2005. február 17.
XVII. évfolyam, 39. szám

 

KRÓNIKA SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL NAPIRENDEN KÖRKÉP HIRDETÉS SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

Elkezdődhet a Leányvár szociális lakásainak a kiutalása
Mátis Jenő: diszkriminatívak a kiutalási feltételek

Nem érvényesült még a párton belüli egyetértés elve sem a tegnapi megyei tanácsülésen, amikor a Szászfenes községben lévő Leányvár lakónegyed elkészült lakásainak kiutalási feltételei kerültek szóba. A lakásigénylők rangsorolási kritériumainak elfogadásakor ugyanis mindegyik megyei tanácsos a saját igazságérzete szerint szavazott, és így történhetett meg, hogy egyazon párt képviselői — például az RMDSZ tanácsosok — közül egyesek elfogadták a határozattervezetet, mások tartózkodtak.

A Kolozs Megyei Tanács tegnapi rendkívüli ülésén került sor annak a határozattervezetnek az elfogadására, amely megállapítja a Leányvár szociális bérlakásainak kiutalási feltételeit. A hatályos jogszabályok megállapítják, hogy a 35 évnél fiatalabbaknak szánt lakások építésénél részt vevő helyi önkormányzatok kötelesek meghatározni azokat az intézkedéseket és pontozásos kritériumokat, amelyeket majd figyelembe vesznek a lakásigénylők rangsorolásánál. A Szászfenes községben megépített lakónegyed lakásainak 70%-át az előzetes megegyezés értelmében Kolozs megye tanácsa utalja majd ki és ennek érdekében egy szociális bizottságot hoznak létre. Jelenleg több mint 4000 kérést iktattak és 132 lakás odaítéléséről kell dönteni.

Marius Nicoară, a megyei tanács elnöke a határozattervezet megvitatásánál elmondta, a javasolt kritériumrendszert készen vette át a régi vezetéstől. Nem értett ugyan egyet annak minden pontjával, de a tervezetet még a tavaly elfogadta a két önkormányzat, a kolozsvári és a fenesi. Ezt már korábban a lakásügyi minisztérium elé terjesztették jóváhagyás végett és a minisztérium el is fogadta azt. Amennyiben a tanács nem szavazza meg a határozattervezetbe foglalt kiutalási feltételeket és pontozásos rendszert, újat kell kidolgozni, azt egyeztetni kell Fenes önkormányzatával is, majd ismét a minisztériumhoz kell küldeni jóváhagyásért. A tanácsosoknak tehát arról kellett tegnap dönteni, magyarázta a tanácselnök, hogy elfogadják-e a kiutalási feltételeket és akkor megkezdődhet a kérvények rangsorolása és a lakások odaítélése, vagy elutasítják és akkor a hosszas eljárást meg kell ismételni, bizonytalan időre elhalasztva ezzel a lakáskiutalást.

Mátis Jenő RMDSZ tanácsos szerint, a különböző feltételek teljesítése esetén megadott pontértékek között aránytalanságok léteznek, amely diszkriminációhoz vezet. Szerinte erkölcstelenül nagy különbséget tesznek például azok között, akik közintézményekben (25 pont), valamint közhasznú társaságoknál (10 pont), továbbá magáncégeknél (8 pont) dolgoznak, továbbá értelmezhető az a kitétel, miszerint a lakásigénylő ne rendelkezzen más lakással. A jelenlegi tervezet értelmében ugyanis a kérvényezőnek Kolozsváron és a szomszédos településeken nem lehet ugyan lakása, de lehet távolabbi városban, például Désen, Tordán.

A pontozási mód zavarossága miatt hat tanácsos, közöttük a megyei tanács két RMDSZ-es alelnöke tartózkodott a szavazásnál, végül a határozattervezetet 26 igen szavazattal elfogadták. Ezek után elkezdhetik a lakásigénylések ellenőrzését és a pontértékek megállapítását.

(i)

vissza az elejére


Tömegesen kiosztott díszdoktori címek
A művészek kegyeit keresi a BBTE?

A kolozsvári Transilvania Filharmónia teremvitával kapcsolatos botránya kellős közepén döntött úgy a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) vezetősége, hogy a kincses város zenei életének több kiemelkedő személyiségét díszdoktori címmel tünteti ki. A művészek listáján többek között Hary Béla karmester neve is szerepel, aki azonban meg van győződve arról, hogy a kitüntetésnek semmi köze nincs a filharmónia áldatlan helyzetéhez.

Az Andrei Marga kézjegyét viselő irat szerint a BBTE Akadémiai Tanácsa azzal indokolja a határozatot, hogy az egyetem az elmúlt években sokat tett a művészeti oktatás fejlesztéséért. A Kolozsvári Magyar Opera karmesterén kívül a listán található Petre Sbârcea és Emil Simon neve is. A címben részesültek még: Mihai Nemes, Silviu Bogdan, Gheorghe Codrea díszlettervezők, Viorel Gombosiu rendező, Tudor Jarda zeneszerző, valamint Virginia Zeani, Lya Hubic, Lucia Stănescu, Váradi Júlia, Mariana Nicolesco, Livia Liseanu, Niculina Mirea, David Ohanesian, Ion Buzea, Ion Piso, Corneliu Fânăţeanu, Nicolae Herlea, Dan Iordăchescu, Ionel Pantea, Alexandru Agache, és Carmen Oprisan előadóművészek.

Hary Béla lapunktól értesült arról, hogy kitüntetést kapott. A karmester közölte: meggyőződése, hogy semmi köze nincs a díszdoktori cím adományozásának a filharmónia gondjaihoz. Hangsúlyozta: ez semmit sem változtat azon az egyhangúlag osztott véleményen, hogy a filharmónia teremgondját meg kell oldani, hiszen a kolozsvári művészeknek embertelen körülmények között kell dolgozniuk.

A művészeti intézmény helyzete tarthatatlan, ezért minél hamarabb otthont kell találni számára — hangoztatta Hary.

Az intézmény sorsáért a helyi politikai erők is aggódni kezdtek. Nem is akárkik fejezték ki elégedetlenségüket, hanem éppen Andrei Marga „kollégái", a Nemzeti Liberális Párt (NLP) Kolozs megyei parlamenti képviselői. A politikusok közölték: törvénytervezetet dolgoznak ki, amelyben kérni fogják, hogy a kolozsvári művészeti intézmény kapja meg a „nemzeti" státust. Romániában az érvényben lévő törvények a színházak és a filharmóniák esetében egyaránt kimondják, hogy az országos fontosságú intézmények a művelődésügyi minisztérium fennhatósága alá tartoznak, így több pénzt kaphatnak a központi költségvetésből. Norica Nicolai képviselő nem rejtette véka alá, hogy a kolozsváriak így hamarabb felépíthetik a művészek által óhajtott és szükséges új székhelyet. A meglehetősen kurta — lapunk által már többször ismertetett — rektori nyilatkozatok után Liviu Maliţa, a Színház és Televízió Kar dékánja is beszállt a nyilatkozatháborúba. Az oktató súlyos vádakat fogalmazott meg a város és a megye vezetőségével szemben, amely — szerinte — teljesen elhanyagolja a kultúrát. Szerinte a filharmónia nem egyedi eset, hanem egy tünetegyüttes része. Kijelentését Maliţa a többi kulturális intézmény helyzetének ismertetésével támasztotta alá. Emlékeztetett, hogy a román színház és opera egy épületben működve kénytelen megosztani a próbaidőt. A Romániai Képzőművészek Szövetségének kolozsvári fiókja sem érezheti magát biztonságban, mivel a Szentegyház utcai galériából kilakoltathatják, ha a római katolikus egyház visszakapja az épületet. Maliţa szerint a Bánffy-palotában működő Képzőművészeti Múzeum is elhanyagolt, a Diákművelődési Ház pedig a tordai vagy az avasfelsőfalusi hasonló intézmények színvonalát sem éri el.

