2005. június 21.
XVII. évfolyam, 142. szám

 

KRÓNIKA VÉLEMÉNY NAPIRENDEN KÖRKÉP GAZDASÁG – REKLÁM HIRDETÉS SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

Továbbra sem járnak a vonatok
Vakvágányra futottak a tárgyalások

(1., 4. old.)

Továbbra sem járnak a vonatok, hiszen a szakszervezet a tizenhárom napja tartó vasutassztrájk ellenére sem ért el semmilyen eredményt. Ami a Román Vasútnak üröm, a közúti szállítással foglalkozóknak öröm. A maxi-taxi vállalkozók nyeresége megduplázódott, hiszen a munkabeszüntetési kényszerhelyzetet kihasználva, megdrágították a jegyek árát.

A munkabeszűntetést a mozdonyvezetők kezdték el június 8-án, akikhez tegnap a teljes vasúti személyzet csatlakozott. Akkor Bukarestben a bíróság elvetette a Román Államvasutak (CFR) vezetőségének kérelmét, mely a sztrájk harmincnapos beszűntetésére vonatkozott. Tegnap megismétlődött a helyzet, hiszen a közlekedési minisztérium és az államvasutak vezetősége a szakszervezet sztrájkjának törvényen kívül helyezését kérte.

A Călin Popescu Tăriceanu miniszterelnök által tett nyilatkozatok nem ígérnek túl sok jót a tiltakozóknak. A kormányfő szerint a kabinet a vasút infrastruktúrájának fejlesztésére szándékozott stratégiát kialakítani, ám a jelen körülmények közt ezt megvalósíthatatlannak tartja, így kénytelenek lesznek a források egy részét a közúti szállítás irányába fordítani. Így az anyagi források átcsoportosítása feltételezhetően a vasút piaci részesedését csökkenti majd. Tăriceanu szerint a visszaszorulást maguk a sztrájkolók idézik elő, mert a munkabeszüntetés miatt a személy-, illetve áruszállítás jelentős részét a magán szállítók veszik át. Ez a vasúti alkalmazottak hátrányára van, hiszen nem sikerül majd visszaszerezni megrendelőiket. A kormányfő emlékeztet arra is, hogy követeléseik nem indokoltak, mivel az állami társaság veszteséges, amit csak fokoz a sztrájk miatti bevételkiesés.

A maxi-taxis személyszállító cégek megragadták az alkalmat, és nyereségük növelése érdekében a Bukarest–Konstanca útvonalon 240 ezer lej helyett 260 ezret kértek a jegyért. A vonatok egyharmada ugyan közlekedik, ám ez távolról sem elégséges – annál is inkább, mert a közlekedő szerelvények vagy személyvonatok, vagy intercity járatok. A hosszabb távon utazókat mindkét változat kellemetlenül érinti. A személyvonat akár négy-öt órával lassabban teszi meg az utat a kívánt célpontig, az intercityre szóló jegy ára pedig sokszor a gyorsvonatra váltott jegy árának a kétszerese. A telefonos vasúti tudakozót elérni szinte lehetetlen, a www.cfr.ro honlapon pedig nincsenek kiemelve a közlekedő járatok.

A személyszállítás azonban a kisbuszok segítségével sem akadálymentes, Gyulafehérváron például az utazók tolongása tettlegességig fajult. Gyakran fordul elő, hogy a nagyobb városokat összekötő járatokon már az indulás előtt elkel az összes hely, így a következő állomásokon várakozók hoppon maradnak. A sztrájk komoly veszteségeket okoz a vasúti szállítást igénybe vevő exportcégeknek is.

Kiss Bence

vissza az elejére


Több a pozitívum Boc egyéves mérlegén

(1., 4. old.)

Derűlátó hangulatban zajlott Emil Boc polgármester hétfői sajtóértekezlete: az elöljáró úgy ítélte meg, hogy az elmúlt 365 napos tevékenysége alatt a neki köszönhető pozitív megvalósítások messze túlszárnyalják a sikertelenségeket.

Mint ismeretes, Bocot az egy évvel ezelőtt tartott helyhatósági választások során választották meg Kolozsvár polgármesterévé.

A városvezető elmondta: súlyos pénzügyi háttérrel indult, de mégis sikerült jó irányba elmozdítani a dolgokat. Boc emlékeztetett, hogy tavaly elődje a populista intézkedések megvalósítására elköltötte a helyi költségvetés nagy részét. Ennek ellenére, sikerült beindítani a lakásépítési programot, új autóbuszokat és trolibuszokat vásárolni, ingyenességet biztosítani a közszállítási járműveken a nyugdíjasoknak és a nyári vakáció ideje alatt a tanulóknak.

Ugyanakkor Kolozsvár hazai és nemzetközi megítélése is alapvetően megváltozott – nyilatkozta Boc. Szerinte a nagykövetek látogatása azt bizonyítja, hogy sikerült helyreállítani a megyeszékhelyről kialakított igen negatív véleményt.

Ezenkívül a városvezető szólt a külföldi befektetésekről is. Megítélése szerint mandátumának eddigi időszaka alatt a vállalkozók kedvet kaptak arra, hogy különböző beruházások megvalósításával Kolozsváron kamatoztassák pénzüket. A hazai nagyvállalatokkal is sikerült mindkét fél számára előnyös kapcsolatot létesíteni: a magáncégek támogatásával több parkot felújítottak, illetve újat hoztak létre. A szűkös keret ellenére új játszótereket létesítettek, anyagi alapot biztosítottak a különböző civil szervezeteknek, illetve támogatták az egészségügyi intézményeket.

K. O.

vissza az elejére


Megkezdődött a képességvizsga

(1., 4. old.)

Tegnap megkezdődött az országos képességfelmérő tesztsorozat: reggel 9 órakor Paloma Petrescu tanügyi államtitkár kiválasztotta az 1-es számú tételt a román nyelvből vizsgázók számára a három lehetséges tételsor közül. Ma anyanyelvből vizsgáznak a diákok, június 22-én szerdán matematikából, csütörtökön pedig Románia földrajzából vagy történelméből. Az írásbeli vizsgák, minden nap, reggel kilenc órakor kezdődnek és két óra áll a diákok rendelkezésére, hogy válaszoljanak a kérdésekre.

A vizsgasorozatra ebben az évben 279 332 tanuló jelentkezett, akiket 1 158 vizsgaközpontban várnak. A dolgozatokat 218 javítóközpontba gyűjtik össze.

Az országos tesztekre jelentkezhettek azok a diákok, akik az idén végezték a VIII. osztályt, de azok is, akiknek az előző években nem sikerült elérniük a szükséges pontszámot. Szintén joguk van díjmentesen részt venni ezeken a vizsgákon azoknak, akik eddig magániskolákban tanultak. Az eredményeket június 26-án 16 órakor fogják kifüggeszteni és aznap 20 óráig fogadják el a fellebbezéseket is, amelyeket 27-én és 28-án fognak elbírálni és 29-én függesztik ki a végleges eredményeket.

Az oktatási minisztérium felhívta a tanintézmények figyelmét arra, hogy tilos bármilyen pénzösszeget összegyűjteni a vizsgázó diákoktól, azok szüleitől vagy bármelyik rokonuktól.

A IX. osztályba felvételizők esetében figyelembe veszik az országos teszten elért eredményt és az V–VIII osztályos tanulmányi átlagot, amelyek 50-50%-os arányban számítanak majd a bejutásnál. Azokban az iskolákban, ahol anyanyelvi szinten oktatnak idegen nyelvet, felvételi vizsgákat rendeznek.

Mivel ezeket az országos teszteket évente egyszer szervezik meg, csak jövőre próbálkozhatnak újra azok, akiknek most nem sikerül átmenő jegyet kapniuk, továbbtanulási lehetőségük csak művészeti vagy szakiskolákban biztosított.

vissza az elejére


Megszűnik az Erzsébet úti óvoda
Az egykori tulajdonos megváltoztatná az ingatlan rendeltetését

(1., 4. old.)

Az idősebbek már nem emlékeznek, hogy pontosan mióta, ezért inkább úgy mondják, hogy mindig is működött óvoda a Kővári/Gruia negyedben. A viszonylag fiatal városrészben gond nélkül meglenne az utánpótlás egy óvoda fenntartásához, ennek ellenére most bezárta kapuit a környék egyetlen ilyen intézménye. A szülők tanácstalanok, hiszen nem könnyű a belvárosban, vagy éppenséggel a város más negyedében keresni befogadó óvodát.

Az Erzsébet úton könnyen megközelíthető helyen, szép, tiszta környezetben, a gyermekek igényeinek megfelelően ellátott felújított házban működött a 40-es számú óvoda, igazán szép létszámmal. 110 gyermek járt ide, két román, két német és egy magyar tannyelvű csoport. A magyar csoportba is már beírattak több mint húsz gyermeket, éppen ezért az óvoda bezárása nem gyermekhiánnyal magyarázható. Az ingatlant visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosának, az pedig birtokba szeretné venni, vagy el szeretné adni. Az épület tulajdonjogi helyzetét csak hallomásból ismerik az érintettek: a visszaszolgáltatás állítólag évekkel ezelőtt megtörtént, és egy egyezség alapján az óvoda albérlőként „lakott" ott. Most azonban a külföldön élő tulajdonos el szeretné adni a házat, és a több százezer eurós árat a tanfelügyelőség vagy a helyi tanács nem tudja kifizetni. Ezért az óvodának két héten belül ki kell költöznie, erről szóbeli értesítést kaptak – meséli a magyar csoport óvónője, Osváth Boros Jolán. Az ingatlanok tulajdonjogi helyzete annyiban érinti az intézményeket, hogy a belvárosban és környékén nagyon sok óvodaépület hasonló helyzetben van. Sok szülő nem tudja lakhelyétől távol lévő óvodába vinni kisgyermekét.

A tanügyi személyzet nem marad az utcán, róluk gondoskodik a tanfelügyelőség, és felkínál nekik valahol egy éppen megüresedett állást. Azonban az óvónőnek sem mindegy, hol és hányszor kell újra kezdenie. Osváth Boros Jolán szerint egy évet most már a jég hátán is kibír, hiszen kénytelen volt elvállalni egy másik állást, de a környéket nem szabad óvoda nélkül hagyni.

Szerkesztőségünket panaszukkal, tanácstalanságukkal a szülőket képviselő Kis Ágnes és Szedlacsek Nimród is felkereste. Szerintük nem mindegy, hogy a Kővári negyedbeliek hova járatják óvodába a kicsiket. Ragaszkodnak a helyhez és az óvó nénihez. Úgy vélik, a hatóságok semmibe veszik szülőt, gyermeket egyaránt, és hiányzik részükről a hajlandóság, hogy kedvezően rendezzék az ügyet. A szülők szerint a lakónegyed környékén megfelelő épületet kellene keresni, amelyeket támogatók segítségével bérelhetnének.

A megyei tanfelügyelőség ugyan nem zárkózik el a problémától, és megoldaná, ha arra lehetőség kínálkozik, de adminisztrációs okokból nem tud lépni. Az intézmény csupán a rendelkezésére álló ingatlanokkal gazdálkodhat, és fel is ajánlott több óvodát, ahová még befogadhatnak egy-egy csoportot. Az épületeket a helyi tanács bocsátja a rendelkezésükre, és a tanfelügyelőség is alá van rendelve a tanácsnak – magyarázta Péter Tünde magyar szakos tanfelügyelő.

Dr. László Attilát kettős minőségében, városi tanácsosként és megyei RMDSZ elnökként kerestük meg. Elmondta, a tanács képtelen előteremteni akkora összeget, hogy az óvodának helyet adó ingatlant megvásárolhassák, vagy új épületet szerezzenek. A háromnyelvű óvoda bizonytalan ingatlanhelyzete azonban úgy tűnik, évek óta ismert volt. Olyan kapcsolatot kell kialakítani a politikai szervezet és különböző intézmények között, hogy problémáikról ne az utolsó pillanatban értesüljenek. Jelenleg úgy néz ki, hogy helyiség híján, óvoda nélkül marad a környék, a helyi tanácsnál azonban vállalják az ügy támogatását.

(Gyurka Előd felvétele)

Ú. I.

vissza az elejére


Megoldódna a gyógyszerválság?

(1. old.)

Hetekig húzódó tárgyalások, egyeztetések után tegnap az Egészségügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, az Országos Egészségügyi Biztosító és a nemzetközi gyógyszer-gyártók és forgalmazók, illetve a Gyógyszerészkamara képviselői a miniszterelnök jelenlétében írták alá azt az egyezményt, amely megoldaná az egészségügyi rendszert sújtó válsághelyzetet.

A kormány és a gyógyszerforgalmazók egyezsége értelmében a gyógyszertárak újra kiadnak majd kedvezményes árú és ingyenes orvosságokat, amint leosztják a biztosító által felszabadított alapból az adósságaik egy részének kiegyenlítésére elkülönített 1200 milliárd lejt.

Mara Popescu, a Gyógyszerészkamara alelnöke szerint az összeg az adósságoknak mindössze egy részét fedezi, a további elmaradásokat – július-december időszakra havonta 1200 milliárd lejt – a költségvetés-kiegészítés megítélésekor kapnák meg.

A gyógyszerforgalmazóknak mintegy 200 millió eurós tartozást kell behajtaniuk, amely 2003 óta halmozódik.

Az ártámogatott, illetve ingyenes készítményekre jogosultaknak ellenben még várniuk kell néhány napot, Kolozs megyében jelenleg egyetlen gyógyszertár sem tud kiadni ilyen orvosságot. A témával kapcsolatban a Kolozs Megyei Egészségügyi Biztosító ügyfélszolgálati vonalán, a 407-107-es telefonszámon nyújtanak tájékoztatást az érdeklődőknek.

F. I.

vissza az elejére


Kritériumrendszer a magánszemélyek támogatására

(1. old.)

A civil szervezetek támogatásának átláthatóságára kidolgozott szabályzat után a magánszemélyek esetében is hasonló határozat elfogadására készül a kolozsvári városi tanács mai ülésén. A Nemzeti Liberális Párt választottjai által kidolgozott napirenden szereplő határozata szerint pontrendszert vezetnének be, és ennek alapján állapítaná meg a tanács, hogy a kiadványok, rendezvények, kirándulások támogatásáért a testülethez forduló magánszemélyek közül kit tart érdemesnek arra, hogy anyagi támogatásban részesüljön.

Eddig többnyire a személyes ismeretségtől függött, hogy kit támogattak közpénzből a választottjaink. Ezt az állapotot szeretné megszüntetni a határozattervezettel a városi tanács. A tervezet szerint ezentúl évente kétszer, márciusban és októberben döntenek a támogatott személyek listájáról. A támogatási követelmények is szigorodnak, hiszen a különböző munkálatok elvégzésére három ajánlatot is kell majd csatolni a dossziéhoz. Így például, aki egy könyv kiadásához szeretne támogatást kérni, annak három kiadó ajánlatát is be kell mutatnia.

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. old.)

... az ember szabadságra lévén ítélve, az egész világ súlyát a vállán viseli: felelős a világért és önmagáért, mint létezési módozatért.

Jean Paul Sartre

vissza az elejére


KISHIREK

(2. old.)

IONEL PANTEA OPERAÉNEKES tart mesterkurzust a kolozsvári Román Nemzeti Opera és a Gheorghe Dima Zeneakadémia szervezésében június 25-e és 30-a között. A diákoknak, valamint a mester-, és doktorképzősöknek szóló kurzus (korhatár 35 év) a „Fiatal előadóművészek országos továbbképző központja" által elindított projekt keretén belül zajlik. Jelentkezési határidő: 2005. június 25., az opera és a zeneakadémia titkárságán.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁST szervez az Erdélyi Kárpát- Egyesület június 25-án szombaton, a következő útvonalon: Zsibó, Zilah, Szilágysomlyó, Somlyóújlak, Szilágynagyfalu, Csúcsa. Túravezető: Szőcs Miklós. Érdeklődni a 0264- 550310-es telefonszámon.

XVI. SZENT LÁSZLÓ-NAPI KÓRUSTALÁLKOZÓRA kerül sor június 25-én, szombaton délelőtt 9 órai kezdettel Tordaszentlászlón az RMDSZ, az EMKE Tordaszentlászlói Választmánya, Tordaszentászló Község Önkormányzata, Református Egyházközsége és a „Thamó Gyula" Közművelődési Egyesület szervezésében.

vissza az elejére


Helyreigazítás

(2. old.)

A hétfői lapszámunkban megjelent Járosi Andor az Igaz emberek sorában című cikkünkben az Izraeli Nagykövetség kulturális attaséjának neve helyesen: Sandra Simovici. Olvasóink és az érintett szíves elnézését kérjük.

vissza az elejére


Jótékonysági hangverseny Franciaország Nagykövetségének közreműködésével

(2. old.)

A filharmónia június 17-i hangversenyének két rendkívüli egyéniség volt a vendége: Misha Katz karmester és Dan Grigore zongoraművész. A műsor Mozart, Schumann, Bizet és Dukas műveit tartalmazta.

A koncert kezdőszáma Mozart Szöktetés a szerájból című operájának nyitánya, Misha Katz Franciaországban élő karmester megfogalmazásában új színekkel gazdagodott. Olyan volt, ahogyan azt elképzeltük: fantáziadús muzsika, amelyben a finom indítású kezdőütemeket a csilingelő törökös indulószerű rész kontrasztja gazdagítja, még Belmonte első felvonásbeli áriájának finomsággal megszólaló részlete is az újdonság varázsával hatott.

Schumann Zongorahangversenyét az ország egyik legkiválóbb művésze Dan Grigore olyan magas nívón játszotta, ahogyan csak ritkán van alkalmunk hallani. Erő, érzékenység, romantikus lendület volt játékában, igazi érett, nagy művészhez méltóan. Misha Katz bizonyította, hogy a zenekari kíséret sem idegen tőle, a zenekar egyetlen ütemben sem nyomta el a zongora szólamot, ugyanakkor kellően érvényre jutottak a zenekari szólórészek. A két művész együttműködése ritka szép produkciót eredményezett. Dan Grigore két ráadással köszönte meg a közönség tapsát, Rimszkij-Korzakov A dongó-ja könnyed virtuozitással hangzott, majd egy rendkívüli finomságú Chopin Mazurkát játszott.

A műsor második részét a francia muzsika két hatásos műve alkotta. Georges Bizet, Daudet színdarabjához Az arlesi lányhoz 1872-ben, három évvel halála előtt írt kísérőzenét, amelyből két szvit is készült; az elsőt Bizet, a másodikat, a szerző halála után, Ernest Guirand, Bizet barátja állította össze. Misha Katz olyan nagyhatásúan dolgozta ki Bizet remek hangszerelésű muzsikáját, hogy a közönség egyszerűen nem akarta leengedni a pódiumról.

A műsort a programzene egyik remeke, Paul Dukas, Goethe balladája alapján írt szimfonikus scherzoja, A bűvészinas zárta. Dukas legnépszerűbb műve szuggesztíven ábrázolja, hogy a varázsló távollétében a vödrök hordják a mind nagyobb mennyiségben felgyűlő vizet, amelyet a bűvészinas nem tud megállítani. Mindezt a fagottok, majd a nagyzenekari crescendo tökéletesen illusztrálja.

Ezúttal egy másik varázsló, Misha Katz úgy szólaltatta meg, hogy azt hittük, a berlini filharmónia ül a pódiumon. Hangszeres tudásának a legjavát adta, nyilván érezték ezt a rádióhallgatók is, ugyanis a bukaresti rádió egyenes adásban közvetítette a koncertet. A hallgatók meggyőződhettek róla, milyen kiváló együttes a Transilvania filharmónia szimfonikus zenekara, de arról is, hogy milyen lelkesedéssel ünnepli a zsúfolt ház közönsége a koncertteremből elűzött zenekar teljesítményét!

Morvay István

vissza az elejére


Multimédia és művészet

(2. old.)

A multimédia installáció elmaradt ugyan a pénteki kiállításon, de a közönségnek mégis volt mit néznie. Az Atelier 169 bemutatta Antik Sándor Control in training című installációjáról készült filmet. Az eredetileg Kisinyovban bemutatott installáció az emberi memória működését illusztrálja – mondja a művész. A látvány maga igen hatásos. A fentről lefelé lógó ember a szikrázó hálóra emlékeztető anyagot gyújt meg. Miután kialszik egy réteg, egy másikat gyújt meg a művész. A csíkok keresztezik egymást, egymásra tevődnek – akárcsak az emlékek, az információk, amit az agy kap. Miközben a művész kötélen lóg lefelé, a lába mellé szerelt vetítőből ábrák világítják meg a kör alakú felületet, ahol dolgozik. Antik magyarázatában ez a retina, innen jön az információ, ami rétegesen rakódik le az ember agyába. A hang, ami a folyamatot kíséri leginkább zajszerű, fémes és nem hangszerek zenéje. Amit hallunk, nem is zene, hanem laboratóriumokban és más ipari környezetben készült hangfelvételek bejátszása – mondja a művész. A látvány érdekes, ám az installáció hatásosabb lett volna élőben, mint felvételről.

KB.

vissza az elejére


Ő soha sincs egyedül

(2. old.)

Együtt ültünk a kertben. Jól gondozott gondolatok között, friss összefüggések lehelete tartott össze. A szavak szárnyas ólomkockák voltak, az ébrenlét pedig háboríthatatlanul teljes.

A kert a mienk maradt. Ő a szomszéd kertbe költözött, ugyanúgy frissen, szívesen hallgatják ott is sziporkázó szavait, hiszen ő soha nincs egyedül. A kertek között a nyitva hagyott kiskapu megnyugtatja és megnyugtat bennünket is, mert hallhatjuk egymást, érthetjük egymást. Hazakísérjük most is Szegő Kati nénit, mint annyiszor máskor.

Az 1992-ben induló filozófia szakos évfolyam

vissza az elejére


Az Ulpius-ház irodalmi estje a Bulgakovban

(2. old.)

Az Ulpius-ház irodalmi estjére került sor vasárnap, amelynek keretében Cserna-Szabó András Levin körút és Szálinger Balázs A sík című köteteit mutatták be a Bulgakov kávézó Irodalmi Szalonjában a Bulgakov kávéház tetőterén.

A két író felváltva olvasott fel legújabb könyvéből. Elsőként Cserna-Szabó András egyik gasztroesszéjét hallgathattuk meg, amely egy kicsit más képet festett a gyerekek egyik kedvenc mesefigurájáról, Micimackóról, aki úgy dönt, hogy többé nem eszik mézet. A százholdas pagony közismert mesehőse ebben a „mesében" malachúst, azaz Malackát falja fel barátaival együtt.

A modern mese után Szőcs Géza az est egyik házigazdája beszélt a Szálinger Balázs-jelenségről. Megtudhattuk, hogy a keszthelyi író tíz éve bukkant fel a magyar irodalmi életben és szerette volna, ha műveit Kolozsváron is megismerik. A házigazda szerint azzal, hogy magyarországi költőként jelentkezett be Kolozsváron, helyreállította a magyar irodalom szétvert egységét, és ezáltal helyreállt a magyar kultúra egészséges értékrendje. Szálinger Balázs egy olyan nyelvezetet rekonstruált, amelyre azok a veretes szavak és szóképek jellemzőek. Ezek egyedülállóvá teszik írásait a maga műfajában. Sikerült feltámasztania a kiseposzt, ami hiányzott a magyar lírából Vörösmarty óta. Az írónak volt bátorsága kikerülni azokat a csapdákat, amelyekbe az egymást majmoló költők mind beleestek – mondta Szőcs. A legújabb kötete legalábbis ezt meggyőzően támasztja alá – tette hozzá. Olyan matrix, amely mögött érezhető azoknak az erőknek az összecsapása, amelyről az olvasónak rögtön Madách Imre, Goethe Faustja vagy éppen Vörösmarty jut eszébe. A sík című filozófiai poéma hexameterekben íródott, és megírását Vörösmarty Rom című töredéke váltotta ki. – Amikor pedig a címet kiválasztottam, Madáchnak az eszkimó színbeli képvilágára gondoltam – mondta Szálinger.

Ezt követően Orbán János Dénes, az est másik házigazdája mutatta be röviden Cserna-Szabó Andrást. Az író Szentesen született és egyetlen munkahelye eddig a Magyar konyha volt, ahol 2002-ig dolgozott. Eddig négy kötete jelent meg, a legújabb „hasnovellákat" és gasztroesszéket tartalmaz. Ezután elhangzott egy újabb „hasnovella", amely egy különös budapesti esetet örökített meg: egy átlagállampolgár egy áruházban 42 személyt ölt meg, mert az európai uniós szabványoknak megfelelően nem árulták többé kedvenc ételét. Az író így próbálta feldolgozni azt, hogy az európai uniós csatlakozás után az üzletekben nem kapható a pacal és a bensőség, de felfedezhető a novellában a vámpír motívum is, ami még véresebbé teszi a történetet.

Az irodalmi est hátralévő részében újabb részleteket hallhattunk a kiseposzból, valamint egy lírai szomorú „hasnovellát" és egy gasztroesszét olvasott fel a szerző, amely a másnaposság, azaz a macskajaj négy válfaját boncolgatta.

Dézsi Ildikó

vissza az elejére


Ernesto újra színre lép

(2. old.)

Régóta nem hallatott magáról Ernesto, a bűvészmester (polgári nevén: Ehrenwerth Ernő Lehel). Hamarosan azonban újból fellép a duo Ernesto (feleségével) – június 26-án, vasárnap este 7 órától a Jókai/Napoca utca 8. szám alatti Texas bárban tart előadást.

Előzetesként a most hetvenhárom éves mester lapunknak elmondta, hogy ötvenhat éve van a pályán. Ilyenkor az ember már érzi a kort, nehezebben vállal fellépéseket, de az is szempont, hogy a romániai közönség részéről sincs meg a szükséges igény, mert beéri a televízió nézéssel. Magyarországon más a helyzet, ezt saját tapasztalatból tudja, mert sokfelé tartott előadást. A vasárnap esti előadás bár-műsor lesz, melynek hossza a közönség hangulatához igazodik. Igazi szórakoztatás lesz – bűvészmutatványokkal és tömegszuggesztióval.

Ernesto még elárulta: amikor éppen nem bűvészkedik, különleges adottságai révén a hozzá fordulók kertjében, telkén – próbafúrás nélkül – meghatározza, mely ponton kell, a biztos siker reményében, kutat fúrni.

Ö. I. B.

vissza az elejére


MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Pofonok földje – kínai–amerikai, bemutató. – Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn egész nap.

GYŐZELEM – Fallal szemben – német–török, bemutató. – Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30, 22; kedvezménnyel szerdán minden előadás.

MŰVÉSZ–EURIMAGESCsodálatos Júlia – kanadai–amerikai–magyar–angol, bemutató. – Vetítések időpontja: 17.30, 20; kedvezménnyel kedden. Millió dolláros bébi – amerikai. – Vetítés időpontja: június 17–18. között: 22.30 órától. Ne mozdulj! – olasz. – Vetítés időpontja: június 19–21. között: 22.30 órától, kedden kedvezménnyel. Hosszú jegyesség – francia. – Vetítés időpontja: június 22–23.: között: 22.30.

FAVORIT – Az élet egy csoda – szerb–francia. – Vetítések időpontja: 16, 19; kedvezménnyel csütörtökön.

DÉS

MŰVÉSZ – Mennyei királyság. – amerikai. Vetítések időpontja: 17, 19.30; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától és hétfőn egész nap.

TORDA

FOX – Sky kapitány és a Holnap világa – bemutató. – Vetítések időpontja: 16, 18, 20; kedvezménnyel 16 órától.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – Átok – amerikai. Vetítések időpontja: 17, 19, 21; kedvezménnyel 17 órától.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Csillagok háborúja III.: A Sith-ek bosszúja – amerikai. – Vetítések időpontja: 13, 16, 19; pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 13 órától és hétfőn egész nap.

DACIA B-TEREM – Álmodozók – olasz. – Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton és vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 14.30 órától és kedden egész nap.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – Csak lazán! – amerikai. – Vetítések időpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától és hétfőn minden előadás.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Június 25-én, szombaton este 8 órakor – Szép fehérség – stúdióelőadás (A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Színházművészeti Tanszék IV. éves hallgatóinak vizsgaelőadása, osztályvezető tanár: Salat Lehel). Rendező: Uray Péter. Közreműködik a Panboro Színház (Budapest) és a Diákművelődési Ház. Szereplők: Dávid Attila Péter, Skovrán Tünde, Víg Ágnes, Györgyjakab Enikő, Both Eszter, Szekrényes László, Sinkő Ferenc, Nagy Attila, Fehérvári Péter. Évadzáró előadás.

vissza az elejére


OPERA

(2. old.)

ROMÁN OPERA

Június 24-én, pénteken, este 7 órától: Carl Orff: Carmina Burana.(Adrian Mureşan balettjelenetével). Rendező: Adrian Mureşan. Szereplők: Silvia Pop, Mircea Bariţchi, Dan Orădan, Delia Boar, Octavian Popa, Mariana Molnar Cotinghiu.

vissza az elejére


Fizessen elő egy hónapra a Szabadságra,
... és NYERJEN!

Ha még most előfizet július hónapra a Szabadságra, elnyerheti az alábbi értékes jutalmak valamelyikét:

500 000 LEJES SZAKORVOSI VAGY ORVOSI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT, EGY LÁDA SÖR, ILLATSZERCSOMAGOK, ÖVTÁSKA, PÓLÓK, SÖRNYITÓK stb.

Támogatóink:

Promedical Center URSUS Cosmetic Plant

Lapunk megrendelhető Kolozs, Szilágy, Fehér, Beszterce-Naszód és Szeben megye egész területén a postahivatalokban vagy a postásoknál június 24-ével bezárólag, Kolozsváron az Apex Kft. és a Apex AB Com Kft. lapkihordóinál is a hónap végéig, vidéken több településen a Krónika lapkihordóinál is, szilágysági városokban pedig a Damco Kft-nél a hónap utolsóelőtti munkanapjáig.

Ha a lapkihordók még nem jelentkeztek az Ön lakásán, hívja őket telefonon (Apex: 596-213, Apex Ab Com: 439-120, Krónika: 420-320, Damco: 0260-612867), és akkor felkeresik Önt otthonában!

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Világítótorony a gyűlölet éjszakájában

(3. old.)

Járosi Andor világítótorony volt az emberi helytállás elszigetelt szikláján; jelzést próbált küldeni a gyűlölet éjszakájába. Kolozsvárra visszatérése után a város katonai parancsnoka megfenyegette, mert igehirdetésében bírálta a zsidótörvényeket. Magatartásáért és zsidó kapcsolataiért Pogány ezredes többször beidézte a magyar kémelhárítóhoz, kihallgatta őt a hadbíróság, a szélsőséges sajtó pedig kampányt indított ellene. Még egyházán belül is támadta a német evangélikusok csoportja. Egyházi vezetőként küldött fényjeleit az éjszaka elnyelte. Maradt hát az egyéni harc: lelkészként zsidókat keresztelt meg, gyakran felnőtt korúakat is, közöttük Gábor István újságírót, végtisztességben részesített munkaszolgálatosokat és a kolozsvári gettó kiürítése után visszamaradt halottakat, magánemberként: hivataloknál kilincselt, kiállt az üldözöttek mellett, vigasztalt, veszélyeztetett embereket kísért az éjszakában, és legfőképpen: menedéket adott a zsidó törvények hatálya alá eső tizennégy éves Kádár Annának. A rejtegetésben Járosi Andor maga mellett tudhatta családját, számíthatott övéi rendíthetetlen támogatására. Nem véletlen az, hogy ma mind Járosi Andort, mind feleségét Igaz ember elismerésben részesítik. Idézek Komlós Gyuláné Kádár Anna 1997 novemberében keltezett nyilatkozatából: „Járosi Andorné még azt is megtette, hogy mikor légiriadó volt, nem ment le a többiekkel az óvóhelyre, hanem velem maradt a lakásban a bombázások idején is, hogy ne féljek egyedül. Egy hónap eltelte után Járosi Andorné kísért el Elővölgybe Bíró Mózes református lelkész tanyájára, mert ott biztonságosabbnak gondolták számomra az életet. S mikor három hét múlva egy gyanús alak tűnt fel a tanyán, ugyancsak Járosi Andorné jött értem és gyalogolt be velem Kolozsvárra. Ez szintén nagy kockázatot jelentett, mert semmilyen igazoló okmányom nem volt". Az esperes akkor tizenéves lánya, Járosi Margit, felnőttre jellemző titoktartással és gyermeki szívének teljes melegével járult hozzá Kádár Anna megmentéséhez.

A mai ünnepség előzményeihez tartozik, hogy amikor Járosi Andor elismertetésének gondolata megfogalmazódott bennem, még az is talány volt számomra, lehetséges-e valakit a halála után az Igazak címére felterjeszteni? Utánanéztem, és találtam rá példát. Közjegyzőileg hitelesített nyilatkozatát Komlós Gyuláné Kádár Anna elküldte nekem a Tennesse Állam-beli Memphis egyetemére, ahol akkoriban tanítottam, és azt angol nyelvű fordításával együtt, a Memphisi Egyetem fejléces papírjára nyomtatott kísérőlevéllel 1998. tavaszán postáztam Jeruzsálembe. Csatoltam hozzá addigra Torontóban már megjelent Járosiról szóló tanulmányomat és a Téglagyártól a tehervonatig c. megjelenés előtt álló könyvemnek az esperesről szóló fejezetét. Dr. Mordecai Paldiel, a Yad Vashem Igaz keresztények szakosztályának igazgatója visszajelzte, hogy a küldemény célba érkezett, az iratcsomót iktatták, és átvilágítását napirendre tűzték. A beadvány annyira meggyőző volt, hogy az adatok hitelességének ellenőrzése után, 1999. nyarán nemcsak Járosi Andort, hanem a feleségét is Igaz kereszténynek ismerték el. Csak később tudtam meg, Nt. Benczúr Lászlótól, hogy Járosi Andorné leánykori neve Brandt Laura, ezért teljes neve a Yad Vashem oklevelében nem szerepel.

Az embermentés elsősorban minőségi, nem pedig mennyiségi kérdés. Ezért neveztem Járosi Andort a Szamos-parti város Wallenbergjének. Kolozsvár esperesének emberi kiállása a nemzetközileg ismert és elismert svéd diplomatához mérhető, és Járosi Andoron is beteljesedett Raoul Wallenberg tragikus sorsa. A párhuzamot egy lépéssel tovább gondolva, ha egy magyar állampolgárokat mentő svéd Igaz emberről teret neveztek el az amerikai főváros központjában, itt van az ideje annak, hogy Járosi Andorról is teret vagy utcát nevezzenek el Kolozsváron.

Lőwy Dániel

(Elhangzott a kolozsvári evangélikus templomban a június 19-én tartott ünnepségen. Járosi Andor méltatói közül felszólalt továbbá Kiss Béla evangélikus-lutheránus lelkész és Goldner Gábor, a Kolozsvári Zsidó Hitközség elnöke is.)

vissza az elejére


Valami jó történik

(3. old.)

az iskolában. Én így látom, illetve így szeretném látni.

Eddig is mindig szóltak a kórusok minden iskolaünnepélyen, mindig programpont volt a zenetanár vezette énekkar, de mostanában ez a műfaj minőségileg erősen emelkedő tendenciát mutat. Művészi szintre emelt valóságos koncertek, amiket érdemes meghallgatni.

Hol a Székely Árpád vezette református diákok kórusával találkozom, hol a Halmos Katalin vezényelte Báthory-líceum karával, most utóbb pedig Majó Julianna vegyes kórusait csodálhattam meg az unitárius templomban. (Csak ezeket hallottam, tehát elnézést a meg nem említettekért).

Tapasztalom, hogy a karvezetők már rég nem „kötelességüket" teljesítik. Adni kívánnak a közönségnek, amit eddig csak művészek tudtak, és azok közül is csak a legjobbak. Ebben segíti őket hitük, hivatástudatuk és meggyőződésük.

Fiatalokkal, lelkes amatőrökkel (vagyis zenekedvelőkkel) a diákok mesterük segítségével, emberi hanggal (amely csodálatosabb minden hangszernél) á capella létrehozzák azt a lelki közösséget, amelyre olyan nagy szükség mutatkozik. Ők maguk talán még nem is értik munkájuk nagyszerűségét. Akkor értik meg igazán, mikor tíz, tizenöt, húsz éves érettségi találkozóra jőve beállnak a kórusba együtt énekelni a többivel, mint az a nagy hegedűs, aki szóló koncertje után, a hangverseny második részében beült a hegedűsök utolsó sorába a filharmónikusokhoz Mozartot játszani, ezzel fejezve ki az alázatot amivel a Zenét szolgálni kell. Mert minden kórusban a sok hang egy kíván lenni. Erre törekszik: megvalósítani az egységet, mert minden, ami „más", akár jobb, akár rosszabb – hamis.

Sokfélék vagyunk, mondta valaki, de éppen a sokféleségben rejlik a világ egyik szépsége. Lemondani az egyéni szereplésről, szolgálatába szegődni egy közösségnek egyetlen cél érdekében, becsülni való ténykedés. Mert önként történik, bizonyítandó, hogy a szólistákon kívül (akiket isten különleges képességekkel áldott meg) mindenki, bárki áldozhat a szépség oltárán, ahol ilyenkor nincs alá- vagy fölérendelt, csak testvériségben egymás mellett álló egyének, akik kifejezik azt az óhajt, amit a politikusok képtelenek megvalósítani.

Gondolom, nem véletlen, hogy éppen napjainkban indult újra virágzásnak a kórus-művészet, és talán az sem véletlen, hogy a mozgalom az iskolákból indult ki. A zenetanárok misszionárusként valósítják meg, amit küldetésüknek tudnak és ami számunkra – sokak számára – kis reménysugarat villant fel.

Tehát lehet! Íme a bizonyság: lehet. Lehetséges mintegy új Bolyaiként a semmiből soha-nem-volt új világot teremteni. Mert a Zene nem ismer határokat, a zenétől senki sem kér útlevelet. A Zene sátrat tart fölénk: véd, óv és olyan nyelven beszél, amit mindenki ért.

Ez így a Szamos-parton és a hatalmas-parányi Erdélyországban vagy szerte a nagyvilágon. Goethétől tudjuk (és ezzel vigasztalódunk): Gonosz embereknek nincsenek dalaik...

Dániel Károly

vissza az elejére


A verhetetlen férfiak mítosza

(3. old.)

A Csendes-óceántól, a Fidzsi-szigetek örök tavaszából a gyermekkorba, a nyugtalanságba visszasípoló, a kerekek „eldorádói szélmalmával" álomba görgető transzszibériai expressz „őrjöngő mozdonyáig", az Alpok gleccserekkel pettyezett Hannibál-hágóiig, Madridtól Mexikóig. Jean Gabin vagy Yves Montand blazírt nyugalma, vad kalandéhsége a mozivásznon, amint zuhanó vadászrepülőből integetnek kedves, jóságos vigyorral (miközben fenségesen függ a levegőben egy halászmadár); vagy éppen tüzérségi lövedékek becsapódása közepette, képzelegve, angyali biztonsággal lépnek elő a fojtó gázfelhőből, a gyilkos drótakadályok mögül. (Yves Montand szőrös változata a Vadállat című filmből hangolt volna rá erre a kicsit nosztalgikus, kicsit együgyűen mókás gondolatsorra?) A hajzat, a szakáll, az izzadság- gyöngyök, a lemeztelenített izomzat és lélek metaforikus képei változnak, ámde az összeütközések, meghasonlások, haldoklások után és ellenére a világgal való harmónia, a hit valahogy mindig visszatér. Legalábbis a verhetetlen férfiak (történelmi, történelmietlen) idejében. Ők azok, akiknek a fanatizmus árkaiban latin szavak jutnak eszükbe, s az északi-sarki hidegben ötven éves koruk után is Amundsen kortársai lehetnének… Akár Kosztolányi férfiarca, ha búsan is, ha csontra fogyva is, de tud még nevetni és sírni. A férfikor vad kalandja szeretné megmenteni a lelkeket, még ha beírták is „mindenféle könyvbe és minden módon számon tartják" is őket. A kaland több mint fogcsikorgatás, mint félénk dadogás, mint tehetetlenül fuldokló torok. A hüllő-hőmérséklet, a trópusi forróság dacára az élet zsibongó összevisszaságával lélegzel, ha az ág arcodba vág is. S hogyha a mély sötétből ocsúdva fölriadsz, még a Mefisztó-képű Gonosz is, aki megostoroz, naiv és alkudozni kész…

Csak az eszelős „rend" ellenséges és érthetetlen.

Amióta nemcsak a múlt, minden bevérzett: ki tudja, mit üzen még a képzelet? S a Céline-i éjszaka mélyén végveszélybe utazó értelem?… Mikor is volt az, midőn még Cendrars arab kormányosának békés csendjét nem zúzta pozdorjává a terror sortüze, s hites magányában elefántokban gyönyörködött? Hát amikor az elsuhanó, óriási páfrányokkal vagy kutyatejjel borított partokon még nem környékezett meg a nem nélküli isten fétise?…

Ki az, aki segítségünkre siet, ha apokalipszist hirdetnek egy helyi vagy egy egész kontinensre kiterjedő puccs után? Akinek kinyújtott karjába kapaszkodva tovább éltethet a remény, az útonállók sikátoraiban vagy akár a tévé képernyője előtt – a szkizofrén tábornokoktól s az epilepsziás várostól karnyújtásnyira?

Lászlóffy Csaba

vissza az elejére


Boc egy éve

(3. old.)

Sajnos már a számítástechnikára kell hagyatkoznunk annak érdekében, hogy eszünkbe jussanak bizonyos dolgok: születésnap, névnap, házassági évforduló, sajtóértekezlet vagy esetleg az, hogy máris lejárt egy év Kolozsvár polgármesterének mandátumából. A Yahoo Messengert még a tavaly beállítottam, hogy 2005. június 20-án emlékeztessen a helyhatósági választások eredményére és Emil Boc megválasztására. Megtette.

Tavaly ilyenkor egyesek közülünk mérhetetlen örömmel, mások mérsékelt derűlátással vagy akár letörve, illetve gyanakvással fogadták a hírt: Emil Boc lett Kolozsvár polgármestere. Jómagam a második kategóriába tartoztam, ugyanis nem voltam hajlandó úgy szavazni, ahogy az RMDSZ utasította választótáborát. Helytelennek találtam Ioan Rus támogatását, ugyanis a minden hájjal megkent SZDP-s politikusban a Sechelariu-, Mischie- és Mazăre-féle kiskirályt láttam, aki családja, barátai és a politikai alakulat gyarapítására használja fel a közpénzeket. Ezenkívül úgy véltem, szégyen az SZDP vezető politikusát Erdély fővárosának polgármesterévé választani. Iliescu pártjának Havasalföldön és Moldvában a helye!

Szerencsére az RMDSZ helyi és megyei szervezetének sikerült hamar elfeledtetnie a közvéleménnyel, hogy a tavalyi helyhatósági választásokon rossz lóra tett: a megyei tanácsnál elért két alelnöki és a városházán megmaradt alpolgármesteri tisztség nemigen adott okot az elégedetlenek véleményük hangsúlyos kifejtésére. Szerintem azonban nem kellett volna megelégedni a sikertelenség álcázásával. Úgy vélem, Kónya-Hamar Sándornak le kellett volna mondania. (Ezt egyébként az érintettnek is szóvá tettem.)

A hirtelen pálfordulásnak szerencsére nem lettek maradandó következményei, mivel Boc – a Bibliára való „felesküdős" tévéjelenet ellenére – megállapodást kötött az érdekvédelmi szervezettel. Valóban, nemigen volt más választása, de a polgármesteri szék elfoglalása utáni gesztusai is azt bizonyították, többnyire alaptalan volt a gyanakvás, a nacionalizmus vádja. Megválasztását követően Boc tapintatosan és rendkívül körültekintően ugyan, de hozzálátott Funar embereinek, a magyarság irányába megbocsáthatatlan intézkedéseket kezdeményező városházi alkalmazottak és igazgatók eltávolítására. Meg kellett válnia jól fizető állásától Mihai Mureşannak, az expolgármester „jobbkezének", aki több ízben nem bocsátott ki építkezési engedélyt magyar intézményeknek, Alexandru Dimának, a közlekedési osztály vezetőjének, aki részt vett és koordinálta a magyar főkonzulátuson levő piros-fehér-zöld zászló eltávolítását. Ezenkívül – lassan ugyan, és a korábban Funar által Kolozsvárról kiűzött Coca-Cola anyagi támogatásával – eltűntek a nemzeti színű padok, a belvárosi járdák szélén levő trikolór oszlopocskák és kukák. Érdekes módon viszont Boc és csapata megfeledkezett arról, hogy alkalmazza a volt helyi ellenzék által kiharcolt tanácsi határozatot, amely a település nevének három (román, német és magyar) nyelven történő feltűntetéséről szól. Tudomáson szerint erről Bocot egyelőre nem emlékeztették. Legalábbis nem eléggé rámenősen.

Boc megválasztását követően eléggé nehézkesen jött létre a helyi koalíció és működése komoly működési zavarokat mutat. Az RMDSZ-nek továbbra sem sikerült olyan hatással lenni a kormánykoalíciós partnerekre, hogy érdekeit helyi szinten is érvényesíteni tudja. Egy kivétellel a decentralizált közintézmények élére továbbra sem neveztek ki magyar szakembereket: egyelőre Sztranyiczki Szilárd az egyetlen magyar állami intézményvezető. Fölösleges ecsetelnem, hogy Boctól sokkal többet várunk, ugyanis ilyet szakmai háttérrel rendelkező emberekre más intézményeknél is nagy szükség van azért, hogy problémáinkkal hozzájuk fordulhassunk. Boctól többek között azt várjuk, hogy más közintézmény élére is magyar vezető kerüljön. Nagy szükség lenne arra, hogy a nyugdíjosztályon is képviseltessük magunkat, ugyanis itt is szívesebben fordulna az anyanyelvét beszélő tisztségviselőhöz a nyugdíjas.

Sokan azt állítják, hogy Boc szinte semmit sem tett hivatalba lépése óta. Ezek az emberek elfelejtik például a városházán jelentkező befektetők sokaságát. Épül a Selgros, a Kaufland (a Mező utcában és a RADP volt melegházai helyébe), az Interpot ipari parkot épít, a Zampella pedig vidámparkot. Beindult a lakásépítés, a helyhatóság saját anyagi ráfordítással 108 lakrészt hoz létre a Fenesi úton. A polgármesteri hivatal a közeljövőben 1500 milliárd lejes kölcsönt vesz fel, amelyből többek között közművesítik a Lombi erdő melletti 70 hektáros telket, amelyet fiataloknak koncesszionálnak lakásépítésre. Boc közbenjárására a Román Kereskedelmi Bank rendkívül előnyös feltételek között 10 millió eurós kölcsönt hagyott jóvá 45 új autóbusz és 25 trolibusz vásárlására, a Coca-Cola bevonásával felújították a futballstadion melletti játszóteret, a UPC bevonásával görkorcsolya-pályát hoztak létre, télen működött a műjépgpálya, 1100 új parkolóhelyet hoztak létre. S ne feledjük el azt sem, hogy Boc polgármesterkedése óta a nyugdíjasok és az idősek ingyen utazhatnak a közszállítási járműveken, s idéntől a nyári vakációban a tanulók is fél áron vásárolhatnak két vonalra béreltet.

Továbbra is kérdéses viszont, hogy Boc mennyiben tud egyben polgármester és pártelnök lenni. Nemrég lapunk hasábjain arról számoltunk be, hogy az elöljáró egyre több időt tölt Bukarestben. Amennyiben megválasztják a Demokrata Párt elnökévé, még nehezebb lesz a város dolgával foglalkoznia.

Egy év után csak részleges mérleget vonhatunk: az eredmények és kudarcok csupán három-négy év múlva mutatkoznak meg igazán. És esetleg az érte járó elismerés is.

Hétfőn Boc 8,50-re értékelte egy éves polgármesteri tevékenységét. Szerintem érdemeihez képest egy jeggyel nagyobbat adott magának.

Kiss Olivér

Az oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Külföldi sztáregyüttest várnak Tusványosra

(4. old.)

A nyitottság és a párbeszéd jegyében szervezik meg az idén is a XVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet az erdélyi Tusnádfürdőn, amelynek a központi témája az Európai Unió kihívása és lehetősége lesz – jelentették be hétfőn a tábor szervezői Kolozsváron.

Szabó András főszervezőnek és Ilyés Szabolcsnak, a tábort szervező ErGo Egyesület ügyvezető elnökének tájékoztatása szerint a július 17–24. között zajló tábor programjain számos román és magyar politikus és más személyiség vesz részt, ezenkívül a rendezvény a hagyományoknak megfelelően a politikai, gazdasági témájú viták mellett gazdag szabadidős programot is biztosít az érdeklődőknek. A tábor előadásain minden bizonnyal szóba kerül az uniós alkotmány francia és holland népszavazáson való elutasítása, a tavalyi magyarországi népszavazás kérdése, de a szervezők reményei szerint a meghívottak a fél éve hatalmon lévő román kormány tevékenységét is kiértékelik.

A szervezők meghívták Orbán Viktor volt miniszterelnököt, Schöpflin György EP-képviselőt, Martonyi János volt külügyminisztert, Matolcsy György volt gazdasági minisztert, Gál Kinga EP-képviselőt, Kövér Lászlót, a Fidesz Országos Választmányának elnökét, Varga Mihály országgyűlési képviselőt, Németh Zsoltot, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnökét. Ilyés Szabolcs hozzátette: remélik, hogy a magyarországi kormánypártok képviselői is jelen lesznek a rendezvényen, hiszen őket is meghívták. Arra a kérdésre, hogy kormánytagok jelenléte kapcsán nem tartanak-e Eörsi Mátyás március eleji kolozsvári látogatásához hasonló incidensektől, Ilyés Szabolcs elmondta: a tusnádi táborba elsősorban azok szoktak jönni, akik igen szavazásra buzdították az embereket tavaly a december 5-i népszavazáson, de a magyar kormány képviselői is lehetőséget kapnak majd, hogy kifejtsék álláspontjukat, ha elfogadják a szervezők meghívását. Hozzátette: a nyári szabadegyetemen eddig sem vertek meg senkit, és ezentúl sem fog ilyesmi előfordulni.

A szervezők az RMDSZ vezető politikusait is meghívták, eddig azonban csak néhánytól kaptak visszajelzést. A Szabadság kérdésére Ilyés Szabolcs emlékeztetett: az elmúlt három évben Markó Béla, az RMDSZ elnöke rendszeresen visszautasította a meghívást, ezúttal remélik, eljön, de ez mindig a rendezvény előtti utolsó héten szokott csak kiderülni. A meghívottak között szerepel Tőkés László református püspöknek, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének a neve is.

A szervezők átlagban napi háromezer résztvevőre számítanak, az érdeklődők száma pedig várhatóan az utolsó napon megugrik, amikor Orbán Viktor előadása mellett egy még meglepetésnek szánt nemzetközi hírnévnek örvendő együttes koncertjére is sor kerül. A szervezők csak annyit árultak el, hogy egy balkáni és egy brit együttessel folytatnak tárgyalásokat, a közeljövőben dől el csak, hogy melyikkel sikerül majd egyezségre jutni. Az együttes valóban neves lehet, hiszen a 75–80 ezer euróra tervezett költségvetésű fesztivál kiadásainak akár egynegyedét is felemésztheti a szóban forgó koncert.

A két évvel ezelőtt először megszervezett, a magyar sajtó által „ellentusványosnak" minősített marosvásárhelyi Félsziget fesztivál kapcsán a szervezők elmondták, az erdélyi piac még egy harmadik hasonló rendezvényt is elbírna. Hangsúlyozták: a két esemény nem jelent egymásnak konkurenciát, mivel a tusnádi tábor főleg előadásokat, a Félsziget pedig többnyire szórakozást biztosít a résztvevőknek. Kiderült: a két szervezőcsapatnak az elmúlt hetekben nem kellett energiát pazarolniuk a kulisszák mögött sem arra, hogy elkerüljék a két rendezvény egy időben történő lebonyolítását. Mi több, egyeztettek, hogy ne ugyanazokat az együtteseket hívják meg. Ilyés szerint a konkurenciamentesség ellenére a Félsziget egészséges versenyszellemet teremtett. Végül a szabadegyetem szervezői sok sikert kívántak a félszigeteseknek.

Borbély Tamás

vissza az elejére


Újabb felelősségvállalás szeptemberben

(4. old.)

Ismét felelősséget vállal a kormány szeptemberben, amikor a decentralizációról és a közigazgatásról szóló törvénycsomagot terjeszti a törvényhozás elé – jelentette be Vasile Blaga közigazgatási és belügyminiszter Kolozsváron.

A törvénycsomag hét jogszabálytervezetet tartalmaz majd, ezek egyik újdonsága az, hogy a megyei tanácsok többé nem fognak költségvetési pénzeket osztani a helyi önkormányzatoknak. – Megszűnik a megyei tanácsok szerepe az önkormányzatok működésére szánt kormányzati pénzek elosztásában. Ezek az összegek közvetlenül a kormánytól érkeznek a helyi önkormányzatokhoz, hogy többé ne a megyei tanácsok politikai színezete befolyásolja a pénzek szétosztását – mondta a miniszter. Hozzátette: a jelek szerint a Szociáldemokrata Párt polgármesterei is támogatnák a törvénycsomagot.

Az új törvény szerint külön csoportba osztanák a közpénzt. Így a kormány esetében működési alapot, a szaktárcáknál pedig fejlesztési alapot hoznak létre, míg a helyi költségvetések esetében is megkülönböztetik majd ezt a két tételt. A felelősségvállalás azt jelenti, hogy a parlament a jogszabálytervezet szakaszait vita nélkül, változatlan formában fogadja el. Az ellenzék ilyenkor bizalmatlansági indítványt nyújthat be, amelynek esetleges elfogadása esetén megbukhat a kormány. A kabinet a restitúciós kérdést és az igazságszolgáltatási reformot végrehajtó törvénycsomag esetében is felelősséget vállalt.

vissza az elejére


Négy apáca vállalta a felelősséget társnőjük halálra kínzásáért

(4. old.)

Négy apáca vállalta a felelősséget azért a bűncselekményért, amelynek során a moldvai Szentháromság kolostorban „ördögűzés" címén keresztre feszítették és halálra kínozták egyik társnőjüket – derült ki az eset körülményeit felderítő ügyészi vizsgálat hétfőn közzétett előzetes eredményeiből.

Ovidiu Belinde ügyész, aki a moldvai Vaslui környéki ortodox kolostorban a múlt héten elkövetett bűncselekmény körülményeit kutatja, a Mediafax hírügynökségnek nyilatkozva közölte: a megyei kórház által kiállított orvosi bizonyítvány szerint a 23 esztendős Maricica Irina Cornici, a kolostor novíciája valóban skizofréniában szenvedett.

Irinát a múlt héten lánccal keresztre feszítettek, kínozták, éheztették, száját gézzel tömték be és ragasztószalaggal ragasztották le. Mindezt azért, mert a kolostor főnöke szerint megszállta az ördög. A gonosz szellem kiűzése érdekében napokon át végzett szertartások közben próbálták a vergődő fiatal apácát ilyen módszerekkel nyugalomra bírni. Az ügyészi vizsgálat megállapította, hogy az áldozat gyakorlatilag megfulladt.

Korábban olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Daniel Corogeanu kolostorfőnök szerzetes papi minőségében maga kezdeményezte az ördögűzést. Ezért a hatóságok először az ő felelősségét kezdték firtatni. Annál is inkább, mert a szerzetes megverte az illetékes püspökség képviselőit, akik a hét végén a helyszínen próbálták kideríteni a történteket. A közvéleményt felháborította ezek után az a hír, miszerint maga a szerzetes mondott gyászmisét a neki tulajdonított gyilkosságnak áldozatul esett lány ravatala fölött.

Hétfőn azonban fordulat állt be a nyomozásban. Az ördögűzés értelmi szerzőjét, vagyis a szerzetes papot mentendő a neki segédkező négy apáca teljes egészében vállalta a büntetőjogi felelősséget. Ennek ellenére az ügyész a szerzetes ellen is bűnvádi eljárást indított, mert a négy apácával együtt maga is tevőlegesen részt vett a fiatal apáca szabadságától való megfosztásában, majd halálához vezető megkínzásában.

A román médiában az üggyel kapcsolatban megszólaló megfigyelők a román ortodox egyházon belüli középkori állapotokról számoltak be. Emlékeztettek, hogy az ortodox egyház patriarchátusának szóvivője példa nélkül álló esetnek minősítette a kolostorban történteket. Ezzel szemben – állítják a megfigyelők a román média által közölt adatokkal összhangban – más kolostorokban is nem egyszer előfordult hasonló „ördögűzési" eset.

Az 1-es és 4-es oldalt szerkesztette: Borbély Tamás

vissza az elejére


KÖRKÉP


Ajtony
Tisztújításból falugyűlés

(5. old.)

Vasárnap tartotta tisztújító gyűlését az RMDSZ ajtonyi szervezete. A mindössze 183 lakost számláló magyar közösség 38 tagja volt jelen az összejövetelen, ahol újraválasztották Bükkös István helybeli tanácsost elnöknek és ifjú Bükkös István (molnár)-t alelnöknek, a helyi választmány létszámát pedig nyolcra bővítették. A gyűlés második felében a jelenlévők megbeszélték a falu gondjait, az építendő utak problémáit, az erős lej bevezetésével, valamint az etnikai alapon üldözöttek kárpótlásával kapcsolatos tudnivalókat. A megyei szervezet részéről Bitay Levente ügyvezető elnök volt jelen. Ajtony ugyan kis magyar közösség, de képes az összefogásra és igényli a beleszólás jogát saját sorsának irányításába, ezt mi sem igazolja jobban, mint az, hogy a múlt évi helyhatósági választásokon sikerült egy helyet szerezni a helyi tanácsban és csak kevésen múlott, hogy az RMDSZ-nek nem sikerült megszereznie a második helyet is.

vissza az elejére


Szilágybagos
Kinevezték az elöljárókat

(5. old.)

A téli népszavazáson az 1968-ban Szilágynagyfaluhoz csatolt Szilágybagos község visszaállításáról döntött a lakosság. A népszavazás eredményét a parlament törvényben rögzítette: Szilágybagos Borzással együtt közel 1700 lakossal külön község lesz.

Dr. Andrei Todea prefektus tegnap délelőtt hivatalosan közölte az új község általa kinevezett vezetőségének jegyzékét. Szerinte a részleges helyhatósági választásokat ősszel, valamikor november előtt kellene megtartani. Addig is az ideiglenesen kinevezett vezetőség dolga tisztázni a két község közötti vagyonelosztást, rögzíteni a határokat, és felleltározni Szilágybagos község magán-, illetve közösségi vagyonát. Ez a feladat Marina Ida Magdolna kinevezett polgármester-asszonyra – a legtöbb helyi rendezvény egyik kezdeményezőjére, ügyintézőjére és lebonyolítójára – vár. A helyi posta- és telefonközpont munkatársaként mindenki ismeri a faluban, ugyanakkor ő maga ismeri az egész közösség gondjait-bajait. Alpolgármesterként Bogár Árpádot üdvözölhetjük, aki már nagyfalusi alpolgármesterként is bizonyította a falu iránti elkötelezettségét. Most a nagyfalusiakon a sor, hogy megfelelő embert találjanak helyette. A jegyzői tisztséget a pályázati kiírásig Antal Judit látja el. Közigazgatási tapasztalatait szintén a szilágynagyfalui polgármesteri hivatalban szerezte.

A kinevezett csapatot berendezett községháza és kemény feladatok sokasága várja. Marc Tiberiu, a megyei tanács elnöke jelezte, hogy az új község működésének finanszírozására csak a költségvetés kiegészítésekor lehet számítani. Ez azt jelenti, hogy lényegesen lefaragják a Szilágynagyfalunak szánt kiutalásokat, az új községnek viszont el kell tartania az öregotthont is, amelynek működése komoly összegeket emészt fel. Mindezek ellenére a bagosiak optimisták. Szerintük sokkal jobban fognak boldogulni önálló községként.

Józsa László

vissza az elejére


Jótékonysági est a Csemete óvodáért

(5. old.)

A vendégek bemutatásával kezdődött vasárnap délután hat órától az Agapé étteremben a Csemete óvoda jórtékonysági estje, majd dr. Lészai Lehel lelkész-igazgató szólt a vendégekhez, ismertetve az óvoda tanítási stratégiáját, és saját tapasztaltait. Kifejtette, hogy számukra fontos a vallási és minőségi oktatás társítása. Gergely Bálint hegedűs és Antal Sándor brácsás Mozart-duója után Maksay Júlia szülőbizottsági tag elmondta, minden szülő vágya a gyermekére való odafigyelés, ebben a Csemete óvodában részesülnek. A szülők nyugodtan hagyják az óvodában gyermeküket, mert tudják, hogy ott a csemetékre figyelnek, és olyan szeretetben részesülnek, mint otthon.Annak érdekében, hogy a vendégek megismerhessék közelebbről az óvodát, Márkus Etelka rövidfilmjét vetítették, majd dr. Balogh Csaba teológiai tanár, szülő szólt az intézményről: – A gyermekek az óvodában töltik idejük nagy részét, ezért fontos, hogy a gyermek minőségi oktatásban részesüljön, és szívesen járjon óvodába. A Csemete mindezeknek a feltételeknek eleget tesz – mondta a tanár, aki szerint a csemeték a homokozóban játszva tanulják meg azt, hogy mit jelent a kősziklára házat építeni.

A jótékonysági est várakozáson felül sikerült: több mint 30 személy egyszeri összeggel támogatja az óvodát, 12 személy két éven át havonta támogatja az intézményt, több mint tízen egyszeri összeggel és két évig havonta nyújtanak támogatást, az esten részt venni nem tudók közül több mint tíz személy is jelezte támogatási szándékát. Az élete alkonyán levő Báró Bánffy István ugyan nem szerepelt a meghívottak jegyzékén, ennek ellenére számottevő pénzösszeggel támogatta az életük hajnalán lévő gyermekeket és a kezdeményezést. Az összegyűlt pénzösszegből az óvoda új épületét kívánják befejezni, amire mintegy négymilliárd lejre van szükség.

Köntös Imola

vissza az elejére


Tiltakoztak a fogyatékos gyermekek és szüleik

(5. old.)

Tevékenységük kifejtéséhez megfelelő székhelyet és pénzügyi alapot kértek hétfőn délben a polgármesteri hivatal előtt tiltakozó Speranţa szociális központ képviselői. A spontán tüntetést a szellemi fogyatékos gyermekek szülei szervezték annak érdekében, hogy helyzetük mihamarabb rendeződjön. A tiltakozó akción a nehéz sorsú gyermekek is részt vettek.

A szociális létesítményt, amely jelenleg egy tömbházlakásban működik, a szülők azt követően hozták létre, hogy a Szent Mária központból – állítják – diktatórikus eljárással eltávolították gyermekeiket. A polgármesteri hivatal illetékesei azt ígérték, helyzetük rövid időn belül rendeződni fog.

(k. o.)

vissza az elejére


Sajátos tanévzárók: kabaré bállal Sárvásáron, tábortűz Körösfőn

(5. old.)

Rendhagyó évzárókkal búcsúztatták az idén az óvodásokat, iskolásokat Körösfőn és Sárvásáron. A sárvásári I–IV. osztályos iskolában 17 sárvásári és nyárszói gyermek tanult az elmúlt tanévben, közülük öten távoznak ötödik osztályba, többnyire Kolozsvárra és Bánffyhunyadra. A sárvásári óvodában a két falu tíz nagycsoportosa búcsúzott, velük 22-re nő az ősszel az iskolások száma – nem lesz könnyű a következő tanév a tíz „újonccal" kiegészült összevont osztályban. A tavaly óta Nyárszón is működik óvoda, ám ott kilenc, 3–4 éves kisgyerekkel foglalkozik az óvónő. A sárvásári óvodába négy kis óvodás érkezik ősszel, így nem kell aggódniuk az intézmény léte miatt.

Nyárszón és Sárvásáron általában nem aggódnak, hiszen főként Nyárszó esetében örömmel nyugtázhatjuk, hogy egyre többen költöznek vissza a kis faluba, főként fiatalok, egyre többen kötnek házasságot a mintegy 158 állandó lakost számláló kis közösségben. Nyárszó református gyülekezete híveinek száma ennél magasabb, hiszen ma már Kolozsváron, Bánffyhunyadon, Ausztriában élő elszármazottak is tagjai az egyháznak. Mint a vasárnap esti évzáró találkozón elmondták, Nyárszón igen ragaszkodnak a népi hagyományokhoz, ennek ellenére megvan az igény a 21. századi életfeltételek kialakítására. Nyárszó az a település, ahol az E60-as főúttól bevezető egy kilométeres bekötő út felét sikerült a lakosságnak önerőből lebetonoztatni: a lányok-asszonyok kézimunkáinak értékesítéséből származó bevétel segítségével. Német kapcsolatokat is kamatoztatni tudtak, a két falu református közösségét ellátó lelkész házaspár újfent arról számolt be, a nyárszói templom tatarozását tervezik, ám ugyanakkor arra panaszkodtak, az utóbbi időben egyetlen pályázatukra sem sikerült pénzt kapni.

A mintegy 240 állandó lakost számláló Sárvásáron sorra került évzárónak megadták a módját: az iskolások hagyományos játékokat mutattak be, majd diákcsínyeket vittek színre, az óvodások pedig aratós játékot jelenítettek meg, fából készült élethű kaszákkal és sarlókkal – a népes közönség nagy derültségére. Az iskolai ünnepélyen a negyedik osztályosok modern táncot adtak elő, majd szendvicses-üdítős szünet után a kolozsvári Horváth Béla Stúdiószínpad nagysikerű kabaréelőadásán szórakozott a közönség, végül bállal zárták a napot.

Körösfőn az iskolai évet – immár harmadik esztendeje – sajátos módon zárják: a tanév utolsó hetében közösen fát gyűjtenek, majd hatalmas tábortüzet gyújtanak. A múlt héten sorra került tábortüzes estet a Nagyerdőnek nevezett, mára már erdőtelen tetőn szervezték, ahonnan messzire látni, és ahol sok ember összegyűlhet. A gyerekek szabadtéri színpadon csillogtathatták könnyűzenei tehetségüket, majd néhány percig egy falubeli jóvoltából tűzijátékban is gyönyörködhettek. A mintegy háromszáz gyereket-szülőt-nagyszülőt vonzó tanévzáró főszervezője Mihály Ágnes helybeli oktató, akinek nagy segítségére voltak a tanárok, tanítók, a gyerekek és szüleik egyaránt.

K. E.

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Beteglapot lopott

(5. old.)

Okiratok elsikkasztása vagy rongálása váddal indult nyomozás a 34 éves jászvásári Lungu C. ellen. A férfi a vád szerint folyó év április 7-én elsikkasztotta lányának orvosi megfigyelési lapját a kolozsvári gyermekkorház ideggyógyászati osztályáról.

A magyar–szlovák határon bukott le
Okirathamisítás, hamis okirat felhasználása és hamis iratok bemutatása a vámhatóságnál vádakkal indult nyomozás a bánffyhunyadi Muzuran D. ellen. A 38 éves férfi a vád szerint 2002 januárjában meghamisította a Ro 00934 sorszámú szállítási engedélyt, mégpedig úgy, hogy kémiai úton „lemosta" az írást, és helyette a CJ–24–RGI rendszámot írta be – ezt a rendszámú autót vezette egy cégnél, ahol gépkocsivezetőként dolgozott. A hamis iratot bemutatta 2002. január 2-án a román határnál, és arra használta fel, hogy tranzitálja vele Magyarországot. A magyar–szlovák határátlépőnél már nem volt „szerencséje": a magyar vámosok rájöttek, hogy hamis az engedély. A magyar hatóságok nem kértek semmilyen kártérítést, bár az engedély vámmentességet biztosított használójának. A gyanúsított szabadlábon védekezhet a vád ellen.

Motorosokat gázoltak
Péntek reggel súlyos baleset történt Magyarlónán, a 107 M jelzésű megyei úton. A 46 éves, Szilágy megyei Lăcătuş T. egy 1310-es Daciát vezetett, amikor egy nehezen belátható jobb kanyarban balra akart letérni az útról. A gépkocsivezető azonban nem vette észre a szemből szabályosan közlekedő 55 éves Jakab I-t, aki egy Mobra márkájú motorkerékpárt vezetett. A szintén magyarlónai férfit súlyos állapotban szállították kórházba.

Hasonló baleset történt szombat délután 4 óra után a tordai Victoriei úton, ahol a 34 éves mezőcsáni P. Mariana Pia ugyancsak 1310-es Daciával balra kanyarodva nem adott elsőbbséget egy Jawa márkájú motorbiciklinek, amelyet a 23 éves B. Flotin Roman vezetett szabályosan. A balesetben rajta kívül a motorkerékpár utasa, a 24 éves B. Liviu Ciprian sérült meg; a két felsőszentmihályi áldozat nincs életveszélyben.

Szekérbe futott
Péntek délután háromnegyed 3-kor az 1C jelzésű országúton, Széplakon szekérbe szaladt egy Peugeot 206-os személygépkocsi. Ez utóbbit a 25 éves máramarosszigeti C. Gabriela vezette, s a 25 éves nő egy veszélyes jobb kanyarban lehajolt a 3429–SG–39 rendszámú autó műszerfala alá, és emiatt későn vette észre az előtte haladó szekeret. A balesetben a szekér kocsisa, a szamosújvárnémeti 47 éves Buzási I. és a szekér utasa, a szamosújvári 49 éves Pop I. sérült meg.

(balázs)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

vissza az elejére


GAZDASÁG – REKLÁM


Újabb Baumit gyárat avattak Tövisen

(6. old.)

A romániai Baumit tegnap délelőtt felavatta második szárazhabarcs gyárát, Tövisen. A Baumit a Smith Industry Holding nemzetközi építőipari hálózat része. A 200 ezer tonnás teljesítményt magáénak mondható tövisi üzem egyike a legmodernebb habarcs gyáraknak egész délkelet Európában. Termékei között találjuk többek között a szárazmaltert, a különböző burkolatokat, tapadó kerámialemezeket, simító lapátot, díszítő- és belső vakolatot és homlokzatot.

Az avatásóünnepségen jelen volt Christian Zeilleissen romániai osztrák nagykövet, Robert Smith, a Wopfinger Baustoff industrie cég vezérigazgatója, Alfred Gsandtner, a nemzetközi Baumit cég igazgatója és Laurenţiu Lupuşor, a romániai Baumit cég vezérigazgatója.

A gyártási folyamat teljesen gépesített, a gépek működtetésében nyolc munkás dolgozik egy váltásban. Minden műveletet és gyártási folyamatot számítógép segítségével végeznek, hogy megőrizhessék a termékek egységességét.

vissza az elejére


Elkezdődik a Temes megyei lakóházak újjáépítése

(6. old.)

Öt cég kezdi el az árvízkárosult Temes megyei településeken 130 lakóház felépítését. A munkálatokat végző cégeket az Országos Lakásügynökség által megszabott négyzetméterenként 200 eurós árhatár alapján választották ki.

Ovidiu Drăgănescu Temes megyei prefektus közölte, hogy a lakásügynökség által megszabott feltételnek eleget tevő negyven cég közül csak ötöt választottak ki arra, hogy a tervezet 720 ház közül 130-at felépítsenek. A prefektus szerint az öt társaság e héten elkezdi az építkezést Gátalján, Szigetfalun, Birdán, Dentán, Nagykövéresen és Rudnán, majd a vizek visszahúzódása után Fényen és Ótelken. Drăgănescu elmondta, az Országos Lakásügynökség tovább tárgyal a cégekkel, amíg minden ház megépítésére szerződést kötnek. Az eddig alkalmazott cégek hagyományos technológiákat használnak, azaz minden ház téglából épül fel.

A prefektus adatai a szaktárca által közölt országos szintű információk egészítik ki. Ezek értelmében a szállítási, középítkezési és turisztikai minisztérium jelölte ki azokat a cégeket, amelyek az árvízsújtott területeken lévő házak újjáépítésében részt vesznek. A minisztérium által meghirdetett pályázatra 32 kereskedelmi társaság nyújtott be műszaki és pénzügyi ajánlatot, közülük 16 felelt meg a tenderfüzet követelményeinek. Az elbírálás 2005. június 16-án, csütörtökön lezárult, s a nyertesek listája a következő: SC Tehnodomus SA, SC American Romanian Company SA, SC Rotary Construcţii SRL, SC Xenia SA, SC Paluni SRL, SC General Construct SA, SC Alco Plus SA, SC Dorela Dumitrescu SRL, SC Ciac SA, SCC Nova Construct SA, SC Solaris SRL, SC Consmin SA, SC Consig SA, SC Tiab SA, SC Antares Homes SRL, SC Ciprom – bukaresti kirendeltség.

A nyertes cégek 935 házat építenek majd hagyományos szerkezetre. Közülük 6 társaság, a Tehnodomus SA, az American Romanian Company, a Rotary Construcţii, a Paluni SRL, a General Construct és Xenia SA, már előkészítette az építkezés helyszínét, és június 20-án el is kezdte a munkálatokat. Az első lépésben az árvízsújtott régiókban, Temes megyében 130, valamint Krassó-Szörény megyében 18 házat építenek.

A minisztérium által meghirdetett program keretében további 165 ház épül fémszerkezetre. Ezzel a programmal kapcsolatos tárgyalások még folytatódnak a szaktárca és az építő cégek vezetői között, a folyamat előreláthatóan két hét múlva zárul.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Június 20., hétfő

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

35 800/36 100

29 300/29 700

141/145

vissza az elejére


Június 21., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 36 155 lej (3,6155 erős lej), 1 USD = 29 566 lej (2,9566 erős lej), 1 magyar forint = 146 lej (100 Ft = 1,4552 erős lej).

Western Union – szolgáltatás a Sora, Bolyai u. 8. és Szentegyház u. 4. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


HIRDETÉS


SZOLGÁLTATÁS

(7. old.)

Egyéni hőközpontok szerelését vállalom. Telefon: 0745-187692.

vissza az elejére


Egy perc derű

(7. old.)

– Hány gyertya egy gyertyának a fele?

– ???

– 64. Hogy miért? Mert a gyertya fele a kanóc, a kanóc fele a nóc és nóc szor nóc az hatvannégy.

vissza az elejére


SPORT


KÉZILABDA
Női Nemzeti Liga: Bennmaradt az U-Jolidon

(8. old.)

Százszázalékos teljesítménnyel végzett az osztályozón Kolozsvári U-Jolidon női együttese, amely a pénteki, nagybányaiak elleni siker után szombaton a Karácsonkői (Piatra Neamţ-i) NKK-t, vasárnap pedig a Bukaresti Venus Apa Novát is legyőzte.

Eredmények: 2. forduló: U-Jolidon–Piatra Neamţ-i NKK 33–28 (20–12) és Venus Apa Nova–Nagybányai Quartz Marta 10–0 (játék nélkül); 3. forduló: U-Jolidon–Venus Apa Nova 50–36 és Piatra Neamţ-i NKK Nagybányai Quartz Marta 10–0 (játék nélkül). A végeredmény:

1. U-Jolidon 3 3 0 0 121–86 6
2. Piatra N.3 2 0 1 71–65 4
3. Venus Apa Nova 3 1 0 2 78–83 2
4. Nagybánya* 3 0 0 3 22–58 –2
*A Nagybányát két ponttal büntették, mert nem tartotta be a szakszövetség szabályzatát.

Az U-Jolidon és a Piatra Neamţ-i) NKK az élvonalban maradt, a Venus Apa Nova és a Nagybányai Quartz Marta továbbra is a másodosztály tagja.

(pja)

vissza az elejére


Férfi Eb-selejtezők

(8. old.)

• Kettős győzelemmel jutott tovább, így a jövő évi férfi kézilabda Európa-bajnokság résztvevője a magyar válogatott, amely a selejtező békéscsabai visszavágóján magabiztosan nyert Macedónia ellen.

Eb-selejtező, visszavágó, Békéscsaba: Magyarország–Macedónia 36–25 (17–14) – a magyarok góljait Iváncsik (8), Perez (7), Gál (4), Laluska (4), Buday (3), Vadkerti (3), Nagy (2), Ilyés (2), Tombor (1), Harsányi (1) és Herbert (1) lőtte; továbbjutott Magyarország kettős győzelemmel, 68–54-es összesítéssel.

A magyar csapat a teljesen megérdemelt kettős siker révén részt vehet a január 26–február 5. közötti svájci Eb-n.

• Nem lehet ott a kontinensviadalon a román gárda, amely nem tudta megőrizni egy héttel korábbi egygólos előnyét, és súlyos, tízgólos „zakót" kapott Lazarevacon Szerbia-Montenegrótól.

Eb-selejtező, visszavágó: Szerbia-Montenegró–Románia 35–25 (18–14) – a legtöbb román gólt (7-et) Sania dobta.

vissza az elejére


Női vb-selejtező

(8. old.)

Várható módon, kettős győzelemmel jutott be a december 5–18. közötti oroszországi világbajnokságra Románia együttese, amely Segesvárott is nyert Csehország ellenében:

Vb-selejtező, visszavágó: Románia–Csehország 27–21 (15–7) – a román gólszerzők: Luca (7), Brădeanu (6), Gogârla (4), Farcău (3), Rădulescu Elisei (2), Amariei Lungu (2), Gatzel (1), Sârbu (1) Văduva (1).

A kolozsvári Carman Amariei Lungu a mérkőzés után bejelentette, amíg Gheorghe Tadici lesz szövetségi kapitány, nem kíván válogatott lenni. Amariei az irányító zsarnoki hozzáállását és személye mellőzését sérelmezi (csak a 47. percben léphetett pályára).

(pja)

vissza az elejére


LABDARÚGÁS
UEFA-Intertotó-kupa

(8. old.)

A Budapesti Vasas döntetlenje után a Lombard FC Pápa szintén hazai pályán egygólos győzelmet aratott a grúz WIT Tbiliszi felett.

Eredmény: Lombard FC Pápa–WIT Tbiliszi (grúz) 2–1 (gól: Szabó 2 – 59. és 94. perc, a második 11 m, illetve Ebanoidze – 91. perc).

Az első félidő eseménytelen játékkal telt, a folytatásban azonban egyre inkább a hazaiak akarata érvényesült, s megérdemelten szereztek vezetést. A vendégek a ráadás első percében váratlanul egyenlítettek, ám a végén egy jogos büntető értékesítésével mégis a pápaiak nyertek.

Bajnokságról bajnokságra
• Noha kedden a Bologna egygólos győzelmet aratott Pármában az olasz Serie A osztályozójának első mérkőzésén, mégis utóbbi csapat maradt bent az élvonalban, mivel a szombati visszavágón két góllal nyert idegenben.

Osztályozó az élvonalban maradásért, 2. mérkőzés: Bologna–AC Parma 0–2 (gól: Cardone – 16. és Gilardino – 45. perc) – az élvonalban maradt a AC Párma 2–1-es összesítéssel.

• A feljutását már korábban bebiztosító Deportivo Alaves után az utolsó fordulóban a Cádiz és a Celta Vigo harcolta ki, hogy a következő szezonban a spanyol Primera División élvonalában szerepelhessen. Mindhárom csapat 76 ponttal zárt a második ligában, az egymás elleni eredmények figyelembevételével a Cádiz lett a bajnok a Celta előtt. A Cádiz 12, a Celta pedig egy év szünet után tér vissza az élvonalba.

Konföderációs Kupa
Nem megfelelő hozzáállás esetén a labdarúgó Konföderációs Kupáról tudósító újságírók is kaphatnak sárga, illetve piros lapot a szigorú német szervezőktől. A háromezer „médiamunkás" közül első figyelmeztetést kap az, aki nem veszi át időben a belépőjét. A második vétséget egy meccsre szóló eltiltás, míg a harmadikat már végleges kizárás követi.

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezek a drága helyek üresen maradjanak" – indokolta a poroszos fegyelmet Markus Siegler, a FIFA szóvivője.

• Az Európa-bajnok görög labdarúgó-válogatott második, Japán elleni mérkőzésén is kikapott a németországi Konföderációs Kupán. A nagyobb meglepetés viszont a csoport másik mérkőzésén született: Mexikó válogatottja egygólos győzelmet aratott a világbajnok brazil csapat felett. A közép-amerikai gárda ráadásul Jared Borgetti révén büntetőt is hibázott a 32. percben (Rosetti játékvezető kétszer ismételtette meg a 11-est: Borgetti először betalált, másodszor a felsőlécen csattant a lövése, harmadszor pedig Dida védte a lövését), de a csatár az 59. percben góljával kijavította a hibáját. Mexikó sikerével bejutott az elődöntőbe.

Eredmények, B-csoport, 2. forduló: Japán–Görögország 1–0 (gól: Oguro Maszasi – 76. perc) és Mexikó–Brazília 1–0 (Borgetti – 59. perc).

A csoport állása: 1. Mexikó 6 pont, 2. Brazília 3 (3–1), 3. Japán 3 (2–2), 4. Görögország 0.

Női labdarúgó Eb: Sorozatban negyedszer nyert a német csapat
Sorozatban negyedszer nyerte meg az Európa-bajnokságot a német női labdarúgó-válogatott: a blackburni döntőben Birgit Prinzék 3–1-re győztek a norvég csapat ellen. Az aranyérmes együttes mind az öt meccsét megnyerte az angliai Eb-n.

A döntőben: Németország–Norvégia 3–1 (gól: Grings – 21., Lingor – 24. és Prinz – 63. perc, illetve Mellgren – 41. perc).

vissza az elejére


AUTÓSPORT
Forma–1: Cirkuszok cirkusza

(8. old.)

Igazi cirkusszal szolgált rajongóinak Indanapolisban a Száguldó Cirkusz, az egyetlen gond csak az volt, hogy a helyszínre kilátogató mintegy 120 ezer szurkoló és a többmillió tévénéző nemigen értékelte a produkciót. Ezt jelzi, hogy a futam során több alkalommal üvegek és sörös dobozok repültek a pályára, a versenyben lévő 6 (!!) pilóta bosszúságára.

Valószínűleg a Forma–1 történetének legcsúfosabb tragikomédiája volt az, ami az Amerikai Egyesült Államok Nagydíján történt. Minden akkor kezdődött, amikor Ralf Schumacher (német, Toyota) ugyanott, ahol a tavaly összetörte magát, az idén is csúnyán a falhoz csapódott. Helyette Ricardo Zonta ült be a pótautóba, de ő is ugyanígy járt, a célegyenes előtti kanyarban, ahol a pálya ferde, a bal hátsó kerék felmondta a szolgálatot. A Michelin azonnal megvizsgálta a helyzetet, és beismerte, hogy gond van az abroncsokkal, amelyek használata nem biztonságos a pilótákra nézve. Közben az olasz Jarno Trulli megszerezte a Toyotának a japán gyártó első pole-positionját, ugyancsak Michelin gumikkal, a francia gyártó pedig arra kérte a Nemzetközi Automobil-szövetséget (FIA), hogy engedélyezze: hozzanak másfajta abroncsot. Ez viszont szabályellenes, hiszen a versenyszabályzat tiltja a kerékcserét az időmérők és a verseny során: a pilótáknak két típusú abroncs áll rendelkezésére, amelyekből még az időmérők előtt ki kell választaniuk azt, amelyet használni akarnak a hétvégén.

A FIA tehát elutasította a Michelin kérését, amely ezután azt kérte: a pálya említett szakasza előtt vezessenek be egy sikánt, az autók sebességének csökkentése végett. A FIA ebbe sem egyezett bele, valószínűleg már csak azért sem, mivel ebbe az összes csapatnak bele kellett volna egyeznie, a Ferrari viszont hallani sem akart a pálya módosításáról.

– A Michelinnek lehetősége van arra, hogy utasítsa csapatait a 12-es és 13-as kanyar között a lassításra, vagy büntetést magával vonó módon arra, hogy új gumikat tegyenek fel, amelyeket nem használtak az időmérő edzésen, vagy arra, hogy a futam alatt többször kereket cseréljenek. A csapatok döntik el, hogy versenyeznek-e Indianapolisban, vagy sem – állt a hírforrások szerint Charlie Whiting versenyigazgató válaszlevelében.

A Michelin azonban, mivel csak 10 körre tudta garantálni abroncsainak teherbírását, felszólította a Michelinnel futó csapatokat, hogy lépjenek vissza a versenytől.

Ennek ellenére minden autó felállt a rajtrácsra, és kiment a bemelegítő körre – ezzel érvényessé nyilvánították a futamot –, ám onnan egyenesen a „garázsba" mentek. Kivételt a Ferrari, a Jordan és a Minardi képezett, a három Bridgestone gumikkal futó csapat, amelyek közül e két utóbbi mindvégig szolidárisnak mutatkozott a michelinesekkel, ám az utolsó pillanatban mégis kiállt a versenyre. Ilyen körülmények között természetes, hogy a Ferrari diadalmaskodott, bár kevés kellett ahhoz, hogy Michael Schumacher és Rubens Barrichello balesetezzen: a futam utolsó negyedében a tankolásról kijövő Schumacher nem engedte el a hátulról lendülettel érkező Barrichellót, aki a külső íven próbált elmenni, s végül kénytelen volt a zöldövezeten átvágni a kanyart.

A történtekről mindenesetre még sokáig fogunk hallani, egyértelmű, hogy a verseny nem tett jót a Forma–1-nek, de az amerikai futamnak sem: elképzelhető, hogy ez volt az autósport királyának utolsó amerikai kiruccanása. Az ügy hátterében minden bizonnyal bizonyos érdekek és pénzek húzódnak, s az, hogy a csapatok nem tudtak megegyezni például a lassító ügyében, egyértelműen bizonyítja, hogy a Forma–1 már nem sport, hanem pénzgyár. A problémát természetesen a Michelin okozta, de a döntés Max Mosley és a csapatok kezében volt – akik közül 9 bele is egyezett a sikán létrehozásába s abba, hogy a világbajnoki pontok kiosztása nélkül versenyezzenek, de erre nem került sor. A Ferrarinak és a FIA-nak is igaza van: a szabály az szabály, nem lehet csak úgy változtatgatni őket. A Ferrari állítólag csak azt mondta, hogy ők ebből ki akarnak maradni, mert ez nem az ő problémájuk, ez a Forma–1 problémája. Egyes szakértők szerint, ha megépítették volna a sikánt, akkor is ez az eredmény született volna, de a sport nem lett volna áldozat.

A michelines csapatok bojkottjának köszönhetően Michael Schumacher első idei futamgyőzelmét szerezte meg – de nem bontott pezsgőt a díjazásnál –, ezzel feljött a világbajnoki pontverseny 3. helyére, akárcsak a kettős győzelemmel gyűjtött 18 ponttal a Ferrari a csapatok versenyében. A portugál Tiago Monteiro viszont már locsolta boldogan a pezsgőt: első alkalommal állhatott dobogóra. Történelmi sikert ért el a 4. helyen célba érkező indiai Narain Karthikeyan is, s ő az első indiai, aki pontot szerzett a Forma–1-ben. Tény, hogy a Jordan és a Minardi nem remélt pontokhoz jutott, egyszerre többhöz, mint az elmúlt évek során összesen.

A végső sorrend: M. Schumacher, Barrichello, Monteiro (portugál, Jordan), Karhikeyan (indiai, Jordan), Albers (holland, Minardi), Friesacher (osztrák, Minardi).

A pontversenyek állása: pilóták: 1. Alonso (spanyol, Renault) 59 pont, 2. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 37, 3. M. Schumacher 34, 4. Barrichello 29, 5. Trulli (olasz, Toyota) 27, 6. Heidfeld (német, Williams-BMW) 25. Csapatok: 1. Renault 76 pont, 2. McLaren-Mercedes 63, 3. Ferrari 63, 4. Williams-BMW 47, 5. Toyota 47.

Következik a világbajnokság tizedik futama: július 3., francia nagydíj (Magny-Cours).

(balázs)

vissza az elejére


Bogdan Marişca győzött a Kolozsvár Ralin

(8. old.)

Bogdan Marişca nyerte a szombaton és vasárnap – mivel a bükki baleset miatt az első két futamát törölték, inkább csak vasárnap – megrendezett Kolozsvár Ralit. Az országos bajnokság 3. szakasza vasárnap lapzárta után ért véget, s a dobogóra a Mitsubishi Lancer említett pilótája mellett még Emanuel Ilina (Mitsubishi Lancer) és Dan Gârtofan (Subaru Impreza) állhatott dobogóra, mögöttük George Grigorescu, Romulus Preda és Constantin Aur végzett, míg a volt bokszoló, Mihai Leu a 7. helyen futott be. Az összesített pontversenyben a Kolozsvár Ralit első ízben megnyerő Marişca – aki ráadásul éppen kolozsvári – átvette a vezetést, a sorrend itt a következő: Bogdan Marişca 26 pont, Dan Gârtofan 24 pont, Emanuel Ilina 19 pont. A csapatoknál az OMV Petrom RT vezet, a BKP és az Eurolines előtt.

(-bb)

vissza az elejére


TENISZ
Wimbledon: A nők ne nyögjenek, véli a tornaigazgató

(8. old.)

A wimbledoni teniszbajnokság tornaigazgatója szerint minden női játékosnak meg kellene tiltani, hogy az ütések közben nyögjön, hiszen edzőik azért okítják erre a „tudományra" tanítványaikat, hogy ezzel megzavarják az ellenfelet. „Ki nem állhatom a nyögéseket a pályán. Manapság sokkal többször hallani, mint régebben" – mondta a Sunday Timesnak Alan Mills, aki idén 22., s a hírek szerint utolsó alkalommal felügyeli a londoni füves pályás Grand Slam-viadalt.

A szakember úgy véli: szinte lehetetlen megállapítani, hogy egy játékos mikor ad ki magából hangot csak azért, hogy riválisát megpróbálja kizökkenteni a ritmusból – ez jelenleg büntetést von maga után –, s ezért a legegyszerűbb az lenne, ha szabályban tiltanák meg a nyögést.

A Sunday Times szerint a női teniszezők között a Wimbledonban címvédőként induló orosz Marija Sarapova számít a leghangosabbnak, az ő nyögéseinek erőssége eléri a száz decibelt, ami vetekszik egy kisebb repülőgép landoláskor mért zajszintjével.

vissza az elejére


KOSÁRLABDA
NBA-döntő: Előny a Spursnél

(8. old.)

A 2003-ban győztes, vendég San Antonio Spurs hosszabbítás után legyőzte a címvédő Detroit Pistonst az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) négy sikerig tartó nagydöntőjében, így 3–2-re vezet.

Eredmény, 5. mérkőzés: Detroit Pistons–San Antonio Spurs 95:96 (23:21, 19:21, 21:22, 26:25, 6:7) – hosszabbítás után, az állás 3–2 a San Antonio javára. A hatodik találkozót szerint szerda hajnalban rendezik San Antonióban.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András