Fehér éjszakák a Széchenyi téren
Hajnali két óráig zakatolnak a gépek

(1., 4. oldal)

Egyelőre nincs kilátás a csendre, sem éjjel, sem nappal
(Rohonyi D. Iván felvétele)

Éjjelente mindössze négy órányi csend van a Széchenyi téren, amióta elkezdődtek a munkálatok a piac helyére épülő új többszintes parkolóháznál. A környéken lakók panasszal fordultak a polgármesteri hivatalhoz.

Levelükben kifejtik: a vállalkozó cég alkalmazottai reggel 6 órától kora délutánig dolgoznak, ezután rövid szüntetet tartanak, majd este 8 órától újra munkához látnak, és éjjel 1–2 óráig dolgoznak. Aki dolgozik vagy tanul, annak nem elég csupán négy óra alvás, a helyzet pedig elkeserítő, mivel a zajongás immár egy hónapja tart, ennek ellenére még a parkolóház alapjához szükséges gödröt sem sikerült kiásni.

A helyszínen járva a Szabadság munkatársa azt tapasztalhatta, hogy a kotrógépek és az ütvefúrók (pickhammerek) zaja még napközben is elnyomja a forgalom okozta lármát, a gépkocsik tülkölését és a piac sajátos zsivaját. A környékbeli házak, tömbházak falai csak úgy zengnek. Éjjel minden bizonnyal elviselhetetlen a zaj.

A városházától a parkolóházra az Ardeal Construct cég kapott építkezési engedélyt, a tulajdonképpeni munkálatokat azonban ennek egyik alvállalkozója, a Prima Rom cég végzi, kivéve a közművesítési részt, amely a Das Engineering feladata.

A Prima Rom vállalatot a tegnapi nap folyamán nem sikerült elérni.

A lakott területen megengedett zajszintre vonatkozó jogszabályok Kolozsváron is érvényesek, ezeket gyakran alkalmazzák is. A különböző koncertek és fesztiválok szervezői például nagyon jól tudják, hogy este tíz órakor az erősítőket le kell kapcsolniuk, mert ellenkező esetben pénzbírság vár rájuk.

Az óvár egyik hangulatos kocsmájában például sokáig hétvégénként hajnalig tartó dzsesszkoncerteket tartottak. Egy idő után le kellett erről mondani, mert a szomszédok sorozatos panaszai nyomán szinte hetente 5 millió régi lejes pénzbírságot kellett hogy fizessenek.

Úgy tűnik azonban, a közérdekű munkálatok és a szűkös határidő ezúttal fontosabb, legalábbis erre enged következtetni Emil Boc polgármesternek a lakossági panaszokra adott válasza.

Ebből kitűnik, hogy az éjszakai zakatolásnak két oka van: a parkolóház felépítésére megszabott mindössze 48 hónapos határidő, illetve az a tény, hogy napközben, a sűrű forgalom miatt a vállalat munkagépei egyszerűen nem tudják megközelíteni az építőtelepet.

Mindazonáltal, a polgármester megígérte, hogy megpróbálnak a vállalkozóval és az építőkkel közösen olyan megoldást keresni, amely által csökkenthetik a zajt és a lakóknak okozott kellemetlenséget.

Ercsey-Ravasz Ferenc

vissza az elejére


Kormánytámogatás útjavításra

(1. oldal)

Megyei utak és hídak javítására utalt ki pénzalapot a kormány. A Kolozs Megyei Tanács tájékoztatása szerint a támogatásból Kolozs megye is részesült. A központi költségvetésből 400 ezer új lej jutott a Hollómező és Pecsétszeg közti útszakasz felújítására, az utóbbi időszak áradásai során megrongálódott morói híd megjavítására, a nádasberendi és a havasreketyei megyei utak rendbetételére, valamint 100 ezer új lejt a magyarvistai út megjavítására. A szóban forgó összegeket a kormány a 2006-os évre előirányzott pótköltségvetésből Marius Nicoară megyei tanácselnök személyes közbenjárására utalta ki.

vissza az elejére


Elhanyagolt játszóterek

(1. oldal)

Annak ellenére, hogy az utóbbi időben a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal jelentős összeget fordított a játszóterek felújítására, még mindig vannak olyan helyek, ahol a berendezés miatt a gyermekek nem érezhetik magukat biztonságban. A Monostor-negyedben, a legtöbb helyen, a játszóterek megszűntek, a kiskorúak helyét pedig a leparkolt személygépkocsik vették át. (Fotóriportunk az 5. oldalon)

vissza az elejére


Felelősségre vonhatják a kiskorúak beszervezőit

(1., 4. oldal)

Bíróság elé állíthatják azokat a volt szekus tiszteket, akik az elmúlt rendszerben kiskorúakat verbuváltak besúgóknak. Stejărel Olaru történész elmondta, a Kommunizmus Bűntetteit Kutató Intézet tervei közé tartozik ezeknek a személyeknek az azonosítása és felelősségre vonása.

Stejărel Olaru tisztában van azzal, hogy annyi év távlatából nehezen lehet majd valamennyi olyan szekus tiszt kilétét felfedni, akik gyermekeket szerveztek be. Hangsúlyozta azonban, hogy azoknak a neve, akiket sikerül azonosítani, bekerül az intézet adatbázisába, és megfelelő bizonyítékokkal ellátott iratcsomójukat, kivizsgálás céljából, az illetékes katonai ügyészségnek továbbítják.

A történész úgy vélte, hogy a gyermekek beszervezésével a Szekuritáté stabil és erős besúgói hálózatot akart kiépíteni. Elmondása szerint a kiskorúak beszervezése ugyanazzal a módszerrel történt, mint bárki más esetében. Hangsúlyozta: szerinte a gyermekek nem tudtak „nagy dolgokról" beszámolni a Szekuritáténak.

A kiskorúak besúgói hálózatának létezését az átvilágító bizottság is megerősítette. Cazimir Ionescu, a testület szóvivője elmondta: a Szekuritáté elsősorban 12–19 éves korú gyermekeket szervezett be, akiknek családjukról, tanáraikról és iskolatársaikról kellett adatokat szolgáltatniuk.

Ionescu szerint nem egy-két elszigetelt esetről van szó, hanem az ország valamennyi megyéjét érintő, általános gyakorlatról .

A bukaresti sajtó tegnap szemére vetette a CNSAS-nak, hogy a gyermekbesúgók létét mindeddig elhallgatta. Az egykori gyermekhálózat tag jainak többsége napjainkban a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a Külföldi Hírszerzési Szolgálat (SIE) alkalmazásában áll. Az Adevărul cikke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Securitate gyermekhálózatához hasonlót térségünkben a kelet-német STASI működtetett. A bukares ti napilap szerint a modellt Kínától vették át, ahol a kulturális forradalom átnevelési lágereibe zárt emberek 70 százalékát saját gyermekeik súgták be.

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. oldal)

Nézek vakon és nyelv nélkül beszélek, /
s veszni szeretnék s szabadulni vágyom, /
és gyűlölöm magam, másért meg égek, /

nevetve könnyezem, bánatból élek, /
egyformán fáj életem és halálom. /
Ide jutottam, drága Hölgyem, érted.

Petrarca – Nincs békém (részlet)
(fordította: Sárközi György)

vissza az elejére


Kishírek

(2. oldal)

BAKOS ATTILA (Magyarország) két kötetét mutatja be a Phoenix Könyvesbolt. Július 21-én, pénteken délután 6 órakor, a nagy érdeklődésre való tekintettel, nem a könyvesboltban, hanem a János Zsigmond Unitárius Kollégium (Brassai-líceum épülete) imatermében vetítéssel egybekötött rendezvényen A Duna Evangéliuma és a Kőtörő Fű (a magyar szakrális őstörténet föltárása) című művek kerülnek közönség elé.

A BERKLEY-I (KALIFORNIA) UNITÁRIUS EGYHÁZ KÓRUSA vendégszerepel július 20-án, csütörtökön este 7 órakor a belvárosi unitárius templomban. Mindenkit szeretettel várnak.

NYÍLT NAPOT szervez a Sapientia–Erdélyi Magyar Egyetem kolozsvári Természettudományi és Művészeti Kara 2006. július 21-én. Az előző évekhez hasonlóan a fotó-, filmművészet és média szakos hallgatók munkáiból rendezett kiállítást nézhetik meg, és filmvetítést tekinthetnek meg a jelenlévők, valamint a szak oktatóitól kaphatnak tájékoztatást a média szakon folyó oktatásról és a felvételi vizsgáról. A Nyílt Nap keretében hirdetik ki a felvételi eredményeit a Környezetföldrajz-környezettudomány és a Nemzetközi kapcsolatok, európai tanulmányok szakán. Helyszín az egyetem épülete, Mátyás király utca 4., kezdési időpont 12 óra.

vissza az elejére


Középkor végi hangulatú kiállítás

(2. oldal)

Salvator Rosa (1615–1773) itáliai festő, rézmetsző, költő és zeneszerző, a barokk stílus elkötelezettjének „munkáiból" nyílt kiállítás tegnap a Bánffy-palotában. A Különböző alakok – korabeli másolatok című tárlat valójában Rosa 55 metszetét mutatja be két korabeli ismeretlen művész másolatai révén. A rendezvény része az Európai Grafikai Kollekciónak, amelyet széles körben propagálnak kontinensünkön.

Rosa művein katonák, öregek, parasztok alakjai láthatók a szerző szenvedélyes ábrázolásmódjában, bizarr motívumokkal és helyzetekben, a fény-árnyék hatás kihasználásával. Az akkori időben ritka önreklámot is gyakorolta — az ésszerűség keretein belül – radikálisnak minősülő műveivel. Az excentrikus rézmetsző 1656-1657-ben készült alkotásainak felvonultatása egy manapság homályba veszett technikára is fel szeretné hívni a figyelmet. Ezeket a műveket — talán éppen elismerésként – a múltban sokan másolták és hamísították.

Salvator Rosa tárlata augusztus végéig látogatható a Bánffy-palota földszinti két termében.

Ö. I. B.

vissza az elejére


Román művész falra rajzol

(2. oldal)

Dan Perjovschi romániai kortárs képzőművész a Műcsarnok három termének falára karikatúrákat vagy grafitit rajzol július 27-től tíz napon át, reagálva a csarnok kiállításaira, valamint a világ és az adott ország politikai, kulturális és gazdasági híreire.

Páldi Lívia, a kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, hogy biztosan készül Perjovschi-rajz a libanoni eseményekről és a magyar dolgokról, mert a világszerte ismert alkotó olvas, feltérképezi az adott ország helyzetét, és finom iróniával megrajzolja a történteket. Vannak visszatérő témái, mint a poszt-szocialista identitás, politikai, társadalmi visszásságok és abszurditások, illetve a kelet-európai és a nyugati művészek kulturális kölcsönhatásai.

A 45 éves bukaresti művész a 22 című romániai politikai, gazdasági és kulturális hetilap politikai illusztrátora. A Balkon című kortárs képzőművészeti folyóirat azonos című és tartalmú romániai mását szerkesztette, most az annak a helyébe lépő Idea című, angol–román nyelvű magazin vendégszerkesztője.

Dan Perjovschinak volt már kiállítása a kölni Ludwig Múzeumban, a chicagói Modern Művészetek Múzeumában, Stockholmban, Isztambulban, és idén bemutatkozik a New York-i Modern Művészetek Múzeumában. Budapesten 1999-ben mutatta be a Ludwig Múzeum Rondó című kiállítását, amelynek anyagát ma is őrzi a múzeum, és 2001-ben az After the Wall (a berlini fal leomlása után) című utazó kiállításon voltak láthatók munkái – tette hozzá Páldi Lívia.

Dan Perjovschi rajzai, falfirkái október 1-ig láthatók a Műcsarnokban, a XIV. kerület, Hősök tere 1. sz. alatt.

vissza az elejére


A csillagboltozatról a kövezetre

(2. oldal)

Előfordulhat az emberrel, hogy egyetlen kiborulása vagy apró hibája érvénytelenítsen minden jót, amit addig elért, és egy csapásra megváltoztassa az általános megítélését. Minél inkább felnézünk valakire, annál nehezebben nézzük el a hibáit. Talán ezért követi közérdeklődés a tetten ért kleptomániás hollywoodi filmsztárokat, akiket a rendőrség bilincsben vezet el valamelyik bevásárlóközpontból, garasos áru eltulajdonítása miatt.

Zidane, a franciák csapatkapitánya, teljes dicsőségben fejezhette volna be a pályafutását. A kamera minden mozdulatát vigyázta a pályán; a németországi futball-világbajnokság egyik legjobb játékosa volt, a nézők kedvence. Mintegy tíz perccel a nagydöntő hosszabbítását lefújó sípszó előtt, amely egyben Zidane visszavonulását is jelentette, a játékos megfeledkezett magáról, és durva szabálytalanságot követett el a labda nélkül szaladó Materazzi olasz védő ellen. A bíró kiállítással büntette, és füttykoncert közepette kellett elhagynia a pályát, hogy azután lehajtott fővel, magányosan baktasson az öltöző irányába. Az elkövetkező világbajnoki díjkiosztók egyike lehetett volna, Franz Beckenbauer utóda, de a „Zizou-legenda" úgyszólván az utolsó pillanatban szertefoszlott.

Az eset csak hősének mediatizáltsága miatt rendhagyó. Valójában nap, mint nap előfordul a nagypolitikában, a munkahelyen vagy a családban, szakmai-, erkölcsi- vagy érzelmi hitelvesztésként. Óvakodjunk hát fokozottan a Zidane-jelenségtől. Különben a csillagboltozatról a kövezetre zuhanhatunk.

Lőwy Dániel

vissza az elejére


Zenei meglepetés Désen

(2. oldal)

Szabadtéri koncertre került sor Désen július 18-án, este hét órakor a Budapest XVI. kerületében működő Rácz Aladár zeneművészeti iskola fúvószenekara előadásában. A zenekar előbb Rétyen a 15. alkalommal megrendezett fúvószenekarok fesztiválján vett részt, majd négy koncert után, útban hazafelé, megálltak Désen is néhány órára.

Valójában Harry Preisler dési születésű, 60 évig Amerikában, jelenleg Budapesten, szintén a XVI. kerületben élő, és az iskolát magánszemélyként támogató honfitársunk kérésének tettek eleget, aki mint jó ismerője a zenekar hírnevének, magas szintű előadásmódjának, egy kis örömöt, meglepetést akart szerezni a désieknek, a valamikor itt eltöltött 19 év emlékére. Harry Preisler két nyelven – magyarul és románul – mutatta be a zenekart és konferálta be a számokat.

Dés főterén lassan gyűlt a hallgatóság, de az első akkordok elhangzása után azok is megálltak, akik nem ide indultak. A koncertre az eredeti 2 és félórás műsor 45 percét szánták, a hallgatóság vastapsa azonban ráadást követelt. A műsor rendkívül változatos volt: operettnyitány, indulóátiratok, musical és kortárs zene. A koncert végén Harry Preisler megköszönte a polgármesteri hivatalnak, személy szerint Ioan Ungur polgármesternek a rendkívüli segítséget, hogy a fellépésen túl lehetővé tették a zenekar tagjai számára a néhány órás ittlét tartalmas eltöltését. Az ebéd, vacsora és koncert mellett rövid városnézés, valamint a désaknai sóbánya megtekintése is belefért a programba. Ioan Ungur örömét fejezte ki, hogy a dési főteret díszítő virágágyás erre az estre 70 szállal bővült, majd elmondta, hogy az iskola bármely zenekarát jövőre is szívesen látják. A hivatal munkatársai emléklapokat osztottak a zenekar tagjainak.

Vaszlik Kálmán karmester 70 tagú fúvószenekarában ezen az erdélyi úton 66-on voltak jelen: diákok, tanárok, egyetemisták. A zenekart elkísérte Vargha György, az 1100 diákot befogadó iskola igazgatója is. Lapunknak adott nyilatkozatából betekintést nyerhettünk egy olyan intézmény életébe, amely nem hasonlít az általunk ismert iskola fogalmához. Itt már modern menedzselési és marketingmunka teszi lehetővé a diákoknak, tanároknak a minél szélesebb körű informálodást, 30 országgal való kapcsolattartást, nemzetközi fesztiválokon, versenyeken történő megmérettetést. A Désen bemutatkozó fúvószenekar csak egy az iskolában működő 16 különböző együttes közül. A zenekar négy rangos európai versenyen nyert díjat, Svájcban, Belgiumban, Lengyelországban, valamint Hollandiában, ahol a négyévenként megrendezett Fúvós Olimpia első helyezettje lett. Minden szólamnak külön tanára van, akik közül tízen jelen voltak a zenekarban, helyettesítve a vakációzó diákokat. Koncertjük alatt nem a rézfúvósok hangja dominált, hanem a lágyabb szaxofonok. Mivel sokat járnak külföldre, jól tudják, e szimfonikus zenekari hangzás nélkül fúvószenekar nem jelentkezhet a nemzetközi porondon. Ma már nem az indulók, a katonazenei hangzás, hanem a nagy pianókkal kibővült hangzásvilág kell jellemezze a zenekar játékát. A rétyi fesztiválon résztvevő karmestereknek is megpróbálták átadni tapasztalataikat, amelyeket külföldi útjaikon, illetve eddigi tevékenységük során szereztek.

Vargha György igazgató beszámolt még arról, hogy az elmúlt másfél évben együtteseik 12 országban léptek fel. Kérdésünkre, hogy milyen anyagi alapokból tudják fenntartani ezeket az együtteseket, az igazgató kifejtette: az iskola működtet egy Zenével a holnapért nevű alapítványt, amelyen keresztül kül- és belföldi magánszemélyek, valamint szülők támogatják e tevékenységeket, a kerület polgármesteri hivatala pedig minden segítséget megad. Ultramodern komputeres teremben saját maguk írnak zenét, amelyet CD formájában értékesítenek. Ebben az évben EU-s pályázatot nyertek, elsőként a művészeti iskolák közül. Komoly menedzselő munka zajlik a háttérben, az iskolának külön szakmai vezetőtitkára van, ezenkívül négy nyelvet beszélő külkapcsolattartó munkatárs nyújt hatalmas segítséget a pályázatok megírásánál és a külföldi utak megszervezésénél. Az iskola célja amatőr, szabadidejében zenélni tudó egyének nevelése. Vannak kiemelkedő tehetségek, de senkit nem kényszerítenek zenei pályára.

Az iskola zenebölcsődét is működtet, 6 hónapostól 5 éves korig, ahol a szülő gyermekével dalokat, mondókákat tanul, amelyeknek főleg az anyukák veszik hasznát, zsémbelődő gyerekük otthoni csitításakor. Minden évben egyszer bölcsődés-óvódás nagybulit tartanak, hangszerbemutatóval egybekötve. A közeljövő terveiről szólva megtudtuk: készülnek a Visegrádi Négyek zeneiskoláinak közös hangversenyére.

Rendkívüli zenei élményben volt részük a désieknek, további sok sikert kívánunk az együttesnek, és nem felejtjük az igazgató ígéretét: jövőre a vonósokkal együtt ugyanitt.

Lukács Éva

vissza az elejére


MOZI

(2. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Superman visszatér – amerikai. – Vetítés: 14, 17, 20, 23; kedvezménnyel 14 és 23 órától.

GYŐZELEM – A farkas, Piroska és a rejtély – Vetítés: 14, 16, 20.30. Állítsátok meg Teréz anyut! – Vetítés: 18, 22.

MŰVÉSZ – A gyermek – belga, francia. – Vetítés: 17 órától, kedvezménnyel. Hogyan repíts ki a házból egy 30 éves agglegényt – amerikai – Vetítés: 19.30, 22.

DÉS

MŰVÉSZ – Lehetetlen küldetés III – amerikai. – Vetítés: 19.30, 22.

TORDA

FOX – X-men: Utolsó összecsapás – amerikai. – Vetítés: 15, 17, 19.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – A Da Vinci-kód – amerikai. – Vetítés: 15, 18, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – The Omen – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel 17.30 órától.

DACIA B-TEREM – Farkasok birodalma – francia. – Vetítés: június 14-16: 17, 19-30 órától.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – A Da Vinci-kód – amerikai. – Vetítés: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel 16 órától.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Világíttassunk (át), hogy világíthassunk...

(3. oldal)

A „Tiszta hangok" természetesen jól csengő szókapcsolat, különösen ha zenére gondol az ember. Ha a Victor Roncea nevű koordinátor nevéhez és egy aktuális kampányhoz kapcsolódik, már nem vagyok olyan biztos ebben az ítéletben; nem tudom ugyanis, hogy ki ez a Roncea, honnan jött és hova megy. Persze, Illyés Gyula két verssora is eszembe jut, Egy népfinak a címe, igaza bizonyos értelemben átível korokon, át egy évszázadon:

„Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Kellene: honnan jössz, – azzal, ecsém: hova mész!"

Ne értsük azonban mentségként megbocsáthatatlan bűnökre. Manapság arra épülnek a kampányok (és ez tulajdonképpen így megy évtizedek óta, a sztálini korszak s a posztsztalinizmus excellált ebben), hogy feltárjuk, feltárják, kinek milyen a múltja, ki kivel-mivel kollaborált. Nyilván jó tudnunk – néha bizonyára rossz (és erről Esterházy Péter fontos könyve, a Javított kiadás egyértelműen meggyőz!) –, ki volt a környezetünkben a beépített ember, egyszerűbben szólva a besúgó. A sajtó berkeiben alighanem többen voltak, mint az élet más területein; és ha a média meghatározó tanácsadó, „felvilágosító", hogyne szeretnénk tudni, a mai főcsahosok közül kinek sötét vagy pöttyös a múltja, ki adott pár évtizeddel ezelőtt még másfajta tanácsokat az egyszerű olvasónak; és azt se felejtsük, ki dicsőítette oly hangosan a tegnapi Vezért. Úgy volna jó, ha ez a tisztázó kísérlet legalább ilyen hevességgel világíttatná át a politikusokat, politikusainkat (a magyarokat is!), akár a mai bal-, akár a (nemzeti) jobb oldalon álljanak. De most rólunk, „közvélemény-formálókról" van szó, ne próbáljuk hát elhárítani magunktól a tisztázást. Aki tiltakozik, érthetően gyanús.

Akkor szóval Victor Roncea pártján állok? És a hozzá felcsatlakozni akaró Salamon Márton László pártján? (Akiről egyébként ugyancsak keveset tudok, noha a Szabadság, majd a Krónika, majd az Új Magyar Szó hasábjain követhettem írásait.) Nem, nem igazán. Ismétlem, nem szeretem a kampányokat. A megkésetteket különösen nem. Személyesen nincs kifogásom az átvilágítás ellen, akár az Új Magyar Szó cikke, akár egy Krónika-munkatárs e-mailje tüntet ki az átvilágítandók listáján való szerepeltetéssel. Igaz, titkon arra is számítok, hátha így az engem évtizedeken át besúgókról is megtudok valami újat. (A túloldali Ilia Mihály-dosszié, az ő megfigyeltetése hozta az első híreket.) Ám továbbra is kételyeim vannak afelől, hogy a „Tiszta hangok" akció mennyit tár fel a múltból, közelmúltunkból. Félek rajta, továbbra is csak a kis kollaboránsokról, az így-úgy megfélemlítettekről lesz szó. Márpedig a történelem sokkal több ennél. Listák alapján aligha lehet megérteni, miben éltünk évtizedeken át; és aligha lehet így megtudni, hogy ki miképpen vészelte át azokat az évtizedeket. Amelyek a mában folytatódnak. Kinek-kinek rosszul fizetett munkában vagy jól hozó szenátori székben – vagy ellenzéki párt élharcosi pozíciójában.

Azt hiszem, egyetlen valós eszköz, fokmérő létezik: kinek-kinek a lelkiismerete. Már aki rendelkezik ilyesmivel.

Kántor Lajos

vissza az elejére


Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor
Kultúrák találkozása – kultúraváltás

(3. oldal)

Az ismert budapesti szerzőpáros Kultúrák találkozása – kultúraváltás című munkájában részletesen foglalkozik az Erdélyből Magyarországra áttelepült értelmiségiek helyzetével, beilleszkedésével. A többórás mélyinterjúk segítségével a kérdezettek „fogadó társadalom"-képét, a bennük korábban belsővé vált „kibocsátó kultúra" és a fogadó társadalom kultúrájának találkozása során átélt szembesülését, a kultúraváltás megélését igyekeztek feltárni. Ennek a kutatásnak az eredményeit összegző tanulmány befejező részéből közlünk részleteket.

(Folytatás lapunk július 19-i számából)

Morális, egzisztenciális és identitáskonfliktusok
A kultúraváltás, egy más kultúrába való emigráció számos morális, egzisztenciális és identitáskonfliktust hoz magával.

Morális konfliktust jelent maga az elmozdulás, a maradók cserbenhagyásának lehetősége. Morális konfliktus okozója gyakran a család sorsa és a hivatás iránti elkötelezettség. Az elmenetel egyfelől azt a veszélyt rejti magában, hogy a kibocsátó kultúrában az egyént körülvevő családi (baráti stb.) kapcsolatok – az adott kultúra fennmaradásának legfőbb kötőanyagai – széjjelszakadnak; másfelől a kultúraváltás (esetenként az emigráció) melletti egyik leggyakoribb érv éppen a család, a gyermekek jövőjének – nagyobb anyagi biztonságának, magasabb képzettségének, informáltságának – biztosítása. A hivatás, különösen az értelmiségi hivatás egyfelől ugyancsak a maradásra, az adott kultúra őrzésére és működtetésére késztet; másfelől a szakmai kibontakozás nagyobb lehetőségei inkább az eltávozás felé hajlítják a bizonytalankodót. Mindezen morális konfliktusok különösen nehézzé teszik a döntést olyan időkben, amikor közvetlen kényszer (például politikai üldöztetés) nincsen.

Nem csekélyek ezekben az esetekben az elmozdulásból adódó egzisztenciális megterhelések sem. A gyerekkortól felépített élet egyszeriben semmivé válik, s az új viszonyok közé kerülő ember azt éli meg, hogy ő vált „senkivé". Korábban kiküzdött státuszáról, presztízséről lemondva mindent elölről kell kezdenie, sokszor jóval alacsonyabb szintről, mint „előző életében".

Az emigráns otthagy egy lakást, és az új helyen esetleg hajléktalanként/ágybérlőként/albérlőként/átmenetileg befogadottként kell elindulnia. Felad egy biztos állást, s a befogadó társadalomban mint idegen, eleve nehezebben kap munkát; ha kap, az nagy valószínűséggel a szakképzettségénél alacsonyabb szintű lesz, ha pedig létszámcsökkentésre kerül a sor, őt bocsátják el előbb. Azt a bizalmi minimumot, amellyel otthon (az iskola által is „bejáratott") pályakezdőként eleve rendelkezett, itt – mint nem ismert idegennek – kemény munkával kell megszereznie. Az intézmények számos bürokratikus akadályt állítanak elé, jogi státusza, elemi jogai gyakorlásának lehetősége pedig hosszú ideig – akár évekig – is bizonytalan lehet. Általában is keményebben kell dolgoznia, mint otthon, gyakran több „műszakban", hiszen néhány év alatt kell megteremtenie azt, amit otthon nemzedékek készíthettek elő a számára.

S mindezek után könnyen bekerülhet a fogyasztás csapdájába; ismert az az „emigránstípus", aki megrészegedvén a választéktól, szenvedélyes és irracionális vásárlásokkal veszélyezteti egzisztenciális stabilizálódását. Az identitásproblémák alapja a „senkivé válás" említett érzése. Ezt erősíti a kulturális sokk: az idegen viszonyok közé került emberre rászakadnak az információk és az az érzés, hogy szinte minden idegen a számára. Ismeretlenek az őt körülvevő kultúra alapelemei; a finom jelzések, amelyekkel az emberek szándékaiknak megfelelő képet tudnak magukról sugározni; félreérthetőek a többiek jelzései; hiányoznak azok a gyerekkortól közös élmények, amelyek egy társadalom tagjai között mindenféle kapcsolat alapjait képezik; az ismeretlen körülmények között alkotásképtelenné, „szólásképtelenné" bénul stb. Idegen az új világban, de minél több időt tölt benne, annál idegenebbé válik számára régi világa is.

Beilleszkedését nehezíthetik azok a hátrányok is, amelyeket kibocsátó kultúrájából magával hozott: az alacsonyabb fokú magabiztosság, a kommunikáció lazább formáiban való gyakorlatlanság, tájékozatlanság a célracionális cselekvés lehetőségeit illetően, sőt gyakran még a technikai civilizáció egyes eszközeinek használatában is. S tetézi még az eddigieket az élet megszakítottságának, az énkoherencia megtörésének élménye, amelynek helyreállítása nélkül, életének valamiféle egységben látása nélkül senki sem tud harmóniában élni sem a világgal, sem önmagával.

Mindez a hátrány magától értetődően erős pszichikai megterhelést jelent az egyén számára, sajátos élményszerkezetet eredményez, és jellegzetes válaszreakciókat is vált ki. Az egyik jellegzetes alapélmény a légüres tér érzése, a beszorítottság, az idegen világ ránehezedésének érzése: az az érzés, hogy ebben a világban nem működnek az ismert szabályok, az itt érvényes szabályok működése viszont nem átlátható; az egyén tehetetlennek érzi magát. Az sem ritka, hogy bár már átlátja a környező világ működését, az mégis olyan idegen marad a számára, hogy nem tud vele mit kezdeni.

Az áttelepült többnyire magányosnak érzi magát, s ez nemcsak az emberi kapcsolatok gyér voltát, a vele közös élményvilágú társak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy nem érzékeli látens vagy virtuális közösségek létét sem: nem tudja, hogy az őt ért benyomások mennyire egyediek, mennyiben érintenek másokat is, vannak-e sorstársai, kit képviselhet, kinek a nevében beszélhet ő önmagán kívül.

(Folytatjuk)

Forrás: http://menedek.ispman.hu

vissza az elejére


A zsidózás ártatlan örömei

(3. oldal)

Ha lett volna bicskám, biztosan kinyílik a zsebemben a minap, amikor szerkesztőségünk postafiókját böngészve átolvastam az egyik magyarországi hírportál tájékoztatóját. Az alaphír arról szólt, hogy a magyar (közszolgálati) média mennyire elferdíti a libanoni híreket. Hogy a Hamasz és a Hezbollah robbantgatásait folyamatosan terrorcselekményeknek nevezi, az izraeli hadsereg csapásait viszont nem. És aztán valami undorító mocskolódás következik, amelyben lehordják és sárral dobálják a magyar média színe javát.

Kérdem: ha egy konfliktusban az egyik fél igyekszik legjobb tudása szerint katonai célpontokat támadni, a másik meg szándékosan civileket öl, hogyan nevezzük az utóbbit?

Aztán észrevettem az oldal alján egy fényképet, felette-alatta a következő felirattal: Társadalmi célú hirdetés (sic!). Megtaláltuk, X.Y. a kislányverő izraelita (a nevet érthető okokból nem közlöm…). A fényképre kattintva terjedelmes riportot olvashatunk egy március 15-ei összetűzésről, amikor – ezt a szerzők sem tagadják – egy nemzeti kokárdás csoport egy Dávid-csillagos fiatalembert rugdosott, ez utóbbi pedig az összetűzés során lelökött egy kislányt. A hírportál ezt magyarverésnek minősíti, és az ártatlansági vélelem, illetve az alapvető emberi jóérzés sima mellőzésével közli olvasóival az „elkövető" címét, telefonszámát, mintegy felszólítva olvasóit: rajta, zaklatók, amatőr lincselők, nemzeti mámortól túlfűtött bunkóvitézek…

Kérdem: ez vajon nem meríti ki a felbujtás bűncselekményét? Meddig szabad ma Magyarországon elmenni a zsidózásban, a fasisztoid pogromuszításban, hol a határ?

Nem kivételről van szó, az oldalon mindenütt hasonló cikkeket olvashatunk. Egyiknek címe például: „Nőket molesztáltak a nyírtassi zsidók". Némely mondat egyszerre sért vérig három népcsoportot is: „a magát ultracivilizáltnak hazudó pajeszos csürhénél még a balkánalsói oláhcigány is kulturáltabban viselkedik".

Az elmúlt években tökélyre fejlődött egyfajta újmagyar virágnyelv, amely azt a célt szolgálta, hogy a sok forrófejű szélsőjobbos figura szabadon zsidózhasson, anélkül, hogy ki kelljen mondani a kényes szavakat. Látom: ma már nincs rá szükség, a fenti idézetek nem kerülgetnek semmit, és nem riadnak vissza semmitől.

A legszomorúbb azonban az, hogy ezek a grafomán huligánok teljesen lejáratják az egészséges nemzeti, jobboldali törekvéseket. Máris nehéz nem antiszemitának tartani valakit, aki önmagát nemzeti érzelműnek vallja. És végül: nekem, mint erdélyi magyarnak nagyon nehéz elviselni ezt a mocskolódást, hiszen magam is idegen – olykor ellenséges – közegben élek. A gyűlöletnek pedig nincs szüksége okra, csak ürügyre, célpontjai között pedig – ha egyszer elszabadult – ritkán válogat: ma a zsidók, holnap a magyarok, utána ki tudja kik lesznek szabadon mocskolhatók, lincselhetők…

Mögöttünk áll az elmúlt század nagy botránya, túlértékelt, büszke nyugati civilizációnk csődje, elégtelen bizonyítványa: a koncentrációs lágerek, a haláltáborok még kitapintható borzalma.

Tényleg nem tanultunk belőle semmit?

Ercsey-Ravasz Ferenc

vissza az elejére


Világkép
Veszélyes sakkjátszma a Közel-Keleten

(3. oldal)

Immár több mint egy hete lélegzetvisszafojtva figyeljük a közel-keleti fejleményeket: hullanak a katyusák Haifára, F16-osok bombázzák Bejrútot s egyelőre egyik fél sem mutat hajlandóságot arra, hogy a fegyverek diplomáciáját félretegye. Az izraeli–pánarab konfliktus legújabb felvonása meglepetésszerű hevességgel lobbant fel, s mivel elvetjük azt az eshetőséget, hogy „forrófejűség" áll a dolog mögött, kénytelenek vagyunk megvizsgálni a szembenálló felek motivációját, nyilvánosan vállalt célkitűzését és spekulálni a rejtett stratégiákról.

2004 szeptemberében az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1559-es számú határozata terrorista alakulatnak titulálta a dél-libanoni főhadiszállású Hezbollah iszlám radikális szervezetet, s azonnali lefegyverkezésre szólította fel. Az izraeli diplomácia óriási sikerként könyvelte el ezt az álláspontot, de sajnos a valóságban semmilyen következményekkel nem járt, sőt mi több, a Hezbollah azóta megerősödött. A zsidó állam pedig következetesen hivatkozási alapul használja az észak-izraeli határvárosokat terrortámadásokkal fenyegető Hezbollah elleni csapásokkor.

A közel két éve tartó viszonylagos állóháború felhevüléséhez most két izraeli katona túszul ejtése adott okot. A fogva tartott katonák kiszabadításán túlmenően Izrael kihasználná az alkalmat arra is, hogy megsemmisítse a Hezbollah fegyveres kapacitását. A zsidó hadsereg 2000-es dél-libanoni kivonulása után ugyanis Irán és Szíria segítségével a Hezbollah töméntelen mennyiségű robbanóanyagot, rakétaarzenált halmozott fel a korlátlan ellenőrzése alatt álló dél-libanoni régióban, ahonnan állandó rettegés alatt tartja az észak-izraeli településeket. Izrael terve hosszú távon egy békés északi szomszéd biztosítása lenne, s reméli, hogy a Hezbollah megsemmisítésével lehetőséget ad a libanoni hadseregnek, hogy ellenőrzése alá vonja a déli országrészt és pacifikálja azt. Kérdéses viszont, hogy a libanoni infrastruktúra szétlövésével, és ártatlan polgárok halálával járó hadművelet nem sül-e el visszafelé és nem szolgálja-e éppen a Hezbollah ügyét.

A Hezbollah óriási kockázatot vállalt a mostani konfliktussal. A nyílt harcszíntéren esélytelen az izraeli túlerővel szemben, ezért számára a győzelem „csupán" ideológiai szempontból vívható ki. Meg akarja erősíteni pozícióját a sokszínű libanoni politikai színtéren, igazolni akarja létjogosultságát az arab világ szemében, mint az „elnyomott palesztin nép védelmezője", ugyanis az ENSZ BT fentebb már említett határozata óta a muzulmán világban is megerősödtek azok a hangok, amelyek Dél-Libanon demilitarizálását kérik. S nem utolsósorban „üzen" támogatói (Irán, Szíria) nevében az Egyesült Államoknak, hogy mi várható a Közel-Keleten, ha Washington megtorló intézkedéseket hoz például az iráni atomprogram kapcsán.

Legaggasztóbb a kialakult helyzetben, hogy ennek a „bombázás-sakkjátszmának" a határ mindkét oldalán túszai, valós, hús-vér áldozatai vannak. Egyfelől az észak-izraeli településekre – többek között Haifára, az ország harmadik legnagyobb városára – az eltelt egy hét alatt több mint ezerötszáz Katyusa-rakétát lőttek ki, másfelől Libanonban megszűnt a polgári élet bármilyen formája, és a második világháború óta nem látott menekülési, kiürítési hullám vette kezdetét. Bármelyik fél következő lépése fatális lehet a régióra, s sajnos, Virág elvtárs gyöngyszemét idézve: a nemzetközi helyzet fokozódik.

Moldován Árpád Zsolt

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Botrány a tanári versenyvizsgán

(4. oldal)

Nem éppen zökkenőmentesen kezdődtek tegnap a címzetes és a helyettesítő tanári állások betöltése érdekében szervezett versenyvizsgák. A tételek több mint három órát késtek, s egyesek azt állították, hogy azokat közben kiszivárogtatták.

Lucia Cojocaru, az Egyetem Előtti Oktatás Szabad Szakszervezetének elnöke felháborodva nyilatkozta, hogy teljes fejetlenség uralkodott ma a Nicolae Bălcescu vizsgaközpontban, hiszen a tíz órára odaérkezett tanároknak fél kettőig kellett várniuk a vizsgatételekre.

– Ezek súlyos szabálytalanságok – mondta a szakszervezeti elnök. – A profizmus teljes hiányáról tanúskodik a mai eset. Azonnal felvettük a kapcsolatot a tanügyi tárcával, és elhalasztottuk a vizsgát péntek reggel kilenc órára. De akkor is megbotránkoztató, ami történt, kifogások mindig akadnak: vagy egy elromlott számítógép, vagy egy csatlakozókábel okolható a történtekért – mondta Cojocaru.

vissza az elejére


Jonathan Scheele Kolozsváron

(4. oldal)

Tegnap az UNISCO 2006 Egyetem és a gazdaság – partnerek a nevelésben és a szakképzésben elnevezésű nyári egyetem vendége volt Jonathan Scheele, az Európa Bizottság romániai küldöttségének vezetője, aki az egyetemek és a magánszféra együttműködésének fontosságáról tartott előadást (Rigó János felvétele)

vissza az elejére


GAZDASÁG

vissza az elejére


Munkaerővásár autópályaépítésre

(4. oldal)

Pénteken 9 és 14 óra között a Horia Demian Sportcsarnokban rendez munkaerővásárt az országos és a megyei munkaerőhivatal. Az akcióval a Transilvania autópálya megépítéséhez toboroznak dolgozókat. A munkaerővásáron bárki ingyen vehet részt. Bővebb felvilágosítás az 590-277-es és az 596-923-as telefonszámokon.

vissza az elejére


Hitel a csernavodai atomerőműnek
A második reaktor jövőre indul

(4. oldal)

A Román Kereskedelmi Bank (BCR) 122 millió eurós hitelt ad a csernavodai atomerőmű második reaktorának befejezésére, amelynek indítását a jövő év második felére tervezik.

A hitel nyolc évre szól, hároméves türelmi idővel, az átlagos bankközi kamathoz igazodó, változó kamattal – közölte Teodor Chirică, az atomerőművet kezelő vállalat, a Nuclearelectrica vezérigazgatója.

Csernavodában egyelőre egyetlen reaktor működik, 700 megawatt beépített kapacitással, amely az ország áramfogyasztásának 10 százalékát termeli. A második reaktorral együtt az erőmű részaránya meg fogja haladni a 18 százalékot. A csernavodai erőműbe öt CANDU típusú, kanadai technológiával működő reaktort terveznek, egyenként körülbelül 700 megawattos kapacitással. A hatóságok már elfogadták a szándékleveleket a harmadik és a negyedik reaktor beruházására is 13 cégtől és konzorciumtól.

A jelentkezők között van az amerikai AES Corp., az olasz Ansaldo, a kanadai AECL, a belga Electrabel, az olasz ENEL, a német E.ON és az RWE, a spanyol Iberdrola, a dél-koreai KHNP, hazai, luxemburgi és török cégekkel társulva konzorciumban.

vissza az elejére


A Dacia megkétszerezi exportját

(4. oldal)

A Dacia várhatóan megkétszerezi a kivitelét az idén. Az első félévben 40 166 Dacia Logant exportáltak 42 országba, és 51 130-at adtak el külföldön a korábban szállítottakkal együtt.

A kivitel 146,3 százalékkal nőtt, a külföldi értékesítés közel megháromszorozódott a tavalyi első félévi 18 895-höz képest, közölték a román autógyárban kedden. A legjobb piac a francia, ott 11 385 Dacia Logant adtak el az első félévben.

A Loganok hazai eladása kissé csökkent: az első félévben 56 405-öt adtak el Romániában, 6358-cal kevesebbet, mint egy évvel azelőtt. Jövőre a benzinmotoros változatnál kisebb, a dízelmotorosnál nagyobb áremelés várható, mert a Dacia Loganokat a szigorúbb szennyezési szabályoknak megfelelő Euro 4-es motorral fogják szerelni.

A Renault tovább korszerűsíti a Loganokat előállító Piteşti-i Dacia-gyárat, miután az idei első felévben minden eddigi rekordot megdöntött e személygépkocsik külföldi értékesítése. A francia csoport az idén és jövőre további 178 millió eurót fordít a Piteşti-en lévő gyár fejlesztésére, miután az elmúlt hat évben már 650 millió eurót költött a gyárra.

A korszerűsítés többek között azért került napirendre, mert az első félévben rekordot döntött a Daciák eladása, és a gyárnak növelnie kell a kapacitását, hogy ki tudja elégíteni a nagy keresletet.

A gyárban jelenleg 745 Logant állítanak elő naponta, az év végére napi 840-et terveznek gyártani. Az első félévben egyébként 103 604 Daciát gyártottak, ebből nagyjából 7 ezer a marokkói gyárban készült. A Loganból, 2004. szeptemberi értékesítési startja óta, 267 ezret adtak el világszerte, az előzetes várakozások felett.

vissza az elejére


A nyugati megyék „megugrottak"

(4. oldal)

A CNP gazdaságelőrejelző bizottság szerint 2008-ban 5450 euróra növekszik az egy főre jutó hazai össztermék (GDP) a tavalyi 3500 eurót követően. Az előrejelzés szerint a legfejlettebb térség az ország nyugati része lesz, elsősorban Arad, Temes, Hunyad és Krassó-Szörény megye, 6000 eurós egy főre jutó GDP-vel. A közép- és az észak-nyugati országrészben 5100–6000 euróra, a déli országrészben 4100-5000 euróra, míg az észak-keleti körzetben 4000 euróra növekszik az egy főre jut GDP. A CNP hosszabb távra szóló előrejelzése szerint Romániában 2015-ben az egy főre jutó GDP az EU-átlag 40 százaléka körüli lesz. Összehasonlításképpen: Magyarországon az egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritáson számolva, jelenleg az uniós átlag 63,2 százaléka.

vissza az elejére


KÖRKÉP


Még mindig elégtelen a kolozsvári játszóterek felszereltsége és biztonsága
A város több pontján továbbra is vannak veszélyes játszóeszközök

(5. oldal)

Olvasóink panaszlevélben észleltek alapján pár napja a város legnépesebb lakónegyedében, a Monostor-negyedben jártunk, hogy a helyszínen tájékozódjunk a helyzetről. A Big üzletház melletti játszótéren egy elárvult és elrontott hinta, és néhány játszóeszköz. Elég elhanyagolt a környezet: a füvet és a gazok levágásával régóta nem foglalkozott senki.

Kissé távolabb egy kétéves forma kisfiú, állán hatalmas tapasz. Dadusától megtudjuk: azelőtt való nap a gyerek hintázott, és mivel ennek nem volt se hátlapja, se biztonsági lánca, a csöppség véletlenül elengedte a hinta láncát, leesett, és megütötte magát.

A polgármesteri hivatal sajtóosztályától megtudtuk: városunkban közel 300 játszótér található. A játszóterek javítására tavaly 7,9 új lejt költött az önkormányzat. Az idei javításokat még nem fizették ki, és így talán az összesítést sem végezték el. A javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, idén hozzávetőlegesen 50 játszótéren végeztek ilyen jellegű munkálatokat. A játszóterek általános ellenőrzésére havonta egyszer kerül sor, de ha ilyen jellegű panasz érkezik a városházára, rögtön kiszállnak, a helyszínen tájékozódnak, és a panaszt mihamarabb igyekszenek orvosolni. Megtudtuk: folyamatos a munkafolyamat ellenőrzése azon játszóterek esetében, ahol felújítási munkálatok zajlanak.

A régebb épült játszóterek biztonsági szabványait a lehető legenyhébben értelmezték. Az újonnan – tehát a tavaly, illetve az idén – létesítetteké viszont már megfelelnek az európai szabványoknak.

Ami a játszóterek biztonsági előírásait illeti, ezek a következők: a játékeszközök csavarjait beássák a földbe; a felhasznált faanyag felülete sima, azaz élezetlen és szálkamentes. Gumialátéteket kell használni az eddigi köves alátétek helyett. A játszóeszközök között megfelelő távolság kell hogy legyen.

A polgármesteri hivatal tervei szerint idén 30 új játszóteret létesítenek – ebből 20 már megvalósult – tájékoztattak.

A kisgyermekes családok észlelik és értékelik a polgármesteri hivatal erőfeszítéseit, de azért e téren bőven akad még tennivaló. A kolozsvári játszóterek elégtelen állapotáért azonban nem csak a javítási munkálatok késlekedése, a pénzhiány okolható, hanem az állampolgárok nemtörődömsége, felelőtlen hozzáállása. Évtizedek óta megszokott látvány: főleg esténként tinédzserek ülnek a játszótéren, hintáznak, zajonganak, körülöttük üres üvegek, cigarettacsikkek halmaza. Ameddig a város fiatalabb polgárai, az eljövendő szülők nemzedékének jó része így viszonyul a játszóterek állagának megőrzéséhez, hiába az igyekezet és az adófizetők pénzének elpocsékolása.

A polgármesteri hivatal sajtóosztálya nem tudott felvilágosítást adni arra a kérdésre, hogy mekkora pénzbírsággal sújthatók azon személyek, akiket a játszóterek rongálásán kapnak.

Nagy-Hintós Diana

vissza az elejére


Kolozsváron is Orange 3G

(5. oldal)

Bukarest és Temesvár után szerdán helyi és megyei hivatalosságok jelenlétében Kolozsváron is útjára indították az úgynevezett 3G szolgáltatást.

A tehetősebb felhasználóknak szóló szolgáltatás segítségével láthatjuk azt, akivel beszélünk (videotelefon), hordozható számítógép (laptop) segítségével bárhol letölthetjük az irodai személyi számítógépre érkezett elektronikus leveleinket (e-mail), mobiltelefonunkon focimeccset nézhetünk amennyiben nem tartózkodunk tévékészülék előtt, igénybe vehetjük a Business Everywhere (Üzletkötés Bárhol) szolgáltatást, zenét hallgathatunk és tölthetünk le az Internetről. A sebesség eléri a 384 kbps-t. Az Orange illetéksei szerint év végéig, vagy 2007 elejéig a sebesség elérheti az 1 Mg/s-os sebességet.

K. O.

vissza az elejére


Ördöngösfüzes
Múzeumlátogatás és falunap

(5. oldal)

A hétvégén a helyi Egyházi és Szórványmúzeum ötödik évfordulójára és az első ízben megrendezett falunapra (pontosabban az elszármazottak napjára) sokan hazajöttek.

Még Budapestről is érkezett vendég, de a református templomban megtartott istentiszteleten lugosi, brassói és temesvári látogató is eljött.

Az igét ezúttal a falu szülöttje, de jelenleg a Kovászna megyei Alsócsernátonban szolgáló Takács Lajos lelkész hirdette.

Az istentiszteleten fellépett a templom kórusa, a szavalók, valamint Pál Noémi és Pál Tímea énekesek. Az Egyházi és Szórványmúzeumban Lapohos András nyugdíjas tanár a helyi közművelődési élet lelkes és fáradhatatlan szervezője ezúttal is vendégszereplő házigazdának bizonyult.

A régi református iskolában megtartott kerekasztal-beszélgetésen a faluból elszármazott helybeliek tartottak élménybeszámolót.

A kultúrotthonban zenés-táncos előadásra került sor, amelyen felléptek a község legtehetségesebb műkedvelői.

Az ördöngösfüzesi falunap jól sikerült táncmulatsággal zárult, ahol mindenki jól érezte magát.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


Marci a piacon

(5. oldal)

Szerda reggel Kolozsváron a Széchenyi téri piacon a következő árakat lehetett feljegyezni:

burgonya — 0,6-1 lej/kg, zöldpaszuly — 3,5 lej/kg, paradicsom — 2-2,5 lej/kg, zöldpaprika — 2 lej/kg, murok — 1 lej/kg, saláta — 1,5-2 lej /fej, tök — 1 lej/kg, hagyma — 0,5 lej /kötés, 2 lej/kg, fokhagyma — 2 lej/3 fej, uborka — 0,8 lej/kg, káposzta — 0,7-0,8 lej/kg, karfiol — 1 lej/fej, padlizsán — 4 lej/kg, alma — 2-3,6 lej/kg, meggy — 5 lej/kg, kajszibarack — 4,2 lej/kg, őszibarack — 2 lej/kg, görögdinnye — 1,3 lej/kg, sárgadinnye — 4 lej/kg.

vissza az elejére


JOGREND


Módosították a gyermeknevelési támogatás jogszabályát

(6. oldal)

A kormány június végén, 44. számú sürgősségi rendeletével (megjelent a június 23-i 545. Hivatalos Közlönyben) módosította a 2005/148. számú – szintén sürgősségi – kormányrendeletét a gyermeknevelési támogatásról. Fontos és lényeges jogszabály volt a 2005/148. rendelet, amely alaposan megváltoztatta a gyermek kétéves koráig megillető anyagi juttatás és szabadság rendszerét illetve jogosultságát, és amely 2006. január elsejétől lépett hatályba. Amint lapunkban többször megírtuk, korábban a szülési valamint gyermeknevelési szabadságot, és az erre az időre megillető juttatást a 2000/19. számú társadalombiztosítási és nyugdíjtörvény keretében szabályozták, a juttatást pedig a társadalombiztosítási költségvetésből fedezték. A jogosultság megítélésének a feltétele éppen ezért az volt, hogy az érintett szülő törlessze a megfelelő járulékot a társadalombiztosítási alapba. Az új rendelkezéssel azonban már nem ez a kötelező, hanem az, hogy a jogosultságot igénylő adóköteles jövedelmet valósítson meg, de a szülést megelőzően nem csak 10, hanem 12 hónapig. Változott a kifizetést végző intézmény is, a nyugdíjpénztárak helyett a munkaügyi igazgatóságok vették át az ügyintézést, továbbá a helyi polgármesteri hivatalok.

A kormány, a jogszabály életbe lépésétől eltelt félév után már módosította a jogszabályt, az érintett személyek és intézmények által jelzett hiányosságok miatt. A felsorolt hiányosságok között szerepelnek a következők: bizonyos személyi kategóriákat nem foglaltak be a jogosultak körébe; az ösztönző juttatást a gyermeknevelési juttatás fizetésétől tették függővé; hiányzott egy világos szabályozás a juttatás és ösztönzés folyósításánál; nem tudták folyósítani a kifizetéseket személyi számlára vagy egyéb bankszámlára.

Az alábbiakban közöljük a gyermeknevelési támogatást szabályozó 2005/148. sürgősségi kormányrendelet módosított szakaszait.

*

Mint ismeretes, 2006. január elsejétől kezdődően azok a személyek, akik a gyermek születésének időpontja előtti 12 hónapon át szakmagyakorlásból adóköteles jövedelmet valósítottak meg az Adóügyi Törvénykönyv előírásai szerint, a gyermek 2. életévének, illetve fogyatékos gyermek esetén a 3. életévének betöltéséig szabadságra, valamint 800 (új) lej összegű havi juttatásra jogosultak. A módosítás értelmében az említett 12 hónap teljes egészében összeállhat azokból az időszakokból is, ameddig valaki a következő helyzetek valameyikében, vagy több helyzetben volt:

a) elkísérte házastársát állandó külföldi kiküldetésbe;

b) a törvény szerint megállapított munkanélküliségi juttatásban részesült;

c) szabadságban és társadalombiztosítási juttatásban részesült a törvény szerint;

d) a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási járandóságokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2000/19. számú törvény 38. szakaszában előírt, a nyilvános nyugdíjrendszerhez való járulékfizetéssel azonosított időszakot valósított meg;

e) a nyilvános nyugdíjrendszerhez való járulékfizetési időszakokat valósított meg, a tömeges elbocsátásokat szabályozó speciális jellegű jogszabályokban előírt feltételek között;

f) e sürgősségi rendelet hatályba lépését megelőzően járulékfizetési időszakot valósított meg a nyilvános nyugdíjrendszerben, társadalombiztosítási szerződés alapján;

g) havi gyermeknevelési juttatásban részesült, a gyermek 2 éves, illetve fogyatékosságban szenvedő gyermek esetén annak 3 éves koráig;

h) rokkantnyugdíjas volt;

i) fizetés nélküli szabadságon volt, a törvény által szervezett szakképzési vagy szakmai továbbképzési tanfolyamon való részvétel miatt, amelyet a munkaadó kezdeményezett, vagy az ő beleegyezésével végezte el;

j) egyéni munkaszerződéssel külföldön dolgozott, a Románia által más államokkal megkötött kétoldalú kormányközi egyezmények alapján;

k) a tevékenységnek a munkaadó által gazdasági, műszaki, szervezési vagy hasonló okok miatt kezdeményezett ideiglenes megszakításának időszakában található, anélkül, hogy megszűnne a munkaviszony;

l) nappali egyetemi tanulmányainak elvégzését követő 60 napos időszakában található, alkalmazás vagy munkanélküliség megítélése érdekében, a licencvizsga letételének feltételével.

Azok a személyek, akik a jelen sürgősségi kormányrendelet szabályozása alapján gyermeknevelési juttatásra jogosultak, és szakmagyakorlásból adóköteles jövedelmet valósítanak meg a 2003/571. törvény (Adóügyi Törvénykönyv) alapján, egy havi 300 lej összegű ösztönzési pótlékra jogosultak. Erre az ösztönzői pótlékra azok is jogosultak, akik az előző, a 2000/19. törvény alapján, vagy más külön törvények előírásai szerint (például a 2004/303. törvény a bírók, ügyészek alapszabályzatáról, a 2000/221. sürgősségi kormányrendelet az ügyvédek társadalombiztosítási jogairól és nyugdíjáról) voltak jogosultak a gyermeknevelési támogatásra. Azoknak a személyeknek az esetében, akik igénylik az ösztönző pótlék folyósítását, felfüggesztik a gyermeknevelési támogatás kifizetését. 2007. január elsejétől kezdődően az ösztönző pótlék összege 100 lej lesz.

A gyermekgondozási juttatásban vagy ösztönzőben a gyermek természetes szüleinek bármelyike részesül, választásuktól függően.

A módosítás értelmében, hasonló jogok illetik meg az egyik szülőt is, aki örökbefogadta a gyermeket, vagy örökbefogadás céljából gondozásába adták, illetve sürgősségi rendszerben elhelyezésbe kapta a gyermeket, továbbá a gyámnak kinevezett személy is, a hivatásos szülő kivételével. Ezeknek a személyeknek az esetében, az említett jogok megítélésénél figyelembe veszik a 12 hónapot, ahhoz a dátumhoz viszonyítva, amikor jóváhagyták az örökbefogadást, megtörtént a gondozásba adás, vagy létrejött az elhelyezés illetve gyámság.

A gyermekgondozási szabadság és juttatás, valamint az ösztönző pótlék az első három szülés mindegyikéért jár, vagy, az esetnek megfelelően az első három gyermekért a fentebb felsorolt helyzetekben levő személyek esetében, 2006. január elseje után. Az első 3 szülés megállapításához figyelembe veszik a 2005. december 31-ig bekövetkezett szülést is, abban az esetben, amikor a jogosultságot igénylők 2006. január elseje után teljesítik a megítélési feltételeket.

A módosító jogszabály új szakaszt, előírást is bevezet. Eszerint azok a személyek, akik teljesítik a jogszabályban előírt feltételt a gyermeknevelési támogatáshoz, az első 3 szülést követően – vagy adott esetben az első 3 gyermek után – is jogosultak lesznek gyermeknevelési szabadságra, de juttatás fizetése nélkül. Ez a szabadság 3 hónapos, és teljes egészében kiadják egyetlen alkalommal, a gyermek természetes szüleinek, vagy örökbefogadónak (gyámnak stb.). Ezt a szabadságot a gyermek 2 éves koráig, fogyatékosságban szenvedő gyermek esetében annak 3 éves koráig lehet igényelni. A szabadságkérést a munkaadóhoz kell benyújtani és iktatni, a családi könyvecske vagy keresztlevél alapján. Ez az időszak, ameddig egy személy fizetés nélküli gyermeknevelési szabadságban részesül, járulékfizetési időnek számít a 2000/19. törvény alapján megállapított jogosultságok esetében, vagy a munkanélküliségi jogosultság kiszámításánál, továbbá az egészségügyi társadalombiztosítási betegszabadságok és táppénz megítélésénél.

A járandóságok kifizetését felfüggesztik a következő helyzetek bekövetkezését követő hónaptól:

a) a kedvezményezett elesett szülői jogaitól;

b) a kedvezményezettet eltávolították a törvény értelmében a gyámság gyakorlásától;

c) a kedvezményezett már nem teljesíti a törvényben előírt feltételeket a gyermek örökbe fogadására;

d) a kedvezményezett már nem teljesíti a törvényben a gyermek elhelyezésére vonatkozó intézkedés fenntartására előírt feltételeket;

e) a kedvezményezett szabadságvesztéses büntetést hajt végre, vagy 30 napot meghaladó ideiglenes letartóztatásban van;

f) a gyermeket elhagyták, vagy nyilvános illetve magán gyermekvédő intézetben van elhelyezve;

g) a kedvezményezett elhalálozott;

h) megállapítják, hogy 3 egymást követő hónapon át visszaküldött postai utalványokat jegyeznek. (Ezekben az esetekben a kifizetéseket kérésre újrakezdik, a kérést követő hónaptól kezdődően.)

A járnadóságok folyósítását felfüggesztik az azt követő naptól, amikor a jogosult adóköteles szakmai jövedelmet valósít meg az Adóügyi Törvénykönyv előírásai szerint. A gyermeknevelési juttatás fizetését nem szakítják meg azokban az esetekben, amikor a kedvezményezett kereset jellegű pénzösszeget vagy természetbeni juttatást kap a törvény, a kollektív vagy az egyéni munkaszerződés alapján a gyermeknevelési szabadság ideje alatt, és amely eltér valamely szakma tényleges gyakorlásából származó jövedelemtől.

A juttatást felfüggesztik azok esetében is, akiknek a jogszabály értelmében biztosítják a kifizetések folytonosságát, de nem nyújtották be idejében, a rendelet hatályba lépését követő 90 nap alatt a kérelmeket. Az ösztönző pótlék fizetését megszakítják a következő naptól, amikor a kedvezményezett már nem valósít meg adóköteles szamai jövedelmet. Szintén a következő naptól szakítják meg a juttatás folyósítását abban az esetben is, amikor már nem teljesítik a jogosultság megítéléséhez szükséges halmozott feltételeket (román állampolgárság, ideiglenes állampolgárság vagy hontalanság; állandó romániai lakóhely vagy tartózkodási hely; együtt lakni a gyermekkel/gyermekekkel, akikért igénylik a jogokat, és ennek/ezeknek a gondozásával és nevelésével foglalkozni). A felfüggesztett kifizetéseket újrakezdik, az igénylés dátumától kezdődően.

Eddig a bekövetkezéstől számított 5 munkanapon belül kellett értesíteni a polgármesteri hivatalt minden olyan változásról, amely kiválthatta a járandóság folyósításának beszüntetését vagy megszakítását. A módosítással 15 munkanapra növelték a közlési kötelezettséget.

A sürgősségi kormányrendeletben foglalt előírásokat azoknak a személyeknek az esetében is alkalmazzák, akik 2005. december 31-én a következő helyzetek valamelyikében voltak:

a) gyermeknevelési juttatásban részesültek, a külön törvényekben szabályozott feltételek mellett;

b) szülési szabadságon voltak és táppénzben részesültek, ennek az időszaknak a letelte után pedig az ezt szabályozó külön törvények alapján gyermeknevelési juttatásra lettek volna jogosultak;

c) a külön törvények szerint megillette őket a gyermeknevelési jogosultság, de nem igényelték;

d) a különtörvények alapján szabályozott kérelmeket a gyermeknevelési jogosultságra nem oldották meg 2005. december 31-ig. A jelen sürgősségi kormányrendeletben szabályozott jogokat azoknak a személyeknek is nyújtják, akik 2006. október 31-ig a nyilvános nyugdíjrendszerben legkevesebb 10 hónap járulékfizetési időszakot valósítanak meg a gyermek születése előtti utolsó 12 hónapban. Úgy tekintik, hogy a jogosultság megszerzéséhez kért feltételeket az előbb felsorolt helyzetekben levő személyek teljesítették.

Az állami gyermeksegély
A 2006/44. számú módosító sürgősségi kormányrendelet változtatta az 1993/61. számú törvényt is az állami gyermekpénzről. Eszerint: az állami gyermekpénzt megkülönböztetés nélkül adják minden gyermeknek, az állami gondoskodás formájaként.

Állami gyermekpénzre jogosult minden gyermek 18 éves koráig. Azoknak a fiataloknak az esetében, akik betöltötték a 18. életévüket, és folytatják líceumi vagy szakiskolai tanulmányaikat, az állami gyermekpénzt a tanulmányok befejezéséig folyósítják. Megszakítják a pénz kifizetését azoknak a diákoknak az esetében, akik ismétlik a tanulmányi évet, azoknak a kivételével, akik egészségügyi okokból kénytelenek ismételni, ezt pedig orvosi iratokkal bizonyítják.

Az állami gyermekpénzt a szülők beleegyezése alapján egyiküknek fizetik, nézeteltérés esetén a gyámhatóság vagy a bíróság dönt arról, melyik szülő lesz jogosult a pénzt felvenni. A gyermekpénzt kifizetik a gyámnak, hivatásos szülőnek, továbbá annak a személynek is, akire a gyermek gondnokságát bízták, vagy akihez elhelyezték. A 14. életévük betöltése után az állami gyermekpénzt a jogosultnak, tehát a kiskorúnak is átadhatják, törvényes képviselőjének a beleegyezésével.

Nem folyósítják az állami gyermekpénzt azokban a hónapokban, amikor a kedvezményezett gyermek 15 napnál hosszabb ideig szociális intézményben vagy olyan oktatási intézményben van, ahol az állam gondoskodik a teljes ellátásról. A nem iskolás korú, vagy nem iskolás gyermekek jogosultságát a munkaügyi minisztérium fizeti, a 7 évnél nagyobb, valamely oktatási formában részt vevő gyermekek állami segélyét pedig az oktatási minisztérium fizeti. A fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetében a kifizetés a megyei gyermekvédelmi igazgatóságokra hárul.

(A 2005/148. számú sürgősségi kormányrendelet előírása szerint 2007. január elsejétől az állami gyermekpénz 200 lej lesz havonta a gyermekek 2, illetve fogyatékos gyermekek 3 éves koráig. Ez után az életkor után marad a jelenlegi, jóval kisebb összegű állami gyermekpénz. Szintén januártól a jelenlegi 800 lejes gyermeknevelési juttatás lecsökken 600 lejre. A megnövekedett állami gyermekpénz révén azonban gyakorlatilag nem változik a gyermek 2 adott esetben 3 éves koráig megillető gyereknevelési járandóság.)

A jogszabálynak a Hivatalos Közlönyben történő közzétételét követő 60 napon belül megfelelőképpen módosítják és kiegészítik az alkalmazási szabályozásokat is.

vissza az elejére


Törvény az egészségügy reformjáról

(6. oldal)

Az egészségügyi rendszernek a reformját célul kitűző törvénycsomag az április 28-i 372. Hivatalos Közlönyben jelent meg. A 95. törvény több címből és fejezetből áll, és megfogalmazza vagy újraértékeli az ezen a területen használatos fogalmakat, kifejezéseket, továbbá átszervezi a különféle egészségügyi szolgáltatásokat. A törvénycsomag hatályba lépésének több időpontját állapítják meg, ezek a dátumok fejezetenként különböznek, néhány szakasz Románia EU csatlakozásakor válik csak alkalmazhatóvá. A jogszabály teljes használhatóságához még természetesen szükség van a módszertani alkalmazási szabályokra, ezek kidolgozása is rendre történik. A törvény életbe ültetése és gyakorlati alkalmazása tehát lassú, fokozatos lesz, akárcsak a reform véghezvitele. Ennek ellenére nem árt az új szabályokhoz és fogalmakhoz hozzászokni vagy megismerni azokat.

Előző Jogrend rovatainkban foglalkoztunk az elsődleges orvosi ellátással, továbbá ismertettük a háziorvosi ellátásban várható újdonságokat, és a jelenleg is érvényes és alkalmazott eljárásokat. Szó volt továbbá a nemzeti egészségügyi programokról, a közösségi orvosi ellátásról, az európai és nemzeti társadalmi egészségbiztosítási kártyáról.

Egészségügyi társadalombiztosítás
Az egészségügyi társadalombiztosítás a lakosság egészsége védelmének fő finanszírozási rendszere, amely biztosítja egy alapvető szolgáltatáscsomag iránti hozzáférést a biztosítottak számára. Ennek a rendszernek a fő célkitűzése a biztosítottak védelme az orvosi szolgáltatás költségeivel szemben, betegség vagy baleset esetén, valamint a biztosítottak ellátása egyetemes, méltányos módon, megkülönböztetés nélkül. Az egészségügyi társadalombiztosítás kötelező, egységes rendszerként működik, többek között a következő elvek alapján: a biztosított szabadon megválaszthatja az egészségbiztosító pénztárat; szolidaritás az alap létrehozásában és felhasználásában; a biztosítottak szabadon megválaszthatják az orvosi szolgáltatásnyújtót, gyógyszerellátót, a törvény és a keretszerződés feltételei között; a vezetés és ügyintézés deszcentralizációra és autonómiára épül; kötelezően hozzá kell járulni az Egységes Országos Egészségügyi Társadalombiztosítási Alaphoz; bármely biztosított jogosult egy alap ellátáscsomagra; a rendszer átláthatósága; a biztosítóval szerződést kötő szállítók közötti szabad versengés.

Más típusú egészségbiztosítás is működhet, ezek azonban nem kötelező jellegűek, és a törvény szerint engedélyezett szervezetek önkéntesen felajánlhatják. Az önkéntes jellegű vagy pótbiztosítási formák fedezhetik az egyéni kockázatokat különleges helyzetekben, és/vagy kiegészíthetik az állami biztosítást. Az önkéntes biztosítás azonban nem ment fel a kötelező biztosítás alól.

(Folytatjuk)

Az oldalt szerkesztette: Újvári T. Ildikó

vissza az elejére


DALKEVERŐ


Rózsi Tusnádra készül

(7. oldal)

Demjén Ferenc neve fogalom a magyar könnyűzenében. A Kárpát-medence Rózsija négy évtizede fújja a dalt, megszámlálhatatlan örökzöldet írt és énekelt a Bergendyben, a V’Moto-Rockban, majd szólóban. Számtalan elismerésben volt része, melyek közül a két legfrissebb az idei Arany Nyíl gála életműdíja, valamint az Év énekese eMeRTon díj. Bár néhányszor már fellépett Erdélyben, sok hazai rajongója holnapután este „Tusványoson" énekelheti majd első alkalommal vele együtt a jólismert Demjén-slágereket.

– Milyen szempontok alapján választottad ki azokat a dalaidat, amiket ezen a rendkívüli koncerten el fogsz énekelni?

– Nagyon nehéz kiválasztani, mivel harminc-negyven éves repertoárom van, amiből játszunk nagyon régi dalokat a Bergendy és V’Moto-Rock idejéből és vadonatújakat is. Van egy élő műsorunk, ami az idén programon van, ezt úgy alakítjuk, hogy az alkalomhoz és a helyszínhez méltó legyen. Nagyon örülök, hogy ki tudok menni, bár borzasztóan megfeszített ez az időszak, messziről érkezünk és előtte meg utána is fellépésünk lesz Magyarországon.

– Miután a 60-as évek végén a gitárkirály Radics Béla oldalán kemény rockot játszottál, nem volt furcsa a Bergendyben zenélni, ahol a fúvósoké volt a főszerep?

– Én végig játszottam ennek a műfajnak az összes stílusát, még vendéglátós zenekarban is. A metálbandák közül saját zenekarom volt a Liversing és a Meteor, utána pedig a Radics-féle Tűzkerék és Taurus tagja voltam. A Bergendy pont a fúvósok miatt volt érdekes, egészen új dimenziót nyitott. Abban az időben nyugaton is nagyon népszerű volt a hasonló felállású Chicago vagy a Blood, Sweat and Tears. Akkor alakult ki a jellegzetes Bergendy stílus, amit együtt formáltunk Latzin Norberttel és Hajdú Sanyival. Persze, ez nem jazz-rock volt, hanem inkább slágercentrikus popzene, amivel, úgy gondolom, több generációnak szereztünk örömöt.

– A 70-es évek második felében mi késztetett arra, hogy a Bergendyből kivállva megalakítsd a keményebb hangzású, de dallamos rockot játszó V’Moto-Rockot?

– A Bergendyben hét évet játszottunk együtt, és már nem tudtunk újat nyújtani, tovább fejlődni. Annyira kevertük a jazzt és a slágerzenét, hogy már én sem tudtam, hova készülünk, jazzfesztiválra vagy popkoncertre... A V’Moto-Rock nagyon tehetséges muzsikusokból alakult meg és azok a dalok a mai napig is élnek, visszahallgatva őket úgy érzem, hogy bombaerős együttes volt.

– Hat lemez után mégis feloszlott...

– Igen, mivel a nyolcvanas évek végén válságba került a rockzene. Egyre nehezebben tudta magát fenntartani a csapat, nem tudták már megfizetni az élő koncerteket. Különböző elképzeléseink voltak, ezért tizenkét év után kiszálltam és a gitárossal, Menyhárt Jánossal belevágtunk a Szabadság vándorai című szólólemezembe.

– Előtte nem sokkal vált slágerré előadásodban a Szerelem első vérig film betétdala. Mennyire tartod fontos mérföldkőnek az életedben?

– Tulajdonképen egy sorozat volt, az Első vérig, Második vérig és Utolsó vérig, ami már nem lett olyan nagy siker, mint a korábbiak. Annak idején 21 hétig vezette a toplistát, néha még most is játsszuk. Dés Laci és az én szerzeményem, nagyon megfogta az akkori tizenéveseket. Ez még a V’Moto-Rock idejében készült, bár az együttes nem igazán szerette, hogy „külpályára" léptem vele. Nagyon büszkén vállalom.

– Számtalan slágert írtál más előadónak is, ugyanakkor sok együttműködésed is volt más zenészekkel, zenekarokkal. „Ugye, mi jóbarátok vagyunk"– énekelted A 70-es évek végén az LGT-vel. Tartanak-e még ezek a régi barátságok?

– Természetesen. Akkoriban ez még egy összetartó szakma volt. De mostanára sokan kiöregedtek, abbahagyták, mást csinálnak. Nincs az az összefogó találkahely, amilyen az Országos Rendező Iroda büféje, ahonnan indultunk az ország minden sarkába, találkoztunk, elbeszélgettünk. Azért a régi generáció ma is tartja a kapcsolatot, bár most már vannak nézetbeli különbségek. A fiatalokat kevésbé ismerem, nagy a dömping és nem mindenki a zenész oldalról érkezett. Sok a manufakturálisan „csinált" együttes. Mi még hangszeren zenéltünk és nem számítógépen.

– Sokan Rózsinak neveznek. Hogyan ragadt rád ez a becenév?

– Ez egy régi csúnya szójáték, ami már tizennyolc éves koromban rámragadt. Nem ismételném el, de semmiképp sem azt jelenti, hogy a fiúkat szeretem. Nem is a frizurámról, bár Radics mondta, hogy a hajam az rőzse, így finomította a Rózsit Rőzsére. A becenevét az ember büszkén vállalhatja, mert azt jelenti, hogy sokan beszélnek róla, kedvelik.

– Miután a Fidesz-nek te írtad a kampánydalát, nem tartasz attól, hogy megosztod a közönségedet?

– Amikor szólni kell, akkor az ember nem tarthat semmitől sem. Ez olyan választópont volt, amikor ki kellett derüljenek a dolgok. Hogy elvállalom, az már régebben is egyértelmű volt. Eleget éltem abban a rendszerben, ami most már véget kéne érjen. Ez a dal a most készülő új lemezemen is rajta lesz.

– 1996-ban Félszáz év címmel írtál nagylemezt és koncerteztél. Idén készülsz-e valamilyen rendkívüli lemezzel és koncerttel ünnepelni?

– Egyáltalán nem ünnepeltetni akarom magam, csak jelzem azoknak, akik már annak idején ott voltak a klubokban, hogy én ugyan már hatvan vagyok, de azért nem érzem magam öregnek. Nem fáradtam ki és ezt mindennap be tudom bizonyítani. Fiatalít a zene és a közönség.

Zilahi Csaba

vissza az elejére


Slágerlista

(7. oldal)

A Kolozsvári Rádió Slágeróra című műsorának toplistáját a 95.6 MHz-n hallgathatod meg, szombatonként du. 3 és 4 óra között Papp Levente szerkesztésében. Szavazz te is kedvenceidre a decibel@szabadsag.dntcj.ro címen!

1. Rácz Gergő – Bennünk a világ
2. Náksi vs Brunner&Guru – Helló
3. Crystal – Repülj tovább
4. Groovehouse – Szívvel lélekkel
5. Desperado – Táncolj
6. BabyGabi&Kefir – Hova sodor a szél
7. Nox – Embermadár
8. Dobrády Ákos – Te vagy a hangszerem
9. Club54 – Ne felejtsd el
10. Josh ft. Jutta – Vár rám az ismeretlen

vissza az elejére


Metálkezelés Szejkefürdőn

(7. oldal)

Az elmúlt héten ötödik alkalommal dörrentek meg a hangfalak Szejkefürdőn, a Székelyföldi Rockmaraton koncertsorozatán. Az Orbán Balázs sírjához zarándokoló turisták meglepődve méregették a székelykapuk körül tarkálló többszáz sátrat, ám – a rockerek őszinte sajnálatára – ilyen látványban csupán néhány napig lehetett részük. Tény, hogy a Rockmaraton résztvevőit igencsak kellemes látvány fogadta, hiszen ekkora színpadot és reflektorerdőt még nem láthattak Szé- kelyudvarhelyen és környékén. A hangzás ellen ezúttal a vájtfülűeknek sem lehetett komolyabb kifogásuk, így a másfél-kétezres rockersereg szórakoztatása már csak a négy nap alatt fellépő harminc zenekaron múlott.

Míg a hazai csapatok előtt elsősorban szűkebb rajongótáboruk csápolt, a több évtizedes sikersorozattal büszkélkedhető sztárok szépen feltöltötték fekete pólósokkal Szejkefürdő domboldalát. Amint az várható volt, első nap Kalapács Józsi zenekara vitte el a pálmát. A csapatának újabb dalai után felcsendülő régi Pokolgép-himnuszok sorozata alaposan megdobogtatta a rockerszíveket. Aki ezután hazaindult, bánhatja: jópáran az Erdélyben első alkalommal fellépő Lord produkcióját emelték a Rockmaraton képzeletbeli dobogójának legmagasabb fokára. A legendás szombathelyi csapat Magyar-ország nyugati végéből érkezett, de a közel ezer kilométeres út után is úgy játszottak, ahogy azt az ínyencek elvárták tőlük.

Másnap szinte elmosta az eső a koncerteket, de a csíkszeredai Fading Circles progresszív fémzenéjére felszakadtak a felhők, a színpad előtti tér pedig jócskán benépesült. A punkveteránnak számító Auróra előadása az ötödik Rockmaraton talán legérdekesebb színfoltja volt. Néhány tarajos punker is előkerült, hogy akkora pogózásba lendüljön, amit már Vigi, a győri csapat frontembere is megsokallt. Az újabb stílusváltást az Amoknak köszönhettük, akik a Nevergreen nyomában járva alaposan lehangolt gitárokkal fokozták a gótikus hangulatot. Péntek a Moby Dické volt, akik mostanáig is a magyarországi zenekarok közül a legtöbb erdélyi fellépéssel büszkélkedhettek, de az idénre beütemezett öt koncertjükkel végképp elhúztak a többiek előtt. Ők is két évtized terméséből nyújtották legjobb dalaikat, ugyanúgy, mint a szombaton fellépő Ossian. Paksi Endréék tavalyi albumuk Erdélyhez (is) kapcsolódó dalai mellett régi nagy himnuszaikkal idén is a rock legtöbb „katonáját" állították csatasorba Szejkefürdőn.

Az ötödik rockmaraton lezárt egy sorozatot, így jövőre alaposabb megújulást és rendkívüli meglepetést ígérnek a Zeneudvar.ro égisze alatt munkálkodó szervezők.

Z. Cs.

vissza az elejére


The Rasmus, a Félsziget sztárja

(7. oldal)

Az Apocalypticához hasonlóan a Félsziget idei sztárjai ismét Finnországból érkeznek Marosvásárhelyre. A négytagú banda története 1994-ben kezdődött, amikor a négy középiskolás, Lauri (vokál), Eero (basszusgitár), Pauli (gitár) és Janne (dob) megalapította az akkor még Sputnik névre hallgató együttest. Kétszeres névváltoztatás is történt, először Anttila, majd Rasmus lett a banda neve. Maga a „rasmus" szó Lauri szerint a „trash music" kifejezések összeolvasztásából keletkezett.

Első kislemezük, a nemes egyszerűséggel 1st-nek keresztelt korong 1995 végén jelent meg. Sikerült felkelteniük a Warner zenei kiadó érdeklődését, melynek köszönhetően 1996 májusában megjelenhetett első albumuk, a Peep, mely rövid idő alatt aranylemez lett. Zenéjük akkoriban a rock és a funky érdekes keveréke volt, akárcsak az 1997-es Playboys. Következő albumuk, a Hell of a Tester (1998) egyik sikerdala, a Liquid elnyerte a kritikusok tetszését, így a finn Grammy „legjobb új előadójának" járó díj után e számmal az „év dala" díját is bezsebelhették. Aztán egy kiadóváltás után a dobos, Janne távozott, a helyére pedig Aki került. A nevüket is módosították egy kicsit: The Rasmusra. A negyedik nagylemez, az Into (2001) hozta meg az igazi európai sikert. Nemsokára elérkezett az idő az első „best of"-szerű lemez kiadására, mely Hell of a Collection címmel került a boltokba.

A világsikert a 2003-as Dead Letters című, ötödik nagylemez hozta meg. Aztán a legelső kislemez, az In the Shadows eljutott a tengerentúlra is, és hónapokon át szerepelt a slágerlisták legjobbjai között. A hatodik nagylemez megjelenéséig számos apró projekt foglalta le a négy, még mindig elképesztően fiatal zenészt. Eero megnősült, ami miatt a rossznyelvek már-már a feloszlást rebesgették. Pauli és Lauri pedig fiatal, feltörekvő finn tehetségeket menedzseltek, így a Kwan rap és a The Killers pop-rock formációt – utóbbiakkal szorosabb együttműködés jött létre Dynasty név alatt. A rajongók örömére zseniális közös dalok születtek további finn kedvencekkel is: több szám erejéig a Him énekese, Ville Valo Laurival dolgozott, a zenei részért pedig a közkedvelt Apocaliptica volt a felelős.

2005 szeptemberében megérkezett a hatodik nagylemez, a Hide from the Sun, melyet a rajongók és kritikusok is egyaránt az eddigi legkiforrottabb korongnak tartanak. A No Fear és a Sail Away átütő sikere után legfrissebb kislemezdaluk a Shot. A Dead Promisesben az Apocalyptica csellói is felcsendülnek, valamint a lemez címe is itt hangzik el.

(a music.hu nyomán)

vissza az elejére


MOZAIK


JogszOLGÁLAT

(9. oldal)

O. J., Kolozsvár: Ki és milyen körülmények között jogosult betegszabadságra?

Válasz: Ahhoz, hogy valaki fizetett betegszabadságra (és ezzel azonosított más típusú szabadságra) legyen jogosult, az szükséges, hogy biztosított minőséggel rendelkezzen a társadalmi egészségbiztosítási rendszerben, és romániai állandó lakhelye vagy tartózkodási helye legyen. Ez a jogosultság a következő személyi kategóriákra érvényes: A. egyéni munkaszerződéses alapon vagy szolgálati viszony révén fejt ki tevékenységet; B. választott tisztségben tevékenykedik, vagy végrehajtói, törvényhozói illetve bírói hatóságokhoz lett kinevezve, a mandátum idejére, továbbá szövetkezeti tagsággal rendelkezik, akiknek jogait az A. pontban felsoroltakéval azonosítják; C. havi pénzsegélyben részesül, amelyet a munkanélküliségi alapból fedeznek. Hasonló jogosultságokkal rendelkeznek azok a személyek is, akik ugyan nem találhatók az előbbi helyzetek egyikében sem, ellenben: a) társult tagok vagy részvényesek; b) ügyintézők vagy menedzserek, akik ügyintézői vagy menedzseri szerződést kötöttek; c) családi társulások tagjai; d) független tevékenység végzéséhez engedéllyel rendelkeznek.

A biztosítottakat a következő betegszabadságok és juttatások illetik meg: a) ideiglenes munkaképtelenségért járó betegszabadság és táppénz, amelyet szokványos betegség vagy nem munkabaleset váltott ki; b) betegségmegelőzési és munkaképesség visszanyerési szabadság és táppénz (kivéve azokat a helyzeteket, amikor szakmai betegségről vagy munkabalesetről van szó); c) szülési szabadság és juttatás; d) beteg gyermek gondozásáért járó szabadság és juttatás; e) veszélyeztetett terhesség esetében megillető szabadság és táppénz. Ezeknek a szabadságoknak és juttatásoknak a megítéléséhez és folyósításához az szükséges, hogy az érintett törlessze a megfelelő járulékokat a társadalmi egészségbiztosítási alapba, továbbá az országos egységes egészségbiztosítási alapba.

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy jogi tanácsadást csak Szabadság-előfizetőknek áll módunkban nyújtani, minden hétfőn 10–13 óra között. Kérjük, hozzák magukkal az előfizetési nyugtát vagy annak másolatát.

vissza az elejére


FIGYELŐ
A pénz az úr

(9. oldal)

A környezetvédelmi minisztérium bejárata elé magukat odaláncoló Greenpeace aktivistákat jó kemény bírsággal sújtották „rendzavaró" tettükért. Elképesztően türelmetlenek ezek a „világmegváltó" fiatalok, nem bírták megvárni a környezetvédelmi miniszter válaszát számtalan beadványaikra, amelyekben a verespataki aranybánya megnyitása ellen tiltakoznak. De nem csak türelmetlenek. Naívak is. Nem tudják még, hogy abban a világban, ahol mindenek felett a pénz, a pénz fiazta haszon uralkodik; hogy abban a világban ahol a legtöbb pénzt hozó kőolajért megideologizált háborúkat képesek mesterségesen kirobbantani és ezzel emberek ezreit halálra, nyomorra és hontalanságra ítélni; hogy egy olyan világban, ahol naponta ezrek pusztulnak éhen, mégis az élelmiszerfölösleget képesek elégetni, csak hogy nagyobb legyen a haszon; hogy egy olyan világban, ahol a természetvédelem helyett óriási pénzeket fordítanak gyilkos biológiai fegyverek kikísérletezésére; egy ilyen világban harcukat nem vihetik győzelemre. Nem győzhetnek most sem, mert ebben az esetben is óriási pénzekről van szó. Veszhet a természet, veszhetnek a felbecsülhetetlen, de nem materiális értékek. Helyettük dőlni fog a haszon. S a hatalmat biztosító pénzért mindenre képesek a hatalmat akarók. Ezért aztán tüntethetnek a természeti katasztrófát megakadályozni óhajtó fiatalok, aláírásokat gyűjthetnek, népszavazást szervezhetnek, akár saját testi épségüket is kockára tehetik, győzni nem tudnak. Mert egy ilyen, minden más értéket elsorvasztó, pénz uralta világban csakis a pénzt hozó haszonnak van hangja.

B. É.

vissza az elejére


Egy perc derű

(9. oldal)

Egy férfi pizzát rendel.

– Mennyi borravalót szokott kapni? – kérdi a futártól.

– Nem tudom, ez az első fuvarom. Egyetemista vagyok, csak besegítek a nyáron. – feleli a fiú. – De a többiek azt mondták, maga elég fukar. Ha ötven centet kapok magától, már örülhetek.

A fickó bedühödik.

– Micsoda? Na, itt van öt dollár. Mondja meg nekik mennyit kapott! Egyébként mit tanul?

– Alkalmazott pszichológiát.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Július 19., szerda

(9. oldal)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25.)

3,55/3,59

2,82/2,87

1,24/1,28

Western Union – szolgáltatás a Sora, Szentegyház u. 4. és Széchenyi tér 23–25. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Július 20., csütörtök

A Román Nemzeti Bank árfolyamai: 1 euró = 3,5942 lej, 1 USD = 2,8743 lej, 100 magyar forint = 1,2948 lej.

vissza az elejére


HIRDETÉS

(11. oldal)

Hirdetésfelvétel: Kolozsváron: Jókai (Napoca) u. 16., hétköznap 9–16, szombaton 10–12 óra között. Désen, hétköznapokon: Lukács Éva, tel.: 212-099. A 14 óráig feladott hirdetése már másnap megjelenhet.

vissza az elejére


KERESEM

(11. oldal)

Keressük SOÓS ANDRÁS volt osztálytársunkat, akivel együtt 1954-ben végeztük a ma Brassai-líceum X. A osztályát. Szeretnénk, ha részt venne az osztálytalálkozón. Kérjük, aki tud róla valamit, telefonáljon sürgősen Wéber Lászlónak a 0264/591-550 telefonszámra este 8 óra után. (0022)

Volt osztálytársainkat, HORVÁTH LACIT, MÁTHÉ ATTILÁT, BALÁZS ANDRÁST STB. keressük, akik 1982-ben végezték a VIII. osztályt a kolozsvári Természettudományi Líceumban. E-mail: finepeople@freemail.hu (0021)

vissza az elejére


ADÁSVÉTEL

(11. oldal)

Sürgősen eladó kalotaszegi bútor, kedvezményes áron. Telefon: 486-727, mobil: 0745-300844. (0027)

vissza az elejére


ÁLLÁS

(11. oldal)

A NOSTALGIA étterem PINCÉRT alkalmaz. Egyetem/Universităţii utca 6., telefon: 0741-796640. (0015)

vissza az elejére


BÉRBE VESZ

(11. oldal)

Bútorozatlan kiadó kétszobás lakást vagy garzont keresek 9 éves fiammal, a központhoz közel, elérhető áron. Telefon: 590-485, 591-808. (0005)

Kétszobás, központi vagy központhoz közeli lakást keresek. Telefon: 0746-030897. (M)

vissza az elejére


Derűlátás és borúlátás Tusnádfürdőn

(11. oldal)

Derűlátó és borúlátó nézetek ütköztek a magyar–román viszony helyzetét és kilátásait illetően a Tusnádfürdőn zajló XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor tegnapi vitáján, amelyen magyarországi szocialista és fideszes politikusok is részt vettek.

Schöpflin György, az Európai Parlament fideszes képviselője passzívnak nevezte a magyar politikát az uniós intézményekben. A magyar kormány nem tudja, mit kezdjen Romániával – mondta.

Szabó Vilmos szocialista képviselő, a magyar országgyűlés külügyi bizottság alelnöke optimizmusának adott hangot a két ország unióbeli jövőjét illetően. Mint mondta, a monarchia felbomlása óta nem volt olyan kedvező helyzetben a magyarság, mint a rendszerváltás után, amikor saját döntése alapján választhatta meg, hová tartozzon. Ritkának nevezte az olyan pillanatot, amikor mindenki ugyanazt akarja, vagyis az euro-atlanti közösség részévé válni. Az elmúlt tizenhat esztendő magyarországi politikáját egészében kedvezőnek minősítette Szabó, emlékeztetve, hogy Magyarország a NATO és az EU tagja lett, előrehaladt a magyarság újraegyesítésének útján. Úgy vélte, Románia csatlakozásával jelentős előrelépés várható ezen a téren.

Németh Zsolt, a magyar ország-gyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke korántsem osztotta szocialista képviselőtársa optimizmusát. Szerinte az Unió a román–magyar viszony versengési terepévé válhat, ha a két ország nem határozza meg közös érdekeit, értékeit. Kifejezetten kedvezőtlennek nevezte az integrációs szervezet és a kelet-európai országok viszonyát, s úgy vélte, térségünk könnyen az Unió perifériájára szorulhat. Németh szerint a térség országai négy fő kihívás előtt állnak. El kell dönteniük, hogy latin-amerikai típusú gazdaságot vagy a társadalmi kohézió jegyében megvalósuló rendszert kívánnak-e létrehozni. Ezeknek az országoknak választaniuk kell a politikai téren a térséget uraló zárt elit és a nyugat-európai plurális rendszer között. Ugyancsak dönteniük kell abban, hogy – az etnikumok tekintetében – az európai díszletek között folyó homogenizáció vagy az autonómiák széleskörű rendszere a fontosabb. Külpolitikai téren pedig az a kérdés, hogy maradjon-e az orosz energiafüggőség, vagy közös együttműködésen alapuló regionális stratégiákat kell kiépíteni.

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) alelnöke – utalva a tábor választott címére: „Így is lehet! Egy másik Románia, egy másik Magyarország" – olyan Románia-képet vázolt fel, amelyben a románok szót értenek a magyarokkal, megértést tanúsítanak a csángók és az autonómia kérdése iránt. Olyan Magyarországról beszélt, ahol létezik a nemzeti konszenzus.

Smaranda Enache, a marosvásárhelyi Pro Európa Liga társelnöke megállapította: nem történt meg Romániában az európai szabványok elfogadása, nincs még kisebbségi törvény, késik az elkobzott javak visszaszolgáltatása a magyar történelmi egyházaknak, s ördögi színben tüntetik fel az autonómia-kérdést. Az EU pedig nincs felkészülve e kérdéskör kezelésére, így a csatlakozás után Erdélyben felerősödhet a kudarcérzet.

A legborúlátóbbnak azonban Puskás Bálint RMDSZ-szenátor bizonyult, aki tegnap Sepsiszentgyörgyön tartott sajtóértekezletén kifejtette: nem látja esélyét annak, hogy a kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet átmenjen a parlamenten, mivel „nincs rá politikai akarat".

– Most, amikor előrehozott választásokról beszélnek, nem látom esélyét annak, hogy a kisebbségi törvényt megszavaznák – mondta a honatya, hozzátéve, hogy a román politikai életben azonban minden lehetséges, tehát még létezhetnek meglepetések.

vissza az elejére


SPORT


ÖTTUSA
Magyar siker az Európa-bajnokság zárószámában is
Négy arany- és egy bronzérem az össztermés

(12. oldal)

Magyar diadallal zárult a budakalászi öttusa Európa-bajnokság: a férfiak váltóversenyét a Horváth Viktor, Fülep Sándor, Kállai Ákos összeállítású csapat nyerte. A dobogóra még az ukrán és az orosz együttes állhatott fel.

A magyarok nagyon jó napot fogtak ki, a lövészetet és a vívást megnyerték, utóbbiban váratlanul felszabadultan és eredményesen szerepeltek, ezzel két szám után már jelentős előnnyel vezettek. A 3 x 100 méteres úszó-stafétát a negyedik legjobb idővel teljesítették, majd a lovaspályán is jelezték, hogy az aranyéremre igényt tartanak. A 3 x 1500 méteres futásnak elsőként vágtak neki, a másodikként rajtoló ukrán válogatott 51 másodperccel követte őket, vagyis már a zárószám előtt tudni lehetett, hacsak valamilyen baleset vagy szabálytalanság nem történik, az övék a győzelem. Így aztán csak a további helyezésekért alakult ki nagy küzdelem, melyből az ukránok és az oroszok jöttek ki jól.

„Nagyon nehéz volt ez a futás. Komolyan! Mégpedig azért, mert biztos volt a győzelmünk, és ilyenkor nem könnyű ráhangolódni egy újabb feladatra" – mondta Kállai.

„A remek lövészetünknek és vívásunknak köszönhetjük az aranyérmet, és azt, hogy estére úgy alakult a helyzet, hogy nem kellett erősen futni" – összegzett Fülep.

„Délelőtt az első néhány sikeres asszó után jött meg a harci kedvünk, s miután a vívásban valamennyi ellenfelünket legyőztük, hihetetlenül felszabadultan versenyeztünk. Egymásért küzdöttünk" – fogalmazott Horváth.

A futást végül a csehek (13:35,36 perc, 1100) nyerték a franciák (13:35,49, 1100) és a litvánok (13:43,25, 1068) előtt. A magyarok – mivel nem kellett nagyon hajtaniuk – a tizenkettedik időt érték el.

Ebben a számban címvédés történt, igaz, tavaly – Horváth sérülése miatt – Kállai és Fülep mellett Balogh szerepelt a csapatban. Ebben az összeállításban 2001-ben és 2003-ban győztek a magyarok Európa-bajnokságon, akik így zsinórban harmadik elsőségüket vívták ki.

A magyar válogatott az újabb éremnek köszönhetően négy első, illetve egy harmadik helyezéssel az éremtáblázat élén végzett a budakalászi öttusa Európa-bajnokságon. Mint emlékezetes, győzött Vörös Zsuzsanna és Balogh Gábor, valamint a Balogh, Fülep Sándor, Horváth Viktor összeállítású csapat a hagyományos versenyben, továbbá a Fülep, Horváth, Kállai Ákos váltótrió. A bronzérmet Fülep szerezte egyéniben.

Az éremtáblázaton (arany, ezüst, bronz): 1. Magyarország 4–0–1, 2. Nagy-Britannia 1–1–1, 3. Lengyelország 1–0–0, 4. Oroszország 0–2–2, 5. Fehéroroszország 0–2–1, 6. Ukrajna 0–1–0, 7. Olaszország 0–0–1.

vissza az elejére


KERÉKPÁR
Tour de France
Schlecké a királyetap, Landisé a sárga trikó

(12. oldal)

A luxemburgi Frank Schleck nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 15. szakaszát, de az összetettben élen állónak járó sárga trikót ismét az amerikai Floyd Landis húzhatta magára.

A Gap és L’Alpe d’Huez közötti 187 km-es királyetapon előbb egy kiemelt, majd egy második, végül pedig ismét egy kiemelt kategóriájú hegy várt a mezőnyre, amelyből 25-en rögtön a rajt után megszöktek.

A karaván ugyan hat percnél jobban nem engedte el a szökevénycsoportot, de a Giro d’Italia-győztes Stefano Garzelli és Damiano Cunego így is megőrzött több mint egy percet az előnyből a L’Alpe d’Huezre vezető legendás – 13,8 km hosszú és átlagosan 7,8 százalékos – emelkedőn a darabokra szakadt mezőny első csoportjával szemben. Schleck két kilométerrel a cél előtt hagyta ott vetélytársát.

Eközben Landis és a német Andreas Klöden állandó akciói nyomán folyamatosan szakadtak le a favoritok, így Michael Boogerd, Gyenyisz Mencsov, Cadel Evans, Levi Leipheimer és Carlos Sastre. Az amerikai és német klasszis 1 km-re a befutótól érte utol a győztes duó utáni utolsó szökevényeket, de közülük Garzelli lesprintelte őket, így ő vitte el a harmadik helyért járó 8 mp időjóváírást, ami Landisnek és Klödennek is jól jött volna. A spanyol Oscar Pereiro Sio 1:39 perccel Landisék után ért célba, így mindössze 10 másodpercen múlt, hogy elvesztette a sárga trikót.

Eredmények: 15. szakasz, Gap– L’Alpe d’Huez, 187 km, hegyi befutó: 1. Frank Schleck (luxemburgi, CSC) 4:52:22 óra, 2. Damiano Cunego (olasz, Lampre) 11 mp hátrány, 3. Stefano Garzelli (olasz, Liquigas) 1:10 p h., 4. Floyd Landis (amerikai, Phonak) azonos idővel, 5. Andreas Klöden (német, T-Mobile) a.i., ..., 14. Oscar Pereiro Sio (spanyol, Caisse d,Epargne) 2:49 p h.

Az összetettben (sárga trikó): 1. Landis 69:00:05 óra, 2. Pereiro Sio 10 mp h., 3. Cyril Dessel (francia, AG2R) 2:02 p h., 4. Gyenyisz Mencsov (orosz, Rabobank) 2:12 p h., 5. Carlos Sastre (spanyol, CSC) 2:17 p h., 6. Klöden 2:29 p h., 7. Cadel Evans (ausz-trál, Davitamon-Lotto) 2:56 p h.

Szerdán a Bourg d’Oisans és La Toussuire közötti, két kiemelt, illetve egy-egy első és második kategóriás heggyel nehezített 182 km-es etap várt a mezőnyre, az eredményhirdetésre lapzárta után került sor.

vissza az elejére


Armstrong ismét feltekert az Alpe d’Huezre

(12. oldal)

Lance Armstrong, a Tour de France országúti kerékpáros körverseny hétszeres bajnoka ismét feltekert a viadal egyik legendás csúcsára, az Alpe d’Huezre, ahol a keddi szakasz volt a befutója.

A tavaly visszavonult amerikai fenomén a hétfői szünnapon nosztalgiázott.

vissza az elejére


LABDARÚGÁS
Véget ért az ausztriai edzőtáborozás Hasmenéses vasutasok

(12. oldal)

Az utolsó ausztriai edzőmérkőzésen is túl van a Kolozsvári CFR-Ecomax, az előkészület zárásaként Seebodenben a Sparta Prágával mérkőzött Dorinel Munteanu gárdája. A felkészülést „keretes" módon zárta a vasutascsapat: miután 3–2 arányban kikapott az ukrán Dinamó Kijevtől, 1–1-re végzett a skót Hearts of Midlothiannal, továbbá 4–2-re nyert az osztrák SV Pasching ellenében, a negyedik találkozón 2–0 (1–0) arányú vereséget szenvedett a csehektől.

A következő csapat lépett pályára: Ţurcaş – Manuel José, Milosevics, Toma, Miclăuş – Florin Dan, Dorinel Munteanu, Mojica (60. perc Coroian) – Tilincă, Anca (28. perc Mitu, 80. perc Zelencz), Deac; cserék a szünetben: Jula, Cadu, Bucurică, Pedro Oliveira, Mijin, Surdu és Semedo lépett Milosevics, Toma, Miclăuş, Florin Dan, Munteanu, Tilincă és Deac helyébe. Az első találatnál Toma szarvashibáját használta ki Jun az első félidő hosszabbításperceiben, míg a második gólnál a 68. percben Matusovics lőtte ki a hosszú sarkot mintegy 17 m-es lapos lövéssel.

Iuliu Mureşan klubelnök elmondása szerint a Sparta volt a legnehezebb ellenfél a felkészülés során, de a vereség okát a fáradságban látja, abban is, hogy a játékosok gondolatban már otthon voltak. A mérkőzés után kiderült: többen – Tilincă, Panin, Surdu, Cotolan és a csapatkapitány Alin Minteuan – hasmenéssel küszködnek, valószínűleg megártott nekik a koszt a kapruni edzőtáborban.

Az élvonalbeli együttes szerdán délután már hazaért Kolozsvárra, szombaton Szászrégenben vívja a bajnoki rajt előtti utolsó edzőmérkőzést a Besztercei Glória ellenében.

P. J. A.

vissza az elejére


Szamosújvári lelkesedés (?)

(12. oldal)

Habár egy buzgó sportkedvelő csoport megalakította az Athletic elnevezésű csapatot, pénz a feljebbjutáshoz nincs, vagyis Szamosújvár ebben az idényben is C-ligás csapat nélkül marad. Az együttes csak a területi bajnokságba tudott beiratkozni.

Előreláthatóan az őszi idényben a D-ligás Lucefărul fogja a szamosújvári pályán lebonyolítani a hazai találkozóit. Ez azonban édeskevés a lelkes szurkolók elvárásaihoz képest.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


Visszaküldött piszoárok

(12. oldal)

Az új Wembley Stadion kénytelen volt visszaküldeni a gyártónak több száz piszoárt, miután mindegyiken ott díszlett a cég neve, s ezt szigorúan tiltja a stadion szabályzata.

A gyártó, az Armitage Shanks cég a sorozatgyártásból küldte a megrendelt árut, s termékein szerepelni szokott a név. A reklámot viszont a szponzorok kérésére szigorúan tiltja a stadion szabályzata.

Az új stadionban összesen 2618 vécé és piszoár van, több mint a világ bármely más épületében.

vissza az elejére


TENISZ
Sikeresen debütált a videobíró

(12. oldal)

A címvédő amerikai Robby Ginepri bejutott a legjobb 16 közé a 600 ezer dollár összdíjazású indianapolisi keményborítású férfi tenisztornán, miután három játszmában legyőzte a kolumbiai Alejandro Fallát.

Az összecsapás egyik kulcsmomentuma a második szettben 5:5-ös állásnál történt: Ginepri egyik ütését a magyar Beda Zsolt játékvezető kint látta – így 6:5-re a kolumbiai vezetett volna –, ám a hazai környezetben szereplő amerikai kérte a most debütáló videobíró alkalmazását, amely az ő igazát bizonyította, innentől kezdve pedig uralta a találkozót.

A mérkőzést végül 4:6, 7:5, 7:5 arányban nyerte az amerikai.

A második kör egyébként a román Răzvan Sabău számára végállomást jelentett, 6:2, 6:1 arányban kapott ki a hazai pálya előnyét élvező 11. kiemelt Paul Goldsteintől.

vissza az elejére


FORMA–1
Németország és Olaszország elveszíthet egy-egy futamot

(12. oldal)

Bernie Ecclestone, a Forma–1 elsőszámú irányítója szerint elképzelhető, hogy jövőre Olaszországban és Németországban is csak egy-egy világbajnoki futamot rendeznek az eddigi kettő-kettővel szemben.

„Több új jelentkező is akad, az elmúlt években pedig kiderült, hogy Olaszország és Németország számára is sok az évi két-két verseny. Mindkét országban csökkent a futamok iránti érdeklődés."

Az olaszok és a németek a saját nemzeti futamuk mellett a San Marinó-i, illetve az Európa Nagydíjnak is otthont adhatnak.

Ecclestone elmondta még, hogy idén anyagi okokból elmaradt a Belga Nagydíj, jövőre azonban várhatóan ismét megrendezik. A vezető elképzelhetőnek tartja hogy Japánban két versenyre kerül sor, de Mexikóval és a Koreai Köztársasággal is folynak az egyeztetések vb-futamok lebonyolításáról.

Az oldalt szerkesztette: Balázs Bence