2005. február 22.
XVII. évfolyam, 43. szám

 

KRÓNIKA VÉLEMÉNY NAPIRENDEN KÖRKÉP GAZDASÁG SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

A modern rabszolgaság ellen tüntettek
Pellengérre állították a munkatörvénykönyv-tervezetet

Mintegy száz szakszervezetist sikerült összegyűjtenie hétfő délelőtt a prefektúra elé szervezett tüntetésére a Testvériség — Romániai Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége (CNSRL-Frătia) Kolozs megyei fiókjának. A tömeg az ellen tiltakozott, hogy a munkaügyi minisztérium anélkül kezdeményezte a munkatörvénykönyv több tucatnyi szakaszának módosítását, hogy a szakszervezetekkel érdemben tárgyalt volna ezekről.

Az országos szintű megmozdulás Kolozsváron keltette a legnagyobb hullámokat: míg például Besztercén csak néhány alkalmazott kísérte a szakszervezeti vezetőt az alprefektushoz, ahol a tiltakozás írott változatának átadására került sor, addig Kolozsváron meglepően energikus és „egészségesen dühös" csődület skandálta a Cuza-szobor alatt: le a korszerű rabszolgasággal! Stefan Roman elnök „megafonbeszédében" rámutatott: amennyiben a tervezett mértékben és irányban módosítják a munkatörvénykönyvet, az alkalmazottak olyannyira ki lennének szolgáltatva munkaadóiknak, hogy az egyenesen modern rabszolgaság-számba menne. Roman ezen megjegyzésének igen nagy sikere volt: ettől a perctől kezdve már hangosabban, és elszántabban kiabáltak az egybegyűltek: mentsétek meg a munkatörvénykönyvet! Nem akarunk modern rabszolgaságot! Szabadítsatok fel bennünket!

Miután a CNSRL-Frătia Kolozs megyei szervezetének más vezetői is pellengérre állították a sötét színekben lefestett, a jövő szomorú törvénykönyvének nevezett — egyelőre — fantomokmányt, a Stefan Roman által vezetett küldöttség átadta a pontokba szedett tiltakozást a prefektúra képviselőjének. A tömeg azzal a jelszóval oszlott szét: amennyiben nem történik semmiféle elmozdulás e téren, február 28-án már nagyobb arányú tüntetés keretében fogják követelni jussukat.

Szabó Csaba

vissza az elejére


„Bebetonozott" megyei hivatalvezetők
Munkajogi perek sokasága várható?

Hetek óta húzódik, és hónapokig eltarthat még a különböző minisztériumok hatáskörébe tartozó megyei hivatalok vezetőinek a cseréje. Négy évvel korábban a választásokon győztes szociáldemokratáknak nem került különösebb erőfeszítésébe az előző kormány által kinevezett hivatalvezetőket politikai okok miatt eltávolítani tisztségükből, és elsősorban a párt iránti hűség, nem pedig a szakmai hozzáértés alapján kiválogatni utódaikat. Mi több, miután kinevezte embereit az említett funkciókra, az SZDP a közalkalmazottak törvényének módosítását kezdeményezte, amelynek értelmében a megyei hivatalok vezetői köztisztviselői státust élveznek, az eltávolításukat célzó folyamat tehát sokkal nehézkesebb, mint korábban.

Azokban a megyékben tehát, ahol a jelenlegi kormánykoalíció pártjainak sikerült végre megegyezni a megyei vezető tisztségek elosztásában, komoly gondot jelent a módosított köztisztviselői törvény által bebetonozott SZDP-sek eltávolítása. Vannak olyan szerencsés helyzetek (lásd a Kolozs megyei kataszteri hivatal), ahol a hivatalvezetőnek épp lejárt a mandátuma (utódja minden bizonnyal Sztranyiczki Szilárd lesz). Más helyeken önként távoznak a múlt kormányt kiszolgáló vezetők. Sokuk azonban ragaszkodik tisztségéhez, ezeknek pedig csak szakmai okokra hivatkozva lehet felmondani, utódjuk pedig versenyvizsgával töltheti be a megüresedett helyet.

A legtöbb megyében még semmiféle mozgás nem tapasztalható ilyen téren. Vagy a koalíciós pártok képtelenek a megegyezésre, vagy a megyei hivatalvezetők eltávolítását nem sikerül törvényes alapokra helyezni. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a különböző hivatalokban elrendelt vizsgálatok során mindig akad ok bőven, amire hivatkozva az intézményvezetőt alkalmatlannak minősítik, és aki inkább az önkéntes kilépést választja a korrupcióellenes ügyészségen való magyarázkodás helyett. Természetesen számos olyan eset is lesz, amikor a hivatal vezetője nem hajlandó sem a korai nyugdíjazásra, sem az alacsonyabb tisztség elfogadására, eltávolításuk pedig munkajogi perek sokaságát eredményezheti.

Veress Emőd jogász, az RMDSZ önkormányzati alelnöke szerint természetes igény, hogy az SZDP által politikai kritériumok alapján kinevezett vezetőket leváltsák. — Nagyon sok esetben lehet komoly indokot találni menesztésükre, például ha az illetőre rábizonyítható, hogy szakmailag alkalmatlan az intézmény vezetésére, vagy politikai utasításra cselekedett, ami gyakran előfordult. De csakis a törvényes eszközök felhasználásával lehet eljárni. Amennyiben ugyanis az illető szakmailag feddhetetlen, minden lehetősége megvan arra, hogy a leváltására vonatkozó döntést az igazságszolgáltatás előtt megtámadja — vélekedik Veress. Az elmozdítást az a tárcavezető kezdeményezheti, ahova az illető intézmény tartozik, a prefektusnak konzultatív jogköre van.

Kolozs megyében január elejétől vár az RMDSZ arra, hogy Emil Boc, a demokraták, és Vasile Nicoară, a liberálisok helyi vezetője időt szakítson annak eldöntésére, melyik pártnak hány vezető tisztség jut, és hol. Kónya-Hamar Sándor képviselő, megyei elnök lapunk kérdésére kifejtette: az RMDSZ javaslatára a múlt héten aláírt négypárti protokollum végrehajtási utasításai tartalmazni fogják, hogy megyénként a koalíciót alkotó pártok a vezető tisztségek hány százalékára jogosultak. Kolozs megyében mindeddig a megyei mezőgazdasági intézet vezetője, Victor Cherechesiu eltávolítására tettek javaslatot, és — értesüléseink szerint „készülhet" Petru Poantă, a művelődési felügyelőség vezetője is.

Fehér megyében is stagnál a helyzet, Rácz Levente megyei elnök elmondása szerint sikertelen volt minden eddigi próbálkozása, hogy a helyi liberális és demokrata pártelnök kell elkezdje a tárgyalásokat.

Beszterce-Naszód megyében négy megyei hivatal éléről távoznak hamarosan a vezetők. Lapértesülések szerint Szilágyi János prefektus Vasile Negruseri főtanfelügyelőtől, Petrica Popsortól, a földhivatal, Ioan Feketetől, a nyugdíjpénztár, és Mircea Tudeatól a közegészségügyi intézet vezetőjétől vonja meg a bizalmat. Hírek szerint a földhivatalra az RMDSZ, a tanügyre és egészségügyre a liberálisok, a nyugdíjosztályra pedig a demokraták tartanak igényt.

Székely Kriszta

vissza az elejére


„Türelmi zónák" kéregetőknek?

A polgármesteri hivatal ellenőrző testületének felügyelői, a polgárőrök, a csendőrség és a rendőrség össztűz alá vette a kolozsvári koldusokat. Hétfőn Emil Boc polgármester és Marcel Bontidean városi rendőrfőparancsnok bejelentette: megállapodást írtak alá annak érdekében, hogy a megyeszékhelyen visszaszorítsák a kéregetést.

A városvezető szerint a közhivatal felügyelői által begyűjtött adatok kimutatták: egy nap leforgása alatt egy kéregetőnek körülbelül félmillió lejt sikerül összegyűjtenie. — A rátermettebbek huszonnégy óra alatt akár 1 millió lejt is megkeresnek — mondta Boc. Ugyanakkor kiderült, hogy a kéregetők 70 százaléka nem kolozsvári illetőségű.

A polgármester és a rendőrfőparancsnok szerint három megoldás kínálkozik a helyzet megoldására: szociális központokba helyezni el őket, munkát biztosítani nekik vagy kórházba utalni a rászorulókat. Az elképzelés szerint a munkára alkalmas kéregetőknek állást ajánlanának fel a Salprest köztisztasági vállalatánál, az elmebetegeket beutalnák szanatóriumba, a tiniknek és időseknek pedig szociális otthonokban találnának helyet. Ezenkívül a nyakon csípett kéregetők a közösség érdekében dolgozhatnának. Boc szomorúnak nevezte, hogy egyes szülők kéregetésre használják fel gyermekeiket. A városvezető nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Kolozsváron úgynevezett türelmi zónákat hozzanak létre a koldusok tevékenységének féltörvényes szabályozására. — Egyelőre nem körvonalazódott, hol lennének ezek a helyek. Törvénytelen cselekedetről lévén szó, sajnos nem adózhatjuk meg a koldulásból befolyó pénzt — mondta Boc.

A rendőrség és a polgármesteri hivatal közti megállapodás előírja, hogy ezután 15 kékruhás kizárólag a koldusok lefülelésével foglalkozik, a városháza pedig ugyanennyi polgárőrt foglalkoztat majd a kéregetés visszaszorítására. Ezenkívül, a városháza mikrobuszt vásárol a nem kolozsvári koldusok hazaszállítására. — Jelenleg havi 30 millió lejünkbe kerül, hogy bérelt kocsival hazapakoljuk a koldusokat — jegyezte meg a polgármester, aki azt ígérte: húsvétig konkrét eredményeket vár a két intézmény együttműködésétől.

A rendőrség adatai szerint jelenleg közel kétszáz koldus van a városban. Bontidean arról is szólt, hogy az elmúlt évben 23 személy ellen indult büntető eljárás kéregetés miatt. Ide tartoznak azok is, mondta a rendőrfőparancsnok, akik beszervezték a koldusokat.

K. O.

vissza az elejére


Prefektusi ügyfélfogadás a megyében

Márciustól Mihail Hărdău Kolozs megyei prefektus a kisebb városokban is tart ügyfélfogadást — tájékoztatott a közintézmény sajtóosztálya. A Désen, Szamosújváron, Tordán és Bánffyhunyadon sorra kerülő fogadóórákra csütörtökönként kerülne sor egy előre meghatározott és közölt sorrend alapján. — Nem várhatjuk el az emberektől, hogy több tíz kilométert tegyenek meg annak érekében, hogy az illetékes hatóság meghallgathassa panaszaikat. Nekünk kell hozzájuk mennünk — nyilatkozta a prefektus.

Amint arról lapunk is beszámolt, pár nappal ezelőtt a kormány helyi képviselője több településen is fogadóórát tartott. A legtöbben a kommunista időszak során elkobzott ingatlanok, termőföldek és erdők visszaszolgáltatási folyamatának lassúságáról panaszkodtak a prefektusnak. A helyszíni látogatásokat követően döntött Hărdău a félfogadások állandósításáról.

vissza az elejére


Kátyú miatt majdnem ütközött Boc

Komoly fejfájást okozott Kolozsvár polgármesterének a Jókai utcában nemrég megjelent kátyú: a városvezető majdnem balesetet szenvedett miatta. Hétfői sajtóértekezletén az elöljáró arról számolt be, hogy a polgármesteri hivatal gépkocsijával éppen a belvárosi utcában járt, amikor sofőrje hirtelen elkapta a kormányt, és kis híján ütköztek a párhuzamosan haladó járművel.

— A kátyút próbálta kikerülni, de nem sikerült. Káromkodtam egyet, s azonnal felhívtam a városházával útjavítási szerződést kötött cégeket, és utasítást adtam, hogy most azonnal tömjék be a belvárosban található kátyúkat. Tudom, hogy valamennyi ilyen esetben az adófizető polgárok a város vezetőjét szidják, de azért mégsem kenhettem le magamnak egy pofont… — mesélte Boc.

Közölte, hogy a szakosodott cégektől származó információk szerint kátyút betömni télen is lehetséges, ugyanis a vállalatok rendelkeznek a megfelelő technológiával.

A Jókai utcai kátyút betömték.

(k. o.)

vissza az elejére


Hatékony átjátszó antennák szükségesek

A Kolozsvári Televízió már külön frekvenciával rendelkezik, ezért a kettes közszolgálati csatornától elválva akár egész nap is sugározhatna. A teljes műsoridőt kitöltő program megvalósítását egyelőre technikai gondok akadályozzák, amit a Nagy Zsolt által vezetett távközlési minisztérium orvosolhatna. Az erdélyi magyar televízió tervének elhomályosodása miatt az RMDSZ figyelmét a már létező közszolgálati magyar nyelvű adások fejlesztésére összpontosítja. Markó Béla RMDSZ-elnök szerint a kolozsvári tévé magyar szerkesztősége már nyáron elkezdheti a napi több órás sugárzást.

A hét végén egy marosvásárhelyi beszélgetésen kiderült, az RMDSZ nem bízik abban, hogy hamarosan beindulhat a magyar kormány által finanszírozott erdélyi magyar kereskedelmi televízió. Ezt Markó Béla, a szervezet elnöke közölte, aki kifejtette: inkább a közszolgálati tévében jelenleg sugárzott magyar nyelvű adásokat kellene fejleszteni. Emellett létrehoznák még a marosvásárhelyi stúdiót is. Markó szerint már a nyár közepén el lehetne érni azt, hogy a Kolozsvári Televízió magyar szerkesztősége naponta több órás adást sugározzon. Az RMDSZ elnöke azt is elmondta, hogy a magyar adások összehangolásáért hamarosan találkozót szerveznek a magyar tévéseknek és rádiósoknak, akik a politikusokkal együtt kialakíthatnak majd egy életképes stratégiát.

Lapunk Bardócz Sándort, a Kolozsvári Televízió magyar szerkesztőségének vezetőjét kérdezte az ügyről. A főszerkesztő elmondta: már több mint egy éve megkapta a kolozsvári regionális tévéstúdió azt a frekvenciát, amely lehetővé tenné, hogy a Román Televízió kettes csatornájától függetlenül sugározzon. Ehhez azonban a mostaniaknál korszerűbb átjátszó antennákra van szükség, hiszen az üzemben lévő berendezések nem teszik lehetővé, hogy Erdélyben mindenhol fogható legyen műsoruk. Bardócz szerint körülbelül tíz ilyen antennára lenne szükség ahhoz, hogy áthidalják ezt az akadályt. A távközlési minisztérium feladata lenne megoldani ezt a kérdést. A főszerkesztő értesülései szerint a Nagy Zsolt miniszter által vezetett tárcának szándékában áll ezt a felújítást elvégezni, azonban egyelőre nem biztos, hogy akad-e elég pénze erre a célra.

Bardócz szerint a mostani körülmények között kivitelezhetetlen, hogy naponta műsorokat készítsenek, hiszen a jelenlegi műszaki- és személyzetállomány még azt sem tenné lehetővé, hogy megkétszerezzék műsoridejüket. Jelenleg a szerkesztőség heti három óra adásidőt tölt ki.

A főszerkesztő szerint a következő két hónapban feltétlenül sort kell keríteni a rádiósok és tévések találkozójára, hogy elkerüljék a regionális műsorok közötti átfedéseket, és kidolgozzanak egy stratégiát. A nagyobb költségvetési támogatás lehetővé tenné azt is, hogy a kolozsvári televízió ne csak gyártóként, hanem megrendelőként is működjön. Így a székelyföldi és más magyar tévéstúdióktól a Duna Televízió és a Magyar Televízió által alkalmazott modell szerint kész műsorokat vásárolhatnának.

B. T

vissza az elejére


Rövidebb opera- és színházévad

Az idén a megszokottnál rövidebb évadot tervez a román színház és opera, mivel májustól a meglehetősen lepusztult Hunyadi téri épület javítási munkálatait belül is elkezdik. A művelődésügyi minisztérium hatáskörébe tartozó intézmény vezetői remélik, hogy 2006 nyaráig befejezik a felújítást, de ez távolról sem biztos még, hiszen a munkálatok legalább 130 milliárd lejbe kerülnek, míg az intézménynek egyelőre csak 5 milliárd lejt utaltak ki.

A neves osztrák Helmer és Fellner műépítészek által tervezett színházépületet 1907-ben fejezték be. Az ingatlan nagyon rossz állapotba került, mivel évtizedek alatt nem fordítottak pénzt a felújítására. A román színháznak és operának otthont adó épület gondnoka már többször megkereste a művelődésügyi minisztérium vezetőségét, de csak tavaly januárban kapott jóváhagyást a felújítás elkezdéséhez. A munka összértékét a szakemberek 130 milliárd lejre becsülik. A meglehetősen magas költség mellett az ingatlan rendbetételét az épület különleges értéke is késleltette, hiszen a javítást csak műemlékvédelemre szakosodott cég kezdhette el. Vasile Pintea, a színház épületének gondnoka a Szabadságnak elmondta: tavaly ötmilliárd lejt fordítottak a javításra, ebből sikerült felújítani a tetőzet körülbelül 10 százalékát. Ez azért volt nagyon fontos, mert éppen a színpad feletti részt sikerült rendbe tenni, ahol azelőtt folyt be a víz.

Az idén fel kell pörgetni a munkálatokat, hiszen eredetileg 24 hónapra tervezték az épület teljes felújítását. A visszaszámlálásból hat hónap már eltelt, és a munkaterv szerint már előre haladottabb állapotban kellene lenniük a felújítással. A renoválás sikere azonban a művelődésügyi minisztériumtól függ, hiszen a szaktárcának legalább 70 milliárd lejt kellene folyósítania az idén, hogy fenntartható legyen a kitűzött határidő. Pintea szerint 2006 nyaráig kell befejezni a felújítást, hogy méltóképpen ünnepelhessék meg az épület fennállásának 100. évfordulóját. A színház gondnoka bízik a minisztériumi ígéretben, hiszen megerősítették, hogy a Mona Muscă által vezetett szaktárca beruházási programjában egyebek között a kolozsvári épület is megtalálható.

Miközben a kolozsvári filharmónia székhelygondját a megyei tanácsnak kell intéznie, a színházépület felújítása kizárólag a minisztériumot terheli. Vasile Pintea éppen ezért nem is számít a városi vagy a megyei önkormányzat támogatására, mert a költségvetésük nem teszi lehetővé, hogy erre a célra is pénzt fordítsanak.

A bukaresti Romconstruct Holding Grup építkezési vállalat most a tetőzetet és a külső vakolatot javítja, a tervek szerint május 1-jén már az épület belsejében is elkezdhetik a felújítást. Vasile Pintea szerint elsősorban a villamos berendezést kell kicserélni, nehogy a nemrég leégett bukaresti Ion Dacian Operettszínház sorsára jusson a kolozsvári ingatlan is. Az idén felújítanák még a mellékhelyiségeket és a fűtésrendszert. Alapos renoválásra szorulnak még a színpadtechnikai berendezéseik is. Erre szakosodott cég Romániában nem létezik, ezért a művelődésügyi minisztérium kénytelen lesz nemzetközi közbeszerzési pályázatot szervezni. A gondnok szerint a tárca több színház hasonló berendezésének a felújítására írja ki majd a pályázatot.

Borbély Tamás

vissza az elejére


Adja jövedelemadójának 1 százalékát a Szabadságot támogató Minerva Művelődési Egyesületnek!

Mindazok, akik bérből, bérbeadásból vagy más tevékenységekből tavaly jövedelmeket realizáltak, az azok után fizetendő adójuk 1 százalékát — az államkassza helyett — alapítványoknak és egyesületeknek juttathatják. Kérjük, hogy adószázalékát adományozza a Szabadságot birtokló és támogató Minerva Művelődési Egyesületnek. Ha Ön csak bérből szerzett jövedelmet, cége könyvelési osztályán jelezze, hogy adójának 1 százalékával rendelkezni szeretne. Az összevont vagy az egyetlen forrásból származó jövedelemadó 1 százalékának kedvezményezettjét adóbevallásában fel kell tüntetnie. Esetünkben ez:

Asociatia Culturală Minerva, CUI: 5337563,

Cont bancar IBAN: RO97RNCB2200000025370001., BCR Cluj

Előre köszönjük!

vissza az elejére


KRÓNIKA


KISHÍREK

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST TART AZ RMDSZ BELVÁROSI KERÜLETE február 25-én, pénteken délután 5 órától a Kossuth Lajos utca 18. szám alatt. Kérik a tagság megjelenését.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK A VASTAG- ÉS VÉGBÉLRÁKBAN SZENVEDŐKNEK címmel tartanak előadást február 23-án, szerdán délután 5 órától, a Román Rákelleni Társaság szervezésében, a Ion Chiricută Rákkutató Intézet előadótermében.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KOLOZSVÁRI FŐKONZULÁTUSA február 24–25-én technikai okok miatt szünetelteti az ügyfélfogadást.

KULCSCSOMÓT TALÁLTAK a Monostor negyedi Minerva üzlet villamosmegállójában február 16-án, szerdán. Tulajdonosa jelentkezzék a szerkesztőségben!

AZ EME ORVOSTUDOMÁNYI- ÉS GYÓGYSZERÉSZETI SZAKOSZTÁLYA február 26-án 10 órától választmányi és 11 órától évi közgyűlést tart a marosváráshelyi Vártemplom Gótikus Termében.

ÉVI KÖZGYŰLÉST TART AZ EME Bölcsészet- Nyelv- és Történelemtudományi Szakosztálya ma délután 5 órától a Jókai utca 2. sz. alatti székhelyén.

A ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENYT február 25-én, pénteken délután 3 órától rendezik a Báthory-líceumban. Kérik a részvevőket, hogy legkésőbb fél 3-ig jelenjenek meg a helyszínen.

AGYKONTROLL-KONFERENCIA február 23-án, szerdán délután 6 órától a Német Demokrata Fórum székhelyén (Unió/Memorandumului utca 8. szám alatt, I. emelet).

vissza az elejére


T. Tóth Sándor: Az erdélyi matematika története

A Kriterion Kiadó sokéves hagyományaihoz híven újabb szép művelődéstörténeti könyvvel lepte meg olvasóit. Titkoltan vagy nem titkolt szándékkal ez a könyv szép bizonyítéka annak, hogy nem csak az irodalom vagy a zene tartozik az úgynevezett művelődéstörténetnek, hanem a matematikához is illik egy művelt embernek érteni.

T. Tóth Sándor a kolozsvári Bolyai Egyetem, majd Babes–Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott tanára, évtizedeken keresztül oktatta a matematika történetét. Ilyen irányú munkájának korábbi gyümölcse egy kis könyv az első erdélyi román nyelvű matematika kéziratokról, majd a ’80-as évek végén a nemrég elhunyt tudománytörténész Szabó Árpád támogatásával megjelent a budapesti Gondolat Kiadónál Matematikai műveltségünk keretei című könyve.

A most megjelent könyv több mint 50 évi kutatómunka gyümölcse. Igazán hiánypótló munka, mivel rámutat az erdélyi oktatás és természetesen ezen belül az erdélyi matematikaoktatás kezdeteire. A szerző kezében igen sok anyag fordult meg, éveken keresztül járta a legkülönbözőbb könyvtárakat, iskolákat és parókiákat, ahol felbecsülhetetlen értékű anyagra lelt.

Ezek jórészét részletesen áttanulmányozta és lehetőleg a mai olvasó részére érthető nyelvre „lefordította". A szerző jól ismeri a latin, a német nyelvet, sőt nem kevés erőfeszítés kellett a régi magyar nyelven írt szövegek megértéséhez is.

A könyv a matematikatörténet szempontjából korszakalkotó, mert az erdélyi matematikatörténetet ügyesen beleágyazza az egyetemes matematikatörténetbe, és nem kezeli elszigetelt jelenségként. Az ismertetett anyag nagy szakértelemről tesz tanúbizonyságot, mind a matematika, mind a tudománytörténet terén.

A könyv öt fejezetből áll, ezek közül az első kettő a kor oktatási viszonyairól szól, előbb Európában, majd Erdélyben. A harmadik és a negyedik fejezet számba veszi a matematikát tartalmazó kéziratokat, illetve a matematikai nyomtatványokat. A könyvnek terjedelemben a felét teszi ki az ötödik fejezet, amelyik a mű legértékesebb része. Sorra vesz csaknem 30 aritmetikai jellegű könyvet, tankönyvet. Ezeknek a könyveknek ismerteti a történetét érdekes részleteket mesél el a szerzők életéről, sorsának alakulásáról. Kiragad a könyvekben fellelhető néhány szép példát is, megmagyarázza az alkalmazott jelöléseket, műveleteket.

A könyv végén rövid kitekintést találunk az erdélyi matematika további sorsáról. Természetesen ez a rész nem kimerítő és nem is kíván az lenni, de akár kutatási téma lehet a fenti anyag kiegészítésére, folytatására. A könyv nyelvezete elég könnyed, olvasmányos és ezt rendkívül gazdag képanyag támasztja alá.

Nemcsak a matematikatanárok forgathatják haszonnal hanem mindenki, aki az oktatástörténet iránt érdeklődik. Igen szép könyvvel gazdagodott így a magyar tudományos szakirodalom, amelynek Erdélyben olyan kiváló előfutárai éltek, mint Bolyai Farkas és Bolyai János vagy Vályi Gyula.

A könyv bemutatására 2005. február 23-án délután 6 órakor kerül sor a Szentegyház utca (Iuliu Maniu utca) 3. szám alatt található Gaudeamus Könyvesboltban. Közreműködik a szerző, Csetri Elek, Dezső Gábor és H. Szabó Gyula.

Dezső Gábor

vissza az elejére


Ünnepeljük együtt az Agnus Rádió második születésnapját!

Február 22-én, kedden 18 órától Daray Attila, a Christian Reformed World Relief Committe romániai fejlesztési tanácsadója tart előadást a KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSRŐL a Kolozsvár-Külső Egyházmegye Esperesi Hivatalában, a Főtér 23. sz. alatt.

• Február 23-án és 24-én NYÍLT NAPOT tartunk. Reggel 6–8, valamint 12–15 óra között mindenkit szeretettel hívunk és várunk az Agnus Rádióba, hogy betekintsen munkánkba és részt vehessen műsorainkban. Helyszín: Bethlen Kata Diakóniai Központ III. emelete.

• Február 25-én 11–13 óra között a Bethlen Kata Diakóniai Központban kerekasztal-beszélgetést tartunk a sajtó és az illetékes állami intézmények képviselőinek részvételével A közösségi rádiózás helyzete és jövője Romániában címmel.

• Február 26-án 16 órától a Brassai-líceum dísztermében megünnepeljük rádiónk második születésnapját, hálaadással, szórakozással, nyereménysorsolással.

Szeretettel várjuk születésnapunkra.

vissza az elejére


A Csajkovszkij konzervatórium dicsősége

A filharmonikusok február 18-i hangversenyének kiváló külföldi vendégei, Misha Katz karmester és Dalia Lazar zongoraművésznő, mindketten nemzetközi művészek, a moszkvai konzervatórium abszolvensei.

Mozart, Beethoven és Csajkovszkij művei a közönség kedvencei közé tartoznak, ezúttal a rendkívüli jelző elsősorban az előadásra vonatkozik.

Mozart: Figaro házassága nyitánya frenetikus, pezsgő előadásban hangzott el, újdonságként hatva azok számára is, akik már nagyon sok verzióban hallották ezt a művet. Ennek oka a szokottnál jobban kidolgozott előadás, amely igazi vígoperai hangulatot teremtett.

Misha Katz Oroszországban született, édesapja ismert karmester volt. A Csajkovszkij konzervatóriumban cselló szakon Rosztropovics növendéke volt. Karmesterként mások után Leonard Bernstein foglalkozott vele, a moszkvai konzervatórium doktori címmel tüntette ki. Franciaországban csellistaként a „Sosztakovics trió" tagja volt, jelenleg az Ukrán Nemzeti Filharmónikusok, valamint a mexikói filharmónia vezető dirigense. Fenti megállapításaim a nyitány előadásáról elsősorban Misha Katz érdemének tudhatók be, de ehhez a zenekar virtuóz hozzáállására is szükséges volt.

Beethoven 3. c-moll zongoraversenyének szólistája, a zágrábi születésű Dalia Lazar, tanulmányait ugyancsak a moszkvai Csajkovszkij konzervatóriumban végezte, jelenleg az Egyesült Államokban él, ahol a Houstoni Egyetem doktori címével tüntették ki. A new yorki Carnegie Hall mellett számos európai és tengerentúli országban koncertezett. Zongorázását nagyfokú stílusismeret, kellő erő és gyöngyözött billentés jellemzi, kezében az intézmény zongorája meglepően kvalitásosan szólt (javítottak volna rajta valamit?), a Schumann ráadásdarab szintén bizonyította a művésznő rátermettségét.

Csajkovszkij IV. szimfoniájának előadásában már az első ütemektől éreztük, hogy ezúttal rendkívülit kapunk. Félelmetesek voltak a kürtök, majd a trombiták és harsonák által megszólaltatott sors-motívumok. Misha Katz nemcsak kívülről vezényel, de belülről is, szív, és a mű hangról hangra való megértése van jelen vezénylésében. Vezénylési koreográfiája annyira színes, hogy képes érzékeltetni mindenkor, amit kifejezni szándékozik. Leheletfinom pianók váltakoztak félelmetes fortissimókkal. Ha előfordult, hogy éppen a sors-motívum másodszori megjelenésénél a trombita hajszállal hamarább lépett be, majd egyik kürt egy hangja „csúszott" el kissé, mindez a rendkívüli feszültség következménye volt, mert egészében a zenekar minden tagja tudása javát adta ezen a hangversenyen. Érezte ezt a karmester, de a közönség is. Mindenki megérdemelné a kiemelést, mégis ezúttal a nagyszerű fagottszólókat említeném.

A nagyszámú közönség érezte, hogy rendkívülit kapott ezen az estén; olyan Csajkovszkij szimfoniát, amelyet csak nagyon ritkán lehet ilyen magas fokon előadni.

Türelmetlenül várjuk Misha Katz jövőbeli fellépéseit!

Morvay István

vissza az elejére


Firka/4.

Megjelent az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) FIRKA című természettudományos ismeretterjesztő diáklapjának 2004/05-ös tanévi 4-es száma.

A tartalomból: Fizika: A digitális fényképezőgép — XII., Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek — IV., Emberközeli és interdiszciplináris fizikatanítás — IV., Fizika — képregény — I., Alfa-fizikusok versenye, Kitűzött fizika feladatok, Kutatás — IV. Kémia: Szerves vegyületek nevezéktana — II., Az alkánok mint jelentős energiahordozók, Kísérletek, A bambusz, Kitűzött kémia feladatok, Megoldott kémia feladatok, Híradó. Informatika: LOGO — diákoknak, tanároknak, Honlap-szemle, Érdekes informatika feladatok — VI., Megoldott informatika feladatok, Híradó.

vissza az elejére


Pályázat József Attila síremlékének megtervezésére

Nyilvános képzőművészeti ötletpályázatot ír ki József Attila Fiumei úti síremléke, a sír közvetlen környezetében kialakítandó emlékhely megtervezésére a Képző-és Iparművészeti Lektorátus — tájékoztatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) az MTI-t.

A kulturális tárca megbízásából, a költő születésének centenáriuma alkalmából meghirdetett pályázatra szobrászok, képzőművészek és építészek jelentkezését várja a lektorátus.

A nyertes alkotást 2005. december 3-án, a költő halálának évfordulóján avatják fel — olvasható az NKÖM sajtóirodája által az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A pályázónak művészi kialakítású, igényes kivitelezésű, a síremléket, emlékhelyet egységes kompozícióként kezelő műalkotást kell terveznie, amely József Attila szellemiségét, költészetének gondolatiságát fejezi ki a mai kor művészi eszközeivel.

Az új síremlék a meglévő nyughely fölé, illetve környezetébe kerül. A jelenlegi sírt, József Attila és a József-család hamvaival a Nemzeti Kegyeleti Bizottság a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.

A síremlék és az emlékhely kialakítását a kulturális minisztérium 14 millió forinttal támogatja. A beérkezett pályaművekből a lektorátus szakmai kuratóriuma választja ki a pályázat második fordulójára meghívandó művészeket.

A nyertes pályaművet kiválasztó bizottsági ülésre meghívják a család leszármazottait: Makai Ádámot és Makai Zsuzsát.

Az ötletpályázat terveit március 30-án és 31-én lehet leadni, egy pályázó több ötlettel is szerepelhet. A meghívásos pályázat eredményét május 10-ig hirdetik ki. A síremlék és az emlékhely elkészítésének határideje november 15.

A pályázati felhívás a www.emlekev.hu internetes oldalon olvasható.

vissza az elejére


MOZI

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Vejedre ütök — amerikai bemutató. — Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn minden előadás.

MŰVÉSZ-EURIMAGES — Bridget Jones: Mindjárt megőrülök! — amerikai. — Vetítések időpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától; kedvezménnyel kedden minden előadás.

GYŐZELEM — Ne mozdulj! — bemutató. — Vetítések időpontja: 17, 13.30 szerdán kedvezménnyel. Ray — bemutató. — Vetítések időpontja: 14, 19.30 kedvezménnyel: szerdán plusz naponta 14 órától.

FAVORIT — Már megint bérgyilkos a szomszédom — amerikai. — Vetítések időpontja: 15, 17, 19; kedvezménnyel csütörtökön minden előadás.

TORDA

FOX — A mandzsúriai jelölt — bemutató. — Vetítések időpontja: pénteken, szombaton, vasárnap: 15, 17.15, 19.30. Hihetetlen család. — Vetítések időpontja: hétfőtől csütörtökig: 15, 17, 19.

DÉS

Nagy Sándor, a hódító — amerikai. — Vetítések időpontja: 15, 18, 21; kedvezménnyel hétfőn minden előadás.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — A tűzben edzett férfi — bemutató. — Vetítések időpontja. 17, 20.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Az utolsó gyémántrablás — amerikai. — Vetítések időpontja: 13, 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 13 órától, hétfőn minden előadás.

DACIA B-TEREM — Garfield — amerikai. — Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Kaptár 2 — Apokalipszis — német–francia–angol. — Vetítések időpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel hétfőn minden előadás.

vissza az elejére


OPERA

MAGYAR OPERA

Február 26-án, szombaton de. 11 órakor: Csemiczky Miklós: A brémai muzsikusok — ifjúsági bemutató. Vezényel: Kulcsár Szabolcs. Rendező: Szabó Emese. — Ifjúsági bérlet.

Február 27-én, vasárnap du. 5 órakor: Csemiczky Miklós: A brémai muzsikusok — bemutató. Vezényel: Kulcsár Szabolcs. Rendező: Szabó Emese. — Bemutató- és Nyugdíjas-bérlet.

ROMÁN OPERA

Február 23-án, szerdán du. 6 órakor: Mozart: Don Giovanni — rendkívüli előadás Francesci–Jose Cintado spanyol karmester közreműködésével.

Február 27-én, vasárnap este 7 órakor: Verdi: Aida. — Rendkívüli előadás a Kisinyovi Opera művészeinek közreműködésével.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

MAGYAR SZÍNHÁZ

Február 23-án, szerdán este 8 órakor: Euripidész: Bakkhánsnők — stúdióelőadás. Rendezte: David Zinder m. v. (Izrael).

TRANZITHÁZ

Február 24-én, csütörtökön este 8 órakor: Mrozek: Károly. Rendező: Tompa Gábor.

vissza az elejére


ZENE

DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZ

Február 25-én, pénteken este 7 órakor: P. Constantinescu: Húsvéti bizánci oratórium; Az Úr kínszenvedései és feltámadása. Vezényel: Florentin Mihăesett. Közreműködik: Bataraga Claudia, Anita Hertiu, Ana Rusu, Tiberius Simu, Gheorghe Rosu, Gheorghe Mogosan, Pompeiu Hărăsteanu.

Az oldalt szerkesztette: Ördög I. Béla

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Betörés

Házunkban a harmadik rablás történt, röpke két hónap alatt. Sokan a szomszédok közül a közelünkben halászó emberekre fogják a történteket. Teljesen valótlan álítás, hiszen a halászok — és ez fontos — az épületen kívül szabad területen folytatják (néha) áldásos tevékenységüket. Ha kifognak a Szamosból három törpe halat, boldogságban úsznak. Nem a fogás a fontos, hanem a nyugalom, a friss levegő iránti szeretet. Hobbi. Figyeltem őket, és el nem tudnám képzelni, hogy valamelyikük rabló bandita lenne. De hát a megrögzöttség, az előre kimondott ítélet minden józan érvet elutasít. Tény, hogy a házban lopás történt. A történteket nem részletezem, ám valami mégis szöget ütött a fejembe.

Két esetben (a harmadik pitiáner ügy volt) nagy hűhóval kiszállt a rendőrség. Felmérték a károkat, nyilatkozatokat vettek, ujjlenyomatokat a szomszédoktól, kérdeztek, beszéltek, nyugtatták a károsultakat. rendes kopók mondanám, ha...

Ha a rend őre nem tesz egy olyan kijelentést, amitől mindenkinek a szájába esett az eső, és torkán akadt a szó. Ők, az emberek biztonságát szolgáló zsaruk SEMMIT (???) nem tehetnek a betörők ellen. Tudják (???), kik azok, de kiskorúak, Moldvából jöttek, bla, bla, bla... Mi, jámbor polgárok azonban nyugodtan hülyére verhetjük a betörőket, kiszúrhatjuk a szemüket, esetleg halálra ütlegelhetjük a rossz fiúkat. Ha tetten érjük őket. Ha ők gyilkolnak, az már magánügy, ugyebár. Kapják el őket — ajánlotta a rendőr, majd intézkedünk. Viszont, ha jól szájba verem a rablót, hogy egy foga sem marad, engem csuknak be.

Ez lenne a rendőrség megoldása rablás ügyben Romániában 2005-ben! Európa felé igyekszünk...

Nánó Csaba

vissza az elejére


Ante portas

A szülői értekezlet fő témája az volt, hogy miért gond mindig a magyar tankönyv, és hogy miért van az, hogy most, tizenöt évvel az átkos bukása után, a román tagozatra járó gyereknek egyértelműen könnyebb az élete, mint a magyar nyelvű oktatást igénybe vevőnek — mondja a barátom, aki volt tanárként remekül szokott szórakozni azon, hogyan „teszi tönkre" a kamasz-demokratikus lendület mindazt, amit a „régiek" nagy nehezen megvalósítottak (többek között az ingyenes, késés- és szabadkozásmentes tankönyvrendszert).

A téma nem válhatott vita tárgyává, már csak azért sem, mivel jómagam is szakmahagyott tanár vagyok, és jól tudom, milyen volt az az évzáró, amikor spárgával összekötött tankönyveivel jött vakációt kapni a diák, és cserében — természetesen — a következő tanév könyveit kapta (kivéve azokat, amelyekből újak, utánnyomottak érkeztek a tanév elején, késve ugyan, de semmiféleképpen nem karácsonykor). Nem vitatéma tehát ez számunkra. Tudjuk: olyannyira feje tetejére állt maga a közoktatási rendszer is, hogy fölösleges egyes negatívumait elemezgetni. Nincs tankönyv, hát nincs tankönyv. Nincs minőség, hát nincs minőség. Slussz. Ennyi. Innen tovább már azt a benyomást keltenénk, mintha a régi közoktatási rendszerre ráépült újat komolyan vennénk, és nem amolyan posztdecembrista buzgómócsingoskodásnak, fontoskodásnak, amelynek se füle, se farka — olyannyira, hogy az iskolatáblára rácsodálkozó gyerek üzenőfüzetében nem az van természetrajzból, hogy színes leveleket kell szedni a Bükkben, hanem az: gyűjtsünk aláírásokat, mert az már elviselhetetlen, hogy... stb. (A barátom meg is jegyzi erre: kíváncsi, mikor íratják majd be, hogy szavazzunk a pártra.)

Szóval nem vitatkozunk azon, hogyan lehet hazai magyar nyelvű közoktatási hálózatot tervezni/megtartani olyan körülmények között, ahol még a tankönyvellátást sem biztosítja rendesen az állam. Tudjuk, hogy milyen bonyolult az alternatív tankönyvek világa, azt is, hogy mindent fordítani kell, meg azt, hogy nehéz magyarnak lenni Erdélyben, meg azt, hogy nem ajánlatos felkiáltani manapság — mint ahogyan egy gyerekközösségben magam is tanúja voltam ennek — azzal, hogy jé, mennyivel érdekesebb a régi tankönyv, mint a mai fél-, át-, keresztalternatív kiadvány. Persze az is igaz, hogy muszáj volt áttérni az alternatív tankönyvekre, és hát vállalni kellett az ebből származó hátrányokat (Erdély… Ki kell tartani… — tudjuk a mesét). De azt azért valaki szóvá tehette volna a másfél évtized alatt, hogy 1996-ban Erdély pedagógusainak csak 15 százaléka értett egyet az akkori reformmal (mi lehetett a Kárpátokon túl?), és hogy a pedagógustársadalom többször is világgá kiabálta: nem értünk még bele a változásokba, nem lenne szabad felborítani egy olyan rendszert, amelynek még nem találták ki a valódi alternatíváját. De hát kormányok jönnek-mennek — állítólag Athanasiu volt tanügyminiszter („aliasz Euathanasiu") nem is tudta, mikor kezdődik ősszel az iskola (talán azért hirdette ki egykoron a tanévkezdést oly eredeti szakaszokra osztva, hogy három napra rá kénytelen volt visszavonni az egészet) — és hát a tanügy amolyan bányaügy lett: bezárjuk, nem zárjuk be, nyomunk beléjük pénzt, nem nyomunk, sztrájkolnak — nem sztrájkolnak… Azaz: van érettségi, nincs érettségi, megyünk hatévesen iskolába, nem megyünk, fordítják a tételeket, nem fordítják, benne volt a programban, nem volt benne…

Mondom: nem vitatéma ez számunkra, főleg miután egy osztályban — ahol nemrégiben egy sajtóterméket mutattunk be — nem tudták, ki volt Hannibál, ugyanis — mint mondták — azt mondta a tanár bácsi, hogy előtte megáll, mert nem tudni, hogy a pún háborút hogyan kéri a program, és lehet, hogy csak ősszel kell arról tanulni. Mi ezen remekül szórakoztunk, mert ha nem is lehet egészen igaz a dolog — „megállt előtte: ante portas" — de kitűnően érzékelteti azt, hogyan látja maga a gyerek (akiért végül is kitalálták a közoktatást) a jelenlegi, nagyszájú ’89 decembere utáni alternatívát.

Pedig a forradalom után egészséges nyüzsgés indult be a közoktatás korszerűsítése (és nem feje tetejére állítása) terén. Nem is olyan régen arról cikkeztem, hogy mennyivel jobbak, korszerűbbek a magyar tanítók, mint a többségi nemzet soraiból valók, azon egyszerű oknál fogva, hogy külföldi továbbképzéseken vesznek részt, és minden egészséges újdonságot át tudnak ültetni hazai földbe. Ezek a tanítónők lehettek volna az új közoktatási rendszer alapjait letevő csendes „közkatonák", és talán azokká is válnak, ha a gyerekszámcsökkenés nem kényszerítette volna őket visszakozásra. Más szóval: lett nekik elég bajuk azzal, hogy sohasem tudták, ősszel lesz-e osztályuk vagy nem, szedik-e a sátorfájukat vagy sem. És persze jött az en gros-sítás: nem számít, hogy vak, süket, néma, béna — írassuk be gyorsan, mert nem lesz osztály. Teljesen érthető tehát, hogy a tanítónők elvesztették hajtómotor szerepüket. Az vesse rájuk az első követ.

Persze, mindezek ellen itt-ott tenni is lehet. Jó példa erre a Szórványtengelyek-kezdeményezés, ahol a küldöttek kézzelfogható — „párton kívüli" — megoldásokat keresnek arra, hogyan lehetne segíteni azokon, akik a szórványban próbálnak elemit életben tartani. A nemrégiben lezajlott nagyszebeni találkozón két ilyen ügyet is rendeztek: a zilahiak összesen húsz elemista tankönyvet küldenek a „kérelmező" vízaknaiaknak és a kolozsváriak öt másodikos magyar könyvet küldenek Mihályfalvára.

Szomorú valóság. És jegyezzük ezt 2005-ben, másfél évtizeddel a forradalom után. Az is igaz viszont, hogy nagyon nagy dolgot akartunk. Modern oktatást is, magyart is, autonómot is, egyetemeltartót is, színvonalasat is, echte erdélyit is, hagyományokra épülőt is — mindent egyszerre. Kamaszos lendülettel.

Úgy látszik, nem sikerült a nagy hódítás — vagy talán a fiatalos tizenöt év volt kevés ehhez. Ellőttük/ellőjük magunkat a kapu előtt. Ante portas.

Szabó Csaba

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Hármas menesztés a Duna Televíziónál

Felmentette hétfőn Belénessy Csabát és Borsány–Gyenes Andrást a Duna Televízió alelnöki tisztségéből az intézmény élére néhány nappal korábban megválasztott Cselényi László elnök — tájékoztatta a közszolgálati médium szóvivője az MTI-t. Szeles Pál közölte: a két alelnök „munkaviszonya megszűnik", míg Németh Árpádot, a Híradó főszerkesztőjét „felmenti beosztásából" az új tévéelnök.

„Az elnök ezzel egyidőben új alelnököket nevezett ki, Pörös Géza és Pomezanski György személyében. A Híradó új főszerkesztője Szaniszló Ferenc lett" — tudatta közleményben a szóvivő.

Pörös Géza eddig a Duna Televízió kulturális igazgatója volt, a másik két vezető most érkezik a csatornához. Az MTI az intézmény vezetéséhez közel álló forrásból úgy értesült, Szekeres László gazdasági alelnök a helyén marad.

Pekár István, a Duna Televízió előző elnöke tavaly májusban — Szakály Sándor műsorokért felelős alelnök távozásakor nevezte ki a két most menesztett vezetőt. Belénessy Csaba a Magyar Televízió regionális, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője, Borsány–Gyenes András, a Duna Televízió stratégiai igazgatója volt. A mintegy másfél héttel később nyilvánosságra hozott elnöki döntés szerint az előbbi vezető tájékoztatási, az utóbbi programalelnökként tevékenykedett.

vissza az elejére


Párttá alakul az MPSZ

Aláírásgyűjtő akciót kezdeményez a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) márciusban egy új magyar párt bejegyeztetéséért, amely alternatívát kíván nyújtani az RMDSZ-szel szemben. Gazda Zoltán, a háromszéki MPSZ elnöke tegnap elmondta, az MPSZ továbbra is polgári szervezetként működik, ugyanakkor politikai pártot is alapítanak.

Az új politikai alakulat programjában főhelyen szerepel az autonómia és az erdélyi autonóm intézményi rendszer létrehozása.

Gazda hozzáfűzte: a pártalapítási törekvéseket a Fidesz is támogatja. Az új szervezet bejegyeztetéséhez 18 megyében és Bukarestben 700–700 aláírást kell összegyűjteni, ezeknek a száma összesen legalább 25 ezret kell hogy elérjen.

vissza az elejére


Románia is szabályozza a művi úton történő emberi szaporodást

Feltehetőleg ma szavazza meg a képviselőház plénuma a művi úton történő emberi szaporodást szabályozó törvénytervezetet, amelyet a szociáldemokrata párti képviselő, hajdani egészségügyi miniszter, Ovidiu Brînzan kezdeményezett. A különböző módosításokon átesett jogszabálytervezet jelenlegi formája, egyesek szerint, lehetővé teszi, hogy homosze-xuális párok is „rendeljenek" maguknak gyereket. A vészjósló „kiskapu" lehetőségéről, illetve a törvénytervezet szükségességéről és annak az EU- normákhoz való igazodásáról lapunk Székely Ervint, az egészségügyi minisztérium államtitkárát kérdezte.

Az államtitkár elmondta: a törvénytervezet régi keletű kérdés, néhány évvel ezelőtt Ovidiu Brînzan nyújtotta be az emberi újratermelésről szóló jogszabályt. Ennek oka az volt, hogy Romániának az unióhoz való csatlakozásáig mindenképpen el kellett fogadnia egy ilyen törvényt. „A parlament előbb visszautasította, majd amikor a képviselőből miniszter lett a minisztérium módosított formában felvállalta, végül a képviselőház és a szenátus is elfogadta. Az államfő azonban visszaküldte újragondolásra. Ez az elmúlt hetekben történt meg, így tehát a törvénytervezet visszakerült a képviselőház plénuma elé", fejtette ki az államtitkár.

Székely Ervin véleménye szerint a felvetett veszély a homoszexuális párok gyermekvállalásáról nem áll fenn, hiszen a jóhiszemű értelmezést kell alapul vennünk. „Agyafúrt ügyvédek bizonyára megpróbálnak majd belekapaszkodni ebbe a lehetőségbe, de nem hiszem, hogy egy független bíróság ma Romániában ilyen értelmezést adna, hiszen a törvényt egészében kell olvasni, és nem az egyes cikkelyeket külön-külön. A jogszabály szellemisége pedig nem erről szól." — mondotta.

„A viták egyébként nagyon hosszasak voltak a törvénytervezettel kapcsolatban, de egészen másról szóltak, nem a fent említett veszélyről" hangsúlyozta a tisztségviselő. A legkényesebb kérdés a jogszabállyal kapcsolatban a személyi adatok védelme és a titkosság biztosítása volt, ami a művi úton létrehozott gyermekek családjait illeti. Másrészt a művi úton létrehozott gyerekek azon jogának a biztosítása, hogy megtudják, kik voltak a szüleik, elkerülve az esetleges vérfertőzéses kapcsolatot. „Ez valóban kényes kérdés, amelyről késélen ingadozó szabályozás született. Az előírás szerint a hatóságoknak kötelességük a titoktartás, másrészt a gyermek nagykorúvá válásakor közölni kell vele, kik voltak azok, akiknek a petesejtjéből, illetve spermájából ’létrejöttek’. Kockázattal járt volna azonban a nagykorúság előtt a gyerek tudomására hozni ezt a dolgot, másrészt viszont az is kockázattal jár, ha esetleg 18 éves kora előtt létesít vérfertőzéses kapcsolatot, tudomásán kívül. Végül az utolsó változat szerint 14 éves korában, a személyi igazolvány megszerzésével egy időben kell közölni vele ezeket a tényeket".

Kérdésünkre, hogy nem alapozza-e meg a születendő törvény a bér-anyaság „iparágát", az államtitkár kifejtette: ez valós veszély, de feltehetőleg nem lehet majd elkerülni. Béranyák azonban eddig is léteztek. A nyugat-európai törvénykezés is szabályozza ezt a kérdést, azonban szinte nincs is olyan modell, amely ezt a lehetőséget kizárná. Nagyon nehéz olyan törvényt alkotni, amely azt az ideális állapotot teremtené meg, hogy azok vállaljanak ilyen anyaságot, akik humanitárius alapon vállalnák a segítséget mindazokon, akiknek nem lehet gyerekük. „Annyit azonban meg lehet tenni, hogy ez ne történhessen meg apróhirdetés formájában, illetve ne alakuljanak közvetítő cégek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy rászoruló nőket szervezzenek be ilyen gyerekek kihordására. Ennél tovább nagyon nehéz menni, hiszen nem állíthatunk minden alak mellé közlekedési rendőrt és minden nő mellé egy inspektort, aki figyelje őket. Úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen egy ilyen kollaterális kár".

Végül is megfelel-e az uniós normáknak a tervezet, vagy hazai szokás szerint „összeütötték", mert megköveteli az integrációs folyamat, kérdeztük az államtitkárt. „Többek között azért is húzódott ilyen sokáig ez a jogszabály, mert a minisztérium a törvényalkotás minden egyes fázisában konzultált az EU képviselőivel. A gond inkább az volt, hogy nem létezett egységes EU-szabályozás, amihez mérjük, de végül is úgy látom, a tervezet a német modellhez áll legközelebb. Vannak ennél nyersebb modellek, például az angol, amely egyértelműen polgári szerződésként képzeli a dolgot, szabott árak vannak, és tulajdonképpen üzletágszerűen űzik. A német modell ennél diszkrétebb, de azt hiszem az sem tökéletes" válaszolta Székely Ervin.

Köllő Katalin

vissza az elejére


KÖRKÉP


RMDSZ-morzsák

Idősek napja Egeresen
Meghitt hangulatú „Idősek napjá"-t szervezett az egeresi RMDSZ vasárnap, február 20-án az egeresi református imaházban. A házigazdák, Balázs János és Licker László erre az alkalomra tömör és jó hangulatú műsort állított össze a nagyszámban megjelenő időseknek. Az estet Püsök Márton lelkipásztor nyitotta meg, majd dr. Vekov Ildikó főorvos az idős kor megbetegedéseiről szóló kiselőadása hangzott el, illetve a mákófalvi fiatalok zenés-verses összeállítása. A Kolozs megyei RMDSZ parlamenti képviselete teljes létszámában megtisztelte az egeresi időseket. Néhány találó gondolattal is gyógyírt próbált találni a nyugdíjasok, idősek mindennapi problémáira Kónya-Hamar Sándor, megyei elnök, képviselő, Eckstein-Kovács Péter szenátor és Máté András Levente, parlamenti képviselő.

Máté András Désen
A dési Ferences-rend képviselőivel találkozott február 18-án, pénteken Máté András Levente parlamenti képviselő. A találkozón az elkobzott egyházi javak, ingatlanok helyzetének feltérképezéséről és jogorvoslási lehetőségeiről tárgyaltak. Ez alkalommal a képviselő egyszeri ösztöndíjakat is átadott rászoruló gyerekeknek. Máté András ugyanakkor a dési színjátszócsoport újjáalakításának lehetőségeiről is tárgyalt a Magyar Házban. A megbeszélésen jelen volt Sebesi Karen Attila színművész, képviselői tanácsos is.

Tisztújítás Szászfenesen
Szászfenesen újraválasztották Vincze Jánost, a helybeli RMDSZ elnökét. A vasárnapi tisztújításon alelnöknek Dimény Miklóst választották meg. A tisztújításon jelen volt Kónya-Hamar Sándor megyei elnök, képviselő, Máté András Levente, parlamenti képviselő, MKT-elnök, Ferencz Zoltán Gábor, a megyei szervezet ifjúsági alelnöke, valamint Sebesi Karen Attila képviselői tanácsos.

vissza az elejére


Világbanki támogatás a tej minőségének javításáért

130 ezer dolláros program keretében az európai minőségű tejtermelés megvalósításáért szervez farmbemutatókkal egybekötött tanfolyamokat Kolozs, Bihar és Fehér megyei gazdák részére a Kolozs Megyei Mezőgazdasági Tanácsadási Hivatal, valamint az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem a világbank és a szakminisztérium pénzügyi támogatásával. A többek között Nagyenyeden, Marosújváron, Magyarbagón, Nagykárolyban, Kajántón és Kolozsváron végzett ellenőrzésekből kiderült: a tehéntej nem felel meg az uniós normáknak. A szakemberek 9 előadássorozatban 360 gazdával tárgyalnak erről a problémáról, a minőség javításának lehetőségeiről. Kolozs megyében az első képzést Nádaskorógyon tartották. A következő tanfolyamra márciusban Fehér megyében kerül sor, Bihar megyében áprilisban tartják az előadást, a Kolozs megyei Mocson pedig májusra tervezik a következő képzést, tájékoztatott Silvia Mircea, a megyei szaktanácsadási hivatal szóvivője. A program tavaly szeptemberben kezdődött és 2005 decemberéig tart.

Barazsuly Emil

vissza az elejére


Szilágy megye
12 magyar líceumi osztály indul ősszel
Háromezerrel csökkent az általános iskolások száma

Szilágy megye és Zilah beiskolázási tervét ismertette részletesen Ioan Driha főtenfelügyelő a városi tanács legutóbbi ülésén. Szerinte az utóbbi években lényegesen csökkent a gyereklétszám, ezért 13 líceumi osztállyal kevesebb indul a megyében.

Csökkent a 2005/2006-os tanévre tervezett osztályok száma Zilahon. Mintegy 30 román tannyelvű első osztály indul az ősszel, emellett öt magyar és egy német tannyelvű. Két magyar osztályt a Simion Bărnutiu iskolába, egyet a Mihai Eminescuba, egyet a Iuliu Maniuba és szintén egy osztályt az Avram Iancu iskolába terveztek. A gimnáziumban szintén öt magyar tannyelvű osztály indulna 32 román osztály mellett. A Simion Bărnutiu iskolában egy, a Mihai Eminescuban kettő, a Iuliu Maniuban és az A. Iancuban pedig szintén egy-egy osztály várja majd az ötödikeseket, ha végleges lesz a beiskolázási terv.

A tervek szerint a líceumi oktatás is beszűkül. Zilahon marad két-két osztály abban a három középiskolában, amelyben eddig magyar nyelven tanultak (a Wesselényi Református Kollégiumtól elvennének egy osztályt, itt jövőre csak két nappali tagozatos osztály indulna, ám egyfajta „kompenzálásként" esti osztályok is lesznek, ezenkívül megmarad a Silvania főgimnázium, illetve a tanítóképző két-két osztálya). Szilágysomlyón a S. Bărnutiu főgimnáziumban indulna egy humán és egy reál osztály, a Iuliu Maniu iskolába egy műszaki osztályt terveznek a magyar tannyelvű oktatás számára. Az „Ossian"-ban nem indulna magyar osztály. Szilágycsehben a Gh. Pop de Băsesti iskolacsoportban egy magyar kilencedik osztályt terveznek. Krasznán szintén egy magyar osztály indulna reál profillal. Sarmaságon egy magyar műszaki osztály marad.

Az adatok összesítéséből kiderül: 12 magyar líceumi osztállyal számolhatunk a következő tanévre.

A rendszerváltás után a határok átjárhatókká váltak, és feloldották az eddigi abortusztilalmat is. Természetszerűen csökkent a lakosság — különösen a magyar anyanyelvű —, mert zömmel a fiatalok kerestek új hazát és megélhetést, gyermekeiket elvitték, vagy azok már ott születtek. Ők hiányoznak Zilahról...

A statisztikai hivatal adatait is érdemes megfigyelni, mert némi ellentmondás is észlelhető. 2000-ben 28 734 elemis és általános iskolás (I.-VIII. osztály) tanulóval számoltak, 2003-ra ez a szám 25 658-ra apadt, tehát több mint 3000 kisdiák tűnt el — ez mintegy 100, harmincas létszámú osztály eltűnésének felel meg. Ennek megfelelően a pedagógusok száma is több mint százötvennel csökkent. A középiskolákban viszont teljesen fordított a helyzet: 2000-ben összesen 8312 diák járt líceumba, ez a szám 2003-ra 9699-re növekedett. Mindemellett a középiskolákban oktató tanárok száma 713-ról 677-re csökkent. Ez a hullám hamarosan érezhetővé válik a líceumi oktatásban is.

A szakiskolákban öt évvel ezelőtt 2175 diák tanult, 2003-ban viszont már ötszázzal többen választottak mesterséget.

Az elemi, majd a középiskolások számának csökkenése hullámszerűen vonul végig a Szilágy megyei oktatáson. Ellenszere az itthon maradás lenne, és ennek anyagi és szellemi feltételeinek megteremtése.

Józsa László

vissza az elejére


Szamosújvár
Prücskök farsangja

Farsangi mulatságot szervezett szombaton az óvodások és kisiskolások számára a Prücskök Játszóház, amely a szamosújvári Téka Művelődési Alapítvány szervezésében tavaly novemberben indult. Minden hónap valamelyik szombat délelőttjén a résztvevő óvodás és első osztályos gyerekek népi játékokat játszanak, éneket (mondókát) tanulnak, mesét hallgatnak és játszanak el, valamint kézművességgel foglalkoznak. Mivel a gyerekek a város mindkét óvodájában és a helyi 2-es számú iskolában tanulnak, a játszóház jó alkalom az ismerkedésre, új barátságok kötésére is.

A februári találkozón jelmezbált szerveztek. 19-én délelőtt sok-sok álarcos prücsök gyűlt össze. A jelmezparádét három óvónéni pontozta: Hideg Magda (6-os óvoda), Juhos Ildikó (széki óvoda) és Bíró Klára (szentmargittai óvoda). Sorra felvonultak a tündérek, királylányok, bemutatkozott a dromedár, a nyuszik, a cica, a süni, az elefánt meg a farkas. Ott volt Zorró is, meg a rendőr és a katona. Nem hiányzott Piroska, Hófehérke, az indián, a bohóc meg a cigánylány sem. Sok tanakodás után a zsűri a következőket díjazta: Szováti János (I), Bassette Márk (II), Szabó Noémi (III) és Kiss Csenge (különdíj).

Ezután mindenki kiválasztotta, melyik versenyszámban szeretne indulni, és ennek megfelelő színű kártyát tűztek a ruhájára. A legerősebb prücsöknek Koncz Imola (I. osztály) bizonyult, aki „kakasviadalban" az összes benevező fiút legyőzte. A Nagyevő díj a Vinczellér Izabelláé (7-es óvoda) lett, aki leghamarabb megette a frissen sült fánkot. Orbán István (I. osztály) nyerte el a Nagyivó díjat, hisz ő itta meg leghamarabb a pohár teát. A Varázslóprücsök Ferenczi Csilla lett, aki pufiból a leghosszabb varázspálcát ragasztotta. Minden verseny résztvevője cukorkát kapott.

Közben mindenki falatozott, hisz az anyukák sütötte fánk illatának lehetetlen volt ellenállni. Volt ott tánc és ugrándozás, ismert és kedvelt körjátékokat játszottak. Végül a zsűri kiosztotta az okleveleket meg az édességet minden ügyes gyereknek. Senki sem maradt édesség nélkül, mert aki játszóházba jön, az csak ügyes lehet…

A legnagyobb élményt a kiszebáb elégetése jelentette, melyre az udvaron került sor. Siratták a telet, kacagtak a tavasznak, énekeltek, hógolyóztak.

A prücskök farsangjának megszervezésében anyagi támogatást a Téka Alapítvány biztosított, segítettek a líceumi tanulók kézműves körének tagjai, a konyhában szorgoskodó anyukák, az ötleteket adó óvónénik, valamint azok a családok, akik „feláldozták" szombat délelőttjüket.

„Kedves Prücskök, ne feledjétek, hogy március 19-én 10 órától újra lesz játszóház. Hozzatok magatokkal írószert, mert rajzverseny is lesz. Vár benneteket Katona Annamária és Fodor Emőke." — áll a Téka Házból érkezett beszámolóban.

vissza az elejére


A rendőrség hírei

Bombariadó a Bigben
Ismeretlen személy telefonált be az 112 sürgősségi számra február 20-án, vasárnap délután 3 óra előtt 10 perccel. A férfihang azzal fenyegetőzött, hogy bombát helyezett el a monostori Big üzletközpontban. A jelek arra utaltak, hogy hamis riasztás történt, ezért értesítették a révkolostori (Vad) rendőröket — ebből a helységből származott ugyanis a hívás. A nyomozás során azonosították a telefonálót a kiskorú Raul Adrian T. személyében. A 14 éves dési fiú látogatóban volt nagyszüleinél. A fiút megbírságolták, mivel megsértette az 1991/61. számú törvény 2. cikkelyének 13. pontját, a „szórakozás" következményeit, az egymillió lejes büntetést pedig a szüleinek kell kifizetniük.

Vasúti razzia
Személyvonatokon és vasútállomásokon foganatosított ellenőrzést február 18-án, pénteken a vasúti rendőrségből, a csendőrségből és a vasúti ellenőrökből álló osztag. Összesen négy vonatot ellenőriztek, rendbontásért 3 személyt összesen 9 millió lejre büntettek, 41 potyautast büntettek meg (a bírság összértéke 6,5 millió lej) és két kiskorút átadtak a családjának.

Villámellenőrzés Kolozsvárott
Egyszerre mind az öt rendőrőrs akcióba lépett azon a villámellenőrzésen, amelyet február 18-án, pénteken foganatosítottak. Ennek során 305 személyt megbírságoltak (a büntetés összértéke mintegy 143 millió lej), 110 személyt bekísértek, 6 millió lej értékű javat koboztak el, 3 gépkocsivezető jogosítványt és 5 forgalmi engedélyt vontak be, 8 bűnesetet (köztük 4 lopást és 2 csalást) lepleztek le. A razzia során az 1-es körzet rendőrei azonosították Gheorghe C.-t, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy súlyos testi sértést okozott egy kolozsvári lánynak. A 2-es körzet rendőrei tetten érték a 38 esztendős récekeresztúri (Recea Cristur) Cornel F.-et, amint ócskavasat akart zsákmányolni a szamosfalvi (Someseni) Baza de Productie Rt.-től. A férfit minősített lopás alapos gyanújával vizsgálják. Szintén tetten érték, a 41 éves Teofil C.-t, amint benzint szívott ki egy Detunata sétányon parkoló gépkocsiból — ezúttal a 3-as rendőrőrs alkalmazottai jeleskedtek. A férfi ellen minősített lopás alapos gyanúja miatt indítanak eljárást.

Gyorshajtás és szabálytalan közlekedés

Az áldozat és az elkövető is vétkes volt abban a balesetben, amelyre Aranyosgyéres bejáratánál, a DJ150-es megyei úton került sor február 18-án, pénteken reggel 7 óra körül. Az aranyosegerbegyi (Viisoara) illetőségű 19 éves Simona Adriana H. egy 1310-es Daciát vezetett, az útviszonyokhoz képest túl gyorsan hajtott, elvesztette uralmát a jármű felett, könnyebb sérülést okozott falubelijének, a 36 esztendős Iosif L.-nek. Az áldozat szabálytalanul, menetirány szerint az út jobb oldalán közlekedett egy kiskocsival.

(póka)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

vissza az elejére


GAZDASÁG


A Mol egyre erősebb a régióban
A magyar olajcég a második Romániában

A Molnál bíznak benne, hogy az idén, várhatóan a második félévben, több mint 50 százalékra növelik a részesedést a horvát INA olajtársaságban.

Mosonyi György, a Mol vezérigazgatója azt mondta, hogy a Mol pénzügyileg jól fel van fegyverezve az INA fölötti ellenőrzés megszerzéséhez, mivel közel 500 millió dollárja van készpénzben és hasonló likvid eszközökben, és kevés az adóssága — írta a hírügynökség. A hírügynökség szerint Mosonyi nem számít különösebb versenyre az INA-privatizálás második fordulóján, amely a második félévben várható.

— Már partnerségben vagyunk (az INA-val), és nem hiszem, hogy bármilyen más vállalat szeretne harmadik fél lenni a partnerségben — idézte Mosonyit a Dow Jones. A Mol 2003-ban szerzett 25 százalékos plusz egy részvényes részt az INA-ból. Az akkori, 505 millió dolláros vételárnak irányadónak kell lennie a további részesedésszerzéshez — idézte a Mol-vezetőt a hírügynökség.

Az INA-val együtt a Mol érdeklődik a bosnyák Energopetrol üzemanyag-kiskereskedelmi cég iránt is, versenyben az osztrák OMV-vel, a bolgár Prista Oillal, a szlovén Petrollal, a brit S&A Capital ingatlan-befektetővel és a bosnyák Euro Inzenjeringgel. Az Energopetrolnak 65 benzinkútja van.

Mosonyi azt mondta, hogy a Mol kissé átszervezi saját benzinkúthálózatát: egy-két hónapon belül közel 50 kutat elad Lengyelországban és Csehországban — írta a hírügynökség, hozzátéve, hogy a Molnak 850 kútja van a térségben. Ötvenhét kút megvásárlását Romániában a Royal Dutch/Shelltől március végén zárják, ezzel a Mol, 130 kúttal, a nagyságra második üzemanyag-kiskereskedő lesz Romániában — idézte a vezérigazgatót a hírügynökség.

Mosonyi kijelentette, hogy a tavalyi értékesítések után idén nem várható további eladás a Mol gázüzletágából, ellenben, ha a piaci körülmények megfelelőek lesznek, a kormány minden bizonnyal eladja maradék 11,3 százalékát a Molból.

vissza az elejére


Példás és hasznos együttműködés
Bihar–Bihar eurorégiós tanácsülés Debrecenben

A két határ menti megye, a magyarországi Hajdú-Bihar és a hazai Bihar turisztikai fejlesztési stratégiájának az összehangolását kezdeményezte a régiótanács csütörtöki debreceni ülésén Bihar megye képviselője.

A tanácskozást követő sajtótájékoztatón Szabó Ödön, a Bihar megyei tanács tagja elmondta: 2005-re közös turisztikai fejlesztési terv elkészítését is javasolták. Tájékoztatása szerint Bihar megye három nagy turisztikai pályázatot nyújtott be januárban az Európai Unióhoz, amelyeknek elnyerésével sípályát építenének, infrastrukturális beruházásba kezdenének Félix-fürdőn, és megkezdődhetne a termálfürdő fejlesztése Margittán. A Bihar megyei szakember szerint nemzetközi pályázatokon közösen indulhatna Hajdú-Bihar és Bihar megye, az ilyen fajta együttműködést a két megyei önkormányzat együttes ülésén kívánják rögzíteni.

Juhászné Lévai Katalin, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke szorgalmazta a konkrét projektek kidolgozását. Tájékoztatása szerint 2006-ig 8 milliárd forintra pályázhatnak az Interreg III. pályázatán. — Kezdeményeztük egy felnőttképzési, szakképzési, információs tudásközpont létrehozását a határ túloldalán — mondta Juhászné Lévai Katalin. Hozzátette: tárgyalásokat folytatnak Biharfüred településsel, ahol esetleges ingatlanvásárlás is szóba kerülhet a tudásközpont helyét illetően. A közgyűlési elnök szerint utóbbi egyfajta tükörprojektként is megvalósítható: a Berettyóújfaluban lévő gyermekváros megüresedő épületei ugyanis alkalmasak lehetnek egy bihari képzési központ elhelyezésére.

Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere rendkívül sokrétűnek értékelte a Hajdú-Bihar–Bihar eurorégió elmúlt évi munkáját, s a továbbfejlesztés érdekében közös stratégia kidolgozását javasolta.

Bejelentette: befektetési és idegenforgalmi kézikönyv megjelentetését tervezik, segítve ezzel a határ két oldalán élő vállalkozók együttműködését.

Turi Gábor, Debrecen alpolgármestere arról számolt be, hogy megkereste a régiójukat a Burgenland–Nyugat-Pannon régió tanácsa azzal, hogy gyümölcsöző kapcsolataik tapasztalatait szívesen átadnák hasznosításra a keleti országrésznek.

— Az ajánlatot örömmel fogadtuk, s hamarosan találkoznak a két régió képviselő — tette hozzá.

vissza az elejére


Pályázatokat hirdettek az Interreg III. programban

Meghirdették az Interreg III. magyar–román, valamint a magyar–szerb program első pályázatát — jelentette be Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős magyar tárca nélküli miniszter. Szegvári Péter, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke elmondta, hogy a két pályázat kerete 4 milliárd forint, magyar forrás és európai uniós támogatás együtt. A 4 milliárd forintból 2,75 milliárd forint a magyar–román, 1,25 milliárd forint a magyar–szerb együttműködést támogatja. Ehhez Románia európai uniós forrásból 5 millió euróval, saját költségvetési forrásából 1,6 millió euróval, Szerbia-Montenegró ugyancsak közösségi támogatásból 2 millió euróval járul hozzá.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Február 21., hétfő

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

35 400/36 500

27 000/28 000

142/151

vissza az elejére


Február 22., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 844 lej, 1 USD = 27 447, 1 magyar forint = 147 lej.

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS Bajnokságról bajnokságra

• A papírformának megfelelően a legutóbbi két világbajnokságon aranyérmes spanyol teremlabdarúgó-válogatott nyerte az orosz együttes elleni döntőt az ostravai futsal Európa-bajnokságon. A bronzérmet a két évvel ezelőtt Eb-1., tavaly vb-döntős olaszok szerezték meg.

A helyosztók eredményei: a 3. helyért: Olaszország–Ukrajna 3–1; a döntőben: Spanyolország–Oroszország 2–1.

A magyar együttes a csoportmérkőzések során három vereséget szenvedett.

• Az élen álló Juventus meglepetésre csak gólnélküli döntetlent játszott Messinában az olasz Serie A 25. fordulójában, s mivel a második AC Milan legyőzi a Cagliarit, éllovasváltás történt a tabellán.

Eredmények: Messina–Torinói Juventus 0–0, AC Milan–Cagliari 1–0, Udinese–Milánói Internazionale 1–1, AS Róma–Livorno 3–0, Atalanta Bergamo–Bologna 2–0, Chievo–SS Lazio 0–1, AC Palermo–Lecce 3–2, AC Párma–Brescia 2–1, Sampdoria–Reggina 3–2 és Siena–Fiorentina 1–0. Az állás:

1. Milan25 16 6 3 43–16 54
2. Juventus 25 16 6 3 40–15 54
3. Inter25 9 16 0 47–30 43
4. Udinese25 12 5 8 34–24 41
5. Sampdoria 25 12 5 8 29–20 41
6. Palermo 25 10 9 6 26–19 39
7. Róma25 10 8 7 45–36 38
8. Cagliari25 9 6 10 33–39 33
9. Bologna 25 8 8 9 26–25 32
10. Lecce25 8 8 9 44–45 32
11. Reggina25 8 8 9 26–29 32
12. Lazio25 8 6 11 32–36 30
13. Livorno25 8 6 11 26–33 30
14. Messina25 7 8 10 29–39 29
15. Chievo25 7 7 11 21–36 28
16. Fiorentina 25 6 8 11 23–32 26
17. Párma25 6 8 11 27–40 26
18. Siena25 4 13 8 24–35 25
19. Brescia25 6 5 14 18–31 23
20. Atalanta25 3 8 13 19–32 17

• A Serie B 27. játéknapjának eredményei: Modena–Pescara 0–0, Arezzo–Ternana 1–2, Ascoli–Catania 1–2, Bari–Verona 1–0, Catanzaro–Albinoleffe 0–1, Cesena–Venezia 1–1, Empoli–Piacenza 0–0, AC Torino–Crotone 1–0, Treviso–Triestina 2–0 és Vicenza–Genoa 2–2. A Perugia–Salernitana mérkőzés lapzárta után kezdődött. A táblázaton:

1. Genoa27 13 11 3 48–27 50
2. Torino27 14 5 8 32–23 47
3. Empoli27 12 10 5 37–22 46
4. Treviso27 13 6 8 32–27 45
5. Verona27 13 5 9 47–33 44
6. Perugia26 12 8 6 34–22 44
7. Ascoli27 11 8 8 37–35 41
8. Catania27 9 11 7 29–30 38
9. Cesena27 10 8 9 33–36 38
10. Albinoleffe 27 10 7 10 37–32 37
11. Ternana27 9 10 8 32–32 37
12. Piacenza 27 11 4 12 29–32 37
13. Vicenza27 10 6 11 42–43 36
14. Bari27 8 11 8 26–26 34
15. Modena27 10 6 11 28–29 32
16. Pescara27 7 11 9 25–36 32
17. Arezzo27 6 13 8 37–35 31
18. Triestina 27 8 6 13 27–38 30
19. Salernitana 26 7 7 12 34–40 28
20. Crotone27 6 8 13 27–34 23
21. Venezia27 4 9 14 20–36 21
22. Catanzaro 27 5 6 16 24–49 21

* A Barit 1, a Modenát 4, a Crotonét 3 ponttal büntették.

• A Spanyol Labdarúgó-szövetség elkészítette a Király Kupa elődöntőinek párosítását: az Osasuna az Atlético, a Betis pedig a Bilbao ellen próbálja meg kiharcolni a döntőbe kerülést. Az első mérkőzésekre április 20-án kerül sor, míg a visszavágókat május 11-én rendezik.

• Az éllovas FC Barcelona simán nyert a vendég Real Mallorca ellen, míg a tabellán második Real Madrid óriási meglepetésre kétgólos vereséget szenvedett a Bernabeu-stadionban az Athletic Bilbaótól, a spanyol Primera División 24. fordulójában.

Eredmények: FC Barcelona–Real Mallorca 2–0, Real Madrid–Athletic Bilbao 0–2, Real Sociedad–FC Sevilla 1–0, Albacete–Numancia 1–2, Getafe–Osasuna 0–0, Levante–Real Zaragoza 0–0, Málaga–Espanyol Barcelona 3–2, Real Betis Sevilla–Deportivo La Coruña 2–0, Racing Santander–FC Valencia 1–0 és Villarreal–Atlético Madrid 3–2. Az állás:

1. Barcelona 24 18 3 3 49–17 57
2. Real M.24 14 6 4 43–19 50
3. Betis24 11 8 5 39–28 41
4. Sevilla24 12 5 7 28–25 41
5. Villarreal 24 11 7 6 41–22 40
6. Valencia 24 10 8 6 36–24 38
7. Espanyol 24 11 5 8 30–27 38
8. Bilbao24 9 8 7 39–32 35
9. Atlético24 9 6 9 26–23 33
10. Deportivo 24 7 11 6 33–34 32
11. Osasuna 24 8 6 10 33–39 30
12. Sociedad 24 8 5 11 30–34 29
13. Zaragoza 24 8 5 11 29–38 29
14. Málaga24 8 4 12 19–32 28
15. Getafe24 7 6 11 22–27 27
16. Levante24 7 6 11 25–36 27
17. Santander 24 6 6 12 22–36 24
18. Albacete 24 5 8 11 22–33 23
19. Mallorca 24 5 6 13 23–39 21
20. Numancia 24 3 5 16 15–39 17

• A listavezető Bayern München valósággal kiütötte a Borussia Dortmundot a német Bundesliga 22. fordulójában.

Eredmények: Bayern München–Borussia Dortmund 5–0, VfL Bochum–SC Freiburg 3–1, Hamburger SV–1. FC Kaiserslautern 2–1, Hannover 96–Werder Bremen 1–4, FSV Mainz 05–Arminia Bielefeld 0–0, 1. FC Nürnberg–Bayer Leverkusen 2–4, VfL Wolfsburg–Hansa Rostock 4–0, Borussia Mönchengladbach–FC Schalke 04 Gelsenkirchen 1–3 és VfB Stuttgart–Hertha Berlin SC 1–0.

Az élen: 1. Bayern 44 pont (44–23), 2. Schalke 44 (36–27), 3. Werder 40, 4. Leverkusen 38 (41–29), 5. Stuttgart 38 (40–28), 6. Hamburg 37.

• A francia Ligue 1-ben a Bölöni László irányította gárda magabiztos győzelmet aratott hazai pályán. A Stade Rennes egyébként a végletek csapata, a statisztikák szerint ha csak a pályaválasztóként játszott mérkőzéseket vennék számításba, akkor az első, míg ha csak az idegenbeli eredményeket tekintenék, akkor az utolsó helyen állna a pontvadászatban. Így viszont 35 ponttal a 8. helyen áll.

Eredmények: AS Monaco–Olympique Lyon 1–1, RC Strasbourg–Paris Saint-Germain 3–1, SC Bastia–Olympique Marseille 0–1, SM Caen–AJ Ajaccio 2–2, RC Lens–FC Nantes 2–0, Stade Rennes–OGC Nizza/Nice 4–1, FC Toulouse–Girondins Bordeaux 1–0, FC Istres–AJ Auxerre 1–0, FC Metz–OSC Lille 1–1 és AS St. Étienne–FC Sochaux 1–0.

Az élmezőny: 1. Lyon 53 pont, 2. Marseille 47, 3. Lille 46, 4. Monaco 44, 5. Auxerre 42, 6. Toulouse 38, ..., 8. Rennes 35.

• Pótvizsgára kényszerül a bajnoki címvédő Arsenal az angol FA Kupában, ugyanis a nyolcaddöntőben hazai pályán csak döntetlent ért el a másodosztályú Sheffield United ellen. Még nagyobb meglepetés viszont, hogy a 9 pontos előnnyel bajnoki listavezető Chelsea 1–0-s vereséget szenvedett a Newcastle United vendégeként, és kiesett.

A Chelsea még elhódíthat három trófeát, ha megnyeri a BL-t, a Premier League-et és jövő vasárnap az FC Liverpool elleni döntővel a Liga Kupát, a britek által külön számon tartott „Nagy triplázás", vagyis a BL-, a Premier League- és az FA Kupa-diadal viszont már nem sikerülhet.

Eredmények, nyolcaddöntő: Arsenal–Sheffield United (II. osztályú) 1–1, Bolton Wanderers–Fulham 1–0, Charlton Athletic–Leicester City (II.) 1–2, Southampton–Brentford (III.) 2–2, Everton–Manchester United 0–2, Newcastle United–Chelsea 1–0, Burnley (II.)–Blackburn Rovers 0–0 és Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (II.) 1–1.

A döntetlenre végződött párharcokban megismételt mérkőzés dönt a továbbjutásról március 1-jén vagy 2-án.

(pja)

vissza az elejére


KÉZILABDA

• A dán Viborggal találkozik a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a Dunaferr. Kiss Szilárd, a magyar csapat vezetőedzője nem örül, hogy a világsztárokkal teletűzdelt riválissal kell csatázni a négy közé kerülésért, de ez az ára annak, hogy együttese csak a második lett a csoportban. Az első mérkőzést március 12-én vagy 13-án Dunaújvárosban rendezik, a visszavágóra egy héttel később Dániában kerül sor.

— Nem tartom magunkat esélytelennek. Az lesz a döntő, hogy a sérültjeink mikor lendülnek újra formába — jegyezte meg Kiss. Hozzátette: Radulovics és Bohus egy, Nagy pedig három hét múlva állhat ismét rendelkezésre. Németh már a következő napokban tréningezhet, míg a térdműtéten átesett Lovász számára véget ért az idény.

• A női Challenge Cup 4. fordulójában: Spono Nottwil Handball (svájci)–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim 28–40 (11–18) — továbbjutott az Oltchim kettős győzelemmel.

vissza az elejére


KOSÁRLABDA
NBA All Star-gála

• Josh Smith, az Atlanta Hawks játékosa nyerte a zsákolóversenyt az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) denveri All Star-hétvégéjén. A fiatal kosaras már az első kísérletével elkápráztatta a nézőket és, ami fontosabb, a pontozókat is, akik tökéletesre minősítették a produkciót. A folytatás hasonlóan jól sikerült neki, így megérdemelten kaparintotta meg a győzelmet Amare Stoudemire (Phoenix Suns) elől.

• A hárompontos dobásokban Quentin Richardson (Phoenix Suns) bizonyult a legjobbnak úgy, hogy a döntőben az utolsó kilenc kísérletére nem hibázott. A finálé másik résztvevője Kyle Korver (Philadelphia 76ers) volt, aki mindössze egy ponttal maradt el a győztestől.

A labdavezetésből, passzolásból és dobásból álló ügyességi versenyt Steve Nash (Phoenix Suns) nyerte.

• A hét vége nyitányaként a másodévesek és az újoncok mérkőzését rendezték meg egy nappal korábban, s ezen az előbbiek győztek 133:106-ra.

• Kelet válogatottjának sikerét hozta az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) 54., denveri All Star-mérkőzése. Az összesítésben ezzel 34–20-ra vezető keletiek 2001 óta először diadalmaskodtak, és ők „szolgáltatták" a gála legjobbját is Allen Iverson személyében. A Philadelphia 76ers 15 pontig és 10 lepattanóig jutó mesterlövésze másodszor hódította el a becses trófeát.

A pontokban gazdag, védőmunkában szegény találkozón egyetlen játékos sem érte el a 20 pontot, erre utoljára 1981-ben volt példa.

A 18 227 néző előtt lezajlott meccs pikantériája a Lakerst erősítő Kobe Bryant és a Los Angeles-iektől a nyáron Miamiba szerződő Shaquille O’Neal találkozása volt: a kezdőötösökből csak ők nem fogtak kezet egymással a labdafeldobás előtt.

„Csapattársakként sem voltunk a legjobb barátok. Ez a hét vége nem Shaqről és rólam szól, az biztos" — jelentette ki Bryant, akit a közönség hangos fújolással fogadott, miután tavaly éppen a coloradói városban zajlott le ellene egy nemi erőszak miatti — a vád elejtésével végződött — per.

Végeredmény: Kelet–Nyugat 125:115.

vissza az elejére


SAKKSAROK
5. Mircea Rădulescu emlékverseny

A megyei sakkszövetség szervezésében február 17–20. között ötödik alkalommal írták ki a Mircea Rădulescu emléke előtt tisztelgő sakkversenyt. A rendezvényt a Kolozsvári Politechnika ESK támogatásával a Csillagvizsgáló utcában lévő egyetemi étkezdében bonyolították le. A versenyen 32 játékos, 22 felnőtt és 10 gyerek két kategóriában indult.

A felnőtteknél a hétfordulós vetélkedőn Alin Toma és Helmer János sakkmesterek végeztek az első és a második helyen, mindketten 6–6 ponttal, őket követték Ioan Toader és Doru Fărcas sakkmesterjelöltek 5–5 ponttal. A gyerekek kategóriájában tízfordulós játszmákban Ionut Stefan 9 győzelemmel és egy döntetlennel végzett az első helyen, míg Cristian Stan 9 ponttal lett második helyezett.

A győzteseket oklevéllel, kupával, pénzjutalommal (felnőttek) és édességekkel (gyerekek) jutalmazták.

vissza az elejére


Jégmászó Kayland-kupa

Az elmúlt hét végén, Havasreketyén rendezték az első Kayland jégmászó kupát. Ezt a rendezvényt az extrém téli sportok népszerűsítése és az emberek természetbarát mentalitása fejlesztése érdekében szervezték, hiszen — a jelszó szerint is — „az otthon ülés káros az egészségre". A Kayland és Mountain Experts cégek (márkaképviseletek) mellett a meregyói hegyimentők, a meregyói polgármesteri hivatal, Kolozs megye tanácsa, az Erdélyi Szigethegység Nemzeti Park, és a meregyói rendőrség is közreműködött a szervezésben. Ez alkalomból az érdeklődőknek lehetőségük nyílt a jégmászást kipróbálni, versenyezni, kirándulni, vagy — a szerényebbeknek — egyszerűen csak nézelődni.

A jégmászó versenyre összesen tíz megyéből 13 lány és 27 fiú nevezett be. Az útvonalat az alpinista körökben Joe, az indián néven ismert hegymászó jelölte ki: ez a lányoknak 30 méter magas jégfalat jelentett, míg a fiúknak ráadásként meg kellett birkózniuk egy, a jégfalból kiálló sziklával is. A szervezők szerint a lányok útvonala közepes nehézségű, a fiúké pedig technikailag — a kiálló szikla miatt — igen nehéznek bizonyult. Az útvonal teljesítése szempontjából a lányok jártak nagyobb sikerrel, a fiúk közül senkinek sem sikerült az alpinista által kijelölt utat megmászni.

A verseny végén mindenkit vártak a komoly, kiérdemelt nyeremények. A díjként adott márkás sportszerek mellett a résztvevők kipróbálhattak különböző — kimondottan erre az alkalomra Olaszországból hozott — professzionális jégmászó eszközöket is. A rendezvény ideje alatt — a biztonsági előírásoknak megfelelően — felvigyáztak a helyi és megyei hegyimentők.

(oláh)

vissza az elejére


FORMA–1 Klien a Red Bull Racing második pilótája

A Red Bull Racing bejelentette, hogy az osztrák Christian Klien lesz a Forma–1-ben szereplő csapat második pilótája. Ezzel nincs több kiadó hely az autós gyorsasági világbajnokságban.

A Jaguar-Cosworth örökébe lépő istálló első számú versenyzőjének a McLaren-Mercedestől érkezett skót David Coulthard számít. A 22 éves Klien tavaly mutatkozott be a Forma–1-ben, amelyben három pontot szerzett. A csapat tesztpilótája az olasz Vitantonio Liuzzi lesz.

A Red Bull-előd Jaguar-Cosworth tavaly 10 ponttal a hetedik lett a világbajnokságon.

Baumgartner Zsolt, az első magyar Forma–1-es versenyző számára még tesztpilótaként juthat hely idén a Forma–1-ben.

A 2005-ös versenyzői lista: Ferrari: Michael Schumacher (német) és Rubens Barrichello (brazil); BAR-Honda: Jenson Button (brit) és Takuma Szato (japán); Renault: Fernando Alonso (spanyol) és Giancarlo Fisichella (olasz); Williams-BMW: Mark Webber (ausztrál) és Nick Heidfeld (német); McLaren-Mercedes: Kimi Räikkönen (finn) és Juan Pablo Montoya (kolumbiai); Sauber-Petronas: Jacques Villeneuve (kanadai) és Felipe Massa (brazil); Red Bull Racing (volt Jaguar): David Coulthard (skót) és Christian Klien (osztrák); Toyota: Ralf Schumacher (német) és Jarno Trulli (olasz); Jordan: Tiago Monteiro (portugál) és Naraian Karthikeyan (indiai); Minardi: Christijan Albers (holland) és Patrick Friesacher (osztrák).

Az oldalt szerkesztette: Póka János András