2004. november 8.
(XVI. évfolyam, 262. szám)

Nemzetközi figyelmeztetést kapott Bukarest
Az elmegyógyintézeti rendszerben mélyreható reformokra van szükség

(1. old.)

Kozmetikázás helyett mélyreható reformokra szorulnak a romániai elmegyógyintézetek — állapították meg az Amnesty International (AI) szakemberei. Errôl a kérdésrôl Ivan Fiser, a közép-európai helyzetet kutató szakember beszélt egy hét végi szemináriumon. Kifejtette: a kormány idén májusban foganatosított reformintézkedései fontosak az elmegyógyintézetek helyzetének javítása szempontjából, azonban ezek nem elegendôek ahhoz, hogy az egész rendszerben tapasztalt gondokat felszámolják. (Részletek a 4. oldalon)

Önkormányzati Konferencia Kisbácsban

(1., 4. old.)

A Kolozs megyei RMDSZ szombaton tartotta Önkormányzati Konferenciáját, amelynek során tisztújításra is sor került. A napirendi pontok között politikai beszámoló, az Önkormányzati Tanács leköszönô elnökének értékelôje, az új vezetôség megválasztása szerepelt, majd a települések képviselôi beszámoltak a legsürgôsebb, megoldásra váró gondokról. Az eseményre rányomta bélyegét a közelgô választások hangulata: a kampánybeszédek sem hiányoztak.

Kónya-Hamar Sándor Kolozs megyei RMDSZ-elnök, a konferencia levezetôje elmondta: ez az elsô alkalom, hogy a június óta elöljárói tisztséget viselô önkormányzati tagok összegyûlnek. A szünetelô önkormányzati találkozókat a nyári vakációval és az elôválasztásokkal magyarázta. Nagy Zsolt, az RMDSZ kampányvezetôje köszöntô beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a közelgô választásoknak nagyobb a tétje, mint valaha: parlamenti képviselet nélkül a magyarság azt kockáztatja, hogy vajdasági testvérei sorsára jut, akiknek nap mint nap küzdeniük kell az ôket érô atrocitásokkal. Sok múlik azon, hogy milyen erôvel tudjuk képviseltetni magunkat, érdekeinket a román döntéshozatalban.

Kerekes Gábor gazdaságért felelôs alelnök hangsúlyozta: nem várhatjuk felkészületlenül az uniós csatlakozással óhatatlanul bekövetkezô gazdasági változásokat. A piaci versenyben helyt kell állni, ugyanakkor a településeknek ki kell használniuk az infrastruktúrafejlesztésre kínálkozó lehetôségeket. Erre 2 milliárd euró áll az ország rendelkezésére, ezeket az alapokat azonban csak színvonalas pályázatokkal lehet elnyerni. A községeknek, falvaknak társulniuk kell és kistérségként pályázni, így van a legnagyobb esélyük arra, hogy támogatáshoz jussanak. Hatalmas szerepe van az ilyen jellegû képzéseknek, hiszen a pályázatírási szabályok rendkívül szigorúak és szakszerû felkészültséget kívánnak.

Pállfi Zoltán, az Önkormányzati Tanács leköszönô elnöke szerint a jövôben a korábbinál nagyobb hangsúlyt kell fektetni az önkormányzatok összefogására, a magyar polgármesterek és alpolgármesterek találkozóját gyakrabban meg kell szervezni.

A hozzászólók közül Mátis Jenô hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi polgármesterek, alpolgármesterek mandátumuk egy részét az Európai Unió tagjaiként fogják letölteni. Ez nem kis kihívás és a felkészülést idejében el kell kezdeni, meg kell szervezni a kistérségeket, hogy reális eséllyel pályázhassanak strukturális alapokért.

A meghívott 192 polgármesterbôl, alpolgármesterbôl és tanácsosból hatvanan hiányoztak, így a konferencia 132 jelenlévô önkormányzati taggal határozatképes volt. Megszavazták: a vezetôség a korábbi 7 taggal szemben idéntôl 11 tagú lesz, egy elnökkel és két alelnökkel. Ugyanakkor határoztak arról is, hogy a 11 helybôl hatot az egyes régiók képviselôinek biztosítanak, a fennmaradó öt hely elosztásáról titkos szavazással döntöttek.

Az eredmény a következô lett: Nádas mentét Fekete P. P. János, Szamos mentét Ferenczi István, Aranyos mentét Kolozsi Ernô, Kalotaszeget Szentandrási István, Mezôséget Czéghér István, Kolozsvárt és környékét Molnos Lajos képviseli.

A fennmaradó helyek eloszlása a következô: (a 102 leadott szavazatból 8 érvénytelen volt), Boros János (78), Székely István (70),TörökBálint (62), Kerekes Sándor (61), Pethô Zsigmond (59). Minthogy a konferencia azt is megszavazta, hogy három igazolatlan hiányzás a tisztség visszavonásával egyenlô, a jövôben a póttagok (Boldizsár Zeyk Zoltán, Mátis Jenô, Deák Ferenc) is szerephez juthatnak.

Az újonnan megválasztott vezetôség jelölte ki tagjai közül az elnököt, alelnököket és országos küldötteket: elnök Kerekes Sándor, alelnökök Molnos Lajos és Török Bálint, küldöttek az elnökön és alelnökökön kívül Pethô Zsigmond és Szentandrási István. A konferencia egyöntetû igennel szavazott egy, az anyaországhoz intézett felhívás megfogalmazásáról, amelyben a kettôs állampolgárság egyértelmû igénylése áll majd.

A kettôs állampolgárság valamiféle elégtétel, történelmi jogorvoslat szerepét töltené be a Trianont leginkább megszenvedô erdélyi magyarság számára, ugyanakkor életbe léptetésével nem kell attól tartani, hogy az erdélyiek elözönlenék Magyarországot — tette hozzá Kónya. Ahogy a magyar-igazolvány, a kettôs állampolgárság is elsôsorban szimbolikus értékû. Az Önkormányzati Konferencia utolsó pontjaként a települések vezetôi tolmácsolták a választópolgárok kéréseit, gondjait. Úgy tûnik, az elterelô utak megoldatlan kérdése, a földek és ingatlanok nehézkes visszaszolgáltatása a leggyakoribb panaszok.

F. I.

Kétmilliárd forint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek

(1. old.)

A magyar kormány a 2005-ös költségvetésébôl 2 milliárd forintot különít el a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatására — jelentette be vasárnap Marosvásárhelyen Bálint Pataki József, a Határontúli Magyarok Hivatalának elnöke. A pénzt az egyetem nagyváradi, kolozsvári, marosvásárhelyi és csíkszeredai tagozatainak bôvítésére fordítják. A marosvásárhelyi beruházás Románia egyik legmodernebb kampusza lesz. Az új épületet eddig 85%-ban építették fel, március 31-én fejezik be, és benne az oktatás jövô év február 27-én kezdôdik el.

Marosvásárhely ismét filmfesztivál-lázban

(1., 2. old.)

Tizenkettedik akalommal szervezték meg Marosvásárhelyen az Alter-native rövidfilmfesztivált. Noha a tulajdonképpeni versenyprogram csütörtökön kezdôdött, a Kultúrpalota kapui már szerdán megnyíltak Robert Ralston Jó utat! és Dan Pita A nap hôse címû nagyjátékfilmjeivel. Ahogyan a tavaly a lengyel kulturális életbe nyerhettek betekintést a résztvevôk, idén cseh filmekkel és moziplakátokkal színesedett a fesztivál. Gáspárik Attila mûvészeti igazgató reméli, hogy jövôre sikerül ugyanígy a francia kortárs mûvészetet is bemutatni.

A fesztivál kétségtelenül évrôl évre sûrûsödik és komolyodik. Erre utalnak a számadatok is: míg tavaly 57 alkotás került versenybe 30 ország 412 jelöltjébôl, idén kereken 60 kisfilmet kellett a zsûrinek végignéznie — ezeket az elôzsûri 34 ország 444 beküldött alkotásából válogatta ki.

Az említett komolyodás nem a humor eltûnését jelenti, sôt. Már a tavaly érezhetô volt az animációs filmek elôtérbe kerülése, de idén aztán valósággal dúskálhattunk a poénosabbnál poénosabb rajzfilmecskékben. A tapsból ítélve a közönség kegyeit az egyperces gegek nyerték el a leginkább.

Az elôzô évekhez hasonlóan idén szintén gazdag volt a versenyen kívüli program is. Koncertek, mozgásszínház, fesztiválkocsma újból volt, esténként pedig nagyjátékfilmeket tekinthetett meg a nagyérdemû — sokan csak ezért csôdültek be a fesztiválra. A néhány cseh film között volt volt jó néhány magyarországi film romániai premierje is. Fliegauf Benedek Dealerje a rendezô elôzô filmje, a Rengeteg érzésvilágát viszi tovább egy súlyos, nyomasztó történetben. Noha már különféle külföldi fesztiválokon bizonyított, itt mintha a drogos nem nyerte volna el a közönséget osztatlan sikerét. Török Ferenc Szezonja sokkal könnyedebb mûfajban fogant, Hajdú Szabolcs Tamarája már némi abszurddal és halandzsával is él, az abszolút közönségsiker viszont a néhány erôltetett poén ellenére is a Magyar Vándor volt. Román filmként még Titus Muntean Vizsgája szerepelt. A film a romániai kommunizmus napjaiba kalauzol vissza minket, ahogy egy borzalmas gyilkosságot próbálnak egy fiatal taxisofôr nyakába varrni, állítólag Ceausescu személyes kérésére…

Szombat este pedig a zsûri is hírt adott magáról. Fischer István (Németország), Groó Diana (Magyarország), Hatházi András (Románia), Titus Muntean (Románia) és Alice Ruzickova (Csehország) számára nem lehetett egyszerû a választás és bírálás, de nyerteseknek lennie kell, így született meg az alábbi lista.

A zsûri különdíja és a Magyar Független Film és Videószövetség által felajánlott ajándékcsomag Florin Piersic Jr. Advertising címû filmjét illette. A sajátos humorú, fekete-fehér alkotás a mindennapok gondjait helyezi kontrasztba a globalizálódó világ reklámcentrikusságával.

A Magyar Filmlaboratórium díja, az 500000 ezer forint értékû laboratóriumi munkálat a magyarországi Pálfi Szabolcs Sárga busz címû animációs filmjének jár. A magyar falusi életet kedvesen parodizáló munkában feltûnik maga Rákóczi, amint Kassa felé buszozva balesetet szenved.

A közönség másik kedvence, a Félnapos forradalom (Boborul) Caragiale hasonló címû mûvébôl készült. Radu Vasile Igazság igen eredeti módon, Caragialera ráharapve keverte a rajzolt és filmezett technikákat Victor Rebengiuc passzoló narrációjára. Az alkotók a Duna Mûhely díját vihették haza (félmillió forint értékû gyártási kapacitás).

Üdítô színfolt volt a fesztiválon az egyik nyertes rövidfilm alkotója, Nurit Sharett izraeli színésznô-rendezô, aki a díjkiosztón az erdélyi és izraeli mindennapi problémák hasonlóságára mutatott rá. Személyazonosság címû filmje balkotásával, a 99% Bukaresttel megosztva kapták meg a Radio Romania Cultural díját. Az Illyés közalapítvány díját is két alkotás kapta. A Taps (angolul Csapok) címû film feliratánál a közönség reflexbôl tapsolni kezdett, de aztán nem bánta meg. A másik, a 21-es belsô címû animációs film egy összehálózott, nyomasztóan cyberpunk világott mutatott be, ahol a falnak is füle van (szó szerint).

A Maros megyei Madisz díját és egy tollat kapott Simó Sándor-emlékdíjként a svéd elsôfilmes Marten Klingbers, Viktor és testvérei címû filmjével. Viktor békebíróként próbál funkcionálni két fivére közt, de a szeg ettôl függetlenül mindig kibújik a zsákból és a családi hétvége csaknem tragédiába torkollik. Marosvásárhely város díját a brit Daniel Greaves kapta. Apróságok címû rajzfilmje a mindennapokba csempészett némi abszurdot, a közönség hatalmas derülésére.

A fesztivál nagydíját, a Román Nemzeti Filmintézet által felajánlott 30 millió lejt vihette haza a belga Micha Wald. Alice és én címû filmje a színészi játékra és a jelenetekben rejlô humorra épít. Simon kedves fiú, nénikéjét és három másik öreg zsidó hölgyet visz el kocsikázni — pénzért. Közben Alice telefonon szakít vele, ennek viszont fültanúi az öregasszonyok, akik kéretlenül is kioktatják a fiatalembert. Ô pedig nem sokáig bírja cérnával…

Jakab-Benke Nándor

Boc a sztrájk beszüntetését szorgalmazza

(1. old.)

Kolozsvár polgármestere, Emil Boc vasárnap közleményt hozott nyilvánosságra, melyben szolidáris a közalkalmazottak sztrájkjával, de szerinte a kolozsvári polgármesteri hivatalban dolgozóknak fel kellene hagyniuk a munkabeszüntetéssel, mert az érzékenyen érinti az ártatlan helyi lakosságot. A polgármester hétfôre tárgyalásra hívta meg a Civitas szakszervezet vezetôit, hogy a több mint egyhetes sztrájkot elmozdítsák a holtpontról.

A helyi közigazgatási szakszervezetek országos fôtitkára, Dumitru Bobinã szerint nem lehet szó a sztrájk beszüntetésérôl, mert azt országos szinten hirdették és valósították meg. "A megoldást a kormánytól kell várni. Nem Kolozsvár polgármesterének kell bennünket a beszüntetésre ösztönöznie" — mondotta, hozzátéve még, hogy az áprilistól elkezdett elsô tiltakozó megmozdulásoktól máig sem teljesítették a követeléseiket.

Bãsescu Nãstasét provokálja

(1. old.)

A PNL+PD Szövetség elnökjelöltje a hét végén ismét nyilvános vitára hívta ki legfontosabb ellenfelét, Adrian Nãstasét, akirôl azt nyilatkozta, hogy kerüli a kettesben történô megmérettetést. "Biztos vagyok abban, hogy minden jelöltnek megvan a joga a kihívásra, de én készen állok lemondani a többi ellenféllel való vitának kijáró idômrôl, csakhogy Adrian Nãstaséval találkozhassam" — nyilatkozta Traian Bãsescu. Ô elképzelhetônek tartja az államfôi tisztségért való harcban a második fordulót, de nem tartja valószínûnek, hogy rajtuk kívül másoknak is esélyük lenne eljutni abba a versenyfázisba.

Friis: "Fenntartani a gazdasági növekedést!"

(1. old.)

"Romániának tisztában kell lennie azzal, hogy csak a gazdasági stabilitás fenntartásával, az alacsony inflációszinttel, és fegyelmezett valutáris-fiskális politikával képes folytatni eddigi gazdasági növekedését" — nyilatkozta Jakob Wegener Friis, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi fôigazgatója. Szerinte az évi 5-6%-os növekedés nem tartható a végtelenségig, és az országnak szembe kell néznie a lakosság elöregedésével is. Be kell fejezni a ráfizetéses állami vállalatok privatizálásának kampányát, és meg kell javítani a jogi kereteket.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

RADNÓTI MIKLÓSRA EMLÉKEZÜNK címmel szervez elôadást november 10-én, szerdán, délután 5 órától a Római Katolikus Nôszövetség Szent Rafael köre (Szentegyház/Iuliu Maniu utca 2., I. emelet). A szövegeket írta, a verseket válogatta Seres Zsófia, közremûködik Szôcs Judit. A két karodban címû verset dr. Lengyel Lóránd zenésítette meg, és Török Tünde adja elô.

FISCHER ISTVÁN Németországban élô erdélyi filmrendezô Rémálmok nyomában címû dokumentumfilmjét mutatják be november 10-én, szerdán este 7 órakor a Tranzit Házban, a rendezô jelenlétében. A neves rendezô Randolph L. Braham, Désrôl New York-ba elszármazott világhírû történésznek és politológia egyetemi tanárnak, a New York-i City University érdemes professzorának portréfilmjét készítette el. A forgatási színhelyek Braham professzor életútjának legfontosabb állomásai voltak: Erdélyben Dés, Páncélcseh és környéke, az Egyesült Államokban New York és Forest Hills nevû negyede, Magyarországon pedig Nyíri (Észak-Magyarország), a zempléni hegyek és Budapest. A belépés díjtalan, minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

112 — Sürgôsségi zöld szám

(2. old.)

Kolozs megyében is üzembe helyezték azt a telefonközpontot, amelyen keresztül közös hívószámmal riasztható a rendôrség, a mentôszolgálat vagy a tûzoltóság. Hasonlóképpen az országban eddig még hét megyében létesítettek ilyen szolgálatot. A 112-es szám nonstop és ingyenesen, de csak a fenti célokért hívható. Hat hónapig párhuzamosan mûködik még a három másik régi telefonszám, utána viszont csak ez a közös marad érvényben.

Az Balassi elôtt való fôhajtás

(2. old.)

Négyszázötven évvel ezelôtt jött a világra a magyar nyelvû irodalom elsô nagy klasszikusa, Balassi Bálint. A kalandos életû költônek, akiben, többek között, a magyar udvari költészet megteremtôjét is tisztelhetjük, nem adatott meg a lehetôség, hogy mûveit nyomtatásban lássa, versgyûjteménye és Szép magyar komédiája csupán kéziratos formában maradt ránk. Bizonyára sokak számára ismerôs szerelmi költészete, de ugyanúgy megénekelte a vitézi élet szépségeit, és istenes énekei is megkapóak.

A Balassi évforduló alkalmából állította össze Egyed Emese a Magyar Irodalomtudományi Tanszék vezetôje a Boldog azki akarsz lenni életedben címû Balassi-fantáziát, amelyet a kolozsvári Állami Magyar Színházban tekinthettek meg az érdeklôdôk vasárnap délelôtt. A THÉ-TRUPP Egyetemi Irodalmi Színjátszó csoport elôadása, amelynek tervezôje és rendezôje szintén Egyed Emese volt, felidézte a költô korának hangulatát, felelevenítve mûveit. Dicséretes gesztus a színjátszó csoport részérôl a költô emléke elôtti fôhajtás.

A születésnapi évforduló alkalmából délután kerekasztal-beszélgetésre került sor a Babes–Bolyai Tudományegyetem Filológia Karán.

(köllôkata)

Turnézik a Pantagruel sógornôje

(2. old.)

Miután a Román Színházi Szövetség (UNITER) által a 2003-as év Legjobb elôadásának díjára jelölt produkció szeptember elején Cognacban járt, hétfôn a Silviu Purcãrete által rendezett Pantagruel sógornôje több mint egy hónapig tartó turnésorozatra indult.

November 4-én a Bayonne-i (Franciaország) Scène Nationale-ban került bemutatásra a Kolozsvári Állami Magyar színház, a nagyszebeni Radu Stanca Színház és Nemzetközi Színházi Fesztivál, valamint a Lyon-i Silviu Purcãrete Társulat közös produkciója. Ezt követôen, november 12-én a Seyne-sur-mer-i Európa Színházban mutatják be Purcãrete különleges "gasztronómiai improvizáció"-ját.

A következô állomás Chatillon, ahol november 18-án, 19-én és 20-án kerül bemutatásra a nagy hírnévnek örvendô nemzetközi produkció.

A turnésorozat decemberben Portugáliában folytatódik, ahol a portói PONTI 04 elnevezésû Európai Színházi Unió Fesztiválján december 2-án, 3-án és 4-én mutatják be a Rabelais-ihlette nagyprodukciót. A fesztiválnak ez lesz a záró elôadása. Bár a Kolozsvári Állami Magyar Színház, illetve a koprodukció másik tagja, a Szebeni Színház nem tagja az uniónak, a fesztiválon való részvétel egyben lehetôséget teremt arra, hogy tárgyalni lehessen arról, hogy még Románia Európai Uniós csatlakozása elôtt a színház belépjen az Európai Színházi Unióba.

Gazdag szamosújvári képzômûvészeti élet

(2. old.)

Amióta Szamosújvár központjában átadták az új képgalériát, az örmény kisváros képzômûvészei tevékenyebbeknek tûnnek. Nem véletlenül, hiszen a korszerû teremben sokkal jobb kiállítási lehetôségek nyílnak számukra.

Ezekben a napokban zárult a helyi képzômûvészeti szövetség tizenhárom tagjának közös kiállítása, amely nagy sikernek örvendett. Közben a szomszédban található Municípiumi Könyvtárban megnyílt Calapod Tudor fôiskolai hallgató grafikai tárlata. Az angol nyelvszakos egyetemista huszonhat portrét mutat be a közönségnek.

A kiállítások szervezése mellett a Szamosújvári Képzômûvészeti Szövetség nagy hangsúlyt fektet a fiatal festôk és szobrászok továbbképzésére. A Lengyel Márton által vezetett szakkört jelenleg harminc fiatal tehetség látogatja. Ôk december elején mutatják be alkotásaikat. Ugyancsak az év végén nyitják meg a hagyományos karácsony elôtti üvegikonkiálltást.

Erkedi Csaba

Lapról lapra
Unitárius közlöny

(2. old.)

A tartalomból: Sándor Krisztina: Hûvös reggeleken; Mint egy inga...Dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológussal J. Orbán Erika beszélget; Pap Mária: A kudarc anatómiája; "Lelkizés" vagy korszerû lelki nevelés? Beszélgetés Czire Szabolccsal, az unitárius lelkészképzés keretében folyó lelki nevelés új koordinátorával; Író és pap, nyomdász és serfôzô; Heltai Gáspár halálának 430. évfordulóján nagyszabású emlékezô rendezvény helyszíne volt az Unitárius Egyházi Központ; Erdélyi unitáriusok egy remonstráns lelkésznô, C. M. Geels szemüvegén keresztül (J. Orbán Erika); Sepsikôröspatak unitárius temploma 200 éves; Öröm és remény: Templomszentelés Erdôszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson.

Firka
A kettes szám tartalmából: Fizika: A digitális fényképezôgép — X.; Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek — II.; Emberközeli és interdiszciplináris fizikatanítás; Alfa-fizikusok versenye; Kitûzött fizika feladatok; Megoldott fizika feladatok; Kutatás — II.

Kémia: A magyar kémiai szaknyelv kialakulásáról; Érdekességek a kémiai elemekrôl; Kitûzött kémia feladatok; Megoldott kémia feladatok; Híradó.

Informatika: Névadási, kódolási konvenciók.; Honlap-szemle; Érdekes informatika feladatok; Kitûzött informatika feladatok; Híradó

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Felejtés — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfôn minden elôadás.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Fahrenheit 9/11 — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: szombat–kedd: 12.30, 15, 17.30, 20; szerdán: 12.30, 15, 20; csütörtökön: 12.30, 15, 22.30; kedvezménnyel kedden minden vetítés, csütörtökön 22.30 órától. Ondskan — svéd bemutató. — Vetítések idôpontja: pénteken: 12.30, 15, 17.30, 20, 22.30; szombat–szerda: 22.30; kedvezménnyel 22.30 órától.

MÚVÉSZ-EURIMAGESnovember 10–13: Brit filmek fesztiválja: 10-én 18 órától: Wimbledon; 11-én 20 órától: Young Adam; 12-én 20 órától: Principles of Lust; 13-án 20 órától: 16 Years of Alcohol.

GYÔZELEM — Arthur király — ismétlés. — Vetítések idôpontja. 14, 18.30, 23; Már megint bérgyilkos a szomszédom — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16.30, 21.

FAVORIT — Van Helsing — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.15, 19.30; kedvezménnyel csütörtökön minden elôadás.

DÉS

MÛVÉSZ — A tûzben edzett férfi — amerikai. — Vetítések idôpontja: nov. 5–7: 16.30, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap: 21.30 órától; nov. 8–11: Orient Express — román. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel hétfôn minden elôadás.

TORDA

FOX — Egy makulátlan elme örök ragyogása — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19; Shrek 2 — bemutató. — Vetítések idôpontja: 15.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Stepfordi feleségek — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19, 21; csütörtökön zárva.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — A halál záloga — amerikai. — Vetítések idôpontja: 12.30, 15, 17.30; pénteken, szombaton, vasárnap 22.30; kedvezménnyel: 12.30 órától és hétfôn minden elôadás.

DACIA B-TEREM — Neveletlen hercegnô 2 — Eljegyzés a palotában — amerikai. –Vetítések idôpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órakor, kedvezménnyel kedden minden elôadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Riddick — Kezdôdik a csata — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától és hétfôn minden elôadás.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

November 10-én, szerdán este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. — CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

November 14-én, vasárnap este 8 órakor: Szép fehérség — stúdióelôadás. (A BBTE Színmûvészeti Tanszék IV. éves hallgatóinak vizsgaelôadása). Rendezte: Uray Péter.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

November 11-én, csütörtökön este fél 7 órakor: Verdi: Rigoletto — bemutató. Vezényel: Selmeczi György m. v. Rendezte: Selmeczi György m. v. — Bemutató bérlet.

November 14-én, vasárnap de. 11 órakor: Hary Béla: Hófehérke és a hét törpe. Vezényel: Hary Béla. Rendezô koreográfus: Mindrutiu Mihail.

ROMÁN OPERA

Ma, november 8-án, hétfôn este 7 órakor: Radu Bacaliu: Jacques vagy a behódolás — egyfelvonásos opera; Dan Voiculescu: A kopasz énekesnô — egyfelvonásos vígopera.

November 12-én, pénteken este 7 órakor.

Loewe: My faire Lady.

ZENE

(2. old.)

ZENEAKADÉMIA

Ma, november 8-án, hétfôn este fél 7 órakor: Szonáta-est. Közremûködik: Petre Baciu (gordonka), Valentin Ivanof (zongora). Mûsoron: Bach: II. D-dúr szonáta; Beethoven: III. A-dúr szonáta; Brahms: II. F-dúr szonáta.

Az oldalt szerkesztette: Ördög I. Béla

VÉLEMÉNY

Farkas Imre id. ügyvezetô jelentése a kolozsvári helyzetrôl és a város "keresztelô" ünnepségérôl.
Bukarest, 1974. október 16.

(3. old.)

(Folytatás a november 4-i lapszámunkból)
Kapcsolatunk szerint a Kolozs megyei lakosság nagy része egyáltalán nem lelkesedik annyira a román államfôért, mint azt a propagandaszervek beállítják. A szólásszabadság és a demokrácia szerintük csak az elnök által hangoztatott szólam, a gyakorlatban egyáltalán nem érvényesül. Az emberek elfásultak, nem érdeklik ôket a "közügyek", ezenfelül teljesen meg vannak félemlítve. Nem mernek bírálni, mert még élénken emlékeznek arra, hogy Duca Aurel megyei elsôtitkárt és Sós Manea Károlyt, akkori megyei gazdasági titkárt, milyen rövid úton váltotta le Ceausescu, amikor az elôzô látogatásakor tartott aktívaértekezleten nem értettek egyet az ötéves terv 4 és fél év alatti teljesítésével, sôt, felszólalásaikban kimutatták ennek lehetetlenségét.

Az új megyei vezetôk természetesen erôsen szorgalmazzák a határidô elôtti tervteljesítést, ennek azonban nincs sok realitása, és szinte nyíltan beszélik, hogy a teljesítésrôl szóló adatok, a fôtitkárnak küldött jelentések hamisak.

Az emberek egymás között sokat beszélnek — elítélôen — a pártfôtitkár különbözô látogatásain "nagy szakértelemmel" adott tanácsairól, melyeket ki is gúnyolnak, de nem mernek nem végrehajtani s állásukat féltve az értekezleteken, és gyûléseken meghunyászkodnak, tapsolnak. Több történet forog közszájon, pl. arról, hogy egy új mûegyetemi építkezést a város "egyetemi központjából" — mely a város külsô részén fekszik — áthelyeztetett a város közepébe, azzal az indokkal, hogy a mûegyetemi oktatás legyen szorosan összekötve a gyakorlattal, azaz az éppen folyó nagy építkezés mellett. Csak éppen arra nem gondolt, hogy az adott építkezés 1-2 év múlva befejezôdik s akkor az ô érvei alapján az egyetemet mindig vándoroltatni kellene, az újabb építkezések területére.

Különösen nagy az elkeseredés a kolozsvári magyarság körében. Sorsukat teljesen kilátástalannak tartják; a pártprogram s majd a kongresszusi határozatok nyomán — attól tartanak, fokozódni fog a nemzetiségi elnyomás. Panaszkodnak, hogy egyre szûkül az anyanyelvükön való iskolázás lehetôsége, s aki csak teheti, kivándorol, disszidál Nyugatra, vagy megpróbál áttelepülni Magyarországra, esetleg Izraelbe.

Valóban, az utóbbi idôben egyre többen érdeklôdnek "barátilag és bizalmasan" nagykövetségünk munkatársaitól, milyen feltételekkel lehetne Magyarországra települni, s keresik rokonaikat, akik befogadnák ôket, vagy ürügyül szolgálhatnak az áttelepülésre.

Ma délben, október 16-án lezajlott a kolozsvári nagygyûlés, Ceausescu és felesége jelenlétében. A szokásoktól eltérôen már a tegnap esti tv-adásban bejelentették, hogy egyenes adásban közvetítik a nagygyûlést kb. 11,30-kor. Kb. félórás késéssel kezdôdött a nagygyûlés, s a szokásos Ceausescut dicsôítô felszólalások és üdvözlések után a pártfôtitkár kb. másfél órás beszédet mondott. Ebben nagyon gyakran megbotlott a nyelve, feltûnôen akadozott, egyes részeknél ismételt, mint aki nagyon fáradt, dekoncentrált, ideges. A tv-adásból és a rádióból is megfigyelhetô volt, mennyire erôszakolt az ünneplés, az emberek gyakran megzavarodtak, nem tudták, mikor tapsoljanak, s a legtöbb esetben csak gyér, szórványos volt az éljenzés.

Maga a beszéd, mint várható volt, hangsúlyozottan foglalkozott a dákoktól kezdve Románia történelmével, az ismert eszmék alapján. Hivatkozott Dózsa, Hóra és Kloska, meg a többi "román" szabadságharcos küzdelmeire, kiemelve, hogy a román nép évszázadok óta harcol önállóságáért, függetlenségéért; kitért az e földön élô népek összefogásának szükségére, úgy a múltban, mint a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom fölépítésében. Többszörösen emlegette "Cluj-Napoca" múltját és jövôbeni fejlôdésének távlatait. A nemzetiségi kérdést, a tôle megszokott módon, a marxista elvek szerint megoldottként említette. Foglalkozott az új programtervezettel, a gazdasági és társadalmi jólét fejlesztésével, valamint a külpolitikával. Ennek keretében kiemelte a szomszédos szocialista országokkal, név szerint a Szovjetunióval és a MNK-gal való jó viszonyt. Kihangsúlyozta a román külpolitika ismert elveit, hogy minden országgal igyekszik a jó kapcsolatok fejlesztésére, társadalmi berendezkedésére és nagyságára való tekintet nélkül, síkra szállt az államközi kapcsolatok új alapelvekre helyezéséért. Ismét aláhúzta, hogy az egyes szocialista országok sikerei (értsd: Románia) az egész szocialista tábort erôsítik. Beszédében többek közt elítélte a "történelemhamisítókat" is. Ez alkalommal ünnepélyesen aláírták azt az okmányt is, amely Kolozsvár nevét Drobeta-Turnu-Severin mintájára Napoca-Cluj-ra módosította, utalva évezredes dák múltjára.

Dr. Farkas József id. ügyvivô

MOL, az MSZMP KB Külpolitikai Osztálya iratai, M-KS 288. fond, 1974, 32. csomó, 10. ô. e., 170–173. hitelesített másolat. A jelentést megküldték Aczél Györgynek, Óvári Miklósnak, Pullai Árpádnak, Orbán Lászlónak, Berecz Jánosnak és Kornidesz Mihálynak.

Politikai sokszínûség vagy diverzió?

(3. old.)

Kibújt hát a szög a zsákból. Bebizonyosodott, hogy a Magyar Polgári Szövetség minden korábbi ígéretével ellentétben politikai pártként indulni készült a novemberi parlamenti választásokon, függetlenül ennek következményeitôl.

Megkérdezheti valaki, ugyan bizony mi kifogásolhatni való van ebben, hiszen a demokrácia feltételezi a politikai sokszínûséget, a többpártrendszert?

Mindez így igaz, azonban mégis ez az út a hazai magyarság számára járhatatlan! Számolni kell ugyanis azzal, hogy a parlamentbe való bejutásunknak csak akkor van esélye, ha egységesen, egy zászló köré tömörülve járulunk a szavazóurnákhoz. Ha megosztottak vagyunk, ha szavazataink szétszóródnak több párt között elveszítjük a választásokat.

Ma tehát itt és most nem úgy tevôdik fel a kérdés, hogy az RMDSZ vagy a Polgári Szövetség jelöltjei jutnak-e be a parlamentbe, hanem úgy, lesz-e egyáltalán magyar parlamenti képviselet?

Bárki számára nyilvánvaló, hogy a Polgári Szövetség nem lett volna és nem képes összeszedni a parlamentbe való bejutáshoz szükséges 5% szavazatot. A magyar szavazatok egy részének elvonásával azonban olyan helyzetet teremthet, hogy az RMDSZ sem éri el a bejutási küszöböt.

Némely külföldi tanácsadók, illetve politikai kibicek azzal nyugtatgattak bennünket, hogy nem is olyan nagy baj, ha az RMDSZ kibukik a parlamentbôl, sôt. Elvégre mit ért el annyi év alatt?

Kinek nem baj, a kibiceknek?

Nem akarjuk felújítani a vitát arról, hogy a nemzetiségi jogok tekintetében az a bizonyos pohár már félig vagy csak félig van.

Lehet arról vitatkozni, hogy az RMDSZ jól képviselt-e bennünket. Egy azonban bizonyos, mindaddig, míg parlamenti képviseletünk van, olyan tényezô vagyunk, amellyel belföldön is, külföldön is számolni kell, s messzire hangzik a szavunk. Még ha a parlament számunkra csak politikai szószék lenne, még ha minden igényünket el is utasítanák, akkor is szükségünk lenne parlamenti képviseletre, hogy legalább világgá kiálthassuk bajainkat. Azonban az elmúlt 14 év csatározásai nem is voltak hiábavalóak, hiszen mégiscsak visszaadták a közbirtokossági erdôk nagy részét, egyházi iskolaépületeket, van egy tûrhetô közoktatási törvény, nyilvános nyelvhasználati jog s nem utolsósorban éppen az RMDSZ közbelépése nyomán is kerül sor a nyugdíjak újraszámolására. Vagy kérdezze meg ki-ki magától, mi történt volna akárcsak tíz évvel ezelôtt is, ha a magyarság egy tömeggyûlésen nemzeti zászlókkal s a Himnuszt énekelve jelenik meg?

Az a tény, hogy a Magyar Polgári Szövetség most is, miután eldôlt, hogy önálló politikai erôként nem vehet részt a parlamenti választásokon, tovább folytatja az RMDSZ elleni vádaskodásait, s más pártok listáin induló saját jelöltjei mellett korteskedik, azt bizonyítja, hogy a magyar parlamenti képviselet ellen tör.

Olyan hangokat is lehet hallani, hogy mindezért az RMDSZ csúcsvezetôsége a bûnös, mert a Polgári Szövetségben megvolt az együttmûködési szándék. Ugyan bizony milyen együttmûködésre?

Miután az elmúlt évek során egyre intenzívebben folyt a lejáratási kampány, miután csak az egy apagyilkossággal nem vádolt RMDSZ vezetô szervek s választott vezetôk ellen kifogytak az olyan jelzôkbôl, mint "nemzetárulók, labancok, kriptokommunisták stb." csak annyit igényelnek, hogy az RMDSZ mondjon le a parlamenti befutó helyek jó részérôl, legalább tízrôl, s akkor ôk majd "együttmûködnek".

És ha nem? Ha nem, akkor tovább folyik a lejáratási kampány, a diverzió, s a Polgári Szövetség "egyéni" jelöltjei olyan politikai párt színeiben indulnak, amelynek semmi esélye sincs a parlamenti képviseletre, tehát a rájuk leadott szavazatok kárba vesznek. Illetve mégsem, mert arra mégiscsak jók, hogy megkérdôjelezzék az RMDSZ bejutását a parlamentbe, vagyis ne legyen parlamenti képviseletünk. Ez politikai sokszínûség? Nem, ez politikai diverzió!

Mi van e mögött a magatartás mögött, féktelen egyéni ambíció és hatalomvágy, bosszú? Ez is, az is, ma azonban már ennél is többrôl lehet szó.

Fel kell tenni a kérdést; kinek az érdeke, hogy a hazai magyarság parlamenti képviselet nélkül maradjon? Kinek használ ez? A legsötétebb, legreakciósabb román soviniszta erôknek! Ennek tudatában kell részt venni a választásokon, s az RMDSZ listáira adni szavazatunkat, még akkor is, ha fenntartásaink vannak az RMDSZ eddigi tevékenységével kapcsolatban. Ez a Romániai Magyar Dolgozók Egyesületének kiérlelt álláspontja. Úgy gondoljuk, hogy a meggyôzôdésünkkel minden, a jövôbe tekintô felelôsen gondolkodó, magyar egyetérthet.

Nagy Károly

Szavazás a kettôs állampolgárságról — harangfélreveréssel kíséri az MSZP, az SZDSZ

(3. old.)

Ismét elfogta a fene nagy aggódás az MSZP-s elvtársakat. No meg az SZDSZ-eseket is, hiszen egy követ fújnak. Mégpedig azért, mert, mint mondják, a határon túli magyaroknak adandó magyar állampolgárság beláthatatlan következményekkel jár. Ôk tudják. Mindig is tudták. Például Kovács elvtárs, a kérdés nagy szakértôje. 1997-ben, a magyar–román alapszerzôdés aláírása elôtt kijelentette, nem hajlandó feláldozni a határon túli kétmillió magyarért Magyarország érdekeit. Amikor viszont szóba került a kettôs állampolgárság, szerinte mi, határon inneni határon túliak, egybôl megszaporodtunk: elôbb három-, majd három és fél milliónyian lettünk. És akkor föltette a nagy kérdést: akik megkapják, hol adóznak, hol szavaznak, hol teljesítik majd katonai szolgálatukat?

Horn Gyula, a kérdés másik kiváló szakértôje viszont arra volt kíváncsi, mi lesz a magyar egészségüggyel, amikor az immár magyar állampolgársághoz jutott határon túliak elözönlik a magyarországi egészségügyi intézményeket?

Szóval, elvtársak, rendkívül súlyos következményei lehetnek, mi több, lesznek, ha e kérdésben az innen határon túli, ott határon inneni magyar állampolgárok igennel szavaznak a december 5-i népszavazáson. Képzeljük el, amikor az IGEN után az erdélyi magyarság, csecsszopótól aggastyánig, munkástól földmûvesig, tanulótól tanárig, vállalkozótól parlamenti képviselôig, egy emberként szedi a sátorfáját, és elözönli Magyarországot. Mi lesz ennek a szegény sorsüldözte országnak az egészségügyével, munkaerôpiacával, oktatásügyével? Amint Gyurcsány elvtárs, az új miniszterelnök kérdezte. Persze nem mulasztotta el megadni a választ: egyszerûen összeroppan.

Szerencsére az MSZP-nek olyan szakemberei vannak, akik idôben felhívják a figyelmet a leselkedô vészre. Mint 2001 decemberében a fô diplomata ("23 millió román fogja elözönleni Magyarországot"), a fô-fô pufajkás ("21 millió román özönli el Magyarországot"), a tolvajnyelvet kiválóan ismerô hölgyemény ("a Vatikán Prodistól és Strasbourgostól egész Európát le akarja nyúlni és be akarja kebelezni. Méghozzá elképesztô gyorsasággal és agresszivitással.").

Ilyen elôzmények után mi várható? Világos, az egyenes folytatás. Elôjött tehát az úttörô vezérbôl lett sipító szolgálatos, mert az is van nekik, s azt mondja, hogy a legutóbbi felmérés szerint a magyar állampolgárság birtokában minden harmadik 18 és 35 év közötti határon túli magyar Magyarországra telepedik. Ô tudja. Mert minden harmadik megmondta. De csak neki. Egyedül. És sipítozva szörnyen aggódik, mi lesz, ha Magyarország, a magyarság fájának törzse, az iszonyú tehertôl összeroppan. Második Trianon, elvtársak! Ezért felhívja az MSZP rokonszenvezôit, december 5-én szavazzanak nemmel.

Igaz is, minek nekünk magyar állampolgárság? Hiszen mi nem magyarok vagyunk, hanem románok. Ezt már Kádár elvtárs idején megmondták az ott határon inneniek. Ôk tudják. Mint például az a határôr, aki egy busz utasait emígy vette számba: Szabó János — román, Pálffy Márton — román, Kiss Péter — román, Strohschneider Patrick — magyar, Safranovics Rikarda — magyar stb.

Pedig már-már úgy nézett ki, hogy az MSZP élén bekövetkezett nemzedékváltással új szelek támadnak a baloldalon. Amint pengették, olyan, hogy most aztán Orbánék köthetik a felkötni valójukat. Itt van például az új elnök, Hiller István. Ô majd megmutatja. Egy alkalommal elmondta a Napkeltében, hogy évekkel ezelôtt Pozsgay Imre föltette neki a kérdést: tulajdonképpen mit keres ô ebben a… a társaságban. Mármint az MSZP-ben. Nos, Pozsgay erôst tévedett. Mert igenis van mit keresnie. Azok után, hogy a kettôs állampolgárságról Kuncze Gáborral egyezkedve kijelentette, erre csakis nemmel kell szavazni.

Szóval Hiller elvtárs sem különb a Deákné vásznánál. Fiatalítás ide, nemzedékváltás oda, nem hagy fel a kádári hagyománnyal. Mert ennek az a lényege, hogy elvtársak, ne avatkozzunk a szomszédos országok belügyeibe, ne sértsük az ottani elvtársak érzékenységét. És a Magyar Szocialista Munkáspárt-cégtábla lecserélése ellenére emellett híven kitartanak. Mert felelôs politikát kell folytatni. Bizony. Ezért herélték ki a magyar–román alapszerzôdést, ezért támadták a státustörvényt — ami nekik eszükbe se jutott —, ezért belezték ezt ki amint hatalomra jutottak, ezért szeretnek bennünket legalább úgy, mint ablakos a hátraesést, ezért mondta azt Medgyessy Péter, hogy az Orbán-kormány túlszeretett bennünket, ezért szeretnek bennünket kényszeredetten. Amúgy fogcsikorgatva. De ezt sem testvéri vagy rokoni összetartozásból. Csupán azért, mert az Antall- meg az Orbán-kormány után már nem táncolhatnak vissza teljes mértékben. Ahogy szívük szerint szeretnék.

És most kapóra jött a költségvetés — általuk elôidézett — fokozódó hiánya: alaposan meg lehet nyirbálni a határon túliaknak juttatott támogatást. Fôleg az Erdélyi Magyar Tudományegyetemét, amit ugyebár annak az izé… Orbán Viktornak köszönhetünk.

Úgy állunk tehát, hogy mindegy, ki van az MSZP és kormánya élén, Kovács László vagy Hiller István, Horn Gyula, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc, ki a fô inkvizítor, ki a fô pufajkás, ki a fiatal, ki az öreg. Mert egy a kutya a farkával. Persze, a sírig hû szövetségesekrôl, a szekértoló vagy talán éppenséggel -húzó SZDSZ-es elvtársakról se feledkezzünk meg. Ôk is ugyanabban a csónakban eveznek.

Persze, szót sem szól egyetlen elvtárs sem arról, hogy a határon túliak döntô többsége megelégszik a magyar útlevéllel, és nem akar áttelepedni, hogy nem akarja lerohanni a magyar munkaerôpiacot, a magyar betegellátást, a magyar iskolákat. Különben is ezt törvényben lehet szabályozni. Harangfélreverés helyett errôl tájékoztassák az elvtársak a magyar választókat!

Meg arról a "borzasztó veszélyrôl", ami sunyi módon eddig is "fenyegette" a szegény mostohaanyaországot: azt, hogy az a sok magyar orvos, mérnök, tanár, mûvész, kiváló szellemi és kétkezi munkás, egyszóval szakember, aki az utóbbi, mondjuk húsz évben a határon túlról a határon innenre telepedett, ugye, megveszekedett vasába sem került Magyarországnak.

Asztalos Lajos

Az oldalt szerkesztette: Balló Áron

NAPIRENDEN

Nemzetközi figyelmeztetést kapott Bukarest

(4. old.)

Az idén májusban az emberi jogok védelméért küzdô neves nemzetközi szervezet a román kormányhoz elküldött jelentésben aggodalmának adott hangot a romániai elmegyógyintézetekben kezelt betegek ellátásával kapcsolatban. A szóban forgó dokumentumban az AI konkrét javaslatokat tett a helyzet javításáért. Felhívta a hatóságok figyelmét, hogy a kórházakban a páciensek személyes jogait gyakran megsértik, mivel a betegek nyomorúságos körülmények között élnek, és nem részesülnek megfelelô kezelésben.

Bukarest intézkedése azonban nem számolta fel a létezô gondokat, ezt bizonyítja, hogy a nemzetközi szervezethez továbbra is aggodalomra okot adó információk érkeznek. Az AI azt veti a kabinet szemére, hogy nem rendelkezik átfogó átalakítási koncepcióval. Szerintük egyedüli megoldás az lenne, ha a Románia által is elismert nemzetközi érvényû emberi jogokat az elmebetegek esetében is alkalmaznák.

Fiser kifogásolta, hogy a kormány erôfeszítései kizárólag a létezô hat elmegyógyintézetre terjednek ki, ezért közölte: szívesen látnák, ha az egészségügyi minisztérium a többi kórházban is felmérné a körülményeket, valamint a kezelés minôségét. A nemzetközi szervezet azt sem nézi jó szemmel, hogy újabb kórházakat akarnak létesíteni Romániában, mivel ez ellentmondana annak az egy éve elindított országos tervnek, amely a betegek társadalmi újrailleszkedését célozta meg. — Úgy gondoljuk, hogy az emberi jogok védelme az elmegyógyintézeti rendszer mélyreható és teljes átalakítástól függ. A kórházak helyzetét messzemenôen elhanyagolták az elmúlt években, ezért felszólítjuk a hatóságokat: vegyék figyelembe az AI javaslatait, és alkalmazásukat részesítsék maximális elônyben — mondta Fiser.

Összefognak az esküdt ellenségek?

(4. old.)

Román vezetô politikusok nyilatkozataiban elôször merült fel annak a lehetôsége, hogy a kormányzásra legnagyobb eséllyel pályázó két választási szövetség együtt vezesse az országot az év végi parlamenti választások után. A hét végén Octav Cozmâncã, a Szociáldemokrata Párt ügyvezetô elnöke közölte: az SZDP munkahipotézisként több kormányzási lehetôséget vesz figyelembe, ezek közé tartozik a Nemzeti Liberális Párt egyik csoportjával kötött egyezség is.

Cozmânca szerint nagyon fontos, hogy a választások után az EU-csatlakozás miatt stabil kormánya legyen az országnak. Cãlin Popescu Tãriceanu, az NLP elnöke diverziónak nevezte és határozottan cáfolta Cozmâncã kijelentését. A helyhatósági választások eredményei alapján komolyan felmerült annak a veszélye, hogy nem lehet a parlament többségének bizalmát élvezô kormányt alakítani januártól.

Román–magyar rendôrségi megállapodás

(4. old.)

A Hargita Megyei Rendôrparancsnokság vezetôsége együttmûködési megállapodást kötött a Hajdú-Bihar megyei rendôrséggel a határon átnyúló bûnözés visszaszorításáról.

Radu Moldovan fôfelügyelô, a Hargita megyei rendôrség vezetôje sajtótájékoztatón közölte, a Hajdú-Bihar Megyei Rendôrfelügyelôséggel kötött protokollum a két intézmény között két évvel korábban létrejött együttmûködés folytatása, fôként a határon átnyúló bûnözés felszámolása kérdésében. "Igen sok Hargita megyei lakos dolgozik Magyarországon, vagy utazik a szomszédos országba, a magyar kollégák pedig segítségünkre lehetnek az esetleges bûnözôk azonosításában", mondta Radu Moldovan. Halmosi Zsolt ezredes, Hajdú-Bihar megyei rendôrfônök kifejtette: nagyon fontos a két megyei rendôrség közti tapasztalatcsere és együttmûködés, mivel "a bûnözés nem ismer határokat". Halmosi ezredes szerint a különös figyelmet érdemlô problémák között van a terrorizmus, a szervezett bûnözés, valamint a kábítószer- és embercsempészet elleni harc.

Haider-stop Romániában

(4. old.)

A választások elôtt nem lenne jó politikai döntés a szélsôséges nézeteirôl ismert Jörg Haider osztrák politikus romániai látogatása — közölték a Mediafax hírügynökséggel román diplomáciai források. Ezzel is magyarázható az, hogy az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetôjének péntekre tervezett resicabányai látogatása elmaradt. Ioan Talpes miniszterelnök-helyettes által meghívott politikus osztrák üzletemberek kíséretében a XVIII. században a kohászati központnak számító település mellett letelepedett osztrákok leszármazottaival találkozott volna.

A hírügynökségi értesülés által sugallt magyarázat hitelességét alátámasztja, hogy kezdetben a kormány szóvivôje, majd személyesen Adrian Nãstase miniszterelnök is bejelentette, hogy az Európában fenntartásokkal kezelt politikust "sem a kormány, sem a Szociáldemokrata Párt" nem hívta meg, Ioan Talpes pusztán saját nevében kezdeményezte Karintia kormányzójának látogatását. Nãstase azt is egyértelmûvé tette, hogy sem a kormánynak, sem a pártjának nem áll szándékában Haidert Romániába hívni.

Mit nekünk felnôttoktatás?!
Az élethosszig tartó tanulás hete Kolozsváron

(4. old.)

Minden ország kulturális teljesítménye az oktatásban gyökerezik, s annak érdekében hogy Európa vonzó jövôképpel bírjon, az oktatás és képzés területén kell lépnie. 2000-ig négy célt kívánt elérni az EU oktatáspolitikája az oktatás és képzés segítségével: a) megteremteni az európai polgárságot; b) megerôsíteni az európai versenyképességet és javítani a foglalkoztatottsági mutatókat; c) megvalósítani a szociális kohéziót; d) megteremteni az oktatás és képzés feltétételeit az új, információs társadalomban.

A felnôttképzés elengedhetetlenül fontos az oktatás európai dimenziójának fejlesztése céljából. A téma aktuális, hiszen az utóbbi években az oktatás és a képzés kulcsszerepet játszik a gazdaság és a társadalom változó igényeire való felkészítésében, a versenyképesség növelésében, a foglalkoztathatóság javításában.

November 8–15. között rendezik meg az Esélyeid Fesztiválja (románul így keresendô: Festivalul Sanselor Tale) címmel a Lifelong Learning Week, azaz az élethosszig tartó tanulás hetét Kolozsváron. A világban az elsô ilyen hétre 1992-ben Nagy-Britanniában került sor. A rendezvény ötletét különbözô európai országok is átvették, és bár a fesztivál címei országonként eltérôk, több mint 50 országban tartanak egyhetes hasonló rendezvényeket. A program elômozdítója és szervezôje a Német Népfôiskolai Szövetség Együttmûködési Intézete (IIZ/DVV) — Románia Projekt, Bukarest —, mely szervezet finanszírozta és támogatta az utóbbi tíz évben a romániai felnôttképzés fejlôdését és korszerûsítését. A szervezet szorosan együttmûködik a Romániai Népfôiskolák Szövetségével, valamint az Országos Területi Felnôttképzési Központok Szövetségével (ANCZEA).

A 2000-es évtôl kezdve Romániában is megrendezésre került ez a fesztivál, amelynek alapelve: "A képzés — egy esély az európai integrációra". A program fô célkitûzése az élethosszig tartó tanulás elméletének az elômozdítása, elmélyítése és hivatalos elismertetése. Éppen ezért helyi szinten, Kolozsváron is megrendezésre kerül immár ötödik alkalommal a Lifelong Learning Hét. Maria Florescu igazgatónô kezdeményezésére Kolozs megye öt helysége is — Torda, Szamosújvár, Kalotaszentkirály-Zentelke, Gyalu, Járavize — bekapcsolódott a programba, ahol a helyi rendezvények kitûnô lehetôséget kínálnak az oktatás és képzés elmélyítésére vidéki környezetben. A megyei rendezvényeken, bár a felnôttképzésre helyezik a hangsúlyt, kulturális és szórakoztató tevékenységtípusok is találhatók, mint a kalotaszentkirályi helyismereti vetélkedô, néptánc elôadások, kiállítások.

A Kolozsvári Területi Felnôttképzési Központ a Kolozs Megyei Prefektúrával közösen elindított egy projektet, amelynek keretében Kolozs megye községeiben oktatási és képzési tevékenységeket fognak szervezni. Így került sor a tervezet keretében október 22-én az elsô felmérésre Kalotaszentkirály-Zentelkén, amelynek célja megállapítani, hogy a községekben milyen szintû oktatásra van szükség.

Kolozsváron november 8-án kezdôdik a fesztivál, és 9-én du. 6 órakor kerül sor a Világkávézó — európai és helyi multikulturalizmus címû rendezvényre. Ezt követôen a Vallási különbözôség és interkulturalizmusról tartanak elôadást, majd A különbségek, melyek egymáshoz közelítenek témájú mûhelyfoglalkozásra kerül sor, ahol román, magyar, örmény, roma, német, zsidó meghívottak vesznek részt. A szerdai workshop témája: Emlékek a jövôért. A pénteki program kerekasztal-beszélgetés tárgya: Az európai integráció — mint kihívás a kutatásra és nevelésre.

Minden ország belügyének tekinti kulturális életének megalapozását, de a szakképzés és az egyetemi szintû oktatás már európai dimenziót igényel, hiszen a diplomák kölcsönös elismerésével teljesedhet ki az EU egyik alapszabadsága, a személyek szabad mozgása. A Lifelong Learning Week egy lehetôség arra, hogy kissé betekintsünk az élethosszig tartó tanulás fô gondolataiba és azok fejlesztési irányaiba.

Erdôs Salat Csilla

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Ördög I. Béla

SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET

inter@aktív2
Számítástechnikai melléklet

Megjelenik kéthetente
V. évfolyam, 18. szám

Digitalizáló mûhely, informatizálási törekvések az EMT-nél

Le kell mondani a Szirén programról

(5. old.)

2004. október 27-én fontos nap köszöntött rá a kolozsvári és erdélyi magyar könyvtárszakmára. A kolozsvári könyvgyûjteménnyel rendelkezô magyar civil szervezetek és felsôoktatási intézmények képviselôi és magyarországi vendégek (Moldován István, a Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesület ügyvezetô elnöke és az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Publikációk Osztálya vezetôje, valamint Káldos János és Renkecz Anita, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai) jelenlétében ünnepélyes keretek között átadták az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság székházában felállított korszerû digitalizáló mûhelyt.

Ennek felszerelése jelenleg három fix munkaállomásból, egy mobil munkaállomásból, egy nagyteljesítményû lapolvasóból, egy tükörreflexes digitális kamerából és további kisebb teljesítményû lapolvasokból áll.

A mûhely létrejöttében kiemelkedô szerepet vállalt Moldován István, de sok segítséget kaptak a Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesülettôl, az Országos Széchényi Könyvtártól és nem utolsósorban az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól.

Képernyôre a könyvet
Az EMT felvállalta a mûhely mûködtetését, karbantartását és fejlesztését. A digitalizálási mûhely nyitva áll minden erdélyi magyar kiadvány, alkotás elôtt. A felszerelés segítségével lehetôség nyílik nagyon régi vagy ritka dokumentumok lefényképezésére, képi és szöveges bevitelére.

A szûk keresztmetszetet a digitalizálási folyamatban jelenleg az emberi erôforrások korlátai jelentik. Az EMT reméli, hogy további sikeres együttmûködések és pályázások révén ez a gond is hamarosan megoldódik, sôt, a mûhely felszereltségét mennyiségben, de minôségben is sikerül továbbfejleszteni.

A jövôbeni tervekkel kapcsolatban elhangzott: a digitalizálási mûhely köré az EMT erôs intézményt szeretne felépíteni, amelynek az erdélyi digitalizálás koordinálása és követése mellett, technikai és jogi tanácsadási funkciói is lennének. A digitalizálás során az EMT szeretne még szorosabban együttmûködni a Magyar Elektronikus Könyvtárral és az Országos Széchenyi Könyvtárral.

A digitalizálás fontosságáról
Egyáltalán nem mindegy, hogy az internet-használatra oly fogékony fiatal nemzedék a világhálón milyen tartalmat talál. Márpedig köztudott, hogy a magyar nyelvû webtartalom aránya parányi a világnyelveken, fôként angolul megjelenô tartalom mellett. Így kiemelkedô fontossággal bír az, hogy a magyar hálórészre minél több értékes tartalom kerüljön fel és ezáltal is próbáljuk meg ezt a számunkra egyáltalán nem elônyös arányszámot növelni.

Az ünnepélyes átadást követôen a résztvevôk kerekasztal-megbeszélésen vettek részt, amelynek kulcsszava könyvtárkatalogizálás informatizálása volt.

A jelenlevô civil szervezetek képviselôi ismertették a szervezeteiken belül folytatott eddigi könyvtár-katalogizálási helyzetet és tapasztalatokat. Több civil szervezet elkezdte feltölteni a könyvtárkatalógusát a Szirén DOS alatti progammal, a magyarországi Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával. Sajnos kiderült, hogy a program idejét múlta, használata nehézkes, a fejlesztôcég részérôl nem kaptak megfelelô támogatást és a legnagyobb problémát — a program segítségével létrehozott katalógus-adatbázis nem jeleníthetô meg az Interneten — nem tudta senki sem megoldani.

Szirén: game over
A résztvevôk levonták a következtetést: a Szirén elnevezésû programmal a további munkát abba kell hagyni.

Ugyanakkor egy új programot felkutatása szükségeltetik, amely nyitott, a szakmában standardnak számító szabványokra épül, és amelynek van internetes megjelenítô képessége. Ezen kívül a szoftvernek a modern könyvtárszolgáltatásokat is hatékonyan kezelnie kell.

Elhangzott az is, hogy nem teljesen megfelelô a ,,virtuális katalógus" megnevezés, hanem inkább a közös katalógus fedi jobban az elképzelt rendszert. Magyarországon is közös katalógusok mûködnek.

Egyik jól mûködô példa erre a MOKKA rendszer (www.mokka.hu). Káldos János, OSZK munkatárs felhívta a figyelmet, hogy a modern katalógus-rendszer létrehozásakor nagy hangsúlyt kell fektetni a már létezô szabványokra, hisz ezután sok fáradtságot lehet megtakarítani, még akkor is, ha az elsô lépések nehezebbek is.

Javaslat született, hogy az értekezleten jelen lévô szervezetek vegyék fel a kapcsolatot a magyarországi MOKKA irodával, fogjanak össze, készítsenek egy helyzetfelmérést, fogalmazzák meg igényeiket és pályázzanak közösen egy hasonló rendszer létrehozására.

Égly János,
programfelelôs

HÍRBAZÁR
Telefon merevlemezzel

(5. old.)

A Samsung ebben a hónapban bemutatta SPH-V5400 típusjelzésû mobiltelefonját; amelybe belefoglalt egy 1,5 gigabájt kapacitású merevlemezt is. A készülék a szokásos telefonfunkciók mellett MP3-lejátszóként is mûködik. Van beépített hangszórópárja, de ezek kicsisége és az energiatakarékosság korlátozza a hangteljesítményt. Ezért a tervezôk összekapcsolták egy kisteljesítményû FM rádióadóval, s ha egy, a közelében levô FM rádiót ennek a frekvenciájára hangolják, akkor az MP3-állományok a rádióban is megszólalnak.A merevlemezen nemcsak MP3-állományok tárolhatók, hanem a beépített fényképezôgéppel készült képek is, s azok a tévékimeneten át tévéképernyôn is megjeleníthetôk. A készülék LCD-képernyôjének 240x320 képpont a felbontása, és van egy kisebb, OLED (Organic Light Emitting Diode) diódákból álló, 128x128 képpontos második megjelenítôje is. Az SPH-V5400-ast elôször Dél-Koreában árusítják majd, 800 dollár körüli áron.Több gyártó is szállít már 1 hüvelyk átmérôjû merevlemezt, s a Toshiba ez év januárjában bemutatott egy 0,85 hüvelyk átmérôjû prototípust.

Tizenhét hüvelykes lapos TFT-monitorok
Az üzletek monitorválasztékában egyre nagyobb hányadot tesznek ki a lapos, TFT- (más néven LCD-) monitorok. Az áruk nem esik látványosan, mégis szépen fogynak.

A lapos monitoroknak sok erényük van, áruk azonban egyelôre elég magas. Egy 17 hüvelyk képátlójú TFT-megjelenítô árából három hagyományos, 17 hüvelykes monitort is vehetünk. A lapos kijelzôk mellett szól az, hogy kis helyet foglalnak el, többnyire igen dekoratívak, s az ugyanakkora névleges méretû CRT- (katódsugárcsöves) monitorhoz képest jóval nagyobb a megjelenített, képpel betöltött felületük. Kisebb a tömegük, és egyszerûbben dolgozzák fel a digitális bemenetet. A kisebb frissítési frekvencia nem megy a megjelenítés rovására, nem vibrál a kép. S nagyon nagy elônyük, ha errôl nem is szokott szó esni: könnyû a képüket 90 fokkal elforgatni. Meglehetôsen forradalmi elgondolás lenne egy CRT-monitort az oldalára állítva használni (bár nem lehetetlen...). Szövegek szerkesztésekor eléggé természetes igény, hogy az álló formátumú oldalt egészben jelenítsünk meg. A TFT-megjelenítôkbôl egyre többet készítenek elforgathatóra -, az egyik feladatban tehát ilyen állásban használhatjuk, a másikban másik állásba. A lapos megjelenítôknek nagyobb hátrányuk egy van (manapság): a magasabb ár. További részletek a www.computerworld.hu weboldalon.

VoIP Európában
Olaszországban a fastweb 2002 júniusában kezdte meg VoIP-szolgáltatását. Ma több mint 200 ezer elôfizetônek 300 ezer telefonvonalat szolgáltat, és fôleg a csomagban való értékesítésre összpontosít. A BT Nagy-Britanniában 2003 végén vezette be szolgáltatását. Ôk a kábeles internet-elôfizetôkre koncentrálnak. A British Telecom normál tarifáihoz képest ez 25 százalékkal olcsóbb.

A Sonera 2003 ôszén indította el a szolgáltatást Finnországban, és olyan elôfizetôket tart szem elôtt, akik a helyi hurokátengedés útján kerültek a szolgáltatóhoz. Norvégiában a Telio idén január elejétôl foglalkozik a VoIP-pal.

HIRDETÉS

MAGÁNÓRÁK

(6. old.)

5–12-es diákok felkészítését vállalom matematikából. Érdeklôdni az 561-033-as telefonszámon. (0021)

SPORT

KOSÁRLABDA
Meglepô fiaskó
Kolozsvári BU Poli Carbochim–Bukaresti Rapid 89:98 (27:26, 53:41, 70:74)

(7. old.)

Igazán kellemetlen meglepetést okozott szurkolóinak Kolozsvár élvonalbeli férfi kosárlabda-csapata: az 5. forduló elôtt még a tabella 3. helyén álló Poli Carbochim az utolsó helyezett Bukaresti Rapidtól kapott ki a Horia Demian Sportcsarnokban. Pedig a mérkôzést a félidôben még a hazaiak vezették, több mint 10 pontos elônnyel.

Az elsô negyed kiegyensúlyozott csatát hozott, amelyben a felek felváltva vezettek. 15:15 után a vendégek kissé megléptek (15:22), ám ezután még a kolozsváriak magukhoz tértek, és a negyed végén már 27:26-ot jelzett az eredményjelzô.

A második negyedben folytatódott a hazaiak jó sorozata: magabiztosan növelték elônyüket, 31:26 és 38:31 után elôbb 10, majd 14 pontra is elhúztak (47:33), s úgy tûnt, hogy az idei bajnokságban négy mérkôzésbôl ugyanannyi vereséget elszenvedô bukaresti vasutascsapat nagyon közel áll az ötödik kudarchoz.

A szünetet követôen azonban annak ellenére gyökeresen megváltozott a játék képe, hogy a vendégek edzôje, Victor Bulancea még csak le sem vitte csapatát a pályáról, hanem szinte "szabadfoglalkozásuk" volt a játékosoknak. A másik oldalon ugyanis Horia Rotaru edzô tanítványai rendkívül rossz perceket fogtak ki. Mintha megbabonázták volna ôket, dobásaik rendre lepattantak a palánkról vagy a kosár szélérôl. A vendégek így öt perc alatt ledolgozták 12 pontos hátrányukat (ezalatt a kolozsváriak mindössze négy pontot szereztek). Meglepô módon Rotaru nem kért idôt, hogy felrázza a pályán szunyókáló csapatot, csak ekkor, 57:57-es állásnál szakíttatta félbe a játékot. De az "ébresztô", sajnos, nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket: bár ezután már sokkal gyakrabban estek a hazai kosarak is, a vendégek elônye lassan, de biztosan nôtt 1, 2, 4, majd 6 pontnyira.

Az utolsó negyed elején ismét 4 pont volt a kolozsváriak hátránya, s a több mint ezer nézô minden bizonnyal úgy gondolta, hogy most aztán megkapják a leckét a bukarestiek. Így is indult: a továbbra sem túlságosan magabiztos kolozsváriak kiegyenlítettek (74:74). Ám ekkor ismét megtorpantak. Védelmük ráadásul nagyon gyenge volt, a lelkes, de különben magasnak nem mondható Paul és a szolid Santana bármikor gond nélkül betáncolhatott a kolozsvári palánk alá. Így a Rapid ismét elhúzott, 74:81 és 79:86 után (3 perccel a mérkôzés vége elôtt) már egyre kevesebben hittek a kolozsvári gyôzelemben. Dumitrescu triplája még egyszer felvillantotta a gyôzelem esélyét (82:86), ám a sorozatosan támadásban és védekezésben is hibázó, s emiatt pszichikailag a padlón lévô együttes nem tudott élni vele, annak ellenére, hogy az edzô több cserét is végrehajtott a siker érdekében. Az utolsó percek gyakorlatilag büntetôdobásokkal teltek, felváltva hol egyik, hol a másik térfélen, s az elképzelhetetlen bekövetkezett: a nemrég a bajnoki címvédô Ploiesti-i Asesoftot verô kolozsvári együttes nagy meglepetésre kikapott a sereghajtótól, amely elsô idei gyôzelmének örvendhetett. A kolozsváriak legjobbja Dumitrescu volt, 23 ponttal (3 x 3).

*
Az 5. fordulóban elvesztette veretlenségét az utolsó, eddig 100%-os csapat is: a nap rangadóján a Dinamó a ploiesti-iektôl szenvedett vereséget hazai pályán. Érdekesség: minden mérkôzést a vendégegyüttesek nyertek meg. További eredmények: Jászvásári Universitatea–Nagyszebeni Bere Trei Stejari 86:103, Bukaresti Dinamó-Erbasu–Ploiesti-i Asesoft 63:64, Brassói Forex–Pitesti-i Arges 62:79 és Aradi West Petrom–Medgyesi Gázmetán 60:78. A Temesvári Elba–Konstancai Farul találkozót a vendégegyüttest sújtó betegséghullám miatt elhalasztották.

A táblázaton:

1. Asesoft 5 4 1 399:313 9
2. Dinamó 5 4 1 448:325 9
3. Medgyes 5 4 1 408:380 9
4. Nagyszeben 5 3 2 415:367 8
5. Kolozsvár 5 3 2 402:421 8
6. Temesvár 4 3 1 323:309 7
7. Pitesti 5 2 3 355:349 7
8. Arad 5 2 3 339:379 7
9. Brassó 5 1 4 313:388 6
10. Jászvásár 5 1 4 326:412 6
11. Rapid 5 1 4 381:436 6
12. Konstanca 4 1 3 250:280 5

Balázs Bence

Nôi A-osztály
Dési Szamos Tiger–Aradi BC ICIM 48:72

(7. old.)

A papírforma szerint alakult a dési találkozó, a sokkal tapasztaltabb és jobb képességû játékosokat szerepeltetô aradiak megérdemelten nyertek. A többnyire ifjúsági játékosokkal szereplô hazaiak nem bírták az iramot az egykori bajnokcsapattal szemben. A Maros-partiak sem erôltették a dolgot, a találkozó utolsó negyedében a cserepad jutott szóhoz.

A désiektôl Butco volt a legeredményesebb 17 ponttal, a vendégektôl Tarta és Tãmas talált be a legtöbbször a kosárba (10–10 pont).

A Szamos Tiger eddig még egyetlen mérkôzést sem nyert a bajnokságban, s ahogy kinéz, a jövôben sem fogják megörvendeztetni szurkolóikat. A sorozatos vereséghez a pénzügyi gondok is hozzájárulnak, de a játékoskeret nem méltó A-osztályhoz.

Erkedi Csaba

Könnyed idegenbeli siker

(7. old.)

Városunk nôi együttese, az U ACSA Terapia a 4. fordulóban idegenben szerepelt, és Nagyváradon, a helyi Mihai Eminescu ESK ellenében aratott könnyed, 69:44-es arányú sikert. További eredmények: Bukaresti Olimpia–Târgovistei Livas 74:83, Bukaresti Sportul Studentesc–Bukaresti Rapid 74:70 és Nagyszebeni Magic–CET Govora 52:81.

A táblázaton:

1. Arad 4 4 0 321:183 8
2. Livas 4 4 0 339:275 8
3. Sportul 4 4 0 278:248 8
4. Kolozsvár 4 2 2 299:270 6
5. Govora 4 2 2 250:239 6
6. Olimpia 4 2 2 291:298 6
7. Nagyvárad 4 1 3 201:278 5
8. Nagyszeben 4 1 3 214:307 5
9 Rapid 4 0 4 292:315 4
10. Dés 4 0 4 215:287 4

(balázs)

KÉZILABDA
Európai kupák

(7. old.)

A Pick Szeged idegenben két góllal jobbnak bizonyult a Konstancai MKK-nál, ezzel az élen végzett az A-csoportban a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.

Tovább menetel a Fotex is, amely a litván Granitas Kaunas legyôzésével továbbra is százszázalékos, de még nem elsô a G jelû kvartettben.

A továbbjutást mindkét magyar együttes már az elôzô fordulóban kiharcolta.

A-csoport, 5. forduló: Konstancai MKK–Pick Szeged 21–23 (13–9) — a csoport másik mérkôzésén: Vardar Szkopje (macedón)–FC Barcelona (spanyol) 12–26 (8–15).

A csoport állása: 1. Pick 9 pont, 2. Barcelona 6, 3. Vardar 3, 4. Konstanca 2.

A Szeged jövô szombaton a Barcelonához látogat, míg a Konstanca a Szkopje vendége lesz.

G-csoport, 5. forduló: Fotex KC Veszprém–Granitas Kaunas (litván) 38–17 (18–9) — a TBV Lemgo (német)–Sandefjord (norvég) találkozó vasárnap lapzárta után ért véget.

A csoport állása: 1. Fotex 10 pont/5 mérkôzés, 2. Lemgo 6/4, 3. Sandefjord 1/4 (100–121), 4. Kaunas 1/5 (118–172).

A Veszprém jövô szombaton a Lemgót fogadja.

• A Tatabánya-Carbonex súlyos, 13 gólos vereséget szenvedett Franciaországban a Dunkerque-tôl a férfi kézilabda EHF-kupában, a 16 közé jutásért zajló párharc elsô mérkôzésén. Az eredmény tükrében formaságnak tûnik a jövô vasárnap sorra kerülô visszavágó.

A kupában szereplô román együttes, a Bukaresti Dinamó Baumit csak döntetlent ért el a Buzãuban rendezett elsô mérkôzésen görög ellenfelével szemben, így kevés esélye maradt, hogy az egy hét múlva esedékes visszavágón továbblépjen.

Eredmények, EHF-kupa, a 16 közé jutásért, 1. mérkôzés: Dunkerque (francia)–Tatabánya-Carbonex 36–23 (19–9) és Bukaresti Dinamó Baunit–Filipposz Veriasz (görög) 28–28 (15–16).

• A férfi Challenge Cup 3. fordulójában érdekelt Ploiesti-i Uztel kettôs gyôzelemmel már tovább is jutott a következô körbe, izlandi ellenfelével mindkét mérkôzést ezen a hét végén játszotta Romániában.

Eredmények, Challenge Cup, 3. forduló: Ploiesti Uztel–Fram Rezkjavík (ISL) 32–26 (15–9) és 27–25 (14–14) — továbbjutott az Uztel kettôs gyôzelemmel.

Férfi Nemzeti Liga
A kupamérkôzések miatt több napra elosztott 10. forduló egyik mérkôzésén a Kolozsvári Armãtura-U-Agronomia Resicabányán az UCMR vendégeként lépett pályára és négygólos vereséget szenvedett. Végeredmény: Resicabánya–Kolozsvár 35–31 (19–13).

Férfi A-osztály
A 12. fordulóban a Nagybányai Quartz 44–29 (28–12) arányban lehengerelte a Kolozs megyét képviselô Tordai Potaissát. A többi találkozón: Nagyszebeni ISK–Petrozsényi Stiinta Instal KSK 36–25, Sebesi MKK–Mehedinti-i Delignit KK 39–28, Segesvári KK–Szatmárnémeti Unió 39–8, Nagyváradi MKK–Lugosi MKK 44–27 és Nagyszentmiklósi Egyesülés–Besztercei MKK 39–41; a Segesvári KK és az Aradi Safilar KK. Az állás:

1. Nagyvárad 11 11 0 0 393–289 22
2. Segesv. KK 11 10 0 1 384–248 20
3. Sebes 10 6 0 4 321–258 12
4. Beszterce 11 6 0 5 363–321 12
5. Mehedinti 11 6 0 5 318–319 12
6. Nagybánya 11 5 1 5 345–319 11
7. Nagyszeben 11 5 1 5 330–337 11
8. Safilar 10 5 1 4 302–315 11
9. Potaissa 10 5 0 5 272–306 10
10. Lugos 10 4 1 5 246–292 9
11. Petrozsény 10 3 0 7 233–271 6
12. Unió 10 3 0 7 235–289 6
13. Nagyszentm. 10 1 2 7 318–341 4
14. Segesv. ISK* 10 0 0 10 199–354 –4

*A csapatot 4 ponttal büntették.

A következô fordulóban, november 13-án, szombaton a Potaissa a Nagyváradot fogadja, az összecsapásnak a Horia Demian Sportcsarnok ad otthont (mivel a tordaiaknak nincs szabványméretû fedett pályája).

(pja)

TENISZ
Teljes a WTA-vb névsora

(7. old.)

Serena Williams és Vera Zvonarjova csatlakozásával teljessé vált a nôi teniszezôk november 10-én kezdôdô Los Angeles-i világbajnokságának a nyolcfôs névsora.

Utóbbi — akivel már öt orosz tagja van a vb mezônyének — a philadelphiai viadal negyeddöntôjében megverte az amerikai Jennifer Capriatit, s ezzel harcolta ki a szereplés lehetôségét. Ugyanott a szintén esélyes Venus Williams az Amelie Mauresmótól elszenvedett vereségével "nyitotta meg" az utat húga elôtt.

Kettejük elôtt Jelena Gyementyjeva, a wimbledoni bajnok Marija Sarapova, a Roland Garroson gyôztes Anasztaszja Miszkina, a US Openen diadalmaskodó, szintén orosz Szvjetlána Kuznyecova, valamint az amerikai világelsô Lindsay Davenport és Mauresmo kvalifikálta magát a kaliforniai szupertornára. A belga Justine Henin-Hardenne betegsége miatt az idén már nem versenyezhet, pedig eredményei alapján pályára léphetne.

A Los Angeles-i kieséses rendszerû viadal összdíjazása 3 millió dollár. Tavaly a belga Kim Clijsters diadalmaskodott, az idei gyôztes az egymillió dollár mellé egy Porsche sportkocsit is kap, amelyet azonban jótékony célokra kell adományoznia.

AUTÓSPORT
Häkkinen újra a Mercedesnél

(7. old.)

Az 1998-ban és 1999-ben Forma-1-es világbajnok Mika Häkkinen jövôre visszatér a Mercedeshez, de ezúttal a német túraautós bajnokságban, a DTM-ben indul.

— Továbbra is a Mercedes-család tagjának érzem magam, és örülök, hogy ismét versenybe szállhatok — mondta a 2001-ben visszavonult, 36 éves finn pilóta, aki októberben már tesztelt a stuttgarti istállónál. A DTM vonzza a korábbi Forma-1-es pilótákat, idén a német Bernd Schneider és Heinz-Harald Frentzen, valamint az olasz Emanuele Pirlo és a francia Jean Alesi szerepelt rendszeresen a sorozatban.

Elárverezik Schumi Ferrariját
Elárverezik azt a versenyautót, amellyel a világbajnok Michael Schumacher megnyerte az idei Forma–1-es szezon elsô öt futamát.

A világhírû londoni Sotheby’s aukcióház tájékoztatása szerint az eseményre — amelyen több más értékes jármû is kalapács alá kerül — május 23-án, a Ferrari maranellói központjában kerül sor.

Schumacher, az autósport elitkategóriájának legeredményesebb pilótája idén rekordnak számító 13 viadalon bizonyult a leggyorsabbnak, és pályafutása hetedik vb-elsôségét gyûjtötte be.

Az A2-osztály nyugati csoportjának keretében, nôi röplabda-mérkôzésen a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U-Jolidon–Lugosi MSK 3–1 (19, 19, –22, 18).

(pja)

LABDARÚGÁS
A-oszály — 13.
Elszalasztott gyôzelem

(8. old.)

Kolozsvár élvonalbeli csapata, a CFR-Ecomax kétszer is vezetett a nem is olyan régen még éllovas Bukaresti National otthonában, mégis be kellett érnie a döntetlennel. A vasutasok végig uralták a mérkôzést, a Oncicã a 24., Anca a 60. percben talált be Nae kapujába. A bankosok az elsô félidô végén, a 44. percben Mitrovici révén voltak eredményesek, majd a hosszabbítás 3. percében (!) kezezésért megítélt (kissé túl szigorú) büntetôbôl Caramarin lévén egyenlítettek.

A találkozót a Râmnicu Vâlcea-i Victor Berbecaru vezette, a CFR-Ecomax a következô összeállításban szerepelt: Stef — Jula, Goia, Toma — Gosa, Oncicã, Turcu (80. perc Astilean), Mãrginean, Vãsâie — Anca (87. perc Vintilã), Bruncsevics (66. perc Dan); edzô: Aurel Sunda.

További eredmények (zárójelben a góllövôk): • Besztercei Glória–Konstancai Farul 1–2 (Coroian —

11 m, illetve Lungu és Doicaru) • Galaci Otelul–Bukaresti Dinamó 2–0 (Iacob és Munteanu) • Bukaresti Rapid–Pitesti-i Arges FC 3–2 (Daniel Nicolae 3, illetve Sava és Mircea Stan) • Gyulafehérvi Apullum–Krajovai Universitatea 1–0 (Moldovan) • Brassói FC–Jászvásári Politechnika 1–2 (Surdu, illetve Miclea és Toma). A Bákói MFC–Bukaresti Steaua mérkôzés lapzárta után fejezôdött be, a Temesvári Politechnika-AEK–Bukaresti Sportul Studentesc találkozót a fôvárosi diákcsapat 12 játékosának gyomorfertôzéses megbetegedése miatt késôbb megállapítandó idôpontra halasztották.

A sorrend:

1.National 13 8 2 3 26–16 26
2.Steaua 11 8 1 2 24–8 25
3.Rapid 13 7 3 3 21–14 24
4.Farul 13 6 3 4 17–11 21
5.Dinamó 13 7 0 6 24–20 21
6.Kv. CFR-Ec. 13 5 5 3 19–17 20
7.Glória 13 6 1 6 25–21 19
8.Otelul 13 6 0 7 11–12 18
9.Sportul 12 4 4 4 16–13 16
10. Bákó 12 4 4 4 8–9 16
11. Arges 13 3 5 5 17–20 14
12. Apullum 12 4 2 6 14–27 14
13. Krajova 13 3 4 6 14–21 13
Brassó 13 4 1 8 14–21 13
15. Jászvásár 13 3 3 7 11–21 12
16. Temesvár 12 3 2 7 12–22 11

Legközelebb, a 14. fordulóban, november 20–21-én: CFR-Ecomax–Bákó, National–Otelul, Steaua–Brassó, Jászvásár–Temesvár és Farul–Rapid (szombaton); Sportul–Glória, Arges–Apullum és Krajova–Dinamó (vasárnap).

L. F.

B-osztály — 12.Gyôzött, de nem remekelt az U FC
Dési Egyesülés–Kolozsvári U FC 1–2 (1–0)

(8. old.)

Dés, Municípiumi Stadion, 500 nézô. Vezette: Cristina Ionescu (Zsilvajdejvulkán).

Egyesülés: Bãdan — Gadgea, Podinã, Paraschiv (84. perc Negrea), Bojan — Kovács, Bud, Kelemen — Nicorec, Târnovan, Doru Pop. Edzô: Ioan Tãtãran.

U FC: Oltean — Abrudan (62. perc Sancira), Târlea, Szilágyi, Bus — Giurgiu (46. perc Popescu), Goga, Damian — Soporan, Oprinceanã, Székely (84. perc Aldea). Edzô: Ion Marin.

Gólszerzô: Nicorec (7. perc), illetve Goga (67. perc) és Soporan (82. perc).

Szögletarány: 1–6 (0–4); lövések: 8–13 (kapura: 5–8); sárga lap: Kovács, Târnovan és Bud, illetve Székely és Giurgiu.

Vereséggel kezdett Désen az új edzô, a hazaiaknak ezúttal sem sikerült nyerniük pedig a 7. percben már 1–0 arányban vezettek Nicorec 20 méteres bombalövésével. Az egyetemisták mindvégig mezônyfölényben játszottak, uralták a találkozót, gyôzelmük nagyobb arányú is lehetett volna, ha a csatárok nem ügyetlenkedik el a helyzeteket.

Ennek ellenére az is elmondható, hogy Ion Marin tanítványainak a sikere nehezen született meg, a kolozsváriak kissé idegesen, kapkodva játszottak. Csak a fôiskolások legjobb játékosa, Goga szép, 18 m-es lövés nyomán született gólja után nyugodtak meg — ekkor viszont már csak egyetlen csapat volt a pályán: az U FC. A sorsdöntô találatnál Soporan két méterrôl fejelt, a pettyest Bãdan jóformán beejtette a hálóba.

Az újabb vereség még jobban megnehezíti az Egyesülés helyzetét.

Erkedi Csaba

Váratlan vereség
Aranyosgyéresi Sodronyipar–Vajdahunyadi Corvin 0–1 (0–0)

(8. old.)

Aranyosgyéres, Sodronyipar Stadion, 800 nézô. Vezette: Újhelyi Lajos (Temesvár).

Sodronyipar: Moldovan — Molnár, Tímár, Matei, Király — Forró, Somotecan, Dâmbean, Scarlet (77. perc Homos) — Sagãu (57. perc Ignat), Dicher. Edzô: George Ciorceri és Lelian Rus.

Corvin: Opric — Mondea, Lupu, Hategan, Cusoveanu — Rupea, Mihu, Petcu (92. perc Szabó), Oprean — Pepenar (90. perc Damian), Cojocari. Edzô: Ioan Alexoi.

Gólszerzô: Mondea (48. perc).

Szögeltarány: 8–0 (5–0); lövések: 23–3 (kapura: 4–2); sárga lap: Scarlat.

Mindhiába támadott 90 percet a 93-ból a Sodronyipar, szombaton délelôtt a "drótosok" körbelôdözték a Corvin kapuját, mégis a vendégek nyertek egy banális góllal. Óriási védelmi hibát használt ki Mondea: félpályán meglátta, hogy Moldovan a 16-oson kívül bóklászik, s így 45 méterrôl átemelte a kapuson a labdát.

A jól védekezô Corvin minden labdát lekapcsolt, Opric számtalanszor mentett, igaz, egyik sem volt erôs lövés vagy fejes. Volt olyan eset is, amikor a kapufa is a segítségére sietett. A Sodronyipartól szinte mindenki megpróbálkozott bevenni a vendégek kapuját, ám ezúttal mintha hiányzott volna az igazi küzdeni akarás a játékosokból.

Váratlan vereség, elkerülhetô gól — a Sodronyipar kiesésre álló, és a visszalépés gondolatával foglalkozó csapattól kapott ki.

Schmidt Jenô

Vendégnap a másodosztályban

(8. old.)

Számokban röviden a fordulóról: 8 mérkôzésen egyetlen vendéglátó-gyôzelem, 3 döntetlen és 4 teljes vendégsiker született. A megszerzett pontok alapján 15–6-os, a gólok szerint 9–5-ös vendégfölény. A bôvebb kommentár felesleges.

A 3. csoport még nem közölt eredményei: • Nagyszalontai Liberty–Zilahi Armãtura 1–1 • Nagyváradi FC–Avasfelsôfalui Avas 2–1 • Aradi EAK–Aradi UTA 0–0 • Nagyszentmiklósi Egyesülés–Petrozsényi Zsil 0–2 • Borosjenôi Tricotaje–Dévai SE 1–1 • Szatmárnémeti Olimpia–Medgyesi Gázmetán 0–1.

Legközeleb (november 13-án, szombaton): Kv. U FC–Sodronyipar, Gázmetán–Egyesülés, Corvin–Nagyszalonta, Zilah–Nagyvárad, Avas–Aradi EAK, UTA–Nagyszentmiklós, Zsil–Borosjenô, Déva–Olimpia.

A táblázaton:

1.Zsil 12 9 2 1 31–8 29
2.Gázmetán 12 8 2 2 18–11 26
3.Nagyvárad 12 7 2 3 23–12 22
4.Armãtura 12 6 4 2 25–12 22
5.Olimpia 12 7 1 4 15–9 22
6.Kv. U FC 12 7 0 5 23–17 21
7.Borosjenô 12 6 2 4 21–19 20
8.Sodronyipar 12 5 4 3 14–13 19
9.UTA 12 5 2 5 12–13 17
10. Déva 12 4 3 5 14–15 15
11. Liberty 12 4 3 5 13–17 15
12. Nagyszentm. 12 3 3 6 10–17 12
13. Avas 12 2 2 8 8–18 8
14. Corvin 12 2 2 8 9–22 8
15. Egyesülés 12 1 3 8 7–22 6
16. Aradi EAK 12 1 3 8 5–23 6

L. F.

C-osztály — 10. forduló

(8. old.)

Mindhárom Kolozs megyei együttes vesztesen hagyta el a pályát a legutóbbi játéknapon, a Kolozsvári Tudomány és a Tordai Aranyos FC hazai pályán, a Szamosújvári Olimpia idegenben szenvedett vereséget.

Eredmények: Tordai Aranyos FC–Szatmárnémeti Szamos 2–3 (a házigazdáktól Bucur a 45. és Goia a 90. percben volt eredményes), Kolozsvári Tudomány–Bethleni Szamos Gáz 0–1, Nagykárolyi Victoria–Szamosújvári Olimpia 3–1 (a Szamos-mentiek becsületgólját Bocos lôtte a 69. percben), Nagybányai FC–Besztercei Glória II. 0–1, Szatmárudvari Floranta Model–Sarmasági Bányász 2–1 és Nagybányai Renel–Belényesi Bihar 0–3; a Felsôszôcsi FC szabadnapos volt. A sorrend:

1.Glória II. 9 7 0 2 20–5 21
2.Victoria 9 6 1 2 22–5 19
3.Olimpia 9 6 1 2 13–10 19
4.Szatmárudvari 9 5 3 1 14–11 18
5.Bihar 10 5 2 3 11–11 17
6.Szamos 9 4 1 4 15–10 13
7.Aranyos 9 4 0 5 17–15 12
8.Sarmaság 9 3 2 4 12–15 11
9.Bethlen 10 3 2 5 8–12 11
10. Felsôszôcs 9 2 3 4 11–18 9
11. Nagybánya* 9 4 3 2 15–3 8
12. Tudomány 10 2 0 8 12–32 6
13. Renel 9 0 0 9 6–29 0

*A Nagybányát 7 ponttal büntették.

A 11. fordulóban, november 12-én, pénteken: Olimpia–Szatmárudvari, Glória II–Aranyos FC, Bethlen–Nagybánya, Szamos–Victoria, Sarmaság–Renel és Bihar–Felsôszôcs; a Kv. Tudomány szabadnapos.

P. J. A.

D-osztály — 13. forduló

(8. old.)

Két mérkôzést is elhalasztottak a fordulóból, a Kolozsvári Motor IRA–Kolozsvári U FC II. és a Tordai Hadsereg–Kolozsvári Transilvania FC összecsapást november 16-án, kedden bonyolítják le.

A többi mérkôzésen a következô eredmények születtek: Dési Luceafãrul–Kolozsvári Egészség 0–4, Kolozsvári Nova FC–Tordai Aranyos II. 5–0, Egeresi SK–Szászfenesi Egyesülés 1–2, Gyalui FC–Detrehemi Oroszlánok 1–2, Detrehemi Egyesülés–Désaknai Bányász 3–4, Apahidai Szamos–Kolozsvári Polivalent 2–2 és Ivánszuk Futballiskola SK–Alsójárai Bányász 0–0.

A következô fordulót kedden, november 9-én rendezik a következô párosítás szerint: Egészség–Alsójára, Apahida–Ivánszuk Fi., Polivalent–Désakna, Transilvania–Detrehemi Egyesülés, Oroszlánok–Hadsereg, Szászfenes–Gyalu, U FC II–Egeres, Aranyos II–Motor IRA és Luceafãrul–Nova FC.

Az állás:

1. Egészség13 9 3 1 41–11 31
2. Aranyos II. 13 8 2 3 33–20 26
3. Oroszlánok 13 8 2 3 29–25 26
4. Ivánszuk Fi. 13 8 1 4 20–9 25
5. U FC II. 12 7 3 2 27–6 24
6. Nova 13 7 3 3 32–17 24
7. Alsójára 13 7 3 3 29–21 24
8. Szászfenes 13 8 0 5 30–26 24
9. Hadsereg 12 7 1 4 26–23 22
10. Polivalent 13 5 2 6 18–20 17
11. Apahida 13 4 4 5 24–28 16
12. Luceafãrul 13 4 1 8 15–24 13
13. Motor IRA 12 3 3 6 17–22 12
14. Transilvania 12 3 3 6 17–24 12
15. Désakna 13 3 3 7 21–35 12
16. Gyalu 13 3 0 10 11–32 9
17. Detr. Egy. 13 2 2 9 24–44 6
18. Egeres 13 1 2 10 12–39 5

Eugen Hang

Arany Ászok Liga — 12. forduló

(8. old.)

A "keleti rangadón" Nyíregyháza egy góllal gyôzött a Diósgyôr elleni idegenbeli találkozóján, a mérkôzés után kis híján botrány alakult ki. A hazai szurkolók egy csoportja rossz néven vette, hogy a második félidôben a Nyíregyházáról érkezô drukkerek transzparensen "üzentek" nekik és ahogy a csapatok eltûntek a kijáróban, a nézôtéren megindultak a vendégszurkolók irányába. Néhányan át is ugrották a kerítést és az atlétikai pályán kíséreltek meg "célba érni", ezt viszont a rendôrség roppant hatékony fellépése meghiúsította. A szurkolótáborok találkozója így elmaradt, viszont a nyíregyháziakat csak fél óra elteltével engedték ki a rendôrök a szektorukból.

Eredmények és gólszerzôk: Gyôri ETO FC–Budapesti Vasas 2–1 (Sándor György — 30. és Priskin — 43. perc, illetve Ferenczi — 8. perc) • MTK Budapest–Elôre FC Békéscsaba 1–1 (Illés — 50. perc, illetve Vilotics — 59. perc) • Pécsi Mecsek FC–Lombard Pápa FC 2–1 (Montvai — 27., 11 m, Horváth Gyula — 54. perc, illetve Germán — 39. perc) • Székesfehérvári FC Fehérvár–NABI Kaposvári Rákoczi FC 1–1 (Csordás — 78. perc, illetve Tóth II. Balázs — 17. perc) • Budapesti Honvéd–Matáv FC Sopron 2–1 (Budovinszky 2 — 31. és 39. perc, illetve Sira — 49. perc; kiállítva: a soproni Szekeres — 74. perc) • Diósgyôr BFC–Nyíregyháza 0–1 (Vasas — 23. perc) • Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 1–0 (Sebôk József — 4. perc; az 59. percben az újpesti Grósz piros lapot kapott) • Debreceni VSC MegaForce–Ferencvárosi TC 2–0 (Bogdanovics 2 — 15. és 90. perc).

Az állás:

1. FTC 12 9 1 2 29–10 28
2. Debrecen 12 8 1 3 22–11 25
3. ZTE 12 7 3 2 23–12 24
4. Újpest 12 6 4 2 21–14 22
5. Gyôr 12 6 2 4 16–13 20
6. MTK 12 5 4 3 16–11 19
7. Kaposvár 12 5 3 4 15–19 18
8. Fehérvár 12 4 5 3 19–12 17
9. Pápa 12 4 3 5 17–17 15
10. Pécs 12 4 2 6 13–17 14
11. Honvéd 12 4 2 6 19–26 14
12. Sopron 12 3 4 5 17–23 13
13. Vasas 12 3 1 8 15–20 10
14. Diósgyôr 12 3 1 8 12–21 10
15. Nyíregyháza 12 1 6 5 14–25 9
16. Békéscsaba 12 1 4 7 10–27 7

Színes hírek a foci világából
Kizárták az éllovast

(8. old.)

A liga bundázás gyanúja miatt kizárta a litván élvonalbeli labdarúgó-bajnokságból az éllovas Ekranas csapatát. Az együttes vasárnapra kiírt, Kaunas elleni összecsapását törölték. A meccs valószínûleg a végsô gyôzelemrôl döntött volna, hiszen a két klub azonos pontszámmal áll a tabella elsô, illetve második helyén és a pontvadászatból mindössze három forduló van hátra. A liga az ügy további részleteit egyelôre nem közölte.

Sípmester lesz a jótékony Beckenbauer
Jótékonysági céllal számára eddig szokatlan terepen mutatkozik be Franz Beckenbauer, a 2006-os németországi labdarúgó-világbajnokság szervezôbizottságának elnöke: bíróként lép majd pályára.

A mérkôzésre — amelyen két SOS-gyermekfalu együttese csap össze egymással — november 13-án, Lipcsében kerül sor.

Beckenbauer még márciusban, egy tv-mûsorban tett ígéretet arra, hogy valamikor egy ilyen találkozón bemutatkozik sípmesterként.

Villám csapott agyon egy nigériai futballedzôt
Villám sújtott halálra egy futballtrénert Nigériában, miközben csapata edzését vezette.

Az élvonalbeli FC Appeal felkészülését irányító Lateef Jimoh életét már nem tudták megmenteni. A szakember rendkívüli népszerûségnek örvendett az abujai klubnál, mivel az elôzô idényben az elsô osztályba vezette együttesét.

A 7. és 8. oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -