Főszerkesztőnktől búcsúzunk

(1. oldal)

Emlékszem, egyszer elmesélte, hogy gyermekként író szeretett volna lenni. Élete-halála bármely regényre rácáfolt. Aztán majdnem teljesült gyermekkori vágya: újságíró lett. Magyar újságíró Erdélyben. És ezzel élete szolgálattá, hivatássá vált. A Szabadság, a sajtó segítségével mindig a magyar közösséget, annak érdekeit szolgálta – a nap minden órájában. Még akkor is, ha ezért kevesebb ideje jutott önmagára, szeretteire. Mégsem érezte elviselhetetlen nyűgnek a folyamatos munkálkodást. Pénteken is hagyakozott, utolsó riportútja előtt, kinek-kinek feladata szerint. A feladatvégzésről szóló beszámolót már csak üres széke várná.

Virágot hoztunk, és gyertyát gyújtottunk. Szótlanul rójuk a szerkesztőségi szobákat, fehér éjszaka után bénultan próbáljuk folytatni a munkát, emberként-újságíróként élni, működni tovább, elkészíteni a hétfői lapot. Közben arra várunk, hogy egyszer csak betoppan, elnézést kér a késésért, és sebbel-lobbal bekapcsolja a számítógépeket, nyomtatót, érdeklődik a beteg kollégák állapota iránt, megold öt problémát, lebonyolít tucatnyi telefonbeszélgetést, fogad néhány vendéget, meghallgat több kollégát, megszervezi az olvasói nyereménysorsolás díjait, műsorát, válaszol sok-sok olvasói mailre. És finom érzékű diplomáciájával kompromisszumos megoldást kínál a felmerülő gondokra úgy, hogy a felek elégedettek legyenek, és a közös érdek se sérüljön – legyen szó akár a kollégák személyes problémáiról, akár a lapszerkesztéssel kapcsolatos dilemmákról. Az objektivitás mindig alapelv volt nála – az tudta igazán felbosszantani, ha ez mégis sérült valahogyan. És ha indokolt bosszúságában elszámoltatta a vétkest, és netalán túllőtt volna a célon, utolérhetetlenül megnyerő modorban tudott elnézést kérni – mert Áron nem félt az egészséges önkritikától, és talpig úriember volt. Ráadásul zseniális humorral áldatott meg, és a hivatással együtt járó száguldó életstílus dacára tudott örülni a napsütésnek, és adott magának időt arra, hogy elmerüljön az élet által lépten-nyomon kínált apró örömökben.

Iránytűnk volt, tőle indultunk és hozzá érkeztünk. Mindig támogatta az ifjúságot, tudásbeli gyarapodásukat minden igyekezetével elősegítette. Minden egyetemi év kezdetén bemutatta a szerkesztőséget és annak munkáját az elsőéves újságíró szakos diákoknak, de sokszor gimnazisták, alsósok is meglátogattak bennünket – mindig derültséggel fogadtuk, amikor a hátsó irodába érve, huncut mosollyal a szája szegletében, egyetlen alkalommal sem mulasztotta el ismertetni a már használaton kívül helyezett „múzeumi tárgyat": a hajdani lapszerkesztésnél nélkülözhetetlen telexgépet. A mellékelt fénykép talán a legfrissebb, amely róla készült, talán két héttel ezelőtt. Örömünnep volt akkor éppen – a mókuskerékből kiszállva egy hosszú nap erejéig bográcsgulyás, jó zene és derűs vidámság mellett a zöldben találkoztunk.

Csonkák lettünk nélküle. Nézzük egymást, néha összeborulunk, és tehetetlenül sodortatjuk magunkat az idővel. A Szabadság, amelyért tehetségével, felelősségtudatával, széles körű tudásával, emberszeretetével annyit küszködött, ma is megjelenik, és holnap is, és azután is, magában hordozva mindazt, amit Balló Áron megvalósított és jelentett. Az évek során változó szerkesztőségi családban akad olyan, aki alig egy-két éve, de olyan szerencsés is, aki tizenöt éve ismerhette. Végtelenül sokat veszítettünk. Úgy érezzük mégis, azok veszítettek igazán sokat, akik nem ismerhették Áront – az újságírót, a főszerkesztőt, a kollégát, a barátot, a rosszban a parányi jót is észlelő, életvidám embert.

Nyugodjék békében!

Kerekes Edit
főszerkesztő-helyettes
és a Szabadság szerkesztőségének munkatársai

vissza az elejére


Balló Áron
1967–2006

(1. oldal)

Elhunyt Balló Áron, lapunk 38 éves főszerkesztője. Péntek este szatmárnémeti riportútjáról tért haza Kolozsvár felé, amikor a Zilah felé vezető országúton, Alsószopor község területén, egy kivilágítatlan szekér miatt, a szerkesztőség gépkocsijával tragikus közlekedési balesetet szenvedett. Szeretett kollégánk a helyszínen életét vesztette.

Balló Áron a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Filológia karának magyar és angol irodalom szakán szerzett diplomát 1993-ban. Újságíróként azonban már 1987-től dolgozott, az Echinox című kolozsvári diáklap magyar oldalainak szerkesztőjeként. 1990 tavaszán került a Szabadsághoz, ahol előbb riporteri, majd szerkesztői állást töltött be. 1990 és 1995 között a Kolozsvári Rádió magyar adása Diákperiszkóp című műsorát szerkesztette. 1995–1998 között a Szabadság főszerkesztő-helyettese, azóta pedig napilapunk főszerkesztője volt. Ugyancsak 1998 óta a lapunkat kiadó kereskedelmi társaság tulajdonosának, a Minerva Művelődési Egyesületnek az elnöke volt, s az utóbbi két esztendőben a Romániai Magyar Lapkiadók Egyesületét is elnöki minőségben vezette.

Balló Áron olyan újságíró volt, aki végigjárta a szakmai tudásszerzés valamennyi fontos állomását, és aki elsajátított tudását minden igyekezetével a Szabadság és az erdélyi magyar sajtó javára igyekezett fordítani. Lapunk folyamatos korszerűsítésére törekedett, s arra, hogy az újság híven tükrözze az erdélyi magyarság életének fontos történéseit, dokumentálja a közösségi élet alakulását, megannyi megnyilvánulását. Lapunk, valamint más belföldi és külföldi kiadványok hasábjain magyarul, románul és angolul megjelent írásaiban, rádiós és televíziós műsoraiban is ez az őszinte igyekezet vezérelte.

Felkarolta a fiatal újságírókat, s ezáltal jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a szerkesztőség átlagos életkora 30 év alá csökkent. Megbecsülte az olvasóközönséget, fontosnak tartotta annak véleményét, s ezért egyik fő tevékenysége az olvasókkal való állandó kapcsolattartás és párbeszéd volt. E szoros és folyamatos kapcsolattartás során olvasóink észrevételeit mindig figyelmesen meghallgatta, és lehetőségei szerint az óhajaik maradéktalan teljesítését szorgalmazta.

Meggyőződése volt, hogy a közösségi jogaiért küzdő erdélyi magyarság sajtójára fontos és felelősségteljes feladatok hárulnak. Ezért szüntelenül igyekezett a Szabadság itthoni és külföldi ismertségét és tekintélyét növelni, a lapot az erdélyi magyar napilapírás egyik mércéjévé fejleszteni. Ennek lehetőségeit fürkészte mind az itthoni munkás hétköznapok forgatagában, mind pedig számtalan külföldi tanulmányút és szakmai tanácskozás során – az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig, Olaszországtól Belgiumig és Németországtól Spanyolországig.

Szerkesztőségünk köztiszteletnek örvendő vezetőjét, az erdélyi magyar sajtó pedig egyik hű napszámosát vesztette el. Kollégánk és barátunk távozása a Szabadság szerkesztőségének és a Minerva Művelődési Egyesületnek, de az egész erdélyi magyar újságírás számára is, súlyos veszteséget jelent.

Becsületes, kollégáit megbecsülő, toleráns, tisztelettudó és konfliktuskerülő ember volt. Pótolhatatlan űrt hagyott maga után.

Lapunk valamennyi munkatársa őszinte részvétét fejezi ki kollégánk gyászoló családjának.

A Szabadság Balló Áront saját halottjának tekinti.

Emlékét örökre megőrizzük.

SZABADSÁG

„Sem több, sem kevesebb: ember volt!"

Isten akaratába belenyugodva, de mély fájdalommal és döbbenettel tudatjuk, hogy a szeretett férj, gyermek, édesapa, testvér, rokon és jó barát,
BALLÓ ÁRON
újságíró, a Szabadság napilap főszerkesztője,
2006. július 7-én, életének 39. évében autóbaleset áldozata lett. Míg közöttünk volt, önmaga legbecsesebbjét adta családjának, szeretteinek, az újságolvasónak: a tiszteletét, a felelősségét, örömét és bánatát, az érdeklődését, az értelmét. Tudása és szeretete még több tudást és még több szeretetet szült. Rövid, de fáradhatatlan élete a romániai magyar újságírás, lapkiadás jobbításának, európai színvonalra való emelésének jegyében telt. Közösségépítő szerepet vállalva azon munkálkodott, hogy világszerte ismertesse és elismertesse a romániai magyar nyelvű sajtóintézmények tevékenységét. Egyik ilyen útjáról hazatérve érte a halál, mérhetetlen űrt hagyva szeretett családja körében.

Temetésére előreláthatóan e hét csütörtökén kerül sor a kolozsvári Házsongárdi temetőben.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. oldal)

Vágyaink annyit kereszteződnek, és az élet oly zűrzavaros, hogy a boldogság ritkán száll arra a vágyra, amely hívta.

Marcel Proust

vissza az elejére


KISHIREK

(2. oldal)

WAR GAME címmel nyílik tárlat szerdán, július 12-én este 6 órától a Művészeti Múzeumban.

vissza az elejére


Milyen tájakra vinnél, mondd?

(2. oldal)

– Eljöttünk megcsodálni a munkáit, amelyekkel a művésznő születésnapján „meglepte magamagát" és bennünket –, kezdte köszöntő beszédét szombaton délelőtt a Barabás Miklós Céh (BMC) Farkas utcai székhelyén Németh Júlia műkritikus, a BMC alelnöke, ahol a céhtagok, ismerősök és barátok születésnapja alkalmából köszöntötték Soó Zöld Margit festő- és grafikusművészt. A Farkas utcai székhely falain több mint húsz, a közelmúltban, illetve nemrégiben született gyönyörű alkotás hirdeti: Soó Zöld Margit rendkívül aktív művész, képei nem csupán látványként ragadják meg a tekintetet, filozófiai töltettel is rendelkeznek.

– Az alkotás kínját-örömét maximálisan átélő, szüntelenül munkálkodó, önmagával rendkívül igényes művész, mint eddig még minden kiállítása alkalmával, most is hozott valami újat – hangsúlyozta Németh Júlia. – Soó Zöld Margit a székház méreteihez igazodó kamara-kiállítással lepett meg, de a kiállított húsz-egynéhány munka, köztük a legfrissebbek is, betekintést nyújtanak munkásságának leglényegesebb vonulataiba – hangzott el a műkritikus köszöntőjében.

A székház udvarán zajló kis ünnepség után Szabó Márta, a céh ügyvezető elnöke nyújtotta át a születésnapi csokrot a művésznőnek, majd mindannyiunk meglepetésére Egyed Emese felolvasta a helyszínen született alkalmi köszöntő versét. Itt köszönjük meg a szerzőnek, hogy lapunknak átengedte az első közlés jogát.

Köllő Katalin

vissza az elejére


Egyed Emese
Újrakezdés
Soó Zöld Margit képei mellé

(2. oldal)

Milyen tájakra vinnél, mondd,
milyen
domboknál, hegynél, víznél
jártál

az álmainkban?

A színt hozod:
sok színes felület.
Olvadó fények, lebegő keret.
Felfedezett
tájban fedezhessünk fel
(álmodó szabadság
tilthatatlan terét és gazdag
pillanatát) –

Láthassuk meg
a titkos láthatatlant,
Istentől jövőt,
elhárít-
hatatlant.

*

Egy diófa vigyáz
az életükre!

Látást adott
a Teremtő szemünkbe,
keresést apró,
tágas
életünkbe.

Egy kelet-nyugat közti
kerek kertben
pörög a szín, a
forma két kezedben;
fellegek közé
juttatsz súlyos
gonddal,

összekötsz rejtett,
igazabb valónkkal.

Kolozsvár, 2006. július 8.

vissza az elejére


Kolozsvári magyar gyermekkórus

(2. oldal)

megalakítását tervezi a Kolozsvár–Belvárosi Református Egyházközség.

Mivel olyan kevesen foglalkoznak a zenével, de ugyanakkor egy nagyon fontos része életünknek az ének, Kodállyal együtt feltettük a kérdést: „Mi tehát a teendő?" A választ Kodály maga megadja: „Mennél nagyobb tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni igazi, értékes zenével. Mi ennek ma a legjárhatóbb útja? A karéneklés." Szétnézve Erdélyben, láthatjuk, hogy nem működnek magyar gyermekkórusok. Pedig a kóruséneklés egy olyan tevékenység, amelyet minden korosztály egyforma élvezettel művelhet.

A kolozsvári magyar gyermekkórus megszületésének első lépéseként zenetábort szervezünk hat–tizenhárom éves kolozsvári gyermekeknek. A zenetábor Bogártelkén lesz 2006. augusztus 28–szeptember 2. között. Negyven énekelni szerető gyermek jelentkezését várjuk a Kolozsvár–Belvárosi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalában (Farkas / M. Kogălniceanu utca 21. szám, tel./fax: 0264-591270, e-mail: farkas_utca@kolozsvar.ro) augusztus 10-ig.

A szervezők nevében
Balázs Ágnes

vissza az elejére


Valóság és fantázia a Passamezzo közvetítésében

(2. oldal)

Telt ház előtt lépett fel péntek este a reneszánsz táncokat bemutató Passamezzo Historikus Együttes az Unió utcai Erdélyi Népművészeti Múzeum előadótermében. A Verita e fantezia címmel összeállított műsort táncház követte.

vissza az elejére


Lapszemle
Erdélyi Gazda – július

(2. oldal)

Az első oldalon Sebestyén Katalin megbízott főszerkesztő vezércikket közöl Tisztelet címmel, a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen tartott húszéves találkozóról. Dr. Filep Kálmán Csaba a nyárádszeredai kertészmérnöki távoktatás szükségességéről ír. Szövetkezésben az erő – véli Guzs Ferenc. A kolozsvári Agraria vásárról, konkrétan a mezőgazdasági gépekről és felszerelésekről Antal András közöl ismertetőt. A vadászat szabályozása Romániában – erről dr. Phd. Benke József küldött cikket, míg dr. Jakab Sámuel a földcsuszamlásról, a suvadásról és a földindulásról értekezik. Dr. Tamás Lajos azt javasolja, termesszünk vörösheremagot. A talajsavanyodás javításának lehetőségeit dr. Márkus István méri fel. A mézontófű-termesztés technológiájáról Nyárádi Imre István értékes tudnivalókat közöl. A szőlő gombás betegségeit Orbán Sándor ismerteti, felsorolja a felhasználható növényvédő szereket. Valamennyi olvasónak figyelmébe ajánljuk ezt a cikket. Ugyancsak növényvédelmi vonatkozású írást közöl dr. Jánosi J. Zsigmond a burgonya legfontosabb gombás betegségeiről, amely nagyon időszerű kérdés. Hasznos táblázatot is találnak arról, hogyan is kell alkalmazni a különböző gombaölő szereket. A szőlő telepítésével kapcsolatos Málnási Bartók Árpád írása. A nyári és őszi gombákat Veress István professzor ismerteti. Fűszerek a kertben és a konyhában dr. Veress Éva cikke. Méhészeti cikket a forgófészkes kaptárról Veress Endrétől olvashatnak. Dr. Aichinger Imre a háziállatok legeltetésével kapcsolatos betegségekről és balesetekről számol be. A régi Erdélyi Gazda számaiban Kürti Miklós lapozgatott. A Gazdasszony rovatban dr. Farkas Cs. Magda sütemény recepteket ajánl a júliusi jeles napokra. A 11. Európai Gazda mellékletben, amely EU információs ablak, Sebestyén Csaba a mezőgazdasági termékek közös piaci szabályozását mutatja be és Péter Pál a vidékfejlesztésről cikkezik.

vissza az elejére


Boccaccio ismeretlen kézirata

(2. oldal)

Boccacciónak tulajdonítható kéziratot talált kutatásai során Beatrice Barbiellini Amidei olasz filológusnő. A kézirat a firenzei Biblioteca Riccardianában található, és mint számos más középkori kézirat, igen különböző írásokat tartalmaz: Andrea Capellano XII. századi költő latinul írt De Amore (A szerelemről) című műve két kötetének fordítását, két szerelmes levelet, négy szonettet, egy balladát, amelynek első stanzáját Dante írta, és egy utószót, amelyet a szerző az olvasónak címzett. A közös bennük, hogy mindnek az erotika a témája. A kéziratnak szép a stílusa, elegáns a grafikája. Az egyes fejezetek és bekezdések első betűit pirossal jelölte a szerző – írta a Corriere della Sera című olasz napilap.

A filológusnő alapos stilisztikai, tematikai, lexikális és grafikai vizsgálatnak vetette alá a művet, és megállapította: ezek egyértelműen Boccaccióra utalnak. A szerző csak olyan ember lehetett, aki jól ismerte a XII. század költészetét, valamint Dante műveit, hisz be tudta fejezni megkezdett balladáját anélkül, hogy eltorzította volna azt. Pontosan idézett a Trisztán és Izoldából, az Arthur-mondakör verses regényeiből. Az erotikus témán belüli motívumok, mint például a levél, a kerítő szerepe, a könyörületes asszonyok, a hűség is azonosak a kéziratban és Boccaccio ismert műveiben, mint például a Dekameronban.

Az írás azonosítása nehezebb volt, mivel Boccaccio írása változott élete különböző szakaszaiban, de a kutató itt is megtalálta a hasonlóságot egyes betűk, például az „f" és az „s" jellegzetes megformálásában.

Csupán a kutató óvatosság miatt fogalmazott úgy Barbiellini, hogy a kézirat Boccacciónak „tulajdonítható".

vissza az elejére


MOZI

(2. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Ómen – amerikai. – Vetítés: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel 13 és 23 órától.

MŰVÉSZ – A vadonban – amerikai. – Vetítés: 14.30, 17, 19.30, 22; kedvezménnyel: 14.30, 17.

GYŐZELEM – Hogyan röpíts a házból egy 30 éves agglegényt. – Vetítés: 14, 16, 18, 20, 22.

DÉS

MŰVÉSZ – A Da Vinci-kód – amerikai. – Vetítés: 15, 18; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától is, kedvezménnyel.

TORDA

FOX – Brokeback Mountain – Túl a barátságon – amerikai. – Vetítés: 15, 17, 20.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – X-men: Az utolsó összecsapás. – Vetítés. 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Mission: Impossible III – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22.15 órától is; kedvezménnyel 17.30 órától.

DACIA B-TEREM – The 40 Year Old Virgin – amerikai. – Vetítés: július 7–9.: 17, 19.30.

GYULAFEHÉRVÁR

X-men 3: Az utolsó összecsapás – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel 17.30 órától.

Az oldalt szerkesztette: Farkas Imola

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


„Gyere vissza, ellenzék!"
Nosztalgiáról, pluralizmusról, együttműködésről Toró T. Tiborral

(3. oldal)

„A plénumokban az tapasztalható az utolsó másfél-két évben, hogy majdnem unalmas egyhangúsággal születnek meg a döntések. Nincs meg a belső ellenzék, amely aktív és hangos volt ezelőtt pár évvel. Nosztalgiával gondolok azokra az időkre. Akkor is, ha hangosabbak, vitákkal telik voltak az SZKT-k, születtek új ötletek, alternatív javaslatok, megoldások, és nemegyszer a többség elfogadta a belső ellenzék javaslatait. Az utolsó másfél évben nincs ilyen. A múlt hét végén is (július 2-án – szerk. megj.) alig néhányan fogalmaztak meg árnyaltabb véleményt, mint a többség. Ez nem jó, hiszen ahol ütköznek az ötletek, javaslatok, ott politikailag is történik haladás. Ezért kértem, belső ellenzék létrehozására biztattam az SZKT-t. Ez sokkal hatékonyabb, mint a külső versenytárs, legyen az mozgalom, szövetség vagy párt. Úgy vélem, hogy a magyarságnak az RMDSZ-en belül kell megoldania a kérdéseket" – ismételte meg Frunda György szenátor az Erdélyi Riportnak adott interjújában a júliusi SZKT-n elhangzott, sokak számára meglepő ötletét.

A Szabadság Toró T. Tibor Temes megyei képviselőt, a néhai Reform Tömörülés elnökét, a frundai nosztalgia tárgyát képező egykori, az RMDSZ-ből kiszorult-kivonult belső ellenzék „utolsó mohikánját" kérte, kommentálja az SZKT-elnök kijelentését.

– Ha jól emlékszem Frunda György SZKT-elnök ülésvezetői stílusára, ezt távolról sem lehetett „ellenzék-barátnak" minősíteni, ott fojtotta a szót az ellenvéleményt megfogalmazókba, ahol csak érte. Most mivel magyarázható ez a kijelentése? Cinizmus? Esetleg attól tart, ártalmas az RMDSZ-nek, ha a „kisparlament" afféle bólogatójánosok gyülekezeteként jelenik meg? (Ezt különben mindig vehemensen kikérték maguknak a Szövetség vezetői, valahányszor a sajtó utalt erre, s most lám, maguk ismerik el …) Vagy csak unatkozik a szenátor úr ezeken a szombati üléseken?

– Engem is meglepett Frunda György szenátor múlt szombati beszéde, amely afféle pótelnöki beszámolónak tűnt. Közvetlenül a szövetségi elnök után maga is nagy ívű kiértékelést tartott a Szövetség állapotáról, ennek kapcsán adott hangot az ellenzék utáni nosztalgiájának. Ami valóban azért furcsa, mert ha valaki, akkor ő maximálisan hozzájárult ahhoz, hogy ha maradt is ellenzék az RMDSZ-en belül, annak a hangja lehetőleg ne hallszodjék, hogy a fősodortól eltérő vélemények ne érvényesüljenek. Mindazonáltal azt hiszem, hogy nem cinizmusról van szó, hanem politikai célszerűségről. Kongresszus közeledik, nem zárhatók ki az előrehozott választások sem, az RMDSZ pedig sokkal jobb eséllyel vág neki ennek a megméretkezésnek, ha el tudja hitetni a szavazókkal, hogy a Szövetség valóban integrálja a különböző gondolkodásmódokat. Az erdélyi magyar társadalom – mégiscsak másfél millió emberről van szó! – nem egyformán gondolkodik bizonyos dolgokról, azok pedig, akik nem látják magukat képviselve az RMDSZ által, másfelé fordulhatnak.

Úgy vélem, ez volt a frundai javaslat hátterében. Elég furcsa azonban, hogy úgy gondolja, az ellenzéket meg lehet szervezni felülről, a központból. Véleményem szerint egy bölcs és plurális szervezetben az ellenzéket inkább élni, megnyilvánulni kell, kellett volna hagyni.

– Milyen esélye van annak, hogy visszatérjenek azok az idők, amikor az SZKT valóban a komoly viták színtere volt, vélemények ütköztek, a döntések ezeknek nyomán születtek?

– Úgy vélem, ennek nincs már realitása, irreverzibilis folyamat indult el. Az RMDSZ-en kívüli ellenzék szerveződése előrehaladott stádiumban van, csak idő kérdése, mikor fogja magát jogilag érvényesen is bejegyeztetni. Miután pedig politikai aktorként színre lép egy alternatív szerveződés, akkor már nem az RMDSZ belső pluralizmusát kell erőltetni, hanem azokat a mechanizmusokat megtalálni, amelyekkel ki lehet alakítani a közös véleményt, együttműködést a szervezetek között. A parlamenti választás is ilyen helyzet, nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy külön lépjünk föl, hiszen ennek az eredménye a parlamenti képviselet elvesztése lenne. Lehet, hogy egyeseknek ez a cél, ezen munkálkodnak, de sokkal többen vannak a politikai elit körében olyanok, akik úgy látják, a parlamenti képviselet fontos eszköz, és hajlandók lesznek erőfeszítéseket tenni a közös nevező megtalálása érdekében.

Vannak olyan helyzetek is, amikor véleményem szerint nem szükséges közösen fellépni, ilyenek például a helyhatósági választások a tömbvidéken, Székelyföldön, ahol megengedhetjük magunknak a pluralizmus luxusát. Nem így a szórványban, mert ott csak tovább ritkítanánk önkormányzati képviselőink számát. Ezt a demográfiai csökkenés amúgy is „megoldja", hiszen egyre több olyan településünk van, amely lekerül önkormányzati térképünkről.

Fájdalmas a szembenézés a valósággal. Hogy azok a vezetők, akiknek „regnálása" idején az egység megbomlott, egyre nehezebben beszélhetnek a közösség nevében. Fájdalmas, hogy az RMDSZ a jelenlegi formájában már nem tudja képviselni az erdélyi magyar társadalomban jelentkező összes véleményt. Ennek a szervezetnek a megalapozásán nagyon sok, különböző véleményű személy fáradozott szinte egy évtizeden keresztül. Fájdalmas, hogy ez megszűnt.

– Ez a nagyvonalú meghívás-felkérés a „visszatérésre" azt tükrözné, hogy az RMDSZ tart a Szövetségen kívül szerveződő ellenzék megerősödésétől? Vagy éppen az ellenkezőjét, mármint hogy olyan erőtlen, ártalmatlan ez a társaság, hogy akár vissza is térhet az RMDSZ-be? Mutatóba …

– Ha nyitott szemmel járunk településeinken, láthatjuk, hogy egyre többen vannak azok, akik elégedetlenek a Szövetséggel. Ezért az ellenzéknek nem is kell különösebben erősnek lennie ahhoz, hogy begyűjtse a proteszt szavazatokat. Ezért kellene az RMDSZ-nek valamilyen formában leülnie velük a tárgyalóasztalhoz. Ekkor lenne hiteles a frundai gesztus is. Nem elég felsóhajtani, hogy „Gyere vissza, ellenzék!" Hanem például, amikor különböző tisztségekre előválasztásokat hirdetsz, akkor nem kényszeríted rájuk saját játékszabályaidat, hanem közösen dolgozzátok ki ezeket a szabályokat, és azt is, hogyan ellenőrzitek ezek tiszteletben tartását. Én ebben látnám a nyitást. Különben senki nem fog visszatérni, hiszen oda a bizalom azokban az emberekben, akik bebizonyították, hogy ezeket a kérdéseket mindig is „izomból" próbálták megoldani, visszaélve erőfölényükkel. Bízok abban, hogy a frundai felhívást komoly gesztusok fogják követni, hogy kialakul valamilyen belső kerekasztal arról, hogyan próbáljuk meg a szabályokat együtt kialakítani.

– Ön az egykori belső ellenzék hangadójának számító Reform Tömörülés volt elnöke, illetve az RMDSZ képviselőházi frakciójában létrejött Polgári Szárny talán utolsó „aktív" tagja. Mennyire veszik figyelembe ellenvéleményét a döntéshozataloknál?

– Mondanom sem kell, hogy a formális szavazásoknál semmilyen esélyem nincs. Nem tagadom, gyakran az az érzésem, csak azért tűrnek meg az RMDSZ-ben, mert én volnék az élő bizonyítéka annak, hogy mégiscsak van pluralizmus a Szövetségben. El is gondolkodtat a dolog: vajon nem legitimálok egy folyamatot? Ugyanakkor azt gondolom, hogy a parlamenti képviselő eszköztára azért eléggé változatos, és a bizonyos vélt vagy valós igazságok egyszerű kimondása előreviheti a dolgokat. Ha nekem csak annyi a szerepem, hogy fontos kérdésekben egy asztalhoz tudom ültetni az erősen eltérő gondolkodású embereket, hozzájárulhatok ahhoz, hogy észérvek ütközzenek, és ebből valami jó szülessen, akkor szerintem megérte, hogy vállaltam az ernyő alatt maradást, és afféle magányos farkasként járjam a saját utamat. Nem jó egyedül, az ember társas lény, és csapatban jobban érzi magát. De nem mondtam még le arról, hogy találjak egy olyan csapatot, amelyben hatékonyan tudom képviselni azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tartok.

Székely Kriszta

vissza az elejére


Vébé után

(3. oldal)

Egy hónapnyi fociláz után ma nagy űr tátong a labdarúgás rajongóinak szívében. Több mint négy hét intenzív érzelmek és megnyilvánulások, nagy örömök és keserves csalódások, eksztázis és agónia után véget ért az év legnagyobb sporteseménye. Ma este nincs meccs. Nincs kinek szurkolni, nem lehet fogadni a barátokkal, a távirányító pedig visszakerül a szebbik nem kezébe, amely végre nézheti a Lucecítát.

Németország, 2006 – írták be a világbajnokságok névsorának nagykönyvébe. Csapatszellem (Teamgeist) volt a labda neve, amellyel játszottak, a mottó pedig a barátság volt. Két olyan fogalom, amely az utóbbi években egyre inkább kiszorult a labdarúgásból, illetve a lelátókról. Most azonban ismét elfoglalta ott jogos helyét: az ellenfelek szurkolói nemegyszer a lelátókon elvegyülten, békésen buzdították csapataikat, a városok utcáin messziről üdvözölték egymást, és közösen sörözgettek a mulatókban. A kiállított labdarúgók pedig, bár a pályán ellenfelek voltak, az öltözőfolyosó ajtajában jót dumálva várták a mérkőzés végét. Lehet, hogy mégsem a szó szoros értelmében vett háborúskodásról fog szólni a jövő labdarúgása… Persze, azért nem minden fenékig tejfel: pár száz fanatikus szurkolót – vagy pontosabban fogalmazva: huligánt – mégiscsak kellett semlegesítenie a német rendőrségnek, amely azonban a helyzet magaslatán állt, és a néhány „puskaporos", botránygyanús helyzetet nagyrészt csírájában elfojtotta.

Hírügynökségi jelentések alapján különben az egész világot átfogó fociláznak világszerte több mint félszáz halálos áldozata volt. A stadionok környékén viszont egyetlen tragédia sem történt, ami egyértelműen pozitívum.

Mint ahogy az is jó dolog, hogy elég szép számban láthattunk gólokat. Persze azok az idők, amikor a mérkőzések gólátlaga 4 találat körül vagy felett mozgott, rég elmúltak. A mai labdarúgás kulcsszava a taktika, s a pályán zajló, hatalmas taktikai csatának gyakran éppen a gólzáporban és nagy gólhelyzetekben megnyilvánuló látványosság esik áldozatául. Ennélfogva a kerekítve 2,5-ös mérkőzésenkénti gólátlag jónak mondható, bár a kilátás nem túl biztató: a döntőbe a két legjobb védelemmel rendelkező gárda jutott be. A hangsúly tehát a gólgyártásról áttevődött és mindinkább áttevődik a védekezésre: nem az a lényeg, hogy ki mennyi gólt lő, hanem az, hogy ki mennyit kap. A franciák gólátlaga például az első hat mérkőzésen 1,16 volt, viszont a hat találkozón csak két gólt kaptak… Másfelől azonban volt néhány igen szép, látványos, izgalmas, fordulatos találkozó is, és a meglepetések sem hiányoztak. Ez pedig a kis csapatokat dicséri, azokat, amelyeknek a világbajnoki részvételen túl reálisan nemigen lehetett más elvárásuk, mint a tisztességes helytállás. Abban, hogy ez sikerült is nekik, nagy szerepe van a sportág globalizációjának. Hiszen az afrikai, latin-amerikai vagy éppen kelet-európai újonc gárdák, amelyekről eddig legfeljebb csak földrajzórán hallottunk iskolás korunkban, de labdarúgás szintjén teljesen ismeretlenek voltak számunkra, olyan sztárokat vonultattak fel, akik a legerősebb európai – különösen angol és francia – klubcsapatokban rúgják a bőrt, és ennélfogva igencsak értenek a focihoz: néhány nagy hagyományokkal rendelkező futballnemzet tizenegyének is erős fejfájást okoztak. Az erőviszonyok így egyre kiegyensúlyozottabbak, a mérkőzések végkimenetelét pedig egyre nehezebb megtippelni.

Végül, de nem utolsósorban a tegnap véget ért világbajnokság kapcsán érdemes szólni a bíráskodásról, bírókról is. Teljesítményüket látva nagy kő esett le a szívünkről: nem a hazai bajnokságok sípmestereivel van baj. Avagy: nem csak velük. Hiszen számos „érdekes", erősen megkérdőjelezhető, vagy mondjuk ki: téves, könnyelmű ítéletet láttunk. Köztük olyanokat is, amelyek mérkőzések végkimenetelét, továbbjutások sorsát döntötték el. Igaz, csak kettő-három volt ilyen, ám az összképen sokat ront az a hatalmas baki, amely ilyen szinten egyszerűen hihetetlennek tűnik: az emlékezetes három sárgalapos kiállítás. Óvás esetén újra kellett volna játszani a találkozót, ám ez a bírói hiba szerencsére nem befolyásolta a végkimenetelt. Ez is bizonyítja: a bírói rendszer reformra szorul.

A most zárult sporteseményről és a vele kapcsolatos, a sportágat alapjaiban érintő, befolyásoló kérdésekről még sokat lehetne beszélni. Sokáig lehetne taglalni például azt a vetületet, hogy a mai labdarúgás mennyire üzlet és mennyire sport. Órákon át lehetne vitatkozni arról is, hogy mennyire jogos a honosított labdarúgók szerepeltetése új országuk színeiben. Ehelyett azonban most maradjunk annyiban, hogy leszögezzük: összességében sikeres tornán vagyunk túl. S reméljük, a felmerült hiányosságokat, kisebb negatívumokat négy év alatt orvosolni tudják az illetékesek, hogy a 19. labdarúgó világbajnokság még ennél is jobb legyen.

Viszontlátásra, Németország 2006, Isten hozta Dél-Afrika 2010!

Balázs Bence

Az oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


AUTÓ-MOTOR


A pillanat, amire hetek óta vártunk
Beindult a „roncs-program"

(4. oldal)

A múlt hét végén végre gyakorlatilag is beindult a gépkocsipark felújítását szolgáló program, amelynek keretében a 12 évesnél idősebb személygépkocsik tulajdonosai 3000 új lejért beválthatják kiöregedett járgányaikat, amennyiben új gépkocsit vásárolnak. A kormány ettől összesen 16 500, az európai környezetvédelmi normáknak nem megfelelő „ócskaság" autóbontóba csalogatását reméli, miután a tavaly 15 000 régi autót már kivont a forgalomból.

A csalogatásra vélhetően sokan ráharapnak, hiszen a statisztikák alapján a hazai gépkocsipark mintegy 50%-a 12 évesnél öregebb. Az üzlet különösen azoknak éri meg, akiknek régi Trabantjuk, Wartburgjuk, Oltcitjuk, Daciájuk vagy egyéb hasonló „roncsuk" van, amelyekért amúgy az autópiacon aligha kapnák meg az 1000 lejt: ők legalább 2000 lejt nyernek. Persze, a gond csak ott van, hogy a 3000 lej mellé saját forrásokból még mintegy húszezret kell tenni még a legolcsóbb hazai gyártású új kocsiért is. Viszont részletre is lehet vásárolni a program keretében, ami megkönnyíti a dolgokat. Leasing nem engedélyezett, mint ahogy jogi személyek sem élhetnek az ilyesfajta gépkocsivásárlással. Azt is jó tudni, hogy egy személy egyetlen autót vásárolhat a program segítségével, és két régi autóra nem fogjuk az összeg dupláját kapni, vagyis amennyiben összevásárolunk 10 régi autót, nem kapunk értük egy 30 000 lejes új járgányt…

Jó lesz sietni
Két okból sem érdemes elodázni a dolgokat, amennyiben részt akarunk venni a programban. Az első mindenképpen az, hogy sokaknak, több mint egymillió személynek van régi autója, viszont a program pénzalapja véges: csupán 16 500 jelentkezőre elég. A másik ok: a programban részt vevő gyártóknak és forgalmazóknak a részükre megszavazott pénzalap 80%-át már szeptember 15-ig el kell költeniük. Amennyiben ez nem történik meg, a megmaradt összeget szétosztják azok között, akik már felhasználták az alapot (a program különben decemberben zárul).

Másfelől, miután belevágtunk és beiratkoztunk a programba, egy hónapunk van arra, hogy minden formaságot elintézzünk. Ha ez nem sikerül, kihúznak a listáról…

Mit, merre, meddig?
Amennyiben be akarunk iratkozni új autóra, előbb ki kell választanunk azt a forgalmazót/gyártót, amelyiktől az autót meg akarjuk venni (tilos két vagy több helyre feliratkozni). Ettől személyi igazolvánnyal és az autó forgalmi engedélyével elfogadási bizonylatot (notă de acceptare) kell kérnünk, amely gyakorlatilag egyenértékű a programba való beiratkozással. Ez a bizonylat 30 napig érvényes, de nem későbbig, mint 2006 szeptember 5., úgyhogy kezdődhet a rohangálás. Előbb a régi autót el kell vinnünk egy felhatalmazott autóbontóhoz (szükséges iratok: személyi igazolvány, forgalmi engedély, valamint a fent említett bizonylat), amely megsemmisítés végett átveszi a kocsit, és kiállít egy igazolást a használt autó megsemmisítéséről. Nem szabad ottfelejtenünk azonban a rendszámtáblákat, valamint az elfogadási bizonylatot – és azt is jó tudni, hogy a régi autó megsemmisítése annak ócskavasként való értékesítését jelenti, ami miatt még pénzt is kapunk. Ez a pénz már csak azért is jól fog, mert ezek után hivatalos másolatot kell készítenünk a forgalmi engedélyről és a megsemmisítési igazolványról.

Ha mindezzel megvagyunk, irány a forgalmi rendőrség: a megsemmisített autót ki kell íratni a forgalomból („radiere"). Ehhez már egy egész sor iratra szükségünk van: egy kérvényre, amelyet iratmásoló irodákból lehet beszerezni, az autó törzskönyvére (amennyiben van), a pénzügyi szervek láttamozására, annak bizonyítására, hogy nem vagyunk elmaradva a gépkocsi-adóval, a megsemmisítési igazolvány eredeti példányára, személyinkre eredetiben és fénymásolatban, a forgalmi engedély eredti példányára, a rendszámtáblákra, valamint három példányban a nyilvántartásból való törléskor kiállítandó igazolásra („certificat de radiere").

S miután ezt is kipipáltuk, akkor következhet a tényleges autóvásárlás. Ehhez a személyinkre, a két, korábban hitelesített másolatra, a rendőrségről kiadott törlési igazolásra és a gyártó/forgalmazó által kiállított elfogadási bizonylatra van szükségünk (illetve öröklés, házasság miatti névváltozás, stb. esetében azt bizonyító okiratok másolatára) van szükségünk. A továbbiakban pedig minden úgy zajlik, mint a szokásos adás-vételi szerződések során.

A Dacia és a Daewoo vezet
A 16 500-as keretből a program során a legtöbb gépkocsit a két hazai gyártó, a Dacia és a Daewoo adhatja el: mindkettőnek 4576-ot ítélt meg a Környezetvédelmi Alap Igazgatósága. Őket a Renault-Nissan csoport követi 3328 darabbal, valamint a Porsche Romania (az Audi, Seat, Volkswagen, Skoda márkák forgalmazója) 1664-gyel. Az autóit országszerte több forgalmazó révén értékesítő Opel-Chevrolet mintegy 1200 autónak megfelelő alappal bír, de a Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Mazda, Lada, Mitsubishi, Hyundai modelljei közül is lehet választani. Sajnos, a nagy gyártók esetében nem sikerült megtudnunk, hogy mi szerint osztják el az autókat az ország megyéi között, így például azt sem tudjuk, hogy Kolozs megyében hány Daciára lehet feliratkozni. Viszont, ha a megyék számát vesszük figyelembe, úgy egyszerű osztással az derül ki, hogy mintegy 100–150 darabnál nem jut több...

A programban részt vevő gyártók és forgalmazók teljes névsora a Környezetvédelmi Alap Igazgatóságának honlapján (www.afm.ro) érhető el, és ugyanott találjuk meg azoknak az autóbontóknak a névsorát is, amelyeknél a régi autókat átveszik – ez Kolozs megyében a REMAT-ra (Romulus Vuia út 186. szám) korlátozódik.

Jó tudni továbbá, hogy a „beváltandó" régi autó forgalomba kell hogy legyen íratva Romániában, működőképesnek kell lennie, és valamennyi fontos alkatrészét tartalmaznia kell: motor, kapcsolószekrény, gumiabroncsok, karosszéria, műszerfal nélküli autó az autóbontónál „nem autó". Megjegyzendő, hogy a 3000 lejt nem kapjuk kézbe, hanem az levonódik az autó vételárából.

Az említett honlapon különben a programmal kapcsolatos minden részletkérdésre választ találunk, a jogi keret pedig a Hivatalos Közlöny 2006. június 14-i 515. számában jelent meg.

Balázs Bence

vissza az elejére


ÁLOMAUTÓK
Porsche Cayman S, a ragadozó

(4. oldal)

A Cayman S már első ránézésre tipikus Porsche, ám ugyanakkor egyedülálló tervezésének köszönhetően különbözik a Boxstertől, illetve a 911 Carrerától.

Persze szó sincs arról, hogy csak „sapkát húztak" a Boxsterre, a Cayman S erősebb és komolyabb, bár tény, hogy valóban a Boxster adja az alapjait. A formatervezés részletei elhatárolják, de egyben rokonná is teszik a Porsche egyéb modelljeivel, különösen a hátsó része, valamint a kupés tetőboltozat sikerült látványosra.

Szériagyártásban 18 colos felnik járnak az autóhoz. A motor önálló fejlesztés, 3,4 literes, 295 lóerős, és a hagyományoknak megfelelően hathengeres boxer. Köszönhetően a Porsche VarioCam Plus rendszerének, folyamatos a vezérműtengely-állítás, illetve a változó szelepvezérlés, így az erőforrás 340 Nm forgatónyomatékot produkál 4 400–6 000 percenkénti fordulatszám között. A hatfokozatú mechanikus váltó mellett Tiptronic S automata is rendelhető, és ugyancsak opció a PASM (Porsche Active Suspension Management), amely a körülményekhez igazítja a lengéscsillapítást.

Márkanevéhez illően gyors autó a Cayman S: 275 km/órás végsebességénél talán fontosabb, hogy röpke 5,4 másodperc alatt gyorsul százra, és a nyomatékrugalmassága is átlagon felüli, így a szériában adott PSM (Porsche Stability Management) menetstabilizáló hasznos adomány. S ha ma már a sportkocsiktól is elvárják a tulajdonosok, hogy ne csak szélvészgyors, de komfortos és praktikus is legyen, a PASM normál és sport állásokban „dolgozik", a praktikumról pedig két csomagtartó gondoskodik: elöl 260, hátul 150 literes „üreg" várja a poggyászokat, így összesen 410 liternyi holmival már nagyobb kirándulásokra is lehet vállalkozni.

A hazai árat a németországi 60 ezer eurós összegből lehet kikalkulálni…

Konrád Szabolcs

vissza az elejére


Hétvégi drive-test a nyeremény

(4. oldal)

Javában zajlik a SEAT márka és a Gazeta Sporturilor sportnapilap versenye. A Sexy Seat Osztály elnevezésű versenyben a Seat Ibiza, Cordoba Leon, Toledo, Altea és Alhambra modelljei vesznek részt, valamint hat gyönyörű lány – közülük többen hazai Playboy-sztárok. A napilap kedden és csütörtökön bemutat egy-egy autómodellt, az olvasóknak pedig azt kell eldönteniük, hogy melyik autóhoz melyik lány talál a legjobban. Szavazatukat sms-ben küldhetik el, de a lap honlapján is szavazhatnak, s aki a hetet megnyerő párosra voksol (autó/lány), az részt vesz egy sorsoláson, amelynek fődíja egy hétvégét betöltő drive-test az illető autóval. Arról nem szól a fáma, hogy az autóban benne ül-e a nyertes szépség is, az viszont biztos, hogy több fődíjat is kisorsolnak: a verseny zárultával, július 20-át követően 6 szerencsés tippelő Barcelonába utazhat, ahol a Seat raliversenyzőjétől, Peter Tertigtől tanulhatja meg a sportos vezetés fortélyait.

vissza az elejére


Skodát ért az ötlet

(4. oldal)

A Porsche Romania a Skoda Fabia modell reklámklipjéhez szervezett nemrég különleges forgatókönyv-versenyt. Az Egy ötlet egy Skodért elnevezésű, interneten meghirdetett versenyre közel 1100 forgatókönyvet küldtek be a pályázók, elsősorban egyetemisták és a reklámszakmában dolgozó személyek, ezekből a tévés szakemberekből összeállított zsűri kiválasztott 10-et. A 10 döntős – köztük az aranyosgyéresi 26 éves Călugăr Anca-Daniela – ezután 200 eurós költségvetésből – amelyet a Porsche Romania állt – meg is valósíthatta a klipet. A győztes a nagyváradi 30 éves Cristian Balmoş lett, aki ötletéért – amelynek nem annyira az autóra, hanem a Skoda mottójára, „simply clever"-re (egyszerűen okos) kellett épülnie – egy vadonatúj, tűzpiros Skoda Fabiát kapott.

vissza az elejére


A Phantom visszatér – Romániába

(4. oldal)

Miután tavaly a Bukaresti Nemzetközi Autószalonon (SIAB) nagy sikert aratott, és néhány igen pénzes üzletembert meggyőzött, nemrég megérkezett Romániába az új Rolls Royce Phantom, amely a fővárosban 2005-ben látott modellhez képest 250 milliméterrel hosszabb utastérrel fokozza a kényelmet. A bemutatót – kizáróan a potenciális vásárlóknak – a Hilton szállodában ejtették meg, s a napokban próbavezetéseket is szerveznek, szintén az esetleges vásárolók számára.

A világ első számú luxuslimuzin-gyártójának egyik jelenlegi célja Kelet-Európa fejlődőben lévő piacának meghódítása. Tavaly a Rolls Royce mintegy 40 országban – köztük Romániában is – 800 személygépkocsit értékesített, ami az utóbbi 15 évet tekintve rekordot jelent.

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Autonómia-vita Tusnádfürdőn

(5. oldal)

Az autonómia megvalósítása egy nemzeti kisebbség számára hosszú évekig tartó folyamat, meg kell teremteni számára a megfelelő törvényi feltételeket, a román politikai elit szemléletváltására is szükség van – ebben egyetértés volt a tusnádfürdői diák-szeminárium szombati vitafórumának résztvevői között, akik inkább abban vallottak eltérő álláspontot, hogy Romániában mennyire folytatott „reálpolitikát" e téren az RMDSZ.

A Tusnádfürdőn zajló III. Kárpát-medencei diák-szeminárium szombati programján Márton Árpád, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Varga Attila alkotmányjogász, az RMDSZ frakcióvezető-helyettese, Toró T. Tibor RMDSZ-es képviselő, valamint Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke beszélt e témáról.

Mindegyik előadó egyetértett abban, hogy egy adott országon belül egy nemzeti kisebbség autonómiájának a megteremtéséhez számos feltétel teljesülésére van szükség. Szilágyi Zsolt szerint alapvetően fontos, hogy a nemzeti kisebbségi közösség egységesen akarja az autonómiát, közösen, demokratikus úton lépjen fel ennek érdekében, békés eszközökkel – meggyőzés vagy „alku" révén – egyezzen ki a nemzet többségét alkotó részével.

Hasonlóképpen látta Varga Attila, aki szerint először a törvényi hátteret kell biztosítani az autonómia számára, vagyis meg kell alkotni ehhez az alkotmányos kereteket, aztán törvényt kell hozni, s majd csak ez után kell kidolgozni magát az autonómiatervezetet, az autonómia konkrét formáit az adott nemzeti közösségnek. Az előadók azt is vallották, hogy Romániában ma nagyon nehéz meggyőzni a románságot az autonómia fontosságáról. A „nemzetállami" szemléletet még nem sikerült legyőzni a román politikai elit körében.

Ezeknek a törvényszerűségeknek a tükrében elemezték az előadók a romániai kisebbségi törvényt, amelyet az RMDSZ dolgozott ki, s amelyet a román kormány egységesen felvállalt és terjesztett elő a parlamentben. A vita résztvevői utaltak e törvénytervezet hányatott sorsára, arra, hogy a parlamentben éppen a kormánykoalíció egyik fő erejét alkotó demokraták próbálták „kilúgozni" a kisebbségi törvénytervezetet, átvéve az ellenzéki Nagy-Románia Párt és a Szociáldemokrata Párt nacionalista érvrendszerét.

Szilágyi Zsolt ezzel kapcsolatosan az RMDSZ mai vezetésének politikáját bírálta, úgy vélve, hogy a szövetség nem törekedett konszenzusra a romániai magyarságon belül. Hasonlóképpen látta ezt Toró T. Tibor, aki szerint az RMDSZ „elbliccelte" e téren a közvita megrendezését, kamarilla-politika révén próbálta elfogadtatni a parlamentben a kisebbségi törvényt, melynek egyik fejezete éppen a kulturális autonómiát tartalmazza.

Alaposan elemezték az előadók, hogy az utóbbi napokban miért is akadt el a kisebbségi tervezet vitája a képviselőházban. Főleg a demokraták gáncsoskodása miatt alakult úgy a helyzet, hogy most már csak az őszi ülésszakon folytatódhat a procedúra. Toró T. Tibor szerint a magyarok érdekvédelmi szervezete a törvénytervezet szövegének megfogalmazásakor túlságosan alacsonyra tette a mércét, a román fél pedig még a puhább változatot sem volt hajlandó elfogadni.

Varga Attila éppen ellenkezőleg úgy vélte, hogy az alkotmány adta kereteken belül kellett megfogalmazni a kisebbségek igényeit, a realitásokhoz kellett igazodni. Beismerte, hogy az RMDSZ bizonyos mértékben illúziókat ringatott, hiszen kiderült: a román politikai elit nem értette meg, hogy ez a törvénytervezet minden romániai nemzeti kisebbség helyzetét kívánja szabályozni, nem csupán a „magyarok törvényéről" van szó, amely – mint a román ellenzők fogalmaznak – „az RMDSZ érdekeit" hivatott szolgálni.

Márton Árpád arra helyezte a hangsúlyt, hogy a különböző országokban élő nemzetiségeknek a maguk helyzetét tükröző, legalkalmasabb autonómia-formát kell választaniuk. Ilyen értelemben kell szemlélni a „területi", illetve a „kulturális", vagy „személyi elvű" autonómiát – mondta.

Budapest a szülőföldön való boldogulást szorgalmazza
A határon túli magyarok támogatását biztosító rendszer megújulásának azt kell szolgálnia, hogy kulturális és anyagi értelemben is élhető életpályák nyíljanak meg a romániai magyar fiatalok előtt szülőföldjükön – jelentette ki Arató Gergely, a magyar oktatási és kulturális szaktárca államtitkára pénteken a tusnádfürdői diákszemináriumon.

Előadásában Arató vázolta a magyarországi pártok viszonyát az ifjúságpolitikához, beszámolt az e téren jegyzett sikerekről és kudarcokról, és röviden ismertette a határon túli magyar fiataloknak nyújtandó magyar állami támogatások célját. Amint mondta, Románia uniós csatlakozása után változnak a támogatás feltételei, ugyanis a csatlakozott országokban élő határon túli magyarok státusa is módosul. Példaként említette a közoktatásban és a felsőoktatásban való részvétel újdonságát, amit az eredményez, hogy 2007 után várhatóan a romániai magyar fiatalok is a tagállamok bármelyikében tanulhatnak.

A Tusnádfürdőn zajló diákszeminárium második napján Vastagh Pál országgyűlési képviselő tartott előadást az Európai Unióban elterjedt alapjogokról, Markó Attila államtitkár, a kormány Etnikumközi Hivatalának vezetője pedig a készülő kisebbségi törvényről beszélt. A szekcióüléseken a nemzeti fejlesztési tervek, az ifjúságpolitika, valamint az erdőgazdálkodás kérdéskörét is megvitatták.

vissza az elejére


Csatlakozásról az EU-táborban

(5. oldal)

Az uniós integrációról, annak gazdasági és környezetvédelmi következményeiről tartottak előadást politikusok és szakemberek a Tusnádfürdőn immár harmadik alkalommal megszervezett Az ifjúság és az Európai Unió elnevezésű kárpát-medencei diák-szemináriumon.

A szerdáig tartó rendezvényen jelen levő magyarországi politikusok az uniós tapasztalatokról számoltak be a résztvevőknek, míg a hazai szakemberek a csatlakozás irányába tett lépésekről tájékoztatták a hallgatóságot. Többek között előadást tartott Vastagh Pál, magyarországi országgyűlési képviselő, Markó Béla miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-elnök, valamint hazai parlamenti képviselők és gazdasági szakemberek.

Borboly Csaba, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke lapunkkal közölte: a táborra azért van szükség, mert az elmúlt időszakban a csatlakozással kapcsolatos negatívumokról esik szó, ezért tájékoztatni kell a fiatalokat az előnyökről is. – A fiataloknak érezniük kell, hogy itthon óriási lehetőségek kínálkoznak a csatlakozás előtt és után – hangsúlyozta Borboly. Hozzátette: jövőre ismét megszervezik a diáktábort, de amennyiben Románia 2007 januárjában integrálódik, a hangsúly a csatlakozást követő 6 hónapos tapasztalatokon lesz.

A III. Kárpát-medencei Diák-szemináriumot a Hargita Megyei Tanács, a MIÉRT, az RMDSZ ügyvezető elnöksége, Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala szervezte.

K. O.

vissza az elejére


AKTUÁLIS


Repülőszerencsétlenség a szibériai Irkutszkban
Több mint 150 halálos áldozat

(6. oldal)

Leszállás közben súlyos balesetet szenvedett a Szibir orosz légitársaság egyik A-310-es repülőgépe Irkutszkban. A vasárnap hajnalban bekövetkezett szerencsétlenségnek több mint 150 halálos áldozata van. A fedélzetén 192 utassal és 8 fős legénységgel Moszkvából a szibériai Irkutszkba tartó Airbus kicsúszott a leszállópályáról, egy épületnek ütközött és kigyulladt. A pilótafülke az ütközéskor szinte teljesen megsemmisült, de az egyik pilótának sikerült kimenekülnie. Tíz utasnak és az egyik stewardessnek a vészkijáraton keresztül sikerült időben elhagynia az égő repülőgépet, további harminckilenc utast és a pilótát tűzoltók menekítettek ki. A túlélők többségét égési sérülésekkel és füstmérgezés gyanújával kórházba szállították.

A mentők az összeroncsolódott pilótafülke elemeit kivágva hatoltak be az utastérbe, hogy kiemeljék az utasok holttestét. Eddig hatvankét holttestet találtak meg és hoztak ki a roncsok közül. Az utasok között sok gyermek volt, aki a Bajkál-tóhoz utazott nyaralni. A hatóságok egyelőre nem állítottak fel semmilyen elméletet a baleset okaival kapcsolatban. A repülőgép két feketedobozát már megtalálták, a repülési adatokat rögzítő készüléket Moszkvába szállítják elemzés céljából. Az orosz Légiforgalmi Bizottság szakértői Szibériába indultak a baleset körülményeinek kivizsgálására. Alig két hónap leforgása alatt ez volt a második súlyos légi szerencsétlenség Oroszországban. Május 3-án 113-an haltak meg, amikor az Armavia örmény légitársaság A-320-as típusú gépe a dél-oroszországi Szocsi közelében a tengerbe zuhant.

vissza az elejére


Második világháborús emlékművet avattak Kolozson
Hatvankét év után megadatott végtisztesség

(6. oldal)

A tordai csatában, valamint a kolozsbósi alagútnál 1944-ben életüket vesztett, és Kolozs határában elhantolt magyar katonák emlékét őrzi az az emlékmű, amelyet szombaton lepleztek le Kolozson. Az unitárius egyház templomkertjében elhelyezett emlékművet a helyi unitárius közösség és a Tordai Hagyományőrző Bizottság (THHB) állította a hősi halált halt magyarok tiszteletére.

„Nem ünnepelni jöttünk ide, hanem kegyelettételre, adósságot törleszteni azokkal szemben, akik a magyar történelem vérzivataraiban kötelességnek tekintették katonai esküjüket, és a hon érdekében a legtöbbet, az életüket adták" – jelentette ki Pataky József, a THHB elnöke ünnepi beszédében. Hangsúlyozta: hatvankét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ha későre is, de megadassék a végtisztesség annak a negyvenhat honvédnak, akinek a nevét a leleplezett emlékmű márványtáblája őriz.

Pataky József emlékeztetett arra, hogy az általa vezetett bizottságnak nyolc év alatt negyvennél több helységben több mint ezerötszáz magyar hősi halott eltemetési helyét, illetve nevét sikerült azonosítania. Számos településen emlékhelyet, emlékoszlopot, kopjafát, sírkertet alakítottak ki, ám mindez valójában csak ott volt lehetséges, ahol lelkes, áldozatkész és a múltat tisztelő támogatókra találtak. Tavaly Torockószentgyörgyön, Magyarszováton, valamint Alsó- és Felsőszentmihályon avattak a kolozsihoz hasonló emlékművet. A következő állomás Nagyenyed lesz, ahol a tervek szerint október 29-én állítanak emléket az ottani volt lágerben elhunyt magyar hadifoglyoknak.

A bizottság elnöke arra kérte az eseményen jelenlévő dr. Cseh Áron kolozsvári magyar főkonzult, és a kérdésben illetékes hivatalosságokat: tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy mielőbb létrejöjjön Románia és Magyarország között az államközi egyezmény a hadisírok gondozásáról. Ugyanakkor Pataky József elismerő oklevelet adott át Farkas Dénes kolozsi, Dimény József alsó- és felsőszentmihályi, Balázs Tamás magyarszováti és Koppándi Botond torockószentgyörgyi lelkészeknek azért az önzetlen segítségért, amelyet ebben a munkában nyújtottak.

Farkas Dénes kolozsi unitárius esperes-lelkész saját kezével ásta meg az emlékmű alapját, és nagy lelkesedéssel vállalta annak megtervezését és kivitelezését. Az ünnepségen külön köszönetet mondott Szabó Klári és Kun Zsuzsi néninek azért, hogy évtizedeken keresztül ápolták és gondozták a Kolozson elhantolt katonák sírját. Amint azt Zsuzsi néni elmesélte, úgy nőttek fel, hogy érzékenyek voltak a háborús dolgok iránt, hiszen édes testvére is a harcokban vesztette életét. „Tudok sajnálni, és fáj a szívem, amikor arról hallok, hogy valaki a háborúban vagy a fogságban halt meg", mondja Zsuzsi néni. Gergely Ferenc hősi halált halt magyar honvéd leánya, Bíró Balázsné a kolozsbósi alagútnál történt szomorú robbanás emlékét idézte fel, amely tizenhét család életében okozott gyászt és szenvedést.

Az eseményen jelen lévő Szabó Árpád unitárius püspök így összegezett: „Akkor és ott úgy látszott, hogy az élet van a halálért, de ez nem így van, hanem a halál van az életért." Amint mondotta, az ünnepségnek akkor van értelme, ha a honvédek halálának üzenete eljut a szívekbe, és tenni fogunk valamit azért az életért, amelyért ők meghaltak. Szabó Árpád hangsúlyozta: a Kárpát-medencei magyarságnak arra kell törekednie, hogy a széthúzás és az egymásnak feszülés helyett próbáljon meg hősi életet élni.

P. A. M.

vissza az elejére


Európai pénzektől eshet el Románia?

(6. oldal)

– Ha 2007 után előrehozott választások lesznek, Románia hat hónapig nem hívhat le európai pénzeket – jelentette ki Bogdan Olteanu. A képviselőház elnöke nem zárja ki az előrehozott választások lehetőségét, de kételkedik abban, hogy lesz ennek megfelelő politikai támogatása.

Olteanu szerint 2007 után Románia legfontosabb célkiűzése nem a parlament újraalakítása kell hogy legyen, hanem az európai pénzek lehívása. 2007 után az esetleges előrehozott választások megszervezése oda vezethet, hogy hat hónapig Románia semmilyen európai alapból nem hívhat le pénzt. A vezetők el lesznek majd foglalva a kampánnyal, a minisztériumok műszaki személyzete pedig a tisztségük megtartásáért lobbizik, nem az európai pénzekért – mondotta.

A politikus alaptalannak tartotta azt a forgatókönyvet, miszerint a demokraták vagy más párt komolyan venné az SZDP ajánlatát egy új kormánytöbbség kialakításra. Elmondta: demokrata kollégáival folytatott beszélgetésekből világosan kiderült, nincs szándékuk együttműködni Geoanáékkal. Olteanu szerint jelenleg nincs életképes alternatívája a jelenlegi kormánynak, vagy az NLP-DP Szövetségnek.

A pártok visszautasítását tudomásul vevő SZDP előrehozozott választásokra készül és nem fog egy olyan kormányzati összetételt támogatni, amely a jelenleg hatalmon levő pártokból vagy ezen pártok csoportosulásaiból áll, mivel a kormányban lévő politikusok alkalmatlanok, politikájuk csődöt mondott. Cristian Diaconescu, az SZDP szóvivője kijelentette, pártja semmiféleképpen nem fog támogatni egy olyan kormányzati összetételt, amiben a jelenleg hatalmon levő pártok kormánytöbbséget alkotnak. Néhány nappal korábban Mircea Geonă, az SZDP elnöke úgy nyilatkozott: felkészült arra, hogy kormányfő legyen, és hogy ezt a tisztséget Traian Băsescu államelnökségével egy időben töltse be. Úgy értékelte, hogy egy „jó együttélés" hasznosabb „egy leplezett rossz házasságnál".

vissza az elejére


Pártok és politikusok támogatottsága (IMAS)

(6. oldal)

Traian Băsescu 53%
Mona Muscă 44%
Theodor Stolojan 39%
Emil Boc 26%
Călin Popescu Tăriceanu 20%
Adriean Videanu 13%
Dan Voiculescu 11%
Markó Béla 11%.

D.A. Szövetség 48%
SZDP 20%
NRP 15%
Új Generáció Pártja 6%
RMDSZ 5%

vissza az elejére


HIRDETÉS


APRÓHIRDETÉS

(7. oldal)

Hirdetésfelvétel: Kolozsváron: Jókai (Napoca) u. 16., hétköznap 9–16, szombaton 10–12 óra között. Désen, hétköznapokon: Lukács Éva, tel.: 212-099. A 14 óráig feladott hirdetése már másnap megjelenhet.

vissza az elejére


KÖSZÖNTŐ

(7. oldal)

SZ. GYÖNGYVÉRNEK születésnapja alkalmából egészséget és vágyai teljesülését kívánja LEVENTE Vásárhelyről.

vissza az elejére


BÉRBE AD

(7. oldal)

Bútorozatlan kiadó kétszobás lakást vagy garzont keresek 9 éves fiammal, a központhoz közel, elérhető áron. Telefon: 590-485, 591-808. (0005)

vissza az elejére


BÉRBE VESZ

(7. oldal)

Értelmiségi hölgy hasonló lakótársnőt keres egy kétszobás lakás bérlése céljából. Telefon: 0740-552055, 425-681. (0002)

vissza az elejére


RÉSZVÉT

(7. oldal)

A Kolozsvári Magyar Opera társulata őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a gyászoló családnak és a Szabadság szerkesztőségének
BALLÓ ÁRON
főszerkesztő elhunyta miatt érzett mély gyászukban.

A Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális Lapkiadók Egyesülete megrendülve értesült elnöke,
BALLÓ ÁRON
elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodj békében.

Mélyen megrendített a Főszerkesztő Családját, barátait, munkatársait, a Lapot és minden olvasóját, mindannyiunkat ért hihetetlen veszteség fájdalmas híre. Isten kegyelme adjon vigasztalást minden gyászolónak! Az eltávozott félbeszakadt, de feledhetetlen munkája maradjon példa az itt maradók számára! „…az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk Ő mindazoknak, akik bíznak benne" (Zsoltárok 18,31.). DR. PÉTER MIKLÓS.

Megdöbbenve hallottam, hogy az általam igen nagyra becsült
BALLÓ ÁRON
tragikusan eltávozott. Tehetséges fia talember volt, aki a lap vezetésében érvényt szerzett az objektivitásnak, helyt adott a sokszor teljesen ellentétes véleményeknek is, hiszen ez a lap mindenkihez szól, és sokfélék vagyunk mi olvasók, sokféle mentalitással. Nagyon hiányoznak majd az igen nívós írásai. Nagy kár, hogy csak ilyen rövid élet jutott Neki. Halálával veszteség érte az erdélyi újságírást. Köszönjük, hogy volt nekünk, nyugodjék békében. Őszinte részvétem a családnak és a kollégáknak. Tisztelettel: PUSKÁS IRÉN, Kolozsvár.

Megdöbbenéssel értesültünk
BALLÓ ÁRON
barátunk tragikus elhunytáról. Őszinte részvétünk családjának. MÁTÉ ANDRÁS ÉS ERZSÉBET.

A Magyar Nemzet gyors híreként szereztem tudomást
BALLÓ ÁRON
főszerkesztő úr tragikus haláláról. Először azt hittem, valami félreértésről lehet szó. Legőszintébb részvétem családjának, hozzátartozóinak. DR. SZŐCS KÁROLY Németországból.

Nyugodj csendesen,
ÁRONKA.
KATI ÉS KAREN.

Kedves Kollégák! Szombaton este ért el hozzám a hír, miszerint elhunyt
BALLÓ ÁRON.
Mélységesen meg vagyok rendülve. Bár nem voltunk barátok, és ismerősnek is csak távoliak, nagyon fáj nekem is a veszteség. Karakán, jó tollú újságírót veszített el az erdélyi magyar médiatársadalom. Fogadjátok őszinte részvétemet! MÁTHÉ ÉVA újságíró.

A Kolozs megyei RMDSZ régi és nagyon jó barátját veszítette el. Mindaz, amit

BALLÓ ÁRON

tett közösségünkért, maradandó és tiszteletre méltó. Nyugodjék békében. A szervezet valamennyi tagja nevében, DR. LÁSZLÓ ATTILA MEGYEI ELNÖK.

Együttérzésünket nyilvánítjuk Maksay Katalinnak szeretett férje,
BALLÓ ÁRON
elvesztése miatti mérhetetlen fájdalmában. KRÁLIK LORÁND ÉS CSALÁDJA.

Őszinte részvétem a gyászoló családnak
BALLÓ ÁRON
főszerkesztő, a Romániai Magyar Lapkiadók Egyesülete elnökének elvesztése okozta fájdalmában. CSEKE ATTILA ÁLLAMTITKÁR.

Őszintén együtt érzek mindazokkal, akiknek
ÁRON
hirtelen halála mély megrendülést és fájdalmat okoz. SZABÓ PIROSKA.

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS
18. labdarúgó-világbajnokság, Németország
A 3. helyért Schweinsteiger-őrület a bronzmeccsen
Németország–Portugália 3–1 (0–0)

(8. oldal)

Stuttgart, 52 000 néző. Vezette: Toru Kamikava (Japán).

NÉMETORSZÁG: Kahn – Lahm, Metzelder, Nowotny, Jansen – Schneider, Kehl, Frings, Schweinsteiger (79. perc Hitzlsperger) – Podolski (71. perc Hanke), Klose (65. perc Neuville). Szövetségi kapitány: Jürgen Klinsmann.

PORTUGÁLIA: Ricardo – Ferreira, Meira, Costa, Valente (69. perc Gomes) – Costinha (46. perc Petit), Maniche, Sabrosa, Cristiano Ronaldo, Deco – Pauleta (77. perc Luis Figo). Szövetségi kapitány: Luiz Felipe Scolari (Brazília).

Gól: Schweinsteiger 2 (56. és 78. perc), valamint Petit (61. perc, öngól), illetve Nuno Gomes (88. perc).

Sárga lap: Frings és Schweinsteiger, illetve Costa, Costinha és Ferreira.

Lehmann a bronzmeccs előtt szokatlan gesztusként felajánlotta, hogy átadja a helyét a Bayern Mün-chen kapusának, és mivel Klinsmann is jónak találta az ötletet, Kahn kapitányként vezette ki a német csapatot, amely több helyen is megváltozott. Metzelder, Ballack, Borowski és Friedrich is kimaradt sérülés miatt, sőt, az utolsó pillanatban Huth sem vállalta a játékot, bekerült viszont Jansen és Nowotny, akik eddig még nem kaptak lehetőséget a vébén.

A portugáloknál Miguel térdsérülést szenvedett a franciák ellen, Ricardo Carvalho pedig összeszedte második sárga lapját, előbbit Paulo Ferreira, utóbbit Ricardo Costa pótolta, de a nagy meglepetés Figo kispadra ültetése volt, Scolari Simao Sabrosát állította a kezdőcsapatba.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, az első lehetőség a házigazda előtt adódott, de Kehl lövése centikkel a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. A 8. percben Schweinsteiger ugratta ki Klosét, aki vihette volna még a labdát, de inkább 16 méterről lőtt, Ricardónak nem kellett védeni.

Az első tíz perc német fölénye után magukhoz tértek a portugálok is, akik látványosan passzolgattak a középpályán, és az első meccs óta gólcsendet tartó Pauleta meg is szerezhette volna a vezetést, de Simao Sabrosa okos passzát gyengén célozta Kahn ölébe. A másik oldalon Kehl tesztelte Ricardo éberségét, 22 méterről emeléssel próbálkozott, a luzitánok kapusa azonban kipiszkálta a labdát a léc alól. Podolski is megtornáztatta az angolok elleni tizenegyespárbaj hősét, aki a vb legjobb fiatal játékosának kikiáltott csatár bombáját bravúrral szedte ki a bal felsőből. Később Deco tiszta helyzetből tekert nem sokkal a bal sarok mellé.

A szünet után Bastian Schwein-steiger percei következtek. Az 56. percben megszerezte a vezetést a német gárda, a Bayern játékosa indult befelé balról, két cselt csinált, aztán 23 méterről lőtt, és a furán csapodó labda becsapta Ricardót – mellényúlt, így a játékszer a léc alá vágódott (1–0).

Öt perccel később ismét gólt ünnepelhetett a német közönség. Schweinsteiger ezúttal szabadrúgást végzett el, és az erőből középre lőtt labdába olyan szerencsétlenül ért bele Petit, hogy az a bal sarokba vágódott (2–0). Rögtön jött is a válasz, de gól nem lett belőle, mert Deco bombáját Kahn bravúrral védte.

Scolari gyorsan behozta a vébén alig látott Nuño Gomest, majd bő negyedórával a vége előtt a padon mumifikálódó Figót is, gól mégis a másik oldalon született; Schweinsteiger eldöntötte a meccset, az első gólhoz hasonlóan ismét bal oldalról és távolról küldte a helyére a labdát (3–0). A végén azért a két csere, Figo és Nuño Gomes révén összejött a szépítés a luzitánoknak: a veterán beadta a labdát, Gomes pedig csukafejessel továbbította a hálóba. A végeredmény 3–1 lett, Németország megint nem maradt szégyenben.

A találkozó után Oliver Kahn és Luis Figo bejelentette, hogy visszavonul.

Konrád Szabolcs

vissza az elejére


Foci-hírek

(8. oldal)

• A Kolozsvári CFR-Ecomax 3–2 arányú vereséget szenvedett első ausztriai edzőmérkőzésén a Bajnokok Ligájában induló Dinamó Kijevtől. A találkozón a vasutasok méltó ellenfelei voltak az ukránoknak a Jenbacher Stadionban, a gólokon Rincon 2 (25. és 32. perc), valamint Satszki (67. perc) illetve Anca (16. perc) és Deac (43. perc) osztozott. Ezenkívül az ukránok a 81. percben lőttek egy kapufát, csapatukban a második fél-időben beállt az idegenlégiós Florin Cernat. A CFR a következő összeállításban szerepelt: Martin Tudor – Cotolan, Bálint, Milosevics, Miclăus – Dorinel Munteanu, Coroian (70. perc Mitu), Pedro Oliveira (68. perc Dan Florin) – Deac (80. perc Bucurică), Anca (76. perc Mojica), Semedo; edző: Dorinel Munteanu.

A következő előkészületi mérkőzésen szerdán a skót bajnokság ezüst-érmese a Hearts of Midlothian lesz a vasutasgárda ellenfele.

(pja)

• A Dornavátrán edzőtáborozó másodosztályú Dési Egyesülés a múlt héten nem kapott edzőpartnert. A kolozsvári CFR-Ecomax két játékosa, Ştef kapus és Băcnean is a kerettel tartott, de George Ciorceri két ifjúsági játékost, Adrian Boroşteant és Popovici-ot is kipróbál. A désiek naponta két edzést tartanak, délelőtt a helyi pályán, késő délután a Bradul szálló erőfejlesztő termében készülnek. A jövő héten Suceava megyei csapatokkal mérik össze tudásukat a Cioceri tanítványok.

(erkedi)

• Az UEFA-Intertotó-kupából kiesett a Sopron, továbbjutott a Farul. Búcsúzott az FC Sopron, mivel az egy hete, hazai pályán elért 3–3-as döntetlen után Törökországban 1–0-ra kikapott a Kayerisportól a sorozat második fordulójában. A gólt Fatih lőtte a 82. percben. Megőrizte viszont egygólos soványka előnyét a Konstancai Farul, amely egy hete 2–1-re nyert a tengerparton. Plovdivban a helyi Lokomotív ellenében 1–1-re végzett a romániai gárda, a 35. percben Halimi talált be a házigazdáktól, de az 55. percben Gheară egyenlített. A harmadik fordulóban a Farul az AJ Auxerre-rel mérkőzik, az első mérkőzés Franciahonban a hét végén, a visszavágó Konstancán lesz, 22-én.

vissza az elejére


VÍVÁS
Kétszer is román–magyar döntő volt Izmirben

(8. oldal)

Kovács Iván aranyérmet szerzett a törökországi Izmirben rendezett vívó Európa-bajnokságon. A magyar párbajtőröző a döntőben 15–8-ra verte a francia Bastien Sicot-t. Ez volt a magyar küldöttség első érme a kontinensviadalon. Kovács az egyenes ki-eséses szakaszban norvég, ukrán, román, észt és olasz ellenfélen keresztül jutott el a fináléig.

Kovács Iván eredményei:

A 64 között: Kovács–Sturla Torkildsen (norvég) 15–9; a 32 között: Kovács–Dmitro Sumak (ukrán) 15–12; a 16 között: Kovács–Adrian Pop (román) 14–13; a negyeddöntőben: Kovács–Nyikoláj Novosjolov (észt) 15–10; az elődöntőben: Kovács–Alferdo Rota (olasz) 15–9; a döntőben: Kovács–Bastien Sicot (francia) 15–8.

A végeredmény: 1. Kovács, 2. Sicot, 3. Pavel Kolobkov (orosz) és Rota, 5. Imre Géza, ..., 21. Boczkó Gábor, ..., 27. Fekete Attila.

• Csapatban férfi kardban is, női párbajtőrben is magyar–román döntő alakult ki, mindkét esetben Románia válogatottja nyert.

A Nagy Tímea, Hormay Adrien, Tóth Hajnalka, Szász Emese összeállítású együttes a hosszabbításos döntőben 33–32-re kikapott a román válogatottól. Hormay döntetlennel kezdett Ana Brânzával (4–4), majd Nagy megverte Anca Băcioiut (5–3), Tóth pedig Hormayhoz hasonlóan nem bírt ellenfelével, Iuliana Mă- ceşeanuval (2–2), így az első három pár után két találattal vezettek a magyarok. A következő körben Hormay 2–1-re megverte Băcioiut, a folytatásban viszont Tóth és Nagy is kikapott, előbbi 4–2-re Brânzától, utóbbi 5–2-re Măceşeanutól, ezzel az utolsó három asszó előtt 19–17-re vezetett Románia. A folytatásban megint csak fordult a kocka Tóth 6–3-ra verte a csereként beállt Loredana Iordă-chioiut, így megint a magyaroknál volt az előny. Igaz, csak a következő párharc végéig, Hormay ugyanis 3–2-re kikapott Măceşeanutól. Következett Nagy és Brânza, s ők tovább fokozták az izgalmakat: 7–7-tel zártak, 32–32-nél jöhetett a ráadás. A hosszabbítás a román vívónak sikerült jobban, aki négy másodperccel az extraidő vége előtt eldöntötte az összecsapást.

A Nemcsik Zsolt, Decsi Tamás, Lontay Balázs, Lengyel Balázs összeállítású együttes a döntőben 45–40-re kikapott a román válogatottól. Nyitásként Nemcsik 5–3-ra kikapott Rareş Dumitrescutól, majd Decsi 5–5-öt vívott a 2000-ben olimpiai aranyérmes, tavaly világbajnok Mihai Covaliuval, Lontay pedig 5–1-re kikapott a mostani Eb-n, korábban egyéniben bronzérmes Florin Zalomirtól. Aztán Decsi újra 5–5-öt ért el, ezúttal Dumitrescu ellenében, később Lontay 5–3-ra alulmaradt Covaliuval szemben. Ezt követően Nemcsik 17–25-ös állásnál találkozott Zalomirral. Az olimpiai ezüstérmes magyar rosszul kezdett, riválisa 28–18-ra növelte az előnyt, a folytatásban azonban zsinórban 11 (!) tust adott, így 29–28-ra átvette a vezetést, majd esett még egy-egy találat mindkét oldalon. Nemcsik 13–4-re verte Zalomirt. Az utolsó három asszó sorát Lontay és Dumitrescu kezdte, győzött a román 6–3-ra. Következett Decsi és Zalomir, a magyar a kéttusos hátrányt kiegyenlítette, majd beszedett öt találatot. Öt-kettőre kikapott, ezzel Románia 40–35-ös vezetéssel várhatta a záróasszót. Nemcsik nem tudta megismételni korábbi pazar teljesítményét, 5–5-öt ért el Covaliu ellen, ezzel a románok második arany-érmüket szerezték meg szombaton.

Eredmények:

Férfi tőr, a negyeddöntőben: Magyarország–Ukrajna 45–41, Fehér-oroszország–Franciaország 45–44, Románia–Lengyelország 45–44 és Oroszország–Németország 45–31; az elődöntőben: Magyarország–Fehér-oroszország 45–35 és Románia– Oroszország 45–42; a 3. helyért: Oroszország–Fehéroroszország 45– 39; a döntőben: Románia–Magyarország 45–40.

A végeredmény: 1. Románia, 2. Magyarország, 3. Oroszország.

Női párbajtőr, a negyeddöntőben: Magyarország–Ukrajna 26–23, Németország–Lengyelország 45–28, Oroszország–Franciaország 34–27 és Románia–Észtország 45–41; az elődöntőben: Magyarország–Németország 33–27 és Románia–Oroszország 45–43; a 3. helyért: Németország–Oroszország 45–27; a döntőben: Románia–Magyarország 33–32.

A végeredmény: 1. Románia, 2. Magyarország, 3. Németország.

vissza az elejére


TENISZ
Amélie Mauresmo nyert Wimbledonban

(8. oldal)

A francia Amélie Mauresmo nyerte a női egyest az angol nyílt teniszbajnokságon, miután a döntőben 2 óra 2 perc alatt, három játszmában győzött a belga Justine Henin-Hardenne ellen. Mauresmo első Grand Slam-tornáját az idei Australian Openen – éppen Henin-Hardenne ellen – nyerte, az angol nyílt bajnokságon aratott diadala volt a második. A boldog győztes 625 ezer fontot kapott sikeréért, míg a vesztes 312 500 fonttal vigasztalódott.

Eredmények, férfi páros, döntő: Bob Bryan, Mike Bryan (amerikai, 1.)–Fabrice Santoro, Nenad Zimonjic (francia, szerb-montenegrói, 6.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

Vegyes páros, döntő: Andy Ram, Vera Zvonarjova (izraeli, orosz, 9.)–Wayne Black, Cara Black (zimbabwei, 3.) 6:3, 7:6 (5).

Férfi egyes, elődöntő: Roger Federer (svájci, 1.)–Jonas Björkman (svéd) 6:2, 6:0, 6:2 és Rafael Nadal (spanyol, 2.)–Markosz Bagdatisz (ciprusi, 18.) 6:1, 7:5, 6:3.

Női egyes, döntő: Amélie Mauresmo (francia, 1.)–Justine Henin-Hardenne (belga, 3.) 2:6, 6:3, 6:4.

vissza az elejére


KERÉKPÁR
Éllovasváltás a Touron

(8. oldal)

Pénteken már az idei harmadik szakaszgyőzelmét szerezte meg az ausztrál Robbie McEwen a 93. Tour de France kerékpáros körversenyen. A viadal hatodik szakasza is mezőnyhajrával dőlt el, amelyben ismét McEwen bizonyult a legjobbnak. Összetettben ekkor még a belga Tom Boonen vezetett.

Az ukrán Szerhij Honcsar nyerte a szombati 52 km-es egyéni időfutamot, ezzel összetettben is átvette a vezetést. Az ukrán kerekes több mint egy perccel előzte meg a második helyezett amerikai Floyd Landist, a harmadik legjobb időt pedig a német Sebastian Lang érte el. Kisebb meglepetésre az egyéni időfutam világbajnoka, az ausztrál Michael Rogers csupán negyedik lett.

Vasárnap a Saint-Méen-le-Grand és Lorient közötti 181 km-es szakasz várt a mezőnyre. Az etapot a francia Sylvain Calzati nyerte, összetettben nincs változás, további részletekre visszatérünk a holnapi lapszámunkban.

vissza az elejére


KAJAK-KENU
Taroltak a magyarok az Eb-n

(8. oldal)

Négy arany- és egy-egy ezüst, illetve bronzérem volt a magyar küldöttség szombat délelőtti „termése" 1000 m-en a csehországi racicei kajak-kenu Európa-bajnokságon. A vasárnap délelőtti 500 m-es döntők még jobban sikerültek, a magyarok megismételték az előző napi sikersorozatot, ráadásként pedig összehoztak még egy harmadik helyet is.

Szombaton a sort Benedek Dalma nyitotta meg, aki remek versenyzéssel megnyerte a k–1-esek fináléját, ezzel pályafutása során először diadalmaskodott egyesben felnőtt világversenyen. A Dunaferr 24 éves lapátforgatója tavaly – önmagának és a szakvezetésnek is csalódást okozva – mindössze ötödik lett ebben a számban a poznani kontinensviadalon, s bár később a vb-n másodikként zárt, most végre visszavágott a német Katrin Wagner-Augustinnak, aki 2005-ben az Eb-n és a vb-n is győzött ezen a távon.

A Kovács Katalin–Janics Natasa duó magabiztos versenyzéssel nyert k–2-ben, a klasszis magyar duó már a start után az élre állt, és rajt-cél győzelmet aratva védte meg tavalyi, poznani címét.

A rutinos, háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán és a fiatal, tavaly ebben a számban Kökény Rolanddal világbajnoki címet szerzett Kucsera Gábor duója előzetesen az első helyet vette célba, amelyet végül remek hajrával valósított meg.

A negyedik magyar arany a Paksy Tímea, Kovács Katalin, Janics Natasa, Keresztesi Alexandra összeállítású kajakos kvartett jóvoltából született meg, amely esélyeshez méltóan rajt-cél győzelmet aratott. A számban román érem is született, a Florica Vulpeş, Mariana Ciobanu, Lidia Talpă, Alina Platon négyes a harmadik helyen ért be.

A férfiak döntős programjának nyitószámában, a kenu egyesek versenyében nem volt magyar induló – Joób Márton a középfutamban kiesett –, ezt a finálét a román Florin Mironcic nyerte.

A k–1-ben induló Benkő Zoltán – csakúgy, mint tavaly – ezüstérmet szerzett. A kajakos féltávig a mezőnnyel tartott, majd nagy küzdelemben a brit Tim Brabants mögött futott be.

A kenusoknál a fiatal Metka Márton, Mike Róbert, Sáfrán Mátyás és Balázs Gábor alkotta négyes a nyolc csapatot számláló mezőnyben bátor versenyzéssel harmadikként ért célba a címvédő németek, valamint a fehéroroszok mögött.

A vasárnapi finálékban ezúttal is Benedek Dalma nyitotta meg az érmek halmozását. A Dunaferr 24 éves kajakosa ugyan nem rajtolt a legjobban, ám a táv második felében ellenállhatatlanul versenyzett, így megismételte szombati győzelmét.

A nap második magyar győzelmére nem kellett sokat várni, ugyanis férfi k–1-ben Benkő Zoltán szerezte meg az első helyet. A hosszabb távon második Benkő, Benedekhez hasonlóan a hajrára hagyta a döntést, s csak az utolsó 100 m-en állt az élre, igaz, onnan a vezetést már nem engedte ki a kezéből.

A két kajakos egyes után következett a Kovács Katalin–Janics Natasa duó, amely az elmúlt időszakban megszokott magabiztos produkcióval védte meg címét k–2-ben, s szerezte meg harmadik racicei aranyát.

A harmadikat aztán követte a negyedik, miután a Paksy Tímeával és Fazekas Krisztinával kiegészült négyesük is fölényesen verte a mezőnyt k–4-ben.

A Kammerer Zoltán–Kucsera Gábor összetételű egység k–2-ben remekelt, igaz, ezúttal elmaradt a szombati győzelem megismétlése, ám a dobogó második fokára így is felállhatott a páros.

A két férfi négyes is kitett magáért, hiszen a Fürdök Gábor, Csabai Edvin, Pulai Imre, Novák Ferenc összeállítású kenus és a Sík Márton, Csamangó Attila, Boros Attila és Bozsik Gábor összetételű kajakos egység is kiváló teljesítménnyel a harmadikként siklott át a célvonalon.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András