2005. február 11.
XVII. évfolyam, 34. szám

 

KRÓNIKA VÉLEMÉNY NAPIRENDEN KÖRKÉP GAZDASÁG — REKLÁM HIRDETÉS SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

Ismét lehet pályázni az oktatási-nevelési támogatásra
Április 30-ig kell elküldeni a papírokat

Ünnepélyes keretek között írta alá Kolozsváron a 2004–2005-ös tanévre vonatkozó oktatási-nevelési támogatások folyósítását előirányzó szerződést csütörtökön Bálint–Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) elnöke és Kelemen Hunor, a romániai diákoknak és egyetemi hallgatóknak szánt támogatás folyósításával foglalkozó Iskola Alapítvány elnöke.

A HTMH elnöke kifejtette: üzenetértékű, hogy a szerződést Kolozsváron írták alá, emlékeztetett, hogy tavaly még Budapesten kerültek rá a dokumentumra a kézjegyek. A politikus elmondta, a 2003–2004-es tanévben a Kárpát-medencében 213 976 jogosult általános és középiskolás számára biztosíthatta az immár módosított kedvezménytörvény az évi 20 ezer forintnak megfelelő oktatási-nevelési támogatást. Emellett 6579 főiskolás és egyetemi hallgató is részesült a 2800 forintnak megfelelő pénzösszegben. Erre a célra összesen 5,2 milliárd forintot biztosított a magyar költségvetés.

A kedvezménytörvény módosítása Bálint–Pataki szerint nagyon fontos volt, ezt tükrözi, hogy az előző évben csak 1 milliárd 547 milliót költöttek erre, hiszen a jogszabály egykori változata szerint kevesebben igényelhették a támogatást. A legtöbb jogosult Romániában akadt, itt összesen 88 883 pályázatot nyújtottak be, ami 116 975 általános és középiskolást érintett. Ehhez hozzáadódott még 5475 egyetemista. A romániai támogatás összértéke elérte a 2,6 milliárd forintot. A HTMH elnöke leszögezte: az idei megállapodásban olyan költségvetési törvény szerepel, amely a kedvezménytörvény végrehajtásával biztosítja az igényeknek megfelelő összeget.

Kelemen Hunor statisztikai adatok alapján részletesen ismertette a 2003–2004-es tanévben folyósított támogatásokat. Az Iskola Alapítvány elnöke kifejtette: a segítség a magyar nyelvű oktatás megerősítését tűzte ki célul, amit sikerült is elérni. Emlékeztetett, hogy az idei tanévben az előző évekhez képest nem csökkent a magyarul tanuló gyerekek száma, ami egyrészt a magyar nyelvű osztályok megszaporodásának, másrészt az oktatási nevelési támogatásnak tulajdonítható.

Elmondta, hogy a romániai igénylések 95 százalékát elfogadták, öt százalékát pedig visszautasították, mivel a kérelmezők nem tettek eleget a törvényben megfogalmazott követelményeknek. Romániában a legtöbb igénylés Hargita megyéből, a legkevesebb pedig Krassó-Szörény, valamint Neamţ és Galac megyéből érkezett. Az elfogadott pályázatok igénylőinek a 27 százaléka Hargita megyei lakhellyel rendelkezik, 17 százaléka Maros, 15 pedig Kovászna megyéből származik. Kilenc százalékot tesz ki a Bihar megyei igénylők száma, míg a Kolozs megyeieké csak hat százalékot ér el. A kérvényezők 48 százaléka városi, 52 százaléka pedig vidéki lakhellyel rendelkezik. Kelemen hangsúlyozta: a kedvezménytörvény módosításának köszönhetően tavalyhoz képest több mint duplájára nőtt az igénylők száma.

Az Iskola Alapítvány jövő héten hirdeti meg az idei tanévre szóló pályázatot, április 30-ig lehet benyújtani a dokumentumokat. Emlékeztetett, hogy a tavalyi procedúrához hasonlóan a formanyomtatványokat a státusirodákban, vagy az RMDSZ-székházakban lehet megtalálni, de az idén már iskolákba is elküldik a papírokat. Az idei újdonságok közé tartozik, hogy hatékonyabbá tették az adatok feldolgozását, ami — Kelemen szerint — lehetővé teszi a kifizetés felgyorsítását, emellett a jogosultaknak lehetőségük lesz arra is, hogy bankkártyán keresztül vegyék fel a pénzt.

(borbély)

vissza az elejére


Szociáldemokrata trojka

A Szociáldemokrata Párt Központi Ügyvezető Testületének szerda esti tanácskozásán eldöntötték: az SZDP-t háromtagú, elnökből, ügyvezető elnökből és főtitkárból álló vezetőség fogja irányítani, 5-7 alelnök és a két házelnök segítségével. Hozzájuk csatlakozik még 8 megyei szervezet elnöke, a megyei tanácsok, a városok és falvak, valamint az ifjúsági szervezetek és a szociáldemokrata nők szervezetének egy-egy képviselője. Említettek az újonnan alakuló Országos Ügyvezető Testületben kapnának helyet, amely a Központi Ügyvezető Testületet és a Központi Ügyvezető Irodát váltaná fel. A szociáldemokrata vezetők közös elképzelését a párt kongresszusának kell jóváhagynia ahhoz, hogy életbe léphessen.

A két ellenpólus, Ion Iliescu és Adrian Nastase előzetes egyezkedése nyomán született elképzelés a következő két évre az elnökségre pályázó mindkét pretendens igényeit kielégítené. A kapcsolatot köztük a főtitkár teremtené meg. Octav Cosmancat tartják a legesélyesebbnek az összekötői szerep betöltésére.

vissza az elejére


Alulfizetett a tanügy

A bruttó nemzeti össztermék 4 százaléka sem illeti meg a tanügyet. Ez az összeg a tanügyi törvényben előírtaknál kevesebb, de jövőre remélhetőleg eléri a 6 százalékot — jelentette ki szerda este Mircea Miclea szakminiszter. Beismerte, hogy a tanügy mélységesen alulfizetett, s szerinte ezzel a hátránnyal nem is léphetünk az európai közösségbe, ugyanakkor megjegyezte, hogy a rendelkezésre álló összeggel jobban kellene gazdálkodni. Az iskoláknak maguknak kell dönteniük a rendelkezésükre bocsátott pénzösszegek felhasználásáról, ugyanakkor azonban szoros kapcsolatban kell lenniük a közösséggel. Az oktatás mindannyiunk közös ügye, ezért az államnak kötelessége anyagilag támogatni az iskolákat — vélte a miniszter, aki egyébként az oktatási intézmények korszerűsítésének, informatizálásának a híve. Szerinte biztosítani kell a tanulók számára a számítógépekhez való hozzáférés lehetőségét, ezért az árverésre bocsátott felszereléseknek elérhető árat kellene szabni.

vissza az elejére


A patetikusság és a tragédia árnyékában

Kevés alkalommal teremtődött meg valós párbeszéd Koltay Gábor Trianon című filmjének vetítését követő, premiernek számító televíziós vitában. Az Antena 1 tévécsatorna által sugárzott, hamis bombariadó által megzavart Marius Tucă-show román és magyar vendégei kezdetben objektív érvekkel igyekeztek alátámasztani mondanivalójukat, ez a szándék azonban hamarosan csődöt mondott, hiszen a Trianon traumáját bemutató film egyoldalúsága és aránytalansága lehetetlenné tette az érzelemmentes vitát.

A beszélgetés civilizált hangnemben rajtolt. A születésnapját ünneplő Koltay kapott először szót. Kifejtette: azért készítette a filmet, mert meg akarja érteni azt a világot, amelyben él. Ion Cristoiu újságíró pörgette fel a beszélgetést. Az újságíró ismét azt a kérdést szögezte Koltaynak, hogy mit akart elérni a filmmel. A rendező válaszképpen megismételte a filmben elhangzott tézist, miszerint a 20. század történelme másként alakult volna, ha nem írták volna alá a versailles-i békeszerződést.

Florin Constantiniu támadott a legélesebben. A történész kezdetben leszögezte, hogy a film a két világháború közötti revizionista propaganda összes elemét felvonultatja, ezért ellenszolgálatot tesz a román–magyar megbékélési folyamatnak. A film lecsapódását vizsgálgatva a történész szerint a románokban csak ellenérzést szült az alkotás, míg a magyarokban revizionista indulatokat ébreszthetett.

A revizionizmus témakör kapcsán a román vendégek Erdély Romániához csatolásának jogosságát az etnikai arányok hangoztatásával támasztották alá. Emil Hurezeanu politológus emlékeztetett, hogy a filmben is megjelenik, Trianon bekövetkeztekor Erdély lakosságának mindössze 32 százaléka volt magyar.

Cristian Tudor Popescu, az Adevărul főszerkesztője meglepően békés hangnemet ütött meg. Az újságíró azt hangsúlyozta, hogy milyen butaság volt betiltani ezt a filmet Romániában, mivel nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek szükségessé tennének ilyen szigorú intézkedést. Constantiniuval szemben úgy vélekedett, hogy a film nem fogja megrontani a románok és magyarok közötti viszonyt. Román kollégáival együtt a film túlzott patetizmusát és tragikus hangulatát, valamint aránytalanságát hangsúlyozta. Cristian Tudor Popescut főként Tőkés László és Csurka István filmben való szerepeltetése zavarta.

A román és magyar meghívottak közötti egyik fontos vitatémát Tőkés személye képezte. Koltay az 1989-es forradalom hősének nevezte a püspököt, amit Marius Tucă vehemensen cáfolt. A paprikás hangulatot fokozta a román meghívottak azon félreértése is, miszerint Tőkés László azt mondta volna, hogy 1992 és 2002 között csak Kolozsvárról 200 ezer magyar tűnt el. Mint ismeretes, a legfrissebb népszámlálási adatok szerint egész Romániában csökkent ennyivel a magyarok száma.

A feszültség akkor érte el a csúcspontját, amikor Koltay Gábor nem hagyta szóhoz jutni az Adevărul főszerkesztőjét. A feldühödött újságíró az elején hangoztatott véleményével szemben, miszerint nem tartalmaz a film olyan elemeket, ami miatt be kellene tiltani, elmondta, hogy azért az alkotásba bevágott versidézetek tartalmaznak románokat bántó utalásokat. A hangulatot a műsorvezető által felolvasott, Raffayval készült interjúrészletek is paprikássá tették. A magyar történész ebben egyértelműen a revizionizmus mellett foglalt állást, ezért cáfolata is csak langyosra sikeredhetett.

Az adásba telefonon keresztül jelentkező Mona Muscă is győztesként került ki a Koltayval folyatott vitából, a művelődésügyi miniszter közölte: nem vonhatja vissza a film erdélyi körútját megszervező fiatalokra kirótt büntetést, hiszen a törvény világos, és e tekintetben nem lehet alkudni.

Az est folyamán a román fél részéről olyan állítások is elhangzottak, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Emil Hurezeanu azt állította, hogy Kossuthék idejében a magyar forradalmi kormány hallani sem akart a románokkal való egyenlőségről. A Szabad Európa Rádió volt munkatársa emellett büszkén vállalta, és a kommunistáktól való megmentésként állította be a Budapestre betörő román seregek szerepét. A politológus viszont elhallgatta, hogy a Párizsban tárgyaló nagyhatalmak tiltakozása ellenére, emberáldozatokat követelő rablással járt a román hadsereg jelenléte.

Markó Béla, az RMDSZ elnöke az MTI-nek elmondta: helyesli, hogy a filmet bemutatták az egyik legnagyobb nézettségű román televíziós csatornán, mert az elmúlt hetekben valóságos „legendává" nőtt a produkció híre. A politikus ugyanakkor rendkívül gyengének tartja Koltay alkotását.

Borbély Tamás

vissza az elejére


Lebukott a pénzkölcsönző sofőr
Civil ruhás rendőrök a Nyugatra igyekvő buszon

Pénteken közel ötven román állampolgárt fordítottak vissza a borsi határátkelőhelyről, ugyanis a nagybányai személyszállító cég sofőrjétől kaptak pénzt a schengeni országokba történő utazáshoz — tájékoztatott a határrendőrség sajtóosztálya. A cselre a buszon közlekedő civil ruhás rendőrök segítségével derült fény. Az akció során a pénzügyőrség összesen23 500 eurót kobozott el. Ugyanakkor a sofőr nem bocsátott ki nyugtát az utasoktól kért szállítási költségekre, így az államot 60 millió lejjel károsította meg.

A határrendőrség civil ruhás munkatársai felvették a kapcsolatot a nagybányai nemzetközi személyszállító céggel, és azt füllentették, hogy Portugáliába szeretnének utazni.

Ugyanakkor közölték a vállalat képviselőivel, hogy sajnálatos módon nem rendelkeznek a határátlépéshez szükséges 500 euróval. „Semmi gond, megoldjuk" — jött az egyértelmű válasz. Az utazás során kiderült, hogy a vállalat illetékesei a többi 47 utasnak is adtak kölcsönt. A határátkelőnél a civil ruhás rendőrök felfedték kilétüket.

Fény derült arra is, hogy a nagybányai cég sofőrje sokkal több pénzt vett el az utasoktól, mint amennyi a nyugtákon megjelent. Az utasok fejenként 250 eurót fizettek, s csupán 8 millió lejről kaptak nyugtát. A sofőr ellen adócsalás vádjával eljárás indult, a személyszállító cég engedélyét valószínűleg felfüggeszti vagy visszavonja az illetékes állami hatóság.

vissza az elejére


Ideiglenesen bezárták a korcsolya- és sípályát
A fagy okozza a fennakadásokat

Az elmúlt napokban tapasztalt rendkívül alacsony hőmérséklet miatt ideiglenesen bezárták a Györgyfalvi lakónegyedi műjégpályát és az erdőfeleki sípályát.

A korcsolyapályát múlt szombaton avatták fel ünnepélyes keretek között, a sípálya megnyitására pedig szintén a múlt héten került sor.

Grigore Suciu, a Közterület-fenntartó Vállalat (RADP) igazgatója közölte, hogy a rendkívül alacsony hőmérséklet miatt, amely pár éjszaka során elérte a mínusz 19 Celsius fokot, a jégréteg megrepedt. A szakértők szerint a jégpálya megnyitása óta nem sikerült legalább 12 centiméteres jégréteget létrehozni annak érdekében, hogy ez a jelenség ne fordulhasson elő.

Az igazgató arról is beszámolt, hogy jelen pillanatban a jégréteg vastagsága csupán 10 centiméter, de egy speciális géppel megpróbálják helyrehozni a pályát.

Lapzártakor kaptuk a hírt: este hattól három órára ismét megnyitották a jégpályát. A RADP illetékesei szerint a nyitvatartási idő folyamatosan nő, s remélik, hogy vasárnap egész nap nyitva lesz a korcsolyapálya.

A hét elején bezárták az erdőfeleki sípályát is, de nem csak a fagy miatt. Vasile Mureşan társtulajdonos a sajtónak elmagyarázta, hogy a múlt hét végi rendkívül nagy számú síző tönkretette a lesiklópályát. Ugyanakkor a cég alkalmazottai panaszkodtak, hogy a fagy miatt képtelenek beindítani a hóágyút. — Éjt nappallá téve dolgoztunk a pálya helyreállításán. — jegyezte meg Mureşan. Igaz ugyan, hogy szerdán a sípálya ismét működött, de jövő hétfőn és kedden ismét be lesz zárva.

(K. O.)

vissza az elejére


Traktorok matrica nélkül?

Mentesítsék a matricák használatától a traktorral közlekedő gazdákat — javasolta csütörtöki sajtótájékoztatóján Daniel Buda kolozsvári demokrata párti képviselő. A gazdák nehezen tudnák megfizetni az utánfutós traktorhoz szükséges 500 eurós matrica árát, de az utánfutó nélküli járműért is 260 eurót kellene fizetniük.

vissza az elejére


Sárga lap az Electricának

Utolsó figyelmeztetésben részesítette az Electricát Emil Boc, Kolozsvár polgármestere, aki elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy az áramszolgáltató Alverna utcai áramelosztó központ meghibásodása miatt a város három lakótelepének több ezer lakója maradt villanyáram nélkül szerdán este. Az elöljáró szerint a cég munkásai nehézkesen küszöbölték ki a meghibásodást, hat órába tellett, amíg helyreállították a zavartalan áramszolgáltatást.

Boc írásban fordult a cég vezetőségéhez, amelytől magyarázatot kért a történtekről. A polgármester a pénzbüntetést is kilátásba helyezte. A lakosság felháborodása váltotta ki Boc erélyes fellépését, hiszen tegnap legalább kétszázan telefonáltak a polgármesteri hivatalba.

Andrei Rusu, a vállalat szóvivője nem kívánta kommentálni Boc kijelentéseit. Rusu azonban kénytelen volt magyarázatot adni arra, hogy mi okozta a meghibásodást. Közölte, a kedvezőtlen időjárási viszonyok, az egy hete tartó kemény fagy okozta a bajt. A javítási munkálatokat a Györgyfalvi negyedben viszonylag hamarabb sikerült elvégezni, de fél tízre a Mărăştiben és a Tóközben is meggyulladt a villany. A további munkálatok miatt azonban éjfél előtt húsz perccel ismét rövidebb áramkiesések voltak. A hasonló jelenségek csütörtökön is megismétlődtek, annak ellenére, hogy Rusu szerint a szakemberek fokozott erővel dolgoztak.

vissza az elejére


KRÓNIKA


KISHIREK

Költők városa
A Kolozsvár Társaság vasárnapi irodalmi matinéjának meghívottja Kányádi Sándor. A házigazda Visky András a városról beszélget a költővel, s a jelenlévők Kolozsvár ihlette verseit is meghallgathatják. A rendezvényre február 13-án déli 12 órakor az Apáczai-líceum dísztermében kerül sor.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST tartanak ma, február 11-én, pénteken du. 5 órától az RMDSZ belvárosi kerületénél, a Kossuth Lajos utca 18. szám alatti tanácsteremben.

FARSANGI BÁLT tartanak a Nyugdíjasklub tagjai február 12-én, szombaton este 8 órától a Fások klubjában (Múzeum tér 3.).

ZENÉS–TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELÉT tartja az RMDSZ kül- és belmonostori szervezete február 12-én, szombaton du. 5 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

KISBÁNYÁRA SZERVEZ KIRÁNDULÁST SZOMBATON AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET. Indulás reggel 7-kor a magyar színház elől. További információk: Prezensky Tibor — 456-022.

vissza az elejére


Műemlékvédelmi alapismeretek

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság előadássorozatot szervez műemlék tulajdonosok számára — Műemlékvédelmi alapismeretek — címmel, 2005. február 12-én, 10 órai kezdettel, a kolozsvári Református Kollégiumban a Farkas (Kogălniceanu) utca 16. szám alatt.

A visszaszolgáltatott ingatlanok zöme műemlék. Ezek az épületek általában új funkciót kapnak, ez mindig helyreállítási munkával jár. Ahhoz, hogy ezeknek az értékét megőrizzük, a műemlék tulajdonosoknak tudniuk kell, hogy mi a teendő és milyen szakemberhez forduljanak. Fontos arra figyelni, hogy azok az ingatlanok, amelyeket a tulajdonosok nem szeretnének megtartani, olyanok kezébe kerüljenek, akik figyelembe veszik az épület értékét és fontosságát az erdélyi magyar közösség számára.

Az előadássorozat programja:

10.00 — Erdély építészettörténetének rövid áttekintése (Kovács András)

12.00 — A tulajdonos, valamint a szakember szerepe és feladata (Makay Dorottya)

14.00 — A helyreállítások törvényes kerete Romániában. Esettanulmány: Nagyszeben (Guttmann Szabolcs)

16.00 — Kötetlen beszélgetés, kérdések

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A terem elrendezése szempontjából kérnénk, jelezze részvételi szándékát Maksay Ádámnak az alábbi telefonszámon: 0744-263185 vagy e-mail címen: maksay@from.ro legkésőbb 2005. február 11-ig.

vissza az elejére


Aranyalma díj — 2004

Az Erdélyi Riport heti hírmagazin egy esztendeje hirdette meg az „Aranyalma díj az erdélyi magyarságért" megalapítását.

Az Aranyalma-díjat azok a személyiségek kapják, akik a politika, közélet, a gazdaság, a kultúra, a társadalom területén az adott évben a legnagyobb teljesítményt nyújtották az erdélyi magyarságért. A lap külön díjazza azokat a magyarországi magyar és romániai román személyiségeket, akik az olvasók, illetve a szerkesztők megítélése szerint a legtöbbet tették közösségünkért. A kijelölt hat kategóriában — a szerkesztőség jelölései alapján — 2004 folyamán az olvasók és a szerkesztők havonta voksoltak.

Szavazataik alapján a következő személyiségek részesülnek a 2004. évi Aranyalma díjban: Markó Béla államminiszter, az RMDSZ szövetségi elnöke, Nagy Zsolt miniszter, Tempfli József római katolikus megyés püspök, Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Illyés Közalapítvány elnöke, Halász János, az ITDH bukaresti irodavezetője, dr. Csányi Sándor, az OTB Bank elnök-vezérigazgatója, Kányádi Sándor költő, Szilágyi N. Sándor egyetemi tanár, nyelvész, Emil Boc, Kolozsvár polgármestere, Călin Popescu Tăriceanu, Románia miniszterelnöke, Dávid Ibolya, az MDF elnöke, Szabó Vilmos, a magyar kormány határon túli magyarok ügyeiért felelős államtitkára. Az előzetes egyeztetésekből úgy tűnik, a díjazottak elfogadták a kitüntetést, és igyekezetük szerint személyesen is jelen lesznek a díjátadási ünnepségen.

A díjátadó ünnepségre minden évben a március 15. előtti hét végén kerül sor. Az idei rendezvény időpontja: péntek, 2005. március 11., délután 18 óra. Helyszíne a nagyváradi Continental szálloda konferenciaterme. A kétórás, széles körű sajtónyilvánosság előtt zajló ünnepségen a díjazottak laudációját Ágoston Hugó, közíró, dr. Horváth Andor, irodalomtörténész, egyetemi tanár, Gálfalvi Zsolt irodalomkritikus, a romániai magyar PEN Klub elnöke, dr. Kántor Lajos író, a Korunk című folyóirat főszerkesztője, Králik Lóránd szerkesztő, a Erdélyi Riport rovatvezetője, Szilágyi Aladár, közíró és Szűcs László költő, az Erdélyi Riport felelős szerkesztője tartja meg.

vissza az elejére


Színek szimfóniája

Ezzel a címmel rendezte meg a Római Katolikus Nőszövetség Szent Raf ael Köre dr. Wéber T. Mária festészeti kiállítását, melyet szerda délután telt ház előtt nyitottak meg a szövetség Szentegyház utcai székhelyén.

Megnyitójában Székely Sebestyén György művés zettörténész kiemelte a tárlaton látható kb. félszáz akvarell lélekmelegí tő hatását. Szer zőjük orvosnők ént sokat járt vidéken, főleg Kalotaszegen, ahol kihasználva a lehetőséget, vázlatokat kész ített élményeiről. Tájképei és csendéletei a vázlatok alapján otthoni feldolgozásban készültek el, mintegy energiapótló eszközként, hogy alk otójuk aztán újra feltöltődve legyen képes visszatérni mindennapi hivatásához. Nála a föld és az ég kiegyensúlyozottan jelentkezik, számára öröm a természet szépségeit (szénaboglyát, napsütést, virágot stb.) felfedezni, az embert nem ábrázoló, mégis emberséges táj képeit közvetíteni (például a női szépséget fák összehajlása révén). Dr. Wéber T. Mária alkotásait belső lelki tájakként alakítja, általuk mi , nézők , is a természethez közeledünk.

A rendezvény lírai hangulatát Szabó K. Kinga hárfa-, és Tekeres Sándor hegedű játéka, valamint Soó Éva szavalata fokozta.

Ö. I. B.

vissza az elejére


Sztánai Napok 2004

A kiadvány, Sztánai Füzetek 1. alcímmel, a tavaly nyári Sztánai Napok keretében elhangzott előadásokat tartalmazza, és a tervek szerint az eljövendő időkben elhangzókat is hasonló folytatásokban fogják megjelentetni. A kötet előszavában Szabó Zsolt a következőképpen ismerteti céljukat: „Azt szeretnők, hogy a most induló Sztánai Füzetek sorozatban egymás után jelenjenek meg a völgy történeti és jelenkori névkutatásai (Janitsek Jenő), a kistáj természeti-táji értékek feltárásában, tudatosításában oroszlánrészt vállaló Sztánai Műhely fél évtizedes munkájának eddigi eredményei (Fekete Albert), az etnikai feszültségek a magyar–román egymásról alkotott képben Kalotaszegen (Balogh Balázs és Fülemüle Ágnes), a történeti demográfiai változások a kistáj településeiben (Ágoston Palkó Emese) vagy az egyházközség története (Papp Hunor) — hogy csak azokat a témákat említsük, amelyek a maguktól értetődő irodalmi-művelődéstörténetieken kívül komoly alappal szóba kerültek."

A gyűjteményben a következő előadók gondolatai kaptak helyet: Balázs Imre József, Balázs Sándor, Bartha Zoltán, Cseke Péter, Dávid Gyula, H. Szabó Gyula, Kántor Lajos, Kötő József, Lisztóczky László, Pomogáts Béla, Sas Péter, Szabó Zsolt, Vallasek Júlia. A kötetet az 1998-ban életre hívott Szentimrei Alapítvány jelentette meg.

Ö. I. B.

vissza az elejére


Erdélyi Riport/6.
Lapszemle

Címlapsztori Domokos Péter: Kié itt a tér?— szentgyörgyi főtérhistória. Lapzárta Szűcs László: Édes érdek? Aktuális Domokos Péter: Álságkezelés. A hét interjúja Simon Judit: Románia stabil ország (beszélgetés Frunda György szenátorral). Kisebbség Simon Judit: Vernek, de nem szervezetten Helyzetkép Pomogáts Béla: Régiók Romániája? Nézőpont Szilágyi Aladár: Bíbor birs, sárga zanót. Papp Sándor Zsigmond: Díj és díjtalan. TőkePiac: Elkerülőúton (magyar tőke a Kárpátokon túl). Pénzpiac Váltóhatás — az erős lej és a bankok. Periféria Szilágyi Aladár: Tábornokok alkonya. Arcél Nem voltam szürke eminenciás (interjú Makkai Jánossal, a Népújság főszerkesztőjével .) Mementó A plein air mestere. Adásidő Papp Kató: Csapdák csalfáknak. Tudomány Ágoston Hugó: Terápia őssejtekkel. Sport Frenkl Róbert: Nem csak foci terem. Sztárok Virul és pirul a ház. Ez meg az Vacillál a maci.

Miről ír az Erdélyi Napló?
A Kolozsváron megjelenő polgári hetilap több írása is foglalkozik az RMDSZ-en belüli állapotokkal. Román Győző Blöffölők szövetsége című írásában azokat az ígéreteket sorjázza, amelyek az utóbbi egy évben hangzottak el az erdélyi magyarság érdekvédelme és önrendelkezése terén. A szerző következtetése: az igéretek rendszerint megmaradtak igéreteknek, az SZKT napjainkra pedig amolyan központi bizottsággá silányult, ahol minden lehetséges ellenvéleményt gyökereiben kimetszenek.

A lapban arról is olvashatnak, hogy a tizenhat százalékos adókulcs gyakorlatilag szépen hangzó álkulcs, amely sem az államkasszán, sem a munkavállalókon nem segít lényegesen. Aki eddig sem fizetett tisztességesen adót, megszorító intézkedések nélkül ezután sem fog.

A Kárpát-medencei református vezetők magyarországi gyűléséről készült beszámoló szerint az egyházi vezetők egy nemzeti minimum kialakítását szorgalmazzák össznemzeti ügyekben.

A lap Szobortörténelem című sorozatában a Trianon utáni magyar szobrok sorsát mutatja be. Ezúttal Nagykárolyba kalauzolja az olvasót, ahol egykori remekmű esett áldozatul a „tisztogatásnak".

vissza az elejére


Időrablás nagyharanggal

— Jó napot kívánok!

— Pityókát kapálok!

— Nem azt mondtam, köszöntem.

— Sűrű volt, és kiszedtem!

Ilyenszerű volt a szerda esti nagyharanggal bekonferált trianoni „megbeszélés". Vártuk a szenzációs filmet, de még jobban az ezt követő párbeszédet, amelyben — reméltük — sok, eddig tabunak számított igazság fog elhangzani.

A kétórás film: semmi újat nem mondó-mutató langyos kis semmi. Utána meg a „süketek" párbeszéde.

Éppen mostanában hangzott el a Kossuth-rádióban egy kis jegyzet, melynek lényege: mindent visszaadhatsz, amit elrabolsz valakitől, csak az időt nem. Sajnos én sem kapom vissza ezt a kínos, négy órányi „elrabolt" időt.

B. É.

vissza az elejére


MOZI

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Blade: Trinty — amerikai bemutató. — Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn minden előadás.

MŰVÉSZ-EURIMAGES — Pódium — francia bemutató. — Vetítések időpontja: 17.30, 20; kedvezménnyel kedden minden előadás. Rossz nevelés — spanyol. — Vetítések időpontja: 15, 22; kedvezménnyel kedden minden előadás.

GYŐZELEM — Ray — bemutató. — Vetítések időpontja: pénteken, szombaton 22 órától; Hihetetlenek. — Vetítések időpontja: V–Cs: 14, 16.30. Meet the Fockers. — Vetítések időpontja: péntek, szombat: 19.30 órától.

FAVORIT — Helloboy — amerikai. — Vetítések időpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön minden előadás.

DÉS

MŰVÉSZ — Bridget Jones 2 — angol. — Vetítések időpontja: 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától, hétfőn minden előadás.

TORDA

FOX — A tűzből nincs kiút — bemutató. — Vetítések időpontja: pénteken, szombaton, vasárnap: 15, 17, 19. Cápamese. — Vetítések időpontja: hétfőn, kedden, szerdán: 15, 17, 19.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Resident Evil — bemutató. — Vetítések időpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Nagy Sándor, a hódító — amerikai. — Vetítések időpontja: 12.30, 15.30, 19; pénteken, szombaton, vasárnap: 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 12.30 órától; hétfőn minden előadás.

DACIA B-TEREM — Resident Evil 2 — amerikai. — Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 14.30 órától, kedden minden előadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Fehérek feketén — amerikai. — Vetítések időpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától kedvezménnyel, és hétfőn minden előadás.

vissza az elejére


OPERA

MAGYAR OPERA

Február 13-án, vasárnap du. 5 órakor: Kacsoh Pongrác: János vitéz. Vezényel: Kulcsár Szabolcs. Rendező: Dehel Gábor.

Február 15-én, kedden este fél 7 órakor: Jakobi Viktor: Sybill. Vezényel: Incze G. Katalin. Rendező: Gy. Tatár Éva.

ROMÁN OPERA

Február 11-én, pénteken du. 6 órakor: Radu Bacalu: Steps; Rimszkij–Korszakov: Seherezádé — balett.

vissza az elejére


BÁBSZÍNHÁZ

Február 12-én, szombaton 12 órakor: A tornyocska — magyar tagozat.

Február 13-án, vasárnap 12 órától: Piroska és a farkas — román tagozat.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, február 11-én, pénteken este 8 órakor: Euripidész: Bakkhánsnők — stúdióelőadás. Rendezte: David Zinder m. v. (Izrael).

Február 13-án, vasárnap de. 11 órakor: Muszty Bea–Dobay András: A kék csodatorta — mesemusical. Rendező: Keresztes Attila.

TRANZIT HÁZ

A február 12-ére, szombatra meghirdetett Károly című előadás technikai okok miatt ELMARAD. A nézők megértését köszönik.

vissza az elejére


ZENE

DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZ

Ma, február 11-én, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Petre Sbârcea. Közreműködik: RĂZVAN SUMA. Műsoron: Sosztakovics: 1. Gordonkaverseny; C. Rîpa: Efebul rănit szimfonikus kép; Respighi: Róma fenyői. — Filmfelvételt keszítenek az előadáson, ezért az ajtókat 18.55 órakor lezárják.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Tűnődés a Tűnődésekről

Amikor Dobai István nemrég megjelent, csaknem 1300 oldalas könyvét* a kezembe vettem, akaratlanul is azok az interjúk jutottak eszembe, amelyeket a kolozsvári nemzetközi jogásszal az 1989 decemberi forradalom után néhány nappal készítettem, s amelyek — magyar és román körökben egyaránt — nagy vitát váltottak ki. Dobai István akkor azt állította, hogy a nagyhatalmak a magyarok és a románok megbékélését rövidesen nemzetközi feladattá teszik (Megbékélésünk nemzetközi feladat, Szabadság, 1990. január 21.), majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar–román megbékélés csakis a realitások figyelembevételével képzelhető el (Béke csak a realitások alapján lehetséges, Szabadság, 1990. január 30.). Az interjúnak volt egy harmadik része is, amely azonban a magyar és a román sajtóban kinyilvánított ellenzés miatt nem jelenhetett meg.

Bár akkor a magyar értelmiség jeles képviselői (Podhrádszky László, Kapcza Imre, Szabó Pál Endre, Pillich László, Demény Pál, Mócsy László, Kovács András, Kiss András és mások) még úgy látták, hogy az interjúalany által felvetettekről nem időszerű beszélni, hiszen azokat a nemzetközi jog már megoldotta, s Romániának az európai jogi normák alkalmazásával kell a magyar–román viszonyt megoldania, később kiderült, hogy Dobai István mégiscsak látnoknak bizonyult. Hiszen a nagyhatalmak a megbékélést évekkel később valóban a két állam nemzetközi feladatává tették (lásd Atlanta, alapszerződés stb.), és sokan sokat írtak és magyaráztak azóta arról, hogy az igazi megbékéléshez a realitásokat mindkét oldalnak mégiscsak figyelembe kellene vennie.

Néhány évvel később jelent meg Dobai István Gesta Hominum című könyve, Tűnődések a történelemről alcímmel (Kolozsvár, magánkiadás, 2003), amely tulajdonképpen börtönelőadásaiból csak ízelítőt adott. Mert Dobait az ötvenes évek végén bebörtönözték, s csak a politikai helyzet megváltozása hozta magával azt, hogy életét nem kényszermunkával kellett letöltenie. A romániai börtönökben pedig — értelmiségi szokás szerint — előadásokat tartott. Az előadások anyagát később emlékezetből jegyezte le, majd bizonyára azok csiszolgatásával, kiegészítésével kerekedett ki az a jegyzetanyag, amelyből végül a most megjelent köteteket összeállította.

A könyv a történelem áttekintésének ürügyén a szerző elmélkedéseit tartalmazza a világ különböző dolgairól, így történelmi eseményekről és azok következményeiről, vallásról, erkölcsről, társadalomról, tulajdonról, nevelésről, filozófiáról, jogról, népekről, közösségekről, etnikumokról, országokról, régiókról, alkotásról, beszédről, nyelvről, istenekről, emberekről, kereszténységről, zsidóságról, kultúrákról, civilizációkról, mítoszokról, elméletekről, politikai irányzatokról, demokráciáról, diktatúráról, háborúkról, fegyverszünetekről, békekötésekről, forradalmakról, kiegyezésekről.

Dobai István elsősorban azokat a kérdéseket veti fel tűnődései során, amelyek szerinte megoldatlanok, amelyekről véleménye szerint beszélni kellene, és amelyeket nyugvópontra kellene juttatni. Mindezek könyvének tagadhatatlan szubjektivitást kölcsönöznek. Objektívnek bizonyos fokig csak azt tekinthetjük, hogy a szerző leltárszerűen felveti ismét, egy helyen mindazokat a kérdéseket, amelyekkel — nyilvánvaló módon — élete során találkozhatott, amelyekről olvasmányaiból, másokkal folytatott beszélgetéseiből, vitáiból szerezhetett tudomást, s amelyekről saját véleményt alkotott.

A felsorolt témákat, persze, mindenkinek joga van másképp látni. Olvasmányként azonban nem érdemtelen könyv a Dobai Istváné. Sok megállapítása helyénvaló, teljes mértékben elfogadható. Mint ahogyan sok más véleményét érezhetjük elfogadhatatlannak, vitára sarkallónak. Sok tekintetben sokkoló könyve bizonyára vitát vált majd ki, hiszen olyan fejezetei, mint például a különböző egyházak kritikái, vagy pedig a „zsidókérdés" nehezen hagyhatók szó nélkül. Olyan „partizán" nézeteket fejt ki ugyanis a szerző ezekben a kérdésekben, amelyek — a legenyhébb szóval fogalmazva — megkérdőjelezhetők, vitathatók.

Nehéz azonban épkézláb kritikát írni a fentiek során csak dióhéjban felsorolt témák Dobai-féle megközelítéséről, hiszen ahhoz olyan polihisztori tudásra lenne szükség, amelynek — nem szégyellem bevallani — nem vagyok birtokában. De az egyes szakterületek tudósai bizonyára elmondják majd az egyes kérdéskörökről saját véleményüket.

Egyetlen megjegyzésem lenne, s az a magyarországi holokauszt kérdésköréhez kapcsolódik, amelyet évek óta — akárcsak Dobai István — kívülállóként, de empátiával kutattam. Legfőbbképpen azt akartam ugyanis megérteni, hogy a magyar értelmiség miért maradt városomban néma akkor, amikor innen 18 ezer zsidót a haláltáborokba hurcoltak. Ezt a kérdést ugyan Dobai István nem feszegeti, azt azonban kimondja, hogy a magyar társadalom a zsidókat fizikailag soha nem bántotta mindaddig, amíg 1944. március 19-én az országot a németek meg nem szállták, s amikor tulajdonképpen „nemcsak a magyar alkotmány, de az európai közhatalmi és társadalmi szervezetek alapjául szolgáló egész nemzeti keresztyén értékrend háttérbe szorult". A felelősség így — kimondatlanul is — kizárólag a németeket terhelné. Csakhogy sajnos ez nem egészen így történt. A magyar hatóságok, a magyar hadsereg aktív közreműködésével ugyanis már 1940 őszén hajtottak végre deportálásokat Észak-Erdély több településéről. Közismert például annak a csíkszeredai zsidó csoportnak a sorsa, amelyet a megérkezett magyar honvédség 1940 októberében előbb a magyar–román határon próbált lövöldözések által nyomatékosítottan átdobni, majd miután ez sikertelennek bizonyult, december elején a máramarosi Kőrösmező (ukránul: Yasina, oroszul: Jaszinya) közelében kényszerítettek át a magyar–(akkor még)szovjet határon. E csoport — amelynek megmentéséért Slachta Margit budapesti római katolikus rendfőnöknő személyesen többször is eredménytelenül lépett közbe — 64 személyből állott; többségük a Székelyföldön született, s határon történő átdobásuk pillanatában valamennyien magyar állampolgárok voltak. A csoportban csecsemők és gyermekek, valamint öreg emberek is voltak. Az egyik túlélő szerint a határon átdobottak közül azok „jártak jól", akik a nagy hóban már az első éjjel megfagytak, illetve azok, akiket a vadállatok téptek szét. A többiek ugyanis kémgyanús személyekként kerültek különböző szovjet–ukrán lágerek poklába, ami pedig csak a halál másféle tornácát jelentette. Ezért — és még sok más okból — sem érthetek tehát egyet a szerzőnek a „zsidókérdés" kapcsán megfogalmazott vélekedéseivel, s meggyőződésem, hogy például ezen a téren az idő sem bizonyítja majd be — az 1990-es esettől eltérően –: Dobai Istvánnak volt igaza.

A fenti és az erdélyi magyar ügyek kivételével, a többi kérdéshez, mint említettem, nem tudok érdemben hozzászólni, de bevallom töredelmesen: magam is el-eltűnődtem felettük. Persze, nem ez volt igazán a feladatom, hanem az, hogy Dobai István könyvére a nagyérdemű Olvasóm figyelmét felhívjam. Csak reménykedhetem abban, hogy ebben az egyben nem vallottam kudarcot.

Tibori Szabó Zoltán

*Dobai István: Tűnődések a történelemről azaz A mérhetetlen élet és az ember viszonyáról, különös figyelemmel Európára és a magyarokra, I–II. kötet. Püski Kiadó, Budapest, 2004.

vissza az elejére


Botrányok nélkül

Van, aki úgy véli, csoda történt azzal, hogy az Antena 1 a román történelemszemlélet egyik tabutémájáról, a trianoni békeszerződésről szóló filmet megvásárolta, és azt fő műsoridőben vetítette, valószínűleg több millió néző előtt. Mások azzal érvelnek, hogy mindez puszta reklámhúzás volt a román tv-adó részéről, amely az utóbbi időben a legsilányabb, legigénytelenebb kereskedelmi adók szintjére süllyedt varietéműsoraival. Idejében felfedezte, hogy a nézettség javítása céljából éppen kapóra jön egy olyan film, ami körül hetek óta tart a hecckampány, és ezt még fokozni lehet. Megint mások a filmen verik el a port: vélekedésük szerint az semmiféle kategóriába nem illeszthető be, egyféle egyveleg a dokumentumfilm és a versmondó műsorok között, tele pátosszal és történelmi csúsztatásokkal. Az ilyen és az ehhez hasonló vélekedéseket hosszan lehetne tallózni a különféle internetes levelezőlisták oldalairól, vagy a lapok hasábjairól. Az egymástól látszólag eltérő, de valójában közös gyökerű véleményeket kár lenne sorjázni, hiszen ugyanoda lyukadunk ki: a filmet minősítő negatív kampány mögött ugyanaz a történelemszemlélet áll, amely hosszú évtizedek óta mérgezi a lelkeket. Románt és magyart egyformán. A magyar szenved tőle, a románnak pedig valamiféle álbiztonságot próbál nyújtani, de mindkét népnek egyformán árt.

A Trianon film egy újabb szomorú példa arra, hogy közös dolgainkat éppen úgy nem tudjuk megbeszélni 2005-ben, mint például 1925-ben. A sokat hangoztatott és dicsért román–magyar megbékélés tartalom nélküli nagyotmondásnak tűnik, hiszen ilyenkor derül ki, hogy a közöttünk húzódó ellentétek és árkok miatt az egyetértés percek alatt szertefoszlik. Úgy teszünk, mintha minden rendben volna: mosolygunk egymásra, színészkedünk, és azt próbáljuk elhitetni magunkkal és a világgal, hogy dolgaink jó irányba haladnak, gondjaink meg fognak oldódni. A két nép már annyira beleszokott ebbe a képmutatásba, hogy sokan hisznek is tanaikban. És néhanapján, például most, a Trianon film kapcsán, jön a hidegzuhany: román és magyar egyformán kapkodja a levegőt. A román ismét valami hatalmas árulást vél felfedezni, a magyar pedig megalázottan összeroskad. Eszébe jutnak a kilencvenes évek HarKov jelentései, a marosvásárhelyi véres március, és mindaz, ami miatt gyereke, ismerőse távozott Erdélyből.

A bölcs válasz minderre az, hogy ne szülessen a Trianonhoz hasonló film, könyv, zene, ne pengessünk „szélsőséges" húrokat. Feledjük el a múltat, törődjünk bele sorsunkba, ne gondolkozzunk, majd mások helyettünk mindent megoldanak. És lehetőleg továbbra is színészkedjünk, mert Shakespeare óta tudjuk, hogy színház az egész világ.

Szerencsére, nem mindenki gondolkodik így. Sokan hisznek a párbeszéd lehetőségében, közös dolgaink meg- és kibeszélésében, az érvek ütköztetésében, mindabban, ami gondolkodó lényekké teszi az embert. A párbeszéd pedig nehéz ügy, hiszen közel egy évszázad telt el a nagy „román–magyar együttélésben", amikor jó esetben a süketek párbeszéde folyt anélkül, hogy alapot és továbblépési lehetőséget teremthettünk volna valamiféle történelmi kiegyezésre. Ez továbbra is várat magára, hiszen az egymással szembeni elvárásainkat, a békés egymás mellett élés írott és íratlan szabályait végre közös nevezőre kéne hozni. Ezt aligha fogja másvalaki elvégezni helyettünk.

Ha van tanulsága a Trianon film romániai bemutatásának, illetve a körülötte kialakult szakmai és politikai vitának, az az, hogy a mindkét nép számára kényes ügyek tisztázása soká már nem várathat magára. Az erdélyi magyar politikusok, a közélet szereplői végre tisztán és egyértelműen meg kéne hogy fogalmazzák azt az erdélyi magyar minimumot, amihez minden körülmények között ragaszkodnunk kellene. Ez jelenthetné a tartós politikai, közéleti párbeszéd létalapját, ami lépésről lépésre tisztázhatná a két népet elválasztó ellenérdekeket. Ennek hiányában bármikor újabb és újabb „botrányok" lepleződnek le, és mérgezik törékeny, felszínes kapcsolatainkat.

Makkay József

vissza az elejére


Gesztusok

„Megnyilatkozás, valamilyen magatartásra, álláspontra valló cselekedet" — így határozza meg, egyik értelmezésében, az idegen szavak szótára, a gesztus kifejezést. Nos, a kolozsvári főtéri szégyengödrök eltűnésére indított jó értelemben vett kampány beleillik ebbe a kategóriába. Arról a törekvésről van szó, amit felvilágosult és jóérzésű román körök fejtenek ki a történelmi főtéri arculat visszaállítása érdekében, szégyenkezve mindazért a sok barbárságért, ami a funári korszakban érte ezt a nagy kulturális múlttal rendelkező erdélyi fővárost.

Gesztus, mitöbb, konkrét és az afféle esetleges előrezgést óvatosan lereagálni hivatott cselekedetnek könyvelhető el az év elején a gödrök melletti Traianus-oszlop alapkövének az eltüntetése. Jól bevált romániai recept, és azt a funári rémkorszakbeli Kolozsvár lakossága a saját bőrén tapasztalhatta, hogy a legeredményesebb lépés kész tények elé állítani mindenkit. Főterünk szándékos és maradandó, tizennégy évig tartó feldúlása után most következhet egy újabb metamorfózis. Ezúttal a normalitás, ha divatos, trendi kifejezéssel akarjuk hangsúlyozni, az európai uniós elvárások irányába.

Gesztus volt annak a táblának az elhelyezése a hírhedtté vált gödrök mellett, éppen a Főterünk jövőjéről rendezett fórumot megelőző napon, amely külsőleg építőtelepi híranyag hordozójaként mutatkozik meg, de amely valójában nyilvánosan teszi nevetségessé a két „ásatási krátert", és azoknak egy hónapon belüli betömését szorgalmazza.

Hatásos gesztusként jelent meg, ehhez a témához kapcsolódva, az egyik helyi román lapban, egy Eminescu-idézet: „Ami valótlan, az nem válik igazzá azáltal, hogy nemzeti, ami csúnya, az nem válik széppé azáltal, hogy nemzeti, ami rossz, az nem válik jóvá azáltal, hogy nemzeti."

Gesztusok, melyek a hegeket nem képesek tökéletesen eltüntetni az emlékezetből, mégis gyógyírként hatnak. Azzal a megjegyzéssel, hogy jobb később, mint soha.

Ördög I. Béla

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Visszhangok a show-ról: Nem most, nem itt, nem ezekkel Trianonról

Azok, akik arra számítottak, hogy a Trianon-film szerda esti bemutatása nyitánya lehet e magyarok és románok számára egyaránt érzékeny kérdésről kialakult álláspontok közelítésére, mindenképpen csalódtak. A vélemények azonban megoszlanak a sikertelenség okairól: egyesek szerint az idő nem érett még meg ilyen vitákra, mások pedig úgy látják, hogy a szenzációhajhász Tucă-show volt méltatlan keret erre. Többek szerint a meghívott román „sajtóhiénák" miatt „vérzett el" a dolog, más vélemények szerint viszont a Raffay–Koltay-produkció volt alkalmatlan arra, hogy egy értelmes Trianon-vita alapját képezze. Az alábbiakban ezekből a véleményekből adunk közre néhányat.

Bodó Barna politológus szerint az egész Trianon-botrány kapcsán elsősorban azt kellene tisztázni: ki is a partnere a mai hatalomnak? — A koalíció-tag RMDSZ, amelynek szövetségi elnöke államminiszteri minőségben épp azt a minisztériumot ügyeli fel, amelynek vezetője, Mona Muscă a filmről szóló megjegyzésével ezt a lavinát elindította? Vagy Hajdú Győző, aki a miniszter asszonynak a figyelmét „felhívta" a filmre? Hogyan fordulhat elő, hogy egy olyan személy, mint Hajdú, ilyen hatással van a liberális tárcavezetőre? — tette fel a kérdést Bodó.

— Nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy ennek a filmnek, amely véleményem szerint művészeti szempontból nem tekinthető különösebben jelentős alkotásnak, milyen lehet a romániai fogadtatása. Ezért az a vita, amelyre ilyen hangulatban kerítenek sort, csak árthat, és távlatilag semmiképpen sem segíti a Trianon-kérdés tisztázását, ezért nem biztos, hogy jó volt a magyar félnek ebben részt vennie. Ha Trianonról a két országnak megbeszélnivalója akad, azt mindenképpen a szakmának kellett volna elkezdenie. Ha pedig a történészek közt erre nem kerülhetett sor, miért várjuk el azt, hogy éppen a műsorban jelen lévő politikai kommentátorok álljanak úgy hozzá a kérdéshez, hogy az a megbékélés, az egymás megértését szolgálja?

Bányai Péter politikai elemző szerint az mindenképpen pozitívumnak tekinthető, hogy ilyen vitákra sor kerül. — Emberek leülnek, és anélkül, hogy durván szitkozódnának, ellentétes véleményeket fogalmaznak meg. Emlékezhetünk, ez 7–8 évvel korábban elképzelhetetlen lett volna, Marius Tucă, C. T. Popescu vagy Ion Cristoiu ennél jóval enyhébb témák kapcsán is sokkal hisztérikusabban reagált. Ez a korszak azonban lezárult — vélekedett Bányai. Az elemző szerint a vita ennek ellenére kínos volt, hiszen a vitatkozó felek nem tartoztak egyenlő súlycsoportba. — Mérsékelten nacionalista, ám vitathatatlanul művelt, éleseszű román újságírók polemizáltak két műveletlen magyarországival. Félre ne értsék, léteznek a magyar szélsőjobbon olyanok, akikkel nem értek egyet, de művelt emberek, tudnak érvelni. Koltay Gábor és Raffay Ernő azonban nem tartozik közéjük. A rendező mintha nem értette volna a hozzá intézett kérdéseket, ugyanazokat a kliséket ismételgette mindenre. A történésznek sikerült ugyan megőriznie a dialógus látszatát, de kétszínű volt, mert nem merte vállalni azt, amit otthon, hogy ő tulajdonképpen a revizionizmus híve — fogalmazott Bányai Péter.

Vekov Károly történész szerint abban a pillanatban, amikor „szakosok" és „nem szakosok" állnak szemben, olyan témák is előkerülnek, amelyeknek nincs helyük egy szakmai vitában. — Kiderült, hogy ez a téma még mindig rendkívül érzékenyen érinti a románságot, és kiderült az is: a románok meglepetéssel fogadták, hogy Trianon még mindig milyen fontos kérdés a magyarok számára. Azt is látni lehetett, hogy továbbra is nagyon sok előítélet munkál, még olyanokban is, akikről ezt kevésbé feltételezte volna az ember. Nyilvánvaló, hogy csak támogatni tudjuk, amit a magyarországi résztvevők szorgalmaztak, hogy ezekről a kérdésekről beszélni kell. Beszélni kell Romániában is, Magyarországon is, román és magyar történészek között, jó lenne, ha meglenne erre a megfelelő keret, amely lehetővé teszi a nyugodt érvelést. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy erre nincs feltétlen hajlandóság és a film körülötti cirkusz is azt bizonyítja, hogy az idő sem érett meg erre.

Sz. K.

vissza az elejére


Kitekintő
Észak-Korea bejelentette, hogy atomfegyvere van

Észak-Korea nyilvánosan elismerte, hogy atomfegyvere van, és bejelentette: meghatározatlan időre felfüggeszti részvételét az atomprogramja korlátozásáról kezdett hatoldalú tárgyalásokon.

A KCNA hivatalos észak-koreai hírügynökség csütörtökön ismertette a phenjani külügyminisztérium közleményét, amely szerint az ország atomfegyvereket gyárt önvédelemből azóta, hogy kilépett az atomsorompó-szerződésből.

„Nukleáris robbanófejeket gyártottunk önvédelmi célokból azért, hogy helyt tudjunk állni a Bush-kormányzat leplezetlen politikájával szemben, amelynek a célja a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) elszigetelése és megfojtása... Az atomfegyverek minden körülmények között az önvédelem eszközei lesznek... A jelenlegi helyzet azt bizonyítja, hogy csak a hatalmas erő védheti meg az igazságot" — hangsúlyozta a közlemény.

A dokumentum szerint a KNDK „akarta a hatoldalú tárgyalásokat, de most arra kényszerül, hogy meghatározatlan időre felfüggessze részvételét, mindaddig, amíg ki nem derül, hogy érdemes részt vennie rajtuk". Ezt a döntést azért hozták meg, mert „az Egyesült Államok felfedte, hogy mindenáron meg akarja dönteni a KNDK politikai rendszerét, és nukleáris furkósbottal fenyegetőzik".

Észak-Korea mégis „fenntartja elvi álláspontját, hogy az ügyet párbeszéd útján oldja meg, és végső célja változatlanul a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése" — olvasható a közleményben.

A bejelentés új helyzet elé állította George Bush amerikai elnököt, aki második hivatali idejét azzal kezdte, hogy megfogadta: véget vet az észak-koreai atomfegyverkezésnek. Hat ország — az Egyesült Államok, Japán, Kína, a két Korea és Oroszország — 2003 óta három tárgyalási fordulót tartott Pekingben, hogy elérjék ezt a célt, gazdasági és diplomáciai ellenszolgáltatások fejében. Komoly előrelépés nem történt ezeken a tárgyalásokon. A negyedik, tavaly szeptemberre kitűzött fordulóra Észak-Korea el sem ment, arra hivatkozva, hogy az amerikai politika ellenséges vele szemben.

Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter a hírre reagálva csütörtökön kijelentette: „az észak-koreaiaknak nincs okuk azt hinni, hogy bárki is megtámadja őket. Értésükre adták, hogy többoldalú biztonsági garanciákat kaphatnak, ha feladják atomfegyver programjukat." Ha tényleg kivonulnak a tárgyalásokról, „az észak-koreaiak csak elmélyítik elszigeteltségüket, mivel... mindenki számára egyértelmű, hogy nincs szükség atomfegyverekre a Koreai-félszigeten" — mondta az európai körúton tartózkodó Rice az RTL televíziónak.

Dél-Korea súlyos aggodalmait fejezte ki a phenjani bejelentés kapcsán, és egy szöuli külügyminisztériumi szóvivő újra leszögezte: Dél-Korea „soha nem fogja eltűrni, hogy Észak-Koreának atomfegyvere legyen". Sürgette Phenjant, hogy feltételek nélkül térjen vissza a hatoldalú tárgyalásokhoz, mert így minden nézeteltérését megvitathatja az Egyesült Államokkal és más résztvevőkkel.

A japán miniszterelnök szerint Phenjan érdeke lenne lemondani az atomfegyverekről, és folytatni a hatoldalú tárgyalásokat. „Észak-Koreának állna érdekében, hogy jól hasznosítsa a hatoldalú fórumot. Továbbra is megpróbálom meggyőzni Észak-Koreát arról, hogy saját érdeke lemondani az atomfegyverekről" — mondta Koidzumi Dzsunicsiro kormányfő Tokióban újságíróknak. Hozzátette, hogy a tokiói kormány folytatni fogja erőfeszítéseit az észak-koreai nukleáris válságról az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Japán és a két Korea részvételével tartott tárgyalások folytatásáért.

A phenjani bejelentés hitelességét egyelőre nem lehet megállapítani. Észak-Korea kísérleti atomrobbantást eddig nem hajtott végre, viszont 2002-ben kiutasította az ENSZ ellenőreit, 2003 elején pedig kilépett az atomsorompó-szerződésből. ENSZ-nagykövete tavaly azt állította, hogy az országnak van fegyverhez használható plutóniuma, amit kiégett atomerőművi fűtőelemekből vont ki.

vissza az elejére


Amerika-ellenes tüntetések Iránban

Az ország atomprogramjára nehezedő egyre nagyobb amerikai nyomásgyakorlásra válaszul, szerte Iránban Amerika-ellenes tüntetéseket szerveztek csütörtökön, az iszlám forradalom évfordulóján.

A rendkívüli hideg ellenére több százezren emlékeztek meg az országban az 1979-es iszlám forradalom 26. évfordulójáról.

Teheránban, a központi rendezvényen Mohammed Hatami iráni elnök kijelentette, hogy hazája nem akar háborút, nem akar erőszakot és vitát, de az iráni nemzet nem tűr el semmilyen megszállást, s ha mégis háborúra kerülne sor, az iráni nép „égő pokollá tenné az országot az agresszor számára".

„Az egész nemzet egységes abban, hogy szembeszálljon bármilyen fenyegetéssel vagy támadással" — mondta Hatami, miközben a heves havazás ellenére kitartó tömeg azt skandálta, hogy „halál Amerikára".

Az iráni atomprogrammal kapcsolatban, amelyről az Egyesült Államok azt feltételezi, hogy végső célja az atomfegyver előállítása, Hatami kifejtette: Teherán hajthatatlan a kérdésben, nem fogja felszámolni programját. Az iráni tudósok keményen dolgoztak a nukleáris technológia kifejlesztésén, s nem adják fel eredményeiket mások alaptalan követelésének hatására — mondta.

Az iráni elnök hangoztatta: Teherán úgy döntött, hogy folytatja a tudományos fejlesztéseket, beleértve a békés nukleáris technológiáét.

vissza az elejére


Utasítás a tűzszünet további megsértésének megakadályozására

Szigorú utasításokat adott a biztonsági szolgálatoknak a szélsőségesek további Izrael-ellenes támadásainak megakadályozására Mahmúd Abbász palesztin elnök csütörtökön, miután újabb izraeli célpontok elleni támadások sodorták veszélybe a közel-keleti tűzszünetet — jelentette be a rámalláhi elnöki hivatal. A közlemény szerint az elnök további — közelebbről nem részletezett — intézkedések sorát fontolgatja.

Csütörtök hajnalban és kora délután palesztin szélsőségesek közel negyven aknagránátot lőttek ki zsidó telepekre és katonai úttorlaszokra a Gázai övezet déli részén, főként Gús Katif irányába — közölte az izraeli hadsereg. A támadásokban senki sem sérült meg.

Ariel Saron izraeli miniszterelnök a keddi sarm-es-sejki tűzszüneti megállapodás súlyos megsértésének nevezte az aknatámadásokat. A lövöldözést követően Ariel Saron összehívta a biztonsági kabinetet, és az izraeli fél lemondta a megállapodás részleteinek kidolgozására meghirdetett csütörtöki találkozót. Az egyeztetést, amelyen Száeb Erekat, az Izraellel folytatott tárgyalásokért felelős palesztin miniszter és Dov Vejszglasz, az izraeli kormányfő tanácsadója vett volna részt, palesztin forrás szerint szombaton vagy vasárnap tartják meg.

vissza az elejére


KÖRKÉP


Szamosújvár
Nincs pszichiáter a városban

Pszichiáter nélkül marad Szamosújvár azt követően, hogy az utolsó szakember, a nyugdíjas orvos, aki eddig foglalkozott a betegekkel, nem kérte akkreditálásának meghosszabbítását a megyei egészségügyi biztosítópénztárnál. A Szamosújvári Városi Kórház képviselői elmondták, tavaly két alkalommal is szerveztek versenyvizsgát, ám ezekre senki sem jelentkezett. A pszichiátriai vizsgálatra szoruló szamosújvári betegeket a dési és kolozsvári kórházakba, illetve a Kolozsvári Kezelési és Diagnosztikai Központba irányították — tájékoztatott Daniel Horvath, a Kolozs Megyei Egészségügyi Biztosítópénztár szóvivője. A Szamosújvári Kórház képviselői szerint a pszichiátriai rendelőben száz beteget kezeltek — jelentette a Ziarul Clujeanuluira hivatkozva a Mediafax hírügynökség.

A Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetősége szerint a szamosújvári helyzet nem egyedülálló. Ştefan Florian igazgató elmondta, általában szakemberhiány van a pszichiátriában, majd Borşa esetét említette, ahol a négy pszichiátriai állásból csupán egyet sikerült betölteni. A hatóságok szerint az sem segített a helyzeten, hogy tavaly 75 százalékos fizetéskiegészítést ítéltek meg a megyéhez tartozó állásokat elfoglaló pszichiáterek részére. Ştefan Florian szerint sokkal kényelmesebb és kifizetődőbb magánrendelőt működtetni, mint egy kórházban dolgozni, ahol a szakemberek sokkal nehezebb és különlegesebb esetekkel szembesülnek.

vissza az elejére


Zsúfolt program a Téka-házban

Nem unatkoznak ezekben a napokban Szamosújváron a Téka Művelődési Alapítvány látogatói, hiszen esténként egymást érik a rendezvények az intézmény zsúfolásig megtelő termeiben. Az elmúlt hét végén a hagyományos Farsangi Táncházra került sor, amelyen a talpalávalót Albert Szilárd biztosította. A tékások sikeres estjén mindenki jól szórakozott, a farsangi álarcos mulatságon a környékbeli falvak sok fiatalja is részt vett.

Február 19-én a város óvodásai és kisiskolásai számára terveznek farsangi mulatságot a Téka Házban, előtte, február 12-én, szombaton pedig a kultúrházban az 51. számú Czetz János Cserkészcsapat tagjai rendeznek hasonló találkozót. Emellett a Téka Házban néptánc-oktatás, nyelvoktatás, informatika-tanfolyam, videotéka, irodalmi kör, aerobic és könyvtár működik.

E. Cs.

vissza az elejére


Torda
Szemétből cementet

A szelektív hulladékgyűjtés során felhalmozott szemét nagy részét hasznosítani lehetne: a tordai cementgyár a Kolozs megye területéről összegyűlt kartont, üveget és pillepalackokat, összesen több mint százféle hulladékot használhatna fel a cement előállítási folyamatában. A hulladék újrafelhasználására vonatkozó javaslatát a cementgyár továbbította a Kolozs Megyei Tanácshoz. Amennyiben sikerülne megoldani a szelektív hulladékgyűjtést, a tordai gyár akár három hónapon belül készen állna az új projekt alkalmazására.

vissza az elejére


Megújul a sétatéri szökőkút

Tavszra befejeződik a kolozsvári sétatéri szökőkút szobrainak felújítása. A munkálattal a polgármesteri hivatal által megbízott Ioan Rus szobrászművész ősszel már restaurálta az alakok felét. Most azt nyilatkozta a sajtónak, hogy ha a szerződés értelmében megkapja az ezek utáni járandóságát, a pénzből tavasszal befejezi a munkálatok hátralevő részét.

Az 1905-ben a Postdami Sans Souci palota udvari szobrainak mintájára készült és nagyparkunk egykori kaszinóépülete előtt elhelyezett nimfák és tritonalakok nehezen bírják az időjárás viszontagságait, ráadásul az utóbbi években a mértéktelen vandalizmus pusztította bájaikat. Mivel az eredeti művek anyaga teljesen használhatatlanná vált, a restaurátor teljes egészükben újjáalakítja azokat.

Jelenleg így árválkodik a jobb sorsra érdemes, szobordíszeit nélkülöző szökőkút.

vissza az elejére


Fejlesztési tervvel lépjünk az unióba
Megyei fejlesztési munkacsoport alakul

Népes részvétel mellett zajlott tegnap a megyei tanács dísztermében az a gyűlés, amelynek célja egy munkacsoport kialakítása volt, Kolozs megye fejlesztési tervének a kidolgozására. Lévén, hogy az ország 2007-ben várhatóan belép az Európai Unióba, olyan strukturális pénzalapokhoz juthat, amelyek sokkal nagyobbak az előcsatlakozási alapoknál. Ezek fogadására, megfelelő felhasználásra pedig fel kell készülni, nyilatkozta lapunknak Kerekes Sándor, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke. Első lépésként szükséges, hogy a megye rendelkezzen egy fejlesztési tervvel. Ennek kidolgozására a tanács be szeretné vonni a megye teljes közösségét, és a tegnapi első megbeszélésre meghívtak „mindenkit, aki számít": polgármestereket, egyetemek és civil szervezetek képviselőit, intézményeket, munkáltatókat, üzletembereket, személyiségeket, hogy vegyenek részt a stratégia kidolgozásában.

A megyének tulajdonképpen 2007-re kell elkészülnie egy érvényes és értékes fejlesztési programmal, ez idő alatt fogják kidolgozni az ágazati elképzeléseket, magyarázta Kerekes Sándor. Legközelebb két hét múlva, február 24-én találkoznak újra, amikor majd együttműködési megállapodást kötnek, elfogadják a pontos programot és munkamenetrendet.

(i)

vissza az elejére


Kertépítők reménysége
A jó minőségű virág külföldről származik

A tehetős, gazdag polgári réteg növekedésével kezd fellendülni a házak körüli kertépítés. Kolozsvár elegáns villáktól tarkított negyedeiben egyre több a gyönyörű kert, következésképpen egyre nagyobb igény van a kertépítéssel foglalkozó szakemberek iránt is. Dávid Zoltán, Bakos Attila és Dan Valentin közéjük tartozik. A viszonylag új szakma esélyeiről Dávid Zoltánnal beszélgettem.

A fiatal vállalkozó elmondta, hogy kertépítés, kerttervezés mellett virágtermesztéssel és -forgalmazással is megpróbálják jövedelmüket kiegészíteni. Telephelyüket nemrég a Donát negyedből átköltöztették Monostorra, mert jóval olcsóbb bérleti díjat kell hogy fizessenek, ugyanakkor Kolozsvár legnagyobb városrészében jóval nagyobb a forgalom is.

Dávid szerint a kertépítés tavaly aránylag jól haladt, de nagyon sok az olyan bürokratikus akadály, ami fékezi az üzlet dinamikus fejlesztését. Az új telephelyet maguk építették fel, így lényegesen kevesebbe került, mintha minden műveletre szakmunkást kellett volna alkalmazniuk.

–A forgalmazott virág honnan származik?

–Egy részét mi termeljük meg, a nagyobb mennyiséget főleg Kolozs megyei kertészektől vásároljuk, de külföldről is egyre több árut kapunk.

–Ha már szóba került a virágimport, igaz-e, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb teret kapnak a külföldi termékek, jobban megéri importálni, mint itthon termelni?

–Ez valóban így van, mert a hazai kertészetek még nem vették át azokat a termelési technológiákat, amelyek Nyugaton lényegesen olcsóbbá teszik a jó minőségű árut. A holland virágok minősége például messze meghaladja a hazai felhozatalt, így a szemnek tetszetős áru hamar elkel, a gyengébb minőségű pedig az eladó nyakán marad. Könnyű kitalálni, hogy legközelebb milyen árut rendel a kereskedő. Az egynyári virágokat, a szegfűféléket és a rózsákat főleg itthonról vásároljuk, a különösebb minőségű virágok viszont külföldről érkeznek. Mi magunk is sok virágot termelünk: a ház mögött van egy négyszáz négyzetméteres kertünk, ahol vágott virágot és díszcserjét termesztünk szabad földön és fóliaházban egyaránt.

–Hogyan látja a jövőt?

–Vállalkozásunkat szívós munkával szeretnénk tovább fejleszteni. Elsősorban a kertépítés területén látok nagyobb kibontakozási lehetőséget, de igény van továbbra is a virágtermesztésre és a forgalmazásra. A minőség terén kell előrelépni!

Barazsuly Emil

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Átvágta az oszlopot

Rongálás alapos gyanúja miatt indítanak eljárást a 23 éves járavizei (Valea Ierii) Augustin B. ellen. A férfi január 30-án fűrésszel átvágott egy tartóoszlopot a járavizei polgármesteri hivatal tetőterében és ezzel mintegy 10 millió lejes anyagi kárt okozott. A kár nem térült meg.

Nemi élet egy kiskorúval
Vizsgálatot indítottak a 26 éves tordai Ioan M. ellen. A férfit azzal vádolják, hogy 2004. szeptember–2005. január között többször is nemi kapcsolatot létesített a 14 esztendős L. S. tordai tanulóval. Ennek következtében a lány teherbe esett, tavaly december 21-én pedig abortuszon esett át.

Leszúrta önmagát
Öngyilkosságot követett el a szászfenesi (Floreşti) Ioan C. A 72 éves férfi egy konyhakéssel vetett véget életének. Gyilkosságra utaló nyomokat nem találtak, holttestét felboncolják.

Lopás négyesben
Minősített lopás alapos gyanúja miatt indítanak vizsgálatot a székelykocsárdi (Lunca Mureş, Fehér megye) Andrei M. (31 éves), a tordai C. Zoltán (22), Martin G. (27) és Vasile Adrian C. (22) ellen, akik azzal gyanúsíthatók, hogy február 1-ről 2-ra virradóra a tordai Păcii utcában lévő udvarról és egy raktárból mintegy 200 millió lej értékű gépkocsialkatrészt zsákmányoltak. Az áru Mihail Adrian Ş. tulajdonát képezte, a kár 80%-a megtérült.

Koccanás a rendőrrel
Szabályosan közlekedett a CJ–7818 rendszámú Seattal a 33 éves Lucian Sebastian A., kolozsvári közrendőr, február 8-án, kedden délután fél kettőkor, ám az Arieşului utcában váratlanul belerohant egy másik autó. A mocsi Lucian Traian C. a Constantin Brâncoveanu utcában haladt, nem adott elsőbbséget a rendőrjárműnek, és a CJ–13–ELE rendszámú Daciájával megütötte a Seat bal oldali részét. Az anyagi kár összértéke körülbelül 23 millió lej.

Baseballütő és kés
Tavaly december 24-ről 25-re virradóra a 29 éves Iosif Ciprian M., a 23 esztendős C. Zoltán és a nála egy évvel idősebb Călin-Mihai C. egy baseballütővel és egy késsel felszerelkezve a tordai Tineretului utcában egy 20 fős, fiatalokból álló csoport után eredt, és megfenyegették őket. A három randalírozó ügyében erkölcstelen magatartás, rendbontás és jogtalan fegyverviselés miatt indítottak eljárást február 8-án, kedden.

(póka)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

vissza az elejére


GAZDASÁG — REKLÁM


Hozzánk költözik az osztrák Triumph

Romániába hozza az eddig a magyarországi Kapuvári Ruhaipari Rt.-nél végeztetett bérmunkát az osztrák Triumph cég.

A tavaly 350 millió forint nettó árbevételt elért, s néhány tízmillió forintos veszteséggel működő részvénytársaság vezetőinek ismeretei szerint gazdasági szempontok, főként a romániai alacsonyabb munkabérek miatt hozta meg döntését az osztrák cég, amelynek alsóruházatot és fürdőruhát gyártott bérmunkában a kapuvári üzem.

A Triumph kivonulása ez év tavaszán 105 magyarországi dolgozót érint. A magyar rt. jelenleg 250 dolgozót foglalkoztat.

A kapuvári cég tavalyi forgalmának mintegy felét tette ki a Triumphnak végzett bérmunka. Emellett egyebek között a svájci Calida is megrendelője a kapuvári társaságnak. A cégvezetés keresi a Triumph távozása miatti gyártáskiesés következtében szabaddá váló termelési kapacitás lekötésének a módját.

Papp József, a németországi Triumphnak szintén bérmunkát végző kapuvári Diadal Rt. elnök-vezérigazgatója tájékoztatása szerint ha mégis elveszítenék állásukat a ruhaipari rt. dolgozói, akkor többet közülük át tudnának venni. A 600 dolgozót foglalkoztató Diadal szinte kizárólag a német piacra termel, s időről-időre új termékekkel frissíti gyártmányskáláját.

vissza az elejére


Infláció és költségvetési deficit csökkentő intézkedések

A kormány több szigorító intézkedést jelentett be az infláció mérséklésére és a költségvetés, illetve a folyómérleg hiányának csökkentésére.

Csökkentik az állami kiadásokat, emelik az energiaárakat és növelik a kamat- és a tőkenyereség-adót, amelyekről a múlt héten egyeztetett a kormány a Nemzetközi Valutaalappal (IMF).

A kormány azt szeretné, ha az idei államháztartási hiány a GDP 0,4–0,5 százalékára csökkenne a tavalyi, mintegy 1,2 százalékról. Az idei inflációs cél 7 százalék a 2004. évi 9,3 százalék után. A GDP-növekedésre 5,5 százalékot valószínűsítenek most erre az évre, a tavalyról becsült 8 százalék után — mondta Adrian Videanu miniszterelnök-helyettes. A tavalyi gazdasági növekedést főleg a mezőgazdaság váratlan és rendkívül jó eredménye táplálta. A kormány 1 százalékról 10 százalékra emeli a tőkenyereség-adót és a kamatadót, növeli a benzin jövedéki adóját és mintegy 6 ezer bányászt bocsát el.

A népszerűtlen intézkedések komoly próbatétel elé állítják a december végén hivatalba került kormányt, amelynek minimális többsége van a parlamentben, és működését a személyi jövedelemadó és a társasági adó csökkentésének és 16 százalékon való egységesítésének bejelentésével kezdte. Tavaly a személyi jövedelemadó 18–40 százalékos, a társasági adó 25 százalékos volt.

vissza az elejére


32 százalékkal növelte profitját a CEC

A Letéti- és Takarékpénztár, azaz a CEC 589 milliárd lej adózott eredményt jelentett tavalyra, 32 százalékkal többet a 2003-as eredménynél. A mérlegfőösszege 51,87 billió lej volt az év végén, 28 százalékkal nagyobb az egy évvel azelőttinél.

Mérlegfőösszegre a Román Kereskedelmi Bank (BCR) a legnagyobb bank Romániában, a hálózata azonban, 1400 fiókkal, a CEC-nek a legnagyobb. A CEC egyedül áll abban, hogy minden betétjét az állam garantálja. A privatizálás után ez megszűnik.

A kormány, a 2007-ben esedékes EU-belépésre készülve, a jövő év elejéig el akarja adni mind a BCR állami részét, amely most 37 százalék, mind a CEC-et. Eddig a Deutsche Bank és az olasz Unicredito Italiano érdeklődött a BCR privatizációja iránt. A CEC iránt eddig az osztrák Erste Bank és a Raiffeisen Zentralbank Österreich, valamint a holland Rabobank Groep jelzett érdeklődést. A Raiffeisen már jelen van Romániában saját bankkal, amely mérlegfőösszegre — 51,88 billió lej (1,4 milliárd euró) tavaly június végén —, tehát nagyságra a harmadik hazai bank, s amely a héten hirdetett újabb, 40 millió eurós tőkeemelést, összesen 315 millió euróra, a tavalyi két emelés után.

vissza az elejére


Nagyon elévült gépkocsipark

Románia a világ legelévültebb gépkocsiparkkal rendelkező országai között található, a személygépkocsik átlagosan 13,5 évesek, ez több európai országban a forgalomból való kivonás határa, áll a gépkocsipark felújításának programját módosító kormányrendelet indoklásában. A dokumentum szerint az utóbbi években érezhetően nőtt a nyilvántartásba vett gépkocsik száma, nagy részük régi és használt, és nem felel meg az európai műszaki előírásoknak. A városi tömegközlekedési eszközök az egyik legfőbb légszennyezési forrást jelentik, áll a dokumentumban.

A Năstase-kabinet a múlt év végén úgy döntött, hogy 30 millió lej értékű támogatást nyújt Romániában gyártott új gépkocsik vásárlásához minden olyan gépkocsitulajdonosnak, aki beszolgáltatja régi autóját az ócskavasbegyűjtő vállalathoz.

Az új kormány nemrég úgy határozott, hogy az import gépkocsik vásárlására is érvényes az állami támogatás, ugyanakkor június 30-tól november 30-ig hosszabbította a program határidejét.

vissza az elejére


A Glencore konstancai céget vásárolt

A világ vezető kereskedőházainak egyike, a Glencore felvásárolta a konstancai Barter Trading cég 51 százalékát, kiterjesztve ezzel tevékenységét a hazai gabonapiacon. Piaci források az ügylet értékét 2,5–4 millió euró közé teszik.

A hazai cég — amely gabonatermékekkel és fémhulladékkal kereskedik — éves forgalma mintegy 12 millió euró. A cég az idén a konstancai kikötő működtetését is átveszi.

Az ügylettel a Glencore biztosítja helyét a hazai gabonapiacon, amelyen a főszereplők közé lép elő, az amerikai Cargill, a német Töpfer és a holland Nidera mellé. A Glencore-ral együtt a négy cég az évi mintegy 2 millió tonnás romániai gabonakereskedelem mintegy 80 százalékát bonyolítja.

A Glencore-nak már megelőzően is voltak érdekeltségei a hazai gabonakereskedelemben.

vissza az elejére


A BCR támogatja a fogorvosokat

A Román Kereskedelmi Bank (BCR) és az Országos Fogorvosi Egyesület (UNAS) együttműködési protokollumot írt alá az utóbbi tagjainak nyújtandó hitelek változatossá tételéről. Ezeknek a szolgáltatásoknak a jobb kihasználása érdekében az országban 315 egységgel működő bank a közel 3000 taggal rendelkező szakegyesület javára olyan különleges hiteleket fog biztosítani, amelyek segítségével a fogorvostagok rendelőik jobb felszerelését, szakmai tanfolyamokon való részvételét, tevékenységük javítását, személygépkocsihoz és sajátos hitelkártyákhoz való hozzájutását stb. könnyíti.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Február 10., csütörtök

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

36 600/37 000

28 600/28 900

148/152

vissza az elejére


Február 11., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 36 461 lej, 1 USD = 28 499, 1 magyar forint = 149 lej.

vissza az elejére


HIRDETÉS


ÁLLÁS

Fiatal lányokat alkalmazunk ajándékboltba. Telefon: 0740-030674. (1722693)

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS
Előkészületi mérkőzések
Vereség Walesben

A szaúdiak elleni, múlt szerdai gólnélküli döntetlen után Cardiffban barátságos mérkőzésen 2–0-s vereséget szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott a walesiek ellen. A gólokat Craig Bellamy lőtte a 64. és a 80. percben.

A Lothar Matthäus szövetségi kapitány irányította magyar válogatott a következő összeállításban szerepelt: Király — Juhász, Dragóner, Gyepes (81. perc Vincze) — Bodnár, Korsós (65. perc Rósa), Lipcsei (68. perc Kovács), Hajnal (58. perc Leandro), Huszti — Gera, Torghelle (81. perc Kenesei).

A bolgárok elleni, Budapesten március 30-án sorra kerülő vb-selejtezőre készülő magyar gárda teljesítményéről sokat elárul az a tény, hogy az első félidőben a hajráig egyszer sem alakított ki nagy helyzetet, csak távolról próbálkozott. A Matthäus-csapatnak óriásit kell javulnia, ha sikert akar majd elérni a következő világbajnoki selejtezőn, ráadásul akkor Gera Zoltán eltiltás miatt nem lehet majd a pályán.

Egyenlítés az utolsó percben
A román labdarúgó-válogatott Cipruson egy utolsó percben szerzett góllal döntetlent játszott Szlovákia ellen.

Végeredmény: Szlovákia–Románia 2–2 (gól: Vittek — 14. és Karhan — 44. perc, illetve Pancu — 40. perc, 11 m és Opriţa — 90. perc).

Ez volt az új szövetségi kapitány, Victor Piţurcă bemutatkozó mérkőzése. Elég gyengére sikeredett, a csapat szürke játéka kevés sikerrel kecsegtet. Románia a következő összeállításban játszotta a találkozót: Stelea — Rădoi (81. perc Bădoi), Iencsi, Năstase, Raţ –Petre (70. perc Bălan), Gâlcă, Pancu (55. perc Pleşan), Munteanu (55. perc Mitea) — Niculea (70. perc Bucur), Ilie (55. perc Opriţa).

További barátságos mérkőzések
Eredmények: Hongkong–Brazília 1–7, Bulgária–Szerbia-Montenegró 0–0, Egyesült Arab Emírségek–Svájc 1–2, Azerbajdzsán–Moldovai Köztársaság 0–0, Szlovénia–Csehország 0–3, Izrael–Horvátország 3–3, Málta–Norvégia 0–3, Egyiptom–Belgium 4–0 (!), Lengyelország–Fehéroroszország 1–3, Írország–Portugália 1–0, Ausztria–Lettország 1–1, Ciprus–Finnország 1–2, Anglia–Hollandia 0–0, Németország–Argentína 2–2, Olaszország–Oroszország 2–0, Észak-Írország–Kanada 0–1, Franciaország–Svédország 1–1, Venezuela–Észtország 3–0, Chile–Ecuador 3–0 és Dél-afrikai Köztársaság–Ausztrália 1–1.

Vb-selejtezők
A macedón labdarúgó-válogatott Szkopjében csak gólnélküli döntetlent ért el az andorrai együttes ellen a világbajnoki selejtezők 1. csoportjában, amelyben Románia is szerepel.

Eredmények:

1. csoport: Macedónia–Andorra 0–0.

A csoport állása: 1. Hollandia 10 pont/4 mérkőzés (10–3), 2. Románia 10/5 (10–5), 3. Finnország 9/5 (10–6), 4. Csehország 9/4 (6–2), 5. Macedónia 5/6, 6. Andorra 4/5, 7. Örményország 1/5.

2. csoport: Albánia–Ukrajna 0–2 (Ruszol — 40. és Huszin — 59. perc) és Görögország–Dánia 2–1 (Zagorakisz — 25. és Baszinasz — 32. perc, 11 m, illetve Rommedhal — 45. perc).

A csoport állása: 1. Ukrajna 14 pont/6 mérkőzés, 2. Görögország 8/5, 3. Dánia 6/5 (7–6), 4. Törökország 6/5 (6–5), 5. Albánia 6/5 (3–7), 6. Grúzia 5/4, 7. Kazahsztán 0/4.

7. csoport: Spanyolország–San Marino 5–0 (Joaquin — 15., Torres — 33., Raúl — 45., Guti — 65. és del Horno — 79. perc).

A csoport állása: 1. Szerbia-Montenegró 10 pont/4 mérkőzés, 2. Spanyolország 8/4 (8–1), 3. Litvánia 8/4 (6–1), 4. Bosznia-Hercegovina 2/2, 5. Belgium 1/3, 6. San Marino 0/5.

CONCACAF-zóna
Megkezdődött az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térséget egyesítő CONCACAF-zóna férfi labdarúgó világbajnoki selejtezőinek utolsó köre: a hatcsapatos csoportban az USA együttese Trinidad és Tobago otthonában diadalmaskodott, a mexikóiak Costa Rica vendégeként hozták el a három pontot, a Panama–Guetamala összecsapás pedig gólnélküli döntetlennel zárult.

Az oda-visszavágós rendszerű csoportküzdelmek zárultával az első három helyezett kvalifikálja magát a 2006-os németországi világbajnokságra, míg a negyedik helyezett az ázsiai csoportban ötödikként végzett válogatottal találkozik pótselejtezőn.

Eredmények: CONCACAF-zóna, 1. forduló: Trinidad és Tobago–Egyesült Államok 1–2, Panama–Guatemala 0–0, Costa Rica–Mexikó 1–2.

Serie B
Az olasz másodosztály 25. fordulójának utolsó két mérkőzősén a következő eredmények születtek: Cesena–Piacenza 1–0 és AC Torino–Bari 2–0.

Az élmezőny: 1. Genoa 49 pont, 2. Empoli 44 (36–21), 3. Torino 44 (31–22), 4. Verona 41 (45–31), 5. Perugia 41 (33–22), 6. Treviso 41 (29–26), ..., 8. Cesena 37, 9. Piacenza 35, ..., 17. Bari 28.

(pja)

vissza az elejére


Annus–Fazekas-ügy: hat héten belül várható döntés a kalapácsvető ügyében

Szerdán délelőtt befejeződött Lausanne-ban, a nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS) az olimpiai aranyérmétől megfosztott Annus Adrián meghallgatása, döntés hat héten belül várható.

Annus tárgyalása kedden egész nap, szerdán pedig három órán át tartott az Hotel de la Paix-ben.

A meghallgatáson részt vett magyar illetékesek szerint a kalapácsvetőt nem vádolják csalással, a vizeletminta manipulálásával, „csak" a doppingszabályok megsértésével. A CAS hat héten belül hoz határozatot az ügyben.

Az athéni elsőségétől szintén megfosztott Fazekas Róbert meghallgatása csütörtökön kezdődött. A diszkoszvetőt — akárcsak Annust — Eva Maria Barki, Bécsben élő magyar ügyvéd védi. Fazekas mellett orvosa, Pikó Károly és családtagjai tanúskodnak.

A háromfős lausanne-i testületbe az atléták egy osztrák szakembert jelöltek, rajta kívül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a CAS képviselője alkotja a grémiumot, amelynek a döntése kötelező érvényű lesz a NOB-ra, a sportolókra, s az érintett szövetségekre nézve egyaránt.

Annust utólagos mintavétel megtagadása, Fazekast pedig elégtelen mintaadás miatt zárták ki az olimpiáról. A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöksége Annust felmentette, Fazekast egy évre tiltotta el.

vissza az elejére


Kolozs megye hét végi sportműsorából

ATLÉTIKA

Szombaton 9.30 órától a Iuliu Haţieganu (Egyetemi) Sportpark termében: országos fedett pályás junior I. bajnokság megyei szakasza.

CSELGÁNCS

Szombaton 10 órától a Horia Demian Sportcsarnokban: junior I., U20 egyéni országos bajnokság megyei szakasza.

KICKBOKSZ

Pénteken 22 órától a Horia Demian Sportcsarnokban: K1-verseny.

KÉZILABDA

Vasárnap 12 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári Jövő ISK–Nagybányai Marta — junior I. női mérkőzés.

Vasárnap 14 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Tordai Potaissa–Mehedinţi-i Delignit KK — férfi A-osztály.

vissza az elejére


ATLÉTIKA
Megyei teremverseny, triatlon

A Iuliu Haţieganu (Egyetemi) Sportparkb termében gyermekversenyt, triatlont rendeztek 55 lány és 45 fiú részvételével. Kolozsvárról a Jövő Iskolás Sportklub és a Könnyűipari Iskolaközpont sporttagozata, valamint a Dési Iskolás Sportklub képviselte magát, ezenkívül a marosvásárhelyi és máramarosszigeti atlétacsemeték is versenyeztek, versenyen kívül!

Dobogósok:

Lányok: 1. Corina Tămaş (Jövő ISK) 943 pont (50 m-es síkfutásban: 7,1 mp, 50 m-es gátfutásban 9,6 mp, távolugrásban 413 cm), 2. Luiza Tămaş (Jövő ISK) 888 (7,2 mp; 10,5 mp; 443 cm), 3. Anca Lazăr (Könnyűipari Ik) 794 (7,7 mp; 9,7 mp; 410 cm).

Fiuk: 1. Tudor Pintea (Jövő ISK) 1226 pont (60 m-es síkfutásban: 7,6 mp; 60 m-es gátfutásban: 10,5 mp; távolugrásban: 500 cm), 2. Marian Mureşan (Könnyűipari Ik) 829 (8,6 mp; 11,8 mp; 442 cm), 3. Răzvan Şerban (Könnyűipari Ik) 820 (8,7 mp; 11,4 mp; 420 cm).

Killyéni András

vissza az elejére


Leleplezett álnő-atléta

Lebukott a zimbabwei atlétika egyik gyöngyszeme: Samukalis Sitholéról, aki fantasztikus sikereket ért el a hölgyek között, kiderült, hogy férfi. A Herald Zimbabwe tudósítása szerint Sithole azzal védekezett, hogy gyermekkorában a család kérésére a törzs varázslója nővé változtatta, de miután nem fizették meg neki a kialkudott összeget, az „akció" csak félig-meddig — vagy még annyira sem — sikerült.

Az álnő több számban is jeleskedett, s szinte verhetetlen volt a hármasugrásban, gerelyhajításban, súlylökésben és több vágtaszámban. Rendre együtt edzőtáborozott a „valódi" hölgyekkel, akik gondtalanul öltöztek-vetkőztek és fürdőztek előtte.

Sithole a vonaton bukott le, amikor egyik gyerekkori pajtása ál(nő)ruhája ellenére felismerte. Ekkor még sikerült kereket oldania a rendőrség elől, ám később elkapták és egy orvosi bizottság megállapította, hogy kétségtelenül férfiú.

Az ügyben a helyi szövetség vizsgálatot indított, s amennyiben bebizonyosodik, ami már eddig is ismertté vált, az atléta kénytelen lesz visszaszolgáltatni összes eddig megnyert medálját. A félig-(meddig?) elvarázsolt Sitholét ráadásul perbe is fogták, mondván, férfi létére illetéktelenül lesett meg női bájokat.

vissza az elejére


SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÁS
Női verseny Szamosújvárott

Az elmúlt napokban jól sikerült női birkózó versenyre került sor Szamosújvárott. A Kolozsvári Jövő ISK helyi szakosztálya szervezésében megtartott rendezvényen 30 fiatal sportoló vett részt Kolozsvárról és az örmény kisvárosból.

Íme, a győztesek a 10 kategória keretében: 38 kg: Camelia Ungur (Tehnofrig), 40 kg: Florentina Luca (Jövő ISK), 43 kg: Lidia Mureşan (Jövő ISK), 46 kg: Valeria Fărcaş (Tehnofrig), 49 kg: Mirela Băldean (Tehnofrig), 52 kg: Beatrice Covalcic (Tehnofrig), 60 kg: Andreea Popa (Jövő ISK), 65 kg: Adina Deac (Jövő ISK) és 70 kg: Teodora Pop (Jövő ISK).

Végül, szólnunk kell Vasile Popuţa (Tehnofrig) és Valentin Sătmărean (Jövő ISK) edzők szerepéről a lányok felkészítésében és nevelésében — néhányan közülük már az országos ifjúsági válogatottságig jutottak.

(erkedi)

vissza az elejére


TENISZ
Hingis élvezi az életet és Sol Campbell társaságát

Martina Hingis, a női teniszezők világranglistájának korábbi éllovasa elárulta: jelenleg nagyon élvezi az életét, amely a profi sport kemény világán kívül zajlik, és amelynek része az Arsenal és az angol válogatott futballistája, Sol Campbell is.

A svájciak egykori klasszisa 2002 után először a múlt héten, egy thaiföldi tornán lépett pályára, de ott is csak jótékonysági céllal. Pattayában már az első fordulóban kikapott, és utána leszögezte: nem tervezi, hogy visszatér a WTA-versenyekre, de a jövőben is szívesen játszik majd bemutató-, illetve karitatív célú mérkőzéseket.

— Nagyon jól élek, és az elmúlt két évben rendkívül élveztem a szabadságot. Nem vagyok már 16 vagy 17 éves, és nem érzem magamban azt az ambíciót, hogy csak az élsportra koncentráljak — mondta egy interjúban a 24 éves Hingis. A játékos hozzátette: meglepődött, hogy távolléte alatt milyen nagy mértékben fejlődött a női tenisz, és jelenleg úgy érzi, nem is tudna lépést tartani a mai legjobbakkal. — Ami két esztendeje elég volt, ma már biztosan nem lenne az — jegyezte meg.

Kitért arra is, hogy — amint azt a pletykákból már sejteni lehetett — az elmúlt hónapok során szorosabb kapcsolatba került a nála hat évvel idősebb Campbell-lel, de arra a kérdésre, hogy ez szerelem-e, a következőket válaszolta:

— Ez így túl erős kifejezés. Nagyon kedvelem Solt, és amikor csak tehetjük, találkozunk egymással, de neki sok mérkőzése van és nekem is rengeteg az elfoglaltságom.

Hingis és Campbell a hírek szerint decemberben, egy londoni ENSZ-gálán ismerkedtek meg, mindketten a világszervezet jószolgálati nagykövetei.

A svájci kiválóság makacs bokasérülése miatt volt kénytelen felhagyni a profi tenisszel, karrierje során öt egyéni Grand Slam-diadalt aratott, a világranglistát pedig összesen 209 héten át vezette.

Az oldalt szerkeszette: Póka János András