2003. november 3.
(XV. évfolyam, 253. szám)

Dagad a belügyminiszter körüli botrány
A Napoca Rt. többségi tulajdonosa cáfolja a vádakat

(1., 4. old.)

Ioan Rus belügyminiszternek a Polgári Mozgalom által megszellôztetett korrupciós botrányai a hét végén újabb fordulatot vettek. A sajtóhoz olyan adatok kerültek, amelyekbôl kitûnik, hogy a kolozsvári székhelyû Napoca Rt. részvényeseként a belügyminiszter hozzásegíthette cégét több állami megrendelés elnyeréséhez. A vádak szerint szintén a belügyminiszter cégein keresztül vásárolt a rendôrség és a csendôrség több nyugati gyártmányú jármûvet.

A Polgári Mozgalom vezetôségi tagjai, George Serban és Mihai Gheorghiu szerint Adrian Nãstase kormányfô a sajtóban megjelent összeférhetetlenségi hírek nyomására még 2001-ben azt nyilatkozta, hogy belügyminisztere, Ioan Rus hivatalos papírokkal igazolta távozását a Napoca Rt. részvényesei sorából. A belügyminiszternek ez az állítása azonban nem felelt meg a valóságnak, hiszen a kereskedelmi kamara adatai szerint Ioan Rus továbbra is a Napoca Rt. egyik résztulajdonosa. Az építkezési vállalat Ioan Rus minisztersége idején tucatnyi állami megrendeléshez jutott.

A legújabb botrány szerint a Speciális Távközléseket Koordináló Igazgatóság még 1996-ban kidolgozott közbeszerzési pályázatának megvalósítását a 2000-es választások idején a Napoca Rt-re bízták, amelynek a szerzôdés értelmében a Hunyad megyei Alsóvácon 73 millió dollár fejében Erdély egyik legnagyobb távközlési központját kellett volna felépítenie. A Polgári Mozgalom adatai szerint a kolozsvári cég elôleg gyanánt 1 milliárd lejt kapott, majd Ioan Rus miniszterré történô kinevezése után újabb 15,24 milliárd lejhez jutott. A munkálatok azonban hosszú hónapok múlva sem kezdôdtek el, illetve a Napoca Rt. a hatalmas összegek fejében fakerítéssel kerítette be az építôtelepnek kiszemelt területet. Az addigi kifizetések ellenére 2001-ben a Legfelsôbb Védelmi Tanács leállította az alsóváci munkálatokat, miközben a kormány a speciális távközlési igazgatóság számára további 790 ezer dollárt különít el. George Serban szerint e pénzek zöme változatlanul a Napoca Rt. bankszámlájára vándorolt.

Ioan Rust azonban más cégekbeli érdekeltségek miatt is megvádolta az ellenzéki párt. Több napilap megszellôztette a Belügyminisztérium és a miniszter gépkocsiforgalmazó cégeinek összefonódását. A Polgári Mozgalom közleménye szerint 40 ezer eurós darabonkénti áron vásárolt a minisztérium Mercedes jármûveket Rus cégeitôl, aki mint ismeretes, minisztersége elôtt a Mercedes cég egyik romániai képviselôje volt. Ugyancsak botránygyanús annak a 430 darab Daimler Chrysler luxusjármûnek a beszerzése, amiért 17,9 millió eurót fizetett ki a minisztérium közpénzekbôl. Az ellenzéki párt képviselôi azt követelik a kormánytól, hogy hozzák nyilvánosságra a jármûvásárlásra kiírt belügyminiszteri pályázatokra benevezô cégeket és azok ajánlatait.

Ioan Rus belügyminiszter a múlt héten tagadta az ellene felhozott korrupciós vádakat. A Polgári Mozgalom támadásait azzal magyarázta, hogy e pártnak a holdudvarába tartozó személyek elleni bûnvádi nyomozást próbálják befolyásolni a párt vezetôi. George Serban azonban mindezt cáfolta. Szavai szerint a pártnak egyetlen vezetôségi tagja vagy hozzájuk közel álló személyek ellen sem folyik jogi eljárás.

A Belügyminisztérium tegnap délutáni közleménye szerint a gépkocsibeszerzési szerzôdéseket még Ioan Rus miniszterré történô kinevezése elôtt, 2000 nyarán kötötték meg. A visszafogott hangú közlemény megemlíti azt is, hogy a közbeszerzési pályázatra meghívták a legtöbb nagy kocsigyártó világcéget, azonban ajánlatot csak egy részük tett. Ezek elbírálását a minisztérium keretében létrehozott szakembercsoport végezte.

A Mediafax hírügynökséghez eljuttatott közleményében a Napoca Rt. többségi tulajdonosa, a Tiriac Holding megalapozatlannak tartotta az ellenzéki párt vádjait. A közlemény szerint miniszteri kinevezése óta Ioan Rus nem vett részt a Napoca Rt. semmiféle döntéshozó szervében, ugyanakkor a speciális távközlési igazgatóság pályázatát a cég még a régi kormány idején nyerte meg. A cégcsoport közleménye szerint több mint 70 romániai cégük 14 ezer alkalmazottal idén 1,4 milliárd euróra becsült összforgalmat bonyolítanak, és ezt kizárólag törvényes vállalkozói módszerekkel teszik.

Makkay József

Megengedné-e, hogy klónozzák?
Érvek és ellenérvek, a klónozás etikai vetületei

(1., 4. old.)

"Megengedné-e, hogy klónozzák?" Ilyen és ehhez hasonló kérdések hangzottak el péntek este Nicu Gavrilutã egyetemi tanár, a iasi-i Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem professzorának elôadásán. A szociológus a klónozás jelenségének morális és vallási vetületeire hívta fel a jelenlévôk figyelmét, valamint a jelenséggel kapcsolatos mítoszokat ismertette.

Az elôadás a SACRI kutatóintézet által szervezett Etika és társadalom — Az etika határai és lehetôségei elôadássorozat részét képezte, amelynek keretében romániai valláskutatók, egyetemi tanárok fejtik ki álláspontjukat. Témája olyan szempontból illet be ebbe a sorozatba, hogy egy mindenki által vitatott jelenségrôl szólt, amellyel kapcsolatosan az egyház is megfogalmazta álláspontját. A klónozás — káromlás vagy áldás? Mitológiai okok, etikai viták és társadalmi következmények címet viselô elôadás alatt a jelenlévôk megismerkedhettek az eljárás mellett és ellen felhozott érvekkel, valamint megtudhatták az egyházak ezzel kapcsolatos véleményét is.

Nicu Gavrilutã professzor bevezetôjében elmondta: ez egy olyan téma, amely mindenkit foglalkoztat, amelyrôl azonban csak akkor lehet véleményt mondani, ha megfelelôen ismerjük a jelenséget. Ezért az elsô sikeres kísérlet, a Doly nevet viselô elsô klónozott juh esetének az ismertetésével kezdte elôadását. Elmondta: 1997 óta, amikor az elsô klónozott állatot bemutatták és felmerült az ember klónozásának a lehetôsége is, már sok elôrelépés történt a módszer kidolgozásában. Az ember klónozásának gondolatát azonban nagy társadalmi viták követték, amelyeknek még most sincs vége, sôt egyre intenzívebbé válnak.

Bemutatója alatt az elôadó kitért magára a genetikai folyamatra is, majd a klónozás társadalmi hatásaira hívta fel a figyelmet. Elmondta: a klónozás elônyei között szerepel, hogy ennek hatására a steril pároknak, egyedülálló nôknek, homoszexuális pároknak egyaránt lehetne saját gyereke. Legnagyobb elônyként azonban a szövetek és szervek létrehozását nevezte, valamint azt, hogy a klónozás révén legyôzhetôk lennének az öröklött betegségek. Ugyanakkor az eljárás hátrányait is felsorolta: ennek hatására egy típusvilág alakulna ki, amelyben az ember egy személyiség nélküli cserealkatrész lenne. Hozzátette: maga a jelenség ugyanakkor a jóérzés és a moralitás határát is súrolja, hiszen olyan tudósok is voltak, akik Jézus klónozását tûzték ki célul.

Az ember klónozásának társadalmi következményei között az elôadó a következôket említette: teljesen átalakulnának a családon belüli viszonyok, a generációk közötti kapcsolat, valamint a családdal kapcsolatos jogi rendszer. Az elôadást követô nyílt vita alatt kifejtette: még ô sem tudja, hogy a klónozáspárti vagy sem, viszont az olyan kezdeményezéseket, mint Jézus klónozása, káromlásnak tekinti. A rák vagy más súlyos betegség gyógyítása esetében a klónozás azonban áldás is lehetne, amellyel az egyházak is egyetértenek. Kijelentette: ez az eljárás kétélû fegyver lehet, akárcsak az atomenergia.

Pap Melinda

40 millió dollár egyetlen párt választási kampánya

(1., 4. old.)

Egyenként 40 millió dollárt költenek majd a választási kampány során a jelentôsebb pártok, nyilatkozta a Médiaszervezetek Találkozóján Cristian Pârvulescu, a Pro Democratia Társaság vezetôje.

A közép- és kelet-európai országok politikai választásainak folyamatait, illetve a 2000-es romániai választásokat megfigyelô külföldi szakértôk tapasztalataira alapozva a hétvégi Sinaia-i találkozón úgy értékelték, a jövô évi szavazási kampány során a jelentôsebb romániai pártok egyenként 40 millió dollárt költenek majd el.

A választási hirdetések, a reklámok az összreklám tetemes részét képezik majd, így gazdasági szempontból a 2004-es év rendkívül elônyös lesz a sajtó számára.

2000-ben a Szociáldemokrata Párt 4,5 millió dollárt költött reklámra, a Kereszténydemokrata Parasztpárt csupán a helyi választási kampányok során 2,5 millió dollárt költött, egymillió dollárt az általános választások során és további 1,5 millió dollárt Mugur Isãrescu országelnöki kampányára. A liberálisok és a demokraták egyenként mintegy 3,5 millió dollárt költöttek. A politikai pártokra vonatkozó törvény akkori megfogalmazásában a két legnagyobb pártnak, a szociáldemokratáknak és a kereszténydemokratáknak 1,2 millió dolláros költségvetést engedélyezett. "A megfigyelés során kialakult számjegyek szerintünk messze alulmaradnak a valóságban elköltött összegeknél", mondta Pârvulescu, aki a továbbiakban néhány igen diszkrét módját ismertette a kampányolás "rejtett" támogatásának. Jövôre emlékeznek meg Stefan cel Mare halálának 500. évfordulójáról, mondta a politológus. Ez alkalommal kétmilliárd lejt költenek majd el, s az ünnepségsorozat pontosan a kampány kellôs közepén kezdôdik, és az elsô forduló elôtt ér véget.

A sajtó képviselôi megfogalmazták: a jelenlegi törvény szinte támogatja a törvényszegést a politikai pártok részérôl, ugyanis ezeknek a szervezeteknek — bár az ország legszegényebbjei közé kellene tartozniuk — a költségei messze meghaladják a törvényesen hozzáférhetô kereteket.

A legnagyobb parlamenti párt, a Szociáldemokrata Párt tavaly 21 milliárd lejt kapott, ez igen kevés, értékelte Pârvulescu. A pártok elfogadhatnak még tagdíjat, amelyeknek mértéke korlátozott, és adományokat, amelyekrôl pontos kimutatást kell nyilvánosságra hozniuk minden év végén. A szociáldemokraták nem hoztak nyilvánosságra ilyen jegyzéket, tehát, amennyiben tiszteletben tartották a törvényt, akkor semmiféle adományt nem kaptak. Pârvulescu kitért a brazíliai látogatás kapcsán kialakult botrányra, s joggal tette fel a kérdést: állami költségvetésbôl vagy a párt pénztárából fedezték annak költségeit? Amennyiben a szociáldemokraták csupán 300 ezer dollárral támogatták volna a látogatást, ez azt jelenti, hogy éves költségvetésük felét elköltötték. Ezzel az indoklássorozattal a Pro Democratia Társaság a vonatkozó törvény módosítását kérte.

Liberálisok a nemzeti tanácsok ellen

(1. old.)

Mindenféle etnikai alapú regionalizáció-törekvést ellenez a Nemzeti Liberális Párt (NLP), így a Székelyföld autonómiaprogramját sem támogatja, áll a liberális szervezet állandó küldöttsége által szombaton elfogadott határozatban.

Bár egyetértenek, sôt az uniós csatlakozás szempontjából kívánatosnak tartják a regionalizációs jelenségeket, a liberálisok alkotmányellenesnek minôsítik a Székely Nemzeti Tanácsok megalakulását. Az NLP szerint a regionalizációt nem lehet politikai parancsszóra végrehajtani, ez hosszabb folyamatot igényel, és ehhez elsôsorban intézményi, gazdasági és társadalmi decentralizációra van szükség.

A liberálisok vádolják a kormányt amiatt, hogy mindeddig elmulasztott komoly és valós politikai vitát kezdeményezni a regionalizációról, ugyanakkor elítélendônek tartják, hogy a szociáldemokraták politikai tôkét kovácsolnak ebbôl a témából.

Királyi látogatás Kolozsváron

(1. old.)

Kolozsváron tartózkodott tegnap I. Mihály király, aki Bartolomeu Anania ortodox püspök meghívására érkezett városunkba. A király az ortodox katedrális felépítésének 70. évfordulójára rendezett ünnepségen vett részt. Az ünnepségnek szigorúan vallásos és egyszerû jellege volt. Az eseményen Mihály királyon kívül jelen volt felesége, Anna királyné, Margareta hercegnô és Radu herceg, valamint több hivatalos személyiség, élükön Vasile Soporan prefektussal, Valentin Cuibus alprefektussal és Serban Gratiannal, a Kolozs Megyei Tanács elnökével. Az ortodox katedrális felszentelésére hetven évvel ezelôtt, 1933. november 4-én került sor, ennek felépítéséhez nagy mértékben hozzájárultak Mihály király szülei. A király az egyetlen még életben lévô személy az akkori hivatalosságok közül.

Az ünnepségen a püspökség "Erdélyi kereszt"-tel tüntette ki I. Mihály királyt. Az aranyozott ezüstbôl készült, különleges alkalomra adott kitüntetést annak jeléül nyújtották át, hogy az 1933-as templomszentelésen az akkor 12 éves Mihály is jelen volt mint gyulafehérvári nagyherceg. A magas kitüntetés átadásáról szóló adománylevelet Gheorghe Funar nem írta alá, a polgármester ugyanis elégedetlen volt, hogy a ceremónián résztvevôk névsorából Bartolomeu püspök kifelejtette a nevét.

Az esemény az ortodox püspökség által megtartott hivatalos vacsorával ért véget.

(k)

Kártérítést kér Naszódon a zsidó közösség

(1. old.)

Beperelte Naszód városát a zsidó közösség Beszterce-Naszód megyei képviselete: 5000 eurós kártérítést kérnek Naszód Polgármesteri Hivatalától egykoron a zsidó közösség tulajdonát képezô telek fejében.

A zsidó közösség panasza csupán részben indokolt, véli Dumitru Muresan, Naszód polgármestere. A polgármesteri hivatal nem hajlandó egymagában kifizetni a teljes összeget, ugyanis a szóban forgó teleknek több tulajdonosa is van. A múlt század közepéig zsinagóga állott ezen a területen, ahol ma a temetô egy része, a kápolna és egy parkoló van. A polgármesteri hivatal csupán a parkoló tulajdonosa, a terület többi része az ortodox egyházé. Amennyiben elveszíti a pert, a polgármesteri hivatalnak csupán 1500 eurót kellene kifizetnie.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

AZ ELÔRETOLT HELYÔRSÉG IRODALMI ESTÉK keretében Zsidó Ferenc: Szalmatánc címû kötetét mutatja be Józsa Péter november 3-án, hétfôn este 7 órától a Café Bulgakovban (Búza/I. Micu Klein utca 7.).

TÜKÖR EST a Gaudeamus Könyvesboltban (Szenetegyház utca 3.) november 5-én, szerdán du. 6 órától. A tükör két oldalán Orbán János Dénes és Sántha Attila. Terítéken a Teakönyv. A Koós Ferenc Kulturális Alapítvány rendezvényére szeretettel várják az érdeklôdôket.

IGEHIRDETÉS–HITVALLÁS–KÁTÉ címmel a Heidelbergi Káté 440. évfordulójára a kolozsvári Protestáns Teológia tudományos értekezletet tart november 6–8. között. A háromnapos értekezlet utolsó napján doctor honoris causa címet adományoznak Balázs Mihálynak, Fónyad Pálnak, Rebecca Parkernek, Frank Sawyernak, Allan Sellnek, Szabó Dánielnek és Szûcs Ferencnek.

SUPER BOOKS — Svájc, Né-metország, Nagy-Britannia és Románia legszebb könyveibôl rendeznek kiállítást a Mûvészeti Múzeumban. A könyvkiállítás megnyitójára november 4-én, kedden du. 6 órakor kerül sor.

Akarsz-e játszani?

(2. old.)

Hatvanhét évvel ezelôtt ezen a napon hunyt el Kosztolányi Dezsô. Alábbi összeállításunkkal rá emlékezünk.

Kosztolányi Dezsô Szabadkán született 1885-ben. Édesapja gimnáziumi igazgató volt. Az érettségi után ô is tanárnak készült, a Budapesti egyetemen tanult. Itt kötött barátságot Babitscsal és Juhász Gyulával is. Tanulmányait nem fejezte be, hanem újságíró lett. Költészete a halál közelségében teljesedett ki. Több évi szenvedés után halt meg ínyrákban, 1936-ban.

Elsô kötetének jellemzô a címe: Négy fal között (1907). Nem a valóságból táplálkoztak ekkor még versei, hanem a századvég modern költôit követte. Bravúrral használta a nyelvi anyagot. A fiatal költôre a tudatos játékosság, a formák tökéletes kezelése és a nyelv zenei lehetôségeinek tökéletes kiaknázása volt a jellemzô. Ekkor még nem eszméket hirdet, hanem hangulatot, dallamot teremt. Lírája az impresszionizmus jegyében bontakozott ki.

Költôi hírnevét A szegény kisgyermek panaszai (1910) címû kötete alapozta meg. A verseket a gyermeki léleknek a világra rácsodálkozó bája teszi feledhetetlenné. A kisgyermekvízió-it, a világgal való találkozásának élményeit örökítik meg a versek. A kötet bevezetô verse — Mint aki a sínek közé esett — Kosztolányi impresszionista mûvészi szándékát fogalmazza meg. Ô is örökkévalóvá kívánja tenni a tûnô pillanatot (mint ahogyan a haldokló átéli egész életét).

A fiatalkori könnyedség, a formai bravúr a világháború idején kezd eltûnni költészetébôl. Észreveszi mások szegénységét, nyomorát, s önvád gyötri saját jóléte miatt.

Késôbbi kötetei: Kenyér és bor (1920); A bús férfi panaszai (1924); Meztelenül (1928) és a Számadás (1935).

Költészete a 30-as években mélyült el igazán. Legnagyobb költeményeit a halál könyörtelenségének tudata váltotta ki, s az ember méltóságáról, annak dicséretérôl szólnak. Utolsó kötetében, a Számadásban (1935) jelent meg Halotti beszéd címû (1933) verse.

Kosztolányi a regénynek és a novellának is kitûnô mûvésze volt. Szépprózáját sokan lírájánál is többre értékelik.

Novelláiban többnyire valamilyen lélektani tétel, igazság ölt formát. Az események önmagukban nemigen érdekelték, az emberi cselekedetek rugóit, titkait próbálta felderíteni. Érett elbeszéléseibôl általában az derül ki, hogy milyen kisszerûen, értelmetlenül élnek az emberek az adott társadalomban. Ironikus ábrázolásaiban mindig érezhetô az emberi részvét, s ez a késôbbiekben már tiltakozássá erôsödik.

Az elsô világháború és a forradalmak után, részben azok hatására kezd regényeket írni.

Legfontosabb regényei: Néró, a véres költô, Pacsirta, Aranysárkány, Édes Anna.

Lapszemle

(2. old.)

Székelyföld
"Hívô ember vagyok, de nem fatalista, tudom, hogy nekünk is meg kell tennünk a magunkét sorsunk alakulásáért, de hálát adok Istennek azért, ahogyan alakult az életem." Néhai dr.Tonk Sándor, történészprofesszor, a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt rektora nyilatkozta a fenti sorokat két hónappal halála elôtt a Gál Éva Emese által készített interjúban, amelyet a professzor Könyvgyûjtô diákok a középkorban címû írásával együtt olvashatják a Székelyföld legfrissebb, októberi számában. A kulturális folyóirat e számának költôi: Szálinger Balázs, Papp Attila Zsolt, Benô Attila és Kovács András Ferenc, prózát pedig Lôrincz György és Kozma Mária tollából közöl a folyóirat. Beke György A székely Kolhaas Mihály címû írásának elsô része a Ködoszlás alcímet viselô "rovatban" fedezhetô fel, míg Róth András Lajos Századfordulós hangulat egy erdélyi kisvárosban és meglepô aktualitásai címû tanulmánya az Irattár fejezetcím alatt található.

A folyóiratban ezenkívül hárman foglalkoznak a földtulajdon kérdésével a székelyföldi falvakban, Villányi László pedig rövid jegyzetet közöl Utazás Székelyföldön címmel.

A 2003 szeptemberében, a kaposvári temetôben eltemetett Szász Endre képzômûvésztôl Kányádi Sándor búcsúzik, a folyóirat e lapszámát a mûvész munkáival illusztrálták.

Diákönkormányzati szabadegyetem

(2. old.)

A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) és az Alapítvány az Ifjúságkutatásért és Képzésért (AIK) közös szervezésében kerül megrendezésre 2003. november 13.–16. között Gyergyószentmiklóson a X. Romániai Magyar Diákönkormányzati Szabadegyetem. A rendezvényen 60 középiskolás diák vesz részt 20 szakmai vezetô segítségével. A tábor célja, hogy a romániai magyar középiskolás mozgalom aktív tagjai számára olyan általános érvényû, a szervezeti életben felhasználható ismereteket nyújtson, amelyek segítségével a résztvevôk növelhetik tevékenységük hatékonyságát. A program napi 8-10 órás oktatásból áll jeles magyarországi elôadókkal.

Bár az országban jelenleg több helyen is folyik vezetôképzés, ezek többnyire a nagyon szûk értelemben vett diákcsoportok vezetôit célozzák meg. A szabadegyetem nemcsak a diákszervezetek irányítóit, hanem a szervezetben tevékenykedô személyeket is segíteni fogja. A tanfolyamot elvégzôk számára nagyobb lehetôség lesz szervezetük fejlesztésére. Jelentkezni legkésôbb november 5-ig lehet, kizárólag drótpostán a makosz@go.ro, star@lady.rdsor.ro címen. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a személy nevét, címét, telefonszámát, az iskolát és az osztályt. Rövid szakmai önéletrajz és kitöltött jelentkezési lap szükséges (letölthetô a MAKOSZ honlapjáról, www.makosz.go.ro) Csak lX-X-XI-es közép-iskolás diákok jelentkezhetnek.

Eszperantó tanfolyam Szamosújvárott

(2. old.)

A múlt hét végén újból összegyûltek a szamosújvári eszperantósok. Az ezelôtt három esztendôvel elindított tanfolyam részvevôi nagy lelkesedéssel láttak munkához. A Történelmi Múzeum német termében megtartott találkozón részt vettek a tanfolyam régi tagjai, de néhány fiatallal is bôvült a kb. 25-ös létszámú közösség. Az eszperantó szakkör iránt egyre nagyobb az érdeklôdés az örmény kisvárosban, különösen a középiskolás diákok kapcsolódnak be az eredeti és hasznos mozgalomba. Az új tanév elsô ülésén hat új taggal bôvült a kör, de számuk bizonyára az elkövetkezô idôszakban tovább gyarapszik. A szamosújvári eszperantó nyelvtanfolyam részvevôinek idei ôszi elsô találkozóját megtisztelte a Szamos menti településsel testvérvárosi viszonyban levô németországi Forcheim város küldöttsége, amellyel immár három éve tartanak fenn szoros baráti és együttmûködési kapcsolatot. Nekik köszönhetô az a gazdag és változatos szakkönyvtár is, amely a Berar tanár által vezetett tanfolyam hallgatóinak a rendelkezésére áll.

Az új oktatási évben a szamosújvári eszperantósok tovább folytatják német barátaikkal az együttmûködést, tapasztalatcserék és kölcsönös látogatások teszik gazdaggá az amúgy is sokszínû és változatos nyelvtanfolyamot.

Erkedi Csaba

Andriska

(2. old.)

— Andriska úgy járkál a lépcsôkön, mint egy katonatiszt — meséli atyai büszkeséggel alig másfél éves fiáról egyik kollégám. A csodálatosan kék szemû szôke kis apróságnak legnagyobb boldogsága, ha a zsebeket kipakolhatja. Apja nem egyszer a szerkesztôségben vette észre, hogy hiányzik ez vagy az a zsebébôl, de nem aggódott, tudta ki a tettes. Valamikor a nyáron gyümölcsöt szedtek egy ismerôsük kertjében. Az akkor még csak kúszni tudó kisbaba vidáman csúszkált-mászkált a fûben és élvezte a természetet. Aztán egyik fa alatt ráakadt egy ismerôs ruhadarabra, apja nadrágjára. A nadrág tulajdonosa a fán "dolgozott", a mama pedig örvendett, hogy szíve kincse végre "megpihent" a fa alatt és nagy-nagy csendben van. Hát hogyne ült volna csendben, mikor végre neki is jutott "munka". Zsebpakolás. Szép akkurátusan kiszedett belôle mindent, kis markában tartva, külön-külön megnézegette a csudaságokat, aztán jobbra-balra eldobigálta ôket. Gyümölcsszedés végeztével szépen hazament a család. A baj akkor kezdôdött, amikor nem tudtak bemenni a lakásba. Ugyanis a kulcsok valahol a kert lágy füve alatt hevertek. Legkedvesebb Mikszáth-regényem egyik epizódjának mintájára, egy kis fûkaszálás után már be is lehetett menni a lakásba. A kicsi lurkó azóta már sok minden mást is megtanult. Például füröszteni. Édesapa mobilját. Többször is.

B. É.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Pokolba a szerelemmel — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Frida — amerikai. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, kedden egész nap.

GYÔZELEM — Kate és Leopold — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13.30, 16, 18.30, 21; kedvezménnyel: szerdán egész nap.

FAVORIT — Álmomban már láttalak — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Hollywoodi ôrjárat — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — Halálosabb iramban — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; kedvezménnyel: naponta 15 órától, szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Csaó, Lizzie! — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

November 7-én, pénteken este fél 8 órakor: Tom Stoppard: Bulldog hadnagy Magritte nyomán — stúdióelôadás. Rendezô: David Zinder m. v. (Izrael).

November 8-án, szombaton du. 3 órakor: Együgyû Misó — stúdióelôadás gyermekeknek. Rendezte: Szabó Attila m. v.

OPERA

(2. old.)

ROMÁN OPERA

November 3-án, hétfôn este 7 órakor: Bizet: Carmen.

TELEVÍZIÓ

(2. old.)

KOLOZSVÁRI MAGYAR ADÁS

Ma, november 3-án, hétfôn 17.30 órakor (TVR2): Erdélyi periszkóp — hírösszefoglaló. Szemtanú — riportfilm a Székely Nemzeti Tanács megalakulásáról, célkitûzéseirôl. Hitvilág — egyházi mûsor.

November 5-én, szerdán 15.05 órától (TVR2): Parnasszus — kulturális mûsor. Témája: ötven éves a szatmárnémeti Északi Színház. Meghívott: Lôrincz Ágnes színházigazgató. 15 órától (TVR2): Törzsasztal — stúdióbeszélgetés.

VÉLEMÉNY

Bújj elé, állj elé, vén "bangyina"!

(3. old.)

(Folytatás november 1-jei lapszámunkból)

A harmadik nap reggelén aztán a fôfegyôr kezdte nyilvántartásba venni a foglyokat. Mikor benyitott abba a cellába, ahol Katona L., Bihari A. és édesapám is volt, éppen a Katona Laci arcára esett a fény. Amint a fegyôr megpillantotta, kissé megszeppenve ezt kérdezte: "Hát, te Laci mit keresel itt, miért hoztak ide?" (A fôfegyôr Katona L. egykori román katonakollégája volt.) Azt neked jobban kell tudnod — mondta Katona. — Na, hadd el, mert mindjárt megtudom, hogy miért vagytok itt. Nemsokára meg is jött a hírrel, és ezt mondta: "Tudjátok meg, hogy ti súlyos váddal vagytok idehozva. Azokat, akiket ide hoznak, sorra a vészbíróság elé fogják állítani. Nehéz büntetés vár rájuk.

Hogy erre a hírre milyen lelkiállapotba estek mindhárman, de kiváltképpen apám, aki már testileg-lelkileg nagyon össze volt törve, csak az tudja átérezni, aki magyarsága miatt már átesett hasonló tortúrán. Katona Laci összerezzent az ijedtségtôl, és ezt kérdezte egykori román katonakollégájától: "Mondd, te nem tudnál rajtunk segíteni?"

— De, remélem tudok — volt a válasz —, mert még nem adtam le a névsort a vészbíróság titkárságára.

— Hogyan, és milyen áron tudnál segíteni? —, kérdezte Katona. Hiszen tudjuk azt, hogy Krisztus koporsóját sem ôrizték ingyen.

Erre így válaszolt a fegyôr: Bizony, isteni szerencsétek van ma, hogy éppen én vagyok szolgálatban.

Nos hát, figyeljetek ide, a következôre volna szükség: Jóska, te baráti alapon csinálsz három pár új cipôt a családom részére. A két barátod közül az egyik ad egy fél disznót, a másik egy zsák fehér búzalisztet, mert nagy az élelemhiány is. Így aztán jut is, marad is; ugye értitek? Na, most kérdem én: jó lesz így nektek? Igen — felelte egyszerre a három rab —, szívesen megadjuk, csak szabadíts ki minket innen, a vészbíróság fogdájából. "Hát ezt bízzátok csak rám, mert értem én ennek a módját." Az esthomályban aztán a fôfoglár kinyitotta a cella ajtaját és észrevétlenül kilopta ôket. Búcsúzásul ennyit mondott: "Aztán vigyázzatok, óvatosan menjetek haza. Lakat a szájra, és vagy két hétig ne mutatkozzatok a városban, kuksoljatok benn a házban".

Azt is megtudták, ami addig csak apámnak volt ismert, hogy ki volt Szamosújváron az egyik feljelentô, aki sok más magyart is meghurcoltatott a vészbíróság elé, és küldte, uszította rájuk a Maniu-gárdistákat. Ebben az idôben elég volt egy rosszindulatú szó valamelyik román ember részérôl, és máris jött az elszámoltatás. Ez a bestiális feljelentô Szamosújváron egy Cosma L. nevû pénzügyi fôinspektor volt, a manista párt egyi helyi vezére, akinek nagyszülei egykor magyar reformátusok voltak. (Persze akkor még magyar ortográfiával írták a nevüket.) Ô gyûjtötte össze a rosszindulatú feljelentéseket azoktól a románoktól, akik valamiért nehezteltek egy-egy magyar emberre. Emellett kiegészítette egy saját maga által szerkesztett névsorral is, amelyben minden olyan magyar szerepelt, akit valamiért nem kedvelt.

Minthogy ez az alak a magyar nyelvet tökéletesen bírta (hiszen magyar vér is csörgedezett az ereiben bôven), élvezte a magyar hatóságok jóindulatát és védelmét is, nem volt oka Észak-Erdélybôl elmenekülni. De titokban forrt benne a magyarellenes gyûlölet. Amikor kezdett rendezôdni a magyarok sorsa, és növekedni kezdett a kommunista párt hatalma és a Magyar Népi Szövetség befolyása is, lett volna rá lehetôség, bôven, hogy elveressék hátán a port. De édesanyám, lévén nagyon vallásos, azt mondta: "Hagyjátok el, verje meg ôt, és számoltassa el az Isten, mert úgy igaz, hogy az Isten nem ver bottal, és elôbb-utóbb mindenki elnyeri rossz cselekedeteiért a méltó büntetését. Mert annak a gazembernek nincs annyi haja szála, amennyi átok szállt idáig a fejére. "Ez a naivnak tûnô hit beigazolódott, mert ez az ember megkapta az égi bíró ítéletét már a földi létben. Öregségére olyan betegség gyötörte, hogy évekig bénán forgatták az ágyban. Az is igaz, hogy még betegsége elôtt jóval megkövette apámat, bûnbánó bocsánatkéréssel. Bûntudata miatt nem volt sem éjjele sem nappala, nem tudott nyugodtan élni a saját házában. Apám és anyám megbocsátottak neki, Istenre bízták a bûnei feletti ítéletet, és Ô ítélkezett is.

Kolozsi Gergely István

Minôségi fordítást kérünk

(3. old.)

Díszes meghívó kapcsán részt vettem Erdély egyik legnagyobb fordító irodájának a Helene kolozsvári központ munkaüléssel egybekötött tapasztalatcseréjén. Amikor kisebb-nagyobb csoportokra oszlott a 18 nyelvbôl naponta sok-sok oldalt "termelô" szakfordító, és elmondták sikereiket és kudarcaikat, rádöbbentem, milyen jó lenne, ha a városban, de különösen a megyében mûködô szakfordítók legalább negyedévenként közösen megbeszélnék gondjaikat, bajaikat. Erre azért is lenne szükség, mert bizony számos olyan fordítás kerül ki egyes "irodákból", amelyek sem nyelvtanilag, sem pedig az Igazságügyi Minisztériumnak a közjegyzôi tevékenység keretében végzett fordítások hitelesítésérôl szóló 233/1996. számú utasítás 1-es számú mellékletében foglaltaknak nem felelnek meg. Tudvalevô, hogy fordító az lehet, aki az Igazságügyi Minisztérium által kibocsátott jogosítvánnyal rendelkezik, és hivatalos neve: traducãtor–szakfordító. A magyar 7/1986/VI. 26 Igazságügyi Minisztériumi rendelet 1. paragrafus 2. bek. a pontja szerint: szakfordító a társadalomtudományi, természettudományi, a mûszaki és gazdasági fordítás. Román–magyar viszonylatban a közjegyzôileg hitelesített román–magyar fordítást mindkét fél elismeri. A vonatkozó román–magyar egyezményt Románia 1959. február 18-án kelt 505. számú törvényrendelettel iktatta be, míg Magyarország az 1958. október 7-én aláírt magyar–román jogsegélyegyezményt 1959 évi 19. számú törvényerejû rendelettel iktatta.

A két ország között fennálló egyezmény ellenére a 24/1986/VI.26/MT rendelet 5. paragrafusa kimondja: "hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvû hiteles másolatot — ha a jogszabály eltérôen nem rendelkezik — csak az Országos fordító és fordításhitelesítô iroda készíthet".

Ez a rendelkezés a románból magyarra fordítások esetében nagy anyagi hátrányt jelent az amúgy is kevés pénzû hazai polgárnak, másrészt — sajnos — a románból magyarra fordítások sok kívánnivalót hagynak maguk után. Nem elég magyarul tudni, hanem alaposan ismerni kell nyelvtanilag az anyanyelvet. Íme néhány kirívó példa:

A minap megjelent igen tartalmas Riport címû nagyváradi lap 23. odalán közölt hasonmás "Román nyelvû hiteles okirat fordításá"-ban a cod fiscal "pénzügyi kódszám" néven szerepel, helyesen adóigazolási vagy egyszerûen adószám, a procurã specialã "különleges meghatalmazás"-ként szerepel a helyes egyedi maghatalmazás helyett, a telekkönyvi betét rövidítve pedig egyszerûen tk és magyarul helyesen a Sîmbãtesti/Szombatfalva 1275/c számú telekkönyben 285/1/a/2 hrsz (a helyrajzi szám rövidítése) alatt felvett stb. Igaz, gyakorlat teszi az embert mesterré.

Szatmárnémetiben egyik fordítókolléga az "articol"-t szakasz helyett fejezetnek fordította, a fejezetet — capitol — pedig szakasznak írta egy Alapítványi okiratban.

A hazai magyar nyevû sajtóban a Curtea de Apelt Táblabíróságnak fordítják még mindig. Sajnos a magyarországi Rádió is többször esett ebbe a hibába, mivel nem tudják, hogy az 1890. évi XXV. számú törvény Királyi Ítélôtáblák és Kir. Fôügyészségek szervezésérôl szól. A Magyar értelmezô kéziszótár is a 609. oldalon "tábla" címszó alatt felsôfokú, fellebviteli bíróságot ír. Vajon híres nyelvújítónk Kazinczy Ferenc mit szólna a "Táblabírósághoz"?

A bírói ítéletek és egyéb jogi vonatkozású okiratok fordítása szakszemmel "elégtelen" osztályzatot érdemel, a telekkönyvi betétek fordítása pedig egyenesen elfogadhatatlan. Igaz, ilyennemû fordítást csak az vállaljon, aki életében ilyenfajta bejegyzéseket foganasított, mert ellenkezô esetben fáradozása hiábavaló.

A bírói ítéletek fordításával kapcsolatban elôttem van egy neves közjegyzô fordítása. Már az ügyszám (Nr. dosar) hibás, mert magyarul nem 1963/2715, hanem éppen fordítva: 2715/1963 ügyszám, a határozat pedig magyarul helyesen: "polgári ítélet". A grefier= a jegyzô és nem írnok, =az alperest pedig nem elkötelezik, hanem "kötelezi" a bíróság. A tárgyalás nem nyílt, hanem "nyilvános". A data=kelt nem pedig "dátum". A fordításban hemzsegô magyartalanságoktól el kell tekintenünk helyszûke miatt. A bírói ítéletek fordításánál két dologra kell figyelni:

1. a fordító ismerje a jogi terminológiát;

2. tanulmányozza alaposan az 1959. évi IV.— és az 1952. évi III. törvényt, és keresse a román megfelelôt.

A román bírói ítéletekben elôforduló "procedura îndeplinitã" magyarul: a tárgyalásra szabályszerû idézés megtörtént, a pentru conformitate pedig magyarul: a kiadvány hiteléül.

A napisajtóban baj van egyes katonai kifejezések magyar fordításával. Az egyik napilap a munitie de rãzboit háborús tölténynek fordította az "éles lôszer" helyett. A katonákat "vezénylik" és nem áthelyezik, a tragere de luptã pedig egyszerûen "éleslövészet".

Végezetül alaposan kell tudni azt a nyelvet, amelybôl és amire fordítunk. Ehhez tartozik a román és a magyar helyesírási szabályok alapos ismerete. Igen jó szolgálatot tesz a fordító számára az Idegen szavak és kifejezések szótára is.

A szótárhelyzetrôl pedig legközelebb.

Dr. Gyöngyössy Dániel

Vásári EU-tánc mézeskaláccsal

(3. old.)

Legalább félistennek kell lennie annak, aki ebben a féligazságokról szóló, figyelemelterelô stratégiákat alkalmazó, teátrális jelenetekkel tarkított román politikában szét tudja választani a konkolyt a búzától. Igen, színház az egész világ, de a legtehetségesebb komédiások mégiscsak a fôvárosi parlamentben, a kormányban és az elnöki palotában üldögélnek. De miért is van bennünk ennyi ellenérzés? Talán ôk is a legjobbat akarják az országnak!

Azt akarják, hogy az Európai Unió zsöllyéjébôl nézzük majd elôadásaikat. Ezért küzdenek foggal-körömmel, miniszterfejek szenvedélyes lemetszésével, bizonyítandó, hogy a korrupció elleni harcban nálunk az államelnöki hivatalig is elmennek. Hogy közben lefizethetô az útlevélosztály, hogy soron kívüli úti okmányokat állítson ki, hogy közben fél kiló kávé vagy csokoládébonbon az ára annak, hogy ingyen receptet kapjunk a szakorvosnál, hogy többszáz euróba kerül egy bonyolultabb mûtét, hogy saját tulajdonából távoli rokonának nagymamájára játssza át kétes érdekeltségû üzleteit az alpolgármester vagy a helyi tanácsos? Glóriával a feje fölött bevallja, hogy hát, bizony-bizony van egy órajavító mûhelye, amely megnyerte a hivatal toronyórájának a javítására kiírt versenytárgyalást. Ezért inkább bezárja üzletét és megmarad a nemzet szolgálatában...

Mindezekrôl aligha tudnak Brüsszelben. Vagy talán mégis? Nem véletlen, hogy itthon úgy érzik, hajszál került a levesbe, hiszen alapos aggodalmakkal várják a szerdai országértékelést. Sebtiben végrehajtott felemás privatizációk, látványos tisztogatás a rendôrség házatáján, miniszterfejek lehullása. Úgy tûnik, a malacát karácsony estéjén hízlalja az ország. És szemellenzôs sapkával már maga is elhiszi hazugságait, hiszen csak így lehet meggyôzô jeleneteket produkálni arról, hogy itt minálunk minden a lehetô legnagyobb rendben van, és már csak a pozitív országértékelés hiányzik Brüsszelbôl. Természetesen a várt felmagasztalás elmaradásának esetére is megvan a jól bevált forgatókönyv: a bíró a hibás!

Nehéz ilyen jellemmel történelmi igazságokat megértetni az emberekkel. Csakis így lehet megmagyarázni azt, hogy az ôsrégi erdélyi földön Kolozsvár legrégebbi román temploma most hetvenéves. Itt Erdély szívében, az ôsrégi román földön… Közben a hagymakupolás honfoglalás a temetôkbe is eljutott. Ki nem váltott, rendezetlen helyzetû sírokból számûzték a szinte olvashatatlanra kopott, magyar feliratos régi fejfát, helyette cifra márványtábla, román nevekkel. Egyre több helyen. November elsején vásártérré változott a kegyeletteljes emlékezések szentélye. Sok kedves ismerôssel hoz össze a világítás, mégsem fajul mulatozássá halottaink tisztelete. Valahogy nem tudtam vásárolni a temetôk bejáratánál árusított színes mézeskalács-figurákból. És idegenül szemléltem azt a hivalkodó ájtatoskodást, amellyel a sírok között igen szép számban misézgetô ortodox pópák után szaladgáltak a halott-tisztelôk. Nem is tudom, mit hiányoltam jobban: a tarkabarka nyusziformájú lufikat vagy a méteres kazettofont dübörögtetô csapatokat?

Ebbe a kavalkádba jól belefér az EU-csatlakozás és a köréje épített országos mítosz is. Közben a kormánypárt elôre iszik a medve bôrére, hiszen jó az, ha egy párt úgy kerül be a történelemkönyvekbe, mint amelynek uralkodása idején az ország bejutott Európába. A hazug embert viszont utolérik, ezt már az óvodások is tudják. És a hazug országot is. Elôbb-utóbb lehull a lepel, és akkor nagyon szomorú lesz az ébredés.

Mi magyarok lassan már tudathasadásos állapotba kerülünk, hiszen ésszel-lélekkel csakis azt kívánhatjuk, hogy 2007-ben EU-polgárokként szabadon sétálhassunk anyaországbeli rokonainkhoz, barátainkhoz is. Másrészt talán ez az utolsó vonat, amelyen még ott lebeg kéréseink teljesítésének halvány reménye, és az az ábránd, hogy e félbalkáni (vagy tán egészen az?) ország végre a normalitás szintjére kerüljön.

Kerekes Edit

NAPIRENDEN

A református média szerepe
Ülésezett a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának sajtóbizottsága

(4. old.)

A Kárpát-medencei magyarságot összefogó szervezet, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának sajtóbizottsága ez évi második ülését a kelet-magyarországi Beregdarócon tartotta. A tanácskozáson a bizottsági tagok a magyar református média szerepérôl, az anyaország uniós csatlakozásáról, a magyar református újságírók egyesületének megalakításáról tárgyaltak. A konferencia alkalmával több beregi mûemléktemplomot, gyülekezetet látogattak meg.

Az október 15–16-i sajtóbizottsági ülés a beregdaróci Hét Csillag Üdülô- és Konferenciaközpontban került megrendezésre. A beruházás a Millenniumi Vallási Alap, a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Program, valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával valósult meg. A gyönyörû létesítmény felavatására idén augusztus 31-én került sor Orbán Viktor volt miniszterelnök jelenlétében. A három évig épült üdülôközpont a megálmodók szerint igyekszik majd Magyarország e keleti, elhanyagoltabb részének fellendítôje lenni, és a maga eszközeivel szeretne a vidéknek a megismertetéséhez hozzájárulni. A szemet gyönyörködtetô környezetet — egy keresztyén szimbólumot — a csillagot magasra emelô tornyok, haranglábak és a mellettük elhelyezkedô külön-külön is felbecsülhetetlen értéket képviselô hét mûemléktemplom (Tákos, Csaroda, Márokpapi, Beregdaróc, Vámosatya, Tarpa, Lónya) emeli ki a Kárpát-medence, és talán Európa egyéb térségei közül. Az Európában egyedülálló "24 részes mûemléksorozat" a Tisza túloldalán, Szatmárban ér véget. E rendkívüli természeti és történelmi környezet olyan érdekességeket kínál, mint a Csaroda és Beregdaróc között taláható vízi tündérország, Báb-tava, a túri ipari mûemléknek számító vízimalom, a Bukó fürdôhely, a tarpai szárazmalom, a szatmárcsekei kopjafás temetô Kölcsy Ferenc síremlékével, a határon túl pedig a munkácsi vár vagy a Vereckei-szoros.

Az üdülô nevében jelzett hét csillag nyilván a hét mûemléktemplomot jelzi, de szolgáltatásaival, kényelmével mindenképpen a hétcsillagos jelzôt is megérdemli. A galériás szobák egyedi formatervezésû iparmûvészek által készített bútorokkal vannak berendezve, önálló fürdôszobával, minibárral, kábeltévével, Internet-elérési lehetôséggel és légkondicionálással ellátottak. A vendégek kényelmét biztosítja a télen-nyáron használható úszómedence, a fürdôházban található pezsgôfürdô és szauna, a szabadtéri sportpályák, játszótér és gyermekmedence.

A tanácskozás elsô napján Nagy László, a Tiszántúli Egyházkerület fôjegyzôje tartott Mk 5,1–20 alapján áhítatot, majd Tonk István az MRETZS sajtóbizottságának elnöke köszöntötte a bizottsági tagokat, valamint Füle Lajos nyugalmazott építészmérnököt, akit a Kárpát-medencében elsôsorban versei alapján ismerhetünk. Napirend elôtti felszólalásában Hegedûs Loránt ügyvezetô elnöke elmondta: az MRETZS, valamint az MRVSZ elnöksége október végén Brüsszelbe utazik, hogy átadjanak egy dokumentumot, amelyben javasolják, hogy a készülô uniós alkotmányban az európai realitásoknak megfelelôen félreérthetelen megfogalmazásban szerepeljen közös keresztyén örökségünk, valamint a nemzeti és vallási kisebbségek védelme.

Tonk István bizottsági elnök, az MRETZS világi elnöke is aggodalmának adott hangot az uniós alkotmánnyal kapcsolatban. Felolvasta a zsinat pápai gyûlésén elhangoztt beszédét, amelyben többek között ez áll: Sajnos több jel is arra mutat, hogy az európai integrálódás középpontjába döntôen a gazdasági érdekek kerültek, és kevésbé azok az erkölcsi és kulturális értékek, amelyek mind az egyént, mind a közösséget igazán értékessé teszik. Pedig magasabb értékek nélkül lehet-e tartós bármilyen közösség? A keresztyénség nem integrálódott a pogány Európába, hanem integrálta azt. Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy az európai integráció mostani vezetôi az eddigi jelek alapján nem akarják beépíteni az unió értékrendjébe a keresztyén értékeket. Pedig a keresztyénség olyan alapvetô európai érték, amely nélkül ma senki sem beszélhetne európai integrációról.

Az ülésen szóba került a Világhíradó (az MRETZS hivatalos lapja) következô számának tartalma, valamint a sajtóbizottság által szerkesztett Kárpát-medencei református tanintézetekrôl szóló kiadvány helyzete. Tonk István elnök továbbra is hangsúlyozta: szükség lenne arra, hogy a tanácskozó zsinatról (egyúttal a magyar reformátusságról) és munkájáról megjelenô kiadványok több nyelven jelenjenek meg, hogy a világ rólunk is tudomást szerezzen.

A következô téma a református média szerepe az uniós csatlakozás tükrében volt. Szabó Sándor bizottsági tag elmondta: az uniós csatlakozásnak — tekintettel arra, hogy ma Európában negatív értelemben vett liberális irány az uralkodó — keresztyén és nemzeti erôk lesznek elsôsorban a vesztesei. Ezt követôen felvetôdött a magyar református újságírók egyesületének megalakítása. Bejegyzett jogi személyként, szervezett formában ugyanis jobban lehetne képviselni a református médiát mind a Kárpát-medencei magyar társadalomban, mind a bôvülô Európában. Megfogalmazódott az igény, hogy az egyház mai nyelven — az evangélium tanításának szellemében! — szóljon azokról a témákról, amelyek a gyülekezeti tagokat nap mint nap foglalkoztatják (mint pl. az abortusz, autanázia, egynemûek házassága, drogfogyasztás stb.).

Dr. Kádár Zsolt esperes szerint az egyházi médiában sok a kritikus, de kevés az olyan személy, aki valami jobbat és újabbat tud felmutatni. A rendszerváltás nagy feladat elé állította az egyházi sajtót. Nincs elég szakember, nehezen lehet betölteni a rendelkezésre álló adásidôt. Ugyanakkor megjelent a konkurencia is. Példaként említette, hogy a Hit gyülekezete egész napra ki tudja bérelni a budapesti székhelyû ATV-t. Általános volt a vélemény: a mai világban, amikor elönt az információ, kevés az olyan ember, aki olvas és ír. Még sajátosabb helyzetben van a keresztyén sajtó, amely az egyház gyenge anyagi helyzete miatt szegényebb, az egyházi lapok száma pedig többnyire csökken.

A jelenlevôk egyetértettek: törekedni kell arra, hogy a református sajtó változatos, érdekes legyen, de mindig az evangéliumra figyelô és Krisztusra nézô, ugyanakkor pedig legyen misszió azok felé, akik az egyháztól távol állnak.

A tanácskozást követôen több mûemléktemplomot is meglátogattunk, s egyúttal arról érdeklôdtünk, hogy az emberek hogyan élnek a közelmúltban pusztító árvíz után, illetve milyen a gyülekezeti élet.

A helyi, beregdaróci Isten hajléka árpád-kori templom romjain nyugszik. A ma látható mûmeléktemplom is már a 15. században állt. A helybeli lelkész elmondása szerint a gyülekezet 550 megkeresztelt személybôl áll, ezek közül 260 roma nemzetiségû. Templomba kevesen járnak, pedig a hajlék kiválóan van restaurálva és padfûtéssel ellátva.

A Daróchoz közeli Tákoson két hónapig állt a víz, rengeteg házat kellett újraépíteni, az 1700-as években épült, kazettás mennyezetû templomot pedig renoválni. Lelkész nincs a faluban. A szomszédos Csarodán a 13. században románkori stílusban épült templom falait bizánci freskók díszítik. A templom 1552-ig volt a római katolikus egyházé, azóta a reformátusok tulajdonában van. Csarodán is csak beszolgáló lelkész tart istentiszteletet. Vámosatyán többet idôztünk. Ködöböc Gábor gyülekezeti tag nagyon szívesen fogadott. A faluról és a gyülekezetrôl kezdett beszélni. Az árvíz erre is pusztított — mondta a volt presbiter. Mintegy 60 házat kellett újjáépíteni, a környéken pedig új utat. A faluban sok a legényember, kevés a fiatal, többnyire városra mennek dolgozni. Sok a munkanélküli, de még több a kocsmázó. A 650 reformátusnak nincs lelkésze, templomba csak ünnepekkor mennek. Akkor is 60-80-an vagyunk — mondja Gábor bácsi. A közeli Tiszaszalkán újabb meglepetés várt. A régi templomnak hûlt helye, az árvíz miatt tönkrement templom helyett ma impozáns (egyesek szerint ízléstelen), ultramodern épület (idén nyáron avatták fel) várná a híveket. A kevés tagot számláló református közösségnek azonban itt sincs lelkésze. A templomot bemutató asszony közömbösen válaszolt kérdéseinkre. Olyan kétszázan lehetünk, de tessék elhinni, lelkészt nem tudunk eltartani — mondja. Lónyán Fecske Csaba lelkipásztor fogadott. A 700 tagú gyülekezet lelkésze szerint itt is kevés a templombajáró. A mûemléktemplom — a környékbeli hajlékoktól eltérôen — felújításra vár, de a kormányváltást követôen a pénz elfogyott.

Közben azon gondolkodom, amit Tákoson hallottam: nyugatiak vásárolják fel a kiüresedett parasztházakat, hogy nyáron ott töltsék szabadidejüket. Többen alkalmazni szerettek volna embereket, hogy gondozzák a házat, kertet, de nehezen találnak valakit. Az emberek inkább otthon ülnek. Bár a környéken az út kifogástalan állapotban van, az árvíz után számos új ház épült, a mûemléktemplomok többnyire felújított állapotban vannak, a vidék nagyon szép, mégis lehangolva éreztem magam. Találóan állapította meg egyik bizottsági tag: sajnos, a rendszerváltás nem hozta magával az ébredést, a híveket pedig az sem villanyozza fel, ha legtöbb esetben modern, jó körülmények között élhetik meg hitéletüket.

Vajon milyen sors vár a Beregdaróc környéki települések reformátusaira? — kérdeztem magamban, s arra gondoltam, hogy remélhetôleg a beregdaróci hét csillag idôvel majd változtatni fog a környék hét csillagához tartozó gyülekezetek életén.

Somogyi Botond

KITEKINTÔ

Katonai helikoptert lôttek le Irakban

(5. old.)

Iraki gerillák lelôttek vasárnap délelôtt egy amerikai Chinook katonai helikoptert, amely a bagdadi nemzetközi repülôtér felé tartott; az eddigi tájékoztatás szerint a gépen utazó mintegy harminc szabadságos katona közül legkevesebb 13 életét vesztette, és mintegy húsz megsérült.

Szemtanúk szerint a helikopter, amelyet egy másik, 25 katonát szállító Chinook is kísért, az amerikaiakkal szembeni ellenállás egyik bástyájának tartott Fallúdzsa városától délre zuhant le, miután a rá kilôtt két föld-levegô rakéta egyike eltalálta. Egy amerikai katonai szóvivô szerint a helikoptert "ismeretlen fegyverrel lôtték le".

Ez a harmadik, iraki gerillák által lelôtt amerikai helikopter azóta, hogy George Bush amerikai elnök május elsején bejelentette a nagyobb iraki harcok végét, s Szaddám Huszein iraki elnök bukása óta ez a legtöbb amerikai katona halálát okozó akció Irakban.

Ugyancsak Fallúdzsában helyiek arról számoltak be, hogy út szélén elhelyezett pokolgép robbant civil gépkocsikon elhaladó amerikai katonák konvoja mellett. Legalább egy amerikai jármû kigyulladt, és a helyszínen örvendezô irakiak gyûltek össze. Tévéfelvételek amerikai katonai sisakot viselô vidám iraki fiatalokat mutattak.

Még elôzôleg, a vasárnapra virradó éjjel Bagdadban is pokolgép robbant az amerikai elsô páncélos hadosztály egy katonájának jármûve alatt. A katona a detonációtól súlyos sérülést szenvedett, kórházba siettek vele, de életét már nem tudták megmenteni.

Rabin-megemlékezés Tel-Avivban

(5. old.)

Izraeliek tízezrei vettek részt szombaton a Jichak Rabin miniszterelnök halálának nyolcadik évfordulóján rendezett tel-avivi megemlékezésen. Az izraeli rendôrség 60 ezerre becsülte a békepárti gyászolók számát.

Rabin az 1990-es évek elején béketárgyalásokat kezdett a Palesztinai Felszabadítási Szervezettel, és 1993-ban aláírta az elsô autonómia-megállapodást annak vezetôjével, Jasszer Arafattal. Egy zsidó fanatikus 1995. november 4-én Tel-Avivban agyonlôtte ugyanazon a téren, ahol a szombati emlékgyûlést tartották.

A városközponti Rabin-emlékmûre pénteken horogkereszteket és jobboldali feliratokat mázoltak. Ezután Móse Kacav államfô a megemlékezésen való részvételre hívta fel az izraelieket. — Jichaknak igaza volt. Gyilkosai jogtalanságot követtek el, és nem volt igazuk — mondta Simon Peresz munkáspárti elnök a nagygyûlésen. Az ellenzéki vezetô egyben "a tettek és a párbeszéd embereként" méltatta Ahmed Korei palesztin miniszterelnököt.

— Korei úgy gondolja, hogy a terrorizmust meg kell állítani a palesztinok érdekében, és el kell érni a békét, kompromisszumokat kell kötni — tette hozzá Peresz a hallgatóság tapsa közepette. A Rabinra emlékezôk fölött hatalmas léggömb lebegett a következô felirattal: "nem felejtünk és nem bocsátunk meg". Egy másik transzparensen ez állt: "a (palesztin) területekrôl való kivonulás menti meg az országot".

Korei szintén szombaton közölte, hogy nem zárkózik el az Ariel Saron izraeli miniszterelnökkel való találkozástól az erôszak által megtépázott amerikai támogatású útiterv felélesztése céljából, de hozzátette: nem tûztek ki idôpontot ilyen találkozóra.

Puhítva álláspontján, Saron pénteken kifejezte készségét a palesztin miniszterelnökkel való találkozásra, amint megszilárdítja pozícióját. Korei vitában áll Arafat elnökkel a kabinet összetétele és a biztonsági hatáskörök tekintetében. Korei egyhónapos határideje átmeneti kabinetjének állandó kormánnyal való felváltására kedden jár le.

Napirenden a II. világháborús kiteleptések

(5. old.)

Gerhard Schröder német kancellár telefonon felhívta Vladimir Spidla cseh kormányfôt, hogy eloszlassa a II. világháború utáni kitelepítésekkel kapcsolatos német–lengyel kezdeményezés kiváltotta prágai aggodalmakat.

Cseh diplomaták arról számoltak be: Gerhard Schröder pénteken váratlanul felhívta cseh kollégáját, aki éppen Kjell Magne Bondevik norvég kormányfôt készült fogadni Prágában. A névtelenséget kérô diplomaták elárulták: a norvég miniszterelnök türelmesen várakozott, amíg a két tegezô viszonyban lévô kormányfô lefolytatta a telefonbeszélgetést.

A német és a lengyel kormányfô nyilatkozatukban összeurópai vitát szorgalmaztak a II. világháború utáni kitelepítésekrôl. Vaclav Klaus cseh államfô már korábban kijelentette: ez olyan kérdés, amelyet a kétoldalú kapcsolatokban kell rendezni.

A dpa politikai megfigyelôkre hivatkozva azt írja, hogy a német–lengyel kezdeményezés sokkal inkább veszélyezteti a visegrádi országok közötti viszonyt, mint a német–cseh kapcsolatokat. A hírügynökség szerint prágai diplomaták azt sem tartják kizártnak, hogy a kérdés nyílt töréshez vezet a visegrádi országok államfôinek hétfôi, budapesti találkozóján.

Megfékezték a kaliforniai erdôtüzeket

(5. old.)

Sikerült végleg megfékezni az egyesült államokbeli Kalifornia szövetségi állam déli részén tíz napon át pusztító erdôtüzet — közölték vasárnap hivatalos forrásból.A tüzet eloltottuk, a tûzoltók vasárnap megkezdték a visszatérést a bázisukra — idézte az illetékeseket a Reuters brit hírügynökség.

A tûzoltók és a válság kezelésében közremûködôk között immár nem a tûzzel folytatott küzdelemrôl, hanem a lakóhelyüket elveszített emberek megsegítésérôl folyik a párbeszéd. Az oltást megkönnyítette, hogy csütörtöktôl hûvösre fordult az idôjárás, péntek éjszaka fagyközeli mélységbe süllyedt a hômérséklet, szitált az esô és havazott.

— Szinte már nem is hittük, hogy eljön ez a nap — mondta Andrea Tuttle, a kaliforniai erdôgazdálkodási hivatal vezetôje. Hozzátette: néhány helyen még parázslanak a fatönkök és a talaj, de a tûzoltók ezeket a gócokat is hamarosan felszámolják. Gray Davis leköszönô kaliforniai kormányzó Tom Ridge belbiztonsági miniszterrel folytatott tárgyalásán azt kérte a szövetségi kormányzattól: vegye figyelembe Kalifornia nehéz anyagi helyzetét, és vállaljon nagyobb részt a károk megtérítésébôl az ilyenkor szokásos 75 százaléknál. Kaliforniában a költségvetési hiány 2004-ben várhatólag eléri a 10 milliárd dollárt. Az erdôtüzekkel kapcsolatos költségek becslések szerint meghaladják a 2 milliárd dollárt — de akár 12 milliárd dollárra is rúghatnak.

Az erdôtüzekben tíz nap alatt 20 ember vesztette életét, több mint 3000 otthon elpusztult, és 300 ezer hektárnyi terület növényzete égett le.

Magyar nyereményálom: 4, 36 milliárd forint

(5. old.)

Ismét nem volt öttalálatos a lottón, így a jövô heti fônyeremény 4 milliárd 360 millió forintra emelkedik — mondta Somorai László, a Szerencsejáték Rt. kommunikációs igazgatója szombaton az MTI-nek.

A nyeremény 35 hete, március 1-je óta halmozódik. A héten az idei rekordmennyiségû alapjátékot vásárolták meg a fogadók, összesen 13,4 milliót.

A társaság heti árbevétele minden gépi játékot figyelembe véve 3 milliárd 260 millió forint volt, ami az idén újabb rekordnak számít. Somorai László elmondta: eddig soha nem fordult elô, hogy egy nap alatt ilyen nagy összegben kössenek fogadást a játékosok, pénteken valamennyi játékot figyelembe véve 1 milliárd 741 millió forintot költöttek.

A 44. heti lottószámok: 23,25,28,66,76.

A fekete angyal másodfokú eljárása

(5. old.)

A fekete angyalként ismertté vált Faludi Tímea büntetôperének másodfokú tárgyalását keddre tûzte ki a Fôvárosi Ítélôtábla. A Fôvárosi Bíróság (FB) tavaly decemberben kihirdetett elsôfokú, nem jogerôs ítéletében kilenc év fegyházra ítélte Faludi Tímeát.

A Nyírô Gyula kórház volt ápolónôje az FB szerint önkényesen adott be injekciókat 2000 májusa és 2001 februárja között hét, késôbb elhunyt betegnek. Ezek közül három esetben fennáll az ok-okozati összefüggés az orvosi utasítás nélkül beadott injekciók és a halál között.

Egy esetben emberölést, két esetben annak kísérletét állapította meg az FB, és ezek miatt több emberen elkövetett emberölés kísérletének bûntettében mondta ki bûnösnek Faludi Tímeát. Négy másik vádbeli cselekmény elsô fokon foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetésnek minôsült.

Az ügyészség tavaly decemberben az ítélethirdetést követôen súlyosabb minôsítésért, mind a hét eset emberölésként való értékeléséért, és ezzel összhangban súlyosabb, 15 évhez közelítô szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett, míg a védelem elsôdlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért. Az elsôfokú ítélet szóbeli indoklása szerint Faludi Tímea a hét eset közül egynél azt vallotta, hogy vénás káliuminjekciót adott be, amely perceken belül halált okozott. A bíróság ezt az esetet egyenes szándékkal elkövetett, befejezett emberölésnek minôsítette.

Két másik esetben az ápolónô vallomása szerint fájdalomcsillapítás, nyugtatás céljából morfiumot adott be, amelyrôl tudta, hogy légzésbénító hatású lehet. Ezeket a bíróság emberölés kísérletének minôsítette, a három esetet pedig együtt több emberen elkövetett emberölés kísérletének.

Faludi Tímea további négy betegnek nyugtatókat — Seduxent és Dolargant — adott be. E cselekmények és a néhány órán, egy napon belül bekövetkezett halál közti ok-okozati összefüggés a bíróság szerint nem mutatható ki, az ápolónô pedig beismerô vallomásaiban azt állította, csupán nyugtatás, fájdalomcsillapítás volt a célja. Ezeket az eseteket foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetésként értékelte a bíróság.

A büntetés kiszabásánál az FB leszögezte: súlyos bûnt követ el az, aki megrendíti az egészségügybe vetett bizalmat. Ugyanakkor a bíróság azt is megjegyezte: nyomatékos enyhítô körülmény Faludi Tímea feltáró jellegû beismerô vallomása, amely nélkül a cselekménysorozat minden bizonnyal felderítetlen maradt volna.

Az FB indoklásában rámutatott: az eset kapcsán sokan szóba hozták az eutanáziát, ám a történteknek semmi köze a "kegyes halálhoz".

Diana hercegnô exhumálását kéri a francia bíróság

(5. old.)

A néhai Diana hercegnô földi maradványainak exhumálását követelik a francia igazságügyi hatóságok Nagy-Britanniától — írta a Sunday Express. A vasárnapi londoni tömeglapnak név nélkül idézett francia igazságügyi illetékesek azt mondták: a britek annak idején elrendelték, hogy a párizsi katasztrófa után a francia orvosszakértôk még a teljes körû boncolás elôtt a test bomlását megakadályozó eljárásnak — a lap szóhasználatával bebalzsamozásnak — vessék alá a hercegnô holttestét. Az idézett illetékesek szerint ez a Franciaországban törvénybe ütközô eljárás alkalmas annak megakadályozására is, hogy az elhunyt esetleges terhességét késôbbi vizsgálatokkal kimutassák, mert a használt vegyszer minden nyomot eltüntet.

Az 1997. augusztus végi baleset után széles körben elterjedt híresztelések egyike szerint Diana akkor már három hónapja terhes volt szeretôjétôl, Dodi Fajedtôl, Mohamed Fajednek, a londoni Harrods luxusáruház és a párizsi Ritz-szálló milliárdos tulajdonosának fiától, aki vele együtt halt meg az összeroncsolódott Mercedesben. Ezt azóta is rendre cáfolják.

A Sunday Expressnek nyilatkozó francia illetékesek szerint az akkori párizsi brit nagykövet, Sir Michael Jay által továbbított, "magasabb helyrôl" származó brit rendelet értelmében a francia orvosszakértôi vizsgálat végül is csak annak rögzítésére szorítkozott, hogy Diana sérülései halálosak voltak.

A lap szerint a franciák azért is szeretnék elérni Diana exhumálását, mert reményeik szerint ez igazolná, hogy a mentôsök és a kórházi személyzet mindent megtett a hercegnô életének megmentésére. A francia hatóságok különösen arra a visszatérô bírálatra érzékenyek, hogy a balesethez kivonult mentôegységnek több mint egy órájába telt a végzetesen sérült Diana eljuttatása a közeli Pitié Salpetriere kórházba.

Az elhunyt hercegnô jelenleg a család althorpi birtokának mélyén, egy tó száraz lábbal megközelíthetetlen kis szigetén nyugszik. A sír pontos helyét Diana öccse, Charles Spencer gróf a rendkívül szûk körben megtartott temetés óta titokban tartja; a zarándokok csak a tó partjáról vethetnek pillantást a sûrû növényzettel benôtt szigetre.

A Diana-ügy már két hete ismét komoly hullámokat vet Nagy-Britanniában, miután a hercegnô volt inasának új könyve újjáélesztette a baleset óta folyamatosan keringô összeesküvés-elméleteket. Paul Burrell felfedte: Diana hercegnô tíz hónappal a végzetes párizsi autószerencsétlenség elôtt azt írta neki, hogy gyanúja szerint merényletet terveznek ellene, mégpedig autóbaleset megrendezésével.

A merényletelmélet híveinek fô érve szerint a brit titkosszolgálat nem volt hajlandó elnézni, hogy a trónörökös pár elsôszülött — és így szintén trónörökös — fiának, Vilmos hercegnek a közvetlen családi környezetébe egy hithû muszlim — Dodi Fajed — kerül. Diana és Dodi soha meg nem erôsített hírek szerint házassági terveket dédelgetett.

HIRDETÉS

MAGÁNÓRÁK

(6. old.)

Középiskolai tanár felkészít matematikából és informatikából (a diák lakásán is). Telefon: 581-509. (0018)

SPORT

KOSÁRLABDA
Akár edzômérkôzés is lehetett volna
Kolozsvári U-ACSA-Terapia–Bukaresti Rapid-CFR 52:38 (10:3, 29:18, 41:28)

(7. old.)

A múlt heti újvidéki csúfos kimenetelû kiruccanást követôen kötelezô gyôzelmet aratott a kolozsvári diákcsapat a nôi elsôosztály 6. fordulójában. A gyógyszergyáriak vendége ezúttal az idény elején még titokban bajnoki reményeket tápláló fôvárosi gárda, a Rapid CFR volt, amely az eddigi öt fordulót követôen a kolozsváriaknál mindössze eggyel kevesebb pontot gyûjtött. Az összecsapás így elég nehéznek ígérkezett, az elsô negyed után azonban kiderült: a hazai gyôzelem nem foroghat kockán. A vendégek meglehetôsen fiatal játékosai — akik közül szemmel láthatóan hiányzik egy tapasztalt vezéregyéniség — ugyanis az elsô 10 perc alatt csupán három pontot értek el, egy sikeres hárompontosból, azt is csak a 8. percben. Ilyen teljesítménnyel márpedig a bajnoki címrôl, de még idegenbeli gyôzelemrôl is csak álmodozni lehet.

Mint megannyiszor, a kolozsvári gépezet ezúttal is nehezen indult be, 5 perc alatt még csak 4:0 volt az állás. A 8. percben viszont a 10:0-át mutató eredményjelzô már sejtetni engedte, ki nyeri meg a találkozót.

A második negyedben a vendégek helyenként már egyenlô ellenfelei voltak a kolozsváriaknak, de a 7, majd lassan 10–11 pontos hazai vezetés egy percig sem forgott veszélyben. A különbség további két ponttal, 13-ra nôtt a szintén kiegyensúlyozott harmadik negyed végére (miután Jerebie-Páll Magda tanítványai már 40:24-gyel is vezettek). Az utolsó 10 percben 47:30 majd 52:34 után 52:38-nál állapodott meg az eredményjelzô, ami azt jelenti, hogy a hazaiak mind a négy negyedet megnyerték, igaz, az utolsó kettôt csak 2, illetve 1 pont különbséggel.

Mindent összevetve, a tegnapi találkozó akár edzômérkôzés is lehetett volna, fôleg akkor, ha a diáklányok tudásuk szintjén játszanak. A kolozsváriak játéka azonban — talán a külföldi utazás fizikai, de még inkább pszichikai fáradalma, a kudarc miatt — idônként akadozott, az edzônô nem kis bosszúságára, elsôsorban a játékirányítók szerényebb teljesítményének "köszönhetôen". A csapatból így az ismét fáradhatatlan Bianca Vescan emelhetô ki, aki az elsô félidôben csapata 29 pontjából 15-öt szerzett, de a védelemben is jeleskedett, akárcsak veterán társa, Simona Musat. Talán a mai (12.00-kor kezdôdô, a 7. fordulóból elôrehozott) nagyváradiakkal vívott mérkôzésen a kevésbé tapasztalt fiatal nemzedék is felnô feladatához, hiszen a Nagyváradi U papírforma szerint a bukaresti csapatnál gyengébb ellenfél. Másfelôl pedig, a soron következô két nehéz, törökországi Európa-kupa mérkôzés tükrében fontos lenne a sétagalopp-gyôzelem, a kissé csüggedtnek tûnô csapat moráljának emelése végett...

Pontszerzôk: Vescan 20 (1 x 3), Musat 13 (2), Stasselko 7, Bocos 3, Nicolaescu 3 (1), Csender 3 (1), Urse (3), illetve Perta 14, Cioacã 11 (1 x 3), Scarlat 6, Serban 3, Pinter 2, Gheorghiu 2. Játszottak még: Ondreicovici, Chis és Mãrginean, illetve Voina és Moantã. A mérkôzést a konstancai A. Cutov és a bukaresti Roxana Grigorescu vezették.

(balázs)

A férfi elsô osztály 6. fordulójában a BU Poli Carbochim a Ploiesti-i Asesoft otthonába látogatott, ahol 98:66 arányú vereséget szenvedett. A férfi és nôi fordulók további eredményeit és a táblázatot holnap közöljük.

CSELGÁNCS
Az U-KMSC nôi együttese nyerte az ifjúsági csapatbajnokságot

(7. old.)

Vasárnap délelôtt Bukarestben került sor a 2003-as évi ifjúsági leány cselgáncs csapatbajnokságra, amelyen négy együttes vett részt: a kolozsvári U-KMSC, a Steaua, valamint Foksány és Pitesti együttesei.

Akárcsak az utóbbi évek hazai nôi vetélkedôin, ezúttal is kolozsvári siker született, ugyanis a Florin Bercean és Geanina Inclenzan által felkészített leányok fölényesen gyôzték le mindhárom ellenfelüket és nyerték meg az országos csapatbajnoki címet.

A kolozsváriak eredményei: 5–2 a Steauával (amelyet néhány Ploiesti-i dzsúdós lány is erôsített), 4–2 Foksánnyal és 7–0 a Pitesti-i gárdával. Az említett együttesek ugyanilyen sorrendben végeztek a következô helyeken.

Végezetül az U-KMSC gyôztes kerete: 48 kg: Carmen Bogdan és Andreea Cãtuna, 52 kg: Galicza Andrea, 57 kg: Corina Cãproiu és Oana Mustetea, 63 kg: Andreea Mocanu, 70 kg: Natalia Borbei, 78 kg: Alexandra Mãtãsaru, +78 kg: Simona Vasiloaie.

(radványi)

VÍZILABDA
Kettôs vereséget szenvedett mindkét kolozsvári csapat

(7. old.)

Szombaton és vasárnap az elsôosztályú vízilabda-bajnokság harmadik fordulójának találkozóira került sor. Kolozsvári szempontból fekete vasárnapnak lehet minôsíteni a fordulót, ugyanis mindkét városunkbeli gárda kikapott: a szövetkezetiek itthon, a Politechnika úszóközpontban, míg a KMSC-Poli gárdája a fôvárosban kapott ki a Steauától. Különösen súlyos volt a Pocol-tanítványok vasárnapi veresége, amikoris nem kevesebb mint 27 (!) gólt kaptak a 28 perces játékidô alatt. Mint az edzô elmondta, tanítványainak ezúttal semmi sem sikerült, nagyon gyengén játszottak.

Visszatérve a Kolozsváron megrendezett Akarat-SAR Transilvania–Bukaresti Dinamó játékra, bár a fôvárosiak nagyon távol vannak az elmúlt évek színvonalától, mégis megerôltetés nélkül gyôztek mindkét napon a ’87-es ifjúsági válogatott játékosokkal megerôsített Akarat együttese ellen. A dinamós játékosok már az elsô napon hamar elhúztak, bár csak két órával a mérkôzés elôtt érkeztek Kolozsvárra, vonattal. A harmadik negyed elején a helybelieknek volt egy rövid felvillanásuk, amikor is Cosmatchi egymásután kétszer talált be a bukarestiek kapujába, de dacára a sok és gyakori játékcserének, nem tudták megszorítani ellenfelüket. Nem volt ez másképpen vasárnap sem, amikoris a helybeliek ugyancsak 14 perc után (0–7-es állásnál) tudták csak bevenni elôször a fôvárosiak kapuját.

Sajnos sok kolozsvári támadás befejezetlen maradt, ugyanis a 35 másodperces támadóidô alatt az Akarat játékosai nem tudtak összehozni veszélyes támadásokat, s így rendre elvesztették a labdát. Valamivel jobban ment a játék, miután a bukaresti ifi válogatott Ionescu kapus jutott szóhoz, de ô sem tudta megakadályozni a sima dinamós gyôzelmet. Sajnos egyelôre nem sokat mutatott a kolozsvári volt válogatott, Radu Sabãu sem, aki nehezen bír többfrontos szerepével (edzô, játékos és menedzser egyszemélyben).

Részletes eredmények: Akarat-SAR Transilvania–Bukaresti Dinamó 3–9 (0–3, 0–2, 2–0, 1–4) és 3–12 (0–5, 0–2, 1–3, 2–2); a két mérkôzés találatait Cosmatchi 2 + 0, Negrea 1 + 0, Iordan 0 + 1, Sabãu 0 + 1 és Bãdescu 0 + 1, illetve Stancu 3 + 1, Georgescu 1 + 2, Radu 3 + 0, Demeter 0 + 2, Ungureanu 0 + 2, Fieresteanu 0 + 2, Cãpraru 1 + 1, Orzoiu 0 + 1, Butnaru 1 + 0 és Balanov 0 + 1 érték el. A két találkozót az aradi Brosovszky Attila és a kolozsvári Mircea Mischian hibákkal tarkítva vezették; Bukaresti Steaua–KMSC-Poli 17–4 (3–0, 5–0, 4–2, 5–2) és 27–0 (6–0, 7–0, 8–0, 6–0), az elsô napon esett kolozsvári gólokat Vincze 2, Mazilu és Parfenie 1–1 szerezték; Bukaresti Rapid–Nagyváradi MSC 9–6 és 7–4, Sportul Studentesc–Aradi Astra 13–6 és 11–10. A fenti eredmények után a tabella állása:

1. Steaua 6 5 0 1 68–17 10
2. Dinamó 6 5 0 1 61–19 10
3. Rapid 4 4 0 0 48–15 8
4. Nagyvárad 4 2 0 2 68–25 4
5. Sportul 4 2 0 2 29–48 4
6. KMSC 6 2 0 4 32–93 4
7. Akarat 6 0 0 6 28–60 0
8. Astra 4 0 0 4 25–76 0

E hét végén (november 8–9.) a negyedik fodulóban: Akarat–Rapid, Nagyvárad–KMSC-Poli, Astra–Dinamó és Steaua–Sportul.

(radványi)

KÉZILABDA
Nôi Nemzeti Liga
A Rapid közel jár a kupagyôzelemhez
Kolozsvári U-Jolidon: 3 mérkôzés, 3 gyôzelem

(7. old.)

Amint arról beszámoltunk, Ploiesti-en és Plopeni-ben került sor a nôi Nemzeti Liga soron következô három fordulójának találkozóira. Ezeken három csapat ért el maximális pontszámot (6), és erôsítette meg helyét a táblázaton. A három együttes egyike a bajnok Bukaresti Rapid, amely az Oltchim ellen aratott gyôzelme révén hárompontos elônyre tett szert a tabella élén és így nagy lépést tett a vetélkedô elsô szakaszának — amelyet teremtornák formájában bonyolítanak le — megnyeréséhez, és így a Román Kupa megszerzéséhez is, ugyanis a 13 forduló után a legtöbb pontot szerzett gárda kupasikerrel is büszkélkedhet.

Hasonló jó formát bizonyított a Kolozsvári U-Jolidon, valamint a Zilahi Silcotub, s ha a két csapat nem is javított elôzô helyezésein, továbbra is versenyben van az érmes helyekért, amelyekért négy csapat küzd.

Ugyancsak négy együttes harcol a 8. helyért, amely a vetélkedô "felsôházában" való maradást biztosítja, s bizonyos fokú nyugalmat is nyújt az illetô csapatoknak, ugyanis így nem lebeg fölöttük továbbiakban Damoklész kardja: a kiesés veszélye eltávolodik tôlük. Ezt a négy garnitúrát (Dévai Cetate-MSC, Nagybányai Selmont, Posta Câlnãu-i Astral és Galaci Otelul) egyetlen pont választja el a 7–10 helyek rangsorában.

A Kolozsvári U-Jolidon elsô két sikerérôl már beszámoltunk. A háromnapos mérkôzéssorozat zárófordulójában a Jurca-tanítványok újabb sikert arattak, ezúttal a Piatra Neamt-i Femina KK-t gyôzték le 37–31 (18–18) arányban. Ennek a találkozónak is volt közös vonása az elôzô játékokhoz viszonyítva: ezúttal is a szünet utáni jobb szereplésnek tulajdonítható a gyôzelem. Ezen az összecsapáson különösen Petrache (9), Vârtic (8), Tutunaru (7) és Senocico (6) tûntek ki eredményességükkel. Sajnos azonban az alapembernek számító Mihaela Urcan már az elsô percekben megsérült, s 2–3 hetes ápolásra szorul, akárcsak Mihaela Rogoz, aki még nem épült fel teljesen elôzô sérülésébôl. December utolsó dekádjáig azonban — amikorra a 4. és egyben utolsó teremszakaszt kiírták, Marosvásárhelyen és Segesváron — reméljük azonban, hogy kiürül a kolozsvári csapat "betegszobája", s minden játékos harcra kész lesz.

A továbbiakban íme a pénteki és szombati napok részletes eredményei: IX. forduló: U-Jolidon–Bukaresti Venus Apa Nova 33–26 (14–15!), Piatra Neamt–Brassói Rulmentul 30–37, Rapid–Konstancai Tomis 32–27, Dévai U-Remin–Oltchim 26–26, Szászsebesi MSC–Galaci Otelul 20–20, Nagybányai Selmont–Zilahi Silcotub 25–37 és Dévai Cetate-MSC–Posta Câlnã-i Astral 18–22. X. forduló: Piatra Neamt–U-Jolidon 31–37 (18–18), Brassó–Astral 31–29, Silcotub–Dévai Cetate 27–21, Galac–Nagybánya 23–23, Oltchim–Szászsebes 32–16, Konstanca–Dévai U-Remin 24–31 és Venus Apa Nova–Rapid 28–39. A fenti eredmények után a táblázat:

1. Rapid 10 9 0 1 335–265 18
2. Oltchim 10 7 1 2 323–247 15
3. Dévai U 10 7 1 2 288–240 15
4. U-Jolidon 10 7 1 2 293–259 15
5. Silcotub 10 7 0 3 305–247 14
6. Rulmentul 10 5 2 3 271–272 12
7. Cetate 10 4 1 5 232–239 9
8. Nagybánya 10 4 1 5 249–264 9
9. Astral 10 4 0 6 256–263 8
10. Galac 10 2 4 4 230–276 8
11. P. Neamt 10 3 1 7 250–289 6
12. Konstanca 10 2 1 7 236–275 5
13. Szászsebes 10 1 2 7 221–278 4
14. Apa Nova 10 1 0 9 269–334 2

(radványi)

SPORT

LABDARÚGÁS
A osztály— 11.
Döntô gólok a hajrában

(8. old.)

Már a pénteki, forduló-nyitányt jelentô Besztercei Glória–Bukaresti Dinamó mérkôzés fényesen igazolta, hogy a vesztésre álló csapatnak nem szabad feladnia a küzdelmet. Támadni, hajtani kell minden elveszettnek hitt labdáért, s a sportszerûség határain belül körömszakadtáig küzdeni kell. Október utolsó napján a beszterceiek a fentiekhez tartották magukat, s az egygólos vezetést gyôzelemként elkönyvelô fôvárosi dinamósokkal szemben a hosszabbításban, csaknem az utolsó sípszó elhangzása elôtt sikerült egyenlíteniük. Ezzel értékes ponttal gyarapodtak, miközben a piros-fehérek a bajnoki címért folyó versengésben még sokkal értékesebb két pontot vesztettek.

Szombaton este a másik fôvárosi bajnokjelölt csapat mentett a maga számára a végsô elszámolásnál talán döntôen besegítô két pontot a hosszabbítás utolsó pillanataiban: a piros-kékek 11-esbôl voltak eredményesek.

A 11. forduló eredményei (zárójelben a góllövôk): • Besztercei Glória–Dinamó 1–1 (Vasilache, illetve Dãnciulescu) • Bákói MFC–Arges FC 2–1 (Ciocoiu 2, illetve Dicã) • Galaci Otelul–Nagyváradi FC 1–0 (Orac) • Brassói FC–Temesvári Poli AEK 0–3 (Poenaru, Prodan, Bãlace) • Krajovai Egyetem–Karácsonkôi (Piatra Neamt-i) Csalhó 2–0 (Bundea, McGreen) • National FC–Steaua 0–1 (Neaga, 11-esbôl) • Rapid–Petrol 2–0 (Sabin Ilie 2) • Konstancai Farul–Gyulafehérvári Apullum 3–0 (Bãdescu, Bãltoi és Cristocea). A sorrend:

1. Steaua 10 6 4 0 16–3 22
2. Rapid 11 6 4 2 20–11 22
3. Dinamó 11 6 2 3 25–17 20
4. Apullum 11 5 3 3 12–17 18
5. Galac 11 4 4 3 11–9 16
6. Glória 11 4 3 4 16–19 15
7. Krajova 11 3 5 3 12–12 14
8. Arges 11 3 4 4 15–13 13
9. Farul 11 3 4 4 16–15 13
10. Tem. Poli 11 2 7 2 8–9 13
11. Bákó 11 3 4 4 16–22 13
12. National 11 3 3 5 13–17 12
13. Csalhó 11 3 2 6 13–18 11
14. Brassó 11 3 2 6 17–24 11
15. Petrol 11 2 4 5 12–14 10
16. Nagyvárad 10 2 3 5 10–12 9

L. F.

Arany Ászok — 12.

(8. old.)

A magyar élvonal hétvégi fordulójának legnagyobb meglepetését a Fradi kisiklása jelentette: a zöld-fehéreket éppen otthonukban, az Üllôi úton múlta felül az újonc Balaton FC. Ezzel párhuzamosan meglepetésre kiakpott az éllovas MTK is, amely ennek ellenére továbbra is vezeti a tabellát.

Eredmények: Gyôri ETO FC–Lombard FC Haladás 6–0 (Miriutã 4., Kartelo 2 — 16., 89., Nicsenko 37., Nagy T. 45., Bajevski 48.), Pécsi MFC–Videoton FCF 3–1 (Pest K. 2 — 2., 90., Erôs G. 60., illetve Hercegfalvi 54., kiállítva: Pantic 78., Videoton), Ferencvárosi TC–Balaton FC 0–1 (Kuttor 25.), Zalaegerszegi TE–Békéscsabai Elôre FC 2–1 (Csóka 24., Sabo 80., illetve Hoffmann 47.), Matáv–Sopron–MTK FC 1–2 (Petô 8., Sira 45., Illés 51.), Debreceni VSC-MegaForce–Újpest FC 3–3 (Nikolov 39., Éger (66. — 11-esbôl, Selymes 72., illetve Kovács Z. 2 — 10., 68., Erôs 37., kiállítva: Vanczák 65., Újpest). Az állás:

1. MTK 12 6 3 3 20–12 21
2. DVSC 12 6 2 4 20–12 20
3. Balaton 12 6 2 4 12–7 20
4. Videoton 12 5 5 2 18–15 20
5. Pécs 12 5 3 4 13–13 18
6. Sopron 11 5 2 4 15–13 17
7. FTC 12 6 4 2 16–12 16
8. Újpest 12 3 6 3 14–13 15
9. Gyôr 12 4 2 6 14–15 14
10. Haladás 12 2 5 5 8–20 11
11. ZTE 12 3 1 8 15–24 10
12. Békéscs. 11 1 3 7 9–18 6

B osztály — 11. forduló
Ilyen egy gyôzelem?
Kolozsvári CFR-Ecomax–Zilahi Armãtura 2–1 (1–0)

(8. old.)

Gépész utcai stadion, 3500 nézô, vezette: Igna Valentin (Temesvár).

CFR Ecomax: Pâglisan — Bãcneanu, Goia (77. perc Stanciu), Toma — Rus, Ghenti, Vãsîe, Ghiorma (29. perc Dan Florin) — Anca (72. perc Bozdog), Oncicã, Turcu. Edzô: George Ciorceri.

Armãtura: Natigan — Molnár, Muresan, Chibulcitean, Sabãu (45. perc Cosma) — Gábor (45. perc Ignat), Muresan, Cosma (79. perc Timoce), Petrescu — Cornaci, Hexan. Edzô: Leo Grozavu.

Gólszerzôk: Oncicã (19. perc) és Stanciu (89. perc, 11-esbôl), illetve Ignat.

Lövések: 8–7 (kapura: 7–4), szögletarány: 7–1. Sárga lap Goia illetve Timoce és Hexan. Kiállítva Turcu (91. perc).

Végre megtört a jég, a sorozatos döntetlenek után sikerült megszerezni ük a vasutasoknak azt a három pontot, amivel továbbra is a B osztályos bajnokság elsô helyén állnak.

Látványos és izgalmas mérkôzésnek voltunk a tanúi, a találkozó egyetlen negatívuma Igna Valentin játékvezetô gyenge bíráskodása volt, amellyel már az elsô 15 perc után maga ellen fordította a közönséget, azt követôen, hogy Goia hihetetlenül szerencsés gólját nem adta meg vitatható szabálytalanság miatt. Három perccel késôbb már Oncicã talált az ellenfél kapujába, s a bíró ekkor már nem tagadhatta meg a gólt: a támadó 20 méterrôl lôtt hatalmasat, igaz, volt olyan, aki inkább kapushibának könyvelte el a találatot.

Következhettek volna a többi gólok, hiszen az Oncicã–Turcu–Anca triónak kevés védelem tud ellenálni, mégis az elvárásokkal ellentétben maradt a csak egy gólos vezetés, miután a 32. percben Oncicã szalasztott el egy hatalmas helyzetet: 6 méterrôl lôtte a labdát Natiganba.

Szünet után folytatódott a vasutasok ostroma, de Toma fejesét hárította a kapus, majd a visszapattant labdát Anca képtelen volt két méterrôl hálóba küldeni. Egy perc sem telt el, és a kihagyott helyzetek bosszúja bekövetkezett: a gyenge napot kifogó Bozdog ajándékozott labdát a vendégeknek, amibôl aztán Ignat indult és lôtt gólt a 74. percben, az elkésett Toma mellôl.

Talán a váratlan gólnak is köszönhetôen a feszültség és az idegesség egyre növekedett a pályán, mígnem Goia három perccel a gól bekapása után, szándékosan ütötte arcon az egyik védôt. A játékvezetô, ismét magatehetetlenségét bizonyítva, a partjelzôkkel folytatott négyperces tanácskozás után adta csak meg a sárga lapot, ami ebben az esetben kötelezô módon piros kellett volna, hogy legyen.

A 89. percben történt meg a találkozó teljes megalázása: Muresan teljesen szabályosan szerelte Tomát a 16-os szélénél, mégis Igna büntetôt ítélt, amit Stanciu értékesített is. S hogy senki se tudjon örülni ennek a találkozónak, ami nagyon szép is lehetett volna, a 91. percben még kiállította Turcut, olyan szerelésért, ami legrosszabb esetben is csak sárga lapot érdemelt volna.

A bíráskodás nem tendenciózus volt, csupán kegyetlenül rossz, aminek sajnos áldozatául esett mind a sportesemény, mind az eredmény is. Ezt a mérkôzést mielôbb el kell felejteni, hiszen nem jelent kellemes emléket sem a két csapatnak, sem pedig a nézôknek. Így csak abban reménykedünk, hogy ezt a játékvezetôt egyhamar nem látjuk viszont.

Gálffy Attila

Zalatnai mumusok
Aranyosgyéresi Sodronyipar–Zalatnai Minaur 2–2 (2–1)

(8. old.)

Sodronyipar Stadion, 500 nézô. Vezette: Mihai Ene (Bukarest).

Sodronyipar: Pârvu — Oroian, Gatea, Buglea, Kiss — Kállai (64. perc Bãrlutiu), Forró, Pop (55. perc Miron), Bratu (80. perc Bogdan Timar) — Mâtiu. Edzô: Dan Mãnãilã, Lelian Rus, Mihai Cuc, Kômûves Imre.

Minaur: Mincã — Becea, Straton, Ciobanu, Popescu, Oancea — Pantagoi (84. perc Negurã), Chivescu, Duditã, Vlad (88. perc Constantin) — Crisan (75. perc Rotaru). Edzô: Stefan Fogarasi.

Gólszerzôk: Kállai (25. perc) és Forró (30. perc), illetve Duditã (15. perc) és Popescu (89. perc).

Szögletarány: 4–3 (2–0); lövések: 21–5 (kapura: 14–4); sárga lap: Kis és Simon, illetve Becea.

Rossz ómennek számít a zalatnaiakkal játszani, tavaly hazai pályán vereséget szenvedett a Sodronyipar, most nem remélt döntetlent csikart ki a vendéggárda. Szombaton délelôtt kitûnô idôben léptek pályára a csapatok, a "drótosok" szinte végig uralták a mérkôzést, de hiába lôtték körbe a vendégkaput, hatékonyságban a Minaur vizsgázott jelesre (az elsô félidôben 13–3 volt a lövések száma, ebbôl kapura: 8–2). Mégis látszott, hogy a Sodronyipar lankadtan és kedvtelenül játszik, hiányzik a régi lendület (ennek lehetséges okát Mâtiu nyomdafestéket nem tûrô szavakkal közölte a szurkolótáborral: hogy immár három hónapja nem kaptak pénzt).

Az elsô negyedórában labdához sem jutott a Minaur, aztán Duditã a félpályánál szerezte meg a játékszert, három védôt kicselezett, erôs ballábas lövésébe Buglea beleért, s ez becsapta a kapust (0–1). Egy perc múlva Dudita szinte végigvitte ugyanezt, ezúttal a 16-osig verekedte be magát, de aztán fölé lôtt. Ezzel az elsô játékrészre el is fogyott a zalatnaiak puskapora, következett a gyéresiek sorozata. Kis kapáslövését még védte a vendégkapus, de öt percre rá már jött az egyenlítés: Forró balról Mâtiuhoz ívelt, a csatár rábólintott a labdára — ezt még kiütötte Mincã, de Kállaival szemben már tehetetlennek bizolyult. Mâtiu és Bratu helyzetei következtek, majd Forró gólja, amelyet megelôzôen közvetett szabadrúgás után a 16-oson belül Mâtiutól kapta a labdát. Kis erôs lövése (37. perc) és Bratu szabadrúgása (38. perc) dobogtatta meg aztán a szurkolók szívét, de más nem történt az elsô játékrészben.

A második félidô elég eseménytelenül telt el, csak Mâtiu három gólszerzési lehetôségét jegyezhettük fel: az 57. percben 25 m-es lövését szögletre mentette a kapus, a 77.-ben 17 m-rôl fölé lôtt, a 85.-ben pedig 10 m-re a kaputól addig cselezgetett, amíg Mincã szerelte. S mivel a kihagyott helyzetek szokás szerint megbosszulják önmagukat, egy perccel a lefújás elôtt szöglethez jutottak a vendégek, a gyéresi védôk még az elsô fejes után ki tudták vágni a labdát a gólvonalról, de Popescu lövésénél már nem volt mit tenniük.

A csalódott szurkolók aggódva figyelik a Sodronyipar szabadesését, amely lassan a kiesés elkerülését tûzheti ki céljául.

Schmidt Jenô

***
A harmadik Kolozs megyei csapat, a Kolozsvári U, akárcsak nemrégiben a CFR, 2–2-es döntetlent ért el a Medgyesi Gázmetán otthonában, Codreanu 18. és Goga 85. percbeli góljainak (0–0-nál és 2–1-nél) köszönhetôen.

Egyaránt gyôzött viszont a képzeletbeli dobogót a CFR-rel együtt elfoglaló másik két együttes, így továbbra is csak gólarányuk dönti el az elsôbbséget. S mivel a közvetlenül mögöttük "haladó" 7 együttes egyike sem tudott nyerni, a hármasfogat növelte elônyét.

További eredmények: Szatmárnémeti Olimpia–Resicabányai MSC 3–0, Aradi UTA–Avasfelsôfalui Avas 4–1, Dévai SC–Petrozsényi Zsil 1–0, Vajdahunyadi Corvin–Borosjenôi Tricotaje 2–1, Nagybányai FC–Aradi EAC 3–1.

A sorrend:
1. CFR 11 7 4 0 36–5 25
2. Olimpia 11 8 1 2 20–6 25
3. UTA 11 8 1 2 17–10 25
4. Medgyes 11 6 3 2 18–9 21
5. Zsil 11 6 2 3 26–8 20
6. Avas 11 6 1 4 18–21 19
7. U FC 11 5 3 3 17–12 18
8. Borosjenô 11 5 1 5 19–18 16
9. Zilah 11 4 2 5 17–19 14
10. Déva 11 4 1 6 18–15 13
11. Corvin 11 4 1 6 16–17 13
12. RMSC 11 4 1 6 15–26 13
13. Sodronyip. 11 3 2 6 10–20 11
14. Nagybánya 11 2 1 8 14–33 7
15. AEAC 11 1 3 7 7–18 6
16. Zalatna 11 1 1 9 6–37 4

A 12. fordulóban: U FC–RMSC, Borosjenô–CFR-Ecomax, Aradi EAC–Sodronyipar, Corvin–Olimpia, Zilah–Déva, Avas–Nagybánya, Zalatna–Medgyes, Zsil–UTA.

L. F.

C osztály — 9.
Akár 10–1 is lehetett volna
Olimpia–Glória 3–1 (0–1)

(8. old.)

Ritkán van alkalmunk Szamosújváron ilyen mérkôzést látni. A Szamos partiak végig uralták a találkozót, és mégis az elsô félidôben a vendégek vezettek 1–0 arányban Soporan 15. percbeli góljával. Ez volt különben a máramarosiak egyetlen kapuralövése a 93 perc alatt.

A szamosújváriak az idei évad egyik legjobb játékát mutatták, s a nagykárolyi gyôzelem után kapóra jött az újabb siker, hiszen önbizalmat adott a játékosoknak. Igaz, Ilie Lazãr tanítványai akár 10–1 arányban is gyôzhettek volna, hiszen Rosa balszélsô például nem kevesebb, mint 5 tiszta gólhelyzetet puskázott el, mind az elsô játékrészben, vendégvezetésnél.

A második játékrészben aztán mintha megtáltosodtak volna a hazaiak, és valósággal lerohanták az ellenfelet. Ráadásul a nagybányaiak egy látványos öngólt is rúgtak Dãrãmus révén, miközben Fericean az 57., Câmpean az 59. percben volt eredményes.

A hazaiak egy fölényes, gólzáporos mérkôzést hagytak ki, de mindennél fontosabb a 3 pont.

Erkedi Csaba

Fölényes dési siker
Egyesülés–Telecom 4–1 (2–0)

(8. old.)

A Dési Egyesülés a hétvégén az Aradi Telecomot látta vendégül, és fölényes sikert aratott. A szép, sportszerû és gólokban gazdag találkozón a szerzett három pont mellett örvendetes volt az is, hogy két ifi játékos is eredményes volt: Dobos a 8. percben szerezte a találkozó elsô gólját, míg Cotut a 87. percben a hazaiak utolsó találatát szerezte. A másik két gól Bãlan nevéhez fûzôdik (18. és 60. perc), míg a becsületgólt Ardelean szerezte a 2. hosszabbításpercben. A désiek jelenleg négy ponttal vezetik csoportjukat.

Kósa Róbert

*
A VIII. csoport további eredményei: Aradi West Petrom–Sarmasági Bányász 3–1, Kürtösi Frontiera–Dési CF 01 3–0, Szatmárnémeti Szamos–Nagykárolyi Victoria 3–0, Szilágysomlyói Mobila–Világosi Siriana 1–1, Vaskohsziklási Minerul–Turci Minerul 0–0. A sorrend: 1. Dési Egyesülés 22, ..., 7. Szamosújvár 13, ..., 12. CF 01 Dés 8 pont.

A IX. csoportban: Nyárádtôi Unirea–Nagyszebeni FC 0–1, Szászrégeni Silva–Bethleni Szamos-Gáz 1–1, Székelyudvarhelyi Budvár–Marosvásárhelyi Gázmetán 2–3, Tordai Aranyos–Dicsôszentmártoni Kémia 2–1, Balánbányai Minerul–Szovátai Mobila 3–1, Marosvásárhelyi ASA–Alsójárai Bányász 1–1, Nagyszebeni SOPO–Besztercei Glória II. 2–1. A sorrend: 1. Nagyszebeni FC 25, ..., 3. Tordai Aranyos 16, ..., 8. Alsójárai Bányász 11 pont.

TENISZ
Pavel a döntôig menetelt

(8. old.)

A 2,45 millió euró összdíjazású párizsi férfi tenisztornán, a Mester-sorozat utolsó állomásán Andrei Pavel a döntôig menetelt, ahol tegnap kikapott a britek elsô számú játékosától, Tim Henmantól.

Andrei Pavel a nyolcaddöntôben az argentin, 4. kiemelt Coriát "verte" játék nélkül, majd a negyeddöntôben meglepetésre a német, 5. kiemelt Schüttlert búcsúztatta 2:6, 6:3, 6:2-vel. Az elôdöntôben újabb kiemeltet, ezúttal a 14. Jiri Novakot múlta felül 6:2, 4:6, 6:4 arányban.

Tim Henman a nyolcaddöntôben elôbb a brazil Gustavo Kuertent verte 6–4, 6–2-re, majd meglepetésre két játszmában legyôzte a 3. helyen kiemelt, wimbledoni bajnok svájci Roger Federert. Ezután a hétfôtôl világelsô, másodikként rangsorolt, amerikai Andy Roddick következett, aki ellen 7:6, 7:6-tal jutott a döntôbe.

Így történt, hogy két nem kiemelt játékos találkozott a döntôben, ahol a román teniszezô 6:2, 7:7, 7:6 arányban vesztett. Pavel, aki az elmúlt héten 191. volt a világranglistán, 225 ezer dollárral lett gazdagabb.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -