2005. február 10.
XVII. évfolyam, 33. szám

 

KRÓNIKA NAPIRENDEN KÖRKÉP HIRDETÉS SPORT
 

Web design and hosting by the

Hungarian Human Rights Foundation

Szinte minden gazda megkapta birtoklevelét
Alig több mint ezer irat vár még kibocsátásra

A Kolozs megyei prefektúra keretében működő tulajdonvizsgáló bizottság tagjai gyors ütemben hagyták jóvá a birtoklevelek kibocsátását a gazdáknak: csak a múlt hónapban közel hétszáz ilyen iratot látott el kézjegyével Mihail Hărdău. Az elmúlt időszakban a prefektusnál egyre több gazda érdeklődött a birtoklevelek iránt, ezért a prefektus arra kérte a bizottság tagjait, gyorsítsák meg az eljárást.

A Kolozs megyei prefektúrától kapott adatok szerint a közintézmény a gazdák által kért birtoklevelek (142 557) közel 99 százalékát már kibocsátotta. Január végéig a megyei tulajdonvizsgáló bizottság által kibocsátott iratok száma 140 949 volt. A gazdák részéről visszakért 265 320 hektárból a bizottság 240 971 hektárra már birtokleveleket bocsátott ki. A közeljövőben a prefektúrának 1608, a bizottság által már láttamozott birtoklevelet kell kibocsátania, míg 6464 visszaszolgáltatási kérvény még elbírálás alatt áll.

Szintén a közintézménytől származó adatok szerint idén januárban összesen 657 birtoklevelet írt alá a prefektus. Ezek közül 507 szántóföldre, 150 pedig erdőre vonatkozik.

A legtöbb erdőre vonatkozó birtoklevelet Borsaújfaluban jegyezték, míg Magyarfrátán 70 szántóföldre vonatkozó iratot bocsátottak ki. A birtoklevelek számát illetően a települések között a következő sorrend alakult ki: Tordaszentlászló — 57, Szászfenes — 53, Kolozs — 50, Szamosújvárnémeti — 44, Kolozsvár — 36, Tordatúr — 34, Apahida — 25, Erdőfelek — 22, Katona — 20, Pusztakamarás — 18, Bonchida — 17, Alsódetrehem — 17, Aranyosgyéres — 14. Érdekes módon, Harasztoson, Nagyiklódon és Ördöngösfüzesen csupán egy-egy birtoklevelet bocsátottak ki.

A prefektúra illetékesei szerint a birtoklevelek kibocsátásának folyamatát elsősorban a pereskedések és a visszaszolgáltatási iratcsomóból hiányzó iratok lassították. Ugyanakkor sok gazda nem tudta megfelelő számú tanúval igazolni, hogy valóban ő az illető földterület jogos tulajdonosa vagy örököse.

K. O.

vissza az elejére


Elvesztett telkeket sirat a rehabilitációs kórház
Ingatlanspekulációkra gyanakszik az igazgató

Nem fogadta sem túl nagy lelkesedéssel, sem elegendő megértéssel a sajtó a Kolozsvári Rehabilitációs Kórház igazgatójának, dr. Onac Ioannak azt a tegnapi sajtóértekezleten tett kijelentését, miszerint a kórház szerepe, célja, rendeltetése veszélyben lenne több ezer négyzetméternyi területnek az elvesztése miatt.

A kórház körüli ingatlantörténet a kilencvenes évek elején kezdődött, az előzményeket azonban jóval korábban kell keresni, az 1975-ben végrehajtott államosításnál, amikor több tízezer négyzetméter területet vettek el a tulajdonosoktól. A kórházon kívül egyéb létesítmények felépítését is tervezték, ezek azonban nem valósultak meg. Amikor a kilencvenes évek elején lehetőség adódott, az egykori tulajdonosok vagy örököseik visszaigényelték az egyébként üresen álló, kihasználatlan telekrészeket. Dr Onac Ioan, a rehabilitációs kórház igazgatója a megyei tanács sajtóértekezlete után számolt be a sok éve tartó jogvitákról, amelyek körül önkényeskedésre, visszaélésre is gyanakszik. Jelenleg több mint 22 ezer négyzetméter terület visszaszolgáltatására létezik végleges és megmásíthatatlan bírói döntés. Egyes földrészeket a tulajdonosok eladtak, az újak pedig máris ingatlant építettek, és a kórház kerítésének közvetlen közelében egy többlakásos épületet tervez egy új tulajdonos — elégedetlenkedett az igazgató. Emellett az elmúlt héten német befektetők érdeklődtek a kórházigazgatónál egy megvásárolt területrészen végrehajtandó befektetés ügyében, ami szintén tisztázatlannak tűnt számára.

A jelenlévő sajtósok kifogásolták, hogy lezárt, módosíthatatlan, ráadásul törvényes ügyekben igénylik a sajtónyilvánosságot, a közüggyé nyilvánítást. Hiszen a törvényes alapon visszaigényelt, és ennek alapján természetesen visszaszolgáltatott telkek ügyében a tulajdonosoké az igazság, mindenki így járt volna el, még ha ráadásul üres, beépítetlen földrészekről is van szó. Az államosítás erkölcsössége és végrehajtása eleve megkérdőjelezhető, amennyiben pedig visszaszolgáltatási jogszabály létezik, azt be kell tartani. Ezek után a kórház mostani fellépése fölöslegesnek és kifogásolhatónak tűnhet, így nem marad más választása, mint alkalmazni a bírói döntéseket, és gazdálkodni a megmaradt területen — hangzott el a sajtó részéről.

Dr. Ioan Onac szerint a telekkönyvek nagyon zavarosak, összekuszáltak. Ezért a megyei tanács segítségét kérte, hogy olyan szakembert fogadjanak fel, aki tisztázza, majd kövesse a valós tulajdonjogi helyzetet. Az igazgató nem a visszaszolgáltatást ellenzi, csupán a telkeket szeretné megtartani az országban egyedülálló kórház számára, hogy a gyógykezeléseket követő, rehabilitációs tevékenységhez feltétlenül szükséges helyiségeket építhessenek, adott esetben pedig szolgálati lakásokat a rezidens orvosoknak. Ehhez olyan politikai közbenjárásra lenne szükség — többek között ebben is számít a helyi tanács támogatására —, amelynek alapján megfelelő készpénzzel vagy más helyen történő telekkiutalással lehetne kártéríteni a volt tulajdonosokat, vélekedett az igazgató. Jelenleg még három folyamatban lévő visszaigénylési perben érdekelt a kórház.

(i)

vissza az elejére


A recsegő rádiótól Bill Gates látomásáig
Exkluzív interjú Nagy Zsolt távközlési és információs technológiai miniszterrel

Nagy Zsolt, a kolozsvári kötődésű, itt családdal rendelkező RMDSZ-es miniszter már több mint egy hónapja vezeti a mai korszerű élet majd minden részét érintő Távközlési és Információs Technológiai Minisztériumot. A Szabadság arra volt kíváncsi, hogyan és mikor tud fejlődést ösztönözni a drága telefonok, monopolhelyzetű tévék, recsegő rádiók vagy az elérhetetlen internet világában.

— Minden, hivatalát újonnan betöltő személy általában nagyratörő tervekkel indul. Mennyire látja valósnak most, bő hónappal azután, hogy kinevezték miniszterré, a kezdetben meghirdetett céljai elérését a tárca élén?

Nagy Zsolt: — Az elmúlt egy hónap csak megerősített abban, hogy a közvetlenül a kinevezésem után kitűzött célok elérhetők, és azokat el is kell érni. Az eltelt mintegy egyhónapban megismerkedtem a szakmai közeggel, a távközlésben és számítástechnikában dolgozó iparágak és társadalmi szervezetek képviselőivel. A minisztériumi alkalmazottak szerint korábban egy-egy elektronikai nagycég vagy szakmai érdekképviseleti szervezet vezetői egy hónapot is vártak egy találkozóra a tárcavezetővel, nekem egy hónap alatt sikerült mindegyikkel tárgyalnom. Lehet, azért is, mert reggel nyolckor az elsők közt megyek be a munkahelyemre, de ezt már korábbi munkahelyeimen is megszoktam, és ha este fél tízkor megyek haza, az korainak számít. A nagy szolgáltatókkal és szakszövetségekkel folytatott tárgyalások egyik legfontosabb témája a közeljövő privatizációs feladatai. Könnyebb lesz a minisztérium alárendeltségébe tartozó Műsorszóró (Rádiókommunikációs) Vállalat magánosítása, valamint a Romtelecom telefontársaság állam által birtokolt kisebbségi tulajdonrészének eladása. Valós időben jóval nehezebb lesz megoldani a Román Posta privatizálását, hiszen hatalmas vállalat, rengeteg alkalmazottal, és óriási hatással, egyedüli intézmény, amely személyes, kétirányú kapcsolat révén eljut az ország minden egyes lakosának otthonába a levelek, csomagok, nyugdíj, újságok házhoz hordása révén. Mindezen tárgyalásokon hangsúlyoztam, hogy a szaktárca szerepét abban látom, hogy elhárítsa az akadályokat a piac növekedése elől, hogy megteremhessen a növekvő versenyhelyzet, amely magával hozza a szolgáltatások javulását. Ott, ahol az alulfejlettség vagy a kis vállalkozók nagy szolgáltató általi felvásárlása miatt monopolhelyzetbe kerültek egyes internetszolgáltatók vagy kábeltelevízió-társaságok, sőt ott is, ahol kétpólusú monopolhelyzet létezik, mert esetleg két szolgáltató hallgatólagosan felosztotta egymás között valamely helyi piacot, az új és másfajta szolgáltatásokkal lehet ezt az állapotot orvosolni. Példa rá a digitális televízió vagy rádió várható térhódítása vagy a kistérségi sugárzott műsorszórás, hiszen nem lehet a kábelerdőt a végtelenségig terjeszteni. Lassan a minisztériumunk csak a földbe rejtett kábeleket fogja engedélyezni.

— Az év elején többek közt az információs társadalom kifejlesztését is meghirdette. Nemcsak annyit kérdeznék, hogy miből állna ez, hanem azt is, hogy konkrétan mikor és hogyan lehetne egy-egy idekapcsolódó célt elérni?

