2005. június 17.
XVII. évfolyam, 139. szám

 

KRÓNIKA VÉLEMÉNY NAPIRENDEN KÖRKÉP GAZDASÁG SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

Ne avatkozzon a politika az igazságszolgáltatásba!
Tiltakoznak a kolozsvári bírók az őket ért vádak ellen

(1., 4. old.)

Jó ideje forrongás jellemzi a politikum és igazságszolgáltatás közötti viszonyt, amelyben mindenképpen a hatalom kerül a középpontba, és úgy tűnik, a függetlenség az ára. Ujjal mutogatások közben nyilatkozatok, tiltakozások hangzanak el, és ebben a háborúskodásban senki nem tekintheti magát kívülállónak, hiszen rendkívül fontos állami hatalmakról van szó, amelyek rangot adnak és hitelt biztosítanak. Az „egyszer s mindenkorra" általános rendezés címén a politikum, úgy tűnik, nagyító alá vette a bíróságokat és ügyészségeket, a bírók és ügyészek ezt a megfigyelést hatalmi túlkapásként értelmezik. A sorozatos vitákat számtalan véleménynyilvánítás kíséri, amelyek rengetegében a szemlélő eltéved, és tanácstalanná válik: a letartóztatott politikus a korrupt, a letartóztatás elrendelője, vagy éppenséggel a bíróság, amely elítélte vagy felmentette?

A Romániai Bírók Egyesületének kolozsvári fiókja nyílt levélben fordult Călin Popescu Tăriceanu miniszterelnökhöz, Traian Băsescu államelnökhöz, a kormányhoz és a parlamenthez, amelyben június 14-ét, az igazságszolgáltatás reformját is magába foglaló törvénycsomag iránti felelősségvállalás dátumát gyásznapnak tekintik az igazságügy történetében. Az eset kapcsán tegnap az Ítélőtábla gyűléstermében tartottak sajtótájékoztatót, a szakmai egyesületet helyben képviselő kolozsvári bírók. Andrea Anamaria Ţuluş szerint lehetetlen helyzet alakult ki a tárgyalótermekben, ahol bárki büntetlenül kitámadhatja a bírót, és korruptnak, inkompetensnek nevezheti. Ezért a bíróság és bíró ellenes hangulatért a politikusokat hibáztatta, akik, szerinte, meggondolatlan kijelentéseket tesznek, állandóan véleményeikkel dobálóznak, ráadásul még folyamatban lévő eseteket magyaráznak. Vasile Grunea, a bíróság alelnöke nyugati példára hivatkozott, mondván, a hírközlés csupán az adott eset ismertetésére szorítkozik anélkül, hogy vélemények hangzanának el valakinek a bűnösségéről vagy ártatlanságáról, a bírók szakmai hozzáértéséről, a tanúk megbízhatóságáról, és a már kimondott határozatot törvényként tiszteli mindenki.

Andrea Anamaria Ţuluş rossz, már meggyökeresedett gyakorlatnak nevezte, hogy bárki, főleg a politikusok „osztogatják" a véleményüket, és egy adott esetből kiindulva általános következtetéseket vonnak le, és általában a romániai bírókat hibáztatják, megvesztegethetőknek nevezik őket, hozzá nem értéssel vádolják. És teszik ezt olyan körülmények között, amikor nem tudnak felmutatni valamilyen érdemleges eredményt a jogalkotásban. A nyílt levélben feltüntetik, hogy megelégelték az ujjal mutogatást feléjük, hogy korrupciós példaként legyenek emlegetve akkor, amikor olyan törvények alkalmazásával kénytelenek határozatokat hozni, amelyek ahelyett, hogy megoldanák a problémákat, inkább elmélyítik azokat. A bíró azonban az ilyen jellegű törvényeket is kénytelen tiszteletben tartani. Andrea Anamaria Ţuluş szerint nagy nyomás nehezedik a bírókra, több oldalról próbálnak hatni rájuk. Elég, ha a letartóztatott politikusok eseteit nézzük, akiket sokszor népes kíséret – képviselőházi vagy szenátusi kollegák – vesz körül a tárgyalóteremben. Meg kell szüntetni ezt az állapotot, a politikumnak az igazságszolgáltatásba való beavatkozását, hangsúlyozta a bírónő. A bíró kizárólag a törvények és saját lelkiismerete alapján dönt egy ügyben, a számtalan meggondolatlan nyilatkozat és véleménynyilvánítás azonban nem tesz jót a róluk alkotott képnek. Vasile Grunea szerint imázsukat egyes ügyvédek magatartása is aláássa, akik abban az esetben, amikor elvesztenek egy ügyet, azzal áltatják ügyfelüket, hogy az ellenfél biztosan jól lefizette a bírót, ha meg nyernek, dicsekednek, hogy közbenjártak valamilyen módon a bírónál.

A Romániai Bírók Egyesülete kolozsvári fiókjának nyílt levele azt követően jelent meg, hogy a héten a krajovai bíróság felmentette Miron Cozmát, és szabadlábra helyezte. A határozatot Tăriceanu miniszterelnök a sajtónak kommentálva kijelentette, hogy nem érti a bíróság eljárását, ami azt sugallja, hogy valami nincs rendben ebben az országban. Ugyanakkor Emil Boc arról nyilatkozott, hogy a jogállamiság egy anomáliájával állunk szemben, amelyhez mind az igazságszolgáltatás, mind a politikai osztály hozzájárult.

A sajtóértekezleten jelen lévő újságírók kifogásolták, hogy a bírók nem hozakodtak elő hasonló állásfoglalásokkal korábban, az előző kormányok idejében, amikor szintén több esetben látványos politikai jelenlét övezett bizonyos ügyeket. Andrea Anamaria Ţuluş szerint ki kell használni a kormánynak azt a kijelentését és fogadalmát, hogy felszámolják minden téren és szinten a korrupciót, de a bíróságoknak is bizalmat kell szavazni, mert képesek lesznek saját szakmájukban a megfelelő tisztogatást elvégezni.

Ú. I.

vissza az elejére


Több autó, kevesebb baleset

(1. old.)

Az elmúlt év során 6 ezerrel nőtt Kolozs megyében a forgalomba íratott járművek száma, jelenleg mintegy 160 ezer járművet jegyeznek. Ezek 78%-a magántulajdonban van, a maradék pedig kereskedelmi társaságoké.

A járművek számának növekedése ellenére csökkenőben van a közlekedési balesetek száma – tudtuk meg a rendőrség közleményéből. Daniel Boie, a közlekedésrendészet ideiglenes vezetője szerint is évről évre csökken a balesetek száma, ami azért is örvendetes, mert tavaly a súlyos közlekedési balesetek számának tekintetében Kolozs megye országos szinten a második helyen állt, vagyis Bukarest után itt történt a legtöbb súlyos kimenetelű közlekedési baleset.

2005 első hat hónapjában a megyében 75 súlyos baleset történt, amelyek következtében 21 személy vesztette életét és több mint félszáz szenvedett súlyos sérüléseket. A könnyű kimenetelű balesetek száma ennél jóval nagyobb, így például az elmúlt héten történt 11 balesetből 3 volt súlyos, 8 pedig könnyebb kimenetelű.

A balesetek fő okai a gyorshajtás, az elsőbbségadás elmulasztása és a figyelmetlenül átkelő gyalogosok.

vissza az elejére


Elfelejtődött volna a Cluj/Kolozsvár helységnévtábla?

(1. old.)

Antal Árpád András és Máté András képviselő írásban fordultak kérdéseikkel Vasile Blaga belügyminiszterhez. Emlékeztetnek: a 2001/ 215-ös közigazgatási törvény néven ismert jogszabály értelmében azokon a településeken, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20%-ot, fel kell tüntetni a helységnévtáblán a kisebbség anyanyelvén is a település nevét. Eszerint a Cluj-Napoca román nyelvű felirat mellett fel kell tüntetni a Kolozsvárt is, hiszen a törvény szerint nem a közel 19 százalékos arányt mutató 2002-es, hanem az 1992-es népszámlálás érvényes. Máté András emlékeztetett: a városi tanács is elfogadott egy határozatot, amely szerint magyarul és németül is ki kell írni a város nevét, ennek a dokumentumnak azonban Emil Boc sem szerzett érvényt. Eltelt négy év, amióta ez a törvény megszületett, de Erdély szívében még nem jelentek meg a kétnyelvű helységnévtáblák. A képviselők azt kérdik a belügyminisztertől: miért nincsenek még kétnyelvű helységnévtáblák; ki okolható a törvényes előírások megszegése miatt; hogyan fogják megbüntetni azokat, akik nem tartották tiszteletbe a törvényes előírásokat; mit tesznek a probléma megoldása érdekében; milyen határidőt szabtak a kétnyelvű táblák felszerelésére.

vissza az elejére


Anyanyelvi oktatás minden szinten

(1. old.)

Szombaton terjesztik az RMDSZ parlamentjeként működő Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) elé azt a határozattervezetet, amelyet a Kolozs megyei MKT-tagok utolsó ülésükön fogadták el – jelentette be a tegnap Vekov Károly, az RMDSZ Nemzetépítő platformjának elnöke. A tervezet tíz pontja a következő: önálló magyar oktatási rendszer létrehozása, magyar bölcsődékben magyar személyzet alkalmazása, létszám alatti óvodás csoportok és osztályok, valamint magyar szakiskolaközpont létrehozása. Továbbá szeretnék, hogy minden tantárgyat magyar nyelven oktassanak, Románia történelmét és földrajzát is. Ezenkívül a román nyelvet a kisebbségek számára összeállított tantervek szerint és a kisebbségeknek írott tankönyvekből tanítsák. Kérvényezik emellett a magyar történelemnek minden szinten való oktatását. A kettes szorzó alkalmazása az egyetemi oktatásban a kis létszámú magyar csoportok anyagi fedezetét biztosítaná, ugyanakkor nem kerülhet háttérbe az állami magyar tannyelvű egyetem létrehozására vonatkozó kezdeményezés sem.

A képviselő szerint ezek jogos igények, amelyek próbára teszik a hazai politikát. Egyelőre – mondotta Vekov – a politikusok nagy része nem a megoldásokon gondolkodik, hanem arra próbál választ keresni, miért nincs szükség egyik-másik pontra.

Emellett kifogásolta a kolozsvári állami színház menedzsmentjét is, ami szerinte nem felel meg az elvárásoknak. Mint történész nehezményezte azoknak a történelmi dokumentumoknak az eltűnését, amelyek Kolozsvár, Dés és Beszterce középkori történéseit tartalmazzák. Ezek a dokumentumok a nemzeti örökség részei, lemásolni vitték el őket a kilencvenes években a kolozsvári levéltárból, de azóta sem kerültek vissza – nyilatkozta Vekov.

Dézsi Ildikó

vissza az elejére


Saját indítványa ellen szavaz az SZDP?

(1., 4. old.)

Eleve bukásra van ítélve a Szociáldemokrata Párt által benyújtott bizalmatlansági indítvány a kormánnyal szemben, mivel a legerősebb ellenzéki párt törvényhozóinak közel fele fog a saját pártja által beterjesztett szöveg ellen voksolni – állítja Horea Uioreanu Kolozs megyei liberális parlamenti képviselő.

A politikus tegnap az ellenzéki párt forrásaira hivatkozva tette ezt a kijelentést. Uioreanu hosszas faggatózás után „elkotyogta", hogy valamelyik SZDP-alelnöktől származik ez az értesülés. Uioreanu szerint 30–40 szociáldemokrata törvényhozó azért fog a bizalmatlansági indítvány ellen szavazni, mert az SZDP fél az előrehozott választásoktól. Az indítványt azért nyújtja be az SZDP, mert a kormány nem fogadta el a tulajdon viszonyokat rendező és az igazságszolgáltatás reformját célul kitűző törvénycsomagok esetében tett ellenzéki javaslatokat. Az indítvány elfogadása a kormány bukásához vezetne, ami várhatóan előrehozott választásokat idézne elő.

Horea Uioreanu noha nyíltan nem ismerte el, de utalt arra, hogy a kormánykoalíció egy része fél, hogy a Demokrata Párt (DP) képviselői és szenátorai megszavazzák az indítványt, és megbuktatják saját kormányukat. A liberálisok, a konzervatívok és az RMDSZ félelme érthető, hiszen nekik kedvezne legkevésbé egy esetleges idő előtti megmérettetés. Az elmúlt fél évben a DP volt az előrehozott választások egyedüli szorgalmazója, Traian Băsescu államfő, a demokraták volt elnöke többször is kijelentette, hogy szükség van erre. A liberálisok azonban a hathatós szociáldemokrata támogatás tudatában nyugodtak a szavazás kimenetelét illetően.

Daniel Buda, a DP Kolozs megyei képviselője cáfolta, hogy az indítvány megszavazásáról szóló utasítást kaptak volna a pártvezetőségtől. A politikus közölte: nem ez a megfelelő módja annak, hogy előrehozott választásokat idézzenek elő.

vissza az elejére


Megszavazták az ANL-lakások kiutalását

(1., 4. old.)

Rendkívüli tanácsülésre gyűltek össze tegnap Kolozs megye választottjai, amelyen a legnagyobb érdeklődésre számot tartó napirendi pont kétségtelenül a Leányvár negyed lakásainak kiutalása volt. Amint korábban már megírtuk, az úgynevezett ANL-lakások közül 138-at a Kolozs megyei tanács osztott ki, 62 lakást pedig a szászfenesi önkormányzat. A kiutalásokat 101 esetben megfellebbezték, ezekből 18-at hagytak jóvá.

A tegnapi tanácsülésen Marius Nicoară elnök elmondta, a tényleges lakásátadásig még folytatják a környezettanulmányt, hogy minden egyes igénylő esetében ellenőrizzék a tényleges körülményeket. Amennyiben valakiről kiderülne, hogy mégsem illeti meg a lakás, érvénytelenítik a kiutalást, és a pontozások sorrendjében a listán következő igénylő számíthat majd a lakásra. A lakáskulcsokat csak augusztusban, szeptemberben osztják ki. A kiutalási határozatot kiegészítették azzal az előírással, amely szerint a bérleti szerződés időtartama alatt is ellenőrzik a szerződéses feltételek teljesítését, és ha a bérlő megváltoztatja a helyiség eredeti rendeltetését, vagy időközben más lakás kerül a tulajdonába, felbontják a szerződést megyei tanácsi határozattal.

A Szociáldemokrata Párt tanácsosai közül többen a kiutalás elhalasztását javasolták mindaddig, ameddig végeznek az összes szociális ankéttal. Azzal érveltek, hogy időközben kiderülhetnek még tévedések, és utólag nehéz meg kínos lesz a beköltözött lakót kitenni, kilakoltatni. Marius Nicoară szerint a lakatlan ingatlanok lassan tönkremennek, emellett több olyan helyzet létezik, hogy a lakásra jogosultak néhány nap elteltével betöltik 35 életévüket, és megejtett lakáskiutalás nélkül elvesztik jogosultságukat.

A közel egyórás vita után végül minden tanácsos megszavazta a lakások kiutalását.

(i)

vissza az elejére


Írott malaszt maradhat a tulajdon-törvénycsomag némelyik rendelkezése

(1., 4. old.)

Több olyan rendelkezést is tartalmaz a tulajdonviszonyok rendezéséről készült törvénycsomag, amely az egykori megfosztott tulajdonosoknak mihamarabb visszajuttatná a vagyonukat, de egyéb törvénykezdeményezések sikertelensége esetében a jogszabályban elhatározott intézkedéssorozat könnyen írott malaszt maradhat.

Ilyen például az az előírás, miszerint a jogerős ítéletek esetében 30 napon belül tulajdonba kellene helyezni azokat a személyeket, akik a 2002/10-es törvény értelmében kapták vissza elkobzott vagyonukat. A tulajdonba helyezés lassúsága rendszeresen bosszúságot okoz azoknak a volt tulajdonosoknak, akik az igazságszolgáltatás poklát végigjárva nagy nehezen visszakapták vagyonukat, azonban a jogi eljárás után is indokolatlanul kell várniuk, amíg gyakorlatban is megszerzik jussukat. Daniel Buda parlamenti képviselő tegnap tartott sajtótájékoztatóján a Szabadság kérdésére válaszolva elmondta: rossz híreket hallott a végrehajtók működését szabályozó 2000/188-as törvény módosításáról, amely jelentősen növelte volna a szakmában dolgozók számát. Április közepén Máté András képviselő szorgalmazására is a képviselőház jogi bizottsága úgy döntött, hogy ezentúl a piaci szükségletek határozzák meg a bírói végrehajtók számát. A végrehajtók egyesületének ezért minden olyan jogi végzettségű román állampolgárt be kellene fogadnia, aki legalább hat évet dolgozott jogász azért született, hogy olcsóbban és gyorsabban lehessen majd igénybe venni szolgáltatásaikat.

A tervezett módosítás noha elnyerte a törvényhozás támogatását, nem tetszik Traian Băsescu államelnöknek, aki nem akarja kihirdetni a törvényt. Meghiúsulása esetében a tulajdon-törvénycsomag hiába mondja ki, hogy 30 napon belül tulajdonba kell helyezni a jogerős ítélettel rendelkezőket, erre nem lesz lehetőség, hiszen Kolozsváron például csak négy végrehajtó dolgozik. Bogdan Olteanu parlamenttel való kapcsolattartásért felelős megbízott miniszter adatai szerint az országban körülbelül 12 ezer per zajlik a tulajdonkérdés kapcsán. Ezzel szemben az országban mindössze 360 végrehajtó dolgozik. A Kolozs megyei képviselő elismerte, hogy a szakma azért nem ért egyet a módosítással, mert egyrészt ez letörné a szolgáltatás árát, másrészt pedig a végrehajtók piacán az új szereplők megjelenésével a nyereség is csökkenne.

Daniel Buda a tulajdon-törvénycsomag esetében jelentős előrelépésként értékelte, hogy a földek betáblázásakor már nem szükséges a bélyegilleték fizetése, amely eddig jelentősen lassította a restitúciós folyamatot. A termőföldek minél nagyobb mértékű megdolgozását ösztönzi az az előírás, miszerint a 10 hektárnál kevesebb földdel rendelkező 62 évnél idősebb személyektől meg lehet vásárolni a földet úgy is, hogy a vásárló hektáronként havi 100 eurót fizet a földért a volt tulajdonos élete végéig. A vásárló lehet magánszemély vagy akár egyesület is. Bérbeadás esetében a haszonélvező által fizetendő megszabott ár: 150 euró.

B. T.

vissza az elejére


Fizessen elő 3 hónapra,

(1. old.)

július–szeptemberre,
a SZABADSÁG -ra!,
és nyerje el a nagydíjat,
az Amic mintegy

9,5 MILLIÓ LEJ értékű
PHILIPS
ÁLOMCSOMAGJÁT
(benne vasalóval, konyhamérleggel, fodrászkészülékkel és
hajnyírógéppel)!

Az Amic üzleteiben talál rá
a legkisebb árakra és
különleges ajánlatokra:

Fenesi/Floreşti út 2., Magyar / 1989. December 21. u. 137.,
tel./fax: 593300, 423741.

További nyereményeink:
500 000 LEJES SZAKORVOSI VIZSGÁLAT VAGY
ORVOSI LABORATÓRIUMI KIVIZSGÁLÁS
a Promedical Center
magán rendelőházban, EGY LÁDA SÖR, ÖVTÁSKA, PÓLÓK, NYITÓ az URSUS-tól, ILLATSZERCSOMAGOK a Cosmetic Plant-tól stb.

(A részletekre majd visszatérünk.)

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. old.)

Az ember ott kezdődik, amikor összetéveszti magát azzal, amitől megfosztották.

Sütő András

vissza az elejére


KISHÍREK

(2. old.)

FOGADÓÓRÁT tart Eckstein-Kovács Péter szenátor ma, június 17-én, 13–15 között, a Malom/Bariţiu utca 16. szám alatti szenátori irodában.

ELENA CÂMPIAN VALLOMÁSOK című textiltárlata nyílik meg ma, június 17-én, délután 6 órakor a Rádió Galériában. A kiállítás július 17-ig tekinthető meg.

DÉLUTÁNI ZONGORA HANGVERSENYT tart Starmüller Péter, több országos és nemzetközi verseny nyertese, Papp Tibor növendéke, a Sigismund Toduţă Zenelíceum dísztermében ma, június 17-én, délután 5 órától. Műsorában a 2005-ös kisinyovi nemzetközi zongoraverseny programját hallgathatják.

ANTIK SÁNDOR CONTROL IN TRAINING című, beszélgetéssel egybekötött tárlata nyílik meg ma, június 17-én, délután hat órakor az atelier169 Bocskai/Avram Iancu tér 16/3 szám alatti székhelyén. A beszélgetés moderátora: Székely Sebestyén György.

A BÁTHORY ISTVÁN LÍCEUM V. intenzív osztályaiba (angol–német) június 18-án, szombaton reggel fél kilenckor lesz felvételi vizsga. Beiratkozni pénteken, 8–14 óra között lehet az iskola titkárságán, telefon: 0264/597-280.

AZ RMDSZ BELVÁROSI KERÜLETE VÁLASZTMÁNYI GYŰLÉST tart ma, június 17-én, délután 5 órától a Kossuth Lajos utca 18. szám alatt.

DICSÉRJÉTEK TETTEIÉRT ... címmel zenés vecsernyére kerül sor június 18-án, szombaton este hét órától a Protestáns Teológia Dísztermében, az Erdélyi IKE és a Magvető együttes szervezésében. Fellépnek: az Impro és a Magvető együttesek.

STARMÜLLER KATALIN grafikai tárlata nyílik meg június 18-án, szombaton déli 12 órakor, a Gy. Szabó Béla Galériában (Főtér, 23 sz.). A kiállítást Ferenczi Miklós és Gábor Dénes, a Művelődés szerkesztője nyitja meg.

ZENÉS–TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT tart a Nyugdíjasok klubja vasárnap, június 19-én, délután 5 órától a Múzeum-tér 3. szám alatt. Mindenkit szeretettel várnak.

AZ ULPIUS-HÁZ IRODALMI ESTJÉRE kerül sor június 19-én, vasárnap este hét órakor. A könyvbemutatóval egybekötött irodalmi este házigazdái: Orbán János Dénes és Szőcs Géza. Bemutatásra kerül Cserna-Szabó András Levin körút (gasztroesszék) és Szálinger Balázs A sík (eposz) című kötete. Helyszín: a Bulgakov kávézó Irodalmi Szalonja (Búza/I.M. Klein u. 17).

vissza az elejére


Gryllus Vilmos Szamosújváron

(2. old.)

A nagybányai Teleki Magyar Ház meghívására az elmúlt napokban erdélyi előadókörutat tett Gryllus Vilmos, az elsősorban kicsinyeknek szóló műsorai miatt annyira közkedvelt magyarországi előadóművész. Körútja során fellépett a szamosújvári kultúrház nagytermében is, a helybeli 51. számú Czetz János cserkészcsapat szervezésében. Mindenki nagyszerűen szórakozott, Gryllus Vilmos mosolyt csalt minden résztvevő arcára. A többnyire gyermekekből álló közönség vastapssal jutalmazta a magyarországi vendég fellépését, aki több mint egy órán keresztül szórakoztatta az egybegyűlteket. A Kossuth-díjas előadóművész számos gyermekeknek készült színházi, rádiós és televíziós műsor megálmodója, megteremtője, mint például az Égből pottyant mesék (Levente Péterrel együtt), a Varázsló vagy a Gryllus Vilmos Daloskönyve. Óvodai, iskolai foglalkozásokon is tanított, nevelt, a gyermekek által könnyen megtanulható dalok elismert szerzője, népszerűsítője. Alapító tagja és vezéregyénisége a Kaláka együttesnek.

Erdélyi turnéja során Gryllus Vilmos fellépett Szatmárnémetiben, Nagykárolyban, Zilahon és Szilágysomlyón is.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


Ezer színházi és zenei rendezvény – Művészetek Völgye

(2. old.)

Negyvenhét helyszínen ezer színházi és zenei rendezvénnyel, 3000 amatőr és profi előadó részvételével várja a vendégeket a Művészetek Völgye, amelyet az idén tizenhetedik alkalommal rendeznek meg július 29. és augusztus 7. között.

A választékot hetven kiállítás, két népművészeti vásár, konferenciák, különleges sportesemények színesítik – jelentette be Márta István fesztiváligazgató a budapesti Új Színházban rendezett sajtótájékoztatón.

Mint elhangzott, a programoknak öt Balaton-felvidéki falu – Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, Monostorapáti és Pula ad otthont.

Míg a korábbi években vendégvárosok mutatkoztak be a fesztiválon, most Erdély lesz a Völgyvendég. Márta István szavai szerint a szervezők régi álmukat valósították meg ezzel. Az utóbbi években sokféle művészt és alkotót hívtak meg Erdélyből, de 2005-ben a Gyergyószárhegyi Alkotóközpont segítségével teljes sokszínűségében jelenhet meg a Völgyben az erdélyi képzőművészet, színjátszás, népművészet, iparművészet, irodalom és zene. Kárpátalját a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház képviseli a Művészetek Völgyében, s lehetőséget kap a bemutatkozásra a Vajdaság, valamint a felvidéki Nyitra megye.

vissza az elejére


Új brit vízumdíjak

(2. old.)

Nagy-Britannia bukaresti nagykövetsége 2005. július 1-jétől új vízumdíjakat vezet be. Ezek a következők: a 6 hónapi látogatásra feljogosító taksa 36-ról 50 fontra emelkedik, a 6 hónapot meghaladó időtartamú látogatásra feljogosító vízum (beleértve a tanulmányi és munkavállalói vízumot is) 85 fontra növekszik. A letelepdési vízum változatlanul 260 font.

A taksákat lejben a nagykövetség székhelyén (Bukarest, 1. kerület, Jules Michelet u. 24.) kell befizetni. Az új árjegyzék július elsejétől elérhető a www.britichembassy.gov.uk/romania honlapon.

Bővebb felvilágosítás a nagykövetség vízum-osztályán (tel.: 021-2017300, e-mail: BUCHAVisaInfo@feo.gov.uk).

vissza az elejére


A zene ünnepe

(2. old.)

Június 21-ét a Zene ünnepeként tartják számon. Ezt a napot 1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang, akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg.

A Francia Kulturális Központ, a Francia Intézet és az Orange közös szervezésében A zene ünnepe Kolozsváron címmel háromnapos koncert-sorozatot szervez június 19–21. között. Vasárnap, 19-én este fél tízkor kerül sor a Diákművelődési Házban, a Jazz Napocensis fesztivál keretében a Florence Fourcade Quartet jazz koncertjére (Florence Fourcade – hegedű, Vittorio Silvestri – gitár, Michel Altier – nagybőgő, Vincent Calmettes – dob). Június 20-án, hétfőn, este hétkor, a Francia Kulturális Központ Király/I.C. Brătianu, 22 sz. alatti székhelyén: Mike & The Blue Spirits (Mike Godoroja – ének, Marcian Petrescu – szájharmonika, ének, Roxana Stroe – gitár, Valentin Badea – nagybőgő, Marian Ionescu – ütőhangszerek). A belépés ingyenes mindkét rendezvényre.

vissza az elejére


Lapszemle
Korunk /június
A háló tudománya – a művészetek hálója

(2. old.)

A Csíkkarcfalván született, Csíkszeredában érettségizett Barabási Albert Lászlót, az amerikai Notre Dame Egyetem professzorát, a statisztikus fizika művelőjét, 2004-ben, harminchét éves korában választották a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává. Tudományos hírnevét a komplex hálózatok felépítését bemutató művével alapozta meg, amelynek eredeti angol változatát addigra már hat nyelvre fordították le; a fiatal tudós népszerűsége azóta is nőttön-nő. (A magyar változatot Behálózva címmel vehettük kézbe a budapesti Magyar Könyvklub 2003-as kiadásában – de hozzáférhető a világhálón is.) A hálózatkutatás fejlődését nyomon követő Barabási kutatói ismerethorizontja több tudományterületet fog át; szerteágazó, de mégis összekapcsolható témakörök sokasága alapján jutott arra a felismerésre, hogy az internettől a terrorista hálózatokig, a gazdasági kapcsolathálótól a sejt huzalozásáig, a komplex hálózatok topológiája ugyanazokat az immanens törvényszerűségeket követi.

Tulajdonképpen a véletlen hálózatok problémája ejtette gondolkodóba Barabásit. „Meg tudtam volna-e írni ezt a könyvet – idézi fel vezérelve megszületésének pillanatát –, ha a testem molekulái úgy döntöttek volna, hogy teljesen véletlenszerűen lépnek egymással reakcióba? Lennének-e nemzetek, államok, iskolák és templomok vagy bármilyen más szociális rendre utaló jelenség, ha az emberek teljesen véletlen módon működnének egymással együtt? Létezne-e gazdaság, ha a vállalatok vevőiket teljesen véletlenszerűen választanák meg, és helyettesítenék eladóikat kockák millióival? Többségünk úgy érzi, hogy a világ, amiben élünk, nem véletlenszerű, és hogy a komplex rendszerek mögött valamilyen rendnek kell lennie".

Az internet világát és ideológiáját bemutató lapszámunk (2004/4), illetve a sebesség antropológiáját élményközelbe hozó „beszélgetéseink" (2004/4) után a háló tudományának újabb megközelítésével próbáljuk tágítani olvasóink ismerethorizontját. Abban a reményben, hogy a „háló szorításában" szorongó homo interneticus vívódásaira is előbb-utóbb megszületik a feloldás.

Cs. P.

vissza az elejére


Díszoklevél az Illés tagjainak

(2. old.)

Az Erdélyből évekig kitiltott Illés együttest kitüntetett szeretettel fogadták Kolozsváron. Az augusztus 5-i csíkszeredai koncert előzményeként Kolozsvárra látogató zenekar tagjainak az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület vezetősége díszoklevelet adott át. Szörényi Levente, Illés Lajos, Bródy János, Szörényi Szabolcs zenészi és alkotói életművükért vehették át az elismerést. A legnagyobb erdélyi magyar civil szervezet a nemrég elhunyt Pásztory Zoltánnak is díszoklevelet adott post mortem.

vissza az elejére


Ünnepi istentisztelet

(2. old.)

Ünnepi istentiszteletre kerül sor június 19-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a kolozsvári evangélikus templomban (Kossuth/December 21 utca 1. szám), amelynek keretében Izrael állam képviselője, Sandra Simovici, az Izraeli Nagykövetség kulturális attaséja átadja az „IGAZAK" díját néhai Járosi Andor esperes-lelkész, teológiai magántanár leszármazottainak. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdet Ftsz. Adorjáni Dezső Zoltán püspök, emlékbeszédet mond Kiss Béla lelkipásztor és Sandra Simovici kulturális attasé. A műsorban közreműködnek: Hatházi András színművész, Gabriel Posdarescu trombitaművész, Horváth Zoltán orgonaművész, és Kelle Brigitta szopránénekesnő. Az emlékezőket és az érdeklődőket szeretettel várja a Presbitérium.

vissza az elejére


Kérdezzen László Attilától!
Transfórum – vendégünk válaszol olvasóinknak

(2. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége dr. László Attila, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, kolozsvári városi tanácsos, helyi vállalkozó, gyermekorvos. A nevéhez fűződik a kolozsvári főtéri gödrök betömési akciója. Szívesen válaszol az olvasók kérdéseire. A kérdéseket a Szabadság címére várjuk, levélben június 17-ével bezárólag (postabélyegző dátuma), valamint szerkesztőségünk telefonszámain és e-mail címén (szabadsag@szabadsag.dntcj.ro) legkésőbb június 20-ig. László Attila válaszait ezt követően hamarosan olvashatják a Szabadságban és a Transindexen.

vissza az elejére


MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Kung fu zsivány – kínai–amerikai, bemutató. – Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn egész nap.

GYŐZELEM – Fallal szemben – német–török, bemutató. – Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30, 22; kedvezménnyel szerdán minden előadás.

MŰVÉSZ–EURIMAGES – Csodálatos Júlia – kanadai–amerikai–magyar–angol, bemutató. – Vetítések időpontja: 17.30, 20; kedvezménnyel kedden. Millió dolláros bébi – amerikai. – Vetítés időpontja: június 17–18. között: 22.30 órától. Ne mozdulj! – olasz. – Vetítés időpontja: június 19–21. között: 22.30 órától, kedden kedvezménnyel. Hosszú jegyesség – francia. – Vetítés időpontja: június 22–23.: között: 22.30.

FAVORIT – Az élet egy csoda – szerb–francia. – Vetítések időpontja: 16, 19; kedvezménnyel csütörtökön.

DÉS

MŰVÉSZ – Mennyei királyság. – amerikai. Vetítések időpontja: 17, 19.30; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától és hétfőn egész nap.

TORDA

FOX – Sky kapitány és a Holnap világa – bemutató. – Vetítések időpontja: 16, 18, 20; kedvezménnyel 16 órától.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – Átok – amerikai. Vetítések időpontja: 17, 19, 21; kedvezménnyel 17 órától.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Csillagok háborúja III.: A Sith-ek bosszúja – amerikai. – Vetítések időpontja: 13, 16, 19; pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 13 órától és hétfőn egész nap.

DACIA B-TEREM – Álmodozók – olasz. – Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton és vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 14.30 órától és kedden egész nap.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – Csak lazán! – amerikai. – Vetítések időpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától és hétfőn minden előadás.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, június 17-én, pénteken, este 8 órakor: Georg Büchner: Woyzeck (stúdióelőadás). Rendező Mihai Măniuţiu m.v. CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK! Román szinkronfordítással.

Június 18-án, szombaton, este 8 órakor: E. Ionesco: Jaques vagy a behódolás (stúdióelőadás). Rendező: Tompa Gábor. CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK! Román nyelvű szinkronfordítással.

Június 19-én vasárnap, este 8 órakor: Georg Büchner: Woyzeck (stúdióelőadás). Rendező Mihai Măniutiu m.v. CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK! Román szinkronfordítással.

vissza az elejére


OPERA

(2. old.)

ROMÁN OPERA

Ma, június 17-én, pénteken, este 7 órától: Orosz románcok estje. Előadja Anastasia Buruian (szoprán), Mihaela Spiridon (zongora). Meghívott Cătălin Herlo, a Kolozsvári Nemzeti Színház színésze.

vissza az elejére


ZENE

(2. old.)

TRANSILVANIA ÁLLAMI FILHARMÓNIA

Ma, június 17-én, pénteken, este 7 órakor, a Diákművelődési Házban: szimfonikus hangverseny. Vezényel: Misha Katz (Franciaország), szólista Dan Grigore. Műsoron Mozart, Schumann, Bizet, Dukas.

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Nemzetközi igazságügyi együttműködés büntető ügyekben III.

(3. old.)

(Folytatás lapunk május 30-i számából)

Folytatva a kiadatás, mint a nemzetközi igazságügyi együttműködés formájának ismertetését, megmelítem, hogy a kiadatás problémája olyan esetekben is felmerülhet, amikor a bűncselekményt nem a kérelmező államban vagy a kiadó államban, hanem harmadik ország területén követték el. Ilyen esetekben a kiadatás nemzetközi egyezményben megállapított kölcsönösségi alapon adható meg. Részletes elemzés vagy akár ismertetés adott esetben nem tűnik szükségesnek.

Elvi és gyakorlati jelentőségű viszont az a szabály, amelynek értelmében Románia nem adja meg a kiadatást, ha a kiadandó személy felett a kérelmező államban olyan törvényszék bíráskodna, amely nem szavatolja az alapvető eljárási biztosítékokat, a védelemhez való jogot, vagy kifejezetten az illető cselekmény elbírálására alakított nemzeti bíróság járna el, illetve ha a kiadatást ilyen bíróság által kirótt büntetés végrehajtására kérték. Másként fogalmazva: az alapvető emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban is elsőbbséget élveznek, mégpedig az eljárás minden szakaszában. Ugyanebbe a gondolatkörbe illeszkedik az a szabály is, hogy nem adandó meg a kiadatás olyan bűncselekményért, ami Romániában amnesztia alá esik vagy a kérelmező állam által kegyelmi intézkedés hatálytalanítja a kiadatási kérelmet, még akkor is, ha fennáll a kiadatás többi feltétele.

A kiadatás megadásának eldöntése részletes (elég bonyolult) eljárással történik, amiből kiemelendő, hogy a kiadatást a bíróság határozza el, döntése ellen pedig a törvény jogorvoslati lehetőségeket biztosít. Részletezés helyett csak annyit, hogy a megkeresett bíróság nem csak jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a kiadatási kérelmet, hanem elhatározhatja a kiadatás elhalasztását, vagy azt akár feltételhez is kötheti. Mindkét megoldás elsősorban emberi jogokat véd, amikor azonban az ember saját akaratából kivonja magát a jogi védelem alól, természetesen viselnie kell a következményeket, még akkor is, ha ezek számára súlyosak. Ilyen szellemben írja elő a törvény, hogy a kiadott, aki a kérelmező államnak való átadása után és ügyének megoldása előtt vagy azon büntetés végrehajtása előtt, amiért a kiadatást elrendelték, megszökik és visszatér Romániába, vagy itt azonosítják, újból letartóztatandó és kiadandó a kérelmező állam illetékes bírói hatóságai által kibocsátott parancs alapján, kivéve azon esetet, amikor ez a hatóság megszegte a kiadatás feltételeit.

A büntető ügyekben való nemzetközi együttműködés további formája a tranzitátszállítás, ami röviden azt jelenti, hogy nem román állampolgárságú személyt kell átszállítani Románia területén. Például ukrán állampolgár átszállítása Ausztriába Románia területén át a legegyszerűbb. Ezt általában engedélyezik, azzal a feltétellel, hogy az átszállítás ne ütközzön közrendi indokokba és olyan bűncselekményről legyen szó, amelyért a román törvény megengedi a kiadatást. Az ilyen célra kiadott személy román területen tartózkodása idején ideiglenes letartóztatásban marad.

Annyira nyilvánvaló, hogy csak megemlítem, a tárgyalt területen is elkövethetők különböző formájú csalások, mint például hogy személy átadása kitoloncolással, újbóli befogadással, a határon való ismételt visszavezetésével vagy bármilyen ide-oda szállítással történik, amelynek rejtett célja a kiadatási szabályok kijátszása.

Külön figyelmet érdemel az Európai Unió tagállamaival való együttműködés európai elfogadó- és átadási parancs alapján. Az új eljárások – amikor minden kétséget kizáróan a jogharmonizáció fokozatos megvalósítását jelzik – új fogalomrendszer bevezetésével jár. Például az említett európai elfogatóparancs az Európai Unió egyik tagállama illetékes bírósága által kibocsátott bíró határozat, amivel elrendelik a kikért személy letartóztatását és átadását egy másik tagállamnak bűnügyi nyomozás, szabadságvesztés büntetés vagy biztonsági intézkedések végrehajtása céljából. A határozatnak tartalmaznia kell a kikért személy azonosságára és állampolgárságára vonatkozó adatokat, az elkövetett cselekmény megjelölését és jogi minősítését, ami indokolja az átadás lehetőségét és más szükséges adatot. A parancs lefordítandó a végrehajtó állam nyelvére vagy nyelveire, illetve az Európai Közösség intézményeinek egy vagy több olyan nyelvére, amelyeket ez az állam hivatalosan elfogadott. Ennek megfelelően, a román hatóságoknak végrehajtásra megküldött európai elfogatóparancs lefordítandó románra, angolra vagy franciára.

Európai elfogadóparancsot a román bírói hatóságok is kiadhatnak a bűnügyi nyomozás vagy bíráskodás, büntetés vagy biztonsági intézkedés végrehajtása céljából. Abban az esetben, amikor bűnügyi nyomozás vagy bíráskodás miatt bocsátanak ki európai parancsot, a román bírói hatóság kérheti a végrehajtó bírói hatóságtól, mielőtt ez a végleges átadásról határozott volna, a keresett személy Romániának való átadását kihallgatása érdekében, vagy kérheti, hogy a parancsot végrehajtó állam területén vegyenek nyilatkozatot a keresett személytől. Ha a végrehajtó bírói hatóság, mielőtt elhatározta a keresett személy átadását, elrendeli az átadás felfüggesztését, a parancs tárgyát nem képező cselekmény miatt folyamatban levő per befejezéséig, vagy az ilyen cselekményre vonatkozóan a végrehajtó állam által kirótt büntetés végrehajtásáig, a kibocsátó román bírói hatóság kérheti a személy ideiglenes átadását, kihallgatás vagy ítélkezés miatt.

Európai elfogatóparancs kettős vád alá helyezés nélkül is kiadható, de kizárólag súlyos bűncselekmények elkövetése esetén, amelyeket a kérelmező államban legkevesebb 3 évi börtönnel vagy más szabadságvesztéssel büntetnek. Ebbe a csoportba tartozik a szervezett bűnöző csoporthoz tartozás, a terrorizmus, az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények, a migránsok csempészése, kábítószerekkel és előanyagokkal való üzérkedés, a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, nukleáris anyagok és más radioaktív anyagok rendszerének megszegése, a korrupció és ezzel azonosított bűncselekmények és más hasonló, társadalmilag különösen veszélyes cselekmények.

Az európai elfogatóparancsnak a román bírói hatóságok általi végrehajtása különleges feltételekhez köthető vagy akár el is utasítható, de csakis a törvényben pontosan előírt esetekben, amiknek felsorolása túlterjedne ismertetésünk ésszerű határain.

A nemzetközi igazságügyi együttműködés büntetőügyekben nem egyetlen területe a nemzetközi együttműködésnek, törvényi szabályozása viszont példa-értékűnek minősíthető – ez indokolja a szokottnál valamivel részletesebb ismertetését. Reméljük, több hasonló horderejű szabály is rövidesen a román törvényhozó prioritásai közé kerül.

Dr. Balogh András

vissza az elejére


A múlt árnyai

(3. old.)

Gyakorlás kérdése a bármihez való hozzászokás. Amikor minap Miron Cozma azonnali szabadon bocsátását a krajovai bíróság elrendelte, a felháborodás már messziről nem volt akkora, mint tavaly decemberben. Annak ellenére sem, hogy a bírói döntésre éppen annak a napnak a 15. évfordulóján került sor, amikor 1990-ben a bányászvezér által Bukarestbe vezetett Zsil-völgyi „ortákok" szétverték a fővárosi Egyetem téren a kommunizmus burkolt restaurációja ellen tüntetőket, és lapszerkesztőségeket és egyetemeket zúztak fütyköseikkel ripityára.

Cozmát Ion Iliescu részesítette, tavaly december 15-én, elnöksége utolsó napján, államfői kegyelemben, de az erre vonatkozó dekrétumot a közfelháborodás nyomán az elnöki hivatal két nappal később visszavonta. Tulajdonképpen ennek a visszavonásnak a törvénytelenségét állapította meg most a bíróság.

Másik furcsa egybeesés, hogy éppen néhány órával a bírósági döntés előtt érkezett Bukarestbe a Zsil-völgyi bányászok szakszervezetének küldöttsége, amelynek tagjai a szomorú évfordulón az egykori bányászjárás áldozataitól kértek bocsánatot. Szintén véletlennek tűnhet, hogy éppen ezekben a napokban került nyilvánosságra egy egész sor olyan dokumentum, amelyek azt bizonyítják, hogy az 1989 decemberi, illetve az 1990 júniusi vérengzésektől Ion Iliescu és Petre Roman távolról sem volt idegen. Ennek nyomán, egyesek a két politikus azonnali letartóztatását követelik.

Bírósági függetlenség ide, igazságügyi reform oda, Cozma szabadon bocsátása rossz hatással lehet Románia uniós integrációs törekvéseire. Bukarestben ugyanis valamennyi politikai párt támogatja az ország EU-csatlakozását, amelyet a jaltai egyezkedést követő több mint négy évtizednyi kommunizmus alatt elszenvedettekért nyújtott kárpótlásként is fognak fel.

Az EU-tagság érdekében azonban Romániának rövid időn belül határozott reformokat kell végrehajtania a tulajdonrestitúció, az igazságszolgáltatás reformja, a korrupció visszaszorítása és a piaci verseny terén. Még egy sokatmondó egybeesés: a kormány éppen a Cozmának kedvező ítélet kihirdetésének a pillanataiban vállalt felelősséget a parlament két háza előtt az egyházi, nemzeti kisebbségi és magáningatlanok, termőföldek és erdők természetben történő visszaszolgáltatását felgyorsító törvényekért, illetve az igazságszolgáltatás reformját szolgáló törvénycsomagért. Călin Popescu Tăriceanu kormányfő a honatyák előtt kijelentette: a beterjesztett törvénycsomag „az európai reform romániai jogszabálya", az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy az ország 2007. január 1-jén az EU teljes jogú tagjává váljék.

A hazai politikai elit tagjai közül sokan világosan látják ugyanakkor, hogy Románia messziről sem teljesíti az uniós követelményeket, s nem úgy tűnik, hogy túlságosan nagy lesz majd Dâmboviţa-parti politikusi berkekben a meglepetés, ha az EU életbe lépteti a csatlakozási szerződésben foglalt „védzáradékot", amely egy évvel, 2008. január 1-ére halasztaná a román uniós tagságot.

A hétköznapi ember elkeseredik majd, amikor be fogják jelenteni, hogy egy évig kívül kell még maradnunk. No, de majd mindenki túlteszi magát ezen is, akárcsak a NATO-tagság elhalasztásának akkoriban jóval nagyobbnak tetsző traumáján. Olyan ez, hogy mindenki tudja, mi az igazság, de továbbra is mindenki úgy tesz, mintha nem tudná. Így volt ez a közvitára bocsátott restitúciós törvényekkel is. Azt mondták: bárki hozzászólhat, javasolhat módosításokat a csomaghoz. Sok olvasónk véleményét foglaltam össze akkor a Megjegyzések, javaslatok című feljegyzésben, amelyet mindegyik RMDSZ-es honatyánknak is elküldtem. (Egyikük meg is köszönte telefonon, a többi nem. Jellemző ez is.) S mit látnak szemeim, amikor a kormány honlapján közölt, a tervezethez benyújtott – elfogadott és elutasított javaslatok jegyzékét – átböngészem? Az általam papírra vetett javaslatokat honatyáink fel sem vetették, hiszen azok az elutasított javaslatok listáján sem szerepelnek! Még arra is lusták voltak, hogy a javaslatainkat továbbítsák! Pedig románra fordítva küldtem el nekik a feljegyzést, hogy a fordítással se kelljen megerőltetniük magunkat. Tisztelt választottjaink kizárólag azért ülnek tehát a törvényhozásban, mert oda nem esik be az eső, ott jobban fűtnek-hűtnek, jobb a koszt, és jóval magasabb a bérezés? Eszerint... Hogy majd megint szükségük lesz majd a szavazatomra? Sovány vigasz! Úgy értem, nekik lesz majd sovány...

Nincs tehát a kétszínűség tekintetében román és magyar között sem különbség. A politikai elit kétszínűségének köszönhetően pedig az ország rendkívül nehezen dolgozza fel a múltját, amelynek árnyai újra és újra rávetődnek integrációs törekvéseire.

Tibori Szabó Zoltán

vissza az elejére


Filmbe illő

(3. old.)

Majdhogynem mobiltalanítottak. Hogy mégsem így történt, az csak Fortuna asszony kegyes közbenjárásának eredménye. Éppen a mozi teraszán ültem, a film kezdetéig hátralevő szűk félórát ütöttem el a presszóban a cukor és tejszín mellé kis koradélutáni mélázgatást keverve. Ideális pénteki sziesztaidő. Nyurga cigányleány somfordál az asztalhoz, újságot kínál. Rosszkor, minthogy nem vagyok olvasgatós kedvemben, most egy kicsit a sajtót száműzném, így hát nemet intek. Ügyes marketingfogással próbálkozik, leteszi a lapokat az asztalra, most már csak egy kis apróért kunyerál az egyre hiábavalóbb fáradozás fejében.

Kinézek magamból, előre, hátha megunja, s odébbáll. Teszi is, kissé morcosan, nálam újabb korty a feketéből, slukk. Egyszer csak ismeretlen srác lép az asztalomhoz, s kérdi, nem tőlem lopták-e el a mobilt? Pillantás a maroktelefon még párolgó helyére, és máris néhány méterrel arrébb vagyok; kis dulakodás, a cigánylányt és társát a fiú barátai fogják le, és az „újságárus" diszkrétnek szánt mozdulattal földre ejti az elcsórt holmit. Feszültég, hangoskodás. Kivárunk, perceken belül érkezik a rendőrség. Előbb arra gondolok, milyen jólszervezett ez a filmfesztivál, civilbe bújtatott rendőrök őrködnek a mozirajongók biztonságán. Hidegzuhany: az ad-hoc detektívek egyikének éppen két napja itt lopták el a mobilját, felismerték a két tettest, és a kárvallottak ezúttal résen voltak. Ugyanaz az egyszerűségében hatékony csel. Újságajánlás, leteszi a lapot az asztalra, a mobiltelefonra, még egy kis nógatás, s aztán a „kliens" hárítását megszívlelve a felmarkolt sajtótermékkel együtt a telefon is útrakel.

Közeleg a közeg divatos kisbusza, rövid tanakodás, a tettesek egymáshoz cigány nyelven, mire az egyik rendőr rájuk förmed, tasli jár az újabb nemromán szavakért. Kiderül, hogy nincs egy árva szűz ívlap az őrjáratnál, gond lesz a nyilatkozattal. Hogy be kéne menni az őrsre, de hát nekem mégis a film fontosabb. Adatfelvétel, hogy majd a vetítés után.

Okos arcú szolgálatos fogad úgy este kilenc fele. Már van papír, akkurátusan margót hajtogat, s odabök, innen kezdhetem, hogy Déklárácié. Írom, megbeszéljük, aztán ő lefordítja arra a nyilatkozós bükkfanyelvre, ez a végső változat. „És akkor az asztalomhoz jött egy roma nemzetiségű személy…" Felnézek, és megkérdem, miért olyan fontos a hovatartozás. Ideges vállrándítás, marad a személy, romátlanítva. Még pár perc, kézfogás, távozom.

Előtte egy odavetett kérdésre a rendőr bevallja, nincs mit kezdeni az ilyenekkel, a lányt és testvérét aznap hajnalban engedték ki a vizsgálati fogságból, kiskorúak, az illetékes szervek majd eldöntik.

De vajon mit is? Hogy a lopásra biztatott–kényszerített lányok mögött ki áll, arra biztosan nem tudnak egyhamar válaszolni. Mert annyit egy átlagos krimifogyasztó is felmér: itt az elkövetők csak gyatra eszközei a szervezett alvilág figuráinak, s mert kiskorúak, az átnevelő intézetek meg dugig vannak, leülik a vizsgálatit, és újból utcára kerülnek, úgymond termelni. Verés és a lenyúlt holmiból származó soványka részesedés váltakozva tartja pályán őket.

Itt most nem lettünk okosabbak, de egy tanáccsal azért tartozom:

– bárhol vagy közterületen, asztalra, pultra ne tégy mobilt, pénztárcát, s ha mégis, teríts rá (te is) nyomban újságot, mert a sajtó, az általános vélekedés dacára nem csak folyton támadó-kekeckedő kényelmetlen fajzat, lám, véd is.

Rostás-Péter István

Az oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Bányászoknak álcázott belügyisek?

(4. old.)

A katonák lőttek a tüntetőkre 1990-ben, nem a bányászok – jelentette ki szerda este a Realitatea TV-nek adott interjújában Dan Voinea katonai ügyész, akit az 1989-es decemberi és az 1990 júniusi véres események kivizsgálásával bízott meg Ilie Botoş főügyész. Azokban a napokban hatan haltak meg, húszan megsebesültek. Voinea szerint a nyomozások kimutatták azt is: azokban a napokban sokan csak álcázták magukat bányászoknak, ezek tulajdonképpen belügyisek voltak.

Az ügyben 20 személy érintettségét vizsgálják, köztük Ion Iliescut – erősítette meg Voinea, a volt államfő ugyanis tagadta, hogy ilyen minőségben kell megjelennie a kihallgatásokon. A politikust az államhatalom és a nemzetgazdaság aláásásával, törvénytelen szabadságtól való megfosztással és emberiség ellen elkövetett gyilkossággal vádolják.

Tavaly Voinea, aki szintén részt vett a Ceauşescu-házaspár elítélésben, létrehozott egy csoportot, amely az első bukaresti bányászhadjárat körülményeit vizsgálja az igazságszolgáltatási szervek és a Bányászhadjáratok Áldozatainak Egyesülete felkérésére.

Iliescu ügyvédei tegnap bejelentették, hogy vizsgálják a katonai ügyésznek a vizsgálódó testületből való kizárását, mivel egy folyamatban lévő ügyről nyilatkozott a nyilvánosság előtt. Antonie Iorgovan, aki elvállalta a volt államfő védelmét közölte, a politikus ügyvédcsapata elemzi a kizárási kérelem benyújtásának jogosságát. Iorgovan szerint megbocsájthatatlan, hogy ilyen bonyolult ügy esetében az ügyész tévéműsorban jelent meg, és a perről nyilatkozott.

Daniel Buda ügyvédpolitikus szerint Miron Cozma a törvénytelen hat hónapos fogva tartásért pert indíthat a strasbourgi emberjogi bíróságon a román hatóságok ellen. A per elindítása esetében jó esélye lenne arra, hogy anyagi kártérítést kérjen, és azt meg is kapja. Buda szerint ebben az esetben az államnak Iliescutól kellene behajtania ezt az összeget, mivel ő írta alá a jogtalannak minősült kegyelmi rendelet visszavonásáról szóló iratot.

vissza az elejére


*

(4. old.)

Trigon Capital is a premier regional investment bank operating in Central and Eastern Europe with offices in Warsaw, Tallinn, Riga, Vilnius and St. Petersburg, and representation in the southern part of Central and Eastern Europe.

The scope of our activities includes merger and acquisition advisory services (M&A), capital raising, private equity and asset management. We currently seek a candidate for the Polish office in Warsaw for the following position:

ANALYST/ASSOCIATE
(CORPORATE FINANCE)

The candidate will be responsible for:
• Market research and company analysis (focus on Romania)
• Support the corporate finance department
The ideal candidate should meet the following requirements:
• First class degree or studying in the last year of studies with an in-depth
knowledge of finance, economics or business administration
• Fluent knowledge of Romanian and English
• Fluent knowledge of Hungarian is an advantage
• Strong research and analytical skills
• Ability and desire to travel
• Previous experience in corporate finance is not a requirement, but will
be considered an advantage
Employment package:
• Attractive salary package
• Residence in a corporate apartment in Warsaw, Poland
• Opportunity to participate in international merger and acquisition
transactions
• Frequent travel to different countries in Central and Eastern Europe,
particularly Romania
Please, send your CV and cover letter ONLY IN ENGLISH to the following e-mail address: warsaw-office@trigoncapital.com
or by fax: (+48 22) 627 41 03
Final date for submitting applications is Friday, 24th of June, 2005.
www.trigoncapital.com
Trigon Capital Sp. z o.o. www.trigoncapital.com
Wspolna 47/49 warsaw-office@trigoncapital.com
00-684 Warsaw, Poland

vissza az elejére


*

(4. old.)

Als erfolgreiches Unternehmen der
kartografischen Verlagsbranche bieten
wir unseren Kunden erstklassige Produkte.

Für den Aufbau unserer Tochtergesellschaft in Cluj-Napoca suchen wir eine
erfahrene und fachlich hochqualifizierte Persönlichkeit mit attraktiver
Weiterentwicklung als
Assistenz der
Geschäftsleitung (m/w)
Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Koordination und Aufbau der Tochtergesellschaft
• Kaufmännische Organisation, Kommunikationsschnittstelle mit der
Muttergesellschaft in Österreich
• Projektbetreuung und Kundenkontakt
• Koordination der Produktion
Wir erwarten:
• Profunde kaufmännische Ausbildung
• Sehr gute Deutsch-Kenntnisse
• Kommunikationsstärke
• Sehr gute EDV-Kenntnisse
• Genauigkeit
• Hohe Reisebereitschaft
Wir bieten:
• eine ausbaufähige Dauerstellung in einem dynamischen Umfeld mit
hoher Eigenverantwortung
• Abwechslungsreiche Tätigkeit
Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre ausführliche Bewerbung an:
Schubert & Franzke Ges.m.b.H.
A - 3100 St. Pölten, Kranzbichlerstr. 57
E-Mail: office@schubert-franzke.com

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Borbély Tamás

vissza az elejére


KÖRKÉP


Beépítik az egész belvárost?

(5. old.)

Lassan már alig marad járda és zöldövezet a kincses város központjában: a cégek és a magánszemélyek hatalmas nyomást gyakorolnak a polgármesteri hivatalra, s ezen belül a városrendészeti bizottságra annak érdekében, hogy a lehető legjobban kihasználják a vásárolt telket vagy kibővítsék a meglévő belvárosi üzlethelyiséget. Nemrég arról számoltunk be olvasóinknak, hogy nyugati mintára egyes bárok a helyenként amúgy is keskeny járdákra teraszokat helyeztek el.

Pár héttel ezelőtt a munkások a volt megyei turisztikai ügynökség (OJT) épülete előtt kezdtek dolgozni. A polgármesteri hivataltól még 2003. augusztus 8-án kapott 1540-es számú építkezési engedély alapján a volt OJT egyik helyiségét bérlő cég felszámolta az épület előtti járdát. Szerencsére úgy tűnik, hogy a pár négyzetméteres zöldövezet megússza a terjeszkedést. Más esetekben viszont ezt is felszámolták. A Monostor negyedben például a Minerva üzletház közelében levő buszmegállóban tavaly gyorsétkezde létesült. A fast food előtti alig öt-hat négyzetméteres zöldövezet nem bírta sokáig: alig pár hónap múlva mozaikkővel eltüntették a zöld füvet.

K. O.

vissza az elejére


Állandó építőtelep a Mócok útja

(5. old.)

Nemrég arról számoltunk be olvasóinknak, hogy a polgármesteri hivatal által szerződtetett vállalat felelőtlenül végezte a munkálatokat a Mócok útján, pontosabban az Ursus sörgyár közelében. A cég több mint egy hétig figyelmeztető táblákkal jelezte, hogy a csatornafedők körül nem aszfaltozta le az utat. Az intézkedés nagy mértékben akadályozta a forgalmat az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem környékén. Pár nappal ezelőtt a vállalat a városháza és a Ion Ţiriac Bankkal szemben előkészítette az útfelületet a kátyúzásra. Azóta nemigen történt semmi: a gödrök maradtak.

A városháza sajtóosztályától megtudtuk: a vállalat előbb előkészítette a Monostor irányába vezető részt, amelyet szerdáról csütörtökre virradóan már leaszfaltoztak, de továbbra is kátyús marad a város felé vezető sáv. – A munkát az is nagymértékben akadályozza, hogy a sofőrök az előkészített részre parkolnak – nyilatkozta a Szabadságnak Diana Mărginean, a polgármesteri hivatal sajtóosztályának munkatársa. Sajnálattal közölte, hogy emberhiány miatt a közlekedésrendészet képtelen eleget tenni a városháza kérésének: büntessék meg a szabálytalanul parkoló gépkocsi-tulajdonosokat.

(k. o.)

vissza az elejére


Támogassa a Csemete Református Óvodát

(5. old.)

Nyolc évvel ezelőtt alapítottuk a kolozsvári Csemete Református Óvodát, amely óvodaként (négyórás) és napköziként (délutánig) egyaránt működik, pillanatnyilag három csoporttal és három óvónővel. Örömteli gondunk, hogy a népességfogyás ellenére egyre több magyar keresztyén gyermeket íratnának be az óvodánkba, de helyszűke miatt ez nem mindig lehetséges. Hosszas tanakodás után a szülői bizottsággal együtt úgy döntöttünk, hogy egy nagyobb óvodát építünk, és így minden jelentkező gyermeket fel tudnánk venni. Az új napközi épülete már áll pirosban, és folynak a belső munkálatok. Őszig legalább egy csoportteremmel szeretnénk elkészülni.

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy amennyiben Isten a szívükre helyezi a kolozsvári magyar csemeték ügyét, segítsenek erejükhöz mérten annak érdekében, hogy egyre több gyermek számára váljon lehetővé a magyar nyelven való tanulás és a vallásos oktatásban való részesülés a Csemete Református Óvodában.

Reménységünk szerint jövendőbeli támogatónkként meghívjuk egy jótékonysági estre és vacsorára június 19-én, vasárnap este 6 órára az Agapé étterembe (Szentegyház/Iuliu Maniu utca 6. szám). Az érdeklődőket kérjük, részvételi szándékukat jelezzék mielőbb az 594928-as, 0745/518041-es telefonszámokon vagy a csemete@pcnet.ro email címen. Aki nem tud részt venni, de támogatni szeretné kezdeményezésünket, megteheti a Fundaţia Csemete/Csemete Alapítvány alábbi számlaszámán: BCR, Agenţia Unirii – Cluj, IBAN szám RO94 RNCB 2290 0000 1170 0001

Tisztelettel és szeretettel,

prof. dr. Lészai Lehel
lelkipásztor-igazgató

vissza az elejére


A rendőrség hírei

(5. old.)

Illegális személy- és áruszállítók
A szállításra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult nyomozás a 45 éves Răceanu L. ellen. A kolozsvári férfi, aki egy helyi kft. ügyintézője, folyó év március 28-án bukott le egy forgalmi ellenőrzésen, amikor egy haszongépjárművel több személyt szállított, anélkül, hogy erre engedélye lett volna. Hasonló okok miatt került a rendőrök látókörébe a 48 éves B. Felicia is. Az alsókosályi nőt, aki egy dési kft. ügyvivője, március 16-án kapták el, miközben a CJ–28–FBI rendszámú teherjárművel szállított illegális módon személyeket.

Ugyancsak illegális szállítás, de ezúttal áruszállítás miatt vizsgálja a rendőrség a 45 éves G. Toadert. A Beszterce-Naszód megyei férfi, aki szintén egy magáncég ügyvivője, április 4-én akadt fenn a rendőrök hálóján, amikor egy teherautóval közel 12 köbméter fűrészport szállított, anélkül, hogy rendelkezett volna a törvény által előírt engedélyekkel.

Azonosították az elhunytat
Június 14-én, kedden ismeretlen férfi holttestére bukkantak a helybéliek Aranyoslónán. Az elhunyt azonosságát sikerült kiderítenie a rendőrségnek: a 46 éves aranyosgyéresi B. Ioan Cornel még 11-én tűnt el lakásáról. Gyilkosság gyanúja nem merült fel, a holttestet felboncolják.

Négy lovat léptettek le
Szerdán a körösfői rendőrségen emelt panaszt a 31 éves Lăpuştea C. A kalotanádasi nő arról tett feljelentést, hogy aznap éjjel ismeretlen tettesek elloptak a falu legelőjéről 4 lovat. A nyomozások folynak a tettesek azonosítása és a több tízmilliós kár megtérítése érdekében.

Hulla a csatornában
Szerdán fulladás miatt riasztották a gyalui rendőrséget: egy férfi fulladt vízbe a 2-es számú vízi erőmű egyik csatornájában. A 43 éves helybéli Antal I. holttestét azonban elnyelte a víz. Hosszas keresés után, mivel a tűzoltók nem tudták felszínre hozni, végül a kolozsvári búvárklub tagjai hozták felszínre, miután egy rácson fennakadva, 15 méteres mélységben találták meg. Gyilkosság gyanúja nem merült fel, a holttestet felboncolják.

Börtön vezetésért
A tordai rendőrség elfogta és őrizetbe vette P. Cristinel Pault. A 32 éves helyi férfi a börtön elől bujkált, miután 1 év 2 hónapos börtönbüntetésre ítélték jogosítvány nélküli vezetés miatt.

(balázs)

vissza az elejére


Kiskeresetű energiafogyasztók támogatása

(5. old.)

Ezzel a címmel tartottak szerdán megbeszélést a Kolozs megyei prefektúra, a kolozsvári polgármesteri hivatal, valamint az érdekelt intézmények vezetői.

A rendezvényt az Amerikai Egyesült Államok Energia Ügynöksége (USEA), valamint az Amerikai Fejlesztési Ügynökség (USAID) finanszírozta.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a közhivataloknak a helyi költségvetésekből sajátos módszerek felhasználásával támogatniuk kell a kiskeresetű energiafogyasztókat. A résztvevők szóba hozták a hazai fűtéstámogatási rendszert is.

Az eseményen részt vett Lisa Heilbronn, az amerikai nagykövetség kolozsvári információs irodájának vezetője is.

vissza az elejére


Marci a piacon

(5. old.)

Csütörtök reggel a Széchenyi téri piacon a következő árakat lehetett feljegyezni. tojás – 2300–2500 ezer lej/db, régi burgonya – 13 ezer lej/kg, újburgonya – 8–12 ezer lej/kg, retek – 5 ezer lej/kötés, uborka – 25–30 ezer lej/kg, zöldpaszuly – 30 ezer lej/kg, paradicsom – 30–50 ezer lej/kg, szemespaszuly – 40–45 ezer lej/kg, zöldhagyma – 4–5 ezer lej/kötés, hagyma – 15–20 ezer lej/kg, zöldpaprika – 60 ezer lej/kg, főzőtök – 15 ezer lej/kg, karfiol – 30 ezer lej/fej, új káposzta – 10–12 ezer lej/kg, murok – 30–40 ezer lej/kg, alma – 25–28 ezer lej/kg, eper – 30–45 ezer lej/kg, cseresznye – 40 ezer lej/kg.

vissza az elejére


Kolozs megye
Megalakulnak a termelői csoportok

(5. old.)

A Kolozs megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóságtól megtudtuk: a közeljövőben Kolozs megyében is megalakulnak a termelőket tömörítő mezőgazdasági társulások.

A termelői és értékesítési csoport jogilag bejegyzett szervezet, amelynek legalább 30 tagja kell hogy legyen.

A zöldségtermesztői csoportnak legalább 60 hektár földdel kell rendelkeznie, a burgonyatermesztésre szakosodott szervezetnek 100 hektárt kell birtokolnia. A gyümölcstermesztők minimális gyümölcsöskerttel, a szőlőtermelők 60 hektáros ültetvénnyel kell rendelkezzenek, a marhatenyésztők legkevesebb 1000 szarvasmarhát, a juhászok 3500 juhot, a sertéstenyésztők 2000 sertést kell birtokoljanak.

A bio- vagy ökotermékek előállítására szakosodott társulásnak legalább öt évig kell működnie. Ezen csoportok megalakítói öt éven keresztül Sapard-támogatásra számíthatnak. Az első évben legtöbb 20 ezer euró, a másodikban szintén 20 ezer, a harmadikban 16 ezer, a negyedikben 12 ezer, az utolsó évben pedig 10 ezer euró jár a termelői csoportoknak.

A témához kapcsolódik, hogy június 11-én és 12-én a Sapard-programot népszerűsítő értekezletekre került sor Magyarkapuson, Körösfőn, illetve Bánffyhunyadon.

Barazsuly Emil

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

vissza az elejére


GAZDASÁG


Boeing részegységeket gyártunk

(6. old.)

Románia és az amerikai Boeing repülőgépgyár szerződést írt alá: a Romaero Băneasa cég a Boeing 757 és 777-esekhez gyárt majd részegységeket.

A gazdasági és kereskedelmi minisztérium közlése szerint a megállapodás a világ vezető légi ipari szakvására, a franciaországi Le Bourget légi szalon közben született. Romániát a légi vásáron tíz cég képviseli. A megállapodás Boeing 757 és 777-esek részegységeinek gyártására szól. A Wall Street Journal korábban azt írta, hogy a Boeing az elavultnak számító 717-es és 757-es modelljeit kivonja a forgalomból és a 777-esek egy korszerűbb változatára áll át 2006-ig.

vissza az elejére


Szeptember 19-ig lehet ajánlatot tenni a BCR-re

(6. old.)

A Román Kereskedelmi Bank (BCR) többségi részesedésének megszerzésére az érdeklődők szeptember 19-ig tehetik meg kötelező érvényű ajánlatukat. A kormány, amely a BCR 50 százalékát plusz egy részvényt ad el, július 7-ig várja a szándéklevelek beküldését.

A BCR 26 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik Romániában, a múlt évet 161 millió euró adózott eredménnyel zárta. A privatizációs ügynökség (AVAS) elnöke, Gabriel Zbârcea a közelmúltban azt mondta, hogy a BCR magánosítása kapcsán érdeklődését jelezte a Banca Intesa és az UniCredito Italiano olasz pénzintézet, valamint a Deutsche Bank, illetve esetleges részvételét a belga-holland Fortis és a francia BNP Paribas.

A BCR többségi tulajdonának eladásával a kormány már 2003-ban is próbálkozott, akkor azonban a világgazdasági bajok miatt elállt a privatizálással, most viszont a nemzetközi bankszektor felfelé ívelésének időszakában, elérkezettnek látják az időt az újabb próbálkozásra.

Zbârcea reményei szerint a győztest még az idén, november 20-ig kihirdetik.

2003-ban Románia 25 százalék plusz egy részvényt adott el a BCR-ből 222 millió dollárért az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak (EBRD) és a Világbank befektetési részlegének, az IFC-nek. A kormány jelenleg a bank 36,8 százalékát ellenőrzi és a mostani privatizálásnál az EBRD-t, illetve a Világbankot is be akarják vonni a többségi papírok értékesítésébe.

Öt hazai befektetési társaság együtt mintegy 30 százalékos, a BCR alkalmazottai pedig 8 százalékos tulajdoni résszel rendelkeznek a bankban.

vissza az elejére


Magyar–román üzletember-találkozó Debrecenben

(6. old.)

Iaşi megye és Hajdú-Bihar vállalkozói találkoztak szerdán a debreceni Aranybika szállóban annak érdekében, hogy a két megye befektetési lehetőségeiről tájékoztassák egymást.

Adascălitejei Constantin Iaşi város alpolgármestere arról beszélt, hogy Románia reménybeli 2007-es európai uniós csatlakozását követően Debrecen helyett Iaşi lesz az EU határvárosa, amely szerinte egyébként Debrecenhez hasonlóan Románia második legnagyobb városa is.

Az alpolgármester és Iaşi megye prefektusa szerint is rendkívül fontos, hogy a debreceni, hajdú-bihari vállalkozók átadják uniós tapasztalataikat számukra.

Kiss András, a magyarországi Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főmunkatársa közölte: rendkívül eredményesek a magyar–román gazdasági-üzleti kapcsolatok Hajdú-Bihar és több romániai megye között.

Tájékoztatása szerint elsőként Bihar megyével alakítottak ki ilyen együttműködést, amely azóta már kiterjed Arad, Szatmár, Galac és immár Iaşi megyére is.

Elmondta azt is, hogy Hajdú-Bihar megye vállalkozóinak exportjában Románia az ötödik helyet foglalja el. Ezen túlmenően rendkívül jelentős a közvetlen, a határ mentén élő gazdasági szerveztek, vállalkozások együttműködése. Tájékoztatott arról is, hogy a mostani kapcsolatfelvételt Iaşi megye kezdeményezte. Az együttműködés fő célja az európai uniós csatlakozás magyar tapasztalatainak átadása a romániai területen élő vállalkozóknak.

vissza az elejére


Eredményes az Ursus Breweries

(6. old.)

A SABMiller cég ezentúl Ursus Breweries név alatt foglalja egybe az Ursus, a Timişoreana, a Ciucaş, a Peroni és a Peroni Urquell söröket gyártó vállalatokat – közölte lapunkkal Dieter Schultze, az Ursus Breweries vezérigazgatója.

2004 áprilisa és 2005 márciusa között a cég eladásai 15 százalékkal nőttek, s az elaadások 122 millió eurót tettek ki. Ebben az időszakban a leglátványosabb eladás-növekedést az Ursus Premium (58 százalék) és a Timişoreana Lux (103 százalék) sörök esetében regisztrálták.

Ugyanakkor a SABMiller jövedelmei 2409 millió dollárra emelkedtek, ami 35 százalékkal több, mint az előző évi eredmény. A legtöbb sört Lengyelországban, Oroszországban és Romániában adták el, s ez szerintük ezen országok kedvező gazdagási körülményeinek is köszönhető.

A SABMIllerhez tartozó Ursus Breweries a hazai piac mintegy 24 százalékát uralja. Négy sörgyárában – Kolozsváron, Temesváron, Buzăuban, Brassóban és Tunariban – 1300 alkalmazottal összesen évi hárommillió hektolitert gyárt. – Az új név – Ursus Breweries – komoly romániai befektetői elkötelezettségünket is tükrözi – tette hozzá a vezérigazgató.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Június 16., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

35 850/36 100

29 600/30 000

141/145

vissza az elejére


Június 17., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 36 172 lej (3,6172 erős lej), 1 USD = 29 856 lej (2,9856 erős lej), 1 magyar forint = 146 lej (100 Ft = 1,4591 erős lej).

Western Union – szolgáltatás a Sora, Bolyai u. 8. és Szentegyház u. 4. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Egy perc derű

(7 old.)

A skót beszél az Istennel.

– Isten, neked mennyi egy pillanat?
– Nekem egymilliárd év.
– És mennyi egy penny?
– Egymilliárd font.
– Adj egy pennyt!
– Egy pillanat...

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS
Konföderációs Kupa
Az argentinok és a házigazdák sikere

(8. old.)

• Az argentin labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte a tunéziai együttest a Németországban zajló Konföderációs Kupa nyitómérkőzésén.

Jobban kezdett a 2004-es Afrika Kupa-győztes, hiszen már a 18. percben büntetőhöz jutott, de Imed Mhadhebi csúnyán mellé lőtt. Ettől fölébredt a dél-amerikai gárda – amely múlt szerdán a brazilok 3–1-es legyőzésével kvalifikálta magát a jövő évi világbajnokságra – és Riquelme 11-esével egygólos előnyre tett szert a szünetig.

A második játékrészben a tunéziaiak mindent megtettek az egyenlítés érdekében, de Javier Saviola egy kontrát követően kettőre növelte az argentinok előnyét. A 72. percben German Lux, a kék-fehérek kapusa másodszor is „összehozott" egy büntetőt, s ezt már nem ajándékozták oda az észak-afrikaiak.

A hajrá már nem hozott újabb gólt, így az argentinok nyerték a nyitányt.

• A házigazda német válogatott fordulatos mérkőzésen 4–3-ra legyőzte az ausztrál együttest a csoport másik mérkőzésén.

Eredmények, A-csoport, 1. forduló: Argentína–Tunézia 2–1 (gólszerzők: Riquelme – 33., 11 m és Saviola – 56. perc, illetve Guemamdia – 72. perc, 11 m) és Németország–Ausztrália 4–3 (Kuranyi – 17., Mertesacker – 23., Ballack – 60., 11 m és Podolski – 88. perc, illetve Skoko – 21., továbbá Aloisi – 31. és 91. perc).

vissza az elejére


Focitoborzó

(8. old.)

Tizenegy gyereknek esélye van, hogy bekerüljön a Gică Popescu Futballiskolába: a Gillette Románia égisze alatt június 16. és 19. között Kolozsvárott válogatást rendeznek a Ion Moina Stadionban a legifjabb labdarúgó tehetségek felfedezésére. Az eseményről szombaton sajtótájékoztatót tartanak, amelyen részt vesz a román és magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya, Jenei Imre, aki jelenleg ennek a csapatnak az irányítója.

vissza az elejére


Női labdarúgó Eb
Döntőben a címvédő németek

(8. old.)

Elsőként a címvédő német válogatott jutott az Angliában zajló női labdarúgó Európa-bajnokság fináléjába, miután az elődöntőben magabiztosan legyőzte a finn együttest.

Eredmény, elődöntő: Németország–Finnország 4–1 (Grings 2 – 3. és 12., Polhers – 8., valamint Prinz – 62. perc, illetve Mustonen – 15. perc).

vissza az elejére


Olasz Kupa
Az Inter kettős győzelemmel hódította el a trófeát

(8. old.)

A Milánói Internazionale kettős győzelemmel, története során pedig negyedszer hódította el a labdarúgó Olasz Kupát, miután a döntő visszavágóján hazai pályán 1–0-ra nyert az AS Róma ellen.

A találkozó egyetlen találatát Sinisa Mihajlovics szerezte, szabadrúgásból.

A kék-feketék számára azért különösen fontos a diadal, mert ezzel fe-ledtethették a csalódást keltő bajnoki szereplésüket, ráadásul ezt megelőzően 1982 nyerték meg utoljára a kupát.

Az eredmény egyik csapat szereplését sem befolyásolta a nemzetközi kupákban, ugyanis az Internazionale bajnoki harmadik helyével a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat, így az AS Róma döntősként az UEFA-kupa küzdelmeiben vehet részt.

Olasz Kupa, döntő, visszavágó:

Milánói Internazionale–AS Róma 1–0 (gól: Mihajlovics – 52. perc; piros lap: Cufré – 65. perc, AS Róma) – kupagyőztes az Inter kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel.

vissza az elejére


TENISZ
Wimbledon
Női selejtező

(8. old.)

A magyarok közül egyedül Czink Melinda jutott tovább a hétfőn kezdődő angol nyílt teniszbajnokság női egyes selejtezőjének második fordulójából, míg Németh Virág és Kuti Kis Rita kikapott.

Czink egy horvát teniszezőt vert három szettben, Kuti Kis francia, Németh pedig argentin játékostól szenvedett vereséget.

A selejtezőkben írmagnak maradt romániai Gallovits Edina a második fordulóban búcsúzott. Az első körben még Gallovits 7:5, 2:6, 6:3 arányban nyert az orosz Anasztaszija Rogyonova ellen, a folytatásban azonban a 17. kiemeltet német teniszező ütötte el a továbbjutástól.

Női egyes, selejtező, 2. forduló: Czink Melinda (19.)–Matea Mezak (horvát) 6:4, 3:6, 6:1; Severine Beltrame (francia, 9.)–Kuti Kis Rita 4:6, 6:3, 6:4; Clarisa Fernandez (argentin)–Németh Virág 6:3, 6:2; Sabine Klaschka (német)–Gallovits Edina 6:4, 6:3.

Czink a főtáblára jutásért Tatjana Pucsekkel mérkőzik. A fehérorosz lány jelenleg 218. a világranglistán, míg a magyar a 133.

vissza az elejére


Visszalépett Molik

(8. old.)

Középfülgyulladása miatt visszalépett a hétfőn kezdődő angol nyílt teniszbajnokságtól az ausztrál Alicia Molik. A 24 éves játékos hazatért Ausztráliába, miután fájdalmai miatt már a felvezető tornának számító eastbourne-i versenyen is fel kellett adnia a küzdelmet. „Sajnos, nem fogok Wimbledonban játszani, ez a szomorú valóság" – mondta a világranglista kilencedik helyén álló Molik, aki hazájában az év első Grand Slam-tornáján a negyeddöntőig menetelt. „Csak akkor fogok újra pályára lépni, ha teljesen egészségesnek érzem magam és százszázalékosan tudok teljesíteni."

Orvosai szerint teljes felépülése akár hat hónapot is igénybe vehet.

vissza az elejére


Kolozs megye hét végi sportműsorából

(8. old.)

ATLÉTIKA
Szombaton 10 órától a Ion Moina Stadionban: az országos gyerekbajnokság zónadöntője.

AUTÓSPORT
Szombaton 16.01 órakor a Deák Ferenc (Hősök) útján: a Kolozsvár Rali startja (Bükk 1. és 2. szakasz).

Vasárnap 9.01 órakor a Deák Ferenc (Hősök) útján: a Kolozsvár Rali startja (Tarnica, Havasnagyfalu, Jósikafalva stb.).

LABDARÚGÁS
Szombaton 18 órakor a Gépész utcai stadionban: Kolozsvári CFR-Ecomax–FK Vetra (litván) – UEFA-Intertotó-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés.

REPÜLŐMODELLEZÉS
Pénteken, szombaton és vasárnap 11 órától Tordán: az F1E Sikló Repülőmodellek Román Kupa versenye, 3. kiírás (ifik és felnőttek) – az első két napon; az F1E Sikló Repülőmodellek bajnokságának döntője (ifik és felnőttek).

vissza az elejére


Neves személyiségek a kolozsvári sporttörténetben

(8. old.)

Senki sem születik csak csupán magának,
Hanem szolgálni is Istennek és Társának.

Ebben a sorozatban olyan személyiségekre szeretnék megemlékezni, akik a kolozsvári sportélet meghatározó egyéniségei voltak. Nem sportolók, nem edzők, hanem vezetők, szervezők, támogatok, akik lelkes munkájukkal a kolozsvári sportélet fejlődésében fontos szerepet játszottak.

Felméri Lajos
A kolozsvári egyetem pedagógia tanára fontos szerepet játszott az atlétika, az iskolai testnevelés fejlődésében, a Kolozsvári Atlétikai Club alapításásban. Munkássága révén a magyar atlétika fejlődésének jeles személyiségeként tartják száman mai napig.

Felméri 1840. szeptember 29-én született Székelyudvarhelyen. A helyi református kollégiumban tanult, majd ugyanitt kétéves filozófia tanfolyamot végzett. Ezután Sárospatakon, majd a budapesti egyetemen folytatta tanulmányait, majd 1866-ban angliai és skóciai tanulmányúton vett részt, ezután németországi egyetemeken – a jénai, a heidelbergi és a tübingeni – filozófia és esztétika előadásokat hallgatott. Hazatérve, 1868-tól a sárospataki főiskolán bölcsészeti tárgyakat tanított.

Az 1872-ben alapított kolozsvári egyetem bölcsészeti karának pedagógia tanára lett, az első kolozsvári pedagógia professzorként tartják számon. 1879-ben állami megbízásból angliai tanulmányúton vett részt, az angol közoktatási rendszert vizsgálta. Hazatérve, tapasztalatait összefoglalta Az iskolázás jelene Angolországban című kétkötetes munkájában, e kiváló alkotásáért Felméri akadémiai kitüntetésben is részesült.

Munkája egyik fejezete a testnevelés kérdésével foglalkozik. Íme, néhány gondolat A physikai nevelés, játék, athletika, kézimunka című fejezetből:

Az angolok a férfias időtöltést és játékot századok óta nemcsak illőnek, hanem szükségesnek is tartották. Tapasztalásból tanulták meg, hogy a kereskedősegéd, ki naponta néhány órát testgyakorlatokra szentel, kétszerte tőbb munkát végez és sokszorta több erkölcsi erőt bír kifejezni, s hogy az a tanuló, ki a nappalnak csak egy részét tölti a könyvek mellett s más részét üditő játékra használja, sokkal gyorsabban halad, mint aki egész nap a könyvek mellett penészedik. Kiszámították, hogy az atletikai gyakorlatok által előhozott erő megfelel a nemzet egyhatoda által produkált munkának..."

Mai szemmel vizsgálva meglepőnek tűnik a fenti gondolat, ha mai hazai oktatás szemszögéből vizsgáljuk. Akkor, amikor egy kisdiák táskája több kiló, amikor a gyermekeknek és fiataloknak alig van idejük sportolni, amikor az iskola után egy diák késő estig tanul és készüla a következő iskolai napra, hol van idő arra, hogy legalább 3–4 órát sportolhasson, játszhasson, levegőn legyen vagy netán csak sétáljon?

A játék és munka olyforma viszonyban vannak a tanulókkal, mint légzésben a be- és kilehelés. A játéktér födetlen iskola, a játék a tanulóknak iskolánkívüli élete (out-door life), melyet szinyúgy szabályoznak az íratlan (szokás) és írott törvények, mint az iskolai munkát. Akárhány szülő van, ki midőn Etonba vagy Harrowba viszi fiát, mindenekelőtt a játéktért veszi szemügyre. A játékok királya, a cricket, nagy testi és lelki erőfeszítést kíván. Bámulatosan edzi az izmokat, ezzel sokat ad a nemzeti erőhöz és egészséghez..."

1879-ben Felméri egy – akkor még angol – sportra figyelt fel: a labdarúgásra. „A cricket után mindjárt a kirugólabda (football) következik, mert ez is a legnagyobb mértékben fejleszti az életben leghasznosabb szellemi tulajdonságokat: a bátorságot, hidegvérűséget, önzetlenséget és lélekjelenlétet. E játékban is igen sok az észi elem. Tekintélyes orvosok állítása szerint a kitűnő football-játékosok inkább boldogulnak az életbe, mint a könyvbúvó (bookish) és az iskolai jutalomnyertes ifjak (prizemen).

Hetente olvashatunk az újságban a verekedésekről, az iskolák körüli és iskolán belüli erőszakos cselekedetekről, a fiatalok által elkövetett büncselekményekről. Íme, milyen megfigyelést tett Felméri a 150 évvel ez- előtti angliai helyzetről:

Ha a játék nincs kellően organizálva, a legnagyobb rendetlenségek fordulhatnak elő az iskolában. Marlborough collegeről volt följegyezve, hogy a negyvenes években még a játékok nem voltak rendszeresítve, a növendékek a tanórák végeztével csapatokra oszolva guerillaharcot folytattak a szomszéd farmerek és mások ellen. Ez még szerencsés eset a következőhöz képest. Chadwick említi egy felolvasásban, hogy egy népiskola elüljárósága a physikai nevelést szükségtelennek találván, a tornamestert elbocsájtotta. Az eredmény az lett, hogy a fiúk testileg ingerlékenyekké váltak, ami nagy lelki ingerültségbe csapott át. A dulakodásnak, birkózásnak, ablaktörésnek, a lázadásoknak és csetepatéknak nem volt vége-hossza, úgy hogy rövid fél hónap alatt 200 fontnyinál többre ment az így okozott kár. Az igazgató elsőben az intésből fogyott ki, majd a vesszőzésbe fáradt bele s a dolog vége az lett, hogy a tornamestert visszahívták s a rendszeres testgyakorlatokkal együtt megszűnt minden lázadás és rendetlenség."

Meglepő? Igen, ha arra gondolunk, hogy napjainkba óriási anyagi befektetésekkel próbálják a fiatalok körében a drogozást, a verekedéseket visszafogni.

Felméri már fiatal korától szerette a sportot, atletizált, télen korcsolyázott, sokat sétált és labdázott. Nem szerette a tornát, viszont elkötelezte magát a játékok mellett. Reformjai megváltoztatták a testgyakorlatok oktatását, munkásságának eredményeként megjelent az iskolai testgyakorlatok között az atlétika, télen a korcsolyázás, népszerűek lettek a kirándulások különböző formái, illetve megjelentek az iskolai játszó-társaságok. Rendszeresen küldtek külföldi tanulmányutakra tornatanítókat, akiknek így lehetőségük volt megfigyelni, hogy Európa más társadalmaiban milyen módszereket használtak a fiatalok testi nevelésében.

Felméri Lajos több cikkében, felszólalásában a sportot, az atlétikát népszerűsítette. Fontos szerepet játszott a Kolozsvári Atlétikai Club megalakulásába: ő vezette az a csoportot, mely 1884-re elkészítette az új egyesület tervezett működési alapszabályát, a klub választmányi és becsületbírósági tagja volt. Az 1888-as közgyűlésen figyelmeztetett, hogy „az erkölcsi vonások kifejtése a különböző nemzeteknél eleitől fogva karöltve jár a testi neveléssel... És ma hol találjuk az erkölcsi nevelés palesztráját? Azokban a szerény egyletekben, melyeket athletikai cluboknak nevezünk. Rájok annál nagyobb szüksége van ifjúságunknak, minél inkább tapasztaljuk azt, hogy kis nemzet létünkre csak úgy számíthatunk fenmaradásra, ha ifjúságunk szert tesz azokra a férfias jellemvonásokra, melyek nélkül sem a mívelt nemzetek nagy versenyében, sem a hazában élő nemzetiségek közepette diadalra nem juthat."

Elgondoztató mondatok. Mintha ma is ugyanúgy érvényesek lennének, mint 125 évvel ezelőtt. Ő pedig már akkor belátta, hogy az ifjúság nevelését milyen pillérekre kell támasztani. Igazi sportbarát volt, és nemcsak tollal buzdított, hanem cselekedett is: megalakította a Kolozsvári Labdázó Kört. Kuszkó István, a KAC titkára, ekképpen mesélt az eseményekről:

Pár heti fáradságos munka, utánjárás után június hó elején igen szép labdázó kört alakított. Ma már közel ötvenen vannak, kik minden hétfőn, szerdán, szombaton, többször még más napokon is kedvelten űzik a labdázás sportját az e célra kibérelt Bánffy-kertben. A kör mindjárt megalakulásakor szövegezte és jóváhagyta alapszabályait:

1. § Nem szabad érzékenykedni.

2. § Nem szabad az illem szabályai ellen véteni.

3. § Az igazgatók ítéletében meg kell nyugodni."

Felméri Lajos fiatalon, vérmérgezésben hunyt el 1894. május 22-én, kevéssel az után, hogy az 1894–1895-ös tanévre az egyetem rektorává választották. Korai halála számos tevét, megkezdett munkáját félbe szakította. A Házsongárdi temetőbe nyugszik, sírja sajnos évek óta ledöntve áll, remélhetőleg nemsokára sor kerül restaurálására. Munkássága és sikerei révén a kolozsvári sporttörténet örökre őrzi nevét.

Killyéni András

Az oldalt szerkesztette: Póka János András