2004. január 20.
(XVI. évfolyam, 14. szám)

Útra tették a hóeltakarító gépeket
Nem okozott komolyabb fennakadásokat az idény elsô havazása

(1., 5. old.)

Kolozsváron nem okozott gondot a vasárnapról hétfôre virradóra lehullott hó — jelentette ki tegnap a megyeszékhely polgármestere. Ennek ellenére a városban a reggeli órákban nehézkes volt a közlekedés. Kolozs, Fehér, Beszterce–Naszód és Szilágy megyében sem jeleztek különösebb gondokat .

A városházán létrehozott téli parancsnokság adatai szerint az elsô hópelyhek hajnali fél ötkor hulltak le, a szerzôdtetett vállalatok nem sokkal ezt követôen vonultak ki az utcára a rendelkezésükre álló hóeltakarító berendezésekkel. Hajnali fél öt és öt óra között a cégek alkalmazottai az 1-es számú sürgôsségi utcákat takarították el, fél héttôl pedig a kettes és hármas kategóriába tartozókat. Stefan Lucaciu, a polgármesteri hivatal fent említett parancsnokságának vezetôje arról tájékoztatta lapunkat, hogy az elsô fontossági osztályba a fôutcák tartoznak (mint például az Unió, Budai Nagy Antal, Horea utca, Tordai út), a másodikba pedig a fôutcákhoz vezetô mellékutcák és így tovább.

Lucaciu elmondása szerint vasárnapról hétfôre virradóra 57 hóeltakarító berendezéssel dolgoztak, és 390 tonna csúszásgátlót szórtak szét az utakon. A téli útviszonyok kezelésével foglalkozó iroda vezetôje azt is elmondta, hogy reggel fél nyolckor a hóeltakarítást a város azon részeiben folytatták, ahol normális körülmények között nem dolgoznak. Ilyen volt például a Bükk egyes részei, a Borháncs, a Békás telep, ahová a polgárok hívták ki a cégeket.

A városháza szervezte versenytárgyalás során Kolozsváron nyolc céget bíztak meg a hóeltakarítással: Napoget Rt., Rasimo Kft., Divers Construct Kft., Vaserv Kft., Iridium Kft., Salprest Kft., Diferit Kft., és Mecdru Rt. Akárcsak a tavaly télen, az elmúlt idôszakban is többen úgy vélekedtek, hogy a polgármesteri hivatal vezetôségének tagjai családjukhoz vagy baráti körükhöz tartozó vagy közel álló cégekre ruházták a feladat elvégzését annak ellenére, hogy nem rendelkeznek a megfelelô anyagi háttérrel, berendezésekkel és alkalmazottal. A városháza több ízben tagadta a vádakat.

A hó miatt kialakult forgalmi fennakadásokat a 431-753-as vezetékes, illetve 0723/633-244-es mobilszámon lehet jelezni a polgármesteri hivatal illetékeseinek.

A megyében tapasztalható helyzetrôl Liviu Bota, a Megyei Útigazgatóság vezetôje tájékoztatta a sajtót. Elmondta: a községi, megyei és országutakon nehézkes ugyan a közlekedés, de sehol sincs lezárva a forgalom. Az igazgató arról számolt be, hogy Bánffyhunyadon és Havasnagyfalu (Mãrisel) környékén kisebb fennakadásokra lehet számítani, de különösebb gondok nincsenek.

Bota elmondta, hogy vasárnapról hétfôre virradóra az igazgatóság 300 munkást mozgósított. Azt tanácsolta a gépkocsivezetôknek, hogy az évszaknak megfelelôen készüljenek fel az útra. — Javasolom: legyen náluk hólánc, lapátocska és homok. Ezt fôleg azoknak ajánlom, akik a hegyi utakat veszik igénybe — mondta Liviu Bota.

Nem szembesültek különösebb fennakadásokkal Bánffyhunyadon, tudtuk meg a kisváros polgármesteri hivatalában mûködô téli parancsnokságon. A havazás valóban "útra tette" a hóeltakarító csoportokat, csúszásgátló anyagot szórtak el a fô útvonalakon. A parancsnoksághoz tegnap délutánig semmiféle jelzés nem érkezett közúti fennakadásokról: a közlekedés, bár téli, nedves idôszaknak megfelelô nehézségekkel, de különösebb fennakadások nélkül folyt.

Ioan Maier, Fehér megye alprefektusa a Szabadságnak elmondta: tegnap délelôtt összeült a téli parancsnokság, de az országos, illetve megyei utak helyzetérôl festett képrôl kiderült, hogy nem is annyira fekete — azaz fehér. — Minden utunk járható jelenleg, de a hóeltakarító géppark minden "lakóját" kirendeltük arra az esetre, ha újabb havazás köszönt ránk — jegyezte meg az alprefektus.

Beszterce-Naszód megyében sem okozott komolyabb gondokat a tegnapi havazás: a Megyei Útfenntartó Igazgatóság szóvivôje szerint a megyei és országos utakon egyaránt elolvadt a hó, így már csak attól kell tartani, hogy az éjszakára várt jegesedés erôsebbnek ígérkezik majd, mint a riadóztatott géppark.

Szilágy megyében is havazott hétfôre virradóra. Zilahon a hóréteg vastagsága nem haladta meg a 2–3 centimétert, a nulla fok feletti hômérséklet miatt azonban a lehullott hó rövidesen el is olvadt.

Az esti órákban várható enyhe lehûlés miatt ajánlatos az óvatos vezetés, akkor ugyanis megfagyhat és csúszóssá válhat az utat borító nappali latyakos réteg.

K. E., K. O., Sz. Cs.

Kolozsváron székelne a sztrádaépítô cég
Júliusban több ponton megkezdik az építési munkát

(1., 6. old.)

Kolozsváron kellene mûködnie annak a vállalatnak, amely a Nagyváradot Brassóval összekötô észak-erdélyi autópályát építeni fogja, s erre a megyeszékhely jó eséllyel pályázik — jelentette ki Ioan Rus belügy- és közigazgatási miniszter szombaton Kolozsváron, a Kolozs megyei Konzultatív Tanács ülésén.

Rus rámutatott: a sztrádát megépítô fôvállalkozónak azért is kellene Kolozsváron székelnie, mert a város a majdani autópálya nyomvonalának közepe táján fekszik. Egyben ígéretet tett arra, hogy az Erdélybôl származó miniszterek mindent megtesznek majd ezen elképzelés sikerre viteléért.

Fontos szempont az is, hogy Kolozs megye és Kolozsvár vállalkozóin kívül más erdélyi, sôt külföldi vállalatok is részt vennének a sztráda megépítésében, s Erdély fôvárosa megfelelô szellemi és munkaerô-kapacitással rendelkezik, meg minden egyébbel, amire e vállalkozóknak szükségük lenne.

Az észak-erdélyi autópályát az amerikai Bechtel cég építi. A kormány által garantált beruházás értéke megközelíti a 3 milliárd dollárt, s az autópálya 2012-ig készülne el. A sztráda Nagyvárad mellett, Bors (Ártánd) közelében lépné át a magyar–román határt, onnan Zilah, Kolozsvár, Torda, Marosvásárhely és Segesvár érintésével jutna el Brassóig, ahol pedig kapcsolódna ahhoz a Brassó–Ploiesti–Bukarest autópályához, amelynek munkálatai szintén az idén kezdôdnek.

Az eltelt idôszakban az autópálya megépítésének ütemterve is körvonalazódott. A szaktárca elkészítette az idei hazai autópálya-építési tervet, s ennek keretében a közületi-privát partnerséggel épülô észak-erdélyi sztráda építési programját. Eszerint június végére elkészül a Bukarest–Fundulea (26,5 km), illetve a Fundulea–Lehliu (29,2 km) pályaszakasz, az esztendô végéig pedig a Lehliu–Drajna közti (41,6 km). Megkezdôdik továbbá a Drajna–Fetesti közti pályaszakasz (36 km), valamint a Fetesti–Csernavoda közti (18 km) sztrádaszakasz kivitelezése.

Az észak-erdélyi autópálya munkálatai júliusban indulnak. Az elmúlt hetekben arról folytak egyeztetések, hogy melyik pályaszakaszokkal kezdenék a munkát. Egyik szakvélemény szerint három szakaszon kellene az építést az idén elkezdeni, ezek pedig a Brassó–Fogaras, Aranyosgyéres–Gyalu, illetve Margitta–Bors részek. Másik változat szerint a sztráda építését egyszerre négy helyen — Borsnál, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Brassóban — kezdenék el. Jelenleg a nyomvonalon elterülô földek kisajátítása zajlik.

A minisztérium tervei szerint az idén az Arad–Temesvár autópálya megtervezésére is sor kerülne. A munkálatok itt Arad, Temesvár és Lugos körgyûrûik megépítését is magukba foglalnák, s e terv kivitelezése 2007-ben érne véget. De ebben az esztendôben szintén hozzálátnának a Bukarest— Ploiesti, Comarnic–Predeál és Predeál–Brassó szakaszok építéséhez, a városokat kikerülô pályaszakaszokkal együtt. Ezek átadási határidejét szintén 2007-re teszik.

Az autópálya nyomvonala, illetve az azt kiszolgáló infrastruktúra által érintett magánterületek sorsát a 1994/33. számú törvény elôírásai határozzák majd meg. Ezeket várhatóan kisajátítják, s állami köztulajdonba kerülnek. Mivel nemzeti és európai érdekû munkálatokról van szó, ezekben az esetekben indokolt a szóban forgó területek közhasznúvá nyilvánítása, a kisajátítás ugyanis kizárólag ebben az esetben lehetséges.

Az idézett jogszabály értelmében az érintett földterületek tulajdonosait bírósági döntés alapján "igazságos kártérítésben" kell az államnak részesítenie. A kártérítés meghatározásában döntô szerepet játszik majd a szóban forgó területek valós forgalmi értéke, de a jogszabály a tulajdonosoknak okozott esetleges károk kiegyenlítését is elôírja.

Miron Mitrea szállításügyi miniszter a hét végén Marosvásárhelyen kijelentette: a nyomvonalat véglegesítették, és a kidolgozott tervekkel a kormányfô is egyetértett. Mitrea leszögezte: soha nem volt szó arról, hogy az észak-erdélyi autópálya Marosvásárhelyt vagy pedig Kolozsvárt elkerülje.

A miniszter szerint a sztrádaépítéshez szükséges 2,85 milliárd dollárból az amerikai Exim Bank 905 milliós kölcsönre — azaz az amerikai Bechtel cég szolgáltatásainak ellenértékére — nyújt hitelgaranciát. A többit Románia veszi majd kölcsön kormányzati garanciával. Mitrea közölte: a Brassó–Marosvásárhely–Kolozsvár szakaszra az Európai Unió még nem bólintott rá, de nagy esély van arra, hogy ez is megtörténjen.

Az Ártánd–Nagyvárad–Kolozsvár–Marosvásárhely–Brassó autópálya hossza 415 kilométer, s megépítése hatalmas fejlôdési lehetôséget jelent az erdélyi turizmusnak, illetve a térségben mûködô vállalatoknak. A sztrádát csak a Nagy-Románia Párt ellenzi, amelynek elnöke, C. V. Tudor még decemberben bejelentette: a finanszírozásról szóló kormányrendeletet pártja az alkotmánybíróságon megtámadja. Tudor azt kifogásolja, hogy a sztráda Gyulafehérvár helyett Marosvásárhelyt köti össze Budapesttel, ami bizonyítja: a kormány engedett az RMDSZ zsarolásának. A szélsôséges nacionalista politikus azt is nehezményezi, hogy az autópálya megépítésére nem írtak ki pályázatot, s hogy a kilométerenkénti ára túlságosan magas.

