Emberéleteket követelt a hideg
Nem fenyegeti Romániát gázhiány – állítják a hatóságok

(1. oldal)

Életeket mentenek a menhelyek a farkasordító hidegben (Gyurka Előd felvétele)

Az elmúlt két napban a rendkívül alacsony hőmérséklet miatt körülbelül 20-an fagytak meg Romániában, több embert fagyási sérülésekkel kórházba szállítottak. A hideghullám hatása egész Európában érezhető: Lengyelországban eddig 27-en, Németországban 4-en, Oroszországban 8-an haltak meg. Románia hat megyéjéből összesen 36 tanintézmény függesztette fel eddig a működését. A Kolozs megyei tanfelügyelőséghez még nem érkezett hasonló értesítés. A jelentős lehűlés ellenére az utak mindenhol járhatók. (Részletek az 5. oldalon)

vissza az elejére


Pomogáts: keveset fordít Magyarország a határon túliakra

(1. oldal)

– Az Illyés Közalapítvány (IKA) kuratóriumának elnöke szerint kevés az a támogatási összeg, amit a költségvetés a határon túli magyarok intézményes támogatására fordít. Pomogáts Béla kedden Budapesten újságírók előtt azt mondta: „kezdettől fogva" elégedetlen a támogatás mértékével, ami jelenleg a költségvetés 0,018 ezreléke. Ezt nagyon kevésnek tartom és úgy gondolom, nem felel meg annak az erkölcsi szolidaritásnak, amelyet a Magyar Köztársaságnak adnia kellene a határon túli magyar közösségek számára – mondta, hozzátéve: a jelenlegi összeg többszörösére lenne szükség.

Elmondta: az IKA támogatása évről évre csökken, idén 800 millió forint. Utalt arra is, hogy a tavalyi egymilliárd forintos keretösszegből is elvontak 200 millió forintot. Pomogáts Béla közölte: akkor ígéretet kaptak, hogy ebből a Szülőföld Alap 100 millió forintot az IKÁ-nak visszatérít, ám ez nem történt meg. Elmondta, hogy nem érti azt sem, miért vontak el az idei keretből három százalékot közalkalmazotti bérfejlesztésre, amikor az IKA nem államigazgatási szervezet. Közölte, mint a kuratórium elnöke, tiltakozik a döntés ellen és „elfogadható" magyarázatot vár. Pomogáts Béla, aki mint mondta, szíve szerint már holnap megválna tisztségétől, „magánemberként" közölte: úgy látja, hogy az egész magyar támogatáspolitika válságban van, mert nincs rendezve, nincs megfelelően strukturálva és nem eredményes.

vissza az elejére


Elfogadták Kolozsvár költségvetését

(1. oldal)

A kolozsvári városi tanács tegnap délutáni ülésén megvitatta és megszavazta a 2006-os évre érvényes költségvetést. Amint arról már beszámoltunk, idén számos nagyszabású befektetési tervet szándékoznak megvalósítani, többek között leaszfaltoznának 110 utcát és felújítanának 120 sétányt és járdát. A parkolók kérdése szintén prioritás, ezért idén legalább egy föld feletti parkolóházat szeretnének befejezni, további három esetében pedig elkezdenék a munkálatokat. A befektetések között kitüntetett helyen szerepel a központ felújítása, az idegenforgalom fellendítése, a terelőutak megépítése, a filharmónia a zeneakadémia, illetve a zenelíceum, továbbá a sürgősségi kórház épülete, de a közvilágítás és a hóeltakarítás is.

A költségvetés vitája viszonylag hosszúra sikeredett, ehhez képest kevés érdembeli hozzászólás akadt. A kormánykoalíció és az ellenzék képviselői egyetértettek abban, hogy a tervezetnek vannak ugyan hiányosságai, de összességében elfogadható, realista. A vita során több tanácsos arról akart meggyőződni, hogy az oktatók bérezésére, illetve az iskolák javítására szükséges összegek el vannak-e különítve. Amikor a különböző ágazatoknak jutó alapok elégtelenségére utaltak, a polgármester több alkalommal a leendő költségvetés-kiegészítésekre hivatkozott. A tanács végül egyetlen tartózkodással elfogadta a költségvetést. Az RMDSZ képviselői is igennel voksoltak, holott korábban kilátásba helyezték, hogy a polgármester és a Demokrata Párt koalíciós egyezségek megszegése miatt tiltakozásképpen, a költségvetés ellen szavaznak.

E.-R. F.

vissza az elejére


Kettéosztott képernyőn még több reklám?

(1. oldal)

Az Országos Audiovizuális Tanács (OAT) sajtóközleményben tiltakozik az ellen, hogy mind a képviselőház, mind a szenátus művelődési-, kultusz- és sajtóügyekben illetékes szakbizottsága elfogadta azt a javaslatot, amely – az audiovizuális törvény módosításával – egyrészt jelentősen megnövelné a televízióadók által sugározható reklámok mennyiségét, másrészt drasztikusan csökkentené a közszolgálati televízió és rádió bevételét.

A módosító javaslat a reklámok mennyiségét igen kellemetlen módon növelné: a képernyőt kettéosztanák, hogy míg az egyik felében a szokásos műsort, a másikban reklámot sugározhassanak – tudtuk meg az OAT alelnökétől, Gáspárik Attilától. Ez, amellett, hogy igencsak élvezhetetlenné tenné a műsorokat, ellentmond az Európai Unió valamennyi vonatkozó jogszabályának. A bevált módszer – amit az uniós testületek is szorgalmaznak – az, hogy a reklámok lehetőleg megfelelő függönnyel elválasztva kerüljenek be adásba, a nézőnek mindig tudnia kell, hogy reklámot, vagy más műsort néz.

A módosítás kezdeményezőinek a másik sarkalatos javaslata az, hogy semmilyen testület – így az audiovizuális tanács – se szólhasson bele, milyen reklámok jelenhetnek meg a sportmérkőzések közben a stadionok, sportpályák szélén. A harmadik módosítás a közszolgálati rádióra és televízióra vonatkozik, azt kéri, hogy ezek ne sugározhassanak reklámokat naponta 18 és 23 óra között, azaz csúcsidőben.

Gáspárik Attila úgy véli: ha ezt elfogadják, a közszolgálati intézmények évente mintegy 17 millió eurót veszítenek. Ez különösen idén lenne súlyos veszteség, mert a 2006-os évre szóló költségvetést már mindenhol elfogadták. Gáspárik szerint ennek a pontnak van egy másik negatív vonzata is. Az OAT alelnöke úgy véli: a reklámoknak kell hogy legyen egy nevelő-ismertető hatása is, különösen vidéken, az elszigetelt településeken, ahol csak a közszolgálati adók műsorai foghatók. Az ottani nézők és hallgatók csak az ott sugárzott reklámokból tudhatják meg, hogy például megjelent egy új típusú tisztítószer, fogkrém, vagy egyéb hasznos dolog. Ezenkívül, a sportesemények jelentős része – így a futballban a Bajnokok Ligája mérkőzései – csak a reklámoknak köszönhetően elérhetők. Mindez arra vall, hogy a törvénymódosítás kezdeményezői nem gondolták eléggé át a dolgot – véli Gáspárik.

A javaslatnak egyébként van egy másik – szintén negatív vonzata is. Az Európai Bizottság kérésére jelenleg kifejezetten tilos az audiovizuális törvény módosítása azokban az országokban, amelyek elfogadták a direktívákat – így Romániában is. Az OAT-t korábban biztosították arról, hogy az új rendelkezéseket nem fogadják el, ez mégis megtörtént a képviselőházi és a szenátusi szakbizottságban egyaránt, noha bizonyosan nem a jelentősebb rádió- és tévéadók igényelték azt.

A Szabadság kérdésére válaszolva Gáspárik Attila elmondta: felmerül emiatt a gyanú, hogy Romániában magánérdekek diktálnak, amelyek a nézőközönség, sőt az állam érdekei felett állnak. Az OAT alelnöke meg nem erősített híreszteléseket idézett, amelyek szerint az akciót az alkohol-reklámozók kezdeményezték, mert nehezményezik, hogy reklámjaikat kiebrudalták a sportrendezvényekről.

Az OAT közleménye leszögezi: a 2002/504-es törvény módosítására irányuló törekvések fittyet hánynak a tévénézők érdekeire, de ugyanígy a Határok Nélküli Televíziózás Direktíváira is. Az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseinek a mellőzése igencsak negatív jelzés Románia és a román hatóságok integrációs törekvéseinek a komolyságával kapcsolatosan – véli Gáspárik.

A tisztségviselő szerint, az elmúlt két évben egyetlen olyan jogszabályt sem fogadott el a román parlament, amit előzőleg az uniós hatóságok ne láttamoztak volna – ez a törvénymódosítás lenne az első kivétel. Az OAT nehezményezi, hogy ígérete ellenére a parlament két házának szaktestülete jóváhagyta az audiovizuális törvény módosítását.

Figyelembe véve, hogy az új rendelkezéseket sem a nagy televízióadók, sem a nézőközönség nem kérte, sőt, az európai jogharmonizáció szempontjából sem szükségesek, kérik, hogy a Parlament plénuma utasítsa el azokat, és ne módosítsa a jogszabályt.

Az OAT tegnap délutáni ülésén ezúttal is kiosztott néhány büntetést. Gáspárik Attila szerint 50 millió lej értékben megbírságolták a közszolgálati televíziót, 75 millió lejre büntették az Európa FM rádióadót, szintén 50 millióra a Realitatea TV-t, az N24-et, a Guerrilla rádiót, 75 milliót pedig a közszolgálati Rádiónak kell fizetnie. Valamennyi bírság oka az volt, hogy újra nem tartották be a politikai kiegyensúlyozottságot. Mindegyik esetben a hatalom volt túlsúlyban. Emellett nem tolmácsolták a kisebbségi politikusok véleményét.

Ercsey-Ravasz Ferenc

vissza az elejére


Nem alkalmazható az egyházakra az esélyegyenlőségi törvény

(1. oldal)

Nem alkalmazható az egyházakra az esélyegyenlőségről szóló törvény – értesült a Szabadság a Diszkriminációellenes Tanács döntéséről Asztalos Csaba elnöktől. A testület az esélyegyenlőségért tevékenykedő Desiré Alapítvány és a Transindex megkeresésére adott választ. A panaszt megfogalmazó két szervezet az erdélyi protestáns egyházakban tapasztalható – megítélésük szerint diszkriminatív – helyzetre kívánta felhívni a figyelmet. A tanács ugyanakkor elmarasztalta az igazságügyi minisztériumot, igazat adva azoknak az ügyészeknek, akiket felháborított a tárcavezető által elrendelt karácsonyi prémiumosztás.

A panasz értelmében a Protestáns Teológiára jelentkező lányok hátrányos helyzetbe kerülnek azzal, hogy a felvételit meghirdető erdélyi és a királyhágómelléki református, valamint unitárius egyház különbséget tesz a jelentkezők nemi hovatartozása szempontjából. Példa: idén szeptemberben összesen 19 helyet írtak ki fiúk és 3 helyet nők számára. A jelentősebb kevesebb hely miatt olyan lányok estek ki a vizsgán, akik jobb, vagy jelentősen magasabb jegyátlagot értek el a felvételin, mint az utolsónak felvett fiú jelentkező. Mindez az jelenti, hogy a teológia református és unitárius karára tavaly ötször több fiú jutott be, és ennek oka nem a lányok felkészületlenségében keresendő – áll az indoklásban.

Ellenpéldát is említenek: az evangélikus egyház megkülönböztetés nélkül minden diákot felvesz, aki eléri a 7-es átlagjegyet a felvételin. Ugyancsak ellenpélda a nemzetközi református gyakorlat, amely hasonló vizsgákon nem tesz különbséget nők és férfiak között – állítják. A Transindex internetes portálon is közzétett „vádirat" nem maradt visszhangtalanul. Az egyházak véleményét – többek között – Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője fogalmazta meg, aki egyházellenes provokációnak minősítette a Desiré és a Transindex kezdeményezését.

„Senki nem állította egyik megidézett egyházból sem, hogy elvárása szerint vették fel a hallgatókat. Sőt, szomorúan vesszük tudomásul, hogy a gyülekezetek igénye alapján folyamatosan csökkent az elmúlt években a felvehetők száma mindkét nemre vonatkozóan. Nem kérdezte senki a vitázók közül, hogy ha az egyháziak ilyen kényszerű helyzetbe kerültek, akkor vajon kicsoda a valós egyenlőesély-csorbító – írta Csűry válaszában, majd hozzátette, hogy mindenki elkezdhetné tanulmányait a teológián, ha a lelkészek nagyobb szerepet kaphatnának a civil társadalmi életben, példaként említve az egészségügyet.

Asztalos Csaba elmondta, a tanács meghallgatta a református és az unitárius egyházak véleményét is, a döntésre ezt követően került sor. – A 2002/202-es törvény 3. cikkelye világosan kimondja, a minden formában történő diszkriminációt tiltó jogszabály előírásai nem alkalmazhatóak az egyházakra. Ezt az álláspontot a tanács öt tagja képviselte, egyetlen ellenszavazat volt – tudtuk meg.

A Diszkriminációellenes Tanács ugyanakkor elmarasztalta az igazságügyi minisztériumot. Ismeretes, bírák egy csoportja azzal vádolta a tárcavezetőt, hogy diszkriminatív módon osztogatott karácsonyi prémiumot. Monica Macovei azzal indokolta döntését, hogy a pályakezdőket kívánta támogatni, ezért csakis az újonc, lényegesen kisebb fizetésű ügyészek kaptak jutalékot.

Asztalos Csaba szerint bármilyen nemes a miniszterasszony szándéka, azzal, hogy csupán egyeseknek utalt ki prémiumot, megszegte a minisztérium belső szabályzatát, amely pontosan szabályozza a különböző juttatások kiosztásának módozatát. A fiatalok anyagi ösztönzésére pedig – vélekedett a tanács elnöke – más lehetőség is kínálkozott volna. Asztalos elmondta: a tanács vállalta a közvetítő szerepét a minisztérium és az ügyészek között. Mivel a felek nyitottak a konfliktus megoldására, nem szabtak ki szankciókat a diszkriminációt elkövetők ellen.

Az 1-es, 5-ös oldalt szerkesztette: Borbély Tamás

vissza az elejére


Együttműködik a pesti és a kolozsvári opera

(1. oldal)

Hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a magyar operajátszást képviselő két intézmény, a Magyar Állami Operaház és a Kolozsvári Magyar Opera kedden, Budapesten.

(Részletek a 15. oldalon)

vissza az elejére


Magyar reagálás Geoană vádjaira

(1. oldal)

Szili Katalin kedden visszautasította a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnökének, Mircea Geoanănak nyilatkozatát, miszerint hétvégi marosvásárhelyi látogatása során „nyomást gyakorolt" volna Romániára a kisebbségi törvény kapcsán.

Mint az Országgyűlés sajtószolgálata útján az MTI-hez eljuttatott közleményében a házelnök fogalmazott, meglepetéssel értesült Geoană nyilatkozatáról. Megítélése szerint az abban foglaltak félretájékoztatáson alapulnak, tartalmát ezzel együtt visszautasítja.

Mircea Geoană hétfői sepsiszentgyörgyi sajtóértékezletén arról beszélt, hogy Szili Katalin nyomást gyakorolt Romániára, amikor erdélyi látogatásán a kisebbségi törvény romániai elfogadását szorgalmazta. Az Országgyűlés sajtószolgálata ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a házelnöknek – kiváltképp a Magyar Kultúra Napján – a kulturális autonómiára irányuló törekvéseket nemcsak joga, de kötelessége üdvözölni és támogatni. Szili Katalin szerint „sajnálatos, hogy az EU-csatlakozás előtt álló Romániában a volt külügyminiszter alkotmányellenesnek tartja a kulturális autonómia felvetésének, törvényi rendezésének kérdését. Ez az alapállás megnehezíti az érdemi viták konstruktív megoldását" – áll a közleményben.

Várható volt, hogy az SZDP a magyar kártya ismételt kijátszásával próbál kitörni abból a bűvös körből, amelybe a korrupció kapcsán az utóbbi hetekben beszorították - fejtette ki kedden az MTI kérdésére Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke. Markó Béla felelőtlennek és éretlennek minősítette a szociáldemokrata pártvezető magatartását. "Hirtelen beleköt az RMDSZ-be, beleköt a székelyföldi magyarságba, beleköt Magyarországba is, figyelmeztetve e szomszédos országot, ne szóljon bele abba, hogy mi történik az erdélyi magyarsággal. Ez engem olyan régi eszmékre emlékeztet, amelyekről azt hittem, hogy legalább ez a fiatal generáció már elfelejtette őket" - mondta.

A bukaresti román napilapok közül többen is azt hangsúlyozták, hogy Geoană nyilatkozatával a pártra nehezedő botrányokról próbálja elterelni a közvélemény figyelmét. Az Evenimentul Zilei szerint Geoană „a nacionalista kártyának" az előhúzásával próbálja „helyrepofozni" az SZDP alaposan megviselt, csupán „konjunkturálisan európai ábrázatát". Az Adevărul is arra hívta fel a figyelmet, hogy a SZDP, amely 1997 óta „nem járt Kovászna megyében", most hirtelen „nacionalista pirulákkal kúrálja magát", amikor elnöke révén nagy garral bejelenti, hogy teljes erejével szembeszáll a romániai nemzetiségek jogait kodifikáló kisebbségi törvénnyel.

vissza az elejére


Az SZDP újjáéledt nacionalizmusának áldozatává válik az 56-os emlékmű?

(1. oldal)

Kedvezőtlen előjelekkel vette kezdetét a kolozsvári román közéletben az 1956-os magyar forradalom erdélyi áldozatainak emlékére a kincses városba tervezett emlékmű vitája. A Ziarul Clujeanului című helyi napilap a héten indított hasábjain közvitát az emlékmű felállításának indokoltságáról. A lap kezdetben helyi politikusokat szólaltatott meg, akik vagy ellenezték, vagy tartózkodtak az egyértelmű állásfoglalástól. A legnagyobb vitát nyilatkozatával a Szociáldemokrata Párt (SZDP) oszlopos tagjának számító Vasile Dâncu váltotta ki, aki kijelentette: Erdélyben nem volt kommunista ellenállás. Ezt Marius Oprea, Ruxandra Cesereanu és Cristian Pârvulescu cáfolta. Utóbbi szerint igaz, hogy szervezett kommunistaellenes struktúrák nem alakultak Erdélyben, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy léteztek olyan neves ellenállók, mint például Doina Cornea vagy Mircea Dinescu.

Szintén elutasító választ adott Remus Lăpuşan SZDP-s városi tanácsos, aki megállapította: hova jutnánk, ha minden egyesület szobrot akarna állítani Kolozsváron. Emil Boc, Kolozsvár polgármestere, tartózkodóbb álláspontra helyezkedett. Elmondta: lehet szó egy ilyen keydeményezésről, ha nincsnek nacionalista vagy soviniszta felhangjai.

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. oldal)

Könnyű azt mondani, hogy érjük be nyugalommal. Az embernek mozgalmasság kell. S ha nincs, teremt magának.

Virginia Woolf

vissza az elejére


KISHIREK

(2. oldal)

BAJOR ANDOR EMLÉKESTET rendez a Római Katolikus Nőszövetség Szent Rafael Köre január 25-én, szerdán du. 5 órakor a Szentegyház/I. Maniu u. 2. szám alatti székházban (I. em.). Dr. Balázs Imre József egyetemi adjunktus tart előadást, közreműködik Kányádi Sándor, dr. Jancsó Miklós, Fuchs Tünde, Hatházi András, Szilágyi Róbert, Potyó István, valamint a Brassai- és a Báthory-líceum szólistái.

A TŰ VARÁZSA címmel a régi varrottasok tiszta forrásának őrzője, kézimunka tanfolyamok irányítója, Orbánné Forrai Erzsébet tart vetítettképes előadást az Unitárius Nőszövetség összejövetelén, január 26-án, csütörtökön du. 5 órakor a belvárosi unitárius egyházközség Brassai u. 6. szám alatti tanácstermében.

FELVÉTELI MEGHALLGATÁST tartanak a Sigimund Toduţă Zenelíceum I. osztályába iratkozó gyerekek számára január 28-án, szombaton de. 10 órától, a V. Deleu utca 2. szám alatti épületben.

KOLOZSMONOSTOR TÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY JELENTŐS ESEMÉNYÉRŐL tart helytörténeti előadást Sipos Gábor egyetemi docens, január 26-án, csütörtökön du. 6 órától, az RMDSZ belmonostori kerületének összejövetelén, a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

ERDÉLYI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK A 120 ÉVES EMKE címmel Dáné Tibor Kálmán, az EMKE ügyvezető elnöke, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének művelődési alelnöke tart előadást a Kisbácsi Népfőiskolán, január 26-án, csütörtökön este 7 órakor, a helyi Ifjúsági Házban. Támogatók a Pro Kisbács, az EMKE, a NKÖM és a Communitas Alapítvány.

ALAKULÓBAN LEVŐ AMATŐR REFORMÁTUS FÚVÓSZENEKAR vár további tagjelentkezést ma este 7 órakor a kolozsvári Kakasos templomban.

vissza az elejére


Lélektől lélekig
Irodalmi gyermekfesztivál – 2006

(2. oldal)

Nemzetben gondolkodtak a siklósi Batthány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, amikor 2004-ben megálmodták a Kárpát- medencei Irodalmi Gyermekfesztivált. Erdélyi régiós központnak a nagyenyedi Bethlen Kollégiumot jelölték meg. 2005-ben József Attila költészete jegyében zajlott a szavalóverseny, az idén a szabadság és a szülőföld szeretete volt a téma, amihez a versenyzők szabadon választott költeményt, vagy prózai írást válogathattak. A diákok éltek is a lehetőségekkel és József Attila, Wass Albert, Ady Endre, Horváth István, Bálint Tibor, Sütő András, Reményik Sándor, Tamkó Sirató Károly, Kenéz Ferenc, Kányádi Sándor révén irodalmunk jeles költőit és íróit felváltva szólaltatták meg.

Turzai Melán magyartanárnő az idei verseny főszervezője bevezető szavaiban kiemelte, hogy jelentős nap előestéjén van a vetélkedő, hiszen 22-én van nemzeti imánk keletkezésének és a Magyar Kultúra Napjai is. Sajnálatát fejezte ki, hogy az idén a hat megye meghívott iskolái közül a házigazdákon kívül csak a nagybányaiak tisztelték meg jelenlétükkel a versenyt, így a két város iskoláinak háziversenyévé alakult a rendezvény. A bíráló bizottságot dr. Demény Piroska magyartanárnő, Józsa Miklós ny. magyartanár (elnök) és Ercsey Etelka könyvtárosnő alkotta.

A 16 versenyző több mint egy órán át mutatta be a szebbnél-szebb irodalmi szövegeket, amelyeket a közönség gyakori tapssal jutalmazott. Amíg a bíráló bizottság tagjai dolgoztak, a vendégek és az enyedi résztvevők megtekintették a Természettudomány Múzeumot és futólag az élő hüllők kiállítását.

Józsa Miklós összefoglalójában elmondta, hogy a versenyzők rangos írókat, költőket választottak és nemcsak megtanulták, hanem át is élték az előadott műveket. Turzai Melán tanárnő vette át a szót és folytatta az eredményhirdetést. Minden versenyző diák elismerő oklevelet és ajándékot kapott, de leginkább azok a tanulók örültek, akik I. II. vagy III. helyezést, esetleg dícséretet értek el és a pontszámuk elegendő volt a siklósi döntőn való részvételhez: III – IV. o. Markó Botond I. díj, (Nagybánya), Bakó Boglárka II. díj (Nagyenyed), Boca Krisztián III. díj (Nagyenyed) Miklós Andrea Melinda, dícséret (Nagyenyed); V – VI. o. – Kónya Klára I díj (Nagyenyed); VII–VIII. o. Varga Horn Kinga I. díj (Nagybánya).

A nagybányai tanulókat Lakatos Ella tanítónő kísérte el, aki a felkészítésükből is kivette a részét. A vendégtanulók három iskolából, a Petre Dulfu és a Nicolae Iorga, valamint a szamosardói Általános Iskolából érkeztek. A kiscsoportban győztes Markó Botond III. o. tanuló, dédunokája a ma 91 éves Markó Gábornak, aki a kollégium ma is aktív és hűséges véndiákja. Résztvett a Bethlen-napokon, a tanítóképző 150 éves évfordulóján, ahol írása is megjelent az emlékkönyvben. A nagyenyedi tanulókat Tomai Gyöngyi tanítónő, Gáspár Katalin és dr. Demény Piroska magyartanárnők készítették fel.

Bakó Botond

vissza az elejére


Huszonnégy óra Mozart

(2. oldal)

Egész napos, maratoni Mozart-műsort sugároz január 27-én, 9 órától kezdődően a TVR Cultural, a közszolgálati televízió kulturális csatornája. Ezzel több mint 30 országhoz csatlakozik: a műsort egyidőben több millió néző kísérheti figyelemmel. A Mozart-év egyik legjelentősebb rendezvényének minősülő maratoni műsorban Bécsből, Beijingből, Prágából, Berlinből stb. élőben közvetítenek koncerteket, a zeneszerző életét feltáró, illetve a mozarti zene gyógyító hatását tárgyaló dokumentumfilmeket láthatnak a zenekedvelők.

vissza az elejére


Nyelvápolás
Petroşani-i és Ţibleş-havasok

(2. oldal)

Mindannyian felelősek vagyunk nyelvünk állapotáért

Köztudomású, a bukaresti hírügynökségek elsősorban nem magyarul, hanem túlnyomórészt románul közlik híreiket. A magyar lapok szerkesztőségének mindennapi munkájához tartozik ezek fordítása. Persze, jobb lenne a magyarítás. De sietni kell. Emellett azonban oda lehetne, sőt oda kellene figyelni. Mert e nélkül bizony néha becsúszik egy-egy elírás.

Mint például „a Petroşani-i rendőrségnél kell hogy feladják magukat" esetében (Szabadság, 2005.IX.29., 4. old.). A rendőrségnél tükörfordítás (la poliţia), magyarul „a [...] rendőrségen", a „kell hogy feladják" pedig „kell, hogy feladják", de a „kell feladniuk magukat" jobban hangzik. No de Petroşani-i... Itt a hazai földrajz románul tanítása is közbeszólt? Talán. Minden bizonnyal az írás elkövetője is tudta, és ma is tudja, hogy e városnak magyar neve is van. Még pedig a román Petroşeni-ből. Ennek jelentése ’Petroszból valók, petrosziak’, tudniillik a települést a tőle nyugat-északnyugatra fekvő Petrosz falu lakói alapították a XVIII. században. Ez a maga során a ’köves’ jelentésű román pietrosból ered. A Probleme de geografie című munka egyik, természetesen román szerzője már az 1950-es években kifogásolta, miért kezdik Petroşani-nak írni a város nevét? Több mint valószínű azért, hogy egyszerűsítsenek, hogy ugyanaz legyen, mint a többi, Kárpátokon túli Petroşani. Az 1945-ben Fadrusz Jánosnak keresztelt Szentlélek utca nevét 1964-ben még Petroşeni-re változtatták, de az 1970-es évek végére ebből is a címben említett név lett. A város neve azonban magyarul, ettől függetlenül, továbbra is Petrozsény.

A Ţibleş (Szabadság, 2006.I.21., 1. old.) így, ebben a formában román. Annak tűnik, bár magyar eredetű. Egyike azoknak a magyar helyneveknek, melyeket a románság átvett, majd kissé módosulva, visszakerültek a magyarba. (Mint például a Tordai-hasadékon átfolyó patak és az Oláhlétához közeli falu neve: Hasadát Ő Hăşdate Ő Hezsdát.) 1377–1384-ben ugyanis hegységünket Zepleshauasaként [széples-havasa] jegyezték le. A les régi jelentése ’figyelőhely’, ’rejtett figyelőhely’. Így nevezték az egykor gyepűnek mondott határ kiemelkedő magaslatait. Ezeket románul ma is lesként mondják (pl. Leşul Ursului). A Széples í-ző nyelvjárásbeli változata, a Szíples azután átkerült a románba. Így lett belőle [cibles]. Ez visszajutott a magyarba és ma is Cibles, románul pedig, immár latin betűvel, Ţibleş.

Ami a címben is említett -havasokat illeti, igaz, hogy vannak Radnai-havasok, Kelemen-havasok, Kolozsvár közelében a Gyalui-havasok, igaz, hogy egykor Szépleshavasa volt, mint ahogy az is igaz, e hegység neve románul Munţii Ţibleşului, magyarul ma mégis Ciblesnek mondjuk és írjuk, akár a többi, -havasok nélküli hegységet, mint pl. Avas, Kőhát, Gutin, Hargita, Retyezát stb.

Asztalos Lajos

vissza az elejére


Lapszemle
Művelődés/2005 nov.-dec.

(2. oldal)

A közművelődési folyóirat legfrissebb, összevont száma Tordának és Aranyosszéknek szenteli szinte minden írását. Íme a tartalom: Aranyosszéki álmok – egy álmatlan történelmi időszakban (Bágyoni Szabó István); Örménymagyar családok Aranyosszéken (Bálint Júlia); Torda 19. századi színházi életéről (Bartha Katalin Ágnes); Adalékok a nevezetes tordai fahíd történetéhez (Hints Miklós); Mit látott Kazinczy Tordán? (Keszeg Anna); Torda Nemes Várossának Históriája (Bicsok Zoltán); A tordai sókamarához (Vass Sára); Számvetés helyett Szilágyi Béla festőművész 70. születésnapjára (Máriás József); A IX. Ipp Art 05 – ezúttal Szilágyszórványon (Gáspár Attila); Bocskai István (Csetriné Csongvay Klára); Létay Balázs, a magyar asszirológia legszebb reménye (Vincze Zoltán); Aranyosvidék 1906 (Ladányi Emese); Nyelvhasználat és nyelvi attitűd tordai magyar–román vegyes családok körében (Fodor Dóra); A tordai magyar oktatás évszázadai (Szaniszló Miklós); Torda és környéke fazekassága (Suba László); Boldizsár Zeyk Imre 75 éves (Buzás Pál).

vissza az elejére


MOZI

(2. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Ketten a pénzért – amerikai bemutató. – Vetítés: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn egész nap.

MŰVÉSZ-EURIMAGES – Pingvinek vándorlása – francia bemutató. – Vetítés: 15, 17, 19; kedvezménnyel kedden egész nap.

MŰVÉSZ-EURIMAGES – A remény bajnoka – amerikai. – Vetítés 21 órától.

GYŐZELEM – Wallance&Gromit: Rau Nyúl átka – amerikai. – Vetítés: 14, 16, 18, 20, kedvezménnyel 22 órától.

DÉS

MŰVÉSZ – King Kong – amerikai. – Vetítés: 15, 18; péntek, szombat, vasárnap 21 órától is kedvezménnyel; hétfőn minden előadás kedvezménnyel.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Doom – amerikai. – Vetítés: 17,30, 20; péntek, szombat, vasárnap 22 órától is kedvezménnyel; hétfőn minden előadás kedvezménnyel.

DACIA B-TEREM – Mezítlábas szerelem – német. – Vetítés: 17, 19.30.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – Négy teső – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; péntek, szombat, vasárnap 22 órától is kedvezménnyel; hétfőn minden vetítés kedvezménnyel. Charlie és a csokigyár – amerikai. – Vetítés 15 órától, hétfőn kedvezménnyel.

vissza az elejére


OPERA

(2. oldal)

MAGYAR OPERA

Január 29-én, vasárnap du. 5 órakor: Ábrahám Pál: Viktória. Vezényel: Incze G. Katalin. Rendező: Gy. Tatár Éva.

ROMÁN OPERA

Január 27-én, pénteken este 7 órakor: Ch. W. Gluck: Iphigenia Auliszban – országos bemutató.

SZÍNHÁZ

(2. oldal)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, január 25-én, szerdán este 8 órakor: Büchner: Woyzeck – stúdióelőadás. Rendező: Mihai Măniuţiu m. v.

Január 27-én, pénteken este 7 órakor: I. L. Cargiale: Az elveszett levél. Rendező: Tompa Gábor. – CSAK 12 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

ROMÁN SZÍNHÁZ

Január 28-án, szombaton este 7 órakor: Csehov: Háztűznéző.

vissza az elejére


TÁNC

(2. oldal)

TORDAI VÁROSI SZÍNHÁZ

Ma, január 25-én, szerdán du. 6 órakor: a Maros Művészegyüttes vendégfellépése A víz szalad, a kő marad című szerkesztett folklórműsorral.

vissza az elejére


Elhunyt Jancsó Adrienne Kossuth-díjas előadóművész

(2. oldal)

Életének 85. évében elhunyt Jancsó Adrienne Kossuth-díjas előadóművész.

Jancsó Adrienne 1921-ben Marosújváron született, 1941-től előadóművészként dolgozott. 1944 és 1947 között Kolozsvárott a Nemzeti Színház, illetve a Magyar Színház tagja. 1947-ben áttelepült Magyarországra, vidéki teátrumok, később a budapesti Madách Színház tagja. 1955-től újra pódiumművészként dolgozott, versmondó, balladaelőadó volt. 1963 és 1978 között az Irodalmi Színpad, illetve a Radnóti Miklós Színpad színészeként dolgozott, 1985-től 1990-ig a Vers és dal a Várban estek szervezője volt.

Jászai Mari-díjas (1965), Érdemes művész (1971), Kazinczy-díjas (1977) és Déry Tibor-díjas (1988). 1991-ben megkapta a Magyar Művészetért Alapítvány díját, 1995-ben Kossuth-díjjal, 1996-ban Magyar Örökség-díjjal, 2004-ben Hazám-díjjal ismerték el tevékenységét.

A temetésről a család a későbbiekben intézkedik.

(MTI)

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Palesztin maturandus
Világkép

(3. oldal)

A palesztin autonóm területeken ma parlamenti választásokat tartanak. A tét óriási, hiszen Ciszjordánia és a Gázai-övezet lakói a szavazás zavartalan lefolyásával, a kihirdetett eredmény elfogadásával, a parlament felállásával és a kormány beiktatásával bizonyíthatják, társadalmuk megérett arra, hogy belépjen a demokratikus berendezkedések sorába. A szavazás ugyanakkor újabb mérföldkövet jelent az önálló állam felé vezető úton.

A két legnagyobb alakulat, a néhai Jasszer Arafat Fatah pártja és a Hamász radikális mozgalom fej-fej melletti küzdelmét előlegezik meg a legutóbbi közvélemény-kutatási felmérések, enyhe előnnyel a Fatah javára. Ez utóbbi, egyáltalán nem elhanyagolható részlet megnyugtatóan hat Izraelben, hiszen a Hamász deklaráltan a zsidó állam megszüntetésével kampányolt. A biztonságpolitikai szempontokon túlmenően – természetesen azokkal összhangban – lényegbevágóan fontos lesz, hogy a jövendő kormányalakító párt milyen gazdasági programot tud felmutatni a közel hetvenöt százalékos munkanélküliség megszüntetése érdekében. Hiszen a világ több szegletében bizonyosodott már be, hogy az elkeseredett politikai-katonai szembenállás, a terrorista cselekedetekre való hajlandóság arányosan csökken az életkörülmények javulásával. Ezekkel az előjelekkel és elvárásokkal járul az urnákhoz Ciszjordániában, a Gázai-övezetben és az 1967 óta megszállva tartott Kelet-Jeruzsálemben több mint 1,3 millió, a választói névjegyzékbe felvett palesztin, hogy megválassza a Palesztin Törvényhozási Tanács 132 tagját.

A mostani választás külön pikantériája, hogy miképpen hidalták át a kelet-jeruzsálemi palesztinok szavazása előtt álló akadályt. Bár a nemzetközi egyezmények szerint megszállási területnek számít, Izrael annektálta a szent város 1967-ben elfoglalt keleti részét és a jelek szerint nincs szándékában lemondani róla. Az ősi falak között mintegy százhúszezer szavazási joggal rendelkező palesztin él, akiknek választási részvétele érzékeny pontként merült fel a kampány során. Izrael felajánlotta, hogy a szavazatok szimbolikus, 5,5 százalékát leadhatják hat kelet-jeruzsálemi postahivatalban, a többi voksoló pedig a város határában felállított különleges szavazóhelyiségekben élhet jogával. A kompromisszumos megoldást mindkét fél elfogadta, a palesztinok érvelése szerint, ha töredékében is, de szavazhattak a lelki fővárosuknak tartott Kelet-Jeruzsálemben, az izraeliek pedig azzal „magyarázták ki" magukat, hogy a külföldön leadott szavazatok módszerét alkalmazták, és postai úton továbbítják a Palesztin Központi Választási Irodának a városrészben összegyűlt voksokat. További megkötése volt az izraeli hatóságoknak, hogy a Hamász radikális szervezet nem kampányolhatott Jeruzsálemben, ezért kérdéses, hogy ha a városnak biztosított kilenc mandátum közül a Hamásznak is jut, milyen ellenlépés várható a zsidó állam részéről, hiszen izraeli jog szerint a zsidó államhoz tartozik a városrész …

Moldován Árpád Zsolt

vissza az elejére


Nyugdíjátsz-ámítás

(3. oldal)

Befejeződött ugyan (még decemberben), de cseppet sem zárult le egy folyamat, amelyet nyugdíjátszámításnak neveztek. Kezdetben azonban a pozitív kicsengésű nyugdíjkiigazítás vagy –helyreigazítás megnevezéssel is illették, míg meg nem bizonyosodott, hogy inkább leszámolás, semmint egyszerű átszámítás lesz az eredménye. Az eljárás meghirdetett célja az volt, hogy az új nyugdíjtörvény szellemében és előírásai értelmében újraszámolják a korábbi jogszabályokkal nyugdíjazottak járandóságát, mivel – azt állították, hogy – az új törvény előnyösebb, és lényeges eltérés kezdett mutatkozni a nyugdíjak között, attól függően, hogy kinek mikor állapították meg a jogosultságát. Az átszámítást tehát a méltányosság elvére helyezték, mondván, hogy a kialakult méltánytalanságot kell vele megszüntetni. A 2000-ben elfogadott, egy évre rá életbe lépett új törvénnyel ígérték meg az általános nyugdíjátszámítást, amit nagy jóvátételi eljárásként reklámoztak, majd szinte négy esztendő után, az elmúlt évben „érett meg" a helyzet arra, hogy elkezdjék az eljárást. Aki ez idő alatt kérvényezett, panaszkodott és arra hivatkozott, hogy valamilyen módon megkülönböztetett, vagy hátrányos illetve előnytelen helyzetbe került, ami befolyásolta nyugdíjjárandóságát vagy jogosultságát, sokszor azzal hárították el ügyének alaposabb kivizsgálását, hogy majd az általános átszámításnál megtörténik a jóvátétel, akkor majd figyelembe veszik ilyen-olyan jogait, előnyeit.

Azóta már szinte mindenki ismeri az eredményt, és a többség csalódással vegyes felháborodással, kiábrándultsággal kénytelen tudomásul venni, hogy ezúttal is átverték őket, újabb ámítás áldozatává váltak. Sajnos nem a pohár tele felét kell nézni, azt, hogy a nyugdíjasoknak szinte fele (sokan csupán valamicskével) több pénzhez jutott, hanem a reálisabb eredményt tükröző, vesztes nagyobb másik felet. Az általános nyugdíjátszámításra jogosultaknak több mint a fele ugyanis nem csak, hogy nyugdíjemelést nam kapott, hanem még lecsökkent a meglévő nyugdíjpontszámuknak az összege is, ami természetesen kisebb járandóságot is jelent(ene). A megértésükhöz az átlagosnál alaposabb felkészültséget igénylő új nyugdíjazási határozatokban apró betűkkel elmagyarázzák, hogy akinek lecsökkent a nyugdíjpontszáma, nem csökkentik ezzel arányosan a pénzbeli juttatást is (tehát megtartják a kifizetésben lévő nyugdíjat), ellenben addig nem részesülnek a szokásos indexelésekben, ameddig lecsökkentett (leszázalékolt?) pontszámuk utol nem éri korábbi önmagát. (Tehát az indexelést felszámolják ugyan a nyugdíjpontra, de egy darabig ez nem jelent plusz pénzösszeget.) Ezáltal az egyik pofon után jött a másik, és kétszeresen hátrányos helyzetbe került a nyugdíjasoknak több mint a fele. Az átszámítás eredménye, hogy azonos helyzetben levő emberek (nyugdíjasok) között törvény- és alkotmányellenes megkülönböztetést alkalmaztak. Először is helyzetükön nem lett volna szabad rontani (és itt nem elegendő a nyugdíj összegének a megtartása, ha ezzel ellentétben úgyis levontak a nyugdíjpontból), másodszor pedig egy korábbi jogszabállyal megállapított előnyt sem lett volna szabad figyelmen kívül hagyni. Sokszor elhangzott, hogy kísérleti meg áldozati társadalom voltunk. Úgy tűnik, ennek még nincs vége, néhány maroknyi döntéshozó ma velük, holnap velünk csúfolkodik. A méltányos az lenne, hogy ki mit ad, azt kapja is vissza.

Újvári T. Ildikó

Az oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


KITEKINTŐ


Pánikba esett és kiugrott a repülőből

(4. oldal)

Kiugrott a repülőgépből egy ideges utas a floridai Fort Lauderdale-ben, de a gép szerencsére még nem szállt fel, így a pánikba esett férfi a kifutópálya aszfaltján landolt.

A Continental légitársaság Boeing 737-300-as gépe éppen felszállni készült – úticélja Newark volt –, amikor az egyik utas végigszaladt a folyosón, dörömbölni kezdett a vezetőfülke ajtaján, majd kinyitotta a vészkijáratot és leugrott a kifutópályára.

A férfit azonnal üldözőbe vették a reptér biztonsági emberei, de olyan ellenállást tanúsított, hogy csak bénító pisztoly segítségével tudták megfékezni. A hatóságok kivizsgálják, hogyan volt képes kinyitni a hermetikusan lezárt ajtót az ideges utas.

vissza az elejére


SAS-gép ajtaját is feszegették

(4. oldal)

Pszichiátriai intézetbe utaltak be egy koreai származású, amerikai állampolgárságú hölgyutast, aki 10 ezer méter magasságban akarta kinyitni a repülőgép ajtaját – közölték hétfőn koppenhágai igazságügyi illetékesek.

Az incidens vasárnap este zajlott le a SAS skandináv légitársaság Zürich és Koppenhága között közlekedő járatán. A 39 éves hölgy, eddig ismeretlen okokból, próbálta kinyitni a repülőgép egyik ajtaját repülési magasságon. Szerencsére az egyik utas kiáltozása és pilótafülkében kigyulladt vészjelző lámpa riasztotta a személyzetet. A hölgyet végül megfékezték és visszaültették helyére, szigorú őrizet alá vonták.

A Koppenhágába való érkezést követően egy elmegyógyintézetbe szállították a különös utast, aki így nem tudott megjelenni a dán főváros bírósága előtt, amely 11 napi fogvatartását rendelte el az utasok és a személyzet életének veszélyeztetése miatt. A pilóta ugyanakkor azt vallotta a rendőrségnek, hogy a hölgy a kabinban lévő nagy nyomás miatt nem tudta volna kinyitni az ajtót ilyen magasságban.

vissza az elejére


Kassa: kihallgatták a túlélőt

(4. oldal)

Túl van az első kihallgatáson a múlt héten Magyarországon lezuhant szlovák katonai repülőgép egyetlen túlélője, a szerencsétlenség egyetlen tanúja, akit a baleset körülményeit vizsgáló szakértői bizottság tisztje hallgatott meg hétfőn kora este a kassai kórházban.

A 27 éves alhadnagy csodával határos módon élte túl a csütörtök esti szerencsétlenséget. Állapota oly gyorsan javult, hogy az orvosok négy nappal a történtek után már alkalmasnak találták arra, hogy a vizsgálótiszt kihallgassa.

Martin Farkas már a hét végén járóképes volt, beszélni tudott és hétfőn már a baleset utolsó perceinek részletei is felködlöttek az emlékezetében, ezért az orvosok nem látták akadályát, hogy a vizsgálótiszt felkeresse őt a kórházban.

A szerencsétlenség túlélőjének vallomásából egyelőre aligha szivároghatnak ki részletek. Ezek az információk várhatóan csak a vizsgálat megállapításáról szóló hivatalos jelentés közzététele után kerülnek napvilágra.

Szlovákiában hétfőn déltől 24 órás országos gyászt hirdettek, az áldozatok búcsúztatásának idejéről és helyéről csak a nemzeti gyásznap befejezése után döntenek.

vissza az elejére


Vonatszerencsétlenség Montenegróban: közel 50 halott
Fékhiba okozta a tragédiát – az áldozatok közt sok a gyermek

(4. oldal)

Nem végleges adatok szerint 44-en haltak meg és 198-an sérültek meg a Podgoricánál hétfő este történt súlyos vonatszerencsétlenségben. Montenegróban háromnapos gyászt hirdettek a tragédia miatt, az elektronikus médiák gyászzenét sugároznak, a közintézményeken félárbocra eresztették a zászlókat.

A sérülteket ellátó podgoricai központi kórház tájékoztatása szerint a halottak között öt, a sérültek között pedig kilencven gyerek van. Nem végleges adatokról van szó, az áldozatok száma tovább növekedhet, a mentési munkálatok egész éjszaka és kedd reggel is folytatódtak.

Miodrag Djurovic kórházigazgató közölte, hogy a sérültek közül ötvenen súlyos állapotban vannak, az éjszaka folyamán 18 műtétet hajtottak végre. Djurovic szerint a volt Jugoszlávia valamennyi köztársasága, kórházak és orvosok ajánlották fel a segítséget a betegek ellátásához. Az éjszaka folyamán rendkívül sokan adtak vért a szerbiai és a montenegrói egészségügyi hatóságok felhívására, példát mutatva Boris Tadic szerb elnök is vért adott a belgrádi katonai kórházban.

A Bijelo Polje és Bar között közlekedő személyvonat a Podgoricától 15 kilométerre északkeletre fekvő Bioce falunál siklott ki hétfő este, és négy, utasokkal teli kocsija a Morace folyó 30 méter mély kanyonjába zuhant. Az utasok többsége síelő volt, ezért volt az áldozatok között sok fiatal és gyerek. A sérültek között húszan a bari Mornar kosárlabdaklub ifjúsági csapatának tagjai.

Az előzetes vizsgálatok szerint vélhetően fékhiba okozta Montenegró történelmének legsúlyosabb vasúti szerencsétlenségét. Zoran Radovic podgoricai vizsgálóbíró megkezdte a tragédia körülményeinek kivizsgálását, az éjszaka folyamán kihallgatta a kórházban a vonat vezetőjét, aki sérülésekkel úszta meg a balesetet. A szerencsétlenség miatt lemondott Andrija Lompar közlekedési miniszter és Ranko Medenica, a vasúttársaság vezérigazgatója. Kedd reggel felkereste a kórházban a sérülteket Filip Vujanovic montenegrói elnök és Milo Djukanovic kormányfő, illetve a szerbia-montenegrói hadsereg teljes vezetése.

vissza az elejére


Halálos vasúti balesetek Európában

(4. oldal)

1980. augusztus 19. – Lengyelországban, Torun közelében egy személyvonat frontálisan összeütközött egy tehervonattal, legkevesebb 69-en vesztették életüket.

1981. március 22. – Jugoszláviában Belgrád és Nis között egy gyorsvonat egy leomlott védőfal darabjaiba rohant. Két kocsi a Morava folyóba zuhant, 40 utas életét vesztette.

1981. június – 70 ember halt meg, amikor a Szovjetunióban, Szocsi közelében egy elővárosi vonat egy távolsági gyorsvonatba rohant.

1985. augusztus 31. – Franciaországban Argeton-sur-Creuse-nél kisiklott egy éjszakai vonat és egy szembe jövő vonattal ütközött. A szerencsétlenség 43 emberéletet követelt.

1985. szeptember 11. – Több mint 100-an haltak meg, amikor Franciaországban, Viseu város közelében összeütközött egy gorsvonat és egy helyi érdekű vonattal.

1986. november 6. – A Szovjetunióban Korisztovka pályaudvarán két vonat összeütközött, a balesetben 41 ember meghalt.

1987. augusztus 7. – 106-on haltak meg a Szovjetunióban Kamenszk pályaudvarán, amikor egy tehervonat személyvonatnak rohant.

1992. március 3. – 41-en meghaltak, amikor Riga és Moszkva között egy expresszvonat Tver közelében tehervonattal ütközött.

1998. június 3. – A német vasúti közlekedés legsúlyosabb balesetében 101 ember vesztette életét, amikor az észak-németországi Eschedében kisiklott a München és Hamburg között közlekedő intercity.

1999. október 5. – Londonban két vonat ütközött össze, az egyik vonat kisiklott és felborult, majd ki is gyulladt. A balesetnek 31 halálos áldozata volt.

2000. január 4. – A norvégiai Trondheimből jövő expresszvonat összeütközött egy helyi személyvonattal Aasta állomáson, a szerencsétlenségben 19-en meghaltak, 19 személy eltűnt.

2003. június 3. – Tehervonattal ütközött egy személyvonat a délkelet-spanyolországi Chinchilla közelében. A balesetben 16 ember életét vesztette, 10 eltűnt.

2004. július 22. – Törökország északnyugati részén, Pamukova város közelében kisiklott az Isztambulból Ankarába tartó expresszvonat, a balesetben 36-an meghaltak.

2005. január 7. – A Bologna melletti Bolognina állomásnál személyvonat rohant bele tehervonatba. A balesetben 20 ember meghalt, nyolcvanan megsebesültek.

vissza az elejére


Múzeumba kerül London bálnája

(4. oldal)

Múzeumba kerül annak a bálnának a csontváza, amely a hét végén tett szert világhírre londoni megjelenésével.

A hat méter hosszú északi palackorrú cet, amelynek természetes élőhelye az Atlanti-óceán hideg, északi vizeiben van, egészen London belvárosáig úszott fel a Temzén, két napig teljes izgalomban tartva a brit fővárost. A brit tengeri állatmentő szolgálat szakértői péntek reggeltől szombat estig üldözték a London folyójában korábban soha nem látott víziemlős-fajta eltévedt példányát, és sikerült is befogniuk, de a bálna a tengerig tartó visszautat már nem viselte el, és mindenki szomorúságára kiszenvedett az őt szállító önjáró uszály fedélzetén.

A ritka állat azonban nem veszett el a tudomány számára: Londonban bejelentették, hogy csontvázát a brit főváros hatalmas Természettörténeti Múzeumába viszik, ahol alapos tudományos kutatásnak vetik alá. Arról nincs hír, hogy az azóta is bálnalázban égő londoniak mikor láthatják tragikus véget ért kedvencük földi maradványait.

A bálnamánia mértékét jelzi, hogy annak a piros, közönséges műanyag öntözőkannának az árát, amelyből a mentőakció idején – a kiszáradás elkerülése végett – vízzel locsolták a bálna bőrét, és amelyet jótékonysági célokra internetes árverésre bocsátottak, a licit során 6200 font fölé verték fel.

A bálnamentés egyébként 100 ezer fontjába került a kizárólag adományokból tevékenykedő tengeri állatmentő szolgálatnak.

Az önkéntes szervezeten a westminsteri kerületi tanács hivatalnokainak is megesett szíve. Történt ugyanis, hogy a bálna megmentésén dolgozó szolgálat járműveire, amelyek a Temze környéki utcákban parkoltak az akció idején, a kerület érzéketlen parkolóőrei összesen 300 font bírságot róttak ki, de az általános felháborodás hatására a tanács közölte, hogy ennek behajtásától eltekint.

Továbbra is rejtély ugyanakkor, hogy mi űzte fel a tengeri emlőst a Temzén egészen London belvárosáig. Egyes vádak szerint a királyi brit haditengerészet a folyó torkolatában hangradar-teszteket végzett – ezek az eszközök egyebek mellett a tengeralattjárók felderítését szolgálják –, és az zavarta meg a cet tájékozódó képességét, a Royal Navy azonban ezt cáfolta.

vissza az elejére


Győztek a kanadai konzervatívok

(4. oldal)

Győzelmet arattak, abszolút parlamenti többséget azonban nem szereztek a kanadai konzervatívok az észak-amerikai országban hétfőn tartott törvényhozási választásokon véget vetve a megszakítás nélkül tizenkét éve tartó liberális kormányzásnak.

A konzervatívok a jelek szerint azonban nem szereznek többséget a 308 tagú kanadai törvényhozásban. A tévébeszámolók szerint a konzervatívok vélhetően kisebbségi kormányt alakítanak, így rászorulnak majd más parlamenti pártok külső támogatására a kormányzás és a hatalmon maradás érdekében.

A választás tétjét előzetes hírügynökségi kommentárok abban jelölték meg, hogy a konzervatívoknak sikerül-e abszolút többséget – 155 képviselői helyet – szerezniük, mert ha igen, gyökeres változásokat indíthatnak el a jelenlegi bürokratikus kanadai jóléti programokban.

Harper egybek között adócsökkentést, a bűnözés visszaszorítását, a védelmi kiadások növelését és az Egyesült Államokhoz fűződő viszony javítását ígérte a választási kampányban.

vissza az elejére


Több merénylet Huszein pere előtt

(4. oldal)

Egy járókelő meghalt, négy további megsérült kedden reggel Irakban, több különböző robbantásos merényletben, néhány órával Szaddám Huszein volt iraki elnök bagdadi perének folytatódása előtt – közölték iraki biztonsági források.

Bagdadban egy szemétszállító munkás megsebesült, amikor a keresztények lakta Karrada negyedben felrobbant egy, a hulladék közé rejtett robbanószerkezet. Az iraki főváros keleti részén, a Tahrír tér közelében egy gépkocsiban elrejtett pokolgép robbant fel egy iraki rendőrjárőr mellett, megsebesítve legkevesebb egy rendőrt és egy polgári személyt.

A Bagdadtól 255 kilométerre északra fekvő Kirkukban egy járókelő meghalt, három másik megsérült, amikor a város keleti részén felrobbant egy út mentén elhelyezett, ugyancsak egy rendőrjárőrt célba vevő pokolgép. A szintén észak-iraki, Bagdadtól 370 kilométerre fekvő Moszulban is pokolgép robbant kedden hajnalban. Irak nyugati részén, a nyugtalan al-Anbár tartományban a 2. amerikai tengerészgyalogos hadosztály, iraki erőktől támogatva, kilencedik napja folytatja a lázadók hálózatának felszámolására, fegyverzetük semlegesítésére irányuló hadműveletét.

vissza az elejére


Többet keresnek a melegek

(4. oldal)

A meleg férfiak jövedelme jóval magasabb, mint a „hidegeké" Nagy-Britanniában: átlagban 40 százalékkal keresnek többet heteroszexuális férfitársaiknál. A hölgyeknél is hasonló a helyzet: a leszbikusok is magasabb jövedelmet élveznek, mint a heterók.

A teljes időben foglalkoztatott homoszexuális férfiak évente átlagosan 34 200 fontot keresnek, míg a heterók csak 24 800-at.

A nők esetében a leszbikusok évi 6 ezer fonttal kapnak többet a „hideg" hölgyeknél.

A szexuális irányultság szerinti jövedelmi eltérésekről ezúttal a Gay Times című meleg magazin kérdezte olvasóit, akik közül 1118 személy közölt adatokat.

A francia AFP hírügynökség arra nem tért ki, hogy mi az oka a különbségnek, más statisztikákból azonban kiderül, hogy a melegek körében gyakoribb a magasabb iskolai végzettség, és ezzel párhuzamosan a magasabb beosztás, mint a teljes népességben.

A brit kormány tavalyi becslése szerint Nagy-Britanniában 3 millió felett van a melegek száma, a lakosság 6 százalékát teszik ki, és ugyancsak becslések szerint évente 70 milliárd „rózsaszínű fontot" költenek el, ebből több mint 3 milliárdot csak üdülésre és utazásokra, 1,9 milliárdot ruhákra és jó egy milliárdot mobil telefonokra. A felmérésekből az is kiderült, hogy szívesen vásárolnak olyan holmikat, amelyeket kifejezetten nekik reklámoznak.

Érthető, hogy a meleg közösséget célba vették a legfontosabb és legnagyobb cégek, bankok, amelyek immár a meleg piac ízlését, igényeit és lehetőségeit figyelembe véve tervezik termékeiket, irányítják kommunikációs és forgalmazási stratégiájukat, de már létezik külön meleg biztosítótársaság, consulting és adótanácsadó is.

Az oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Egyre több az euroszkeptikus Romániában

(5. oldal)

A 2005-ös év során erősen csökkent a romániai lakosság körében az EU iránti bizalom. Jelenleg az euro-szkeptikusok részaránya csaknem ugyanakkora, mint Portugáliában, vagy Görögországban. Tavaly tavasszal az unióban bízók aránya még 65 százalékra tehető volt, év végére azonban 59 százalékra csökkent. Ebből a szempontból Románia az új tagállamokhoz hasonló, ahol a szkeptikusok és az optimisták egyaránt kevesen vannak, viszont egyre többen vallják magukat közömbösnek ebben a témában. Az euro-optimizmus egyelőre kimutathatóan összefügg az iskolázottsági szinttel, míg a bizalmatlanság – amely a hazai pártokkal, igazságszolgáltatással, közigazgatással szemben is megnyilvánul – inkább a hazai intézmények megbízhatatlanságával magyarázható. A román igazságszolgáltatás iránti bizalom 4 százaléknyit csökkent tavaly, de ez az arány nagyobb a fiatalok körében. A tájékozottsággal kapcsolatos felmérések szerint azok, akik már rendelkeznek ismeretekkel az EU-val kapcsolatosan, még többet szeretnének tudni. Akik viszont kevésbé tájékozottak, nem is érdeklődnek a téma iránt. Ez is azt mutatja, hogy az integráció után a gazdagok még gazdagabbak, a szegények pedig még szegényebbek lesznek – vélik a harmadik Eurobarométer című felmérés készítői. Ami a lakosság Unió iránti elvárásait illeti, a legtöbben a gazdasági helyzet, az árak és a munkanélküliség miatt aggódnak, és remélik, az EU tagállamaként Románia hatékonyabban küzdhet a szegénység ellen. A nemzetbiztonságot szintén lényeges szempontnak tartják. Sokan úgy vélik: az Unió új tagállamai nagyobb mértékben támogatják Románia csatlakozási törekvéseit, mint a régebbiek. A felmérés során 1000 embert kérdeztek meg október második felében. Az Európai Bizottság romániai küldöttségének vezetője, Jonathan Scheele szerint a románok EU-képe most közelebb áll a valósághoz mint korábban. Ez pozitívum, mert elejét veszi a csalódásoknak.

vissza az elejére


Emberéleteket követelt a hideg

(5. oldal)

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal rendőrsége január 23-án délután és az ezt követő éjszakán tíz hajléktalant szállított a város különböző negyedeiből az Oaşului utca 298. szám alatti menhelyre, ahol szállást és étkezést biztosítanak számukra. A menhely befogadóképességét – 90 személy – megnövelték tizenkilenccel, de szükség esetén több rászorulót is elszállásolnak. Adrian Popa alpolgármester január 22-ről 23-ra virradó éjszaka hóeltakarítási akciót kezdeményezett. Hét óra munka után ismét zavartalanná vált a közlekedés Kolozsvárott. Összesen 300 tonna csúszásgátló anyagot szórtak le az utakra.

A Beszterce megyei hatóságok szerint hegyvidéken a hóréteg vastagsága eléri a 40-50 centimétert. A Distrigaz Nord besztercei fiókjának igazgatója, Emil Moldovan elmondta: a fagy miatt napi 25 százalékkal nőtt a gázfogyasztás, de megrongálódott a gázvezeték Besztercén az ipari vállalatokat tömörítő övezetben. Borgóbesztercén és Óradnán lerövidítették a tanórák időtartamát. Beszterce-Naszód megyében keddre virradóra –25 fokra csökkent a hőmérséklet Romolyon, Telcsen és Csicsókeresztúron. Besztercén –19 fokot mutattak a hőmérők. A megyében akadozik az ivóvízellátás is. A szokatlanul alacsony hőmérséklet miatt csökkent a folyó vízszintje, és a vízgyűjtő állomás működésében zavarok keletkeztek.

Az elmúlt tíz évben most mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet Fehér megyében. Több szívbeteg kénytelen volt a sürgősségi osztály szolgáltatásait igénybe venni, de előfordultak tüdőgyulladásos és légúti betegségek is. A hegyvidéken a hóréteg vastagsága 30–60 centiméterig terjed. A Maroson és az Aranyoson jégtorlaszok keletkeztek. A Szeben megyei ortopédiára hétfő délig a jeges úton elcsúszott, és végtagjaikat eltörő 22 személyt utaltak be.

A marosvásárhelyi-, a bákói-, a szloboziai-, a krajovai- és a turnu-măgurelei kombinátokat értesítették, hogy a rendkívül hideg miatt állítsák le tevékenységüket, ugyanis a gázellátás nyomásának csökkenése meghibásodásokat okozhat. A fagy miatt csökkent az ukrajnai gázellátás, így a szükséges gázmennyiséget jelenleg nem tudják biztosítani a nagyfogyasztók számára.

A hazai gáztartalékokat többnyire a házi fogyasztók ellátására fordítják. Marius Stroia, az Országos Gázszolgáltató vezérigazgatója elmondta: az ország földalatti tartalékaiból 6 százalékkal több fogyott, mint általában. Codruţ Şeres gazdasági miniszter közlése szerint azonban nem fenyeget gázhiány, annak ellenére sem, hogy csökkent az Oroszországból importált altalajkincs mennyisége. Románia földgázszükségletének 40 százalékát orosz importból, a többit saját termeléséből fedezi. A meteorológusok előrejelzései szerint az éjszakai hőmérséklet továbbra is –25 fok körül alakul. Jelentéktelen mennyiségű csapadék csupán elvétve lehetséges. A fagy enyhülése csütörtöktől várható. A leghidegebbet Moldvában és Dobrudzsában mérték. A moldvai folyók befagytak, a jég vastagsága itt helyenként elérte a 60 centimétert.

Tegnap hajnalban a leghidegebb Bodzafordulón volt, ahol –30 celsius fokot mutattak a hőmérők. Romániában téli rekordot 1942-ben jegyeztek, amikor –38 és fél fok volt a Brassó megyei Botfaluban. A Fogarasi-havasok északi oldalán fokozott a lavinaveszély, miután a hóréteg vastagsága elérte a 60 cm-t. A túrázóknak azt javasolják, a Sâmbăta, Turnu vagy a Podragu menedékhelyeknél fennebb ne merészkedjenek.

A Kolozs Megyei Munkaügyi Felügyelőség ezen a héten folyamatosan ellenőrzi a munkaadókat, és 2500–5000 új lej közötti pénzbírságot rónak ki azokra, akik nem alkalmazzák az 1996/90. számú munkavédelmi törvényt, valamint a szélsőséges időjárás esetére a 2000/99. sürgősségi kormányrendeletben előírt intézkedéseket. Eszerint a munkáltató köteles biztosítani a szabadban dolgozók felváltását, személyenként fél liter meleg teát, szünetet fűtött helyiségben, egyéni védőfelszerelést. Adott esetben biztosítania kell az elsősegélynyújtást és kórházba szállítást, valamint a lehetőségek szerinti áthelyezést.

Alamoreanu Ildikó háziorvos szerint közvetlen veszély nincs mindaddig, míg a hőmérséklet nem csökken -20 fok alá. Ha nagyon megfázik kezünk, lábunk, nem kell azonnal a sürgősségire sietnünk, de ha a hidegtől zsibbadást érzünk, meg színelváltozást észlelünk, mindenképpen forduljunk orvoshoz. A szélsőséges hidegben nem ajánlott kint járniuk a szívbetegeknek, vérnyomásos betegeknek és asztmásoknak, mivel a hideg levegőt a légút képtelen eléggé felmelegíteni. A kisgyerekeket is óvni kell a hidegtől.

N.-H. D., Ú. I.

vissza az elejére


Lemond az IKA Szász Jenő bepereléséről

(5. oldal)

– Nem vesztett pert az Illyés Közalapítvány (IKA) a Székelyudvarhelyért Alapítvánnyal (SZA) szemben – közölte Pomogáts Béla, az IKA kuratóriumi elnöke kedden Budapesten. Az ügy előzménye, hogy a Szász Jenő székelyudvarhelyi polgármester az általa vezetett SZA nevében közel 40 millió forintos támogatást kért az IKÁ-tól egy civil központ létrehozására. A terv az előírt határidőig nem valósult meg, ezért a közalapítvány bírósági eljárást kezdeményezett a szervezettel szemben, amely később mégis befejezte a beruházást. A magyar bíróság az IKÁ-val azt közölte: nem illetékes az ügyben, és a román igazságszolgáltatáshoz lehet fordulni. Pomogáts Béla sajtótájékoztatón elmondta: nem kívántak romániai bíróság előtt eljárást folytatni egy határon túli civil magyar szervezettel szemben, ezért még szeptemberben elálltak a kereset benyújtásától. Nem pervesztéstől, hanem lemondásról van szó tehát – összegzett a kuratóriumi elnök. Fritz Péter felügyelő bizottsági elnök pedig azt közölte: morális, nem pedig racionális döntést hoztak, amikor elálltak a pertől, hiszen, mint mondta, vizsgálatuk megállapította, hogy a pályázat minden eleme szabálytalan volt.

vissza az elejére


ET-jelentés: a CIA-börtönök nem, az emberkínzás viszont bizonyított

(5. oldal)

A vizsgálatok jelenlegi állása szerint nincsenek megdönthetetlen bizonyítékok arra, hogy az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) titkos fogdákat működtetett volna Romániában, Lengyelországban vagy más országokban – szögezi le az a jelentés, amely az Európa Tanács keretében készült erről a kérdéskörről, s amelyet kedden hoztak nyilvánosságra a szervezet székhelyén, Strasbourgban.

Ugyanakkor, az MTI által ismertetett dokumentum szerint számos olyan jel arra utal, hogy valóban létezett egy rendszer, amelyben a kínzásokat „delokalizálták" (más, az emberi jogi követelményeket enyhébben kezelő országokba telepítették), „alvállalkozásba adták". A jelentést készítő svájci képviselő, Dick Marty szerint az is bebizonyosodott, hogy különböző európai helyszíneken embereket raboltak el, megfosztották őket szabadságuktól, minden joguktól, s titokban elszállították őket olyan helyekre, ahol azután embertelen módszereket, kínzásokat alkalmaztak velük szemben.

A képviselő szerint több száz, a CIA által bérelt repülőjáratról van szó, s ezek számos európai országon keresztülhaladtak. „Egyszerűen valószínűtlen, hogy az európai kormányok, de legalábbis azok titkosszolgálatai ne tudtak volna erről" – állítja a dokumentum.

Az Európai Bizottság kedden üdvözölte a jelentést, és egyúttal arra kérte az EU tagországait, hogy működjenek együtt teljes körűen az ügyben folyó vizsgálatokkal. Mihai Răzvan Ungureanu külügyminiszter kedden ismét cáfolta, hogy Románia területén úgynevezett „CIA-féle fogolytáborok" lennének. A külügyminiszter szerint „a felhozott vádaknak nincsen semmiféle reális alapjuk, Romániában sohasem léteztek CIA-fogdák vagy fogolytáborok". Ungureanu cáfolta, „rémhírterjesztők anekdotáinak" nevezte a CIA-repülőgépek állítólagos romániai leszállásait és CIA-fogdákat. A hivatalos cáfolatok ellenére az Evenimentul Zilei című lap megpróbált utánajárni az ügynek. Munkatársai hat minisztériumban és hivatalban érdeklődtek, ahol egymásnak ellentmondó válaszokat kaptak a CIA-gépek esetleges romániai leszállásának helyeit és időpontjait tudakoló kérdésekre. Keddi számában az újság azt írta, hogy a román hatóságok nem képesek információval szolgálni egyes amerikai légitársaságok 26 járatának romániai leszállásairól.

vissza az elejére


KÖRKÉP


Hangsúlyos a vallásos nevelés a 21-es napköziben
Egyre több a segítségre szoruló, hátrányos helyzetű gyermek

(6. oldal)

A 21-es napközi a Gyár utcában, egy szerény kertes házban működik, immár több mint négy évtizede. Jelentős támogatásban részesültek a polgármesteri hivatal részéről: tavaly teljesen felújították a raktár épületét és a pincét. Új ágyacskákat is ígértek, a székeket és a bútorok nagy részét pedig már ki is cserélték. A napköziben egy magyar és egy román csoport működik.

Perşa Mariana már több mint tíz éve igazgatója a tanintézménynek. – Az elmúlt évtizedben példás volt az együttműködés a két csoport között, és több közös tevékenységet is szerveztek. Azt szeretném, ha ez a jó munkalégkör továbbra sem változna. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy mi vagyunk a gyerekekért, és nem ők értünk – mondja.

Amikor odaérünk, a gyerekek épp gyurmáznak: hóembert és kaput készítenek. Noéminak már kész a hóembere és a kapu is, de Krisztina még nem készítette el a hóember sapkáját. Az öt és fél éves Dani érdekes alkotással rukkol elő: ő egy traktort mintázott meg… hóesésben. Sajnos, otthon nem gyurmázik, az angyal vonatot hozott neki. A hatéves Zoltán a kapu mellé egy kutyust is készített, ugyanis nagyon szereti az állatokat. Közben megcsodálok egy szánkón ülő hóember-gyurmát. Szőke hajú csöppség jön hozzám: új kötényem van, közli a világ legtermészetesebb hangján. Majd megtudom: Csillának hívják, és négyéves. Később látom, amint hősiesen beveszi az óvónőtől kapott gyógyszert. Közben a gyerekek kivonulnak ebédelni. A dada románul szól a gyerekekhez, akik szintén románul válaszolnak a dadusnak.

Szekerán Anna óvónő szerint nagyon jó ötlet volt a kolozsvári óvodák magyar tagozatának bemutatása. – Jóleső érzés töltött el, amikor tudomást szereztem a sorozatról. Olyan, mintha mi, óvónők őszinte levelet írtunk volna egymásnak. Tizenhatodik éve dolgozom ebben az óvodában, rengeteg tapasztalatot szereztem az évek során. A gyerekek számára létfontosságú a játék: bármit leutánoznak. Amire büszkék vagyunk: a mozgatható színfalunk, ahol bábjátékokat tekintünk meg, vagy mi magunk rendezünk „előadást". A gyerekek szeretik a mozgékonyságot igénylő játékokat, de a hagyományosaknak is nagy keletjük van. Legfőképp arra fektetem a hangsúlyt, hogy minél szebben beszéljék a magyar nyelvet. Állandóan van a csoportunkban vegyes házasságból származó gyerek, akinél még több figyelmet kell fordítanunk a helyes kiejtésre, nyelvhasználatra.

A szülőkkel való kapcsolat nagyon jó: bizalommal viseltetünk egymás iránt. Mindig segítőkésznek bizonyultak, habár a csoportban nincsenek gazdag vállalkozók gyerekei. Persze, nem is igényeltünk jelentősebb anyagi támogatást.

Nagyon fontosnak tartom a vallásos nevelést, ezért naponta többször imádkoznak: ebéd előtt és után, valamint lefekvés előtt. Ha egy kis társuk megbetegszik, mint például most, imádkozunk a gyógyulásáért. Nagy szükség van arra, hogy a gyerek már az óvodában megismerkedjen Istennel, mert Isten nem más, mint a szeretet. Csak így tanulják meg egymás szeretetét, tiszteletét. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a csoportunk többször szerepelt a Kolozsvári Rádió magyar adásának Tavaszi virágcsokor című vallási műsorában. A szülőknek időhiány, elfoglaltság vagy fáradtság miatt ritkán adódik lehetőségük, hogy a gyerekeket templomba vigyék, ezért az óvodában hangsúlyosabb szerepet kap a vallás, amely választható tantárgyként is jelen van az órarendben. Ebben az évben 27-en iratkoztak be, közülük tíz-tizenkettő iskolába megy az ősszel.

Kovács Tekla óvónő is tizenhatodik éve dolgozik itt. – Mivel a tanítóképző előtt zeneiskolába jártam – kezdi –, az óvodában is hasznosítom az ott tanultakat. Behoztam egy szintetizátort és a hegedűmet, és a zeneóra keretében játszunk rajta. A gyerekek is szívesen pötyögtetik a zongora billentyűit. A hegedűt azt már nem adhatom a kezükbe, így is előfordult, hogy észrevettem: kézen-közön eltört a vonó.

Két felnőtt leány édesanyjaként a BBTE szociológia szakán másodéves hallgató azért vállalkozott erre a hihetetlen erőfeszítésre, mert az itt szerzett ismereteit a későbbiekben is hasznosítani akarja. Tavaly ősszel részt vett egy tudományos ülésszakon is, ahol a hátrányos helyzetű gyerekekről szóló dolgozatát mutatta be. Meggyőződése szerint nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek, vagy azért, mert valamilyen fogyatékkal rendelkezik, vagy a szülők anyagi helyzete miatt. – Jó lenne – tette hozzá – ha jobban odafigyelnénk egymásra, és segítenénk a rászorulókon. Most is van két hátrányos helyzetű gyermek a csoportban: az egyik gyerek súlyos műtéten esett át, és a családnak ezért el kellett adnia a családi házat, a másik eset pedig a munkanélküli szülők két gyereke – mondta Kovács Tekla.

S hogy honnan ez a késztetés, hogy felkutassa, és lehetőségeihez mérten segítsen a szegényeken, a rászorulókon? Kiskeresetű óvónőként egyedül nevelte két gyerekét, úgyhogy tudja, mit jelent a beosztás és a szűkös családi kassza. Elképzelése szerint jó, hogy egyre inkább hallatják hangjukat a civil szervezetek, amelyek közül nem egy foglalkozik szociális védelemmel.

Nagy-Hintós Diana

vissza az elejére


Fontos a gazdaság fejlődése és az életkörülmények javítása
Interjú Seres Dénes parlamenti képviselővel

(6. oldal)

– Terveink nagy részét sikerült megvalósítani – mondta Seres Dénes parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke összegezve az elmúlt év eredményeit. Az RMDSZ további tervei között szerepel a víz- és csatornahálózat kiépítése, két korszerű sportterem felépítése és a tönkrement falusi utak megjavítása is. Eredményekről és tervekről beszélgettünk az RMDSZ-elnökkel.

– Úgy érzem, sikeres évet zártunk – szögezte le Seres Dénes. – Éppen a napokban összegeztük az elmúlt év eseményeit és megállapítottuk, hogy bár az év elején kételyeink voltak, azért terveink nagy részét sikerült megvalósítanunk. – 2004-től a Szociáldemokrata Párttal együtt sikerült átvenni a megye vezetését, ahol a magyar lakosság számaránya 23%. Megelégedéssel nyugtáztuk, hogy sikerült az új koalíciós pártokkal is szót értenünk. Nyilvánvaló, hogy ez azért történt, mert nyolc RMDSZ-es tanácsost választottak be a harmincegy tagú megyei tanácsba, ezért csak velünk együtt lehetett kialakítani többségi koalíciót. Elkezdtünk közösen dolgozni, és elég komoly eredményeket értünk el – számunkra nagyon fontos az, hogy intézményeink élén vagy a kormánykirendeltségekben helyet kaptunk, mert csak így tudjuk a magyarság érdekeit sikeresen képviselni.

Öt vezérigazgatót, egy tucat aligazgatót sikerült tisztségbe helyezni olyan intézményekben, ahol soha nem volt eddig magyar igazgató. Ugyanezt sikerült elérni a tanintézményekben is. Számunkra fontos az, hogy a saját intézményeinket RMDSZ-es képviselők vezessék. Legutóbb egy felmérést végeztek azért, hogy eldöntsék, milyen iskolákat nyilvánítsanak jogi személyiséggé. Hét olyan esetben, ahol nem községközponti a magyar iskola, végül is sikerült elfogadtatnunk, hogy ezek jogi személyiségűek legyenek. Van olyan iskola is, amely 3–4 település magyar tanulóit tömöríti, de mégis a központi román iskola vezetősége alá tartozott volna, ha nem lépünk közbe. Mindegyik román vezetőség alatt működött volna, ha nem lennének képviselőink ezekben az intézményekben. Ha nem szerzünk tudomást ezekről az esetekről, akkor ezeket az iskolákat előbb-utóbb megszüntetik, holott mi azért küzdünk, hogy a kis létszámmal működő falusi iskolákat ne zárják be – hangsúlyozta az RMDSZ elnök. – Nagyon sok szempontból jó az, hogy politikai képviseletünk legyen, hogy jogainkat érvényesítsük a helyi és a megyei tanácsokban, valamint a parlamentben. Fontos, hogy fejlődjön a gazdaság és javítsunk a közösségek életkörülményein is.

Szilágy megyében két nagyszabású beruházást hagytak jóvá: versenytárgyaláson sikerült elérnünk, hogy két magyar településen – Szilágynagyfaluban és Sarmaságon – épülhetnek modern sporttermek. Annak köszönhetően, hogy a minisztériumban is ott vannak képviselőink, három magyar településen beindulhattak a vízvezeték kiépítésével kapcsolatos munkálatok is. Vagy említhetném, hogy Sarmaságon befejeződtek a csatornázási munkálatok. A kistérségi programok keretén belül pedig Kémer és Kárásztelek összefogva Vájogkővel és más bihari településekkel, komoly utat épített, amely több mint 40 km-rel lerövidíti a Nagyvárad felé irányuló közlekedést. Ugyancsak a kistérségi programok keretén belül beindult a vízhálózat kiépítése Szilágynagyfaluban és környékén. Több helyen avattunk fel falusi és községi utakat különböző pályázatok eredményeképpen. A megyei tanács által beindított programok keretén belül sikerült felújítani több magyarlakta településen lerobbant kultúrotthonokat és óvodákat.

Ezek kézzelfogható eredmények, amelyeket a magyarság összefogásával sikerült elérni, a háttérben pedig ott áll az RMDSZ. Hangsúlyozom, hogy a szervezeti életet nagyon fel kell lendítenünk, hiszen ha nem lenne szervezeti élet, nem lenne RMDSZ, nem lenne képviseletünk, és akkor nem valósíthatnánk meg mindazt, amit elterveztünk.

Amikor programunkat megfogalmaztuk, elsősorban a szervezet választóinak és a magyar közösség érdekeit tartottuk szem előtt. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy nagyon sok uniós pénz érkezik Romániába, és a csatlakozás után is érkeznek majd, ezért fel kell készülnünk az EU-s támogatások, pénzek fogadására.

Nagyon sokat dolgoztunk, nagyon ügyes közösségi vezetőink vannak, akik felkészültek arra, hogy pályázni tudjanak a jövőben. Ahol nincsenek ilyen képzett szakembereink, ott próbálunk segíteni a magyar közösségeknek. Megyénkben nemcsak szórványban, hanem komoly tömbökben is élnek magyar közösségek. Nagyon oda kell figyelni, hiszen rajtuk és ezeken a vezetői csoportokon múlik, hogy a szilágyságiak haszonélvezői lesznek-e vagy sem ezeknek a programoknak – nyilatkozott Seres Dénes.

– A megyénk peremén lévő kis kalotaszegi falvakat a tavaly is segítettük, útjaikat javítgattuk, ami tudom, nagyon kevés, de az idei terveink között szerepel az utak megjavítása. Beindul a falusi bekötőutak programja, és több olyan falut szeretnének segíteni, ahol eddig csak kisebb-nagyobb útjavítási munkálatokat végeztek. Komolyabb, aszfaltozott műutakat szeretnénk építeni. Itt gondolok Kispetrire, Zsobokra, Sztánára, Farnasra, tehát mindazokra a kis magyar településekre, amelyek egy kicsit félreesnek a megyeközponttól. Kötelességünk ezekre a közösségekre is figyelni, hogy a jövőben jobbá tudjuk tenni az ottaniak életét. Bizakodva nézünk a jövőbe. Szeretnénk továbbra is ilyen eredményes munkát végezni. Minél több településen vízhálózatot és csatornarendszert szeretnénk kiépíteni, persze nem hanyagoljuk el intézményeink, iskoláink, óvodáink karbantartását, fejlesztését sem. Nyilvánvaló, hogy vannak hiányosságok, az ember mindig többet akar, és ez nagyon jó, de azt hiszem, az elért eredmények miatt sem kell szégyenkeznünk.

Péntek László

vissza az elejére


KÖRKÉP


Hírmorzsa

(7. oldal)

Támogatás. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium egyik elsődleges célkitűzése, hogy létrehozza a Fizetési és Mezőgazdasági Ügynökséget. Ennek érdekében február 1-jétől 1500 állást hirdettek meg, a már meglévő ezer mellett. Ez év augusztusáig 5 ezerre kívánják emelni az ügynökség alkalmazottainak számát. Jövő évtől kezdődően ugyanis a SAPARD Ügynökség átalakul Fizetési és Vidékfejlesztési Ügynökséggé. Az Európai Unió 2007-ben 450 millió eurót utal át Romániának termelői támogatásként, ezenkívül 550 millió eurót vidékfejlesztésre.

Tavaly a Mezőgazdasági Minisztérium 7 milliárd régi lejes kárpótlásban részesítette a sertéspestisben elpusztult állatok gazdáit. Idén hozzávetőlegesen még 2 milliárd régi lejt szánnak erre a célra. Németország hajlandó rövid távú szakmai tanácsadásban részesíteni a romániai gazdákat.

Önkéntes véradás. Több mint húsz kiló vért gyűjtöttek be 79 embertől az idei első önkéntes véradó akció keretében Tordán. A városi kórház intenzív osztályán megtudtuk: nagy volt a véradók száma ahhoz képest, hogy idén ez az első ilyen akció. A következőre februárban kerül sor.

Alpolgármester-hiány. A tordaszentmihályi önkormányzat már több mint három hónapja alpolgármester nélkül működik. A városi tanácsosok tavaly úgy döntöttek, hogy a jelenlegi Nemzeti Liberális Pártbeli alpolgármester, Vasile Stoian, aki előzőleg a polgármesteri tisztséget töltötte be, nem teljesítette megfelelően a kötelességét. Azzal vádolják Stoiant, hogy 2001–2003 között, amikor a város polgármestere volt, elvesztett egy Phare-támogatást, ami lehetővé tette volna, hogy Magyargorbón építőanyaggyár létesüljön.

Madárrezervátum brit támogatása. A homoródszentpáli rezervátum az ornitológusok és a természetkedvelők paradicsoma – derül ki a Román Ornitológus Társaság (SOR) közleményéből.

Ezen a területen 243 madárfajt figyeltek meg, amelyek közül 63 ott fészkel. A zónát az európai védett állatfajok védelmét hivatott vidékek listájára javasolták. 2006-ban Nagy-Britannia Mezőgazdasági Minisztériuma – a tartós helyi faluturizmus támogatásával – egy, a rezervátum biodiverzitása megőrzését célzó programot finanszíroz.

vissza az elejére


HASZNOS, PRAKTIKUS

(7. oldal)

Eddig a Hasznos, Praktikusban a fűtéstámogatásról, a hőközpontok és hőszabályozók beszerzésének támogatásáról, a villanyárammal kapcsolatos segélyekről, az utazási kedvezményekről, valamint az áredvezményes gyógykezelési jegyekről, illetve ezek áráról közöltünk részleteket. Ma az elhalálozási segélyről lesz szó. A sorozat következő, befejező részében kulturális kedvezménnyel kapcsolatos információkat közöljük.

Elhalálozási segély
Amikor szeretteinktől örökre meg kell válnunk, a temetkezési költségek egy részének fedezésével kíván segítségünkre lenni az államkassza. Ennek a juttatásnak az értéke változó attól függően, hogy milyen rokonsági fokozatban álltunk az elhunyttal, illetve a halála bekövetkezte előtti időszakban fizetett-e vagy sem szociális biztosítást.

Ki igényelheti a segélyt?

I. eset

Amikor egy állami biztosításban részesülő személy vagy nyugdíjas elhalálozik, az, aki a temetkezési költségeket állja, legyen az férj, feleség, gyerek, szülő, gyám, örökös, vagy ezek hiányában bármilyen más személy, aki papírokkal bizonyítja, hogy ő fizette a temetkezési költségeket, egyszeri juttatásban részesül az állam részéről, aminek a neve elhalálozási segély (ajutor de deces).

A juttatást egy alkalommal folyósítják, ennek értéke 2005-ben 1 077 (10 770 000) lej.

II. eset

Ha olyan személy hunyt el, aki nem fizetette a szociális biztosítást, akkor csak egyik családtag igényelheti az elhalálozási segélyt. Nézzük meg, ki is számít családtagnak ebben az esetben:

• férj vagy feleség;

• gyerek, örökbefogadott gyerek, nevelt gyerek (18 éves korig, illetve 26 éves korig, ha továbbtanult), munkaképtelen gyerek (kortól függetlenül, ha ez előbb jelzett korhatárok előtt vesztette el munkaképességét);

• a házastársak bármelyikének szülei és nagyszülei.

A juttatást egy alkalommal folyósítják, ennek értéke 2005-ben 538 (5 380 000) lej.

Szükséges iratok:

Kötelező:

• formanyomtatvány;

• halotti bizonyítvány – eredetiben és másolat;

• a kérvényező személyi igazolványa;

• temetkezési költségeket igazoló számlák.

Esettől függően:

igazoló okmány a rokonsági vagy gyámsági viszony jellegéről, illetve az örökösi jellegről;

• fogyatékosságot vagy munkaképtelenséget igazoló bizonyítvány – abban az esetben ha munkaképtelen gyerekről van szó;

• nyilatkozat, amely által igazoljuk, hogy az illetőt mi tartottuk el.

Kihez kell forduljunk a segélyért?

a munkáltatóhoz, amennyiben az elhalálozott érvényes munkaügyi viszonyban volt egy munkaadóval;

– a helyi munkaügyi hivatalhoz, amennyiben az elhunyt munkanélküli segélyben részesült;

• a helyi munkaügyi hivatal nyugdíjosztályához, amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt;

• ha az elhunyt nem sorolható be az előbbiekben felsorolt kategóriákba, a fenti lehetséges esetek közül ahhoz a hivatalhoz, akivel a költségeket viselő személy jogi viszonyban állt.

Figyelem: az elhalálozási segély összegét minden évben kormányhatározattal állapítja meg a kormány, a fenti összegek 2005-re voltak érvényesek!

*** Forrás: az RMDSZ Szórvány, Szociális és Ifjúsági Főosztálya által összeállított és nemrég bemutatott Kisegítő - szociális segélyek és kedvezmények című tájékoztató füzet.

vissza az elejére


Kevés földet szolgáltattak vissza az egykori tulajdonosoknak
Valós okok, vagy kifogások?

(7. oldal)

Csupán 10%-a került vissza magántulajdonba azoknak a fölterületeknek, amelyeket a 2005-ös 247-es törvény alapján igényeltek vissza – nyilatkozta sajtótájékoztatón Vasile Moldovan Beszterce polgármestere. Hozzátette: 1120 kérvényt nyújtottak be a 247-es törvényre hivatkozva, amelyek szerint 2500 ha földterületnek (1700 ha termőföld és 782 ha erdő) kellett volna magántulajdonba visszakerülnie.

A vizsgálóbizottság úgy döntött, hogy csupán 164 esetben jogos a kérés, és ezért 216 ha földterület kerül vissza egykori tulajdonosához, amelyből 180 ha termőföld, 35 ha pedig erdő.

A polgármester szerint a visszaigénylési kérvények összesítése után, mind a 1991-ben kiadott 18-as, mind pedig a 2005-ös 247-es törvény alapján, a Besztercei Polgármesteri Hivatal arra kényszerül majd, hogy több mint 200 hektár földterületet igényeljen a Gyümölcstermesztési Kutatóállomástól, valamint 100 hektárt a Közterületi Ügynökségtől. Ha még így sem lesz elég a rendelkezésre álló visszaszolgáltatható terület Besztercén, akkor fordulhatnak még más közigazgatási szervhez is a megye területén, vagy azon kívül.

A Besztercei Bizottság javaslatait továbbítják a prefektúra mellett működő Megyei Vizsgálóbizottságnak, miután lejárt a tíznapos fellebbezési időszak. Abban az esetben, ha a Megyei Vizsgálóbizottság jóváhagyja a besztercei bizottság döntéseit, az igénylők márciusig visszakaphatják földjeiket.

Vasile Moldovan elmagyarázta: a kérvényezők többségének azért utasították vissza a kérését, mert már igényeltek vissza földeket az 1991-es 18-as és a 2001-ben kiadott 1-es törvény alapján és egyszer már kártalanították őket. Egy másik visszaigénylő kategória pedig semmilyen hivatalos okmánnyal sem tudta bizonyítani román állampolgárságát, ezért elsőként azokat a kérvényeket utasították vissza. A harmadik kategóriába tartozó kérvények tulajdonosai olyan személyek voltak, akik nem tudták bizonyítani, hogy birtokában voltak a visszaigényelhető területnek.

vissza az elejére


Téli földgázgondok

(7. oldal)

Az elmúlt hetek során többen meglepődve tapasztalhattuk, hogy a december hónapra szóló földgáz-számla jelentősen alacsonyabb volt, mint a novemberi. A Szabadság kérdésére a gázszolgáltató szóvivője, Maria Rad elmondta: ennek több oka lehet, az egyik az, hogy novemberben hidegebb volt mint a rákövetkező hetekben, és a lakosság többet fűtött. A másik lehetséges magyarázat a téli ünnepekkel kapcsolatos: ilyenkor sokan több napra elutaznak, és kikapcsolják, vagy csak kis mértékben működtetik a fűtőberendezéseket. A gázórák leolvasása körül semmi rendellenesség nem adódhat, azokat időszaktól és helytől függetlenül, mindig a hónap utolsó három munkanapján olvassák le. Tehát, ha valaki ellenőrizni óhajtja a folyamatot, szintén ezekben a napokban kell hogy elvégezze a párhuzamos leolvasást. A gázszolgáltató és a tűzoltóság, a különleges hidegre való tekintettel fokozott elővigyázatosságra inti a földgázfogyasztókat. A szerkesztőségünkbe eljuttatott közlemény szerint, a hirtelen hőmérsékletváltozás a földgáz nyomásának csökkenéséhez vezetett. Ennek következtében különleges figyelmet kell szentelni a gázzal működő készülékeknek. Semmilyen kályhát, kemencét, vagy más fűtőeszközt nem szabad működés közben őrizetlenül hagyni, mert a nyomás csökkenése következtében a láng kialudhat. Ennek nyomán gázszivárgás léphet fel, amely zárt térben a megrekedve, akár egy villanylámpa felgyújtásától is robbanhat. Külön ellenőrizni kell a tömbházakat, vagy magánlakásokat kiszolgáló kis hőközpontok működését. A lakásba belépve, a villany felgyújtása előtt gondosan ellenőrizzük, hogy nincs-e gázszag, szükség esetén legalább öt percig szellőztessünk, mielőtt felkapcsolnánk a villanyt. Ha ideiglenesen egyéb fűtőeszközöket is használunk – például rezsót – ügyeljünk arra, hogy azt a bútoroktól és más gyúlékony tárgyaktól megfelelő távolságra helyezzük el. Soha, semmi esetre se zárjunk be gyerekeket egyedül olyan lakásba, amelyben kályha, vagy más fűtőtest működik.

E.-R. F.

vissza az elejére


A rendőrség és a közösség kapcsolata

(7. oldal)

Nagyon érdekes előadásokat hallhattunk a Septimiu Mureşan Rendőriskolában kedden délután, A rendőr és a közösség viszonya – a rendőrség és a sajtó kapcsolata volt a sorozat címe. Az eseményt számos jeles személyiség tisztelte meg jelenlétével, mint például Ioan Păcurar Kolozs megyei rendőrparancsnok, a Etnokulturális Sokszínűségért Kulturális Központ (egykoron Soros-alapítvány) képviseletében Ádám Gábor, a rendőr-akadémia igazgatója, Laurenţiu Gabriel Stoica, az intézmény oktatási aligazgatója, Gabriel Virgil Rusu szociológusok és újságírók. Az előadók közül Mădălina Haţegan a rendőrök kötelező viselkedésmódjáról, a sajtóval való viszonyulásáról beszélt, George Petrule a sajtóban kialakult rendőrségképről, Adrian Marian pedig a rendőrség–sajtó kapcsoltának fejlődéséről szólt. Marian, aki egyébként megyei rendőrség szóvívője, külön példaként említette lapunkat, a Szabadságot, amellyel való együttműködésnek köszönhetően a közelmúltban egy gyilkossági ügyet sikerült megoldania az intézménynek. Egykori és jelenlegi újságírók folytatták a sort, Victor Popa a sajtóirodák hasznát taglalta, Florin Danciu, a rendőrség sajtóhoz viszonyított attitűdjét emelte ki, Eugen Băican pedig történelmi visszatekintéssel példázta ezt a viszonyt.

A kezdeményezés az első ilyen jellegű találkozó a különböző intézmények képviselői között, és nagyon hasznos összejövetel: az elkövetkezőkben ilyen szemináriumoknak köszönhetően a rendőrség képe pozitívan változhat meg a közösség szemében.

Póka János András

vissza az elejére


A rendőrség hírei

(7. oldal)

Gyógyulófélben a gyilkos
Amint korábban már közöltük rendőrségi híreinkben, január közepén (12-én) Aranyosgyéresen féltékenységből elkövetett gyilkosság történt. A 25 éves Raluca Z.-nek a szomszédja, a 31 éves Cornel Hărăstăşan elvágta a nyakát, majd ezt követően öngyilkos akart lenni: több szúrást ejtett a mellkasán és a nyakán. A nő perceken belül elhunyt, a férfit a kolozsvári sebészeten kezelték, most javulás állt be az állapotában. A bizonyítékok és a nyomozati anyagok alapján (egyebek között például kiderült, hogy a férfi korábban is követett el gyilkossági kísérletet) a bíróság minősített gyilkosság alapos gyanúja miatt a Btk. 174. és 176. cikkelye alapján 29 napra szóló előzetes letartóztatásba helyezte. A férfi a kolozsvári megyei rendőrségen van őrizetben, innen a dési börtönkórházba szállítják.

Súlyos balesetet okozott a tiszt
Súlyos sérülést szenvedett hétfőn, január 23-án a 18 éves Camelia Alina C. egy baleset során. A kolozsvári lány a Mócok útján kelt át figyelmetlenül az úttesten, ráadásul nem a gyalogátkelőhelyen, és elgázolta egy nagyszebeni gépkocsi. Az SB–06–GMW rendszámú Opelt a 31 esztendős szebeni Ioan Liviu J., a 01049-es számú katonai egység tisztje vezette. A súlyosan sebesült lányt a kórházban kezelik.

Csalás telefonbérletekkel
A rendőrség csalásokkal foglalkozó ügyosztályán vizsgálatot indítottak a 49 éves Cosmin S. ellen, a kolozsvári lakos ellen az a vád, hogy közel 28 millió lej értékű kárt okozott. A büntetlen előéletű férfi tavaly novemberben egy kolozsvári cég Mărăşti negyedi munkapontján jelentkezett, azt állította, hogy egy tordai kereskedelmi társaság képviselője, megtévesztette a kolozsvári cég képviselőit, akik ezzel az alkalommal több, maroktelefon bérletre szóló szerződést kötöttek. A kár értéke 27 millió 900 ezer lej, Cosmin S. ellen csalás és hamisított okirat tudatos felhasználása alapos gyanúja miatt indítanak eljárást.

Ittas sofőr karambolozott
Baleset történt Magyarszentpál (Sânpaul) bejáratánál január 23-án, hétfőn délután háromnegyed háromkor. Az 56 éves kolozsvári Ioan Ranta, a CJ–05–YSF rendszámú 1310-es Dacia vezetője a DN1F országúton haladt, adott pillanatban elvesztette uralmát a kormány fölött, átsodródott a másik sávba, és összeütközött a 33 esztendős zilahi Ioan Dan B. vezette SJ–41–JAF rendszámú Dacia Logannal. A figyelmetlen sofőrt alkoholtesztnek vetették alá, a fiolának több mint fele elzöldült, ennek eredményeként a baleset okozóját a törvényszéki kórbonctanra vitték, hogy biológiai próbákat vegyenek tőle. Az ügyben ittas vezetés miatt bűnvádi iratcsomót állítottak össze, a próbák elemzése után kiderült, hogy Ioan Rata vérében több mint 0,50 g/l volt a tiszta alkohol mennyisége. A balestben nem történt emberi sérülés, a két gépkocsi viszont alaposan megrongálódott.

(póka)

Az oldalt szerkesztette: Kiss Olivér

vissza az elejére


GAZDASÁG


Kezdődik a kolozsvári vásáridény

(8. oldal)

Jövő héten beindul az Expo Transilvanai Rt. tavaszi vásáraink sora. Tegnap Adina Scaringi sajtóreferenstől tudtuk meg: az intézmény az idén ünnepli vásárszervezői tevékenységének 15. évfordulóját. Ioan Avram ügyvezető igazgató szerint 2005 számukra egyértelműen sikeresnek bizonyult, hiszen a legfontosabb mutatókban (kiállítók száma, kiállítási felület nagysága, látogatók száma) jócskán felülmúlták az előző esztendőt. Az Expo Transilvania Rt. 15%-os jövedelemrátát könyvelhetett el. 2006-ban újdonságokkal rukkolnak ki: pl. lesz Kolozsvár város vására, Mennyasszonyok Szalonja, Print Shox Transilvania, a gyermekeknek fagyifesztivál stb.

A idény első rendezvényére február 1–5. között kerül sor. Ekkor tartják a 15. Ambient Instal Nemzetközi Műszaki Lakásberendezési vásárt, amelyre, a hazaiakon kívül, magyarországi, osztrák, olasz és ciprusi cégek neveztek be. A részvevők száma 164. Avram igazgató szerint ebben az ágazatban egyre nővekszik az igény a korszerűsítés iránt, ezért további érdeklődésre számítanak a látogatók részéről. A vásáron látható témák: gáz-, víz- és csatornafelszerelések; úszómedencék és szaunák; fűtőberendezések; energiafogyasztási mérőműszerek; klímaberendezések; szakkiadványok; szaktanácsadás.

Az idei Ambient Instal az első négy napon 10–18, a zárónapon 10–16 óra között látogatható.

Ö.I.B.

vissza az elejére


Jövedelemadói bevallás

(8. oldal)

A Kolozs Megyei Pénzügyigazgatóság arra emlékezteti a kereskedelmi társaságokat, hogy – a pénzügyi törvénykönyv 35. szakasza értelmében – a múlt évi jövedelemadóra vonatkozó nyilatkozatot (101-es számú kód) ez év február 15-ig kell benyújtani. Addig az időpontig az adóköteles ügyfélnek le kell zárnia a 2005-ös pénzügyi tevékenységét. Aki addig az időpontig nem véglegesíti pénzügyi helyzetét, január 25-ig köteles benyújtani egy nyilatkozatot (100-as számú kód), amely a tavalyi harmadik évnegyed adómennyiségét tükrözi.

vissza az elejére


21,87 millió euró hulladékgazdálkodásra

(8. oldal)

Románia 21,87 millió eurót kap az Európai Uniótól hulladékgazdálkodási programok megvalósítására az Északkelet, Délkelet, Dél-Munténia, Délnyugat-Olténia, Nyugat, Északnyugat, valamint Bukarest–Ilfov fejlesztési régiókban – áll az Európai Integráció Minisztériumának hétfői közleményében.

Az EU 16,40 millió euróval járul hozzá a projekt megvalósításához a Phare-alapból, a román állami önrész összege 5,47 millió euró.

A támogatás megszerzéséért az említett régiók legtöbb 50 000 lakossal rendelkező településenek a Regionális Fejlesztési Ügynökségekhez (ADR) kell benyújtani pályázataikat 2006 április 28-ig.

A pályázatokat az integrációs szaktárca és az ADR szakértői, valamint független szakemberek bírálják el, az elnyerhető támogatások összege pályázatonként 300 000 és egymillió euró között lehet. „Egy tervezet megvalósítási időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, és 2008. november 30-ig be kell fejeződnie" – áll a közleményben.

vissza az elejére


Rompetrol-tulajdonba került a francia Dyneff

(8. oldal)

A hollandiai székhelyű Rompetrol Group, bevétel szerint a második számú román kőolajipari vállalat, hétfőn zárta a francia Dyneff Group olajtermék-kereskedő vállalat és érdekeltségei megvásárlását. Az üzlet értékét nem közölték. A Rompetrol egyesíti a Dyneff nagy- és kiskereskedelmi tevékenységét a saját finomító-üzletágával, így közvetlen hozzáférhet a nyugat-európai piachoz – mondta a Rompetrol elnöke, Dinu Patriciu hétfőn.

A Rompetrolnak közvetlen hozzáférése van az atlanti-, a földközi- és a fekete-tengeri olajpiacokhoz, így a legolcsóbb forrásokból vásárol, és a Dyneff révén a legdrágább európai piacokon tudja értékesíteni az olajtermékeket, közölték a cégnél. A Dyneff felvásárlásától a Rompetrol forgalmának megkétszereződését, adózott eredményének 10–12 százalékos emelkedését várják az idén.

A Dyneff forgalma tavaly elérte a 2,4 milliárd dollárt, a társaság fő piaca Franciaország és Spanyolország. A Földközi-tenger és az Atlanti-óceán partján vannak jelentős tárolói. A felvásárlással a Rompetrol tárolókapacitása a jelenlegi háromszorosára, 643 ezer köbméterre növekszik, és további 226-tal gyarapítja a benzinkútjainak számát.

A Rompetrol Group két saját romániai finomítóját üzemelteti, és nyolc regionális tárolója van. Emellett – a Dyneff megvétele előtt – 320 benzinkutat üzemeltetett Romániában, Bulgáriában és Albániában tulajdonosként vagy márkabérletben, közülük egyeseket helyi márkanév alatt.

A Rompetrol tavaly 2,5 milliárd dollár csoportszintű forgalmat bonyolított. Hollandiai központjából irányítja romániai, bulgáriai, albániai, grúziai, moldáviai, ciprusi, svájci, orosz, líbiai és kazahsztáni érdekeltségeit. Tavaly az első kilenc hónapban a Rompetrol 112 millió dollárnak megfelelő adózott eredményt ért el, az egy évvel korábbi veszteség helyett.

A nyereség döntő része a cég olajfeldolgozó egységétől, a Rompetrol Rafinarétől származott, amelynek az adózott eredménye 108 millió dollár lett az egy évvel korábbi 17 millió dollár veszteség helyett.

A Rompetrol részesedése a román piacon 32 százalék, komoly vetélytársa az OMV ellenőrizte Petromnak. A Rompetrol Fekete-tenger partján lévő olajfinomítója, a Petromidia az első kilenc hónapban 2,7 millió tonna kőolajat dolgozott fel, és a cég várakozása szerint a mennyiség az év végére 3,4 millió tonnára nőtt.

A Rompetrol közel 30 millió dollárt fordított a Petromidia 10 százalékos kapacitásnövelésére. Az olajfeldolgozóban novemberben indult újra a termelés a fejlesztés után. A Rompetrol forgalma az első kilenc hónapban 67 százalékkal 1,8 milliárd dollárra bővült a 2004-es első kilenchavihoz képest.

A román ügyészség tavaly májusban őrizetbe vétette a Rompetrol olajtársaság fő tulajdonosát és vezérigazgatóját, Dinu Patriciut, de a bukaresti bíróság döntése értelmében Patriciut már másnap szabadlábra helyezte. Az ügyészség pénzmosással, adócsalással és más csalással gyanúsítja őt és öt vezetőtársát. Az ügyészség főleg azt vizsgálja azóta is, miként szerezte meg a Rompetrol a fekete-tengeri Petromidia olajfinomítót.

A Rompetrol a nagyságra második olajtársaság Romániában a Petrom mögött, amelynek 51 százaléka 2004-ben az osztrák OMV tulajdonába került.

vissza az elejére


ÉLETMÓD


Mulatozások időszaka: a farsang

(9. oldal)

A január 6-tól február közepéig, vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot hívják farsangnak, amelynek három utolsó napja „a farsang farka", a fékevesztett öröm és mulatozás ideje volt ez a vidám, tavaszelőző ünnepség, mely a nagyböjttel ér véget. A tél és a tavasz szimbolikus küzdelme, amely már az óév temetésével kezdődik, a farsangban ér a tetőpontjára. A telet jelképező bábot valami módon elpusztítják: vagy vízbe fojtják vagy elégetik – ez a télkihordás, téltemetés.

Farsang a nagyvilágban
A farsang elnevezés a bajor-osztrák Fasching szóból ered. Ez a fogalom – akárcsak a karnevál – a középkorban a böjttel függött össze, a böjt napját megelőző, húshagyókeddi éjszaka elnevezése volt. Az idők folyamán a fogalom már a böjti napokat megelőző egész, másfél hónapos időszak jelölésére szolgált. (Más értelmezés szerint a farsang neve a német fasen, faseln: mesélni, pajkosságot űzni, szóból ered.) Velencében már István-napján (december 26.), Spanyolországban pedig Sebestyén-napkor (január 20.) kezdődik a farsang, de Rómában csakis a hamvazószerdát megelőző 11 napot mondják farsangnak, illetve karneválnak. Eredetileg maga a fogalom húshagyó keddet jelölte olaszul: carne-vale, vagyis: hús, isten veled! A latinok a természet újjászületését köszöntő tavaszünnepségeket tartották ilyenkor. A régi görögök Dionüszosznak áldoztak, míg az ókori Rómában a február 15-én rendezett Lupercalia-ünnepeken kecskét szenteltek az isteneknek. A középkorban is tovább éltek ezek az álarcos, állatjelmezes felvonulások. A római farsang lóversenyeiről is híres volt. Párizsban a boeuf gras-t (kövér ökör) álarcosok vezetik körül a városban s ezzel fejezik be a farsang ünnepét. Spanyolországban a fényes álarcos felvonulások a divatosnak. A Németországban is divatos álarcos felvonulásokról és az ezekkel összekötött pajkosságokról elnevezték a húshagyó keddet bolondok keddjének (Narrenfest). A német reformátorok majdnem örökre elfojtották e népünnepeket, s csak a múlt század elején kezdték egyes német városok újra feléleszteni. A mai napig őrzi ezt a hagyományt a Velencei karnevál, amely külföldről is nagyon sok látogatót vonz, ez talán Európa leghíresebb karneválja. Ausztriában a farsangi mulatságok központja Villach. Farsangszombaton az egész város jelmezbe, álarcokba öltözik, még a bolti eladók is maszkok mögé rejtőzve szolgálják ki a vásárlókat; a polgármester pedig egy napra ünnepélyesen átadja a hivatalát a farsangi hercegnek, a Fideliusnak – írja a Magyar Rádió Online.

A farsangot Európán kívül is megünneplik. Amerikában, a legnagyobb múltra a New Orleans-i karnevál tekint, de a leglátványosabb a Rio de Janeiro-i, amely egy hétig is eltart. A brazilok szerint ez a világ legnagyobb ünnepe, melyre minden évben 300 000 turista érkezik. A karnevál egyben verseny a legjobb szambaiskolák között.

„Farsang farki" népszokások a Kárpát-medencében
A lakodalmak, a háromnapos vigadalom és rítusrend általában hétfőn vagy szerdán kezdődött, régen a legtöbb lakodalmat farsang végén tartották. Valamikor a szombat estétől húshagyó kedd éjfélig tartó időszakot nevezték farsang farkának, a hét hátralévő részének csonkahét volt a neve. Húshagyót néhol sonkahagyónak is mondták, a hamvazószerda vidékenként kapott más-más titulust: pl. hamvas böjtfő, böjtfakadó, de csak a száraz és fogöblítő szerda népi eredetű. Csütörtöknek pedig csonka, zabáló, torkos a neve, mert akkor felfüggesztették a böjtöt, hogy a farsangi maradék elfogyjon. A farsang farkát előző kövér csütörtök sonka- és kocsonyafőző, meg száraztészta-sütő nap volt, de estefelé már látogatónap is.

Éjféltől szombat estig szünetet tartottak, akkor azonban megkezdődött a farsangozás, annak a palack bornak a kiadásával, amelyet az elmúlt évi avatáskor a legények a kocsma földjébe ástak. Ettől kezdve hamvazóig evés, ivás, móka, alakoskodás, tánc következett. Tobzódás mindabban, ami zsírossá teszi az ember testét, lelkét. Az általános farsangi lakomázásnak fajtái voltak vasárnap vagy kedden a kanivók, csütörtökön pedig az asszonyok ivója. Amazt a gazdák, emezt pedig az asszonyok tartották a kocsmában. Mindkettő példája a falusi nép közt bizonyos termésvarázsló alkalmakkor és jeles napokon még ma is élő, nemek szerint elkülönülő, férfias vagy asszonyos szokásoknak.

Első nap tehát húshagyóvasárnap, az egyházi nyelvben ötvenedvasárnap. A moldvai, diósfalusi csángóknál piroskavasárnap a neve, mert az ünnepre különleges kalács, a piroska sül. A Székelyföldön, Csíkban csonthagyóvasárnap, sonkahagyóvasárnap, ha pedig farsangon esküdött újpár van a háznál, vővasárnap néven emlegetik. Gonoszűző, tisztulást hozó, termésvarázsló a farsang farkának minden szokása. Ilyen a zajos kongózás, hajnalozás, az állakodalom, a hamis bíróság, a tréfás temetés, amely a falu bűneinek eltemetésével együtt a tél „elhantolása" is. Régen ide tartozott a legény és lányavatás kemény próbája is, a fiatalasszonyok és lányok életvesszővel való megütögetése és az állatok zabáltatása, körülfüstölése. A hajdan volt farsangokon elszabadult a pokol, a régi törvényt szüntették meg, hogy a negyvenhat napos penitencia majd az újat hozhassa.

Sokfelé ismeretes a tuskóhúzás: bekormozott képű legények tőkét húznak maguk után a falú utcáin. Végül aztán megszégyenítésül valamelyik pártában maradt lány kapujához kötik. A néphit ugyanis szégyennek tartja, ha valaki házasulandó létére kimarad a farsangból, azaz nem házasodott meg a legalkalmasabb időben, és így vétkezett a tavasz kozmikus törvénye ellen. Egyes tájegységeken szokás volt a vénlány és vénlegény csúfolás.

Falusi farsangi mulatozások, bálok
A farsangi táncmulatság a házasságok előkészítője is volt: az a lány, aki „valamelyik legényre számított", annak farsang vasárnapjának reggelén bokrétát küldött. Egy legény több bokrétát is kaphatott, bármennyit elfogadtak a fiús háznál, de csak azt a bokrétát tűzte kalapjára, melynek küldője neki is tetszett, akit a szülei kiszemeltek számára feleségül. Ez a lány a legény anyjától húsvétkor rózsás pántlikát kapott. A táncmulatságban is azt a leányt illett először táncba vinni, akinek a bokrétáját viselte. A szülők, anyák elkísérték leányaikat a bálba, megvendégelték egymást a házilag készített rétessel, fánkkal, borral. Figyelték, ki kivel járja a táncot, a csárdás ritmusára, főleg magyar nótára, cigányprímás húzta dallamra. Akkor még három napig tartott a mulatozás, a hamvazószerdát megelőző vasárnaptól. Három délután éjfélig, húshagyókedden pedig 10-ig, hogy éjféltől már otthon kezdhessék a böjtöt.

Farsangi ételek, italok
Rióban, ahol a meleg miatt fontos az ivás, sok jéggel hűtött frissítőt, Európában – hideg téli szezon lévén – lehetőleg valami meleget vagy forrót fogyasztanak: forralt bort, puncsot, grogot és egyéb melegítőket. A karnevállal szemben a farsang elsősorban beltéri mulatság, ahol a sok tánc közben akár könnyen fel is hevülhetünk, jöhetnek a jeges bólék, a klasszikus, elegáns pezsgők. És miket falatozzunk a mulatságokon? Természetesen sokfélét, de semmiképpen se túl sokat, mert elnehezült gyomorral elmegy a kedvünk a tánctól. Az étkezések jellegzetesen a szezon minden termékét és elkészítési furfangját felvonultatják, amelyek éppen a bőségtől válnak farsangivá és ünnepivé. Létezik azonban valami, amit nevezzenek bár a németek Karpfennek, az olaszok bomboloninak, a spanyolok churros-nak, mi pedig fánknak, nem tagadhatják le szoros rokonságukat egymással. Ez a szinte egyetlen hagyományos és egész Európában tipikus farsangi étel a létező legegyszerűbb alapanyagokból készül, ám tájanként változatos formákban és ízekben.

Klasszikus farsangi fánk
40 dkg liszthez adjunk hozzá 4 tojás sárgáját, 5 dkg olvasztott vajat, 3–5 dl tejet, 1 evőkanál rumot, 2 dkg langyos tejben megfuttatott élesztőt, 5 dkg cukrot és csipetnyi sót. Jól dolgozzuk össze, majd langyos helyen, letakarva kelesszük a tésztát kétszeresére. Lisztezett deszkán ujjnyi vastagságúra nyújtsuk ki, és szaggassunk belőle (esetleg pohárral, ha nincs fánkszaggatónk) halmokat. Ismét hagyjuk kétszeresére kelni, majd bő forró olajban süssük aranyszínűre. Sütés közben először fedjük le az edényt, majd ha megfordítottuk a fánkokat, már fedő nélkül süssük tovább. Porcukor és baracklekvár kíséretében, forrón az igazi.

Az oldalt szerkesztette: Farkas Imola

vissza az elejére


HELYTÖRTÉNET


Kolozsvár helynevei

(10. oldal)

[Arra kérem a kedves olvasót, hogy észrevételeit vagy kiegészítéseit legyen szíves a szerkesztőségbe juttatni. Köszönettel, A. L.]

(Folytatás január 18-i

lapszámunkból)

Stadion. A Sporttelep és a nyári fürdő közti, évtizedek óta név nélküli út.

2000: Str. Stadion [Kv00].

Nevét a helyhatóság adta.

Stadionului, aleea (alee ’sétány’). A Sétatér nyugati végén, a főúttól rézsút a Szamos felé vezető, csak a 2004–23005. évi telefonkönyv térképén létező sétány.

2004: Aleea Stadionului [Tel04–05].

Nevét a helyhatóság adta.

Stadler-kert. Nyári mulatóhely a Sétatér (Bartha Miklós, E. Isac) és a Patak utca egykor átjáró telkén. Patak utcai részén jó vizű szivárványos kút volt. Helyén épült föl a Triska-ház [Nagy 14.], melyben az 1920-as, 1930-as, sőt az 1940-es évek elején is zongorakereskedés működött. Délre néző tűzfalán évtizedekig előbukkant a Triska név. A kommunista rendszer idején az Orvosi Egyetem rektori hivatala rendezkedett be az épületben. — Triska.

1891: „Stadler-kert (sétatér u.), tekepályával" [EMKE U 41.].

StahanovReguly utca, Isacu, A.

StalingradFellegvárhoz vezető út.

Stan, Locotenent, aleea (locotenent ’hadnagy’). A Pata utca és a Szopori út végén, a busz és trolibusz-végállomásnál kelet felé nyíló, a katonatemető és a gépkocsigyakorló-pálya közti út. Az 1970-es években alakult ki.

2004: Aleea Stan Lt. [Tel04–05].

Nevét 2004-ben a helyhatóság adta.

Standard. Kacsó Béla és Nagy Lajos írógépüzlete az 1940-es években a Deák Ferenc utcában.

1944: „Standard", Kacsó Béla és Nagy Lajos írógépszaküzlete, Deák Ferenc utca 14. [Tel44229., 237.].

StátovaStátua.

Státua. I. Ferenc osztrák császár, magyar király és felesége, Karolina Auguszta 1817. évi kolozsvári látogatása emlékére, közadakozással gyűjtött összegből és főleg Topler Imre vendégfogadós nagy anyagi áldozatával emelt és 1831. október 4-én leleplezett emlékoszlop. A vaskoszorúkat Henczenberger János kolozsvári lakatos verte, a domborműveket Joseph Klieber bécsi művész készítette. Eredetileg a Nagypiac délkeleti részén, a Belső-Szén utca északi sorának vonalában állt. 1899-ben, a Nagypiacnak a Mátyás-szobor felállítása előtti általános rendezése során került jelenlegi helyére, az óvári Kispiacra (Karolina tér).

A jó kolozsváriak Státovának mondták. Amint Laczkó Géza írja, „A Nyehó1 teraszáról a tekintet körülszaladhatta az egész Főteret, amelynek nem is a közepén állt a templom, hanem kissé odább nyomva az Óvár felé, míg ezen a felén egy dísztelen négyszögű kőmicsoda állt, oldalán finom, de értelmetlen reliefekkel, tetején egy ismeretlen mellszoborral. Az úgynevezett »státova«, mint utóbb kiderült, Ferenc császár kolozsvári látogatását megörökítő emlékmű, amelyet később, a nagy nemzeti fellángolás idején bedugtak az Óvár legnagyobb kis terére, s amelynek helyén ma a római farkas szobra áll, lógó emlősorozata alatt a pöttöm Romulusszal és Remusszal. A templom s a státova között piaci árusok nyüzsögtek." [KKv II. 363.].

1888: Státua [Kv88].

Státus. Az Erdélyi Római Katolikus Státus Igazgatótanácsa név rövid változata, 1948-ig a Szentegyház utca 5. szám alatt székelő Római Katolikus Gyulafehérvári Egyházmegye Igazgató Tanácsának régebbi neve. Birtokában volt, egyebek mellett, a Kolozsmonostori uradalom, az Alsó-bajomi uradalom, a Radnóti uradalom, a Váralmási uradalom stb. [Jelentés]. — Kolozsmonostori uradalom, Státus-házak.

Státus-házak. Két épületcsoport neve:

1. A Szentegyház utca elején, az 1., 3., 5., illetőleg a 2., 4. és 6. szám alatti ház. A Szent Mihály-templom körüli épületek lebontásáért kárpótlásként a Főtér keleti során a város több házat vásárolt meg és adott át a katolikus egyháznak. A terület jobb értékesítése végett Groisz Gusztáv főgondnok a Szentegyház utca Főtérig való meghosszabbítását, az új utcarészben pedig korszerű bérházak építését javasolta. 1898 áprilisában kezdték el a bontást, s a felszabadult területen Alpár Ignác budapesti műépítész tervei szerint a Hauszmann és Társa cég 1899. szeptember 16-ig hat, két-három emeletes eklektikus bérházat épített. Földszintjükön üzletek létesültek [Gaal 35.]. A hat épületet ma is státusháznak mondják a kolozsváriak.

A kolozsvári római katolikus egyházközség 1897-ben 1 364 000 Korona kölcsönt vett föl a státusi alapokból a Szentegyház utcai bérházak építésére. A kölcsön az akkor pénzviszonyok közt igen előnyös volt az egyházközségre. 1918-ban a kölcsönből még 1117776 K 94 fillért törlesztenivaló maradt. Az egyházközség anyagi helyzetének rendezése végett az 1., 3. és 5. számú házat árverezni szándékozott [Jelentés 54.]. Erre végül nem került sor.

2. A Sétatér mellett, az Arany János, a Tompa Mihály (Nuferilor), a Fürdő (Pavlov, Hossu) és a Schütz János (Cişmigiu) utca által határolt telken álló épületek.

Stănescu, Nichita. A Hajnal-negyed déli részén, az Eliade, Mircea utcából dél felé nyíló utca. A 2000-es évek elején kezdett kialakulni.

2004: Str. Nichita Stănescu [Tel04–05].

Nevét a helyhatóság adta.

Stănescu Papa. A Bánság út (Nagy Lajos, Makszim Gorkij, Coposu) jobb oldalán északra nyíló utolsó, rövid, az Imre király (Partizán) útig vezető utca. Az 1930-as években kezdett kialakulni.

1937: Str. Stănescu Papa [Br37]; 1941: Temesvári utca [Kvát41]; 1945: Temesvári utca; Str. Stănescu-Popa utca [Kvut]; 1964: Str. Stănescu-Popa utca; Str. Stănescu-Popa; 2000: Str. Popa Stănescu [Kv00].

Nevét a helyhatóság adta. Stănescu neves színész volt, akit Papának ’papa’ becéztek. A Popa név így téves.

Stănescu PopaStănescu Papa (utca).

Steaua RoşieEdison mozi.

Stefan Ludwig RothKőmálalja utca.

Stefánia. A Jókai utca, a Szentgyörgy (Béke) téri Krokkóig. Az egyetemisták kedvelt sétálóhelye, korzója [Mester Gábor közlése].

Stejarului (stejar h fn ‘tölgyfa’). A Békási út bal oldalán nyíló, kezdetben zsákutca, később a Barátok utcájáig (Alverna) ereszkedő utca. Az 1950-es években kezdett kialakulni.

1957: Str. Stejarului – Tölgyfa utca [Kv 190., 200.]; 1964: Str. Stejarului – Tölgyfa utca; Str. Stejarului.

Nevét a helyhatóság adta.

Stella. Női divatcikk- és szövetüzlet a Wesselényi Miklós utca 20. szám alatt az 1940-es években.

1943: „Stella divatudvar. Női divatcikkek, szövet, selyem, paplan és vászon nagy választékban." [Lak 470.].

Stella Szanatórium. A Kerekdomb fölött, a Túzokmál alatt, a Csatorna (Sanatorului) utca végének közelében lévő tüdőszanatórium az 1920-as, 1930-as, 1940-es években. Nagy István szerint az 1930-as években megbukott.

1933: „Stella" (Csillag) szanatórium [OF, térkép]; 1937: Sanatorul Muntele Stella (’Csillaghegy szanatórium’) [Br37]; „a közeli Lomb-erdő alatt a Csillag nevű tüdőszanatórium megbukott" [NIK 82.]; 1941: Szanatórium [Kvát41].

Csillag neve a Csillaghegy közelségére utal. — Csillaghegy.

Steluţei2. Csillag utca.

Stephenson, GeorgeVasgyár utca.

Stief Jenő és Társa. Neves papíráruház és könyvkiadó vállalat a XIX. század végén, a XX. elején a Deák Ferenc utca 2. szám alatt, a város tulajdonában lévő Kendeffy-házban.

1914: „Stief Jenő és Társa. Papirosáruház, könyvkiadó vállalat, könyvnyomdai műintézet, könyvkötészet. Alapittatott 1896. évben. Kolozsvárt, Deák Ferenc utca 2." [Cim14 VIII.].

Stoica, Vasile. A Hajnal-negyed déli részén, a Stănescu Nichita és a Labiş Nicolae utcát összekötő utca. A 2000-es évek elején kezdett kialakulni.

2004: Str. Stoica Vasile [Tel04–05].

Nevét a helyhatóság adta.

Straja — Szamosfalva.

StrandNyári fürdő.

Strasser és Öhlbaum. Jó nevű műépítész cég, számtalan épület tervezője és kivitelezője. Az 1940-es évek elején a Honvéd utca 33. szám alatt volt a székhelye.

1941: „Strasser és Öhlbaum okl. építészmérnök." [Tel41 23.].

StrâmbăGörbe utca (Kolozsmonostor).

StrîmbăGörbe utca (Kolozsmonostor).

Streiului (Streiul ’Sztrigy’, a Maros bal oldali mellékvize). A Tóközben, a Nyárád utca bevezető részének folytatásában, a tavat kettévágó utca. Az 1950-es évek végén kezdett kialakulni. Az Olt és a Zsil utca találkozásától a Duna utcáig vezető része az 1950-es évek elején alakult ki. A tóközi lakótelep építésekor Szamosfalvi útról való bejáratát beépítették, az utca jelentős részét egy balra, majd egy jobbra kanyarral kelet felé tolták. — 1. Siretului.

1968: Str. Streiului [Cj68]; 2000: Str. Streiului [Kv00].

Nevét a Maros déli, a Retyezátban eredő mellékfolyójáról a helyhatóság adta.

StroiescuNagyhíd utca.

StrugurilorAgyagdombalatti utca.

StrungarilorKatalin utca.

Sturm. Műszaki cikk-, vasáru-, szerszámüzlet a Széchenyi tér 39. szám alatt az 1940-es években.

1943: Sturm Mihály műszaki kereskedése [Lak 144.].

Stúdió-színpadSebestyén-palota.

Sub DealHegyalatti út (Kolozsmonostor).

SuceavaFierului (utca).

Suciu, AurelKövespad utca.

Suciu, Ioan (utca) — Szamosfalva.

Suciu, locot[enent]. av[iator]. (locotenent h fn ’főhadnagy’, aviator h fn ’repülős’). A Tordai út jobb oldalán északnyugatra nyíló második utca. Az 1920-as években alakult ki.

1929: Str. Lt. Av. Suciu [Cj29]; 1933: Str. Locot. aviator Suciu [OF 32.]; 1937: Str. Locot. aviator Suciu [Br37]; 1941: Tinódi utca [Kvát41]; 1945: Tinódi utca; Str. Tinódi utca [Kvut]; 1964: Str. Tinódi utca; Str. Alba Iulia.

Nevét a helyhatóság adta.

Suciu, mitropolitul. A Békási út jobb oldalán nyugatra nyíló negyedik, a Békás-patak keleti ágáig vezető utca. Az 1930-as évek közepe táján kezdett kialakulni. Az utca elején épült föl az 1990-es évek közepén az Erdélyi Református Egyház Bethlen Katáról elnevezett Diakóniai Központja. — Bethlen Kata Diakóniai Központ.

1937: Str. Mitropolitul Suciu [Br37]; 1941: Kézai utca [Kvát41]; 1945: Kézai utca; Str. Mitropolitul Suciu utca [Kvut]; 1964: Str. Mitropolitul Suciu utca; Str. Ponorului.

Nevét a helyhatóság adta.

Suciu, Simion. A Téglás utca jobb oldalán, a Szamos-híd előtt keletre nyíló utolsó előtti utca, a Kölesföldi út (Szalárdi, Plevnei, Szabolcs vezér utca) első bal oldali, északra nyíló rövid mellékutcája. Az 1920-as évek vége felé kezdett kialakulni.

1933: Str. Simion Suciu [OF 32.]; 1937: Str. Simion Suciu [Br37]; 1941: Tünde utca [Kvát41]; 1945: Tünde utca; Str. Ierbii – Fű utca (iarbă n fn ’fű’) [Kvut]; 1964: Str. Ierbii – Fű utca; Str. Ierbii.

Nevét a helyhatóság adta.

SuluţiuVíz utca.

SunătoareZúgó utca (Kolozsmonostor).

Surdă3. Kis utca.

Suszter Emil. Schuszter és Schuster változatban is. Kezdetben díszmű kereskedés a Főtér és a Jókai utca sarkán, a Rhédey-házban, később jó nevű sportszer- és játéküzlet ugyanitt, majd az 1940-es években a Mátyás király tér 8. szám alatt, az államosításig. Az üzlet neve a tulajdonos 1928 előtt bekövetkezett halála után is megmaradt.

1914: „Schuszter Emil diszmü kereskedő, Jókai utca 2." [Cim14357.]; „Schuszter Emil h[áz]b[irtokos], diszmü kereskedő, Linczeg utca 3–5." [Cim14357.]; 1923: „Schuster Emil (articole de sport [sport cikkek]), P. Unirii–Nic. Iorga 2." [Br116.]; 1928: „Văd. Schuster Emil comerc., str. V. Alexandru 3/5." (văduvă n fn ’özvegy[asszony]’, V. Alexandru ’Linczeg utca’) [Cim28. 165.]; 1933: „Schuster Emil, P. Unirii – Str. N. Iorga 2." [OF 165.]; 1943: Suszter Emil [Cím43 49.]; 1944: „Schuster Emil k.k.t. sportüzlet, Mátyás király tér 8." [Tel44237.].

Süketnémák Intézete. A Külső-Közép (Honvéd, Budai Nagy Antal) utca jobb oldalán, a 38. szám alatt, a Tótfalusi Kis Miklós utca sarkán ma is álló épületben lévő intézet. Közadakozásból és a város támogatásával 1882. szeptember 2-án alapították. Épületét 1893. október 29-én avatták fel [Kiss András közlése].

1894: Siket-némák intézete [Mach]; 1941: Siketnémák m. kir. állami intézete [Tel41 22.]; 1943: Süketnémák állami intézete [Cím43 45.]; 1944: „Siketnémák m[agyar]. kir[ályi]. állami intézete, Honvéd utca 38." [Tel44 237.].

Sütőház. A sütöde egykori neve. Több is volt a városban:

1. Farkas utcai sütőház.

1697: „Hogy a’ Farkas utczai sütő haznak kuttya meg veszet, es rusnyasaggal be tölt volt…" [SZT XI. 990.]; 1702: „A’ Farkas Uczai sütő hazhoz vettem egy gyakor szitat’ [SZT XI. 991.];

2. Ispotály sütőháza:

1601: „Linczigh Crestelne Cathalin az Ispotaly seotheo hazaban vgy vall" [SZT XI. 990.];

3. Király utcai sütőház:

1587: „Az Kyraly wczay Swteo hazrol walo Keolchyegh" [SZT XI. 991.]; 1600: „Az Kiralj vczai swteó hazhoz" [SZT XI. 991.]; 1606: „Az kiraly utczai swtohazban" [SZT XI. 991.]; 1702: „A’ Kiraly Uczai sütő hazhoz harom vékas tekőnőt vettem" [SZT XI. 991.];

4. Közép utcai sütőház:

1675: „Az Kőzep Utzai süto hazbol jött vam kenyer No. 5" [SZT XI. 991.]; 1742: Közep utzai sütö ház [SZT XI. 991.];

5. Óvári sütőház:

1587: „Az owarbely Swteo hazra walo keolchyeg" [SZT X. 106., XI. 991.]; 1595: az Ouarbely swteohaz [SZT XI. 991.]; 1600: „Az O Varbelj Swteo haz szwksegere" [SZT XI. 991.]; 1700: „Az Ovari Sűtő Házra valo kölcseg" [SZT XI. 991.];

6. Öreg (’nagy’) sütőház:

1605: „Thorda útzaba[n] […] Örög Sütő hazat akarna Biro W[ram] epitenj" [SZT XI. 990.];

7. Szappany utcai sütőház:

1582: „Igen kesen volt vg hog a leg zaladhatek be az Kis Aÿthon el Menek az Swtheó hazban Zappan vczaba[n]" [igen későn volt úgy hogy (...) szaladhaték be az kis ajtón elmenék az sütőházban] [Élő 39., 40.]; „Mywel hog mys ot az Zappan vczay Swteó hazban swttem" [SZT XI. 991.];

1a New York-szálló tréfás neve — New York

(Folytatjuk)

Asztalos Lajos

vissza az elejére


MŰVELŐDÉS


Enyediek opera és színházlátogatásai

(11. oldal)

Mottó: „Minden siker azé, aki a hasznosat a kellemessel elegyíti."

Horatius

Több mint félévszázados múltja van az enyediek kolozsvári opera és színház látogatásainak, legalábbis amire a ma élő kortársak emlékezete kiterjed. Lőrincz Zoltán ny. református tiszteletes visszaemlékszik, hogy diákkorában 1948–50-ben a Berlinben tanult Rácz Lajos némettanár vezetésével diákok és tanárok népes csoportja vonattal járt be Kolozsvárra, az előadásokra. Ennek nyomán az is előfordult, hogy 5–6 enyedi kinnlakó diák tanári felügyelet nélkül is be-berándult a kincses város magyar színházába egy-egy sikeres produkcióra.

Később a diktatúra éveiben megfordult a helyzet. Ezúttal a színielőadások vándoroltak Enyedre. Színészek teljes felszereléssel együtt, nagy autóbusszal érkeztek. Rendszerint két előadást tartottak, délután a Kollégium diákságának, este a felnőtteknek. Mindig teltház előtt játszottak a Kultúrház nagytermében és rendszerint nagy sikerük volt. A közönség főként a vígjátékokat kedvelte. Legtöbbször a kolozsváriak, néhányszor a marosvásárhelyiek, temesváriak, udvarhelyiek látogattak a színházszerető Nagyenyedre. Akkoriban divatba volt az amatőr színjátszás is, ami szintén szépszámú közönséget vonzott.

Az 1990-es fordulat után megint változott a kép, amihez hozzájárult a televíziózás gyors elterjedése, különösen a Duna Tv belépése a magyar családok életébe. Ennek ellenére nem halt ki a színházlátogatás igénye, sőt egyre inkább feléledt, pedig a kiszállás már nem volt kifizetődő a színházaknak. Az enyediek úgy döntöttek, hogy nem adják fel Thália iránti szeretetüket és ők maguk kerekednek fel, hogy eljussanak a legközelebb eső színházba, Kolozsvárra. Úgy kezdődött, hogy az éppen megalakult Magyar Szövetség a tagság igényét figyelembe véve autóbuszokat indított az előadásokra. Ezt kezdetben a kolozsvári országos RMDSZ-vezetőség, személyesen Kötő József is támogatta, olyan pályázati összegekkel, amelyek megkönnyítették az útiköltség, valamint a jegyek árának a térítését. Akkor a városból és az iskolából, diákok, szülők, tanárok, együtt mentek. Később már csak az iskola szervezte a látogatásokat, Erdőháti Katalin rajztanárnő irányításával.

A feladatot és a tapasztalatokat Kóbori Anikó matematika szakos tanárnő örökölte, aki a mai napig irányítja ezt az igen kellemes és egyben hasznos tevékenységet. Havonta körülbelül egyszer, különösen az őszi – téli időszakban a tanulók tanáraikkal vagy éppen osztályfőnökeikkel együtt megnéznek egy-egy előadást, és néhány órát Kolozsváron töltenek. Ez mindig remek kikapcsolódást jelent, amihez az enyedi Transgilyén cég a kezdettől hűségesen biztosítja a szállítást autóbuszaival. Decemberben az enyediek ott voltak az operagálán, a legújabb élmény pedig a január 18-i Botrány az operában című bohózat, Bokor Péter rendezésében. A darab igen nagy tetszést váltott ki, mai – kevés humorú – világunkban. Nemhiába hangzott el kétszer is a darabban, hogy „még egy kritikus is tapsolt." Nos, tapsban nem volt hiány, a három teljes sort megtöltő enyediek részéről sem, különösen miután a második felvonásban a fiatal színészek megszabadultak a bemutató előadás görcseitől és sokkal felszabadultabban játszottak. Laskay Deák Ilona enyedi véndiák, a magyar színház pénztárnoka véleménye szerint az enyediek a leglelkesebb és a legkitartóbb vidéki színházlátogató csoport. Ehhez jó partnerként ő is mindig hozzájárul.

Megkérdeztem néhány tanuló véleményét, a színházlátogatásokról. Hosszú Tünde líceumi diák, gyakran jár és nagyon megszerette a kolozsvári előadásokat. Szilágycsehi és aranyosegerbegyi elsőéves képzősök bevallották, hogy először járnak színházba, és nagy várakozás él bennük. Útközben a kellemes beszélgetések kollégák, diákok között, már önmagában is lélekmelegítők, hiszen a szürke hétköznapokon erre nagyon kevés lehetőség adódik. Amire még vágyna a nosztalgiázó, de a fiatalabb közönség is, hogy sok olyan darab legyen, – vidámabb vagy komolyabb – amelybe igazán beleélheti magát, és nem marad csupán külső szemlélő, aki csak végig szórakozza a színészek játékát és elcsodálkozik a rendező ötletes bravúrjain.

A jövőt szolgáló pedagógiai feladat: a diákok színházkultúrájának fejlesztése, az értő közönség nevelődése kiemelkedő jelentőségű a magyar beszédkultúra és önazonosság megőrzésében is. Ebben az enyedi kollégium jó úton jár.

Bakó Botond

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


DIÁKLAP —
CAMPUS

XVII. évfolyam, 2. szám

(12. oldal)

Ha valami vicceset akarsz írni, imkább ne te találd ki.

(Imola)

vissza az elejére


PÁLYÁZAT
MyEurope@home fiataloknak – Esszé- és fotópályázat

(12. oldal)

MyEurope@home címmel hirdet versenyt 16–25 éves fiatalok számára az Európai Föderalista Fiatalok közösen a Nemzetközi Európa Mozgalommal. A megmérettetés két kategóriában zajlik:

1. fényképek – rajzok – falfirkák (fekete-fehéren vagy színesen, A4-es formátumban);

2. Esszé – újságcikk – vers (3 oldalnál vagy 1000 szónál nem hosszabbak).

A fent említett módszerekkel a fiatalok kifejezhetik meglátásukat az Európai Unió bővítéséről, az európai polgárságról, európai identitásról.

A megmérettetés 25 nyertese ingyen vehet részt az AEGEE 2006-os nyári egyetemen. A díj további részét digitális fényképezőgépek és a Hewlett Packard által felajánlott meglepetéscsomagok képezik. A nyertes nevét 2006 márciusában közlik az Európai Parlament belső területén megrendezett kiállításon.

A művek leadási határideje 2006. február 10.

A teendő: írószert ragadni, a képzelőerőt szabadon engedni, majd a kész alkotásokat elektronikus formátumban a youngeuropeans@gmail.com e-mail-címre, vagy hagyományosan, a str. Puşchin 33, 1A, MD-2012, Chişinău postai címre eljuttatni.

A versenyről részeletesebben tájékoztatnak a www.jef-europe.net honlapon, vagy a lesea_99@yahoo.com és olesea.kovali@gmail.com drótposta címeken.

vissza az elejére


A bagósok védelmében
LIBIKÓKA

(12. oldal)

Amióta egy bizonyos határozat szerint védeni kell a nemdohányzókat, úton-útfélen henger alakú hamutartók és szemetes kukák mellett látni a kabátot csak úgy magukra kapkodó cigiseket. Dideregve állják körül a hulladékgyűjtőt, s a kabát alól kikandikáló két ujjukkal szívják a nikotint. S vele elvetve, minden harmadik szippantással egy kis friss levegőt is.

Kell egy kis felüdülés nekünk, egyetemistáknak is. Két óra között, szünetben testületileg vonulunk le a lépcsőkön, és húzódunk be a mosdóba pár perc pletykára vagy megbeszélésre, mint anno a líceumban tettük. A feeling azonban már távolról sem ugyanaz. Bár ugyanolyan kényelmetlen és kellemetlen, mint középiskolában, már lehet szemtelenül a kagylóba is hamuzni, nem kell postázni a cigarettát két szippantás után, hanem nyugodtan, sőt, kéjesen lehet lassan a szájhoz emelni, majd a füstöt kilehelve élvezni a tevékenységet. Nem beszélve arról a felemelő érzésről, hogy nyugodt lélekkel lehet rágyújtani a prof előtt, vagy adott esetben szembe lehet pöfékelni a leendő szeminaristát, hiszen egyikük sem fog galléron ragadni és kipenderíteni az egyetemi ajtón, a felszólítással, hogy három napig nincs, amit órán keressünk. Sőt, még anyukánkat vagy apukánkat sem hívja fel, hogy elpanaszolja, megint elkapott a hátsó udvarban a csikkek társaságában.

Viszont megfelelő megoldás-e ez így? Mert nyilván bosszantó azokra nézve, akik kézmosás céljából tévednek a női mosdóba, s ugyanúgy számunkra is, akik kínosan érezzük magunkat emiatt. De ez már csak így van. Kell nekünk a bagó? Mi szenvedjünk a szúró tekintetek lenézése miatt, s nekünk fagyjon kékeslilára az ujjunk begye a hidegben való álldogálásban.

Kérem szépen, mi, nikotinszerelmesek, tüntetést fogunk rendezni egy külön dohányos szoba létrehozásának céljából. A középiskolában a tanári szoba mellett egy terem kimondottan dohányzónak volt szentelve, persze, kizárólag tanárok számára, de a diákok is találtak egy üreget, ahol nemdohányzó társaikra nézve zavartalanul megejthettek egy regenerálódást. (Mi, akik rendszeresen a tornaöltözőt és a SuliRádiót frekventáltuk...) Egyetemen ez nem jár? Még a tanároknak sem? Vagy szocializálás gyanánt tetszett ezt így tervezni, hogy egy koporsószeg társaságában beszéljük meg a napi teendőket és a házi feladatban talált rendellenességeket?

Kedves kari tanács! Elhiszem, hogy jó ötlet volt tűz- és füstérzékelőket szerelni a mennyezetre. Riszpekt a megelőzésért. Még jó, hogy a fürdőben nem gondoskodtak erről. Pedig, amíg nincs egy dohányosok számára kiszemelt külön helyiség az egyetem épületében, addig még mindig itt a legnagyobb tűzveszély.

Enyedi Sarolta
schatzy3000@gmail.com

vissza az elejére


A mindenható szó...

(12. oldal)

Már a szó puszta gondolatára kiráz a hideg... Megint minden várhatóan a fejére áll...

Minden zavar: éjjel nem tudsz aludni, mert állandóan fényben úszik a szoba. Reggel nem tudsz felkelni, szeretnéd ha elnyelné az ágyat a föld. Kezdődik az az időszak, amikor mindenki hülyének néz, és egyre gyakrabban éreztetik veled, hogy üres a fejed...s a legrosszabb, hogy te is elhiszed, hiszen minden nap érzed, ahogy a tanulás szele csak úgy süvít az üres szürkeállományodban, nincs miben megakadjon.

De te keményen állod a sarat! Minden nap reménykedve felkelsz, elindulsz vizsgázni, ahol rendszeresen olyan tételt kapsz, amit a legjobb esetben nem olvastál, a legrosszabb esetben viszont nem is hallottál róla. Aztán a hazamenetel helyett a könyvtárat választod, annak reményében, hogy hátha még rád is ragad valami, de amikor közlik veled, hogy már nincs hely, gyere vissza később, fellélegezve hazamész, azért csak jobb otthon tanulni. Ebből sem lesz semmi, hiszen a lakótársaknak mindig van valami jó sztorijuk...

Egész idő alatt hessegeted a tanulás gondolatát, jobb nem gondolni rá, csak arról veszed észre a .......-t, hogy mindenre van időd és egyre több az olyan ember, aki nem ér rá bulizni. Aztán egy szép nap találkozol az évfolyam tocsijával, aki kimondja azt ami te oly lelkesen kerültél: Hogy megy a SZESSZIÓ? (...)

T. E.

vissza az elejére


Egy hagyományos vizsganap

vissza az elejére


(12. oldal)

6.00 – Ébredés, a vizsganap kritikus helyzetének tudatosítása. Szívdobogás, gyomorsav stb.

6.15 – A táska előkészítése: kurzus (tankönyv + fénymásolt lapok), táblázatos összefoglalók, rövidítések jegyzéke + egy kis puska. (Nem, mintha beengednének vizsgázni hasonló könyvészettel.)

6.30 – A vaskos mappa haszontalan mivoltának felismerése. A táska újrarendezése: 3 db. A4-es lap + egy plajbász.

6.40 – Órarend szerinti indulás. Szükség van a teremben arra a fránya „first class" helyre.

7.15 – A vizsgaterembe lépéskor már csak a „first desk" üres. A „first class"-ok már hajnali ötkor foglaltak. Kész fényűzés...

8.00 – A felügyelők oldalán a tanár lép a terembe. Első reakciók: közeli rokonokra (édesanya, fiú, rokon) vonatkozó árnyalt gondolatok mormogása.

8.01.00 – A tételek kihirdetése.

8.01.30 – A feladatok véleményezése a vizsgázók körében (F*** de pocsék!)

8.02 – Hé! Te! Mit csinálunk? Megyünk? Várjál, te, még öt percet, ne most, túl szembetűnő!

8.03 – Gyere, te! Mit csinálsz?! Menjünk!

8.04 – Na! Megyünk már?

8.30 – A (csapásra bevetett) terv: A tétel körülírása, semmi konkrétum, természetesen.

8.31 – Az írás befejezése.

8.32 – B (csapásra bevetett) terv: Önbátorítás (bizonyára a többiek is mellébeszélnek, azért írnak annyit!)

10.00 – Az idő lejár. A lapok mosolygós beadása. A terem elhagyása. Érdekes, de a „Hogy ment? Tudtál?" kérdésekre szaporító szervek említésével megspékelt válaszok érkeznek.

11.30 – Visszatérés a vizsgaterembe, javítás. Igazságos (le)pontozás, a tanár nyomós érveivel és magyarázataival: „Nem. Nem. Nem. Hmm.... nem."

11.31 – Viszlát intése a csoporttársaknak, egymás bátorítása, valamint a hagyományos „Francba az egyetemmel, inkább felvételiztem volna földrajzra!" morgás.

13.00 – Otthon... Yahoo Messenger a helyzethez illő láthatatlan státussal azok számára, akik ilyenkor hülye kérdésekkel jelentkeznek.

14.00 – A pihenés mindennél értékesebb. A lényeg az egészségen van!

22.00 – Neki lehet állni a következő vizsga miatt aggódni. Álom formájában természetesen.

vissza az elejére


Öl az irigység (24.)
Koolhaas, a botrányhős?

(12. oldal)

A Szabadság december 29-i számában rövid híradásként jelenik meg az eurohirek.hu-tól átvett jelentés, miszerint az Európai Unió soros osztrák elnöksége azt a vonalkódos EU-zászlótervet használja majd hivatalos logóként, amit Rem Koolhaas „egyfajta botrányhős, elsősorban építész és designer" tervezett. Nos, a maga 62 évével, már elsőre sem a Blikkből és Sztárvilágból megszokott botrányhős, hanem az a sokoldalú gondolkodó, aki szakmáját az őt körülvevő valóság eseményeivel összehangolva újítja immár 30 éve. Valóban, egyesek számára, elsőre, avagy sokadszorra is emészthetetlennek tűnnek elméletei – tehát botrányosak. Egyszerre nyitja ugyanis az építészet határait a hagyományosan ideálisnak esztétizált természeti rendszerek, és az ember által létrehozott, sok esetben jogosan visszataszítónak tűnő jelenségek felé. Tervezési eljárásai hosszas, könyörtelen vizsgálatokon alapszanak, következésképpen számos „jól bevált, régi elmélet" törik ripityára tanulmányaiban. A formai „szépség" elsődleges eszményét pedig sosem célként, hanem legfennebb a pragmatikus tervezési folyamatok melléktermékeként értelmezi. Így az Európai Unióval is: vitathatatlan módon szüksége van egy sokkal közvetlenebb arculatra: a sokszínűség által generált kulturális és gazdasági pezsgésre. Ugyanakkor a soros bővítésekkel lassan nem férnek a csillagok a lobogóra. Koolhaas ajánlata logikus: nyugatról kelet felé haladva minden ország nemzeti színeit sorra feltüntetni, és kész. Koolhaas épületeket tervez világszerte, tanulmányait a Rotterdam, Aachen, Lagos, Beijing rendeli, avagy a Prada s az Universal Studios, és a legrangosabb kiadók adják ki könyvként. Minden fontosabb építészeti díjat megnyert már. Európai és egyesült államokbeli egyetemeken tanít, irodái pedig (www.oma.nl, www.amo.nl) lassan 20 éve ontják magából Európa fiatal, „progresszív" építészgárdáját. Csak dicsérni tudjuk tehát az osztrák elnökség választását.

C. F. K.
crisfanklub@gmail.com

vissza az elejére


GO WEST?
BEZZEG

(13. oldal)

Nagy volt a csinnadratta. A naaagy, igazán demokrata, demagógiától, korrupciótól és reggeli szájszagtól teljesen mentes D. A. Szövetség megnyerte a választásokat. Bár relatív fiatal vagyok, azért az ilyen euforikus hangulatot mégiscsak szkeptikusan szemléltem. Pont első osztályos voltam, mikor Csau bácsit egy igencsak villámtempójú per után falhoz állították, majd golyót röpítettek belé. Egy frissen létrejött demokratikus országban. Na persze, nem akarom dicsérni magam, akkoriban a Turbo rágó messzemenően jobban érdekelt, mint a napi politika. Az eufória azonban utolért engem is: meghalt a cselszövő, éljen a király, eztán már kolbászból lesz a kerítés.

Mit kerteljek, mindenki tudja, hogy nem ez történt. Nem nagyon vágtam a dolgokat, de azt megértettem, hogy nekünk magyaroknak itt valahogy mégsem olyan jó, mint hittük. Szóval innen a szkeptikusság. Bevallom, a választásokon inkább a szocdemokratáknak drukkoltam, valami olyanszerű megfontolásból, hogy az RMDSZ majd csak üti a vasat, ha már koalíción van. Persze, a demokraták győzelmén sem keseregtem, kicsit gyanakvóan bár, de azért szimpatikusnak találtam őket, pláne ezt a mindig vigyorgó kártieres rókát, akiből elnök lett. Legalább volt némi öniróniája. Helyhatósági szinten is állt a zászló, a választók trónfosztották a kolozsvári bírót. Pedig milyen szép választási plakátjai voltak: a plakátkészítő egy szivarszünetben dobhatta össze őket. A helyzet rózsásnak tűnt.

Kissé fura volt, hogy mindenféle jót ígérgetett a kormány. Hogy miért? Sehogy sem tudtam elképzelni, hogy TÖBB pénz lenne az államkasszában, mint eddig. Spongya rá, legalább elkészült a kisebbségi törvénytervezet. Olyan, amilyen, szidták szerencsétlent eleget, de a valami mégiscsak több a semminél. És különben is: hasznos lett volna tudni, hogy kik is a kisebbségek idehaza, mert ezt eddig egy jogszabály sem határozta meg. Kezdtem már hinni, hogy a kormány nyitottabb, mert hát volt magyar prefektus, meg államtitkár, meg miniszterelnök-helyettes. Aztán jött a szavazás napja, és a kisebbségi tervezet elhasalt a parlament küszöbén. Deja vu? Mintha már ígértek volna meg nekünk miegymást, amin aztán, amikor be kellett volna az adott szót váltani, zsebrevágott kézzel gálánsan túlsiklottak az uraságok. Ette fene, ezek után némi kajánsággal néztem a ház-elnökösdiért dúló játékot. Hadd szívjanak ők is egy kicsit. Helyi vizeken evezve sem volt a helyzet valami rózsás: a gödörjátékból az új kolozsvári bíró mutogatósdit csinált. A főtéri „múzeum" (vagy, ha úgy tetszik: gödör) maradt. Valami kellemetlen utóízt érzek a számban, amit a funári korszakra emlékeztető december elsejéről elfelejtett(?) zászlók csak fokoznak: feslik a franciás esprit és az európai szagosító az új kormányról is. A kerítés pedig, amikor utoljára néztem – nem nagy meglepetés – még mindig vasból volt.

Kiss Bence
bence@walla.com

vissza az elejére


Mit csináljunk nyáron?

(13. oldal)

A gazdag egyetemista és a fehér holló körülbelül egyforma arányban fordul elő tájainkon. Ki ne szeretné a nyarát valahol, valami messzi országban tölteni? Pláne, ha fizetik is. Persze, a tövis nélküli rózsa elmélete itt is áll. Dolgozni kell. Az itthoni idénymunkával ellentétben azért a külföldi munkát fizetik is. Hátulütője lehet a dolognak természetesen, hogy nem épp bankigazgatói székbe kerül a munkát vállaló diák, sőt, kissé négermunka gyanús munkát is végezhet, azonban az általános tapasztalat bátorító: az emberek pénzzel (vagy digitális fényképezőgéppel vagy laptoppal stb.) megrakodva érkeznek haza. Mivel a kérdés sok egyetemistát érint, a Campus utánajárt pár fontosabb részletnek.

Kis amerikai munka:

Ahhoz, hogy jelentkezhess a Work & Travel USA programra, az alábbi feltételeknek kell eleget tenned:

• 18–28 év közötti korhatár • nappali tagozatos diákstátus állami egyetemen vagy akkreditált/ideiglenes működési engedéllyel rendelkező magánegyetemen – utolsóéves diákok nem jelentkezhetnek • jó tanulmányi eredmények • megfelelő szintű angol nyelvtudás, amely lehetővé teszi, hogy angol nyelvű környezetben dolgozz.

Ha korábban már részt vettél a programban, de még mindig eleget teszel a jelentkezési feltételeknek, újból jelentkezhetsz.

Munkák, amelyeket végezhetsz: • nyaralóhelyeken: • pincér/pincérnő, mosogató, szobalány stb. • szállodákban: szobalány, londiner, recepciós, kisegítő mosodában, karbantartás, éttermi munka stb. • éttermekben és bárokban: pincér/pincérnő, mosogató, konyhai kisegítő, bárpultos stb. • bevásárlóközpontokban: pénztáros, csomagoló, árufeltöltő, eladó asszisztens • irodai munka • vidámparkban: gépkezelő, popcorn árus, ajándékbolti elárusító stb. • nemzeti parkokban: felügyelő a parkok külső részein, kisegítő a szálláshelyeken • biztonság: biztonsági őr cégeknél, építkezéseknél, parkolókban, lakóépületekben stb.

Munkatapasztalatot nem kérnek, de bizonyos munkák esetében előnyt jelenthet.

Finnországi felüdülés

Agronómiás diákok, turisztikán tanulók figyelmébe ajánljuk ezt a programot. Az egyetem beleegyezése szükséges, előnye, hogy az egyetem elfogadja nyári vagy téli gyakorlatként.

Életkor: 18–28 év.

További információk: www. studentravel.ro

vissza az elejére


REJTVÉNY – REKLÁM


Valutaárfolyamok
Január 24., kedd

(14. oldal)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 ForintVétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25.)

3,61/3,65

2,95/3,00

1,42/1,46

Western Union – szolgáltatás a Sora, Szentegyház u. 4. és Széchenyi tér 23–25. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Január 25., szerda

A Román Nemzeti Bank árfolyamai: 1 euró = 3,6486 erős lej, 1 USD = 2,0110 erős lej, 100 magyar forint = 1,4485 erős lej.

vissza az elejére


HIRDETÉS


ÁLLÁS

(15. oldal)

Nyomdaipari- és irodatechnikai gépeket forgalmazó cég alkalmaz GÉPTECHNIKUST, ÜZLETKÖTŐT és TAKARÍTÓNŐT. Jelentkezni lehet személyesen a NIS ELECTRONICS KFT-nél, Május 1 tér 4-5. (a Clujana udvarán), telefonon: 438-776, önéletrajzot lehet küldeni a 438-775-ös faxszámra vagy az office@nis.ro e-mail címre.

vissza az elejére


MEGEMLÉKEZÉS

(15. oldal)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesapánkra, nagybátyánkra,
dr. NAGY GÉZA
kolozsvári református kollégiumi tanárra, halálának 25. évfordulóján. Emléke áldott maradjon! SZERETŐ GYERMEKEI, KERESZTFIA ÉS CSALÁDJUK. „Tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll." (Jób 19,26)

A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉS A BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM EGYKORI DIÁKJAI, TANÁRAI kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékeznek felejthetetlen tanárukra,
dr. NAGY GÉZA
professzorra,
halálának 25. évfordulóján. Emléke áldott maradjon! „Boldogok, akik hisznek, mert ők az Istent meglátják." (Máté 5,8)

Szomorúan emlékezem drága jó, hűséges élettársamra, 2005. január 25-én, a ma egy éve elhunyt
özv. vitéz KALLÓS FERENCRE,
az Unirea gyár nyugdíjasára. Nyugodj békében. MÁRIA. (0012)

vissza az elejére


Együttműködik a pesti és a kolozsvári opera

(15. oldal)

A dokumentumot a kolozsvári dalszínház részéről Simon Gábor igazgató, a budapesti Operaház nevében Hegyi Árpád Jutocsa főigazgató látta el kézjegyével; az Operaház Andrássy úti épületében rendezett ceremónián részt vett Schneider Márta, a kulturális tárca helyettes államtitkára is.

Az együttműködési megállapodásban az aláírók kinyilvánították, hogy a magyar operajátszást mindösszes két önálló intézmény képviseli a világon. Ezen túlmenően a magyar operatörténet kezdetei Kolozsvárhoz kötődnek, ahol 213 éve megszakítás nélkül játszanak operát. A Kolozsvári Magyar Opera, továbbá nem pusztán a város operaháza, hanem az egész erdélyi magyar közösség számára hivatott közvetíteni az operaműfaj értékeit.

Hegyi Árpád Jutocsa kultúrtörténeti pillanatnak nevezte a két operaház számára kölcsönös előnyöket biztosító megállapodás aláírását. Az együttműködés elvi és általános alapjait keretbe foglaló megállapodás a közvetlen együttműködési formák között sorolja fel a rendszeres kölcsönös vendégjátékokat a repertoár szélesítésének szándékéval. Koprodukciókat is terveznek, továbbá művészek cseréjét és kölcsönös koncertlehetőségek biztosítását a zenekaroknak.

Megnyitják egymás számára az intézmények archívumait, történeti gyűjteményeit és a kottatárakat, lehetővé téve ezzel az egységes szemléletű magyar operatörténeti kutatást, valamint a forrásanyagok gondozását és sajtó alá rendezését. A fiatal határon túli tehetségek gondozására operastúdiót terveznek nyitni, debütálási lehetőséget és mesterkurzusokat szerveznek.

Simon Gábor elmondta, hogy a kolozsvári operaház társulata első ízben 1991-ben járt vendégszereplésen Budapesten.

Kesselyák Gergely, az Operaház január 1-jével kinevezett új főzeneigazgatója megjegyezte, a megállapodásban nem esik szó pénzről, de ez nem jelenti azt, hogy a felek felelőtlen anyagi kötelezettségvállalást tettek. Mint mondta, a megállapodás alapvetően azt a szándékot rögzíti, hogy a két intézmény szeretetteljes gondolkodással „összetolja" azt, amije van, azért, hogy abból mindenki jól járjon.

vissza az elejére


SPORT


TENISZ
101. Australian Open
Markosz Bagdatisz újabb fegyverténye

(16. oldal)

A nőknél az orosz Marija Sarapova, a férfiaknál pedig az argentin David Nalbandijan jutott be elsőként a legjobb négy közé az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, Melbourne-ben.

A negyedik helyen kiemelt Sarapova honfitársát, a hatodikként rangsorolt Nagyezsda Petrovát búcsúztatta két szoros játszmában.

Nalbandian (4.) a legjobb nyolc között az eddig remeklő francia Fabrice Santoróval találkozott, aki már-már megalázó módon mindössze 5 játékot tudott hozni ellene.

A továbbiakban a belga Justine Henin-Hardenne jutott be másodikként a legjobb négy közé, a 8. helyen kiemelt klasszis a negyeddöntőben három szettben búcsúztatta az első helyen rangsorolt és tavaly finalista amerikai Lindsay Davenportot, aki 2000-ben megnyerte az év eleji Grand Slam-tornát.

Markosz Bagdatisz újabb bravúrt hajtott végre: a ciprusi teniszező, aki a 16 között a második helyen kiemelt amerikai Andy Roddickot búcsúztatta, a negyeddöntőben a hetedikként rangsorolt horvát Ivan Ljubicsicset győzte le.

A 20 esztendős tehetség nagyszerű játékkal nyerte az első és a második szettet, minden labdát vissza-adott, amit csak lehetett, sőt, a lehetetlennel is megpróbálkozott – olykor sikerrel. Ráadásul többször pimasz megoldásokkal hergelte kopasz ellenfelét, aki rezzenéstelen arccal tűrte a megaláztatásokat.

A harmadik és negyedik játszmában végre a közönség is láthatta az „igazi" Ljubicsicset: a horvát kiválóan szervált, remekül ütött el a ciprusi mellett és kiegyenlített. Ezzel azonban el is lőtte minden puskaporát, a döntő játszmát elveszítette, s egy fejbólintással nyugtázta: ez a nap Bagdatiszé volt.

A világranglistán 54. ciprusi, aki pályafutása során első alkalommal jutott be Grand Slam-torna elődöntőjébe, nem ismeretlen az ausztrál közönség előtt: tavaly a nyolcaddöntőig jutott, s ott Roger Federerrel találta magát szembe. Az idén a legjobb négy között az argentin David Nalbandian következik. A két teniszező eddig kétszer találkozott egymással: tavaly a Roland Garroson Nalbandian nyert öt játszmában, majd néhány hónappal később Bázelben a ciprusi győzött két szettben.

Eredmények, negyeddöntő:

Férfi egyes: David Nalbandian (argentin, 4.)–Fabrice Santoro (francia) 7:5, 6:0, 6:0 és Bagdatisz (ciprusi)–Ljubicsics (horvát, 7.) 6:4, 6:2, 4:6, 3:6, 6:3.

Női egyes: Marija Sarapova (orosz, 4.)–Nagyezsda Petrova (orosz, 6.) 7:6 (6), 6:4 és Justine Henin-Hardenne (belga, 8.)–Lindsay Davenport (amerikai, 1.) 2:6, 6:2, 6:3.

vissza az elejére


Teniszjegyes kígyómarás-kárpótlás

(16. oldal)

Ingyenjegyet ajánlottak fel egy dédnagymamának az ausztrál nyílt teniszbajnokság szervezői, mert az idős hölgyet egy mérges kígyó támadása kizökkentette az egyik mérkőzés ismétlésének tévénézéséből.

A 78 éves Val Makin Melbourne melletti otthonában a kanapén ülve kötögetett és az ausztrál Nathan Healey és az orosz Nyikoláj Davidenko mérkőzését nézte, amikor egy egy méter hosszú, barna mérges kígyó rátámadt.

„A kígyó megragadta a karom, erre ledobtam a földre" – mondta a néni.

Bár a kígyó méregfoga megsértette alkarját, de szerencsére méreg nem került a véráramba. Ennek ellenére egész éjszaka kórházban tartották, majd hazaengedték.

A hölgyet leginkább az bosszantotta, hogy elmulasztotta a meccset. Amikor a teniszbajnokság szervezőinek fülébe jutott az eset, felvették a kapcsolatot a sportszerető dédivel, és tiszteletjegyet ajánlottak neki, bár valószínűbbnek vélik, hogy a néni továbbra is inkább a kanapéjáról követi a mérkőzéseket.

„Azt mondta, ha tíz évvel fiatalabb lenne, biztosan kimenne drukkolni" – mondta a bajnokság szóvivője.

vissza az elejére


Elment a sziklakemény hátvéd: Farmathy Zoltán (1924–2006)

(16. oldal)

Második osztályos gimnazista voltam, amikor Rákóczi úti lakóházunkba a már néhány éve ott lakó Bokor Öcsitől, nálam kereken évtizeddel idősebb házbeli szomszédunktól kemény kötésű, derűs arcú fiatalembertől búcsúzott az akkor már a válogatók figyelmét is magára vonzott KAC-labdarúgótól. Öcsi révén jutottam el minden akkori kolozsvári fiatal szív-csapatához, a piros-fehér klubhoz, éppen ezért megkülönböztetett fontosságot tulajdonítottam a focista társairól mondottaknak.

Nos, amikor Öcsitől távozott a szóban forgó másik fiatalember, a Kereskedelmi Fiú Középiskola frissen érettségizett diákja így szólt hozzám: „Láttad ezt a fiút? Ez Opata Zoli miatt nem tud bekerülni csapatunkba, mert Vass Mózsival ketten megbonthatatlan egységet, kiváló hátvédpárt alkotnak. Ez az új fiú, Szilágy megyéből jöt hozzánk, minden erénye megvan ahhoz, hogy a legjobbak közé jusson, de amíg a Szaniszló–Vass páros létezik, oda más nem tud be-ékelődni. Márpedig Bimbónak, akarom mondani ennek a Farmathy Zoltánnak ott volna a helye közöttünk".

Eljött a rendszerváltás, Szaniszló Zoli kitartott a KAC-utód Vasas mellett, egykori társai, Mózsi és Farmathy Zoli, azaz Bimbó Neumann báró aradi textilgyári együttesében próbáltak szerencsét. Jól választottak. Legalább olyan összeforrott, áttörhetetlen kettőst képeztek, mint amilyent a KAC 90-mérkőzéses NB. I.-es és Magyar Kupát végig játszott párosa alakított. Az ITA bajnok- és kupagyőztes csapatában ők jelentették a legnagyobb biztonságot, gyorsaságukra, megbízhatóságukra számítva a legrapszodikusabb, sokat cselező társaik – mint Pecsovszky-Perényi Csala, Bakucz Gyuri, Mercsa Bandi, és a többiek nyugodtan kockáztathattak a Mózsi, Bimbó páros, és a közéjük betársult Páll Béla (szintén volt KAC-játékos) szigorú védőjátékkal minden kellemetlen helyzetre talált megoldást.

Farmathy Bimbó teljes értékű harcosa volt a hátsó alakzatnak Mózsihoz és Bélához hasonló sziklakeményen, de a sportszerűség határát sohasem átlépve, igazi sportemberként harcolt csapata sikeréért. Nagyon sokat értékesített a hátvédpárosban előtte szerepelt Szaniszló–Vass kettőstől látottakból. Gyorsasága ugyancsak jóval az átlagost felülmúló teljesítményhez segítette. Csakhamar felhívta magára a szakemberek, a válogatók figyelmét. 21 ízben is vitathatatlanul helyet kapott az országot képviselő együttesben. Olyan időszakban, amikor még nem 10–12, hanem alkalmasint 3–4 mérkőzés szerepelt a válogatottak műsorán. Bemutatkozása kevésbé volt sikeres, mert 1947. júniusában, még Vasas-focistaként, a jugoszlávoktól elszenvedett 3:1-es vereségnek volt részese. Nem ő volt ludas az eredményért. 1952-ben játszott a helsinki olimpián is. Utoljára 29 évesen, a bolgárokkal szemben 3:0-ra győztes csapatban játszott világbajnoki selejtezőn. 1953-ban.

Játékosi pályafutását a Maros-menti város klubjának ifjúsági csapatánál edzőként folytatta, hosszú évtizedeken keresztül tanította, oktatgatta a fiatalokat. Ha szívet-lelket beleadó játékszeretetéből valamit is átvesznek tanítványai, nem volt hiábavaló a munkája. 82 életévében adta vissza lelkét Teremtőjének. Legyen pihenése csendes, Bimbó megőrzünk emlékezetünkben!

László Ferenc

vissza az elejére


LABDARÚGÁS
Az Afrika Kupa eseményeiből

(16. oldal)

Taye Taiwo hajrában szerzett góljával Nigéria egy góllal legyőzte Ghánát a labdarúgó Afrika Kupa D-csoportjának 1. fordulójában. A csoport másik szenegáli labdarúgó-válogatott simán nyert a zimbabwei együttes ellen

Eredmények, D-csoport, 1. forduló: Nigéria–Ghána 1–0 és Szenegál–Zimbabwe 2–0.

Meghalt egy guineai szurkoló
Meghalt egy guineai futballszurkoló, miután a drukkerek – akik a válogatott Dél-afrikai Köztársaság felett aratott diadalát ünnepelték – összecsaptak a kivezényelt hadsereggel.

A Reuters katonai forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy áramkimaradás dühítette fel a szurkolókat az ország fővárosában, Conakryban, s a kirobbant verekedés során a katonák a rend helyreállítása érdekében több lövést is leadtak, az egyik golyó pedig halálosan megsebesített egy ünneplő drukkert.

Guinea együttese vasárnap nagy meglepetésre, két hajrában szerzett góllal 2–0-ra legyőzte az előzetesen esélyesebbnek vélt és jobb erőkből álló dél-afrikaiakat.

Összekapott a szövetségi kapitány a csatárral
Kis híján verekedésbe torkollott a szövetségi kapitány, Stephen Keshi és a legjobb togói labdarúgó, Emmanuel Adebayor vitája a Kongó ellen 2–0-ra elveszített Afrika Kupa-mérkőzést követően. Az afrikai világbajnoki selejtezők legeredményesebb csatára azzal vádolta meg a szövetségi kapitányt, hogy azért nem jelölte Kongó ellen a kezdőcsapatba, mert korábban nem kötött vele menedzseri szerződést, pedig a kapitány azt ígérte neki, hogy ki tudja közvetíteni Angliába, a Premier League-be. A játékos egy másik ügynök segítségével igazolt januárban az AS Monacóból az Arsenalhoz.

A szakember közvetlenül a meccs előtt mégis a kezdők közé jelölte Adebayort, akit a csapattársak vettek rá arra, hogy vállalja a játékot. A lefújás után a csapat buszán Adebayor bejelentette, hogy elege van az edzőből és vasárnap hazautazik az édesanyjához.

Keshi a szemtanúk szerint meg-próbálta lebeszélni a futballistát, majd azzal fenyegette meg, hogy nem viszi ki a világbajnokságra. Amikor Adebayor úgy válaszolt, hogy addig még sor kerülhet egy kapitányváltásra, Keshi rá akart rontani a futballistára, de a többiek lefogták.

Bachirou Salou, a togói küldöttség tagja úgy véli, nem történt semmi rendkívüli.

„A vereség után a kapitány kicsit összeveszett a legjobb játékosával, máshol is előfordult már ilyesmi."

Adebayor egyelőre nem hagyta el a válogatottat.

Katonás mérkőzésa Military stadionban
Katonásan zajlott le a kairói katonai – Military – stadionban a labdarúgó Afrika Kupán a Kamerun–Angola mérkőzése.

Az egyiptomi hatóságok ugyanis két-háromezer katonát vezényeltek a stadion két lelátójára, hogy növeljék a nézőszámot. A terepszínű egyenruhát viselő harcosokat két csoportra osztották, az egyik tribünön a kameruniakat, a másikon az angolaiakat bíztatták nagy lelkesedéssel. Velük együtt összesen 4–5 ezer néző volt a lelátókon.

A kameruniakhoz rendelt katonák jártak jobban, „csapatuk" nemcsak 3–1-re győzött, de ráadásul az FC Barcelonában játszó Samuel Eto’o mesterhármasának is tapsolhattak.

Az Afrika Kupa mérkőzésein Egyiptom csapatának találkozói általában telt házat vonzanak, így 65 ezren voltak kíváncsiak a Líbia ellen 3–0-ra megnyert nyitómérkőzésére, a továbbiakon már csak néhány ezer szurkoló volt jelen a 75 ezres befogadó képességű központi arénában.

vissza az elejére


Bajnokságról bajnokságra
A West Ham sikere

(16. oldal)

A West Ham United hazai pályán legyőzte a Fulhamet az angol Premier League 23. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.

Eredmény, 23. forduló: West Ham United–Fulham 2–1.

Az élen:

1. Chelsea 62 pont, 2. Manchester United 48, 3. FC Liverpool 44, 4. Tottenham Hotspur 41, 5. Arsenal 37 (34–16), 6. Wigan Athletic 37 (28–29), ..., 9. West Ham 32, ..., 13. Fulham 26.

A Serie B zárómérkőzései
Az olasz másodosztály hétfői mérkőzésein a következő eredmények születtek: Catania–Arezzo 0–0 és Mantova–Cesena 0–2. Az élen: 1. Mantova 48 pont (31–18), 2. Atalanta 48 (39–27), 3. Catania 47, 4. Cesena 43, 5. Brescia 42 (33–18), 6. Torino 42 (26–18), 7. Arezzo 39.

vissza az elejére


Szexisebb futball-bírónők

(16. oldal)

Szexisebbek lesznek a brazil futball-bírónők. Az országban működő 36 hivatásos sípos hölgy új egyenruhát kap, amelyet stílszerűen a Penalty (11-es) sportruházati cég tervez nekik.

Ana Paulina Oliveira, a nemzeti futball múzsája az El País című spanyol napilapnak kijelentette: az eddigi formaruha nagyon férfias volt, de arra is kellett vigyázni, hogy az újban a lányok ne hívják fel magukra túlzottan a figyelmet. Az ésszerű kompromisszum jegyében az új ruha szolidan juttatja érvényre a test formáit. Az uniformis egy szűk ujjú blúzból és egy olyan rövid szoknyából áll, amelynek esése követi a domborulatok vonulatát.

Internetes felmérés szerint a brazil szurkolók, akik azért foci-élményben sem szűkölködnek, egységesen amellett tették le a voksot, hogy „minél nőiesebb, annál jobb".

Az oldalt szerkesztette: Póka János András