— Hamarosan elterjedtebbé válnak az elektronikus kormányzati szolgáltatások, amelyek sikeresen letörhetik a korrupciót is. Ha számítógépen egyre többféle engedélyt lehet majd beszerezni — most is működik ez már a nemzetközi szállítás terén! —, bővül az internetes adófizetés köre, akkor már elértünk valamit. De említhetném a szintén már működő elektronikus közbeszerzési programot, és az is nagyon fontos előrelépés lesz, ha nem is lehet majd mindent elektronikus úton elintézni, de legalább lehessen egy hivataltól ügyintézés előtt interneten pontos információt és szükséges formanyomtatványt, űrlapokat szerezni. Bukarestben már több mint négyszáz nagy adófizető vállalat elektronikus úton fizeti adóját és illetékeit. Ezek körét szeretnénk idén országosan kiterjeszteni. Ugyanakkor határozattervezetet készítünk elő arra, hogy a törvény megszabta elektronikus aláírást miként lehessen alkalmazni is. Tudvalévő, hogy az elektronikus aláírás egy számjegysor, egy kód, amely elektronikus úton az aláírást helyettesíti például a kereskedelmi levelezésben, és amelynek ugyanolyan jogi érvénye van, mondjuk, egy cég esetében, mint a hivatalos bélyegzőnek. A törvény erre már megszületett, nekünk most azt kell szabályoznunk, hogy miként akkreditáltassa magát egy cég, ha elektronikus aláírást akar magának. A tervezet szövegét, mint minden születendő jogszabályunkét, két héttel előre közöljük a minisztérium honlapján, és ezáltal közvitára bocsátjuk. Ezenkívül elkészítettük már az elkövetkező négy év törvénykezési tervezetét. Tovább szeretnénk liberalizálni a piacot. Kész az elektronikus archiválás törvénytervezete, amellyel elérnénk, hogy ne csak írógépnek használják a számítógépeket a különböző hivatalokban, hanem szabályozzuk az adatok tárolását is. Indítványozzuk a szabályozó és ellenőrző hatóságok rendszerének a kialakítását is, amely például megszabná a különböző szolgáltatók összekapcsolódási árát. Ez azt jelenti például, hogy olcsóbbá válhat a helyi telefonbeszélgetés azoknál az alternatív szolgáltatóknál is, mint amilyen, mondjuk, az Astral, amely ma óriási áron kénytelen igénybe venni a Romtelecom vezetékhálózatát. Vagy kevesebbe kerül a világháló használata azoknál a kisebb szolgáltatóknál, amelyek kénytelenek az Astral hálózatát ma drágán használni.

— Év elején azt nyilatkozta a sajtónak, hogy 2008-ra az elemi oktatást teljesen informatizálná. Ezért később támadták is.

— Illúzió lenne azt képzelni, hogy 2008-ra minden elemi iskolában informatikai laboratórium létesülhetne. Viszont igenis be lehet vezetni addig azt, hogy mindenütt az elemi oktatásban már megismerkedjenek a számítógéppel, és nagyon fontos, hogy nemcsak a számítógép kezelését tanulják meg, hanem hogy a számítógéppel mint eszközzel minden más tantárgyat elkezdjenek megtanulni. Ehhez legkevesebb számítógép és szaktanácsadás kell, erre vállalkozik a szaktárca. Konkrét program indult a Világbankkal, amelynek jelenlegi kísérleti szakaszában nyolc, később pedig 300 falu helyi iskoláját, polgármesteri hivatalát, helyi tanácsát, művelődési otthonát vagy könyvtárát felszereljük széles sávú internet-hozzáféréssel, és használatához megfelelő képzést nyújtunk. Ehhez nem kevesebb tényezővel kellett egyeztetni, mint az oktatási, művelődési, belügyi-közigazgatási tárcák, valamint a kis- és középvállalatok minisztériuma vezetőivel. Kicsi a mi szaktárcánk mind az alkalmazottak, mind a költségvetés szempontjából, de átfogóan fontos, hiszen azt a szektort felügyeli, amely a nemzeti össztermék nyolc százalékát adja ma, és évi 15–20 százalékos növeléssel 2008-ra elérheti az össztermék 15 százalékát is.

— Ehhez mennyire lehetne bevonni külföldi tőkét? Kolozsváron az új polgármester tevékenykedése óta a számítástechnikai külföldi cégek egymásnak adják a kilincset.

— Feladatunk a külföldi befektetők felé a megfelelő tájékoztatás, kommunikálás nyújtása, a piac fejlődési lehetőségeinek a biztosítása, a népszerűsítő rendezvényeken való részvétel, és kellő megjelenítése a kérdésnek. Ha például elmondtuk, hogy milyen adócsökkentési intézkedéseket tett a jelenlegi kormány, máris érezhetővé vált a külföldi befektetők érdeklődésének a növekedése. Kedvező a helyi önkormányzatok hozzáállása is például Kolozsváron, ahol a megyei tanács létesítette ipari park máris megtelt főként számítástechnikai cégekkel. Romániának előnye, hogy jó humán erőforrásokat biztosít, erről a bukaresti, kolozsvári, temesvári, jászvásári műszaki egyetemek magas képzési színvonala gondoskodik.

— Igen, csak a gondoskodásból jócskán jut külföldre is, hiszen hagyományosan Nyugat informatikus-ellátásában a Romániában képzett szürkeállomány is kiveszi a részét. Ez ellen mit lehet tenni?

— Van olyan nyugati óriáscég, amely az itthoniakat meghazudtoló adatbázissal rendelkezik előre a nálunk végző informatikusokról... Ellenszere a külföldi befektetők vonzása, akik az internetes adatközlés világában itthon végeztetik el hazai szakemberekkel az esetleg nyugati szinten megfizetett munkát. Ezt nekünk ösztönözni kellene megfelelő adópolitikával, és jó példát is tudok mondani, a temesvári Siemens cégét, amelyik a helyi egyetemmel együttműködésben évente 900 szakembernek, mérnöknek nyújt munkát, amelyből csak 5–6 vándorol ki.

— Románia az ellentmondások hazája. Hol helyezkedünk el a különböző távközlési-számítástechnikai kategóriákban Európa többi országához képest a fejlettség szintjén?

— A minisztériumunk honlapja tartalmazza a pontos adatokat. Az eladott mobiltelefon-kártyák száma alapján 10 millió felhasználóval mintegy 50%-os a mobiltelefonos lefedettsége az ország lakosságának, ugyanakkor ez az arány Csehországban 102%-os... Ez is mutatja, az ilyenfajta mérések torzítanak, egyébként elég gyenge a helyezésünk. Vezetékes telefon terén egyenesen az utolsó helyen állunk a számarány tekintetében a 4,5 millió előfizetővel. Jobban állunk a kábeltévézés terén, itt több mint négymillió előfizetőről beszélhetünk, és ezzel megelőzünk az egy főre eső kábeltévé-használat szempontjából olyan EU-s tagállamokat, mint Görögország. Rosszul állunk az internetes hozzáférés elterjedtségével, a szélessávú adatközlés terén pedig talán a leggyengébb a helyzetünk. Az utolsó helyek egyikét tartjuk a hivatalosan bejegyzett 2,5 millió eladott számítógéppel, és sovány vigasz, hogy másodkézből meg feketepiacon ennél jóval nagyobb számú készülék lehet használatban.

— Mi a helyzet a rádiózással, hiszen a hullámhosszak fölött szintén ez a minisztérium rendelkezik műszaki szempontból, míg az Országos Audiovizuális Tanács tartalmi ismérvek alapján ítéli oda a szaktárca által hozzáférhetővé tett frekvenciákat? És miért van az, hogy például a Bukarest–Piteşti autópálya jó szakaszán csak az állami közszolgálati adókat lehet fogni?

— A rádiópiac korántsem telítődött még a látszólag nagyszámú adó ellenére sem. Ha figyelembe vesszük, hogy Nyugaton mennyi közösségi, kistérségi vagy helyi adó szór műsort, akkor úgy igazán nem. Teljesen kihasználatlan még az internetes rádió lehetősége is. A különböző adók vételének a bővítése pedig akkor lesz lehetséges, ha a már említett Műsorszóró Vállalat szolgáltatásait több kereskedelmi magánadó is bérbe veszi majd, ezért is gyorsítjuk a szolgáltató privatizálását.

— Sokan elégedettek, mások elégedetlenek az ország egyik legnagyobb intézményének, a postának a működésével. Hogyan lehetne szolgáltatásain javítani?

— Ezen a héten új vezetőt nevezek ki a lejárt megbízatású korábbi helyébe a Román Posta élére. Ezt követi egy szemléletváltás és reformfolyamat, amelynek során szeretnénk a postát szolgáltatás-irányultabbá tenni, amelyik javítson a közönségkapcsolatain. Mivel ez a legszélesebb elterjedtségű kihordó hálózat országszerte, nagyobb szerepet kaphatna a villany-, gáz- és egyéb számlák kifizetésében, és az olyan alternatív szolgáltatásokban, amelyek a gyorspostát vagy a lekülönbözőbb termékek — például gyógyszerek — házhoz szállítását illetnék. A belső átvilágítást, ahol szükséges, regionális és megyei postai vezetők kicserélését követően azonnal rátérünk a ezekre a reformintézkedésekre, és mintegy két év múlva privatizálnánk a postát.

— Milyen a rálátása a titkosszolgálatok távközlési tevékenységére?

— Minden állami intézmény kapcsolatban áll a titkosszolgálatok adattovábbítási rendszerével is, de ez a részleg nem tartozik az alárendeltségembe.

— Milyen nemzetközi kapcsolatokat tud munkájában hasznosítani? Nemrég fontos tanácskozáson vett részt Prágában. Milyen eredménnyel?

— Ismeretes, hogy az RMDSZ aláírt a magyarországi szaktárcával egy négyéves megállapodást európai uniós finanszírozású tartalomfejlesztési és szélessávú internetezési programokra, amelyek lebonyolításában már miniszterré történt kinevezésem előtt részt vettem. Stratégiai együttműködés folyik Románia és Magyarország között abból a célból, hogy a két piac együtt váljon vonzóvá a külföld számára. Prágában a Microsoft nemzetközi számítástechnikai cég találkozott Kelet-Európa kormányzati vezetőivel. Nemcsak a térség tárcavezetőivel tudtam tárgyalásokat folytatni, hanem meghallgathattam Bill Gates cégvezető elkövetkező tíz évre vonatkozó vízióit is a térségünkre vonatkozóan. Ők ebben az övezetben hatmilliárd dollárt fektetnek be kutatásfejlesztésre, és szerinte az oktatás nemsokára úgy fog kinézni, hogy a hagyományos füzeteket felváltják holmi elektronikus írólapok, a tantárgyak pedig on-line módon lesznek hozzáférhetők. Ugyanakkor, mivel jómagam látom el a bajor–román kormányközi vegyes bizottság társelnökének a tisztségét, a németországi bajor tartomány miniszterelnöke és mintegy 60 üzletember — közöttük 15 információs technológiában érdekelt — nemrégen történt romániai látogatásán módomban állt a kereskedelmi kétoldalú kapcsolatok megerősítését elérni, mivel Románia egyik legfontosabb partnere ezen a téren Bajorország.

— Miért jó egy erdélyi magyarnak, hogy RMDSZ-tag áll e tárca élén?

— Erdélyben várható a távközlési lehetőségek választékának, az internet-hozzáférésnek a növekedése, a magyar–román tárcaközi program is nem utolsó sorban itt termi gyümölcsét. A tervbe vett szabályozások hozzásegítik a szolgáltatókat ahhoz, hogy egyre olcsóbban biztosítsanak telefonbeszélgetést Magyarországgal. Ha a magyar földre irányuló postai szolgáltatások árát nem is tudjuk olyan hamar és olyan látványosan csökkenteni, hiszen ez nemzetközileg szigorúbban szabályozott, főleg amióta Magyarország EU-tag, teret engedünk a határon átnyúló regionális alternatív kisszolgáltatóknak, a jövőben pedig magukat a postai árakat általánosan is csökkenteni, változatosabbá tudjuk tenni.

Kérdezett: Balló Áron

vissza az elejére


Felépül a kolozsvári Pólus Center

A magyarországi TriGranit Development Corporation csoporthoz tartozó Pólus Transilvania bejelentette, hogy folytatja a kolozsvári Pólus Center megépítését, amelynek tervezetét a Funar-adminisztráció idején kényszerült elvetni, tájékoztat a Ziarul Clujeanului című napilap.

A 140 millió eurósra becsült beruházás, egy 82 000 négyzetméteres kereskedelmi komplexum felépítése májusban kezdődik, a tervezet kivitelezési ideje 18 hónap. „A tervek 95 százalékban elkészültek. Megszereztük a szükséges huszonöt városrendezési engedélyt, jelenleg készül a kivitelezési terv, amelyre építkezési engedélyt kérünk", nyilatkozta Pászkány Árpád, a Pólus Transilvania ügyvivője. A 34,7 hektáros terület 1998-tól a Pólus Transilvania tulajdonában van, de a tervezet megvalósítását több ízben is megakadályozta a korábbi városvezetés.

„Én nem a tervet magát kifogásoltam, hanem azokat, akik megszegték a törvényt, és szélhámossággal próbálták megszerezni a területet. Hamis dokumentumok jelentek meg, amelyek a Pólus-tervezet elindítóinak kedveztek", nyilatkozta a lapnak Gheorghe Funar volt polgármester.

A Pólus Center keretében egy 16 000 négyzetméteres hipermarket, kereskedelmi egységek, gyorsétkezde és multiplex-mozi működik majd.

vissza az elejére


Nem büntetik az Antena 1-et Trianon miatt

Nem rónak ki pénzbüntetést az Antena 1 televíziós csatornára a Trianon című film vetítése miatt, tudtuk meg Marius Tucától, a Jurnalul National című bukaresti napilap igazgatójától, a Tucă-show házigazdájától. Érdeklődésünkre a műsorvezető lapunknak elmondta: az Országos Audiovizuális Tanács elnökének kijelentése szerint nem büntetik meg a tévéadót, az ugyanis nem tartozik a mozihálózathoz.

Eckstein-Kovács Péter szenátor ezzel kapcsolatban a Szabadságnak kifejtette: a Sergiu Nicolaescu kezdeményezésére elfogadott román filmtörvény szerint engedélyhez kötnek minden filmvetítést az ország területén. A törvénynek a Năstase-kormány által való alkalmazási rendeletei ráadásul messze túllépik a jogszabályban lefektetett bürokráciát, ami az engedélyezéshez kötődik. Gyakorlatilag tehát jogalapot ad arra, hogy „belemarjanak" az RMDSZ-be, és ellentétet szítsanak a koalíciós partnerek között. Ami a televíziós csatornát illeti, a szenátor hangsúlyozta: külön törvénykezés érvényes a vizuális sajtóra. A rádió-, és a televízióadókra az audiovizuális tanács törvényei érvényesek, amennyiben jogtalanság történik, a tanácsnak kell eljárnia. A mozivállalatokra azonban a fent említett filmtörvény érvényes, tehát különböző szabályozás alá esik a két ügy, így a tévécsatornára annak ellenére sem róhatnak ki büntetést, hogy a Trianon című film nincs bejegyezve.

Köllő Katalin

vissza az elejére


Tiszta vizet a községeknek

Több községnek az ivóvízellátására 4,7 millió dollárt kapott a kormánytól Kolozs megye, jelentette be tegnapi sajtóértekezletén Marius Nicoară, a megyei tanács elnöke. Ez a pénzösszeg a régebbi tervek szerint sem lenne elegendő, ugyanis a munkálatok elvégzéséhez mintegy 6,2 millió dollárra lenne szükség. Ezt a különbözetet is megpróbálják megpályázni és amennyiben nem sikerül, kölcsönhöz folyamodnak, magyarázta a tanácselnök.

A vízügyi társaság igazgatója, Dorin Ceataris elmondta, egy már elkezdett tervet folytatnak, és a megyei út mentén jól haladnak a mezőségi vízvezeték-építés munkálatai. Egy másik elképzelés a Szilágy megyei részekre irányul, egy harmadik terv pedig a Bányahavas vízellátását célozza meg, hiszen annak ellenére, hogy ez a városhoz legközelebbi turisztikai központ, az itteni közművesítés mindeddig elmaradt. Mivel a finanszírozás kizárólag a vidék ivóvízzel történő ellátására szól, a hálózat kiépítésével egyidejűleg sajnos nem lehet megoldani a csatornázást, válaszolta újságírói kérdésre az igazgató. Erre külön uniós programok keretében pályáznak majd.

A vízbevezetés a tervek szerint 14 községet érintene: Kolozskorpád (529 lakos), Magyarszovát (1629 lakos), Magyarfráta (1773), Mezőcsán (1113), Mezőgyéres (408), Mocs (1649), Pusztakamarás (1385), Györgyfalva (1226), Erdőfelek (1849), Bányahavas (2000), Magyarvista (885), Magyarnádas (383), Magyarsárd (556), Magyarszentpál (823 lakos).

(i)

vissza az elejére


KRÓNIKA


Kishírek

CSÁVOSSY GYÖRGY: JÓ BOROK SZÉP HAZÁJA című kötetét mutatják be az EME Agrártudományi Szakosztályának februári összejövetelén, pénteken, 11-én de. 11 órától a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti EME-székházban. A bemutató után megválasztják a szakosztály vezetőségét.

A BOLDOGSÁGRÓL — DE MÁSKÉPPEN! címmel Máté evangéliuma ötödik része alapján új előadássorozat kezdődött az Oţetului utca 18 A. szám alatti Károlyi Gáspár Alapítványnál. Az előadások minden pénteken, 17 órakor kezdődnek. Szeretettel várnak mindenkit.

A LITURGIKUS SZABADEGYETEM ötödik előadását Barsi Balázs ferences tanár tartja Az ünnep teológiája címmel a BBTE Katolikus Karának Szentegyház/I.Maniu utca 5. szám alatti épületében február 10-én, csütörtökön este 7 órakor.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST TART az RMDSZ belvárosi kerülete február 11-én, pénteken du. 6 órától a Kossuth Lajos út 18. szám alatti tanácsteremben.

Tordaiak, figyelem!

A tordai Petőfi Társaság által szervezett Aranyosszéki Népfőiskola e heti témaköre: Ismerjük meg történelmünket! Ennek keretében Hunyadi János címmel Lupescu Radu, a Sapientia Tudományegyetem tanára, és az Ünnepek a középkori Magyarországon címmel Lupescuné Makó Mária, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem Karának tanársegéde tart előadást február 11-én, pénteken, este 6 órai kezdettel, az IKE-teremben.

A hagyományos farsangi batyus bált az újtordai 3-as számú Kémia Líceum éttermében, az RMDSZ rendezésében,február 12-én, szombaton, este 8 órától tartják. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

A HOREA ÁLTALÁNOS ISKOLA (VOLT 14-ES) TANÍTÓI KÖZÖSSÉGE szeretettel várja az első osztályba induló gyerekeket. Választható tantárgyak: zene, hangszeroktatás, kézművesség, népi hagyományok. Beiratkozni március 30-ig lehet, naponta 11–15 óra között az iskola titkárságán (Horea út 19/A.).

A Mărăşti negyedi ION AGÂRBICEANU ISKOLA magyar tagozata szeretettel várja az első osztályba iratkozó gyerekeket (Grădinarilor utca 1.). Beiratkozni március 30-ig lehet, naponta 8–15 óra között, az iskola titkárságán.

vissza az elejére


Lapról lapra
Keresztény Szó/január

A katolikus kulturális havilap idei első sz ámát ajánló írásában Jakab Gábor főszerkesztő hangsúlyozza, hogy a lélekápolás és lélekformálás pásztori munkáját nem a nyáj tagjain, t ehát másokon, hanem önmagán kell kezdenie az egyház papjának, Isten szolgájának (és nemcsak).

Scharle Péter tanulmányának címe: Katolikus identitás az egységesült Európában. Dr. Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű pasztoráció vezetője a keresztény felelősség Európában témáról cikkez, megvizsgálva a modern népvándorlás és a demográfiai fejlődés hatásait.

Érdekes, mondhatnám izgalmas olvas mány a szent harag és erőszak a Szentírásban tanulmány (Kötélből ostort fonván), amelynek szerzője Czirják Árpád pápai prelátus, érseki helynök, a szentírástudomány doktora. Egyik következtetése: „Amint a műv észi kompozíciót sem egy-egy ecsetvonásban, hanem összhatásában értékeljük, úgy az istenképet is a maga teljességében, sokszínűségében kell szemlélnünk. ( …) A Biblia »sötét « lapjaira is fény derül, ha az embert végtelenül szerető Isten pedagógiájára gondolunk.

Igen gazdag a könyv-rovat, amelyben Bura László: Köztünk élt Scheffler János Szatmár vértanú püspöke (Ozsváth Judit), Patricia Wallace: Az internet pszichológiája (Sebestyén Péter) című művekről és más kiadványokról olvashatunk ismertetőt.

A harmincas évek ifjúsági mozgalmai — Dsida Jenő és László Dezső nézőpontjából összefoglaló cím alatt értékes és napjainkban is tanulságos írást közöl a lap mindkét szellemi nagyság tollából.

Dr. Nóda Mózes, a BBTE Római Katolikus Teológiai Kar tanszékvezető tanára a szentmise liturgiájának sokszínűségéről ír.

Test, lélek, szellem összhangjáért című, alaposan dokumentált cikkében Bodó Márta szerkesztő a jezsuita nevelést ismerteti, méltatja, egyház- és egyetemes történelmi keretben. Bemutatja az egységes tanrend szüks égességét, a jezsuita nevelést a Ratio Studiorum alapján és a jezsuita nevelés legfontosabb elveit, melyeknek köszönhetően a Jézus Társaság kollégiumai világszerte napjainkban is a színvonalas oktatás és igényes nevelés szinonimái.

Fodor György

vissza az elejére


Kis Tükör 2005/2.

A tartalomból: Szűcs Teri: Közösségben (vezércikk); Kozma Ferenc: Mikor vagyunk közösségben?; Közösség-vallomás (Bálint Tibor és Zsófia beszél a kolozsvári és udvarhelyi közösségeikről); Füller Szolnoki Tímea: Tavaszi szél; Bartha Éva: A kutya és a nő. Kilépés saját kis meleg közösségemből; Akik magukat szorítják ki. Bemutatkozik a kolozsvári AXE csoport; A megosztott teher. Beszélgetés Hézser Gáborral — 1. rész; Mihály Emőke: Az együtténeklés gyógyír a léleknek. Interjú Marianne Hojlunddal; Bakk Miklósi Kinga: A nyereséges vegyes házasság; Szabó Ágota: A mese — a gyermek lelkéhez vezető királyi út; Berszán Lídia: Válságban a házasság intézménye?; Geréb Tünde: Beszélgessünk, de hogyan?; Benő Attila: Mi és mások; Egységben az erő (Ujgur népmese).

vissza az elejére


Farsang Erdélyben

A Kolozsvári Népfőiskola szerdai vendége, dr. Pozsony Ferenc a farsang kialakulásáról, az Erdélyben meghonosodott szokásokról beszélt filmvetítéssel egybekötött előadásában.

A mérsékelt érdeklődés ellenére (amelynek a barátságtalan időjárás lehet a magyarázata), színes, tanulságos előadást hallhattunk. Megtudhattuk, a világ legtöbb népcsoportjának hagyományaiban él a számunkra ismerős farsangi szokásokhoz hasonló ünnepkör, amikor „fordított világ" működik, a korábbi szokásokat felboríthatják, az értékrendet megszeghetik.

Európai szokáskörben is erős hagyományai vannak ennek az ünnepnek, a magyarsághoz több csatornán keresztül érkeztek a nyugat-európai kulturális hatások. Farsang szavunk bajor eredetű, a vízkereszttől húshagyó keddig tartó időszakot jelöli, azt mutatva, hogy az ünnepség számos eleme német nyelvterületről érkezett hozzánk. Másik szavunk, a karnevál, olasz eredetű, a reneszánszban honosodott meg nyelvünkben, következésképpen olaszos elemekkel is bővültek a hagyományos farsangi szokások.

Kultúrtörténeti érdekesség, hogy például a román kultúrában nem létezik a farsang, a húshagyatot megtartják, de a farsangi időszakra jellemző hagyományaik nincsenek. Maszkos, medvés-kecskés szokásaik a karácsonyi, szilveszteri időszakhoz kötődnek.

A farsangi hagyományok elsősorban a nyugati kereszténységhez tartozó népeknél fordulnak elő, ennek mentén tagolható a nyugati és keleti kereszténység.

A ma élő szokáskör több művelődéstörténeti rétegre bontható: pogány kori, reneszánsz és osztrákos szokáselemek ötvöződése. A legarchaikusabb állatmaszkok, a termékenységhez kötődő elemek a pogány korra vezethetők vissza. A kivégzőjátékok, esküvői, temetési paródiák az idő manipulálását célozták: a tavasz mielőbbi érkezését sürgették. A Hunyadiak uralkodásától kezdve olaszos hagyományok gyűrűztek be, ekkor honosodott meg a maskara kifejezésünk. Az ünnepségek jellemzője, hogy nyílt téren szervezik meg, az utcák, a terek színpadokká válnak. A németes elemek öröksége a zárt helyen, báltermekben, kidolgozott maszkokkal megszervezett jelmezes mulatság.

Vízkereszt és húshagyó kedd között más, jeles napok is vannak, amelyekhez az időjárással, a jövő évi terméssel kapcsolatos előrejelzések kötődnek.

A kollektivizálásig a fonóházaknak volt fontos szerepe a farsangolásban, ezek amolyan korabeli klubhelyiségek voltak, ahol a munka mellett ismerkedésre, szórakozásra nyílt lehetőség. Kezdetben itt szervezték a farsangi „alakoskodásokat".

Népszerű a kecskés jelenet, amelynek során a halál-feltámadás képzetköre jelenítődik meg, a szekereken színre állított konyhai, kézműves jelenetek, mesejátékok, a vénasszony-fiatalító malmok, álesküvős, áltemetéses felvonulós játékok, a tél végét siettető „alakoskodások" — ezek egyike sem szűkölködik erotikus elemekben.

A farsangi mulatságok alapvetően biztonsági szelep funkcióját töltötték be a történelem során. Ekkor mindent megtehettek az emberek, amit az év más napjain nem, levezethették a tiltások, megkötések miatt egész évben felgyülemlett feszültségeket, frusztrációkat.

Legélőbb formájukban a székelyföldi falvak őrzik a farsangi szokáskör hagyományait, de nem kell félnünk az ünnep eltűnésétől, hiszen képes megújulni, átalakulni és ezáltal fennmaradni.

Farkas Imola

vissza az elejére


Szakrális tér

Ez a témája a XIII. Mátyás-napok keretében rendezendő Amici Amarylli — 2005 képzőművészeti kiállításnak, amely a Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem rektora, Ioan Sbârciu jóvoltából a Mátyás szülőház gyönyörű pincegalériájában kap helyet február utolsó hetében.

A Mátyás-napok (egyik) ars poeticája a spiritus loci, a hely szellem (iség)ének hangsúlyozása, sajátos műemlék-védelem.

Ennek jegyében az idén két kezdeményezést szeretnénk elindítani. Az egyik azt célozza, hogy a református egyház hivatalos testületeinek jóindulatú megértése és rábólintása nyomán a Farkas utcai református templom — amelynek építése 1486-ban kezdődött városunk nagy szülöttének óhaja és királyi parancsa szerint — venné fel Mátyás nevét is. Sok félreértés, a köztudatban keringő ködös és helytelen megjelölés is orvoslást nyerne ezáltal. Ez indokolja a kiállítás témaválasztását.

A Korunk februári száma, valamint a Korunk Galéria február 25-én sorra kerülő kiállításanyaga is a fenti elgondolást támogatja. Köszönet érte a Szerkesztőségnek! A kiállítással összecseng az Egyetemi Könyvtár rendezvénye, a Könyvek könyve kiállítás, amely az intézmény gyűjteményében található gyönyörű bibliákat, remekmívű iniciálékkal, mutatja be.

A másik kezdeményezés szerint azt szeretnénk elérni, hogy a szülőház eredendő minőségének jegyében a pincegaléria kisebbik termének jobb sarkában található boltíves képződmény kapná meg a „Mathias Rex" megjelölést, s ezáltal valamennyire helyreállítaná a tanépületként használt, a külvilág számára elérhetetlen műemlék-kincsünk „státusát".

Ezt a kezdeményezést a kiállítás megnyitóján szeretnénk „reményeink bárkáján útjára bocsátani"...

A kiállítás zenés megnyitójára — melyen az Angeli kórus énekel és Judith&Victor Dan muzsikál, szombaton, 19-én kerül sor, 12 órai kezdettel.

Kérjük képzőművész barátainkat, hogy munkáikat február 16. és 17., szerdán és csütörtökön délelőtt 10 és 13 óra között tegyék le a szülőház kapujánál.

Érdeklődni lehet az 585-664 (Amaryllis-iroda) és 599-881 (Essig Klára) telefonszámokon.

A Mátyás-napok (másik) ars poeticája az is, hogy e képzőművészeti tárlat, valamintaz erdélyi gyermekeket Hunyadi János és a déli harangszó címen megszólító gyermekrajz seregszemle által a művész-ecsetek lendülete, a rajzos déli haranszó „zengése" erőt adó szépséggel töltse meg külső és belső tájainkat.

László Bakk Anikó

vissza az elejére


MOZI

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Nemzeti kincs — amerikai bemutató. — Vetítések időpontja: 13, 15.30, 18, 20.30; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn minden előadás.

MŰVÉSZ–EURIMAGES — Wimbledon — angol. — Vetítések időpontja: péntek–kedd: 17.30, 20; szerda–csütörtök: 21; kedden kedvezménnyel. A terminál — amerikai. — Vetítések időpontja: péntek–kedd: 15, 22.30; szerda–csütörtök: 15; kedden kedvezménnyel.

GYŐZELEM — Eggyel nő a tét — Vetítések időpontja: 14, 20, 23; — Szerdán kedvezménnyel. Cápamese. — Vetítések időpontja: 16.30, 18.30.

FAVORIT — Trója — amerikai. — Vetítések időpontja: 16, 19; csütörtökön kedvezménnyel.

DÉS

MŰVÉSZ — Feketék fehéren — amerikai. — Vetítések időpontja: 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától.

TORDA

FOX — Resident Evil — bemutató. — Vetítések időpontja: 15, 17. 19.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Cellular — bemutató. — Vetítések időpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Bridget Jones: Az értelem határán amerikai. — Vetítések időpontja: 13, 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 13 órától, hétfőn minden előadás.

DACIA B-TEREM — Van Helsing — amerikai. — Vetítések időpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 14.30 órától, kedden minden előadás.

vissza az elejére


OPERA

MAGYAR OPERA

Február 13-án, vasárnap du. 5 órakor: Kacsoh Pongrác: János vitéz. Vezényel: Kulcsár Szabolcs. Rendező: Dehel Gábor.

Február 15-én, kedden este fél 7 órakor: Jakobi Viktor: Sybill. Vezényel: Incze G. Katalin. Rendező: Gy. Tatár Éva.

ROMÁN OPERA

Február 11-én, pénteken du. 6 órakor: Radu Bacalu: Steps; Rimszkij–Korszakov: Seherezádé — balett.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

MAGYAR SZÍNHÁZ

Február 11-én, pénteken este 8 órakor: Euripidész: Bakkhánsnők — stúdióelőadás. Rendezte: David Zinder m. v. (Izrael).

Február 13-án, vasárnap de. 11 órakor: Muszty Bea–Dobay András: A kék csodatorta — mesemusical. Rendező: Keresztes Attila.

TRANZIT HÁZ

Február 12-én, szombaton este 8 órakor: Mrožek: Károly. Rendező: Tompa Gábor.

vissza az elejére


ZENE

DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZ

Február 11-én, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Petre Sbârcea. Közreműködik: RĂZVAN SUMA. Műsoron: Sosztakovics: 1. Gordonkaverseny; C. Rîpa: Efebul rănit szimfonikus kép; Respighi: Róma fenyői. — Filmfelvételt keszítenek az előadáson, ezért az ajtókat 18.55 órakor lezárják.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Guşăék kizárását javasolja a DP vezetősége

Megvonta a Demokrata Párt (DP) bizalmat Cozmin Guşătól, Lavinia Sandrutól és Aurelian Pavelescutól, az országos vezetőség a három képviselőnek a pártból való kizárását javasolja — jelenti a Mediafax. Mindhárman a két éve, Guşănak a Szociáldemokrata Pártból való kilépése után létrehozott 2003-as Kezdeményezés nevű csoportosulás tagjai voltak, amely egyesült a DP-vel.

A három demokrata képviselő és a párt vezetősége közötti konfliktus akkor robbant ki, amikor Lavinia Sandru arra kérte fel levélben Guşăt, hogy vállalja a megmérettetést a Băsescu államfővé választásával megüresedett pártelnöki tisztségért, az irományt pedig további 16, többnyire erdélyi DP-képviselővel, polgármesterrel, helyi pártelnökkel is aláíratta. Az aláírók többsége azóta elhatárolódott Sandruéktól, és visszavonta támogatását Guşătól, Traian Băsescu pedig a maga közvetlen módján letiltott mindenféle párton belüli klikkesedést és félreérthetetlenül Guşă értésére adta: levette kezét egykori kampányfőnökéről.

Guşăt a párt többi tagjai is legszívesebben a párton kívül látnák. Többen őt okolják a képviselőház elnöki tisztségének elvesztéséért, akkor ugyanis Guşă volt az, aki — frakcióvezetői minőségében — kivezényelte a demokratákat a teremből, hiányukban pedig Adrian Năstasét gond nélkül megválasztották házelnöknek. Adriean Videanu, akinek egyre nagyobb az esélye az elnöki tisztség megszerzésére, hiszen maga Băsescu is nem egyszer jelét adta, hogy korábbi kegyeltje, a kolozsvári Emil Boc helyett inkább a miniszterelnök-helyettest látná utódjául, azzal vádolja Guşăt, hogy olyan információkat hozott nyilvánosságra, amikkel azt sugallta, ő az SZDP „beépített embere". Mások szerint éppen Guşă az, aki viharkeltésével egykori pártja, a szociáldemokraták malmára hajtja a vizet. Többen viszont azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy Guşă összeáll az SZDP és az NLP „rebelliseivel" és új, kereszténydemokrata pártot hoznak létre, amely alkalomadtán csatlakozna Ciuhanduékhoz.

vissza az elejére


Törvényszegéssel vádolja az átvilágító bizottságot az NRP

Corneliu Vadim Tudor magánéletére vonatkozó információk törvénytelen nyilvánosságra hozatalával vádolja a Nagy-Románia Párt (NRP) a Szekuritáté irattárát tanulmányozó bizottságot, miután az hiteles bizonyítékokkal támasztotta alá az Academia Caţavencu állításait. A lap szerint C. V. Tudor kiskorú lányokat „hajtott fel" Eugen Barbu írónak, a Ceauşescu-rezsim másik hűséges kiszolgálójanak.

Egy nappal korábban az átvilágító bizottság NRP-s tagja, Constantin Buchet kilépett a testületből. Őt azzal vádolták, hogy a sajtóanyag nyilvánosságra kerülése után a bizottság nevében olyan közleményt adott ki, miszerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a ’80-as években C. V. Tudor ilyesmit cselekedett volna. Az átvilágító bizottság, amelyet épp C. V. Tudor kért fel, hogy igazolja: az Academia Caţavencuban napvilágot látott információk valóban megfelelnek-e a szekusdossziájában található adatokkal vagy sem, ezt követően helyesbített, és igazolta a lap értesülséeit.

Az NRP szerdai közleménye értelmében az átvilágítási törvény nem teszi lehetővé, hogy a magánszférába tartozó információkat nyilvánosságra hozzon. A jogszabály értelmében az átvilágító bizottság hatásköre csak arra korlátozódik, hogy kiderítse, a különböző köztisztségekre pályázó jelölteknek volt-e vagy sem közük a Szekuritátéhoz. „Ha igazak is a vádak, az átvilágító bizottságnak akkor is tilos lett volna ezeket nyilvánosságra hozni" — áll a közleményben. Az NRP azzal vádolja a bizottságot, hogy tagjai nem kezelik bizalmasan azokat az adatokat, amelyekhez tisztségüktől fogva hozzáférnek, noha a titoktartásért busás fizetés jár.

Jogászok szerint ha C. V. Tudor el is követte valamikor ezeket a tetteket a ’80-as években, azok mára elévültek. A Mediafax értesülései szerint C. V. Tudor beperelte rágalomért az átvilágító bizottság elnökét, Gheorghe Onişorut.

vissza az elejére


Újra benyújtják Székelyföld autonómiatervezetét

A Székely Nemzeti Tanács ismét a parlament elé kívánja terjeszteni a Székelyföld autonómiatervezetét, nyilatkozta szerdán Ferencz Csaba, az SZNT alelnöke. Elmondta, a hétvégén döntés születik arról, hogy mikor és milyen formában viszik a törvényhozás elé a törvénytervezetet. Kifejtette, nem adják fel az autonómiáért folyó harcot, ezért a szombati, gyergyószentmiklósi SZNT-ülésen döntés születik a tervezet benyújtásának időpontjáról.

Ferencz Csaba elmondta, az SZNT reméli, hogy az RMDSZ honatyái nagyobb számban támogatják majd a kezdeményezést, tekintettel arra, hogy a szövetség választási programja az autonómia témáján alapult. A Székelyföld autonómiájáról szóló tervezetet RMDSZ-képviselők nyújtották be először 2004 júniusában a szenátusban, ahol mindössze 12 támogató szavazatot kapott. A tervezetet 2004 áprilisában a képviselőház is elutasította.

vissza az elejére


Băsescu segítségét kérik a tanárok

A tanárok szakszervezetei Traian Băsescu államfő segítségét kérik a kormánnyal fennálló konfliktus megoldására, miután a kormány válasza szerintük „nincs összefüggésben" sem a tanügyi rendszer problémáival, sem a D. A. Szövetség választási ígéreteivel.

Aurel Cornea, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek elnöke elmondta a Mediafaxnak, hogy az oktatók kéréseit levélben juttatták el az elnöki hivatalnak, a levelet rajta kívül a Spiru Haret és az Alma Mater szakszervezetek vezetői is aláírták. Cornea kifejtette, csak az államfő közvetítésével lehet véget vetni a 400 000 oktatásügyi alkalmazott elégedetlenségének, akiktől megtagadták a fizetésemelést és a párbeszédet a miniszterelnökkel. Az államfőnek címzett levél aláírói kifejtik, hogy a múlt héten levelet írtak a kormányfőnek, amelyben találkozót kértek az oktatásügyi problémák ismertetésére.

A szakszervezeti vezetők szerint a miniszterelnök válaszlevelében semmiféle kapcsolatot nem bírtak felfedezni a D. A. Szövetség választási ígéreteivel, főleg azzal, amelynek értelmében a kormány évente százmillió eurót utal ki a költségvetésből a vidéki iskolák helyreállítására és a vidéken oktató tanerő biztosítására, illetve azzal, hogy a kormányzat korszerűsítési programokkal és az ehhez szükséges pénzalapokkal támogatni fogja a felsőooktatást.

vissza az elejére


Băsescut márciusban fogadja Bush
Napirendre kerül a Bechtel és az örökbefogadás?

George W. Bush amerikai elnök március 9-én, a Fehér Házban fogadja Traian Băsescu államfőt, hogy az iraki helyzetről és a balkáni térségről tárgyaljanak. „A két államfő ugyanúgy elkötelezte magát a szabadsággal kapcsolatban, Románia pedig jelentős mértékben hozzájárul a demokrácia és a stabilitás megteremtéséhez Irakban, Afganisztánban, a Balkánon és a Fekete-tenger térségében", áll abban a közleményben, amelyet a Fehér Ház szóvivője adott ki. „Bush elnök arról kíván tárgyalni, hogy az Egyesült Államok és Románia hogyan fognak együttműködni a jövőben a közös veszélyek elhárítása érdekében", áll a dokumentumban

Băsescu látogatása azonban nem lesz „díszmenet" — jelentette ki Mircea Geoană. A volt külügyminiszter szerint ugyanis mind a Bechtel-szerződés, mind az árva gyermekek örökbefogadása olyan kényes kérdések, amelyek óhatatlanul felmerülnek majd a Fehér Házban, és amelyeknek nagy hatásuk lehet Románia és az Amerikai Egyeült Államok közötti viszony alakulására. Geoană az államfő kijelentéseire reagált, aki kedden egy kül- és belföldi üzletemberekkel tartott találkozó alkalmával ismét azt hangsúlyozta: a kormány újragondol minden olyan szerződést, amelynek megkötésére licit nélkül került sor, és nem fog visszariadni attól, hogy akár meg is semmisítse azokat, amennyiben ezeknek a cégeknek az ajánlatai nem felelnek meg a piaci áraknak.

— Nem fogadhatjuk el, hogy többet fizessünk a jelenlegi piaci áraknál — hangoztatta Băsescu, részletesen ecsetelve az észak-erdélyi autópálya megépítését felvállaló Bechtel-, a Brassót Bukaresttel összekötő sztrádát építő Vinci-, a határok biztonságának megerősítését elvállaló EADS, valamint a volt tanügyminisztériumnak az iskolák számítógépekkel való felszerelésére kiírt pályázata átvizsgálásakor tapasztalt rendellenességeket.

Mellesleg Traian Băsescuval ellentétben Emil Boc ideiglenes DP-elnök a Bechtel-szerződés mellett érvelt kolozsvári sajtótájékoztatóin.

vissza az elejére


KÖRKÉP


Stand up comedy Kolozsváron is

Tegnap a Diesel Clubban mutatkozott be a bukaresti Deko csapat, Horaţiu Mălăiele tanítványai, ma este 9 órakor pedig a Roland Garrosban lépnek fel. A 6 fiatalból — Mihai Bogdan Bobonete, Claudiu Teohari, Cătălin Adrian Bordea, Constantin Bojog, Alexandru Mihaluş, Viorel Dragu — álló együttes nálunk újdonságnak számító műfajjal lépett közönség elé.

A stand up comedy a hatvanas évek Amerikájában született és vált népszerűvé. Főként klubokban művelik, és a közönség is aktív részese az előadásnak. Olyan neves művészek, mint Robin Williams, Jerry Seinfeld, Jay Leno, Chris Rock, vagy Eddie Murphy is a stand up comedy-ben kezdték pályafutásukat. A kilencvenes években a műfaj népszerűsége alábbhagyott, hogy aztán napjainkban ismét virágkorát élje. Olyannyira, hogy 2005-ben az Egyesült Államokban külön tévécsatornát szentelnek a stand up comedy-nek.

Romániában az ilyenszerű show-műsorok irányában az első lépéseket 2003-ban tették meg Bukarestben. A projekt kezdeményezői Dan Chişu, Constantin Florescu és Radu Gheorghe.

Az Amprenta advertising ügynökség szervezésében a bukaresti Deko csapat most a kolozsvári közönséget is megismerteti a népszerű műfajjal.

vissza az elejére


Szamosújvár
Nem kapnak szociális segélyt az aranykereskedők
Közös sípályát létesítenének Füzesmikolán

Ismét átvette a város a kormányprogrammal épített sporttermet, saját feltételrendszert dolgoztak ki a szociális segélyek folyósítására, 24 pályázatot nyújtottak be a megyéhez a költségvetés kiegyensúlyozására rendelkezésre álló pénzalapra. Az RMDSZ-es tanácsosok az ivóvíz- és csatornahálózat Kérőbe való kiterjesztését, illetve egy sípálya kialakítását javasolták.

A várost és környékét is kiszolgálja a helyi tanács hatáskörébe átkerülő, átszervezett lakosságnyilvántartó hivatal. A székhely nem módosul, ám az anyakönyvi hivatal is a lakosság-nyilvántartóhoz kerül át. Török Bálint alpolgármester elmondta, ily módon lehetőség nyílik arra, hogy a munkafolyamat hatékonyabbá tétele érdekében további három személyt alkalmazzanak.

A szamosújvári Ana Ipătescu Líceum a kormányprogrammal épített sporttermet annak használatba adásakor átvette, ám mivel a csarnok fenntartási költségeit képtelen volt fedezni, a helyi tanács úgy döntött, visszaveszi a líceumtól a sportlétesítményt, amelyet három alkalmazottal működtetnek. Az alpolgármester elmondta, a város úgy igyekszik fenntartani a sportterem működését, hogy állandó bérlőket biztosít. Jelenleg is röplabdázó, teremfocizó baráti társaságok használják a termet. A bérlési feltételekről a későbbiekben döntenek.

A helyi tanács jóváhagyta a szerződés megkötését a város ivóvíz- és csatornahálózatának tatarozására. A hét, Kolozs és Szilágy megyei település közös SAMTID-pályázata útján megvalósítandó befektetés során a hálózat 60–70 százalékát kicserélik, tájékoztatott Török Bálint.

Saját feltételrendszert dolgoztak ki a 416-os törvény értelmében garantált minimális jövedelem odaítélésére. Eszerint nem kaphatnak majd szociális segélyt például azok, akikről köztudott, hogy aranykereskedéssel foglalkoznak, ám nincs kimutatható jövedelmük. Török Bálint elmondta, az ilyen és ehhez hasonló eseteket úgy fogják kiszűrni, hogy a segélykérelmet benyújtó családoknál szociális ankétot végeznek a hivatal megbízottjai.

24 pályázatot nyújt be Szamosújvár a helyi költségvetés kiegyensúlyozására rendelkezésre álló, 15 százalékos megyei alaphoz. Ezek között néhány magyar vonatkozású pályázat is szerepel, jelesül a katolikus templom tetőszerkezetének javítására, illetve a baptista egyház immár néhány éve mindennemű költségvetési segítség nélkül végzett építési munkálatainak támogatására. Emellett a fiataloknak lakásépítésre koncesszionált vagy ingyenesen átadott telkek csatornarendszerének és ivóvízhálózatának kiépítésére is pályáztak mind az Ifjúsági negyedben, mind a Hesdáti úton; továbbá az 1-es számú iskola hőközpontjának korszerűsítésére; az Ana Ipătescu és a Petru Maior líceumok általános javítására; a sportterem felszerelésére; a földgáz bevezetésére a kérőfürdői iskolába és kultúrotthonba; a 8-as óvoda tatarozására; a kórház javítására; a temető bekerítésére; iskolabuszok vásárlására; különféle fesztiválok, sportrendezvények megszervezésére. Pályázatot nyújtottak be a magyar tagozatot is működtető 2-es számú iskola mellékhelyiségeinek kialakítására, az iskola egy részét ugyanis kormányhatározattal visszakapta a református egyház, s bár a birtokba helyezés egyelőre nem történt meg, az érintett ingatlanrész éppen az, ahol a jelenlegi mellékhelyiségek vannak. A visszaszolgáltatást követően az iskola mellékhelyiség nélkül maradna, a tanácsosok ezt a helyzetet igyekeznek megelőzni az új mellékhelyiség kialakításával.

Kolcsár István városi tanácsos, az RMDSZ tanácsosi testületének frakcióvezetője a tanácsülésen elhangzott felszólalásában kérte az ivóvízhálózat kiterjesztését Kérőbe is, oly módon, hogy az eredetileg kis hozamúra tervezett csövek helyett nagyobb hozamúakat helyezzenek el annak érdekében, hogy a falu vízellátását is biztosítani lehessen. Az ivóvíz problémája a több száz fiatalt vonzó kérői ifjúsági tábor idején fogalmazódott meg.

Mihálydeákpál Ferenc városi tanácsos érdekes befektetési tervet ismertetett: az Ördöngösfüzes községhez tartozó Füzesmikola legelői kiváló teret kínálnak sízésre, kezdőknek és haladóknak egyaránt hosszú pályát lehetne kialakítani. Létezik egy olaszországi ajánlat, mely szerint sípályát létesítenének a lejtőn. A javaslat szerint a két település — Ördöngösfüzes és Szamosújvár — önkormányzatainak egyeztetni kellene az ügyben és a mindkét fél számára előnyös feltételekben kellene megállapodniuk. Előzetes tárgyalások folytak már Ördöngösfüzessel, ott a jelek szerint nem zárkóznak el az elképzelés megvalósításától. Török Bálint elmondta, 1960–85 között, a szamosújvári líceumban oktató Sütő György matematikatanár idején versenyeket is rendeztek a füzesmikolai lejtőn, így a hely igazoltan alkalmas a sípálya megvalósítására.

Kerekes Edit

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Tetten érték

Valentin Nicolae C.-t és Anamaria B.-t, amint 10 kg higanyt próbáltak értékesíteni a Hunyadi (Ştefan cel Mare) téren. A nyomozás kiderítette, hogy az anyag Vasile Beniamin C.-től származik, aki mintegy három évvel ezelőtt egy ismeretlen személytől kapta. Vasile Beniamin C. lakásán házkutatást tartottak és további 15 kg higanyt találtak elásva az udvaron. Valentin Nicolae C.-t és Anamaria B.-t őrizetbe vették, de később az ügyészség úgy döntött, hogy a gyanúsítottakat szabadlábon vizsgálják. A nyomozás folytatódik.

Rendőrt gázolt el a zebrán
Baleset helyszíne volt február 8-án, kedden délután az aranyosgyéresi Laminoriştilor utca: egy Audi A4-es gépkocsi a gyalogátkelőhelyen elgázolt egy férfit. A zilahi Leasing Vest Auto tulajdonában lévő SJ–69–YOV rendszámú autót a 27 éves D. Nicolae vezette, aki egyébként az aranyosegerbegyi (Viişoara) Iovitec Kft. sofőre. Tordáról Marosludas (Luduş) felé tartott, amikor a Laminoriştilor utcában egy gyalogátkelőhelyen elgázolta Vasile C.-t. Az áldozat 43 éves rendőr, nős, két gyermek apja, szabályosan kelt át az úttesten. A baleset következtében az Audiban jelentős kár keletkezett, Vasile C. könnyebben megsérült. A sofőrt ellenőrizték, hogy nem volt-e ittas, egyúttal bevonták a gépkocsivezetői jogosítványát.

(póka)

vissza az elejére


MARCI A PIACON

Szerda reggel a Széchenyi téri piacon a következő árak voltak érvényben: tojás — 3000–3500 lej/db, hagyma — 10 ezer lej/kg, fokhagyma — 45–50 ezer lej/kg, burgonya — 7–8 ezer lej/kg, paszuly — 40–45 ezer lej/kg, murok 6–10 ezer lej/kg, alma — 15 ezer lej/kg.

vissza az elejére


Fordult a kocka
Diák és szülő is osztályozhatja a tanárt

A egyetemi oktatók, középiskolai tanárok és iskolaigazgatók teljesítményének osztályozására lehetőséget nyújtó honlapot indítottak január végén. Az úttörő kezdeményezés kitalálói a diákok mellett a szülőket is bevonták, ők is kifejezhetik elégedetlenségüket, ha úgy gondolják, hogy valamelyik tanár nem foglalkozik megfelelőképpen gyerekükkel. A honlap egyelőre csak a Kárpátokon túli nagyvárosokban futott be, a legtöbb osztályozást begyűjtő iskolák toplistáján egyetlen erdélyi iskola, vagy egyetem sem jelenik meg. Ennek ellenére néhány kolozsvári magyar szemfüles diák már rábukkant a weboldalra.

A január 25-én beindított www.calificativ.ro meglehetősen pontos szabályzat alapján működik. Az üzemeltetők leszögezték, hogy csak a tanárok és igazgatók teljesítményét lehet értékelni, a kisegítő személyzet munkájára vonatkozóan nem lehet megjegyzéseket tenni. A honlapgazda kiszűri a szexuális, vulgáris jellegű szövegeket, de a testi fogyatékosságra, etnikai, vagy vallási hovatartozásra, valamint a magánéletre vonatkozó észrevételek sem jelenhetnek meg. A kezdőlapon olvasható rövid magyarázószöveg szerint a működtetők abban reménykednek, ezáltal ösztönözni fogják a pedagógusokat, hogy minél lelkiismeretesebben végezzék feladatukat és így megszűnhet a tanügyben uralkodó középszerűség.

A diákok több szempont alapján osztályozhatják egytől tízig tanáraikat. A nebulók a kifejezőkészség, a nekik nyújtott segítség, valamint a népszerűség alapján adhatnak jegyeket. A kitalálók a szülőknek természetesen más kritériumokat jelöltek meg. Nekik azt kell mérlegelniük, hogy a tanár hogyan fogadja a gyereket és őket az osztályban, mennyire gondoskodnak gyerekükről, valamint mennyire nehéz házi feladatot rónak ki rájuk.

A működtetők összesítése szerint az adatbázis több mint 5500 oktatási intézményt tart számon, amely jól működő keresőprogramnak köszönhetően könnyen kezelhető. Itt az egyetemek esetében karok szerinti lebontás is létezik. A működtetők figyelme a román és magyar iskolákra egyaránt kiterjedt, az adatbázis pontosságát tükrözi az is, hogy a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet esetében külön tüntetik fel a református-lutheránus és az unitárius kart. Az adatbázisba már több mint 13 500 pedagógus és egyetemi oktató került be, akik összesen valamivel több mint 35 ezer osztályzatot kaptak.

A honlapról a jelek szerint egyelőre csak a Kárpátokon túli nagyvárosokban működő iskolák tanulói tudnak. A legtöbb értékelés a buzăui Bogdan Petriceicu Haşdeu iskola tanulóitól érkezett, míg a legtöbb megjegyzést begyűjtő sulik toplistáján főként jászvásári, bukaresti, konstancai intézmények találhatók. A magyar diákok vélhetően még nem fedezték fel ezt a lehetőséget, hiszen rövid keresés után kiderült, hogy a kolozsvári egyetemi karok és magyar iskolák esetében mindössze két tanár neve szerepel. A szemfüles diákok az Apáczai Csere János Líceumba járhatnak, hiszen ebben az intézményben tanító két pedagógus tevékenységét értékelték. Eszerint míg az egyik magyar szakos tanár majdnem maximális osztályzatot ért el, addig egy számtant tanító pedagógus 1,5-ös osztályzatot kapott. A Kolozsváron tanuló román egyetemisták közül a jogi karra járó hallgatók között örvend egyelőre a legnagyobb népszerűségnek a honlap, hiszen itt az oktatók teljes névsora megtalálható.

Borbély Tamás

Az oldalt szerkesztette Kerekes Edit

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Február 9., szerda

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

36 700/37 200

28 700/29 200

148/152

vissza az elejére


Február 10., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 36 839 lej, 1 USD = 28 820, 1 magyar forint = 151 lej.

vissza az elejére


HIRDETÉS


ADÁSVÉTEL

Eladó Ifa L60 kamion. Érdeklődni 18–20 óra között lehet a 0745-10-67-23 telefonszámon.

vissza az elejére


ÁLLÁS

Garázsipari termékeket forgalmazó cég termékmenedzser–üzletkötőt keres. Elvárások: gépészmérnöki végzettség, jó kapcsolattartó képesség, gépkocsivezetői gyakorlat. Előny: üzletkötői tapasztalat. Jelentkezni önéletrajzzal a rotradeservice@rdslink.ro e-mail címen lehet, vagy személyesen: Kolozsvár, Acad. David Prodan utca 13. alatt.

Fiatal lányokat alkalmazunk ajándékboltba. Telefon: 0740-030674.

vissza az elejére


SPORT


Annus–Fazekas-ügy: Megkezdődött a kalapácsvető meghallgatása

A lausanne-i székhelyű nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS) kedden megkezdődött Annus Adrián, az olimpiai aranyérmétől doppingvétség miatt megfosztott kalapácsvető meghallgatása.

Az Hotel de la Paix-ben zajló tárgyalás első napján a versenyző mellett megszólalt tanúként Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Molnár Zoltán, a MOB ügyvezető igazgatója, athéni csapatvezető, valamint Mérei László, az atlétaküldöttség vezetője is.

Az MTI információi szerint a MOB elnökétől elsősorban arról érdeklődtek, hogyan zajlik Magyarországon a doppingellenőrzés, mit tesz az olimpiai bizottság a megelőzés, felvilágosítás terén, illetve hogy milyen volt a magyar csapat vezetésének struktúrája az athéni játékok idején.

Annust — akárcsak az elsőségétől ugyancsak megfosztott diszkoszvető Fazekas Róbertet — a Bécsben élő, magyar származású ügyvéd, Eva Maria Barki képviseli. A beadvány 13 pontban foglalja össze, hogy a kalapácsvető miért tartja jogtalannak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elmarasztaló döntését. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy Annus nem kapott szabályszerű értesítést a NOB újbóli ellenőrzési szándékáról.

A háromfős lausenne-i testületbe az atléták egy osztrák szakembert jelöltek, rajta kívül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a CAS képviselője alkotja a grémiumot, amelynek a döntése kötelező érvényű lesz a NOB-ra és a sportolókra nézve egyaránt.

A határozathozatal időpontja egyelőre nem ismeretes, korábban előfordult, hogy a meghallgatást követően azonnal megszületett a döntés, máskor egy héten belül állt a nyilvánosság elé a bírói testület, de olyan eset is akadt, amelyben ennél hosszabb idő telt el a verdikt kihirdetéséig.

Annust utólagos mintavétel megtagadása, Fazekast pedig elégtelen mintaadás miatt zárták ki az olimpiáról. A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöksége Annust felmentette, Fazekast egy évre eltiltotta. A CAS döntése kötelező érvényű lesz a MASZ-ra nézve is.

Annus ügye szerdán folytatódott, míg Fazekas esetét csütörtökön kezdi vizsgálni a CAS.

vissza az elejére


LABDARÚGÁS
Újabb döntetlent értek el a szamosújváriak

Folytatják döntetlen sorozatukat a Szamosújvári Olimpia labdarúgói. Ezúttal a másodosztályú Dési Egyesülés együttesével értek el 0–0-s eredményt. Gheorghe Vasile csapatában helyet kapott az idei télen leigazolt négy új játékos is. Ioan Tătăran edző nem kevesebb, mint 22 labdarúgót szerepeltetett.

A désieknek ismét Olimpia lesz az ellenfele a hét végén: ezúttal Szatmárnémetiben játszanak a helyi csapat ellen.

A szamosújváriak eddig négy döntetlent könyvelhettek el előkészületi mérkőzéseken. Legközeleb a Marosvásárhelyi HSK ellen lépnek pályára a Szamos mentiek.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


Elhunyt a Lokomotiv Tbiliszi edzője

Szívrohamban elhunyt Dzsemal Csimakadze, a Lokomotiv Tbiliszi labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A 61 éves, decemberben kinevezett mester a törökországi Trabzonban lezajlott edzőtábor után hazafelé vonatozott, és útközben lett rosszul. A grúz klub szerint már indulás előtt sem érezte jól magát, de nem akart bevonulni a helyi kórházba.

Csimakadze korábban a Lokomotiv tehetségkutatójaként dolgozott, többek között ő fedezte fel a válogatott Arveladze-fivéreket, Arcsilt és Sotát is.

vissza az elejére


Előbb a sípot, majd a szondát fújta

Mint kiderült, előbb egy mérkőzést, majd később autóját vezette ittasan egy futballbíró a német körzeti bajnokságban.

Az ominózus meccset a Hamburg melletti Reinbek-Ohéban rendezték még szombaton, s a sípmester — négy kiosztott piros lap után — lefújta az FC Voran Ohe II és a Fatihspor II összecsapását, majd beült a kocsijába. A hazafelé úton azonban megállította a rendőrség és kiderült: jóval a megengedett szint fölött van a véralkoholszintje.

Arról nincs információ, hogy a rendfenntartók ott voltak-e a pályán, és a furcsa ítéleteket akarták-e megtorolni az igazoltatással.

vissza az elejére


Amatőr autóverseny szerelmeseknek

Bálint nap, Valentine-day alkalmából szerelmeseknek kiírt autóversenyt rendez a hét végén a Tele Europa Nova helyi tévéadó. Az eseményre szombaton, február 12-én 11 órától kerül sor a Györgyfalvi negyedi kartingpályán. A Szerelmesek Kupáját első alkalommal rendezik meg, támogató a kolozsvári polgármesteri hivatal, a Kolozs megyei tanács és a kolozsvári közlekedésrendészet.

vissza az elejére


INNEN-ONNAN
A lusták tovább élnek?

A lassan járj, tovább érsz mintájára elmondhatjuk, hogy lustán élj, tovább élsz, legalábbis ha hihetünk két német kutatónak, akik elméletük lényegét A lustaság boldogsága című műben foglalták össze.Dr. Peter Axt professzor és lánya, dr. Michaela Axt-Gadermann szerint minden ember egy bizonyos „energiakészlettel" születik, amelyet élete folyamán fokozatosan elhasznál. Minél gyorsabban „hágunk" az energiakészletünk nyakára, annál hamarabb halunk meg — olvasható a Megapolisz-Novosztyi című orosz internetes hírportálon.

Elméletük szerint a sport ugyanolyan kártékony, mint a stressz: a fizikai terhelés, ami kocogás közben, vagy a konditeremben éri szervezetünket, sok energiát emészt fel, s eközben rengeteg úgynevezett szabadgyök képződik. Ezért a sport felgyorsítja az öregedés folyamatát, s védtelenné tesz minket a fertőzésekkel szemben.

Ugyanakkor a napközbeni szunyókálás, heverészés erősíti immunrendszerünket. A lustálkodás ugyanis lassítja anyagcserénket, s így kevesebb káros szabadgyök képződik, ráadásul energiába sem „kerül".

Apáca lett egy olasz röplabdás
Zárdába vonult Michaela Amadori: a rendkívül tehetséges sportoló hét esztendeje ezüstérmes lett az olasz röplabda-válogatottal a lengyelországi junior világbajnokságon.

„Nagyon nehéz szavakba önteni és megmagyarázni, mi történt velem. Talán a szerelemhez tudnám a legjobban hasonlítani" — fogalmazott a 26 éves Michaela, aki a karmelita nővérek között lett jelölt, azaz novícia. A második vonalbeli Centrale del Latte volt profi játékosa azt mondta: kiskorában eszébe sem jutott, hogy valaha apáca lehet belőle, az elhatározás csak később, fokozatosan alakult ki benne.

vissza az elejére


Hétről hétre
Február 7–13.

• Febr. 7.: Pontosan fél évszázada, 1955-ben arról számoltak be a sportújságok és napilapok sportrovatai, hogy Norvégia fővárosában, Oslóban előző nap véget ért az első ízben kiírt szánkó világbajnokság. Ezzel kapcsolatban megjegyzhető, hogy Európa-bajnokság már 1914-ben, nem sokkal a háború kitörése előtt zajlott, mégpedig a németországi Reichenberg téli üdülő- és sportközpontban. Utána 1928-ig kellett várni a második Eb-re, majd az újabb világégés miatt 1939–1951 között szünetelt a sportág földrészi vetélkedője. De világbajnokság csak most 50 esztendeje, 1955-ben szerepelt a nemzetközi sportműsorban, s most már rendszeresen sor is kerül rá. Mellesleg a téli olimpiák műsorára is csak 1964-ben, az ausztriai, innsbrucki IX. havas ötkarikás játékokon jelentek meg először a sportszánkózók. De most maradjunk csak az 1955-ös első, oslói vb-nél. Ennek lehetséges 9 érme közül 6 az osztrákoknak jutott: versenyzőik közül Hans Krausser és Josef Thaler megnyerte a férfi kettest és Carlas Kienzel a női egyest. Hárman szereztek ezüstérmet: Thaler férfi egyesben, Josef Isser és Maria Isser párosban, valamint Maria Isser női egyesben is — ő kivételesen a férfi párosban is indulhatott —, Josef Isser pedig a férfi egyesben szerzett bronzérmet. Egy arany jutott a férfi egyesben nyertes norvég Anton Salvesennek, illetve egy bronz a kettesben harmadik Josef Strillinger–Fritz Nachmann duónak, az NSZK együtteséből. A világbajnokság egyébként jó felkészítést, ráhangolást, főpróbát jelentett az egy héttel később az akkori Nyugat-Németországi Bockswiesébe kitűzött Eb-re.

• Febr. 8.: Hatvanöt éve, 1940-ben az Incze testvérek — Gábor, László, azaz Paci és Tuka (József)kirobbanó formáját remekül kihasználó marosvásárhelyi jégkorong-csapat általános meglepetésre döntetlenre játszott az egykori Telefon Club helyébe lépett Venusnak. Ettől függetlenül a vásárhelyiek a bajnoki címet kivívott Venus mögött megszerezték a második helyet. A Csíkszeredai SK a negyedik helyen végzett.

• Febr. 9.: Az 55 évvel ezelőtti, 1950-es hírközlő szervek meglepetéssel szolgáltak a sportvilágnak: az ausztriai Aspenben lebonyolított alpesisí világbajnokságon a nem éppen fiatal, ám a nemzetközi mezőnyben úgyszólván teljesen ismeretlen olasz Zeno Colo egyből berobbant az élvonalba: megnyerte a lesiklást és óriás műlesiklást, míg a svájci Georges Schneider nyerte műlesiklásban ezüstérmes volt! Már most eláruljuk: a soron következő, számára és az itáliai sportkedvelők számára két évvel később, 1952-ben, az oslói olimpia keretében lebonyolított számok közül ismét a lesiklásban bizonyult a leggyorsabbnak. Műlesiklásban és óriásműlesiklásban 4. volt. Mindenesetre ő marad az olasz sísport első olimpiai bajnoka! Hol volt még Tomba?

• Febr. 10.: Háromnegyed évszázada, 1930-ban, ezen a napon ért véget Berlinben a franciaországi Chamonixben (az 1934-es első téli olimpia színhelyén) január 31-én elkezdődött és a végső helyosztókra a német fővárosba átköltöztetett 3. jégkorong világ-, egyben a 15. Európa-bajnokság. A dobogós helyeken: vb: 1. Kanada, 2. Németország, 3. Svájc. Jellemző a tengerentúliak akkori fölényére, hogy a bajnoki címet eldöntő mérkőzésen 6:1-re győztek a németekkel szemben. Eb: 1. Németország, 2. Svájc, 3. Ausztria. A döntőben: Németország–Svájc 2:1.

• Febr. 11.: Nem kerek évforduló, de az előbbi sorokhoz kapcsolódó esemény négy évvel későbbről, 1934-ből: ismét a kanadaiak szerezték meg a vb-címet (sorrendben a hetediket az addigi hétből) és újból Németország volt az Európa-bajnok (19 kiírásból másodszor). Ám a világbajnoki sorrendben a harmadik hely jutott a németeknek, a második lépcsőfokon az Egyesült Államok hokisai állhattak az eredményhirdetéskor. Földrészünk csapatai között, vagyis az Eb-n: 1. Németország, 2. Svájc, 3. Magyarország és Csehszlovákia, holtversenyben! Az ezüstérem sorsát eldöntő svájci–magyar mérkőzést a kantonok országának együttese 1:0-ra nyerte. A bronzérmes magyarok játékosai, névsor szerint: Barcza, Bethlen, Blazsejovszky, Farkas Mátyás (a későbbi jeles atlétaedző), Gergely, Háray, Hircsák (az éveken át Cság néven szerepelt kapus), Jeney, Kátay, Margó, Miklós és Sztoics.

• Febr. 12.: Harmadszor rajtoltak az 55 éve, 1950-ben a moszkvai, 8. vb-n, a szovjet gyorskorcsolyázónők, s harmadszor is kibérelték a győzelmi dobogót. Ráadásként: a legfelsőbb fokon mindháromszor Marija Iszakova állhatott. Ezúttal Moszkvában: 1. Iszakova, 2. Zinajda Krotova, 3. Rimma Zsukova.

• Febr. 13.: Negyedszázada, 1980-ban ünnepélyesen megnyitották az egyesült államokbeli Kalifornia híres téli sportközpontjában, az 1932-es 3. téli játékoknak is színhelyül szolgált Lake Placidben a XIII. havas olimpiát. 37 ország 1067 sportolója (köztük 234 nő) vett részt. Magyarországot 2 versenyző, a későbbi ezüstérmes Regőczy Krisztina–Sallay András jégtánc-kettős, Romániát 35 fős küldöttség képviselte.

László Ferenc

vissza az elejére


VITORLÁZÁS
Rekordidő alatt hajózta körbe a Földet egy brit vitorlázónő

Rekordot döntött keddre virradó éjjel Ellen MacArthur skót vitorlázónő, aki minden eddiginél rövidebb idő alatt hajózta körbe Földet 23 méteres trimaránján.

MacArthur, akinek viszontagságos útját az utóbbi napokban egész Nagy-Britannia lélegzetvisszafojtva figyelte, 71 nap, 14 óra, 18 perc 33 másodperc alatt megtett 43 ezer kilométeres út után szakította át azt a képzeletbeli célszalagot, amelyet a nagy-britanniai Cornwall grófság Lizard Point nevű délnyugati csücske, illetve a nyugat-franciaországi Ushant szigete között feszítettek ki, északnyugat–délkeleti irányban.

A Wight szigetén élő, 28 éves korára veterán földkerülőnek számító sportember alig egy év után adta át az előző rekordot a múltnak. A korábbi csúcsot a francia Francis Joyon állította fel 72 nap, 22 óra, 54 perc 22 másodperces idővel, tavaly februárban.

Ellen MacArthur, akinek rekordkísérletét a legutolsó szűk egy hétben először viharos szembeszél, majd szinte teljes szélcsend veszélyeztette, hétfő éjjel, közép-európai idő szerint 23:29 órakor haladt át a célvonalon.

A vitorlázónő már a hétfő éjjeli végső rekord előtt öt szakaszcsúcsot megdöntött az Angliától az Egyenlítőig, a Jóreménység fokáig, az ausztráliai Leeuwin-fokig, a Horn-fokig, és onnan vissza az Egyenlítőig tartó útszakaszokon.

A gyors szakaszfutamok már az út felénél ötnapos előnyhöz juttatták MacArthurt Joyon tavalyi időarányos eredményeihez képest, az előny azonban folyamatosan olvadt, főképp az Atlanti-óceánon, már visszaútban támadt komoly műszaki problémák miatt, amelyek elsősorban a fővitorlát és az árbocot érintették.

MacArthur csak az utolsó két napon tíz órát veszített. Az új rekord beállításának pillanatában az előny már kevesebb mint másfél nap volt, a brit hajósnak ugyanis közép-európai idő szerint szerda reggel 7:04 óráig volt ideje a francia vitorlázó csúcsának megdöntésére.

Francis Joyon egyébként tavaly egészen rendkívüli rekordot állított fel: 20 nappal döntötte meg az egyedüli földkerülés addigi legjobb idejét. Erre sikerült most Ellen MacArthurnak még egy napot és 7 és fél órát rávernie.

A brit rekorder a csúcsdöntés után rádión azt közölte már pezsgővel ünneplő szárazföldi stábjával, hogy rendkívül kimerült, de egyben nagyon boldog is, mert maga sem gondolta, hogy első kísérletre sikerül új rekordot felállítania.

Indulása előtt szakértők is legfeljebb 25 százalék esélyt adtak a sikernek.

MacArthur már 2001-ben elindult a Vendée Globe fölkerülő versenyen, amelyen másodikként végzett, és a sportág azóta tartja számon nagyjai között.

A célvonal átlépése után a vitorlásra váltószemélyzet szállt át a brit királyi haditengerészet Severn nevű őrnaszádjáról, hogy ne a teljesen kimerült MacArthurnak kelljen benavigálnia hajóját Falmouth kikötőjébe szerda reggel.

II. Erzsébet királynő a rekorddöntés után személyes üzenetben fejezte ki nagyrabecsülését Ellen MacArthurnak.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András