Utcára vonulnának a tejtermelôk

(1., 5. old.)

Megpróbáltak egyezségre jutni a tej felvásárlási árának emelését illetôen a szarvasmarhatartók és a tejfeldolgozó üzemek képviselôi egy 15-én tartott találkozón. Többek közt errôl is szó esett a megyei mezôgazdasági vezérigazgatóság hétfôi sajtótájékoztatóján. A felek nem vitatták, hogy a jelenlegi árak elfogadhatatlanul alacsonyak, de még nem derült ki, hogy lesz-e drágítás, vagy sem. Megegyezésre jutottak azonban, hogy szombaton, január 24-én ismét találkoznak, s akkor valószínûleg döntés születik arról, mennyivel emelik a felvásárlási árat.

Szabó Mihály 54 éves magyarszováti gazdálkodó, a faluban a tehéntartók szervezetének elnöke, jelenleg 16 szarvasmarha — ebbôl 10 fejôstehén és 4 elôhasi üszô — gazdája maga is részt vett a találkozón. Egyébként elég nagy állományát egy alkalmazott és a család látja el. Naponta 150–170 liter tejet ad át a mocsi központnak, ezenkívül a falu gazdáitól is mindennap összegyûjt 2500-2700 literrel. Lovas szekerek járnak házról házra, és a Szabó családhoz viszik a tejet. Ide jön érte a mocsi Agromec kocsija, s onnan kerül tovább a tej.

— Mi volt a mai találkozó pozitív hozadéka? — kérdeztük Szabó gazdát.

— Egyetlen jó dolog, hogy folytatjuk a tárgyalást, s talán a jövô héten megegyezhetünk. De ez nem tôlünk függ. A feldolgozók kellene hogy engedékenyebbek legyenek, mert való igaz, hogy egymásra vagyunk utalva. Nekik tejre van szükségük, mert anélkül megbuknak, nekünk pedig életbevágóan fontos a piac, a felvásárlás ügye. De egyáltalán nem mindegy, mennyit kapunk literenként. Ha nem tudjuk elérni, hogy legalább 9000 lejt adjanak, nem fogunk koldulni. Más módszerhez folyamodunk, amivel meggyôzzük ôket igazunkról.

— Ez a gyakorlatban mit jelent?

— Traktorokkal kivonulunk Kolozsvár fôterére, a prefektúra elé, s követelni fogjuk jogainkat.

— S ha ez is süket fülekre talál?

— Akkor néhány napra felfüggesztjük a tej átadását, a feldolgozó üzemek tej nélkül maradnak.

— Önök mihez kezdenek vele?

— Sajtot készítek belôle, s ha az se sikerül, elöntöm a patakba, folyjon Kolozsvár felé…

Az emberek valóban ilyen komolyan veszik?

— Igen, mert egy kilogramm széna 7–9 ezer lej, s a korpa kilójáért is hétezret kell fizetni.

— Itt a megbeszélésen az is felmerült, hogy drága a széna. Honnan lehet ma jó minôségû szénát vásárolni?

— Sajnos, többfelé kell járni, mert Szováton nincs elég. Szávában, valamint Fráta községben még lehet venni, de sokba kerül. S ehhez még hozzájön a szállítási költség.

A havasokban is keresték már?

— Oda még nem jutottunk el, de a következô hónapokban oda is elmegyünk. A jószágot nem lehet mesével tartani…

— A kolozsborsai farmer arról panaszkodott, hogy községükben drámai módon csökken a tehén-állomány. Önöknél is?

— Itt is elôfordult, hogy 5–7 millió lejért elprédáltak egy tejelôt, mert egyszerûen nincs mivel kiteleltetni. A kereskedôk csúfolkodtak a gazdákkal. Nem volt más megoldás. De nem csak nálunk, a mócsi vásárban is ugyanaz a helyzet. Nincs jövedelem semmibôl, mert a sertéssel is bebuktak a termelôk. Nehéz a sorsa a mezôségi embernek.

Ha jól tudom, önnek két nôs fia van. Ôk beszálltak a gazdálkodásba?

— A kisebbik még itt van, de néhány hónapra ô is elmegy Svájcba dolgozni egy farmra. A nagyobbik végleg Kolozsvárra költözött.

Abból már nem lesz tehenész?

— Soha-soha — zárta gondolatait Szabó Mihály.

*

Az említett sajtóértekezleten még szóba került a megye házi állatállományának számbeli helyzete, az elmúlt évben kifizetett állami támogatás értéke és a SAPARD program ismertetése.

Terjedelmes anyag jelent meg az ôszi–téli szántás jelentôségérôl, dr. Maxim Onisiu, a Vetômagvizsgáló Laboratórium igazgatója pedig beszámolt az intézmény tavaszi munkájáról és az idei feladatokról. Elmondta, hogy tavasszal nem lesz különösebb gond a vetômag beszerzése. Kivételt képeznek a tavaszi árpa, a repce és a vörös here, lucerna, de fôleg a szarvaskerep és a baltacím magvak.

Barazsuly Emil

Jelöltállítási szabályok a Szilágyságban

(1., 4. old.)

Az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének MKT-ülésén a megyei szervezet tisztújításáról határoztak, illetve eldöntötték a helyhatósági választások jelöltállítási feltételeit és lebonyolításának módozatait. A megyei tisztújító küldöttgyûlést január 23-án délutánra hívta össze az MKT.

Az MKT-tagok 85%-os részvétele mellett az elmúlt négyéves mandátum politikai mérlegével kezdôdött az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének küldöttgyûlése. Vida Gyula képviselô kiemelte a térség fontosságát, hiszen a Partiumban közel 500 ezer magyar él mintegy 22 ezer négyzetkilométeren. A helyzetük nagyon változó, de nagy részük nincs olyan demográfiai helyzetben, hogy többséget képviselhessen a helyi döntéshozó szervekben — ezért szükséges az egységes érdekképviselet.

Seres Dénes szenátor, a megyei szervezet elnöke a szenátus közigazgatási bizottságának elnökeként ismertette a készülô helyhatósági választási törvényt, amelynek egyik jelentôs módosulása már biztos: eltörlik az érvényességhez szükséges 50%-os részvételi arány megkövetelését. Ez akár azt is jelentheti, hogy ott is lehetne magyar polgármestert jelölni, ahol alig 20%-os magyarság él, ha a részvételi arány 30%-os, a magyarság mind elmegy szavazni, és egységesen lép fel! Ez a lehetôség nagy felelôsséget jelent a helyi személyes konfliktusok kezelésében és a választási stratégiák megválasztásában.

A helyhatósági jelöltállítás legfontosabb kritériuma a szakmai hozzáértés és az erkölcsi-emberi megbízhatóság. Az SZKT-határozatoknak megfelelôen egyéni pályázatokat várnak — természetesen életrajzzal kísérve. A jelentkezônek igazolnia kell a szövetséggel szembeni anyagi kötelezettségeinek rendezését — ez egyébként a református egyházban is így van, hiszen nem lehet presbiternek jelölni senkit, aki nem rendezte anyagi dolgait az egyházközséggel. Ezenkívül mellékelni kell a jelölt programját, illetve nyilatkozatát is a Szekuritátéval való együttmûködésrôl. A már tisztségben lévô polgármesterek és tanácsosok újra jelöltethetik magukat, ebben az esetben viszont kötelezôen be kell számolniuk a közgyûlés elôtt az elmúlt négyéves mandátum alatti tevékenységükrôl. Ennek elmulasztása kizáró ok lehet.

A jelöléseket a helyi szervezet elnöksége megvizsgálja, kizárólag a szabályozás feltételrendszere alapján. A megfelelô óvási és újraóvási határidôk leteltével kéthetes kampányt engedélyeznek, ezután következik a jelöltek rangsorolásának módszere. Az MKT döntése szerint ott, ahol a magyarság számaránya meghaladja az 50%-ot, elôválasztást kell tartani, de ez történhet álló- vagy mozgóurnás módszerrel. Ha egy helyi szervezet az állóurnás belsô választási módszer mellett dönt, akkor az illetô helység magyar lakosainak legalább 15%-os részvétele mellett érvényes a szavazás — nem mindenki hajlandó véleményt nyilvánítani ilyenkor. Mozgóurna esetében legalább 75%-os az érvényességi küszöb, hiszen házról-házra járva mindenkit felkeresnek.

Közgyûlésen is rangsorolhatják a jelölteket — szintén titkos szavazással —, ebben az esetben legalább annyian kell hogy jelen legyenek, mint a település tanácsosai összlétszámának ötszöröse. Ott is adott a lehetôség, hogy közgyûléses választást tartsanak, ahol a magyar lakosság meghaladja az 50%-ot, de ebben az esetben erre külön engedélyt kell kérni a megyei Operatív Tanácstól.

A választási módszerek a lehetô legszélesebb skálán mozognak, hogy minden helyi szervezet meg tudja találni a saját lehetôségeihez legmegfelelôbb rendszert, ugyanakkor mindenki számára lehetôséget akarnak biztosítani a megmérettetésre.

Ez a szabályozás remélhetôleg megfelel a legitimitás követelményeinek, hiszen azok kerülnek fel a jegyzékekre, akiket támogat a közösség.

A jelölések és a rangsorolások határidejét meghatározza a választási törvény, de ha júniusra tervezték a helyhatósági választásokat, akkor 45 nappal a szavazás elôtt be kell nyújtani a bíróságra a jelöltlistákat. A határidô szoros, ezért a helyhatósági tisztségekre pályázóknak március 19-ig kell benyújtaniuk pályázataikat. Az óvások, elbírálások, illetve az újraóvások határidejének leteltével kéthetes kampány következik, de április 15-én, a megyei szervezet küldöttgyûlésén már a megyei listákat is véglegesítik.

A megyei tisztújító küldöttgyûlésre pénteken délután, a megyei tanács nagy üléstermében kerül sor.

Józsa László

Tétováznak a kolozsvári politikusok

(1., 4. old.)

A helyhatósági választások közeledtével egyre több a csalódott hang, ami a kormánypárt kolozsvári polgármester-jelöltjét illeti. A felmérések — bármilyen politikai erô is legyen azok megrendelôje — világosan mutatják, hogy Vasile Soporan prefektusnak kevés az esélye lekörözni a jelenlegi polgármestert, Gheorghe Funart. Médiaberkekben beszélik: jóllehet az SZDP Kolozs megyei szervezete már beharangozta Soporan indulását, Bukarestben azt is el tudják képzelni, hogy a kolozsvári Ioan Rus lemond belügyminiszteri tisztségérôl és ismét elvállalja a polgármester-jelöltséget. A Soporannal kapcsolatos botrányok ugyanis egyre hiteltelenebbé teszik ezt a választók elôtt, másfelôl azonban a Rus ellen jelenleg zajló sajtókampány — azzal vádolják, hogy gyanús gépkocsi-ügyleteket finanszíroz közpénzen — ôt is diszkvalifikálja.

Látva a kormánypárt tétovázását, egyes kommentárok azt is megkockáztatják: az SZDP-nek nem is szívügye a kolozsvári polgármesteri szék megszerzése. Jelöltjeik — 1992-ben Teodor Groza, 1996-ban Ioan Rus jelenlegi belügyminiszter, 2000-ben ismét Teodor Groza — 18,6; 5,8 illetve 4,35 százalékot értek el az elsô fordulóban. A sikertelenség oka nem elsôsorban a kommunista utódpárt erdélyi népszerûtlensége, hanem a kevésbé karizmatikus jelöltek. A második fordulóban az egykori RTDP szavazótábora pedig nem a konvenciós jelölteket támogatta, hanem — akarva-akaratlan — Gheorghe Funart segítette az újabb mandátum megszerzéséhez. Hiába döntött tehát négy évvel ezelôtt úgy az RTDP akkori helyi vezetôsége, hogy a második körben Serban Rãdulescu konvenciós jelölt mellé csatlakozik, szavazótáboruk egy részéhez "lélekben" akkor is sokkal közelebb állt a nagy-romániás jelölt. Ezért tûnik Kolozsváron az egyedüli életképes stratégiának az, ha az SZDP-jelölt kerül a második fordulóba, hiszen akkor a választóknak ez a különben jól behatárolható rétege nem "szavaz át" Funarra, az ellenzék és az RMDSZ pedig bárkit támogat, aki szembekerül a jelenlegi polgármesterrel. Ehhez azonban nem elég a matematika, hanem az olyan jelölt és olyan stratégia bevetése szükséges, aki úgy is le tud faragni Funar szavazótáborából, hogy ne annak magyarellenességén igyekezzék Dâncutól, a kormány stratégiákért felelôs ügynökségének elnökétôl egyelôre azt tudtuk meg, nem kívánják a nacionalista polgármestert túlkiabálni. Hogy mivel szólítják meg a választókat az elkövetkezô alig néhány hónapban, arról viszont sok információt egyelôre nem szolgáltattak.

Hasonló csalódást okoz a liberális és a demokrata pártok helyi szövetsége is, eddig még egyik szervezet jelöltje sem biztos. Amint azt Marius Nicoarãtól, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) helyi elnökétôl megtudtuk: annyi eldôlt, hogy a két párt külön jelöltet állít. A Kolozs megyei liberálisok bíznak abban: egymagukban is számítanak olyan jelentôs politikai erônek, hogy megszerezzék a város polgármesteri, illetve a megyei tanács elnöki tisztségét. Nicoarã elmondta: a végsô döntés a polgármesterjelöltrôl Bukaresttôl, a pártközponttól függ, amit február hónap folyamán hoznak meg. A Kolozs megyeieknek több javaslata is van: Andrei Marga, a BBTE rektora, Horea Uioreanu és Adrian Popa városi tanácsosok, Octavian Buzoianu, a Román Sörtermelôk Társaságának elnöke, dr. Mircea Maniu egyetemi tanár, illetve Nicolae Pãun, a BBTE Európai Tanulmányok karának dékánja. Kérdésünkre, hogy milyen kritériumok szerint esett a választás az említett személyiségekre, Nicoarã kifejtette: valamennyien megfelelnek annak a polgármester-típusnak, amilyent a liberálisok Kolozsvár élére elképzelnek. Életkoruk 45–55 év közötti, erkölcsileg nem kompromittáltak, és bizonyították már intézményépítô, vezetô képességüket.

Ami a demokratákat illeti, az egyetlen biztosnak hitt jelölt, Emil Boc DP-képviselô, nem ragaszkodik a jelöléshez. A DP-hez közel álló források szerint azért nem, mert ha veszít az önkormányzati választásokon, bukott polgármesterjelöltként kevés az esélye a pártvezetés átvételére a visszavonulását már beharangozó Traian Bãsescutól.

Egyes lapok szerint a Demokrata Párthoz frissen átigazolt ex-SZDP-fôtitkár, az aranyosgyéresi származású Cosmin Gusã személyével is számolni kell. (Gusã kolozsvári polgármester-jelölésérôl még SZDP-s elôéletében is hangzottak el spekulációk.) A fiatal politikus azonban egyelôre cáfolta, hogy képviselôi vagy polgármesteri mandátumért szállna versenybe Kolozsváron.

Sz. K.

Javítanának a kutyamenhely mûködésén

(1. old.)

Olaszország tiszteletbeli konzuljának közbelépése szükséges ahhoz, hogy Kolozsváron javuljon a kóbor kutyáknak idôlegesen otthont nyújtó menhely helyzete. Legalábbis ez derült ki a polgármesteri hivatal hétfôi sajtóértekezletén, amikor Radu Pâslaru bejelentette: sikerült meggyôznie a Vier Pfoten nyugati kutyavédô egyesületet, hogy az európai normáknak megfelelôen kezeljék a gazdátlan ebeket. Az olasz tiszteletbeli konzul ugyanakkor azt szeretné elérni, hogy az érdekeltek ingyen vehessenek örökbe gazdátlan kutyákat.

— A kutyák a mi hibánkból kerültek oda. Az emberek nem gondoskodnak róluk. Mi több, nem egy alkalommal saját szememmel láttam, amint a kutyatulajdonosok a gazdátlan ebek felhasználásával elégítették ki kedvenceik párzási igényeit. És csodálkozunk, hogy képtelenek vagyunk megoldani az otthontalan kutyák helyzetét — jegyezte meg Radu Pâslaru.

K. O.

Megtalálták a hegymászók holttestét

(1. old.)

A hegyimentôk hétfôn délben megtalálták annak az öt hegymászónak a holttestét, akiket vasárnap sodort el a lavina a Bucsecs-hegységbeli Molnár-völgyben. A holttesteket a szinajai kórházba szállítják.

Florin Vintilã, a bustényi hegyimentôk vezetôje szerint a több hegyimentô-csapat részvételével végzett keresés rendkívül nehéz körülmények között zajlott a lavinaveszély, a nehéz terep és a kedvezôtlen idôjárás miatt. Vintilã elmondta, az öt holttest helyét már vasárnap beazonosították, de idôközben besötétedett és elszállításuk nem volt biztonságos.

Az idézett forrás szerint a másik két fiatalnak sikerült védett helyre, egy szikla mögé húzódnia a lavinaelôl, így ôk meg sem sérültek.

A lavina miatt öt fiatal vesztette életét: Buzási Zoltán nagyváradi hegymászó, Mike Csaba székelyudvarhelyi alpinista, Blága István csíkszeredai hegymászó, Dorel Jercan, a predeáli hegyivadász-zászlóalj hivatásos tizedese, és egy 16 éves, zernyesti fiatalember, akinek neve még nem ismeretes.

Az öt fiatal harminc másik versenyzôvel együtt a Sí-Hegymászás Románia Kupa elsô fordulóján vett részt, amelyet a Román Hegymászó Szövetség rendezett a Bucsecs-hegységben.

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

TALÁLKOZÁS JÓKAI ANNÁVAL címmel tart elôadást Molnos Sára magyartanár január 21-én, szerdán 17 órától, a Római Katolikus Nôszövetség Szent Raffael körének szervezésében. Helyszín: a nôszövetség székháza (Szentegyház/I. Maniu utca 2/I.) Közremûködik: Szôcs Judit.

ARANYKÉS FOROG címmel Weöres Sándor költôre emlékeznek a magyar kultúra napja alkalmából január 22-én, csütörtökön 17 órától, a Római Katolikus Nôszövetség Szent Gábor Ifjúsági Fórumának szervezésében, a nôszövetség székházában (Szentegyház/I. Maniu utca 2/I.). Elôadók a Római Katolikus Gimnázium Szép magyar beszéd körének diákjai.

SZILÁGYI DOMOKOS és PLUGOR SÁNDOR Öregek könyve címû közös kötetét Kántor Lajos mutatja be január 22-én, csütörtökön este 6 órakor a Phoenix könyvesboltban. Közremûködik Sebesi Karen Attila és Sebesi Hripszimé Tündér.

AZ EME ORVOS- ÉS GYÓGY SZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK kolozsvári tagjai megbeszélést tartanak január 20-án, kedden du. 5 órától a Filantróp Alapítvány székházában (Szentegyház u. 2., II. em.). Vendég: Horváth Andor, a Kolozsvár Társaság elnöke.

KORUNK GALÉRIA
Pusztai Péter kanadai képzômûvész fotókiállításának megnyitóját 2004. január 23-án, pénteken 13 órakor tartják a Korunk szerkesztôségében. Bevezetôt Kántor Lajos mond. Balázs Imre József verseibôl olvas fel. A kiállítás munkanapokon de. 11–14 óra között tekinthetô meg.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Gothika — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Igazából szerelem — angol–amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30-tól és kedden egész nap; január 19-én, hétfôn este 8 órától a francia filmtéka keretében: Jeanne et le garcon formidable.

GYÔZELEM — Hóhatár — A félelem felpörget — angol bemutató. — Vetítések idôpontja: 13.30, 16, 18.30, 21; kedvezménnyel szerdán egész nap.

FAVORIT — Csaó, Lizzie! — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Amerikai pite 3 — Az esküvô — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától és hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — Lara Croft: Az élet bölcsôje — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától; kedvezménnyel naponta 15 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — New York bandái — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; csütörtökön zárva.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Január 21-én, szerdán este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelôadás. Rendezô: Mihai Mãniutiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

Január 23-án, pénteken este 8 órakor: Ionesco: Jaques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. — CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Ma, január 20-án, kedden este 7 órakor: Shakespeare: Hamlet. Rendezô: Vlad Mugur.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Január 22-én, csütörtökön este fél 7 órakor, a Magyar Kultúra Napja alkalmával: Erkel Ferenc: István király. Vezényel: Hary Béla. Rendezô: Dehel Gábor.

ROMÁN OPERA

Január 21-én, szerdán este 7 órakor: Verdi: Álarcosbál.

Magyar író, olasz siker
Esterházy Péter Grinzane-díjas

(2. old.)

Olasz irodalmi díjat kapott Esterházy Péter Harmonia Caelestis címû regénye, amely tavaly tavasszal jelent meg Itáliában a Feltrinelli kiadónál.

A Grinzane Cavour irodalmi díjakat idén 23. alkalommal ítélték oda a hét végén Torinóban, olasz és külföldi regények kategóriájában. A nemzetközi fôdíjat Mario Vargas Llosa perui író kapta. A Grinzane irodalmi díj védnöke Piemonte tartomány és Torinó városa.

A Harmonia Caelestis családregény elsô magyar kiadása 2000 tavaszán jelent meg a Magvetô Kiadónál. A kötet két olasz fordítója: Giorgio Pressburger és Antonio Sciacovelli.

Esterházy Péter mûvei ismertek az itáliai könyvpiacon, korábban már megjelent olasz fordításban A szív segédigéi, valamint a Hrabal könyve.

(MTI)

Megjelent Kolozs megye atlasza

(2. old.)

A kolozsvári SUNCART térképkiadó bemutatkozó kiadványának tekinthetjük a 2003 decemberében megjelent 254 oldalas, Kolozs megye településeinek atlasza címû térképgyûjteményt. A nagyformátumú, színes térképalbumot a székelyudvarhelyi Infopress nyomdában sokszorosították.

Az atlasz 78 jelkulcsot használ. A könnyen memorizálható képjelek nagy- mértékben elôsegítik a térképlapok gyors leolvasását. A térképek mellett háromnyelvû (román, angol, magyar), részletes ismertetô szöveg tájékoztat a települések helytörténeti adatairól, mûemlékeirôl, turisztikai látnivalóiról, ezek jellegzetességeit mûvészi értékû egyedi fényképekkel illusztrálva. A kiadvány 7. oldalán szemlélhetô a megyetérkép áttekintô lapja. Kivitelezése — az olvashatóság véghatárára kisebbítve — mikrokartográfiai élmény. A következô oldalakon tanulmányozható Kolozs megye 1:200 000 léptékre kisebbített, hat részben bemutatott térképe. Ezt követôen a megye városainak térképeit lapozhatjuk át a következô sorrendben: Kolozsvár, Torda, Dés, Aranyosgyéres, Szamosújvár, Bánffyhunyad. Az 1:15 000 vagy 1: 12 500 léptékû várostérkép ábrázolásokat rövid — fényképekkel illusztrált — várostörténeti tanulmány vezeti be, majd az utcanév-keresô zárja.

A térképgyûjtemény a következô oldalakon (66 — 251. old.) megismertet a megye 75 községét alkotó 430 falu, házcsoport térképével. A térképek léptéke 1 : 10 000 és 1 : 30 000 között váltakozik. Az egymást követô kis formátumú térképek egyhangúságát feloldják a melléjük szerkesztett, fényképekkel illusztrált településtörténeti ismertetôk. A falutérképek északra tájoltak, és grafikai léptékkel is ellátottak — azonnal leolvasható a település lélekszáma, új postai irányítószáma, polgármesteri hivatalának címe és telefonszáma.

Az atlasz a 252. oldalon a reklámhirdetôk cégjegyzékét közli, majd a visszakeresést megkönnyítô településjegyzékkel zár.

A bemutatott megyeatlasz az elsô ilyen jellegû kiadvány Romániában. A kiadvány koordinátora Simon András, a SUNCART ügyvezetô igazgatója. Munkatársai: Gál Enikô, Tonk Sándor, László Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora, valamint számos külsô munkatárs. A kiadvány tudományos tanácsadója dr. Aurel Maier egyetemi docens.

Turánitz J. Lajos

Túlnövekedés

(2. old.)

Az egyik kolozsvári kórház röntgenosztályán, érthetô módon, az oda betérô járóbetegnek meg kell térítenie a rá költött anyagiakat (=a film értékét). Ez úgy történik, hogy az illetô elôbb jelentkezik a fônöknél, aki elirányítja a megfelelô terembe, ahol elvégzik a szükséges felvételt, és az eredménnyel a kezében visszamegy az osztályvezetôhöz. Aki kiértékeli a fotót, majd közli a klienssel, hogy mennyit kell kifizetnie.

A nagy forgalom miatt a felbecsülésbe néha persze apró hiba is csúszhat. Mint például annak a járóbetegnek az esetében, aki másfél hónappal ezelôtt százezer lejt tett le az asztalra, a minap pedig, ugyanazon térd fotójáért, kétszázezret volt kénytelen a fônöknél hagyni. Magyarázatot nincs honnan várni, hiszen — majd’ elfelejtettem — ezért az ellenszolgáltatásért nem adnak nyugtát.

Hacsak az nem elegendô ok, hogy a hivatalosan állandóan propagált életszínvonal-emelkedés a szolgáltatás árának arányos növekedését is maga után vonja.

Ö. I. B.

2004 elsô szimfonikus hangverseny
Csodagyerek a pódiumon

(2. old.)

Január 16-án sikeres külföldi turné után lépett ismét a kolozsvári közönség elé a Transilvania Filharmónia; a mûsoron Berlioz, Rahmanyinov és Sztravinszkij mûvei szerepeltek.

1839-ben komponálta Hector Berlioz hét tételbôl álló dramatikus szimfóniáját, a Rómeó és Júliát. Ezúttal a szimfónia elsô tételét képezô Ünnepély a Capuleteknél és az ezt követô Szerelmi jelenet részleteket hallottuk. A színpompás báli forgatag és az érzelmes erkély-jelenet az est francia karmesterének, Jean Paul Peninnek koncepciójában autentikusan szólalt meg.

Rahmanyinov II. zongoraversenye mellett legnépszerûbb mûve a Paganini 24. Capricciójára komponált Rapszódia egy Paganini-témára zongorára és zenekarra. Egyébként e témára több nagy zeneszerzô írt változatokat, így Liszt és Brahms is. A Rapszódia 24 rendkívüli virtuozitást megkövetelô variációt tartalmaz, egészen a Dies Trae gregorián motívum rézfúvókon felhangzó befejezéséig.

A szólistát, az 1990-es születésû, vagyis 13 éves Alina Elena Bercut joggal sorolhatjuk a csodagyermekek kategóriájába. 2002-ben a Németország egyesítését megünneplô hangversenyen játszott, a Fiatal csillagok müncheni hangversenyen, de Indonézia, Olaszország, Ausztria és az Egyesült Államok koncerttermeiben is fellépett már. A Steinway and Sons nemzetközi verseny I. díjának nyertese, kompakt lemez felvételei vannak és meghívásai Amerikától Izraelig. Alina Elena Bercu uralja a hangszert, értô frazírozás, csillogó, gyöngyözô billentés, erô és finomság egyaránt jelen van játékában, ezen felül pedig szív és kifejezôerô!

A közönség tapsai valóságos második koncertet eredményeztek, nem kevesebb, mint három ráadást. A kis mûvésznô Rahmanyinov Vocalisének meglepôen érett megformálása után Chopin, majd egy újabb Rahmanyinov következett. Akárcsak a felejthetetlen Mihaela Ursuleasa, Alina Elena Bercu is dr. Stela Drãgulinnak a brassói Transilvania Egyetem professzorának növendéke.

A mûsor második részében Sztravinszkij 1910-ben íródott, Tûzmadár címû szvitje hangzott el, amely kemény, néhol disszonáns hangzása miatt megírása idején nem talált megértésre. Ma már bölcsôdalával, folklórra épülô motívumaival a szerzô legkönnyebben "emészthetô" mûve. Elôadása jó választásnak bizonyult Jean Paul Penin részérôl.

J. P. Penint örömmel láttuk viszont tavalyi sikeres bemutatkozása után, amikor Spontini Fernand Cortez címû operáját vezényelte koncert formában. Penin, Lorin Maazel asszisztense volt a nagy karmester bécsi periódusában. Vezényelt a bécsi Staatsoper, a milánói Scala, a Buenos-Aires-i Teatro Colon és más nagyhírû intézményekben. 2000-ben A mûvészetek lovagja címmel tüntették ki.

Karmester és zenekar kitûnô teljesítménye volt a Tûzmadár elôadása, amelynek befejô részletét megismételtette a lelkes közönség (zárójelben jegyezzük meg: másodszorra még oldottabban sikerült).

Értesültünk arról, hogy a filharmónia terem-gondjait megoldandó szóba jött a sétatéri volt kaszinó (a valamikori Kioszk) vagy a Balassa (most Aviator Bãdescu) utca eleji volt kaszárnya. Néhány hûséges koncertlátogató véleménye szerint szép volna ugyan a filharmónia a sétatéren, de ez nehezen megközelíthetô hely, nem szólva arról, hogy a rendôrség óvni szokta a lakosságot az esti ott tartózkodástól. Általános vélemény szerint, ahogyan meg tudták oldani az ortodox templom megépítését a Pizza vendéglô helyén, nem szólva számos bankról, legjobb volna egy belvárosi megoldást találni Kolozsváron a koncertterem számára!

Morvay István

Kitekintô gyökerek

(2. old.)

Rákóczi-évet zártunk, várható volt tehát, hogy a Szilágyság mûvelôdési folyóirata, a Hepehupa új, összevont száma nagyobb teret szentel majd a nagyságos fejedelemnek, már csak azért is, mert a kuruc felkelés jónéhány alapmomentuma e régióhoz kapcsolódik — többek között a zsibói csata is, amelynek nyomait még ma is keresik a helytörténészek, kirándulók és amatôr történelembúvárok egyaránt. (Még ma is téma például Zsibó és környékének "névadó hagyománya": meglepôen sok a vidéken a Lobont, Curut, Racoti, stb.)

Az a folyamatos hamvasság, ami a Hepehupát jellemzi, ez esetben is tetten érhetô: a Gyökerek nem merülnek el embertelenül mélyre a szakmai emlékezetbe, hanem a külsô megvilágítás sokszínûségében rejlô lehetôségeket állítják elôtérbe: a kolozsvári emlékírók prizmáján keresztül például egészen másként látszik a Mányoki-féle Rákóczi-portré — Tóth-Máthé Miklós drámája (Rodostó) pedig sajátos árnyalatokkal gazdagítja nemcsak a személyes aurát, de magát a kuruc történelmi graffitit is.

A Hepehupa (a Gyökerek) immár hagyományos ritmusváltásait ez egyszer az összevetés módszere biztosítja: a Rákóczi — Deák Ferenc párhuzam, a kuruc dalok és a modern versek egymás mellé szerkesztése sikeres vállalkozásnak bizonyult.

A 4. számot is jótékonyan oldja annak a Bekô N. Ildikónak a prózája, akinek neve lassan elválaszthatatlan lesz a Szilágyságtól. Érdemes lenne talán nagyobb figyelmet szentelni e szerzônek, akinek feminitása lényegesen hozzájárul a folyóirat hangulatához.

A kifelé tekintô — tehát nem gyökereibe fúlt — Hepehupa névjegykártyájára ez egyszer egy különösen érdekes tanulmány is felkerült: Balogh Andrea-Mária: A személyiségtényezôk összefüggései a depresszióval a 14–17 éves fiatalok körében címû értekezését bizony bármely folyóirat megirigyelhetné, már csak azért is, mert a kilenc-tizedikesek körében végzett depresszió-felmérések eredményei döbbenetesek.

Szabó Csaba

VÉLEMÉNY

Baszkföld és az ETA

(3. old.)

(Folytatás a január 19-i lapszámunkból)
A választásokat megtartották, elkészült az új alkotmány, majd az önkormányzati törvény. Az ETA 1979 ôszén e törvény megszavazására kiírt népszavazást akarta megakadályozni. Több bombát robbantottak a madridi röptéren és a legnagyobb pályaudvaron, meggyilkolták Gipuzkoa katonai kormányzóját, számos merényletet követtek el a még Baszkföldön állomásozó csendôri és katonai erôk ellen. Amikor látták, hogy a népszavazást nem tudják megakadályozni, az Herri Batasuna (a baszkban a h néma) ’népi egység’ nevû párt, amelyik ugyancsak Baszkföld függetlenségének kivívását tûzte zászlajára, s amelyet az ETA politikai karjának tartottak, a szavazástól való tartózkodásra szólította fel híveit. Ennek ellenére a szavazást megtartották, az önkormányzati törvényt a lakosság többsége elfogadta.

Az ETA folytatta fôleg a rendôr-, csendôr- és katonatisztek elleni merényleteit. Ezek gyengeséggel vádolták a kormányt és követelték, hogy keményen lépjen föl. Az önkormányzati törvény elôírásainak megfelelôen megkezdôdött ugyan a baszk rendôrség szervezése, de ez nem válthatta le a központból küldött, a terrorra fasiszta módszerekkel válaszoló fegyveres erôket. A Baszk Nemzeti Párt, s egyben a tartományi kormány elnöke nehéz helyzetben volt, tevékenységét lehetetlenné tette egyrészt a Madridból irányított csendôrség, másrészt a terrorista erôk nyomása.

1980-ban a baszk kérdés átcsapott a francia határon. A Franco-rendszer idején a párizsi kormány, bár az ETÁ-t nem ismerte el, politikai menedékjogot biztosított a baszk nacionalistáknak. Ezt 1979-ben megszüntették, de a határ nyitva maradt. Így az ETA tagjai egy-egy merénylet után átmehettek Franciaországba. A spanyol kormány azzal vádolta a franciát, hogy nem nyújt megfelelô rendôri segítséget a terroristák felkutatására. Ekkor a szélsôjobboldali osztagok "segítettek be": át-átruccantak a határon, s az ETA katonai szárnyának több vezetôjét gyilkolták meg francia területen.

1981 februárjában, a Suárez-kormány "gyengeségét" — a demokrácia felé vezetô politikáját — megelégelve, az önkormányzatok elfogadását nehezményezve, a Guardia Civil és a hadsereg néhány tisztje katonai hatalomátvételt kísérelt meg. Tagadhatatlan, hogy ebben az ETA terrorjának is szerepe volt. Az ETA vezetôinek a puccskísérlet idején tanúsított magatartása miatt viszont sokan kiábrándultak a szervezetbôl. A "leghosszabb éjszakának" nevezett esemény idején az ETA-osztagok néhány kulcsembere ugyanis ahelyett, hogy a "kedvezô alkalmat" kihasználva, kezében fegyverrel a spanyol demokrácia védelmére sietett volna, Franciaországba menekült.

1982, a szocialista González-kormány hatalomra kerülése után a baszkok körében is egyre népszerûtlenebb ETA esztelen cselekedetei folytatódtak. 1984-tôl fokozatosan kiterjesztették a baszk rendôrség hatáskörét, amelynek létrehozása az önkormányzati követelések egyik lényeges pontja volt. 1985 tavaszán az ETA az önkormányzati rendôrség parancsnokát is meggyilkolta. Az ETA-terrort a González-kormány sem tudta megszüntetni, korlátoznia azonban jelentôsen sikerült. Ehhez hozzájárult az új, rendkívül szigorú terroristaellenes törvény, az ETÁ-nak tett tárgyalási ajánlat, az amnesztia és a személyi védelem ígérete azoknak, akik leteszik a fegyvert. A francia kormány is megváltoztatta álláspontját: 1984 novemberétôl kiadta a körözött terroristákat Spanyolországnak. A szocialista kormány ugyanakkor hozzákezdett a hadsereg reformjához. Az ETA tevékenységének visszaszorítása és e reform természetszerûleg összefüggött. Miközben fokozatosan korszerûsítették a hadsereget, nyugdíjazták a Francónak elkötelezett, kiöregedett tisztikart. Hozzáláttak a Guardia Civil kettôs kötôdésének a megszüntetéséhez is. A csendôrség ugyanis Nyugat-Európában egyedülállóan, részben a bel-, részben a hadügyminisztérium alá tartozott. A belügyi ellenôrzés fokozott növelése, a demilitarizálás azonban a csendôrség tisztikarának ellenállása miatt lassan haladt.

1996-ban a Franco-rendszer, ha nem is szélsôjobb, de erôsen jobboldali szellemiségét részben öröklô Néppárt került hatalomra. Az új kormány új seprûként meg akarta mutatni, hogyan kell elbánni az ETÁ-val. De nem sokra ment. Úgymond kiderítették, hogy az egyetlen, baszk nyelvû írásokat is közlô napilap, az Egin (’tett, cselekedet’) az ETÁ-t pénzeli. Valójában alig tartotta fönn magát. Illetékes hivatalosságok már azelôtt arról beszéltek, hogy miután az Egin ír valakirôl, ezzel jelt ad, az ETA politikai karjának tartott Herri Batasuna kiadja a parancsot, az ETA pedig ezt végrehajtja. Bár a lap munkatársai határozottan tagadták, hogy közük lenne az ETÁ-hoz, az HB-hez, 1998-ban, jó néhány személyt munkahelyétôl megfosztva, betiltották a lapot, teljes felszerelését elkobozták. Hiába volt a sajtószabadság védelmében hetekig tartó országos megmozdulás.

Vállalkozók és újságírók Gara (’koponya’) néven hamarosan szerény, kezdetben heti, késôbb napilapot adtak ki. A kormány ekkor az Herri Batasunát, a baszkföldi választásokon a szavazatok legföljebb 8–10 százalékát elérô pártot vette célba. A vád, hogy az ETA politikai karja, létrejöttével egyidejû volt. Annak ellenére, hogy vezetôi ezt mindig tagadták. Abba akadtak bele, hogy alapszabályzatában elismerte, minden népnek joga van az önrendelkezéshez, s ha szükséges, ahhoz is, hogy ezt akár fegyveres úton érje el. Hónapokig tartó kampány után a madridi kormány elérkezettnek látta az idôt, hogy jogilag is nyélbe üsse a párt betiltását. A tiltakozások, persze fôleg a baszkföldiek ellenére is. A baszkföldi kormány a rendkívüli madridi nyomás ellenére egy ideig nem tiltotta be. Jó éve azonban ez megtörtént. Az Herri Batasuna tagjai nyomban létrehoztak egy új, ezúttal szocialista nevû pártot. Ezt is be akarták tiltani, de a baszk parlament ebbe nem ment bele. Nem sokkal ezután, tavaly márciusban, egy újabb lapra, az Egunkaria (’az újság’) címûre került sor. A vád ugyanaz: pénzelte az ETÁ-t.

Az események arra utalnak, hogy az efféle intézkedések, azon kívül, hogy a baszk közvélemény mellett egész Spanyolország közvéleményét fölkavarják, nem sok eredményre vezetnek. A baszk kormány, a madridi megdöbbenésére, kidolgozta Baszkföld hosszú távú függetlenségi tervét, amely szerint Spanyolország társult tagállamaként lesz az Európai Unió tagja. Bár az évek során az ETA többször súlyos csapást szenvedett, amit fokozott a sorait gyengítô számtalan szakadás, bár népszerûsége jócskán szétfoszlott, bár polgári személyek elleni cselekedetei jószerével megmagyarázhatatlanok, bár eredeti célja, a függetlenség kivívása, az alkalmazott "módszerrel" sem kezdetben, sem ma nem megvalósítható, tevékenysége nem szûnt meg. Ez arról tanúskodik, hogy a baszk kérdés valóban létezik, és még nincs teljesen megoldva.

Aha, mondják majd e sorok olvastán a bárki szájába bármit bebeszélôk, íme, a bujtogatás, a nyílt uszítás. És még ki tudja, mi minden. Mint annak idején, a "régi, szép idôkben". Ám legyen, a kutya ugat, a karaván halad.

(Vége)

Asztalos Lajos

NAPIRENDEN

Alkotmányellenes az autonómia-kezdeményezés

(4. old.)

A Székelyföld autonómiájáról szóló jogszabály-kezdeményezés alkotmányellenes és nincs összhangban a vonatkozó európai standardokkal, közölte hétfôn, sajtótájékoztatón Titus Corlãtean, a Határon Túli Románok Hivatalának vezetôje.

"Elvileg egy törvényhozási kezdeményezést nem lehet megakadályozni, amíg demokratikus eszközökkel próbálják érvényesíteni. A probléma a lényegével van. Nem akarok most döntést megfogalmazni, de értékelésünk szerint ennek a kezdeményezésnek a lényege nincs összhangban sem az alkotmánnyal, sem az európai szellemiséggel", mondta kérdésre válaszolva Corlãtean.

Kifejtette: léteznek "alkotmányos mechanizmusok", amelyek alapján a Székelyföld autonómiatervezetére válasz születik majd.

Az autonómiatervezet kapcsán Ioan Rus belügyminiszter vasárnap leszögezte: Romániában csak az alkotmányban szereplô intézményeket ismerik el. "Ez a kiindulópontja álláspontunknak" — tette hozzá Rus.

Az NLP–DP Szövetség is elutasítja a Székelyföld autonómiatervezetét. A Székelyföld autonómiájának kinyilvánítása és a magyar szeparatisták döntése az államiakkal párhuzamos intézmények létrehozásával kapcsolatban ellenkezik az alkotmánnyal és az ország törvényeivel, jelentette ki hétfôi sajtótájékoztatóján Cãlin Popescu Tãriceanu, az NLP–DP Szövetség szóvivôje.

A liberálisok és a demokraták szerint az SZNT akcióinak alapjául szolgáló szeparatizmus és etnikai diszkrimináció veszélyes, és visszalépést jelent a modern nemzetfogalom megértésében.

"Ha az RMDSZ honatyái támogatni fognak a parlamentben egy, az SZNT döntéseit hivatalos szintre emelô tervezetet, ezáltal törvényen kívül helyezik magukat és rábólintanak egy illegitim kezdeményezésre", fogalmazott Tãriceanu.

A liberális politikus felkérte az RMDSZ vezetését, hogy egyértelmûen foglaljon állást az SZNT megalakulásával kapcsolatban. "Kérjük továbbá az államhatóságokat, hogy akadályozzanak meg minden olyan kezdeményezést, amelyek párhuzamos intézmények létrehozására irányulnak Románia területén", tette hozzá.

Az NLP–DP Szövetség vezetése szerint az ország minden állampolgára szabadon szervezkedhet, de csak az alkotmány és a törvények tiszteletben tartásával.

Balassi-kard Vári Fábián Lászlónak

(4. old.)

A legrangosabb magyar irodalmi díjat, a Balassi Bálint-emlékkardot az idén Vári Fábián Lászlónak ítélték oda. A kárpátaljai Mezôváriban élô poéta korábban részt vett kardátadási ünnepségen a budai Gellért Szállóban, s ô maga is írt már Balassira emlékezô verset. A Balassi-fordítónak járó kardot egy firenzei professzor, Armando Nuzzo veheti át. Az itáliai irodalmár már számos Balassi-verset átültetett olasz nyelvre, Balassi-kötetet is kiadott. A díjátadásra — az idén nyolcadszor — a hagyománynak megfelelôen Bálint napján, február 14-én, Budán kerül sor.

Severin visszaigazol a DP-hez?

(4. old.)

Adrian Severin, a Demokrata Párt (DP) egykori alelnöke, majd a Szociáldemokrata Párt képviselôje visszaigazol egykori pártjához, a demokratákhoz — véli a Curentul. A fôvárosi napilap szerint errôl már többszöri egyeztetés is folyt, Severin ugyanis elégedetlen azzal, hogy a kormánypárt "értékén alul kezeli", mint az egykori külügyminisztert, az EBESZ Parlamenti Közgyûlésének elnökét. Az utolsó csepp a pohárban állítólag Alexandru Fãrcas kinevezése volt az integrációs tárca élére, ami végképp meggyôzte Severint, hogy az SZDP-külpolitika Mircea Geoanã és Adrian Nãstase embereinek kezében összpontosul. Lapértesülések szerint a demokraták számára fônyeremény lenne Severin "visszahódítása", a kormánypárt pedig különösebb szívfájdalom nélkül útjára engedné a politikust, hiszen véleményük szerint ez az elmúlt idôben mást sem tett, csak saját imidzsét ápolta.

Törvény a határon túli románok támogatásáról

(4. old.)

A Külügyminisztérium és a Határon Túli Románok Hivatala (HTRH) a következô hetekben befejezi a határon túli román közösségek támogatásáról szóló törvénytervezetet, jelentette ki hétfôn Titus Corlãtean, a HTRH vezetôje.

A törvény még az idén érvénybe léphet, ha parlamenti szinten meglesz a kellô politikai akarat a tervezet elfogadására, mondta Corlãtean. Közölte, hogy a tervezet fôként az ország határain kívül élô román közösségek kulturális és oktatási jogaira vonatkozik, a kölcsönösség elve alapján, de nem tartalmaz gazdasági kedvezményeket, mint a magyar státustörvény.

A tervezet elôírásairól és a kölcsönösség elve alapján történô alkalmazásáról a román hatóságok egyeztettek a határon túli románok képviselôivel, valamint a bolgár, albán és macedón vezetéssel.

Lapszemle
Nincs sok remény a székelyföldi autonómia elfogadására

(4. old.)

Akik februárban a román parlament elé kívánják terjeszteni a székelyföldi autonómiáról szóló törvénytervezetet, nem reménykedhetnek abban, hogy azt bármikor is elfogadja a törvényhozó testület — írja hétfôi számában az Adevãrul.

A legbefolyásosabb román politikai napilap vezércikkében eleve vesztett ügynek tekinti a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) törekvését, hogy a székelyföldi autonómiával kapcsolatos, szombaton Sepsiszentgyörgyön elfogadott elképzeléseit megvalósítsa.

Hogyan is fogadhatná el Bukarest parlamentje, hogy etnikai alapon létesüljön az országon belül egy másik parlament és kormány, amikor több mint egy évtizedre volt szükség ahhoz, hogy engedélyezzék a kisebbségek anyanyelvének használatát a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban? Hogyan is mehetne bele a románság abba, hogy országának három — románok által is lakott — tartománya etnikai alapon szervezôdô enklávévá váljon? — veti fel a kommentátor.

A szerzô emlékeztet, hogy az autonómia szorgalmazóit még az RMDSZ sem támogatja. Az autonómiát sürgetôk ezért kerülô úton, az országon kívülrôl próbálják megvalósítani azt, amit közvetlen módon, belülrôl nem képesek elérni.

Az Adevãrul szerint az SZNT, akárcsak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) legfôbb problémája a legitimitás hiánya. A román kormány az RMDSZ-t tekinti a magyar kisebbség egyetlen törvényes képviselôjének, és Magyarország is ezt a szervezetet támogatja. Ahhoz, hogy a területi autonómia kérdését egyáltalán napirendre tûzhessék, egyetértésre lenne szükség legalább a magyar kisebbség körében. Ez a közösség azonban megosztott. Az idei romániai általános választások majd világossá teszik, mekkora népszerûségnek örvendenek valójában az erdélyi "szeparatisták" — olvasható az Adevãrul cikkében.

A liberális hangvételû, de magyar kérdésekben keményen fogalmazó Ziua arról ír, hogy a román titkosszolgálatnak, az RHSZ-nek nyomozati és tájékoztatási kötelezettsége van minden olyan esetben, amikor az állam egysége és biztonsága forog veszélyben. Külön osztály foglalkozik a szervezeten belül az "alkotmány védelmével", amelynek hatáskörébe ez a mostani eset is tartozik.

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) szóvivôje, Bogdan Niculescu Duvãz ugyanakkor e lapban kifejti: nem merül fel az állami hatóságok beavatkozásának a lehetôsége, mivel a székely autonómiára tett javaslat nem tartalmaz egyértelmûen nemzetellenes kitételeket.

"A magyar radikálisok ismét felkavarják a vizet" — írja címében a Jurnalul National címû politikai bulvárlap. A szélsôségesebb hangvételû Cronica Românã címlapján hatalmas betûkkel olvasható: "A magyar szélsôségesek dacolnak a román törvényekkel és az alkotmánnyal".

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Papp Annamária

KÖRKÉP

Forgalmi változások

(5. old.)

1. A Timisoarei utcában ismét egyirányúvá válik a közlekedés a Majakovszkij utcától a Corneliu Coposu (volt Makszim Gorkij) utca felé; 2. Új gyalogátkelôket létesítenek:

— a Bucegi utcában a 11/A szám elôtt, — a Muncii úton a 199–201. szám elôtt, — a Decebal utcában a Decebal és Cãii Ferate/Vasút utcát összekötô sétány mellett, — a Gyufagyár utcában a vasúti aluljáró keresztezôdésénél. 3. A Bácsi úton a Malom elôtti buszmegállót a 36. szám elé helyezik. Ezzel egyidôben a gyalogátjárót is áthelyezik a kanyartól távolabbi helyre. 4. Az Állomás tér és a Horea út keresztezôdésénél tilos lesz a balra térés a Repülôhíd felôl jövôknek a villamossziget után. 5. A Memorandumului (Unió) utcában a bérletes parkolást órára fizetett parkolási rendszerre váltják. Ugyanezt a parkolási rendszert vezetik majd be Kolozsvár egész központi részére. 6. Engedélyezik az egyirányú közlekedést a Buzãu utcában a Donát út felôl a Vlahuta utca felé; a Tecuci utcában pedig a Donát út felôl a Rousseau útca felé. 7. A Hateg utcában visszatér a kétirányú közlekedés.

Az új közlekedési szabályokat 2004. január 16-tól alkalmazzák.

Dés
Vádol a polgármester: kampányköltségvetés született
Nem mentek bele a 16 milliárd lejes kölcsönbe

(5. old.)

Mintegy 8 milliárd lejjel alacsonyabb Dés idei költségvetése a tavalyinál. A sok problémát megoldatlanul hagyó költségvetést többórás heves vitát követôen szavazták meg.

1,5 százalékról 1 százalékra csökkentik a helyi adókat és illetékeket Désen, döntötték el elsô napirendi pontként a tanácsosok.

A költségvetési vitát megelôzôen Dorin Deac (SZDP) tanácsos a városházi alkalmazottak organigramját vette nagyító alá. Kezdeményezte egy 2002-tôl elhúzódó ügy rendezését, éspedig a városi tanácsosok munkáját kiszolgáló és segítô két szakember felvételét. Mind mondotta, versenyvizsga alapján azóta is várják, hogy munkába lépjenek. Ioan Ungur polgármester továbbra is tiltakozik, és hevesen ellenzi, hogy a polgárok pénzén két olyan munkahelyet teremtsenek, amely már létezik a hivatalban. Arra hivatkozik, hogy közgazdász és jogász eddig is segítette a tanácsosok munkáját.

A 2004-es évi büdzsét a hivatal irodavezetôi és a városi tanács gazdasági bizottsága dolgozta ki. Ioan Ungur polgármester általában elégedett a lehetôségeknek megfelelô tervvel, és helyesli a 16 milliárd lejes kölcsön felvételét, amelyre azért van szükség, hogy a város különféle körzeteiben elkezdett munkálatokat be lehessen fejezni vagy újakat elkezdeni. Ha mindez megtörténne, akkor a Dési Polgármesteri Hivatal 10–15 évig nem szembesülne olyan súlyos problémákkal, mint amilyeneket egyik választmány a másikra "ruházott" át. Ezt követôen részletesen megtárgyalták a költségvetést — a kormánypárti, nagy-romániás és független képviselôk hevesen ellenezték a mandátum végén ilyen nagy összegû kölcsön felvételét. Ugyanakkor ez az összeg oldotta volna meg az iskolák, a kórház, az összeomlás határán álló, úgynevezett kultúrház sorsát. Végül két javaslat közül kellett választani: a gazdasági bizottság javaslata, miszerint a 16 milliárdból 2,9-et, egy másik ajánlat szerint 9 milliárdot szavazzanak meg. A második javaslatra szavazott 2 RMDSZ-es tanácsos is a háromból, de a többség az elsô változatot szavazta meg: 12 igen, 8 ellenszavazattal. Ezután Ioan Ungur polgármester megígérte, hogy minden lehetséges csatornán — tévé, rádió, újság — a lakosok tudomására hozza, hogy ezt a büdzsét már a választási kampány szellemében hagyták jóvá, nem annyira a désiek érdekében.

A dési hivataloknak idén 191,483 milliárd lejbôl kell gazdálkodniuk. Kulturális rendezvényekre 625 000 millió lej jut, nem kormányzati szervezetek, iskolák, alapítványok stb. 410 milliót kapnak.

Itt megemlítjük a magyar vonatkozású eseményeket: a Petôfi Sándor szavalóversenyre 30 millió; az Aranka György Nyelvmûvelô Versenyre 15 milliót irányoztak elô, míg az Aranyesô néptánccsoport 5 millió lejt kap. A désaknai református egyház 15 millió; a déscichegyi 10 millió; a dési római katolikus egyház 10 millió lejhez jut.

A tanügynek és az egészségügynek szánt összegeket kiigazítják a máshonnan — például az alkalmazottak fizetési alapjának csökkentésébôl, különféle anyagi kiadások (szolgáltatásokra, zöldövezetekre szánt összegek) csökkentésébôl származó pénzekbôl.

(lukács)

A rendôrség hírei

(5. old.)

342 milliós adócsalás
Adócsalás vádjával indult nyomozás a kecskeháti Ciucas N. ellen. A 30 éves férfi a vád szerint 2001–2003 között nem vezette építôipari cégének könyvelését, és így jövedelemadót sem fizetett. 342 millió lejjel károsítva meg ily módon az államkasszát. Szabadlábon védekezik.

Olasz állampolgár a kárvallott
Január 17-rôl 18-ra virradóra ismeretlen tettesek feltörték az olasz Barbagalo Alessandro Fiat márkájú személygépkocsiját. A tolvaj találó kulccsal nyitotta ki a Csillagvizsgáló utcában parkoló kocsi ajtaját, majd 35 millió lej értékû javakkal távozott. A nyomozások folynak a tettes azonosítására.

Elverték — megvakult
Súlyos testi sértés vádjával indult nyomozás az alsójárai Cristian Bâlc (27) és Roman Aurel (55), valamint a kolozsvári Jalbã Dorel Florin (23) ellen. A vád szerint 2002. május 6-án megverték az alsójárai Mircea Iosint, aminek következtében az 70-75 napos orvosi kezelésre szorult, és elvesztette látását a bal szemére.

Halálos baleset Tordán
Január 16-án éjjel fél 12-kor halálos közlekedési baleset színhelye volt a tordai Kolozsvári utca. A 32 éves, aranyosgyéresi Daniel Borotã Dacia Supernováját az útviszonyokhoz képest túlzott sebességgel vezette, és ennek következtében egy jobb kanyarban elvesztette uralmát a személygépkocsi fölött. Az irányíthatatlan autó az ellentétes sávon áthaladva egy villanyoszlopban állt meg. A sofôr a helyszínen életét vesztette.

Bentlakásból loptak
Minôsített lopás vádjával vizsgálják a havasrogozi, 19 éves Golban I.-t és a 20 éves Erdôdy A-t. A vád szerint a Szállítási líceum két tanulója feltörte a líceum bentlakásának 312-es szobáját, ahonnan két magnetofont lopott el, 15 millió lejes kárt okozva. A kár megtérült, a tettesek szabadlábon védekeznek. Szintén bentlakásból, ezúttal azonban egyetemi bentlakásokból lopott több alkalommal is a moldvai állampolgárságú, 23 éves Olaru Iulian. A 23 éves, kolozsvári lakhellyel is rendelkezô fiatalt 7 lopás elkövetésével vádolják, amelyek során 80 millió lej értékben tulajdonított el javakat. A kár 50%-a térült meg.

Bûnvádi dosszié kéregetésért
Két koldus ellen indított nyomozást a rendôrség: a 24 éves, kolozsvári Ludvig Ferenc és a felsôszentmihályi, 63 éves Cristea Ioan ellen az a vád, hogy bár munkaképesek, mégis koldulásból éltek. Elôbbit 6, utóbbit már 7 alkalommal részesítették pénzbírságban, most azonban betelt a pohár.

(balázs)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

GAZDASÁG

Független külsô könyvvizsgálók figyelmébe!

(6. old.)

A Romániai Független Külsô Könyvvizsgálók Egyesülete (ACEIR) közli az érdekeltekkel, hogy február 12–14 idôszakra halasztotta a független külsô könyvvizsgálók újravizsgáztatását és a vizsgát megelôzô tanfolyamokat is.

Beiratkozni és további felvilágosítást kérni a kolozsvári CECCAR-fióktól (Deák Ferenc [Eroilor] utca 2. szám), vagy pedig a 0264-430373-as, 0744-979793-as, illetve 021-3145268-as telefonszámokon lehet.

Elektronikus archívumot a cégeknek?

(6. old.)

A kommunikációügyi és informatikai tárca által elkészített törvénytervezet értelmében a kereskedelmi társaságoknak kötelezô módon elektronikus formában is meg kell majd ôrizniük dokumentumaikat.

Ezzel egyidejûleg elektronikus levéltárat hoznak létre, amelynek mind a magánszemélyek, mind pedig a jogi személyek elektronikus archívumaikat megôrzés végett átadhatják.

A tervezet szerint a cégeknek — attól függetlenül, hogy magán- avagy állami tôkével mûködnek — olyan elektronikus adattárakat kell létrehozniuk, amelyek szavatolják a dokumentumok megôrzését, s amelyeket tönkretenni, eltulajdonítani vagy eladni kizárólag a törvény által meghatározott módon lehetne.

Azokat, akik a hatályos jogszabályok által a különbözô cégdokumentumokra elôírt megôrzési határidôket nem tartják tiszteletbe, 5-tôl 20 millió lejig terjedô bírsággal sújthatják.

Valutaárfolyamok
Január 19., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 800/41 200

32 600/33 100

150/153

Január 20., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 40 998 lej, 1 USD = 33 136, 1 magyar forint = 155 lej.

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az olasz Serie A-ban a 17. játéknap meglepetése az Internazionale kisiklása volt: a végsô gyôzelemre is esélyesnek tartott milánói gárda hazai pályán szenvedett vereséget az Empolitól. Az éllovas AS Róma, valamint a Juventus is simán gyôzött, akárcsak a Milan, amely idegenben gyûjtötte be a 3 pontot. Eredmények: Brescia–AC Milan 0–1, Milánói Internazionale–Empoli 0–1, Ancona–Perugia 0–0, AS Róma–Sampdoria 3–1, Bologna–Chievo 3–1, Torinói Juventus–Siena 4–2, Reggina–Lecce 1–3, Udinese–AC Párma 1–1 és Modena–SS Lazio 1–1.

Az állás:
1. AS Róma 17 13 3 1 36–7 42
2. Juventus 17 12 3 2 38–18 39
3. AC Milan 16 12 3 1 28–8 39
4. Inter 17 9 4 4 28–12 31
5. AC Párma 17 9 4 4 26–19 31
6. Lazio 17 9 2 6 25–21 29
7. Udinese 17 7 5 5 20–18 26
8. Sampdoria 17 6 6 5 20–20 24
9. Chievo 17 6 4 7 18–21 22
10. Bologna 17 5 5 7 19–24 20
11. Brescia 17 4 7 6 26–29 19
12. Siena 16 4 6 6 24–20 18
13. Modena 17 4 5 8 13–23 17
14. Reggina 17 3 8 6 16–28 17
15. Lecce 17 3 3 11 19–34 12
16. Empoli 17 3 3 11 11–30 12
17. Perugia 17 0 10 7 19–31 10
18. Ancona 17 0 5 12 7–30 5

• A Serie B 23. játéknapján: Albinoleffe–SSC Nápoly 1–0, Bari–Palermo 2–1, Fiorentina–Cagliari 2–1, Genoa–Piacenza 1–1, Livorno–Vicenza 1–2, Messina–AC Torinó 1–1, Salernitana–Atalanta 1–3, Ternana— Pescara 3–0, Treviso–Ascoli 3–1, Triestina–Venezia 1–0, Verona–Como 1–0. Az Avellino–Catania találkozó lapzárta után ért véget.

A sorrend:
1. Atalanta 23 11 12 0 32–15 45
2. Ternana 23 13 5 5 36–22 44
3. Palermo 23 11 9 3 32–16 42
4. Messina 23 9 10 4 31–23 37
5. Piacenza 23 10 7 6 23–19 37
6. Livorno 23 8 11 4 27–22 35
7. Cagliari 23 9 7 7 39–27 34
8. Torino 23 8 9 6 31–23 33
9. Triestina 23 8 8 7 31–31 32
10. Treviso 23 7 10 6 27–25 31
11. Ascoli 23 8 7 8 29–29 31
12. Fiorentina 23 7 10 6 26–29 31
13. Catania 22 8 6 9 29–26 30
14. Salernitana 23 8 6 9 20–24 30
15. Pescara 23 7 8 8 19–26 29
16. Albinoleffe 23 7 7 9 22–28 28
17. Vicenza 23 5 11 7 20–22 26
18. Verona 23 5 9 9 26–31 24
19. Nápoly 23 3 15 5 14–21 24
20. Venezia 23 4 11 8 19–24 23
21. Bari 23 5 7 11 24–32 22
22. Genoa 23 4 10 9 19–31 22
23. Como 23 4 7 12 16–30 19
24. Avellino 22 1 8 13 19–35 11

• A spanyol Primera Division 20. fordulójában az éllovas Valencia pontokat vesztett a Valladolid otthonában. Szintén döntetlent játszott az FC Barcelona, valamint — meglepetésre — a címvédô Real Madrid. Az élcsapatok közül így egyedül a Deportivo la Coruña örvendhetett igazán mérkôzése végén, hiszen fölényes gyôzelmével közelebb került a két éllovashoz.

Eredmények: Real Madrid–Real Betis Sevilla 1–1, Atlético Madrid–FC Sevilla 2–1, Deportivo La Coruña–Zaragoza 4–1, Mallorca–Racing Santander 1–1, Osasuna–Albacete 1–1, Real Sociedad–Espanyol Barcelona 3–1, Villarreal–Málaga 2–0, FC Barcelona–Athletic Bilbao 1–1, Valladolid–Valencia 0–0 és Real Murcia–Celta Vigo 2–2.

A táblázaton:
1. Valencia 20 13 5 2 36–14 44
2. Real M. 20 13 4 3 38–20 43
3. Deportivo 20 12 4 4 36–16 40
5. Atl. Madrid 20 10 4 6 28–23 34
4. Villarreal 20 9 6 5 27–22 33
6. Osasuna 20 7 9 4 21–16 30
7. Barcelona 20 7 7 6 27–26 28
8. Bilbao 20 7 6 7 24–25 27
9. Santander 20 7 5 8 25–27 26
10. Malaga 20 8 2 10 24–27 26
11. Valladolid 20 6 8 6 23–26 26
12. Sevilla 20 6 7 7 28–24 25
13. Sociedad 20 6 6 8 22–30 24
14. Mallorca 20 7 3 10 24–35 24
15. Betis 20 5 8 7 25–23 23
16. Albacete 20 6 3 11 22–26 21
17. Celta 20 4 9 7 28–34 21
18. Zaragoza 20 5 5 10 19–28 20
19. Espanyol 20 4 2 14 16–36 14
20. Murcia 20 1 10 9 15–32 13

• Elképesztô meglepetést hozott az angol bajnokság 22. fordulójának nyitánya: az eddig sereghajtó Wolverhampton Wanderers ugyanis legyôzte a címvédô, s addig listavezetô vendég Manchester Unitedet! Az Arsenal Thierry Henry két góljával idegenben simán nyert az Aston Villa ellen, s kihasználva a MU botlását, átvette a vezetést a Premier League-ben. A Chelsea ugyanakkor hazai pályán meglepetésre csak gólnélküli döntetlent játszott, így nem tudott élni a "ziccerrel".

Eredmények: Aston Villa–Arsenal 0–2, Tottenham Hotspur–FC Liverpool 2–1, Bolton Wanderers–Portsmouth 1–0, Middlesbrough— Leicester City 3–3, Manchester City–Blackburn Rovers 1–1, Everton–Charlton Athletic 0–1, Southampton–Leeds United 2–1, Wolverhampton–Manchester United 1–0, Chelsea–Birmingham City 0–0. A Newcastle United–Fulham találkozó lapzárta után ért véget rendezik.

Az élcsoport: 1. FC Arsenal 52 pont, 2. Manchester United 50, 3. FC Chelsea 46, 4. Charlton Athletic 37, 5. FC Liverpool 32, 6. FC Fulham 31.

• A francia bajnokságban meglepetésre az éllovas AS Monaco nem nyert a 21. fordulóban, de a legnagyobb riválisai még így is távol állnak attól, hogy megszorítsák.

Eredmények: Olympique Lyon–Montpellier 3–0, Nantes–AC Ajaccio 4–0 (a hazaiak 3. gólját Moldovan szerezte az 55. percben), Racing Strasbourg–AJ Auxerre 0–2, Girondins Bordeaux–Guingamp 2–0, Nice–Le Mans 0–1, Paris Saint-Germain–Metz 0–0, Rennes–Sochaux 4–0, Lille–Toulouse 0–1, Bastia–AS Monaco 0–0 és Olympique Marseille–RC Lens 3–2.

Az élcsoport: 1. AS Monaco 46 pont/20 mérk. 2. Paris Saint— Germain 39/21, 3. Olympique Lyon 38 (35–17)/20, 4. AJ Auxerre 38 (34–18)/21, 5. FC Sochaux 35/20, 6. Olympique Marseille 33/19.

(balázs)

KÉZILABDA
Gyümölcsözô hét vége

(8. old.)

A Bajnokok Ligája D-csoportjának vasárnapi mérkôzésén: Larvik (norvég)–Elda Prestigio (spanyol) 38–23 (16–8).

A harmadik forduló után: 1. Larvik 6 pont, 2. Ferencváros 4 (84–79), 3. Elda Prestigio 4 (80–88), 4. Lublin 0. A 4. fordulóban a Ferencváros a Larvikot fogadja.

Mint várható volt, nem okozott gondot a továbbjutás a Challenge Cup-ban a Kolozsvári U-Jolidonnak: a hazai pályán elért 42–25 arányú sikert nyolcgólos nikosziai gyôzelemmel egészítették ki (Latsia–U-Jolidon 21–29, szünetben: 8–18).

Kettôs gyôzelemmel jutott a nôi kézilabda EHF-kupa nyolcaddöntôjébe a Gyôri Graboplast ETO KC, miután a hazai visszavágón is nyert a Râmnicu Vâlcea-i Oltchim ellen. Végeredmény: Gyôri Graboplast ETO KC–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim 29–26 (17–9) — továbbjutott a Gyôr, 54–47-es összesítéssel. Ugyanebben a kupasorozatban a Bukaresti Rapid-CFR ugyancsak kettôs sikert ért el a Bécsújhelyi/Wiener Neustadt-i McDonald’s ellenében. A vasutaslányok hazai pályán 30–21 arányban nyertek és 64–50-es összesítéssel jutottak tovább.

A nyolcaddöntô sorsolását kedden tartják Bécsben.

• A hét végén a román férfi válogatott világbajnoki selejtezôn kétszer is legyôzte a Feröer-szigetek együttesét, pénteken 41–19, a vâlceai vasárnapi visszavágón 43–27 arányban). A D-csoportban: 1. Románia 4 pont (84–43), 2. Norvégia 4 (73–48), 3. Feröer-szigetek 0.

A csoport utolsó két mérkôzése: Románia–Norvégia (január 21.) és Norvégia–Románia (január 25.). A csoportelsô lép tovább.

TEKE

(8. old.)

• Jól rajtolt a visszavágók elsô fordulójában a Szamosújvári SOMVETRA nôi együttese. A tavaszi idény rajtján Nagy József tanítványai a számos válogatottal büszlélkedhetô Bukaresti Rapidot fogadták. Az üveggyáriak 3055–2986 fa (egyéniben: 4–2) arányban bizonyultak jobbnak.

A hazaiaktól a legjobb teljesítményt a 14 esztendôs Alexandra Vãidãhãzean (545 fa) érte el, ôt Adina Muresan (527), Bartha Annamária (509) és Mirabela Muresan (505) követte. A vendégektôl Elena Marin 537 fával tûnt ki.

Hét végén Marosvásárhelyen az ifjúságiak küzdenek a pontokért.

Erkedi Csaba

• Vereséget szenvedett Jászvásáron a Kolozs megyét képviselô férfi együttes, az Aranyosgyéresi Sodronyipar-CFR, 3159–3044 fa (egyéniben: 5–1) arányban kaptak ki Moldvában.

A Sodronyipar-CFR tagjai a következô eredményeket érték el: Dumitru Bese (játékos-edzô) — 527 fa, Zenkó Alpár — 514 fa, Grigore Blaga — 511 fa, Ioan Figlea — 504 fa, Kirizsán Albert — 497 fa, Cornel Popa — 490 fa.

Legközelebb február 7-én lesz bajnoki mérkôzés, a Sodronyipar-CFR a galaciakat fogadja. Szombaton az ifik csoporttornáinak visszavágósorozata kezdôdik el.

Schmidt Jenô

AUTÓSPORT
26. Dakar-rali

(8. old.)

A motorosok között — elsô összetettbeli sikerét aratva — a spanyol Nani Roma nyerte a 26. Dakar-ralit, míg a kaminosok mezônyében a Vlagyimir Csaguin–Szemjon Jakubov–Szergej Szavosztyin orosz trió megvédte címét.

Az autósok versenyében a francia Stéphane Peterhansel–Jean-Paul Cottret kettôs gyôzött, azzal együtt, hogy az utolsó szakaszon csak 19. helyet szerezte meg, 4:23 perc hátránnyal. A Szalay Balázs–Bunkóczi László (Opel Frontera) duó a záró szakaszon a 41., összetettben az 52. lett. A kamionosok között a Darázsi Zsolt–Hajnal Károly–Tagai Róbert (MAN) trió a szakaszon 26., összetettben a 37. helyen zárt.

Az idei Dakar-ralit az induló 142 autóból 60, a 195 motoros közül 65, míg a 68 kamionból 38 fejezte be.

Eredmények: záró-szakasz, Dakar-Dakar, 106 km (mért szakasz: 27 km):

Autósok: 1. McRae, Thorner (skót, svéd, Nissan) 14:42 perc, 2. Servia, Borsotto (spanyol, francia, Schlesser-Ford) 41 mp. hátrány, 3. Al-Attijan, Bartholome (katari, belga, Mitsubishi) 43 mp. h., ..., 41. Szalay Balázs, Bunkóczi László (Opel Frontera) 8:19 perc hátrány;

végeredmény: 1. Peterhansel, Cottret (francia, Mitsubishi) 53:47:37 óra, 2. Maszuoka, Picard (japán, francia, Mitsubishi) 49:24 perc hátrány, 3. Schlesser, Lurquin (francia, belga, Schlesser-Ford) 3:00:33 óra hátrány, ..., 52. Szalay, Bunkóczi 54:55:22 óra hátrány.

Motorosok: 1. Després (francia, KTM) 14:49 perc, 2. Ullevalseter (norvég, KTM) 10 mp. hátrány, 3. Lundmark (svéd, KTM) 47 mp. h.;

végeredmény: 1. Roma (spanyol, KTM) 55:56:28 óra, 2. Sainct (francia, KTM) 12:38 perc hátrány, 3. Després 44:31 perc hátrány.

Kamionosok: 1. Stacey, van Genugten, Chevaillier (holland, belga, DAF) 18:51 perc, 2. Bekx, Flipsen, Blom (holland, DAF) 37 mp hátrány, 3. De Azevedo, Tomecek, Martinec (brazil, cseh, Tatra) 1:18 perc hátrány, ..., 26. Darázsi Zsolt, Hajnal Károly, Tagai Róbert (MAN) 8:02 p h;

végeredmény: 1. Csaguin, Jakubov, Szavosztyin (orosz, Kamaz) 68:13:49 óra, 2. Kabirov, Beljajev, Kamalov (orosz, Kamaz) 53:38 perc hátrány, 3. G. De Rooy, Colsoul, Slaats (holland, belga, holland, DAF) 1:28:28 óra hátrány, ..., 37. Darázsi, Hajnal, Tagai 53:58:49 óra hátrány.

TENISZ Grand Slam Ausztráliában

(8. old.)

Mindhárom magyar teniszezô, Mandula Petra, Kapros Anikó és Czink Melinda is bejutott a 2. fordulóba Melbourne-ben, az idei elsô Grand Slam-tornán, az ausztrál nyílt bajnokságon.

A legnagyobb bravúrt a világranglistán 78. Kapros hajtotta végre, aki két sima játszmában gyôzte le a torna 10. kiemeltjét, az orosz Nagyezsda Petrovát (12.). Mandula (39.) a spanyol Gala Leon Garciát (93.) múlta felül három játszmában, míg Czink (76.) a venezuelai Maria Vento-Kabchi (42.) fölött diadalmaskodott. Mandula Petra a 24. helyen kiemelt bolgár Magdalena Malejevával (29.) mérkôzik a 2. fordulóban. Czink Melindának (79.) még nehezebb dolga lesz, hiszen legközelebbi ellenfele a 11. helyen rangsorolt orosz Vera Zvonarjova (13.) lesz, míg Kapros Anikó (78.) a hazai közönség elôtt szereplô Samantha Stosurral (114.) játszik a továbbjutásért.

Várhatóan rövid ideig bírta az ausztráliai küzdelmet Ruxandra Dragomir-Ilie, a hosszú idô után visszatért román játékosnak túl kemény falatnak bizonyult Lindsay Davenport. Az 5. kiemelt, végsô gyôzelemre is esélyes amerikai játékos mindössze 1 órát töltött társaságában.

A tavalyi döntôs német Rainer Schüttler kiesett, a sérüléssel bajlódó spanyol Carlos Moyá visszalépett. A 7. helyen kiemelt Moyá, aki 1997-ben finalista volt Melbourne-ben, szombaton a sydneyi torna döntôjében szenvedett bokasérülést: vasárnap még azt mondta, hogy pályára lép az amerikai James Blake ellen, ám végül visszalépett, s helyére a perui Ivan Merklein került.

Eredmények az 1. fordulóból:

Nôi egyes: Kapros–Petrova 6:3, 6:3, Mandula–Leon Garcia 6:4, 4:6, 6:4, Czink–Vento-Kabchi 6:4, 6:3, Davenport–Dragomir-Ilie 6:2, 6:3, Justine Henin-Hardenne (belga, 1. kiemelt)–Olivia Lukaszewicz (ausztrál) 6:0, 6:0, Jelena Jankovics (szerb-montenegrói)–Jelena Gyementyijeva (orosz, 7.) 6:1, 6:4, Vera Zvonarjova (orosz, 11.)–Zuzana Ondrasková (cseh) 6:3, 6:1, Jelena Bovina (orosz, 21.)–Sandra Kleinova (cseh) 4:6, 6:1, 7:5, Szvetlana Kuznyecova (orosz, 30.)–Shenay Perry (amerikai) 6:3, 6:3, Laura Granville (amerikai)–Tamarine Tanasugarn (thaiföldi, 31) 6:1, 6:3, Amelie Mauresmo (francia, 4.)–Csia-Jung Csuang (tajvani) 6:1, 6:0, Magdalena Malejeva (bolgár 24.)–Samantha Reeves (amerikai) 6:1, 6:0, Mara Santangelo (olasz)–Magui Serna (spanyol, 16.) 6:7 (3) 7:5, 6:4, Eleni Daniilidu (görög, 19.)–Jennifer Hopkins (amerikai) 6:1, 6:3, Juliana Fedak (ukrán)–Tina Pisnik (szlovén, 26.) 7:5, 6:0, Daniela Hantuchová (szlovák, 15.)–Adriana Serra Zanetti (olasz) 7:6 (5), 6:4, Fabiola Zuluaga (kolumbiai, 32.)–Sinobu Aszagoe (japán) 6:3, 6:2, Nicole Pratt (ausztrál)–Meghann Shaughnessy (amerikai, 17.) 6:4, 5:7, 6:4, Andre Agassi (amerikai, 4.)–Todd Larkham (ausztrál) 6:1, 6:3, 6:4.

Férfi egyes: Robin Söderling (svéd)–Rainer Schüttler (német, 6.) 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4, Sebastian Grosjean (francia, 9.)–Mihail Juzsnyij (orosz) (Russia) 6:1, 6:4, 7:5, Paradorn Srichaphan (thaiföldi, 13.)–Jose Acasuso (argentin) 7:5, 6:4, 6:0, Sjeng Schalken (holland, 16.)–Kenneth Carlsen (dán) 7:5, 6:3, 6:1, Galo Blanco (spanyol)–Junesz el-Ajnaui (marokkói, 18.) 4:1-nél el-Ajnaui feladta, Gustavo Kuerten (brazil, 19.)–John van Lottum (holland) 5:7, 6:0, 6:1, 2:6, 8:6, Gaston Gaudio (argentin)–Tommy Robredo (spanyol, 20.) 6:3, 6:2 7:6 (6), Taylor Dent (amerikai, 27.)–Fernando Verdasco (spanyol) 6:2, 6:1, 2:1-nél Verdasco feladta, Thomas Enqvist (svéd)–Vincent Spadea (amerikai, 29.) 4:6, 6:4, 6:4, 7:6 (6), Nyikolaj Davigyenko (orosz)–Arnaud Clement (francia, 30.) 6:7 (6), 4:6, 6:4, 6:1, 6:2, Robby Ginepri (amerikai, 32.)–Luis Horna (perui) 7:5, 6:3, 6:3, Andy Roddick (amerikai, 1.)–Fernando Gonzalez 6:2, 7:5, 7:6 (4), Jarkko Nieminen (finn)–Nicolas Massu (chilei, 12.) 6:1, 6:7 (5), 6:2, 6:3, Ivo Karlovics (horvát)–Mardy Fish (amerikai, 21.) 7:6 (0), 7:6 (5), 7:6 (4).

SAKKSAROK
Lékó, a döntetlenek embere

(8. old.)

Lékó Péter a sötét bábukat vezetve döntetlent játszott a holland Loak van Welyvel a hollandiai Wijk aan Zee-ben zajló sakk szupertorna hetedik fordulójában. A felek a 28. lépés után állapodtak meg a remiben.

A magyar nagymester hétfôn a moldvai Viorel Bologan ellen ült asztalhoz.

Az állás: Anand 5, Kramnyik, Adams 4,5–4,5, Lékó, Topalov, Szvidler 4–4, Akopjan, Van Wely 3,5–3,5, Barejev, Bologan, Szirov 3–3, Szokolov, Timman 2,5–2,5, Csong 2.


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -