2004. január 9.
(XVI. évfolyam, 9. szám)

Tízbôl négy lakást hitelbe vásároltak
Idén kisebb mértékû áremelkedésre számíthatunk

(1. old.)

A kolozsvári ingatlanpiac tavalyi átlagban 40–50 százalékos drágulást könyvelhetett el. Legjobban a garzonlakások ára emelkedett. Ingatlanügynökök szerint egy évvel ezelôtt egy elsô osztályú, összkonfortos garzonlakást

12 500 euróért lehetett megvásárolni, tizenkét hónap elteltével pedig az egyszobás lakás már húszezerért cserél gazdát. Kolozsvár lakásárai meghaladják a bukaresti lakónegyedek árait, csak a fôváros központjában drágábbak az ingatlanok.

Becsült adatok szerint tavaly 10 eladott kolozsvári lakásból négyet jelzáloghitelre vásároltak. Ez nagymértékben növelte az ingatlanügynökségek forgalmát, ugyanakkor az árakat is. A lakáshitelek idei csökkenése elôreláthatólag mérsékli az árak emelkedését, de szakemberek idénre is 10–15 százalékos áremelkedéssel számolnak. Ennél az átlagnál sokkal jobban növekedik a beépíthetô telkek ára.

(Részletek a 4. oldalon)

Hatalmas összegek útjavításra

(1., 7. old.)

A kolozsvári polgármesteri hivatal vezetôsége olyan tôkeerôs — feltehetôleg külföldi — vállalatot keres, amely hajlandó lenne az utak felújítására, de a pénzt csak évekkel késôbb kapná kézhez. Pontosabban az összeg felét a munkálatok befejeztekor, a többit pedig 2008-ig. Komoly fenntartásokkal ugyan, de a városi tanácsosok hozzájárultak az ötlethez.

Pálffy Károly RMDSZ-es tanácsos szerint ugyanis a több százmillió eurós összeg túl nagy terhet jelent a település költségvetése számára. — A polgármester állandóan azt hajtogatja, hogy mindent ellenzünk. Hozzájárultunk az ötlethez, de amikor arról lesz szó, hogy pontosan meghatározzák, melyik lesz az útjavító vállalat, és milyen feltételek között dolgozna, akkor beleszólunk. Egyelôre csak a cég megkeresésével bíztuk meg a polgármesteri hivatal vezetôségét — nyilatkozta lapunknak az önkormányzati képviselô.

Pálffy, aki a tanács pénzügyi bizottságának tagja, úgy tudja, a helyhatóság évente körülbelül 100 milliárd lejt fordít útjavításra. Amennyiben a polgármester fent említett ötlete megvalósul, ennek az összegnek a többszörösét kellene kiutalni a munkálatokat végzô cégnek. — Szerintem ezt a büdzsé nem bírná meg — véli Pálffy.

A polgármester ma részletezi a tervet a média képviselôinek.

A városháza illetékeseitôl azt is megtudtuk, hogy az idei költségvetésben 7 parkolóház felépítésére fordítanának pénzt. Horatiu Crisan, a városháza szóvivôje úgy értesült, hogy ezek egyenként 1 millió euróval terhelnék a város költségvetését. — Szerintem a terv kivitelezhetô — mondta. Hozzátette viszont, hogy a büdzsé idén sem tartalmazza a polgármester egyesek szerint megalomán terveit: a Feleki-tetô alatti alagút, illetve a metró bevezetése. Ezeket Gheorghe Funar 1992 óta ígéri választópolgárainak.

Kiss Olivér

Licitet a közterület-fenntartó munkálatokra
Évek óta tart a "hidegháború"

(1. old.)

A jászvásári ítélôtábla döntésének értelmében a városháza megrendelésére készült közterület-fenntartó munkálatokra árverést kell kiírni, ezeket pedig a városházának kell megszerveznie — tudtuk meg a polgármesteri hivatal mai sajtóértekezletén.

A városvezetô szerint a jászvásári ítélôtábla idei 8-as számú döntésének értelmében a közterület-fenntartó munkálatokért a városháza felel és licit során dönt arról, hogy kivel végezteti el ezeket. Korábban a Mihaela Rozor vezette Közterület-fenntartó Vállalat (RADP) perbe fogta a városházát, mivel úgy ítélte meg: az ilyen jellegû munkálatokat a cégnek kellene végeznie.

A polgármesterhez intézett levelében az RADP igazgatója arról tájékoztat, hogy csupán a tavalyi útfenntartásra vonatkozó pert vesztették el. Mihaela Rozor szerint tavalyelôtt a városházát a törvényszék arra kötelezte, hogy fizesse ki a vállalat által szállított fagondozást. Ugyanakkor az igazgató emlékezteti a polgármestert, hogy a városi tanács hatalmazta fel az RADP-t a közterület-fenntartó munkálatok elvégzésére.

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal és a RADP között immár több éve tart a hidegháború. Azt követôen, hogy a Gheorghe Funar és az önálló gazdálkodás hajdani igazgatója, Liviu Medrea közti barátság megszakadt, mi több, más-más politikai pártba iratkoztak, állandósult a konfliktus a városháza és a vállalat között. A polgármester több ízben megtagadta az RADP végezte munkálatok kifizetését. Egyes tanácsosok szerint az sem volt helyes, hogy hosszú évekig az RADP monpolhelyzetben volt a közterületen végzett munkálatok terén.

(k. o.)

Megszûnhet az önálló érdekérvényesítés
Nem kellene új egyezséget kötni

(1., 4. old.)

Történelmi felelôsség terheli mindazokat, akik gyakorlatilag kísérletet tesznek arra, hogy megszûnjön az önálló romániai magyar politikai érdekérvényesítés lehetôsége, jelentette ki Eckstein-Kovács Péter, az RMDSZ Kolozs megyei szenátora tegnapi sajtóértekezletén, elemezve a polgári köröknek azt a bejelentését, miszerint polgármester-jelöltet állítanak Marosvásárhelyen és több más erdélyi városban. — Ezeket a szándékokat több, mint felelôtlenségnek tartom, egyetlen reményem, hogy jobb belátásra térnek a fent nevezett körök — fejtette ki a szenátor. Eckstein-Kovács Péter a polgári körök akcióit az RMDSZ egyes vezetôi iránt érzett ellenszenvnek tulajdonítja, és úgy látja, hogy ezek a személyes ellentétek drámai helyzetet teremthetnek a romániai magyarság életében.

A sajtótájékoztatón a szenátor ugyanakkor megvonta az elmúlt év politikai mérlegét, ami a Szociáldemokrata Párt (SZDP) és az RMDSZ között megkötött protokollúmot illeti. A szenátor kifejtette: az egyezménynek, amelynek mára már lejárt a határideje, voltak jótékony hatásai is, többek között, hozzájárult az ország politikai egyensúlyának a fenntartásához és meghatározó lépések történtek az európai integráció felé. — Mindez azért is volt lehetséges, mert a kormánypárt az RMDSZ-szel kötött egyezséget. Minden országnak megvan a saját "politikai térképe", nálunk ha nem létezne az RMDSZ, a kormánypárt kénytelen lett volna vagy a Nagy-Románia Párttal vagy a Nemzeti Liberális Párttal szövetkezni. Az elôbbi katasztrófához vezetett volna, az utóbbi szintén nem jelentett volna életképes alternatívát — mondotta a szenátor. A protokollumnak tehát, minden hibája ellenére, pozitív szerepe volt az ország számára, összegzett Eckstein-Kovács Péter, majd hozzáfûzte: véleménye szerint az elkövetkezô fél évre vagy tizenegy hónapra nem kellene új egyezséget kötnie a két pártnak, az ugyanis nem lenne jótékony hatással, tekintettel arra, hogy 2004 választási év Romániában.

Köllô Katalin

Partiumi RMDSZ elnökök találkozója

(1. old.)

Kampányban vagyunk. Ebben az idôszakban leltározzuk a különbözô szervezetek gondjait, listázzuk a prioritásokat és kidolgozzuk a választási programot. E folyamatnak része a mai találkozó is — hangsúlyozta Markó Béla szövetségi elnök a partiumi RMDSZ elnökök zilahi megbeszélését követôen, ahol a szövetségi elnök mellett jelen volt Takács Csaba ügyvezetô elnök, Nagy Zsolt ügyvezetô alelnök, az illetô megyék parlamenti képviselôi és szenátorai, valamint a Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megyei RMDSZ szervezetek képviselôi. A tanácskozást követô sajtótájékoztató keretében a szövetség elnöke az uniós csatlakozásra utalva kiemelte: rendkívül fontos mandátumidôszak áll elôttünk, amelyben erôs önkormányzatokra és parlamenti képviseletre van szükségünk, éppen ezért a 2004-es év prioritása az önkormányzati és parlamenti választásokra való felkészülés.

A találkozón sor került az SZDP-vel való megállapodásban foglalt megvalósított, illetve meg nem valósított célkitûzések elemzésére is, amelynek során az SZDP-vel való együttmûködést a szövetségi elnök pozitívan értékelte.

Nagy Zsolt területi szervezetekért felelôs ügyvezetô alelnök, az országos kampánystáb vezetôje elmondta: a találkozón résztvevô megyék képviselôivel áttekintették a jelöltállítási folyamat ütemtervét, az RMDSZ kampánystratégiáját és kampány módszereit. Az elkövetkezendôkben ilyen megbeszélésekre minden megyében sor kerül majd. Az RMDSZ ügyvezetô alelnöke azon meggyôzôdésének adott hangot, hogy a nyitottságra, széleskörû megmérettetésre, szakmaiságra és fiatalításra építô jelöltállítás, valamint az elmúlt évek önkormányzati megvalósításai képezik a sikeres választás alapjait.

Budapesten tárgyal az SZNT

(1. old.)

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) vezetôsége meghívást kapott január 12-re Budapestre, ahol a Fidesz-MPSZ parlamenti frakciójának képviselôivel az SZNT autonómiatervezetérôl is megbeszélést folytatnának.

Ferencz Csaba, az SZNT elnöke a Mediafaxnak elmondta: a Székelyföld autonómia-statútumát néhány héttel korábban eljuttatták a legnagyobb magyarországi ellenzéki párt parlamenti frakciójának is. Ferencz azt is közölte, hogy a tanács vezetôségét a Fidesz-frakció elnöke budapesti megbeszélésre hívta.

A találkozón az SZNT képviselôi tájékoztatják a Fidesz-MPSZ politikusait az autonómiatörekvésekrôl és politikai támogatást kérnek.

Az SZNT állandó küldöttsége szerdán este megvitatta az autonómiatervezet végleges formáját, amelyet az SZNT január 17-i, sepsiszentgyörgyi ülésén fogadnak el. Az SZNT vezetése szerdán arról is döntött, hogy a Székelyföld autonómiájáról szóló törvénytervezetet legkésôbb február közepén benyújtják a parlamentben.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

Dr. BALOGH ANDRÁS egyetemi docens (ELTE Germanisztikai Tanszék) Az irodalmi eszmék története címû sorozatának záró elôadásaira kerül sor, a vendégtanári program keretében, január 10-én, szombaton, 8–14 óra között a Sapientia EMTE Mátyás király utcai székházában (Az erdélyiség kérdése a német irodalomban, Imagológia: értelmezések). Az elôadások szervezôje a Sapientia Alapítvány-Kutatási Programok Intézete és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke.

A ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 2003 címû kötetet mutatja be dr. Szabó Zsolt egyetemi docens, a Mûvelôdés fôszerkesztôje, január 12-én, hétfôn este 6 órától az EME Jókai utca 2. szám alatti székházában. Tájékoztatót tart dr. Bodó Barna felelôs szerkesztô és dr. Péntek János professzor.

KÖZGYÛLÉST TART az RMDSZ Donát negyedi kerülete január 9-én, pénteken du. 5 órától az Etelköz/Vlahuta utcai református imaházban. A gyûlésen az Agnus Rádió munkatársai mutatkoznak be a résztvevôknek.

