2003. október 24.
(XV. évfolyam, 245. szám)

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 47. évfordulóján

(1., 4. old.)

Mádl Ferenc köztársasági elnök, Medgyessy Péter miniszterelnök, Holló András, az Alkotmánybíróság elnöke és Lomnici Zoltán, a Legfelsôbb Bíróság elnöke jelenlétében tegnap reggel katonai tiszteletadással felvonták a nemzeti lobogót Budapesten a Kossuth téren, s ezzel megkezdôdnek az 1956-os forradalom és szabadságharc 47. évfordulója tiszteletére rendezett magyarországi állami ünnepségek.

Ezt követôen csendes megemlékezésre került sor a Nagy Imre-szobornál a közjogi méltóságok részvételével, majd Mádl Ferenc köztársasági elnök Nagy Imre-érdemrendeket adott át a Sándor-palotában, ahol beszédet mondott az államfô és Medgyessy Péter miniszterelnök.

Az 56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartottak a Rákoskeresztúri Újköztemetô 301-es parcellájánál, ahol Boross Péter volt miniszterelnök emlékezett. A Fidesz országgyûlési képviselôcsoportja is itt tisztelgett a mártírok elôtt.

A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) délután tartott ünnepi megemlékezést a Rákoskeresztúri Köztemetô 301-es parcellájánál. Beszédet mondott Halda Alíz, valamint Kuncze Gábor, a párt elnöke.

Az 1956-os magyar forradalom fiatal mártírjaira emlékezve, Hiller István kulturális miniszter koszorút helyezett el a 27 évesen elhunyt Gérecz Attila költô, öttusázó emlékét hirdetô budapesti emléktáblánál.

Az Igazolt Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége és külföldi társszervezetei a Corvin közben rendeztek ünnepséget. Ünnepi beszédet mondott Dávid Ibolya, az MDF elnöke és Boross Péter volt miniszterelnök.

A Magyar Demokrata Fórum (MDF) és a Fidesz II. kerületi szervezetei közös megemlékezést rendeztek az 56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére, amelyen részt vett Boross Péter volt miniszterelnök, Dávid Ibolya, az MDF és Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Az országban számtalan településen megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról, koszorúzásokat tartottak.

Szegeden pedig felavatták az új Nagy Imre-szobrot a Rákóczi téren.

Kolozsvári emlékek 1956-ról

(1. old.)

Meghitt hangulatú ünnepség keretében emlékeztek tegnap este az 1956-os forradalomra. (Részletek a 4. oldalon)

Jonathan Scheele a Szilágyságban

(1., 7. old.)

Az Európai Bizottság (EB) romániai küldöttségének vezetôsége Beszterce-Naszód megye után a Szilágyságba látogatott. Tegnap délben tartott rövid sajtótájékoztatóra Jonathan Scheelet, az EB küldöttségének vezetôjét elkísérte Onno Simmons politikai referens és Marius Toth tanácsadó is.

A küldöttség vezetôje két éve tartózkodik Romániában, érthetô tehát, hogy viszonylag folyékonyan beszéli az ország nyelvét. Jonathan Scheele sajtótájékoztatóján elmondta: idei eseménynaptárában havonta két napot két megye meglátogatásának szentel, mert meg szeretné ismerni az országot. Bukarestbôl másképpen fest a helyzet, számukra viszont fontos az egész ország helyzetének, a valóságnak a pontos megismerése. Igaz, egy nap kevés egy megye feltárására, de így is rengeteg élménnyel gazdagodtak, mondotta.

Tájékoztatása szerint ismerkedésnek szánták a Szilágy megyei tartózkodást, de inkább azokkal a cégeket látogatták meg, amelyek az EU-s pályázatokon jelentôsebb pénzeket nyertek. A zsibói ipari park és az Energovit Kft után Zilahon a roma szervezetek Wasdas Alapítványával találkoztak, majd a Salimob bútorgyárat tekintették meg. Mindenikük több tízezer eurót kapott fejlesztésre, programok lebonyolítására.

A sajtótájékoztatón az újságírók rákérdeztek: tájékozódott-e az európai úthálózathoz csatlakozó észak-erdélyi autópályáról is? Scheele rámutatott: kizárólag ismerkedési szándékkal jöttek Szilágy megyébe.

Továbbá kifejtette: optimista Románia 2007-es csatlakozásának kérdésében, sokkal derûlátóbb, mint sok román fiatal, akivel találkozott. Scheele a korrupcióra vonatkozó kérdésekre is reagált: a nagyon magas, és minden szintet átitató korrupciót minél elôbb csökkenteni kell. Teljesen felszámolni sehol sem lehet, de ezt a túlzottan, a közélet minden területét átitató jelenséget mindenképpen csökkenteni kell — beleértve az igazságszolgáltatást is, vélte a magasrangú politikus.

Az ország hitelének növelésére vonatkozó kérdésekkel egyesek azt firtatták: Scheele szerint, mi hasznosabb Románia megítélése szempontjából: jobb, ha elkendôzik a botrányokat, vagy ezek nyilvános tárgyalása egészségesebb? Tanácsadója egyetlen mondattal válaszolt: azt kell tenni, amit mondunk, és azt kell mondani, amit cselekszünk!

Jonathan Scheele a sajtótájékoztató végén európai uniós órát adományozott Marc Tiberiu prefektusnak. Az óra ketyeg, állítólag 2007 után is mûködôképes lesz.

Józsa László

Európai Egyetemek Egyesülete ülésezik Kolozsváron

(1., 7. old.)

A felsôfokú oktatás minôségének javításáról, a négy évvel ezelôtt elfogadott bolognai nyilatkozat gyakorlatba ültetésérôl tanácskoznak az Európai Egyetemek Egyesülete által szervezett, csütörtökön Kolozsváron kezdôdött konferencia résztvevôi.

Az Európai Egyetemek Egyesülete elsô ízben tartja Kelet-Európában soros ülését. A csütörtökön kezdôdött konferencia házigazdája, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) maga is tagja az egyesületnek.

A 2001 márciusában létrejött szakmai egyesület célja, hogy egységes rendszert dolgozzon ki az európai felsôoktatásra és kutatásra vonatkozóan. A vasárnapig tartó ülésen több mint háromszáz, az európai egyetemeket, oktatási minisztériumokat és diákszervezeteket képviselô személy vesz részt. A szakemberek az 1999-ben elfogadott bolognai nyilatkozat gyakorlatba ültetését vitatják meg a felsôfokú oktatás megreformálása és a minôségi oktatás biztosítása jegyében.

A négy évvel ezelôtt megindult "bolognai folyamat" célja az európai felsôoktatási rendszer különbözô vonatkozásainak az egységesítése. A kolozsvári találkozón az oktatási szakemberek ennek szellemében megvitatják az egyetemi diplomák kölcsönös elismerésének jogi, szakmai és anyagi vonzatait. A megbeszélések során elfogadandó javaslatok az Európai Unió intézményeihez, illetve a nemzeti szaktárcák asztalára kerülnek.

Andrei Marga, a BBTE rektora a konferencia elôtt tartott sajtótájékoztatón a kolozsvári oktatási intézmény szempontjából történelmi fontosságúnak nevezte a rendezvényt. Úgy vélte: ez az esemény óhatatlanul növeli az egyetem tekintélyét, ugyanakkor kötelezi is a felsôoktatási intézményt arra, hogy a jövôben az eddiginél is magasabb színvonalú oktatást biztosítson diákjai számára. Marga szerint mihamarabb át kell ültetni a gyakorlatba a bolognai nyilatkozatban foglaltakat, mivel az Egyesült Államok felsôfokú oktatásának színvonala még mindig meghaladja az európaiét.

A konferenciára sokan érkeznek Magyarországról, így jelen lesznek a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem, a budapesti mûszaki, a Pázmány Péter és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, a debreceni, a gödöllôi, a miskolci, a szegedi és a veszprémi felsôoktatási intézmények képviselôi.

Az uniós országok miniszterei 1999-ben a bolognai nyilatkozat keretében elfogadták, hogy Európában egységesen kétfokozatú képzést kell bevezetni. Ennek szellemében külön lesz alapképzés és szakképzés, várhatóan mind fôiskolai, mind egyetemi szinten. A bolognai nyilatkozat szerint 2010-ig egész Európában átveszik a skandináv és angolszász lineáris felsôoktatási rendszert. Ez azt jelenti, hogy a fôiskolai és egyetemi képzés egymásra épülve valósul meg, és a különbözô szinteken a megfelelô szakképzettség megszerzése után ki lehet lépni a rendszerbôl.

Diáktehetségek különleges évkezdése

(1. old.)

Az immár harmadik éve mûködô, regionális jellegû Különleges Diáktehetségeket Felkaroló Oktatóközpont 1400 Kolozs megyei diákkal kezdte meg a 2003–2004-es speciális tanévet — tûnt ki a megyei tanfelügyelôség soros csütörtöki sajtóértekezletén.

Mircea Dragos tanfelügyelô, a központ igazgatója elmondta: 2001-ben, amikor beindult a program, sokkal könnyebb volt bekerülni az elit diákcsapatba, mint most, amikor is a 2050 jelentkezôbôl csak 1400-at vettek fel. — Ezeknek a különleges tehetségû diákoknak az elméleti oktatás az iskolákban történik, éspedig szombatonként — mutatott rá. Hozzátette: a kémia, fizika és informatika laboratóriumi gyakorlatok az Octavian Goga utcai központban folynak, ahová különben nemcsak Kolozs megyébôl, hanem Bihar, Beszterce-Naszód, Máramaros, Szatmár és Szilágy megyébôl is járnak diákok. Dragos a Szabadságnak elmondta: egyelôre csak 5–12-esek számára szervezik a tanfolyamot, de jövôre már az elemistákat is beszervezik az egyébként Phare-program keretében mûködô különleges oktatási rendszerbe.

Sz. Cs.

Elfogadták a város költségvetés-kiegészítését

(1. old.)

A helyi tanácsnak tegnap sikerült elfogadnia a költségvetés-kiegészítésrôl szóló határozattervezetet. Gheorghe Funar kolozsvári polgármester tavaly május óta elôször volt hajlandó részt venni a testület ülésén, és elôterjeszteni a város számára oly fontos tervezetet.

Az elöljáró tavaly májusban oszlatta fel önkényesen a helyi tanácsot arra hivatkozva, hogy a testület nem fogadott el a törvény által meghatározott minimális határozatot. Késôbb a bírósági ítéletek rendre megcáfolták a polgármester érveit, akit végül a Kolozs Megyei Törvényszék elnöki rendelete kötelezett a városi tanács újbóli összehívására.

Az egyes munkálatok költségeinek újraosztását és az adókból befolyó többletköltséget is tartalmazó tervezet elfogadása nem ment olajozottan a városháza személyzeti átcsoportosítása miatt. A vita során kiderült, hogy a polgármesteri hivatalban jelenleg a törvény által megengedett maximális számú alkalmazott, 454 személy dolgozik.

A választottak végül 28 igen és 1 tartózkodás mellett fogadták el a költségvetés-kiegészítést. Pálffy Károly, a költségvetést tárgyaló bizottság RMDSZ-es tagja a Szabadságnak elmondta: a tanácsnak kötelezô volt elfogadnia ezt a tervezetet. A város kasszájába idén a tervezettnél 225,6 milliárd lejjel több pénz folyt be. 80 milliárd lej a kormány által megemelt közjegyzôi illetékekbôl, míg 174,8 milliárd lej a városháza által áruba bocsátott üzlethelyiségek eladásából származik. A tervezetnek azonban egy szépséghibája is van: Gheorghe Funar önkényes törvényértelmezése miatt jelenleg per folyik az ügyben, ezért egy idôre leállt a helyiségek eladási folyamata.

B. T.

Átállítjuk az órát

(1. old.)

Szombatról vasárnapra virradóra, hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az óramutatókat. Október 26-tól Romániában is bevezetik a téli idôszámítást.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

AZ EME TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI SZAKOSZTÁLYA október 25-én, szombaton reggel fél 10 órától kezdi meg évi tudományos ülésszakát az Apá-czai Csere János Elméleti Líceumban (Király/Brãtianu utca 26.). Minden érdeklôdôt szeretettel várnak a szervezôk.

AZ IRODALMI ESZMÉK TÖRTÉNETE sorozat keretében dr. Balogh András egyetemi docens (ELTE, Germanisztikai Intézet) tart elôadásokat október 25-én, szombaton a Mátyás király utca 4. szám alatti Sapientia EMTE székházában: 8–10 óra között: Az irodalmi gondolkodás stílus elsô változatai; 10–12 óra között: Irodalmi gondolkodás: alkotók; 16–18 óra között: Irodalmi gondolkodás: mûvek. A Kutatási Programok Intézete vendégtanári programjának keretében a BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék szervezte elôadásokra minden érdeklôdôt szívesen látnak.

ZENÉS TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT TART az RMDSZ kül- és belmonostori szervezete október 25-én, szombaton délután 6 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban. Remek zene, jó hangulat.

KUCKÓSOK,GYERTEKSZOMBATON! A 6–14 év közötti gyermekeket hívják a szervezôk a Kuckó Játszóházba. A város minden részébôl jöhetnek azok, akik iskolán kívüli tevékenyságekkel szeretnének foglalkozni. Itt színházasdit játszhatnak, énekelni, táncolni tanulhatnak, rajzolhatnak-festhetnek és gyúrmázhatnak. Szép idôben pedig sokat kirándulnak. Aztán a tanultakat vetélkedôkön be is mutathatják. Tehát szombaton du. 3 órakor találkozó a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban!

Az Erdélyi Kárpát Egyesület rendezvényei

(2. old.)

November 5 (szerda): Közgyûlés 17 órától az Apáczai Csere János Líceumban.

November 6 (csütörtök): EKE-fotóklub 17 órától a székházban.

November 8 (szombat): István forrás (18 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Székely Lavotta.

November 8 (szombat): Bodzás kút (32 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Magyari Péter.

November 9 (vasárnap): Bükki séta (15 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Szôcs Miklós.

November 9 (vasárnap): Sáros Bükk (10 km). Találkozás 9 órakor a Hajnal negyedi végállomáson. Túravezetô: Szatmári Béla.

November 11 (kedd): Lépésmérôk találkozása 17 órától a székházban.

November 13 (csütörtök): Túravezetôk tanácskozása 17 órától a székházban.

November 14–15–16 (péntek-vasárnap): Vlegyásza. Megbeszélés a közgyûlésen. Túravezetô: Szilágyi András.

November 15 (szombat): Bácsi torok, Bongár forrás (18 km). Találkozás 9 órakor a 31-es autóbusz bácsi végállomásán. Túravezetô: Hosszú Béla.

November 16 (vasárnap): Görbe túra (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Bagaméri Tibor.

November 16 (vasárnap): Mikrobuszos kirándulás. Felderítô túra, a Magas megközelítése. Indulás 8 órakor a Magyar Színház elôl. Túravezetô: Vlád Pál. Érdeklôdni a 435-866-os telefonszámon.

November 20 (csütörtök): Kézimunkaklub 16 órától a székházban.

Házigazda: Váradi Erzsébet.

November 22–23 (szombat–vasárnap): EKE forrás, Havasbükke, Tordaszentlászló (kb. 40 km). Szállás biztosítva. Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Bagaméri Tibor.

November 22 (szombat): Nagyszopor, Patai sóstó (30 km). Hunyadi Mátyás jelvényszerzô túra. Találkozás 9 órakor a 32-es autóbusz Alverna végállomásán. Túravezetô: Szôcs Miklós.

November 22 (szombat): Bácsi erdô (10 km), gulyásparty. Találkozás 9 órakor a 31-es autóbusz bácsi végállomásán. Túravezetô: Prezensky Tibor.

November 23 (vasárnap): Mikrobuszos kirándulás: Kisbánya, Bélavár (gyalog 15 km). Indulás 8 órakor a Magyar Színház elôl. Túravezetô: Vas Géza. Érdeklôdni az 567-200-as telefonszámon.

November 23 (vasárnap): Mikesi fenyves (32 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Magyari Péter.

November 27 (csütörtök): EKE-fotóklub 17 órától a székházban.

November 27 (csütörtök): Hegymászás 8000 méter feletti csúcsokon. Erôss Zsolt, a Mount Everest elsô magyar megmászójának filmes-diavetítéses elôadása 19 órától. A helyszínt késôbb közöljük.

November 29–30 (szombat–vasárnap): Az év utolsó gyalogos túrája a Tordai-hasadékba (70 km): Kolozsvár — Szind — Tordai-hasadék és vissza. Megbeszélés a közgyûlésen. Túravezetô: Szilágyi András.

November 29 (szombat): Bükki séta (15 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Sófalvi István.

November 30 (vasárnap): Mikes tetô (20 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Hosszú Béla.

December 3 (szerda): Közgyûlés 17 órától az Apáczai Csere János Líceumban.

Rendezvényeikre minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

A székház címe: Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 7/5.

Torda a tolerancia bölcsôje

(2. old.)

Ezzel a címmel szervez nemzetközi gyermekrajz kiállítást a tordai Petôfi Társaság. A rendezvény, amellyel a házigazdák és meghívottaik arra a jeles napra emlékeznek, amikor 1568-ban a tordai országgyûlés elôször foglalta törvénybe a hit és a lelkiismeret szabadságát, az ótordai református templomban kezdôdik 2003. október 25-én, de. 11 órakor és a Petôfi Társaság galériájában folytatódik. A mûvészi mûsorban fellép Boér Ferenc színmûvész, hegedûn közremûködik Béres Melinda és Márkos András. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Filmbemutatók

(2. old.)

Amerikai pite 3 — Az esküvô
Eredeti cím: American Wedding. Színes amerikai vígjáték, 2003., 96 perc. Rendezte: Jesse Dylan. Szereplôk: Jason Biggs, Alyson Hannigan, January Jones, Thomas Ian Nicholas.

Némely kritikai felhangok szerint a harmadik már kicsit sok a jóból. A sok pitétôl az ember esetleg gyomorfájást kaphat. Deugyanígy a nevetéstôl is, amennyiben két rész után még mindig vevô az amerikai tinédzserhumorra. És úgy tûnik, sokan lesznek vevôk rá, mivel ezek az ôrültek még mindig ôrült formában vannak.

Szóval, az utóbbi évek egyik legkacagtatóbb vígjáték-sorozata kétségtelenül ez a pite. Mármint: ez az amerikai nyalánkság. Nyakigláb kamaszok útkeresése egy teljesen frusztrált világban. Túl vannak már néhány élményen, és most itt az ideje, hogy felnôtté váljanak. Ehhez pedig komoly lépés szükségeltetik: házasság. Jim és Michelle elhatározzák, hogy összekötik az életüket. Persze, nem megy az épp olyan simán, mert igaz, hogy hôseink fölött azóta már elszállt néhány év, de attól még épp annyira tökéletlenek, mint voltak. Ezek után már elképzelhetô, mit is várhatunk egy ilyesfajta esküvôtôl: fergetegesen poénos jeleneteket, csöppet sem rózsaszín álmokat. Boldog felnôttkort, fiatalok!

Taxi 3
Színes francia akciófilm, 2003., 100 perc. Rendezte: Gerard Krawczyk. Forgatókönyv: Luc Besson. Szereplôk: Samy Naceri, Frederic Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Sjöberg, Sylvester Stallone.

Úgy tûnik, a kolozsvári mozik mostanában ügyelnek arra, hogy összehangolják kínálatukat, mert a Mûvészben is harmadik rész kecsegteti a látogatókat. A világszerte ismert és igencsak elismert Luc Besson forgatókönyvíróként jegyzi a Taxi címû sikerszéria harmadik részét, amelyben ismét akcióba lendülnek a már jól bevált figurák: a szupertaxis Daniel, a lökött zsaru Emilien, a flúgos Gilbert felügyelô, és még mindig az álmok városa, Marseille megtisztítása a tét.

A sofôrök gyöngye ismét csak kénytelen besegíteni csetlô-botló zsaruhaverjának, hogy elkapjon egy helyi bûnbandát. Ehhez természetesen az ô mindenre elszánt és mindennel ellátott járgányára van szükség. Mi lesz ebbôl! Talán újabb folytatások.

S. B. Á.

Jutalomsorsolásunkon résztvevôk figyelmébe!

(2. old.)

Mint olvasóink megfigyelhették, több módon is jutalmazni szeretnénk elôfizetôinket. Nagyértékû nyeremények sokaságát lehet megpályázni azzal a puszta ténnyel, hogy valaki elôfizet a Szabadságra. Mivel több kérdés érkezett olvasóinktól ezzel kapcsolatban, az alábbiakban tisztázni szeretnénk:

1. Aki az év utolsó két hónapjára — tehát novemberre és decemberre — elôfizetést köt, az a legnagyobb értékû jutalmakra (pl. mûholdvevô antennára) pályázhat. Errôl ld. 1. oldali hirdetésünket. Ide pályázhatnak elôfizetési nyugtájukkal azok is, akik 2003 utolsó negyedévére kötöttek elôfizetést.

2. Aki csak egy hónapra, novemberre köt elôfizetést, szintén szép nyeremények sorshúzásán vehet részt egy majd késôbb megjelenô szelvény beküldésével. Errôl ld. 3. oldali hirdetésünket.

Érdemes nem lekésni az elôfizetési határidôket. Elsôsorban Önökért, de lapunkért — és az értékes ajándékokért is megéri.

A szerkesztôség

Pályázati felhívás

(2. old.)

Az Erdélyi Unitárius Egyház Képviselô Tanácsa pályázatot hirdet az egyházi központ szerkesztôi és médiareferensi állásának betöltésére, 2003. december 1-jétôl.

A szerkesztô-médiareferens az egyház kiadói tevékenysége keretében végzi munkáját Kolozsváron, az egyházi központban. Teendôi és kötelességei közé tartozik az egyházi kiadványok szerkesztése, könyvszerkesztés, híranyag gyûjtése és szerkesztése, kapcsolattartás az írott és elektronikus sajtóval, a sajtó ellátása unitárius híranyaggal, honlapfrissítés.

A pályázatra felsôfokú egyetemi végzettséggel rendelkezô és szakmai hozzáértéssel bíró személyek jelentkezhetnek. A számítógép használata kizárólagos feltételt képez, a szakmai tapasztalat és az angol nyelv ismerete elônyt jelent. A pályázatnak tartalmaznia kell a születési bizonyítványt (1), a személyi igazolvány (2) és az iskolai végbizonyítványok (3) fénymásolatát, szakmai önéletrajzot (4), szakmai ajánlást (5) és egyházközségi ajánlást (6). A pályázóknak november folyamán további versenyvizsgán kell résztvenniük, ennek körülményeit írásban közöljük a pályázatukat benyújtottakkal.

A pályázatokat az Unitárius Egyház Képviselô Tanácsa címére (400105 Kolozsvár/Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 9., telefon: 0264/593-236) kell beküldeni, 2003. november 10-i határ-idôvel. Ugyanitt a pályázattal kapcsolatos további információ is beszerezhetô.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Amerikai pite 3 — Az esküvô — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; okt. 24.: 13, 15.30, 18; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfôn egész nap.

GYÔZELEM — Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? — amerikai. — Vetítések idôpontja: 13.30, 16, 18.30, 21; kedvezménnyel szerdán egész nap.

MÛVÉSZ — Az európai filmek felfedezése ciklus keretében: okt. 24–30.: Taxi 3 — francia bemutató (12.30, 15, 17.30; kedden: 12.30, 15, 17.30, 20, 22 — egész nap kedvezménnyel); okt. 24–25.: A zongorista — francia–német–lengyel (20, 22.30); Mindörökké Callas — olasz–francia–spanyol–angol–román (20, 22); okt. 29–30.: Valami Amerika — magyar (20, 22).

FAVORIT — Két hét múlva örökké — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Olasz meló — amerikai (15, 17, 19; kedvezménnyel: péntek, szombat, vasárnap 22 órától, hétfôn egész nap).

TORDA

FOX — Charlie angyalai — teljes gázzal — amerikai (15, 17, 19; péntek, szombat, vasárnap: 21; kedvezménnyel: naponta 15-tôl és szerdán egész nap).

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Dr. Szöszi 2 — amerikai (17, 19; kedvezménnyel péntek, szombat, vasárnap 21-tôl, csütörtökön zárva).

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Október 26-án, vasárnap de. 11 órakor: Együgyû Misó — stúdióelôadás. Színpadra alkalmazta és rendezte: Szabó Attila m. v.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Október 25-én, szombaton este 7 órakor: Goldoni: Két úr szolgája. Rendezô: Mona Chirilã.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Október 24-én, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának és kórusának hangversenye. Vezényel: Mathias Mauer (Ausztria). Közremûködik: Gabriel Croitoru. Mûsoron: Mozart: Varázsfuvola-nyitány; Beethoven: Hegedûverseny; Csajkovszkij: 4. Szimfónia. — Érvényes a bérlet 8-as szelvénye.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Október 26-án, vasárnap du. 5 órakor: Kálmán Imre: A bajadér. Vezényel: Incze G. Katalin. Rendezô: Gy. Tatár Éva.

ROMÁN OPERA

Október 24-én, pénteken este 7 órakor: Verdi: Traviata.

RÁDIÓ

(2. old.)

AGNUS RÁDIÓ

Ma, október 24-én, pénteken 13–14 óra között: Erdélyi sajtóklub (újságírói kerekasztal). Meghívottak: Makkay József (Szabadság), Csomafáy Ferenc (Romániai Magyar Szó) és Lukács János (Krónika). Tárgy: idôszerû politikai kérdések.

VÉLEMÉNY

Megtévesztô és lejárató

(3. old.)

Fodor Sándor hétrôl hétre kedélyes bölcselkedéssel szól a Szabadság hasábjain magyar közéletünk idôszerû kérdéseirôl. Durva tévedéseit és jóhiszemûséggel hangoztatott sértéseit akár szó nélkül el is nézhetnénk Neki, hiszen jól tudjuk, hogy Ô semmiképpen nem sorolható a magyar média nemzetietlenségbôl kitûnô "ötödik hadosztályához". Amikor azonban azt tapasztaljuk, hogy ennek, a politikai tisztánlátást gyengítô és nemzeti erônket sorvasztó médiapolitikának akarva-akaratlanul alájátszik — ilyen esetekben föltétlenül szólni szükséges.

A Szabadság 2003. október 21-i lapszámában megrökönyödéssel olvastam Fodor Sándor azon állítását, mely szerint: "amikor (nemrégiben) Adrian Nãstase miniszterelnök … élesen elmarasztalta Tôkés László fôtiszteletû urat (sic!) — akkor éppen Markó Béla volt az, aki kikérte magának, hogy az ország miniszterelnöke beleszóljon az RMDSZ belsô életébe, belsô vitáiba". Lám, a megelôzô hetekben olvasott, Markó Bélával szembeni keménykedései után jeles erdélyi írónk ez alkalommal újból a Vezér tapintatos dicséretére vállalkozik. Megtévesztô állításával, illetve Markó Béla idézett félrevezetô megnyilatkozásával szemben tisztán látható, hogy a 2003. február 1-jei, szatmárnémeti RMDSZ-kongresszuson Markó Béla éppen Adrian Nãstase diplomatikus utasítására távolíttatta el személyemet a szervezet tiszteletbeli elnöki tisztségébôl. Valójában az RMDSZ szövetségi elnöke és országos vezetôsége nemhogy nem engedne beleszólást a belsô ügyeibe, hanem épp ellenkezôleg, mára már elvtelen kiszolgálójává vált a csontja velejéig korrupt és nacionalista SZDP-kormányzatnak.

Másodsorban magyar nemzeti méltóságtudatunk teljes határozottságával utasítom vissza Fodor Sándor azon, külsô látszatokon nyugvó, de valójában semmi érdemi alappal nem rendelkezô, erkölcsi és politikai lejáratásra alkalmas beállítását, mely szerint a népszavazáson a nemleges szavazás mellett állást foglaló politikusok "egyazon platformra helyezkedtek — volna — Kolozsvár polgármesterével" és "hozzácsapódtak" volna a Nagy-Románia Párthoz. Ez, az összemosáson alapuló lejáratási technika a szocialista-liberális sajtópropaganda egyik legkedveltebb eszközének számít.

Mindazok nevében, akik a szemérmetlen kormány- és RMDSZ-propagandába átcsapó referendumon, demokratikus jogukkal élve és lelkiismeretükre hallgatva, nemmel szavaztak: tisztelettel kikérem magunknak Fodor Sándor pártos és nagy-romániás sértegetéseit.

Tôkés László

Szilánkok
(három évtized tanári munkám emlékeibôl)

(3. old.)

Panaszkodott az egyik tanárnô az iskola igazgatójának: Halász Marikát látta az utcasarkon hosszasan csókolózni egy nyurga fiúval.

— De kedves kolléganô, hiszen ennek örülni kell!

— Örülni??? Ugyan miért?

— Mert azt jelenti, nincs hová bemenniük...

*

Végzôsökkel beszélgettem utolsó angolórán. A fiatalok jövôbeli terveikrôl számoltak be. Kiderült, hogy egyik szorgalmas, értelmes, jól felkészült leányka nem kívánja folytatni tanulmányait. Férjhez megy.

Csodálkoztam: "Azt hittem, csak a tanulás érdekli, fiúkkal sohasem láttam."

— Hát a katedráról nem is lehet mindent meglátni — jegyezte meg leckéztetôleg egyik osztálytársa.

Igaza volt. A tanár olykor szálljon le a katedráról és közeledjen a padhoz...

*

Tanévkezdeti kiránduláson beszélgettem az "új" kilencedikeseimmel. "Amikor én kislány voltam" — kezdtem neki egy mondatomnak —, de a kotnyeles Kati szavamba vágott. "Az rég volt, tanárnô kérem". Második tanítási évemet éltem! És már akkor is "rég volt?"

Nem állíthatom, hogy abban a percben jólesett volna Kati korára jellemzô ôszinte tapintatlansága, de neki köszönhetem, hogy azóta sohasem mondtam — se tanítványomnak, se gyermekemnek, unokámnak — értékítéletet, melyben saját fiatalkoromra hivatkoztam volna. Nem mondtam "amikor én iskolába jártam", vagy (ami még rosszabb) "bizony (bezzeg!) az én idômben"...

*

Másik kirándulás. Ezúttal tanári pályám vége felé, tizenegyedikesekkel, Szovátára. Szállodában lakunk. Este figyelmeztetem a társaságot, ne hangoskodjanak, mások is laknak itt, akik talán pihenni szeretnének. "És összegyûlhettek egy-egy szobába többen is beszélgetni, csak kérem, hogy párosával — egy fiú, egy lány — ne vonuljatok vissza." A jó humorú Gyuri rám néz és ártatlanul kérdi: "Miért? A tanárnô a csoportos szex híve?"

*

És ehhez a témához tartozik egy szerelmes leányka négyszemközt hozzám intézett kérdése: "Lehet-e azt »csak egy kicsit« csinálni?" Nôorvos ismerôsömhöz akartam a válaszokért irányítani, de mire — pár nap múlva — szóltam neki, hogy várják a megbeszélésére, csak legyintett: "Hát, tanárnô, most már!..." Hát, igen mindenre fel kell készülnünk ezen a pályán!

*

Az eminens tanuló, szépen szavaló, tehetséges Mártát választották meg iskolai KISZ-titkárnak.

Egy nap a központtól érkezett elvtárs nem az ifjúsági szervezetet irányító tanárral akart "elbeszélgetni", hanem a diákkal. Ez mindenkit váratlanul ért, s az igazgatónk maga sietett el a XI. osztályba, hogy Mártát kikérje az óráról és az irodája felé vezetô folyosón gyorsan felkészítse, milyen válaszokat adjon a fôvárosi küldött esetleges kényes kérdéseire. A kislány mosolygott. "Ne tessék izgulni, diri bácsi, tu-ú-dom én mit kell mondani." "A diri" utána elképedve mesélte: "Ezek a gyerekek már pontosan tudják, mikor mit kell hazudni."

Hogyne tudnák? — gondoltam. Hisz maga a rendszer nevelte kettôsségre ôket.

*

Évek múltán végzôs diákjaim fényképezôdésre készülnek a tablóra. Néhány közülük feljön a lakásomra, hogy megbeszéljük. A lányok kis fehér blúzt mutatnak, ebben lesznek, egészen sablonos, de a fiúk... a fiúk Bocskay öltönyben szeretnék megörökíttetni magukat. "Hát ha nektek ez tetszik..." adom (jaj, de naivan!) beleegyezésemet. A gyerekek fellélegeznek. De nagy baj keveredett ezekbôl a képekbôl. Valaki befújta az osztályt "ott, ahol kellett" és jött összevont szemöldökökkel az iskola "biztonságáért" felelôs elvtárs (mi tanárok magunk közt "törpének" neveztük). Hol az egyik, hol a másik diákot hívta be kihallgatásra, kutatta kik voltak az indítványozók és hogy kitôl kaptak engedélyt a Bocskay öltönyre. "Az osztályfônökötök tudott a tervetekrôl? Jóváhagyta?" "— Nem — válaszolták egyre-másra a gyerekek. Nem mondtuk meg neki. Nem kértünk engedélyt senkitôl."

Pontosan tudták, hogy én — a felnôtt — nagyobb pácban lennék, mint amibe ôk keveredtek.

Én csak utólag értesültem a történtekrôl. Kettôsség. De egyben megható példája a szolidaritásnak. Amit nem lehet elfelejteni...

*

Szerintem nincs szebb, érdekesebb mint (a sokak által lebecsült) tanári pálya. Sikerek és kudarcok, bánatok és örömök váltakozva érik a pedagógust, de unatkozásra nem nyílik alkalom.

Sajnos munkánk eredményét nem ismerjük fel azonnal (mint például a sebész, ha operáció után látja betegét felépülve távozni; vagy a varrónô, ha látja, hogy a ruha, amit készített, tetszik a megrendelônek, vagy a fodrász, a szakács, az autószerelô és így tovább). Hosszú évek telhetnek el, amíg az egykori tanítvány rájön, mit köszönhet tanárának... És a legnagyobb öröm, ha vannak kései visszajelzések. Látogatások, egy-egy levél, levelezôlap (sokszor csak egy rövidke mondat "Thanks again for my English"), kedves üzenetek a világ minden sarkából.

Igen, ezek az örök iskolánknak köszönhetô örök örömeink.

Löwy Maya

Emlékezô

(3. old.)

Az ifjú nemzedék ’56-ot már csak olvasmányaiból ismeri. Hiszen az eseményeket átélôk-túlélôk sorai egyre gyérülnek. A bennük még égô lángot az akkori események szenvedô alanyai ugyan igyekeznek frissen tartani az ifjúság lelkében is. De azt az állandó rettegésben élôs korszakot, a rettegést megszüntetni akarók harcát, a harc leverését követô újabb rettegési idôszakot és az ezt követô letargiás hangulatot csak ôk, az át- és túlélôk tudják igazán, a maga valóságában átérezni. A fiataloknak ez már "csak" történelem. Pedig akkor hány ezer ember, hány ezer család életét törte meg, változtatta pokollá. Még gyermek voltam, de a megtorlás okozta fájdalmat annak az ismerôs családnak a szemében mintha most is látnám. Pedig a letartóztatott fiatalembernek, aki elôtt fényes karrier állt, csupán annyi volt a vétke, hogy nem ítélte el az akkor "ellenforradalomnak" titulált szabadságharcot, és az ô neve is rákerült arra a listára, amit az akkori diákok itt Erdélyben —, mint forradalom-szimpatizánsok — gyûjtöttek. Ebben a családban a letartóztatást jóval késôbb követô ítélethozatal valósággal "megszüntette" az életet. Fiuk életfogytiglanit kapott, amit aztán "nagylelkûen" huszonöt évi rabságra változtattak. El lehet képzelni, mit jelentetett ez az ítélet a legszebb éveiben lévô fiatalembernek és szüleinek, hozzátartozóinak. A gyáva barátok hada elmaradozott tôlük, húga elôtt bezárultak a fôiskolák kapui, s szüleit nem csupán a bánat és a féltés marcangolta, hanem a szeku állandó zaklatásai is. Megszûnt a jövôtervezés, megszûnt a vidámság. Minden nap egyformán szürke lett és reménytelen. Csak Istenben való hitük maradt, hogy talán Ô majd segít. Segített. Hat év kínlódás után amnesztiát kapott. De az elveszített éveket, a fájdalmat senki és semmi azóta nem tudta pótolni.

B. É.

Falak sorsa

(3. old.)

Bizonyára az olvasó is emlékszik, hogy kedvenc mûvelôdési miniszterünk, aki oly kiváló esztétikai érzékrôl tett tanúbizonyságot, amikor éppen mûvészi szempontból marasztalta el és értékelte le az aradi Szabadság-szobrot, s ennek a mûbírálatnak a védelmében tolta a végtelenbe, a soha-meg-nem-valósíthatóságba a szoboregyüttes újra köztérre helyezését, ez az úr ugyanakkor jókora pénzeket utalt ki a Kolozsvár Fôterén szemétgödörként bemélyített ásatások folytatására. Errôl a nemes miniszteri gesztusról és folytatási lehetôségrôl a sajtóból, mint hazafias buzgalomról, szerezhettünk tudomást, s ennek okán mi, e gödröket nem szeretôk fel is gerjedhettünk, bár jól tudjuk, hogy e tudománytalan ásatásnak éppen a mi gerjesztésünk a legfôbb célja és xenofób értelme.

Mindezek ismeretében — arra jártamban — ennek a pluszban megajánlott és tudományosnak nevezett igyekezetnek a látható eredményeit próbáltam számba venni.

Különösebben meg sem lepôdtem. Nem elôször tapasztaltam ugyanis e gödrök kapcsán, hogy szó sincs az ásatások folytatásáról! (A várható eredményekrôl már azok is mindent tudnak, akik valamilyen oknál fogva közelébe sem jutottak a történelemnek nevezett tudománynak.) Nyoma sincs a szemétgödrök emésztôgödörré mélyítésének, meglepô felfedezések fölbukkanásának. Pénz ide, pénz oda, egyáltalán nem mélyült e gödör a keresett múlt irányába — ellenkezôleg, újabb falakat emeltek! Falakat? Falaknak kinézô alapokat! Méghozzá pontosan olyanokat — minô meglepô véletlen! —, amilyeneket a múlt században, a hatvanas évek végén és hetvenes évek eleje táján láthattunk építeni ebben a már napokásított városban, mint másod-harmadosztályú és -méretû lakásokat. A kóros lakáshiány megoldásának jelszava takarásában, a gondoskodó szocializmus dicsôségére és olcsó munkaerôt remélô hasznára, valamint az állandó spórlási lázban égô országvezetô nagy-nagy kedvtelésére. Lakásépítés címén sikerült is a börtöncella méreteket is alászárnyalni...

Egy biztos: itt és most nem ásatás folyik, hanem a szocialista-realista lakásépítés reinkarnálása — legfönnebb az említett grandiózus lakásépítési terv emlékmûve készül, a volt vezér egyik leghûségesebb tanítványa megrendelésére. Persze, ugyanazzal a távlattalan távlattal, mint a fent említett években — hiszen alig tíz évvel az avatás után, már az volt a nagy keresztkérdés: miként lehetne eltüntetni a föld színérôl ezeket a szégyenfoltokat? (Bár ilyenbe költözött a milícia-policia közlekedésrendészeti hivatala, meg tökéletes átépítés után lett belôlük "javított garzon" nagyon-nagyon egyedülállóknak — legfönnebb öt-tízgyermekes családoknak.)

Ahogy elnéztem a gödörben ezeket a legfrissebben fölhúzott (lemélyített) alapokat, nehezen tudtam volna elképzelni föléjük az emberhez méltó, lakható-élhetô lakásokat. Ám ahogy derék polgármesterünk kiapadhatatlan fantáziáját és remek megoldásokat találó leleményeit megismerhettem, akár azt is feltételezhetem, hogy ôurasága, ha ráhagynánk, legszívesebben többszörösen visszaesô bûnösöknek, javíthatatlan rablóknak emelne ide igen kényelmetlen, az igazi börtönöknél sokkal szûkebb cellákkal rendelkezô büntetés-végrehajtó intézetet. Tarthatunk tôle, hogy sziporkázó ötletéhez csendestársnak gond nélkül megnyerhetné a mûvelôdési minisztert, aki a maga során felhôtlenül hozni tudná a miniszterelnök vagy éppenséggel az elnök jóváhagyását is...

Nem véletlenül mondja Brikleni úr: "A múltat nem lehet csak úgy szemlélni, ahogy megtörtént. Mint ahogy az sem végleges megoldás, ha fáradtságos munkával leásunk és feltúrjuk a földet, ha összerakjuk a cserepeket, és azt hisszük ettôl minden el vagyon boronálva... Na, nem! A múltat föl is kell építeni!" Nem kétséges, valami ilyesmi történik most itt is, Kolozsvár Fôterén. Épül a múlt. Hónapokig leásni ugyanis... kínos és fárasztó, mindamellett, hogy az eredményt tekintve bizonytalan kimenetelû vállalkozás. E gödrök alkotói különben sem régészek, sokkal inkább kômûvesek, akik tudják, hogy bármilyen múltat egy tartós fallal jól el lehet takarni...

Csakhogy a berlini fal — bármilyen masszív volt — arra bizonyosság, nem túl sokáig.

Kiss János

NAPIRENDEN

Kinek mi tetszik az új Alkotmányban?
Közvéleményfelmérés a közérdekû elôírásokról

(4. old.)

Az IMAS közvéleménykutató intézet által csütörtökön közzétett felmérés szerint a megkérdezett lakosság eltérôen viszonyul az új Alkotmány egyes elôírásaihoz, különbözô arányban tartja fenn a módosított szakaszokat.

A képviselôi mentelmi jog korlátozását például majdnem mindenki szükségesnek tartotta, ugyanis a megkérdezettek 91%-a értett egyet a módosító törvénynek ezzel az elôírásával, 3% elutasította, 6%-nak pedig nem volt véleménye róla. A magántulajdon szavatolásával és nem csupán védelmével 86% értett egyet, 7% ellenezte, és szintén 7% nem nyilatkozott. Ezeken túlmenôen csökkentebb érdeklôdés övezte a többi elôírást: a lakossági törvénykezdeményezés elôterjesztéséhez eddig kért 250 ezer aláírásnak a 100 ezer aláírásra való csökkenését 69% találta elfogadhatónak, 14% ellenezte és 17%-nak nem volt véleménye; az államelnöki mandátum 4 évrôl 5 évre történô meghosszabbítása a megkérdezettek 66%-ának nyerte el a tetszését, 27%-nak nemtetszését, és 7% nem nyilatkozott; 59% egyetértett a kötelezô sorkatonai szolgálat eltörlésével, 33% nem értett egyet, 14% pedig nem nyilvánított véleményt.

Ami a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatát illeti, a megkérdezettek 54%-a nem értett egyet azzal, hogy a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a kisebbségek anyanyelvükön fejezzék ki magukat. Ezt csupán 33% találta elfogadhatónak, és 7% nem fejtette ki véleményét. A külföldi állampollgárokra vonatkozó jogokat illetôen, 48% elfogadhatónak nevezte, hogy külföldiek is vásárolhassanak telket Romániában az uniós csatlakozás feltétele mellett, 46% nem értett egyet ezzel, 6% nem nyilatkozott; 44% azzal is egyetértett, hogy szabályozzák az uniós állampolgárok választási jogát, megválaszthatóságukat vagy köztisztségbe való kinevezésüket, 45% azonban ellenezte, és 11% nem tudta, mit válaszoljon. (Az IMAS október 10–19 között végezte a felmérést, a megkérdezettek száma 1254 volt.)

Döntött az Alkotmánybíróság

(4. old.)

Az Alkotmánybíróság a parlament csütörtöki együttes ülésén megállapította az alkotmánymódosító tövényt elfogadását az október 18–19-én rendezett népszavazáson.

Nicolae Popa, az Alkotmánybíróság elnöke a parlament tagjai és Ion Iliescu államfô elôtt ismertette a testület erre vonatkozó határozatát, valamint jelentését a referendum szervezési és lebonyolítási procedúráinak betartásáról.

Az Alkotmánybíróság nem regisztrált az elôírásoktól való eltéréseket és választási csalást. A testület elutasította a Nagy-Románia Párt (NRP) két óvását.

A testület plénuma megállapította, hogy az alaptörvény módosítására kiírt népszavazás érvényes és határozatot bocsátott ki a referendum eredményének megerôsítésére.

A hivatalos eredmények szerint 17 842 103 személy szerepelt a listákon, 9 938 441 választópolgár (55,7%) szavazott, az "igen" szavazatok száma 8 915 022 (89,7%), az ellenszavazatok száma 875 172 (8,81%).

Az eredmények alapján az Alkotmánybíróság tagjai egyhangúlag elfogadottnak nyilvánították az alaptörvény módosításáról szóló törvényt.

Valer Dorneanu, a Képviselôház elnöke közölte: az új alkotmány a Hivatalos Közlönyben való megjelenése pillanatában lép életbe.

Nemzetközi megfigyelôket kérnek a nagy-romániások

(4. old.)

A pártok közötti heves szócsatával folytatódik Kolozsváron a hét végén rendezett alkotmánymódosító népszavazás. A Szociáldemokrata Párt és a Nagy-Románia Párt nyakatekert számításokkal és a meglehetôsen hiteltelen közvélemény-kutatásokkal igyekszik megállapítani saját népszerûségi indexét a referendum kapcsán.

A Szociáldemokrata Párt megyei szervezete szerint Gheorghe Funar kolozsvári polgármester az alkotmánymódosítás kapcsán folytatott ellenkampánya eredménytelen volt. A kormánypárt megyei szervezetének vezetôi erre a megállapításra egy bizonyos százalékszámítás után jutottak. A szavazati joggal rendelkezô kolozsváriak számából levonták a városból általában a hét végén távozó, valamint a hosszabb idôre elutazott személyek számát, majd ennek alapján kiszámították a Kolozsváron elért részvételi arányt. Az SZDP szerint így valójában a lakosságnak nem 44,5 százaléka, hanem 54,4 százaléka adta le voksát.

A kormánypártiak biztatónak tartják, hogy az alkotmánymódosító referendumon jobb eredményt értek el, mint a 2000-es helyhatósági választásokon, mivel ezelôtt három évvel csupán a választók 54,2 százaléka járult az urnák elé. A szociáldemokraták a bonyolultszámítás következtetéseként elégedetten könyvelték el, hogy a polgármester népszerûsége nullára zuhant.

Damian Brudascu, a Nagy-Románia Párt (NRP) képviselôje tegnap Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján megismételte a szélsôségesen nacionalista párt álláspontját az alkotmánymódosítási referendummal kapcsolatban, miszerint a népszavazást csalással érvényesítette a kormánypárt. Közölte: pártja azzal a kéréssel fordul az európai intézményekhez, hogy a jövô évi romániai helyhatósági és a várhatóan 2005 tavaszán rendezett parlamenti választáson kizárólag nemzetközi megfigyelôk vegyenek részt, és biztosítsák a választások törvényességét.

A nagy-romániások nyeregben érzik magukat a referendum után. Az NRP közvélemény-kutatása szerint jelenleg a Vadim Tudor által irányított párt vezeti a politikai szervezetek népszerûségi listáját 35 százalékkal, ezt követik a liberálisok 20 százalékkal, majd a Demokrata Párt következik 12 százalékkal. A Szociáldemokrata Párt csak az ellenzéki pártok után következik 10-11 százalékos népszerûségi indexel.

B. T.

Borbély: Nincs szó kiszorítosdiról

(4. old.)

Mint arról beszámoltunk, az RMDSZ parlamenti frakciója, politikai megbízhatatlanságra hivatkozva, visszahívta a parlament integrációs bizottságából Szilágyi Zsolt képviselôt, míg Pécsi Ferenc képviselôt az Európai Népcsoportok Föderatív Uniójából (FUEV). Az RMDSZ álláspontjáról Borbély László képviselôt, ügyvezetô alelnököt kérdeztük:

A mi álláspontunk nagyon világos: be kell tartani az RMDSZ alapszabályzatát és programját. Szilágyi Zsolt és Pécsi Ferenc a Szövetségi Képviselôk Tanácsának (SZKT) határozata ellenére az alkotmánymódosítás ellen kampányoltak, jóllehet a parlamentben név szerint megszavazták az alkotmány módosítását, amely az Európai Unióhoz való csatlakozás szempontjából rendkívül fontos. Következésképpen Szilágyi Zsolt nem tudja megfelelôen képviselni ezt az álláspontot a szóban forgó szakbizottságban, ezért visszahívtuk.

Pécsi Ferenc esetében mi volt a kifogás?

Ô Markó Béla szövetségi elnök megbízásából volt a FUEV képviselôje. A Szilágyi Zsolt ellen felhozott érvek ugyanúgy rá is érvényesek. Nem beszélve arról, hogy Pécsi Ferenc tavaly decemberben már azon munkálkodott: alternatív szervezetet hozzon létre Szatmárnémetiben, a Polgári Szövetséget.

Szilágyi Zsolt lapunknak úgy fogalmazott, hogy az elvi kérdéseket nem fegyelmi úton kell tisztázni, hanem párbeszéddel…

Állandó párbeszédet folytatunk, hiszen kollégák vagyunk a parlamentben. Minden héten van frakcióülésünk, az alkotmányról legalább tizenötször tárgyaltunk a frakción belül. Tehát szó sincs arról, hogy nincs párbeszéd, és nem tisztázzuk egymás véleményét. A parlamenti frakció döntése értelmében mindenki megszavazta az alkotmány módosítását. Hangsúlyozom, mindkét kolléga is. Elôször tehát a saját lelkiismeretükkel kellene szóba állaniuk. Hogy néz ki az, hogy valaki csütörtökön megszavazza az alkotmánymódosítást, és szombaton homlokegyenest ellentmondó véleményt képvisel az SZKT-n?

Pécsi Ferenc szerint a belsô ellenzék megfélemlítése, elbátortalanítása és a különbözô tisztségekbôl való kiszorítása a cél…?

Nincs szó semmilyen kiszorítosdiról. Minden érdekvédelmi szövetségnek van alapszabályzata, programja, amit az illetô szervezet tisztségviselôinek tiszteletben kell tartaniuk. Ezek a kollégák messzemenôen megszegték ezeket, sôt ellenkezôleg cselekedtek. Nem hinném, hogy olyan tragédia lenne, ha három év után most egy fél évig más kolléga tölti majd be az illetô tisztséget. Ezen kívül Szilágyi Zsolt a képviselôház külügyi bizottságának a tagja, Pécsi Ferenc pedig a Világ Parlamentjei Egyesület képviselôje is. A frakció határozata nyilvánvalóan figyelmeztetés a kollégáknak, hogy a döntéseket tiszteletben kell tartani.

Felmerült-e annak a lehetôsége, hogy a szóban forgó személyeket esetleg kizárják a szövetségbôl?

Kizárásról szó sincs. Ha a Polgári Szövetségek például indulnak az RMDSZ ellen a helyhatósági és a parlamenti választásokon, akkor ilyen értelemben nagyon világos az RMDSZ alapszabályzata: a szövetség nem tud támogatni olyanokat, akik a szövetség ellen indulnak a választásokon. Nekünk viszont meg kell teremtenünk azt a keretet, hogy minél nyitottabbak legyünk és megméretkezhessék minden olyan magyar, aki az önkormányzati és a parlamenti választásokon indulni szeretne.

Papp Annamária

Továbbra is kérik az esetek kivizsgálását
Etnikai alapú diszkrimináció történt

(4. old.)

Fodor Imre marosvásárhelyi alpolgármester és társai esetének kivizsgálását kéri az Országos Diszkriminációellenes Tanácstól Szilágyi Zsolt Bihar megyei képviselô, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményezô Testületének elnöke.

A Cristian Jura elnökhöz címzett értesítésben a képviselô kijelenti: a Fodor Imrével és társaival szembeni rendôrségi kivizsgálás diszkriminációnak, számít és az állampolgári jogok megsértését jelenti. Mint ismeretes, Fodor Imre marosvásárhelyi alpolgármestert október 9-én azért kísérték be az erdôszentgyörgyi rendôrörsre, mivel a Székely Nemzeti Tanács alakuló ülésére hívó plakátokat találtak a személyautójában. Ugyancsak azon a napon a marosvásárhelyi rendôrök bekísérték az örsre Andrássy Árpád marosludasi RMDSZ-elnököt és Márton Lajost, a Magyar Polgári Szövetség aktivistáját, mivel a Székely Nemzeti Tanács alakuló ülésére hívó plakátokat ragasztottak a város utcáján. Ugyancsak az említett plakátok és szórólapok terjesztése miatt kísérték be Tôkés András marosvásárhelyi tanácsost október 10-én Szovátán, és igazoltatták le Madaras Szilárdot Gyergyószentmiklóson. Az említett plakátokon és szórólapokon a Székelyföld térképe és az autonómiára vonatkozó felszólítások láthatók.

Fodor Imre és társai esetével kapcsolatban Dan Petru, a marosvásárhelyi táblabíróság fôügyésze kijelentette: az említetteket az alkotmányos rend megbontásával gyanúsítják, ezért öttôl tizenöt évig terjedô börtönbüntetést is kiszabhatnak rájuk. A rendôrség által meghurcolt személyek mellett több emberjogi aktivista is kiállt, köztük Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke és Gabriel Andreescu, a Helsinki Bizottság elnöke is. Ez utóbbi az esetekrôl írt jelentésében leszögezi: az ügyészség eljárása etnikai alapú diszkriminációnak számít, hiszen a Székely Nemzeti Tanács által vallott autonómia-törekvés törvényes, amit a szólásszabadsághoz és gyûlekezéshez való jog szavatol. Az elképzelést és ennek népszerûsítését ugyanakkor az alkotmány és a nemzetközi egyezmények is garantálják. Kijelentésének bizonyítására Andreescu a Hargita és Kovászna megyében tevékenykedô román szervezeteket említi, amelyek a magyar kisebbség ellen irányuló akciókat szerveznek, azonban még még soha nem lépett fel ellenük a rendôrség. A neves emberjogi aktivista szerint az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak hivatalból, kérés nélkül kellene kivizsgálnia az ügyet.

P. M.

Háromszáz küldöttet várnak az SZNT alakuló ülésére

(4. old.)

A székely székek mintegy háromszáz küldöttjét várják október 26-án Sepsiszentgyörgyre, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alakuló ülésére. Ferencz Csaba, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Kezdeményezô Testületének tagja szerint az ülésre meghívást kaptak az RMDSZ parlamenti frakcióvezetôi, Verestóy Attila szenátor és Kelemen Attila képviselô, a Fidesz-MPSZ parlamenti frakciójának vezetése, valamint minden kárpát-medencei magyar párt vezetôi.

Medgyessy Péter üzenete a polgárokhoz

(4. old.)

Medgyessy Péter szerint a 47 évvel ezelôtti forradalom és szabadságharc emlékét méltó módon kell megôrizni, 1956 kapcsán ugyanis a közös, sikeres, magyar jövôért emlékezünk. A kormányfô üzenetét, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal csütörtökön juttatott el az MTI-hez, az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

1956 a nemzeté. A forradalom hagyománya nem barikád, ami elválaszt, hanem híd, ami összeköt minket. Október 23-a a szabadság ünnepe. E szabadságot olyan tettekkel kell ünnepelnünk, amelyek méltóak a forradalom és a szabadságharc eszményeihez.

Közös felelôsségünk méltósággal emlékezni és emlékeztetni a nemzet hôseire. A felejtés a zsarnokság szövetségese, a méltó emlékezés a nyugodt és sikeres Magyarország ünnepe.

A most formálódó, új Európa éppúgy örököse a magyar ’56-nak, mint a modern és európai Magyar Köztársaság. 1956 októbere a szabad, európai Magyarország, a megosztottság nélküli Európa megteremtéséért folytatott harcról is szólt. Arról a harcról, amely csak egy emberöltôvel késôbb, a rendszerváltással juthatott gyôzelemre, és amelynek betetôzését most a határok nélküli, európai értékközösség megszületése jelentheti.

A forradalom programja nem csupán élô emlékezet, hanem politikai program és jövôkép: az európai magyar jövô építésének programja. A köztársaság a közös múltból, polgárai hitébôl, bátorságából, történelmi nagyságából is meríti erejét. Történelmi hagyományainkat megôrizve, gazdagítva hagyjuk örökül gyermekeinkre, a jövô európai magyarjaira. Ezért kell méltósággal, tisztelettel emlékeznünk hôseinkre. A nemes emlékezéssel gyermekeinket, a jövô magyarjait tanítjuk büszke múltunkra, nemes hagyományainkra, európai kultúránkra.

Érdemes felidéznünk: Kertész Imre, Nobel-díjas magyar író Stockholmban a történelemrôl gondolkodva nem a múltról, hanem a jövôrôl beszélt. Hiszem: 1956 kapcsán is a jövôért emlékezünk.

Közös, sikeres, magyar jövônkért. Nincs nemzet, nincs köztársaság, nincs azonosságtudat közös emlékezet nélkül.

Kolozsvári emlékek 1956-ról

(4. old.)

Az Erdélyi 56-os Bajtársi Társaság, a Világszövetség Erdélyi Társasága és a Heltai Alapítvány szervezte hagyományos megemlékezésen Pillich László, a Heltai-alapítvány elnöke és András Imre, a VET elnöke köszöntötte a jelenlévôket.

Ezt követôen Dávid Gyula irodalomtörténész emlékezett az 1956-os forradalom eseményeire és áldozatvállalásaira. Az egységrôl szólva, az elôadó kifejtette: a mai nagy szembenállás titka abban rejlik, hogy a lyukas 56-os zászló alatt sokféle ember gyûlt össze, ám az a nagy egység, amely a forradalom idején megvalósult, mára eltûnt, és azt kellene visszahozni, ismét megtalálva a közös célt, a nemzet szolgálatát.

A jelenlévôk közül többen is emlékeztek az 1956-os magyarországi és erdélyi eseményekre, az egykori bajtársakra, akik már nincsenek az élôk között. Ugyanakkor javasolták, hogy a jövôben nagyobb méretû rendezvény keretében emlékezzenek az 1956-os történésekre.

A megemlékezést kötetlen beszélgetés zárta a Heltai Kávéházban. Az ünnepi alkalomra a Heltai-alapítvány Gr. Mikó Imre Könyvtára az állományában lévô anyagból emlékkiállítást állított össze.

P. A. M.

KÖRKÉP

Ma kezdôdik a diákszínjátszó fesztivál
Szilágycseh

(5. old.)

Ma kezdôdik Szilágycsehben a partiumi Diákszínjátszó Fesztivál. A Szilágycsehi Középiskola, a Berekenye Ifjúsági Társaság és a Szilágycsehi Városi Mûvelôdési Ház október 24–26. között ötödik alkalommal szervezi meg a Partiumi Diákszínjátszó Fesztivált (PADIF). A rendezvény célja a magyar nemzeti tudat erôsítése, az anyanyelv ápolása és a szórakoz(tat)ás. A fesztivál legfontosabb elvárásai: a szép magyar beszéd, afiatalos mozgáskultúra és a gondolat-ébresztô, kreatív megoldások. A fesztiválon jelen lesz Mátyás Irén, a Zsámbéki Mûvelôdési Ház igazgatónôje, aki ismét meg szeretne hívni erdélyi diákszínjátszókat a zsámbéki Határon Túli és Hazai Amatôr Színjátszók jövô évi találkozójára. Ma délután 16 órától az általános iskolások elôadásai kerülnek színpadra, teljesítményüket kiértékelés, majd vacsora után díjkiosztás követi. Szombaton 9 órától a gimnazista csoportok lépnek fel, majd vasárnap délután kerül sor a gálaestre, a díjazott csoportok részvételével.

"Iskolakeresztelô" és szüreti bál
Selymesilosva

(5. old.)

Ilosvai Selymes Péter nevét veszi fel a helybeli iskola Selymesilosva Napján, vasárnap. Délelôtt a parókia felavatásának alkalmából ünnepi istentiszteletre kerül sor, igét hirdet Lukács József esperes, ugyanakkor elhangzanak a meghívott lelkészek köszöntôi is. Délben egy órától emléktábla-avatással kezdôdik az iskola névadó ünnepsége, majd képzômûvészeti kiállítás nyílik. A délutáni elô-adáson fellép a Terbete néptáncegyüttes és a helybeli iskola néptánccsoportja, és szavalatok hangzanak el. Este hét órától szüreti bál a Nonstop együttessel.

Katolikus Ifjúsági Találkozó

(5. old.)

Hét végén a kolozsvári Horia Demian Sportcsarnok ad otthont az És ti kinek tartotok engem? címet viselô Katolikus Ifjúsági Világtalálkozónak, amelyre szeretettel várják a romániai katolikus fiatalokat. Az amerikai Renewal Ministries szervezésében október 24-én pénteken 17 órától, október 25-án szombaton pedig 9 órától kezdôdnek a rendezvények, a program dicsôítést, igehirdetést, imádságot és tanúságtételeket tartalmaz. Meghívottként amerikai görög katolikus papok és misszionáriusok is részt vesznek.

A belépés díjtalan. További felvilágosítás a 0723-327654, 0742-961642 telefonszámon, vagy a www.catholicyouthday.ro honlapon.

(P. J. A.)

2 milliárd lejjel tartozik a lakosság a szemétszállításért
Torda — Aranyosgyéres

(5. old.)

Több mint kétmilliárd lejjel adósa a szemétszállító vállalatnak a lakosság, amely a korábbi évek bevett gyakorlatától eltérôen ezúttal a nyár folyamán sem igyekezett kifizetni a télen felhalmozódott számlákat.

Nemcsak a lakosság halmozott fel ilyen tetemes adósságot, de a cégek-vállalatok is több mint kétmilliárd lejjel tartoznak a hulladék elszállításáért, mondta Radu Nechita, a Közterület-fenntartó Vállalat igazgatója. Az elôzô években nyaranta csökkentek az adósságok, ám idén a nyár folyamán is egyre halmozódtak. A Közterület-fenntartó Vállalat alkalmazottai nem reménykednek abban, hogy a közeljövôben a lakosság fizetni fog, hiszen inkább a téli hónapokban alaposan megnövekedô közköltségek kifizetését fogják elônyben részesíteni — s a szemétszállítási díj kifizetésére, nem szólva az adósságról, valószínûleg már nem marad pénzük. A kintlévôségek behajtására jelenleg semmiféle megoldás nem létezik. Szélsôséges kísérletet jelentene a szolgáltatás beszüntetése, ám a felgyûlt szemét olyan betegségek, fertôzési gócpontok kialakulását eredményezheti, s olyan súlyos helyzet kialakulásához vezethet, hogy senki sem kíván a tiltakozásnak eme brutális eszközéhez folyamodni.

R. T. T.

Folytatják a kilakoltatásokat Tordán

(5. old.)

Folytatódik a szociális lakásokat önkényes módon elfoglalók, illetve a nagy adósságokkal rendelkezôk kilakoltatása Tordán. Tegnap további négy családot tettek utcára.

Bérleti díj és közköltség kifizetésével való lemaradás miatt lakoltattak ki négy családot a tordai szociális lakástömbökbôl. Három családnak kellett távoznia az Electroceramica lakásaiból, ôk 10 és 28 millió lej közötti adósságot halmoztak fel, és semmiféle hajlandóságot nem mutattak a tartozások rendezésére, bár több esetben is felkérést kaptak, sôt, adósság-átütemezéssel is próbálkoztak esetükben, tájékoztatott Florin Bugnaru, a Tordai Ingatlanvagyon-kezelô Iroda képviselôje. A negyedik érintett család az L105-ös tömbben lakott. A kilakoltatásokat jövô héten is folytatják, ám egyelôre nincs pontos terv erre.

Hagyaték — VIII. vicei fesztivál

(5. old.)

Nyolcadik alkalommal szervezik meg október 25-én a Hagyaték nevû vicei folklórfesztivált. Az esemény délelôtt 10 órakor kezdôdik a résztvevô csoportok felvonulásával. 11 órakor ökumenikus istentisztelet veszi kezdetét. Igét hirdet Kincses Kálmán református lelkész valamint Lôrinczi Károly katolikus plébános.

A népzenei és néptánc elôadás 13 órakor kezdôdik, amelyet hajnalig tartó bál követ.

A fesztivál szervezôi a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Vicei Református Egyházközség valamint a Katolikus Plébánia és a Vicei Wass Albert Általános Iskola.

Tízéves a Garamond nyomda

(5. old.)

Kolozsvár legnagyobb nyomda-ipari vállalata ünnepli ezekben a napokban fennállásának tízéves évfordulóját. Az a nyomda, amely Kolozsváron a Szabadságot nyomtatta elsôként, immár új technológiával, rotációs ofszet rendszerben.

A kezdeti, kisüzemi nyomda mára Közép-Erdély egyik legjelentôsebb nyomdaipari vállalatává nôtte ki magát. A több kolozsvári magyar üzlet-ember tulajdonában található vállalkozás mindvégig hû maradt a magyar lapokhoz, a különféle magyar kiadványokhoz, amelyeknek vezetôivel az évek során tisztességes partnerkapcsolatot építettek ki. E partnerkapcsolat elfogadható árat és jó minôséget is jelent, ami sajnos sok nyomdaipari vállalkozásról nem mondható el.

Ma Kolozsvár és a környezô városok román és magyar nyelvû napilapjainak, hetilapjainak, idôszakos kiadványainak jelentôs része a Garamondnál lát nyomdafestéket. A nyomdakész Szabadság is minden este ide kerül, ahonnan az éjszakai csapat áldozatos munkája révén jut el reggelente az olvasókhoz.

A tízéves évfordulón kollegáinknak jó munkát, sok sikert, szépen kivitelezett kiadványokat kívánunk!

Makkay József

Ingyenes szabászati tanfolyam

(5. old.)

Ingyenes átképzô tanfolyamot indított munkanélküliek számára a Tordai Munkaerô-foglalkoztatási Hivatal. Október 15. és január 12. között szabászati, illetve textilruha-készítôi tanfolyamon vehet részt húsz munkanélküli személy, közülük kettô aranyosgyéresi illetôségû. A tanfolyamot egy helybeli társaság kezdeményezte, amely januártól álláslehetôséget is kínál a résztvevôknek.

Az utóbbi idôben Tordán ritkán szervezett átképzô tanfolyamokat a Munkaerô-foglalkoztatási Hivatal, ugyanis ahhoz, hogy ezek a tanfolyamok ingyenesek legyenek, egy helybeli cégnek kell kérnie azokat. Kérelem híján a hivatal tanfolyamainak elvégzéséért fizetni kell, emiatt igen kevés a jelentkezô. Az átképzô tanfolyam iránt érdeklôdô munkanélküliek a Kolozsváron szervezett átképzésekben is részt vehetnek. Az utóbbi idôben a megyeszékhelyen számítógép-kezelô és weboldal szerkesztôi tanfolyamokat tartottak.

R. T. T.

A rendôrségi hír
Biciklitolvajok

(5. old.)

Többrendbeli kerékpárlopással gyanúsítható 5 kisbácsi kiskorú. Sergiu Brie rendôrfelügyelô ismertetése szerint október 11-rôl 12-re virradóra éjjel háromnegyed kettôkor rendôrjárôr azonosította a 14 esztendôs Herculét és 11 éves öccsét, Florint, és lopott biciklit fedezett fel náluk. A járgányt a fiúk a Dorobantilor utcából "kötötték el". Hamarosan kiderült, hogy a biciklitolvajokhoz tartozik még Jerry Valentino (12 éves), öccse, Mandolici (11), valamint Lucian (12). Fôleg a lépcsôházakban tartott kerékpárokra "szakosodtak", tettüket inkább éjjel követték el, de ha alkalom adódott, nappal is "mûködtek". A rendôrség 14 kerékpár eltulajdonításával vádolja a bandát, de a bûnlajstrom még bôvülhet. A kerékpárok nagy részét a Vágóhíd téri piacon értékesítették (legtöbb 300 ezer lejt kértek az egyébként milliókat érô biciklikért — az anyagi kár 10 millió lej felett van). A pénzt eljátszották vagy hamarjában elvásárolták. Az eset következményeként szüleiket fogják megbírságolni.

(póka)

Reklámzabálás a Köztársaság moziban

(5. old.)

Péntekrôl szombatra virradó éjszaka reklámzabálókat várnak a Köztársaság moziba, mivel az Ad(d)veritas szervezésében ismét bemutatják az idén díjnyertes reklámokat a Reklámfalók éjszakáján. Az este 10 órakor kezdôdô nyolc órát tartó elôadáson a közönséget Románia két legnépszerûbb "kötekedôje" Huidu és Gãinusã, valamint az Amadeus zenekar szórakoztatja. A reklámmaraton során számos értéktárgyat nyerhetnek majd a nézôk, akik közül — a szervezôk ígérete szerint — egyet reklámszakemberként alkalmazni fog az Ad(d)veritas cég. A szakmában elhelyezkedni óhajtó fiatalok is benyújthatják életrajzukat a helyszínen erre a célra nyitott standnál.

Barátság és szalonna Perkátáról
Kisbács

(5. old.)

Ünnepi tanácsülést tartott a kisbácsi önkormányzat csütörtökön délelött, a perkátai küldöttség tiszteletére. A kilenc tagú delegáció szerdán dél-után érkezett Magyarországról, hogy a testvértelepülési kapcsolat kialakításában elôbbre jussanak.

A kapcsolat alapköveit két évvel ezelôtt tették le, amikor a Kolozs és Fejér megyék közötti kapcsolatfelvétel során a kisbácsi polgármester, Ioan Pop és a perkátai elöljáró, Radeczky György között kölcsönös rokonszenv alakult ki. Idén augusztusban kisbácsi küldöttség járt Perkátán, amelynek eredményeként a Fejér megyei nagyközség önkormányzata együttmûködési nyilatkozatot és tervet állított össze. A dokumentum elfogadására a tegnapi tanácsülésen került sor. A kisbácsi tanácsosok egyöntetûen megszavazták az együttmûködési projektet, azzal az észrevétellel, hogy ahhoz bármikor hozzá lehessen toldani másfajta tevékenységeket is.

A megállapodás a következô területeket érinti: európai uniós pályázatok közös megszerkesztése, gazdasági kapcsolatok kiépítése, a két település oktatási, valamint egészségügyi intézményeinek tapasztalatcserén alapuló kapcsolata, kulturális tevékenységek szervezése egymás kultúrájának jobb megismerése érdekében. A tulajdonképpeni szerzôdés aláírására 2004. május elsején kerül sor Perkátán.

A dokumentum aláírását megelôzôen oldott, baráti beszélgetés alakult ki a két önkormányzat tagjai között. A hazai tanácsosok kíváncsisága kimeríthetetlen volt, ami az anyaországi önkormányzat felépítését, mûködését, bevételi forrásait, a tanácsosok feladatköreit, illetve a perkátai lakosság életvitelét illette.

Az ülés végén a Fejér megyei küldöttség ajándékokat osztott szét a kisbácsi tanácsosok között, amit az önkormányzat szintén kis figyelmességgel viszonzott. A legjobban mégis Márton Elek alpolgármester járt, aki külön ajándékot is kapott: óriási tábla szalonnát. Radeczky György elöljáró elmesélte: e különleges ajándék Márton Elek korábbi elejtett megjegyzésének eredménye — az augusztusi perkátai látogatáskor kijelentette, hogy ô bizony egy napig sem tud élni szalonna nélkül. A megajándékozott nagylelkûen felajánlotta tanácsostársainak: a táblát majd jóízû szalonnasütés során együtt fogják elfogyasztani.

Az oldott hangulat tehát kitartott az ülés végéig. Úgy tûnik, a testvértelepülési kapcsolat olyan lesz, amilyennek mindkét fél szeretné: baráti.

Valkai Krisztina

Csôdveszélyben az állami vasúttársaság?

(6. old.)

A cím annyiban sántít, hogy egy kiemelt fontosságú állami vállalatnál a csôd szóba sem jöhet, hiszen az évek során felhalmozott adósságait és veszteségeit a SNCFR eddig maradéktalanul áthárította az államkasszára. Ez a folyamat továbbra is folytatódik, hiszen az idénre tervezett 17 ezer alkalmazott elbocsájtása, vasúti források szerint, továbbra sem oldja meg a társaság anyagi gondjait.

Nevük elhallgatását kérô kolozsvári vasutasok szerkesztôségünkbe eljutatott helyzetismertetésükben sötét képet festenek a Román Államvasútak gazdálkodásáról, amely véleményük szerint a súlyos vezetési hibák miatt továbbra sem javulhat. A vasutasok úgy látják, hogy Romániában alig fektetnek be a vasúti alapinfrastruktúra korszerûsítésébe. A vasúti pályák, a váltók, a közlekedés biztonságát szavatoló berendezések elavultak, folyamatosan fennáll a balesetek, a tömegszerencsétlenségek veszélye. Közben a minisztérium 2 millió eurós darabonkénti áron olyan szerelvényeket vásárol városközi gyorsközlekedésre, amelyeken idehaza sok kelléket ki kell cserélni... A pénzeket nem a legfontosabb koszerûsítésekre fordítják: a házépítést a cserepekkel kezdik.

Csupán a kolozsvári tartományi vasútigazgatóság eddigi vesztesége eléri az 525 milliárd lejt, miközben tavaly a tartományi jegyirodák 1,5 millió utasnak 53,75 milliárd lejre adtak el jegyet. Az elmúlt két évben összesen 39 százalékkal csökkent a személyszállításból származó bevétel, hiszen az egyre drágább jegyekkel nem tartott lépést a vasúti szolgáltatások korszerûsítése, így aki tehette, áttért a közúti közlekedésre. Hasonló a helyzet a vasúti teherszállítással is, ahol a teherautó- és kamionforgalom a legnagyobb vetélytársnak bizonyult, és az egyre drágább vasúti szállítástól elhódította a hagyományos ügyfelek zömét.

A vasutasok arra figyelmeztetnek, hogy vezetôségváltás, és korszerû medezsment nélkül nem lehet a vasútat korszerûsíteni. A személy- és teherforgalom szürke munkástömegének az elbocsátása nem old meg semmit, hiszen a hátramaradó váltókezelôk, utaskísérôk, tolatók, stb. ugyanannyi fizetésért elbocsátott társaik munkáját is át kell válalalják. Ez tovább fogja mélyíteni a vasút válságát, tovább növeli az ágazat amúgy is súlyos veszteségeit, állítja a kolozsvári vasutasok egy csoportja.

Erdélybe látogat Mádl Ferenc köztársasági elnök

(6. old.)

Mádl Ferenc magyar államfô a nyolc erdélyi történelmi magyar egyházfô által aláírt meghívás eredményeként a hét végén magánlátogatásra Erdélybe érkezik. A háromnapos körút során, 26–28-án, az államfô ellátogat Kolozsvárra, Sepsiszentgyörgyre, Illyefalvára, Csíkszeredába, Székelyudvarhelyre és Marosvásárhelyre.

Október 26-án, vasárnap meglátogatja a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetemet (EMTE). Látogatása alkalmával a köztársasági elnök felkeresi Tonk Sándor, az EMTE egyetemalapító rektorának sírját a Házsongárdi temetôben, majd az egyetem központi épületében találkozik az egyetem vezetôségével, a Szenátus tagjaival és a Sapientia Alapítvány Kuratóriumával.

Október 27-én, hétfôn reggel 9 órakor Mádl Ferenc köztársasági elnök a határon túli magyar felsôoktatásról tart elôadást a Kolozsvári Magyar Színházban. Az elôadáson való részvételre feljogosító, névre szóló meghívók az egyetem Mátyás király utca 4. szám alatti központi épületének titkárságán igényelhetôk.

Székelyudvarhelyen a városháza díszterme október 28-án, kedden felveszi a Szent István-terem nevet. Ez alkalommal leplezik le az elsô magyar királyt ábrázoló bronz mellszobrot, Barabás Edit magyarországi szobrászmûvész alkotását. A mûvész pár évvel ezelôtt ajándékozta Szász Jenô polgármesternek a szobrot. A névadó és szoboravató ünnepséget Mádl Ferenc is megtiszteli jelenlétével.

Csíkszeredába szintén október 28-án látogat a magyar államfô. Az elôzetes program szerint Mádl Ferenc felkeresi a városházát, ahol hivatalában fogadja Csedô Csaba polgármester. Találkozik az önkormányzati testület tagjaival, a hivatal vezetôivel, valamint az egyházak képviselôivel. A magyar államelnök ezután meglátogatja az épülô Szent Ágoston-templomot, illetve a hét végén felszentelt Millenniumi templomot. A programban szerepel a Petôfi- és Bãlcescu-szobrok megkoszorúzása. A Petôfi utcán tett gyalogos séta után a magas rangú vendég a Márton Áron Gimnáziumot keresi fel. Itt diákokkal és közéleti személyiségekkel találkozik.

Valutaárfolyamok
Október 23., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

38 700/38 900

32 800/33 050

147/151

Október 24., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 38 886 lej, 1 USD = 32 956 lej, 1 magyar forint = 151 lej.

HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS

(7. old.)

Esküvôre zenét csak DJ Zsolttal! Telefon: 0744-179905. (0014)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája — 3. forduló
Robbant a bomba: kikapott a címvédô

(8. old.)

A labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapja után így csak a továbbra is százszázalékos Real Madrid, valamint az eddig szintén kilenc pontot gyûjtô Torinói Juventus tûnik biztos továbbjutónak a csoportkör félidejében.

Nagy meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán a címvédô AC Milan az eddig gyengélkedô FC Bruges-tôl. A kvartett másik találkozóján az Ajax Amsterdam nyert a Celta Vigo ellen.

A játéknap rangadóján a Chelsea magas színvonalú mérkôzésen úgy gyôzte le az SS Laziót, hogy a szünetben még a vendégek vezettek. A gyôztes találatot az angol klub román idegenlégiósa, Adrian Mutu szerezte. Ugyanebben a csoportban a Sparta Prága hazai pályán a Mircea Lucescu edzette Besiktast gyôzte le. Ezen a mérkôzésen is volt román gólszerzô: Daniel Pancu 1–0-s állásnál egyenlített ki.

Szabics Imre, a VfB Stuttgart magyar csatára is ismét eredményes volt a BL-ben: a Manchester United után a Panathinaikosz kapuját is bevette a magyar válogatott futballista, aki ezúttal a 13. percben szerzett vezetést csapata számára. A németek végül 2–0-ra gyôzték le a görög együttest. A kvartett brit rangadóján a MU idegenben nyert a skót Glasgow Rangers ellen.

Az F-csoportban a Real Madrid csak egy góllal múlta felül a Partizan Belgrádot, míg az UEFA-kupa gyôztes FC Porto gólzáporos mérkôzésen szintén egy találattal bizonyult jobbnak az Olympique Marseille-nél.

Eredmények: csoportmérkôzések, 3. forduló:

E-csoport: Glasgow Rangers (skót)–Manchester United (angol) 0–1 (gól: Phil Neville — 5. perc), VfB Stuttgart (német)–Panathinaikosz Athén (görög) 2–0 (Szabics — 13. és Soldo — 25. perc).

A csoport állása: 1. MU 6 pont (7–2), 2. Stuttgart 6 (5–3), 3. Rangers 4, 4. Panathinaikosz 1.

F-csoport: Olympique Marseille (francia)–FC Porto (portugál) 2–3 (Drogba — 24. és Marlet — 84. perc, illetve Maniche — 31., Derlei — 35. és Alejnyicsev — 81. perc), Real Madrid (spanyol)–Partizan Belgrád (szerb-montenegrói) 1–0 (Raúl — 38. perc).

A csoport állása: 1. Real Madrid 9 pont, 2. Porto 4, 3. Marseille 3, 4. Partizan 1.

G-csoport: Chelsea (angol)–SS Lazio (olasz) 2–1 (Lampard — 57. és Mutu — 65. perc, illetve S. Inzaghi — 38. perc), Sparta Prága (cseh)–Besiktas Isztambul (török) 2–1 (Zelenka — 58. és Poborsky — 84. perc, illetve Pancu — 60. perc).

A csoport állása: 1. Chelsea 6 pont, 2. Lazio 4 (5–4), 3. Sparta 4 (4–4), 4. Besiktas 3.

H-csoport: AC Milan (olasz)–FC Bruges (belga) 0–1 (Mendoza — 33. perc), Ajax Amsterdam (holland)–Celta Vigo (spanyol) 1–0 (Ibrahimovics — 53. perc).

A csoport állása: 1. Ajax 6 pont, 2. AC Milan 4 (1–1), 3. FC Bruges 4 (2–3), 4. Celta Vigo 2.

(-bb)

FORMA–1 Senna-emlékév

(6. old.)

Brazíliában jövôre emlékévet tartanak az egy évtizede halálos balesetet szenvedett Forma–1-es legenda, Ayrton Senna tiszteletére.

A háromszoros világbajnok 1994. május 1-én hunyt el a San Marinó-i pálya Tamburello-kanyarjában bekövetkezett baleset után. Nôvére, a Senna-alapítványt vezetô Viviane országszerte rendezvényeket és koncerteket szervez.

Az egykori sztár életét bemutató vándorkiállítás szülôvárosa, Sao Paulo mellett Franciaországban, Németországban, Angliában, Olaszországban és Japánban is megtekinthetô majd.

LAPZÁRTAKOR: Nôi nemzetközi kosárlabda kupamérkôzésen, csütörtökön délután a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U ACSA Terapia–Isztambuli Fenerbahce 50:67 (15:14, 28:44, 40:58). A további részletekre visszatérünk.

(-bb)

ÖKÖLVÍVÁS
Doroftei–Callist: Gyémántöv a tét

(8. old.)

Nagy érdeklôdéssel várt küzdelemnek ad otthont a hét végén a bukaresti Ioan Kunst Ghermãnescu (egykoron Polivalentã) Sportcsarnok: Leonard Doroftei és a panamai Miguel Callist 12 menetes mérkôzésen küzd majd a WBA címváltozat (61,235 kg-os súlycsoport) gyémántövéért. Egy menet háromperces.

Második alkalommal történik meg, hogy Leonard "Mosu" Doroftei hazai közönség elôtt próbálkozik meg a címvédéssel. Az ökölvívás kedvelôi televízión megtekinthetik a világbajnoki mérkôzést, mert a szombati, 21.30 órakor bokszgálát a Románia 1 és a TVR International adók élôben közvetítik. Ezenkívül a România Actualitãti rádióadó is közvetítést ad a találkozóról, kommentátor: Vastag Ferenc.

A Doroftei–Callist összecsapáson kívül még négy találkozó lesz: Herman Ngoudjio (Kanada)–Jean Gomis (Szenegál) — 63,5 kg-os súlycsoport, 6 menet; Vasile Dragomir (Románia)–Ngongo Gael (Franciaország) — 63,5 kg-so súlycsoport, 8 menet; Gianfranco Rossi (Olaszor-

szág)–Dimitri Lebegu (Franciaország) — 76,205 kg-os súlycsoport, 8 menet; Adrian Diaconu (Románia)–Ramdane Serdjine (Franciaország) — 79,379 kg-os súlycsoport, 10 menet.

Pénteken 16 órakor lesz a mérlegelés, szombaton 23 óra körül lép szorítóba Leonard Doroftei és Miguel Callist. Az összecsapást ázsiai pontozóbírók (a dél-koreai Kvanszo Joh, a fülöp-szigeteki Ferdinand Estrella és a japán Kumita Kazumasa) vezetik, a szorítóban a dél-afrikai Stanley Christodoulou felügyeli a menetet.

Várhatóan nem ez lesz "Mosu" utolsó mérkôzése: a visszavonulást fontolgató román ökölvívó klubját, az Interboxot megkereste egy amerikai ökölvívó, a kanadai születésû, de az Egyesült Államokban letelepedett, New Jerseyben lakó Arturo Gatti. A Villám becenevet viselô ökölvívó 42 profi mérkôzést vívott eddig, 36-szor gyôzött (ebbôl 25-ször kiütéssel), 6-szor vereséget szenvedett. A találkozót 2004. június 10-én bonyolítanák le, a két ökölvívó 1,5 milliárd dolláron osztozna.

Addig is azonban a figyelem a szombat esti döntôre irányul. Mindketten már megérkeztek Bukarestbe, Callist a fôvárosi Minerva szálló vendége, míg Doroftei Miticã Dragomir szállójában, a Cristal Palace-ban lakik.

Coriolan Iuga

A két öklözô névjegykártyája:

(8. old.)

Leonard Doroftei
Született: Ploiesti-en 1970. október 10-én.

Magasság/súly: 162 cm/66 kg.

Profi eredmények: 22 gyôzelem, 1 döntetlen (Callisttal), 0 vereség.

Menedzser: Ivon Michel.

Edzô: Stephane Larouche és Abe Pevin.

Támogató: Cristi Gãnescu.

Miguel Callist
Született: Colonban, 1975. január 30-én.

Magasság/súly: 169 cm/65 kg.

Profi eredmények: 17 gyôzelem, 1 döntetlen (Dorftei-jel), 3 vereség).

Menedzser: Luis Spada.

Edzô: Rigoberto Garibaldi.

Támogató: Don King Promotion.

Kolozs megye hét végi mûsorából

(8. old.)

AUTÓSPORT

Szombaton 11–17 óra között és vasárnap 9–15 óra között a Bükkben és környékén: Kolozsvár Mobil 1 rali.

KARATE WKC

Vasárnap 16–19 óra között a Horia Demian Sportcsarnokban: Négy Nemzet Tornája.

KÉZILABDA

Szombaton 13 órakor a Tordai Kémiai Líceum pályáján: Tordai Potaissa–Szászsebesi MSC — férfi A-osztály.

LABDARÚGÁS

Pénteken 15 órakor a CMC-pályán: Dési CF 01–Szatmárnémeti Szamos — C-osztály, 8. csoport, 8. forduló.

Pénteken 15 órakor Alsójárán: Bányász–Nagyszebeni SOPO — C-osztály, 9. csoport, 8. forduló.

Szombaton 11 órától a Ion Moina Stadionban: Kolozsvári U FC–Aranyosgyéresi Sodronyipar — B-osztály, 3. csoport, 10. forduló.

CSELGÁNCS
Nôi Európa-csapatbajnoki döntô

(8. old.)

Szombaton rendezik meg a nagyváradi sportcsarnokban az idei nôi cselgáncs kontinentális csapatbajnokság döntô szakaszát, amelyen Európa legjobb együttesei mérik össze tudásukat. A vetélkedôn házigazda minôségben nyilván elindul Románia nôi válogatottja is. A dzsúdós lányok ellenfelei jó képességûek, nehéz dolga lesz a Florin Bercean érdemes edzô által felkészített gárdának. A viadal eme szakaszán a román csapaton kívül Anglia, Franciaország és Németország legjobbjaiból alkotott együttesek vesznek részt, amelyek selejtezô torna során szereztek jogot a döntôbeli részvételre.

Románia együttesében több U-KMSC-s sportoló kapott helyet, akiknek az említettek közül már egyetlen ellenfél legyôzése, és ezzel a bronzérem megszerzése is értékes fegyverténynek minôsíthetô lenne. Bercean mester még nem véglegesítette a román válogatottat, amelyben szinte minden korcsoportban ketten pályáznak az indulásra.

Íme, a keret (a kiemeltek az U-KMSC szakosztályának tagjai): 48 kg: Alina Dumitru és Carmen Bogdan, 52 kg: Ioana Aluas-Dinea és Ramona Enache, 57 kg: Alina Micu és Cristiana Bãban, 63 kg: Loredana Roibu és Irina Samoilã, 70 kg: Mirela Vasilan, 78 kg: Alexandra Mãtãsaru, +78 kg: Nicoleta Mihalcea és Anamaria Marcu.

(radványi)

TORNA
Ünnep Déván: negyedszázados a sportiskola

(8. old.)

Huszonöt évvel ezelôtt nyitotta meg kapuit a dévai sportiskola-csoport, amelynek legjelesebb képviselôje Nadia Comãneci, a fôedzô pedig a kolozsvári Károlyi Béla volt.

Az iskola (igazgató: Marinicã Iacov Pãrvãnescu) közleménye szerint a sikerekben és megvalósításokban gazdag negyedszázadot október 24-én, pénteken ünneplik meg.

Az intézmény hálával emlékezik meg minden tornászról, aki ennekaz iskolának nevét öregbítették.

Köszönet illeti a több mint 200 edzôt és tanárt lelkiismeretes tevékenységéért, amelynek köszönhetôen több generáció nevelését biztosították, tudását gyarapították és személyiségét kialakították. Egyúttal köszönet jár a szülôknek, a helyi és országos közösségnek az idôk folyamán nyújtott morális és anyagi segítségért.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -