Visszaszolgáltatások nehezítik a parkolók felépítését
Lefednék a patakot a Monostor-negyedben

(1., 5. oldal)

A kocsikat egyelőre a játszótéren hagyják, de nemsokára a háttérben lévő patak fölé parkolják őket
(A szerző felvétele)

A kolozsvári polgármesteri hivatal megoldást próbál találni nem csupán a belvárosi, hanem a lakónegyedi parkolásra is. Míg a központban nyugati típusú parkolóházakat építenek, a külvárosban eredeti megoldásokkal igyekeznek orvosolni a problémát.

A Monostor-negyedben például a Kálvária-patak lefedését tervezik, hogy parkolási lehetőséget biztosíthassanak a környéken lakó gépkocsivezetőknek. Adrian Popa alpolgármester elmondása szerint a helyzetet nehezíti, hogy több volt földtulajdonos visszaigényli telkét.

A volt tulajdonosok vagy a környék lakói a belvárosban is számos helyen gondot okoztak a városháza illetékeseinek, ugyanis az előbbiek szinte valamennyi esetben természetben kérik vissza a telket, az utóbbiak pedig semmi szín alatt nem hajlandók beleegyezni abba, hogy tömbházuk közelében parkolóház épüljön.

A Széchenyi téri parkolóház felépítése esetében például a környék egyes lakói hallani sem akartak arról, hogy a helyhatóság ilyen jellegű befektetést végezzen a szomszédságukban. Közérdekű beruházásról lévén szó, a polgármesteri hivatal a bírósághoz fordult a beleegyezés kikényszerítése érdekében. Több hónapos pereskedést követően végül sikerült megszerezni a jóváhagyást, az eljárás azonban késleltette az építkezés elkezdését.

A Monostor-negyedben a tömbházak sűrűsége miatt lehetetlen parkolóházat építeni – állítják a polgármesteri hivatal képviselői. Ezért rögtönzött megoldásokhoz folyamodnak: a játszótér köré építenek parkolókat oly módon, hogy amennyire lehet, ne zavarják a gyermekeket, illetve ne veszélyeztessék biztonságukat. – Kénytelenek voltunk így megoldani a parkolást, ugyanis a személygépkocsik tulajdonosainak nem volt hol hagyniuk kocsijukat. Olyan eset is akadt, amikor az utcán parkoló járművek miatt egyszerűen nem lehetett közlekedni az illető utcában – mondta el az alpolgármester.

A Kálvária-patak fölötti parkolót illetően jó hírekkel szolgált a tisztségviselő: két sikertelen próbálkozás után a harmadik licitre végül több cég jelentkezett a megvalósíthatósági terv elkészítésére. – A dokumentációt körülbelül 1 hónap múlva kell leadnia a nyertes vállalatnak, s mivel városházi befektetésről van szó, a kérdés a városi tanács plénuma elé kerül. Sajnos nem sikerült magánbefektetőket rávennünk a parkoló felépítésére – tájékoztatott az alpolgármester. Beszámolt még arról, hogy a parkoló felépítését 20 volt tulajdonos visszaigénylési kérése nehezíti, akik a Mehedinţi utcában a D4-es tömbház és a patak közti részt visszaigénylik. Mint elmondta, tárgyalást folytatott velük, ám ketten hallani sem akarnak arról, hogy pénzügyi kártérítést kapjanak, ugyanis nem értik meg, mekkora szükség van a parkoló felépítésére. – A parkolót ennek ellenére a Minerva üzletház mögötti résztől a D4-es toronyblokkig felépítjük, időközben pedig megpróbálunk kiegyezni velük. Kétségkívül tiszteletben kell tartani a tulajdonjogot, és vissza kell adni a telkeket, nekünk azonban csak 10 méter telekre van szükség a patak medre mellett a terv megvalósításához. A parkoló ugyanis a patak fölött épül meg – hangsúlyozta Popa.

A szabadelvű alpolgármester szerint a munkálatokhoz jövő év tavaszán láthatnak hozzá, a körülbelül 200 férőhelyes, két emeletes parkolót pedig jövő év végén vagy 2008 elején adják majd át.

Kiss Olivér

vissza az elejére


Nem tekinthető diszkriminatívnak a dohányosokkal szembeni megkülönböztetés

(1. oldal)

Az EU-s törvénykezés értelmében diszkriminációnak minősül az etnikai, életkori, vallásos, nemi, illetve a szexuális orientációra vonatkozó megkülönböztetés. Ezért például a cégek – kicsitől nagyig – igyekeznek úgy megfogalmazni az álláshirdetéseket, nehogy valamelyik az említett csoportok közül az esélyegyenlőtlenség hiányát panaszolhassa fel. Ha viszont a munkavállaló kizáró okként tünteti fel a dohányzást, mármint nem hajlandó olyan jelöltet felvenni, aki dohányzik, ez az európai diszkriminációellenes törvények szerint nem tekinthető hátrányos megkülönböztetésnek – nyilatkozta Vladimir Spidla európai biztos, aki az alkalmazottak közti esélyegyenlőség tiszteletben tartásával foglalkozik.

A kérdés azt követően került terítékre, hogy az ír Dotcom Directories egyik álláshirdetésében kikötötte: kizárólag nemdohányzó munkatársakat keresnek.

Philip Tobin, a cég igazgatója a következő érveket hozta fel kérelmük alátámasztására: – A szabadidőben vagy a kávészünetben elszívott cigaretták miatt a dohányzó alkalmazott öltözéke különös szaggal telik meg. Mivel irodáink elég kis méretűek, ez kellemetlen helyzetek kialakulásához vezethet, ezért nem dohányzó munkatársakat keresünk.

vissza az elejére


Kettővel csökken az RMDSZ-es államtitkárok száma

(1., 4. oldal)

Az RMDSZ a jelenlegi kilenc helyett hét államtitkári tisztséggel marad a kormánykoalíció pártjai által tegnap kötött egyezség értelmében. A Mediafax hírügynökség értesülése szerint a távozók között lesz Csutak István integrációs államtitkár.

A kormányátalakítás régóta foglalkoztatja a kormányon lévő pártokat. Mindenki egyetértett abban, hogy a kabinet nagyon gyengén működik, ennek oka pedig egyebek között a volt szociáldemokrata kormánytól örökölt túlburjánzott szerkezet. A „nyirbálás" részleteiben a feleknek eddig nem sikerült egyezségre jutniuk, főleg a demokraták és a liberálisok között állandósult ellenséges viszony miatt.

Tegnap délelőtt viszont a koalíciót alkotó pártok képviselői megállapodtak abban, hogy a jelenlegi 82 államtitkári tisztségből a továbbiakban csak 52-t tartanak meg. Emellett abban is megegyeztek, hogy a kormány hatáskörébe tartozó ügynökségek számát megfelezik. A délután folyamán a miniszterek javaslatot tettek arra, kik azok az államtitkárok, akik tisztségéhez ragaszkodnak. A koalíciós pártok képviselői e jelentések alapján egyeztetnek a konkrét személyi kérdésekről. Az új felállás szerint a liberálisok 19, a demokraták 14, az RMDSZ 7 és a konzervatívok 6 államtitkári tisztséggel maradnak.

Az integrációs minisztériumból a Mediafax hírügynökségnek névtelenül nyilatkozó források szerint a távozók között lesz Csutak István is, aki az előcsatlakozási alapok elosztásáért felelt, helyét pedig egy „magas rangú köztisztviselő" foglalja el.

Az integrációs tárcánál egyébként is jelentős változásokra lehet számítani. Ez a minisztérium ugyanis vagy megszűnik, vagy átalakul. Az RMDSZ szerint a 2007. január 1-jére várható uniós csatlakozást követően a minisztériumnak át kellene alakulnia regionális fejlesztési szaktárcává. A magyar érdekvédelmi szervezet vezetője, Markó Béla szerint sürgősen újra kell gondolni ennek a minisztériumnak a hatásköreit.

A jelek szerint az átalakítás nem érinti majd azt a hat független államtitkárt, aki a belügyi, az igazságügyi és a külügyi tárcánál dolgozik szakértőként, hiszen ők egyetlen politikai párthoz sem tartoznak. Adrian Iorgulescu szerint őket nem mozdítják el.

Folytatódik az átalakítás
Az átalakítás nem áll meg az államtitkárok apparátusának csökkentésénél, ez kiterjed az ügynökségekre is. A kormány hatáskörébe tartozó intézményekkel kapcsolatban a koalíciós partnerek megegyeztek, hogy ezek számát felére csökkentik. Ez az átalakítás azonban alaposan felbolygathatja a helyi közigazgatást: amíg a vidéken dolgozó tisztviselők megszoknák az új szerkezetet, hiszen – amint azt Markó Béla, az RMDSZ elnöke is fogalmazott – ezek egy része átkerülne a megyei és a városi tanácsok hatáskörébe. A kormány mindössze azokat az ügynökségeket őrizné meg, amelyek a törvényesség ellenőrzésének, vagy bizonyos tevékenységek összehangolásának feladatát látják el. Az olyan egységeket, mint például a kulturális, egészségügyi igazgatóságok, vagy a tanfelügyelőségek, a helyi önkormányzatok hatáskörébe kellene átutalni, ami újabb jelentőst lépést jelentene a romániai decentralizáció kiteljesedésének irányába.

A „árnyékkormány" sem menekül meg
A miniszterelnök kancelláriája – amelyet a sajtó „árnyékkormányként" emleget – szintén megszűnik. Ezt maga Călin Popescu Tăriceanu miniszterelnök jelentette be. Hozzátette: a kormányátalakítás során jelenleg a kancelláriájához tartozó egyes hatóságok a minisztériumok irányítása alá kerülnek. Hozzátette: a szerkezetátalakítás a minisztériumokhoz tartozó vállalatokat is érinti majd, ezekért majd a privatizációs hatóság felel.

Az RMDSZ nem ért egyet a titkosszolgálati vezetők politikai szempontok alapján való kinevezésével – ezt Markó Béla szövetségi elnök jelentette ki tegnap bukaresti sajtótájékoztatóján. Újságírói kérdésre válaszolva Markó kifejtette: nem tartja helyesnek, hogy a Román Hírszerző Szolgálat (RHSZ) és a Külügyi Hírszerző Szolgálat (KHSZ) vezető tisztségein a Demokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt a megkötött együttműködési megállapodásuk értelmében osztozzanak. A sajtóban megjelent hírek szerint ugyanis ez a dokumentum rögzíti azt a megállapodást, miszerint az RHSZ elnökét a demokraták javasolhatják, a KHSZ elnökének személyét pedig a liberálisok ajánlhatják. Az RMDSZ-es politikus szerint szükséges lenne, hogy az erdélyi magyarság képviselője is helyet kapjon a hazai hírszerzést vezető testületeiben, hiszen főleg a rendszerváltás előtt potenciális ellenségként tekintettek Romániában a magyarokra. Ennek a mentalitásnak a megváltoztatásához kellene a romániai nemzeti kisebbségek képviselőiből is kinevezni az RHSZ, a KHSZ vezetőségébe.

B. T.

vissza az elejére


Egyre több biztosítási csalásra derül fény

(1. oldal)

Egyre több biztosítási csalás ügyében folyik kivizsgálás, noha a rendőrség és a biztosítás-felvigyázó bizottság már 2005-ben együttműködési szerződést írt alá az ilyen esetek feltérképezése érdekében, ennek ellenére, 2006 első felében közel nyolcvan személyről bizonyosodott be, hogy biztosítási és viszontbiztosítási csalásban vállalt bűnrészességet. A vizsgált ügyiratcsomók felénél bűnvádi eljárást kezdeményeztek, hét esetben pedig a dossziét továbbították az ügyészséghez. A vádpontok: sikkasztás, csalás, hivatalbeli visszaélés, hamisított okirat tudatos felhasználása. A legtöbb bűncselekményt a gépkocsibiztosításoknál fedezték fel, a biztosított státussal rendelkező személygépkocsi-tulajdonosok számos esetben balesetet színleltek, hogy a balesetbiztosításért járó összeg birtokába juthassanak.

Az exporthitelek terén szintén több visszaélésre derült fény: olyan biztosítási kötvényeket bocsátottak ki, amelyek nem tartották tiszteletben a törvényes előírásokat.Volt olyan eset is, hogy működési engedéllyel nem rendelkező „biztosítási társaságok" jogtalan jövedelemhez jutottak biztosítási kötvényük kibocsátásával.

vissza az elejére


Súlyos baleset

(1. oldal)

Lapzártakor: ismét súlyos közúti baleset történt Kolozsvár határában, az E60-as úton. Hat munkást szállító mikrobusz frontálisan ütközött egy másik járművel. Az ok: a sebesség és a nedves útfelület – állítják a közlekedési rendőrök. Az egyik jármű az út melletti biztonsági korlátba ütközött, a másik az árokba borult.

vissza az elejére


Elégedett a BBTE vezetősége

(1. oldal)

A népességcsökkenés, valamint a magánegyetemek hecckampányai ellenére a BBTE továbbra is igen vonzó a továbbtanulni vágyók számára, ugyanis ebben az évben több mint huszonkétezer (egészen pontosan 22 340) felvételizőt számoltak – tudtuk meg a BBTE sajtóosztálya által kiadott közleményből.

A magyar tagozatra háromezren, a román tagozatra pedig tizennyolcezren jelentkeztek. Az egyetem vezetősége örömmel nyugtázta ezt a nagy létszámot, amelynek okát az oktatás minőségének, illetve az egyetem presztízsének növekedésében, valamint az egyre korszerűsödő infrastruktúrában látja. A BBTE ugyanakkor biztosítja az érintetteket, hogy folyamatosan bővíti hallgatóinak létszámát, és a megfelelő oktatási feltételek biztosítására törekszik.

A jelentkezők általában a közgazdasági, jogi és földrajztudományi karokat részesítik előnyben, a magyar nyelvűek számára pedig a közgazdaságtudomány, a bölcsészet, a földrajz és a pszichológia karok a legkeresettebb. A német nyelvű oktatás az Európai Tanulmányok és a Közgazdaságtudományi Karon a legnépszerűbb, ugyanígy egyre nő az érdeklődés a Judaisztikai és Amerikai Tanulmányok Kar, valamint a világnyelvek iránt. A legkevesebben, mind a román, mind a magyar tagozaton, a fizika és a geológia szakok iránt érdeklődtek. Itt még vannak betöltetlen tandíjmentes helyek az őszi felvételire.

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. oldal)

Nevetséges és szomorú, mily nehezen tanuljuk meg a türelmet és okosságot.

Hermann Hesse

vissza az elejére


KISHIREK

(2. oldal)

DÉSY KÁROLY TÁRLATA nyílik a Korunk Galéria szervezésében augusztus 11-én, pénteken délután 1 órától az unitárius parókia gyűléstermében (Brassai utca 6.). A budapesti képzőművész festményeiből rendezett kiállítás megnyitóján bevezetőt mond Heim András, verseiből olvas fel Király Zoltán. Közreműködik a Flauto Dolce együttes (Majó Zoltán, Szabó Mária, Tóth Ágnes) és Mihaela Maxim szopránénekesnő.

vissza az elejére


Pontosítás

(2. oldal)

Tegnapi lapszámunkban Elavult gyereknevelési elvek Romániában? A szülők többsége ma is veréssel „okítja" csemetéjét címmel közreadott írásunkhoz a Csemete Református Óvodában játszadozó gyermekekről készült képeinkből válogattunk illusztrációt. Ezúton szeretnénk pontosítani: a kép és a szöveg tartalma közt semmilyen kapcsolat nincs. Bár a felvételt pozitív példának szántuk, a társítás félreérthető. Az érintettektől elnézést kérünk.

vissza az elejére


Huber András :
Gyilkos nagy köd

(2. oldal)

Tetszetős, esztétikus külsejű, szép grafikájú könyvet hozott nemrégiben a posta. Örömmel vettem kézbe Huber András legújabb novelláskötetét, és elolvasása után örömmel írok róla, mert meggyőződésem, hogy ezt a kötetet bárki büszkén helyezheti fel a könyvespolcára, aztán időnként elő lehet venni és újraolvasni bizonyos részeket, hogy soha ne feledkezhessünk meg róla: az árnyékos oldal is éppen annyira része mindennapjainknak, akár a nagy ritkán felvillanó napsugár.

Huber András, az élet apró-cseprő dolgainak alapos ismerőjeként, biztos kézzel vezeti végig az olvasót a mindennapok egy-egy rövidke szeletén. És tudja, hogy a világ történései nem csak a sikeresek, a befutottak életéből állnak össze, hanem sokkal többen vannak az elesettek, a küszködők, az öregek, a magukrahagyottak, akiknek a jelentéktelennek tűnő dolgok is óriási eseménnyé duzzadhatnak, ami megváltoztatja az életük menetét. Az író belevisz az élet sűrűjébe, amikor valamilyen oknál fogva (öregség, betegség, szegénység, elhagyatottság), mintha bizarr rémálommá változna minden az ember körül. Oda a nyugalom, oda a biztonságérzet, a rend, bárhova lép az ember, egymásba kavarodó, abszurd figurák sokasága veszi körül. És mindenütt piszok, elmondhatatlan szemét. Piszok az utcákon, a tereken, piszok a lelkekben. Mindenki önmagával van elfoglalva, a mai fiatal egyáltalán nem érti az idős ember baját, gondját, még kevésbé hajlandó a segítségnyújtásra, talán már nem is képes rá, ebben a felfordult rendű, összezavarodott, trágár világban, ahol nincs helye többé a szelíd, nyugodt, békességes öregségnek. Az új nemzedéknek teljesen idegen, idejét múlta fogalom az idősek iránti tisztelet, miközben fortyog köröttünk a sűrű, újmódi élet, ami semmiképp nem hozhat már változást, legalábbis jó irányban nem. Mert íme, minden elromlott, elmúlt, visszafordíthatatlanul, csak a fojtogató, nyomasztó, már-már transzcendens „gyilkos köd" közeledik egyre jobban, miközben (Tóth Árpáddal szólva) „röhögő senkik, balkörmű gazok/ szállnak a mennybe". S az elöregedett kisember, aki egész egyszerűen már nem tud mit kezdeni ezzel a sajátos „demokráciával", tehetetlenül forog önmaga ketrecében és talán bezártabbnak, elhagyottabbnak érzi magát, mint akár a legsötétebb diktatúra idején. Bár ebbe a felfordulásba időnként befurakodnak a mindent megszépítő álmok is, mint egyetlen megmaradt kincseink, amiket viszont senki el nem vehet tőlünk.

Az író olyan alapos ismerője az örök emberi természetnek, amit csak az igazán nagyoknál tapasztalunk, világosan látja, ráérez minden kis rezdülés jelentőségére, a fontossági sorrendben olyan apróságok kerülnek az élre, amiket az átlagember egyáltalán nem is észlel, de amitől újra és újra rá kell döbbennünk: igen, az ilyen kicsiségekből áll össze az életünk, az ilyen, mások szemében semmiségek tehetik pokollá néha az egyéni létünket, amiben ezek a történések sajátosan és csakis a mieink. Mert az egyén számára létfontosságúvá duzzadhat a legkisebb részlet is: egy falrepedés, az érthetetlen apai ridegség, a magunkramaradottság, az öregedés, betegség, magány, amik végső soron mind a megalázó kiszolgáltatottsághoz vezetnek. Ezekben a novellákban – részecskékre bontva ugyan, – tulajdonképpen minden megtalálható, ami az emberi életet jelenti, mintha az író bölcs, elnéző fölénnyel akarná ránk olvasni: igen, ilyenek vagytok ti, emberek, ezek vagytok, mai fiatalok, és ilyenné váltok majd öregségetekre. Ilyen a titeket körülölelő világ, jobban mondva, ilyenné sikerült tennetek. Ebben a szűk körben mozogtok halálotokig, s a lehetőségre, ami ebből az állapotból a kilépést jelenthetné, elenyészően kevés az esély.