Borbély Tamás

vissza az elejére


Felrobbant egy Mol töltőállomás
Nem szándékos cselekedetről van szó

Kisméretű robbanás tette tönkre tegnap a kolozsvári Csillagvizsgáló utcában lévő Mol-benzinkutat. Nem sérült meg senki, hiszen az üzemanyagot tartalmazó töltőállomás épen maradt, viszont komoly kár keletkezett a kúthoz tartozó üzletben. Csog Éva, a Mol szóvivője elmondta: fél négykor történt a baleset. A robbanást megelőzően egy tartálykocsiból üzemanyagot eresztettek a töltőállomásba, amikor az alkalmazottak benzinszagra lettek figyelmesek. Csog Éva szerint bármilyen szándékosság kizárható, hiszen semmilyen jel nem mutat arra, hogy rosszindulatú személyek okozták volna a kárt.

A szóvivő hangsúlyozta: az előzetes felmérés után az emberi mulasztás lehetőségét is kizárják, mivel a töltőállomás biztonságos szigeteléssel rendelkezett.

A tűzoltók és a munkavédelmi hivatal illetékesei szerint azonban a balesetet vélhetően gázszivárgás okozta. A szakértők azt feltételezik, hogy a mennyezet és az álmennyezet között gáz gyűlhetett fel, amely szikrát kapott. A töltőállomás üzletében dolgozóknak az volt a szerencséjük, hogy először egy kisebb méretű robbanás folytán a mennyezetnek csak egy része esett le, így a második, nagyobb robbanás előtt még elhagyhatták az üzletet. A nagy erejű lökés miatt az üzlet ablakai kitörtek, és a kirakat közelében lévő polcok egy része is az utcára került. A történteket egy szemtanú is megerősítette. A baleset pillanatában gépkocsijában tartózkodó férfi a Szabadságnak elmondta, hogy a második durranás után rövid ideig félméteres lángot látott, amely azonban hamar kialudt.

A tűzoltók csak szakértői véleményezés után állapíthatják meg pontosan, mi okozta a robbanást.

B. T.

vissza az elejére


Készül az erdélyi iskolatérkép

Március elején kezdi el feldolgozni az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége a magyar iskolákba küldött kérdőívek alapján beérkezett adatokat, hogy összeállhasson Erdély iskolatérképe — tudtuk meg a főosztály illetékeseitől. E szerint lehet majd megállapítani, hol van szükség szórványközpont létrehozására. Kolozs megyében már három ilyen intézmény működik, Török Ferenc főtanfelügyelő-helyettes szerint azonban még legalább hat bentlakással és iskolabusszal rendelkező iskolára lenne szükség.

A kezdeményezést az tette szükségessé, hogy az ősszel egyebek között Kolozs megyében kísérleti jelleggel bevezetett fejkvótás rendszert jövőtől országszerte alkalmazzák. Előtte azonban a szakembereknek fel kell mérniük, hol szükséges szórványközpont létrehozása. Az új rendszer szerint az iskolák a gyermeklétszám alapján kapnak majd támogatást. Kolozs megyén kívül Hargita és Szatmár megyékben is alkalmazzák az új elképzelést. Ez a változtatás sürgőssé tette a központokról szóló tervek befejezését, hiszen a szórványban számos olyan magyar iskola létezik, amely hosszú távon nem tartható fenn.

A magyar nyelvű oktatás leépülését úgy lehet megakadályozni, ha a kevés gyerekkel rendelkező településekről a nebulókat oktatási központba viszik. A diákok bentlakásban is élhetnek, de a naponta közlekedő iskolabusszal is meg lehet oldani szállításukat.

Az iskolákba és polgármesteri hivatalokba kiküldött kérdőívek 65–70 százaléka már beérkezett, ami nagyon jó arány. A főosztály munkatársai úgy vélekedtek, hogy ennek alapján már el lehet készíteni egy releváns tanulmányt. Az oktatási főosztály munkatársai hosszú távon is érvényes tervet szeretnének kidolgozni, ezért a kérdőívekben például arra is rákérdeztek, hogy 1997-ben hány gyerek született egy településen. Ebből azt mérik fel, hogy három-négy év múlva hány gyerekre lehet számítani.

Kolozs megyében már működik három ilyen központ. Válaszúton, Kalotaszentkirályon és Szamosújváron sikerült elérni, hogy a környéken lakó gyerekeket egybegyűjtsék. Török Ferenc Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes szerint ez azonban nem elég, a magyar nyelvű oktatás megmentése érdekében még legalább hat ilyen központra van szükség. A szakember a megyei beiskolázási adatok tükrében megállapította, hogy Tordaszentlászlón, Mérán, Várfalván, Bálványosváralján, Vajdakamaráson és Széken kellene hasonló központokat létrehozni.

B. T.

vissza az elejére


Négy cég jelentkezett útjavításra

Szerdán a kolozsvári polgármesteri hivatal üvegtermében négy tőkeerős cég útjavításra vonatkozó ajánlatát elemezte a licitbizottság. Adrian Popa alpolgármester, a testület elnöke sorra vette a vállalatok ajánlatait és ellenőrizte a feladatfüzetben foglalt feltételek betartását.

Amint arról több ízben beszámoltunk, a Funar-adminisztráció licitet írt ki 288 kolozsvári utca javítására, de bizonyos rendellenességek miatt a tárgyalásra nem került sor. A helyhatóság új vezetői úgy ítélték meg, a volt polgármester és csapata csúszópénz adására ösztönző módon állította össze a feladatfüzetet, így ezt szinte teljes mértékben átírták.

A licitbizottság megállapította: a feladatfüzetet megvásároló hét cég közül a tegnap reggeli határidőig csupán négy adta be a szükséges dokumentumokat.

Az izraeli, olasz, török érdekeltségű, illetve a román–magyar vegyesvállalat megfelelt az elvárásoknak, ezért valamennyien továbbjutottak.

Adrian Popa alpolgármester lapunknak elmondta: azt várták el a licitre jelentkező cégektől, hogy 50-60 millió eurós költségvetést nyújtsanak be a 288 utca megjavítására, illetve korszerűsítésére. — A folyamat elhúzódott, ugyanis egy vállalat kifogásolta a korábbi városvezetésnek az útjavításra vonatkozó döntéseit és perbe fogta a polgármesteri hivatalt. Bírósági elnöki rendelettel megoldódott a helyzet, ezért kerülhetett sor a tegnapi licitre.

Sorin Apostu, a polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságának vezetője szerint 2-3 hét múlva a városháza által szerződetett szakemberek véleményt nyilvánítanak az útjavításra vonatkozó legjobb műszaki megoldásról. — A műszaki elképzelés és a pénzügyi ajánlat vonatkozásában legtöbb pontszámot elérő cég lesz a nyertes — mondta Apostu.

A feladatfüzet szerint a polgármesteri hivatalnak a nyertes cég által elvégzett munkálatok értékének csupán felét kell kifizetnie, a fennmaradó összeget pedig a négy évre tervezett munkálatok végén törlesztik. — Ezért van szükség olyan tőkeerős cégekre, amelyek megfelelő anyagi háttérrel rendelkeznek a polgármesteri hivatal meghitelezésére — jegyezte meg Boros János alpolgármester.

Kiss Olivér

vissza az elejére


Milliárdok hóekék bérléséből

Körülbelül hetven erdélyi cég több tíz milliárd lejt nyer a Kolozs megyei útigazgatóság által a hóeltakarításra használt berendezések bérbe adásából — értesült a sajtó. Az eszközökért az igazgatóságnak akkor is fizetnie kell, ha történetesen nem hull a hó, ugyanis a gépek rendelkezésére állnak. Egy óra várakozási időért a megyei tanács hatáskörébe tartozó államigazgatóságnak fél millió lejt kell fizetnie.

Amikor a berendezéseket használják, a bérleti díj kétszeresére növekszik. Sajtóértesülések szerint egy traktorért óránként 100 ezer lej bérleti díjat kell fizetnie az útügyi igazgatóságnak, amikor az nincs használatban. Egy egyszerű számítás szerint havonta a hóeltakarító berendezéseket bérbe adó cégek minimum 240 millió lejhez jutnak. Havazás esetén az összeg sokkal nagyobb.

A cégek képviselői szerint az útügyi igazgatóság még a tavalyi bérleti díjakat sem fizette ki. Ioan Crisan, a Mecdru Kft. vezérigazgatója szerint az állami cégnek 35 milliárd lejt kell még kifizetnie a berendezések tavalyelőtti bérléséért.

(k. o.)

vissza az elejére


MKT pénteken

Kónya-Hamar Sándor, megyei elnök és Máté András Levente, MKT elnök összehívja a Megyei Képviselők Tanácsát 2005. február 18-án, pénteken 15.00 órára, az RMDSZ Fürdő (Pavlov — Card. I. Hossu) utcai székházába. Napirend: politikai beszámoló; a megyei tisztújító küldöttgyűlés megszervezése; különfélék.

vissza az elejére


*

A pontos cím, ahova a Vitrina–Szabadság verseny talonjait beküldhetik: Bariţiu utca 24. szám. Elnézésüket kérjük a nyomdahibáért. A szerkesztőség

vissza az elejére


KRÓNIKA


KISHÍREK

VÁLASZTMÁNYI GYŰLÉST TART az RMDSZ hidelvi kerülete február 17-én, csütörtökön du. 4 órától a Horea úti református templom tanácstermében.

ÓVÓNŐKNEK ÉS TANÍTÓNŐKNEK továbbképző konferenciát szervez a Református Pedagógiai Intézet 2005. február 18–19-én, a kolozsvári Református Kollégium dísztermében. A konferencia témája A nehezen kezelhető gyermek és Játékos ének-, zenenevelés az óvodában. Érdeklődni a 0264/599-800-as telefonszámon lehet.

AZ ÖNMŰVELÉS GYÖKEREI AZ ISKOLÁKBAN — ezzel a témakörrel foglalkoznak a tordai Petőfi Társaság szervezte Aranyos-széki Népfőiskola e heti összejövetelén, február 18-án, pénteken du. 6 órától, az IKE teremben. Fodor Dóra, a Mihai Viteazul Főgimnázium diákköri vezetője bemutatja a Balázs Ferenc nevét viselő önképzőkör diákjait és alkotásaikat. Az értekezések a neutroncsillagokról, Vásárhelyi Géza költő és orvos életpályájáról, valamint a nők társadalmi és tudományos szerepvállalásairól szólnak. Vajda András doktorandusz ismerteti az elsőkönyves véndiák Lovász Pál Aranyosszék üzen című kötetét, amit a szerző dedikál.

ELMARAD A MANÓK HÁZA pénteken. Kis Kalló Erika legközelebb február 25-én várja a zeneovis gyerekeket.

AZ „ALKOTÓ MAGYAROK" című vándorkiállítás tekinthető meg február 17–március 9. között a Protestáns Teológia Bethlen-termében. A kiállítás anyagát Magyarország kolozsvári Főkonzulátusa bocsátotta rendelkezésre. A hét minden napján 12–17 óra között, díjmentesen látogatható a kiállítás, bejelentett csoportokat más időpontban is szívesen fogadnak.

vissza az elejére


Fiúk a sétatéri színházban
A franciaországi Frenák Pál Társulat mozgásszínházi előadása

A Kolozsvári Állami Magyar Színház a hét végére is egyedi és színvonalas előadással várja látogatóit. A FIÚK (Les hommes cachés) című előadás mélyrepülés a tudattalanban, kutatás az ösztönökben, amelyekből személyiségünk táplálkozik. A pénteken, február 18-án este 8 órakor sorra kerülő előadás a Francia Kulturális Központ kolozsvári szervezetével való együttműködés eredményeként tekinthető meg Kolozsváron.

„Frenák Pál mindig lenyűgözi közönségét, akit egy különleges, érzelemdús és káprázatos környezetbe varázsol, ahol a szónak minden értelmében csodálatos táncosok veszik körül", írta a Le Figaro. A franciarszági Compagnie Pal Frenak Frenák Pál vezetésével működő kortárs táncművészeti csoport. Az együttes működésének az alkotói munkán kívüli célja még a kortárs tánc és a kortárs művészetek népszerűsítése, műhelymunkák és tánckurzusok vezetése, süketnémák és mozgássérültek művészeti és rehabilitációs foglalkoztatása. A Fiúk című előadás fekete humorral, éles iróniával, az agresszió felmutatásával érzékelteti az érzelmek elsivárosodását, a klisészerűséget, amely a ma emberi kapcsolatait elborítja. Frenák Pál koreográfiai koncepciója filmes, már-már színházi dimenzióban fogant: az alkotás magában hordozza készítőjének az emberi lélek működéséről felhalmozott intuitív tudásanyagát. A Fiúk közvetlen kapcsolatban van a tudattalan mélyrétegeivel, de egyszerre fogható fel könyörtelen társadalmi látleletként is.

Az előadás koreográfusa Frenák Pál, zenéjét Fabrice Planquette szerezte, a díszlet Kis Péter munkája, a jelmezeket Lisa Kostur tervezte. A Fiúkat André Sueiro Barbosa, Rolando Rocha, Miguel Ortega, Gergely Attila táncosok adják elő.

Várunk minden érdeklődőt e nagysikerű koreográfia megtekintésére.

L. I.

vissza az elejére


MOZI

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Blade: Trinty — amerikai bemutató. — Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn minden előadás.

MŰVÉSZ-EURIMAGES — Pódium — francia bemutató. — Vetítések időpontja: 17.30, 20; kedvezménnyel kedden minden előadás. Rossz nevelés — spanyol. — Vetítések időpontja: 15, 22; kedvezménnyel kedden minden előadás.

GYŐZELEM — Ray — bemutató. — Vetítések időpontja: pénteken, szombaton 22 órától; Hihetetlenek. — Vetítések időpontja: V–Cs: 14, 16.30. Meet the Fockers. — Vetítések időpontja: péntek, szombat: 19.30 órától.

FAVORIT — Hellboy — amerikai. — Vetítések időpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön minden előadás.

DÉS

MŰVÉSZ — Bridget Jones 2 — angol. — Vetítések időpontja: 17, 19; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától, hétfőn minden előadás.

TORDA

FOX — A tűzből nincs kiút — bemutató. — Vetítések időpontja: pénteken, szombaton, vasárnap: 15, 17, 19. Cápamese. — Vetítések időpontja: hétfőn, kedden, szerdán: 15, 17, 19.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Resident Evil — bemutató. — Vetítések időpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Nagy Sándor, a hódító — amerikai. — Vetítések időpontja: 12.30, 15.30, 19; pénteken, szombaton, vasárnap: 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 12.30 órától; hétfőn minden előadás.

DACIA B-TEREM — Resident Evil 2 — amerikai. — Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 14.30 órától, kedden minden előadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Fehérek feketén — amerikai. — Vetítések időpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától kedvezménnyel, és hétfőn minden előadás.

vissza az elejére


OPERA

MAGYAR OPERA

Ma, február 17-én, csütörtökön fél 7 órakor: Adam: Giselle. Vezényel: Jankó Zsolt m. v. Rendező koreográfus: Mândruţiu Mihail.

Február 20-án, vasárnap de. 11 órakor: Kacsoh Pongrác: János vitéz. Vezényel: Kulcsár Szabolcs. Rendező: Dehel Gábor.

ROMÁN OPERA

Február 18-án, pénteken este 7 órától: Verdi: Traviata — rendkívüli jótékonysági előadás a leégett bukaresti Ion Dacian Operettszínház felújítására.

Február 23-án, szerdán du. 6 órakor: Mozart: Don Giovanni — rendkívüli előadás Francesci–Jose Cintado spanyol karmester közreműködésével.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

MAGYAR SZÍNHÁZ

Február 18-án, pénteken este 8 órakor: Fiúk (Les hommes cachés) — a párizsi Frenák Pál Társulat mozgásszínházi előadása.

Feburár 19-én, szombaton este 7 órakor: Goldoni: Velencei terecske. Rendező: Mona Chirilă m. v.

Február 20-án, vasárnap du. 5 órakor: Ray Cooney: Egyszer kettő néha sok. Rendező: Keresztes Attila. — CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

vissza az elejére


ZENE

DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZ

Február 18-án, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Misha Katz (Franciaország). Közreműküdik: Dalia Lazar (Egyesült Államok). Műsoron: Mozart: Varázsfuvola-nyitány; Beethoven: 3. Zongoraverseny; Csajkovszkij: 4. Szimfónia.

Az oldalt szerkesztette: Ördög I. Béla

vissza az elejére


SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
NEVELÉSI-OKTATÁSI, VALAMINT TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS,
továbbá a hallgatói támogatás
ÍGÉNYLÉSÉRE

Pályázat célja: a romániai magyar nyelvű nevelés-oktatás anyagi támogatása.

Pályázók köre:

1. nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet az a — pályázat benyújtásáig 18. életévét be nem töltött — kiskorú, aki Romániában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja; valamint az, aki fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül és lakóhelyének megfelelő közigazgatási egységben nincs megfelelő szintű magyar nyelvű oktatás;

2. hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI-OKTATÁSI TÁMOGATÁS

— Gyermekenként 20 000 Ft-nak megfelelő lej összegű nevelési-oktatási támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermeke(ke)t nevelő szülő/nevelő szülő minden olyan kiskorú gyermeke után, aki:

1.) romániai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul (a fakultatív oktatásban résztvevők pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban részesülnek);

2.) moldvai magyarok esetében nem intézményesített magyar nyelvű oktatásban részesül.

B. ) TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS

— Gyermekenként 2400 Ft-nak megfelelő lej összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermek(ek)et nevelő szülő, amennyiben a kiskorú gyermek:

1.) romániai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul (a fakultatív oktatásban résztvevők pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban részesülnek);

2.) moldvai magyarok esetében nem intézményesített magyar nyelvű oktatásban részesül.

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS

— Hallgatónként 2800 Ft-nak megfelelő lej összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban). A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.

Mindkét (A. és B., illetve C.) támogatás 2004–2005. tanévben egy alkalommal igényelhető.

A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint az alábbi pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

Pályázati határidő:

Jelen pályázati felhívás alapján a 2004–2005. tanévben igényelhető támogatásokra 2005. február 15-tól, április 30-ig terjedő időszakban folyamatosan lehet pályázni.

Az 2005. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.

A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek:

(a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)

• megfelelően kitöltött pályázati adatlap

• kötelezően csatolandó mellékletek:

a.) a pályázó szülő vagy nevelő szülő személyazonossági igazolványának fénymásolata;

b.) a kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy 14 éven feletti kiskorú személyazonossági igazolványának fénymásolata;

c.) amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a pályázó szülő/nevelő szülő családnevével mellékelni kell a következő dokumentumok valamelyikének fénymásolatát eset szerint:

1) válás esetén a válásról szóló bírósági végzés, illetve a gyermek jogállásának megváltoztatásáról szóló bírósági végzés;

2) házasságon kívül született 14 év feletti kiskorú estén a gyermek születési bizonyítványa;

3) gyámok és nevelő szülők esetében, a nevelőszülő megbízásáról szólÓ HATÓSÁGI DÖNTÉS.

d.) a kiskorú gyermek iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését (ezen igazolások kibocsátására vonatkozó típuskérvény a pályázati csomagban mellékelve);

e.) a moldvai magyarok magyar tannyelvű oktatásban való részvétele esetében, iskolalátogatást igazoló irat, vagy ennek hiányában a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által kiállított magyar tannyelvű oktatást igazoló irat eredeti példánya.

C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:

(a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)

• megfelelően kitöltött pályázati adatlap

• kötelezően csatolandó mellékletek:

a.) a pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata;

b.) a hallgató egészben vagy részben magyar nyelven történő felsőfokú oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya.

A Szülőföldön Magyarul támogatási program lebonyolításában az Iskola Alapítvány együttműködik a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel.

A pályázati csomag beszerezhető: az A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati csomag, az RMDSZ helyi szervezeteinél, az RMDSZ tájékoztató irodáiban. A C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati csomag a magyar nyelven oktató egyetemi központok településén található fent felsorolt intézményeknél, valamint az OMDSZ tagszervezeteinél igényelhetők.

Pályázatok benyújtása: ajánlott küldeményként postai úton az Iskola Alapítvány postafiók címére kell küldeni. Ez a cím a pályázati borítékon található (A. és B. pályázati csomagok esetében), vagy a borítékban található listáról kereshető ki (C. pályázati csomag esetében).

Pályázatok elbírálása és támogatások folyósítása:

A pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma bírálja el.

Az Iskola Alapítvány kuratóriuma a hozzá történő előterjesztést követő 30 napon belül a pályázatot elbírálja, amely határidő hiánypótlási felhívás esetén egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható. A döntésről a pályázókat az Iskola Alapítvány levélben értesíti. A támogatás folyósítására — minden feltétel teljesítése esetén — az elbírálást követő 60 napon belül kerül sor, a pályázati adatlapon megjelölt módozatok szerint.

További tájékoztatás munkanapokon 10.00 –14.00 között a 0800800137 ingyenes telefonszámon, vagy az iskola@rmdsz.ro e-mail címen, valamint az RMDSZ tájékoztató irodáiban igényelhető.

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Aláírták a kormánykoalíció működési protokollumát
Hatékonyságot, stabilitást várnak tőle

Az NLP–DP, az RMDSZ és az RHP vezetői szerdán aláírták a kormánykoalíció működését szabályozó megállapodást. Az aláírók elmondták: bíznak abban, hogy a protokollum törvényhozási és kormányzati stabilitást biztosít.

A dokumentum végleges változatát négy példányban írta alá Călin Popescu Tăriceanu, az NLP elnöke, Emil Boc, a DP megbízott elnöke, Markó Béla, az RMDSZ vezetője, valamint Dan Voiculescu, az RHP elnöke. A protokollum aláírása után Călin Popescu Tăriceanu kijelentette, a dokumentum „megpecsételi a négypárti politikai megállapodást, amelynek alapján létrejött a jelenlegi parlamenti többség". Az NLP elnöke közölte, a dokumentum szabályozza a koalíción belüli döntéshozási mechanizmust, hogy a kormányzat hatékonyan és a parlament támogatásával működhessen.

„A négy párt képviselői a parlamentben támogatják a kormány tevékenységét, amely felvállalt egy politikai programot. Ugyanakkor biztosítják a Románia uniós csatlakozási folyamatának folytatásához szükséges politikai stabilitást", mondta Tăriceanu. Hozzáfűzte, a protokollum a D. A. Szövetség működésében már bevált szabályokat is tartalmaz. A dokumentumban szereplő előírások általános jellegűek, a sajátos esetekről, mint például a szavazás a parlamenti házelnökök leváltásáról, vagy a megyei tanácsi többségekről, parlamenti vagy helyi szinten születik döntés.

Emil Boc, az NLP megbízott elnöke a protokollum aláírását követően elmondta, a megállapodás szilárdabbá teszi a kormány politikai stabilitását, és parlamenti támogatást biztosít a kormány intézkedéseihez. „A koalíción belül konszenzusos alapon születnek a döntések, a protokollum célja a koherencia biztosítása a törvényhozási és kormányzási folyamatban", fejtette ki Emil Boc.

Markó Béla elmondta, az RMDSZ vállalta a kormánykoalícióban rá háruló szerepet. „Egy kormányprogram megvalósításához eszközökre van szükség, ez a protokollum pedig a stabilitást biztosító eszköz, mivel a négy pártnak különböző szempontja van, a dokumentum pedig összehangolja lépéseinket, hogy megtaláljuk a legjobb megoldásokat", közölte Markó.

Dan Voiculescu, az RHP vezetője kifejtette, pártja a nemzeti érdeket saját érdekei elé helyezte. „A protokollum a normalitás jele, reméljük, hogy Románia is a normalitás állapotába kerül", mondta.

vissza az elejére


Konszenzusos alapon működő koalíciót ígér a protokollum

A konszenzus elvére hívta fel a figyelmet a Szabadságnak nyilatkozva Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke a tegnap aláírt protokollumot illetően, ugyanis a döntéseket ez alapján hozzák majd meg, kivételnek számítanak a nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos parlamenti döntések, amelyek nem igényelnek közmegegyezést. Markó Béla elmondta: az aláírt dokumentum tulajdonképpen egy keret-megállapodás, tehát elsősorban azokat az elveket tartalmazza, amelyek alapján együttműködnek a koalíciós pártok. „A megállapodás ugyanakkor konkrétan tartalmazza azokat a döntési centrumokat, amelyekre az együttműködés alapoz. Az általunk már többször is jelzett négy döntési centrumról van szó: a kormányon belül működő, a miniszterelnök és a három miniszterelnök-helyettesből kialakult kormányzati bizottság, amely a kormányzással kapcsolatos stratégiai döntések meghozásáért felelős; a parlamenten belüli frakciók, amelyeknek vezetői hetente egyeztetnek; a megyei szervezetek között létrejövő egyeztető fórum, valamint a pártelnökökből és az illető pártok, vagy politikai szervezetek egy-egy képviselőjéből álló országos koalíciós tanácsból létrehozott legfelsőbb döntéshozó centrum. Véleményem szerint tehát ez a szabályzat segíteni fog abban, hogy a koalíció jobban működjék az elkövetkező időben", fejtette ki az RMDSZ elnöke. Kérdésünkre, hogy az RMDSZ szempontok mennyire tükröződnek a protokollumban, Markó hangsúlyozta: az RMDSZ szempontok megjelenítődnek, de természetesen voltak vitás kérdések. „Voltak, akik koalíción belüli többségi döntést szerettek volna, ez azt jelentette volna, hogy valamiféle pártok fölötti pártot hoztunk volna létre, mi azonban nem fogadtuk el. Maradt tehát a koalíciós alap, vagyis a konszenzus elve", mondta a miniszterelnök-helyettes.

Markó Béla véleménye szerint az 1996–2000 közötti politikai szövetség tapasztalatai negatívak, az akkori koalíció rossz működése nagyon sokat ártott a kormányzatnak. „Szerintem most sokkal jobb a helyzet, a kormányon belül sokkal több politikai jellegű döntést lehet meghozni, mert reprezentatívabban vannak jelen a különböző partnerek a kormányban. Másrészt ez a szabályzat jobb, mint az abban az időben bármelyik, hevenyészve összehozott, vázlatos megállapodás. Végül pedig úgy gondolom, hogy mindenki tanult abból, ami akkor történt", összegezte mondanivalóját Markó Béla.

Lapunk megkeresésére Frunda György szenátor is pozitívnak értékelte a protokollumot. Mint mondta, komoly szabályzati eszköznek tekinti a koalíció működéséhez. „Ha jóhiszeműen alkalmazza mind a négy párt, illetve politikai alakulat, akkor hatékony lesz. Az együttműködési egyezmény előírja, hogyan hozzunk majd meg döntéseket, valamint azt is, hogyan kell működjön kormányszinten, illetve parlamenti, valamint megyei szinten is".

Ami a rossz emlékű, 1996–2000 közötti konvenciót illeti, a szenátor úgy véli, ez a protokollum elkerüli az akkori áldatlan, véget nem érő viták csapdáját. „Sokkal szigorúbban, egyértelműbben van megfogalmazva, hogyan kell a döntéseket meghozni, és elkerüli azt a helyzetet, ami nem egyszer adódott abban az időben, amikor éjjeleket vitáztak a kormánytagok és nem tudtak döntésre jutni, illetve a parlamentben a különböző pártok tagjai nem szavaztak egyformán", hangsúlyozta Frunda György.

Köllő Katalin

vissza az elejére


Jövőre vége a sorkatonaságnak?

Teodor Atanasiu honvédelmi miniszter kedden közölte, hogy a szaktárca törvénytervezetet készít a hivatásos haderőrendszer bevezetéséről és a kötelező katonai szolgálat eltörléséről. A tárcavezető elmondta, hogy a tárca szakemberei párhuzamosan dolgoznak a haderő személyzetének motiválásáról szóló törvényeken. A törvénycsomagot 2005 végén a parlament elé terjesztik, a törvényhozás 2006-ban elfogadhatja a jogszabályokat, mondta Atanasiu.

vissza az elejére


Újratárgyalják az EADS-szerződést

Călin Popescu Tăriceanu kormányfő aláírta azt a döntést, amely kivonja a titkosítás alól az EADS társasággal az integrált határbiztonsági rendszer kieépítéséről aláírt szerződést, amelyet újratárgyalnak. A döntés a közigazgatási és belügyminisztérium javaslatára született, hogy lehetségessé váljon a szerződés tartalmához való hozzáférés.

„Az EADS-szel kötött szerződést újratárgyaljuk. A kormány azt kívánja elkerülni, hogy ne legyen átfedés a határok biztonságossá tételével kapcsolatos PHARE-programokkal, és korrekt ár alapján kíván szerződést kötni", olvasható a kormány közleményében. Vasile Blaga miniszter kedden nyújtotta be jóváhagyás végett a miniszterelnöknek a 2004. augusztus 12-én az EADS Deutschland Gmbh céggel között szerződés titkosítás alól történő kivonásáról szóló döntéstervezetet, amely nem vonatkozik a szerződés kiegészítő dokumentumaira. Az EADS társasággal kötött keretszerződés így nyilvánossá válik, miután nagy része elveszíti államtitok jellegét. Blaga elmondta, a közigazgatási és belügyi szaktárca folytatja az EADS-szerződés megvalósítását, de más feltételek és más árak mellett.

vissza az elejére


KÖRKÉP


Bánffyhunyad
Találkozó Kányádi Sándorral

A Kós Károly Kulturális Egyesület szervezésében Kányádi Sándorral találkozhatnak Bánffyhunyad lakosai ma, csütörtökön délután 5 órakor. A találkozóra a városi művelődési otthonban kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

vissza az elejére


Marci a piacon

Szerda délben a Széchenyi téri piacon a következő árak voltak érvényben: tojás — 3000–3500 lej/db, hagyma — 10 ezer lej/kg, fokhagyma — 45–50 ezer lej/kg, burgonya — 7–10 ezer lej/kg, saláta — 12–15 ezer lej/fej, karalábé — 12 ezer lej/fej, paszuly — 40–45 ezer lej/kg, murok 6–10 ezer lej/kg, alma — 15–18 ezer lej/kg.

vissza az elejére


Új igazgató az erdészeti hivatalban

A pecsétszegi erdő törvényszéki határozattal elrendelt visszaszolgáltatásának ügye lesz az első hivatali teendője a Kolozs Megyei Erdészeti Hivatal frissen kinevezett igazgatójának, Morar Ioan Iuliannak, aki kedden került a korábban Cherechesiu Victor által betöltött tisztségbe. Morar Ioan Iulian kilenc évig a jósikafalvi erdészeti hivatal vezetője volt, majd magánkezdeményezésbe fogott, s innen került most a megyei hivatal élére. A pecsétszegi erdő visszaszolgáltatása kapcsán született törvényszéki döntés alkalmazására Mihail Hărdău prefektus átiratban szólította fel az erdészeti hivatalt, ugyanakkor emlékeztetett arra, a visszaszolgáltatás elmulasztása esetén 1-től 5 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

Cherechesiu Victor a Mediafaxnak tett nyilatkozatában úgy értékelte, menesztésének politikai okai vannak, tekintettel arra, hogy a Szociáldemokrata Párt tagja. A volt igazgató úgy nyilatkozott, olyan feladatokat osztottak rá, amelyeket nem teljesíthetett, így gyenge vállalatvezetés okán meneszthették. Cherechesiu Victor menesztésére azon a napon került sor, amikor Mihail Hărdău prefektus elégedetlenségének adott hangot az igazgató tevékenységét illetően.

(be)

vissza az elejére


Biciklisávot hoznak létre Kolozsváron

Adrian Iancu főépítész szerint magáncégek is hajlandónak mutatkoztak a kolozsvári polgármesteri hivatal javasolta kerékpárutak létrehozásának finanszírozására. A magas rangú közhivatalnok hétfőn bejelentette: tavaszra át szeretnék adni az első kerékpársávot a Pata utcában.

— Jelenleg átfogó közlekedés-tanulmány készül, amely megoldásokat keres a városi forgalom folyamatosabbá tételére. Ezenkívül alternatív közlekedési lehetőségek felől is érdeklődünk — mondta a főépítész, aki reméli, hogy a járdán létrehozandó biciklisáv létrehozásával kevesebben veszik majd igénybe személygépkocsijukat, s inkább két keréken mennek majd dolgozni vagy vásárolni.

Emil Boc polgármester bejelentette: ha az ő utcájában is lesz biciklisáv, alkalomadtán kerékpárral megy majd dolgozni. — Remélem, hogy pár év múlva a kerékpárhasználat és a biciklisávok terén Kolozsvár nagymértékben hasonlítani fog Amsterdamhoz — jegyezte meg a polgármester.

Adrian Iancu főépítész arról is tájékoztatott: a város bizonyos részein a magánszemélyek számára olyan feltételekhez kötik az építkezési engedélyek kibocsátását, hogy az úton legyen elég hely a biciklisávnak.

Lapunk kérdésére válaszolva Radu Mititean, a Napoca Kerékpárklub elnöke emlékeztetett: még 1997-ben javaslatot tettek a városházának a biciklisávok létrehozására, de ötleteik süket fülekre találtak. — Tavaly ősszel ismét benyújtottuk javaslatunkat és ezúttal úgy néz ki, hogy elindul a folyamat. Semmiképp sem támogatjuk, hogy a biciklisávokat a járdákon hozzák létre! — szögezte le Mititean. A kerékpárklub elnöke szerint jelenleg valóságos kaland biciklizni a városban.

K. O.

vissza az elejére


Megnyilt a 14. Ambient Construct vásár

Tegnap az Expo Transilvania Rt. sátrakkal kiegészített csarnokában megnyitották a 14. Ambient Construct Nemzetközi Építőipari Vásárt.

A február 20-ig tartó építőipari seregszemlén 5000 négyzetméteren, 169 hazai, magyarországi, lengyel, olasz, svájci, szlovákiai és holland cég mutatja be termékeit: épületstruktúrákat, utakat, hidakat, asztalosság-i és kirakatrendezési kellékeket, építőanyagokat, felszereléseket, mérőműszereket, szakkiadványokat kínálnak.

A megnyitón Stefan Dumitriu kereskedelmi kamarai igazgató, Călin Platon prefektushelyettes, Kerekes Sándor megyei tanácsi alelnök, Boros János alpolgármester, Thomas Supowitz, a lengyel nagykövetség, és Miloslav Benacka, a szlovák nagykövetség gazdasági attaséja méltatta a szakmai körökben kimagasló rendezvényt. A kiállítás naponta 10–18, az utolsó, február 20-i napon 10–16 óra között tekinthető meg.

Ö. I. B.

vissza az elejére


Sírköveket rongáltak
A tettesek kiléte ismeretlen

Több mint húsz sírkövet döntöttek ki ismeretlen tettesek a monostori katolikus egyházközség temetőjében. A sírok megrongálására nincs magyarázat, Kádár István esperes-plébános úgy véli, a domboldalon fekvő sírkertben a szokásos szánkózások fajulhattak így el.

Az esperes elmondta, az első hóhullás után vett észre először hat-hét kidőlt sírkövet, akkor azonban ezt a véletlennek tudta be, nem gondolt szándékosságra.

A mostani eset azonban cselekvésre késztette: értesítette a rendőrséget is, ám a helyszínt megvizsgáló rendőrök nem tartják valószínűnek, hogy kézre kerülnének a tettesek.

A szétdobált sörös dobozok, italos üvegek tanúsága szerint nem csupán ártatlan gyerekek játszóhelye a domboldal. Valószínűleg fiatalok gyülekezőhelye, akik erejüket fitogtatják, figyelembe sem véve, hogy temetőt dúlnak fel. A sírok között néhány pad is állt, a randalírozók azokat is ripityára törték.

Megoldást a gyakoribb ellenőrzés, vagy a temető állandó őrzése jelenthetne. Az esperes hozzátette: a sírkövek helyreállításában az egyház segíti majd a nehéz anyagi helyzetben levő családokat, az egyedülálló időseket.

Farkas Imola

vissza az elejére


I. Mátyás Napok Szilágysomlyón

Első ízben emlékeznek meg Szilágysomlyón nagyobb nyilvánosság előtt, ünnepélyes keretek között Mátyás király születésnapjáról szombaton, február 19-én. A megemlékezés kapcsolódik a kolozsvári XIII. Dies Mathiae Corvini ünnepségsorozathoz, sőt, első alkalommal részese is, hiszen ezúttal szilágysomlyói gyerekek rajzai is kiállításra kerülnek Kolozsváron. Szilágysomlyón szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a megemlékezés a Magyar Házban. A műsorban lesz: rajzkiállítás — a rajzokat értékeli Starmüller Katalin festőművész Kolozsvárról —, színpadi előadás Mátyás lopni megy címmel — előadják a somlyói általános iskola diákjai (Szász Henrietta, Mike Nimród, Fehér Zsuzsanna, Pernes Patrick, Fodor Péter, Nagy–Szabó Stefánia, Rákosi Boglárka, Lázár Zoltán, Bálint Bence); reneszánsz tánc (Angyal–Pataki Krisztina, Birtalan Brigitta, Fehér Zsuzsanna, Kandert Szabolcs, Kaszta Norbert, Lázár István, Lukács Anett, Nagy–Szabó Stefánia, Nagy Zoltán, Szabó Hajnalka, Varga Tamás, Vida Emese); mesét mond Kiss Botond, Kiss Szilárd, Sallay Péter, Torkos Henrietta, Borzási Zoltán; verset mond Vida Emese; furulyázik Angyal–Pataki Krisztina, Nagy–Szabó Stefánia, Varga Tamás, Szász Henrietta. Rendezők: Gáll Tímea, Nagy Eleonóra és Boda Ibolya tanárnők, szervező: Széman Rózsa, a Báthory István Alapítvány — Játékkuckó részéről. A szilágysomlyóiak ezúton mondanak köszönetet az Amaryllis Társaságnak, személyesen László Bakk Anikónak, aki szíves meghívásával őket is bekapcsolta a Mátyás-ünnepségek egyre bővülő körébe.

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Február 16., szerda

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

35 500/36 700

27 200/28 200

144/148

vissza az elejére


Február 17., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 37 840 lej, 1 USD = 29 064, 1 magyar forint = 155 lej.

vissza az elejére


HIRDETÉS


Keressük

Keressük a Református Kollégium egykori természettan tanárának, SZATHMÁRI ÁKOSNAK (1855–1927) rokonait, ismerőseit. Telefon: 594-592; e-mail: e-zsoldos@yahoo.com. (0019)

vissza az elejére


Állás

Garázsipari termékeket forgalmazó cég termékmenedzser–üzletkötőt keres. Elvárások: gépészmérnöki végzettség, jó kapcsolattartó képesség, gépkocsivezetői gyakorlat. Előny: üzletkötői tapasztalat. Jelentkezni önéletrajzzal a rotradeservice@rdslink.ro e-mail címen lehet, vagy személyesen: Kolozsvár, Acad. David Prodan utca 13. alatt.

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS
Tizenhét új játékos a Dési Egyesülésnél

Teljesen új csapattal vág neki a tavaszi idénynek a Dési Egyesülés. Ion Tătăran edzőnek igazán nincs könnyű dolga, hiszen az idei télen nem kevesebb mint 17 (!) új labdarúgót igazoltak le. Ebből négy (Colar, Roman, Bar és Sabău) az Avasfelsőfalui Avastól származik. A többiek: a kapus Maria (Brăilai Dacia Unirea) Veres (Nagyszalontai Liberty), V. Pop és Iatu (Nagybányai FC), Monda (Vajdahunyadi Corvin), Pasca (Lupényi Bányász), Gedő (Nagyváradi FC), Dobos, Deák és Madár (Dési Luceafărul), Tută (Aradi EAK), Bud (Dési CF 01) és Mif (Besztercei Glória). Tőlük várják a dési szurkolók a kiesés elkerülését. Eddig három barátságos mérkőzést játszott az Egyesülés (0–0 a Szamosújvári Olimpiával, 1–0 a Zilahi Armăturával és 0–1 a Bethleni Szamos Gáz ellen.)

Az elkövetkező napokban a dési együttes a Nagybányai FC és a Zilahi Armătura ellen lép még pályára.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


UEFA-kupa: elkezdődött az egyenes kiesés szakasz

Szerdán nyolc mérkőzéssel elkezdődött a labdarúgó UEFA-kupa harmadik fordulója, ahol már a legjobb 16 közé jutás a tét, a mérkőzések lapzárta után fejeződtek be. A címvédő Valencia — amely a Bajnokok Ligája búcsúja miatt kényszerült a második számú európai kupasorozatba — a Bukaresti Steauát fogadja a Mestalla-stadionban. A spanyol gárda 19 év után az első olyan együttes lehet, amely duplázni tud: ez legutóbb a Real Madridnak sikerült 1985-ben — amikor is a Székesfehérvári Videotont győzte le az akkor még oda-visszavágós rendszerű döntőben — és 1986-ban.

vissza az elejére


FORMA–1
Idény, Baumgartner nélkül

A Minardi kedden délután Ausztriában bejelentette, hogy az idei Forma–1-es világbajnokságon az osztrák Patrick Friesacher indul majd a holland Christijan Albers társaként a versenyeken.

Ezzel gyakorlatilag elkeltek a helyek az F–1-ben, már csak a Red Bull Racingnél nem döntöttek, de az biztos, hogy a skót David Coulthard mellett az olasz Vitantonio Liuzzi vagy a szintén osztrák Christian Klien jut szóhoz, vagyis a tavaly a Minardi-Cosworth-nál szerepelt Baumgartner Zsolt egyelőre kiszorult versenyzőként az autósport elitkategóriájából.

A 24 éves Friesacher már tesztelt a faenzai istállóval, így szerzett tapasztalatokat a kocsival kapcsolatban.

— Régi álmom valósul meg azzal, hogy szerepelhetek a Forma-1-ben. Rendkívül boldog vagyok, hogy a Minardival bemutatkozhatom a világbajnokságon. Csodálatos a hangulat a csapatnál, tudom, hogy egy nagy család tagja leszek — mondta az F1-es újonc.

Paul Stoddart csapatfőnök szerint Friesacher gyors és emellett megbízható versenyző, aki technikai felkészültségével is sokat segíthet a csapatnak.

— Hiszek abban, hogy Patrick és Christijan Albers erős duót alkot majd — jegyezte meg az ausztrál üzletember.

Baumgartner Zsolt menedzsmentje nem kívánt kedden reagálni a Minardival kapcsolatos hírre. Azt már többször hangsúlyozta a team, hogy korábban tárgyalt a Minardival, de több okból is megszakadt a megbeszélés. Az elmúlt hetekben pedig az első magyar Forma–1-es versenyző megbízottjai már nem léptek hivatalosan kapcsolatba Stoddarttal, vagyis nem kívánták a tavalyi szerződést megújítani.

A 2005-ös F–1-es versenyzői lista:
Ferrari: Michael Schumacher (német), Rubens Barrichello (brazil);
BAR-Honda: Jenson Button (brit), Takuma Szato (japán);
Renault: Fernando Alonso (spanyol) Giancarlo Fisichella (olasz);
Williams-BMW: Mark Webber (ausztrál), Nick Heidfeld (német);
McLaren-Mercedes: Kimi Räikkönen (finn), Juan Pablo Montoya (kolumbiai);
Sauber-Petronas: Jacques Villeneuve (kanadai), Felipe Massa (brazil);
Red Bull Racing (volt Jaguar): David Coulthard (skót), Christian Klien (osztrák) vagy Vitantonio Liuzzi (olasz);
Toyota: Ralf Schumacher (német), Jarno Trulli (olasz);
Jordan: Tiago Monteiro (portugál), Naraian Karthikeyan (indiai);
Minardi: Christijan Albers (holland), Patrick Friesacher (osztrák).

vissza az elejére


SAKKSAROK
Megemelt pénzt ígér Kaszparovéknak a FIDE-elnök

A korábbi 1 millió 250 ezer helyett már 400 ezer dollárral magasabb pénzdíjjal próbálja asztalhoz csábítani az orosz ex-világbajnok Garri Kaszparovot és a jelenlegi FIDE-világbajnok üzbég Rusztam Kaszimdzsanovot az egymás elleni párosmeccsre a nemzetközi szövetség kalmük elnöke.

Az 1 650 000 dollárra növelt summáról keddi moszkvai sajtótájékoztatóján beszélt Kirszan Iljumzsinov, aki közölte, hogy az Isztambulba tervezett összecsapás új pénzalapjának biztosítására Törökország kormánya vállalt garanciát.

A FIDE első embere hozzátette, hogy a „két K" pároscsatájának várható időpontja április vége, május eleje, a részletekkel kapcsolatos pontosítások után pedig a végleges döntést a sportági világszövetség elnökségének a grúz fővárosban tartandó február 26-i ülésén hozzák meg. Azt is hangoztatta, hogy a világbajnoki címegyesítési folyamat sikeres befejezéséről nem mond le a FIDE, mert — ahogy fogalmazott — „a sakkvilágnak szüksége van egy elismert és törvényes uralkodóra".

Iljumzsinov — kitérve Kaszparov minapi bejelentésére, amelyben a világranglista éllovasa megelégelvén a meccsük körüli hosszadalmas huzavonát lemondta a Kaszimdzsanov elleni összecsapást — közölte, hogy ő nem kapott semmiféle hivatalos elutasító választ Kaszparovtól, és hogy a „tárgyalások az összes érintett féllel folytatódnak". Egyszersmind kijelentette, hogy a hasonló súlyú jövőbeli sakkviadaloknál már nem a szponzorokkal fognak megállapodást kötni, hanem a rendezvénynek otthont adó ország kormányával, ahogyan történt az most Törökország esetében is.

Ha tényleg létrejön az összecsapás, a Kaszparov–Kaszimdzsanov párosmérkőzés győztese az egyesített vb-címért azzal az orosz Vlagyimir Kramnyikkal ülhet majd asztalhoz, aki a Lékó Péterrel szembeni 7–7-es döntetlennel védte meg klasszikus világbajnoki titulusát októberben, Svájcban.

vissza az elejére


Visszavonul Popov, az úszófenomén

Befejezi pályafutását az úszósport kiemelkedő alakja, a 100 m gyors korábbi egyeduralkodójának számító Alekszandr Popov (képünkön).

Ezt maga az érintett jelentette be.

— Igen, döntöttem. Eljött az ideje annak, hogy az élet más területein is kipróbáljam magam — mondta Popov. — Mindenben volt részem, az évek során sikereim és kudarcaim is voltak. Számos nagy csatát vívtam.

A 33 éves, négyszeres olimpiai bajnok élő legenda visszavonulásában nyilván közrejátszik, hogy az athéni ötkarikás játékokról érem nélkül tért haza.

December 23-án a tekintélyes francia sportnapilap, a L’Équipe már Popov visszavonulásáról írt, de a klasszis akkor még cáfolta a hírt. Az orosz fenomén 1992-ben Barcelonában és 1996-ban Atlantában diadalmaskodott 50 és 100 m gyorson, 2000-ben Sydneyben pedig ezüstérmet nyert 100-on. Világbajnokságokon hatszor győzött.

vissza az elejére


ELFELEJTETT TÖRTÉNETEK

Sorozatunkban olyan eseményeket, történeteket elevenítünk fel, amelyek nélkül szegényebb lenne Kolozsvár sportélete. A most következő részben az első labdarúgó bajnokságról lesz szó — ez is Koncz Rudolf visszaemlékezése.

Labdarúgás Kolozsvárott
Olyan alkalmakkor, mikor tanár nélkül mentünk ki a Kismezőre footballozni, akkor magunk közül jelöltünk ki egyet bíróul, akinek átadtuk a sípot; ha nem vezette jól a mérkőzést, letettük, és mást tettünk helyette. Így aztán már nagyon korán felváltva gyakorolhattuk magunkat a bíráskodás nehéz és felelősségteljes munkájának elsajátításában, amiben én is szorgalmasan részt vettem, mint akinek volt már játékszabály könyve és bírói sípja is.

1903 tavaszán megkezdtük a trénirozást részben tornaórán az udvaron és a Kismezőn, a Bivalyréten pedig folytattuk a barátságos mérkőzések lejátszását. Május 3-án vasárnap a mérkőzés ideje alatt megjelent 2 lovas rendőr és közölte Vermes Lajos tornatanárral dr. Hadady Endre főkapitány szigorú rendeletét, melynek értelmében nem szabad többet a Bivalyrészen footballoznunk, mert letapossuk a bivalycsorda legelőjének a fűvét.

Ez a főkapitányi rendelet majdnem lehetetlenné tette a további játékot; azonban Vermes Lajos tornatanár ügyességének és gyors intézkedésének köszönhető, hogy szerencsésen megszerezte a Stark-féle kertet a Tordai út jobb oldalán (a neolog zsidó temető felett), ahova az Egyetemi Football Club már járt játszani. Itt már volt 2–2 gerendából készült kapu szabályos mérettel s pálya mészvonallal, míg a Bivalyréten 2–2 hordozható vékonyabb rúd tetején piros szalaggal átkötve képezte a kaput, amit minden mérkőzésre kivittünk, beszúrtuk a földbe, match után hazavittük a tornaterembe. Elkeseredésünk a főkapitányi tilalom miatt nem sokáig tartott, mert május 10-én megtartottuk az első mérkőzést az új pályán, amelyen a vonalak már pontosan ki voltak meszelve.

1903 tavaszán az Egyetem 11 bronzérmet tűzött ki a pünkösti ünnepen (V. 31. és VI. 1.) megrendezendő körmérkőzésen a győztes csapatnak. Ezen a körmérkőzésen már csak három csapat vett részt u. m. a Róm. Kath. Főgimn., az Unitárius Kollégium és az 1902 nyarán alakult Ifjúsági Football Club (I. F. C.). Az Egyetem és Gazdasági Akadémia csapata 1902 őszén megszünt, a Kereskedelmi Akadémia csapatának tagjai mind hazautaztak az ünnepre.

Győztes a Róm. Kat. Főgimn. csapata lett a következő felállításban: kapus Deák Viktor VIII; hátvédek Klimb Jenő VII, Deák Gábor VI; fedezetek Grucza Lipót VII, Gál Gábor VI, Janku Sándor VI; csatárok Móricz Sándor VII, kapitány Farkas László VI, Lóky Zoltán VII, Muth Mihály VII, Kovács Zoltán VII. Második lett az Unitárius Kollégium csapata... Ezen a körmérkőzésen volt először belépődíj: ülőhely 1 korona, állóhely 40 fillér.

Killyéni András

vissza az elejére


Hétről hétre
Február 14–20.
Az ötkarika jegyében

• Febr. 14.: Két nappal korábban, az 1994-es esztendő legrövidebb hónapjának 12. napja óta zajlott már a sorrendben XVII., igaz nem kerek évfordulóhoz érkezett norvégiai lillehammeri havas olimpia, amely mégis jelentős fordulatot hozott a téli ötkarikás játékok történetében. Ugyanis ez volt az első olyan ötkarikás kiírás, amely azóta is követi, s remélhetőleg továbbra is folytatja a hagyományt, hogy a fehér játékokat nem szökőévekben, hanem a közéjük eső páros esztendőkben bonyolítják le. Lillehammert eddig két hasonló, rendhagyó játék követte, 1998-ban a japán Naganóban, 2002-ben pedig az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben rendezték a nagy téli fesztivált. Hogy jövőre az olaszországi, pontosítva: az ország északnyugati részében, az Alpok tövében elterülő Piemonte tartomány székhelyén, Torinóban következzék a jubileumi, XX. téli ötkarikás találkozó. Egyébként februárnak ezen a napján korábbi olimpián is volt versenynap, az viszont a lillehammeritől eltérően jubileumi évfordulóval: negyvenöt éve, 1960-ban az előző esti megnyitót követően már második napjához érkezett az amerikai Squaw Valley-i olimpia. Nem árt észben tartani: míg a nyári játékok sorozatában a két világháború miatt elmaradt 1916-os, 1940-es és 1944-es versenyeket is sorszámozzák, a télieknél csak a ténylegesen lebonyolított játékokat veszik figyelembe.

• Febr. 15.: Negyed évszázada, 1980-ban, az előző napi színpompás ünnepélyes megnyitót követően a játékokat — akárcsak 1928 után 1948-ban a svájci St. Moritz — az egyesült államokbeli Lake Placid is ismételt a rendezésben. Voltaképpen ekkor kezdődtek meg a kimondott vetélkedők. A havasok lejtőin a férfi lesiklás jelentette a nyitó számot. Ezt az osztrák Leonard Stock nyerte 1:45,50 perccel honfitársa, Peter Winsberger (1:48,12 perc) előtt. De megjelentek a jégen a gyorskorcsolyázók is. Első számukban, a férfiak 500 m-es versenyében, a hazai közönség legnagyobb örömére a nagy esélyes Eric Heiden új, 38,03 mp-es olimpiai csúccsal győzött. Kijelentette, jobban is száguldhatott volna, de tartalékolni akart a következő négy számra.

• Febr. 16.: Elérkezett a gyorskorcsolya-versenyek második napja — s mit ád az ég? — Eric Heiden megint ott van a rajtnál. És, ha már ott volt újból, hát, megtette azt a szívességet önmagának, versenyzőtársainak, hogy megint ő bizonyult a leggyorsabbnak! Ezúttal 5000 méteren indult, s egy századmásodperc hiányzott ahhoz, hogy kereken 1 mp-cel zsebelje be a második aranyérmét. Eric 7:02,29 perces idővel, már felesleges is kihangsúlyozni, ezúttal is olimpiai csúccsal győzte le az ezüstérmes norvég Kai Arne Stenshjemmetet (9.03,28 perc). Ezenkívül ekkor fejeződött be a férfi szánkózók egyes versenye is, ezt az NDK-beli Bernhard Glass nyerte, majd a nők is csatlakoztak a jégréteggel bevont betonpályán, és az egyesben vívott küzdelemből a volt szovjet Vera Szoszulja került ki győztesként.

• Febr. 17.: Ezen a napon Lake Placidben megszakadt a gyorskorcsolyázó Heiden győzelmi sorozata. No, nem azért, mert valaki megelőzte, hanem azon egyszerű oknál fogva, hogy ekkor pihenőnapot kaptak a gyorskorizók... Alpesi síben az osztrák Annemarie Moser-Pröll megnyerte a női lesiklást, a férfi északi-számok közül a svéd Thom Wassberg a 15 km-es sífutásban előzte meg egyetlen századmásodperccel a finn Juha Mietot, míg az osztrák Anton „Toni" Innauer síugró a kősáncról végrehajtott ugrásokkal biztosan utasította maga mögé a 48-as mezőnyt.

• Febr. 18.: Ugorjunk időben vissza: ma 45 éve, 1964-ben megnyitották az ugyancsak az államokbeli Indián Asszony Völgyében, vagyis Squaw Valleyben a VIII. téli olimpiát. 30 ország 665 sportolója, közte 144 nő érkezett a február 28-ig tartó versenyekre. Magyarországot 3 sportoló képviselte, Romániából senkit sem küldtek olyan távoli nyugati helyre.

• Febr. 19.: Lake Placidben 1000 m-en sem hagyta aranyéremnél alább Eric Heiden. S hogy ne okozzon csalódást híveinek, most is olimpiai csúccsal, 1:15,18 perccel futotta, azaz siklotta a legjobb időt. Az e napon megjelent újságok elragadtatással írtak a szovjet Irina Rodnyina–Alekszandr Zajcev volt szovjet műkorcsolya-kettősnek az előző napon a párosban bemutatott csodás gyakorlatáról, amellyel megismételték 1976-os, innsbrucki aranyérmes szereplésüket. Mellesleg Irina már 1972-ben, Sapporóban is bajnok volt, de akkor Alekszej Ulanov oldalán.

• Febr. 20.: 1980-ban, Lake Placidben a norvég Björg Eva Jensen 4:32,13 perces idővel nyerte a női gyorskorcsolyázók utolsó számát, a 3000 m-t.

László Ferenc

Az oldalt szerkesztette: Póka János András