Bonyodalmaktól terhes, de sikeres érettségi
Kolozs megyében 83,04% a sikeres maturandusok aránya

(1., 4. oldal)

Idén több mint 200 000 diák iratkozott be az érettségi vizsgára. Eddigi becslések szerint a legnagyobb fejfájást ezúttal is a román nyelv és irodalom írásbeli okozta, mivel a tanulók többsége félreértette az egyik nagy pontszámú tételt. A sikeres vizsga feltételei: minden tantárgyból átmenő (azaz ötös jegy), a vizsga átlagának pedig meg kell haladnia a hatost. A jegyeket tegnap délután függesztették ki. Lapzártáig még nem közölték az országos eredményeket.

A fellebbezéseket tegnap délután 4 és 8 óra között nyújthatták be az osztályzatukkal elégedetlenek. A végleges eredményeket július 14-én függesztik ki az ország 647 vizsgaközpontjában. A fellebbezéshez elegendő egy kézzel írott kérvény benyújtása a dolgozatjavító bizottsághoz. Az idei pótérettségire július 17–21. között lehet beiratkozni, míg a vizsgák augusztus 21-én kezdődnek.

Ha a két értékelés közötti különbség nem haladja meg a 0,5-öt, akkor megmarad az első kiértékeléskor kapott jegy. De csak azon dolgozatok esetében, amelyekre az osztályzat kisebb volt 9,50-nél. Viszont, ha az első kiértékelés jegye 9,50-nél nagyobb, a végső jegy a fellebbezés után megállapított. Ebben az esetben ha a két kiértékelés közötti különbség meghaladja az 1,5-et, akkor a tanfelügyelőség a fellebbezési időszak befejezte után 30 nappal végleges döntést hoz az ügyben.

A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség szóvivője, Delia Gomboş tájékoztatója szerint Kolozs megyében 6025 diák iratkozott be az érettségi vizsgára (nappali és esti tagozat), de csupán 5883 tanuló (97,64 százalék) jelent meg. A sikeres vizsgázók száma 4885 (83,04 százalék), míg 996 tanuló (16,93 százalék) az augusztusi érettségin állhat újból rajthoz. A megyében három tiszta tízes átlag van. Ezenkívül 1416 (24,07 százalék) tanuló ért el 9–9,99 közötti minősítést; 1668 azon diákok száma (28,35 százalék), akik 8–8,99 közötti átlagot értek el, 1264 diák (21,49 százalék) kapott 7–7,99 közötti minősítést. Mindössze 532 diák ért el 6–6,99 közti átlagot.

Kolozs megyében két diákot távolítottak el a vizsgákról: az egyiket a szóbeli, a másikat az írásbeli vizsgán. A tanítóképző egyik diáklánya megsérült a testnevelési vizsga ideje alatt, mindazonáltal sikerült átmenő jegyet szereznie.

Fehér megyében 85,31 százalék a sikeres maturandusok aránya. A megyei tanfelügyelőség értékelése szerint az idei eredmények jobbak a tavalyinál. Fehér megyében az érettségi rendben zajlott le, mindössze egy diákot távolítottak el puskázás miatt.

A botránnyal kezdődő idei érettséginek „stílusosan" a vége is botrányos: a bukaresti Ion Barbu Líceumban egy diák ugyanis hangfelvételen rögzítette a felvigyázó tanárok és az érettségiző diákok közti párbeszédeket, hogy bebizonyítsa az illető vizsgákon történő törvénytelenségeket, valamint a tanárok lekenyerezését célzó módszereket. A felvételt a bukaresti Gardianul részletesen közölte. A bukaresti tanfelügyelőség szerint nem sikerült beazonosítani az eset „főszereplőit", sem a tanárokat, sem pedig a diákokat.

N.-H.D.

vissza az elejére


Lényegesen változik a támogatási rendszer
Tájékoztató a Magyar Miniszterelnöki Hivatalban

(1., 4. oldal)

• Budapesti tudósításunk

A külpolitika és a nemzetpolitika irányvonalai címmel tartott háttérbeszélgetést hétfőn a határon túli újságírókkal Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal (MH) határon túli magyarokért felelős szakállamtitkára. Az intézményben sorra került eszmecserén elhangzott: a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) feladatkörét a különböző régiókra leosztva az MH veszi át, a szakmai hatáskörök pedig egyes szakminisztériumokhoz kerülnek. – Filozófiaváltás lesz a támogatási rendszerben – közölte a szakállamtitkár. – Az új támogatási struktúra januártól már működőképes lehet – hangzott el.

Ezután a magyar kormány részéről a határon túli magyarok számára folyósított anyagi támogatást két szintű rendszer szerint osztják majd el. Az első szintet az úgynevezett „nemzeti projektek" jelentik majd. Ezek politikai döntések, amelyek a legfontosabb célok meghatározásáról, valamint azok finanszírozásáról szólnak. A második szintet a különböző programok képezik, amelyekre jól körvonalazott, szakemberek által összeállított kritériumrendszer alapján lehet majd pályázni. Utóbbi esetben a hangsúly a szakembereken és nem a politikusokon van, a döntéseket előbbiek hozzák.

Közölték: az elkövetkező időszakban nagy arányú átvilágítási folyamatnak vetik alá a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemet (EMTE). Egyelőre nem tudatták, a nemzetközi elismerének örvendő átvilágító cég mikor kezdi majd meg munkáját.

A határon túli újságírókkal folytatott háttérbeszélgetést Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök és Markó Béla RMDSZ-elnök pár nappal ezelőtti tárgyalása előzte meg. A találkozót követően az erdélyi politikus úgy nyilatkozott: egyetért azzal, hogy szükséges a támogatási rendszer módosításák, akár egyes közalapítványok megszüntetésével is, de azt kérte, a támogatásra szánt összegek ne csökkenjenek. A Gyurcsány–Markó tanácskozáson, amelyen Gémesi Ferenc, az MH határon túli magyarokért felelős szakállamtiktára is részt vett, szó esett az EMTE finanszírozásáról is. A miniszterelnök arról biztosította az erdélyi küldöttséget, hogy a magyar kormány támogatni fogja a felsőfokú oktatási intézmény működését. Ugyanakkor azt kérte, az egyetemen valóban akadémiai szintű oktatást biztosítsanak a hallgatók számára.

Kiss Olivér

vissza az elejére


Megszüntetnék a Legfelső Védelmi Tanácsot
Varga Attila: elsősorban a kormányzati szerepeket kellene tisztázni

(1., 4. oldal)

– Nem teljesen igaz az az állítás, miszerint az EU-tagállamokban nincs olyan struktúra, mint a Legfelső Védelmi Tanács – állítja Varga Attila képviselő, alkotmányjogász, aki a testület feloszlatását szorgalmazó NLP álláspontját kommentálta lapunk számára. A Nemzeti Liberális Párt egy vezető politikusa, Bogdan Olteanu képviselőházi elnök szombaton kifejtette: pártja egyet ért a tanács feloszlatásával.

Varga elmondta: Magyarországon is, és más országokban is létezik valamilyen nemzetbiztonsági struktúra. Az viszont tény, hogy Romániában, egyedülálló módon a tanács egyfajta párhuzamos kormányként működik, olyan eszköz, amely által az államfő többlethatalomhoz jut. Mindazonáltal a képviselő úgy véli: egy esetleges alkotmánymódosítás elsőrendű feladata az lenne, hogy eldöntse: milyen köztársaság legyen Románia: parlamenti, félelnöki, vagy elnöki, a jelenlegi forma ugyanis egyik kategóriába sem sorolható egyértelműen. Ezzel számos alapvető kérdést válaszolnának meg, és kiiktatnák azt az állandó konfliktust, amely a mindenkori államfő és a soros miniszterelnökök között óhatatlanul kialakul.

– Ion Iliescu a kezdeti egyetértés után összetűzött mind Petre Romannal, mind Adrian Năstase-val, ugyanúgy Emil Constantinescu sem tudott zöld ágra vergődni a miniszterelnökökkel, a Băsescu-Tăriceanu konfliktus pedig jelenleg is napirenden van – mondta Varga Attila. A jogász szerint itt tulajdonképpen intézményes viszályról van szó, ami abban gyökeredzik, hogy az elnök és a kormányfő egymás feladatkörébe avatkozik.

Az NLP részéről érkező alkotmánymódosítási javaslattal kapcsolatosan a képviselő kifejtette: ez most annak tulajdonítható, hogy a Legfelső Védelmi Tanács legutóbbi döntése nem felelt meg a párt elvárásainak. Ha nem így lett volna, senkinek nem jut eszébe, hogy a testület egy „szovjet típusú struktúra". – Nem jó, hogy így döntünk a fontos, alapvető kérdésekről – hangsúlyozta Varga Attila.

A tanács feloszlatását szorgalmazó NLP álláspontját ismertető Bogdan Olteanu szerint a testületet 1991-ben azért vette át az Alkotmány, hogy nagyobb hatalmat biztosítson az akkori államfőnek. A politikus úgy véli, ugyancsak ezért nem számolták fel a tanácsot az alaptörvény legutóbbi módosításakor, mert akkor is ugyanaz a személy, Ion Iliescu volt az államfő mint 1991-ben – fogalmazott Olteanu. A képviselőház elnöke szerint a NLP, mihelyt az alkotmányreformnak megfelelő támogatása lesz a parlamentben, azonnal felveti ezt a témát. Akárcsak Varga Attila, a liberális politikus is úgy véli, a módosítás során elsősorban a szerepeket kellene tisztázni. - Az Alkotmány módosításával elsősorban azt kell meghatározni, ki a végrehajtó szerv vezetője, mert jelenleg Romániában senki sem képes megmondani, hogy ki vezeti a végrehajtó szervet, az államfő vagy a miniszterelnök – jelentette ki Olteanu.

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) szóvivője, Cristian Diaconescu úgy véli: az NLP gyerekes, demagóg módon viselkedik, a nemzet érdekeivel kapcsolatos nagy kérdéseket nem televíziós nyilatkozatokkal kell megoldani. Magáról, a problémáról az SZDP-nek jelenleg nincs egyértelmű álláspontja, nyomós érvek szólnak mind a tanács feloszlatása, mind annak megtartása mellett, a döntés alapos, józan vizsgálatot feltételez – hangsúlyozta Diaconescu.

Ercsey-Ravasz Ferenc

vissza az elejére


Gyászunk órái

(1. oldal)

Balló Áronnak, lapunk főszerkesztőjének tragikus körülmények között bekövetkezett hirtelen halála mind a magyarságot, mind pedig a velünk együtt élő többi nemzeti közösséget mélyen megdöbbentette.

A megyei és a városi hatóságok, intézmények, politikai, civil társadalmi és szakmai szervezetek egész sora – magyar és román sajtóműhelyek kollektíváit beleértve – fejezte ki a tegnapi nap folyamán részvétét.

Számtalan olvasónk, lapunk külső munkatársai és barátai közül sokan telefonon, mások pedig levélben biztosítottak együttérzésükről. Valamennyien rendkívüli szomorúsággal és mérhetetlen bánattal vették tudomásul a sajnos visszafordíthatatlan sorscsapást.

A hétfői napon érkezett részvétnyilvánításokat lapunk 3., illetve 7. oldalán közöljük.

Biztosítjuk kedves olvasóinkat, barátainkat, és mindazokat, akik mély gyászunk óráiban mellettünk és eltávozott kollégánk családtagjai mellett állnak, hogy a bennünket ért súlyos csapás terhét szerkesztőségünk tagjai együtt viselik, és hogy a bajban összefogva, legjobb tudásunkkal és teljes erőnkkel folytatjuk a közösségünket szolgáló munkát.

Főszerkesztőnket és barátunkat július 13-án, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a Házsongárdi temető kápolnájától.

A Szabadság szerkesztősége

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. oldal)

Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él, S mint fán se nő egyforma két levél, A nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Kosztolányi Dezső

vissza az elejére


KISHIREK

(2. oldal)

NAGYCSALÁDOS TALÁLKOZÓRA kerül sor július 14-én, pénteken az Apáczai Csere János Líceum dísztermében. A megbeszélés ideje alatt a szervezők gondoskodnak a gyerekek felügyeletéről. Az érdeklődők találkozhatnak azzal a két, 7 illetve 4 gyerekes családdal is, akik zarándoklat formájában szeretnének eljutni Csíksomlyótól Győrbe, az Európai Nagycsaládosok Harmadik Konferenciájának színhelyére. Minden érdeklődőt, de elsősorban a 3 vagy több gyereket nevelő szülőket várják tehát pénteken délután 6-kor az Apáczai Líceum dísztermében.

A HAGYOMÁNYOS ANNA-BÁLT július 15-én, szombaton este 21 órától újra megrendezik a kolozsi fürdő vendéglőjében. Az est fénypontja a bálkirálynő és az udvarhölgyek megválasztása lesz, de jócskán lesz humor és örökzöld operett-részletek a Kolozsvári Magyar Opera művészeinek, többek között Csorba Krisztina, Nagy Ibolya, Madarász Loránd előadásában. Fellép a hidelvi Kalandos Társulás tánccsoportja, a minőségi talpalávalót pedig a már közismert nyárádszeredai együttes biztosítja. A műsort Sebesi Karen Attila színművész konferálja. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, kiváltképpen a szépségversenyre benevező hölgyeket!

vissza az elejére


Gedeon Zoltán-tárlat Budapesten

(2. oldal)

A kolozsvári festő- és grafikusművész, Gedeon Zoltán alkotásaiból nyílt kiállítás a magyar fővárosban. Az idős, de alkotásainak hangvételéből ítélve ugyancsak fiatalos, a kor szellemével lépést tartó művész munkái, grafikák és néhány festmény a DunaPart Galéria kihelyezett tárlataként a West End Office Center „C" főbejárati aulájában tekinthető meg. A kiállítás szervezője Povh Éva, a DunaPart Galéria vezetője.

A június 29-én megnyílt tárlat július 30-ig látogatható munkanapokon 9-18 óra között. A kiállított 18 alkotás a világhálón is megtalálható a következő címen: www.galeriainfo.hu

vissza az elejére


Fiatal hangszerművészek sikere

(2. oldal)

Július 9-én a Farkas utcai református templomban három zeneakadémiai hallgató – Munkácsi Dóra (zongora), Csíki Borka Borbála (gordonka) és Leonard Furda (hegedű) – mutatkozott be a kisszámú közönségnek. .

Munkácsi Dóra kiváló stílusismerettel és hangszertechnikával „felvértezve"egy Debussy- és egy Bartók-művet adott elő. A műsor zárószáma egy hosszú, virtuóz módon megszólaltatott Mendelssohn-trió volt, amely a három fiatal előadó dicséretes művészi érettsége által tündökölt a zeneszerző által megálmodott szépségében.

Örvendetes, hogy újra tanúi lehettünk három fiatal művész önfeledt, önzetlen és tökéletes hangszerjátékának.

Nagy-Hintós Diana

vissza az elejére


Olaszországban a szamosújvári kórus

(2. oldal)

A múlt hét végén Olaszországban szerepelt a szamosújvári Corala Magna vegyes kórus. A városi kultúrház művészegyüttese tíz napot tartózkodik Cupello helységben, de több Pescara tartományi kisvárost is felkeres. Az első koncertre a vestai templomban került sor, ahol jótékonysági hangverseny keretében léptek fel a Persa Valer zenetanár vezette erdélyiek. Műsorukon öt olasz nyelvű énekszám is szerepelt, amit külön erre a célra tanultak meg a Szamos-menti műkedvelők.

Fellépésüket nagy tetszéssel fogadták a komolyzene kedvelői. A capelloi vendéglátókkal hosszabb távú kulturális együttműködést alakított ki a szamosújvári önkormányzat. Nemsokára olasz művészek látogatnak Kolozsvár környékére.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


26. Csíkszeredai Régizene Fesztivál
Első nap: verőfény és égzengés között

(2. oldal)

Több ízben mosolygott rá a csíkszeredaiakra a nyári verőfény július 9-én, vasárnap, a 26. Régizene Fesztivál kezdőnapján, amikor is a délelőtti misék és istentiszteletek után számos templomban – így a Szent Ágostonban, a reformátusban, az unitáriusban, a Millennium templomban és a csíksomlyói kegytemplomban, ugyanakkor a székelyudvarhelyi református templomban, továbbá a gyergyószentmiklósi örmény és a római katolikus templomokban, illetve a bánkfalvi templomban – múltbeli dallamok gazdag hangzásvilága töltötte be a százados helyiségeket, ahonnan a régizene értékei valamikor kiindultak. A kolozsvári Erich Türk, a bukaresti Mihail Ghiga, a sepsiszentgyörgy Codex együttes, a baróti Kájoni Consort, a farkaslaki Schola Cantorum együttesek népes közönség előtt hirdették az együttzenélés isteni harmóniáját.

Hivatalos megnyitóra a Mikó vár udvarán, délután két órakor került sor, amely egyben új fesztiválszínpad-avatónak is bizonyult. Karda Emese fesztiváligazgató, a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetője köszöntötte a vendégeket és a közönséget, kiemelve, hogy a 26. fesztivál egyben az első valóban nemzetközi régizene rendezvényt jelenti, majd Markó Béla miniszterelnök-helyettes, a fesztivál fővédnöki tisztségében hangsúlyozta, hogy a zene esély Európa új szövetségére, amelynek segítségével a történelem szétszabdalta népek és országok újra egymásra találnak. Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester a közös szervezés eredményességét hangsúlyozta, mondván, hogy a pénz globalizációjával szemben önvédelemként a hit és a kultúra értékeinek elterjedését kell állítanunk. A város szívesen támogat egy ilyen, nagykorúvá vált rendezvényt, amely nem csak önmagát hozza, hanem tartalmában is értékhordozó.

Zsehránszky István a román kormány etnikumközi kapcsolatok hivatala nevében élő organizmusnak nevezte a csíkszeredai fesztivált, amely minden évben képes megújulni. Az idén a fesztiválszínpad és az európai nyitás jelentették az előrelépést. Olyan rendezvény ez – hangsúlyozta, amelyben nő a pénz, tehát öröm költeni rá. Végül Mihail Ghiga hegedűművész, a fesztivál zenei vezetője mondott pár keresetlen szót, s meghívta a csíkszeredaiakat, látogassanak el minél több hangversenyre.

Az ekként hivatalosan is megnyitottnak nyilvánított fesztivált a Budapesti Utcaszínház Goldoni-előadása (Két úr szolgája) tette oldottá és hangulatossá, amelynek helyzetkomikumán, örök értékein a közönség korra és nemre való tekintet nélkül hahotázott.

Vasárnap Erich Türk míves orgonajátéka csendült föl a csíksomlyói kegytemplomban, népes és hűséges közönség előtt, mintegy azt bizonyítva, hogy az orgona nem csak mint hangszer, hanem mint jelenség is őrzi és tovább adja nemzedékeken át az idő üzenetét. Türk olvasatában az orgona egyfajta időgép, amely hangokkal táplálkozik és harmóniát szül, s fennséggel teszi teljessé zenei igényeinket.

A Csíkszeredai Régizenei
Fesztivál Sajtószolgálata

vissza az elejére


Lapszemle
Erdélyi Napló / 28. szám

(2. oldal)

Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, volt magyar miniszterelnökkel közöl exkluzív interjút az Erdélyi Napló ma megjelenő, friss száma. Az ellenzéki politikus a beszélgetés során véleményt mond a HTMH és a Máért felszámolása utáni magyar-magyar kapcsolatok lehetséges alakulásáról, a kárpát-medencei magyarság autonómiatörekvéseinek esélyéről, arról, hogy a Fidesz miért szavazta meg Románia EU-csatlakozását, a kettős állampolgárság kérdéséről, a súlyosbodó magyar pénzügyi és gazdasági válságról, valamint az őt érő durva kritikákról.

Az egykoron a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban végzett tanítók életútjáról, megpróbáltatásairól közöl oldalas interjút a lap. A bálványosi Miért-tábor autonómiával kapcsolatos előadásairól is beszámolót és interjúkat olvashatnak. A beszélgetésekből kiderül, miként egyeztethető össze az RMDSZ-beli és az RMDSZ-ből kiszorultak véleménye a romániai magyarság önrendelkezéséről.

Több nyári rendezvényről és ifjúsági táborról is előzetes olvasható a friss lapszámban.

Az Erdélyi Napló két írással is Balló Áronra, a tragikus hirtelenséggel elhunyt kolozsvári kollegára, a Szabadság főszerkesztőjére emlékezik.

vissza az elejére


Művészeti szervezetek tiltakozása

(2. oldal)

Tizenegy művészeti szervezet írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az ellen a törvénymódosítási tervezet ellen tiltakoznak, ami mások mellett a kulturális és művészeti közalapítványok nagy részének megszűntetéséről rendelkezik.

A művészeti szervezetek szerint súlyos veszélyeket jelent a magyar művelődési és művészeti élet számára, ha ezek a közalapítványok megszűnnek, s gazdátlanul maradnak az általuk elvégzett feladatok, illetve a kezelésükben, illetve tulajdonukban lévő vagyon, amely az alapítványok létrejötte óta valamelyes stabilitást biztosított a kulturális élet egyébként ellátatlan, fontos területein.

Az állásfoglalást a Magyar Írószövetség, az Írók Szakszervezete, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, a Fiatal Írók Szövetsége, a Magyar Zeneszerzők Egyesülete, a Magyar Zenei Tanács, a Magyar Építőművészek Szövetsége, az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete, a Magyar Szobrász Társaság, a Magyar Művészeti Akadémia és a Színházi Dolgozók Szakszervezete írta alá.

vissza az elejére


MOZI

(2. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Ómen – amerikai. – Vetítés: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel 13 és 23 órától.

MŰVÉSZ – A vadonban – amerikai. – Vetítés: 14.30, 17, 19.30, 22; kedvezménnyel: 14.30, 17.

GYŐZELEM – Hogyan röpíts a házból egy 30 éves agglegényt. – Vetítés: 14, 16, 18, 20, 22.

DÉS

MŰVÉSZ – A Da Vinci-kód – amerikai. – Vetítés: 15, 18; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától is, kedvezménnyel.

TORDA

FOX – Brokeback Mountain – Túl a barátságon – amerikai. – Vetítés: 15, 17, 20.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – X-men: Az utolsó összecsapás. – Vetítés. 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Mission: Impossible III – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22.15 órától is; kedvezménnyel 17.30 órától.

DACIA B-TEREM – The 40 Year Old Virgin – amerikai. – Vetítés: július 7–9.: 17, 19.30.

GYULAFEHÉRVÁR

X-men 3: Az utolsó összecsapás – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel 17.30 órától.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


RÉSZVÉT


Az RMDSZ szövetségi elnökének részvétnyilvánítása

(3. oldal)

Megrendülten értesültünk Balló Áronnak, a Szabadság főszerkesztőjének hirtelen, tragikus elhunytáról. Halálával nemcsak a romániai magyar sajtó, hanem az egész erdélyi magyar közélet egyik kiváló személyiségét veszítettük el. Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak.

Markó Béla
az RMDSZ elnöke

vissza az elejére


Kolozs megye prefektusának részvétlevele

(3. oldal)

Kolozs Megye Prefektusi Hivatala együtt érez a gyászoló családdal és a Szabadság szerkesztőségének munkaközösségével a régió magyar közössége legfontosabb napilapja főszerkesztőjének, Balló Áronnak a tragikus baleset nyomán bekövetkezett halála okozta gyászában.

Saját meggyőződésem is, hogy olyan újságírót veszítettünk el, akinek kiegyensúlyozottsággal, feddhetetlenséggel és szaktudással végzett munkája követendő példa az újságíró-társadalom számára, s akinek az elvesztését nagyon sajnáljuk.

Fogadják őszinte részvétemet mindazok, akiknek lelkében Balló Áron eltávozásával űr keletkezett. Isten nyugtassa békében!

Alin Tişe
Kolozs megye prefektusa

vissza az elejére


Kolozsvár polgármesterének együttérző sorai

(3. oldal)

Rendkívüli módon sajnáljuk Balló Áron, a Szabadság napilap főszerkesztője, az erdélyi sajtó kiemelkedő egyéniségének halálát. A helyi újságírást ért veszteség, a mérhetetlen szomorúság pillanataiban a gyászoló család és a súlyos veszteséget szenvedett kolozsvári közösség mellett állunk.

Fogadják őszinte részvétünket!

Isten nyugtassa békében!

Emil Boc
Kolozsvár polgármestere

vissza az elejére


Balló Árontól búcsúzik a MÚRE

(3. oldal)

– Életét vesztette pénteken este gépkocsibalesetben Balló Áron, a kolozsvári Szabadság főszerkesztője.

A Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszód, Fehér és Szeben megyében megjelenő közéleti napilap 38 éves vezetője Szatmárnémetiből Kolozsvár felé haladt gépkocsijával, amikor súlyos közúti balesetbe keveredett a járműve. A tragédia következtében Balló Áron a helyszínen elhunyt.

Már fiatalon, kolozsvári egyetemi évei alatt aktív szerepet vállalt a romániai magyar újságírói társadalomban, közvetlenül a romániai rendszerváltás után több diáklap munkatársa lett. Balló Áron a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar–angol szakán végzett. Szerkesztőként dolgozott a kolozsvári állami egyetem Echinox című lapjánál és a Szabadság diákmellékleténél, a Campusnál. Utóbbi, fiatalok szakmai műhelyeként azóta számos ifjút készített fel az újságírói pályára. Évekig szerkesztette a Kolozsvári Rádió magyar nyelvű adásának ifjúsági műsorát is. Ezzel párhuzamosan már a Szabadság hasábjain is számos írása jelent meg. Alapos szakmai felkészültségének és számos külföldi továbbképzésen való részvételének köszönhetően a romániai magyar újságíró-társadalom egyik vezető egyéniségévé vált.

A tollából született riportok, interjúk és tudósítások a romániai magyarság rendszerváltás utáni sorsdöntő eseménysorait és jelenségeit örökítették meg. A szerkesztőség vezetőjeként az elmúlt nyolc évben oroszlánrészt vállalt a romániai magyar újságírás szakmai fejlődésében és a szerkesztőség modernizálásában. Ennek érdekében következetes munkával építette a lap külföldi kapcsolatait, aminek köszönhetően számos fiatal kolléga képezhette magát tovább az ország határain kívül.

Az általa nyolc éven át vezetett újság szerkesztősége többféle politikai nézetnek is teret engedett a lap hasábjain az erdélyi magyarság sokszínűségének megjelenítése érdekében, így válhatott a Szabadság a romániai magyarok egyik legizgalmasabb fórumává.

Balló Áron két éve a Romániai Magyar Lapkiadók Egyesületét vezette. A szervezet hat éve jött létre a romániai magyar megyei és regionális napilapok gazdasági érdekeinek hatékonyabb megjelenítése céljából. Az elhunyt a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) is tagja volt. Mint a MÚRE Becsületbíróságának tagja, éveken át következetesen kiállt a tisztességes újságírói magatartásnak az érvényesítése mellett. Meggyőződéssel vallotta: az újságírónak, a közélet szereplőjeként és a nyilvánosság alakítójaként tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, a másság elismerése jegyében kell hivatását gyakorolnia.

Barátként, kollégaként fájó szívvel búcsúzik tőle a MÚRE vezetősége és tagsága.

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete

vissza az elejére


Utolsó búcsú Balló Árontól

(3. oldal)

A Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális Lapkiadók Egyesülete megrendülten értesült elnöke, Balló Áron tragikus elhunytáról.

Ő volt az, aki a hat éve megalakult egyesület tevékenységét újraélesztette. A magyar közösséget, annak érdekeit minden percben rendületlenül szolgálta, s amikor két évvel ezelőtt az egyesület elnöke lett, ráérzett a kisebbségi helyzetben lévő lapkiadók összefogásának továbbra is aktuális fontosságára. Szabadidejéből elvéve, számos tevékenysége mellé újabb került. Bukaresti minisztériumokkal levelezett a romániai magyar napilap-piac számottevő részét képviselő kiadók terjesztési gondjainak megoldására. Közben a hatékonyabb munkavégzés végett sok utánajárással átköltözette az egyesület székhelyét Kolozsvárra, és megoldotta az évek során felmerült, mindig halogatott adminisztrációs problémákat. Fiókjában most is várja őt az egyesület honlaptervezete, és a magyarországi szakmai kirándulás szervezési vázlatai.

Az erdélyi magyar napilapok gazdasági gondjainak és egyéb nehézségeinek megoldása érdekében nemcsak idehaza, hanem a határokon túl is felszólalt, belföldön és külföldön egyaránt minden szakmai tudásával és hozzáértésével küzdött azért, hogy a kisebbségi sajtó megfelelően lássa és láthassa el feladatát az adott, nem túl könnyű sajtópiaci körülmények között. Nem volt gazdasági szakember, mégis tisztában volt mindazzal, ami a kiadói munkával együtt jár. Mert hivatása volt az újságírás, és mindaz, ami azzal kapcsolatos.

Elnökünk volt, de elsősorban kollégánk és barátunk. Távozásával mindannyiunkat nagy veszteség ért, mint ahogyan az egész erdélyi, kisebbségi újságírást. Emlékét örökre megőrizzük.

Nyugodj békében!

A Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális Lapkiadók Egyesülete

vissza az elejére


Hullámvasúton

(3. oldal)

Szombaton a vidámparkban voltunk. Mert hova megy az ember, ha két, 11 és 14 éves gyermek érkezik vendégségbe. Igyekeztünk minden kipróbálni, felültünk a rozoga, régi hullámvasútra, ahol az a kihívás, hogy hiszel-e abban, hogy a régi faszerkezet még most az egyszer kibírja a súlyt. Felültünk a vadonatúj, amerikai nevet viselő Looping Star nevű hullámvasút-csodára, amely szédítő sebességgel zuhan a mélybe, megfordítja körülötted a világot, majd ide-oda rángat, amihez te próbálsz alkalmazkodni, hozzászokni. Igen vidám délután töltöttünk el ott.

A hír vasárnap délután talált rám egy félig kész házban, ahol életünk hátralévő részét tervezzük egy ideje: ide jön a tévé, ott lesz a konyha, juj, innen ne felejtsük ki ezt, vagy azt. Vidám önfeledtségben telt ez a nap is, és amikor a mobiltelefon kijelezte, hogy Edit hív, akkor biztosra vettem, hogy kedves Tibimnek akar boldog szülinapot kívánni. De nem. Egy élet végét jelentette be nekem.

Hirtelen zuhantam a mélybe … Ez a hullámvasút nem olyan, hogy miután kiszállunk, nevetgélve megyünk az újabb látványosság felé. Sebet hagy bennünk, mélyet, űrt hagy maga után, amit csak az idő múlása feledtet és tölt meg haszontalan élményekkel.

Noha távol vagyok, gondolatban én is a szerkesztőségi cserépkályhához bújva igyekszem melegedni és bepillantani Áron szobájába, hogy végre mikor ér rá, mikor megy el a vendég, fejeződik-e be a telefonhívás, hogy az én ügyem is végre terítékre kerüljön, és megoldódjék.

Emlékezzünk együtt, őszinte részvétem a családnak:

Vass Enikő
Budapest

vissza az elejére


Lászlóffy Csaba
Levél Babits Mihálynak

(3. oldal)

„Kedves Mihály"!* Tomiból**
Tomiba írok morva,
mogorva
sorompó mögül.
A köd itt változatlanul
(vagy mindenütt?) megül.

(Még hogy az új
idő nekünk kedvez?… Zárójeles rész:
tudd, a líra csak képzelgés.)

A pitymallat ott lengedez
valahol az ősrend felett – és
aki kiszorul közülünk belőle(?),
hol a vére.
(Ne dőlj be
nosztalgiázásnak; a szellem
bebútorozott környezetben
szorong, hamis
pózokban tetszeleg mióta már.)
Ülsz, vagy felállsz,
mindegy. Az asztal is
szétszakadóban. Késő
meghallani a sóhajt, a sikolyt:
bár illendő lenne, hogy áthajolj.

Szárnyat adni a locsogásnak?… Félő,
végképp kifordult kengyeléből a tusa-
kodó harcos, és vele évszázadok virtusa.

Becsukódik a szem homályos,
nehéz kapuja;
ásványikőzet-morzsák torkodon.
Ordas vakságban is légy férfi!

Kérdés, meddig terjed a
kerge liános vadon?

2006. január 20.

* egyúttal Balló Áronnak, Kolozsvár
** lásd Juhász Gyula és Babits levelezésében, a provincia (az elzártság) helye

vissza az elejére


Ki tudná megfejteni a rejtett titkokat?

(3. oldal)

Olyan csendesek vagyunk napok óta, hogy ránk sem ismernél. Olyan halkan csukjuk a szerkesztőségi ajtókat, hogy szinte sírnak bele. Biztos nagyon elégedett lennél velünk, széles mosollyal kitárnád az ajtót, s huncutul megkérdeznéd: mi történt veletek, lányok, hogy ilyen csend van, csak nem javultatok meg? Már késő délután van, s még egyszer sem csaptátok be az ajtót dühödten valami miatt? S ma még nem hahotáztatok úgy, hogy megrengjenek a falak?

Hát igen, elillant a jókedvünk, elhalkult a szelességünk. Orvul megloptál bennünket. Valahogy nem illik ez hozzád. Ez az udvariatlan gesztus. Te nem szoktál ilyeneket tenni. Látod, most itt ülünk csendben, és azt reméljük, hogy kiderül: hátha csak rossz álom volt az egész, holnapra felébredünk, és minden marad a régiben. Rohangálhatunk a szerkesztőségi folyosón előre-hátra, hangosan beszélhetünk, felszabadultan nevethetünk, vagy dühösen csapkodhatunk, néha benyithatunk hozzád, s megkérdezhetünk ezt-azt. És akkor nagyvonalú gesztussal megbocsátanánk neked dagadtra sírt szemeinket, ijedt egymásra-riadásunkat, öklömnyire szorult gyomrunkat. Barátságunk nevében elnéznénk a tolvajlásodat is: az ellopott jókedvünket-dühünket.

Vajon látod-e, milyen nyílt tekintettel kapaszkodunk egymásba féltő szeretettel, s mégis milyen riadt-ijedten várjuk a holnapot? Íróasztalodon fénylenek a kis gyertyácskák, némelyik kilobban, akár a te erősnek tűnő életed. De azt a kanócot soha nem gyújthatjuk újra, bármennyire szeretnénk, s a rossz álomból sincs ébredés. Félő, hogy a megbocsátást is csak eme cikk erejéig tudjuk megígérni, és csak reméljük, hogy lecsorgó könnyeink kioltják a bennünk egyre növekvő, tehetetlen dühöt.

Azt mondják, amikor ellobban egy élet, ugyanabban a pillanatban valahol fellobban egy másik. Kedves színészbarátom hívott szombaton: megrendülve hallotta a hírt, és szeretné ha tudnám, együtt érez velünk. Könnyekkel küszködve köszönöm meg, s már éppen lekapcsolnám a telefont, amikor eszembe jut, hogy megkérdezzem, mi van éppen szülés előtt álló feleségével. Kis csend után érkezik a visszafogott mondat: – Pénteken éjszaka megszületett a lányunk, látod milyen furcsa, elment egy lélek, s hozzánk megérkezett a másik. Ki tudná megfejteni ezeket a rejtett titkokat? – Hát, igen, ilyen most a mi hangulatunk is. Ilyen halk szavú, csendes, mint ez az életről-halálról szóló telefonbeszélgetés. Ilyen volt a tegnapunk is, ilyen szorongásos, s mégis jövőbenéző, csendes munkálkodással teli nap. Ilyen lesz a mánk, a holnapunk, s bár utolsó utadra kísérünk, ilyen lesz a holnaputánunk is. Mert azt akarjuk, hogy folytassuk ott, ahol Te abbahagytad, amikor elindultál a végtelenbe vezető utadon. Mert tovább akarjuk szőni álmaid színes fonalát. S talán majd elillant jókedvünk is visszatér egyszer, te pedig csendes mosollyal nyugtázod: mégsem javultunk meg, szeleskedésünk is a régi.

Köllő Katalin

Az oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Fülöp herceg durva elszólása a romániai árvákról
Több segélyszervezet is tiltakozott a „gusztustalan tréfa" miatt

(4. oldal)

Újabb, ezúttal meglehetősen durva elszólással gazdagította enyhén szólva kevéssé protokollárisra sikeredett nyilvános kijelentéseinek eddig sem rövid listáját a brit királynő férje, aki szerint Romániában külön tenyésztik a gyerekeket az árvaházak számára.

Fülöp edinburgh-i herceg, II. Erzsébet királynő 85 éves férje a nevét viselő alapítvány díjkiosztóján sokkolta a fényes vendégsereget legújabb kiszólásával. Amikor az egyik díjazott elmondta neki, hogy Romániában dolgozott, Fülöp azt kérdezte tőle, hogy „de ugye nem azért ment oda, hogy valamelyik árvaházban segítsen?"

A nemleges válaszra a herceg azt találta mondani, hogy „helyes, annyi árvaház van arrafelé, hogy az embernek az az érzése, csak azért tenyésztik (a gyerekeket), hogy árvaházba dughassák őket".

A kijelentést állítótólag jeges csend fogadta; Fülöp elszólását később brit jótékonysági szervezetek elítélték. A romániai árvákat segítő egyik ilyen szervezet, a Romanian Orphans Appeal vezetője „gusztustalannak" nevezte az edinburgh-i herceg szavait, amelyek szerinte ismét csak azt tanúsítják, hogy Fülöpnek „fogalma sincs arról, hogy mit beszél". Mellesleg Fülöp elsőszülött fia, Károly trónörökös a romániai gyerekeket segítő FARA jótékonysági szervezet védnöke.

Fülöp herceg korántsem először készteti keserves fejvakarásra a tőle már rettegő udvari protokollosokat. Leghíresebb kiszólásainak egyike Magyarországon hangzott el, 1993-ban, amikor egy brit turistának azt mondta: maga még nem lehet itt olyan régen, hiszen nincs is sörhasa. Előkelő helyen jegyzik hivatásos udvari megfigyelők azt a figyelmeztetést is, amelyet Fülöp 1986-ban intézett Kínában tanuló brit diákokhoz, mondván: ha túl sokáig maradnak, ferdeszeműen térnek haza. Néhány éve, az egyik skóciai elektronikai gyárban tett látogatása alkalmával, egy kevéssé sikerült biztosítékdobozra azt mondta: ez úgy néz ki, mintha egy indiai rakta volna össze. A Kajmán-szigeteki alattvalóktól azt találta kérdezni 1994-ben, hogy legtöbbjük nem kalózok ivadéka-e, egy brit aktivistának pedig, aki két gyermekét vesztette el lakástűzben, és azóta a füstérzékelők kötelezővé tételéért kampányolt, arra panaszkodott, hogy az ő fürdőszobájában is van ilyen szerkezet, de fürdés közben, a gőztől minduntalan megszólal...

vissza az elejére


Manipulált közvélemény-kutatások?
Ellentmondó Insomar- és BCS-felmérés

(4. oldal)

Egymásnak ellentmondó közvélemény-kutatások láttak napvilágot az elmúlt napokban. A szociológusok mérései szerint a lakosság különbözőképpen vélekedik a két fő kormánypárt népszerűségéről és az Irakban állomásozó román csapatokról. Az eredmények viszont már egyeznek abban, hogy a nacionalista politikusok népszerűsége felfelé ível.

Az egyik kutatást a Petrom szakszervezeti vezetője, Liviu Luca által irányított FSLI-Petrom cég megrendelésére az Insomar közvélemény-kutató készítette. Ez megerősíti azokat a korábbi eredményeket, amelyek a Demokrata Párt (DP) népszerűségét legalább kétszer nagyobbra becsülik a választók körében, mint a Nemzeti Liberális Pártét (NLP). Mint kiderült, a D.A. Szövetség választóinak a 70 százaléka az Emil Boc vezette pártra adná voksát, a liberálisokra pedig mindössze a „narancssárga-szimpatizánsok" 25 százaléka szavazna. A két párt között ez az aránytalan erőviszony mutatkozik az Insomar szerint akkor, ha a DP és az NLP külön indul a következő választásokon. Nagyon eltérnek ettől a Társadalmi Kutatások Irodája (Biroul de Cercetari Sociale – BCS) által közzétett eredményei, ezek szerint körülbelül fele-fele arányban osztozna a két fő kormánypárt a liberális-demokrata szövetség híveinek voksán. Így a liberális-demokrata szövetség szavazóinak a 47,5 százaléka pecsételne a választófülkében a DP-re, az NLP pedig a szavazatok 45,3 százalékát kapná meg. Az eredmények közötti szembetűnő különbségre magyarázatként szolgálhat, hogy a BCS-felmérés egy, az NLP-hez közel álló alapítvány megrendelésére készült.

E két felmérésben jelentős eltérés mutatkozik az Irakban állomásozó román katonák hazahívását illetően is. Az Insomar szerint csak a lakosság 54 százaléka támogatná a csapatok visszavonását, 46 százalékuk pedig egyetért a békefenntartási küldetés folytatásával. Korábban a liberálisokhoz közelebb álló alapítvány megrendelésére készült BCS-kutatás szerint a lakosság elsöprő többsége, 62 százaléka látná szívesebben ismét itthon a román katonákat, és mindössze 23 százalékuk támogatja, hogy Románia továbbra is a háborús övezetben állomásoztassa csapatait.

A szélsőségesen nacionalista politikusok előretörését illetően azonban már nem különböznek az eredmények. Az elmúlt hónapok felmérései következetesen megállapították, hogy a romániai lakosság körében egyre nagyobb szimpátiának örvend a nyersességéről és közönségességéről hírhedt Gigi Becali. A július 1–5. között készített Insomar-kutatás szerint a lakosság 10 százalékának „nagyon nagy" a bizalma az Új Generáció Pártjának (UGP – PNG) elnökében. Noha Traian Băsescu államfő népszerűségét egyelőre az elnök egyetlen politikai riválisa sem tudja kikezdeni, aggasztó, hogy a Cotroceni-palota lakója csak hat százalékkal múlja felül Becalit. A megkérdezettek ugyanis 16 százaléka válaszolta azt, hogy nagyon nagy a bizalma az ország első emberében. A Steaua futballcsapat dúsgazdag tulajdonosa pártját valóságos „mozdonyként húzza maga után", hiszen az UGP a hat százalékos népszerűségi indexszével már lazán átlépi az öt százalékos parlamenti küszöböt.

Borbély Tamás

vissza az elejére


Nem javult az életszínvonal tavaly

(4. oldal)

Az ország lakosságának legnagyobb része úgy vélekedik: semmivel sem él jobban, mint egy évvel ezelőtt, sőt életkörülményei rosszabbodtak. Az ország gazdasági helyzetével kapcsolatban azonban többen derűlátók: tavalyhoz képest nőtt azoknak a száma, akik úgy gondolják, ezen a téren előnyös változások történnek, derül ki az Insomar legfrissebb felméréséből.

Egy éve, ugyanerre a kérdésre válaszolva a megkérdezettek 40 százaléka vallotta, hogy rosszabbul él, mint tavaly, idén ez az arány 41, 6-ra növekedett. Ugyancsak 41 százalék gondolja úgy, hogy az élete változatlan, és mindössze a válaszadók 16 százaléka nyilatkozta azt, hogy jobban él, mint egy évvel ezelőtt.

Tavaly a megkérdezettek fele úgy vélekedett: az ország gazdasága összeomlik, ma csupán 39 százalék vallja ugyanezt, mi több, 22,5 százalék bizakodó, és úgy gondolja, a gazdasági mutatók növekedni fognak.

A felmérést július 1–5. között végezték, 1134 nagykorú személy megkérdezésével, 48 városban és 53 vidéki településen. A hibaszázalék 2, 9.

vissza az elejére


Mátyás király és Hunyadi János a legnagyobb románok között

(4. oldal)

A Román Televízió által kezdeményezett A legnagyobb román elnevezésű szavazóverseny meglehetősen fura eredményeket produkált. A lakosság bárkit megnevezhetett, hiszen a projekt lebonyolítói nem jelöltek meg semmilyen kategóriát. Ezért a legnagyobb román „címért" versenybe kerülhetett például Nicolae Ceauşescu, Mircea cel Bătrân, de a Steaua focicsapat hátvédje, Mirel Rădoi is.

A román sajtó többnyire negatívan írt a 600 ezer eurót fölemésztő kezdeményezésről, mondván, hogy a korlátlan megjelölési lehetőség miatt egy nagy „lecsó" lett belőle. Az első tíz közé kerültek olyan, a románok múltjában elévülhetetlen érdemet szerzett személyiségek, mint például Constantin Brâncusi, I. Károly király, Al. I. Cuza, Mircea Eliade, Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, de olyan vitatott személyiség is bekerült, mint a zsidóirtással vádolt Ion Antonescu marsall. Az élbolyban egyedüli nőként bukkan fel Nadia Comăneci tornászcsillag. A román lapok beszámolói szerint a kezdeményezés szervezői megkönnyebbültek, amikor megtudták, hogy az első tíz legnagyobb román között nem szerepel nagyon sok vitatott múltú személy, akik nevetségessé tehették volna a televízió akcióját. Így is a tízes lista után közvetlenül vonal alatt következik Nicolae Ceauşescu, akit a jelek szerint a kollektív emlékezet többnyire érdemeiért, és nem a kommunista diktatúra alatt elkövetett kegyetlenségekért tart számon.

Az első százban 61. helyen Mátyás király is előfordul, a 98. helyen pedig Hunyadi János neve is megjelenik. Az 59. helyen található, így mindkettőjüket megelőzi azonban a román viccek képzeletbeli hőse, Mórickának megfelelő Bulă.

B. T.

vissza az elejére


KÖRKÉP


Hírmorzsa

(5. oldal)

Újabb költségvetés-kiegészítés a patikáknak. További 2 milliárd lejjel egészítették ki júliusra a megye gyógyszeralapját, amelyet ingyenes és ártámogatott készítmények biztosítására fordíthatnak. Ezzel összesen 56 milliárd régi lejre rúg a gyógyszeralap, ebből 38 milliárdot fordíthatnak ártámogatott gyógyszerekre, krónikus betegek ellátására pedig közel 18 milliárdot. A plusz pénzalapok már tegnaptól hozzáférhetőek.

• Versenytárgyalás iskola-felújításért. Ma 10 órától a Nagybányai Polgármesteri Hivatalban, holnap 10 órától pedig az Északnyugati Régiófejlesztési Ügynökség kolozsvári székhelyén találkoznak a régió iskoláinak felújítása iránt érdeklődő cégekkel. Az ajánlatokat a tanügyminisztériumba várják, augusztus 18-án 16.30 óráig. A versenytárgyalással kapcsolatos tudnivalókról bővebben a http://mie.ro/documente/phare 2004/tvet/index.htm honlapon, vagy a szakminisztérium 021/3114184-es telefonszámán.

• Magasabb bírság az 112 felesleges tárcsázásáért. Szigorú büntetés vár azokra, akik visszaélnek a 112-es, vészhelyzetben hívható telefonszámmal. A kormány úgy döntött, határozottabban lép fel a telefonbetyárok ellen, és nagyobb büntetéseket szab ki, meghatározva egyben annak minimális értékét. Azok, akik visszaélnek ezzel a számmal, és viccből riasztják a rendőrséget, tűzoltóságot stb., az eddiginél ötször nagyobb bírsággal sújthatók: ötmillió régi lejjel. A legmagasabb kiszabható büntetés értéke megduplázódik, 5 millióról 10 millió lejre.

• Tűz Tordaszentlászlón. Tüzet fogott a Tordaszentlászlóhoz tartozó Oláhléta egyik gazdasága, miután villám csapott az egyik épületbe. A tordai tűzoltóság két tűzoltóautója azonnal a helyszínre sietett, az oltás közel négy órát tartott. A tűz azonban az egész istállóépületen elharapózott, mintegy 80 négyzetméternyi területen és a tetőtérben is. Hamuvá porladt 1500 kilogramm széna és 300 kilogramm búza, amit az istállóban tároltak. Becslések szerint a kár értéke mintegy 20 000 új lej.

vissza az elejére


Óriási jégeső és tornádó Aranyosszéken
350 hektárnyi termés semmisült meg Bágyonban és Kercseden

(5. oldal)

Óriási károkat okozott a jégeső a bágyoni és kercsedi határban a hétvégén. Becslések szerint mintegy 350 hektáron tarolt a jég, Bágyonban 300 és Kercseden 50 hektáron. 100%-os veszteséget 90 hektáron tapasztalt a helyi-községi kárfelmérő bizottság. A többi 260 ha területen 70%-os terméskiesést állapítottak meg.

A szakbizottságnak tagja volt Man Maria agrármérnök a megyei mezőgazdasági igazgatóság részéről, Báló Jenő Várfalva községi agrárszakember, Kanyaró Pál, Várfalva polgármestere és Mărginean János alpolgármester.

Fodor Melinda, a Várfalvi Polgármesteri Hivatal titkára elpanaszolta, hogy a legjelentősebb veszteséget a zöldségesföldeken (hagyma, burgonya stb.) okozta a jég. A szalmásgabona és kukorica megközelítőleg 106 hektáron szenvedte meg az elemi csapást. Mint kiderült, arra nem lehet számítani, hogy ezek a termények a következő hetekben kiheverik a csapást, hiszen a jég teljesen összetörte és a földre verte a növényeket. A közeli Tordaszentmihályon is végigsepert a tornádó jellegű vihar, de jégeső ott nem volt.

– Nem lehetne újra vetni az uborkát vagy más növény?

– Lehet, de abból termést elérni szinte lehetetlen. Közel tíz éve még volt egy ilyen eset, akkor megpróbáltuk újra vetni, de nem adott érdemleges eredményt.

– Az itteni gazdálkodók nem kötnek biztosítási szerződést, hogy jégverés után valami kis támogatáshoz jussanak?

– Ezzel nem foglalkoznak még az aranyosszéki termelők. A biztosítási összeg magas, és az emberek nem bíznak a biztosítókban. Attól tartanak, esetleg kijátsszák őket, hogy ne kelljen fizetniük elemi csapás esetén.

Barazsuly Emil

vissza az elejére


Környezetvédelmi hatástanulmány a verespataki kitermelésről

(5. oldal)

Tegnap Kolozsváron a Gabriel Roşia Montană társaság ismertette a tervezett verespataki aranykitermeléssel kapcsolatos környezetvédelmi hatástanulmányát, amelyet május 15-én nyújtottak be a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumnak. John Aston alelnök és Horea Avram környezetvédelmi koordinátor szerint környezet- és szociálbarát beruházást kívánnak megvalósítani, amely sokoldalú gazdasági fejlődést biztosítana az egész környéknek. A tanulmány elkészítésébe száz szakembert vontak be. A terv szerint a Roşia Montană Gold Corporation olyan biztonságos ülepítő-telepet létesítene, amely ellenáll az elképzelhető legszélsőségesebb meteorológiai feltételeknek. úgymint 8 fokos földrengés a Richter-skálán, 460 mm hirtelen csapadék, 5,5 millió köbméternyi vízmennyiség tárolási kapacitása stb. A sokat vitatott kitermelés legjobb esetben 2009-ben indulhat be.

A Gabriel Roşia Montană országos szintű fórumkampányon mutatja be környezetvédelmi hatástanulmányát és gyűjti össze az ezzel kapcsolatos lakossági észrevételeket. Például július 31-én Gyulafehérváron a Szakszervezetek Művelődési Házában, augusztus 7-én Kolozsváron a Diákművelődési Házban, augusztus 9-én Tordán a városi színházban, augusztus 23-án pedig Déván a Művelődési Házban találkoznak az érdeklődőkkel, de hasonló magyarországi akciót is terveznek. Tegnapi sajtóközleményében a Greenpeace és az Alburnus Maior civil szervezet kéri a környezetvédelmi minisztériumot, hogy függessze fel a környezeti hatástanulmány jóváhagyásának procedúráját.

Négy anyaországi környezetvédelmi szervezet nyílt levélben kért közmeghallgatást Szegeden, Budapesten és Debrecenben, továbbá Persányi Miklós szakminisztertől kérték a környezeti hatásvizsgálat meghosszabbítását szeptember 30-ig. Hangsúlyozzák: egy esetleges baleset következtében keletkező környezeti károk költségeit az egész magyarországi lakosságnak viselnie kellene.

Ö. I. B.

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Leugrottak a tengerre

(5. oldal)

Múlt csütörtökön két kiskorúnak veszett nyoma Felsőzsukon, illetve Zsukiménesen (Juc-Herghelie). A 17 éves M. Grigore Andrei és 16 éves D. Vlad Bogdan – tizenegyedikes, illetve kilencedikes tanulók kolozsvári tanintézményekben – délután hat óra körül távoztak otthonról, és nem tértek többé haza. A rendőrség helyi és országos körözés alá helyezte őket, ám a két tini a hétvégén „önszántából" megjelent otthon: mint kiderült, gondoltak egyet, és leugrottak a tengerpartra, Costineşti-re.

Mozgékony tolvaj
Azonosították az aranyosgyéresi Műszaki Kollégium júniusi kirablóit. Az egyaránt 17 éves H. Claudiu Andrei és L. Augustin Sorin – mindkettő munkanélküli, előbbi iskolába sem járt, s egyiküknek sincs személyi igazolványa – a vád szerint június 6-án tört be a helyi kollégiumba, ahonnan – mint arról annak idején mi is beszámoltunk lapunk hasábjain – a Phare-programon keresztül szerzett, 10 000 euró értékű elektronikai felszerelést loptak el. A zsákmányt később 300 lejért „értékesítették" – időközben már visszakerültek a jogos tulajdonoshoz.

A rendőrök arra is fényt derítettek, hogy H. Claudiu Andrei alaposan gyanúsítható további hat, a rendőrség nyilvántartásában eddig ismeretlen tettessel szerepelt lopás esetében is. Június 24-én például egy 85 éves idős férfitől lopta el a pénztárcáját egy helyi utcában. Korábban, 19-éről 20-ára virradóan egy lelógó villanyhuzal segítségével felmászott egy épület 2. emeleti balkonára, ahonnan bejutott egy varróműhelybe, s megpróbált ellopni egy köszörűgépet – ám annak súlya miatt nem tudott vele lemászni, és a balkonon hagyta. 25-éről 26-ára virradóan kerítést átmászva egy másik cég udvarára jutott be, elvágta a riasztó szálait, majd a bejárati vasrács felfeszítése után többmillió lej értékben lopott el különféle márkájú cigarettákat. Ugyanaznap a Victor Ungureanu Kollégium egy nyitott ablakán mászott be és kábelekkel, sublerekkel, valamint egy maroktelefonnal távozott, 800 lejes kárt okozva. Július 2-án a tetőn mászott be a helyi 5-ös számú orvosi rendelőbe, ahonnan orvosi műszereket, valamint összesen 90 kilót nyomó fém-alkatrészekett tulajdonított el – ezeket egy ócskavasátvevőnél eladta. Végül, 2-áról 3-ára virradóan, kihasználva, hogy tulajdonosa nyitva felejtette egy Volkswagen Jeta első ajtaját, és a kesztyűtartóban megtalálta az autó pótkulcsait, megpróbálta ellopni az autót, ám a kárvallott felfigyelt a motorzajra, és még idejében kiért – a tolvaj végül elszaladt.

Minősített lopás vádjával indult nyomozás ellenük.

Halálos baleset Désen
Halálos gázolás történt vasárnap hajnali fél kettőkor Désen, a Vâlcele utcában. A 31 éves némai (Nima) I. Gheorghe Florin egy 1310-es Daciát vezetett, és figyelmetlensége, valamint amiatt, hogy ittasan vezetett, nem vett észre egy útszélen haladó gyalogost. Az áldozatot – egy férfit – egyelőre nem azonosították, a nyomozás még folyik.

(balázs)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

vissza az elejére


GAZDASÁG


23,5 százalékkal nőtt az export

(6. oldal)

Az idei első öt hónapban 23,5 százalékkal nőtt az export a tavalyi megfelelő időszakhoz képest. Területenkénti megoszlásban az EU részesedése 66,95 százalék volt az időszakban a teljes hazai exportból, a második helyen a kelet-európai térség állt 18,08 százalékkal.

Országonkénti lebontásban az elsőszámú exportcélpont Olaszország volt az Unión belül, 18,3 százalékkal, a második Németország, ahová a hazai vállalatok exportjának 14,62 százaléka áramlott. Franciaország 7,45 százalékkal a harmadik helyen állt. Magyarországra az említett időszakban a hazai export 4,88 százaléka érkezett.

Az első negyedévben az export növekedése 13 százalékra gyorsult 9,8 százalékról, miközben az import bővülése csak kevéssé gyorsult, 18,7 százalékra a tavalyi negyedik negyedévi 17,2 százalékos ütemről.

vissza az elejére


Július végétől jegyzik a tőzsdén a Transelectricát

(6. oldal)

A Transelectrica áramszolgáltatót – júniusi nyilvános részvénykibocsátását követően – előreláthatólag július végétől jegyzik majd a bukaresti tőzsdén.

A Transelectrica 10 százaléka kerül a tőzsdére a június 14–28. között lezajlott elsődleges, nemzetközi kibocsátás nyomán. Kizárólag új részvényeket adtak ki, ezek 40 százalékát kisbefektetők, 60 százalékát intézmények jegyezték le. A kisbefektetői részt 3,5-szeresen, az intézményit 8,4 szeresen jegyezték túl.

Az egyenként 16,80 lejért (4,70 eurós) eladott 7,33 millió új részvény majdnem 35 millió eurót hozott, ezt a vállalat korszerűsítésre és infrastrukturális beruházásokra akarja költeni.

A kormány közszolgáltatók tőzsdére vitelével is erősíteni akarja a hazai tőkepiacot.

A Transelectrica 1,382 milliárd lej forgalommal, az előző évinél 25 százalékkal magasabbal zárta a tavalyi évet. Adózott eredménye 50 millió lej volt.

vissza az elejére


Euroregionális együttműködés

(6. oldal)

A Vajdasági Autonóm Tartományt, négy romániai és három magyarországi megyét tömörítő Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió (DKMT) az egyik legsikeresebb eurorégió Magyarországon – jelentette ki Marosvári Attila, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke a múlt héten Szegeden.

A DKMT a közelmúltban több eredményes projektet fejezett be és további programokhoz nyert támogatást uniós pályázatokon – mondta az eurorégió magyar nemzeti koordinátora.

Az öt tematikus blokkból – mezőgazdaság, turisztika, informatika, egészségügy és informatika – álló, Az Európai Unión innen és túl című rendezvénysorozaton több mint háromszáz kiállító és mintegy ezer konferencia-vendég vett részt a három országból. A tanácskozások célja az volt, hogy a romániai és a szerbiai szakemberek megismerjék a magyar uniós csatlakozási folyamat során szerzett tapasztalatokat – közölte a politikus.

A dél-alföldi régió egyik legnagyobb uniós támogatással megvalósuló beruházása a 217 települést érintő, 110 milliárd forintos összköltségű ivóvízminőség-javító program. Uniós támogatással készült el a sikeres pályázat során szerzett ismereteket összegző és a vajdasági helyzethez adaptáló tanulmány, amely segíti a szerbiai szakembereket egy hasonló projekt előkészítésében – mondta Marosvári Attila.

A három ország szomszédos területeit összekapcsoló tematikus turisztikai útvonalcsomagok összeállítására nyert mintegy 40 millió forintnyi támogatást a DKMT egy Interreg pályázaton – közölte Csókási Eszter, az euroregionális fejlesztési ügynökség vezetője.

A programban a szecesszió, az ipari műemlékek, az egészségturizmus és a folklór témájához kapcsolódó látnivalókat, valamint a szálláshelyeket és szabadidős programokat összegyűjtő kiadványok készülnek – tudatta a szakember.

Szintén Interreg-pályázaton nyert – mintegy 90 millió forintos – támogatást a DKMT egy euroregionális információs centrum és hírügynökség létrehozására, mely a térség híreit gyűjti majd össze, rendszerezi és továbbítja a médiának – mondta Csókási Eszter.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Július 10., hétfő

(6. oldal)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 Forint (Vétel/Eladás

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25.)

3,55/3,59

2,750/2,800

1,24/1,28

Western Union – szolgáltatás a Sora, Szentegyház u. 4. és Széchenyi tér 23–25. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Július 11., kedd

A Román Nemzeti Bank árfolyamai: 1 euró = 3,5846 lej, 1 USD = 2,8044 lej, 100 magyar forint = 1,2771 lej.

vissza az elejére


HIRDETÉS


RÉSZVÉT

(7. oldal)

A Kolozsvári Állami Magyar Színház társulata megrendülve értesült
BALLÓ ÁRON
főszerkesztő elhunytáról és őszinte részvétét fejezi ki a gyászóló családnak, illetve a Szabadság szerkesztőinek. Nyugodjon békében!


Fogadjátok őszinte részvétemet
BALLÓ ÁRON
tragikus halála miatt.
KOSARAS VILMOS, A KANADAI MAGYAR TV PRODUCERE


Kedves barátaim, nagyon megdöbbentett a hír. Sok okosat ilyenkor nem tud
az ember mondani, csak annyit: nagyon szomorú vagyok, ez így egyszerűen
szörnyű és értelmetlen. Fogadjátok őszinte részvétemet. MÁRVÁNYI PÉTER.


A rohanó élet egyik kiváló tollú újságírója,
BALLÓ ÁRON
életének virágjában elment, fájdalmas űrt hagyva bennünk. Megfontolt gondolkodása, magatartása, embersége legyen példaképünk. Őszinte részvétem a családjának és a szerkesztőség minden tagjának. CSOMAFÁY FERENC.


Őszinte részvétünket fejezzük ki MAKSAY KATI-nak férje,
ÁRON
halála okozta gyászában. A JOLLY MUNKAKÖZÖSSÉGE.


Megdöbbenten értesültünk
BALLÓ ÁRON
főszerkesztő tragikus haláláról.


Együttérzéssel és őszinte részvéttel osztozunk a család mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A PILLICH CSALÁD ÉS A HELTAI MUNKAKÖZÖSSÉGE.


Drága ZSUZSA!
Megrendülten osztozom szeretett fiad korai halála okozta mély gyászodban. PILLICH ZSÓKA ÉS CSALÁDJA.


Kedves Kollégák!
A Nemzeti Napló havilap, a portal.jobbik.net és a mariaországa.hu szerkesztősége nevében fogadják őszinte részvétünket. STOFFÁN GYÖRGY FŐSZERKESZTŐ


A KORUNK SZERKESZTŐSÉGE őszinte részvétét fejezi ki a családnak
BALLÓ ÁRON
újságíró kollégánk, a Szabadság főszerkesztője tragikus halála miatt érzett gyászában. Távoztával az erdélyi magyar újságírás értékes képviselőjét vesztette el. Nyugodjék békében!


Megrendüléssel fogadtuk
BALLÓ ÁRON,
a Szabadság főszerkesztője tragikus elhunytának hírét. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Fájdalmukban osztozunk. Az RMDSZ ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉGE.


A KOLOZSVÁRI FRANCIA KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKAKÖZÖSSÉGE megdöbbenéssel vette tudomásul
BALLÓ ÁRON,
a Szabadság főszerkesztője tragikus elhunytát. Szeretnénk biztosítani teljes együttérzésünkről az elhunyt családját és a Szabadság munkatársait. Őszinte, tiszteletteljes részvéttel MANUELE DEBRINAY-RIZOS IGAZGATÓ.


Mély megdöbbenéssel értesültünk
BALLÓ ÁRON,
a Szabadság főszerkesztője tragikus elhunytáról. A romániai magyar sajtó és közélet kiemelkedő személyiségét vesztettük el benne. Együttérzünk munkatársaival a veszteség miatti fájdalmukban. Az RMDSZ ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉGE.


Együtt érzünk a Szabadság közéleti napilap közösségével a
BALLÓ ÁRON
főszerkesztő hirtelen halála okozta megpróbáltatásban. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A KOLOZSVÁRI HIVATÁSOS ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETE.


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KOLOZSVÁRI FŐKONZULÁTUSA megrendülten értesült
BALLÓ ÁRON
főszerkesztő
elhunytáról. Magam és munkatársaim nevében őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak és a Szabadság szerkesztőségének a kiváló ember elvesztése okozta fájdalmában. CSEH ÁRON főkonzul.


Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület őszinte barátját veszítette el
BALLÓ ÁRON,
a Szabadság főszerkesztője személyében. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Együtt érzünk a gyászoló családdal. AZ EMKE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE.


Megrendülten búcsúzunk a Szabadság napilap főszerkesztőjétől,
BALLÓ ÁRONTÓL,
aki évekig kedves munkatársunk volt. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A KOLOZSVÁRI RÁDIÓ MAGYAR SZERKESZTŐSÉGE.


Fájó szívvel búcsúzunk kedves kollégánktól és barátunktól,
BALLÓ ÁRONTÓL.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A KOLOZSVÁRI TELEVÍZIÓ MAGYAR SZERKESZTŐSÉGE.


Megrendüléssel értesültünk
BALLÓ ÁRON
főszerkesztő tragikus elhunytáról. Őszinte szívvel osztozunk a család és a Szabadság szerkesztősége mély gyászában. A NAPSUGÁR MUNKAKÖZÖSSÉGE.


Osztozunk a Szabadság főszerkesztője,
BALLÓ ÁRON
halála okozta gyászban. A KOLOZSVÁR TÁRSASÁG.


A BABEŞ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SAJTÓIRODÁJÁNAK MUNKATÁRSAI sajnálattal veszik tudomásul
BALLÓ ÁRONNAK,
a Szabadság főszerkesztőjének tragikus körülmények között bekövetkezett halálát. BALLÓ ÁRON távozásával nagy veszteség érte a kolozsvári sajtót, és irodánk is elveszítette egyik legkedvesebb partnerét. Részvétünk családjának és kollégáinak.


AZ INCITATO ÉS AZ INCITATO LOVASSPORT KLUB őszinte részvétét fejezi ki a CSALÁDNAK
BALLÓ ÁRON
elhunyta miatti fájdalmában. Isten nyugtassa!


Szomorúan értesültünk
BALLÓ ÁRON
tragikus haláláról és őszinte részvéttel osztozunk a család fájdalmában. Őszinte támogatója volt karitatív munkánknak. Nyugodjon békében. A SZENT MIHÁLY CARITAS MUNKAKÖZÖSSÉGE.


AZ APEX KFT őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak és a Szabadság szerkesztőségének
BALLÓ ÁRON
főszerkesztő tragikus elhunyta miatti mély gyászukban.


Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal és a Szabadság munkatársaival mély fájdalmukban. DEMÉNY MIHÁLY ÉS AZ APEX AB COM MUNKAKÖZÖSSÉGE.


A GARAMOND NYOMDA MUNKAKÖZÖSSÉGE őszintén együtt érez a gyászoló családdal és a Szabadság szerkesztőségének minden munkatársával, a szeretett családtag és kolléga,
BALLÓ ÁRON
fászerkesztő tragikus halála miatti mély gyászában.


A HELIKON SZERKESZTŐSÉGÉNEK TAGJAI ÉS MUNKATÁRSAI
BALLÓ ÁRONT
együtt gyászolják szeretteivel és a Szabadság szerkesztőségével. Nyugodjon békében.


Megrendülten értesültünk a mindannyiunk által szeretett és tisztelt
BALLÓ ÁRON
főszerkesztő haláláról. Osztozunk a gyászoló család és közösségünk fájdalmában. A BOLYAI KEZDEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKSÉGE.


„Az Úr adta, az Úr vette el.
Áldott legyen az Úrnak neve"
(Jób 1,2 lb)
Megrendülten búcsúzunk
BALLÓ ÁRON
barátunktól. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A NAGY-DAMÓ, A LÁSZLÓ ÉS A BIBZA CSALÁD.


Értetlenséggel és megdöbbenéssel értesültem
BALLÓ ÁRON
balesetéről. Őszinte részvétem a családnak és a Szabadság szerkesztőségének. SCHWARTZ RÓBERT.


ADORJÁNI DEZSŐ ZOLTÁN EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS PÜSPÖK ÉS A ROMÁNIAI EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS EGYHÁZ VEZETŐSÉGE ÉS MUNKATÁRSAI mély megrendüléssel vették tudomásul
BALLÓ ÁRON
hirtelen és tragikus halálát. Őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki ZSUZSA néninek és a gyászoló családnak.


Őszinte együttérzéssel osztozunk a gyászoló családdal a nagyszerű ember és kiváló újságíró, a szeretett gyermek, férj és édesapa,
BALLÓ ÁRON
elvesztése okozta mély fájdalmában. AZ RMDSZ KÜL- ÉS BELMONOSTORI SZERVEZETE.


Megdöbbenéssel értesültünk a kedves barát, a nagyszerű ember és kiváló lapszerkesztő,
BALLÓ ÁRON
tragikus elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A PRO IUVENTUTE SZOCIO-KULTURÁLIS EGYESÜLET.


Drága KATI! Mély együttérzéssel gondolunk rád és családodra. Fogadd őszinte részvétünk drága férjed,
BALLÓ ÁRON
elvesztése okozta fájdalmadban. PÁKAI ÉVA ÉS FERENC.


Drága KATI! Melléd állunk és osztozunk kimondhatatlan fájdalmadban, amelyet szeretett férjed,
BALLÓ ÁRON
elvesztése okozott. Vigasztalódást, erőt kivánunk az egész családnak. ENIKŐ, BANDI, BARNA ÉS BOTOND.


NAGY ZSOLT ÉS MAGDI, őszinte részvétünket fejezzük ki KATINAK férje elhunyta miatti bánatában.


Őszinte részvétünket fejezzük ki MAKSAY KATINAK és a gyászoló családnak szerettük elhunyta miatti fájdalmukban. A TELEGDY CSALÁD ÉS OLOSZ EMESE.


Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek szeretett férje,
BALLÓ ÁRON
elvesztése miatti fájdalmában. IRODATÁRSAI, BARÁTAI.


Megdöbbenéssel értesültünk a Szabadság főszerkesztőjének,
BALLÓ ÁRONNAK
tragikus haláláról. Mint a lap barátja és hűséges olvasója, könnyes szemmel kívánok őszinte részvétet minden gyászolójának. SEBI MÁRIA.


Őszinte részvétemet fejezem ki MAKSAY KATALIN kolléganőnknek szeretett férje,
BALLÓ ÁRON
elhunyta miatti fájdalmában. KOPENECZ LAJOS.


Kedves KATI! Kívánjuk neked, hogy a hatalmas veszteség, ami ért, ne törjön meg. Szeretettel gondolunk rád. OSZTÁLYTÁRSAID.


Döbbenten állunk a tragikus hír hallatán. Gyermekkori rádiós emlékeit felidézve búcsúzom
BALLÓ ÁRONTÓL.


Édesanyjának, BALLÓ ZSUZSÁNAK és a gyászoló családnak őszinte együttérzésünket tolmácsoljuk. BAINNÉ KABÁN ILONA ÉS CSALÁDJA.


Őszinte részvétem a gyászoló családnak és a szerkesztőség minden tagjának. Búcsúzom
ÁRONTÓL,
aki önbizalmamban erősített. LUKÁCS ÉVA.


Megrendüléssel értesültünk a régi barát és kolléga,
BALLÓ ÁRON
tragikus haláláról. Őszinte részvétünk gyászoló családjának és a szerkesztőségnek. ALBERT ANDRÁS ÉS ALBERT ANTAL ORSOLYA.


Kedves KATI!
ÁRONOD
derűs mosolya, sziporkázó történetei, barátsága nekünk is nagyon fog hiányozni. Szeretettel: KATI, KARCSI, KAMILLA ÉS KÁZMÉR.


Megrendülten értesültünk nagyrabecsült, kedves kollégánk,
BALLÓ ÁRON
tragikus haláláról. Fájlaljuk, hogy a sors ilyen kegyetlenül törte ketté sikeres, szépreményű pályafutását. Adjon a jó Isten neki nyugodalmat, gyászoló családjának vigasztalást. DÓZSA MÁRIA ÉS SÁNDOR.


Megdöbbenten értesültem
BALLÓ ÁRON
tragikus elhunytáról. Gyászoló családjának és a volt kollégáknak őszinte részvétem. TELEGDY LÁSZLÓ.


Mélyen megrendülve értesültünk régi kedves tanítványunk,
BALLÓ ÁRON
korai, tragikus haláláról. Vigasztalódást gyászoló családjának, részvétünk munkatársainak. PALKÓ MÁRIA ÉS ATTILA.


Szomorú, fájó szívvel búcsúzunk kedves iskolatársunktól és barátunktól,
BALLÓ ÁRONTÓL.
Egy hónappal ezelőtt, a húszéves érettségi találkozón még mindannyiunk nevében köszöntötte tanárainkat, üdvözölt bennünket is. Most búcsúznunk kell. Nyugodj békében, hiányozni fogsz nekünk. A HÚSZÉVES TALÁLKOZÓ RÉSZTVEVŐI.


Őszinte részvétünket fejezzük ki HATHÁZI ANNAMÁRIA matematikatanárnak édesanyja elvesztése okozta mély fájdalmában. A BÁTHORY ISTVÁN LÍCEUM VI. B OSZTÁLYA. (0016)

Őszinte részvétünket fejezzük ki HATHÁZI ANNAMÁRIA matematikatanárnak édesanyja eltávozása okozta mély fájdalmában. A BÁTHORY ISTVÁN LÍCEUMBÓL KOVÁCS MÁTÉ ÉS A XII. C VÉGZŐS OSZTÁLY. (0023)

Kegyelettel emlékezünk a ma 11 éve elhunyt
FUHRMANN KÁROLYNÉ
ISZLAY ERZSÉBETRE.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. AZ ISZLAY CSALÁD. (0004)

vissza az elejére


Bérbe ad

(7. oldal)

Bútorozatlan kiadó kétszobás lakást vagy garzont keresek 9 éves fiammal, a központhoz közel, elérhető áron. Telefon: 590-485, 591-808. (0005)

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS
18. labdarúgó-világbajnokság, Németország, döntő
Az olaszok voltak a „kékebbek"
Zizou, a bakkecske Olaszország–Franciaország 1–1 (1–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 5–3

(8. oldal)

Berlin, 72 000 néző. Vezette: Horacio Elizondo (Argentina).

OLASZORSZÁG: Gianluigi Buffon – Gianluca Zambrotta, Marco Materazzi, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso – Simone Perrotta (61. perc Vincenzo Iaquinta), Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Mauro Camoranesi (86. perc Alessandro Del Piero) – Francesco Totti (61. perc Daniele De Rossi) Luca Toni. Szövetségi kapitány: Marcello Lippi.

FRANCIAORSZÁG: Fabien Barthez – Willy Sagnol, Lilian Thuram, William Gallas, Eric Abidal – Patrick Vieira (56. perc Alou Diarra), Claude Makelele – Franck Ribery (100. perc David Trezeguet), Zinedine Zidane, Florent Malouda – Thierry Henry (107. perc Sylvain Wiltord). Szövetségi kapitány: Raymond Domenech.

Gól: Materazzi (19. perc), illetve Zidane (7. perc, 11 m). A 11-eseket Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero és Grosso, illetve Wiltord, Abidal és Sagnol értékesítette, Trezeguet kihagyta.

Sárga lap: Zambrotta, illetve Sagnol, Makele és Malouda; kiállítva: Zidane (110. perc).

Két „kék" csapat, a Les Bleus és a Squadra Azzurra mérte össze erejét a vb utolsó, de egyben legfontosabb találkozóján, amelynek végén, 11-es párbajt követően az olaszok nyertek – vagyis ők voltak a kékebbek átvitt értelemben, de akár szó szerint is, elvégre a franciák fehér mezben játszottak, s Zidane fejese is lehet, hogy kék nyomot hagy Materazzi mellkasán.

A mérkőzés jó iramban kezdődött, aminek a franciák gólgyárosa, Henry látta kárát: egy nekiiramodás során a talán némi szándékossággal falként tornyosuló, 100. válogatottságát ünneplő Cannavaróba rohant a középpályán, aminek következtében néhány percig úgy kóválygott a pálya szélén, mint a beteg légy ősszel. Úgy tűnt, rosszul kezdődik a mérkőzés a franciáknak, ám erre hamarosan rácáfolt a Domenech-legénység: a 6. percben Malouda próbálta rávezetni a labdát a kapura két olasz védő között, de elesett, a bíró pedig – némi könnyelműséggel – a 11-es pontra mutatott. A büntetőt a visszavonulása előtt álló Zidane értékesítette, Buffon becsapása végett alányesett a labdának, amely aztán a felső lécről pattant a gólvonalon alig néhány centivel túlra (0–1). Zidane ezzel a labdarúgó-vb-k történetének ötödik olyan játékosa, aki döntők során legalább háromszor eredményes volt – miután az 1998-as döntőben két gólt fejelt.

Az olaszokat kissé megzavarta a korai gól, két perc múlva Sagnol beadását Materazzi – akinek a büntetőt érő szabálytalanságot is a számlájára írták – kis híján a saját kapujába fejelte. De aztán megrázták magukat az olaszok, és remek labdabirtoklásuknak köszönhetően egyre veszélyesebbek lettek. Olyannyira, hogy a 19. percben Pirlo remek szögletbeadását az egész afro-francia gárdánál magasabbra ugró Materazzi nagy erővel, védhetetlenül a francia kapuba fejelte (1–1).

Aztán az egyre izgalmasabbnak ígérkező mérkőzés kissé lehűlt, a két fél óvatosabban játszott, mint az első 20 percben, így az első félidőből még csak Toni kapufája érdemel említést: a 36. percben az újabb remek szögletbeadással kitűnő Pirlo labdáját fejelte a felső lécre.

A második félidő elején a franciák tudták jobban, hogy mit is akarnak. Rögtön az elején Henry három olasz védőt is kicselezett, de a 16-oson belülről gyengén lőtt, Buffon pedig biztosan védett. Az 53. percben Malouda próbált újabb büntetőt szerezni, Zambrotta becsúszásánál azonban néma maradt a bíró sípja, majd ismét Henry percei következtek, aki olykor remekül táncolta be magát a 16-osba az olasz védők gyűrűjéből, de ott rendre „lefulladt" – így a 63. percben Cannavaro mellett kapura lőtt, de Buffon vetődve védett.

A másik félen egyetlen helyzet, a remek napot kifogó Pirlo szabadrúgása említhető, amely azonban kevéssel mellé ment, illetve valamivel korábbról az a Toni-gól, amelyet a bíró hajszálnyi lesállás miatt jogosan nem adott meg. Így jöhettek a hosszabbítások, amelyek során ismét a labdát kevesebbet birtokló, de ennek ellenére az olaszoknál olykor valamivel veszélyesebbnek tűnő franciák voltak közelebb a gólhoz: a 99. percben Ribery 15 méterről alig lőtt mellé, majd a 104. percben Sagnol beadását Zidane 8 méterről fejelte kapura, alaposan megtornáztatva Buffont, aki azonban bravúrral szögletre mentett. Az elszalasztott jó gólhelyzet, és vélhetően Materazzi „piszkálódásai" alaposan felhergelték a torna legjobb játékosa címére is pályázó, a vb után visszavonuló sztárt: a 110. percben odament az olasz védőhöz, és bakkecskéhez méltó módon belefejelt a mellkasába. Persze, akik pályafutása során sorozatosan figyelemmel követték a kétségkívül remek futballista mérkőzéseit, tudják, hogy néha megfeledkezik magáról – hiszen voltak finoman fogalmazva csúnya megnyilvánulásai –, mostani megmozdulása azonban valóban váratlan volt. Tapasztalt játékos létére forrófejű tiniként viselkedett, amivel sikeresen elérte, hogy visszavonulását ne övezze glória: a „felöklelést" piros lappal jutalmazta a bíró, szertefoszlatva a „Zizou-mítoszt".

Mivel más említésre méltó már nem történt a hosszabbítások során sem, a vb-k történetében ötödször tizenegyes-párbajra került sor. Előbb Pirlo higgadtan a kapu közepébe emelt, majd a másik oldalon, Wiltord erősen a bal alsó sarokba bombázott, aztán Materazzi a bal alsó sarokba lőtt. Trezeguet erőteljes lövése viszont a keresztlécről a gólvonal elé pattant, s ezzel előnybe kerültek az olaszok. Éltek is vele: De Rossi a jobb felső sarokba emelt, Del Piero pedig a kapu jobb oldalába rúgta a labdát, így a másik oldalon Abidal hiába lőtt szintén a kapu jobb oldalába, Sagnol pedig a bal felső sarokba, az utolsó kör előtt továbbra is az olaszok vezettek. Grosso pedig nem hagyta ki a lehetőséget, a bal felső sarokba bombázott, és ezzel a Squadra Azzura megszerezte negyedik világbajnoki címét, s egyben visszavágtak a franciáknak a 2000-es Európa-bajnokság döntőjében elszenvedett vereségét. Az olaszok különben 1982-ben emelhették magasba a világbajnoki kupát.

Balázs Bence

Buffon lett a legjobb kapus
Az olasz Gianluigi Buffon lett a labdarúgó- világbajnokság a legjobb kapusa. A vasárnap esti döntő után – egy kivétellel – valamennyi díj nyertesének kilétét nyilvánosságra hozták. A legsportszerűbb csapatnál 886 ponttal – 1000 volt a maximum – holtverseny alakult ki az élen Spanyolország és Brazília között, míg a gólkirály, azaz a vb aranycipőse a német Miroslav Klose lett az egyaránt három találatot jegyző argentin Hernán Crespo és a brazil Ronaldo, illetve a szintén három találatig jutó Thierry Henry (francia), Lukas Podolski (német), Maxi Rodriguez (argentin), Fernando Torres (spanyol), David Villa (spanyol) és Zidane előtt.

A legjobb fiatal játékos a német Lukas Podolski lett, míg a legszórakoztatóbb futballt játszó csapat címet a végül negyedik helyezett Portugália érdemelte ki.

*

A vasárnap befejeződött németországi labdarúgó-világbajnokság 64 mérkőzését a helyszínen több mint 3,3 millió néző tekintette meg, ami közel 52 és fél ezres átlagnak felel meg. A vb-n 147 gól esett, a mérkőzésenkénti átlag így elég szerény 2,30 találat. Ennél csak egyszer, az 1990-es tornán volt rosszabb a mutató, akkor 2,21 gól született találkozónként.

vissza az elejére


Portugál csúcstalálkozó a CFR-nél

(8. oldal)

Mint korábban már közöltük, a Kolozsvári CFR-Ecomax labdarúgócsapata leigazolta a portugál Manuel Josét, Pedro Oliveirát és Sanches Semedót – most újabb luzitán játékos, Cadu írt alá három évre a vasutascsapathoz. Iuliu Mureşan klubelnök szerint a Boavista Porto védője már kedden vagy szerdán az Ausztriában edzőtáborozó együtteshez csapódhat.

Manuel José klubtársa, Cadu, Pacos de Ferreiraban született 1981. december 21-én, 181 cm magas és 79 kg. A középhátvéd előbb a Gondomar csapatában játszott (2001–2002), majd két esztendőn át szülővárosának együttesét erősítette. A 2004–2005-ös idényben szerződtette le a Boavista Porto, két év alatt Cadu 58 mérkőzést játszott és négy gól lőtt. Az elmúlt idényben 27 találkozón szerepelt (ebből 26-ban végigjátszotta mind a 90 percet), 14-szer kapott sárga lapot és egyszer kiállították. Kétszer talált be, a Szuperliga 3. játéknapján éppen szülővárosának csapata, a 15. bajnoki fordulóban a Vitoria Guimaraes ellen lőtt gólt.

vissza az elejére


KERÉKPÁR
Hazai szakaszsiker a Touron

(8. oldal)

A hazai közönség előtt szereplő Sylvain Calzati sikeres szökés után megnyerte a 93. Tour de France kerékpáros körverseny vasárnapi, 8. szakaszát.

Az ukrán Szerhij Honcsar őrzi összetettbeli első helyezését.

Tour de France, 8. szakasz, Saint-Méen-le-Grand–Lorient, 181 km: 1. Sylvain Calzati (francia, AG2R-Prevoyance) 4:13:18 ó, 2. Kjell Carlström (finn, Liquigas) 2:05 p hátrány, 3. Patrice Halgand (francia, Crédit Agricole) azonos idővel.

Az összetettben: 1. Szerhij Honcsar (ukrán, T-Mobile) 34:38:53 ó, 2. Floyd Landis (amerikai, Phonak) 1:00 p h., 3. Michael Rogers (ausztrál, T-Mobile) 1:08 p h.

Hétfőn szünnap volt, kedden a Budeaux és Dax közötti 169,5 km várja a kerékpárosokat.

vissza az elejére


TENISZ
Roger Federer negyedszer is győzött

(8. oldal)

Roger Federer nyerte a férfi egyest az angol nyílt teniszbajnokságon, miután a döntőben négy játszmában, 2 óra 50 perc alatt győzött Rafael Nadal ellen. Ezzel sorozatban negyedszer diadalmaskodott Wimbledonban. A 25 éves világelső sorozatban 48. füves pályás győzelmét aratta, ezzel tovább javított világcsúcsán. Federer négy esztendeje, 2002. június 25-én a horvát Mario Ancsicstól, éppen Wimbledonban kapott ki utoljára ezen a borításon.

A győztes 655 ezer fontot kapott sikeréért, a vesztes 327 500-zal vigasztalódott.

Eredmények, döntők, Női páros: Csie Cseng, Ce Jen (kínai, 4.)–Virginia Ruano Pascual, Paola Suarez (spanyol, argentin) 6:3, 3:6, 6:2.

Férfi egyes: Roger Federer (svájci, 1.)–Rafael Nadal (spanyol, 2.) 6:0, 7:6 (5), 6:7 (2), 6:3.

vissza az elejére


KAJAK-KENU
Még két magyar arany

(8. oldal)

A román küldöttség az 500 m-es döntőkben is szerzett egy elsőséget, kenu négyesben az egyéniben a hosszú távon aranyérmes Florin Mironcic mellett a Gabriel Talpa, Silviu Simioncencu és Loredan Popa összetételű egység diadalmaskodott. Vasárnap dél-előtt még ezen a távon egy bronzérem is összejött Romániának, kajak négyesben Florica Vulpeş, Mariana Ciobanu, Lidia Talpă és Alina Platon állhatott a dobogó harmadik fokára.

A vasárnap délutáni 200 méteres döntőkben két-két első és második, valamint egy harmadik helyezést értek el a magyar válogatott tagjai a racicei kajak-kenu Európa-bajnokságon, így a piros–fehér–zöld küldöttség 10 arany-, 4 ezüst- és 4 bronzéremmel zárta a viadalt.

A legrövidebb táv fináléi során nyert és egyben megvédte címét a Kovács Katalin–Janics Natasa kajakos duó (a kettős mindhárom páros számot megnyerte a kontinensviadalon), valamint a Paksy Tímea, Kovács, Janics, Patyi Melinda kvartett (női négyesben szintén mindhárom távon magyar győzelem született), míg Paksy (k–1) és a Balázs Péter, Horváth Gábor, Joób Márton, Sarudi Pál összeállítású kenunégyes másodikként haladt át a célvonalon. A címvédő és világbajnok Kadler Viktor, Gyertyános Gergely, Beé István, Babella Balázs összeállítású kajaknégyes ezúttal harmadik lett.

Kovács és Janics összesen – egyenként – hat aranyérmet gyűjtött az Eb-n, ez korábban még senkinek sem sikerült.

A legrövidebb távon Románia nem szerzett érmet, de összesen 2 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzéremmel zárta a csehországi küzdelemsorozatot.

vissza az elejére


VÍVÁS
Jó szereplés a zárónapon

(8. oldal)

Aranyérmet szerzett a magyar férfi párbajtőrcsapat a törökországi Izmirben rendezett vívó Európa-bajnokságon. A Kovács Iván, Imre Géza, Boczkó Gábor, Fekete Attila összeállítású válogatott a fehérorosz, az ukrán és az orosz együttes legyőzésével jutott el a döntőig, ahol a lengyel alakulattal találkozott. A finálé a vártnál könnyebb, fölényes magyar győzelmet hozott. Érdekesség, hogy egy éve lengyel diadal született egyéniben és csapatban is, most pedig mindkét aranyat a magyarok szerezték meg.

• Hetedik helyen végzett a magyar női tőrválogatott az Eb-n. Ebben a számban az orosz válogatott nyert, amely a döntőben rendkívül izgalmas és szoros összecsapáson Romániát győzte le. A román válogatott Roxana Scarlat, Cristina Ghiţă és Stahl Krisztina összetételű csapattal érte el az ezüstérmet.

Eredmények:

Férfi párbajtőr, a negyeddöntőben: Magyarország–Ukrajna 44–38, az elődöntőben: Magyarország– Oroszország 35–27, a döntőben: Magyarország–Lengyelország 45–31.

A végeredmény: 1. Magyarország, 2. Lengyelország, 3. Olaszország.

Női tőr, az elődöntőben: Románia–Franciaország 41–26, a döntőben: Oroszország–Románia 28–27.

A végeredmény: 1. Oroszország, 2. Románia, 3. Lengyelország, ..., 7. Magyarország.

A nem hivatalos éremtáblázaton Oroszország (5–1–3) mögött a második helyen a magyar (2–2–0), a harmadikon a román válogatott végzett (2–1–2).

Az oldalt szerkesztette: Póka János András