2005. június 27.
XVII. évfolyam, 147. szám

 

 • KRÓNIKA VÉLEMÉNY NAPIRENDEN MŰEMLÉKVÉDELEM SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET HIRDETÉS SPORT
 •  

  Web design and hosting by the

  Hungarian Human Rights Foundation

  A szórványt képviselő csoportosulás alakult az RMDSZ-ben
  Élesen bírálták az RMDSZ testületeinek működését és a szövetség vezetőit is

  (1., 4. old.)

  – Nem csak Székelyföldből áll az RMDSZ, hiszen a szórvány is ugyanannyi szavazatot hozott a tavalyi parlamenti választásokon, mint a tömbvidék, ennek ellenére utóbbi a szövetségen belül államtitkári és miniszteri szinten túl van képviselve – fejtette ki Máté András Kolozs megyei parlamenti képviselő a Kezdeményező Kedvű Képviselők Kalotaszentkirályi Köre (5K) hét végén tartott alakuló ülésének egyik szervezője. A szórvány hangjának felerősítésére létrejött csoportosulás tagjai ugyanakkor hangsúlyozták, nem valami vagy valaki ellen szervezkednek, hanem a szórvány gondjainak megoldásáért és hatékony képviseletéért fogtak össze.

  Az ülés kezdeményezője Máté András és Lakatos Péter Bihar megyei képviselő volt, akik Kolozs, Bihar, Szilágy és Arad megyei törvényhozókat, valamint önkormányzati vezetőket hívtak meg az ülésre. A július 8-ra tervezett, ezúttal Bihar megyében szervezett következő tanácskozásra a Szatmár megyeieket is meghívják. A Kalotaszentkirály-Zentelke település iskolájában a két szervező mellett jelen volt Kónya-Hamar Sándor Kolozs megyei, Király András, Arad megyei, Pete István, Bihar megyei, Seres Dénes és Fekete Szabó András Szilágy megyei törvényhozó, Lakatos András oktatási kérdésekért felelős ügyvezető alelnök, Kiss Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke, az RMDSZ ottani megyei szervezetének az elnöke, Bitay Ödön Bihar megyei tanácsos, illetve László Attila, a szövetség Kolozs megyei szervezetének elnöke.

  Kiss Sándor azt hangsúlyozta, hogy az új csoportnak össze kell fognia még akkor is, ha ma a találkozóról értesülő csúcsvezetőség megpróbál mindent elkövetni, hogy szétverje őket. – Ultimátumot kell adni a csúcsvezetőségnek, hogy foglalkozzanak a Partiummal és a szórvánnyal" – szögezte le. A Bihar Megyei Tanács elnöke szerint nagy hibát követnek el a résztvevők, ha azt hiszik, hogy a székelyföldiek akár egy üzletről is lemondanak, és felajánlják azt a szórványnak. Éppen ezért a kezdeményezés megragadásának fontosságát hangsúlyozta. Aggodalmát fejezte ki a kormány által őszre készített decentralizációs törvénytervezetével, illetve a 215-ös közigazgatási törvény módosításával kapcsolatban, amely például a megyei önkormányzatok elnökének leváltásához elégségesnek tekintené a fele plusz egy többséget. Ezt a módosítást a képviselőház egyik szakbizottságában már végrehajtották. A rendelkezés jelentősen megkönnyítené a liberális-demokrata önkormányzati képviselőknek a dolgát, hogy leváltsák az ellenzéki tanácselnököket, az RMDSZ-esek szerint azonban ez a hullám a szövetség tisztségviselőit sem kerülné el a szórványban. Pete Istvánnak tudomása van arról, hogy a tervek szerint szintén felelősségvállalással a törvényhozás elé terjesztendő decentralizációs törvénycsomag olyan rendelkezéseket tartalmaz majd, amely meggyengíti a megyei tanácsok hatáskörét. Egyebek között azt tervezik, hogy a települések egyenesen a kormánytól és ne az önkormányzattól kapják majd a pénzt, emellett a prefektusok hatalmát is erősítenék, és bevezetnék a városi és megyei menedzsert, ami a megyei tanácselnököt csak szalagvágásra alkalmas díszpinttyé fokozná le. Kiss Sándor szerint ezáltal az RMDSZ-nek a befolyása jelentős mértékben gyengülne, a polgármestereket már nem tudná összefogni, akikkel az együttműködés gyakran nehézkes.

  A résztvevők egyetértettek abban, hogy a következő ülésen sürgősen részletekbe menő vitát kell folytatni erről, egy közös álláspontot kell kialakítani ebben a kérdésben, hogy azt majd minél nagyobb sikerrel megvédhessék a csúcsvezetőséggel szemben. Azt feltételezik, hogy az RMDSZ székelyföldi vezetői nem fordítanak majd elég figyelmet erre a kérdésre, mivel ott teljesen mindegy, hogy leváltanak-e egy RMDSZ-est, hiszen helyette úgyis magyar kerül a tisztségbe. Nem így tevődik fel a helyzet például Kolozs megyében – figyelmeztetett László Attila –, ahol a kormánypartnerek már közvetlenül megválasztásuk után sokallták a két magyar alelnököt, ezért nem elképzelhetetlen, hogy a módosított rendelkezéssel valamelyiket közülük megpróbálják leváltani.

  Elégedetlenség a Kolozs megyei tanácsalelnökökkel szemben
  Kerekes Sándor és Pálfy Mózes Zoltán, noha meghívót kapott az ülésre, egyikük sem jelent meg a tanácskozáson, ami a Kolozs megyei résztvevők elégedetlenségét váltotta ki. A két önkormányzati vezető hozzáállását leghevesebben Máté András bírálta. Burkoltan László Attila is a két magyar vezetőt marasztalta el az észak-nyugati régió megyei fejlesztési tervének az elhanyagolása miatt. Kiderült, hogy a nemzeti fejlesztési terv elkészítéséhez minden megyének október végéig kell leadnia a következő hét évben uniós pályázatra érdemesnek tartott projekteket. Értesüléseink szerint Marius Nicoară megyei tanácselnök Kerekes Sándort bízta meg ezzel a feladattal, az alelnök pedig egyetlen polgármesterrel, más helyi vezetővel sem egyeztetett a projektekről. A későn ébredők már csak 2014-ben kérhetnek uniós támogatást, hiszen a nemzeti fejlesztési terv 2007–2013 időszakra szól. A legcsípősebb Kiss Sándor volt, aki saját tapasztalatára hivatkozva a megyei tanácselnökök erős hatáskörére hívta fel a figyelmet. Kívülállóként kijelentette: ilyen mulasztások közepette a Kolozs megyei alelnökök mondjanak le, hiszen a közösség komoly lehetőségektől esik el.

  Az SZKT „sóhivatal", a TEKT tagjainak többsége „hosszúnyelvű"
  Az előre lejátszott és ötletszegényes RMDSZ-es gyűlésekhez képest a résztvevők szokatlanul nyíltan beszéltek a napirendre tűzött kérdés mellett az RMDSZ hibáiról is. Nem tartózkodtak éles bírálatokat sem megfogalmazni az RMDSZ testületeinek működéséről, illetve a szervezet vezetőiről. Kiss Sándor szerint a kormányzati munkában részt vevő miniszterek és államtitkárok már telefonhívásokra sem hajlandók válaszolni, mi több, törvényhozó kollégáikkal is csak fogadóórákon állnak szóba. Pete István, aki az 1996–2000-es kormányzásban államtitkár volt, emlékeztetett, hogy az akkori tisztségviselőknek állandóan nyitva állt az RMDSZ-es kollégák előtt hivatali ajtajuk, hiszen csak így lehetett a közösség érdekéért kamatoztatni a minisztériumokban lévő értékes információkat. Az RMDSZ-es testületek bírálatával a Kolozs megyei résztvevők jártak az élen. Kónya-Hamar Sándor szerint a Szövetségi Képviselők Tanácsa sóhivatal, a részt vevők 80 százaléka azt sem tudja, miért van jelen. László Attila a tíz nappal ezelőtti, számára első TEKT-ülésről fejtette ki véleményét, ezt kiábrándítónak ítélte meg. Úgy vélte, hogy a részt vevő körülbelül 15 személy közül háromnak volt csak épkézláb ötlete, a többiek csak „hosszúnyelvűek". Szerinte jellemző rájuk, hogy mindig annál az asztalnál alakult ki nagyobb társaság, ahol Markó Béla ült. Máté András a képviselőházi frakciógyűlést bírálta, amely „csak arra jó", hogy esetleg néhány kollégától a bizottságában lévő újdonságokról értesüljenek. Lakatos András az ügyvezető elnökség pazarlására hívta fel a figyelmet, úgy vélte, előfordul, hogy nem gazdálkodnak megfontoltan a pénzzel. Szerinte úgy lehetne javítani a működésén, ha több munkát adnának az ügyvezető alelnökök által vezetett főosztályoknak.

  Borbély Tamás

  vissza az elejére


  Lakodalom és keresztelő Bonchidán
  Száz éve nem volt ilyen esemény a kastélyban

  (1., 2. old.)

  A viharos múltú bonchidai Bánffy-kastélynak újabb szárnya kezdi visszanyerni hajdani arculatát. A második világháborúban felgyújtott, a kommunizmus évei alatt sanyarú éveket élt kastély ma a Transylvania Trust Alapítvány gondozásában van. A felújító munkálatok olyan fázisba jutottak, amely lehetővé teszi különböző rendezvények veszélymentes lebonyolítását. Moscu Katalin és Szántó László egybekelése helytörténeti jelentőséggel is bír – hiszen Bonchidán több mint száz éve nem tartottak már esküvőt a kastélyban. Az eseményen részt vevő bonchidai polgármester is köszöntötte a fiatalokat és reménységét fejezte ki, hogy ezzel a kezdeményezéssel egy sorozat kezdődik. Az esküvő egyben ürügyet is szolgáltatott arra, hogy felhívják a közönség figyelmét a kastélyra – nyilatkozta Hegedűs Csilla a Transylvania Trust részéről. A közelgő Bonchidai-napok is ugyanezt a célt szolgálják, hiszen a hajdanán Erdély Versailles-aként emlegetett épület koránt sincs készen. A szakértők véleménye szerint a teljes helyreállításhoz körülbelül tíz-tizenöt évre lesz szükség. A hajdan könyvtáráról, portrégalériájáról híres épület most másképp szegődik a kultúra szolgálatába. Bonchidán az épített örökség megőrzéséhez, felújításához szükséges szakembereket képeznek – és ezzel egyúttal az épületet magát is helyreállítják. A javítások látványosak, hiszen lassan az egész kastélyt tető védi az időjárás viszontagságai ellen. A Bonchidai Ferde Torony, az udvar látványossága is biztos lábakon áll – akárcsak a hajdani Bánffy-rezidencia sorsa. A tervek szerint, a felújítások lezárása után majd szállodaként és konferenciaközpontként fog az épület szolgálni. Korántsem ilyen szerencsés a hajdani kert sorsa – amelynek híres arborétuma, angolparkja szó szerint füstbement. A helyi lakosság még 1989 után is – amikor már rég a Romsilva tulajdonába került a 70 hektár kiterjedésű kert – innen hordta a tüzelőt. A hajdani parkban sétáló megütközik a különös kegyetlenséggel megcsonkított fákon, amelyeket nem vágtak ki teljesen. A vágás nem is keresztirányú, ahogy a fát általában vágják, hanem ember nagyságú félkör alakú lyukak, amit a törzsbe vésnek. A piszkos munkát aztán a következő tél végzi el, amikor a fa belseje lefagy. Ezután már szabad préda a kidőlt fa. Mindezt persze olyan példányok esetében, melyeket gyakran két-három ember is alig ér át. Az erdészetnek a jelek szerint kisebb dolga is nagyobb annál, hogy a tetteseket kézre kerítse, ők fütyülnek az egészre. A park helyzete tehát napról napra romlik. Kezdeményezések születtek ugyan a helyreállításra, ám ehhez a parknak tulajdonost kell cserélnie. A Transylvania Trust Alapítvány illetékesei reménykednek abban, hogy erre még az idén sor kerül, így a növényritkaságairól híres díszkert is visszanyeri minél előbb hajdani fényét.

  Kiss Bence

  vissza az elejére


  Bolyai Egyetem: érdeklődés hiányában elmarad?

  (1., 4. old.)

  Aggasztóan kevesen vettek részt a péntek délután megrendezett első Bolyai-esten, mindössze tucatnyi érdeklődő jelent meg a Protestáns Teológia termében, többségükben a BBTE magyar szakok tanárai.

  Kovács Lehel szervező a Bolyai kezdeményező bizottság nevében elmondta: évi három Bolyai-est megszervezését tervezik, sajnálatos, hogy az elsőn ilyen kis létszámú a közönség. Ennek oka egyrészt objektív okokban keresendő – a meghívó körlevélre válaszolva a BBTE tanárai közül többen jelezték, hogy az időpont alkalmatlansága miatt nem lehetnek jelen –, másrészt a sorozatos kudarcok után sokan belefáradtak a küzdelembe.

  Az est három napirendi pontjának egyike a májusban, a virtuális térben lezajlott első Európai Kisebbségi Felsőoktatási Konferencia ismertetése volt, amelyről lapunk részletesen beszámolt, továbbá a kötetlen beszélgetést, vitát megelőzően az önálló Bolyai Egyetem újraindításának szentelt www.bolyai-u.ro elérhetőségű honlapot ismertették.

  „Ön a leendő Bolyai Egyetem honlapját látja, amelynek újraindítását 1959 óta minden román kormány megakadályozza" – fogadja a látogatót a honlap, amely más információk mellett az újraindítás elleni érveket és azok cáfolatát is rendszerezve közli. Hírek, események, történeti ismertetők tára a Bolyai Egyetem újraindítása mellett síkra szálló honlap.

  Az estet záró beszélgetésen számos probléma felmerült: az egyes karok közötti átjárhatatlanság, a szervezetlen infrastruktúra mellett a tisztségeket viselők passzivitását, egyáltalán a jelölések és választások módszerének alkalmatlanságát nehezményezték. A BBTE magyar vezetése megelégszik a minimummal, nem áll a Bolyai Egyetem ügye mellé – hangzott el, felmerült továbbá, hogy a Bologna-folyamat is veszélyt jelenthet, a kivándorlás fokozódását eredményezheti. A következő Bolyai estet az ősz folyamán rendezik meg.

  F. I.

  vissza az elejére


  Kezdődik az érettségi

  (1. old.)

  A tanügyminisztérium adatai szerint a ma kezdődő érettségin több mint 185 ezer diáknak kell vizsgáznia, erre országosan 574 vizsgáztató központot szerveztek. A dolgozatok kiértékelését 150 területi központban végzik, és az érettségin 40 ezer oktatót is foglalkoztatnak. A vizsgázókra 3660 tanár fog felügyelni, az írásbeli dolgozatok értékelésére 2083 tanár szükséges, vizsgáztatásra pedig 1272. Az iskolai év lezárása utáni eredmények szerint 1271 fiatal megbukott valamilyen tantárgyból, osztályismétlő lesz, vagy különféle okok miatt nem tudták lezárni a második félév végén. A bukásra álló tantárgyakból augusztus 15–17 között felelhetnek a diákok, amennyiben sikerül átmenniük, augusztus 18-án még feliratkozhatnak a pótérettségire, amely augusztus 22-től kezdődik.

  Hétfőn és kedden kerül sor a román nyelv és irodalom vizsgára. A szóbeli vizsgák reggel 9 órától kezdődnek, és nyilvánosak.

  vissza az elejére


  Kevés pénzt gyűjtött a Filharmónia

  (1. old.)

  Ötezer euró sem gyűlt össze a kolozsvári Transilvania Filharmónia akusztikai dobozának felszerelésére – tájékoztatta lapunkat Dorina Mangra igazgatónő. A jelenleg a Diákművelődési Házban alkalmatlan körülmények között fellépő zenészeknek azért van szükségük erre a mennyezetre felszerelhető szerkezetre, hogy javuljon a terem akusztikája, és élvezhetőbb legyen a közönség számára a művészi produkció.

  A gyűjtési akciót néhány héttel ezelőtt kezdeményezte a filharmónia vezetősége, mivel az új székhelyet minden bizonnyal nem sikerül majd rövid idő alatt megépíteni, és legalább addig javítsanak a létező körülményeken. Egyelőre annak sem volt sok foganatja, hogy a filharmónia ügyét a Kolozs megyei liberálisok tűzték zászlajukra.

  Dorina Mangra csak félsikerről számolhatott be, hiszen kiderült, hogy a legutóbbi két koncert alatt mindössze 156 millió lej gyűlt össze. A pénz több mint felét a Banca Transilvania bocsátotta a Filharmónia rendelkezésére, de a Transylvania Barokk Együttes is komoly segítséget nyújtott. Az összegyűlt pénz értéke azonban az ötezer eurót sem haladja meg, miközben a szerkezet elkészítésének költségeit a szakemberek 60 ezer euróra becsülik. Az igazgatónő szerint a támogatásra most nagy szükség lenne, hiszen ha a következő két hónap alatt nem sikerül a munkálatokat elvégezni, akkor szeptemberben már a Diákművelődési Ház műsorrendje miatt kellene elhalasztani azt. Emlékeztetett, hogy szeptember 6-án máris kezdetét veszi a minden évben megrendezésre kerülő Zenei Ősz. A filharmónia már több mint három éve nem koncertezhet az Egyetemiek Házában, mivel az intézményt működtető Kolozs Megyei Tanács, valamint az épületet birtokló Babeş–Bolyai Tudományegyetem vezetősége nem tudott megegyezni a mindkét fél számára elfogadható terembérben.

  B. T.

  vissza az elejére


  Polgármesteri meghallgatás

  (1. old.)

  Hétfőtől Kolozsvár polgárai a különböző negyedekben létesített Polgármesteri Fülkékben is benyújthatják panaszaikat, értesítéseiket. Az ily módon benyújtott panaszokat és értesítéseket iktatják, és törvényes határidőn belül megválaszolják. (A maga nemében egyedülálló intézmény, a „panaszsátor" létrehozásáról június 22-i lapszámunkban írtunk. A sátrak eddig a belvárosban teljesítettek szolgálatot.)

  A fülkék órarendje: június 27-én, hétfőn, Donát (Grigorescu) negyed, a 43-as és 28-as autóbusz végállomásánál; június 28-án, kedden a Györgyfalvi negyedben a Hermes üzletközpontban; június 29-én, szerdán a Kerekdombi negyedben a Coposu (Maxim Gorkij) utcában, a templom mellett; június 30-án, csütörtökön az Irisz telepen a Liebknecht téren; július 1-jén, pénteken a Hajnal negyedben a Rehabilitációs Kórháznál.

  vissza az elejére


  Fizessen elő 3 hónapra,

  (1. old.)

  július–szeptemberre,
  a SZABADSÁG -ra!,
  és nyerje el a nagydíjat,
  az Amic mintegy
  9,5 MILLIÓ LEJ értékű
  PHILIPS
  ÁLOMCSOMAGJÁT
  (benne vasalóval, konyhamérleggel, fodrászkészülékkel és
  hajnyírógéppel)!
  Az Amic üzleteiben talál rá
  a legkisebb árakra és
  különleges ajánlatokra:
  Fenesi/Floreşti út 2., Magyar / 1989. December 21. u. 137.,
  tel./fax: 593300, 423741.
  További nyereményeink:
  500 000 LEJES SZAKORVOSI VIZSGÁLAT VAGY
  ORVOSI LABORATÓRIUMI KIVIZSGÁLÁS
  a Promedical Center
  magán rendelőházban, EGY LÁDA SÖR, ÖVTÁSKA, PÓLÓK, NYITÓ az URSUS-tól, ILLATSZERCSOMAGOK a Cosmetic Plant-tól,
  KÖNYVAJÁNDÉK a
  Mentor Könyvkiadótól stb. stb.
  A júliusi, augusztusi és szeptemberi előfizetési nyugtát el kell juttatni címünkre (Szabadság Kft., Napoca u. 16., 400009 Kolozsvár, vagy C. P. 340), illetőleg kapu alatti postaládánkba. A borítékra írják rá: negyedévi előfizetés! A nyugtákat megőrizzük, számukkal részt lehet venni az egyhavi előfizetési nyereménysorsolásunkon is. Beküldési határidő: 2004. július 10. (postabélyegző dátuma).

  vissza az elejére


  KRÓNIKA


  A nap idézete

  (2. old.)

  Nem azért jut valami okos dolog az ember eszébe, hogy aztán elássa. Azért jut az eszébe, hogy hasznos dolgot műveljen vele. Magát az életet is azzal a feltétellel kapja az ember, hogy küzd érte utolsó leheletéig. Ugyanez a feltétele minden új gondolatnak is.

  Charles Dickens

  vissza az elejére


  Átadták a Magyar Örökség-díjakat

  (2. old.)

  Immár 39. alkalommal adták át a Magyarországért Alapítvány által életre hívott Magyar Örökség-díjakat szombaton, Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián.

  Hámori József, a Magyar Örökség és Európa Egyesület bírálóbizottságának elnöke az ünnepséget megnyitó beszédében a díjazás céljáról szólva azt mondta: azokat a szellemi értékeket szeretnék kiemelni a feledés homályából, „amelyek ilyen vagy olyan módon talán nem kerültek eléggé kihangsúlyozott formában" a társadalom elé.

  „Amikor díjakat adunk át, akkor azt is számba vesszük, hogy (...) mit tudunk az Európai Unió felé adni" – jegyezte meg a neurobiológus, agykutató, az MTA alelnöke.

  Mint már arról hírt adtunk, kitüntetésben részesült a 425 éves kolozsvári Báthory István Líceum is.

  vissza az elejére


  Jó hangulatú Agnus-rendezvény a Tranzit Házban

  (2. old.)

  Az időjárás is kegyeibe fogadta a szombaton megszervezett Játsszunk együtt az Agnus rádióért! nevet viselő rendezvényt, amelynek célja részben a rádió működtetéséhez szükséges anyagi alapok előteremtése volt, elsősorban azonban lehetőséget adott a közösség érzésének megerősítésére, minthogy ma még ritka az ilyen közösségi délután, ahol kicsik-nagyok tartalmasan szórakozhatnak, kikapcsolódhatnak.

  A szervezők nevében Adorjáni László, az Agnus rádió igazgatója elmondta: sikeres, jó hangulatú rendezvény volt a szombati, a kötetlen együttlét, a gazdag program számos érdeklődőt vonzott. Mintegy kétszázan töltötték a délutánt az Agnusszal, és lehetőségük szerint tettek azért, hogy a közösségi rádió folytathassa munkáját.

  A lényeges ellenben a magyar közösség átnevelése, fogékonnyá tétele a hasonló kezdeményezésekre, annak tudatosítása, hogy sok kicsi sokra megy, nem azon kell keseregnünk, hogy kevesen vagyunk, hanem megnéznünk, mit tehetünk körülményeink jobbításáért – zárta a gondolatot Adorjáni László.

  Ilyen tekintetben mindenképpen életképességünk bizonyítéka lehet, hogy kizárólag a résztvevők által hozott alapanyagokból készített hatalmas adag Agnus-gulyás rendkívül finom lett: a közösen megfőzött, közösen elfogyasztott étel különleges íze vélhetően a következő hasonló délutánra is odacsalogatja, összehozza az embereket.

  F. I.

  vissza az elejére


  Kórustalálkozó Tordaszentlászlón

  (2. old.)

  A szombaton zajlott nagy sikerű, hagyományos kórustalálkozó alkalmával mintegy ezer vendég érkezett Tordaszentlászlóra, öt magyarországi és húsz hazai kórus vett részt a találkozón, Erdély minden részéből.

  A rendezvény hagyományosan istentisztelettel indult, majd a beszédeket és koszorúzást követően a résztvevő kórustagok vidékük népviseletébe öltözve vonultak a rendezvénynek helyt adó Művelődési Házba.

  Boldizsár Zeyk Imre szervező elmondta: sikeres volt az idei, immár Erdély-szerte, sőt az országhatáron túl is ismert összejövetel, harminc kórus nevezett be, végül 25-nek sikerült részt vennie. Színvonalas, jól felkészült kórusok „mérték össze az erejüket", de csak szimbolikusan: nem a versenyjelleg, hanem az együttlét teszi értékessé a rendezvényt.

  F. I.

  vissza az elejére


  Lapszemle – Látó/június

  (2. old.)

  A szépirodalmi folyóirat e havi száma Páll János, Balázs Imre József, Fazakas Attila, Veress Levente, Visky Zsolt verseit, Demény Péter, Gál Andrea, Török Tamás, Kiss Mária Katalin, Végh Balázs Béla esszéit és Lorand Gaspar Hazatéréseim Erdélybe című (Koros Fekete Sándor fordításában közölt) írását kínálja.

  A Fórumban Bernád Ágoston Zénó Persze, nem csak Bécs, Nicolae Balota Szabó Gyula (Vallasek Júlia fordítása), Gergely Tamás Csodabogár vagy anarchista? című írása olvasható.

  Bán Attila Kár, Bodó Márta Egy elfelejtett erdélyi főpap, Mikó Imola Mi leszel, ha nagy leszel? címmel ismerteti Lőrincz György Pusztulás, Marton József Fogarasy Mihály erdélyi püspök élete és munkássága, illetve Hatházi András Daniló címűkönyvét a Tékában, végül Kassák Lajos Haldokló madaram című verse zárja a tartalmas folyóiratot.

  vissza az elejére


  Katalógusbemutató és filmvetítés az Insomniában

  (2. old.)

  A Minimum Party Társaság tizedik alkotótáborát szervezi, amelynek beharangozóját, illetve az elmúlt négy év táboraiban született alkotások katalógusait mutatják be az Insomnia Kávézóban (Szentegyház – Iuliu Maniu u. 4 szám, II. emelet), szerdán, június 29-én du. 6 órakor. A katalógusokat Dorel Găină fotóművész, egyetemi tanár méltatja.

  A 2001–2002, illetve a 2003–2004 évek alkotótáborait dokumentáló két katalógus ismertetése mellett filmvetítésre is sor kerül. Az utóbbi két évben készült dokumentum-, animációs- és fikciós rövidfilmek megtekintésére a szervezők várják az érdeklődőket.

  Idén a Minimum Party Társaság jubilál, a székelyföldi Kászonokban július 30–augusztus 12. között kerül sor az immár tizedik alkalommal megrendezett alkotótáborra. Ennek a tábornak meghívottja lesz az előző kilenc alkotótábor összes műhelyvezetője és előadója.

  A szerdai rendezvényre, valamint a táborba, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

  vissza az elejére


  MOZI

  (2. old.)

  KOLOZSVÁR

  KÖZTÁRSASÁG – Alfie – amerikai bemutató. – Vetítések időpontja: június 24–28.: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel 23 órától, hétfőn minden előadás; június 29–30.: Világok harca – amerikai bemutató. – Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel 23 órától.

  MŰVÉSZ-EURIMAGES – Agents Secrets – amerikai bemutató. – Vetítések időpontja: 17,30, 20; kedvezménnyel kedden minden előadás; A randiguru – amerikai. – Vetítés június 24–26.: 22.30 órától; Vejedre ütök – amerikai. Vetítés június 27–30.: 22.30 órától, kedden kedvezménnyel.

  GYŐZELEM – A gépész – bemutató. – Vetítések időpontja: 16, 20, 22; Second Hand – bemutató. – Vetítések időpontja: 14, 08.

  FAVORIT – A nemzet aranya – amerikai. – Vetítések időpontja: 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön.

  DÉS

  MŰVÉSZ – Csillagok háborúja III. – amerikai. – Vetítések időpontja: 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától kedvezménnyel és hétfőn minden előadás.

  TORDA

  FOX – A bukás – Hitler utolsó napjai – bemutató. – Vetítések időpontja: 17, 20.

  SZAMOSÚJVÁR

  BÉKE – Agents secrets – bemutató. – Vetítések időpontja. 17, 19, 20.

  BESZTERCE

  DACIA A-TEREM – Walking Tall – amerikai. – Vetítések időpontja: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap: 22 órától; kedvezménnyel hétfőn minden előadás.

  DACIA B-TEREM – Nagy Sándor – amerikai. – Vetítések időpontja: 18; pénteken, szombaton, vasárnap 21; kedvezménnyel kedden minden vetítés.

  GYULAFEHÉRVÁR

  DACIA – Mennyei királyság – amerikai. – Vetítések időpontja: 14, 17, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 23 órától és hétfőn minden előadás.

  vissza az elejére


  OPERA

  (2. old.)

  ROMÁN OPERA

  Június 29-én, szerdán este 7 órakor: Donizetti: Szerelmi bájital.

  vissza az elejére


  ZENE

  (2. old.)

  ZENEAKADÉMIA

  Június 29-én, szerdán este fél 7 órakor: Nyári hangverseny két zongorára és ütősökre. Közreműködik: Silviu Sbârciu, Diana Barb, dr. Grigore Pop, Nicolae Coman.

  Az oldalt szerkesztette: Köllő Kastalin

  vissza az elejére


  VÉLEMÉNY


  Aubenas után

  (3. old.)

  Idézet múltkori írásomból: „Ez a történet fogja meghatározni a következő időszak bel- és külpolitikáját. De a bűnöket nem objektív szempontok szerint mérik majd, hanem aszerint, hogy a közvélemény mindezt hogyan reagálta le."

  A túsznovelláról volt és van szó. Túlzás nélkül adhatom további fejtegetéseimnek ezt a címet: Poszt-Aubenas korszak. Egy-két hete még Poszt-Hayssam korszakról írtam. Hogy azóta mi változott és mi nem? A Hayssam-ügy mindenképpen. Az Aubenas-ügy ugyanis nem csupán újabb fejleménye a történetnek, ennél sokkal több.

  Băsescu blöffje újra sikerült
  Mielőtt megjelent volna a „Francia Kapcsolat", már kezdett úgy tűnni, Băsescu könnyen rámehet erre az egész túsz-ügyre, az SZDP-sek pedig rövidesen röhöghetnek a markukba. Olyan sokat beszélt össze-vissza, annyira nem állt össze a kép, hogy lassan mind a vájtfülű elemzők, mind a tájékozatlanabbak kezdték azt vélni, hogy az egészet az elnök kedvéért rendezte a titkosszolgálat.

  A francia „intermezzo" előtt egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Hayssam ártatlan. Nem tisztességes ember, de az emberrabláshoz kevés köze van. Legfeljebb eszköz lehetett. Sem a „bizonyítékok", sem a „motiváció" nem komoly, nem hiteles. A francia nő kiszabadulásának híre 180 fokos fordulatot eredményezett. Nem arról van szó, hogy valami tisztázódott volna ezáltal, sőt! Annak, aki hajlandó, van ideje, türelme kielemezni az ügy minden részletét, lényegében semmi se változott, legfennebb tovább bonyolódott. De az átlagember számára a helyzet egészen más. Bár nyilvánvaló ezek számára is, hogy Băsescu folyamatosan mellé beszélt, az egész Aubenas-ügyet úgy élik meg, hogy „lám, lám, a francia elnök, miniszterelnök, külügyminiszterek őszinte hálájukat fejezik ki Băsescunak és a Szekuritáténak!" Pedig Băsescu, jól emlékszünk, alig pár héttel ezelőtt dörgölt oda nekik: „Nincs szükségünk a franciák leckéire!" De éppen azért, amiért Băsescu egyáltalán nem kedvencük, érdeme még nagyobb. „Történelmi jellegű", hiszen a közismerten „hálátlan" franciák is hódolatukat fejezték ki, a „gőgös" Chirac még hivatalos látogatásra is meghívta! (Említettem: nem a „bűnök" objektív mértéke a szempont, hanem a közvélemény reagálása!)

  Băsescu egyik nevetségesen hiteltelen állítása az volt, amikor kijelentette, a román újságírók szabadon beszélhetnek, semmit se tiltott meg nekik. Valószínű, hogy arról azért csak nem volt szabad szólniuk, hogy Aubenasszal együtt voltak (ha egyáltalán együtt voltak). Ha most újra rákérdeznének Băsescura, még magabiztosabb lenne a válasza: „Számomra a Nemzetérdek és az Emberi Élet szent. Ha a felelőtlen újságíróktól függtek volna a dolgok, minden kitudódott volna, és lehet, hogy minden túsz fejét levágták volna."

  A blöff tehát tökéletesen sikerült: hányan hiszik, hogy ha Băsescu nem beszélt volna össze-vissza, ha nem bízott volna oly erősen a szekusokban, akkor a román és francia újságírók már nem is élnének! A hálátlan franciák is leveszik a kalapjukat Elnökünk és szeretett szekusai előtt! A közvélemény előtt ez a meccs igenis Băsescu és a szekus fiúk győzelmével zárult le. Egyelőre.

  A valóság ugyanis túlságosan bonyolult, de ezzel csakis egy szűk réteg foglalkozik ettől kezdve.

  Ceauşescu szekus-arab hálózata
  A nemzetközi sajtó részletesen cikkezett arról az óriási szekus hálózatról, amelyet Ceauşescu létesített arab diákokból, és amelyet e hetek alatt reaktiváltak a túszok kiszabadításának „kedvéért". A román újságok jó része is ezzel dicsekedik.

  Keveseknek jut eszébe, hogy ha fele igaz, az is erősen kompromittáló.A történet ugyanis nem arról szól: „Milyen kedvesek a románok, aktivizálták a hálózatot" Hanem arról: „A románok fűt-fát ígérnek, naponta kijelentik, bármit megtesznek a terrorizmus ellen, de most éppen az derült ki, óriási, nagyon fontos hálózattal, információkkal rendelkeztek, éveken át azonban eszük ágában sem volt megosztani ezt senkivel. Egyetlen túsz megmentéséhez se járultak hozzá, bár ha a felét elhisszük annak, amivel dicsekednek, sokat megmenthettek volna. A román titkosszolgálat jó haverei véletlenül a terroristák haverei is, de ez csak akkor jutott eszükbe, amikor románok is túszul estek.

  Eddig miért nem vetették be arab szekusainkat? És egyáltalán, mi is volt az a fantasztikus hozzájárulása ezeknek a túszok kiszabadításában? Közvetítettek? Eddig egyetlen komoly túsz-ügyben sem a „közvetítés" volt a kulcskérdés, hanem hogy az illető kormány képes-e, hajlandó-e teljesíteni a túszejtők követelését, vagy sem. Alkudoznak, megegyeznek, valóban bonyolult ez az egész tárgyalási folyamat, közvetítés technikai értelemben, de rendszerint megoldódik. Semmiképp sincs szükség ehhez a ’70-es évektől beszervezett szekus arabokra.

  Ezeknek csupán egy szerepük lehet a terrorizmus elleni harcban: ha átadják információikat. Egyelőre azonban ennek a fordítottja történt. Dekonspirálták az összes, tanulmányait Romániában végzett diákot. Kompromittálták őket – legalábbis terrorista, fundamentalista körökben. Ezek után elképzelhetőnek vélem, hogy minden terrorista szervezet ellenőrzést végez, megszakít minden kapcsolatot a „gyanús" személyekkel, azokkal az arabokkal, akik valaha Romániában jártak. És a rokonaikkal. Ez pár millió személy.

  A Le Figaro is Szaddam pártjáról, a Baas pártról értekezik. Onnan ered sok terrorista, és főleg e párttal voltak „jó kapcsolatai" a Szekuritáténak. A Figaro újra Románia és Irak „privilegizált" kapcsolatairól ír még a Ceauşescu-korszakból. A titkosszolgálatok közti szoros együttműködésről. Ez mítosz csupán!

  Mármint a ’80-as évekre vonatkozóan. Szaddam és Khadafi megutálták Ceauşescut, megfenyegették. Nem bocsátották meg kétszínűségét, azt, hogy Izraellel is szoros kapcsolatai voltak. Miattuk vezette be Ceauşescu az évről évre szigorúbb, személyi biztonságát erősítő intézkedéseket.

  Persze létezett, de csak úgy, általában Románia–arab országok, szeku–arab diákok privilegizált viszony. De a ’80-as években már nem volt könnyű párhuzamosan a Baas pártban is karriert befutni, és a Szekunak is dolgozni. Arról már nem is szólok, hogy a ’90-es években Románia mindenestől elhanyagolta régi arab kapcsolatait (politikai, gazdasági stb.), és mind erősebben közeledett Amerika felé.

  A Figaro-mítosz tehát hamis, de a titkosszolgálatok szerepét alábecsülni se lehet. Az egyik román túsz, Ovidiu Ohanesian, éppen a titkosszolgálatokról írt leleplező cikksorozatot. Ohanesian intelligensnek, őszintének tűnik. Nem hisz a „Munaf – Hayssam" duó változatban, erre nem lát bizonyítékot, legfeljebb valaki felhasználhatta őket. Saját maga akarja kivizsgálni, mi történt. Ez naivitásnak tűnhet, de mindenképp azt jelzi, nem bízik a hivatalos szervek kivizsgálásában. „Amit eddig megtudtunk a hivatalos szervektől – üres spekuláció. Elégedetlen vagyok emiatt. Jogom van megtudni, léteznek-e Romániában személyek, akik ezt megszervezték, és ha igen, kik ezek. Ezek meg kell hogy fizessenek tettükért" – hangoztatta.

  Ohanesiannak előítéletei vannak a szekusokkal szemben, bizalmatlansága régebbi e történetnél, többször is igyekezett leleplezni a SIE gyanús tevékenységét. A SIE „antiterrorista" főnökét, Adrian Isac tábornokot például azzal gyanúsította, orosz ügynök. A történet pikantériája – minden valószínűség szerint Isac tábornok vezette az egész túszmentő akciót. Ohanesian megköszönte a titkosszolgálatoknak, közvetve Isac tábornoknak, hogy kiszabadították. Hálás ezért, de neheztel, amiért e helyzetbe jutott. Tán csak nem a hős túszmentő szekusok voltak esetleg a túszejtés értelmi szerzői, főszervezői is?

  (Folytatjuk)

  Bányai Péter,
  politikai kommentátor

  vissza az elejére


  Máté: az RMDSZ-nek ki kell lépnie a kormányból, ha nem sikerül elfogadtatni a kisebbségi törvénytervezetet

  (3. old.)

  A Kezdeményező Kedvű Kalotaszentkirályi Képviselők Köre (5K) megalakulásának céljairól kérdeztük Máté András képviselőt, aki a terv egyik szülőatyja.

  – Hogyan fogalmazná meg az 5K céljait?

  – Nem kell megijedni, nem az RMDSZ ellen hoztuk létre ezt a csoportot, a szövetségen belül akarunk működni, és a szórványnak hangot adni. Úgy érezzük, hogy ami jó Székelyföldnek, nem mindig felel meg a szórványnak is. Ez a csoportosulás a szórvány gondjait akarja megfogalmazni, képviselni a parlamentben – az RMDSZ országos vezetésével egyetértésben, de akár ezzel szemben is, ha ez szükséges.

  – Gondoltak-e arra, hogy a Szövetségi Képviselők Tanácsában (SZKT) esetleg külön frakciót alakítsanak?

  – Nem kell feltétlenül külön frakcióként működni, mert a szórvány gondjai ideológiától függetlenek. (Az SZKT-ban az RMDSZ-platformok ideológiák szerint jöttek létre – szerk. megj.) Itt nem a hagyományos eszmei áramlatokról, vitatkoztunk, de még arról sem beszéltünk, hogy szeretjük-e vagy sem az országos vezetést. Csak arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a szórványban élők gondjait meg kell oldani. Arra összpontosítunk majd, hogy a részt vevő megyék törvényhozói támogassák egymást munkánkban.

  – Konkrétan hogyan képzelik el ezt az együttműködést?

  – Ha frakcióülésen például az Arad megyei kolléga egy javaslattal áll elő, ami a szórványnak jó, akkor természetesen őt, és nem a székelyföldi kollégát támogatjuk majd. El kell fogadni, hogy a szórvány is ugyanannyi szavazatot hozott, mint Székelyföld, ezért súlyában tekintve e két régiót egyenlőként kell kezelni.

  – A megbeszélésen számos kritika hangzott el az RMDSZ testületeinek működéséről. A jelek szerint a szövetség megreformálása napirenden van, hiszen Markó Béla a legutóbbi néhány SZKT-n politikai helyzetelemzésében rendszeresen érintette ezt a kérdést. Vállakozik-e arra az 5K, hogy ezt a vitát felgyorsítsa?

  – A reform arról szól, hogy új arcoknak kell helyet adni, és el kell fogadni, hogy léteznek eltérő vélemények, amelyek között akár jó elképzelés is akadhat.

  – A csoportosulásnak a szövetség megújításával kapcsolatban van konkrét elképzelése?

  – Még csak a kezdetnél tartunk, úgy tűnik, hogy havonta, de legalább minden második hónapban találkozunk, a megbeszéléseken nem csak elpanaszoljuk a felmerült gondokat, hanem listát készítünk róluk, és közvetítjük azt az országos vezetőséghez is. A mai ülésen is felmerült a decentralizáció kérdése, a megyei önkormányzatokban a fele plusz egy-es többség a tanácselnök és alelnök leváltásához nem biztos, hogy szórványban a jövőképre nézve jó. Ez már egy üzenet.

  – Az RMDSZ vezetősége támogatja ezt a kezdeményezést?

  – Az RMDSZ vezetőségét mi támogatjuk, de elvárjuk, hogy ők is odafigyeljenek a szórványra, meghallgassák és támogassák a mi elképzeléseinket is, ha ezek jók. Ha szerintük nincs igazunk, akkor győzzenek meg az ellenkezőjéről.

  – A megbeszélésen elhangzott az, hogy a kisebbségi törvénytervezetért cserében nem kellett volna megszavazni a tulajdonkérdést rendező és az igazságszolgáltatás reformját célul kitűző törvénycsomagot. Megérte ez az alku?

  – Ez a törvénycsomag tartalmaz olyan részleteket, amelyek veszélyesek lehetnek a közösségre nézve. Az életjáradék arra ösztönzi majd a magyarokat, hogy eladják földjeiket, emellett pedig a földadó teljes mértékben az országos költségvetésbe kerül. Ezt nagy hibának tartom, hiszen így cserbenhagyjuk a helyi költségvetéseket. Természetesen elfogadjuk, hogy politikai alkuról volt szó, ezért is szavaztunk a bizalmatlansági indítvány ellen, de akkor gondolni kell arra, hogy ezt majd valahogy módosítsuk. Az alku különben nem erről szólt, a kormányprogram ugyanis tartalmazza a kisebbségi törvénytervezet elfogadását. Éppen ezért az egész kormány prioritásként kellene hogy kezelje a tervezetet. Ha a tervezet nem megy át olyan formában a törvényhozáson, ahogyan azt mi akartuk, akkor véleményem szerint az RMDSZ-nek ki kell lépnie a kormányból. A tervezet nagyon fontos, de ha partnereink ezt nem mérik fel, akkor nekünk nincs mit keresnünk a kormányban, nincs értelme olyan szekeret tolni, amely nem a számunkra kedvező útirányba halad.

  Borbély Tamás

  vissza az elejére


  Régi-új Boc

  (3. old.)

  Vége az ideiglenességnek a Demokrata Pártban is: a szombati tisztújításon Emil Bocra szavazott a Demokrata Párt küldötteinek elsöprő többsége, az ügyvezető elnök Adriean Videanu lett, a Konvenció pedig úgy döntött, hogy a korábbi baloldali, szociáldemokrata ideológia helyett jobboldalira vált, ami gyakorlatilag a Szocialista Internacionáléból való kilépést, a kereszténydemokrata, konzervatív pártokat tömörítő Európai Néppárt irányába tett első határozott lépést jelenti. Ennyit a papírformáról. Arra a kérdésre azonban, hogy tulajdonképpen ki is vezeti a Demokrata Pártot, majd a következő években kaphatjuk meg a választ. A legfontosabb döntéseket ugyanis még mindig Traian Băsescu „elnöki védnöksége" alatt hozzák meg.

  Bár néhány hónappal ezelőtt még úgy tűnt, a felértékelődött demokrata párt elnöki tisztségéért kemény harc folyik majd a tisztújító kongresszuson, a szombati tanácskozáson semmiféle megmérettetésre nem került sor. A konvenciót rábólintásra hívták össze a párt grémiuma és volt elnöke, a jelenlegi „pártsemleges" államfő közti megállapodásra. Emlékezhetünk, közvetlenül a kormányalakítás után a Demokrata Párt képviselőházi frakcióvezetője, Cozmin Guşă volt az, aki megadta (volna) a hangot a Băsescu elnökké választása után „esedékes" utódlási harcnak. Ennek láttán Băsescu különösebb tétovázás és szívfájdalom nélkül vonta meg protekcióját a fontos párttisztségei ellenére afféle betolakodónak, bajkeverőnek számon tartott Guşătól, határozottan visszautasítva, csírájában elpusztítva mindenféle pártot megosztó, gyengítő törekvést. Sokak számára már ekkor világos volt, Băsescuval akad össze a frufruja annak, aki személyes ambícióktól vezetve klikkesíti, belharcok áldozatává teszi a pártot, amíg a Gazda a Cotroceni etikett megtanulásával van elfoglalva. Mint ahogy az is: Băsescu jóváhagyása nélkül senkinek nincs esélye átvenni az elnökséget. Tudtuk, a volt DP-elnök Emil Bocra testálta a pártot, akit többször is utódjaként mutatott be. De abban sem kételkedhettünk: ha Băsescu úgy ítélte volna meg, hogy a párt érdekei Boc feláldozását kívánják, akkor a szépreményű politikus kolozsvári városgazdaként lakossági panaszsátorokban is végezhette volna ígéretes karrierjét. Egy adott pillanatban ez nagyon is valószínűvé vált, ekkor került a képbe az addig gyakorlatilag no-name, legfennebb a Capital toplistájáról ismert Adriean Videanu, Băsescu későbbi utódja a főpolgármesteri hivatal élén. Volt egy olyan röpke időszak is, amikor úgy tűnt, a pártelnökséghez kétségbeesetten ragaszkodó Boc, és a hatalomhoz kedvet kapó Videanu helyett egy nevető harmadik, Vasile Blaga belügyminiszter, a Kapitány másik bizalmasa jut az elnöki tisztségbe. A jelek szerint azonban másféle kompromisszumban, a Boc elnök – Videanu ügyvezető elnök tandemben maradtak.

  Egyes elemzők a párton belüli ideológiai csoportosulások közti „surlódások" következményének tekintik a jelenlegi eredményt. Visszatekintve azonban az irányváltást megelőző hónapokra, talán túlzás azt állítani, hogy a párt hithű szociáldemokrata vonulata, illetve a jobboldali nyitás mellett érvelők közt valamiféle ideológiai vita bontakozott volna ki. Mind Boc, mind Videanu ódzkódott letenni a garast egyik vagy másik orientáció mellett, gyakorlatilag kivárták, amíg a korábban a párt szociáldemokrata „arcélének" megtartása mellett kardoskodó Băsescuban megérik a döntés: a DP-nek minden esélye és támogatottsága megvan arra, hogy a jobboldali szavazók megcélzásával (is) erősebb, ütőképesebb politikai alakulattá váljon. Ennek előjátéka, tesztje volt Sorin Frunzăverdének, a párt második vonalbeli politikusának váratlan bejelentése: megpályázza az elnöki tisztséget mégpedig jobboldali programmal. A jelek szerint a teszt sikeres volt: Frunzăverde pedig elegánsan háttérbe vonult, átadva helyét a hirtelen jobboldali énjét felfedező Bocnak, aki Videanu és Blaga meglepetésszerű visszavonulásával egyidőben bejelentette: jobboldali programmal kívánja átvenni az elnökséget. Természetesen voltak olyanok, akiknek éppen elég energiájuk ráment az elmúlt 15 évben arra, hogy a pártot komoly szociáldemokrata alakulatként elismertessék Európában, lásd a veterán Radu Berceanut vagy Cezar Predát, a köréjük szerveződő csoport kisebb hangulatkeltés után azonban gyakorlatilag visszavonult. A szociáldemokrácia ügye a néhány hónapja még kőkemény baloldali politikát hirdető párton belül már csak néhány politikus nosztalgiázásává degradálódott, a nagy többség pedig különösebb ideológiai megrázkódtatás nélkül éli meg az irányváltást.

  Bárhogy is alakuljon, a Demokrata Párt számára lehetőség kínálkozik arra, hogy az elkövetkező években a romániai politikai palettáról hiányzó jobboldali pólus motorja legyen. Persze, az kissé bonyolítja a helyzetet, hogy Boc időközben kolozsvári polgármesteri kötelezettségeinek is eleget kell hogy tegyen. Abban viszont igaza van a politikusnak: a Demokrata Pártot nyugodtan el lehet kormányozgatni Kolozsvárról is. Hogyne, hiszen az irányt úgyis Bukarestből, a Cotroceni-ből szabják meg, Bocnak csak a vitorlák kifeszítése, esetleg a fedélzet felmosása marad feladat gyanánt.

  Székely Kriszta

  vissza az elejére


  NAPIRENDEN


  Emil Bocot megválasztották a DP elnökének
  A liberálisok felajánlották a két párt összeolvadását

  (4. old.)

  A Demokrata Párt szombati kongresszusán új elnököt választottak, ezt a tisztséget négy évig Emil Boc kolozsvári polgármester tölti majd be. Boc Virágzó Románia. Demokrata Románia című programtervezetét a DP rendkívüli kongresszusán jelenlevő küldöttek 3555 szavazattal fogadták el, 144-en a tervezet ellen voksoltak, 16 szavazatot érvénytelennek nyilvánítottak. A párt ügyvezető elnökévé Adriean Videanut választották.

  Az elnök megválasztása és a pártdoktrína módosítása után a küldöttek többsége jóváhagyta, hogy a DP kilépjen a Szocialista Internacionáléból, és lemondjon a társult tagsági státusról az Európai Szocialista Párt keretében.

  Emil Boc nem válaszolt egyértelműen Călin Popescu Tăriceanu javaslatára az NLP és a DP fúziójával kapcsolatban, csak annyit mondott, hogy a kormányzati tevékenység fontosabb a DA Szövetség „politikai tervezetével kapcsolatos más vonatkozásoknál".

  Călin Popescu Tăriceanu, a Nemzeti Liberális Párt elnöke a DP rendkívüli kongresszusán mondott beszédében megújította politikai „ajánlatát" az NLP és a DP fúziójával kapcsolatban.

  A DP kongresszusa kevesebb, mint hat óra után bezárta munkálatait, ez idő alatt nem került sor vitákra vagy feszült mozzanatokra.

  vissza az elejére


  Nyilvános vitára hívták Markó Bélát a kisebbségi törvénytervezettel kapcsolatosan

  (4. old.)

  Kincses Előd ügyvéd, a Maros megyei RMDSZ egykori elnöke nyilvános vitára hívta vasárnap Markó Béla szövetségi elnököt a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet kapcsán.

  Kincses egy héttel azt követően kezdeményezte a találkozót, hogy Markó Béla az SZKT ülésén utalt rá, mondván: „olvasom egyik megfáradt jogászunk tollából, hogy a nemzetiségek régebbi, 1945-ös jogállása jobb".

  Kincses Előd továbbra is fenntartja ezt az álláspontját, és levelet küldött Markó Bélának, amelyben moderált vitára hívta az RMDSZ elnökét a marosvásárhelyi Kultúrpalotába.

  „Úgy gondolom, hogy megfelelő törvényt nem sértésekkel, hanem nyílt, jogi és politikai érvekre alapuló vita révén kell megalkotni. Közönség előtt zajló vitára hívtam Markó urat. Remélem, hogy július 1-jén, 2-án vagy 3-án megjelenik a Kultúrpalota kistermében. A meghívót elküldtem a bukaresti elnöki hivatalba. A vitán párhuzamot vonunk a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény és az 1945-ös jogszabály között, és arról is szó lesz majd, hogy milyen hatással lesz a magyarság mindennapos életére az RMDSZ tervezete, ha a parlament elfogadja azt. Azért hívtam párbeszédre Markó Béla urat, mivel ő folyton azt hangoztatja, hogy ennek az útnak a híve", nyilatkozta Kincses.

  A marosvásárhelyi ügyvéd elmondta, Bakk Miklós kolozsvári politológus és Makkai János, egy marosvásárhelyi napilap főszerkesztője lennének a vita moderátorai.

  Egy héttel korábban Markó Béla az SZKT ülésén kijelentette, hogy a kisebbségi törvény vitája azért is hasznos volt, „hogy lássuk bizonyos bírálóink alacsony szakmai felkészültségének és kétséges szellemi képességeinek szintjét".

  vissza az elejére


  MŰEMLÉKVÉDELEM


  Európa Nostra-díjjal is jutalmazták a műemlékvédő programot
  A torockóiak számára egyértelművé vált a műemléképületek védelmének fontossága

  (5. old.)

  Vendégházat, szimbolikus követséget avatott június 17-én Torockón dr. Steiner Pál Belváros-Lipótváros polgármestere. A múlt századi épületet, amely teljesen romos állapotban került a budapesti V. kerület tulajdonába, sikerült az erdélyi műemlékvédelmi program keretén belül teljesen felújítani. Ebből az alkalomból beszélgettünk Furu Árpáddal, a Torockói Értékvédő Program igazgatójával a Transylvania Trust Alapítvány torockói tevékenységéről, a kiemelt helyreállításokról és az ünnepségen átadott Zsakó István-díjakról.

  – Mikor és kinek a kezdeményezésére indult ez az értékvédő program?

  – Torockón a Kárpát-medence egyik legépebb népi építészeti együttese maradt fenn, a falu épületállományának mintegy kétharmada műemléképület, és mintegy 150-re tehető a különlegesen értékes, több mint százéves épületek száma, részeként annak a műemlékvédelmi övezetnek, amit 2000-ben védetté nyilvánítottak. Ez keltette fel a szakemberek figyelmét 1996-ban, és szerencsés egybeesésnek köszönhetően testvérvárosi kapcsolat létesült Torockó és Budapest V. kerületi önkormányzata között. Dr. Román András neves műemlékvédelmi szakember, volt ICOMOS alelnök akkor tanácsosa volt a belvárosi testületnek, és az ő kezdeményezésére létrejött ez a partnerkapcsolat, amelynek célja a torockói és egy második erdélyi falu, Énlaka építészeti örökségének megőrzése. Felismerve azt, hogy Torockó és Énlaka építészeti öröksége nemzeti érték, és hogy ennek védelme a kis közösségek erejét meghaladja, a budapesti önkormányzat egy határozatot hozott, amelynek értelmében azóta évente támogatást biztosítanak a két település műemlékértékeinek megőrzésére. Az értékvédő programot a kolozsvári Transylvania Trust Alapítvány koordinálja.

  Pályázási lehetőségek
  – Hogyan pályázhatnak a háztulajdonosok ezekre a támogatásokra és melyek azok a követelmények, amelyeknek eleget kell tenniük?

  – A legfontosabb pillére ennek a rendszernek a karbantartási támogatások rendszere, amely azt teszi lehetővé, hogy a torockói műemléképület-tulajdonosok évente egyszer egy havi átlagfizetésnek megfelelő összeget vehetnek át támogatásként három feltétellel: akkor, ha az épületeket karbantartják, ha a számukra szerződésben közzé tett értékes építészeti és utcaképi elemeket nem változtatják meg, és amennyiben esetleg változtatási szándékuk van, akkor ezt az alapítvány szaktestületével egyeztetik és elfogadják annak ajánlásait. Ezzel párhuzamosan egy pályázati rendszert biztosítunk: évente tíz-tizenöt háztulajdonos folyamodhat egy nagyobb összegű támogatásért. Általában 60–80 torockói pályázik évente ezekre a segélyekre. Ezekből a pénzösszegekből egy nagyon alaposan ellenőrzött módon nagyobb léptékű helyreállításokat tud az alapítvány támogatni. A támogatási összegeken kívül ez a program nem állhatna meg a lábán egy megfelelő kutatási tevékenység nélkül. Tíz évvel ezelőtt már egy nagyon részletes adatfelvétellel kezdtük munkánkat, a házakról egyenként megtörtént az értékes építészeti, szerkezeti és tulajdonjogi adatok felvétele. Majd elkezdtük a házak felmérését és egy adatbázist készítettünk, amely azóta is viszonyítási alapul szolgál a program számára.

  – Ha jól tudom, akkor szakmunkásképzés is folyik a program keretén belül.

  – Igen, értékes a program oktatási vonzereje, a kolozsvári Építészmérnöki kar diákjai a program első éveiben gyakran végezték nyári gyakorlataikat Torockón. Ezáltal nem csak a program számára végeztek hasznos munkát, hanem megismerkedhettek a népi építészeti értékek védelmének fortélyaival. Nyilván fontos szempont az is, hogy a program foglalkoztatja a helyi munkaerőt is: a helyreállítási munkák során a helyiek végzik el a szükséges munkálatokat. Ezenkívül, párhuzamosan a bonchidai szakképző programmal, egy képzési folyamatot is tudtunk működtetni. Torockón is mintegy nyolc helyi szakmunkást tudtunk műemlékes szakhelyreállítási kérdésekben képezni.

  A műemlékvédelem hosszú távú gazdasági érdekké vált"
  – Milyen eredményeket sikerült elérni az elmúlt években?

  – A legfontosabb eredmény az, hogy tíz év alatt a torockóiak számára egyértelművé vált a műemléképületek védelmének fontossága. Ez 1996 előtt nem volt nyilvánvaló, akkor egy elég erős alakítási vágyat véltünk felfedezni a helyiekben, amely a műemlékértékek figyelmen kívül hagyásával az akkori gazdasági erőt próbálta bizonyítani. A program sikeresen kivédte ezt az alakítási kedvet oly módon, hogy a helyreállítási munkálatokra irányította a helyiek figyelmét. Ezáltal az V. kerület által biztosított támogatásnak mintegy kétszeresét-háromszorosát meghaladó összeget fordítottak a helyiek műemlék-helyreállításokra. A 140 támogatott ingatlanon szinte évente-kétévente végeznek javítási munkálatokat, ezért a falukép gyökeresen megváltozott: sokkal gondozottabb, ápoltabb lett a falu. A helyiek most már rendszeresen elvégzik ezeket a karbantartási munkálatokat, amelyekről az ötven év kommunizmus alatt teljesen leszoktak. Próbáltuk tudatosítani a helyiekben, hogy itt nem csupán egy kulturális tevékenységről van szó, hanem a helyreállított ingatlanok infrastruktúrát jelenthetnek egy majdani faluturizmus számára és örömmel látjuk, hogy a kilenc év alatt a faluturizmus is erőre kapott. Míg a program kezdetén alig néhány ingatlanban fogadtak vendégeket, ma már több mint harminc olyan házról tudunk, amelyben teljesen szabályosan működik a faluturizmus és úgy látjuk, hogy ez egy fellendülő iparág Torockón. Tehát a műemlékvédelem egy hosszú távú gazdasági érdekké vált és a falubeliek számára világos, hogy ezek az ingatlanok, éppúgy mint a Székelykő, idegenforgalmi vonzerőt jelentenek.

  Kiemelt helyreállítások
  – Milyen különlegesebb helyreállításokra került sor?

  – Ebben a kategóriában két csoportot különböztethetünk meg. A legnagyobb csoportba azok a házak tartoznak, amelyeknek volt és van gazdájuk. Ezekben az esetekben a folyamatos helyreállítási munkálatok jelentenek nagy előnyt. Nagyon gyakori a homlokzatok helyreállítása, de a kisebb szerkezeti, tetőszerkezeti vagy egyéb javítások, valamint különböző esztétikai helyreállítások sem ritkák. A pályázati rendszer révén kezdeményeztük, hogy a tulajdonosok ne csak a fő és udvari homlokzatokat állítsák helyre, hanem a szomszéd telek felé eső homlokzatokkal is törődjenek. Az utcaképet javítja, hogy párhuzamosan a hagyományos kapuk helyreállításával elkezdtük támogatni a nem illeszkedő fémkapuk lecserélését. Több mint tízre tehető azoknak a portáknak a száma, ahova vagy helyreállított vagy hagyományos módszerrel készült új fakaput sikerült elhelyezni. Új szempont az is, hogy olyan, nem hagyományos ingatlanokon végzett munkákat is támogatunk, amelyeknek elvégzése javít az utcaképen. A tavaly például egy 1950-es évekbeli vakolatlan épület levakolását támogattuk, ezáltal a felső piacsori utcakép lényegesen javult. A második csoportba azok az ingatlanok tartoznak, amelyek valamilyen okból fogva veszélyeztetettnek nyilvánítottak. Ezek közül három ingatlan esetében az alapítvány úgy járt el, hogy megpróbálta az ingatlanok tulajdonjogát rendezni, tehát az angolszász példa alapján a tulajdonjog általi védelmet próbálta gyakorlatba ültetni. Ilyen az a bizonyos 15-ös számú ingatlan, amely a főtér sarkán áll, és amelyet a közelmúltban adtak át. Ennek a XIX. századi háznak a falát az útról lefolyó víz folyamatosan áztatta, ennek következtében a boltozatok beomlottak. Ezt követte a főhomlokzat olyan mértékű szétrepedése, hogy omlásveszélyessé vált. Egyértelműen az volt a faluban a fő elképzelés, hogy ezt a házat le kell bontani, és az új tulajdonos a telken valahol máshova fog egy új épületet építeni. Ha ez megtörtént volna, a főtér egyetlen érintetlenül maradt sarka szenvedett volna visszafordíthatatlan károsodást. Ezt úgy sikerült megakadályozni, hogy az alapítvány meggyőzte Lipótváros önkormányzatát, hogy vásárolja meg ezt az épületet. Majd a program keretén belül ’98-tól elkezdődött ennek a műemléképületnek a helyreállítása. A munkának a különlegessége abban állt, hogy ezt a teljesen átázott és szétrepedt falat kellett helyreállítani, amit egy meglehetősen nehéz módszerrel, aláalapozásos technikával lehetett csak megoldani. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy a máladozó falak alatt szakaszosan el kellett távolítani a földet, majd egy új vasbeton alapot kellett elhelyezni. Ezzel párhuzamosan megtörtént a falak vízszigetelése, több éves száradási folyamat után pedig következhettek a szokványos helyreállítási munkák: a homlokzat helyreállítása, a belső tér kialakítása. A műemléképület mellé egy új részt épített az alapítvány, ebbe helyeztük el a fürdőszobákat, a konyhát és az étkezőt. Így a régi épületrész építészeti integritása nem károsodott. Hadd említsem meg a meglehetősen hosszú helyreállítási folyamatban részt vevő tervezőket és kivitelezőket. Az épületet – az Utilitas Kft. keretein belül – Kozma Zsolt és Dezső Éva építészek és Dáné Rozália építőmérnök tervei alapján állították helyre. A villamos-gépészeti tervezést a Pieme Kft. végezte, a vízellátó- és csatornarendszer Kis Zsigmond tervei alapján készült. A kivitelezők a marosvásárhelyi Marko Kft., a gyulafehérvári General Game Kft., a kolozsvári Pro Restauráció Kft., a torockói M&M Kft. (Válló Attila és csapata) és számos torockói mester: Tóbis Lehel, Pál János, Kerekes Árpád, Kelemen Árpád és Szabó András voltak. Mindannyiuk munkájáért a Transylvania Trust Alapítvány és Belváros-Lipótváros önkormányzata köszönettel tartozik.

  – Miben különbözik ez a műemlékvédelmi program a többitől?

  – A torockói értékvédő program önmagában meglehetősen újszerű megközelítése egy adott település integrált értékvédelmének. A program tulajdonképpen egy partnerkapcsolaton alapul, egyrészt a két önkormányzat között, ugyanakkor az önkormányzatok és a Transylvania Trust, mint szakmai szervezet között, de az alapítvány természetesen egy lépést sem tehetne a helyi ingatlantulajdonosok hozzáállása, munkája nélkül. Mindenképpen ez egy példaértékű és egyedülálló együttműködési forma, amely felkeltette többek között az Europa Nostra páneurópai civil szervezet érdeklődését is. Örömünkre szolgált, hogy 1999-ben az akkori legmagasabb kitüntetéssel jutalmazták ezt a programot és a benne részt vevő tervezőket, helyreállítókat, műemlék tulajdonosokat, szponzorokat.

  Zsakó István-díj
  – Miért alapították a Zsakó István díjat és kik érdemelhetik ki?

  – Úgy éreztük, hogy a program keretén belül időről időre ki kell tüntetnünk azokat, akik valamiben példaértékűt, különlegeset, jobbat alkottak a környezetüknél. Annak ellenére, hogy a programban a teljes faluközösség hatékonyan tevékenykedik a műemlékvédelem terén, mindig vannak élen járók. Ebből a célból alapítottuk a Zsakó István díjat. Zsakó István a XIX. századi Torockó kiemelkedő egyénisége, róla formázta meg Jókai az Egy az Isten című regény közismert alakját Adorján Manassét. Zsakó mint a település elöljárója nagy mértékben befolyásolta a település XIX. századi történetét. Ám azt kevesen tudják róla, hogy egyike volt azoknak, akik művészeti ízlésükkel irányt mutattak és befolyásolták Torockó mai településképét. Az első általa épített lakóház, amely a főtéren áll, egyike azon kevés tűzvész előtti kőépületnek, amelynek mintájára épült újjá Torockó az 1870-es tűzvészt követően. Zsakó István-díjban az idén három ingatlantulajdonost tudtunk részesíteni. Mindhárom teljesítmény más és más, a díjazottak más-más módon kapcsolódnak Torockóhoz. Az első díjazott Botár Simon és családja azzal hívta fel magára a zsűri figyelmét, hogy ingatlana az elmúlt kilenc évben változatlanul jó állapotban volt, nem is volt szükség látványos helyreállításra. A háztulajdonos az értékvédő program céljainak megfelelően elvégezte azokat a karbantartási munkálatokat, amelyek ugyan nem tűnnek rendkívülieknek, de ezek nélkül a ház állapota folyamatosan romlana.

  Két olyan torockói lakos is megosztott Zsakó István-díjban részesült, akik a kommunizmus évei alatt külföldre kényszerültek települni, majd visszatérve, a korábban államosított ingatlanokat visszaszerezték. A szóban forgó államosított épületeket a mezőgazdasági termelő szövetkezet használta, természetesen távolról sem megfelelően. Az épületek karbantartása elmaradt és az ipari kistermelői funkció tönkretette a házakat. A ’90-es évek elején a téesz jogutódja az ipari tevékenység mellett mezőgazdasági gépek tárolására használta nemcsak az udvart, hanem az ingatlanok előtti utcaszakaszt is. Joggal állíthatjuk azt, hogy Torockó főterének két legrosszabb állapotban levő épületének számítottak, súlyos utcaképi szégyenfoltja volt ez a két ház a falunak. A család leszármazottai sikeresen visszaperelték az épületeket, majd nagyon rövid idő alatt az egyik épületet teljesen, a másikat pedig részlegesen helyreállították. A két tulajdonos Májay Cecília és Fehér Csilla kitartását és erőfeszítéseit próbáltuk ezzel a díjjal jutalmazni, azt a munkát, amely által ez a „seb" Torockó főterén begyógyult.

  A harmadik díjazottunk, a kolozsvári Pethő család a ’90-es évek elején vásárolt egy nagyon rossz állapotban levő kis parasztházat a faluban. Ezt helyreállították és már az értékvédő program előtt beindították a faluturizmust. Egyrészt azért választottuk őket, mert ők voltak az elsők, akik ezt ilyen módon elkezdték, másrészt pedig dicséretes az az ötletesség, az az állandó ráfigyelés, ami házukat évről évre szebbé, kellemesebbé, otthonosabbá, barátságosabbá teszi. Mindez természetesen állandó karbantartást és javítási munkálatokat igényel. Nagyon fontos szempont volt a díj odaítélésekor az, hogy a Pethő család nem akarja turizmussal túlfeszíteni ezt a kis házat, nagyon mértéktartóan kezelik ezt a befektetést. Ez egy olyan szempont, amelyre szeretnénk, ha a többi torockói család is odafigyelne, fontos lenne az, hogy a falu nem a nagyipar, a mennyiség, hanem a minőség fele haladna.

  – Mennyire határozza meg a falu életét ez a program?

  – A Torockó Értékvédő Program sajátossága az, hogy ez egy állandó tevékenység. Alapvetően az elmúlt kilenc év alatt sok minden változott Torockón, ezeknek a változásoknak része, hogy az alapítvány munkásságának köszönhetően 2000-ben műemlékileg védett övezetté nyilvánították Torockót és a torockói völgyet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amennyiben az építésügyi törvényeket betartják, akkor a faluban a műemlékvédelmi bizottság engedélye nélkül meglévő épületen semmilyen beavatkozást nem lehet elvégezni, illetve új épület építését szintén a műemlékvédelmi elveknek kell szabályozniuk. Elég nehézkes az a folyamat, amellyel a saját épületüket korábban kedvük szerint alakító falusi gazdákat rá lehet bírni arra, hogy innen tovább tervdokumentációval és műemlékvédelmi engedélyekkel rendelkezzenek. De talán ennél nehezebb az, amikor a nagypénzű külföldi befektetőnek kell viszonylagos megálljt parancsolni, amikor valamilyen műemlékileg nem megfelelő létesítményt szeretne a település belterületén megépíttetni. Reméljük, hogy a jogállamiság erősödésével a műemléki övezet védelmi státusa is erősödni fog, hiszen ez fontos kulturális érdeke közösségünknek.

  „ Az UNESCO világörökségi listájára szeretnénk juttatni Torockót"
  – Mik a terveik a közeljövőben?

  – Már a program kezdetén meghirdettük az önkormányzattal közösen, hogy szeretnénk Torockót az UNESCO világörökségi listájára juttatni. Az ehhez szükséges vaskos dokumentáció, amely az UNESCO követelményeinek megfelel, elkészült, és tulajdonképpen a politikai akaratra várunk, ugyanis csak a román kormány egy felelős képviselője, minisztere aláírásával lehet ezt a dokumentációt beadni a párizsi központnak, amely egy kétéves monitoring után dönthet Torockó világörökséggé nyilvánításáról. A folyamatnak egyik feltétele az, hogy a műemlékvédelmi értékek menedzsmentje megfelelő legyen és a műemlékvédelmi törvényeket a település betartsa. Ilyen szempontból a helyi önkormányzat szilárd és kitartó magatartására van szükség. Az építkezési törvények betartását illetően a torockói befektetőknek és háztulajdonosoknak szintén műemlékbarát magatartást kell gyakorolniuk. Nem utolsósorban a Transylvania Trust Alapítványnak a teljes tevékenységet felelősen kell koordinálni. Amennyiben ezt a célt elérjük, talán egy kicsit nyugodtabban alhatunk majd olyan szempontból, hogy Torockó műemlékvédelmi örökségét megvédettnek tekinthetjük. Nyilván ez a falu számára a jövő szempontjából nagy mértékben gazdasági biztonságérzetet nyújthat, ugyanis a világörökségi státus egy olyan jelentős ingyen reklámot jelent, amely gyakorlatilag biztosítaná a nagyközönség mindenkori érdeklődését a torockói kulturális és természeti örökség irányában.

  Dézsi Ildikó

  vissza az elejére


  SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET


  inter@aktív2

  (6. old.)

  Számítástechnikai melléklet
  Megjelenik kéthetente
  VI. évfolyam, 13. szám

  vissza az elejére


  Teniszkönyök után Playstation-hüvelykujj
  Új betegség a láthatáron?

  (6. old.)

  A világ kétségkívül legfiatalabb medikus-újságírója, a 13 éves dél-afrikai Safura Abdooll Karim a napokban publikálta első cikkét egy, a Playstation konzolokkal kapcsolatban megfigyelt betegséggel kapcsolatban az igencsak rangos South African Medical Journal hasábjain. A fiatal újságíró-orvospalánta – akinek mindkét szülője orvos és elismert AIDS-kutató – úgy döntött, felmérést végez volt iskolatársai között.

  Mintegy 120 ismerősét kérdezte meg arról, tapasztalnak-e valamilyen tünetet, miután számítógépes játékokkal játszottak. A Playstation hüvelykujjra gyakorolt tünetei általában hólyag, zsibbadtság és bizsergés formájában jelentkeznek. A kislány elmondása szerint a tünetek rendkívül hasonlítanak az RSI-nél (repetitive strain injury, ismétlődő mozgásból eredő izomhúzódás) megfigyeltekhez. „Habár az RSI nem új keletű betegség, eddig leginkább csak a felnőttek között fordult elő" – írja a cikkében az ifjú tudós. A cikket leközlő South African Medical Journal főszerkesztője, JP van Niekerk professzor elmondta BBC Newsnak, hogy Karim tanulmánya az Index Medicus nevű nemzetközi gyógyászattudományi hírarchívumba is bekerül, így a világon mindenütt olvashatják és idézhetik őt.

  A kutatás megállapította, hogy a 60 megvizsgált fiúból 28, míg a 60 lány közül 17 játszik rendszeresen videojátékokkal, közülük nyolc fiú és hét lány panaszkodott ujjuk elvörösödésére, zsibbadására, bizsergésére. A tanulmány további velejáróként hasonló tüneteket említ meg, amelyek a csuklóban, a könyökben, a háton vagy akár a nyak tájékán is jelentkezhetnek. Karimnak egyébként nincs Playstationje, szerinte ez csak időpocsékolás. Szüleit követve ő is az orvosi pályát választja majd, szeretne a gyermekgyógyászatban dolgozni és HIV-fertőzött gyerekeken segíteni.

  COMPUTERWORLD

  vissza az elejére


  Elhunyt az integrált áramkör feltalálója

  (6. old.)

  Nyolcvanegy éves korában elhunyt Jack Kilby, az integrált áramkör feltalálója. A mérnök még 1958-ban, a Texas Instrumentsnél építette meg az első kapcsolást, amelynek minden alkatrésze egyetlen félvezetőből állt. „Szerintem csupán néhány ember létezik, akiknek a munkája valóban átformálta a világot és azt, ahogyan élünk: Henry Ford, Thomas Edison, a Wright-fivérek és Jack Kilby" – mondta Kilby halála kapcsán Tom Engibous, a Texas Instruments igazgatótanácsának elnöke.

  1958 nyarán a dolgozók többsége szabadságra ment, de Kilby ezt akkor még nem tehette meg, hiszen új volt a cégnél, májusban vették fel. „Amikor a felettesem, Will Adcock visszajött a nyaralásból, megmutattam neki a jegyzetfüzetemben a rajzokat. Kicsit kétkedett, ezért bizonyítékot kért arra, hogy a dolog működik" – mesélte egy régebbi interjú során Kilby. Augusztus végén a mérnök előállt az első működő prototípussal, szeptember 12-én pedig a Texas Instruments teljes vezetése megtekinthette a találmányt. Kilby az integrált áramkört csupán két hét alatt fejlesztette ki, munkáját végül 2000-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták.

  Nem az integrált áramkör volt Kilby egyetlen találmánya, noha vitán felül ez a legnagyobb jelentőségű. A Texas Intstrumentsnél eltöltött hosszú évek alatt Kilby közreműködött a zsebszámológép feltalálásában is, amely jelentősen hozzájárult az integrált áramkörök piaci elterjedésében. Kilby ugyan 1970-ben elhagyta a vállalatot, tanácsadóként azonban haláláig segítette a Texas Intstruments munkáját. A szakember összesen 60 szabadalmat jegyez, és a Nobel-díj mellett a két legjelentősebb amerikai tudományos elismerést is megkapta.

  www.computerworld.hu

  vissza az elejére


  HÍRBAZÁR

  (6. old.)

  @ Beperelték az Apple-t. Pert indított múlt héten az Apple ellen a Contois Music and Technology elnevezésű, amerikai székhelyű társaság. A kereset indoklásában az áll, hogy az Apple szabadalmi jogokat sértett, mert az általa üzemeletetett iTunes online – zeneáruház kezelőfelülete valójában olyan technológiára épül, amelyet eredetileg a Contois fejlesztett ki néhány évvel ezelőtt. Az Apple készítheti legjobb ügyvédeit, hiszen a felperesek arra hivatkoznak, hogy a számítógépgyártó vállalat az iTunes kezelőfelületébe olyan kódot integrált, amely nem saját tulajdona, és ezt akár bizonyítani is tudják (többek között az 1999-es bejegyzési dokumentáció hiteles másolatával). A sértett fél bíróság elé vitte az ügyet, háromszoros összegű kártérítést követelve. Ez nem meglepő, hiszen 2001 januárjában útjára bocsátott iTunes szoftver az utóbbi években felhasználók millióinak kiszolgálójává vált, és a 19 országban üzemelő iTunes Zeneáruház eddig már több mint 450 millió letöltést tudhat maga mögött. A peres eljárásra Vermont Kerületi Bíróságán kerül sor a közeljövőben.

  @ Újabb böngészőhiba segítheti a támadókat. A Secunia biztonsági cég arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan biztonsági hibát fedezett fel, amely a legtöbb webböngésző szoftverben megtalálható. A Secunia cég figyelemfelhívó közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztet, hogy olyan sérülékenységet fedezett fel, amely a legtöbb napjainkban használatos webböngésző alkalmazásban megtalálható. A Secunia szerint a sérülékenység adathalász (phishing) támadásokhoz is felhasználható, így akár jelszavak és egyéb bizalmas információkhoz való jogosulatlan hozzáférésre is lehetőséget biztosít. A biztonsági cég közleményéből kiderül, hogy a sebezhetőség olyan speciálisan szerkesztett JavaScript kódok segítségével használható ki, amelyek felbukkanó (pop-up) ablakok megjelenítését teszik lehetővé. Ezeket a támadók úgy tüntethetik fel, mintha ezek a dialógusablakok megbízható weboldalakról nyíltak volna meg. A biztonsági hiba akár banki weboldalak esetében is felhasználható.

  A Secunia szerint az alábbi webböngészők biztosan tartalmazzák a sérülékenységet: Internet Explorer, Internet Explorer for Mac, Safari, iCab, Mozilla, Mozilla Firefox, Camino, Opera 7 és Opera 8.

  www.pcworld.hu

  @ Pixar nélkül is életképes a Disney. A novemberi Chicken Little után, amely a stúdió első önálló 3D animációs filmje lesz, izgalmassá válik a helyzet Disneyéknél. 2008-ig még legalább öt film készítését tervezik. A Metropolis és a Jetsons rajzfilmek hangulátát idéző A Day With Wilbur Robinson, a 2007-re tervezett American Dog a Lilo és Stitch rendezőjétől, és a Rapunzel Unbraided a Szépség és Szörnyeteg készítőjétől. Ahol ezeket a terveket bemutatták a Disney Feature Animation első publikus toborzó eseménye volt Los Angelesben, a hollywoodi ArcLight mozikomplexusban.

  www.digitart.hu

  @ A Microsoft a mobilpiac élére tör. A tenyérgépek esetében a Microsoftnak csupán öt évre volt szüksége a „trónfosztáshoz", a redmondi vállalat reményei szerint a mobilpiacon is elég lesz a következő három év.

  A Microsoft mobil és beágyazott rendszerekért felelős részlegének vezetője nem kisebb ígéretet tett, mint hogy három éven belül már a redmondi cég vezeti a mobiltelefonos szoftverek piacát. Változnak a szokások Zhang Ya-qin szerint, a Microsoftnak csupán meg kell ismételnie a tenyérgépek piacán elért sikert. A tenyérgépek esetében a Microsoftnak csupán öt évre volt szüksége a „trónfosztáshoz", Zhang szerint a mobilpiacon is elég lesz a következő három év, bár a vállalatnak nincs könnyű dolga. Az okostelefonok 76 százaléka ma Symbian operációs rendszert futtat, a windowsos készülékek csupán az eladások 7,6 százalékát teszik ki. Zhang úgy véli, a mobiltelefon-piacon jelentősen változnak a felhasználói szokások, a hanghívás helyett egyre inkább előtérbe kerülnek az adatalapú szolgáltatások, a multimédia, valamint a vállalati hálózattal való kompatibilitás.

  www.computerworld.hus

  vissza az elejére


  HIRDETÉS


  Egy perc derű

  (7. old.)

  Két ejtőernyős összekapaszkodva zuhan lefelé.

  Megszólal az egyik:
  – Te nézd, innen fentről olyanok az emberek, mint a hangyák.
  Mire a másik:
  – Akkor nyissál már, mert azok tényleg hangyák!!!

  vissza az elejére


  SZOLGÁLTATÁS

  (7. old.)

  Utolsó éves egyetemista finánc-bank szakon, számítógép, titkárság, előkönyvelés, angol, olasz ismeretek, munkát keres. Tel.: 0742-757057.

  vissza az elejére


  SPORT


  Sporttánc helyett menyasszonyi tánc

  (8. old.)

  A kolozsvári Crystal Top Dance sporttánc egyesület két edzője, Both István és Kovács Krisztina szombaton esküdött örök hűséget egymásnak, a klub két irányítója ezúttal nem versenyszerűen táncolta a keringőt.

  Sok boldogságot kívánunk nekik!

  Bíró László felvétele

  vissza az elejére


  TEKE
  Kadett bajnoki cím Galacon

  (8. old.)

  A múlt hét végén Galacon befejeződtek az országos kadettbajnokság döntő tornájának küzdelmei. A Szamosújvári SOMVETRA képviselői folytatták kiváló szereplésüket, és egyéniben megszerezték az országos bajnoki címet. A 17 esztendős Adela Ban 1014 fát döntött le, s ezzel az első helyen végzett a Constructorul pályán rendezett vetélkedőn. Nagy József tanítványa az országos ifjúsági válogatott tagja, a hazai tekesport nagy reménysége.

  Párosban a Ban–Alexandra Văidăhăzean kettős 1031 fával a negyedik helyet foglalta el.

  Sikeres idényt zárnak a szamosújvári tekéző lányok, akik a mostani bajnoki cím mellett az ifjúsági korosztályban is elsők voltak a csapatversenyben. Eredményük annál is dicsértre méltóbb, hogy idén a a sétatéri pálya hasznavehetetlensége miatt a szamosújváriak Marosvásárhelyen edzettek és játszották hazai mérkőzéseiket.

  Erkedi Csaba

  vissza az elejére


  ÖTTUSA
  Magyar Eb-arany és -ezüst a váltóban

  (8. old.)

  • Aranyérmet szerzett a Balogh Gábor, Fülep Sándor, Kállai Ákos összeállítású csapat az olaszországi Montepulcianóban zajló öttusa Európa-bajnokság férfi váltóversenyében. A második helyen az orosz, a harmadikon a lengyel trió végzett.

  A magyar csapat ezzel megvédte címét. Tavaly Kállai és Fülep mellett a fiatal Marosi Ádám szerepelt.

  Eredmények, férfi váltóverseny: 1. Magyarország (Balogh Gábor, Fülep Sándor, Kállai Ákos) 5560 pont (lövészet: 268 kör/1120 pont, vívás: 844 pont, úszás: 2:48,17 perc/1324 pont, lovaglás: 1164 pont, futás: 13:33,8 perc/1108 pont), 2. Oroszország (Nyikolaj Jaskov, Alekszej Velihodnij, Rusztem Szabirhuzin) 5532, 3. Lengyelország (Marcin Horbacz, Andrzej Stepanek, Tomasz Chmielewski) 5460.

  • Második helyen végzett a Vörös Zsuzsanna, Füri Csilla, Máthé Vivien összeállítású magyar csapat a női váltóversenyen. Győzött az orosz trió, míg a harmadik helyet a házigazdák szerezték meg.

  Eredmények, női váltóverseny: 1. Oroszország (Tatjana Muratova, Oleszja Velicsko, Ljudmila Szirotkina) 5256 pont, 2. Magyarország (Vörös Zsuzsanna, Füri Csilla, Máthé Vivien) 5204 (lövészet: 263 kör/1060 pont, vívás: 744 pont, úszás: 3:03,44 perc/1320 pont, lovaglás: 1088 pont, futás: 15:32,20 perc/992 pont), 3. Olaszország (Sara Bertoli, Claudia Corsini, Alessia Pieretti) 5152.

  A magyarok három éremmel zárták az Eb-t. Győzött a Balogh, Kállai, Fülep összeállítású csapat a hagyományos versenyben és a váltóban is, második lett a Vörös, Füri, Máthé alkotta női staféta.

  vissza az elejére


  MOTORKERÉKPÁR
  Talmácsi második diadala

  (8. old.)

  Talmácsi Gábor rendkívül kiélezett küzdelemben megnyerte a 125 cm3-es géposztály versenyét a gyorsasági motoros-világbajnokság hetedik futamán a hollandiai Assenben, ezzel pontszámban utolérte az élen álló olasz Mattia Pasinit.

  Talmácsi remekül taktikázott, végig az élcsoportban motorozott, amikor pedig némileg visszacsúszott, rövid időn belül ismét felzárkózott a második-harmadik helyre. A verseny utolsó szakaszában hatan, majd nyolcan köröztek az élbolyban, sűrűn változott a helyzet, de a 24 éves magyar magabiztosnak tűnt, amit aztán a végén bizonyított is: a zárókört harmadikként kezdte, majd az élre állt, és remek tempóban húzott el riválisaitól.

  Holland nagydíj, 125 cm3: 1. Talmácsi Gábor (KTM) 38:09,487 perc, 2. Hector Faubel (spanyol, Aprilia) 38:10,144, 3. Mattia Pasini (olasz, Aprilia) 38:10,288, ..., 25. Tóth Imre (Road Racing Team Hungary, Aprilia) 38:59,566.

  Az állás: 1. Mattia Pasini 100 pont, 2. Talmácsi Gábor 100, 3. Thomas Lüthi (svájci, Honda) 89, ..., 23. Tóth Imre 7.

  vissza az elejére


  LABDARÚGÁS
  Konföderációs Kupa, elődöntő
  Brazil siker Németország ellen

  (8. old.)

  Elsőként a világbajnok Brazília jutott be a labdarúgó Konföderációs Kupa szerdai fináléjába, miután a torna slágermeccsén legyőzte a házigazda németeket.

  A 2002-es vb-döntő nürnbergi „visszavágója" előtt a nemzetközi szövetség (FIFA) rasszizmus elleni kampányának jegyében a csapatkapitányok nyilatkozatot olvastak fel a fajgyűlölet visszaszorításáért. A második elődöntőt (Mexikó–Argentína) vasárnap játszották, lapzárta után ért véget.

  Eredmény, elődöntő: Brazília–Né-metország 3–2 (gól: Adriano 2 – 21. és 76., valamint Ronaldinho – 43. perc, 11 m, illetve Podolski – 23. és Ballack – 45., 11 m).

  LAPZÁRTAKOR: Az UEFA-Intertotó-kupa 1. fordulójának visszavágóin: Besztercei Glória–Olimpiakosz Nikoszia (ciprusi) 11–0, Vetra Vilnius (litván)–Kolozsvári CFR-Ecomax 1–4, VIT Georgia (grúz)–Lombard Pápa 0–1 – a magyar és román csapatok kettős győzelemmel jutottak tovább, a részletekre viszatérünk.

  vissza az elejére


  TENISZ
  Wimbledon
  Meglepetések a harmadik fordulóban

  (8. old.)

  Nagy meglepetésre a végső győzelemre is esélyesnek tartott Marat Szafin a harmadik fordulóban, háromszettes találkozón kikapott Feliciano Lopeztől az angol nyílt teniszbajnokságon, a füves pályás Grand Slam-tronán. Az orosz klasszis az előző két körben remekelt, ezúttal azonban nem bírt spanyol ellenfelével, aki honfitársaitól eltérőn otthonosan mozog a wimbledoni körülmények között rendkívül eredményes szerva-röpte játékban. Szafin ezúttal ismét rossz oldalát mutatta, egy bréklabda elhibázása után mérgesen a lelátóra ütötte a játékszert. Emiatt figyelmeztetésben részesült. Az Australian Open idei bajnoka ezután sem higgadt le, idegesen, sok hibával teniszezett, így nem is lehetett esélye a továbbjutásra.

  Pénteken megérkezett a nem várt „főszereplő", az eső is, így a szervezők néhány találkozót kénytelenek voltak elhalasztani.

  Szombaton pályára lépett Szávay Ágnes is, a 16 és fél éves tehetség – aki egyesben és párosban is diadalmaskodott a Roland Garroson – bejutott a második fordulóba. A második helyen kiemelt magyar teniszező a nyitókörben a japán Ajumi Moritát verte meg két szettben. A romániai küldöttséget Mihaela Buzărnescu, Monica Niculescu, Mădălina Gojnea, Raluca Olaru és Szatmári Ágnes képviseli, eddig az első kettő mutatkozott be, Buzărnescu és Niculescu sikerrel vette az első akadályt.

  A felnőtteknél búcsúzott az 1994-ben diadalmaskodó, veterán Conchita Martinez. A nap bombameglepetését viszont a világranglistán negyedik, idei Australian Open-győztes Serena Williams szolgáltatta, aki korai búcsúra kényszerült Angolhonban. A londoni Grand Slam-tornán 2002-ben és 2003-ban diadalmaskodó, tavaly pedig döntős amerikai sztárt – aki az előző két körben is nehezen nyert – honfitársa, Jill Craybas búcsúztatta két szettben.

  Vegyes párosban nem jutott túl az első fordulón az Andrei Pavel–Andreea Vanc kettős, maratoni küzdelemben vereséget szenvedtek a Marano Hood–Gisela Dulko argentin párostól.

  Eredmények:

  Nők, 3. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért): Mauresmo (francia, 3.)–Perry (amerikai) 6:0, 6:2; Gyementyjeva (orosz, 6.)–Washington (amerikai) 7:5, 6:1; Maleeva (bolgár)–Zanetti (olasz) 6:3, 6:2; Kuznyecova (orosz, 5.)–Vaidisová (cseh, 27.) 7:5, 6:7 (5), 6:2; Lihovceva (orosz, 13.)–Farina Elia (olasz, 22.) 5:7, 6:4, 6:4; Miszkina (orosz, 9.)–Jankovics (szerb-montenegrói, 17.) 6:0, 5:7, 10:8; Sarapova (orosz, 2.)–Srebotnik (szlovén) 6:2, 6:4; Petrova (orosz, 8.)–Black (zimbabwei) 6:4, 6:3; Pierce (francia, 12.)–Ivanovics (szerb-montenegrói, 19.) 6:1, 6:4; Peschke (cseh)–Martinez (spanyol) 6:4, 6:1; Davenport (amerikai, 1.)–Szafina (orosz, 30.) 6:2, 6:1; Venus Williams (amerikai, 14.)–Hantuchová (szlovák, 20.) 7:5, 6:3; Clijsters (belga, 15.)–Vinci (olasz) 6:3, 6:4; Dechy (francia, 16.)–Bondarenko (ukrán) 6:1, 6:4; Pennetta (olasz, 26.)–Daniilidu (görög) 6:4, 6:3.

  Férfiak, 2. forduló: Roddick (amerikai, 2.)–Bracciali (olasz) 7:5, 6:3, 6:7 (3), 4:6, 6:3.

  Férfiak, 3. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért): Lopez (spanyol, 26.)–Szafin (orosz, 5.) 6:4, 7:6 (4), 6:3; Hewitt (ausztrál, 3.)–Gimelstob (amerikai) 7:6 (5), 6:4, 7:5; Ancsics (horvát, 10.)–Monfils (France) 6:3, 6:3, 6:1; Gonzalez (chilei, 21.)–Joachim Johansson (svéd, 11.) 6:4, 6:4, 6:2; Dent (amerikai, 24.)–Berdych (cseh) 6:3, 7:6 (5), 6:3; Federer (svájci, 1.)–Kiefer (német, 25.) 6:2, 6:7 (5), 6:1, 7:5; Juzsnij (orosz, 31.)–Björkman (svéd) 7:5, 6:3, 3:6, 7:6 (9); Ferrero (spanyol, 23.)–Mayer (német) 3:6, 6:2, 6:1, 6:1; Grosjean (francia, 9.)–Djokovics (szerb-montenegrói) 7:5, 6:4, 5:7, 6:4; Thomas Johansson (svéd, 12.)–Tipszarevics (szerb-montenegrói) 6:2, 6:3, 6:1; Mirnyij (fehérorosz)–Novak (cseh, 28.) 5:7, 7:5, 6:4, 7:6 (2); Turszunov (orosz)–Popp (német) 5:7, 7:6 (5), 6:2, 6:2; Roddick (amerikai, 2.)–Andrejev (orosz) 6:2, 6:2, 7:6 (4); Coria (argentin, 15.)–Melzer (osztrák) 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:4; Nalbandian (argentin, 18.)–Murray (brit) 6:7 (4), 1:6, 6:0, 6:4, 6:1; Gasquet (francia, 27.)–Muller (luxemburgi) 7:6 (3), 6:3, 6:3; Craybas (amerikai)–Serena Williams (amerikai, 4.) 6:3, 7:6 (4).

  Vegyes páros, 1 forduló: Marano Hood, Gisela Dulko (argentin)–Andrei Pavel, Andreea Vanc 5:7, 6:4, 11:9.

  Junior női egyes, 1. forduló: Szávay Ágnes (2.)–Ajumi Morita (japán) 6:4, 7:6 (5); Monica Niculescu (14.)–Maria Fernanda Alvarez (bolíviai) 6:3, 6:1; Mihaela Buzărnescu–Olga Govorcova (fehérorosz) 6:4, 6:2.

  vissza az elejére


  Hétről hétre
  Május 23–29.

  (8. old.)

  • Máj. 23.: Jóllehet, a vívás már az 1896-os athéni I. újkori olimpia műsorán jelen volt, a sportág világbajnokságát csak jó négy évtizeddel később, 1937-ben, Párizsban rendezték meg. De a két világháború közötti időszakban mindössze kétszer léphettek pástra vb keretében a földkerekség legjobb pengeforgatói. A közbejött második világégés miatt a franciaországi nyitányt pontosan egy évtized múlva, 1947-ben követte világszintű vetélkedő. Igaz, közben volt már második vb, 1938-ban a felvidéki Pöstyénben, de az csonka viadal volt, Ausztria Németországhoz történt erőszakos csatolása (az Anschluss) miatt több állam (így a kardvívásban akkoriban egyeduralkodónak számító Magyarország) sportolói nem vettek részt. De azért nem volt tétlenség a versenyágban. Ugyanis 1921 óta – ismét csak párizsi nyitánnyal! – műsorra került az Európa-bajnokság. A nyolcadik földrészi vetélkedő háromnegyed évszázada ezen a májusi napon rajtolt. A szúró fegyverekben – tőrben és párbajtőrben – az ágazat legjobbjai, az olaszok és a franciák jeleskedtek a belgiumi Liége-ben, kardban pedig a magyarok vitték el a pálmát. Az olaszok nyerték a tőr csapatversenyt és Giulio Gaudini révén az egyénit. Párbajtőrben egyénileg a francia Philippe Cattiau győzött, csapatban viszont nem kis meglepetésre a házigazdák vívták be magukat az aranyérmes helyre. Kardban százszázalékos volt a magyar siker: csapatban fölényesen győztek (az elsőséget eldöntő találkozón 9:3-ra hengerelték le az olaszokat), egyénileg pedig az első 5 (!) helyet szerezték meg, ilyen sorrendben: 1. Piller György, 2. Petschauer Attila, 3. Doros György, 4. Gombos Sándor, 5. Rády József.

  • Máj. 24.: Negyven esztendeje, 1965-ben a szakembereket és a statisztikusokat még mindig az egyesült államokbeli Randy Matson súlylökőnek május 8-án elért 21,51 m-es világcsúcsjavítása foglalkoztatta. Teljesítménye a pontérték táblázatban a legmagasabb volt valamennyi más olimpiai szám összehasonlításakor.

  • Máj. 25.: Három és fél évtizede, 1970-ben Sir Stanley Rous, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke nyilvános sajtóértekezleten válaszolt Avery Brundage NOB-elnök azon kijelentésére, miszerint: „A labdarúgás már nem sport, hanem üzlet!" Rous: „Brundage úr egy elmúlt korszakot képvisel. Bármit is mondanak, a labdarúgás marad a legnépszerűbb sportág a világon!"

  • Máj. 26.: Kereken 50 esztendeje, 1955-ben először nyert országos első osztályú bajnokságot a Bukaresti Dinamó labdarúgó-csapata. A voltaképpen az egykori Ciocanulból alakult sportklub az 1954–1955-ös idényben 37 ponttal vívta ki az elsőséget, ez volt a piros-fehér színekben szereplő dinamósok leggyakoribb felállása: Birtaşu – Toma, Bakucz II. László, Szökő – Călinoiu, Bakucz I. György – Bartha Károly, Dumitru Nicolae-Nicuşor, Alexandru Ene I., Neagu, Suru.

  • Máj. 27.: Hat szám közül hármat nyertek 35 éve, 1970-ben Olaszországban a dél-tiroli Bolzanóban a romániai tekézők: világbajnoki címet szerzett a női egyesben Cornelia Petrescu, mögötte az ezüstérem honfitársnőjének, Elena Trandafirnak jutott, és a két versenyző együtt nyerte a párost. Ezenkívül világbajnok volt az ország női csapata, az említett két tekézőnő mellett soraiban olyan sportolókkal, mint Elena Cernat, Ana Marcu, Szőcs Kriszta és a marosvásárhelyi Szemányi Margit. A férfiak közül az Ilie Balaş–Iosif Tismănaru kettős a párosban második lett, Cristi Vânătoru pedig az egyesben bronzérmet szerzett. Magyar részről a Boros Endre, Csányi Béla, Horváth József, Kiss Imre, Rákos József, Tűsi Pál összeállítású együttes a csapatversenyben ezüstérmes volt.

  • Máj. 28.: Százkilencven éve, 1815-ben rendezték az angliai Temze folyón első alkalommal az azóta hagyományossá vált 8-as evezős versenyt az oxfordi és cambridge-i egyetem diákjainak részvételével.

  • Máj. 29.: Harmincöt éve, 1970-ben az NB I. utolsó fordulójában: Ferencváros–Pécs 1:0 (az egyetlen gól Szőke nevéhez fűződött), és ezzel a Fradi megnyerte a bajnokság B-csoportját.

  László Ferenc

  Az oldalt szerkesztette: Póka János András