2003. október 3.
(XV. évfolyam, 226. szám)

Soporan: le kell tartóztatni a polgármestert
A törvénysértések az igazságügyminiszter elé kerülnek

(1., 4. old.)

A törvények betartására szólította fel Gheorghe Funar kolozsvári polgármestert Vasile Soporan prefektus. A megye vezetôje letartóztatást is kilátásba helyezett, amennyiben a fôjegyzôi tisztség betöltése körül elkövetett törvénytelenség esetében az illetékes hatóságok megállapítják: az elöljáró ismét törvényt sértett. Mi több, a Szociáldemokrata Párt Kolozs megyei szervezete felkérte az igazságügyminisztert: az igazságszolgáltatás végezzen sürgôsségi elemzést Funar többszáz perének ügyében.

A prefektus és a polgármester között feszülô konfliktus a kolozsvári fôjegyzôi tisztség körüli vita kapcsán robbant ki ismét. A halvérûségérôl ismert Vasile Soporant tegnapi sajtótájékoztatóján kibillentette nyugalmából, hogy Gheorghe Funar továbbra sem hajlandó figyelembe venni a prefektúra véleményét a fôjegyzôi tisztségre kiírt versenyvizsga szabályossága kapcsán. Annak ellenére, hogy a kiírás nem tett eleget a törvényes elôírásoknak, Funar továbbra is Vasile Ghermant, a versenyvizsga egyedüli résztvevôjét tekinti fôjegyzônek. A polgármester ugyanakkor közölte, hogy Mircea Jorj kinevezése október 2-tól megszûnt.

Vasile Soporan felszólította a polgármestert: tartsa tiszteletben a törvényeket, ugyanis két éve tartó sorozatos törvényszegéseivel a törvényességi rendet veszélyezteti, és megsértette a jogállamiságot. Kérni fogja az illetékes hatóságokat, hogy vizsgálják meg az esetet, és úgy vélte: amennyiben bebizonyosodik, hogy Funar áthágta a törvényes elôírásokat, a hatóságoknak letartóztatási parancsot kellene kibocsátaniuk a polgármester nevére. A sajtótájékoztatón jelen lévô Teodor Pop Puscas közölte: a letartóztatási parancs felhatalmazására a rendôrség ôrizetbe veszi Funart.

A prefektus kérését nyomatékosítva tegnap a Szociáldemokrata Párt Kolozs megyei szervezete is közleményt bocsátott ki, amelyben arra kérte az igazságügyminisztert, vizsgálja ki az utóbbi években indított több száz Funar-pert, amelyeket — véleményük szerint — az igazságszolgáltatás elhamarkodottan kezelt. Az igazságszolgáltatásnak ezen perekhez való hozzáállását több mint gyanúsnak találják. A kormánypárt úgy véli, hogy az alkotmánymódosításra kiírt népszavazás elôtti maximális fontosságú idôszakban a polgármester megbénítja az általa vezetett hivatal és a helyi tanács mûködését. A kormánypárt a Demokrata Pártot és a Nemzeti Liberális Pártot is felszólította: foglaljanak állást az ügyben.

Borbély Tamás

Kolozsvárra jönne a Magyar Polgári Szövetség

(1., 4. old.)

Kolozs megyei politikusok csatlakozni kívánnak a Magyar Polgári Szövetséghez és azt is elképzelhetônek tartják, hogy a szövetség megyénkben is önálló jelölteket indítson a helyhatósági választásokon — nyilatkozta Szász Jenô, a Magyar Polgári Szövetség elnöke. Kónya-Hamar Sándor megyei RMDSZ-elnök szerint az elmondottaknak nincs valós alapja, csupán a sajtónak szánt spekulációról lehet szó.

Szász Jenô lapunknak elmondta: a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) örül annak, hogy Székelyföldön kívülrôl is megkeresik ôket, és elképzelhetônek tartják, hogy Kolozs megyében is szervezkedjenek. Bár még nem adtak választ a Kolozs megyei érdeklôdôknek, az elnök szerint nagy valószínûséggel elfogadják az ajánlatot. Az önálló jelöltek indításához azonbanelôzetes felmérés szükséges, elôbb fel kell kutatni, hogy melyik településeken lenne erre igény. A lépésnek mindenképpen mozgósító ereje lenne, hiszen választási lehetôséget nyújtana a Kolozs megyei magyarságnak, és esetleg azok is elmennének szavazni, akik eddig kiábrándultságukból fakadóan távol maradtak — mondta Szász Jenô. Ugyanakkor hozzátette: az MPSZ képviselôi találkozni fognak a Kolozs megyei érdeklôdôkkel, és a lehetôségek számbavétele után még ez év végéig kialakítják határozott álláspontjukat.

Kónya-Hamar Sándor megyei RMDSZ-elnök szerint a Szász Jenô által elmondottaknak semmi valós alapja nincs, az egészet csak a sajtónak szánt spekulációnak tartja. Szerinte az RMDSZ Kolozs megyei szervezetében nincsenek olyan gondok, mint Székelyföldön vagy Marosvásárhelyen. S bár elképzelhetônek tartja, hogy a MPSZ tárgyalni szeretne velük, "az nem biztos, hogy mi is tárgyalni akarunk velük", mondta. A kolozsvári RMDSZ mindig is ellenzéki volt és megpróbálta véleményét érvényesíteni, s a legutóbbi választásokon ez sikerült is. Nekik megvannak a saját szabályaik, feltételeik, amelyek szerint eddig is jelöltek és ezután is ezek függvényében fognak eljárni. A megyei RMDSZ ellenzékisége nem abban nyilvánul meg, hogy mindenáron a szakadást akarják, hanem abban, hogy vállalják és provokálják a vitát — mondta Kónya-Hamar Sándor. Ugyanakkor hozzátette: "Hogy Szász Jenô mit képzel, az egy dolog, hogy Kolozsváron mi van, az egy másik".

Pap Melinda

Fokozzák az adózási fegyelmet

(1., 6. old.)

A Kolozs Megyei Pénzügyi Igazgatóság az év elsô kilenc hónapjában 7105,1 milliárd lejt hajtott be az állami költségvetés számára, ami 205,1 milliárddal (2,97%-kal) haladja meg a tervezett szintet, és 1842 milliárddal több a tavalyi hasonló idôszakhoz képest — közölte tegnap a sajtóval Mihai Costin igazgató.

A június 30-i határidô lejárta után a megyében 20 nagyvállalat, illetve 714 kis- és középvállalat maradt adós az államkasszával szemben. Ezek közül 270 azóta teljes egészében eleget tett kötelezettségének, 269 pedig részben törlesztette adósságát. Ebben az évben a tavalyról maradt tartozások kiegyenlítése érdekében 8595 esetben kellett kényszerítô végrehajtást alkalmazniuk (a legtöbbször, 6150 esetben, felszólítást) és ezek nyomán több, mint 676 milliárd lejt hajtottak be. A pénzügyi igazgatóság felhívja az érintettek figyelmét, hogy tegyenek meg mindent a kinnlévôségek felszámolására és ne kényszerítsék intézkedésre a hatóságot. 2004. január 1-jétôl a 2002/491-es számú törvény értelmében már nem lesznek engedmények az állami költségvetésnek adós jogi személyek számára. A jelenlegi adóelmaradásokkal küszködô vállalatoknak 2003. december 1-jéig lehet kérvényezni, a megfelelô dokumentáció mellékelésével, az átütemezést. Októbertôl a pénzügyi igazgatóság szakemberei fokozzák az ellenôrzéseket az adózás, illetve a társadalombiztosítási járulékok behajtása területén, és az utóbbi témakör 2003-tól teljes egészében a pénzügyminisztérium hatáskörébe kerül.

Ami a 2002-re vonatkozó személyi jövedelemadót illeti, a számítások lezárta után Kolozs megyében jelenleg 83 827 személy fog kisebb-nagyobb összegeket visszakapni a pénzügyi hatóságtól, 10 844 esetben pedig különbözetet hajtanak be az érintett magánszemélyektôl. 27 099 esetben nincs korrigálnivaló.

Ördög I. Béla

1,3 milliárd lejt kell kifizessen a polgármester

(1. old.)

Gheorghe Funar kolozsvári polgármesternek 900 millió lejt kell visszafizetnie a költségvetésbe, miután egy építkezési engedély megtagadása nyomán ezzel az összeggel károsította meg az Alimentara Rt-t. A polgármestert a helyi tanácsosok által elfogadott tegnapi határozat kötelezi erre. A tanácsi határozat a polgármesteri hivatal egyik alosztályát bízta meg a behajtáshoz szükséges iratok kitöltésével, és a pénzügyi szervek értesítésével.

Az ügyben 1999-ben született jogerôs bírósági ítélet, amely megállapította, hogy a cégnek 900 millió lej kárt okozott az építkezési engedély kibocsátásának elhúzódása. Mivel a polgármester nem volt hajlandó megtéríteni az Alimentaranak ezt az összeget, a közel 1 milliárd lejt a helyi költségvetésbôl kellett kifizetni.

Gheorghe Funarnak immár 1,3 milliárd lejt kell visszafizetnie, mivel rövid idôn belül ez a második kedvezôtlen döntés, amely vele szemben született. A nagyszebeni számvevôszék mellett mûködô törvénykezési testület a hét elején úgy döntött, a polgármesternek 400 millió lejt kell kifizetnie, mivel 2001 és 2002 szeptembere között jogtalanul ítélt meg járulékokat és pótlékokat a hivatal alkalmazottainak.

B.T.

Kevesen vonultak az utcára
Újabb tiltakozó akciókat szerveznek

(1., 6. old.)

Alig ötven tüntetô vett részt tegnap délután Kolozsváron a prefektúra épülete elôtt a szakszervezetek sztrájkján. Az érdeklôdôk elmaradását a szakszervezeti vezetôk a szervezetlenséggel magyarázták, és hozzátették: a közeljövôben újabb tiltakozó akciókat foganatosítanak, valamint a munka megszakításának gondolatát is fontolgatják.

Az Országos Szakszervezeti Tömb, az Alfa Kartell, a Román Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a munkavállalók érdekeit képviselô helyi szervezetek a közszolgáltatások árának rohamos drágulását, az egységes adókulcs bevezetését, valamint a kormány és szakszervezetek közötti társadalmi párbeszéd hiányát kifogásolják, ugyanakkor követelik a bérek árakkal arányos növelését.

Stanca Maria Constantinescu, a Román Demokratikus Szakszervezetek Szövetségének elnöke újságírói kérdésre elmondta: nem értenek egyet az egységes adókulcs bevezetésével, hiszen ez csak a nagy jövedelmûek számára kedvezô. Az alacsony bérekkel rendelkezô személyeknek az új adózási rendszer bevezetése következtében még nagyobb adókat kell fizetniük. Az elnök hozzátette: ugyanakkor kifogásolják a kormány és szakszervezetek között beállt párbeszédhiányt, elegük van abból, hogy a hatalom nem veszi figyelembe véleményüket. Az Európai Unió ajánlására a szakszervezetek megpróbáltak társadalmi párbeszéd formájában egyeztetni a kormánnyal, és lemondtak a tiltakozó akciók szervezésérôl, a dialógus azonban mostanra teljesen megszakadt, ezért kénytelenek más formában kinyilvánítani véleményüket.

A tüntetés iránti érdeklôdés elmaradását a szakszervezeti vezetô a szervezetlenséggel magyarázta: az egyes szakszervezeti vezetôk túl késôn értesültek a tüntetésrôl, ezért már nem volt idejük mozgósítani a dolgozókat. Emellett abban is reménykedtek, hogy Marian Sârbu tárca nélküli miniszter keddi kolozsvári látogatása megoldást hoz problémáikra, ez azonban nem történt meg. Ugyanakkor a Román Demokratikus Szakszervezetek Szövetségében az a gyakorlat, hogy tüntetés szervezése elôtt a vezetôk a tagok véleményét is kikérik, a tegnapi sztrájk esetében a visszajelzések késôn érkeztek meg, ezért kevés idô maradt a szervezésre.

A szakszervezeti vezetô ugyanakkor elmondta: a tegnapi akciónak mégis lesz eredménye, hiszen a sajtó felfigyelt az eseményre, a külföld elôtti arculatához olyan érzékenyen ragaszkodó kormány pedig nem szereti, ha negatív vélemények jelennek meg róla. Az elnök hozzátette: a következô hónapban nagyarányú tiltakozó akciókra kerül majd sor, és a munka öt perces megszakítását is fontolgatják.

P. M.

Törlesztik a kórházak adósságait
Visszaesett az egészségügyi befizetések száma

(1., 5. old.)

A Kolozs Megyei Egészségügyi Biztosító Pénztár tegnapi sajtóértekezletén szokásosan a pénzügyi helyzet képezte a témát: ismertették az egészségügyi alapba történô befizetések és az adósságok helyzetét, az egészségügyi szolgáltatások kifizetését, valamint a kórházak adósságának jelenlegi helyzetét.

Augusztusban 3,3%-kal kevesebb járulékot fizettek az egészségügyi alapba, az elôzô hónaphoz képest, mondta Daniel Horvath, a kolozsvári pénztár sajtószóvivôje. Összesen 152,77 milliárd lej bevétele volt a pénztárnak a járulékokból. Tovább nôtt ellenben az adósságok száma: míg júliusban 667,17 milliárd lej volt a tartozás, augusztusban ez meghaladta a 680,44 milliárdot. Ebbôl a munkaadóknak 324,99, az alkalmazottaknak 83,44 milliárdot kellene törleszteni, a késedelmi kamatok és büntetések értéke pedig 272,84 milliárd lej. Az 1 milliárd lejes adósságot 65 cég haladja meg, 19 241 járulékfizetô 1 milliárd lej alatti összegekkel adósa a pénztárnak.

A folyó hónapban a biztosító pénztár 132,90 milliárd lejt fizet ki a megkötött szerzôdések alapján az orvosi szolgáltatásokra. Ebbôl többek között a háziorvosoknak 7,14, szakorvosi ellátásra 4,79, kórházaknak 95,81, ártérített és ingyenes gyógyszerekre 4,47 milliárd lej jut. A kórházaknak a szállítókkal szembeni adóssága augusztus végén elérte a 363,43 milliárd lejt.

Az országos egészségbiztosító közleménye szerint október folyamán törlesztik a kórházak elmaradt, elmúlt év december végéig felgyûlt olyan adósságait, amelyeket törvényesnek, a szerzôdésekben vállaltakkal összeegyeztethetônek találtak az ellenôrzô bizottságok. Csak azokat a számlákat számolják el, amelyek tiszteletben tartották a törvényes közbeszerzési eljárásokat és amelyeket láttamozott az Országos Ellenôrzô Hatóság is. Az adósságok kifizetését a helyi biztosító pénztárak ellenôrzik majd.

A kolozsvári pénztár sajtószóvivôje emlékeztetett arra, hogy az adós vállalatok, munkaadók alkalmazottainak esetében, amennyiben nem tudják igazolni az egészségügyi járulék kifizetését, lecsökkentik az orvosi ellátást. Ehhez a csökkentéshez csak az utolsó járulékfizetéstôl eltelt 3 hónap után folyamodnak. Akik meg szeretnék érdeklôdni, hogy munkaadójuk fizeti-e rendesen a törvényes járulékot, a 0800-07102 telefonszámot hívhatják, ahol meg kell adniuk a személyi számukat, nevüket, munkahelyüket az ellenôrzés érdekében. Az adatokat a pénztár bizalmasan kezeli.

(i)

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

AZ OKTÓBER 6-I MEGEMLÉKEZÉSEK ÉS KEGYELETTEVÉSEK az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének rendezésében, a következô idôpontokban és helyeken történnek:

— október 6-án 15 órakor megemlékezés a Házsongárdban, Tamás András emlékmûvénél;

— október 6-án 17 órakor megemlékezés a szamosfalvi emlékmûnél;

— október 6-án 18.30 órakor kegyelettevô szentmise a Szentpéteri templomban.

Az ünnepségekre mindenkit szeretettel várnak, elvárnak.

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET KERETÉBEN emlékeznek az aradi vértanúkra október 5-én, vasárnap du. 5 órától a Horea úti református templomban. A történelmi eseményt dr. Egyed Ákos akadémikus vázolja fel, majd Rekita Rozália színmûvésznô verseket szaval. Az RMDSZ hidelvei szervezete szeretettel várja rendezvényére a kolozsváriakat.

ZENÉS-TÁNCOS DÉLUTÁNJÁT tartja az RMDSZ kül- és belmonostori szervezete október 4-én, szombaton du. 6 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban, ahol jó zene, kellemes hangulat fogadja az érdeklôdôket.

AZ OKTÓBER 4–5-RE MEGHIRDETETT AGYKONTROLL-TANFOLYAMOT október 18–19-én tartják a szervezôk. Érdeklôdni az 544-368, vagy 0745-266080-as telefonszámon. Az érintettek szíves elnézését kérik.

A SZARKALÁB NÉPTÁNCEGYÜTTES kezdô és haladó csoportjaiba néptánckedvelô középiskolások és egyetemi hallgatók jelentkezését várja. Ugyanakkor várják olyan gyakorlott táncosok (fôleg fiúk) jelentkezését is, akik a Szarkaláb tagjai szeretnének lenni. Megbeszélés mindkét esetben október 9-én, szerdán este 8 órakor az Apáczai-líceum (Király/Brãtianu utca 26.) tornatermében.

IRODALMI ESTET TART Demény Péter, Halmosi Sándor és Papp Sándor Zsigmond október6-án, hétfôn du. 6 órai kezdettel a kolozsvári Insomnia kávéházban. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Országos grafikai kiállítás

(2. old.)

A Kolozsvári Képzômûvészeti és Formatervezôi Egyetem, a Miskolci Galéria és a Romániai Képzômûvészek Szövetségének Kolozsvári

Fiókja tízéves együttmûködése alkalmaból GRAPHIKONEX címmel országos grafikai tárlat nyílik Kolozsváron, külföldi meghívottak részvételével.

Bevezetôt mond dr. Dobrik István mûvészettörténész, a Miskolci Galéria igazgatója és Ioan Horváth Bugnariu egyetemi tanár, a kolozsvári Képzômûvészeti és Formatervezôi Egyetem grafika tanszékének vezetôje. A megnyitóra 2003. október 7-én, 13 órakor kerül sor a Képzômûvészeti Szövetség Szentegyház/Iuliu Maniu utca 4. szám alatti galériájában.

Újabb magyarörmény dokumentumkötet

(2. old.)

A Bécsbe elszármazott dr. Száva Tibor-Sándor tollából jelent meg az a monográfia, amelynek tartalmát címe teljes mértékben elárulja: Szépvízi magyarörmények nyomában. Olyan vaskos tudományos munkáról van szó, amelynek lényege a Csíkszépvízre került örmény közösség bemutatása, a családfák részletes és hiteles ismertetése, az 1723-ban elkezdôdött anyakönyvi bejegyzések adatainak közzététele. Nem lehetett könnyû feladat kibogozni az összekuszálódott szálakat, de a szerzôt hajtotta az ôsök iránti tisztelet és az a szándék, hogy megörökítse egy végleges beolvadásra ítélt rendkívüli embercsoport történetét.

Ugyanakkor nem mulasztja el feleleveníteni az ide vonatkozó történelmi tudnivalókat: a hányatott sorsú örménycsoportok több hullámban történt erdélyi honfoglalásának körülményeit, a csíkszépvízi örmény gyökerek kialakulását és a magyarörmény ôsök nyelvét. Moldovából 1668–69-ben 330 fô (kb. 45 család) telepedett le ebben a faluban, kereskedô és kézmûipari foglalatosságukkal új színt hozva az ottani közösségbe. Ahova 1742-ben az orosz–török háború elôl újabb háromszáz fô menekült, de ezek javarésze utána más erdélyi településeken állapodott meg. Csípszépvízen akkoriban 34 magyarörmény családot tartottak számon. A legutóbbi, 2002-es népszámláláson viszont már alig 4 fô vallotta magát ehhez az érdekes népcsoporthoz tartozónak...

Ö. I. B.

Metszetek és kollázsok

(2. old.)

Két kiállítás-megnyitóval kezdôdött tegnap Kolozsváron a Nemzetközi Mûvészeti Fesztivál: délután 4 órától a Mátyás-ház melletti Atas galériában nyílt meg Cristian Opris Metszet címû kiállítása, míg egy órával késôbb a Fôtéri Kisgalériában Wolfgang Brenner németországi mûvész kollázsaiban gyönyörködhettek a mûvészetpártolók.

Mindkét mûvészt Pavel Puscas méltatta, kiemelve, hogy mindketten a 2001-es grafikai biennálé díjazottjai közé tartoznak, a német mûvész pedig az idei biennálé zsûrijében is helyet kapott.

Opris zsenge kora (mindössze harmincéves) ellenére máris elismert grafikusnak számít, aki ezúttal metszetben mutatta meg tehetségét: munkái a múlt század eleji fotográfiák hangulatát idézik, néhány visszatérô motívummal tarkítva. Ez a mûfaj annyira közel áll hozzá, hogy doktori disszertációját is a 16., 17., illetve 18. századi grafikai technikákból írja. A méltató szerint a kiállított alkotások esetében a tartalom fontosabb, mint a kivitelezés módja, hiszen Opris kicsit újrastukturálja a történelmet, nosztalgikus hangulatba ringatva mindazokat, akik elmerülnek képi világa tanulmányozásában.

Ezzel szemben Brenner kollázsai nagyon is a tárgyi valóságot kívánják megjeleníteni, munkái teljes és koherens kiállítássá strukturálódtak. Puscas értelmezése szerint a német mûvész alkotásainak varázsa abban áll, hogy készítôjüknek van ideje hallgatni és figyelni a dolgokat, észrevenni mindennek a maga meséjét és történetét.

S. B. Á.

Filmbemutatók

(2. old.)

Lara Croft: Tomb Raider 2 — Az élet bölcsôje
Eredeti cím: Lara Croft and the Cradle of Life: Tomb Raider 2. Színes amerikai-német-japán-angol akciófilm, 2003., 119 perc. Rendezte: Jan de Bont. Szereplôk: Angelina Jolie, Gerard Butler, Chris Barrie, Noah Taylor.

A második részek sorába kitûnôen illeszkedô Tomb Raiderben ismét a tüneményes Angelina Jolie alakítja a képregényhôsbe oltott szupermodellt. Ezúttal nem csekélyebb feladatot kell megoldania, mint megmenteni a világot. Ez pedig nem okozhat neki túlságosan nagy problémát, hiszen számítógépes játékokba dobozolva megszokhatta már, hogy lehetetlenebbnél lehetetlenebb helyzetekbôl is kivágja magát.

Az aktuális fôgonosz ezúttal Jonathan Reiss, aki Nobel-díjas tudós, és mint ilyenhez illik: csöppet megszállott, afféle világuralomra törekvô eszelôs. A címbe foglalt Élet bölcsôje pedig egy titokzatos hely Afrikában, állítólag oda ejtették el Pandora szelencéjét, amelyben ördögi erôk lakoznak. Aki megszerzi a szelencét, azé a hatalom és dicsôség. Egyik oldalon ott áll az ördögi professzor, a másikon pedig a latexruhás Lara és csapata.

Tekintettel arra a csöppet sem elhanyagolható tényre, amely szerint elôbb volt a képregény, mint a film, a készítôk igyekeznek a végsôkig kihasználni a mûfaj nyújtotta lehetôségéket, jóval túllépve egy egyszerû akciófilm kereteit. Számba kell venni továbbá a változatos helyszíneket és trükköket, valamint Jolie alakítását is, és akkor talán nem csak a számítógépes játékok rajongóinak ajánlható a film.

Lucy a csajom
Eredeti cím: Autour de Lucy/I’m with Lucy. Szímes amerikai-francia romantikus vígjáték, 2002., 90 perc. Rendezte: Jon Sherman. Szereplôk: Monica Potter, Julianne Nicholson, John Hannah.

Lucy New Yorkban él, és miután a tökéletesnek hitt pasi csúnyán rászedi, szingliként tengeti napjait. Ráadásul tökéletes szinglinek tekinthetô: közel harmincéves, szolid újságírói karrierrel, némiképp hipochonder, néhány megrögzôdéssel. Az egyik közülük az, hogy márpedig neki meg kell találnia a nagy és igazi szerelmet. Nekilát tehát a párkeresésnek, és csakhamar öt alkalmas jelölt közül válogathat: elsôként ott van Doug, az ifjú rovarszakértô, majd Gabriel, aki rendezô, aztán a kosárlabda-játékos Anthony, majd a gyakorlatias Barry, és végül Luke, az ortopéd-szakorvos.

Egyikükhöz férjhez kell menni. De vajon ki lesz a befutó az öt úriember közül? Hiába, a szinglik élete nem is olyan könnyû!

Out for a Kill
Színes amerikai kaciófilm, 2003., 96 perc. Rendezte: Michael Oblowitz. Szereplôk: Steven Seagal, Michelle Goh, Corey Johnson, Dobó Kata.

Az akciófilm egyik érdekessége az, hogy láthatjuk benne az egyik magyar üdvöskét, Dobó Katát, aki a Terminátor 3. nôi fôszerepét ugyan nem kapta meg, most azonban jutott neki egy nyúlfarknyi szerep Seagal mellett. A másik érdekesség pedig maga a fôszereplô, hiszen Stevan Seagal is egyike a nagy visszatérôknek, akik bebizonyítják, hogy közel a hatvanhoz sem kopik meg az akcióhôsök glóriája.

Hôsünk ezúttal egy archeológus professzort alakít, aki kezdetben megtévesztôen ártalmatlannak tûnik, csakhamar kiderül róla azonban, hogy kitûnôen ért a keleti harcmûvészetekhez. Mindezek tudatában érthetô, hogy a film teljesen olyan, mint az összes többi Seagal-mozi: látványos akció-, illetve harcjelenetek, küzdelem életre-halálra. Aki szereti a marcona hôst, ezúttal sem csalódik.

Sándor Boglárka Ágnes

ISMÉT KUCKÓ ÉS GYERMEKJÁTSZÓHÁZ!

(2. old.)

Szombatonként újra megnyitja kapuit a KUCKÓ és a GYERMEKJÁTSZÓHÁZ. A 7–14 év közötti gyerekek itt mindent magtalálnak, amivel foglalkozni szeretnének: kézmûvesség, rajz, népdal és néptánc, vers és színjátszás, kirándulás meg sok-sok vetélkedô. Hahó, gyerekek! Ez más, mint a suli! Tehát várunk október 4-én, szombaton du. 3 órakor a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

VÉLEMÉNY

Edzettség

(3. old.)

Hogy milyen nagy dologban vannak egy kis áramszünetért abban a fene nagy fejlett világban! Ugye, hogy a nagy fejlettségnek, jólétnek is megvan a hátulütôje. Bezzeg mi! Meg se parittyáznánk egy kis áramkiesést. Mi az nekünk. Volt elég részünk benne, amikor abban az átkosban naponta háromszor, négyszer is végigsöpört az áramszünet hulláma az ország minden városában. A falvakról nem beszélek, mert ott sokszor napokig nem gyúltak ki a halvány villanyégôk, már ahova egyáltalán bevezették a nagy villamosítás idején. De most sem ritka az áramszünet. Igaz, nem tart éppen órákig, de biza a villamoshálózatot és a régi berendezéseket sokszor megtépázza az idô vasfoga. Olyankor aztán szépen várnunk kell, amíg rendbehozzák. Na, szóval minket biztos nem kergetne kétségbeesésbe egy ilyen Amerikát vagy Olaszországot érintôhöz hasonló hálózatkiesés. Mi történne? A világítással nem volna baj, gyertya van elég, petróleumlámpa is található több lakásban. Ha nem is használják, de díszként, emlékôrzôként biztos ott lóg sok falon. Nálunk nincsenek százemeletes tömbházak, csupán tízemeletesek. Ott aztán igazán gyermekjáték a liftet egy gyertya fényénél a kézicsörlôvel felhúzni, hogy a bentrekedteket kiszedjék belôle. Leállnak a trolik meg a villamosok? És aztán. Legalább van mire fogni, ha késôn érnek be az emberek munkahelyükre. Le merem fogadni, direkt örvendenének neki. Legfennebb a fôvárosi metrónál lenne egy kis fennakadás, de hát egy napot igazán mindenki kibírhat ott, ahova bennrekedt. Nem vagyunk mi olyan kényesek! Talán az internetkávézókat mûködtetôk lennének egy kicsit dühösek, meg az elektronikus játéktermek tulajdonosai, hogy elesnek a nyereségtôl, de hát elôbb-utóbb ôk is megnyugodnának, és szépen kiülnének az ajtóba malmozni, amíg megjavítják a hálózatot. A termeléskieséssel sem lenne baj, mert egyáltalán ven-e itt termelés? A még mûködô gyáraknak, mûhelyeknek tiszta haszon lenne: hónap végén kisebb lenne a villanyszámla! És megfulladni sem fulladna meg senki a légkondicionáló berendezések leállásának következtében, hiszen nálunk az is fehérholló-féleség. Mi edzettek vagyunk: mindent kibírunk! Még egy többnapos áramszünetet is. "Mai rãu sã nu sie!" — mondaná moldvai honfitársunk, miután újra kigyúlnának a villanykörték. Mert mi ilyenek vagyunk!

B. É.

A kivizsgálás idôszerûsége

(3. old.)

Elfogyott a prefektus türelme. Kijelentette, nem tolerálja tovább Gheorghe Funar kolozsvári polgármester rendszeres törvényszegéseit és sértegetéseit. Hát, éppen ideje volt. Már régen megérett az idô, hogy a megye vezetôsége a törvényhatóságokkal együtt fellépjen a város kiskirályával szemben, aki kénye-kedve szerint értelmezi a jogszabályokat. Funar cinikus jogtiprását látva, óhatatlanul Ioan Rus belügyminiszter 2000-ben tett kijelentése jut eszembe, amellyel Románia egyik leghangzatosabb, Har-Cov-nak elkeresztelt belpolitikai botrányát robbantotta ki. A jó esélyekkel miniszterelnöki tisztségre pályázó belügyminiszter Kolozsváron azt mondta, hogy a román állam Székelyföldön elveszítette fennhatóságát. A kincses városból Bukarestbe került Rus azonban éppen azt nem látta, ami a szeme elôtt történik, hiszen a román állam ellenôrzési ereje nem Székelyföldön gyengült meg, hanem Kolozsváron szûnt meg. A zsilávai börtönben landolt volna az a székelyföldi magyar polgármester, aki el merte volna követni mind-azon sorozatos törvénytelenségeket, amelyek Gheorghe Funar nevéhez fûzôdnek.

A prefektus, aki nem erélyességérôl és határozott fellépésérôl ismert, úgy tûnik, elvesztette a türelmét. Végre tudatosodott benne, hogy a következô évi helyhatósági választásokon teljes kudarcot vall, ha nem támadja meg frontálisan legfôbb ellenfelét. Soporan polgármesteri tisztségre való jelöltetése mellett a kormánypárt végleg elkötelezte magát. A kolozsvári sajátos helyzetet kevésbé ismerôk azt mondhatják, hogy a prefektus nyilatkozata és szándéka nem több egy látványos kampányfogásnál, azonban a Funar-terrort tapasztaló kolozsváriak tudják, hogy a választások közeledte csupán egyik kiváltó oka lehet ennek a szokatlan szigorú megfogalmazásnak, és a prefektus elszántságról tanúskodó magatartásának.

Eljött tehát az ideje annak, hogy eltávolítsák a Kolozsvár élén lévô közveszélyes alakot, aki már régóta eltávolodott a polgármesteri tisztséggel járó közszolgálat szellemiségétôl. Funar évek óta csak a pereivel foglalkozik, de annál súlyosabb, hogy a hivatal erejét is felôrli a jogi hercehurca. Az Európai Unióba törekvô, sanyarú gazdasági állapotában lévô Romániában megengedhetetlen, hogy a közpénzbôl fenntartott kolozsvári polgármesteri hivatal körülbelül ötszáz alkalmazottal mûködjék. Nem is lehet tudni, hány személy szerepel a fizetett alkalmazottak listáján, mivel igazi diktátori módszereket alkalmazva, a Funar számára kedvezôtlen, meztelen igazságot bizonyító iratok messze elkerülik a nyilvánosságot.

Az alkalmazottak száma azonban azért roppant érdekes, mivel nem tudni, ki foglalkozik a polgármester számos perével, amelyekben az alapos jogászi munkának köszönhetôen becsületesen helytáll. Mindezt egy jogi hadosztály nélkül nem lehetne így elvégezni, tehát kérdéses, hogy a Mócok útja 1-3. szám alatt kiket fizetnek az adófizetôk pénzébôl.

S ha már pénzrôl esett szó, az sem világos, hány milliárd lejt veszített a város a polgámester sorozatos törvényszegései miatt amivel ellehetetlenítette a hivatal mûködését, és meghiúsított minden, hasznos, értelmes munkára való törekvést. Kolozsvár számos intézményében csak lefitymálóan mosolyognak, esetleg egy kézlegyintéssel megtoldva, ha a városvezetô nevét hallják, ami egyértelmûen bizonyítja, hogy az embereknek elegük volt a sorozatos cirkuszból, az iszapbirkózáshoz hasonlító jogi vitákból.

Ilyen vita kezdôdött el tegnap, október másodikán, amikor Funar bejelentette, hogy Vasile Ghermant tekinti hivatalosan a város fôjegyzôjének, míg a prefektúra a versenyvizsga szabálytalan kiírása miatt továbbra is a törvényszéki rendelettel megerôsített Mircea Jorjot tekinti a tisztséget jogosan betöltô személynek. Ez a vita rémesen hasonlít a tavaly májusban kialakult helyzethez, amikor Funar feloszlatta a helyi tanácsot. Ennek ellenére bírói ítéletre hivatkozva a helyi tanács természetesen folytatta mûködését, és azóta sem öntöttek tiszta vizet a pohárba. A polgármester és a helyi tanács közötti macska-egér játék folytatódik, miközben milliárdokat veszít a város. Remek példa erre a helyi költségvetés-kiegészítés tervezete, amelyet ennek a közérdeknek és a józan észnek ellentmondó veszélyes játék miatt nem fogadhat el a tanács, miközben más megyék már rég továbbították a kiegészítésre vonatkozó igényeiket.

Soporan türelemvesztése azonban politikai felhangoktól sem mentes. A tegnapi nyilatkozatot kétségkívül úgy is lehet értelmezni, hogy a politikum ismét beleszól az igazságszolgáltatás dolgába. Ezzel a spekulációval szemben azonban sokkal egyértelmûbbek azok a törvénytelenségek, amelyeket Funar magas rangú tisztségét kihasználva egy évtized alatt elkövetett. A törvényességi rend megôrzése érdekében túlérett az idô egy alapos ügyészségi és rendôrségi kivizsgálásra, amely megfelelô pártatlansággal, simán megállapíthatná a polgármester törvényszegését és az eljárás indítását.

Borbély Tamás

Volt egyszer
(Napló)

(3. old.)

(Folytatás szeptember 23-i lapszámunkból)

1980. január 21., hétfô
A tegnap levágták Titó lábát. Ma fizetést kaptunk és pártegyetem van, amire nem mentem el. Így már lesz valahogy. Júliának a tegnapi nagy túrától izomláza van, fáj mindene, alig tud mozogni. Annál meglepôbb, hogy nekem semmi bajom. Sôt. Rendkívül jól érzem magam.

Szerkesztôbizottsági gyûlésen megbeszéltük a pénteki bôvített szerkesztôbizottsági hepajt, ahol beiktatjuk új elnökünknek Koncz elvtársat. Feri gyönyörû dolgokat mond róla. Ez egy kicsit olyan izé... mondanám én, aki még KISZ-es korából másmilyennek ismerem, minthogy a Sasok nyomán címû riportutamon majd’ a tenyerén hordott... Igaz, akkor még nem volt propaganda-fônök!

Ez alkalommal kezdetét veszi a választási kampány nálunk is.

Újólag naiv és ütôdött voltam, s a jelek szerint rajtam már nem lehet segíteni — így maradok! Mondom ugyanis, hogy itt a kiváló alkalom: a képviselôjelöltek bemutatásával végre az embert tolhatjuk elôtérbe, s ezeknek valóban az emberi portréit rajzolhatjuk meg. Riportokban. Helyes — mondták Koncz elvtársék, de aztán kiderült, ôk hogyan is gondolják: két-három jelölt lesz, de ezeket a jelölteket csak egyenlô mértékben lehet népszerûsíteni — 30 sor egyiknek, 30 sor a másiknak is. Nem beszélve arról, hogy azok az urak, akik azért bírálják folyton a lapokat, hogy egyik olyan, mint a másik, most azt találták ki, hogy a nagy egyenlôsdi szent nevében, minden lapban ugyanazok a címek, szövegek jelenjenek meg. Mindenki egyért, egy mindenkiért! Harcban az uniformizálás ellen! Amibôl nyilvánvalóan látszik, hogy ezeknek az elvtársaknak a gyagyizmusa túlságosan mély gyökereket eresztett ahhoz, hogy ásó, kapa és a nagyharang nélkül ki lehessen irtani belôlük.

De nem baj, elvtársak, ôrizzük meg az optimizmusunkat. A hitet, reményt és szeretetet. És adjuk be a vezetéstudományi egyetemre az államvizsga dolgozatunk címét, hadd legyen nekik az is. És menjünk ki közben, elvtársak, Frátára — balkézrôl — és ejtsük meg a pároktatási ellenôrzést is!

Tehát jobb, ha nekifogunk dolgozni, mert ez az egyetlen biztos, amennyiben ennek a fogalomnak még van valami gyakorlati értéke.

Az írás, sajnos, hihetetlenül bizonytalan valami. Elkövettem ugyanis azt a könnyelmôséget, hogy az utóbbi idôben írtakat fölolvastam Júliának! Az nem volna olyan nagy baj, hogy nem tetszik neki, mert erre lehetne magyarázatom, viszont az a szomorú, hogy nekem sem tetszett most. Laposnak, unalmasnak érzem, meg sem közelíti az elején elért magasfeszültséget. De még ez sem lenne különösebb baj, mert egy regény hullámzó lehet, csakhogy itt kifulladásról van szó. A megírás módja szegényes, hiányzanak a képek, hiányzanak a jelzôk, az az érzésem, mintha ugyanazt a szöveget ismételné. Hát ez már fájdalmas. Egy kicsit le is lombozódtam. Pedig kezdtem már reménykedni, hogy elindult és menni fog — ma is írtam egy oldalt. Vigasztaljon most az, hogy ez a mai egy flekk újból hasonlít valamihez? Úgy látom, sürgôsen vissza kell térnem legalább tíz oldalt, s ezen a szálon ugyan, de megmódolni — magasfeszültségen... Mégha ez egy kicsit hátra is veti a befejezés lehetôségét!

Ebbôl is látszik, hogy a hangos olvasás mennyire kell, mennyire jó! Nem szabad lemondanom róla mint ellenôrzési lehetôségrôl.

Nos, ha ma rendes lettem volna és elmegyek a pártegyetemre, ez a "felfedezés" elmarad. Nem jobb lett volna?

1980. január 22., kedd
Amint kiderült, elvtársaink az ipari rovattól nincsenek megelégedve az osztályozással. Gyula — nagyon okosan — rögtön megbeszélést hívott össze holnapra, ahol elmondhatják, mi fáj. Az az érzésem, nekem is lesz egy-két szavam. Többek között az, hogy, sajnos, még annyit sem érnek ezek az írások. Egyikben sincs — bocsánat, akad kivétel — újságírói ütlet. Valami olyan, amit ôk adnak bele. Egy gondolatról van szó, valamirôl, ami az újságcikket megkülönbözteti a beszámolótól. A túlértékelés abból adódik, hogy lágyszívûek vagyunk, és a befektetett munkát is nézzük, nem csak az eredményt, a publicisztikai teljesítményt. Holott ez a lényeg, az egyetlen mérhetô valami.

Naiv vagyok változatlanul. Kedd lévén, este ismét beültem a tévé elé színdarabot nézni. Az egyesülésrôl volt szó, azt gondolhatnánk, valamicske történelem innen is ragadhat az emberre. Csakhogy az effajta, színdarabba oltott történelemleckét nem szereti a — villamosmû. Gyönyörû szépen elment a kép. Mint a régi szép idôkben. Errôl rájöhettem, hogy kedd a mi napunk, amikor itt, nálunk csökkentik le a feszültséget. Sokat nem feszítettem, de a tény hallatlanul bosszantó. Lám, velünk ezt is meg lehet tenni! Ezt is, meg mi minden mást! Mert spórolnak — rajtunk. És miért ne?

Unom, jobban mondva szégyenlem, hogy telefonáljak a villamosmûveknek. Mert mit tehet róla a szerencsétlen szolgálatos? No, lám, ezt kellene megírni! Azaz: ezt is! De hol vannak az újságírók? Hol van az újság? És érdekel egyáltalán valakit valami ebben az országban? Vajon meg tudnák szokni itt, hogy az egy kiló, az egy kiló legyen? Hogy az legyen a csomagban, aminek és amennyinek lennie kell? Hogy az áram feszültsége 220 volt legyen? Persze elképzelhetô, ha úgy volna, túl sok energiánk szabadulna föl és egyebekre is rácsodálkoznánk... s ki tudja mit kezdenénk vele...! Az energiákkal pedig spórolni kell!

(Folytatjuk)

Kiss János

NAPIRENDEN

Nãstase derûlátó az EU-csatlakozás tekintetében
A román kormányfô a Verheugen-nyilatkozatról

(4. old.)

A román kormányfô az Európai Unió bôvítési biztosának keddi kijelentései után is derûlátó Románia csatlakozási tárgyalásainak jövô évi lezárását illetôen, de úgy véli, hogy e cél eléréséhez Romániának és európai partnereinek közös erôfeszítéseket kell tenniük.

Günter Verheugen, az EU bôvítési fôbiztosa kedden azt mondta az Európai Parlament külügyi bizottsága elôtt, hogy nem tudja garantálni Románia és Bulgária csatlakozási tárgyalásainak jövô évi befejezését. Hozzáfûzte: mindkét országban nagy az eltökéltség a reformok végrehajtására, s erre képesek is, de sok még a tennivaló e cél elérése érdekében.

Adrian Nãstase ennek kapcsán csütörtökön kijelentette, hogyszerinte Verheugennek teljes mértékben igaza van abban, amit mond.

"Nekünk kötelességünk és felelôsségünk cselekedni. Meggyôzôdésem, hogy közös erôfeszítéseink eredményeként 2004-ben lezárhatjuk csatlakozási tárgyalásainkat" — mondta a román kormányfô kérdésre válaszolva.

A tervek szerint az Európai Unió 2004 október végéig zárná le a Romániával és Bulgáriával folyó csatlakozási tárgyalásokat, és ennek eredményeként a két ország 2007-ben léphetne be az EU-ba.

Nézeteltérések a kettôs állampolgárság ügyében

(4. old.)

Szegeden került sor tegnapelôtt a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) által a kettôs állampolgárság ügyében kezdeményezett népszavazás kampányának nyitó rendezvényére. Az MVSZ és más civil szervezetekkel párhuzamosan a Magyar Demokrata Fórum is aláírásgyûjtésbe kezdett, azonban az MVSZ-szel nem vállalt semmilyen partnerséget. Patrubány Miklósnak, az MVSZ elnökének és több civil szervezetnek a bírálatát tegnap a MDF elnöksége visszautasította.

A rendezvényen felszólaló Patrubány Miklós elmondta: ha a magyarok jövôt akarnak nemzetüknek, legelôször meg kell teremteni annak egységét. "Magyarország népe, ha arra kerül a sor, tudja, mit jelent kezet nyújtani az elszakított magyar testvéreinknek" — hangsúlyozta az elnök, aki meggyôzôdését fejezte ki, hogy egy ilyen népszavazásnak csak pozitív hozadéka lehet. Mint fogalmazott, az ország választópolgárainak 80 százaléka igent fog mondani arra, hogy magyar állampolgárságot kaphassanak a külföldön élô magyarok.

Az elnök szóvá tette, hogy meghívta annak a két magyar pártnak a vezetôit, amelyek aláírásgyûjtést indítottak a kettôs állampolgárság támogatásáért. De nem jöttek el, s "értésünkre adták, hogy nem is támogatják kezdeményezésünket". Patrubány szerint ez egyértelmû különbséget jelenti a civil, a polgár és a politikus között.

Rácz Sándor, az MVSZ tiszteletbeli elnöke, az 1956-os Nagy Budapesti Munkástanács elnöke kiemelte, hogy a 13 millió magyart, akiknek "megkérdezés nélkül egyik napról a másikra elrabolták a magyarságát, vissza akarjuk szerezni" az ország javára. Hangsúlyozta: mindegy, hova sodorta az élet a magyarokat, kötelességünk kihasználni a történelem által kimunkált lehetôséget arra, hogy megfogjuk egymás kezét.

Az MVSZ közleményben tájékoztatta az MTI-t arról, hogy a népszavazás sikerét szolgáló társulási megállapodás hétfôi aláírásán, a Magyarok Házában több társult civil szervezet élesen bírálta az MDF elnökét "pártjának százezreket megtévesztô aláírásgyûjtése és következetlen politizálása miatt". Az emberek sokasága ellenzi a népszavazási kezdeményezés aláírását, mondván, hogy már aláírták a "Dávid Ibolyáék" kezdeményezését a kettôs állampolgárságról. Miután senki nem világosította fel ôket, hogy az MDF aláírásgyûjtésének nincs semmilyen közjogi hatálya, a zavar nagyfokú — áll a közleményben.

Az MDF elnöksége nevében Viniczai Róbert az MTI-nek eljuttatott közleményében visszautasította a demokrata fórumot és Dávid Ibolya pártelnököt vádoló támadássorozatot. Mint fogalmaz, az MDF soha nem csinált belpolitikai kérdést a határon túliak ügyébôl, soha nem foglalt állást egyetlen határon túli vitában sem, és soha nem törekedett megosztásra, hanem a nemzet egységét tekintette legfôbb céljának. "Ezért értelmetlennek és a magyarság ügyére nézve károsnak tartjuk az MVSZ népszavazási kezdeményezését, mivel hangulatot kelt a magyar nemzetrészek ellen itthon" — mondta Viniczai Tibor, aki szerint az az MDF aláírásgyûjtése nyomásgyakorlás a kormányra, hogy a kettôs állampolgárság ügyében folytasson tárgyalásokat az illetékesekkel.

Az MDF-es politikus emlékeztetett arra, hogy a demokrata fórum által "Kárpát-medencei párbeszéd" címmel megrendezett tanácskozáson a határon túli magyarokat képviselô szervezetek vezetôinek "egyöntetûen az volt az álláspontja, hogy a kettôs állampolgárság megadása nem népszavazási kérdés, hanem az Ország-gyûlés kompetenciája".

Medgyessy Péter a határon túliakról

(4. old.)

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Európai Központjának felállítását javasolta Medgyessy Péter miniszterelnök az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésén csütörtökön elhangzott beszédében.

A miniszterelnök utalt arra, hogy a határon túl élô magyarok támogatásával a kormányt három alapelv együttesen vezérli, nevezetesen segíteni kívánja a külföldön élô magyarokat nemzeti önazonosságuk megôrzésében, nyelvük és kultúrájuk ápolásában, abban, hogy szülôföldjükön teljes méltósággal élhessenek. — E segítségnyújtást a szomszédos országok kormányaival együttmûködve az államközi kapcsolatokat ezzel is gazdagítva kívánjuk megvalósítani — jelentette ki a miniszterelnök, hangsúlyozva azt is: a magyar kormány fontosnak tartja, hogy a magyar kisebbségek támogatása az európai normákkal összhangban, az Európa Tanács, az EBESZ és az Európai Unió támogatásával történjék.

A továbbiakban a kormányfô utalt arra, hogy ezen alapelvek szellemében került sor a kedvezménytörvény módosítására. A módosítással a kormány célja az volt, hogy a törvény összhangba kerüljön az Európa Tanács parlamenti közgyûlésének 1335. számú határozatával, a velencei bizottság, az EBESZ kisebbségi fôbiztosa és az Európai Bizottság ajánlásaival.

A magyar kormány célja, hogy az ország stabilizáló szerepet töltsön be Közép-Európában és a Nyugat-Balkánon — hangsúlyozta Medgyessy Péter rámutatva, hogy a stabilitás kulcsát a szomszédokkal fenntartott jó viszonyban és a régió országainak európai integrációjában látja. A Magyar Köztársaság szorgalmazza Szlovákia, Románia és Bulgária NATO-felvételét, továbbá a követelmények teljesítésével összhangban támogatja Románia, Bulgária és Horvátország EU-csatlakozását — jelentette ki a miniszterelnök.

Elôkészületek a referendumra

(4. old.)

A régi személyazonossági igazolványokkal is részt vehet a lakosság az alkotmánymódosításra kiírt népszavazáson — mondta Teodor Pop Puscas megyei rendôrparancsnok tegnap a prefektúrán tartott sajtótájékoztatón. A választási könyvecskéket csak azoktól kérik majd, akik új típusú személyazonossági igazolvánnyal rendelkeznek. Kolozs megyében összesen 496 szavazó körzet fog mûködni, ebbôl 132 Kolozsváron, 24 Désen, 35 Tordán, 12 Szamosújváron, 12 Aranyosgyéresen, 6 Bánffyhunyadon, míg a többi a községekben.

A Gheorghe Funar kolozsvári polgármester által benyújtott óvást, miszerint az RMDSZ késôn jelentette be a bizottsági tagságra javasolt személy nevét, az iroda elvetette, így Máté András töltheti be ezt a tisztséget. A Megyei Választási Iroda székhelye a Bocskai/Avram Iancu téri statisztikai hivatal földszintjén van, ahol a lakosság jelezheti a népszavazás kapcsán észlelt törvénytelenségeket. Az iroda hétköznapokon reggel fél kilenc és délután négy óra között, míg hétvégén reggel fél kilenc és tizenkét óra között mûködik.

A referendumon a Kolozsváron átutazóban lévô személyek a vasútállomáson adhatják le voksukat, míg a diákok a Kôkert/Hasdeu campusban és más bentlakásokban és menzákban berendezett választási irodákban szavazhatnak. A bentlakások gondnokai gondoskodni fognak arról, hogy a diákok október 19-ig megkapják az ideiglenes tartózkodási engedélyt.

B. T.

KÖRKÉP

Hej, haj Rozi — tüntetés Besztercén

(5. old.)

Tüntetést szerveztek csütörtökön 13 órától a prefektúra épülete elôtt az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS), az Alfa Kartell, és a Román Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége Beszterce-Naszód (CSDR) megyei kirendeltségeinek képviselôi, szóvivôi. A jelen levô szakszervezetek közül a legnagyobb részvétel a Szabad Tanügyi Szakszervezeté volt, de voltak az Electricától, az Aquabistól, a Rombattól, és a besztercei Proditermtôl is.

A besztercei tüntetôket az óradnai Waum Otto, bányász-rézfúvós zenekara, hangulatos indulókkal fogadta a prefektúra épülete elôtt. A tüntetésen Doru Hodos, az Alfa Kartell megyei vezetôje (lider) a drágulások és a dolgozói bérek különbségét emelte ki, Rauca Titus hangoztatta, hogy a pedagógusok már nem hisznek, nem bíznak sem az adminisztrációban, sem a törvényekben. Emil Mocian, ugyancsak a tanüggyel kapcsolatosan elmondta: "a pedagógus Romániában koldus, nem azt kérik tôle, hogy tanítson, hanem rákényszerítik arra, hogy jogaiért könyörögjön, ha élni akar". Egy román módosított közmondással "Ai carte n-ai parte" fejezte be mondanivalóját. A tüntetésen felszólalt Molnár Iosif, az Aquabis szakszervezet vezetôje, Ferencz Iosif, a Proditerm szakszervezeti vezetôje, Nan Silviu, a Rombat szakszervezeté, Dina Ratiu, az Országos Szakszervezeti Tömb megyei vezetôje is. A másfél órás tüntetésen a szakszervezeti vezetôk felsorolták azokat a követelményeket, melyeket a kormány elé fognak felterjeszteni a közeljövôben. A "Mindenkori bányászok" (így nevezik ôket Óradnán) óradnai zenekara, amely az október 18-i vicei Hagyaték-fesztiválra készül, a Hej, haj Rozi-val búcsúztatta a hazafele induló tüntetôket.

Bencze Anna

Adókülönbözet minden második lakosnak
Naponta csupán 20 személyt szolgálnak ki

(5. old.)

Aranyosgyéresen 2002-re 6070 személy nyújtott be adóbevallást. Mindezek számára a város pénzügyi hivatala kiszámította a különbözetet, amelyet egyeseknek még be kell fizetniük adó címén, vagy jobb esetben vissza kell kapniuk a hivataltól. 84 százalékuk számára már elkészült az adókivetési végzés, ezeket már postázták az érintettek címére.

Az államnak ezúttal 283 személytôl 560 millió lejt kell kapnia adókülönbözet címén. 1148 adózó esetében nincs szükség kifizetésekre egyik fél részérôl, viszont az adózóknak több mint fele, vagyis 3320 személy 2,825 milliárd lejt kap vissza — igaz, miután az állam több mint egy éven át használta ezt a pénzt.

Felszeghi Évától, a Pénzügyi Igazgatóság vezetôjétôl megtudtuk, még közel 1000 személy bevallását kell ellenôrizniük, ezek is rövidesen megkapják a végzést. Felhívta az adózók figyelmét: a végzés végén feltüntették, hogy az illetônek fizetnie kell-e vagy pénzt visszakapnia. Amennyiben az adófizetônek különbözetet kell fizetnie, akkor a végzés kézbesítésétôl számított 15 napon belül kell jelentkeznie a hivatalnál a tartozás befizetése végett. Azoknak a személyeknek, akiknek pénzt kell kapniuk (amennyiben nincs más adósságuk az állammal szemben), érdeklôdniük kell, hogy mikor vehetik fel pénzüket, ugyanis a hivatalban naponta több mint 20 személyt nem szolgálhatnak ki. Csak azok számára alkalmaznak kiegyenlítést, akik független tevékenységbôl, bérbeadásbôl szereznek jövedelmet, vagy különbözô bírságot kell befizetniük.

Schmidt Jenô

Gépgyártás-technológiai értekezlet

(5. old.)

A kolozsvári Mûegyetem Gyártástechnológia Tanszéke idén Kolozsváron, az Univers T Szálló nagytermében rendezi meg október 3-án 8 órai kezdettel 6. Nemzetközi Tudományos Értekezletét, amelynek fô témája a korszerû technológiák szerepe a gépgyártásban. A kétévenként sorra kerülô konferenciát elôször 1991-ben rendezték meg közösen a Kudzsiri Gépipari Vállalattal. A résztvevôk száma minden évben nôtt: az ideire 15 országból 127 dolgozat érkezett a világ minden tájáról.

Almalé exportra

(5. old.)

Dés környéke gazdag nyersanyaggal szolgál a helyi feldolgozó üzemeknek, különösen a hûsítôkészítés terén vannak régi hagyományai. Az ôszi napokban éppen az almalé gyártása kerül elôtérbe. A Pektirom Kft háza táján nagy a sürgés-forgás ezekben a napokban: egyre-másra érkeznek a szállítmányok az ízletes, zamatos gyümölccsel. Naponta több ezer liter kiváló minôségû almalevet készítenek. Eddig 1200 tonnát szállítottak Ausztriába, a legfontosabb felvásároló piacra. A nyersanyag, azaz az alma, a közeli Beszterce-Naszód, Szilágy és Máramaros megyébôl érkezik, de a távolibb Szeben megyébôl is kap gyümölcsöt a vállalat.

Sajnálatos, hogy a vitamindús almalevet leginkább külföldre szállítják, és a hazai piac alig kap belôle. Miközben komoly valutáért vásároljuk a Pepsi-Colát vagy a Coca-Colát a nyugati országokból, a természetes alapanyagból készült almalevet az osztrákok fogyasztják, méghozzá nagy mennyiségben.

Erkedi Csaba

Jelmezes iskolakezdés

(5. old.)

Jelmezbállal zárták tegnap a nyári szünidôt és kezdték az új iskolai évet az Everychild Közösségi Központban tanuló gyerekek. A Romániai Gyerekekért, Közösségért és Családért Alapítvány keretén belül mûködô központban mintegy száz gyerekkel foglalkoznak naponta.

A negyedik alkalommal megszervezett álarcosbálon a gyerekek különbözô mesehôsök jelmezeit öltötték fel, a rendezvény egész délután tartott. Az ünnepség lejárta után kezdetét veszi az új tanév, a központ munkatársai új iskolai programokkal várják a gyerekeket. Ezek között szerepelnek a fôbb tantárgyakból tartott meditációk, az I–IV. osztályos gyerekek házi feladatainak ellenôrzése, a tizenévesek klubja, képzômûvészeti klub, számítógépes klub, valamint a nyolcadik osztályos gyerekek szakmai irányultságával foglalkozó program. Ugyanakkor folytatják a Tanuljunk tanulni tanulási stratégiákat bemutató programot, amelynek keretén belül olvasási klubot és földrajz klubot indítanak.

Az Everychild Közösségi Központban többnyire nehézségekkel küszködô gyerekekkel foglalkoznak, de vannak közöttük a helyi közösségbôl származó gyerekek is. A központ lakói számára a napi egy étkezést és az utazási jegyet ingyen biztosítják. A központ fenntartásához szükséges pénzalap nagy része az Everychild nagy-britanniai szervezetétôl származik, de a Munkaügyi Minisztérium és a kolozsvári helyi tanács is támogatja ôket.

ENELKO-konferencia

(5. old.)

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) által szervezett Energetika-Elektrotechnika Konferenciára, az ENELKO 2003-ra idén október 4-én kerül sor a Bethlen Kata Diakóniai Központban. A konferencia tematikája: Újdonságok és tendenciák az energia termelése és felhasználása terén. 9 órakor megnyitó, utána plenáris elôadások lesznek. Délután fél 3-kor kezdôdnek a szekcióelôadások a következô témakörökben: energetika; elektrotechnika; automatika és oktatás. A plenáris elôadások: dr. Benkó Balázs (Magyar Villamos Mûvek, Budapest) Az Európai Unió energiapolitikája és a magyarországi válaszok; dr. Emhô László (Budapesti Erômû Rt.) — Lényeges integrált energia —, és létesítmény-gazdálkodási megoldások az AEE energia világkonferenciáiról; Zala László (NASA Glenn Kutatóközpont, USA) — Energiaellátás szerzôdési szempontok a NASA Glenn Kutatóközpont és a First Energy Áramszolgáltató Rt. között;Makai Zoltán (ProEnerg Kft., Ngyvárad) — 100 éves a villamosítás Nagyváradon; dr. Stróbl Alajos (MAVIR Rt., Budapest) — A kiserômûvek helyzete és jövôje; dr. Imecs Mária (Kolozsvári Mûszaki Egyetem) — Váltakozó áramú motorok skaláris és vektoriális szabályozási struktúrái; dr. Ádám Tihamér (Miskolci Egyetem) — Digitális jelprocesszorok fejlôdése és alkalmazása; dr. Popescu Dan (Craiovai Egyetem) — A rendszerek robusztusságának és érzékenységének tanulmányozása; dr. Borda Monica (Kolozsvári Mûszaki Egyetem) — A vízjelezés elvei.

Minden érdeklôdôt szeretettel várnak. Bôvebb felvilágosítás az EMT kolozsvári titkárságán, tel.: 0264-590825, 594042; e-mail: emt@emt.ro.

RENDÔRSÉGI HÍREK

(5. old.)

Diákok verekedtek
Tegnap hajnali öt órakor a 10-es számú bentlakásban tört ki verekedés öt diák között. Két besszarábiai egyetemista — akik mellesleg testvérek — esett neki három román társának, egyelôre ismeretlen okok miatt, de valószínûleg nagyban közrejátszott az, hogy korábban mindkét "csapat" alkoholt fogyasztott. A két külföldi állampolgár ellen, akik az orvosi egyetemen tanulnak, lakhelysértés és testi sértés vádjával indult nyomozás, az egyetem kizárta ôket.

Három éve rejtegetett pisztoly
Désen a fegyverekre vonatkozó szabályok megszegése vádjával indult nyomozás két helyi fiatal ellen, miután a 24 éves Augustin N. autójában a rendôrök nemrégiben egy helyenként megrozsdásodott pisztolyt találtak. Mint kiderült, a fegyvert 2000 decemberében egy házbontás helyszínén találta a most 21 éves Robert A., aki azóta rejtegette azt, most pedig azért adta át Augustinnak, hogy az takarítsa meg a rozsdától. A fegyvert elkobozták, származásának, márkájának és egyéb jellemzôinek meghatározása érdekében.

Ellopták a szekeret, lovastól
Szokatlan zsákmánnyal távozott az a tolvaj, aki a nádaspapfalvi Cighir M.-et károsította meg: a tettes, akit a rendôrség a falubéli Sabãu S.-ként azonosított, egy lovasszekeret "vitt" el, lóval együtt. A zsákmányt hamarosan eladta, az áldozat sajnálatára ismeretlen személynek, úgyhogy a kár nem térült meg.

Terménylopások idénye
A szeptember az ôszi betakarítások mellett a terménylopások idénye is. A zsákmányolási szezon már augusztus-szeptemberben elkezdôdött, s még mindig tart: Csürülyén például a Beszterce-Naszód megyei Rubich N. ellen indult nyomozás lopás vádjával, miután az illetô egy éjszaka, szeptember 21-rôl 22-re virradóra három helybéli földjérôl is begyûjtötte és elvitte a terményt. A kár 5 millió lej, a vádlott szabadlábon védekezik.

Elaludt a kormánynál
Szerdán délután fél ötkor Andrásházán történt súlyos közlekedési baleset. A kolozsvári, 55 éves Momeo I. Renault márkájú autóját vezette, amikor elaludt a kormánynál, és lehajtott az úttestrôl. A gépkocsivezetô csak könnyebb sérüléseket szenvedett, utasát, a 20 éves Alin Gabriel G-t viszont súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

(balázs)

Valutaárfolyamok
Október 2., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

38 200/38 500

32 600/32 850

147/150

Október 3., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 38 500 lej, 1 USD = 32 920 lej, 1 magyar forint = 152 lej.

HIRDETÉS

ÁLLÁS

(7. old.)

A Grigorescu Orvosi Rendelô KFT általános orvosi asszisztenst alkalmaz. A jelentkezô 2003-as végzettségû legyen, ismerjen egy idegen nyelvet és a számítógép kezeléséhez is értsen. Telefon: 431-789, 8–16 óra között. (1099116)

SZOLGÁLTATÁS

(7. old.)

Esküvôre zenét csak D. J. Zsolttal! Telefon: 0744-179905. (0022)

GYÁSZHÍR

(7. old.)

Egy csillag kialudt az égen, egy húr megszûnt rezegni szívünkben. Egy dolgozó kéz lehanyatlott az ölben, egy szeretô szív megszûnt dobogni keblében. A csillag a szívünkben ragyog már, a húr a mindenséggel rezonál, emléked legyen mindörökké áldott, pihenésed Istenben legyen nyugodt.
SZALAY MIKLÓS
zeneszerzô, 2003. szeptember 29-én, 9.50 órakor, életének 73. esztendejében, hosszú, de méltósággal viselt küzdelem után, szülôföldjétôl távol, választott új hazájában jobblétre szenderült. Földi maradványait október 6-án, 11.30 órakor helyezzük örök nyugalomra a bécsi Simmeringer Zentrale Friedhof temetôben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. A Bükkben nyíló ôszi kikericsekkel búcsúznak tôle a KOLOZSVÁRI TÁJFUTÓK. (0010)

SPORT

KOSÁRLABDA
A legjobbak közt lenni
Hazai pályán is bemutatkozik a BU Poli Carbochim férfi csapata

(8. old.)

A múlt hét végén rajtolt a férfi elsô osztályú bajnokság, a diákcsapat elsô mérkôzését Brassóban játszotta, és — mint már hasábjainkon közöltük — nyert.

A hazai közönség elôtt, ma pénteken délután 5 órakor mutatkozik be a Kolozsvári BU Poli Carbochim, a Horia Demian Sportcsarnokban a Pitesti-i BCM-t fogadja. A bajnoki rajt kapcsán Remus Lãpusan, az egyesület elnöke, az UNITA biztosító igazgatója, Mircea Cristescu sportigazgató, Horea Rotaru vezetôedzô, Sebestyén Tibor, Marius Crãciun és Dejan Dukovcsics elmondta mire készül a klub ebben az idényben.

A Politechnika és a Carbochim 2001-ben egyesült, a BU Poli Carbochim elnevezésû gárda célja a legjobb négy között végezni. A bajnokságban minden együttes erôsített, a férfi kosárlabdában van egyébként a legtöbb idegenlégiós Romániában. A kolozsvári gárda a marosvásárhelyi Feleki Zsolt mellett két szerb játékost igazolt le Milan Medvedj és Vanja Bujics személyében. Komunikációs problémák nincsenek, sôt, immár Dukovcsicsnak vannak "beszélgetôpartnerei".

A keret: irányítók: Mihai Popa (180 cm), Paul Chetrean (192 cm), Milan Medvedj (182 cm); szélsôk: Mihai Silvãsan (200 cm), Marius Crãciun (202 cm), Feleki Zsolt (196 cm), Dejan Dukovcsics (193 cm), Rãzvan Cenean (196 cm), Rares Pasca (200 cm), bedobók: Dorin Pintea (201 cm), Sebestyén Tibor (200 cm), Bogdan Drãgus (206 cm), Dorin Schipu (217 cm), Vanja Bujics (209 cm); edzô: Horea Rotaru és Dorin Pintea.

A klub költségvetése erre az évre mintegy 5 milliárd lej. Támogatók: Mûegyetem, Carbochim Rt., Besztercei RAAL, GSK, UPC, Eximtur, Provdinalco, Fimaro, RAT, Electromontaj, Fortpress Nehézgépgyár, Panoramic, Viessmann és Cin-Cin.

Sok sikert kívánunk a fiúknak!

Póka János András

Nôi bajnokság, 2. forduló: Kolozsvári U ACSA Terapia–Dési Szamos Tiger 103:42.

Kolozs megye hét végi sportmûsorából

(8. old.)

ATLÉTIKA

Vasárnap 10 órától: Transilvania Bank crossverseny — rajt a bank székhelye elôtt (Deák Ferenc/Hôsök útja).

KÉZILABDA

Vasárnap 12 órától a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári GSI Unirea–Szatmárnémeti Unió — férfi, junior I.

KOSÁRLABDA

Pénteken 17 órától a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári BU Poli Carbochim–Pitesti-i BCM — férfi elsô osztály, 2. forduló.

LABDARÚGÁS

Pénteken 17 órától Szamosújvárott: Olimpia–Kürtösi Frontiera — C-osztály, 8. csoport, 5. forduló.

Pénteken 17 órától Désen: Dési Egyesülés–Dési CF 01 — C-osztály, 8. csoport, 5. forduló.

Pénteken 17 órától Tordán: Aranyos FC–Szászrégeni Lendület Silva — C-osztály, 9. csoport, 5. forduló.

Pénteken 17 órától Alsójárán: Bányász–Szovátai Bútor — C-osztály, 9. csoport, 5. forduló.

Szombaton 11 órától a Gépész utcai stadionban: Kolozsvári CFR-Ecomax–Zalatnai Minaur — B-osztály, 3. csoport, 7. forduló.

Szombaton 11 órától Aranyosgyéresen: Sodronyipar–Szatmárnémeti Olimpia — B-osztály, 3. csoport, 7. forduló.

RÖPLABDA

Szombaton 13 órától a V. Geleriu teremben: Kolozsvári U–Bukaresti Steaua — férfi elsô osztály.

FORMA–1
Montoya marad a Williamsnél

(8. old.)

Jövôre is a Williams-BMW csapat pilótája marad Juan Pablo Montoya. A kolumbiai pilóta új szerzôdésének megkötését Patrick Head technikai igazgató jelentette be. — A 2004-es szezon végéig megállapodtunk vele — mondta Head. Egyébként biztossá vált David Coulthard és Mark Webber jövôje is. A skót pilótával egy évet hosszabbított a McLaren-Mercedes, míg Webber 2005 végéig írt alá a Jaguárnál.

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája — 2. forduló

(8. old.)

A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában szerdán csak a Real Madrid maradt százszázalékos, a még érintettek közül egyedüliként csatlakozva az AS Monaco, Torinói Juventus, Real Sociedad, Milánói Internazionale kedden sikeres kvartettjéhez.

A spanyol elitalakulat — csakúgy mint az elsô játéknapon hazai pályán a francia Olympique Marseille ellen — Portóban is hátrányba került, de ismét sikerült fordítania. Ráadásul ez még a világsztárokkal teletûzdelt madridi együttestôl is bravúrnak számít, hiszen mindezt az UEFA-kupa gyôztes portugál FC Porto otthonában hajtotta végre.

Az Olympique Marseille Didier Drogba második félidôben szerzett mesterhármasával magabiztosan gyôzte le a 45 percet emberhátrányban futballozó Partizán Belgrádot.

A címvédô olasz AC Milan mestere, Carlo Ancelotti elégedetlen volt csapata teljesítményével, ami érthetô is, hiszen a piros-feketék gólnélküli döntetlenre voltak csupán képesek a nem túl jó formában lévô spanyol Celta Vigo ellen. Az összecsapás érdekessége, hogy a brazil Rivaldo ismét lehetôséget kapott az olasz gárdában: a klasszis irányító a 63. percben lépett pályára. A hét végén elôbb úgy tûnt, távozik Milánóból, végül azonban rábírták a maradásra.

Szabics Imre, a VfB Stuttgart magyar csatára elôbb betalált a Manchester United kapujába, majd gólpasszt adott Kevin Kuranyinak, így nagy mértékben hozzájárult csapata 2–1-es sikeréhez.

A német listavezetô megérdemelten gyôzte le az angol elitalakulatot, amely Ruud van Nistelrooy révén csak egy erôsen vitatható büntetôbôl tudott szépíteni. A hazaiaknál Meira kihagyott egy 11-est. Szabics pályafutása során elôször lépett pályára kezdôként BL-mérkôzésen, ráadásul ezúttal végig is játszotta a találkozót.

A csoport másik mérkôzésén a Glasgow Rangers idegenben döntetlent ért el a gyakorlatilag egy félidôt tíz emberrel játszó és az utolsó pillanatokban egyenlítô Panathinaikosz ellen.

Nagy meglepetésre a Besiktas idegenben 2–0-ra legyôzte az orosz olajmilliárdos, Roman Abramovics által nyáron "összevásárolt" Chelsea-t, ráadásul a vendégek Ilhan Mansiz kiállítása miatt az 51. perctôl emberhátrányban játszottak. A török játékos mindkét sárga lapját bírói sípszó elhangzása utáni labdaelrúgás miatt kapta, s mindhiába hivatkozott arra, hogy nem halotta a füttyöt... Mircea Lucescu ezúttal bizalmat szavazott Sergennek, s az "öregecske" csatár öt perc alatt két góllal hálálta meg a mester bizalmát. A pragmatikusan játszó isztambuliak (két helyzet = két gól) megérdemelték a szerdai sikert.

A csoport másik találkozóján is sokáig úgy tûnt, hogy hasonlóan meglepô eredmény születik, ugyanis a Sparta Prága a szünetben még 2–0-ra vezetett a Stadio Olimpicóban az SS Lazio ellen, ám a római együttes Simone Inzaghi duplájával egyenlíteni tudott.

A H-csoportban az elôzô kiírás negyeddöntôse, az Ajax Amsterdam a papírformát igazolva simán nyert az FC Bruges ellen, míg a címvédô AC Milan gólnélküli döntetlent ért el a Celta Vigo otthonában.

Eredmények: csoportmérkôzések, 2. forduló:

E-csoport

Panathinaikosz Athén (görög)–Glasgow Rangers (skót) 1–1 (gól: Konsztantinidisz — 87. perc, illetve Emerson — 35. perc; a 47. percben a görögök játékosa, Goumas piros lapot kapott), VfB Stuttgart (német)–Manchester United (angol) 2–1 (Szabics — 50. és Kuranyi — 52. perc, illetve van Nistelrooy — 11 m, 67. perc).

A csoport állása: 1. Rangers 4 pont, 2. MU 3 (6–2), 3. Stuttgart 3 (3–3), 4. Panathinaikosz 1.

F-csoport

FC Porto (portugál)–Real Madrid (spanyol) 1–3 (Costinha — 6. perc, illetve Helguera — 28., Solari — 37. és Zidane — 66. perc), Olympique Marseille (francia)–Partizán Belgrád (szerb-montenegrói) 3–0 (Drogba 3 — 62., 68. és 84. perc; a 45. percben a szerb Delibasicsot kiállították).

A csoport állása: 1. Real Madrid 6 pont, 2. Olympique 3, 3. Porto 1 (2–4), 4. Partizán 1 (1–4).

G-csoport

Chelsea (angol)–Besiktas Isztambul (török) 0–2 (Sergen 2 — 24. és 29. perc; piros lap: Ilhan Mansiz — 51. perc), SS Lazio (olasz)–Sparta Prága (cseh) 2–2 (S. Inzaghi 2 — 46. és 60. perc, a második 11 m, illetve Sionko — 27. és Poborsky — 35. perc).

A csoport állása: 1. Lazio 4 pont, 2. Besiktas 3 (2–2), 3. Chelsea 3 (1–2), 4. Sparta 1.

H-csoport

Ajax Amsterdam (holland)–FC Bruges (belga) 2–0 (Sonck 2 — 11. és 54. perc), Celta Vigo (spanyol)–AC Milan (olasz) 0–0.

A csoport állása: 1. AC Milan 4 pont, 2. Ajax 3, 3. Celta Vigo 2, 4. FC Bruges 1.

Román Kupa

(8. old.)

Kedden és szerdán lejátszották a labdarúgó Román Kupa tizenhatoddöntôit, amely során öt élvonalbeli együttes mondott idejekorán búcsút.

Eredmények (a gyôztes csapat továbbjutott): Medgyesi Gázmetán (B-osztály)–Besztercei Glória 0–1, Bolintin Vale-i Petrolul (C)–Pitesti-i Arges FC 0–3, Otopeni-i SK (C)–Konstancai Farul 7–6 (tizenegyesek után), Inter Gaz (B)–Bukaresti Dinamó 2–5, Petrozsényi Zsil (B)–Krajovai Universitatea 1–0, Roman-i Laminorul (B)–Galaci Otelul 0–2, Konstancai Dobrogea (B)–Bákói MFC 1–0, Moinesti-i Petrolul (B)–Brassói FC 2–1, Târgu Jiu-i Pandúrok (B)–Bukaresti Rapid 0–3, Dicsôszentmártoni Kémia (C)–Gyulafehérvári Apullum 0–1, Galaci Dunãrea (C)–Ploiesti-i Petrol 0–2, Krajovai Ké-

mia (D)–Bukaresti Steaua 0–4, Avasfelsôfalui Avas (B)–Bukaresti National FC 1–2 és Borosjenôi Tricotaje (B)–Karácsonkôi (Piatra Neamt-i Csalhó) 2–1.

Az Aradi EAK (B)–Nagyváradi FC mérkôzést október 8-ra halasztották.

A sorsolást október 13-án ejtik meg, a nyolcaddöntôket október 22-én játsszák

(pja)

Nôi vb
A házigazdák és a svédek az elôdöntôben

(8. old.)

Elsôként a házigazda, valamint a svéd válogatott jutott be az Egyesült Államokban zajló nôi labdarúgó-világbajnokság elôdöntôjébe. Mivel Európából csak két csapat kvalifikálhatja magát, a vendéglátókkal szemben alulmaradó norvégok vereségükkel elszalasztották a kvótát a jövô évi olimpiára, így nem védhetik meg címüket Athénban.

A negyeddöntôben: Egyesült Államok–Norvégia 1–0 (1–0) és Svédország–Brazília 2–1 (1–1).

A Németország–Oroszország és a Kína–Kanada találkozókra európai idô szerint pénteken hajnalban kerül sor.

Az SSC Nápoly beperli a randalírozó szurkolókat

(8. old.)

Az olasz labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplô Nápoly vezetôsége úgy döntött: bepereli a csapat randalírozó szurkolóit.

A szeptember 20-i Avellino–Nápoly mérkôzésen a jegy nélkül maradt vendégdrukkerek benyomtak egy kaput, majd a felsô lelátóra özönlöttek. A tömeg nyomásától egy egyensúlyát vesztô szurkoló, Sergio Ercolano lezuhant a 20 méteres magasságból, kómába esett, majd a kórházban életét vesztette.

— Ezek az emberek nem szurkolók, hanem bûnözôk, ezáltal semmi közük a klubhoz — mondta az egyesület elnöke, Salvatore Naldi.

Az olasz liga fegyelmi bizottsága is rendkívül súlyos ítéleteket hozott az ügyben: múlt szerdán úgy határozott, hogy a nápolyiak soron következô öt hazai találkozójukat semleges pályán, zárt kapuk mögött kötelesek megrendezni, majd kedden a végül elmaradt mérkôzés három pontját 3–0-s gólkülönbséggel az Avellinónak adta.

Az eset után Giuseppe Pisanu belügyminiszter sürgôs lépéseket követelt a szövetségtôl.

TENISZ
Agassi szünetet tart

(8. old.)

Legközelebb a november 10-én kezdôdô houstoni Mesterek Tornáján lép csak pályára Andre Agassi.

Az amerikai sztár és felesége, a német Steffi Graf november közepére várják második gyereküket. Ezért Agassi több idôt szeretne családjával tölteni Las Vegasban.

A világranglista negyedik helyezettje így nem indul a stockholmi tornán, valamint a Mester-sorozat madridi (október 13–19.) és párizsi (október 27–november 2.) állomásán sem.

A houstoni Mesterek Tornájára az ATP Race negyedikjeként már kvalifikálta magát.

David Nalbandian részegen karambolozott

(8. old.)

Szombat hajnalban Córdoba közelében részegen karambolozott David Nalbandian argentin teniszsztár.

A baleset során hárman sérültek meg, Nalbandiannak nem esett semmi baja. A rendôrség elsô vizsgálatai szerint az ütközés a játékos figyelmetlensége miatt következett be.

Nalbandian jelenleg a nyolcadik az ATP-Race-ben, s kilencedik a hagyományos világranglistán. Tavaly döntôs volt Wimbledonban, az idén pedig a US Openen a legjobb négy közé jutott, ahol a késôbbi bajnok Andy Roddicktól szenvedett vereséget.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -