2005. szeptember 13.
XVII. évfolyam, 214. szám

 

KRÓNIKA VÉLEMÉNY NAPIRENDEN KÖRKÉP REKLÁM HIRDETÉS SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

Új rektort keres a Sapientia Egyetem
Szilágyi Pál meghosszabbított mandátumának utolsó éve

(1., 4. old.)

Idén, tanévkezdéskor utoljára köszönti rektori minőségében Szilágyi Pál a diákokat

A magyar állami költségvetésből létrehozott Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetemen maximum egy éven belül rektorválasztást tartanak. A választás időpontja még nem ismeretes, egy dolog azonban biztos az idei tanév egyben Szilágyi Pál rektorságának utolsó évét jelenti, hiszen az alapítók és a kuratórium tagjai a matematika szakos oktatót korára való tekintettel minden bizonnyal nem választják meg újra.

A választás előkészítése folyamatban van – értesült a Szabadság Kató Bélától, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnökétől. Az alapítvány kuratóriuma július 22-én hosszabbította meg Szilágyi Pál mandátumát egy évvel, hiszen Tonk Sándor egykori rektor halála után kinevezett Szilágyi Pál megbízatása szeptember 7-én járt volna le. A legitimitási gondok elkerüléséért, az egyetemet irányító testület a nyári vakáció megkezdődése előtt összeült, és olyan határozatot fogadott el, amelynek értelmében Szilágyi Pál rektori mandátumát meghosszabbították 2006. szeptember 7-ig. E dátum előtt egyetemalapítói minőségükben az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőinek a kuratóriummal együtt dönteniük kell az új rektor személyéről. A két testületnek azért kell konszenzusos döntéssel határoznia az ügyben, mert igaz ugyan, hogy a kuratórium választhat rektort, de a püspökök vétójoggal rendelkeznek.

Kató Béla nem tudta megmondani a választás pontos időpontját, hiszen az egyetem irányítóinak nehéz olyan személyt találni, aki megfelelő rangfokozattal rendelkezik, emellett hajlandó az egyetem irányításával járó feladatok megoldását vállalni. Gondot okoz az is, hogy egyelőre sem a magyarországi, sem a romániai felsőoktatási törvényt nem fogadták el, ezért az egyetem irányítói nem tudják, hogy ezen jogszabályok szerint a jelölteknek milyen feltételeknek kell eleget tenniük. Ezért megpróbálnak egy olyan megoldást találni, amely ezt a két feltételrendszert valahogyan ötvözné, hiszen az EMTE-nek noha még nincs meg a végleges akkreditációja, vezetői arra törekednek, hogy a magyarországi költségvetésből finanszírozott magánegyetem mindenféle szempontból egy állami, engedéllyel rendelkező egyetemhez hasonlítson. Kató Béla szerint azonban jobb minél később megtartani a választást, mivel számos fiatal tanár oktat az egyetemen, és az idő teltével esetleg lehetőség nyílik, hogy egy fiatalabb oktatót nevezzenek ki erre a tisztségre, ami szükséges lenne.

Szilágyi Pál rektori regnálása idején az egyetem fejlődése folyamatos volt, a támogatások szempontjából kritikus periódusnak számító 2003-at sikerült átvészelni, és folytatni a marosvásárhelyi campus építését úgy, hogy most már ott is folyhat az oktatás. Kolozsváron is új épületet bérelt az egyetem, emellett újabb ingatlanokat tervez vásárolni, hogy helyet biztosítsanak a jelenlegi és a nemrég beindított szakoknak. Szilágyi rektori mandátuma alatt az egyedüli jelentősebb elégedetlenség az egyetem továbbfejlesztésével kapcsolatban merült fel. Kolozsvári oktatói körökben egyre nagyobb az elégedetlenség amiatt, hogy az EMTE a kezdeti célkitűzéseknek ellent mondva a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen már létező szakokat indít. Ezt az egyetem finanszírozói, az MSZP–SZDSZ összetételű magyar kormány is többször szóvá tette.

Borbély Tamás

vissza az elejére


Tiltakozások közepette kezdődött az új tanév

(1., 4. old.)

Tegnap kicsik és nagyok egyaránt felkeresték az iskolát (Gyurka Előd felvétele)

Magasabb béreket követelve több mint nyolcszáz pedagógus tüntetett Bukarestben az oktatási minisztérium előtt. A tanárok egyik legfontosabb követelése az volt, hogy a nemzeti össztermék hat százalékát fordítsák a tanügyre a jövő évi költségvetésből. Tegnap a kolozsvári iskolákban is becsengettek.

A tanügy alulfinanszírozása nyilvánvaló a rossz munkakörülmények és az alacsony bérek közepette. A tanügy adminisztratív decentralizálása nem vezetett a tanintézmények autonómiájának növekedéséhez. Sőt, új válság-helyzetek kialakulását eredményezte: az önkormányzatok nem mindig biztosították a tanszemélyzet ingázási költségeinek fedezését, nem valósult meg a párbeszéd a tanintézmények és az önkormányzatok között – sorolják elégedetlenségeiket a szakszervezeti vezetők.

Kolozsváron azonban semmit sem érezni ebből a feszültségből, az alacsony bérezés ellenére tegnap igyekezett minden pedagógus megjelenni az iskolában, hogy igazi eseménnyé váljon a tanévkezdés a tanulók számára. A Brassai-líceum udvarán tartott megnyitó ünnepélyen Fazakas István ceremóniamester bevezető szavait követően Czire Szabolcs unitárius teológiatanár szólt az egybegyűltekhez. Boros János kolozsvári alpolgármester tolmácsolta a városháza és Emil Boc polgármester üdvözletét, egyben ígéretet tett, hogy a közeljövőben többet tesznek majd a magyar iskolák érdekében. Kósa Mária igazgatónő megnyitó beszédében kiemelte, hogy az iskolában kétszer kívánnak egymásnak az emberek boldog új évet, hiszen a közösségnek nem csak a szilveszter jelent új esztendőt. Az ünnepély részeként az első osztályosoknak szóló szimbolikus tankönyvátadás előtt három vers hangzott el Másody Lilla (III. B) és Benkő Levente (X. C) előadásában.

A Báthory István Elméleti Líceum és a Római Katolikus Gimnázium tanévnyitóját egy közösen elmondott imádsággal nyitotta meg Czirják Árpád pápai prelátus. Az eseményen részt vett Péter Tünde magyar szakos tanfelügyelő. Tőkés Elek iskolaigazgató diákokat köszöntő, jókívánságokat és biztatást tartalmazó ünnepi tanévnyitó beszédében a bizalomra helyezte a hangsúlyt. Felújított, korszerűsített tantermek várják a kicsiket és nagyokat egyaránt az új tanévben. Az a tény, hogy minden évben több százmillió lejt kell elkölteni ugyanazokra a javításokra, azt bizonyítja, hogy egyesek nem fékezik magukat, rongálnak, megfeledkezve arról, hogy az iskola mindannyiuké. Tudjuk, hogy a diákok minden tanévkezdéskor nagy fogadalmakat tesznek pontosságról, jó jegyekről, majd idővel rendre megfeledkeznek ezekről – mondta Tőkés Elek, azt kívánva, hogy a diákok minél többet tudjanak betartani fogadalmaikból.

Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanulói a Farkas utcai református templomban tartották a tanévnyitó ünnepséget. Fazakas Zsolt tiszteletes beszédében Dávidra utalt, aki – olykor szemtelennek tűnő, de alapjában véve bizakodó lelkülettel indul harcba. A szülőket arra figyelmeztette: ne tegyenek úgy, mint Saul, aki a filiszteussal szembeszálló gyereket, súlyos páncélokba öltöztetve próbálta megóvni. Ahogyan Dávid nem tudott megmozdulni a nehéz vasakban, a mai gyerekekre is nyomasztóan hat a túlzott óvás. A líceumban idén 25 elsős kezdi a tanévet, a kilencedik osztályba összesen 84-en jutottak be. Wolf Rudolf igazgató szerint a kisérettségin a nyolcadikosoknak 40 százaléka érte el azt a 7,70-es átlagot, ami lehetővé tette, hogy ugyanitt folytassák tanulmányaikat. Az igazgató jó hírrel várta a vakációról visszatérő iskolásokkal: az udvart leaszfaltozták, a sporttevékenységeket ismét jó körülmények között szervezhetik meg.

A Sigismund Toduţă Zeneiskola tanévnyitóján Titiana Zlătior főtanfelügyelő megígérte: az iskola új zongorát kap, amelyet a díszteremben helyeznek el. Ugyanakkor kifejtette: az idei tanévben az általános iskola felső tagozatosainak megrendezett versenynek az intézmény ad majd helyet. Máthé Árpád aligazgató magyarul tartott beszédében kifejtette, hogy adottak a lehetőségek a felelősségteljes évkezdéshez.

D. I., E. R. F., N. H. D., P. J. A., U. I.

vissza az elejére


Beszüntetik tevékenységüket a gyógyszerforgalmazók

(1., 4. old.)

Mától az ország kórházainak és gyógyszertárainak 90 százaléka nem fog gyógyszerekhez jutni, a gyógyszerforgalmazók beszüntetik tevékenységüket, mivel az Egészségügyi Minisztérium nem tartotta be a június végén aláírt megállapodást.

Több mint 400 kórház és 4500 gyógyszertár tizenöt hónapja adós a forgalmazóknak, mára az összeg meghaladja a 300 millió eurót. A gyógyszerimportőrök és forgalmazók egyesületének elnöke, Ileana Niculescu elmondta: a minisztérium nem tartotta be ígéretét, miszerint július végéig kifizeti a tartozások 20 százalékát.

A nemrég kinevezett egészségügyi miniszter, Eugen Nicolăescu újabb ígéretet tett az adósságok törlesztésére, ellenben leszögezte, hogy erre október előtt nem kerülhet sor. A gyógyszerforgalmazók 6,5 százalékos kedvezményt ajánlottak fel a román államnak, ám az nem teljesítette ígéretét.

A gyógyszerforgalmazók egyesületének ügyvezető igazgatója, Valeriu Crânguş kifejtette: a gyógyszerelosztást csak azokban az intézményekben szüntetik be teljesen, amelyek túllépték a törvényben meghatározott fizetési határidőt. Ez gyógyszertárak esetében 90, kórházak esetében 180 nap, mintegy hatszorosa a más országokban szokásosnak.

F. I.

vissza az elejére


Befejeződtek az első útjavítások

(1., 4. old.)

Kolozsváron ma délelőtt 11 órakor adták át a Majális utca újonnan felújított szakaszát. Ezt követően a Sputnik, a Simion Balint és a Hegyvölgy utcát adják át a forgalomnak. A szóban forgó négy utca elsőként került sorra abból a 288-ból, amit a JV Garboli Conicos Tirrena Scavi cég javít a következő négy év során. A munkálatok július elején kezdődtek el, és a tervezetthez képest jóval később értek véget. Emil Boc polgármester – az olasz cég vezetőivel egybehangzóan – a közművesítési hálózatok karbantartóit okolja a tetemes késésért. A városvezető elmondta: a 288 utcát időben úgy ütemezték, hogy előbb megkérdezték a szolgálatok képviselőit, melyek azok az utcák, ahol a hálózatokkal nincs, és belátható időn belül nem is lesz gond.

Az általuk összeállított jegyzék alapján munkához láttak, de egymást érték a meglepetések. Leszámítva a SADE cég már-már közhellyé vált műhibáit és kritikán aluli teljesítését, a víz- és a földgázhálózattal adódott a legtöbb gond. Az útjavítók lépten-nyomon bejelöletlen, a térképen nem szereplő gázvezetékekre, rozsdás vízvezetékre bukkantak. Ez már csak azért is nehezen érthető, mert a 288 utca feljavítását célzó program már 1998-ban ismert volt, tavaly pedig már a terv részleteit is lehetett ismerni. Az olasz cég megmakacsolta magát, és nem volt hajlandó aszfaltot önteni a hálózati tákolmányokra. Ez érthető, hiszen a szerződés értelmében ötévnyi garanciát vállalt a munkálatokért. Célszerűbb volt inkább kivárni, hogy a szolgáltatók eltűntessék a hibákat, ami sokszor több napos késéssel következett be. Emil Boc polgármester elmondta: betelt a pohár, ha a továbbiakban is ilyen gondokra bukkannak, nem ad engedélyt a javításra. Az utcát leaszfaltozzák, és ha néhány hónapon belül a hálózatok miatt gondok lesznek, a vétkes szolgáltató vezetőit akár büntetőjogilag is felelősségre vonják a mulasztásért.

A Majális utca hátralevő szakasza egyelőre nem lesz feltörve: az olasz cég úgy döntött, inkább türelmesen kivárja, amíg a víz- és gázhálózatot kijavítják, és csak azután lát neki a munkálatoknak. Az átadás után a következő utcákban kezdődik el az aszfaltozás: Băii, Colibiţa, Szivárvány, Kerekdomb, Migdalului, Pajiştei, Palaghia Roşu, Păstorului, Şerpuitoare, Meteor, Vidrei.

E. R. F.

vissza az elejére


Évadkezdés a Magyar Operában

(1., 2. old.)

Szeptember 12-én tartotta évadkezdő gyűlését a Kolozsvári Magyar Opera társulata.

A 2005/2006-os évad egyik érdekessége, hogy a társulat több meghívásnak fog eleget tenni. Svájcban és Spanyolországban októberben, novemberben, januárban, és februárban hozzávetőlegesen egyhetes vagy tíznapos vendégszereplésre nyílik lehetőség, amely szintén az intézmény szakmai hírnevét öregbíti.

Az elmúlt évad végi operakarmester-verseny sikere után nehéz megkezdeni az idei évadot, mivel hatalmas szakmai elégtételt jelentett a társulatnak ez a megmérettetés, mondta Simon Gábor igazgató. – Szeretnénk jó kapcsolatot kialakítani a Budapesti Operaház frissen kinevezett igazgatóival – nyilatkozta Szép Gyula művészeti aligazgató. – Reményeink szerint hamarosan írásban is rögzítjük a két intézmény közti együttműködési egyezményt, amelynek fontos részét képezi az operaházak közötti művészcsere.

Megtudtuk: a bérletkötés folyamata a napokban megkezdődik és egész hónapban tart. Az intézmény már megnevezte a bérletes előadások címét.

Ebben az évadban leghamarabb decemberre várható egy Mozart-opera – La finta giardiniera, azaz A furfangos kertészlány – bemutatója, a Mozart-fesztivál keretén belül.

Ebben az évadban a számos turné miatt az előadások számát havi 5–6-ra csökkentik.

A jelenleg érvényben lévő törvények értelmében december 31-ig a társulat összetételében nem eszközölhető semmilyen változás.

Az évadkezdő előadásra szeptember 18-án, délután 17 órakor kerül sor. A hagyományhoz híven Erkel-operával, ezúttal a Bánk bán-nal indul a művészeti intézmény új évadja. Főszerepekben: Cseterki Ferenc és Marton Melinda.

A részletekre szombati lapszámunkban visszatérünk.

Nagy-Hintós Diana

vissza az elejére


Megemelt tandíjak a BBTE-n

(1., 4. old.)

Ha az egyetemi szenátus is megerősíti a Babeş–Bolyai Tudományegyetem egyes karain alkalmazott gyakorlatot, akkor az idei tanévtől hozzávetőleg hatmillió régi lejjel (200 euró) kell többet fizetniük a tandíjas helyeket elfoglaló diákoknak. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi 13–14 millió lej helyett az idén 20 millió lejbe kerül a szülőknek a taníttatás.

A most induló tanévtől kezdődően az ország legtöbb állami egyeteméhez hasonlóan a BBTE is növelte fizetéses helyeinek az „árát", ám számos részlet még tisztázatlan. Amit biztosan tudni lehet, hogy azok az egyetemisták, akik első évet kezdenek 20 millió régi lejt fizetnek egy tanévre. Tisztázatlan viszont, hogy azok a diákok, akik másod- harmad, esetleg negyedévet kezdenek, a régi, lényegesen kevesebb tandíjat vagy az újonnan megállapított összeget kötelesek fizetni.

Rareş Gavrilesu, a BBTE szóvivője elmondta: valóban rendezetlen még ez a kérdés. Véleménye szerint az volna természetes, hogyha a felsőbb évfolyamokon tanuló egyetemisták a korábbi tandíj mellett fejezhetnék be tanulmányaikat. Ebben a kérdésben kizárólag a BBTE szenátusának van döntési joga, az említett testület viszont a 2004–2005-ös tanév vége óta nem ülésezett. Várhatóan két héten belül megszületik a döntés – közölte a szóvivő. Hangsúlyozta, hogy a diákoknak az egyetemmel kötelező módon megkötött szerződése azt a kitételt is tartalmazza, miszerint az intézmény fenntartja a tandíjemelés jogát, akár a négy év időszaka alatt is. Ilyenformán a diákoknak nincs fellebbezési joga abban az esetben sem, ha a szenátus döntése úgy határoz, hogy az új tandíj érvényes minden évfolyamra.

A drágább tandíjak kifizetésre kényszerült szülőket azonban felháborítja az egyetemnek ez az eljárása. A szerkesztőségünkbe betelefonáló egyik édesanya kifogásolta, hogy a negyedik évet kezdő fia esetében is megemelték a tandíjat a Közgazdaságtudomány Karon. Eddig legtöbb 2 millió 200 ezer lejt fizetett negyedévi részletként, most azonban ez az összeg 5 millió lejre emelkedett. Szerinte, ha már növelik a tandíjak árát, akkor az egyetemnek lehetőséget kellene adnia, hogy ne négy, hanem nyolc részletben törlesszék a tandíjat.

A Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetemen nem emelik a tandíjat, közölte Negele Enikő szóvivő. Egy nemrégiben végzett felmérés eredménye szerint többnyire kiskeresetű szülők gyerekei tanulnak az egyetemen, ezért az idén még nem növelik a tandíjat.

F. I.

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. old.)

A földet benépesíteni könnyű; elnépteleníteni úgyszintén. Akkor mi nehéz?

Jerzy Lec

vissza az elejére


Kishírek

(2. old.)

ERICH TÜRK orgonaestjét hallgathatják meg szeptember 14-én, szerdán este 7 órától a Farkas utcai református templomban. Műsorán Bach-, Mendelsshon Bartholdy- és C. Franck-művek szerepelnek. Belépés ingyenes.

A FERENCES LELKISÉG HATÁSA AZ ÚJKORI KÖZÉP-EURÓPA TÖRTÉNETÉRE ÉS KULTÚRÁJÁRA (1–2. kötet) című tanulmánykötetet mutatják be szeptember 14-én, szerdán du. 5 órától az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jókai/Napoca utca 2. szám alatti székházában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Kar Történelemtudományi Intézet Új- és Legújabbkori Történeti Tanszéke és az EME szervezte ünnepélyes bemutatót Sipos Gábor, az EME főtitkára nyitja meg, majd a kötetet Gábor Csilla irodalomtörténész, a BBTE Magyar Irodalomtudomány Tanszékének professzora méltatja. A Művelődéstörténeti Műhely könyvsorozatot – amelynek keretében a fentemlített kötet is megjelent –, Őze Sándor történész, muzeológus, habil. egyetemi docens, sorozatszerkesztő és Medgyesy-Schmikli Norbert történész, egyetemi tanársegéd, szerkesztő ismerteti.

KÉZRÁTÉTELES GYÓGYMÓD (PRÁNA) TANFOLYAM alap- és középfokon az EKE-székházban (Szentegyház/I. Maniu utca 7.) minden pénteken délután 5 órakor. Előadó: Ferencz Árpád.

vissza az elejére


New York-i csillagok
Emlékezés Pussy Mária tanárnőre

(2. old.)

Esténként fényárban úszik Manhattan központja, és turisták százait vonzzák a foszforeszkáló reklámtáblák, az áruházak kivilagított divat-részlegei. Az igazán szerencsések egy-egy New Yorkba látogató amerikai sztárt is felfedezhetnek néhanapján az utcák forgatagában. A sztár jelenlétének lehetősege már önmagában is izgalmas élményt nyújt, elvégre csillag-közelben lenni a mindennapi lét átlényegülését jelenti, bárha csupán a pillanat erejéig is.

A saját estéimet azonban másfajta csillagkeresés tölti ki most. Évekkel ezelőtt, Kolozsvárról való indulásomkor, Pussy Mária tanárnő szavait hoztam magammal, az ígéretet hogy visszavár és: ha úgy adódik hogy nem láthatom újra, egy távoli csillagról, Saint-Exupery kis hercegeként, majd le-leinteget. A „Tanárnő" életében meghatározó szerepet játszottak a távolságok; ha úgy adódott, tudott távolságot tartani emberektől és magányba vonulni dombon álló, magas diófa árnyékába húzódó otthonában. Bennem azonban a közelsége, lényének emberi nagysága és melegsége él ma is, mellette töltött egyetemi éveim emlékeinek csokra.

Kiadó szobát keresve bukkantam a tanárnőre mintegy tíz évvel ezelőtt, de nemcsak szobát béreltem nála: ajándékot kaptam tőle egy élet tapasztalatából, bölcsességéből és szeretetéből is. Az én „Mária nénim" született tanár-egyéniség volt, ahogyan azt volt diákjai ma is felidézhetik Kolozsvárott, és ahogyan elbeszélései tanusították, amikor esténként elidőztünk a tanári pálya, az oktatás és az élet felől elmélkedve. Tanítani, tanulni engedett el Amerikába, s amikor manapság egy new york-i osztályterembe lépek, lélekben Kolozsvárról hozok indíttatást.

Ma este, tanítás után, a Central Park fái alatt haladok el újból. A lombok sűrűségén múlik majd, hogy felfedezem-e azt a csillagot, ahonnan ezentúl Mária néni integetni fog nekem. Szertefoszlik Manhattan fénye és könnyárban úszik a város, mert fáj a távolság, az otthon elérhetetlen közelsége, és – drága Mária néni – sajogva fáj a csillag-lét….

Haragos Szidónia, doktorandus
Angol-Amerikai Irodalom
City University of New York

vissza az elejére


Filmbemutató
Művész mozi
Kóristák

(2. old.)

A Les Choristes színes, feliratos francia–svájci–német romantikus dráma a Golden Globe legjobb idegen nyelvű film jelölését kapta, a téma sokakat megérintett. Jacques Perrin producer megfogalmazásában: a gyerekkorra, az általunk megélt első érzelmekre nem gondolhatunk megindultság nélkül – ellenben tapasztalataink közül sok csak később nyer értelmet. Egyszer csak felfedezzük, hogy gyerekkorunk történései alakítottak bennünket, változtattak olyanná, amilyennek felnőttként ismerjük magunkat.

Bár minden múlandó: a röpke örömök és a kezelhetetlen fájdalmak is, mindennek nyoma marad bennünk. Hogyha ezekhez a távoli emlékfoszlányokhoz egy hangjegy, egy dallam is kötődik, mindez sokkal mélyebben rögzül, lenyomata kitörölhetetlenül megőrződik bennünk. Így van ez Christophe Barratier filmjében is. A szigorú környezetben nevelkedő folyton lázadó gyerekek és a kórus, amely összefogja őket: a Kóristák egy jelképes tartalmakat hordozó gyerekkor érzelemteli felelevenítése.

Azokban a filmekben, amelyek igazán nagy hatással voltak rám, van egy közös dolog: mindegyik arról szól, hogyan járul hozzá valaki ahhoz, hogy a világ élhetőbb legyen. Én leginkább emiatt szeretem a mozit – vallja a rendező.

A történet 1949-ben játszódik Franciaországban. Clément Mathieu, a munkanélküli zenetanár elvállal egy felügyelő-tanári állást egy nehezen kezelhető gyerekek számára fenntartott nevelőintézetben. Az igazgató, Monsieur Rachin által bevezetett és alkalmazott kemény, rideg nevelési módszerek megdöbbentik az új tanárt. A zene varázsának és a közös éneklésnek köszönhetően azonban Mathieu-nek sikerül megváltoztatnia a gyerekek hétköznapjait.

Színes, feliratos francia–svájci–német romantikus dráma, 95 perc, 2004. Rendező: Christophe Barratier, forgatókönyvíró: Christophe Barratier, Philippe Lopes-Curval, operatőr: Dominique Gentil, Carlo Varini, zene: Christophe Barratier, Bruno Coulais, Jean-Philippe Rameau, látvány tervező: François Chauvaud, vágó: Yves Deschamps.

Szereplők: Gérard Jugnot (Clément Mathieu) François Berléand (Rachin) Jean-Baptiste Maunier (a fiatal Pierre Morhange) Jacques Perrin (a felnőtt Pierre Morhange) Kad Merad (Chabert) Marie Bunel (Violette Morhange) Thomas Blumenthal (Corbin).

vissza az elejére


Cigányzene Szamosújváron

(2. old.)

A múlt hét végén került sor Szamosújváron a hagyományos cigánybálra, amelyre egész Erdélyből érkeztek vendégek a Szamos menti kisvárosba. A rendezvényen a tánc és a szórakozás mellett a helyi cigányközösség régi hagyományait és szokásait is felelevenítették. A talpalávalót az Orientalii zenekar szolgáltatta, de színpadra léptek Lăcătuş Nadia, Rézmíves Giany, Gábor Rupi és Covaci Cristian népdalénekesek is. Előzőleg a kultúrházban megszervezték a Mezőség prímásainak fesztiválját, amelyre nyolc együttes nevezett be. A rendezvény nagydíját a szamosújvári Bob Siminic hódította el, akinek a tulajdonába jutott a zsűri által adományozott „aranyhegedű". Az első helyen a szombói (Szépkenyerűszentmárton község) Balogh zenekar végzett, míg a második hely birtokosa a palatkai együttes lett. A harmadik helyre a helybeli Ghemart Iosif került. A fesztivál végén Interetnikum elnevezéssel művészi előadást szerveztek, amelyen fellépett a Kaláka néptáncegyüttes is.

Az első alkalommal megrendezett szamosújvári cigányzene fesztiválon egy franciaországi küldöttség is részt vett, amely elismerő hangon nyilatkozott a környék romaközössége művészi életéről.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


Kiosztották az MFVSZ-díjait

(2. old.)

Kovács László Attila sepsiszentgyörgyi fotográfusnak ítélte oda idén a Magyar Fotóművészek Világszövetsége (MFVSZ) az V. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Fotópályázat nagydíját. Az MFVSZ ötödik alkalommal szervezi meg a kiállítást, amelyen a szövetség tagjain kívül részt vehetnek a határokon túl élő és alkotó, magukat magyar nemzetiségűnek valló fotográfusok. Az V. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállításra öt országból, 87 alkotótól 385 fotó érkezett, ebből a zsűri kiállításra javasolt 51 fotográfustól 84 képet.

A zsűri Kovács László Attilát a Magyar Művelődési Intézet fotóművészeti plakettjével tüntette ki. Második díjat kapott a szlovákiai Szabó László, harmadik helyezett lett a szerbia-montenegrói Dudás Gábor.

vissza az elejére


Lapszemle
Cimbora/szeptember

(2. old.)

Új köntösben jelent meg a Cimbora, amelynek szeptemberi számában Jánk Károly, Lackfi János verseit olvashatjátok.

A Pál utcai fiúk vidéki változatát éltük... címmel az új folytatásos regény, a Léghajó a Bodza utcában szerzőjével, Kiss Ottóval készült interjú.

Az irodalmi periszkóp rovatban Bánffy Miklósról ír Bogdán László.

Keszeg Vilmos a templomtornyok gombjába rejtett, a települések történelmét őrző emlékiratok titkait tárja fel.

Egy indián grizzly medve vadász történetei mellett megtalálhatjátok a szeptemberi Cimborák elmaradhatatlan oldalait is, a Cimbora Kaláka táborról írt beszámolókat, fényképeket.

A már megszokott Barangoló rovatban ezúttal az állati találmányok világába vezet be Kónya Éva.

vissza az elejére


MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Fantasztikus négyes – amerikai bemutató. – Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn egész nap.

MŰVÉSZ-EURIMAGES – Kóristák – framcia bemutató. – Vetítések időpontja: 17, 19.30, 22; kedden kedvezménnyel.

FAVORIT – A Főnix útja – amerikai. – Vetítések időpontja: 17, 19; csütörtökön kedvezménnyel.

GYŐZELEM – Sin City – bemutató. – Vetítések időpontja: 13, 15, 17.30, 20, 22.30.

DÉS

MŰVÉSZ – Layer Cake – angol. – Vetítések időpontja: 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától és hétfőn egész nap.

TORDA

FOX – In Good Company – bemutató. – Vetítések időpontja: 16, 18, 20.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – Cookout – bemutató. – Vetítések időpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Skorpió az anyósom – amerikai. – Vetítések időpontja: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel hétfőn.

DACIA B-TEREM – A Love Song for Bobby Long – amerikai. – Vetítések időpontja. 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30; kedvezménnyel kedden.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – A tolmács – amerikai. – Vetítések időpontja: 15, 17.30; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától és hétfőn egész nap.

vissza az elejére


OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Szeptember 18-án, vasárnap du. 5 órakor: Erkel Ferenc: Bánk bán – évadnyitó előadás. Vezényel: Hary Béla. Rendező: Dehel Gábor.

vissza az elejére


ZENE

(2. old.)

A Kolozsvári Zenei Ősz műsora:

ZENEAKADÉMIA

Ma, szeptember 13-án, kedden este 7 órakor a stúdióteremben: Kamarazene-est a bécsi filharmónia kvartettjének előadásában. Műsoron: Haydn: D-dúr vonósnégyes; Enescu: 2. G-dúr vonósnégyes; Schubert: D-moll vonósnégyes.

DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZ

Szeptember 14-én, szerdán este 7 órakor: a George Enescu Fesztivál győzteseinek hangversenye. Vezényel: Emil Simon.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


A jövő nemzedéke

(3. old.)

Fájó, múltat sirató szívvel olvastam az új iskolai szabályzat beharangozását. (Szabadság, 2005. aug. 25). Istenem! – sóhajtottam fájdalmasan – ha ez az iskolai szabályzat az én tanulókoromban jelenik meg, milyen más lett volna a pedagógiai szigortól megnyomorított tanulóifjúságom! Még visszaemlékezni is rettenetes: egyenruhát kellett viselnünk, minden tantárgyban szigorúan megkövetelték a felkészülést, tilos volt a dohányzás, (akit elkaptak a zsarnok tanárok cigarettázni, kicsapták, semmibe véve a legelemibb emberi jogokat). Kötelező volt az óralátogatás (néhányan már akkor megéreztük az új idők tanügyi szeleit és intenzíven cukrászdákban, parkokban, mozitermekben kerestük az európai szabad szellemet a fenéklapító és szellembeskatulyázó osztályterem helyett), ellenkező esetben intővel sújtott, kicsapással tartott sakkban az iskolai diktatúra.

Most végre, a testet-lelket megnyomorító egykori tanügyi törvények után, ha későn is (már t.i. nekem későn) végre megvalósult a tanulni vágyó diák számára az ideálisnak tűnő oktatási törvénycsomag. A szabadság, a sokak által megálmodott tanulói szabadság végre betört, helyet kapott iskolarendszerünkben. Legyen üdvözölve!

Továbbra sem kötelező az egyenruha – ez természetes. Elemi joga mindenkinek, hogyan öltözködik. Az ifjúság oktatással egybekötött fakultatív divatbemutatókon élheti ki esztétikai igényeit, valósíthatja meg épülő egyéniségét. Akiknek ilyen jellegű önmegvalósításra nem futja, azok már gyermekkorban megtapasztalhatják azt, amit esélyegyenlőtlenségnek neveznek a tapintatlanul fogalmazók. Hadd kapjon a gyerek már itt, az iskolában leckét a sajátos demokráciából!

Még most is, annyi év után, felháborodva gondolok arra, hogy cigarettázni sem engedtek tanáraink. (Mit tanáraink? Fegyházőreink!) Titokban, bűzös WC-ben, elhagyatott mellékutcákban kényszerítettek minket, bujkálva, félőn, léleknyomorítóan, de bátran, következetesen, dacolva-harcolva egy jobb diákvilágért, ami, íme, remélhetőleg, bekövetkezett. Bízom benne, hogy az új tanügyi törvény nem csak engedélyezi a dohányzást, de kötelezi az iskolákat, hogy azok minden diák padjára hamutartót szereljenek fel állami alapból, amiket az osztályfőnökök kötelesek rendszeresen tisztán tartani.

Az idő pénz – mondja a népi bölcsesség. Valóban, az Idő a diák egyik legértékesebb tulajdona. Nem mindegy, milyen körülmények között telik-múlik. Egyetemi szinten már – nagyon okosan – belátták ezt a tényt, intézkedtek is ennek szellemében: sok tantárgynál nem kötelező az óralátogatás.

És ami a legfontosabb ebben a reformban: a diák megfellebbezheti a tanár által adott jegyet. Hát erről van szó! Végre diák – igazság tétetik! Szegény diák végre nem a tanári kénynek-kedvnek, kiszolgáltatottan zsebeli be a meg nem érdemelt szekundát, hanem joga lesz interpellálni, tiltakozni. Az örömhírt tudósító újságcikk nem tér ki arra, hol, kinél fellebbezhet a magát tudásában, igazságérzetében, emberi-serdülő méltóságában sértett tanuló? A parlament esetleg létrehoz egy jegykivizsgáló bizottságot, amelyik a jól bevált módon igazságot tesz a megbántottnak? Vagy külön erre specializálódott ügyvédek veszik kézbe a bántalmazott védelmét?

De hát az igazság megkeresésének útja hosszú és göröngyös. Egyszerűbb lenne, javasolnám tisztelettel, ha maga a diák tenne igazságot. Igaz ugyan, hogy az iskolaszabályzat tiltja a pedagógus számára a testi fenyítést, de arról nem olvastam tiltást, miszerint a diák nem élhet ezzel a gyakran beváló, rövidlefutású, hathatós érvvel. Röviden: ha a rossz jeggyel megalázott diák úgy látja jónak, orrba vághatja, fenéken billentheti, a fülét meghúzhatja tanárának. Fordított arányban a kapott osztályzat nagyságától osztogathatja a nyakleveseket. Ez mindenképpen elgondolkoztatná a pedagódust: érdemes-e igazságtalan lenni és belegázolni az ifjú lélekbe egy rossz jeggyel?

Panaszkodnak pedagógusaink a kisfizetésért. Ezen az állapoton könnyen lehetne segíteni: létre kellene hozni például minden iskola mellett egy gépkocsiparkolót. Itt parkolnának azok a diákok- és csakis ők – akik jelenlétükkel megtisztelik az iskolát. Nos, a tanároknak autómosási elsőbbségi jogot kellene biztosítani (nem tilos a borravaló). Adómentesen természetesen. Mint a magánóra. Ha a diák nincs megelégedve a tanár autómosásával, kétféleképpen reklamálhat: panaszlevelet ír a már említett feltehetően megalakuló parlamenti bizottsághoz, vagy az igazságtevés gyorsított formája mellett dönt (fenékenrúgás, fülhúzás stb.)

„A következő tanévben is ingyenes orvosi ellátásban, pszichológiai és szaktanácsadásban részesülnek a diákok(…)" Tisztelettel javasolom: az ingyenes pszichológiai ellátást, a kedvezményt a tanárokra is ki kellene terjeszteni. Szükségük lesz rá...

Jancsó Miklós

vissza az elejére


Mi lesz veled, oktatás?

(3. old.)

Tanévkezdéskor a sajtó tele van oktatási témájú anyagokkal. Még az is felröppent, hogy a kontinensen Romániában a legrövidebb a tanév. Talán így is van. Az, hogy a hazai tananyag rendkívül gazdag, elburjánzó, megkockáztatom: néha felesleges részeket is tartalmaz, akár indokolna is valamiféle változtatást – mielőtt még valakinek eszébe jutna: nem biztos, hogy a tanévet kellene megnyújtani, talán sokkal inkább az átlagdiáknak komoly terhet jelentő tananyagot átgondolni, módosítani, na jó, kimondom: reformálni. A rövid román tanévben rendelkezésre álló idő alatt is olyan diákok „termelődnek", akik sorozatosan megnyerik a nemzetközi tantárgyversenyeket – aztán meg nagy többségük nyugatra távozik. Ezek a szerencsés „felfedezettek" vannak viszont kevesebben, az átlagos diák élete gyakorlatilag az iskola körül kell, hogy forogjon, ellenkező esetben lemarad, vagy jó néhány elégtelent is bezsebel. Pedig napjainkban hihetetlen mennyiségű információ érkezik, számtalan csatornán – nem úgy, mint a távoli ’89 előtti időszakban, amikor az iskola mellett legfennebb olvasnia, kirándulnia lehetett a diáknak, sem a tévé, sem az írott sajtó, sem a rádió nem jelentett különösebb kihívást. Nem kell részleteznem, hogy mi minden zúdul ma a gyermekekre, arról nem is beszélve, hogy a szülők is legtöbbször csak kapkodják a fejüket, nem tudva már, milyen különórára, klubba, extra tevékenységre fogják, járassák, írassák csemetéjüket, hogy az nehogy lemaradjon a XXI. századi állandó hajszában. Hova lett az a jó kis babona, amely arra késztette a gyermeket váró szülőket, hogy ne tervezzenek – főleg ne évekkel – előre a bébit illetően: ma már az óvodába is még megszületése előtt íratják be a gyermeket, az iskolákról nem is beszélve. A Gyermekkor valódi jelentése, tényleges értelme pedig végérvényesen a háttérbe szorul.

Nem csoda, hogy az elmúlt másfél évtized tanügyminiszter-seregének számtalan reformkísérlete során felnőtt túl sok áldozati nemzedék bizonyos szinten megcsömörlött az iskolától. Nem csoda, hogy a korral haladni képtelen mamutrendszer egyre gyengébb egyetemistajelölteket bocsát ki – akikből viszont különösebb gond nélkül főiskolai hallgató lesz, hiszen jó pénzért kínálják képzéseiket, végső soron mit sem érő diplomáikat a mindenféle munkaerő-piaci realitásnak fittyet hányva, gomba módra szaporodó egyetemek. Nem csoda, hogy az alulfizetett tanári állásoktól menekülnek az igazán tehetséges pedagógusok, a diákoknak meg be kell érniük a maradékkal – tisztelet a hivatástudattal bíró kivételeknek. Nem csoda, hogy az alulfizetett tanárok amolyan futószalagos gyári munkaszerűen kötelező penzumként élik meg hivatásukat, így az sem csoda, hogy a gyenge diákok elvesznek a rendszerben, a tehetségesek meg talán soha életükben nem tudják meg, hogy miben a legjobbak. Ebben hozhat némi változást a legújabb reformtörekvés, mely szerint a VI–VII–VIII. osztályos diákok tudását minden tanév végén európai modell szerint tesztelik. Ekkor talán felbukkanhat az a tehetség, amelyet egy pedagógusnak egész évnyi tanítás alatt nem sikerült észrevennie? Talán. A tanügyminiszter úgy tűnik, arra is rájött, pénz nélkül aligha sikerülhet bármilyen reform. A jelszó bizonyos ideje a központosítás megszüntetése, ehhez Mircea Miclea azt tervezi, hogy a következő költségvetési tervben a bruttó nemzeti össztermék 5 százalékát juttassák az oktatásnak. Miniszter tervez, kormány végez.

Tegnap reggel az óvoda is megkezdődött. Kisfiam már napok óta számolta, hányat kell még aludni hétfőig – ez a második óvodás esztendeje. Vasárnap este követelte, hogy a haját is mossuk meg, egyébként a fürdésnek ezt a részét szívesebben kihagyná. Hétfőn sürgetően kérte a reggelijét, a szép cipőjét, kiválasztott egy könyvet az óvónéninek, alig tudtuk lebeszélni arról, hogy játékainak egy részét elvigye az óvistársainak. Bár utál cipekedni, tegnap reggel ő vitte kis cókmókját az óvodába. A pár perces utat nagy izgatottsággal végigujjongta: „elképzelem, hogy vár Kukus (az óvónéni), és a barátaim biztos örülnek majd, hogy látnak". Nekem már az is elég lenne, ha az iskola olyanná válna, hogy ezt az életkedvvel teli ragaszkodást ne ölje ki a gyerekekből.

Kerekes Edit

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Nyugdíjas tanítóért harcolnak

(4. old.)

A Báthory István Líceum IV. B osztályának szülői közössége tiltakozik a Fülöp Mária tanítónő személye körül kialakult válsághelyzet miatt. A nyugdíjas pedagógus a negyedik osztályt kezdhette volna tanulóival, állását azonban elfoglalta egy végleges munkaszerződéssel rendelkező másik tanítónő. A tanfelügyelőség és az igazgató a törvényre hivatkozva tehetetlenül áll a szülők kérése előtt.

A szülők úgy érzik, hogy ebben az ügyben az ígéretekkel ellentétben nem kaptak kellő támogatást az iskola vezetőségétől. – Túl a szubjektív indokon, amely szerint az első osztályos gyermekek iskolába való beíratásánál elsősorban a tanítónő személye és nem az iskola milyensége a döntő, több mint furcsa, hogy a vezetőség (noha több megoldás is kínálkozik – vélik a szülők) tiltakozás nélkül fogadja el egy olyan tanügyi káder nyugdíjaztatását, aki egyrészt a törvény által engedélyezett három év utolsó tanévét kezdte volna, másrészt pedig érdemei elismeréseképp Románia elnökének kitüntetésében részesült – áll a szülők tiltakozó levelében. Remélik, hogy tiltakozásuk megóvja hasonló helyzetektől a többi kisdiákot, hiszen semmilyen szempontból nem szorul magyarázatra e kényszerű válás hatása a gyermekek közösségére a tanítónőre. Ismételten felkérik a vezetőséget, segítsen e válság megoldásában, hogy iskola – gyermek – szülő háromszög valós pillére legyen a kolozsvári oktatási intézménynek, és ne csak előszeretettel emlegetett patetikus jelszó maradjon.

Török Ferenc főtanfelügyelő-helyettes szerint a betöltetlen tanítói állások felkerülnek a minisztérium honlapjára, és ezeket a katedrakiegészítések esetében bárki elfoglalhatja. Ezt a törvény így írja elő. – Amikor a szülők megkerestek, azt válaszoltam: ha egy lehetőség van, figyelembe vesszük a kérésüket. Ez nem történhetett meg. Mint ember megértem a szülők aggodalmait, és egyetértek velük, viszont nem szeghetem meg a törvényt. Tavaly és tavalyelőtt a már akkor nyugdíjas Fülöp Mária ezt az üres állást azért kaphatta meg, mert azt nem foglalták el.

Szabó Gábor tanfelügyelő emlékeztetett: Kolozsváron rohamosan csökken a kisdiákok létszáma, ez az állások megszűnéséhez vezet, ezért az állandó munkaviszonnyal, állás nélkül maradt pedagógusok helyzetét a tanfelügyelőségnek meg kell oldania. Jelen körülmények között nem tudtunk Fülöp Máriának nyugdíjazása után a harmadik évben is katedrát biztosítani. Másrészt senki nem vitatja a szülők jogát, hogy a tanítónő folytonosságát kérjék. Pedagógiai szempontból igazuk van, de a törvényes keretek nem teszik lehetővé, hogy eleget tehessünk kérésüknek.

Tőkés Elek, a Báthory István Líceum igazgatója is úgy nyilatkozott, hogy a szülők kérése kivitelezhetetlen. – A Báthoryban lévő üres állást a tanítónő jogosan kapta meg. Egy nagy tekintélyű szakképzett tanítónő helyett nagyon jó szakembert helyeztek ki. A szülőket emberileg se értem meg, mert elvárnák azt, hogy az iskola vezetősége törvényszegést kövessen el. Akkor, amikor munkanélküliség van a fiatal értelmiségiek körében, nekik is joguk van a munkához – véli Tőkés Elek.

Nagy-Hintós Diana

vissza az elejére


Tisztázó dokumentumok a Tánczos–Xantus ügyben

(4. old.)

Szerkesztőségünk olyan dokumentumok birtokába jutott, amelyek komolyan megkérdőjelezik a Tánczos Vilmos és Xantus Gábor (a Sapientia volt rektorhelyettese és oktatója) közötti nézeteltérés ügyében az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) alapítói által hozott döntést, illetve az ügy kapcsán született bírósági ítélet jogosságát.

Mint ismeretes, Tánczos Vilmos, az EMTE akkori rektorhelyettese és Xantus Gábor egyetemi oktató között 2003 novemberében vita robbant ki az oktatási intézmény kolozsvári rektori hivatalának irodájában. A szóváltás Xantus szerint tettlegességig fajult, Tánczos ezt tagadja, azt viszont többen is tanúsítják a rektori hivatalban dolgozók közül, hogy a néprajz szakos oktató több szobán keresztül kergette a filmes szakembert. Ehhez Kató Béla, az EMTE kuratóriumának elnöke szerint sem fér kétség. Mint ismeretes, először az egyházfők mondtak ítéletet az ügyben, a püspökök mindkét felet megrovásban részesítették, emellett Tánczosnak minden, az egyetemen betöltött funkciójáról le kellett mondania. Később a bíróságra került az ügy, Xantus elvesztette a pert, mert a kolozsvári bíróság és törvényszék úgy ítélkezett, hogy felmenti Tánczost a testi sértés vádja alól.

Xantus Gábor úgy véli, hogy az általánosságban fogalmazó, sajtónyilvánosságot kapott, de az elmarasztalását meg nem indokló püspöki határozat súlya és üzenete számára a közvéleményben és diákjai körében súlyos erkölcsi kárt okozott. Xantus 2004. április 21-én levélben fordult az alapítók közgyűléséhez, kérve a személyére szóló elmarasztalás írásban történő megindoklását. Fél évvel az incidens után, vélhetően a válaszlevél személyes mivolta, illetve a történtek óta eltelt elég hosszú idő miatt az alapítók már sokkal egyértelműbben, és kevésbé elővigyázatosan fogalmaztak. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének, az alapítók közgyűlése soros elnökének kézjegyével ellátott levélben a püspöki testület kifejtette, hogy 2003. november 27-én hozott döntésükkel nem akarták „azt a gyanút kelteni, hogy Xantus Gábor aktív részese volt a rektori szobában lezajlott eseményeknek". A levél másik pontjában azonban az alapítók ennél is egyértelműbben fogalmaznak: „az alapítók közgyűlésének határozata az EMTE szellemiségéhez és keresztény értékrendhez méltatlan viselkedésről beszélt, ami nem azonos a verekedésben való részvétellel". Eszerint az alapítók is elismerik, hogy a november 18-án a rektori hivatalban verekedés történt. Xantus Gábort az alapítók azért marasztalták el, mert azt állítják, ő volt az, aki a nyilvánosság elé tárta az ügyet. A filmes szakember éppen ezért kifogásolja, hogy az alapítók „a legkisebb mértékben sem ellenőrizték" a megrovás okául felhozott vádat. Lapunk is meg tudja erősíteni, hogy nem Xantus tárta nyilvánosság elé az ügyet, hiszen a Szabadság volt az első lap, amely írt a történtekről, és szerkesztőségünk nem a filmes szakembertől, hanem más forrásból értesült az incidensről. Az ügy érdekessége viszont az, hogy Szilágyi Pál rektor, a per koronatanúja, mivel csak ő egyedül látta a történteket, a tárgyaláson tagadta, hogy tettlegességre is sor került volna. Arra a kérdésre, honnan származhatnak a filmes szakembernek az orvosi látleletekkel bizonyított sérülései, a rektor keresztényi eskü terhe alatt azt válaszolta, hogy Xantus aznap máshol keveredhetett dulakodásba. A történteket az akkor elsőéves diákok által írt beadványok is megerősítik, hiszen ezekben a diákok tanáruk „bántalmazása" ellen tiltakoztak.

Az ügy szereplői és érintettjei lezártnak tekintik a nézeteltérést, semmilyen fellebbezésre nem kerülhet sor, hiszen a bírósági ítélet jogerős mivolta erre már nem biztosít lehetőséget. Lapunk kérdésére, hogy esetleg vissza szeretne-e kerülni az egyetemre azt követően, hogy az incidens miatt megszüntette munkaviszonyát a Sapientiával, Xantus közölte: nem tervezi ezt, számára a tisztázás kizárólag erkölcsi elégtételt jelent.

Borbély Tamás

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Borbély Tamás

vissza az elejére


KÖRKÉP


Hírmorzsa

(5. old.)

Hulladékhordás és hóeltakarítás. A kolozsvári polgármesteri hivatal nemrég licitet hirdetet a címben említett munkálatok elvégzésére. A jelentkező öt cég közül a szakbizottság a Rosal és a Napoget céget ítélte nyertesnek. Előbbi a Györgyfalvi, az Andrei Mureşanu, a Szamosfalvi negyed, a Bulgária- és az Irisz-telepen, utóbbi a Dónát, a Monostor, a Hajnal, a Gruia és a Kerekdomb negyedben felel a szemétszállításért, illetve a hóeltakarításért. A szerződést nyolc évre kötötték meg.

Szünetel a vízszolgáltatás. A Vízművek értesítenek: szerdán 10–12 óra között nem folyik víz a csapból a Vidraru utcában. Ugyanakkor 10–18 óra között nem lehet majd kezet mosni és zuhanyozni az Al. Odobescu, Spicului, Partizanilor (az Olteniei és a Giordano Bruno utca között), a Doinei, a Sanatorului, a Codrului, a Cocorilor, a Graurilor, a Colonia Breaza, a Kerekdomb, a Dropiei, a Cucului, a Vişinilor és az Izvorului utcában.

Vidéki telefonhiány. – Nemhogy egymást látni, de egymással beszélni sem vagyunk képesek – nyilatkozta Kerekes Sándor. A Kolozs Megyei Tanács alelnöke arra hívta fel a vidéki polgármesterek figyelmét, hogy találjanak pénzügyi forrást a telefonbérletek kifizetésére, különben a videóértekezleti rendszer két éve elkezdett felszerelését sohasem fejezik be. Ez a módszer fontos szolgálatot tehet a természeti csapások előrejelzésekor. A videótelefon-rendszer teljes felszerelését a tervek szerint ez év szeptember 30-ig szerették volna befejezni, a beruházási munkálatok értéke eléri a 30 ezer dollárt. A megye 75 polgármesteri hivatalának mindegyikére 700 új lejnyi telefon-előfizetés jutna, de sajnos nem mindenhol van elég pénz.

vissza az elejére


Újraindult a szilágysomlyói önálló magyar iskola
A helyi közösség összefogásának az eredménye

(5. old.)

Tegnap a zilahi református Wesselényi Kollégium újraindításának 15. évfordulóját ünnepelte. Ugyanakkor Szilágysomlyón a 46 éve megszüntetett önálló magyar iskola kezdte el működését. A zilahi eseményen többek között részt vettek az RMDSZ és a Szilágy megyei tanfelügyelőség képviselői.

Hétfőn Vida Anna igazgatónő elsősorban a szülőknek és város magyarságának köszönte azt, hogy önálló iskolában kezdhetik az új tanévet. A tanintézmény vezetője kiemelte: több mint négyéves harcba került az iskola hivatalos létrehozása.

A szülők kezdeményezésének megvalósulását az RMDSZ önkormányzati tisztségviselői segítették. Ezenkívül kormányzati és parlamenti szinten is állandó egyeztetéseket folytattak – jelentette ki az igazgatónő. A politikai egyeztetések után teljesült álmot pedig a szülőknek, a város lakosságának köszönhetik, akik alig két hét alatt használható állapotba hozták a római katolikus egyház által a magyar oktatás rendelkezésére bocsátott épületet. Az egyház bérmentve adta át az ingatlant.

A tegnapi eseményen Kötő József államtitkár, Markó Béla szövetségi elnök és miniszterelnök-helyettes üdvözletét tolmácsolta, és hivatalosan megnyitotta a tanévet. Értékelte a közösség összefogását, egységét, amelynek ereje intézményteremtővé vált.

Seres Dénes Szilágy megyei RMDSZ-képviselő, az érdekvédelmi szervezet megyei elnöke emlékeztetett: a szilágysomlyói iskola mellett önálló oktatási intézményként nyitotta meg kapuit a dévai magyar általános iskola és a marosvásárhelyi Bolyai-líceum is.

A szilágysomlyói magyar oktatás közel 400 éves múltra tekint vissza. Mint ismeretes, 1608-ban már a református egyház működtet iskolát, az 1700-as években a minorita rend is tanintézményt indít. Ezenkívül 1871-ben állami iskola is indult Szilágysomlyón. A katolikus leányiskolának 1899-ben már 115 tanulója volt. A főgimnázium épületét 1916-ban építették.

A szilágysomlyói magyar oktatást 1948-ban beolvasztották a román nyelvű állami oktatási intézményekbe, azóta csak tagozatokként működhettek minden döntési jogkör nélkül. Most mintegy 325 tanulóval és 20 jól képzett tanárral újra önálló magyar oktatási intézmény folytathatja hagyományainkat.

Az intézményt az egész város segíti. Amellett, hogy a római katolikus egyház ingyen bocsátotta a magyar oktatás rendelkezésére az épületet, a református egyházközség nevében Mike Zoltán lelkész a gyülekezet vasárnapi istentiszteletének perselypénzét ajánlotta fel. Széman Péter, a Báthory Alapítvány elnöke szintén pénzadományt és az alapítvány könyvtárának használatát ajánlotta fel a diákok és a tanárok számára.

– A szilágysomlyói magyar iskola nem a szeparatizmus és a szegregáció jele – jelentette ki Szabó István megyei főtanfelügyelő-helyettes. – Lehetünk barátok, de saját anyanyelvünk, hagyományaink megőrzését csak önálló intézmények keretében látjuk biztosítottnak – jelentette ki Szabó.

Az ünnepség a csöppségek rövid kulturális műsorával zárult. Néhányan a mikrofonhoz kérezkedtek, hogy elmondják: már alig várták, hogy saját iskolájuk csengője hívja őket. – Eshet az eső, hullhat a hó, én akkor is iskolámba megyek – mondta egyikük.

Józsa László

vissza az elejére


Szamosújvári hírek

(5. old.)

A s zülők is segítik az iskolát . Köztudott dolog, hogy mennyi nehézséggel és gonddal jár a tanévnyitás. Idén nyáron több mint 700 millió lejt fordított a városháza a tanintézetek rendbetételére, de sajnos ez az összeg kevésnek bizonyult. A kisváros legrangosabb középiskolája, a Petru Maior Elméleti Líceum épületének homlokzata ma is nagyon rossz állapotban van. Mivel a helyhatóság nem rendelkezik elég pénzzel, egyes helyeken a szülők fogtak össze annak érdekében, hogy a gyerekek megfelelő körülmények között tanulhassanak.

A 2-es számú I–VIII. osztályos magyar tannyelvű iskolában például olyan szülői bizottsággal is találkozhatunk, amely az elmúlt hetekben rendbetett, felújított és felszerelt egy tantermet a II. osztály tanulói számára. A 17 szülő egész nyáron dolgozott, hogy gyermekeik számára minél jobb tanulási feltételeket biztosítsanak, így hétfőtől egy korszerű, világos tanteremben tanulhatnak a kisiskolások.

Franciaországban a szamosújváriak. Szeptember 14-én tér haza az a népes szamosújvári küldöttség, amely jelenleg Franciaországban tartózkodik. A Kis-Szamos-völgyi település képviselői felkeresték Yzeure testvérvárost, ahol a kultúrház vegyes kórusa is fellépett. Benne helyet kaptak Molnár Anna és Bartha Katalin, az örmény székesegyház híres énekkarának tagjai is. A tíz esztendeje tartó baráti és együttműködési kapcsolat keretében megtartott szabadtéri rendezvényen Drăgan Ovidiu, Szamosújvár polgármestere is részt vett. A helyi kulturális központban hangversenye is sor került, amelyen az örmény kisváros énekkara is fellépett.

Step by step iskolarendszer. A most kezdődött tanévtől a 2-es számú I–VIII. osztályos iskolában beindul a Step by Step oktatási rendszer. Tegnaptól a magyar tagozaton is bevezették a másutt már bevált módszert, amely nagy előnyt jelent a kicsinyeknek. A magyar tagozat tanítónői Major Melinda és Dániel Melinda várják a gyerekeket. Felújított és rendbetett tantermek, kibővített didaktikai anyag és változatos szabadidőfoglalkozások állnak a tanulók rendelkezésére.

(erkedi)

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Tetten ért szarkák

(5. old.)

Rendőrőrjárat fedezett fel és ért tetten szeptember 8-ról 9-re, csütörtökről péntekre virradóra két lopással alaposan gyanúsítható személyt. Éjjel fél háromkor leplezték le a rendőrök a 37 éves pusztakamarási (Cămăraşu) Alexandru C.-t és a 12 esztendővel idősebb kolozsi (Cojocna) Ilarie M.-t, akiknél 6,5 kg csípős paprikát és 10 kg húsos paprikát találtak. A zöldség Iosif H. Traian Vuia utcai kertjéből származik, a kivizsgálás folytatódik.

Gombamérgezés
Amint pénteki lapszámunkban, a Helikopter a házak felett című cikkünkben már megírtuk, a marosvásárhelyi SMURD mentőhelikoptere súlyos gombamérgezéses fiúcskát szállított a gyermekklinikára. A nyolcesztendős, kómában lévő Sebastian Roland V. csütörtökön este fél hétkor elhunyt.

A végzetes CD
Figyelmetlenség okozott könnyebb kimenetelű balesetet az Aranyoslóna (Luna)–Aranyosgerend (Luncani) közötti útszakaszon: egy Mazda típusú gépkocsi hátulról belement egy Trabantba. A 30 éves aranyosegerbegyi Daniel T. szeptember 9-én Marosludasról Aranyosgyéres felé haladt, zenét hallgatott, majd CD akart váltani. A pillanatnyi figyelmetlenség eredményeként nem vette észre és összeütközött a szabályosan közlekedő személyautóval. A koccanás eredményeként a Trabant a másik sávot szegélyező korlátba rohant, az 50 esztendős ploieşti-i Dumitru R. (a gépkocsi tulajdonosa) kisebb sérülést szenvedett. A Trabantot a 40 éves, szintén ploieşti-i illetőségű Ioan D. vezette. A baleset után Daniel T. jelentkezett az aranyosgyéresi rendőrőrsön. Szabadlábon vizsgálják, eljárást indítottak ellen a baleset helyszínének meg nem engedélyezett elhagyása és gondatlanságból elkövetett testi sértés alapos gyanúja miatt.

(póka)

Az oldalt szerkesztette: Kiss Olivér

vissza az elejére


REKLÁM


Valutaárfolyamok
Szeptember 12., hétfő

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

3,43/3,47

2,76/2,80

1,38/1,43

Western Union – szolgáltatás a Sora, Bolyai u. 8. és Szentegyház u. 4. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Szeptember 13., kedd

A Román Nemzeti Bank árfolyamai: 1 euró = 3,4978 erős lej, 1 USD = 2,8377 erős lej, 100 magyar forint = 1,4297 erős lej.

vissza az elejére


HIRDETÉS


Egy perc derű

(7. old.)

A nyuszika sétál az erdőben, majd egy tisztáshoz ér, ahol talál egy ötujjas kesztyűt. Felveszi és tovább megy. A következő tisztáson legelésző tehenekkel találkozik, és a kesztyűt lobogtatva odakiált nekik:

– Hé, csajok! Melykőtök vesztette el a melltartóját?

vissza az elejére


ADÁSVÉTEL

(7. old.)

Eladó 1988-as NOB exkavátor, 1989-es BOBCAT ásókarral vagy cserélhető autóra. Telefon.: 0744-932178, 0265/257-053. (M)

vissza az elejére


ÁLLÁS

(7. old.)

Kft. alkalmaz tapasztalattal rendelkező kürtőskalács sütőt és dagasztót. Alkalmazottainknak biztosítunk négy millió nettó kezdőfizetést, munkakönyvet és százalékot az árusításból. Érdeklődők jelentkezhetnek a 0743-393973-as telefonszámon. (0024)

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Nagy gólarányú győzelmet aratott a Bukaresti Dinamó vasárnap este az A-osztály 5. fordulójának zárómérkőzésén, a „piros kutyák" Claudiu Niculescu (15. és 26. perc), Moţi (45. perc), Zicu (63. és 67. perc), valamint Vlad Munteanu (84. perc) góljaival 6–0 arányban elgázolta a Bákói MFC-t.

Az élen a sorrend: 1. Bukaresti Steaua 13 pont, 2. Dinamó 12, 3. Konstancai Farul 10, 4. Kolozsvári CFR-Ecomax 10, ..., 8. Bákó 7.

• Nagy meglepetésre a legutóbbi idényben bronzérmes Milánói Internazionale vereséget szenvedett a Palermo vendégeként az olasz Serie A 2. fordulójában. A Luigi Del Neri iránytotta hazaiak szinte a teljes mérkőzésen remekül játszottak és a 67. percben már 3–0-ra vezettek. Az utolsó percekben hatalmas tempót diktáltak a vendégek, ám a legutóbbi kiírásban sokszor tapasztalt hajrájuk ezúttal nem tudta megmenteni őket a vereségtől.

Eredmények: AC Palermo–Internazionale 3–2, AC Milan–Siena 3–1, AS Róma–Udinese 0–1, Chievo–AC Párma 1–0, Empoli–Torinói Juventus 0–4, Lecce–Ascoli 0–0, Messina–Fiorentina 2–2, Sampdoria–Reggina 3–2, Treviso–Livorno 0–1 és Cagliari–SS Lazio 1–1. Az állás:

1. Juventus 2 2 0 0 5–0 6

2. Livorno 2 2 0 0 3–1 6

3. Udinese 2 2 0 0 2–0 6

4. Milan 2 1 1 0 4–2 4

5. Fiorentina 2 1 1 0 4–3 4

Palermo 2 1 1 0 4–3 4

7. Lazio 2 1 1 0 2–1 4

8. Inter 2 1 0 1 5–3 3

9. Róma 2 1 0 1 3–1 3

10. Sampdoria 2 1 0 1 4–4 3

11. Chievo 2 1 0 1 1–1 3

12. Siena 2 1 0 1 3–4 3

13. Ascoli 2 0 2 0 1–1 2

14. Messina 2 0 1 1 2-3 1

Cagliari 2 0 1 1 2–3 1

16. Lecce 2 0 1 1 1–2 1

Párma 2 0 1 1 1–2 1

18. Reggina 2 0 0 2 2–6 0

19. Treviso 2 0 0 2 0–4 0

20. Empoli 2 0 0 2 0–5 0

• A Serie B eredményei: Avellino–Brescia 2–5, AC Torino–Albinoleffe 1–0, Catania–Arezzo 0–0, Crotone–Bari 2–1, Rimini–Catanzaro 4–2, Mantova–Cesena 3–2, Bologna–Modena 1–2, Vicenza– Piacenza 1–3, Atalanta–Triestina 1–0 és, Cremonese–Verona 0–2. A Ternana–Pescara összecsapást hétfőn, lapzárta után rendezték. A táblázatot a 9 pontos, százszázalékos Atalanta vezeti, az egyaránt 6–6 pontot gyűjtött Crotone (6–3) és Mantova (4–2) előtt.

• A spanyol Primera División legnagyobb meglepetését az újonc Celta Vigop szolgáltatta, amely a Real Madridot verte a Santiago Bernabeu Stadionban. Iker Casillas a vendéglátók kapuvédője keserű szájízzel ünnepelte 200. bajnoki meccsét.

Eredmények: Real Madrid–Celta Vigo 2–3, Deportivo La Coruña–Atlético Madrid 1–0, Real Betis Sevilla–Osasuna 1–0, FC Barcelona–Real Mallorca 2–0, Getafe–Athletic Bilbao 1–1, Racing Santander–Cadiz 0–1, Real Sociedad–Deportivo Alavés 2–1, Villarreal–FC Sevilla 1–1, Málaga–Espanyol Barcelona 1–2 és Real Zaragoza–Valencia 2–2. A sorrend:

1. Celta Vigo 2 2 0 0 5–2 6

2. Deportivo 2 2 0 0 2–0 6

3. Bilbao 2 1 1 0 4–1 4

4. Getafe 2 1 1 0 3–1 4

5. Barcelona 2 1 1 0 2–0 4

6. Valencia 2 1 1 0 3–2 4

7. Sevilla 2 1 1 0 2–1 4

8. Real Madrid 2 1 0 1 4–4 3

9. Osasuna 2 1 0 1 2–2 3

Cadiz 2 1 0 1 2–2 3

11. Betis 2 1 0 1 1–1 3

12. Espanyol 2 1 0 1 2–3 3

13. Sociedad 2 1 0 1 2–4 3

14. Zaragoza 2 0 2 0 2–2 2

15. Villarreal 2 0 1 1 2–3 1

16. Alavés 2 0 1 1 1–2 1

17. Atlético 2 0 1 1 0–1 1

18. Santander 2 0 0 2 0–2 0

19. Málaga 2 0 0 2 1–4 0

20. Mallorca 2 0 0 2 0–3 0

Lisztes Krisztián győztes mérkőzésen lépett először pályára új csapatában, a Borussia Mönchengladbachban, amely hazai pályán 2–1-re nyert a Duisburg ellen a német Bundesliga negyedik fordulójában. A magyar válogatott játékos kezdőember volt és 1–1-es állásnál, az 58. percben cserélte le edzője. A címvédő Bayern München továbbra is száz-százalékos mérleggel vezeti a tabellát, miután győzött Nürnbergben, ami egyben azt is jelenti, hogy sorozatban 13. bajnoki sikerét ünnepelhette és beállította saját, 1981-ben elért csúcsát.

Eredmények: 1. FC Kaiserslautern–Werder Bremen 1–5, 1. FC Nürnberg–Bayern München 1–2, Bayer Leverkusen–FC Schalke 04 Gelsenkirchen 1–1, Borussia Mönchengladbach–MSV Duisburg 2–1, FSV Mainz 05–Hamburger SV 1–3, Hanover 96–Eintracht Frankfurt 2–0, VfB Stuttgart–Arminia Bielefeld 1–1, Borussia Dortmund–1. FC Köln 2–1 és Hertha Berlin SC–VfL Wolfsburg 3–0.

Az élmezőny: 1. Bayern 12 pont, 2. Werder 10 (13–4), 3. Hamburg 10 (9–2), 4. Schalke 8, 5. Hertha 7.

• A Manchester United a városi rang-adón 1–1-es döntetlent játszott az Old Traffordon a Manchester City ellen az angol Premier League 5. fordulójában.

Eredmények: Manchester United–Manchester City 1–1, Birmingham City–Charlton Athletic 0–1, Chelsea–Sunderland 2–0, Everton–Portsmouth 0–1, Newcastle United–Fulham 1–1, Tottenham Hotspur–FC Liverpool 0–0, West Bromwich Albion–Wigan 1–2, Middlesbrough–Arsenal 2–1 (!) és Bolton Wanderers–Blackburn Rovers 0–0. A West Ham United–Aston Villa összecsapást hétfő, lapzárta után bonyolították le.

Az élcsoport: 1. Chelsea 15 pont, 2. Charlton 12, 3. Manchester City 11, 4. Manchester United 10, 5. Bolton 8 (6–4), 6. Tottenham 8 (4–2).

• A címvédő Olympique Lyon nyerte a francia Ligue 1 6. fordulójának rang-adóját, miután legyőzte a vendég AS Monacót. Bölöni László együttese, a Stade Rennes kétgólos győzelmet aratott az AJ Auxerre felett.

Eredmények: Olympique Lyon–AS Monaco 2–1, Ajaccio–Nancy 1–0, Troyes AC–Nantes 1–0, Metz–Lille 0–2, Nizza/Nice–Saint-Étienne 0–1, Paris Saint-Germain–Racing Strasbourg 1–0, Rennes–Auxerre 3–1, Toulouse–Le Mans 0–2, Lens–Girondins Bordeaux 1–1 és So-chaux-Olympique Marseille 0–1.

Az élen: 1. Lyon 16 pont, 2. PSG 13, 3. Lens 11.

(pja)

vissza az elejére


Bajnokok Ligája

(8. old.)

Kedden nyolc mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2005–2006-os idénye.

Az első játéknap legérdekesebb találkozójának a Real Madrid lyoni vendégjátéka ígérkezik, hiszen a nyári átigazolási szezonban ismét nagyon meg-erősödött spanyol gárda az elmúlt szezonban negyeddöntős francia bajnok otthonában lép pályára. Minden összecsapás egyformán 21.45 órakor kezdődik.

Az 1. forduló párosítása, kedd:

E-csoport: AC Milan (olasz)–Fenerbahce Isztambul (török) és PSV Eindhoven (holland)–FC Schalke 04 Gelsenkirchen (német).

F-csoport: Olympique Lyon (francia)–Real Madrid (spanyol) és Olympiakosz Püreusz (görög)–Rosenborg Trondheim (norvég).

G-csoport: Chelsea (angol)–RSC Anderlecht (belga) és Real Betis Sevillla (spanyol)–FC Liverpool (angol).

H-csoport: Glasgow Rangers (skót)–FC Porto (portugál) és Artmedia Pozsony/Bratislava (szlovák)–Milánói Internazionale (olasz).

vissza az elejére


TÁJFUTÁS
Országos bajnokság

(8. old.)

A Roman környéki erdőkben rendezték az idei országos bajnokságot. Sajnos, a gyenge térkép és pályakitűzés nehéz helyzetbe hozta Kolozs megye sportolóit, ennek ellenére a tájfutók helyt álltak és több éremmel, valamint jó helyezésekkel tértek haza a korosztályos versenyekről.

A Kolozs megyei tájfutók eredményei:

Nők: gyerekek: Andrada Derveşteanu (12 éves) és Tőkés Tímea (14 éves), mindkettő Transilva – harmadik helyezett; hosszútávon a két Compass versenyző Simon Ágnes (21) ezüst- és Mihály Gyöngyi (21) bronzérem; középtávon a két Compass versenyző Gáll Enikő (21) ezüstérem, Simon Ágnes (21) negyedik helyezés; hosszú és középtávon: a Compass versenyzői Kerekes Kinga (35) arany-, Pap Cecília (35) ezüstérem; Simon Krisztina (60) első hely mindkét távon.

Női váltók: 14–16 évesek: bronzérmes a Transilva váltó (Derveşteanu, Király Imola, Tőkés); 19 éven felüliek: aranyérmes Kolozsvár csapata (Cioban Júlia – Szászfenesi Dudu SK, Gáll Enikő és Simon Ágnes); ezüstérmes a Compass-váltó (Zsigmond Erika, Kerekes, Mihály).

Férfiak: Bogya Tamás (Transilva, 21) – hosszútávon második, középtávon negyedik; Tőkés Árpád (Transilva, 35) – hosszútávon ezüst-, középtávon aranyérem; Szalay Zoltán (Transilva, 40) és Fey Sándor (45) – mindkét távon aranyérem; Pavel Gligor (Transilva, 45) – mindkét távon ezüstérem; Enyedi András (50) – hosszútávon első, középtávon negyedik hely; Cioban Dumitru (Szászfenesi Dudu SK, 60) – hosszútávon aranyérem, középtávon ezüstérem; Kuszálik János (Transilva, 60) – hosszútávon ezüst-, középtávon bronzérem; David Căpraş (Transilva, 60) – hosszútávon bronz-, középtávon aranyérem.

Férfi váltók: 21 évesek: negyedik helyezett a Transilva (Fey, Gligor, Bogya); 35 évesek: ezüstérmes a Transilva (Enyedi, Szalay, Tőkés); bronzérmes a Kolozsvár váltó (Cioban Dumitru, Căpraş, Kuszálik).

Májai Ferenc

vissza az elejére


TEKE
Második helyen a szamosújvári ifik

(8. old.)

A múlt napokban Marosvásárhelyen bonyolították le az országos ifjúsági női csapatbajnokság második fordulóját. Az Elektromaros pályán rendezett vetélkedőn csak három erdélyi csapat jelent meg, a Székelyudvarhelyi Akarat ugyanis pénzügyi gondokra hivatkozva visszalépett a versenytől.

A tornát a helybéli Romgaz Elektromaros nyerte 3042 vert fával, a Szamosújvári SOMVETRA a második lett 3033 fával, míg a harmadik helyet a Medgyesi Gázmetán foglalta el 2888 fával.

A szamosújvári csapatból a legjobban Alexandra Văidăhăzean (517 fa), illetve Romina Mureşan és Török Adela (mindketten 516) szerepelt. A legközelebbi fordulót október 1-jén bonyolítják le, szintén Marosvásárhelyen.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


Kimerült a Koracell

(8. old.)

A férfi bajnokság hét végi fordulójában az Aranyosgyéresi CFR-Sod- ronyipar a Marosvásárhelyi Electromaros Koracellt fogadta, és 3402–3146 fa (egyéniben: 5–1) arányú győzelmet aratott ellene.

Egyéni eredmények: Petruţ Mihălcioiu–Nagy Péter 599–545 fa, Dumitru Beşe–György Árpád 610–503, Sebastian Beşe–Fekete József 549–516, Cornel Popa–Csonka Pál 570–534, Teodor Popa–Orosz István 540–546 és Zenkó Alpár–Seres József és Seres Levente 534–472 (229+243).

Ezen a hét végén a Kolozs megyei együttes Petrillán vendégszerepel.

Schmidt Jenő

vissza az elejére


TENISZ
US Open
Federer, a megállíthatatlan

(8. old.)

• A Lisa Raymond–Samantha Stosur amerikai–ausztrál kettős három játszmában nyert a Jelena Gyementyjeva–Flavia Pennetta orosz–olasz duó ellen az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros döntőjében.

• A címvédő Roger Federer nyerte a férfi döntőt, négy játszmában két óra húsz perc alatt legyőzte Andre Agassit.

Az első játszmát könnyedén nyerte a svájci világelső, a másodikban azonban feltámadt a 35 esztendős Agassi és kiegyenlített. A harmadik, 49 perces szettben a rövidítésben kerekedett felül a 24 éves bázeli teniszfenomén, azután az utolsó felvonásban már csak egy játékos volt a pályán, és azt Roger Federernek hívták.

Eredmények:

Férfi egyes döntő: Federer (svájci, 1.)–Andre Agassi (amerikai, 7.) 6:3, 2:6, 7:6, (1), 6:1.

Női páros, döntő: Raymond, Stosur (amerikai, ausztrál, 6.)–Gyementyjeva, Pennetta (orosz, olasz, 14.) 6:2, 5:7, 6:3.

Közel a „halhatatlansághoz"
A világelső Roger Federer új rekordot állított fel, hiszen ő az első férfi teniszező, aki egymást követő évben meg tudta védeni wimbledoni és amerikai bajnoki címét is.

„Életem egyik legjobb döntőjét játszottam, ráadásul ez különösen kedves a számomra, hiszen Agassi ellen léphettem pályára itt, New Yorkban. Nem tudom, hogy csinálom, de a finálékban mindig sikerül a legjobb formámat hoznom" – nyilatkozta a 24 éves svájci klasszis, aki hatodik Grand Slam-trófeáját gyűjtötte be, ezzel az örökranglistán behozta a német Boris Beckert és a svéd Stefan Edberget.

A listán John McEnroe és Mats Wilander a következő két „célpontja" a bázeli születésű fiatalembernek, ám az újságírók érdeklődését a tőle megszokott szerénységgel hárította el: „Nem kéne ezekhez a játékosokhoz hasonlítani, hiszen hozzájuk képest csak egy kis süti vagyok".

„Mindig lehangoló a vereség, de ez van. Roger a legjobb, akivel karrierem során valaha is játszottam" – nyilatkozta a 35 éves Agassi, aki a legendás Flushing Meadowsban két és fél óra alatt négy játszmában, 6:3, 2:6, 7:6, 6:1-re kapott ki.

„Egyelőre kérdéses, hogy a következő egy hónapom hogyan telik majd, de szeretnék keményen dolgozni. Az elmúlt húsz évem gyakorlatilag ugyanazzal telik, ám valahányszor itt játszom, valósággal feltölt az a szeretet, amit a szurkolóktól kapok" – folytatta az amerikai közönség legnagyobb kedvence.

Federer 2005-ben 45 győzelme mellett mindössze egyetlen egyszer, az Australian Open elődöntőjében szenvedett vereséget kemény borítású pályán, ráadásul mostani sikerével megdöntötte Pete Sampras rekordját is, hiszen sorozatban 35 meccsén diadalmaskodott „műanyagon".

A svájci teniszező végső sikerével 1,1 millió dollárral gazdagodott, míg Agassi a második helyért járó 775 ezer dollárral vigasztalódott.

vissza az elejére


Román érem a cselgáncs vb-n

(8. old.)

Nem maradt végül érem nélkül Románia sem a kairói, 24. cselgáncs-világbajnokságon, a zárónapon a nők 48 kg-os versenyében Alina Dumitru a 3. helyen végzett. A magyarok egy-egy arany- és bronzéremmel holtversenyben a 8. helyen végeztek, míg az egyetlen román érem a 19. helyhez volt elegendő a vb nem hivatalos éremtáblázatán.

vissza az elejére


KOSÁRLABDA
Női Eb
Románia a sereghajtó

(8. old.)

Litvánia, Spanyolország, a címvédő Oroszország és Csehország jutott be a törökországi női kosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjébe. A két utóbbi együttes játszotta a döntőt.

A helyosztókon Románia újabb vereségeket szenvedett, a lányok a görögöktől és a németektől is kikaptak, és a 12., utolsó helyen végeztek.

Eredmények:

Negyeddöntő: Litvánia–Lengyel-ország 67:58, Spanyolország–Lettország 69:50, Oroszország–Franciaország 70:56, Csehország–Törökország 86:60.

Elődöntő: Oroszország–Litvánia 65:50 és Csehország–Spanyolország 76:66.

Döntő: Csehország–Oroszország 72:70; a 3. helyért: Spanyolország–Litvánia 83:65.

Az 5–8. helyért: Franciaország–Lengyelország 73:71 és Lettország–Törökország 81:78; az 5. helyért: Franciaország–Lettország 85:62; a 7. helyért: Lengyelország–Törökország 82:71.

A 9–12. helyért: Görögország–Románia 67:61 és Szerbia-Montenegró–Németország 73:57; a 9. helyért: Szerbia-Montenegró–Görögország 79:65; a 11. helyért: Németország–Románia 98:64.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András