2005. február 14.
XVII. évfolyam, 36. szám

 

 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

Műemlékvédelmi alapismeretek (I.)
Múltbeli értékeink megőrzése a tét

A címben szereplő sorszám arra utal, hogy a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság (KLMT) szervezésében szombaton a Református Kollégiumban megtartott előadásoknak lesz folytatása. A sorozat első része iránt nagyon gyér érdeklődés mutatkozott, pedig olyan kolozsvári magyarokhoz szólt, akiknek a közelmúltban műemléképületeket szolgáltattak vissza, és akik nemigen tudják, mihez is kezdjenek ingatlanjukkal. Közösségi szempontból sem lehet közömbös, hogy milyen sors vár ezekre az értékekre, a jövőben kik és mire használják.

A rendezvény bevezetőjében dr. Gaal György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke annak a reményének adott hangot, hogy más hasonló akcióikkal talán sikerül ráébreszteniük az érintetteket arra, milyen kincs birtokában vannak, és mi vele a teendő. Ez szükséges feladat, hiszen naponta találkozunk az utcán olyan esetekkel, amikor műemléképületeket — például — oda nem illő termopán nyílászárókkal csúfítanak el. A KLMT elnöke ismertette más, idei terveiket: néhány hét múlva állítják ki a tavaly lezajlott fotópályázatukra beérkezett legjobb munkákat, és díjazzák azok alkotóit; az RMDSZ-szel közösen ismeretterjesztő füzetet jelentetnek meg műemlék-tulajdonosokhoz intézett tudnivalókkal; lefordítják és kiegészítik a tavaly világhálón (www.ministerulculturii.ro) megjelent többezer oldalas romániai műemlékjegyzék erdélyi magyar vonatkozásait.

A szombati első előadó dr. Kovács András, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem művészettörténész tanára, a KLMT alelnöke volt, aki Erdély-, és főleg Kolozsvár építészettörténetét tekintette át. A mai Kolozsvár belvárosa megőrizte középkori szerkezetét, melyet az 1405-ben megépített várfalak és az egyforma nagyságú, szabályosan kimért parcellákra emelt házsorok (egy-egy homlokzat átlagos hossza 9,58 m) jellemeznek. A városban az 1590-es években 1703 háztulajdonost írtak össze, ami összesen körülbelül 9500 lakost jelentett. Újabb várfal megépítésére sem igény, sem pénz nem volt, ezért Erdély első számú települése a külvárosokban fejlődött tovább. A viszonylag széles parcellájú polgári házak eltértek a nyugat-európaiaktól, amelyeket — az ottani időjárási feltételeknek köszönhetően — inkább magasra építettek. Kolozsváron az emelet-ráépítés a 16. században lendült fel (meglehet, hogy Mátyás király még földszintes ingatlanban született), amit nem demográfiai, hanem reprezentációs okokra kell visszavezetni. Az előadó kitért a Wolphard–Kakas-ház reneszánsz kori emlékeire, és arra, hogy miért vonták vissza rövid időre 1598-ban a kőfaragók működési engedélyét.

A nap másik előadója, Makkay Dorottya, az építettörökség kutatója, a műemléktulajdonos és a szakember szerepéről, valamint feladatairól értekezett. Több kérdést vetett fel: miről ismerjük fel az épített örökségi értéket, mit tegyünk érte tulajdonosként, közösségi tagként vagy polgárként; a műemlékvédelem történelmi áttekintése; építettörökség helyreállítása és hasznosítása; az ingatlanállomány értékelése és értékesítése stb. Romániában van műemléktörvény, de azt nem tisztelik, ellenben szakemberhiány van; a különböző műemlékvédelemre vonatkozó engedélyek kibocsátása nehézkes és balkáni módszerekkel történik, az EU-s pályázatok korát éljük. Tagadhatatlan tény a tulajdonos és a szakember egymásra utaltsága. Nálunk a műemléknek számító ingatlanban bármilyen víz-gáz-villanyszerelési munkálathoz építési engedély szükséges, amit a tulajdonosok nem szívesen vesznek figyelembe. Érdekességként, a szemléleti különbözőség érzékeltetése kedvéért: Amerikában már a 820 történelmi fahíd védelem alá helyezésével is kezdenek foglalkozni. Az előadó végül néhány erdélyi sikertörténetet ismertetett, melyek pozitív példákként szolgálhatnak a renoválások terén: nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, a bonchidai Bánffy-kastély, a nagykárolyi Károly-kastély, a középlaki református templom.

Ördög I. Béla

vissza az elejére


Költők városa

Február 13-án déli 12 órakor, az Apáczai-líceum dísztermében került sor a Kolozsvár Társaság szervezte vasárnapi irodalmi matinéra. A rendezvény meghívottja ezúttal Kányádi Sándor költő volt.

A 2003 nyarától hivatalosan létező Kolozsvár Társaság nonprofit nemkormányzati, politikamentes szervezet. Azzal a céllal kezdeményez programokat, hogy támogassa Kolozsvár magyar lakosságának gazdasági, társadalmi, kulturális jelenlétét a város életében. Az irodalmi matiné házigazdája Visky András, a Kolozsvár Társaság alapító tagja volt, aki rövid bevezető után majd kétórás kellemes hangulatot hívott életre. A bevezetőt követően az ősz öregúr, Kossuth-díjas költőnk, Kányádi Sándor élettörténetének érdekes momentumait elevenítette fel, hangsúlyozva a nagy elődei és saját sorsa közti érdekes hasonlóságokat, valamint pályájának, karrierjének sajátos alakulását. A hallgatóság megtudhatta, hogyan került kapcsolatba az 55 éve Kolozsváron élő költő a várossal. Többek közt elmesélte „munkaképtelenné nyilvánításának" történetét, amely igen hasonló volt Tamási karrierjének alakulásához és pályája, valamint Kolozsvárral való kapcsolata szempontjából döntő jelentőségűnek bizonyult. Hosszasan, jókedvűen és a hallgatóság számára szórakoztatóan elevenítette fel a régmúlt ifjúkori „sztorijait", a szintén fiatalságához kötődő színészi „karrierjét" és e karrier bukását, ami rossz zenei hallásának számlájára írható. De, mint a költő elmondta, Illyés Gyula megvigasztalta őt, Petőfi és Babits hasonló „adottságairól" mesélt. Szót ejtett továbbá utazásairól és a múlt rendszerrel való kapcsolatáról is. Elmesélte azt a történetet, amikor a párt tehetségesnek nyilvánította, s írásra buzdította: „Ez nem volt vicc, ezt a Párt mondta" — jegyezte meg nevetve. A különböző történeteket egy-egy verssel kötötte össze — vagy hidalta át —, amelyek között szerepeltek ismert és kevésbé ismert művek is, sőt, egy „kései Sztálin- vers" is elhangzott.

A jelen levő mintegy félszáz személy érezhette, nem volt hiány jókedvben, baráti hangulatban, s nem is ment volna haza senki az elröppenő két óra után, ha „nem várakozott volna otthon a finom vasárnapi húsleves". Jó alkalom volt ez a matiné a „színfalak mögötti" közvetlen, „napsugaras" — nem csak kolozsvári — Kányádi megismerésére.

Oláh Levente

vissza az elejére


Nem lesz árháború

A MOL nem megy bele semmilyen árháborúba a többi kőolajtermék-forgalmazóval — jelentette be a Magyar Olajtársaság romániai igazgatója.

A Shell romániai kútjait idén átvevő MOL romániai vezetője leszögezte: az árak egyrészt a román és nemzetközi piaci helyzetet, másrészt a forgalmazott termékek minőségét tükrözik. A nyilatkozat azután látott napvilágot, hogy a Petrom és Rompetrol román kőolajtársaságok év elején bejelentették: ezentúl az üzemanyag árát akár hetente is kiigazítják aszerint, hogy miként alakul a kőolaj világpiaci ára. Így történt meg január végén, hogy — rég nem látott módon — a Petrom kutaknál néhány százalékkal olcsóbb lett a benzin.

vissza az elejére


Automatikus ujjlenyomat-felismerő rendszer Romániában

A román hatóságok hamarosan megkezdik az Ujjlenyomatok Automatikus Azonosítása Európai Rendszerének — EURODAC — gyakorlatba ültetését; a több mint 2,6 millió eurós projekt az ország uniós csatlakozása után lép érvénybe, tájékoztat a belügyminisztérium.

A befektetést Phare-alapokból fedezik. Innen szerzik be a szükséges számítógépes perifériákat. Emellett kiegészítik a távközlési infrastruktúrát oly módon, hogy Románia már az európai uniós csatlakozásának első napjától kezdődően alkalmazhassa ezt az új rendszert.

A rendszer központi egysége, az ujjlenyomatok teljes körű automatizált adatbázisa az Európai Bizottság székhelyén található, ami információkat szolgáltat a tagállamoknak.

Az EURODAC-ot 2003. január 15-én indították útjára az Európai Unió tagállamaiban (kivéve Dániát), illetve Norvégiában és Izlandban. A rendszer lehetővé teszi a menekültjogot kérelmezők ujjlenyomatának azonosítását. Valamennyi tagállam felveszi adatbázisába a 14 éven felüli menekültjog-kérelmező ujjlenyomatát, és összehasonlítja azt a központi adatbázisában található információkkal. Az ujjlenyomatoknak az EURODAC-rendszeren keresztül történő összehasonlítása lehetőséget ad annak megállapítására, hogy egy adott menekültjog-kérelmező nyújtott-e már be igénylést valamelyik tagállamban, és arra, hogy melyik országon keresztül jutott be törvénytelenül az Európai Unióba. Ezáltal jelentősen lecsökken a menekültjog-kérelmek feldolgozására szánt munka — áll a belügyminisztériumi közleményben.

vissza az elejére


Szegények a dési iskolák

Kevés pénzt kaptak karbantartásra, javításra a dési tanintézmények: a 12 iskolának összesen mindössze 1,4 milliárd, a 9 óvodának pedig 1,6 milliárd lej jutott. Ebből az Andrei Mureşanu Nemzeti Kollégium 150 millió lejt, az 1-es számú Általános Iskola 130 millió lejt, a 4-es számú Általános Iskola 50 millió lejt, a déscichegyi általános iskola pedig 20 millió lejt kapott (ezekben van egy-egy magyar évfolyam). Összehasonlításképpen, a 2004-es évben több mint 4 milliárd lej jutott az iskolák javítására és karbantartására, ebből 1,1 milliárdot utalt ki és szavazott meg a dési tanács az Alexandru Papiu Ilarian Líceumnak (LAPI). Az idei karbantartási pénzből is az említett líceum kapta a legtöbbet, 400 millió lejt. A dési tanács megszavazta és kinevezte az iskolák igazgatótanácsaiba a felelős tanácsosokat. A LAPI-ba Mânzat Marius mérnök, a D. A. Szövetség dési vezetője, az Andrei Mureşanu Nemzeti Kollégiumba Jecan Eugen demokrata párti tanácsos, az 1-es számú Általános Iskolához Balogh Zoltán tanácsos, a 4/5-ös számú Általános iskolához Lendek János tanácsos került.

vissza az elejére


Adja jövedelemadójának 1 százalékát a Szabadságot támogató Minerva Művelődési Egyesületnek!

Mindazok, akik bérből, bérbeadásból vagy más tevékenységekből tavaly jövedelmeket realizáltak, az azok után fizetendő adójuk 1 százalékát — az államkassza helyett — alapítványoknak és egyesületeknek juttathatják. Kérjük, hogy adószázalékát adományozza a Szabadságot birtokló és támogató Minerva Művelődési Egyesületnek. Ha Ön csak bérből szerzett jövedelmet, cége könyvelési osztályán jelezze, hogy adójának 1 százalékával rendelkezni szeretne. Az összevont vagy az egyetlen forrásból származó jövedelemadó 1 százalékának kedvezményezettjét adóbevallásában fel kell tüntetnie. Esetünkben ez:

Asociaţia Culturală Minerva, CUI: 5337563,

Cont bancar IBAN: RO97RNCB2200000025370001.

Előre köszönjük!

vissza az elejére


KRÓNIKA

vissza az elejére


Szerelemnyilvánítás

Jégvirágos ablakaink miatt még nem érezzük, de már a meghosszabbodott napok azért jelzik, hogy jön, jön a tavasz. Milyen lesz, meddig fog tartani, nem túrja-e ki nagyon gyorsan helyéből a nyári kánikula — még nem tudjuk. De jön, mert megérkezett az a nap, ami jövetelét jelzi: a szerelmesek napja, a Bálint-nap. Közismertebb, és környékünkön (is már) jobban kedvelt Valentin-day. Az a nap, amit fel lehet használni jó kereskedői szellemmel, mindenféle bugyuta-giccses kis mütyürök meg figurák eladására. Na és persze jókat lehet röhögni a közszemlére bocsátott, néha sikerültebb, de legtöbbször erőltetett, kissé idióta szerelmi vallomásokon, no meg az álházasság szertartásán. Lehet, hogy a legelején, ott, ahonnan „átörökítettük" ezt a napot, szép volt, kedves volt, és nem ilyen vásári népünnepély. De ez lett belőle. Ilyen lenne a szerelem bizonyítási módja? Igaz, ahol Big Brother meg Valós világ létezik, ott a szerelem is nézhet így ki. Nem akarok hangulatrontó lenni, szeressék egymást a fiatalok úgy, ahogy nekik jólesik, és nyilvánítsák azt ki ország–világ színe előtt, ahogy akarják. De örvendek, hogy ez már nem az én „világom". A tavaszt azért várom.

B. É.

vissza az elejére


KISHIREK

AZ EME BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYA éves közgyűlését tartja február 22-én du. 5 órától Kolozsvárt, a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti székházban. Napirenden a szakosztály 2004. évi tevékenységi beszámolója és a 2005. évi programtervezet bemutatása és megvitatása, valamint a választmány tagságának felújítása.

IDŐSEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN címmel Páll Gyöngyvér tanárnő tart előadást február 14-én, hétfőn, délután 5 órától a Szent Mihály Caritas előadótermében (Szentegyház/I. Maniu utca 2. szám). Közreműködik Krejcik Ágnes (ének) és Szabó László (zongora).

GYERMEKRAJZ KIÁLLÍTÁST SZERVEZNEK Csemiczky Miklós A brémai muzsikusok című egyfelvonásos meseoperájának bemutatója alkalmával. A kiállítás témája a Grimm testvérek meséje, az opera librettójának forrása. A gyermekek rajzaikat február 21-ig juttathatják el a Magyar Opera művészeti titkárságán előkészített mappába. A rajzra írják fel nevüket, életkorukat és iskolájukat. A rajzokat díjazzák!

vissza az elejére


Csipike mesebeli farsangja Szamosújvárott

A múlt hét végén Szamosújvárott minden út a Municípiumi Kultúrházba vezetett. Itt került sor a helyi 51. számú Czetz János cserkészcsapat szervezésében Csipike mesebeli farsangjára. Valóban, mesebeli volt a mulatság, mindenki jól szórakozott. A színpadra vanuló hetven kisdiák valóságos mesevilágot elevenített fel, Csipike (Kiss Levente), Kukucsi (Szakács Tibor) és nem utolsósorban Tipetupa (Kasza Rozália) játszadozva, viccelődve vezették le a farsangi előadást. Csipike és barátai, azaz Csigabiga, Kukucsi, Tipetupa, Doktor, Légyölő Galóca, Kutykurutty, Kecskebéka, hogy csak néhányat említsünk a „mesehősök" közül, jól szórakoztak, de még inkább szórakoztattak. Valóságos játszóháznak voltunk részesei. Még a nézőtéren ülő szülők is bekapcsolódtak a mesevilágba. A gyermekek otthonosan és magabiztosan mozogtak a színpadon. Természetesen, ezúttal sem maradt el a szokásos csatakiáltás, hiszen kiscserkészekről van szó. Őket irányították oly szakértelemmel és lelkesedéssel Raff László, illetve Kasza Tamás „öregcserkészek".

A sikeres cserkészrendezvény farsangi mulatsággal zárult, amelyen kicsinyek, nagyok, szereplők és nézők kitűnően szórakoztak. Csipike már népszerű mesehőssé vált a Kis-Szamos parti városban, a kicsinyek szívesen kapcsolódnak be az általa vezetett játékba. Ezentúl minden hétvégén mesedélelőtt keretében találkozhatnak vele az örmény kisváros gyermekei.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


Lapról lapra
Erdélyi Múzeum/2004. 3–4. Füzet

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában megjelent legújabb kötetben W. Kovács András A cegei Wass család története (16–20. század) című képi dokumentumokkal is gazdagon illusztrált tanulmányát olvashatjuk. Demeter Zsuzsa „Magyar Ovidiusok" és „Impostorok" a 17–18. század fordulóján címmel a korabeli és a századok folyamán kialakult Gyöngyösi-képről ír. Markó Lehel Csongor írásának címe: Test és személy Descartes-nál. Tárgyiasítható-e a másik és az idő? Teszi fel a kérdést Az intencionalitás megfordulása Lévinasnál alcímet viselő értekezésében Szigeti Attila. Paul Ricoeur kései hermeneutikájáról Keszeg Anna, Az Erdélyi fejedelemség korának jogi nyelvéről Tamásné Szabó Csilla ír. A Műhely rovatban kapott helyet Nagy Erika Kisebbségi kérdések a magyar jogelméletben, Pap Ferenc Fegyver, katonai felszerelés és lőszer a kolozsvári külkereskedelemben (1599–1637), Bartha Katalin Ágnes Egy kolozsvári Macbeth-produkcióról (1812), valamint Balázs Lajos Mit ér a népi kultúra a globalizáció korában? című írása. S ugyancsak itt olvashatunk egy 2001 októberében tartott freiburgi interdiszciplináris konferencia eredményeiről Milyen történelmi körülmények között kerültek a románok többségbe jelenlegi államuk területén címmel. Néhány alcím az írásból: A kontinuitás kérdése, napjainkig és a jövőre nézve; Bizonyíték-e a kontinuitás ellenében a románok legősibb keresztény szókincse?; Transzhumálás és hegyi nomadizáció; Románok a Kárpátoktól keletre; Románok a Kárpátokon belül. Az In memoriam rovatban Csetri Elek a 2004-ben elhunyt Faragó József akadémikust, Benkő Samu Jenei Dezsőt, az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya Puskás György professzort búcsúztatja. A Szemle rovatban Csetri Elek–Miskolczi Ambrus Gyulai Lajos és világa, Pál-Antal Sándor Székely önkormányzattörténet, Veress Károly Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megoldására, valamint Krzysztof Szydlowiecki kancellár naplója 1523-ból című köteteket Murádin Jenő, Egyed Ákos, Kerekes Erzsébet és W. Kovács András ismerteti.

(n)

vissza az elejére


Vasárnap/febr. 13

A legújabb lapszám tartalmából:

A Szerzetesi Hivatások Világnapját január 30-án a szatmári székesegyházban is megünnepelték. Az oltáriszentség évére való tekintettel mintegy negyven apáca tartott közös szentségimádást a hívekkel. Schönberger Jenő megyéspüspök három nyelven celebrálta az ünnepélyes szentmisét, szentbeszédében olyan kérdéseket vetett fel, mint a kik a szerzetesek, mit vár el tőlük az egyház, és mit köszönhetünk nekik. A tudósítás Szerzetesek találkozója címmel olvasható.

Fontos, hogy a nagyböjt ideje alatt felkészüljünk a húsvét misztériumának illő megünneplésére. Erről szól a Harcoljunk a kísértések ellen című írás.

A Vasárnapban — egyebek mellett — olvashatunk: az influenzás tünetek miatt kórházba került szentatyáról; a szeretet misztériumáról (Derzsy András); a szeretet nélkül nem létező üdvösségről (Kovács Sándor); összeállítást a nagyböjtről (böjtölés világszerte, nagyböjti ételek stb.); a gyulafehérvári főegyházmegyében 2005-ben jubiláló papokról; történetet a fiatal pápáról és egy zsidó gyermekről; az abortusztól megmenekült gyermekről; a kolozsvári görög katolikus székesegyházban lezajlott ünnepségről; a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia farsangi báljáról; a kézdivásárhelyi ifjúsági csoport, illetve a KEL elmúlt évi tevékenységéről; a Gyümölcssarok rovatban ezúttal a fekete és vörös áfonya gyógyhatásáról; továbbá híreket a négy romániai magyar egyházmegye életéből .

vissza az elejére


MOZI

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Blade: Trinty — amerikai bemutató. — Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn minden előadás.

MŰVÉSZ-EURIMAGES — Pódium — francia bemutató. — Vetítések időpontja: 17.30, 20; kedvezménnyel kedden minden előadás. Rossz nevelés — spanyol. — Vetítések időpontja: 15, 22; kedvezménnyel kedden minden előadás.

GYŐZELEM — Ray — bemutató. — Vetítések időpontja: pénteken, szombaton 22 órától; Hihetetlenek. — Vetítések időpontja: V–Cs: 14, 16.30. Meet the Fockers. — Vetítések időpontja: péntek, szombat: 19.30 órától.

FAVORIT — Helloboy — amerikai. — Vetítések időpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön minden előadás.

DÉS

MŰVÉSZ — Bridget Jones 2 — angol. — Vetítések időpontja: 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától, hétfőn minden előadás.

TORDA

FOX — A tűzből nincs kiút — bemutató. — Vetítések időpontja: pénteken, szombaton, vasárnap: 15, 17, 19. Cápamese. — Vetítések időpontja: hétfőn, kedden, szerdán: 15, 17, 19.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Resident Evil — bemutató. — Vetítések időpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Nagy Sándor, a hódító — amerikai. — Vetítések időpontja: 12.30, 15.30, 19; pénteken, szombaton, vasárnap: 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 12.30 órától; hétfőn minden előadás.

DACIA B-TEREM — Resident Evil 2 — amerikai. — Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 14.30 órától, kedden minden előadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Fehérek feketén — amerikai. — Vetítések időpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától kedvezménnyel, és hétfőn minden előadás.

vissza az elejére


OPERA

MAGYAR OPERA

Február 15-én, kedden este fél 7 órakor: Jakobi Viktor: Sybill. Vezényel: Incze G. Katalin. Rendező: Gy. Tatár Éva.

Február 17-én, csütörtökön fél 7 órakor: Adam: Giselle. Vezényel: Jankó Zsolt m. v. Rendező koreográfus: Mândruţiu Mihail.

ROMÁN OPERA

Február 16-án, szerdán este 7 órakor: Wagner: Bolygó hollandi. Vezényel: Alfonso Saura.

Február 18-án, pénteken este 7 órától: Verdi: Traviata — rendkívüli jótékonysági előadás a leégett bukaresti Ion Dacian Operettszínház felújítására.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

MAGYAR SZÍNHÁZ

Február 16-án, szerdán este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelőadás. Rendező: Mihai Măniuţiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

Február 18-án, pénteken este 8 órakor: Fiúk (Les hommes caches) — a párizsi Frenák Pál Társulat mozgásszínházi előadása.

Feburár 19-én, szombaton este 7 órakor: Goldoni: Velencei terecske. Rendező: Mona Chirilă m. v.

vissza az elejére


ZENE

MŰVÉSZETI MÚZEUM

Február 16-án, szerdán du. 5 órakor: A Bartha kamarazenekar hangversenye. Műsoron: Schubert: A pisztráng ötös; Debussy: Rapszódia klarinétra és zongorára; Bartók: Kontrasztok hegedűre, klarinétra és zongorára.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

vissza az elejére


VÉLEMÉNY

vissza az elejére


Trianon

Szereplők:Férj (nem fiatal már)

— Feleség (ő sem)

Színhely: polgári lakás — meglehetősen lerobbant állapotban. Az egykori jólétnek még megvannak a nyomai: egy-egy festmény, javítást igénylő antik szekrény, törött rugójú fotelek stb. Tisztes szegénység — mondhatnánk, ha ez nem lenne kissé bántó a jelenet szereplőire nézve.

Időpont: — hétköznapi délután.

Férj (fotelben ül, olvassa az újságot, váratlanul megszólal) — Azt írja az újság…(elhallgat, majd folytatja.)

Azt írja az újság, hogy a Trianon című filmbemutatót szervező fiatalok ellen eljárás indul. Hogy felelősségre vonják őket.

Feleség: (A másik fotelben ül, köt. Amikor meghallja a hírt, a kötőtűk egy pillanatra mozdulatlanná merevednek a kezében. Mert okosabb nem jut az eszébe, megkérdi) — Tényleg?

Férj: Tényleg. Merthogy Trianon… (váratlanul kitör belőle az évek óta lappangó félelem) — Mondtam ugye, hogy ne menjünk el a vetítésre! Óvatosabbak kellett volna legyünk… Mi pedig bután, meggondolatlanul, hebehurgya módon elmentünk Trianont nézni. Megint bedőltünk. Nem volt elég nekünk egyszer Trianon? 1920-ban?

Feleség: (önmagát is nyugtatja) — Nyugodj meg, kedves. Demokrácia van. Már nem kell félni.

Férj: Hagyd, hagyd ezt a demokráciát. (ingerülten) Ez olyan Trianon demokrácia. Láthattad. (Izgatottan kezd járkálni a szobában.) Tudhattam volna, a vetítés ingyenes volt. Hát persze, ami ingyen van, annak nagy ára van. Az ingyen nő a legdrágább. (A feleség felkapja a fejét) Te kivétel vagy. (feleség elmosolyodik) Te még drágább vagy. Nekem. Bezzeg, ha elmentünk volna egy moziba, ahol csóré lányok vannak, ahol szép tájak vannak, ahol lőnek pisztollyal, ágyúval.

Feleség: A Trianon filmben is lőttek ágyúval.

Férj: Jó jó, de nem volt szerelem benne. És nem végződött jól a film. Szomorú vége volt neki.

Feleség: Attól függ, melyik oldalról nézed. Van, akinek a film vége: happy end.

Férj: Na ez az, látod. Még úgy sem jó a Trianon, ha happy end. A fene érti a politikát. (szünet) Esetleg azért nem akarták engedélyezni a vetítést a román testvérek, mert nem akartak nekünk szomorúságot. Tapintatból. (szünet)

Feleség: (abbahagyja a kötést) Mondd, vajon láttak minket? A vetítésen.

Férj: Kik kellett volna lássanak?

Feleség: Hát… ők. Az ellenségeink. Vagyis a barátaink. (gondolkozik) Kik is voltak ott? Akik esetleg tanúskodhatnak, hogy mi is ott voltunk a vetítésen.

Férj: Igen, azt hiszem láttak minket. Ott volt Sanyi…, Jóska… Igen, sok ismerőst üdvözöltem.

Feleség: (az is lehet, komolyan mondja) — Most, hogy a vetítés szervezőit kikérdezik, letartóztatják — azzal még nincs vége. Rövidesen mi következünk. A nézők. Akik végignéztük a filmet. Akik bűnrészesek voltunk. Cinkosok. Mi vagyunk Trianon cinkosai. Minden bajnak a kútja.

Férj: Bár csak tréfálnál…

Feleség: (nevetve) Tréfálok. Elvégre demokrácia van. Szólásszabadság. Vetítésszabadság.

Férj: (türelmetlenül) Persze, persze, persze. (szünet) Mégiscsak jobb lett volna egy moziba elmenni. Abból nem lett volna baj, ha moziba megyünk. Vagy színházba. Azért még senkinek sem lett bántódása, hogy színházba ment.

Feleség: (szórakozottan — látszik, másra gomdol) Miért?

Férj: Mert a demokrata megfigyelők nem érik fel ésszel a színházi mondanivalót, így nem tudnak belekötni abba. (szünet) Te, ha megússzuk ezt a Trianont és nem tartóztatnak le és nem visznek el a Duna-csatornához…

Feleség: Ma már nem visznek senkit sem a Duna-csatornához.

Férj: Akkor … elvisznek erdélyi autosztrádát építeni. Most ez a divat.

Feleség: Mégiscsak könnyebb aszfaltot önteni, mint nádat vágni. És szúnyog sincs. És ismerősök is lesznek — egész jó társaság építi majd az autósztrádát. Mind, akik végignéztük a Trianon vetítést.

Férj: Akkor mire vársz? Miért nem csomagolsz?

Feleség: Miért csomagoljak?

Férj: Ej, hát három napra hideg koszt, meleg zokni … Ezt így szokás.

Feleség: (nevetve) Ugyan, hiszen demokrácia van.

Férj: Ápropó, megvan az ecset?

Feleség: Miféle ecset?

Férj: Amivel az ajtót festettük tavaly. Csomagold azt is be.

Feleség: Minek?

Férj: Tudod, ha lesz nálam ecset, kérhetek könnyebb munkát az útépítésnél. Esetleg festeni fogom a kilométerköveket. Az mégiscsak könnyebb, mint az ásás.

Feleség: Nincs meg. Kidobtam, mert összeszáradtak a szőrök rajta.

Férj: Azonnal kell venni! Megyek és vásárolok ecsetet. Elvégre a jövőre is kell gondolni.

Feleség: Én pedig vásárolok … Istenem, mit is vásároljak az útépítéshez? (hirtelen megszólal a telefon) Hagyd, felveszem. Most már úgyis mindegy. (felemeli a kagylót) Halló (szünet) Sejtettem, hogy nem lesz semmi. Persze, hiszen demokrácia van. És szólásszabadság. (szünet) Köszönöm, hogy hívtál, szervusz. (Férjhez) Nem indítanak semmiféle eljárást azok ellen, akik levetítették a Trianon filmet.

Férj: Ez biztos?

Feleség: Biztos. Az újság írta. Így mondta Marika. Ő telefonált. Nyugtalankodott ő is, tudod. Mert, hogy ott volt a vetítésen.

Férj: Szóval megúsztuk.

Feleség: Meg. Ezúttal meg. (szünet)

Férj: Végül is, ahogy te mondod, demokrácia van, nem?

Feleség: De, az van. (hosszan, némán ülnek, Férj váratlanul feláll)

Férj: Én mégis lemegyek. Csak ide a boltba. Vásárolni.

Feleség: Mit akarsz vásárolni?

Férj: Ecsetet. Jó ha van itthon ecset.

Feleség: Igen. Jó, ha van itthon ecset.

(Férj, Feleség mozdulatlanul áll. Függöny.)

Jancsó Miklós

vissza az elejére


Trianon. Nekik.

Patetikus hangvétel. Tragikus mű — mondták többen. Gyenge film, szerencsétlen alkotás — így mások. Sem nem dokumentumfilm, sem nem művészfilm — állapította meg Cristian Tudor Popescu.

Szóval a film rossz, egyoldalú, érzelgős. Bármilyen furcsán hangzik magam számára is, bizonyos pontig én is egyetértek a fenti kijelentések egy részével. Ha ugyanis dokumentumfilm, mit keresnek benne a versek, és miért nem szólal meg benne a másik oldal? A többi oldal? Ha művészfilm, akkor sok a szöveg stb…

Azonban azt hiszem, sokan végzetes hibába estek. Ne felejtsük el, a film nem a románoknak készült, nem a szerbeknek készült, nem a szlovákoknak, de talán nem is a határon túli magyaroknak, akik a trianoni traumát 80 éve érzik, élik, és a történtekről sokkal többet tudnak, mint nemzettársaik a 93 ezer négyzetkilométeren. A film elsősorban magyarországiak számára készült, akiknek évtizedekig nem tanítottak semmit a határon túli magyarokról, történelmükről. Akiknek a nemzeti öntudatát a negyvenéves kommunizmus és az azt követő liberális kézben levő média, valamint oktatáspolitika és a keresztyén magyar kultúraellenesség a földdel tett egyenlővé. Nekik, akik nem ismerik Reményik Sándort vagy Kós Károlyt, de lassacskán Ady Endrét vagy Vörösmarty Mihályt sem. Nekik, akik már többet tudnak a közel-keleti konfliktusról, mint a Kárpát-medencei magyarságról. Nekik, akik számára a palesztinok éppolyan terroristák, mint amilyen háborús bűnös Wass Albert. Nekik, akik lelkiismeret-furdalás nélkül szavaznak magyar ellen.

Nekik készült a film, hogy felocsúdjanak egy mély álomból, amelybe több évtizedes elnemzetlenítő politika juttatta őket. Juttatja. A folyamat ugyanis állandó. Talán azért sem merik vetíteni az adók. Mert a Trianon szótól nem csak a románok félnek (ok nélkül), hanem a 23 millióval ijesztgetők odaát — okkal.

Somogyi Botond

vissza az elejére


A kolozsvári egyetem 1919-es „államosításáról"

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozata címmel ismertető füzet (brosúra?) jelent meg nemrég a BBTE-n. Ugyanarról az egykori 1919-es eseményről, kommentár nélkül közlöm a kiadvány egy részletét, valamint Riesz Frigyesnek, a kolozsvári egyetem világhírű matematikusának franciából fordított levélrészletét. A levelet Svédországban élő öccsének küldte egy amerikai tiszt segítségével, és azért írta franciául, mert biztos akart lenni abban, hogy célba ér.

A BBTE kiadványában a Babeş–Bolyai Tudományegyetem rövid története címszó alatt olvashatjuk:

„Az 1848-as mozgalmak kontextusában még hangsúlyosabban merült fel egy nemzeti nyelvű egyetem megalapításának problémája. Eötvös József 1868-ban a kolozsvári jogi akadémiához és az orvos-sebészeti intézethez fordult azzal a kéréssel, hogy mire lenne szükségük egy egyetem alapításához. A kolozsváriak a hatósághoz intézett sürgető levelekben, a Budapesten tanuló román diákok pedig feliratban pártolták a város kérelmét. 1872-ben azonban a hatóságok megalapították a kizárólag magyar nyelvű Kolozsvári Tudományegyetemet, amely a többségi román lakosság elégedetlenségét váltotta ki. Az első világháború végén, az egyesülés kontextusában, a strasbourgi és pozsonyi egyetemekhez hasonlóan, a kolozsvári tudományegyetemet is államosították, ezáltal az egyesült Románia felsőoktatási intézménye lett. 1919. május 12-én megalakul a kolozsvári román egyetem, amelynek megnyitó előadását 1919. november 3-án Vasile Pârvan tartja Életünk kötelessége címmel. A hivatalos felavatásra 1920. február 1-jén, I. Ferdinánd király jelenlétében kerül sor." (A Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozata, BBTE, 2004.)

És íme Riesz Frigyes 1919. május 19-én írt levelének egy részlete:

„E hónap 10-én a románok a katonai erőre támaszkodva, az egyetemünket a Román állam és a Királyuk tulajdonává nyilvánították. És mivel — a nemzetközi jogi előírásokra támaszkodva — egyhangúlag visszautasítottunk egy hazaáruló levelet, e hónap 12-én, 48 órával a felszólításuk után a katonai erők, mialatt az órák folytak, váratlanul körülvették az egyetemet, a tanárokat kiutasították az intézményekből, a tudományos felszerelésünket lefoglalták, kb. 2500 diákot azonnali felfüggesztéssel kiszórtak az egyetemi életből! Másfelől azonnali elbocsátás terhe alatt arra kényszerítik a tanársegédeket és adjunktusokat — hogy maradjanak a helyükön, és például az Orvostudományi Kar asszisztenseit (akikből néhányan docensek és tiszteletbeli tanárok) arra kényszerítették, hogy olyan román nemzetiségű vezetés alatt folytassák a klinikán a munkát, akiket a megszállók neveztek ki erre a posztra.

Mondanom sem kell, hogy mindez ellenkezik a nemzetközi joggal, mely szerint minden katonai megszállás — a békeszerződés előtt — csak effektív és átmeneti természetű, és ami az állampolgárok kompetenciáját illeti, a megszállásnak nincs semmiféle jogi következménye. Sőt, a Hágai Konvenció 45-ös törvénycikke, amit többek között Románia is aláírt, védi a megszállt területek állampolgárait attól, hogy felesküdjenek a győztes hatalomnak, az 56. cikk szerint pedig az iskolák és tudományos intézmények — még ha az államhoz is tartoznak — magántulajdonnak tekintendők." (Műszaki Szemle–Historia Scientiarum 1, 2004. EMT-kiadvány)

Kommentár, mint már írtam, nincs.

Kása Zoltán

vissza az elejére


Pályázati felhívás internetes tartalmak kialakítására és fejlesztésére, valamint ezek működtetéséhez szükséges infrastruktúra-kialakításra és bővítésre

A Progress Alapítvány (a továbbiakban pályáztató) együttműködve a magyarországi Puskás Tivadar Közalapítvánnyal, pályázatot hirdet internetes tartalmak kialakítására és fejlesztésére, valamint ezek működtetéséhez szükséges infrastruktúra-kialakításra és bővítésre. Magyar és idegen nyelvű adattartalmak (tudományos és kulturális tartalmak) hatékony előállítására, a hozzáférés lehetőségeinek megteremtésére, megfelelő tartalom-előállítási infrastruktúra kialakítására lehet pályázni.

A Progress Alapítvány a következő prioritásokat kívánja támogatni:

• Ifjúság-centrikus tartalmak: olyan projektek, amelyek a fiatalok informálására (oktatási, kulturális, szórakoztató) irányulnak;

• Helyi tartalom, világméretű informálás: települések, régiók honlapjai: szerkesztői a hely lakosai, itt tevékenykedő szervezetek, célcsoport mindenki, aki érdeklődik (akár szabadidős, akár gazdasági, akár kulturális szinten) az illető település, régió iránt;

• Civil szervezetek kommunikációja és megjelenése a világhálón: a civil szervezetek saját honlappal való megjelenésének elősegítése, civil szervezetek online kommunikációs csatornáinak kialakítása, fejlesztése és fenntartása;

• Szaktartalmak: adott szakterületek honlapjai, portáljai.

A pályázaton romániai civil szervezetek vehetnek részt. A pályázaton igényelhető legfelső támogatási összeg 150 000 000 lej.

A következő költségekre lehet pályázni

tartalomszerkesztés, illetve tartalomfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése (számítógépek, perifériák);

• tartalomfejlesztési költségek támogatása (csakis számlaképes személyek vagy vállalkozások, szakértők szolgáltatásai formájában);

• fejlesztések, új szolgáltatások népszerűsítése (reklámköltségre NEM lehet pályázni);

A pályázati programban támogatásban részesített programok keretében létrehozott, illetve továbbfejlesztett honlapok számára a pályáztató 2008. január 1-jéig tárhelyet és internet-elérhetőséget biztosít az erre a célra kialakított web-szerverén.

A támogatásként juttatott eszközök a Progress Alapítvány tulajdonát képezik. 2008. január 1-jén a Progress Alapítvány adományként adja át a nyertes pályázóknak a szóban forgó eszközöket. Az egyéb jellegű kiadásokat szintén a Progress Alapítvány eszközli. A pályázó a különböző eszközök beszerzésénél megfelelő dokumentáció bemutatásával (legalább 3 árajánlat) javaslatot tehet a pályáztatónak arra vonatkozóan, hogy az utóbbi mely gazdasági egységtől vásárolja meg ezeket. A pályáztató ezeket figyelembe veszi, és amennyiben nem áll rendelkezésére ennél jobb ajánlat, úgy a pályázó által javasolt vállalkozástól szerzi be a szükséges infrastruktúrát.

A pályázati program lebonyolítása

A pályázat kiírásának dátuma: 2005. február 2.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. február 25, 14.00 óra.

A pályázatok benyújtásának helye: Progress Alapítvány, Republicii u. 60., Kolozsvár.

A pályázatok postán is benyújthatók, ez esetben a pályázati határidő a beérkezés pillanatára vonatkozik! A postán beküldött pályázatokat csak akkor fogadjuk el, ha ajánlott formában vagy gyorsposta-szolgálattal kerültek beküldésre.

Postacím: Fundaţia Progress, Str. Republicii nr. 60, Cluj-Napoca, 400 489, jud. Cluj.

Február 18–25. között lehetőség nyílik online pályázásra is. Ezt azt jelenti, hogy a pályázat teljes mértékben elektronikus formában is kitölthető a Progress Alapítvány honlapján. Ez esetben a pályázónak mindössze bejegyzését igazoló iratait, valamint egy kitöltött nyilatkozatot kell elküldenie nyomtatott formában. Az online pályázás feltételeit a Progress Alapítvány február 15-ig teszi közzé a www.progress.ro honlapon.

A pályázatok elbírálásának nyilvánosságra hozatala: 2005. március 15. A Progress Alapítvány az eredményekről elektronikus postán értesíti a pályázót. Az eredmények továbbá megtekinthetők lesznek a Progress Alapítvány honlapján is (www.progress.ro).

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2005. március 15–30. között.

A támogatás tartalmi (adott esetben pénzügyi) elszámolásának határideje: 2005. május 1.

A támogatásból megvalósítandó tevékenység megkezdésének végső határideje: 2005. május 1.

Formai követelmények

A pályázatok csak az erre a célra elkészített űrlapokon nyújthatók be. A pályázónak mellékelnie kell továbbá azokat a dokumentumokat, amelyekre az űrlap utal. Emellett további dokumentumok is mellékelhetők, amennyiben azok alátámasztják pályázatát. A pályázati program keretén belül egy pályázó legtöbb két pályázatot adhat be.

A formailag hibásan beküldött pályázatok iktatásra kerülnek, azonban nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

A pályázati felhívás és pályázati űrlap letölthető a Progress Alapítvány honlapjáról (www.progress.ro), illetve igényelhető elektronikus postán, az office@progress.ro postacímen.

Az elszámolás módozata

A nyertes pályázókkal a lebonyolító szerződést köt, amelyben leszögezi a támogatás felhasználásának és az elszámolás módozatait. Az összegek felhasználásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást szintén a támogatási szerződés rögzíti.

Kapcsolat

További információkért a következő helyeken lehet érdeklődni:

• Telefon: 0264/594-570 (hétfő–péntek, 12–16 óra között);

• E-mail: office@progress.ro;

• Honlap: www.progress.ro.

vissza az elejére


NAPIRENDEN

vissza az elejére


Elfogadták a székelység „12 pontját"
Ülésezett a Székely Nemzeti Tanács

Megalakulása óta harmadszor tartott ülést szombaton a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). A gyergyószentmiklósi tanácskozáson, amelyen mintegy százan vettek részt, a testület elsősorban a Székelyföld területi autonómiájának elérésére vonatkozó kérdésekben döntött. A jelenlévők úgy látták, a demokrácia minden lehetséges eszközét igénybe kell venni Székelyföld területi autonómiájának eléréséért. Kiáltványban szólítják fel a székelységet arra, minél többen vegyenek részt a helyi tanácsok nyilvános ülésein, jelezzék Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó referendum kiírására való igényüket, jelenjenek meg a kérdéssel kapcsolatos bírósági tárgyalásokon, illetve bejelentett tüntetésekkel hívják fel a figyelmet arra, hogy Székelyföld lakossága területi önkormányzásra tart igényt.

Az SZNT határozatot fogadott el arról, hogy tárgyalásokat kezdeményez Románia kormányával, államfőjével, és a Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozásának támogatása ügyében felhívással fordult az RMDSZ-hez, valamint a magyar kormányhoz is, kérve, hogy vállaljon védő-hatalmi státust a székelység felett a területi autonómiájának kivívásáért folytatott küzdelemben és a Székelyföld autonómiához való jogát egy kiegészített magyar–román alapszerződés is rögzítse. A testület ugyanakkor felkéri az RMDSZ-t, terjessze ismét Románia parlamentje elé az autonómia-statútum tervezetet.

A testület létrehozta a Gábor Áron-díjat, amelyet évente négy személy, illetve intézmény vehet majd át, és azok érdemlik ki, akik tevőlegesen részt vesznek a területi autonómia megvalósításában.

Az ülés elfogadott egy 12 pontból álló dokumentumot is Mit kíván a székely nép? címmel, amely többek között megfogalmazza az önrendelkezésre, a jogegyenlőségre, Európa valamennyi autonóm területével való együttműködésre való igényt, a területi autonómiáknak az Európai Unión belüli fejlődése iránti óhajt.

vissza az elejére


Boc: Alaposan kiürítette az államkasszát a volt kormány

A volt kormány tagjainak felelősségrevonását követeli Emil Boc az elmúlt négy évben elkövetett visszaélések miatt. A Demokrata Párt ideiglenes elnöke szerint ammenyiben azt „első látásra" meg lehet állapítani, a Năstase-kabinet tagjai körülbelül

17 000 milliárd lej űrt hagytak maguk után a költségvetésben, amelyet a jelenlegi kormány csak nagyon nehezen tud majd fedezni. „A volt szociáldemokrata minisztereknek felelniük kell tetteikért, meg kell indokolniuk, ha tudják, hova tűnt ez a 17 000 milliárd, vállalniuk kell a felelősséget, ha kell, akár a bíróságon is. Kérdőre vannak minden olyan extárcavezetőt, akiről bebizonyosodik, hogy visszaélt hatalmával, a politikai klientúrát támogatta közpénzekből" — áll Emil Boc szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében .

A hiányokra Adriean Videanu államminiszter hívta fel a figyelmet a Nemzetközi Valutaalappal múlt héten folytatott tátgyalások alkalmával. Válaszában Mihai Tănăsescu volt pénzügyminiszter kifejtette: diverzióról van szó, a jelenlegi kormány így akarja kimagyarázni, miért lesz szükség mindenféle áremelkedésekre a következő hónapokban. Az űr, amelyet fedezni kell, nem a volt kormány hagyatéka, hanem a Tăriceanu-kabinet azon döntésének következménye, miszerint ettől az évtől mindenkire egységes személyi jövedelemadó érvényes — mondotta a volt tárcavezető.

vissza az elejére


Videanu a D. A. Szövetség közös főpolgármester-jelöltje

— Első körben nyerünk a bukaresti főpolgármester-választásokon, erre pedig meg is van a megfelelő jelölt! — jelentette ki bizakodóan Emil Boc, a Demokrata Párt (DP) ideiglenes elnöke szombaton Gyulafehérváron. A Traian Băsescu államfővé választásával megüresedett főpolgármesteri tisztség elnyerésére induló kampány ellenére a D. A. Szövetség azonban továbbra is tartja magát legfontosabb célkitűzéséhez: a hatékony kormányzás biztosításához — mondotta Boc.

Az elmúlt napokban a D. A. a demokrata Adriean Videanu államminisztert nevezte meg a pártszövetség közös főpolgármester-jelöltjeként. A liberális és a demokrata párt közti protokollum értelmében előbb mindkét párt megnevezte a maga jelöltjét, közülük pedig az indulhatott, amelyiknek nagyobb volt a támogatottsága a bukarestiek körében. Ennek eldöntése a CURS és a CSOP felmérése alapján történt, a közvélemény-kutatás adatai pedig azt mutatták: Videanu megközelítőleg hét százalékkal „vert rá" liberális ellenfelére, Ludovic Orbanra.

A kormány csütörtöki határozata értelmében a bukaresti főpolgármesterválasztásokra 2005. április 3-án kerül sor.

vissza az elejére


A Kárpátok solymai átadták a stafétabotot
Tegnap este az utolsó különítmény is megérkezett

Február 9-én az iraki Nassirya melletti Mittica táborban a Kárpátok solymai elnevezésű, 812-es gyalogos zászlóalj átruházta feladatkörét, a Dhi Qar megyei Bravo katonai támaszpont felügyeletét, a Călugăreni elnevezésű 2-es gyalogsági zászlóaljnak.

A Dorin Blaiu alezredes vezette 812-es Kárpátok solymai besztercei gyalogos zászlóalj 2004 júliusától teljesített szolgálatot Irakban. A 812-es zászlóaljban 405 hivatásos katona tevékenykedik.

A 812-es zászlóalj utolsó különítményének repülőgépe tegnap este landolt a kolozsvári nemzetközi repülőtéren. Az érkezőket magas rangú katonai vezetők, a családtagok, barátok és ismerősök, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében ünnepélyes keretek között, katonai díszszertartással fogadták.

vissza az elejére


Gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés a prefektúrán

A Kolozs megyei Prefektúra sajtóirodájának közleménye alapján a kormány legutóbbi munkaülésén többek között a közigazgatás áttekinthetőségéről, a helyi hatóságok feladatkörének megerősítéséről tárgyaltak. Szó volt továbbá arról, hogy az útlevelek kibocsátása és nyilvántartása március 31-vel bezárólag teljes mértékben át kell hogy kerüljön a prefektúrák hatáskörébe. Kolozs megyében ez már meg is történt. Mihai Hârdău prefektus azonban, a zavartalan munkamenet érdekében, szükségesnek tartja az alkalmazottak számának növelését. A központi határozat értelmében a hajtási engedélyek kibocsátását és a gépkocsik bejegyzését is a prefektúrák végzik. A prefektus ez esetben is szükségesnek tartja a személyzet bővítését. Kormányrendelettel már ki is nevezték a két hivatal vezetőjét, akik Mihail Hârdău prefektussal folytatott hét végi megbeszélésük nyomán meg is határozták az új munkaprogramot, amelyet a Kolozs megyei Prefektúra intézményének honlapján tesznek közzé. Az ingatlanok visszaszolgáltatásának meggyorsításáról is tárgyaltak, amely az 1945–1989-ben elkobzott földterületek teljes mértékben való visszaszolgáltatását is maga után vonná. Az intézkedés törvénymódosítást igényel. A Kolozs megyei prefektúra a civil szervezetekkel karöltve konkrét tervet kíván kidolgozni ilyen vonatkozásban.

vissza az elejére


IFJÚSÁG

vissza az elejére


BONIFÁCZ

VI. évfolyam, 25. szám

Szerkeszti: Szabó Csaba

Főmunkatárs: Dézsi Ildikó

vissza az elejére


* Pályázat * Pályázat * Pályázat * Pályázat * Pályázat * Pályázat * Pályázat *
Kolozsvári Református Kollégium
Zord idők közelednek

Csend van már mindenütt, leszáll az éj, elhalkul a város és már semmit sem hallani. A poros, elhagyott, szürke utcán egy rongyos anyóka bandukol, céltalanul. A pókhálós oszlop fénye rávilágít az arcára: ráncos, sápadt, sovány tekintete lágy és szelíd. A semmibe néz és egyre csak megy, megy.

Aztán betér a Király téri zsákutcába. Magasra tornyosuló épületek, égig érő rács veszi itt körül. Ez az ő otthona, ez maradt… Lábaira a szél régi újságpapírokat fúj, már semmi újat nem mondanak. Leül. Egyedül van. Fáradt. Lefekszik és betakarózik az újságokkal: a hírekkel, a politikával, a művészettel, a rablásokkal, a gyilkossággal, a széppel, a házassággal, a boldogsággal, a jövendővel. Már ezeken is vérfoltok vannak, amiket a tegnap köpött rájuk, mikor nagyon rosszul lett…

Vörös az ég alja, nedves a levegő, hajnalodik. Az anyóka arra ébred, hogy valaki nagyon rázza. Egy sovány kisfiú volt. Piszkos ruháiba beivódott a dohány és a dögszag, arca kétségbeesett, hangja remeg, beszéde szakadozik, majd nagy levegővétel után újra belevág, de már nem tud beszélni, csak reményvesztetten, gépszerűen rázza az anyót, aki hirtelen felrezzen, megfogja a kisfiú kezét és szaladni kezd… Már mindent sejt: veszélyben van egy élet…

Megérkeznek a szomszédos utca egyik árnyékos bemélyedésébe. A fiú édesanyja, aki ugyanolyan körülmények között él, mint az anyó, egy ládákból összeállított ágyon vesződik. A csendet néha egy-egy szívből jövő kiáltás töri meg, majd újra mély némaság, mint a fekete bársony.

Az anyóka orvoshoz indul. Az eget sűrű, szürke felhők borítják; vajon mit akarnak? Zajt! Zuhog a zápor, folyik a víz a csatornákon, az emberek fedél alá menekülnek, de az anyó még mindig csak célja felé halad, keze remeg, arca ijedt. Aztán egyszerre az égi lármát felváltja a csend: fehér köpenyes emberek jönnek az anyóval szembe. Szegényke! Azt sem tudja, hová menjen.

Benyit egy ajtón; hosszú, fekete hajú, csinos, jól öltözött nővér fogadja és megkérdezi, mit akar. Miután megtudja, orvos után szalad, mentőt hívnak és a szegénytelep felé indulnak. A kisfiú édesanyja már alig volt eszméleténél. A nővér és a sofőr fölkarolták az anyát, az orvos műszereivel vizsgálgatta, oltást adott és mindenféle gyógyszert, amire a szenvedő felszisszentett.

Lassan-lassan kezd a beteg felocsúdni és minden jobbra fordul, de a kezelésért fizetni kell. Drága, s nincs miből, de az anyóka a kisfiúval dolgozni kezdenek, hogy legyen. Virágot árulnak, mezei virágot; délutánonként óriási csokrokat szednek. Sokszor ingyen is adják, csak hogy máskor is jöjjenek. Esténként, mikor már nem megy jól az üzlet, koldulni mennek. Csak áll és bámul a sok ember, kevesen adnak valamit. Minden kalapba eső pénzdarab egy-egy bilincset old le kettejük szívéről. Mert foglyok, rabok ők, a kiszolgáltatottság, a zsarnokság rabjai. A szegénység nagy úr–zsarnok. Még álmaikban sincsenek egyedül, mert jön és elveszi függetlenségüket.

De az Úr akkor is mellettük van, és ad nekik hitet, reményt és erőt. Erőt a munkához, a kitartáshoz és a szeretethez.

Végül győzelmet aratnak, életük talán legnagyobb diadalát: az anya meggyógyul. A kisfiúból árad a boldogság és örömkönnyek csorognak arcán, átöleli édesanyját és kimondja:

— Szeretlek!

Telnek a napok, a hónapok, és hirtelen csoda történik. Az orvos, aki nagyon magsajnálta a szegény és beteg asszonyt, feláldozza jövedelmét a nyomorultak támogatására. A szegényeket kitelepítik és otthont adnak nekik. Később a kisfiú apára talál, mert édesanyját megszerette egy gazdag úr, valami Konrád-féle. Az anyókára már nem is gondolnak, elfelejtik, mint egy fejezetet, ami lezárult. Most új kezdődik.

December. Havazik és nagyon hideg van. Régen volt már ekkora fagy. Minden embernek az utcán mosoly van az arcán, üdvözlik egymást, kellemes ünnepeket, egészséget, jólétet kívánnak, majd továbbmennek a zsongó, pazar fényű utcasorokon, miközben a „Jingle bells" dallamát dúdolja a gyereksereg. Minden csupa jó szó és ajándék.

A szentestén az egybegyűlt családok a templomba mennek imádkozni és megemlékezni a Megváltó születéséről.

Az anyóka is a zsákutcából oda indul, szeme könnyes. Boldog embereket, angyalváró gyerekeket, fényeket, pompát, ajándékokat lát; vajon neki senki sem küld ajándékot, egy jó szót? Vajon?…

A nyomor, az éhség, a fagy, a didergés most mind az anyóka ellen szövetkeztek. Nincs karácsony, nincs karácsony…miért van az, hogy csak neki nem lehet? Miért? Miért?

Benyit a templomba és a leghátsó székre leül. Senki sem veszi észre…Tényleg, ott van egyáltalán?

A prédikációnak vége; mindenki saját magával van elfoglalva, senki sem látja a nyomorult asszonyt, aki ezt gondolja: most már jó, mert tudom, hogy minden álmom, amit az élet szétzilált, valakinek valóra vált.

Hazamegy, „haza" és hirtelen valami fullasztó érzés fogja el. Már ismeri ezt az érzést, de most mintha minden eddiginél erőteljesebb volna és kissé szokatlanabb is. Hirtelen köhögni kezd, görcsösen leguggol, vért köp!… összeesik és levegő után kapkodva felkiállt: — Segíts, Uram! Több hangot már nem hallat; meghalt… s a zsákutcába lágyan víg énekszó visszhangzik, a Jingle bells dallamára…

Másnap a Konrád családhoz becsenget a postás. A napi újságot hozta. A kisfiú ajtót nyit, elveszi az újságot és odaadja az édesanyjának. Az újságon alvadt vércseppek vannak… Konrádné olvasni kezdi az újságot. Egyszer csak rosszullét fogja el, forogni kezd körülötte a világ és leül. Ismét elolvassa: „Tegnap a Király téri zsákutcában egy női holttestet találtak, senki sem ismeri…"

— Az az anyóka!

Végre most már rá is figyel valaki…

Konrádné szeméből könnycseppek hullanak, fáj a szíve, hibásnak érzi magát. (Tényleg hibás.) Álmában is felriad és egyre csak a lelkiismeretét hallja, amint ezt a szót ismétli: hibás. Szíve zavartan dobogni kezd; csak most értette meg a szeretet fontosságát, látta a vércseppeket, mindent tudott már…

Sokáig küzdött önmagával, amíg mulasztását elfogadta. Cselekedetét már nem tehette jóvá. Csak az a szomorú, hogy ez a Konrádné én voltam…

Jári Enikő XI. A

vissza az elejére


Európai értékek a líceumokban

Második alkalommal rendezték meg Buşteni-ben az Európa a líceumban versenyt. Az idén a verseny témája: A román értékek, európai értékek voltak.

Január 29–30-án több mint harminc fiatal szervezet képviseltette magát Buşteni-ben egy felkészítő szemináriumon és egy vitán, amelynek központi gondolata az értékek történelmi, szociológiai és közgazdasági vizsgálata volt, fő célja pedig az, hogy információt szolgáltasson a kijelölt témával kapcsolatosan és megfelelő technikai feltételeket teremtsen a líceumi csoportoknak.

Az Európa a líceumban versenyben elsődleges szerepet kap a csoportmunka és a kreativitás. Február 1 és április 15-e között felkészítő tanfolyamok voltak Románia különböző térségeinek líceumaiban. Az előadás témái az európai építés, az európai értékek jelentősége és a projektek menedzsmentje voltak. Azok a csoportok, akik segítséget igényelnek projektjük megírásához, információkhoz juthatnak a www.europa-la-liceu.ro honlapon.

A versenyre szintén ezen az internetcímen lehet jelentkezni a pályamunkákkal, amelyek tartalmazhatnak vizuális anyagokat is. Ezek a szemléltetőanyagok megtekinthetők lesznek majd a projektek bemutató kiállításán. A pályázatok beküldési határideje 2005. április 15.

Először egy regionális szakaszt rendeznek, majd a legjobb pályaművek tovább juthatnak az országos szakaszra. A zsűri kiválasztja a legjobb munkákat és a díjakat májusban fogják kiosztani.

Az elmúlt évben a bemutatógálán 150 diák vett részt, a döntőbejutott csapattagok. A nyertesek beszélgethettek Jonathan Scheele-vel, a romániai európai bizottság vezetőjével és a Európai Unió tagállamainak külügyminisztereivel is.

vissza az elejére


János Zsigmond Unitárius Kollégium
A Peregrinusok
— egy zenekar indulásának története –

„Játsszuk el még egyszer... szerintem a re sem jó... Mi az? Ez melyik akkord? Mit fogtál le utolsó hangnak? Szer intem azt a két ütemet csépeljük addig, amíg jól fog menni... Jaj, igen! Anna kezdi, mert ő a felső szólam!"

Belopóztam egy Peregrinus próbára, interjút akartam készíteni velük, néhány kérdést szerettem volna feltenni nekik, de szinte lehetetlen volt kimozd ítani őket jókedvükből és munkájukból. Akkor volna igazi ez a cikk, ha előbb ti is végignéznétek egy ilyen próbát... Aztán egy idő után észrevették, hogy én is ott vagyok, és végül megszületett az interjú. Hogy mi lett belőle? Lássuk! Egy, két, há és...

Hogyan, mikor, miért született meg a Peregrinus?

Levi: Éppen a sürgősségi ajtaja előtt álltam, Zsolt tanár úrral együtt. Akkor kérdezte meg először, hogy nem lenne jó, ha megpróbálnánk Orsival és Zsuzsival, meg Bogival zenélni valamit? Mivel már mi is gondoltunk erre, úgy döntöttünk, megpróbáljuk. Miután kikerültem a kórházból, egy hét múlva, január 31-én a bentlakás fiútanulójában megtartottuk az első próbánkat.

— Bogi: Miután sikerült felszerelni az új húrjaimat, kb. egy óra múlva, nekifogtunk a munkának. Az első dal, amit megpróbáltunk közösen eljátszani, a Ha én rózsa volnék című dal volt.

Miért lett az együttes neve Peregrinus?

- Orsi: Azért, mert a peregrinus azt jelenti, hogy vándor, és ez a szó igen jellemző ránk.

— Bogi: Igen, vándorlunk egyik osztályból a másikba...

— Zsuzsa: Talál a zenénkhez is ez a szó.

Milyen volt ez a vándorút, ami ide, ehhez a jelenhez vezetett el?

Bogi: Hát kezdetben a Daloskönyv néhány számát dolgoztuk át.

— Zsuzsa: Az első fellépésünk a farsangi bálon volt. Azután az első szám a Szent-Anna tó első része lett, az Úgy fáj... Ez kb. márciusban történt.

— Bogi: Azután különböző helyekre hívtak el zenélni, többek között Petrozsénybe és a környező falvakba is. E fellépéssorozat után következett egy hosszú nyár, amikor is Zsuzsi, Orsi és jómagam folyamatosan próbáltunk, míg Levi különböző táborokban lötyögött. A nyár folyamán sikerült meggyőzni Annát, hogy legyen ő is Peregrinus tag.

— Zsuzsi: A kórustáborban próbáltunk először ötön. Iskolakezdés után a nyári munkánk eredményét meghallgatta Zsolt tanár úr is. Ő javasolta, hogy kéne egy ritmushangszer is, új tagnak pedig Sipost ajánlotta.

Sipos, milyen Peregrinus tagnak lenni?

Jó, de ha csak ennyit mondok, az nem elég... érdekes, számomra kikapcsolódás, és ezenkívül jó együtt lenni ezzel a csapattal.

— Zsuzsi: Most egyre több fellépésünk van és egyre nagyobb körben ismernek.

Most egy kis fantáziajátékra kérlek fel titeket. Hogyan látjátok az együttest és magatokat öt év múlva?

Anna: Lehet, hogy öt év múlva hulla leszek, ezért az együttest egy új hegedűssel látom... Én nem tudok távlatokban gondolkodni. De, ha jobban belegondolok, akkor nem lesz egy perc nyugtunk sem, mert fényképezőgépekkel fognak utánunk rohangálni. Már látom is magam a Pepsis üvegen...

— Sipos: Én azt szeretném, ha nevünkhöz méltóan minél többet vándorolnánk.

— Orsi: Szerintem a Rhapsody előzenekaraként fogunk fellépni... Vagy esetleg a Nightwishnek?

— Levi: Hm, nem’ tom! Öt év múlva valamivel jobban fogunk zenélni, sőt még egy kis tapasztalatunk is lesz.

— Zsuzsa: Szeretem nagyon ezt az együttest, és szeretném ha öt év múlva is létezne, még akkor is, ha nem pont így...

— Bogi: Öt év nagyon távolinak tűnik, de azért abban reménykedem, hogy még együtt leszünk, s legalább annyira ismertek leszünk, mint a Fűszál…

A csapat első lemeze várhatóan kora tavaszra készül el, addig is sikeres munkát kívánunk nekik!

Julcsi

vissza az elejére


Brassai Sámuel Elméleti Líceum

2005. február 5-én rendezték meg tizennegyedik alkalommal az V–VIII. osztályos tanulók számára kiírt Kisokos Matematikaversenyt a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban. Az idei rendezvényen 125 tanuló vett részt Kolozs megye több iskolájából.

A versenyt Szőcs Judit, az RMDSZ országos alelnöke, az iskola volt matematikatanárnője nyitotta meg, aki egyben ennek a rendezvénynek a kezdeményezője is. Beszédében a Fibonacci-sorozat segítségével szemléltette a matematika számtalan gyakorlati alkalmazását.

A megnyitó után mindenki bement a saját versenytermébe. Két óra állt a rendelkezésünkre a feladatlapok kiosztása után.

A hagyományokhoz híven minden osztálynak az egyik feladatát a Matlap négy utolsó számából választották ki, egy másik pedig logikai feladat volt.

A díjkiosztás délután 6 órakor kezdődött. Ott elmondták, hogy a versenyen 28 ötödikes, 47 hatodikos, 31 hetedikes és 20 nyolcadikos diák vett részt. Látszott, hogy a nyolcadikosok inkább a képességvizsgára készülnek, nem a versenyekre. Sokan kaptak díjat — az ajándékcsomagok könyvekből és naptárakból álltak. A naptárakat az iskola Comenius környezetvédelmi tematikájú projektjében résztvevő tanulók munkáiból állította össze az iskola.

A díjazottak elégedetten tértek haza, azzal az elhatározással, hogy jövőben is jelentkeznek a versenyre.

Buchmüller István VI. C

vissza az elejére


HIRDETÉS

vissza az elejére


BÉRBE VESZ

Komoly egyetemista lány kiadó lakást, szobát keres. Györgyfalvi negyed, központ előnyben. Telefon: 0745-461432, 0266/214174. (0017)

vissza az elejére


SPORT

vissza az elejére


AUTÓSPORT
Szerelmesek Kupája

A Györgyfalvi negyedben a Kartodrom pályáján szombaton délelőtt 11 órakor vette kezdetét az első Szerelmesek Kupája amatőr autóverseny. A Tele Europa Nova szervezésében, a polgármesteri hivatal és a városi tanács támogatásával rendezett vetélkedőre be lehetett nevezni bármilyen járművel 1000 és 4000 köbcenti közötti motorral. Az amúgy havas-jeges pályán versenyző autók között akadt harmincéves Dacia (amely egyáltalán nem teljesített rosszul!), de voltak vadonatúj autók, sőt, terepjáró is. A legnagyobb show-t (a közönség éljenezését figyelembe véve) két csapat — mindkettő öreg Volkswagen–fiatal Opel kombináció — mutatta be. A fiatalabb pilóták bizonyultak bátrabbnak és látványosabb sofőröknek — a nézők nagy örömére. Az autók párban versenyeztek, s az adott kategóriában legjobb időt vezető sofőr oklevélben és pénzjutalomban részesült, de mindenki, aki részt vett, kapott egy részvételi oklevelet.

(oláh)

vissza az elejére


FORMA–1
Indiába is eljut a Száguldó Cirkusz

Három éven belül India is otthont adhat Forma–1-es futamnak. Bernie Ecclestone, az autósport elitkategóriájának elsőszámú vezetője a BBC-nek úgy nyilatkozott, már csak az a kérdés, hogy melyik város lesz majd a házigazda. A legesélyesebbnek Bombay tűnik, de Haiderábád és Calcutta neve is felmerült mint lehetséges befutó.

A Forma–1 főnöke az elmúlt években nagy eltökéltséggel igyekezett kitágítani a száguldó cirkusz világát, ennek a törekvésének eredményeként pedig tavaly Kína és Bahrein debütált, míg az idei programba Törökország került be új helyszínként.

India már a március 6-án rajtoló szezonban közelebb kerül a Forma–1-hez, a Jordan által szerződtetett Narain Karthikeyan személyében ugyanis először lesz tagja a sorozat mezőnyének az ország egyik pilótája.

vissza az elejére


Annus–Fazekas-ügy: a diszkoszvető ügyében is hat héten belül várható döntés

Az olimpiai aranyérmétől megfosztott diszkoszvető Fazekas Róbert ügyében — akárcsak a hasonló sorsra jutott kalapácsvető Annus Adrián esetében — hat héten belül hozza meg döntését a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS).

Az ötkarikás játékokról elégtelen mintaadás miatt kizárt Fazekas, illetve tanúk és szakértők meghallgatása csütörtökön kezdődött és pénteken délután fél háromkor ért véget a lausanne-i Hotel de la Paix-ben. Az első nap többek között Pikó Károly, a sportoló orvosa, valamint a vezető görög doppingellenőr számolt be tanúként arról, hogy szerintük miként zajlott le az athéni ellenőrzés, pénteken pedig szakértőket, továbbá a diszkoszvető családtagjait faggatta a háromfős választott testület. A védelem azt próbálta bizonyítani, hogy Fazekas a megalázó, az őt emberi méltóságában sértő bánásmódból következően nem tudott elegendő vizeletet produkálni.

Fazekas ügyvédje, Eva Maria Barki korábban azt mondta: szerinte az augusztusi döntés előtt azt kellett volna vizsgálni, hogy a diszkoszvető miért nem tudott elégséges mintát adni, vagyis az előírt 75 milliliter helyett miért csak 25-öt produkált. Szerinte a szabályok kimondják: az elégtelen mintaadás csak akkor minősül vétségnek, ha „komoly indok nélkül" történik.

A háromfős lausanne-i testületbe az atléták egy osztrák szakembert jelöltek, rajta kívül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a CAS képviselője alkotja a grémiumot, amelynek a döntése kötelező érvényű lesz a NOB-ra, a sportolókra, s az érintett szövetségekre nézve egyaránt.

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöksége az utólagos mintavétel megtagadása miatt kizárt Annust felmentette, Fazekast pedig egy évre tiltotta el.

vissza az elejére


Ismét együtt voltak a nyomdászok

Lapunk, és azon belül a sportrovat hűséges olvasói minden bizonnyal megszokták már, hogy jó néhány éve, az esztendő második hónapjának első felében megemlékezünk az újságírókkal szakmabeli társaknak tekintett nyomdász sportolókról. Pontosabban: a Poligrafia játékosairól. Akik a városi bajnoki cím megszerzésével tették fel a képzeletbeli koronát sikereikre. Legutolsó edzőjük, hajdan a KAC, majd a Vasas és vasutas csapat jobbszélső posztján villámsebesen száguldott Nagy Pista születésnapja (február 12.) előestéjén szokott helyükön, az Apáczai Csere János Gimnáziumban gyűltek össze. Felelevenítették a közös élményeket. Megemlékeztek az együttes egykori edzőiről, többek között Cociuban Puiuról, Nistor Gavrilă-ról, Bokor Öcsiról. Végül, de nem utolsósorban pedig Kovács IV. Istvánról, a Kis Kopekről, akit éveken át azzal ugrattunk, miszerint ahhoz, hogy az Ajaxhoz, a Monacóhoz, a román vagy a francia válogatotthoz juthasson, előbb velünk, az igazi nyomdászokkal, és az azokkal inkább testvéri kapcsolatban álló újságírókat képviselő sportújságíróval bizonyítsa: még a legnehezebb feladatok megoldására is képes! Naggyá tették őt a játékosok. Erre is emlékeztek a feleségek társaságában érkezett öregfiúk, élükön Salamon György egykori csapatkapitánnyal. Kedves, igazi baráti hangulatban záporoznak a kérdések: „Emlékszel?", „És amikor azt a nagy helyzetet kihagytad?!", „Na, na a te öngólod sem volt éppen utolsó!", „Érzed még az 1958-as Nyomdászok–Újságírók mérkőzésen szerzett izomlázad?" — ilyen és ehhez hasonló ugratások röpködtek órákon át. Igazi családi hangulatban hozták vissza ember- és időközelbe a közösen átélt emlékeket, egykori munkahelyi kollégák, kivétel nélkül valamennyien jó barátok néhány óra alatt évtizedeket fiatalodtak. A lelkes szervező, Turós Janika most is csillogtatta tenorista erényeit.

Ott volt az anyaországból ilyenkor mindig hazatérő Borbély és Knizs Gyuszi, továbbá a felesége révén idetartozó Tatár Zoltán, aki ezúttal a Pillantás a Fellegvárról című könyvéért is kapott sok dicséretet.

A végén azzal köszöntek el egymástól: Alig várjuk már a 2006-os viszontlátást!

László Ferenc

vissza az elejére


KÉZILABDA
Női Nemzeti Liga

Hétgólos vereséget szenvedett a Kolozsvári U-Jolidon együttese Konstancán a visszavágók első fordulójában.

A 14. forduló eredményei: Konstancai Tomis–Kolozsvári U-Jolidon 32–25 (16–13), Temesvári Universitatea–Zilahi Silcotub 23–27 (11–20), Roman-i MKK–Dévai U-Remin 24–17, Karácsonkői (Piatra Neamţ-i) NKK–Bukaresti Rapid CFR 27–38, Galaci Oţelul–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim 24–24 és Dévai Cetate MSC–Brassói Rulmentul 21–24. A Poşta Câlnău-i Astral–Nagybányai Selmont KK összecsapást a nagybányaiak kupatalálkozója miatt elhalasztották. Az állás:

1. Rapid 14 12 0 2 455–370 24
2. Silcotub 14 11 1 2 446–341 23
3. Oltchim 14 11 1 2 409–337 23
4. Rulmentul 14 10 1 3 380–295 21
5. Tomis 13 9 1 3 365–336 19
6. Astral 13 7 1 5 403–380 15
7. U-Remin 14 4 2 8 350–369 10
8. Selmont 12 4 2 6 323–346 10
9. Cetate 14 4 2 8 323–357 10
10. Piatra N. 14 4 2 8 378–414 10
11. Oţelul 14 3 3 8 315–352 9
12. U-Jolidon 14 4 1 9 340–382 9
13. Roman 14 4 0 10 358–382 8
14. Temesvár 14 0 1 13 314–498 1

Az U-Jolidon következő ellenfele az Astral lesz, a mérkőzést Kolozsvárott játsszák február 19-én.

*

Nemzetközi kupaeredmények: BL: Dunaferr-Ikast Bording (dán) 25–25 (11–14) — az állás: 1. Ikast Bording 9 pont/5 mérkőzés, 2. Dunaferr 7/5, 3. Astroc Sagunto (spanyol) 2/4, 4. Buducnost Monet (szerb-montenegrói) 0/4 — a Dunaferr már korábban továbbjutott, de csoportelső már nem lehet; Női EHF Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések: Ferencváros–Anagenniszi Artasz (görög) 40–33 (20–17) és 44–21 (19–12) — továbbjutott kettős győzelemmel a Ferencváros; Győri Graboplast ETO KC–Vag Vipers (norvég) 33–25 (19–12) és 38–28 (18–14) — tj. a Győr kettős győzelemmel; KEK: Havelsan Ankara (török)–Rapid 38–37 (21–16); Challenge Cup: BSV Buxtehude (német)–Selmont 32–25 (17–12) és 30–27 (14–10) — tj. a Buxtehude kettős győzelemmel; Oltchim–Spono Nottwil Handball (svájci) 28–22.

Férfi Nemzeti Liga
Nem kísérte szerencse az Armătura-U-Agronomia Temesvári kiszállását sem, a kolozsváriak négygólos vereséget szenvedtek az Universitatea Poli Izometaltól.

A 15. forduló eredményei: Temesvári Universitatea Poli Izometal–Armătura-U-Agronomia 31–27 (14–12), Jászvásári Politechnika–Szucsávai Universitatea Bucovina 26–20, Bukaresti Dinamó Baumit–Nagybányai Minaur KK 43–32, Medgidiai MSC–Brassói Dinamó 24–21, Bukaresti Steaua–Karácsonkői (Piatra Neamţ-i) FKK 45–24, Târgu Jiu-i Lignitul Energia Pădurii KK–Ploieşti-i Uztel 18–19 és Resicabányai Universitatea–Konstancai MKK 33–39. A sorrend:

1. Konstanca 14 11 2 1 453–342 24
2. Dinamó 15 12 0 3 516–422 24
3. Minaur 15 12 0 3 512–430 24
4. Steaua 15 11 2 2 471–423 24
5. Uztel 15 9 3 3 473–434 21
6. Temesvár 15 8 0 7 429–403 16
7. Lignit 15 7 1 7 427–412 15
8. Resicab. 15 6 2 7 467–500 14
9. Medgidia 15 5 2 8 443–436 12
10. Brassó 15 4 2 9 409–446 10
11. Kolozsvár 15 4 2 9 438–482 10
12. Jászvásár 15 3 1 11 360–430 7
13. Piatra N. 15 2 0 13 362–507 4
14. Szucsáva 14 1 1 12 335–428 3

Legközelebb a kolozsváriak február 26-án lépnek pályára, a Jászvásárt fogadják a Horia Demian Sportcsarnokban.

(póka)

vissza az elejére


KOSÁRLABDA
Csak a kolozsvári lányok nyertek idegenben

A 14., illetve a 12. játéknapot bonyolították le a hét végén a férfi, illetve a női bajnokságban.

A dési lányok várható, a kolozsvári férfi csapat komoly vereséget szenvedett, győzni csak a ACSA Terapia tudott.

Eredmények:

Férfiak, 14 forduló: Ploieşti-i Asesoft ESK–Kolozsvári BU Poli-Mobitelco-Carbochim 102:74, Bukaresti Rapid Isover–Konstancai Farul 51:85, Nagyszebeni Atlassib ESK–Medgyesi Gázmetán 87:68, Piteşti-i Argeş BCMUS–Jászvásári Petre Andrei Egyetem 87:78, Brassói Forex ESK–Aradi West Petrom 73:81 és Bukaresti Dinamó-Erbaşu–Temesvári Petrom Incontro Elba 91:67.

A sorrend:

1.Dinamó 14 13 1 1283:906 27
2. Asesoft 13 12 1 1053:819 25
3. Nagysz. 14 9 5 1157:1036 23
4. Farul 14 8 6 988:937 22
5. Temesvár 14 7 7 1074:1036 21
6. Kolozsvár 14 7 7 1097:1127 21
7. Gázmetán 13 7 6 984:982 20
8. Piteşti 14 6 8 975:1027 20
9. West P. 14 6 8 965:1013 20
10. Jászvásár 13 4 9 902:1039 17
11. Rapid 14 2 12 963:1275 16
12. Brassó 13 1 12 807:1054 14

Nők, 12. forduló:

Nagyszebeni Magic–Kolozsvári ACSA Terapia ESK 64:79, Nagyváradi Mihai Eminescu ESK–Dési Szamos Tiger 71:51, Bukaresti Olimpia–Aradi BC ICIM 62:42, Bukaresti Sportul Studenţesc Omnilogic–Govorai CET 78:85 és Târgoviştei Livas Petrom–Bukaresti Rapid CFR Marfă 87:52.

A táblázaton:

1. Târgovişte 12 12 0 1020:671 24
2. Govora 12 9 3 853:703 21
3. Sportul 12 9 3 825:733 21
4. Kolozsvár 12 8 4 848:762 20
5. Olimpia 12 7 5 824:767 19
6. Arad 12 6 6 822:716 18
7. Rapid CFR 12 4 8 898:807 16
8. Nagysz.12 3 9 691:913 15
9. Nagyvárad 12 2 10 565:920 14
10. Dés 12 0 12 574:928 12

Legközelebb, a hét végén minden Kolozs megyei együttes idehaza játszik, a férfiak a Piteşti-et fogadják, a kolozsvári lányok a Nagyvárad, a désiek pedig az Arad ellen lépnek pályára.

(póka)

Az oldalt szerkesztette: Póka János András