Kitessékelte az RMDSZ-t a kormányból Emil Boc
Markó: egyenjogú partnerek vagyunk

(1., 4. oldal)

Nemcsak Funar székét, hanem retorikáját is örökölte Emil Bocjelentette ki Markó Béla a demokrata politikus azon kijelentésére válaszolva, miszerint az RMDSZ vagy lojális a koalícióhoz, vagy lépjen ki a korményból. Boc Frunda Györgynek az ETKP-ból való visszavonását követeli az RMDSZ-től.

A Demokrata Párt kéri, hogy az RMDSZ mutassa ki lojalitását Románia iránt, és első lépésként vonja vissza Frunda Györgyöt az Európa Tanács parlamenti Közgyűlésének (ETPK) román delegációjából, vagy pedig távozzon a kormánykoalícióból, jelentette ki Emil Boc pártelnök a DP országos testületének hétfői ülése után.

Boc szerint elfogadhatatlan, hogy a román állam egyik honatyája, a román ETPK-delegáció elnöke kijelentse, hogy ő nem Romániát képviseli, Markó Béla RMDSZ-elnök pedig hallgatólagosan támogassa ezt a kijelentést, mondván, hogy a szenátor Románia érdekében képviseli a magyarok érdekeit. A Demokrata Pártnak semmi baja a romániai magyar közösséggel, csupán „az RMDSZ néhány képviselőjének bizonyos gesztusaival és nyilatkozataival, amelyek túllépik a törvényes kereteket". Elfogadhatatlannak tartja, hogy egy olyan alakulat, amely képviselettel rendelkezik Románia minden vezető szervében sértse Románia érdekeit, és lépéseivel megkérdőjelezze az alkotmányos előírásokat. Boc szerint Frunda György kijelentése „az utolsó csepp volt a pohárban".

Az RMDSZ-t támadók sorába beállt Călin Popescu Tăriceanu, az NLP elnöke is, aki úgy nyilatkozott: Románia nem tekinthető olyan országnak, amelynek további követelményeket lehetne szabni a kisebbségi jogok kapcsán. A kisebbségi jogok védelme és a szerzett jogok tekintetében Románia olyan ország, amely „szinte mérce Európában". Hozzátette, vannak olyan Európai országok, amelyek jóval kevesebb jogot biztosítanak a kisebbségeknek, mint Románia.

„Ha Frunda úr nyilatkozataiban más országokra utalt, akkor persze lehetséges, hogy nem túlzás, amit mondott. De ha Romániára is utalt, és úgy gondolja, hogy Románia egyike az érintett országoknak, amelyek esetében alkalmazni kellene az ETPK ajánlását, akkor módosul a helyzet és nagyon egyértelműen kell beszélnünk, hogy megértsük egymást", mondta Călin Popescu Tăriceanu.

Válaszában Markó Béla úgy vélekedett: Emil Boc sokkolni kívánja a közvéleményt az ehhez hasonló kijelentésekkel. „Miután követte Gheorghe Funart a polgármesteri székben, most megörököli RMDSZ- és magyarellenes retorikáját is", mondta. Markó a Mediafaxnak azt nyilatkozta, Frunda György dicséretet érdemelne, mivel ő a „legeredményesebb romániai képviselő az Európa Tanácsban", az RMDSZ pedig a DP-vel egyenjogú partner a kormánykoalícióban, tehát nem Boc határozza meg az RMDSZ helyét és szerepét a koalícióban. Kifejtette, az RMDSZ szerepe a „stabilitás" biztosítása, különösen egy olyan időszakban, amikor a kormánypártoknak szolidaritásra van szükségük.

Markó szerint jobb lenne, ha Emil Boc nem a sajtóban, hanem személyesen, esetleg telefonon keresné meg, ha van valami mondanivalója neki. Hozzátette, ez a fajta diskurzus nem csupán a belkapcsolatokat károsítja, hanem Románia megítélését is az EU-csatlakozás perspektívájában.

A szövetségi elnök elmondta azt is: a Frunda által kezdeményezett ET-ajánlás nyilvános dokumentum volt, amelynek kidolgozásában részt vettek több hazai politikai alakulat képviselői is. Úgy vélekedett: ezeknek a bírálatoknak az a célja, hogy az, hogy elterelje a vitát „a zavaróvá váló" korrupció témájáról a magyar kérdés felé.

Nem fontolgatja a kilépést az RMDSZ
– Az RMDSZ nem fontolgatja a kormányból való kilépést, mint ahogy azt sem, hogy Frunda Györgyöt visszahívja az ET Parlamenti Közgyűlésében Romániát képviselő delegáció éléről – nyilatkozta a Szabadságnak Kelemen Hunor képviselő. – A frakció álláspontja is egyértelmű, az RMDSZ továbbra is azt teszi, ahhoz lojális, amit a kormányba lépéskor elvállalt, ha pedig a demokrata pártiaknak ez nem tetszik, lépjenek ők maguk ki a koalícióból – mondotta a képviselő.

Megtudtuk, tegnap este kezdődött az a koalíciós tanácskozás, amelyen az ígéretekhez híven a liberálisok és a demokraták végre kifejtik végső álláspontjukat a kisebbségi törvénnyel kapcsolatos módosító indítványokról. Noha a koalíciós pártok együttműködési szerződése arról szól, hogy a tervezetet lényeges módosítások nélkül szavazzák meg, a demokrata pártiak több, a törvény lényegét, a kulturális autonómiát ellehetetlenítő változtatásokkal álltak elő.

Tegnapi nyilatkozatában Emil Boc kifejtette: Románia modellértékű példa Európa számára a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása tekintetében, és csak akkor tárgyal bizonyos magyarországi modellek átvételéről, miután Magyarország alkotmánya tartalmazni fogja a romániai alaptörvényben szereplő pozitív diszkriminációs előírásokat.

Ezzel Markó Béla azon javaslatára válaszolt, amely szerint Romániának szem előtt kellene tartania a magyarországi kisebbségi törvényt (is). A szövetségi elnök ezt elsősorban Traian Băsescu figyelmébe ajánlotta, aki az emlékezetes strasbourgi beszédében azt állította, nincsenek olyan európai autonómia példák, amelyekre Románia tekintettel lehet.

Sz. K.

vissza az elejére


Pénztelen elégedettség: kevéssel is beérik falun

(1., 5. oldal)

Szűkös anyagi körülmények, visszafogott igények, tájékozatlanság jellemzi az EU-küszöbén álló Románia vidéken élő lakóit – derül ki a Nyílt Társadalom által megrendelt és a Metro Media Transilvania által készített felmérésből.

A vidéki lakosság körében végzett kutatás szerint a megkérdezettek a következőképpen vélekednek életszínvonaluk alakulásáról: az alanyok 52%-a szerint semmit sem változott helyzetük, 21%-uk szerint rosszabb, 2%-uk szerint sokkal rosszabb, 10%-uk szerint pedig jobb körülmények között élnek. A fennmaradó 15%-uk nem tudott, vagy nem akart válaszolni a kérdésre. A 2002-es adatokhoz viszonyítva az emberek tavaly a következőképpen értékelték sorsukat (zárójelben a három évvel korábbi vélemények): 3%-uk nagyon elégedett (ugyancsak 3% volt 2002-ben), 40%-uk mérsékelten elégedett (29%), 41%-uk kevésbé elégedett (40%), 14%-uk pedig egyáltalán nem elégedett (22%). A vidéki emberek a munkájukkal 40%-ban elégedetlenek, és 60%-ban elégedetlenek, miközben 48%-uknak nincs munkája. Lakás vonatkozásában 74%-uk elégedett, 24%-uk nem, az életmód dolgában 43%-uk mondott igent, 56%-uk nemet, a pénzről pedig 27%-uk nyilatkozott elégedetten és 72%-uk hiányolta. A megkérdezettek jövőképe enyhe optimizmust mutat: 3%-uk reménykedik a sokkal jobb életszínvonalban, 31%-uk gondolja úgy, hogy egy év múlva jobban fog élni, 34%-uk a mai szinten való maradást tartja valószínűnek, 14%-uk állítja, hogy rosszabbul fog élni, 2%-uk annál is sötétebb jövőt jósol, és 16%-uknak nincs véleménye.

Farkas Mária, a kolozsvári Rajka Péter Vállalkozók Szövetsége vállalkozásfejlesztési központ elnöke, a jelenlegi pénztelenséget az energiahordozók árának az utóbbi időben történt rohamos emelkedésével magyarázza. Ez nagymértékben érinti a falusi lakosságot, és a bevételek nem képesek lépést tartani velük. A lakás vonatkozásában vidéken nincsenek különleges igények, mindenki elégedett ha biztosított az élettér. „A munkakörülmények a szocializmushoz képest – úgy érzem –, valamelyest javultak. Ha valakinek munkahelye van vidéken, főleg ha nincs szakképzettsége, örül neki, és nem igényel többet. Tudni kell még, hogy a minimálbér városon kevés, falun viszont már többet jelent" – tette hozzá a központ elnöke.

A környezetvédelem terén a természet közelében élők olykor egymással szöges ellentmondásba keverednek. Arra a kérdésre, hogy szerintük Romániában elegendő-e az erdő, a vidékiek 28%-a válaszol igennel, sőt 5%-uk túlzottnak tartja az erdővel borított összterületet; 56%-uknak az a véleménye, hogy túlságosan kevés a zöldarannyal borított zóna. A minden ellenőrzést mellőző erdőirtást 77%-os arányban támogatnák, ugyanakkor 88%-os az a vélemény, hogy minden kivágott fa helyébe legyen kötelező csemetét ültetni. A falusi lakosság 51%-ban ellenzi, hogy településén új, környezetszennyező üzem létesüljön, csupán 39%-uk áldozná fel a tiszta levegőt az anyagi haszonnal kecsegtető ipari létesítményért. Szintén anyagi függőségre utal, hogy a természetes alapanyagokból készült drágább, és a mesterséges anyagokból készült olcsóbb üdítő közül többen választanák az utóbbit (26%), az olcsóbbat (26%), mint tudatosan a jobb, vagyis a drágább árut (48%).

A fentieket dr. Mócsy Ildikó, a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Karának tanszékvezető tanára lapunknak úgy kommentálta, hogy általánosan jellemző a tájékozatlanság. A lakosság egésze nincs kellőképpen felkészítve a csatlakozási tudnivalókról, és ez a vidékiekre különösen érvényes. Az erdővágást azonnali faültetéssel azért sem lehet ellensúlyozni, mert az újabb erdőnemzedék felnövéséhez legkevesebb negyven év szükséges. A falusi ember anyagilag annyira kiszolgáltatott, hogy számára csupán a munkalehetőség számít, és kilátástalanságában inkább választja a füstös, egészségromboló ipari pénzforrást.

Ördög I. Béla

vissza az elejére


J.K. Rowling a kelet-európai ketreces ágyak ellen

(1. oldal)

Romániában még mindig sok a tennivaló, az árvaházban nevelkedő gyermekek helyzetének javítása érdekében, de Bukarest legalább elismeri, hogy vannak problémák, és megpróbál enyhíteni rajtuk – véli J.K. Rowling, aki a nemrég zárult kelet-európai körútjának tapasztalatait közli a The Sunday Timesban. A kelet-európai gyermekintézetekben honos ketreces ágyak felszámolásáért közdő írónő, aki nemrég Bukarestben is járt ezügyben, a lap mellékletében közölt terjedelmes írásában elsősorban a csehországi és romániai helyzetet ecseteli. Adatai szerint Csehországban a három évnél fiatalabb gyermekek 6 százaléka nevelkedik intézetekben, ami egész Európában a legmagasabb arány, magasabb még a közép-ázsiai átlagnál is. (Cikkünk a 6. oldalon)

vissza az elejére


Zavaros egészségügyi járulékok

(1., 4. oldal)

Eugen Nicoalescu egészségügyi minisztert jó ideje bírálatok érik a különféle egészségügyi járulékok bevezetése, valamint a meglévők befizetésének megváltoztatása miatt. Legutóbb az úgynevezett szenvedélyadó – dohánytermékek és szeszesitalok adóztatása – kapcsán merültek fel viták, amelyet állítólag 2007. január elsejétől szándékoztak bevezetni. Az egészségügyi törvénycsomag előírásai szerint a szeszesital és dohány reklámozására bevezetett új adó tehát jövő év januárjától lépne életbe, attól a dátumtól – hívták fel a figyelmet többen is –, amikortól egyszerűen megszűnik az említett termékek reklámozása, az uniós előírásoknak megfelelően. Eugen Nicolaescu azonban pontosított: az említett új típusú adót valójában az egészségügyi reform-törvénycsomag hatályba lépésével kezdik el alkalmazni. A dátumok tisztázása ellenére többen is bírálták az intézkedést, emlékeztetve: az uniós normák pontosan meghatározzák, milyen fajta és hány adót vethetnek ki az alkoholra és dohányra. Ezek között pedig nem szerepel a minisztérium álta különféle egészségügyi kiadások fedezésére és a túlzott dohányzás meg alkoholfogyasztás csökkentésére kitalált adó.

Hasonlóan zavaros a helyzet az úgynevezett egységes országos egészségügyi alapba befizetendő 0,75% járulék körül. Ebből a tisztázatlan alapból kellene fizetni a betegszabadságok utáni táppénzt, de a munkaadók még mindig nem rendelkeznek adatokkal az eljárást illetően. Emellett a szerzői jogdíjakra kivetett 6,5% egészségügyi járulék levonását sem sikerült még biztosan tisztázni. Ez utóbbi esetében az egészségügyi pénztárak véleménye, hogy minden esetben le kell vonni a hozzájárulást, az adóhivatal szerint ellenben csak akkor, amikor az illető nem rendelkezik egyéb kereset jellegű jövedelemmel. Ezzel kapcsolatban sajtóvita is megjelent, az érintettek tiltakoztak ugyanis az ellen, hogy duplán adózzanak az egészségügynek: egyszer az állandó jövedelmük után, másodjára pedig a szellemi tevékenységből megvalósított keresetükért.

(i)

vissza az elejére


Maradnak a nyugdíjas kórházigazgatók

(1. oldal)

Az egészségügyi miniszter még január közepén kiadott egy rendeletet: többé nem hagyják jóvá, hogy a 65, illetve 70 életévüket betöltött személyek megtarthassák igazgatói tisztségüket a kórházakban. Ezzel ugyanis eltérnének az érvényes törvényes előírásoktól, amelyek értelmében a 65. életévüket meghaladó személyek nem tölthetnek be vezetői tisztséget, a 70. életév után pedig köztisztséget.

Ennek ellenére Eugen Nicolaescu tegnap úgy döntött, újabb engedményt tesz, és elrendeli, hogy a nyugdíjra jogosult kórházigazgatók kivételesen még három hónapig betölthessék állásukat, amennyiben az igazgatói tisztségre meghirdetett versenyvizsgán egyetlen jelöltet sem fogadtak el. Az egészségügyi intézmények vezetőinek egy hónap állt a rendelkezésükre, hogy megszervezzék a versenyvizsgát, mondta a miniszter. Azokon a helyeken, ahol nem volt jelentkező, vagy sikertelenül vizsgáztak, jóváhagyják a tisztség-meghosszabbításokat. De azért, hogy véget vessenek az „életre szóló" állásoknak, rövid, három hónapos időszakot határoztak meg. A kéréseket, amelyeket minden esetben alaposan meg kell indokolni, az orvosi kamara láttamozza, és az egészségügyi minisztérium hagyja jóvá. Eddig több mint száz igazgatói állás-meghosszabbítást iktattak, megyénként körülbelül hármat.

vissza az elejére


Csángókról Brüsszelben: tiltakoznak a román megfigyelők

(1. oldal)

Tiltakozó levelet juttatott el az Európai Néppárt elnökének három román europarlamenti megfigyelő a romániai csángókról szóló film tervezett brüsszeli bemutatása ellen. Tiberiu Bărbuleţiu, Nicolae Vlad Popa és Adrian Cioroianu ugyan nem látták a filmet, de a képviselők és megfigyelők számára eljuttatott ismertetőből máris úgy értékelték, Románia lejáratása van megint napirenden. – Úgy értettem, a film a román hatóságok atrocitásairól szól, azokról a szenvedésekről, amelyeknek az identitásukat megőrizni akaró csángóknak kell elszenvedniük Moldvában. A film utalás arra, hogy Romániában nem tartják tiszteletben a nemzeti kisebbségek jogait, ami távol áll az igazságtól – mondta a Mediafaxnak Tiberiu Bărbuleţiu. A Fehér megyei liberális képviselőben az is ellenérzést váltott ki, hogy a kis szöveg mellé térkép is járt, amelyen magyarul voltak feltüntetve a csángólakta települések.

Schöpflin György (Fidesz) magyar europarlamenti képviselő kezdeményezésére ma Brüsszelben bemutatják Vitézy Zsófia csángókról szóló filmjét.

Bezárják a verespataki bányát

(1. oldal)

Idén bezárják a verespataki állami bányakitermelést, mivel a társaság részt vesz a bányaágazat országos átszervezési programjában. Clement Negruţ Fehér megyei alprefektus szerint erre várhatóan szeptemberig kerül sor, a vállalat több mint 380 alkalmazottját pedig elbocsátják.

Negruţ azt is elmondta, hogy a Roşiamin tevékenységét az utóbbi években maximálisan átszervezték, a bányavállalat jelenleg a lehető legkevesebb számú alkalmazottal működik. Fehér megyében jelenleg mintegy 1500 személy dolgozik a kitermelőágazatban, Abrudbányán és Verespatakon.

CFR: az egyedüli megoldás a privatizáció

(1. oldal)

Elemzők szerint felerősítésével, működési rendszerének reformjával és privatizációjával lehetne egyebek mellett szanálni a Román Államvasutakat (CFR) és 20 ezer milliárd régi lej összegű felhalmozott adósságát. Ez a legnagyobb tétel, amely az illetékes tárca alá rendelt állami cégek közül a költségvetést terheli.

A CFR veszteséges, bár a szakértő szerint részlegei képesek versenyképesen működni, jóllehet technológiájuk elavult. Sújtotta a CFR-t az is, hogy vezetősége gyakran cserélődött. A 2000-ben még nyereséges szállítási vállalat felesleges befektetései miatt jutott el a hatalmas adóssághoz.

Az év elejével elkezdődött az utasszállítást lebonyolító ágazat átalakítása. Ezenkívül a privatizációra való előkészítés már megkezdődött az áruszállító részlegnél (CFR Marfa), amihez az EBRD ajánlott fel pénzügyi támogatást, továbbá privatizációs tanácsadást is.

KRÓNIKA

A nap idézete

(2. oldal)

Szomorú igazság, hogy még a nagy embereknek is megvan a maguk szegény rokonsága.

Charles Dickens

KISHIREK

(2. oldal)

A ION CREANGĂ ISKOLA szeretettel várja az I. osztályba iratkozókat február 7-től március 23-ig. Telefon: 426-827.

A MENTSÉTEK MEG VERESPATAKOT kampány keretében február 9-én, csütörtökön du. 6 órakor bemutatják Kocsis Tibor dokumentumfilmjét, az Új Eldorádót. A bemutatót követően beszélgetésre kerül sor a Verespatak megmaradásáért harcoló civil szervezetek képviselőivel.

A KISOKOS MATEMATIKA VERSENYT – a megjelent dátumtól eltérően – március 4-én reggel 9 órától tartják meg a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban. A résztvevő tanulók névsorát február 24-ig lehet eljuttatni az iskola titkárságára.

AZ RMDSZ HAJNAL NEGYEDI SZERVEZETE február 10-én du. 5 órakor tartja megismételt tisztújító közgyűlését a Hajnal/Zorilor utca 13. szám alatti székházban.

Kultúra – te nemes kincs!

(2. oldal)

A Magyar Kultúra Napjára emlékeztek február 4-én, szombaton délután 3 órakor, a kolozsvári belvárosi unitárius templomban, amelynek keretében kórustalálkozót szervezett az EMKE és a Romániai Magyar Dalos-szövetség.

Az ünnepség kezdetén az egybegyűltek elénekelték a Himnuszt, majd igehirdetésre került sor.

Dr. Dávid Gyula, az EMKE tiszteletbeli elnöke megnyitóbeszédében tisztázta a Himnusz éneklésének fontosságát a magyar kultúra napján, ugyanakkor elmondta, hogy nemzedékek hordozták szívükben a nemzeti imánkat, amely ugyanúgy csendül fel most is templomainkban. A himnusz kiemelt szimbólum a Magyar Kultúra Napján, de ugyanakkor az igehirdetés is – jegyezte meg az előadó. Elmondta: a kultúra felelősség is, amelynek elsősorban a nyelv a hordozója, ezt pedig meg kell őrizni. Aki megőrizte, nemcsak egy nyelvet őrzött meg, egy nemzet értékeit is ápolta, hisz a magyar kultúra évezredes kincs. Nem utolsósorban beszélt a homogenizálódás folyamatáról és a nemzedékek közötti párbeszédről.

Ezt követően Sebesi Karen Attila színművész előadta Kölcsey Ferenc Himnuszát, valamint Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című költeményét.

A találkozón részt vettek: a marosvásárhelyi vártemplom énekkara, a kolozsvári Schola Gregoriana Monostoriensis, a Besztercei Református Egyház énekkara, a magyarfenesi vegyes kar, a Kolozsvár-Belváros Református Egyházközség Kálvin énekkara és Dávid Ifjúsági kórusa, a Kisbácsi Református Egyházközség énekkara, a Bethlen Gábor férfikórus és az Apáczai Csere János Elméleti líceum vegyes kórusa. Közreműködött Kállai Zsófia és Gyenge Balázs hegedűn.

Különböző iskolák diákjai egyéni műsorokat mutattak be.

A rendezvény végén Vörösmarty Mihály Szózatát énekelte el a közönség.

Török Á. Rebeka

Farsangi Szabadság-nyereménysorsolás
A Randevú színjátszó csoport vidám jeleneteivel

(2. oldal)

Farsanghoz illő esemény közeledik: kisorsoljuk mindazokat a jutalmakat, amelyeket az idei első negyedévi, illetve januári előfizetőink és az elmúlt hónapok rejtvényfejtői érdemeltek ki. A nagyszabású, vidám műsorral fűszerezett eseményre, amelyen több értékes díj sorsa dől el, 9-én, csütörtökön du. fél 6 órakor kerül sor az Apáczai Csere János Líceum (Király/Brătianu u. 26. sz.) második emeleti dísztermében.

Rendezvényünkön több millió lej értékben sorsolunk ki nyereményeket. Itt dönti el a közönség tagjai végezte sorshúzás, hogy a Szabadság első negyedévi előfizetői közül ki nyeri a Vitacom Electronics Kft. nagydíját, a tízmillió lej értékű vásárlási utalványt, vagy a Master H, Kriterion Könyvkiadó, Fodor András képeslapgyűjtő, Promedical Center vagy a Cosmetic Plant felajánlotta értékes jutalmat.

Jutalom jár annak is, aki csak januárra, azaz egy hónapra kötött előfizetést lapunkra. Közöttük kisorsoljuk a Nobila Casa Kft. fődíját, egy álló- és asztali lámpakészletet, továbbá a Kriterion Könyvkiadó, Promedical Center, Cosmetic Plant, Sendus Music Promotion, Euromusic és Takács Gábor értékes ajándékait.

Rejtvénypályázatunk sikeres részvevői sem maradnak hoppon. A Szabadság és a Corvina Nemzetközi Rejtvénymagazin november–decemberi rejtvénypályázatainak nyilvános nyereménysorsolását a Szabadság szerkesztőségében tartjuk 9-én, csütörtökön délelőtt, az eredményeket pedig a helyszínen ismertetjük. Ahol sor kerül a január havi rejtvénypályázat jutalmainak kisorsolására is.

A nagyérdemű közönséget mindeközben a szucsági Randevú színjátszó csoport szórakoztatja Egy bolond többet csinál című, vidám jelenetekből álló műsorával. Velük együtt várjuk tehát mindazokat, akik nevetni, kikapcsolódni, szórakozni szeretnének.

Csütörtök esti programjához a fentieket is figyelmébe ajánlja, és mindenkit szeretettel vár a sorshúzásra

A szerkesztőség

Új zeneművek vonzalmában

(2. oldal)

A Transilvania Filharmónia 2005/2006-os zenei évadjában örömmel üdvözöljük az új, vagy rég nem hallott művek sorozatos műsorra tűzését. Február 3-án is a Diákművelődési Ház koncerttermében javarészt zenei különlegességek vonzották a komoly zenét kedvelők táborát. A zenekart Alexandru Lăscae (Hollandia) vezényelte.

Brahms Nänie című vokál-insztrumentális művét festőbarátja, Anselm Feuerbach halálára írta. A feldolgozott szöveg Schiller alkotása, aki mitológiai keretben siratja a fiatalság és a szépség múlandóságát. Panaszos oboaszóló emelkedik ki a zenekari bevezetőből, majd az énekkar női és férfi szólamainak párbeszédei brahmsi tömörséggel és mély drámaisággal fonódnak egybe. A zenekar és a Cornel Groza által betanított kórus Alexandru Lăscae könnyed, de precíz mozdulatait/beintéseit követve, dinamikailag a legbensőségesebb pianóktól a drámai fortékig minden árnyalatot bejárva vetítette ki Brahms filozofikusan elmélyült, az elmúlásról alkotott gondolkodásmódját. A sirató megrázóan drámai hangulata a Német rekviemre emlékeztetett.

Schumann Hegedűversenye Kolozsváron premierként hangzott el. A hegedűszólam technikai megoldásaiban Schumannt a magyar származású, világhírű hegedűművész Joachim József segítette. A fantáziaszerű versenyműben romantikus érzelmek jutnak kifejezésre. Az „úszó", egymásba fonódó témák szépsége Schumann zongoradarabjainak líraiságát, kifejezőerejét idézik, ezúttal a hegedű húrjain. A fájdalmas alaphangulatban egy-egy virtuóz felcsillanás némi vidámságot kölcsönöz a műnek. A Hegedűverseny előadóművésze Liviu Prunaru jelenleg Svájcban a Menuhin Akadémián tanít. A fiatal hegedűművész 1676-ban készült Guarneri mesterhegedűjén, a színek meleg kombinációi és az érzelmek csapongó hullámzásai szuggesztív erővel bontakoztak ki. A lassú tételt a mélyvonósok indítják, majd a szólóhegedű lírikus „zenei költeményt" intonál. A zenekar végig finoman simult a szólóhangszer intim hangulatához. A csellók bensőséges szólója a fagott ellenpontozásával a tétel mélabús, melankolikus hangulatát erősítette. A megszakítás nélküli áttérés a III. tételre táncos karakterével az előbbi poézisre fényt, derűt sugárzott. Prunaru virtuozitása a színek gazdag palettájának tökéletes kiaknázásával költői egységbe olvadt. Liviu Prunaru kiváló művész, akit a közönség lélegzetét visszatartva hallgat, mert minden hangjával közvetít valamit, ami a szívhez szól. A közönség ünneplő tapsát a fiatal művész két Bach-ráadással köszönte meg.

Izgatott érdeklődéssel vártam Sztravinszkij Petruska szvitjét, amelyet talán 15–20 éve játszott utoljára a zenekar. A mű technikai nehézsége, állandó ütemváltozásai, asszimetrikus, elaprózott metrumai, a modern hangzásvilág és a szuggesztív hangeffektusok óriási figyelmet, pontosságot igényelnek a zenekar minden egyes tagjától. A sok zeneakadémiai diákkal feltöltött zenekarnak a Petruska nagy kihívás volt. Ennek ellenére Alexandru Lăscae karmester a zenekar segítségével hangulatos, dinamikus, virtuóz „zenemesévé" varázsolta Sztravinszkij balettzenéjét, a bemutatáskor nehezen elfogadott, de ma annál népszerűbb Petruskát. A mű színvonalas megszólaltatásában oroszlánrésze volt Mure- şan Adina (zongora), Marc Dorel (fuvola), Pozdărescu Gabriel (trombita), Hodrea Mircea (klarinét), Márkos Albert (hegedű), Hary Noémi (angolkürt) szólóinak, de illesse elismerés a teljes zenekart!

Örömöm azért volt teljes, mert annyi év után a nemlétből életre varázsolt kedves szalmabábú újból befészkelte magát a hallgatók szívébe. Petruska ugyanis nem egy szürke hős, „egyik oldaláról jóindulatú iróniával ábrázolt, kétbalkezes népi bohócfigura, másfelől azonban finom érzésű, könnyen sebezhető lélek, akit súlyosan gyötör magányossága, érzelmeinek viszonzatlansága... A zeneszerző annak a természetes törekvésnek ad kifejezést, hogy hallgatóit aktív átélésre serkentse, a részvét érzését keltse fel bennük szenvedő hőse iránt." (Jarusztovszkij)

Kulcsár Gabriella

Képzőművészeti kiállítás Szamosújváron

(2. oldal)

Ismét megtelt közönséggel a múlt hét végén a szamosújvár i képgaléria. Több mint száz érdeklődő vett részt a Sabo Ioan és Avel testvérpár kiállításának megnyitóján. Kettejük közül csak Sabo Avel él, aki a helyi Képzőművészeti Egyesület legtevékenyebb tagja. A képzőművészek leginkább a Szamos-völgyi tájakat és a tölgyesi vidéket (ahol mindketten alkotótáborban vettek részt) örökítik meg. A megnyugtató és kelle mes színeket felvonultató képek hűen tükrözik a szülőfalu (Széplak) és a Tö lgyes-völgye természeti szépségei t. A két művész alkotó tevékenységéről, művészi pályafutásáról Pop Viorica, a Kolozsvári Képz őművészeti Egyesület alelnöke, illetve Lengyel Márton a s zamosújvári Képzőművészek E gyesületének elnöke beszélt. Mindketten kiemelték a 120 alkotás értékét és a művész ek tehetségét. A tájképek mellett maradandó élményt nyújtanak a jól sikerült akvarellek, de a csendéletek is nagy tetszést váltottak ki a népes közönségben.

A szamosújvári kiállí tás február végéig megtekinthető .

Erkedi Csaba

LAPSZEMLE
Erdélyi Napló

(2. oldal)

Az elmúlt hétvégén, Budapesten megtartott autonómia-konferenciáról közöl az Erdélyi Napló ma megjelenő száma részletes beszámolót. A lap összeállítása többek között Duray Miklós felvidéki politikust is idézi.

Oldalas összeállításában a lap Böjthe Csaba ferences szerzetes erdélyi „birodalmát" mutatja be. Ma már Csíkszeredától Torockóig, a Nyárád mentétől Szalontáig, Dévától Fogarasig tucatnyi szeretetotthon várja az árvagyerekeket Erdély-szerte.

Megváltatlan Mefisztók címmel olvasható elemzés a lapban a Szabó István filmrendező kapcsán kirobbant újabb magyarországi besúgó-botránnyal kapcsolatban. A szerző megállapítása egész Közép-Kelet-Európában érvényes: „Minden nevet nyilvánosságra kellene hozni, mert a jövő fontosabb, mint egyes szerencsétlenek személyiségi jogai. Tudnunk kell, kik voltak a beszervezők, a tartótisztek, és azt is, hogy kik használták a megnyomorítottakból kipréselt jelentéseket".

MOZI

(2. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Zathura – Az űrfogócska – amerikai bemutató. – Vetítés: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfőn egész nap.

MŰVÉSZ-EURIMAGES – Érezz, élj, szeress – 7 kiváló filmben: Febr. 3.: Off the Map – amerikai; vetítés: 13, 16, 19, 22. Febr. 4.: Kerülőutak – amerikai; vetítés: 13, 16, 19, 22. Febr. 5.: Head in the Clouds – amerikai; vetítés: 13, 16, 19, 22. Febr. 6.: Hiúság vására – amerikai; vetítés: 16, 19, 22. Febr. 7.: A Love Song for Bobby Long – amerikai; vetítés: 16, 19, 22. Febr. 8.: Va, vis et deviens – francia, vetítés: 16, 19, 22. Febr. 9.: Csodálatos Júlia – amerikai; vetítés: 16, 19, 22.

GYŐZELEM – Hétfő reggel – francia. – Vetítés: 14, 16.30, 19, 21.30.

DÉS

MŰVÉSZ – Szahara – amerikai. – Vetítés: 17, 19.15; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30-tól is, kedvezménnyel, hétfőn minden előadás.

TORDA

FOX – Narnia krónikái: az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény – amerikai. – Vetítés: 14, 17, 20.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – Wallace&Gromit és az elvetemült veteménylény – animációs film. – Vetítés. 15, 17, 19; csütörtökön zárva.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Narnia krónikái: az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától és hétfőn egész nap.

DACIA B-TEREM – Négy tesó – amerikai. – Vetítés: febr. 3–5: 17, 19.30.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – Légcsavar. – Vetítés: 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától és hétfőn egész nap.

OPERA

(2. oldal)

MAGYAR OPERA

Ma, február 7-én, kedden este fél 7 órakor: Puccini: Bohémélet. Vezényel: Hary Béla. Rendező: Demény Attila.

Február 12-én, vasárnap du. 4 órakor: A tékozló fiú; Eszter - bibliai történetek református műkedvelő fiatalok előadásában. Rendezte: Fogarasi Alpár és Fodor Enikő.

ROMÁN OPERA

Február 8-án, szerdán este 7 órakor: Mozart: Don Giovanni.

Február 10-én, pénteken este 7 órakor: Verdi: Traviata.

SZÍNHÁZ

(2. oldal)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Feburá 8-án, szerdán este 7 órakor: Ken Ludwig: Botrány az operában – bohózat két részben. Rendező: Bokor Péter (Kanada). – CSAK 12 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

Február 10-én, pénteken este 7 órakor: Caragiale: Az elveszett levél – vígjáték két részben. Rendező: Tompa Gábor. – CSAK 12 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

ROMÁN SZÍNHÁZ

Február 9-én, csütörtökön este 7 órakor: Marc Camoletti: Logodnicele aterizează la Paris.

ZENE

(2. oldal)

DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZ

Február 10-én, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Jan Stulen (Hollandia). Közreműködik: Karel Boeschoten (Hollandia). Műsoron: Liszt Ferenc: Mefisztó-keringő; E. Chausson: Költemény hegedűre és zenekarra.; K. Boeschoten: Extravaganza szvit; C. Franck: d-moll szimfónia.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

VÉLEMÉNY

Időzítés

(3. oldal)

A „ki kicsodát darál be" című fúziós társasjáték annyira lekötötte Emil Boc és Călin Popescu Tăriceanu figyelmét az utóbbi időben, hogy alaposan lemaradtak a „nemzetárulás" izgalmas témájáról. Csak amikor a bukaresti sajtó már, ki tudja, hányadik napja olyan címekkel van tele: „Az NLP és a DP a füle botját sem mozgatja Frunda románellenes támadására", akkor köszörülte meg a torkát Boc és a nyomában lihegő Tăriceanu.

Elég rég óta követjük a román politika nacionalista hullámzásait ahhoz, hogy mögé lássunk ennek a színjátéknak is, ami most sem több egyszerű figyelemelterelő hadműveletnél. A magyar kérdés mindig és minden kormánynak kapóra jött akkor, amikor valóban kellemetlen kérdések voltak napirenden. Ha a Konzervatív Párt megkongatja a vészharangot nemzetárulás címen, George Copos egyre kellemetlenebb üzleteire talán kevesebb figyelem vetül. Az SZDP-nek sem árt egy kis ködösítés, és az ágrólszakadt Guşă sem hagyhat ilyen lehetőséget ki. A demokraták ezt már csak azzal tudják überolni, ha minimum kitessékelik a kormányból az RMDSZ-t, szegény Tăriceanu, aki valamilyen csoda folytán ismét megúszta a Patriciu-botrányt, csak kapkodja a fejét, de lemaradni most, amikor egyre élesebb a versengés a két párt között, valahogy nem ajánlatos.

De ha a két pártvezér későn is kapott észbe a Frunda-dologban, amit ha már elmulasztottak megfelően, nagy piros demokrácia-masnival tálalni a közvélemény előtt, most már csak elítélni lehet, az időzítés pont jó volt a kisebbségi törvény végleges leírása szempontjából. Tegnap este járt le az a határidő, ameddig a demokratáknak el kellett dönteniük, visszavonják-e azokat a módosító indítványokat, amelyek következtében értelmét veszti a törvény, vagy sem. Ebben az esetben viszont az RMDSZ lesz az, akinek be kell látnia, még mindig nem érett meg az idő ennek a törvénynek az elfogadtatására. A cikk írásakor még javában tartott a koalíciós egyeztetés, biztosat ezért nem tudhatunk. Senkit sem lepődik meg azonban, ha dolgavégezetlenül távozik az RMDSZ-küldöttség. Visszalépésre ugyanis nincs lehetőség: sem a demokraták nem tehetik meg nagy presztízsveszteség nélkül, sem az RMDSZ számára nem kínálkozik különösebb alternatíva. Hacsak az ellenzéki padsorokban nem, az SZDP-vel és a nagyromániásokkal együtt ...

Lenne azonban valami igazán tanulságos ebben a történetben a román partnerek számára: Európa szalonképesnek tartja a kisebbségi törvényt, a kulturális autonómiát és a nemzet fogalmának újragondolását. És tesz – még egy – ajánlatot. Ha Bocék valamiféle beteges bizonyításkényszerből ennek elfogadása helyett inkább az ellenzéki pártokkal vetekednek, hogy ki a hazafibb mostanában, rajtavesznek. Az SZDP-t ugyanis nem lehet lekörözni. Sem nacionalizmusban, sem reálpolitikában. Talán nincs messze az az idő, amikor a régi reflexek és az európai normák közti vergődésben kinyúló D.A.-kormány helyét ismét az SZDP veszi át. A skrupulusok nélküli Cozmâncă és Hrebenciuc pedig pontosan fogja tudni, mennyit ér meg egy ingó-bingó kormánynak a kisebbségi törvény elfogadtatása mind a parlamentben, mind a közvélemény

Székely Kriszta

Hálóban a „nagyhalak"

(3. oldal)

A tekintélyes The Economist elemzést közöl arról, hogy Bukarest milyen erőfeszítéseket tesz a nagykorrupciós ügyek kivizsgálásáért. Az új helyzetet a lap két személynek tulajdonítja: Monica Macovei igazságügyi miniszternek és Traian Băsescu államfőnek. „Sült halszag érződik Bukarestben" – írja az idézett lap.

Bukarestben érződik a sült halszag. Az Európai Unió konkrét eredményeket vár a nagykorrupció ellen folytatott harcban, és mivel Brüsszel mérlegeli, mikor fogadja be az Európai Unió tagállamai közé Romániát, a hatóságok óriáshalakat kezdtek vadászni: George Copos miniszterelnök-helyettest, Adrian Năstase volt miniszterelnököt és Dan Ioan Popescu volt gazdasági minisztert helyezték vizsgálat alá.

Mindhárman tagadják a vádakat. De az eddig sérthetetlennek tűnő, és most aprólékosan ellenőrzött társadalmi osztály képe kapóra jön. Nicolae Ceauşescu hatalmának megdöntése óta a Balkán legnagyobb államában a politika lehetőséget teremtett, hogy mindenki makulátlan maradjon.

Iszonyatosan nevetségesek az egykori sértetlenek magyarázatai. Năstase azt állítja, hogy vagyona felesége nyugdíjas nénikéjétől származik, aki 90-en túl ingatlanügynöki tehetségét csillogtatta.

A pártsemleges, terveinek kivitelezését elszántan támogató Monica Macovei másik változtatása, hogy találomra osztják le a bíróknak a pereket, így a rendszert jól ismerő vádlottak nem alapozhatnak barátságos bíróra vagy ügyészre. Egy következő szakaszban Macovei számítógépes rendszerrel szerelné fel a bíróságokat, emellett rövidebb pereket és jobb jogászokat akar. Még túl korai kijelenteni, hogy az új rendszer tiszta és hatékony lesz, néhányan ugyanis attól tartanak, hogy a kezdők hozzá nem értők és lassúak lesznek.

Két meghatározó személynek köszönhető ez a változás. Az egyik Monica Macovei, aki a nem kormányzati szervezetnek minősülő romániai Helsinki Bizottságot vezette. Igazságügyi miniszterként olyan mogulokkal és politikusokkal hadakozik, akik ahhoz vannak szokva, hogy egy miniszternek parancsoljanak, és ne a tárcavezető adjon utasításokat. A másik személy Traian Băsescu.

Az igazságszolgáltatás csak egy példa, a másik a gyermekvédelem. Az egykori árvaházak ferde hajlamúak „szupermarketjeként" működtek, kétes hírű örökbefogadással foglalkozó ügynökségeket és pornográfiával foglakozókat szolgálva ki, vélte egykor Emma Nicholson europarlamenti képviselő, aki a romániai gyerekek jogainak tiszteletben tartásáért küzdött.

Ő most más országoknak tanácsolja, újítsanak a Romániában véghezvitt reform mintájára. A múlt héten ő és J. K. Rowling, a Harry Potter szerzője meglátogatták Romániát, hogy gratuláljanak Băsescunak és kollégáinak az elért eredményekért, ugyanakkor a korrupt és beteg egészségügy reformját szorgalmazták.

Megvetéssel néznek Băsescura, és csúfot űznek belőle diskurzusából. De ez a magatartás tetszik annak a többségnek, aki változást akar. Furcsa módon az államfő elutasítja a hírszerző szolgálatok vezetőinek leváltását, mondva, hogy az általuk vezetett szervek ellenőrzés alatt állnak, és nem befolyásolja őket a kommunista múlt, mivel a tisztek 80 százaléka a rendszerváltás után került be a rendszerbe. Băsescu szerint szükségük van rájuk a korrupció és a szervezett bűnözés ellen folytatott harcban.

A vámsorompók eltűnése után Románia kilenc olyan térségbeli állammal kerül majd versengésbe, mint például Lengyelország. De a nyereség óriási: a befektetők bizalma, nagyobb utazási szabadság. A 22 millió lakos közül legkevesebb 2 millió román állampolgár dolgozik külföldön.

Az Európai Bizottság egy jelentést közöl majd Romániáról és Bulgáriáról májusban, aminek alapján az európai közösség vezetői döntenek a két állam csatlakozási időpontjáról. A többi tagállamhoz képest Románia szegényebb és rosszabbul kormányzott ország, de túl nagy ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják. Ezért néhányan azt tanácsolják, hogy egy évvel, vagy akár meghatározatlan időre halasszák el csatlakozását.

A legutóbb csatlakozó államokat inkább erőfeszítéseikért, mintsem teljesítményeikért fogadták be, mégis kevés a sajnálkozás. Röviden, számos ok létezik, hogy az EU-nak ne tetsszen Románia, de a Balkánon fekvő ország nem fejlődhet, ha az európai közösségen kívül reked.

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Székely nagygyűlés március 15-én

(4. oldal)

Székely nagygyűlést szervez a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) március 15-re. Ferencz Csaba, a tanács alelnöke a Mediafaxnak elmondta: a nagygyűlés célja az, hogy a nemzeti ünnep szellemében kifejezésre jusson a székelység szabadság és önrendelkezés iránti vágya, és hogy megerősítse a Székelyföld autonómiájának közakaratát.

„Felhívást intézünk a Székelyföld lakóihoz, hogy március 15-én részt vegyenek ezen a fontos ünnepen, jöjjenek Székelyudvarhelyre és jelenlétükkel erősítsék a Székelyföld autonómiájának megteremtésére irányuló szándékot. Autónómiát kérünk a Székelyföldnek, szabadságot a székelyeknek", mondta az SZNT alelnöke.

vissza az elejére


Egy százalékos adófelajánlásokból SMURD-mentőkocsi

(4. oldal)

Dr. Raed Arafat, a SMURD vezetője hétfőn, Marosvásárhelyen bemutatta a rohammentő-szolgálat új mentőautóját, amelyet 65 000 euróért vásároltak a lakosság 1 százalékos adófelajánlásaiból. Elmondta, a múlt év végén 274 454 lejt (mintegy 2,7 milliárd régi lejt) utaltak át a mentőszolgálat számlájára, amelynek nagy része Maros megyéből származott, de bukaresti és az ország más részein élő személyek is a SMURD-nak ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1 százalékát. „Országos szinten a SMURD kapta a legnagyobb összeget a nonprofit szervezetek közül", mondta Arafat, aki elmondta, a pénzből vásárolt új mentőautó valóságos mozgó kórház.

vissza az elejére


Ismét haragszik Brigitte Bardot

(4. oldal)

Élesen elítélte Romániát a bukaresti kóbor kutyák gyorsított irtása miatt Brigitte Bardot. A francia filmcsillagból lett harcos állatvédőt az gerjesztette ismét haragra, hogy Adriean Videanu bukaresti főpolgármester lerövidítette azt az időt, ameddig a befogott kóbor ebeket el lehet tartani a „menhelyeken", mielőtt elpusztítják őket. Ismeretes, múlt héten Bukarestben elvérzett egy 68 éves japán üzletember, mert egy gazdátlan kutya megmarta a lábát, mégpedig úgy, hogy szétroncsolt egy létfontosságú ütőeret. A polgármester közvetlenül az eset után hozta meg a szigorító intézkedést.

„Ocsmány dolog, amit az önök kormánya művel, mivel nem találtak jobb módszert a kutyák megölésénél" – mennydörögte Bardot. Az exsztár 2001-ben 150 ezer eurót ajánlott fel a bukaresti városvezetésnek, hogy a kóbor kutyákat elpusztítás helyett sterilizálják. Traian Băsescu akkori főpolgármester azonban egy hónap után abbahagyatta a sterilizálációs programot, és elrendelte a „kutyakivégzések" folytatását.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


KÖRKÉP


Új elnökség, új stratégia

(5. oldal)

Az Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) új elnöksége mutatkozott be tegnap déli sajtótájékoztatóján, ahol vázolta a január 20–22-én Algyógyon lezajlott stratégiai megbeszélés eredményeit. Nagy Tibor az egyesület elnöke, Kocsis András alelnök, Veres Csaba az IKE titkára, Hegyi Géza pedig az egyesület helyettes titkára új stratégiát dolgoztak ki.

Az új elnökség, új stratégia jegyében számos változás várható az egyesület életében. Az hatékonyabb stratégia a kapcsolatok kiépítésére, a struktúrára és az anyagi háttér előteremtésére fektet hangsúlyt. – Fontos számunkra a belső kommunikáció erősítése (különböző csoportok és irodák között), az IKE-szórványmunka beindítása, a rendszeres kapcsolattartás az egyházi vezetéssel és a médiával – mondta az egyesület alelnöke. De nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az önkéntesekkel való kapcsolatainkra is – tette hozzá.

Az IKE-csoportok három különböző területen működnek: Kolozsváron és Kalotaszegen, Marosvásárhelyen és környékén, valamint Sepsiszentgyörgyön és környékén. – A hatékonyabb munka érdekében szükséges a különböző régiókra való felosztás. A nagy területen szétszórt csoportok koordinálása miatt szeretnénk a marosvásárhelyi területi irodát is bővíteni, valamint a sepsiszentgyörgyi „virtuális irodának" székhelyet találni – mondta Hegyi Géza helyettes titkár. Ugyanakkor tisztázni szeretnénk az IKE-lelkészek státusát a református püspökkel, hogy minél több lelkészt alkalmazhassunk a jövőben.

– Az IKE egy non-profit szervezet. Vannak ugyan nemzetközi kapcsolataink, de mi Erdélyben szeretnénk működni, és ezért számos esetben elesünk az európai uniós pályázatoktól – folytatta Kocsis András. – Szeretnénk a saját lábunkra állni, mert az egyházkerület, sajnos, évről évre csökkenti támogatását. A belső erőforrások kiépítése a fő cél: saját táborozóhelyek kialakítása, amelynek bevételéből fedezni tudnánk a költségeket – tette hozzá az elnök.

D. I.

vissza az elejére


Életjáradékkal kapcsolatos félreértések
Milyen iratok szükségesek a juttatás folyósításához?

(5. oldal)

Szilágy megye
Kolozs megye

Az elmúlt időszakban egyre több gazda jelezte, hogy félreértette a mezőgazdasági életjáradékkal kapcsolatos jogszabályt, amelynek alkalmazási utasításait nemrég közölték a hivatalos közlönyben. Szerencsére az utólag kapott utasítások alapján szinte minden tisztázódott. Szilágy és Kolozs megyében viszont több gazda még mindig tanácstalan.

A Szilágy megyei Állami Birtokok Ügynöksége (Administraţia Domeniului Statului) eljárási rendszere szigorúan követi a törvényben illetve a különböző hivatalos normarendszerekben rögzített feltételeket. A félreértést eredményező különböző vélemények végre egységes értelmezést kaptak. A mezőgazdasági életjáradékra az a személy jogosult, aki eladja földjét, vagy legkevesebb ötéves bérbeadási szerződést köt valakivel. Aki február 28-ig beadja kérvényét az életjáradék folyósítására, idén egy összegben megkapja az életjáradékot. A március 1.-je után benyújtott igényeket csak a jövő évben fizetik ki.

Tíz hektárnál kevesebbért jár pénz
A megfelelő életjáradékra az jogosult, aki a 2005/247-es törvény megjelenésekor tíz hektárnál kevesebb földterületet birtokolt és betöltötte 62.-ik életévét. A törvény már nem teszi lehetővé az életjáradék folyósítását azoknak, akik a törvény megjelenésekor ennél nagyobb területet birtokoltak. Megosztatlan földtulajdon esetén csupán akkor jár az életjáradék, ha tulajdon területe tíz hektárnál kisebb, és minden tulajdonos betöltötte a 62.-ik életévét. Ebben az esetben a gazdáknak meg kell jelölniük egy társtulajdonost, akit felhatalmaznak az életjáradék felvételére. Házastársak közös tulajdona után az egyik fél elhalálozás esetén a másik fél (ha ekkor betöltötte 62.-ik évét) a hagyatéki tárgyalásban számára meghatározott földterület után tovább kapja az életjáradékot. Ilyen esetekben viszont érvénytelen a házastársak közötti adásvételi szerződés. Az életjáradék bérbeadás esetén 50 euró, eladás esetén évente 100 euro hektáronként.

Valamennyi megyében a mezőgazdasági igazgatóságok keretében külön iroda foglalkozik az életjáradékok ügyeivel.

Az igényléshez a következő iratokat kell csatolni:

– típuskérvény kitöltése és benyújtása (megbízott ügyintézése esetén közjegyzői felhatalmazással kell igazolni az eljáráskérésre való jogosultságot);

– a kérelmező személyazonossági igazolványáról készített fénymásolat;

– az adásvételi szerződés közjegyző által hitelesített másolatát, vagy a törvényes keretek között megkötött bérbeadási szerződés hitelesített másolatát;

– saját felelősségének tudatában adott nyilatkozat, miszerint az igénylő tulajdonában nem maradt 0,5 hektárnál nagyobb terület;

– saját felelősségének tudatában adott nyilatkozat, miszerint az igénylő tulajdonában a törvény megjelenésekor (2005. július 22.) nem volt tulajdonában tíz hektárnál nagyobb földterület.

Bárbeadás esetén az említett iratokhoz mellékelni kell a birtoklevelet vagy a tulajdonjogot feltüntető telekkönyvi kivonatot (eredetiben, és legalább 15 nappal korábbi igazolást fogadnak el). A bérbeadási szerződéseket iktatni kell a megfelelő terület illetékes polgármesteri hivatalában is.

A megyei irodákon az eredeti iratok és a fénymásolatot is be kell mutatni, itt igazolják a másolatok hitelességét, majd visszaadják az eredeti dokumentumokat.

A megfelelő ügyintézés után minden igénylő kap egy életjáradékra jogosító könyvecskét (Carnet de Rentier Agricol), amelybe évente bejegyzik a járadék kifizetését, illetve az esetleges változásokat. Az összeget a Nemzeti Bank aznapi euró-árfolyama szerint állapítják meg.

A megfelelő életjáradékot egy összegben évente fizetik ki az első negyedévben.

Az eladásra vagy bérbeadásra szánt területekről értesítést lehet küldeni a mezőgazdasági igazgatóságok megfelelő irodáinak, akik ezt a megfelelő adatbázisban feltüntetik.

Az életjáradék folyósítása megszűnik a tulajdonos elhalálozásával illetve a bérbeadási szerződés lejártával.

Minden lehetséges esetre kiterjedő részletes felvilágosítással szolgálnak a községi mezőgazdasági megbízottak vagy a megyei igazgatóság szakosztályai.

Bizalmatlan gazdák
– Első látásra tetszik a dolog, de nem tudom, ki fogja vállalni a földjeim művelését, ugyanis az én esetemben a földterület több mint 10 parcellából áll össze. Mi a garancia arra, hogy amit ma megígértek, a holnapi vagy holnaputáni kormány nem csökkenti felére? – tette fel a kérdést az egyik Kolozs megyei gazda. A földtulajdonos lapuknak arról számolt be, hogy eddig elég sokan megjárták, hogy írásos szerződést kötöttek arra vonatkozóan, hogy a föld bérbeadása fejében hektáronként bizonyos mennyiségű terményt vagy pénzt kap a tulajdonos. Sajnos sok esetben ennek felét sem fizette ki a bérlő. – Egy másik kérdés az, hogy mi történik ha az illető gazdának a ház melletti bekerített területe több mint 0,5 hektár? Ez esetben nem jogos az életjáradékra? – Nem, ebben az esetben a gazda nem jogosult az életjáradékra. A kert felülete 0,5 hektár alá kell hogy csökkenjen miután megtörténik a haszonbéreltbe adás vagy eladás. – közölte lapunkkal Csoma Botond, a Kolozs megye életjáradék-iroda vezetője.

(józsa, barazsuly)

vissza az elejére


A rendőrség hírei
A csuklyás verekedő

(5. oldal)

Verekedésről értesítették a páncélcsehi (Panticeu, Kolozs megye) rendőrőrsöt, az eset február 3-ról 4-re, péntekről szombatra virradóra éjjel egy órakor történt. Az értesítés szerint a Pan Albatros Kft. tulajdonában lévő bárban fiatalok ütlegelték egymást. A rendőrőrs főnöke kiment a helyszínre, és megállapította, hogy a 24 éves, büntetlen előéletű Radu M. helyi lakos botrányt okozott, megütötte a 20 esztendős Radu Cristian P.-t és a 35 éves Kovács E.-t, megrongálta a berendezést, ezért bekísérték. Amikor végeztek az iratmunkával, mivel látták, hogy ittas, hazaengedték, későbbi időpontra idézték be. A közlekedésrendészetiek folytatni akarták a munkájukat, ám a férfi váratlanul ismét megjelent, ezúttal egy csuklya is volt a fején (!), ököllel megütötte az egyik rendőrt, aztán elszaladt. Mintegy egy kilométeres hajsza után elfogták. Hatósági közeg megsértése, erkölcstelen magatartás, testi sértés és rongálás miatt őrizetbe vették, majd a dési bíróság 29 napra szóló előzetes letartóztatásba helyezte.

Az áldozat is kihágást követett el
A DJ 161 F megyei úton haladt a kendilónai (Luna de Jos, Kolozs megyei) 21 éves Rareş Alin O., a CJ–02–JLG rendszámú 1310-es Daciát vezette február 4-én szombaton reggel, annak ellenére, hogy nem rendelkezik hajtási jogosítvánnyal. Adott a gépkocsi átsodródott a másik sávba, és összeütközött egy kivilágítatlan szekérrel. A sofőr könnyebb sérülést szenvedett, a szekeres, a 37 esztendős Silviu M. súlyosabban megsebesült.

(póka)

vissza az elejére


Fiatalok, Lengyelországba!

(5. oldal)

A Youth Action for Peace (YAP) Románia 30 fiatal jelentkezését várja egy csereprogramra. A 16–23 év közötti ifiket 2006. február 22–március 3-a között Lengyelországba viszik. További feltételek: középszintű angol nyelvtudás, illetve 2 millió lejes hozzájárulás az útiköltségbe. Figyelem! A kiskorúak esetében mindkét szülő közjegyzőnél hitelesített beleegyezése szükséges! További információ: office@infocentru.ro e-mail címen, illetve a 590-871-es telefonszámon.

vissza az elejére


Korszerűsítik az öregek otthonát

(5. oldal)

Szamosújváron a helyi költségvetés megszavazása után az öregek háza javítására is jutott pénz. Az eddig elhanyagolt szociális intézményt idén a megyei tanács is segíti. Eszerint 5 milliárd lejt utaltak ki a 60 idős embert befogadó otthonnak. Az elmúlt nyolc évben a Német Vöröskereszt támogatásával tették rendbe a konyhát és a fürdőket, az idén a szobák korszerűsítésére és felújítására fektetik a hangsúlyt.

A szamosújvári öregek házában a megye minden helységéből található nyugdíjas, de eddig csupán a helyi költségvetésből biztosították a pénzt az épület tatarozására.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


KITEKINTŐ


Dánia eltanácsolta állampolgárait a muzulmán országokból

(6. oldal)

A Mohamed-karikatúrák miatt tiltakozó tömeg hét végi erőszakos magatartása következményeként Dánia hétfőn eltanácsolta állampolgárait attól, hogy bizonyos muzulmán országokba utazzanak. A hét végi dúlásokra reagálva tegnap több európai politikus is nyugalomra hívott föl a gúnyrajzok körül kialakult helyzetben.

A koppenhágai külügyminisztérium Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Szudán, Omán, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Jordánia, Irán, Pakisztán és Afganisztán felkeresését ítélte ellenjavalltnak, „hacsak a látogatás nem feltétlenül szükséges".

Több európai politikus is nyugalomra hívott föl a gúnyrajzok körül kialakult helyzetben. Míg Philippe Douste-Blazy francia külügyminiszter az arab országokat kérte mértékadó magatartásra – mint mondta, a világon nincs olyan vallás, amely gyilkosságra vagy zászlóégetésre buzdítana – addig a spanyol és a török kormányfő egy közös cikkben mindenkit a másik tiszteletére és nyugalomra intett. Az írás az International Herald Tribune című Párizsban megjelenő angol nyelvű lap hétfői számában olvasható. José Luis Rodriguez Zapatero spanyol és Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnök kiálltak a véleménynyilvánítás szabadsága mellett, de figyelmeztettek arra, hogy e jog felelősséggel jár. „Hallgattassék meg az értelem hangja" – írták.

Angela Merkel német kancellár pártjának berlini vezetőségi ülése előtt nyilatkozva elfogadhatatlannak nevezte az erőszakot, mint a tiltakozás eszközét, és az abbahagyására szólított fel. Az erőszakot Kofi Annan ENSZ-főtitkár is elítélte, és a Jyllands-Posten bocsánatkérésének elfogadására szólította fel a muzulmánokat.

Mindezek ellenére számos országban hétfőn folytatódtak a gúnyrajzok ellen tiltakozó akciók. Afganisztánban halálos áldozata is volt a tüntetéseknek: Mehtarlám városában, a keleti Lagmán tartomány székhelyén tisztázatlan körülmények között lövöldözés tört ki a rendőrök és a tüntetők között, egy ember életét vesztette, öten megsebesültek. A tüntetők a Dániával fenntartott diplomáciai kapcsolatok megszakítását követelték, csakúgy mint az ország délkeleti részén fekvő Kandahárban és az északi országrészben fekvő Mazari-Sarifban lezajlott pár száz fős tüntetésen.

Indonéziában a fővárosban és Bandungban is kisebb tüntetést rendeztek radikális muzulmán csoportok, s tüntetések voltak a karikatúrák miatt Újdelhiben és Bangkokban is. Sebesülést vagy károkat az utóbbi helyek egyikéről sem jelentettek a hírügynökségek.

vissza az elejére


J. K. Rowling a kelet-európai ketreces ágyak ellen

(6. oldal)

Az írónő, akit a fogyatékos kelet-európai gyerekek intézeti körülményeiről néhány éve megjelent, éppen a The Sunday Times által közölt, elborzasztó fotókkal illusztrált riport indított cselekvésre, leírja: levélözönt küldött brit európai parlamenti képviselőknek, sőt a cseh miniszterelnöknek és az államfőnek is. Ennek eredményeként az akkori cseh egészségügyi miniszter azzal a felhívással fordult a kórházigazgatókhoz, hogy 2004 végéig szüntessék be a ketreces ágyak alkalmazását.

Néhány brit lap azt jelentette, hogy a levelek hatására be is tiltották a börtönszerű ágyakat, „én azonban tudtam, hogy ez csak egy rossz vicc, ... abban sem voltam biztos, hogy akár egyetlen ketreces ágyat is felszámoltak" – írja Rowling.

Az írónő szerint e kételyeivel egyetért a szellemi fogyatékkal élők magyarországi központú érdekképviseleti központja, a Mental Disability Advocacy Centre (MDAC), amely szerint a Csehországban alkalmazott több száz hálós ágy mindegyike a mai napig teljes használatban van, „önhatalmú döntések alapján, bármilyen jogi szabályozás nélkül".

Rowling szerint emellett Szlovákiában, Szlovéniában és Magyarországon sem próbáltak soha még csak úgy sem tenni, mintha ezeket az ágyakat már nem használnák.

Az írás szerint ugyanakkor Románia az a kelet-európai ország, amelyik kész elismerni az gyermekintézetekkel kapcsolatos problémáit, és megnyitotta kapuit azon külföldi szervezetek előtt, amelyek segíteni akarnak. Mint ismeretes, Rowling egy brit európai parlamenti képviselővel együtt Bukarestben indította útjára a múlt hónapban Children’s High Level Group nevű gyermekjótékonysági alapját.

Az írónő szerint Romániában még mindig sok a tennivaló, hiszen több mint 30 ezer gyermek van ma is állami intézetekben, de annak figyelembe vételével, hogy Románia mekkora utat tett meg, „nehéz nem elismerni, hogy kisebb csoda történt".

vissza az elejére


Egyiptom: megtámadták a hajózási vállalat irodáit

(6. oldal)

Megrohamozta a múlt héten a Vörös-tengeren elsüllyedt komp utasainak több száz rokona hétfőn, a szerencsétlenül járt hajót üzemeltető vállalat irodáit Egyiptom vörös-tengeri kikötővárosában, Szafagában.

A feldühödött tömeg betört az esz-Szalaam Maritime társaság irodáiba, és kidobta a bútorokat az utcára. Leszedték a vállalat cégérét az épület homlokzatáról és meggyújtották. Lángra lobbantottak egy képet is, amely a társaság egyik kompját ábrázolta.

Néhányan gumiabroncsokat raktak gúlába és gyújtottak meg a kikötőbe vezető úton, gyakorlatilag lehetetlenné téve az eljutást a város kikötőjébe.

Rohamrendőrök igyekeztek helyreállítani a rendet könnygáz bevetésével.

Az esz-Szalaam cégé volt az a komphajó, amely Szaúd-Arábiából Egyiptomba tartva 1400 emberrel – zömmel Szaúd-Arábiában dolgozó egyiptomi vendégmunkásokkal – a fedélzetén, péntek hajnalban elsüllyedt a Vörös-tengeren. Az eddigi adatok szerint alig több mint négyszázan élték túl a szerencsétlenséget.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Február 6., hétfő

(6. oldal)

Váltóiroda (Vétel/Eladás)

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25.)

3,58/3,62

2,96/3,00

1,41/1,45

Western Union – szolgáltatás a Sora, Szentegyház u. 4. és Széchenyi tér 23–25. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Február 7., kedd

A Román Nemzeti Bank árfolyamai: 1 euró = 3,6002 lej, 1 USD = 3,0008 lej, 100 magyar forint = 1,4374 lej.

vissza az elejére


HIRDETÉS


INGATLAN

(7 oldal)

Eladó 77 négyzetméteres kétszobás lakás a Grigorescu negyedben, a negyedik emeleten. Érdeklődni du. 5-7 óra között telefonon: 446-984. (0007)

Sürgősen eladó ház Sztánán, gyönyörű táj, rendes szomszédok. Mindenestől eladó. Ára: 20 000 euró. Telefon: 0724-557001. (0007)

Legalább 700 négyzetméteres telken épült 150-350 négyzetméteres házat vásárolnék, esetleg telket, minimum 16 méteres utcai fronttal. Telefon: 594-792, 406-874, 0744-541203.

vissza az elejére


SZOLGÁLTATÁS

(7 oldal)

Csatorna lefolyó bádogból, rézből, cserepes és bádogtető javítás. Telefon: 0740-756243. (0015)

vissza az elejére


BÉRBE VESZ

(7 oldal)

Egyetemista lány különbejáratú kiadó szobát keres. Telefon: 0744-676385. (0005)

vissza az elejére


Egy perc derű

(7. oldal)

Pistike rossz fát tesz a tűzre, a papája alaposan elnáspángolja. Kis idő múlva megkérdezi tőle:

– Kisfiam, tudod-e, miért kaptál ki?

– Ilyenek vagytok ti, szülők – szipogja Pistike –, megveritek az embert, és a végén azt sem tudjátok, miért.

vissza az elejére


Február első hétfője a lógósok napja
Ilyenkor megnövekszik az álbetegek száma

(7. oldal)

Február első hétfőjét bátran ki lehetne nevezni a lógósok napjává, ugyanis ilyenkor jelentenek a legtöbben beteget munkahelyükön.

Egy brit felmérés, amelyben az angliai Sky Travel négyezer munkatársa vett részt, rávilágított arra a tényre, hogy tíz emberből heten a hétfői napot szemelik ki arra, hogy betegséget színlelve szabadnapot vegyenek ki - olvasható a Lenta című orosz hírportálon.

Öt álbetegből egy hétfőn e-mailben értesíti főnökét, hogy hirtelen megromlott egészségi állapota miatt képtelen aznap munkába állni. A többi négy már előző pénteken megfázást szimulál: az érintettek demonstratívan köhögnek, s egy halom zsebkendőt használnak el, hogy még hétvége előtt biztosítsák maguknak a hétfői szabadnapot. A válaszadók nyolcvan százaléka lógási késztetését a hosszú munkaidővel indokolta, valamint azzal, hogy Nagy-Britanniában a többi EU-tagországhoz képest túl kevés a hivatalos ünnep.

Egyébként, mint kiderült, legtöbben február első hétfőjén mulasztanak munkahelyükön. A szakértők a jelenséget egyrészt azzal magyarázzák, hogy az embereken ilyenkor tör ki a depresszió amiatt, hogy karácsonyi kiadásaikat nem sikerült januárban behozni, ráadásul ekkor tudatosul bennük, hogy a tavasz beköszöntéig még egy teljes téli hónapot kell átvészelniük.

vissza az elejére


SPORT


KOSÁRLABDA
Két nehéz mérkőzés előtt

(8. oldal)

A szombati nagyváradi bajnoki mérkőzés után, az e heti két megmérettetés előtt tartott sajtótájékoztatót a Kolozsvári BU Poli Mobitelco férfi kosárlabdacsapatának vezetősége. A vártnál is könnyebb váradi meccs hőse a találkozó legjobbjának kikiáltott Zoran Krsztanovics is részt vett az összejövetelen. Nem akármilyen teljesítményt mondhat magáénak a szerb játékos, szombaton a 28 pont mellett 12 védő-, 8 támadó-lepattanót szerzett, 2-szer lopta el a labdát az ellenféltől, és ugyanannyiszor sikerült „sapkáznia" is.

Ezen a héten szerdán kupamérkőzésen szerepel a diák-együttes, ellenfele Piteşti-en a helyi BCMUS. – A lehető legkényelmetlenebb ellenfél – mondotta Mircea Cristescu menedzser és Dorin Pintea másodedző. – Reméljük, tudjuk tartani a jó sorozatunkat (eddig idén két mérkőzésen mindkétszer nyertünk), de most kétséges a siker. Az egyik alapemberünk Predrag Mijuszkovics sérült, hétfőn este az orvosi véleményezés után döntjük el, hogy egyáltalán kitesszük-e az utazás viszontagságainak. Nehéz meccsek előtt áll a gárda, a BCMUS is, a szombati bajnoki fordulóbeli ellenfelünk, a Bukaresti Rapid Isover is erősített. Nem szabad elfelednünk azt sem, hogy tavaly a vasutasok borsot törtek az orrunk alá, váratlan és meglepő módon hazai pályán vertek meg... Ez most nem fog előfordulni – zárta szavait Cristescu.

Póka János András

vissza az elejére


KÉZILABDA
Norvégia az ellenfél

(8. oldal)

Norvégia lesz Románia ellenfele a férfi kézilabda-világbajnokság selejtezőinek rájátszásában – döntött a sorshúzás. A 2007 januárjában, Németországban rendezendő világbajnokságra a két menetből álló párharc győztese juthat ki. A találkozókat júniusban játsszák, az első mérkőzésnek Nagyvárad lesz a házigazdája, június 10-én vagy 11-én.

Francia Eb-siker

A francia válogatott nyerte a svájci férfi kézilabda Európa-bajnokságot, miután a vasárnapi zürichi döntőben elgázolta a világbajnok spanyol csapatot. A franciák ezt megelőzően sohasem szereztek érmet Eb-n, és most nagyon magabiztosan bizonyultak jobbnak a spanyoloknál.

A harmadik helyen a dán válogatott végzett, a bronzmérkőzésen legyőzte az olimpiai bajnok horvát csapatot. A skandináv együttes egymást követő harmadik kontinensviadalon szerzett bronzérmet.

Eredmények: a 3. helyért: Dánia–Horvátország 32–27 (16–9); a döntőben: Franciaország–Spanyolország 31–23.

Az Eb végeredménye: 1. Franciaország, 2. Spanyolország, 3. Dánia, 4. Horvátország, 5. Németország, 6. Oroszország, 7. Izland, 8. Szlovénia, 9. Szerbia-Montenegró, 10. Lengyel-ország, 11. Norvégia, 12. Ukrajna, 13. Magyarország, 14. Svájc, 15. Portugália, 16. Szlovákia.

vissza az elejére


Fedettpályás világcsúcs női magasugrásban

(8. oldal)

Fedettpályás világcsúcsot ért el Kajsa Bergqvist: a svéd versenyző 2,08 méterrel nyerte a magasugrást a németországi Arnstadtban rendezett viadalon. Az eddigi rekordot a német Heike Henkel tartotta azzal, hogy 1992. február 8-án Karlsruhéban 2,07 métert ugrott.

A világ legjobb eredménye a bolgár Stefka Kosztadinova nevéhez fűződik, aki a római szabadtéri világbajnokságon, 1987. augusztus 30-án 2,09 méteres magasságig jutott.

vissza az elejére


Elhunyt Dalnoki Jenő

(8. oldal)

Életének 74. évében, súlyos betegség után elhunyt Dalnoki Jenő, az 1952-ben olimpiai bajnok magyar válogatott labdarúgója.

A közismerten kemény, de a sportszerűség szellemét mindig betartó balhátvéd több mint három évtizedet töltött az Üllői úton. A Ferencváros neve ezalatt több ízben változott, de ő hű maradt a csapathoz, 283 bajnoki mérkőzésen játszott. Részben emiatt is a válogatottban csak 14 alkalommal jutott szóhoz. Két olimpián szerepelt, Helsinkiben (1952), majd Rómában (1960) az arany-, illetve bronzérmes együttesben. Játékosként két (1963, 1964), edzőként egy bajnoki cím (1976) fűződik a nevéhez.

Az FTC örökös bajnoka az ifjúsági válogatott kapitánya is volt. Edzői pályáját Tatabányán folytatta, majd az FTC-ben fejezte be. Régi könyvek, ritkaságok szenvedélyes gyűjtője volt, testnevelő tanárnő lánya az élvonalban kosarazott.

vissza az elejére


Győzelemmel zárt a Dési Egyesülés

(8. oldal)

Befejezte tíznapos dornavátrai edzőtáborozását a másodosztályban szereplő Dési Egyesülés labdarúgócsapata. Az utolsó barátságos mérkőzésen George Ciorceri tanítványai Bozdog (35. perc) és Goşa (70. perc) góljaival 2–0 arányban nyertek a Szucsávai Cetate ellenében. Örvendetes, hogy egyik játékos sem sérült meg a felkészülés során, annak ellenére, hogy a bukovinai üdülőhelyen jeges pályán edzettek a désiek.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra
Zsinórban a hetedik

(8. oldal)

Az olasz Seria A 23. fordulójának nyitómérkőzésén sorozatban hetedszer nyert az AS Róma labdarúgócsapata, a fővárosiak ezúttal a kiesés ellen küzdő Párma otthonából rabolták el a három pontot. A Juventus, az Internazionale, és a Fiorentina egyaránt 1–0-s győzelmet aratott.

A forduló rangadójának beharangozott mérkőzésen a Lazio a Milant fogadta és három pont reményében érkezett Rómába. Nem sok helyzetet láthatott a Stadio Olimpico közönsége az első félidőben. A szünet után a Lazio kezdett aktívabban, Mudingayi és Di Canio is megtornáztatta Didát. A másik oldalon Kaká beadása után Gilardino fordult le az emberéről, de ordító helyzetben a jobb kapufa mellé helyezett. Kaká helyzeténél már Peruzzinak is volt dolga, de a rómaiak kapusa Gilardino fejesénél mutatta be a legnagyobb bravúrt, ujjheggyel tolta a lécre a Milan csatárának bólintását. A végén Mauri hagyta ki a meccslabdát, így maradt a gól nélküli döntetlen.

Eredmények: AC Párma–AS Róma 0–3, Siena–Ascoli 1–1, Cagliari–Empoli 4–1, Fiorentina–Lecce 1–0, Milánói Internazionale–Chievo 1–0, Torinói Juventus–Udinese 1–0, Livorno–Messina 2–2, Reggina–AC Palermo 2–2, Sampdoria–Treviso 1–1 és SS Lazio–AC Milan 0–0. A tabellán:

1. Juventus 23 20 2 1 48–13 62
2. Inter 23 17 3 3 46–16 54
3. Milan 23 15 3 5 48–23 48
4. Fiorentina 23 14 5 4 39–22 47
5. Róma 23 12 6 5 42–22 42
6. Livorno 23 10 8 5 26–25 38
7. Chievo 23 9 7 7 30–26 34
8. Lazio 23 8 10 5 29–26 34
9. Sampdoria 23 9 6 8 36–30 33
10. Palermo 23 6 9 8 32–37 27
11. Udinese 23 7 5 11 23–33 26
12. Siena 23 6 7 10 29–38 25
13. Ascoli 23 5 9 9 24–30 24
14. Reggina 23 6 5 12 23–38 23
15. Messina 23 4 10 9 21–31 22
16. Cagliari 23 5 7 11 24–35 22
17. Parma 23 5 6 12 26–42 21
18. Empoli 23 5 4 14 25–43 19
19. Treviso 23 2 8 13 14–31 14
20. Lecce 23 3 4 16 15–39 12

• Az olasz másodosztály 27. fordulójának eredményei: Cesena–Ternana 3–2, Crotone–Torino 1–1, Verona–Rimini 2–2, Triestina–Cremonese 1–3, Pescara–Catanzaro 1–3, Atalanta–Catania 1–2, Piacenza–Bologna 2–1, Bari–Avellino 2–0, Modena–Albinoleffe 1–2, Mantova–Vicenza 0–1 és Arezzo–Brescia 0–0.

Az élen: 1. Catania 50 pont, 2. Mantova 49(32–20), 3. Atalanta 49(42–31), 4. Cesena 47, 5. Torino 44, 6. Brescia 43.

Gólzápor a Bernabeuban
A Real Madrid labdarúgócsapata Zinedine Zidane vezérletével 4–0-s győzelmet aratott a kisebb katalán gárda, az Espanyol fölött, a spanyol Primera División 22. fordulójában. Gyorsan dűlőre vitte a dolgot a fővárosi gárda, a Santiago Bernabéu Stadionban ugyanis már az első félidőben háromgólos vezetésre tett szert. A 14. percben Beckham parádés jobboldali ívelésére Guti érkezett, s pörgetett Gorka kapujának jobb oldalába. A vendégek ezután megpróbáltak fölzárkózni, de a félidő hajrájában ismét a Real villogott, előbb a 44. percben Roberto Carlos hozta kihagyhatatlan helyzetbe Zidane-t, az alapvonaltól visszapasszolt labdát a francia középpályás pattintva rúgta a bal sarokba. És ezzel még mindig nem ért véget a félidő: az egyperces ráadást a brazil páros használta ki, Cicinho jobbról adott középre, Ronaldo pedig a jobbra mozduló kapus mellett a bal sarokba fejelt. A második játékrész Zidane második találatával folytatódott, a francia az 51. percben 20 méterről lőtte ki a jobb sarkot, beállítva ezzel a végeredményt.

Az Atlético Madrid meglepetésre újra legyőzte a listavezető Barcelonát. A katalán sztárcsapat, két sztárja, Ronaldinho és Eto’o nélkül nagyon gyengén játszott, támadásait többnyire elképzelés nélkül szőtte. A fővárosiak nagy akarat-erővel futballoztak és Fernando Torres vezérletével megérdemelten gyűjtötték be a három pontot a Nou Campban stadionban.

Eredmények: Deportivo La Coruña–Valencia 0–1, Real Madrid–Espanyol Barcelona 4–0, Málaga–Athletic Bilbao 2–1, FC Barcelona–Atlético Madrid 1–3, Getafé–Deportivo Alavés 2–2, Racing Santander–Celta Vigo 0–1, Real Sociedad–RCD Mallorca 2–1, Villarreal–Cádiz 1–1, Real Zaragoza–Real Betis Sevilla 4–3 és FC Sevilla–Osasuna 0–1. A sorrend:

1. Barcelona 22 16 4 2 53–19 52
2. Valencia 22 12 7 3 33–19 43
3. Real M. 22 13 3 6 42–23 42
4. Osasuna 22 13 3 6 28–23 42
5. Celta 22 11 3 8 24–24 36
6. Villarreal 22 9 8 5 28–21 35
7. Sevilla 22 10 5 7 27–21 35
8. Deportivo 22 9 6 7 30–25 33
9. Zaragoza 22 7 10 5 31–30 31
10. Getafé 22 8 5 9 31–28 29
11. Atl. Madrid 22 7 8 7 26–23 29
12. Sociedad 22 7 4 11 32–43 25
13. Santander 22 5 9 8 19–26 24
14. Espanyol 22 6 6 10 20–33 24
15. Cádiz 22 5 7 10 17–26 22
16. Betis 22 5 7 10 20–31 22
17. Málaga 22 5 5 12 26–34 20
18. Bilbao 22 4 7 11 25–32 19
19. Alavés 22 4 7 11 21–34 19
20. Mallorca 22 4 6 12 12–21 18

A Chelsea könnyedén verte a Liverpoolt
Az angol Premier League-ben a Stamford Bridge közönsége liverpooli helyzetet láthatott a rangadó elején, Gerrard szögletére Carragher érkezett a rövid saroknál, de a csúsztatás nem ért célba. Hyppiä és Riise is fejjel veszélyeztetett, a Chelsea viszont az első szögletéből vezetést szerzett, Ricardo Carvalho fejesébe Gallas ért bele a kapu előtt. Gerrard közel járt az egyenlítéshez, de Cech fölétolta a lövését. A második félidő közepén eldőlt a mérkőzés sorsa, Crespo lépett ki a leshatárról, majd a jobb alsó sarokba küldte a labdát. Jose Mourinho irányításával ez volt a Chelsea 50. győzelme az angol bajnokságban.

A menesztett Graeme Souness helyét ideiglenesen Glenn Roeder és Alan Shearer vette át a Newcastle United kispadján, és az edzőjátékos góllal hálálta meg kinevezését. A csatár nem csak a győzelmet ünnepelhette, a csapat színeiben ez volt a 201. találata, ezzel Jackie Milburn 200-as csúcsát adta át a múltnak. A Szarkák a Portsmouth ellen diadalmaskodtak 2–0-ra.

Az Arsenal magabiztosan győzött a Birmingham City vendégeként, és máris megszerezte első gólját a frissen szerződtetett Emmanuel Adebayor. A Monacótól érkező togói válogatott csatár a 21. percben érdekes góllal köszöntött be, egy jobbról középre érkező labdát saját védője lőtte Taylorra, a kapus reflexszerűen a levegőbe öklözte a labdát, és az ott ácsorgó támadó az üres kapuba bólintott. A 2–0-s győzelmet a 63. percben Thierry Henry bombagóllal biztosította be, ez volt a francia támadó 200. gólja az Ágyúsok színeiben.

Eredmények: Manchester United–Fulham 4–2, West Ham United–Sunderland 2–0, Middlesbrough–Aston Villa 0–4, West Bromwich Albion–Blackburn Rovers 2–0, Newcastle United–Portsmouth 2–0, Everton–Manchester City 1–0, Bolton Wanderers–Wigan Athletic 1–1, Birmingham City–Arsenal 0–2, Tottenhem Hotspur–Charlton Athletic 3–1 és Chelsea–Liverpool 2–0.

Az élboly: 1. Chelsea 66 pont/25 mérkőzés, 2. MU 51/25, 3. Liverpool 45/23, 4. Tottenham 44/25, 5. Arsenal 40/24, 6.Wigan 39/25.

Kétgólos hátrányról fordított a Werder
A német Bundesliga 19. fordulójában a Werder Bremen hazai pályán 13 perc alatt két gólt kapott a Mainztól, majd a paraguáyi Valdez vezetésével már a félidő végére átvették a vezetést. A második részben a bíró még jóformán be sem fejezte a kezdősípszót, Klasnic máris betalált, beállítva ezzel a 4–2-es végeredményt. Nagy hajrát vágott ki a Kaiserslautern együttese. A gárda a 79. percig kétgólos hátrányban volt Duisburgban, aztán a csereként beálló Halfar szűk négy perc alatt kétszer is mattolta Koch kapust, pontot mentve ezzel csapatának. Nem botlott a címvédő Bayern München sem, amely, az őszi 5–2-es idegenbeli győzelmet követően, otthon gyűrte le 1–0-ra a Leverkusent. A Ruhr-vidéki rangadó gól nélküli döntetlent hozott.

Eredmények: Bayern München–Bayer Leverkusen 1–0, Werder Bremen–FSV Mainz 05 4–2, FC Schalke 04 Gelsenkirchen–Borussia Dortmund 0–0, Eintracht Frankfurt–Hertha Berlin SC 1–1, MSV Duisburg–1. FC Kaiserslautern 2–2, Hamburger SV–Arminia Bielefeld 2–1, 1. FC Köln–VfB Stuttgart 0–0, VfL Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach 2–0 és Hannover 96–1. FC Nürnberg 1–1.

Az élen: 1. Bayern 50 pont, 2. Werder 42, 3. Hamburg 41, 4. Schalke 35, 5. Hertha 28, 6. Stuttgart 26.

Gólnélküli döntetlen a rangadón
A címvédő és egyben listavezető Lyon hazai pályán nem bírt a második helyen álló Bordeaux gárdájával. Mindkét együttes gyönyörű helyzeteket alakított ki, de gólt sajnos egyik csapat sem tudott szerezni. Az AS Monaco két góllal nyert a Bölöni László által vezetett Stade Rennes vendégekét. Ezen a meccsen szerezte első két Ligue 1 gólját a nemrég az AC Milantól szerződtetett olasz csatár, Cristian Vieri.

Eredmények: Toulouse–Nantes 1–0, Sochaux–Le Mans 0–0, Stade Rennes–AS Monaco 1–3, Nizza/Nice–OSC Lille 2–0, Lens–Racing Strasbourg 2–1, Ajaccio–AJ Auxerre 1–0, Paris Saint-Ger- main–Saint-Étienne 2–2, Olimpique Lyon–Girondins Bordeaux 0–0, Troyes–Olimpique Marseille 0–1 és Toulouse–Nantes 1–0. A Metz–Nancy mérkőzést a rossz időjárási körülmények miatt elhalasztották.

Az élen: 1. Lyon 55 pont/24 mérkőzés, 2. Bordeaux 46/25, 3. Auxerre 42/25, 4. Lille 40/25, 5. Marseille 39/25, 6. PSG 38/24, ..., 14. Rennes 32/25.

Konrád Szabolcs

Prono–S: 2, 2, x, 2, 1, 1, 2, 1, x, 1, 2, x, x.
Pronosport: 1, 1, 1, 1, 1, 1, x, 1, x, x, x, x, x.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András