A NYUGDÍJASOK KLUBJA szokásos zenés-táncos összejövetelét tartja január 11-én du. 5 órától a Heltai-alapítvány Mikó/Clinicilor utca 18. szám alatti klubtermében. A zenét Marton István szolgáltatja. Minden szórakozni vágyó nyugdíjast szeretettel várnak a szervezôk.

Pontosítás
A zsidók általános böjtnapja nem január 8-án volt, ahogyan azt tegnapi lapszámunk MA rovatában írtuk, hanem január 4-én. Az elírás miatt az érintettek szíves elnézését kérjük.

Örömállam Kolozsváron
Görgey Gábor színmûve a román színházban

(2. old.)

Kortárs magyar szerzô darabját mutatja be szombaton este 7 órakor a Kolozsvári Román Színház. Görgey Gábor Örömállam címû mûvét (Csûrôs Réka fordításában) Vadas László rendezésében, az interkulturális kapcsolatok programjának keretében tûzte mûsorra a színház vezetôsége.

A volt mûvelôdési miniszter színmûvének ôsbemutatóját 2000 február elején tartották a Budapesti Kamaraszínházban. Görgey Gábor legismertebb darabját, a Komámasszony hol a stukkert a Marosvásárhelyi Színház Tompa Miklós Társulata most is mûsoron tartja.

Az Örömállamról a szerzô a következôket vallja: "Elgondoltam egy képzeletbeli államot, ahol kötelezô az öröm. Mindenkinek van egy könyvecskéje, amelyben a napi gyönyör-teljesítményét vezeti, ennek valódiságát megfigyelô apparátussal ellenôrzik, és aki nem teljesít rendesen, azt üldözik Örömállam biztonsági szervei.

Miért írja elô az állam a teljesítést? Az Állami Ôsatya eszmerendszere értelmében, amely szerint a vágyak elfojtása robbanásveszélyes állapotot idéz elô a polgárságban, és ez állambiztonsági szempontból veszélyes. Ezeket az indulatokat tehát le kell vezetni, hogy az Örömállam stabil maradjon. Egy ilyen államban természetesen a legáhítottabb hely az, ahol nem kell teljesíteni. Ez pedig a Piroslámpás Rezervátum, az utolsó nyilvános ház Örömállam területén. Itt kipihenheti magát az elcsigázott polgár, a hivatásos örömlányok sok pénzért semmit sem kívánnak tôle. De bárki nem teheti be ide a lábát. Nemcsak azért, mert költséges, hanem azért is, mert a társadalom megveti ezt az intézményt, mint általában a társadalmak a nyilvánosházakat. És leginkább azok vetik meg, akik nagyon szeretnék látogatni. Történetünkben egy fiatal szerelmespárt üldöznek a szervek. Mert Jancsi és Juliska nem hajlandó államilag kötelezôen teljesíteni, elôbb még egyszerûen csak szeretni szeretnék egymást. Kalandos menekülésük közben végül megtalálják az egyetlen helyet, ahol ezt megengedhetik maguknak. Ez a bolondosan malac komédia azt szeretné sok humorral a nézô orra alá dörgölni, hogy vegye már észre, mennyire képtelen és feje tetejére fordított világban él. És próbáljon kicsit úgy érezni, mintha Jancsi és Juliska volna.

A Vadas László által rendezett elôadásban fellépnek: Dragos Pop, Angelica Nicoarã, Adrian Drãgusin, Maria Munteanu, Sebastian Marina, Carmen Culcer, Maria Seles, Ramona Dumitrean, Adriana Bãilescu, Dan Chiorean, Adrian Cucu, Cãtãlin Codreanu, Cristian Rigman, Eva Crisan. Díszlettervezôk: T.Th. Ciupe és Mona Chirilã, a kosztümöket Eugenia Tãrãsescu-Jianu tervezte, zenéjét Venczel Péter szerezte.

A szombat esti bemutatón jelen lesz a szerzô, Görgey Gábor.

(k)

Visszatapsolt szilveszter
Denevér a Kolozsvári Román Operában

(2. old.)

Ma este a román operában ismét bemutatják a hagyományos szilveszteri mûsort, Johann Strauss Denevérét, Adrian Morar vezényletével. A fôbb szerepekben a közönség Petre Ghileát, Irina Sãndulescu Bãlant, Marius Chioreanut, Ligia Farcast, Florin Popot, Geani Bradot, Daniela Muresanu-Chisborát és Titus Pauliucot láthatja viszont. Ugyanakkor a mûsorban két olyan fiatal énekes, Ramona Eremia és Marian Pop is fellép, aki már komoly nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhet. A kolozsvári közönség ugyanakkor a hathetes, sikeres franciaországi körútjáról december végén visszatért balettkar teljesítményét is megcsodálhatja.

Morfondírozás–2

(2. old.)

Mostanában hallottam ezt a viccet: Miért van olyan magasan az ég? Válasz: Hogy ne akadjanak bele a madarak. Hát kérem, ez itt nagyon jól jön, mármint az, hogy olyan magasan van az ég, mert elég sok fura-csuda madár röpköd errefelé. Itt van mindjárt ez a legújabb, politikai pályára készülô, "Isten akaratából" dollármilliomossá vált futballcsapat- és párttulajdonos. Tudja-e egyáltalán, hogy mit is jelent a politikai pálya? — tette fel neki a kérdést egy tévés mûsorvezetô. — Azt nem, de ha ô egyszer oda bekerül, akkor tudni fogja, mit kell tennie, ô majd megmutatja, mert ha ott majd mismásokat csinálnak meg csalnak, akkor majd ô közbelép, és majd ô odamegy a miniszterekhez meg a miniszterelnökhöz, mert akkor neki oda bejárása lesz, és akkor ô majd megmondja nekik a magáét, mert ô egy olyan jó hazafi, és ô úgy szereti az embereket, hogy vásárolt értük egy pártot... Nagyon remélem, válaszaitól egy kicsit alacsonyabbra "szakad" az ég, és idejében beleakad majd ez a furcsa "madár". De ki tudja...

B. É.

Kisebbségek Európában és Budapesten

(2. old.)

Kisebbségek Európában címmel nyílt kiállítás szerdán Budapesten, az Országos Idegennyelvû Könyvtárban. A tárlat a Határtalan Európa — Kultúrák találkozása mottóval tavaly tavasszal indított eseménysorozat immár 9. rendezvénye.

Az Európai Unió alapelvei közé tartozik a kisebbségi nyelvek védelme, aminek következtében újjáéledt többek között a baszk, a breton és a katalán nyelv használata is, illetve a bevándorlók tovább bôvítették egyes országok nyelvi sokszínûségét — mondta Thomas Glaser, az Európai Unió budapesti képviseletének helyettes vezetôje a megnyitón. A 45 tagállamot magában foglaló Európa Tanács egyezményei rögzítik az emberi jogok, a nemzeti kisebbségek és nyelvük védelmét — tette hozzá Kovács Péter, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora.

Az "összeurópai normák" még nem azonos módon érvényesülnek a "határtalan Európa" gyakorlatában, vagyis az alapelvek ma is pozitív célként jelennek meg — mondta Heizer Antal, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke. Az egy hónapig nyitva tartó kiállítás egyik egysége dokumentumok, kiadványok bemutatásával ad képet az Európa Tanács kisebbségi politikájáról. A tárlat másik, Kisebbségek az Európai Unióban címû része többek között térképek és könyvek révén érzékelteti az európai nyelvi és kulturális sokszínûséget.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár Magyarország uniós csatlakozása alkalmából indított sorozatának keretében februárban az uniós országok közötti kulturális kapcsolatokról szerezhetnek bôvebb ismereteket a látogatók.

Márciusban az újonnan csatlakozó tíz ország "szerepel" a bibliotékában, majd áprilisban az Európa mindannyiunké címû kiállítás zárja az eseménysorozatot.

Ajánlja magát a hét

(2. old.)

Kasza Józsefet kértük, vonjon mérleget a szerbiai választás után. Parászka Boróka kérdése: van-e élet a parlamenten kívül? Szabó Géza spekulál: miért vezetnek Benjamin Netanyahu, izraeli pénzügyminiszter titokzatos magánútjai Romániába? Kelemen Dénes azon mereng párttörténet-sorozatunk nyitóírásában, hogy mikor veti le az RMDSZ ideológiai kényszerzubbonyát, és mikor érjük meg a professzionalizmus korát? E heti példabeszédünk Dóczy Örsnek köszönhetôen Berlusconiról, a politikai és a médiahatalom mechanizmusairól szól. Írásainkra érkezett vitacikkeink A válaszban: Cs. Nagy Ibolya (majdnem) leleplezi Hamza Pétert, és újabb kórismét nyújt az irodalmi pártoskodásról. Nistor Laura pedig rábólint a nôkre. Színikritika dömping (bôvített terjedelem!): Hippolit Nagyváradon, Egy bolond Szatmáron, Hobo Szentgyörgyön. KAF januári haikukkal kedveskedett, Selyem Zsuzsa Az immanens Magyarországról, Esterházy PéterKertész Imre — Nádas Péter Kalauz c. kötetérôl ír.

Filmbemutatók

(2. old.)

A Gyûrûk Ura — A Király visszatér
Eredeti cím: The Lord of the Rings — The Return of the King. Színes amerikai–új-zélandi fantasztikus kalandfilm, 201 perc, 2003. Rendezte: Peter Jackson. Szereplôk: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Austin, Liv Tyler.

Köztársaság mozi

Kegyes volt a kritika a Gyûrûk Urával, pedig a könyvadaptációkat általában nem kedvelik. Tolkien mesés regényének filmváltozata azonban csak alig-alig váltott ki fintorgásokat, rajongást azonban annál inkább. A Köztársaság mozi így év elején már második hete tartja mûsoron az extrahosszú produkciót, amelyben a történet a végéhez közeledik, a Gyûrûhordozónak és társainak keményen meg kell küzdeniük azért, hogy a gonosz erôk ne törölhessék el a föld színérôl az emberiséget, és a Király elfoglalhassa trónját.

A Két torony ott maradt abba, hogy Frodó és Samu követi a csúf kis Gollamot, aki idôközben meggondolta magát, bár hûséget fogadott Frodónak, mégis tôrbecsalja a kis hobbitot, és egyenesen a Banyapók barlangjába csalja. Eközben a másik szövetséges csapat, Gandalffal és Aragornnal az élen Minas Tirith-nél ütköznek meg a vérfagyasztó rémek seregeivel: jönnek az olifántok, az orkok, a nazgúlok no és a holtak, hogy csak néhányat említsünk. A szövetségben azonban természetesen továbbra is ott vannak a törpök, a tündék és a hobbitok. Végképp eldôlni látszik tehát Középfölde sorsa, és most mindennél nagyobb szükség van arra, hogy a Király visszatérjen. Vajon eleget tud-e tenni Aragorn a feladatnak? Aki rászán három és fél órát a hihetlenül fantáziadús látványvilágú filmre, az megtudja.

S. B. Á.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Gyûrûk ura — A király visszatér — amerikai. — Vetítések idôpontja: 11, 15, 19, 23; kedvezménnyel: naponta 23 órától és hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ EURIMAGES — Kegyetlen bánásmód — amerikai. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezményesen pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, kedden egész nap.

GYÔZELEM — Amerikai pite 3 — Az esküvô — amerikai. — Vetítések idôpontja: 13.30, 16, 18.30, 21; kedvezménnyel: szerdán egész nap.

FAVORIT — Halálos iramban — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Lara Croft — Tomb Raider: Az élet bölcsôje — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától, hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — Hulk — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órakor; kedvezménnyel. naponta 16 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — A hetedik mennyország — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel. pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Január 11-én, vasárnap du. 6 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. — CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

Január 12-én, hétfôn este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelôadás. Rendezô: Mihai Mãniutiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

ROMÁN SZÍNHÁZ

Január 10-én, szombaton este 7 órakor: Görgey Gábor: Örömállam.

BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

PUCK BÁBSZÍNHÁZ

Január 11-én, vasárnap de. 10 órától: Betlehembe menjünk el! — magyar tagozat; déli 12 órától: Karó Dani — román tagozat.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Január 11-én, vasárnap de. 11 órakor: Hary Béla: Hófehérke és a hét törpe — balett. Vezényel: Hary Béla. Rendezô koreográfus: Mindrutiu Mihail.

ROMÁN OPERA

Ma, január 9-én, pénteken este 7 órakor: Strauss: A denevér.

Január 12-én, hétfôn este 7 órakor: Puccini: Tosca.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Törmelék
Kitépett irkalapok
31.

(3. old.)

Már nagyon régi szokásommal ellentétben, a tavaly decemberben szentül elhatároztam, hogy — lesz, ami lesz, de — a 2004-es esztendôre nagyszerû, magasztos, kiváló terveket ókumulálok ki, szövögetek össze magamnak — elvégre ideje már, hogy tervezetten, tervszerûen éljek ezután én is. Azt hittem, könnyen fog menni, mint póknak a hálófonás —, de lám, eltelt már egy csomó nap ebbôl a folyásnak eredett évbôl is, s én még mindig itt állok "tervezetlenül", azaz nagyszerû és magasztos tervek híján, és csak "élek bele a világba", mint a vakablak a pincében. Hát jó ez nekem?! Korszerû, elkötelezett?! Belátom, tudományosan, "elvi szinten" vezetve föl, le és elô a kérdést, arra kell konkludálnom, hogy nem jó. Helytelen. Ez bizony factum, sarkigazság és axióma. Kevésbé tudományosan, azaz tudománytalan és elvi alacsonyrepülésben, nem az "elvek" fájának magas ágahegyén mutatványozva viszont azt és úgy érzem, hogy jó. Annyira jó, hogy az az érzésem, mintha a nyüsletés görcseitôl, a nyomakodás ideges ingereitôl menten, szabadon, felszabadultan élnék, s így pont ott vagyok mindig található elvileg is, ahol gyakorlatilag is vagyok. Se jobbra, se balra enmagamtól, s nem törôdve azzal sem, hogy ez a hely, helyem másoktól balra esik-e vagy jobbra. Igaz, hogy ez kissé "statikus", helyénvaló, állhatatos "hely", de ez (lesz) való nekem. Ezt a helyemet kell újra megtalálnom, alighanem!... Nicsakcsak! — hiszen ez egy majdnem-terv, ügyes kis plánum! Igaz, nem "nagyívû-dimenziójú", de azért nem rossz. Sôt, jó! Igaz, egyelôre még csak egyéni, saját használatra. És egyénileg is csak akkor, ha nem nagy étvágyú (igényû) az ember. Nagy étvágyúaknak, nagyralátóknak kimondottan ellenjavallt. Az ilyenek ugyanis nem állhatnak folyton, mint egy rakás szerencsétlenség, az önmaguk helyén; állandó mozgásban, evolúcióban kell lenniük, találtatniuk. Vagy jobbra, vagy balra (még önmaguktól is). Meg aztán: mikor jobbra, mikor balra hol ezektôl, azoktól. Mert a modern (akarnok) ember csak töretlen mozgásban, evolúcióban, viszonyulásban valósíthatja meg önmagát. Amit meg kell. Neki. Hisz miért is van az emberke a világon, ha nem azért, hogy önmegvalósuljon?! Szüntelenül. Saját hasznára, mások örömére. (Ez az önzetlen én közérdekû önmegvalósítása — szép elvileg.) Az önmegvalósítással még az is a helyzet, hogy amikor mindahányan és perszonálisan megvalósítottuk már önmagunkat, akkor elmondhatjuk: meg vagyunk valósulva és valósítva közösségileg is, alanyi jogon is, úgyhogy kiülhetünk már a kapu elôtti lócára pipázgatni.

Sajnos, az én kicsi plánumom még nem tervezte be az önmegvalósulásomat; ilyen magas elvi szintre még sikerült felkapaszkodtatnom. Én egyelôre még csak azt vettem tervbe, hogy igyekezni fogok enmagam közelébe férkôzni, s alanyi jogon és alanyi makacssággal ott is maradni, ha esik, ha havaz. Mellesleg szólva: nem kell idegeskednem, esni is fog, s havazni is, és lesz aszály is, özönvíz is. Önmegvalósítási alapon. Alanyilag.

Nos, mivelhogy elsô tervemet sikerült máris megszônöm, immár bejelenthetem: az én kitervelt boldog új esztendôm (is) ezennel kezdetét vette, melyhez fogható alanyit kívánok Drága Önöknek is, kiváló tisztelettel:

Molnos Lajos

Nagyon vidám vasárnap

(3. old.)

Hadd kezdjem kérdéssel. Önök mire gondolnának, ha a tévéprogramot lapozgatva megakadna a szemük a következôkön: Magyar ATV, 10 óra, Vidám vasárnap? Elárulom: én arra tippeltem, hogy valami könnyed kis vasárnap délelôtti humoros mûsort nézhetek, olyat, mint amilyen volt régente a Vasárnapi turmix és hasonlók.

No, ehhez képest szép kis meglepetés ért. A hangzatos cím ugyanis nem egyebet takart, mint a Hit Gyülekezetének összejövetelét (nevezhetném akár istentiszteletnek is, de azt hiszem, azon már túlmutat), Budapesten. Namármost, képzeljenek el egy kb. háromszor kolozsvári sportcsarnoknyi méretû termet, ahol akkora tömeg van, hogy egy tût sem lehetne benne nyugodt lélekkel leejteni. Természetesen minden résztvevô a legszebb vasárnapi ruhájában tündököl. A színpadon kórus, továbbá muzsikusok és néhány ismert személyiség a magyar könnyûzenei életbôl. A dal, amit éppen nagy átéléssel énekelnek, akár slágergyanús is lehetne, de nem az, tekintve, hogy túl sokszor fordul elô benne Jézus neve. De nem ám csak a színpadon dalolnak, hanem a teljes sportcsarnok állva, illetve a zene ütemére ringatózva, majdhogynem táncra perdülve, magasba emelt kezekkel, átszellemült arccal énekel. Aztán végetér a zenés bevezetô, és a színpadon megjelenik egy kifogástalan öltönybe bújt középkorú férfi. Gyanakszom, amolyan fôpapféle lehet. Lehunyt szemekkel kér áldást a gyülekezetre, mondandója végefelé azonban hangja rekedt ordításba csap át. A teljes produkció kicsit olyan, mintha Torda, a táltos lépett volna ki az István, a királyból. A fohász után a lelkész köszönti az egybegyûlteket, valamint mindazokat, akik a televízióban figyelik az összejövetelt, majd külön nagy tapsot kér híveitôl azok számára, akik elôször vesznek részt a rendezvényen. Miután ez megtörtént, engedélyt ad leülni, ám elôtte arra kéri a híveket, üdvözöljék egymást. Ekkor barátságos nyakbaborulászás, parolázás és összecsókolózás kezdôdik, ki-ki a körülötte lévô négy-öt személlyel viselkedik úgy, mintha eddig nem is egymás mellett álltak volna. A többezres tömeg végül elhelyezkedik, ekkor lehetett igazán látni, hogy betöltik a teljes csarnokot, annak valamennyi lelátóját és széksorát. Mindezek után következhet a múlt heti feladvány (!) megfejtése. A következô pillanatban pedig kikapcsoltam a televíziót. Nem is tudom, hogy mi zavart úgy igazán. Tisztában vagyok azzal, hogy valásszabadság van, hogy rengeteg az úgynevezett kisegyház, ráadásul ezek között a Hit Gyülekezete már nem is olyan kicsi, hiszen becslésem szerint a csarnokukba fél Kolozsvár simán befért volna. Sokat hallottam már errôl a gyülekezetrôl, akárcsak a többi hasonlóról. Van olyan magyarországi ismerôsöm, aki elmesélte: egy ideig ô is közéjük tartozott, aztán inkább lelépett. Hogy miért, nem indokolta, de a látottak alapján vannak elképzeléseim. Nem vagyok biztos például abban, hogy egy istentiszteletbôl feltétlenül televíziós showmûsort kell csinálni, telefonos feladványokkal. Ezért nem is használom szívesen az istentisztelet szót az ilyen alkalmakra, hiszen elég távol állnak a zsoltáréneklôs, rövid igemagyarázatos gyülekezeti együttlétektôl. Idôtartamáról pedig csak annyit: több órán keresztül tart. Talán túlságosan konzervatív vagyok, amikor azt gondolom, hogy mindennek, így a mulatozásnak is megvan a maga helye, ideje, kerete, de az semmiképpen sem a templom (legyen az akár sportcsarnokszerû is). A gyülekezet tagjai szemmel láthatóan jól érzik magukat, arcukon átszellemült mosollyal hallgatják vezetôjük szavait. Valószínûleg akkor is hallgattak pásztorukra, amikor az a legutóbbi magyarországi népszámláláskor arra kérte ôket, ne vallják be vallásukat. Ebbôl is látszik, hogy a kisegyházak helyzete még mindig nem tisztázott, talán többen vannak olyanok, akik megtalálják a történelmi egyházak adta vallásukban mindazt, amit mások máshol keresnek. Mondjuk, egy vidám vasárnapban. A közhangulatot pedig továbbra sem én keltem. Van az magától is.

Sándor Boglárka Ágnes

NAPIRENDEN

Bãsescu: A DP mindig jól szerepelt a helyhatósági választásokon

(4. old.)

A helyhatósági választások megnyerése a Demokrata Párt elsô számú prioritása — jelentette ki Traian Bãsescu tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. A DP-elnök szerint a demokraták a "hagyományoknak" megfelelôen az idén is meg akarja ôrizni a második helyet a legtöbb önkormányzati mandátumot szerzô pártok listáján, ezzel is elôkészítve a terepet a parlamenti és elnökválasztásokon induló NLP-DP szövetségnek. Jövô hónapban a párt területi szervezetei véglegesítik stratégiájukat a helyhatósági választásokra és összeállítják az önkormányzati képviselôk és polgármester-jelöltek listáját. Ismeretes, a két párt külön listákon indul az önkormányzati választásokon, csak olyan esetekben állítanak közös jelöltet, ahol ezt a helyzet indokolja.

A második prioritás természetesen a parlamenti és elnökválasztások. Ezek megnyerésére csak akkor kerülhet sor, ha az NLP–DP szövetség életképes alternatívát, hiteles és megvalósítható kormányprogramot tud nyújtani az SZDP ajánlatával szemben. Ez a választás ugyanis nem a jelenlegi kormány lepontozásáról, a mindenáron való változtatás szándékáról szól, amint az 1996-ban és 2000-ben történt, hanem komoly versenyrôl, amelyet csakis szakértelemmel, elkötelezettséggel és nagyon sok munkával nyerhet meg az ellenzéki koalíció — vélekedett Bãsescu. Elmondta: a helyhatósági választásokon elért eredményeikbôl világosan kiderül majd, hogy van-e esélye a liberális és demokrata szövetségnek az SZDP lekörözésére a parlamenti választásokon vagy sem.

Bãsescu továbbra sem tudott pontos választ adni arra, hogy kormányfô- vagy polgármester-jelöltséget vállal. Noha legközelebb a fôpolgármesteri tisztség áll a szívéhez, lehet, hogy a pártszövetség érdekeit a Stolojan elnök — Bãsescu kormányfô kettôs fenntartása szolgálja a legjobban — vélekedett.

Tízbôl négy lakást hitelbe vásároltak
Idén kisebb mértékû áremelkedésre számíthatunk

(4. old.)

Az Albatros ingatlanügynökség igazgatója, Tudorel Sovar szerint a lakáshitelre vásárló ügyfeleik túlnyomó többsége tavaly, keresettôl függôen, egy-két szobás tömbházlakást vett, mindössze 20 százalékuk vásárolt magánházat. A szakember úgy látja, eddig viszonylag könnyû volt lakáshitelhez jutni. Akinek keresete megfelelt a banki követelményeknek, az banktól függôen, 3–10 nap alatt hozzájutott a hitelhez. Az igazgató úgy vélekedett, hogy a hitelfelvétel február 1-jétôl történô szigorítása jelentôsen csökkentheti a jelzáloghitelre vásárlók táborát. Ez a tömbhálakások árának viszonylagos stabilizációját, hozzávetôleg 10 százalékos idei emelkedését eredményezheti. Ezzel szemben a magánházak és a beépíthetô területek ára valószínûleg 30–35 százalékkal emelkedik.

Hasonló véleményen volt Iuliana Horvath, a Rohaus ingatlanügynökség vezetôje is, aki úgy látja, Kolozsváron robbanásszerûen drágulnak a beépíthetô területek: a kínálat a kereslethet képest elenyészô. A belvárosban egy négyzetméter beépíthetô területért akár 150 eurót is elkérnek, szemben a külvárosi, közmûvesítés nélküli területekért, amit négyzetméterenként 7–8–10 euróért lehet megvásárolni. Az igazgatóasszony szerint az ingatlanpiacon továbbra is sokkal nagyobb a kereslet, mint a kínálat, hiszen a tömbházlakások többsége a régi rendszerben épült: az akkori lakások cserélnek továbbra is gazdát. A látványos áremelkedést azonban a fizetôképes kereslet hiánya akadályozza. Az elmúlt évekhez képest jelentôs elôrelépésnek tartja, hogy egyre több korszerû, egy- vagy többszintes társasházat, tömbházlakást építenek magánvállalkozók, ami bôvíti a piaci kínálatot.

A Nemzeti Bank vezetôsége által decemberben elfogadott és február 1-jétôl életbe lépô szigorítások szerint lakáshitel igényléséhez a vásárlónak az igényelt összeg legalább 25 százalékával kell rendelkeznie, a hiteltörlesztés havi részlete pedig nem haladhatja meg a család nettó összjövedelmének 35 százalékát.

A jelenlegi banki kínálat többé-kevésbé már megfelel a Nemzeti Bank új elôírásainak. Tavaly több bank 10–15%-os elôleggel is kínált lakáshitelt, és a családi összjövedelem megállapításakor 50 százalékig is fölment a havi törlesztési részlet. Aki ma Kolozsváron garzonlakást akar bankhitelbôl vásárolni, a 20 000 eurós hitelkerethez 5 ezer euróval kell rendelkeznie. Banktól függôen a család nettó összjövedelme nem lehet kevesebb 385–450 eurónál. A lakáshitellel foglalkozó banktisztviselôk szerint az igénylôk többsége nem felel meg az elvárásoknak: mindössze az érdeklôdôk 20–25 százalékának van akkora jövedelme (ami a fizetések mellett osztalékból, külföldi keresetbôl, illetve más legális forrásokból származhat), ami lehetôvé teszi a lakáshitel-igénylés folyamatának beindítását.

Tavaly a lakosságnak folyósított összhitelkeret kevesebb mint 5 százaléka volt jelzálogos lakáshitel. Az ingatlanügynökök szerint a lakást vásárlók jelentôs százaléka továbbra is a külföldön munkát vállalók soraiból kerülnek ki, és ez fôleg decemberben-januárban mutatkozik meg az adásvételek számbeli emelkedésében. Az itthon munkát vállaló, és lakásra vágyó fiatalok többsége, jelentôsebb szülôi támogatás nélkül, lakáshoz, lakáshitelhez továbbra sem juthat.

Makkay József

Biztonsági okokból fogva tartottak szabadulása

(4. old.)

Mintegy 60, biztonsági megfontolásból fogva tartott iraki személyt engedett szabadon csütörtökön a nemzetközi koalíció a Bagdad melletti Abu Garib börtönbôl.

Várakozó hozzátartozók tömegének ujjongása közepette két zárt amerikai katonai teherautó hagyta el a börtönt helyi idô szerint a kora délutáni órákban, bennük a szabaduló foglyokkal. A két jármû megállt a Bagdadba vezetô úton, 500 méternyire a fegyintézet fôkapujától, majd amerikai katonák kitárták a két jármû ajtait, szabadon engedve a foglyokat.

Többeket csak az utolsó percben tájékoztattak a küszöbönálló szabadulásukról. Errôl maguk a szabadulók számoltak be a várakozó hozzátartozók közé vegyült újságíróknak.

Már a kora hajnali óráktól irakiak százai tolongtak a gyászos hírnevû intézmény (Szaddám Huszein elôzô elnök rendszerének leghírhedtebb börtöne) elôtt. A szabadulók és a hozzátartozók mindjárt a helyszínen dallal-tánccal ünnepelni kezdtek. Voltak azonban csalódottak is, olyanok, akik számítottak valamely hozzátartozójuk szabadulására, de mint kiderült hiába vártak a fogház kapuja elôtt. Mindenesetre ôk is kérdésekkel ostromolták a szabadulókat, bent maradt szeretteikrôl tájékoztatást remélve.

Paul Bremer, Irak amerikai polgári kormányzója szerdán jelentette be a biztonsági megfontolásokból fogva tartott irakiak szabadon bocsátásának programját, mondván, hogy eljött a megbékélés ideje. E politikaváltozás bejelentését megfigyelôk azzal hozzák összefüggésbe, hogy Washington júniusig át akarja adni a hatalmat az arab országban egy iraki kormánynak.

Keddi adat szerint a nemzetközi koalíció 9300 embert tart fogva Irakban belbiztonsági megfontolásokból. Értelemszerûen nincsenek benne ebben az adatban azok, akik köztörvényes bûncselekmény miatt vannak letartóztatásban.

Újabb túlélôt találtak, utórengések

(4. old.)

Ötvenhét éves férfit emeltek ki élve a romok alól az iráni Bámban, a 13 nappal ezelôtt történt pusztító földrengés után — közölték csütörtökön iráni egészségügyi források.

A férfit nagyon rossz állapotban emelték ki a romok közül. A mentô-alakulatok egy ruhásszekrény alatt bukkantak rá még szerda délután, feltehetôleg ez a szekrény mentette meg az életét.

Az ötvenhét éves férfi nem tudott beszélni, s a helyszínen felállított kórházba szállították — jelentette csütörtökön a teheráni rádió. Az idézett egészségügyi források szerint a kórházba érkezéskor nagyon kevés életjelet mutatott, állapotát folyamatosan ellenôrzik.

Legutóbb szombaton találtak a romok között egy kilencvenes éveiben járó nôt, aki sértetlenül élte túl a több mint harmincezer halálos áldozatot követelô katasztrófát.

Helyi idô szerint csütörtökre virradóra két utórengést észleltek a december 26-ikatasztrófa térségében. Az egyik rengés a Richter skála szerint 3,4-es, a másik 4,2-es fokozatú volt — jelentette a teheráni szeizmológiai intézet. A földrengés körzetében továbbra is a legmagasabb fokozatú riadókészültség van érvényben.

Az ENSZ, a Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold szervezetek csütörtökön sürgôs felhívással fordultak a világ közvéleményéhez. A felhívás a következô 90 nap alatt 70 millió dollár (valamivel több, mint 14 milliárd forint) összegyûjtését tartja szükségesnek a túlélôk megsegítésére és a város újjáépítésére — közölte az ENSZ illetékese.

Bíróság elôtt Lindh gyilkosa

(4. old.)

A jövô héten áll bíróság elé az a 25 éves férfi, aki bevallotta, hogy megölte Anna Lindh svéd külügyminisztert — közölte csütörtökön a stockholmi kerületi bíróság. Ha elítélik, tíz évtôl életfogytiglanig terjedô börtönbüntetést is kiszabhat rá a bíróság.

Mijailo Mijailovic a kezdeti tagadás után keddi kihallgatásán beismerte, hogy ô volt az, aki több késszúrással súlyosan megsebezte Lindhet szeptember 10-én egy stockholmi áruházban. A külügyminiszter asszony kevéssel a késes támadás után a kórházban belehalt sérüléseibe.

A hivatalos vádemelés péntekre várható. A per január 14-én kezdôdik, és várhatólag január 19-én fejezôdik be — közölte az ügyben eljáró stockholmi bíróság illetékese.

A vádlott szerb bevándorló szü-lpôk gyermekeként Svédországban született. A tett bevallása után azt mondta az ügyésznek és védôügyvédjének, hogy tettének nem volt politikai indítéka. A svéd sajtó szerint a fiatalembert öt nappal a gyilkosság elôtt bocsátották el elmegyógyászati kezelésérôl. A lapok tudni vélték, hogy Mijailovic rögeszmésen gyûlölte a hírességeket, különösen a közkedvelt Anna Lindhet.

A 46 évesen elhunyt Lindhrôl sokan azt rebesgették, hogy ô a miniszterelnöki cím várományosa.

Lezuhant amerikai katonai helikopter

(4. old.)

Kényszerleszállás közben lezuhant csütörtökön egy amerikai katonai helikopter Irakban, s a fedélzeten tartózkodó nyolc személy életét vesztette — közölte az amerikai hadsereg. A halottak közül legalább négyen katonák voltak.

A Black Hawk típusú helikopter Bagdadtól nyugatra, Fallúdzsa közelében zuhant le. Szemtanúk az al-Dzsazíra arab nyelvû hírtelevíziónak elmondták: a helikoptert rakétatalálat érte, s ezért zuhant le. Amerikai részrôl nem erôsítették meg ezt az információt. Iraki felkelôk a Bagdadtól északra és nyugatra esô térségben intézik a legtöbb támadást a megszálló amerikai egységek ellen.

Az amerikai hadsereg szóvivôje elmondta, hogy a jármûvet egészség-ügyi mentésre használták, azt azonban nem tudni, szállított-e betegeket vagy sérülteket a katasztrófa idôpontjában.

November 15. óta ez volt a legsúlyosabb, amerikai katonai helikoptert ért incidens Irakban. Akkor két, ugyancsak Black Hawk típusú gép került ellenséges tûzbe Moszul közelében, s manôverezés közben összeütköztek egymással, majd lezuhantak. A szerencsétlenség tizenhét amerikai katona életét követelte.

Emlékezés az egyiptomi repülôszerencsétlenség áldozataira

(4. old.)

Tengerparti szertartásokkal adóztak csütörtökön az egyiptomi Sarm-el-Sejk vörös-tengeri üdülôhelyen a 148 áldozat emlékének, akik a Flash Airlines egyiptomi légitársaság szerencsétlenül járt gépén vesztették életüket.

A tengerbe csapódás helyszínére nézô strandszakaszon kereszt és félhold, sírkô és az áldozatok nevét viselô táblák várták délelôtt a — túlnyomórészt francia — halottak gyászoló hozzátartozóit és a megjelent hivatalos személyiségeket: Dominique de Villepin francia külügyminisztert, Hoszni Mubarak egyiptomi államfô feleségét, valamint öt egyiptomi minisztert. Maga Mubarak nem tudott részt venni az eseményen, de elôtte fogadta Villepint.

A francia nagykövetséget ez alkalomra ideiglenesen kihelyezték a közeli szálloda elé. Az épület elôtt három zászló volt félárbocra eresztve: egy-egy francia, japán és marokkói. Az áldozatok közül 133 francia, hozzátartozóik közül 122-en utaztak el Párizsból a megemlékezésre. Rajtuk kívül egy-egy japán és marokkói áldozat volt, továbbá a tizenhárom fôs egyiptomi személyzet.

A délelôtti szertartás — a csütörtöki kettô közül az elsô — háromnegyed órán át tartott. Katolikus, protestáns és muzulmán papok, lelkészek tartottak istentiszteletet, imádkoztak az áldozatokért, majd a jelen lévô hozzátartozók egy-egy szál rózsát helyeztek el a parton. A ceremónia egyes szakaszainak szünetében szakrális zene és a köztársasági gárda díszlövései szóltak.

A francia külügyminiszter felolvasta Jacques Chirac államfô üzenetét, amelyben az elnök hazája együtt-érzésérôl biztosította a gyászolókat.

Délután újabb szertartás lesz a szerencsétlenség feltételezett helyszíne közelében: a hozzátartozók virágokat szórnak a tengerbe, majd visszatérnek szállodájukba, hogy magukban gyászoljanak, késô délután pedig hazautaznak. A francia családok kíséretében van tíz orvos és pszichológus, a külügyminisztérium hat tisztviselôje és öt — különbözô fe-lekezetû — lelkész.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Papp Annamária

KÖRKÉP

Bánffyhunyad
Egyházközség versus volt gondnok

(5. old.)

A felek meghallgatásával folytatódott január 7-én, szerdán, a bánffyhunyadi bíróságon az a per, melyet még tavaly tavasszal indított a bánffyhunyadi református egyházközség presbitériuma volt gondnoka, Bokor János ellen. A vádak súlyosak: hûtlen kezelés, sikkasztás, valamint hamis nyugták használata. A felperest Kusztos Tibor helyi lelkipásztor képviseli. Bokor János tagadja, hogy bármiben is bûnös lenne, bízik abban, hogy a bíróság felmenti majd az alaptalan vádak alól, és igazságot szolgáltat számára. Az ügy tárgyalása február 4-én, a tanúk meghallgatásával folytatódik.

Péntek László

Torda
Növekszik a munkanélküliség
130 személyt bocsát el az üveggyár

(5. old.)

További 150 személy válik munkanélkülivé Tordán a napokban. Januárban az üveggyár bocsát el 130 alkalmazottat, akinek felmondási ideje december 5-én lejárt, a Transilvania Impact pedig 20 személyt bocsát el, tájékoztatott Ioan Cosma, a Tordai Munkaerô-foglalkoztatási Ügynökség vezetôje. A Holcim 15 személyt bocsát el, miután a tervezett 200 fôs leépítésbôl eddig csupán 185 személyt tettek útra. A Holcim jelenleg valamivel több mint kétszáz személyt foglalkoztat. December végén Tordán 17 százalékos volt a munkanélküliség. Jelenleg 1397 fizetett munkanélkülit tartanak nyilván, további 960 személy állást keres.

R. T. T.

Aranyosgyéres
125 milliárdos költségvetés-tervezet

(5. old.)

Jövô héten elemzik és hagyják jóvá Aranyosgyéres idei költségvetését. A 124,159 milliárd lejre becsült 2004-es költségvetés néhány napja az érdeklôdô állampolgárok rendelkezésére áll a polgármesteri hivatalban. A tanügynek 54,436 milliárd lejes költségvetést javasoltak, közszolgáltatásokra 36,50 milliárd lejt. A költségvetési tanácsülést hétfôn 16 órakor tartják, a helybelieknak jogukban áll részt venni a gyûléseken.

R. T. T.

Influenza — agyhártyagyulladás?
Kolozs megyében tovább tart a járvány miatt elrendelt karantén

(5. old.)

Országszerte hullámokban terjed az influenza, tüdôgyulladás, különféle légúti megbetegedések. Kolozs megye kórházaiban már hetek óta tart a karantén, amelyet nem is oldanak fel mindaddig, amíg a megbetegedések száma nem csökken. Az oltások ideje már lejárt, aki most dönt úgy, hogy beoltatja magát, az csupán kis mértékû védettséget tud szerezni. És hogy a kép teljesebb legyen, nyakunkon az agyhártyagyulladás is.

A karantén elrendelése óta további 50 influenzás beteget jegyeztek Kolozs megyében. A hónap elején 52 gyanús személyrôl tudtak, további 3211 személyt különféle súlyos légúti megbetegedésssel utaltak kórházba. Torda és Aranyosgyéres szintjén nem létezik pontos kimutatás a betegek számát illetôen, ugyanis a két kisváros betegeit nem a helybeli kórházakban, hanem a kolozsvári járványkórházban kezelik, mondta Carmen Sãlãjan, a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság szóvivôje. A megyei szintû karantén csak akkor ér véget, amikor a megbetegedések száma csökkenni kezd.

Az ünnepek alatt országos szinten háromezernél több beteget diagnosztizáltak, ezek egyharmada kórházi kezelést igényelt. Január 4-ig további 31 235 tüdôgyulladást (7252 beutalás, egy haláleset), 62 482 súlyos légúti fertôzéses beteget jegyeztek. Bár az elôzô idôszakhoz képest a megbetegedések száma országos szinten enyhén csökkent, a helyi helyzet függvényében továbbra is fenntartják a korábban elrendelt karantént, és betartják az ilyen esetben elôírt rendelkezéseket. Az év elején a bukaresti különleges laboratóriumban további vírustípusokat azonosítottak az A H3N2-es csoportból, ezek közül egyet Kolozs megyében. Az elsô hasonló megbetegedés óta országunkban összesen több mint kétszáz vírustípust azonosítottak.

Marosvásárhelyen egy férfi a hét elején meghalt, és két gyermek betegedett meg agyhártyagyulladásban. Az utóbbi héten hat fiatalt diagnosztizáltak agyhártyagyulladással Szucsáván, egyikük meghalt. A Szucsávai Megyei Kórház aggasztónak ítéli a megbetegedések számát ilyen rövid idô alatt, tekintettel arra, hogy az utóbbi 12 hónapban összesen 7 ilyen megbetegedést észleltek. Az egészségügyi minisztérium szerint nem lehet járványról beszélni.

— Az agyhártyagyulladást vírus vagy baktérium okozza, amely cseppfertôzés útján terjed — tudjuk meg dr. Kovács Katalin fôorvostól. — A vírusos megbetegedés, amelynek lappangási ideje 5–7 nap, valamivel enyhébb lefolyású, mint a baktérium által okozott agyhártyagyulladás, amely 7–10 napig lappang. Általában orrcsepegéssel, torokfájással jelentkezik a betegség, majd néhány nap után következik a magas láz, nyakmerevedés, fejfájás, sugárban hányás. Aki ilyen tüneteket tapasztal, annak feltétlenül orvoshoz kell fordulnia. Mindkét esetben kórházi kezelésre van szükség, a beteg mintegy három hét alatt épül fel, ám a szövôdmények — szédülés, fejfájás, általános gyengeség, izomgyengeség, egyensúlyzavar — akár három hónapig is eltarthatnak azt követôen. A megbetegedés gyermekkorban és idôskorban a legveszélyesebb, valamint akkor, ha elhanyagolják, esetleg nem ismerik fel a veszélyt, nem fordulnak idôben orvoshoz, így az agyhártyagyulladás akár halálos kimenetelû is lehet — tájékoztat az orvos.

Néhány éve tél elején vitatéma az influenzaellenes oltás. Örökös kérdés, hogy éljünk-e a lehetôséggel, adassuk be, vagy inkább ne? A szakemberek véleménye is megoszlik az oltást illetôen. A közembereké még annál is inkább. Egyeseknek a kérdést azonnal megoldja, hogy legtöbben csak úgy juthatnak oltóanyaghoz, ha megvásárolják azt, ezért inkább lemondanak róla. Mások úgy vélik, az oltás nem tesz egyebet, mint lustálkodásra készteti a szervezet természetes védekezôképességét, amely legközelebb sokkal nehezebben "indul be", így az oltás hatásának elmúlását követô elsô fertôzés sokkal keményebb lefolyású lesz, mint az oltás elmaradása esetén lett volna. Mások szerint az oltás csak bizonyos fajta fertôzésekkel szemben nyújt védelmet, így ha a járványt kiváltó kórokozó éppen nem esik ebbe a kategóriába, akkor a beoltott személy is ugyanolyan nyitott a fertôzésre, mint beoltatlan társai. A tévhitek megcáfolására szakembert kerestünk meg.

— Az oltás jó dolog, 70 százalékos védettséget biztosít, amennyiben még idôben a szervezetbe jut — tájékoztatott dr. Kovács Katalin fôorvos. — Az oltás hatóanyagainak két hétre van szükségük ahhoz, hogy a szervezet teljes védettségét biztosítani tudják, így az, aki most oltatja be magát, csak akkor érhet el maximális hatást, ha két héten át nem érintkezik potenciálisan fertôzött-fertôzô személyekkel. Ellenkezô esetben a járvány idején beadott oltás csak 10–15 százalékos védettséget tud nyújtani. Általában még a tél beállta elôtt eléggé pontosan meg lehet jósolni, milyen típusú vírus várható. Az oltás "feldobja" a szervezetet, így ha be is következik a fertôzés, az sokkal enyhébb lefolyású lesz, és az esetleges szövôdmények is enyhébbek lesznek, tehát a szérum beadása legalábbis megfontolandó. Kétéves kor alatt nem ajánlom, annál idôsebb személyek esetében viszont már igen. Nem szabad arra hagyatkoznunk, hogy majd a szervezet legyôzi a betegséget, elvégre ôsanyáink idején sem volt oltás, viszont az ókorban nem is érte annyi környezeti ártalom az emberi szervezetet, mint napjainkban. Ha így gondolkodtak volna eleink, akkor még ma is pestisben vagy szamárköhögés miatt halnának meg emberek — mondta Kovács Katalin.

A doktornô háromféle oltóanyagot sorolt fel, amely kapható a patikákban: kétéves kor körül ajánlatos a francia gyártmányú Vaxigrip, amelynek helyi reakciói nem annyira kellemetlenek, vásárolható még a holland Influvac, valamint a bukaresti Cantacuzino intézet által kidolgozott román oltóanyag.

— Gyermekeknek a kezdô adag 0,25 milligramm, a dózist egy hónap letelte után ismételni kell, a következô évben egyszerre 0,5 milligrammot viszünk a szervezetbe, felnôttek esetében eleve ennyi a kezdô adag. A háziorvosi rendelôk a feliratkozott személyek életkorának függvényében igényelhették az ingyenes oltóanyagot, "nem illik" viszont ötvennél többet kérni. Ebbôl természetesen csak a legveszélyeztetettebbeknek jutott, fôként az idôsebbek kaphattak ingyenesen influenzaellenes oltást — tájékoztat a doktornô.

Semmiképpen sem olcsó mulatság az oltás, ráadásul mindig jobb megoldást jelent a megelôzés. Igyunk sok folyadékot — az optimális mennyiség napi 2–2,5 liter —, ezzel a gyakori fejfájásnak is elejét vehetjük. Fôleg az idôsebbek figyeljenek oda fokozottan a folyadékbevitelre, ugyanis a kor elôrehaladtával egyre kevesebb folyadékot fogyasztanak. Együnk sok gyümölcsöt, az alma is megteszi, de néha narancsot, citromot is fogyasszunk. Léteznek nem specifikus immunrendszer-stimuláló készítmények, mint például az indiai gyógynövénykivonatból készült Septilin, amelynek ára sem túl borsos, száz darabot alig valamivel több, mint százezer lejért szerezhetünk be (természetesen az árak gyógyszertáranként változnak). Hatásos még az Immunogrip néven közimert echinacea-kivonat, de ne feledkezzünk meg a gyógyteákról sem, közöttük bôven válogathatunk, akár még egészségesek, akár már betegek vagyunk.

K. E.

A rendôrség hírei

(5. old.)

Kútba esett
Apósa otthonában holtan találták a 49 esztendôs Teodor Drãgan kolozsvári lakost. A férfi Apahidára látogatott, beesett a kútba és szörnyethalt. Gyilkosságra utaló nyomokat nem találtak, a holttestet felboncolják.

Adócsalás
Kivizsgálást indítottak a 44 éves aranyosgyéresi D. F. ellen, aki a vád szerint könyvelési csúsztatásokat követett el. A férfi cége 2003 áprilisában két lakásban fejlesztési és javítási munkálatokat végzett, de nem állított ki nyugtát és számlát ezekért, a jövedelmet pedig nem könyvelte el. A kár értéke mintegy 122 millió lej.

Razzia Szamosújvárott
A Nyugodt utcák, biztonságos város akció keretében január 7-én, szerdán razziát foganatosított a szamosújvári közlekedésrendészet. Összesen 39 esetben bírságoltak, a büntetés összértéke mintegy 25 millió lej. Az akció során 5 hajtási jogosítványt és 3 forgalmi engedélyt vontak be.

(póka)

Szamosújvár
Termel a gyufagyár

(5. old.)

Hosszú szünet után idén újra termel a szamosújvári gyufagyár. Miután 2003 végére rendbetették a gépeket és felszereléseket, január 5-én hozzáláttak a termeléshez. Néhány napja teljes kapacitással dolgozik a Kis-Szamos menti iparegység, ahol naponta 800 ezer csomag gyufát gyártanak. Bár 2003-ban szünetelt a gyufagyár, jelenleg problémamentes a munkafolyamat. Az elmúlt hónapokban 250 dolgozót alkalmaztak a városvégi gyárban, többségükben tavaly tavasszal elbocsátott munkásokat. A készlet biztosítja az ország gyufaellátását, ugyanis jelenleg csak a szamosújvári szakvállalat dolgozik teljes kapacitással.

Amint azt a gyár szakemberei lapunknak elmondták, a rendelkezésükre álló pénzügyi források függvényében az elkövetkezô idôszakban tovább korszerûsítik a gyártási folyamatot, újabb gépekkel látják el a kisváros egyik legnagyobb iparegységét. Ha lesz pénz, a dolgozók szociális helyzetén és a munkakörülményeken is javítanak a cég tulajdonosai.

Erkedi Csaba

GAZDASÁG

Újabb három hónappal kitolódik a Petrom-pályázat

(6. old.)

A Petrom olajvállalat — amelyre a magyar Mol Rt. is pályázik — privatizációjának határidejét három hónappal júniusra halasztják — jelentették be Bukarestben.

Az eladás eddigi március végi határidejét elôször tavaly augusztusról, majd idén novemberrôl "tették át". Elemzôk szerint az újabb halasztás annak a jele, hogy az eladás az idén esedékes választások miatt esetleg teljesen megfeneklik.

A gazdasági miniszter közölte, hogy olyan fontos kérdések, mint a Petrom létesítményei által elfoglalt földterületek tulajdonlása, a környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások és az uniós normákkal kapcsolatos jogszabályi változások még tisztázásra várnak. A Petrom 60 ezer embert foglalkoztat, s nem mellékes a hazai szavazópolgároknak, hogy a vállalat eladása után közülük hányan kényszerülnek majd távozni.

A Petrom-pályázaton heten vesznek részt, egyelôre nem kötelezô ajánlattal: a Mol Rt., a lengyel PKN Orlen, az osztrák OMV, az amerikai Occidental Oil and Gas Corp., az orosz OAO Gazprom, a görög Hellenic Petroleum SA és a svájci Glencore.

A kormány tavaly november végén az eredetileg meg-adott január 31-rôl február végéig meghosszabbította a kötelezô erejû ajánlatok beérkezési határidejét. A nyertest március 31-én tervezték megnevezni.

A Petrom 93 százaléka a kormány tulajdonában van. Az elsô lépcsôben a Petrom 33,34 százalékát privatizálják, majd a nyertesnek a késôbbiekben 51 százalékra kell növelnie részesedését.

A Petrom Románia legnagyobb olajvállalata, évente 44 millió hordó kôolajat és 6,1 milliárd köbméter földgázt termel. Forgalma 2,2 milliárd dollár. Két finomítójának együttes kapacitása 58 millió hordó évente és kiskereskedelmi hálózata 700 töltôállomást foglal magába.

Nô a külföldiek által befektetett tôke

(6. old.)

Novemberben 220,5 millió dollárnyi közvetlen külföldi befektetést hajtottak végre Romániában, közölte az országos kereskedelmi nyilvántartás. Ez az összeg 20 százalékkal nagyobb annál, amelyet egy évvel korábban, 2002 novemberében a külföldiek országos szinten befektettek.

Tavaly november 30-ig összesen 1,19 milliárd dollárnyi közvetlen külföldi befektetés érkezett az országba. Az említett idôszakban a külföldiek apportjával 5922 új céget jegyeztek be. A novemberi eredmények tekintetében az élen az ausztriai befektetôk állnak, ôk 22 céget indítottak 6,2 millió dollárnyi alaptôkével, s ôket az olaszok követik 5,05 millióval (165 kereskedelmi társaság), illetve a franciák 1,9 millió dollárral (19 cég).

A külföldiek fôképp az ipari tevékenységek iránt mutattak érdeklôdést, ez az ágazat a befektetett tôke 52,2 százalékát vonzotta. A szolgáltatásokra a befektetett összeg 17,3 százalékát, a kereskedelemre pedig a közvetlen befektetések 15,4 százalékát fordították.

A legnagyobb tôkét vonzó tavalyi befektetéseknek az Automobile Dacia SA (francia tôke — 58,3 millió dollár), a Moldocim SA (holland tôke — 46,6 millió dollár) és az Ispat Sidex SA (holland antillai tôke — 44,2 millió dollár) bizonyult.

2,1 millióra nôtt a havi munkanélküli segély

(6. old.)

Csaknem 284 ezer munkanélküli részesül országos szinten állami segélyezésben ebben a hónapban. Ezek ezentúl havonta 2,1 millió lejt kapnak.

Mivel a minimálbér január elsejétôl 2,5 millió lejrôl 2,8 millió lejre nôtt, az ennek 75 százalékát képezô munkanélküli segély is növekedett. Az így kiszámított 2,1 millió lejes havi adómentes támogatást országos szinten 284 ezer személynek fizetik.

December 1-jén hazánkban 655 353 munkanélkülit tartottak nyilván, ezek közül azonban csak 283 963 részesült segélyezésben, 371 390 személy semmilyen állami támogatást nem kapott.

Hatmillió tonna búza terem az idén?

(6. old.)

A mezôgazdasági tárca azzal számol, hogy az idei hazai búzatermés 6,06 millió tonna lesz, ami jócskán meghaladja a tavalyi 2,47 millió tonnát.

Petre Daea mezôgazdasági miniszterhelyettes a derûlátó várakozást arra alapozta, hogy kedvezô idôjárási körülmények között sikeresen fejezôdött be az ôszi vetés.

1,30 dollár fölé erôsödhet az euró
Drágul az arany és a font, romlik a gazdasági hangulat

(6. old.)

A legtöbb devizapiaci szakértô arra számít, hogy az euró idén eléri, vagy átlépi az 1,30 dolláros szintet, miután a piacokat az amerikai költségvetési deficittel kapcsolatos aggodalmak befolyásolják — derült ki a Reuters által január 5–7. között végzett felmérésbôl.

Az elmúlt hetekben komoly nyomás alá került a dollár és kedden az euróhoz képesti mélypontja 1,2810 dollár volt, részben az amerikai költségvetési és folyó fizetési hiánnyal kapcsolatos aggodalmakra, valamint azokra a kilátásokra, hogy egyelôre marad a rendkívül alacsony, 1 százalékos amerikai irányadó kamat.

Szakértôk rámutattak arra, hogy az 1,30 dollár/euró árfolyam komoly kihívást jelent az eurótérség iparának, amelynek túlságosan megdrágítja az exportját.

A megkérdezett elemzôk egy része arra számít, hogy az euró már rövid távon eléri az 1,30 dollárt, még a hét legfejlettebb ipari ország vezetôinek februári értekezlete elôtt.

Az 51 elemzô közül 37 arra számít, hogy a következô 12 hónapban az euró eléri, vagy meghaladja az 1,30 dollárt. A HSBC egyik londoni elemzôje szerint az amerikai elnökválasztások miatt a nyártól novemberig terjedô idôszakban ugyan erôsödhet a dollár, összességében azonban a dollár idei évi további gyengülésére számít, és nem tartja kizártnak egy ponton az 1,35 dollár/euró árfolyam kialakulását sem.

A megkérdezettek véleményének átlaga alapján az euró január és március végén egyaránt 1,2800 dolláron, június végén 1,2700 dolláron, december végén 1,2500 dolláron állt majd.

Romlik a gazdasági hangulat az euróövezetben
Az euróövezetben a gazdasági hangulat átfogó mérôszáma decemberrôl 95,6 pont — közölték a felmérést gondozó Európai Bizottságban szerdán. A felmérést általában a tárgyhónap vége felé teszik közzé, ez az év végi ünnepek miatt maradt el decemberben. Az elemzôk 96,2 pontot vártak decemberrôl.

Novemberrôl a mutató 96,0 pont volt — korábban elôzetesen 95,9 pontot közöltek —, másfél éve a legmagasabb. Októberben 95,5 pont, szeptemberben 95,4 pont, augusztusban 95,0 pont volt az átfogó mutató.

A részmutatók közül az ipari bizalmi mutató mínusz 8-ra csökkent a novemberi mínusz 6-ról, miután októberben is mínusz 8 volt.

A fogyasztói bizalom mutatószáma változatlanul mínusz 16 volt, csakúgy, mint novemberben, kissé jobb az októberi mínusz 17-nél.

A kiskereskedelmi bizalmi mutató mínusz 13-ra romlott decemberben a novemberi mínusz 10-rôl és az októberi mínusz 9-rôl.

A részmutatók azt jelzik, hogy a bizakodók százalékos aránya mennyivel kisebb a pesszimistákénál. Ennek megfelelôen az átfogó adat azt jelzi, hogy a bizakodók aránya még nem éri el a felmérésben résztvevôknek a felét. 100 pont fölött utoljára 2000 júniusban volt az átfogó mutató, 100,5 ponton.

A viszonylag váratlan bizalomcsökkenést a jelek szerint elsôsorban az euró gyors erôsödése okozta, mert ez árthat az exportnak és vele a GDP-növekedési kilátásoknak, habár segít az infláció féken tartásában. A német gyáriparos szövetség (BDI) vezetôje, Michael Rogowski szerdán úgy nyilatkozott, hogy az euró árfolyama már elérte a fájdalomküszöböt, és szerinte még tovább erôsödik, akár 1,40 dollárt is elérhet. Wolfgang Clement német gazdasági miniszter ugyancsak szerdán úgy vélte, hogy a német vállalatok, exportôrök meg tudnak küzdeni az erôs euróval, de hozzátette: igen reméli, hogy az Európai Központi Bank nagyon odafigyel a közös valuta felértékelôdésére.

Az arany ára is történelmi csúcsra jutott
A dollár gyengesége évtizedes csúcsokra repítette az arany árát: Londonban az aranyrúd ára átlépte az unciánkénti 420,00 dollárt, és ezzel 14 éve nem látott magas szintet ért el.

Ugyanakkor a dollár a brit fonttal szemben is 11 éves mélypontra süllyedt: Londonban több mint 1,80 dollárt adtak egy fontért.

A font erôsödését elemzôk annak tulajdonítják, hogy a piaci várakozások szerint a Bank of England még a héten emeli irányadó kamatait.

A franciák inkább hátrányait látják az eurónak

(6. old.)

Öt évvel az euró bevezetése után a franciák még mindig a közös pénz hátrányait látják, és gondolatban továbbra is frankban számolnak — ez derült ki a Sofres közvélemény-kutató intézet felmérésébôl.

A megkérdezettek 56 százaléka a maga számára inkább rossznak, mint jónak vélte a közös pénzt, és 50 százalékuk szerint az euró nem tesz jót a foglalkoztatásnak. 30 százalék gondolja, hogy a maga számára jobb az euró.

Arra a kérdésre, hogy kinek használt legtöbbet az euró bevezetése, a megkérdezettek 52 százaléka a pénz- és tôkepiacokat állította az elsô helyre, 29 százalékuk az államot, 10 százalékuk a vállalatokat és 1 százalékuk az állampolgárokat. A felmérés tanúsága szerint a franciák 94 százaléka valamilyen mértékben még mindig frankban számol vásárlásaikor, jóllehet ez elég bonyolult mûvelet: a frankot 6 55957/euró árfolyamon rögzítették annak idején. A megkérdezettek 49 százaléka azt állította, hogy az árakat mindig átszámítja, 25 százalékuk gyakran teszi ezt, és 20 százalékuk idônként. A megkérdezettek 95 százaléka szerint az euró bevezetése áremelkedéshez vezetett, 65 százalék szerint éppenséggel nagy volt a drágulás az euró miatt.

Az euró 1999. január 1-je óta egységes elszámolási pénznem az euróövezetben, de készpénzként, az euróhoz rögzítve, 2001 végéig még a nemzeti valuták mûködtek. Az eurókészpénzt 2002. január 1-jén vezették be. A 15 tagú EU-ban Nagy-Britannia, Svédország és Dánia nem tagja az euróövezetnek.

Brüsszel "szakképzettségi útlevelet" vezetne be

(6. old.)

A munkavállalók szakképzettségeit és iskolai végzettségeit igazoló egységes európai okmány, egyfajta "szakképzettségi útlevél" bevezetésére tett javaslatot szerdán az Európai Bizottság.

Az EU végrehajtó intézményének elképzelései szerint az Europass nevû dokumentum uniós szinten harmonizált formában tartalmazná mindazokat az adatokat, amelyek a munkavállalók iskolai végzettségére és szakmai képesítéseire vonatkoznak.

A jövô év elejére tervezett igazolvány bevezetésétôl a bizottság azt várja, hogy elôsegíti az uniós munkavállalók mobilitását, mert segítségével a munkaadók egységes formátum alapján és könnyebben tájékozódhatnak az állást keresôk szakmai képzettségérôl és hátterérôl.

"Az Europass egy helyen összegyûjtve, világos és közérthetô formában tartalmazza majd mindazokkal a diplomákkal, illetve továbbképzésekkel kapcsolatos adatokat, amelyeket tulajdonosa élete során bármikor megszerzett, illetve amelyeken részt vett" — közölte a javaslatot ismertetve Viviane Reding, a bizottság oktatási, kulturális és ifjúsági ügyekért felelôs tagja.

A bizottsági javaslat szerint az Europass egy kis kék-sárga igazolvány lenne, amelyet minden tagországban ingyenesen állítana ki az e célra létrehozandó nemzeti hatóság. Az okmány ugyanakkor elektronikus formában, az interneten is elérhetô lenne.

Tulajdonosának önéletrajza, iskolai végzettségei és szakképesítései mellett az igazolvány tartalmazná a nyelvtudására, valamint esetlegesen külföldön végzett munkájára vonatkozó adatokat is. Az oktatási intézmények közvetlenül ebben az okmányban adnának igazolást a tulajdonos által megszerzett diplomákról vagy szakmai képesítést tanúsító más dokumentumokról.

Az Europass létrehozását eredetileg az európai szociális partnerek kezdeményezték tavaly, s a bizottsági javaslatról is elôször velük folytatnak majd konzultációkat. A javaslat hivatalos jóváhagyása az idén esedékes.

Valutaárfolyamok
Január 8., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

41 100/41 500

32 400/32 700

151/158

Január 9., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 438 lej, 1 USD = 32 516, 1 magyar forint = 160 lej.

Az oldalt szerkesztette: Tibori Szabó Zoltán

HIRDETÉS

Bérbe vesz

(7. old.)

Kiadó bútorozott padlásszoba közös mellékhelyiségekkel. Egyetem utca 1. szám. Telefon: 0260/641668. (0004)

Sláger a molett szépségek naptára

(7. old.)

Slágercikk lett Dél-Afrikában az a naptár, amelyet a molett hölgyek szépségversenyének gyôzteseirôl készült fotókkal dekoráltak. A kiadót elárasztják a rendelések és újabb sorozatot kellett nyomtatnia.

A Groot Gat Godin — körülbelül: Jól becsomagolt szépségek — címmel a Pretoria városától északkeletre fekvô Cullinanban rendezett novemberi szépségversenyen 33–48 év közötti dundi hölgyek vehettek csak részt, olyanok, akik legalább 48-as konfekcióméretet hordanak.

A rendezôk nem is gondoltak arra, hogy üzletet csinálhatnak a résztvevôk képeivel, de olyan nagy volt az érdeklôdés, hogy végül elkészítették a fali naptárat.

Kotzee asszony, a verseny egyik termetes szervezôje és résztvevôje, akinek fotója a naptár második oldalán látható, így magyarázza a sikert: "A molett nôknek nem készül semmi a világon. Ôk is szépek, de a nagyközönség errôl nem vesz tudomást".

A naptár eladásából származó bevételt jótékonysági célokra fordítják.

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• A Spanyol Király Kupa 3. fordulójában meglepetésre a bajnoki címre legesélyesebb három csapat egyike sem tudott nyerni: a Real Madrid másodosztályú ellenféllel játszott döntetlent, míg a Valencia és a Deportivo La Coruña azonos súlycsoportbeli együttessel remizett. Eredmények: Alavés (II. osztályú)–Real Valladolid 0–0, Malága–Celta Vigo 0–1, Real Zaragoza–Real Betis 3–1, Atlético Madrid–Deportivo La Coruña 0–0, Eibar (II. osztályú)–Real Madrid 1–1 és Valencia–Osasuna 2–2.

• Az angol Premier League 20. fordulójában meglepetésre ismét kikapott a Chelsea, Adrian Mutu csapata így egyre távolabb kerül a bajnoki címtôl. Az Arsenal is csak döntetlent ért el idegenben, így a Boltonban nyerô címvédô Manchester United hárompontos elônyre tett szert. Eredmények: Chelsea–FC Liverpool 0–1, Manchester City–Charlton Athletic 1–1, Middlesbrough–Fulham 2–1, Newcastle United–Leeds United 1–0, Southampton–Leicester City 0–0, Tottenham Hotspur–Birmingham City 4–1, Wolverhampton Wanderers–Blackburn Rovers 2–2, Bolton Wanderers–Manchester United 1–2 és Everton–Arsenal 1–1.

Az állás: 1. Manchester United 49 pont, 2. FC Arsenal 46, 3. FC Chelsea 42, 4. Charlton Athletic 31, 5. FC Liverpool 29 (29–21), 6. Newcastle United 29 (27–22).

(-bb)

Ismét a Serie A a világ legerôsebb bajnoksága

(8. old.)

A labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó szervezet, az IFFHS szerint három év szünet után ismét az olasz Serie A a világ legerôsebb bajnoksága. Az Arany Ászok Liga, vagyis a magyar bajnokság kilenc helyet javítva tavalyi pozícióján, már a 28. a rangsorban.

A számítás alapjául a klub-világranglista szolgál, amely magába foglalja a csapatok összes hazai és nemzetközi szereplését, így objektív képet állít ki a bajnokságok színvonaláról is.

Az elmúlt három esztendôben a spanyol Primera Divisiónt tartották számon a legjobb pontvadászatként, amely valószínûleg azért veszítette el vezetô szerepét, mert egyik legnagyobb és legpatinásabb klubja, az FC Barcelona mély válságba került. Feltûnô a brazil bajnokság elôretörése, illetve a német Bundesliga visszaesése. Elôbbi elôkelô helye azért különösen értékes, mivel az ország legnagyobb klasszisai Európában futballoznak.

Érdekes, hogy míg a magyar szurkolók szerint a hazai labdarúgás egyre mélyebbre süllyed, addig az IFFHS számítása azt mutatja: a magyar futball, de legalábbis a bajnokság elindult a felemelkedés útján. Mindezt alátámasztja, hogy 19 év után ismét "megélte" a kupatavaszt egy magyar csapat, a Debreceni VSC-MegaForce. A hajdúságiak ellenfele az UEFA-kupa 3. fordulójában a Bajnokok Ligájából kiesett belga FC Bruges lesz.

Az Arany Ászok Liga az IFFHS-lista alapján erôsebb, mint az osztrák vagy a román pontvadászat.

A bajnokságok rangsora:

1. Olaszország 1180 pont, 2. Spanyolország 1107, 3. Anglia 1052, 4. Brazília 1026, 5. Argentína 882, 6. Franciaország 817, 7. Németország 783, 8. Hollandia 741,5, 9. Portugália 709,5, 10. Skócia 688,5, ..., 28. Magyarország 401,5, ..., 41. Románia 346.

Jorge Campos "mesterséget" vált

(8. old.)

Visszavonul Jorge Campos a mexikói labdarúgó-válogatott legendás kapusa, aki a jövôben az argentin Ricardo Lavolpe szövetségi kapitány segítôje lesz.

— Mindig arról álmodtam, hogy egyszer edzô lesz belôlem — fogalmazott a 35 éves hálóôr.

Campos, aki kereken száz alkalommal szerepelt a nemzeti tizenegyben, három világbajnokságon (1994, 1998, 2002) védte a közép-amerikai együttes hálóját.

A kapus 1988-ban a Las Pumas csapatában csatárként kezdte pályafutását, s csak késôbb lett a "rablóból pandúr". Ám késôbb is hû maradt régi önmagához: szabadrúgásokból és büntetôkbôl több mint 50 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját.

Új edzôje van a Dési CF 01-nek

(8. old.)

E hét elejétôl új edzôje van a C-osztályban szereplô Dési CF 01 labdarúgó csapatnak. A B-osztályos Aranyosgyéresi Sodronyiparhoz Ioan Tãtãran, helyébe a Dési Egyesülés volt játékosa és másodedzôje, Eusebiu Suvagãu került.

A CF 01 január 12-én kezdi el a felkészülést a tavaszi fordulókra, a játékosok a hónap második felében hegyvidéken folytatják a téli alapozást.

(erkedi)

A Steauának a legnagyobb a szurkolótábora
A felmérés szerint a román bajnokságban sok a bundázás

(8. old.)

A Gallup Organization sport, azon belül labdarúgó témájú felmérést készített Romániában. Ennek értelmében a fôvárosi katonacsapatnak van a legnagyobb szurkolótábora, s ezt az együttest tartják a legnagyobb esélyesnek arra, hogy elhódítsa a bajnoki címet az idén.

A feldolgozott adatok szerint Adrian Mutut tartják 2003 legjobb román labdarúgójának. A Chelsea idegenlégiósát a "római" Cristian Chivu követi a rangsorban, a többiekrôl azonban annyira megoszlik a vélemény, hogy nem állítható össze mérvadó ranglista.

A legjobb edzô, aki a válogattottat irányíthatja minôsítésben megoszlanak a vélemények a jelenlegi szövetségi kapitány, Anghel Iordãnescu és Mircea Lucescu között, a mérleg nyelve azonban a Törökországban a Besiktas Isztambulnál edzôsködô mester javára billen. A képzeletbeli dobogó harmadik helyét Gheorghe Hagi foglalja el, minden tizedik szurkoló szerint neki kellene a válogatottat irányítania.

A megkérdezett férfiak egyharmadát nagyon érdekli a futball, mindössze 13% nyilatkozta azt, hogy ez a sport teljesen hidegen hagyja. Utóbbi arány sokkal nagyobb a nôk esetében, fele-fele arányban szeretik vagy sem a labdarúgást. Összesítésben minden ötödik román állampolgár futballszurkolónak vallja magát.

A Gallup felmérés alapján a többség (a megkérdezettek háromnegyede) véleménye szerint a román bajnokság továbbra sem mentes a "stratégiai eredményektôl", azaz a bundázás változatlan.

TENISZ
16. Hopman Kupa
Gyôzelemmel zártak a magyarok

(8. old.)

A James Blake és Lindsay Davenport alkotta amerikai együttes simán, szettveszteség nélkül gyôzte le a Fabrice Santoro–Amélie Mauresmo összeállítású francia válogatottat a perth-i Hopman Kupán, a teniszezôk nemhivatalos vegyescsapat-világbajnokságán.

A csütörtöki folytatásban Oroszország legyôzte Csehországot, Marat Szafin és Anasztaszja Miszkina nyert egyesben, s ezzel bebiztosították a sikert, majd a csehek a vegyespárosban szépítettek.

Az Ausztrália–Szlovákia találkozó sorsa már az elsô egyes után eldôlt, miután Alicia Molik bokasérülés miatt feladta a mérkôzést a szlovák Daniela Hantuchová ellen, s így késôbb a vegyespárosban sem tudott pályára lépni. Az ausztrálok jobb mérkôzésarányukkal így is bejutottak a döntôbe.

A játéknap elsô találkozóján megsérült belga Kim Clijsters visszalépett a viadaltól, miután kiderült, hogy bokasérülése súlyos. Ezzel együtt a belga csapat — a magyarok csütörtöki ellenfele — sem tudja folytatni szereplését. A szabályok szerint a selejtezôben vereséget szenvedett Kanada játszotta le az európai gárda utolsó, csütörtökre kiírt találkozóját a Mandula Petra–Sávolt Attila összeállítású csapat ellen. A selejtezôben már találkozott a két válogatott, ezúttal nagyobb arányú magyar siker született.

Eredmények:

A-csoport: Egyesült Államok–Franciaország 3–0 (Blake–Santoro 6:3, 6:4; Davenport–Mauresmo 6:4, 6:4; Blake, Davenport-Santoro, Mauresmo 7:5, 6:1); Oroszország–Csehország 2–1 (Szafin–Jiri Novak 6:7, 7:6, 6:3; Miszkina–Barbora Strycova 6:3, 7:6; Miszkina, Szafin–Strycova, Novak 6:3, 6:7, az úgynevezett szuperrövidítésben: 9–11).

B-csoport: Szlovákia–Ausztrália 2–1 (Karol Kucera–Lleyton Hewitt 2:6, 7:6, 3:6; Hantuchová–Molik 3:6, 0–3 — Molik sérülés miatt feladta; Kucera, Hantuchová–Hewitt, Molik — játék nélkül gyôzött a szlovák kettôs) és Magyarország–Kanada 3–0 (Mandula–Maureen Drake 6:7, 6:4, 6:3; Sávolt–Frank Dancevic 4:6, 7:5, 7:6; Mandula, Sávolt–Drake, Dancevic — játék nélkül gyôztek a magyarok).

A csoport végeredménye:

1. Ausztrália 2 gyôzelem/3 mérkôzés (mérkôzésarány: 7–2), 2. Szlovákia 2/3 (4–5), 3. Belgium 1/2 (3–3), 4. Magyarország 1/3 (4–5), 5. Kanada 0/1 (0–3).

AUTÓSPORT
26. Dakar-rali
Maszuoka növelte elônyét

(8. old.)

Az összetettben élen álló Hirosi Maszuoka érte el a legjobb idôt a 26. Dakar-rali 7. gyorsasági szakaszán, s ezzel a Mitsubishi Pajerót irányító japán pilóta már több mint 11 perccel vezet márkatársa, a francia Stephane Peterhansel elôtt.

Továbbra is kitûnôen versenyez Colin McRae (Nissan Pickup), az 1995-ös rali világbajnok az ötödik lett, s ezzel az összetettben már harmadik.

A Szalay Balázs–Bunkoczi László (Opel Frontera) kettôs a 63. idôt érte el a rali szerdai, maratoni versenynapjának 701 km-es gyorsasági szakaszán, ezzel összetettben a hatvanegyedik helyen áll. A Liszi László–Rack György (Hyundai Terracan) duó ugyanakkor nem szerepel a célba érkezettek között a viadal hivatalos honlapján.Teljesítette viszont az összesen 1055 km-es távot Darázsi Zsolt— Hajnal Károly–Tagai Róbert (MAN) kamionos trió, amely a gyorsaságin a harminchetedik lett. Ezzel összetettben a harmincegyedik helyre került.

A mezônyre csütörtökön 393 km vár a mauritániai Atar és Tidzsikdzsa között. A mért szakasz 355 km.

A 7. szakasz (701 km gyorsasági) eredményei:

Autósok (17 célba érkezô alapján): 1. Maszuoka, Picard (japán, francia, Mitsubishi) 5:58:35 óra, 2. Peterhansel, Cottret (francia, Mitsubishi) 5:02 perc hátrány, 3. Schlesser, Lurqquin (francia, Schlesser Ford) 20:58 p. h.; összetett: 1. Maszuoka, Picard 13:40:58 ó, 2. Peterhansel, Cottret 11:42 p. h., 3. McRae, Thorner (brit, Nissan) 41:29 p. h.

Motorosok (65): 1. Sainct (francia, KTM) 6:39:33 óra, 2. Brucy (francia, KTM) 7:07 perc hátrány, 3. Despres (francia, KTM) 8:33 p. h.; összetett: 1. Despres 15:23:30 ó, 2. Roma (spanyol, KTM) 3:03 p. h., 3. Sainct 3:21 p. h.

Ezen a héten
Január 5–11.

(8. old.)

• Jan. 5.: 60 éves emlék, 1944-bôl... A budapesti sajtó akarva akarvatlanul kénytelen belenyugodott, hogy az 1943–1944-es labdarúgó NB I. kimagaslóan legjobb együttese a Rónay Ferenc mester vezényletével diadalmasan menetelô Nagyváradi AC, a népszerû zöld-fehér NAC. A már jó ideje a válogatottban is rendre fényesen bizonyító Sárvári-Spielmann, Bodola, Tóth III. Mátyás csatárhármas mellé egyre inkább csatlakoztak olyan fiatalok, mint a korábban a Temesvári Kinizsiben feltûnt Perényi-Pecsovszky József (a népszerû Csala), a romániai válogatottban is többször kitûnt szintén temesvári Deményi-Demetrovics Rezsô, a Kôszegrôl elindult, úgyszólván minden poszton remekül játszó volt ifjúsági válogatott Lóránt-Lipovics Gyula, valamint Barna-Stiebinger János és az Újpesttôl átigazolt, itt kiforradt Mészáros Ferenc. Annál nagyobb meglepetést jelentett viszont a másik erdélyi csapat, az elôzô két évben még a bentmaradásért csaknem az utolsó percig elkeseredett harcot vívott Kolozsvári AC. A túlnyomórészt fiatal játékosokból álló gárdából egyedül a már 34 esztendôs Szaniszló II. Zoltán volt ismert, a többiek nagy része, mint Vass Mózsi, Csákány Jenô, Bokor Ernô "Öcsi", Farkas Gyula vagy Kovács IV. István nem sokkal volt túl a huszadik évén. A csapat az ôsz folyamán többször jutott el a második helyre, végül is a képzeltbeli dobogó harmadik, bronzérmes fokán fejezte be az idényt. A KAC szereplését az akarat, lelkesedés és szív diadalaként ismerte el a pesti sajtó, s a siker fô kovácsolóját, Opata Zoltán edzôt köszöntötte. Különösen egykori MTK-beli csapattársa Kompóthy-Kléber Gábor írt elragadtatással róla a Nemzeti Sportban, mint olyanról, aki "bebizonyította, hogy mégis lehet valaki próféta a saját hazájában".

• Január 6–7.: Az elôbbiekben említett két erdélyi csapat közé a Ferencváros ékelôdött be a második helyre. A klub a ’44-es év elején 10 évvel korábbi franciaországi portyájuk két sikeres állomására gondolt vissza. 1934-ben a Fradi a Le Havre-ban aratott 7:1, valamint Párizsban elért 8:0 arányú gyôzelmérôl értesített a zöld újság, a Nemzeti Sport. A La Manche csatorna menti kikötôvárosban az AC Havre, a fôvárosban a bajnokságban jól szereplô FC Montreuil volt a vetélytárs. A két mérkôzés 15 zöld-fehér gólja közül Sárosi Gyurka egymaga 7-et, Lázár 5-öt, Kovács, Táncos és Toldi 1–1-et lôtt. Mindkét mérkôzésen ez volt az FTC felállítása: Kutasi — Polgár, Bán — Lyka II., Vértes, Mikes — Táncos, Toldi, Sárosi, Lázár, Kovács. Tíz évvel késôbb a fentiek közül már csak Polgár, Lázár és Sárosi játszott a csapatban.

• Jan. 8.: Két évtizede, 1984-ben sportberkekben még mindig sokat beszéltek az elôzô év legjobb romániai sportolóinak rangsoráról. Az akkori legjobbak: nôk: 1. Anisoara Cusmir — atléta, 2. Szabó Katalin — tornász, 3. Lavinia Agache — tornász; férfiak: 1. Ivan Patzaikin — kenus, 2. Costicã Olaru — kenus, 3. Bölöni László, 4. Costicã Stefãnescu, 5. Silviu Lung — mindhárom labdarúgó; csapatok: 1. labdarúgó-válogatott, 2. nôi torna-válogatott, 3. férfi kézilabda-válogatott, 4. Krajovai U labdarúgócsapat, 5. Bukaresti Dinamó labdarúgócsapat.

• Jan. 9.: Több olimpiai kerek évfordulós évbe léptünk. 80 éve, 1924-ben január 24–február 4. között a franciaországi Chamonix-ban rendezték az elsô fehér olimpiát. 40 éve, 1964-ben január 9–február 9. között Ausztria téli síparadicsoma, Innsbruck a IX. játékokon fogadta a földkerekség legjobbjait.Húsz esztendeje, 1984-ben az egykori Jugoszlávia tartományi székhelye, ma Bosznia-Hercegovina fôvárosa, Szarajevo elsô dél-kelet európai, balkáni városként rendezhetett nagysikerû játékokat, XIV.-eket. 10 évvel ezelôtt, 1994-ben a XVII. játékok rendezésével a norvégiai Lillehammer azzal vált nevezetessé, hogy elsôként bonyolított le téli olimpiát nem szökô évben.

• Jan. 10.: Háromnegyed évszazada, 1929-ben a Ferencváros labdarúgó-csapata 5 mérkôzésbôl álló portugáliai portyán vett részt. A mérleg: 4 gyôzelem, 1 vereség, összgólarány 22:4 a Fradi javára. Takács II. 10, Toldi Géza 6 góllal járult hozzá a sikerhez.

• Jan. 11.: Amerikai atlétikai szakemberek szavazatai alapján 40 éve, 1964-ben az elôzô év három síkfutó-világcsúcsát értékelték a legjobban. A három szóban forgó rekord (zárójelben az elôzô legjobb teljesítmény): 200 m: Henry Carr — Egyesült Államok, 20,3 mp (20,5 mp), 10 000 m: Ronald Clarke — Ausztrália, 28:14,0 perc (28:15,5), 3000 m akadály: Gaston RoelanisBelgium, 8:29,6 perc (8:30,4 perc).

László Ferenc

Hibajavítás

(8. old.)

Sajnálatos módon tegnapi lapszámunkban a kézilabda összeállításunkból kimaradt a Zilahi Silcotub–Nagybányai Selmont nôi kézilabda bajnoki mérkôzés végeredménye. A szilágyságiak 37–27 (17–12) arányban gyôztek a Nemzeti Liga elsô fordulójából elôrehozott találkozón.

Az olvasók elnézését kérjük a hibáért.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -