2003. május 23.
(XV. évfolyam, 113. szám)

Érettségi — kisérettségi 2003

(1. old.)

Hosszú évek óta elôször teremtettek olyan vizsgafeltételeket, hogy az érettségin biztosítani lehessen a tételek központilag kivitelezett magyar nyelvre való fordítását — tûnt ki a megyei tanfelügyelôség soros csütörtöki sajtóértekezletén.

Valentin Cuibus fôtanfelügyelô elmondta: a tesztrendszer bevezetése az érettségi vizsgán jótékonyan befolyásolja a vizsga egész menetét. Lényegesen csökkenteni lehetett a tanfelügyelôség vizsgaköltségeit, ugyanis a tesztek javításához messze nincs szükség akkora apparátusra, mint a klasszikus tételek esetében. Andronescu miniszter asszony kolozsvári látogatása során tisztázódott a kisebbségek nyelvére való tételfordítás kérdésköre is: mivel a tesztrendszer esetében már nem áll fenn olyan mértékben a "titokkiszûrôdés" lehetôsége, mint eddig, a június 23-án kezdôdô megmérettetés-sorozaton már nem lesz gond a tételfordítás. — Minden tantárgy esetében biztosítja a minisztérium a tételek központi fordítását — mondta a fôtanfelügyelô.

A kisérettségivel kapcsolatban megjegyezte: a megyei tanfelügyelôség egy brosúrát jelentetett meg, amelyben minden olyan tudnivaló megtalálható, amely a képességvizsgával kapcsolatos. — 10 000 példányban jelentettük meg, és minden egyes nyolcadikoshoz eljuttatjuk. Mintegy 8700 nyolcadikosunk van, így a tartalék példányokat az osztályfônököknek, illetve az iskolai könyvtáraknak küldjük ki — mondta.

Sz. Cs.

Scheele a régiókról

(1. old.)

Jonathan Scheele, az Európai Bizottság romániai delegációjának vezetôje Kovászna megyében tett látogatása során kijelentette: Az EU nem ír elô egy bizonyos regionális megoszlást, de a csatlakozási tárgyalások lezárásához és az európai alapok kiutalásához szükség van egy ilyen struktúrára — hangsúlyozta. "A fejlesztési régiók szerkezetének módosítása késleltetné a tárgyalási folyamatot, de senki nem mondja, hogy az 1998-ban született területi felosztás örökké érvényes marad" — fogalmazott az EB romániai képviselôje.

Nagyobb épületet keresnek az útlevélosztálynak

(1., 4. old.)

Eddigi tevékenységét és a közeljövôre tervezett intézkedéseit ismertette tegnapi sajtóértekezletén a Kolozsvári Területi Közrendfelügyelô Hatóság, amelynek elnöke Alexandru Apahidean. A minisztertanácsi határozat alapján még elmúlt év novemberében megalakult hatóság az európai törvények összehangolásának megfelelôen jött létre, a rendôrség demilitarizálásának céljával, magyarázta érdeklôdésünkre Buchwald Péter megyei tanácsos, a szóban forgó hatóság megválasztott tagja. Csak konzultatív hatáskörrel rendelkezik, nem ellenôrzi és nem gyakorol felügyeletet a rendôrségre, hanem kapcsolatot teremt a rendôrség és a civil társadalom között. A megyei tanács mellett mûködik különálló intézményként a hatóság tagjai havonta gyûlést tartanak, ellenôrzik az állomáson, piacokon, köztereken, falvakban felmerülô közrendi kérdéseket, a tapasztalatok alapján jelentéseket fogalmaznak meg, amelyeket felterjesztenek a rendôrségnek. Begyûjtik a rendôrség elleni panaszokat is, és különbözô idôközökben fogadóórát tartanak.

A közrendfelügyelô hatóságban 6 megyei tanácsos vesz részt mindegyik politikai alakulatból, a törvény szerint pedig a hatóság tagjai az alprefektus, a megyei rendôrfôparancsnok, a megyei tanács elnöke által kinevezett 4 személyiség, a civil társadalom képviselôi (a jogi kar dékánja, az onkológiai intézet fôorvosa, a kereskedelmi kamara elnöke, egy építkezési vállalat igazgatója, a polgári védelem vezetôje). A hatóság három albizottságban mûködik. Az egyik ilyen bizottsági munkán Buchwald Péter tanácsos felvetette az útlevélosztályon hosszú ideje tartó embertelen körülményeket, a több hónapos várakozást, majd több órás sorbanállást az iratok leadásáért és kiváltásáért. Alexandru Apahidean a tegnapi sajtóértekezleten elmondta, hogy az útlevélosztályon kialakult körülményeken egy nagyobb épület javíthatna, ahol el tudnák helyezni nem csupán az útlevélosztályt, hanem a személyi igazolványokkal és gépkocsi bejegyzéssel foglalkozó osztályokat is. Erre kínálkozott egy lehetôség a Május 1 téren, ahol az egykori Unirea gyár irodaépületét lehetne erre a célra átalakítani.

(i)

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

IRODALMUNK A 16–17. SZÁZADBAN címmel tudományos tanácskozást szervez az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi Szakosztálya és a BBTE Bölcsészkarának Magyar Irodalomtudományi Tanszéke május 24-én, de. 10 órától a Bölcsészkar 146-os termében. A délelôtti elôadások témája: Használat, irodalom, használati irodalom. Elôadók: Egyed Emese, Czintos Emese, Gábor Csilla, Tasi Réka, Farmati Anna. Az ebédszünet után, délután 3 órakor folytatódó tanácskozás tematikája: Nemzet, történet, emlékezet. Elôadók: Luffy Katalin, Csorba Dávid, Vincze Hanna Orsolya, Tóth Zsombor. Szeretettel várják az érdeklôdôket.

IDÔRINGATÓ VIZEK — DÉS ÉS KÖRNYÉKE címmel Kovács Katalin mondja el gondolatait egy készülô szociográfiai regény kapcsán a dési Népfôiskola keretében ma, május 23-án, pénteken du. 6 órától a dési Magyar Házban.

PÉNZ ÉS HITEL — A Sapientia Alapítvány–Kutatási Programok Intézete és a BBTE Közgazdasági Kara közös vendégtanári programjának keretében dr. Száz János, a budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem professzora tart elôadássorozatot a Közgazdasági Karon május 24-én, 9–20 óra között és május 25-én, 9–14 óra között.

A VAKÁCIÓBAN IS FOLYTATÓDIK A SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM az RMDSZ Pata–Györgyfalvi negyedi körzetének Jugoszlávia utca 51. szám alatti székházában. Az árva és az anyagilag hátrányos helyzetû gyerekek részére teljesen díjmentes a tanfolyam. Feliratkozni a fenti címen lehet. Érdeklôdni telefonon: 151-146, 146-417.

JÚLIA-BÁLT RENDEZ A NYUGDÍJASOK KLUBJA május 25-én, vasárnap du. 5 órától a Mikó/Clinicilor utca 18. szám alatti Heltai-alapítvány klubtermében. A muzsikát most is Marton István szolgáltatja.

ÚJRAINDUL AZ OEDIPUS-QUARTETT filmklub. Ma, május 23-án Werner Herzog Woyzek-ét vetítik, színes, szinkronizált német film, Georg Buchner drámatöredéke alapján, 81 perc. helyszín az Apáczai-líceum fizikuma, este 7 óra.

Mától Kolozsvár a filmközpont
Kezdôdik a Transzszilvánia Filmfesztivál

(2. old.)

Bár még javában zajlik a Cannes-i filmfesztivál, Románia és Kelet-Európa filmeseinek figyelme mától átirányul Kolozsvárra. Ma kezdôdik ugyanis a II. Transzszilvánia Nemzetközi Filmfesztivál kilencnapos programja.

A rendezvény egy év alatt valóban az egyik legfontosabb Kelet-európai filmfesztivállá nôtte ki magát, amelyre a nemzetközi filmvilág is különös figyelmet fordít. És nem csak azért, mert francia, brazil, amerikai, orosz, palesztin, cseh, japán, angol, bosnyák, lengyel, spanyol, magyar, holland, izlandi, osztrák, szlovén, argentin, dán, német és svéd filmeket mutatnak be. Hanem azért is, mert a fesztivál egyben román filmszemle is lesz: az utóbbi egy év román termésébôl vetítenek le nem kevesebb, mint tíz alkotást, és ezeknek egy része annyira új, hogy ez lesz az elsô tesztvetítése.

Nem csoda hát, hogy a román filmesek krémje Kolozsváron tölti a jövô hetet, és az sem lehet meglepô, hogy több tucatnyi filmes szaklap munkatársa jelezte: a Cannes-i fesztivál után Erdély felé veszi útját.

A vetítések ma délben kezdôdnek a Gyôzelem és a Mûvész mozikban, az ünnepélyes megnyitóra pedig 18 órától a Köztársaság moziban kerül sor, ahol ezt követôen az Úr városa (Cidade de Deus) címû sokszoros fesztiváldíjas brazil alkotást vetítik.

A megnyitóra százezer lejbe kerül a belépô, akárcsak a május 31-i záróünnepségre, amelyet a TVR 1 élôben közvetít. A vetítések 45 ezer lejes jeggyel tekinthetôk meg, kivétel Janovics Jenô 1920-ban, Kolozsváron forgatott némafilmje, amelyhez két DJ fog élôben zenét keverni; ezt az egyedi élményt azonban borsosan meg kell fizetni: százezer lejbe kerül, hogy részesei legyünk a két kor mûvészeti kapcsolódásának.

A fesztivál versenyszekciójában elsô és második filmes rendezôk alkotásai szerepelnek: Blind Spot — Holtpont (r: Hanna Slak, Szlovénia), Blue Moon — Kék Hold (Andrea Maria Dusi, Ausztria), Edi (Pjotr Trzaszkalszki, Lengyelország), Furia — Düh (Radu Munteanu, Románia), Getting my brother laid — A tesvérem lefektetése (Sven Tadicken, Németország), Intacto (Juan Carlos Fresnnadillo, Spanyolország), Long Way Home/Raising Victor Vargas (Peter Sollett, amerikai), Noi Albinoi (Dagur Kari, Izland), Parlez moi d’amour (Sophie Marceau, Franciaország), Szép napok (Mundruczó Kornél, Magyarország), Remake (Dino Mustafic, Bosznia), Shake It All About — Keverd jól össze (Hella Joof, Dánia), Tan de repente (Diego Lerman, Argentína). A zsûri tagjai: Barry Gifford (amerikai író, David Lynch Lost Highway és Wild At Heart címû filmjeinek forgatókönyvírója), Alissa Simon (a Palm Springs-I filmfesztivál mûvészeti igazgatója), Olivier Nicklaus (a francia Les Irockuptibles folyóirat filmkritikusa) és Alex Leo Serban (román filmkritikus).

A versenyen kívüli filmeket tematika szerint csoportosították: a Szupernova szekcióban az utóbbi évben jelentôs fesztiválsikerként elkönyvelt alkotásokat mutatnak be, például David Cronenberg Spider és Stephen Daldry The HoursAz órák címû mûveit. Ebben a szekcióban kapott helyet az utóbbi idôk fesztiválszempontból legsikeresebb magyar filmje, a Hukkle is, amelynek rendezôje, Pálfi György jelen lesz a rendezvényen.

Sarkcsillag gyûjtônév alatt három skandináv filmet mutatnak be, ezek közül a 101 Reykjavikot már tavaly is mûsorra tûzték, csakhogy akkor a film kópiája elkeveredett a repülôtéren. Külön kategóriában mutatnak be független amerikai filmeket, a francia újhullám filmjeit. A fantasztikus és rémfilmek kedvelôi az Árnyak szekciót keressék, amelyben többek között a hatalmas amerikai közönségsikert aratott The Ring is bemutatásra kerül. Az Unlimited — Határ nélkül gyûjtônév ellentmondásos, provokatív alkotásokat takar, amelyek mindenhol megosztották a szakemberek és a nézôk véleményét. A 3 X 3-ban elsimert rendezôk három-három alkotását mutatják be: Lukas Moodysson (Fucking Amal, Tilsammans, Lilya 4-ever), Pedro Almodovar (Forró vér, Mindent anyámról, Beszélj hozzá), Lucian Pintilie (Duminica la ora 6, Balanta, Terminus Paradis).

Balázsi-Pál Elôd

"Egy mondat a zsarnokságról"

(2. old.)

A Korunk fiatal képzômûvészek számára Egy mondat a zsarnokságról címmel 2002-ben kiírt pályázatát a zsûri 2003 májusában sikeresnek nyilvánította, és a kiírástól eltérôen három pályamunkát részesített a megosztott díjban. A díjazottak: Juhos Sándor (Kolozsvár); Simon I. Noémi (Nagyvárad); Tódor Attila (Nagyvárad).

A pályázatra beküldött munkákat a Korunk Galériában állítják ki, 2003 júniusának második felében.

A Korunk Galéria vezetôsége

Fiatalok bemutatkozása

(2. old.)

A Transilvania Filharmónia május 20-i, Emil Simon által vezényelt szimfonikus hangversenyén négy fiatal szólista, a Gh. Dima Zeneakadémia növendékei mutatkoztak be, nagyrészt XX. századi nagyigényû alkotásokkal.

Aaron Copland, az Egyesült Államok egyik legnevesebb zeneszerzôje egyidôs az elmúlt évszázaddal: 1900-ban született. Zenei tanulmányait Párizsban végezte, 1924-ben visszatért hazájába. Termékeny zeneszerzô, legismertebbek zenekari mûvei, balettjei. A mûsoron lévô Klarinétversenyét — sok híres zeneszerzôhöz hasonlóan (köztük Bartók is) — Benny Goodmann nagy amerikai klarinétmûvész megrendelésére írta 1947-ben.

Rãzvan Cosmin Poptean a versenymû szólistája a szatmári Zenelíceum elvégzése után jelenleg a Zeneakadémia III. éves növendéke. Bársonyos, behízelgô hangja a kéttételes versenymû lírai dal jellegû elsô részében érvényesült, az ördögi nehézségû kadenciában virtuozitását mutatta be. Kiváló klarinétos!

Ravel: Tzigane címû szólóhegedûre és zenekarra írott mûvét egyfajta virtuóz magyar rapszódiaként fogta fel, a rafinált raveli fantáziát 1925-ben írta a szerzô, Arányi Jelly világhírû magyar hegedûmûvésznônek ajánlva.

A nagybányai születésû Ana Bogãtilã jelenleg a Zeneakadémia elsôéves növendéke. Kiskorától hegedül, több hazai verseny díjazottja, 2001-ben a Jeunesse Musicale különdíját nyerte el. Jóízlésû zenei frázis, magvas hegedûhang, különösen szép mélyhangok a jellemzôi, ugyanakkor technikai tudása sem hagy kívánnivalót maga után. A ráadásul játszott Bach szólószonáta tétel stílusérzékét bizonyította.

Prokofjev: II. g-moll zongoraversenyét — amelynek most I. és II. tételét hallottuk — 1913-ban komponálta, közvetlenül az elsô világháború elôtt. Elsô része szélesen ömlô, andantino, a második motorikus perpetuum mobile-szerû Scherzo. Az Oroszországban született Olga Cleanchina kisenyovi tanulmányai után ösztöndíjjal tanul Kolozsváron, ahol már több hangversenyen is részt vett. Törékeny termetéhez képest meglepôen robusztus billentés — ahol az elôadott mû megkívánja —, jó technikai kézség jellemzi Ninuca Osanu-Pop növendékét, kellô muzikalitással adta elô a Prokofjev-versenymûvet.

A fiatal Holbein Haláltánc ciklusa inspirálta Liszt Ferencet hasonló címû mûvének megírására, amely a középkori Dies Irae dallamára írott nagy zongoratudást megkövetelô variáció-sorozat. Liszt tanítványa, Nikolai Rubinstein mutatta be annak idején a nagyszabású mûvet. A szólista Georgiana Bailicenco jelenleg a Zeneakadémia II. éves növendéke, több nemzetközi és hazai versenyen vett részt, valamint skóciai és hazai mesterkurzusokon, félelmetes glissandói már századunk zenéje felé kacsintanak. Mindez biztoskezû elôadóra talált Georgiana Bailicenkoban.

Nem négy kezdô hangszeres növendéket hallottunk ezen az estén, hanem négy kiforrott egyéniségû, magabiztos mûvészt!

Morvay István

A tordai iskolások 2003. évi rajzversenye

(2. old.)

A Petôfi Társaság rendezésében került sor Torda és környéke iskoláinak ez évi rajzversenyére. Az ember... embernek barátja témára sok jó rajz érkezett és így a díjak száma is nagy. Meghívottként küldtek rajzot a kolozsvári Apáczai-líceum tanulói.

Díjazott versenyzôk: Aranyosgyéres: Katonai Kincsô, Kádár Ferenc, Kiss Arabella, Székely Róbert, Szél Tímea; Óvodások: Sógor Ádám, Melissa Amália, Csegöldi Anita Andrea, Nagy Ildikó, Dobre Erika I. osztályosok; Deé Kinga IV. osztályos. Aranyospolyán: Bihari Emese Piroska másodikos, Fodor Mihály és Fedurágai Kinga harmadikosok, Fodor Emese negyedikes. Bágyon: Csép Hilda Júlia (II. o.), Kovács Melinda (IV. o.). Apáczai-líceum, Kolozsvár: Sollok Tímea (VI. o.), Mille Tímea (VII. o.), Gerôcz Denisszia, Jankó Erika, Kónya Katalin, Babos Tímea ötödikesek.

Torda: Szilágyi Andrea, Baricz Renáta, Szilágyi Tímea, Székely Harold, Harmath Zsófia Dóra, Novák Ilike, Fodor László, Balázs Csilla és Bálint Aba András elsôsök, Szigheti Evelin, Marton Henrietta, Szabó Tünde, Vári Lôrincz, Katona Noémi Renáta, Simonfi Noémi és Fodor Levente másodikosok, Gilyen Hunor, Jakab Mátyás, Német Andrea Szidónia, Kerekes Fekete Ernô, harmadikosok, Keresztes Lehel, Klauber Roland, Szabó Tímea Anikó, Murãsan Florin, Szakács Erika, Karácsonyi Alpár, Simon Katalin, Maksai Júlia, Nagy Katalin és Dãrãmus Dániel negyedikesek, Bogosi Kinga hatodikos, valamint Tasnádi Ottó XI. osztályos tanuló.

A zsûri elnöke: Deleanu Márta képzômûvész volt.

Suba László

Lapról lapra

(2. old.)

Erdélyi Riport
Módosult szerkezettel, mûsormelléklettel bôvülve jelentkezik az Erdélyi Riport legújabb száma. Kiemelkedik a laptestbôl Bíró Béla helyzetképe Nacionalizmus és nacionalizmus címmel, Lengyel László beszélgetése Hankiss Elemérrel, Kuszálik Péter vitairata, interjú Tófalvi Éva sílövôvel, összeállítás magyar befektetôk bukaresti jelenlétérôl, riport a szatmári Kölcsey Gimnáziumról. A lapszám publicistái: Ágoston Hugó, Szûcs László, Kinde Annamária, Papp Sándor Zsigmond.

Megvásárolható az újságárusoknál, elôfizethetô az APEX AB COM kft. kézbesítôinél, akik kérésre házhoz mennek. Telefon: 439-120. (fizetett reklám)

Erdélyi Napló
A lap 20. számának címlapja az erdélyi magyarság megosztására utal: Itt egy alapkô, ott egy alapkô — ez annak az összeállításnak a címe, amely megvilágítja, miként lett ugyanazon létesítménynek két különbözô helyszínen, Érmindszenten és Nagyváradon alapköve. A lap riportja Petrozsénybe, a valaha zömmel magyarok lakta városba kalauzolja el az olvasót.

VÉLEMÉNY

Lehúzós játék

(3. old.)

Látom a tévében, olvasom az újságban, hogy milyen hihetetlenül gyengén állnak anyagilag az ország vezércsapatának számító sokak, akikrôl pedig az a hiedelem terjeng, hogy csak úgy dúskálhatnak a földi javakban. Merô kitaláció! Úgyhogy egy nagyon kurta pillanatig még a lelkiismeret-furdalás is meglegyintett, hiszen magam is jónéhányszor gyanúsítgattam olyasmivel a szegény kormányt — nyilván, alaptalanul —, hogy bezzeg ezekre a semmittevôknek minôsíthetô széltolókra mindig van gondja, nekik egyszer sem felejti el az inflációhoz meg az áremelkedésekhez igazítani a bérüket, pedig nekem úgy tûnt, hogy az amerikai (most már közös európai) színvonalhoz méretezett a jövedelmük. Legalábbis ahhoz mérten, amennyit buzgólkodásuk megér. Most egészen más látszik kiderülni: nemcsak az országért, értünk, de lám, még magukért, családjukért sem tettek annyit, amennyit tehettek volna. Másképp hogyan maradhatott a többség olyan szegény, mint a templom egere, vagy ami még rosszabb, mint az elnök úr, aki pedig, és ráadásul még becsületesnek is mondja magát. Úgy tûnhetne tehát, hogy alaposan mellétrafáltam, amikor olyanokkal gyanúsítottam meg a kormányt, hogy a klientúrán túl az égvilágon semmit sem tesz a valóban rászorulók érdekében, hogy látszat és pillanat szülte cselekvésekkel, harsogó be- és kijelentésekkel, no meg sürgôsségi kormányrendeletekkel toldozza-foldozza azt is, ami régóta teljes átalakításra, de minimum gyökeres revidiálásra szorulna. Így hát se szeri, se száma a begyújtott, de beindítani már elfelejtett kampányoknak, hamvában holt kezdeményezéseknek. A most túlmediatizált vagyonbevallás valósága minden elôzetes feltételezést leseper a járdáról: ezek a szegény emberek, akikrôl szebbnél szebb vagyoni legendák és feltételezések keringtek, akik pedig értünk nyomják kínos-keservesen a parlamenti meg a szenátusi székeket, meg a többiek, minden rosszindulatú rágalmak és pletykák ellenére, sajnálatra méltóan szegények, nincs semmijük, de amijük van, azt is mind egy szálig az átkosban szerezték, esetlegesen grizsuliu szüleiktôl örökölték! Bizonyára — gondolom — épp az a szörnyû, hogy mostanában már mozijegyre sem telik nekik, legalábbis nem annyira, mint régen, amikor minden héten megnézhették legalább kétszer a szocializmus építése filmvászonra vitt hôskölteményeit. Most azonban egyik napról a másikra élnek, s azzal töltik még a parlamentben is drága idejüket, hogy a pad alatt az ujjaikon számolják ki, hány nap is van a szerény miniszteri, parlamenti, egyéb fizetésosztásig, minthogy a családnak két-három héttel a fizetésnap elôtt nincs már mit kikotorni a kasszából, tehát nagyon össze kell húzniuk a nadrágszíjat, és alaposan megfontolni, mire adhatnak ki még valamennyit, hogy a végén ki tudják fizetni az egeket ostromló számlákat, mellékdíjakat, az egészségbiztosítás szavatolta ingyenes orvosi ellátás, laboratórium, beutalás, támogatott gyógyszerek magas árát. Ebbôl is látható, ez a kormány ránk, többiekre is gondolt, mert ez alkalommal is megoldhatta volna az államnak a felsô kilencezerötszázzal kapcsolatos gondját ugyanúgy, ahogy annak idején, pontosan öt évvel ezelôtt tette, amikor remek humorérzékkel az egészségügyiek gordiuszinak tûnô bérgondját egyetlen pillanat alatt oldotta meg az egészségügyi biztosítás bevezetésével. Ezzel a rettenetesen humánus és szolidaritásra ösztönzô nemzeti összefogással a szegény politikai kaszt nagy gondja is, akárcsak az ugyanolyan szegény orvosoké, megoldást nyerhetett volna, és e derék, de becsületes fiúk végre fölemelhették volna tekintetüket a pad alatti ujjaikról. De nem! Ez a kormány nem olyan! Ennek van szíve. Igen, szíve, mert ne higgyük azt, hogy kifogytak az egészségbiztosításhoz fogható remek lehetôségekbôl, amelyek ürügyén a levonhatatlant is levonhatják (mint például a nyugdíjasoktól), és hazafias közüggyé emelhetnék, mint a szegény nyomorgó orvosok anyagi gondjainak össznépivé tett összefogásos kigyógyítását...

Téved, aki azt hiszi, hogy ötletinfláció van! Na nem. Legfönnebb a lenyúzható bôr lesz lassan hiánycikk. Ámbátor, ahogy Brikleni úr szokta kaján mosollyal mondani: egy jó politikusnak hetvenhét réteg bôr van a képén! (Ki tudná megszámolni, a rossz politikusok hány rétegûek?)

Mindezzel nekem csak az a bajom, hogy sohasem ôk, hanem mi, többiek fizetjük az összetört cserepek árát. Persze, az is feltételezhetô, hogy a politikusok viszont azt képzelik: annak a népnek, amelybôl vétettek és kiemeltettek, annak a hátán sem lehet ennél sokkal kevesebb bôrréteg...

Bizonyára ezért próbálnak meg, újabb és újabb lehúzással, a talány végére járni...

És a vagyonbevallás?

Úgy tûnhet, mi ez egyszer megúsztuk, most rajtuk, a felsô kilencezerötszázon a sor. Néhány napig volt mivel foglalkoznunk.

Vajon milyen lehúzós játék készül?

Kiss János

Húzd meg, ereszd meg

(3. old.)

A módszer nem új: így volt ez már ’89 elôtt is. Amíg egyszer csak a cérna mégis elszakadt, és jött a változás. Nagyon sok minden gyökerestôl átalakult, a húzd meg, ereszd meg azonban továbbra is mûködik. Hetek óta csak azt hallom a közszolgálati tévében és rádióban, hogy a két intézmény milyen kitûnôen mûködik, s hogy én milyen szerencsés ember vagyok, mert mindössze havi 1 dollárért s még néhány centért párjukat ritkító kiváló mûsorokat láthatok-hallhatok. Mondják pedig mindezt maguk a mûsorkészítôk, természetesen önmagukról. Lehet, hogy én vagyok túl finnyás és túl kevéssé hiszékeny, de számomra az effajta öntömjénezés még a valóban jó mûsorok hitelét is kérdésessé teszi. Merthogy a magyarban az a szólás járja: öndicséret büdös. De mintha még ez, vagy valami hasonló is megjárta volna a központilag irányított, teljesen független rádiós-tévés agyakat, mert másokkal is mondatják szüntelen a hozsannázó szöveget az akadémikustól az egyszerû földmûvesig. Mellesleg haladó hagyomány ez is: ’89 elôtt visszhang-gyûjtésnek hívták. A kondukátor gondolt egy merészet, s persze a népességnek nagyon rosszat, a média pedig nyomta a lelkes alattvalók dicshimnuszait. Most kormányunk is gondolt egy nagyot, s elhatározta: árukapcsolásos módszerrel a villanyszámlához csapja a rádió-tévé illetéket. Tetszik, nem tetszik, van rádiód, tévéd vagy nincs, fizetned kell. Méghozzá egyszerre a villanyfogyasztással. A népség pedig benyúl a zsebébe, mert mi egyebet tehetne, közben pedig méltatlankodik, zúgolódik. Olyannyira, hogy a számlák kiegyenlítését követô napon, de csak akkor, bekövetkezik az a bizonyos ereszd meg. A villamosmûvek bejelenti, hogy a rádió-tévé illetéket egy késôbbi idôpontban is ki lehet egyenlíteni. A kormány pedig negylelkû engedményeket tesz: iskoláknak, kórházaknak, öregek otthonának és — ez nem vicc — a temetôknek. Holtom után tehát megszabadulok a közszolgálati tévének nyújtandó támogatástól. Hát mit mondjak? Ez is valami. De persze az sem kizárt, hogy a kormány még megbánja elhamarkodott ígéretét, ismét közelednek ugyanis a választások. Arra pedig ajánlatos alaposan felkészülni, a felkészüléshez kell a megfelelô szócsô, a közszolgálati rádió és tévé, annak pedig kell a pénz, hogy gördülékenyen mondhassa a kontinuitást biztosító szöveget. Az adófizetô pénzéért. Aki kap majd érte cserébe épületes, közszolgálatiasan kormány- és kormánypárt-szolgálati választási mûsorokat. Mert erre megy ki a játék.

Németh Júlia

Hat kôbe vésett nyelvemlék

(3. old.)

2.
A Petôfi (Külsô-Torda, Avram Iancu) utca 1. szám alatt, az udvarban, a városfal délnyugati sarkán, a Vargák tornyának dél-délkeleti oldalán, kb. 1 m magasságban latin sírfelirat olvasható:

H(i)C TVMVLATVS E(st) LUCAS F(i)LIVS

NOBILIS [LV]CAE LITERATI ZEOLEOSI

O FI(li) INGENVE LVE AC HARME LOQVELA

MEMOR E(st) LI(n)GVA DVLCIS AMORE TVA

AN(no) DO(omini) 1574 3 DIE OCTOBR(i)S

’Itt van eltemetve Lukács, / nemes Szôlôsi Lukács deák fia. / Ó, kiváló fiam! Sírj és könnyezz, beszéd! / Szeretetedre emlékezik az édes nyelv. / Az Úr 1574. esztendejének október 3. napján’ (Szabó György fordítása).

Korabeli szokás szerint a szöveg több betûjét összevonták. A harmadik sorban lévô HARME értelmetlen. Úgy tûnik, az egykori kôfaragó így betûzte ki a ’könnyezz’ jelentésû LACRIMAt (Szabó György közlése).

Ez az egyetlen, a városfalban megmaradt latin nyelvû sírfelirat. Nagyajtai Kovács István Kolozsvári régiségek címû tanulmányának lábjegyzetében említi: "másik [sírirat] Szôlôsi Lukácsé, s hasonlólag várfalban a [...] Bogdánfi ház udvarán." (Tudománytár, XIV., Buda, 1843.). A feliratban szereplô Szôlôsi Lukács deák talán azonos azzal a Lukács deákkal, aki 1561-ben a város egyik számvevôje, 1570-ben pedig egyik vonásigazgatója volt.

3.
A Majális (Külsô-Szén, Köztársaság) utca 7. szám alatt, az udvar déli végében lévô kamrában, a Vargák tornyának északnyugati oldalán, ugyancsak az egykori kôkertben, az egyik, füles táblának vésett kövön sírfelirat olvasható:

IT FEKSIK VDS I. GI(-)

ARTO IANOS HASAS

LEANIAVAL [...]MNIVAL

ES HAIADON LEIAN(-)

IAVAL ANNO D(omi)NI

1574

Mai olvasata: Itt fekszik üdôs Í[j]gy / ártó János házas / leányával ...?nival / és hajadon leán / yával Anno Domini (’az Úr’) / l574. (’esztendejében’).

A kô mérete: 25,5x53 cm.

A neves mûvészettörténész, Balogh Jolán által több ízben közölt szöveg nem teljesen azonos a helyszínen olvasható, fenti szöveggel: betûk kimaradtak, az eredetiben nem létezôk kerültek bele, az eredetitôl eltérô a tördelése. A kô méretei sem egyeznek az általa közöltekkel. Véleménye szerint ez és az alább közölt másik két sírfelirat megsemmisült. Mindhárom szövegét Pákei Lajos följegyzéseibôl vette át. [Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti emlékeirôl. Erd.Múz., XLIX. Kvár, 1944.; Kolozsvári kôfaragó mûhelyek. XVI. sz. Bpest, 1985.]

Az elsô sor általa közölt ID-je valójában VD, s minthogy az S a VD-hez tapad, VDS, a szöveg mai olvasata pedig nem ID(ôsebb), hanem ÜD(ô)S(ebb). A név ily módon nem Szíjgyártó — noha Deák Farkas is ennek olvasta [Magyar feliratu sírkövek a XVI. századból. Archeologiai Értesitô, Bpest, 1879.] —, hanem Íjgyártó. Hozzá kell tennünk, hogy annak idején az sz hangot z-vel jelölték. A manapság Szíjgyártónak írt névnek így a feliraton Zigiartonak kellene lennie. Bár az oklevelek tanúsága szerint az elsô s-sel írt Szíjgyártó csak az 1580-as években tûnik föl, e nevet továbbra is elsôsorban z-vel írták. Megemlíthetjük, hogy a XVI. századi kolozsvári nevek között nincs Szíjgyártó. Annál több viszont az Í(j)gyártó: Jgarto Lukachne, Jgartho Esthwan, Benedicti Igyarto, Igiarto Gergy, Igiarto Georg, Igyarto Georgy, közülük nem egy a város tekintélyes polgára: Igyartó Benedek 1568-ban és 1570-ben esküdtpolgár, 1569-ben a százak tanácsának tagja, 1573-ban királybíró, Igarto Istwan 1569-ben a százak tanácsának a tagja, Ijgyártó Mihály 1590-ben fôbíró, Ijgyártó Simon 1595–1596-ban a Szent Mihály-egyház kurátora, 1602-ben a felsô ispotály mestere.

A felirat harmadik sorában a név eleje sérült, egy vagy két betûje hiányzik. Elsô, olvasható betûje talán M. A kô rég megsérülhetett, Deák Farkas 1879-ben ugyanígy írja le, de az M-et nem említi.

Amikor az 1970-es évek végén, az itt lakók segítôkészségének hála, e feliratot megtaláltuk, olyan fekete volt, hogy elôbb meg kellett tisztítani, s csak azután lehetett lefényképezni. A betûk vésetét, más eszköz híján, szeggel tisztítottuk ki. A VDS után következô betût akkor P-nek látva, a hurkát vékonyan belekarcoltuk a kôbe. Ezért az azóta készült képeken, sajnálatos módon, I helyett P van.

1879-ben itt még kert — nevezetesen Hajós János kertje — volt, a városfal és a Vargák tornya elôtti ház késôbb épült. Ily módon a feliratok nehezen hozzáférhetôvé váltak, de nem pusztultak el, amint azt azóta többen állították.

4.
A szomszédos fáskamrában, ugyancsak a Vargák tornyának az északnyugati oldalán, a torony egyik kövébe vésett sírfelirat látható:

IT: FEKZIK BANAIIT: FEKZIK BANAI

OTOVOS IANOS.

HOLT MEG MIN.(-)

D. ZENT: NAPIAN

1574

Mai olvasata: Itt fekszik Bányai / Ötövös [Ötvös] János / holt meg Min / dszent napján / 1574.

Az utolsó szám nem látszik tisztán. 4-nek tûnik, de rézsútos, bal oldali szárát a függôlegessel összekötô véset hiányzik, csak ettôl jobbra van meg. A kô mérete: 55x27, a kereten belül: 51,5x25 cm.

Lehet, hogy Bányai Ötvös János fia volt az a Nagybányai János (Ioannes Nagibaniai)Nagybányai János (Ioannes Nagibaniai) ötvös, aki 1583-ban lett mester.

E szövegek írásmódjával kapcsolatban el kell mondanunk, hogy helyesírásunk a századok során sokat változott. Alapjait latin betûs írásbeliségünk kezdetén rakták le. A kancelláriai helyesírás elsô korszakából, nagyjából a XI. századból eredô gyakorlat szerint az i hang jele — eleinte ritkábban — az y, az sz hang jele a z, csak késôbb az s is.

A kancelláriai helyesírás második, a XII. század elejétôl a XIII. közepéig tartó korszakában kezdôdik az a törekvés, amely szerint a sajátosan magyar hangok jelölésére az egyjegyû betûk mellett többjegyûeket is kezdenek használni. Ekkor tûnik fel a gy hang jeleként a gy. Ez valamelyik újlatin nyelv ge, gi ejtésmódján alapuló, kifejezetten magyar betûpárosítás. A XVI. században a gy mellett, mintegy harmad arányban, a gi jelölés is használatos volt. Ekkor lett az ü hang jele a két, egymás mellé írt v-bôl a w.

A kancelláriai helyesírás végül a III. korszakban — a tatárjárástól az Anjou-kor végéig —, majd a IV. korszakban — Zsigmond királytól a mohácsi vészig — teljesedik ki. Ekkor lett az ly hang jele az ly, az ny-é az ny, a j és az i hang jele az y. Az ny jelölésének eredete a gy-jéhez hasonló. Használatát illetôen a XVI. századi szövegekben mintegy háromötöd arányban viszonyul az ni-hez. A kor írására jellemzô ingadozás még rövid szövegben is elôfordul — lásd lennebb azony és leania.

A magánhangzók esetében mai helyesírásunk kialakulásának irányába mutat a XV. sz. elején az egyjegyes, mellékjeles írásmód megjelenése. Ehhez kapcsolódik a közepén ponttal írott, ö értékû o. A Gergöly esetében az ö két pontja jól látszik.

A Nyírô János fia felirat írásmódja a Választó Gergely lányáéhoz viszonyítva, bár utóbbinál késôbbi, régiesebb, szövegében az ü-t w, az ö-t eo jelöli.

Ígyártó János feliratában az s három hangot jelöl, s-t (János), sz-t (feksik) és z-t (hasas [házas]).

Ötövös, ötvös szavunk elsô, 1389-ben lejegyzett alakja wtwes [ütves], 1393-ban wthuus [ütvüs]. A szó az öt, ött ’önt’ származéka, amelynek régi alakja az ütü lehetett.

(Folytatjuk)

Asztalos Lajos

NAPIRENDEN

Szombaton Budapesten ülésezik a MÁÉRT
Utolsó simítások a státustörvényen

(4. old.)

Május 24-én, szombaton, Budapesten ül össze a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT). Az ülés rendkívüli fontosságát a téma biztosítja: napirenden szerepel ugyanis a határon túli magyar közösségek képviselôi által A szomszédos országokban élô magyarokról szóló törvénynek a Magyar Kormány szakértôi által kidolgozott módosító tervezetével kapcsolatos javaslatainak megvitatása, és ezek véglegesítése — mondotta Markó Béla szövetségi elnök, az RMDSZ heti sajtótájékoztatóján.

Az RMDSZ Operatív Tanácsa szerdai megbeszélésen a résztvevôk összegezték a szövetség módosító javaslatait, amelyek közül megkülönböztetett hangsúlyt fektetnek az oktatási és mûvelôdési kedvezményekre. Az RMDSZ elnöke kiemelte: szükségesnek tartja a tervezetnek az oktatási támogatásra vonatkozó rendelkezését úgy módosítani, hogy a szövegbôl egyértelmûen kiderüljön: amennyiben valamely országban ennek megvannak a feltételei, közvetlenül a gyerekhez, illetve a családhoz is eljuthat ez a támogatás. A diákigazolványok kapcsán Markó Béla elmondta: javasolják a tervezetet úgy módosítani, hogy minden határon túli magyar nemzetiségû egyetemi hallgató számára hozzáférhetô legyen ez az igazolvány.

Az RMDSZ elnöke leszögezte: amennyiben sikerül javaslataikat érvényesíteni, az RMDSZ támogatni fogja a módosított szövegnek a magyar Parlament által történô mielôbbi elfogadását. A kedvezménytörvény kapcsán kibontakozott viták ugyanis sem Magyarországnak, sem a szomszédos országoknak, sem pedig a határon túli magyar közösségeknek nem kedveztek. Szerinte szükség van a jogszabály véglegesítésére, hogy mielôbb tovább lehessen lépni.

Ezt követôen egy másik, a szövetség életében hasonlóképpen igen fontos helyet elfoglaló eseményre, a belsô választások kérdésére tért ki az RMDSZ vezetôje. Markó Béla ennek kapcsán kifejtette: az RMDSZ 7. Kongresszusán elfogadott, a Szövetségi Képviselôk Tanácsának (SZKT) megválasztásáról szóló szabályzat értelmében minden területi szervezet 2003. május 31-ig kijelöli küldötteit a Szövetségi Képviselôk Tanácsába. Ez a folyamat megfelelô ütemben halad: jelen pillanatban mindössze hat területi szervezetnek — Nagybánya, Hunyad, Arad, Kolozs, Krassó Szörény és a történelmi Máramaros — kell még megválasztania SZKT-tagjait. A területi küldöttek megválasztását követôen ül össze, várhatóan június 28-án az új SZKT. Ezt megelôzôen azonban május 31-én Kolozsvárott sor kerül a Szövetségi Egyeztetô Tanács (SZET) alakuló gyûlésére.

A televízió és rádió-illetéket szabályozó kormányrendelet módosítására kidolgozott RMDSZ-javaslatokat ismertette a sajtó képviselôivel Kelemen Hunor képviselô, SZET-elnök. Kelemen elmondta: a Márton Árpád képviselôvel együtt kidolgozott javaslataik révén elsôsorban bôvíteni próbálták azok körét, akik mentesülnek a rádió- és tv-illeték kifizetése alól. Elsôsorban a minimálbért szabályozó 2001./416 számú törvény értelmében szociális segélyben részesülô személyeket és családokat jelölték meg, emellett, a civil szféra képviselôinek javaslatára, kezdeményezték a szövetségek és alapítványoknak az illetéktôl való mentesítését. Ugyanakkor kérték a vallási felekezeteknek, az iskola és egyetem elôtti oktatási intézményeknek, valamint a mezôgazdasági szövetkezetek nyugdíjasainak a kivételek körébe való helyezését — összegzett Kelemen Hunor.

Szorgalmazták, hogy az Állandó Büró tûzze a képviselôház napirendjére a jelentés megvitatását, ugyanis meggyôzôdésük, hogy a sokat vitatott rádió- és tv-illeték kérdése csak parlamenti vita útján véglegesíthetô — hangsúlyozta Kelemen Hunor.

Használható az anyanyelv az igazságszolgáltatásban
Sikerült konszenzusra jutni a kormánypárttal

(4. old.)

A képviselôház tegnapi ülésén a Büntetô Törvénykönyv, a Büntetô Eljárási Törvénykönyv és egyéb, kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvény tervezetének azokat a cikkelyeit tárgyalta, amelyeket keddi ülésén a plénum, az RMDSZ javaslatára visszaküldött a szakbizottsághoz. Ezek a cikkelyek az igazságszolgáltatás elôtti anyanyelvhasználat kérdését szabályozták.

A kormánypárttal való egyeztetés nyomán sikerült konszenzusos álláspontot kialakítani a törvénytervezet 7. és 8. cikkelyeivel kapcsolatban, illetve a javaslatot a plénummal elfogadtatni. A képviselôház által elfogadott szöveg a következôket tartalmazza: bár általános elvként kijelenti, hogy a bírósági eljárás román nyelven folyik, a 7. cikkely (2) bekezdése kötelezô módon elôírja, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartózó személyek –felek, tanúk, szakértôk, bármely más, a perben résztvevô személy — anyanyelvüket az igazságszolgáltatás elôtt szabadon használhatják, Románia területén bárhol, kivétel nélkül. A 8. cikkely ugyanakkor pedig arra kötelezi a bíróságokat, hogy ingyen tolmácsot biztosítsanak minden olyan félnek, aki a román nyelvet nem érti.

A képviselôház 175 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a teljes törvénytervezetet elfogadta. Az RMDSZ nevében Márton Árpád képviselô szólalt fel a végszavazás után, és elmondta: az RMDSZ üdvözli ezt az újabb lépést, amely közelebb viszi Romániát az európai normák életbeléptetéséhez, egyszersmind reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezô egyeztetési eljárás során, valamint a törvény kihirdetése után, az alkalmazási szabályok kidolgozása nyomán, minden illetékes tényezô ugyanolyan európai szellemben fog cselekedni és dönteni, mint ahogy azt ma tette, ezáltal újabb lépéseket téve közös célunk, az európai integráció és az európai szellemiség átvétele felé.

Megoldódott a felekezeti osztályok kérdése

(4. old.)

Az RMDSZ és az SZDP hétfôi egyeztetô tárgyalása során újra felmerült a felekezeti osztályok kérdése. A megbeszélések eredményeképpen az Oktatási- és Kutatásügyi minisztérium május 22-én, csütörtökön kiadott egy minisztériumi utasítást, amely a felekezeti osztályokra vonatkozóan két intézkedést tartalmaz. Ezek értelmében a jelenleg létezô teológiai profilú líceumokban továbbra is ugyanúgy mûködhetnek a világi tagozatok, mint az elôzô években, illetve a felekezeti osztályok száma sem változik a korábbihoz képest.

Murvai László, az Oktatás- és Kutatásügyi Minisztérium vezérigazgatója ezzel kapcsolatosan elmondta: az SZDP-vel folyatott tárgyalássorozatnak köszönhetôen kiadott minisztériumi rendelettel az RMDSZ és a kormánypárt által aláírt együttmûködési megállapodásnak a felekezeti osztályokra vonatkozó elôírása teljesítettnek tekinthetô. Murvai László ugyanakkor hangsúlyozta: az Alkotmány módosítását követôen várhatóan világosabbá válik e kérdés kezelése, mert ennek értelmében három oktatási forma létezik majd Romániában: állami, magán, illetve felekezeti.

Döntés a rádió- és televízió-illetékrôl

(4. old.)

A Román Rádió Társaság (RRT), a Román Televízió Társaság (RTVT) és az Electrica képviselôi szerdán úgy döntöttek, hogy a rádió- és televízió-illetékek kifizetése, illetve a kötelezettség alóli mentesség bejelentése a polgárok saját felelôsségre tett nyilatkozata alapján történik.

"Utólag megtörténik minden nyilatkozat ellenôrzése, a késések és egyéb szabálytalanságok pedig pénzbírságokat vonnak maguk után", áll az Iparügyi Minisztérium közleményében.

Dan Ioan Popescu iparügyi miniszter, Dragos Seuleanu (RRT), Valentin Nicolau (RTVT) és Silviu Lucian Boghiu (Electrica) vezérigazgatók szerdán megbeszélést tartottak a rádió- és televízió-illeték begyûjtésével kapcsolatos problémákról.

"Dan Ioan Popescu megállapodott a három vezérigazgatóval, hogy a kidolgozott megoldás mielôbb alkalmazásra kerüljön", áll a közleményben.

Az idézett forrás szerint az intézkedés célja többek között a díjbeszedés hatákonyságnak növelése, a bürokrácia megszüntetése és az átláthatóság növelése.

A három társaság állandó telefonvonalakat biztosít a lakosság számára, a bejelentéseket pedig sürgôsségi esetekként kezelik.

Homályos vagyonnyilatkozatok
Független szakértô az igazságszolgáltatásról

(4. old.)

A prefektusokkal tartott csütörtöki távkonferencián Adrian Nãstase bejelentette: kivonják a politikát a közigazgatásból. Elképzelése szerint az Octav Cozmâncã vezette minisztérium javaslatára a közeljövôben létrehozzák a Magas Rangú Köztisztviselôk Testületét. Eszerint a köztisztviselôk lehetnek ugyan párttagok, de nem tölthetnek be vezetô tisztséget a politikai alakulatokban. Ugyanakkor a magas rangú köztisztviselôk számára tilossá válik a párttagság.

A miniszterelnök úgy ítéli meg: egyes képviselôk és szenátorok nem adtak le "eléggé világos és érthetô" vagyon- és érdeknyilatkozatot. Szerinte nem lehet valaki egyidôben a parlament tagja és ugyanakkor vezetô tisztséget betöltô vállalkozó, ugyanis a két feladatot fizikailag képtelenség egyszerre teljesíteni.

Adrian Nãstase kifejtette: az igazságszolgáltatásra vonatkozó felmérések azt mutatják, ezen a területen nem hajtottak végre reformokat. — A közvéleménykutatások kimutatták, hogy az igazságszolgáltatásba vetett bizalom eléggé alacsony szinten van. Nem akarok ítélkezni, mert nem az én feladatom az okokat firtatni. De fontos a gondok tudatosítása és megoldása — nyilatkozta a kormányfô. Hozzátette: az Európai Bizottsággal abban egyeztek meg, hogy független szakértôre bízzák a helyzet kiértékelését. Ugyanakkor abban is megállapodtak, hogy Pierre Truche francia szakértô ajánlásait a román félnek maradéktalanul el kell majd fogadnia.

Nãstasét nem érdekli a Szabadság-emlékmû

(4. old.)

Az aradi Szabadság-szoborcsoport az egyetlen emlékmû, amely iránt a kormány nem tanúsít "különösebb érdeklôdést", jelentette ki Adrian Nãstase miniszterelnök csütörtökön, a prefektusokkal tartott távértekezleten.

"Amíg ennek az emlékmûnek bizonyos szimbolikája van, amely nem ösztönöz a megértésre, és nem illeszkedik a románok és magyarok együttmûködésének és barátságának szellemiségébe, felállítását nem kellene bátorítani", tette hozzá a miniszterelnök.

Nãstase elmondta, nem mûvészi, hanem jelentôség szempontjából ítéli meg az emlékémûvet. Szerinte egy emlékmûnek nem "szeparációt és vitát" kellene keltenie, hanem az egységet és a megértést kellene jeleznie.

A szerdán jóváhagyott Tiszta Románia címû kormányprogram kitér a történelmi emlékmûvek rendbetételére, de a miniszterelnök által megfogalmazott meggondolások miatt az aradi Szabadság-szoborcsoport nem szerepel a programban.

Újra mûködôképes az átvilágító testület vezetése

(4. old.)

A Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) vezetése csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy Mihai Gheorghe alelnököt Viorel Mircea Nicolescu, a Dinescu-csoport tagja váltja fel tisztségében. A kormánypárt által javasolt Mihai Gheorghe nem volt jelen az ülésen, amelyen a vezetôség 11 tagja közül nyolcan vettek részt. A testület 2002. október 17-tôl elsô ízben vált döntésképessé.

A CNSAS vezetésének közleménye szerint "megállapodás született a testületi ülések szabályszerû üteméhez való visszatérésrôl, május 27-én pedig megállapítják a prioritások rendjét".

Gheorghe Onisoru, az átvilágító testület vezetésének elnöke a Mediafaxnak elmondta, az ülésen a Dinescu-csoport nem kérte lemondását az elnöki tisztségrôl. Onisoru szerint a CNSAS vezetôségi ülései ezentúl normális körülmények között zajlanak, az intézmény keretében pedig csökkenteni fogják a vezetôi tisztségeket.

Fizetsz, vagy viszünk katonának?
A békeszeretôk kórházban takarítanak

(4. old.)

Több száz katonai behívót küldenek ki az elkövetkezô idôszakban, pontosabban a nyári és ôszi hónapokban — tudtuk meg a a Kolozsvári Regionáis Katonai Parancsnoksághoz közel álló forrásokból. Elsôsorban azokat a fiatalokat hívják be a sorkatonai szolgálat letöltésére, akik eddig valamilyan módon megúszták a bakaságot. Vannak olyan esetek is, amikor a szülôk azt állították: hogy gyerekük nem tartózkodik az országban, vagy valamilyen okból kifolyólag nem hívták be.

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, az elmúlt idôszakban ismerôsökkel vagy pénz ellenében egyeseknek sikerült elkerülniük a kötelezô katonai szolgálat teljesítését. Az "elintézés" túl nagy méreteket öltött, így a honvédelmi minisztérium bukaresti illetékesei is felfigyeltek arra, hogy a behívott fiatalok alacsony arányban jelennek meg a behívón megjelölt napon és helyen. A Szabadság megírta: év elején a minisztérium a fegyvertôl ódzkodó fiatalok ellenôrzését rendelte el.

Mindez viszont megoldódhat, amennyiben a parlament két háza hozzájárul a kormány által már elfogadott törvénytervezethez. Ez ugyanis kimondja: a 28. életévüket betöltött fiatalok esetében bizonyos pénzösszeg ellenében eltekintenek a sorkatonai szolgálattól. Sajnos a témával kapcsolatos sajtóértekezleten Sorin Encutescu, a honvédelmi minisztérium államtitkára nem tért ki arra, mennyit kell kifizetni az államnak. Ezenkívül, az eddigi 1 évrôl 9 hónapra rövidülne a katonaság azok számára, aki nem rendelkeznek felsôfokú oktatási végzettséggel. Az egyetemi oklevelesek — az elfogadásra és államelnöki kihirdetésre váró törvénytervezet szerint — az eddigi hat hónap helyett csak négyet kell távol tölteniük családjuktól.

A törvénytervezet a vallási okok miatt a katonai szolgálatot megtagadó személyek számára két évrôl egyre csökkenti az úgynevezett alternatív közösségi szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy a pacifista fiatalok kórházakban, aggmenházakban dolgoznak majd, a helyi közösség szolgálatában.

Az államtitkár szomorú hírt is közölt azok számára, akik valamilyen okból nem mennének katonának: csak a hadsereg hivatásossá válását követôen lehet arra számítani, hogy teljesen megszûnik a katonai szolgálat. Véleménye szerint erre csupán 2007–2010 között kerülhet sor.

Encutescu arról is beszámolt: a sorköteles férfiak csupán 35 éves korukig számíthatnak arra, hogy valaki bekopog a behívóval. A törvénytervezet azt is elôírja, hogy az egyetemistákat vagy fôiskolai hallgatókat nem lehet behívni katonának, de megteremti a lehetôséget arra, hogy — önkéntes alapon — a nôk is teljesítsenek szolgálatot.

Vannak olyanok, aki eddig több egyetem vagy posztgraduális képzés segítségével elkerülték a bevonulást. A tervezet ezt többé nem teszi lehetôvé: a második egyetem után minden erre alkalmas férfit elvisznek katonának.

Kiss Olivér

KÖRKÉP

Egyesületet alapítottak a kalotaszegi népmûvészek
Júliusban bútorfestô tábort szerveznek

(5. old.)

Egyesületbe tömörültek a kalotaszegi népmûvészek. A mákófalvi székhelyû Bokréta Kulturális Egyesület összefogja Kalotaszeg népmûvészeit, célja segíteni munkájukat, továbbadni az ifjúságnak az egyre kevesebbek által ismert népi mesterségeket, ezáltal lényegesen hozzájárulni a magyarságtudat, a hagyományok ápolásához és megôrzéséhez.

Varga B. Dániel mérai faszobrász, Gál-Potyó István zsoboki fafaragó, Gál-Potyó Piroska zsoboki hímzô-varrónô, Kudor István bánffyhunyadi fafaragó, Kudor Mária bánffyhunyadi varró-hímzônô, Vincze Ferenc bánffyhunyadi fafaragó, Szilágyi Erzsébet magyarkapusi hímzô-varrónô, Bálint Tibor türei bujkavarró, Res Márton türei fafaragó és Kovács Pali Ferenc mákófalvi bútorfestô az alapító tagjai a Bokréta Kulturális Egyesületnek. Az egyesület elnöke Kovács Pali Ferenc, alelnöke Kudor István, ügyvezetô titkára Bálint Tibor.

A népmûvészek egyesülete még egy hosszú, de elégtétellel, örömökkel tarkított út elején áll. Székházuk egyelôre az elnök otthonában mûködik. Stílusosan, Mákófalva utolsó pávás homlokzatú házát vásárolnák meg az egyesület otthonának, ám egyelôre nincs meg az ahhoz szükséges pénzösszeg. Merész és igen találó tervükrôl azonban nem mondtak le, pályázatok útján remélik összegyûjteni a szükséges pénzösszeget.

A bejegyzés folyamatát jóformán alig lezáró egyesület addig sem vesztegel tétlenül. Amint arról a Szabadságban már olvashattak, Türében a hétvégén régiók népmûvészeinek találkozójára kerül sor, a rendezvénybe a Bokréta egyesület is bekapcsolódik.

A Bokréta Kulturális Egyesület elsô önálló rendezvényére Mákófalván, július 20-27. között kerül sor. A népi bútorfestô táborba olyan 15 éven felüliek jelentkezését várják, akik nem idegenkednek a falusi környezettôl. Közös szállást, napi háromszori étkezést biztosítanak. Délelôttönként elméleti elôadások hangzanak el a bútorfestészetrôl, amit késôbb gyakorlatban ki is próbálnak a résztvevôk. Festéket és ecsetet a szervezôk biztosítanak. A bútorfestés mellett a népmûvészet különbözô ágazataival is megismerkedhetnek, csárdásest és diszkóest is lesz, megtekintik a környék jellegzetességeit is. Érdeklôdni és feliratkozni a 0740/77-13-18-as telefonszámon lehet. A feliratkozást követôen a szervezôk részletes programmal szolgálnak. E-mail-cím: makobokreta@yahoo.com.

(ke)

Felmérés a szelektív hulladékgyûjtésrôl
Még nem tudni, mire költik a papírhulladék árát

(5. old.)

A tordai intézmények nagyfokú érdektelenséget mutattak a Tordai Polgármesteri Hivatal kérdôíves felmérése iránt, amely a szelektív hulladékgyûjtés idôszerûségét és az eziránt megfogalmazódott igényt firtatta.

A kezdeményezés során 500 kérdôívet osztottak ki a lakosság körében, s további 150-et a jelentôs papírhulladékot termelô intézményekhez juttattak el. Míg a lakosság élt véleményalkotási jogával, az intézmények látszólag nem sokat foglalkoztak az üggyel, ugyanis alig egyharmaduk tartotta érdemesnek az ûrlapok kitöltését. Carmen Colar, a polgármesteri hivatalnak a kérdôíves felméréssel megbízott képviselôje elmondta: az ûrlapokat még áprilisban eljuttatták a címzettekhez, a kitöltésükre vonatkozó kéréssel együtt. A kérdôívek útján beszerzett információk által a városvezetés arról próbált tájékozódni, mennyire készültek fel a tordaiak a szelektív hulladékgyûjtésre, és hogyan képzelik el magát a gyûjtési folyamatot.

A kérdôíves felméréssel lezárul az a projekt, amit a polgármesteri hivatal, a Kolozsvári Pro Demokrácia Egyesület és a holland Transformer Alapítvány közösen kezdeményezett, és amelynek célja a lakosság részvétele az ôket érintô közösségi döntéshozatalban. Ez a második év, amikor a tordaiaknak kikérték a véleményét. Tavaly a város költségvetésének leosztásáról nyilatkozhattak a polgárok, míg idén a szelektív hulladékgyûjtésrôl.

A polgármesteri hivatal képviselôi leszögezték: a terv megvalósulása érdekében, a szelektív hulladékgyûjtést illetôen folytatni kívánják a lakossággal való együttmûködést a lezáruló projekten kívül is. Ugyanakkor a szelektív gyûjtés során felhalmozott papírhulladék értékesítésébôl származó bevételeknek is szeretnék megtalálni a legmegfelelôbb rendeltetését.

R. T. T.

Utcára vonultak a szegények

(5. old.)

Szamosújváron utcára vonultak a város szegényei. No, nem tiltakozni vagy sztrájkolni, hanem ásóval, kapával és seprûvel felfegyverkezve. A város szegény sorsú lakosai nem futnak a munkától, május közepén is láthatták ôket az útszélek meszelésénél vagy a zöldövezetek gondozásánál. Amint azt a polgármesteri hivatalnál megtudtuk, nap mint nap több mint százan szorgoskodnak a közérdekû kezdeményezések keretében. Többségük cigánycsaládból származik, és sok fiatalt is látni a közmunkázók között. Csoportba verôdve dolgoznak a kisváros utcáin, negyedeiben és parkjaiban. Sokan tettek-vettek a minap a sétatéren is, ahol különösen a sétányok rendezésénél nyújtottak segítséget.

Szamosújváron idén a helyi tanács költségvetése 10,4 milliárd lejt irányoz elô szociális segélyre. Mindazok, akik élvezik az anyagi támogatást, részt vesznek a helyi önkormányzat által indítványozott városszépítési munkálatokban is.

Erkedi Csaba

Tatarozzák a város legrégibb iskoláját

(5. old.)

Közeleg a nyári vakáció, a szokásos iskolajavítások idôszaka. Szamosújváron igazán ráfér a felújítás a tanintézetekre. Pénz dolgában azonban az önkormányzat nem áll valami jól. Igaz, a helyi költségvetésbôl idén a tanügynek 43 milliárd lejt irányoztak elô, ez azonban inkább a tanítók és tanárok fizetését fedezi. A város területén mûködô öt iskola korszerûsítésére nyáron kerítenek sort. Az épületek állapota siralmas, különösen a Petru Maior Elméleti Líceum esetében. Ezért a polgármesteri hivatal elhatározta, hogy a legtöbb pénzt éppen a kisváros legrégibb iskolájára költik. Az épületet évek óta nem meszelték, hogy ne is beszéljünk a belsô felújítás hiányáról. Nyáron ezt is megoldják a városgazdák. Hasonló tatarozási munkákat végeznek majd a nyári szünidôben az Ana Ipãtescu Elméleti Líceum, az 1-es és 2-es számú I–VIII. osztályos iskolák épületein is.

A fôtéren található a valamikor jobb kort megélt szakiskola, úgy gondoljuk, épületének rendbetétele is nagyobb figyelmet érdemel a város elöljárói részérôl.

(erkedi)

A virágok városa?

(5. old.)

Szamosújvár mindig híres volt parkjairól, zöldövezeteirôl. Hazánkban kevés kisváros rendelkezik olyan rendezett sétatérrel, mint az örmény település. Nem véletlenül, ilyenkor tavasszal a városgazdák legfontosabb teendôje a több mint száz hektáron elterülô park rendbetétele. Az utóbbi idôben a Közterület-fenntartó Vállalat dolgozói háromszáz rózsatövet és több ezer virágot ültettek ki a fôtérre, illetve a lakónegyedekbe. Nem hanyagolták el a sétateret sem, ahol különösen a fôbejárat sétányai mentén helyeztek többszínû árvácskát és rózsát. Felfrissítették a város 104 utcájának zöldövezeteit is, de szorgos kezek ápolták a kolozsvári út mentén elterülô virágágyásokat is. Visszakapta eredeti szépségét a Petrom benzinkút közelében található park is, ahová a közeljövôben játszóteret is létesítenek a városatyák.

Ha már a nagyszabású tavaszi tennivalókról írunk, szólnunk kell a vasútállomással szembeni ún. Fenyô hegyoldal állapotáról is, ahol az utóbbi években teljesen elhanyagolták a város egyik legrégibb és leglátogatottabb szórakozóhelyét. Itt is nagy szükség van a dolgos kezekre, ha a helyi önkormányzat azt akarja, hogy a gyom ne lepje el teljesen a nem is olyan régen még "virágzó" zöldövezetet.

E. Cs.

Megnyitják az állatvásárt

(5. old.)

Mivel a sertéspestis veszélye nem fenyegeti már Kolozs megyét, hét végére valószínûleg Tordán is újra megnyitják az állatvásárt.

Aurel Cheta, a piacok adminisztrátora elmondta: a tordai állatpiacnak teljesítenie kell még néhány feltételt ahhoz, hogy újra megkaphassa a mûködési engedélyt. A közegészségügy orvosai és az állategészségügyi felügyelôség két hete megvizsgálták a piac helyzetét, és néhány hiányosság orvoslását tanácsolták. A megszabott feltételek között szerepel egy állatbejegyzô iroda, amely nyilvántartja a vásár területére bekerülô összes állatot; több ivóvízforrás, illetve a hulladék elszállításának biztosítása.

Az újtordai állatpiac megnyitása érdekében egész héten folytak a munkálatok. Mára várják ismét a fent említett bizottságot a vásár helyszínére,hogy a megnyitáshoz szükséges engedélyt megadják.

Szombattól kezdve csak azokat az állattartó gazdákat engedik be állataikkal a piac területére, akik rendelkeznek az állatok frissen láttamoztatott tulajdonpapírjával és egészségügyi bizonyítványával.

R. T. T.

Permetezzük a gyümölcsöst!

(5. old.)

A kolozsvári növényegészségügyi felügyelôk kérik a gyümölcsös-, illetve zöldségültetvény-tulajdonosokat, hogy feltétlenül fertôtlenítsék az idénytermést. Horea Ghibu, a kolozsvári Növényegészségügyi Intézmény szakembere figyelmeztetett, hogy a permetezések megvédik a szilvafákat és a burgonyaültetvényeket a darazsaktól, illetve a kolorádóbogaraktól.

A következô hetekben tervezik a költségvetés lehetôségei szerint az eperfák permetezését hernyók ellen, mivel — mint ismeretes — ezen a vidéken évente nagymértékû az ilyen jellegû pusztítás. Horea Ghibu arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben ezeket a munkálatokat nem hajtják végre idôben, akkor a kártevôk, az elôzô évekhez hasonlóan, nagymértékben veszélyeztetik a termés minôségét és mennyiségét.

R. T. T.

Sikkasztás a benzinkútnál

(5. old.)

A tordai rendôrség sikkasztás alapos gyamúja miatt vizsgálatot indított a 27 éves Adriana B. ellen. Az egyik tordai kft. benzinkútjának fônöke idén január 1. és április 11. között az ügyfelektôl az üzemanyagért kapott összegek egy részét nem könyvelte el, s így 330 millió lejt "takarított" meg, amelyet magáncélra költött el.

Vasrúddal verte szét a gépkocsit

(5. old.)

Több mint 77 millió lejes kárt okozott a dési 32 esztendôs Costel G., aki valószínûleg nagyon megharagudhatott Mircea D.-re, mert május 17-én egy vasrúddal támadt a férfi Audi típusú gépkocsijára. A kár megtérítése folyamatban van. A dési rendôrség rongálás alapos gyanúja miatt indított vizsgálatot ellene.

Százmilliós adócsalás

(5. old.)

Két és fél hónapon át, 2002. november 11-tôl 2003. január 31-ig nem iktatta cége számláit, nem számította és nem könyvelte el a haszonadót és az áfát a 44 éves Floare L., egy dési kft. ügyvezetôje. Az ügylet folyamán mintegy 110 millió lejjel károsította meg az államkasszát. Szabadlábon vizsgálják.

(póka)

Pénzhez jutott a Szarkaláb együttes

(5. old.)

Bár városházi források arra utaltak: a csütörtöki tanácsülésen szóba kerül a Pászkány Árpád Zoltán vezette Polus Transilvania Kft.-nek a vágóhíd helyébe tervezett kereskedelmi központja felépítésérôl szóló részletes városrendészeti terv megvitatása, az önkormányzati képviselôk mégsem tárgyalták a határozattervezetet. — Megtörténhet, hogy a polgármester meggondolta magát — fejtette ki véleményét egy neve elhallgatását kérô városházi alkalmazott.

Amint arról a Szabadság beszámolt, a Polus Trasilvania Kft. korszerû kereskedelmi és bevásárlóközpontot építene a vágóhíd helyére. Eddig a polgármester ellenezte a tervet, de végül beadta a derekát, és jóváhagyta az általános városrendészeti tervet (PUG) módosító részleges rendezési elképzelést.

A tegnapi tanácsülésen az önkormányzati képviselôk Pillich László programtervezete nyomán hozzájárultak ahhoz, hogy németországi és ausztriai fellépésre 120 millió lejt kapjon a Szarkaláb együttes. Ugyanakkor 80 millió lejhez jutottak a gyermeknap szervezôi, és 50 millió lejt kapott a Nyugdíjasok Egyesülete.

Máté András kérésére a tanácsosok elutasították azoknak a lakásoknak az eladását, amelyeket a magyar egyházak visszaigényeltek. — Meglepetésünkre olyan ingatlanok és lakások is szerepeltek az eladási jegyzéken, amelyek valamelyik magyar egyház tulajdonában vannak vagy visszaigénylik — nyilatkozta Máté.

Ugyanakkor az önkormányzati képviselôk elhalasztották valamennyi olyan határozattervezetet, amelyet Gheorghe Funar polgármester terjesztett elô. Azzal indokolták, el kellett volna jönnie a tanácsülésre annak érdekében, hogy érveljen elképzelései mellett.

K. O.

SPORT

LABDARÚGÁS
UEFA-kupa, döntô
Gyôzött az FC Porto

(8. old.)

Százhúsz perces fergetes csata után nyert az FC Porto labdarúgócsapata szerdán este a Celtic Glasgow ellen, s elhódította az UEFA-kupát. Sevillában, telt ház, azaz majdnem 53 ezer nézô elôtt igazi, UEFA-döntôhöz méltó futballcsemegét mutatott be a két együttes, amire még a szlovák Lubos Michel által kiosztott kilenc sárga és két piros lap sem tudott árnyékot vetni.

Már az elsô percek fantasztikus hangulatban kezdôdtek, az Olimpiai-stadion lelátóit megtöltô skót, illetve portugál együttes szurkolóinak (is) köszönhetôen. De a foci sem hiányzott, már a 3. percben nagy helyzetet dolgozott ki a Porto — amely sérülés miatt korán elveszítette egyik kulcsemberét, Costinhát —, amikor Maniche 23 méteres lövését bravúrral védte Douglas, a skótok kapusa. A másik oldalon Larsson jelentette a legnagyobb veszélyt Vitor Baia kapujára, 22. percbeli szabadrúgásával alaposan megtornáztatta a portugál hálóôrt.

Bár a jó iramú, látványos mérkôzésen mindkét csapatnak felváltva adódtak gólszerzési lehetôségei, a portóiak voltak veszélyesebbek. A félidô végéig még két jó helyzetet hoztak össze: elôbb (34. perc) Deco 13 m-es lövését, majd (41. perc) szintén Deco újabb közeli lövését hárította nem kis bravúrral Douglas. S amikor már úgy tûnt, hogy a félidô 0–0-s eredménnyel zárul, a hosszabbításpercekben Alejnyicsev közeli lövésével tette újra próbára a skót kapust, aki védett is, de a kipattant labdát az érkezô Derlei 3–4 m-rôl a kapuba vágta (1–0).

Hogy egy kis pikantériája is legyen a találkozónak, közvetlenül a második félidô megkezdése elôtt egy "ál-játékvezetô" rohant a pályára, s miután elejtette az elôkészített piros lapját, ledobta magáról öltözetét. A középkorú férfi — akinek felirat is volt a hátán — ezután meztelenül futkározott néhány másodpercig, mígnem a biztonságiak közbeavatkoztak.

A félidô különben ismét parádésan kezdôdött: elôbb a 47. percben Agathe jobb oldali beadását a magasra felugró Larsson 4 m-rôl balról a hosszú sarok felé fejelte, s a kapufáról bepattant a hálóba (1–1). Ez volt Henrik Larsson 200. gólja a Celtic színeiben. Az 54. percben a mindig veszélyes Deco egy csel után jó ütemben ugratta ki a jól játszó Alejnyicsevet, aki 10 m-rôl jóformán a kapuba passzolt (2–1). A portugál öröm azonban ezúttal sem tartott sokáig, röpke három perc múlva Thompson jobb oldali szögletét ugyanaz a Larsson 7 m-rôl fejelte a kapuba (2–2). A remek iram tovább tartott, ám a védôk — mindkét oldalon — már jobban odafigyeltek az ellenfél csatáraira, kevés helyzet alakult ki, a játék is durvult egy kicsit, s jó gólhelyzet még csak egy volt, az is a hosszabbítás 4. percében: Alejnyicsev 20 m-rôl a kapu fölé lôtt.

Következett a hosszabbítás, amelyben életbe lépett az "ezüstgól" szabálya: találat esetén nem ért volna véget azonnal a találkozó, mint korábban a "hirtelen halál" esetén, hanem csak a ráadás félidejének végén. A két csapat továbbra is óvatosságra törekedett, s még szabálytalanságok árán is védte saját kapuját — ekkor történt a két kiállítás is. Az egyetlen gólt az akkor éppen emberelônyben lévô portóiak érték el, alig öt perccel a második hosszabbításfélidô vége elôtt: Marco Ferreira elôl a rossz ütemben kimozduló Douglas még mentett, de a labdára ismét lecsapott Derlei, aki egy csel után a hálóba talált, a skót kapus minden igyekezete ellenére (3–2).

Egyszóval nagy küzdelmet, szép mérkôzést és megérdemelt portugál sikert hozott a sevillai UEFA-kupa döntô, Jose Mourinho vezetôedzô tanítványai elsô portugál csapatként, megérdemelten hódították el az UEFA-kupát.

UEFA Kupa, döntô: FC Porto–Celtic Glasgow 3–2 (1–0, 2–2, 2–2, gól: Derlei 2 — 45. és 115., továbbá Alejnyicsev — 54. perc, illetve Larsson 2 — 47. és 57. perc, kiállítva: Nuno Valente 120. perc, illetve Balde 96. perc).

Balázs Bence

KÉZILABDA
"Kapuzárás" elôtt

(8. old.)

Hétközi fordulót játszott a 12 élvonalbeli férfi együttes, szerdán a 21. játéknapra került sor a férfi Nemzeti Ligában. A vasárnapi "kapuzárás" elôtt már csak egyetlen ismeretlenje van a vetélkedô-sorozatnak: ki nyeri a bronzérmet. A többi kérdésre már válasz került: a Piatra Neamt-i Fibrexnylon ismét bajnoki címet nyert, a Bukaresti Dinamó második lett, kiesett az újonc Szucsávai Ambro Bucovina, valamint a Brassói Dinamó.

A bajnokság harmadik helyére még három csapat pályázik: a Bukaresti Steaua, a Minaur és a Konstancai KK — utóbbi két együttes a zárófordulóban éppen Nagybányán csap össze.

A Kolozsvári Armãtura-U-Agronomia legénysége az utolsó elôtti fordulóban a fôvárosban játszott a Steaua ellen, és nagyarányú vereséget szenvedett. A bajnokság fináléjában nehéz helyzetbe került Remus Moldovan mester, csapatát a sérülések nagyon megtizedelték. Már a múlt vasárnap is csak 11 játékos fölött rendelkezett, a sérültek listájára szerdán Pankler és Ani is felkerült. A Steaua elleni összecsapás 38–23 (17–12) arányú bukaresti gyôzelemmel végzôdött, a kolozsvári gólokon Raul Marian (14), Ciornohuz (2), Stef (2), Ostalâs (2), Ani (1), Dãncilã (1) és Vâjiac (1) osztozott.

A 21. forduló többi eredménye: Bukaresti Dinamó–Târgu Jiu-i Lignit 27–20, Fibrexnylon–Minaur 39–30, Szucsáva–Krajovai U-Petrol 27–40, Ploiesti-i Uztel–Brassói Dinamó 24–22 és Temesvári Politechnika–Konstanca 28–23 (ez utóbbi találkozó a 10. percben 4–4-es állásnál hosszú percekig szünetelt, mert tömegverekedés tört ki a pályán, miután a helyiek kapusa, Ghiulai könyökkel ütötte meg a konstancai Stavrositut; a bírók két piros lappal vetettek véget a csetepaténak).

Az utolsó forduló elôtt:
1. Fibrexnylon 21 20 0 1 667–503 40
2. Buk. Dinamó 21 15 1 5 657–506 31
3. Steaua 21 13 1 7 563–496 27
4. Minaur 21 13 1 7 604–549 27
5. Konstanca 21 13 1 7 556–521 27
6. Temesvár 21 12 0 9 559–528 24
7. Ploiesti 21 10 3 8 499–469 23
8. Tg. Jiu 21 8 3 10 538–558 19
9. Kolozsvár 21 7 1 13 533–575 15
10. Krajova 21 5 3 13 474–562 13
11. Szucsáva 21 1 1 19 513–666 3
12. Br. Dinamó 21 1 1 19 410–540 3

A bajnokság 22. fordulójának párosítása (május 25., vasárnap): Kolozsvár–Temesvár, Minaur–Steaua, Brassói Dinamó–Szucsáva, Krajova–Fibrexnylon és Konstanca–Bukaresti Dinamó.

(radványi)

A hét vége Kolozs megyei sportmûsorából

(8. old.)

ATLÉTIKA
Szombaton 9 órától a Ion Moina Stadionban: az országos gyerekbajnokság megyei szakasza.

KARATE WKC
Pénteken 20–21.30 óra között, szombaton 8.30–10 és 19–20.30 óra között, vasárnap 8–10 óra között a Horia Demian Sportcsarnokban — felkészülési verseny.

KÉZILABDA
Szombaton 16 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Junior Kupa — lányok, V–VIII. osztály.

Vasárnap 11 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári Armãtura-U-Agronomia–Temesvári Politechnika — férfi Nemzeti Liga.

KOSÁRLABDA
Pénteken 18 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U-ACSA-Terapia–Târgovistei Livas — a nôi bajnokság döntôje, második mérkôzés.

Szombaton 11 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U-ACSA-Terapia–Târgovistei Livas — a nôi bajnokság döntôje, harmadik mérkôzés.

LABDARÚGÁS
Szombaton 11 órától a Gépész utcai stadionban: Kolozsvári CFR-Ecomax–Resicabányai MSC — B-osztály, második csoport.

TÁJFUTÁS
Szombaton 11 órától a Bácsi Torokban: 5. In Memoriam — emlékverseny.

Vasárnap 10 órától a Bácsi Torokban: 35. Aranytájoló Kupa.

Rokkant sportolók versenye

(8. old.)

Pénteken, szombaton és vasárnap atlétika-, asztalitenisz és sakkversenyt rendeznek a rokkant sportolók számára.

A mûsor: pénteken 9.30–13 óra között atlétikaverseny a Ion Moina Stadionban; szombaton 9.30–16 óra között asztalitenisz verseny, 16–17 óra között pedig sakkverseny az UMF sportcsarnokban.

TÁJFUTÁS
Emlékverseny és Aranytájoló Kupa

(8. old.)

A kolozsvári Compass Sportklub, a Pro Orientare Társaság és a megyei ifjúsági sporthivatal kétnapos versenyt rendez 2003. május 24–25-én a Bácsi Torok-i erdôben.

Az elsô napon az 5. In Memoriam Kupára kerül sor Marton Sándor, Bodanovits Pál, Horváthi Péter, Zelenka Károly, Páska Vilmos, Binder Lajos és sok más élsportoló emlékére.

A második napon a 35. Aranytájoló Kupát bonyolítják le, amelyet Székely Zoltán és Zelenka Károly indított útjára 1968-ban.

A mûsor:

Szombaton 8.30 és 10 óra között várják a sportolók jelentkezését, rajt 11 órakor középtávon (pályakitûzô: Gáll Enikô, ellenôrzô bíró: László F. Csaba). Délután 16 órától lesz a nem hagyományos csapatverseny (pályakitûzô: Simon Gábor, ellenôrzô bíró: Simon Krisztina).

Vasárnap hosszútávú versenyt rendeznek, amelynek pályakitûzôje Zsigmond István, az ellenôrzô bíró pedig Nagy Dezsô. Rajt délelôtt 10 órakor a Bácsi Torok déli oldalán, a Hajtásvölgyben; eredményhirdetés délután 14.30-kor a helyszínen. A díjakat a Cosmetic Plant biztosítja.

Sikeres versenyt kívánunk mind a résztvevôknek, mind a szervezôknek.

Végezetül pedig álljon itt Az erdô fohásza, amelyet akár a tájfutók himnuszának is felfoghatunk.

Az erdô fohásza

(8. old.)

Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!

Én vagyok a tûzhelyed melege hideg
téli éjszakákon, én vagyok tornácod
fedele, amelynek árnyékába menekülsz
a tûzô nap elôl, és gyümölcsöm oltja
szomjadat.

Én vagyok a gerenda, amely házadat
tartja, én vagyok asztalod lapja, én
vagyok az ágy, amelyben fekszel, a
deszka, amelybôl csónakodat építed.

Én vagyok a házad ajtaja, bölcsôd fája...
... koporsód fedele.

Vándor, ki elmégy mellettem,
hallgasd a kérésem:
Ne bánts!

Májai Ferenc


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -