2005. június 20.
XVII. évfolyam, 141. szám

 

KRÓNIKA VÉLEMÉNY NAPIRENDEN SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET HIRDETÉS SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

Utolsó kicsengetés véndiákjainknak

(1. old.)

Szombaton utoljára csengettek ki az idei végzősöknek a tanintézetek többségében. A kolozsvári nagy múltú magyar iskolákban hagyományos ünnepségek keretében búcsúztak idén is a ballagóktól, máshol szűkebb körben tartottak meghitt kis összejövetelt a XII-es véndiákok számára. (Összeállításunk a 4. oldalon)

(Gyurka Előd felvétele)

vissza az elejére


A mérleg az egység fenntartását indokolja
Marosvásárhelyen ülésezett az RMDSZ kisparlamentje

(1., 5.old.)

Kevés résztvevőnek okozott izgalmat szombaton a marosvásárhelyi Kultúrpalotában megtartott RMDSZ-fórum. A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) megvonta a szövetség féléves kormányzati részvételének mérlegét, módosította az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) szervezési és működési szabályzatát, meghallgatta az RMDSZ ügyvezető elnöksége vezetőinek a beszámolóit, és megszavazta az új Nemzeti Szabadelvű Kör platformként történő elismerését.

Szokásos politikai tájékoztatójában Markó Béla a kormányzati szerepvállalás megvalósításait és feladatait a tavaly őszi választási kampányban megfogalmazott – egységre, integrációra és autonómiára vonatkozó – ígéretek tükrében vette górcső alá. Kijelentette: az RMDSZ felelősséget akart, s kapott is akkorát, amekkorát csak magyar politikus térségünkben magára vállalhat. Fél év elteltével azonban már nem elég azt hangoztatni, hogy a szövetség jó arányban van jelen a kormányzatban és egy sor központi intézményben, nem elég „elérzékenyülnünk a feladat nagyságától". A „türelmi idő" ugyanis lejárt, s a számonkérhetőség jegyében ma már azt kell megvizsgálni, hogy mit tesznek a pozíciókat betöltő tisztségviselők azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésükre állnak.

A megvalósításokat számba véve, Markó kifejtette: a kormány felelősséget vállalt a parlament előtt azért a törvénycsomagért, amely „eltörli az eddigi korlátozásokat, és gyakorlatilag mindent visszajuttat a volt tulajdonosoknak, ami még az állam birtokában van". – Gyorsabb és teljesebb restitúciót jelent ez a felelősségvállalással elfogadott törvénycsomag a magánszemélyeknek és az egyházaknak is. Újabb sok ezer hektárnyi erdőt a már meglévő mellé, gyorsabb használatba vételt a már visszakapott vagy ezután visszaadandó épületek esetében. Ami pedig már nincsen meg, vagy nincsen az állam tulajdonában, azért legalább valós értékű kárpótlást lehet kapni – mondta.

Az igazságszolgáltatás reformjára vonatkozó törvények a szövetségi elnök szerint azért fontosak, mert a jelenlegi romániai igazságszolgáltatás „pártos, nem pedig pártatlan". A kidolgozott törvénycsomag „az igazsághoz visz közelebb, nem pedig a további korrupcióhoz, csaláshoz, lopáshoz, üzérkedéshez".

Markó „fontos változás" eszközének nevezte a kormány által elfogadott kisebbségi törvényt. – Ez a törvénytervezet Romániában teljesen előzménytelenül – de ugyanakkor általános európai elvekhez igazodva, több ország tapasztalatát figyelembe véve – megteremti a kulturális autonómia eszközeit a magyar közösség számára – mutatott rá. Úgy vélte, mint minden „igazi újdonságot az etnikumközi viszonyokban", ezt a jogszabályt is nehéz volt a kormányban elfogadtatni, és az RMDSZ-nek várhatóan a parlamentben sem lesz ezzel könnyebb dolga. Fontos azonban ezt a küzdelmet is végigvinni, hiszen a törvény révén, az Európában elismert szubszidiaritás és önkormányzatiság elve alapján, a kisebbségi közösségek által választott testületek „nemcsak véleménymondási, hanem döntési jogokat is kapnak oktatási, művelődési és sajtó-intézményeinkkel kapcsolatosan". – Azt mondják egyesek, kis lépés lesz ez. Nem így van, tisztelt kollégák! Aközött, hogy mások döntenek rólunk vagy mi döntünk magunkról, óriási távolság van. Nos, ez a törvény pontosan akkora lépés lesz, mint amekkora ez a távolság. Vagyis – ismétlem – óriási – szögezte le.

Az oroszlán és a macska
Az RMDSZ elnöke a kisebbségi jogszabály bírálóit, azokat, akik azt hangoztatják, hogy az egykori „nemzetiségi statútum jobb" volt, emlékeztette rá: a szóban forgó statútumot „későbbi alkotmányok, törvények és rendelkezések már a korai kommunista rezsimben alkalmazhatatlanná tették". Másfelől a statútumban utalás sincs a kulturális autonómiára. – A két törvényt körülbelül úgy lehet összehasonlítani, mint ama közkeletű gyermekmondókában a két ragadozót: „Az oroszlán is egy macska,/ csak egy kicsit nagyobbacska"! – fogalmazott. Rámutatott: értetlenül figyeli, amint „a Nagy-Románia Párttal összhangban akad néhány magyarunk is, aki végveszélyt kiált a kisebbségi törvény kapcsán". – Nem akarna vajon harcos püspökünk beleszólni iskoláink sorsába? Dehogynem! Hiszen most is mindenbe beleszól! Íme hát, itt van a lehetőség: valóban dönthetünk ezekről az iskolákról, ha elfogadják a kisebbségi törvényt. Ezt ne akarná valaki magyar? Nem hihetem. Persze, akinek nem tetszik, lemondhat erről a jogról. De tegye csak a maga nevében, ne a magyarságéban. És ne tévessze meg az erdélyi magyar közösséget akkor, amikor végre elérhető közelbe került az autonómia egyik formája. És akinek ez nem kell, az mondja meg azt is, hogy mit fog ehelyett felkínálni a magyarságnak, és hogyan fogja megvalósítani. Mi, amit vállaltunk, teljesítjük, és nem azt nézzük, hogy kinek az érdeme egy-egy cél megvalósítása, hanem hogy jó-e a magyarságnak – mondotta. Megdöbbentőnek tartja ugyanakkor azt is, hogy néhányan annyira „görcsbe rándultak", hogy úgy gondolják, „inkább vesszen az autonómia, ha azt az RMDSZ vívja ki". Az elnök szerencsének tartja, hogy az ekképpen gondolkodók kevesen vannak, s – „minden vita ellenére" – ezeknek is azt üzente: az RMDSZ az övék is, jöjjenek, s dolgozzanak együtt, hiszen munka bőven akad.

Az eddigi kudarcokról a szövetségi elnök keserű szavakkal szólt. Kijelentette: bár magyarként és erdélyiként vesznek részt a kormányban, s eközben egész Románia felemelkedésén munkálkodnak, a szövetség tisztségviselőinek mindeddig nem sikerült Erdélyért, az erdélyi magyarságért eleget tenniük. Ezzel kapcsolatosan kemény bírálatot intézett a koalíciós partnerekhez, akik vitatják az észak-erdélyi autópályát, és Erdélyt háttérbe szorítják. – Akinek kell az RMDSZ kinyújtott keze, akinek kellenek az RMDSZ szavazatai, az fogadja el, hogy Erdély nekünk fontos, Erdélyt mi végre fejleszteni akarjuk. Ami nem azt jelenti, hogy Románia többi részét nem kell fejleszteni. De Románia útja az Európai Unióba a szó szoros értelmében Erdélyen át vezet – hangsúlyozta.

Készül a decentralizációs csomag
Az RMDSZ valóban azt akarja, hogy Románia mielőbb bekerüljön az EU-ba, ehhez azonban „feltétlenül szükséges Erdély hátrányos helyzetének megszüntetése is". – Székelyföldön itt-ott olyan rosszak az utak, hogy még a szomszéd faluba sem lehet eljutni, nemhogy Európába. Egyáltalán nem vagyunk elégedettek azzal, ahogyan a koalíciós partnereink az infrastrukturális fejlesztés kérdését kezelik. Gyergyószentmiklós fűtés nélkül, Székelyföld utak nélkül, Erdély autópálya nélkül: egyelőre ez az ideiglenes mérleg – figyelmeztetett.

Markó kitért arra, hogy a szövetségnek többet kell tennie „a szegényemberek, a kisnyugdíjasok, a pályakezdő fiatalok" helyzetének megkönnyítéséért. Emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ „eddig sem fordult el a nélkülözőktől", s a kormányzati eszközök birtokában még kevésbé fogja ezt megtenni.

Kijelentette: őszire elkészül a szintén megígért decentralizációs törvénycsomag, amelynek sikeréért az önkormányzatok javaslatait várják azzal kapcsolatban, hogy „mit miként kellene decentralizálni, kinek milyen hatásköröket kellene mielőbb átadni".

Az RMDSZ továbbra is teljes súlyával támogatja Románia EU-betagolódását, amivel sietni kell, hiszen a francia és a holland népszavazás azt bizonyítja, hogy az EU kapuja ma még nyitva áll ugyan, „de bármikor becsukhatják". Az integráció és az autonómia azonban egyszerre fontos az erdélyi magyarságnak, s ez a két célkitűzést nem helyezhető egymással szembe. Az integráció mellé az Európai Unión belül is kellenek a különböző autonómia-formák ahhoz, hogy magyarként megmaradhassunk, és azt is el kell újból és újból mondani, hogy egy Európai Unión kívüli Romániában, valahol a világpolitika senkiföldjén a legteljesebb magyar autonómiával együtt is elvesznénk – mondta.

Markó külön hangsúlyozta az erdélyi magyarság összefogásának, politikai egysége megőrzésének a fontosságát. Kifejtette: a felsorolt eredmények és kudarcok mérlege azt mutatja, érdemes volt összefogni. Az egység megőrzése érdekében pedig folytatni kell a párbeszédet, mert sem az RMDSZ, sem az egyházak, sem a szakmai vagy pedig a civil szervezetek „nem tudhat mindig mindent mindenkinél jobban". – Kinek-kinek megvan a maga feladata és ezáltal a maga felelőssége is. Az RMDSZ felelőssége a politikai képviselet az önkormányzatokban, a parlamentben, a kormányban, a nemzetközi fórumokon. Ahhoz, hogy jól képviselhessük saját közösségünket, nemcsak kritikát, hanem segítséget is várunk mindenkitől.

Markó szerint az egységbontási próbálkozások veszélyesek, mert nem látják be, hogy „amelyik kisebbségi magyar közösség több pártot akar magának, annak előbb-utóbb egy pártja sem lesz, hiszen egyiknek sem lesz ereje parlamentbe vagy kormányba jutni". Éppen ezért mindazokkal, akik úgy érzik, szükségük van az RMDSZ-re, leülnek, és megbeszélik közös dolgainkat. Az év végéig pedig el kell dönteni, miképpen kell a szövetség építését folytatni, s ha szükséges, az RMDSZ-t tovább kell nyitni, jövőre elő kell tehát készíteni és 2007-ben meg kell tartani a választásokat. – Mást, mint belül tagolt, kívül egységes szervezetet, ma sem látok követendő célként, de ehhez újból és újból meg kell reformálnunk önmagunkat is – tette hozzá.

Addig azonban jobban oda kell figyelni a helyi és a megyei önkormányzatok munkájára, a magyar munkavállalóra, vállalkozóra, gazdálkodóra, pedagógusra, orvosra, művészre, papra, a magyar fiatalokra és nyugdíjasokra, hiszen „ők alkotják az RMDSZ-t", egymásra figyelés nélkül pedig az erdélyi magyarság lemaradhat.

Tervek, gondok, javaslatok
Az elnöki tájékoztatót követően a szövetség miniszterei és államtitkárai vonták meg féléves működésük mérlegét.

Borbély László középítésügyi és területrendezési miniszter adatokkal bizonyította, hogy az elmúlt években a kormány Erdélyt elhanyagolta, ezért szorgalmazza az RMDSZ, hogy mostantól Erdélybe, főképpen infrastruktúra-helyreállítási és -fejlesztési programokra, több pénzt irányítsanak. Az autópálya pedig nem a Bechtelé, s nem csak Erdélyé, hanem mindegyik romániai lakosé. Az az érvelés sem állja meg a helyét, miszerint az észak-erdélyi sztráda nem kapcsolható be az európai szállítási folyósókba, hiszen a magyar autópálya nemsokára eléri Debrecent, s onnan már csak 40 km-re van a román határ. Éppen ezért a sztrádaépítést folytatni kell.

Nagy Zsolt távközlési és informatikai miniszter beszámolt arról, hogy sikerült feltérképezni a kommunikáció szempontjából hátrányos helyzetű erdélyi településeket, s ezeket megpróbálják a fejlesztési tervekbe iktatni. Nagy eredménynek minősítette a Cosmorom mobiltelefon-szolgáltató újraindítását, amelytől a konkurencia növekedését és a díjak csökkenését várják. Fontosnak mondta ugyanakkor a digitális eszközökre kivetett luxusadó eltörlését. Közölte: az idén 200 teleházat indítanak el, 300 településre jut majd el az elektronikus hálózat, folytatják az önkormányzatok informatikai képzését, illetve a magyar–román informatikai és távközlési programokat.

Winkler Gyula gazdasági miniszter az exporttámogatások és a kereskedelemmel kapcsolatos információáramlás terén tapasztalt hiányosságok felszámolásáért tett erőfeszítéseiről szólt. Elpanaszolta, hogy nem sikerült magyar szakértői gárdát kialakítania tárcájánál, de továbbra is arra törekszik, hogy a magyar vállalkozói szférával kiemelt kapcsolatokat létesítsen.

A vita során Kónya-Hamar Sándor képviselő is az egység megőrzésének fontosságáról beszélt. Kerekes Gábor gazdasági ügyvezető alelnök a magyar uniós szakértők és a jól előkészített pályázatok hiányával magyarázta azt, hogy a magyarság nem tud az EU-forrásokhoz hozzájutni, és felkészítő tanfolyamok rendezését szorgalmazta.

Az OÖT szabályzatának módosítása kisebb vitára adott okot Frunda György SZKT-elnök és Márton Árpád képviselő között, de a módosítást az SZKT végül egy tartózkodással elfogadta. A cikkelyenkénti szavazáson és a végszavazásnál a teremben a meghívottakkal együtt alig 44 személy tartózkodott, pedig a hivatalos jelenlét szerint a 137 SZKT-képviselőből az ülésen 90 volt jelen.

Takács Csaba ügyvezető elnök részletes beszámolóban tájékoztatta a képviselőket az általa vezetett hivatal munkájáról és a szövetség állapotáról, helyzetéről, illetve a következő időszak fő célkitűzéseiről. Beszámolóját Borbély László, Kerekes Gábor, Veress Emőd, Lakatos András, Szép Gyula és Kovács Péter ügyvezető alelnökök saját szakterületeik tudnivalóival egészítették ki.

A testület határozatot fogadott el az EU-integrációs tájékoztatás feljavítása érdekében. Ez határidőkkel ellátott feladatává teszi a szövetségi tisztségviselőknek azt, hogy a magyarságot minél szélesebb körben tájékoztassák a csatlakozási szerződésről és az abból adódó feladatokról. Az RMDSZ a magyar nyelvű tömegtájékoztatást is támogatja majd az integrációt elősegítő EU-s előírások ismertetése érdekében. Az akció lebonyolításával az SZKT az ügyvezető elnökséget bízta meg.

Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés (EMK) platform az SZKT-n terjesztett levélben kérte fel Markó Bélát és Tőkés László püspököt, hogy „közös gondjaink egyeztetése végett" Székelyudvarhelyen, az EMK székhelyén találkozzanak. Értesülésünk szerint az RMDSZ elnöke nem zárkózott el a püspökkel való találkozás gondolatától, de a meghívást elutasította.

T. Sz. Z.

vissza az elejére


Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök Zilahon

(1. old.)

– A Magyar Köztársaság elnökének jelenléte e táj nemzeti közösségei hitének, kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzéséért folytatott évszázados küzdelmének elismerését jelenti – mondotta Mádl Ferenc szombaton a zilahi nagytemplomban a Szilágyság – arccal Európa felé címet viselő egyházi, közéleti és tudományos konferencián.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, illetve a zilahi gyülekezetek által szervezett, a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával létrejött kétnapos konferencia szervezői szerint az értekezlet e nagy múltú partiumi terület felemelkedéséhez kíván hozzájárulni. A konferencia célja: lépéseket tenni egy átfogó területfejlesztési stratégia kidolgozása irányába. (Részletek a 7. oldalon.)

Józsa László

vissza az elejére


Boc ultimátuma az RMDSZ-nek és a KP-nek

(1. old.)

Az RMDSZ-nek és a Konzervatív Pártnak (KP) tisztáznia kell politikai pozícióját, ezt kéri Emil Boc a két kisebbik koalíciós párttól. A DP ideiglenes elnöke szombaton Aradon, majd vasárnap Kolozsváron mutatta be Virágzó Románia, demokratikus Románia elnevezésű programját, amellyel a párt elnöki posztjára pályázik.

Boc elmondta: a június 25-i kongresszus után a DP-nek világos politikai elvei kell hogy legyenek, és kényszerítenie kell a KP-ot, valamint az RMDSZ-t, hogy ők is tisztázzák helyzetüket. „A KP és az RMDSZ véglegesen el kell hogy döntse, milyen alternatívát óhajt követni, a hatalmat, vagy az ellenzéki szerepet", jelentette ki Boc Aradon.

Ugyancsak itt hangzott el a kijelentés: a kormány nem hagyta cserben Erdélyt és az autópálya igenis el fog készülni. Boc Markó Béla szombaton, Marosvásárhelyen tett kijelentésére reagált, miszerint a kormány elhanyagolja az erdélyi útviszonyokat. A DP-elnök szerint csupán anyagi problémák miatt szorult háttérbe egyelőre az autópálya építése, de a munkálatok folytatásához hiányzó összeget az országos költségvetésből pótolják majd.

Ami a Nemzeti Liberális Párttal (NLP) való fúziót illeti, Emil Boc kifejtette: pártja most a kormányzásra kell hogy koncentráljon, nem pedig a liberálisokkal való egyesülésre.

Boc kijelentései nem maradtak visszhangtalanul, a KP elnöke, Dan Voiculescu szombaton úgy nyilatkozott: a koalíciós egyezmény arról szól, hogy a vitás kérdéseket a kormányszövetségen belül kell megtárgyalni, nem a sajtó útján üzengetni egymásnak. „Nem értem, hogy a pártelnök milyen alapon ad nekünk ultimátumokat?", közölte Voiculescu. Elmondta: pártja nagyon is világosan kifejtette, milyen elvek vezérelik: támogatják a kis- és középvállalkozókat, a középosztály fejlődését célzó intézkedéseket stb. A KP a kormány valamennyi kezdeményezését támogatta, mivel úgy vélte, Románia EU-integrációjának alapfeltétele a kormány stabilitása.

Voiculescu nyilatkozatára Boc árnyalta a koalíciós partnerekkel kapcsolatos álláspontját. Vasárnap a DP ideiglenes elnöke Kolozsváron már úgy nyilatkozott: arról van tulajdonképpen szó, hogy felkérik az RMDSZ-t és a KP-t, júliusig döntsék el, támogatják-e a D.A. Szövetség kezdeményezését, ami a teljes hatalomátvételt illeti – mind a parlamentben, mind a helyi dekoncentrált hivatalok élén – vagy sem. (A demokraták és a liberálisok továbbra sem adták fel a két SZDP-s házelnök lecserélését, ennek támogatására pedig mind a KP, mind az RMDSZ vonakodik.)

Vasárnapi, kolozsvári sajtóértekezletén, amelyen jelen volt Victor Seculici államminiszter és Ene Dinga integrációs miniszter is, Emil Boc tagadta azokat a vádakat, miszerint éppen a demokrata pártiak lesznek azok, akik megszavazzák a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, csak azért, hogy a kormány megbukjon és előrehozott választásokra kerüljön sor, ahol a demokraták – elsősorban Băsescunak köszönhető magas népszerűségükre alapozva – sokkal jobb pozíciókat nyernének, mint a tavalyi parlamenti választásokon.

vissza az elejére


Mélyülő EU-válság?

(1. old.)

Az alkotmányos szerződés franciaországi és hollandiai elutasítását követő krízishelyzetből még mélyebb válságba sodródott az Európai Unió a 2007–2013 közötti keretköltségvetésről szóló megállapodás elmaradásával. A tagországok állam- és kormányfői a brüsszeli találkozójukról szombat hajnalban kiadott záróközleményben leszögezték, hogy mielőbb egyezségre szeretnének jutni a büdzsé témakörében.

A közlemény sajnálatosnak nevezte, hogy a – csütörtökön kezdődött, és a tervezettnél tizenkét órával hosszabbra nyúlt – ülésen nem jött létre a megegyezés. Jelezte azonban azt is, hogy a költségvetés ügyében jelentős haladást értek el a tagországok vezetői.

Megerősítette az EU két rövid mondatban a további bővítésre eddig vállalt kötelezettségeit is, külön kiemelve azok végrehajtására irányuló eltökéltségét. Bulgária és Románia vezetői a csatlakozási szerződés áprilisi aláírásának köszönhetőn már részt is vettek a tanácskozás munkájában (e két ország belépése az Unió számításai szerint továbbra is 2007-ben várható), míg Horvátország és Törökország esetében az előző csúcsértekezleteken jelzett törekvések beteljesítésére tett ígéretet az EU. Megerősítették az állam- és kormányfők azt is, hogy elkötelezettek a balkáni térség stabilizálása iránt.

Fizessen elő 3 hónapra,
július–szeptemberre,
a SZABADSÁG -ra!,
és nyerje el a nagydíjat,
az Amic mintegy

9,5 MILLIÓ LEJ értékű

PHILIPS
ÁLOMCSOMAGJÁT
(benne vasalóval, konyhamérleggel, fodrászkészülékkel és
hajnyírógéppel)!
Az Amic üzleteiben talál rá
a legkisebb árakra és
különleges ajánlatokra:

Fenesi/Floreşti út 2., Magyar / 1989. December 21. u. 137.,
tel./fax: 593300, 423741.

További nyereményeink:
500 000 LEJES SZAKORVOSI VIZSGÁLAT VAGY
ORVOSI LABORATÓRIUMI KIVIZSGÁLÁS
a Promedical Center
magán rendelőházban, EGY LÁDA SÖR, ÖVTÁSKA, PÓLÓK, NYITÓ az URSUS-tól, ILLATSZERCSOMAGOK a Cosmetic Plant-tól stb.

(A részletekre majd visszatérünk.)

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. old.)

„Itt vagyok, egyebet nem tudok, egyebet nem tehetek. Csónakomnak nincs kormánya, sodorja a szél, mely a halál legmélyebb régióiban fúj."

Franz Kafka

vissza az elejére


KISHIREK

(2. old.)

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPEK sajátosságairól, a vásárlásukkal kapcsolatos tudnivalókról tart előadást kezdőknek és haladóknak Veres Bendegúz június 22-én, szerdán délután 5 órakor az EKE-fotóklubban (Szentegyház/I.Maniu u. 7.sz.).

IONEL PANTEA OPERAÉNEKES tart mesterkurzust a kolozsvári Román Nemzeti Opera és a Gheorghe Dima Zeneakadémia szervezésében június 25 és 30-a között. A diákoknak, valamint a mester- és doktorképzősöknek szóló kurzus (korhatár 35 év) a „Fiatal előadóművészek országos továbbképző központja" által elindított projekt keretén belül zajlik. Jelentkezési határidő: 2005. június 25., az opera és a zeneakadémia titkárságán.

A SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY és az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kara szervezésében június 21–22. között kerül sor a The Modernization of East Central Europe: Social, Economic and Environmental Consequences of the Transylvanian Highway Projects (Közép-Kelet Európa modernizációja. Az erdélyi autópálya-projektek társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai) című nemzetközi workshopra. A nyilvános plenáris ülésszak június 21-én 9–17 óra között zajlik, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

vissza az elejére


Búcsú Szegő Katalintól

(2. old.)

Tanárnak eszményi volt. Barátnak pótolhatatlan. Nem tűrte és nem gyakorolta a fedezet nélküli beszédet. Gondolkodása világos, tudása alapos volt és rendelkezésére állt vele mindenkinek, aki akart és szeretett tanulni. Szenvedélyesen, olykor egyenesen elfogultan tudott lelkesedni, haragudni, legfőképp szeretni – utóbbit mord humorral igyekezett leplezni. Nem volt a könnyen szálló szép szavak embere. Hűsége mindennél erősebb volt, csendes, feltűnést kerülő, szerény. Örökké elégedetlen volt önmaga iránt. A sikert kételkedve fogadta, sosem bízott benne egészen, hogy megérdemli.

Szeme előtt az elérhetetlen eszménnyel csak legyintett saját tényleges teljesítményére. A csapást, a csalódást, a kíméletlenséget lázadozva fogadta, aztán beletörődött abba, amit nem állt módjában rosszból jóvá alakítani, és befelé fordulva, magát emésztve, némán szenvedte el. A közönyt például, az érzéketlenséget, a hálátlanságot, a szolidaritás hiányát.

Szerény volt és büszke. Szerényen büszke. Olykor indulatosan, tüskés modorral védte emberi méltóságát. Félt. A legjobban attól, hogy terhére lehet valakinek. Az olyan élettől félt, amely megnehezítené a mások életét. Szerényen és fegyelmezetten visszavonult tehát a nemlétbe, mielőtt ez bekövetkezett volna. Utolsó éveinek vigasza, támasza a szorongásban gyermekéveinek visszaszerzett hite lett. Remélnünk kell, hogy egyedül, bár zsúfolt kórteremben, karnyújtásnyira a másik ágy másik szenvedőjétől elviselt utolsó óráját, perceit megkönnyíthette ez a hit.

Szilágyi Júlia

vissza az elejére


Nobel-díjasainkról

(2. old.)

Dr. Prágay György, a New York-i Buffalo Egyetem nyugalmazott professzora tartott péntek délután előadást a magyar származású Nobel-díjasokról a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Óváry-termében.

Az 1956-os forradalmi eseményekkel szemben tanúsított magatartása miatt szülővárosából, Kolozsvárról elüldözött idős tanár jelenleg Münchenben él, ahol – bevallása szerint – eddig több, mint kétszáznegyven nemzeti kisebbségi sorsban élő diákot segített egyetemi oklevélhez jutni.

Az előadó sorra vett valamennyi magyar származású Nobel-díjas tudóst, akik közül némelyiket személyesen is volt alkalma megismerni. Sajátos fintora a sorsnak, hogy annak idején sok nagy tehetségű embert üldöztek el Magyarországról Nyugatra (gyakran nem vallásuk miatt), akik aztán eredményeikkel bizonyították kivételes tehetségüket, és nem tagadták meg múltjukat. Velük minden nemzettársunknak büszkélkednie kell (más kelet-európai népek bizonyára zajosabban ünnepelnék őket). Ezért sem árt újból felsorolni mind a tizenkettejüket (zárójelben a díj odaítélésének éve): Lénárd Fülöp (1905), Bárány Róbert (1914), Zsigmond Richárd (1925), Szent-Györgyi Albert (1937), Hevesy György (1943), Békési György (1943), Wigner Jenő (1963), Gábor Dénes (1971), John Polányi (1986), Harsányi János (1994), Oláh György (1994), Majláth Judit (1997).

Ö. I. B.

vissza az elejére


Köszöntő

(2. old.)

Sok szeretettel köszöntjük a ma nyolcvanadik születésnapját ünneplő dr. Csávossy Györgyöt, Erdély egyik jeles személyiségét. A Nagyenyeden élő költő, színműíró, európai hírű borász Télutó című versét közöljük.

TÉLUTÓ

Szitál az elvirágzott hó,
kezedet fogni volna jó,
öledbe hajtani fejem,
a csődleltárt felejtenem.
Az elbitangolt holnapot,
csöpp napfényt kolduló vakot,
a gyász rongyát toronyhegyen,
az "ámen" szót, hogy úgy
legyen.
Szitál az elvirágzott hó,
kezedet fogni volna jó,
az üdvösség kis, meztelen
mécslánggal égő szerelem.
(1989)

vissza az elejére


Járosi Andor az Igaz emberek sorában

(2. old.)

Ünnepi istentisztelet keretében került sor vasárnap az Evangélikus-lutheránus templomban az Izrael állam által adományozott Igazak-díja átadására. A díjban Járosi Andor kolozsvári esperes-lelkész, teológiai magántanár leszármazottai részesültek. Az Igaz emberek elismerést azok kapják Izraeltől, akik a holocaust idején zsidókat mentettek. Salma Simovici, az Izraeli Nagykövetség kulturális attaséja ünnepélyes keretek közt adta át a díjat Járosi Andor lányának. A díjátadást megelőzte Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök prédikációja. Ezt követtően Hatházi András színművész Reményik Sándor Az én lelkipásztorom című versét adta elő, majd közvetlen a díjátadás előtt Kiss Béla lelkipásztor emlékbeszéde hangzott el. A lelkész keresztfiúi minőségben jellemezte Járosit, családi levelezéseikből olvasott fel részleteket, így téve elevenebbé a lelkész alakját, egyéniségét. Salma Simovici az Igazak díja történetéről beszélt. Elmondta: 1963-tól Romániában ötven embert díjazott az izraeli állam, világszerte pedig húszezret. Járosi minden bizonnyal kiérdemelte ezt az értékelést. Annak ellenére, hogy félénk ember volt, a szeretet erőt adott neki arra, hogy emberi életeket mentsen. Ehhez hozzájárult egész családja. Ismeretes, hogy Járosiné riadók idején nem vonult le a pincébe, hanem a házban maradt a rejtegetett zsidókkal, hogy bátorítsa azokat. Ugyanakkor nemcsak szállást adtak, hanem hamis iratok beszerzésében is segítettek a zsidóknak, ezzel saját biztonságukat, szabadságukat kockáztatva. Járosi Andor ezelőtt öt évvel kapta meg az Igazak-díját, de átadására csak most kerülhetett sor.

Köntös Imola

vissza az elejére


Hangulatok a Gy. Szabó Béla Galériában

(2. old.)

Szombat délben a Kolozsvári Külső Református Egyházmegye Gy. Szabó Béla Galériájában megnyílt Starmüller Katalin Hangulatok című grafikai tárlata. Ferenczi Miklós tiszteletes házigazdai gondnoksága alatt ezen a helyszínen immár harmadik ilyen rendezvénye a művésznek, melyet most Gábor Dénes, a Művelődés folyóirat szerkesztője méltatott.

A Kolozsvári Állami Magyar Opera jelmez- és díszlettervezője huszonnégy friss, szinte műteremillatú rajzát és festményét tárja közönsége elé, melyekkel ismételten tekintélyes és tisztelt főiskolai nesztorának, Miklóssy Gábornak válik méltó pályatársává, anélkül, hogy epigonjává alacsonyodna. „Starmüler Katalin minden alkotásával lelkének egy-egy szeletét tárja a szemlélő elé, ám ezt úgy képes megcselekedni, hogy kvázi együttalkotásra gerjeszti a szemlélőt; mert csakis akkor lesz teljes értékű a befogadás, a műélvezet, ha megvalósul ez a magasrendű szinkronizáció" – mondta, többek között, megnyitó beszédében Gábor Dénes. A témák váltakozóak, az evangélium történeteitől a természetábrázolásig. A kompozíciók hangulatosak, érdemes rajtuk elmélázgatni.

A tárlat hétköznapokon 8–14 óra között látogatható.

Ördög I. Béla

vissza az elejére


MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Pofonok földje – kínai–amerikai, bemutató. – Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn egész nap.

GYŐZELEM – Fallal szemben – német–török, bemutató. – Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30, 22; kedvezménnyel szerdán minden előadás.

MŰVÉSZ–EURIMAGESCsodálatos Júlia – kanadai–amerikai–magyar–angol, bemutató. – Vetítések időpontja: 17.30, 20; kedvezménnyel kedden. Millió dolláros bébi – amerikai. – Vetítés időpontja: június 17–18. között: 22.30 órától. Ne mozdulj! – olasz. – Vetítés időpontja: június 19–21. között: 22.30 órától, kedden kedvezménnyel. Hosszú jegyesség – francia. – Vetítés időpontja: június 22–23.: között: 22.30.

FAVORIT – Az élet egy csoda – szerb–francia. – Vetítések időpontja: 16, 19; kedvezménnyel csütörtökön.

DÉS

MŰVÉSZ – Mennyei királyság. – amerikai. Vetítések időpontja: 17, 19.30; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától és hétfőn egész nap.

TORDA

FOX – Sky kapitány és a Holnap világa – bemutató. – Vetítések időpontja: 16, 18, 20; kedvezménnyel 16 órától.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – Átok – amerikai. Vetítések időpontja: 17, 19, 21; kedvezménnyel 17 órától.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Csillagok háborúja III.: A Sith-ek bosszúja – amerikai. – Vetítések időpontja: 13, 16, 19; pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 13 órától és hétfőn egész nap.

DACIA B-TEREM – Álmodozók – olasz. – Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton és vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 14.30 órától és kedden egész nap.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – Csak lazán! – amerikai. – Vetítések időpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától és hétfőn minden előadás.

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, június 20-án, hétfőn, este 7 órakor: Feketeszemű rózsák (cigány mesék és történetek alapján összeállította Alan Lyddiard és Kelemen Kinga). Rendező: Alan Lyddiard m.v. Román nyelvű szinkronfordítással.

Június 25-én, szombaton este 8 órakor – ÉVADZÁRÓ ADÁS Szép Fehérség – táncszínházi előadás (stúdió) A BBTE Színházművészeti és Színháztudományi Kar végzős színésznövendékeinek előadása. Osztályvezető tanár: Salat Lehel; rendező: Uray Péter.

vissza az elejére


OPERA

(2. old.)

ROMÁN OPERA

Ma, június 20-án, hétfőn, este 7 órától: Gaetano Donizetti: Lammermoori Lucia. Ramona Eremia szoprán fellépésével. Rendező: Ferkay Tamás. Vezényel: Adrian Morar.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Virágzik a szőlő

(3. old.)

Igen, ezekben a fontos napokban indul be a hegy levének három-négy hónapig elhúzódó születési folyamata, amelynek végén kiderül, milyen mértékben váltak be a gazdának a szőlő virágzásához fűzött reményei, lesz-e termés a hordók őszi megtöltésére. Hasonlóképpen van ez más emberi tevékenységekkel is.

Nemrég a Szabadság néhány szerkesztője olvasók maroknyi csoportjával találkozott, hogy megismerje a célközönség legfrissebb véleményét, elvárásait. Ahogyan ez már lenni szokott – és ez így természetes –, a szempontok meglehetősen eltérnek egymástól. Mert mindenki számára akad valami olyan vonatkozása az alaposan összebonyolított mai életnek, amit szeretne hangsúlyosabban visszatükrözve látni lapunkban. Ugyanakkor elmondható, hogy általában – és ezt már évek óta tudjuk – minél kevesebb politikát olvasnának, helyette pedig minél több közérdekű információhoz akarnak hozzájutni, amelyek megkönnyítik mindennapjainkban a tájékozódást. Hagyjuk a képmutató politikusi ígérgetéseket, amelyekbe a kisembernek csak négyévente van lehetősége beleszólni, inkább foglalkozzunk például azzal, hogyan kell ellenőrizni a gázszámla leolvasának helyességét, mert annak hatását bizony havonta érezzük a zsebünkön – kérleltek. Természetes, érthető igény!

Felmerültek más kérdések is: hogyan tovább, Vélemény-oldal? Abban szinte valamennyien egyetértettünk, hogy a Szabadság „sajátosságáról" van szó, amelyhez foghatót az erdélyi magyar sajtóban alig találni. Szükség van rá, hogy lehetőséget teremtsünk minden nézet ismertetésének, azok ütköztetésének – természetesen bizonyos határokon belül. Nálunk, sajnos – semlegességünk túlbuzgó bizonygatása érdekében –, előfordult már, hogy olyan cikkeket is közöltünk, amelyek kimerítették a valamilyen szélsőségesség, gátlástalan feltűnni vágyás fogalmát. Most olvasóink szájából hangzott el újból a kérdés: mire jó ez a sok szélmalomharc, elvégre úgy néz ki, hogy kisebbségi sorsunkból adódó mindennapos sérelmeinket mi csupán magunknak írjuk meg. És amire a „túloldalról" sosem kapunk választ. Egyoldalú monológ lenne ez? Nem valószínű. Mert ha valamire nincs hangos (értsd: olvasható) válasz, az még nem zárja ki az üzenet, a gondolat célba érkezését. Ha pedig eljut a címzettekhez, akkor láthatatlan úton úgyis megteszi a maga hatását.

Ugyancsak elhangzott, hogy Erdély magyarságát is felkészületlen fogja érinteni az uniós csatlakozás, mert nincs kellőképpen tájékozódva az EU belső világáról, meglehetősen szigorú „játékszabályairól". Ezt is ildomos lenne, szakemberek bevonásával, minél sűrűbben és részletesen propagálni. Talán – miért ne? – éppen a Vélemény-oldalon. Amelyről viszont sokan kitiltanák a reklámokat. Értik ők, hogy mindenkinek a „halpiacról" kell megélnie, mégis más oldalakra tanácsolnák el a szerintük betolakodó hirdetményeket, mert azok sehogy sem illenek abba a környezetbe, ráadásul sok felületet rabolnak el.

És még egyszer a Vélemény-oldalról: csendes közönybe süllyedt erdélyi magyar értelmiségi rétegünk cáfolhatná meg leginkább ilyen vonatkozásban évek óta kialakult rossz hírnevét, ha most tollat ragadna, és kifejtené gondolatait, például az olyan témákban, mint a jó ideje bizonytalanságot és vitákat szülő közoktatás körül kialakult helyzet. Itt a nagy nyári vakáció, és a tanárok szakíthatnának annyi időt, hogy alaposan kiírják magukból mindazt, ami az anyanyelvű óvodahálózattól a szakiskolákon keresztül az egyetemi oktatásig a közvéleményre tartozik. Hogyan látják maguk a szakemberek a kilábalást, a jövő nemzedékek képzését, a politika és a magyar nyelvű oktatás összebékítésének esélyeit?

Gyakorlatias szemmel miként valósítanák meg ők, a tanárok, a tanügyi reformot, ha politikai eszközök birtokába jutnának? Hogyan győznék meg a vidéki szülőket, hogy a biztosabb megélhetés szlogenje ellenében gyermekeiket ne román, hanem magyar iskolába írassák be? Milyen külföldi támogatást szeretnének hathatósabbá tenni ezen a területen? Miként lehet és kellene erősíteni a magyarságtudatot az elszórványosodási folyamat kíméletlen feltételei közepette, amely lassan már Kolozsváron is érezteti hatását? És még sorolhatnánk, mert kérdés kérdést szül…

Ugyanígy várnánk szociológusok, egészségügyiek, jogászok, közgazdászok stb. véleményét olyan széles tömegeket érintő társadalmi témákban, mint amilyen a lakosság elöregedése, az anyagi szempontok miatt leszakadó rétegek helyzete, a nyugati felszínes álkultúra majmolása a fiatalok körében, a világháló hatása az egyén szabadságjogaira stb.

Végül, de nem utolsó sorban, ugyanazon a találkozón hallhattuk – tehát nem öndicséretről van szó –, hogy minden bosszantó hibája és kisebb-nagyobb hiányosságai ellenére – a Szabadság, a maga sokszínűségével, a romániai magyar sajtó élhelyezettje. Az olvasók döntő többsége talán el is felejtette, ezért nem árt felidézni: 1994-ben, amikor áttértünk az addigi négyoldalas, múltból örökölt, ólomnyomdában készült nagy formátumról a mai nyolc/tizenhat oldalas kis formátumú, számítógépes technológiájú lapra, az új arányos szerkezet már magában hordozta ezt az életrevalóságot. Napjainkban lényegében, kisebb-nagyobb szépítgetésekkel, kiegészítésekkel, arra a reformra alapozva jutottunk el ide. Hála az akkori szerkesztőségi vezetőség széles körű, szakmailag tájékozott előrelátásának.

Akkor elültették a jófajta nemes szőlőt, amely ezekben a napokban-években kezd virágozni.

Ördög I. Béla

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Búcsúztak a Báthory és a katolikus gimnázium végzősei

(4. old.)

Az idén sem tértek el a hagyományoktól a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban, öt osztály búcsúzott az iskolától, tanáraiktól, diáktársaiktól.

A ballagási ünnepség dr. Czirják Árpád pápai prelátus köszöntőjével kezdődött, beszédét a latin valamint magyar Miatyánkkal zárta, áldását adván a ballagókra. Utána Tőkés Elek búcsúztatója következett. A líceum igazgatója arról beszélt, hogy az egyéni boldogság csakis a közösségi boldogság megtalálásával érhető el. Azt kívánta az iskolából kikerülő diákoknak, hogy ezt megtalálják. Nyakas Magdolna, a Római-katolikus Gimnázium igazgatónője azt tanácsolta a ballagóknak, úgy éljenek, hogy mindig tisztességgel állhassanak meg Isten és ember előtt, csak így tudják kivédeni a külső világ romboló hatásait. Úgy vélekedett, nem örök búcsút vesznek egymástól, az iskola kapuja bármikor nyitva áll a most elballagók előtt.

Az igazgatók búcsúbeszédét Wass Albert Szeressétek az iskolát! című verse követte, amelyet az első osztályos Darvai Botond mondott el. Majd a Báthory István Elméleti Líceum végzősei nevében Sebestyén-Pál Ágnes XII. C. osztályos tanuló búcsúzott, a római katolikus gimnazisták részéről pedig Gál Tünde köszönt el. A tizenegyedik osztályosok jókívánságait Rácz Tímea tolmácsolta.

Az ünnepi búcsúkat a kulcsátadás követte, majd a díjkiosztás. Összesen huszonkét díjat nyújtottak át huszonkilenc diáknak. Néhányat említünk közülük: a Szent Mihály Plébánia díját Sebestyén-Pál Ágnes érdemelte ki, aki tizenkét éven át mindig „tiszta tízes" tanuló volt. A katolikus gimnázium legjobb tanulója, Szőcs Anna nagy Kájoni-díjat, a második legjobb, Gál Tünde pedig kis Kájoni-díjat kapott. A Báthory István fejedelemről elnevezett díjat azok a tanulók kapták, akiknek 9, 75-nél nagyobb az általános osztályzatuk. Ezek: Sebestyén-Pál Ágnes, Szőcs Anna, Gál Tünde, Hambrich Melinda (XII.B), Nagy Tímea (XII.B), Bálint Benczédi Ferenc (XII.B). Az iskola legrégebben alapított díját, a Fodor Éva-díjat az idén Hatházi Sárának kézbesítették kiemelkedő irodalmi tevékenységéért. A Szabadság díját Benkő Ilona XII. D. osztályos és Bányai Andrea, a református kollégium végzőse kapta.

A ballagást a Római katolikus Gimnázium és a Báthory István Elméleti Líceum vegyes kórusa zárta.

Köntös Imola

vissza az elejére


Brassai: az ötven éve érettségizettek is ünnepeltek

(4. old.)

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum ünnepélye zárta időrendben a szombati kolozsvári magyar ballagások sorát. Hagyományos módon déli 12 órakor volt az utolsó kicsengetés, a harang megkondításának „kiváltságában" Hegedűs András XI. A osztályos tanuló részesült. Az ünnepi műsort Fazakas Lajos történelemtanár vezette, amely rövid történelmi áttekintéssel kezdődött. Megismerhettük a 448 évvel ezelőtt alapított ősi schola történetének kezdeteit, amelynek első igazgatója-rektora az Unitárius Egyház megalapítója, a hitéért vértanúságot szenvedő Dávid Ferenc püspök volt. A zászlót az Unitárius Nőszövetség adományozta 104 esztendővel ezelőtt a kollégiumnak, piros oldalán a Musis et virtutibus (Múzsák és erények), illetve A hit hegyeket mozgat, valamint A tudomány az élet kútfeje áll kék oldalán pedig Pallas Athéné, az iskola patrónusa látható. A zászlót Bukovszki Szilárd XII. C osztályos tanuló vitte, a bojttartók Lenárt Andrea (XII. B) és Lukács Kinga (XII. C) voltak. Az iskola kulcsát Nagy Zsolt (XII. A) hozta.

A ballagó diákok sorát az ötven évvel ezelőtt, 1955-ben végzett véndiákok nyitották, majd következtek a végzősök négy nappali és egy esti osztálya: XII A (osztályfőnök: Lukács Loránd), XII. B (Bárdos Lajos), XII. C (Kiss Tünde), XII. D (Zsemlyei Borbála) és XIII. E (Chica Gábor). Összesen 92 magyar diák ballagott el az idén.

Az ünnepi műsor keretében előbb Kósa Mária igazgatónő búcsúztatta diákjait, majd az 1955-ben végzett véndiákok nevében Benkő Béla szólt. Ezután vers következett: Berecki Izabella XI. A osztályos tanuló elszavalta Egyed Emese: Jelentés helyett című költeményét.

Az első osztályosok nevében Kelemen Andrea (I. A) köszöntötte a véndiákokat, a ballagók helyébe lépő tizenegyedikesek részéről pedig Kis Réka (XI. A) búcsúztatta a végzősöket. A nappali tagozat részéről Székely Zsófia (XII. B), az estisektől pedig Farkas Erika (XIII. E) tolmácsolta a diáktársak búcsúgondolatait. Újabb két szavalat következett, a hagyományosan műsoron szereplő Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című költeményt Joó Ildikó (XII. B) mondta el, míg a legkisebbek körül Tunyogi Gyurika (I. B) szavalt.

A szimbólumok átadásakor a zászlót Feischmidt László (XI. A), a bojtokat Balogh Andrea (XI. B) és Halászi Kinga (XI C) vette át, a kulcsot Tat Alexandra (I. A) kapta. A szimbolikus helyátadás is megtörtént, a végzősök három lépést tettek meg, a tizenegyedikesek pedig a helyükbe léptek.

Az utolsó mozzanat a végzős diákok jutalmazása volt. Napilapunk díját Finta Kinga (XII. D) érdemelte ki, a jutalmak közül a Juhász Máté Emlékdíjat Székely Zsófia (XII. B), a Tar Koppány Zsolt Emlékdíjat Bukovszki Szilárd (XII. C) kapta. A kiemelkedő teljesítményért járó kitüntetések Nagy Zsolthoz, Juhos Jánoshoz (XII. A), Muzsi Rékához (XII. C), Varga Melindához (XII. D), Szabó Mártonhoz (XII. B), Joó Ildikóhoz (XII. B), Németh Zsolthoz (XII. C), Botár Zsolthoz (XII. D) jutottak, dicséretben részesült Velican Szabolcs (XII. A) és Fülöp Ildikó (XII. A).

Az ünneplőket Fortuna is kegyeibe fogadta: az eső csak a ceremónia után eredt el.

Póka János András

vissza az elejére


Elballagtak az Apáczai líceum végzősei

(4. old.)

Szombaton délelőtt 10 órakor került sor az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban a három végzős osztály ballagási ünnepségére. Az utolsó kicsengetést követően a XII-es diákok utoljára végigvonultak iskolájuk folyosóin. Az osztályokat két-két kalotaszegi ruhába öltözött lány vezette végig az udvaron kijelölt helyükig.

A Gaudeamus igitur eléneklése után megkezdődött a záróünnepség, amelyen elsőként Kelemen Attila teológiatanár hirdetett igét és bátorító szavakkal bíztatta a végzősöket. Az igehirdetést szavalatok és búcsúbeszédek követték, majd Fekete Orsolya előadásában egy gyönyörű népdal is elhangzott fokozva az ünnepi hangulatot. A XI.- es diákok részéről Visky Éva búcsúztatta a ballagókat, a XII.-esek nevében pedig Kelemen Attila Csongor szólt diáktársaihoz. Ezt követte dr. Wolf Rudolf igazgató ünnepi beszéde, amelyben sok sikert kívánt a ballagó diákseregnek a közeledő érettségi vizsgákhoz. Ezután kiosztották az iskola külön díjait és a tanulmányi díjakat, amelyet az iskola legjobb tanulmányi átlagával rendelkező diákjai kaptak a különböző tantárgyversenyeken elért eredményeikért, közösségi munkájukért, az iskolaújság szerkesztéséért, a színjátszó köri tevékenységért. Kiosztották többek között a Gál Kelemen Oktatási Központ díját, a Pro Juventute díjat, Vekov Károly egyetemi professzor által felajánlott Országépítő-díjat, a Kolozs megyei RMDSZ díját, valamint a Szabadság napilap díját.

Ezt követte az ünnepélyes zászlóátadás, ahol a XI-es diákok átvették az iskola szimbólumát elköszönő társaiktól. Az első osztályos diákok is búcsúztak nagyobb társaiktól egy verssel, amit közösen szavaltak el, majd kis virágcsokrokat adtak át nagyobb barátaiknak.

Dézsi Ildikó

vissza az elejére


Dési ballagók a katolikus templomban

(4. old.)

Péntek reggel nyitott kapukkal várta a római katolikus templom az Andrei Mureşanu iskola magyar végzőseit. A szokás az, hogy egyik évben a református templom, másik évben a katolikus templom szervezi meg az ünnepélyt. Mivel a református templomot restaurálják, az idén szintén a katolikusok templomában került sor az ünnepségre.

A 26 ballagó diák, élen az osztályfőnökkel, Márton Kalapáti Jolánnal, a Gaudeamus hangjaira vonult be a templomba. Megnyitó beszédet Gózner Károly biológia-földrajztanár mondott, majd Leánder testvér Horváth István Tornyot raktam című versét ajánlotta „útravalóul". A maturanduszok osztályfőnöke folytatta a beszédek sorozatát, jótanácsokkal látva el őket.

Az ifjabb diákok nevében Kis Andrea XI. O sztályos tanuló felidézte a közös élményeket, az együtt töltött pillanatokat. Lászlófi Emő és Bálint Erika végzős diákok beszédjükben megköszöntèk szüleiknek és tanáraiknak fáradságát és türelmét. Kádár László az RMDSZ nevében szólt, majd Gudor Lajos dési református főesperes vezetésével közösen elmondták az Úr imádságát.

Ezt követően Reményik Sándor Mi mindig búcsuzunk című verse hangzott el Szabó Levente XII.osztályos tanuló előadásában. Az ajándèkok sem maradtak el, az RMDSZ–EMKE, valamint a katolikus, illetve a református egyház részéről.

Az ünnepséget nemzeti imánk és a „Ballag már a vén diák..." ének zárta.

Harmos Beáta

Az 1-es, 4-es és 5-ös oldalakat szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET


Keress gyorsan és könnyen milliókat

(6. old.)

Nap mint nap hallhatunk a Nigériából vagy Sierra Leoneból érkező gyors meggazdagodást ígérő e-mailekről. A történet szinte mindig ugyanaz: egy dúsgazdag üzletember, vagy a dollármilliókat örökölt ismeretlen valamilyen politikai okból kifolyólag nem férhet hozzá pénzéhez, így külföldiek segítségét kéri, hogy busás honorárium fejében nyújtsanak segédkezet a tranzakcióhoz. Ehhez azonban az áldozatoknak meg kell adniuk banki adataikat, s hamarosan arra ébrednek, hogy eltűnt számlájukról a pénzük, vagy különböző emelt díjas banki és hivatali kiadások kifizetésére kérik meg őket..

Ezen népmesébe illő történeteknek azonban semmilyen reális alapjuk nincs, ugyanis rafinált bűnözők küldik milliószámra a csábító üzeneteket. A csalárd történetek egyáltalán nem új keletűek, mert olyan másfél évtizeddel ezelőtt okoskodták ki a gyorsan meggazdagodni vágyó nigériai bűnözők. Akkor azonban még csak faxon vagy postai levélben juttatták el áldozataikhoz meséiket. Az internet egyre szélesebb körben való elterjedése óta azonban az e-mailt használják üzeneteik továbbítására. A gazdasági bűnözés ezen formája nem csak az afrikai országokban ilyen kedvelt, manapság már Kínából és Hollandiából is érkeznek hasonló hazugságokkal telített elektronikus levelek. Szakértők szerint az internetezők 99%-a rögvest kitörli az efféle üzeneteket, de ott van az az 1%, amely nemcsak hogy elolvassa, de válaszol is az üzenet küldőjének. A Nigériából érkező levelek azonban tele vannak nyelvtani és helyesírási hibával, ami a legtöbb olvasónak szemet kellene hogy szúrjon, ám ennek ellenére sokan esnek a bűnözők áldozatául – állítják a bűnüldöző szervek.A milliós anyagi veszteségek mellett azonban tragikus esemény előidézéséhez is hozzájárultak a hazug levelek. 2002-ben Prágában a bűnözők egyik hiszékeny áldozata lelőtte a nigériai konzult, őt okolván anyagi káráért. Szakértők szerint mindig ugyanazon séma szerint dolgoznak az elkövetők, vagyis a levelek küldői ügyvédnek, megbuktatott államfőnek adják ki magukat, vagy ezek leszármazottainak, hogy bizalmat ébresszenek a levél olvasójában. A nagyobb hatás kedvéért bankok és ügyvédi irodák emblémáját is ráhamisítják a levelekre, hogy megkaparintsák hiszékeny áldozataik pénzét. A bűnözők töretlenül küldik ezután is e-mailjeiket, és a hatóságok szeretnék ismételten felhívni azon 1%-nak is a figyelmét, hogy ezzel az üzlettel csakis a levelek küldői gazdagodhatnak meg nagyon könnyen.

www.prim.hu

vissza az elejére


A tajvani BenQ-nak adja el
mobiltelefon-gyártó részlegét a Siemens

(6. old.)

A Siemens megválik veszteséges mobiltelefon-gyártó részlegétől, azt a tajvani BenQ konszernnek adja át – jelentette be kedden hivatalosan a német elektronikai társaság. Klaus Kleinfeld, a Siemens vezetője ezzel egyben cáfolatát adta a korábbi találgatásoknak, miszerint a Siemens közös vállalatot hozna létre a tajvani gyártóval. A mobilgyártórészleg leválasztása a Siemensnek 350 millió euró többletterhet jelent, a német vállalat nem jut pénzhez a leválasztás révén. A 2005-ös üzleti év negyedik negyedében bonyolítják le az üzletet, amelynek eladási árát nem közölték. A Siemens a tranzakció során 2,5 százalékos részesedést szerez majd a BenQ-ban, ezzel fejezi ki a bizalmát a tajvani vállalat iránt – mint mondják. A két vállalat a jövőben szoros üzleti kapcsolatokat épít ki, a BenQ a német cég előnyt élvező beszállítója lesz a mobilkommunikációs eszközökben. A német társaság az utóbbi időben tetemes veszteségeket szenvedett el a nemzetközi mobiltelefon üzletágban: a részleg napi veszteségét 1,5 millió euróra becsülik. A cég részesedése a globális mobilkészülék-piacon drámai mértékben, a mostani 5,5 százalékra esett.

@ Beindította komplex frissítőszolgáltatását a Microsoft. Többszöri halasztás után a Microsoft végre elindította Microsoft Update online frissítőszolgáltatását, amely a Windows Update, az Office Update és mindenféle más különálló megoldás helyett kínál alternatívát. Az új Microsoft Update (MU) alkalmazás segítségével ugyanis a felhasználók ugyanarról a weboldalról frissíthetik Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, Microsoft Office, SQL Server Database, Microsoft Desktop Engine, Exchange stb. szoftvereiket. Az új frissítőoldal a magyar felhasználók számára sajnos egyelőre nem elérhető, a http://update.microsoft.com oldalról a szerver ugyanis automatikusan a régi Windows Update oldalra irányít. A különféle nem angol nyelvű verziókkal kapcsolatban egyelőre nem közöltek információt.

A szolgáltatás elindításával egy időben a Microsoft illetékese bejelentette, hogy a Systems Management Server 2003-hoz július közepén adják majd ki azt az eszközt, amely lehetővé teszi a nagyobb adatbázisokat és rendszereket kezelő szervezeteknek és cégeknek Microsoft szoftvereik rendszeres frissítését. Ezzel együtt a kis- és közepes vállalkozások számára is hozzáférhető lesz a rendszerük frissítéseit és állapotát ellenőrző Microsoft Baseline Security Analyzer nevű szoftver. A Software Update Services helyébe lépő Windows Server Update Management (WSUS) nevű alkalmazás az általános szerverszoftver-frissítésekhez a MU-val együtt már elérhető.

@ Már az idén megjelennek a Longhorn fejlesztő eszközei. A Microsoft megpróbálja olajozottabbá tenni a Longhorn Windows bevezetését, a cél érdekében a fejlesztők még az idén hozzájuthatnak a szükséges információkhoz. Várhatóan a szeptemberben megrendezésre kerülő, fejlesztők szakmai konferenciáján (Professional Developers Conference, PDC, adják közre a Visual Studio 2005-öt is, ami szintén a Longhorn fejlődését segítheti elő. A cég komolyan bővíteni kívánja palettáját a következő évben, az Exchange és a BizTalk szervertermékek új változatait is meg kívánja jelentetni 2006-ban. A Microsoft azért időzíti nagyjából egyszerre az újdonságok megjelentetését, mert a vállalat szerint az új felhasználói interfész és a webszolgáltatás alapú kapcsolódási felületek kellő vonzerőt gyakorolhatnak a frissítéshez. Ez igen fontos lenne, mivel, mint ismeretes, a felhasználókat ma már korántsem könnyű rávenni a váltásra. Az XP ennek tipikus példája, mind a Windows 95, mind a Windows 98 megjelenése nagyobb százalékban mozgatta meg az új felhasználókat, mint a legutóbbi asztali operációs rendszer, így nemcsak egy új termék megjelentetése, de annak vonzereje is igen fontos.

@ Kínában bezárják a nem regisztrált honlapokat. Kínában hamarosan bezárják azokat a internetes magánhonlapokat és blogokat, amelyeket nem regisztráltattak a hatóságokkal – jelentette kedden a párizsi székhelyű Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi médiajogi szervezet. Peking már korábban is nyomást gyakorolt a magánkézben lévő portálokra, hogy ne tegyenek közzé „érzékeny" híreket, és külön figyelemmel kísérték azokat, amelyek „politikailag inkorrekt" közleményeket publikáltak oldalaikon. Márciusban bejelentették, hogy minden Kínában működő weboldalnak regisztráltatnia kell magát és teljes körű információt kell adni működtetőiről június 30-ig, ellenkező esetben törvénytelennek minősítik őket. Az RSF szerint a terv annál inkább aggasztó, mert a kínai kormány felfedte, hogy rendelkezik egy új, a honlapokat folyamatosan megfigyelni képes rendszerrel, amely megtalálja azokat, akik nem tesznek eleget a rendeletnek. Ezáltal a pekingi hatalom még hatékonyabban tudja ellenőrizni az online híreket és információkat.

vissza az elejére


Egy perc derű

(7. old.)

Két denevér ül a barlangban, és azon keseregnek, hogy már nagyon régen nem jutottak friss vérhez. Berepül egy öreg denevér, akinek tiszta vér a pofája.

– Mitől ilyen jó véres a pofád? – faggatja a két fiatal. – Mutasd meg, hogy hol szerezted!

– Gyertek velem! – enged az erőszaknak az öreg, kiszállnak a barlangból, és egy nagy fa tetejére ülnek.

– Látjátok azt a magas kéményt? – kérdi az öreg reszketeg hangon.

– Igen.. Igen.. És? – lelkesednek a fiatalok.

– Na, mert én nem láttam.

vissza az elejére


HIRDETÉS


SZOLGÁLTATÁS

(7. old.)

Személyeket szállítok Olaszországba. Telefon: 0741-748438, 00393495242665.

vissza az elejére


Mádl Ferenc Zilahon

(7. old.)

A kétnapos rendezvény három szekcióülésen részletezte az egyházi élet és oktatás, a kultúra és történelem, illetve a gazdasági és vidékfejlesztési gondokat. A neves magyarországi előadók mellett jólismert szilágysági szakembereket is felkértek a helyzet értékelésére. Az elhangzottak közül leginkább az oktatási statisztikák az elgondolkodtatók. Szabó István, a megye helyettes főtanfelügyelőjének adatai szerint tíz év alatt 19 százalékkal csökkent a magyar óvodába járók száma. Az elemi iskolások esetében a csökkenés még nagyobb, 28 százalékos. Ez a tendencia egyelőre még nem érvényesül az általános, illetve középiskolákban, de nincs messze az az időszak, amikor a gyerekek létszámának csökkenése a líceumokban is érezteti majd hatását. Megdöbbentő ugyanakkor, hogy tíz évvel ezelőtt 158 magyar gyerek járt román nyelvű óvodába, mára azonban létszámuk 324-re duzzadt. Szabó István szerint talán először „saját köreinkben" is rendet kellene teremtenünk, miközben a hatalommal hadakozunk iskoláinkért. Ebben a feladatban a lelkészek tekintélye, a faluközösségekre gyakorolt hatása is sokat segíthet.

A tanácskozás második napján részt vett a Magyar Köztársaság elnöke, Mádl Ferenc is, aki a debreceni és a szatmérnémeti hasonló tárgykörű konferencia után érkezett Zilahra. A református templomban Tőkés László püspök tartott rövid áhítatot, majd Mádl elnök szólalt fel. Beszédében a vidék történelmi és kulturális jelentőségét hangsúlyozta. Ez a „hepehupás Szilágyság" határozta meg Ady Endre egész életművét, és ennek a tájnak köszönhetjük a Wesselényi család több nemzedékének tevékenységét is a magyar kultúra, oktatás támogatásában. Látogatása a magyar közösség erőfeszítéseinek elismerése, amelyet anyanyelvének, nemzeti önazonosságtudatának, hagyományainak és kultúrájának megőrzéséért folytatott – mondotta. A magyar köztársaság elnöke felsorolta a Magyarország határain kívül rekedt magyarok több mint nyolcvan év alatt elszenvedett sebeit, amelyeket az európai uniós csatlakozás enyhíthet, hiszen eltörli ezeket a határokat. A december ötödikei népszavazás fájdalmát nemcsak az idő fogja enyhíteni, hanem az a tény is, hogy nemsokára nem román vagy magyar, hanem európai állampolgárok leszünk – mondotta.

A csatlakozás másik előnyeként említette, hogy az Európai Unióban az állam jelentőségének karcsúsodása mellett megnövekedik a történelmi-gazdasági egységet alkotó régiók önállósága, együttműködése. Ez a Partium számára is sok lehetőséget rejt magában – mondotta.

Ezt követően a másik magyarországi vendég, a szilágysági születésű Matolcsi György közgazdász vázolta lehetséges erőforrásainkat.

A templomi áhítatot és beszédeket követően Mádl Ferenc megkoszorúzta a város főterén álló Wesselényi-szobrot, majd meglátogatta a Wesselényi-kollégium egykori épületét, amelyben jelenleg a Silvania gimnázium lakik, az intézményben két-két magyar tannyelvű párhuzamos osztály is működik.

Mádl Ferenc magánlátogatása ünnepi ebéddel fejeződött be, amelyen a megye prefektusa, Andrei Todea, alprefektusa, Végh Sándor, a megyei tanács elnöke, Marc Tiberiu és mindkét alelnöke is részt vett. Zilah polgármestere, Radu Căpilnaşiu, külön köszöntötte az illusztris vendéget, akivel alkalma volt kötetlen beszélgetésen ecsetelni a térség fellendítésének lehetőségeit. Mádl Zilahról hazafelé menet megállt Szilágysomlyón, és Érmihályfalván is, ahol a helyi vezetőség tagjaival találkozott.

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS
Intertotó kupa
Idegenben dől el a továbbjutás
Győzelemmel debütált a nemzetközi porondon a CFR: Kolozsvári CFR-Ecomax–FK Vetra Vilnius 3–2 (3–1)

(8. old.)

Gépész utcai stadion, 3500 néző, vezette Christoforos Zogratos (Görögország).

CFR: Ţurcaş – Panin, Toma, Goia, Kis – Dan Florin, Oncică, Mărginean, Turcu (65. perc Bruncevics, 89. perc Vintilă) – Tilincă, Anca. Edző: Aurel Şunda.

Vilnius: Merkelis – Zvyas, Raliukanis, Stesko, Sarnauskas – Sernas, Preiksaitis, Butrinovicius (89. perc Silvinskij), Rinkus – Vaineikis (74. perc A. Stesko), Kochanauskas. Edző: Sergej Borovszki.

Gólszerzők: Tilincă (2 – 2., 12. perc) és Anca (10. perc, 11-esből), illetve Sernas (9. perc) és Stesko (85. perc).

Szögletarány: 3–1 (0–0), lövések: 14–7 (kapura 12–4).

Közel százéves fennállásának első nemzetközi találkozóját játszotta szombaton a CFR–Ecomax, s bár „csak" az UEFA Intertotó kupában léptek pályára, dicséret illeti a csapatot és a vezetőséget: a csapat három éve még a harmadik osztályban küzdött a pontokért.

Szomorú viszont, hogy a kolozsvári közönség nem jött el nagyszámban a vasutascsapat buzdítására, igaz, ez részben az esőnek tudható be. Pedig lett volna mit nézniük, hiszen a litvánok elleni találkozó fergetegesen kezdőzött: a szokásos tapogatózás helyett mindkét fél teljesen elhanyagolta a védekezést, s a támadásra összpontosított. Az adok-kapokból a vasutasok jöttek ki jobban: Kis Csaba beadásából Tilincă már a második percben betalált az egyébként nagyszerűen védő Merkelis kapujába. Az öröm nem tartott sokáig, Sernas a 9. percben egyenlített sorozatos védelmi hibák után. De még egy perc sem telt el, és Anca értékesítette a Panin buktatásáért megítélt büntetőt, majd újabb perc múlva Tilincă cselezett ki két védőt, majd lövése ismét kapuba: 3–1 tehát a 12. percben!

A szünetig már nem változott az eredmény. A litvánok amúgy inkább ellentámadásban bizonyultak veszélyesnek, annak ellenére, hogy teljesítményük messze a román bajnokság szintje alatt volt szombaton. Az újrakezdés után a vasutasok játszottak fölényben, de gólt lőni nem tudtak a hátralévő időben. A litvánok viszont jobbnál jobb lehetőségeket hagytak ki, köszönhetően főleg Goiának, aki nem tudta teljesíteni feladatait a védekezésben. Megijedni viszont nem kell, ugyanis a vendégek helyenként nevetségesen bakiztak, amikor egyedül voltak Ţurcaş-sal, vagy az üres kapuval. Négy hatalmas kihagyott lehetőségük után végre Stesko talált hálóba a 85. percben, ezzel beállítván a végeredményt. Így a vendégek az esélyesebbek a továbbjutásra, hiszen hazai pályán az egy gólos győzelem is elég nekik a továbbjutásra.

Kár, hogy Şunda mester nem elégedett meg a két gólos vezetéssel és nem foglalkozott inkább a védelemmel. Mindenesetre elégedettek lehetünk, hogy sikerűlt győzni, ugyanis a helyzetek száma szerint igazságosabb lett volna a döntetlen.

Egy szó mint száz: van esély a továbbjutásra, de nagyon nehéz meccs vár a fiúkra jövő vasárnap.

Gálffy Attila

*

A másik, Intertotó-kupában induló román együttes könnyed győzelemmel tért haza a görög Olympiakos Nicosia otthonából, az 5–0-ás győzelem (gólok: Pereş 3 – 22., 31., 59. percek, Chibulcutean 69., Bucur 91.) azt jelenti, hogy Ioan Balaur tanítványai máris a második fordulóra gondolhatnak.

A kupa magyar résztvevője, a Vasas hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a szlovák Dubnicával. Az alacsony színvonalú találkozón a hazai csapat állt közelebb a győzelemhez, de legkomolyabb lehetőségét, a 66. percben megítélt 11-est sem sikerült értékesítenie.

A visszavágókat jövő vasárnap rendezik.

(balázs)

vissza az elejére


Konföderációs Kupa
Németország és Argentína elődöntős

(8. old.)

Az argentin labdarúgó-válogatott két góllal nyert Ausztrália nemzeti együttese ellen, és ezzel eldőlt, hogy a dél-amerikai csapat, valamint a házigazda német gárda bejutott az elődöntőbe.

Második mérkőzését is megnyerte a Konföderációs Kupán a hazai pályán szereplő német labdarúgó-válogatott, amely szombaton Tunézia együttesénél bizonyult jobbnak.

Az Argentína elleni vereséghez képest sokkal jobb teljesítményt nyújtó Afrika Kupa-győztes alaposan megnehezítette a németek dolgát. Jürgen Klinsmann csapata csak egy 11-essel tudta megtörni az ellenfelet – amely addig többször fölényben játszott –, a hajrában viszont már magabiztosan futballozott. Az afrikaiak így két mérkőzés után pont nélkül állnak.

Az argentinok nagy fölényben játszottak, akár még jelentősebb különbséggel is győzhettek volna, ám az ausztrálok büntetőből, majd egy súlyos védelmi hibából elért góllal az eredményt tekintve viszonylag szorossá tették a mérkőzést.

Eredmény, A-csoport: Németország–Tunézia 3–0 (Ballack 74., 11-esből, Schweinsteiger 80., Hanke 88.), Argentína–Ausztrália 4–2 (Figueroa 3 – 12., 53., 89., Riquelme 32., 11-esből, illetve Aloisi 2 – 61., 70., az elsőt 11-esből). A csoport állása: 1. Németország 6 pont (7–3), 2. Argentína 6 (6–3), 3. Ausztrália 0 (5–8), 4. Tunézia 0 (1–5).

vissza az elejére


Steaua: Protaszov a tréner

(8. old.)

Oleg Protaszov lett a Bukaresti Steaua labdarúgócsapatának vezető-edzője. A fővárosi klub két évre szóló megállapodást kötött a 41 éves ukrán szakemberrel. Az egykori szovjet, majd ukrán válogatott játékos – 2003-ban görög bajnokságot nyert az Olympiakosz trénereként, majd az elmúlt szezonban rövid ideig a ciprusi AEL Limassol gárdáját irányította.

Az együttest idény közben irányító olasz Walter Zengát májusban menesztette Gigi Becali tulajdonos, majd átmenetileg Ţiţi Dumitriu ült le a kispadra.

Miután Gheorghe Hagi és Dan Petrescu, valamint a menesztett Zenga is visszautasította Becalinak a Steaua vezetőedzői posztjára vonatkozó ajánlatát, Proteszovval írt alá a fővárosi klub.

vissza az elejére


Jenei Imre Kolozsváron
Fiatal tehetségeket keresnek

(8. old.)

Az elmúlt hét végén Kolozsvár adott otthont a Gillette Szurkoló minden reggel kampányának keretében annak az országos válogatósorozatnak, amelyet követően 11 tehetséges, 12–14 év közötti srác egy évig Gică Popescu futballiskolájába járhat.

Jenei Imre és két segítője, Cornel Drăguşin és Cornel Jurcă mintegy 160 gyerek közül válogatta ki azt a féltucatnyit, akinek a legnagyobb esélye van a legjobb 11 közé bekerülni. A kampány az ország más nagyvárosaiban folytatódik, s annak során összesen 33 fiatal labdarúgót választanak ki, akik szeptemberben egy hétig Krajován edzőtáboroznak, majd közülük kerül ki az a 11, aki bekerül a krajovai Gică Popescu-iskolába. Mi több, a legügyesebben focizó tizen-éves az egyéves képzés után a PSV Eindhovennél edzhet 1 hónapot (miután a 2004-es „kiírás" győztese néhány nap múlva az Inter Milanhoz látogat ugyancsak egy hónapra).

Szombati kolozsvári sajtótájékoztatóján Jenei Imre (az egyetlen edző, aki román klubcsapatot nemzetközi kupagyőzelemre vitt) kihangsúlyozta az ifi és junior központok fontosságát klubszinten, leszögezve: van „anyag", csak kérdés, milyen kezekbe kerül. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a kormány és a helyi közigazgatás továbbra sem támogatja kellőképpen a kultúrát és a sportot. Jenei úgy véli: öt-hat év múlva a román labdarúgás kiléphet a jelenlegi hullámvölgyből.

A neves labdarúgó és edző, volt szövetségi kapitány természetesen a román labdarúgás „legégetőbb" kérdéseit illetően is kénytelen volt nyilatkozni az újságírók unszolása közepette, így kiderült, hogy Jenei szerint Mutu nagyon nehezen juthat vissza valamikori formájához, s hogy Jenei kissé sértve érzi magát amiatt, hogy Gigi Becali – akit úgy emleget, mint aki ért a labdarúgáshoz, csak „megment" – nem ajánlotta fel neki a Steaua szakvezetését.

Végül hadd soroljuk fel a kolozsvári válogató győzteseit: Neluţ Stelian Roşu (12 éves), Andrei Ioan Bene, Tudor Ionuţ Mureşan (13 évesek), Daniel Bogman (14 éves), cserejátékosok: Manuel Ovidiu Deleiu, George Deac (14 évesek).

A Gillette Szurkoló minden reggel kampány 2004-ben indult, lényege, hogy aki bizonyos Gillette termékeket vásárol, az a termék árának 5%-ával támogatja a Gică Popescu labdarúgó-iskolát, amellyel a cég partnerséget kötött évi 11 fiatal, tehetséges labdarúgó nevelésére.

A kampány sikerét az is mutatja, hogy 2004-ben 80%-kal nőtt a vállalat romániai eladásainak mutatója az egy évvel korábbi értékekhez képest, miközben ugyanabban az évben mintegy 3000 gyerek próbált szerencsét Jenei és edzőtársai előtt.

(balázs)

vissza az elejére


Balesettel fűszerezett Kolozsvár Rali

(8. old.)

Amint arról már szóltunk, az elmúlt hétvégén rendezték meg városunkban és környékén a Kolozsvár Ralit, az országos rali bajnokság 3. szakaszát. A versenyt már az első nap baleset szakította félbe: az egyik tévéadó tiltott helyen álló filmezőjét ütötte el a nagyszebeni Jean Tatu, aki elvesztette uralmát autója fölött egy kanyarban, és több tíz néző közé hajtott 100 km/h sebességgel. A baleset a verseny első, bükki speciális próbáján történt, amelyet a szervezők félbeszakítottak és töröltek, akárcsak a második, szintén bükki próbát.

A verseny tegnap délután még javában folyt, így végeredménnyel csak holnapi számunkban jelentkezünk.

(-bb)

vissza az elejére


ÖKÖLVÍVÁS
Kótai megvált WBF-övétől

(8. old.)

Kótai Mihály a hét elején hivatalosan lemondott a Boksz Világalapítványnál (WBF) birtokolt nagyváltósúlyú világbajnoki címéről és a jövőben csak a Nemzetközi Boksz Szervezet (IBO) övére koncentrál.

A profibox.hu internetes szaklap információi szerint Kótai szeptemberben lép legközelebb ringbe.

Ugyanakkor az is eldőlt, hogy a megüresedett WBF-trónért Matolcsi József mérkőzhet meg július 8-án, Manchesterben. Ellenfelét később jelölik ki.

A férfi teniszvilágranglistán nyolcadik argentin Guillermo Canas, valamint a holland Sjeng Schalken lemondta a szereplést a ma kezdődő wimbledoni teniszbajnokságon. Visszalépett az argentin Paola Suarez is, csípősérülés miatt, s ennek köszönhetően Czink Melinda szerencsés vesztesként mégis főtáblára került. A világranglistán 133. magyar játékos a nyitókörben a harmadikként kiemelt Amelie Mauresmóval találkozik.

Az oldalt szerkesztette: Balázs Bence