2004. január 15.
(XVI. évfolyam, 10. szám)

Sapard-milliók Kolozs megyében — áldás és átok
Egeres már elôteremtette a szükséges 7 milliárd lejt

(1., 5. old.)

Kolozs megyében összesen 48 pályázatot nyújtottak be a Sapard program keretén belül, 36,3 millió euró értékben. Ezekbôl 35 projektet hagytak jóvá, összesen 27,4 millió euró értékben. Az elfogadott projektek közül csupán egyre, az Egeres-gyártelepi csatornahálózat kiépítésére létezik pénzalap, a többi projekt támogatására a pontozásos rendszer alapján felállított sorrendben a késôbbiekben kerül sor. A nyertes projekteket benyújtó önkormányzatok a kezdeti lelkesedést követôen szinte kivétel nélkül megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a támogatás összegének egyötödét saját erôbôl kell elôteremteniük, a Sapard csak a munkálatok elsô szakaszának elvégzését követôen folyósítja majd a pénzösszeget. Az a bizonyos 20 százalék, amit saját erôbôl kell elôteremteni, hatalmas összegekre rúg, a pályázó önkormányzatok éves költségvetésének többszörösét teszi ki.

Megyénkben Egeres Sapard- ügyei vannak a legelôrehaladottabb szakaszban. Fekete P. P. János polgármester a kormány által is ajánlott Kereskedelmi Bankkal folytatott hosszas tárgyalásokat a több mint 170 ezer euró — közel 7 milliárd lej — értékû kölcsön megszerzéséért, amely a munkálatok elsô szakaszához szükséges.

— A megye vállalta a kölcsönért járó kamat, az illetékek, valamint a munkálattal járó, de a Sapard által nem támogatott további mellékköltségek (pl. elôkészítô költségek stb.) kifizetését, így a bank hármas szerzôdést kötött, az egeresi önkormányzattal és a megyei tanáccsal — mondta a polgármester. — A munkálatokat végzô Grup 4 Instalatii céggel megkötöttük a szerzôdést, amelyet elôírásszerûen még közvetlenül karácsony elôtt eljuttattam a Sapard központi hivatalához. Egeres-gyártelepen február elején kezdôdnek a munkálatok. A kiépítendô csatornarendszer kapacitása lehetôvé teszi, hogy a késôbbiekben majd — természetesen további tetemes befektetések árán — Egeres falu és Jegenye, de ések árán — Egeres falu és Jegenye, de akár Inaktelke, Nádasdaróc és Bogártelke is erre a csatornahálózatra kapcsolódjék. A víztisztító állomás századunk elvárásainak megfelelô lesz. A befektetésnek viszont akkor van értelme és hatékonysága, ha a lakosságot is rá tudjuk nevelni annak helyes használatára. Tarthatatlan, hogy a csatornahálózatban döglött háziállatok teteme, ruhadarabok okozzanak meghibásodásokat. A munkálatokat novemberig kell átadni.

A megye legkiterjedtebb községének legnépesebb települése Egeres- gyártelep, itt él a község lakosságának mintegy fele, közel 3500 ember. A Sapard-támogatások a rendszer kiépítését követôen a keletkezett gödrök betömésére, az út visszaállítására is kiterjednek. Erre való tekintettel Egeres jelezte: idén eltekint a megyei tanácstól útjavításra járó pénzösszeg igénybevételétôl, ám ennek fejében elvárja, hogy 2005 elején általános útjavításokra kerüljön sor.

A Sapard csak a munkálatok elvégzése után fizet, miután egy bizottság felülvizsgálta a munkálatot, és úgy ítélte meg, hogy a pályázatnak megfelelôen használják a támogatást. A pénzösszeg folyósítása szakaszokban történik, a bankkölcsönt a legutolsó részlet kiutalását követôen fizetik vissza.

Hétfôre rendelték Bukarestbe Apahida, Gyalu, Magyarkapus és Kisbánya önkormányzati képviselôit, a Sapard-szerzôdések aláírása végett. Apahidán és Szamosszentmiklóson csatornarendszert építenek, Apahidán víztisztító állomást, a támogatás összege egymillió euró. Gyalu a csatornarendszer kibôvítésére közel 867 ezer eurós támogatást nyert el.

— Magyarkapus és Magyarkiskapus csatornahálózatot és víztisztító állomást épít a közel 953 ezer eurós Sapard-támogatásból — mondta Ábrahám Ferenc alpolgármester. — A projekt áldásait mintegy kétezer ember élvezné. Egyelôre nem tudjuk, honnan teremtjük elô az induláshoz szükséges 20 százalékot, helyi költségvetésünk túl szûkös ahhoz, hogy ekkora terhet megbírjon, bízunk azonban a megyei tanács támogatási ígéreteiben. Hivatalosan a munkálatokat a szerzôdés aláírásától számított 10 hónapon belül el kell végezni, reméljük, nem lesz szükség a határidô kitolására.

Kisbács önkormányzata a Szucság útrendszerének kiépítésére összeállított projektét bírálta el kedvezôen. Valamivel több mint 900 ezer eurós támogatásra számíthatnak.

— 3,3 kilométeres útszakasz kiépítésérôl van szó, ezzel kikerül a sárból Szucság és 1290 lakosa. Az idei költségvetésünkben már elôirányoztunk bizonyos összeget a munkálatok megkezdésére, annak a bizonyos 20 százaléknak a biztosítására azonban további lehetôségeket is fel kell kutatnunk — tájékoztatott Márton Elek, Kisbács alpolgármestere. Kisbács mintegy két héten belül írja alá a szerzôdést.

Egy héten belül írja alá a szerzôdést Ördöngösfüzes önkormányzata, a községközpont, valamint Boncnyíres és Kisszék ivóvízhálózatának kiépítésére. A projekt értéke meghaladja a 880 ezer eurót.

Kerekes Sándor, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke elmondta: a 20 százalékos megelôlegezés miatt több település a visszalépést fontolgatja.

— A legtöbb polgármester egyszerû falusi gazdából lett elöljáró, sokukat természetesen megriasztja, és még a hozzáértôbbeket is elkedvetleníti a Sapard-program menedzselésének vállalásával járó sok munka, bürokrácia, nehézség. A megyei tanács tájékoztatás, tapasztalatcsere révén igyekszik segíteni a sok újdonság megemésztésében. Óriási terhet jelent a munkálatok megkezdéséhez szükséges összeg elôteremtése, amelyhez képest a községek költségvetései messze alulmaradnak, marad tehát a bankkölcsön. A megye vállalta a bankkölcsönért járó kamatok, illetékek, a vissza nem térítendô költségek kifizetését. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy emlékeztessük a csüggedni kezdôket arra: önerôbôl, de még állami támogatással sem nyílna egyhamar lehetôségük ekkora horderejû befektetésre. Napirenden szerepel a vezetékes ivóvíz bevezetése, ez talán látványosabb, arra viszont már kevesebben gondolnak, hogy ezzel az újítással megnövekszik a vízfogyasztás, így nô a szennyvíz mennyisége is, amelynek elfolyási lehetôséget kell biztosítani, ellenkezô esetben szennyezôdnek a talajvizek stb. Magyarországon például ma már párhuzamosan végzik a két befektetést. A csatornarendszer kiépítése legalább háromszor akkora költséget jelent, mint az ivóvíz bevezetése, itthon tehát egyelôre csak lépésekben haladunk. A Sapard által kínált lehetôséget, még ha oly körülményes is, mindenképpen ki kell tehát használni — mondta az alelnök.

A Kolozs Megyei Tanács ma délelôtt találkozót szervez a helyi polgármesterekkel, a téma a Sapard-program.

Kerekes Edit

Marad a kétfordulós szavazás
Nem szükséges a többségi részvétel

(1., 4. old.)

Az idei helyhatósági választás érvényesítéséhez immár nem lesz szükséges az 50 plusz 1 százalékos részvételi arány, amennyiben a parlament is elfogadja a választási törvény kidolgozásával megbízott szakbizottság által tegnap elfogadott konszenzusos szabályzatot. A testület tagjai megállapodtak, hogy a polgármester-jelölteket csak abban az esetben nyilváníthatják gyôztesnek az elsô forduló után, ha sikerül megszerezniük az 50 plusz 1 szavazatot. Így meghiúsulni látszik az RMDSZ azon óhaja, hogy egyfordulós választás során nevezzék ki a városvezetôket.

Az önkormányzati választásokra elfogadott szabályozás törölte az alkotmánymódosító referendumon is sokat vitatott merev részvételi arányhoz kötött érvényességi kitételt, amely kötelezôvé tette a választójoggal rendelkezô polgárok 50 plusz 1 százalékos részvételi arányát. Az önkormányzati választások akkor is érvényesek, ha a választók kevesebb mint fele járul az urnák elé. Az RMDSZ által szorgalmazott, de az ellenzéki pártok és a civil szféra részérôl demokráciaellenes intézkedésnek tekintett egyfordulós választási rendszer megvalósíthatatlannak látszik, mivel a szakbizottság is úgy döntött, hogy ebben az esetben a régi rendelkezés marad érvényben, és az elsô megmérettetés után csak akkor lehet egy jelöltet gyôztesnek tekinteni, ha az megszerzi a szavazatok többségét.

Újdonságot jelent a parlamenti választásoknál már alkalmazott 5 százalékos küszöb bevezetése az önkormányzati választásokon is, ami azt jelenti, hogy egy párt helyi vagy megyei tanácsosai csak abban az esetben juthatnak be valamely párt színeiben a helyi döntéshozó testületekbe, ha a párt által elôterjesztett lista elnyeri aszavazók legalább 5 százalékának bizalmát. Pozitív diszkriminációként vezették be azt a nemzeti kisebbségeket érintô rendelkezést, amely szerint a szavazatok újraosztásakor a legtöbb voksot begyûjtô kisebbség megkaphatja az utolsó mandátumot, ha a szavazatok legalább 5 százalékát birtokolja.

Emil Boc, a Demokrata Párt képviselôje igazságosnak tartja a szavazatok újraosztásához választott módszert, ami a legjelentôsebb töredékszavazattal rendelkezô pártoknak kedvez. A nagy-romániásoknak fenntartásaik vannak az 50 százalékos részvételi arány eltörlésével, mivel szerintük ez az intézkedés ahhoz vezet, hogy egy településen a lakosság 10 százaléka válasszon polgármestert.

Márton Árpád, az RMDSZ képviselôje hangsúlyozta: annak ellenére, hogy a pártok véleménye eltért egymástól, a bizottság konszenzusos alapon hozta meg döntéseit. Hozzátette: a most körvonalazódó választási rendszer a legutóbbi két rendszernél is jobbnak ígérkezik.

B. T.

Utcára vonultak az Országos Szakszervezeti Tömb tagjai
Le a Mitikákkal! — skandálták

(1., 5. old.)

Az eddigi utcai tüntetésektôl eltérô hangulatban zajlott a Kolozs megyei Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) szerdai tiltakozó akciója. A mintegy 200 résztvevô a prefektúraelôtt a bukaresti kormánynak Sabin Gherman stílusában üzenve azt skandálta: Le a Mitikákkal! Tették ezt többek között azért, mert a kormány az Ardealul nyomda eladásán ügyködik.

A tüntetés a nyomda elôl indult, innen a tiltakozók a prefektúra épülete elé vonultak. Az akción a BNS több fiókszervezete vett részt: Kolozsvárra jöttek többek között a tordai és dési tagok is, jelen voltak a közszállítási vállalatok, a filmszínházak, és nem utolsó sorban a mócok szakszervezete. A sófôrök a második munkacsoportba történô besorolást és az ételjegyek biztosítását kérték, a filmszínházasok a 17 százalékos fizetéscsökkentés miatt tiltakoztak, a mócok pedig az érdekükben született jogszabályban foglalt elôírások betartását követelték a kormány helyi képviselôitôl. A mócok a sajtó képviselôinek elpanaszolták: a törvény értelmében évente körülbelül 15 köbméter fára jogosultak, de pillanatnyilag a hatóságok még 5 köbméter kitermelését sem engedélyezik számukra. Ezenkívül kérték, hogy az Országos Útügyi Igazgatóság javítsa meg a Jósikafalva (Belis) és Riska (Râsca) közti községi utat.

A nyomdászok Rãzvan Theodorescu mûvelôdési miniszter portéjára ráírták: A nyereséges romániai nyomdák terminátora; a sofôrök érdekképviseletének jelen lévô tagjainak transzparensein pedig ez állt: dolgozni, és nem koldulni akarunk!

A délutáni órákban a tüntetôk képviselôit fogadták a prefektúrán.

Kiss Olivér

Protokollumot írnának alá az SZDP-vel

(1., 4. old.)

Az RMDSZ-nek 2004-ben is folytatnia kellene az együttmûködést a kormánypárttal a politikai stabilitás biztosítása érdekében, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Markó Béla szövetségi elnök. Ugyanakkor rámutatott: az RMDSZ továbbra is elutasítja a név szerinti szavazás bevezetésének gondolatát, mivel megítélése szerint a jelenlegi választási rendszer módosítása parlamenti jelenlétének elveszítését eredményezné és etnikumközi feszültségekhez vezetne.

Markó Béla szerint az RMDSZ-nek 2004-ben is folytatnia kellene az együttmûködést a kormánypárttal a politikai stabilitás biztosítása érdekében. "Ami engem illet, nem kívánom beszüntetni az együttmûködést az SZDP-vel. Egy választási évben a politikai stabilitást kell szem elôtt tartanunk, nem egy zavaros parlamenti képletet, ahol nem tudni, hol a többség", jelentette ki szerdai sajtóértekezletén az RMDSZ szövetségi elnöke.

A szövetségi elnök szerint az RMDSZ érdeke az, hogy "az együttmûködés eszközeivel" a nacionalista retorika kiszoruljon a választási kampányból. Hangsúlyozta: ez a személyes véleménye, a szövetségen belül nem született döntés a 2004-es protokollum kapcsán. Elmondta, az RMDSZ vezetôi ebben a hónapban találkoznak az SZDP vezetôségével, hogy kiértékeljék a két párt tavalyi együttmûködését, egy esetleges idei megállapodásról csak ezt követôen születik döntés.

"Hároméves pozitív együttmûködés után várhatóan továbbra is kívánatos lenne egy megállapodás; meg kell vizsgálnunk, meglesz-e minden elem egy protokollum megkötéséhez", fogalmazott Markó.

Markó Béla azt is elmondta: az RMDSZ továbbra is elutasítja a név szerinti szavazás bevezetésének gondolatát, mivel megítélése szerint a jelenlegi választási rendszer módosítása parlamenti jelenlétének elveszítését eredményezné és etnikumközi feszültségekhez vezetne. Kifejtette: a jelenlegi választási rendszer arányos parlamenti képviseletet biztosít a magyarságnak, a közösség problémáit így parlamenti eszközökkel lehet megoldani.

Az RMDSZ elnöke szerint az etnikumközi kapcsolatok vonatkozásában a parlamenti párbeszéd rendkívül fontos, "a folytatás megakadályozása pedig nemkívánatos jelenségeket eredményezne". Az újságírók kérdésére Markó elmondta, a "nemkívánatos események" hasonlóak lehetnek az exjugoszláv államokban történtekhez, azaz erôszakhoz és véres konfliktusokhoz vezetnének.

"Senkit nem akarok fenyegetni. Létezik a parlamenti eszközök alternatívája, és létezik a jugoszláv modell, és az, aki az RMDSZ-t ki akarja lökni a parlamentbôl, a jugoszláv modellt választja", fogalmazott Markó. Szerinte a romániai választási rendszert csak politikai konszenzus alapján kellene módosítani.

Markó úgy véli: a DP és az NLP "öngyilkos" politikát folytat az uninominális szavazás támogatásával, és hangsúlyozta: a név szerinti szavazás csak a legnagyobb pártnak kedvez.

Lesz-e vagy sem párbeszéd?

(1., 4. old.)

Tôkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke nem ért egyet Markó Béla szövetségi elnöknek azon javaslatával, hogy az EMNT helyet kapjon a Szövetségi Képviselôk Tanácsában (SZKT) mûködô platformok között, amennyiben politikai csoportosulásként határozza meg magát, vagy a Szövetségi Egyeztetô Tanácsba (SZET) kerüljön, ha civil szervezetként szeretne tevékenykedni az elkövetkezôkben. Mint ismeretes, az EMNT Állandó Bizottsága (ÁB) múlt héten nyílt levélben párbeszédet ajánlott Markó Béla szövetségi elnöknek és az erdélyi polgári köröknek. Ezzel kapcsolatban az RMDSZ elnöke lapunknak azt nyilatkozta: Tôkés Lászlóval püspökként, az RMDSZ tagjaként, bármikor szívesen tárgyal, egyéb "minôségében" azonban nem.

— Az elmúlt években Markó Béla szövetségi elnöknek alkalma lett volna párbeszédet folytatni velem nemcsak mint RMDSZ-taggal, hanem mint tiszteletbeli elnökkel, ám erre nem mutatott semmi hajlandóságot. Üres beszéd, amit Markó Béla mond: ki akar bújni a párbeszéd erkölcsi kötelessége alól. Nagyon sajnálom, hogy ennyire nem érzékeli az erdélyi magyar nemzeti érdek erkölcsi parancsát, és a választások elôtt kell hogy rendezzük a romániai magyarság szénáját.

— Mi a véleménye Markó Béla ajánlatáról?

— Ez még nagyobb cinizmus és formalizmus. Ugyanis éppen az jellemzô a hivatalos RMDSZ-vezetôségre, hogy teljességgel elsúlytalanította a platformokat és az RMDSZ-en belüli nemzeti pluralizmust. Ez olyannyira így van, hogy az SZKT totalitárius párt képét mutatja, hiszen az abban lévô frakciók nem ideológiai, hanem többnyire területi alapon szervezôdnek. Az egypártrendszer totalitarista eszközeit alkalmazza a hivatalos RMDSZ élén az Operatív Tanáccsal, mint Központi Bizottsággal. Az a furcsa, hogy miközben nekünk politikai alakulatként platformstátust, vagy civil szervezetként SZET-képviseletet ajánl, minden valamire való politikai erôt, illetve személyiséget kiszorítottak és marginalizáltak az RMDSZ-ben. Az EMNT nem párt, nem platform, hanem az egész romániai magyarságra kiterjedô önkormányzati kezdeményezés, tehát nem lehet tagja egy partikuláris politikai alakulatnak. Nagy szakadék tátong Markó Béla nyilatkozata és az RMDSZ hivatalos gyakorlata között.

— Tehát nem fogadják el a szövetségi elnök javaslatát…

Természetesen nem. Ez annyi, mint semmi. Világos volt az ajánlatunk, hogy az EMNT saját képviseleti minôségében tárgyaljon az egyes politikai erôkkel. Ez félreérthetetlen, s aki olyasmiket mond, mint Markó Béla, az mellébeszél.

— Ezek után van még remény a párbeszédre?

— Rövidesen megint ülésezni fog az ÁB. Okunk és jogunk volna felháborodni, vagy kemény álláspontot megfogalmazni, de nem tesszük ezt, mert számunkra mindennél fontosabb a romániai magyarság közérdeke. Ennek erkölcsi imperatívusza, hogy minden lehetôt megpróbáljunk a párbeszéd kieszközlésére. Gondolunk itt a magyar civil szféra és a történelmi egyházak együttmûködésére a párbeszéd létrehozása érdekében. Szeretnénk Magyarországon is szerencsét próbálni, mert amíg a magyar kormány egyoldalú támogatást nyújt az RMDSZ-nek, addig az RMDSZ nyeregben érzi magát, hatalmi pozícióból beszél és nem nemzeti alapokról.

— Ha az RMDSZ vezetôsége leülne tárgyalni az EMNT-vel, ez azt jelentené, hogy elismerte, mint alternatív szervezet…?

Ez struccpolitika az RMDSZ részérôl. A létezô valóságot nem lehet letagadni. Legfeljebb a kommunisták tették azt, hogy ami nem tetszett nekik, azt megpróbálták nem létezônek tekinteni vagy megsemmisíteni.

— Van remény a konszenzusra?

— Bizakodó vagyok. Az RMDSZ vezetôsége nem veheti semmibe a tagság, a választók közakaratát. Márpedig meg vagyok gyôzôdve arról, hogy egyre erôsebb Erdélyben az egységkeresésre, konszenzusra irányuló, alulról jövô nyomás. Nagyon sok RMDSZ területi szervezet foglal majd állást ebben a kérdésben.

Papp Annamária

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

DEÁK FERENC ÉS ERDÉLY címmel dr. Egyed Ákos történész, az EME elnöke tart elôadást a tordai Petôfi Társaság által szervezett Népfôiskolán január 16-án, pénteken du. 5 órától, az ótordai református egyházközség IKE-termében.

A KERESZTYÉN EGYSÉGÉRT VALÓ IMÁDKOZÁS HETE kezdôdik január 18-án a Protestáns Teológián. Központi témája: Jézus Krisztus békéje. Vasárnaptól kezdôdôen minden este 6 órakor az egyházmegyék, illetve egyházkörök elnöklô lelkipásztorai prédikálnak: Ötvös József (Marosvásárhely), Szôke Zoltán (Tordaszentlászló), Sipos Miklós (Szamoskrassó), Bárócz Huba (Felvinc), Máthé Sándor unitárius esperes (Brassó), Gellért Gyula (Diószeg), Adorjáni Dezsô lutheránus esperes (Brassó) és Jakab Gábor plébános fôesperes (Kolozsvár). Mindenkit szeretettel várnak.

MIHAI EMINESCU születésének 154. évfordulója alkalmából január 15-én de. 10 órakor a kegyelet virágait helyezik el a nemzeti költô, valamint Lucian Blaga Román Színház elôtti szobránál. Ugyanakkor Eminescu munkásságát méltató elôadást is tartanak.

A TÁRSADALMI NEM PROBLEMATIKÁJA címmel dr. Bauer Béla fôiskolai docens, az Ifjúságkutató Intézet igazgatója tart elôadást a Szociológia Nyílt Est soron következô összejövetelén, január 15-én, csütörtökön du. 6 órától a BBTE Farkas utca 1. szám alatti fôépületének 10/1-es termében.

A MAGIC PENCIL pályázaton résztvevô diákokat jutalmazza a British Council az Octavian Goga Megyei Könyvtárral karöltve január 16-án, pénteken délben 12 órakor, a könyvtár Budai Nagy Antal/Dorobantilor utcai új székházában.

AGYKONTROLL-KLUBTALÁL- KOZÓ lesz január 16-án, pénteken du. fél 6 órától az Állatfiziológiai Amfiteátrumban (Mikó/Clinicilor utca 5–7., szemben az Állattani Múzeummal).

Propaganda kontra hitelesség

(2. old.)

A titoizmus volt a témája annak a szimpóziumnak, amelyet a BBTE Politikatudományok Karának újságíró szakos mesteri képzésben résztvevô diákjai tartottak január 14-én szerdán. A rendezvény délelôtt 10 órakor kezdôdött, és ebédszünettel megszakítva délutánig tartott.

Az ötvenes évek erôteljes politikai kampányát, amely Tito marsall személye ellen irányult, igényes elôadásokban mutatták be. Bár nagyon kevés dokumentum, hiteles írásos anyag áll rendelkezésre, az elôadók mégis igyekeztek pontosan, a korhûség igényével feltárni a korra jellemzô "ellehetetlenítô hadjáratot".

Korabeli újságcikkeknek, írásoknak, Tito beszédeinek, nyilatkozatainak elemzésével mutattak rá arra, hogyan képes a politikai hatalom kezében lévô sajtó ügyes propagandával bûnbakot faragni az éppen megcélzott személybôl.

Külön érdekesség, hogy a napilapokban megjelenô karikatúráknak milyen ereje van. Az egyszerû embereket néhány ügyesen megszerkesztett rajzzal (Tito, a népelnyomó, Tito, aki az imperialisták vályújából zabál, a pénzéhes, kegyetlen, talpnyaló figura, stb.) könnyebb meggyôzni, mint újságcikkek tömkelegével.

Dr. Borbély István, a szimpózium szervezôje elmondta, Tito fontos alakja a történelemnek. Szembehelyezkedett Moszkva politikájával, kiérdemelve ezzel a párt haragját, beindult hát ellene a politikai kampány.

F. I.

Ízek, zamatok könyvalakban

(2. old.)

Hantz Lám Irén tollából az utóbbi 5 évben három könyvecske jelent meg, amelyek a torockói völgynek és lakóinak életét hivatottak ismertetni. (Torockói útikalauz, 1998; A Vár árnyékában Torockószentgyörgy 2003)

A harmadik, A torockói konyha, ízek, szokások, 74 recept a Stúdium kiadásában lekéste a 2003-as karácsonyi könyvvásárt, de tetszetôs külsejével, széles érdeklôdési körre számító tartalmával bizonyosan felkelti a kolozsvári olvasóközönség figyelmét.

A Torockói útikalauz a falu a természeti és épített környezetét mutatja be az erre látogatónak. Igyekszik felhívni a figyelmet az összes Torockón található érdekességre, látványosságra, a turista útvonalak leírásával.

A Vár árnyékában elhelyezkedô Torockószentgyörgyrôl szóló írás a falu lakosainak 20. századi életvitelét tárja fel. Azt vizsgálja, milyen események befolyásolták azt a társadalmi, gazdasági átalakulást, amely a zsellérsorban élô szentgyörgyi parasztból tanítót, tanárt, enyedi ipari munkást majd virágkertészettel, belterjes gazdasággal rendelkezô gazdálkodót eredményezett.

A torockói konyha, ízek, szokások az asszonyok életének, munkájának a 20. században végbement változásait rögzíti.

A mai torockói háziasszony már nem a füles kemencén vagy a csikókályhán készíti az ebédet, hanem gáztûzhelyen és a járai agyagedények helyett zománcozott lábosokat, teflonozott konyhaeszközöket használ. De ezek mellett megmaradtak olyan hagyományos fûszerek, edények és alapanyagok, amelyek a torockói ételek sajátos ízet adják.

Farsangi összejövetelre a 74 recept közül a torockói rétes palacsintát vagy kilenckanalas rétest, a fánkot és a somodi kalácsot ajánljuk.

Szórakoztató olvasást, jó sütést-fôzést kívánunk!

(hi)

Lapról lapra

(2. old.)

Vasárnap
A katolikus hetilap 2004. január 18. számában Bibliával a kézben címmel dr. Tarjányi Bélával, a budapesti Pázmány Péter Katolikus egyetem Teológia karának professzorával, a Szent Jeromos Bibliatársulat vezetôjével készült interjút olvashatjuk. A beszélgetésbôl kiderül, az Újszövetség professzora miként vélekedik arról, hogy a tágabb értelemben vett magyar egyház mennyire fogadja be a Szentírás üzenetét, hogy mit tart fontosnak a kispapok nevelése szempontjából, ugyanakkor olvashatunk az erdélyi és magyarországi bibliatársulattal kapcsolatos észrevételeirôl is.

A Tisztelgés a közösség és a templom ôrzôi elôtt címû tudósításból megtudhatjuk, miért tartottak megemlékezést Csíkszeredától nem messze, a mezô közepén árválkodó, Árpád-kori templomban. Csíkdelne és Csíkpálfalva egyházközségek híveinek érdeme, hogy évszázadok óta gondoskodnak a templomról, így a történelmi színezetû emlékünnepségre összegyûltek nemcsak az immár restaurálás alatt áló Isten házáról, hanem a falubeliekrôl is megemlékeztek. A plébánia által felkarolt vicei — elhagyott gyermekek nevelésére vállalkozó — otthon kedves karácsonyáról Lôrinczi Károly számol be, melybôl megtudhatjuk hogyan telik egy olyan házban a szeretet ünnepe, ahol a gyerekek életükben elôször láttak karácsonyfát. A fényképes összeállítás Vicei karácsony címen olvasható.

A Vasárnapban — egyebek mellett — olvashatunk: a HTMH és az erdélyi Iskola Alapítvány idei évre szóló oktatási-nevelési támogatásáról, a csángóföldi magyar nyelvû misék bevezetése terén történô törekvésekrôl, az olaszországi Big Brother valóság-show-ba készülô katolikus pap esetérôl, a temesvári egyházmegye karácsonyi ünnepségérôl, a nagyváradi Szent László plébánia ifjúsági csoportjának életérôl, a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján plébánia ifjúsági csoportjának "angyalozásáról", továbbá az egyházmegyék eseményeirôl, híreirôl.

Üzenet
Az Erdélyi Református Egyházkerület Gyülekezeti lapjának január 15-i számában Somogyi Botond a tízéves kolozsvári Református Tanárképzô Karról ír. Ennek dékánja, Molnár János is nyilatkozik a lapnak. Dr. Péter Miklós írásának címe Európa felé... Benkô Levente arról tudosít, hogy aláírták a szerzôdéseket az épített örökség felújítására, de a támogatás kevésnek bizonyul, mert sok a mentenivaló. Olvashatunk a lapban a decemberi Kós-Debreczeni emlékünnepségrôl, a Karácsonykôn tartott szórványtalálkozóról, az erdôvidéki egyházmegyei presbiteri konferenciáról és Vetési László kitüntetésérôl.

Erdélyi Riport
Címlapsztori A vajdasági modell — riport a Délvidékrôl és Szerbiából. Aktuális Szász Jenôtôl visszakérik a pénzt. Publicisztika Szûcs László: Alkalom szüli a párhuzamot, Lengyel László: A rendszerváltás kertjében, Visky István: Kis vadászati útmutató, Papp Sándor Zsigmond: Az eredendô bûn. Interjú Simon Judit: Erdélyben a helyzet változatlan — beszélgetés Markó Béla RMDSZ elnökkel. A vállalkozó Matekovics János: Három igazgató hölgy és a vezér. TôkePiac Králik Lóránd: Ahol a térképet a szegre akasztják. Arcél Adorján Botond: Ha nô tanítja a legényest (beszélgetés Both Aranka néptáncossal). Recenzió Simon Judit: Kisebbségek változó világban. Életmód Lakatos István: A székely-magyar rovásírás titkainak tudója. Adásidô Kinde Annamária: Mindenbôl kettôt látok. Oktatás Zöldi László: Egymillió forintos ötlet, Lokodi Imre-Domokos Péter: Az alternatív oktatásról.

A Kolozs megyei prefektúra napjai

(2. old.)

85 éves Kolozsváron a román közigazgatás. Ennek tiszteletére 2004. január 16–19. között megrendezik a Kolozs megyei Prefektúra Napjai rendezvénysorozatot. Január 16-án, pénteken délután fél 3 órakor a Kolozsvári Állami Levéltárban megnyitják a prefektúra tevékenységére vonatkozó iratokból összeállított kiállítást. A prefektúra halljában pedig egyházi szertartás keretében megemlékeznek mindazokról, akik az évtizedek folyamán a megyei közigazgatásban dolgoztak. Délután 3 órától ugyancsak a nagytermben Múlt, jelen és jövô a helyi közigazgatásban címmel tudományos tanácskozást tartanak. A szimpózium után átnyújtják az emlékdiplomákat. Délután 6 órától a Román Operában Johann Strauss Denevér címû operettjét mutatják be.

Január 17-én, szombaton délben 12 órakor a Tiszti Házban a Kolozs megyei Konzultatív Tanács keretében a prefektúra 2003-as tevékenységérôl és 2004-ben esedékes, legfontosabb feladatok felvázolásáról hangzik el beszámoló, majd a prefektúra új köztisztségviselôi teszik le az esküt.

Január 19-én, hétfôn tartják a Nyitott Kapuk Napját.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Gyûrûk ura — A király visszatér — amerikai. — Vetítések idôpontja: 11, 15, 19, 23; kedvezménnyel: naponta 23 órától és hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Kegyetlen bánásmód — amerikai. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezményesen pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, kedden egész nap.

GYÔZELEM — Amerikai pite 3 — Az esküvô — amerikai. — Vetítések idôpontja: 13.30, 16, 18.30, 21; kedvezménnyel: szerdán egész nap.

FAVORIT — Halálosabb iramban — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Lara Croft — Tomb Raider: Az élet bölcsôje — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától, hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — Hulk — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órakor; kedvezménnyel. naponta 16 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — A hetedik mennyország — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel. pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; csütörtökön zárva.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

ROMÁN SZÍNHÁZ

Január 17-én, szombaton este 7 órakor: Görgey Gábor: Örömállam.

BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

PUCK BÁBSZÍNHÁZ

Január 18-án, vasárnap de. 10 órakor: Vasilache és Mãrioara — román tagozat; déli 12 órakor: Plum-plum — magyar tagozat.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Ma, január 15-én, csütörtökön du. 6 órakor: BUZÁS PÁL — NÉGY ÉVTIZED A ZONGORAPEDAGÓGIA SZOLGÁLATÁBAN — dokumentumkiállítással egybekötött hangverseny.

Január 18-án, vasárnap du. 5 órakor: Vajda János: Leonce és Léna. Vezényel: Kulcsár Szabolcs. Rendezô: Selmeczi György m. v.

ROMÁN OPERA

Január 19-én, hétfôn este 7 órakor: Gounod: Faust.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Január 16-án, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Jean Paul Penin (Franciaország). Közremûködik: Alina Elena Bercu. Mûsoron: Berlioz: Rómeó és Júlia (részletek); Rahmanyinov: Rapszódia egy Paganini témára; Sztravinszky: Tûzmadár — szvitt.

TÁNC

(2. old.)

Magyar Opera

Január 19-én, hétfôn este 7 órakor: Sodrásban — A Maros Mûvészegyüttes vendégjátéka.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Még nem engedhetjük meg magunknak

(3. old.)

Erôsödött a kormánypártnak tetszô román nyelvû média az utóbbi idôben. Lehet, hogy a Szociáldemokrata Párt felkérte szakemberek tudják jól manipulálni a helyzetet, vagy csak egyszerûen a véletlenek összejátszása révén éri nagy szerencse az Iliescu–Nãstase kettôs fémjelezte politikai irányvonal túlélési esélyeit ebben a stratégiailag fontos választási évben.

Több híradás, elemzés született arról, hogy miként vásárolta fel, vagy közületi fizetett reklámjaival mennyire tartja sakkban és kordában a román nyelvû írott sajtót a kormánypárt vagy a holdudvarába tartozó vállalkozói réteg. Nem egy cikk jelent meg arról, hogy a közszolgálati televízió adása már-már a teljesség igényével törleszkedik a hatalomhoz.

Ízléstelen volt, és a legrosszabb Ceausescu-korszakot idézi például Ion Iliescu elnök 1989. decemberi szerepének a Román Televízió 1-es mûsorán történt dicsôítése, a mostani elnöknek a december 22. elsô forradalmi óráiban a tévékamerák elôtt az "igazi kommunizmust" védelmezô és hirdetô beszédének szemérmes elhallgatásával.

Stelian Tãnase talk show-ját is egyik pillanatról a másikra szüntették meg nevetséges indokkal, de milyen érdekes: azt követôen, hogy nem mindig azokat és olyan párosításban hívott meg a mûsorába, akiket felülrôl diktáltak volna, természetesen politikailag. Hírek szerint a temesvári stúdiónál dolgozó Armanca Brândusa szerkesztô munkaszerzôdését azt követôen bontották föl, hogy nem volt hajlandó beállni a felülrôl megszabott politikai irányvonalba.

Ismert az is, hogy a magántelevíziók egy része vagy hatalomközeli tulajdonoshoz került, vagy óriási állam-adósságát elnézik cserében egy kis infantilis szenzációhajhászásért, a komolyabb politikai hírek késô estére szorulásáért, netán teljes kifelejtéséért.

Az újságírók bántalmazása, megfélemlítése is éppen most hatalmasodott el.

Kevesebb szó esik azonban a rádióról, pedig ez az ágazat is teljesen beilleszkedik a fent vázolt fejlôdési irányvonalba. Ha csak a román nyelvû rádiózást tekintjük: kezdôdött talán azzal, hogy a kilencvenes évek második felének robbanásszerûen felvirágzó kereskedelmi magánrádiózását követôen, amikor rádióriporterek hada ülte meg a hírverseny hullámait, valószínûleg piaci követelmények miatt az új évezred eleje már egyre inkább az egy-két személyes, kevesebb hírmûsorral, beszélgetéssel, de annál több zenével maradó adók korának látszik. A korábban gazdag helyi hírmûsorral jelentkezô adókat vagy felvásárolták nagyobb hálózatok, vagy kénytelenek voltak a takarékosság oltárán feláldozni munkatársaik nagy részét, és szinte zeneszámok sorrendjének megszabására zsugorodott "szerkesztési koncepcióval" kitölteni az adásidôt.

A változások itt is a mai kormánypártnak kedveztek. Ôsszel nagy felháborodást váltott ki itthoni független médiakörökben, hogy egy nemzetközi szervezet éppen pártatlanságáért és példamutató szakszerûségéért tüntette ki a közszolgálati rádió vezérigazgatóját, miközben majdnem minden héten valamelyik lapban olvasni lehetett a hatalom elôrenyomulásának tetten érhetô jeleirôl a Radio Actualitãti központi hírrádiónál.

A francia Lagardere csoporthoz tartozó Europa FM, az elsô országos központi magánadó, hamar piacvezetô lett a kereskedelmi rádiók között, de tulajdonosi körét sokan az államfôhöz közelállónak tudják, korábbi vezérigazgatójából a 2000-es választások után történetesen brit nagykövet lett, és nem is olyan régen vezetô hírszerkesztôje és más munkatársak tiltakozásul azért hagyták el, mert az adó vezetôsége politikai alapon minduntalan beleszólt témaválasztásukba, munkájukba.

A legnagyobb kereskedelmi hálózatoknál az általános központosítás helyi hírmûsorokra mért takarékossági csapásán túl több érdekesség is megfigyelhetô. A Pro FM éppen ahhoz a Media Pro cégcsoporthoz tartozik, amelynek hatalmas állami adósságáról sokat cikkeztek már évek óta. Lehet, hogy azért nem föltétlenül foglalkozik "rázósabb" kérdésekkel? A szintén elég nagy Uniplus adókat megvásárolta a Prima TV tulajdonjogával is bíró Constantin Burci, akire rábizonyították, hogy médiaintézményei dollármilliós nagyságrendû reklámrendeléseket szoktak kapni — teljesen véletlenül — például a közlekedési minisztériumtól. Csoda, hogy a közben Starra átkeresztelt hálózat adóin sugárzott román nyelvû BBC-hírmûsorok annyira megritkultak?

A másik legnagyobb magánhálózat, a Contact maga is érdekes folyamaton esik át. Miután kisebbségi tulajdonosa, a liberális Cãlin Popescu Tãriceanu élt elôvásárlási jogával, és megszerezte a többségi tulajdonjogot a belga anyavállalattól, kis idôre rá, az év végén máris túladott rajta. Nem köztudott, hogy kinek, de ismeretes korábbról, hogy aki nagyon érdeklôdött iránta, az ugyanaz a Burci volt, akinek lassan valóságos médiabirodalma alakult ki.

Lehet, hogy véletlen — akkor meg a kormánypártot sokszor bíráló, vagy csak egyszerûen kiegyensúlyozott, és a kényes dolgokat sem elhallgató — nyugati román nyelvû rádiószolgáltatásokat két nagyobb csapás is érte mostanság.

Miközben a kisebb kereskedelmi adók szinte folyamatosan mondják vissza a BBC vagy a Szabad Európa Rádió átvételét, úgyhogy számuk nagyon megcsappant az utóbbi egy-két évben, a BBC román adásának egyik vezetô munkatársát egyik pillanatról a másikra menesztették. Traian Ungureanu távozása még legalább öt, korábban bátor kiállásáról ismert riportert és szerkesztôt késztetett arra, hogy megváljon a talán legmagasabb szakmai szintet képviselô angol hírrádiótól. A BBC londoni vezetôsége persze tagadja, hogy az adminisztratívnak nevezett döntésnek bármi köze lenne egy esetleges román kormány-nyomáshoz, de itt is szinte mindegy az ok, ha az eredmény: kevesebb belevaló rádiós, és apadó számú helyi adó, amely még átveszi a BBC-t.

Még nagyobb a baj a Szabad Európa Rádió esetében. Amint arról lapunk már beszámolt, az amerikai kormányzat január 31-tôl végleg meg akarja szüntetni a román adását, hat másik kelet-európai nyelven sugárzó mûsorával együtt. A hivatalos ok: takarékosság. Szakmai körök azonban itt sem zárják ki a román hatalom részérôl történt esetleges nyomásgyakorlást, egy valamit valamiért-féle alkut az amerikai kormánnyal. Tény, hogy év eleje óta az adó csökkentett adásidôvel mûködik, pedig egyáltalán nem úgy néz ki, hogy nem lenne igény rá.

Tényleg: miért lenne szükség hazai BBC-re vagy Szabad Európa-féle mûsorra? Nincs elég rádióadó Romániában? Nem nôtt fel már oda ez a társadalom, hogy nélkülözhesse ezeket a külföldi szolgáltatásokat?

Sajnos, a válasz ezekre egyértelmûen: nem. A legmagasabb szakmai színvonalú helyi adók fölött is vagy gazdasági gyengeség vagy valamiféle politikai befolyásolás gyanúja lebeg sok esetben, és ilyen téren a demokrácia letéteményeseként az amerikai, illetve angol recept még mindig jobb és biztosabb, mint a ki nem alakult, állandóan változó hazai háttér.

Más szavakkal: ez a demokrácia még nem szilárdult meg kellôképpen, hogy a Szabad Európa Rádió adását könnyû lélekkel be lehessen szüntetni, mint a magyar nyelvût 1993-ban. Ráadásul senki sem gyárt még mifelénk annyira kiegyensúlyozott és bátor hírmûsorokat, még kevésbé lényegre törô elemzéseket, háttérmagyarázatokat, mint a fent említett két adó.

Ezért találhatott olyan nagy fogékonyságra a Romániai Emberi Jogok Védelméért Egyesület — Helsinki Bizottság kezdeményezése, hogy levélben kérje az amerikai kormányt, álljon el szándékától. Legalább a választási évben.

Máskülönben úgy járunk, hogy a most már külföldi megfigyelôk nélkül tartott választásokon valakinek eszébe jut, és vérszemet kap az alkotmánymódosítás körüli mendemondákból (valós esetekbôl?) ötletet formálván egy kicsit csalni is.

Csak egy kicsit.

Most.

És azután?

Balló Áron

NAPIRENDEN

Az RMDSZ hajlandó tárgyalni Marosvásárhelyen

(4. old.)

Frunda György RMDSZ-szenátor szerdán kijelentette, hogy a szövetség vezetôi hajlandók tárgyalni a Magyar Polgári Szövetséggel (MPSZ) a marosvásárhelyi magyar polgármesterjelölt kapcsán, de kizárt minden megállapodást a Romániai Magyar Szabaddemokrata Szövetséggel (RMSZSZ).

A Mediafaxnak adott nyilatkozatában Frunda elmondta, az RMDSZ nyitott a párbeszédre az MPSZ-szel, mivel két magyar polgármesterjelölt támogatása politikai hiba lenne és megosztaná a város magyarságát. "Hiba lenne, ha ôk is saját polgármesterjelöltet állítanának. Tárgyalni fogunk velük, de nagyon nehéz lesz, mivel ezek az emberek, ha nem is a politikai zsarolás szintjén, de megalapozatlan igényekkel jelentkeznek", fogalmazott a szenátor.

Frunda György meglepônek nevezte Kiss István MPSZ-vezetô nemrégiben tett nyilatkozatait, aki támadta az RMDSZ azon döntését, hogy Kelemen Atilla képviselôt nevezte ki polgármesterjelöltjévé Marosvásárhelyen. "A Megyei Képviselôk Tanácsa, amelyben székelyek, radikálisok és polgári fórumok képviselôi is vannak, ellenszavazat nélkül támogatta Kelemen Atilla jelöltségét. Senkinek nem volt ellenvetése. Az utólagos állásfoglalások az RMDSZ sikerének bojkottálását jelenti" szögezte le Frunda György.

A szenátor hangsúlyozta, az RMDSZ semmiféle megállapodást nem kíván kötni a Kiss Kálmán vezette RMSZSZ-szel. "Ez egy kullancs-párt, amely négy évig vegetál, majd a választások táján elôbújik. Olyan erôk hozták létre, amelyek veszélyeztetni kívánják az RMDSZ esélyeit. Nem akarok tárgyalni velük, nincs mirôl", fogalmazott Frunda.

Bejegyezték az NLP–DP Szövetséget

(4. old.)

Törvényesen bejegyezték az NLP–DP Szövetséget a Bukaresti Törvényszék szerdai döntése alapján, amelyben a testület elfogadta a pártszövetség ez irányú kérelmét. A szövetség hivatalos neve Törvényesség és Igazságosság NLP–DP, választási jelén a D.A PNL–PD szerepel. A bíróság ugyanakkor elutasította az Igazság és Méltányosság 1989 forradalmár-egyesület tiltakozását a pártszövetség regisztrációja ellen. A Bukaresti Törvényszék ítéletét öt napon belül lehet megfellebbezni a fôvárosi Fellebbviteli Bíróságon.

A Törvényesség és Igazságosság 1989 forradalmár-egyesület hétôn tiltakozott a Bukaresti Törvényszéken a Törvényesség és Igazságosság NLP–DP pártszövetség bejegyzése ellen, arra hivatkozva, hogy az elnevezesében szereplô két szó csak a forradalmároké és megtévesztheti a választópolgárokat.

A forradalmárok a múlt hét szerdáján nyújtották be tiltakozásukat, miután az NLP és a DP egy második bejegyzési kérelemmel jelentkezett, amelyben a Törvényesség és Igazságosság (Dreptate si Adevãr) DA rövidítését D.A.-ra változtatták.

Tizenhétezer munkavállalási engedély

(4. old.)

Mintegy 17 ezer román állampolgár kapott 2003-ban magyarországi munkavállalási engedélyt, nyilatkozta szerdán a Mediafaxnak Cseh Áron, a Magyar Köztársaság kolozsvári fôkonzulja.

Cseh Áron elmondta, a kolozsvári fôkonzulátus tavaly több mint 21 ezer vízumot bocsátott ki, ennek 80 százaléka egy évre szóló munkavállalási engedély, a többi tanulmányi, vagy vállalkozói vízum. A diplomáciai képviselet emellett török állampolgároknak is kibocsátott beutazási, vagy tranzitvízumot.

A fôkonzul szerint a 2003-ban kiadott vízumok száma nem változott az elôzô évhez képest. Cseh Áron szerint ezen a téren stabilizáció tapasztalható, a vízumigény 2004-ben sem fog növekedni.

"Erdélyi és székelyföldi megyék lakói, de Iasi vagy Konstanca megyeiek is nyújtottak be vízumkérelmet. Az igénylôk többsége szakképzetlen munkásként dolgozik Magyarországon, az építôiparban vagy a mezôgazdaságban, de informatikusok is kaptak munkavállalási engedélyt", mondta a fôkonzul.

A munkavállalási engedélyek kibocsátása három-öt hét alatt történik, a kérelmeket a budapesti belügyminisztérium bírálja el. Cseh Áron elmondta, ez az eljárás Magyarország 2004. május elsején esedékes EU-csatlakozása után sem változik.

Magyar tanszékvezetôt választottak

(4. old.)

Csucsuja István történészprofesszor lett a Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Történelem és Filozófia Karán mûködô történelem és a nemzetközi kapcsolatok tanszék vezetôje. A tegnapi szavazáson a történészprofesszornak Vasile Vesevel kellett megmérkôznie. A magyar oktató lapunknak elmondta: éles viták elôzték meg a szavazást, de végül a fiatalabb kollégák neki szavaztak bizalmat. A magyar oktató megválasztása fontos eseménynek számít, hiszen a Történelem és Filozófia Karon mûködô tanszékeken hosszú idô után neveznek ki ismét magyar oktatót vezetôi posztra.

A BBTE-n elkezdôdtek a tanszéki választások, amelyeket majd a kari szavazások követnek. Az egyetem idén vezetôséget is cserél, hiszen a március 1-jei rektorválasztáson Andrei Marga jelenlegi rektor már nem indulhat. Meg nem erôsített információink szerint az egyetemi szenátuson belül két csoportosulás feszül majd egymásnak: az egyik a mostani rektor által kijelölt útvonalat szeretné követni, a másik a mostani kormánypárthoz, az idei választások legesélyesebb szereplôjéhez szeretné közelíteni az egyetemet. A két fél közötti harcban döntô szava lehet a magyar tagozatnak, amely a szenátus közel egynegyedét teszi ki.

B. T.

Új székhelyet keresnek a Filharmóniának

(4. old.)

Heti sajtóértekezleteket szándékszik rendszeresíteni a megyei tanács, amelyeken rendre részt vennének a megyei hatóságnak alárendelt különbözô igazgatóságok, intézmények képviselôi, és beszámolnának eddigi tevékenységükrôl, valamint az elkövetkezôkben megvalósításra kerülô terveikrôl — jelentette be tegnap a sajtó képviselôinek Mariuca Pop, a Kolozs Megyei Tanács fôtitkára. Ennek a kezdeményezésnek — amely, valljuk be, igencsak a mandátum végén született — a célja az, hogy szorosabbá váljon a kapcsolat a megyei vezetés és intézmények, valamint a civil szféra, általában a lakosság között, a média révén és segítségével.

A szerdai sajtóértekezleten a megyei víz és csatorna hálózat, az Octavian Goga könyvtár, a megyei tanács európai integrációs osztályának, valamint a Filharmóniának az igazgatója számolt be a képviselt intézmény mûködésérôl, eddigi és jövôbeli tevékenységérôl. Az érdeklôdés továbbra is a kolozsvári Filharmónia ügye körül a legnagyobb. Szégyenletes, hogy Kolozsvár szimfonikus zenekara nem rendelkezik megfelelô, az intézmény szintjét és hírnevét megilletô székházzal, vagy akár koncertteremmel. Sokak számára ismeretes, hogy 2002 nyarán, a zenei évad befejeztével a zenészek felszabadították az Egyetemi Ház Farkas utcára nézô épületét, ahol a koncertterem volt, és ahol a Filharmónia 1955-tôl koncertezett folyamatosan. A zenekedvelô közönség, a kolozsvári lakosság megszokta a helyet és annak rendeltetését, amelynek hírnevet szerzett a zenekar, az elôadások, a fellépô hazai és külföldi mûvészek. Több mint másfél éve azonban a helyzet megváltozott. Az épületet — és valószínûleg a jó akusztikájú nagytermet is — felújították, rendbe tették, de a zenekar azóta sem költözött vissza. Ugyanis amikor ezt kérték, az Egyetemi Ház tulajdonosa, a Babes–Bolyai Tudományegyetem felrótta, hogy a Filharmónia felettes intézménye, a megyei tanács nem járult hozzá anyagilag az épület felújításához, és 6 milliárd lejt kért. A pénz megítélése pedig a Filharmónia általi teremhasználat, terembérlet kizárólagos feltételét képezte. Utólag, 2003 júniusában 3 milliárd lejt kért az egyetem, és a megyei tanáccsal folytatott tárgyalások során végül 1,5 milliárd lejben állapodtak meg, amely 2 évre szóló teremhasználatot biztosított volna a zenekarnak. A szerzôdést Kerekes Sándor megyei tanácsi alelnök írta alá október 29-én, és a soron következô, november 28-i megyei tanácsülésen megszavazták a kért pénzösszeget. A tényleges átutalásra december elején került volna sor: az egyetem december 12-én állította ki a számlát a másfél millió lejrôl, a Filharmónia pedig 15-én fizetett volna. Az egyetem azonban visszamondta a megállapodást. December 17-én közölték írásban, hogy november 17-i dátummal egyoldalúan felbontották a szerzôdést, annak egyik szakaszára hivatkozva, miszerint ha 15 napon belül nem teljesítik a feltételeket, a szerzôdést a felek egyoldalúan, további egyeztetés nélkül felmondhatják. Ebben azonban szó sem volt arról, hogy a pénzt is 15 napon belül utaljuk át, ami egyébként is lehetetlen lett volna a kötelezô procedurális feltételek miatt — magyarázta Kerekes Sándor. Az egyetem vezetôsége által ajánlott új szerzôdésben már 7 140 000 lej órabért kértek a koncertterem használatáért. A megyei tanács alelnöke hasztalan próbált tárgyalni az egyetem rektorával, aki hajthatatlan maradt. A Filharmónia vezetôségének sajtóközleménye szerint a Babes–Bolyai Tudományegyetemnek erkölcsi kötelessége tisztázni a konfliktust, és tisztességesen viszonyulni az ügyhöz.

Sokan azonban nem reménykednek egy "európéer" megoldásban. Éppen ezért felmerült, hogy saját épületet bocsássanak a Filharmónia rendelkezésére. Szóba került egy ingatlan az Aviator Bãdescu/Balassi utcában, illetve a Sétatéren a Kaszinó épülete. Eddig a nagyon távlati megoldásig azonban a Filharmónia helyzete továbbra is függôben van.

(i)

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Papp Annamária

KÖRKÉP

Kártérítést kapnak az "elázott" családok

(5. old.)

Szakértôi véleményezést követôen a kolozsvári vízmûvek kártalanítani fogja azt a hét családot, amelyiknek háza a vasárnapi áradás következtében megrongálódott. A Grigorescu (volt Rákóczi) utcában legalább tíz magánház esett egy meghibásodott vezeték áldozatául. Az érintett lakók elégedetlenségüket fejezték ki, mivel szerintük a vízmûvek munkatársai és a tûzoltók csak késôre szálltak ki a helyszínre, ezért az intézményt perrel fenyegették. Az Avram Iancu tûzoltócsoport ügyeletes tisztjének elmondása szerint eltört egyik 60 cm széles átmérôjû fôvezeték, az ennek szigetelése sok idôt vett igénybe. A vízmûvek igazgatója a szakértôi vélemények alapján szabja meg a kártérítés összegét.

Esômosta állatvásár

(5. old.)

Az elmúlt héten ugyan kevesebben voltak az új évi elsô vásáron, de a másodikon sem tolongtak a vevôk és az eladók. Hízott sertés kevés volt, délig egyet sem vittek mérlegre (a 100 kilón felüli hízókat szokták lemérni). A mázsásokat általában "szemre" árulták. Becslések szerint 30 000 lejbe került az élôsúly kilogrammja. Elég sok kismalacot hoztak a vásárba. Ezeknek emelkedett az ára: már több mint 400 ezer lejbe kerül egy hathetes. A háromhónapos süldôért 1,2 millió lejt kértek. Volt öt kisborjú is. Egy hathetes bociért gazdája 3,2 milliót szeretett volna kapni.

Erdôfeleki gazdálkodó fiatal tehenét hajtotta a vásárba, lovasszekér után kötve. 15 milliót kért érte.

A gabonapiacon az árak nem változtak lényegesen… Sok-sok kukorica érkezett teherszállító gépkocsikon. 8000 lejért mérték kilogrammját. Az árpa és a búza ára 9000 lej volt, a korpát 6000–7000 lejért adták.

Továbbra is borzalmas állapotban van a vásártér felé vezetô Timisului utca. Reggel nagyon síkos volt, késôbb mély víztócsák zavarták a forgalmat. A vásár területén is csúszkáltak az emberek s állatok.

Barazsuly Emil

Aranyosgyéres
Kevesebb jut köztisztaságra, több kultúrára

(5. old.)

Alig egy óra alatt fogadták el Aranyosgyéres 2004-es költségvetését. A helyi tanács négy szakbizottsága már napokkal elôbb megvitatta a költségvetés-tervezetet, a rendkívüli ülésen tehát már csak a fontosabb észrevételekkel és javaslatokkal próbálták befolyásolni azt, a szerintük kifogásolható fejezeteknél. Ugyanakkor a szakbizottsági vezetôk hozzászólása mellett több tanácsos egyéni véleményét is kinyilvánította, de végül is egyhangúlag elfogadták a több mint 124 milliárd (124 159 712 000) lejes költségvetést.

A fô észrevétel szerint a 2003-as 122 milliárdos bevételi tervezethez (ebbôl 2003. november 20-ig 119,3 milliárd valósult meg) képest a 2004-es 124,1 milliárd alig 1,6%-os növekedést, és valós értékben több mint 14%-os visszaesést jelent. Amint azt Emilia Moldovan közgazdász, a polgármesteri hivatal végrehajtó igazgatója elmondta: ez annak tudható be, hogy a 2003-as év végi bevételek tételéhez képest a 2004-es év eleji elôírásoknál még nem vették számításba a Kolozs megyei tanácstól és más forrásokból várható több milliárdos összegeket. Ha a 2003-as év eleji költségvetéshez viszonyítjuk az adatokat, akkor már több mint 10%-os a növekedés.

Tehát ezen milliárdok hiányában tûnik úgy, hogy a 2004-es bevételek kisebbek lesznek, mint a 2003-asok, pedig van sok olyan tétel, hol jelentôs bevétel növekedéssel számol a polgármesteri hivatal.

Ami a kiadásokat illeti, íme néhány jelentôsebb változtatás pluszban vagy mínuszban 2004-re, 2003-hoz képest milliárdokban:

— a polgármesteri hivatal fenntartási költségei: 2003: 10,1; 2004: 12,6.

— oktatás: 2003: 51,9; 2004: 54,4.

— kultúra, vallás, sport: 2003: 2,6; 2004: 4,5.

— egészségügy: 2003: 900 millió; 2004: 1,2 milliárd.

A mínuszoknál a már elôbb említett, majd a megyei tanácstól átutalandó összegeken kívül több más tételnél van néhány 10–100 milliós lefaragás 2003-hoz képest. Például köztisztaságra a tavaly elôirányzott 2 milliárd 375 millió helyett, amelybôl 2003. november 20-ig 2 milliárd 207 milliót már elköltöttek, 2004-re csak 1,4 milliárdot irányoztak elô. Csatornázásnál a 2003-ra beütemezett és el is használt 500 millióhoz képest 2004-re csak 350 millióra számítanak. A legjelentôsebb a csökkenés a dr. Ioan Ratiu utca további modernizálására szánt összegnél van: abból a 2003-ban elôírt és elköltött 3,5 milliárdhoz képest csak 1,2 milliárdot irányoztak elô, pedig még 2,8 milliárdra lenne szükség a befejezéshez.

Ezért is iktattak be már a gyûlés elején újabb napirendi pontot, amely arra vonatkozott, hogy a legutolsó számítások szerint a forgótôkénél 1,6 milliárdot nem költöttek el, amit a tanács a dr. I. Ratiu utcai beruházás befejezésére szánt. Deák József RMDSZ-es tanácsos azonban azt javasolta, adják inkább a municípiumi kórháznak, amely május 1-jéig be kellene hogy fejezze a szinte 3 milliárd lejes beruházását.

Bene András RMDSZ-es képviselô felszólalásában a kulturális, egyházi és sport költségekre szánt 4,5 milliárd lejjel kapcsolatban javasolta, hogy mondjanak le a extravaganciákról, és az Avram Iancu szoborra szánt pénzt használja fel inkább a 3-as számú szakbizottság. A gyûlést vezetô Gheorghe Negrea szerint ebbôl az egészségügynek is lehetne juttatni.

Schmidt Jenô

Marci a piacon

(5. old.)

Kedd délután a Széchenyi téri piacon az árakon és a forgalmon érezhetô volt a megenyhült idôjárás: burgonya — 9–10 ezer lej/kg, hagyma — 15 ezer lej/kg, fokhagyma — 40 ezer lej/kg, paszuly — 35 ezer lej/kg, káposzta — 5–10 ezer lej/kg, murok — 14–30 ezer lej/kg, cékla — 15 ezer lej/kg, saláta — 8–12 ezer lej/kg, alma — 10 ezer lej/kg, körte — 10 ezer lej/kg, szelídgesztenye — 35 ezer lej/kg, tojás — 3600 lej/db.

A rendôrség hírei
Gázolás a zebrán

(5. old.)

Súlyos baleset történt kedden, január 13-án este 6 órakor a Monostori úton: a 23 esztendôs Onea H. figyelmetlenül vezette a CJ–02–HZF rendszámú 1300-as Daciát, és a gyalogátkelôhelyen gázolta el a szabályosan közlekedô, szucsávai illetôségû Rodica F.-t. A 24 éves nôt kórházban kezelik.

Holttest a kukában
Ismeretlen férfi holttestét fedezték fel kedden, január 13-án az 1989. December 21./Kossuth utca egyik szemeteskukájában. A halál okának kiderítése végett felboncolják, a nyomozás folytatódik az áldozat személyazonosságának kiderítésére.

Sikkasztó gyógyszerész
A dési rendôrség sikkasztás alapos gyanúja miatt vizsgálatot indított a kapjoni (Coplean) Alina Cãlina R. ellen. A 29 éves nô az egyik helyi cég által mûködtetett állatgyógyszertár ügyintézôjeként 2003. április–augusztus között több ízben pénzt vett el, és magáncélra használta. A kár értéke mintegy 50 millió lej.

Elkótyavetyélt juhok
Talált javak eltulajdonítása, illetve cinkosság alapos gyanúja miatt vizsgálják a 27 éves G. Ples és a 38 esztendôs R. Fort kalotabökényi (Buteni) lakosokat. Ples ellen az a vád, hogy 2002 júliusában 18 juhot talált, és Fort segítségével értékesítette azokat. Az állatok a gyulaszegi (Letca, Szilágy megye) R. Hodor nyájából származtak. A juhokat 30 millió lejért adták el, ebbôl Fort 6 milliót kapott.

Már a disznóólak sincsenek biztonságban
A bogátpusztai állatfarm fônöke jelentést tett a harasztosi (Cãlãrasi) rendôrôrsön, hogy ismeretlen tettesek eltulajdonították a sertések ketrecének rácsait. 84 ilyen rács hiányzott, az anyagi kár mintegy 21 millió lej.

A rendôrség azonosította a tettel alaposan gyanúsítható személyeket: a tordai Nicolae Cãlin (25 éves), az aranyosgyéresi Gheorghe Mihai C. (24), a bogátpusztai Valter C. (21), Ovidiu Lucian N. (18) és Nicu Vasile M. (18). Az anyagi kárnak a fele térült meg.

(póka)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

GAZDASÁG

Tovább gyengül a dollár az euróval szemben

(6. old.)

Nemcsak a lej gyengül, hanem a dollár is az euróval szemben. Német pénzügyi szakértôk úgy vélik, még jócskán zuhanni fog a dollár az euróval szemben.

Norbert Walter, a Deutsche Bank fôelemzôje azt állítja, hogy további 5–10 százalékos leértékelôdést vár. Szerinte az idén legalább 1 dollár 40 centet is fognak adni még egy euróért. Az ok, hogy nagy a nemzetközi piaci bizalomvesztés az amerikai kormány gazdaságpolitikája, pénzügypolitikája iránt, túl nagy mind a fizetési mérleg, mind a költségvetés hiánya, és a piaci szereplôk egyöntetû véleménye az, hogy az amerikai kormány politikája csak növelni fogja ezt az ikerdeficitet.

Norbert Walter egyáltalán nem látja a fordulat lehetôségét a közeljövôben. A német ipari lobbi fôbb vezetôi ugyanakkor — legalábbis sajtónyilatkozataik szerint — kezdenek komolyan aggódni.

Elutasították az aradi textilgyárra tett egyetlen ajánlatot

(6. old.)

A Privatizációs Hatóság (APAPS) elutasította az aradi UTA textilipari vállalat megvásárlására tett egyetlen ajánlatot, amelyet egy magánszemély nyújtott be.

Az UTA privatizációját november 29-én jelentették be, a december 12-én lejárt határidôig egyetlen ajánlat érkezett egy urziceni-i üzletember részérôl, tájékoztat közleményében az APAPS.

A közlemény szerint a privatizációs bizottság elemezte az ajánlatot és megállapította, hogy az nem felel meg a magánosítási bejelentésben megszabott feltételeknek. Az egyik feltétel értelmében az UTA leendô tulajdonosának ipari parkot kellett volna létrehozni a vállalat platformján, amely a társaság eredeti tevékenységi területének megtartása mellett új munkahelyeket teremtett volna.

Az aradi UTA alaptôkéje 27,65 milliárd lej.

4,9 milliárd euró a külkerdeficit

(6. old.)

Románia külkereskedelmi mérlegének idei 11 havi hiánya 4,897 milliárd euró lett, a tavalyi azonos idôszak 3,762 milliárdos hiánya után. A kivitel a vizsgált idôszakban 6,7 százalékkal nôtt, a behozatal 11,8 százalékkal.

A hazai kivitel vezetô célpiaca Olaszország, 24,5 százalékos részesedéssel a teljes export értékben. A kivitelben árufôcsoportok szerint a ruházati és textiltermékek állnak az elsô helyen 25,6 százalékos részesedéssel. Az importban is Olaszország vezet — 19,7 százalékkal —, míg a behozatali listát a gépipari cikkek vezetik — 23,8 százalékkal.

Valutaárfolyamok
Január 14., szerda

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

41 200/41 450

32 050/32 400

150/154

Január 15., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 285 lej, 1 USD = 32 591, 1 magyar forint = 155 lej.

HIRDETÉS

TÁRSKERESÔ

(7. old.)

Greenpeace-tagokkal ismerkednék. Telefon: 0040-264/594-595. (0008)

ÁLLÁS

(7. old.)

Központi fodrászszalon alkalmaz fodrásznôt, borbélynôt és manikûröst. Telefon: 0724-240559 vagy 442-506. (0012)

MAGÁNÓRÁK

(7. old.)

Szakképzett matektanár magánórákat vállal. Telefon: 0745-632574.

BÉRBE VESZ

(7. old.)

Egyetemista pár külön bejáratú szobát vagy garzont keres 50 euróig. Telefon: 0740-174169 és 0740-069717. (0005)

SPORT

LABDARÚGÁS
IFFHS: Henry 2003 legjobb góllövôje
Mutu a 26., Szabics a 28. helyet foglalta el

(8. old.)

Thierry Henry bizonyult az elmúlt év legjobb góllövôjének a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet, az IFFHS szerint. Az Arsenal francia csatára 15 találattal végzett az élen, megelôzve honfitársát, David Trezeguet-t (Juventus) és a spanyol Raúlt (Real Madrid). Legjobb magyarként Szabics Imre a 28. lett.

A VfB Stuttgart válogatott támadója az olasz Filippo Inzaghival együtt 8 gólt szerzett tavaly, hatot a válogatottban, kettôt nemzetközi kupamérkôzésen, nevezetesen a Bajnokok Ligájában. (Az értékelés során ezt a két adatot veszik figyelembe.) Szabics többek között megelôzte a holland Patrick Kluivertet és az olasz Christian Vierit.

Közvetlenül elôtte, a 26. helyen végzett Adrian Mutu, a Chelsea idegenlégiósa, ô is holtversenyben áll az üzbég Vlagyimir Siselovval.

Henry azzal érdemelte ki az elsô helyet, hogy a válogatottban többször volt eredményes, mint a szintén 15 gólig jutott Trezeguet. A korábbi gyôztesek közül Raúl (1999) mellett van Nistelrooy (2002) és Ronaldo (1997) is bekerült az elsô tízbe, de a Real Madrid spanyol csatára ezt már sorozatban ötödször mondhatja el magáról.

2003 legjobb góllövôi: 1. Thierry Henry (francia, Arsenal) 15 gól (11 a válogatottban/4 az európai kupákban), 2. David Trezeguet (francia, Juventus) 15 (8/7), 3. Raúl González (spanyol, Real Madrid) 14 (8/6), 4. Sarayoot Chaikamdee (thaiföldi, Port Authority of Thailand) 13 (13/0), 5. Ruud van Nistelrooy (holland, Manchester United) 13 (5/8), 6. Ronaldo (brazil, Real Madrid) 12 (3/9), 7. Fawzi Bashir Rajab Bait Dorbeen (ománi, Al-Nasr Club Salalah) 11 (11/0), 8. Jan Koller (cseh, Borussia Dortmund) 11 (7/4), 9. Au Vaj-lun (kínai, South China Hongkong) 10 (10/0), 10. Martín Liguera (uruguayi, CA Fénix Montevideo) 10 (7/3),..., 26. Adrian Mutu (AC Párma/Chelsea) és Vlagyimir Siselov (Litex Lovecs) 8–8 (7/1–7/1), ..., 28. Szabics Imre (Sturm Graz, VfB Stuttgart) és Filippo Inzaghi (olasz, AC Milan) 8–8 (6/2–6/2). Ugyanannyi gól esetén a válogatottban elért több találat rangsorol.

Világranglista: Brazília az élen
Románia a 27., Magyarország a 72. helyen áll

(8. old.)

Továbbra is a világbajnoki címvédô Brazília áll az élen a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) idei elsô világranglistáján.

Egy hónappal ezelôtti pozíciójával megegyezô, vagyis 72. helyen áll Magyarország. Megôrizte helyét Románia is, változatlanul 27.

FIFA-világranglista (zárójelben az egy hónappal ezelôtti helyezés):

1. (1.) Brazília 848 pont, 2. (2.) Franciaország 826, 3. (3.) Spanyolország 798, 4. (4.) Hollandia 752, 5. (5.) Argentína 744, 6. (6.) Csehország 742, 7. (7.) Mexikó 740, 8. (8.) Anglia és (8.) Törökország 738–738, 10. (10.) Olaszország 733, 11. (11.) Egyesült Államok 732, 12. (12.) Németország 729, 13. (13.) Dánia 714, 14. (14.) Írország és (14.) Kamerun 712–712, 16. (16.) Belgium 696, 17. (17.) Costa Rica és (17.) Portugália 682–682, 19. (19.) Svédország 677, 20. (20.) Horvátország 673, ..., 27. (27.) Románia 652, ..., 72. (72.) Magyarország 516.

Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• A spanyol Király Kupa harmadik fordulójában a Real Madrid az idegenbeli 1–1-es döntetlent követôen hazai pályán 2–0-ra legyôzte a másodosztályú Eibart, így bejutott a legjobb nyolc közé.

• A Milánói Internazionale idegenben gólnélküli döntetlent ért el az Udinese ellen az Olasz Kupa negyeddöntôjének elsô mérkôzésén. A visszavágót jövô szerdán játsszák.

• A másodosztályú Nancy hazai pályán a gólnélküli döntetlent követôen büntetôpárbajban kiverte az élvonalbeli Lille-t a Francia Kupa 1. fordulójában.

Eredmény: Nancy (II. osztályú)–Lille 0–0, 11-esekkel 5–4.

• A Sochaux idegenben fölényes, négygólos gyôzelmet aratott a Lens otthonában a Francia Ligakupa negyeddöntôjében, így bejutott a legjobb négy közé.

Eredmény: Lens–Sochaux 0–4.

• A Premier League-ben szereplô Bolton Wanderers hazai pályán a hosszabbításban vereséget szenvedett a harmadosztályú Tranmere ellen az angol FA Kupa 3. fordulójának megismételt mérkôzésén, s így kiesett.

Az élvonalban sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában kétgólos gyôzelmet aratott a negyedosztályú Kidderminster felett, így bejutott a legjobb 32 közé.

Eredmények (a Premier League-csapatok találkozói): FA Kupa, 3. forduló, megismételt mérkôzések: Wolverhampton Wanderers-Kidderminster (IV. osztályú) 2–0 és Bolton Wanderers–Tranmere (III.) 1–2 hosszabbítás után.

Fociszurkoló-halkítási igény

(8. old.)

A jövôben halkabban szabad csak szurkolniuk egy brit futballcsapat rajongóinak a lelátókon a stadion közelében lévô idôsek otthona miatt.

Azokat a nézôket, akik Cambridge City — amúgy ligában nem szereplô — focicsapatát túl hangosan buzdítják, a lelátókon ügyelô rendezôk fogják lepisszegni.

A labdarúgó klubnak egyébként már évek óta hangerôgondjai vannak a szomszédos öregek otthonával, pontosabban az öregek otthonának a klubbal, amely emiatt azután összetûzésbe került a város vezetôségével is. Az elsô halkítást azután rendelte el a város tanácsa, hogy az egyik szurkoló a hangszálain kívül egy dobot is vitt magával az egyik mérkôzésre, és azt végig püfölte.

A klub elnöke viszont kevesli a drukkeri hangerôt, szerinte még jobban kellene üvöltözni, hogy lelkesebben játsszon a csapat.

Jó hír viszont az idôsek otthonának, hogy a klub pénzhiánnyal küszködik, és várhatóan el kell, hogy adja stadionját. Focipályára persze elsôsorban fociklub lehet a vevô, és nem kizárt, hogy az új csapatnak még hangosabbak lesznek hívei.

Seaman visszavonul

(8. old.)

Befejezi pályafutását David Seaman, a labdarúgóvilág elmúlt évtizedének egyik meghatározó kapusszemélyisége, aki ellentmondásossága ellenére sokak kedvencének számított.

A pályafutása során számos nagy sikert aratott 40 éves hálóôr nemrég vállsérülést szenvedett, s emiatt már most bejelentette visszavonulását, amit csak a szezon végére tervezett.

— Világossá vált számomra, hogy ezt a problémát nem tudom rövid idô alatt leküzdeni. Nehéz döntést hoztam. Elôzetesen beszéltem családtagjaimmal s az általam tisztelt szakemberekkel. Elérkezett az ideje, hogy szögre akasszam kesztyûimet. Szerintem fantasztikus pályafutás ér most véget — mondta Seaman, akit tavaly nyáron nem marasztalt az Arsenal, ezért a Manchester Cityhez igazolt. Utolsó meccsét szombaton játszotta, a Portsmouth ellen a 13. percben le kellett ôt cserélni.

Helyére az angol válogatott elsôszámú hálóôrét, a 33 éves David Jamest szerzôdteti a másodosztályú West Ham Unitedtôl a Manchester City.

David Seaman portréja:

Született: 1963. szeptember 19., Rotherham (Anglia).

1981 — "Inas-szerzôdés" a Leeds Uniteddel; 1982 — a Peterborough Unitedhez igazolt 4000 fontért; 1984 — a Birmingham Cityhez igazolt 100 ezer fontért; 1986 — a Queens Park Rangershez igazolt 225 ezer fontért;

1988 — Szaúd-Arábia ellen bemutatkozott az angol válogatottban (összesen 75 találkozón szerepelt); 1990 — az Arsenalhoz igazolt 1,3 millió fontért; 1991 — bajnok az Arsenallal; 1993 — FA és Liga Kupa-diadal; 1994 — KEK-gyôzelem, a döntôben: Arsenal–AC Párma 1–0;

1995 — KEK-döntôs, az Arsenal hosszabbítás után 2–1-re kikapott a Real Zaragozától, a 119. percben Nayim 50 m-rôl rúgta a gyôztes gólt; 1996 — Eb-elôdöntôs az angol válogatottal; 1998 — Premier League- és FA Kupa-diadal; 2000 — az UEFA Kupa döntôjében az Arsenal 11-esekkel veszített a Galatasarayjal szemben; 2002 — Premier League- és FA Kupa-diadal. A világbajnokság negyeddöntôjében: Brazília–Anglia 2–1, a gyôztes gólt Ronaldinho 40 m-rôl emelte; 2003 — 1000. profi mérkôzése a Sheffield United elleni FA Kupa-elôdöntôben. A sorozatot végül a londoni klub nyerte. A finálé történetének 3. legidôsebb játékosa lett, a Southampton ellen 39 évesen és 238 naposan védett.

Nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés szerepel a Horia Demian Sportcsarnok mai mûsorán: a Kolozsvári U-Jolidon együttes a Râmnicu Vâlcea-i Oltchimot fogadja 17 órától.

AUTÓSPORT
26. Dakar-rali

(8. old.)

A francia Cyril Després nyerte a motorosok küzdelmét a Dakar-ralin, a spanyol Nani Roma — aki kedden a harmadik lett — az összetettben növelte elônyét.

A viadalon utoljára pénteken rendeztek futamot, majd a szervezôk biztonsági okokból törölték a hét végi szakaszokat, hétfôn pedig szünnap volt. Kedden a Burkina Fasó-i Bobo Dioulasso és Bamako közötti 666 km-es szavannás terep várt a még állva maradottakra, s 213 km volt a mért szakasz.

Az autósoknál a listavezetô francia Stéphane Peterhansel harmadik lett a rali keddi szakaszán, de 43 másodperccel így is megelôzte az összetettben második helyen álló japán Hirosi Maszuokát.

Mindkét versenyben lévô magyar egység célba érkezett.

Eredmények: Bobo Dioulasso–Bamako, 666 km (213 km mért szakasz):

Autósok:

1. Alphand, Magne (francia, BMW) 1:54:53 óra, 2. Schlesser, Lurquin (monacói, francia, Schlesser-Ford) 1:28 perc hátrány, 3. Peterhansel, Cottret (francia, Mitsubishi) 5:40 p h., 4. Maszuoka, Picard (japán, francia) 6:23 p h., ..., 34. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel Frontera) 44:18 p h. (2:02 ó büntetés);

összetettben: 1. Peterhansel, Cottret 30:16:53 óra, 2. Maszuoka, Picard 1:04:43 ó h., 3. Schlesser, Lurquin 2:18:16 ó h., ..., 53. Szalay, Bunkoczi 31:56:45 ó h.

Motorosok: 1. Després (francia, KTM) 1:43:13 ó, 2. Coma (spanyol, KTM) 10:47 p h., 3. Roma (spanyol, KTM) 11:25 p h.;

összetettben:

1. Roma 33:00:13 ó, 2. Sainct (francia, KTM) 10:06 p h., 3. Cox (dél-afrikai, KTM) 28:53 p h.

Kamionosok: 1. Kabirov, Beljajev, Kamalov (orosz, Kamaz) 2:24:37 óra,

2. De Azevedo, Tomecek, Martinec (brazil, cseh, Tatra) 2:20 p h., 3. G. De Rooy, Colsoul, Slaats (holland, belga, holland, DAF) 4:48 p h., ..., 41. Darázsi Zsolt, Hajnal Károly, Tagai Róbert (MAN) 3:35.23 óra hátrány;

összetettben: 1. Csaguin, Jakubov, Szavosztyin (orosz, Kamaz) 38:28:34 ó, 2. De Azevedo, Tomecek, Martinec 54:24 p h., 3. Kabirov, Beljajev, Kamalov 1:49:20 ó h., ..., 36. Darázsi, Hajnal, Tagai 30:11:13 ó h. (3 óra büntetés).

KÉZILABDA
Magyar férfi válogatott

(8. old.)

Skaliczki László, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kijelölte azt a 16 játékost, aki részt vesz a január 22. és február elseje között rendezendô szlovéniai Európa-bajnokságon.

A világbajnoki hatodik, már biztos olimpiai induló gárda utoljára 1998-ban szerepelt Eb-n — Olaszországban hatodik lett —, az azt követô két alkalommal ugyanis lemaradt a kontinenstornáról.

A keret: kapusok: Szathmári János (Tatabánya), Fazekas Nándor (Fotex KC Veszprém); mezônyjátékosok: Buday Dániel (Veszprém), Ilyés Ferenc (Pick Szeged), Mezei Richárd (Szeged), Mocsai Tamás (Suhr/Svájc), Gál Gyula (Veszprém), Iváncsik Gergô (Veszprém), Rosta Miklós (Dunaferr), Kertész Balázs (Dunaferr), Lendvay Péter (Ocravio Vigo/Spanyolország), Diaz Ivo (Veszprém), Pásztor István (Veszprém), Laluska Balázs (Szeged), Mohácsi Árpád (Athinaikosz/Görögország), Nagy László (FC Barcelona/Spanyolország).

Érdekesség, hogy a szakmai stáb tagja lesz az 1996-os atlantai olimpián a horvátokat aranyéremig vezetô, a Fotex KC Veszprémnél dolgozó Zdravko Zovko. Ô lesz Skaliczki segítôje. A szakember olyan tekintélynek örvend Szlovéniában — ott is dolgozott korábban —, hogy az ezzel járó hasznot vétek lenne nem kihasználni.

A célkitûzés az 1–8. hely valamelyikének megszerzése. Az elnökség azért hozta ezt a döntést, mert nem tarthat a csapattal a kézmûtéten átesett világklasszis Carlos Perez. Az aranyérem megnyerése esetén 15 millió forintot oszt szét a szövetség a játékosok között.

TENISZ
Capriati és Pierce sem indul Melbourne-ben

(8. old.)

Két korábbi gyôztes is visszalépett az év elsô tenisz Grand Slam-tornájától, a hétfôn kezdôdô melbourne-i ausztrál nyílt bajnokságtól: Jennifer Capriati hátsérülésére, Mary Pierce pedig nem megfelelô fizikai állapotára hivatkozva mondta le a szereplést.

Az amerikai klasszis 2001-ben és 2002-ben nyerte meg a nôi egyest, míg a francia játékos 1995-ben bizonyult a legjobbnak.

SAKKSAROK
Lékó remizett Topalovval

(8. old.)

Lékó Péter a világos bábukat vezetve döntetlen ért el a bolgár Veszelin Topalov ellen a Wijk aan Zee-i sakk szupertorna harmadik fordulójában, ezzel holtversenyben továbbra is az élen áll.

Az állás: Anand, Lékó, Szvidler 2–2 pont, Kramnyik, Akopjan, Csong, Bologan, Topalov, Szokolov, Adams, Shirov 1,5–1,5, Van Wely, Timman, Barejev 1–1.

Karpov szállodát vesz a horvát tengerparton
Anatolij Karpov volt sakkvilágbajnok szállodát akar venni Horvátországban, s ott gyermekeknek akar sakkolimpiát szervezni a közép-dalmáciai tengerparton — írta szerdán a Jutarnji list címû zágrábi napilap.

A horvát újság szerint Karpov terepszemlén is járt már egy volt katonai szállodában, amelyet két év alatt akar kiépíteni egy gyermek sakkolimpia színhelyévé. Elgondolását a lap beszámolója szerint Stjepan Meszics horvát elnök is támogatja.

A Jutarnji list hozzáfûzte: a 87 145 négyzetméteres, tengerparti telken lévô, 3904 négyzetméter területû szálloda megvétele iránt Alen Bokszics volt horvát labdarúgó válogatott is érdeklôdött, de neki a bonyolult tulajdonjogi viszonyok miatt nem sikerült azt megvásárolnia.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -