2004. január 27.
(XVI. évfolyam, 20. szám)

Fejlôdô román–lengyel kereskedelmi kapcsolatok
Kolozsvárra látogatott Jacek Paliszewski

(1. old.)

Tizennégy alapító taggal — magán- és jogi személyek — hétfôn Kolozsváron megalakult a Román–lengyel Kereskedelmi Kamara. Az eseményt követô sajtótájékoztatón Dorin Ilies, az alapító tagok egyike közölte: a kolozsvári székhelyû Román-lengyel Kereskedelmi Kamara célkitûzései között szerepel a két ország gazdasági, kulturális és sportkapcsolatainak fejlesztése, a szorosabb együttmûködés kialakítása.

Az alakuló ülésen Lengyelország romániai nagykövete, Jacek Paliszewski is jelen volt. A diplomata hangsúlyozta: különösen jelentôsnek tartja a kamara megalakulását, annál is inkább, mert az utóbbi években a régióban Lengyelországgal szorosabb együttmûködés alakult ki. Két évvel ezelôtt, 2002-ben Pomeránia vajdaság és Kis-Lengyelország valamint Kolozs megye között testvértelepülési kapcsolatok jöttek létre.

Románia területén Bukaresten kívül csupán Kolozsváron alakult Román–lengyel Kereskedelmi Kamara.

Kolozsvári látogatása alkalmával a nagykövet Vasile Soporan prefektussal is találkozott. A kormány helyi képviselôje a megye sajátosságairól, illetve a befektetési lehetôségekrôl tájékoztatta a magas rangú vendéget. Ezenkívül a diplomata megbeszélést folytatott Serban Gratiannal, a megyei tanács elnökével is, majd ellátogatott a Babes–Bolyai Tudományegyetem Lengyel Nyelv és Irodalom Központjához, ahol egyetemi tanárokkal és diákokkal találkozott.

Háromezer visszaigényelt ingatlan
A kárpótlások ügyében a prefektúra dönt

(1. old.)

A kolozsvári polgármesteri hivatal illetékesei a 2001-ben elfogadott 10-es számú törvény kapcsán hétfôn elpanaszolták, hogy a prefektúra alkalmazottai a városházához küldték át a kárpótlásra vonatkozó iratcsomókat.

Mircea Gavrilã alpolgármester a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a szóban forgó jogszabály 36. cikkelye értelmében a kárpótlás esetében a kormány helyi képviselôinek kell eljárniuk, a polgármesteri hivatal nem foglalkozhat ezekkel az iratcsomókkal.

Gavrilã emlékeztetett, hogy a végrehajtókhoz 2002. február 14-ig lehetett letenni az ingatlanok visszaigénylésére vonatkozó iratokat, a kiegészítô dokumentumok végsô leadási határidejét a kormány 2002 márciusában szabta meg. A városháza adatai szerint az intézményhez eddig 3150 visszaigénylési kérést adtak le, a prefektúrához pedig kárpótlás céljából 1580-at. A városháza több ízben is kérte a hiányos iratcsomók kiegészítését, az érintettek közül többen viszont nem küldték el a kért igazoló dokumentumokat.

Az alpolgármester szerint a visszaigénylési kérvényeket elbíráló bizottság 128 esetben szolgáltatta vissza a kért ingatlanokat, 516 esetben pedig kárpótlást ítéltek meg, vagy visszautasították a kéréseket.

K. O.

Januártól növelték a fûtéstámogatást

(1. old.)

A polgármesteri hivatal szerint novemberben 5115, decemberben pedig 5487 család adott le fûtéstámogatási kérvényt földgázra. A múlt év utolsó elôtti hónapjában 16-ot utasítottak vissza, decemberben pedig 51-et. Az év elejétôl hétfôig 6162-en kértek földgázra fûtéstámogatást a helyhatóságtól.

Központi fûtésre novemberben 15 155, decemberben pedig 15 864 család adott le támogatási kérvényt. Január 26-ig ezek száma közel ezerrel nôtt, pontosabban 16 517-en fordultak anyagi segítségért a polgármesteri hivatalhoz. Az intézmény kimutatása szerint a földgázzal fûtôk támogatására novemberben és decemberben több mint 4 milliárd lejt, a központi fûtésre pedig több mint 23 milliárd lejt utaltak ki.

A városháza illetékesei kiemelték, hogy januártól a földgáz esetében nôtt a támogatás értéke. Az alábbiakban a megemelt összegeket közöljük:

lejtôl –

lejig

Egy fôre esô jövedelem támogatás összege
lej

0 –

880 000:

864 000

880 001 –

1 700 000:

521 000

1 170 001 –

1 460 000:

380 000

1 460 001 –

1 760 000:

271 000

1 760 001 –

2 050 000:

217 000

2 050 001 –

2 460 000:

108 000

(k.o.)

Több mint kétszázan dolgoznak az utcák hótalanításán

(1. old.)

December elejétôl a kolozsvári polgármesteri hivatal körülbelül 9 milliárd lejt költött hóeltakarításra — közölték hétfôn a sajtóval az intézmény munkatársai.

Megtudtuk: elôször 2003. december 3-án takarították el a havat a város utcáiról, azóta még 19 alkalommal kellett közbelépni. — Sajnos a nem megfelelôen parkolt személygépkocsik és teherautók nagymértékben megnehezítik a hóeltakarítók munkáját. Az emberek nem értik meg, hogy együttmûködésük nélkül nem tudunk megfelelô munkát végezni — szögezte le Mihai Muresan, a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának igazgatója. A városházi vezetô elégedett a hóeltakarítók munkájával, holott az újságírók jelezték: szombaton este 20 óra tájt a Monostort a Hajnal negyeddel összekötô úton nem lehetett közlekedni.

Annak ellenére, hogy a városháza kimutatása szerint a hóeltakarító cégek 236 emberrel, 26 teherautóval, utánfutós traktorral rendelkeznek, a kolozsvári polgárok többsége még mindig elégedetlen ezek munkájával — derült ki az újságírók és a polgármesteri hivatal illetékesei közti vitából.

K. O.

Használatlan orvosi felszerelések

(1. old.)

A külföldi kormányhitelekbôl vásárolt 119 csúcstechnológiát képviselô orvosi berendezés közül 62 továbbra is kihasználatlanul hever a kórházak raktáraiban, derül ki az Egészségügyi Minisztérium egyik jelentésébôl. A használatlan berendezések értéke 470 milliárd lej. A készülékek beszerzésérôl 1999 végén született kormányhatározat. A használatlan berendezések között röntgengépek, sugárzásterápiás és fertôtlenítô készülékek vannak.

Bukarestben tizenhárom ilyen készülék, Iasi, Dolj, Kolozs és Maros megyei kórházakban összesen tizennégy ilyen berendezés van, beszerelésük azt követôen kezdôdött el, hogy Ovidiu Brînzan egészségügyi miniszter felszólította a kórházakat, hogy a raktáron levô csúcstechnológiát állítsák a betegek szolgálatába.

Nincs egyezség a termelôk és feldolgozók között

(1., 5. old.)

A tej- és hústermelôk feldolgozókkal való találkozójáról, a szalmás gabonák kiegészítô mûtrágyázásáról, a gyümölcsfák metszésérôl és a téli permetezésrôl esett szó a Kolozs megyei Mezôgazdasági Igazgatóság hétfô délelôtti sajtóértekezletén.

Január 22-én találkoztak a prefektúrán a hústermelôk és a feldolgozó egységek képviselôi. A hústermelôket a szarvasmarhatartó gazdák társaságának vezetôsége képviselte: dr. Cristea Costan, dr. Babaioan Dumitru, Arpadi Ioan, Babicinciuc Nicolae, Oprea Ioan, Covociu Ioan, Secara Dore, Oaisor Ovidiu és Manla Liviu. A feldolgozók részérôl tizennégy üzemvezetô jelent meg. A termelôk kifogásolták az alacsony felvásárlási árakat, amely egyaránt vonatkozik a marha- és a sertéshúsra is. A hizlalt borjú (400 kg) élôsúly kilogrammjáért legalább 35 000— 40 000 lejt, a tehenekért 25 000— 30 000 lejt kértek. Kifogásolták továbbá, hogy senki sem foglalkozik a viszonteladók kiiktatásával, akik a termelôk és a feldolgozó üzemek között "ügyeskednek", és tetemes összegekhez jutnak munka nélkül. Elhangzott: valami módon le kellene állítani a háziállat-állomány apadását, ami aggasztó méreteket öltött. Ezzel szemben a húsgyárak emberei tarthatatlannak vélik a víz, gáz és elektromos áram állandó emelkedését, ami lehetetlen pénzügyi helyzetbe hozza ôket. A felvásárlási árat illetôen nem jutottak egyezségre, abban azonban megállapodtak, hogy márciusban újra találkoznak, s akkor majd döntés születik errôl is.

A múlt szombaton a Napolact tejfeldolgozó gyár központi irodájában ismét találkoztak a felek — a termelôk és a feldolgozók —, hogy elemezzék a tej felvásárlási árának növelési lehetôségét. A találkozón részt vett 35 termelô és 15 feldolgozó. Ott volt Pui Iacob mérnök, a Mezôgazdasági Igazgatóság aligazgatója is. A négy órán át tartó megbeszélésen, amelynek moderálója Pui mérnök volt, úgy döntöttek, hogy február 1-jétôl 10%-kal növelik a felvásárlási árat, ami nagyon messzire elmarad a literenkénti 9000 lejes követeléssel szemben.

A szalmásgabonák mûtrágyázásával kapcsolatban elhangzott, hogy a téli periódusban 11 751 hektár búzára kellene 40 kg (hatóanyagban számolva) nitrogént és 30 kg foszfort kiszórni hektáronként. Ezenkívül 2012 hektár ôszi árpát kellene 100 kg/ha és 80 kg/ha foszfortartalmú termésfokozó szerrel kezelni, komplex (nitrogén- és foszfortartalmú) trágyát használhatnak erre.

A 4169 hektárnyi gyümölcsösökben (ennyi van megyénkben) még nem kezdték el a fák metszését, permetezését. A téli lemosó permetezésre egyébként is csak akkor kerülhet sor, ha a hômérsékleti érték fagypont fölött állandósul (+ 4–5 C).

Dr. Horea Ghibu, a Kolozs megyei növényvédelmi egység igazgatója elmondta: márciusban térítésmentesen bocsátanak a termelôk rendelkezésére növényvédô szereket (gomba- és rovarölôket), errôl idejében tájékoztatják majd az érdekelteket.

Barazsuly Emil

Huszonötezer tag kell a választási részvételhez

(1., 4. old.)

A választási törvények módosításával foglalkozó választási bizottság elfogadta azt a nem magyar nemzeti kisebbségek részérôl benyújtott módosító javaslatot, hogy csak azon kisebbségek szervezetei vehessenek részt a helyhatósági választásokon, amelyek tagsága elér egy bizonyos számbeli küszöbértéket. Ami a sokat vitatott egyéni választókerületek bevezetését illeti: a jelek szerint sem az ellenzéki, sem a kormánypárti változat nem szerzi meg az elfogadásukhoz szükséges kétharmados többséget.

Márton Árpád képviselôtôl, a bizottság RMDSZ-es tagjától megtudtuk, a pártok között egyetértés alakult ki a következôkben: nemzeti kisebbségnek számít az az etnikum, amely a Nemzeti Kisebbségi Tanácsban képviselettel rendelkezik (19 ilyen tagja van a tanácsnak); jelölô listákat tehetnek le azok a kisebbségi szervezetek, amelyek parlamenti képviselettel rendelkeznek, valamint más kisebbségi szervezetek is, amelyek be vannak jegyezve a bíróságon, illetve a Központi Választási Irodához benyújtják tagjaik jegyzékét; ahhoz, hogy az illetô kisebbségi szervezet részt vehessen a választásokon, tagságának létszáma el kell hogy érje az általa képviselt kisebbség legkevesebb 15 százalékát, de nem többet mint 25.000 személyt; abban az esetben, ha ez 25.000-nél több személyt jelent, akkor az illetô kisebbségi szervezet az ország legalább 15 megyéjében és Bukarest municípiumban legkevesebb 300-300 taggal kell hogy rendelkezzen; ezek a kisebbségi szervezetek csak a bíróságon bejegyzett névvel és választói jellel jelentkezhetnek.

A javaslattevôk indokai: különösen a választások elôtt gomba módra szaporodnak az úgynevezett fantom kisebbségi szervezetek (lásd például a romániai szláv macedónok egyesületét), amelyek mögött nincs is valódi tagság, csak néhány szavazat, ami arra elég, hogy a nem magyar kisebbségek számára kiosztandó mandátumokat megszerezzék. Esetleg épp olyan szervezetektôl elorozva, amelyek valóban reprezentatívak.

A tervezet szerint ez nem érinti azokat a kisebbségi szervezeteket, amelyeknek már van parlamenti képviseletük. Érinti viszont a helyhatósági választásokon az RMDSZ ellenében indulni szándékozó székelyföldi, bihari és szatmári magyar polgári szövetségeket, amelyek eleget kell hogy tegyenek ezeknek a feltételeknek. A romániai magyarok lélekszámát tekintve a küszöbérték, a 15 százalék 216.000 tag. A tervezet azonban megelégszik 25.000 taggal is. Ahhoz tehát, hogy a polgári szervezetek indulhassanak, legkevesebb 25.000 tagot kell felmutatniuk, ezen belül az ország legalább 15 megyéjében plusz Bukarestben minimum 300-300 taggal kell hogy rendelkezzenek. Minden bizonnyal ugyanez a módosítás kerül be a parlamenti választásokon való részvételt szabályozó törvénybe is.

Az RMDSZ támogatta a javaslatot. Szász Jenô, a székelyudvarhelyi Magyar Polgári Szövetség vezetôje a sajtónak nyilatkozva úgy értékelte: nem korrekt, hogy az RMDSZ ily módon visszaéljen helyzetével, és úgy módosítsa a választási törvényt, hogy az monopolhelyzetet biztosítson számára. Véleménye szerint az RMDSZ gyávaságról tett tanúbizonyságot, megfutamodott a megmérettetéstôl. A romániai magyarságnak igenis joga van a választáshoz a kínálkozó alternatívák között — mondotta. Kérdésünkre, miszerint megítélését tekintve nem éri-e így nagyobb veszteség az RMDSZ-t, mint esetleg akkor, ha a helyi megméretkezések során elveszít néhány önkormányzati mandátumot a polgári egyesületek javára, Márton Árpád kifejtette: a kérdésfeltevés helytelen, hiszen eleve azt feltételezi, hogy Szász Jenôék szervezete nem rendelkezik ekkora tagsággal, és legalább 300-300 taggal minden megyében (plusz Bukarestben). Elmondta: az RMDSZ érdeme, hogy a részvételhez szükséges taglétszám határát végül 25.000 tagnál húzták meg, ezt véleménye szerint minden reprezentatív kisebbségi szervezetnek tudni kell teljesíteni.

A további módosításokkal kapcsolatban megtudtuk: a Nagy-Románia Párt azt javasolta, hogy a törvényben kerüljön be egy olyan cikkely, miszerint, ha valamely tanácsos kilép abból a pártból, amelynek listáján bejutott, automatikusan veszítse el mandátumát. A javaslatot mind a liberálisok, mind a demokraták támogatták. Errôl ma születik döntés, minden valószínûség szerint csak ez a három párt támogatja továbbra is a javaslatot, ami nem elég az elfogadásához.

A Szociáldemokrata Párt Kovászna megyei szervezete azt kérte: a nem magyar kisebbségekhez hasonlóan a Hargita és Kovászna megyei románoknak is adjanak hivatalból mandátumot. Adrian Casunean, az SZDP helyi vezetôje aggódik, amiért a két magyar többségû megyében az öt százalékos bejutási küszöb lehetetlenné teheti a román közösség képviseletét a helyi tanácsokban és a parlamentben. Márton képviselô elmondta: a bizottsághoz is eljutott a kérelem, de az visszautasította a javaslatot, ami pedig a Kovászna megyei román kisebbség helyzetét illeti, azokon a településeken, ahol románok élnek, számuk meghaladja az 5 százalékot, tehát lehet önkormányzati képviselôjük, ahol pedig nem, ott számuk egy- két személyre tehetô, akik közül az egyik a rendôr, ez pedig úgysem jelöltetheti magát, itt tehát nincs is kit beválasztani a helyi képviseletbe.

A bizottság ma véglegesíti a helyhatósági választásokra, illetve az elnökválasztásokra vonatkozó tervezetet, másnap pedig a parlamenti választásokra vonatkozó jogszabállyal kapcsolatban benyújtott módosító indítványok következnek. Márton Árpád nem tudta igazolni a hírt, miszerint a kormánypárt is legszívesebben visszavonná az egyéni választókerületek bevezetésére vonatkozó javaslatát, már csak azért sem, mert az általa elôterjesztett változat igen elônyös lenne számára. Annyi bizonyos, hogy a bizottság RMDSZ-es, és nagyromániás tagjai, illetve a nem magyar nemzeti kisebbségek képviselôi nem támogatják a választási rendszer módosítását. Mind az ellenzék, mind a kormánypárt által elôterjesztett változatot a bizottság kétharmados többséggel kell hogy elfogadja, tehát 12 szavazattal. Egyelôre — mondotta a képviselô — egyik változat mellett sincs 6-6 támogató szavazatnál több.

Székely Kriszta

Újraválasztották Seres Dénest

(1., 5. old.)

Az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének tisztújító közgyûlésén a 250 küldöttbôl mintegy 220 jött el: az érdeklôdôkkel együtt alig fértek a megyei tanács nagy üléstermébe. A szövetség belsô ellenzéke nem hallatta a hangját annak ellenére, hogy minden tagja a szervezeten belül tevékenykedik.

Pénteken délután este nyolc óráig tartott az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének küldöttgyûlése. A mintegy 85%-os részvétel fölényesen biztosította a szervezet közgyûlésének szabályszerûségét.

A tisztújító közgyûlést Nagy Zsolt, az RMDSZ önkormányzatokért felelôs ügyvezetô alelnöke nyitotta meg, mindenkinek lehetôséget adva véleménye kifejtésére.

A tanácskozást elsôként Zilah polgármestere, Iuliu Nosa üdvözölte, aki egyben a kormánypárt megyei elnöke. Ezt Nagy Zsolt értékelése követte, aki a szilágysági szervezetet nagyon erôsnek ítélte meg, hiszen a parlamenti és a szövetségi tevékenységben is komoly szaktekintélyeket sorakoztatott fel a politikai színtéren.

Seres Dénes elnök beszámolójában nem tért ki az eddig elért sikerekre, hiszen ezt már mindenki ismeri, tapasztalta. Országos szinten kiemelte, hogy a Szilágy megyei lobbi döntô módon befolyásolta az észak-erdélyi autópálya nyomvonalának meghatározását. Errôl kormányhatározat született, és február 2-án a fôvárosban az amerikai nagykövetségen aláírják a végleges szerzôdést a befektetôvel.

A megyei szervezet az eltelt idôszakban mintegy 4000 embert hallgatott meg a személyes fogadóórákon, és igyekezett gondjaikban tanácsot adni, vagy segíteni ott, ahol lehetett. (Az ügyek nagy része a földtörvény alkalmazásához kapcsolódott.) Külön sikernek értékelte azt is, hogy minden törvényes feltételrendszer ellenére sikerült jó néhány falusi iskola felszámolását megakadályozni (Goroszló, Ilosva stb.).

Vida Gyula képviselô elsôsorban a magyar önazonosság -tudat hanyatlását emelte ki. Alacsony a magyar anyanyelvû oktatás színvonala, amely szerinte elsôsorban a viszonylag alacsony gyermeklétszámnak tulajdonítható. A vegyes tannyelvû általános iskolákban gyakran a magyar osztályokban is románul tanítják a tantárgyak nagy részét — azzal az indoklással, hogy a "kollégák" katedrája másképpen nem kiegészíthetô. Ide tartozik az a jelenség is, miszerint a magyar pedagógusok nem vállalnak vezetô tisztségeket az iskolában. Csak nagy nehézségek árán lehetett egy-egy tanárt rábeszélni arra, hogy igazgatói vagy aligazgatói tisztségre jelentkezzék. Emiatt több oktatási intézmény vezetôsége maradt magyarok nélkül.

A beszámolókban jelezték: a gazdasági-szociális nehézségek a szélsôségesség felé tolják a kevésbé képzett társadalmi rétegeket — de ez már történelmi törvényszerûség, amely az elmúlt évszázadban többször is igazolódott az ideológiai vagy nacionalista túlkapások támogatásával. Emiatt a szövetség aligha vádolható, hiszen ez országos jelenség, és megoldása nem csak az alig néhány százaléknyi magyarságon múlik.

A bizottsági jelentések közül mindenki felfigyelt az etikai bizottság jelentésére, amely szerint a zilahi református egyházmegye esperese és az RMDSZ városi szervezetének elnöke közötti viszály nem rendezôdött. Molnár Kálmán esperes a Szabadság napilapban rágalmazta Kerekes Editet, a zilahi szervezet elnökét, az ügyben az etikai bizottság elmarasztalta az esperest. A megyei küldöttek tanácsa a rágalmazáshoz mért nyilvános elégtételre vonatkozó határozatot fogadott el ez ügyben, az esperes azonban ezt soha nem hajtotta végre. Ennek ellenére semmiféle szankciót nem róttak rá, sôt, máig is az MKT tagja.

A küldöttgyûlésen Erdei János szilágysomlyói tanár nehezményezte a város szellemi fellegvárának mellôzését, az ottani magyar iskola beindításának elmaradását, és jelezte, hogy a referendum alatt is nagyon alacsony volt a magyarság részvételi aránya. Seres Dénes szenátor és Vida Gyula szilágysomlyói képviselô válaszaiból egyértelmûvé vált, hogy a "mellôzést" rajta kívül eddig senki nem emlegette a szövetségben. Az iskola beindítása pedig nem a kormánypárt és az RMDSZ közötti egyezményen múlott, hanem a Román Nemzeti Egységpártból átnyergelt polgármesteren és a hasonszôrû tanácsosokon. A helyi döntés ellen a megye már nem tehetett semmit. A referendummal kapcsolatban csak halkan jegyezték meg, hogy ez aligha a szövetségen múlott, hiszen erôs ellenkampányt folytattak egyházi körökbôl kiindulva az RMDSZ álláspontja, azaz az európai integráció ellen.

A küldöttgyûlésen ellenjelölt hiányában Seres Dénes szenátor vállalta az újabb négy évre szóló elnöki mandátumot, amelyet több mint 90 százalékos szavazataránnyal szentesített a küldöttgyûlés.

A határozat szerint a 69 tagot számláló megyei döntéshozó testületbe 32 tagot választottak meg. Ôk képviselik a szervezet területi leosztását, amelyet körzetközpontok és a taglétszám szerint határoztak meg. A körzetek szerint: Zilahnak 12 hely, Szilágysomlyónak 9 hely, Szilágycsehnek és Sarmaságnak 4-4 hely, Krasznának 3 hely jutott. (A helyeket minden körzet arányosan osztja el a hozzá tartozó települések között.) Az MKT-ban 37 hely illeti meg hivatalból a parlamenti képviseletet, a társult szervezeteket (1-1 hely az RMGE, RMPSZ, EMKE, EME), míg az ifjúsági szervezeteknek 9 hely, a nôi paltformnak pedig 2 hely jut. Az egyházaknak összesen négy helyük van (mindenik esperességnek egy-egy helyet szántak: református 2, római katolikus 1, baptista 1). Az Önkormányzati Tanács 17 helyet kapott. A testületek maguk jelölik ki küldötteiket, és záros határidôn belül közlik, ki képviseli ôket. Saját belsô tisztújításaik után változtathatják képviseletüket.

A küldöttgyûlésen a megfelelô demokratikus keretek között minden elôzô híresztelés ellenére sem volt vita, jóllehet jelezték, hogy Szász Jenôt megkeresték Zilahról is, hogy a polgári szervezôdések indítsanak ellenjelölteket a helyhatósági választásokon. A megyei küldöttgyûlésen ilyen irányba vezetô vita vagy hozzászólás nem hangzott el. Meglehet, a "belsô ellenzék" nem vállalta a közgyûlésen való megmérettetést.

A hét végén, pénteken délután már megalakul az új MKT. Várják a testületek küldötteit.

Józsa László

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

Szülô–tanító találkozó
A Báthory István Elméleti Líceum igazgatósága által kezdeményezett szombati szülô–tanító találkozó visszhangra talált. Sok érdeklôdô jelent meg. Kérdéseikkel megerôsítették bennük a hitet, hogy igény van ehhez hasonló tevékenységekre.

ADY-ESTET szervez a római katolikus Szent Gábor Ifjúsági Fórum a költô halálának 85. évfordulója alkalmából, január 29-én, csütörtökön du. fél 6 órától a Római Katolikus Nôszövetség dísztermében, a Szentegyház utca 2. szám alatt (I. em.). Az est elôadója Boér Ferenc színmûvész.

A VÍZ SZERKEZETE ÉS KÜLÖNLEGES SAJÁTOSSÁGAI KÖZÖTTI KAPCSOLAT címmel dr. Muzsnay Csaba egyetemi docens tart elôadást az EME Természettudományi és Matematikai Szakosztályának felolvasó ülésén, január 30-án, pénteken du. 5 órától, a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti EME-székházban.

ZURBOLÓ TÁNCHÁZ minden kedden a Tranzit Házban (Malom/Baritiu utca 16.). Ma, január 27-én, kedden du. 5–7 óra között gyermektáncház és játszóház, ahol sipkák készítését sajátíthatják el a gyerekek. Este 7–11 óra között felnôtt táncház. Itt Both József az Ördögtérgye zenekar közremûködésével gyímesi táncokat tanít kezdôknek. A Zurboló Táncegyüttes zenekara muzsikál.

A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAI RA EMLÉKEZNEK az Emlékezés Napja (Ziua memoriei) címû rendezvényükkel a kolozsvári Olasz Mûvelôdési Központ tagjai január 27-én, kedden du. 4 órától az Egyetem utca 7. szám alatti székhelyükön. Az emlékünnepségen Vasile Grunea és Vasile Nuszbaum tart elôdást, majd bemutatják az 1987-ben készült, Joseph Rochlitz rendezte Nemico fraterno címû olasz–angol filmet.

ÉszLeLô

(2. old.)

— Miért akarnak az osztrákok börtönt építeni a románoknak?

— Hogy jobban itthon érezhessék magukat.

(öbé)

Az Erdélyi Kárpát Egyesület rendezvényei

(2. old.)

Február 1-je (vasárnap): Mikrobuszos kirándulás: Malomszeg, Meszes gerinc, Cornu csúcs (gyalog 24 km). Indulás 7 órakor a Magyar Színház elôl. Túravezetô: Vlád Pál. Tel.: 435-866.

Február 1-je (vasárnap): Györgyfalvi erdô (15 km). Találkozás 10 órakor a 32-es autóbusz Alverna végállomásán. Túravezetô: Sáska Pál.

Február 4 (szerda): Közgyûlés 17 órától az Apáczai Csere János Líceumban.

Február 7 (szombat): Árpád csúcs (22 km). Hunyadi Mátyás jelvényszerzô túra. Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Szôcs Miklós.

Február 8 (vasárnap): Ôzek völgye (22 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Bagaméri Tibor.

Február 8 (vasárnap): Láz tetô, EKE forrás (20 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Magyari Péter.

Február 10 (kedd): Lépésmérôk találkozása 17 órától a székházban.

Február 11 (szerda): EKE fotóklub 17 órától a székházban.

Február 12 (csütörtök): Túravezetôk tanácskozása 17 órától a székházban.

Február 14 (szombat): Mikes gerinc (18 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Székely Lavotta.

Február 15 (vasárnap): Vonatos-gyalogos túra: Andrásháza, Hegyes hegy, Szentiváni rét (gyalog 20 km). Találkozás 7.30 órakor a nagyállomás elôtt. Túravezetô: Vlád Pál. Tel.: 435-866.

Február 15 (vasárnap): Xántus János emléktúra: Cérnaforrás (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Szatmári Béla.

Február 19 (csütörtök): Kézimunkaklub 16 órától a székházban. Házigazda: Kolumbán Emese.

Február 21 (szombat): Györgyfalvi erdô (20 km). Találkozás 10 órakor a 32-es autóbusz Alverna végállomásán. Túravezetô: Sáska Pál.

Február 22 (vasárnap): Mikrobuszos kirándulás: Neportok völgy, Dealul Mare (gyalog 20 km). Indulás 7 órakor a Magyar Színház elôl. Túravezetô: Vlád Pál. Tel.: 435-866.

Február 22 (vasárnap): Görbe túra (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Bagaméri Tibor.

Február 22 (vasárnap): Csiga domb (20 km). Hunyadi Mátyás jelvényszerzô túra. Találkozás 9 órakor a Rádióstúdió elôtt. Túravezetô: Magyari Péter.

Február 25 (szerda): EKE fotóklub 17 órától a székházban.

Február 28 (szombat): Majláth kút (20 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Hosszú Béla.

Február 28 (szombat): Brüll-kilátó (15 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezetô: Szôcs Miklós.

Február 29 (vasárnap): Mikrobuszos kirándulás Torockóra: Farsangtemetés. Indulás 9 órakor a Magyar Színház elôl. Túravezetô: Vas Géza. Tel.: 567-200.

Február 29 (vasárnap): Botanikus kerti séta. Találkozás 10 órakor a bejárat elôtt. Vezeti: Jablonovszki Elemér.

Február 29 (vasárnap): Farsangtemetés az Ôzek völgyében. Találkozás 10 órakor a Hajnal negyedi végállomáson. Túravezetô: Szatmári Béla.

Március 3 (szerda): Közgyûlés 17 órától az Apáczai Csere János Líceumban.

Hóviszonyok függvényében sízés a Diósban 10 órától minden szombaton és vasárnap, Szilágyi András vezetésével.

A rendezvényekre minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

A székházuk címe: Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 7/5.

A Szabadság nagyszabású nyereménysorsolása
Jutalomzuhatag, Incze G. Katalin és Laczkó Vass Róbert fellépése

(2. old.)

Közeledik a sokak által várt pillanat: a Szabadság idei elsô negyedévi elôfizetôi nyereménysorsolására 29-én, csütörtökön du. fél 6 órakor kerül sor támogatónk, az Apáczai Csere János Líceum (Király/Br ãtianu u. 26.) második emeleti dísztermében. Itt dôl el, hogy kié lesz fôszponzorunk, a Vitacom Electronics adományozta 10 MILLIÓ LEJES VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY, valamint a Provitam rendelôház és Fodor András további értékes díjai.

Kisorsoljuk azt is, hogy kik nyerik lapunk januári egyhavi elôfizetôi pályázatának jutalmait, a Provitam, Fodor András, a Cosmetic Plant és a Fantastic (Scholl-képviselet) nagy értékû ajándékait.

Ugyancsak az Apáczai-líceumban és a fenti idôpontban keressük meg Fortuna istennô segítségével a Szabadság és a Corvina Nemzetközi Rejtvénymagazin decemberi rejtvénypályázatának nyerteseit.

Farsangváró Szabadság-estünk külön meghívottja Incze G. Katalin zeneszerzô és Laczkó Vass Róbert színmûvész, akik közönségünk szórakoztatásáról gondoskodnak!

Csütörtök esti programjához fenti ajánlatát figyelmébe ajánlja, és mindenkit szeretettel vár a sorshúzásra a szerkesztôség

Nyerni szándékozók, figyelem!

(2. old.)

Ha valaki még nem tudná: célegyenesbe érkezett a Szabadság Évkönyv 2004 készlete. Hamarosan elfogy ötödik ilyen kiadványunk, amely a legsikeresebb, hiszen tartalma minden korosztályú és érdeklôdési körû olvasónkra gondolva ötvözi a hasznost a kellemessel. És amely, az eddigiekhez képest, a "legbôkezûbb", hiszen keresztrejtvény-pályázatán (beküldési határidô: 2004. január 30.) összesen 30 millió lej értékben nyerhetôk díjak. Ezek (zárójelben az adományozók): Inter 12–16 Green típusú háti permetezôgép (Bronto Comprod Kft.), Panasonic 7001 porszívó, Philips HP 4815 hajszárító (Amic Kft.), Protherm fali elektrokonvektor (Secpral Pro Instalatii Kft.), mûvészi kivitelezésû üvegtálak (Artana Kft.), édességcsomagok (Perfetti van Melle Kft.), nôi fehérnemûk (Dunkler Kft.), színes filmek és fotóalbum (Sooter’s Import-Export Kft.).

Évkönyvünk csupán 40 ezer lejért kapható szerkesztôségünk pénztárában, kolozsvári terjesztôinknél, valamint Désen, Szamosújváron, Széken, Kalotaszentkirályon, Magyarszováton, Várfalván, Tordaszentlászlón. Igyekezzék, és sok sikert!

(2. old.)

Hogy milyen csalafinta ez az idôjárás?! Itt vagyunk télvíz idején, és hull, hull a hó. És fúj az a nyavalyás szél ott lenn délen, meg a Keleti-Kárpátok keleti lejtôin. Hát ki számított erre? Valószínû, nem sokan, mert olyan rendkívüli "csapásként" ér bennünket minden egyes alkalommal, mintha ezeknek a meteorológiai jelenségeknek természetes rendje szerint nyáron kellene bekövetkezniük. Még szerencse, hogy hét vége van — mondá miniszterelnökünk. Mert így nem bomlik meg a napi szorgos munkamenet. Csupáncsak "víkendezni" nem lehet. Üljünk szépen otthon. Mindenki a kis kellemes "kuckójában". Persze ez csak akkor kellemes, ha meleg, és csak akkor meleg, ha meg tudjuk fizetni a fûtésdíjat. De ha nem meleg, akkor is jobb ilyenkor, téli idôben fedél alatt beburkolózni mindenféle meleg cuccba, mintsem valahol kint dideregni a hóba rekedt kocsiban, vonatban. Csak azt nem tudom, máshol ez hogyan mûködik. Mert feltételezem, hogy például Svájcban, Németországban, Japánban vagy akárhol, szintén télen hull a hó, de azért az élet megy a maga rendjén. És szemük a csodálkozástól tágra kerekedni csak olyan országok állampolgárainak szokott, ahol valóban rendkívüli módon, olyan helyen is hull a hó télen, ahol ez csak évtizedes vagy még tágabb idôszakonként szokott elôfordulni. De ott is csak öt percig tart. Mármint a csodálkozás. Na de hát mi egy ilyen csodálkozó nép vagyunk: csodálkozunk, ha hull, ha esik, ha hideg, ha meleg, ha süt, ha borul, ha megy, ha nem megy... És rácsodálkozunk az égre... ahelyett, hogy idejében felkészülnénk rá. Én viszont azon csodálkoznék nagyon!

B. É.

Beiratkozás a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium I. osztályába

(2. old.)

A beiratkozás február 26–29-e között zajlik a következô órarend szerint: 26-án és 27-én 17–19, 28–29-én pedig 15–16 óra között. Az ûrlapok a titkárságon szerezhetôk be február 26–29 között.További információkat a kollégium titkárságán lehet beszerezni személyesen, illetve az 598-043-as telefonszámon (9–12 óra között).

Mozi

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Volt egyszer egy Mexikó — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfôn egész nap.

MÛVÉSZ EURIMAGES — Good bye, Lenin! — német bemutató. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától és kedden egész nap.

GYÔZELEM — A buliszerviz — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: szerdán egész nap.

FAVORIT — Már megint a rosszfiúk — amerikai. — Vetítések idôpontja: 13, 16, 19; kedvezménnyel: csütörtökön egész nap.

DÉS

MÛVÉSZ — Nem férek a bôrödbe — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától, hétfôn egész nap.

TORDA

FOX — New York bandái — amerikai. — Vetítések idôpontja: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap: 21.30; kedvezménnyel: naponta 16 órától és szerdán egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Amerikai pite — Az esküvô — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap: 21 órától; csütörtökön zárva.

Színház

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Január 28-án, szerdán este 7 órakor: Pirandello: Öltöztessük fel a mezteleneket — stúdió-elôadás — bemutató elôadás. Rendezô: Bocsárdi László m. v.

Január 30-án, pénteken este 8 órakor: Ionesco: Jaques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. — CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Január 27-én, kedden este 7 órakor: Gellu Naum: Exact în acelasi timp.

Opera

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Január 29-én, csütörtökön este fél 7 órakor: Prokofjev: Hamupipôke — balett. Vezényel: Hary Béla. Rendezô koreográfus: Áment István m. v.

Február 1-jén, vasárnap du. 4 órakor: Illés Lajos: Betlehem csillaga — rockopera. Zenei vezetô: Venczel Péter. Rendezô: Vadas László m. v. — IFJÚSÁGI-bérlet.

ROMÁN OPERA

Január 28-án, szerdán este 7 órakor: Loewe: My fair Lady.

Január 30-án, pénteken este 7 órától: Csajkovszkij: Anyegin — hangversenyopera.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Kitépett irkalapok

(3. old.)

Az elmúlt tizennégy esztendôben Romániában mintegy tucatnyi szó bûvszóvá fejlôdött. Olyan szavakról van szó, amelyek bármikor elôkaphatók — mint megfellebbezhetetlen érvek és fényes szablyák (de akár rozsdás bunkók is). Ilyen univerzális (mindig, mindenre használható) szó például a szeparatizmus, enklávé, alkotmányellenes, alkotmánysértô, irredenta, revizionista, elavult, nosztalgia stb. Ezek a szavak egyszersmind minôsítô jelzôként is használhatók, használatosak — és leginkább (már-már kizárólagosan!) a romániai magyarság törekvéseit, elvárásait "illeti" velük a román politikum. E bûvszavakról még azt is tudnunk kell, hogy azért megfellebbezhetetlen "érvek" (és taglók), mert, úgymond, a román nép lelkületi érzékenységébôl, nemzeti önérzetébôl sarjadnak, táplálkoznak. Kétségbe vonni igazságtartalmukat, vagy akárcsak vitatkozni is "velük" több mint orcátlanság, de illojalitás, románellenesség, országveszély forrása lehet, s nyomban össze kell kürtölni a nemzetet és a hont védô tanácsot.

Mostanában — a Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a polgári egyesületek létrejötte, s fôleg a Székelyföld Autonómia Statútum-tervezetének szerkesztése óta — a leggyakrabban használt, a valósággal felkapott, divatba hozott bûvszó az alkotmánysértô, alkotmányellenes (miként volt például annak idején, az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsának létrehozásakor is!).

Törvénytisztelô polgár lévén, aki nem akar az alkotmánysértés és alkotmányellenesség fertelmes bûnébe esni, rögvest alkotmányunk studírozásába mélyedtem, kutakodva; s azzal a reménnyel, hátha találok egy fél mondatot, néhány szót, cikkelytöredéket "mentségünkre" a "szent" szövegben. Mármint autonómiatörekvéseinket illetôen. Így találtam rá arra a "kitételre" is, hogy Románia jogállam; szabad "benne" a szólás és a véleménymondás. Nem találtam viszont semmiféle cikkelyt például arra nézve sem, hogy tiltott volna, törvénybe és alkotmányba ütközôség, ha valaki, valakik javaslatot tesznek, törvénytervezetet szerkesztenek akár az ország közigazgatási átszervezésére, gazdasági vagy társadalmi struktúrájának módosítására. Már-már kezdtem megnyugodni, hogy mégsem estünk (ismét) az alkotmánysértés vétkébe, amikor a brosúrácska "visszalapozott" az elsô oldalra, amelybôl újfent nekem ugrott a "kánon-szentencia": márpedig Románia nem többnemzetiségû, hanem egységes, szent és sérthetetlen nemzetállam; magyarabbul olyan ország, amelyben egy nemzet lakik és él, s ez a román; következésképp ebben a honban mindenki román, aki pedig ezt kétségbe vonja, ronda alkotmánysértést követ el. Mint felhôs égbôl a szárazvillám, csapott belém a felismerés, rádöbbenés, felfedezés és lórúgás: De hiszen mi, romániai magyarok (ajándékba adott nemzetrész) nem vagyunk románok, vagyis a nemzethez tartozók; s nem is akarunk azok lenni; és ezt még fennen hangoztatjuk, nyíltan törekedjük is — következésképpen mi mind egy szálig, szôröstôl-bôröstôl, cakompakk az egész, mi vagyunk a megtestesült, két lábon járó alkotmányellenesség, alkotmánysértés! A "szent" cikkely értelme szerint már a puszta létünk, létezésünk is egy nagy, ocsmány és felháborító pofátlanság, kihívás. Az bizony! Mi hát a teendô ebben a Nagy Malôrös Áldatlanságban, nemzetvédelmileg? Alighanem újra meg kell alakítani, össze kell hívni a Végképp Megoldó Nemzeti Bölcsek Nagytanácsát, s intézkedni kell — elvégre nem gyermekjátékról van szó, uraim és elvtársaim, hanem arról, hogy: csak "magyar kiadásban" is több mint másfél millió alkotmánysértés, alkotmányellenesség lófrál keresztül-kasul mioritikus hazánkban, vígan, derûsen, fütyörészve és — szabadon! … Nahát! Dehát? Hogyhogy?!…

Molnos Lajos

Hangfoszlányok a hó alól

(3. old.)

(Sokéves tapasztalat szerint Romániába mindig váratlanul érkezik a tél. Ha pedig hófúvással is társul, az maga az általános téli kötelezô szünidô. Ilyenkor csak a hó alatti politikusi forgalom élénkül meg.)

— ... Erre-erre, emberek, vájjátok szélesre az alagutat, mert én súlyos személyiség vagyok, akárcsak ez a helyzet. A mai távkonferenciát innen szervezem. Jól válasszátok meg a haladási irányt, mert nem Európába, hanem a Balkánra akarok megérkezni. Hiszen ott van Cotroceni... Igen, elismerem, a felszerelésünk lehetne jobb is. Mert én vagyok a kalapács, de hol maradt a sarló? Hogy most lapátokra van szükség? Meglehet, de akkor én mivel csapnék az asztalra?!...

— ... Mozgás, Ghitã, kaparj szaporán! De nehogy megint Brassóban kössünk ki! A következô szobrot Arafatnak akarom felállítani, Marosvásárhelyen. Ott már úgyis futkározik egy ilyen muki. Vagy esetleg neked, Kluzsnápokában. Ha kikaparsz nekem egy elnöki fotelt. Hála a lángeszemnek, ebben a félhomályban is remek imázsom és meglátásom van. Ghitã, mindjárt lefokozlak! Hogyan lehetséges ez a provokáció: itt a nagy fehérségben feltûnik egy zöld szemû bolha, piros vérrel?!...

— Vigyázz, Attila, az irány jó, de dolgozz óvatosabban! Tudod, mi a kis lépések hívei vagyunk. Inkább lapátolj kevesebbet, hogy másnak is jusson belôle. És vigyázz, nehogy eltörjön az a nyavalyás lapátnyél, mert nálunk egységben az erô! Miért? MÁÉRT, holnapért...

— Eresszétek hezzánk jönni a szavakat, meg a lámpafényt! Ide, a Székely Nemzeti Tanács küldöttségéhez. Ugye, megmondtuk, a félmunka nem munka?! Mert az autonómiából csak az autónk van meg, hogy a súly egye meg! Ezzel bele es ragadtunk a hóba. Ügyeljsze, Józsi, nehogy elcsapd az irányt, mert ha egyéb, még valamiféle tulipános melegházban kötünk ki! És mifelénk a Nemere nem arra fúj...

*
Mire a hó elolvad, mindenki körülnézhet és megtudhatja, milyen rajthelyzetbe került. Hiszen nemcsak havat, de választási évet is taposunk.

Ördög I. Béla

Az oldalt szerkesztette: Papp Annamária

NAPIRENDEN

Tiltakozás az autonómiatervezet ellen

(4. old.)

A fontosabb Kovászna megyei román pártok kérik a parlamentet, hogy utasítsa el a Székelyföld autonómiájáról szóló törvénytervezetet, és értékelik az RMDSZ vezetôségének a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját.

"A Szociáldemokrata Párt (SZDP), az NLP-DP Szövetség, a Nagy-Románia Párt (NRP), a Román Humanista Párt (RHP) és a Román Nemzeti Egységpárt (RNEP) Kovászna megyei szervezetei határozottan helytelenítik a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezte szeparatista akciókat, a «Székelyföld» regionális autonómiájának követelését", áll a pártok hétfôn kiadott közös közleményében.

A nyilatkozat aláírói elutasítják az SZNT azon szándékát, hogy "az ország szívében" autonóm területet hozzon létre, hangsúlyozva, hogy nem veszik figyelembe, Románia legitim és szuverén módon dönthet belügyekben, összhangban az alkotmánnyal, amelyet a magyar nemzetiségû lakosok is elfogadtak.

"A leghatározottabban kijelentjük, hogy az SZNT-beli szeparatisták és radikálisok próbálkozásai Románia legitim vezetésétôl független parlament, kormány, államfô és a nekik alárendelt intézmények létrehozására vonatkozóan, valamint a magyar nyelv hivatalos nyelvvé tételére a Székelyföldön az alaptörvény elleni súlyos merényletnek tekinthetô, amelyet elítélünk és kérjük az illetékes állami intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket", áll a közleményben.

A Kovászna megyei pártok szerint a területi autonómia létrehozására irányuló próbálkozások ellenkeznek az EU ajánlásaival és a három megye lakosainak érdekeit sértik, mivel nem járulnak hozzá az etnikumközi megértés és együttmûködés légkörének kialakulásához.

Megállapodás a magyar radikálisokkal?

(4. old.)

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) Kolozs megyei szervezetének közleménye szerint Gheorghe Funar "titkos megállapodást köt a Székely Nemzeti Tanácsba (SZNT) tömörülô szélsôségesekkel, és az önmagát Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak (EMNT) nevezô struktúrát alkotó Tôkés-hívekkel, a kölcsönös támogatás reményében". A közlemény szerint Kolozsvár polgármesterét "megbénítja a félelem, hogy elveszíti tisztségét és elôjogait", ezért szövetségre lép a magyar radikálisokkal. Tôkés László püspök, az EMNT elnöke nem kívánt nyilatkozni az ügyrôl, szóra sem érdemesítve a feltételezéseket.

"Így a magyar szélsôségesek vállalják, hogy fokozzák az autonomista kijelentéseket és akciókat, egyrészt hogy a Nagy-Magyarország iránti nosztalgiával közelebb kerüljenek a magyarokhoz, másrészt, hogy táplálják a románság Erdéllyel kapcsolatos aggodalmait. Kolozsvár polgármestere cserében felerôsíti magyarellenes nyilatkozatait és gesztusait, hogy ezáltal indokkal szolgáljon a magyar szélsôségeseknek, hogy hangoztassák veszélyeztetettségüket", áll a közleményben.

Az SZDP helyi szervezete hangsúlyozza, Románia az idén a NATO teljes jogú tagjává válik, továbbá "senki és semmi nem akadályozhatja 2007-es integrációját az EU-ba, ahol a jólét, a tolerancia, a multikulturalitás, a tulajdon, az igazságosság, az egyéni jogok és az igazság az uralkodó értékek".

Csak elmebetegek állíthatnak ilyesmit — reagált Gheorghe Funar az SZDP közleményére, Dan Brudascu nagy-románia párti képviselô szerint pedig a közlemény manipulációs trükk, amely "Vasile Dâncu laboratóriumában" született azért, hogy eltereljék a lakosság figyelmét a valódi gondokról.

A Szabadság érdeklôdésére Tôkés László püspök, az EMNT elnöke elmondta: nem kíván nyilatkozni a hírrel kapcsolatban. — Másfelôl az a feltételezésem, hogy Kolozsvár polgármestere a volt román titkosszolgálatnak és az állampárti totalitárius rendszernek a politikai pluralitásban leosztott maradványa — fûzte hozzá az elnök.

(köllô)

Nem értik az MSZP álláspontját

(4. old.)

A Jobbik Magyarországért Mozgalom felháborítónak és érthetetlennek találja az MSZP elnökének, Kovács Lászlónak a Magyar Állandó Értekezlettel (MÁÉRT) kapcsolatban kifejtett álláspontját, miszerint azért nem kap helyet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) valamint a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) a testületben, mert a szocialisták nem támogatnak egységbontó törekvéseket.

Szerintük az MSZP elnöke és a magyarországi kormány nincs abban a helyzetben, hogy az erdélyi magyarság akaratát felülbírálva jogszerûen döntsön az egység kérdésében. A MÁÉRT a Kárpát-medencei magyarság politikai akaratát megjelenítô testület, s ahogy az anyaországban minden parlamenti párt jelen van benne, úgy természetes, hogy minden érdemi támogatással rendelkezô határon túli magyar erô is képviseltesse magát a keretei között. A képviseletet nem lehet kizárólag a parlamenti jelenléthez kötni, annál is inkább, hogy sem a legerôsebb kárpátaljai magyar szervezet, a KMKSZ, sem a délvidéki magyarság nem rendelkezik parlamenti képviselôvel.

Az EMNT az autonómiára irányuló erdélyi magyar közakaratot megjelenítô testület, az a szervezet, mely az RMDSZ programjában szereplô, de a Szövetség vezetôsége által talonba helyezett kulcsfontosságú magyar nemzetpolitikai követelést, a belsô önrendelkezés elvén nyugvó háromszintû autonómiát ismét a viták középpontjába helyezte. Végre arról szól a politikai kommunikáció, amirôl szólnia kell.

Indokolt lenne tehát az RMDSZ eredeti szellemiségét képviselô EMNT meghívása is. De ha ezt a formalizmus megakadályozná, akkor sem szólhat semmiféle jogos indok a polgármesterekkel és önkormányzati képviselôkkel — tehát választáson szerzett legitimitással — rendelkezô MPSZ kirekesztése ellen. Mindemellett a Jobbik elengedhetetlennek tartja, hogy a MÁÉRT tûzze napirendjére az autonómia kérdését, és alakítson ki erre irányuló Kárpát-medencei szintû nemzetstratégiát.

Parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kérik

(4. old.)

Az NLP-DP Szövetség kéri egy parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását a nemzetközi örökbefogadásokról szóló moratórium megszegésének ügyében; a pártszövetség szerint 2001 és 2003 között több mint ezer romániai gyereket fogadtak örökbe külföldiek.

Emil Boc, a DP ügyvezetô elnöke szerint a vizsgálóbizottság feladata az örökbefogadott gyerekek pontos számának megállapítása, az adopciók jóváhagyási procedúráinak felderítése, illetve a felelôs személyek azonosítása.

Arra a kérdésre, hogy az NLP és a DP rendelkezik-e pontos információkkal arról, hogy bizonyos gyerekek külföldi szervbankokhoz kerültek, amint azt Traian Bãsescu sugallta, Boc elmondta: létezik "ilyen aggodalom és gyanú", és ez az egyik oka a vizsgálóbizottság létrehozására irányuló kérésnek.

"Nem várhatjuk el, hogy az Európai Bizottság tegyen rendet jogi rendszerünkben. A román politikai osztály felelôsségének bizonyítéka lenne a vizsgálóbizottság létrehozása", fogalmazott Emil Boc. Hozzáfûzte: ha az SZDP elutasítja a kezdeményezést, nyilvánvaló, hogy "rejtegetnivalója" van.

A parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásához szükség van a képviselôk egyharmadának támogatására, a testület létrehozásáról szóló határozatot többségi szavazattal kell elfogadni a Képviselôházban.

Együtt az Európai Unió felé

(4. old.)

Az Európai Unió (EU) 2004-es bôvítési hullámából kizárva, Bulgária és Románia reméli, hogy 2007-ben csatlakozhat az unióhoz, ha az Európai Bizottsággal, amelynek mandátuma októberben jár le, sikerül lezárni a feltételekrôl szóló tárgyalásokat, jelenti a France Press hírügynökség.

A hírhez kapcsolódik Mircea Geoanã román külügyminiszter nyilatkozata, miszerint Bukarest és Szófia együtt fogják véglegesíteni a jelenlegi bizottsággal az egyeztetéseket. A bolgár hivatalosságok ugyancsak optimisták e tekintetben: "Fontos, hogy azzal a Bizottsággal zárjuk le a megtett lépéseket, amely szakosodott a bôvítés területén", nyilatkozta Vesselin Valkanov, a bolgár külügyminisztérium európai integrációért felelôs politikusa. Valkanov, üdvözölve az EU jelenlegi írországi elnökségének határozatát, amely "programjába iktatta ezt a célkitûzést", emlékeztetett: "Bulgária érdekelt, hogy a két ország együtt csatlakozzon 2007-ben". A politikus hozzáfûzte: — Amennyiben a két ország közül valamelyik nem lesz felkészülve a csatlakozásra, az a kérésünk, hogy a másiknak ne kelljen várakoznia. Remélem, Romániának sikerül behozni a lemaradást, jegyezte meg Valkanov.

Az a tény, hogy az EU 2004 májusában további tíz tagországgal bôvül, nem okoz aggodalmat a bolgár politikus számára. Véleménye szerint annak ellenére, hogy a tíz ország csatlakozása után "fontos változásokra kerül sor", az unió továbbra is a tagjai között szeretné tudni Bulgáriát és Romániát.

Bulgária a 31 tárgyalási fejezetbôl eddig 26-ot zárt le, szemben Romániával, amely csak 22-ôt tekinthet befejezettnek. Hasonlóképpen fontos elôrelépésnek számít az a tény, hogy Bulgária 2002-ben elnyerte a mûködô piacgazdasági státust, míg Romániának 2003-ban sem sikerült megszerezni ezt az elônyt, annak ellenére, hogy a Bizottság "reális gazdasági haladást" állapított meg.

Ion Iliescu államelnök és Adrian Nãstase miniszterelnök szerint az idei választások semmiképpen nem akadályozhatják a csatlakozási tárgyalásokat, az olyan bonyolultabb fejezeteknél sem, mint az igazságügy, a mezôgazdaság és a környezetvédelem.

Mindezek ellenére Günther Verheugen, az EU bôvítésért felelôs fôbiztosa derûlátó. Mint mondotta: a májusban csatlakozó tíz ország fejlôdésében is 2002-ben megtorpanást jeleztek, ugyanúgy, mint most Románia és Bulgária esetében.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Papp Annamária

KÖRKÉP

Tisztújítás Ördöngösfüzesen

(5. old.)

Élénk érdeklôdés övezte a vasárnap délutánra meghirdetett falugyûlést Ördöngösfüzesen. A gyûlésteremben mintegy 70 személy volt jelen, többen el sem férhettek volna. A nagy érdeklôdés egyik oka talán az volt, hogy négy éve nem tartottak tisztújítást a helyi RMDSZ-szervezetben.

A viharosan indult gyûlés résztvevôi hamarosan a valós problémák megoldási lehetôségeinek felvázolására összpontosítottak. A választást Bitay Levente megyei ügyvezetô elnök vezette. A tisztújítás eredményeként összeállt egy 9 tagú választmány és 3 tagú ellenôrzô bizottság. Új elnököt választott a közgyûlés Debreczeni István személyében, akit munkájában két alelnök, Papp István és Hideg Irma segít.

A gyûlés második felében a résztvevôk Kerekes Sándor megyei alelnököt kérdezték a község égetô problémáiról. A fô témák: a gáz bevezetése körüli bonyodalmak és az ivóvíz bevezetésének lehetôségei.

Végül a helyhatósági választások jelölési kérdései kerültek elô. Ezekre Kulcsár István szamosújvári tanácsos és Bitay Levente megyei ügyvezetô elnök válaszolt.

Torda
Népfôiskola Deák Ferencrôl

(5. old.)

A Tordán már hagyománnyá vált Népfôiskola utóbbi elôadásain igen érdekes "történelemórák" tanúi lehettünk. Egyed Ákos és Csetri Elek történészek, Szabó Zsolt, a Mûvelôdés fôszerkesztôje, valamint a Babes–Bolyai Tudományegyetem újságíró szakos hallgatói tartottak elôadást Deák Ferencrôl, a haza bölcsérôl, valamint az erdélyi fejedelmekrôl. Ezen elôadásokkal ünnepelték a tordai magyarok a Magyar Kultúra Napját.

Egyed Ákos történész, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke pénteken látogatott Tordára, ahol Deák Ferenc és Erdély viszonyáról beszélt a hallgatóságnak. Összefoglalójában szó esett a Magyarország gazdasági fellendülését támogató Széchenyirôl, a politikai fellendülést parancsoló Kossuthról, az Erdélyt reformáló Wesselényirôl, valamint a közjog eszközeivel jobb világot teremteni próbáló Deákról. Utóbbi barátja, Wesselényi révén ismerkedik meg az erdélyi helyzettel: az elmaradottsággal, a nehézkes gazdasági élettel, a sajnálatos etnikai viszonyokkal. Deák így vélekedik Magyarország és Erdély helyzetérôl: "a kettô külön gyenge, együtt erôs lesz." Deák nemcsak ígéri a segítséget, de segíti is Erdélyt, hogy felzárkózhasson, felküzdje magát Magyarország szintjére. Haza és haladás lett ezentúl a jelszó, ez pedig Deák egész életpályájának mottójává vált. 1848. május 30-án Erdélyben megszavazták az egyesülést az anyaországgal. Deák feladata: a megszavazott törvények hatályba léptetése.

Szó esett ugyanakkor a passzív rezisztenciáról, amelynek megteremtôje ugyancsak Deák volt, az Ellenzéki nyilatkozatról, a híres Húsvéti cikkrôl, valamint a Kassandra-levelekrôl.

Az elôadássorozatok további meghívottai Csetri Elek történész-akadémikus, Szabó Zsolt, a Mûvelôdés fôszerkesztôje, valamint a BBTE újságíró szakos hallgatóinak egy csoportja.

Elôadásában Csetri Elek az Erdélyi Fejedelemségek létrejöttérôl, ezek elôzményeirôl, történetérôl, jeles és kevésbé jeles uralkodóiról, ezek cselekedeteirôl, családi háttereirôl beszélt, valamint rögtönzött könyvvásár keretén belül alkotását, az Erdélyi fejedelmek arcképcsarnoka (1541–1690) címû könyvet is ismertette. Sokszínû elôadásában szó esett Erdély címerérôl, a vallásszabadságról, a török hódoltság idejérôl, a Habsburgokról, a magyar néprôl. Mondandóját igen szép gondolattal zárta: "Az államok változnak, a határok változnak, a nép megmarad. Nekünk meg kell maradnunk."

Szabó Zsolt az általa szerkesztett közmûvelôdési folyóiratról beszélt, valamint a gondozásukban megjelent könyvekrôl, amelyeket el is hozott magával a könyvvásárra.

A BBTE hallgatói Deák Ferencrôl értekeztek. Az "öregurat", mint embert és mint a haza bölcsét mutatták be. Ugyanakkor vázolták a nemzetiségi kérdéseket illetô véleményét, valamint azt, hogy miként élt Deák képe a kortársak és a utókor emlékezetében. Mintegy összegzésként, Széchenyi szavaival élve, elmondták, hogy Deák "széplelkû férfiú...mert ô százszorta maga elibe teszi a hazát."

Minden elôadást baráti hangulatú eszmecsere, beszélgetés követett.

Ladányi Emese Kinga

A rendôrség hírei

(5. old.)

Halálos kimenetelû fürdés
A 41 éves tordai L. G. január 20-án megcsúszott a fürdôszobában és fejsérülést szenvedett. Elôbb a tordai kórházba, két napra rá pedig a kolozsvári idegsebészetre szállították. Vasárnap, január 25-én délután fél kettôkor kiszenvedett.

Álmában halt meg
Holtan találták január 24-én, szombaton a magyarszarvaskendi (Cornesti) V. L.-t. A 25 éves fiatalember korábban erôs hûlésre panaszkodott, alvás közben meghalt.

Csalás a raktárban
Több mint félmillió lejes kárt okozott a nagyváradi O. N., a River Caffe ügynöke. A 25 éves férfi ellen csalás alapos gyanújával vizsgálatot indítottak. Az a vád ellene, hogy tavaly június–december között igazoló iratok nélkül adott el árut a raktárból magánszemélyeknek. A kár értéke mintegy 53 millió lej, ebbôl 7 millió megtérült.

Súlyos baleset a monostori piacon
A zord idôjárási körülményeket, havas és jeges utat nem vette figyelembe a tordaszentmihályi (Mihai Viteazul) illetôségû Aurel Mihet. Január 23-án pénteken túl gyorsan hajtott a Padin utcán, és súlyos balesetet okozott. Az 50 éves férfi vezette Citroen betért a Flora piacra, ott azonban a sofôr elvesztette uralmát a kormány fölött, felszaladt a járdára, és elgázolta a 48 esztendôs I. S.-t. A nô éppen bevásárolt, az ütközés következtében súlyos sérülést szenvedett, kórházba szállították.

Biciklitolvaj
A szamosújvári rendôrség azonosította és ôrizetbe vette a 20 éves Felician C.-t, a fiatalembert négyrendbeli kerékpárlopással vádolják. A bicikliknek tavaly augusztus–szeptember között veszett nyomuk. Felician szabadlábon védekezhet a minôsített lopás alapos gyanúja ellen.

(póka)

Szamosújvár
Csôdöt mond a csatornarendszer?

(5. old.)

Az utóbbi napok esôzései, illetve havazásai után ismét napirendre kerültek Szamosújváron a szennyvíz-csatornázással kapcsolatos gondok. A városban egyre több problémát okoz a felesleges víz elvezetése. Fôként a külnegyedekben lepte el az utakat a talajvíz. A Közterület-fenntartó Vállalat szakemberei csupán a tavaly 124 alkalommal szálltak ki különféle meghibásodások miatt. Több központi fekvésû utcában lecserélték a csöveket és felújították a vezetéket. Sok esetben a szennyvízvezeték fedeleinek eltûnése okozott gondot. Tavaly például 27 ilyen fedelet loptak el. Ezeket az ócskavastelepen próbálták értékesíteni. Néhány tolvajt el is kaptak, és pénzbírsággal sújtották ôket.

A hóolvadásra is gondoltak a szamosújvári városatyák. Naponta ellenôrzik a fôvezetéket, és ahol szükséges, szivattyúval oldják meg a felesleges víz elvezetését és a közutak felszabadítását.

Erkedi Csaba

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

GAZDASÁG

A kínálat túlszárnyalja a keresletet a falusi turizmusban

(6. old.)

A hazai falusi turizmusban egyre bôvül a csomagüdülések köre, minden évszakban tucatnyi vidéki ház és villa kapcsolódik be az ágazatba, és mindezek nyomán a falusi turisztikai kínálat kezdi túlszárnyalni a keresletet.

Manapság a külföldi turisták leggyakrabban Máramaros megyébe és az északi bukovinai térségbe látogatnak el, a hazaiak pedig legszívesebben a Rucãr-Bran folyosó településeit és Szeben megyét keresik fel.

Az Országos Falu- és Ökoturisztikai Szövetség (ANTREC) a jövôben az eddiginél jobban kívánja ösztönözni a turizmust Vâlcea és Gorj megyékben, valamint a ma még kevésbé népszerû célállomások esetében. A turisztikai minisztériummal (MTCT) közösen szervezett programok eddig sikeresnek mondhatók.

Az ANTREC statisztikája szerint a szövetség hálózatához tartozó panziók 90 százalékos helykihasználtsággal üzemeltek a téli üdülések idôszakában. A legkelendôbb úti célok közé tartozott Brassó és Szeben megye az ország középsô részében, valamint Suceava megye északon és Prahova megye délen.

Az MTCT által szervezett programoknak és a falusi turizmus különbözô vásárokon történô népszerûsítésének köszönhetôen a turisták száma 2003 decemberében 15 százalékkal nôtt tavalyelôtt decemberhez képest.

Telefondíj-háború

(6. old.)

A magánkézben levô Romtelecom telefontársaság havonta jogtalanul beszedett milliárdokkal, kierôszakolt "ingyenhitelekkel" károsítja meg elôfizetôit — emlékeztetett a román sajtó.

A hazai telefónia területén még mindig gyakorlatilag egyeduralkodó telefontársaság eddig is évek óta rendszeres idôközökben drágította amúgy silány minôségû szolgáltatásait.

Legújabban arra derült fény, hogy a cég "ingyenhitel" kierôszakolásához folyamodott. Minden jogalap nélkül honosította meg azt a gyakorlatot, hogy a legnagyobb fogyasztóitól az utolsó háromhavi díjuk átlagának megfelelô elôleget követel és állít be önkényesen a havi számlán. Mintegy 800 ezer jogi személyrôl van szó.

Ily módon havonta sok tízmilliárd lejnyi "forgótôkére" tesz szert, amelyet kamatmentes hitelként saját céljainak megfelelôen használ fel. Az elôfizetôk csak bírósági eljárással szerezhetik vissza pénzüket, de csak akkor, ha csôdbe mentek. Máskülönben még esetleges hátralékaik fedezésére sem használhatják elôlegként befizetett tetemes pénzüket.

A kérdôre vont Romtelecom azzal mentegette magát, hogy korábban számos cég telefondíj-adósságait csak körülményesen, peres úton tudta behajtani. Több vállalkozás úgy szüntette be tevékenységét, hogy "elfelejtette" kifizetni hatalmas összegû telefondíját. A távközlési minisztérium vizsgálatot rendelt el az ügyben a Romtelecomnál.

A telefontársaság bejelentette: beperelik az országos kommunikációs hivatalt (ANRC), amiért tavaly kétszer is elutasította a Romtelecom összesen mintegy 66 százalékos tarifaemelési igényét. James Hubley, a Romtelecom amerikai vezérigazgatója közölte: az Európai Bizottságot is tájékoztatják arról, hogy az ANRC ezekkel az elutasításokkal megsértette a szabadpiaci szabályokat.

A szakhatóság vezetôi azonban azzal érvelnek, hogy a telefontársaságnak a szolgáltatási díjak nyaklótlan emelésén kívül más, belsô lehetôségei is vannak gazdasági helyzetének javítására.

Regionális tévéhálózatot alapít egy szerb milliomos
Románia is a "behálózandó" országok listájára kerül

(6. old.)

Az egész délkelet-európai térséget lefedô televíziós hálózat megalapítására készül egy szerbiai milliomos.

Bogoljub Karic, a BK vállalatbirodalom elnöke és alapítója bejelentette, hogy február végén Belgrádban aláírják a szerzôdést a Balkan News Network (BBN) nevû tévéhálózat megalapításáról. Karic közölte a Tanjug belgrádi hírügynökséggel, hogy a rendszer kiterjed majd a volt Jugoszlávia egykori tagköztársaságaira, valamint Romániára, Bulgáriára, Albániára, Görögországra és Törökországra. Karic szerint a tévéhálózat létrehozásával a balkáni térség lakói olcsóbban férhetnek majd hozzá jó minôségû szolgáltatáshoz.

A 12 millió eurós alaptôkével létrejövô BBN székhelye az Európai Unióhoz tartozó Görögországban lesz. A tévéhálózat márciusban kezdené meg a mûködést, gazdasági, politikai és kulturális tematikájú mûsorokat sugározna 65 millió fôs balkáni távközlési piacra.

A Milosevics-érához erôsen kötôdô Bogoljub Karicot Szerbia leggazdagabb üzletemberei között tartják számon. Az általa vezetett BK-csoportnak — a rövidítés a Karic Fivérek szóösszetétel kezdôbetûit takarja — kiterjedt vállalkozásai mûködnek Szerbia-szerte, de a vállalatbirodalomnak számos külföldi érdekeltsége is van, állítólag csak Oroszországban 17 cége mûködik.

Szállodaépítési láz Temesváron

(6. old.)

Jelentôs fellendülés figyelhetô meg a szállodapiacon Temesváron annak nyomán, hogy az utóbbi években külföldi és hazai nagyvállalatok kezdtek el mûködni a nyugat-romániai városban. A temesvári szállodák a tranzit-turizmusra és a konferencia-szervezésre összpontosítanak.

Az utóbbi ötéves idôszakot tekintve a szállodaállomány 35 új egységgel, összesen 650 szállodai szobával bôvült. Az új egységek többségükben háromcsillagos hotelek, amelyekben a szobák száma 20 és 60 között változik. 2004 végére elkészül az Athénée hotel is, amelynek felépítése 2 millió euróba kerül.

1995-ben még csak hat szálloda mûködött Temesváron, mindegyik 1989 elôtt épült. A temesvári szállodaipari építkezések összértéke az utóbbi öt évben elérte a 15–20 millió eurót.

Valutaárfolyamok
Január 26., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 700/41 050

32 200/32 600

153/157

Január 27., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 40 968 lej, 1 USD = 32 630, 1 magyar forint = 156 lej.

Egymásra panaszkodnak a szomszédok

(7. old.)

Tavaly a kolozsvári polgármesteri hivatalhoz több mint 5 ezer írásos vagy szóbeli panasz érkezett — tudtuk meg az intézmény képviselôitôl. Minodora Fritea, az ellenôrzô osztály igazgatója arról számolt be, hogy legtöbben a törvénytelen építkezések és parkolások, a birtok határának megsértése, a zöldövezetek, játszóterek tönkretétele, a szemétlerakók állapota, a bárok, diszkók okozta zaj miatt keresték meg a városházát.

Ezeken kívül az ellenôrzô hivatal munkatársai a csókáknak az örök vadászmezôkre küldésével, a koldusok összegyûjtésével is foglalkoztak. Tavaly 3,1 milliárd értékben róttak ki büntetéseket, a befolyt pénz 2 milliárd lej.

— Sajnos, a szomszédok egyre gyakrabban jelentik fel egymást. Hol a zaj miatt, hol pedig azért, mert megsértik a tulajdonukat — mondta Minodora Fritea.

Az igazgató arról is beszámolt, hogy különös panaszok is érkeztek a városházára. Egy Dolj megyei polgár például a polgármesteri hivatal tudomására hozta, hogy olyan technológiát fejlesztett ki, amely segítségével a villamosenergia ára 300 lej/kwh lenne. Válaszában a polgármester javasolta neki, hogy forduljon az illetékes bukaresti intézményekhez.

K. O.

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az olasz Serie A-ban Fabio Ravanelli gólja sem segített a Perugián, a kilenc nappal ezelôtt leigazolt 22-szeres válogatott csatár vezetést szerzett az UEFA-kupában is érdekelt gárdának, ám két perccel a lefújás elôtt a Siena fordítani tudott. Az AS Róma botlott az Udinese ellen, Milánóban nem csak ezért és az 5–0-s sikerért ünnepeltek: Paolo Maldini 520. alkalommal lépett pályára az AC Milan színeiben az Il Calcióban, s ezzel egy klubban ô játszotta a legtöbb bajnokit az országban. Korábban Giuseppe Bergomi volt a csúcstartó, aki 519-szer szerepelt az Internazionaléban. Különlegesség az Empoli–Juventus mérkôzésen: Rocchi és Trezeguet is mesterhármast ért el, így alakult ki a döntetlen.

A 18. forduló erdményei: Siena–Perugia 2–1, Sampdoria–Reggina 2–0, AC Milan–Ancona 5–0, AS Róma–Udinese 1–1, Chievo–Brescia 3–1, Lecce–SS Lazio 0–1, Modena–Milánói Internazionale 1–1, AC Párma–Bologna 0–0 és Empoli–Torinói Juventus 3–3.

Az állás:
1. AS Róma 18 13 4 1 37–8 43
2. AC Milan 17 13 3 1 33–8 42
3. Juventus 18 12 4 2 41–21 40
4. Inter 18 9 5 4 29–13 32
5. AC Párma 18 9 5 4 26–19 32
6. Lazio 18 10 2 6 26–21 32
7. Sampdoria 18 7 6 5 22–20 27
8. Udinese 18 7 6 5 21–19 27
9. Chievo 18 7 4 7 21–22 25
10. Siena 17 5 6 6 26–21 21
11. Bologna 18 5 6 7 19–24 21
12. Brescia 18 4 7 6 27–32 19
13. Modena 18 4 6 8 14–24 18
14. Reggina 18 3 8 7 16–30 17
15. Empoli 18 3 4 11 14–33 13
16. Lecce 17 3 3 12 19–35 12
17. Perugia 18 0 10 8 20–33 10
18. Ancona 18 0 5 13 7–35 5

• A Serie B 24. fordulójában: Ascoli–Cagliari 1–1, Atlanta–Fiorentina 1–1, Catania–Venezia 3–0, Livorno–Albinoleffe 3–0, AC Palermo–Salernitana 0–2, Pescara–Como 1–1, AC Torinó–Avellino 2–2, Treviso–Genoa 1–0, Triestina–Messina 1–1, Vicenza–Piacenza 0–1 és SSC Nápoly–Verona 2–2. A Ternana–Bari összecsapást hétfôn játszották, lapzárta után ért véget.

A táblázaton:
1. Atalanta 24 11 13 0 33–16 46
2. Ternana 23 13 5 5 36–22 44
3. Palermo 24 11 9 4 32–18 42
4. Piacenza 24 11 7 6 24–19 40
5. Messina 24 9 11 4 32–24 38
6. Livorno 24 9 11 4 30–22 38
7. Cagliari 24 9 8 7 40–28 35
8. Torinó 24 8 10 6 33–25 34
9. Catania 24 9 7 8 32–26 34
10. Treviso 24 8 10 6 28–25 34
11. Triestina 24 8 9 7 32–32 33
12. Salernitana 24 9 6 9 22–24 33
13. Ascoli 24 8 8 8 30–30 32
14. Fiorentina 24 7 11 6 27–30 32
15. Pescara 24 7 9 8 20–27 30
16. Albinoleffe 24 7 7 10 22–31 28
17. Vicenza 24 5 11 8 20–23 26
18. Verona 24 5 10 9 28–33 25
19. Nápoly 24 3 16 5 16–23 25
20. Venezia 24 4 11 9 19–27 23
21. Bari 23 5 7 11 24–32 22
22. Genoa 24 4 10 10 19–32 22
23. Como 24 4 8 12 17–31 20
24. Avellino 24 1 10 13 21–37 13

• A spanyol Primera Division 21. játéknapjának eredményei: Real Madrid–Villarreal 2–1, Albacete–Atletico Madrid 1–1, Celta Vigo–Real Sociedad 2–5, Espanyol Barcelona–Real Betis Sevilla 1–2, Málaga–Valladolid 2–3, Racing Santander–Real Murcia 3–2 (Guerrero mesterhármasával), FC Valencia–Osasuna 0–1, Real Zaragoza–Real Mallorca 1–3, FC Sevilla–FC Barcelona 0–1 és Athletic Bilbao–Deportivo La Coruña 1–0.

A sorrend:
1. Real M. 21 14 4 3 40–21 46
2. Valencia 21 13 5 3 36–15 44
3. Deportivo 21 12 4 5 36–17 40
4. Atl. Madrid 21 10 5 6 29–24 35
5. Osasuna 21 8 9 4 22–16 33
6. Villarreal 21 9 6 6 28–24 33
7. Barcelona 21 8 7 6 28–26 31
8. Bilbao 21 8 6 7 25–25 30
9. Santander 21 8 5 8 28–29 29
10. Valladolid 21 7 8 6 26–28 29
11. Sociedad 21 7 6 8 27–32 27
12. Mallorca 21 8 3 10 27–36 27
13. Betis 21 6 8 7 27–24 26
14. Málaga 21 8 2 11 26–30 26
15. Sevilla 21 6 7 8 28–25 25
16. Albacete 21 6 4 11 23–27 22
17. Celta 21 4 9 8 30–39 21
18. Zaragoza 21 5 5 11 20–31 20
19. Espanyol 21 4 2 15 17–38 14
20. Murcia 21 1 10 10 19–35 13

• Angliában a hét végén az FA Kupa került elôtérbe. A 4. forduló eredményeibôl: Scarborough (területi bajnokság)–Chelsea 0–1, Arsenal–Middlesbrough 4–1, Birmingham City–Wimbledon (II. osztályú) 1–0, Portsmouth-Scunthorpe (IV.) 2–1, FC Liverpool–Newcastle United 2–1, Wolverhampton Wanderers–West Ham United (II.) 1–3 (a házigazdák gólját Ionel Ganea lôtte), Northampton (IV.)–Manchester United 0–3, Manchester City–Tottenham Hotspur 1–1 és Everton–Fulham 1–1. Utóbbi két mérkôzést megismétlik, egyébként a gyôztesek továbbjutottak.

• A Francia Kupa 2. fordulójának eredményeibôl: Bayonne (IV. osztá- lyú)–Girondins Bordeaux 1–0 — hosszabbítás után, AJ Auxerre–Montpellier 2–0, Bourg–Peronnas (III. osztályú)–Olympique Lyon 0–5, Olympique Marseille–Paris Saint-Germain 1–2 — hosszabbítás után, Dijon (III.)–RC Lens 2–1, Toulouse–Nice 0–0, 11-esekkel 5–4, Croix Savoie (IV. osztályú)— Rennes 0–2, Valenciennes (III.)–AS Monaco 0–0, 11-esekkel 1–4 és Fontenay-le-Comte (IV.)–Nantes 0–3.

(pja)

Elhunyt Fehér Miklós

(8. old.)

A magyar labdarúgó-válogatott és a portugál SL Benfica Lisszabon csatára a Vitoria Guimaraes elleni bajnoki mérkôzés hosszabbításában összeesett a pályán, majd a kórházba szállítást követôen meghalt.

A 24 éves futballistát José Antonio Camacho vezetôedzô a 60. percben cserélte be. Fehér a ráadásban kapott egy sárga lapot, majd mosolyogva tett két lépést, aztán lehajolt, megfogta két térdét, s összerogyott.

Csapattársai azonnal odarohantak hozzá, s egyikük tartotta a fejét, nehogy Fehér lenyelje a nyelvét. A csapatorvosok újraélesztéssel próbálkoztak. Eközben — mint az a televíziós közvetítésbôl kiderült — a két együttes játékosai és a szurkolók is döbbenten, könnyeikkel küszködve figyelték az eseményeket. Többen térdre rogytak, s imádkozni kezdtek. Camacho futballistáival együtt zokogott.

A játékvezetô azonnal lefújta a mérkôzést, amelyet így Fehér csapata 1–0-ra megnyert.

Lejkó Dezsô, a magyar labdarúgó-válogatott volt orvosa nem tud arról, hogy szívproblémái lettek volna Fehér Miklósnak.

— Négy éve ismertem ôt, elôbb az utánpótlás-válogatottnál, majd a felnôttek között foglalkoztam vele, de ilyen jellegû problémái nem voltak — mondotta Lejkó. — Nem tudok arról sem, hogy szervi bajokra vagy keringési problémákra szedett volna gyógyszert.

Lejkó Dezsô szerint nem a labdarúgók túlzott fizikai megterhelése következtében történhetett a tragédia.

— Más sportágakban is hasonló a fizikai megterhelés. Az elmúlt két évben én két hasonló esetrôl hallottam a labdarúgásban, az egyik éppen egy magyar játékossal történt. Az élvonalbeli játékosok rendszeres orvosi vizsgálatokon esnek át. A válogatott összejövetelein mindig megbeszéltük, ki milyen gyógyszert szedett, erre az esetleges doppingvizsgálatok miatt is szükség van — mondta az orvos.

A Fehér Miklóséhoz hasonló eset tavaly június 26-án rázta meg a sportvilágot, akkor a Konföderációs Kupán Marc-Vivien Foe kameruni játékos vesztette életét a pályán. Dárdai Pál, a Hertha Berlin SC válogatott középpályásának öccse, Balázs szintén a pályán hunyt el, 2002. július 20-án, egy felkészülési tornán. A Barcs futballistájának a szíve nem bírta a terhelést.

Afrikai Nemzetek Kupája

(8. old.)

Guinea egygólos gyôzelmet aratott a Kongói Demokratikus Köztársaság felett a szombaton kezdôdött labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája A-csoportjában. Ugyanebben a kvartettben egy nappal korábban a nyitómérkôzésen a házigazda Tunézia 2–1-re nyert Ruanda ellen.

A C-csoportban Egyiptom egygólos hátrányból fordított, míg az elmúlt két alkalommal gyôztes Kamerun nagy meglepetésre csak döntetlent ért el.

Eredmények:

A-csoport, 1. forduló: Guinea–Kongói Demokratikus Köztársaság 2–1 (Camara — 68. és Feindouno — 81. perc, illetve Masudi — 35. perc).

C-csoport, 1. forduló: Egyiptom–Zimbabwe 2–1 (Abdelhamid — 58. és Barakat — 63. perc, illetve Ndlovu — 46. perc) és Kamerun–Algéria 1–1 (Mboma — 43. perc, illetve Zafour — 52. perc).

AUTÓSPORT
Monte-Carlo rali

(8. old.)

A francia Sébastien Loeb megismételte tavalyi sikerét a 72. Monte-Carlo-ralin, a világbajnokság idénynyitó futamán.

A pontversenyben 2003-ban második, Citroen Xsara WRC-vel versenyzô pilóta nagy fölénnyel, 1:12.6 perccel utasította maga mögé az észt Markko Märtint (Ford Focus WRC), aki vasárnap megelôzte a belga Francois Duvalt (Ford Focus WRC). A címvédô norvég Petter Solberg csak a hetedik helyet tudta megszerezni.

SAKKSAROK
Lékó a második helyen végzett Wijk aan Zee-ben

(8. old.)

Lékó Péter sötéttel döntetlent ért el a klasszikus világbajnoki címet védô orosz Vlagyimir Kramnyik ellen a hollandiai Wijk aan Zee-ben rendezett sakk szupertorna 13., utolsó fordulójában, így holtversenyben az angol Michael Adamsszel a második helyen végzett. A viadalt a tavaly is gyôztes indiai Viswanathan Anand nyerte.

A veretlenül végzô magyar nagymester — aki idei teljesítményével megismételte eddigi legjobb (2000) szereplését a hollandiai viadalon — az utolsó körben a 65. lépés után egyezett ki ellenfelével a remiben. Lékó a parti során gyaloghátrányba került, így bravúrosnak is minôsíthetô, hogy végül megmentette a fél pontot. A két játékos a tervek szerint idén megküzd egymással a világbajnoki címért.

A végeredmény: Anand 8,5 pont, Lékó, Adams 8–8, Topalov, Bologan 7,5–7,5, Kramnyik, Van Wely, Barejev 6,5–6,5, Akopjan, Szirov, Szvidler 6–6, Csong, Szokolov 5–5, Timman 4.

TENISZ
GS Ausztráliában: Meglepetések nélkül

(8. old.)

Véget ért Andrei Pavel sikersorozata: a 4. forduló, a 3. helyen kiemelt Juan Carlos Ferrero jelentette a végállomást Melbourne-ben. Pavel egy játszmát nyert a spanyol ellen, 2 óra és 47 perces küzdelem után emelt fôvel távozhatott az Australian Open küzdelmeitôl.

A nyolcaddöntôben meglepetésre kiesett Mark Philippoussis: a 10. helyen kimelt ausztrál sztárt a marokkói Hisam Arazi búcsúztatta három játszmában, 1 óra 45 perc alatt.

Eredmények, nyolcaddöntôk:

Férfiak: Juan Carlos Ferrero (spanyol, 3. kiemelt)–Andrei Pavel 6:4, 3:6, 6:3, 6:2, David Nalbandian (argentin, 8.)–Guillermo Canas (argentin) 6:4, 6:2, 6:1, Hisam Arazi (marokkói)–Mark Philippoussis (ausztrál, 10.) 6:2, 6:2, 6:4, Roger Federer (svájci, 2.)–Lleyton Hewitt (ausztrál, 15.) 4:6, 6:3, 6:0, 6:4.

A negyeddöntô párosítása: Andy Roddick (amerikai, 1.)–Marat Szafin (orosz), Andre Agassi (amerikai, 4.)–Sebastian Grosjean (francia, 9.), Arazi–Ferrero, Nalbandian–Federer.

Nôk: Kim Clijsters (belga, 2.)–Silvia Farina Elia (olasz, 20.) 6:3, 6:3, Ansztaszija Miszkina (orosz, 6.)–Chanda Rubin (amerikai, 9.) 6:7 (3), 6:2, 6:2, Patty Schnyder (svájci, 22.)–Nathalie Dechy (francia, 29.) 6:2, 6:4, Lisa Raymond (amerikai, 25.)–Tatjana Golovin (francia) 6:2, 6:0.

A negyeddöntô párosítása: Justine Henin-Hardenne (belga, 1.)–Lindsay Davenport (amerikai, 5.), Amelie Mauresmo (francia, 4.)–Fabiola Zuluaga (kolumbiai, 32.), Schnyder–Raymond, Clijsters–Miszkina.

KÉZILABDA
6. férfi Eb — Szlovénia
Négy döntetlen az utolsó csoportmérkôzéseken

(8. old.)

Vasárnap este befejezôdtek a kontinentális bajnokság csoporttalálkozói. Az összecsapások egy kivétellel szorosak és kiegyensúlyozottak voltak, ezt bizonyítja a négy döntetlen eredmény is. Az utolsó pillanatig bizonytalan volt Magyarország mérkôzése is a házigazdák ellen, közel ötezer szurkoló biztatta a szlovéneket, megnehezítve a Skaliczki László-legénység dolgát. Óriási csata után döntetlen lett a vége, bár a magyarok a 60 perc nagy részében 2–3, sôt az elsô félidôben még négy góllal (10–6) is vezettek. Csatasorba állt Nagy László is, a Spanyolhonban idegenlégióskodó kézilabdázó 9 találatot ért el. Rendkívül eredményesen játszott a beállós Mezei (5 gól), Diaz biztató kezdet után visszaesett, de így is, akárcsak Iváncsik, 4 góllal járult hozzá a "terméshez". Nem hagyható szó nélkül az ismét remek formában védô Szathmári hálóôr, aki nemegyszer lehetetlennek tûnô dobásokat hárított. Külön kiemelhetô a spanyol bírói kettôs korrektsége is.

Az európai szövetség (EHF) fegyelmi bizottsága és bírósága is elutasította a spanyol férfi kézilabda-válogatott pénteki óvását, ezzel jóváhagyta a szlovéniai kontinensbajnokság elsô fordulójában játszott, Horvátország elleni mérkôzés végeredményét.A B-csoport csütörtöki rangadóját a világbajnok horvátok 30–29-re nyerték, ám a gyôztes találatot szinte a találkozó végét jelzô dudaszóval egyidôben — a spanyolok szerint az után — lôtte Ivan Balics. A bírók azonban a heves reklamálások ellenére megadták a gólt. Az EHF az ítéletek után lezártnak tekinti az ügyet.

Eredmények és a táblázatok:

A-csoport, Velenje: Svájc–Ukrajna 25–22 és Oroszország–Svédország 30–27.

A csoport végeredménye: 1. Oroszország 6 pont, 2. Svédország 4, 3. Svájc 2, 4. Ukrajna 0.

B-csoport, Ljubljana: Portugália–Horvátország 32–32 és Dánia–Spanyolország 24–20.

A csoport végeredménye: 1. Horvátország 5 pont, 2. Dánia 4, 3. Spanyolország 2, 4. Portugália 1.

C-csoport, Celje: Izland-Csehország 30–30 és Szlovénia–Magyarország 29–29 (13–14)

A csoport végeredménye: 1. Szlovénia 5 pont (100–90), 2. Magyarország 5 (91–83), 3. Csehország 1 (88–97), 4. Izland 1 (87–96).

D-csoport, Koper: Németország–Franciaország 29–29 és Szerbia-Montenegró–Lengyelország 38–29.

A csoport végeredménye: 1. Franciaország 5, 2. Szerbia-Montenegró 4, 3. Németország 3, 4. Lengyelország 0.

A hétfôi szünnap után kedden a középdöntô mérkôzéseivel folytatódik az Európa-bajnokság. A csoportokból az elsô három helyezett jutott tovább, magukkal hozzák az egymás elleni eredményeket. A beosztás:

A középdöntô csoportjai:

I-es csoport:

1. Oroszország 3 pont (58–47), 2. Horvátország 3 (56–54), 3. Svédország 2 (62–54), 4. Dánia 2 (49–46), 5. Svájc 0 (49–54), 6. Spanyolország 0 (44–63).

II-es csoport: 1. Magyarország 3 pont (59–54), 2. Szlovénia 3 (66–62), 3. Franciaország 3 (52–49), 4. Szerbia-Montenegró 2 (48–49), 5. Németország 1 (55–57), 6. Csehország 0 (58–67).

Magyarország válogatottjára már kedden nehéz feladat vár, ugyanis a franciákkal kell összemérniük tudásukat.

(radványi)

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -