisztelettel hajtottak fejet a nagy kutató emléke elôtt.

Sz. Cs.

Kórusmûvek és fotókiállítás a protestáns teológiától

(5. old.)

Vasárnap reggel igen érdekes eseményre hívogatta a város lakóit az ótordai református templom tornyának vén harangja. Ez az istentisztelet — mint a harang is jelezte — más volt, mint a többi. A tordai gyülekezetetkellemes ajándék fogadta Isten házában: a kolozsvári Protestáns Teológia Angol Férfikara, Brian Johnston kanadai angoltanár irányítása alatt elbûvölô elôadással kápráztatta el az egybegyûlteket, majd a már 10 éve Romániában tanító kórusalapító fényképkiállítására került sor.

Az örvendezés vasárnapján Szilágyi Róbert negyedéves teológus hirdetett igét. Kapcsolatokról beszélt: Isten és ember, ember és ember, egyház és ember közti kapcsolatokról, ezek fontosságáról, örömeirôl és bánatairól.

Az igehirdetés után a 25 tagot számláló kórus elôadása következett. Elsônek Szilágyi Róbert Illés próféta fohászának angol és magyar nyelvû változatát énekelte el, majd az énekkar hitvalló, reneszánsz énekeket, népdal- és zsoltárfeldolgozásokat mutatott be az egybegyûlteknek. A rövid ismertetôbôl megtudtuk, hogy a kórus 1993-ban alakult, amikor Brian Johnston angoltanárként Kanadából a kolozsvári Református Teológiára került. Fennállásuk óta bejárták egész Romániát, Magyarországon is voltak, de még Kanadában is megfordultak két évvel ezelôtt. Elôadásukban hét angol éneket hallhattunk — egy ír áldást és három rituálét —, valamint két magyar éneket: Hûséged végtelen, Atyánk, nagy Isten és Az Úr csodásan mûködik. Ez utóbbit, a karnagy felkérésére a gyülekezet is énekelte, és ekkor úgy zengett a templom, hogy az öreg falak — ha hangjuk lett volna, biztosan dalolni kezdtek volna.

Nagy Albert református esperes megköszönte ajándékukat, hogy énekeikkel közelebb próbálták hozni hozzánk Istent, és hogy gazdagabban távozhatunk a templomból, majd minden fellépônek egy-egy könyvet nyújtott át.

Ezek után került sor Brian Johnston fotókiállításának megnyitójára az IKE-teremben. Mint a tiszteletes úrtól megtudtuk, a kiállító 10 éves romániai tartózkodása alatt közelebbrôl megismerkedett a fotográfia mûvészetével, amelyet szívéhez közelinek talált. Több kiállítása volt már Romániában és Magyarországon, majd 1998-ban Kanadában megtörtént az elsô professzionális, romániai felvételekbôl készült fényképkiállítása.

A tordai képzômûvészek nevében Suba László szólalt fel, aki a fotómûvészetrôl beszélt. Elmondta, hogy a jó felvétel elkészítéséhez nemcsak tehetség szükséges, hanem tudás is — s itt az esztétikai normákra, az exponálásra, az elôhívásra célzott. Mint közölte, mindenki tud fényképezni, de nem mindenki mûvész, ezért úgy tekintsünk a kiállított munkákra, mint egy nehéz, megfontolt, egyetlen pillanatig sem tréfából "mûvelt" munka eredményére.

A kiállított mûvekben a táj és ember kapcsolata tükrözôdik, amely maradandó élmény a mûvész számára, s amelyet lencsevégre kapva mindenkivel megoszthatott. A kiállítótermekben templomokat, ezek belsejét, romokat, erôdítményeket láthattunk Kerzbôl, Ukrajnából, Fogarasból, Máramarosból, Sepsikôröspatakról, Segesvárról, Torockószentgyörgyrôl, Torockóról. A fényképek motívuma az ember és természet, amelyet a juhait legeltetô juhász, a szénagyûjtés, a népviseletbe öltözött fiatalok, az ökrösszekér, a fürdôzô libák, a bivalyok, gólyák, juhászkutya ábrázol.

Miután mindenki megcsodálhatta a páratlan szépségû felvételeket, Johnston úr — holott kicsit töri a magyar nyelvet — megköszönte "fiainak" a szép szereplést, és a jelenlévôket meghívta az Áldozócsütörtök délutánján 6 órától tartandó hangversenyre, amelynek a református teológia ad majd otthont. A fotókiállítás két hónapig tekinthetô meg az ótordai református templom udvarán lévô IKE-teremben, hétköznaponként 9 és 13 óra között.

Ladányi Emese-Kinga

Új olasz bank Kolozsváron

(5. old.)

Bukarest, Temesvár és Arad után tegnap Kolozsváron is megnyitotta fiókját az Italo Romena Bank. Az 1980-ban létesített olasz pénzintézet az elsô pénzügyi híd Románia és Olaszország között, hangzott el a tegnapi ünnepélyes megnyitón, amelyen jelen volt Mario Cassano, a bank igazgatója.

A pénzintézet elsôsorban a kis- és középvállalatok számára nyitott, és fôleg a kolozsvári olasz vállalkozói közösséget szeretné támogatni.

Rigó János felvétele

Gödör a szobor mellett

(5. old.)

A kegyelemdöfést valószínûleg a nyárias zápor adta meg, elôzôleg viszont az Európa-napokat ünneplôk sokasága gyengítette meg a talajt a Fôtéren. A Rigó János felvételén látható, Mátyás-szobor közelében lévô kavicságyásban keletkezett mélyedés körülbelül egyméteres átmérôjû, mélysége mintegy fél méter. Az illetékesek nem vettek tudomást a járókelôkre is veszélyt jelentô gödörrôl.

Búvópatakok tévériport — 10. rész
Szentmátén és Újôsön a LIMES

(5. old.)

Szombaton újra a Beke György 1980-ban megjelent nagy sikerû, referencia értékû riportkötete, a Búvópatakok nyomába indul a Kolozsvári tévé LIMES rovata. Szám szerint ez lesz a sorozat tizedik része. Az eseményrôl Borsos K. Lászlót, a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ ügyvezetô elnökét, a sorozat tanácsadóját kérdeztük.

— A Kolozsvári Televízió szórványvidékünk számára az utóbbi 12 évben igen fontos nemzeti identitáserôsítô és megtartó tényezôvé vált — mondta. — Teszem ezt a kijelentést annak a többéves együttmûködésnek az eredményeként, amely szórványvidékünkön folyt és folyik. A tévé érdeklôdése a magyar kisközösségek közéleti tevékenysége iránt pozitív hatást gyakorol az emberek tevékenységeire, hiszen szilárd meggyôzôdésük, hogy ha életük közérdekû gondjait feltárják a médiában, akkor azok biztosan eljutnak azon döntéshozó szervekhez, amelyektôl segítséget várnak. Igaz, hogy e stúdió adása sok helyen nem fogható, de az emberek tudatában a tévé egy szimbólum, s hiszik, hogy mindenki felfigyel rájuk. Legfontosabb elônye e stúdiónak, hogy közel van e régióhoz, és könnyen elérhetô. Legnagyobb sikernek könyvelem el azt a tapasztalatot, hogy a bemutatott riportokat videokazettán visszajuttattuk a közösségekhez, ahol együtt nézték meg ezeket a riportok szereplôi — nem is egy alkalommal. Ezen települések immár nem feledkeznek meg idejében meghívni rendezvényeikre vagy különlegesebb eseményekre e tv-stábot. Sajnálatosnak tartom, hogy ezen riportokra nem figyel fel a bukaresti magyar adás,vagy akár a Duna tv. Ugyanis ezen stúdiók túl nagy távolságot jelentenek az emberek tudatában e vidék számára, és nem remélik, hogy eljutnak ide. Szerintem annyira kialakultak már ezen kolozsvári tévés kapcsolatok, hogy szakadást jelentene bármilyen változtatási kísérlet. Talán erôsíteni kellene e stúdió tevékenységét, tapasztalatait felhasználni a célok erôsítése érdekében.

Szeretném kiemelni annak a találkozónak sikerességét, amelyet a Bethlen Egyesület szervezett 2002 januárjában, a kolozsvári stúdió képviselete és Beszterce-Naszód megye magyar közösségeinek, meghívottainak részvételével. Végezetül: a tizedik Búvópatakok-tévériport — amely Szentmátéban, illetve Újôsön készül — egy egész sorozatra teszi fel a koronát, hiszen e két település elôtt tucatnyi Bethlen-környéki faluban forgatott a LIMES. Íme, a gyorslista: Baca, Retteg, Felôr, Bethlen, Magyarnemegye, Magyardécse, Tacs, Zselyk, Várkudu és Óradna.

Szabó Csaba

Figyelmetlen gyalogos

(5. old.)

Súlyos balesetet szenvedett május 9-én pénteken este 11 órakor a Iasi megyei Elena I. (23), aki szabálytanul kelt át az úttesten a Bácsi úton. A nagyernyei illetôségû F. Béla (30) vezette MAN szállítójármû nem tudta elkerülni az ütközést, az áldozatot fejsérüléssel és törésekkel szállították kórházba.

Vízórák kilószámra

(5. old.)

Öt kiskorút fogott el a rendôrôrjárat május 10-én szombaton, a fiúknál 216 vízórát találtak, s nem tudtak magyarázatot adni arra, hogyan került hozzájuk. A mérômûszereket ócskavasként akarták értékesíteni. A nyomozás kiderítette, hogy április-május folyamán összesen 2118 vízórát tulajdonítottak el. Az anyagi kár mintegy 50 millió lej, amelybôl eddig 6 millió lej értéket sikerült megtéríteni. A fiatalok 16 év alattiak, éppen ezért csak hármójuk ellen indítanak vizsgálatot minôsített lopás alapos gyanújával, a két 14 év alatti kiskorút nem lehet törvény elôtt felelôsségre vonni.

Tûzeset Csürülyén

(5. old.)

Vasárnap este értesítették a csürülyei (Ciurila) polgármesteri hivatalt, hogy tûz ütött ki S. Daniel helyi lakos házában. Három kolozsvári tûzoltóegység szállt ki a helyszínre, éjfélig sikerült elfojtaniuk a lángokat. Leégett a manzárd és a benne lévô bútorok, háztartási eszközök, valamint a gazdasági épületek. Nagy valószínûség szerint a felügyelet nélkül hagyott melegítô, továbbá a rossz helyen tárolt tüzelô okozta a balesetet. Az anyagi kárt 500–600 millió lejre becsülték, emberéletben nem esett kár.

(póka)

Késsel támadt fôbérlôjére

(5. old.)

Gyilkossági kísérlet miatt riasztották az erdôfeleki rendôrôrsöt május 9-én reggel 7 órakor. Elôzô nap S. Alexandru szászfenesi (Floresti) lakásán alkoholfogyasztás nyomán botrányos veszekedés tört ki a 19 esztendôs fôbérlô és lakója, a kalyántói (Chinteni) illetôségû, Gyurka Elôd felvételén látható 22 éves Simon Laur között. A törvénytelenül Szászfenesen lakó pásztor kést ragadott, és nyakon szúrta házigazdáját.

Az áldozatot a sebészetre szállították, és azonnal megmûtötték, mert élete veszélyben forgott. A tettes elmenekült a színhelyrôl, a rendôrség körözést indított ellene, majd ugyanaznap el is fogta a bujkálót. Az ügyészség minôsített gyilkosság alapos gyanúja miatt 30 napra szóló elôzetes letartóztatásba helyezte.

P. J. A.

GAZDASÁG

Kedvezôtlen a szovátai privatizáció magyarországi visszhangja
Major István magyar külgazdasági államtitkár Bukarestben

(6. old.)

A magyar–román gazdasági kapcsolatokat összességükben harmonikusnak nevezhetjük, de a befektetéseket illetôen csalódást keltô jelzések érkeznek Bukarestbôl — jelentette ki Major István, az integrációs és külgazdasági államtitkárság helyettes vezetôje a Rompres hírügynökségnek adott nyilatkozatában.

A magyar helyettes államtitkár az Európai Unió és tagállamok VI., kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó, szombaton befejezôdött konferenciáján vett részt a fôvárosban.

Major István úgy értékelte, hogy a kétoldalú magyar–román kereskedelmi kapcsolatokat igazi sikertörténetnek lehet tekinteni azt követôen, hogy Románia is csatlakozott a közép-európai szabadkereskedelmi egyezményhez (CEFTA). A két ország közti kereskedelmi forgalom összege meghaladja az egy milliárddollárt, s a CEFTÁ-n belül Románia legfontosabb gazdasági partnere Magyarország.

— Ugyanakkor ôszintén meg kell mondani, hogy a befektetések terén problémák vannak, Bukarestbôl egy sor kedvezôtlen jelzés érkezett, elsôsorban az idegenforgalmi beruházásokat illetôen — mondta.

Major István külön is megemlítette a szovátai gyógyfürdô privatizációja körüli gondokat. Az egykoron meglehetôsen híres gyógyfürdôt üzemeltetô román állami társaság részvényeinek többségét 2001 májusában egy olyan társaság vette meg, amelyben a Danubius Hotels a többségi tulajdonos.

A Legfelsôbb Bíróság a közelmúltban jóváhagyta azt a bírósági döntést, amely már a privatizációs szerzôdés megkötése után felfüggesztette a gyógyfürdô magánosítási folyamatát.

— Az így kialakult helyzetnek nem lett túlságosan jó visszhangja Magyarországon — fogalmazott a helyettes államtitkár.

Az európai integráció folyamatát illetôen Major István arra hívta fel a figyelmet, hogy lesznek érdekellentétek az EU jelenlegi és a most csatlakozó új tagjai között, de ezeket kezelni lehet a csatlakozás utáni átmeneti idôszakkal.

Ilyen konfliktusok fôként az EU iparilag fejlett nagy államai és a kevésbé iparosodott kis államai között adódnak majd. Major István úgy vélte, hogy ebben az összefüggésben az új tagok közti szoros koordinációra lesz szükség ahhoz, hogy sikerrel védhessék érdekeiket.

Kifogásolják az RMDSZ-szel aláírt informatikai megállapodást

(6. old.)

A román oktatásba történô megengedhetetlen beavatkozásnak minôsítette Adrian Vlad Cãsunean, a kormányon lévô román Szociáldemokrata Párt (SZDP) Kovászna megyei szervezetének elnöke azt a megállapodást, amelyet a magyar Informatikai és Hírközlési Minisztérium kötött a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ).

A magyar minisztérium és az RMDSZ megállapodását pénteken írta alá Marosvásárhelyen Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter és Markó Béla, az RMDSZ elnöke.

Ugyanaznap Sepsiszentgyörgyön a kormánypárti politikus hevesen bírálta a megállapodást. Véleménye szerint a hazai diákok "magánszemélyként" kaphatnak támogatást Magyarországtól, de mivel a román oktatási rendszerbe tartoznak, a támogatás megengedhetetlen.

Az SZDP megyei elnöke úgy értelmezte a Marosvásárhelyen aláírt megállapodást, hogy az RMDSZ határozza meg, mely magyar nyelven oktató romániai iskolák kapjanak támogatást a magyar minisztériumtól.

— Az RMDSZ ezt nem teheti meg, mivel nem állam az államban. Az RMDSZ csak javaslatot tehet a román oktatási minisztériumnak, s ennek kell megállapodást kötnie a magyar oktatási tárcával az esetleges támogatásról — jelentette ki.

Kovács Kálmán a Szabadság szombati számában megjelent interjújában egyebek között elmondta, hogy az RMDSZ elnökével aláírt megállapodás összhangban van azzal a keret-megállapodással, amelyet a közeljövôben ír alá a magyar és a román informatikai minisztérium.

A román sajtó csak néhány szóban adott hírt az RMDSZ és a magyar minisztérium megállapodásáról. A lapok tényszerûen ismertették a Marosvásárhelyen aláírt dokumentumot, Kovács Kálmán és Markó Béla sajtótájékoztatóját. A sajtótájékoztatón részt vett román újságírók egy része egy dolgot azonban félreértett: arról írtak, hogy a magyarországi Sulinet program keretében 300 romániai magyar tannyelvû iskola jut hozzá az internethez. Ezzel szemben a magyar miniszter 300 határon túli magyar tannyelvû iskola bekapcsolásáról beszélt.

Valutaárfolyamok
Május 12., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

37 350/37 750

32 350/32 750

149/153

Május 13., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 37 621 lej, 1 USD =32 484 lej, 1 magyar forint = 153 lej.

Gusã: Nincs baj az RMDSZ-szel

(7. old.)

A kormánypárt és az RMDSZ közti együttmûködési protokollumok véglegesítésérôl tárgyalnak csütörtökön és pénteken a két párt képviselôi Brassó-Pojánán. Helyi szinten vannak még megoldásra váró problémák, amelyeket Tôkés László ultranacionalistái okoznak, de Markó Bélának köszönhetôen a szövetséggel folytatott párbeszéd pozitívan alakulhat. Nincs baj az RMDSZ-szel — nyilatkozta Cosmin Gusã.

SPORT

LABDARÚGÁS
A-osztály, 27.
Kisujjnyira a bajnoki címtôl

(8. old.)

Vasárnap este, lapzárta után játszották le az országos elsô osztályú bajnokság 27. fordulójának utolsó két mérkôzését. Ezek nyomán a táblázat élén megmaradt a vasutasok hétpontos elônye, így már nem karnyújtásnyira, hanem éppen kisujjnyira állnak történetük harmadik bajnoki címétôl.

A vasárnapi eredmények (zárójelben a góllövôk): • bukaresti Rapid–Besztercei Glória 3–1 (Makinwa 2 és Godfroid, illetve Arbãnas) • Bukaresti Steaua–Aradi UTA 5–2 (Claudiu Rãducan 3, a második 11 m, Paraschiv és Aliutã, illetve N’jock és Panaitescu).

