Útkeresés az ipari és háztartási elektronikai hulladékgyűjtésben
Az EU-s feladatnak Kolozsváron nincs, Temesváron már van megoldása

(1. oldal)

Maréknyi ólomtartalmú szemét – sok kicsi sokra megy

Az elektronikai ipar által termelt, illetve az elhasznált, elromlott, kiszuperált elektromos háztartási gépekből származó ún. DEEE-hulladékok begyűjtése és szakszerű kezelése az Európai Unió egyik legfontosabb környezetvédelmi előírása. Romániában azonban ennek a feladatnak a gyakorlati megoldása egyelőre nagyon is gyermekcipőben jár. Úgy tűnik, sok időnek kell még eltelnie, amíg nem a kukába dobjuk az emberi szervezetre veszélyes anyagokat is tartalmazó számítógép-képernyőt, hűtőgépet, mosógépet vagy sorstársaikat. A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal rendkívül óvatosan nyilatkozik a témáról, kerüli az igazi, konkrét megoldás kidolgozását és valóra váltását. Sorin Apostu, a városházi műszaki osztály vezetője szerint Kolozsváron tavaly óta működik a Pataréten ilyen begyűjtő központ, de az csak a városi hulladékot elszállító cégek számára üzemel. Megállapodásos, nem pedig szerződéses alapon. (Részletek a 7. oldalon)

vissza az elejére


Boc visszavág Gazeta-ügyben

(1. oldal)

Helyzetének tisztázását kéri a nyomozó hatóságoktól Emil Boc kolozsvári polgármester, a Demokrata Párt (PD) elnöke. Tegnapi sajtóértekezletén a politikus kifejtette: nem érti, mi okból folytatnak ellene lejárató médiakampányt, és miért emlegetik nevét a zsarolással vádolt kolozsvári újságírók ügyében úgy, mintha maga is vádlott, bűnrészes volna. Ezért azt követeli a bíróságtól, az ügyészségtől, hogy közöljék nyilvánosan: a szóban forgó bűnügyi iratcsomóban miért szerepelnek a közte és Liviu Man között lezajlott telefonbeszélgetések átiratai, illetve más olyan lehallgatási jegyzőkönyvek, amelyekben bizonyos személyek becsmérlő, sértegető jelzők társaságában emlegetik őt. Van-e közük a bűnügyi eljárás tárgyához, vagy sem, ha igen, milyen módon, ha pedig nem, miért emlegetik és hozzák nyilvánosságra azokat?

vissza az elejére


Új határidő az alkalmazottak lajstromozására

(1. oldal)

Meghosszabbította a kormány az elektronikus alkalmazott-nyilvántartások benyújtásának határidejét, ezúttal március 31-ig. Ezeket minden egyes munkáltató köteles lett volna december 31-ig elkészíteni, és a területileg illetékes munkahivatalnak beküldeni vagy benyújtani.

vissza az elejére


Nyerjen a Szabadsággal!

(1. oldal)

Ha előfizetett januárra a Szabadságra, és most előfizet lapunkra – egyszerre – februárra és márciusra is, akkor még elnyerheti háromhavi előfizetői nyereményjátékunk fődíjait:

1000 lejt érő digitális fényképezőgép a
KOPIERNIKUS -tól.
Jókai (Napoca) u. 2–4,
tel.: 591-486

házimozi rendszer
Dr. Video-tól
Monostori út 105.,
tel.: 426-104

Kolozsvár–Budapest menettéri autóbuszjegy
kolumbus
express -től
tel: 590-161, www.kolumbus.ro

További díjaink: 100 lejes szakorvosi vizsgálat vagy orvosi laboratóriumi kivizsgálás a Promedical Center magánpoliklinikán, könyvcsomagok a Tinivár kiadótól.

A háromhavi előfizetést bizonyító nyugtákat borítékba téve el kell juttatni címünkre (Szabadság Kft., Napoca u. 16., 400009 Kolozsvár, vagy C.P. 340), illetőleg kapu alatti postaládánkba. A borítékra írják rá: negyedévi előfizetés! A nyugtákat megőrizzük, számukkal részt lehet venni márciusi egyhavi előfizetési nyereménysorsolásunkon is, amelyet a jövő hónapban hirdetünk meg. Beküldési határidő: 2006. február 10. (postabélyegző dátuma).

vissza az elejére


Kult-Túra

(2. oldal)

NÉVNAP: Angelika. A késői latin angelicus melléknév nőnemű alakjából származik. Jelentése: angyali, angyalhoz hasonló.

NAPKELTE: 7 óra 56 perckor.

NAPNYUGTA: 17 óra 21 perckor.

ÉVFORDULÓK: Holokauszt Emléknap Európában annak emlékére, hogy 1945-ben ezen a napon szabadították fel a szovjet csapatok a leghírhedtebb náci koncentrációs tábort Auschwitzban. • Január 27-én történt: 1844. A pesti Nemzeti Színházban bemutatták Erkel Ferenc Hunyadi László című operáját. 1926. Nagy-Britanniában a világon először került sor televíziós közvetítésre. • Január 27-én született: 1242. Árpádházi Szent Margit magyar királylány, domonkos-rendi apáca, IV. Béla király leánya. • 1756. Wolfgang Amadeus Mozart oszrák zeneszerző. • 1832 Lewis Carroll angol meseíró, költő és matematikus, az Alice Csodaországban írója. • 1834. Dmitrij Mengyelejev kémikus, a periódusus rendszer megalkotója. • Január 27-én halt meg: 1860. Bolyai János a 19. század egyik legnagyobb matematikusa, az abszolút geometria kidolgozója. • 1901. Giuseppe Verdi olasz zeneszerző. • 1919. Ady Endre költő a 20. századi magyar költészet megújítója. • 1983. Louis de Funes francia színész.

Holnap, vasárnap január 28.

NÉVNAP: Károly. Két név egybeesése. Az egyik a régi magyar Karuly személynév. Jelentése karvaly, turul. A másik a latin Carolus rövidülése, mely a germán karl névből származik. Jelentése legény, fiú. Karola. A Károly latin alakjának női párja.

NAPKELTE: 7 óra 55 perckor.

NAPNYUGTA: 17 óra 23 perckor.

ÉVFORDULÓK: Aquinói Szent Tamás ünnepe – az 1225–1274 között élt itáliai teológus, filozófus, a legnagyobb hatású középkori keresztény gondolkodó, a skolasztika legkiemelkedőbb alakja. • Január 28-án történt: 1830. Megjelent gróf Széchenyi István Hitel című műve, amely a magyar reformmozgalom programjává vált. • Január 28-án született: 1841. Újházi Ede színész, színészpedagógus. • 1844. Benczúr Gyula festő, akadémikus. • 1887. Arthur Rubinstein lengyel származású amerikai zongoraművész. • 1890. Vaszlav Fomics Nizsinszkij lengyel származású orosz balett-táncos, koreográfus. • 1948. Kern András Jászai Mari-díjas színész, kiváló művész. • Január 28-án halt meg: 1547. VIII. Henrik angol király. • 1596. Sir Francis Drake angol tengerész, nemesi kalóz. • 1805. Csokonai Vitéz Mihály költő, a magyar felvilágosodás legnyagyobb lírikusa. • 1820. Pálóczy Horváth Ádám költő, a magyar népköltészet egyik első tudatos gyűjtője. • 1876. Deák Ferenc államférfi, politikus, jogtudós, akadémikus, „a haza bölcse". • 1939. William Butler Yeats Nobel-díjas ír költő, író, elbeszélő.

vissza az elejére


A NAP IDÉZETE

(2. oldal)

Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.

Márai Sándor

vissza az elejére


Kishirek

(2. oldal)

KÁROLY NAPI TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT tart a Nyugdíjasklub január 28-án, vasárnap du. 5 órától a Karolina/Múzeum tér 3. szám alatti Fások-klubjában. Zenél Marton István.

IDŐSGONDOZÁSRÓL, OTTHONI BETEGÁPOLÁSRÓL beszélgetnek az RMDSZ hidelvi kerületének összejövetelén, január 29-én, hétfőn du. 5 órakor, a Horea úti református egyházkerület gyülekezeti otthonában. Az összejövetel meghívottja dr. Sárosi Artúr, a Diakóniai Keresztyén Alapítvány igazgatója, Porkoláb Emese, a Diakóniai Otthon igazgatója és Ferenczi Tünde főnővér. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

BARANGOLÁS A JAPÁN RÓZSAKERTEKBEN címmel dr. Wagner István tart vetítettképes előadást az EME Agrártudományi Szakosztálya és a Rózsabarát Kör szervezte összejövetelen, január 31-én, szerdán du. 5 órakor, az EME Jókai/Napoca utca 2. szám alatti székházában.

A KISMAMAKLUB január 29-én, hétfőn du. fél 6 órakor a Bolyhos zeneóvódával kezdődik, majd Rápolti Kinga pszichológus beszélget a szülőkkel a kisgyermekek önállósodásáról. Helyszín az Unitárius óvoda. A váltócipőt ne felejtsék!

vissza az elejére


Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj

(2. oldal)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást 2007-re. (Az ösztöndíj egy naptári évre szól, de benyújtható max. három évre szóló munkaterv is, mely esetén az ismételt odaítéléséről a kuratórium évente dönt az ösztöndíj ideje alatt végzett tevékenységről szóló beszámoló alapján.)

Az ösztöndíj célja: hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázatok elbírálásánál előnyben részülnek azok, akik szépirodalmi tevékenység támogatására pályáznak, eddig még nem részesültek Móricz-ösztöndíjban, ill. akik a meghirdetett időtartam alatt nem részesülnek egyéb itthoni vagy külföldi ösztöndíjban. A pályázat keretében – általánosságban – nem kívánják támogatni a PhD-ösztöndíjak idején végzett munkát.

Az ösztöndíjak odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter által felkért szakmai kuratórium dönt. Pályázhatnak: 1972. január 1. után születettek . A pályázatokat a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (1053 Bp. Károlyi M. u. 16.) kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.

Beadási határidő: 2007. február 28. A pályázati kiírás és adatlap letölthető a minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu) és a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapjáról (www.pim.hu)

vissza az elejére


Isten éltesse, Mester!
George Sbârcea 75 éves

(2. oldal)

Az Európa-szerte híres George Sbârcea karmester 75 évet töltött. Szép életkor, amelyben külön érték a sok muzsikával eltöltött számos esztendő. Sbârcea mester Antonin Ciolantól és Sergiu Celibidachetól tanulta a dirigálás fortélyait. Már fiatal karmesterként mindig a tökéletességre törekedett, e célból a nagy elődöktől/ példaképektől örökölt „varázspálca" tudományát Olaszországban, Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban csíszolta tovább, hogy hazatérve, magas művészi mércéjével, az itthoni közönséget minőségi zenével, igényes zenehallgatókká nevelje. 1957-től 1976-ig a kolozsvári Román Opera állandó karmestere, 1976–1992 között igazgatja is a rangos zeneintézményt, ugyanakkor állandóan turnézik az ország határain belül, és a külföldi zenei életben is sikereket ér el. Vezényel Németországban, Franciaországban, Magyarországon, Hollandiában, Svájcban, Olaszországban, Luxemburgban. Kolozsvár mellett Nagyszeben is magáénak vallhatja a Mestert, hisz 1976-tól 1990-ig a Szebeni Állami Filharmónia igazgatói tiszségét is betölti és ugyanott mai napig első karmester.

Sokoldalúságát, a különböző stílusú zene iránti érdeklődését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a nagysikerű operaelőadásokon kívül, mindig „új utakat" keres a szimfonikus zene terén is. Művészi értékeinek elismeréseként a román állam többször kitüntette. 1998-ban a Romániai Előadók Koreográfusok és Zenekritikusok Egyesülete Életmű-díjban, a román állam pedig 2003-ban hivatásának „hűséges szolgájaként" Állami Lovagkereszt kitüntetésben részesíti.

Kolozsvár díszpolgára, a Babeş–Bolyai Egyetem díszdoktora nem csak 75. születésnapját ünnepli, hanem dirigens-pályájának 50. jubileumát is.

És hadd szóljunk pedagógusi tevékenységéről is, hisz a Mester az a típusú karmester, aki szereti a fiatalokat, és tudását át akarja testálni a jövő nemzedékekre is. Igényes, precíz és ugyanakkor rendkívül jóindulatú pedagógus. A Gh. Dima Főiskolán 1960-tól tanít, keze alól számos növendék került ki, akik szerte az országban, vagy éppen itthon Kolozsváron, rangos zeneintézményekben bizonyítják napról napra, hogy a tanár akkor igazán jó tanár, ha a növendék nélküle is kiválóan boldogul. Sbărcea-mester ma is figyelemmel kíséri egykori növendékeinek karrierépítését, és legtöbb esetben jelenlétével is megtiszteli művészi produkciójukat. Az egykori diákok: Horváth József, Kulcsár Szabolcs, Lungu Vladimir, Jankó Zsolt, Novák István, Dániel Zsolt, Cătinean Adelin, Muntean Ioan Laurenţiu, Stan Radu és Pop Matei szeretettel emlékeznek az együtt töltött tartalmas órákra. Az ők, és a kolozsvári zenehallgatók nevében kívánunk további sikerekben és egészségben töltött hosszú életet. Isten éltesse, Mester!

KULCSÁR GABRIELLA

vissza az elejére


ÉLET – KÉPEK

(2. oldal)

Megállt a kiváló, nagyon szigorú rajztanár az ötödikes fiam padja mellett, és összevont szemöldökkel nézte, nézte az osztályban megkezdett, és otthon befejezett rajzát, aztán megszólalt: „Tiszteltetem, fiam, az édesapádat, és üzenem neki: én nem avatkozom az orvosi munkájába, ő se szóljon bele az én dolgaimba".

A gyerek soha többé nem engedte, hogy a nem túlságosan sikeres rajzait bárki is korrigálja...

***

Van ennek a történetnek egy pandantja is, amit egyik barátnőm mesélt. Az ő – szintén ötödikes – gyereke visszakapta a kijavított román házi feladatát (Prima zăpadă – Az első hó). A lap alján a tanárnő tömör bejegyzése: „Zece pentru mama".

***

A kolleganőm panaszkodott az igazgatónknak: egyik tizedikes kislány az osztályából az utca sarkán csókolózott egy fiúval, a tanárnő közeledtét észre sem vette.

- De Magdolna, hiszen ennek örülni kell – mondta Székely Ferenc.

- Örülni? Ugyan minek?

- Hogy nincs hová bemenni...

***

Néhány napig grippás voltam, és a kisfiam egy ilyen napon leverten jött haza az iskolából: „Anyu, téged sem szeret mindenki."

– Hát persze – igyekeztem megnyugtatni. – Senkit sem szerethet mindenki. De honnan jöttél rá?

– Megállított reggel egy nagyobb fiú a folyosón, és megkérdezte: „Édesanyád jön ma?"

– Nem jön – feleltem. Mire ő: „Jaj, de jó!"

***

Szovátára kirándultunk a tizenegyedikeseimel. Két napra mentünk, és szállodában laktunk. Egész napi program, túrázás után, a vacsora befejeztével a gyerekek a szobáikba húzódtak vissza.

Előző tapasztalatokból tudtam, hogy ilyenkor következik a mulatság legjobb része, késő éjszakáig; az igazi szórakozás, az együttlét öröme. Arra kértem őket, ne hangoskodjanak, mások is laknak a hotelben, akik talán pihenésre vágynak. Mintegy mellékesen hozzáfűztem: inkább többen vonuljanak be egy-egy szobába, mintsem kettesével... Az egyik fiú, komoly éltanuló gyerek, huncutul tekintett rám: „Miért? A tanárnő a gruppensex híve?"

Löwi Maya

vissza az elejére


Receptek serpenyőélen

(2. oldal)

Különleges környezetben, egy hipermarketben mutatták be Dan Chişu Reţete pe muchie de tigaie (Receptek serpenyőélen) című kötetét. A DaKino Alapítvány égisze alatt készült első könyv bemutatásának látványosabbá tételéért a szerző a vásárlók előtt sebtében elkészítette az egyik ételkülönlegességet.

A főzőcskézés után Dan Chişu autogramokat osztogatott.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


Vélemény


Merről merre, huszonegyedik századi média?
Beszélgetés a javíthatatlan könyvbarát Koós Ferenccel

(3. oldal)

Napjaink sajtóját világviszonylatban új trendek uralják: a látszatinformálás, a lényegtelen, de a tömegek pletyka- és intrikaéhségét kielégíteni igyekvő álhírek, önámító, gyors sikert, érvényesülést szavatoló csodareceptek… Merről merre, huszonegyedik századi sajtó? Erről szól interjúnk a „javíthatatlan" könyv- és újságbarátként, mecénásként ismert Koós Ferenccel.

Beszélhetünk-e ma hazai minőségi írott kultúráról?

– Tavaly Erdélyben 168 kiadót térképeztünk fel. Ezt a számbavételt azért tettük, mert szerettük volna, ha a Librarium nevű honlapra, amit az Erdélyi Magyar Könyves Céh rendelkezésére bocsátottunk, a kiadó cégek felviszik összes kiadványaikat. A 168 magyar könyvet kiadó intézmény mögé jelenleg alig 11 magyar könyvesbolt sorakozik fel Erdélyben. Olyan városokban nincsenek jelen, mint Szatmárnémeti, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Brassó, Nagyvárad. A könyvesboltok tönkretétele tudatosan történt Magyarországról, amikor megjelent nálunk az Erdélyi Magyar Könyvklub, amelyet az anyaországiak óriási összeggel finanszírozták meg csak azért, hogy az behozza magas áron a gyenge minőségű könyveket, és a könyvesboltokban található áraknál 10–15%-kal olcsóbban árusítsa az erdélyi kiadók termékeit. Mindettől függetlenül Erdélyben az utóbbi évekig nagyon jó minőségű könyvkiadás létezett, amely viszont pillanatnyilag lefelé tartó tendenciát mutat.

Sajnos jelenleg szűkül az erdélyi magyar könyv- és sajtókiadás. Ezzel szemben feltörőben van az a média, amely a hírt fogyasztási termékként kezeli, amit mindennap lenyeletnek a nézővel, olvasóval, ha pedig épp nincs mit, akkor „csinálnak". Itt van példának a New York Times, amely a világ elsőszámú lapjának számított, ami az elemzéseket illeti. Nos, a New York Times ma százezer példányban jelenik meg a valamikori néhány milliónyihoz képest. A National Geographic magazin viszont, amely különben színvonalas termék, több millió példányban fogy el. Minden bizonnyal azért, mert ennél a kiadványnál mindig fontos volt a „csomagolás". Ők soha sem a véres háborúkat mutatták be, csak azt, amiről szép képeket tudtak közölni.

Mikortól kezdődött ez a változás?

A hírtévézésben az 1991-es Öböl-háború jelentette a fordulópontot. Amikor a rakétára szerelt kamerából a becsapódást a katonai objektumba mi otthon a karosszékből „élvezhettük". Azt a háborút úgy éltük meg, mint például egy hollywoodi díjkiosztást. Láttunk egy számunkra becsomagolt háborút, amelyben kifogástalanul működött az amerikai katonai gépezet. Később, más forrásokból azonban az derült ki, hogy a rakéta tulajdonképpen civil negyedbe csapódott be, ártatlanok százait pusztította el. Vagy, hogy egy aktuálisabb esetet említsünk: a Szaddám Husszein kivégzését szépen csomagolt sztoriként adták el a világnak. De akadt a helyszínen valaki, aki titokban valós formájában rögzítette az eseményt, és így kiderült, hogy utolsó pillanataiban az elítéltet fizikailag és lelkileg megalázták.

– Miért nem szeretnek olvasni a mai emberek?

Mókuskerék-effektusról van szó: a képinformáció sokkal könnyebben célba jut, mint a szóbeli. A fogyasztó, ha a képeken keresztül kész információt kap, akkor leszokik az olvasásról. Ha viszont nem olvas, akkor a gondolkodása nem mélyül, nem jut oda, hogy a felületes fogalmak mellett mélyebb információt is képes legyen feldolgozni. Az elfogadható határ valahol a két véglet között húzódik.

Ötszáz éven keresztül úgy tanultuk, hogy három dimenzióban mozgunk. Ma viszont olyan virtuális teret teremtettek meg az informatika révén, amely szinte összeolvad a valós térrel. Ennek eredménye az, hogy a tévé előtt ülő a háborút nem biztos, hogy reálisan érzékeli. Tapasztaltabb korú ember szét tudja választani a tévé terét és a valóságost, de egy fiatal nem képes különbséget tenni a számítógépen virtuális térben behozott háború és az igazi vérengzés között. Amerikai eset: a gyermek fejében összemosódik a két tér, ezért ha megharagszik, puskát ragad és lelövi a tanárát, meg még egy tucatnyi embert, utána pedig várja, hogy újraéledjenek, mint a virtuális térbeli játékokban… De nemcsak a tér fogalma omlott össze, hanem az utazásé is. A klasszikus utazás helyváltoztatást jelentett. Most pedig fel sem kell kelned a székből. De Nyugaton a turistaiparnak köszönhetően a valós utazást is agyoncicomázták fölösleges információáradattal, nehogy a kedves ügyfél összesározza magát vagy eltévedjen, és ezzel ártson az üzlet jövőjének. Az utazás lényege: kilépsz saját teredből, és megpróbálsz alkalmazkodni egy új környezethez, kiismerni magad, és intelligenciáddal túltenni magad abban a térben, ahova kiléptél. Ha elmentél vadászni, kockáztattad testi épségedet, kényelmedet. Ma, ha a képernyő előtt ülve „mész el vadászni", biztosan nem történik semmi. Ugyanígy összeomlott a megismerés fogalma. Ezelőtt tíz évvel, ha elmentünk kirándulni, meghallgattuk a madarakat. Ma különböző tanfolyamokon tévé előtt tanítják a madarak csicsergését. És tévé előtt magyarázzák el nekem azt, hogy mi van a saját környezetemben. Nyilván mindenki nem mehet el távoli vidékekre, de ma már ott tartunk, hogy ki sem lépünk a házból.

Az a folyamat, ami a mai médiát meghatározza, leszűkítő hatást fejt ki. Szerencsétlen irány, amely az embereket a végtelenségig elbutítja.

– Az Európai Unió hamarosan megköveteli a tévétársaságoktól, hogy műsorukban a filmek fele európai gyártmányú legyen. Ez egyből megfelezi az amerikai erőszak- és szappanopera-kínálatot.

– Hosszas folyamatról lesz szó. Az adminisztratív intézkedés nem oldja meg azt, hogy ha az egyik csatornán lengyel filmet vetítenek, a másikon ne éppen valami sületlen amerikai show-val vagy hazai mánélé-dalos műsorral etessék a nagyérdeműt. Sajnos, a piac piac marad minden médiatermék esetében.

A közízlés megváltoztatására a médián keresztül nem látok sok esélyt. Meghatározónak tartom viszont az óvoda és az iskola szerepét, a pedagógusi munka jelentőségét, amely kifejlesztheti a fiatalokban az igényességet a tartalom iránt. Ma Erdélyben még tanítanak, de Amerikában nem. Amikor az erdélyi gyermek elkerül Amerikába, rögtön kettővel magasabb osztályba akarják beíratni. Ha nálunk is uniformizálják a tanügyet, ha uralkodóvá válik a nézet, hogy az iskola és a diák tulajdonképpen termék, ha oda jutunk, hogy a diák a viselkedésével a tanárt arra kényszeríti, hogy az mondanivalóját – leegyszerűsítve és csak keveset adagolva – show-ba csomagolja, hogy gondolkodás nélkül meg lehessen érteni, ha így történik majd nálunk is, akkor megöljük az erdélyi tanítást. Én hiszek az oktatásban, mert régen Erdélyben ez hitvallás volt, a tanító – rangsorban elsőként a pap mögött – állandó jelleggel szolgálta közösségét. A mai tanárokat olyan menedzsment-kurzusokra kell beíratni, amelyek a gondolkodást és gondolkodtatást szorgalmazzák. A világ halad előre, és vele együtt mi is, de nem szabad megérnünk, hogy fiatalságunk részévé váljék ennek a globalizált butításnak. Tudatosítani kell, hogy a valós megismerésnél nincs jobb tanulási módszer.

ÖRDÖG I. BÉLA

vissza az elejére


A manipuláció visszaütése

BORBÉLY TAMÁS

(3. oldal)

Emil Boc aggódik amiatt, hogy a Gazeta-ügy esetleg foltot ejt közmegítélésén. A polgármester neve azért jelenik meg a Gazeta kiadó elleni vádiratban, mert ő is beszélt telefonon az egykori nagyreményű kolozsvári Liviu Man újságíróval, akinek most már többi vádlott-társával együtt a bíróság előtt kell megvédenie becsületét.

A sajtóban is közzétett Boc–Man beszélgetés önmagában rendkívül ártatlan. A kiadó vezetője ugyanis jelzi a polgármesternek, hogy az urbanisztikai bizottsághoz került a kiadót közvetlenül érintő határozattervezet. Man megkérdezte Boctól, hogy átküldheti-e sms-ben az erre vonatkozó kérés iktatószámát, amire az elöljáró annyit válaszolt, hogy természetesen, majd búcsúzással véget is ért a párbeszéd.

Nyilvánvaló, hogy ennek alapján Boc semmi törvénytelenséggel nem gyanúsítható. Hiszen az a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy, az ő pozíciójában lévő választottat megkeresik újságírók. A sorok között kiolvasható befolyással való üzérkedés gyanúja azért nem merülhet fel Boc-kal szemben, mert elsősorban Liviu Man ötlete volt a kérés iktatószámának elküldése, másodsorban pedig a határozattervezetet elutasították. Emellett semmilyen jel nem mutat arra, hogy Boc nyomást gyakorolt volna a kérdés pozitív elbírálása érdekében. Ez a beszélgetés-töredék is csak azt a szomorú, de egyáltalán nem általános érvényű valóságot erősíti meg, hogy a sajtóban is mily sötét, maffiatípusú hálózatok működhetnek.

A nyilvánosságra került magánbeszélgetés azt is alátámasztja, hogy a szemmel látható javulás ellenére, az igazságszolgáltatás működése még távolról sem tökéletes. Persze nehéz elvárni, hogy a rendszerváltás utáni, jogállamiság szempontjából sötét évtized nyomán minden egyszerre megoldódjon. A Szociáldemokrata Párt még a legutóbbi négy éves mandátuma alatt is úgy játszadozott Justitia intézményeivel, ahogyan nem szégyellte, illetve pontosabban: amennyire Brüsszel engedte neki. A külső ellenőrzés sem bizonyulhatott azonban olyan hatékonynak, hogy Rodica Stănoiu volt igazságügyi minisztert rákényszerítse a rendszer érdembeni megreformálására.

Ezek után illúzió elvárni azt, hogy két év alatt megszabadulhatnak az egykori reflexektől a hatalmat gyakorlók és az igazságot szolgáltatók. A magánbeszélgetések nyilvánosságra hozása ma Romániában rendkívül időszerű téma, hiszen a kémügy néven elhíresült feltételezett privatizációs gazdasági „bűncselekményt" a sajtó hasonló telefonbeszélgetésekre hivatkozva konstruálhatta meg. Még most sem tudjuk, hogy mekkora a valóságalapja az ügyészek által megfogalmazott vádaknak, de több személy hírnevén csorbát ejtett a 2006 végén folytatott médiakampány.

A Sztámen Sztáncsev bolgár tanácsadó telefonbeszélgetései és a Man–Boc párbeszéd nyilvánosságra hozása között azonban lényeges különbség van. Az előző törvénybe ütközik, a második viszont nem, mivel a vádemelést követően a vádirat már nyilvánosságra hozható. Boc-nak az ügyészekhez tegnap intézett kérése, miszerint miért kell olyan magánbeszélgetést a vádiratba beemelni, amely nem szolgálhat bizonyítékként a megfogalmazott lényegi vádak alátámasztásához, egy újabb vita tárgyát képezheti.

Kolozsvár polgármestere azonban egyértelműen rendelkezik politikai felelősséggel ebben a témakörben, főleg ha azonos mércével mérjük az elmúlt napok néhány politikai gesztusát, amelyek a feje tetejére állították a hazai belpolitikai életet. Traian Băsescu államfő, aki közismerten Boc főnöke, a Kolozsvár polgármesterével szemben is alkalmazott manipulatív módszerre alapozva próbálta ugyanis többször befeketíteni politikai ellenfeleit. Felelőtlenség egy államfő részéről homályos érdekcsoportokról beszélni, illetve a kormány tagjait bűnözőkkel való cimborasággal vádolni úgy, hogy meg sem próbál az egyértelműségre törekedni. Mert a Codruţ Şereş volt gazdasági miniszterhez intézett értelmezhető megjegyzés is bizonyítja, hogy Băsescu sokat sejtetőnek vélt megjegyzésekkel próbálja elbátortalanítani a politikai ellenfelének tartott személyeket és pártokat. Ez nem mást jelent, minthogy személyes érdekére használja fel a titkosszolgálati jelentéseket. Nem mellékes, hogy Teodor Atanasiu volt honvédelmi minisztert korábban azonos vád címén elkezdett büntetőjogi vizsgálat miatt függesztettek fel tisztségéből.

Nincsenek kételyeim afelől, hogy a Man–Boc beszélgetést jó lejáratási alkalomnak tekintik a Demokrata Párt és Traian Băsescu ellenfelei. A régi reflexektől való szabadulás – mint láthatjuk – nem könnyű. A Cotroceni és a Victoria palota között tomboló háborúban a Nemzeti Liberális Párt és a Demokrata Párt vezetőségének, illetve Traian Băsescunak és Călin Popescu Tăriceanunak azt kell tudatosítania, hogy az egymás ellen indított gyűlöletkampányukkal kockára teszik mandátumuk legnagyobb eredményét, az igazságszolgáltatás és az „elaljasodott rendszer" sikeresen elkezdett reformját. Az eddiginél mindenképpen nagyobb önmérsékletről kellene bizonyságot tenniük, hogy meghirdetett céljukat ne áldozzák fel önös, hatalomra törekvési érdekeik szolgálatára.

Az oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


Napirenden


Pokolgép robbant egy bagdadi állatpiacon

(4. oldal)

Tizenöten meghaltak, harmincöten megsebesültek pénteken Bagdad központjában egy pokolgép robbanása következtében. Egy állatpiacon történt a gyilkos merénylet, nem messze a bagdadi polgármesteri hivataltól és egészen közel egy XIII. századi szunnita mecsethez. A körzet azonban, ahol a merénylet történt, nem egyértelműen szunnita, hanem vegyes lakosságú.

A merénylő valószínűleg kartondobozban rejtette el a robbanószerkezetet, és lyukakat vágott a dobozba, hogy úgy tűnjék, mintha valamilyen kisállatot vinne benne az állatpiacra.

A helyszín biztosítására kivezényelt rendőrök a levegőbe leadott figyelmeztető lövésekkel tartották távol a kétségbeesett hozzátartozókat, akik igyekeztek mielőbb bejutni a piac területére, hogy megtudják, mi történt szeretteikkel, akik a vásár forgatagában tartózkodtak a robbanás pillanatában, és azóta nem adtak életjelt magukról.

Pénteki rendőrségi közlés szerint az eredetileg közöltnél tízzel több, összesen harminc halálos áldozata volt Bagdadban az előző nap elkövetett öngyilkos merényletnek.

vissza az elejére


Litvinyenko-gyilkosság: Lugovoj kiadatását kérik a britek

(4. oldal)

Andrej Lugovoj orosz üzletember, volt KGB-ügynök és testőr kiadatását fogja kérni a brit kormány Moszkvától a Litvinyenko-gyilkosság ügyében, mert elégséges bizonyíték gyűlt össze ellene – írta londoni kormányforrásokra hivatkozva a pénteki The Guardian, amelynek a gyanúsított cáfolta részességét a bűncselekményben.

Alekszandr Litvinyenko az orosz állambiztonsági szolgálat (FSZB) alezredese volt, aki – miután szembekerült a Céggel – hét éve Nagy-Britanniába szökött. November 23-án, háromheti haláltusa után hunyt el a londoni University College egyetem klinikáján; halálát a szervezetébe került hatalmas adag polónium-210 radioaktív izotóp okozta.

Litvinyenko a mérgezés feltételezett napján, november 1-jén a londoni Millennium Hotelben teázott két másik orosz exügynökkel, Dmitrij Kovtunnal és Andrej Lugovojjal, akiket a Scotland Yard hírek szerint kezdettől gyanúsítottként kezel.

A The Guardian magas rangú brit kormányforrásokat idézve pénteken azt írta: a Scotland Yard olyan dossziét készül átadni az ügyészségnek, amelyben megítélése szerint elegendő bizonyíték van Lugovoj ellen a vádemelésről szóló döntéshez.

vissza az elejére


A világ ma a holokausztra emlékezik

(4. oldal)

Január 27-ét, az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját 2005. november 1-jén nyilvánította Holokauszt Emléknappá az ENSZ-Közgyűlés. Az egyhangúlag elfogadott határozat hangsúlyozza „az emlékezés és a tanítás kötelességét", hogy a jövő nemzedékei megismerjék a hatmillió, túlnyomórészt zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét.

A náci Németországnak a zsidóság megsemmisítésére irányuló programja az akkori zsidó népesség számát mintegy harmadára csökkentette. Hitler 1941 őszén határozta el a „végső megoldást", azaz az európai zsidóság teljes kiirtását. A holokausztnak (görög eredetű szó, jelentése „tűzben elégő áldozat") mintegy kétszázezer, a nácik által szintén alacsonyabb rendűnek nyilvánított cigány, valamint homoszexuális, testi és szellemi fogyatékos ember is áldozatul esett.

Az Oswiecim (német nevén Auschwitz) melletti „halálgyárat" Lengyelország lerohanása után, 1940-ben állította fel az SS-parancsnokság. A tábor bejárata felett tábla azt hirdette, hogy „A munka szabaddá tesz" (Arbeit macht frei). A kezdetben munkatáborként is működő auschwitzi tábort a tömeges megsemmisítés céljára alakították ki: a törzstáborban és a hozzá tartozó, 1942-ben kiépült Birkenauban, valamint Majdanekben építették fel az első gázkamrákat.

Az első áldozatokat 1941 szeptemberében gázosították el ciángázzal (cyklon-B). Az iparszerű népirtás 1943 márciusában kezdődött meg, amikor is üzembe helyezték a négy krematóriumot. Az auschwitzi német adminisztráció fennmaradt iratai és újabb kutatások szerint a táborkomplexumba hurcoltak – nem a megöltek – száma összesen 1 041 000 volt, közülük Lengyelországból 300 000, Görögországból 55 000, Németországból 69 000, Hollandiából 60 000, Franciaországból 69 000, Szlovákiából 27 000, Belgiumból 25 000, Magyarországról 436 000 embert deportáltak ide.

A tömeges népirtás programszerű megkezdése után Auschwitz az európai zsidóság megsemmisítésének központjává vált. Az akkortól érkező tömegekben a rabok már nem kaptak számot sem, 70-75 százalékukra az azonnali halál várt, ez az oka annak, hogy az adatok becsültek és eltérőek. Az auschwitzi múzeum 1,1 millióra teszi az Auschwitzba irányított európai zsidók számát, de akár 1,5 millióan is lehettek, s többségük elpusztult. Az emberek tervszerű megsemmisítése csak 1944 késő őszén ért véget. Amikor 1945 elején a szovjet csapatok elérték a tábort, alig több mint hétezer foglyot, többségében végsőkig legyengült nőket és gyerekeket találtak ott.

Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár az idei Holokauszt Emléknap alkalmából közzétett üzenetében kiemelte, hogy a nemzetközi közösségnek meg kell erősíteni elkötelezettségét az emberi jogok iránt, amelyeket Auschwitzban és a későbbi népirtások során brutálisan meggyaláztak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az áldozatokra való emlékezéssel megakadályozható az emberi kegyetlenség újraéledése, s az emléknap alkalmat nyújt a holokauszt történetének megismerésére a felnövekvő generációknak.

A magyarországi cigány holokauszt emléknapja augusztus 2. annak emlékére, hogy 1944. augusztus 3-ra virradóra a nácik néhány óra alatt legyilkolták az auschwitzi haláltábor utolsó háromezer cigány foglyát. A magyarországi holokauszt emléknap április 16., 1944-ben ezen a napon kezdődött el a zsidók gettókba zsúfolása. A magyarorszáégi holokauszt során 550 ezer zsidó pusztult el. Romániában a holokauszt emléknapja október 9., amikor 1941-ben az Antonescu-rezsim elkezdte a romániai zsidókat Besszarábiába és Transznisztriába deportálni. A romániai holokausztnak 400 ezer áldozata volt.

Észak-Erdélyből a német hatóságok aktív magyar közreműködéssel körülbelül 150 ezer embert deportáltak a német haláltáborokba. Csak 10-15 százalékuk élte túl a holokausztot.

vissza az elejére


Készenléti állapot a madárinfluenza fogadására

(4. oldal)

Az aradi hatóságok fokozott megelőzési eljárásokat léptettek életbe a szerdán, Magyarországon beigazolódott madárinfluenza-eset miatt. A vírus H5 törzsét a magyarországi Csongrád megyében mutatták ki ludakon végzett kísérletekkel.

Az állatokkal, állati eredetű termékekkel való kereskedelmet, illetve szállításuk körülményeit is szigorúan ellenőrzi az aradi Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság, és tájékoztató kampányokat tart. A gazdaságok tulajdonosainak, valamint az állatvásár-szervezőknek nagy körültekintéssel kell eljárniuk.

Dumitru Nişulescu, az állategészségügyi igazgatóság képviselője elmondta, hogy a megye fontosabb útjain és a magyarországi határ közelében ellenőrzéseket végeznek, hogy biztosítsák az állatok, állati eredetű termékek szállítására vonatkozó normákat, s az embereket emlékeztessék az óvintézkedésekre.

A magyarországi mezőgazdasági minisztérium igazolta: fokozottan fertőző H5 vírust izoláltak, és jelenleg egy nagy-britanniai laboratórium elemzi a mintákat annak megállapítására, hogy a H5N1 törzsről van-e szó. Magyarország már elküldte hivatalos jelentését az Európai Bizottságnak, ugyanis Csongrád megyében 3 300 ludat áldoztak fel egy farmon, ahol 40 állat betegedett meg.

Újabb esetet szerda óta nem jeleztek, Horvátország azonban már betiltotta a magyarországi baromfihús-importot. Románia az Európai Bizottság intézkedéseit fogja követni, vagyis annak függvényében dönt majd a Magyarországról származó baromfiimport ügyében, hogy milyen határozatot hoz a Brüsszelben összeülő tápláléklánc- és állategészségügyi állandó bizottság (SCFCAH) – közölte Marian Avram, Románia országos állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságának elnöke. Ha az említett szakbizottság úgy döntene, hogy betiltja a Magyarországról származó baromfiimportját, úgy Románia igazodni fog ezen intézkedéshez.

Az Arad megyei állat-egészségügyi hatóság képviselői mintát vettek a megye baromfitelepein elhullott 16 madárból, illetve a lakosság által az utcán talált elpusztult galambokból. A H5-ös vírus kimutatására szolgáló tesztek minden esetben negatívnak bizonyultak. Vizsgálatokat folytattak a megye mind a 12, összesen mintegy 100 000 egyedet számláló baromfifarmján. Egyes farmokon találtak elpusztult madarakat, de az aradi laboratóriumban elvégzett vizsgálat nem mutatta ki a H5-ös vírus jelenlétét a tetemekben.

vissza az elejére


Nem tilthatják meg a magyar baromfiexportot

(4. oldal)

Az Európai Unió tagországai nem tilthatják meg a teljes baromfiexportot Magyarországról, miután az unió úgynevezett állandó állategészségügyi bizottsága az Európai Bizottság véleményét követve pénteken jóváhagyta a héten jelzett madárinfluenza-járvány elleni védekezésre tett intézkedéseket – jelentette ki a brüsszeli végrehajtó testület szóvivője pénteken. A tagországokat képviselő szakértői EU-testület – elmondása szerint – tájékoztatást kapott a magyar illetékesektől, és ennek nyomán – a bizottság értékelésének megfelelően – azt állapították meg, hogy a megtett intézkedések teljes egészében összhangban vannak az úgynevezett madárinfluenza-irányelvben foglaltakkal. További intézkedések így egyetlen tagországban sem indokoltak – szögezte le Philip Tod szóvivő.

vissza az elejére


Napirenden


Boc visszavág Gazeta-ügyben

(5. oldal)

Mint ismeretes, a sajtóban megjelent egy lehallgatott telefonbeszélgetés átirata. Ebben a négy letartóztatott újságíró egyike, Liviu Man arra kéri a polgármestert, hogy elküldhesse neki egy kérvény iktatószámát, Boc pedig beleegyezik. A polgármester kifejtette: ebben nincs semmi szabályellenes, a benyújtott okmányok iktatószámának közlése nem ütközik semmilyen akadályba, ezt bármelyik állampolgár megteheti. Ami a szóban forgó kérést illeti egyébként, azt elutasították, mert nem felelt meg a jogszabályoknak. Ehhez képest, Boc szerint a lehallgatási jegyzőkönyvet arra használják fel, hogy úgy tüntessék fel az esetet, mintha valami rendellenesség történt volna. Nevének folyamatos összekapcsolása a kevésbé tájékozottakban azt az érzést keltheti és kelti, hogy a polgármester is bűnös, holott ő csupán magától értetődő módon válaszolt egy újságíró telefonhívására.

Ha vádolják valamivel, közöljék, hogy mivel, és milyen alapon, ha pedig nem, indokolják meg a lehallgatási jegyzőkönyvek megőrzését és nyilvánosságra hozatalát.

Boc kifejtette: megengedhetetlen, hogy közéleti személyiségek neve minden ok nélkül „hab legyen a tortán" egy bűnügyi perben. Az ilyen eljárások tönkreteszik az érintett személyek arculatát, és tovább rombolják a román igazságszolgáltatás hitelét, a jogállamot és a demokráciát.

A polgármester kijelentette: ha nem kap megfelelő választ, hajlandó továbblépni, és pert indítani a nyomozó szervek ellen, mert az Alkotmány 26. cikkelye értelmében minden állampolgárnak joga van megvédeni a saját arculatát.

(ercsey)

vissza az elejére


Még sincs határozat a kétnyelvű táblákról?

(5. oldal)

A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) csupán jogi érvénnyel nem rendelkező határozattervezet létezik a magyar nyelvű feliratokkal kapcsolatosan, ez 2007. július elsejétől életbe léphet, de csak akkor, ha az egyetem vezetése dönt az ügyben – pontosította a román külügyminiszter Göncz Kingához írt levelének tartalmát.

A miniszter korábban úgy tájékoztatta magyar kollégáját, hogy idén július elsején lép életbe az erre vonatkozó, már meglévő szenátusi határozat. Mihai Răzvan Ungureanu jelezte: az egyetemnek szándékában áll felkarolni egy olyan átfogóbb jellegű kezdeményezést, amely az intézmény „multikulturális jelképrendszerének" a kidomborítását szolgálja. A tárcavezető ugyanakkor rámutatott: az egyetem vezetősége nem a magyar nyelvű feliratok kifüggesztését ellenezte, hanem azt a módszert, ahogyan ezt a magyar oktatók tették – olvasható a nyilatkozatban. Hangsúlyozta: kizárólag az intézmény szenátusa illetékes elemezni az egyetemen kialakult helyzetet, csakis ez a testület hozhat döntést ebben az ügyben.

Hasonlóképpen vélekedik az egyetem szóvivője, Cristina Nistor is, aki leszögezte: az egyetemen nem létezik ilyen szenátusi határozat, és a miniszter által említett július elsejei időpontról sem tudnak. A többnyelvű feliratok kérdéséről készült ugyan tervezet, de nem született még szenátusi döntés.

A Bolyai Kezdeményező Bizottság korábban bemutatta a határozattervezetet, amelyen elolvasható Nicolae Bocşan rektor kézírásos utasítása, amellyel a történész szakértőkre hárítja a feladatot, és 2007 július elsejét jelöli meg dátumként.

Tegnap Göran Lindblad svéd képviselő kezdeményezésére több európai parlamenti tag aláírásával határozat-tervezetet nyújtottak be, amelyben elítélik az egyetemet a két adjunktus menesztéséért, szorgalmazzák a romániai magyar kisebbség anyanyelvi oktatási lehetőségeinek bővítését, és felszólítják Romániát, hogy 12 évvel annak aláírása után, végre ratifikálja a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartáját.

vissza az elejére


Negyedévente adóznak a mikrovállalatok

(5. oldal)

A mikrovállalatok és a független tevékenységet folytató magánszemélyek ezentúl nem havonta, hanem negyedévente kötelesek befizetni az alkalmazottak bérét terhelő adót és a bérek után fizetendő járulékokat – közölte közölte az Országos Adóügyi Hivatal (ANAF).

Az egyesületek, alapítványok és más intézmények – a közintézmények kivételével – csak évente egyszer, a következő év januárjának 25, napjáig kötelesek leadni az adóbevallási nyilatkozatokat és kifizetni az adót és a járulékos költségeket a fizetésekre.

Az intézkedésről, amely január elsejével vált hatályossá, a 2006/35. számú Kormányrendelet döntött. A kormány ez esetben a kisvállalkozók bankköltségeit, átutalási illetékeit próbálja csökkenteni, illetve az adók és az illetékek adminisztrálását hatékonyabbá tenni.

Egyelőre nem világos, hogy például egyesületi vagy alapítványi alkalmazottak esetében az egészségügyi alapba történő éves befizetésekhez mit szól majd a biztosító, s hogy a biztosítottak milyen módon tudják majd igazolni a befizetéseket.

vissza az elejére


Vlădescu: Marad a regisztrációs díj

(5. oldal)

Romániának szüksége van a regisztrációs díjra, másképpen az ország használt járművek temetőjévé válik – nyilatkozta Sebastian Vlădescu pénzügyminiszter. Hozzátette: végleges döntés csak a Kovács László vámért és illetékekért felelős uniós biztossal sorra kerülő tárgyalások után várható ebben az ügyben. Az Európai Bizottság romániai képviselője korábban kijelentette: a díj hiányában Románia nem változik „Európa szemétdombjává", nem a díj mértéke, hanem maga az intézkedés kifogásolható.

Szerdai sajtóértekezletén a Demokrata Párt (PD) elnöke, Emil Boc is úgy vélekedett, hogy a díj indokolatlan. Egy pár éves nyugati gépkocsi sem szennyezi jobban a környezetet, mint az esetleg újabb hazai gyártmányok – fogalmazott a politikus hozzátéve: inkább egy környezetszennyezési díj bevezetését szorgalmazná, amelyet a ténylegesen szennyező gépkocsik tulajdonosai fizessenek.

vissza az elejére


Folytatódik a tanügy „túltámogatása"
Túl borsos árak az iskolabuszokért

(5. oldal)

Elégedett a tanügyminiszter: jó volt a tavalyi év, az idei viszont még jobb lesz. Tavaly óta egyre nő az oktatási tárcának nyújtandó GDP értéke. Folytatódnak az infrastruktúrát célzó befektetések, de egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanerők továbbképzése is. A szakemberek szerint nem ilyen rózsás a helyzet, főleg ami az újonnan vett iskolabuszokat illeti. A közelmúltban tető alá hozott üzlet mintegy 15 millió eurót, azaz 53 500 958, 07 lejt emésztett fel. A Kormány Ellenőrző Testülete nemsokára kivizsgálja az ügyet, és dönt a beruházás körüli esetleges visszásságokat illetően.

– A rendszerváltás óta a 2006-os év volt a legeredményesebb – közölte Mihail Hărdău tanügyminiszter tegnapelőtt, amikor a nyilvánosság elé tárta a 2006-os év tanügyi megvalósításait. A GDP 4,89 százalékának odaítélésével tavaly úgymond túltámogatták a tanügyet, a 2007-es évben pedig még több pénzt kap a tárca: a GDP 5,2 százalékát.

A tavalyi eredményeket illetően Hărdău úgy vélekedett, hogy ígéreteiket betartották: a tanügyi infrastruktúra fejlesztésére a GDP 1,1 százaléka jutott, kifizették a PSD-kormányzás alatt a 2001–2004-ben felhalmozódott bérhátralékokat, a befektetésre szánt összeg 98,7 százalékát pedig elköltötték. Tizenhat évi alulfinanszírozás után 2006-ban elkezdődött a romániai tanügy korszerűsítése – tájékoztatott a miniszter. 2008-ig befejeződik a romániai tanintézetek korszerűsítése oly módon, hogy a működési engedély már szeptember 15-én az igazgató asztalán legyen. Az iskolai könyvtárak sorra átalakulnak a helyi közösség információs és dokumentációs központjaivá. 2008-ban egyetlen községi iskola sem létezik majd számítógép-hálózat és internetkapcsolat nélkül. Kiemelt fontossággal bír az óvoda- és a bentlakásépítés, főleg az ipariskolai tanulók számára.

Ha a 2006-os év fő objektuma az infrastrukturális befektetés volt, 2007-ben az oktatók továbbképzése a cél. A miniszter elégedettségét fejezte ki a vizsgatételek nyilvánosságra hozatalát illetően is. A felsőoktatásnak kiutalt összeg 31 százalékát a bentlakások felújítására fordították. Hărdău szerint tevékenysége összhangban van a DP politikájával és oktatásügyi irányultságával.

Drága vagy sem az iskolabusz?
A szakemberek sokallják az újonnan vásárolt vidéki iskolabuszok árát, és hiányolják a nagybani adásvételnél szokásos árkedvezményeket is. A körülményeket tekintve a szaktárca vezetősége rossz üzletet kötött, felelőtlen, vagy az iskolabuszok vásárlásával egyes magánszemélyek hatalmas közpénzekhez jutottak – olvashatjuk a ZIUA hasábjain. A sajtókiadvány felkéri a kormány Ellenőrző Testületét: derítsen fényt az iskolabuszok vásárlásának homályos ügyére.

A buszszükséglet felmérése tavaly márciusban zárult, a versenytárgyalásra pedig nyáron került sor, míg a buszok szállítása is később valósult meg, idén januárban – állítják az élelmesek.

A versenytárgyalás nyertesei az AutoItalia és a Porsche Romania volt – előbbi Fiat Ducato és Fiat Panorama, utóbbi pedig Volkswagen típusú járműveket forgalmaz. A vásárolt kisbuszok ára 107 856 és 115 646 lej, azaz 31–34 000 euró (a 16+1 helyes kisbuszok esetében), illetve 75 774 és 88 033 lej, azaz 23– 26 000 euró (a 9+1 helyes kisbuszok esetében) között ingadozott. Az autópiaci árak szerint viszont az ilyen típusú kisbuszok 700–2000 euróval kevesebbe kerülnek, mi több a cégek a nagytételben történő felvásárlások esetén kedvezménnyel is kecsegtetik az ügyfelet – ennek azonban nyoma sincs az ügyletben.

A Fiat romániai képviseletének honlapján olvasható árjegyzék szerint a Fiat Panorama 1400 köbcentis motorral rendelkező kisbusz ára illetékkel együtt 14 122 euró. Az 1900 köbcentis motor pedig 17 244 euróba kerül.

Eddig megválaszolatlan kérdések
Felmerül a kérdés, hogy miért kellett két cégtől vásárolni a kisbuszokat. Nevetségesnek tűnik az érv, miszerint a Fiat vagy a Volkswagen mamutcégeknek nem sikerült „megkaparintaniuk" az 500 kisbusz megvásárlására vonatkozó „bizniszt". A dolog nyitját a szakemberek abban látják, hogy így nehezebben lehet majd megállapítani a pontos vásárlási árat. A minisztérium honlapján nem található meg se a cégekre, illetve a gépkocsi típusára, se a műszaki jellemzőkre vonatkozó teljes adattár.

Az iskolabuszok átadási határideje 2006 novembere, illetve decembere volt. Ennek ellenére a kisbuszok átadására a határidő lejárta után egy-két hónappal, azaz csak 2007 januárjában került sor.

A buszvásárlási projektben továbbá nem határozták meg, ki fizeti a sofőröket, ugyanis az iskolák szervezeti vázlatában még nem szerepel a buszvezetői állás. Innen nézve nem érvényes a miniszter azon kijelentése, miszerint az új kisbuszok „jelentékeny módon járulnak hozzá a tanulási feltételek javításához".

A szakemberek szerint már arra is volt példa, hogy a drága közpénzen vásárolt buszok megakadtak a falusi sáros, gidres-gödrös utakon.

NAGY-HINTÓS DIANA

Az oldalt szerkesztette: Papp Annamária

vissza az elejére


Körkép


Szilágysomlyó
Bezárják a szemétgyűjtőt

(6. oldal)

Elfogadták a város 2007-re vonatkozó költségvetését – tájékoztatta lapunkat a tanács idei első ülését követően Hánis Géza alpolgármester. Megtudtuk: Szilágysomlyó 2007-ben 184 ezer lejből gazdálkodhat. Felmerült továbbá a napirendi pontok között a háztartási szemét elszállítási díjának kiigazítása is, melyet a szolgáltató cég kérelmezett, mivel a jelenlegi tarifákból már nem tudott gazdálkodni. A tanács jóváhagyta a kérelmet, az új díjszabásba pedig belefoglalták a szemétlerakat bezárási költségeit is. Erre azért van szükség, mondta el az elöljáró, mert egy kormányhatározat értelmében 2009-ig fel kell számolni a szilágysomlyói szemétlerakatot, ugyanis az nem felel meg az egészségügyi elvárásoknak. A telep már több mint 33 éve működik, így újjáépíteni sem lehet.

A megyében ez az első, bezárásra ítélt szeméttelep, amelyet hamarosan két másik követ majd. Szilágysomlyón a bezárást követően csak átadó központot létesítenek, ahol begyűjtik a szemetet, és öt napon belül elszállítják. A megyei határozat értelmében csak egyetlen végleges és néhány átadó telepet működtethetnek Szilágy megyében. A regionális szemétlerakatot előreláthatóan Zilah mellett fogják kiépíteni, oda gyűjtik össze majd a megye szemetének nagy részét.

(sbá)

vissza az elejére


Az EKE februári rendezvényei

(6. oldal)

Február 3. (szombat): Látogatás a Történelmi Múzeumban. Találkozás 10 órakor a Múzeum téren. Vezeti: Magyarosi Margit.

Február 3. (szombat): Hója gerinc (10 km). Találkozás 10 órakor a Marianum előtt. Túravezető: Kiss János.

Február 4. (vasárnap): Vonatos kirándulás: Szucság, Hegyes hegy, lomb (22 km). Találkozás 7.15 órakor a nagyállomás előtt. Túravezető: Vlád Pál. Tel: 435-866.

Február 4. (vasárnap): Őzek völgye (20 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Hosszú Béla.

Február 7. (szerda): Közgyűlés 17 órától az Apáczai Líceumban.

Február 8. (csütörtök): Kézimunkaklub 16 órától a székházban. Házigazda: Köpeczi Éva.

Február 10. (szombat): Brüll kilátó (14 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Fehér Zsuzsa.

Február 10. (szombat): Morgó, Tekintő (20 km). Hunyadi Mátyás jelvényszerző túra. Találkozás 10 órakor a Zöld békánál. Túravezető: Kiss János.

Február 11. (vasárnap): Séta a Cérna-forráshoz (14 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.

Február 11. (vasárnap): Rákóczi forrás (16 km). Találkozás 8 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Magyari Péter.

Február 15. (csütörtök): Túravezetők tanácskozása 17 órától a székházban.

Február 17. (szombat): Kajántói fenyves (20 km). Találkozás 9 órakor a távolsági autóbusz állomás előtt. Túravezető: Vlád Pál, tel: 435866, vagy 482532.

Február 17. (szombat): Leányvár (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Tóthpál Tamás.

Február 18. (vasárnap): Karbantartó túra: Bivalyos, Árpád-csúcs, Csillagvizsgáló (25 km). Találkozás 9 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Székely Lavotta.

Február 18. (vasárnap): Majláth kút (16 km). Találkozás 8 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Magyari Péter.

Február 18. (vasárnap): Séta a Bükkben (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Bagaméri Tibor.

Február 19–21. (hétfő–szerda): Vigyázó túra az MKE-vel közösen. Túravezető: Szilágyi András, tel: 0742-625130.

Február 24. (szombat): Xántus János emléktúra a Cérna-forráshoz (14 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Szatmári Béla.

Február 24. (szombat): Szalonnasütés Kispetriben vonatos, gyalogos túra (gyalog 12 km). Találkozás 7.10 órakor a nagyállomás előtt. Túravezető: Vlád Pál. Tel: 435-866, vagy 482-532.

Február 25. (vasárnap): Koszorúzás Xántus János sírjánál. Találkozás 9 órakor a Házsongárd bejáratánál. Vezeti: Szatmári Béla.

Február 25. (vasárnap): Páter forrás (26 km). Találkozás 8 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Magyari Péter.

Február 25. (vasárnap): Bátori hegy, Szucság (16 km)-vissza vonattal. Kós Károly teljesítménytúra előzetes. Találkozás 9.30 órakor a Rádióstúdió előtt. Túravezető: Tóthpál Tamás.

Február 25. (vasárnap): Görbe túra (10 km). Találkozás 10 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Bagaméri Tibor.

Március 3. (szombat): Séta a fenyvesekben (13 km). Találkozás 9.30 órakor a monostori végállomáson. Túravezető: Kiss János.

Március 4. (vasárnap): Malomszeg, Jeges-barlang, felsőfüldi fatemplom. Kirándulás vonattal (7.10 órakor az állomás előtt) vagy mikrobusszal (8 órakor Magyar Színház előtt). Megbeszélés a közgyűlésen.

Túravezető: Vlád Pál. Tel: 435-866, vagy 482-532.

Március 7. (szerda): Közgyűlés 17 órától az Apáczai Líceumban.

EKE fotóklub: minden kedden 17 órától a székházban.

Könyvtár: minden szerdán 17 órától a székházban.

Az EKE rendezvényekkel kapcsolatban érdeklődni lehet Prezensky Tibornál, tel. 456-022 és Magyarosi Margitnál, tel. 583-732.

Rendezvényeikre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Székházunk címe: Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 7/5.

vissza az elejére


Gyulafehérvár
Új lehetőségeket teremtene a Bács-Kiskun testvérmegyei kapcsolat

(6. oldal)

Első alkalommal járt Gyulafehérváron Fehér megye testvértelepülésének küldöttsége a tavaly őszi vezetőségváltást követően. Látogatásuk célja a bemutatkozás és a közös tervek egyeztetése volt. A hattagú delegációt a Fehér megyei tanácselnök és alelnök fogadta, a tárgyalások során számos jó, közösen megvalósításra váró ötlet merült fel.

A delegáció tagjai: Bányai Gábor megyei tanácselnök, Boga Zoltán alelnök, Ferenczi István titkár, Nagy Ferenc, a munkaerővel foglalkozó bizottság elnöke, Piro község polgármestere, Nagy István európai integrációs igazgató és Sipos Zsolt, a kereskedelmi és ipari kamara titkára. Ion Dumitrel, Fehér megyei tanácselnök fogadta a delegációt, majd közös sajtóértekezletet tartottak.

Ion Dumitrel bejelentette, hogy áprilisban új testvérmegyei megállapodást írnak alá, amely erősíti és továbbfejleszti az 1994 óta tartó kapcsolatot. Bányai Gábor a délelőtti tárgyalásokat követően elmondta: hogy szeretnének új lehetőségeket teremteni a testvérmegyei kapcsolat keretén belül.

A küldöttség számos aktuális ötlettel állt elő a tárgyaláson: például, hogy a politikai kapcsolatokon túl ismerjék meg egymás kultúráját, állítsanak össze közös honlapot a két megye turisztikai és kulturális adottságairól, ismerjék meg közös történelmüket, állítsanak helyre közösen leromlott állapotban lévő – főleg Hunyadi János nevéhez fűződő – kastélyokat, közös környezetvédelemi projekt keretében újítsanak fel parkokat, és különböző képzéseket szervezzenek együtt. Boga Zoltán hozzáfűzte, hogy az évente megszervezésre kerülő turisztikai vásárukra ezután Fehér megyét is meghívják, hogy bemutathassa termékeit, és a borversenyen pályázhasson a legjobb testvérmegye borának címéért.

Ion Dumitrel és Dan Simendon megyei alelnökök válaszukban hangsúlyozták az interregionális pályázatok jelentőségét.

A vendégek kétnapos látogatásuk folyamán megismerkedtek Gyulafehérvár, Torockó és Nagyenyed nevezetességeivel. Bemutatták nekik a megyei tanács által kezdeményezett Bor útja elnevezésű turisztikai projektet.

Bakó Botond

vissza az elejére


Torockószentgyörgy
Hazavárják az elszármazott lakosságot a falunapokra

(6. oldal)

A torockószentgyörgyi önkormányzat tervei szerint az idén első alkalommal megszervezésre kerülő falunapokra áprilisban, a Szent György napja utáni hétvégén (27–29) kerül sor. A kis falu közössége kezdetben elég visszafogottan és óvatosan érdeklődött a tervezett esemény iránt, alig néhányan gyűltek össze a megbeszélésekre. A legutóbbi gyűlés számos résztvevője viszont arról tanúskodik, hogy a falu lakossága mégis támogatja a rendezvényt. Megbeszélték a rendezvény programját, nem volt hiány felajánlásokban sem, és minden feladat mellé kijelöltek egy embert, aki kézben tartja az előkészületeket.

Koppándi Botond unitárius tiszteletes vezetésével a résztvevők betanulják Péterfi Gyula Piros rózsa, fehér rózsa című, totockószentgyörgyi témájú darabját, amit 1926-ban mutattak be, és 1996-ban újítottak fel. Lesz tájházavatás, focimérkőzések, erőpróbák, zsákbafutás, kötélhúzás népi és népies muzsika, valamint bál. A legtöbb vitát a díszkapu elkészítése váltotta ki, ugyanis a lakosság többsége székelykaput szeretett volna, végül azonban a kisebb, bár helyi faragású kapuk ötlete bizonyult életképesebbnek. A vitát tettek követték: Györke János felajánlotta, hogy magánerdejéből kivághatják a kapu elkészítéséhez szükséges fákat. Csaknem 150 meghívót küldtek szét Amerikától Ausztráliáig, az elszármazott falubelieknek – most már csak rajtuk múlik, hogy rászánják-e magukat a nagy útra, hogy megtiszteljék az első torockószentgyörgyi falunapokat. Fehér megyébe látogat majd a testvérgyülekezet Tápiógyörgye küldöttsége is, akiknek fúvószenekara teszi majd ünnepélyesebbé a faluba való bevonulást. Díszokleveleket osztanak szét azok között, akik sokat tettek a faluért és a torockószentgyörgyi lakosság jólétéért. Ebből az alkalomból nyitják meg a vállalkozó Szakács házaspár (Márta és Nimród) gyönyörű panzióját is. Ezenkívül sokféle szórakoztató program lesz, vasárnap pedig ünnepi istentisztelet zárja a rendezvénysorozatot.

Úgy tűnik, a lakosság már ráhangolódott az eseményre. Sokat számít a falu unitárius lelkészének és polgármesterének, Veres Rudolfnak, valamint az ott lakó néhány értelmiséginek a pozitív hozzáállása és tenni akarása. A tavalyi sikeres torockói napok után Torockószentgyörgy is be szeretné bizonyítani, hogy életképes, értékes települése a megyének.

B. B.

Az oldalt szerkesztette: Dézsi Ildikó

vissza az elejére


Körkép


Menyasszonyok, vásárba!

(7. oldal)

Pénteken délben elkezdődött a kolozsvári tavaszi vásáridény: az Expo Transilvania Rt. csarnokában megnyitották a II. Menyasszonyok Szalonja kiállítást. Ezen hetvenhat hazai vállalat kínálja a témához kapcsolódó minden elképzelhető portékáját, szolgáltatását: az eseményhez találó ruhaneműt, közétkeztetést, cukrásztermékeket, szépségápolást, kozmetikai cikkeket, bankszolgáltatásokat, megvásárolható vagy a lakodalomhoz kölcsönözhető személygépkocsi-különlegességeket, fodrászatot, manikürt, pedikürt, fényképezést, videórögzítést, zenei szolgáltatást, előadóművészetet.

A hivatalos megnyitón Ioan Avram igazgató azt emelte ki, hogy a tavalyi első ilyen jellegű vállalkozásuk jégtörő munka volt, most viszont már önálló vásárral mutatkoznak be. A rendezvény a gála és az üzleti szellem együttes hatása jegyében országos első ebben a vásárkategóriában. A kiállítás társszervezője a Ghidul Miresei folyóirat.

A megnyitó hangulatát a Wedding Music Kft. klasszikus élőzenével biztosította.

A vasárnapig tartó vásár keretében külön rendezvények is szórakoztatják a közönséget: lesz divat- és társaságitánc-bemutató, mennyasszonyi szoknyák parádéja, sorshúzás a 2007 Fiatal Házaspárja vetélkedőben, tűzijáték. Nyitvatartási program: ma 12-20, vasárnap 12-19 óra között.

Ö. I. B.

vissza az elejére


Torda
ÚJ OTTHONRA TALÁLT A CUKRÁSZDA

(7. oldal)

A város központjában lévő Russalca cukrászda új helyre költözött. Mivel a Republicii utcában lévő helyiség nem felelt meg az EU-s normáknak, és mivel csupán bérelt helyiségben működött, a cégtulajdonos túl költségesnek találta a korszerűsítést. A megoldás azonban kéznél volt: a közel három éve megvásárolt, és másfél év alatt minden elvárásnak megfelelően felújított, Sulutiu utcában lévő helyiségben várja vendégeit január 18-ától a cukrászda.

UTCÁRA KERÜLHETNEK AZ ADÓSOK

(7. oldal)

Tordán, a Nicolae Teclu utcában lévő, vagon típusú szociális lakásokban lakó személyek közül jó néhányan utcára kerülhetnek. A Rapsodiei utcában lévő H tömbház és a Constructorilor utcában lévő Üveggyári Kolónia néven emlegetett lakóközösségekből idetelepített személyek közül sokan megtartották régi szokásaikat: milliós adósságokat halmoznak fel. Noha a lakók ismerik a szabályokat (lakásuk és a környék tisztán tartása, bér és költségek időbeni kifizetése), sokan nem engedelmeskednek.

Jelenleg 16 személy van a legrosszabb helyzetben, adósságuk meghaladja az 55 millió régi lejt. Tordán jelenleg 250 személy neve található a szociális lakást igénylők listáján.

(ladányi)

vissza az elejére


Árleszállítások bűvöletében

(7. oldal)

A boltok kirakataiban elhelyezett nagy piros táblák kecsegtető árleszállítással csalogatják a vásárlókat, hiszen január 15-én elkezdődtek az őszi-téli szezonvégi kiárusítások. Az üzletekben nagyobb a tolongás, ilyen alkalom ugyanis csupán évente kétszer adódik: január 15. és április 15, valamint augusztus 1. és szeptember 30. között a tavaszi-nyári árucikkek kiárusításakor.

A legtöbb ruházati- és cipőbolt 20, 30, 50 százalékos árkedvezménnyel csalogatja vásárlóit, de helyenként, a nagyobb áruházakban, valamint külömböző márkaboltokban akár 70 és 80 százalékkal olcsóbban is vásárolhatunk.

Egyre viszont vigyáznunk kell: ne essümk a piros cimkék áldozatául. Ilyenkor jól fontolóra kell vennünk, hogy mit érdemes megvásárolni, és ne vegyünk össze-vissza mindent csak azért, mert leszállított áron van. Arra ébredhetünk, hogy több pénzt költöttünk haszontalanságokra, mint amennyit normális körülmények között költenénk az év bármely más napján.

Ha viszont hajlamosak vagyunk a pénzszórásra, akkor ajánlatos távol maradni a vásárlócsalogató kirakatoktól, vagy inkább nézelődjünk pénz nélkül.

OSZOLI ORSOLYA

vissza az elejére


Lízingszerződés utáni adók

(7. oldal)

Ettől az évtől (a 2006/343. törvény értelmében) a bérlők adózni kötelesek a lízingszerződés tárgyát képező anyagi javak után – figyelmeztetett átiratában a polgármesteri hivatal. Az érintettnek be kell jelentenie a lízingszerződést a polgármesteri hivatal adó- és illetékosztályán, és ha a szerződés tárgya szállítójármű, akkor a következő dokumentumokat kell mellékelni: személyazonossági kártya másolata, lízingszerződés másolata, bejegyzési kartoték, forgalmi engedély másolata. Telek vagy épület esetében szükséges a személyazonossági kártya és a lízingszerződés másolata.

A nyilatkozatokat a polgármesteri hivatalhoz, a Főtér 1. szám alatt kell benyújtani, magánszemélyeknek a földszinti 3-as számú teremben, jogi személyeknek pedig az emeleti 15-ös számú teremben (1-es ügyfélfogadási ablak).

Az 50 lej alatti adót március 31-ig kell befizetni. Az 50 lejt meghaladó adót két részletben, március 31-ig, illetve szeptember 30-ig kell fizetni.

A nyilatkozatokat január 31-ig kell benyújtani. Ennek elmulasztása a 2006/343-as számú törvény szerint, magánszemélyek esetében 50 lejes, jogi személyeknél 200 lejes bírságot von maga után, amit 48 óra alatt lehet törleszteni.

vissza az elejére


Útkeresés az ipari és háztartási elektronikai hulladékgyűjtésben
Kolozsváron nincs, Temesváron már van igazi megoldás

(7. oldal)

Sorin Apostu szerint, ha a lakosságnak van eldobandó tévéje, mikrohullámú sütője, mosógépe vagy hasonlója, jelezze a körzetét ellátó szemeteseknek, akikkel a polgármesteri hivatalnak megállapodása van, és azok bérmentesen elszállítják a tárgyakat. Tehát megegyezésről, és nem szerződésben rögzített kötelezettségről van szó.

Hogy milyen mértékben ismert a fenti módszer? A szakmában az egyik legfontosabb kolozsvári ipari vállalkozás, a Vitacom Electronics Kft. igazgatója, Vita László, lapunknak azt nyilatkozta, hogy tudomása szerint egyelőre sem a városban, sem az országban nem működik szervezett formában elektronikai és háztartási elektromosgép-hulladékbegyűjtés. Az ő vállalatánál a termelésből származó hulladékot egyelőre tárolják, és várják a pillanatot, amikor átadhatják az arra szakosodott cégnek.

A Szabadság utána nyomozott a kérdésnek, és kiderítette: máris van részleges alternatív megoldás. Kolozsváron, például, az egyik Unió/Memorandumului utcai fotólaborban külön kukába, illetve bödönbe gyűjtik az elhasznált villamos elemeket és előhívószert, amelyeket havonta egy erre szakosodott Arad megyei vállalat szállít el.

Mi több, Temesváron 2005. november 1-je óta négy helyen üzemel gyűjtőpont, amelyek a 2005/448-as számú Kormányhatározat 5. szakaszának 1. bekezdése értelmében, a lakosságtól és a cégektől a következő tevékenységekből származó hulladékot veszik be: kis- és nagyméretű háztartási villamos készülékek, informatikai és távközlési cikkek, közfogyasztási készülékek, világítást szolgáló cikkek, játékszerek, sport- és szórakoztató eszközök, gyógyászati készülékek (kivéve a beépített vagy fertőzött darabokat), őrző-védő és ellenőrző felszerelések, automata áruforgalmazók.

Ily módon a mai napig több mint 500 kg DEEE-hulladékot gyűjtöttek össze. Temesváron azt is tudják, hogy a jogszabály szerint ezeknek a veszélyes szemeteknek a be nem szolgáltatása magánszemélyek esetében 500–1000, jogi személyek esetében pedig 2500–5000 RON büntetést von maga után.

ÖRDÖG I. BÉLA

vissza az elejére


Aranyosgyéres
Iskola helyett üzlet?

(7. oldal)

A törvényszéki döntést követően, az aranyosgyéresi Pavel Dan Líceum a hozzá tartozó 5-ös számú Iskola épülete, valamint udvarának egy része nélkül marad. Az említett felületet visszaigényelte egykori tulajdonosa, az ausztriai Stipsicz Ecaterina. Állítólag a jelenlegi iskola épületét egy éven belül lebontják, és a megüresedett területre egy Billa áruházat építenének. Jelenleg Gal Avram aranyosgyéresi PNTCD tanácsos 1000 szülő aláírását gyűjti össze, hogy megakadályozza az általa lehetetlennek vélt döntést. Angela Marin, az iskola igazgatója elmondta, nem adja fel a harcot, hiszen reméli, több száz gyermek fontosabb bármilyen szupermarketnél.

vissza az elejére


Téli túra Kisbányára

(7. oldal)

A múlt héten az Európán végigsöprő Kirill orkán pusztításait látva, hallva, kissé aggodalmaskodva készülődtünk az Erdélyi Kárpát Egyesület hagyományos téli túrájára, a Kisbánya havasra. Szerencsénk volt, szombat reggelre elcsitult a vihar, eltűnt a köd, nagyrészt az aggodalmunk is. Kalotaszeg peremvidékén haladtunk. Szászfenesen meglátogattuk a XIV. században, kora gótikus stílusban épült katolikus templomot, amelyet Vincze János hitoktató mutatott be nekünk.

Ragyogó napsütésben folytattuk utunkat, mintha legalábbis tavasz lett volna, hónak híre, hamva sem volt. Ahogy közeledtünk az üdülőtelephez, fokozatosan kezdett fehéredni a táj, Kisbányán már igazi tél fogadott. A frissen hullott hónak és a sziporkázó napfénynek gyermekként örvendtünk. Érdekes: ha idejében vagy túl korán érkezik a tél, január végére megunjuk. De ha nem volt részünk belőle, áhítozunk utána. Csoportunk két részre oszlott: az edzettebbek most is a Gyalui-havasok legmagasabb csúcsára, az 1826 m magas Öreghavasra indultak, amely ezúttal is megközelíthetetlennek bizonyult. A csoport nagyobb része az Indián falunak nevezett nyári szállásokig kirándult.

Kovács Zsuzsa

Az oldalt szerkesztette: Újvári Ildikó

vissza az elejére


Ifjúság
Bonifácz

VIII. évfolyam, 1. szám
Szerkeszti: Dézsi Ildikó

vissza az elejére


Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Ezentúl..., mostantól fogva..., ígérem, hogy...

(8. oldal)

Bizonyára ismerősen csengenek, esetleg még frissen élnek az emlékezetünkben ezek és az ezekhez hasonló kijelentések, amelyek nélkül sokak számára elképzelhetetlen szilveszter varázslatos éjszakája. Minden évben teszünk újévi fogadalmakat. A nagy tervek azonban az ünnepek után néhány napig még lelkesítenek, aztán csak úgy eltűnnek a szürke hétköznapok útvesztőiben. Hogy valójában mit is jelentenek? Az egyéntől függ, hisz egyesek számára kihívást, mások számára még több korlátot, vagy csak egyszerűen megszokásból teszünk ígéretet. De természetesen vannak olyanok is, akik nem hisznek benne.

A téli vakáció után az apáczais diákok újévi fogadalma felől érdeklődtem. Az „ezután jobb leszek", „többet fogok tanulni", „nagyobb tanulmányi átlagom lesz" stb. megszokott ígéretek mellett néhányan érdekes célokat tűztek maguk elé ebben az évben.

A XII.-es, Schumi néven ismert András megfogadta, hogy idén mindent megtesz annak érdekében, hogy ne bosszantsa családtagjait. Fodor Norbi azt ígérte, 2007-ben nem iszik többet, de kevesebbet sem. Müller Vili semmit sem szeretne változtatni az életén. Balla Gyuri eldöntötte, hogy nem lesz többé boldogtalan, feltalálja magát, és nem hagy ki több lehetőséget. Boldizsár Zeyk Zsombi azt ígérte, hogy ezután nem mások elképzelése, hanem saját törvényei szerint él majd. Juhos Kinga pedig szeretné minden nap a maximumot kihozni magából. És mindenkin segít, akin csak tud. Nagyon merész kijelentése volt Kiss Gábornak is, aki most, hogy egyre nő a cigaretta ára, leszokik a dohányzásról. Iskolánk egyik legrégebbi párját is kikérdeztük. Kertész Orsi és Ujváry Péter nem fogadtak semmit, mert szerintük csak azok tesznek fogadalmat, akik valamilyen változtatást szeretnének. Ők azonban továbbra is ilyen boldogok akarnak lenni, mint eddig. Jómagam pedig az időbeosztásomon szeretnék változtatni a közeljövőben.

És mivel iskola tanárok nélkül nem létezik, hát őket is kérdőre vontuk. Darvasi Gyöngyvér magyartanárnő idén többet szeretne foglalkozni az egészségével. Balogh Réka némettanárnő szeretne türelmesebb lenni, és a lobbanékony természetét visszafogni. A francia szakos Dukász Adrienne pedig többet szeretne sportolni. A tanárok között is akadt olyan, aki nem szokta az újévet fogadalmakkal kezdeni, ilyen például Jakab Medvéssy Alice matematika tanárnő.

Ha nem is sikerül mindenkinek betartani újévi fogadalmát, én bízom abban, hogy 2007 mindannyiunk számára boldogabb év lesz. A fogadalmakat illetően pedig mindenki saját belátása szerint ígérjen, igyekezve betartani azt. Ha pedig nem megy, itt a megoldás: Megfogadom, hogy nem fogadok meg semmit!

BUTYKA ANNA,
XII. C.

vissza az elejére


János Zsigmond Unitárius Kollégium
Új év, új lehetőségek

(8. oldal)

Ha jobban belegondolunk, rájövünk arra, hogy az év minden napján fogadunk valamit. Megígérjük magunknak, hogy másnaptól, vagy a másik héttől tanulni fogunk, vagy fogadjuk azt, hogy többé nem eszünk egészségtelen ételeket, ugyanakkor rendesebbek és kedvesebbek leszünk. Ezeket talán hetente többször is tudatosítjuk magunkban, és talán úgy tűnik, hogy sikerült is betartani fogadalmainkat, de valahogy mégis mindig megfeledkezünk róluk, ezért újra meg újra ígéretet teszünk.

Az újévi fogadalmak valahogy mégis különlegesebbek. Van, aki külön fontosságot tulajdonít ezeknek az ígéreteknek szilveszter éjszakáján. Néhányan már azelőtt hosszú listát írnak, hogy azt ünnepélyesen felolvassák az újév küszöbén, vagy esetleg jól elteszik, és néha rápillantanak (jobbik esetben), vagy a mámoros éjszaka során a fogadalmas listának furcsa módon lába kél. Van olyan is, aki számba veszi, mi is az, ami széppé, vagy talán elviselhetetlenné tette az elmúlt 365 napját, és melyek azok a dolgok, amelyek talán szebbé tennék az új évet.

Az idei első vallásórán nem a megszokott és üres BUÉK-kal köszöntöttük egymást, hanem egészen sajátos módon. Mindenki elmondta, hogy a 2007-es év számára mitől lenne boldogabb, mi az, amit megfogadott és miért. Így is megpróbáltunk egy kicsit jobban figyelni egymásra, hogy szebb és boldogabb év legyen az idei is. Talán ez az odafigyelés és érdeklődés is elég lesz ahhoz, hogy valakinek szebb legyen 2007. Kíváncsiskodásom során különleges fogadalmakkal is találkoztam. Néhányan azt fogadták meg, hogy fogorvoshoz mennek, rendet tartanak szobájukban és szekrényükben, de vannak olyanok is, akik egyáltalán nem gondolkodtak ilyesmin, mert soha nem tudták betartani saját maguknak tett ígéreteiket, és talán már a csalódás miatt is feladták a fogadkozást. De azért ők is remélnek, vagy bíznak.

Egy új év nem mindenkinek új kezdet, de mindenképpen új lehetőség valamire, és ehhez kívánok sok sikert és minden jót!

JOBBÁGY JÚLIA,
X. H.

vissza az elejére


Diáktanácsok találkoztak Kolozsváron

(8. oldal)

A mai magyar diákság aktívabban szeretne részt venni a társadalom fejlődésében, a saját sorsát alakító döntések meghozatalában. Az eleinte néhány tagot számláló diáktanácsok mára jelentősen kibővültek. Ugyanakkor nőtt a támogatóik száma is. Viszont ahhoz, hogy ezt az energiaforrást megfelelően kiaknázhassuk, együttműködésre, közös célokra van szükség. Egy iskolán belül ez viszonylag könnyen megvalósítható, viszont a megyei diákszervezeteknél már bonyolultabb a helyzet.

A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) nemrég szervezte meg első alkalommal Kolozsváron a Megyei Konzultatív Tanácsok (MKT) gyűlését.

A kétnapos rendezvény nyolc megye (Beszterce-Naszód, Bihar, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Temes és Szeben), képviselőit gyűjtötte össze, mindemellett jelen volt a MAKOSZ elnökség 5 tagja is.

Első délután összerázó, ismerkedő programokra került sor, és szó esett az MKT fontosságáról is. Szombaton a bemutatkozás után beszélték a diáktanácsok támogathatóságának legfontosabb kellékéről: a jogi bejegyeztetésről. Erről Borboly Melinda ügyvéd tájékoztatott.

Tanácskoztak a tagszervezetek weboldalainak szükségességéről is. A MAKOSZ elnöksége felajánlotta segítségét, és helyet is biztosít majd a www.makosz.ro weboldalon. Ehhez szorosan kapcsolódott a következő téma, a MAKOSZ információs hálózatának kiépítése.

Délután műhelymunka keretén belül megbeszélték a megyei diáktanácsok problémáit. Terítékre került a képzett és aktív humán- és pénzügyi források hiánya is. Ennek orvoslására sok jó ötlet született.

A MAKOSZ és a megyei szervezetek a jövőben közös programjaik során szeretnék megerősíteni a diákszervezeteket és bennük azt a hitet, hogy érdemes dolgozni a diákságért diákként.

vissza az elejére


Pázmány Péter Katolikus Gimnázium
Házszentelés, év eleji áldás

(8. oldal)

Hogy iskolánk igazán második otthonunkká vált, talán az ünnepek meghitt hangulatában érezzük a leginkább, amelyben együtt imádkozva még közelebb kerülhetünk egymáshoz.

Különleges élményben volt részünk a házszentelés alkalmával, amikor mindannyian ünneplőbe öltözve fogadtuk az év eleji áldást. Már tudtuk, az osztálynak ragyognia kell, fehér gyertya, patyolat terítő és feszület került a katedrára, éppen, mint otthon.

Az órák elkezdődtek, s közben feszülten vártuk, hogy megérkezzen dr. Czirják Árpád prelátus úr, iskolánk szellemi-anyagi támogatója, Székely György főgondnok úr és kedves neje, valamint Bilibók Géza tisztelendő úr, akit már jól ismerünk.

Mi fehérben-feketében legszebb formánkat hoztuk, hisz tanultuk, és éreztük is, a ház- szentelés jelképes cselekedet, amellyel ugyan nem változik tantermünk mézeskalács házikóvá, és nem is biztosítja számunkra, hogy ezentúl csak jó jegyeket fogunk kapni, de emlékeztet arra, hogy Isten kegyelméből vagyunk itt. A szenteltvíz szórása Isten kegyelmére emlékeztet, s a terem, ahol egész évben tanulni fogunk, most ismét Isten szolgálatára rendeltetik.

Így fogunk biztosan emlékezni arra a bizonyos Égi Naplóra is, amelybe – ahogyan Czirják Árpád elmondta – egy emberség nevű tantárgyból kapott jegyeinket jegyzik minden nap és minden évben, legyen az ó vagy új.

vissza az elejére


Hobbi bazár az Udvartéren

(8. oldal)

A Kolozsvári Rádió és az Erdélyi Unitárius Webrádió legutóbbi műsorának vendégei érdekesebbnél érdekesebb hobbijaikról számoltak be. Aki hallgatta az adást az megtudhatta, hogy Luka Lehel hobbija a biciklizés, László Balázs kollégista „számítógépőrült", Győrffy Gábor egyetemi tanár hobbija egyik egyetemet elvégezni a másik után, Müller Katinak, a Napsugár szerkesztőjének és egyik lányának kedvenc időtöltése a tájfutás, Török Ferenc kollégista lovasíjászkodik, Simó Zsolt kollégista legszívesebben vadvizeken evez, Szakács Levente, a Kolozsvári Magyar Opera tenorja nagy madarász, Szabó Péter, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem testnevelő tanárának hobbija pedig a filmezés. De az is kiderült, hogy Nagy Zsolt kommunikációs és informatikai miniszter kirándulni szeret, Hover Zsolt református lelkésznek pedig a multimédia a hobbija. A Bölcsészkar kínai lektora, aki szintén az adás meghívottja volt, nyelveket tanul a legszívesebben. A legszerencsésebb ember az, akinek a hivatása a hobbija – jegyezte meg Csatári Melinda műsorvezető. És ez valóban igen nagy áldás.

A januári Udvarteret színesebbé tették a Clapping Ritmics (Székely Roland, Farkas Ernő, Szabó Csongor, Berecki Mátyás) produkciói, és a kollégista hobbizenészek (Deák Anna, Balogh Róbert, Ádámosy Gábor, Józsa István Örs, Farkas Ernő, Török Ferenc) zeneszámai, valamint a III–IV.-es diákok éneke.

vissza az elejére


Körkép


Az önállóan gondolkodás fényűzése
Vázlatok Brósz Irma pályaképéhez

(10. oldal)

FOLYTATÁS JANUÁR 13-I LAPSZÁMUNKBÓL

Bár családja zenei pályát képzelt el számára, s festői hajlamaiban csak édesanyja látott fantáziát, 1929-ben puccsszerűen nem a zeneakadémiára, iratkozott be, hanem a városban csupán néhány évvel korábban beindult Belle Arte-ra. Kolozsvárra érkezésére 1945-ben – naplójában – ekképpen emlékezett vissza: „1929 őszén Édesanyámmal és Pokornyval összebeszéltünk, és nem a zeneakadémiára mentem, mint ahogy mindenki várta volna, hanem a kolozsvári Képzőművészeti Iskolába. Kolozsvárra 18 éves fejjel, már mint cinikus öreg állítottam be: bakancsban és vastag csíkos férfiharisnyában. Ezzel is jeleztem, hogy nem férjfogási célból jöttem fel."

Mivel az érettségi vizsgáját csak jóval később, magánúton tette le, a főiskolán hét évet kellett végeznie: két előkészítő évfolyamot, majd az ötéves képzést, amely tanári oklevelet is biztosított. A középiskolát végül magántanulóként Kolozsváron – a Principesa Ileana és a Regina Maria román állami leánylíceumokban –, a főiskolán töltött évek alatt fejezte be. Sokat küszködött, s helyzetét nem csupán nyelvi gondok, de az Anghelescu-féle iskolarendszer is nehezítette. Apja keresetéből magánórákra nem tellett, így egyes tantárgyakból kolozsvári tanár rokonai tanították, de az anyag legnagyobb részét autodidakta módon kellett elsajátítania. 1934-ben és 1935-ben is jelentkezett érettségire, de mindkét alkalommal elvágták. Végül apja unszolására 1941-ben, a kolozsvári mintagimnáziumban tette le az érettségi vizsgákat.

A Trianon által megpecsételt hatalomváltás után Párizst megjárt fiatal román művészek által Kolozsváron létrehozott, s a romániai politikai élet szeszélyeinek is kitett Szépművészeti Főiskola alig döcögött, szakkönyvek, modell, anyag és főképp pénzhiánnyal küszködött, de sok esetben még a tűzifa is gondot jelentett. Tanára első- és másodévben Aurel Ciupe, a harmadéven pedig Catul Bogdan volt. 1931-ben a kolozsvári főiskolások júniusban rendezett év végi kiállításán találkozunk először a nevével. A korabeli lapokban megjelent kritikák a főiskola legtehetségesebb növendékei sorában említik.

Fennmaradt önéletrajza szerint 1931 és 1933 nyarán a nagybányai művésztelepen működő szabadiskolájába is beiratkozott, s itt Krizsán János korrektúráira járt. Brósz Irma neve Réti István névsorain is az 1931-es és az 1933-as évben jelenik meg. Nagybányai tapasztalatairól, a korrektúrákon elhangzottakról, mestere tanácsairól, s a telepen dolgozó más mesterek (Nagy Oszkár, Ziffer Sándor) korrektúráiról, észrevételeiről részletes feljegyzéseket készített.

Amikor a főiskola 1933-ban gazdasági okokból Temesvárra költözött, Brósz Irma nem követte. Az 1933/1934-es tanévben – valószínűleg anyja halála miatt – egy évre kimaradt, neve ebben az egy esztendőben a főiskola lajstromaiban nem szerepel. Bár szó volt arról, hogy 1934 őszén Temesvárra megy, s ott Ferenczy Júliával közösen vesznek ki albérletet, végül úgy döntött, hogy tanulmányait Bukarestben folytatja. Ennek ellenére, 1934 májusában Temesváron két munkájával részt vett a főiskola fennállásának 10. évfordulója tiszteletére ott rendezett jubileumi kiállításon. Bukarestben 1934/1935- ben, IV. évben Constantin Artachino, 1935/1936-ban pedig, V. évben Nicolae Dărăscu tanítványa volt. Diplomáját 1936-ban szerezte meg a bukaresti főiskolán, ahol az 1930 és 1941 közötti években a főiskola rektori tisztséget betöltő Camil Ressu, illetve a Párizsban festészetet tanult, s később végig a bukaresti akadémián tanároskodó Cecilia Botez-Storck is tanította. 1937-ben, ugyancsak Bukarestben, a Titu Maiorescu Pedagógiai Szemináriumban tanári oklevelet kapott.

Mielőtt 1934 őszén Bukarestbe utazott volna, Brósz Irma levélben fordult a bukaresti magyar református, illetve német evangélikus lelkészhez, s ezen egyházak leányotthonában kért elhelyezést. Az evangélikusok visszautasították, Kányádi Béla református lelkész azonban befogadta. A művésznövendék azonban az otthon vezetői által támasztott kívánalmakkal nem tudott megbarátkozni. Ezért bár mind 1934, mind 1935 őszén a református leányotthonban kezdte az egyetemi évet, kis idő elteltével a városban szobát bérelt, s elköltözött. Bukaresti tanulmányainak éveiben apján kívül anyagilag Kovásznán élő anyai nagyanyja is nagy mértékben segítette.

Egy éves kolozsvári szabadúszás után 1938-ban a nagyváradi Ntre Dame de Sion leánylíceumban vállalt állást, a következő iskolai évben pedig ugyanott a Református Leánygimnáziumban rajztanár. 1940 őszén sikerült végre Kolozsvárra átkerülnie, s 1966-os nyugalomba vonulásáig a Kincses Város különböző iskoláiban tanított. 1946-ig az Állami Polgári Leányiskolában, a háború befejezése után pedig a Marianumban, a Bartha Miklós utcai fiúiskolában, illetve a Rudolf úti, az Írisz-telepi, a kerekdombi, a Téglás utcai és a Magyar utcai iskolák rajztanára volt.

FOLYTATJUK

Tibori Szabó Zoltán

vissza az elejére


Művelődés


Enciklopédikus erdélyi hungarológia
Beke György szellemi földrajza

(11. oldal)

Beke György író – újságíró január 20-án hunyt el Budapesten. Munkássága meghatározónak bizonyult az erdélyi magyar irodalom és tényirodalom terén, újságíró-generációk számára szolgált példaként. Rá emlékezünk egy interjú-részlettel, amelyet barátja és pályatársa, Cseke Péter készített. A szöveg teljes terjedelmében Cseke Péter Legyen eszünk, ha már volt (Felsőmagyarország, Szépírás Kiadó, Miskolc – Szolnok, 2006.) című kötetében jelent meg. Beke Györgyöt Budapesten február 1-jén búcsúztatják a Farkasréti temetőben, majd február 8-án szülőfalujában, a Kovászna megyei Uzonban helyezik örök nyugalomra.

Hálás lehetek a sorsnak, hogy csaknem három és fél évtized óta baráti közelségből figyelhetem Beke György sokirányúságában is egylényegű munkásságát. Amikor bukaresti „22 éve" idején – 1968 forró nyarán – megismerkedtünk, épp a riportírás szemléleti megújhodásáért hadakozott, egy dogmatikus korszak megtévesztő látszataival és illúzióival számolt le, önmagát sem kímélve az élet és az írás törvényeinek áthágásaiért. „Gyávák-e a riporterek?" – tette fel a kérdést az Ifjúmunkás emlékezetes műfajtisztázó vitájában, és válaszát úgy fogalmazta meg, hogy tanúságtevő szavai elől később se lehessen kitérni. Hazudott mindenki – visszhangzik bennem ma is érvelése –, aki bár az élet egészét látta, annak csak a kellemesebb felét mutatta be. „Függetlenül hiedelmétől – hogy csak így szolgálja az ügyet –, az írás törvényei ellen vétett, az élet törvényei ellen. S ebben jócskán megvan a magam vétke is: a szemérmes elhallgatásban, féligazságok ábrázolásában, a bénító önkontrollban, amely, azt hihetnők, hogy magunknak árt, pedig az írásnak árt a legtöbbet, az írás hitelének. Amiért egyáltalán érdemes tollat venni a kézbe."[...]

Sokatmondó tény: Beke György 12 kötetesre tervezett erdélyi barangoló könyveinek sorozata attól fogva kezdett testet ölteni, hogy 22 évi bukaresti tartózkodás után átköltözött Kolozsvárra. Előbb egy Borháncs utcai tömbházlakásba, onnan pedig a Borjúmál oldalába, a Szervátiusz műteremház közelében felépített „betonvárába". Nem telt el úgy hét, hogy a napi munka után egyszer-kétszer ne találkoztunk volna friss kézirataink, műhelygondjaink megbeszélése végett. Amelyeket rendszerint késő éjszakába nyúló „levegőző" sétálások követtek. Mivel nem szeretett egyedül útra kelni – kellő oka volt rá! –, gyakorta beülhettem melléje a barangoló könyvekben is „megörökített" zöld Skodájába. Többnyire együtt indultunk a Szilágyságba, Fehér megyébe, Beszterce-Naszód vidékére, Nagybánya és Szatmárnémeti környékére, a moldvai Szeret mentére. Mielőtt áttelepült volna Budapestre, a diktatúra utolsó két esztendejében tőszomszédok voltunk a Palocsay kert mellett. Azok vagyunk most is, valahányszor akadémiai ösztöndíjjal egy-két hónapot a Dózsa György útra nyíló Abonyi utcában tölthetek.

– Nyilván magam is meséken és verseken nőttem fel, mint bárki más, szívesen szavaltam templomi ünnepségeken, meg a falu főterén, az országzászló alatt. Úgy negyedik gimnazista koromban aztán eljutottam a népi írókhoz, akiknek a műveiből feleletet kaptam sok olyan kérdésre, amelyek akkor már foglalkoztatni kezdtek. Ezek, azt hiszem, erkölcsi nyugtalanságomból fakadtak. Családom soha nem dúskált a javakban, de nem is kellett huzamosabb ideig nélkülöznünk. A körülöttem látott kiszipolyozás azonban felháborított, miként indulatot váltott ki bennem a hivatali packázás, az embertelenség vagy éppen a megalázottság. A nemzeti elnyomatást már alaposan megéreztem, eszmélésemtől fogva. Köztisztviselő édesapámat azért bocsátották el az állásából, mert nem volt hajlandó áttérni a görögkeleti hitre, vagyis nem lett belőle, bár formailag, román. Ez olyan családi seb volt, amely egy életre elkötelezett a nemzeti elnyomás elleni harcra. Egyebek között ez az erkölcsi sértettség vezetett el a kommunista ifjúsági szövetségbe, mivel azt ígérték a vezetői, egykori diáktársaim, hogy Erdélyben a román hatalom soha többé nem fogja elnyomni a magyarságot.

Visszatérve a szociográfiai művekre, ezek ugyanezt az erkölcsi, nemzeti, társadalmi elégedetlenséget sugallták, mint ami bennem ösztönösen élt. Ezért váltam Illyés Gyula, Németh László, Veres Péter, Szabó Zoltán, Kovács Imre hívévé.

[...]

– Indulásomat erőteljesen meghatározta az, hogy a népi írók falukutató művein nőttem fel. Hogy a kollégiumban Veres Péterék, Németh Lászlóék voltak eszményt adó szellemi nevelőink. Mikszáth, Móra, Móricz Zsigmond vagy éppen Kosztolányi példája vonzott az újságíráshoz. És efelé taszított, nyilván, a megélhetés kényszere. A Bolyai Egyetemen az 1946/47-es tanévben szociológiát is hallgattam, eljártam Gunda Béla néprajzi előadásaira, az egykézés társadalmi hátterét próbáltam feltárni a háromszéki Szotyor községben. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy folytatni kellene a két világháború közötti erdélyi magyar társadalombúvárlás hagyományait: Mikó Imre, Balázs Ferenc, Bözödi György örökségét. Visszanyúlva a nagy népkutató elődig, Orbán Balázsig. (Tizenhat évesen közöltem első cikkemet A Székelyföld leírásának szerzőjéről.) Az igazi mérce számomra mindvégig Illyés Gyula és Veres Péter volt és maradt a szociográfiában, Móricz Zsigmond a regényírásban. Közvetlen „okítóim" az írás mesterségének az elsajátításában viszont mind erdélyiek voltak: Szemlér Ferenc, Asztalos István, Szabédi László. Szemlér Brassóban, a második világháború után indult Népi Egységnél, Szabédi ugyanennél a lapnál, de már Sepsiszentgyörgyön, Asztalos pedig Kolozsváron, a Falvak Népénél. Szabédi később is figyelemmel kísérte írásaimat – önfegyelemre, szakmai igényességre intett. Több alkalommal is felelevenítettem, miként irányítgatták kezdő lépteimet, milyen hatással voltak pályakezdésemre. Ezúttal csupán egyetlen epizódra, illetve annak következményeire szeretnék kitérni. Asztalos István 1947 tavaszán, egyetemista koromban, mindent elkövetett, hogy az akkori politikai-ideológiai elvárásoknak megfelelően megszabadítson „narodnyik" szemléletemtől. (Mondjam-e, hogy néphűségre – jóval előbb – az ő művei is tanítottak?) Ezt írtam meg Asztalos István nevel címmel az irodalmi anekdota-gyűjteménynek szánt 1985-ös Utunk Évkönyvbe. Épp akkoriban tört ki a botrány a Boltívek teherbírása okán, így hát Koppándi Sándor, aki a központi pártbizottságnál a romániai magyar sajtóért felelt, minden indoklás nélkül kiparancsolta írásomat a már kinyomtatott évkönyvből. Nem számított a pénzügyi veszteség. Hónapok múltán aztán nagy kegyesen „engedélyezte" a közlést az Utunkban, de azzal a kikötéssel, hogy húzzák meg felére.

[..]

– A szociológia és a szociográfia egyazon termőfa testvérágai. Mind a kettő a valóságból táplálkozik, azt kívánja bemutatni, csak mindinkább eltérő módon. A szociológus a tudományos vizsgálódás eszközeivel kutatja a valóságot, és tényekkel érvel. A szociográfus is a tényekből indul ki, a valóságot írja le, de író, akit élményei, érzelmei, eszményei döntően befolyásolnak a világ meglátásában és láttatásában. Szociológusokkal vitázva azt szoktam mondani, hogy nekik a kép egészét kell a tudományos megismerés alapján bemutatniuk, míg az írói szociográfia művelője nemcsak élhet a pars pro toto módszerével, de éppen az írói ábrázolásból következik, hogy élnie is kell vele. A szociológus monografikus tanulmányokat ír, a szociográfus írói látleleteket. A szociológia hitelét a teljessége adhatja meg, a szociográfia hitelesítője pedig a tényfeltárásra vállalkozó író szemlélete, igazmondása. Az írói eszközökkel ábrázolt részben mindig ott izzik az egész. Más kérdés, hogy a szociográfus is felhasznál számsorokat, statisztikai adatokat. Mondanivalóját nem ezek közvetítik. A szociológiai tanulmányból viszont nem hiányozhat egyetlen adat sem: az olvasó először mindig a hiátusokat veszi észre. Hadd világítsam ezt meg egy példázattal. Az ötvenes évek elején, Sztálin dicsőségének teljében, Brassót – erre már magad is emlékezhetsz – átkeresztelték Sztálinvárossá. Ráadásul a város fölé emelkedő Cenk-oldalban – a fenyőfák kivágásával – „kiírták" a nagy vezér nevét. Sztálin fizikai és szellemi megsemmisülése után a kivágott fák helyére csemetéket ültettek. Aki attól kezdve felnézett a Cenk oldalára, évtizedekig a hiányt észlelte, amit épp az újonnan ültetett csemeték tettek láthatóvá. A szociológia is gyakran ilyen: miközben a teljességet akarja elhitetni, a hiányaival válik hiteltelenné. Ugyanis a számokkal, az adatokkal lehet a legkönnyebben manipulálni, hamisítani. Az írói álnokság, persze, a szociográfiában is azonnal lelepleződik.

[...]

– Nyilvánvalóan nem vagyok sem történész, sem statisztikus, sem kisebbségkutató, hanem író és újságíró. Témáim igénylik a visszatekintést a történelembe és a rálátást a társadalmi mozgások mélyrétegeibe. A történelem azért van hangsúlyozottabban jelen szociográfiai munkáimban, mert pótolni kellett a kisebbségi tudatból kifakult nemzeti történelemismeretet. Törekvéseimben csak erősített, hogy Csetri Elek akadémikus tollából 1981-ben ilyen sorokat olvashattam: „Bármely író becsületére válik az a mód, ahogyan Beke a történelem kérdéseihez viszonyul. Különösen mióta a nagy erdélyi tájegységek felmérésére, megközelítésére, írói bemutatására vállalkozott." (Barangolások múltban és jelenben. A Hét, 1981. június 12.) Magad is jól tudod: nem táj- vagy vidékmonográfiákat írok. Orbán Balázs hatkötetes művét tekinthetjük teljességre törekvő tájmonográfiának. Minden adatot fellelhetünk benne, ami a Székelyföld múltbeli és akkori valóságára vonatkozik, nevek is fel-feltűnnek, de jellemek kevésbé. Ha Fenyő István nem téved, akkor az én módszerem merőben különbözik vállalkozásom ihletőétől. „Ahogyan Beke György beszélteti alakjait – hangzott el 1979. december 6-án a Kossuth Rádióban –, abban rendszerint szereplőinek karaktere, egész emberi lénye összpontosul. A lejegyzett szavakban ott sűrűsödik a teljes emberi lélek. Természeti hasonlataiban van valami ősies nyugalmas, megbékéltetően harmonikus és kristályosan áttetsző. Kikezdhetetlen morális emelkedettség, lelki épség és egészség sugárzik belőlük."

[...]

– Mindig is figyeltem az olvasói visszajelzésekre. Merthogy az írást magam is annyira komolyan vettem, mint ők az olvasást. Rengeteg találkozóra hívtak, amelyeken súlyos, életbevágóan fontos kérdéseket vetettek fel, vagy éppenséggel kértek számon rajtam. Végeredményben ezeknek a találkozóknak köszönhetem, hogy barangoló könyveim rendre megszülettek, s ha csonkán is, megjelentek. Azok a kérdések ma is kísérnek, és nem hagynak pihenni, amíg a magam lelkiismerete szerint meg nem válaszolhatom őket. Ezért „támasztottam fel", immár Budapesten élve, a Barangolások Erdélyben sorozatot, amelynek negyedik kötetét most várom a nyomdából, az ötödik pedig ugyancsak nyomdakész, csak tudnánk valahogy pénzt szerezni a kiadására.

vissza az elejére


Nyelvművelés
Nono

(11. oldal)

A múltkoriban valaki arra hívta fel a figyelmemet, hogy kiadványainkban közölt fényképek alatt a fényképészre, fotósra utaló angol eredetű foto szó szóvégi hangját hol hosszúnak (fotó), hol rövidnek (foto) írják. Kérdezi, hogyan helyes: fotó vagy foto? Legszívesebben azt válaszoltam volna, hogy az olyan harmadik, egyébként szintén gyakori változat a helyes, amely így írja: Kovács Zoltán felvétele. (A fénykép szóval szemben az újabb fotó szavunk elterjedése felkeltette a nyelvművelők haragját. „Fotó és talán fotol" címen Szabó T. Attila is epés hangvételű cikket írt a veszedelmesen terjeszkedő fotó szó használata ellen. Azóta persze a gúnyosan megjövendölt fotol helyett megszületett a fotózik igealak).

Már a fentiekből is kiderül, hogy önálló szóként a fotó szavunk szóvégi ó-ja mindig hosszú. A fotó szó szóvégi ó-jának hosszú volta természetesnek tűnik akkor, ha arra gondolunk, hogy a magyar köznyelvi kiejtésben már az ómagyar korszak végétől általános a szóvégi hosszú ó ejtése és írása. Kivétel ez alól csupán a no meg a nono indulatszó. Az eredeti magyar szavak szóvégi hosszú ó-jának mintájára más nyelvekből bekerült idegen szavak szóvégi o-ja szintén megnyúlt, hosszú ó-vá alakult. Így lett szóvégi ó-s ejtésű a görög eredetű dinamó, embrió, a latin eredetű delegáció, funkció, reakció, a francia nívó, büró, a spanyol eldorádó, embargó, tangó, a japán kimonó, az arab zéró stb.

A foto-, illetőleg a fotó- nem önálló szóként, hanem összetett szavak előtagjaként annak függvényében írandó rövid vagy hosszú ó-val, hogy az összetétel a magyarban keletkezett-e, vagy már eleve összetételként valamely más nyelvből vettük át. A magyarban keletkező összetételekben a fotó- előtag hosszú ó-val írandó: fotóanyag, fotócikk, fotópapír, fotóművészet, az összetételekként átvett szavakban a foto- előtag már rövid: fotoamatőr, fotocella, fotogén, fotográfia, fotokópia, fotomontázs, fotoriporter, fotoszintézis stb.

Murádin László

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


Dalkeverő
Decibel
A hangos oldal

III. évfolyam 2. szám
Megjelenik kéthetente

vissza az elejére


Wendigo: Let it out

(12. oldal)

A kelet-európai rockzenében kiugrást, jelentős áttörést azok a zenekarok várhatnak, amelyeknek sikerül levetkőzniük a gátlásokat, és képesek lesznek zenét írni anélkül, hogy folyton arra gondolnának: mit hisznek majd róluk a szakmában és azon kívül. A magyarországi Wendigo jelenleg a legjobb úton van ebben az irányban. Az egykori Da Capo, illetve Stonehenge névre hallgató progresszív metál csapatok maradványaira épülő ötösfogat hihetetlenül jó albumot jelentetett meg, ami viszont nem igazán progresszív zene, inkább valamiféle dallamos power metal. A Let it out című korong szerzői kiadás, ami viszont nem megy a legkevésbé sem a megszólalás rovására. A tónusok kitűnőek, és a keverés is nagyon jól sikerült. Kiemelem a basszusgitár hangzását, amely nagyszerűen érvényesíti kezelőjének (le a kalappal!) tudását, és a gitárt. Ez utóbbi esetében meg kell jegyezni azt, hogy az effektek a kellő helyeken megszólalnak, de egyébként a természetes, csöves erősítő hangja szól, nyoma sincs a digitális zizegő háttérnek.

A csapat legelőre tette azt a két számot, amely egyértelműen az album legjobbja: a Broken és a Thousand Voices hátborzongató dallamokkal, fogós refrénekkel vonja magára a figyelmet, garantálva azt, hogy a korong senkit sem hagy érintetlenül.

Később már nem ilyen jó az összkép, a harmadik (címadó) daltól arrafelé a dallamok, dallamtípusok kezdenek kissé hasonlítani egymásra, és a tempókban sincs túl nagy variáció, kezd kissé unalmas lenni a dolog.

Kivétel ez alól a Sangre De Dios, amelyben némi spanyol ének is elhangzik. A szólóénekesnek egyébként jó, erőteljes hangja van, és a kiejtéssel sincs gond.

(ercsey)

vissza az elejére


Paprika Top40

(12. oldal)

A Paprika Rádió Top 40-ét (amelynek csak az első 10 helyét közöljük a Decibelben) szombaton 14:00 órakor sugározzák a 95,1 fm-en. Műsorvezető-szerkesztő: Veres Zsolt, e-mail: .

1. Rúzsa Magdi – Aprócska Blues
2. Mika – Grace Kelly
3. Booty Luv – Boogie 2Nite
4. Nelly Furtado – All Good Things (come to an end)
5. Mester Tamás – Szeretlek valamiért
6. Freemasons feat. Siedah Garrett – Rain Down Love
7. Kelis ft. Cee-Lo – Lil Star
8. Just Jack – Starz in their eyes
9. Ákos – Adj hitet
10. Jason Mraz – Bella Luna

vissza az elejére


Felkerült a pont az i-re
Elkészült az első három Katapult-dal felvétele

(12. oldal)

A 2006-os Médiabefutó nagydíjas zenekara nem sokat ült a babérjain. Január elején stúdióba vonult, és pontosan egy hónappal a döntő után elkészült első három dalának a felvételeivel. Premierjükre a Kolozsvári Rádióban került sor, ahol Szász Emőkével (ének), Márton Ákossal (ének), Murányi Jánossal (dob), Kovács Istvánnal (gitár), Hajdú „Jimi" Zsolttal (gitár) és Miklós Györggyel (basszusgitár) beszélgettünk.

– Hogyan találtatok egymásra, egyáltalán van-e vezetője vagy szóvivője a Katapultnak?

Ákos: – Igen, ezennel ünnepélyes keretek között kikiáltom szóvivőnek Murányi Jánost!

Jancsika: – Kösz. Korábban már játszottunk más-más zenekarban, így kerültem egy csapatba Jimivel. Miután jóbarátok lettünk, eldöntöttük, hogy összehozunk egy olyan zenekart, amivel saját dalokat játszhatunk. Szükségünk volt egy eléggé elborult elméjű szövegíróra, még egy jókezű gitárosra és egy tapasztalt basszerművészre. Amikor összeállt a csapat, rögtön neki is fogtunk az első dalok kidolgozásának, hogy benevezhessünk a Médiabefutóra. A döntő után bővült ki a csapat Emőkével.

Emőke: – Én már előtte csatlakoztam volna hozzájuk, aztán a döntő után megfogtam János kezét és megkértem, vigyen már el egy próbára, hogy lássam, mit művelnek a fiúk. Úgyhogy az egyik új dalban már énekelek.

– Hogyan esett a választásotok erre a névre?

Jancsika: – Törekedtünk arra, hogy magyar neve legyen a csapatnak, mert magyarul akarunk énekelni és arra is, hogy tükrözze a hangzásvilágunkat, legyen hangzatos és dinamikus.

Ákos: – A névválasztás után tudtuk meg, hogy létezett egy cseh zenekar ugyanezzel a névvel. Szerencsére, vagy szerencsétlenségükre, két évvel ezelőtt megszűntek.

– A hazai magyar zenészek közül néhányan inkább angolul énekelnek...

Jancsika: – Elsősorban magyar emberekhez szeretnénk eljuttatni gondolatainkat. És persze így tudjuk magunkat a legjobban kifejezni.

Jimi: – Lehet, hogy itt Romániában emiatt leszűkűl a hallgatóságunk, de ha a dalaink eljutnak a célközönségünkhöz, akkor elégedettek lehetünk. De én már hallottam a Pont az i-n dalunkat román ember szájából...

Isti: – A siker felé lépésről lépésre kell eljutni, az MTV-ben nem egy példa van arra, hogy egy zenekar éppen azért került fel a toplistájára, mert nem angolul énekel, hanem anyanyelvén.

– Elégedettek vagytok a Médiabefutó díjával?

Ákos: – Jól jött, mert abból a 20 millióból fel tudtuk venni az első három dalunkat. Persze többnek is örvendtünk volna.

Jancsika: – Őszintén szólva nem számítottunk a nagydíjra. Volt még néhány csapat, amelyik megérdemelte volna... Három dalt vettünk fel, a többi még félkész állapotban van. Nem vagyunk slágergyárosak, ezért idő kell ahhoz, hogy még összegyűljenek jó szerzemények.

– Ákos, szövegíróként hogy jutott eszedbe pont az i betű?

Ákos: – Szokásunkhoz híven épp a kocsmában ültünk és azt beszéltük, hogy kinek mikor van a szülinapja. Kiderült, hogy nekem van a legkésőbb, tehát én vagyok A pont az i-n. Ekkor mondta Jimi, hogy erre gyorsan kell írni egy szöveget. Szerintem attól slágergyanús, hogy a refrénje egyetlen sor, és azt könnyű megjegyezni. Mikor megszületett az alapötlet, felmentem Jimihez, elmondtam, mire gondolok, ő eljátszotta sokkal szebben ugyanazt, utána pedig mindenki belerakta a sajátját... Mármint a saját ötletét.

– Simogat a bőrőd, ezt kinek írtad?

Ákos: – Szerintem elég provokatív a szöveg, a nők pozitív és negatív oldaláról szól. Mi szeretnénk a pozitívumokat előtérbe helyezni.

Jancsika: – A zenéje hamarabb született meg, mint a szövege. Jimivel lementünk a próbaterembe és egy akusztikus gitárral elpróbáltuk. Egész érdekes dolog sült ki belőle, jó érzés volt játszani, és így kértünk rá egy ütős szöveget.

– A harmadik dalotok címe meglehetősen szókimondó: Hülye vagy. Van konkrét címzettje?

Ákos: – Sarokba szorítottál. Hát éppen ilyen hagulatban voltam. De nincs konkrét címzettje. Rádiósként be kell vallanom, hogy nem könnyű felkonferálni. Amúgy nem ezzel a dallal akarjuk megcélozni a toplistákat. Arra ott van a Pont az i-n. Egyelőre.

– Milyen terveitek vannak a közeljövőre?

Ákos: – A Médiabefutó döntőjében ígéretet kaptunk egy koncertre a Kolozsvári Rádióban és a Félszigetre is nyertünk egy fellépési lehetőséget. Egyelőre szeretnénk minél jobban promoválni ezt a három dalt, és ki akarjuk dolgozni egy nagylemez anyagát. Kemény alkotói időszak előtt állunk.

ZILAHI CSABA

vissza az elejére


Rock-kvíz

(12. oldal)

Azok között, akik helyesen nevezik meg az alábbi három zenekar énekesét, a Kalapács zenekar első CD-jét, a Lady Picture Show Cd-jét és egy Hammer World polót sorsolunk ki.

1.Ossian
2.Pokolgép
3.Tankcsapda

A válaszokat a és a címre várjuk. Eredményhirdetés a Decibel február 24-i számában. A játék támogatója a www.paranoidrec.ro.

vissza az elejére


ZENÉS OSCAR-JELÖLÉSEK

(12. oldal)

Idén megkaphatja karrierje első Oscar-díját a világhírű zeneszerző, Ennio Morricone. A legjobb betétdal kategóriában a Beyoncé szereplésével készült Dreamgirls három jelölést is kapott a Listen, a Love You I Do és a Patience című dalokért. Mellettük a másik két jelölt a Need To Wake Up Melissa Etheridge-el a Kellemetlen igazság című filmből és az Our Town Randy Newmannal a Verdák-ból.

vissza az elejére


ÉLETMŰDÍJAT KAPOTT B. TÓTH LÁSZLÓ

(12. oldal)

A Magyar Lemezlovas Egyesület Elnöksége január 14-én életműdíjat adott át B. Tóth Lászlónak. Az idén alapított díj célja, hogy elismerje azt a munkát, teljesítményt, amit az évtizedek óta dolgozó lemezlovasok nyújtottak a szakma fejlődése érdekében.

vissza az elejére


YONDERBOI DALÁVAL INDUL A FILMSZEMLE

(12. oldal)

A 38. Magyar Filmszemlén kerül bemutatásra Sándor Pál legújabb filmje, a Noé bárkája. A filmzenét Fogarasi László, azaz Yonderboi készítette.

vissza az elejére


ÚJ STING DVD

(12. oldal)

Sting reneszánsz zene iránti rajongásának legújabb eredménye a The Journey & The Labyrinth – The Music of John Dowland címet viselő DVD, mely február 12-én jelenik meg, és egy bónusz CD-vel egészítik ki. A DVD anyagát nagyrészt Sting XVI. századi birtokán, a Lake House-ban vették fel.

Slágerlista

A Kolozsvári Rádió Sláger-órájának toplistáját a 95,6 MHz-en hallgathatod meg, ma délután 3 és 4 óra között Papp Levente szerkesztésében. Szavazzál te is kedvenceidre a címen!

1. VargaFeri&Balássy Betti – Egy bolond…
2. Nox – Szeretem
3. Rácz Gergő – Súgd a nevem
4. Dobrády Ákos – Fekete gyémánt
5. Hooligans – Félember
6. Zanzibár – Legyen a…
7. Ákos – Adj hitet
8. A&D Project – Európa visszavár
9. Dred – Megfordul a föld
10. Kistehén Tánczenekar – Szerelmes…

Az oldalt szerkesztette: Zilahi Csaba

vissza az elejére


Mozaik


Egy perc derű

(14. oldal)

Két olajbáró felesége próbálja egymást túllicitálni:
– Mi két inast, három szobalányt és három szakácsot tartunk... Külön úszómester van a medencénél. És nálatok?
– Nálunk? A komornyikjaink csapata minden hétvégén futballmeccset játszik a sofőrjeink csapatával.

vissza az elejére


MOZI

(14. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Véres gyémánt – amerikai. – Vetítés: 14, 17, 20, 23.

GYŐZELEM – Apocalypto – amerikai. – Vetítés: 13, 16, 19, 22.

MŰVÉSZ – Kebab kapcsolat – német. – Vetítés: 14.30, 17, 19.30, 22.

DÉS

MŰVÉSZ – Holiday – amerikai. – Vetítés: 17, 19.15; péntek, szombat, vasárnap 21.30 órától is, kedvezménnyel.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – A szuper exnőm – amerikai. – Vetítés: jan. 26–28.: 17, 19, 21; kedvezménnyel 21 órától.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Eragon – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; péntek, szombat, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel: 17.30.

DACIA B-TEREM – Ház a tónál – amerikai. – Vetítés: jan. 26–28.: 17, 19.30.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – A Tégla – amerikai. – Vetítés: 17, 19.30; péntek, szombat, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel 17 órától.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

(14. oldal)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Január 28-án, vasárnap de. 11 órakor: Maszkabál –- Gryllus Vilmos farsangi koncertje gyerekeknek.

Február 2-án, pénteken este 8 órakor: Visky András: Hosszú Péntek – stúdióelőadás. CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Január 28-án, vasárnap este 7 órakor: Sarah Kane: Megtisztulás. Rendező. Andrei Şerban.

Január 30-án, kedden este 7 órakor: Shakespeare: Lear király. Rendező: Tompa Gábor.

vissza az elejére


BÁB SZÍNHÁZ

(14. oldal)

PUCK BÁBSZÍNHÁZ

Ma, január 27-én, szombaton 12 órakor: Világszép Nádszálkisasszony – magyar tagozat.

Január 28-án, vasárnap 11 és 12.30 órakor: Téli mese – román tagozat.

vissza az elejére


OPERA

(14. oldal)

MAGYAR OPERA

Ma, január 27-én, szombaton de. fél 11 órakor: 50 éves a Napsugár gyermeklap – ünnepi műsor.

Január 28-án, vasárnap du. 5 órakor: Kálmán Imre: Marica grófnő. Vezényel: Kulcsár Szabolcs. Rendező. Bor József m. v.

ROMÁN OPERA

Január 31-én, szerdán este 7 órakor: Puccini: Bohémélet. Vezényel: Horváth József. Rendező: Emil Strugaru.

vissza az elejére


ZENE

(14. oldal)

BÁNFFY-PALOTA

Január 31-én, szerdán du. Fél 5 órakor a Művészeti Múzeum Tonitza termében: Georgiana Fodor zongoraestje. Másoron: Bach-, Beethoven-, Chopin- és Skriabin-művek.

vissza az elejére


Harangszó

(14. oldal)

Református Egyház: Farkas utcai (belvárosi) templom: de. 10 óra, istentisztelet, igét hirdet: Fazekas Zsolt, du. 6 óra: Fazekas Zsolt. Györgyfalvi úti imaház: de. 10 óra: Bántó-Tamás Szilveszter. Kétágú templom: de. 10 óra: Adorjáni László, du. 6 óra: Székely József. Napkelet utcai imaház: de. 10 óra: Székely József. Hidelvei református templom: de. 10 óra: Demeter József (Szászrégen) és Szöllősi János, istentisztelet, úrvacsoraosztás, Bálint Tibor emlékünnepség, majd szeretetvendégség. Du. 5 óra: Szöllősi János. Felsővárosi (Kakasos) templom: de. 10 óra, du. 5 óra: Sógor Géza. Pata utcai fehér templom: de. 10 óra, úrvacsoraosztás: Darai Sándor, du. 5 óra: Vízi Zakariás római katolikus plébános, szeretetvendégség. Írisz-telepi templom: de. 10 óra, du. 5 óra: Nagy Levente. Kerekdombi templom: de. 10 óra: Visky Péter, du. 5 óra: Dobri András. Szamosfalva: de. 11 óra, du. 6 óra: Péntek Márton. Kölesföldi templom: de. 9.30 óra: Péntek Márton. Bulgária-telepi templom: de. 10 óra: Visky János, du. 6 óra: Simon János. Tóvidéki templom: de 10 óra: Kozma András, du. 5 óra: Visky Péter. Törökvágási templom: AZ ÚJ TEMPLOMBAN, A DONÁT ÚT 142. SZÁM ALATT, de. 10 óra, úrvacsoraosztás: Bibza Gábor du. 5 óra: Bibza István, szeretetvendégség. Kolozsmonostori templom: de. 10 óra, du. 6 óra: Péntek András.

Római Katolikus Egyház: Szent Mihály-templom: reggel 7.30 óra, de. 10 óra, 11.30 óra, du. 6 óra. A de. 10 órás szentmisét Dr. Czirják Árpád celebrálja, a többit a segédlelkészek: Tímár Zoltán, illetve Bilibók Géza. Szentháromság (Piarista) templom: reggel 8 óra: Holló László, de. 9 óra, román nyelvű szentmise: Orbán László, de. 11 óra: Nóda Mózes, du. 6 óra, egyetemi szentmise: Orbán László. Ferencrendi-templom: de. 9 óra, délben 12 óra: igét hirdetnek a ferences atyák. Szent Péter- és Pál-templom: de. 9 óra, 10.30 óra, du. 6 óra: Oláh Dénes. De. 10 óra: Rózsafüzér-ájtatosság. Fájdalmas Szűzanya (Monostori úti) templom: de. 9 óra: Kádár István. 10.30: Rózsafüzér-ájtatosság. Kolozsmonostori apátsági Nagyboldogasszony (Kálvária) templom: de. 11, du. 5 óra: Kádár István. 10.30: Rózsafüzér-ájtatosság. Szűz Mária Szent Szíve (Jobbágy utcai) templom: de. 9 óra, 10.30 óra, du. 6 óra: Vízi Zakariás. Jézus Szent Szíve (kerekdombi) templom: de. 9.30 óra: Jakab Gábor. Írisz-telepi templom: de. 11 óra: Jakab Gábor. Bulgária-telepi kápolna (Bábolna utca): szombaton du. 4 óra: Oláh Dénes, Szent Kamill-otthon: szombat du. 5 óra: Kovács Árpád.

Unitárius Egyház: Belvárosi templom: de. 11 óra, szolgál: Bálint-Benczédi Ferenc. Írisz-telepi templom: de. 11 óra: Mezei Csaba. Kolozsmonostori egyházközség (a Kakasos, református templomban): du. 3 óra: Rüsz Fogarasi Tibor.

Evangélikus Egyház: Belvárosi templom: de. 10 óra, igét hirdet: Orbán László, de. 11.30 óra, német nyelvű istentisztelet: Orbán László.

Baptista Egyház: Gorunului utca 21. szám alatti templom: de. 10 óra, du. 5 óra: Bálint Pál.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Január 26., péntek

(14. oldal)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup(Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25.)

3,360/3,405

2,58/2,62

1,32/1,36

Western Union – szolgáltatás a Sora, Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25., Victor Babeş 33/A és Magyar/22. Dec. 1989 u. 137. szám alatti váltóirodákban.

A Román Nemzeti Bank árfolyamai (január 29., hétfő)

1 euró = 3,4107 lej, 1 USD = 2,6420 lej, 100 magyar forint = 1,3308 lej.

vissza az elejére


Hirdetés


Állás

(15. oldal)

Svédországba keresünk jogosítvánnyal rendelkező autószerelőket és karosszérialakatosokat. Azonnali kiutazással, hosszú távra. E-mail: , telefon: +46-705-641971, +46-31-3320793.

vissza az elejére


Állatbarátoknak

(15. oldal)

Kétéves kutya, német-juhász keverék, szuka (beoltva és ivartalanítva, egészségügyi könyvvel), sürgősen szerető gazdát keres. Telefon: 597-772, 0740-136831.

Héthónapos ivartalanított, kisnővésű (fekete) kutya, és két egyhónapos kiskutya (fekete és fehér feketével) sürgősen gazdát keres. Telefon: 0745-543670.

vissza az elejére


Megemlékezés

(15. oldal)

Holnap lesz hat hónapja, hogy elhunyt a legdrágább édesapa, sógor, unokatestvér, nagybácsi és jó szomszéd,
özv. KÁSA SÁNDOR.
Nyugodjon békében. Béke poraira. Emléke örökre közöttünk marad. BÁNATOS FIA, ISTVÁN. (0001)

vissza az elejére


SPORT


LABDARÚGÁS
UEFA-kongresszus:
Platini az új elnök

(16. oldal)

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) düsseldorfi tiszt-újító kongresszusán Michel Platinit választotta meg elnöknek. Az 51 éves francia sportdiplomata 27 szavazatot kapott, míg a svéd Lennart Johansson 23-at. Két voks érvénytelen volt.

A 77 éves Johansson 1990 óta irányította a szervezetet, de először akadt kihívója.

Platini az 1984-es Európa-bajnokságon a győztes francia válogatott csapatkapitánya volt, háromszor nyerte el az Aranylabdát. Ő az első olyan elnöke az UEFA-nak, aki korábban játékosként szerzett magának világhírnevet. A megbízatása négy évre szól.

Platini – akinek tervei között a Bajnokok Ligája reformja is szerepel – utolsó, a helyszínen elhangzott kampánybeszédében elsősorban azt hangsúlyozta, hogy a labdarúgás inkább sport, mint üzlet.

Platini már megválasztása előtt javasolta, hogy győzelme esetén az eddigi vezetőt, Johanssont tiszteletbeli elnökké válasszák. A végeredmény kihirdetését követően a tagság közfelkiáltással döntött erről, a svéd sportdiplomata pedig könnyeivel küszködve fogadta a kitüntetést.

vissza az elejére


Michel Platini portré

(16. oldal)

Született: 1955. június 21., Joeuf (Franciaország). Játékosként az AS Joeufban kezdte pályafutását, majd 1972 és 1979 között a Nancyban futballozott. Legnagyobb sikereit ezt követően a Saint-Étienne-ben és a Juventusban érte el. 1987-ben vonult vissza.

Először az 1976-os olimpián figyeltek fel rá, a negyeddöntőig jutott francia válogatottban háromszor volt eredményes. A nemzeti csapatban 72-szer lépett pályára – ebből 50-szer csapatkapitányként –, és 41 gólt szerzett. Az 1984-es Európa-bajnokságon kilenc gólt lőtt az aranyérmes együttesben.

A Torinói Juventusszal 1984-ben bajnoki címet és Kupagyőztesek Európa Kupáját (KEK) nyert, egy évvel később pedig ő szerezte az egyetlen gólt a Heysel Stadionban a Bajnokcsapatok Európa Kupája Liverpool elleni fináléjában, amelyet tragédia árnyékolt be.

Az egyetlen olyan játékos, aki egymást követő három évben (1983, 1984, 1985) nyerte el az Aranylabdát.

1988-ban átvette a francia válogatott szövetségi kapitányi posztját, 1992-ig irányította a nemzeti együttest. Az 1998-as hazai rendezésű világbajnokságon a szervezőbizottság tagja volt.

Ezt követően Joseph Blatternek, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnökének a személyes tanácsadója lett. 2002-ben bekerült a FIFA és az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságába is. Jelenleg a FIFA végrehajtó bizottságának tagja.

Az UEFA 2007-ben választotta meg elnöknek négy évre.

*

Az UEFA eddigi elnökei: 1954–1962: Ebbe Schwartz (dán); 1962–1972: Gustav Wiederkehr (svájci); 1972–1973: Barcs Sándor (magyar); 1973–1983: Artemio Franchi (olasz); 1983–1990: Jacques Georges (francia); 1990–2007: Lennart Johansson (svéd); 2007– Michel Platini (francia).

vissza az elejére


Kitüntetés az Aranycsapat tagjainak

(16. oldal)

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) düsseldorfi kongresszusán Lennart Johansson elnök a szervezet érdemrendjének smaragd fokozatával tüntette ki Puskás Ferencet. A díjat – amelyet az Aranycsapat novemberben elhunyt kapitánya posztumusz kapott meg – eddig csak a francia Jacques Ferrandnak, illetve a jugoszláv Milan Miljanicsnak adományozták oda.

Az elismerést Öcsi bácsi özvegye vette át.

Az UEFA Grosics Gyulát, Buzánszky Jenőt, valamint az 1954-es világbajnoki döntőben az Aranycsapatot 3–2-re legyőző német válogatott két tagját, Horst Eckelt és Ottmar Waltert díszes üvegszobrocskával jutalmazta.

vissza az elejére


Mircea Sandu UEFA-tisztsége

(16. oldal)

A Román Labdarúgó-szövetség elnökét, Mircea Sandut beválasztották az UEFA végrehajtó bizottságába. Sandu 32 szavazatot gyűjtött, és ezzel a harmadik legnépszerűbb személy Spanyolország képviselője, Angel Maria Villar és a török Senes Erzik után.

Mircea Sandu 55 éves, a Buk. Sportul Studenţescben, a Buk. Naţional FC-ben és a Besztercei Glóriában játszott, 169 gólt lőtt 442 élvonalbeli mérkőzés során. Hat gólt lőtt a nemzeti csapatban, 18-szoros román válogatott. 1987-ben szögre akasztotta a focicsukát, három év múlva a szakszövetség elnöke lett.

(póka)

vissza az elejére


UEFA-kupa: mérkőzés nélkül jutott tovább a Tottenham

(16. oldal)

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében a Tottenham Hotspur mérkőzés nélkül bejutott a legjobb tizenhat közé az UEFA-kupában. Az angol klubnak a sorsolás szerint a Feyenoord ellen kellett volna pályára lépnie, a holland csapatot azonban az UEFA kizárta a sorozatból. A rotterdami drukkerek a csoportkörben a Nancy elleni idegenbeli találkozón botrányosan viselkedtek, ami a meccs időleges – 40 perces – félbeszakításához vezetett.

A szigetországi gárda a nyolcaddöntőben az AC Párma–Braga párharc továbbjutójával találkozik.

vissza az elejére


Bajnokságról bajnokságra
Ligue 1

(16. oldal)

A francia bajnokság 21. fordulójának csütörtöki mérkőzésén: Nancy–St. Étienne 0–2. Az élen: 1. Olympique Lyon 50 pont, 2. Olympique Marseille 36 (30–20), 3. Lens 36 (29–22), 4. OSC Lille 35, 5. Saint-Étienne 34 (33–24), 6. Sochaux 34 (24–22), ..., 9. Nancy 30.

vissza az elejére


Olasz Kupa

(16. oldal)

A második elődöntő első mérkőzésén: AC Milan–AS Róma 2–2. A visszavágót jövő szerdán rendezik.

vissza az elejére


MŰKORCSOLYA
Brian Joubert hibátlan kűrje

(16. oldal)

A várakozásoknak megfelelően a francia Brian Joubert nagy fölénnyel, majdnem 15 ponttal nyerte a férfiak versenyét a varsói műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon. A Metallica-dalokra korcsolyázó klasszis hibátlan kűrt futott, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a szurkolók a gyakorlat befejezése után virágok és plüssállatok százaival borították be a jeget.

A kétszeres vb-ezüstérmes Joubert pályafutása során másodszor lett kontinenselső, először három éve, Budapesten került aranyérem a nyakába. A Grand Prix-sorozat győztese ezúttal a rövidprogram után meglepetésre élen álló cseh Tomas Vernert és a belga Kevin van der Perrent előzte meg.

Eredmények, férfiak: 1. Brian Joubert (Franciaország) 227,12 pont, 2. Tomas Verner (Csehország) 212,69, 3. Kevin van der Perren (Belgium) 204,86. Ebben a számban nem volt magyar induló, a romániai versenyzők – Adrian Matei és Kelemen Zoltán – a rövidprogram után „elvéreztek".

*

A Hoffmann Nóra–Elek Attila jégtáncpáros igazán érzéki tangót mutatott be az original során. A Hoffmann–Elek páros annak ellenére hetedik maradt, hogy pályafutása legmagasabb pontszámát kapta (81,74 pont). Eddigi kiváló szereplésüket beárnyékolja pechük: Elek Attila a péntek délelőtti edzés során súlyos sérülést szenvedett, így a páros nem adhatja elő kűrjét. Hoffmannék legjobb Eb-szereplése eddig a 10. hely volt (2005).

A másik magyar jégtáncegység, Nagy Zsuzsanna és Elek György (Attila öccse) két pozíciót előrelépve a 21. helyről várhatja a péntek esti kűrt.

KÉZILABDA Túl erős volt az olimpiai bajnok

Elszenvedte első vereségét a magyar válogatott a németországi férfi kézilabda-világbajnokságon: a középdöntő 2. fordulójában Skaliczki László szövetségi kapitány együttese 25–18 (12–8) arányban kikapott az esélyesebbnek tartott olimpiai bajnok horvát csapattól.

A gerincében idegbecsípődéssel bajlódó Nenad Puljezevics, a vb eddigi hőse, csütörtökön nem léphetett pályára az olimpiai bajnok, az utóbbi vb-n ezüstérmes horvátok ellen. Fazekasra várt a feladat, hogy megállítsa az eddig szintén pontveszteség nélkül álló rivális rohamait. A mérkőzés legjobbjának viszont a másik hálóőr bizonyult: Jerkovics több ziccert is fogott, hétmétereseket védett. A vereség ellenére az ezúttal jól védekező, ám gyengén támadó csapatnak továbbra is komoly esélye van, hogy bekerüljön a negyeddöntőbe. Amennyiben a dánok a hátralévő mérkőzésükön akárcsak egyszer is kikapnak, a Skaliczki-sereg a legjobb nyolc között folytathatja.

A magyarok a pénteki szünnap után szombaton a címvédő, Európa-bajnoki második spanyol együttessel találkoznak.

Eredmények:

A 19–24. helyért (Dortmund):

III. csoport: Brazília-Grönland 33–30; IV. csoport: Marokkó–Katar 44–27.

A 13–18. helyért (az Elnök Kupáért, Lemgo): I. csoport: Argentína–Kuvait 28–25; II. csoport: Koreai Köztársaság–Egyiptom 36–30.

Középdöntő (1–12. helyért), 2. forduló:

I. csoport (Dortmund és Halle): Németország–Tunézia 35–28, Lengyelország–Izland 35–33 és Franciaország–Szlovénia 33–19.

A csoport állása: 1. Franciaország 4 pont (88–73), 2. Izland 4 (101–89), 3. Németország 4 (95–84), 3. Lengyelország 4 (84–89), 5. Szlovénia 2, 6. Tunézia 0.

II. csoport (Mannheim): Oroszország–Csehország 30–26, HORVÁTORSZÁG–MAGYAROR- SZÁG 25–18 és Dánia–Spanyol- ország 27–23.

A csoport állása: 1. Horvát-ország 6 pont, 2. Spanyolország 4 (91–85), 3. MAGYARORSZÁG 4 (76–79), 4. Dánia 2 (82–81), 5. Oroszország 2 (86–91), 6. Cseh-ország 0.

TENISZ „Speedy" Gonzalez követte Federert

A 26 éves chilei Fernando Gonzalez lesz a továbbjutást már egy nappal korábban kiharcoló, címvédő és világelső svájci Roger Federer ellenfele az ausztrál nyílt teniszbajnokság vasárnapi férfi döntőjében. A korábban a hazai kedvenc Lleyton Hewittot, valamint az amerikai James Blake-et, majd a legjobb nyolc között a második helyen kiemelt spanyol Rafael Nadalt elbúcsúztató dél-amerikai játékos a pénteki elődöntőben esélyt sem hagyott ellenfelének, a német Tommy Haasnak, aki mindössze öt játékot tudott nyerni az egész mérkőzés során.

A találkozó egyoldalúságáról mindent elárul, hogy a csata csupán 91 percig tartott. A párosban olimpiai bajnok chilei játékos pályafutása során először szerepelhet Grand Slam-torna fináléjában.

Eredmények:

Férfi egyes, elődöntő: Gonzalez (chilei, 10.)–Haas (német, 12.) 6:1, 6:3, 6:1.

Női páros, döntő: Cara Black, Liezel Huber (zimbabwei, dél-afrikai, 3.)–Csan Jüng-jen, Csuang Csea-jeng (tajvani) 6:4, 6:7 (4), 6:1.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András