2005. február 4.
XVII. évfolyam, 28. szám

 

KRÓNIKA VÉLEMÉNY NAPIRENDEN KÖRKÉP GAZDASÁG SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

Példátlan kelet-közép-európai összefogás a romákért
Szegénységben, rohamosan növekvő népcsoport

A cigányság gyorsan növekvő népcsoport alkot Kelet-Közép-Európában a nagyon dinamikus születési arányszámnak köszönhetően, míg az általuk lakott országok népessége ezzel ellentétben gyorsan öregszik — állapította meg egy tanulmány, amely a romák felzárkóztatását, oktatási és élethelyzetük javítását szolgáló Roma Évtized 2005–2015 című program alkalmából készült el. A programot nyolc kelet-közép-európai állam vezetői indították el. Ez a példátlan összefogás is tükrözi, hogy a romák helyzete továbbra sincs megoldva, mi több, egyes országokban a kisebbség életkörülményeinek enyhítését célzó programok szaporodása ellenére is romlott helyzetük.

A Bulgária, Horvátország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Szerbia-Montenegró és Macedónia kormányai által beindított program az első közös nemzetközi erőfeszítés arra, hogy változást idézzen elő a romák életében, akik közül sokan kirívó szegénységben tengődnek Európa szívében — hangoztatja a szerdai szófiai találkozó alkalmából kiadott nyilatkozatában a Világbank, amely a Soros György-féle Nyílt Társadalom Intézettel együtt a kezdeményezés fő pénzügyi támogatója. Soros György arra figyelmeztetett, hogy noha a program radikális változást ígér, a problémák nem oldódnak meg egyik napról a másikra. A Világbank közleménye szerint a Bulgáriában, Romániában, Magyarországon és Szerbiában élő romák életszínvonala negyede–tizede a többségi lakosságénak, a bolgár és a román cigányok közel 40 százaléka napi 2,15 dollárnál kevesebb jövedelemből kényszerül megélni. — Hét-kilencmilliós lélekszámával a cigányság a legnagyobb kisebbség Európában, ám egyúttal a legszegényebb és a leggyorsabban növekvő is. A fiatal romák 70–80 százaléka még az általános iskolát sem fejezi be, 50–80 százalékuk a mentálisan vagy testileg fogyatékos gyermekek számára létesített iskolákba jár, ami csökkenti munkaerő-piaci esélyeiket — mutat rá a Világbank.

A cigányok ebben a térségben azzal tűnnek ki, hogy az öregedő többségiek mellett sokkal fiatalabbak. Ez már csak azzal is magyarázható, hogy várható életkoruk alacsonyabb. Szlovákiában 3, Romániában 7 évvel élnek kevesebbet a lakosság többi részéhez képest. Egy 2004 novemberi tanulmány szerint Bulgáriában a romáknak csak 10,6 százaléka volt 60 évesnél idősebb, míg a nem cigányok körében 35,1 százalék volt ez az arány. — Más etnikai csoportokhoz képest a romák vannak a legkedvezőbb demográfiai helyzetben, mert nincsenek kitéve a szláv bolgárokra jellemző tömeges elöregedésnek — kommentálta az adatokat a szófiai tanulmány.

Magyarországon a 2001-es népszámlálás adatai szerint a cigányok 36 százaléka volt 14 évesnél fiatalabb, míg a többségi lakosságnak csak 16 százaléka tartozott ehhez a korosztályhoz, és a magyar romáknak csak 4 százaléka volt 60 évesnél idősebb, szemben a nem romák 21,1 százalékával. A térség országaiban a romák 40–50 százaléka 20 évesnél fiatalabb. Boris Vano szlovák demográfus szerint a magas születési arányszám a cigány lakosság legszegényebb rétegeire jellemző. — A falvakban nagyon alacsony színvonalon élő népesség tipikusan úgy viselkedik, mint a fejlődő országok lakossága: magas a születési arányszám, magas a halandóság is, és alacsony életkorban hozzák világra az első gyermeket.

A nagy népszaporulat fokozza a szegénység és a diszkrimináció problémáját. Beiskolázáskor a roma gyermekek gyakran az iskolarendszer peremére szorulnak. Így például Csehországban a cigánygyerekek 75 százalékát az eredetileg fogyatékosok számára létesített kisegítő iskolába íratják be. A Metro Media Transilvania közvéleménykutató-intézet által tavaly októberben készített felmérésből kiderült, hogy Románia lakosságának a fele véli úgy, hogy a romákat munkahelyi alkalmazáskor gyakran, illetve nagyon gyakran diszkriminálják. A megkérdezettek 37 százaléka vélte úgy, hogy a romákat munkahelyükön és a hatóságok is hátrányban részesítik. Az alanyok 35 százaléka az iskolát jelölte meg olyan intézményként, amelyben nem érvényesülhetnek etnikai hovatartozásuk miatt a romák.

Kelet-Közép-Európában mindenütt nehéz pontosan megállapítani a cigány kisebbség lélekszámát. Népszámláláskor a romák a legszívesebben elhallgatják etnikai hovatartozásukat. Szlovákiában például a romák száma a 15 évvel ezelőtti mintegy 250 ezerről 400 ezerre emelkedett, illetve az összlakosság 4 százalékáról 7-re a szlovák népesedéskutató központ adatai szerint. Bulgáriában a legutóbbi népszámláláskor 370 ezren vallották magukat romának, de valódi számuk 700 ezerre becsülhető. Az Európai Unió egy 2004-ben közzétett jelentése 10, esetleg 12 millióra becsüli az Európában élő cigányok számát, akik így a kibővült unió összlakosságának mintegy 2 százalékát alkotják. — A számadatok bizonytalansága ellenére nem kétséges, hogy az Európában élő cigányság összlétszáma jócskán meghaladja számos uniós tagállam teljes lélekszámát — kommentálta az adatokat az uniós jelentés.

A Romániában élő cigányok számát a hivatalos statisztika 535 ezerre teszi, ami azt jelenti, hogy az összlakosság 2,5 százalékát teszik ki. De különféle szervezetek szerint valószínűleg legalább 1,5 millióan vannak, de lehet, hogy kétmillióan. Ha például a feltételezések maximális adataival számolunk, akkor kiderül, hogy országunkban a romák száma 10 százalék körül mozog. E szerint a magyarságot megelőzve, ők lennének az ország második legnagyobb kisebbsége. A romáknak az identitás-elhallgatás ellenére is nőtt a száma, a 2002-es népszámlálási adatok szerint 0,7 százalékkal többen vannak 1992-höz képest. Romániában évtizedek óta pontatlan adatok léteznek a cigányok számával kapcsolatban. Ez főként annak tulajdonítható, hogy a hatóságok — főleg 1989 előtt — manipulálták az adatokat. Például míg 1930-ban 242 ezer romát tartottak számon, 1966-ban — a romániai népszámlálási statisztikák szerint — számuk 64 ezerre csökkent. Az aberrációt hűen tükrözi, hogy tizenegy évvel később ugyanaz a népszámlálási statisztika már 227 ezer romát regisztrált.

A dél-kelet-európai kisebbségekről tájékoztató központ 1998-ban készített tanulmánya szerint Romániában a legtöbb cigány Erdélyben él. Számuk az itt élő összlakosság körében eléri a 2,8 százalékot. A Bánságban számuk 2,1 százalékra tehető, Románia deli részén pedig a lakosság 1,5 százalékát képezik. Legkevesebben Moldvában és Dobrudzsában élnek, itt számuk mindössze 0,8, illetve 0,7 százalékot ér el.

B. T.

vissza az elejére


Üveglappal fednék le a főtéri ásatásokat
Csupán konzultáló jellegű a lakossági fórum

Azt követően, hogy a parlamenti és elnökválasztások miatt sorozatosan elnapolták a főtéri régészeti ásatások ügyét, a helyi és országos közvélemény számára igen kényes kérdés ismét a helyhatóság napirendjére került. Kedden a polgármesteri hivatal nyilvános lakossági fórumot szervez annak érdekében, hogy a városháza vezetősége megismerje a polgárok álláspontját. A fórumon elhangzó vélemények viszont csak konzultatív jellegűek.

Lapunk már több ízben beszámolt arról, hogy a júniusi helyhatósági választásokat követően Emil Boc és csapata több gesztust tett a kolozsvári magyarság irányában: anyakönyvvezetőként a polgármesternek semmi kifogása nem volt az ellen, hogy esketéskor a magyar fiatalok da–igent mondjanak, mi több, anyanyelvükön gratulált a pároknak, a központban átfestette a piros-sárga-kék padokat, eltávolította a román zászlók többségét. Ugyanakkor Adrian Popa alpolgármester utasítására a Közterület-fenntartó Vállalat (RADP) elszállította Traianus oszlopának alapkövét a főtéri régészeti ásatások mellől, és a városháza mellett levő pannót, amely a román alkotmányt idézte. A Főtéri ásatások kérdése viszont — elsősorban a parlamenti és elnökválasztások miatt — továbbra is tabu téma maradt. Kolozsvár elöljárója viszont megígérte: télen vagy kora tavasszal beindul a főtéri gödrök rendezésének folyamata.

A polgármesteri hivatal sajtóosztályának közleménye szerint kedden, február 8-án 13 órakor a városháza üvegtermében (Sala de sticlă) nyilvános vitafórumot tartanak a főtéri régészeti ásatások kérdéséről. A közlemény szerint (amelynek eredeti változatában nem szerepelt a helyszín — szerk. megj.) a római Napoca település maradványait az Erdélyi Történelmi Múzeum tárta fel és a helyhatóságnak az állagmegőrzésre valamilyen megoldást kell találnia. A lakossági fórumra építészmérnököket, műépítészeket, a civil szféra, a katolikus, református, ortodox egyház képviselőit hívták meg. Ugyanakkor minden érdeklődőt szívesen látnak.

Adrian Popa alpolgármester lapunknak adott nyilatkozatában emlékeztetett, hogy Gheorghe Funar ex-polgármester ötletbörzét szervezett az általa még az 1990-es évek elején kezdeményezett főtéri régészeti ásatások megőrzésére. — Előbb szervezzünk ezekről egy vitát, lássuk, mit mond a közvélemény. Ne mondják azt, hogy az új városvezetés teljesen ki akarja iktatni a múltat. Amúgy ilyen jellegű befektetések esetén a helyhatóságnak ki kell kérnie a lakosság véleményét — érvelt Popa. Az alpolgármester megjegyezte, hogy nem a lakossági fórumon dől el, hogy a városháza melyik megoldást választja. Emlékeztetett: bármely megoldás mellett dönt a városháza, a végső szót a művelődési minisztérium helyi illetékesei mondják ki, ugyanis nekik kell megadniuk a jóváhagyást a betömésre vagy a vastag üvegréteggel történő lefedésre. — A gödrök semmiképp sem maradhatnak lefedetlenül, mert szeméttároló lesz belőlük és nagyon csúnyán néznek ki. Személy szerint a volt polgármester által szervezett ötletbörzén a harmadik helyet elnyert ötletet támogatom, amely üvegréteggel történő lefedést helyezett kilátásba. Ez a turistákat is vonzaná, nyugati jelleget adna az ásatásoknak — mondta Popa. Ami a Főtér keleti részén levő gödröt illeti, a Nemzeti Liberális Párt alpolgármestere egyértelmű választ adott: földdel kell betömni.

Minden valószínűség szerint a lakossági fórumon két tábor ütközteti majd véleményét: a nagy-romániások a jelenlegi állapot megőrzése mellett foglalnak állást, a másik csoport pedig az ásatások mihamarabbi betömését szorgalmazza majd. Ezért annyira fontos az, hogy aki teheti, jöjjön el kedden délután egy órakor a polgármesteri hivatal üvegtermébe. Nem mindegy, hogy ki van többségben.

Kiss Olivér

vissza az elejére


Március 15-től fizetik az újraszámolt nyugdíjakat

Március 15-től kezdik fizetni az első újraszámolt nyugdíjakat, az érintettek számáról kormányhatározat dönt, áll abban a jogszabály-tervezetben, amelyet csütörtöki ülésén fogadott el a kormány.

Gheorghe Barbu munkaügyi miniszter kedden közölte, a kormány csütörtöki ülésén sürgősségi rendeletet mutatott be az újraszámolt nyugdíjak folyósításának szakaszairól. A dokumentum minden szükséges jóváhagyást megkapott.

Az újraszámolt nyugdíjakat az első szakaszban azok kapnák, akiket 1980-ban és az előtt nyugdíjaztak, számukat országos szinten 214000-re becsülik.

Az újraszámolás átlagosan 12–17 százalékkal emelné meg a nyugdíjakat. — Nem nyugdíjemelésről van szó — mondta a miniszter.

vissza az elejére


Egyre több a moldovai bűnöző a határokon

Sokkoló statisztikai adatokat tett közzé csütörtökön a határrendőrség: az elmúlt év hasonló időszakához képest idén januárban 181 (!) százalékkal nőtt a Moldova Köztársaság állampolgárai által a romániai határokon elkövetett bűncselekmények száma.

Az illetékesek szerint egy évvel ezelőtt a határövezetben 1130 moldovait füleltek le törvénytelenség elkövetése miatt (a határátkelők térségében és 30 kilométerre a határtól), idén januárban pedig a törvényszegések száma 181 százalékkal nőtt.

A legtöbben a következő bűncselekményeket követték el: okirathamisítás, hamisított okirat tudatos felhasználása, az államhatár törvénytelen átkelésére tett kísérlet, államhatár illegális átkelése. Az ok: a szomszédos ország polgárai mindent megtesznek annak érdekében, hogy munkaszerzés céljából törvénytelen úton jussanak el valamelyik Schengen-országba.

A határsértés terén szintén a moldovaiak vezetnek. A keleti "testvérek" a zöldhatáron távoznak Romániából vagy más valaki útlevelével próbálnak kijutni. Ugyanakkor a moldovaiak új trükköt találtak ki a Nyugatra utazás érdekében: hamisított olaszországi vagy spanyolországi tartózkodási vagy munkavállalási engedélyeket mutatnak fel, ugyanis ilyen körülmények között nincs szükségük vízumra. A határőrök vizsgálatai kimutatták, hogy az érintettek több ezer eurót fizettek a hamis iratok kiállítására.

Ezenkívül a moldovai állampolgárok forgalomból kivont/érvénytelenített útlevelekkel próbálnak bejutni Romániába annak érdekében, hogy a határőröknek ne tűnjön fel a gyakori utazgatás. Ezek mögött rendszerint különböző termékek becsempészésének szándéka húzódik meg, amelyeket feketén értékesítenek. A trükk egyszerű: azt nyilatkozzák, hogy útlevelüket elvesztették vagy ellopták, így a hatóságok új úti okmányt állítanak ki. Elméletileg a régit az új útlevél kibocsátásakor kivonják a forgalomból, gyakorlatilag viszont a moldovaiak ezeket használják a gyakori beutazás álcázására.

vissza az elejére


Láncreakciót váltana ki a CUG csődje

Csütörtökön Kolozs megye prefektusa, Mihail Hărdău prefektus levelet intézett az Állami Aktívumokat Értékesítő Ügynökség (AVAS) elnökéhez, amelyben arra kéri, hasson oda annak érdekében, hogy ne zárják be a kolozsvári nehézgépgyárat (CUG). Ugyanakkor reményét fejezi ki, hogy az ügynökség szakembereinek sikerül megoldást találni a vállalat gazdasági tevékenységének folytatására.

Mint ismeretes, a nehézgépgyár helyzetének alapos elemzésére felkért cég arra a következtetésre jutott, hogy a vállalat képtelen eleget tenni a szabad piac követelményeinek, ezért a CUG bezárása mellett döntöttek. Kolozs megye prefektusa viszont levelében felhívta az AVAS elnökének figyelmét arra, hogy a nehézgépgyár felszámolása a város ipari negyedében működő 19 más vállalat csődjét jelentené, ugyanis ezeket a CUG látja el villanyárammal, ivóvízzel, metángázzal, hőenergiával.

"A nehézgépgyár felszámolása rendkívül súlyos gazdasági és szociális következményekkel járna az ipari területen működő 19 vállalat számára, amelyeket kizárólag a CUG lát el bizonyos közművekkel. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a CUG csődjét követően a szóban forgó gyárban dolgozó mintegy 1733 alkalmazott is munka nélkül maradna" — áll a prefektus levelében.

Mihail Hărdău arra kéri az AVAS elnökét, hogy a szociális és gazdasági következmények elkerülése érdekében "találja meg a jogi formáját annak, hogy a nehézgépgyár tovább működjön". Ezenkívül, a prefektus fontosnak ítéli a vállalat eddigi menedzselésének ellenőrzését, különös tekintettel gyári javaik eladásának törvényességére.

Kiss Olivér

vissza az elejére


Wass Albertről történész szemmel

Wass Albert írói, közéleti népszerűsége töretlen: bizonyítja ezt az amerikai emigrációban, 1998-ban elhunyt jeles írónkról tegnap este, a Gaudeamus könyvesboltban bemutatott Wass Albert igazsága — A gróf emigrált, az író itthon maradt című könyv történészek és irodalmárok tollából. (Részletek a 2. oldalon)

vissza az elejére


Folytatják a tejpor-osztást

Csütörtökön Mircea Cinteză egészségügyi miniszter elmondta, hogy a csecsemőknek ingyenesen biztosított tejpor-kiosztás folytatódik. A tárcavezető szerint a programot havonta az előző évi büdzsé 8,3 százalékának felhasználásával finanszírozzák. A program folytatására márciusban országos licitet írnak ki. A tervek szerint idén 350 milliárd lejt költenek erre a célra.

Hét elején a kolozsvári közegészségügyi igazgatóság ideiglenesen felfüggesztette a tejporosztást, a miniszter azonban biztosított: a helyzet időközben rendeződött.

vissza az elejére


Kötelező lesz a tizenkét osztály?

Ismét kötelezővé tenné a 12 osztály elvégzését Mircea Miclea tanügyminiszter. A tárcavezető azzal indokolja ennek szükségességét, hogy a felmérések szerint alig van olyan munkahely az országban, amelyhez ne lenne szükséges a középiskola elvégzése. Miclea egy olyan tanulmányra hivatkozik, amely szerint néhány év múlva az állások 50 százalékának betöltéséhez egyetemi végzettségre, további 40 százalékához középiskolai végzettségre lesz szükség. Megjegyezte: bár a kötelező osztályok számának növelése európai törekvés, ez a terv jelen pillanatban nem képezi a tárca prioritását.

A miniszter ugyanakkor kijelentette: arra kellene törekedni, hogy a gyerekek ne magánórákon, hanem az iskolában sajátítsák el az ismereteket. Miclea ígérte: a magánórák kérdését megtárgyalja a szakszervezetekkel is, és a tanácskozás eredményének függvényében rendelkezni fog a magánórák szigorú szabályozásáról.

vissza az elejére


Elmarad a tanárok fizetésemelése?

Csak a tanárok maradtak ki a közalkalmazottak 12 százalékos fizetésemelését szabályozó kormányrendeletből, noha a 2005-ös költségvetés számukra is biztosítja a béremelést — méltatlankodott tegnap Aurel Cornea. A FSLI elnöke a Mediafaxnak elmondta, múlt év végén a szakszervezet a volt kormánnyal már tárgyalt a tanügyi alkalmazottak fizetéseiről, akkor 17 százalékos növelésről állapodtak meg, az egyeztetéseket azonban a választások miatt meg kellett szakítani.

— A jelek szerint a jelenlegi kormány nem tud eleget tenni azoknak a populista ígéreteknek, amelyekkel a kampány során hitegette a választókat — mondotta Cornea.

A tanárok fizetését tavaly ősszel 27 százalékkal emelték, a szakszervezetek szerint azonban az általuk végzett munka még így sincs megfizetve. A tanügyben 400 ezer személy dolgozik, ebből 350 ezer tanár.

vissza az elejére


KRÓNIKA


Kishírek

ANDREIA SÂMPĂLEAN CIŞMAŞIU installáció, fotó és festészeti tárlata ma délután 5 órakor nyílik meg a Főtér 14. szám alatti Kisgalériában.

GY. SZABÓ BÉLA GALÉRIA Fazakas Tibor vajdahunyadi grafikusművész kiállítása nyílik meg február 5-én, szombaton de. 11 órakor a Főtér 23. szám alatti galériában.

FARSANGI BÁLT szervez batyus alapon az RMDSZ kül- és belmonostori kerülete február 5-én, szombaton du. 5 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

NAPJAINK, MINT A FÜST... (ZILELE NOASTRE CA FUMUL...) címmel költői délutánt rendeznek Margareta Sterian lírai műveiből, a sokoldalú művésznő grafikai kiállításának keretében, február 5-én, szombaton du. 6 órától, a Művészeti Múzeum kiállító termében. Az ARDAF biztosító társaság támogatásával létrejött rendezvényen fellép Elena Ivanca, a Román Színház tagja, valamint a Zeneakadémia hallgatói.

JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁSOK HÓNAPJA lesz február a Román Operában. Két alapra gyűjtenek: a dél-ázsiai katasztrófa károsultjainak és a tűzkárosult Bukaresti Operettszínház javára. Pénzt e két alapra felajánlani egész hónapban az előadások előtt, a szünetekben vagy az előadások után lehet. Két előadást pedig (feburár 9-én Leoncavallo: Bajazzók és február 18-án Verdi: Traviata) kimondottan e jótékonysági akciók tartópillérének szánták.

vissza az elejére


ÉszleLő

— Mikor beszélhetünk tökéletlen álcázásról?

— Amikor a kakasnak tyúkesze van.

(öbé)

vissza az elejére


Wass Albertről történész szemmel

A könyvbemutatón szűkösnek bizonyult könyvesbolt, illetve az író erdélyi olvasottságáról szóló kimutatások (Jókai után a második legolvasottabb író az erdélyi magyarság körében) mind azt bizonyítják, amit talán Vekov Károly fogalmazott meg a legtalálóbban tegnap este: Wass Albert mindig vállalta magyarságát , és sok sorstársától eltérően tudta, hogy mikor mit kell tennie. Így született meg rendkívül értékes írói hagyatéka, amelyhez a Kárpát-medencei magyarság csak a kommunizmus bukása után juthatott hozzá.

A köt et öt szerzője, Raffay Ernő és Vekov Károly történészek, Takaró Mihály és Balázsi Ildikó irodalmárok, valamint Lukácsi Éva amerikai református lelkész (a család bizalmasa) több tanulmányban mutatja be az író és a közéleti személyiség, a magyar közösségszervező Wass Albertet. A könyvet méltató Csetri Elek és Szabó Zsolt egybehangzó véleménye szerint hiteles történelmi és irodalomtörténeti megvilágításban olvashatunk az alkotóról. Szabó Zsolt szerint a napjainkban igen divatos Wass- kötetek sok olyan olvasóhoz is eljutnak, akik egyáltalán nem olvasnak könyvet, vagy csak szennyirodalmat. Csetri Elek többek között a Wass család helyéről szólt az erdélyi történelmi magyar családok sorában .

Raffay Ernő, a közismert Trianon-kutató a kötet társszerzőjeként a két világháború közötti embertelen román kisebbségpolitika szorításába ágyazza be mindazt, amit az emigráció előtti Wass Albertről tudni lehet, ugyanakkor külön fejezetet szentel az író állítólagos "antisz emitizmusának" és "románellenességének". Bebizonyítja, hogy az író ellen felsorakoztatott vádak teljesen alaptalanok.

Külön érdekessége a könyvnek a Vekov Károly történész által írt fejezet, amely a népbírósági halálos ítélet ügyiratcsomóinak áttanulmány ozása nyomán született. A szerző szólt a román hatóságok által ma féltve őrzött dokumentumok megszerzéséről is. Elmondta: a rengeteg tanúvallomás és a teljes perirat áttanulmányozása után egyértelművé vált előtte: az írót igazságtalanul ítélték halálra, a gyilkosságra történő felbujtásról szóló vádpontot a perirat alapján bizonyítani nem lehet. Mint fogalmazott: több embernek volt érdeke a Wass család vagyonának kisajátítása, és ez is elősegíthette az ítélet et és a vagyonelkobzás kimondását.

Makkay József

vissza az elejére


Korunk 2005. február

A jelenlegi lapszámban felvetődő kérdések egy lehetséges apropóját akár a Kolozsváron idén a tizenharmadik alkalommal megrendezésre kerülő Dies Mathiae Corvini (Mátyás Napok) is szolgáltathatnák. Ehhez az alkalomhoz és az általa felvetett problematikához, mely a szakralitásnak a modern ember módosult léthelyzetében való megélésére vonatkozik, a lapszám nem puszta "kegyeletből", hanem a maga módján, vagyis alkalmazólag viszonyul.

Olyan kérdéseket vet fel tehát, mint például, hogy milyen szertartásokkal konstruáljuk meg szakrális tereinket. Hogyan épülnek azoknak határai újjá és milyen jelentéseket közvetítenek? Kik azok, akik számára mindez valóságos értelemmel bír? Miféle rejtett szimbolikát működtetnek a különböző kultúrák az egyes térkonstrukciókban, hogy általuk egy másmilyen valóságban való élés váljék lehetővé?

Az ünnep maga azonban már a dolog természeténél fogva is a szövegen kívülre reked, hiszen az nem más, mint "csupán" önmaga.

A tartalomból:

Rigán LórándHorror vacui; Lackfi JánosHogy fájjon; Nénivers (versek); Egyed PéterAlapítás; Balon–Ruff ZsoltImagináció: világlás; Toma ž ŠalamunÓra: Abulafia karmai közt (versek, Lukács Zsolt fordításai); Hajdú Farkas ZoltánHúsvét Havannában (próza); Füssi Nagy GézaHatártalan szakrális tér: Fekete-Afrika; Edvard KocbekDialektika; Az elme szabadságáról; Változás (versek, Lukács Zsolt fordításai); Szilágyi OrsolyaAz egyenlet megoldása; Gagyi JózsefMicsurin megnyitó; Peti LehelSzakrális térátélés és szimbolikus ellenőrzése egy csángó falu környezetében; Bordy MargitDélelőtti mámor: Ajándékom a rózsa; Ősz színe ragyog (versek); Angi IstvánA liturgikus tér paradoxonai; Várszegi TiborLétalapító tájék; Keszeg AnnaAz EHESS; Heim AndrásPéldázat talentumokról; Kovács TamásBudapest ostroma 1944–1945-ben; Az egész korszakot idézőjelbe kellene tenni (Szabó Gyulával beszélget Balázs Imre József); Werczberger PéterGyergyóditrótól Mexikóvárosig; Stratégiák és lehetőségek a csángók magyar nyelvű oktatásában (Hegyeli Attilával beszélget Peti Lehel); Kálmán Ungvári KingaA filozófiatanítás lehetőségei és korlátai; Gáll AndreaSzilágyi Domokos új könyve (Ingajárat); Kovács Kiss GyöngyBethlen Miklós és Erdély — angolul; Zuh DeodáthA bolondság fordítása; Tóth ZsomborViator eruditus; Keszeg AnnaEgy 17. századi prédikációszerző és tudása; Baricz ÁgnesÁtjárások.

vissza az elejére


Beszámoló a II. Kárpát-Koszorú Expedícióról

Szerda este a Brassai-líceum zsúfolásig megtelt dísztermében, az EKE rendezésében, bemutatták a Kárpát-Koszorú Nemzetközi Túramozgalom 2004-es expedíciója történetét. Előtte azonban díszoklevelet nyújtottak át az alapcsapat tagjainak (a magyarországi Mályi Józsefnek, Vámos Lászlónak, Csima Mihálynak, Mocsári Lászlónak és Polgár Lajosnak, valamint a nagybányai Raţiu Krisztiánnak), az expedíció legfőbb támogatója, az ATTA Kft. két társtulajdonosának (Engi Lajos, Bogya Zoltán), és a nem mindennapi fizikai-szellemi teljesítményből jelentős részt vállaló két kolozsvári EKE-tagnak (Fazakas Ferenc, Szilágyi András).

Ugyanaz a Mályi József vezette a kilenc évvel ezelőtti első (téli) és a tavalyi második (nyári) expedíciót. Lapunk annak idején az ő tudósításait felhasználva, folyamatosan, menet közben közölt részleteket mindkét akcióról. 2004 nyarán a résztvevők négy és fél hónap alatt, 2500 km-t megtéve, járták végig a Kárpátok gerincét Orsovától Dévényig. Mályi József előadásában szerdán a kolozsvári közönség háromszáz levetített diapozitív megtekintésével és az azokhoz fűzött magyarázattal kaphatott átfogó képet a teljesítményről.

Mint ismeretes, Orsováról 2004. május 1-jén, Magyarország hivatalos EU-s csatlakozásának napján indultak. Útközben, rövidebb-hosszabb szakaszokon, nagyon sokan elkísérték az alapcsapatot. Mert a vállalkozás indító gondolata az volt, hogy — élve a politikai változás nyújtotta mozgásszabadsággal — a Kárpátokban határokon átnyúló turista tömegmozgalmat keltsen életre, felhíva a figyelmet mindarra a pótolhatatlan értékre, amit ez a páratlan hegyvonulat az ember számára jelent.

Mályi József előadásában egészséges arányban keveredett a szakmaiságra, objektivitásra, az élmények másokkal megosztására való törekvés, no meg a humor, ami nélkül száraz lett volna az ismertető. A gyönyörű képekből megízlelhettük, milyen a magashegyi túra esővel, hóval, köddel, szélviharral, napsütéssel, panorámával, eltévedésekkel fűszerezve, milyen, amikor állandóan tartani kell a tervezett haladási sebességet, mert valahol vár az ellátást biztosító völgycsapat, milyen, amikor a sátrat hegyi kunyhó, netán igazi menedékház helyettesíti. De azt is megsejthette a néző, mennyire vendégszerető a vad természet körülményei közt élő hegyvidéki ember. Az első Kárpát-expedícióból már ismert GPS (műholdas helymeghatározó) mellett most más műszaki újdonságok is besegítettek: mobiltelefonok, digitális fényképező- és filmezőgép, a "naplopónak" becézett napelemes töltőkészülék, sőt ide sorolhatók a néha a testi kapcsolatot túlzásba vivő juhászkutyák távoltartását szolgáló petárdák is...

Az expedíciót jó csapatszellem jellemezte. Útjuk vonala — és ez csak merő véletlen! — nagyjából egybeesett az ezeréves határral. A turistajelzések általában hiányosak, megbízhatatlanok. Pedig az EU komoly összegeket kínál ilyen célokra, csupán akarni és tudni kell pályázni. A csapatot mindenütt remek emberek fogadták. (Az anyagi támogatást is — teljesen önkéntes alapon — Erdélyben kapták meg, miután az anyaországban három és fél hónapon át hiába kilincseltek a nagymenő cégeknél.) És ha a túrázók, hosszú útjuk során, néha megengedtek maguknak egy-egy pihenőnapot, akkor is érvényesült az örök turistatörvény, mely szerint ilyen esetben a legcélszerűbb lazítás a kirándulás.

Hogy miért? Mályi József szavaival summázva: "fantasztikusan szép tájakról van szó!".

Ördög I. Béla

vissza az elejére


MOZI

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Nemzeti kincs — amerikai bemutató. — Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30; kervezménnyel naponta 23 órától és hétfőn minden előadás.

MŰVÉSZ–EURIMAGES — Wimbledon — angol. — Vetítések időpontja: péntek–kedd: 17.30, 20; szerda–csütörtök: 21; kedden kedvezménnyel. A terminál — amerikai. — Vetítések időpontja: péntek–kedd: 15, 22.30; szerda–csütörtök: 15; kedden kedvezménnyel.

GYŐZELEM — Eggyel nő a tét — Vetítések időpontja: 14, 20, 23; — Szerdán kedvezménnyel. Cápamese. — Vetítések időpontja: 16.30, 18.30.

FAVORIT — Trója — amerikai. — Vetítések időpontja: 16, 19; csütörtökön kedvezménnyel.

DÉS

MŰVÉSZ — Feketék fehéren — amerikai. — Vetítések időpontja: 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától.

TORDA

FOX — Resident Evil — bemutató. — Vetítések időpontja: 15, 17. 19.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Cellular — bemutató. — Vetítések időpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Bridget Jones: Az értelem határán — amerikai. — Vetítések időpontja: 13, 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 13 órától, hétfőn minden előadás.

DACIA B-TEREM — Van Helsing — amerikai. — Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnapo 21.30 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 14.30 órától, kedden minden előadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — febr. 4–7.: Underworld — amerikai. — Vetítések időpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap: 22 órától, hétfőn minden előadás.

vissza az elejére


OPERA

MAGYAR OPERA

Február 6-án, vasárnap de. 11 órakor: Csajkovszkij: Diótörő. Vezényel: Jankó Zsolt m. v. Rendező koreográfus: Valkay Ferenc. — Ifjúsági bérlet.

Február 8-án, kedden este fél 7 órakor: Verdi: Rigolettó. Vezényel: Horváth József. Rendező: Selmeczi György m. v.

ROMÁN OPERA

Február 6-án, vasárnap 12 órakor: Gyermekek a gyermekekért — a Happy Kids Alapítvány rendezvénye. — Belépés díjtalan.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, február 4-én, pénteken este 7 órakor: Goldoni: Velencei terecske. Rendező: Mona Chirilă m. v.

Február 5-én, szombaton este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelőadás. Rendező: Mihail Mănuţiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

ROMÁN SZÍNHÁZ

Február 5-én, szombaton este 7 órakor: Ubucureşti.

Február 6-án, vasárnap este 7 órakor: Matei Vişniec: Mansardă la Paris cu vedere spre moarte.

vissza az elejére


BÁBSZÍNHÁZ

Február 5-én, szombaton 12 órától: Jancsi és Juliska — magyar tagozat.

Február 6-án, vasárnap 12 órától: A három "hóbarát" — román tagozat.

vissza az elejére


ZENE

DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZ

Ma, február 4-én, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Emil Simon. Közreműködik: Ana Bogăţilă, Török Zsolt. Műsoron: Brahms:A-moll kettősverseny hegedűre és gordonkára (op. 102); "Nanie" kórusra és zenekarra; Akadémiai nyitány (op. 80).

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Álombeli sípálya

Nyáron közel egy hétig sátoroztam nagyobbik fiammal az Öreghavason, így a napi szervezési teendők során bőven volt időnk megvizsgálni a kisbányai sípálya állapotát, felvonószerkezetét, sodronyait, kapaszkodó kellékeit, dobbantóit. Nem győztünk csodálkozni azon, hogy miért nem fektet ide be senki, miért hagyják a havazásra a tisztogatást (télen ugye nem látszik, mi van a fehér takaró alatt), és miért csak olyan ímmel-ámmal fejlesztik a pályát. Mivel nem értek a nagy befektetésekhez, csak amolyan unaloműzőként foglalkoztam a témával, és tettem ezt mindaddig, amíg meg nem jelent a tisztáson egy magyarországi autó, és utasai el nem kezdték számlálni a tartóoszlopokat. Mint megtudtuk, vállalkozók voltak, akik sípályákba fektetnek be. Nekem, aki a múlt rendszerben tanultam meg mérni a pénz értékét, olyan volt ez a "sípályákba fektetnek be", mintha azt mondták volna, krátert árulnak a Marson. Este — a tábortüzünk mellett — megoldódott a nyelvük. Elmondták: manapság a legjobb befektetések Erdélyben turisztikai jellegűek. Jön a csatlakozás, az autósztráda, uniós pénzek a megyei utak javítására. Az a szerencse, hogy Erdélyben még nem jöttek erre rá a vállalkozók, így viszonylag szűz a terep — mondták, majd csendben megjegyezték: az a tény viszont, hogy a kisbányai menedékházat egy mamut hotel-cég vette meg, és újítja fel, egyértelműen jelzi: vannak már, akik tudják, hol fog előbukkanni az unalmasnak tűnő aranybányában a szeszélyesen kanyargó ér.

Amikor elmentek "vendégeink", s mi újra magunkra maradtunk sátrunkkal és az égre karcoló felvonó sodronyokkal, a fiam megkérdezte: mi miért nem nyitunk sípályát? Hát nem egyszerű a dolog? Elárulták — ugye — a szakemberek a titkokat: kell hozzá egy olyan telek, amelyik lejt, és amit könnyen meg lehet közelíteni hétköznap is. Ideális hely az olyan kisváros lenne, amely — szerencsés földrajzi fekvése során — belvárosi lejtős, parkos telkekkel rendelkezik. Ezek ára nem mindig magas, hiszen nehezebben beépíthetők.

Ha megvan a telek, kell hozzá egy felvonó-gép, tíz villanyoszlop, két hólövő ágyú és néhány faházikó…

Mosolyogtam az ötleten, de csak azért, mert tudom, hogy nem nekem való a nagyvállalkozás — ahhoz bele kellett volna hogy szülessek ebbe az új korba — és mert amúgy sem lenne pénzem befektetni. A gondolat, viszont nem hagyott nyugodni, és a fél éjszakát a sátorban sípálya-álmodozások közepette forgolódtam át. Ha megvenném a Bükkben azt a szemetes, kutyának sem kellő meredeket… Vagy a forrásnál azt a domboldalt… Nem kell az már senkinek… Vajon miért nem csináltak eddig belőle sípályát — nem eladó?

Bevallom, az öreghavasi álom sokáig kísértett még. Hiába nyugtattam meg magam, hogy ez nem nekem való dolog, a kivilágított, élettől színes pálya képe fel-felvillant bennem akkor, ha pénzszűkében voltam. Ősszel aztán eltűnt az álom, és vele együtt a pálya is. — Öntelt magyarországiak — legyintettem, amikor néhanapján felsejlett előttem a tábortűz körüli "szakmai beszélgetés". — Ha olyan kifizetődő volna, már rég elkészítette volna valaki Kolozsvár környékén…

A záró felvonásra a múlt hét elején került sor. A fiam azzal állított haza csillogó szemekkel, hogy találjam ki, hol szánkózott? Mondom nagy álmosan: az apád álombeli sípályáján… — Majdnem eltaláltad! — kiáltja a gyerek, és már meséli is, hogyan látták meg a Feleken a gyanús fényeket, hogyan derítették ki azok eredetét, és hogyan kapaszkodtak fel odáig. — Pont olyan, mint a te álombeli sípályád — magyarázza. — Látszik onnan az egész város, ott vannak az oszlopok, meg minden, amit mondtak nekünk az Öreghavason. Pont olyan, mint amit te elképzeltél!

Természetesen az túlzás, hogy minden úgy van, mint az Öreghavason. Először is nem az a két magyar vállalkozó indította be, aki felvilágosított e téren bennünket.

És persze ott van a másik különbség is: a sípálya nem az enyém.

Szabó Csaba

vissza az elejére


Aki szebben fújja

Igazán kár, hogy a fiatalítás nagymestere, Ana Aslan professzor annak idején, pályája csúcsán még nem vehetett leckéket Ion Iliescutól, azóta biztos megoldódott volna az örökifjúság kérdése. Ex-államelnökünk ugyanis minden előzetes előkészület és kutatómunka nélkül bejelentette: igaz, hogy 75 éves, de 45 évesnek érzi magát, ilyenformán tehát ő a legalkalmasabb a pészédé elnöki tisztére. Csak nem fognak egy ereje teljében lévő párttagot tiszteletbeli elnökké nyilvánítani? S különben is ezt a pártot ő hozta létre, neki kell vezetnie. Adrian Năstase is az ő szülötte, még ha képletesen is. Ő csinált belőle párt- és miniszterelnököt, s ha utóbbi posztját könnyelműen eljátszotta, az előbbire sem tarthat kizárólagos igényt. Ez éppen így, szószerint ugyan, nem hangzott el — bár ki tudja: a zárt ajtók mögött mi minden röppenhetett fel —, de egyértelműen következett mindabból, amit a 75 évesnek kinéző, és nyilatkozatai alapján akár lerobbant nyolcvanötösnek is mondható Iliescu hozott fel érvként pártja állandó bizottságának ülésén.

Mi tagadás, a román szociáldemokrácia alaposan leszerepelt a választások után. Olyannyira, hogy úgy tűnt: ezt már csak abszolút radikális módszerekkel, teljes vezetőségváltással, megújhodással lehet helyrebillenteni. Egyszerű halandóként úgy véltem: államelnöki végnapjait kísérő, Miron Cozma szabadonbocsátásában kicsúcsosodó csúfos intézkedéseit követően Iliescu nemhogy közszereplésre nem pályázhat már, de szégyenében ki sem teheti lábát a házból. Persze még véletlenül sem így történt. Ismét tévedtem. Ő ugyanis nem mérhető átlagos mércével. Mert hogy átlagon felüli lenne? Ami a helyezkedést és gátlástalanságot illeti, valóban az. Mert természetesen Miron Cozma is megéri a pénzét, de sohasem juthatott volna a gazemberségnek olyan magaslataira, sohasem vihette volna hóhérosztaggá züllesztett csapatát Bukarestbe virágültetés címén emberéleteket kioltani, ha nem lett volna mögötte az, akit — nyilvánosan is elhangzott vélemény szerint — nem pártelnöki székbe, hanem rács mögé kellene ültetni. Hiszen manipulátori képességeiről már a kilencvenes marosvásárhelyi véres március után is meggyőződhetett a világ.

Iliescu többet ártott Romániának, mint Ceauşescu — hangzott el egy hallgatói vélemény a kolozsvári rádió román adásában. Ezzel persze nem érthetünk egyet, a kijelentés mindenesetre jellemző lehet Iliescu és pártja erdélyi népszerűségére. S hogy nagy kolozsvári ellenlábasa, Ioan Rus minden erőt meghaladó propaganda ellenére sem került ki győztesen a polgármesteri székért folytatott harcban, az nem annyira személyének, mint inkább pártja kedvezőtlen helyi megítélésének a következménye. Így aztán az esetleges megújhodás egyik alapembereként szóba jöhető volt belügyminiszter éppen erdélyisége miatt indulhatna vajmi kevés eséllyel az áprilisi pészédés választásokon. De persze ezt a veszélyt, a megújhodás szelét, a jelek szerint, még szellő korában kifogták a nagy hegyek. A magát szociáldemokratára átkeresztelt kommunista utódpárt egyvalamit fölöttébb sikeresen mentett át elődjétől: a hierarchikus beállítottságot, a vezér látszólagos feltétlen tiszteletét. Ez a vezér pedig az escuc közül került ki, s most éppen Iliescunak hívják. Aki, úgymond, ereje teljében még a közhelynek számító párton belüli ellentéteket is képes szemrebbenés nélkül tagadni. Együtt mosolyog a képernyőn "szüleményével" és ellenlábasával, Adrian Năstaséval, miközben egy kanál vízben megfojtaná, ha tehetné. Hogy mivel tartja sakkban alattvalóit, ő tudja, mindenesetre még képileg is él bennem, ahogyan Bukarestbe sereglett vehemens ellenlábasai, nem csak erdélyiek, néhány órás megbeszélés után lábuk közé húzott farokkal, szótlanul távoztak, s eszükbe sem jutott nyilatkozni a sajtónak, nemhogy egyáltalán rosszat mondani. S az sem véletlen, hogy Dan Ioan Popescu és Miron Mitrea, aki nem is olyan rég még Năstasénak hajbókolt töményen, újabban Iliescu szekerét tolja, méghozzá teljes erőbedobással. Sőt, a legvehemensebb vranceai ellenlábas, Oprişan odáig ment el, hogy irodájában Năstase fényképét kicserélte Iliescuéval.

A legutóbbi bukaresti fejtágítón a megyei vezetők reformötletei kimerülni látszottak abban, hogy a két ellenlábasnak továbbra is bájosan, de főként együtt kell belemosolyognia a kamerába, merthogy a pészédében igenis megfér két dudás egy csárdában. Végül is párosan szép az élet, miért is ne vezethetnék ketten Románia legnagyobb ellenzéki pártját? De vajon ki fújja közülük szebben? Năstase arcáról a megbeszélés végeztével mintha lefagyott volna a mosoly. Iliescut nem láttam.

Az áprilisi választásokig ugyan még sok minden történhet, egyelőre azonban az elnöki szék esélyese egyértelműen az 1-es számú párttagsági könyvecske tulajdonosa, a pészédé kitalálója, alapítója, birtokosa és megújhodásának letéteményese, az örökifjú Ion Iliescu.

Németh Júlia

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Belharcok osztják meg a liberális, a demokrata és a szociáldemokrata pártot

Nemcsak a Szociáldemokrata Pártot (SZDP), hanem a liberálisokat és demokratákat is tisztújítás előtti csapatmozgások, a múlt évi választások idejére visszafogott feszültségek osztják meg. Hét végén a Nemzeti Liberális Párt (NLP) választ magának elnököt. A kongresszusnak könnyű a dolga, hiszen az egyetlen jelölt Călin Popescu Tăriceanu. Sokkal nehezebb lesz viszont közös álláspontra jutni a liberális és a demokrata párt tervezett egyesülését illetően. Szintén tisztújításra készülnek a demokraták is, a Videanu–Guşă közti konfliktus kirobbanása az áprilisi főpolgármester-választások utánra időzített kongresszus előjelének tekinthető. Az SZDP-ben tisztul a helyzet: Adrian Năstase egyre inkább teret veszít Iliescuval szemben, a jelenlegi pártelnököt leghűségesebb emberei is elárulták.

Guşă a pártelnöki tisztségre pályázik
Cosmin Guşă komolyan gondolkodik azon, hogy megpályázza az elnökké választott Traian Băsescu Cotroceni-be való "áthelyezésével" megüresedett elnöki tisztséget. Erről tegnap nyilatkozott a demokrata párti képviselő. A sajtó nyilvánosságra hozta egy 17 tagú, többnyire erdélyi polgármesterekből, területi elnökökből, parlamenti képviselőkből álló csoport Guşăhoz intézett levelét, amelyben arra kérik: pályázza meg a pártelnökséget, "mert csak így folytatható Băsescu politikai vonalvezetése". (Băsescu nyomban ki is kérte magának, hogy nevét ilyen csatározásokra beleártsák.)

Guşă tegnap cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy ha nem sikerül megszerezni a pártelnöki tisztséget, kilép a pártból. A fővárosi lapok arról cikkeztek: vereség esetén Guşă azt tervezi, hogy az SZDP-s Victor Pontával, meg néhány ifjú liberálissal új szociáldemokrata pártot hoz majd létre. Egyesek azt sem tartják kizártnak, hogy a kezdeményezés mögött maga Adrian Năstase húzódna meg, akinek szintén kiáll a szekere rúdja az SZDP-ből.

A párton belül azonban Guşă csak a kisebbik "zavaró tényező". Korábban szinte biztosra lehetett venni, hogy a pártelnöki szék várományosa senki más, mint Emil Boc, aki jelenleg is a DP ideiglenes elnöki feladatkörét látja el, és akit Băsescu meg is jelölt "trónörökösként". Egy idő óta azonban egyre gyakrabban hangzik el Adriean Videanu, DP-s miniszterelnök-helyettes neve mint Boc ellenjelöltje. Egy Boc–Videanu párharcban pedig egyáltalán nem biztos, hogy a kolozsvári jelölt kerül ki győztesnek. Videanu, aki a demokraták főpolgármester-jelöltje, azt nyilatkozta: csak akkor dönt arról, hogy jelölteti-e magát, vagy sem, ha kiderül, hogy a liberálisok és a demokraták főpolgármester-jelöltje közül ki képviseli a D. A. Szövetséget a bukaresti választásokon. Ha alul marad, nem érzi magát alkalmasnak arra, hogy megcélozza a DP vezetői tisztségét.

A DP alapszabályzata szerint Guşă tulajdonképpen nem is jelöltetheti magát, hiszen ehhez legalább 3 éve tagja kellene hogy legyen a pártnak, a képviselő pedig alig tavaly lépett ki az SZDP-ből, átiratkozva aztán a "konkurenciához". Mindenki meglepetésére, hiszen közismertek voltak az egykori SZDP-s főtitkár és Traian Băsescu volt DP-elnök közötti csatározások, amelyek alkalmával a személyes sértésektől sem riadtak vissza. Bár elképzelhető a statútum-módosítás Guşă javára, a kolozsvári újságíróból lett politikusnak nagyon kevés az esélye Videanu és csapatának lekörözésére. A lapok szerint a viszony akkor mérgesedett el közöttük, amikor a sajtóban megjelent, hogy a multimilliomos Videanu cége december végén Eugen Bejinariu ideiglenes SZDP-s kormányfő különböző kedvezményebe részesítette. Az ügyet nyilvánosságra hozó lapok arra engedtek következtetni, hogy kiszivárogtatásuk Guşătól származik, aki ezzel azt akarta bizonyítani: Videanu az SZDP beépített embere.

Năstasét sorra árulják el emberei
Nagy csapatmozgások tapasztalhatók az SZDP-ben is, ahol az utóbbi napokban egyre több közismerten Năstase-párti politikus állt át a pártvezetői tisztség visszaszerzésében nagy elszántságot tanúsító Iliescu mellé. Előbb a Dan Ioan Popescu–Miron Mitrea páros tette le a garast Iliescu mellett, noha korábban ők maguk is fontolgatták a pártelnöki szék megszerzését. Majd Năstase bizalmasa, az ifjú Victor Ponta bírálta élesen egykori pártfogóját. Szerdán Kolozsváron Ioan Rus, az SZDP helyi szervezetének elnöke, Năstase egyik legfőbb támasza is azt fejtegette: nem tud biztosat mondani, kit támogat majd a közelgő tisztújító kongresszuson. Azt viszont leszögezte: ha az erdélyi megyék szociáldemokrata pártelnökei által kidolgozott reformkezdeményezéseket a kongresszus elássa, testületileg kilépnek a pártból. Árnyalta Iliescu-ellenes álláspontját Vasile Dâncu is, aki nemrég azt mondta: a volt államfőnek mint politikusnak "lejárt a szavatossági ideje". A leglátványosabb az időközben a korrupcióellenes ügyészség kezére adott Marian Oprişan vranceai "báró" visszatáncolása volt, akit D. I. Popescu és Mitrea szócsövének tartottak, s akinek a pálfordulását is azzal magyarázzák, hogy "főnökei" maguk is nyíltan Iliescu felé fordultak. Oprişan a napokban kijelentette: Iliescu az egyedüli ember, aki alkalmas a párt vezetésére. Nem is olyan rég azonban még "kágébés rohadék" minősítette a leköszönő államfőt. Mint később "beismerte": egy gyenge pillanatában vetemedett bírálatára.

Hét végén tartja kongresszusát az NLP
A megosztottság jellemző a liberális pártra is. Hogy mennyire, az a hét végi kongresszuson derül ki. A nézetkülönbség ezúttal nem az elnöki tisztségre való túljelentkezés miatt van, az NLP–DP egyesülés kérdése az, ami jelenleg megosztja a pártot.

Bár többen is bejelentették indulási szándékukat, Călin Popescu Tăriceanunak mégsincs ellenjelöltje. Visszalépett Valeriu Stoica is, politikai elemzők szerint a párt volt elnöke felmérte, hogy semmi esélye Tăriceanuval szemben, akit legfennebb 4 megyei szervezet utasíthat el. Viorel Cataramă, a parlamenti listákról lemaradt, a SAFI-botrány kapcsán hitelét vesztett üzletember, tegnap kijelentette: csak akkor jelölteti magát, ha aküldöttek beleegyeznek az NLP–KDNPP egyesülésbe, illetve abba, hogy a párt vezetőtestületének tagjait névszerinti szavazással válasszák meg. Azzal vádolta Tăriceanut, hogy ő is nyert a SAFI-n. Egyesek arra számítottak, hogy Dinu Patriciu belső ellenzéke is harcba száll, de nem így történt. Egyes kommentárok szerint nemcsak azért, mert Tăriceanu és Patriciu között végül is jó a viszony, hanem mert különböző üzleti érdekek is azt diktálják: ne konfrontálódjanak egymással az elnöki tisztségért.

Sz. K.

vissza az elejére


RAT: A D. A. Szövetségnek párttá kell szerveződnie

A D. A. Szövetségnek meg kell teremtenie egységes irányító szerveit minden szinten és így önálló pártként kell működnie, de megőrizve az NLP és a DP jogi személyiségét és az alakulatok eltérő nemzetközi betagolódását — áll a Román Akadémiai Társaság tanulmányában.

A dokumentum szerzői szerint a D. A. Szövetség számára 2005-ben nem az NLP és a DP fúziója, hanem a kormány eredményessége kellene hogy legyen a prioritás. A szerzők úgy vélik: az NLP és a DP teljes fúziójáról 2006 előtt nem kellene tárgyalni, az egyesülést belső szükségletnek kellene megalapoznia, nem az az "illuzórikus cél", hogy a D. A. az Európai Néppárt tagjaként jusson az Európai Parlamentbe.

A RAT úgy véli: Romániában túlértékelik az Európai Parlament befolyását, és úgy tűnik, nem értik, hogy az igazi európai politika továbbra is az Európai Tanácsban és az Európai Bizottságban folyik. A régi EU-tagállamokban a politikusok csak akkor jelöltetik magukat az Európai Parlamentbe, amikor karrierjük végére értek és lemondanak a belpolitikai tevékenységről, ahol az igazi hatalmi játékok folynak, fejtik ki a jelentés készítői. A dokumentum hangsúlyozza, egyetlen ortodox országban sem létezett soha erős kereszténydemokrácia, mivel ez a doktrína katolikus alapvetésű, és szüksége van a katolikus közösségi bázisra.

A D. A. Szövetségnek nincs szüksége semmiféle "népi" vagy "kereszténydemokrata" elemre, hogy megtartsa választóbázisát, ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy maga a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (KDNPP) feléleszthető a kereszténydemorácia jegyében; ezt az alakulatot a "parasztpártiság" mentén kellene újra feltámasztani, áll a jelentésben.

A DP-nek továbbá fokoznia kellene szerepét a Szocialista Internacionáléban, hogy az SZDP-nek ne legyen teljesen szabad mozgástere, az NLP számára pedig a Călin Popescu Tăriceanu kormányfőnek több hatalmat biztosító alapszabályzat lenne a legjobb megoldás a megfelelő kormányzati tevékenység biztosítására — fogalmaz a dokumentum

Az SZDP kapcsán a RAT úgy látja, Ion Iliescu eldöntötte, hogy utódot választ, de ez a jelek szerint nem Adrian Năstase lesz. Ugyanakkor az SZDP néhány vezetője a két tábor összebékítésének ürügyén a pártbeli hatalmi trojka kiegészítésére pályázik és sorban állnak, hogy Iliescu kinevezze őket. Megjegyzik: sajnos nincs "egy harmadik szereplő", aki egy igazi, harmadik útra vezetné az SZDP-t, megoldaná a hírhedt jegyzőkönyv-ügyet és a nulláról kezdené nem kompromittált emberekkel. Felröppent Mircea Geoană, Mihai Tănăsescu, Ioan Rus és Sorin Oprescu neve, de Năstase és Iliescu egyelőre nem hagy elegendő teret, vélekedik a RAT. Ion Iliescu, "az első számú közellenség, aki decemberben kiengedte Miron Cozmát", ma újra a párt kétségbevonhatatlan vezetője. Csakhogy reformok nem lehetségesek reformerek nélkül, szögezi le a RAT.

vissza az elejére


Markó: Nem csak a kisebbség gondjainak felvállalása volt a cél

"Célunk az volt, hogy az RMDSZ-nek ne csupán azokon a területeken legyenek képviselői, amelyek a nemzeti identitás megtartásához kötődnek, hanem olyan közérdekű funkciókat is töltsünk be, ahol szakembereink hozzájárulhatnak az egész ország számára fontos problémák megoldásához — jelentette ki Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke a Rompres hírügynökségnek adott interjújában.

"Ilyen tekintetben tehát valóban elégedett vagyok, hiszen megkaptuk a kereskedelmi, a területrendezési és a távközlési tárcát, így természetesen segíteni tudjuk az erdélyi zónákat is", válaszolta Markó arra a kérdésre, hogy elégedett-e az RMDSZ által elért eredményekkel, ami a miniszterek, prefektusok és államtitkárok számát illeti. A szövetség szerette volna, ha minél több magyarlakta megyében lenne prefektusi és alprefektusi tisztsége, ezt pedig szintén elérte. "De vannak elégedetlenségeink is. A Kovászna megyei románság, illetve az ottani román pártok tiltakozásának nagy sajtóvisszhangja volt. El kell mondanom, hogy ugyanilyen elégedetlen volt a Hargita megyei magyarság is, hogy nem lesz magyar prefektusa a megyének. De minden koalíció kompromisszummal jár, és ezt el kell fogadnunk" — mondotta.

A kérdésre: hogyan vélekedik a helyi önkormányzatok szintjén történő korábbi szövetségek újratárgyalásáról, Markó kifejtette: elvben nem fogadhatja el, hogy a parlamenti választások eredményeinek függvényében újra kelljen gondolni a helyhatósági választások után kialakult helyzetet. Két külön választásról van szó, és végeredményben két külön intézményről: egy megválasztott helyi és megyei önkormányzatról, illetve a parlamentről és a kormányról. Hozzáfűzte: ha viszont partnereik igénylik ezt, hajlandók megbeszélni a dolgot.

A kérdésre, hogy támogatja-e szövetségeseit az RMDSZ, ha beindul az eljárás a házelnökök visszahívásában, a miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: elvárta volna, hogy partnereik ez ügyben megbeszélést kezdeményezzenek az RMDSZ-szel, ez viszont nem történt meg. "Én azonban hallani akarom érveiket. Mint tudják, mi nem támogattuk a jelenlegi házelnököket, más jelölt mellett voksoltunk. Először is meg kell vizsgálnunk a szabályzatot, amit eddig nem tettünk meg, hiszen nem tartottuk sürgősségi esetnek. A házelnököknek nincs kizárólagos döntési joguk, csak az Állandó Bizottsággal együtt hozhatnak döntést. Véleményem szerint tehát előbb be kellene bizonyosodnia, hogy a két ház elnöke valóban lassítja, fékezi egyes törvénytervezetek elfogadását, vagy esetleg az egész törvényhozási folyamatot, és csupán azután kellene beavatkozni. Úgy gondolom, egyelőre nem ez a legsürgősebb teendőnk" vélte az RMDSZ elnöke.

A kultúráért és oktatásért felelős miniszterelnök-helyettesként milyen sürgős tennivalókat lát? — hangzott a Rompres kérdése. Markó kifejtette: elsősorban anyagi téren kell segíteni ezt a két területet. "A kultúra folyamatos támogatást igényel, kérdés azonban, hogy a megítélt költségvetésből valóban az értékeket támogatjuk-e? Mielőtt bármilyen irányban lépnénk, előbb tudnunk kell, mennyi pénz áll rendelkezésünkre. Véleményem szerint biztosítanunk kell egyfajta szabadságot a kulturális szövetségek, a civil szervezetek számára, valamint a helyi kezdeményezéseknek. Szeretném, ha minél jobban bevonnánk a helyi és a megyei tanácsokat a kultúra támogatásába, mert nagyok az eltérések. Ami az oktatást illeti, ez sokkal bonyolultabb terület, hiszen az elmúlt években egyik reform követte a másikat, most pedig egy sokkal mélyebb reform előtt állunk, ami a felsőoktatást illeti: a bolognai folyamat beiktatása. Ez a rendszer kötelező számunkra, ha csatlakozni akarunk az unióhoz".

A kérdésre, hogy alkalmasnak találja-e a Magyar Polgári Szövetség kezdeményezése nyomán szervezendő helyi referendumot a területi autonómiát illetően, Markó hangsúlyozta: elvetették az ötletet, az alkotmány ugyanis nem enged meg ilyen jellegű referendumot. "Ahhoz tehát, hogy bizonyos fajta autonómiát valósítsunk meg, szükség van törvényekre. Ebben a pillanatban úgy látom, hogy a kisebbségi törvény létrehozása fontosabb, ennek segítségével ugyanis megteremthetjük a kulturális autonómia jogi feltételeit. Előbb biztosítani kell nagy fokú helyi közigazgatási autonómiát az egész ország területén, ennek alapján aztán tovább gondolhatjuk a különböző zónákra jellemző autonómia lehetőségeit", fejtette ki Markó Béla.

vissza az elejére


Kisebbségi törvény kidolgozása külföldi szakemberek bevonásával

Tegnap a Victoria palotában fogadta Markó Béla miniszterelnök-helyettes a European Center for Minority Issues (ECMI) küldöttségét. A tárgyaláson jelen volt az ECMI jogi osztályának vezetője, Christopher Becker, akit a Glasgow-i egyetem két tanára, dr. David Smith és John Hidden kísért el. A megbeszélésen részt vettek a nemzeti kisebbségi törvény előkészítésével megbízott RMDSZ-es munkacsoport tagjai is: Márton Árpád, Varga Attila, Máté András Levente parlamenti képviselők, valamint Markó Attila államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (EKH) vezetője.

Az ECMI és az EKH közös programjának célja szakmai háttér biztosítása a nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvénytervezet kidolgozásában. A tárgyalás során az ECMI képviselői történelmi áttekintést tartottak a kulturális autonómia kérdéséről, példaként értékelve a balti államok népeit.

Markó Béla miniszterelnök-helyettes megköszönte a külföldi küldöttség érdeklődését a kisebbségi törvénytervezet kidolgozása iránt, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a külföldi szakemberek támogatása révén sikerül olyan törvényt kidolgozni, amely lehetővé teszi majd valamennyi nemzeti kisebbség jogérvényesítését a kulturális autonómia eszközrendszerén keresztül.

vissza az elejére


KÖRKÉP


Ifjúsági farsang Désen

Ifjúsági farsangi előadást szervez február 5-én, szombaton, Désen a helybeli ifjúság. Az EMKE égisze alatt futó rendezvényre délután 5 órától, a Dési Művelődési Házban kerül sor. Az est folyamán lesz humor, tánc, zene, fellép az Aranyeső is.

vissza az elejére


Egyelőre nem fenyeget influenza-járvány

A múlt hónap utolsó hetében mintegy 35 723 beteget vizsgáltak meg a családorvosok — áll az Egészségügyi Minisztérium jelentésében.

A Fertőző Betegségeket Felügyelő Országos Központ által közzétett adatok szerint a leggyakoribbak a felső légúti megbetegedések voltak:

26 661 eset, ebből 963 beteg kórházi kezelésre szorult, 39 influenzás esetet vettek nyilvántartásba.

Az Egészségügyi Minisztérium szakemberei kijelentették: jelen pillanatban egyetlen influenza-fertőzési góc sincs az országban. Annak ellenére, hogy 9569 tüdőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba, mindössze 1568 betegnek volt szüksége kórházi kezelésre.

A mentőszolgálatot ebben az időszakban többnyire a szezonbetegségek miatt vették igénybe: 1049 esetben a felső légúti rendszer akut fertőzését, 471 esetben tüdőgyulladást és 29 esetben influenzás tüneteket állapítottak meg a mentőszolgálat segítségére szorult betegeknél. Egyetlen halálesetet sem jegyeztek.

vissza az elejére


Lelkészét temette Varsolc

Tragikus hirtelenséggel hagyott itt bennünket Nagy József, Varsolc református lelkipásztora.

Hétfőn délben, két órakor még irányította a templom fűtésére szerzett tüzelő favágóit, majd lepihent, mert rosszul érezte magát. Délután négy órakor már hiába költögették. Októberben lett volna 50 éves.

Varsolci tevékenysége alatt kitűnő kapcsolatokat épített ki a falu közösségével. Nevéhez fűződik a református és ortodox templom között elhelyezett emlékmű, amelyen a világégésekben odaveszett varsolciak neve szerepel. Évente, románok, magyarok egyaránt leróják kegyeletüket az ismeretlen helyen nyugvó nagyapák emléke előtt.

A lelkész hiányát leginkább az iskola érzi majd, hiszen minden kulturális tevékenységet a református egyházzal közösen szervezett. Hiányát a tanári kar is megérzi, mert minden tanévet az általa tartott istentisztelettel kezdtek és zártak. Segítsége, tanácsai nélkül az egész közösség szegényebb lett.

Varsolcon mindenki gyászol. A Tiszteletes Úr igazi szolga volt, a közösség szolgája. Most kissé aggódva kérdezik egymástól az emberek: hogyan tovább?

J. L.

vissza az elejére


Kevés költségvetési pénz jutott magyar kultúrára
Az egyházak viszonylag méltányos összeget kaptak
Dés

Alig 20 milliárd lejjel nagyobb a tavalyinál az idei költségvetés Désen. Az egyházaknak leosztott 300 millió lejből viszonylag kielégítő arányban részesültek a helybeli magyar egyházak. A déscichegyi gyülekezet 25 millió lejt kapott az 1997 óta elkezdett gyülekezeti ház építésére, a dési református egyház 10 millió lejt orgonajavításra és koncertre, 5 millió lejjel támogatták a désaknai templom tavalyi félmilliárd lejes tatarozási költségeinek törlesztését, ugyanakkor a katolikus egyház 20 millió lejt kap javításokra — tájékoztatott Balogh Zoltán, dési városi tanácsos.

Ezzel szemben igen kevés pénz jutott a magyar kulturális rendezvényekre. A művelődési, ifjúsági és sport tevékenységekre elkülönített 1,5 milliárd lejből 25 millió lej jut a hagyományos Petőfi-szavalóverseny megszervezésére, 5 millió lej az Aranyeső öregtáncosainak találkozójára, szintén 5 millió lej az I–IV. osztályos gyerekek Cipero-táborának megszervezésére, valamint 5 millió lej a tervezett Balassi-fesztiválra, amely többek között Désnek a Balassagyarmattal fenntartott testvértelepülési kapcsolatainak ápolását is szolgálná. Balogh Zoltán elmondta, a Balassi-fesztivál főként reneszánsz jellegű lenne, tánc-, zene-, versmondó vetélkedőt foglalna magába. A városi tanácsos nevetségesen kevésnek ítélte a fesztivál megszervezésére kiutalt összeget, és általában a magyar művelődési rendezvények megszervezésének költségvetési támogatottságát, ugyanakkor nehezményezte, hogy ezzel szemben a nemkormányzati szervezetek ennél sokkal nagyob összegeket "vittek el".

(ke)

vissza az elejére


Meg nem tartott sajtóértekezleteket jelentettek
Hazugságon kapták a megye közintézményeit
Zilah

A megye 29 közintézményének helyzetét ismertette legutóbbi sajtóértekezletén Szilágy megye prefektusa. Andrei Todea prefektus korábban körkérdést intézett a minisztériumi kirendeltségekhez arról, hogy a közérdekű információk hozzáférhetőségi törvénye alapján tavaly hány sajtótájékoztatót tartottak (a törvény értelmében havonta össze kell hívni az újságírókat és részletesen tájékoztatni kell a sajtón keresztül az adófizető állampolgárokat).

A prefektus a kérdéseire kapott válaszokat összesítette, de az ezeket bemutató sajtóértekezleten részt vevő újságírók többsége nagyot derült azokon. A látszat szerint ugyanis még mindig divat a "jelentések" gyakorlata: a válaszok alapján az újságírók több olyan intézményt azonosítottak, amelyek egyet sem tartottak meg a papíron megjelölt sajtóértekezletek közül. A megye közintézményeinek fele sem tesz eleget törvényes kötelezettségeinek. A 29 egységből alig 3–4 tart rendszeres sajtótájékoztatót, a többiben azt sem tudják, mi fán terem a sajtóreferens vagy a szóvivő fogalma. Rendszerint az általában elérhetetlen igazgató tartja fenn magának a tájékoztatás jogát, senki más nem jogosult a közérdekű információk közlésére, sokszor még az igazgató telefonszámát sem adják meg, mert úgymond minden adat bizalmas.

A megyei művelődési felügyelőség vagy a nyugdíjosztály állítólag tavaly 12, illetve 14 sajtótájékoztatót tartott, de senki nem tud róla. Ugyanez a helyzet a közegészségügyi igazgatóság és az egészségügyi biztosító esetében is. A jelenlévő újságírók és szerkesztők közül senki nem emlékezett ilyen sajtóértekezletekre.

A prefektus mentegetőzött: a jelentéseket kapta, továbbította, valóságtartalmukért nem vállalhatja a felelősséget. Megígérte, hogy ez a gyakorlat változni fog.

Józsa László

vissza az elejére


Sok a fiatal az RMDSZ választmányában
Szamosújvár

Telt házzal zajlott a szamosújvári RMDSZ tisztújító közgyűlése. A helyi szervezet kétévenként esedékes összejövetele várakozáson felülire sikerült. A jogos vagy jogtalan vádaskodások és személyes viták ellenére sikeresnek mondható a gyűlés. A megyei szervezetet Kerekes Sándor, Bitay Levente, Góger Ferenc és Fekete Zoltán képviselték. Kolcsár István beszámolt arról, hogy a Szamos parti kisváros szervezete szép eredményeket ért el a tavalyi helyhatósági választásokon. Végre Szamosújvárnak magyar alpolgármestere van Török Bálint személyében, aki eddig kitűnő szervezőképességéről tett tanúbizonyságot mind a szervezeti életben, mind a városgazdálkodási teendőkben is. A helyi RMDSZ 100 új taggal gyarapodott. Szép megvalósításokkal büszkélkedhetnek az oktatás és a közművelődés terén is. Különösen a Téka Művelődési Alapítvány nevelő hatását emelték ki a felszólalók. Nem kevesebb, mint tizenegyen fejtették ki véleményüket az RMDSZ kétéves tevékenységével kapcsolatban, s mint ilyenkor szokás, nem maradtak el a bíráló hangnemű hozzászólások sem. A szamosújvári szervezet élére Kolcsár Istvánt választották, akinek tizenötéves munkája önmagáért beszél. A két új alelnök Török Bálint és Márkosi Zsigmond, a 15 tagú választmányba nagyon sok fiatal került be.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Rendőr sérült meg a lövöldözésben
Lopott autóval furikázott a rabló

Rablás áldozata jelentkezett a kolozsvári rendőrségen január 31-én, hétfőn délután. A 17 esztendős, szumurduki illetőségű (Szilágy megye) A. Nicoruţ-ot elmondása szerint vasárnapról hétfőre virradóra kifosztotta egy alkalmi ivócimbora. A nyomozás kiderítette, hogy Nicoruţ vasárnap délután indult el otthonról kincses városunkba, és hamarosan felvette a CJ–08–XWN rendszámú Daewoo Cielo. Este 8 körül értek be Kolozsvárra, éjfélig együtt poharaztak, amikor az áldozat megkérte a sofőrt, hogy vigye el a barátnője lakására. A Clăbucet utcában álltak meg, Nicoruţ éppen ki akarta venni csomagjait a gépkocsi csomagtartójából, amikor az ismeretlen "jó barát" többször ököllel fejbe verte, levette a dzsekijét, majd elhajtott (természetesen a csomagokat is magával vitte). Az ellenőrzésekből az is kiderült, hogy a gépkocsi lopott volt, Szamosújvárról január 22-én tulajdonította el ismeretlen tettes.

A történet krimibe illő módon folytatódott: kedden, február 2-án a háromtagú rendőrjárőr a DN 1 C országúton Válaszút (Răscruci) helységben észlelte a lopott járgányt. A közlekedésrendészeti alkalmazott megállásra szólította fel a sofőrt, ám az ehelyett gyorsított, és majdnem elgázolta a rendőrt. Autós üldözés vette kezdetét és mintegy 10 km követés után a lopott gépkocsival közlekedő ismeretlen hirtelen balra fordult, hogy letérjen az országútról, de a sebesség és a hó miatt nekirohant egy vasúti oszlopnak. Sorsára hagyta az autót, futásnak eredt, a rendőrök a nyílt mezőn érték utol. Az üldözés során az egyik rendőrügynök elővette a pisztolyát, amely véletlenül elsült és a golyó társának a lábában kötött ki. A rendőr könnyebb sérülést szenvedett. Mindkét rendőr 40 év körüli, nős és két gyermek apja.

Az akció végén a rendőrség azonosította és őrizetbe vette a lopással és rablással alaposan gyanúsítható 20 éves Adrian Augustin Şerbant. A kolozsvári munkanélkülinek gépkocsivezetői jogosítványa sem volt.

(póka)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

vissza az elejére


GAZDASÁG


A romániai kőolajtársaságok követelései

A Petrom és a Rompetrol döntése az üzemanyagárak heti módosításával kapcsolatban több versenytársuk kereskedelmi politikáját befolyásolta, más társaságok nem tervezik az árak módosítását.

"Két-három héttel korábban módosítottunk az árakon, a továbbiakban minden a világpiactól és a kőolajáraktól függ. Az árak módosítását más kőolajipari társaságoktól függetlenül végezzük", nyilatkozta Nicolae Ciornîi, a LukOil Románia elnöke.

A MOL Románia, amely az idén saját hálózatába integrálja a Shell benzinkútjait, egyelőre nem tervez ármódosítást.

"Áraink egyrészt a romániai és a nemzetközi helyzetet tükrözik, másrészt az általunk forgalmazott üzemanyagok minőségét", nyilatkozta a Mediafaxnak Robák Károly, a MOL Románia vezérigazgatója.

Ion Tache, a Magánbenzinkutak Egyesületének elnöke szerint a nagy kőolajtársaságok ármódosítási döntése "annak bizonyítéka, hogy a kőolajipari termékek piaca kezd szabaddá válni a nyugat-európai modellek szerint". Tache elmondta, az egyesület tagjai a következő napokban hasonló ármódosításokat végeznek.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Február 3., csütörtök

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás )

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

36 800/37 250

28 250/28 800

148/152

vissza az elejére


Február 4., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 37 212 lej, 1 USD = 28 553, 1 magyar forint = 152 lej.

vissza az elejére


HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

Eladók csincsilla családok jutányosan. Telefon: 0740-880008, 0745-702049. (M)

vissza az elejére


ÁLLÁS

Raktárost és raktárossegédet alkalmazunk. Telefon: 0264/418-579. (1722684)

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

• Nagy meglepetésre a listavezető Juventus hazai pályán egygólos vereséget szenvedett a Sampdoriától az olasz Serie A 22. fordulójában. A torinóiak nyolcpontos előnye így ötre csökkent, hiszen az elsőszámú üldöző szerepét betöltő címvédő AC Milan két egymást követő kudarc után Messinában nyert 3–1-re. Az egész idény során — Európában egyedülálló módon — veretlen Internazionale ezúttal otthonában a sereghajtó Atalanta felett diadalmaskodott, így őrzi harmadik helyét a tabellán.

A szerdai hétközi forduló eredményei: Fiorentina–AC Palermo 1–2, Milánói Internazionale–Atalanta Bergamo 1–0, Torinói Juventus–Sampdoria Génova 0–1, SS Lazio–Brescia 0–0, Lecce–AS Róma 1–1, Livorno–Reggina 1–1, Messina–AC Milan 1–4, Siena–Cagliari 2–2 és Udinese–Chievo 3–0. A Bologna–AC Párma összecsapást csütörtökön bonyolították le, lapzárta után kezdődött.

Az állás:

1. Juventus 22 15 5 2 38–13 50

2. AC Milan 22 13 6 3 39–15 45

3. Inter 22 8 14 0 42–27 38

4. Udinese 22 11 4 7 31–21 37

5. Sampdoria 22 10 5 7 23–17 35

6. AS Róma 22 9 7 6 41–33 34

7. Palermo 22 8 8 6 21–16 32

8. Reggina 22 8 7 7 21–22 31

9. Cagliari 22 8 6 8 30–35 30

10. Lecce 22 7 8 7 38–39 29

11. Bologna 21 7 6 9 21–20 27

12. Livorno 22 7 6 9 25–29 27

13. Messina 22 7 6 9 27–36 27

14. Chievo 22 6 7 9 20–32 25

15. Lazio 22 6 6 10 28–33 24

16. Fiorentina 22 5 8 9 21–27 23

17. AC Párma 21 5 7 10 21–32 22

18. Siena 22 3 11 9 18–30 20

19. Brescia 22 5 5 12 15–28 20

20. Atalanta 22 1 8 12 15–30 11

• A Serie B 24. játéknapjának nyitómérkőzésén Catania–Catanzaro 2–0.

• A Manchester United nyerte az angol Premier League 25. fordulójának szuperrangadóját, miután idegenben két góllal legyőzte az Arsenalt. A manchesteri együttes elsősorban a második félidőben mutatott kitűnő teljesítményének köszönheti a sikert, hiszen 45 perc után még 2–1-es hátrányban volt. A fordulást követően Cristiano Ronaldo rövid időn belül kétszer is betalált, ráadásul a hazaiak nem tudták kihasználni, hogy Mikael Silvestre kiállítását követően több mint 20 percig emberelőnyben játszhattak. A Ronaldo góljai után elkeseredetten támadó Arsenalnak végül a csereként beállt John O’Shea adta meg a kegyelmdöfést a 88. percben, s ezzel valószínűleg végleg kiütötte a címvédő londoni gárdát a bajnoki címért folytatott harcból.

A Chelsea 11 pontnyira növelte előnyét a második helyezettel szemben miután idegenben legyőzte a Blackburn Roverst. Még ugyancsak az első félidőben Petr Cech kivédte Paul Dickov büntetőjét, és a továbbiakban is jól őrizte hálóját, így — csapata remek sorozatának köszönhetően — 781 perccel jelentősen megdöntötte a Manchester United korábbi kapusának, Peter Schmeichelnek a 694 perces "gólnélküliségi" PL-rekordját.

A döntetlennel zárult Fulham-Aston Villa mérkőzésen három tizenegyes maradt kihasználatlanul.

A 25. fordulóban: Portsmouth–Middlesbrough 2–1, West Bromwich Albion–Crystal Palace 2–2, Arsenal–Manchester United 2–4, Bolton Wanderers–Tottenham Hotspur 3–1, Charlton Athletic–FC Liverpool 1–2, Birmingham City–Southampton 2–1, Fulham–Aston Villa 1–1, Manchester City–Newcastle United 1–1, Blackburn Rovers–Chelsea 0–1 és Everton–Norwich City 1–0.

Az élmezőny: 1. Chelsea 64, 2. MU 53, 3. Arsenal 51, 4. Everton 47, 5. Liverpool 40, 6. Middlesbrough 37.

• A listavezető Olympique Lyon meglepetésre csak döntetlent ért el a kiesés ellen küzdő, ráadásul a második félidőben emberhátrányban futballozó Bastia otthonában a francia Ligue 1-ben. A mérkőzést eredetileg szombaton játszották volna le, de a pálya használhatatlansága miatt elhalasztották.

Eredmény, 24. forduló: Bastia–Olympique Lyon 1–1.

Az élen: 1. Lyon 49 pont, 2. Lille 44, 3. Monaco 42, 4. Auxerre 41 (34–24), 5. Marseille 41 (30–22), 6. Toulouse 35, ..., 8. Stade Rennes 32.

• A Strasbourg jutott be elsőként a francia Ligakupa fináléjába, miután az elődöntőben egy góllal legyőzte a St. Étienne együttesét. Ellenfele a Caen lesz, amely az AS Monacót búcsúztatta. A Monaco a bajnokságban 13 hellyel előzi meg az északi város csapatát, így mindenképpen meglepetés sima veresége.

Francia Ligakupa, elődöntő: Strasbourg–St. Étienne 1–0 és Caen–AS Monaco 3–1.

A döntőre április 30-án a Stade de France-ban kerül sor.

• Azután, hogy az élvonalban szereplő Real Betis idegenben nem tudott előnyt szerezni a Gramenettel szemben a spanyol Király Kupa negyeddöntőjében, a — hét gólt hozó — visszavágón is csak nagy nehezen tudta legyűrni harmadosztályú riválisát.

Király Kupa, negyeddöntő, visszavágók: Osasuna–FC Sevilla 3–1 — továbbjutott az Osasuna, 4–3-as összesítéssel; Real Betis Sevilla–Gramenet (III.) 4–3 — tj. a Betis 6–5-ös összesítéssel.

Király Kupa, negyeddöntő, első mérkőzés: Numancia–Atlético Madrid 0–— az összecsapás a rendkívül hideg idő miatt maradt el január 27-én, a visszavágót február 16-án rendezik.

(pja)

vissza az elejére


Barátságos mérkőzésen kínkeserves döntetlen
Szaúd-Arábia–Magyarország 0–0

A magyar labdarúgó-válogatott gólnélküli döntetlent ért el Szaúd-Arábia legjobbjai ellen idei első mérkőzésén, barátságos találkozón, Isztambulban. Unalmas mezőnyjáték és alacsony színvonal jellemezte a mérkőzést. Az első félidőben a szaúdiak birtokolták többet a labdát, de ők is — akárcsak a magyarok — pontatlanul futballoztak, így alig alakult ki helyzet.

A folytatásban sem történt változás, azt leszámítva, hogy még inkább fölénybe kerültek a szaúdiak. A magyarok csak elvétve jutottak el a Zaid kapujáig. Lothar Matthäus alakulata csupán Szűcs bravúrjainak köszönheti, hogy nem kapott ki.

Az Olimpiai Stadionban idén biztosan rendeznek ennél színvonalasabb találkozót is, hiszen május 25-én itt kerül sor a Bajnokok Ligája fináléjára.

A magyar válogatott a következő összeállításban szerepelt: Szűcs Lajos — Stark Péter (86. perc Gyepes Gábor), Lipcsei Péter, Juhász Roland — Nikolov Balázs (67. perc Simek Péter), Tóth Balázs (45. perc Rósa Dénes), Leandro, Vanczák Vilmos (59. perc Huszti Szabolcs) — Vincze Ottó, Kenesei Krisztián (59. perc Rajczi Péter) — Kerekes Zsombor (45. percben Kovács Péter).

vissza az elejére


Részvénytársasággá vált a Kolozsvári U FC

Érvényesült a szurkolók akarata (is), nemhiába tüntettek két napon át a Kolozsvári U FC drukkerei: a másodosztályú labdarúgó csapat nonprofit társaságból részvénytársasággá alakult. Szerdán még nem volt döntésképes a közgyűlés: a 78 tagból csak 20 jelent meg (ennek a számnak a duplája kellett volna az érvényes döntéshez). A közgyűlést csütörtökön délután is megismételték, ekkor döntöttek az átalakulásról. A szabályzat értelmében ugyanis a második ülés döntőképessége már létszámtól független volt.

Mindkét napon mintegy száz szurkoló vonult fel a gyűlés színhelye előtt, hangosan követelték, hogy a klub alakuljon részvénytársasággá. Amikor a döntés megszületett, az ünneplő tömeg végigvonult a város központján.

A múlt héten egy névtelen levél azt taglalta, hogy az egyesület vezetősége 300 ezer dollárt eltulajdonított Cociş és Florescu szerződéséből. A levél hatására Nicolae Ienac klubelnök lemondott, bár tagadta a vádakat.

Harmadik kísérletre sikerült csak átalakítani klubot, három esztendővel ezelőtt és 2004 augusztusában ez csődöt mondott. A nonprofit társaság működését egyes vélemények szerint nehéz átlátni, ezért kapott ekkora visszhangot a szurkolók körében a kezdeményezés.

P. J. A.

vissza az elejére


Önkiállító bíró

Saját magát állította ki egy bíró egy angol focimeccsen.

Andy Wain példátlan önszigorának oka az volt, hogy — megítélése szerint — tisztéhez méltatlanul viselkedett. A mérkőzés 63. percében az egyik játékos vitatni kezdte a 39 éves bíró egyik döntését, mire a játékvezető annyira megdühödött, hogy a gyephez vágta sípját, és odarohant a játékoshoz kakaskodni.

Verekedésig nem fajult a vita, és a bíró hamarosan lehiggadt, de úgy találta, ki kell állítania magát.

— Ha egy játékos tette volna, amit én, leparancsolom a pályáról — mondta a bíró.

Andy Wain amúgy egy amatőr ligameccsen állította ki magát — dicséretes következetességgel.

Hogy a mérkőzést lejátszották-e az egyik partjelző bíróvá "előléptetésével", arra nem tért ki a Reuters.

vissza az elejére


Dugarry visszavonult

Christophe Dugarry, világ-, és Európa-bajnok francia labdarúgó kedden bejelentette visszavonulását.

A 32 éves csatár ezzel már a nyolcadik olyan játékosa az 1998-as vb-n és 2000-es Eb-n győztes francia válogatottnak, aki befejezi pályafutását.

— Négy-öt napja döntöttem úgy, elég volt. A Benfica ugyan tett egy anyagilag kedvező ajánlatot, de már nem éreztem magamban erőt a folytatáshoz — nyilatkozta a támadó a L’Équipe című francia sportlapnak.

Dugarry 1988-ban a Girondins Bordeaux-nál kezdte pályafutását, ahol többek között Zinedine Zidane-nal játszott együtt. A francia csapat után megfordult az olasz AC Milannál, a spanyol FC Barcelonánál, az Olympique Marseille-nél, az angol Birmingham Citynél és legutóbb a Qatar Sports Clubnál, amellyel január elején bontotta fel szerződését.

A válogatottban 1994-ben mutatkozott be az Ausztrália elleni barátságos találkozón. A nemzeti együttesben 55-ször lépett pályára.

vissza az elejére


Tovább gyűrűzik a tornászbotrány

Megszünteti a Román Tornász Szövetség támogatását az egyik szponzor, mert a szövetségi kapitány, Octavian Belu és segítője, Mariana Bitang lemondott, miután egyik volt tanítványuk beperelte őket.

Az ARDAF biztosító-társaság — amely az utóbbi két évben volt támogató, és 2005-re 100 ezer eurót fordított volna a sportágra — nem is titkolta, hogy azért bont szerződést, mert a két edző távozik.

Az 54 éves Belut a 2003-ban a vele való konfliktusa miatt visszavonult Oana Petrovschi perelte be. A vb-ezüstérmes 51 ezer dollárnak megfelelő összegű kártérítést követel az elmaradt rajt- és eredményességi pénzek, illetve — minősítése szerint — a testi és lelki terror miatt.

Az edző — akinek tanítványai több mint kétszáz olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmet szereztek — azért mondott le, mert kijelentése szerint ilyen légkörben nem képes maximális eredményességgel dolgozni.

vissza az elejére


VITORLÁZÁS
Vendée Globe: Riou nyert

A francia Vincent Riou (PRB) győzött új rekordot felállítva az ötödik Vendée Globe-on, a világ legnehezebbnek tartott vitorlásviadalán, melyen a résztvevőknek egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell megkerülniük a Földet.

A francia hajós szerda éjjel 23 óra 49 perc 55 másodperckor haladt át a célvonalon (átlagsebessége 11,28 csomó/óra — 20,9 km/óra volt), majd nem sokkal később mintegy 40 ezer érdeklődő ovációja közepette kikötött a nyugat-franciaországi Les Sables-d’Olonne-ban. Csúcsa 87 nap 10 óra 47 perc 55 másodperc, a korábbit az előző kiírás győztese, az ugyancsak francia Michel Desjoyaux tartotta 93 nap 03 óra 57 perc 32 másodperccel.

Érdekesség, hogy Riou éppen azzal a hajóval — a PRB-vel — aratta sikerét, amellyel 2001-ben Desjoyeaux diadalmaskodott. A majd hatnapos javulás a Vendée Globe-on először szereplő, 33 éves Riou vitathatatlan navigációs képességei mellett így elsősorban a technika fejlődésével, a meteorológiai előrejelzések, számítások egyre pontosabbá válásával, illetve a körülmények kedvező alakulásával magyarázható. Továbbá azzal, hogy az élen a november 7-i rajtot követően nagyon hamar egy hármas boly alakult ki, melynek tagjai — Riou mellett a 87 nap 17 óra 20 perc 8 másodperces idővel már szintén célba ért, ugyancsak francia Jean Le Cam (Bonduelle), illetve a csütörtökön vélhetően ugyancsak kikötő brit Mike Golding (Ecover) — folyamatos koncentrációra késztették egymást.

— A jól végzett munka örömét érzem. Már csak azért is különösen boldog vagyok, mert végig kiélezett volt a verseny, és ebből én kerültem ki győztesen. A siker akkor igazán édes, amikor meg kell dolgozni érte — mondta a célba érkezést követően Riou, aki természetesen a felkészítésben segédkező csapatáról sem feledkezett meg köszönetnyilvánításai során.

Teljesítményét Jacques Chirac köztársasági elnök is méltatta. Üdvözlő táviratában a nem mindennapi emberi és sportolói teljesítményt emelte ki, amellyel szerinte Riou beírta magát a szólóvitorlázás nagykönyvébe.

"Az ön sikere a szakmai ismereteken túl elsősorban a megalkuvást nem ismerő eltökéltségnek köszönhető" — írta az államfő.

A földkerülésnek húsz hajós vágott neki, eddig heten adták fel a versenyt. A sereghajtó Karen Leibovici több mint 6000 ezer mérföldre van a céltól, Dél-Amerika déli részénél hajózik.

vissza az elejére


SAKKSAROK
Lékó Linaresre készül

A hollandiai Wijk aan Zee-ben aratott szenzációs tornagyőzelme után a sakkozó Lékó Péter egy hétig a pihenésnek szenteli idejét, majd Alsak Petroszjannal, edzőjével — egyben apósával — megkezdi a felkészülést a február végén, március elején sorra kerülő linaresi szuperviadalra.

A spanyolországi tornán a hollandiaihoz hasonlóan hihetetlenül erős lesz a mezőny, a magyar nagymesteren kívül Kaszparov, Anand, Topalov, Adams, Vallejo és Kaszimdzsanov ül asztalhoz.

Linares után Lékó Monacóban, egyik kedvenc show-jellegű versenyén veszi majd fel a küzdelmet. Távlati célja — amint azt a szerdai szegedi sajtótájékoztatóján elmondta — nem változott, szeretne világelső és világbajnok lenni.

A Wijk aan Zee-i tornagyőzelmének köszönhetően 15 Élő-ponttal gazdagodott, s 2764 pontjával a legújabb világranglistán már a harmadik helyen szerepel majd. Ilyen pontszámmal és helyezéssel még egyetlen magyar sakkozó sem büszkélkedhetett korábban.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András