Figyelmébe ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, amiben az író megismerteti az olvasóval az érzést, hogy az egyén részére a legjelentéktelenebb dolognak is óriási jelentősége lehet, miközben mindenre kiterjeszti sajátos, éretten-cinkos, mindent feloldó, jótékony és szinte üde, pánerotikus világnézetét. S ha olvasás után valaki, kezét széttárva azt találja mondani, hogy igen, hát sajnos, ez az élet, annak azt felelném, hogy akad azért az életnek napos oldala is, csak most éppen az árnyékos felén jártunk, ám éppen ennek ismeretében, igyekezzünk jobban vigyázni egymásra, környezetünkre, még ha tudva tudjuk, hogy az elmúlás ugye, egyszer mindannyiunknál bekövetkezik, de addig is tegyünk valamit azért, hogy az árnyékos oldalra is picivel talán több napsugár jusson.

B. Osvát Ágnes

* Huber András: Gyilkos nagy köd.
Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár. 2006.

vissza az elejére


XI. Nagyenyedi Nemzetközi Alkotótábor

(2. oldal)

Augusztus 10-én kezdődik a XI. Nagyenyedi Nemzetközi Alkotótábor. A hagyományos rendezvényen 22 országból 42 művész vesz részt. A tábor idején egyéni és csoportkiállításokat tartanak: aug.11-én Loize Kalincek (Szlovénia) és az évente ismétlődő Mail Art tárlata nyilik meg; aug. 19-én Cristiana Kiopolos (Görögország), aug. 21-én Gerd Messmann (Németország), aug. 22-én Patrick Cauvin (Haiti), aug. 25-én pedig a tábor zárókiállítása lesz megtekinthető.

vissza az elejére


Boldogasszony Anyánk jelenléte az egyházban és a zenében

(2. oldal)

A fenti címmel szervezett előadóestet hétfőn a Római Katolikus „Szent Mihály" Caritas szervezete. A rendezvényt megnyitó Fábián Mária így fogalmazott: szükségünk van a reményre, a kegyelemre, és kihez fordulhatnánk, ha nem Boldogasszony Anyánkhoz, aki megihlette a különböző művészetek alkotóit, előadóit?

Ft. Oláh Dénes előadásának témája Mária tisztelete a kezdetektől Mátyás király idejéig volt. Kitért a négy Mária-dogmára, majd ezt követően külön fejezetekben taglalta a Mária-tisztelet többévszázados alakulását, amely még közérthetőbbé tette az amúgy is logikus és pontos beszédet. Megtudhattuk: az írásos dokumentumok tanúsága szerint már az ősegyházban is tisztelték a Szűzanyát. Az Árpád-ház korában viszont templomok, kegyhelyek és székesegyházak épültek Mária tiszteletére, így a Mária-eszménykép már ekkor teljesen kialakult. Mondanivalóját a Szentírásból vett idézetekkel támasztotta alá. Ezt követően rátért a magyar irodalom legismertebb Mária-tiszteletről tanúskodó nyelvemlékeire: a Halotti Beszéd és a Könyörgés valamint az Ómagyar Mária siralom rövid ismertetésére. Érdekes volt arra is rávilágítania, hogy először Magyarországon harangoztak délután 6 órakor Mária tiszteletére – a legutóbbi vasárnapi harangszó pont az 550. volt.

Geréd Vilmos karnagy előadásából nem csak azt tudhattuk meg, hogy az adventi, karácsonyi, nagyböjti énekekben milyen mértékben említik a Boldogasszonyt, hanem azt is, hogy mit kapott, illetve mit adott a magyarság a kereszténységnek. Krejcik Ágnes és Geréd Vilmos a témakörhöz kapcsolódó Mária-énekeket adott elő.

Nagy-Hintós Diana

vissza az elejére


Házsongárdi restaurálások (1.)

(2. oldal)

Minden nehézséggel, hatósági közönnyel, vagy olykor fel-fellángoló állampolgári ellenségeskedéssel dacolva a Házsongárd Alapítvány folytatja önfeláldozó erőfeszítéseit erdélyi kulturális örökségünk egyik legpatinásabb darabjának, a Házsongárdi sírkert magyar és egyetemes történelmi értékeinek restaurálásával. Nem önsajnálattal és sajnáltatással foglalkozik, hanem a négy magyar történelmi egyház minimális anyagi támogatásával, magánszemélyek adakozásából, a Hungaria Nostra Alapítvány segítségével és maroknyi kolozsvári önkéntessel, tényleges tettekkel igyekszik megmenteni a menthetőt az enyészettől és a barbár emberi rombolástól. A közvéleménytől több megértést, a hatóságoktól pedig egy kis barakkszerűséget várnak el, ahol munkaeszközeiket tarthatnák.

Sorozatunkban munkájuk eredményeibe nyújtunk bepillantást.

vissza az elejére


Vigyázat, gyógyszertáras állisták!

(2. oldal)

Augusztus első napjaiban sok kolozsvári gyógyszertár bejáratán felragasztott listák jelentek meg, amelyek az úgynevezett ártámogatott és ingyenes gyógyszereket forgalmazó patikákat tüntetik fel. És teszik ezt a megyei egészségbiztosító pénztár nevében.

Akadt olyan jóhiszemű, kedvezményes áru gyógyszerre jogosult személy, aki telefonon próbált érdeklődni esetleges kilátásairól. Tévedett: a megadott telefonszámok vagy magánlakásokat kapcsoltak vagy pedig egyszerűen senki sem vette fel a készüléket.

A betegek ebből azt a következtetést vonták le, hogy ismét szervezett félrevezetés áldozataivá váltak. „Hiába fizettem negyven éven keresztül a társadalombiztosítási hozzájárulást, most így elbánnak velem!" — panaszolta egyikük. „Ebben az országban valakik mindig kavarják a kavarni valót, csakhogy eltereljék a figyelmet a fontos problémákról."

Mit lehet ehhez hozzátenni? Talán csak annyit, hogy nekik valahogy mindig sikerül.

Ö. I. B.

vissza az elejére


MOZI

(2. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Miami Vice – amerikai. – Vetítés: 14, 17, 20, 23; kedvezménnyel: 14, 23.

MŰVÉSZ – A bűnös negyed – francia. – Vetítés: 17, 19.30; kedvezménnyel: 17. Yours, Mine and Ours – amerikai. – Vetítés: 22.

GYŐZELEM – Lucky Number Slevin – amerikai. – Vetítés: 14, 16, 18, 20, 22.

DÉS

MŰVÉSZ – Posseidon – amerikai. – Vetítés: 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától is, kedvezménnyel.

TORDA

FOX – A rózsaszín párduc – amerikai. – Vetítés: 15, 17, 19.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Halálos iramban: Tokiói hajsza – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20, pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel: 17.30.

DACIA B-TEREM – Anyám nyakán – amerikai. – Vetítés: aug. 4–6: 17, 19.30.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – Trisztán és Izolda – német–angol. – Vetítés: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap: 22.15 órától is; kedvezménnyel: 17.30.

Az oldalt szerkesztette: Farkas Imola

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Vám, vámházak
Kolozsvár – közelről

(3. oldal)

A városba ki-, illetőleg bevezető valamennyi jelentős útvonalon vámház állt, ahol a városba hozott, illetőleg a városból kivitt árukért meghatározott összeget, vámot kellett fizetni. Mindegyik mellett sorompó volt, a vámfizetés idejére ezzel állították meg a járműveket. A vámházak, az Állomás téri kivételével, a városhoz tartoztak. Utóbbiak hivatala az 1930-as években a Farkas utca 4. szám alatt, a Karacsay-házban működött. Az Állomás téri vámhivatal a pénzügyminisztériumnak volt alárendelve. A második világháború után a vámszedést megszüntették, a vámházakat bezárták.

1933: „Biroul pieţelor şi al barierelor – Piaci árusitás és vámhivatal, Str. M. Kogălniceanu 4." (piaţă, pieţe n fn ’piac’, barieră, -e n fn ’sorompó’, itt ’vámsorompó’).

1. A kolozsváriak elsősorban a Külső-Monostor utca végén, a Szélső utca után, baloldalt, a Cigánypatak egykori kőhídjánál, a mai sörgyárral szemben, a jelenlegi Monostori út 1. szám alatt álló vámházat illették e névvel. Bár Kolozsmonostornak 1895. január elsején a városhoz való csatolása után a vámszedő ház kinnebb, a Mező utca nyugati sarkára került, a címszóbeli név továbbra is elsősorban az említett vámházat illette. A későbbiekben azonban a sörgyár helymegjelölő szerepe mondhatni teljesen kiszorította. Ő Vámház (Kolozsmonostor).

Az épületet Leder József (1749–1814) építőmester, számos kolozsvári és vidéki épület tervezője és kivitelezője (a Bánffy-palota munkálatainak részese, Teleki-, majd Prezenszky-ház [Szén (Jókai) utca 9.], Teleki-palota [Farkas utca], kolozsvári Református Kollégium és tanári lakások, régi unitárius kollégium, a Fejér ló vendégfogadó [későbbi Redut, Vigadó] felújítása, régi vármegyeház stb.) építette 1812 és 1814 között. Kétszárnyas utcai ajtaja az utca szintjénél kb. egy m-rel magasabban nyílik. Egyes vélemények szerint azért, mert egykor ilyen magas volt az út szintje. Más vélemény szerint a szintkülönbséget falépcső hidalta át. Valószínűbb azonban az, hogy ide álltak a szekerek, társzekerek, s a vámként visszatartott árut itt emelték le róluk, és vitték be az épületbe. Már csak azért sem lehetett bejárati kapu, mert nyugati oldalán két bejárata is nyílik.

Az ajtótól nem messze falba épített, az Adriai-tenger szintjétől méterben mért magasságot jelző kis tábla látható: 35. (a tábla sorszáma), 349.374.

2. A Szamosfalvi út elején álló vámház:

1865: „[külső-közép]utcza keleti végén [...] találjuk a vámházat, itt úti és városi vámat vesznek az emberektől"; 1910: Vámház; 1917: Vámház; 1923: „Vama Oraşului din Someşfalău, calea Dorobanţilor 170. T[elefon]. 518" (Someşfalău ’Szamosfalva’); 1937: Vama; 1941: Vám.

3. A Tordai út bal oldalán, a Csillagvizsgáló út elejével szemben álló vámház:

1923: „Vama Oraşului din calea Felacului 52. T[elefon]. 474"; 1937: Vama; 1941: Vám.

4. A Bácsi úton, a város kijáratánál, a kardosfalvi Molnár utca sarkán álló vámház:

1923: „Vama Oraşului din Cardoşfalău, str. Baciului 12." (Cardoşfalău ’Kardosfalva’, str. Baciului itt ’Bácsi út’); 1937:; 1941: Vám.

5. A Györgyfalvi út és a Méhes utca végének a találkozásánál álló vámház. Az 1940-es évek elején, a második világháború idején itt adták ki az élelmiszerjegyeket [Szász Gábor közlése]. A Györgyfalvi-negyedi lakótelep harmadik részének építésekor, a Györgyfalvi út és a Méhes utca rendezésekor, az 1970-es évek elején bontották le [Bossányi Béla közlése].

1923: Vama; „Vama Oraşului din Ghiurfalău, calea Caseanu 54. T[elefon] 481." (Ghiurfalău ’Györgyfalva’).

6. A Kajántói út végének és a Szentgyörgyhegyi út elejének találkozásánál álló vámház. Épülete az 1950-es években is megvolt.

1923: „Vama Oraşului din str. Chintău, T[elefon] 585." (Chintău ’Kajántó’); 1937: Vama.

7. A vasútállomás sínjei fölött átvezető híd után, a Papfalvi út elején álló vámház.

1923: „Vama Oraşului din Popfalău–Podul Gării, T[elefon]. 167." (Popfalău ’Papfalva’, Podul Gării ’állomás hídja’, az állomástól nem messze, kissé nyugatra, a sínek fölött átvezető országúti híd).

8. A Nagy utca (Ferenc József/Ferdinánd király/Horthy Miklós/Horea út) végével szemközt, az állomás épülete és a repülőhíd feljárata közti épületben lévő vámház. Az 1944. június 2-i szőnyegbombázást átvészelte. 2005-ben bontották le.

1923: „Vama Oraşului din calea Reg. Ferdinand 151. T[elefon]. 428.".

9. Az Állomás tér és a Kemény Gábor (Caragiale) utca sarkán, az Állomás tér 8. szám alatt álló Albina Közraktárban lévő vámhivatal. Ez, a fentiekkel ellentétben, nem a városhoz, hanem a pénzügyminisztériumhoz tartozott. Miután a vasútvonal elérte Kolozsvárt, ezen az úton itt érkezett a legtöbb áru a városba, ezért valamennyi között ez lett a legforgalmasabb.

1923: „Vama Intrepozite, Piaţa Gării 8. T[elefon] 94." (intrepozit, -e s fn ’raktár’, ma nem használatos, helyette depozit ’ua.’); 1933: „Oficiul Vamal – Vámhivatal. P[iaţa]. Gării 8. T[elefon] 94." (oficiu, -ii s fn ’hivatal’); „Intrepozite Vamale – Vámraktárak. P[iaţa]. Gării 6.".

Asztalos Lajos

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Kételyek merülnek fel az átvilágítási bizottság következetességével kapcsolatban

(4. oldal)

Komoly fenntartások merültek fel a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizottsággal (SZITOB) kapcsolatban, többen kételkednek abban, hogy alkalmas több száz személy átvilágítására. A bizottság „politikai függősége", „kiszolgáltatottsága" rendszerint akkor kerül szóba, amikor országos jelentőségű politikusok dossziéja kerül górcső alá.

A SZITOB eddig 2004-ben élte át eddigi legnagyobb válságát, amikor tisztára mosta Corneliu Vadim Tudort, a Nagy Románia Párt (NRP) elnökét azzal, hogy megállapította róla: a birtokában levő adatok szerint nem állítható, hogy együttműködött az egykori Szekuritátéval.

Dan Voiculescu ügye is hasonló vitákat váltott ki, noha a végső vizsgán a Konzervatív Párt (KP) elnöke elbukott, hiszen a SZITOB tagjai nem vizsgálták felül korábbi „ítéletüket", miszerint Voiculescu besúgó volt. Mégis látványos pálfordulás történt a pártelnök rendszerváltás előtti tevékenységének megítélése kapcsán, az átvilágító testület tagjai közül hatan ugyanis módosították korábbi szavazatukat. Így Voiculescu besúgói ítéletének megerősítése mellett csak hárman szavaztak, köztük Mircea Dinescu, az elnöki hivatalt képviselő Dragoş Petrescu és Claudiu Secaşiu, a SZITOB elnöke. További három tag – Corneliu Turianu (DP), Florian Chiriţescu és Laurenţiu Tănase (SZDP) – a Voiculescu bűnössége ellen szavazott. Ugyanennyi tartózkodás született az RMDSZ képviselője, Csendes László, valamint Constantin Buchet (NRP) és Cazimir Ionescu (SZDP) részéről. A patthelyzetet az átvilágító bizottság működési szabályzatának azon paragrafusa mentette meg, amely kimondja, hogy döntetlen esetében az elnök szavazata kettőt számít.

Az átvilágító bizottság körül a történtek után erősödik a szakmaiság hiányának gyanúja. Stejărel Olaru történész, aki az egykori Szekuritáté irattárának fáradhatatlan kutatója, megállapította: a SZITOB egyes tagjai ellentmondásosak, hiszen egyre több gyanújel merül fel azzal kapcsolatban, hogy közöttük valaki együttműködött a kommunista rezsimet kiszolgáló politikai rendőrséggel. Hozzátette: egyértelműen törvénytelenségről beszélhetünk, ha a SZITOB tagjai közül valakiről bebizonyosodik, hogy besúgó volt. Ezt a hírt egyébként Dan Voiculescu ügyvédje röppentette fel. Olaru szerint a szavazás alapján feltételezhető, hogy politikai nyomás nehezedik a testület tagjaira, de erre utaló bizonyítékokról nem tudnak.

Mircea Dinescu is helyteleníti a SZITOB-tagok pártok általi kinevezésének gyakorlatát. Szerinte a politikusok aktáit teljes terjedelemben nyilvánosságra kellene hozni az interneten, hogy egyértelművé váljon, ha valaki besúgott.

B. T.

vissza az elejére


Két bányaszerencsétlenség 24 óra leforgása alatt

(4. oldal)

Három bányász fekszik kórházban a Hunyad megyei Lupényben, miután szén-monoxidot lélegeztek be, állapotuk jelenleg stabil. A gázképződést már tegnap észlelték a bányában, és ki is szellőztették a járatokat, a három munkást ennek ellenére fulladásos tünetekkel szállították kórházba. Lupényben idén ez a második baleset, a korábbi ugyancsak gázfelhalmozódás miatt következett be. A bányát nemsokára korszerűsítik és új felszereléssel látják el, a befektetés értéke megközelíti a 10 millió eurót.

Továbbra is keresik a Baia Nouă-i (Mehedinţi megye) bányaszerencsétlenség áldozatait, akik két napja a bánya foglyai, miután az egyik fal beomlott és odatemette őket. A mentőcsapat tartózkodóan nyilatkozik a munkások túlélési esélyeiről, mivel a bányajáratban az éjszaka folyamán is kőomlás volt, és a bejáratot betemette a föld.

A két, 29 és 42 éves férfit munkatársaik tegnapelőtt délután látták utoljára, amikor leereszkedtek a bányába, hogy megerősítsék a vájatot, amely azonban egy óra elteltével beomlott, és maga alá temette őket. Újabb kísérletet tesznek a megmentésükre úgy, hogy egy másik járaton át igyekeznek a 90 méterrel a földfelszín alatt levő munkáshoz.

A Romániában történő bányaszerencsétlenségek oka a hiányos munkavédelemben keresendő, ennek első sorban anyagi okai vannak. A nem megfelelő munkakörülmények miatt gyakoriak a balesetek, az ország egyik legrégebbi bányájában, Aninán két évszázad alatt több mint ezer ember vesztette életét, az egyik legtragikusabb baleset 1980 november végén történt, akkor a Zsil-völgyi bányarobbanásban 53 személy halt meg.

vissza az elejére


Izrael fontolóra veszi Bejrút ajánlatát
Egy hónapja tart a két ország közti fegyveres konfliktus

(4. oldal)

Érdekesnek és megfontolásra érdemesnek nevezte Ehud Olmert izraeli miniszterelnök a bejrúti kormány ajánlatát, miszerint egy tűzszüneti egyezség esetén hajlandó 15 ezer katonát vezényelni a dél-libanoni határtérségbe. Olmert ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen intézkedést párhuzamosan kell végrehajtani a Hezbollah síita szervezet harcosainak lefegyverzésével.

„Ez érdekes kezdeményezés, amelyet meg kell vizsgálnunk. Szemügyre kell vennünk minden vonatkozását és azt is, milyen mértékben valósítható meg belátható időn belül" – jelentette ki kedden a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatalban tartott sajtótájékoztatóján a libanoni javaslatról.

Nem sokkal korábban Cahi Hanegbi izraeli kabinetminiszter kétségbe vonta a kezdeményezés komolyságát, és trükknek mondta a bejrúti kormány ajánlatát. – Tudjuk, hogy a libanoni hadsereg virtuális haderő, sohasem volt kipróbálva igazi konfliktusban. Az ajánlat csak trükk, hogy csökkentsék a Hezbollahra (az Izraellel szemben álló libanoni síita szervezetre) nehezedő nyomást – mondta Cahi Hanegbi. Szavaiból nem derült ki, hogy az izraeli kormány nevében beszél-e, vagy csak saját véleményének ad hangot.

vissza az elejére


Heves esőzések és áradások pusztítanak több ázsiai országban

(4. oldal)

Heves esőzések és áradások pusztítanak több ázsiai országban, Pakisztánban legkevesebb 120 ember halálát követelte az ítéletidő. Az idén rosszabb a helyzet, mint a tavalyi monszunidőszakban volt. A lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt öt körzetben az áradások vályogházakat és embereket söpörnek el. Hétfőn a mentőalakulatok Mardanban, a tartomány második legnagyobb városában 43 újabb holtestre bukkantak, mintegy száz eltűnt után kutatnak. A szűnni nem akaró esőzés következtében több ragályos betegség ütötte fel a fejét, főként a gyermekek körében.

A heves esőzések súlyos károkat okoztak Kasmír Pakisztánhoz tartozó területein is. Ebben a térségben tavaly nagy földrengés pusztított, ami miatt 6 ezer ember kényszerült arra, hogy sátortáborokban lakjon.

A szomszédos Indiában helikoptereket vetnek be, hogy élelemmel és ivóvízzel tudják ellátni a rászorulókat. Ándra Prades dél-keleti szövetségi államban négy nap alatt nyolcvanan haltak meg a monszunesőzésben. A városokat és falvakat elöntő áradások elől az emberek háztetőkre és fákra menekülnek. A nyugati Mahárástra és Gudzsarát államokban huszonegyre emelkedett a monszunesőzés halálos áldozatainak száma. Súlyos károk keletkeztek a mezőgazdasági termésben, az India pénzügyi fővárosának számító Mumbaiban (Bombay) pedig megbénult a mindennapi élet az ítéletidő következtében.

vissza az elejére


Húsz halottja van a Bagdadon végigsöprő merénylethullámnak

(4. oldal)

Húsz halálos áldozatot követelt kedden az iraki fővároson végigsöprő robbantásos merényletsorozat, a pokolgépek további összesen csaknem hatvan embert megsebesítettek.

Tízen Bagdad központjában egy piacon elkövetett kettős robbantásos merényletben vesztették életüket. Összesen több mint félszázan megsebesültek a forgalmas as-Sardzsa piacon a két pokolgép robbanása következtében.

Előzőleg három pokolgép robbant Bagdad különféle részein, tíz ember halálát, s további nyolc sebesülését okozva. Rendőrségi források közlése szerint ezek közül két esetben egyértelmű, hogy rendőri járőrosztagok ellen irányult a merénylet, a harmadik robbantás célpontja azonban nem ismeretes.

A merénylőknek annak ellenére is sikerült végrehajtaniuk a robbantásokat, hogy a közelmúltban Bagdadban megerősítették a biztonsági intézkedéseket.

Az utóbbi hónapokban felélénkült iraki erőszak napi átlagban mintegy száz emberéletet követel, és napról napra apasztja a bizalmat a síita vezetésű iraki kormány iránt.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


KÖRKÉP


Kulturális programok és vetélkedők a Felvinci Napokon
Letették az új gyülekezeti ház alapkövét

(5. oldal)

Nemrég háromnapos rendezvénysorozat keretén belül ünnepelték meg a település dokumentumokban történő első említését. Stáb Ildikó kollégiumi magyartanárnő, a református templomban elhangzott megnyitóbeszédében egyszerre hagyományőrző és hagyományteremtő ünnepségnek nevezte a Felvinci Napokat. – Siklódi Sándor, Felvinc monográfiájában már olyan augusztusi ünnepségekről beszél, ahol a helybeliek és az elszármazottak egyaránt részvettek – mondta Stáb tanárnő. Hozzátette: a felvinciek ezúttal nemcsak szórakozni és találkozni akartak, hanem közösségként is meg akartak nyilvánulni.

A háromnapos program első részében előadást tartott dr. Keszeg Vilmos, aki Aranyosszék felfedezéséről beszélt. Nagy érdeklődés fogadta a Felvincről elszármazott dr. Wagner István egyetemi tanár, a Romániai Rózsabarátok Egyesülete elnökének „Életút megbeszélés"-ét, amelyet a felvinciek nyelvén, humorosan adott elő. Ugyanakkor az érdeklődők képkiállítást tekinthettek meg. Az esti programot tábortűz és bográcsozás zárta.

A második nap vetélkedőket tartottak, amelyen az elemisták mellett jól szerepeltek a résztvevő elszármazottak gyerekei is. Délután Kulturális és művészeti múlt címmel Horváth Arany kolozsvári írónő tartott előadást. Elmondta: újságírói tevékenysége során igen színvonalas kultúréletet tapasztalt a környéken. A délutáni sportprogramot elmosta az eső, de a CROSS együttes esti könnyűzene-koncertje igen szép sikert aratott.

A harmadik napon az ünnepi istentisztelet után az elmaradt sportvetélkedőkre került sor. Ezt követően az új gyülekezeti ház alapkövének letételére került sor.

Bárócz Huba helyi lelkipásztor, esperes, valamint Bardócz Csaba segédlelkész kitűnő szervezőmunkát végzett a szórakoztató, élményekben gazdag, a közösség és magyarság megtartó erejét hangsúlyozó falunapok érdekében.

Bakó Botond

Az Árpád-házi Felvinc nevű települést Orbán Balázs a Székelyföld című munkájában a következőképpen mutatja be: „Veresmartról dombra, vagy jobban mondva a Maros és Létom pataka egybefolyása közti hegyfokra emelkedik fel az út, mely hegyfokon midőn tetejére ér az utas kétségtelenül kellemesen lesz meglepve egy korántsem reménylett nagyszerű látvány által, mert a hegyfok túlsó, nyugatra néző oldalán és a Létom teknősödő torkolatjában Felvincet látja vidor fehérre meszelt házaival, melyek a palotaszerűleg kiemelkedő székház körül festői rendetlenségben vannak csoportosítva." A faluról szóló első írásos dokumentumok a XIII. századból valók. 1900-ig Felvinc mezővárosként szerepelt, mint Aranyos–Torda vármegye „főhelye."

vissza az elejére


Ellenőrzés a varrodákban

(5. oldal)

Textilipari, valamint bőr- és prémfeldolgozó cégeket ellenőrzött augusztus elején a kolozsvári munkaügyi felügyelőség, mivel korábbi tapasztalataik szerint ezen a területen gyakori a feketemunka, továbbá nem tartják be a törvényes előírásokat a munkavédelem és munkaegészségügy területén. A felügyelőség akciójának mottója és ugyanakkor üzenete ezúttal az volt, hogy a biztos nyugdíj feltétele a munkaszerződés alapján kifejtett tevékenység.

Az ellenőrzés során azokat a munkáltatókat próbálták felderíteni, akik törvénytelenül foglalkoztatnak gyermekeket és fiatalokat, továbbá tudatosítani igyekeztek mind munkaadóban, mind munkavállalóban a munkavédelmi előírások betartásának fontosságát, és ezáltal csökkenteni a törvénytelenségekből adódó hátrányos gazdasági és társadalmi következményeket.

A felügyelőség augusztus első napjaiban 44 céget ellenőrzött, akik összesen 2669 alkalmazottat foglalkoztatnak. A munkaviszonyok területén 8 kihágást észleltek, 7 esetben alkalmaztak büntetést 7500 új lej értékben, egyet feketemunka esetért. A munkaegészségügy és munkavédelem szabályai ellen 55 esetben követtek el törvénytelenséget, a kirótt 17 büntetés értéke 15 500 új lej.

(i)

vissza az elejére


Szamosújvári hírek

(5. oldal)

Rend és fegyelem a gyógyszertárakban. Szamosújvár három patikája közül kettőben biztosítanak ártámogatott gyógyszereket. Szokás szerint minden hónap elején az emberek valósággal lerohanják a patikákat, a helyzetet azonban nehezíti, hogy a gyógyszertárba csupán egy vásárló mehet be, a többi kénytelen az utcán várakozni. Naponta átlag 200–250 személy áll sort az Avram Iancu utcában található két szomszédos patika előtt, ám nagy számuk ellenére minden a legnagyobb rendben és fegyelmezettségben zajlik, incidensekre nem került sor.

A szamosújváriaknak hatalmas segítséget jelentenek a Reménység Imaház, illetve a református egyházközség keretében működő gyógyszertárak, ahol ingyenesen biztosítják a szakorvos által felírt injekciókat vagy tablettákat.

Új bank nyílt a kisvárosban. Bővül Szamosújvár bankhálózata. A múlt napokban a főtéren ünnepélyes keretek között került sor a Carpatica Kereskedelmi Bank helyi fiókjának felavatására. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Török Bálint alpolgármester, aki felszólalásában kiemelte az új bankintézmény létesítésének fontosságát. A kolozsvári Carpatica Kereskedelmi Bank Széchenyi téri egysége nevében Stan Ioan igazgató mondott beszédet, melyben üdvözölte az új fiók személyzetét és a megjelent vendégeket. A megnyitó napján több érdeklődő is felkereste a korszerűen berendezett intézményt.

Kolozs megyében a szamosújvári fiók a Carpatica Kereskedelmi Bank tizedik alegysége – hat Kolozsváron, kettő Tordán és egy Bánffyhunyadon működik.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Halálos gázolás

(5. oldal)

Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn este háromnegyed 10-kor az E60-as országúton, Szászfenes és Gyalu között, amelyben két férfi sérült meg, s egyikük bele is halt. Az 57 éves szászrégeni L. Ioan Gabriel és a 42 éves, szintén szászrégeni C. Gheorghe figyelmetlenül, kijelöletlen helyen akart átkelni a forgalmas országúton, de a 20 éves virágosbereki (Floreşti, Beszterce-Naszód megye) V. Viorel Daniel autója, egy Renault márkájú személygépkocsi elé kerültek. Az idősebb férfi belehalt sérüléseibe, a fiatalabbikat súlyos állapotban szállították kórházba.

Rendőrkézre kerültek a rablók
Vasárnap reggel 10 órakor rablás áldozata emelt panaszt a magyarszarvaskendi (Corneşti) rendőrségen. A 28 éves kudzsiri M. Remust aznap hajnali két és három óra között Lózsárdon (Lujerdin) támadták meg ketten. A rendőrség nyomozása szerint a férfi egy helybélitől lépett ki az utcára, amikor fél háromkor két ismeretlen személy megtámadta, és erőszak alkalmazásával megfosztották Motorola márkájú maroktelefonjától és 200 új lejétől.

A vélt tettesek hamar rendőrkézre kerültek, a hatóságok a 20 éves helybeli P. Nicolae és a kolozsvári 19 éves C. Alin személyében azonosították őket. A kár megtérült, de ennek ellenére 29 napos előzetes letartóztatásba helyezték őket, és minősített rablás vádjával indítottak nyomozást ellenük.

Nyolcvan kiló színesfémet loptak
80 kiló színesfémet fedezett fel a rendőrség egy ellenőrzés során megállított, s mint utólag kiderült, hamis rendszámtáblával ellátott Ford személygépkocsiban. A Teleorman megyei 31 éves C. Lucian tulajdonát képező autóban talált szállítmány származását a gépkocsivezető nem tudta igazolni, a nyomozások azonban kiderítették, hogy azokat a Someş Rt-től lopta el, a 32 éves dési T. Călin segítségével. Az 1200 lejes kár megtérült, a két férfi ellen pedig minősített lopás vádjával, továbbá a teleormani-i ellen forgalomba nem írt, hamis rendszámtáblával ellátott autó vezetésével indult nyomozás.

Nagyszabású ellenőrzések
Péntektől hétfőig nagyszabású ellenőrzést szervezett a megyei rendőrség. A rendbontások kiszűrésére és a közlekedési kihágások megfékezésére, illetve a balesetek megelőzésére kiélezett akció során 11 bűncselekményre derítettek fényt a rend őrei, továbbá 601 pénzbírságot róttak ki összesen mintegy 30 ezer új lej értékben, valamint felfüggesztettek 15 hajtási jogosítványt.

(balázs)

Az oldalt szerkesztette: Kiss Olivér

vissza az elejére


GAZDASÁG


Kávé-, kakaó- és cukorárak

(6. oldal)

Hétfőn emelkedett a kávé és a kakaó ára, miközben csökkent a fehércukoré a londoni LIFFE határidős és származékos piacon.

A robusta kávéfajta novemberi ára tonnánként 40 dollárral (3,0 százalékkal) 1375 dollárra erősödött, napközben 1384 dolláron, hat és fél éves csúcson is állt.

Szakértők azzal számolnak, hogy a következő napokban a kávéár átlépi az 1400 dolláros szintet azokra a várakozásokra, hogy szűkös lesz a kínálat februárig, amíg a piacra kerül az új vietnami termés. Hétfőn erre a vélekedésre indult komoly spekulációs vásárlás.

Árdrágító volt, hogy Brazíliában a kávétermés betakarítása lassabb ütemben halad, mint egy éve.

A kakaó szeptemberi jegyzése 4 fonttal 845 fontra erősödött szerény forgalom mellett.

Növelte az árat a Financial Times című lapnak az az értesülése, hogy a Mars édesipari cég, amely olyan termékeket gyárt, mint a Mars szelet és az M&M drazsé, szakértőket küldött Pápua-Új-Guineába, hogy felvegyék a harcot azzal a lepkefajtával, amely petéit befúrva a kakaóbabba, tönkreteszi azt. Ez a lepkefajta 1998-ban mintegy 20 millió dollár kárt okozott az indonéz kakaótermésben.

A fehércukor tonnánkénti ára októberre 80 centtel 431,00 dollárra hanyatlott spekulációs eladásokra, de a napközben beállított 429,50 dolláros, öt havi mélypontja felett zárt.

A cukor árát erősítették azok a várakozások, hogy a kőolaj áremelkedésére nő az etanol iránti kereslet, aminek a hatására bővül az üzemanyag előállításához szükséges cukorfelhasználás és ez cukrot von ki a piacról.

vissza az elejére


Magyarországon 2,8%-kal bővül a piac

(6. oldal)

Magyarországon a piackutatási iparág bevétele 14 milliárd forint volt 2005-ben – a növekedési ütem 2,8 százalék – közölte a Piackutatók Magyarországi Szövetsége (PMSZ) az MTI-vel.

A szövetség közleménye szerint az on-line kutatások fejlődésének sajnálatos korlátja az alacsony internet-ellátottság: az on-line mérések részesedése az iparági bevételből 2 százalékos Magyarországon. A hagyományos adatfelvételi technikák alkalmazásában számottevő visszaesés nem tapasztalható, bár a világtendenciáknak megfelelő átalakulás Magyarországon is megkezdődött.

A piackutatás iránt elkötelezett szakemberek nemzetközi szervezete, az ESOMAR idei nemzetközi jelentése szerint a piackutatás világpiacának forgalma 23 milliárd dollár volt 2005-ben. Az elemzés szerint Európa továbbra is vezető szerepet tölt be a világpiacon 45 százalékos részesedéssel, az iparág növekedési üteme 4,3 százalék.

A közlemény szerint a piackutatás az EU új tagállamaiban és Ázsiában fejlődik a legdinamikusabban. Az iparág sikerrel alkalmazza az olyan új adatfelvételi technikákat, mint például az on-line felmérés, amely mára 20 százalékos részesedést ért el a világpiacon, növekedése 80 százalékos.

A világpiac forgalma az ESOMAR becslése szerint 23,29 milliárd dollár volt 2005-ben és az előző évhez képest 7 százalékos növekedést ért el, amely ütem az inflációval korrigáltan 4,3 százalék. Az új EU tagállamokban és Ázsiában a reálnövekedés 7,4 százalék, az EU 15 régi tagállamában 5,4 százalékot tesz ki.

A 23 milliárd dolláros forgalomból Európa 10 milliárddal, Észak-Amerika 8 milliárddal részesedik.

A piackutatásnak Lettországban, Kínában, Thaiföldön, Bulgáriában és Malajziában van napjainkban leginkább konjunktúrája. A lettek részesedése 34 százalék, Kínáé 25, Thaiföldé 23, Bulgáriáé 22, Malajziáé pedig 20 százalék.

A közlemény szerint húzóágazattá vált az on-line kutatás. A 2005-ös ESOMAR-jelentés jelzi: az on-line kutatás kulcsfontosságú lett az egész világon. Részesedése az adatfelvételekben az elmúlt évben csaknem megduplázódott, jelenleg 20 százalékos, míg 2004-ben 11 százalék volt.

Ezzel egyidőben a vizsgált időszakban 31-ről 21 százalékra csökkent a személyes megkérdezések aránya, de a telefonos interjú az adatfelvételnek továbbra is népszerű módja 22 százalékos részaránnyal. A kutatások 80 százaléka kvantitatív, 20 százaléka kvalitatív kutatás. Arányuk hosszú idő óta változatlan.

vissza az elejére


Támogatják a kezdő vállalkozókat
A szórványban élők előnyt élveznek

(6. oldal)

Az Új Kézfogás Közalapítvány pótpályázatot hirdetett meg az anyaország határain túl működő mikro-, kis- és középvállalatok pénzügyi helyzetének erősítésére. Az ilyen jogcímen juttatott támogatás egy vállalatnak három év alatt nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

1) Fiatal kezdő vállalkozások támogatása (GFT)

A vissza nem térítendő támogatás feltételei: megvalósítható, reális üzleti terv; a vállalkozó életkora ne haladja meg a 35 évet; legyen első vállalkozása, kft.-nek megfelelő cégformában; Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság minimum 10%, de maximum 75%-os tulajdonrésszel kell rendelkezzen a kft.-ben (vegyes vállalat); a teljes projekt értékének 65%-a támogatható; a maximálisan pályázható összeg 4 000 000 HUF; csak a 2005. november 1-től 2006. szeptember 30-ig terjedő időszakban megalapított vegyesvállalatok pályázhatnak; a pályázatok benyújtása kizárólag a Vállalkozásfejlesztési Központokon keresztül történhet; a pályázat elfogadási határideje előminősítésre a Rajka Péter Vállalkozók Szövetségéhez 2006. augusztus 21., az ÚKKA Közalapítványhoz 2006. augusztus 31.;

2)Vállalkozások beindítása szórványvidéken (GSZ)

Vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a következő feltételeknek eleget tevő új vegyesvállalatok: Romániában a céget létesítsék Máramaros, Beszterce-Naszód, Szilágy, Fehér, Arad, Brassó, Szeben, Temes, Hunyad, Krassó-Szörény, Bákó, Vâlcea, Konstanca, Iasi, Suceava, Galac vagy Mehedinţi megyében; legyen megvalósítható és reális üzleti terve; a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság minimum 10%, de maximum 75%-os tulajdonrésszel kell rendelkezzen a kft.-ben, vagy rendelkeznie kell szerződéssel dokumentálható, már meglévő magyarországi üzleti kapcsolattal ; a teljes projekt 65%-a támogatható; a maximálisan pályázható összeg 2 000 000 HUF; a pályázatot 2005. november 1-től 2006. szeptember 30-ig terjedő időszakban alapított vegyesvállalat esetében lehet benyújtani; ; a pályázatokat a Vállalkozásfejlesztési Központokon keresztül kell benyújtani ; a pályázat elfogadási határideje előminősítésre a Rajka Péter Vállalkozók Szövetségéhez 2006. augusztus 21., az ÚKKA Közalapítványhoz 2006. augusztus 31.,

A pályázatot egy eredeti példányban és másolatban magyar nyelven, az internetről (www.ukka.hu) is letölthető pályázati adatlappal, illetve azok mellékleteivel együtt lehet benyújtani, díj- és illetékmentesen. A Szabadság olvasottsági körzetében a pályázatok elfogadására hivatott vállalkozásfejlesztési központ a Rajka Péter Vállalkozók Szövetsége, melynek elérhetőségei: Kolozsvár, Dacia utca 3., 0264-433-705, farkas@cluj.astral.ro.

vissza az elejére


Csalnak a cseh vendéglősök

(6. oldal)

Egy június közepén készített nagyszabású ellenőrzés során a cseh metropolis vendéglőinek 59 százalékában fedeztek fel különféle hiányosságokat a kereskedelmi ellenőrök. Ez húsz százalékkal több, mint az országos átlag, s egy százalékkal rosszabb, mint a 2005-ben készített hasonló prágai ellenőrzés eredménye.

„Egyértelműen Prágában a legrosszabb a helyzet. Még a legrosszabb vidéki régió is tíz százalékkal jobb, mint a főváros" – nyilatkozta újságíróknak Miloslava Fléglová, a kereskedelmi ellenőrzés szóvivője.

A prágai vendéglők 20 százalékában a felszolgált ételek, illetve italok mennyisége nem felelt meg az előírásoknak, 10 százalékban manipuláltak az árakkal, s hat százalékuk többet számlázott, mint amennyit kellett volna.

A vendéglősök leginkább a nagy forgalommal indokolták ezeket a hiányosságokat. „Nyáron annyi itt a turista, hogy alig győzzük a sört csapolni. Megtörténhet ezért, hogy a korsóban több a hab az előírtnál. A vendégek azonban nem panaszkodnak" – magyarázkodott Oldrich Kroupa, a belvárosi U Dandu vendéglő főnöke.

A közismert és népszerű vendéglőkben azonban általában ügyelnek a megfelelő mértékekre. Az U Fleku, valamint az U Pesku vendéglőkben például azt állították: a csaposoknak ki van adva az utasítás, hogy mindig inkább valamivel többet csapoljanak a korsóba, nehogy elégedetlenség legyen, mert csak az elégedett vendég jön vissza.

A kereskedelmi ellenőrök szerint maguk a vendégek is hibásak abban, hogy a prágai vendéglősök megvágják őket, ugyanis nem reklamálnak, s elfogadják a rossz szolgáltatásokat. „A fogyasztóknak is meg kell védeniük jogaikat. A kereskedelmi ellenőrzés nem tud mindenütt ott lenni" – állítja Fléglová. Megjegyezte, azonban, hogy ha a helyszínen legtöbben nem is reklamálnak, egyre többen fordulnak az ellenőrző szervhez.

Fléglová elmondta, hogy a prágai vendéglősöknek a turistaszezon végéig még újabb ellenőrzésekkel kell számolniuk, s emlékeztetett arra, hogy januártól szigorúbbak az előírások és magasabbak a büntetések. Súlyos esetekben a jogi személyek esetében 50 millió koronát, kisebb cégek, magánszemélyek esetében pedig egymillió koronát is elérheti a kiszabható bírság.

vissza az elejére


Lakópark épül egy szeméttelep helyébe

(6. oldal)

Temesvár közelében, egy ökológiai szeméttelep helyébe lakópark épülhet a középosztály számára.

A Temes Megyei Tanács elnöke, Constantin Ostaficiuc sajtótájékoztatón elmondta, hogy Temesvár bővítése érdekében elsősorban közel 500 ház építésére gondol, azon a helyen, ahová eredetileg egy ökológiai hulladékgyűjtőt terveztek. Ostaficiuc szerint a legtöbb 300 négyzetméteres lakásokat a középosztálynak szánnák és a megyei önkormányzat tulajdonát képező 60 hektáros területen épülnének fel.

„Egyelőre még nem tudjuk, hogy mennyibe fognak kerülni a lakások. Egy biztos, nem luxus házakról van szó", szögezte le a Temes megyei önkormányzat elnöke.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Augusztus 8., kedd

(6. oldal)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25.)

3,475/3,520

2,69/2,74

1,26/1,30

Western Union – szolgáltatás a Sora, Szentegyház u. 4. és Széchenyi tér 23–25. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Augusztus 9., szerda

A Román Nemzeti Bank árfolyamai: 1 euró = 3,5271 lej, 1 USD = 2,7462 lej, 100 magyar forint = 1,3023 lej.

Az oldalt szerkesztette: Ördög I. Béla

vissza az elejére


HIRDETÉS


Egy perc derű

(7. oldal)

Zellerék falun nyaralnak. Egyszer, amikor a falu főutcáján sétálnak, egy kecske szalad feléjük, és körülugrálja Zellernét.
– Jenő, egy kecske! – visít fel az asszony. – Ments meg, segíts!
Mire a gyáva Zeller bosszankodva:
– Hát mi vagyok én? Torreádor?

vissza az elejére


ÁLLÁS

(7. oldal)

Szárazépítészettel foglalkozó kft felvételre keres, legalább építőipari technikusi végzettségű és magyar-román nyelvismerettel rendelkező alkalmazottat. Bérezés megállapodás szerint. Jelentkezni lehet: fax: +40-264/444-205, telefon: +40-264-441-381; mobil: +40-728-829553; e-mail: dryteamro@client.srk.ro (0403103)

Csempe-, padlócsempe ragasztásra szakképzett vagy betanításra alkalmas munkásokat felveszek. Telefon: 0724-550551. (0009)

vissza az elejére


MEGEMLÉKEZÉS

(7. oldal)

Hat szomorú hónap telt el, amióta nagyon hiányzik számunkra a drága jó édesanya, nagymama, anyós,
KIRÁLY MARGIT
szül. DOBAI.
Jóra intő szavad többé nem halljuk, mosolygós arcod nem látjuk. Téged soha el nem felejtő, szerető GYERMEKEID, ADY ÉS JENŐ CSALÁDJUKKAL. (0003)

vissza az elejére


SPORT


Göteborg-i Eb
Éremközelbe került Nicoleta Grasu
Eunice Barber az élről adta fel

(8. oldal)

A világ- és Európa-bajnoki bronzérmes német Ralf Bartels nyerte 21,13 m-rel a férfi súlylökést a göteborgi atlétika Európa-bajnokságon, így ő lett a kontinensviadal első aranyérmese. Bartels az utolsó dobásával előzte két centivel meg a végül második, fehérorosz Andrej Mihnevicset (21,11); a bronzérmet a dán Joachim Olsen szerezte meg (21,09).

Nem sokkal később az orosz Inga Abitova ért célba elsőként a női 10 ezer méteres futás döntőjében, 3031,42 perces idővel a norvég Susanne Wigene és a szintén orosz Lidija Grogorijeva előtt. A román színeket képviselő Constantina Tomescu a 28 indulóból a 11. lett 31:49,47-es idővel.

Németh Roland és öccse, Gergely is kiesett 100 méteren a 32 között. A továbbjutáshoz a négy éve eredetileg negyedik, de a brit Dwain Chambers doppingügye után bronz-érmes Roland állt közelebb, aki futamában nagy csatát vívott a spanyol Orkatz Beitiával a még továbbjutást jelentő negyedik helyért, ám két századdal alulmaradt (10,55), így az első napon bemutatkozó öt magyar atléta közül a nap végére mindegyik búcsúzott a további küzdelmektől.

Ugyancsak hétfőn délután a női 800 m előfutamaiban Liliana Bărbulescu-Popescu a 6. időt futotta (2:01,87), így ott lehet az elődöntőben, Mihaela Neacşu viszont 2:03,42 perccel a 17.-ként zárt, így első volt a vonal alatt. A férfi távolugrás selejtezőiben Dănuţ Simion az utolsó percben visszalépett a versenyből, Bogdan Tudor pedig 7,76 m-t ugrott, és 9 cm-rel lemaradt a még döntőbeli szereplést érő 12. helyről.

Tegnap délelőtt női hármasugrásban Adelina Gavrilă nyújtott döntőt érő szereplést, kereken 14 méterrel tizedikként jutott a 12-es fináléba. Ennél is jobban szerepelt a diszkoszvető Nicoleta Grasu: 63,27 méteres, nem minden izgalmaktól mentes (hiszen három dobásából az első kettő érvénytelen volt!) eredményével selejtezőcsoportjában a 2., összesítésben pedig a 3. helyen végzett, s mivel vele együtt csak hárman dobták túl a 63 métert, jó eséllyel pályázik érmet érő helyezésre a csütörtök esti döntőben.

A magyarok közül kedden a hármasugró Ajkler Zita, a 400-as Petráhn Barbara és a magasugró Győrffy Dóra volt érdekelt. Előbbi alig kerülte el az utolsó helyet a selejtezőben, Petráhn 52,30-cal a 14-ként kvalifikálta magát a legjobb 16 közé, míg a magasugrás selejtezője csak lapzártánk után kezdődött el.

Tegnap lapzárta után különben hat számban hirdettek győztest – többek között a férfiak klasszikus sprintszámában is –, de magyar versenyző biztos nem volt közöttük, viszont a román Silviu Casandra révén – elméletileg – megszülethetett az első román érem, a 20 km-es gyaloglás döntőjében.

Klüft előtt nincs akadály
Sérülés miatt feladta a küzdelmet Eunice Barber, a franciák világbajnok hétpróbázója: a 32 éves versenyző izomhúzódást szenvedett, és ezzel minden akadály elhárult az olimpiai bajnok Carolina Klüft előtt, aki öt szám után toronymagasan vezetett hétpróbában, és amennyiben nem sújtja hasonló sérülés, minden bizonnyal a dobogó legmagasabb fokára állhatott a lapzártánk után véget ért versenyben.

Barber két szám után – 100 m gát és magasugrás – még az élen állt Klüft előtt, aki világklasszis ellenfele hiányában második lett a súlylökésben, majd 200 méteren is az élbolyban végzett, így hétfőn este 3990 ponttal már magabiztosan állt az élen. Tegnap délelőtt aztán megnyerte kedvenc számát, a távolugrást, így 5046 pontja volt már, míg a második Kelly Sotherton még csak 4876-nál tartott...

Barber különben arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy felépül-e utóbbi szám pénteki selejtezőjéig – Klüft ugyancsak nevezett a távolugrásra. Barber ugyanakkor hozzátette: lehet, hogy ez volt az utolsó hétpróba versenye, könnyen előfordulhat, hogy a jövőben kizárólag a távolugrásra koncentrál majd.

S hogy maradjunk még a világ-sztároknál: a jamaicai állampolgárságát négy éve szlovénra cserélő, immár 46 éves Merlene Ottey bejutott az elődöntőbe 100 méteren, miután előfutamában a harmadik helyen ért célba 11,41 mp-cel, idei legjobbjával.

vissza az elejére


Izraeli zászlót égettek a stadionnál

(8. oldal)

Több mint ezer tüntető elégetett egy izraeli zászlót a göteborgi atlétikai Európa-bajnokságnak otthont adó Ullevi Stadionnál. A libanoni lobogókat lengető tiltakozók követelték a közel-keleti konfliktus azonnali befejezését, továbbá politikai, kereskedelmi és sport-bojkottra szólítottak fel Izrael ellen, melynek versenyzői – hangoztatták – jogtalanul vesznek részt az Eb-n.

A demonstrálók végigvonultak a városon, Izrael-ellenes jelszavakat skandáltak, és bögrékben pénzt gyűjtöttek a libanoni rászorulóknak.

vissza az elejére


Bajnokok Ligája-selejtezők
A csoportkör a tét a Steauának

(8. oldal)

Két mérkőzést már kedden megrendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőfordulójában, a román bajnok Bukaresti Steaua viszont csak ma lép pályára a BL-selejtezők utolsó, harmadik körében. Ennélfogva a tét igen nagy: a katonacsapat, akárcsak a selejtezőkör többi szereplője – köztük olyan csapatok, mint az Arsenal, Liverpool, AC Milan, Valencia, Ajax Amszterdam vagy Benfica! – a többmillió eurós bevételt garantáló csoportkörbe való kerülésért játszik.

A Steaua végülis szerencsésnek mondhatja magát, hogy nem került össze az európai labdarúgás valamelyik nagyobb csapatával, és „csak" a Standard Liege-t kapta, amely ráadásul jelenleg nincs a legjobb formájában. Ilyen körülmények között elég jó esélye van annak, hogy Cosmin Olăroiu gárdája bekerüljön a csoportokba, még akkor is, ha gondok azért a Steaua háza táján is vannak. A Krajova utáni bajnoki, morált emelő háromgólos siker után ugyanis Cristocea és Iacob csatárok is az orvosok kezére kerültek, a már korábban kidőlt Rădoi, Carlos és Coman mellé, s ha Cristoceának és a kapus Carlosnak még van némi esélye arra, hogy pályára léphessen, a másik három alapembert nélkülöznie kell az edzőnek. Mindezek ellenére a Steaua képes lehet akár arra is, hogy már az első mérkőzésen, idegenben eldöntse a továbbjutás kérdését, vagy legalábbis nagy lépést tegyen a csoportkör és az azzal járó mintegy 8 millió euró felé.

A mérkőzést román idő szerint 21:30-tól játsszák, a TVR1 élőben közvetíti; a találkozót az az orosz Valentin Ivanov vezeti, aki a portugál–holland világbajnoki mérkőzésen 16 sárga és 4 piros lapot osztott ki.

(balázs)

vissza az elejére


Mureşan: „Ne rúgjunk be a hideg víztől!"
Bálint elhagyja a kolozsvári csapatot

(8. oldal)

Szokásos heti sajtótájékoztatóját tartotta tegnap Iuliu Mureşan, a CFR-Ecomax klub elnöke és Dorinel Munteanu, az együttes edzőjátékosa. Bár a kolozsvári gárda két forduló után vezet az élvonalbeli pontvadászatban, egyikük sem volt túlzottan elragadtatva az eddigi szerepléstől, de a dési pályától sem, amelyen a hazai mérkőzések során vélhetően októ- berig kénytelenek szerepelni. Azt is megtudtuk: Bálint László 60 ezer euróért Aradra igazolt.

– Kielégítő az első hely, a hat pont bátorságot önt a csapatba és hozzájárul ahhoz, hogy az mihamarabb összeforrjon. De ne rúgjunk be a hideg víztől – értékelte a csapat eddigi teljesítményét a klubelnök, aki azonban azt is hozzátette, hogy a játék néha hullámzó, így például az Urziceni elleni összecsapás első félidejében sem volt valami remek.

– Egyéni és kollektív hibák miatt az első félidőben többször is pillanatok alatt eljutott kapunkig a vendég együttes, ami ilyen szinten megengedhetetlen – nyomatékosított Dorinel Munteanu. – A szünetben összeszidtam a játékosaimat, és a második félidőben már jobban játszottunk – értékelt, hozzátéve, hogy korántsem biztos, hogy a most győztes csapatot küldi pályára a következő mérkőzésen is. A román labdarúgó ugyanis hajlamos elkényelmesedni a sikerek után, ennélfogva lehetnek változások a kezdő tizenegyben.

A csapat játékának kibontakozását legutóbb különben a dési pálya játéka is hátráltatta: az esőzések miatt nagyon lágy volt a talaj, a fű pedig nem volt levágva, ami tovább lassította a labdát. Mureşan szerint a játékosok emiatti panasza jogos volt, ezért leküldtek egy munkacsoportot Désre, hogy a következő mérkőzésig, amennyire lehet, hozzák helyre a gyepszőnyeget.

Mint megtudtuk, a sérült Minteuan és Chihaia gyógyulása jó úton halad, előbbi már megszabadult a gipsztől, utóbbi pedig már edzett is – a Naţional elleni mérkőzésen talán már pályára is léphetnek. Végleg búcsút mondhatnak viszont a CFR szurkolói Bálint Lászlónak: a brassói szerzeménnyel közös megegyezés alapján szerződést bontottak, és 60 000 euróért továbbadták egy C-osztályos csapatnak, amely végül is az élvonalbeli Aradi UTA szatelitegyüttese, így hamarosan az UTA színeiben láthatjuk viszont a középhátvédet, akinek posztjára Munteanu még így is 4 játékos közül választhat.

Végül megtudtuk: a csapat egyik drukkertábora a napokban nonprofit egyesületet alapított, Peluza Vişinie névvel. A mintegy 230 szurkolót felvonultató csoport havi kétszeri megjelenéssel kisújságot is kiad, 500-as példányszámmal, benne a csapatról szóló hírekkel, interjúkkal, és persze autogramokkal.

(balázs)

vissza az elejére


Villeneuve-től megvált a BMW

(8. oldal)

A BMW-Sauber szerződést bontott Jacques Villeneuve-vel, a Forma–1 idei hátralévő futamain a lengyel Robert Kubica szerepel majd a kanadai világbajnok helyén, aki valószínűleg visszavonul. A BMW-Sauber közleménye szerint a szerződést közös megegyezés alapján bontották fel, a 35 éves Villeneuve viszont úgy nyilatkozott, hogy rendkívül csalódott, mivel jövőre is szeretett volna a BMW-nél versenyezni.

Villeneuve Malajziában megszerezte a csapat első pontjait, azonban Hockenheimben megsérült, és vélhetően ennek tudható be, hogy véget ért a közös munka az újonc csapattal. A kanadai pilóta, aki 163 F1-es futamon szerepelt, 11 diadalt aratott, az 1997-es évadban pedig nem talált legyőzőre, valószínűleg visszavonul.

UEFA: A Dinamó Budapesten játszik
A közel-keleti feszült politikai helyzet miatt az Európai Labdarúgószövetség (UEFA) hétfőn arra kötelezte az izraeli klubokat, hogy továbbra is semleges helyszínen rendezzék meg hazai nemzetközi kupamérkőzéseiket.

A döntés az augusztus 22/23-ra kiírt Maccabi Haifa–FC Liverpool és az augusztus 24-re tervezett Beitar Jerusalem–Bukaresti Dinamó találkozót érinti. Ez utóbbit Budapesten fogják megrendezni. Az izraeli csapat képviselői – akik utóbb a magyar főváros mellett határoztak – elégedetlenül fogadták a döntést, a jeruzsálemi klub egyik vezetője szerint Jeruzsálemben nyugodtabb a légkör, mint egyes bukaresti szállodákban.

FTC: Furulyást terheli a felelősség
Az FTC elnöksége szerint a klubnál kialakult katasztrofális gazdasági helyzetért kizárólag Furulyás János korábbi elnök a felelős. A vezető testület keddi ülése után tartott majdnem kétórás sajtótájékoztató nagy részében legalábbis erről beszélt Ináncsy Miklós elnök és az elnökség több tagja. A jövő felvázolására mindössze pár mondatot szántak az elöljárók, ezekből kiderült, igaz az a sajtóértesülés, mely szerint a tavaly Bajnokok Ligájában szerepelt Artmedia Bratislava tulajdonosával tárgyalást folytat az egyesület.

Kaká nem megy Madridba
Adriano Galliani, az olasz élvonalban szereplő AC Milan labdarúgócsapatának alelnöke bejelentette, hogy a brazil Kaká pályára lép a Crvena zvezda elleni, mai Bajnokok Ligája selejtezőmérkőzésen. Ez azért fontos, mert a Real Madrid nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a szerződtesse a világbajnok irányítót, ám Predrag Mijatovic sportigazgató azt is világossá tette, csak olyan játékost akarnak, akit bevethetnek az elsőszámú európai kupában. Amennyiben a 23 éves futballista játszik Belgrádban, úgy ebben a szezonban már nem szerepelhetne a BL-ben egy másik klub színeiben.

Szabics 2008-ig Mainzban
Szabics Imre, a magyar válogatott csatára tegnap aláírta szerződését a Bundesliga élvonalában szereplő FSV Mainz 05 labdarúgóklubbal. Az 1. FC Kölntől érkező, 25 éves magyar futballista 2008-ig kötelezte el magát – plusz egyéves opcióval. Szabicsért 250 ezer eurót fizet új egyesülete a kölnieknek.

Az oldalt szerkesztette:Balázs Bence