A sorrend:
1. Rapid 27 19 2 6 54–22 59
2. Steaua 27 15 7 5 36–21 52
3. Brassó 27 13 5 9 35–29 44
.........................................................
8. Glória 27 11 6 10 28–27 39
............................................................
15. Sportul 27 8 4 15 37–46 28
16. UTA 27 7 5 15 29–47 26

A hét végi, 28. forduló elôtt holnap, szerdán a Román Kupa elôdöntôinek visszavágóit bonyolítják le, Pitesti-en: Arges FC–Bukaresti National FC (az elsô mérkôzést a fôvárosiak 4–0-ra nyerték) és Bukarestben: Dinamó–Ploiesti-i Astra (1–2)

L. F.

Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Véget ért az angol Premiere League. Az utolsó, 38. fordulóban már csak a kiesôk, illetve az európai-kupaszereplések tekintetében voltak kérdések. A Bolton és a West Ham United közül utolsó kiesôként ez utóbbi búcsúzott 10 év után az élvonaltól, míg a londoni rangadón a Chelsea legyôzte az FC Liverpoolt, s így indulhat a BL-selejtezôben, míg a Liverpoolnak be kell érnie az UEFA-kupával. A szezon gólkirálya a bajnok Manchester United holland csatára, Ruud van Nistelrooy lett, 25 találattal. Eredmények: Birmingham City–West Ham United 2–2, Bolton Wanderers–Middlesbrough 2–1, Charlton Athletic–Fulham 0–1, Chelsea–Liverpool 2–1, Everton–Manchester United 1–2, Leeds United–Aston Villa 3–1, Manchester City–Southampton 0–1, Sunderland–Arsenal 0–4, Tottenham Hotspur–Blackburn Rovers 0–4 és West Bromwich Albion–Newcastle United 2–2.

A bajnokság végeredménye: 1. Manchester United 83, 2. Arsenal 78, 3. Newcastle United 69, 4. Chelsea 67, 5. FC Liverpool 64, 6. Blackburn Rovers 60, 7. Everton 59, 8. Southampton 52, 9. Manchester City 51, 10. Tottenham Hotspur 50, 11. Middlesbrough 49 (48–44), 12. Charlton Athletic 49 (45–56), 13. Birmingham City 48 (41–49), 14. Fulham 48 (41–50), 15. Leeds United 47, 16. Aston Villa 45, 17. Bolton Wanderers 44, 18. West Ham United 42, 19. West Bromwich Albion 26, 20. Sunderland 19 pont.

A Manchester United és az Arsenal a BL fôtábláján, a Newcastle United és a Chelsea a sorozat selejtezôjében, míg a Liverpool és a Blackburn Rovers az UEFA-kupában indulhat a következô idényben. A West Ham United, a West Bromwich Albion és a Sunderland kiesett az élvonalból.

• Az olasz Serie A 32. fordulójában végérvényesen eldôlt a bajnoki cím sorsa. Az elmúlt héten már szinte 99%–os volt, hogy a Juventus teheti vitrinbe a trófeát, most viszont összejött a kérdéses 1% is: a torinóiak ugyan csak döntetlenre voltak képesek a Perugiával szemben, de a legveszélyesebb üldözô, az Inter is csak egy pontot volt képes begyûjteni. A kettejük közötti "távolság" így megmaradt, s a 8 pontot a hátralévô két fordulóban már nem dolgozhatja le a milánói gárda. A BL–elôdöntôs torinói szupercsapat megvédte címét, s története 27. aranyérmét ünnepelheti.

Eredmények: Juventus–Perugia 2–2, Internazionale–AC Párma 1–1 (Mutu a 63. percben hiúsította meg az Inter utolsó reményét; a román idegenlégiós 16. idénybeli gólját szerezte meg), Brescia–AC Milan 1–0, Bologna–SS Lazio 0–2, Como–Chievo 2–4, AS Roma–AC Torinó 3–1, Piacenza–Reggina 2–2, Udinese–Modena 2–1 és Empoli–Atalanta 0–0.

A táblázaton:
1. Juventus 32 20 9 3 59–24 69
2. Inter 32 18 7 7 60–36 61
3. AC Milan 32 17 7 8 50–25 58
4. Lazio 32 14 15 3 53–29 57
5. Chievo 32 16 6 10 48–35 54
6. AC Párma 32 13 11 8 50–34 50
7. Udinese 32 14 8 10 34–34 50
8. AS Róma 32 13 9 10 54–44 48
9. Brescia 32 9 14 9 33–33 41
10. Bologna 32 10 11 11 38–42 41
11. Perugia 32 10 11 11 38–44 41
12. Empoli 32 9 10 13 35–43 37
13. Modena 32 9 10 13 28–44 37
14. Atalanta 32 6 14 12 31–45 32
15. Reggina 32 8 8 16 34–52 32
16. Piacenza 32 7 6 19 38–57 27
17. Como 32 3 12 17 27–55 21
18. AC Torino 32 4 8 20 22–56 20

• A Serie B 34. fordulójában: Ascoli–Lecce 1–0, Cagliari–Ancona 2–1, Genoa–Palermo 1–1, Livorno–Vicenza 2–2, Messina–Cosenza 1–0, SSC Nápoly–Triestina 2–1, Venezia–Siena 1–3, Verona–Salernitana 2–0 és Bari–Catania 2–1. A Ternana–Sampdoria mérkôzés lapzárta után ért véget.

A sorrend:
1. Sampdoria 33 16 13 4 47–25 61
2. Siena 34 15 15 4 39–23 60
3. Ancona 34 14 12 8 48–36 54
4. Lecce 34 12 17 5 38–30 53
5. Vicenza 34 13 12 9 51–43 51
6. Ternana 33 13 11 9 39–31 50
7. Triestina 34 14 8 12 47–42 50
8. Cagliari 34 13 11 10 42–41 50
9. Palermo 34 12 13 9 39–37 49
10. Ascoli 34 13 8 13 43–42 47
11. Livorno 34 11 11 12 41–37 44
12. Verona 34 10 13 11 41–39 43
13. Bari 34 9 16 9 33–33 43
14. Messina 34 10 13 11 46–48 43
15. Venezia 34 9 12 13 33–43 39
16. Nápoly 34 8 14 12 37–46 38
17. Genoa 34 8 12 14 43–46 36
18. Catania 34 9 8 17 38–53 35
19. Cosenza 34 9 6 19 26–44 33
20. Salernitana 34 4 9 21 24–56 21

• A spanyol Primera Division 33. fordulójában ismét a Real Madrid házatáján robbant a bomba. Miután a királyi gárda az elmúlt héten hazai pályán csúnyán kisiklott (1–5), hatalmas meglepetésre ezúttal a kiesés ellen küzdô Recreativo Huelva otthonában nem tudott gyôzni, és erre még az sem mentség, hogy legnagyobb sztárjait — Raúl, Zidane, Ronaldo, Figo — volt kénytelen nélkülözni. A múlt héten felzárkózott Real Sociedad és Deportivo La Coruña viszont megszerezte a 3 pontot — a Sociedad éppen a Mallorca otthonában!), és így mindketten megelôzték a BL-elôdöntôs madridi gárdát. A címvédô Valencia folytatja gyenge sorozatát, kiesô-jelölttôl kapott ki saját otthonában. Eredmények: Atlético Madrid–Deportivo Alavés 0–1 (Adrian Ilie 55. percbeli góljával), Recreativo Huelva–Real Madrid 0–0, Athletic Bilbao–Real Valladolid 0–0, Malaga–Deportivo La Coruña 0–2, Espanyol Barcelona–Osasuna 0–0, Mallorca–Real Sociedad 1–3, Rayo Vallecano–Real Betis Sevilla 1–1, Celta Vigo–Racing Santander 2–2, FC Valencia–Villarreal 1–2 és FC Sevilla–FC Barcelona 0–0.

Az állás:
1. Deportivo 33 20 6 7 59–36 66
2. Sociedad 33 19 9 5 62–41 66
3. R. Madrid 33 18 11 4 71–38 65
4. Celta 33 15 9 9 38–26 54
5. Valencia 33 15 8 10 48–28 53
6. Bilbao 33 12 9 12 52–52 45
7. Barcelona 33 11 11 11 52–42 44
8. Betis 33 11 11 11 44–46 44
9. Mallorca 33 12 8 13 43–50 44
10. Málaga 33 10 13 10 39–37 43
11. Sevilla 33 11 10 12 29–29 43
12. Atl. M. 33 10 11 12 44–44 41
13. Racing 33 11 6 16 44–51 41
14. Valladolid 33 11 7 15 31–34 40
15. Villarreal 33 10 10 13 33–43 40
16. Espanyol 33 9 11 13 39–43 38
17. Osasuna 33 8 10 15 29–43 34
18. Recreativo 33 8 10 14 33–55 34
19. Alaves 33 8 10 15 32–55 34
20. Rayo 33 7 7 19 27–56 28

• A német Bundesliga 32. fordulójában: Hertha Berlin SC–Bayern München 3–6, Borussia Mönchengladbach–Hansa Rostock 3–0, VfL Wolfsburg–1. FC Kaiserslautern 2–2, Borussia Dortmund–1. FC Nürnberg 4–1, TSV 1860 München–Energie Cottbus 3–0, Hamburger SV–Bayer Leverkusen 4–1, VfB Stuttgart–Werder Bremen 0–1, Arminia Bielefeld–VfL Bochum 1–3, FC Schalke 04 Gelsenkirchen–Hannover 96 0–2. Az állás: 1. Bayern München 72 (már bajnok), 2. Borussia Dortmund 56 (50–26), 3. VfB Stuttgart 56 (50–37), 4. Hamburger SV 52, 5. Hertha BSC 51, 6. Werder Bremen 49 pont.

• A francia bajnokság 36. fordulójában továbbra is a Lyon vezet, miután legyôzte a Paris Saint-Germain csapatát. Eredmények: AS Monaco–Montpellier 3–1, FC Sochaux–Olympique Marseille 3–0, Girondins Bordeaux–AC Le Havre 2–0, AJ Auxerre–OSC Lille 0–0, AC Ajaccio–OGC Nice 2–0, FC Nantes–EA Guingamp 0–4, RC Lens–Troyes AC 1–0, CS Sedan–SC Bastia 2–2, Stade Rennes–RC Strasbourg 2–3 és Olympique Lyon–Paris Saint-Germain 1–0. Az élcsoport: 1. Olympique Lyon 67, 2. AS Monaco 64, 3. Olympique Marseille 62, 4. Girondins Bordeaux 60 (54–35), 5. Sochaux 60 (42–28), 6. Auxerre 58 pont.

(balázs)

Kedden a 256. milánói rangadóra kerül sor, amely arról hivatott dönteni, hogy az Internazionale vagy az AC Milan lép-e pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája május 28-i döntôjében. A két csapat elsô találkozója 0–0-ra végzôdött.

A BL keddi találkozója 21.45 órakor kezdôdik.

A tájfutás mindenkié

(8. old.)

Jól sikerült tájfutást népszerûsítô verseny színhelye volt a hét végén a Fellegvár. A nagyszerû kilátás, a gyönyörû nyári természet több mint kétszáz gyereket, tanulót, diákot, szülôt és számos szurkolót vonzott a Transilvania szállóhoz, ahol mind a rajtot, mind pedig az érkezést a Pro Orientare társaság szervezte meg.

A verseny fô irányítója a társaság elnöknôje, Simon Krisztina volt, pályakitûzô pedig László F. Csaba, az általa vezetett bírói csapat sikeres munkát végzett.

Összesen 154-en rajtoltak és érkeztek célba a verseny hevétôl kipirulva.

Köszönet a szálló vezetôségének a megértésért és segítségért, valamint a megyei sporthivatalhoz tartozó A sport mindenkiért társaság hozzájárulásáért. A legtöbb tanulót az Avram Iancu Elméleti Líceum vonultatta fel, amiért elsimerô diplomával jutalmazták az intézményt.

Nyertesek:

fiúk: III–IV. osztály: Lucaciu Marius George (Avram Iancu), V–VI. osztály: Máthé Szabolcs (Horea Általános Iskola), VII–VII. osztály: Cris Valentin (Cristian Alapítvány), IX–XII. osztály: Paul Pop (George Cosbuc), felnôttek: Serban Leoca;

lányok: III–IV. osztály: Raluca Cuibus (Mihai Eminescu Iskola), V–VI. osztály: Alexandra Borz (Ion Lucaci Iskola), VI–VII. oszt: Hertilia Leoca (Informatikai Líceum), IX–XII. osztály: Ana Leoca (Informatikai Líceum), felnôttek: 1. Gabriela Patricela.

Májai Ferenc

KÉZILABDA
Sikertelen dortmundi kiszállás

(8. old.)

Vasárnap este bonyolították le a nôi Challenge Cup döntôjének elsô összecsapását a helybeli Borussia és Nagybányai Selmont között. A mérkôzés nem várt arányú, nyolcgólos német gyôzelemmel fejezôdött be, amely nehéz helyzetbe hozta a nagybányai lányokat. Sokkal jobb teljesítményre, lelkesebb játékra lesz szükség a máramarosi visszavágón ahhoz, hogy a kontinentális kupa Romániában maradjon (mint ismeretes, a címvédô a Dévai U-Remin).

Az összecsapás a Selmont szempontjából nem indult kedvezôtlenül, a Gherhard-tanítványok az elsô negyedóra után 7–5-re vezettek. A félidôben 13–9-es helybéli elônnyel fordultak a csapatok, szünet után pedig 14–12-re még megközelítették az ellenfelet. Ezután azonban 20 perces rövidzárlat következett, a németek nyolc találatára egyetleneggyel (!) sem tudtak válaszolni, az eredmény 22–12-re alakult. A hajrában a szépítés nem sokat változtatott a helyzeten, így lett 24–16 a végeredmény. A Selmont legeredményesebb játékosa Ilyés Annamária 4 góllal, az eddigi gólkirálynô, Lengyel Magda nagyon halvány teljesítményt nyújtott.

A vetélkedô elôzô szakaszaiban a nagybányaiak többször bizonyították, hogy képesek a bravúrra, 5–6 gólos hátrányt is ledolgoztak. Most viszont még nagyobb bravúr szükséges a visszavágón.

***
A nôi Bajnokok Ligájában is a döntô elsô találkozóját játszották, a szlovén Krim Ljubjana (soraiban a román Luminita Dinu-Hutupannal) szoros mérkôzésen 30–27 (13–9) arányú vereséget szenvedett Valenciában a spanyol El Osito L’Elianától. A visszavágó hasonlóképpen a hét végén lesz a szlovén fôvárosban.

***
A Sãvinesti-i Fibrexnylon–Konstanca után férfi Nemzeti Ligában újabb elôrehozott találkozót rendeztek. A 19. forduló mérkôzésén, a fôvárosban a Bukaresti Dinamó 25–24 arányban legyôzte a Bukaresti Steauát, így az élen a következôképpen fest a helyzet: 1. Fibrexnylon 36 pont, 2. Dinamó 27 pont, 3. Konstanca 27 pont, 4. Minaur 24 pont, 5. Steaua 23 pont. A forduló többi mérkôzését (Szucsáva–Kolozsvár, Temesvár–Târgu Jiu, Ploiesti–Minaur és Brassó–Krajova) május 14-én szerdán bonyolítják le.

(radványi)

JÉGKORONG
Vb-döntô
Kanada "hirtelen halállal" nyert

(8. old.)

Az olimpiai aranyérmes Kanada nyerte a finnországi jégkorong-világbajnokságot, miután a döntôben hosszabbításban gyôzött 3–2-re Svédország ellen.

A rendes játékidô után 2–2 volt az állás, így következett a ráadás. A gyôztes találatot Anson Carter ütötte a hosszabbítás 14. percében.

A kanadaiak 22. aranyérmüket szerezték a vb-k történetében, legutóbb hat éve diadalmaskodtak.

A döntô végeredménye: Kanada–Svédország 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0) — gól: Horcoff (20. perc), Doan (50. perc) és Carter (74. perc), illetve Tjarnquist (11. perc) és Axelsson (19. perc).

A vb végeredménye: 1. Kanada, 2. Svédország, 3. Szlovákia, 4. Csehország.

Az élmezônybe Kazahsztán és Franciaország jutott fel, míg Fehéroroszország és Szlovénia jövôre csak a divízió I-ben szerepelhet, ahol Magyarország és Románia is.

A vb All-Star csapata: kapus: Sean Burke (kanadai), védôk: Lubomir Visnovsky (szlovák), Jay Bouwmeester (kanadai), csatárok: Dany Heatley (kanadai), Peter Forsberg (svéd), Mats Sundin (svéd).

TENISZ

• A harmadik helyen kiemelt belga Justine Henin-Hardenne nyerte az 1,224 millió dollár összdíjazású berlini tenisztornát, miután a fináléban három játszmában 6:4, 4:6, 7:5 arányban legyôzte honfitársát, az elsôként rangsorolt Kim Clijsterst.

A 20 éves Henin-Hardenne-nek ez volt a kilencedik tornasikere, amely kettejük párharcában az ötödik gyôzelmet jelentette. Igaz, a 19 esztendôs Clijsters még így is 7–5-re vezet. A gyôztes 182 ezer, a vesztes

92 500 dollárt kapott.

• Bár Clijsters óriási küzdelemben kikapott a berlini torna döntôjében, de az egy fordulóval korábban aratott gyôzelme révén helyet cserélt az amerikai Venus Williamsszel, s ismét második a nôi teniszezôk világranglistáján.

A rangsort továbbra is a fiatalabb Williams-nôvér, Serena vezeti.

A WTA-ranglista élén (zárójelben a korábbi helyezés): 1. (1.) Serena Williams (amerikai) 6809, 2. (3.) Kim Clijsters (belga) 4519, 3. (2.) Venus Williams (amerikai) 4508, 4. (4.) Justine Henin-Hardenne (belga) 3917, 5. (5.) Lindsay Davenport (amerikai) 3304, 6. (6.) Amelie Mauresmo (francia) 3090, 7. (7.) Jennifer Capriati (amerikai) 2870, 8. (8.) Chanda Rubin (amerikai) 2490, 9. (9.) Daniela Hantuchová (szlovák) 2466, 10. (11.) Jelena Dokics (szerb-montenegrói) 2242 pont.

• Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta a spanyol Félix Mantilla, aki a 2,45 millió dollár összdíjazású római torna döntôjében, a Mester-sorozat negyedik állomásán 7:5, 6:2, 7:6 (8) arányban legyôzte a negyedik helyen kiemelt svájci Roger Federert. Mantillának a Mester-sorozaton ez volt az elsô diadala. A gyôztes 400 ezer, míg a vesztes 200 ezer dollárt kapott.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -