2004. január 5.
(XVI. évfolyam, 1. szám)

Terrorfélelem és katasztrófák szilvesztere

(1. old.)

Terrorcselekmények iránti félelem, háború, erôszak és katasztrófák közepette búcsúztatta a világ az óévet és köszöntötte az új esztendôt. Az Egyesült Államokba tartó francia és angol repülôjáratokat töröltek, mert az amerikai titkosszolgálatok szerint az al-Kaida terrorszervezet több repülôgép egyidejû eltérítését és kiemelkedô fontosságú amerikai célpontok felé irányítását tervezete, Iránban nyolc ember halálát követelô terrorcselekmény történt óév napján, zavargások törtek ki Haitiban, földrengés volt Tajvanban, Indonéziában, Bali szigetén, Mexikóvárosban és Pécs környékén miközben 35 ezerre emelkedett a nagy erejû év végi iráni földrengés áldozatainak a száma, Etiópiában összedôlt egy ôsi sziklatemplom, s legalább 15 embert temetett maga alá, kiderült, hogy Oszama bin Laden él, Aszlan Maszadov csecsen elnök az orosz alakulatokkal lezajlott újévi összecsapásokban megsebesült, összecsapások voltak a tálib fegyveresek és az amerikai rendfenntartók között Afganisztánban, Indonéziában a szeparatista gerillák ismét robbantásos merényletet követtek el, amelyben kilenc személy vesztette életét, Budapesten betörtek egy bankba, Egyiptomban pedig 148 áldozatot követelô repülôgép-szerencsétlenség történt. Eközben az óévet búcsúztató és az új esztendôt köszöntô éjszakán Pozsony óvárosának fôtere felett a magyar koronázási jelvény, a Szent Korona lézerképe lebegett, a újévi miséjén II. János Pál pápa azt kívánta, hogy 2004 mindenki számára a béke és a kibontakozás éve legyen.

(Részletek az 5. oldalon)

Új év, új adótörvény, új árak

(1., 4. old.)

Január elsején hatályossá vált az új Adóügyi Törvénykönyv, amely nem csupán a korábban elfogadott pénz- és adóügyi jogszabályok összegzése, hanem egész sor új elôírásokat is tartalmaz, s az üzleti életet kiszámíthatóbbá teszi. Pénzünkhöz kapcsolódó hír az is, hogy az új esztendô elsô napjától nagy mértékû árdrágítást hajtottak végre. Drágult az energia és az üzemanyag, s ennek köszönhetôen rövid idôn belül az élelmiszeripari termékek és más fogyasztói cikkek árának növekedésére is számíthatunk.

A gyógyszerek, tankönyvek, újságok és múzeumi belépôk esetében fizetendô áfa például 9 százalékra csökken, a cégek pedig nyereségadójukból is szponzorálhatnak különbözô nonprofit tevékenységeket, az évi összjövedelem 3 ezrelékéig, de az erre a célra fordított összeg nem haladhatja meg a nyereségadó 30 százalékát.

A törvénykönyv értelmében a személyi jövedelemadóból egyes költségek levonhatókká válnak. Az adóalanyoknak járó kétmillió, illetve az általuk eltartott családtagjaikért járó egy-egy millió lejes adóalap-csökkentésen kívül, a lakóházak felújítására évi 15 millió lejjel, a lakóházak biztosításaira évi 200 eurónak megfelelô összeggel, a magán egészségügyi biztosításokra pedig szintén évente 200 euróval kisebbíthetik adóalapjukat.

Az új Adóügyi Törvénykönyv kétségtelen elônye, hogy egyetlen jogszabályba tömörítette a korábban meghozott pénzügyi törvényeket, s ezáltal egyszerûbbé teszi a pénzügyi elôírások alkalmazását, követését, számonkérését, ami a külföldi befektetôk régi követelését képezte. Alkalmazási rendeleteit a kormány utolsó tavalyi ülésén fogadta el — kormányrendelettel. Fontos elôírása, hogy az adójogszabályokat ezentúl csak hat hónapos elôzetes bejelentést követôen lehet majd módosítani. Ez is hozzájárulna az üzleti élet kiszámíthatóságának növeléséhez.

Újdonság az az elôírás is, miszerint a magánszemélyek bizonyos esetekben nem kötelezhetôk információkat szolgáltatni a pénzügyi hatóságoknak. Érvényes ez rokonok, de ügyvédek, pénzügyi tanácsadók és orvosok esetében is.

A nyugdíjak esetében ezentúl csak a nyolcmillió lejnél magasabb havi ellátmányok után kell adózni. De továbbra sem adóznak a szoftverek szerzôi, a sportolók és a trénerek, illetve azon román állampolgárok, akik külföldön vállaltak munkát, s ott adóznak. Egy százalékkal adóztatják meg ezentúl a kamatokból származó jövedelmeket, s öt százalékkal az osztalékokat.

A jogszabály értelmében az adóhatóság öt évig kérheti számon a magánszemélyek adótartózásait, azt követôen azonban nem. Az Adóügyi Törvénykönyv elôírásait megszegô magánszemélyeket 500 ezertôl 15 millióig, a jogi személyeket pedig ötmilliótól százmillió lejig terjedô pénzbírsággal sújthatják.

Az új esztendô nem csupán új adóügyi törvényekkel, hanem jelentôs áremelkedésekkel is köszöntött ránk. Január elsejétôl a villamos energia 10, a földgáz 4 százalékkal drágult. Ugyanakkor a Petrom-kutaknál literenként a benzin 900 lejjel, a gáz-olaj pedig 550 lejjel kerül többe. A többi magánkútnál is körülbelül ilyen arányban drágult az üzemanyag. A kormány bejelentette, hogy az energia- és üzemanyag-árakat ezentúl negyedévenként hozzáigazítják a lej euró-árfolyamához.

Az energiaárak mostani és negyedévenkénti emelkedésének már néhány nappal korábban bejelentett hírére az élelmiszeripar azonnal reagált. Az élelmiszeripari termelôi szövetségek közölték: az energiaszektorban eszközölt árdrágítások 3–10 százalék közötti arányban emelik majd meg az élelem árát is. Körülbelül 5 százalékkal drágul a tej és az étolaj, de a húsipar és a malomipar termékei is többe kerülnek.

Gazdasági elemzôk szerint 2004-ben Romániában a földgáz mintegy 16 százalékos, a villamos energia és az üzemanyag esetében pedig körülbelül 20 százalékos növekedésre kell — "normális körülmények között" — számítani. Ezen elôrejelzések szerint a telefonálás is 10 százalékkal drágulhat majd az idén. Ilyen körülmények közepette azonban csaknem elérhetetlennek tûnik az idei kormányzati célkitûzés: a pénzromlás egy számjegyûre történô csökkentése.

Elnök és király a korrupció ellen
Markó Béla az RMDSZ választási sikerében bízik

(1. old.)

Viszonylag nyugodtan telt el a szilveszter és az új év elsô napja az országban. Az állami és a pártvezetôk értékelték az elmúlt esztendôt, és megfogalmazták újévi célkitûzéseiket.

Újévi üzenetében Ion Iliescu a reformok fenntartott ütemû folytatását szorgalmazta. Az államfô Románia legnagyobb tavalyi eredményei között a szélesebb polgári jogokat és szabadságjogokat biztosító alkotmánymódosítást, illetve a gazdaságban elért jó eredményeket említette.

Rámutatott: 2004-ben Románia a NATO teljes jogú tagjává válik, s be kell fejeznie az EU-csatlakozási tárgyalásokat. Iliescu állást foglalt a szegénység, a korrupció, a bürokrácia, illetve a családi és társadalmi erôszak visszaszorításáért. — Nem engedhetjük meg, hogy a pénz legyen a politikában és a társadalomban az egyetlen szelekciós kritérium — mondta.

Hagyományos újévi üzenetében I. Mihály király azt hangsúlyozta, hogy az 1648-as Wesztfáliai Béke az európai nemzetállamok kibontakozásának kezdetét jelentette, az Európai Unió létrehozásával viszont az akkor kezdôdött korszak véget ér. Az ex-uralkodó úgy vélte, Romániának tovább kell fejlôdnie, hogy elit nemzettel gazdagíthassa a közös Európát, s nem pedig csupán a román nemzet elitjével. I. Mihály is a korrupció és az inkompetencia elleni harc fokozását szorgalmazta.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség talán éppen a fenti beszédek hatására már az új év elsô napján közölte: 2004-ben fokozott figyelemmel követi a megvesztegetési folyamatokat.

A szilveszteri ünnepet Marosvásárhelyen töltô Markó Béla RMDSZ-elnök azt kívánta 2004-re, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sikerrel szerepeljen az idén sorra kerülô romániai helyhatósági választásokon, s hogy a romániai magyarság minél nagyobb és befolyásosabb parlamenti képviselethez jusson.

Súlyos baleset Bonchidán

(1. old.)

Szabálytalan elôzés okozta az év elsô Kolozs megyei súlyos gépkocsibalesetét. Január 2-án, pénteken délután a 30 éves kolozsvári Rares Bidian Bonchida térségében óvatlan elôzésbe kezdett, az Opel Vectra frontálisan ütközött a másik sávon szabályosan közlekedô autóval. A Daciában ülôk, a 34 esztendôs Florin Streang, felesége, Laura (aki egyébként hathónapos terhes), valamint kislányuk, a négyéves Florena súlyos sérülést szenvedtek, de az Opel utasai sem úszták meg — a sofôrt könnyebb, feleségét súlyosabb sérüléssel ápolják a sebészeten. Az elsô nyomozási adatok szerint a síkos útviszonyokhoz képest túl gyorsan hajtó Bidiannak nem sikerült fékeznie, és kikerülnie a balesetet.

A közlekedésrendészet dolgozói folytatják a nyomozást a baleset összes körülményeinek kiderítésére, Rares Bidiannak gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés alapos gyanúja miatt kell felelnie a törvény elôtt.

160 milliárddal tartoznak a kolozsvári kórházak

(1. old.)

Rekord nagyságú adóssággal zárták az évet a kolozsvári kórházak. A megyei Egészségügyi Biztosító szerint a megyeszékhelyen mûködô egészségügyi intézmények 2003-ban összesen 160,031 milliárd lejnyi tartozást halmoztak fel.

A fenti összegbôl 115,28 milliárdot tesz ki a gyógyszerekért, kötszerekért és vegyszerekért fizetendô összeg, több mint ötmilliárd lejre rúgnak a ki nem fizetett villany-, fûtési-, víz-, csatorna- és szemétszállítási számlák, s 39,201 milliárd lejt tesznek ki az egyéb tartozások.

A megyei Egészségügyi Biztosító szerint a felhalmozott adósságok egy része egyes jogszabályok késô megjelenésével magyarázható, más része pedig bizonyos szerzôdések elkésett megkötésével. A biztosító szerint a tartozások nagy része a tavalyi év elsô felébôl származik, a második félévben ugyanis a legtöbb intézmény a kiutalt költségvetési összegekbe sikeresen beilleszkedett.

Fehér megye
Kiállították a birtoklevelek 96 százalékát

(1. old.)

Jól haladt 2003-ban Fehér megyében a termôföldek és erdôk visszaszolgáltatása. Év végéig a birtoklevelek 96,1 százalékát állították ki és kézbesítették a régi-új tulajdonosoknak. Összesen 95 824 birtoklevelet kell a hatóságoknak kiállítaniuk, s a fenti százaléknak megfelelôen 92 076 okmányt már kézbesítettek — közölte Liviu Sârbu prefektus.

2003-ra a megyei bizottság 5 400 birtoklevelet tervezett kibocsátani, s ehhez képest 5 787 esetben sikerült az okmányt véglegesítenie és átadnia a tulajdonosoknak.

A hatósági közlés szerint a megyében lévô 230 150 hektár 89 százalékát, azaz 204 740 hektárt már birtokba is vettek a tulajdonosok.

Utasszállító gép zuhant a Vörös-tengerbe

(1. old.)

A Vörös-tengerbe zuhant szombaton egy egyiptomi utasszállító repülôgép, és a rajta lévô mind a 148 ember meghalt. A 135 utas zöme francia turista volt — közöttük sok gyermek —, a 13 fônyi személyzet egyiptomi. Az illetékes hatóságok mind mûszaki hibát jelölnek meg a szerencsétlenség okaként, kizártnak tartják, hogy terrorcselekmény történt volna.

(Részletek az 5. oldalon)

5,5 millió euró szociális programokra
A szegénységbôl az idén sem lábalunk ki

(1., 4. old.)

A kormány az idei szociális programokra 5,5 millió eurót különített el. Ezt az összeget öt nagyobb célprogram keretében összesen 138 intézkedésre kívánja a kabinet elkölteni. Eközben a minimális garantált jövedelem havi 20 euró, a minimálbér 68 euró, az átlagnyugdíj pedig 70 euró havonta.

A célprogramok: a családvédelem (35 intézkedés); a szociális lakásépítés; a közmûvesítés és szociális javakhoz való juttatás (20 intézkedés); a gazdaság szerkezeti átalakítása társadalmi következményeinek enyhítése (58 intézkedés); és a lakosság egészségügyi ellátásának javítása.

Könnyítik a munka nélkül maradottak szakmai átképzését is. Ingyenes tanfolyamokon vehetnek részt mindazok, akik gyermeknevelési szabadságról vagy katonai szolgálatról térnek vissza, azok a rokkant-nyugdíjasok, akik újra dolgozni szeretnének, a falvakon dolgozók, a Romániában tevékenykedô külföldi állampolgárok, illetve állampolgárság nélküli személyek, s azok az elítéltek, akiknek kilenc hónapnál kevesebb letöltendô börtönbüntetésük maradt hátra. Hasonló ingyenességben részesülnek azok a személyek is, akik jövedelemmel nem rendelkeznek, illetve akiknek jövedelme a munkanélküli segélynél kisebb. Januárban megkezdi mûködését az Országos Családvédô Ügynökség, amelynek egyik fô fel-adata éppen a létezô programok ismertetése lesz.

Másik intézkedés alapján ingyenes tanácsadásban részesülnek mindazok az egyetemisták, akik saját vállalkozásba kezdenek. Ezek csökkentett kamatú hiteleket is kaphatnak az államtól.

A kormány szociális programjának bírálói szerint, bár 2004 választási év, a kormányzati nagylelkûségnek a bérbôl élôk kevés jelét fogják látni. A minimális garantált jövedelmet a korábbi 740 ezer lejhez képest a kormány 825 ezer lejben, azaz 20 euróban állapította meg. A minimálbér, amelybôl 1,3 millió lakos él, 8 eurónyival nô, 2,5 millióról (60 euró) 2,8 millió lejre (68 euró).

A különbözô közvetlen vagy bújtatott adók növekedésének köszönhetôen a lakosság vásárlási ereje tovább csökken. Nagyjából kétféle vállalkozás mûködik ma Romániában: az, amelyik nem fizeti a társadalombiztosítást és a többi járulékos költséget, s ennek köszönhetôen alkalmazottainak magasabb bért képes juttatni, illetve az, amelyik minden állami tartozást idejében kiegyenlít, s ezért rendkívül alacsony béreket képes kifizetni a munkavállalóknak.

Január elsejétôl 1,1 millió kisjövedelmû (1,5 millió lejnél kisebb havi nettó jövedelemmel rendelkezô) család kap a gyermekenként járó 210 ezer lejes (5 eurós) segély mellett családi támogatást. Az egygyermekes családok esetében ez havi 300 ezer lejt, a négy vagy többgyermekes családok esetében pedig havi 450 ezer lejt tesz ki.

A bejelentett árdrágításokhoz viszonyítva, a jövedelmek növekedése jelentéktelen marad. Az átlagnyugdíj 2 945 724 lejre nô, ami mintegy 70 eurónak felel meg. Megduplázzák viszont az idén az 1,1 millió mezôgazdasági nyugalmazott ellátmányát, akik január elsejétôl átlagosan 853 ezer lejt (20 eurót) kapnak.

A költségvetési alkalmazottak bére január elsejétôl 6 százalékkal növekszik, s újabb 6 százalékos emelést helyeztek esetükben kilátásba október elsejére, nem sokkal az esedékes parlamenti választások elôtt.

KRÓNIKA

Gazdagodott a Petôfi Irodalmi Múzeum gyûjteménye

(2. old.)

Petôfi Sándor használati tárgyával, egy festett habán-tállal gazdagodott a budapesti Petôfi Irodalmi Múzeum gyûjteménye — tájékoztatott az MTI.

A kiskunfélegyházi Petôfi-tálként emlegetett relikviát ifjabb Varga Bélától — néhai Varga Béla világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes birkózó fiától — vásárolta meg a múzeum a kedvezô áron, olvasható a közleményben.

Korábban csak a Kiskun Múzeum gyûjteményében lévô üvegnegatívon láthatták az érdeklôdôk a tálat, hiszen az generációkon keresztül a Petrovics-családdal jóban lévô Varga-família, illetve leszármazottaik tulajdonában volt.

A tárgyon olvasható 1757-es évszám a készítés dátumára utal, a tál így már koránál fogva is a különlegességek közé sorolható.

Az érdeklôdôk immár az állandó Petôfi-kiállításon tekinthetik meg a költô kiskunfélegyházi gyermekkorát idézô habán-tálat. (Panoráma)

ÉszLeLô

(2. old.)

— Hogyan nevezik egy fontos szolgáltatás fennakadását?

— Áramszünet.

— És a szilveszter után jelentkezôt?

— Italszünet.

(öbé)

Szamosújvári néprajzkutatók kitüntetése

(2. old.)

Az elmúlt év utolsó napjaiban újra hallattak magukról a szamosújvári örmények. Méghozzá Budapesten beszéltek elismerô hangon a régi Armenopolis képviselôirôl. A hagyományokhoz híven 2003 végén átadták az Erdéyi Örmény Gyökerek Kultúrális Egyesülete által adományozott Szongott Kristóf-díjat. Ezúttal két Kis-Szamos menti értelmiségi nyerte el a magas kitüntetést: Gabányi János tanárnak post mortem ítélték oda az értékes díjat, elismerve ezzel több mint öt évtizedes tanügyi, cserkész- és mûvelôdéstörténeti tevékenységét. A másik kitüntetett Lengyel Ákosné néprajzkutató, akit az erdélyi, de különösen a szamosújvári és mezôségi tárgyi emlékek, a helybeli örmény-katolikus temetô kriptáinak állagmegóvása, a szamosújvári-válaszúti magyar szórványközpont megsegítése, valamint kultúrtörténeti emlékek gyûjtése és közcélra való felajánlása terén kifejtett értékes és maradandó munkájáért becsültek meg a budapesti Egyesület vezetôi. Nem véletlenül, hiszen a mindannyiunk által Marika néninek nevezett szamosújvári nyugdíjas néprajzkutató évek óta fáradhatatlanul küzd még fennmaradó néprajzi és népmûvészeti értékek megmentéséért. A budapesti szakbizottság figyelembe vette a helyi közmûvelôdés terén kifejtett munkáját is, hiszen a Téka Mûvelôdési Alapítvány rendezvényein szinte minden alkalommal jelen van és aktív módon bekapcsolódik a szervezômunkába.

A dr. Issekutz Sarolta által vezetett Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kitüntetései megérdemelten jutottak az erdélyi kisvárosba, ahol még mindig virágzik az örmény közösség hagyományôrzô tevékenysége. Gratulálunk Lengyel Ákosné kitüntetésének és szívesen emlékezünk Gabányi János maradandó mûvelôdéstörténeti alkotómunkájára. Neve nélkül szegényebb lenne Szamosújvár ôsrégi történelme.

Erkedi Csaba

Az örökifjú Denevér

(2. old.)

Hangulatos elôadással búcsúztatta az óévet a Kolozsvári Magyar Opera december 30-án, más operaházakhoz hasonlóan és a hagyományokhoz híven ifj. Johann Strauss Denevér címû operettjével. S hogy valami újat nyújtsanak a jól bevált, biztos sikert hozó elôadás mellé, debütökkel színesítették az est amúgy is jó hangulatát: Jordán Éva Adél szerepében, Molnár János pedig Frank fogházigazgató szerepében lépett fel elsô ízben

A Denevért mindenhol sikerdarabnak tartják, ám a rendezô Dehel Gábor valamint a díszlet- és kosztümtervezô Witlinger Margit elsôdleges érdeme, hogy sikerült hamisítatlan, bécsi atmoszférát teremteni, amelyet báj, kellem, kecsesség és humor hatott át. A szereplôk szintén a XIX. századi bécsi polgári elenganciát és finomságot sugározták. Marton Melinda (Rosalinda) elôkelô bécsi dáma, ám, ha kell, temperamentumos álruhás grófnô. Szeibert István (Gabriel von Eisenstein) délceg, magabiztos hódító, gáláns világfi. Bancsov Károly (Falke) "cselszövôként" joviális, jókedélyû, humoros figura, akinél a "denevér bosszúja" nem annyira a megtorlás, hanem a tréfa, a humor eszköze, a "Nevessünk együtt!" mottó alapján. Jordán Évát joggal nevezhetjük az est legsikeresebb szereplôjének. Mind vokálisan, mind színészileg kiváló teljesítményt nyújtott, szépen kidolgozott áriákkal és kellemes színészi játékkal örvendeztette meg a közönséget: hol szemfüles, élelmes komorna, hol "esetlenül csetlô-botló" mûvésznô-palánta. Mindvégig ôszinteséget sugallt. Molnár János fogházigazgatóját kedvesség és játékosság jellemezte: eleinte ámul-bámul a hercegi pompa láttán, ám hamarosan elemében érzi magát a "mûvésznôk" között. A fogházban is megmarad "lovagi" mivoltánál, mintha sajnálná, hogy véget ért az esti mulatság. Orlovsky herceg szerepében Molnár Máriának sikerült elhitetnie velünk, hogy húsz-éves, életunt fiatalember, aki azonban érti a tréfát. Maszkja, parókája viszont nem nyerte el tetszésemet. Frosch szerepét Ádám János alakította. Neki volt a legnehezebb dolga, mert a kolozsvári színpadon többen játszották kiválóan ezt a szerepet, nehéz tehát újat, még jobbat nyújtani. Sz. Veress Ildikó kis szerepében (Ida) bájos, kellemes figura volt. A karmester Hary Béla és a zenekar is hozzájárult a straussi zenei világ életrekeltéséhez.

A majdnem teltházas nézôtér hálás közönségnek bizonyult: eltekintett attól, hogy ezúttal nem vadonatúj produkciót kapott (mint a tavalyi Lehár-esten). S még ha legtöbbünk látott ennél még jobb (vagy annak hitt) elô-adást, szívbôl együtt tudtunk derülni az örökifjú darab poénjain. Reméljük, hogy szilveszter elôesti jókedvünk kitart 2004-ben is.

Hintós Diana

Nyerni szándékozók, figyelem!

(2. old.)

Ha valaki még nem tudná: célegyenesbe érkezett a Szabadság Évkönyv 2004 készlete. Hamarosan elfogy ötödik ilyen kiadványunk, amely a legsikeresebb, hiszen tartalma minden korosztályú és érdeklôdési körû olvasónkra gondolva ötvözi a hasznost a kellemessel. És amely, az eddigiekhez képest, a "legbôkezûbb", hiszen keresztrejtvénypályázatán (beküldési határidô: 2004. január 30.) összesen 30 millió lej értékben nyerhetôk díjak. Ezek (zárójelben az adományozók): Inter 12–16 Green típusú háti permetezôgép (Bronto Comprod Kft.), Panasonic 7001 porszívó, Philips HP 4815 hajszárító (Amic Kft.), Protherm fali elektrokonvektor (Secpral Pro Instalatii Kft.), mûvészi kivitelezésû üvegtálak (Artana Kft.), édességcsomagok (Perfetti van Melle Kft.), nôi fehérnemûk (Dunkler Kft.), színes filmek és fotóalbum (Sooter’s Import-Export Kft.).

Évkönyvünk csupán 40 ezer lejért kapható szerkesztôségünk pénztárában, kolozsvári terjesztôinknél, valamint Désen, Szamosújváron, Széken, Kalotaszentkirályon, Magyarszováton, Várfalván, Tordaszentlászlón. Igyekezzék, és sok sikert!

Méray-díj 2004

(2. old.)

Méray Tibor Párizsban élô író és újságíró, az Irodalmi Újság fôszerkesztôje, 1995 augusztusában azzal a céllal alapított díjat, hogy az erdélyi magyar írott sajtó jövôjét szolgálja. A díj évente március 15-én kerül kiosztásra Kolozsváron. Olyan tehetséges fiatal újságíró kaphatja meg, aki valamelyik napi- vagy hetilap munkatársa, és a jövôben is az erdélyi magyar sajtóban kíván tevékenykedni. A díj segítségével a nyertes három hónapot dolgozhat az egyik nagy budapesti napilap szerkesztôségben, ahol az újságírói mesterséggel behatóbban megismerkedhet. Ezt az idôtartamot megszakítás nélkül Budapesten kell töltenie, és belsô munkatá r si fegyelemmel kell részt vennie az általa választott szerkesztôség munkájában és életében.

A díj összege 2004-ban 240 000 (kétszáznegyvenezer) Ft, a nyertes ezt három havi részletben (80–80–80 ezer) kapja kézhez. Odaítélésérôl az alapító által felkért há romtagú bizottság dönt.

Pályázni lehet személyesen, de szerkesztôségek és közéleti személyiségek is javasolhatnak a díjra érdemes fiatalokat. A pályázathoz (javaslathoz) szakmai (ön)életrajzot és legalább öt megjelent írást kell mellékelni.

Beküldési hat áridô (postabélyegzô dátuma): 2004. február 10.

Postacím: Tibori Szabó Zoltán, 3400 Cluj-Kolozsvár, Str. Aurel Vlaicu nr. 2/56.

MOZI

(2. old.)

Január 2. — január 8.

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — A Gyûrûk Ura — amerikai bemutató. Vetítések idôpontja: 11; 15; 19; 23. (kedvezmény naponta 23 órától és hétfôn minden elôadásra).

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Flört a fellegekben — amerikai bemutató. Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20 (kedvezmény kedden minden elôadásra és péntek–szombat–vasárnap 22.00 órától).

GYÔZELEM — Ajándékok hónapja gyermekfilmekkel — jan. 2-án: A kincses bolygó; Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20; jan. 3-4-én: Kutyabajnok — amerikai, Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20; jan. 5–6-án. Stuart Little, kisegér 2; Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20; jan. 7–8-án: 102 kiskutya; Vetítések idôpontja: 12.30; 15; 17.30; 20.

FAVORIT — Beavatás — amerikai. Vetítések idôpontja: 15; 17; 19.

DÉS

MÛVÉSZ — Hulk — amerikai. Vetítések idôpontja: pénteken, szombaton és vasárnap: 15; 17.30; 21; hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön: 15; 17.30; 20 (kedvezmény hétfôn minden elôadásra, pénteken, szombaton és vasárnap 21 órától).

TORDA

FOX — Amerikai pite 3 — Az esküvô — amerikai. Vetítések idôpontja: 15; 17; 19, pénteken, szombaton és vasárnap 21 (kedvezmény minden nap 15 órától, szerdán minden elôadásra).

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Mátrix — Forradalmak — amerikai. Vetítések idôpontja: 16.30; 19 (kedvezmény pénteken, szombaton és vasárnap 21.30 órától).

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Január 8-án, csütörtökön du. 6, 30 órakor Kálmán Imre: Marica grófnô — operett. Vezényel: Incze G. Katalin. Rendezô: Bor József m. v.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Január 7-én, szerdán este 8 órakor: Marie Jones: Kövekkel a zsebében — stúdió-elôdás. Rendezte: Keresztes Attila.

A pénztár nyitvatartási ideje naponta 10–13; 16.30–18.30. Tel.: 0264/439-204.

TELEVÍZIÓ

(2. old.)

Rtv1

Január 5-én, hétfô du. 4.00 órakor — Itthon — Magyarok a Keresdi vár árnyékában.

Január 6-án, kedden du. 3.30 órakor "Micsinyál maga rossz?" — Váta Lóránd sanzonmûsora; Mûhely — Miklóssy Mária; Civil Fórum.

Rtv2

Január 8-án, csütörtökön du. 3.00 órakor — Szieszta.

Az oldalt szerkesztette: Köllô Katalin

PUBLICISZTIKA

Disznó szerencse

(3. old.)

Nagy állatbarát vagyok, annyira, hogy még a kóbor kutyát is beengedem a házamba megpihenni, melegedni, megnyugodni. Talán éppen ezért látom furának ezt a mostani eurodisznókímélési kampányt. Hogy mire megy ki a játék, sejtem: minden levágott disznó menjen át egy "szitán", s a szita természetébôl fakadón mindig fenn fog akadni valami.

De nem errôl akarok írni, hanem a disznóról, amelynek megölése a valamikori áldozati ünnepek hangulatát idézô örömnap, amely mozgósítja az egész családot, sôt legtöbbször a rokonság, komaság is részese, s kostolót kap még a jó szomszéd is. Persze az ölés kegyetlen dolog, s a disznó (állítom) tudja, mi következik. Vérmérséklete szerint reagál, rezignáltan visszavonul vagy lázadón menekülni próbál. A disznó nagysága szerint, néha több embernek kell lefognia a menekülni próbáló áldozatot, ahhoz hogy a böllér (ez egy mesterség) tájegység szerint átszúrja a szívét vagy elvágja a torka alatt található ütôereket a kétségbeesetten kapálódzó állatnak. A hozzáértéstôl függ, hogy a sertés mennyi ideig hallatja halálhörgésbe, gurgulázásba fulló visítását, amit az asszony, a leánynépség és a kicsik rendszerint a zárt ablakok mögül befogott füllel, néha még könnyezve vészelnek át. Mert tudják, hogy a malac, amely kiskutyamódra követte ôket, s megértette a szavukat is talán, nincs többé, de azért legtöbbször már maga az asszony szalad a tállal felfogni a vért, hogy semmi ne menjen kárba.

Az állat még meleg, amikor gyorstüzû szalmamáglya közepén égetik pirosra bôrét, s bizony nemegyszer megtörtént, hogy utolsó erejével a lángoló szalmával a hátán vakon rohanni kezdett. Ezt a tûzijátékot vagy "máglyahalált" már a gyerekek is végignézik. A vakargatás, csutakolás után a vágás módja szerint hátára vagy hasmánt fektetik a disznót és megkezdôdik a feldarabolás. Jut a kicsiknek fülvég, farkinca, amit már ropogtatni is lehet.

Az arra kiszemelt húsdarabokat ôrlôgépen felvagdalják, majd a disznóból kiszedett és kellôen megmosott bélbe toszogatják. Ez a legfinomabb "hús": a kolbász.

No de nem szándékoztam disznóvágási szaktanácsadóvá avanzsálni, csupán a "rémségeket" ecseteltem, amelyek szenvedôje a disznó.

Most már valahol úgy gondolják, hogy ha gépesítve ejtjük meg ezeket a borzalmakat, a világ szeme elôl eldugva, valamilyen vágóterem mélyén, akkor ezek már kevésbé lesznek borzalmasak. Mert a higiéniai szempontok biztosítása a kultúrától függ és nem a helytôl. Ha a központi vágóhíd dolgozója azzal a csizmával utazik a villamoson haza, amellyel majd másnap a parizert tapossa (saját szememmel láttam), nemigen szól amellett, hogy bent jobb lenne a helyzet mint kint. S ne feledjük, az utóbbi évek nagy állatáldozataira az összetömörített, "tudományosan" etetett, pontosabban táplált állatok miatt került sor. Nem beszélve a szerencsétlenebbekrôl, amelyeket szinte élve fordítanak ki bôrükbôl, s hadd említsem a "szótlan" halakat, amelyeket jobb esetben hagyják megfulladni s csak azután szórják rájuk a sót vagy jeget.

A disznóölés, lehet az atavisztikus áldozati szertartások nyomán: ünnep. Így látta ezt Hobán Jenô s megírta Ünnep címû versében — a disznó szemszögébôl, de éppen nem orwelli szemlélettel —, amelyben a vásárra vitt disznó a biztos halálba megy, s nem vesz észre ebbôl semmit: — Jó, jó, azért ne keveredjünk. / Valami ünnepre jöhettünk. / Viseljük illendôn magunk, / ha már oly rangosak vagyunk — s végül elábrándozik "élni szép". Mintha csak magunk lennénk, ahogy sétálunk be a biztos kifejletbe, s talán csak tetszelgünk megunknak, hogy nem veszünk észre semmit.

A disznóölés szertartásának visszásságát próbálom ecsetelni e sorokkal: Állok a lábamon, alig a szesztôl, / vagy a világ mi feldôl, / a disznóperzsszagú téltôl? — s máig sem tudom, hogy üzenete vagy vershibái miatt fogadták hidegen a verstudók. De íme, a világ dülöngélni kezd, a Mozart zenére inkább hízó disznó megölése kapcsán. Ez a zenei vagy biológiai "felfedezés" még jól is jöhet az anyagi és helyiséggondokkal birkózó filharmóniának, mert gondolom nem a disznót kell a koncertterembe vinni majd, hanem a zenészek játsszák majd az ólakban, istállókban preferencia szerint (mármint az állatok kívánalma szerint) Mozartot a disznóknak, Bachot a teheneknek. Vagy talán a génkutatók oldják meg a helyzetet, akik már a tollatlan tyúkot "megteremtették" (hogy inkább a tojástermelésre koncentráljon az a fránya, s különben is a tyúktoll haszontalan), sôt a gyapját "önként" levedlô juhot is, hogy nyírni se kelljen. Várom a génkezelt disznót, amelyik majd vér nélkül válik kolbásszá. Na, de addig!

A disznónak így is, úgy is el kell pusztulnia, s ha nem veszünk részt benne, a torára sem vagyunk jogosultak, s mi is csak táplálkozni fogunk és nem enni.

Jó étvágyat a téli "disznóságokhoz", s szilveszterkor legalább a szerencsemalac füléhez férjenek hozzá, ha már a malacot nem maguk nyerik, mert az már disznó szerencse volna!

Y. Szabó Gyula

Itt a piros! — hol a piros?

(3. old.)

Ahogy véget ért a Falumûsor a TVR1-en, két dolog szökkent az agyamba: gondolkozzam vagy se — nyerjek, vagy hagyjam futni az alkalmat. Nagyvonalúan hagyni kéne, el kellene szalasztani az alkalmat, ha már a hazai lottó nem hozott lázba, s a magyarországi ötmilliárd forint se vett rá a lottó-turizmusra. Ez a mostani lehetôség kismiska, de megérne egy négyezer lejes bélyeget, egy ív papírt s a borítékot — a tét három köbméter fa. Ez darabolva, hasogatva, kirakva cirka öt méter, amolyan 2,5 milliót nyerhetnék. Ez sincs minden bokorban, azaz borítékos sorsjegyben. A kérdésen töprengek: gondolkodjam-e vagy sem, rittyentsek a karácsonyfa alá két nagy szekér fát az asszonynak meg magamnak? A fa melegét, az én nyereményem, aztán fele-fele alapon elélvezzük. Munkát csinálnék magamnak a nyereménnyel, mert a mezôgazdasági lottónak esze ágában sem lenne a feldarabolt tüzelôt nyertes házamhoz szállítani — nincs rá berendezkedve.

Nagyon simán nyerném a három köbméter fát. Esélyem növelendô: ismerôseim, rokonaim s néhány elhalálozott falustársam helyett is küldenék egy-egy helyes választ. Semmi erkölcstelen nincs abban, ha aluszékony falubeli helyett játszom, csak hadd irigyeljen ország-világ elôtt, kacagtassa magát: így jár az, aki nem száll be a mezôgazdasági lottóba. Gyalázatosan ténykedek az elhalálozottak nevében? Dehogy! Csak az élôk tudják megválaszolni a gondolkodásra ösztökélô kérdést: hánykor kezdôdik a Falumûsor? A helyettük küldendô válaszomban a halottak iránti jótékonyság lappang. Elhalmozom szerencsével, ami némileg késve érkezett ugyan, de a fát eltüzeljük az ô emlékezetére.

Az ügylet, mint említettem, a kezdeti fázisban akad el: gondolkozzam-e a helyes válaszon, a Falumûsor kezdetének idôpontján? Nekem a gondolkodás nehezemre esik, már reggelente gyötör: keljek-e vagy se? Szerencsére a Falumûsor kezdetén már talpon vagyok, a fotelben. Megkutyálom magam: nem töröm a fejem! A gondolkodás helyett legszívesebben fát vágnék, de azt elôbb el kell nyerni. Kedvelt mûsorom kezdési idôpontját úgy tudom, mint az ábécét vagy az egyszeregyet, de illetlenség volna csak úgy beköpni a három köbméter fáért. A biztonság kedvéért kimásolom a mûsorfüzetbôl a fél tizenegyet, ami tíz harmincnak is megfelel. A kétféle helyes válaszért nekem fa dukál! Meg sem fordul a fejemben, hogy más is válaszküldésre vetemedne, így gondolkodás nélkül kimásolja az órát a mûsorból. A száz borítékom egyike csak kitesz magáért, egy halott nevében fát hoz a házhoz.

A fa igenis a házhoz jön, mégcsak nem is az erdôrôl. A mezôgazdasági lottó csak úgy kapásból felmobiloz egy Isten háta mögötti rendôrséget, küldjenek két szekerecske fát a haza oltáráról nekem, a nyertesnek. Ezek szabadkoznak, hogy a környékükön nem sikerült még egy szekerecske fát se elkobozni — ilyen átiratot kapok — az erkölcsök feljavulása miatt, a konfiskálás önmagától felszámolódott. A lerakatuk üres, de se szeri, se száma a csemetéknek.

Nem megy ki a fejembôl a mûsorom kezdési idôpontja. Épp akkor húzzák az elsôt vagy a másodikat a toronyban — templomba kéne menni. Mentegetôzött is a mûsor az egybeesés miatt. Ez mi? Az ilyen vasárnap délelôtt rendezendô kultúrtevékenységnek igen komoly, kötelezô érvényû hagyománya van. Mentül többen nézzük a Falumûsort, annál kevesebben lesznek a templomban. A hajdani pionírtevékenységek pont vasárnap délelôtt ejtôdtek meg, a kulákok harangszóra seperték az utcát az ötvenes években. Meg lehetne ismételni az adást, ha a sok csiricsárit lehet. Még mit ne? Képes lennék az ismétlésre is válaszokat küldeni, hat méter fájába kerülnék a mezôgazdasági lottónak, aztán az unszolásra rengeteg traktort vásárolnék állami támogatással. Ez nem olyan biztos, mint a falottó nyereménye, mert ilyen támogatásos ígérgetésre volt már példa. Jelentkezett a ténylegesen támogatásra jogosult, s hüledezve látta: nincs ott a piros.

Cserés Ferenc

Szilveszteri morzsák

Mobilitás

(3. old.)

— Hát, akkor a következôket csináld: az egérkurzort rávezeted a Start gombra, a megjelenô menübôl kiválasztod a Shut down (Lezárás) opciót. Rákattintasz a tényleges lezárásra, és megvárod, amíg a kék hátterû képernyô átvált feketébe. A narancssárga angol szöveg arról tájékoztat, hogy most már "fizikailag" is megnyomhatod a kikapcsológombot. OK? Szia!

A fenti monológot egy szombat délután mondtam a maroktelefonomba, cseresznyeszedés közben. Hogy egészen pontosan elképzelhetô legyen a helyzet: a létra legfelsô fokán, a keresztlécen álltam mindkét lábbal, bal kezemben kapaszkodtam a fába, jobb kezemben tartottam a mobilt, és veszettül próbáltam visszatartani a röhögôgörcsöt, ugyanis barátaim lenn jobbra-balra gurultak a nevetéstôl, miközben távoktatást tartottam a szerkesztôségben lévô kollégának, aki nem tudta lekapcsolni a számítógépet.

Hja, hogy mi mindenért szokták az embert hívni a szerkesztôségbôl? Szinte elképzelhetetlen. Most nem arra gondolok, amikor elküldenek valahová (nem a melegebb éghajlatra), megkérdeznek egy nevet, címet, akármit, tanácsot kérnek az embertôl vagy letolják... A képbe az is belefér, hogy a kolléga megéhezik, és szól nekem, hogy hozzak uzsonnát. A csúcstechnika átka szerint természetesen az is elôfordult, hogy a szomszéd szobából hívtak fel, mert nem tudták, hogy már megérkeztem.

Még két esetrôl szólnék. Vasárnap délelôtt, séta botanikus kertben, a melegházban a kaktuszokat bámulom, amikor megszólal a telefonom. S kiderül, hogy a szerkesztôségben nem tudnak bemenni az egyik szobába, s én vagyok közel-távol az egyetlen megoldási lehetôség. Mit tesz ilyenkor az emberfia? Sóhajt egyet, aztán leballag, s ellátja a hopmesteri feladatot.

Más. Befejezôdött a mûszak, a sportcsarnok elôtti szabadtéren egyik kedvenc együttesem koncertezik, rég nem láttam ôket. Éppen szállnék le a villamosról, amikor cseng a mobil, aztán lemerül szegény (este van már, "ô" is kifáradt), viszont a kijelzôn látom, hogy a szerkesztôségbôl hív valaki... Az elôzenekar befejezte már, kedvenceim hangolnak, keresek a közelben egy kártyás készüléket, s felhívom a munkahelyem. Az veszi fel, aki hívott, kétségbeesett fiatal kollégám szaggatott hangja:

— Te vagy az, Öcsike? Jaj, de jó, hogy visszahívtál! Messze vagy? Ugyanis bezártak minket ide...

Kiderül, hogy az utolsók közt távozó valóban elfelejtette megnézni, van-e még valaki a szerkesztôségben. S nem is egy, hanem két ember...

Gondolataim ekkor nem tûrték volna meg a nyomdafestéket. De taxiba ültem, és nyilván "kimentettem" bajba jutott embertársaimat.

Megszólal a csengôhang, a Híd a Kwai folyón dallamának fô motívuma... A kijelzôn kiírja, hogy SZABADSÁG. Ezek után pedig immár bármi megtörténhet...

Póka János András

Baloldali Szabadság-szeretet

(3. old.)

Viszonylag korán kelô (?), de mindenképp peches kolléga létemre egyik reggel is én vettem fel a vadul berregô szerkesztôségi telefon kagylóját. A túloldalról vidéki hölgy záporozta fülembe panaszát:

— Maguk mit csinálnak ott, nem kaptam meg a csütörtöki lapszámot és most nem tudom, mikor nézzem meg a tévében a hét végén a filmsorozatomat! Ugyanez történt a múlt héten is! Elhatároztam, hogy többet elô sem fizetek a Szabadságra!

— De kedves hölgyem, értse meg, a terjesztést nem mi végezzük, hanem az erre szakosodott vállalatok. Az Ön esetében, azt hiszem, a Román Posta. Náluk kell reklamálni!

— Maguk nézzenek utána és csináljanak rendet ebben a kérdésben!

— Még egyszer, magyarul mondom: mi nem szólhatunk bele az újság kihordásába! A trehányság országos betegség, még a sokoldalúan fejlett kommunizmus építésének idejébôl örökölte a nép!

És megismételt fenyegetésére, hogy lemond lapunkról, még hozzátettem: "különben sem erôszak a disznótor". Válaszul úgy lecsapta a kagylót, mintha egy ajtót vágott volna be az orrom elôtt.

Néhány perc múlva ismét jelentkezett a hölgyemény. Valamivel nyugodtabb hangon azt közölte velem, hogy lehet, meggondolja dolgot az elôfizetéssel kapcsolatban, de vegyem tudomásul: ebben az országban sokoldalúan fejlett kapitalizmust csak sokoldalúan fejlett szocialistákkal lehet építeni.

Ördög I. Béla

Pennátlanság

(3. old.)

Nincs mivel írnom. Állandóan elszedik a golyóstollamat. Merthogy nekem úgyis van írószerszámom!

Tolltalanságom története tulajdonképpen 1972-re nyúlik vissza. Ekkor alapította akkori fôszerkesztônk a Penna-díjat, amit év végén ítéltek oda egy-egy újságírónak. Kis cédulára mindenki felírt egy nevet és az indoklást. Aztán az év végi ünnepségen kinyitogatták ezeket a cédulácskákat és felolvasták ôket. A jelölések megindoklása általában humorosan történt. Akkoriban mindenbôl viccet csináltunk. Csak így lehetett átvészelni azokat az idôket. A díjat az akkor még ritkaságszámba menô kínai töltôtoll képezte, amire bevésették: "Penna-díj". Váltották egymást az évek és a fônökök, s akárcsak a parlamentben, változott a Penna-díjas megválasztási módozata is. Indokolni már nem kellett, csak a név került a cédulára. Aztán már csak a szerkesztôk szavazhattak, s a toll szárából is eltûnt a felirat. ’89-ben jött a nagy "durranás". Változott a lap neve, változtak a szerkesztôk és persze a fônökök. A díj maradt.

A történet másik szála a 2002 nyaránál kezdôdik. Ugyanis egyik kolléga kutyája ekkor kódorgott el hazulról. Majd érdekes körülmények között megkerült. A sztori nagyon tetszett nekem, gondoltam megosztom másokkal is. És a történet bekerült az újságba. Aztán egy másik, és még egy, majd be kellett tömni egy lyukat a kettesen, hát oda is került egy kis sztori és így tovább, az év végéig. S ha már ilyen szépen "pennaforgatóvá" váltam más bokros szerkesztôségi teendôim mellett, hát gondolták kollégáim, nekem adják a "forgatni valót". (Legalább nem civakodnak érte egymás között!) És úgy lôn! Megkaptam a Penna-díjat. Meg ám, de penna nélkül.

És azóta nincs mivel írnom! Mert a pasztástollaimat mindegyre elszedik az asztalomról.

B. É.

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Bérek és nyugdíjak új adótáblázata

(4. old.)

Január elsejétôl új adózási táblázat lépett életbe. A pénzügyminisztérium által kidolgozott 1848/2003. számú Rendelet értelmében a 2,4 millió lej alatti havi jövedelmek után 2004-ben 18 százalékos adót kell fizetni.

A 2 400 000 lejtôl 5,8 millió lejig terjedô havi jövedelmeket 432 000 lej plusz a 2,4 milliót meghaladó összeg 23 százalékát kitevô adó terheli. Az 5 800 001 lejtôl 9,3 millió lejig terjedô havi jövedelmek után 1 214 000 lejt plusz az 5,8 millió lejt meghaladó összeg 28 százalékát kell adózni. 9 300 001 és 13 millió lej közötti havi jövedelmekre pedig 2 194 000 lej plusz a 9,3 millió lej fölötti rész 34 százaléka az adó. 13 millió lej fölötti havi jövedelmek esetében az adó 3 452 000 lej, plusz a 13 millió lej fö-lötti rész 40 százaléka.

Az adóalapot minden egyes adófizetô havi kétmillió lejes személyes kerettel csökkentheti, a nyugdíjasok pedig csak havi 8 millió lej fölötti ellátmány esetében adóznak. A nyugdíjpont értéke január elsejétôl 2 652 000 lej, azaz 64 euró.

Egyre több kábítószer érkezik Romániába

(4. old.)

112 kilogrammnyi heroint találtak a magyar vámosok december 23-án a Temes megyei csanádi határátkelô magyar oldalán egy román mikrobuszban, amelyet a román oldalon ellenôriztek ugyan, de mivel semmilyen rendellenességet nem tapasztaltak, a határon átengedték.

Emiatt az utóbbi napokban a vámhatóságok megerôsítették az el-lenôrzéseket, riadókészültségbe helyezték a vámosokat, s az ügy tisztázása érdekében vizsgálatot indítottak, miközben a csanádi román vámosokat leváltották.

Január másodikán el is fogtak a gyurgyevói határátkelônél egy bolgár gépkocsiban utazó bolgár és török állampolgároknál néhány gramm saját használatra szánt heroint.

A határrendészeti szervek erre reagálva közölték: a hazai határátkelôhelyeken tavaly két tonnányi kábítószert foglaltak le, ami a korábbi évi mennyiség háromszorosát jelentette. A hatóság elismerte: Románia a kelet–nyugati irányú kábítószer-csempészeti hálózatok útjában fekszik, a drogok fôképpen a bolgár–román határon érkeznek az országba, s a román–magyar határon keresztül jutnak ki Nyugat-Európába. Ugyanakkor növekedett a hazai fogyasztás, amelyhez a megfelelô felvilágosító és nevelô programok hiánya is hozzájárult.

A határrendészet adatai szerint tavaly a vámhatóságok a román határ-átkelôknél 97 gramm hasist, 203,814 kg heroint, 464 gramm ópiumot, 1,65 tonna vadkendert, 59 gramm marihuánát, 2,552 kg afetamin-tablettát és 75 kilogrammnál nagyobb mennyiségû kábítószer-alapanyagot foglaltak le.

A csanádi fogást a hatóságok azzal magyarázták, hogy a magyar vámosok "más forrásból" származó értesülések alapján találtak rá a heroin-szállítmányra.

A Hetek februárban tárgyalnak a dollár gyengeségérôl

(4. old.)

A hét legfejlettebb ipari ország, a Hetek pénzügyminiszterei következô, februári találkozójukon tárgyalnak a dollár gyengeségérôl, amely az EU-országokban egyre növekvô aggodalmat vált ki.

A Hetek forrásaiból származó értesülés szerint a kétnapos találkozóra a floridai Boca Ratonban kerül sor, február 6-tól.

Az euró tavaly közel 20 százalékot erôsödött. Bár a legnagyobb uniós gazdaság, Németország kormánya úgy nyilatkozott: nyugodt az euróárfolyammal kapcsolatban — mivel a német exportôrök ennek ellenére, nagymértékben versenyképesek — az Európai Központi Bank egyre inkább azon a véleményen van, hogy a túlzottan erôs euró alááshatja az uniós gazdasági fellendülést.

Az euró–dollár árfolyam az elmúlt héten újabb történelmi csúcsokat döntött, s meghaladta az 1 euró=1,26 dollár küszöböt is. Szakértôk úgy vélik, hogy a következô idôszakban a dollárra nehezedô nyomás nem fog csökkenni.

Hatályon kívül helyezik a szlovák státustörvényt

(4. old.)

Várhatóan még az uniós csatlakozás elôtt hatálytalanítják a Szlovákia határain kívül élô szlovákok anyaországi státusáról rendelkezô törvényt, mert a jelenlegi jogszabály az Európai Unió részérôl elfogadhatatlan.

Errôl a határon túli szlovákok ügyeinek pozsonyi kormánybiztosa nyilatkozott pénteken a SITA hírügynökségnek. Claude Baláz jelezte, hogy az idejétmúlt "szlovák státustörvény" érvénytelenítését fogja indítványozni. A jelenleg hatályos jogszabály helyett ki kell alakítani a határon túli szlovákokkal való törôdés megfelelô állami politikáját, ezért arra készül, hogy ennek tíz évre szó koncepcióját terjeszti majd a kormány elé.

Baláz szerint Szlovákia az uniós csatlakozásig végérvényesen hatálytalanítani lesz köteles a határon túli szlovákok anyaországi státusát szabályozó törvény még érvényben lévô rendelkezéseit, így az átmeneti lakhelyhez és a szlovákiai munkavállaláshoz való elôjogokat, mert az unióban ez a gyakorlat már a nem szlovák nemzetiségû idegen állampolgárok diszkriminációjának minôsülne.

Ugyanakkor bírálta a jelenlegi gyakorlatot, melynek értelmében az Ukrajnából, vagy a volt Jugoszláviából visszatelepülô szlovákok szlovák állampolgárságért folyamodó kérelmét személyenként húszezer korona illeték kifizetéséhez kötik.

A szlovák státustörvény megszûntével megszûnnének az úgynevezett szlovákigazolványok is. A kormánybiztos indítványa szerint a határon túli szlovákokkal való törôdés céljaira költségvetésbôl elkülönített keretre, az eddigi ráfordításoknál több pénzre lesz szükség.

Szlovákia eddig közvetlen módon nem, csupán szerény ösztöndíjakkal, az elmúlt évben mindössze ötmillió koronával támogatta a külföldi szlovákokat. Claude Baláz szerint a jövôben ezt az összeget megtízszereznék. Példaként említette, hogy Magyarország 2004-ben nyolcmilliárd forintnál nagyobb összeget fordít a határon túli magyarok támogatására, de ezen túlmenôen a Határon Túli Magyarok Hivatala az állami költségvetésbôl még további 471 millió forintot költ erre a célra.

Azokkal együtt, akik szlovák állampolgárként tartósan külföldön élnek, jelenleg mintegy két és félmillió határon túli szlovákot tartanak számon. Jelenleg évente körülbelül tíz-ezer, de az uniós csatlakozás után várhatóan ennél is több szlovák állampolgár költözik majd el Szlovákiából, akikkel valamilyen módon törôdni kell — mondta a kormánybiztos.

Óévbúcsúztató Pozsonyban a Szent Korona alatt

(4. old.)

A magyar koronázási jelvény, a Szent Korona lézerképe lebegett az óévet búcsúztató és az új esztendôt köszöntô éjszakán Pozsony óvárosának fôtere felett.

A városi magisztrátus úgy ítélte meg, hogy az egykori koronázó város jelképe ma is méltó módon szimbolizálhatja Pozsony múltját, jelenét és jövôjét. Andrej Durkovsky fôpolgármester szóvivôje, Milan Vajda nyilatkozata szerint a Szent Korona éjfélkor magasba emelkedô lézerképével "az Európai Unió új szellemi központjává" kívánták avatni a várost. A pozsonyi Várhegy lábánál álló koronázási templom, a Szent Márton székesegyház tornyának csúcsán a Szent Korona hatalmas, három mázsányi súlyú, aranyozott mása látható. A mohácsi vész után a magyar államiság jelképét a koronázási ékszerekkel együtt hosszú ideig a pozsonyi várban ôrizték és a koronázások alkalmával használták.

Dollármilliókat fizettünk ki VISA-kártyával

(4. old.)

Tavaly a román állampolgárok több mint 33 millió dollárnak megfelelô összeget fizettek ki VISA-kártyáikkal csak a szállodákban, a benzinkutaknál és az élelmiszerboltokban.

A kimutatások szerint a legtöbbször turisztikai szolgáltatások kiegyenlítése végett fizettünk VISÁ-val. A hotelekben és motelekben kártyával kifizetett szolgáltatások értéke tavaly 13,864 millió dollárra rúgott, ami a korábbi évhez képest 62 százalékos növekedésnek felel meg.

A benzinkutaknál 11,116 millió dollárt, az élelmiszeri boltokban és áruházakban pedig 8,245 millió dollárt fizettünk VISA-kártyával. Ruházati és lábbeli szaküzletekben a kártyával fizetett összeg 7,914 millió dollárra rúgott, s az ékszerboltokban pedig 1,744 millió dollárt hagytak a hazai VISA-tulajdonosok. 3,394 millió dollárt éttermekben, 1,58 millió dollárt pedig repülôjegyekre költöttek a VISÁ-sok.

KÖRKÉP

Utasszállító gép zuhant a Vörös-tengerbe

(5. old.)

A Flash Air egyiptomi légitársaság Boeing 737 típusú gépe charterjáratban Sarm-el-Sejk egyiptomi üdülôhelyrôl a francia fôváros felé indult a hajnali órákban. A gép üzemanyag-felvétel céljából rövid idôre leszállt volna Kairóban, és 9 órakor kellett volna landolnia a párizsi Charles de Gaulle repülôtéren. Röviddel a felszállás után azonban eltûnt a légiirányítók radarjairól, s kevéssel késôbb megtalálták a gép roncsait a tengerben, Sarm-el-Sejktôl 15 kilométernyire délre. A légi jármû nem adott semmilyen vészjelzést a szerencsétlenség elôtt. Az idô tiszta volt a térségben a szerencsétlenség idején.

Az egyiptomi és a francia hatóságok egybehangzó véleménye szerint a katasztrófát biztosan nem terrorcselekmény okozta, mûszaki hiba történt. A pilóta nem sokkal felszállás után hibákat észlelt, és megpróbálta visszafordítani a gépet, de mivel még alacsonyan repültek, nem tudta visszatéríteni a jármûvet a Sarm-el-Sejk-i repülôtérre. Ahmed Safik egyiptomi polgári légi forgalmi miniszter hangsúlyozta, hogy a gép tökéletesen alkalmas volt a repülésre, elvégeztek rajta minden megkívánt ellenôrzést. A repülési adatokat rögzítô fekete dobozt még nem találták meg — mondta a miniszter.

Safik a Sarm-el-Sejk-i repülôtér irányítótornyában rögzített adatok alapján elmondta: a gép gond nélkül emelkedett fel másfél kilométeres magasságra. Ekkor a pilóta az útirány tartása miatt balra döntötte a Boeinget. Ezt követôen történhetett valami, mert a repülô jobbra lendült ki, és váratlanul jobbra fordult, majd 17 másodperc múlva a tengerbe vágódott.

A miniszter utalt arra, hogy szemtanúk beszámolója szerint a Boeing törzse egyben volt, amikor a vízbe zuhant. Most arra összpontosítanak, hogy megtalálják a pilótafülkét, amely feltételezhetôen nem szakadt darabokra. A roncsok felkutatása azonban nehéz feladatnak ígérkezik, mert a katasztrófa helyszínén 300 méter mély a tenger — fûzte hozzá.

A tárcavezetô szerint az, hogy a pilóta nem adott le vészjelzést, több oknak tudható be. Lehet, hogy a gép irányban tartására tett kísérlet kötötte le, de az is elképzelhetô: rádióadója felmondta a szolgálatot.

Az egyiptomi minisztérium az utaslista alapján közölte, hogy a gépen tartózkodó 148 emberbôl 133 francia turista, egy marokkói és egy japán nô volt, valamint 13 fônyi az egyiptomi személyzet. A francia közlekedési minisztérium úgy tudja, hogy 127 francia utazott a gépen. Diplomaták szerint az eltérés abból adódik, hogy a jegyet vásárlók listája eltér a gépre valójában felszállókétól.

Sok szabadságról hazatérô gyermekes család utazott a gépen, volt közöttük egy 11 tagú is.

Dominique Perben francia igazságügy-miniszter kérte az illetékes francia ügyészséget, hogy indítson vizsgálatot a katasztrófa okának kiderítésére. A minisztérium szóvivôje szerint nem arról van szó, hogy bármilyen elôítéletük lenne az egyiptomiakkal szemben a szerencsétlenséggel kapcsolatban, de a vizsgálattal lehet megteremteni a francia és az egyiptomi nyomozók közös munkájának keretét.

Párizs korábban közölte: szakértôket akar küldeni Egyiptomba, hogy segítsenek az egyiptomi hatóságoknak kideríteni a szerencsétlenség okát, és azonosítani az áldozatokat. Ahmed Maher egyiptomi külügyminiszter erre válaszul közölte, hogy Egyiptom szívesen lát bármilyen francia küldöttséget, de a baleset kivizsgálását az egyiptomi hatóságok fogják elvégezni.

Jacques Chirac francia elnök a szerencsétlenség ügyében telefonon felhívta Hoszni Mubarak egyiptomi államfôt, s részvétüket nyilvánították az áldozatok miatt. Együttérzését fejezte ki II. János Pál pápa, II. Erzsébet angol királynô, I. János Károly spanyol király, Colin Powell amerikai külügyminiszter és Emile Lahud libanoni államfô is. Részvétüzenetet küldött Kairóba Ion Iliescu elnök és Adrian Nãstase kormányfô is.

Jean-Marie Lustiger bíboros, Párizs érseke vasárnap a francia fôváros N ô tre-Dame székesegyházában misét celebrált a légi szerencsétlenség áldozatainak a lelki üdvéért.

Több gép egyidejû eltérítését tervezte az al-Kaida
Vagy az amerikai titkosszolgálatok ismét bakot lôttek?

(5. old.)

Több utasszállító repülôgép egyidejû eltérítését tervezte az év végi ünnepek környékén az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat, amely a gépeket ki-emelkedô jelentôségû amerikai célpontoknak akarta nekivezetni, és ez indokolta az elmúlt napok sorozatos járattörléseit — írta a The Sunday Times.

A vezetô vasárnapi brit lap egy név nélkül idézett, magas rangú hírszerzési illetékesre hivatkozva azt írta, hogy az eltérített gépekkel az akció kitervelôi egyebek mellett washingtoni, New York-i és Los Angeles-i létesítményeket akartak lerombolni.

Az amerikai Központi Hírszerzô Ügynökség (CIA) arra a következtetésre jutott, hogy a terroristák ezzel egy idôben egy alaszkai olajterminál, valamint az Egyesült Államok keleti partjának több atomerômûve ellen is támadást terveztek — áll a cikkben.

A The Sunday Times forrása szerint a hatóságokat egy informátor riasztotta, aki arról számolt be az ünnepek elôtt, hogy iszlám szélsôségesek a British Airways, az Air France és az Aeromexico járatait próbálják majd hatalmukba keríteni.

Az elmúlt év utolsó napjaiban éppen ezt a három nagy légitársaságot sújtották sorozatos járattörlések. A francia nemzeti légitársaság hat Párizs–Los Angeles járatát törölték karácsony környékén, az Aeromexico két Los Angeles-i járatát volt kénytelen amerikai követelésre törölni, a British Airways pedig egymás után két napon — csütörtökön és pénteken — nem indította el ugyanazt a washingtoni járatát.

A brit cég 223-as járata, amely a londoni Heathrow repülôtérrôl közlekedik délutánonként a washingtoni Dulles légi kikötôbe, szombaton már elindult ugyan, de csak három és fél órás késéssel, mivel az amerikai hatóságok még egyszer ellenôrizték az utaslistát.

Korábbi hétvégi londoni sajtóértesülések arról szóltak, hogy a BA 223-as utaslistáján mindkét napon feltûnt egy név, amely szerepel a terroristagyanús személyekrôl összeállított amerikai listán.

A The Sunday Times értesülése szerint az al-Kaida újabb repülôgép-eltérítési tervét felfedô informátor kifejezetten meg is nevezte a BA 223-ast, mint a merénylet tervezôi által kiszemelt járatok egyikét.

A célba vett létesítmények egyike a brit lap szerint a csaknem 1300 kilométeres alaszkai olajvezeték végállomása, Valdez lett volna. A The Sunday Times úgy tudja, hogy az olajkikötôben fel is függesztették a tartályhajók berakodását. Az alaszkai vezeték adja az Egyesült Államok olajellátásának 17 százalékát.

Kiderült azonban, hogy az amerikai hatóságok tévedése miatt kellett földre parancsolni karácsonykor az Air France francia légitársaság hat, Párizsból Los Angelesbe, illetve onnan visszafelé tartó járatát. Az FBI párizsi képviselôje három nappal karácsony elôtt hat névbôl álló listát adott át a francia rend-ôrségnek, s közölte: az amerikai hírszerzés információi szerint az al-Kaida terrorszervezethez tartozó személyek egy Air France-gépet akarnak eltéríteni, hogy az azután valahol az Egyesült Államokban, valószínûleg Kaliforniában lezuhanjon. Két napig tartó tárgyalássorozat nyomán (amelybe amerikai részrôl Colin Powell külügyminiszter is bekapcsolódott), a francia kormány végül beleegyezett, hogy törölnek három, Párizsból Los Angelesbe menô járatot (ennek nyomán értelemszerûen három Los Angeles–Párizs járat is kimaradt), s az amerikai listán szereplô személyeket ôrizetbe veszik.

Azonban kiderült, hogy szó sincs nemzetközi összeesküvésrôl, az amerikaiak egyszerûen tévedtek a személyek azonosításánál. Az egyik gyanúsítottról azt hitték, hogy tunéziai bázisú terrorcsoport vezetôje, ám a valóságban egy kisgyereket vettek ôrizetbe. Másik személy egyszerû biztosítási ügynökként dolgozott, egy harmadik pedig idôs kínai nô volt, aki egykoron éttermet üzemeltetett Párizsban. A kihallgatásokon részt vettek az amerikai repülésbiztonsági hivatal ügynökei is, de semmilyen gyanús tényre nem derült fény.

Oszama bin Laden él?

(5. old.)

Oszama bin Laden életben van — ezt tanúsítják német szakértôk szerint mindazok a videoképek és hangfelvételek, amelyeket az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat vezére terjesztett magáról azóta, hogy emberei 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokban végrehajtották tömeggyilkos merényleteiket.

A német Szövetségi Bûnügyi Hivatal (BKA) beszédfelismeréssel és hanghordozó-technikával foglalkozó bûnügyi szakemberei úgy értékelték, hogy a terrorista fônöknek és helyetteseinek minden megnyilatkozása valódi volt. Eszerint a bûnügyi technikusok a BKA vezetése számára készített jelentésükben kizárták régi képek és hangfelvételek összeillesztését és egyéb meghamisítását. Számba vették emellett a bin Laden-felvételek összes háttérzörejét is. Az egyiken például olyan madár csicsergése hallható, amely ornitológusok tudomása szerint csak egy bizonyos tájon fordul elô.

Kiderült továbbá, hogy bin Laden a hangfelvételekhez soha nem használt elavult magnókat, hanem minden bizonnyal modern számítógépes technikát alkalmaz. Az al-Kaida vezetésnek talán még hangstúdiója is van — vélik a német szakértôk.

Az újév köszöntése a nagyvilágban

(5. old.)

Egy külföldiek körében népszerû étterem ellen követtek el öngyilkos pokolgépes merényletet az óév utolsó napján annak ellenére, hogy az iraki fôvárosban állomásozó amerikai katonák, tekintettel az ünnepekre, megerôsített járôrözéseket folytattak.

Bagdad utcái általában kihaltak voltak az új esztendô beköszöntekor, amikor ismételten fegyverropogás zaja verte fel a csöndet. Ezek a lövések azonban nem irányultak senki ellen sem, csupán az iraki hagyományoknak megfelelôen rendeztek örömtüzet néhányan vaktában a levegôbe lôve.

Berlinben a Brandenburgi Kapunál 800 ezres tömeg gyûlt össze. Az emberek vidáman nyomultak át az építmény alatt, amely valaha a két német állam határa volt. A mulatozás biztonságára 800 rendôr ügyelt, míg 1400 tûzoltó helyezte magát készültségbe arra az esetre, ha a petárdák tüzet okoznának. A német fôváros szívében 4 színpadon zajló mûsorok szórakoztatták az embereket.

Párizsban, mint minden évben, most is a Champs-Élysées volt az utcai szilveszterezés központja. Mintegy 450 ezren vonultak végig a francia fôváros híres sugárútján, azaz nagyjából annyian, mint egy esztendeje. A vidáman hömpölygô tömeget vadul dudáló gépkocsik kísérték. A jelek szerint a nagy hideg és a lappangó terrorista veszély az idén sem lohasztotta le a párizsiak szilveszteri utcabálozási kedvét.

A moszkvaiakra "fehér szilveszter" köszöntött. A Vörös téren szilveszter éjjelén hatalmas pelyhekben hullt a hó. A Kreml tornyaira, a GUM nagyáruház homlokzatára és a Vaszilij Blazsennij templom hagymakupoláira méltóságteljes többszínû kivilágítás irányult. A rendôrök jelenlétüket azonban nyomatékosan kihangsúlyozták. Ha valaki csatlakozni akart a téren mulatozókhoz, annak három-négy ellenôrzôponton kellett átjutnia.

A terrortámadásoktól való félelem ellenére milliók ünnepelték az újév beköszöntét az utcákon és szórakozóhelyeken szerte a világon. A nagyvárosokban mindenütt szigorú biztonsági intézkedések vannak érvényben a fenyegetések miatt.

A 2004-es évet a Földön elôször a Hawaii és Ausztrália között fekvô Kiribati szigeten élô emberek köszönthették, egy órával késôbb pedig már az új-zélandiak koccintottak. Az ausztráliai Sydney kikötôjében színes tûzijáték várta a résztvevôket, akik nagy számban gyülekeztek a nagyváros utcáin. A Fülöp-szigeteken halálos áldozatokat követelt a szilveszteri ünneplés: Lucena település piacán 14 ember vesztette életét egy tûzben, amelyet petárdák berobbanása okozott.

Japánban készültségbe helyezték a rendôrségi alakulatokat, mivel a hatóságok arra számítanak, hogy közel 86 millió ember kerekedik fel, indul a közeli buddhista templomok felé az újév elsô napjaiban. A malajziai fôváros, Kuala Lumpur óriás ikertornyainál, a Petronas tornyoknál Abdullah Ahmad Badawi kormányfô együtt számolta a régi év utolsó másodperceit az ünneplô tömeggel.

Annak ellenére, hogy a kínai lakosság hagyományosan január 22-én ünnepli az újév beköszöntét, Kínában is nagyszabású partikat szerveztek szerda estére. Sanghaj belvárosában több ezer fiatal nézte meg a tûzijátékot és hallgatta meg a zenei elôadásokat. Tajvan fôvárosában, Tajpejben százezrek vonultak az utcára, hogy részt vegyenek a szabad ég alatt bemutatott ünnepi színházi elôadáson.

Összedôlt egy sziklatemplom Etiópiában

(5. old.)

Sziklába vájt, XIII. századi keresztény templom dôlt össze az észak-etiópiai Gonder tartományban, s a szerencsétlenségben legalább 15 hívô életét vesztette.

Az ortodox keresztény sziklatemplom mennyezete hétfôn, Szent Gábriel ünnepén omlott be minden elôzetes jelzés nélkül, de a mentôalakulatok még mindig kutatnak esetleges holttestek után a törmelék között. Tarekenge Emajnue tartományi tájékoztatási illetékes szerint félô, hogy a templom leomló mennyezete sok más hívôt is maga alá temetett.

A Szent Gábriel ünnepére összegyûlt hívek ezreinek nagy többsége a templomon kívül tartózkodott, amikor a mennyezet beomlott, de mintegy félezer ember tolongott a barlangszerû templom belsejében is a katasztrófa pillanatában. Aleble Kassie rendôrségi szóvivô szerint húsz embert sikerült kimenteni élve közvetlenül a szerencsétlenség után, de a megtalált 15 holttesten kívül további áldozatok is lehetségesek. A december 29-i szerencsétlenség híre csak napok múltán jutott el a világba, mivel a 800 éves templom Etiópia egyik távoli zugában, Addisz Abeba fôvárostól félezer kilométerre északkeletre található.

Úgy tudni, hogy a Mewa Tsadkan-i Gábriel-templom egyike az elsô három sziklatemplomnak, amelyeket a vallásosságáról híres XIII. századi etióp császár, Lalibela építtetett.

Etiópia híres a csupasz sziklába vájt évszázados templomok sokaságáról, amelyek közül sokat még ma is használnak és turisták csodálnak.

Halottaskocsival akart robbantani az ETA

(5. old.)

Hullaszállítóval akart végrehajtani véres merényletet a Baszk Haza és Szabadság (ETA) baszk terrorszervezet.

A spanyol rendôrség szombati közlése szerint a guruló pokolgéppé átpreparált halottaskocsit Vitoria baszk tartományi székhely igazságügyi palotájában állították volna le és robbantották volna fel.

A morbid merénylet elôkészületei már nagyon elôrehaladtak — derült ki azokból a dokumentumokból, amelyeket a Franciaországban egy hónapja letartóztatott ETA-vezér, Ibon Fernandez de Iradi elfogásakor találtak a hatóságok.

A terv szerint a halottaskocsit lopták volna, a bírósági épületbe való belépéskor pedig azt hazudták volna, hogy egy halottat visznek hatósági szemlére. A terrorszervezet mérlegelte azt is, hogy esetleg az ETA egyik tagja feküdne a koporsóba, és tettetné magát halottnak.

Az 1., 4., 5. oldalt szerkesztette: Tibori Szabó Zoltán

SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET

inter@aktív2

Számítástechnikai melléklet
Megjelenik kéthetente
V. évfolyam, 1. szám

Több mint felére csökkent az amerikai vízumlottóra jelentkezôk száma
Változatlan viszont az Egyesült Államok vonzereje

(6. old.)

Annak ellenére, hogy manapság vélt vagy valós okok miatt divatossá vált Amerika-ellenesnek lenni, az Egyesült Államok egyre több fiatalt varázsol el. Az Új Világ nyújtotta lehetôségek, a pénz és jólét továbbra is hatamas vonzerôt jelent azok számára, akik idehaza még nem alapítottak családot, és hisznek az amerikai álomban. De a családosok is eljátszadoznak a kivándorlás gondolatával vagy azok, akiknek rokonai, barátai már letepeledtek Amerikában. Számtalan fiatal a Work Experience, Summer Work USA típusú programok segítségével kijut az Államokba, és a vízum lejárta után illegálisan kint marad. Az alábbi cikkünk viszont azokról szól, akik törvényes módot keresnek arra, hogy kivándoroljanak Amerikába.

Fagyos december végi napon találkozom román újságíró kollégámmal. Számítógép elôtt ül egy közintézmény sajtóközpontjánál, a Google keresôprogram honlapját hozza be majd beírja: visa lottery. Az elsô találat a http://travel.state.gov/dv2005.html Az amerikai külügyminisztériumnak (State Department) ezen a weblapján részletesen elmagyarázzák a vízumlottó rendszerét, illetve tájékoztatnak arról, ebben az évben (a nyertesek 2005-ben kapnak green cardot, azaz zöld kártyát), mely országok állampolgárai pályázhatnak és melyek nem.

Fontos megjegyezni, hogy ebben az évben csakis elektronikus úton, pontosabban az internet segítségével lehet részt venni a vízumlottón. Az amerikai hatóságok a biztonság, az adatok pontossága és a hatékonyság érdekében döntöttek így. A vízumlottóra csupán 2003. november 1. és 2003. december 30. között lehetett jelentkezni a következô címen: www.dvlottery.state.gov A 2005-re érvényes vízumlottóra több ország állampolgárai nem jelentkezhettek, ugyanis az elmúlt öt év során "több, mint 50 ezer személyt küldtek" az Amerikai Egyesült Államokba. Szerencsére Románia nincs ezen a jegyzéken, de többek között rajta van Oroszország, India, az Egyesült Királyság (kivéve Észak-Írország), Mexikó, Pakisztán.

Harminc év alatti újságíró kollégám figyelmesen végigolvassa a fontosabb információkat: az amerikai tartózkodási engedélyt "nyert" 55 ezer személyt (ennyi a bevándorlási kvóta) számítógép választja ki, a szerencséseket 2004 májusa–júliusa között levélben értesítik, a többiek semmiféle tájékoztatást sem kapnak. Érdekes az is, hogy az amerikai konzulátusok és nagykövetségek sem tájékoztatják az érdeklôdöket. Amennyiben a vízumlottót megnyert személynek családja van, a feleség és a 21 év alatti nôtlen gyermekei követhetik ôt az Egyesült Államokba, pontosabban ôk is kapnak vízumot. A vízumlottón 55 ezren nyerhetnek, ôk 2004. október 1.–2005. szeptember 30. között kapnak speciális vízumot. A bevándorlásnak vagy a vízum kibocsátásának 2005. szeptember 30-ig meg kell történnie, ellenkezô esetben a nyertesek vagy családtagjaik elveszítik a beutazás jogát.

Kollégám utolsó pillanatban, azaz hétfôn, december 29-én kapott észbe jelentkezni. Elmondása szerint még két ismerôse elszaladt fényképet készíttetni. Az új rendszer szerint a fotónak nagyon pontos paramétereknek kell megfelelnie, ellenkezô esetben a számítógép figyelmezteti a jelentkezôt, hogy újból kell próbálkoznia. — Azt hallottam, hogy amennyiben jelentkezel a lottós módszerre, nem kapsz többé turista vízumot. Logikusnak tûnik, ugyanis ha egy alkalommal zöld kártyára pályázol, akkor az amerikaiak tudják, hogy végleg kint szándékozol maradni, és nem adnak többet turista vízumot — figyelmeztetem a kollégámat. Ugyanakkor eszembe jut, hogy az egyik közeli barátom még évekkel ezelôtt próbálkozott a vízumlottón és azóta két ízben is volt az Egyesült Államokba dolgozni. Szóval minden lehetséges. Saját tapasztalatom az, hogy az amerikai hatóságok még a szeptember 11-i terrortámadásokat követôen sem osztanak meg minden adatot egymással. Szóval amennyiben jelentekezel az egyesek által zöldkártya lottónak nevezett rendszerre, nem azt jelenti, hogy többé nem kapsz rendes vízumot Amerikába. Legalábbis elméletileg. Gyakorlatban lehet, hogy más a helyzet.

A New York Times internetes honlapja (www.nytimes.com) szerint érdekes módon ebben az évben csupán 5 millióan pályázták meg az amerikai vízumlottót, holott az elmúlt évek átlaga meghaladta a 13 (!) milliót. Mindenki egyetért viszont abban, hogy a hatalmas csökkenést korántsem az Egyesült Államok külpolitikája, az unilateralizmus miatti úgymond tiltakozás okozta. Ellenkezôleg: inkább az, hogy idéntôl a szerencsét próbálók kizárólag az internet segítségével férhetnek hozzá a pályázati ûrlaphoz. Eddig ezt hagyományos levélben lehetett elküldeni Amerikába. Az óceánon túli hatóságok szerint az új rendszer segítségével sikeresen kiszûrik majd azokat, akik két elektonikus ûrlapot töltenek ki annak érdekében, hogy növeljék esélyeiket. Amennyiben valakit nyakon csípnek, azonnal törlik ôt a számítógépes adatbázisból, nem vehet részt a sorsoláson, sôt, még a következô években meghirdetendô vízumlottóból is kizárják. — Több haveremnek segítettem elküldeni az elektronikus adatlapot s mire odajutottam, hogy én is ugyanezt tegyem, a honlap hibát jelzett — meséli az egyik barátom, majd hozzáteszi, hogy nem volt bátorsága másodszor is próbálkozni, nehogy a rendszer két bejelentkezést tartson nyilván.

Egyesek viszont azt állítják, hogy az Amerikába bevándorolni kívánó fiatalok más megoldásokat találtak céljuk elérése érdekében. Alulírottnak idén nyáron New Yorkban például azt mondták, hogy egy érdekházasság ára nem kevesebb, mint 10 ezer dollár. Az információt nem saját célra kértem...

Ugyanakkor a cikkem elején említett nyári táborok vagy négy hónapos munkatapasztalat kitûnô lehetôség arra, hogy a fiatalok kimehessenek az Egyesült Államokba, s a vízum lejártát követôen különbözô módszerek segítségével végleg vagy a zöld kártya esetleg az állampolgárság megszerzéséig ott is maradjanak.

Az amerikai külügyminisztérium (State Department) illetékesei az imént említett világhírû lapnak úgy nyilatkoztak, hogy a korábban használt rendszer nem tette minden esetben lehetôvé a kettôs bejelentkezések teljes kiszûrését. Ugyanakkor számtalan olyan esetrôl tudnak, amikor a már Amerika területén lévôk próbáltak meg a vízumlottó segítségével állandó és törvényes státuszt kapni. Mások viszont épp azért nem jelentkeznek, hogy ne fedjék fel törvénytelen ott-tartozkodásukat vagy egyszerûen nincs hozzáférésük digitális fényképezôgéphez, szkennerhez vagy nem rendelkeznek internet kapcsolattal.

Kolozsvárott a központi áruházban (Central) létrehozott iroda segített azonak, akik hisznek az amerikai álom megvalósulásában. Egyelôre még nem tudni, hány román állampolgár jelentkezett idén az amerikai vízumlottóra. Mindenesetre Oroszország idei kizárásával lényegesen megnôtt a siker lehetôsége.

Azt mondhatná az olvasó, hogy kár errôl a témáról most írni, amikor a december 30-i határidô már lejárt. De ne feledjük: 2004-ben ismét lehet jelentkezni az amerikai vízumlottóra. A cím: http://travel.state.gov/dv2005.html (az elektronikus ûrlap kitöltése elôtt elolvasandó információk), http://www.dvlottery.state.gov (az ûrlap).

Sok szerencsét!

Kiss Olivér,
koliver@emt.ro

Az Egyesült Államok csúcstechnikával ellenôrzi a be- és kiutazókat

(6. old.)

Egy külföldi hamarosan számíthat arra, hogy az amerikai határon lefényképezik, és ujjlenyomatot vesznek tôle. A központi költségvetésbôl 380 millió dollárt fordítanak a rendszer telepítésére, amelyet 2004 folyamán kiterjesztenek a kanadai és mexikói határra is, s végül pedig a világ összes amerikai nagykövetségére és konzulátusra. Itt minden beutazóval elbeszélgetnek, ami tovább nehezíti az amúgy is nehézkes vízumkérési eljárást. Azokat az országokat pedig, melyeknek állampolgárai vízummentesen utazhatnak az USA-ba, felkérik, hogy a lehetô leggyorsabban telepítsenek ôk is biometriás személyazonosító rendszereket.

IDG News service

HÍRBAZÁR

(6. old.)

@ Problémás az új Internet Explorer patch. A Microsoft böngészôjét javító, nem Redmond által készített biztonsági javítás több gondot okozhat, mint amennyit elhárít. Az Openwares.org által publikált (elsô) patch annak nyomán született meg, hogy az Internet Explorerben felfedezett egyes biztonsági hiányosságokat a Microsoft — egyelôre — nem javította ki. A weboldalon azért jelent meg a frissítés, mert annak készítôi úgy gondolták, nem várhat tovább a rések befoltozása. A patch azonban puffertúlcsordulási hibákat okozott. Körülbelül 6500 embert érint az eset, hozzávetôleg ennyien töltötték le az eredeti javítást; annak ellenére, hogy ennek beszerzését semelyik, IT-biztonsággal foglalkozó szakértô sem javasolta.

@ Ismét dátumkezelési válság fenyeget a világon. A PTC szoftverfejlesztô cég, amely termékek életciklus menedzsmentjével foglalkozó alkalmazások mérnökök és termékdesignerek számára való készítésével foglalkozik, rábukkant egy olyan dátumhibára, mely a 2000-es évvel kapcsolatos problémákra hasonlít. A vállalat szerint január 10-ét követôen számos termékük mûködésével kapcsolatban probléma merülhet fel. A UNIX operációs rendszer születésekor, 1970. január 1-jén ugyanis behatárolták a legnagyobb értelmezhetô idôtávot. Ez körülbelül 2 milliárd, egészen pontosan kettô a harmincegyediken, azaz 2 147 483 648 másodpercet jelent. A PTC programozói a fenti számnak — mint végtelennek — az alkalmazásával érték el a dátumok használatának pontosságát. Ez azonban azt jelenti, hogy 2004. január 10-én "lejárnak" a cég által készített alkalmazások (a többi UNIX-os program 2038-ig mûködôképes lesz). Ez azonban nem jár adatvesztéssel, igyekezett megnyugtatni mindenkit a szóvivô, annyit jelent "csupán", hogy a szoftverek egyszerûen nem lesznek mûködôképesek. www.terminal.hu

@ Mobilpiaci elôrejelzések 2004-re. A legutóbbi jelentésekbôl kiderül, hogy a mobiltelefonos eladási mutatók jövôre is javulni fognak, ami elsôsorban annak köszönhetô, hogy a fejlett országokban egyre többen cserélik le régi készülékeiket színes kijelzôs, integrált digitális fényképezôgépes modellekre, ezenkívül pedig a fejlôdô országokban számos új elôfizetôt tartsanak nyilván az operátorok.

A piacvezetô finn Nokia szerint az idei esztendôben mintegy 460 millió darab mobiltelefon talál gazdára, jövôre pedig ennél közel 10 százalékkal több új készülék kerül majd forgalomba.

SPORT

KÉZILABDA
Nincs szünet a nôi élvonalban

(8. old.)

Szinte kihagyás nélkül folytatódik a nôi élvonalbeli bajnokság mérkôzéssorozata. A tavaly decemberi horvátországi vb után a játékosok kénytelenek voltak visszatérni a hazai bajnoksághoz és a kontinentális kupaküzedelmekhez.

A marosvásárhelyi, illetve segesvári háromfordulós teremtorna után e hét végén a liga elit csapatai mind bajnoki, mind Európa kupa mérkôzéseken érdekeltek, így mindössze a február 14-én rajtoló "alsóházban" (9–14. hely) maradt másfélhónapos idôszak az eddigi teljesítmények kiértékelésére és a kiesés elkerüléséért vívott csatákra való felkészülésre.

Az 1–8. helyen lévôk menet közben kell hogy kijavítsák az eddig tapasztalt hiányosságokat, gördülékenyebbé, eredményesebbé kell tenniük a csapatgépezetet. Nem könnyû feladat sem az edzôknek, sem a játékosoknak, ugyanis a nyolc résztvevô több mint felének kontinentális kupamérkôzéseken is helyt kell állnia. Mielôtt ismertetnénk a részletes mûsort, közöljük a "kettészakított" táblázatokat, a folytatásban csak az egymás elleni eredmények jönnek számításba. Az erôcsoportok jelenlegi helyzete:

Az 1–8. helyekért:
1. Buk. Rapid 7 5 1 1 227–197 11
2. Dévai U-Remin 7 4 1 2 203–191 9
3. Zilahi Silcotub 7 4 0 3 205–191 8
4. Kv. U-Jolidon 7 3 1 3 203–199 7
5. Rm. V.-i Oltchim 7 3 1 3 194–190 7
6. Nagyb. Selmont 7 3 0 4 175–196 6
7. Br. Rulmentul 7 2 1 4 188–210 5
8. Dévai Cetate 7 1 1 5 155–176 3
A 9–14. helyekért:
9. Piatra Neamt 5 4 0 1 143–134 8
10. Konstanca 5 3 1 1 120–109 7
11. Galac 5 2 2 1 120–122 6
12. Szászsebes 5 1 2 2 115–116 4
13. Buk. Venus Apa Nova 5 1 1 3 135–145 3
14. Posta Câlnãu 5 1 0 4 127–134 2

A nemzetközi mérkôzésekkel való egybeesés miatt a szövetség által összeállított fordulónkénti mûsor néhány napos változáshoz vezet. Már a nyitóforduló sem lesz teljes. A változásokról idejében beszámolunk olvasóinknak, addig azonban íme az eredeti bajnoki mûsor:

I. (14. forduló, január 10. szombat): Kolozsvári U-Jolidon–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim, Zilahi Silcotub–Nagybányai Selmont, Dévai U-Remin–Brassói Rulmentul, Bukaresti Rapid–Dévai Cetate;

II. (15. forduló, január 17., szombat): Selmont–U-Jolidon, Rulmetul–Silcotub, Cetate–Oltchim, Rapid— U-Remin;

III. (16. forduló, január 24., szombat): U-Jolidon–Rulmentul, Silcotub–Rapid, U-Remin–Cetate, Oltchim–Selmont;

IV. (17. forduló, január 31., szombat): Rapid–U-Jolidon, U-Remin–Silcotub, Cetate–Selmont, Rulmentul–Oltchim;

V. (18. forduló, február 8. vasárnap): U-Jolidon–U-Remin, Silcotub–Cetate, Selmont–Rulmentul, Oltchim–Rapid;

VI. (19. forduló, február 14, szombat): Silcotub–U-Jolidon, U-Remin–Oltchim, Cetate–Rulmentul, Rapid–Selmont;

VII. (20. forduló, február 21. szombat): U-Jolidon–Cetate, Oltchim–Silcotub, Selmont–U-Remin, Rulmentul–Rapid;

VIII. (21. forduló, március 6., szombat): Oltchim–U-Jolidon, Selmont–Silcotub, Cetate–Rapid, Rulmentul–U-Remin;

IX. (22. forduló, március 13., szombat): U-Jolidon–Selmont, Silcotub–Rulmentul, U-Remin–Rapid, Oltchim–Cetate;

X. (23. forduló, március 17. szerda): Rulmentul–U-Jolidon, Rapid–Silcotub, Selmont–Oltchim, Cetate–U-Remin;

XI. (24. forduló, április 3., szombat): U-Jolidon–Rapid, Silcotub–U-Remin, Selmont–Cetate, Oltchim–Rulmentul.

A további mûsort (idôpontokat) késôbb határozzák meg.

Az U-Jolidon január 11-én és 18-án a ciprusi Latsia Nicosiával játszik Challenge Cup mérkôzést, így Liviu Jurcã tanítványai az eredetileg kitûzött idôpont helyett elsô fordulóbeli ellenfelüket, az Oltchimot január 15-én fogadják, a következô, Selmont elleni találkozót pedig január 21-re halasztották. Az eredetinél egy nappal késôbb, január 25-én bonyolítják le a a Rulmentul elleni játékot is.

A Zilahi Silcotubnak az elsô két forduló idôpontjában kell megmérkôznie a német Frankfurter HC csapatával, így a Selmont elleni nyitómérkôzésüket elôbbre hozták (január 7.), a Rulmentul elleni folytatást pedig január 21-én bonyolítják le.

Mûsorváltozás lesz a bajnokcsapat és új Román Kupa nyertes Bukaresti Rapid miatt is, amely miután elbúcsúzott a Bajnokok Ligájától, az EHF-kupában folytatja. Az bizonyos, hogy a vasutasgárda január 10-én Bécsben a McDonald’s ellen lép pályára.

Radványi Pál

Gyôzelemmel rajtolt a Ferencváros
Öt román lány a Bajnokok Ligájában

(8. old.)

A múlt hét végén a BL nyitófordulójában szinte egy csapatra való, számszerint öt román lány lépett pályára, annak ellenére, hogy Romániát egyetlen csapat sem képviseli a továbbiakban.

A kolozsvári származású Oana Chirilã-Soitot említjük elsôként, aki a spanyol Alsa Elda Prestigio sorait erôsíti. Ô szombaton lépett pályára a Ferencváros ellen és öt gólt lôtt. A mérkôzést a játék utolsó részében nyújtott kimagasló teljesítménnyel a magyar lányok nyerték 30–26 (13–13) arányban. Az FTC még a lengyel Lublinnal és a norvég Larvikkal szerepel együtt a D-csoportban. A budapesti játék legeredményesebbjei Chirilã-Soiton kívül: Mraviková (8), Kocsik (7) és Kirsner (6), illetve Box (6) és Morales (4).

A vetélkedô másik magyar résztvevôje, a Dunaferr az A-csoportban kedden Németországban rajtol a Trier ellen. A dunaújvárosiaknak is van román játékosuk, mégpedig a kapuvédô Mihaela Cracanã. Ebben a kvartettben szintén már szombaton lejátszották az elsô találkozót: az orosz Lada Togliatti idegenben 33–24-re nyert a spanyol L’Eliana Valencia ellen.

A BL-ben szereplô román kézilabdázók sorát folytatva megemlítjük a Hypo Niederösterreich gárdáját, amelyben Gabriela Rotis átlövô és Simona Popa-Spiridon beállós is játszik. Érdekes, hogy a máskülönben a magyar bajnokságban szereplô Hypo csapatának egyik legjobbja Rotis — a román edzôk nem láttak benne különösebb jövôt, de az osztrák együttes legeredményesebb játékosai között tartják nyilván.

Végezetül, de nem utolsó sorban a kiváló román kapust, Luminita Hutupan Dinut említhetjük, aki a BL-gyôztes szlovén Krim Ljubjana színeiben szerepel.

A többi mérkôzés lapzárta után végzôdött, eredményeit késôbb közöljük.

(radványi)

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• A papírformának megfelelôen az Arsenal idegenben 1–0-ra legyôzte a Southamptont az angol Premier League 19. fordulójának zárómérkôzésén, így egy pont hátránnyal továbbra is második a tabellán a Manchester United mögött.

Az állás: 1. Manchester United 46 pont, 2. Arsenal 45, 3. Chelsea 42, 4. Charlton Athletic 30, 5. Fulham 28, 6. FC Liverpool 26.

• A Premier League most bekapcsolódó 20 csapatának részvételével rendeték a hét végén a labdarúgóvilág legnépszerûbb nemzeti sorozatának 3. fordulóját, az angol FA Kupában a legjobb 32 közé jutás volt a tét. A Chelsea nem nyert, Claudio Ranieri vezetôedzô együttese kétszer is hátrányba került, pedig a Watford csak a 19. helyen áll a 24 csapatos másodosztályban.

Nagy meglepetésre a Premier League-ben 4. Charlton Athletic nem jutott a 4. fordulóba, mivel 3–2-re kikapott a 2. osztályban 15. Gilinghamtôl, pedig már az 1. percben vezetéshez jutott. A szombati játéknap hôse a mali válogatott Frederic Kanoute volt, aki 3 gólt szerzett a Tottenham Hotspur–Crystal Palace találkozón.

A Newcastle United magabiztos gyôzelmet aratott a tavaly döntôs Southampton ellen, így bejutott a legjobb 32 közé. A Newcastle 1972 óta elôször tudott nyerni a tengerparti klub otthonában.

FA Kupa, 3. forduló, a Premier League-csapatok mérkôzései: Tranmere (III. osztályú)–Bolton Wanderers 1–1, Watford (II.)–Chelsea 2–2, Birmingham City–Blackburn Rovers 4–0, Everton–Norwich (II.) 3–1, Gillingham (II.)–Charlton Athletic 3–2, Kidderminster (IV.)–Wolverhampton Wanderers 1–1, Manchester City–Leicester City 2–2, Middlesbrough–Notts County (III.) 2–0, Portsmouth–Blackpool (III.) 2–1, Tottenham Hotspur–Crystal Palace (II.) 3–0 és Southampton–Newcastle United 0–3.

Döntetlen esetén újabb mérkôzés következik.

• Jobban nem is sikerülhetett volna a visszatérés az Olympique Marseille labdarúgócsapatába Fabien Barthez számára: a klasszis kapus elsô mérkôzésén két 11-est hárított, majd egyet maga értékesített, s ez utóbbi együttese továbbjutását jelentette a Francia Kupában.

A Strasbourg elleni találkozó 1–1-es döntetlennel zárult, s mivel a hosszabbítás sem hozott döntést, következtek a büntetôrúgások, és a világ- és Európa-bajnok hálóôr diadalmenete. A 11-es párbajt az OM nyerte, utoljára Barthez állt a labda mögé, és nem hibázott.

A Manchester United futballistája az idény végéig kölcsönjátékosként szerepel a földközi-tengeri nagyváros csapatában, korábbi sikerei színhelyén. A kölcsönadás, illetve -vétel a francia profiliga pénteki jóváhagyásával vált hivatalossá.

Az OM október óta igyekezett megszerezni a kiváló kapust, a két klub illetékesei gyorsan meg is állapodtak mindenben. A nemzetközi szövetség azonban nem járult hozzá a tranzakcióhoz, emlékeztetve az illetékeseket, hogy erre csak a januári átigazolási idôszakban nyílik majd mód. Késôbb a FIFA az OM fellebbezésének elutasításával ismét tudatosította álláspontját.

• Az éllovas Real Madrid nehezen nyert a vendég Murcia ellen a spanyol Primera Division 18. fordulójában.

Eredmények: Real Madrid–Murcia 1–0, Celta Vigo–Deportivo La Coruña 0–5 (Victor mesterhármast ért el) és Real Zaragoza–Atlético Madrid 0–0 — a többi találkozó lapzárta után ért véget.

Az élcsoport: 1. Real Madrid 42 pont, 2. Valencia 37, 3. Deportivo Coruña 36, 4. Atlético Madrid 28, 5. Osasuna 27 (18–13), 6. Villarreal 27 (20–17) 27.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András

TENISZ
16. Hopman-kupa
A selejtezôn túljutottak a magyarok

(8. old.)

• Pillanatok alatt elkeltek a jegyek a Hopman-kupa ausztrál–belga összecsapásának párosmérkôzésére, amelynek különleges érdekessége, hogy egymás ellen játszik majd a jegyben járó Lleyton Hewitt és Kim Clijsters.

A teniszezôk szombaton kezdôdött nem hivatalos vegyescsapat-világbajnokságán Ausztrália és Belgium egy csoportba került, így mindenképpen sor kerül a rendezôk által csak a szerelmesek mérkôzéseként aposztrofált találkozóra. Az összecsapásra szerdán került sor, Hewitt társa Alicia Molik, Clijstersé Xavier Malisse lesz.

• A vegyescsapat-világbajnokság magyar sikerrel kezdôdött, ugyanis a selejtezôben a Mandula Petra–Sávolt Attila alkotta csapat 2–1-re legyôzte Kanadát.

Az elsô találkozón a világranglistán 40. Mandula a papírformának megfelelôen két sima játszmában verte Maureen Drake-et. A folytatásban a sérülés és betegség miatt több hónapos kihagyás után most visszatérô Sávolt kisebb meglepetésre szintén két szettes mérkôzésen vereséget szenvedett Frank Dancevictôl.

A fôtáblára jutásról döntô páros viszont ismét a magyarok sikerét hozta. Az elsô játszmát ugyan elveszítették 6:3-ra, ám utána már nem termet babér a kanadai kettôsnek, hiszen a második szettet Manduláék simán 6:1-re megnyerték, a rendhagyó rövidítésben — a szokásostól eltérôen nem hét, hanem tíz pont kellett a gyôzelemhez — pedig 10–3-ra diadalmaskodtak.

A továbbiakban az elsô fordulóban a magyar csapat 3–0-ra kikapott Ausztráliától.

A csoportok és játékosok:

A-csoport: Egyesült Államok (Davenport, Blake), Csehország (Strycová, Novak), Franciaország (Mauresmo, Santoro), Oroszország (Miszkina, Szafin).

B-csoport: Belgium (Clijsters, Malisse), Ausztrália (Molik, Hewitt), Szlovákia (Hantuchová, Kucera), Magyarország (Mandula, Sávolt).

Eredmények:

a selejtezôben: Magyarország–Kanada 2–1 (Mandula–Drake 6:3, 6:2; Sávolt–Dancevic 4:6, 3:6; Mandula, Sávolt–Drake, Dancevic 3:6, 6:1, 10–3).

A-csoport, 1. forduló: Ausztrália–Magyarország 3–0 (Alicia Molik–Mandula Petra 4:6, 7:6, 6:2; Lleyton Hewitt–Sávolt Attila 6:2, 6:2; Molik, Hewitt–Mandula, Sávolt 7:6, 6:1).

A magyarok kedden Szlovákia, csütörtökön Belgium ellen lépnek pályára.

AUTÓSPORT
26. Dakar–2004
A szereplôk már Afrikában

(8. old.)

Csütörtökön a Clermont-Ferrand és Narbonne közötti 396,5 km-es szakasszal (ebbôl a pénteki rajtsorrendet meghatározó prológuson csak 1,5 km-t mérnek) kezdôdött és január 18-ig tart a 26. Dakar-rali.

Kereken négyszáz jármû — 142 autó, 195 motor és 63 kamion, 36 országból több mint 600 versenyzô, köztük 24 nô — vágott neki az újév elsô napján a ralinak.

A mezôny a prológus után a dél-franciaországi Narbonne felé vette az irányt. Pénteken a spanyolországi Castellón volt a cél. A résztvevôk összesen 563 km-t tettek meg, ebbôl 25 gyorsasasági. Kiválóan szerepelt Kis Sándor és Szalay Balázs, mindkét magyar pilóta megelôzte Keidzsiró Sinozukát, a verseny 1997-es gyôztesét, 1995-ös és 2001-es harmadik helyezettjét. A szakaszt minden magyar egység befejezte.

Szombaton a spanyolországi Castellón és a marokkói Tanger között összesen 831 km várt a mezônyre, ebbôl 9 km a mért szakasz. Az utolsó európai etapon valamennyi magyar egység befejezte a 9 km-es gyorsasági szakaszt, a legjobb eredményt ismét Kis Sándor érte el, egyelôre a 37. helyen áll 134 értékelhetô pilóta között. A Benyó Miklós–Maurer Péter kettôs elakadt a homokban, így több, mint kétórás hátránnyal érkezett a célba.

A résztvevôk a nap végén áthajóztak Afrikába.

Összetettben a következô az állás:

Autósok: 1. Peterhansel–Cottret 31:30 perc, 2. Servia–Borsotto 5 mp hátrány, 3. De Mevius–Guéhennec 22 mp h., ..., 33. Kis— Czeglédi 5:54 p h., ..., 37. Szalay, Bunkoczi 8:34 p h., ..., 72. Palik, Darázsi 11:30 p h., ..., 93. Liszi, Rack 12:31, ..., 137. Benyó, Maurer 2:28:44.

Motorosok: 1. Frétigné 29 p, 2. Després 16 mp h., 3. Sala 1:06 p h., ..., 174. Perepatics 23:47 p. h., ..., 183. Szilvási 28:59 p. h.

Kamionosok: 1. G. de Rooy, Colsoul, Slaats 7:32 p, 2. J. de Rooy, Colebunders, Duistres 7 mp. h., 3. Csaguin, Jakubov, Szavosztyin (orosz, Kamaz) 16 mp h., ..., 23. Vadas, Gaál, Slott 2:17 p. h., ..., 31. Darázsi, Hajnal, Tagai 2:33 p. h., ..., 42. Coquatrix, Szaller, Bowler 3:11 p. h.

Vasárnap következett a 4. szakasz Marokkóban Tanger és El-Rasida között, összesen 752 km, ebbôl 75 km gyorsasági.

SÍUGRÁS
Pettersen ausztriai diadalai

(8. old.)

A norvég Sigurd Pettersen nyerte meg az 52. síugró Négysáncverseny elsô és második németországi, oberstdorfi és garmisch-partenkircheni viadalát.

A Világkupa-gyôztes csillag második kísérletére 19 500 nézô elôtt 143,5 méteres sáncrekordot ugrott Oberstdorfban, míg a címvédô finn Janne Ahonen csak a 13. lett.

A norvég szépen kivitelezett 123, majd 120,5 méteres ugrásának köszönhetôen diadalmaskodott a második állomáson.

Az újév elsô napján, 120 méteres sáncon rendezett viadalon, amelyre több mint 20 ezren voltak kíváncsiak a helyszínen, ahol a végsô siker legfôbb esélyesévé elôlépett 23 éves északi kiválóság ismételt.

A nevesebb versenyzôk közül még a három napja harmadikként végzett osztrák Martin Höllwarth lehet elégedett, hiszen a csütörtöki folytatásban Pettersen mögött másodikként fejezte be a vetélkedôt, alig hét tizeddel elmaradva a norvég csillagtól.

Ugyanakkor a vert mezônyben végzett a címvédô finn Janne Ahonen, továbbá olyan korábbi Négysáncverseny-gyôztes, mint a lengyel Adam Malysz vagy a német Sven Hannawald is.

A "szakaszgyôztesek" 19 400 euróval gazdagodnak, míg az összetettben diadalmaskodó síugró jutalma egy 33 ezer eurós Nissan terepjáró lesz.

Eredmények:

Oberstdorf: 1. Pettersen (norvég) 295,2 pont, 2. Morgenstern (osztrák) 272,7, 3. Höllwarth (osztrák) 269,1, ..., 9. Malysz (lengyel) 254,4, ..., 13. Ahonen (finn) 249, ..., 18. Hannawald (német) 242,9, ..., 26. Andreas Widhölzl (osztrák) 222.

Garmisch: 1. Pettersen 253,8 pont, 2. Höllwarth 253,1, 3. Späth (német) 248,7, 4. Ahonen 248,5, ..., 9. Hannawald 231,9, ..., 19. Malysz (lengyel) 217,4, ..., 30. Widhölzl (osztrák) 185,8.

A Négysáncverseny ezután áttette székhelyét Ausztriába, január 4-én vasánap lapzárta után Innsbruckban folytatódott, január 6-án Bischofshofenben zárul a küzdelem.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -