2005. június 30.
XVII. évfolyam, 150. szám

 

KRÓNIKA VÉLEMÉNY NAPIRENDEN KÖRKÉP REKLÁM HIRDETÉS SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

Érdekháború a Polus Transilvania befektetései körül
Mikes Katalin visszaigényel 50 hektárnyi telket

(1. old.)

Június 23-i, csütörtöki lapszámunkban arról számoltunk be, hogy már csupán a szászfenesi polgármesteri hivatal és a helyi tanács szakbizottsága által kibocsátott építkezési engedély, és néhány intézmény hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Pászkány Árpád Zoltán, a Polus Transilvania igazgatója hozzáláthasson a Polus Center bevásárló- és üzletközpont felépítéséhez. A magyar üzletember néhány nappal ezelőtt megkapta a megyei tanács urbanisztikai bizottságának beleegyezését a nagyszabású projekt megvalósításához. A Polus Transilvania előreláthatóan 140 millió dollárt fektetne be. Pászkány dolga nem mindig volt ilyen könnyű: Gheorghe Funar polgármesterkedése idején csak a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (KDNPP) tagjai által vezetett prefektúra segítségével sikerült megvásárolnia a bevásárlóközpont megépítéséhez szükséges telket. Mi több, a Vágóhídra tervezett üzletközpontot nem sikerült felépítenie. Jelenleg a szászfenesi földterületet a Régi Monostor Fiai, a Mikes család leszármazottja, az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem (USAMV) is visszaigényli. Szerdán a Kolozsvári Egyetemek Szövetsége közleményt adott ki, amelyben támogatásáról biztosítja az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemet. (Részletek az 5. oldalon)

vissza az elejére


Egyetlen érettségiző sem bukott meg Szilágy megyében

(1., 4. old.)

Hétfőn és kedden zajlott országszerte az érettségi első szóbeli vizsgája román nyelvből és irodalomból. Kolozs megyében 83 diák bukott meg az első megmérettetésen, Fehér megyében is heten vizsgáztak sikertelenül, míg Szilágy megye azzal büszkélkedhet, hogy egyetlen bukója sincs, mi több, az érettségizők közel 60 százaléka 9-esnél nagyobb osztályzatot kapott.

Kolozs megyében 5883-an jelentkeztek az érettségi vizsgára, ebből 127-en nem jelentek meg. 5784-en vették az akadályt sikeresen románból, 83 diáknak pedig nem sikerült elérnie az ötös általánost. Kolozsváron tíz vizsgaközpontba várták a diákokat az idén, kettőben – a Báthory István Elméleti Líceumban és a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban – vizsgáztak a magyar diákok, összesen 511-en. A Báthory-líceumban az iskola diákjain kívül az Apáczai Csere János Elméleti Líceum és a Brassai Sámuel Elméleti Líceum diákjai bizonyíthatták tudásukat. A János Zsigmond Unitárius Kollégiumban pedig a Római Katolikus Kollégium és a Kolozsvári Református Kollégium diákjai feleltek a tanárok kéréseire természetesen az Unitárius Kollégium diákjaival együtt.

A brassais diákok közül nyolcnak volt sikertelen az első vizsgája, míg öten meg sem jelentek a megmérettetésen, egy apáczais diákot és egy református kollégistát is elvágtak a román nyelv és irodalom vizsgán.

Fehér megyében a román szóbelin csak hét diáknak nem sikerült megkapnia az átmenő jegyet. Cornel Sandu megyei tanfelügyelő szerint az érettségi vizsgára több mint 4400-an jelentkeztek és 99, 79 százalékuknak sikerült is az első vizsgája. A tanfelügyelő szerint az elbukott diákokat nem másolás miatt kellett eltávolítaniuk a vizsgáról, hanem egyszerűen nem tudták a kiválasztott tételt, ezért kaptak 5-ösnél kisebb jegyet. Az érettségi vizsgára beiratkozottak közül körülbelül százan nem jelentek meg az első szóbeli vizsgán.

Ioan Abrudan Szilágy megyei főtanfelügyelő tegnap nem kis büszkeséggel részletezte a hétfő reggel kezdődött érettségi román szóbeli vizsgájának eredményeit. A tanfelügyelőség adatai szerint Szilágy megyében 2190 diák jelent meg az érettségi vizsgán, alig 28-an hiányoztak. Románból kitűnően vizsgáztak a diákok: tízes jegyet 772 diák kapott, kilences és tízes közötti osztályzatra pedig 502 diákot tartottak érdemesnek a vizsgáztató tanárok. Az érettségizők közel hatvan százaléka tehát kilencesnél nagyobb jegyet kapott. Nyolcas és kilences közötti jegyre 382 diák, hetes és nyolcas között 270 tanuló, hatos és hetes között 202 érettségiző felelt. Alig 62 diák kapott ötös és hatos közötti osztályzatot. Egyetlen diák sem bukott meg. János Zsigmond Unitárius Kollégiumban – vizsgáztak a magyar diákok, összesen 511-en. A Báthory-líceumban az iskola diákjain kívül az Apáczai Csere János Elméleti Líceum és a Brassai Sámuel Elméleti Líceum diákjai bizonyíthatták tudásukat. A János Zsigmond Unitárius Kollégiumban pedig a Római Katolikus Kollégium és a Kolozsvári Református Kollégium diákjai feleltek a tanárok kéréseire, természetesen az Unitárius Kollégium diákjaival együtt.

A brassais diákok közül nyolcnak volt sikertelen az első vizsgája, míg öten meg sem jelentek a megmérettetésen, egy apáczais diákot és egy református kollégistát is elvágtak a román nyelv és irodalom vizsgán.

Fehér megyében a román szóbelin csak hét diáknak nem sikerült megkapnia az átmenő jegyet. Cornel Sandu megyei tanfelügyelő szerint az érettségi vizsgára több mint 4400-an jelentkeztek és 99,79 százalékuknak sikerült is az első vizsgája. A tanfelügyelő szerint az elbukott diákokat nem másolás miatt kellett eltávolítaniuk a vizsgáról, hanem egyszerűen nem tudták a kiválasztott tételt, ezért kaptak 5-ösnél kisebb jegyet. Az érettségi vizsgára beiratkozottak közül körülbelül százan nem jelentek meg az első szóbeli vizsgán.

Ioan Abrudan Szilágy megyei főtanfelügyelő tegnap nem kis büszkeséggel részletezte a hétfő reggel kezdődött érettségi román szóbeli vizsgájának eredményeit. A tanfelügyelőség adatai szerint Szilágy megyében 2190 diák jelent meg az érettségi vizsgán, alig 28-an hiányoztak. Románból kitűnően vizsgáztak a diákok: tízes jegyet 772 diák kapott, kilences és tízes közötti osztályzatra pedig 502 diákot tartottak érdemesnek a vizsgáztató tanárok. Az érettségizők közel hatvan százaléka tehát kilencesnél nagyobb jegyet kapott. Nyolcas és kilences közötti jegyre 382 diák, hetes és nyolcas között 270 tanuló, hatos és hetes között 202 érettségiző felelt. Alig 62 diák kapott ötös és hatos közötti osztályzatot. Egyetlen diák sem bukott meg.

D. I., J. L.

vissza az elejére


Könyörtelen visszaszámlálás a tej- és húsfeldolgozóknak
Kolozs megye üzemeinek 10 százaléka EU-konform

(1., 4. old.)

Komoly figyelmeztetést kaptak tegnap a Kolozs megyei hús- és tejfeldolgozó üzemek a mezőgazdasági hivatal vezetőitől, hiszen mindössze szűk egy év áll még rendelkezésükre ahhoz, hogy az európai közös piacon általánosan elfogadott szabályoknak megfelelő átalakításokat, befektetéseket megtegyék. Kiderült, hogy a megyében az üzemek 75 százaléka az uniós normák teljesítésére vonatkozó fejlesztési tervvel sem rendelkezik, a szabványokat pedig egyelőre a létező üzemek alig 10 százaléka teljesíti.

Tegnap fejtágítón vehettek részt a Kolozs megyei tej- és húsfeldolgozó üzemek vezetői, akiket a mezőgazdasági hivatal vezetői tájékoztattak az uniós szabályokról. Alexandru Duma, a hivatal vezetője és Gheorghe Ile, a higiéniáért felelős igazgató beszámolójából kiderült, hogy Kolozs megyében jelenleg 24 szarvasmarha-, juh- és sertésféléket, 2 szárnyasokat feldolgozó, illetve 12 tejüzem létezik.

Ezeket az uniós normák teljesítése függvényében különböző kategóriákba sorolják. Így az A csoportba tartoznak a teljes mértékben EU-kompatibilis feldolgozó egységek. Kiderült, hogy a létező 38 egység közül mindössze négy teljesíti a követelményeket, ami az üzemek összlétszámának 10 százalékát jelenti. A második kategóriába sorolják az Országos Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Hatóság által elfogadott fejlesztési tervvel rendelkező üzemeket, ide öt cég tartozik. C csoportba tartozó cégekkel Kolozs megye nem rendelkezik, mivel egyetlen üzemet sem vettek fel a 2009-ig haladékot kapó feldolgozók közé. A mezőgazdasági hivatal vezetői azonban figyelmeztetették a résztvevőket, hogy résen legyenek, mert értesüléseik szerint a listát bővíteni fogják. A figyelmeztetésnek számos címzettje van, hiszen a legnépesebb kategória továbbra is a negyedik, ahova azokat az üzemeket sorolták, amelyek még fejlesztési tervvel sem rendelkeznek. Ezek száma eléri a 31-et, ami az összes megyei feldolgozó egység 75 százalékát teszi ki. A feladatukat nem teljesítő egységek között 23 szarvasmarha-, juh- és sertésféléket, 2 szárnyasokat feldolgozó, illetve hat tejfeldolgozó üzem található.

Ezek közül 12-t az év eleje óta ideiglenesen bezártak, hatnak részlegesen, másik hatnak pedig teljesen felszámolták az üzemelési kapacitását. A hivatal vezetői szerint ezek újrakezdhetik a termelést mihelyt bepótolják a feltérképezett hiányosságokat. Alexandru Duma arra figyelmeztette a kevésbé rózsás anyagi helyzetben lévő vállalkozókat, hogy inkább csökkentsék termékskálájukat, állítsanak elő minél kevesebb terméket, de az legyen minőségi és versenyképes. A fejlesztések kivitelezésének magas költségeire hívta fel a figyelmet Vákár István, a hivatal aligazgatója is, aki lapunknak elmondta: elsősorban az üzemeket működtető vezetők mentalitásával van baj, akik nem törekszenek arra, hogy minél jobb minőségű termékeket állítsanak elő, és ennek érdekében minél több uniós támogatást vegyenek igénybe. Vákár szerint egy üzem fejlesztése sokkal többe kerül, mint ha helyette újat építenének, valószínűleg ennek is tulajdonítható az élelmiszeriparban dolgozó vállalkozók tétovázása, akiknek döntő többsége mai napig sem nyújtott be fejlesztési tervet az élelmiszerbiztonsági hatósághoz.

Kiderült, hogy Kolozs megyében csiga- és halfeldolgozással nem foglalkoznak, emellett az üzemek áruit szállító gépkocsik fertőtlenítésével foglalkozó szakcég sem létezik. A hivatal vezetői szerint ezeknek a piaci réseknek a betöltése jó üzleti lehetőség a vállalkozóknak.

Az uniós normákat nem teljesítő tej- és húsfeldolgozó üzemeket már 2006. július 1-jétől véglegesen bezárhatják. A hatóságok azért hozták előre a végső határt, hogy a 2007. január 1-jére tervezett csatlakozási határidő ne eredményezzen tömeges felszámolási hullámot az élelmiszeriparban. Addig is a hivatal ellenőrző testületei havonta megtekintik az üzemeket, így figyelemmel követhetik, milyen mértékben valósulnak meg a tervezett fejlesztések.

Borbély Tamás

vissza az elejére


Kolozsváron is lesz pláza

(1. old.)

Az Expo Transilvania környékén levő 85 ezer négyzetméteres területen pláza típusú bevásárló központot létesítenek Kolozsváron. A területet eddig a Kolozsvári Közterület-fenntartó Vállalat és a Közszállítási Vállalat igazgatta, de egy tanácsi határozat értelmében az önkormányzati képviselők a két vállalattól megvonták ezt a jogot.

Az eredetileg két telek összterülete 85 ezer négyzetméter. Öt hektárt a területből nyilvános árverésen koncesszionálnak, és plázát, szálloda-komplexumot és parkolóházat létesítenek. A koncesszió negyvenkilenc évre szól, a kikiáltási ára pedig négyzetméterenként ötven euró.

vissza az elejére


Elkészült az ipari park

(1. old.)

Az eredeti határidőhöz képest tetemes csúszással készült el a kolozsvári ipari park. Marius Nicoară, a Kolozs Megyei Tanács elnöke szerint a létesítmény átvételére ma kerül sor. A késésért elsősorban az Alpine építkezési vállalat okolható.

Az elkövetkező nyolcvannégy napos időszakban ellenőrzik, hogy a szerződésbe foglalt megállapodáshoz képest hogyan építette meg a kivitelező cég az ipari parkot. Az Alpine írásban kapja majd meg a munkálatokra vonatkozó észrevételeket. Ha valami kifogásolni valót találnak a munkálatokban, a cég köteles egy éven belül helyrehozni a hibákat. A tanácselnök szerint azonban az építkezési vállalat nagyon jó munkát végzett.

vissza az elejére


Markó Tőkéssel találkozik

(1. old.)

Találkozni fog a hét végén Markó Béla, az RMDSZ elnöke Tőkés László református püspökkel Nagyváradon. A találkozót a felek már régóta tervezik, utoljára a parlamenti választások előtt folytattak négyszemközti megbeszélést Kolozsváron. Azóta legalább ötször hívták egymást kölcsönösen találkozóra, a terv azonban mindannyiszor meghiúsult, mivel a két személyiségnek nem sikerült egyetértenie a helyszín kapcsán. Markó a találkozón tájékozódni kíván a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Iskola sportpályájának ügyéről, amelynek tulajdonjogáért a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vitában áll a helyi önkormányzattal és az ortodox egyházzal.

vissza az elejére


Fizessen elő 3 hónapra,

(1. old.)

július–szeptemberre,
a SZABADSÁG -ra!,
és nyerje el a nagydíjat,
az Amic mintegy

9,5 MILLIÓ LEJ értékű

PHILIPS
ÁLOMCSOMAGJÁT
(benne vasalóval, konyhamérleggel, fodrászkészülékkel és
hajnyírógéppel)!
Az Amic üzleteiben talál rá
a legkisebb árakra és
különleges ajánlatokra:

Fenesi/Floreşti út 2., Magyar / 1989. December 21. u. 137.,
tel./fax: 593300, 423741.

További nyereményeink:
500 000 LEJES SZAKORVOSI VIZSGÁLAT VAGY
ORVOSI LABORATÓRIUMI KIVIZSGÁLÁS
a Promedical Center
magán rendelőházban, EGY LÁDA SÖR, ÖVTÁSKA, PÓLÓK, NYITÓ az URSUS-tól, ILLATSZERCSOMAGOK a Cosmetic Plant-tól,
KÖNYVAJÁNDÉK a
Mentor Könyvkiadótól stb. stb.

A júliusi, augusztusi és szeptemberi előfizetési nyugtát el kell juttatni címünkre (Szabadság Kft., Napoca u. 16., 400009 Kolozsvár, vagy C. P. 340), illetőleg kapu alatti postaládánkba. A borítékra írják rá: negyedévi előfizetés! A nyugtákat megőrizzük, számukkal részt lehet venni az egyhavi előfizetési nyereménysorsolásunkon is. Beküldési határidő: 2004. július 10. (postabélyegző dátuma).

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. old.)

A lehetetlent is /szabad lesz remélni; /meglátod, hogy milyen /érdekes lesz élni.

Szép Ernő

vissza az elejére


KISHÍREK

(2. old.)

ASZTALOS LAJOS: KOLOZSVÁR – HELYNÉV- ÉS TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI ADATTÁR című könyvét mutatja be a Polis Könyvkiadó június 30-án, csütörtökön du. 5 órakor a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Majális/Republicii u. 5.). A könyvet Kiss András nyugalmazott főlevéltáros méltatja.

BÁNFFY MIKLÓS: FORTÉJOS DEÁK BOLDIZSÁR MEMORIÁLÉJA című novellafűzérét mutatja be Balázs Imre József a Polis Könyvkiadó könyvbemutatóján, amit a Bonchidai Kastély Napok keretében tartanak július 2-án 12.30 órakor. Az 1943 óta most először megjelenő könyv érdekessége, hogy az írónak az első kiadáshoz készített rajzai díszitik.

FOGADÓÓRÁT TART Eckstein-Kovács Péter szenátor 2005. július 1-jén, pénteken 14–16 óra között a Malom/Gh. Bariţiu utca 16. szám alatti szenátori irodában.

ÉVADZÁRÓ KÖZGYŰLÉST tart az RMDSZ belvárosi kerülete július 1-jén, pénteken du. 5 órától a 21 Decembrie/Kossuth Lajos utca 18. szám alatt.

ZENÉS–TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT rendez az RMDSZ kül- és belmonostori kerülete július 2-án, szombaton du. 5 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventuta székházban.

vissza az elejére


Közgyűlésre készül az Erdélyi 56-os Bajtársi Társaság

(2. old.)

Június elején megbeszélést tartott Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi 56-os Bajtársi Társaság vezetőtanácsa. A tanácskozáson résztvevő tagok kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a társaság, a kommunista diktatúra romániai áldozatainak magyar érdekképviselete jogi személlyé alakuljon. A Kezdeményező Bizottság tagjai ennek érdekében megteszik a szükséges lépéseket. A bizottság július 9-én, délelőtt 11 órára összehívja alakuló közgyűlését a sepsiszentgyörgyi városháza különtermében. A közgyűlésen való részvételre a következő címeken lehet jelentkezni: Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, Filiala jud. Covasna. 520008 Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2. Tel.: (0267) 312020, vagy Török József elnök, tel.: (0267) 314958.

Az Erdélyi 56-os Bajtársi Társaság erősíteni kívánja kapcsolatait a Romániai Volt Politikai Foglyok Szövetségének központi vezetésével, annak érdekében, hogy kellő súlyt kapjanak azok a panaszok, amelyek nap mint nap felmerülnek a 1990/118-as törvény biztosította jogok alkalmazásánál. A tagság fontosnak tekinti az eddiginél szorosabb kapcsolatok kialakítását a magyarországi Politikai Foglyok Országos Szövetségével, a magyar ellenállás legfontosabb szervezetével.

A Kezdeményező Bizottság ez úton is kéri mindazokat a bajtársakat, vagy az elhunyt bajtársak özvegyeit, hozzátartozóit, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a közgyűlésen, és járuljanak hozzá a vállalt feladatok eredményesebb betöltéséhez.

vissza az elejére


Csángó gyerekek a Magyar Televízióban

(2. old.)

A Magyar Televízió Heti Mozaik című műsora négy hónapja csatlakozott a Csángó-Magyar Szövetség Keresztapa programjához, és jelképesen örökbe fogadta a 12 éves Gyurka Ramóna Szimónát.

A sors úgy hozta, hogy a „keresztleány" társaival egy magyarországi táborozáson vett részt, így a műsor vezetői az egész csapatot meghívták a hétvégén a Fővárosba. A 26 gyermek és öt kísérője Külsőrekecsinből és Lészpedről érkezett, és Budapesten megtekintették a Parlamentet, a Magyar Televízió székházát, valamint ellátogattak az Állatkertbe, majd strandolás zárta a programot.

A csángó fiatalok az MTV épületében a stúdióban nézték végig a déli Híradót, majd Nagy Judit műsorvezetővel beszélgettek, és ismerkedtek a stúdió technikai berendezéseivel. A Heti Mozaik munkatársai a jövőben is szeretnék fenntartani kapcsolatukat Ramónával, komolyan véve a maguk választotta keresztapai szerepkört.

vissza az elejére


Indul a Kolozsvári metamorfózis

(2. old.)

Holnaptól, az Építészeti Világnap alkalmából, fényképes-rajzos sorozatot indítunk, Kolozsvári metamorfózis címmel, a kolozsvári műemlékek egykori és mai állapotának érzékeltetésére. Célunk felkelteni a közvélemény és a politikusok figyelmét múltunk iránt, mindenki javára, aki képes és hajlandó értékelni történelmi emlékeinket, a szépet, az építészeti örökséget.

vissza az elejére


Ismét Kaláka Folkfesztivál

(2. old.)

A hagyományoknak megfelelően július második hétvégéjén (július 7–11.) rendezik meg a Kaláka Folkfesztivált Miskolcon és a Diósgyőri várban.

A programban idén 3 kiállítás, több mint 30 koncert és kirakodóvásár is szerepel. Az idei sztár-zenekarok (Czechomor együttes – Csehország; Sebestyén Márta, a 20 éves Hot Jazz Band; a Besh o droM; a Szászcsávási Banda – Erdély; moldvai és gyímesi zenészek és énekesek, Kolinda) mellett fellépnek a folk- és világzene jeles képviselői szerte a világból.

A szombat délelőtti Gyerekfesztiválon közreműködik a Miskolci Csodamalom Bábszínház a Vitéz László legújabb előadásával, Gryllus Vilmos, a Kaláka együttes, illetve angol zenészvendégek.

Ardai Ildikó textilművész szőnyegkiállítását Sebő Ferenc nyitja meg.

Az Ostravai Múzeum Zenélő hangszerek című tárlatának a megnyitóján a Kaláka együttes zenél a kiállított tárgyakon. Az Európa Házban a Hangzó Helikon kiállítás a kiadványsorozat grafikáiból nyújt válogatást.

A fesztivál megnyitóját a Városháza díszudvarában tartják, a Kaláka és a Sebő együttes közreműködésével.

Valamennyi kiállításról és a fellépő együttesekről részletes információt találnak a www.kalakafesztival.hu honlapon.

vissza az elejére


Lapról lapra

(2. old.)

A Hét
Új rabszolgaság. Román neoliberális gazdaságpolitika. M. László Ferenc; Mi lesz veled baloldal? MSZP: utó vagy előtörténet? Kovács Áron; Ágh Attila, Csizmadia Ervin és Bayer József : MSZP–SZDSZ viszonyáról a Politikatörténeti Intézet konferenciáján; Sikeres kudarc. A Sütő-vita folytatásáról és mai állásáról. Parászka Boróka; A téma: Miskolci operafesztivál. A könyv: Az úr konkrétan működik. Tragédia van, de nincs kivel együttérezni. Elfríde Jelinek Kéj című regényéről Selyem Zsuzsa; Uncsi, dohos, lassú. Túlédesített instant kultúrtörténeti dózis kezdőknek, műbeavatással, álbukással és megspórolhatatlan mennybemenetellel. Orbán János Dénes Búbocskájáról Szekeres Zsuzsa; Belülről fölfelé. Borvíz, kent és Gadamer. Hajdú Farkas-Zoltán Mallory háta. Bora Tamás; A kis vörös ember bennünk Doina Ruşti: Omuleţul roşu. Vremea XXI, 2004. Tudor Negoescu; Grendel Lajos mulatságos kudarc-regény. Székely Csaba; Vida Gábor három magányossága. Amikor az ember elvonul, valami – mindegy, hogy mi elől, és akkor ott várakozik rá ez a könyv. Szabó Róbert; A látvány. Homoródszentmártoni alkotótábor. 2004; Az irodalom Csoportban szép az élet: az éberek. Balázs Imre József; A krimi: A szürke sejtecskék paródiája Miklós Ágnes Kata; A film: A bukás. Az emberarcú démon. Szabó Géza.

Unitárius Közlöny/június
Számadás a fiatalokról című írásában Sándor Krisztina felhívja a figyelmet a társadalom azon kötelességére, hogy a frissen érettségizőkre, egyetemet végzőkre jobban odafigyelve valós lehetőségeket teremtsen számukra.

Farkas Dénes kolozs-tordai esperes a Ki az esperes az egyházkörben? c. interjúban vall esperesi rangra emelésének körülményeiről, Sándor Szilárd a norvégiai unitáriusok életét ismerteti, az országnak ez év áprilisától van hivatalos unitárius egyháza.

További olvasnivalók: Lépéskényszer. Sürgető feladatok a vidékfejlesztés terén, Tizenöt éves a Szentmihályi Vegyes Dalkör, Máthé Sándor az unitárius lelkészek Első Akadémiai Konferenciájáról ír, Pálffy Anna-Mária Erősödő gyökerek Marosszentgyörgyön című írásában a marosszentgyörgyi unitárius közösség életét mutatja be.

Az egyház május–júniusban zajlott eseményeiről is tudósításokat közöl az Unitárius Közlöny.

vissza az elejére


MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Világok harca – amerikai bemutató. – Vetítések időpontja: június 29–30.: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel 23 órától.

MŰVÉSZ-EURIMAGES – Agents secrets – amerikai bemutató. – Vetítések időpontja: 17,30, 20; kedvezménnyel kedden minden előadás; Vejedre ütök – amerikai. Vetítés június 27–30.: 22.30 órától, kedden kedvezménnyel.

GYŐZELEM – A gépész – bemutató. – Vetítések időpontja: 16, 20, 22; Second Hand – bemutató. – Vetítések időpontja: 14, 18.

FAVORIT – A nemzet aranya – amerikai. – Vetítések időpontja: 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön.

DÉS

MŰVÉSZ – Csillagok háborúja III. – amerikai. – Vetítések időpontja: 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától kedvezménnyel és hétfőn minden előadás.

TORDA

FOX – A bukás – Hitler utolsó napjai – bemutató. – Vetítések időpontja: 17, 20.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – Agents secrets – bemutató. – Vetítések időpontja. 17, 19, 20.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Walking Tall – amerikai. – Vetítések időpontja: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap: 22 órától; kedvezménnyel hétfőn minden előadás.

DACIA B-TEREM – Nagy Sándor – amerikai. – Vetítések időpontja: 18; pénteken, szombaton, vasárnap 21; kedvezménnyel kedden minden vetítés.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – Mennyei királyság – amerikai. – Vetítések időpontja: 14, 17, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 23 órától és hétfőn minden előadás.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Változó külpolitikai prioritások?

(3. old.)

(Folytatás lapunk június 27-i számából)

A túszdráma tapasztalatai alapján? Avagy a titkosszolgálatok tanácsára? Esetleg az EU-csatlakozás esélyének csökkenése miatt? Önmagában semmi ellenvetésem a prioritás-változással szemben. De a kiváltó ok nem mindegy. A túszdráma alatt lényegesen csökkent az amerikaiak bizalma, ebben pedig nagy szerepe volt a román titkosszolgálatoknak. Ez után döntöttek volna úgy, hogy nem árt kissé közeledni a „Régi Európa" felé? Vagy fordítva? Véletlen egybeesés csupán? Az biztos, a kulcsszerep itt is a titkos-szolgálatoké, avagy egyes szárnyaié. Összezavarták a viszonyt az amerikaiakkal, most pedig megpróbálják ezt valahogy jóvátenni ...

Románia és Amerika közötti viszony „hűvösödése"
Április 12-én Emil Hurezeanu arról beszél: „Feszültség keletkezett az amerikai–angol titkosszolgálatok, és a románok közt. A mieinket különböző dolgokkal gyanúsítják, a kommunikáció, kvázi megszűnt." Nem a kocsmában hallotta. Lehet túlzás, lehet tudatos rafinált dezinformálás, de semmiképp sem alaptalan pletyka.

Májusban Traian Băsescu bejelenti, a négy túsz szabad, az iraki román követségen vannak, másnapra várják. A repülő érkezése előtt tán egy órával kiderül: „Munaf is haza akart volna jönni, de az amerikaiak „lekapcsolták". Az amerikaiak a három újságíróval is szerettek volna „beszélgetni", ezt azonban Băsescu büszkén visszautasította, de Munaf esetében a törvény arra kényszeríttette, hogy adja át az amerikaiaknak – tudhattuk meg az államfő sajtótájékoztatóján.

Ez a dadogás (Munaf is jön, Munaf mégse jön) a kommunikációs zavart bizonyítja. Megtört a varázs: Băsescu, Amerika leghűbb Testvére a Terrorizmus Ellenes Háborúban, aki nem ad ki amerikai katonát nemzetközi bíróságnak, bármilyen bűntettet is követtek el, bármikor, bárhova szívesen bevonul a hadsereggel, ha Amerika int, túszügyekben azonban meglehetősen „diszkrét". Nem hagyja az újságírókat kihallgatni, a Munaf-féle gyanús alakokat is csak azért adja át, mert a nemzetközi törvény rákényszeríti. Feltételezem, az amerikaiak ezt nem tekintették „partneri gesztusnak".

Az amerikaiaknak nagyon fontos volt elbeszélgetni Munaffal, különböző Irakban történt kellemetlen dologról. Nem csak terrorizmussal kapcsolatos, hanem például a Golf zónájában titokzatosan eltűnt nitroamónium tartályokról. Rablások, nagy stílben. Állítólag ha Munaf beszélni kezd, az kellemetlen lesz az „ünnepelt hősöknek", a szekusoknak. Vagy ügyetlenül őrizték, amiket rájuk bíztak, vagy épp ők „ügyeskedtek"? Így hát az biztos, nem pár órával a túszok kiszabadulása után jutott eszükbe, jó lenne Munaffal elbeszélgetni. Kész tény elé állították a román hatóságokat, nem értesítették őket idejében? Vagy a román hatóságok áltatták magukat, remélték „visszaszerzik" Munaf-ot is?

Munaf későbbi sorsa is zavaros. Családja se tud róla, sőt úgy néz ki, Băsescu se tud sokkal többet. Vagy ha tud, nem mondja. Többször is rákérdeztek, mi is lesz a Munaf-fiúval, de mindegyre szűkszavúan csak azt ismételte: „Kértük az amerikaiktól, legalább hallgathassuk ki, szembesíthessük Hayssammal". És célzás sincs soha arra, hogy mit is válaszoltak az amerikaiak.

Băsescu, amikor a túszügyről beszélt, egy szóval sem köszönte meg Amerika segítségét. Pedig ha valaki Irakban bonyolult mentőakcióba, titkosszolgálati műveletbe kezd, azt legalábbis jóvá kell hagynia Amerikának. Állítólag (amennyiben hihetünk Băsescunak) a román titkosszolgálat antiterrorista osztaga is készenlétben állt a beavatkozásra, felfegyverkezve jártak fel, alá. Ez nem történhetett meg amerikai támogatás, jóváhagyás nélkül.

Dinu Patriciu letartóztatása
Az amerikai követség felhördült: „A politika befolyása az igazságügyre!" Erre fel gyorsan kiengedték. Pár hét múlva újra figyelmeztettek, ezúttal a külügyminisztérium. A Dinu elleni vád ugyanis amerikai állampolgárok ellen is megfogalmazódott. Mégpedig a cég vezérigazgató helyettese ellen, aki amúgy az öreg Bush kormányának tiszteletreméltó tagja volt.

Elképzelhető ez az incidens, úgy spontánul? Közismert volt, hogy Băsescu gyűlöli Patriciut, már december végén esküdözött (szűkebb körökben), hogy börtönbe juttatja! Ezt pontosan tudták az amerikaiak is, mint ahogy Băsescu is tudta, az amerikaiak ennek egyáltalán nem örülnének. Márpedig ha igazi barátok lennének, akkor nem fordulhatott volna elő, hogy Patriciut mégis elviszi a rendőr. Véleménykülönbségek elképzelhetőek, de legfennebb diszkréten megegyeznek, és nem a nyilvánosság előtt háborúznak.

Ez az eset kétféleképp magyarázható: vagy olyan makacs Băsescu, hogy a diszkrét figyelmeztetések ellenére is lecsukatta Patriciut, és csak akkor visszakozott, amikor hivatalosan is rászóltak. Avagy – még súlyosabb –, oly sokat romlott az amerikai–román kapcsolat, hogy semmilyen kommunikáció nincs, el sem jutott hozzá az amerikaiak figyelmeztetése.

Vajon az is véletlen lenne, hogy éppen ezekben a napokban fakadt ki Tăriceanu miniszterelnök: „Elegem van a Bechtel politikai zsarolásából!" Mint tudjuk, az amerikai adminisztráció egyik kedvence a Bechtel.

Szíriai látogatás
A túszválság közepén a román külügyminiszter villámlátogatást tett Szíriába Băsescu bizalmas levelével a zsebében. Ennyit tudunk hivatalosan. Mindenki számára nyilvánvaló azonban, hogy ez a látogatás csakis a túszokkal kapcsolatos.

Mit szól ehhez Amerika? Washington számára Szíria a „gonoszak tengelyéhez tartozik. Amerika, ha érdekei így kívánják, tárgyal a „gonoszokkal", de azt ki nem állja, ha kis csatlósai ilyen kalózakciókat kezdeményeznek. Különösen ha túszokról van szó! Amerika elvből elítél mindenféle tárgyalást, kompromisszumot a terroristákkal. Pénzt se hajlandó adni, illetve nem helyesli. (A franciák, olaszok, diszkréten, félig titokban, de használják ezt a módszert.)

Ha Băsescu kiegyezett volna a túszejtőkkel egy adott pénzösszegben, akkor biztosan nem lett volna szüksége Szíria segítségére. Tehát a segítség, a többször említett „csere" politikai, titkosszolgálati jellegű volt. Amit Amerika még erősebben rosszall.

Román–arab viszony
Băsescu bejelentette, téves volt az elmúlt 15 év külpolitikája, amely hátat fordított az arab világnak, ezen sürgősen változtatni kell. Én is úgy vélem, hogy ez a stratégia valóban hibásnak bizonyult. De az mégsem elfogadható, hogy egy banális túszdráma alapján vonják le ezeket a fajsúlyos külpolitikai következtetéseket. E túsz-ügynek önmagában semmi politikai tartalma nem volt. Legfennebb arra volt jó, hogy a szekusok jobban összemelegedjenek Băsescuval.

(Különben napról napra sokasodnak az érvek, hogy a hős túszmentő szekusok lehettek a túszejtés értelmi szerzői, főszervezői is. Miközben cikkem első részét éppen lezártam, érkezik a hír: Ohanesian meséli: „Az egyik terrorista – aki piros inget viselt az egyik videófelvételen – dicsekedett, fegyvereik román gyártmányúak, meg is mutatta őket. Tényleg, a mi hadseregünkben használatos, 86-os Kalasnyikovok voltak. Felajánlotta az őr, szökjünk meg együtt, cserébe annyit kért, vigyük őt is Romániába! Úgy tudom, ő volt a mi titkosszolgálatunk beépített embere. Egyébként, erősödik a gyanúm, Ohanessian, Munaf legfeljebb eszközök lehettek az ügyben." A szappanopera tehát folytatódik.)

S ha nem a túsz-ügy, akkor minek kapcsán ez az irányváltás? Băsescu akarata ellenére romlott a viszony Amerikával, és ezt pótolni kellett? Esetleg rájött, halasztódik az EU tagság, valamivel pótolni kell? Az arab országokkal folytatott kereskedelem, gazdasági kapcsolat hasznos lehet, de az EU-t semmiképp sem pótolja.

Băsescu kedvenc tengelyei
Az EU-hoz való viszonyulás számomra felfoghatatlan. Június végére nyilvánvalóvá vált, picike annak az esélye, hogy 2007-ben befogadják Romániát. Politikusaink azonban sem az esélyek nyilvánvaló csökkenését, sem az egyre mélyülő EU-válságot nem hajlandók tudomásul venni, ostoba, kincstári optimizmusuk egyszerűen érthetetlen. Elsősorban azért, mivel saját és pártérdekeikkel is ellentétes. Folyamatosan azt ismételgetik tovább: „Minket nem érint az EU válsága, amely nem is olyan súlyos". Pedig felismerhetnék: ha mégis bekövetkezik a halasztás, a közvélemény döntő többsége a hatalom rovására fogja írni. Ha viszont lassan hozzászoktatnák a lakosságot, hogy igenis új helyzet van, válság, és hogy akkor is halasztható a csatlakozás, ha a hatalom minden ígéretét teljesítette, olcsóbban úsznák meg. A lakosság számára kevésbé lenne traumatikus és megalázó ez a sikertelenség, a felelőség pedig az EU-ra hárulna.

Băsescu még mindig elsőként említi a stratégiai partnerséget Amerikával, Angliával. De, ez az „elsőség" megkérdőjeleződött, hiszen hozzáteszi: „Erre alapul nemzetbiztonságunk, határaink sérthetetlensége, de a gazdasági fellendülés kevésbé". Az EU a második tengely, amely egyszerre jelenthet biztonságot és prosperitást. Sőt, az államfő hozzáteszi azt is: „Az EU mellett implicite beleértődik a kapcsolat az EU erős országaival, Franciaországgal és Németországgal is."

Eddig csakis az első tengelyről beszélt, az EU-t – mint magától értendőt – néha elfelejtette megemlíteni. Soha eddig nem említette, hogy a kapcsolat az „öreg, Amerika-ellenes Európával" fontos. Sőt, egy-két hónappal ezelőtt még arra figyelmeztette a franciákat: „Nincs szükségünk kioktatásra".

Elemezzük egy picit a nemzetbiztonság versus „prosperitás-ügyet". Băsescu szerint az első nemzetbiztonsági, a második gazdasági szempontból előnyös. Akkor melyik is a fontosabb? Nyilván a második! Románia lakosságának nagy többsége a gazdasági helyzet, életszínvonal miatt aggódik, az országhatárok módosításától, fegyveres konfliktusoktól kevesebben tartanak. Akik pedig ezért aggódnak, azok is sokkal fontosabbnak érzékelik a gazdasági kérdést.

Román–francia viszony
Băsescu üzenete esetleg úgy is érthető: az EU fontossági sorrendben lekörözte Amerikát? Mi lehet a magyarázata annak, hogy az államfő éppen most, az EU válság kellős közepén tesz egy gesztust az „öreg Európa" irányába? Akkor, amikor napról napra csökkennek a 2007-es integrálódás esélyei? Mitől kezdett el hirtelen javulni a két ország viszonya? Elképzelhetőnek tartom, hogy a túsz-ügyben egymásra lettek szorulva, ami különleges alkalmat jelentett az összeborulásra. De az, hogy a román titkosszolgálat, miközben előkerítette saját túszait, rátalált Aubenas-ra (ha igaz az, hogy együtt voltak), nem magyarázat erre a hirtelen támadt barátságra. Ezt valóban illik megköszönni, de csak ennyi. Nem ok arra a túlzott hálálkodásra francia részről, aminek tanúi vagyunk.

Egyelőre titok fedi az ügynek ezt a részét is. Mindenesetre szorosan összefügghet azzal, hogy Aubenas asszony, és iraki tolmácsa is tagadja, hogy együtt lettek volna a románokkal. Az első magyarázat így szólt: „Aubeanas asszony még nem tudhatta, mit szabad, és mit nem szabad elmesélnie, a francia titkosszolgálat szólt neki, vigyázzon mit beszél." Pár nappal később a francia elnök, a miniszterelnök nyilvánosan megköszönte Romániának, személyesen Băsescunak, hogy megmentették Aubenas asszonyt, igazolták a román változatot („együtt voltak"). Aubenas asszony (és tolmácsa) ennek ellenére továbbra is tagad!

Eszembe jut egy esetleges magyarázat: a francia titkosszolgálat nem arra kérte Florence Aubenas-t, hogy hallgasson. Éppen ellenkezőleg! Arra, hogy konfirmálja a román hivatalos változatot, hiszen ez benne lehetett „az árban". Aubenas asszony azonban nem hajlandó hazudni. Annyit megtett, hogy nem cáfolta határozottan.

Végszó helyett
Továbbra is sok, sok kérdőjel és kevés válasz. Cikkemben is, agyamban is. Nincs, avagy én nem találok „következtetést", „végszót". Szerencsére, segítségemre ugrott a két külügyminiszter, az amerikai és a román. Közös cikket írtak a Ziua számára. Témája: küzdelem a terrorizmus ellen. Tartalma érdektelen, a lényeg, a gesztus – ketten írták alá. A stílus, érvelés emlékeztet gyermekkorom olvasmányaira: „A szovjet és román nép megbonthatatlan barátsága, közös küzdelme az imperializmus ellen", és így tovább.

E cikk azonban más vonatkozásban is nagyon fontos, érthetővé tesz sok furcsa dolgot. Az amerikai adminisztráció egyáltalán nincs kényelmes pozícióban, az iraki háború elleni bírálatok erősödnek. Itt van a Bolton-botrány, az ENSZ-amerikai küldöttség élére egy ritka durva héját, ENSZ-et megvető embert akarnak mindenáron kinevezni. Amerikának szüksége van partnerekre. Bárkire. Hiszen a belső ellenzék fő vádja, éppen az, hogy hála a Bush-adminisztrációnak, Amerika elszigetelődik, nő az egész világon a bizalmatlanság.

Úgy tűnik, az amerikaiak, akik néhány hete még fenyegettek (lásd: „Le a kezekkel Patrciuról!) mára már belátták, akármit is tettek Irakban a „román fiúk", ez távolról sem oly fontos, hogy emiatt a nyilvánosság előtt kompromittálják őket. Százszor fontosabb egy csatlós puszta léte, mint az, hogy nem teljesen megbízható, és hogy ellenőrizni kell minden lépését. Tán az alatt a pár hét alatt, amíg az amerikaiak nem döntöttek még el, hogyan is kezeljék az ügyet, változott meg Băsescu magatartása?

Esetleg zsarolta őket? „Mehetek Chirac karjaiba is, ha ti eltaszíttok?"

A lényeg, hogy a döntés megszületett, közös érdek az ügy eltussolása. Ötven évre. Mindörökre.

Ezt jelzi a két külügyminiszter közös cikke a diplomácia nyelvén.

Vajon az amerikai hadsereg, vagy titkosszolgálat vezetői szívesen írnának alá közös cikket román „partnerükkel"?

Bányai Péter,
politikai kommentátor

vissza az elejére


Segítsen egy lappal!
Meghosszabbítottuk a határidőt!

(2. old.)

A Szabadság az elmúlt hónapokban is folytatta több évvel ezelőtt először meghirdetett előfizetés-közvetítési mozgalmát kiskeresetűeknek.

Mint ismeretes, a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sok létminimum alatt tengődő, segélyen élő, kisnyugdíjas vagy beteg ember szívesen olvasna magyar szót, de nem tudja megengedni magának. Másrészt örvendetesen nő azok száma is, akiknek több előfizetésre is futná, de esetleg nem tudják, kinek segíthetnének vele. Ezért indította el szerkesztőségünk az előfizetési díjak megajánlását és közvetítését olyanoktól, akik ezt megtehetik, azoknak, akik rászorulnak, és önhibájukon kívül nem olvashatják napilapjukat.

Az elmúlt időszakban is sok helyről érkezett támogatás, akiknek a jóvoltából az elmúlt hónapokban előfizetést kötöttünk rászorulóknak lapunkra. Közülük egy hónapig sem szünetelt az a neve elhallgatását kérő kolozsvári üzletember, aki folyamatosan három kiskeresetűnek biztosítja a Szabadság-előfizetést, illetve dr. Szabó László fogorvos. De a rászorulók segítségére sietett a közelmúltban egy neve elhallgatását kérő magyarországi üzletember és kolozsvári műépítész, Javorek István, Máté András, Vekov Károly és mások is. Az adományokat a támogatásra kerültek nevében is köszönjük!

Az akciót pedig folytatjuk: tisztelettel felkérünk minden céget, intézményt és magánszemélyt, hogy a Szabadság legalább egyhavi előfizetési árával (125 000 lej + kihordási díj – ez terjesztőtől függően összesen 140 000 lej körüliig is felmehet, de még így is alig 3–4 euró!) támogassák szerkesztőségünkön keresztül azokat, akik szociális helyzetüknél fogva lemondani kénytelenek a magyar nyelvű napilapról.

Befizetni lehet: 1.) személyesen szerkesztőségünk emeleti irodáiban; 2.) csekkel a lapunk támogató Minerva Művelődési Egyesület címén (Asociaţia Culturală Minerva, Banca Comercială Română, Cluj, bankszámlaszám:

RO85RNCB220000000750004); 3.) banki átutalással a fenti bankszámlaszámra; vagy 4.) befizetési szándékukról értesítsék szerkesztőségünket az 596-408-as vagy 596-621-es telefonszámon június 30-ig.

vissza az elejére


HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Amerikai olvasóink figyelmébe: az Amerikai Egyesült Államok polgárai csekket küldhetnek a következő címre: HHRF-SZABADSÁG, P. O. Box J, Gracie Station, New York, NY 10028. A Hungarian Human Rights Foundation (Magyar Emberjogi Alapítvány) postafordultával adómentesítő elismervényt küld, és biztosítja, hogy az adomány teljes összege a címzetthez jut.

Az adományozók nevét szívesen közöljük az újságban.

Szintén június 30-ig várjuk szerkesztőségünkben (az emeleten) azok igénylésének a benyújtását is, akiknél a családban az egy főre eső jövedelem nem több mint havi 1 800 000 lej, s akik elő szeretnének fizetni lapunkra, de nem tudnak. Jelentkezni levélben és megbízott útján is lehet! Keresetükről igazolást kell felmutatniuk, és nem jogosultak támogatásra a már Szabadság-előfizetők! A beérkezett megajánlások függvényében juttatunk a rászorulóknak előfizetéseket.

A szerkesztőség

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Bukarest figyelembe vette Magyarország javaslatait

(4. old.)

Elégedetten nyilatkozott szerdán Persányi Miklós magyar környezetvédelmi miniszter arról, hogy a bukaresti vezetés figyelembe vette Magyarország javaslatait a verespataki tervezet kapcsán a két ország szaktárcájának vezetői folytatott budapesti megbeszélés után. – Megállapodtunk Sulfina Barbu miniszterrel, hogy létrehozunk egy nemzetközi szakértőkből álló csoportot, amely elemzi majd a projekt környezeti hatásáról szóló tanulmány dokumentumait – mondta Persányi.

– A verespataki aranybánya-beruházás környezetvédelmi engedélyezése teljes mértékben az európai uniós előírásoknak megfelelően zajlik – jelentette ki Sulfina Barbu román környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter szerdán Budapesten, miután megbeszélést folytatott Persányi Miklós magyar környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel. Sulfina Barbu elmondta, hogy a beruházó cég jelenleg a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésén dolgozik, amelyhez a román minisztérium útmutatót adott a cégnek. – A román minisztérium a hatástanulmány követelményeit meghatározó útmutató kidolgozásakor maradéktalanul figyelembe vette a Magyarország által javasolt szempontokat – tette hozzá a román tárcavezető. A miniszter utalt arra, hogy a kész hatástanulmányt egy független képviselőkkel is kiegészített magyar-román bizottság véleményez majd az elbírálást megelőzően.

Sulfina Barbu kitért a 2000-ben ciánszennyezést okozó nagybányai aranybánya kérdésére is, ahol nemrég biztonsági intézkedéseket végeztek. – Az intézkedések nyomán a létesítmény ma Európa egyik legbiztonságosabb bányája – hangsúlyozta a miniszter. Persányi Miklós elmondta, hogy Nagybányán valóban csökkentették a kockázatokat, de nem tekinthető még teljes körűnek a biztonság. – Néhány szakember még mindig nem tartja megnyugtatónak a nagybányai helyzetet – hívta fel a figyelmet a miniszter. Jelezte, hogy a helyi környezeti kockázatokat egy román–magyar ad hoc bizottság vizsgálja meg, továbbá kezdeményezi egy UNEP által irányított nemzetközi felmérés elvégzését is.

Persányi Miklós kitért arra, hogy július 21–22-én Magyarországon tartják a román–magyar környezetvédelmi vegyes bizottság soron következő ülését. A tanácskozáson szóba kerülnek egyebek között Magyarország eddigi olyan európai uniós tapasztalatai, amelyekből Románia majdani csatlakozásakor tanulhat. Téma lesz az is, hogy Magyarország a román környezetvédelmi vállalások teljesítését hogyan tudja segíteni – tette hozzá a magyar miniszter.

Persányi Miklós hangoztatta, hogy a román–magyar környezetvédelmi kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most. – Tartanunk kell továbbra is a környezetdiplomáciai kapcsolatok jelenlegi fejlődési ütemét – tette hozzá. A miniszter megjegyezte, hogy javítási lehetőség a határokon átterjedő környezeti hatások kiküszöbölésében lehet. Példaként a romániai ártereken található illegális hulladéklerakók kérdését említette, amelyek árvizkor a magyarországi folyószakaszokon szennyezést okoznak.

Sulfina Barbu, az árvíz-védelem kapcsán köszönetet mondott és ennek jeléül kitüntette a magyar kollegáját a Temes megyei árvíznél nyújtott magyar segítségért. Persányi Miklós elmondta, hogy a szakértői és műszaki támogatás értéke 100 millió forintot tett ki.

vissza az elejére


Át kell gondolni a magyarországi támogatás-politikát

(4. old.)

A határon túli magyaroknak nyújtott magyarországi támogatásokról szervezett vitát a Jakabffy Elemér Alapítvány. A találkozó több résztvevője is azt hangsúlyozta, hogy át kell szervezni ezt a támogatáspolitikát, mert jelenleg nem elég hatékony. Salat Levente vitaindítójában közölte: azt is megkockáztatja, hogy a jelenlegi támogatás-politika a kivándorlást segíti elő.

Tibád Zoltán, az Illyés Közalapítvány romániai vezetője a támogatás-politika átgondolását szorgalmazta. Közölte: a magyarországi politikumnak rövid időn belül el kell döntenie mit akar a határon túli magyarsággal.

Horváth Tamás és Ríz Ádám, a Hidvégi Mikó Intézet munkatársai szerint a kárpát-medencei magyarságnak egységes nemzeti fejlesztési stratégiára van szüksége. Horvát Tamás, a határon túli támogatáspolitika jelen helyzetéről elmondta, hogy mindenképp felújításra szorul, akár megnövelik a támogatásokat, akár nem. Ebben az Európai Uniós pályáztatási formák mindenképp jó kiindulópontot képeznek, hiszen az uniós gyakorlatban ezek már jól beváltak.

Ríz Ádám így vélte, hogy a támogatások átcsoportosítása azt is jelentené, hogy a jelenlegi gyakorlattal ellentétben a juttatások nem fednének le minden területet, csak bizonyos előre meghatározott, statisztikai adatokkal alaposan alátámasztott projekteket támogatnának anyaországi forrásokból, így az eredmény is látványosabb lenne. Véleménye szerint Romániában a csatlakozás után épp az olyan, eddig elhanyagolt vidékeknek lesz nagy esélye pályázati pénzek elnyerésére, amilyen például Székelyföld. Horváth Tamás rámutatott, hogy uniós keretek között Magyarország nehezebben tudja majd támogatni a határon túli magyarságot, ezért éppen Erdély esetében fontosnak tartja, hogy a magyarság képes legyen pályázni uniós forrásokra. Éppen itt jöhet jól a magyarországi segítség, hiszen ott már rendelkeznek a kellő tapasztalattal pályázás terén. A magyarországi támogatásoknál az Unióból befolyó pályázati pénzek akár háromszor is nagyobb összeget jelenthetnek. Bodó Barna politológus hozzászólásában kifejtette, hogy az erdélyi magyar civil szervezetek kilencven százaléka nem képes eleget tenni az Európai Unió által kiírt pályázatok saját hozzájárulására vonatkozó feltételének. Székely István politológus a Magyarországról érkező támogatásoknak a fontosságát éppen az uniós pályázatok megszerzéséhez szükséges önrész előteremtésében vázolta fel.

B. T., K. B.

vissza az elejére


Kulisszák mögött folytatódik a koalíciós vita

(4. old.)

A liberális-demokrata választási szövetség egységében bízik Emil Boc, a Demokrata Párt elnöke, aki tegnap kijelentette, hogy minden nézeteltérést megoldott a két szervezet elnöke. Boc szerint a kormánykoalíció bizonyította egységét az ellenzéki bizalmatlansági indítvány elutasításakor, ez pedig azt támasztja alá, hogy a liberális-demokrata szövetség még hosszú ideig kormányozni tudja Romániát. A pártelnök arról biztosította a szavazóit, hogy a szövetség nem fog kettészakadni.

Ezzel szemben liberális források szerint Călin-Popescu Tăriceanu miniszterelnök a párt vezető testületének legutóbbi ülésén kételyeinek adott hangot a két párt közötti együttműködés kapcsán azt követően, hogy Boc került a DP élére. A Mediafaxnak nyilatkozó liberális források szerint Tăriceanu úgy vélekedett, hogy Bocnak nincs hitele, mivel a Cortoceni Palota parancsait teljesíti. A két párt közötti fúzió kapcsán több liberális politikus úgy vélekedett, hogy nem kívánnak egy identitás nélküli párttal összeolvadni. A miniszterelnök cáfolta a hírügynökségi értesülést.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Borbély Tamás

vissza az elejére


KÖRKÉP


Szamosújvár
Korszerűsítik a kórházat

(5. old.)

Az egészségügyben uralkodó bizonytalanság és szegénység ellenére, Szamosújváron szerencsére még jut pénz a városi kórház felújítására.

Idén eddig 500 millió lejt költöttek a belgyógyászati osztály kórtermeinek korszerűsítésére és a fürdők rendbetételére.

Ugyanitt tavaly felújították a tetőszerkezetet, kifestették a sebészeti osztályt, valamint kimeszelték a mellékhelyiségeket. Ugyanakkor a helyi tanács által kiutalt pénzből ki szeretnék cserélni a gyermekosztály vízvezeték-hálózatát. Ugyancsak ezen a részlegen kibővítik a mosdókat és a fürdőhelyiségeket.

Az idén sem marad el a kórház felszerelésének korszerűsítése. Nemrég egy új röntgen-gépet kapott az intézmény, amelyet körülbelül ősz elején szerelnek fel. A régi gép már 30 éves, tehát nagy szükség volt az új felszerelésre. A helyi költségvetés kiigazítása után újabb beruházások várhatóak a szamosújvári kórház háza táján, de a megyei tanácstól is várják a támogatást az egészségügyi dolgozók.

Az elmúlt időszakban a megye több egészségügyi intézményénél javítási, tatarozási munkálatokat végeztek. Lapunk nemrég arról számolt be, hogy a kolozsvári gyermekkórháznál átfogó javítási munkálatokat folytatnak. A pénzt a városi tanácstól és az egészségügyi minisztériumtól kapták.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


Marci a piacon

(5. old.)

Szerda reggel a Széchenyi téri piacon a következő árakat lehetett feljegyezni: tojás – 3500 ezer lej/db, burgonya – 6–8 ezer lej/kg, uborka – 20 ezer lej/kg, zöldpaszuly – 25–30 ezer lej/kg, paradicsom – 15–18 ezer lej/kg, zöldhagyma – 5 ezer lej/kötés, hagyma – 20 ezer lej/kg, zöldpaprika – 30–35 ezer lej/kg, főzőtök – 10–15 ezer lej/kg, karfiol – 30 ezer lej/kg, káposzta – 10 ezer lej/kg, murok – 30 ezer lej/kg, alma – 30–35 ezer lej/kg, cseresznye – 50 ezer lej/kg, kajszibarack – 55 ezer lej/kg, őszibarack – 30–50 ezer lej/kg, görögdinnye – 30 ezer lej/kg, sárgadinnye – 50 ezer lej/kg.

vissza az elejére


Érdekháború a Polus Transilvania befektetései körül
Mikes Katalin visszaigényel 50 hektárnyi telket

(5. old.)

Szó esett arról, hogy Pászkány terveit több ízben keresztülhúzta a funári adminisztráció. Két évvel ezelőtt például a Szabadság volt az első sajtóorgánum, amely tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy a Pászkány Árpád Zoltán vezette Polus Transilvania rövid időn belül hozzálátott volna az építkezési munkálatokhoz a volt Vágóhídon. A magyar üzletember megvásárolt telken többek között benzinkút, piac, kereskedelmi központ, Opel autószalon, szabadidőközpont épült volna, a Kis-Szamos partjára pedig sétálóutcát terveztek. Ebből csupán az Opel&Chevrolet bemutató terem valósult meg.

Harc a telekért
Mint ismeretes, Gheorghe Funar mindent megtett annak érekében, hogy meghiúsítsa a magyar üzletember tervezett befektetéseit.

Éévek során lapunk több ízben kitért a Polus Center körüli eseményekre. A városvezető meggyőzte a Monostor Fiai Egyesület tagjait, ne adják el földjüket a Polusnak, megakadályozva ezáltal a tervezett befektetés megvalósítását. Végül Pászkány az Agroindustriala vállalattól vásárolta meg a Polus Center felépítéséhez szükséges telket. Ezt most többen is magukénak vallják.

Szerkesztőségünkbe eljuttatott levelében az Ausztriában élő Roy-Chwodhury-né Mikes Katalin pontosított a június 23-án megjelent cikkünkkel kapcsolatban. Kifejtette: 1945 után őt és családját az úgynevezett „államosítás" címén mindentől megfosztották, beleértve a személyes tárgyakat is. Ezt kényszerlakhely és munkatábor követte Dobrudzsában, ahova édesapját, Mikes Sándor grófot vitték. „1997-ben az akkor megjelent törvény szerint nem az Állami Vagyonalaphoz, hanem a szászfenesi polgármesteri hivatalhoz adtam be minden szükséges iratot az 50 hektár termőföld restitúciójához" – áll a levélben. Ugyanakkor megjegyzi: nem az édesapja által birtokolt 250 hektár erdőt, 133 hektár termőföldet és 43 belterületi telket igényli vissza (erre ugyanis az érvényben lévő jogszabályok értelmében nincs lehetőség), hanem a törvény által lehetővé tett 50 hektárt. „ A négy intézmény – az akkori prefektúra, az akkori szászfenesi tanács, az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem (USAMV) és Agroindustriala mindent megtettek azért, hogy ne kapjam vissza a törvény által megszabott 50 hektár földterületet Szászfenesen. Az volna a természetes, hogy a telket először kapja vissza a jogos tulajdonos, és azután következzen az eladás" – fogalmaz Mikes Katalin.

Eltűnt a telekkönyv

Ezenkívül az örökös leszögezi: 1991-ben kapta meg az édesapja nevére szóló telekkönyvi kivonatot, ami csupán egy napig volt érvényes, tehát használható. Ezt követően a Mikes Alexandru névre szóló telekkönyvnek nyoma veszett. „Tizenegy évig a telekkönyvi hivatal nem volt hajlandó új telekkönyvi kivonatot kiadni számomra. Könyörögtem: adjanak egy írást, hogy a telekkönyv elveszett – erre a válasz mindig elutasító volt. Azt mondták, hogy nincs. Szóval nem adtak írást arról, hogy a telekkönyv hiányzik, és arról sem, hogy elveszett volna. Azonkívül eltüntették a térképeket, amelyek segítségével meg lehetett volna tudni a földek pontos helyét. Egyszer sikerült Szászfenesen Eckstein-Kovács ügyvéd úr segítségével eljutnom abba a helyiségbe, ahol az összes szászfenesi térkép volt, köztük több olyan is, ahol dédnagyapám neve volt beírva a topográfiai szám helyett. Hiába kértem, hogy adjanak hivatalos másolatot a térképekről – egyszerűen nem adtak. A térképek és a telekkönyv csak azután került elő, miután Bukarestbe, különböző minisztériumokhoz, nemzetközi szervekhez és emberjogi szervekhez írtam" – fogalmaz Mikes Katalin.

Szerinte a telekkönyvek és a térképek eltűnése, elrejtése, és az, hogy nem adtak a telekkönyvi hivatalnál egy igazoló iratot a dokumentum hiányáról azt igazolja: a hatóságok meg akarták akadályozni, hogy az 50 hektár termőföldet visszakapja.

Visszatérve Gheorghe Funar expolgármester gáncsoskodásaira: a volt városvezető közbelépése miatt Pászkány nem tudta megvásárolni a Belvedere (ma Transilvania) szállodát, és mind a mai napig nem tudott hozzálátni a Vágóhíd helyére tervezett bank- és kereskedelmi központ felépítéséhez. Az általános városrendészeti terv kidolgozásakor a polgármester ügyködésének eredményeképpen a bukaresti tervező parkot rajzolt be a vágóhíd helyére, annak érdekében, hogy ne lehessen oda építeni.

Össztámadás Pászkány ellen
Kedden váratlan fordulatot vett az ügy: a Polus Transilvania munkásai hozzáláttak a telek rendezéséhez. Erre azt követően került sor, hogy a Pászkány Árpád Zoltán vezette cégnek nagyon rövid időn belül sikerült építkezési engedélyt szereznie a szászfenesi polgármesteri hivataltól. Ezzel kapcsolatban Ioachim Vancea, a Kolozsvár melletti település elöljárója a sajtónak úgy nyilatkozott: figyelmesen elemezte a Polus által benyújtott dokumentumokat és arra a következtetésre jutott, hogy minden törvényes. – Nem utasíthattam vissza az építkezési engedély kibocsátását – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: a befektetés jelentős hasznot hoz majd a községnek.

Ugyanakkor az Agrártudományi és Állatorvosi Tudományegyem rektora, Liviu Mărghitaş sajtóértekezleten elmondta: a kísérleteket végző diákjait elűzték a telekről, amelyet a Polus emberei kerítéssel vettek körül. Jelenleg 16 doktorandus készítette itt vizsgadolgozatát – panaszkodott az intézményvezető. A sajtóértekezleten megkérdeztük: Mărghitaş tud-e arról, hogy a birtokot már az 1990-es évek elején a Mikes család örököse visszaigényelte? A rektor azt nyilatkozta, hogy erről nincs tudomása.

A témához tartozik az is, hogy szerdán, a Kolozsvári Egyetemek Szövetsége nevében Nicolae Bocşan, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Radu Munteanu, a Műgyetem, Marius Bojiţă, a Iuliu Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Aurel Marcu, a Gheorghe Dima Zeneakadámia, valamint Ioan Sbârciu, a Képzőművészeti Egyetem rektora közös nyilatkozatot juttatott el szerkesztőségünkbe, amelyben kifejtik: tudomást szereztek arról, hogy „a Polus cég önkényesen elfoglalta az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem telkét". A tangazdaságot az egyetemi hallgatók kutatási és termelési célokra használták – áll a nyilatkozatban. Szerintük a Polus törvénytelenül cselekedett, s ez árt a kolozsvári felsőoktatásnak, mi több, veszélyes precedenst teremt. „Úgy gondoljuk, hogy az ilyen jellegű konfliktusokat bírósági úton kell megoldani. A Kolozsvári Egyetemek Szövetsége támogatja az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemet" – fogalmaznak a felsőfokú oktatási intézmények rektorai.

Kiss Olivér

vissza az elejére


A rendőrség hírei

(5. old.)

A türelmetlenség ára
Súlyos baleset történt kedden, június 28-án délelőtt negyed tizenkettőkor a Horea úton: a Dacia utcából érkező 31 esztendős kolozsvári Ladislau M. a villanyrendőrnél várakozó kocsisor előzésébe kezdett Ford Focus típusú gépkocsijával, és mivel az útkereszteződésnél már a tilos jelzésen haladt át, összeütközött a szabályosan közlekedő, Andrei M. (22) vezette Toyotával. A karambol következtében a Ford Focus a gyalogátkelőhelyre sodródott, és elgázolta a zebrán szabályosan átkelő 80 esztendős Paraschiva G-t. A nénit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Felborult a robogó
Súlyos balesetet okozott a figyelmetlenség. Június 28-án, kedden este 8 órakor a Budai Nagy Antal (Dorobanţilor) utcában: az 51 éves F. Heinrich Ervin egy Piaggio típusú robogón haladt, ám irányváltáskor nem biztosította be magát, aminek következtében elütötte egy szabályosan közlekedő Dacia Solenza. A férfi súlyosan megsérült.

Gitárt lopott
Törvény előtt kell felelnie tettéért a 20 éves nagybányai Vasile Ionuţ D-nek, aki a Haşdeu diákotthon-komplexumban ellopott egy hétmillió lej értékű gitárt.

(póka)

vissza az elejére


Újból kinevezték Luka Pétert

(5. old.)

Szerda reggel a Szilágy Megyei Mezőgazdasági és Falufejlesztési Igazgatóságon beiktatták az új aligazgatókat.

Mint ismeretes, a szakminisztérium közel három hónapja országos szintű átszervezés keretében minden igazgatót és aligazgatót menesztett, és a tisztségek betöltésére versenyvizsgát hirdettek.

Szilágy megyében szerdán, a versenyvizsgán elért eredményeik alapján három aligazgatót neveztek ki. Luka Péter régi-új aligazgatóként több éve irányítja a számára leosztott területeken dolgozókat. Most a földalap, mezőgazdasági termelés és az állattenyésztés tartozik munkaköréhez. Aligazgatótársa, Benţe Domiţian a falufejlesztési osztályt vezeti majd. A gazdasági és személyzeti aligazgató ez eddigi főkönyvelő, Sur Daniela Carmen lett.

J. L.

vissza az elejére


Mezőgazdaság kontra madarak?

(5. old.)

A Királyi Madárvédelmi Társaság (RSPB/BirdLife) Nagy-Britanniából közleményt adott ki, amelyből kiderül, hogy az utóbbi 25 évben az európai mezőgazdasági területeken megcsappant a mezei pacsirta, sármány és mezei veréb állománya. 1980 és 2003 között az intenzív mezőgazdasággal kapcsolatos területeken élő madarak száma 28%-kal csökkent.

Ennek tudatában ez év március 15-én a BirdLife 34 európai ország bevonásával aláírásgyűjtést kezdeményezett, melynek végeztével 60 000 aláírást nyújthatott át (közülük 9979-et Romániából) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési európai biztosnak, a madárfajok veszélyeztetettsége miatti nyugtalanságát fejezve ki.

Jelenleg a 173 faj 70%-a veszélyeztetett, fennmaradásuk az EU mezőgazdasági és környezetvédelmi politikájától függ.

Az oldalt szerkesztette: Kiss Olivér

vissza az elejére


REKLÁM


Valutaárfolyamok Június 29., szerda

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

35 700/36 000

29 600/29 900

142/145

vissza az elejére


Június 30., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 36 050 lej (3,6050 erős lej), 1 USD = 29 891 lej (2,9891 erős lej), 1 magyar forint = 146 lej (100 Ft = 1,4600 erős lej).

Western Union – szolgáltatás a Sora, Bolyai u. 8. és Szentegyház u. 4. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


HIRDETÉS


Egy perc derű

(7. old.)

Három jó barát szörfözni megy a Balatonra. Az egyik vízbe esik, elmerül. Utána ugranak a haverok és keresni kezdik. Úgy tűnik, sikerrel járnak, és a partra húzott illetőt felváltva próbálják éleszteni.

– Te, Géza – mondja az egyik –, ez lehet, hogy nem is a Lajos!

– Miből gondolod?

– Hát csak abból, hogy korcsolya van a lábán.

vissza az elejére


SPORT


TENISZ
Wimbledon

(8. old.)

Elsőként Amélie Mauresmo jutott be az elődöntőbe a 15,2 millió euró összdíjazású angol nyílt teniszbajnokságon. A harmadik helyen kiemelt francia játékos nagyon simán, két játszmában győzött a tavaly Roland Garroson bajnok orosz Anasztaszija Miszkina ellen. Mauresmo 2002-ben és tavaly is elődöntős volt Wimbledonban.

A címvédő orosz Marija Sarapova két szettben, 1 óra 25 perc alatt győzött honfitársa, Nagyezsda Petrova ellen. Az elődöntő mezőnye két amerikai játékossal egészült ki, az első helyen kiemelt Lindsay Davenport és honfitársa, Venus Williams (14. kiemelt) is továbbjutott. Az 1999-ben wimbledoni bajnok Davenport egy szoros első játszma, majd egy könnyebben megnyert második után jutott túl az orosz Szvjetlána Kuznyecován. A kétszeres (2000, 2001) győztes Venus Williams a nyitószettben valósággal leütötte a gyepről a sokat hibázó Mary Pierce-et, aztán a folytatásban nagyon megizzadt a sikerért. A franciának a rövidítésben öt szettlabdája is volt, ám sorra elpuskázta lehetőségeit.

A pénteki játéknapot részben elmosó eső ismét bonyodalmat okozott az angol nyílt teniszbajnokságon: kedden 20 órakor félbeszakadtak a küzdelmek, és a szervezők végül a halasztás mellett döntöttek. Az egyesbeli továbbjutása után a junior párosok között is érdekelt Szávay Ágnest – és partnerét a fehérorosz Viktoria Azarenkát – a 6-os pályán az utolsó mérkőzésre írták ki, csakhogy az égi áldás miatt még az előző találkozót sem lehetett befejezni. A felfüggesztett vagy el sem kezdett meccseket megfelelő időjárás esetén szerdán pótolták a résztvevők. Be tudták fejezni viszont a junior nőknél a második fordulót, amely a végállomást jelentette a megmaradt két román teniszező számára.

Eredmények:

Női egyes, negyeddöntő: Mauresmo (francia, 3.)–Miszkina (orosz, 9.) 6:3, 6:4; Sarapova (orosz, 2.)–Petrova (orosz, 8.) 7:6 (6), 6:3; Davenport (amerikai, 1.)–Kuznyecova (orosz, 5) 7:6 (1), 6:3; Venus Williams (amerikai, 14.)–Pierce (francia, 12.) 6:0, 7:6 (10).

Az elődöntő párosítása: Davenport–Mauresmo és Sarapova–Venus Williams.

Junior nők, egyéni, 2. forduló: Jung-Zsan Csan (tajvani)–Mădălina Gojnea 6:1, 6:0; Jekaterina Makarova (orosz, 12.)–Mihaela Buzărnescu 7:5, 6:4.

Junior nők, páros,1. forduló: Raluca Olaru, Amin Rakhim (román, kazah, 5.)–Astrid Besser, Polona Rebersak (olasz, szlovén) 6:0, 6:2.

vissza az elejére


LABDARÚGÁS
Kalotaszeg Kupa – 8. forduló

(8. old.)

A felén túl vannak már a csoportküzdelemben a Kalotaszeg Kupán, amelynek a 8. játéknapján a következő eredmények születtek.

1. csoport: Méra–Magyarlóna 1–1, Körösfő–Mákó-Egeres 5–0, Jegenye–Kalotaszentkirály 0–1 és Zsobok–Körösfői ifi csapat 1–7. A sorrend:

1. Méra 8 7 1 0 33–9 22
2. Körösfő ifi 8 5 1 2 25–14 16
3. Körösfő 8 4 2 2 21–11 14
4. Magyarlóna 8 2 4 2 15–14 10
5. Mákó-Egeres 8 2 3 3 14–17 9
6. Jegenye 8 2 3 3 19–28 9
7. Szentkirály 8 2 0 6 14–21 6
8. Zsobok 8 1 0 7 13–39 3

2. csoport: Bánffyhunyad–Ketesd 3–0, Magyarfenes–Sztána 7–2, Nyárszó-Sárvásár–Magyarkapus 1–9 és Inaktelke–Tordaszentlászló 0–2. A táblázaton:

1. Magyarfenes 8 7 1 0 41–10 22
2. Magyarkapus 8 7 0 1 38–9 21
3. Szentlászló 8 6 0 2 30–6 18
4. Bánffyhunyad 8 5 1 2 38–12 16
5. Inaktelke 8 3 0 5 23–26 9
6. Sztána 8 2 0 6 25–31 6
7. Nyárszó-S. 8 1 0 7 6–82 3
8. Ketesd 8 0 0 8 0–24 0

vissza az elejére


Zola visszavonult

(8. old.)

Bejelentette visszavonulását Gianfranco Zola, az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Cagliari veterán játékosa.

„Úgy érzem, itt az idő. A bajnokság vége után elgondolkoztam a folytatáson, hiszen nagyon jól szerepeltünk, de azt gondolom ez így helyes" – nyilatkozta a 38 éves támadó, aki két esztendővel ezelőtt az angol Chelsea-től tért vissza hazájába.

Zola – aki 35-ször szerepelt a nemzeti válogatottban – 21 évet töltött a legjobbak között. Karrierje során játszott az SSC Nápoly és az AC Párma csapatában is.

vissza az elejére


Hétről hétre
Május 30–június 5.

(8. old.)

• Máj. 30.: Negyven esztendeje, 1965-ben már második mérkőzését játszotta következő évi, 1966-os angliai 8. világbajnokság selejtezői keretében Románia labdarúgó-válogatottja. Mint emlékezetes, a szóban forgó együttes Csehszlovákiával, Portugáliával és Törökországgal közösen az európai 4. csoportba kapott besorolást. Még ennek a hónapnak az elején, 2-án Bukarestben lélektanilag fontos, 3:0-s győzelmet aratott a törökök felett, Nicolae Georgescu, Viorel Mateianu (11-esből) és Krajnyicány Károly találataival érte el a sikert, mintegy bebizonyította, hogy a korábbi (1961 október 8-i) bukaresti 4:0, és nem az azt megelőző, 1963. október 9-i, ankarai 0:0 volt az igazi fokmérő a két ország akkori válogatottjai között. Negyven éve, ezen a napon a vb selejtezők során, a magától értetődően elvált győzelmen kívül azt is bizonyítani akarták a ploieşti-i Ilie Oană és a kolozsvári Kovács IV. István edzette vendéglátók, hogy a csehszlovákokkal szemben 1964. április 26-án Bukarestben aratott 4:1-es győzelem nem a véletlen műve volt. A bizonyítás annyiban sikerült, hogy győzött a csapat, de csak 1:0 arányban, Mateianunak a 34. percben elért góljával. Ám az együttes játéka korántsem volt meggyőző. Ez a gárda szerepelt: Hajdú Károly – Popa, Hălmăjan, Dan Coe, Greavu – Gergely László, N. Georgescu – Pârcălab, Mateianu, Sasu, Sorin Avram. Időközben Portugália 5:1-re valósággal elgázolta a török együttest és ez fokozta a június 13-ra Lisszabonba kitűzött portugál–román összecsapás iránti érdeklődést.

• Máj. 31.: Ugyancsak négy évtizedes, 1965-ös emlék, csak másnapról, 31-éről. Az UEFA-kupa elődjében, a Vásárvárosok Kupájának (VVK) negyeddöntőjéből a Bilbaói Atleticóval szembeni spanyolországi 1:2, valamint a budapesti 3:0 után az elődöntőbe került Ferencváros Angliában 3:2-re kikapott a Manchesteri Unitedtől. A visszavágóra kedvező eredményt ez az együttes érte el: Géczi – Novák, Mátrai, Horváth L. – Juhász, Orosz – Rátkai, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi. A két Fradi-gólt Novák és Rákosi lőtte. Következhetett a visszavágó, június 6-án, a mai Puskás Ferenc, volt Népstadionban.

• Jún. 1.: Harmincöt évvel ezelőtt, 1970-ben a földkerekség írott sajtója öles betűkkel számolt be: két évvel a mexikóvárosi XIX. nyári olimpia után újabb nagy találkozó, a IX. labdarúgó világbajnokság vette kezdetét az Aztékok földjének fővárosában. A nyitó mérkőzésen, 108 000 néző előtt: Mexikó–Szovjetunió 0:0! Ez volt az a vb, amelyre 1938 után 32 évvel, a II. világháború után először kijutott Románia válogatottja is.

• Jún. 2.: Románia a III. csoportban az Angliával szembeni mérkőzésen mutatkozott be. A csoporthoz tartozott még Brazília és Csehszlovákia. A két együttes így állt fel a guadalajarai mérkőzésre: ANGLIA: Banks – Newton (Wright), Labone, Moore, Cooper – Bull, Mullery, Bobby Charlton, Lee (Osgood), Hurst, Peters; ROMÁNIA: Adamache – Szathmáry I. Lajos (így szerepel a bukaresti telefonkönyvben is!), Dinu, Lupescu, Mocanu – Dumitru, Tătaru II. (Neagu), Nunweiller VI. – Dembrószky Imre, Dumitrache, Mircea Lucescu. Az angolok Hurst-nek az 55. percben elért góljával 1:0-ra győztek.

• Jún. 3.: Ugyanabban a csoportban: Guadalajarában: Brazília–Csehszlovákia 4:1. A dél-amerikaiak alaposan leégtek az előző, angliai VIII. világbajnokságon – annak idején a bolgárokat ugyan még legyőzték 3:0-ra, de a portugáloktól, majd az Albert vezette magyar csapattól egyaránt 3:1 arányban kikaptak és nem jutottak be a legjobb nyolc közé, a negyeddöntőbe! –, most javítani akartak. Ezen a napon játszottak még más mérkőzéseket is: Az I. csoportban, Mexikóvárosban: Belgium–El Salvador 4:1, a II. csoportban, Tolucában: Olaszország–Svédország 1:0, a IV. csoportban, Leónban: NSZK–Marokkó 2:1.

• Jún. 4.: Fél évszázada, 1955-ben sikeres májusi szereplések után idegesen várta a Ferencváros nevet az akkori rendszertől erőszakkal Kinizsire változtatott, és a hagyományos zöld-fehér színeket piros-fehérre felcserélt Üllői úti gárda a júniusi első bajnoki találkozóra. Az emlegetett sikerek: Dániában 2:1 az Aarhus GF-fel, 8:1 Odense válogatottjával, 5:1 Horsens válogatottjával és 4:1 az angol Tottenham Hotspurral szemben –, majd a június eleji összecsapás az Újpestből Bp. Dózsává lett lila-fehérekkel: 4:0 – az újpestiek javára! Mintha megérezte volna közelgő vesztét a csapat! De nem esett pánikba, elszántan készült tovább! 11-én a Vasas Izzóval lesz a folytatás, majd a szolnokiak után 20-án, a várva várt nagy rangadó a Puskás, Kocsis, Bozsik és társaik legénységével, a Honvéddal!

• Jún. 5.: Negyvenöt éve, 1960-ban, a budapesti Népstadionban, 85 000 néző előtt, barátságos mérkőzésen: Magyarország–Skócia 3:3. Ez volt a magyar csapat: Grosics – Mátrai, Sipos, Dalnoki – Bundzsák, Kotász – Sándor, Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi Máté. A gólok közül Sándor, Göröcs és Tichy egyet-egyet lőtt. Rúgott még gólt, a „puha" Dalnoki is, de azt Grosicsnak ajándékként, öngól gyanánt…

László Ferenc

Az oldalt szerkesztette: Póka János András

vissza az elejére


Fizessen elő egy hónapra a Szabadságra,
... és NYERJEN!

(8. old.)

Ha még most előfizet július hónapra a Szabadságra, elnyerheti az alábbi értékes jutalmak valamelyikét:

500 000 LEJES SZAKORVOSI VAGY ORVOSI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT, EGY LÁDA SÖR, ILLATSZERCSOMAGOK, ÖVTÁSKA, PÓLÓK, SÖRNYITÓK stb.

Támogatóink:

Promedical URSUS Cosmetic

Center Plant

Lapunk megrendelhető még Kolozsváron az Apex Kft. és a Apex AB Com Kft. lapkihordóinál a hónap végéig, vidéken több településen a Krónika lapkihordóinál is, szilágysági városokban pedig a Damco Kft-nél a hónap utolsóelőtti munkanapjáig.

Ha a lapkihordók még nem jelentkeztek az Ön lakásán, hívja őket telefonon (Apex: 596-213, Apex Ab Com: 439-120, Krónika: 420-320, Damco: 0260-612867), és akkor felkeresik Önt otthonában!