2003. május 16.
(XV. évfolyam, 107. szám)

Fôtanfelügyelôk reform-munkagyûlése Kolozsváron
Az új tanév nyertesei a szakiskolák lesznek

(1. old.)

A Preuniversitaria nevet viselô, szám szerint harmadik közoktatási vásár megnyitása után Ecaterina Andronescu tanügy miniszter a kolozsvári sajtó képviselôivel találkozott a megyei tanfelügyelôség tanácstermében. A cél egyértelmû volt: súlyt adni jelenlétével annak a szeptembertôl érvénybe lépô oktatási reformtervezetnek, amely most már elszakíthatatlan az Andronescu névtôl.

Üdvözlô beszédében a miniszter beismerte, hogy gyakrabban jár Kolozsvárra, mint az ország más nagyvárosaiba, és nem véletlenül, hiszen itt mindig rendezett körülmények között találja a közoktatási rendszert. Megelégedésének adott hangot azzal kapcsolatban is, hogy a kolozsvári sajtó már régen tudott arról a tízosztályossá gyúrt közoktatási reformról, amely országszerte most kerül csak részleteiben is a közvélemény elé. Mivel igazi újdonságokkal ily módon nem szolgálhatott, Andronescu a Nevelési és Kutatási Minisztérium általános közoktatási politikájának változásairól számolt be. Rámutatott: a 2003–2004-es tanév nagy nyertesei a szakiskolák és a vidéki iskolák lesznek. Az elôbbiek — nem utolsósorban a nagyarányú hazai és külföldi fejlesztési projekteknek — az új tanévben fokozatosan eurokonformok lesznek, visszanyerik egykori hitelüket. A vidéki iskolák is soha nem látott fejlôdésnek indulnak különbözô programok keretében: az új tanév folyamán az eddig meglévô 460 iskolabusz mellé újabb 300 fog felzárkózni.

Délben a miniszter az ország fôtanfelügyelôivel találkozott a Diákmûvelôdési Házban, ahol a szeptembertôl életbe lépô reformtanév nehezebben életbe ültetendô részleteit tárgyalták meg.

A nagyszabású módszertani munkagyûlés péntek délután ér véget.

Szabó Csaba

Összemérte erejét az RMDSZ és SZDP csapata

(1., 4. old.)

Tegnap 14 órakor megkezdôdött Brassó Pojánán az a kétnapos találkozó, amelyen az RMDSZ, valamint a Szociáldemokrata Párt (SZDP) területi elnökei, illetve az országos monitorizáló bizottság tagjai tárgyalnak a megyei szintû portokollumok megkötésérôl. A két politikai alakulat területi elnökein kívül, a tárgyalássorozaton jelen van a kormánypárt részérôl Viorel Hrebenciuc, az SZDP alelnöke, Ion Solcanu, az SZDP szenátusi frakciójának elnöke, illetve Cosmin Gusã, az SZDP fôtitkára, az RMDSZ vezetôségét Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetô elnök, Frunda György szenátor, Borbély László ügyvezetô elnökhelyettes, Kelemen Hunor, a Szövetségi Egyeztetô Tanács elnöke, illetve Nagy Zsolt területi szervezetekért felelôs ügyvezetô alelnök képviseli. A kétnapos rendezvény céljáról Borbély László képviselôt, az RMDSZ ügyvezetô elnökhelyettesét kérdeztük.

Borbély László elmondta: a találkozót azért hívták össze, mert letelt az országos protokollumban megszabott kéthónapos határidô, amelyet a megyei szintû megállapodások megkötésére írtak elô. A Máramaros, Beszterce-Naszód, Fehér és Arad megyei szervezetek között ezek az egyezmények már megszülettek, néhány más szervezet között pedig már van elképzelés, amelyet most véglegesítenek. Az ügyvezetô elnökhelyettes ugyanakkor elôrebocsátotta: a tanácskozás alatt minden megye beszámol arról, hogy milyen stádiumban vannak a tárgyalások, melyek a feszültségkeltô pontok, valamint a tisztázandó kérdések. A lényeg az, hogy a megyei egyezményeket minél hamarabb írják alá, hangsúlyozta Borbély, hiszen minden megyei szervezet, még azok is, ahol nem volt felhôtlen a kapcsolat, elismerte, hogy hasznos volt a protokollumok megkötése. Ezenkívül van néhány megyei érdekeltségû dolog, amely azonban benne van az országos protokollumban, mondotta a képviselô, például a brassói Áprily Lajos Líceum kérdése, a marosvásárhelyi orvosi egyetemrôl, illetve az egyházi ingatlanokról szóló kitétel, amelyek kapcsán érinteni fogják az országos egyezményt is, hiszen mindenki itt van, aki választ is tud adni ezekben a kérdésekben, összegzett Borbély László.

A csütörtöki megbeszélést követôen futballmérkôzésre került sor az RMDSZ és az SZDP csapata között. Lapzártakor a mérkôzés még tartott.

Köllô Katalin

Döntésre várnak a Kígyó utcai antennaügyben

(1., 4. old.)

Talán emlékeznek még olvasóink a Fellegvár egyik utcájának, a Kígyó utcának néhány éve, pontosabban 2001-tôl elkezdôdött és azóta elhíresült történetére: akkor, másfél évvel ezelôtt, a Kígyó utca közepe táján, szemben a lakóházakkal és alig néhány lépésnyire ezektôl, a Süketnémák Intézet kertje mellett, egy sportpálya szélén valakik nagy munkába kezdtek. Hatalmas gödröt ástak, mély és komoly alapot építettek valaminek, majd óriási vasszerkezetet kezdtek összeszerelni. A lakóknak hosszas, kitartó utánajárás révén sikerült megtudniuk, hogy a Mobifon telefontársaság egy jelzésvevô, felerôsítô és továbbító antennát akar építeni a TCI (építkezési vállalat) tulajdonában lévô telken. A lakók tiltakoztak és pereskedtek. Elsô fokon részben megnyerték a pert, a törvényszék elrendelte az építkezési engedély érvénytelenítését és a vasszerkezet lebontását.

Erre azonban még nem kerülhetett sor, hiszen a telektulajdonos és munkálatvégzô TCI "ki lett hagyva" a perbôl, perképességi hiányra hivatkozva. A határozat ellen fellebbeztek a felek, és az ítélôtábla várhatóan a jövô héten hozza meg döntését.

A szerdai tárgyaláson újra felelevenedett a régen megkezdôdött történet. A Kígyó utca 32 családja, közel száz ember — egy komoly közösség —, valamint a szintén érintett és érdekelt Süketnémák Intézete komoly érveket hozott fel még annakidején a tárgyaláson. A polgármesteri hivatal által kiadott építkezési engedély bizonyítottan törvénytelen volt, ugyanis az építtetô telefontársaság nem rendelkezett a környezetvédelmi hatóság jóváhagyásával, amely kötelezô lenne az engedélyezéshez. Ezt a cég utólag, a per során szerezte meg, a mostani fellebbezésben azt állítva, hogy ezt így is lehet, valamely jóváhagyás hiánya nem eredményezheti a már kiadott engedély érvénytelenítését. A lakók ugyanakkor több olyan tanulmányt is beszereztek, amelyek bizonyítják, hogy több országban komolyan foglalkoznak az elektromágneses kisugárzásoknak az emberi szervezetre gyakorolt káros, veszélyes hatásával. Emiatt több országban szabályozták az ilyen antennák lakott településen kívül történô elhelyezését. Szomorúbb azonban, hogy a hatalmas vasszerkezet, amelyre még nem szerelték fel az antennákat, elkerítetlenül áll, és a lakók szerint már öngyilkosságot is követtek el róla, leugorva a magasból. Szintén döntô bizonyíték volt az általános városrendészeti terv, amely az említett telket úgy jelöli meg, hogy az egyetemi campus építésére és zöldövezetre van fenntartva. Következésképpen az építkezési engedélyt nem adhatták volna ki egyéb létesítményre. A Kígyó utca lakói kérték, hogy a per a TCI-re is vonatkozzon, és fogadják el szimbolikus értékû erkölcsi kártérítési igényüket.

Fellebbezésében a telefontársaság arra hivatkozott, hogy mivel nincs antenna, egyrészt nincs mit lebontani, másrészt pedig sugárzás sincs, amelynek káros hatása egyébként sem bizonyított. Ráadásul a környéken számtalan más antennát is felszereltek más cégek, például az ejtôernyôtorony tetejére, amely ellen nem tiltakoznak az ebben az esetben oly nagy felhajtást végzô lakók. A Mobifon szerint a lakók beleegyezésére sem volt szükség az antenna felépítéséhez, mivel ez nincs a "közvetlen szomszédságukban".

Az ítélôtábla egy héttel elhalasztotta döntését.

(i)

Gazdag hétvége a Történelmi Múzeumnál
Etno-archeológiai konferencia kezdôdött

(1. old.)

A Múzeumok Nemzetközi Napja, május 18. alkalmából gazdag programot kínál a kolozsvári Történelmi Múzeum — jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Szôke Annamária, az intézmény aligazgatója. Tegnap etno-archeológiai konferencia kezdôdött A búzaszemtôl a kenyérig címmel, amely ma 8–13 óra között folytatódik. 13 órakor ugyanezen a néven nyílik kiállítás az Etnográfiai Múzeummal társszervezésben. A szombaton 12 órakor a Mûvészeti Múzeumban nyíló Örmény kultúra és mûvészet Szamosújváron kiállításnak szintén társszervezôje az intézmény, és ugyanazon a napon 11 órakor Antonescu és a zsidók címmel kezdôdik konferencia.

A Nyitott Kapuk Napja alkalmából vasárnap egész nap ingyenesen látogatható a Történelmi Múzeum, akárcsak a város többi hasonló intézménye.

Szintén a múzeumhoz kapcsolódó hír, hogy a múlt hónapban Grazban megnyílt Bábel tornyai írástörténeti kiállításon szerepelt a kolozsvári múzeum tulajdonában lévô három Fehér megyei írásos táblácska másolata. A tãrtãriai táblácskákról megoszlik a régészek véleménye, de többségük az elsô írásos emlékek közt említi ôket.

bpe

Üvöltözés, káromkodás, kiátkozás a városházán
Lakossági fórum az Albac utcai parkolóról

(1., 5. old.)

Unalmas összejövetelnek ígérkezett az Albac utcai parkolóházról meghirdetett csütörtök délutáni lakossági fórum a polgármesteri hivatal nagytermében, de végül kiderült: érdemes volt itt idôzni. Boros János alpolgármesternek, a befektetô cégnek, a közegészségügyi igazgatóságnak végül csak részlegesen sikerült meggyôznie a szomszédos tömbházak lakóit az emeletes parkoló szükségességérôl.

Üvöltés, káromkodás, kölcsönös vádaskodások, fenyegetések jellemezték a tegnap délutáni lakossági fórumot. A hasonló találkozókhoz és hangulathoz szokott újságírónak világos volt: az emberek nem eléggé tájékozottak ahhoz, hogy megítéljék a helyzetet. Ez természetesen nem az ô hibájuk volt, hiszen a befektetô csak szakembereknek szánt tervrajzokkal és szakszöveggel jött meggyôzni az egészségüket, nyugalmukat féltô lakosokat.

Amint arról a Szabadság több ízben beszámolt: a városháza a nyugati államokban gyakori emeletes parkolóház építését tervezi a Györgyfalvi negyedi Albac utcában, a közlekedésrendészeti rendôrség közelében, egy tömbház közvetlen szomszédságában. Csütörtökön a városháza lakossági fórumot szervezett, amely botrányosan ért véget.

Az egyik lakó rendkívül bizalmatlanul állt hozzá a kérdéshez. Elmondta: szerinte a polgármesteri hivatalnak takargatnivalója van, a színfalak mögött az ízig-vérig korrupt magas rangú köztisztségviselôk úgyis megegyeznek a csak számukra jó megoldásról. — Tudjuk, hogy az emeletes parkoló tetejére bárt, diszkót terveznek, amibôl valaki hatalmas összegeket zsebel majd be. Túl nagy lesz a zaj, éjjel-nappal dudálni fognak a kocsik, elindulnak a vészjelzôk, senki sem fog tudni pihenni. Mindent megteszünk a befektetés megakadályozására, mert úgy véljük, árt az egészségünknek — mondta. Boros János nehezen tudott rendet teremteni a rendkívül felháborodott, állandóan közbekiabáló lakók között. Végül egy idôs férfi üvöltözve és fenyegetôzve elhagyta a termet, nem sokkal azután káromkodva újabb részvevô távozott a nagyterembôl. Ugyanakkor egy idôs néni kiátkozta a befektetôt és munkatársait, megígérve: ha elkezdik az építkezést, felgyújtja magát.

A befektetô cég képviselôje, a közegészségügyi igazgatóság szakértôje, a városháza közlekedési osztályának vezetôje hiába gyôzködte az elôítéletekkel érkezett lakókat. Miután idegesen kivonult a terembôl, Mican Irén lapunknak elmondta: az építmény alig 11 méterre lesz a tömbháztól. — Tele lesz minden füsttel, zaj, por és mocsok lesz. Az emeletes parkoló ellehetetleníti az életünket, a mentô, tûzoltó nem hajthat majd be az utcánkba, olyan szûk lesz a hely. Ugyanakkor csökkentik a tömbházak ellenálló képességét — mondta Mican Irén.

Ezzel szemben Mihai Conea, a befektetô cég képviselôje elmondta: Romániában ez lesz az elsô ilyen jellegû emeletes parkoló. — A törvény 10 méteres távot ír elô a tömbháztól, mi ezt betartottuk. Eddig minden jóváhagyásunk megvan, csak a környezetvédelmi hivatal beleegyezése hiányzik. Amint ezt megkapjuk, hozzálátunk az emeletes parkoló építéséhez.

Boros János alpolgármester lapunknak kifejette: az egyre sokasodó személygépkocsik elárasztják a lakótelepeket, ezért minél több emeletes parkolóra van szükség. — A cég hosszú távon, körülbelül 20 éven belül téríti meg a befektetést. Az emeletes parkoló majdnem száz helyet biztosít a környék lakói számára. Sajnos, a belvárosban nem lehet ilyet létesíteni, ugyanis védett övezetrôl van szó. Ezenkívül a föld alatti kábelek, a csatornázás lehetetlenné teszi hasonló épületek megvalósítását — tette hozzá Boros.

Kiss Olivér

Üzletközpont a vágóhíd helyén

(1. old.)

A Pászkány Árpád Zoltán kolozsvári üzletember vezette cég képviselôi az elmúlt idôben sorra keresik fel a polgármesteri hivatal befolyásos illetékeseit annak érdekében, hogy a városháza jóváhagyja a vágóhíd helyére tervezett üzlet- és bankközpont felépítését — értesültünk jól tájékozott városházi forrásokból.

Mint ismeretes, a magyar befektetô megvásárolta a vágóhidat, és részben lebontotta ennek épületetit, elôkészítve a helyet az üzletkötô és irodaközpontnak. Információink szerint Pászkány cége — nyugati mintára — a vágóhíd helyére töltôállomást, irodáknak otthont adó épületeket, üzletkötô központot magába foglaló komplexumot tervez építeni. Eddig a polgármester meghiúsította a terveket, az általános városrendészeti terv által a vágóhíd helyére parkot hagytak jóvá. — Ez nem gond, a részletes városrendezési terv által könnyen módosíthatók az eredeti elképzelések — nyilatkozta a Szabadságnak egy szakértô.

A polgármesteri hivatal magas rangú tisztségviselôje lapunkat arról tájékoztatta: a részletes városrendészeti tervet a tanácsosokból és városházi illetékesekbôl álló szakbizottság már elfogadta.

K. O.

Földcsuszamlás fenyegeti a bánffyhunyadi terelôutat

(1., 5. old.)

Az E60-as nemzetközi út Kolozsvár és Bánffyhunyad közötti szakaszának átfogó javítási munkálatai miatt a hatóságok úgy döntöttek, október végéig Kisbács–Magyarzsombor útvonalra terelik a nemzetközi forgalmat. Mint kiderült, az ötlet nem a legszerencsésebb, ugyanis az ideiglenes útvonal egy részén csupán egyirányú közlekedésre van lehetôség, ugyanakkor minden komolyabb esôzés nagyméretû földcsuszamlásokat okoz a környéken.

Az utóbbi két évben két erôteljes földcsuszamlás történt, emiatt az országút közigazgatását ellátó Kolozs Megyei Regionális Híd- és Útigazgatóság eltiltotta a Magyarzsombori útszakaszról a teherforgalmat.

2001 folyamán, egy záporesô miatt az említett országút egy szakasza beomlott. Hosszadalmas javítások következtek, viszont egy évvel késôbb újabb földcsuszamlás egy másik útszakaszt rongált meg, s azóta az övezetben egyetlen sávon lehet közlekedni. Az operatív egyeztetô tanács döntése, hogy a nemzetközi forgalmat erre az országútra irányítsa, arra késztette a szakembereket, hogy felhívják a figyelmet: amennyiben nem folyamodnak sürgôs intézkedésekhez, az országút használhatatlanná válik.

Az omlásveszélyes részen a talaj homokos-agyagos, emiatt minden erôteljesebb esôzéskor nagyméretû földcsuszamlások veszélye áll fenn. A forgalomelterelési döntést követôen az E60-as nemzetközi út korszerûsítését végzô szakemberek a terelô útszakasz megerôsítéséhez kezdtek, ám a szakamberek szerint az övezet mindaddig nem lesz biztonságos, amíg nem foganatosítanak a talajvíz összegyûjtését célzó intézkedéseket.

Füld, Középlak és Ketesd lakossága érthetô módon elégedetlenkedik, ugyanis a teherforgalomnak az erre nem alkalmas útvonalon való közlekedése alaposan megrongálja az út menti házakat. Három évvel ezelôtt hasonló helyzet állt elô, akkor az 1F Kolozsvár–Zilah útszakasz felújítása miatt terelték el a forgalmat, s az út közelében lévô házakon sérülések nyomai fedezhetôk fel. A környékbeli lakosoknak feltett szándékuk ellene szegülni a forgalomelterelési döntésnek, ugyanis a teherforgalom miatt megrongálódott házak felújítását senki sem biztosítja.

KRÓNIKA

Kishírek

(2. old.)

KÖÔ PÁL szobrászmûvész Kuncz Aladárt megörökítô dombormûvét leplezik le május 16-án, 17 órakor a Báthory István Gimnáziumban.

DIES ACADEMICUS — nyílt napot tart a a kolozsvári Protestáns Teológia május 23-án és 24-én. A kétnapos rendezvény célja, hogy Kolozsvár magyarsága ismerje meg a sokszáz éves felsôfokú intézmény mai életét. A nyílt napokra minden érdeklôdôt szívesen látnak a szervezôk, különösképpen az egyetemi és gimnáziumi hallgatókat.

BÚZÁBAN TART ELÔADÁST a szamosújvári Téka Alapítvány Kaláka Néptáncegyüttese május 18-án, vasárnap déli 12 órától. Szeretettel várják a néptánckedvelôket.

DR. CSORTÁN MÁRTON NÉPDALISMERETI ÉS ÉNEKVETÉLKEDÔT rendez a Báthory István Elméleti Gimnázium V–VIII. osztályos tanulóinak részvételével a Kolozsvári Piarista Öregdiákok Baráti Kör. A vetélkedôre május 20-án, kedden délután 4 órakor, az iskola Farkas/Kogãlniceanu utca 2. szám alatti épületének dísztermében kerül sor. A KPÖBK az elsô három helyezettet díjazza, s valamennyi résztvevô emléklapot kap.

A BRASSAI-HÉT HAGYOMÁNYOS NÉPDALVERSENYÉT május 21-én, szerdán du. 4 órai kezdettel tartják. Sok szeretettel várják résztvevôként az elemista és gimnazista diákokat.

A Szegedi Kortárs Balett kolozsvári vendégjátéka

(2. old.)

Igazi táncmûvészeti csemegére kerül sor 2003. május 21-én a kolozsvári színház termében, ahol az európai és világhírnévnek örvendô Szegedi Kortárs Balett lép fel, Carl Orff Carmina Buranájával, Juronics Tamás koreográfiájában. A kitûnô szegedi társulat a temesvári színház 50 éves évfordulójára szervezett ünnepségeken vendégszerepelt, hatalmas sikert aratva a temesvári közönség körében. Mészáros Ildikó írja a temesvári Új Szóban: "Carl Orff 1936-ban írta meg oratóriumát, a Carmina Buranát … Erre a dallamvilágra komponálta, építette az emberi lét értelmét keresô és feltáró táncjátékát a Kortárs Balett koreográfusa, Juronics Tamás. A színpadképben megjelenô ôsszimbólumok, a víz, a tûz, a fény, a sötétség, a világunkat meghatározó ellentéteket közvetítették, a tánc, a több jelentésû mozdulatvilág pedig emberi lényünk érzelmekben megnyilvánuló meghatározó értékeit tolmácsolták." Az 1987-ben létrejött Szegedi Kortárs Balett történetében Juronics Tamás egyénisége, Pataki Andrással egyetemben, 1993-tól meghatározó szerepet tölt be, olyan nagyszerû elôadásokat létrehozva, mint a Homo Ludens, a Csodálatos mandarin, a Requiem vagy a 2001-ben született Carmina Burana. A több mint harminc, kollektív vagy egyéni díjjal rendelkezô társulat tehát május 21-én vendégszerepel Kolozsváron, este hét órakor, a színház termében. Jegyek elôvételben a színház jegypénztárában kaphatók.

Filmbemutatók
Köztársaság mozi
A mag

(2. old.)

Eredeti cím: The Core. Színes amerikai sci-fi kalandfilm, 133 perc, 2002. Rendezte: Jon Amiel; szereplôk: Aaron Eckhart, Hilary Swank, Tchéky Karyo, Nicole Leroux.

Földünkön, megmagyarázhatatlannak tûnô módon, egyre nagyobb természeti katasztrófák történnek: a bolygó mágneses mezeje megy tönkre. Josh Keyes geofizikus rájön: valamiért megállt a Föld magjának forgása, ez a katasztrófák okozója.

Az egyetlen megoldás a bolygó megmentésére, ha valahogyan újraindítják a mag forgását. Csakhogy ehhez el kell jutnia odáig… Rebecca Childs ôrnagy (Hilary Swank) irányításával maroknyi csapat indul egy speciális, sérthetetlen, egy ûrhajó és fúrógép keresztezôdésének kinézô járgánnyal a Föld középpontja felé.

A természet tombol, és mint kiderül, a katasztrófa nem véletlenül következett be.

Az eléggé bárgyúnak ható történet ellenére a filmnek vannak jó pillanatai, néha sikerül lekötnie és megnevettetnie.

Gyôzelem mozi
Triggermen
Eredeti cím: Triggermen. Színes kanadai akció-komédia, 96 perc, 2002. Rendezte: John Bradshaw. Szereplôk: Pete Postlethwaite, Neil Morrissey, Donnie Wahlberg, Adrian Dunbar, Michael Rapaport, Claire Forlani, Amanda Plummer, Saul Rubinek, Mark Thomas.

John Bradshaw alaposan végignézte a Pulp Fictiont, na meg Guy Ritchie filmjeit (A Ravasz, az Agy és két füstölgô puskacsô; Blöff), mielôtt belevágott volna a Triggermenbe. Nem is tudott elszakadni ezektôl sem képi megvalósítás, sem cselekményvezetés, sem szereplô-szinten.

Két pitiáner brit tolvaj Chicagóba érkezik, ahol elemelnek egy aktatáskát, benne ötezer dollárral és egy szállodakulccsal. Közben két bérgyilkos hiába vár egy aktatáskát az elôleggel és a további részletekkel. A britek pedig beköltöznek a szállodába.

Pörgô, vicces és leleményes vígjáték, amelyben jól érvényesül a brit-amcsi ellentét. Az egyetlen hibája, hogy Guy Ritchie már elkészítette a Blöfföt, amelyhez képest a Triggermen csak gyenge utánzat.

Balázsi-Pál Elôd

Örmény mûvészet és kultúra Szamosújváron

(2. old.)

Ez a címe a május 17-én, szombaton 12 órakor a kolozsvári Mûvészeti Múzeumban megnyíló nagyszabású kiállításnak. A Romániai Örmények Egyesülete kolozsvári és szamosújvári fiókja szervezésében létrejött kiállítás három évi gyûjtômunka eredménye. A tárlat a XVI. századtól napjainkig terjedô anyagot foglal magába. Házigazda a Mûvészeti Múzeum, társszervezôk a Szamosújvári Örmény Katolikus Parókia, az Erdélyi Történelmi Múzeum, a Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Fiókja és a Kolozs Megyei Tanács. Ez alkalommal kerül sor az Örmény mûvészet és kultúra Szamosújváron címû, román, magyar, angol és örmény nyelvû könyv bemutatójára is. Aram Hacsaturián örmény zeneszerzô születésének 100. évfordulója alkalmából Réman Tibor (klarinét), Márkos Albert (hegedû) és Nemes Márta (zongora) elôadja a Trió klarinétre, hegedûre és zongorára címû mûvet.

Venczel József öröksége — múlt, jelen s jövô a falukutatásban

(2. old.)

címmel szervez konferenciát az Erdélyi Múzeum-Egylet Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi, valamint Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi szakosztálya. A konferenciát május 16-án, pénteken du. 4 órakor a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti EME-székházban Venczel József kortársainak visszaemlékezéseivel, Antal Árpád, Benkô Samu és Soós Tamás hozzászólásaival nyitják meg. Május 17-én, szombaton a BBTE Politika- és Közgazdaságtudományi Karának nagytermében (Zápolya/Traian Mosoiu — volt Dosztojevszkij utca 71., V. em.) folytatják az elôadásokat reggel 10 órától. A konferencia elôadói: Neményi Ágnes, Balázs Sándor, Rostás Zoltán, Cseke Péter, Gagyi József, Oláh Sándor, Péter László, Csanády András, Kiss Dénes, Feyné Vincze Mária, Szabó Zsolt.

Lapról lapra
Erdélyi Riport

(2. old.)

A 75 éves Domokos Gézát köszönti címlapján az Erdélyi Riport új száma, az író politikust Horváth Andor méltatja. A lap részletesen foglalkozik Kántor Lajos nyílt levelével, amelyet Markó Bélához és Tôkés Lászlóhoz írt, riportot közöl a Betlen-szobor avatásáról, összeállítást a közelgô MÁÉRT-ülésrôl. A Duna Televízió jelenérôl Csermák Zoltán marketing-igazgató beszélt, az erdélyi civil szervezetek helyzetérôl pedig Somai József, az ERMACISZA elnöke. Erôsödik a magyar jelenlét a hazai építôiparban — olvasható a gazdasági rovat cikkében.

Megvásárolható az újságárusoknál, elôfizethetô az APEX AB COM kft. kézbesítôinél, akik kérésre házhoz mennek. Telefon: 439-120. (fizetett reklám)

Az Erdélyi napló
legújabb száma a Bethlen Gábor-szobor nagyváradi avatásáról úgy számol be, hogy egyúttal a díszvendég Orbán Viktor rögtönzött sajtóértekezletén elhangzottakból is összeállítás közöl, valamint interjút egy másik résztvevôvel, az ismert Fidesz-vezetô, Kövér Lászlóval. Boros Ernô riportja a földvári haláltáborba hurcolt szatmárvidéki férfiak kárpótlásának buktatóiról szól. Az udvarhelyi fórum egyes visszhangjai és az olvasók levelei is teret kapnak a polgári hetilap friss számában.

Üzenet
Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti lapjának május 15-i számában Bustya Dezsô nyugalmazott lelkipásztor Paptartás, elanyagiasodás és a szekták címmel közöl véleménycikket. Juhász Tamás Templomunk igazi ékessége címû írásában a Márciusi Fórum kapcsán a gyülekezet elöljáróit ért vádakat cáfolja meg. A Mannás kosárban Lôrincz István Csodálkozó gazda címû írása olvasható. Várkudu református egyházközségét Lapohos András mutatja be, a szórványban folytatott missziós szolgálatról pedig Székely Réka ír.

VÉLEMÉNY

Száz éve már...

(3. old.)

(Folytatás május 15-i lapszámunkból)

Ez az ifjúság ott táncolt a bálokon, tapsolt a nézôtéren, szerenádozott, és egységesen kiállt a köz érdekei mellett. Sok politikai mesterkedés futott zátonyra a kolozsvári diákok hangos ellenállása miatt.

Következetes, magabiztos magatartásuk azonban megtorpant a tanári katedra elôtt. A professzor iránti tisztelet és megbecsülés megfékezte a fiatalos lobogást, a szertelenség meghajolt a tudás elôtt. A már említettek mellett idézzük fel Haller Károly, Kolosváry Bálint és Sándor, Kossutányi Ignác, Pisztory Mór, Apáthy István, Veress Elemér, Kenéz Béla, Menyhárt Gáspár, Jancsó Benedek, Farkas Lajos és Leöte Károly tisztelet övezte nevét. Ôk voltak a nagy múltú kolozsvári egyetem "nagyjai", akiket Európa-szerte ismert a tudományos világ. Szétszóródott tanítványaik magukkal vitték a diákévekhez, az elôadásokhoz kötôdô nagy nevek emlékét.

Gyakorta kellemetlen pillanatokat is át kellett élni. A vidéki, komoly apák szabadjára engedett fiait sokszor megpörkölte a diákszerelem lángja. Legtöbb bajt a helyi színésznôk iránt lelkesedôk okoztak. Volt eset, hogy a fiú hevesen udvarolt, és a siker érdekében elszántan meg is kérte a színésznô kezét — ô 20 éves volt, a mûvésznô pedig kétszer annyi. Úgy tûnt, nincs akadály, kivált, miután a "lovag" bejelentette a család tekintélyes vagyonát, és közölte apjának beleegyezését. Megvolt az eljegyzés, kocsinyi virág a mûvésznô lakásán, majd a Schultz és Farkas-féle virágüzlet kirakatában, azzal a felirattal, hogy "Gyere velem akáclombos falumba". A mûvésznô nem érkezett meg az akáclombok árnyékába, mert a fiú apja váratlanul megjelent, és röviden közölte a valóságot: Ô egy egyszerû bányatisztviselô, fia pedig igen kényes körülmények között fedezte a csokorküldés, a pezsgôztetés és a cigányozás költségeit. Minden ’visszament’, a fiú öngyilkosságot kísérelt meg a Szemináriumban, ahol lakott. A bevett szaliciladag nem sok kárt tett benne, a szolidáris diáktársak még az aznapi elôadáson testületileg kifüyülték a mûvésznôt...

Kiss Menyhért költô, késôbbi képviselô, egyetemi évei alatt hevesen udvarolt egy színésznônek, még párbajozott is miatta. Az idill csalódással zárult, a fiatal költô Aranypók címmel lírai regényt írt az eset kapcsán.

Feljegyezték ugyanakkor, hogy egy feltûnôen szép, szôke drámai hôsnôbe "esett bele" egy gazdag jogászgyerek. A hölgy jól kiaknázta a gáláns hódolat minden megnyilvánulását, és egyetlen év alatt sikerült a fiút átsegíteni a szürke szegénységbe.

Kedvesebb témát képeztek a híres Horváth-lányok, Horváth Lajos építész három lánya, akik körül nyüzsögtek a hódolók. Így született Kolozsváron a dal, amelynek szerzôjérôl nem tudunk:

"— Mondjátok meg a legkisebbik Horváth-lánynak,

Nem mind igaz, amit rólam diskurálnak..." –

... és a népszerû Thoma-lányok, a hat nôvér, akiket végzett jogászok vettek feleségül. A városban ’Gyurkovits-lányoknak’ nevezte ôket mindenki, mindegyikbôl példás feleség lett.

Egy késôbb magas politikai állást betöltô joghallgató szülei bevallották, hogy fiuk taníttatása kétezer (!) holdnyi földjükbe került... Hiába, kellett a pénz ruhára, cipôre, tandíjra, mulatságra, vívótanfolyamra. Gerencsér kolozsvári vívómester írja: ... — én azokat, akiket vívni tanítottam, és párbajaikat szekundáltam, csatasorba állíthatnám, egy egész világot megverethetnék velük — .... Sokan el is mentek "világot verni" az Isonzóhoz vagy Galíciába, többségük ott is maradt, mert valahol, pompás falak között, egy koronás fô "mindent meggondolt, mindent megfontolt".

A századelôn Kolozsvár társadalmát is megérintette a reformok szellôje. A város társadalmi élete az évszázadok során sajátságosan tagozódott, szinte kasztokra bomlott. Lehet, hogy a fejedelmek korából, a pártszakadások idejébôl öröklôdött az a szokás, hogy mindenki a maga portáján érezte magát úrnak, ösztönösen ellenállva a ’gyepün túli’ törekvéseknek. Hogy ez milyen mértékben sikerült, ma már tudjuk...

A fôurak, a történelmi neveket viselô családok valóban egy külön világban éltek, és voltak címer nélküliek, akik Csák Máté gôgjével egyféle kiskirályságot építettek maguk köré. A mágnás-kaszinó általában tabu volt a nem kékvérûek számára, és tabu volt egy-egy vármegyei úr villája is. Elszigeteltségük mellett a Telekiek, Esterházyak, Bethlenek, Béldyek, Wesselényiek, Toroczkayak, Bánffyak, Zeykek, Kemények, Aporok, Wassok, Csákyak és Bornemisszák méltósággal ôrizték Erdély hagyományait, miközben — tagadhatatlanul — hatékonyan pártolták és támogatták a mûvészeteket és a tudományokat. Az erdélyi színészet kezdeteikor egy Wesselényi, Thoroczkay vagy Béldy támogatta a helyi színjátszást. Emlékezetesek maradtak a jótékony célokra rendezett Erdélyi Bálok a régi színházban, a fôúri adományok és alapítványok. A fôúri családok pompás esküvôi mellett — ahol az ifjú pár sokezres tömeg sorfala közt lépkedett a templom, majd a Kaszinó felé — nevezetesek voltak a cigányesküvôk. Pongrácz Laji egyik lányának esküvôjén, a 300 fôs vendégsereg soraiban több volt a mágnás, mint a közember. És egyikük sem érkezett üres kézzel...

A középosztály élete sem volt egyhangú. A családok zsúrok, úri kalákák keretében mutatták be eladó lányaikat, a baráti házaspárok számára összejöveteleket, piknikeket rendeztek, és voltak komolyabb hangú összejövetelek a tudományos élet képviselôi számára. Apáthy Istvánéknál bizony nemegyszer megtörtént, hogy a vendéglátó nagyasszony remek fôztje kihûlt a tudományos viták közben... A téli esték hangulatát emelték Szádeczkyék zsúrjai, az Esterházyaknál megszokott vendégnek számított a színmûvész, Óváry Eleméréknél minden számottevô polgárt szívesen láttak. A tiszti fôügyész igen népszerû ember volt, nem csak tréfái, ugratásai miatt, hanem azért is, mert minden szavát, tettét valamilyen gavalléros gesztus kísérte. Annyi asztaltársaságnak volt elnöke, annyi gyereknek volt keresztapja, hogy egész kis vagyont kellett áldoznia ezeknek a kapcsolatoknak nyilvántartására és ápolására.

Akárcsak Szabó Dénes ’tanár úrnál’, dr. Jäger Károly lakása is szívélyes összejövetelek színhelye volt: felesége, Apáthy Kata a sok jó falat mellé szellemi csemegéket is felszolgált. Nem fogytak ki az estélyekbôl Haller Gusztávék, Szvacsina Gézáék, s akár folytathatjuk a sort Makara profeszorral, Abrudbányai Ervinnel, Albert Dénessel, Benczédy Gergellyel, Ravasz Lászlóval, Fekete Nagy Bélával vagy Bornemissza Elemérrel. Az estéket szellemi torna, tánc, egy kis finom dévajkodás és sok esetben hajnalba nyúló ’búfelejtés’ töltötte ki — jobb helyekre még cigánybandát is rendeltek –... A kolozsvári középosztály a maga módján töltötte szabad idejét.

A kereskedôk rétege szakmai egységben élte társadalmi életét. Nagy részük a régi kereskedôdinasztiák utódai, a tudásban, mûveltségben kiemelkedô üzlettulajdonosok. Urak voltak a szakmában, mint Hirschfeld Sándor, a fôtéri csemegekereskedô, aki egyébként ismert sportember is volt, és délelôttönként az üzletben rangos vevôivel adomázgatott, délután pedig agaraival vadászni ment. Bittó Dezsô, a divatkereskedô úgy öltözködött, mint egy lord, és vevôit úgy szolgálta ki... mint egy herceg, de választékosságban Püspöki Rezsôn senki sem tudott túladni.

Számos jeles kereskedôt emlegetnek a feljegyzések, köztük Schuster Emil játékkereskedôt, Kovács Pétert, Buzeskó Domokost, aki a kispénzû színészek mecénása volt, Szele Mártont, Császár Dávidot, vagy azt a Poszler Gyulát, akinek a fia Budapesten magas bírói tisztséget töltött be, és folytathatjuk a sort Segesváry Dezsôvel, Biasini Sándorral, Gergely Mártonnal, Ákontz Rezsôvel és dr. Ákontz Olivérrel. Ne hagyjuk ki a nagy tudású, lelkes könyvesek és papírkereskedôk sorából Lepage János, Rigó Ferenc, Stein János, Furman Miklós, Stief Jenô nevét sem, de a felsorolás korántsem teljes.

Az iparosréteg igen népes és sokszínû volt a századforduló éveiben. Egységes volt viszont abban, hogy minden tagja büszke volt a szakmájára és azokra a kitüntetésekre s oklevelekre, amelyeket különbözô kiállításokról hozott haza, és nem ismert alacsonyabb vagy magasabbrendû ipart. Csak kiváló iparost. A kilencvenes években Benigni Sámuel volt az ipartestület elnöke, a tehetôs hentesmester nagy tekintélynek örvendett. Sokat dolgozott, és sûrûn adakozott. Benigni (akit egyébként csak "Béniszámiként" ismertek) vezetôje volt a kolozsvári iparosok Bécsbe indított küldöttségének. Neki tulajdonítják azt a kijelentést, ami a császár jelenlétében elhangzott:

"— Felséges Úr, ha pénz kell, itt vagyok én. Ha marha kell, akkor is itt vagyok én!" — bizonygatva, hogy pénzt és marhát is szívesen ad a rászorulóknak.

Benigni után Hevessy József következett, aki évtizedekig töltötte be az elnöki tisztet. Elnöksége alatt a kitûnô iparosok sorában ott volt Mestitz bútorgyáros, Triska zongorakészítô, Lengyel, Ferenczy, Szmonidesz és Jakner cipészmesterek, az ismertebb hentesek: Dali, Lászlóczky, Burgya, Katona és Pap. Mattai, Hutter, Cserzy és Ferenczy a kenyérsütés ’nagymesterei’ voltak Kolozsváron. A cukrászatban Layda János, Károlyi Sándor (késôbb több pesti bérház tulajdonosa), Keresztes és Gyurka állottak az élen. Külön jelenség volt Tauffer János, aki Fôtéri üzletében cukrász volt nappal, éjjel pezsgôt és likôrt szolgált fel a sokszínû klientúrának. Grófok, hivatalnokok, színészek, cigányok és fiákeresek együtt fogyasztották Tauffer finomságait — demokratikus egyetértésben.

Az órások között Bácsenyszki, Sárga, Papszt és Husznik vezetett. Sárga késôbb Pestre költözött, és a legkeresettebb fôvárosi szakember lett.

A bôrfeldolgozásnak nagy hagyományai voltak a városban. A legismertebb "bôrös" Klassovitz György és Benyovits volt. Élen járó festômestert a feljegyzésekben csak egy alkalommal sikerült felfedezni: az Adorján.-testvéreket.

(Folytatjuk)

Bulbuk Jenô

Nemere for ever

(3. old.)

Kovács Nemerét sokan ismerték. Sokan szerették. Mozgalmas, égô, állandó izzásban lévô szellemének, fáradhatatlan tevékenységének igen széleskörû, kézzelfogható, bizonyítható, érezhetô, mérhetô — egyszóval: konkrét — hatása "volt-van-lészen". A "nagyemberek", mi’csináljanak-ôk-is, ilyenek.

Érdemeit nem csak most illik, kell stb. méltányolni. Utóvégre az utókor sem teljesen hülye.

Az idô forgása úgyis Nemerét igazolja; illetve az itteni idô forgásában már óhatatlanul benne van Nemere; ez a Nemere-utáni idô. Nemere ajándéka minekünk.

Antropológiából tudjuk, hogy az ember, mihelyt elhunyt, némiképpen "isten" lesz; Nemere, míg élt is, némiképpen "isten" volt némelyikünk számára, így alulírottnak is.

Nem külsôleg bíztak meg tehát, hogy az ô pályavégzésének az ürügyén, kapcsán én itt most "szerepeljek".

A Mester e nekrológ láttán mélyen beleszív az immár örök cigarettába, mélyen belekortyol az immár örök sörébe, s mosolyogva hozzáteszi: Elég morbid mûfaj, dehát csinálhattad volna vidámabbra is, igaz, nekem, ami engem illet, pont jó így, kösz, sôt, s különben is... még megbeszéljük!...

"Meghalt Nemere."

Ez a mondat, így, nem teljesen igaz.

Hát mi, akikbe lényének, szellemének egy része fokozatosan átköltözött, hát mi, nem élünk?

Szóval, Nemere csak egy bizonyos értelemben "halt meg".

Egy másik értelemben még meg sem halhat. Ilyenek a "nagyemberek".

Meghalni sem adatik meg mindenkinek.

Ez van, há’má’mi’csinálj-Te-is.

Nemere mibennünk "meghalni" nem tud, s tán..."nem mer"...

Dr. Bréda Ferenc

Elveszett munkamorál

(3. old.)

A romániai munkaszellemrôl állítólag nem csak idehaza, hanem külföldön is legendák keringenek. Számunkra, akik ide születtünk, nincsen ebben semmi meglepô, hiszen a kommunizmus beállta óta közismert a szlogen: az állam úgy tesz, mintha fizetne, az emberek pedig úgy tesznek, mintha dolgoznának.

Tizenhárom évvel a rendszerváltás után, úgy tûnik, még nem sok jele van a változásnak, legalábbis ami a munkamorált illeti. Legyen az állami vagy magáncég, a munkavállaló számára nem egyértelmû, hogy a munkahelyen legjobb tudása szerint kell hogy dolgozzon az ember. Ebben az esetben is nehéz kideríteni, hogy mi volt elôbb: a tojás vagy a tyúk? Azért nem dolgozik a munkavállaló, mert a tulajdonos éhbérért szeretné dolgoztatni, vagy a vállalkozó azért nem fizet többet, mert a munkás nem érdemli meg. Valószínûleg középen van az igazság, aminek kiderítése még sokat várat magára. Addig is ördögi körben állunk, ahonnan nincs kiút, az ország számára nincs fejlôdés.

Ezek a gondolatok jó ideje ott motoszkálnak a fejemben, miközben naponta többször is megfordulok a Máramaros utca környékén. A Kerekdombon, ahol lakom, évek óta úgynevezett utcakorszerûsítés folyik. Errôl egy igen érdekes esettanulmányt lehetne írni Romániai munkamorál cím alatt, amiben a szerzô tökéletesen jellemezhetné a magán- és állami vállalatok szélhámosságát, az itt dolgozó munkavállalóknak a munkához való viszonyát, azt a gyakorlatot, ahogy egy romániai polgármesteri hivatal a hozzá közel álló klientúrának pályázat nélkül több tízmilliárd lejes megrendeléseket osztogat, hogy néhány hét múlva kiderüljön: a nyertes vállalatoknak körülbelül annyi közük van az útkorszerûsítéshez, mint a virágárus lánynak az atomfizikához.

Mindez honi tájainkon aligha érdekel állami hivatalosszerveket. Ha nem így volna, a rendszerváltás óta nem itt tartana az ország. De itt tart, miközben az emberek többsége elfogadja a megváltoztathatatlant.

A Máramaros utca szomorú története a portól, a sártól és a hatalmas gödröktôl megkínzott környékbeli lakók számára új fordulatot vett, amikor kiderült, hogy sem idén, sem jövôre nem fejezik be az utca korszerûsítését. A Funar által az utca elejére kitétetett sárga tábla tanúsága szerint 2005-re lesz ismét járható aszfalt az utcában. Aki ismeri ezt a két-három kilométeres terelôutat, az valamiféle abszurd viccnek tartja az itt történteket, hiszen amióta a polgármesteri hivatal által istápolt munkások több éve itt mocskolódnak, azóta egy olasz cég 180 km kiváló minôségû mûútat épített Kolozsvár és Szatmárnémeti között. De a példákat sorolhatnám. Jó volna megkérdezni díszes polgármesteri hivatalunktól, hogy miért nem kötött szerzôdést egy Kolozsvár környékén tevékenykedô külföldi útépítô céggel, amelynek korszerû felszerelése, jól képzett munkásai és külföldi munkavezetôje van? Úgy tûnik, a sikeres vállalkozásoknak ezen a területen is ez a titkuk. Ehelyett napi rendszerességgel az évtizedekkel ezelôtti útépítési "szokásokkal" találkozik az ember, amihez minimális munkamorál sem társul. Amíg a szamosújvári rabok itt dolgoztak, legalább haladt a munka, azóta mintha leállt volna minden. A lapát nyelét szabadon támasztó munkások többsége valószínûleg innen készül nyugdíjba. Felelôtlen hozzáállásukkal pokollá teszik a környékbeli autósok életét is, akik jó ideje már a mellékutcákba sem tudnak felhajtani a szintkülönbségek miatt.

Az eset nyilván nem egyedi. Így néz ki a román gazdaság, a cégek többségénél ez a munkaszellem. Ezért nincs teljesítmény, ezért hiányzik a versenyképesség, és fôleg annak a biztosítéka, hogy az elvégzett munkát nem kell-e rövidesen újrakezdeni.

Jó volna eldönteni, hogy ki, mikor és hol kezdje el a változást.

Makkay József

NAPIRENDEN

Izrael elleni terrortámadást hiúsítottak meg
Romániai célpontokat jelöltek ki

(4. old.)

Romániai nyugati és izraeli célpontok ellen irányuló nagyarányú iraki terrortámadást elôzött meg márciusban és áprilisban a román elhárítás.

A nemzetközi szövetséges erôk nemrégiben olyan dokumentumokra bukkantak Bagdadban, amelyekbôl kiderült: az iraki konfliktus idején Irak megpróbált nagyarányú terrortámadást intézni a Románia területén található nyugati és izraeli célpontok ellen, de a kísérletet a Román Hírszerzô Szolgálat (RHSZ) idejében felderítette és elhárította.

Errôl a román közszolgálati rádió közép-keleti értesüléseire hivatkozva csütörtökön számolt be. Az RHSZ sajtóközleményben erôsítette meg ezeket az információkat.

E közlemény szerint ez év márciusában és áprilisában a bukaresti hatóságok kiutasítottak Romániából tíz iraki diplomatát, továbbá 31 iraki és más állampolgárságú külföldit. A kiutasítottak AG 7-es páncélelhárító aknavetôkkel végrehajtandó nagyarányú terrortámadást akartak intézni román területen található nyugati és izraeli célpontok ellen. A támadáshoz felhasználásra szánt hadieszközöket a bukaresti iraki nagykövetség kémszolgálatának vezetôje bocsátotta volna az akció végrehajtásával megbízott terroristák rendelkezésére.

A román hírszerzés, más nemzetbiztonsági szervekkel és külföldi partnerszervezetekkel karöltve, mindvégig ellenôrzése alatt tartotta a terrorakció elôkészítését és szereplôit, s idejében elejét vette a kitervelt terrortámadásnak.

Izrael bukaresti nagykövete elismeréssel szólt a román elhárítás magas szakmai színvonaláról, és kijelentette: az RHSZ-nek is köszönhetôen Románia a terrorakciók megelôzését és elhárítását illetôen biztonságos országnak tekinthetô.

Radu Timofte, a román hírszerzés vezetôje rámutatott: még 2002-ben rájöttek, mire készül Romániában az iraki kémszervezet, ezért szigorúan megfigyelték embereit. Így sikerülhetett külföldi partnerszervezetek együttmûködésével meghiúsítani a nagyarányú terrorakciót.

Timofte szerint Romániában azonban jelen vannak még "más olyan külföldi csoportok vagy személyek, amelyek, illetve akik támogatják a terrorizmust, és fenyegetik kiszemelt célpontjaikat". Más szóval: csak akkor nem fenyeget majd bennünket többé a terrorizmus, ha a jelenséget nemzetközi téren is kiirtják — mondotta az RHSZ vezetôje.

Tôkés László a kedvezménytörvény módosításáról

(4. old.)

A határon túli magyarokról szóló törvény védelmében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megalakulását kezdeményezô testület felhívást intéz a május 24-re összehívott Magyar Állandó Értekezlethez (MÁÉRT), felkérve annak résztvevôit a kedvezménytörvény módosítására vonatkozó korábbi elvek és szándékok képviseletére.

Tôkés László, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács tiszteletbeli tagja a felhívást ismertetô csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón úgy vélte: a kedvezménytörvény magyartalanítása, elsúlytalanodása több mint egy éve tart, s hatásköre az oktatás és a kultúra területére szorult vissza.

Véleménye szerint a kedvezménytörvény esetében a magyar külpolitikában az európai integrációs, a szomszédsági és a határon túli kisebbségi politika hármas egységének egyensúlya megbomlani látszik, a határon túli magyarok érdekei és igényei egyre inkább háttérbe szorulnak.

A püspök véleménye szerint a törvénymódosítás véglegesített szövegváltozatában a MÁÉRT tavaly novemberi ülésén elfogadott alapelveket kellene szem elôtt tartani, vagyis a magyarságot egységes nemzetként értelmezni, és a magyar igazolványt alanyi jogon biztosítani a határon túli magyaroknak.

Fontosnak nevezte, hogy a törvény preambulumában tételesen megmaradjon az egységes magyar nemzetre való utalás, és a kedvezmények és támogatások odaítélésének feltétele legyen a magyar igazolvány vagy a hozzátartozói igazolvány birtoklása.

Tôkés László kitért arra is, hogy a határon túli magyarok beutazását és magyarországi tartózkodását a lehetô legkedvezôbb feltételek mellett kell biztosítani.

A felhívás szerint a törvény hatálya alá tartozó személyeket a kultúra területén Magyarországon a magyar állampolgárokkal azonos jogok kell hogy megillessék, a határon túli diákok és pedagógusok pedig egyaránt kedvezményekben részesülhessenek.

A felhívás tartalmazza még, hogy figyelembe kell venni a törvényalkalmazásnál az Európai Unió országai által is gyakorolt pozitív diszkrimináció elvét.

A felhívás szerint a törvény hatálya a Magyarországgal szomszédos országokkal szemben még azok EU-s csatlakozása után sem szûnhetne meg.

Tôkés László véleménye szerint ezen szempontok figyelmen kívül hagyásával gyengülhet a törvényt létrehozó eredeti szándék, amely a határokon átívelô nemzetegyesítést kívánta megvalósítani.

Az adófizetôk csupán 65 százaléka nyújtotta be adóbevallását

(4. old.)

Az adófizetôknek csupán mintegy 65 százaléka nyújtotta be adóbevallását szerdán 16 óráig, a május 15-i, csütörtöki határidô lejártáig az arány 80–85 százalékra növekedésére számítanak, nyilatkozták a Mediafaxnak pénzügyminisztériumi források.

Az idézett források szerint az adóbevallások jelentôs részét már postára adták, így azok nemsokára megérkeznek a területi pénzügyi hatóságokhoz. Az adóbevallási íveket beküldô személyek számáról május 20-án lesznek végleges adatok.

A határidô után legtöbb harminc napos késés esetén 100 000, az egy hónapnál nagyobb késedelem esetében pedig 500 000 lejes büntetést szabnak ki.

A Pénzügyminisztérium idén nem tervez a tavalyihoz hasonló határidô-meghosszabbítást. A területi pénzügyi hatóságok 2,95 millió személynek küldtek postán adóbevallási ûrlapokat.

Az Audiovizuális Tanács ajánlásai a valóságshow-kal kapcsolatban

(4. old.)

Az Országos Audiovizuális Tanács szerint a valóságshow-k károsan befolyásolják a tévénézôket, ezért ajánlja a ilyen mûsorokat sugárzó televízióknak, hogy tartsák tiszteletben a Határon Átnyúló Televízió Európai Egyezményét, áll a testület közleményében.

A Tanács szerint ez a típusú mûsor olyan magatartás- és viselkedésformákat népszerûsít, amelyek káros hatással lehetnek bizonyos tévénézôk elveire, és szociális szempontból romboló következményekkel járhatnak. Az Országos Audiovizuális Tanács úgy véli, hogy ez a mûsorformátum ellenkezik a pozitív kulturális szereppel, amit a televízióknak játszaniuk kellene. "Nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen jellegû mûsor külön jelentést hordoz egy olyan társadalomban, amely még mindig érzi egy hosszú totalitárius idôszak okozta traumákat", áll a közleményben.

A Tanács azt ajánlja a valóságshow-kat sugárzó televízióknak, hogy tartsák tiszteletben a Határon Átnyúló Televízió Európai Egyezményének 7. cikkelyét, miszerint a televíziós mûsoroknak tiszteletben kell tartaniuk az egyéni méltóságot és az alapvetô emberi jogokat.

Románia több száz katonát küld Irakba

(4. old.)

Románia öt-hatszáz katonát küld Irakba a nemzetközi stabilizációs erôk kötelékében — jelentette a bukaresti katonai illetékeseket idézô román sajtó csütörtökön. Bár a Legfelsôbb Védelmi Tanács szerdai ülésérôl kiadott közlemény nem tartalmazott részleteket és konkrét adatokat Románia "gazdasági, politikai és katonai részvételérôl" az iraki békefolyamatban, a szárazföldi erôk vezérkari fônöke a Ziua címû napilapnak elmondta: a besztercei 811-es gépesített dandár mintegy hatszáz katonáját küldik Irakba.

Mint a védelmi tárca államtitkárának ugyanabban a lapban ismertetett nyilatkozatából kiderült, a perzsa-öböli nemzetközi stabilizációs erôkrôl Londonban lezajlott tanácskozáson olyan döntés született, hogy a román katonákat Bászra térségébe küldik, ahol egy olasz dandár részeként brit parancsnokság alatt teljesítenek majd szolgálatot.

Román sajtóértesülések szerint a mintegy 650 fôs katonai részvétel az iraki békefolyamatban az elsô félévben körülbelül negyvenmillió dollárjába kerül a román költségvetésnek. Bukaresti katonai megfigyelôk és elemzôk szerint a körülbelül 650 fôs román kontingens egy 405 fôs gépesített gyalogos egységbôl, száz katonai rendôrbôl és mintegy 150 fôs mûszaki alakulatból áll össze.

A csütörtöki román lapok idézték Mircea Geoanã külügyminiszternek egy külföldi hírügynökségnek adott nyilatkozatát is. A román diplomácia vezetôje "több mint 470" román katona Irakba küldésérôl nyilatkozott, egyszersmind hangsúlyozta: Bukarest azt szeretné, ha az iraki konfliktus utáni katonai akcióra ENSZ-mandátum alapján kerülne sor.

A Védelmi Tanács közleménye értelmében a román részvételrôl a parlamentnek kell döntenie.

KÖRKÉP

160 éve született Kalotaszeg Nagyasszonya

(5. old.)

Május 18-án, vasárnap délelôtt Magyargyerômonostor református templomában ünnepi istentisztelet keretében emlékeznek a falu nagy szülöttére, Gyarmathy Zsigáné született Hary Etelka íróra, néprajzkutatóra, születésének 160. évfordulóján. Kalotaszeg nagyasszonyának emlékére ezúttal emléktáblát is állítanak. Délután hat órától a körösfôi Rákóczi Kultúregylet szervez koszorúzási ünnepséget Gyarmathy Zsigáné bánffyhunyadi házánál (Gyôzelem tér 12. szám), valamint a Gyarmathy-család síremlékénél, a helyi temetôben. A szervezôk minden emlékezni vágyót szeretettel várnak.

Ma ingyen mozi a Stella Artois-tól

(5. old.)

Pénteken és szombaton Kolozsváron tartózkodik a Stella Artoise filmkaravánja. Ez alkalommal a sportcsarnoknál elhelyezett hatalmas képernyôn az érdeklôdôk sörkóstolgatás közben teljesen ingyenesen nézhetik meg A Triple X, A part és a Különvélemény címû szuperprodukciókat pénteken este, majd szombaton este a Directia 5 koncertezik. A Stella Artois a képernyôkön elnevezésû világturnét második alkalommal szervezik meg, ezúttal Romániában nyitottak. Szebenben május 20-án, Brassóban május 23–24-én, Bákóban május 27-én, Jászvásáron május 30–31-én, Konstancán május 6–7-én, Ploiesti-en június 10-én és Bukarestben június 13–14-én kerül sor a szabadtéri filmvetítéssel egybekötött rendezvényekre. A Stella Artois karavánja azt követôen Magyarországra, Horvátországba és Bulgáriába készül.

ÉRTESÍTIK azokat, akik 1990-ig letétbe helyezték a CEC-nél 1300-as Daciára és ARO gépkocsira a pénzüket, hogy az ügy fejleményeirôl felvilágosítást kaphatnak a Széchenyi/Mihai Viteazu téri SC Ardealu szupermarketben (a Malomárok mellett), hétfôtôl péntekig naponta 7–21, szombaton 7–18 óra között.

Nevetséges igazolásokkal menekülnek a munkától

(5. old.)

A garantált minimális jövedelemre jogosult és ezért közmunkára köteles és munkaképes 68 besztercei személy közül csupán négy (!) dolgozik ténylegesen, derült ki a Besztercei Polgármesteri Hivataltól származó információkból. A 416-os törvény végrehajtásával megbízott felügyelôk arról számoltak be, hogy a segélyre jogosult személyek orvosi bizonylattal igazolják munkaképtelenségüket. Véleményük szerint az igazolásokban szereplô diagnózis nem minden esetben valós. Az igazolásokban olyan diagnózisok szerepelnek, mint például kutyaharapás-fertôzôdés, gyomorfekély, szívbetegségek, depresszió.

Az ilyen igazolásokat felmutató személyeket egy külön erre a célra kialakított bizottságnak kellene megvizsgálnia, véli Terezia Cioanca, a Besztercei Polgármesteri Hivatal Szociális gondozóközpontjának képviselôje, aki szerint szintén ez a bizottság lenne hivatott arra, hogy megjelölje, a különféle betegségekben szenvedô megsegítettek milyen jellegû munkát végezhetnek, és mennyi ideig. A gondozóközpont felkérte a családorvosokat erre az eljárásra, ám egyikük sem alkalmazta. A Besztercei Polgármesteri Hivatal 133 személynek folyósítja a 416-os törvény által garantált minimális jövedelmet, ám ezek közül csupán 68 munkaképes.

Nem fizetik a szemétszállítási díjat

(5. old.)

A Közterület-fenntartó Vállalat képviselôi szerint nem a legjobb megoldás a szemételszállítás megszakításával büntetni a szemétszállítás díját ki nem fizetô személyeket, bár ez mindenképpen megtörténik. A megoldásnak két hátránya is van: a megszakítással még nem biztosítják az elmaradt díjak bevételét, és ugyanakkor nem bátorítják a lakosságot új szerzôdések megkötésére sem.

Radu Nechita, a Közterület-fenntartó Vállalat igazgatója elmondta: a díjakkal elmaradt személyeket felszólítják az összegek kifizetésére. Az elszállítás beszüntetése nyomán keletkezô szeméthegyek azonban a város összlakosságát negatívan érintenék. Hozzátette: a díjbeszedés könnyebbítése végett a polgármesteri hivatalban nyitnak egy irodát. Így azok a tordaiak, akik különféle díjak és adók kifizetése miatt járnak a hivatalban, kénytelenek lesznek elôbb a szemételviteli díjat kifizetni, amennyiben addig még nem tették meg.

R. T. T.

Szülôk figyelmébe!

(5. old.)

A Farkas utcában történt, Kolozsvár szívében, iskolák, egyetem, könyvtárak utcájában, május 13-án. Az iskolából hazafelé tartó 11 éves kislányt egy fiatalember elcsalta a közeli iskola kapujáig, erôszakkal betuszkolta a folyosóra, onnan a WC-be és … a megrémült gyermeket beteges szexuális ösztönei kielégítésére használta.

Az iskola vezetôsége és a rendôrség — akiket a szülôk azonnal értesítettek — segítôkésznek, de tehetetlennek bizonyultak, akárcsak a kétségbeesett család.

Vigyázzunk gyermekeinkre!

De hogyan?!

A rendôrség hírei
Pincefosztogatók

(5. old.)

Két kiskorú fiút — a 15 éves Rãzvan C.-t és a 16 esztendôs Ovidiu M.-t — fogott el a rendôrség, többrendbéli minôsített lopással vádolják ôket. A tordai beiskolázatlan gyerekek Kolozsvárra jártak "beszerzô útra", üzleteket és pincéket fosztottak ki, fôleg élelmiszercikkeket vittek el. A kár értéke mintegy 75 millió lej, eddig mintegy fele térült meg. A fiúkat 30 napra szóló elôzetes letartóztatásba helyezte az ügyészség. A büntetô törvénykönyv szerint akár 1,5–7,5 év közötti börtönnel sújthatók.

Hûtlen kezelés
Kilencvenhétmillió lejes hiányt fedeztek fel egy ellenôrzés során Cristian Emil A. (25) ügyintézônél. A céget, ahol dolgozik, több ízben megkárosította különbözô pénzösszegek eltulajdonításával, valamint különbözô árucikkek igazoló iratok nélküli kibocsátásával. Hûtlen kezelés alapos gyanúja miatt szabadlábon vizsgálják, a btk. szerint 6 hónaptól 5 évig terjedô börtönbüntetést kaphat.

Razzia
A kolozsvári 1. rendôrôrs razziát foganatosított szerdán, május 14-én, amelynek eredményeként összesen több mint 12 millió lej értékben 39 büntetést róttak ki, 17 személyt igazoltattak és bekísértek. Többek között rendôrkézre került egy kilenctagú banda is, a kiskorúak egyénileg vagy kisebb csoportokban nyolcrendbéli lopással gyanúsíthatók.

(póka)

Új MOL-benzinkút nyílt Kolozsváron

(5. old.)

Újabb benzinkutat nyitott a Kolozs megyei piacon 1995 óta jelen lévô Mol. A Dorobantilor út 58–60. szám alatt tegnap felavatott benzinkút a Mol közismerten magasszintû szolgáltatásait nyújtja. A legalább 15 liter üzemanyagot vásároló ügyfelek Mol-szalvétacsomagot kapnak, s bárki, aki jövô hét szerdájáig az új benzinkútnál tankol, egy általa kiválasztott meleg italt kap ajándékba. Azok a szerencsések, akik a városban MOL felirattal és ismertetôjegyekkel ellátott üzemanyagtartályt találnak, 20 liter benzint kapnak. Nyolcéves kolozsvári mûködése alatt a Mol 89 millió amerikai dollár értékû befektetéseket eszközölt.

Ötéves a Báthory István Anyanyelvi Könyvtár

(5. old.)

A szilágysomlyói Báthory István Alapítvány és a Mûvelôdés szerkesztôsége szeretettel meghív mindenkit a Báthory István Anyanyelvi Könyvtár 5. születésnapjára május 16-án, péntek délután 17,00 órára a Református Gyülekezeti Terembe.

Mûsor:

Megnyitó: dr. Széman Péter, a Báthory István Alapítvány elnöke.

Ex libris kiállítás Gábor Dénes gyûjteményébôl.

Lap- és könyvbemutató Mûvelôdés — Szabó Zsolt fôszerkesztô.

Hepehupa — Fejér László fôszerkesztô és Major István.

Író–olvasó találkozó: Lászlóffy Csaba Magyarok története és más kötetek bemutatása.

Az EC–paródiákok elôadása: Az ember(telenedés) tragédiája. Szerzô Pocsveiler Ilona.

Fellép: Birtalan Csaba, Nagy Sándor, Mercas Alexandra, Vince Katalin, Gáspár Boróka, Szekrényes Johanna, Birtalan Ágota, Birtalan Beáta, Bordás Boglárka, Mike Ágnes, Salánki Orsolya, Szabó Ádám, Szilvási Anikó. Díszlet: Kovács Attila. Rendezte: Kovács Anna.

GAZDASÁG

Idén legalább 400 ezer tonna cukorimport

(6. old.)

Idén a vártnál jóval kisebb területen termesztenek cukorrépát, és emiatt az ország várhatóan több mint 400 ezer tonna cukor importjára szorul.

A cukoripari szövetség egyik vezetôje elmondta, hogy a várt 90 ezer hektár helyett eddig csupán 38 ezer hektáron vetették el a cukorrépát, és a vetésterület már nem is lesz ennél nagyobb, mivel már túl késô ezzel foglalkozni.

A szövetség egy másik képviselôje arra számít, hogy a hazai cukortermelés idén mintegy 60 ezer tonna lesz, így az országnak 430 ezer tonnát kell importálnia a hazai kereslet fedezésére.

Tavaly országos szinten 67 ezer tonna cukrot állítottak elô, míg az import 430 ezer tonna volt. Szakértôk attól tartanak, hogy a napok óta tartó hôség komoly kárt okozhat a cukorrépavetésben, ami tovább ronthatja a terméskilátásokat.

7,8 százalékra esett áprilisban a munkanélküliség

(6. old.)

Áprilisban már a harmadik hónapja folyamatosan csökkent a munkanélküliség, 7,8 százalékra esett a márciusi 8,3 százalékos szintrôl — közölte a munkaügyi minisztérium. Áprilisban a munkanélküliek száma 731 ezer, márciusban 779 ezer volt.

A minisztérium a folyamatos gazdasági növekedésnek és az állásteremtésnek tulajdonítja a változást. Idén a hazai gazdaság a hivatalos elôrejelzés szerint 5,2 százalékkal bôvült a tavalyi 4,9 százalékos GDP-növekedéssel szemben.

Elemzôk szerint szezonális hatások, a mezôgazdaság élénkülése, az építôipar és a turizmus fellendülése a következô hónapokban tovább mérsékelheti a munkanélküliséget. Az év végére azonban 9 százalékra emelkedhet a munkanélküliség, mivel a kormány ígéretet tett nemzetközi hitelezôinek, hogy átalakítja a nem hatékonyan mûködô vállalatokat, és az ország védelmi szektorát is a NATO-szabványnak felelteti meg.

Az elsô negyedben 1,1 százalékkal nôtt az ipari termelés

(6. old.)

A hazai ipari termelés 1,1 százalékkal bôvült a január–március közötti idôszakban a 2002. elsô negyedévi teljesítményéhez viszonyítva. Az év elsô két hónapjában kissé visszaesett az ipari termelés, márciusban viszont 4,6 százalékkal javult az elôzô hónaphoz viszonyítva. Ezen belül a feldolgozóipar 6,3 százalékkal növelte kibocsátását.

A statisztikai hivatal (INS) jelentése szerint áprilisban újra lassult az ipari termelés és a kivitel növekedése, így kérdéses, hogy Románia teljesíteni tudja-e az erre az esztendôre tervezett 5,2 százalékos GDP-növekedést. Tavaly a GDP 4,9 százalékkal bôvült.

Az INS adatai szerint az ipar teljesítménye 65,6 billió lejt (2,02 milliárd dollárt) tett ki folyó áron márciusban, és ennek 28 százaléka ment exportra. Az ipari termelékenysége 8,7 százalékkal javult az elsô negyedévben 2002. azonos idôszakához képest, elsôsorban az energetika és a feldolgozóipar 11,8, illetve 9,7 százalékos termelékenység javulásának köszönhetôen.

CREST-pályázat

(6. old.)

A CREST Forrásközpont április 1-jén kezdte el A Szakképzett Humánerôforrás — A Versenyképes Piacgazdaság Alapja címet viselô pályázatát.

Az egyéves lefutású projekt célja, amely a Hans Lindner Alapítvánnyal közösen lesz kivitelezve, egy olyan rendszer alapjainak kidolgozása, amely aktívan befolyásolni tudja négy megye 14 településén (Magyarcsaholy, Szamosdara, Pusztadaróc, Gencs, Kaplony, Mezôfény, Mezôpetri, Mikola, Szamosudvari, Vámfalú — Szatmár megye; Magyarlápos — Máramaros megye; Kémer és Kárásztelek — Szilágy megye, Bethlen — Beszterce megye) a munkanélküliségi problémák kezelését.

A pályázat révén a CREST tanácsadókat fog kiképezni a céltelepüléseken, akiknek az lesz a feladatuk, hogy a már mûködô TELEHÁZAK keretén belül a munkanélküliség leküzdésére irányuló tevékenységeket, programokat és pályázatokat szervezzenek és indítsanak el. Ezzel párhuzamosan négy településen (Magyarcsaholy, Gencs, Kémer és Mezôpetri) ki fog épülni a professzionális számítógépes oktatás technikai és személyi háttere. A pályázat alatt több mint 80 munkanélküli személy fog informatikai szakképesítést szerezni a fent említett négy településen.

A pályázatot az Európai Unió támogatja a PHARE 2000-es Társadalmi és Gazdasági Összefogás programja keretében. További információkkal Kazamér Andrea, projektfelelôs szolgálhat a 0261-714580 telefon-, illetve fax számon, valamint az office@crest.ro e-mail címen.

Valutaárfolyamok

(6. old.)

Május 15., csütörtök

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

37 300/37 500

32 450/32 650

150/153

Május 16., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 37 538 lej, 1 USD =32 714 lej, 1 magyar forint = 153 lej.

HIRDETÉS

(7. old.)

GYÁSZHÍR

A kolozsvári hajdani ADY ENDRE KÖZÉPISKOLA 1959-BEN VÉGZETT VÉNDIÁKJAI megszomorodott szívvel értesültek nagyrabecsült és szeretett tanáruk,

BUDAI LAJOS

elhunytáról. Kedves Tanár Úr, drága Lala! Szeretnénk hinni, hogy ez a hír is csak egy móka részedrôl, mint valamennyi, amelyekkel évtizedeken keresztül vidítottad ifjú és nem ifjú tanítványaidat. Igaz emberi mivoltodat, vidám szemeidet nem feledjük. Nyugodj békében! (0025)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája
Kiesett a címvédô

(8. old.)

Szerdán a Bajnokok Ligájának második elôdöntôjén eldôlt, hogy három év után ismét azonos országot képviselô csapatok lépnek pályára a legrangosabb európai kupasorozat döntôjében (akkor a Real Madrid és a Valencia találkozott egymással). Miután egy nappal korábban az AC Milan biztosította helyét a május 28-i, manchesteri döntôben, ezúttal a Juventus cselekedett hasonlóan. Az egyetlen lényegbevágó különbség azonban az, hogy ez utóbbiak a címvédô Real Madridot gyôzték le, annak ellenére, hogy a királyi gárda egygólos elônnyel érkezett Torinóba.

A mérkôzés kimenetele különben a Real Madrid utóbbi kétheti "vergôdése" után már sejthetô volt, bár a gólzsák Raúl visszatérése meghozhatta volna az eredményességet. Ráadásul a másik gólzsákot, az egy héttel korábban megsérült Ronaldót is sikerült harcba vetnie Vicente Del Bosque vezetôedzônek, ám ennek ellenére a Real ismét kudarcot vallott.

A Juventus remek játékkal tartotta sakkban a spanyolokat, akik sem támadásban, sem védekezésben, de még a középpályán sem tudták uralni a mérkôzést, bár többet birtokolták a labdát. Sôt, védelemrôl alig lehetett beszélni a madridiak esetében, hiszen ez ismét a leggyengébb pontjuk volt. Nem mintha lett volna erôsségük. A világsztárokból álló csapat legfeljebb csak a viaszfigurák londoni múzeumában válthatott volna ki elismerést a hangzatos nevekkel, a pályán azonban partra vetett hal látszatát kelthette. Persze, fel lehet hozni mentségül, hogy Zidan, Figo, Raúl és Ronaldo nem volt 100%-os állapotban, de egy 11-est azért illene berúgni még 70–80%-os erônléttel is. Nem utolsósorban pedig, ha sérültek voltak, miért kellett feltétlenül ôket használni? Talán nincsenek cserejátékosai a Realnak? Vagy azt hitték, hogy a Juventus majd megijed e nevek hallatán?

Hát, nem ijedt meg. S ne feledjük, azért nekik is van még egynéhány sztárjuk, hogy csak a mindig veszélyes Del Pierót, vagy a szôke "bombázó" Nedvedet említsem. Emellett pedig a védelem is remekül zárt, s a magabiztos, célratörô csapatmunka hamar meghozta az eredményt. A 12. percben Nedved jobb oldali beadását Del Piero küldte tovább Trezequet-nek, aki közelrôl, a kapus mellett vágta kapuba a labdát. Ennél az eredménynél a Juve már a döntôben volt, de szerencsére nem állt be védekezésre. S ennek meg is lett az eredménye, még a szünet elôtt 2–0-t mutatott az eredményjelzô, miután Del Piero két védôt kicselezve 10 méterrôl kilôtte a bal sarkot.

A torinóiak boldogsága a 74. percben hágott a tetôfokára: focitankönyvbe illô támadás, Zambrotta az olaszok térfelérôl indította Nedvedet, aki két hátvéd szorítása közepette a büntetôfelület közelébôl, kapásból a jobb alsó sarokba bombázott: 3–0, s ezzel eldöntötte a találkozót.

De ne feledkezzünk meg közben a madridi helyzetekrôl sem. Az elsô félidôben a legnagyobb gólhelyzetet Zidane hagyta ki, miután a 44. percben Figo beadásából alaposan megtornásztatta Buffon kapust, akinek sikerült szögletre mentenie. Aztán jött a pillanat, amely mondhatni, megpecsételte a Real sorsát: Montero a 16-oson belül buktatta a kapura törô Ronaldót, a 11-es elvégzésekor Figo megtorpant a nekifutás során, s lövését Buffon meglehetôsen könnyen hárította. 2–1 helyett jött a 3–0. Sôt, a 4–0 is elég közel volt már, de azért az olaszok is tévedhetnek idônként.

Amikor már-már úgy tûnt, hogy marad a 3–0-s végeredmény, az utolsó elôtti percben Raúl indította Zidane-t, aki 13 m-rôl, kissé kisodródva a bal alsó sarokba lôtt. A maradék egy percben és a hosszabbításpercekben a madridiak már hiába lótottak-futottak a második gólért — amely a döntôbe vitte volna ôket, idegenben lôtt több találattal —, a végeredmény nem változott. A Juventus boldogságát csak az korlátozza, hogy Nedved egy értelmetlen szabálytalanság után sárga lapot kapott, s mivel már volt egy sárgája korábbról, nem játszhat a döntôben.

Egy szó mint száz: május 28-án az Old Traffordon az AC Milan és a Juventus vív meg egymással, miután a BL-ben induló négy Serie A-s gárdából mindegyik továbbjutott az elsô csoportkörbôl, ráadásul három egészen a legjobb négyig menetelt.

BL-elôdöntô, visszavágó: Torinói Juventus (olasz)–Real Madrid (spanyol) 3–1 (Trezeguet — 12., Del Piero — 43. és Nedved — 74. perc, illetve Zidane — 89. perc). A döntôbe jutott: a Juventus, 4–3-as összesítéssel.

Balázs Bence

Román Kupa

(8. old.)

A Román Kupa elôdöntôjének második visszavágóján: Bukaresti Dinamó–Ploiesti-i Astra 3–1. A ploiesti-iek a 27. percben Movilã révén szereztek vezetést, majd Bãrcãuan (48.) és Dãnciulescu (83.) révén — utóbbi könnyen megítélt 11-est értékesített — a Dinamó kiharcolta a hosszabbítást. Már-már úgy tûnt, hogy 11-es viadal dönti el a továbbjutást, amikor a 119., a hosszabbítás utolsó percében Domocos 20 m-es, mesterien lôtt szabadrúgásból szerzett góljával eldôlt, hogy a Dinamó kerül a döntôbe, 4–3-as összesítéssel (az elsô mérkôzésen az Astra 2–1-re nyert). A május 31-i döntôben, 18.00 órától tehát a Dinamó és a National vív a trófeáért.

(balázs)

Magyar NB I. — 29. forduló

(8. old.)

A labdarúgó Borsodi Liga 29. fordulójában:

Az 1–6. helyért: • Ferencvárosi TC–Siófok FC 0–2 (Csordás — 51., Fülöp — 67.) • Debreceni VSC-MegaForce–MTK Hungária 1–2 (Böôr — 86. perc, illetve Madar — 28. és Silva — 85. perc; a házigazdáktól Sabin Iliét az 50. percben kiállították) • Újpest FC–Gyôri ETO FC 3–1 (Horváth Ferenc 2 — 39. és 52., valamint Szélesi — 75. perc, illetve Bajevszki 56. perc). Az állás:

1. FTC 29 18 5 6 48–24 59

2. MTK 29 17 6 6 52–32 57

3. Újpest 29 15 6 8 54–38 51

4. DVSC 29 11 13 5 50–35 46

5. Siófok 29 11 11 7 40–35 44

6. Gyôr 29 9 9 11 39–43 36

A 7–12. helyért: • Székesfehérvári Videoton FCF–Kispest-Honvéd 1–2 (Tóth B. — 22. perc, illetve Sasu 2 — 24. és 29. perc) • Matáv Sopron–Zalaegerszegi TE 2–2 (Tóth M. — 22. és Somogyi — 11 m, 25. perc, illetve Kenesei — 11 m, 30. és Ljubojevics — 63. perc) • Békéscsabai Elôre–Dunaferr SE 2–0 (Miculescu — 9. és Fehér — 16. perc).

Az állás:

7. ZTE 29 13 7 9 54–46 46

8. Videoton 29 11 6 12 43–36 39

9. Matáv 29 8 8 13 44–50 32

10. Kispest 29 7 4 18 38–62 25

11. Békéscs. 29 7 4 18 37–69 25

12. Dunaferr 29 4 7 18 33–62 19

KÉZILABDA
Férfi Nemzeti Liga
Gyôzelem a folytatásban

(8. old.)

Közel kéthónapos megszakítás után szerdán a 19. forduló mérkôzései szerepeltek a férfi Nemzeti Liga mûsorán. Ezúttal is csonka volt a forduló, ugyanis két, rangadó jellegû találkozót már korábban lejátszottak. A találkozók általában a várt eredményekkel értek véget, s így semmi változás nem történt a sorrenden. Az elsô rangadón a liga legjobb csapata, a Fibrexnylon megerôltetés nélkül nyert a tengerpartiak ellen (a moldvaiak három fordulóval a befejezés elôtt kilenc ponttal vezetik a tabellát, s így biztos bajnoknak számítanak). A másik rangadón a két nagy rivális, a Bukaresti Dinamó és a Bukaresti Steaua csapott össze, a találkozó gyenge színvonalú nagy küzdelmet eredményezett.

Jól sikerült a bajnoki folytatás a kolozsvári legénységnek. A Remus Moldovan tanítványok bebizonyították, hogy bár csak a 9. helyen állnak, köztük és a kiesôjelöltek között nagy a különbség. Az armãturások Szucsáváról tértek haza a két bajnoki ponttal, amely ugyan sokat nem változtatott a helyzetükön, de eltávolította ôket a 10. helytôl. Szükség is volt az idegenbeli sikerre, ugyanis a következô két mérkôzésen — itthon a bajnok ellen, majd idegenben a Steauával — nem sok eséllyel fognak pályára lépni. Még akkor is, ha a labda kerek...

A forduló részletes eredményei: Szucsávai Ambr-Bucovina–Kolozsvári Armãtura-U-Agronomia 29–35, Temesvári Poli-Izometal–Târgu Jiu-i Lignit 24–21, Bukaresti Steaua–Bukaresti Dinamó 24–25, Sãvinesti-i Fibrexnylon–Konstanca 32–26, Ploiesti-i Uztel–Nagybányai Minaur 23–23 és Brassói Dinamó–Krajovai U-Petrol 18–18.

A fentiek után a táblázat állása:

1. Fibrxnylon 19 18 0 1 588–445 36

2. Buk. Dinamó 19 13 1 5 501–465 27

3. Konstanca 19 13 1 5 508–459 27

4. Minaur 19 12 1 6 541–487 25

5. Steaua 19 11 1 7 491–448 23

6. Temesvár 19 11 0 8 510–476 22

7. Ploiesti 19 8 3 8 446–430 19

8. Tg. Jiu 19 7 3 9 487–509 17

9. Kolozsvár 19 7 1 11 482–497 15

10. Krajova 19 4 3 12 417–506 11

11. Szucsáva 19 1 1 17 463–593 3

12. Br. Dinamó 19 1 1 17 366–485 3

A vetélkedô 20. fordulója május 18-án vasárnap lesz a következô párosítás szerint: Kolozsvár–Fibrexnylon, Tg. Jiu–Brassói Dinamó, Krajova–Ploiesti, Minaur–Szucsáva, Konstanca–Steaua és Bukaresti Dinamó–Temesvár.

(radványi)

KERÉKPÁR
8. Napoca Kupa

(8. old.)

Hagyományossá vált kerékpárversenyre kerül sor vasárnap, május 18-án a Napoca Kerékpáros Klub rendezésében. A nyolcadik kiírásához érkezett vetélkedôt a Bükkben bonyolítják le (a Monostor negyed fölött, a Bâlea sétány végétôl vagy a Mehedinti utcáról érhetô el). A kupán részt vehet bárki, érkezhet az ország bármelyik pontjáról, a verseny amatôrök és profik számára is nyitott.

A program: 9–11 óra között beiratkozás; 11 órakor terepfelmérô kör; 12 órakor rajt minden kategória számára; 15 órakor ünnepélyes díjátadás.

Feltételek: legkevesebb 14 éves kor, hegyikerékpár (mountain bike), sisak és személyazonossági igazolvány.

Cross-country körverseny lesz, kategóriánként változó számú körökkel. A gyôztesek okleveleket, érmeket és támogatók által felajánlott jutalmakat kapnak.

További részeletekért írjanak az office@ccn.ro e-mail-címre, vagy hívják fel a 0264/450-013 vagy a 0744-576836 telefonszámot.

Kolozs megye hét végi sportmûsorából

(8. old.)

ATLÉTIKA

Pénteken és szombaton délután 16 órától a Ion Moina Stadionban: az országos iskolás bajnokság megyei szakasza.

KERÉKPÁR

Vasárnap a bükki erdôben: 8. Napoca Kupa hegyikerékpár verseny.

KÉZILABDA

Szombaton 11 órától Tordán, a Kémiai Líceumban: Tordai Potaissa–Mehedinti-i HC — férfi A-osztály;

Vasárnap 11 órától a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári Armãtura-U-Agronomia–Sãvinesti-i Fibrexnylon — férfi Nemzeti Liga.

LABDARÚGÁS

Szombaton 11 órától a Ion Moina Stadionban: Kolozsvári U FC–Câmpulung Muscel-i ARO — B-osztály, második csoport, 27. forduló.

Szombaton 11 órától Aranyosgyéresen: Sodronyipar–Târgu Jiu-i Pandúrok — B-osztály, második csoport, 27. forduló;

Szombaton 11 órától Désen: Egyesülés–Sarmasági Bányász — C-osztály, nyolcadik csoport, 27. forduló;

Szombaton 11 órától Szamosújvárott: Olimpia–Kürtösi Frontiera — C-osztály, nyolcadik csoport, 27. forduló.

Állj!-t a tiltott ajzószereknek!
Fújjuk a magunkét

(8. old.)

Nem elôször emlékeztetünk arra, hogy mennyi kellemetlenséget okoztak, mindenekelôtt önmaguknak, s általában a sportmozgalomnak a tiltott ajzószereket fogyasztott, köznapi kifejezéssel: doppingolt sportolók. Nem egy esetben éppen a fogyasztásukat nemcsak tudomásul vevô, de nemegyszer azt éppenséggel ösztönzô szakoktatók, edzôk, egyesületi vagy klub-, sajnos, elég gyakran már magasabb tisztséget betöltô vezetôk.

Nem térünk ki most ezek részletezésére. Minden végkicsengés nélkül csupán néhány ismert sportolót említünk, aki önhibájából vagy attól függetlenül vált áldozatává a teljesítményt nem megengedett eszközökkel fokozó szerek fogyasztásának. Nem vádolunk senkit. Csak emlékeztetünk néhányukra, olyanokra mint Andreea Rãducan, Mihaela Melinte, Traian Cihãrean vagy Adrian Mateias. Emlékszünk, Ion Tiriac, a Román Olimpiai Bizottság elnöke végleges eltiltást helyezett kilátásba a végsô fokon nem csalást, avagy még inkább lopást — a vetélytársak, versenybírák, a szurkolók bizalmának meglopását —, elkövetett, de sajnos, számos tragikus végkifejletet, nem egy esetben halált okozó szerek fogyasztóival szemben.

Mégis, mindig akadnak újabb és újabb, a kábítószer-fogyasztókhoz hasonlóan egyesek szerint kevésbé veszélyesnek tekinthetô szereket fogyasztók. Olyanok is, akik csak tervezik a velük való ismerkedést. Éppen ezért nem árt idejében figyelmeztetni, Állj!-t mondani a mindkét csoporthoz tartozóknak.

Egészen újkeletû eset irányítja rá újólag a figyelmet. Sportnapilapjaink már a hét elejétôl szellôztetik az ügyet. Öles fényképekkel ellátott elsô oldalas beharangozók egy-, vagy éppenséggel kétoldalas összeállításra hívják fel a figyelmet. Mirôl is volna szó? Röviden: Daniel Vladot, a Román Atlétikai Szövetség úgymond tanácsosát, "fôfoglalkozásban" az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Szabó Gabriella és férje, egyben edzôje a kolozsvári Gyöngyössy Zsolt cégének alkalmazottját, a házaspár gépkocsivezetôjét a Pireneusokban lévô mentoni spanyol–francia határátkelôhelyen feltartóztatták. Ugyanis a román atléták Font-Romeu-i magaslati edzôtáborába igyekvô Ford Mondeo kocsijában nagy mennyiségû gyógyszert találtak a vámosok. Olyanokat is, amelyek tiltott ajzószerek. Naponta sokszor egymásnak ellentmondó hírek keltek és kelnek lábra az ügyben megindított vizsgálat során. Egyszer ezt, másik alkalommal azt mondják a megszólaltatott atléták, sportorvosok, vámosok, edzôk. Úgy tûnik, elég soká kapunk majd végleges, ám mindenekelôtt világos képet.

Mindenképpen figyelmeztetô eset. Még mindig akadnak, akik kedvelik a szabálytalanságot, a csalást. Egy biztos: a márciusi angliai, birminghami fedettpályás Európa-bajnokság körüli, igaz, más természetû szabálytalanságokhoz hasonlóan az újabb dopping-ügy sem szolgálja a romániai atlétika hírnevének öregbítését. Egyáltalán, az itteni versenyportrét sem. S mindezt az athéni olimpiát megelôzô évben.

Nemcsak az Állj!-t alaposabban nyomósítani, de a meghirdetett szigorú intézkedéseket következetesebben alkalmazni — ez az illetékesek feladata. Ezt követeli meg a sportolók egészsége, a sport tisztasága...

László Ferenc


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -